Page 1

Dr. Küçük ve Denktaş anması Sayfa 8

Hasan Özcan Hafta Sonu Okulu

KKTC Büyükelcisi Tuncalı

18 Ocak 2019 Cuma

Efsane “Anadolu Ateşi” Şubat’ta Yanacak

Londralı Gençlerin KKTC’ye bağlarını güçlendiriyoruz

Sayfa 16

Başkonsolos Ergin

www.avrupagazete.co.uk

Sayfa 38

info@avrupagazete.com

Bakan Fikri Ataoğlu

Tel: 020 7275 7610

Azerbaijani jazz, Elchin Shirinov in London: 24 February

Sayfa 10

Sayfa 37 17. Yılımızda gururluyuz

Dünya Basın Ödülü - 2015

AVRUPA

EKONOM‹ Sayfa 24-25 SERİ İLANLAR Tel No: 020 7275 7610 SPOR Sayfa 38-39 FİHRİST Sayfa 36

KÜLTÜR SANAT Sayfa 26-27

En iyi Medya - 2017

En başarılı gazete - 2014

Hayatın Tüm Renklerini Barındıran Gazete / Her Cuma bayilerde

Dövizle Askerlik

T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 03.08.2018 tarihinde durdurulmuş olan dövizle askerlik başvurularının alınmasına Londra’da ye-

'Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne' adanmış bir ömür:

Rauf Raif Denktaş Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde

niden başlandı. Dövizle askerlik uygulamasına ait

önemli bir yere sahip, Kuzey Kıbrıs Türk

şartları yeniden belirleyen 7146 sayılı kanun ile

Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaş-

ödenecek döviz miktarı 1.000 Avro’dan 2.000 Av-

kanı Rauf Raif Denktaş, vefatının yedinci yı-

ro’ya yükseltilmiş, yükümlülerin en son başvura-

lında unutulmadı.

bilecekleri 38 yaş sınırı kaldırılmış ve yükümlülere

• İngiltere’de hukuk okudu

Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan

• Mücadele yılları

eğitim alma şartı getirildi.

• Türk direnişini örgütledi

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak İste-

• Siyaset dönemi

yen Vatandaşlarımızın yapması Gereken İşlemler

Kuzey Kıbrıs Türk

şunlar

Cumhuriyeti’nin ilan edilmesi

Sayfa 16’da

Brexit: İngiltere Başbakanı May'in 'B Planı' 29 Ocak'ta Parlamento'da oylanacak

A Bitti B Planı verelim

İ

ngiltere Parlamentosu'nda, ülkenin Avrupa

Corbyn’den erken seçim çağrısı

Birliği'nden (AB) ayrılma sürecine (Brexit) yönelik olarak 29 Ocak Salı günü yeni bir

Sayfa 18’de

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy

oylama yapılacağı açıklandı.

Corbyn ise May ile görüşmek için, İngiltere'nin

Başbakan Theresa May, Parlamento'nun Salı

AB'den anlaşma olmadan ayrılma seçeneğini

günü Brexit anlaşmasını büyük farkla reddet-

devre dışı bırakmasını şart koştu.

mesinin ardından, "B Planı"nı Pazartesi günü

May henüz Corbyn'nin bu talebine olumlu yanıt

açıklayacağını söylemişti. Theresa May'in açık-

vermedi. Corbyn, May'in anlaşmasının artık

layacağı plan, 8 gün sonra Parlamento'da oyla-

çöktüğünü, AB ile yeni bir anlaşma müzakere

nacak. May, hükümetinin Çarşamba akşamı

edecek yeni bir hükümete ihtiyaç olduğunu, bu

güvenoyu almasının tüm muhalefet partilerinin

yüzden de erken seçime gidilmesi gerektiğini

liderleriyle görüşmek istedi ve görüşmelere baş-

söylüyor.

ladı.

Brexit haberleri sayfa 4, 12 ve 1 4’te


2

AVRUPA

18 Ocak 2019 Cuma

Reklamlar


3

AVRUPA

Haberler

18 Ocak 2019 Cuma

İngiltere’de yaşayan gurbetçi-göçmen toplumumuz başta olmak üzere ekonomik durgunluk herkesi etkiliyor. Ev, Kira, benzin, yiyecek fiyatları ortada… İngiltere’de, iç piyasada üretime bakınız. İngiltere'nin ekonomik olarak büyüme rakamlarına bakınız.

2019 ışıkları

Vatan Öz

Dün merkez Londra'nın cadde ışıklarıyla popüler olan mahallelerinden geçtim. Covent Garden, Piccadilly, Oxford Street, Big Ben...

100 sterlin 80 Euro ediyor

İnanın dünyanın göz bebeği olan bu pahalı

Sterlin kuru yerlerde sürünüyor. İngilizin 1 Sterlini Avrupa havalimanlarında Euro cinsinden 80 kuruşa denk geliyor. 100 sterlin

ve turistik semtlerde her üç dört binanın altı, akşamları evsizlerle (homeless) dolu.

vatanoz@avrupagazete.com

Gidip her akşam görebilirsiniz.

verirseniz 80 Euro veriyorlar. Nereden nereye…

Bir mahallede en fazla iki evsiz insan var ana konulu Brexit, etkisini göstermeye baş-

vize başvurusu yapan Türklerin durumuna

iken şimdi bir mahallede otuz kırk insan

ladı.

Türk Dışişleri'nin ilgili birimlerinin destek

bina altlarında kartonlarla üzerlerine örterek

vermesi gereklidir. Son gelişmeleri gazeteniz

bu soğuk günlerde yaşam savaşı veriyor.

Daha öncede belirttiğim gibi, İngiltere’de

Türkiye’den İngiltere’ye gelen ve Ankara

Avrupa manşetinde kapsamlı şekilde ele

ekonomi düzelmiyor. Düzelmedikçede so-

Anlaşması ile çalışma ve oturma hakkı eden

aldı.

***

runlar artıyor. İngiltere’de ekonomik kriz ve

Türk vatandaşlarını zor günler bekliyor. ***

Yerel belediyeler evsiz insanlara eskiden ev

durgunluk aşılamıyor. Birinci ve İkinci dünya savaşı dönemlerindeki ekonomik

Başvuru yapanlara verilen cevap süresi uza-

durgunluk ve krizin aşılma süresi, günümü-

dıkça uzuyor !

Londra’da 3000 evsiz insan sokakta

Oturma hakkı ve pasaport elde etme gibi ko-

İngiliz halkı aç sokaklarda yatıyor. Avrupa

İngiliz (abartmıyorum) evsiz kalıyor. Her

Brexit, Evsizler ülkesi İngiltere ve Ankara

nulardaki kanuni süreler beklenilen aksine

Birliği'nde çıkma (Brexit) arefesindeki İngil-

gün devletin resmi televizyonu BBC, İngiliz

Anlaşması

artıyor. cevap var ne de mantıklı bir açık-

tere'de hem sosyal hayat hem de ekonomi

halkının aç olduğunu, sosyal sorunların art-

lama.

çok kötü. Sokaklarda yatan aç insanların sa-

tığını gösteriyor. Röportaj yaptıkları İngiliz-

yısı gözle görülür ve hissedilir oranda arttı.

lerin mutfağındaki boş dolapları

verirdi. Ama Avrupa Birliği kanunlarına

zün oranlarına göre, ikiye üçe katlandı.

göre öncelik Romanya, Bulgaristan Polonyalı gibi AB vatandaşlarında olunca gerçek

İngiltere başbakanı Theresa May’in imzaladığı, Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkışı

Başvuru sahipleri bir araya gelerek artık ses-

Londra’da 3000 evsiz insan sokakta yaşıyor.

izleyecilerine gösteren BBC, İngiltere’deki

anlamına gelen ‘Brexit’ Ada'da yaşayan

lerini yükseltmeye başladılar. İngiliz mahke-

Gasp olaylarında açlık ve bozulan ekono-

krizi çarpıcı şekilde ele alıyor.

Türk'leri de derinden etkiliyor.

melerinde hakkını arayan mağdur Türk

miyle birliikte paralel bir artış var. Küçük ve

vatandaşları seslerini duyurmaya başladı.

orta esnaf var olma yarışında... Başkent Lon-

Brexit sonrası durumun daha da kötü olaca-

İngiltere’ye Avrupa Birliği ülkelerinden

Ankara Anlaşması ile mağdur edilen İngilte-

dra'da durum fena...

ğını İngiltere Merkez Bankası açıkladı.

gelen ‘Göçmenler’in kontrolü ve azaltılması

re'deki Türk vatandaşları ile Türkiye'den

Vay halimize…


4

AVRUPA

Haberler

18 Ocak 2019 Cuma

Theresa May parlamentodan güvenoyu aldı İngiltere Başbakanı Theresa May muhalefe- yacağı “B planını" pazartesi günü parlamen- ler gerçekleştirdiğini belirten May, "İki tin hükümeti düşürme girişimine karşı par- toya sunması bekleniyor.

buçuk yıldan sonra şimdi bir araya gelme,

lamentodan güvenoyu aldı. May, ana

ulusal çıkara öncelik verme ve referandum

muhalefetteki İşçi Partisinin verdiği güven-

Başbakanlık Konutu "10 Numara

sonucunu hayata geçirme zamanıdır." diye

sizlik önergesiyle ilgili oylamada parlamen-

konuştu.

tonun alt kanadı Avam Kamarasından Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin hükümet güven oyu aldı. Oylamada 325 milletvekili hakkında verdiği güvensizlik önergesinin

May, Brexit politikası konusunda İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ile görüşmek için de kapısının açık olduğunu vurguladı.

Brexit referandumu

güven oyu verirken, güvensizlik oyları parlamentodaki oylamasında güven oyu 306'da kaldı. İşçi Partisi May’in AB ile var- alan May, Başbakanlık Konutu "10 Nu- May, İngiliz halkının ezici çoğunluğunun anlaşmasıyla ilgili olarak da May, "Milletdığı Brexit anlaşmasının dün parlamentoda mara"da basına açıklamalarda bulundu. İs- 2016'da yapılan Brexit referandumunun vekilleri neyi istemediklerini netleştirdiler, 202’ye karşı 432 oyla reddedilmesinin ardın- koçya ve Galler’i parlamentoda temsil sonucunun hayata geçirilmesini talep etti- şimdi hep beraber yapıcı bir şekilde parladan güvensizlik önergesi vermişti. May’in eden partiler ve Liberal Demokrat Parti ile ğini kaydetti. Parlamentoda salı günü ya- mentonun ne istediğini belirlemeliyiz." ifasonraki aşamada Brexit konusunda hazırla- Brexit konusunda bugün yapıcı görüşme- pılan

AVRUPA

Editor Vatan ÖZ editor@avrupagazete.com

Address: 118 Green Lanes, London, N16 9EH United Kingdom

Tel: 020 7275 7610 Fax :020 7241 1908

INGILTERE'NIN

EN ÇOK DAĞITILAN VE OKUNAN, ÖDÜLLÜ GAZETESII

oylamada

reddedilen

Brexit delerini kullandı.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written per mis sion is strictly prohibited. www.avrupagazete.co.uk We are not responsible for the contents of the articles and advertisements.

info@avrupagazete.com

Printed at St.Clements Press LTd Unit 3 Rick Roberts Way, Stratford, London

www.avrupagazete.co.uk web sitemiz anadolu Ajansı (AA) ve Reuters Abonesidir


5

AVRUPA

18 Ocak 2019 Cuma

Reklamlar


6

AVRUPA

Haberler

18 Ocak 2019 Cuma

Herkesi aynı torbaya koymak doğru olmaz ama görebildiğim kadarı ile Akit’te program sırasında tanıştığımız arkadaşlarla laiklik, demokrasi, siyasal devrimler (1689 İngiliz Devrimi, 1776 Amerikan Devrimi, 1789 Fransız Devrimi), akılcı ve bilimsel düşünce sistemi, çağdaş medeniyet seviyesi ve Atatürkkonularında çok radikal fikir ayrılıklarımız var. İkide bir “milli irade” diyorlar ama milli iradenin bile Fransız Devrimi’nin bir ürünü ve arkasında Jean JacquesRousseau’nun olduğunu bilmiyorlar. Ayrıca; özgür birey iradesi yoksa milli irade de yoktur. Ulus devletler ve ulusal kimlikler dahil bunların hiçbirisi ithal değildir. Bunların hepsi insanlığın yarattığı medeniyet seviyesinin bir ürünüdür ve insanlığın ortak malıdır. 12 bin yıl önce Mezopotamya’da başlayanTarım Devrimive sonrasında yazının, paranın, barutun, pusulanın icatları, endüstri devrimi, bilişim devrimi ve bugün Mars gezegenine gidiliyor ve araştırmalar yapılıyor olması; bu medeniyet seviyesindeki gelişimin bazı kilometre taşlarıdır. Bugün Hristiyandünyası İslamdünyasından kıyaslanamayacak kadar önde. Ama bunun nedeni Hristiyanolmaları değil, Hristiyanlığıinanç ve itikatla sınırlandırmış olmalarıdır. Laiklik yoksa, yani din inancın ve itikatın dışına taşmış, devleti, siyaseti, hukuku ve eğitimi birazcık olsun bile esir almışsa; orada iç barış, hatta ahlak bile olmaz. PeygamberimizHz. Muhammeddaha ölüm döşeğindeyken siyasetin çirkeflikleri başlar. Cenaze namazında cemaat olarak sadece 16 kişi vardır. Namazı kıldıran Hz. Aliile birlikte toplam 17 kişi. İlk üç halife Hz.Ebubekir, Hz. Ömerve Hz. Osmancenaze namazında yoktur. Çünkü yerine kim geçecek kavgası ve mücadelesi verilmektedir. Halbuki ölümünden tam tamına 3 ay önce Mekke’de verdiği veda hutbesinde 140 bin MüslümanHz. Muhammed’i dinlemiştir. Bunun anlamı; herkes güç kimde ve kime geçecek ona bakıyor! İlk dört halifenin üçü (Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali) öldürülür. İlk halife Hz. Ebubekir, halife olduktan sonra öldürülecek kadar uzun yaşayamaz, Hz. Muhammed’in torunları Hz. Hasanve Hz. Hüseyinkatledilir. Hani hoşgörü? Siyasi gücü elde edebilmek için peygamberimizin torunlarına bile acımayan bir zihniyet size acır mı? Hz. Muhammedöldüğünden beri Müslümanlarbugün olduğu gibi hep birbirini yemişlerdir. Hristiyandünyasında da durum farklı değildi! Aydınlanma ile birlikte fark yarattılar! Atatürkde yaşadığımız topraklarda ve İslamdünyasındaki aydınlanmanın adıdır. Bir de program sırasında FETÖ’cülük suçlamasının biraz ayağa düşmüş olduğunu gördüm. İşin içinden çıkamayınca “Sen de o zaman FETÖ’cüsün”di-

Türker Ertürk

LONDRA YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ’NDE YENİ DÖNEM KURSLARI BAŞLIYOR Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Fetö ve Naziler - 2 turkererturk@avrupagazete.com

yerek saldırmak, hele hele hiç kendine ve geçmişine bakmadan, çok ayıp oluyor. Buna psikolojide “yansıtma”denir. Yani, kişinin kendisine söylemesi gerekenleri karşısındakilere söylemesidir. Ya da kendisine yakıştıramadıklarını, başkalarına yakıştırmasıdır. Bunu iktidar da çok sık yapıyor. Kendisine ait makbul olmayan özellikleri ve davranışları karşısındaki kişilere yansıtıp, bunları sanki karşısındaki kişilerin özellikleri ve davranışlarıymış gibi onlara yüklemeye çalışıyor ve özellikle muhaliflere ve muhalif düşünceye karşı bu davranışı çokça sergiliyor. Yani bir anlamda kendi utançları üzerinden başkalarını karalıyor. Dünyanın neresinde görülmüş; bir örgütün önce hizmet, iyilik ve güzellik örgütü olarak adlandırıldığı ama bir gün sonra terör örgütü olarak nitelendirildiği? Bunun tek bir istisnası bile yok! Ne PKK, ne IRA, ne de ETAgeçmişinde barış ve güzellik örgütü olarak adlandırılmamıştır. En başından beri söyledik; “Gülen Cemaati dört dörtlük bir karşı devrim örgütüdür ve devleti ele geçirmeye çalışıyor”diye. Nerede Ayrıca; bu örgütün darbe yapacağını da söyledik. Bugün FETÖdenen örgütün “Siyasal İslamcı”ideolojisi, “Yeni Osmanlı”hayali, mezhepsel bakış açısına sahip ve tüm siyasal İslamcılar gibi emperyalizm tarafından desteklenen bir örgüt olduğunu ve iktidarın azami desteğine mazhariyetini zamanında yazdık ve ekranlarda anlattık. Şimdi aynı ideolojiye, hayale ve bakış açısına sahip olanlar,“FETÖ” diyerek kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Aynen Almanların Hitler’in yaptıklarından kendilerini soyutlamak, suçlarından kurtarmak ve iç huzurlarını sağlamak için “NAZİLER yaptı”demeleri gibi! Halbuki,Nazileruzaydan gelmedi, içlerinden çıktı, onlar da Almandı! Hani 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin siyasal kadroları? Hani Pensilvanya’ya el etek öpmeye ve bağlılık bildirmeye giden siyasetçiler? Son

Türkiye’yi, kültürel mirasını, Türk dilini ve geleneksel sanatlarını dünyaya tanıtmayı misyon edinmiş olan Yunus Emre Enstitüsü, Londra’da çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Londra’nın Merkezi’nde bulunan enstitü Türkçe kursları ve geleneksel Türk sanatları ve Türk enstrümanları öğretimine yönelik kurslarıyla farklı milletlerden katılımcıların bir araya geldiği bir merkez olmaktaki hedefini başarıyla gerçekleştiriyor. Yılda iki dönem olarak yapılan kültür&sanat kursları ve yıl boyu devam eden Türkçe kurslarıyla enstitü, Türkiye ve Türkçe meraklılarının gözdesi olmaya devam ediyor. Londra’da ve Cambridge’de Türkçe Kursları 7 yıldır düzenlenen ve yoğun ilgi gören yabancı dil olarak Türkçe kursunun yeni dönemi 5 Şubat 2019’da başlayacak. A1’den C2’ye tüm seviyelerde eğitim veren kurs farklı millet ve meslek gruplarından, farklı ilgi alanlarına sahip insanlara birbirinden tecrübeli hocalarla Türkçe öğrenme olanağı sağlamaktadır. Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun süreli kurslar, Türkçesini geliştirmeye devam etmek isteyen ileri seviyedeki öğrenciler için “Metinlerle Türkçe” gibi içeriği farklı kurslar da düzenlenmektedir. Yunus Emre Enstitüsü’nün Cambridge Üniversitesi Dil Merkezi ile birlikte organize ettiği Türkçe Kursları da Üniversitenin akademisyenlerine, öğrencilerine ve ayrıca bu yıl halka da açık olarak düzenlenmektedir. Osmanlı Türkçesi dersleri 21 Ocak 2019’da üç farklı seviye ile başlayacaktır. Başlangıç ve orta seviyelerin yanında “Metinlerle Osmanlı tarihi” dersleriyle öğrenciler Osmanlı Türkçesi metinleri ışığında Osmanlı tarihini öğrenecekler. Dr. Cumhur Bekar tarafından yürütülen ve 12 hafta sürecek kurs akademisyenlere ve ilgi duyan herkese açıktır.

