Page 1

Hasan Özcan’a anmasına Londra Büyükelçisi katıldı

Sayfa 10

Büyükelçi Ümit Yalçın

15 Şubat 2019 Cuma

Türk giyim firmaları Londra’da göz kamaştırdı Sayfa 10 Musiad UK Başkanı Mustafa Demir

www.avrupagazete.co.uk

Kıbrıslı Türk yurtsever Salih Adalıer Vefat Etti

Lider Nesil Çalışkan, Southgate Rotary Kulübü’nde

Sayfa 16

Sayfa 8

info@avrupagazete.com

Tel: 020 7275 7610

IT IS NOW EASIER TO BUY A PROPERTY IN TURKEY

Başkanı Enver Kannur

Sayfa 37 Berkay Ozdogu writes 17. Yılımızda gururluyuz

Dünya Basın Ödülü - 2015

AVRUPA

EKONOM‹ Sayfa 24-25 SERİ İLANLAR Tel No: 020 7275 7610 SPOR Sayfa 38-39 FİHRİST Sayfa 36

Boksör Şiar Özgül’e destek olalım Sayfa 39’da

KÜLTÜR SANAT Sayfa 26-27

En iyi Medya - 2017

En başarılı gazete - 2014

Hayatın Tüm Renklerini Barındıran Gazete / Her Cuma bayilerde

Mavi Marmara’nın İngiliz mağdurları Avrupa Ajansı / AVA| Londra Gazze yardım konvoyu adına Türkiye’den yola çıkan Mavi Marmara Gemisi’ndeki ( Gaza Flotilla) İngiliz aktivist-

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla uygulayacağı yeni göçmenlik planının işverenlere 1 milyar Sterlin'e mal olabileceği uyarısı yapıldı.

Yıllık £30 bin kazanç kriteri

Avrupa Ajansı / AVA| Londra İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Konsey Yönetim Kurulu ve Üye Dernekleri Avrupa Gazetesine bir açık-

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

lama gönderdi. “Konsey’den,

ler arasında yer alan

KTTO’nun Tek Festival Çağrısı açıklaması

Osama Qashoo, Paveen

Göçmenlik, oturma ve çalışma başvurula-

Yaqub, Alexandra Lord

rında Brexit sıkıntıları işletmeleri kara kara

Phillips ve Laura McDo-

düşündürüyor. Brexit İngiltere'de İşverenlere

nald Stuart kendilerini

1 Milyar Sterline Mal Olacak. İngiltere'nin Av-

temsil eden hukuk

rupa Birliği'nden çıkmasıyla uygulayacağı

Stoke White Hukuk Bürosu adına Avukat Hakan Camuz konuştu

şöyle:

yeni göçmenlik planının işverenlere 1 milyar

dından Avrupa'dan gelen işçiler için gerekli

White'ın doğu

Sterlin'e mal olabileceği uyarısı yapıldı. İngil-

olacak yeni göçmenlik planı çerçevesinde, İç-

Londra'daki

tere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla uygu-

işleri Bakanlığı'nın uygulayacağı bürokratik

merkezinde

layacağı yeni göçmenlik planının işverenlere

işlemlerin maliyetinin beş yıl içinde işveren-

1 milyar Sterlin'e mal olabilecek

lere 1.14 milyar Sterline mal olacağı tahmini

İngiltere merkezli Global Future düşünce ku-

yapıldı.

basın toplantısı yaptı.

Sayfa 4’te

Sayfa 16’da

Göçmenlik Sağlık Ücretleri

Stoke

bürosu

KTTO’nun Tek Festival Çağrısı’na Konsey’den cevap

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

ruluşunun hazırladığı raporda, Brexit'in ar-

Yıllık 30 bin Sterlin kazanç kriteri Göçmenlik Sağlık Ücretlerindeki Son DeğişikAvrupalı işçiler için uygulanmaya başlanacak

likler” konusunu Avrupa Gazetesine “ avukat

yıllık 30 bin Sterlin kazanç kriterinin, İngilte-

Fidan Osoy, açıkladı. “Avrupa Birliği ‘nden

re'de catering, restorant gıda, yiyecek içecek,

çıkış sürecinde yasal değişikliklerin hızına ye-

sosyal hizmetler ve hasta bakıcılığı gibi işlerde

tişmek artık biz hukukçuları dahi zorlar hale

100 binin üzerinde istihdam açığı yaratabile-

gelmiş durumdadır…”

ceği uyarısı yapıldı.

Sayfa 18’de

Sayfa 25’te


2

AVRUPA

15 Åžubat 2019 Cuma

Reklamlar


3

AVRUPA

Haberler

15 Şubat 2019 Cuma

Vatan Öz Silahlanan çocuklar vatanoz@avrupagazete.com Silahlanan çocuklar Londra’da büyük tehlike

Yok öyle yağma.

oldu. Londra’da Türk Toplumunun yaşadığı böl-

Örnek verelim…

gelerde İngiliz olsun Türk olsun çocuklar silah-

Geçmişte Balyoz, Ergenekon davasında, içeri alı-

larla birbirini vuruyor.

nan (asker olsun, sivil olsun) masum insanlara bilerek yapılan kanun dışı uygulamalara ses

Ne olmuş bakınız ?

çıkarma ama aynı durum sana yapılınca tepki koy ! Atatürkçülere, yurtseverlere yapılan müda-

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde yer

halelere karşı sus pus ol ama solculara, sosyalist-

alan, aynı zamanda Türk Toplumunun yoğun ya-

lere, sosyal demokratlara iş uzananınca dernek

şadığı bölgelerde çocuklar birbirini vuruyor.

olduğunu hatırlayıver.

Londra belediyeleri Wood Green, Tottenham, Haringey, Enfield’de hergün çocuk yaştaki gençler

Türkiye’de yapılan kanun dışı uygulamalar, ada-

silahlı.

letsiz ortam, belirli bir kesime yapılmış anlamına

Enfield Belediyesi, İngilizlerin dilinde Ankara

gelmiyor.

(Turkish Capital city) olarak anılıyor. Türkiye’de yaşayan herkese yapılmış anlamına Burası Londra mı yoksa teksas mı ?

geliyor ! Sen tepkini o zaman koy sıra sana gelince, işin

Peki, Wood Green, Totenham, Haringey, Enfield

ucu sana dokununca tepki koyma! İngiltere’deki,

Belediyelerinde Türk Toplumu için çalışan Meclis

sağcı olsun, solcu olsun, bütün sivil toplum örgüt-

üyeleri ve milletvekilleri ne ile uğraşıyor dersiniz

leri herkese karşı adaletli olmak, insan temelinde

? Türkiye ile Suriye ile uğraşıyorlar.

hareket ederek, herkes için yapılan haksızlıklara

Siz İngiltere hükümeti misiniz !

ortak tepki koymak durumundadır. Sadece kendini ilgilendiren durum ve zamanlarda değil !

Bırakın onlar uğraşsın dünya gündemi ile ! *** *** Güya dünyaca ünlü İngiliz polisi Adaleti kendine gelince hatırlama ! Topraklarında güneş batmayan ! ülkeydi değil mi İngiltere’de bulunan sivil toplum örgütleri dönem

? Birleşik Krallık.... Dünyaca ünlü Scotland Yard,

dönem faaliyetleriyle ilgili veya Türkiye’de geli-

Metropolitan polisi teşkilatına sahip.

şen anti demokratik uygulamalar, yaşanan olumsuzluklar olsun açıklama gönderir. Son

• Hırsızlık,

zamanlarda gazetemize gönderilen açıklamaları

• Araba çalma,

incelediğimde ilginç ve üzerinde durulması gere-

• Evlere, iş yerlerine zarar verme,

ken bir durum ortaya çıkıyor. Türkiye’de yaşanan

• Adam dövme,

hukuksuzlarla ilgili yaptığımız haberlerimizin sa-

• Telefon çalma,

yısını hatırlamıyorum.

• Marketlerden £50 altında ürün çalma ... konularında boşuna polis çağırmayın bugünden itibaren

Oldukça fazla.

gelmeyecekler ve ilgilenmeyecekler.

Londra’da bulunan dernekler bu adaletsizliğe, hukuksuzluklara tepki göstermediler.

Artık sadece ; -Cinayet

Ya da bir kaçı çok nadir olmak üzere tepkisini or-

- Tecavüz gibi güya daha önemli konulara gele-

taya koydu diyelim.

cek İngiliz polisi

E peki geriye kalanlar ne oldu ? Geçmişte üç maymunu oynadılar. Ama ne zamanki bu yaşanan

İngiltere 2008’den beri içinde olduğu ikili üçlü

hukuksuzluklar kendilerine dokundu işte o

beşli sonsuz derin ekonomik kriz sonrası polis sa-

zaman seslerini yükseltmeye başladılar. Ben de

yısını azaltma kamu harcamalarını kesme gibi ça-

sormak istiyorum. Kardeşim bugüne kadar nere-

relere başvurmuştu.

deydiniz ? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın

Koskoca İngiltere’nin polise verecek maaşı kalma-

demekle, partizanlık, particilik yapmakla olmu-

mış... Yeterli polis memuru kalmadığı için ( maaş-

yor. Sevmediklerine yapılan hukuksuzluklara ses

larını İngiltere ödeyemediği için ) suçun şiddetine

çıkarma ama sana yapılınca ortalığı birbirine kat.

göre polis müdahale edecek !


4

AVRUPA

Haberler

15 Şubat 2019 Cuma

Mavi Marmara saldırısının İngiliz mağdurları Avrupa Ajansı / AVA| Londra Phillips, İsrail ordusunun Mavi Marmara gemisine saldırısıyla ilgili, ''Bize saldırılmasına hiç gerek yoktu. İsMavi Marmara'daki İngiliz aktivistler arasında yer rail’e ya da başka hiç kimseye tehdit oluşturmadık. alan Osama Qashoo, Paveen Yaqub, Alexandra Lord Buna rağmen, şiddet ve hırsızlık içeren, özgürlüğüPhillips ve Laura McDonald Stuart kendilerini temsil müzden mahrum bırakıldığımız vahşi bir saldırıya uğeden hukuk bürosu Stoke White'ın doğu Londra'daki radık. Bu saldırı, dünya medyasının kızgın bakışları önünde gerçekleşti ve İsrail ordusunun sivil protestomerkezinde basın toplantısı yaptı. cular üzerinde uyguladığı sistematik günlük saldırılaAlexandra Lord Phillips rın acı bir örneğiydi.'' ifadelerini kullandı.

Mağdurlar adına açıklama yapan Alexandra Lord

yaralandı, bazılarımız da öldü. Biz mağdurlar olarak, 31 Ocak'ta bir İsrail STK'sının devam eden davamıza müdahalesinden ve bizi alçakça ve düşmanca bir niyetle radikaller olarak göstermeye çalışmasından derin endişe duyuyoruz. İsrail mermilerinin altında acı çekenlere tanık olanlar olarak, sözüm ona 'sivil' bir örgütün bize bu şekilde iftira atıp karalamayı seçmesi acı çalıştırma çabası karşısında insanlığın ve mağdurların verici.'' en kıymetli umududur.''

''iftira ve maniplasyon''

Gazze Özgürlük Filosu

İsrail'in hukuki süreci engellemek için bir ''iftira ve maniplasyon'' kampanyası yürüttüğünü belirten Phillips, ''Tüm Mavi Marmara ve Gazze Özgürlük Filosu kur- ''Daha da endişe veren ise bu kişilerin eylemlerinin, en tulanları adına o gece ve sonrasında işlenen suçlar için olağanüstü ve temelsiz suçlamaları içinde barındıran yalnızca adalet aradığımızı yinelemek istiyorum.'' kamuya açık bir belgeyle UCM’ye yapılan başvurudiyen Phillips, şunları kaydetti: nun bir parçası olması.'' diye konuştu. ''Gerekli tüm yasal kanallarda adalet için mücadeleJohn Bolton ile tehdit mizi yenilemek için her şeyden önce Londra'da bir araya geliyoruz. Basit bir insani misyona sahip olan ve kendilerine yaşatılanları hak etmeyen, 37 farklı millet- ''Bu korkunç saldırının mağdurları olarak UCM’nin, ten mağdurlarız. Bazılarımız hayat değiştirecek şekilde saygın yardımseverlere karşı gerçekleştirilen bu suçlara dair bir soruşturma ile ilerleyeceğine inancımıza sadık kalıyoruz.'' diyen Phillips, bununla birlikte ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın UCM'ye yönelik açıklamaları gibi gelişmelerin kendilerini kaygılandırdığını kaydetti. Phillips, İsrailli STK'nın da UCM'ye gönderdiği belgede Bolton'ın sözlerine göndermede bulunulduğuna dikkati çekerek, bunun mahkemeyi tehdit anlamına geldiğini söyledi. Mavi Marmara saldırısının Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından da ''suç'' olarak kabul edildiğini hatırlatan Philllips, ''BM tarafından bu suçlarla ilgili İsrail’in yargılanması ve yaptırım uygulanması için gereğinin yapılması kararlaştırılmıştır. BM tarafından ortaya konulan bu durumda Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı bu olaydan dolayı re’sen soruşturma açmalı ve süreci başlatmalıdır.'' diye konuştu.

"8 yıldır adalet arıyoruz" Mağdurlardan gazeteci Osama Qashoo da Mavi Marmara saldırısı sırasında bir arkadaşının vurulmasına ve ölümüne şahitlik ettiğini belirterek, "Bugün buradayız çünkü 8 yıldır adalet arıyoruz. Üzerinden geçen zaman rağmen buna devam da edeceğiz." dedi. "31 Mayıs 2010'da uluslararası sularda kaçırıldım, terörize edildim ve İsrail hapishanesinde alıkonuldum. Tamel insan haklarım ihlal edildi. Bunun sorumlusu İsrail hükümeti silahlı kuvvetleridir." ifadelerini kullanan Paveen Yaqub da İsrail saldırısında arkadaşlarının ölümüne şahit olduğunu anlattı. Laura Lord Stuart, Mavi Marmara'ya uluslararası sularda saldırıldığının altını çizerek, "Gemidekiler yargısız infaz edildi. Bazıları kafalarının arkasından, bazıları iki kaşının ortasında vuruldu. Silahsız ve sivildiler." diye konuştu.

"insani amaçla yola çıktığının yalan" yanıltması

UCM'ye müdahale İsrail Hukuk Merkezi adlı STK 31 Ocak'ta UCM'ye başvurarak Mavi Marmara gemisinin "insani amaçla yola çıktığının yalan" olduğunu savunarak, Özgürlük Filosu'nun "bölge politikasına müdahale etme" amacını taşıdığını ileri sürmüştü. STK UCM'den davayı takip etmeyi bırakmasını talep etmişti. STK'nın yazılı başvurusunda ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın "ABD, UCM ile iş birliği yapmayacaktır. UCM'ye destek olmayacağız. İçerisinde yer almayacağız. UCM'yi kendi içerisinde ölmesi Eşi görülmemiş bir baskı için bırakacağız. Nasıl olsa almış olduğu karar ve girişimlerle UCM bizim için zaten ölüdür." sözlerine de Phillips UCM savcısının ''eşi görülmemiş bir dış bas- göndermede bulunulmuştu. kıyla karşı karşıya kalmasından derinden endişe'' duyduklarını kaydetti. ''Gazze’ye hala ölümcül bir abluka Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) uygulayan İsrail bu abluka suçuyla çok sayıda çocuğun, hastanın ve kadının ölümüne sebep olmuştur.'' Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Ön İnceleme diyen Phillips, şunları dile getirdi: ''Bu ablukayı kaldırmak ve Gazze’deki Filistinlilere Dairesi geçen yıl Gazze Özgürlük Filosu Davası'yla ilyardım götürmek isteyen insanlara saldırmış ve insani gili aldığı kararda savcının İsrail tarafından işlenen yardım gönüllülerini korkunç bir şekilde katletmiştir. suçların soruşturulmamasına dair kararını yeniden 100’ün üzerinde kişi ağır yaralanmış bazıları sakat kal- gözden geçirmesini ve en geç Mayıs 2019'da kadar kamıştır. Adaletin gereği bu saldırıda İsrail’in sivil kılı- rara bağlamasını talep etmişti. Gazze ablukasını kırğına bürünerek mahkemeye tehdit etmesine müsaade mak için 8 yıl önce yola çıkan ve 500'den fazla kişiyi etmeden, İsrailli sorumluların mahkeme önüne çıka- taşıyan Mavi Marmara gemisine İsrail ordusunun rılması ve yargılanmasını sağlamak olmalıdır. Adale- uluslararası sularda 31 Mayıs 2010'da düzenlediği saltin tecellisi, adil bir yargılanmanın başlaması ile başlar. dırıda silahsız 10 insani yardım aktivisti şehit olmuş, UCM, gücün hukuku boğma ve sadece kendi tarafına çok sayıda kişi yaralanmıştı.

AVRUPA

Editor Vatan ÖZ editor@avrupagazete.com

Address: 118 Green Lanes, London, N16 9EH United Kingdom

Tel: 020 7275 7610 Fax :020 7241 1908

INGILTERE'NIN

EN ÇOK DAĞITILAN VE OKUNAN, ÖDÜLLÜ GAZETESII

All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written per mis sion is strictly prohibited. www.avrupagazete.co.uk We are not responsible for the contents of the articles and advertisements.

info@avrupagazete.com

Printed at St.Clements Press LTd Unit 3 Rick Roberts Way, Stratford, London

www.avrupagazete.co.uk web sitemiz anadolu Ajansı (AA) ve Reuters Abonesidir


5

AVRUPA

15 Åžubat 2019 Cuma

Reklamlar


6

AVRUPA

Haberler

15 Şubat 2019 Cuma

Geçtiğimiz hafta sonu (8-9 Şubat 2019), Ödemiş Atatürkçü Düşünce Derneği(Ödemiş ADD) tarafından “Atatürk ve Çağdaşlık”konusunda düzenlenen konferansta konuşmacı olmak üzere Ödemiş’teydim. Konferans; katılımı, heyecanı ve sonrasında sorulan soruları ile her bakımdan başarılı geçti. Katıldığım bu tür organizasyonların benim için de iyi tarafı, gittiğim yöreyi, insanını, sorunlarını, duygu ve düşüncelerini yakından tanıma şansını yakalıyor olmam. Konferansın benim için diğer bir önemi de Balyozkumpası mağduru Ödemişli Dz.P.Kur. Albay Mücahit Erakyol’un konferansa katılımı ve öncesinde özgeçmişimi okuyarak beni tanıtmasıydı. Erakyol,tanıtımım sırasında kendisi hapisteyken ve ben ise hala üzerimde üniformayı taşırken kendilerine nasıl sahip çıktığımı anlattı. Ayrıca; taktığı Deniz Harp Okulumotifli kravatının hapisteyken benim tarafımdan armağan edildiğini anlatarak bana da duygulu anlar yaşattı. Mücahit Erakyol; yakından tanıdığım, pırıl pırıl, yurtsever, Atatürkçü, çağdaş, çalışkan ve üstün meziyetlere sahip bir subaydı. Ama Gülen Cemaatininahlaksız, şerefsiz ve hain köstebeklerinden biri değildi. İşte bu nedenle yok edilmeliydi, terfi etmesi engellenmeliydi ve amiral olmamalıydı. AKPİktidarı ve bugün FETÖdenen Gülen Cemaatininortaklaşa düzenlediği Balyozkumpası ile içeri atıldı ve 4,5 yıl hapis yattı. Bu kumpas olmasaydı veya engellenseydi; bugün amiral olarak görevinin başında olacaktı. Bugün Türkiyeiçin beka sorunun olduğu söyleniyor ve bu nedenle AKPadaylarına metazori şeklinde destek isteniyor. Halbuki bugün gerçekten ülkemiz için beka sorunu varsa; bunun nedeni AKPİktidarlarının bugüne kadar uyguladığı iç ve dış siyasettir. Halkın birbirine karşı kamplaştırılması ve kutuplaştırılması, sadece Suriyecoğrafyasından 4 milyona yakın insanın sığınmacı olarak ülkemize doluşması, bu sığınmacıların içinde istihbarat kaynaklarına göre 35 bin radikal İslamcıteröristin olması ve Türkiye’nin güneyinden PKK’nın uzantısı yapılar tarafından kuşatılmasından daha büyük beka sorunu olabilir mi? Bunların tartışılmasının tek ve de yek nedeni AKPİktidarlarıdır. Sorunun müsebbibinin çözümün belirleyicisi olduğu, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Ergenekonve Balyozserisi kumpaslar olmasaydı; 15 Temmuz Darbe Girişimi bile olamazdı bilesiniz! Konferansın ertesi günü Ödemiş’i ve yakın çevresini gezdik, tarihi yerleri ziyaret ettik. İlk gittiğimiz yer; Türkiye’nin en büyük pazarı olan Ödemişpazarı idi. Gez gez gerçekten bitmiyor. Esnafla ve halkla konuştuk. Herkes, AKPİktidarından illallah etmiş ve yaka silkiyor. Bazıları da şikayetçi ama ifade etmekten çekiniyor ve yalnızca “Ülkede artık hukuk yok! Alır götürürler beni!” diyor. Halk AKP’nin mevcut belediye başkanından hiç mi hiç memnun değil! Görülen o ki; konferansımıza gelen ve bizi dinleyen İyi Parti’nin de desteğini alan CHP’li Mehmet Eriş’in seçilmesi kesin gibi! Ödemiş;İzmirmerkeze 113 km. uzaklıkta, Küçük Menderes havzasında sulak ve bereketli topraklar üzerine kurulu, il büyüklüğünde bir ilçe. Ödemiş’in nüfusu yaklaşık olarak 140 bin kişi. Yetişmeyen ürünse yok gibi! Örneğin patateste senede üç kez ürün alınıyor. Ama devlet desteği yeterince yok. İktidar tarım ürünlerinin pahalı olmasından şikayetçi ama nedeni kendisi; çünkü gereğini yapmıyor.

