Page 1

Anadolu’nun sıcaklığıyla Mediwell Londra’da Sayfa 4

Yunanistan’ın Eastmed blöfü (!) ve Türk Akımı Gökhan Güler yazdı

Operatör Dr. Turhan Çömez

21 Aralık 2018 Cuma

Sayfa 18

www.avrupagazete.co.uk

Pekünlü Mehmet Macit’i Londra’dan uğurladık

Türk Toplumu Futbol Federasyonu Ailesi Güçlüdür Sayfa 38

info@avrupagazete.com

Mayor of London launched the Cycling Action Plan

Başkan Serdar Sarı

Tel: 020 7275 7610

Sayfa 8

Sayfa 37 Mayor of London with Cllr Nesil Caliskan

Mehmet Macit

17. Yılımızda gururluyuz

Dünya Basın Ödülü - 2015

AVRUPA

EKONOM‹ Sayfa 24-25 SERİ İLANLAR Tel No: 020 7275 7610 SPOR Sayfa 38-39 FİHRİST Sayfa 36

Londra Başkonsolosu Çınar Ergin’e Avrupa Finans Eki, takdim edildi Sayfa 6’da

KÜLTÜR SANAT Sayfa 26-27

En iyi Medya - 2017

En başarılı gazete - 2014

Hayatın Tüm Renklerini Barındıran Gazete / Her Cuma bayilerde

Cemevi Başkanı Kadir Yürük İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin, 22.Dönem Yönetim Kurulu’nun seçim kongresi 16 Aralık 2018 Pazar günü, saat 12:00’de gerçekleştirildi. Wood Green’deki Cemevi dergahında gerçekleşen seçim ile İAKM yeni yöneticilerini seçti. Seçimde yeni başkan Kadir Yürük oldu. İAKM ve cemevi başkanı Kadir Yürük’ün

Başkan Kadir Yürük

Yetenekliysen Oturum Var ! İngiltere'nin yeni göç sistemi ülkeyi değil, yete-

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid

BİRLEŞİK KRALLIKTA DEĞİŞEN EKONOMİK DENGELER VE İNGİLTERE Birleşik Krallık Mali Bütçesini ve Brexit’I, ADPL LLP Kurucu ortaklarından Tuğrul Yiğitoğlu açıkladı. Yiğitoğlu, Avrupa Gazetesi finans ekine özel konuştu. “İngiltere’de her yıl normalde ekime denk gelen 10. ayda mali bütçe açıklanmaktaydı. Yakın geçmiş yıllarda Birleşik Krallık Mali Bütçesi hem 10. ay hem de 4. ayda olmak uzere iki defa açıklanmaktadır. Bütçedeki en

Başkan yardımcıları Kazım

neği öne çıkarıyor. İngiltere'nin Avrupa Birli-

Yıldırım, Rıza Kulak

ği'nden çıkması ile beraber İngiltere'ye çalışmak

için aynı göç koşullarını getirmeye hazırlanıyor.

ği’nden çıkış süreci ( Brexit) ve bununla kay-

ve Alev Ayde-

ve öğrenim için gelmek isteyenler için devreye

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı rapora

naklanan İngiltere’nin stratejik gelir ve gider

mir’den oluşur-

girmesi planlanan vize sistemine dair hüküme-

göre, İngiltere göçmenlerin geldikleri ülkeyi

tablolarının bir birini tutmasıdır.”

ken Genel

tin önerilerini içeren rapor yayımlandı. Rapora

değil sahip oldukları yetenekleri ön plana çıka-

sekreter ise

göre İngiltere göçmenlerin geldikleri ülkeyi

ran bir göç politikası uygulamayı amaç edini-

Uğur Boran oldu.

değil sahip oldukları yetenekleri ön plana çıka-

yor. Rapora göre bir diğer öne çıkan başlık, her

ran bir göç politikası uygulamayı amaç edini-

yıl ülkeye gelen yabancı çalışan sayısına getiri-

yor. Buna göre yeni vize politikası, bütün ülkeler

len kısıtlamanın kaldırılacak olması. İngiltere'ye

• Mali bütçenin küçük ve orta ölçekli şirketlere etkileri • Çalışanlara güzel ama iş verenlere kötü haber • Küresel ekonomik sıkıntı var • Avrupa Birliği’nden çıkış süreci • İngiltere üreten bir ülke değildir • Ev almak isteyenler dikkat