Hat Kursu Eşsiz bir estetik özelliğe sahip hat sanatımız, üstat hattatlardan Hasan Çelebi’nin öğrencisi Gulnaz Mahboob tarafından bu dönem de enstitü bünyesinde öğretilmeye devam edilecektir. 16 Şubat’ta yeni öğrencileriyle buluşacak olan ve 8 hafta sürecek kursta başlangıç ve orta seviyede hattın incelikleri gösterilecektir.

Tezhip Kursu Tezhip sanatçısı Nagihan Seymour tarafından yürütülecek Tezhip kursu 6 Şubat 2019’da başlayacak. Kursta tezhip sanatının tarihi anlatılarak murakka hazırlamanın yöntemleri, farklı boyama teknikleri, boyama ve dizaynların nasıl analiz edildiği öğretilecektir. Kurs başlangıç ve orta olmak üzere iki seviyeden oluşacak ve 8 hafta sürecektir. Ebru Kursu Ebru sanatçısı Hayrettin Kozanoğlu’nun yönetiminde düzenlenen Ebru kursları 26 Şubat 2019’da meraklılarıyla buluşacak. 8 haftalık kurs boyunca öğrenciler ebru materyallerini kullanmayı, ebru suyunun hazırlanmasını, geleneksel motifler çıkarmayı öğrenecekler. Geleneksel İznik Desenleri Kursu Osmanlı’dan günümüze kadar kıymetini hiç kaybetmeden bizlere ulaşan seramik/çini sanatını dünyaya tanıtma amacında olan kurs, Sibel Pekgöz rehberliğinde 9 Şubat 2019’da başlayacak. Öğrenciler kurs süresince çizim tekniklerini, desen oluşturmayı, kontur çizme ve boyama tekniklerini öğrenecekler. Ney Kursu Neyzen Murat Ferhat Yegül tarafından verilecek ney dersleri 19 Ocak 2019’da başlayacak ve her seviyeden öğrenciye hitap edecek şekilde farklı gruplara sahip olacaktır. Neyi olmayan kursiyerler neylerini Enstitü’den temin edebilirler. Ud Kursu Sanatçı Baha Yetkin tarafından yürütülen ud derslerinde temel müzik teorilerinin pratikleri ve Türk müziğinde kullanılan makamlar öğretiliyor. Kurs 19 Ocak 2019’da başlayacak. Udu olmayan öğrenciler Enstitü’den ud kiralayabilirler.


7

AVRUPA

18 Ocak 2019 Cuma

Haberler


8

AVRUPA

Haberler

18 Ocak 2019 Cuma

Dünya malı dünyada kalır. İnsan için

Mustafa Öz

sağlık ve başarıyı yakalamak en önemli olmazlardan birisidir.

Küçük: “Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır”

Denktaş: “Halkım beni Türk askerini

Onun için sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor.

Ada’ya getiren adam olarak hatırlasın”

İnsani ilişkilerimizde bile sağlıklı düşüne bilirsek sonuca ulaşabiliriz. Yoksa terslikler, aksilikler, üzüntüler içinde bocalayıp durmak olumlu bir iş

Şaşırmadım Sanki

değildir. Her şey den öncede yapacaklarımızla il-

mustafaoz@avrupagazete.com

gili dikkati elden bırakmamalıyız. Hiç aklımıza gelmeyen olaylar başımıza

sedyeye beni iyice bağladılar.

geliveriyor.

Gerekli önlemleri hemen aldılar.

Emekli olduktan sonra kasabamıza yer-

İlçeye geldiğimizi hatırlıyorum.

leştim.

Yapılan incelemelerde omurlarımda

Köyde babamdan kalma küçük bir bah-

kırık olduğunu tespit ettiler.

çemiz var. Zaman zaman oraya gidip

İle gönderdiler.

vakit geçiriyoruz eşimle.

İlde sağ olsun milletvekilimiz Mehmet

Komşularlada gidip piknik yaptığımız

Göker ilgilenmiş.

oluyor.

Gerekli yapılması gerekenleri yapmış.

Limasollular Derneği ve Kuzey Londra İslam

Bu yıl buğday ekildi tarlaya. Geçen gün

Ertesi gün ameliyata aldılar.

Vakfı’nın ortaklaşaDüzenlediği Dr. Küçük ve

buğday çıkmış mı diye bakmaya gidi-

İyi geçti operasyon.

Denktaş anması 11 Ocak akşamı Londra’da

yordum arabayla.

Şu anda evde istirahatteyim.

yapıldı. Anmaya KKTC Londra Büyükelcisi

Bir anda nasıl olduğunu anlamadan ken-

Allah şükür fazla bir ağrı sızım yok.

Oya Tuncalı, KKTC Londra konsolosu Buket

dimi kayaların ormanın içinde buldum.

Bir ay sonra kontrola gidecekmişim.

Kop, Saffet Başpınarlı, Ayşe Zekai ve Limassol

Tüh gene kazaoldu dedim kendi ken-

İnşallah herşey olumlu giderde sağlı-

derneği üyeleri katıldı. Limasollular Derneği

dime.

ğıma kavuşurum.

Başkanı Arife Retvan şunları söyledi:

Hemen 112'yi arayarak yardım istedim.

Bu arada rahatsızlığım sırasında gerek

“Sayın KKTC Londra Büyükelcimiz Oya Tun-

Arabayı stop ettim.

gelip geçmiş olsun diyen gerekse ayarıp

calı başta olmak üzere, tenezzül edip vava Li-

Kapıdan çıkarak biraz oturdum. Belim

şifalar dileyen tüm doslarıma arkadaşla-

derlerimiz Dr Fazil Kucuk ve Av. Rauf R

Dr. Küçük’ün “Kıbrıs Türktür, Türk kalacak-

ağrıyordu yoğun olarak.

rıma teşekkürlerimi sevgi ve saygılarımı

Denktas için düzenlediğimiz anma gecemize

tır”; R. Denktaş’ın “Halkım beni Türk askerini

Yanımda köpeğimde vardı.

gönderiyorum.

gelen seven, sayan ve kıymet bilen dostlari-

Ada’ya getiren adam olarak hatırlasın” dedi-

O sanki acımı hissediyor gibi yüzümü

Allah hepsinden razı olsun. İşte böyle

miza teşekkür ederiz.”

ğini

yalıyordu.

dostlar.

KKTC’nin kuruluşunu birlikte yaşamalarının

Yavaş avaş sürünerek yola çıkmayı ba-

İnsan oğlunun başına herşey gelebiliyor.

onların en büyük sevinç ve zaferi olduğunu,

şardık köpeğimle.

Allahım beterinden saklasın. Bu kış gün-

Kıbrıs Türk halkına bir devlet armağan ettik-

Derken ambulansta geliverdi.

lerinde kendimie biraz daha dikkat et-

lerini hep hatırlayalım”

Ben fazla bir şeyim olmadığını anlat-

memiz gerektiğini düşünüyorum.

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

KKTC Londra Büyükelcisi Oya Tuncalı Tevfik Zekai şunları söyledi:

unutmayalım.

Barış

Harekatı

ve

Tuncalı

maya çalıştım doktora. Onlar böyle durumlarda ne yapacaklarını iyi bildikleri

Herkese sağlık ve başarılar, mutluluklar,

için amca yat şuraya sen dedi ve tahta

dertsiz günler yıllar diliyorum.

Dr. Küçük ve Denktaş’ın, başlattıkları, beraber yürüttükleri siyasi direniş hareketinin başarıyla sonuçlanmasını görebilen ender liderlerden olduklarını da ifade eden Tuncalı, ikisinin de Kıbrıs Türk varoluş tarihinin en parlak sayfalarında yerlerini koruyacak ve her zaman gönüllerde yaşayacaklarını vurguladı.

Limasollular Derneği Başkan yardımcısı Tevfik Zekai

Limasollular Derneği Başkanı Arife Retvan


9

AVRUPA

18 Ocak 2019 Cuma

Reklamlar


10

AVRUPA

18 Ocak 2019 Cuma

Haberler

Cemevi’nden Paz-Der’e ziyaret

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Avukatlık firması temsilcisi, Ovacık Belediyesinde Fuat beye Teşekkür ediyoruz PAZ-DER UK”

Ali Dereli Dede ve Cem evi başkanı Kadir Yörük,

PAZARCIK

İngiltere’de yaşayan Pazarcıklıların oluşturuduğu Paz-Der’i ziyaret etti. Paz-der Ingiltere adına başkan Mustafa Sevran

İlçe Türkiye Doğu Akdeniz Bölgesinde yer almak-

şunları söyledi: “Paz-der Ingiltere derneğimizi zi-

tadır. Kuzeyinde Çağlayancerit, doğusunda Göl-

yaret eden Ali Dereli Dedemiz değerli Eşi ve Cem

başı, Besni ve Araban, güneyinde Yavuzeli,

evi Başkanı Sayın Kadir Yörük yönetim kurulu

Şehitkamil ve Nurdağı, batısında Türkoğlu ve

üyeleri, Ersan &co Serpil Hanıma, Adventage

Kahramanmaraş bulunmaktadır. Yüzölçümü 1551 Km2 olup, denizden yüksekliği 731 metredir. İlçenin kuzeyinde Kandil (1704) tepesi ile doğusunda Ganidağı (1230) en yüksek noktalardır ve çevreleri de engebeli araziden oluşur. Kuzeydoğu-güneybatı istikametinde akan Aksu Çayı üzerinde 1971 Yılında yapılan Kartalkaya Barajı bulunmaktadır. Narlı Ovası ve Aksu Çayı çevresinde tarım alanları mevcuttur. Bitki örtüsü genellikle maki, meşe, yabani antep fıstığı ve çam olup ormanlık alanı oldukça azdır. İklim olarak akdeniz ve kara ikliminin geçiş özelliklerini taşır. İl Merkezine uzaklığı 46 kilometre olup, Gaziantep (70km), Adıyaman (120km) ve Malatya (180 Km) İllerine karayolu bağlantısı vardır. Yine Kahramanmaraş, Gaziantep

Ali Dereli Dede ve Cemevi başkanı Kadir Yörük, İngiltere’de yaşayan Pazarcıklıların oluşturuduğu Paz-Der’i ziyaret etti.

ve Malatya İllerine demiryolu ile bağlıdır. En yakın havaalanı İl Merkezinde, liman ise İskenderun’da bulunmaktadır.

EFSANE ANADOLU ATEŞİ ŞUBAT’TA YANACAK Avrupa Ajansı / AVA| Londra Dev organizasyon şirketi olan Diva, yeni yıl konser serisine Anadolu Ateşi ile başlıyor. Müjde ! Sfsane dans oyunu Anadolu Ateşi

Divaa Event’in diğer bombası : TARKAN

yenilenen performansı ile uzun aradan sonra Londra’da. Mustafa Erdoğan’ın yö-

Dünyaca ünlü

nettiği oyun 15-16 ve 17 Şubat 2019 tari-

şarkıcımız

hinde İngiltere’nin başkenti Londra’da

Tarkan hay-

Indigo salonunda gösterilecek. 2019 yılının

ranlarını

ilk etkinliği olacak olan dans şöleni oyunu

konsere do-

için ek bilgiye 07547 417863 bilgi hattından

yuracak. İngil-

ulaşabilirsiniz.

tere’nin

Mustafa Erdoğan’ın yönettiği oyun 15-16 ve 17 Şubat 2019 tarihinde İngiltere’nin başkenti Londra’da Indigo salonunda gösterilecek.

başkenti

Londra’ya konser için gelecek olan Tarkan, hayranlarına yeni yıl Londra müjdesini verdi. Divaa Event’in başarılı organizatörü Ejder Doğuş, Avrupa Gazetesine yaptığı açıklamada ünlü sanatçı Tarkan ile anlaştıklarını duyurdu. Doğuş, Tarkan konserinin tarihi ve tüm bilgilerin önümüzdeki haftalarda açıklayacağını belirtti. Konser için ek bilgiye 07547 417863 bilgi hattından ulaşabilirsiniz.


11

AVRUPA

18 Ocak 2019 Cuma

Reklamlar


İngiltere'de Brexit kaosu derinleşti

12

AVRUPA

Haberler

18 Ocak 2019 Cuma

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

İngiltere'de parlamentonun Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını ezici çoğunlukla reddetmesinin ardından ülkedeki kaos havası yoğunlaştı. İngiliz parlamentosunda dün akşam yapılan oylamada May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, 202'ye karşı 432 oyla reddedildi.

“tarihi yenilgi” İngiliz basını May’in 230 farkla kaybettiği oylama için “tarihi yenilgi” ifadesini kullanırken, ana muhalefetteki İşçi Partisi hükümet hakkında güven oylaması teklifini parlamentoya sundu. Brexit oylaması, İngiliz parlamentosunun tarihinde son 94 yılda bir hükümetin uğradığı en büyük yenilgi olarak gösteriliyor.

Erken seçim May hükümeti, parlamentoda yapılacak güven oylamasında gerekli desteği alamazsa düşecek. Bu durumda, yeni hükümetin kurulması için 14 günlük süre başlayacak. Ancak parlamentoda May’in azınlık hükümetine alternatif bir hükümet

kurabilecek çoğunluk bulunmuyor. Bu durumda, ülkenin 25 iş gününden önce olmamak koşuluyla erken seçime gitmesi gerekiyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, erken seçim aynı zamanda Brexit konusunda bir referandum niteliği de kazanacak. Ancak May hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda’nın Demokratik Birlik Partisi (DUP), bugünkü güven oylamasında May’e destek vereceğini açıkladı. DUP, AB ile yeni bir anlaşmaya varması için May’e fırsat tanıyacaklarını ilan etti. May’in liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti içindeki sert Brexit yanlısı isimler de güven oylamasında hükümeti destekleme sinyali veriyor. Bu koşullarda, May hükümetinin düşmesi zayıf bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

"B Planı" ve yeni müzakere May de güvenoyu alması halinde parlamentoya pazartesi günü bir “B Planı” sunacağını açıkladı. Parlamento, geçen hafta aldığı kararla May’in 3 gün içinde bir "B Planı" açıklamasını zorunlu kılmıştı. May’in önünde AB ile müzakere ederek anlaşmanın en çok tepki çeken yönünü oluşturan “tedbir maddesini” değiştirme seçeneği bulunuyor. Ancak AB tarafı buna sıcak bakmadığını daha önce ilan etmişti. Tedbir maddesi, İngiltere ile AB arasında Brexit sonrasında Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasına sınır girmesini önleyecek bir çözümü de içeren kapsamlı ticaret anlaşmasına varılamaması halinde devreye girecekti. Maddeye göre, aranan türden kapsamlı bir anlaşmaya varılana kadar İngiltere’nin bütünü gümrük birliği içinde kalacak ancak Kuzey İrlanda için ilave AB kuralları da geçerli olacaktı. Bu da İngiltere ile Kuzey İrlanda arasına bir tür sınır girmesine ve İngiltere’nin anayasal bütünlüğünün zarar görmesine yol açma ihtimalini beraberinde getirecekti. Ancak İngiltere’nin parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır sorunu çözümsüzlüğünü koruyacak gibi görünüyor. Bu da May’in parlamentoyu tatmin edecek yeni bir anlaşmaya varma şansını azaltıyor. May bugün yaptığı konuşmada, hem partisi için-

deki muhaliflerle, hem DUP ile hem de muhalefet partileri ile görüşerek yeni politikasını belirleyeceğini söyledi.