Türker Ertürk

Ece Temelkuran ile Bir Fincan Çay :

Bir Ülke Nasıl Kaybedilir ? Avrupa Ajansı / AVA| Arzu Sheridan Londra

Ödemişli İllallah Diyor turkererturk@avrupagazete.com

İktidar, arka bahçesi olarak gördüğü ve halkı kandırmak için enstrüman olarak değerlendirdiği ama halkın refahına bir kuruşluk faydası olmayan diyanete binlerce alım ve atama yapmasına rağmen; ihtiyaç duyulan alanlara alım yapmamaktadır. Bitkinin ve tarım ürünlerinin doktoru ziraat mühendisleri, su ürünlerinin doktoru su ürünleri mühendisleri, gıdanın doktoru gıda mühendisleri, oksijenimizin kaynağı ormanların doktoru orman mühendisleri ve hayvanların doktoru veterinerler ama gelin görün ki Tarım ve Orman Bakanlığıbu kadrolara en son alımını 21 ay önce yapmış. Demem o ki; ziraat fakültelerimiz yılda 5 bin işsiz mühendis yetiştirmeye devam ediyor ama tarım ve hayvancılığımız kan ağlıyor. Sanırım 17 yıldır iktidarda bulunan AKP, iktidara gelince bunları düzeltecek! Ödemiş ve çevresinde gezilecek yerler oldukça çok. Özellikle Birgi görülmeye değer, mutlaka gidilmeli ve görülmeli. Birgi,Ödemişilçesine bağlı bir mahalle ve ilçe merkezine 10 km. uzaklıkta. 2012’de UNESCOtarafından Dünya Mirası Geçici listesineeklenen Birgi;sokakları, yapıları ve mimarisi ile Safranboluve Şirincegörünümünde ve tadında bir yer. Üzerine bir de tarihini ve geçmişini koyarsanız, daha da fazlası gibi! Eski ve tarihi olan yer; ovada bulunan Ödemişdeğil, Bozdağ eteklerinde kurulmuş olan 3 bin yıllık geçmişe sahip Birgi. Birgi; Aydınoğulları Beyliği’nin merkezi. Bir Türkmen Beyliğiolan Aydınoğulları iseMoğol baskısına dayanamayarak yıkılan Anadolu SelçukluDevleti’nden sonra, Batı Anadolu’da kurulan uç beyliklerinden bir tanesi. Özellikle Büyük Türk DenizcisiUmur Beyzamanında, denizlerde büyük atılım yapılmıştır. Umur Bey; babasıAydınoğlu Mehmet Bey’in ölümü üzerinde Beyliğin başına geçmiş, Rodos’tanÇanakkale’ye, Mora’dan Rumeli’ye kadar denizlerde hakimiyeti sağlamış, Bizans veCenevizlilerekarşı büyük kazanımlar elde etmiştir. İstanbul’un fatihi (1453) onu Bizans’tan alan II. Mehmetise, İzmir’in fatihi (1328) de onu Cenevizlilerden alanUmur Bey’dir. Umur Bey, ayrıca Fatih’ten tam 115 yıl önce (1338), 300 parçalık donanmasının 250 parçasını karadan Patras’a geçirmiştir. Bu yüzden eskidenKorent Limanı’na Umurbey Limanıdenirdi. Birgi’ye gidip de Aydınoğlu Mehmet Bey’in ve Aydınoğulları’nın ikinci ve en büyük beyi olan ünlü Türk Denizcisi Umur Bey’in türbesini ziyaret etmemek, Umur Bey’in anıtını görmemek ve altında fotoğraf çektirmemek olmazdı.

Gazeteci ve romancı Ece Temelkuran, yeni kitabı “Bir Ülke Nasıl Kaybedilir”i anlattı. “Ece Temelkuran ile Bir Fincan Çay” başlıklı etkinlik, Londra’da Leather Lane üzerindeki Good & Proper Çay evinde yapıldı. Ödüllü Türk Gazeteci ve Romancı Ece Temelkuran'ın, 11 Şubat Pazartesi günü Good & Proper Çay evindeki tanıtımı yoğun ve kalabalık geçti. Ece Temelkuran'ın en son kitabı olan “Bir Ülke Nasıl Kaybedilir?” İngiltere'de 7 Şubat'ta yayınlandı ve satışa sunuldu.

Türkiye'nin en çok okunan politik köşe yazarı Ece Temelkuran, Guardian, New York Times, New Statesman, Frankfurter Allgemeine ve Der Spiegel'de yazıları yer alan ödüllü bir Türk romancı ve politik yorumcudur. Ayrıca BBC ve İngiliz Kanal 4'te sıkça yorum yapan yazardır. Edinburgh Uluslararası Kitap Festivali İlk Kitap Ödülü'nü kazandı. İki kez Türkiye'nin en çok okunan politik köşe yazarı olarak tanındı ve iki kez sosyal medyada en etkili on kişiden biri olarak değerlendirildi. Bir Ülkeyi Nasıl Kaybedersiniz, kitabında Ece Temelkuran, sağ kanat popülizminin tamamen otoriter rejimlere dönüştüğünü gösteren Doğu Avrupa’dan Güney Amerika’ya dünya çapında büyüyen kilit işaretleri araştırıyor.

Temelkuran neler söyledi ? Ece Temelkuran, Londra’daki tanıtımında şunları söyledi: “Bir Ülke Nasıl Kaybedilir (How to Lose a Country) kitabım için bir haftadır İngiltere, İrlanda ve İskoçya’da yaptığım konuşmalarda kendimi hep “Alice Brexit Diyarında” gibi hissediyorum. Kitaptan ziyade Brexit’ten bahsediyoruz durmadan. Pek akıllıca bir tanıtım yolu değil elbette. Bugün Londra’daki “Bir Ülke Nasıl Kaybedilir” sohbetlerinde buluştuk. Dün akşam Good & Proper Tea ‘deki “Bir Ülke Nasıl Kaydebilir” konuşmasına katılanlar omuz omuza oturdu. Sıcacık oldu her şey. Gelenlere, benimle birlikte düşünüp, konuşup gülenlenlere çok çok teşekkürler. Londra ısındı gibi oldu. İngiliz TalkRADIO‘daki Badass Women's Hour programına katıldım. Kitabımı ve kadın düşmanlığının yükselen sağ dalganın suç ortağı olduğunu konuştuk. Politik kitapları daha çok erkekler okur diye bir yanılgı var. Oysa kadınlar en azından kendilerini bu politik dalgadan korumak için politika bilmek zorundalar.

Arzu Sheridan’ın gözünden Ece Temelkuran “Londra'ya gelen yazarları kaçırmamaya çalışırım ve onlarla gururda duyarım ve desteklemek isterim elimden geldiği kadar. Şimdiye kadar Ayse Kulin’den Elif Şafak’tan Orhan Pamuk’a bir çok yazar geldi geçti Londra'dan. Hepsini sevdik bağrımıza bastık ama bazılarını kendimize daha yakın hissettik. Dün akşam Ece Temelkuran’ı dinlerken kendimden bir parça buldum, kıskandım, hayran kaldım, özendim. Ece Temelkuran’ı gazete yazılarından tanırdım, ilk defa yakından tanışma fırsatı buldum. Sıfir makyaj, dolgusuz dudaklar, botoksuz bir yüz nasıl, abartısız zarif takılar kendine çok yakışan bir tulum öyle kendisine barışıktı ki her seyiyle özgüveni tavan yapmış bir kadın. Özellikle İngilizcesine bayıldım kendini ifade etmesine ikinci dili olduğu halde sokakta gördüğümüz bir cok İngilize göre kendini akademik bir şekilde daha iyi ifade ediyor. Türkiye’de kendini gazeteci sanan kadın magazincilerden çok çok daha farklı.”

Ece Temelkuran : “Akdeniz bana sözler verdi. Kanın ve güzelliğin denizi bana kitaplar yazdırdı. Romalıların verdiği isimle Mare Nostrum için küçük bir şey yazdım. Yeni bir ev bulmak için yola çıkanların umutlarıyla evini kaybedeceğini düşünenlerin korkularını beraber kaynatan deniz için...” “Uğur Mumcu hayatta olsa gurur duyardı” Arzu Sheridan: “Bir Ülke Nasıl Kaybedilir - How to Lose a Country kitabını yazmak için Zagreb'e yerlesmiş çünkü orada Londra, Paris gibi fazla yapılacak birşey olmadığı için konsantre olmuş. Hemde ev fiyatları daha uygun olduğu için. Gece eve gelince google araştırması yaptım. Medeni halini merak ettim, çünkü kendinden cok bahsetmeyen biri. Özel hayatına hiç değinmiyor. Google sonucunda çok şaşırdım hatta gülümsedim. Rahmetli Uğur Mumcu'nun geliniymiş. Eminim Uğur Mumcu hayatta olsa gurur duyardı. Dün akşam küçük ama cok şirin bir kafede hayranlariyla buluştu Ece. Ülkesi hakkında konuştu, soruları cevapladı. Son kitabını imzaladı, herkesle tokalaştı ve resim çektirdi. Soğuk bir kış günü içimizi umutla doldurdu. Keşke klonlasabilse daha cok Ece’lere ihtiyacı var ülkemizin, Türkiye’mizin. Bir Ülkeyi Nasıl Kaybedersiniz" ingilizce olarak yazılmış ve özellikle sağcı popülizme teslim olmak istemeyen İngiliz ve Avrupalı arkadaşlara tavsiye edilir.”

Sağ popülizm Londra, Dublin, Edinburg, Oxford, Bristol’da kitap tanıtımları düzenleyen Ece Temelkuran yeni kitabında diktatörlüğe giden yedi adımı yazdı. Gazeteci Ece Temelkuran, sağ popülizmin duygusal konuşmalar yahut yolsuzluk ifşaatıyla geriletilemeyeceğini söylüyor. Ece Temelkuran İngilizce kaleme aldığı How to Lose a Country (Bir Ülke Nasıl Kaybedilir) adlı kitap bu ay İngilizce yayımlandı ve ardından Türkçe dâhil on dilde yayınlanacak.

Arzu Sheridan, Ece Temelkuran ile Avrupa Ajansı adına konuştu


7

AVRUPA

15 Åžubat 2019 Cuma

Reklamlar


8

AVRUPA

Haberler

15 Şubat 2019 Cuma

Artık bıçak kemiğe dayandı sanki. Olmu-

Mustafa Öz

yor böyle birbirimize saldırmakla. Kendi suçunu başkasına atarak kurtulduğunu sa-

Cemevi’nden Bozcader’e ziyaret

nanlar ergeç gerçeği anlayacaklar. Ben ve benim gibi düşünen milyonlarca vatandaşımız olanları görüyor üzülüyor ülkenin, insanların haline. Ülkemizde uçuruyoruz kaçıyoruz derken benim arabayla kaza yaptığım gibi sanki ülkemizde ekonomi ve diğer kurumlarda da belimizin kırıldığını

Ortak Akıl Gerek

hissediyoruz.

mustafaoz@avrupagazete.com

Peki ne olacak bu durum. Önce sağlıklı düşünerek çözüm yolları bulmalı ve uygula-

ruz biz neredeyiz diye. Ama bu söylemler

malıyız. Birbirimizi bu güne kadarki

gerçekleri örtmüyor. Olanlar hepimizin

olduğu gibi sen ben, bizden, bizden değil

gözü önünde oluyor.

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi başkanı Kadir Yürük ve Cem Evi Yönetimi, Bozcader yönetimine destek ziyaretinde bulundu. Avrupa Ajansı / AVA| Londra

köy derneklerimizi ziyaret ederiz. Köy derneklerinin tabanı bizim tabanımızı oluşturur. Bu yüzden

diye dışlamamalıyız. Birlik ve beraberlik

***

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi başkanı

bizim için çok önemli ve değerli bir yerdeler. Yıllık

içinde çareler bulup sorunlarımızın çözü-

Atatürk deyince birileri onun arkasına sığı-

Kadir Yürük ve yönetim kurulu üyelerinden olu-

ziyaretlerimizde fikir alışverişinde bulunuruz,

münü bularak uygulamalıyız. Bu iş sadece

nıyorsunuz diyorlar ama Atatürk, üretim-

şan Cem Evi Yönetimi, 11 şubat pazartesi günü

talep ve düşüncelerini değerlendirir ve etkinlikler

ben daha müslümanım, benden başkaları

den yana bir liderdi. Bunun için ilk tarım

yeni yönetimi seçen ve genel kurulunu yapan Boz-

hakkında bilgi paylaşımı yaparız. Bu yıl 2 Hazi-

haindir , falandır filandır diyerek bir yere

kredi kooperatifini kurdu. Antalya naren-

cader yönetimine destek ziyaretinde bulundu.

ran’da yapılacak olan 9. Alevi festivali kapsamında

varamayacağımızı deneyimlerimiz ortaya

ciye birlik, Giresun fiskobirlik, Isparta gül

koymuş ve koymaktadır. Bu ülke hepimi-

birlik, Gaziantep güneydoğu birlik, Bursa

zin. hepimiz bu ülkede yaşamaktayız.

koza birlik, Ankara tiftik birlik, Edirne

bütün köy derneklerimiz yine bizimle olacaklar.”

Cemevi Başkanı Kadir Yürük

Bozca-der Başkanı Nesimi Keskin:

***

trakya birlik daha sayamayacağım kadar

Avrupa Gazetesine özel konuşan Cemevi Başkanı

Domates, biber, sebze kuyrukları Bakınız

kadar üretici koruma ve yetiştirme birlik-

Yürük, Bozcader ziyareti ile ilgili şunları söyledi:

son günlerde olanlara sanki 70li yıllara

leri kurdu. Yani üretim olmadan hiçbir

döndük. O yıllarda mazot, benzin yağ,

zaman gıda fiyatlarında indirim olmayaca-

“Bozcader ziyaretimizin amacı, yeni yönetim ku-

değerli ziyaretler bizler için de ayrıca sevindirici ol-

şeker kuyrukları vardı ülkemizde. Son gün-

ğını bilmemiz gerekiyor.

ruluna hayırlı olsun demekti. Biz yılda birkaç kez

maktadır.”

“Cem evine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz. En kısa zamanda iadei ziyaret yapılacaktır. Böyle

lere biz bu ülkeyi uçuracağız, şahlandıraca-

***

ğız, biz iyiyiz, bizden başkaları vatan haini,

Aklın yolu birdir demiş atalarımız. Buna

terörist diyenlerin ülkeyi getirdikleri

uymalıyız. Ucuzluk hal yasası çıkarmakla

durum domates, biber, sebze kuyrukları

olmaz. Bakınız insanlarımız borçlarını öde-

oldu. O da iki kilodan fazla alamazsınız di-

yemedikleri için intihar ediyorlar. Kendile-

yorlarmış. O kuyruklarda bekleyenlerin

rini yakıyorlar. İnsan kendisini neden

Southgate Rotary Kulübü geleneksel toplantıları-

sözleri bunlar. Birleşmiş Milletler Gıda ve

öldürsün?.. Neden kendisini yaksın? Bun-

nın konuşmacısı Enfield İlçe Meclisi lideri Cllr

tarım örgütü açıklamasına göre ,Türkiye

ları düşünüp çareler aramamız gerekiyor.

Nesil Çalışkan’dı. Londra Southgate Rotary Ku-

gıda fiyatlar artışında beşinci imiş. Hem de

Buradan sadece iktidarı değil bütün siyesi-

lübü başkanı Kıbrıslı Türk Enver Kannur, Enfield

dünyada gıda fiyatlarında yüzde 9 düşüş

leri, kuruluşlarıda uyarmak istiyorum. Bu

İlçe Meclisi lideri ve Belediye Meclis üyesi Kıbrıslı

olduğu halde. Hemde ülkemizi yönetenle-

yangını nasıl söndüreceksek onun yollarını

Türk Nesil Çalışkan’ı ağırladı.

rin her defasında şöyle ucuzluk sağlayaca-

bularak hemen uygulamalıyız. Her geçen

ğız, böyle kalkınacağız söylemlerini her

gün aleyhimize işliyor. Hepinize sağlık ve

duyduğumuzda kendi kendimize soruyo-

ortak akıl diliyorum Allahtan.

Nesil Çalışkan, Londra Southgate Rotary Kulübü'nde Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Londra Southgate Rotary Kulübü başkanı Kıbrıslı Türk Enver Kannur, Enfield İlçe Meclisi lideri Cllr Nesil Çalışkan’a teşekkür etti.

Kıbrıslı Türk Nesil Çalışkan Nesil Çalışkan, “geçen yıl mayıs ayında seçildiğini ve İngiltere’deki ilk belediye kabinesine giren BME kadın lideri olmaktan gurur duyduğunu söyledi.” Nesil Çalışkan, ayrıca, Enfield İlçe Belediye’sin karşılaştığı sorunlar ve Enfield sakinlerinin yaşamlarını iyileştirmek için gelecekteki liderlik planları hakkında tutkulu bir konuşma yaptı.Çalışkan, Belediyede finansman açığında çıkan eksiklikleri, planlama sorunlarını, konut kıtlıklarını ve canlandırıcı alışveriş alanlarını kapsayan konuşma yaptı. Londra Southgate Rotary Kulübü üyeleri Nesil Çalışkan’ı çok takdir etti, Çalışkan’ın canlı sunumunu beğendi. Soru-cevap oturumu yapıldı. Çalışkan, gelecek için net vizyon planlarını anlattı. Londra Southgate Rotary Kulübü başkanı Kıbrıslı Türk Enver Kannur, Enfield İlçe Meclisi lideri Cllr Nesil Çalışkan’a teşekkür etti.