Sayfa 12’de

öğrenim için gelecek uluslararası öğrenci sayısına da kısıtlama getirilmeyecek. İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, en parlak ve en iyi göçmenlerin İngiltere'ye gelmesini amaç edindikleri yeni bir göç politikası hazırladıklarını duyurdu. Javid aynı zamanda bu politika-

büyük faktörel değişiklik Avrupa Birli-

nın İngiltere ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Sayfa 24-25’te

Tuğrul Yiğitoğlu


2

AVRUPA

21 AralÄąk 2018 Cuma

Reklamlar


3

AVRUPA

Haberler

21 AralÄąk 2018 Cuma

Geçen cuma akĹ&#x;amÄąndan kalan kÄąsa bir hika-

Ä°lkgĂźl Karaca : “Avrupa Gazetesi ailesi olarak

yemi sizlerle paylaĹ&#x;mak istiyorum.

geleneksel yÄąla veda yemeÄ&#x;imizi yedik. Gazete-

Londra’da hava soÄ&#x;uk. Cuma gĂźnĂź iĹ&#x; çĹkÄąĹ&#x;Äą ve haftanÄąn yorgunluÄ&#x;unu soÄ&#x;uk hava ikiye katlÄąyor. Ben mi ? Master tezini yazmaya baĹ&#x;lamÄąĹ&#x; olmalÄąyÄąm. Ăœniversitede master tezi dersim var, London Bridge tren istasyonuna geldim. Un-

Vatan Ă–z

mizin genç ve baĹ&#x;arÄąlÄą sahibi Vatan Ă–z ve sevgili eĹ&#x;i GĂźzel’e bu gĂźzel geceyi organize ettikleri için çok teĹ&#x;ekkĂźrler. Arzu, Trevor, Eser

“YazdÄąÄ&#x;Äąn kadarÄąyla tezine bakalÄąm mÄą ?â€?

derground đ&#x;š‡ aÄ&#x;zÄąna kadar dolu. Herkes “crazy x’mas coming weekend celebration đ&#x;?žâ€? için Ăśzel giyinmiĹ&#x;. Hava 1-2 derece ama bir bende

da çok gßzeldi. Nice gßzel yĹllara Avrupa Gazetesi!

vatanoz@avrupagazete.com

Emel Kosi : “Bizim için de Avrupa ailesiyle ta-

mi kaĹ&#x;kol đ&#x;§Ł pardesĂź var ! DiÄ&#x;erleri parti hava-

nÄąĹ&#x;mak çok gĂźzeldi. Çok keyifli hoĹ&#x; bir ak-

sÄąnda hep dekolte, gĂśmlek :))) Trenden inince bir taraf kalabalÄąk ve gĂźrĂźltĂźlĂź eÄ&#x;lenceye

ve Tolga’yÄą gĂśrmek, Emel ve Cenk ile tanÄąĹ&#x;mak

*** YaĹ&#x;asÄąn bĂźyĂźk ve geniĹ&#x; Avrupa ailesi

gidiyor. Sabahlara

basmak Ä°ngiltere TĂźrk Toplumunda bir ilk ! Ga-

Ĺ&#x;amdÄą, baĹ&#x;ta Vatan Ă–z olmak Ăźzere herkese çok

zetemize gĂśnĂźl veren destek olan, seven sayan

teĹ&#x;ekkĂźrler. Sevgiler. Emel & Cenk Kosiâ€?

gazetemizi okuyan tĂźm dostlarÄąmÄąza teĹ&#x;ekkĂźrĂź

akacaklar. Benim

İçinde yaĹ&#x;adÄąÄ&#x;ÄąmÄąz kĂźltĂźre uyum saÄ&#x;-

bir borç biliriz.

GĂźzel Ă–z : “Biz çok teĹ&#x;ekkĂźr ederiz, çok mutlu

gittiÄ&#x;im platform

lamak adÄąna Avrupa Gazetesi gele-

2 ay sonra Avrupa'mÄąz 18 yaĹ&#x;Äąna basacak‌

olduk. TĂźm Avrupa ailesine, okurlarÄąmÄąza

boĹ&#x; 2-3 kiĹ&#x;i var.

neksel noel ve yeni yÄąl buluĹ&#x;mamÄązÄą

YaĹ&#x;asÄąn bĂźyĂźk ve geniĹ&#x; Avrupa ailesi, dostlarÄą-

Mutlu YĹllar dileriz�

Ăœniversite kam-

gerçekleĹ&#x;tirdik. KatÄąlan tĂźm çalÄąĹ&#x;ma

mÄąz, maddi manevi destek veren tĂźm sevenleri-

pĂźsĂźne geldim.

arkadaĹ&#x;larÄąmÄąza, ekibimize, teĹ&#x;ek-

miz‌

GĂśkhan GĂźler: “KKTC’den Mutlu yÄąllar...