Anlaşmasız Brexit İngiltere’nin önündeki bir diğer seçenek de AB’den anlaşmasız olarak ayrılmak. Bu, sert Brexit yanlılarının destek verdiği bir senaryo olsa da parlamentonun ezici çoğunluğu bu seçeneğin karşısında yer alıyor. Parlamento, geçen hafta yapılan bir oylamada hükümetin anlaşmasız Brexit için ayırdığı bütçeyi kullanmasını kendi onayına tabi kılmıştı. İngiliz hükümetinin her şeye karşın anlaşmasız Brexit’i tercih etmesi durumunda ise ülke tam bir kaosa sürüklenebilir. İthalatının ezici çoğunluğunu AB ülkelerinden yapan İngiltere, bu yolu izlemesi durumunda gıda ve ilaç başta olmak üzere bir süre sıkıntı yaşayabilir. Bankacılık ve finans sisteminde yaşanacak aksamalar ile sınır kapılarındaki kuyrukların da yaşamı olumsuz etkilemesiyle ülkede toplumsal olayların çıkması da gündeme gelebilir. Anlaşmasız Brexit’in en radikal sonuçlarından biri iki İrlanda arasına fiziki sınır çekilmesi olabilir. Bu durumda, İrlanda Adası'nda terörün yeniden başlaması ve ilk hedefin de sınır kontrol noktaları olması ihtimaller arasında yer alıyor.

AB referandumunda İskoçların yüzde 62'si üyeliğin devamı yönünde oy kullandı. İngiltere’nin anlaşmasız ayrılığı seçmesi durumunda İskoçya’daki bağımsızlık yanlılarının da yen bir bağımsızlık referandumu için baskıyı artırması gündeme gelebilir.

İskoçya

Ayrılığı ertelemek

Anlaşmasız Brexit, İskoçya’da bağımsızlık referandumu yapılması ihtimalini de artırıyor. İskoçya’da 2014’te bağımsızlık referandumu yapılmış ancak İngiltere’ye bağlı kalınması yönünde sonuç alınmıştı. Bu sonuçta, İskoçya’nın İngiltere’den ayrılmasının AB’den de ayrılması anlamına geleceği şeklindeki propaganda etkili olmuştu.

İngiltere, AB’den resmen ayrılışını erteleme seçeneğine de başvurabilir. AB ile uzlaşılarak atılması gereken bu adım, ülkenin 29 Mart’ta gerçekleşmesi gereken ayrılığının daha kapsamlı müzakerelere izin verecek şekilde ertelenmesini beraberinde getirecek. Ancak 2 yıl süren müzakerelerle aşılamayan Kuzey İrlanda sorununun daha uzun müzakerelerle çözülebileceğinin garantisi bulunmuyor. Bu türden bir uzatma, İngiltere’de Brexit sürecinin “sulanması” ve Brexit karşıtı muhalefetin güçlenmesi anlamına gelebilir.

Yeni referendum İngiltere’de Brexit karşıtı cephe bu konuda yeni bir referandum talep ediyor. Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros’un mali kaynak sağladığı yeni referandum kampanyalarına, aralarında eski Başbakan Tony Blair’in da yer aldığı siyasi figürler destek veriyor. İngiltere'de yeniden referandum yapılmasını isteyenler, ilk referandumun bir dizi “yalan” üzerine kurulu kampanyayla sakatlandığını ancak halkın aradan geçen sürede bu yalanların farkına vardığını savunuyor. İngiltere'de AB referandumunda göçmen karşıtı propaganda yürütülmüş, özellikle de Türkiye’nin AB üyesi olmasıyla “78 milyon Türk'ün İngiltere’ye göç edeceği” şeklinde ifadeler afişlerde kullanılmıştı. Yeni referandum için İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn üzerindeki baskı da artıyor. Parlamentonun mevcut dengeleri içinde Corbyn'in yeni referandumdan yana ağırlığını koyması halinde, bu seçenek daha da güçlenecek. İngiltere 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile AB’den ayrılma kararı almıştı. Sürecin normal işlemesi durumunda ülkenin 29 Mart’ta AB’den resmen ayrılması gerekiyor.


13

AVRUPA

18 Ocak 2019 Cuma

Reklamlar


?

Avrupalılar ne dedi 14

AVRUPA

18 Ocak 2019 Cuma

Brexit oylaması Avrupa basınında geniş yer buldu

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Avrupa basını, İngiliz Parlamentosunun, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını reddetmesini, İngiltere Başbakanı Theresa May için tarihi bir yenilgi olarak görürken, sürecin belirsizliğe girdiği değerlendirmesinde bulundu.Avrupa gazeteleri, dün yapılan Brexit oylamasına manşet ve sayfalarında geniş yer verdi. Sonucun ne anlama geldiği değerlendirilen haberlerde, olası senaryolar da sıralandı. ALMANYA Almanya'da yayımlanan Bild gazetesi, "İngilizler Avrupa'yı Brexit kaosuna attı" başlıklı haberinde, İngiltere Başbakanı May'in tarihi bir yenilgi aldığı belirtti. Süddeutsche Zeitung gazetesi de "Bir İngiliz hükümetinin yaşadığı en açık yenilgi" başlığını attığı haberde, parlamentonun Başbakan May'e yaşattığı ağır yenilginin kaotik bir Brexit süreci riskini artırdığı belirtilerek, AB'nin karardan hayal kırıklığı yaşadığı değerlendirmesinde bulunuldu. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de "Westminster yenilgisi" başlığını tercih ederek, İngiliz hükümetinin modern dönemde bu şekilde hiç yenilmediği yorumu yapıldı. FRANSA Fransa'da yayımlanan Le Figaro gazetesi, "Brexit: Theresa May'ın planı reddedildi" başlığıyla verdiği haberde, "Başbakan için en kötü aşağılama" ifadeleri kullanıldı. Brexit'in geleceğinin May ile ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in elinde olduğu belirtilen haberde, May'in yönünü Brüksel'e çevireceğine işaret edildi. Le Parisien gazetesi ise "Brexit: Theresa May için

acı bir yenilgi" başlıklı haberinde, oylamadan önce anlaşmanın reddedileceğini öngören İngiliz basınının yanılmadığını belirtti.

İSPANYA İspanya'da yayımlanan El Pais, "May'ın ezici mağlubiyeti, Brexit krizini keskinleştiriyor" manşetini kullanarak, İşçi Partisi liderinin sunduğu güvensizlik önerisinin bugün oylanacağını ve İngiliz hükümetinin gelecek pazartesi alternatif bir proje sunacağını yazdı. El Mundo gazetesi, "May'i küçük düşüren bir yenilgi Brexit'i belirsizlikte bırakıyor" ifadesini manşetine çıkardı. Gazete, İngiltere parlamentosunun Brexit anlaşmasına "hayır" demesi sonrasında, oylamayı 4 ay daha ertelemek, İngiltere'de erken seçim, üç gün içinde May'in bir B planı sunması, Brexit için İngiltere'de ikinci referandum gibi ihtimallerin ortaya çıktığını hatırlattı. La Lavanguardia gazetesi de "Ezici bir çoğunluk May'in Brexit'ini gömüyor" ifadesini manşetinden verdi. Editör yazısında, İngiltere parlamentosundaki oylamanın sonucu "Hiç kimseyi şaşırtmayan acil bir durum" olarak tanımlanarak, AB'nin Londra'dan açıklama beklerken diğer yandan daha kötüye hazırlandığı vurgulandı. İTALYA La Repubblica gazetesi, "Brexit, May uçurumun kenarında" ifadesini manşetine çıkartarak, "İngiltere parlamentosunun Brexit'e hayır demesinin ardından öyle görülüyor ki başlangıç noktasına geri dönüldü. Bir çok hipotez ortalıkta dolaşıyor ama hiçbir kesinlik yok. Artık her şey olabilir." yorumunda bulundu. Gazetede yapılan analizlerde, Brexit ve göç gibi sorunlarla AB'nin adım adım uçurumun eşiğine sürüklendiği ve milliyetçilere

rehin düşmek üzere olduğu savunuldu. Corriere della Sera da "Brexit anlaşması reddedildi. Şimdi ne olacak?" sorusunu sorarak, ilk aşamada May'in yeni bir anlaşma taslağı sunacağı ancak hangi maddeleri değiştireceğinin belirsiz olduğunu yazdı. Gazete, İngiltere ve AB'yi tüm senaryoların olabileceği bir belirsizliğin beklediğinin altını çizdi. AVUSTURYA Avusturya Devlet Televizyonu ORF, İngiliz parlamentosunda yapılan oylamaya ilişkin gelişmeleri canlı bir şekilde aktarırken, oylama sonucunu "May için büyük yenilgi" ifadeleriyle izleyicilerine duyurdu. Avusturya'nın sağ, liberal görüşlü gazetesi Kurier ise May'in parlamentoda yaşadığı hezimetin ardından "ülkede gerginlik ve belirsizliğin hakim" olduğunu belirtti. Die Presse gazetesi ise anlaşmanın parlamento tarafından reddedilmesinin May'i çok zor bir duruma düşürdüğüne işaret ederek, muhalefet başta olmak üzere, parti içi birçok kişinin de "May'e başkaldırdığını" vurguladı. HOLLANDA Kamu yayın kuruluşu NOS, internet sitesinde "İngiliz Parlamentosu Brexit anlaşmasını reddetti, May için tarihi bir yenilgi" başlığını kullandığı haberinde, sonucun İngiltere Başbakanı May için he-

Haberler

zimete uğradığı anlamına geldiğini belirtti. İngiltere'nin AB'den ayrılmasına 73 gün kala, May'in Brexit anlaşmasının ezici bir çoğunlukla reddedildiğini kaydeden gazete, Başbakanın yeni bir plan bulmadan önce çarşamba günü koltuğu için mücadele etmesi gerektiğini aktardı. De Volkskrant gazetesi de "May İngiltere tarihinin en büyük hükümet yenilgisinden sonra güvensizlik oylamasını bekliyor" başlığıyla, Parlamentonun, May'in Brexit anlaşmasını tamamen tahrip ettiği yorumunu yaptı. BELÇİKA Belçika'nın Flamanca gazetelerinden Het Laatste Nieuws, "İngiliz Başbakanının en büyük yenilgisi" başlığıyla verdiği haberde, parlamentonun beklendiği gibi May'in AB ile imzaladığı Brexit anlaşmasını reddettiği belirtilerek, May'in önündeki çeşitli senaryolar sıralandı. De Morgen gazetesi ise İngiltere'deki gelişmeleri "Avam kamarası Brexit anlaşmasını iptal etti: en az 432 milletvekili karşı oy kullandı" başlığıyla gördü. Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesi ise "Brexit: İngiliz milletvekilleri büyük ölçüde taslak anlaşmayı reddetti" başlıklı haberinde, May'in başarısızlığının yanı sıra Avrupa siyasilerinin Brexit oylamasına tepkilerine uzun biçimde yer verildi. MACARİSTAN Macaristan'ın en çok okunan siyasi günlük gazetesi Nepszava, İngiltere'deki oylamanın sonucunu ''İngiliz parlamentosu May'in Brexit anlaşmasını reddetti'' başlığıyla okuyucularına duyurdu. ''Brexit: Londra'da parlamento çıkış şartlarını içeren anlaşmayı reddetti'' başlığını kullanan Magyar İdök gazetesi de aralıkta oylanması gereken anlaşmanın ocağa ertelenmesine rağmen milletvekillerinin ikna edilemediğini yazdı. Haberde, İşçi Partisi'nin oylamanın hemen ardından May hükümeti için güvensizlik oylaması istediğine dikkat çekildi. BULGARİSTAN Bulgaristan'ın en büyük özel televizyonlardan BTV, oylamanın ardından AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in sonuçtan dolayı derin üzüntü duyduğunu bildirdi. Club Z gazetesi, "May-AB mutabakatı öldü, İngiltere kaosun eşiğinde" manşetiyle verdiği haberde, İngiltere'nin son yarım yüzyıldaki en büyük siyasi krize girdiğini yazdı. Sega gazetesi, "Theresa May kendi 118 milletvekilinden tokat yedi" ifadesini kullanarak, oylama sonucunun ülkede 1924'ten bu yana bir başbakanın gördüğü en büyük yenilgi olduğunu yazdı. Dnevnik gazetesi de İngiliz milletvekillerinin red kararındaki oy çoğunluğunun ülke tarihinde rekor sayıldığını belirterek, "Başbakan May tarihi bir mağlubiyete uğradı" ifadelerini kullandı. Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin yayın organı Duma gazetesinde yer alan haberde ise "İngiltere'nin 1973'te katıldığı AB'den nasıl çıkacağı belli değil. Böylesine bir kriz İngiltere'de yarım yüzyıldır görülmedi." değerlendirmesinde bulunuldu.


15

AVRUPA

18 Ocak 2019 Cuma

Reklamlar


16

AVRUPA

Haberler

18 Ocak 2019 Cuma

Hasan Özcan Hafta Sonu Okulu Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Dövizle Askerlik Başvuruları

İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğusunda yer alan Barking semtinde öldürülen Türk vatandaşı Hasan Özcan adına okul açıldı. 3 Şubat 2018 tarihinde, Londra'da Gascoigne İlköğretim Okulu bünyesinde kurulan “Hasan Özcan Hafta Sonu Okulu’nun açılışına Londra Başkonsolosu Çınar Ergin katıldı.

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Başkonsolos Çınar Ergin şunları söyledi:

Hasan Özcan Hafta Sonu Okulu’nun açılışına Londra Başkonsolosu Çınar Ergin katıldı.

“Çocuklarımızın anadilleriyle ve Türk kültürüyle bağlarını kuvvetlendirilmesine katkı sağlayacak bu eğitim kurumuna adını veren Hasan kardeşimize bir kez

Barking semtinde öldürülen Türk vatandaşı Hasan Özcan adına okul açıldı.

daha Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.”

CENAZE SERVİSİ FONU NEDİR ? Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Birleşik Krallık ülkelerinden İngiltere’de yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendirecek cenaze servisleri ile ilgili haber hazırladık. Cenaze fonu Allah başa vermesin ama başa geldiği zamanda da ailenin bütçesini zorlayacak bir rakam çıkıyor ortaya. Belki Londra’da defnedilecekler için müşkilat çıkmayabilir. Mesala yaşlıysa, belediyenin yardımı veya zaten yardım alıyorsa ona binaen masrafları ortan temin edilebiliyor. Ama Türkiye’ye veya Kıbrısa giden cenazeler için bu söz konusu değil. Süleymaniye Cenaze Servisi Fonu’nu Burhan Hoca ile görüştük. Süleymaniye Camisi baş imamı Burhan Aygün şu değerli bilgileri Avrupa Gazetesine verdi: “Türkiye’ye veya Kıbrısa İngiltere’den giden cenazeler için bir fon oluşturduk. Bu fona dahil olan bir insan başlangıçta £100-£200 giriş ile üye oluyor ve her sene £50-£60 gibi çok cuzi bir aidatı var. Senede toplam £50- £60 gibi. Bir

insan havuza dahil olduğu için diyelim ki 3-5 kişilik bir fon oluştu, herkesin koyduğu £50 havuzda birikiyor ve böylece içlerinden birisi vefat ettiği zaman o havuzun imkanlarıyla cenazesi kaldırılıyor.”

Yıllık £50 “Bunu forumda açıkça yazdık. Herkes biliyor. Yani kendisinin verdiği £50 ile başkasının verdiği £50 bir araya geliyor, üçüncü bir £50 veren insanın cenazesi kalkıyor. Bir gün olduğu zaman da kendisi, Allah uzun ömürler versin herkese, kendi cenazesine sıra geldipi zaman o da diyelimki £200-£300 bir ödeme dilimindeyken öldü. Ailesine yük olmadan 2-3 bin poundluk bir masraftan çıkarak £200-£300 basit bir rakamla köyüne kadar defnedilmiş oluyor. Cenaze fonuna dahil olmanın böyle bir avantajı var.” “Cenaze fonuna dahil olun” Süleymaniye Camisi baş imamı Burhan Aygün

T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 03.08.2018 tarihinde durdurulmuş olan dövizle askerlik başvurularının alınmasına yeniden başlanmıştır.Dövizle askerlik uygulamasına ait şartları yeniden belirleyen 7146 sayılı kanun ile ödenecek döviz miktarı 1.000 Avro’dan 2.000 Avro’ya yükseltilmiş, yükümlülerin en son başvurabilecekleri 38 yaş sınırı kaldırılmış ve yükümlülere Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitim alma şartı getirilmiştir. Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak İsteyen Vatandaşlarımızın yapması Gereken İşlemler:

aöıklamalarını şöyle sona erdirdi: “Olmaz olmaz demiyelim, olmez olmez de demeyelim. Olmazların olduğunu görüyoruz. Ölmeyecek zannetiğimiz insanların öldüğünü görüyoruz. Kimin başına ne geleceğini hiç kimse bilemez. Onun için dostlarımıza tavsiye ediyoruz cenaze fonuna dahil olun, emir hak baki olduğu zaman aileye yük olmadan külfet teşkil etmeden bu fırsattan istifane ediniz diye anlatıyoruz.” Gurbet elde, acılı gününüzde yanınızda olacak, her türlü dini vecibelerini yerine getirip cenazelerinizin İngiltere içinde defnedilmesini ya da İngiltere dışına nakledilmesini organize edecek cenaze servisi, cenaze Fonuna dahil olmak için arayınız: Süleymaniye Cenaze Servisi: 0 207 684 9900

1. Uzaktan Eğitimin Tamamlanması: Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde bulunan ve dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın öncelikle Milli Savunma Bakanlığı’na ait https://dovizle.msb.gov.tr internet sitesi üzerinden erişecekleri uzaktan eğitimi tamamlamaları gerekmektedir.  2. Londra Başkonsolosluğa Başvuru: Sözkonusu eğitimi tamamlayan ve dövizle askerlik için gerekli diğer şartları taşıyan vatandaşlarımız,  randevu alarak Başkonsolosluğumuz internet sitesinde (Londra.bk.mfa.gov.tr) belirtilen belgelerle birlikte Başkonsolosluğumuza başvurabilirler.  Uzaktan eğitim tamamlanmadan ve başvuru için gerekli belgelerin hepsi ibraz edilmeden işlem yapılması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle bu hususlar gerçekleştirilmeden randevu alınması, hem yükümlü için zaman kaybına hem bu koşulları gerçekleştirmiş vatandaşlarımızın uygun olabilecek zaman dilimlerinde randevu bulamamalarına yol açacaktır. Bu nedenle uzaktan eğitimin tamamlanmadan ve gerekli belgeler hazırlanmadan randevu alınmaması önemle belirtildi. 3. Dövizle Askerlik Kapsamında Yapılacak Ödeme: 2000 Avro karşılığı yapılacak ödeme, İlgili ma-

İletişim: 07449 12 99 46

kamlarımızca Birleşik Krallık için 2019 yılında 1.802,34 Sterlin olarak belirlenmiştir. Yükümlülerden ayrıca, 12,66 Sterlin havale ücreti bedeli alınacaktır. Bu çerçevede yükümlülerin ödemeleri

gereken

toplam

meblağ

1.815,00

Sterlindir.Ödemeler Başkonsolosluğumuza nakit olarak yapılacaktır. Kredi/banka kartı kullanımı mümkün olmayacaktır.