Nesil Çalışkan, Enfield İlçe Belediye’sinin karşılaştığı sorunlar ve Enfield sakinlerinin yaşamlarını iyileştirmek için gelecekteki liderlik planları hakkında konuştu


9

AVRUPA

15 Åžubat 2019 Cuma

Reklamlar


Türk giyim firmaları

10

AVRUPA

Haberler

15 Şubat 2019 Cuma

Londra’da göz kamaştırdı Avrupa Ajansı / AVA| Londra

İngiltere'nin en kapsamlı giyim fuarı Pure

London, başkent Londra'nın batısındaki

İtalyanca calzatura (ayakkabı) ve qualita (ka-

Olympia Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. Ara-

lite) kelimelerinin birleşiminden türetildiği an-

larında Türk firmalarının da bulunduğu bin

latan Çam, "Koleksiyonumuz ağırlıklı olarak

300'den fazla katılımcının yer aldığı fuarda,

erkek ve kadın deri ayakkabılarından oluşu-

ayakkabıdan elbiseye ve aksesuara kadar

yor. Bunlarla kombinlenebilecek deri kemer,

giyim denilince akla gelen her ürün sergilendi

cüzdan, çanta da üretiyoruz. Hepsi Türk ürünleri, yerli üretimimiz ve İngiltere paza-

Callizio: Bahadır Çam

rında satışa sunuyoruz." diye konuştu. Pure

Musiad UK Başkanı Mustafa Demir ve Çam ve Tasarımcı Zelal Koçakelçi Ogün

Callizio'nun sahibi Bahadır Çam ve Tasarımcı Zelal Koçakelçi Ogün

London'ın bilinen, saygın bir fuar olduğunu

Türk firmaları geçtiğimiz yıl Birleşik Krallık’a gerçekleştirdikleri 2 milyar Dolar’ı aşkın ihracatla Birleşik Krallık’ın en büyük üçüncü tedarikçisi oldu.

Fuarın ayakkabı ve aksesuar bölümündeki

belirten Çam, fuar kapsamında Türk ürünle-

Türk katılımcılarından Callizio'nun sahibi Ba-

rinin sergileneceği bir defilenin de yapılacağı

hadır Çam, açıklamada, Pure London gibi bir

bilgisini verdi.

fuarda Türkiye'yi temsil etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. "Callizio" adının

Birmingham’da "Moda UK" Gelecek hafta Birmingham kentinde yapılacak "Moda UK" fuarına da katılacaklarını belirten

Pure London Türk markalarıyla yapıldı

Musiad UK Başkanı Mustafa Demir

Çam, "Rekabetin arttığı, ticaret savaşlarının ol-

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın fuara katıldı.

duğu bir dünyada ihracatımızı artırmaya yö-

Pure London moda tekstil fuarına katılan Mu-

nelik çalışıyoruz. Bir nebze olsun ülkemize

siad UK Başkanı Mustafa Demir,

katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yerel iş birlikle-

“Türkiye’den Callizio yöneticilerinden Baha-

rine giderek müşteri odaklı çalışıyoruz. Her

dır Çam ve Ahmet Çam’ı ziyarette bulunduk.

bölgeye uygun özel koleksiyonlar oluşturuyo-

Musiad İngiltere olarak ihracat yapan bütün

ruz." ifadesini kullandı.

şirketlerimize herzaman destek vermeye hazırız.” dedi.

Tasarımcı Zelal Koçakelçi Ogün Tasarımcı Zelal Koçakelçi Ogün de fuara 2014'te oluşturdukları "Zell" kadın giyim markasıyla katıldıklarını söyledi. Abiye ağırlıklı çalıştıklarını ve uluslararası fuarlara düzenli katıldıklarını belirten Ogün, şunları dile getirdi: "Markamızın çizgisi Avrupa'ya çok yakın olduğu için büyük ilgi görüyor. Aldığımız tepkiler çok olumlu. Her sezon defilelerde kabul gören bir markayız. Güzel bağlantılar

Hasan Özcan’a

anma

kurabiliyorsunuz. Önemli olan istikrar. Düzenli bir şekilde katıldığınızda alıcılar sizi zamanla tanıyor, o güven oluşuyor ve markanızla ilgilenebiliyorlar. Biz de Türk firması olarak çok keyif alıyoruz."

Büyükelçi Yalçın Avrupa Ajansı / AVA| Londra Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın fuara katıldı.İngiltere’nin en büyük moda

Londra’nın Barking bölgesinde geçtiğimiz yıl

fuarı Pure London’ı ziyaret eden Büyükelçi

şubat ayında uğradığı bıçaklı saldırıya 19 ya-

Ümit Yalçın, İstanbul Hazır Giyim ve Konfek-

şında kurban verdiğimiz Türk vatandaşı Hasan

siyon İhracatçıları Birliği organizasyonuyla

Özcan anıldı. Anmaya T.C. Londra Büyükelçisi

milli katılım sağlayan 39 Türk firmasına başa-

Ümit Yalçın katıldı. Törende Büyükelçi Ümit

rılar diledi. Büyükelçisi Ümit Yalçın şunları

Yalçın, Hasan Özcan’ın anısına bir konuşma

söyledi: “Birleşik Krallık, hazır giyim ve kon-

yaptı.

feksiyon sektöründe Türkiye’nin en büyük

Büyükelçi Ümit Yalçın, “Barking Belediyesi’nde

üçüncü ihraç pazarıdır. Türk firmaları geçtiği-

düzenlenen törende andık. Hasan Özcan’ın ai-

miz yıl Birleşik Krallık’a gerçekleştirdikleri 2

lesi ve Barking Belediyesi yetkililerinin de ka-

milyar Dolar’ı aşkın ihracatla Birleşik Kral-

tıldığı anma töreninde, bayrağımızı Belediye

lık’ın en büyük üçüncü tedarikçisi oldu.”

binasına çektik” dedi.


11

AVRUPA

15 Åžubat 2019 Cuma

Reklamlar


Ruh eşimizi bulmak…

12

AVRUPA

Haberler

15 Şubat 2019 Cuma

Ilknur Arboy Coskun Avrupa Gazetesi için yazdı. İşte Arboy’un “Ruh eşi nedir?” yazısı: Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Çoğu kişinin bilinçaltında; ‘evlenirsem ozgürlü-

kadar yükselmişken,

ğüm kısıtlanır’, ‘erkekler/kadınlar aldatır’, ‘bo-

aradığı aşkı bir türlü bulamayan veya mevcut iliş-

şanmalar arttı’, ‘evlenecek kadın/erkek kalmadı’

kisinde mutluluğu yakalayamayanlar için onem-

ve benzeri çok fazla negatif inanç bulunuyor. Bu

lidir ‘ruh eşi’ni bulmak.

inançları taşıyan kişiler, her ne kadar istiyor gibi görünseler de farkında olmaksızın ilişki yaşamayı

Ruh eşi nedir?

reddederler.

Genellikle ‘ruh eşi’ iki insan arasında mukemmel

Bilinçaltı, ona ne söylerseniz onu getirir.

Ruh eşinizi, dogru inanç ve niyetlerle yaşamınıza çağırabilirsiniz. Bilinçaltınızda ruh eşinizin yaşa-

uyumun ve mutluluğun söz konusu olduğu ilişUnutmamalıyız ki, bir başkası bizi tamamlaya-

dir…

maz, biz önce ‘tam’ olmalıyız. Sağlıklı bir ilişki için

ve degiştirilmelidir.

öncelikle kendimizi sevmeli ve bilinçaltımızdaki

Negatif aşk kodları, size hizmet edecek doğru

negatif inancları değistirmeliyiz.

kodlarla değiştirildiğinde aşk hayatınızda kaza-

hayat yolunuzda size farkındalık kazandıran ayleri ile yüzlestirir ve bu yuzlesme

mınıza çekilmesini engelleyen negatif inanç kodları varsa bu kodların nereden geldiği bulunmalı

kiler için tanımlanır ancak gerçekte hiç öyle değil-

nanızdır, kisiyi kendinde olan tüm yön-

nan taraf siz olacaksınız. Sanilanin aksine birden fazla ruh eşimiz vardir. Bir kişinin farklı yaş-

Yaşadığınız sorunların, yalnızlığınızın, karşılaştı-

bazen cok zorlu da olabilir, bu du-

larda

ğınız birçok engelin sebebi geçmişinizde yatıyor

rumda ayrılmak çözüm değildir,

düzinelerce ruh eşi olabilir.

ve hepsi de değiştirilebilir.

Ruh eşinizi cağırma

Bizler evrende, yüksek enerjiye sahip eşsiz varlık-

kişi kendinde farketmesi ve çözümlemesi gereken durumu göremezse, bir sonraki ilişkisinde de aynı sorun ile karşılaşması kaçınılmaz-

lar olarak enerjimize uygun frekanstaki insanRuh eşinizi yaşamınıza çekmek için

ları/olayları/durumları yaşamımıza çekiyoruz.

bilinçaltı seviyesinde yeni ve sağlıklı ilişkiler

Ruh eşinizi yaşamınıza doğru enerjiyle davet et-

Fark etmek ve kabul etmek ise çözüm yolundaki

yaşamayı onaylıyor olmalısınız. Yaşamın her ala-

meli ve içinizdeki muhteşem yaratım gücü ile iş-

en büyük adımlardır.

nında olduğu gibi aşk hayatımızı da bilinçaltı ka-

birliği içinde olmalısınız.

dır.

Kıbrıs’ta Mal sahibi! Gökhan Güler

en uygun ruh eşi ile karşılaşmaya hazır oluruz.

Tam da Sevgililer Günü sebebiyle aşk enerjisi bu

Ruh eşi; ruhsal tekâmülünüzde sizi geliştiren ve

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yazıları

yıtlarımız yönetir. Mevcut bilinçaltı Bizler atalarımızdan, ailemizden, yetiştiğimiz çev-

kayıtlarınızda eski ilişkilerin yıp-

reden ve toplumdan coğu zaman farkında olma-

ratıcı enerjilerini taşıyorsanız,

dığımız, olumlu ve olumsuz çok fazla inanç

ruhsal şifa sürecine girmeli,

kopyalarız. Bu inanclarımızdır her birimizi çok

doğru enerjiye geçiş yaparak

değerli ve eşsiz yapan, ancak negatif inanclarımızı

ruh eşinizi yaşamınıza dâhil et-

farkedip temizledikçe tamamlanır ve kendimize

meye hazır hale gelmelisiniz.

Turkuaz Gelisim Merkezi www.turkuazgelisim.com Yuzyuze veya online seans icin: 07949190226 Ilknur ARBOY-COSKUN & Gamze SENFER

Rum lider Nikos Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın geçtiğimiz gün Politis Gzetesi’nde yayınlanan röportajıyla ilgili olarak kendisine yöneltilen soruları yanıtlamış! Anastasiadis, “eğer siyasi eşitlikten kasıt, merkezi hükümette ya da kurumsal yapıda alınacak her kararda oy hakkı olmasıysa, üzgünüm ama bu ‘siyasi eşitlik’ değil, bir toplumun diğerine dayatma yapmasına olanak tanıyan siyasi eşitsizlik olur” diye konuşmuş! Rum liderliği görüldüğü üzere kendilerini hala daha bugün Ada’nın mal sahibi görüyor! Kendilerini Ada’nın mal sahibi gibi gördükleri içinde Kıbrıs Türklerine olası bir anlaşma durumunda sadece alt yönetimde bir takım otonom haklar vererek azınlık hakları dışında taleplerde bulunmamaları gerektiğini diplomatik bir biçimde söylemeye devam ediyor! Peki, Rum liderliği neden kendilerini Ada’nın mal sahibi olarak görüyor? Esas önemli soru budur! Çok kısaca bu konuya değinecek olursak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 4 Mart 1964 tarih 186 nolu kararı ile 1963’de silah zoru ile Ortak Kıbrıs Cumhuriyeti’ni gasp eden Rumları muhatap olarak kabul ettiği için onlarda kendilerini o tarihten itibaren tüm adanın mal sahibi gibi görmeye başlamışlardır! Öyle ki Rumlar 1963’de silah zoru ile gasp ettikleri 1960 Ortak Kıbrıs Cumhuriyetini BM Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964 tarih 186 nolu siyasi kararına dayanarak süratle üniter Rum devletine dönüştürebilmişleridir! Kıbrıs konusu bugüne kadar çözülememişse bunun nedeni BM Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964 tarih 186 nolu siyasi kararına dayanmaktadır. Rum liderliği görüleceği üzere hala daha günümüzde bu karara dayanarak kendilerini tüm Ada’nın mal sahibi olarak görmektedir! 2014 yılında Eroğlu ile Anastasiadis tarafından yapılan ‘ortak açıklama’ metninde egemenliğin Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında eşit şekilde paylaşılacağı, hiçbir tarafın diğeri üzerinde yetki ve otorite kullanma hakkı olmayacağı üzerinde anlaşma bulunmaktadır! Peki, Anastasiadis bu son açıklaması ile ne demeye çalışıyor! Kıbrıs’ta bugüne kadar müzakere edilen olası bir çözümde egemenliğin federal devlet ve iki kurucu parça devlet arasında üçe bölüneceği ve bu şekilde paylaşılacağı mutabakatları söz konusudur. Anastasiadis görüldüğü üzere içerisinde bulunduğumuz süreçte çark ederek federal merkezi hükümette ya da kurumsal yapıda Kıbrıs Türk tarafına siyasi eşitlik vermeyeceğini demeye getiriyor! Rum liderliği, federal merkezi hükümet yada kurumsal yapı içerisindeki karar alma mekanizmalarında çoğunluk kesinlikle benim elimde olacak. Kıbrıs Türklerinden birkaç kişiye federal merkezi hükümet yada kurumsal yapı içerisindeki karar alma mekanizmalarında göstermelik görevler verebiliriz. Ancak, görev vereceğimiz kişilerin etin katılım ve veto hakkı gibi hakları asla olamaz demeye getiriyor! Rum tarafı, federal merkezi hükümet yada kurumsal yapı içerisindeki karar alma mekanizmalarındaki çoğunluğu ve kontrolü elinde bulunduracak. Böyle olunca Rum toplumu Kıbrıs Türkleri üzerine dayatma yapmış olmayacak! Kıbrıs Türklerinin federal merkezi yapı ve tüm kurumsal yapılardaki siyasi eşitlik konusunu ise bir toplumun diğerine dayatma yapması olarak nitelendirecek! Olacak iş değil! Anastasiadis anlaşılan o ki kendisinden önce gelen diğer tüm liderler gibi ‘Ada’nın mal sahibi Rum toplumudur’ yaklaşımını aynen devam ettirmeye çalışıyor! Federasyon eşitliğe ve tüm zenginliklerin paylaşımı anlayışına dayanmaktadır. Rum toplumu paylaşmaya hazır olmadığını Crans Montana’da açıkça dile getirmedi mi? Anastasiadis, Rum toplumunun paylaşmaya hazır olmadığını KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bundan 18 ay önce Crans Montana’da bizzat ifade etmedi mi? Yetki, siyasi eşitlik ve tüm zenginlikleri Kıbrıs Türkleri ile paylaşmaya hazır olmadığını açık açık her fırsatta dile getiren Rum tarafı ile bundan sonra hangi zeminde görüşme yapılacağını çok merak ediyorum…


13

AVRUPA

Reklamlar

15 Şubat 2019 Cuma

“Kargalar” oyunu Londralı seyircisiyle buluşuyor Avrupa Ajansı / AVA| Londra

İngiltere’de geçen sene “Enough is Enough

oyunu ile seyircilerle buluşan ünlü oyuncu,

Carpenters Mews,

yapımcı Mehmet Ali Alabora’nın yönetmen-

North Road, London

liğinde, Meltem Arıkan’ın yazdığı, Pınar

N7 9EF

Öğün ve Rebecca Smith-Williams’ın performansıyla sahne alacak olan ikinci oyunları

Bilet info: 020 7609 1800

“Kargalar” Londralı seyircisiyle Cymru Chap-

Londra gosterileri sponsorları

ter ve Theatr Genedlaethol Cymru destegi ile

Yonetmen / Director Memet Ali Alabora

www.istanbulfinchley.co.uk www.ozcanje-

buluşuyor

Oyuncular / Performers Pınar Ogun, Rebecca

wellery.com www.turquoiselaserclinic.com

19, 20 Mart’ta Londra’da Pleasance Theatre’da

Smith-Williams

www.mayacafe.co.uk mezzeocakbasi.com

oynanacak oyun 19:30’da başlayacak

Online

Pleasance Theatre

www.pleasance.co.uk

www.fieldseat.business.site

“Zazaca eğitim ve öğretimin olmaması, Zaza coğrafyasından son 50 yıldır yoğun göçün yaşanması, Türk hükümetlerinin Zazaca’ya karşı ilgisiz kalmaları, Zazaca yazı dilinin geç başlaması, Zazaların da günlük yaşamlarında Zazaca’yı daha az kullanıyor olmaları ve çocuklarına da zazacayı yeterince öğretmemeleri, Zaza kurumlarının yeterli iletişim ve medya olanaklarıına sahip olamamaları, Zazaların onca talep etmesine rağmen, 17 yıllık AKP iktidarları boyunca TRT ZAZA TV KANALINI hayata geçirmemeleri gibi bir çok olumsuz nedenden ötürü, UNESCO’nun da tesbit ettigi gibi, Anadolu’nun kadim dili Zazaca günden güne yok olmakla daha fazla yüz yüze kalmaktadır.” Britaniya Zaza Derneği, Avrupa Gazetesine gönderdiği açıklama şöyle sona erdi:

“Biz Britaniya Zaza Derneği (Britain Zaza Association) olarak; 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü vesilesiyle başta Britanya da yaşamakta olan Türkiyeli tüm insanlarımızı Zazaca’ya sahip çıkmaya davet ederken, Dünyanın tüm entelektüel ve akademik çevrelerinin dikkatlerini Zazaca’ya verme uğraşı içindeyken, Biz Zazaların vatandaşı olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devletinden ve 17 yıldır iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinden de Anadolu’nun kadim dili Zazaca’nın yaşatılması için 24 saat Zazaca yayın yapacak ‘ TRT ZAZAKİ’ Kanalı’nın biran once yayına geçirilmesini, ilk adım olarak seçmeli Zazaca derslerine Zaza coğrafyası ile tüm Türkiye sathında daha çok Zaza öğrencinin ulaşması için pozitif ayrımcılık yapmalarını, giderek Zazaca’nın Türkçe ile birlikte Zazaların yoğunluklu yaşadıkları Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde;

ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim dili ilan edilmesini demokratik hak olarak talep etmekteyiz.Unutulmamalı ki; bir dil, eğitim dili olmadıkça, yaşaması olanaksızdır.Kaybolan her dil, daha başka dillerin de kaybolma sürecine gireceği anlamına gelmektedir. Tek dilliliğe gitmenin insanlığın felaketi olacağını, bilim insanları sık sık dillendirmektedirler. Yine unutulmamalı ki; Türkiye’de konuşulan 3’üncü büyük dil olan Zazaca’nın yok olması; biz Zazaların ne denli utançı olacaksa, bir o kadar da, biz Zazaların vatandaşı olduğumuz Turkiye Cumhuriyeti Devletinin de utançı olacaktır...Britan Zaza Association (Britanya Zaza Derneği) - Şubat 2019”

bilet

/

Buy

online

-

ZAZACA’NIN ÇIĞLIĞI Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Birlemiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örğütü UNESCO 2008 senesini “Beynelmilel Lisanlar Senesi” ilan etmiş” ve “Kaybolma Tehlikesi İle Karşı Karşıya Olan Diller Listesi” yayınlamıştı. O listede yok olma tehlikesi altında olan 2400 Dünya Lisanı arasında Türkiye’den de 18 dil yer alıyordu. Bu 18 dilin içinde Anadolu’nun kadim dili ZAZACA da yer almıştı. Zazaca; Hint–Avrupa Dil Ailesi’nin İrani Diller’in kuzeybatı şubesine ait İrani bir dildir. Terry Lynn Todd’da göre; Zazaca, Goranice ile birlikte Partçanın en az değişen şeklidir. Zazaca’nın Zaza coğrafyası (Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Désım/Tunceli, Erzincan, siverek ve Gerger), Turkiye ve Avrupa da günümüzde 5-6 milyon insan tarafından konuşulduğu tahmin edilmektedir. Britaniya Zaza Derneği, Avrupa Gazetesine bir açıklama gönderdi. Açıklama şöyle:

www.zararestaurant.co.uk


14

AVRUPA

15 Şubat 2019 Cuma

Haberler

Türkiye'de yerel seçimler konuşuldu

Avrupa Ajansı / AVA| Londra İstanbul Milletvekili Dr.Ali Şeker'in katılımı ile

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Yerel seçimler ile ilgili genel durum ve strateji değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de yerel seçimler konulu panel 10 Şubat pazar günü CHP İngiltere Birliği’nde yapıldı. Kuzey Londra CHP ofisinde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, yerel seçimler ile ilgili genel durum ve strateji değerlendirmesinde bulundu. Ali Şeker, Türkiye’de yaşanan her türlü adaletsizliklere değinerek demokrasi mücadelesinin tüm muhalif kesimlerle birlikte verilmesinin altını çizdi. CHP İngiltere Birliği adına paneli yöneten Kazım Gül, “katkı sunan Milletvekilimiz Ali Şeker başta olmak üzere, katılım gösteren tüm üyeleri-

CHP İngiltere Birliği adına paneli yöneten Kazım Gül, “katkı sunan Milletvekilimiz Ali Şeker başta olmak üzere, katılım gösteren tüm üyelerimize teşekkür ederiz.” dedi.