17

AVRUPA

18 Ocak 2019 Cuma

Reklamlar


18

AVRUPA

Haberler

18 Ocak 2019 Cuma

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş vefatının yedinci yılında anıldı

'Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne' adanmış bir ömür:

Rauf Raif Denktaş Kıbrıs Türk halkının özgürlük

Fazıl Küçük'ün Halkın Sesi gazetesinde yazılar yaz-

ler sonucu Türkiye'ye geri verildi. 1968'de Ada'ya

mücadelesinde önemli bir yere

maya başladı.Daha sonra bir süre Gazimağusa'da

giriş yasağı kaldırılınca Kıbrıs'a döndü.

sahip, Kuzey Kıbrıs Türk Cum-

tercümanlık, mahkemelerde memurluk ve İngiliz

huriyeti'nin (KKTC) kurucu

Okulu'nda öğretmenlik yaptı. 1944'te hukuk eğitimi

Cumhurbaşkanı Rauf Raif

için Lincoln's Inn'de okumak üzere İngiltere'ye gitti.

Denktaş, vefatının yedinci yı-

1947'de Ada'ya döndü ve avukatlığa başladı. Son-

Kıbrıs sorununun çözümü için 1968'de Glafkos Kle-

lında unutulmadı.

raları savcı olan Denktaş, 1956 yılında başsavcılığa

rides ile ilk kez Beyrut'ta müzakerelere başlayan

kadar yükseldi.

Denktaş, eski Rum liderler Spiros Kiprianu, Yorgos

İngiltere’de hukuk okudu

Siyaset dönemi

Vasiliu, Glafkos Klerides ve Tasos Papadopulos ile

Mücadele yılları

yıllarca müzakere etti.1970 seçimlerinde Türk Cemaat Meclisi Başkanlığı’na getirilen

Kıbrıs'ın Baf bölgesinde 27

Rauf Denktaş, 27 Kasım 1948'de Kıbrıs

Ocak 1924'te dünyaya

Türklerinin düzenlediği ilk mitinginde

gelen Denktaş, ilkokul eği-

Kıbrıs Türk halkının mücadele lideri

Cumhurbaşkanı Muavini

timi için 1930'da İstanbul'a

Dr. Fazıl Küçük ile hatiplik yaptı.

ve Kıbrıs Türk Yönetim

gönderildi. Daha sonra

Türk cemaatinin iki önemli ismi

Başkanı olarak görev

Kıbrıs'a dönen Rauf

Faiz Kaymak ve Fazıl Küçük ara-

yapan

Denktaş, 1941 yılında

sında ara bulucu rolünü üslenip,

Şubat 1975'te Kıbrıs

Lefkoşa İngiliz Oku-

toplumun çıkarlarının takipçisi

Türk Federe Devleti’nin

lu'ndan

oldu.1949'da Aydın Denktaş'la haya-

ilan edilmesinin ardından

mezun

oldu.Mezun olmasının

tını birleştiren Denktaş, 1955'te adayı Yu-

ardından Kıbrıs Türk

nanistan'a bağlama ideali olan Enosis'le

halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr.

Rauf Denktaş siyaset hayatına girdi. 1973 yılına kadar Kıbrıs

Denktaş,

13

devlet ve meclis başkanlığı görevini aldı.

mücadelede ve EOKA terör örgütü karşısında Kıbrıs Türklerinin direnişine yön verdi. Rauf Denktaş,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilan edilmesi

1 Ağustos 1958'de Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) kurdu ve Rumların Türk köylerine saldırı-

Denktaş, anayasanın gerekleri doğrultusunda 1976

larını protesto etti.

seçimlerinde devlet başkanlığına getirildi ve 1981 seçimlerinde ikinci kez iktidar oldu. 15 Kasım

Türk direnişini örgütledi

1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin ardından kurucu cumhurbaşkanlığı görevine getirilen Rauf Denktaş,

Aynı yıl Türk Ce-

1990 ve 1995'te yapılan seçimlerde de

maat Meclisi'yle

ikinci ve üçüncü kez cumhurbaşkanı se-

İcra Komitesi Baş-

çildi.

kanlığı'na seçildi. 16 Ağustos 1960'da

Sosyal hayatı

650 kişilik Türk alayı Magosa Limanı'na ayak bastı.

1963

olaylarından

Siyasi hayatının yanı sıra yazar kimliğiyle de öne çıkan Rauf Denktaş, 1985'ten son zamanlarına

sonra Denktaş temaslarda bulunmak üzere Anka-

kadar birçok kitap ve makale yazdı. Fotoğrafçılığı

ra'ya gitti. Temaslarını tamamlayan Denktaş bir

da çok severek yapan Denktaş, Kıbrıs'ı anlatan çok

sandalla Kıbrıs'a geçti ve Türk direnişini örgütle-

sayıda fotoğraf sergisi açtı. Denktaş, organ yetmez-

meye başladı.

liği teşhisi ile tedavi gördüğü hastanede 13 Ocak 2012'de 88 yaşında vefat etti. Vefatının ardından

1964 Londra Konferansı'ndan sonra Makarios tara-

Türkiye ve KKTC'de ulusal yas ilan edilerek, 17

fından istenmeyen adam ilan edildi ve 1967'de

Ocak 2012'de yapılan devlet töreninin ardından

Ada'ya gizlice girerken tutuklandı. Yoğun girişim-

Lefkoşa’daki Cumhuriyet Parkı’na defnedildi.


19

AVRUPA

Reklamlar

18 Ocak 2019 Cuma

Mortgage World şirketinin sahibi uzman Ozan Osman:

TÜRKİYE’DE YAŞAYAN İNGİLTERE’YE HİÇ GELMEYENLERE ÖZEL MORTGAGE YATIRIMI Avrupa Ajansı / AVA| Londra

“Evin kirası kesinlikle borcu öder ve para da bırakır”

Türkiye’de yaşayıp ta İngiltere’ye hiç gelmeyenler için bir mortgage ev satın alma olanakları var.

Ozan Osman:

Mortgage World şirketinin sahibi uzman Ozan

“Örneğin, %25 depozit verip geriye kalanı da 10

Osman, Avrupa ajansı’na özel açıkladı. Ozan

sene borçlanarak 3.74 faizden ödeme şansı sağlıyo-

Osman şunları söyledi:

ruz biz. Bunun üzerinde bankanın ekleyeceği bazı masrafları vardır. Toplasan 3 bin 5 bin geçmez,

“İngiltere’de ev sahibi olun”

evin fiyatına göre değişir. Evin kirası kesinlikle hem borcu öder, sadece faiz-

Osman: “Londra’da müstakil ev alıpta yatırım

den bahsediriyoruz

yapmak isteyen, aldıkları evi kiraya vermek iste-

burada,

yen Türkler’e özel uygun faizlerimiz vardır. Örne-

üzerinde

ğin Türkiye’de yaşayan ve İngiltere ile hiç alakası

para da bı-

olmayanlar bizim aracılığımızla İngiltere’de ev sa-

rakır.

hibi olabiliyor. Bu satın aldıkları evleri kiraya ve-

para biriki-

rerek kira geliri elde edebiliyorlar.”

minin sonu-

hem

Bu

cunda siz bu

Mortgage World şirketinin sahibi uzman Ozan Osman

“Daire almayın ev alın”

reti var. Türkiyede kömür parası veya aidat diyorlar. Burada o biraz daha pahalıdır £70, £80, £100 veya 110 olur aylık iadatlar daire alırsanız. Ama

parayı biriktirip ana Mortgage World şirketinin sahibi uzman

müstakil ev aldığında hiç böyle bir şey yoktur, alır-

Ozan Osman sözlerini şöyle sonlandırdı: “Ev alma

san senindir. Bir tek yapmanız gereken binaya si-

Ayrıca biriktirdiğiniz parayı evin üzeride koyup

şansları varsa daire yerine onu tavsiye ederim.

gorta yapmaktır.”

borçunuzu azaltma şansınız var ve artı daha fazla

Biraz daha pahalı olabilir, daha fazla deposit

Mortgage World Tel: 020 3887 1117 – 07931 187 654

yatırım yapıp daha fazla ev alma şansınız var.”

koyma şansı olabilir, ama daire aldığında servis üc-

ozan.osman@mortgageworlduk.com

parayı ödeme şansınız vardır.


20

AVRUPA

Haberler

18 Ocak 2019 Cuma

İngiltere’de yürürlüğe giren kanun ile kredi kartı ücreti müşterilerden alınmayacak. Hükümet yasağına rağmen hala kredi kartı ücreti alınıyor !

Müşterilerden kredi kartı ücreti almayın ! Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Alp ceylan konuyla ilgili şunları söyledi:

vrupa Birliği 2015 yılında aldığı

“Geçen 13 Ocak’ta alınan kararla başta İn-

kararlar kredi kartı ek masraf üc-

giliz belediyeler olmak üzere tüm işyerleri

A

nuda tüm işletmeleri özellikle uyardı. Ceylan şunları sözlerine ekledi:

reti (Interchange fees) alınması

kredi kartı ücreti adı altında ek masraf üc-

“Lambeth ve Isle of Anglesey belediyelerin

özellikle İngiliz belediyelerine, seyahat

retini artık müşterilerden alamayacak. Hü-

kredi karti ücreti aldığının öğrenilmesi

acentalarına, minicab taksi şirketlerine,

kümet yasağına rağmen hala kredi kartı

üzerine 13 ocakta kanunlaşan bu yasakla

marketlere yasaklanmıştı. Konuyla ilgili

ücreti alınıyor. Bunun alınmaması gerekir”

artık kredi kartı ek masrafı alınması tarihe

Strategy Finance & Insurance direktörü Alp Ceylan’a sorduk. Strategy Finance & Insurance direktörü Alp Ceylan

Insurance direktörü Alp Ceylan, bu ko-

karıştı. Bazı şirketlerin müşterilerine kredi Yasağa dikkat çeken Strategy Finance &

karttı değilde servis masrafı olarak halen ücret alınıyor bu da müşterileri zora sokuyor.”

Servis masrafı ! Avrupa Gazetesinin elde ettiği bilgiler göre göre kredi kartı masrafı yerine ürün fiyatlarını arttırmayı hedefleyen büyük süpermarketler var ama bu da nakit ödeyen müşterilere haksız ek ödeme anlamına geliyor. Örneğin Justeat gibi firmalar şimdiden fiyatlar arttırdı. Yetkilileri göreve çağıran müşteri hakları savunucuları kredi kartı masrafı yerine servis ücreti alınmasınında yasaklanmasını istiyorlar

Buy To Let İngiltere’de ev sahibi olmak Türkiye’ye oranla çok daha kolaydır. İngiltere’de ev sahibi olmak isteyen pek çok kimse, kira ödemek yerine ev kredisi taksitlerini ödemeyi tercih etmektedir. Ev kredileri oldukça uzun vadeli krediler olduğu için kira ödemekle hemen hemen aynı rakama gelmektedir. Ev kredileri genelde 25 yıllıktır ve bazen süreleri 35 yıla kadar uzatılabilir. İngiltere’de sağlam bir işte ve uzun süredir çalışıyorsanız ev kredisi almanız oldukça kolay olacaktır. Türkiye’de ikamet eden ve çalışan herhangi bir TC Vatandaşı da İngiltere’de Buy To Let yani “Kiralamak koşuluyla Ev satın alma” kredisi alabilir. Bunun için İngiltere’de ikamet etmeniz gerekmez. Strategy Finance and Insurance Services, 173 Balls Pond Road, London N1 4BG Tel: 0203 761 4111 a.ceylan@strategyfinance.com


21

AVRUPA

18 Ocak 2019 Cuma

Reklamlar


22

AVRUPA

Haberler

18 Ocak 2019 Cuma

Londra son bir haftadır sıra dışı bir sokak sanatçısını ağarlıyor. Tahran'dan gelen İranlı sanatçı Mehdi Ghadyanloo, Howard Griffin Galeri'nin katkısı ile 2 Şubat’da açılacak sergisi için hem sokakta hem de galeri de oldukça yoğun günler geçiriyor bu aralar. Ghadyaloo'nun ülkesi dışında ikinci sergisi "Spaces of Hope".

İran’ın Yetenekli Çocuğu Mehdi Ghadyanloo

Sokak Sanatı Eser Nisan Yağmur

14 bin metre-karelik bir depoda,duvarlarda

yaygınlaşması için devlet tarafından kurul-

Şehrin sanatla güzelleşmesi için canla başla

görmeye alıştığımız 3 boyutlu eserlerinin

muş Tahran'ı Güzelleştirme Bürosu'nda gö-

çalışan büro,şehre modern bir görünüm ka-

gerçeğe nasıl dönüştürüldüğünü izleyeceğiz.

revli. Hepimizin bildiği gibi İran ekonomik

zandırmış. Ghadyanloo,Dünya Sağlık Örgü-

Mimari bir şölen kısacası. Mehdi Ghadyan-

ve politik yönden izole olmuş,yıllarca savaş

tü'nün dünyada hava kirliliğinin en yüksek

loo son 10 yıldır,sokak sanatının gelişmesi ve

görmüş ve batılı bir çok ülke tarafından am-

olduğu şehirlerden biri olarak belirttiği Tah-

bargo uygulanmış bir ülke.Bu yüzden sana-

ran'a temiz hava getirmek,insanlara soluk

tın

dikkate

alabilecekleri ferahlıkta eserler yapmak için

alınmadığını düşünebilirsiniz.Oysa 2004 yı-

başlamış sokak sanatına. Yaptığı dev eser-

lından itibarenTahran'ı Güzelleştirme Bü-

lerde göz yanılmaları ile sürreal bir dünyaya

rosu 800 binanın sanatçılar tarafından

giriyorsunuz.Her perspektif den ayrı okudu-

almış duvarları güzelleştirmesi için.Bu yıl ol-

boyanmasına ön ayak olmuş, destekle-

ğunuz konular aslında İranlıların günlük ha-

dukça yoğun anlayacağınız.

miş.800 eserin 100 kadarını da Mehdi Ghad-

yatını yansıtıyor.Eserlerin en etkileyici yanı

Irak-İran

yanloo boyamış.

ise belirsizlik ve güvensizliğin ustaca işlen-

geçmiş,savaş sonrası da çok zor şartlarda

mesi.

yaşam mücadelesi vermiş bir jenerasyonun

özellikle

sokak

sanatının

savaşı

sırasında

çoçukluğu

parçası Mehdi.Bu yüzden eserlerini izlemek Mehdi Ghadyanloo 1981 doğumlu.Tahran

oldukça etkileyici olacak. Şimdiden Brick

Üniversitesinde Güzel Sanatlar bölümünde

Lane 'de duvarlara yaptığı eserlerde bunu

okumuş.Sonrasında Animasyon yüksek li-

hissedebiliyoruz. Sergi 2 Mart’a kadar

sansı yapmış.Bugün oluşturduğu teknikte

devam edecek.Eğer Londraysanız kaçırma-

animasyonun izlerini görüyoruz.Halen Tah-

yın! Ambika P3, University of Westminster,

ran Üniversitesinde "Urban Art" hocası.Ame-

35 Marylebone Road NW1 5LS London sergi

rika'dan,Norveç'den,Hindistan'dan

salonunun adresi... Haftaya görüşünceye

İngiltere'nin diğer kentlerinden de davet

kadar sanatla kalın!