İpek Yolu’nun kültürel geleneği

mize teşekkür ederiz.” dedi.

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Londra Yunus Emre Enstitüs, SOAS Universitesi müzik grubu Silk Road Collective’in 8 Şubat akşamı verdiği konsere ev sahipliği yaptı. Grubun konser teması ise tarihi İpek Yolu’nun kültürel geleneği. SOAS Silk Road Collective, Londra merkezli olarak, tarihi İpek Yolu güzergâhına ev sahipliği yapmış ülkelerin sanatçılarını bir araya getirerek, ortak tarihi ve kültürel mirası hatırlattı ve paylaştı. Grubun günümüz temsilcileri arasında İran’dan, Orta Asya ülkelerinden, Hindistan’dan, Çin’den, Japonya’dan, Türkiye’den, Amerika ve İngiltere’den profesyonel müzisyenler ve öğrenciler var. Bu çok kültürlülüğün yanı sıra grubu tek ve önemli kılan bir diğer unsur da, kullanılan müzik aletlerinin ve çalınan müziğin bütün bu ülkelerin kendi gelenek-

Cem Adrian Nisan’da Londra’da Avrupa Ajansı / AVA| Londra

sel ve tarihi müzik repertuvarı ve aletlerinden oluşması. Grubun ismine de ilham olan tarihi İpek Yolu, aynı zamanda SOAS üni-

Ünlü şarkıcı Cem Adrian 7 Nisan’da İngil-

versitesi müzik okulunda

tere’nin başkenti Londra’ya konser için ge-

bir dersin de ismi. Dün-

lecek.

Divaa

Event

Cem

Adrian

yanın birçok yerinden

hayranlarına Londra konseri müjdesini

ve Batı ülkelerinden

verdi. Divaa Event’in başarılı organizatörü

öğrencilerin de yoğun

Ejder Doğuş, Avrupa Gazetesine yaptığı

ilgi gösterdiği derste,

açıklamada Cem Adrian konserinin 02 İn-

İpek Yolu’na ev sahip-

digo salonunda yapılacağını, biletlerin sa-

liği yapmış ülkelerin müzikal kültürleri, tarih ve gelenekleri inceleniyor.

tışa

sunulacağını

ve

tüm

bilgileri

önümüzdeki hafta açıklayacağını belirtti.


15

AVRUPA

15 Şubat 2019 Cuma

AVRUPALI TÜRKLER EV ALIRKEN KANDIRILIRSA

Haberler

ZARARI TURYAP KARŞILIYOR Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Fuarı değerlendiren Turyap Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay

Türkiye’nin en büyük emlak zincirine sahip firması Turyap, önce geçen hafta İngiltere’nin başkenti Londra bu hafta ise Almanya’nın Düsseldorf kentinde 8-10 Şubat’ta düzenlenen ‘Evim Türkiye Fuarı’na katıldı. 12 temsilciliği ile fuara katılan Turyap, standında toplamda bin kişiyi ağırlayarak fuarın en yoğun katılımlı firmalarından oldu. Avrupalı Türkler, aradıkları güveni 34 yıl önce insanların güvene dayalı en önemli alışverişine aracılık yapmak üzere kurulan Turyap’ta buldu. Turyap; Avrupalı Türklere seslendi: ‘‘Bizim aracılığımızla

emlak aldığınızda kandırılmayacağınızı garanti ediyoruz, yanıldığınız ortaya çıkarsa zararınızı karşılıyoruz’’. Yurt dışında yaşayanlar yıllardır birikimlerini değerlendirirken, gayrimenkul alırken ihtiyaç duydukları güven ve profesyonel emlak danışmanlığı hizmeti için TURYAP ile Evim Türkiye fuarında buluştu. 1,5 milyondan fazla Türk vatandaşının yaşadığı Almanya’nın Düsseldorf kentinde gerçekleşen fuara Turyap yurt içi ve yurt dışından temsilcileri ile birlikte katıldı. Fuara katılan Turyap temsilcilikleri arasında ev sahibi Turyap Merkez Pazarlama Ekibi, Almanya

Mannheim, UK Master Franchise, Londra Wood Green , Atina, İsviçre-Lucerne, İzmir, Bodrum, İstanbul , Konya ,Balıkesir, Ankara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcileri de vardı. Fuarı değerlendiren Turyap Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay: ‘‘Fuar çok hareketli geçti. Genel olarak kalabalıktı, biz de en kalabalık ziyaret alan stantlardan biriydik. Turyap, 1985 yılında insanların en önemli alışverişine aracılık yapmak üzere kuruldu. Bizim sihirli kelimemiz ‘güven’. İnsanlar emlak alıp satarken güven ortamında bunu yapması gerekir. Biz binlerce gayrimenkulün satışına aracılık ederken hiç kimsenin yanılmasına müsaade etmedik. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’den emlak alma durumunda asla kandırılmayacağını garanti ediyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde Türkler var. Türkiye’de her yerde, dünyada birçok noktada da biz varız. Yurt dışındaki Türkler maalesef suistimal edilmişler. Emlak alırken kandırılmayacaksınız, size tapu yapılırken bizim hukuk ve mali müşavirimiz eşlik edecek. Temiz tapu almanızı sağlayacağız. Sonrasında isterseniz sizin adınıza kiraya vereceğiz, sizin adınıza binayı koruyup kollayacağız, isterseniz tekrar satacağız, yaşamınızı kolaylaştıracağız ve garanti altına alacağız. Bizden emlak aldığınız takdirde kandırılmayacağınızı garanti ediyoruz, yanıldığınız ortaya çıkarsa tüm zarar ve ziyanınızı tanzim etmeyi taahhüt ediyoruz’’ dedi.  ‘‘Hedefimiz dünya şirketi olmak’’ Yönümüzü dünyaya döndük diyen Sarıbay: ‘‘Türkiye’de 300’e yakın franchise ofisimiz var. Şimdi de yönümüzü dünyaya döndük. Yurt dışında şu an itibari ile Kıbrıs’ta iki temsilcilik, Yunanistan Atina , Romanya ,Amerika Miami, Hollanda Rotterdam ,Belçika Bruksel , İngiltere Londra Wood Green , Birleşik Krallık Master Franchise, Almanya Mannheim temsilcilikleri ile operasyonlarımıza devam ederken yakın zamanda açılacak olan TURYAP UkraynaOdessa , Karadağ-Budva ve İsviçre Lucerne temsilcilikleri ile yurt dışında hizmet ağımızı büyütmeye devam ediyoruz.  Yakın zamanda sayımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Almanya Frankfurt , Kuveyt ,Qatar , Dubai ve Gürcistan temsilciliklerinin açılış operasyonları hazırlığı içerisindeyiz. Bu fuara katılmamızın sebebi temsilci arkadaşlarımızın kendi portföyündeki emlağı pazarlamasaydı. Bu konuda başarılı olurken Turyap’ı genel anlamda tanıtma şansımız oldu. Hedefimiz dünya şirketi olmak. Buna da inanıyoruz. Fuarda bu anlamda talepler aldık. Bizi temsil etmek isteyenleri bu karlı ve güvenli dünyaya ortak yapmak için aramıza bekliyoruz’’  TURYAP Hakkında 1985 yılında Türkiye’de ilk kez franchise sistemini kurarak markalı emlakçılık sistemini başlatmıştır. Yurt içi ve yurt dışında 300’e yakın temsilciliği, geliştirdiği gayrimenkul geliştirme ve yatırım projeleri ve düzenlediği müzayedelerle sektörün öncü kuruluşlarındandır.


16

AVRUPA

Haberler

15 Şubat 2019 Cuma

YURTSEVER SALİH ADALIER VEFAT ETTİ Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Gazete için yazdı. Arif Tahir Erişen’in merhum

den Salih Adalıer'in Kıbrıs Studios dükkanının

Salih Adalıer yazısı:

altında yarı Bodrum kattaki salonda yapılıyordu.

KKTC’de Magusa’da Avukatlık yapan uzun yıllar Londra’da yaşamış Arif Tahir Erişen Avrupa

İngiltere'de 1950'li yılların başında yaşamaya başlayan Türklük dünyası aşığı ve gerçek vatansever

Bülent Ecevit'in İngiltere'ye ziyareti

Salih Adalıer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Mehmetçik'te vefat etti ve geçen çarşamba

Barış Harekatı Başbakanı merhum Bülent Ec-

günü Mehmetçik Kabristanlığına defnedildi.

evit'in İngiltere'ye ziyareti dahil Kıbrıs Türk Top-

İngiltere'de 1950'li yılların başında yaşamaya başlayan Türklük dünyası aşığı ve gerçek vatansever Salih Adalıer

lumunun çoğu yürüş ve mitingleri, Mehmetçik

Newington Green'de Kıbrıs Studios Fotoğrafçısıydı

Yardımseverler Cemiyetinde, Salih Adalıer'in yerinde programlanıyordu. Salih, bu yürüyüş, miting ve toplantıların fotoğraflarını çekerek bana

Salih Adalıer, Kuzey Londra'da, Newington

hediye olarak veriyordu.

Green'de, Kıbrıs Studios isimli Fotoğrafçı dükkanının sahibi idi. Uzun yıllar Londra Kıbrıs Türk

Londra Türk Topumu

Cemiyetinde görevlerde bulundu ve bir dönem da Londra Mehmetçik Yardımseverler Cemiye-

Onun içindir ki, Salih Adalıer tarafından bana ve-

tinin başkanlığını yaptı.

rilen ve Facebook sayfalarımda yayınladığım Londra Türk Topumunun tarihi fotoğrafları

Mehmetçik Yardımseverler Cemiyeti Londra’da yaşamış Arif Tahir Erişen, Avrupa Gazete için Salih Adalıer’i yazdı.

bende bulunuyor. Fotoğraflar, mehum Salih

Salih Adalıer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde vefat etti ve geçen çarşamba günü Mehmetçik Kabristanlığına defnedildi.

Adalıer'in yerinde ve 23 sene Başkalığını yaptığım Cemiyet toplantılarımızı yansıtıyor.

ayrılırken bana Güle Güle diyen fotoğrafını çek-

Mehmetçik Yardımseverler Cemiyetinin toplan-

Aralık sonu 2015 yılında Londra'da en son Salih

miştim. Salih Adalıer'e Allahtan Rahmet ve aile-

tıları, 20 seneden fazla ve hiç bir karşılık bekleme-

Adalıer'i Kıbrıs Studios dükkanında ziyaret edip

sine Başsağlığı diliyorum.

Konsey’den “KTTO’nun Tek Festival Çağrısına cevap Avrupa Ajansı / AVA| Londra

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Konsey Yönetim Kurulu ve Üye Dernekleri (Council of Turkish Cypriot Associations UK) Avrupa Gazetesine bir açıklama gönderdi. “Konsey’den KTTO’nun Tek Festival Çağrısı Haberine Düzeltme” başlığıyla gönderilen açıklama olduğu gibi orijinal haliyle şöyle: İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Açıklaması İki hafta önce İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından gazetelere gönderilen “İngiltere Kıbrıs Türkle-

rine Tek Bir Festival Çağrısı” başlıklı yazının gerçekleri yansıtmadığını üzülerek kamuoyuna duyurmak isteriz. Yazıda “Tek festival yapılması için mutabakat sağlandığı ve görüş birliğine varıldığı” iddiaları maalesef iddia olarak kalmakta ve ispatlanmamaktadır. “Konsey ve birçok Birlik ile Derneğin hala daha tek bir festivalin yapılmasından yana olduğunu her gün aldığımız bilgiler doğrultusunda anlamaktayız” iddiası ile Konsey’e üye dernekler töhmet altında bırakılmaktadır ve gerçekleri yansıtmamaktadır. Konsey’in 28 üye derneği 15 Ocak 2019 tarihinde yapılan oylama ile festivali Konsey’in yapması yönünde

karar kılmışlardır. Yine 5 Şubat 2019 tarihinde yapılan toplantıda da bu kararlarını gerekçeleriyle açıklamışlardır. Demokrasi, bu kararlara saygı duymayı gerektirir. Konsey, diasporada yaşayan Kıbrıslı Türkleri temsil eden en büyük çatı kuruluştur. KKTC’nin aldığı bir kararla kurulan ve resmen tanınan bu üst kuruluş, 2017 yılında öncülük ederek ilk Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ni düzenlemiştir. Sonuç olarak “Kıbrıs Türk Kültür Festivali ” bu isim ile tek olmalı ve Konsey çatısı altında düzenlenmelidir. Geçen yıl yaşadığımız olumsuz etkenlerden dolayı, Konsey bu yılki festivalin hazırlıklarını tamamlamış bir şekilde yoluna devam edecektir. Ama tüm kuruluş, kurum, dernek veya şahıslar, kısacası destek olmak isteyen herkes gelip yanımızda yürüyebilir, birlikte kültür festivalimizi yapabiliriz. Bu şekilde birlikte yürümeyi öğrenirsek önümüzdeki yıllarda değişik şekil ve formatta işbirlikleri düşünülebilir. Konsey, 3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ni 23 Haziran 2019 Pazar günü Enfield Playing Fields, Donkey Lane, Enfield EN1 3PL adresinde gerçekleştireceğini medyaya ve halka 2018 Aralık ayında duyurmuştur. Aynı tarihte ikinci bir festivalin bilinçli olarak düzenlenmesi tehdit ve hatta şantaj olarak algılanmaktadır ve böylelikle toplumumuzun kasıtlı olarak bölünmek istenildiği bariz bir şekilde görülmektedir. Böyle bir tavır kabul edilemez. Aracı olan kişi ve kurumların bunu göz önünde bulundurmalarını rica ediyoruz. Konsey’in bugüne kadar sessiz kalma sebebi bu halkı düşünmesi ve bölmek istememesindendir! Konsey Yönetim Kurulu ve Üye Dernekleri

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Konsey Yönetim Kurulu ve Üye Dernekleri (Council of Turkish Cypriot Associations UK)


17

AVRUPA

15 Åžubat 2019 Cuma

Reklamlar


18

İngiltere'de yaşayan Avrupalı göçmenlerin 'Osmanlı İmparatorluğu AVRUPA

Haberler

15 Şubat 2019 Cuma

oturma ve çalışma başvuruları

AB'nin öncüsü'

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Brexit İngiltere'de İşverenlere 1 Milyar Sterline Mal Olacak. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla uygulayacağı yeni göçmenlik planının işveAvrupa Ajansı / AVA| Londra

renlere 1 milyar Sterlin'e mal olabileceği uyarısı yapıldı.İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla uygulayacağı yeni göçmenlik planının işve-

Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu Basın

renlere 1 milyar Sterlin'e mal olabileceği uyarısı

Sözcüsü Rinaldo Marmara, Türkiye'nin çok

yapıldı.

kültürlülüğün merkezi ve bu anlamda da Avrupa Birliği'nin (AB) öncüsü olduğunu söyledi.

Avrupa'dan gelen işçiler

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ile Kurtuba Vakfı'nın Londra'da düzenlediği çok kül-

İngiltere merkezli Global

türlülük temalı panele katılan Marmara yaptığı

Future düşünce kuruluşu-

açıklamada, Türkiye'nin çok kültürlülüğünün

nun hazırladığı raporda,

Brexit İngiltere'de İşverenlere 1 Milyar Sterline Mal Olacak. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla uygulayacağı yeni göçmenlik planının işverenlere 1 milyar Sterlin'e mal olabileceği uyarısı yapıldı.

Brexit'in ardından Avrupa'dan gelen işçiler için gerekli olacak yeni göçmenlik planı çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı'nın uygulayacağı bürokratik işlemlerin maliyetinin beş yıl içinde işve-

merkezi olduğunu ifade etti.

"Bence Osmanlı İmparatorluğu AB'nin öncüsüdür." Çok kültürlülüğün Bizans döneminde başladığını, İstanbul'un Osmanlı tarafından fethedilmesinden sonra da sürdüğünü belirten

layarak İngiltere'nin bu planla kendini dünyaya

Marmara, "Bence Osmanlı İmparatorluğu

kapattığını bunun da çok büyük bir hata olduğunu

AB'nin öncüsüdür." dedi.Osmanlı İmparatorlu-

vurguladı.

ğu'nda farklı milletlerin bir arada yaşadığını,

Raporu yazan Fergus Peace, yaptığı değerlendir-

Rapor, sistemin halen çatırdamakta olduğu ve İn-

kendi kültürlerini, hatta hukuklarını koruduk-

mede; raporun, İngiltere'nin gelecekteki beklenti-

giltere'de yaşayan Avrupalı göçmenlerin oturma

larını anlatan Marmara, "Memleket içinde özerk

Avrupalı işçiler için uygulanmaya başlanacak yıllık

lerine zarar verecek daha karmaşık ve sıkıntı veren

ve çalışma başvuruları ile bile başa çıkamadığını

olarak yaşıyorlardı. Bu da AB'nin bugün yap-

30 bin Sterlin kazanç kriterinin, İngiltere'de sosyal

bir göçmenlik sisteminin beklentilerini içerdiğini

savunuyor. Raporda şu ifadelere yer veriliyor:

mak istediğidir ve çok kültürlülüğün neticesi-

hizmetler ve hasta bakıcılığı gibi işlerde 100 binin

kaydetti. Peace, raporunda, çalışma vizesi alabile-

"Yeni sistem çalışsa bile Avrupalı göçmenlere altı

dir." diye konuştu. AB'ye de seslenen Marmara,

üzerinde istihdam açığı yaratabileceği uyarısı ya-

cek Avrupalı göçmenlerin işverenlere bürokratik

farklı vize statüsünden birini verecek bu da ciddi

"Ders vermek gibi olmasın ama Osmanlı İmpa-

pıldı.

işlemler için 1 milyar sterline mal olacağını vurgu-

anlamda kafa karışıklıklarına neden olacak"

ratorluğu'nu yani Türkiye'yi örnek almaları ge-

renlere 1.14 milyar Sterline mal olacağı tahmini yapıldı.

Yıllık 30 bin Sterlin kazanç kriteri

Bürokratik işlemler

rekiyor." diye konuştu. Mardin'deki Kırklar Kilisesi'nin Başpapazı Gabriel Akyüz de 34 yıldır yaşadığı kentin dinlerin, dillerin ve kültürlerin buluşma noktası olduğunu söyledi.

Enes el-Tikriti Kurtuba Vakfı Yöneticisi Enes el-Tikriti de dünyanın gidişatı içinde "birlikte yaşama"nın çok önemli bir mesele haline geldiğini vurgulayarak, "Birlikte yaşama sadece birbirimizin varlığına tahammül etme değildir, aynı zamanda dünyanın son derece kutuplaştığı ve bölündüğü bir zamanda ortak bir şey inşa etmektir." diye konuştu.

UID Başkanı Bülent Bilgi Uluslararası Demokratlar Birliği -UID Başkanı Bülent Bilgi de düzenledikleri panelin amacını "birlikte yaşama kültürünün ne kadar önemli olduğunu" göstermek olarak ifade etti. Londra'daki panele, Türkiye Yahudi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh ile eski AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar UID Londra Başkanı Erdal Yetimova katıldı.


19

AVRUPA

15 Åžubat 2019 Cuma

Reklamlar


Ç iğ dem Akın’ın sonbahar kış 2019-2020 kreasyonunu tanıtılacak 20

AVRUPA

Haberler

15 Şubat 2019 Cuma

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

ve organizasyonunda gerceklesecek defi-

fından yapılırken,Koordinasyon, sunum

lenin, koreografisi Londra’da bale egitimi

ve organizasyonun bir diger yuzu, Lon-

Londra’da yasayan bir cok basarılı projeye

veren Ingiltere Kralicesi Elizabeth tarafın-

dra'da, Londra moda haftası (defileleri)

imza atmıs tecrubeli moda danısmanı ve

dan bile dansları hayranlıkla izlenmis olan

dahil bir cok basarılı sanat alanlarında or-

organizator Zeynep Ober’in himayesinde

yetenekli koreograf Alper Tokdemir tara-

ganizasyonlar duzenlemis Ceren Ocal tarafından yapılacak. Thames nehri kenarında Londra'nın en nezih Jazz ve fine dining restoranlarından biri olan Jazzgir defileye ev sahipligi yapacak. Vakko’nun bas tasarımcılıgından sonra kendi markasını kuran ve su anda bir dunya markası olan Cigdem Akın’ın Londra Moda haftası defilesinde sonbahar kıs 2019-20 Obsidian (volkanık kaynaklı siyah renkte cam kristalı) isimli koleksiyonu sunulacak.

Unlu Turk Modacı Cigdem Akın’ın 17 Subat’ta Londra Moda Haftası kapsamında sonbahar kıs 2019-2020 kreasyonunu tanıtılacagı defilesi yapılacak.

Millenial Kadını icin bire bir olan bu son

issizlikle savasan bu kuruma bagıslanacak.

derece yaratıcı tasarımları birbirinden or-

Londra Turkiye Buyukelciligi ve TBCCI

jinal mankenler sunucak Iclerinde Miss

(ingiliz Turk Ticaret Birligi ) tarafındanda

Turkey ;Turkiye 2018 guzeli Sevval Sahin

desteklenen defile TC Buyukelcisi Umit

, Xfactor finalisti Chloe Jasmine, 2018 Ingil-

Yalcın’ın modanın dunya ekonomisindeki

tere mankenler birincisi Ina Nica, ve bircok

onemli rolu ve Turk modasının dunyaya

uluslararası top modellerden olusan 12

tanıtılması hakinda konusmasıyla baslıya-

kisilik bir manken gurubu tarafından su-

cak. Defileyi Turkiye Buyukelcisi‘nin yanı-

nulacak defilenin acılısını mankenlerden

sıra Konsolos Mert Sav, KKTC temsilcisi

Selin Asar modern dans gosterisi ile yapa-

Oya Tuncalı, Baroness Annette van

cak. Defile surprizlerle dolu olucak. X fac-

Hogen. TBCCI baskanı Emma Edem,

tor finalisti Chloe Jasmine’de Cigdem

TBCCI uyesi bir cok Turk ve Ingiliz is

Akın'ın Ozel tasarım bir kreasyonu ile ku-

adamı, ve moda dunyasından unlu isimler

laklarımızı eriten harika Jazz parcalarını

izleyecektir. Defilenin yapımcısı ve ev sa-

soyleyecek.

hibi Zeynep Ober yaptıgı acıklamada boyle bir organizasyonu yonetmekten

Bu defilenin bir diger ozelligide Londra’da

gurur duydugunu ve amaclarının Londra

faliyet gosteren Lifetime Learning Vakıfı

Moda Haftasında Turk modasını Cigdem

yararına olması. Defileden elde edilen gelir

Akın gibi kıymetli bir tasarımcıyla onur-

yetiskin egitimine buyuk katkıları olan ve

landırmak oldugunu soyledi.

Tuncalı’dan Kıbrıslı Türk öğrencilere ziyaret

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, Reading Üniversitesi Kıbrıslı Türk öğrencileri ziyaret etti. Avrupa Ajansı / AVA| Londra KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, 7 Şubat, Perşembe günü Reading Üniversitesi’nde

İletişim: 07449 12 99 46

öğrenim görmekte olan Kıbrıslı Türk öğrencileri ziyaret etti. Ziyarette, İngiltere’de okuyan öğrencilerimiz ile üniversite yaşamları, Temsilciliğimiz faaliyetleri, genel gençlik projeleri ve öneriler gibi birçok konuda görüş paylaşıldı. Büyükelçi Tuncalı, İngiltere’de yaşamakta ve öğrenim görmekte olan gençler ile iletişim ve diyaloglarını artırmayı ve bu yöndeki faaliyetleri güçlendirerek devam ettirmeyi hedeflediklerini belirtti.


21

AVRUPA

15 Åžubat 2019 Cuma

Reklamlar


22

AVRUPA

Haberler

15 Şubat 2019 Cuma

Aşklar ve aşıklar şehri olarak tanınan Paris'in aşktan uzaklaştığını düşünmüş Julien Nonnon ve kendi şehrine tekrar aşkı hatırlatmaya karar vermiş. "Eskiden insanlar sokakta öpüşmekten,sevgilerini göstermekten çekinmezdi.Sevgi çekildi sokaklardan. Yeniden ortaya çıkma zamanı geldi" diyerek bir proje geliştirmiş.

Cevap Aşk

Sokak Sanatı Eser Nisan Yağmur

Genç yaşlı,siyah beyaz, eşcinsel ya da olmayan,farklı kültür ve gelir seviyesinden

ler.

Eylül ayından beri verdiği emeklerin polis-

100 çifti kamerasının önünde öpüşmeye

Fotoğraflar çekilirken bir çok aşk hikayesi

ler tarafından engellenmesi tek korkusu

ikna etmiş.

de ortaya çıkmış. Julien bunları belgesel ya-

olmuş. Ama sevginin gücü polisleri de yu-

Aralarında anne babasının da bulunduğu

pacağını söylüyor.

muşatmış olmalı ki proje devam ediyor.

çiftler önce utanıp, gerilseler de kameranın

Fotoğraflarının sadece sergi için kullanıla-

"Aşkın gücüne hep inandım.Aşk aslında

uzakta olması ve kısa süren çekimler saye-

cağını düşünen çiftler, görüntülerinin bir

gerilla hareketidir.Sınır tanımaz,engel tanı-

sinde doğal ve içten görüntüler sergilemiş-

anda Paris'in en merkezi yerlerinde,binala-

maz ve sonu devrimdir" diyor.

rın dış yüzeyine yansımış olarak görünce

Bu yüzden projesinin de gerilla sokak ha-

önce küçük çaplı bir şok yaşamışlar ama iz-

rekatı olarak anılmasını istiyor!

leyicilerin sıcak ilgisi ve beğenisi karşısında

Sokak sanatına yeni bir boyut getiren Julien

bu projenin en büyük destekçisi olmuşlar.

Nonnon "dijital sokak sanatı" nın temsilcisi.

Julien Nonnon,Louvre Müzesi,Başkanlık

Hemşehrisi JR kadar isim yapıp ses getire-

Sarayı,Pompediu,Luxemburg

Bahçeleri

bilecek mi bilinmez ama projesi oldukça

gün için,

gibi Paris'in en merkezi ve turistik bölge-

beğenilmiş. Bunu geçen hafta gittiğim Paris

fotoğraflar insanların içini ısıtmaya bir ay

lerine görüntüleri yansıtırken izin almamış.

ziyaretim sırasında anladım. Fotoğrafları

daha devam edecek Paris sokaklarında.

ve röportajları bir çok derginin kapağını

Julien Nonnon'un başlattığı bu proje ve

süslüyor.

benzerlerinin daha geniş kitleler tarafından

Proje de amacına ulaşmış görünüyor. Nan-

izlenmesi,uygulanması dileğim.Çünkü acı-

non'un eserleri önünde öpüşerek poz veren

lar sevgiyle azalır,sorunlar sevgiyle çözü-

gençlerin fotoğrafları sosyal medyada çığ

lür.

gibi büyüyor.

"Love is the answer" yani cevap AŞK!

14 Şubat sevgililer günü haftasındayız. Olur da yolunuz Paris’e düşerse bu özel

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!


23

AVRUPA

Haberler

15 Şubat 2019 Cuma

Zürih’e gidene kadar öyle bir müze olduğundan bile haberim yoktu açıkçası. Müze 28 şubat 2016’da açılmış sahibi ve işleticisi Fifa. Zürih, dünya için futbolun merkezi sayılıyor. Çünkü Fifa genel merkezi burada, bizde gelmişken gezmemezlik edemezdik. Zürih’i ziyaret edenler bilir öyle çok fazla yapılacak, görülecek şey yok. Pahalı saat-

GEZİ REHBERİ FIFA Dünya Futbol Müzesi

Arzu Sheridan arzusheridan@avrupagazete.com

lere merakınız yok, çikolatanında dibine Belçika'da vurduysanız, bankalarda paranızda yoksa fazla

ülkelerin üniformalar sergileniyor.

dünya kupası da orda sergileniyor bu

Italya'nın ki mavi, Turkiyenin

arada. Sinevizyonda gerçek bir futbol yol-

ki kırmızı.

culuğu sizi bekliyor. Kuyruk olabilir sakın

bir aktivite beklemeyin.

Müzede neler var neler çok eğ-

Özellikle bizim gibide

lenceli bir kaç saat geçirmeniz ga-

Noel zamanı giderse-

ranti. Dünya kupası kazanan

niz sakin sessiz bir

ülkeler içinde bir bölüm ayırmışlar.

şehir sizi bekliyor.

İçinde formalar, toplar, imzalı eldi-

Işte bu nedenden

venler, neler ne ilginç objeler var.

dolayıdır

ki

es geçmeyin Müzenin içinde hediyelik eşya ve kafesi de var. İsterseniz sevdiğiniz futbolcuların formalarını alabiliyorsunuz. En küçük

Dünya kupasını kazananları Uru-

detaya kadar düşü-

Zurih’e çok yakış-

guay’dan

nülmüş fiyatlar çok

mış bu müze bir hareket

günümüze kadar ser-

getirmiş.

başlayıp

giliyorlar.

lıklı olun.

Müze çok eğlenceli deBilet ofisinde adaşım Arzu kar-

miştim

şıladı, Almanya doğumlu son zamanda

spikeri olup maç anlatırsı-

müzeye selam verin. Müze 3

nız, isteseniz bilgisayarlarla

katlı bir bina ve Zürih mer-

hazırlanmış bölmelerde top

kezde. Ilk girişte Fifa'ya ait

Bu hafta, sizlere soğuğu unutturacak; rengarenk, sımsıcak, eğlenceli ve güzel etkinliklerden bahsetmek istiyorum. ORCHID FESTIVAL ORKİDE FESTİVALİ

Müze 10.00-19.00 arası açık, giriş üc-

Ve sonra dedim ki

reti 24 CHF

“İYIKİ GALATASARAYLIYIM"

lanmış, isterseniz futbol

düşerse

Merhabalar,

ziyaretçiler

içinde aktiviteler hazır-

Zürih'e

yerleşmiş.Yolunuz

ucuz değil hazır-

oynayabilirsiniz.

Gerçek

Fifa Dünya Kupası müzesi sadece futbolse-

Son cümleyi ciddiye almayın alakası yok içimden geldi yazdım

verlere değilde nefret edenler için bile unutulmaz bir tecrübe

Haftaya görüşmek üzere

LONDRAYI YAŞAMAK ORKİDE - CAZ - ARABA

İLKGÜL KARACA ilkgulkaraca@avrupagazete.com

İlk olarak Batı Londra’ya Kew Garden’a gidelim isterseniz. Bu yıl 24.sü düzenlenen

yapmak isterseniz ve de üstelik benim gibi

sion”u ile başlıyor ve kıyafeti ile başlıyor,

Orkide Festivali, Kew Gardens’daki “The

orkideler favori çiçekleriniz ise bu festivali

ve Django Django, özgür caz öncüsü Evan

Princess of Wales” serasında 09 Şubattan

kaçırmayın.

Parker, Stereolab'ın Laetitia Sadier'ı, Sonic

itibaren sergilenmeye başladı.

Ben her yıl gidiyorum ve kendimi cennette

Youth'un Thurston Moore'u ile devam edi-

Her yıl farklı bir ülke teması taşıyan festi-

gibi hissediyorum. Kesinlikle tavsiye ede-

yor. Festivalde ayrıca Emma-Jean Thack-

valin bu yılki tema ülkesi Kolombiya. Ko-

rim.

ray, Binker Golding, Project Karnak gibi

lombiyanın renkli ve canlı renkleriyle, Bu

Festivalin ayrıntıları için alttaki linki tıkla-

yıldızlar da var.

ülkeye ve kültürüne doğru bir yolculuk

manız yeterli;

Tüm ayrıntıları ve katılımcıların tam liste-

https://www.kew.org/

sini alttaki linkte bulabilirsiniz.

kew-gardens/whats-on/orchids-festival

https://dice.fm/event/aayxd-walthams-

Şimdi de Batıdan Doğuya doğru Walt-

tow-jazz-festival-16th-feb-walthamstow-

hamstow’a gidelim mi? Bu etkinlikte caz

assembly-hall-london-tickets

severler için. Walthamstow Caz Festivali 2019, efsanevi

LONDON CLASSIC CAR SHOW -

ve üstün yetenekleri bir araya getiriyor.

LONDRA KLASİK ARABA ŞOVU

Festival Ginger Baker’in “Jazz ConfuSon olarak da Doğu Londra’da bir başka

arabalarını, kupa ve madalyalarını da

etkinliğe gidelim.

görme şansına sahip olacaksınız.

Bu yıl tekrar London ExCeL’e gelen “Kla-

Araba meraklılarının kaçırmak istemeye-

sik Araba Şovu” 14 Şubat-17 Şubat tarihleri

ceği bu festivalin ayrıntıları için alttaki linki

arasında klasik araba sahiplerini, koleksi-

tıklayabilirsiniz.

yoncularını ve meraklılarını ağırlayacak.

http://www.thelondonclassiccarshow.co.

Özel yapım arabaları, sınırlı sayıda üretil-

uk/news/nigel-mansell-is-the-2018-icon/

miş değerli arabaları ve hatta eski F1

Güzel, sıcacık ve renkli bir hafta diliyorum.

Dünya şampiyonalarının kullandığı yarış

Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.


24

AVRUPA

Döviz Piyasalar›

Ekonomi

15 Şubat 2019 Cuma

5,9730

£

6,8104

$

5,2849

Çeyrek 362,240 Altın

Yarım

724,480

Altın

Tam

1.444,54

Altın

Cumhuriyet 1.487,00 Altını

Kebab Ödülleri’nde finalistler açıklandı Avrupa Ajansı / AVA| Londra Bu yıl yedincisi gerçekleştirilecek olan Bri-

lere http://www.britishkebabawards.co.uk

başladığına dikkat çeken Doğuş, “İngiltere

hawi, Tracy Brabin, Londra buyuksehir Be-

web adresi üzerinden destek icin oy kulla-

ve uluslararası medyanın Kebab Ödülleri’ne

lediye baskan yardimcisi Jennette Arnold,

nabilecekler.

ilgisi, organizasyonun ne kadar prestijli ol-

City AM gazetesinin kurucusu Lawson

duğunu ortaya koyuyor” dedi. Geçen yıl-

Muncaster, restoran zinciri kurucusu Mau-

larda ödül alan işletmelerin müşteri sayıları

rice Abboudi, gazeteci Jim Packard, işadam-

ve ciroları açısından ciddi artışlar yaşadıkla-

ları Mustafa Topkaya, Altan Kemal ve Ali

tanya Kebap Ödülleri (British Kebab Awards) için aday gösterme süreci sona

süreçte ‘En iyi kebab işletmesi’

erdi. İngiliz ekonomisine büyük katkı sağlayan sektörün merakla beklediği ve titizlikle

Milletvekillerinden, belediye başkanlarına

rını kaydeden Ceftus Direktörü, ödüllerin

Matur ile Cobra Biraları Direktörü Samson

belirlenen finale kalan işyerleri kamuoyuna

binlerce kişinin dahil olduğu süreçte ‘En iyi

sektördeki standartların yükselmesi açısın-

Sohail yer alıyor.

açıklandı. Bundan sonraki süreçte vatandaş-

kebab işletmesi’ olarak aday gösterilen bin-

dan da önemli katkı sağladığını vurguladı.

lar, 16 ayrı kategoride finale kalan işletme-

lerce işletme arasından belirlenen restoran ve takeaway’ler, hijyen reytingleri gibi kriterler göz önünde bulundurularak finale kal-

Yarışmanın sonucu jüri toplantısı ile belirlenecek

Ana sponsori Just Eat Ana sponsorluğunu online takeaway sitesi Just

dılar. Oylama sürecinin ardından saygın bir

Eat’in

üstlendiği

gecede,

jüri tarafından değerlendirmeye tabi tutula-

İbrahim Doğuş’un verdiği bilgilere göre,

Booker/Makro, Cobra Biraları, Big K, Alton

cak işletmelerden ödüle layık görülenler 18

aralarında işadamları, politikacılar, gazete-

& Co, Ace4Kebabs, ben and jerry’s don-

Mart Pazartesi akşamı yapılacak görkemli

ciler ve sektör temsilcilerinin bulunduğu

durma, Quandoo restaurant rezervasyon sir-

gecede ödüllerini alacak.