7. British kebab awards için geri sayım başladı Avrupa Ajansı / AVA| Londra

landa’dan binlerce restaurant ve takeaway’in katıldığı yarışma için son öneri ta-

Britanya’nın en çok konuşulan ödül tören-

rihi 26 ocak olarak açıklandı.

lerinden biri haline gelen British Kebab Awards’un 18 mart’ta Londra merkezde

Britanya kebab awards kurucusu İbrahim

gerçekleşecek olan 7. Britanya kebab ödul-

Doğuş yaptığı açıklamada 7. Britanya

leri töreni için geri sayım başladı.

kebab ödulleri icin şimdiye kadar 5000’i aşkın öneri aldıklarını son öneri tarihi olan

İngiltere, İskoçya, galler ve Kuzey ir-

26 ocak tarihinin ardından kısa bir sürede finale kalanların açıklanacağını dile ge-

Britanya’nın en çok konuşulan ödül törenlerinden biri haline gelen British Kebab Awards’un 18 mart’ta Londra merkezde gerçekleşecek olan 7. Britanya kebab ödulleri töreni için geri sayım başladı.

tirdi. Her yıl olduğu gibi gelen binlerce öneri arasından 17 ayrı kategoride sadece 150 firmanın finale kalacağınıi belirten İbrahim Doğuş, önerilen işletmelerin finale

odul torenine yuzlerce milletvekili ve Bri-

kalmak icin yuksek puan-

tanya’nin her bolgesinden isverenlerin ka-

lara ihtiyaçları olduğunun

tilmasi bekleniyor.

altını çizdi. niyor. British kebab awards bu yil JUST

Geceye katilim ve bilet almak isteyenlerin

Bu yilki torenleri BBC’nin unlu sunuculari

EAT, Cobra, Bira London, Quandoo, Big K

www.britishkebabawards.co.uk website-

Scott Mills ve Chris Start’in sunacagi ogre-

basta olmak uzere bir cok buyuk firma ta-

sini ziyaret edebileceklerini aciklayan ibra-

nildi. 18 mart pazartesi aksami saat 5’de

rafindan destekleniyor. Coke Cola, Ben

him dogus, bu yil gecmis yillara cok daha

londra merkezde bulunan park plaza

and Jerry’s dondurma sirketi, EDA Cash

buyuk bir ilgi ile karsilastiklarini belirterek

westminster hotelde gerceklesecek olan to-

and Carry, Holland Bazaar ve daha bir fir-

geceye katilmak isteyenlerin acele etmeleri

rene 1200 seckin konugun katilmasi bekle-

maninda sponsor olmasinin beklendigi

çağrısında bulundu.


23

AVRUPA

Haberler

18 Ocak 2019 Cuma

Bu hafta sizlere İsviçre mutfağının çok önemli bir tadından bahsetmek istiyorum. Aslında bizim damak tadına çokta yabancı olmayan bir tat ; fondü. İsviçre Peynir Birliği, 1930 yılında Fondü'yü ulusal yemek ilan etmiş. İyide yapmış. Fondü soğuk kış aylarının içi ısıtan sıcak tadı. Ister romantik, ister arkadaş ortamında, her daim yenebilecek güzel bir yemek. Dünyanın en büyük 5.peynir üreticisi İsviçre’de ekmek parçacıkları batırılarak yeni-

GEZİ REHBERİ Bir İsviçre Klasiği

Arzu Sheridan arzusheridan@avrupagazete.com

len erimiş sıcak peynirin tadına doyulmuyor. Benim fondü ile ilk tanışmam yıllar önce Londra'da

Fondü birkaç çeşit peynirden yapılıyor genellikle

Yemek yenen masanın yuvarlak olması daha uy-

ki Swiss Centre ‘da oldu. Bizim Türk mutfağımızda

Gruyere ve Emmantal. Bizim Zurih'te ki restoranda

gunmuş (ki herkes rahat bir şekilde uzanabilsin) is-

özelikle sabahları peynirimiz olmazsa olmazları-

içinde 4 çeşit peynir olduğunu özellikle belirttiler.

pirto ateşi ile ısınan tencereyle birlikte gelen uzun

mızdandır sanırım belki de o yüzden ilk tadışta çok

Caquelon adı verilen özel ısıya dayanıklı tencerede

çubuklara önce ekmek parçası takılıp tencerenin

sevdim.

pişiriliyor.

içinde ki erimiş peynirlere daldırılıyor. Karabiber severseniz tabağınıza önce biraz karabiber döküp

İçine muskat (baharat), sarımsak ve beyaz şarap ve

dokundurabilirsiniz.Yemesi de basit olan şahane

kirsch (kiraz şarabı yada brandisi çok emin değilim)

bir tat. Altında ateş olduğu için kısa bir süre sonra

yerde. Bizim gittigimiz restoranda Ispanyol turistler

ekleniyor. Peynir karışımının topaklanmaması için

çok sıcak oluyor ve peynir katılaşabiliyor, ateşin al-

çoğunluktaydı ve İspanyollar gercekten et yemeyi

birazda limon suyu eklemek gerekiyormuş. Püf

tını kısabilir yada kapatabilirsiniz. Dibini tutmuş

seven bir millet olduğu için o akşam masalarda ço-

noktalarını es geçmemek lazım. Ayrıca kesinlikle

peynirleri biz kazıyamadık garsondan yardım iste-

ğunlukla Et Fondü sunulmuştu. Aslında Fondü

yanında soğuk bir içecek ya da su sipariş etmeyin

dik. Aslında iyiki de yandılar, yanmış peynirlerin

yemek icin İsviçre’ye gitmeye gerek de kalmadı,

çünkü peynirler midede katılaşıp ağrıya sebep olu-

tadı bir başka güzel. Fondü İsviçre ziyaretinde mut-

fondü seti alıp evde kendi fondünüzü kendiniz ya-

yormuş

laka tecrübe edilmesi gereken tatlardan ki fiyatı da

pabilirsiniz. Gravyer ve Emmental peynirleri bula-

26 Euro civarı gibi uygun bir fiyat. Sevmediğim tek

mazsanız ya da pahalı gelirse Eski kaşar ve Kars

yanı restorana girildiğinde ciddi anlamda ağır bir

gravyeri de yeterli olabilir diye düşünüyorum.

peynir kokusu var ama kısa bir sure sonra alışılıyor.

Zurih'te eski şehirde ( Old Town) bir çok fondü yapan restoranlar var. Fiyatlar genelde fix ve için-

Merhabalar, Yılın ilk ayının yarısını geride bıraktık bile. Renkli, ışıl ışıl günlerin ardından Ocak ayı biraz zor geçiyor değil mi? İsterseniz bakalım bu hafta hoşumuza gidecek, sıkıntınızı azaltacak ne

deki malzemeler hemen hemen aynı. Haftaya gö-

lata Fondülerde seçenek olarak sunuluyor bir çok

rüşmek üzere kendinize iyi bakın.

LONDRAYI YAŞAMAK

gibi etkinlikler var.

Kış Dalışı

BETSY’S CLOSET SWAP SHOP / BETSY’NİN

İLKGÜL KARACA

DEĞİŞİM GARDROBU - 20 Ocak Pazar

Fondü her ne kadar peynirle yapılsa da Et ve Çiko-

ilkgulkaraca@avrupagazete.com

Birçok kıyafetiniz var ve artık aynı şeyleri giymekten sıkıldınız mı? Ya da hiç giymeye sıra gel-

WINTER DIP - KIŞ DALIŞI / 20 Ocak Pazar

meden öylece dolapta bekleyen yepyeni kıyafetleriniz

https://www.wateraid.org/uk/getinvolved/events/winter-dip

Kış iyice kendisini göstermeye başladı. Soğuk, yağmurlu, karanlık günler yaşıyoruz. Bu güzelim soğuk günlerde açık havada havuza

WINTER HAPPINESS FESTIVAL KIŞ MUTLULUK FESTİVALİ / 19 – 21 Ocak

mi var?

atlamaya ne dersiniz desem herhalde delirdiğimi falan düşünürsünüz. Ama

Evet az önce bahsettiğim gibi Ocak ayı soğuğu

O

desem ki yardım derneği için, birçok fakir

ve kasveti ile geldi ama karamsar olmayın, size

ülke için temiz su sağlamak yararına atlaya-

güzel bir haberim var. Kış Mutluluk Festivali.

zaman bu hafta

sonu

caksınız durum değişir sanırım.

toplayın bütün bu

Evet yanlış duymadınız. Ocak’ın, kışın kasvetini, soğuğunu unutturacak ve sizleri mutlu edecek

kıyafetlerinizi ve Earls Court’a doğru yola koyu-

Eğer yardıma hazır ve de yeterince cesaretiniz

lun. Kullanmadığınız kıyafetlerinizi değiştirebi-

varsa “WaterAid” yararına yapı-

leceğiniz Betsy’nin dolabı sizleri bekliyor. Evet

lacak bu etkinlik için Par-

yanlış duymadınız. Kendi kıyafetlerinizi, başka-

liament Hill Lido’ya

larının getirdiği beğendiğiniz kıyafetlerle değiş-

gidip kendinizi buz

tirebilirsiniz. Burada para geçmiyor. Para yerine

gibi suya bırakın.

yüzlerce çevre

değiş tokuş yapıyorsunuz. 10 kadar kıyafetinizi

Arkasından da sıca-

dostu

değiştirebilirsiniz.

cık sauna ve jakuziye rinde sıcak içecek ve çorbalar

rişi kaçırmayın. Ayrıntılar alttaki linkte.

içerek kendinizi ısıtabilirsiniz.

gün devam

boyunca edecek

festivalde; beyaz

balonun içine atlayabilir, çocuklar gibi eğle-

ve neşe getirmek istiyorsanız bu festivali kaçırmayın. Ayrıntılar için alttaki linki tıklamanız yeterli.

nebilirsiniz, sağlıklı vegan yiyeceklerin tadına bakabilirsiniz, mutluluğu bulma ve içiniz-

https://www.google.co.uk/amp/s/www.even

deki çocukla nasıl temasa geçebilirsiniz konulu

tbrite.co.uk/e/worlds-first-winter-happiness-

Ben varım diyorsanız ayrıntıları alttaki linkte bu-

atölye çalışmalarına katılabilirsiniz.

festival-is-back-tickets-54193897406/amp Güzel

labilir,

Üzerinizdeki kasveti atmak, Ocak ayınıza renk

ve mutlu bir hafta diliyorum.

https://www.timeout.com/london/things-todo/betsys-closet-swap-shop#tab_panel_2

19 Ocak Cumartesi günü başlayıp üç

girip ve de dumanı üzeBu ilginç ama bir o kadar da mantıklı bu alış-ve-

Kış Mutluluk Festivali.

kaydınızı

yaptırabilirsiniz.


24

AVRUPA

Döviz Piyasalar›

Ekonomi

18 Ocak 2019 Cuma

6,1125

£

6,9134

$

5,3487

Çeyrek 365,040 Altın

Yarım

730,080

Altın

Tam Altın

1.455,69

Cumhuriyet 1.500,00 Altını

Uber Müşterilerinden Temiz Hava Parası Gittikçe artan hava kirliliğine karşı her

ken bu tutar ve elektrikli araçlara geçmek

ülke bazı önlemler alıyor. Bunlardan birisi

için ödenen tutarlar Uber'i biraz köşeye sı-

de İngiltere'nin başkenti Londra'da alın-

kıştırıyor gibi görünüyor.

maya başlandı: Temiz hava parası.Londra'da Uber Müşterilerinden Temiz Hava

Uber'in yaptığı hesaplamalara göre haf-

Parası Alınmaya Başlandı Yakın zamanda

tada 40 saat çalışan bir Uber sürücüsü

Londra'da Uber'le bir yolculuk yapmayı

temiz hava planı kapsamında yılda yakla-

planlıyorsanız, yolculuğunuza ekstra bir

şık 1500 pound ekstra ücret kazanacak. Bu

ücret ödemeye hazırlanın. Uber gideceği-

rakam çok büyük bir rakam olmasa da bi-

niz her bir mil (yaklaşık 1.6 km) için

riktikçe elektrikli arabaya geçmek için

"temiz hava planı" adı altında ekstra bir

destek olacaktır.

ücret alacak. Geçen yıl duyurulan temiz hava planı kapsamında gidilecek her bir mil için 0.15 pound alacak. Çok büyük bir para değil ama uzun yolculuk yapacaksınız biraz sıkıntı oluşturabilir. İşin iyi tarafına bakacak olursanız bu ekstra ücreti Uber şoförünün içten yanmalı aracını elektrikli bir araçla değiştirmesi için bir teşvik parası olarak düşünebiliriz. Uber'in nihai amacı 2025 yılında bütün Uber filosunu elektrikli araç yapmak. Uber'in yaşadığı ikilemlerden birisi de şehir içi trafik ücreti olan 11 sterlin Hafta içi şehir içi trafiğini azaltmak için Uber ve benzeri taksi hizmetlerinin ödemesi gere-

Uber'in nihai amacı 2025 yılında bütün Uber filosunu elektrikli araç yapmak.

Türk mimardan ‘sana Ufuk Bahar isimli mimarın kurduğu Londra merkezli mimarlık ofisi, geliştirdiği 'Urbanist 4D Gerçeklik' teknolojisiyle mimari tasarım süreçlerinde VR (Virtual Reality-Sanal Gerçeklik) teknolojisini ilk kullanan şirketlerden biri olarak 'teknoloji tarihine' geçti.

'Urbanist 4D Gerçeklik' Sanal gerçeklik teknolojisinin en gelişmiş ürünleri arasında yer alan kulaklıklar, drone görüntüleri ve özelleştirilmiş yazılımları kullanan Ufuk Bahar’ın kurucusu olduğu Urbanist Architecture, müşterileMimarlık ve tasarım endüstrisinin sürekli geliştiğini belirten şirketin kurucusu ve yöneticisi Ufuk Bahar

rine evlerinin bitince nasıl görüneceğine dair ‘gerçek’ bir simülasyon sunuyor.


25

AVRUPA

Ekonomi

18 Ocak 2019 Cuma

Dolar 96,073 Endeksi

Tahvil

18,220

EUR/USD

1,139

Bitcoin

Bitcoin

3.642 $

128 $

Ethereum

123 $

Bist 100

95.411

Cash

İngiliz otomotiv sektöründen

Brexit uyarısı SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, "Brexit

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Toplu-

anlaşmasına parlamentoda hayır oyu ve-

luğu (SMMT) Üst Yöneticisi Mike Hawes,

rilmesi bizi anlaşmasız ayrılık uçurumuna

"Brexit anlaşmasına parlamentoda hayır

daha fazla yaklaştırdı. Bunun otomotiv

oyu verilmesi bizi anlaşmasız ayrılık uçu-

sektörü için etkileri yıkıcı olur." ifadelerini

rumuna daha fazla yaklaştırdı. Bunun

kullandı.

otomotiv sektörü için etkileri yıkıcı olur." ifadelerini kullandı.

THOMAS COOK: İNGİLTERE'DE TÜRKİYE ERKEN REZERVASYONLARI İKİ KAT ARTTI Thomas Cook İdari Direktörü Chris Mottershead, Türkiye'nin güney sahilindeki turizm merkezlerinin ‘2019 yazı için açık ara en gözde tatil yerleri’ olduğunu belirtti.Pound’un değer yitirmesi de Türkiye’ye yaradı

İ

Thomas Cook İdari Direktörü Chris Mottershead, Pound’un değer yitirmesi de Türkiye’ye yaradı

ngiltere'nin AB üyeliğinden çıkışını

tere’nin para birimi Poundu’nun AB: para

düzenleyen Brexit, tatilcileri AB

birimi Avcro karşısında değer yitirdiğini

üyesi olmayan ülkelere yöneltiyor...

bunun da Türkiye’ye yaradığını söyledi.

Avrupa seyahat pazarının ikinci

Ayık,. 2019 yazı için gelen ilk rezervas-

büyük grubu Thomas Cook, İngiltere7de

yonlarında İngiliz pazarındaki fiyatlarda

Türkiye’ye yönelik talep artışının devam

bir miktar artış olduğunu bunun devam

ettiğini, geçen yıla göre erken rezervas-

edeceğini söyledi.

yonların iki kat arttığını açıkladı.

al gerçeklik’ devrimi Ufuk Bahar

Danışanlarımız konutlarını bitmiş halin-

Antalya ve Muğla

Türkiye’ye artan ilgi İngiliz basınında

Avrupa basınında da yer alan verilere

Önceki yıllardaki siyasi gelişmeler nede-

göre, İngiltere’nin Brexit kararıyla Avrupa

niyle yaşanan duraksamanın ardından

Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılık tartış-

Türkiye’nin İngiliz pazarına sıkı bir dönüş

maları sonrası ülkedeki tatilciler gelecek

yaptı. Türkiye’nin, İngiliz ziyaretçiler için

yaz dönemi için ağırlıklı olarak Antalya

yeniden turizm haritasında olduğu belir-

ve Muğla’yı tercih etti.

tildi. Güney sahiline yapılan yaz rezervasyonlarında çok hızlı bir yükseliş var.

deki gibi dolaşabilir hatta ışıkları açıp kaMimarlık ve tasarım endüstrisinin sürekli

patabilirler. Bu sayede projeye dahil olup

geliştiğini belirten şirketin kurucusu ve

katkı sağlarken tasarım süreci üzerinde

yöneticisi Ufuk Bahar, mimari alanda ka-

daha fazla kontrol sahibi oluyorlar” dedi.

Thomas Cook İdari Direktörü Chris Mottershead,

Thomas Cook Yönetim Kurulu Başkanı Peter Fankhauser,

Thomas Cook İdari Direktörü Chris Mot-

Türkiye’nin ödenen ücrete kıyasla çok

tershead, Türkiye'nin güney sahilindeki

yüksek hizmet verilen bir ülke olduğunu

turizm merkezlerinin ‘2019 yazı için açık

söyleyen Thomas Cook Yönetim Kurulu

lıpları kırarak trendlere yön vermeyi

500’DEN FAZLA PROJEYE İMZA ATTI

amaçladıklarını söyledi. Bu teknolojiyle projelerin ilerleyen süreçlerindeki kusurları gördüklerini ve baş-

Firma, kurulduğu günden bu yana başta

ara en gözde tatil yerleri’ olduğunu be-

Başkanı Peter Fankhauser, “Türkiye yaz

tan önlem aldıklarını vurgulayan Ufuk

Londra olmak üzere İngiltere’nin pek çok

lirtti.Pound’un değer yitirmesi de Türki-

satışlarını canlandırdı” diyor. Antalya ve

Bahar

şehrinde, 500’den fazla projeye imza attı.

ye’ye yaradı

ülkenin diğer turizm merkezlerinin İngi-

Firmanın projelerini yürüttüğü isimler

liz turistler için yeniden cazip bir seçenek

Türkiye Otelciler Federasyonu

“Urbanist 4D Gerçeklik teknolojisi, müş-

arasında başta Forbes milyarderler liste-

terilerin kendileri için yapılan tasarım-

sindeki iş insanları olmak üzere sanayici-

larda her duvarı ve projelerinin her

ler, emlak girişimcileri, sanat ve spor

penceresini önceden bitmiş haliyle göre-

dünyasının yıldızları yer alıyor.