Kebap Ödülleri jürisi, aday gösterilen işlet-

keti ve Bira London da sponsorlar arasında

melerin büyük bölümünü ziyaret edecek.

yer alıyor. İlk kez 2013 yılında gerceklesen

Vatandaşlardan gelen oyların etkili olacağı

Britanya Kebap Ödülleri etkinliği sadece

yarışmanın sonucu, Mart ayında yapılacak

sektördeki işletmeler için değil, İngiliz poli-

1200 davetlinin katılımı ile gerçekleştirilecek

jüri toplantısı ile belirlenecek. Ödül töreni-

tikacılar arasında da heyecan yaratıyor. Çok

geceye ilişkin bilgi veren CEFTUS Direktörü

nin jürisinde milletvekilleri Nadhim Za-

sayıda milletvekili organizasyona aday gös-

CEFTUS Direktörü İbrahim Doğuş

İbrahim Doğuş, Britanya’nın dört bir tarafından binlerce işletmenin aday gösterildiği Kebab Ödülleri için işletmelere verilecek her oyun, önemli oranda belirleyici olacağına

Göçmenlik Sağlık Ücreti Son Değişi Avrupa Ajansı / AVA| Londra

işaret etti. Finale kalan işletmelerin açıklannun etkinliğe ilişkin haberler yayınlamaya

tik. Bu düzenlemelerden bir taneside geçtiğimiz Ocak ayında ‘Immigration Health Surcharge

ması ile birlikte çok sayıda medya kuruluşuAdvantage Avukatlık Şirketi direktörü olan avu-

(IHS)’ Göçmenlik Sağlık Ücreti olarak adlandır-

kat Fidan Osoy, Avrupa Gazetesine “Göçmenlik

dımız ücret sisteminde yapılan düzenlemelerdir.

Sağlık Ücreti Son Değişiklikler” konusunu açık-

Göçmenlik Sağlık Ücreti (Immigration Health

ladı. Osoy’un açıklamaları şöyle :

Surcharge IHS), İngiltere’de; iş, eğitim veya aile

Avrupa Birliği ‘nden çıkış sürecinde yasal deği-

vizesi ile 6 aydan fazla vizeli kalan kişilerin İngil-

şikliklerin hızına yetişmek artık biz hukukçuları

tere Ulusal Sağlık Hizmeti’nden (NHS) yararlan-

dahi zorlar hale gelmiş durumdadır. Biz hukuk-

masına imkan sağlayan bir sağlık sistemi.

çular olarak Brexit sürecinin kolay bir süreç olmayacağını gerek hukuksal, gerek ekonomik gerekse

Ulusal sağlık sistemi

siyasal alanda konusunda uzman ekonomistlerle ve konusunda uzman hukukçularla çalışılması ge-

Göçmenlik bakanı Minizter Caroline tarafından

rektiğini sürekli olarak anlatmaya çalıştık. Brexit

geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre;

sürecinin ilk adımı olan Haziran 2016 tarihinden

NHS ulusal bir sağlık sistemi olup bir uluslarası

bugüne kadar gelinen süreçte ve en son gelişme-

sağlık sistemi değildir. İngiltere’de yaşayan İngiliz

lerden anlaşılan o ki, Brexit süreci özelikle hukuk-

vatandaşlarının vergi ödeyerek NHS sistemine

sal alanda sanılandan çok daha zor ve sancılı bir

katkıda bulunduklarını belirtmiştir. Bu konuda

süreç olacak.

eşitlikçi olmaya çalıştıklarını ve İngiltere’de geçici göçmen statütüsünde bulunan kişilerinde Ulusal

Brexit süreci

Sağlık Sistemine (NHS) katkıda bulunmaları gerektiğini ifade etmiştir. Göçmenlik Sağlık Ücreti

Brexit süreci ile birlikte bir çok hukuksal alanda

(İmmigration Health Surcharge IHS)’de yapılan

yeni düzenlemeye gidildiğini yukarıda belirtmiş-

artışın esas olarak göçmenlere daha iyi sağlık hiz-


25

AVRUPA Dolar 97,168 Endeksi

Ekonomi

15 Şubat 2019 Cuma Tahvil

18,470

EUR/USD

1,126

Bitcoin

3.632 $

Bitcoin

123 $

Ethereum

122 $

Bist 100

101.646

Cash

TURYAP Wood Green ve Bloomsbury Ofisleri Açıldı

Avrupa Ajansı / AVA| Londra Türkiye emlak sektörünün en köklü şirketlerinden olan Turyap, son yıllarda yapmış olduğu yurt dışı atakları ile dikkat çekiyor. Son iki yılda ABD, Yunanistan, Romanya, Azerbaycan, KKTC, İspanya ve Hollanda’da temsilcilik açarak bir dünya markası olma yolunda önemli adımlar atan şirket, Birleşik Krallık Londra merkezli Master Franchise açılışını gerçekleştirdi.

terirken, bazı parlamenterler bölgelerindeki en iyi işletmeleri belirlemeleri için seçmenlerine çağrıda bulunuyor veya kendileri kebap işletmelerini ziyaret ederek destek verdi. İskoçya, İrlanda ve Galler’den de yuzlerce

183 4272 numaralı telefona ya da info@cef-

kebap işletmesi sahibi ile çalışanlarının hazır

tus.org mail adresine ulaşarak biletlerini ala-

bulunacağı geceye katılmak isteyenler 0207

bilecekler.

iklikler

meti sunmak amacı ile yapıldığını açıkladı ve aynı

dir. Göçmen Sağlık Ücretleri (IHS) vize başvuru-

zamanda sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde ya-

suyla birlikte ödenmesi gerekmektedir.

rarlanmaları için gereğinin yapılacağının sözünü

ADVANTAGE AVUKATLIK

verdi.

Göçmen Sağlık Ücretleri

Özetle, her vize çeşidine göre farklılık gösteren Göçmenlik Sağlık Ücreti (IHS) için vatandaşları-

Yapılan yeni düzenlemeye göre, Göçmen Sağlık

mızın ADVANTAGE AVUKATLIK ofisine baş-

Ücretlerinde (IHS) tam olarak iki katı bir artış ya-

vuruda bulunmalarını ve her türlü vize

pıldı. Örneğin Aile Birleşimi Vizesi Göçmen Sağlık

başvurularında uzman avukatlarımızdan danış-

Ücreti (IHS) yeni düzenlemeden önce £600 olduğu

malık hizmeti alarak hareket etmelerini tavsiye edi-

halde şu anda Aile Birleşimi Vizesi Göçmen sağlık

yoruz. Unutmayalım haklarımızı ne kadar iyi

ücreti ( IHS) £1200 olmuş durumdadır. Ayrıca öğ-

bilirsek hukukumuzu o kadar iyi koruruz. AD-

renci ve Tier 5 vizesi Göçmenlik sağlık ücreti (IHS)

VANTAGE AVUKATLIK olarak her türlü hukuk-

yılda £300, diğer tüm vize ve göçmenlik başvuru-

sal sorunlarınızda uzman avukatlarımızla sizlerle

ları için yılda £400 ödeme yapılması gerekmekte-

beraberiz

Wood Green şubesi açıldı Turyap Avrupa Emlak Yatırım Formu, 7 Şubat’ta Master Franchise açılışı ve Wood Green şubesi açılışı ile devam etti. Açılışlarda çok sayıda iş adamı, sivil toplum kuruluşu ve yerel halkın katılımı gözlendi. Turyap Londra'da 2.subesini Wood Green'de açtı. Wood green Subesinin direktörü Murat Benli, Turyap Yönetim Kurulu Baskanı Azmi Zeki Sarıbay, Turyap Ingiltere yöneticisi Asım Ertürk, Haringey Mayor Shelia Peacock, Haringey Belediye Meclis Üyesi Ali Gül Özbek ile birlikte kurdela kesti Azmi Sarıbay Turyap Yönetim Kurulu baskanı Azmi Sarıbay, Avrupa Gazetesine yaptıgı açıklamada; “Türkiye’de emlak almanın tam zamanıdır. Yatırım amaçlı da alabilirsiniz. Kur farkları kar oranınızı arttırıyor. ISterseniz alın kiraya verin, biz ilgileniriz. Siz gerisini merak etmeyiniz. Türkiye’de 34 yıldır hizmet veren en büyük emlak firmasıyız” dedi. Murat Benli Wood Green Subesinin direktörü Murat Benli “Turyap UK, Birlesik Krallık olarak Türkiye arası yatırımcıları bulusturuyoruz. Turyap’ın yıllara dayanan emlak konusundaki deneyimini Londra merkezli operasyonlara tasımayı hedefledliyoruz” dedi.

Turyap Wood green Subesinin direktörü Murat Benli, Turyap Yönetim Kurulu Baskanı Azmi Zeki Sarıbay, Turyap Ingiltere yöneticisi Asım Ertürk, Haringey Mayor Shelia Peacock, Haringey Belediye Meclis Üyesi Ali Gül Özbek ile birlikte kurdela kesti

Turyap Yönetim Kurulu Baskanı Azmi Zeki Sarıbay ile Turyap Wood green Subesinin direktörü Murat Benli

Haringey Mayor Shelia Peacock, Haringey Belediye Meclis Üyesi Ali Gül Özbek

Turyap WoodGreen Subesinin direktörü Murat Benli’yi Haringey Belediye Başkanı Shelia Peacock tebrik etti


26

AVRUPA

15 Åžubat 2019 Cuma

Bulmaca


27

AVRUPA

Haftanın Yemeği

Haftalık Falınız 21 Mart - 19 Nisan

Koç

Yöneticilerinizi ikna etmek adına güzel bir zamandasınız. Beklentilerinizi g erçekleştirebilirsiniz. Kariyerinizle ile ilgili yeni bir yöntem oluşturma zamanı. 20 Nisan - 20 Mayıs

Boğa

İlişkilerde artık aktif bir rol üstlenmelisiniz ve beklentilerinizi net bir şekilde ortaya koymak durumundasınız. 21 Mayıs - 21 Haziran

İkizler

Hayata dair bakış açınızı artık değiştirmelisiniz ve gündelik yaşantınızda çıkan ufak tefek problemlerinize karşı daha yaratıcı, kökten çözümler bulabilmelisiniz. 22 Haziran - 22 Temmuz

Yengeç

Ailenizle aranızda sorun yaratan konulara çözümler üretmeniz gerekebilir. Bu noktada aşırı merhametiniz sizi gereksiz fedakarlıklara sürükleyebilir. 23 Temmuz - 22 Ağustos

Aslan

Geçmiş finansal sorunlarınıza çözüm bulmak isteyebilirsiniz. Hayata dair yeni kararlar alabilir ve finansal ilişkilerinizde bazı gerçekler de gün yüzüne çıkabilir. 23 Ağustos - 22 Eylül

Başak

Yakın dostlarınızla aranızdaki iletişim gereksiz yere gerilebilir ve aynı sorunları yeniden yaşıyor olabilirsiniz. Olaylara biraz daha empati yaparak yaklaşmalısınız. 23 Eylül - 22 Ekim

Terazi

Finansal konularınızla ile ilgili yeni açılımlar ve yeni düzenlemeler yoluna gitmelisiniz. Aşk hayatınızla ilgili bazı gerilim yaratan problemler karşısında daha esnek olmalısınız. 23 Ekim - 21 Kasım

Akrep

İkili ilişkilerde her şeye rağmen orta yolu bulma zamanı diyebiliriz. Karşı tarafın beklentileri ve uzattığı olgun adımlar size kendinizi oldukça iyi hissettirebilir. 22 Kasım - 21 Aralık

Yay

Oldukça şanslı bir gündesiniz. İkili ilişkilerde romantik paylaşımlar ön plana çıkarken yalnız olan yaylar içinde beklentilerimi karşılayan heyecan verici serüvenler gündemde olabilir. 22 Aralık - 19 Ocak

Oğlak

Aşk hayatınızla ilgili sorunları yoluna koyabileceğiniz güzel etkiler içindesiniz. Eskiye dair konu ve oluşumlar sizi endişelendirmesin. Yeni bir sayfa açabilirsiniz. 20 Ocak - 18 Şubat

Kova

İkili ilişkilerinizde onaylamadığınız bazı davranışlara artık bir sınır çizme zamanı gelmiş olabilir. Alacağınız kararlarla vazgeçişlerinizi duyurabilirsiniz. 19 Şubat- 120 Mart

Kültür Sanat

15 Şubat 2019 Cuma

Balık

Seyahatleriniz ve yakın çevrenizle olan iletişimleriniz hız kazanabilir. İletişim anlamında sorun yaşamamak için önyargılarınızdan sıyrılmalısınız.

Malzemeler:

MALHITALI KÖFTE 5,6 dal maydanoz, 5,6 dal yeşil soğan Marul, Limon, Lavaş

1/2 kilo esmer çiğköftelik bulgur 300 gram yağsız çiğköftelik kıyma

Yapılışı:

1 tane kuru soğan 6,7 diş sarımsak

Eti 1 çay kaşığı tuzla yoğurup dolapta

rıştıralım.İçine bulguruda ilave edip bastıra

2 çorba kaşığı domates salçası

bekletelim.Sonra isotu bir kaseye alıp üstünü ısla-

bastıra yoğuralım(yaklaşık yarım saat kadar).Bul-

1 su bardağı isot

tacak kadar kaynar suyu dökelim ve bir kenarda

gur yumuşayınca içine 2 kere çekilmiş çiğköftelik

2,3 çay kaşığı tuz

bekletelim(renginin daha çok çıkması için Urfalılar

eti koyup yoğuralım.Özleşince içine doğranmış ye-

1,5 çay kaşığı karabiber

tarafından yapılan bir yöntem.).Soğanı rendeleyip

şillikleride koyup ezmeden karıştıralım.Sıkmalar

2 çay kaşığı kimyon

sarımsakları ezelim.Yoğurma leğenine soğan ren-

yapıp marul ,limon,lavaş ve ayranla servis yapa-

Karışık köfte baharatı(ben kullanmadım)

desi,sarımsak,salça,baharat,tuz ve isotu koyup ka-

lım.

Teknoloji Köşesi Bir Türk İlk Kez 'Bilimde Diplomasi Ödülü' Aldı 20 yıllık bir çalışma ile Ortadoğu'nun gergin devletlerini tek bir bilim çatısı altında toplamayı başaran Prof. Dr. Zehra Sayers, Bilimde Diplomasi Ödülü'ne layık olan ilk Türk bilim insanı oldu.

siyasi uyuşmazlık içinde olan İsrail-İran, Türkiye-Güney Kıbrıs gibi ülkeleri Ürdün’de kurulan ileri teknoloji laboratuvarı

CERN benzeri bir ileri araştırma laboratu-

SESAME çatısı altında birleştiren Sayers,

varı olarak kuruldu. Biyofizik ve moleküler

ABD Bilimde İlerleme Derneği tarafından

biyoloji uzmanı olmasının yanı sıra SE-

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa

‘Bilimde Diplomasi Ödülü’ne layık görüldü.

SAME Bilimsel Danışma Komitesi Başkanı

Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.

20 yıllık bir çalışmanın neticesi olan Ortado-

olan Sayers, ABD Bilimde İlerleme Derneği

Zehra Sayers, Ortadoğu’da eşi benzeri gö-

ğu’daki Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve

tarafından verilen ödülü Washington’da dü-

rülmemiş bir projeye imza attı. birbirleriyle

Uygulamaları (SESAME), İsviçre’deki

zenlenecek törende alacak.

SpaceX, FCC'ye Başvurusunu yaptı SpaceX, bir yandan hızla uzay çalışmalarını yürütürken diğer yandan da internet erişimine farklı bir boyut getirmek için uğraşıyor. Tüm dünyayı kapsaması planlanan, çok daha hızlı internet hizmetini amaçlayan şirket, yerleştirmeyi planladığı uydular için onay almaya çalışıyor.

evrilmesi gerektiğini konuşmalarında sık sık dile getiriyor. Dünya'nın yörüngesine yerleştirilecek çok sayıda uydu ile kesintisiz ve çok daha hızlı interneti hedefleyen SpaceX, FCC'ye (Federal İletişim Kurulu) onay için başvuru yaptı.

alçak yörüngede yaklaşık 4000 uydu bulu-

SpaceX, Dünya'nın yörüngesini farklı kat-

nacakken, daha alçak yörüngede 7000 civa-

Elon Musk, uzay çalışmalarının dışında in-

manlara ayırarak her tabakaya farklı uy-

rında uyduyu içerisinde barındıran bir

ternet hizmetinin de farklı bir yöne doğru

dular yerleştirmeyi planlıyor. Örneğin

sistem yer alacak.

Birazda Gülelim


28

EFSANE ANADOLU ATEŞİ LONDRA’DA AVRUPA

Haberler

15 Şubat 2019 Cuma

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Subat 2019 tarihinde Ingiltere’nin baskenti Londra’da O2 Indigo salonunda gosterile-

Dev organizasyon sirketi olan Diva, yeni

cek.

yıl konser serisine Anadolu Atesi ile baslıyor. Mujde ! Efsane dans oyunu Anadolu Atesi yenilenen performansı ile uzun aradan sonra

Beylerbeyi Rakı ve Right Holidays sponsorluğunda

Londra’da. Gösteri, 15-16 ve 17 Mustafa Erdogan’ın yonettigi oyun 15-16 ve 17 Subat 2019 tarihinde

Ingiltere’nin

Gösteri, 15-16 ve 17 Subat 2019 tarihinde Londra’da O2 Indigo salonunda gosterilecek.

baskenti Londra’da O2 In-

ringey, Coco Haringey, Mem&Laz Isling-

digo salonunda gosterilecek.

ton ve tüm Londra TFC şubelerinde. 2019

Biletler Rakkas Haringey, Mezzo Café Ha-

yılının ilk etkinligi olacak olan dans soleni oyunu icin ek bilgiye 07547 417 863 bilet hattından ulasabilirsiniz. Online bilet için: www.axs.com

SHİFACI’DA YÜZDE 50 SPECIAL OFFER

Cem Yılmaz gösterisinin biletleri karaborsaya düştü!

Avrupa Ajansı / AVA| Londra Kurşun dökme, kahve falı, reiki, bilinmeyenleri öğrenme, astral, yolculuk, çakra açma, bio enerji, bakla falı Bugün ve gelecekle ilgili beklentileriniz mi var? Kendi geleceğinizle alakalı sözler duymak ve bunun için önerilmiş, tanınmış ve namı yayılmış kişilere fallarınızı baktırmak isterler misiniz?

SHİFACI’DA YÜZDE 50 SPECIAL OFFER Eğer aklınızdan evet diyor ama cesaret edemiyorsanız doğru adrestesiniz. Shifacı Kişisel Gelişim Merkezi’nde kurşun dökme, kahve falı, reiki, bilinmeyenleri öğrenme, astral, yolculuk, çakra açma, bio enerji, bakla falı gibi hizmetler sunularak sağlık, iş ve evlilik gibi konularda Avrupa Ajansı / AVA| Londra

yardımcı olunuyor. Shifaci’da Yüzde 50 Special Offer Rande-

Most Production Uk tarafından yapılan Cem Yıl-

vusu almak için:

maz gösterisi rekora koşuyor. 5 yıl aradan sonra

07956621078 numaralı telefonu arayınız

gösteri yapmaya hazırlanan komedyen Cem Yılmaz'ın biletleri karaborsada £200 satılıyor. İsmi "CMYLMZ Diamond Elite Pilatinum Plus" olan gösterinin biletlerinin ilk günü olan 9 mart için tüm biletlerin şimdiden tükendiği belirtiliyor. Cem Yılmaz'ın yeni göstesine biletler ise sadece 10 Mart tarihi için var. Cem Yılmaz'ın 9 ve 10 Mart'ta Londra'da yapacağı gösteriye İstanbul'dan da çok sayıda ünlünün katılacağı belirtiliyor.


29

AVRUPA

15 Şubat 2019 Cuma

Adriana Lima: “Metin beni kullandı” Dünyaca ünlü model Adriana Lİma’yla Türk yazar

arıyorsunuz; bir proje değil!” 10 Ocak’ta

Metin Hara arasında bir buçuk yıl önce başlayan aşk

Amerika’ya giden Metin Hara konuş-

çok konuşulmuştu. Metin Hara’nın reklam pe-

maya ikna ettiği Adriana’yla el ele çe-

şinde olduğu, ilişkinin proje olabileceği id-

kilmiş fotoğraflarını yayınlayarak

diası günlerce tartışılmış, iddialara

Magazin

‘ayrılmadık’ demişti.

Adriana Lima çıkan bu iddialara cevap vererek “Bizimle uğraşmayın, aşığım” de-

“METİN BENİ KULLANDI”

mişti. O günden bu güne sessizliğini koruyan

HÂLÂ TAKİP ETMİYOR

Lima’nın sosyal medyada Metin Hara’yı halen takibe almamış olması ve bir-

Fakat aralık ayında Adriana Lima sosyal

likte

medya hesabında Metin Hara’yı takipten çı-

‘barışmanın olmadığını’ ispatladı. Ame-

kartarak şunları yazmıştı: “Kadınlar, siz

rikan The People dergisi de, ‘Haberimizi

kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabili-

teyit ettirdik’ diyerek ayrılığın doğru ol-

tasyon merkezi değilsiniz. Onu düzeltmek,

duğunu belirtti. Derginin iddiasına göre

değiştirmek, yetiştirmek ya da büyütmek

Adriana, yakın çevresine Metin Hara'nın

sizin göreviniz değil. Siz bir yol arkadaşı

kendisini kullandığını söylemeye başlamış.

paylaşım

da

Demi Rose'un tatili bitti

yapmaması

Instagram'da yeni akım: Snowkini

Uzun süredir yakın arkadaşlarıyla Tayland ve Phuket'te tatil yapan Demi

Rose,

Lon-

dra'ya döndü Ünlü

model

Demi Rose, önceki akşam Londra'daki galada

bir

görüntü-

lendi. Soğuk havaya aldırmayan Rose, mini eteği ve derin göğüs dekoltesiyle soğuğa adeta meydan

İlk olarak Kim Kardashian'dan gördü-

okudu. Rose aracından inerken

ğümüz #Snowkini akımı dünyaya ya-

zor anlar yaşadı.

yıldı. Bu akımın özelliği, karda bikini ile poz vermek. Kim Kardashian karlar üzerinde kürklü bikini giydiği fotoğraflarını Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşmıştı. Kim Kardashian'ın kardeşi 23 yaşındaki Amerikalı model Kendall Jenner da eksik kalmadı. Amerikalı model ve televizyon yıldızı Kendall Jenner, buz gibi havada bikiniyle poz verdi. Eksi 2 derece soğuklukta karların üzerinde bikiniyle poz veren Kendall Jenner, paylaşımına "Hava çok soğuk" notunu ekledi.


30

AVRUPA

15 Şubat 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

Seri İlanlar


AVRUPA

15 Şubat 2019 Cuma

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖDEV YARDIMI Öğrenciler için özel, kaliteli ve orjinal ödevlerde yardım edilir. Essays ve dissertations

07506 73 85 12

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

TERCÜMAN

Her türlü tercüme ve genel danışmanlık işlerinizde sizlere itina ve titizlikle yardımcı oluruz. Yüksel İNAL

23/11

31

07453 4897 11

Seri İlanlar


32 . 31

01

6 .0 30

AVRUPA

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

15 Şubat 2019 Cuma

KİRALIK

30

.11

.11

KİRALIK

01

Seri İlanlar

KİRALIK

Turkey Street’e yakın kiralık çatı katı. Ana caddeye 1 dakika uzaklıkta, tren istasyonu ve otobüs duraklarına yakın bölgede. Full eşyalıdır, televizyon vardır. Bütün faturalar dahildir. No DSS

Wood Green Haringey bölgesinde tek kişilik oda. Bütün faturalar kiraya dahil, kalorifer, sıcak su, banyo, mutfak, bahçe mevcuttur. Sadece temiz, sessiz ve saygılı kişiler olması şartı ile kiralanıcaktır.depozito £400 Haftalık kirası £110’dur. iletişim : Suzi

Tanınmış firma tarafından Londra’da ulaşımı

0790 4533 781

07578511050

07836 788 011

KİRALIK Edmonton, Enfield, Waltham Abbey ve Southgate'de Kiralık Evler

KİRALIK

0795 628 0753 KİRALIK

2

.1

21

KİRALIK

office) Adres, telefon, posta dahil. Haftalık £49.75 Bir bilgisayar, bir masa, bir sandaliye, internet (Monday to Friday 10.00 - 16.00) Haftalık £99.75

07484 220 343

Enfield Bölgesinde Kiralık Studio Flat Aylık £650 Detaylı Bilgi için: 020 8805 5457

.11

KİRALIK

Southgate – Palmers Green – Enfield 1-2-3 yatak odalı kiralık daireler ve evler mevcuttur. 020 3887 8585

2 .1

21

2

/1

Tüm mektuplarınız alınır. Size teslim edilir.

01

acil kiralık ev aranıyor.

07

Ankara Anlaşmalılara özel kiralık sanal ofis (Virtual

07847 469 802

iyi olan bölgelerde

KİRALIK

Tottenham’da tren istasyonu yakınında tek kişilik oda kiralıktır. Haftalık herşey dahil £120

0794 409 9624

KİRALIK

Tottenham’daki çok büyük Uniti’i paylaşacak kiracı aranıyor. Büyüklük 3500 feet Ayrıca bir tarafında ofis ve storage için çok elverişli bir bölüm var, orası da kiralıktır.

07900 187802


33

AVRUPA

15 Şubat 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

15.02

15/02

DEKO LTD

BIM PLATFORMUNDA REVIT İLE 10 MILYON M2'DEN FAZLA MEKANİK TESİSAT PROJESİNİ TAMAMLADIK. BU TECRÜBEMİZ İLE YÜZLERCE PROFESYONELE REVİT MEP EĞİTİMLERİ VERDİK. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN WEBSİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ EVREN DEMİRCİ www.de8.uk / www.dekogroup.com.tr

Tel: 07585658112 3

/0 01

The Social-S Marketing & Communications Social Media 01/03 Management Branding PR & Press Relations Project Management Event Management Seda Sevim Marketing Communications Consultant sevimseda@gmail.com

+447570658648

ELEMAN

En az 1 sene tecrübesi olan ve İngiltere'de oturumu olan eleman aranıyor. Email CV sales@diplomat-travel.com

0207 730 2201

Seri İlanlar


34 3

/0 08

AVRUPA

15 Şubat 2019 Cuma

SATILIK

/0

08

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

3

SATILIK

/ 22

SATILIK COFFEE SHOP Rent: £8,000 Rates: Yok Lease: 16 yıl önü açık

Harlesden NW10 4JH Bölgesinde Londra İçinde Satılık Fish and Chips Rent: £23,500 yıllık Rates: 7,000 yıllık Lease: 15 yıl önü açık Taking: £6,000-6,500 pw 3 stüdyo flat'ten kira geliri £15,000 Yeni dekorludur. 50 yıllık dükkandır. Delivery yok Özel nedenlerden dolayı satılıktır Tekliflere açıktır. Lütfen İngilizce konuşun.

07555 989 645

Thomas Purtell: 07834 718 393

/ 08

02

SATILIK

03

SATILIK

Londra, Islington Bölgesinde 2 katlı 4 odalı freehold satılık bina Müracaat: Yüksel İnal – Emekli Avukat

07453 489 711

SATILIK

SATILIK Fish and Chips

/ 08

3 /0

08

SATILIK KUAFÖR SALONU

03

Seri İlanlar

SATILIK

Cambridge’de Satılık Kebab Shop Rates: Yok Rent: £13,000 yıllık Taking: £4000 pw Fiyat: 95,000 Just Eat yoktur. Delivery Var. Detaylar telefonda verilecektir.

0744 299 7394

SATILIK Harrow Bölgesinde Çift Cepheli ACİL Satılık Süpermarket HA3 London Rent: £23,000 Rates: £13,000 İstasyon karşısındadır. Fiyat: £135,000 + stok

Enfield Town EN1 3LA Satılık Fish and Chips

Doncaster Bölgesinde town içinde

Rent: £11.400 Rates: No

Rent: £15.000yıllık, Rates yok, Lease:Önü açık

Price: £79.500 Taking: £3.00

Çalışır durumda Bölgedeki tek türk kuaförü

Lease: 20 year

Detaylı Bilgi için lütfen arayınız

07873 716 739

07450275016

SATILIK

SATILIK

Eastgrinstead’te Hight Street üzerinde yeni açılmış Türk restaurantı Haftanın 6 günü açık. 4pm - 11pm Lunch zamanı kapalıyız. Taking: £5500-6000 Business rates: £5300 pa. Rent: £16k Bölgede potansiyel yüksektir. Doğru ellerde haftanin 7 günü ve lunch’ larda açılırsa taking daha yükselir.

WD6 4DY Bölgesinde Barnet'e 10dk Uzaklıkta

Rates: yok Price: £145,000

Louth Lincolnshire Bölgesinde Satılık Restaurant Rent: £875 aylık Rates: Yok Lease: 12 yıl önü açık Taking: £4,500-5,500 pw Fiyat: £65,000 50 kişi oturma kapasitelidir. 16 senelik restoranttır. Haftanın 6 günü 5.30pm-11pm arası açıktır.

0744 414 2550

0774 787 0593 - 07886 993 154

07747 860 716 – 01507 600 880

/ 08

03

ACİL Satılık Kebab Shop Rent: £8,000 yıllık Lease: 15 yıl önü açık

SATILIK VEYA ORTAKLIK

Demir’s Plumbing

SATILIK veya ORTAK ARANIYOR South Croydon Highstreet bölgesinde bulunan cluplerin yanında yeni açmış olduğum fish and chips shop satılıktır. Kebab koymaya da uygundur. Açılış saatleri: 11-11 Gece ruhsatı sabah 4’e kadar mevcuttur. Taking yükseltilebilir. Kira: £14,000 Rates: Yok Detaylı bilgi görüşmeden sonra verilecektir. Ankara anlaşmalılar için uygundur.

Bayram DEMİR: 07472 111 210

SATILIK Coffee Shop Satılıktır.

Büyük Falcı Daby

telefondan verilecektir

07469 518 108 2 /0

titizlikle yapılır. Ücretsiz fiyat verilir.

0781 884 89 43

Bütün bilgiler

22

ve inşaat işleriniz

SATILIK

SATILIK FISH AND CHIPS South East Londra’da LOCKSBOTTOM BOLGESINDE PRIME POZİSYONDA OLAN LOCK UP FULLY LICENCED DUKKAN RENT: £25,000 RATES: £4,000 TAKING: £4000-£5000 LEASE: 25YIL FİYAT: £145.00 ÖDEMEDE YARDIMCI OLUNUR

07850 192 905

23-10

2 /0

15

Her türlü tesisat, tamir

İş, sağlık, nazara, düşmana ve tehlikeye karşı korunma, oyunda şans, sınavlarda, iş yerinizde ve aşkta başarınızı ağlayabilmek. Evlilikler,cinsel sorunlarınızı çözmek istiyorsanız falcınız Daby size en büyük yardımcıdır.Ciddi ve sonu alıcı çalışma, iş sırrına güvenebilirsiniz. Konsültasyona gelmek isterseniz şu numarayı arayınız. Lütfen İngilizce konuşun.

0208 519 6140 07930 157 020

Mobile: 07931 738 779 Tel: 0208 904 2075 1

/0

25

SATILIK


35

AVRUPA

3

/0 01

ELEMAN

Maidstone Kent Bölgesinde Pizza-Kebab ve Fish and Chips’te çalışacak acemi ve usta elemanlara ihtiyaç vardır. Kalacak yer verilir.

Mustafa Bey: 07920 445 464 3 /0 01

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

15 Şubat 2019 Cuma

ELEMAN

ELEMAN

Londra Hammersmith’deki süpermarkette çalışacak kasiyer ve floor elemanı aranıyor. Ücret dolgundur.

High Barnet Bölgesinde Cafe’de çalışacak tecrübeli bayan garson aranıyor. Çalışma saatleri: 7am – 3pm

07984 857 308

07943 467 102

ELEMAN

ELEMAN

Bristol bölgesinde berber shopta çalışacak İngilizce bilen tecrübeli eleman aranıyor. Fatih Bey

Coffee shop’ta çalışacak tecrübeli cafe şefi ve part time/full time bayan garson aranıyor.

07759 307763

0786 382 1322

ELEMAN

/0

01

3 /0

ELEMAN

08

Essex Billericay Bölgesinde Fish and Chips’te çalışacak tecrübeli eleman aranıyor. Kalacak ucuz yer bulunur.

Alpay Bey: 07771 926233 01277 623368

3

ELEMAN Essex Colchester'da

Londra'ya 1 Saat Uzaklıkta Çalışacak Usta Berber Aranıyor

0120 636 6762 0794 7323 159

ELEMAN

Seri İlanlar

ELEMAN ÜTÜCÜ ARANIYOR (HANDPRESSER) Sew Perfect in Sevenoaks is looking for an experienced full time presser/dry cleaning operator. Needs to speak English.

Richard: 07968 976 308 ELEMAN Londra’ya 70 mile mesafede Wellingborough Bölgesinde Kebab Pizza’da çalışacak deneyimli elemanlar aranıyor. Kalacak yer mevcuttur.

07801 700 537 – 07788 726 358

ELEMAN

Greenwich Bölgesinde Berber salonunda çalışacak İngilizce bilen Deneyimli berber aranıyor.

Norfolk Bölgesinde kebab pizza shopta çalışacak tecrübeli, İngilizce bilen ve çalışma izni olan şef aranıyor. Kalacak yer verilir. Lütfen arayınca İngilizce konuşunuz.

Waterloo’daki restaurant için; Café shop şefi (kahvaltı şefi) Ocakbaşı grill şefi Şef yardımcıları, Tecrübeli garson Çalışma izni olan elemanlar aranıyor.

Şükran Hanım: 07954 849 642

07551 759 162

07525185288

ELEMAN

ELEMAN Dikiş makinasını çok iyi bilen tecrübeli terziler aranıyor. Angila Hanım: 0208 801 5011

6

.0

30

ELEMAN

Kebap dükkanında çalışacak tecrübeli şefler, garsonlar ve yardımcılara ihtiyaç vardır.

0795 628 0753

Leyton Bölgesinde Eral Metal bünyesinde çalışacak telefonlara bakacak İyi dereced e İngilizce ve bilgisayar bilen erkek eleman aranmaktadır.

Ali Bey 0208 556 4863 – 07544 477 748

ELEMAN Londra’da reklamda çalışacak bayan müşteri temsilcisi aranıyor

İngiltere’nin başkentinde gazete 15/03

ofisinde çalışacak (hem Online hem printing) Reklam ve pazarlama işi yapacak profesyonel arkadaşlar arıyoruz. Gazeteci kökenli olanlar tercih edilir. Başvuru için avrupa@btinternet.com adresine CV gönderiniz.


36

AVRUPA

15 Şubat 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

AVUKATLAR VE HUKUK BÜROLARI

Advantage Solicitors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 1676 Aydın&bright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088011711 Brunswick Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3841 5688 Erbil & Richmond Solicitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 865 3394 Fahri Jacop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083474070 Immıgration Connection. . . . . 079 4872 1767 | 020 7681 6161 Kent solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088059735 Nova solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . 02034897010 | 07771945951 OZ Legal Consultancy - Türk Hukuku .. . . . . . . . . 01227 238968 Pace Solicitors .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (24hours) 0771 353 2173 Redstone Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02039405959

ANAHTARCILAR

Mustafa Keleş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07550 800 777

ARABA TAMİRCİLERİ VE SERVİSLER

Best Motors M.O.T. Station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8802 6515 Kem Repair Centre Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 8220

BANKALAR

Turkish Bank Dalston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 923 33 29 Turkish Bank Edmintonı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 887 8080 Turkish Bank Haringey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 348 9600 Turkish Bank Merkez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 403 5656 Turkish Bank Palmers Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 447 6870

BELEDİYELER

Enfield Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 379 1000 Hackney Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 356 3000 Haringey Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 489 1000 Islington Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 27 2000

BERBERLER

Academy Bynico – Nihat Tohumcu . . . . . . . . . . . . . . 07472 434377 Estel world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088045550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083407250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072544588 Evita hair&beauty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088047986 Kings Gents Hair Salon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07590 532 442 Koray Berber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083407250 Sinan hair studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088054994 Turkish Bath Güzellik Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079233333

CAMİLER

Aziziye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 254 0046 Shacklewell Lane Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 249 2244 Süleymaniye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 684 9900

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Sari Consultancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07950462734 Veykab Danışmanlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07584 714 286

DOKTORLAR

Dr. Ertan Erel (Uz. Plastik Cerrah) Zeynep Erel – . 07456 669 494 Uzman Psikolog Alptekin Aydın–. . . . . . . . . . . . . . . . 0208 144 9884

DİL OKULLARI

Master Academy English Language School . . . . . . . . 02036027879 Pratiq The Centre Of Development . . . . . . . . . . . . 0788 583 1065

DÜĞÜN SALONLARI EGLENCE VE ORGANİZASYON

ECZANELER

0750 782 9563 0771 267 6426 0203 538 9131 0779 5151 745

Türk Eczanesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7254 6910

EMLAKÇILAR

Y›ll›k £115... Avrupa Fihristte yerinizi al›n sizde kazan›n

DIRECTORY-REHBER Hosh Hair Beauty & Laser Clinic . . . . . . . . . . . . . . . 020 8888 8880 Estel World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 880 45 550 Posh Klinik (medikal estetik ve lazer epilasyon) . . 0208 681 2121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0742 1053 999

FOTOĞRAFÇILAR

Taç wedding Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7275 0044

GIDA TOPTANCILARI

Hook Meat Supplier Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07806856319

HAVA YOLLARI

www.atlasglb.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 289 5588 www.flypgs.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0845 084 8990 www.sunexpress.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 349 985 70

İÇEÇEK TOPTANCILARI

www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

İNŞAAT DEKORASYON

Seyit Decor Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . 07710997022 | 07576377007 Umut Cam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07919 264497

İŞ KREDİSİ

Özgür Akıncı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 625 9069

KONSOLOSLUK VE TEMSİLCİLER

K.K.T.C. Londra Temsilciliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.K.T.C. Londra Turizm Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Büyükelçiliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Din Hizmetleri Müşavirliği.. . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Başkonsolosluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Eğitim Temsilciliği.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

April Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 257 2100

OKULLAR

Haringey Egitim Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 9639 5645 Moonchild Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2522 2893 Penguin Müzik Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2863 7622

PERDECİLER

Perdeci Hasan. . . . . . . . . . . . . . . . 078 6796 4310 | 0208 805 95 47 Deluxe Fabrics LTD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 490 0863

ESTETİK VE GÜZELLİK KLİNİKLERİ

PVC KAPI VE PENCERE CAM-ÇERÇEVELERİ

Ada Windows Ltd . . . . . . . . . 020 8803 8004 | 07956 260 367 Ada Glazing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8803 8004 Global table and chair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02085565040 Mem Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771 341 2394

PEST CONTROL & BÖCEK İLAÇLAMA

Fox Pest Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07508 156 198 Pest Line Pest Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07707 803 191

REKLAM – TABELA

River Sign & Metal Works . . . . . . 02083659152 | 07918881830 Easy Signs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07534100514 | 02036384127

RESTORANLAR

ISTANBUL RESTAURANT – HORNSEY . . . . . . . 02083410460 ISTANBUL RESTAURANT – FINCHLEY . . . . . . . . 02083410460

SEYAHAT ACENTELERI

Cyprus Paradise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083438888 Just2travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 598 1818 www.sunexpress.com. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 349 985 70

SAĞLIK MERKEZLERİ

Medistance International Healthcare . . . . . . . . . . . . . 07798 705104

SİGORTA & FİNANS VE KREDİ KURULUŞLARI

0207 631 1920 0207 631 1930 0207 293 0202 0208 889 5721 0207 591 6900 0207 724 1511

Mortgage World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3887 117 Strategy Finance & Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8588 7083

Matbaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088076262 Meto Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079239977

Esin cash&carry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088048252 Penge Food Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8778 4090 PFC Sydenham/ PFC Wallington . . . . . . . . . . . . . . . . 020 86590697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 6476778 Silver Point Food Centre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8807 4767

MATBAALAR

METAL İŞLERİ - İNŞAAT FIRMALARI

CATERING MALZEMELERİ

Capital Catering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 889 0220 www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

A & G Decoration and Design . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................. Prince and Princess Düğün Salonu . . . . . . . . . . . . . . .............................................