Bu arada Türkiye Otelciler Federasyonu

güç kazanması bu tercihe gerekçe gösteri-

bilmesi için kendini geliştiriyor.

(Sözcü)

(TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, İngil-

liyor.

olduğunu duyuran İngiliz Times Gazetesi ise, İngiltere’nin Brexit oylamasını ertelemesi ve Türk Lirası’nın Sterlin karşısında


26

AVRUPA

18 Ocak 2019 Cuma

Bulmaca


27

AVRUPA

Haftanın Yemeği

Haftalık Falınız 21 Mart - 19 Nisan

Koç

Yöneticilerinizi ikna etmek adına güzel bir zamandasınız. Beklentilerinizi g erçekleştirebilirsiniz. Kariyerinizle ile ilgili yeni bir yöntem oluşturma zamanı. 20 Nisan - 20 Mayıs

Boğa

İlişkilerde artık aktif bir rol üstlenmelisiniz ve beklentilerinizi net bir şekilde ortaya koymak durumundasınız. 21 Mayıs - 21 Haziran

İkizler

Hayata dair bakış açınızı artık değiştirmelisiniz ve gündelik yaşantınızda çıkan ufak tefek problemlerinize karşı daha yaratıcı, kökten çözümler bulabilmelisiniz. 22 Haziran - 22 Temmuz

Yengeç

Ailenizle aranızda sorun yaratan konulara çözümler üretmeniz gerekebilir. Bu noktada aşırı merhametiniz sizi gereksiz fedakarlıklara sürükleyebilir. 23 Temmuz - 22 Ağustos

Aslan

Geçmiş finansal sorunlarınıza çözüm bulmak isteyebilirsiniz. Hayata dair yeni kararlar alabilir ve finansal ilişkilerinizde bazı gerçekler de gün yüzüne çıkabilir. 23 Ağustos - 22 Eylül

Başak

Yakın dostlarınızla aranızdaki iletişim gereksiz yere gerilebilir ve aynı sorunları yeniden yaşıyor olabilirsiniz. Olaylara biraz daha empati yaparak yaklaşmalısınız. 23 Eylül - 22 Ekim

Terazi

Finansal konularınızla ile ilgili yeni açılımlar ve yeni düzenlemeler yoluna gitmelisiniz. Aşk hayatınızla ilgili bazı gerilim yaratan problemler karşısında daha esnek olmalısınız. 23 Ekim - 21 Kasım

Akrep

İkili ilişkilerde her şeye rağmen orta yolu bulma zamanı diyebiliriz. Karşı tarafın beklentileri ve uzattığı olgun adımlar size kendinizi oldukça iyi hissettirebilir. 22 Kasım - 21 Aralık

Yay

Oldukça şanslı bir gündesiniz. İkili ilişkilerde romantik paylaşımlar ön plana çıkarken yalnız olan yaylar içinde beklentilerimi karşılayan heyecan verici serüvenler gündemde olabilir. 22 Aralık - 19 Ocak

Oğlak

Aşk hayatınızla ilgili sorunları yoluna koyabileceğiniz güzel etkiler içindesiniz. Eskiye dair konu ve oluşumlar sizi endişelendirmesin. Yeni bir sayfa açabilirsiniz. 20 Ocak - 18 Şubat

Kova

İkili ilişkilerinizde onaylamadığınız bazı davranışlara artık bir sınır çizme zamanı gelmiş olabilir. Alacağınız kararlarla vazgeçişlerinizi duyurabilirsiniz. 19 Şubat- 120 Mart

Kültür Sanat

18 Ocak 2019 Cuma

Balık

Seyahatleriniz ve yakın çevrenizle olan iletişimleriniz hız kazanabilir. İletişim anlamında sorun yaşamamak için önyargılarınızdan sıyrılmalısınız.

Malzemeler:

KABAK TATLISI masını bekleyip ateşe koyun. Pişene kadar kısık ateşte kapağı yarım kapalı halde ocakta

2 kilo iri doğranmış kabak

tutun. (taşmamasına dikkat edin.) Pişince al-

4 su bardağı toz şeker (normal seviyorsanız 3

tını kapatıp tenceresinde soğutun. Sonra ser-

bardak eğer tatlı seviyorsanız 4 bardak şeker)

vis tabağına alıp cevizle süsleyerek servis

1 su bardağı iri dövülmüş ceviz

yapın.

Yapılışı:

Eğer şekerde bekletmek için zamanınız yoksa direk ocağa da koyabilirsiniz. 1 çay bardağı

Kabağı yıkayıp ve suyunu süzün. Yayvan bir

su ekleyin. Ama mutlaka ocağın altını kısın

tencereye tek sıra halinde dizip üstüne şekeri

kabaklar suyunu salana kadar dibine tutma-

dökün. Bir kaç saat kabakların suyunu sal-

sın.

Teknoloji Köşesi Nike'tan 'akıllı' basketbol ayakkabısı Nike, bağcıklarını kendi kendisine bağlayabilen ve mobil uygulaması bulunan akıllı basketbol ayakkabısını görücüye çıkarttı.

sinde yapılmasına imkan veren Nike Adapt

Akıllanan nesneler kervanına basketbol

bağlamasına gerek bırakmıyor.

Akıllı ayakkabı sahibinin ihtiyaç duyduğu

ayakkabıları da katıldı. Nike, ‘Nike Adapt

Zira Nike'ın FitAdapt adını verdiği teknoloji

gerginliği algılayabiliyor.

BB' isimli akıllı ayakkabısı ile ilgili merakla

ile geliştirilen spor ayakkabılar, içinde bulu-

Nike Adapt BB, iPhone'lara yüklenebilecek

beklenen tarihi açıkladı.

nan motorlar sayesinde daralıp genişleyebi-

Nike Adapt mobil uygulaması ile de kontrol

Nike, sıkılık ayarının mobil uygulama saye-

liyor.

edilebilecek.

BB'nin Şubat ayı içerisinde satışa sunacağını duyurdu. Söz konusu ayakkabı sahibini ayakkabı

iPod Touch yıllar sonra geri dönüyor Son olarak 2015 yılında karşımıza çıkan iPod Touch'lar geri dönüyor. Apple'ın yeni iPhone'larla birlikte yeni iPad Touch'larını da duyurması bekleniyor.

yılında 6. nesil iPod Touch ile kullanıcıların

iPod Touch üretiminin tamamen sonlandı-

M8 işlemci yer alacak. 128 GB hafıza ile ge-

ğını düşünürken, Apple bu yıl sürpriz bir

lecek olan yeni nesil iPod Touch, bu sayede

USB Type-C arabirimini kullanması bekle-

kararla yeni jenerasyon iPod Touch'larını

kullanıcılara daha fazla müzik deneyimi

nen yeni nesil cihazlarla ilgili daha detaylı

gün yüzüne çıkarmayı planlıyor.

sunacak ve pek çok videonun rahatça izle-

bilgiler önümüzdeki aylarda netleşmeye

Hatırlanacağı üzere Apple son olarak 2015

nebilmesine izin verecek.

başlayacak.

Birazda Gülelim

karşısına çıkmış ve o gün bugündür bu seriye yeni bir model eklenmemişti. 8 MP kamera kullanması beklenen cihazda


28

AVRUPA

18 Ocak 2019 Cuma

13 milyon kişi peşinde ABD'li manken Alexis Ren Instagram hesabından

Geçtiğimiz yıl sevgilisi Jay Alvarrez ile yollarını ayı-

paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettiriyor.

ran Ren, yayınladığı fotoğraflarla adeta bir feno-

Magazin

mene dönüştü. İşte 13 milyon takipçisi bulunan Ren'in bazı paylaşımları...

Anastasiya Kvitko'dan olay paylaşım

Didem Soydan ve Umut Eker saldırıya uğradı

Son günlerde sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından bahsettiren ünlü model Didem Soydan, bu kez yaşadığı bir kavga olayıyla gündeme geldi. Arkadaşı Umut Eker'le önceki gün havalimanına doğru giderken Bakırköy sahilinde bulunan bir benzin istasyonuna uğrayan Soydan, burada bir minibüsten inen kim-

Kıvrımlı hatları nedeniyle Rusya'nın Kim Kar-

luyor.Instagram'da yaklaşık 10 milyon takipçisi

dashian'ı olarak nitelendirilen Anastasia Kvitko

olan Rus modelin paylaşımı 200 bin kişi tarafın-

Instagram'daki son paylaşımıyla konuşu-

dan izlendi.

Acun'la görüntülenen Itır Esen'in projesi ortaya çıktı

Geride bıraktığımız günlerde Acun Ilıcalı ile görüntülenen Itır Esen bir anda magazin gündemine oturmuş ve uzun süre konuşulmuştu.

liği belirsiz kişilerle tekme tokat

Itır Esen bu görüntü sonrasında bir açıkla-

hibi olduğu internet sitesi üzerinden yapı-

kavga etti. Görgü tanıklarına göre;

mada bulunmuş ve kanal sahibi Acun Ilı-

lan paylaşım ile duyuruldu. Laura adlı

birbirlerine hakaret ederek küfürle-

calı ile yeni başlayacak olan Survivor

partneriyle birlikte internet üzerinden Sur-

şen iki grup, etraftaki insanların

Türkiye- Yunanistan ile ilgili bir görüşme

vivor programını sunacak olan Itır’ın

araya girmesiyle ayrıldı. Kavga son-

gerçekleştirdiklerini ve yakında internet

programı; ‘Survivor Türkiye-Yunanis-

rası Soydan ve Eker'in zor sakinleşti-

üzerinden bir program sunmaya başlaya-

tan’da mücadele edecek Yunan yarışmacı-

rildiği öğrenildi.

cağını açıklamıştı.

lar,

Itır’ın Survivor projesi Acun Ilıcalı’nın sa-

karşınızda!’ anonsuyla tanıtıldı.

ilk

röportajlarıyla

çok

yakında


29

AVRUPA

18 Ocak 2019 Cuma

Reklamlar


AVRUPA

18 Ocak 2019 Cuma

Artun Co Management Limited İşletme Yönetim-Geliştirme & Potansiyel Gelir Arttırma ve Maliyet Düşürme Hizmetleri. artunco@yahoo.com

07576 627 961

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

Seri İlanlar

Tunç Özden Photography Interior and Real Estate Pho-tography Original Fine Art Photo Prints for offices, res- taurants, shops and Home Decor purposes. e-mail: ttozden@hotmail.com http://tuncozdenphotography. wixsite.com/mysite

18/01

30

07479 091122


AVRUPA

18 Ocak 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

01.06

01/02

31

Seri İlanlar

ND Alteration Ltd Service

Her türlü bayan, erkek, çocuk kıyafetleri, gelinlik ve perde dikilir. Hem ingilizce, hem türkçe konuşabilirsiniz.

07952 329 309

BRIGHTON EDUCATION

Need a Tutor? One-on-one in your home. Tutoring available in English, Turkish, Business English and Education Consultancy. All ages. Affordable rates. info@brightoneducation.org.uk www.brightoneducation.org.uk Call today! 07404396434

We believe the data analytics is the future of everything. Big data visualisation and machine learning is currently the fastest growing industry in the world, as they massively help organisations become more competitive in their sector, whether it is Sports or Travel, by being able to identify key insights and develop better strategies. ACGAE Ltd. offer data discovery service that guides data exploration, automates predictive analytics and enables dashboard and data visualisation creation that will help your business achieve realistic success, growth and significant savings. We specialise in Sports, particularly in Football. Through real-time statistics and integrated internal & external datasets, we help Football Clubs' Performance & Scouting departments better analyse player performances to get explore the deep-lying insights and also discover talents at a young age before they get popular within the football industry.

www.acgae.co.uk

23/11

Use data analytics to bring evidence-based insights for your business through effective predictive analytics, data visualisation techniques and automated batch reporting. Efficient Business Intelligence is what we have to offer in order to provide guidance for large-scale business decisions and help your business achieve significant savings.

Organik TERCÜMAN Her türlü tercüme ve genel Bal danışmanlık işlerinizde sizlere itina ve titizlikle yardımcı oluruz. Satılır Yüksel İNAL

08/02

ACGAE LTD.

Organik Bal Satılır Katkısız ve temizdir. Eve teslimat vardır.

£15

07404 368 497

07453 4897 11

BUSE & CO BUSINESS SERVICES & CONSULTANT Ercan Yucetas

10 South Way Claverings Industrial Estate London N9 0AB

ercanyucetas@hotmail.com

0044-77106 71878 0044-02088 31271


. 31

01

6 .0 30

AVRUPA

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

18 Ocak 2019 Cuma

KİRALIK

30

.11

.11

KİRALIK

01

Seri İlanlar

KİRALIK

Turkey Street’e yakın kiralık çatı katı. Ana caddeye 1 dakika uzaklıkta, tren istasyonu ve otobüs duraklarına yakın bölgede. Full eşyalıdır, televizyon vardır. Bütün faturalar dahildir. No DSS

Wood Green Haringey bölgesinde tek kişilik oda. Bütün faturalar kiraya dahil, kalorifer, sıcak su, banyo, mutfak, bahçe mevcuttur. Sadece temiz, sessiz ve saygılı kişiler olması şartı ile kiralanıcaktır.depozito £400 Haftalık kirası £110’dur. iletişim : Suzi

Tanınmış firma tarafından Londra’da ulaşımı

0790 4533 781

07578511050

07836 788 011

KİRALIK Edmonton, Enfield, Waltham Abbey ve Southgate'de Kiralık Evler

KİRALIK

0795 628 0753 KİRALIK

2

.1

KİRALIK

Enfield Bölgesinde Kiralık Studio Flat Aylık £650 Detaylı Bilgi için: 020 8805 5457

acil kiralık ev aranıyor. 2

/1

07

Ankara Anlaşmalılara özel kiralık sanal ofis (Virtual office) Adres, telefon, posta dahil. Tüm mektuplarınız alınır. Size teslim edilir. Haftalık £49.75 Bir bilgisayar, bir masa, bir sandaliye, internet (Monday to Friday 10.00 - 16.00) Haftalık £99.75

07

2

/1

KİRALIK

2 .1

21

KİRALIK

Tottenham White Hart Lane’de 2 yatak odalı müstakil ev kiralıktır. DSS yok. Tüm faturalar kiraya dahildir.Güvenilir saygılı kişiler tercih edilecektir. Kira £1200 aylık

Tottenham’da tren istasyonu yakınında tek kişilik oda kiralıktır. Haftalık herşey dahil £120

07417 497 815

0794 409 9624

.11

01

KİRALIK

Southgate – Palmers Green – Enfield 1-2-3 yatak odalı kiralık daireler ve evler mevcuttur.

020 3887 8585 FOKUS UK LTD

Fire Safety Consultancy & Services www.fokusfire.co.uk anuzumlali@yahoo.com

0 7843 788008

KİRALIK

Tottenham’daki çok büyük Uniti’i paylaşacak kiracı aranıyor. Büyüklük 3500 feet Ayrıca bir tarafında ofis ve storage için çok elverişli bir bölüm var, orası da kiralıktır.

07900 187802

07484 220 343

07847 469 802 21

iyi olan bölgelerde

16/11

32

Sage Pazarlama ve Satış Danışmanlığı Pazarlama Danışmanlığı, Strateji Geliştirme ve Uygulama, Pazarlama Aktivitelerinin Yürütülmesi, Proje Yönetimi Email:info@sagemarketingltd.com www.sagemarketingltd.com

07597 539 720


AVRUPA

18 Ocak 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

Seri İlanlar

SATILIK LONDRA’DA SATILIK DİL OKULU

Language Teaching Organisation in Central London for Sale Turnover: £630-730K Central London based language school. Established over 25 years ago. High quality accredited training with approval from the British Council. Offering: locally based English language courses (General English, IELTS, CAE and more) to visiting foreign students staying with homestay and residence. In-house marketing and sales teams generate the majority of sales. Long term relationships with overseas agencies. Rich and diverse nationality mix. Total ELT student attendees at any one time ranges from 60 in quiet times to over 120 in busy periods. Recorded T/O in excess of £635K for y/e 30th June 2017. Accounts available. Premises held on lease (expires 2024 y/e) at current rental of £85,000 p.a.

07466 806 010

23-10

33

Büyük Falcı Daby

İş, sağlık, nazara, düşmana ve tehlikeye karşı korunma, oyunda şans, sınavlarda, iş yerinizde ve aşkta başarınızı ağlayabilmek. Evlilikler,cinsel sorunlarınızı çözmek istiyorsanız falcınız Daby size en büyük yardımcıdır.Ciddi ve sonu alıcı çalışma, iş sırrına güvenebilirsiniz. Konsültasyona gelmek isterseniz şu numarayı arayınız. Lütfen İngilizce konuşun.

0208 519 6140 07930 157 020


34 / 18

01

AVRUPA

SATILIK SATILIK OFF LICENCE Finchley bölgesinde Rent: £11,200 Lease: 10 yıllık önü açık Taking: £5000-6000 pw 8am —10pm arası açık Özel nedenlerden dolayı acil satılıktır

07498 546 389 / 08

02

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

18 Ocak 2019 Cuma 1

/0

18

SATILIK

08

2

/0

SATILIK

2

/0 08

SATILIK

Detaylar telefonda verilecektir.

Sahibinden Satılık Van + Jeep Tüm detaylar telefonda verilecektir.

Morden Bölgesinde Satılık Ocakbaşı Meze Takeaway Rent: £18,000 Yıllık Rates: £2,000 Yıllık Lease: 15 yıl önü açık Taking: £8,000 pw (Her hafta artıyor) Fiyat: £140,000 Yeni açılmıştır.

07850 606741

079392 75 691

07444 168 224

SE9 4QZ Mottingam bölgesinde Satılık Kebab Shop Rent: £15,500 yıllık Lease: 12 sene önü açık 12.30 – 11pm arası açıktır.

SATILIK

2 /0

08

SATILIK KUAFÖR SALONU

Enfield Town EN1 3LA Satılık Fish and Chips

Doncaster Bölgesinde town içinde

Rent: £11.400 Rates: No

Rent: £15.000yıllık, Rates yok, Lease:Önü açık

Price: £79.500 Taking: £3.00

Çalışır durumda Bölgedeki tek türk kuaförü

Lease: 20 year

Detaylı Bilgi için lütfen arayınız

07873 716 739

07450275016

SATILIK

24-26 home street scunthorpe, DN156PJ, Ground floor restaurant annual income is £10,500 first floor 9 studio Ensuite rooms with 2 separate kitchens you can run it as a mini hotel or separate rooms. Annual income £35,000 per year complete modernised. Also 5-9 cross Street I have planning permission for 35 bedroom hotel but needs to be modernised currently 9 studio rooms up and running income £35,000 per year. All planning permissions have been granted and in place. Good location and very good investment. 3 cross Street planning permission for 3 self contained flats. Part of project has been done and part still needs modernising. When project completed there will be £10,000 income per week. If someone interested in can give them freehold or lease hold for further information contact me on my mobile number. The price for whole project as it stands £59500 it is very good area and in town centre location.

SATILIK

SATILIK Fish and Chips

Seri İlanlar

07925 060791

SATILIK

SATILIK

SATILIK

Kuzey Galler’de ana cadde üzerinde 3 katlı bina. 2 ayrı dükkan. Üzerinde 1 yatak odalı flat yapma izni alınmıştır. Market, cafe, kasap, berber gibi her türlü ticarete uygundur. Kira: £9,000 Bina Fiyatı: £250,000 Ödemede yardımcı olunur. Ortaklık düşünülebilir.

London East Barnet Bölgesinde

Kettering, Northampton Bölgesinde satılık cafe/restaurant. Akşam 11 e kadar açma izni vardır, istenirse akşamları da değerlendirilebilir. Trafiğin

Lease: 11 Yıl önü açık

yoğun olduğu cadde üzerindedir, hemen yanında yogun çalışan Car wash vardır. Kira:14000 senelik Rate: yok Taking:3000+

07424 404 524

07737 027 258

07825743800

SATILIK

SATILIK

2 /0 01

Hamshire bölgesinde fish & Chips takeaway satılıktır. Sadece balık üzerindedir. Dükkan ve Tüm ekipmanları yenidir. Akşam üzeri 16.30’da açılır ve 21.30 da kapanır. Delivery yoktur. Üstte flat vardır. Kira:£15.000 senelik Lease: 15 sene önü açık Rate yoktur. Taking £3500 haftalık Kebab ve pizza eklenirse gelir çok arttırabilir. Çok iyi bölgededir. Yeni dükkandır. Fiyat: £98.500 tek fiyat pazarlık yoktur.

Rent: £13,200 Rates: Yok Taking: £4,000 – 4,500 pw

WD6 4DY Bölgesinde Barnet'e 10dk Uzaklıkta

01

SATILIK

Rates: yok Price: £145,000

Louth Lincolnshire Bölgesinde Satılık Restaurant Rent: £875 aylık Rates: Yok Lease: 12 yıl önü açık Taking: £4,500-5,500 pw Fiyat: £65,000 50 kişi oturma kapasitelidir. 16 senelik restoranttır. Haftanın 6 günü 5.30pm-11pm arası açıktır.

0774 787 0593 - 07886 993 154

07747 860 716 – 01507 600 880

ACİL Satılık Kebab Shop Rent: £8,000 yıllık Lease: 15 yıl önü açık

/0

18

1

07922 519 199 SATILIK

/ 25

08

/0

2

SATILIK

1

/0

04

SATILIK

Satılık Berber Dükkanı 151 Hornsey Road N7 6DU Rent: £1,250 aylık Rates: Yok Taking: £1,500 – 1,800 pw Arkasındaki studio flat’tan aylık £650 geliri vardır.

SATILIK BERBER DÜKKANI

07931 842 377

07765 818668

SATILIK

Berkshire Bölgesinde Satılık Berber Dükkanı Taking: Yüksek Rent: £12,000 Rates: yok

1

/0 18

SATILIK

Carlisle Merkezde Uygun Fiyata Satılık Takeaway. Tren istasyonu yanıdır. Rent: £26,000 Yıllık Rates: £2000 Yıllık Lease: 15 yıl önü açık Taking: £17,000 haftalık Diğer detaylar telefonda verilecektir. Lütfen ciddi alıcılar arasın.

Enfield Town’da Chase Farm Hospital yakınlarında berber shop satılıktır. %80 İngiliz müşterisi vardır. Rent: £12,500 Rate: Yok Lease: 8 yıl önü açık Taking: £3,300-3,700

Enfield EN1 3LA Fish and Chips Restoran Rent: £11,400 Rates: Yok Price: £89,500 Taking: £3000 pw Lease: 20 yıl önü açık

07446 837 306

Gökhan Bey: 0755 184 5176

07873 716 739

07455 015 255


35

AVRUPA

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

18 Ocak 2019 Cuma

GAZETEDE ÇALIŞACAK MUHABİRLER Londra Merkez’de gazetede çalışacak muhabirler aranıyor. Haber yazmasını bilen fotoğraf çekebilen sosyal medyayı ve internet haberciliği bilen part time veya full time çalışacak gazeteciler veya gazeteci kökenli muhabirler aranıyor. CV’leriniz

ELEMAN

ELEMAN

Londra Hammersmith’deki süpermarkette çalışacak kasiyer ve floor elemanı aranıyor. Ücret dolgundur.

High Barnet Bölgesinde Cafe’de çalışacak tecrübeli bayan garson aranıyor. Çalışma saatleri: 7am – 3pm

07984 857 308

07943 467 102

25

1

/0

ELEMAN

ELEMAN

avrupa@btinternet.com gönderiniz.

Derbyshire bölgesinde berber shop’ta çalıştırılmak üzere eleman aranmaktadır. Ücret dolgundur. Kalacak yer verilir.

Coffee shop’ta çalışacak tecrübeli cafe şefi ve part time/full time bayan garson aranıyor.

020 7275 7610

07429 181 132

0786 382 1322

ELEMAN

2

/0 08

ELEMAN

2 /1

Leyton Bölgesinde Coffee Shop’ta çalışacak garson ve şef aranıyor.

Walthamstow Bölgesinde Lions Barber’de çalışacak usta elemanlara ihtiyaç vardır. Lütfen en az 5 yıllık tecrübesi olanlar arasın.

Ümit Bey: 0208 988 09 00 – 0786 758 6807 3

/0 01

ELEMAN Essex

07794 193 978 / 11

01

ELEMAN Billericay Essex Bölgesinde Fish &

Colchester'da Londra'ya 1 Saat Uzaklıkta Çalışacak Usta Berber Aranıyor

Chips’te çalışacak tecrübeli bay veya bayan eleman aranıyor. Kalacak yer verilir.

0120 636 6762 0794 7323 159

ELEMAN

ELEMAN

07

Usta Berber Aranıyor

Seri İlanlar

Alpay Bey: 0777 192 6233

ELEMAN

Greenwich Bölgesinde Berber salonunda çalışacak İngilizce bilen Deneyimli berber aranıyor.

Norfolk Bölgesinde kebab pizza shopta çalışacak tecrübeli, İngilizce bilen ve çalışma izni olan şef aranıyor. Kalacak yer verilir. Lütfen arayınca İngilizce konuşunuz.

Waterloo’daki restaurant için; Café shop şefi (kahvaltı şefi) Ocakbaşı grill şefi Şef yardımcıları, Tecrübeli garson Çalışma izni olan elemanlar aranıyor.

Şükran Hanım: 07954 849 642

07551 759 162

07525185288

6

.0

30

ELEMAN

Kebap dükkanında çalışacak tecrübeli şefler, garsonlar ve yardımcılara ihtiyaç vardır.

0795 628 0753

ELEMAN

/ 08

02

ELEMAN

Leyton Bölgesinde Eral Metal bünyesinde çalışacak telefonlara bakacak İyi dereced e İngilizce ve bilgisayar bilen erkek eleman aranmaktadır.

Part time veya Full time çalışacak İngilizce ve Türkçe bilen tecrübeli bayan satış elemanı aranıyor. info@tklights.co.uk 293B Fore Street N9 0PD

Ali Bey 0208 556 4863 – 07544 477 748

077128 107 90 2

/1

21

ELEMAN ORTAK ARANIYOR

15/03

Dover High Street’te yeniden acılacak olan Pizza Shop’a az para ile ortak aranıyor. %70 islemler tamamdır, kalacak yer verilir. Gelin dükkana bakın ondan sonra parayı konuşalım.

07877 641387


36

AVRUPA

18 Ocak 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

AVUKATLAR VE HUKUK BÜROLARI

Advantage Solicitors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 1676 Aydın&bright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088011711 Brunswick Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3841 5688 Erbil & Richmond Solicitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 865 3394 Fahri Jacop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083474070 Immıgration Con. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 4872 1767 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7681 6161 Kent solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088059735 Nova solicitors .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02034897010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07771945951 Pace Solicitors .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (24hours) 0771 353 2173 Redstone Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02039405959

ANAHTARCILAR

Mustafa Keleş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07550 800 777

BANKALAR

T.C. Ziraat Bankası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 600 4985 Turkish Bank Dalston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 923 33 29 Turkish Bank Edmintonı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 887 8080 Turkish Bank Haringey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 348 9600 Turkish Bank Merkez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 403 5656 Turkish Bank Palmers Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 447 6870

BELEDİYELER

Enfield Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 379 1000 Hackney Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 356 3000 Haringey Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 489 1000 Islington Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 27 2000

BERBERLER

Academy Bynico – Nihat Tohumcu . . . . . . . . . . . . . . 07472 434377 Estel world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088045550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083407250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072544588 Evita hair&beauty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088047986 Kings Gents Hair Salon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07590 532 442 Koray Berber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083407250 Sinan hair studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088054994 Turkish Bath Güzellik Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079233333 Aziziye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fatih Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamidiye Camii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osmaniye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selimiye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shacklewell Lane Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Süleymaniye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valide Sultan Camii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0207 254 0046 0208 352 1435 01162 624 465 01782 201 080 01612 732 287 0207 249 2244 0207 684 9900 0207 241 5425

CATERING MALZEMELERİ

Capital Catering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 889 0220 www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

DIRECTORY-REHBER ECZANELER

Türk Eczanesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7254 6910

EMLAKÇILAR

April Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 257 2100 Hosh Hair Beauty & Laser Clinic . . . . . . . . . . . . . . . 020 8888 8880 Estel World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 880 45 550 Posh Klinik (medikal estetik ve lazer epilasyon) . . 0208 681 2121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0742 1053 999

FINANS - MORTGAGE

Mortgage World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3887 117

FOTOĞRAFÇILAR

Taç wedding Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7275 0044

GIDA TOPTANCILARI

Hook Meat Supplier Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07806856319

HAVA YOLLARI

www.atlasglb.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.britishairways.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.easyjet.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.flypgs.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.turkishairlines.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0203 289 5588 0844 493 0787 0843 104 5000 0845 084 8990 0844 800 6666

İÇEÇEK TOPTANCILARI

www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

İNŞAAT DEKORASYON

Seyit Decor Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07710997022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07576377007

İŞ KREDİSİ

Özgür Akıncı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 625 9069

KONSOLOSLUK VE TEMSİLCİLER

K.K.T.C. Londra Temsilciliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.K.T.C. Londra Turizm Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Büyükelçiliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Din Hizmetleri Müşavirliği.. . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Başkonsolosluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Eğitim Temsilcilii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0207 631 1920 0207 631 1930 0207 293 0202 0208 889 5721 0207 591 6900 0207 724 1511

DOKTORLAR

Dr. Ertan Erel (Uz. Plastik Cerrah) Zeynep Erel – . 07456 669 494 Uzman Psikolog Alptekin Aydın–. . . . . . . . . . . . . . . . 0208 144 9884

DİL OKULLARI

Master Academy English Language School . . . . . . . . 02036027879 Pratiq The Centre Of Development . . . . . . . . . . . . 0788 583 1065

DÜĞÜN SALONLARI EGLENCE VE ORGANİZASYON

0750 782 9563 0771 267 6426 0203 538 9131 0779 5151 745

OKULLAR

Haringey Egitim Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 9639 5645 Moonchild Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2522 2893 Penguin Müzik Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2863 7622

PERDECİLER

Perdeci Hasan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 6796 4310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 805 95 47 Deluxe Fabrics LTD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 490 0863

PVC KAPI VE PENCERE CAM-ÇERÇEVELERİ

Ada Windows Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8803 8004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07956 260 367 Ada Glazing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8803 8004 Global table and chair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02085565040 Mem Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771 341 2394

PEST CONTROL & BÖCEK İLAÇLAMA

Fox Pest Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07508 156 198 Pest Line Pest Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07707 803 191

REKLAM – TABELA

River Sign & Metal Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................. Easy Signs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................

02083659152 07918881830 07534100514 02036384127

RESTORANLAR

ISTANBUL RESTAURANT – HORNSEY . . . . . . . 02083410460 ISTANBUL RESTAURANT – FINCHLEY . . . . . . . . 02083410460

SEYAHAT ACENTELERI

Just2travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 598 1818

SAĞLIK MERKEZLERİ

Medistance International Healthcare . . . . . . . . . . . . . 07798 705104

SİGORTA & FİNANS VE KREDİ KURULUŞLARI

Mortgage World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3887 117 Strategy Finance & Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8588 7083

ŞÖFÖR OKULLARI

Akdeniz şoför okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 1432 8786 Smile Şoför Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 3174 5397

SUPERMARKET

MATBAALAR

Esin cash&carry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088048252 Penge Food Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8778 4090 PFC Sydenham/ PFC Wallington . . . . . . . . . . . . . . . . 020 86590697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 6476778 Silver Point Food Centre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8807 4767

METAL İŞLERİ - İNŞAAT FIRMALARI

CML CARGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +44 330 9999 333

Meto Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079239977 CML steel Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0734 2000 044 River Sign & Metal Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083659152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07918881830 Eral metal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02085564863 Mersin Metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0746 683 5354 Şahin Construction LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 027 0843

MOBİLYACILAR

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Sari Consultancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07950462734 Veykab Danışmanlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07584 714 286

A & G Decoration and Design . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................. Prince and Princess Düğün Salonu . . . . . . . . . . . . . . .............................................