AVRUPA FIHRIST 020 7275 7610

KUYUMCULAR

Ayaz Kuyumculuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02070417053

CML steel Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0734 2000 044 River Sign & Metal Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083659152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07918881830 Eral metal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02085564863 Mersin Metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0746 683 5354 Şahin Construction LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 027 0843

MOBİLYACILAR

Aldora mobilya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072543331 Baca Furniture.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8695 0753

MUHASEBE BÜROLARI

Account Direct Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADA Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alton & Co (Chartered Accountants) . . . . . . . . . . Atasan & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benchmark Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certax Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dirench & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DK Company & Services Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dogan Accountancy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F&A Accountancy Ltd (Certified) . . . . . . . . . . . . . . . Mentek & Co Accountants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MKS ACCOUNTANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Right Accounting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zek & Co Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

020 8886 9222 020 8819 8212 020 7582 3000 07867 956 805 020 7278 8555 0208 888 0004 07908 943 456 077 2309 2727 0793 057 3273 020 8888 2515 07540 110 760 020 7237 4725 0207 998 0057 020 8881 8844

ŞÖFÖR OKULLARI

Akdeniz şoför okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 1432 8786 Smile Şoför Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 3174 5397

SUPERMARKET

TAŞIMACILIK KARGO

CML CARGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +44 330 9999 333

TAXI - MINICABS

Sam's cars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072544545 | 02079230000 Top cars wood green . . . . . . . . 0208 8880 111 | 0208 8896 966

TEMİZLİK İŞLERİ

Spot Raiders Dry Cleaner & Launderers . . . . . . . . 0207 254 6113

TÜRK HAMAMI

Turkish Hamam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072495554

UYDU SISTEMLERI,CCTV, TV VE PC TAMİRİ

Ad Sat Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07950 226 662 Ada Center . . . . . . . . . . . . . . . 0207 998 79 48 | 0777 959 08 89

WEB TASARIM

Mantis Creative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07944744227

YAZAR KASA /EPOS/CCTV KAMERA

Eposman UK LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07946439404

Fihrist


37

AVRUPA

English News

15 February 2019 Friday

ENGLISH NEWS

Making Tax Digital Everything You Need To Know

Turkey is one of the most popular destinations for foreign nationals who would like to spend their summer in beautiful weather. Berkay Ozdogu explained for Avrupa readers: Summer houses are quite affordable primarily on these dates due to the exchange rates.

Guest Writer : IT IS NOW EASIER TO BUY A PROPERTY IN TURKEY Berkay Ozdogu

Therefore, it is the best time to buy a residential property in Turkey to spend an excellent

103.50 TRY x 2.5 for 2018) must be paid. Fi-

Deputy Head of Int.l Law, Barrister, No 5 Chambers

vacation.

nally, the service fee of 483.50 TRY (for 2018)

Alderman, City of London Edhem will talk about

What do You Need to do to Buy a Property in

is being charged during the transactions at

TBCCI projects and initiatives. Local Director, Metro

Turkey?

the Land Registry Office.

Bank Mr Bell will introduce Metro Bank and its ini-

To buy a real estate in Turkey, buyer and sel-

Useful Information for Foreign Nationals

tiatives.VAT Manager, Accounting Direct Plus Li-

ler need to prepare and sign a Preliminary

Who Would Like to Buy a Property in Turkey

mited Ms. Shah will talk about Making Tax Digital.

Property Sales Contract before a Turkish No-

The buyer must check if there is any right re-

Senior Account Manager, Xero UK Mr. Robertson

tary Public. This contract does not transfer the

gistered on the said property at the Land Re-

will introduce the Xero Software and how it helps

title deed directly to the buyer. In order to do

gistry Office, such as mortgage, lien,

Making Tax Digital. Tax Partner | Accounting Di-

so, the parties meet at the relevant Land Re-

easement, etc. The buyer can object to the re-

rect Plus LLP, Mr Mehmet Gazioglu will discuss the

gistry Office and sign the formal deed before

fusal decision of the transfer of the title deed

Double Taxation issues for New Tax Residents from

the Land Registry Office. Then, the official of

application and submit the objection to the

Turkey.

the Land Registry Office verifies the deed.

Regional Office of the Land Registry Office. It

This is the moment of the transfer of the title

is not necessary for the foreign national to ob-

Registration is possible via email to info@tbcci.org

deed to the buyer.

tain a residence permit in order to buy a pro-

and closes on Tuesday, 19 February 2019. Due to de-

The seller must place a preliminary applica-

perty in Turkey.

mand and availability, you are advised to book

tion to the Land Registry Office for the sale of

It is important to know that British nationals

early. Members - ÂŁ25 + VAT

the said property. The appointment can be

can issue a power of attorney at the nearest

Non-members - ÂŁ40 + VAT Registration will be con-

obtained online. The required documents that

notary public and authorise a Turkish Quali-

firmed upon payment of the Registration Fee.

need to be brought to the appointment are as

fied Solicitor who would be able to carry out

follows;

these procedures on behalf of their client. To

Metro Bank,

• The title deed of the property,

complete the authorisation process, the

One Southampton Row,

• ID Document or passport,

power of attorney needs to be apostilled at

London, WC1B 5HA

• Property Fair Value Document that can be

the Legalisation Office and officially transla-

Thursday, 21 February 2019

obtained from the relevant City Council,

ted into Turkish. OZ Legal Consultancy pro-

• Mandatory Earthquake Insurance Policy for

vides

real estates,

conveyancing services from preparing a

• The picture of the seller and buyer (1 pic-

Power of Attorney to transferring the title

ture from the seller and 2 pictures from the

deed of your prospective property in Turkey.

buyer)

Get in touch with us to receive more informa-

• Official translator required if one of the par-

tion about our services tailored to your needs.

đ?—Śđ?—˘đ?—”đ?—Ś đ?—Śđ?—śđ?—šđ?—¸ đ?—Ľđ?—źđ?—Žđ?—ą đ?—–đ?—źđ?—šđ?—šđ?—˛đ?—°đ?˜ đ?—śđ?˜ƒđ?—˛ at Yunus Emre Institute London

6.30PM - 9.15PM

bespoke

and

comprehensive

Yunus Emre Institute London hosted ����

ties do not know Turkish.

đ?—Śđ?—śđ?—šđ?—¸ đ?—Ľđ?—źđ?—Žđ?—ą đ?—–đ?—źđ?—šđ?—šđ?—˛đ?—°đ?˜ đ?—śđ?˜ƒđ?—˛ music group on February

The monetary effects of buying a property are

Berkay Ozdogu

8. The group gave a wonderful musical perfor-

as follows; the buyer will need to pay the Tur-

OZ LEGAL CONSULTANCY LTD.

mance on the Silk Road and its historical cul-

kish Property Transfer Tax at 2% of the pro-

1 Knight Ave, Canterbury, Kent

tures.

perty value shown on the Property Fair Value

United Kingdom, CT2 8PZ

Document. Secondly, floating capital which

Tel: 0 1227 238968

and students from the UK, Iran, Central Asia,

"KaragĂśz and Hacivat" Yunus Emre EnstitĂźsĂź - London is excited to pre-

and establishing a bridge between students co-

India, China, Japan, Turkey and the United Sta-

sent a traditional Turkish shadow play "KaragĂśz

ming from different cultural backgrounds.

tes, who perform a wide range of pieces from

and Hacivat" on the 22nd of February at 3 pm.

Tickets are ÂŁ3 (+Eventbrite fee ÂŁ0.73) for one child

The SOAS Silk Road Collective is a Londonbased musical ensemble and initiative which encourages collaboration among musicians from different cultures along the ancient silk routes, and celebrates their shared cultural heritage. Currently, the ensemble includes musicians

is established regionally (it is maximum

and one accompanying adult, please register early

courtly and folk repertoires from Turkish, Iranian, Afghan, Uzbek, Tajik, Uyghur, and In-

KaragĂśz and Hacivat is an educational project la-

to secure your place by clicking here.

dian musical traditions on a variety of

unched by Yunus Emre EnstitĂźsĂź - London in

We look forward to welcoming you at Yunus

instruments.

2018, with the aim of promoting Turkish culture

Emre EnstitĂźsĂź - London.

www.ozlegalco.com


38

AVRUPA

15 Şubat 2019 Cuma

Fenerbahçe, Zenit'i 1-0 Mağlup Etti

Spor Haberleri

Merkez Hakem Kurulu Başkanı

Yusuf Namoğlu istifa etti! MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e istifasını verdi. Son dönemdeki tepki çeken hakem kararlarının ardından, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Na-

Fenerbahçe, Rus temsilcisi Zenit'i Ülker Sta-

moğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı

dında konuk etti. Mücadeleyi Fenerbahçe 1-0

Yıldırım Demirören'e istifasını verdiği öğrenildi.

kazandı. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti geti-

Namoğlu'nun yerine eski MHK Başkanı Kuddusi

ren golü 21. dakikada Islam Slimani kaydetti.

Müftüoğlu'nun gelmesi bekleniyor.

Maçın 44. dakikasında Harun Tekin, Robert Mak'ın penaltısını kurtardı. Karşılaşmanın rö-

YUSUF NAMOĞLU'DAN AÇIKLAMA şündüm, Türk futboluna daha iyi hizmet etmek

Geçmişte yaptığımız olumlu şeylere zarar verme-

İstifa kararıyla ilgili TRT Spor'a açıklamalar yapan

adına böyle bir karar aldık. Bu haftaki atamaları

mek adına istifaedeceğiz. Resmen istifamı verdik-

Namoğlu, "İstifamı yarın TFF'ye vereceğim. Ayrı-

yapmamız gerekiyor. Yeni bir başkanın gelip bunu

ten sonra gerekli açıklamaları yapacağım."

lacağımı ilan ettim. Herkese söylüyorum; çok dü-

yetiştirme ihtimali yok. Devlette devamlılık vardır.

ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'da Mircea Lucescu dönemi sona

geleceğin takımını oluşturmak adına genç futbol-

erdi... Rumen çalıştırıcının sözleşmesinin feshe-

cular konusunda gösterdiği hassasiyet için Sayın

dildi.

Mircea Lucescu'ya teşekkür eder, bundan sonraki

vanşı 21 Şubat'ta Rusya'da oynanacak. 14. dakikada

sarı

kart

gören

Isla

rövanş

mücadelesinde forma giyemeyecek.

Süper Lig Puan Durumu TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y Av P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

13 11 10 9 9 8 8 9 8 8 7 6 4 5 7 4 3 4

6 6 6 7 6 9 7 2 5 1 4 7 12 8 2 10 9 5

2 4 5 5 6 4 6 10 8 12 10 8 5 8 12 7 9 12

32 41 40 33 37 28 30 38 22 23 20 18 19 22 20 25 19 21

11 23 26 23 30 22 28 37 30 27 26 27 21 28 35 30 27 37

M.Başakşehir Galatasaray Beşiktaş EY Malatyaspor Trabzonspor A. Konyaspor DG Sivasspor Kasımpaşa Antalyaspor Göztepe A. Alanyaspor İM Kayserispor Bursaspor Fenerbahçe MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor BB Erzurumspor Akhisarspor

08 Subat 2019 Cuma Kayserispor 1-0 Fenerbahçe 09 Subat 2019 Cumartesi Başakşehir 1-1 Erzurum BB Çaykur Rizespor 1-1 Antalyaspor Beşiktaş 2-0 Bursaspor 10 Subat 2019 Pazar Konyaspor 1-1 Malatyaspor Göztepe 3-2 Alanyaspor Galatasaray 3-1Trabzonspor 11 Subat 2019 Pazartesi Ankaragücü 3-0 Kasımpaşa Sivasspor 2-1 Akhisar Bld.Spor

21 45 18 39 14 36 10 34 7 33 6 33 2 31 1 29 -8 29 -4 25 -6 25 -9 25 -2 24 -6 23 -15 23 -5 22 -8 18 -16 17

15 Subat 2019 Cuma Malatyaspor 20:30 Beşiktaş 16 Subat 2019 Cumartesi Akhisar Bld. 13:30 Ankaragücü Bursaspor 16:00 Çaykur Rizer Fenerbahçe 19:00 Konyaspor 17 Subat 2019 Pazar Erzurum BB 13:30 Sivasspor Trabzonspor 16:00 Alanyaspor Kayserispor 16:00 Göztepe Kasımpaşa 19:00 Galatasaray 18 Subat 2019 Pazartesi Antalyaspor 20:00 Başakşehir

İNGİLTERE PREMIER LİG Puan Durumu TAKIMLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

O

Man. City 27 Liverpool 26 Tottenham Hotspur 26 Man. United 26 Arsenal 26 Chelsea 26 Wolverhampton 26 Watford 26 Everton 27 West Ham United 26 Bournemouth 26 Leicester City 26 Crystal Palace 26 Brighton & Hove 26 Burnley 26 Newcastle Utd. 26 Cardiff 26 Southampton 26 Fulham 26 Huddersfield Town 26

G

B

M

A

Y Av P

21 20 20 15 15 15 11 10 9 9 10 9 7 7 7 6 7 5 4 2

2 5 0 6 5 5 6 7 6 6 3 5 6 6 6 7 4 9 5 5

4 1 6 5 6 6 9 9 12 11 13 12 13 13 13 13 15 12 17 19

74 59 54 52 53 45 34 34 36 32 37 31 27 28 29 22 24 28 25 14

20 15 25 35 37 29 33 34 39 39 47 34 34 39 47 34 47 44 58 48

54 44 29 17 16 16 1 0 -3 -7 -10 -3 -7 -11 -18 -12 -23 -16 -33 -34

65 65 60 51 50 50 39 37 33 33 33 32 27 27 27 25 25 24 17 11

Lucescu dönemi resmen sona erdi! kariyerinde başarılar dileriz. TÜRKİYE

FUTBOL

FEDERASYONU'NUN

Toplantının ardından bir açıklama yapan Rumen

AÇIKLAMASI:

teknik adam, şunları söyledi: "Türkiye A Milli Ta-

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A

kımı'nın kadrosunu yenilemek ve gençleştirmek

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile

hedefiyle çıkmış olduğumuz yolda çalışmalarımızı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım De-

bugün yapmış olduğu toplantının ardından

tamamladığımıza inanıyorum. Geldiğimiz süreçte,

mirören ve yönetim kurulu üyelerine görev sürem

Rumen teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı fes-

yaklaşmakta olan 2020 Avrupa Şampiyonası Ele-

boyunca bana inandıkları ve destekledikleri, eki-

hedilmesi konusunda kendisiyle anlaşma sağladı.

meleri öncesinde TFF yönetiminin ve yeni teknik

bime de çalışmalarımda bana yardımcı oldukları

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Türk futbolu

direktörün önünü açmak için karşılıklı anlaşarak

için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin kalbimde

için yapmış olduğu çalışmalar ve A Milli Takım'da

bu kararı aldık."

daima özel bir yeri olacak."


39

AVRUPA

Spor Haberleri

15 Şubat 2019 Cuma

Haydi Maça, Şiar Özgül’e destek olalım ! Avrupa Ajansı SPOR Servisi / AVA| Londra

Her bir Destek önemli

bım bu ama ben tüm 80 milyon halkımı temsil ediyorum hedefim en kısa za-

İngiltere’nin başkenti Londra’da

manda dünya şampiyonu olmak.

spor hayatını sürdüren bok-

Genç boksörümüz Şiar,

sörlerimizden Şiar Özgül

Avrupa Spor’a şöyle ko-

larımızda bize ver-

22 Şubat Cuma akşamı

nuştu: “22 şubat günü

dik

York Hall, Bethnal Gre-

2019’un ilk açılış maçı ola-

en'de kariyerinin en

rak maça çıkacağım irlandalı

önemli maçlarından biri

rakibime karşı. MTK Global’ın

için ringe çıkacak. Şiar

boks gecesinde çıkacağım. Tüm Türk

Özgül, 22 şubat günü ra-

toplumunu maça ve bana destek olmaya çağırıyo-

Sponsorler: Tiles DIY, Class

kibi Chris Adaway ile

rum.”

berber, Meto print, Legends gym.

mücadele edecek.

Londra’daki halkımıza maçleri

destekden dolayıve sponsörlerimize teşekkür ederim”

Bilet fiyatları :Standard 40 Ring side 65 ve

Lion Heart of Istanbul

Front Rows 90 Biletler için Tel: 07428 848 499

Şiar Özgül şunları söyledi: “Ben kendime çok güveniyorum ve çok çalışıyorum antremanlarımı dünya ve avrupa şampiyonları ile yapıyorum. Manajerim ve hocam bana " Lion Heart of Istanbul " lakabını verdiler. Benim laka-

HAFTANIN TAKIMI : NARLI

www.avrupagazete.co.uk

Veteranlar + 35Puan durumu TAKIMLAR

1 2 3 4 5 6 7 8

45 Yaş Türkmenköy - Akıncılar Kıbrıs - Yeni 45ler Boğaz - Akdeniz

M

10 9 0 1 33 10 7 1 2 35 10 5 3 2 30 9 4 0 5 16 10 4 0 6 20 9 3 1 5 13 10 3 1 6 12 10 2 0 8 10 Metro - Narlı 3-4 Adana - Gazi - 0-3 Türkmenköy - Kaleburnu 4-1

A Y P

11 22 117 18 17 13 22 -6 19 -1 16 -3 16 -4 35 -25

27 22 18 12 12 10 7 6

Veteranlar + 45Puan durumu TAKIMLAR

O G B

M

A Y P

Euromed - Vadili - Boğaziçi 0-1 Akdeniz - Kıbrıs 3-0 Türkmenköy - Boğaziçi 5-1 Akıncılar - Yeni 45likler 1-5

TTFF Worth’s Bakery Veteranlar Kupası 35 Yaş Adana - Narlı Gazi - Türkmenköy Kaleburnu - Metro

O G B

Gazi Kaleburnu Gaziantep Metro Narlı Türkmenköy Kötüre Adana

TÜRK TOPLUMU 1. LİG Puan Durumu TAKIMLAR

O G B M A

Y

P


40

AVRUPA

15 Åžubat 2019 Cuma

Reklamlar

Profile for Avrupa Gazete

avrupa gazete egazete 15 subat 2019  

avrupa gazete egazete 15 subat 2019

avrupa gazete egazete 15 subat 2019  

avrupa gazete egazete 15 subat 2019

Profile for murattas
Advertisement