Y›ll›k £115... Avrupa Fihristte yerinizi al›n sizde kazan›n

ESTETİK VE GÜZELLİK KLİNİKLERİ

ARABA TAMİRCİLERİ VE SERVİSLER

Best Motors M.O.T. Station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8802 6515 Kem Repair Centre Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 8220

CAMİLER

AVRUPA FIHRIST 020 7275 7610

KUYUMCULAR

Ayaz Kuyumculuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02070417053

Aldora mobilya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072543331 Baca Furniture.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8695 0753

MUHASEBE BÜROLARI

Account Direct Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADA Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alton & Co (Chartered Accountants) . . . . . . . . . . Atasan & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benchmark Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certax Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dirench & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DK Company & Services Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dogan Accountancy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F&A Accountancy Ltd (Certified) . . . . . . . . . . . . . . . Mentek & Co Accountants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MKS ACCOUNTANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Right Accounting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zek & Co Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

020 8886 9222 020 8819 8212 020 7582 3000 07867 956 805 020 7278 8555 0208 888 0004 07908 943 456 077 2309 2727 0793 057 3273 020 8888 2515 07540 110 760 020 7237 4725 0207 998 0057 020 8881 8844

TAŞIMACILIK KARGO TAXI - MINICABS

Sam's cars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072544545 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079230000 Top cars wood green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 8880 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 8896 966

TEMİZLİK İŞLERİ

Spot Raiders Dry Cleaner & Launderers . . . . . . . . 0207 254 6113

TÜRK HAMAMI

Turkish Hamam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072495554

UYDU SISTEMLERI,CCTV, TV VE PC TAMİRİ

Ad Sat Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07950 226 662 Ada Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 998 79 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0777 959 08 89

WEB TASARIM

Mantis Creative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07944744227

YAZAR KASA /EPOS/CCTV KAMERA

Eposman UK LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07946439404

Fihrist


37

AVRUPA

English News

18 January 2019 Friday

ENGLISH NEWS

Elchin Shirinov in London 24 February

t

As many Azerbaijani jazz aficionados are aware, Elchin Shirinov ranks amongst the most exciting,

“Artopia” showcased the artworks of international students

dynamic and unique musicians currently at work. Performing his own inspired compositions alongside improvisations based on themes from the Azerbaijani classical repertoire, this set to be an aural treat for music-lovers of many tastes. Elchin will pay alongside Italian-born Londonbased bassist Andrea Di Biase, who has extensive experience of classical, jazz and folk music, and British drummer Jon Scott, whose work exempli-

hens, London, Budapest and Naples, amongst

sing to listen to, strong compositions, nice impro-

fies exciting rhythmic creativity combined with

other locations.

vising, really good trio playing.”

thoughtful taste. Over their four years of collabo-

“Elchin has a really good sense of how to orches-

24 February 20.00hrs

ration, the trio has delighted audiences in many

trate for the trio setting. In particular he finds a

Tickets £15 from http://bit.ly/elchinpizza

renowned festivals and clubs, including the Sun-

distinct place for the piano and the bass in the

Elchin Shirinov Trio,

side Jazz Club in Paris, Palmengarten Hall in

music. He doesn’t play any extraneous stuff that

Pizza Express Jazz Club,

Frankfurt, International Mugham Centre in Baku

the bass is already doing. That makes the liste-

10 Dean Street,

and many other venues in Moscow, Cannes, At-

ning experience pleasing – it’s transparent. Plea-

London, W1D 3RW

Turkish Community Art Exhibition on Wednesday

The group show being exhibited at the hall of Yunus Emre Enstitüsü-London is open to public visits between 11th and 18th January Yunus Emre Enstitüsü –London held an art exhibition in colloboration with Uni-

Turkish Community Art Exhibition organised

Exhibition Dates:

versity of Arts London. The exhibition

by the Yunus Emre Institute and the Turkish

23rd January – 22nd February 2019

aimed to contribute to the cross-cultural

Consulate General in London will take place

Visiting Hours:

interaction with the participation of in-

between the 23rd of January and 22nd of Feb-

Monday, Tuesday, Thursday: 10.00- 20.00

ternational students from Turkey, China,

ruary 2019 at the exhibition hall of Yunus

Wednesday, Friday: 10.00-18.00

Japan, Brazil, Canada, India, Pakistan,

Emre Enstitüsü - London.The aim of the exhi-

Morocco, the Unıted States and the Uni-

bition is to create an opportunity to bring to-

Location:

ted Kingdom who came to London to

gether both professional and amateur Turkish

Yunus Emre Enstitüsü - London

study art.

artists to show solidarity and unity within the

10 Maple Street, London, W1T 5HA

Turkish community living in the United King-

(Nearest Tube Stations: Warren Street and Go-

The opening night of the exhibition,

dom.

odge Street)

“Artopia” showcased the artworks of international students which had all uni-

Pond Life!

que themes and techniques. Bringing the artists and art lovers from all around the world together, the exhibition also targets to draw attention to the international perspectives of Turkey.

The Friends of Forty Hall Park have wor-

Ahenk Dereli

ked with Enfield Council to create a safe and sustainable pond island moving the unsightly original, created in the 1970s, to

Opening ceremony of the exhibition star-

a more appropriate position that does not

ted with the welcoming speech of Ahenk

disrupt the view to and from the manor

Dereli, Counsellor at Turkish Embassy in

house. Enfield Council’s Cabinet Member for En-

Enfield Council’s Cabinet Member for Environment, Cllr Guney Dogan

London and the course leader of UAL MA painting department Geraint Evans.

vironment, Cllr Guney Dogan, said: “I

Council officers, volunteers and in particu-

lutely beautiful but will also serve an im-

UAL is also contributing to the exhibi-

would like to thank everyone who has

lar the Friends of Forty Hall Park . Come

portant ecological function for birds, polli-

tion with holding a seminar on “curation

worked hard on this fantastic project – the

the spring, the pond island will look abso-

nators, insects and other wildlife.

of an exhibition space”.


38

AVRUPA

18 Ocak 2019 Cuma

Süper Lig Puan Durumu TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y Av P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

10 8 8 9 8 8 7 6 6 7 4 6 5 5 4 3 3 1

5 5 5 2 5 3 5 7 6 1 9 2 4 3 5 7 7 9

2 4 4 6 4 6 5 4 5 9 4 9 8 9 8 7 7 7

22 32 26 37 30 19 28 23 24 18 17 17 15 13 19 16 16 19

8 22 16 28 21 21 23 20 23 19 17 26 25 22 26 22 24 28

M.Başakşehir Trabzonspor EY Malatyaspor Kasımpaşa Galatasaray Antalyaspor Beşiktaş Atiker Konyaspor DG Sivasspor Göztepe Bursaspor MKE Ankaragücü Kayserispor A. Alanyaspor Akhisarspor BB Erzurumspor Fenerbahçe Çaykur Rizespor

20 Ocak 2019 Pazar Galatasaray 03:00 Ankaragücü Trabzonspor 03:00 Başakşehir Kasımpaşa 03:00 Çaykur Rize Alanyaspor 03:00 Sivasspor Akhisar Bld.Spor 03:00 Beşiktaş Erzurum BB 03:00 Konyaspor Antalyaspor 03:00 Kayserispor Bursaspo r03:00 Fenerbahçe Malatyaspor03:00Göztepe

14 35 10 29 10 29 9 29 9 29 -2 27 5 26 3 25 1 24 -1 22 0 21 -9 20 -10 19 -9 18 -7 17 -6 16 -8 16 -9 12

22 Aralık 2018 Cumartesi Ankaragücü 0-3 Göztepe Alanyaspor 1-1 Başakşehir Kasımpaşa 4-1 Beşiktaş 23 Aralık 2018 Pazar Erzurum BB 1-1 Kayserispor Trabzonspo r4-1 Çaykur Rize Bursaspor 1-1 Malatyaspor Galatasaray 4-2 Sivasspor 24 Aralık 2018 Pazartesi Antalyaspor 0-0 Fenerbahçe Akhisar Bld.Spor 0-0 Konyaspor

Spor Haberleri

Ataoğlu: “Londralı Gençlerin KKTC’den bağlarını koparmamaları için çalışıyoruz” Avrupa Ajansı / AVA| Londra

eşlik eden Osman Ercen ve Erdoğan Baca’ya böylesi etkinliklere önem verdikleri için teşekkür ede-

Kuzey Kıbrıs Türk Cumuriyeti Turizm ve Çevre

rek etkinliklerin daha da artması gerektiğini

Bakanı Fikri Ataoğlu, İngiltere’den gelen Türk

söyledi.

Toplumu Futbol Federasyonu Asbaşkanı Osman

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu

Ercen ve Yeniboğaziçi Londra Futbol Takımı Başkanı Erdoğan Baca’yı kabul etti. Kabulde konuşan Osman Ercen, kısa zaman önce KKTC’de 15 Kasım kutlamalarına katıldıklarını

Ataoğlu, böylesi etkinliklerin gençler arasında bir

ifade ederek, yeniden Kuzey Kıbrıs’ta olmaktan

köprü oluştuğunu, bu nedenle Türk Toplumu Fut-

dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

bol Federasyonu’na daha fazla görevler düştüBakanlık olarak İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk-

Kuzey Kıbrıs Türk Cumuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İngiltere’den gelen Türk Toplumu Futbol Federasyonu Asbaşkanı Osman Ercen ve Yeniboğaziçi Londra Futbol Takımı Başkanı Erdoğan Baca’yı kabul etti.

ler ile ilgili olarak bazı projeleri olduğuna değinen

terede kaza yapıp vefat yeğeni icin taziyede bulun-

Ataoğlu, gençlerin KKTC’den bağlarını koparma-

duktan sonra, nezaketen plaketimizi takdim etik.

Yeniboğaziçi Londra ve Yeniboğaziçi Kıbrıs takım-

maları

yürüttüklerini

3 randevumuz, Kuzey Kıbrıs Türk Federasyon

ları arasında dostluk maçı yapmak için geldiklerini

anlattı.Gençlerin kültürel değerlerine sahip çıkma-

Başkanımız Hasan Sertoğlu’na misafir olduk ve

söyleyen Ercen, gençlerin kaynaşması adına bu tür

ları ve kaynaşmaları için her zaman destek olmaya

plaketimizi takdim ettik. Başkanımız ziyaretimiz-

etkinlikleri sık sık yapma arzusunda olduklarını

hazır olduklarını dile getiren Ataoğlu, TTFF ile iş

den çok memnun olduğunu bize iletti. 4.üncü zi-

belirtti.

birliği yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

yaretimizi KKTC Kulüpler Birliği başkanı Hüseyin

ğünü belirtti.

Yeniboğaziçi Londra ve Yeniboğaziçi Kıbrıs

yönünde

çalışmalar

Yılmaz’a nezaket ziyaretinde bulunup görüs alışİNGİLTERE PREMIER LİG Puan Durumu TAKIMLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

O

Liverpool 22 Man. City 22 Tottenham Hotspur 22 Chelsea 22 Arsenal 22 Man. United 22 Watford 22 Leicester City 22 West Ham United 22 Everton 22 Wolverhampton 22 Bournemouth 22 Brighton & Hove 22 Crystal Palace 22 Burnley 22 Southampton 22 Cardiff 22 Newcastle Utd. 22 Fulham 22 Huddersfield Town 22

G

B

M

A

Y Av P

18 17 16 14 12 12 9 9 9 8 8 8 7 6 6 4 5 4 3 2

3 2 0 5 5 5 5 4 4 6 5 3 5 4 3 7 4 6 5 5

1 3 6 3 5 5 8 9 9 8 9 11 10 12 13 11 13 12 14 15

50 59 46 40 46 44 32 26 30 33 23 31 24 20 23 23 19 16 20 13

10 17 22 17 32 32 32 25 32 31 28 42 30 28 43 39 41 31 49 37

40 42 24 23 14 12 0 1 -2 2 -5 -11 -6 -8 -20 -16 -22 -15 -29 -24

57 53 48 47 41 41 32 31 31 30 29 27 26 22 21 19 19 18 14 11

19 Ocak 2019 Cumartesi 12 Ocak 2019 Cumartesi West Ham 1-0 Arsenal Wolverhampton 15:30 Leicester City Watford 18:00 Burnley Leicester City 1-2 Southampton Southampton 18:00 Everton Brighton 0-1 Liverpool Newcastle 18:00 Cardiff City Crystal Palace 1-2 Watford M. United 18:00 Brighton Cardiff City 0-0 Huddersfield Liverpool 18:00 Crystal Palace Burnley 2-1 Fulham Bournemouth 18:00 West Ham Chelsea 2-1 Newcastle Arsenal 20:30 Chelsea 13 Ocak 2019 Pazar 20 Ocak 2019 Pazar Everton 2-0 Bournemouth Huddersfield 16:30 Man City Tottenham 0-1 M. United Fulham 19:00 Tottenham 14 Ocak 2019 Pazartesi Man City 3-0 Wolverhampton

TFF 1. Lig Puan Durumu TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y Av P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

13 11 9 9 8 9 8 6 7 6 4 4 5 4 4 4 4 0

2 3 4 4 5 2 4 8 3 5 7 7 4 5 4 4 3 2

2 3 4 4 4 6 5 3 7 6 6 6 8 8 9 9 10 15

30 29 32 20 20 21 21 20 22 17 20 21 17 21 22 15 21 7

10 17 13 14 10 13 16 12 19 21 22 24 22 19 29 33 29 53

Gençlerbirliği Denizlispor Gazişehir FK Ümraniyespor Hatayspor Osmanlıspor FK Boluspor Altınordu Adana Demirspor Balıkesir B. Adanaspor İstanbulspor Giresunspor Altay TY Elazığspor Eskişehirspor Afjet Afyonspor K.Karabükspor

20 12 19 6 10 8 5 8 3 -4 -2 -3 -5 2 -7 -18 -8 -46

41 36 31 31 29 29 28 26 24 23 19 19 19 17 16 16 15 -1

İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu Asbaşkanı Osman Ercen

Erdoğan Baca

verişinde bulunduk. Kısaca bugün bizler açısından çok faydalı geçmiş olup bizlerin görüşme taleple-

Yeniboğaziçi Londra Futbol Takımı Başkanı Erdo-

rini kabul edip bizleri kabule aldıklarından dolayı

ğan Baca şunlaerı söyledi:

tüm başkanlar ve bakanlarımıza Yeni Boğazici ku-

Yeniboğaziçi Kıbrıs Başkanı Mehmet Karaşahin'in

“Bugün yine yoğunduk sabahleyin ilk önce KKTC

lüpleri olarak teşekkür ederiz”

kendilerini çok güzel ağırladığını da değinen

Spor Dairesi müdürü Alkan Değirmencioğlu’na

Ercen, tüm kulüplerin bu tür organizasyonlarda

nezaket ziyaretinde bulunduk ve plaketimizi tak-

bir araya gelmeleri için Bakan Ataoğlu’ndan her

dim ettik. Gördüğümüz ilgiden çok memnun kal-

zaman olduğu gibi destek olmasını istedi.

dık. 2.ci ziyaretimizi Kuzey Kıbrıs Turizm

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da kafileye

bakanımız Fikri Ataoğlu’na gecen günlerde İngil-

KARDEŞ TAKIMLAR BİR ARADA Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Asbaşkanı Osman Ercen, böylesi etkinliklerle gençler arasında köprü oluştuğunu vurguladı.

Yeniboğaziçi Londra ve Yeniboğaziçi Kuzey

TTFF olarak böyle ortak çalışmaların daha fazla

Kıbrıs 12 Ocak Cumartesi günü, Osman Ergün

olması için çalıştıkların belirtti. Ercen, Yenibo-

Mehmet Stadında müsabaka gerçekleştirdi. İki

ğaziçi Londra Başkanı Erdoğan Baca'yı ve Ye-

kardeş takım dostluk çerçevesinde harika bir

niboğaziçi Kıbrıs Başkanı Mehmet Karaşahin'i

maç gerçekleştirdi. Yeniboğaziçi Kıbrıs 3-2 skor

ayrıca tebrik etti. Londra'dan giden misafirleri

ile galibiyet elde etti.

çok güzel karşılatıkları için Yeniboğaziçi Kıbrıs

İngiltere’den gelen gençlere eşlik eden TTFF

Başkanı ve Yöneticileri teşekkür etti.

Yeniboğaziçi Londra ve Yeniboğaziçi Kuzey Kıbrıs Osman Ergün Mehmet Stadında müsabaka gerçekleştirdi.

Yeniboğaziçi Kuzey Kıbrıs: 3 - Yeniboğaziçi Londra: 2


39

AVRUPA

Spor Haberleri

18 Ocak 2019 Cuma

Türk Ocağı Limasol UK kupalarda rüzgar gibi esiyor Avrupa Ajansı / AVA| Londra

T

deplasmanda 1-0 yenerek adını yarı finale

Bostall Rangers FC: 2

yazdırdı. Bu hafta ise Federasyon kupa-

Türk Ocağı Limasol UK: 3

ürk Ocağı Limasol UK futbol ta-

sında yine deplasmanda Bostall Rangers

kımı geçen hafta lig kupası çeyrek

FC'ye karşı 3-2 galip gelerek çeyrek finale

Türk Ocağı Limasol UK ana sponsoru İrfan

final maçında Long Lane FC'yi

yükselmiştir.

Davulcular Bostall Rangers FC: 2

Türk

Ocağı Limasol UK: 3 maçını izledi. Mehmet Gözde şunları söyledi: “Ana sponsorumuz İrfan Davulcular izlemeye gelerek bizleri onurlandırmıştır. Bu vesileyle kendisine ve diğer sponsorlarımıza tekrar teşekkür ederiz.Maçımızı izlemeye gelenler arasında bugün çok özel bir konuğumuz daha vardı. 1952 yılında kurulan Türk Ocağı Limasol takımımızın ilk oyuncularından olan babam İsmail Hüseyin Gözde (Zambak)

Gazi Kaleburnu Gaziantep Metro Narlı Türkmenköy Kötüre Adana

10 10 10 9 10 9 10 10

9 7 5 4 4 3 3 2

0 1 3 0 0 1 1 0

M

33 35 30 16 20 13 12 10

Veteranlar + 35 Veteranlar + 45Puan durumu Metro - Gazi 0-1 TAKIMLAR O G B Türkmenköy - Gaziantep 5-3 Kaleburnu - Narlı 3-2

M

rurlandırmıştır.Finallere doğru Oyna Ocak.”

1 2 3 4 5 6 7 8

O G B

1 2 2 5 6 5 6 8

de ilk kez maçımızı izlemeye gelip bizleri guTürk Ocağı Limasol UK Bostall Rangers maçının ana sponsoru İrfan Davulcular, Türk Ocağı Limasol UK galip geldiği maçta golleri izledi.

Veteranlar + 35Puan durumu TAKIMLAR

A Y P

11 22 117 18 17 13 22 -6 19 -1 16 -3 16 -4 35 -25

27 22 18 12 12 10 7 6

A Y P

Veteranlar + 45 Akdeniz - Akıncılar 0-2 Türkmenköy - Euromed 1-3 Yeni 45likler - Kıbrıs 3-0

www.avrupagazete.co.uk

TÜRK TOPLUMU 1. LİG Puan Durumu TAKIMLAR

O G B M A

Y

P

TÜRK TOPLUMU 2. LİG Puan Durumu TAKIMLAR

O G B

M

A Y P


40

AVRUPA

18 Ocak 2019 Cuma

Reklamlar

Profile for Avrupa Gazete

avrupa gazete egazete 18 ocak 2019  

avrupa gazete egazete 18 ocak 2019

avrupa gazete egazete 18 ocak 2019  

avrupa gazete egazete 18 ocak 2019

Profile for murattas
Advertisement