Manzara fotoÄ&#x;raf-

kĂźr ederim. YanÄąmÄązda olamayan

SaygĹlar‌

Kuzey KĹbrĹs Tßrk Cumhuriyeti'nden selamlar�

taki gibi!!! Prof Dr.

TĂźrkiye'deki, Kuzey KÄąbrÄąs TĂźrk

doÄ&#x;al olarak sordu.

Cumhuriyeti'ndeki Avrupa Gaze-

Avrupa Gazetesi geleneksel noel ve yeni yÄąl bu-

Sevim Ă–zdemir SĂśnmez : “Afiyet olsun Avrupa

“YazdÄąÄ&#x;Äąn kadarÄąyla

tesi çalÄąĹ&#x;anlarÄąna Ăśzellikle Av-

luĹ&#x;mamÄąz ardÄąndan sosyal medyada paylaĹ&#x;Äąlan

Ailesine baĹ&#x;arÄąlÄą, bereketli yÄąllar olsun, selamlar

tezine bakalÄąm mÄąâ€? đ&#x;¤”

rupa Asya arasÄąnda mekik

yorumlardan bir kaçĹ Ĺ&#x;Ăśyle‌

sevgiler�

DoÄ&#x;al olarak tez ka-

dokuyan Avrupa Gazetesi gĂś-

Arzu Sheridan: “Avrupa Gazetesi ailesi ola-

famda, figĂźrler ofiste ve

nĂźllĂźlerine ayrÄąca teĹ&#x;ekkĂźr ede-

rak Noel ve Yeni yÄąlÄą kutladÄąk. Ĺžahane bir

ben eli boĹ&#x; Ăźniversitede.

rim.

takÄąm çalÄąĹ&#x;masÄą her zaman çok eÄ&#x;lenceli bu-

Tabiki hocaya Ĺ&#x;unu

luĹ&#x;malarÄąmÄąz oluyor. Bu anlamlÄą geceyi dĂź-

dedim! Ne dedim? Happy X’mas and Happy

Geçen hafta yayÄąnladÄąÄ&#x;ÄąmÄąz tarihi Avrupa Ga-

zenleyen editĂśrĂźm Vatan Ă–z ve çok zarif eĹ&#x;i

New Year. GĂźnĂź kurtardÄąk ama hocanÄąn rĂś-

zetesi Finans ekinin baĹ&#x;arÄąsÄą da bizleri ayrÄąca gu-

GĂźzel Ă–z, Avrupa Gazetesi’nde emeÄ&#x;i geçen

vanĹ&#x;Äą ocak ayÄąnÄąn ilk haftasÄąnda đ&#x;™‚ iyi haftason-

rurlandÄąrdÄą.

herkese çok teĹ&#x;ekkĂźr ederim. Her zaman 1

larÄą, mutlu yÄąllar dilerim.

DĂźnya devi Financial Times ile ortak finans eki

NumarasĹn Avrupa Gazete�


4

AVRUPA

Haberler

21 Aralık 2018 Cuma

Anadolu’nun sıcaklığıyla Mediwell Londra’da Avrupa Ajansı / AVA| Londra leri, İhtiyacınıza uygun check-up programları,

EKG, Holter monitör, Ultrason, Anlaşmalı hasOperatör Dr. Turhan Çömez, Genel Cerrahi tanelerimizde röntgen, tomografi ve MR, Uzmanı ve Medikal Direktör yönetiminde, size Kadın hastalıkları ve doğum merkezi, Üroloji, anadilinizde hizmet verecek ilk ve tek, tam do- Çocuk sağlığı ve hastalıkları,  Genel cerrahi, İç nanımlı sağlık merkezi Mediwell açıldı. Teşhis hastalıkları,  Kardiyoloji, Ortopedi, Fizik tedavi ve tedavi için aylarca beklemenize veya Türki- ve rehabilitasyon, Kulak burun boğaz, Dermaye’ye gitmenize artık gerek yok. Deneyimli toloji klinikleri ve   Küçük cerrahi müdahaleGP’leri, her alanda uzman hekimleri, modern lerin yapıldığı modern ameliyathanesi ile teshis ve tedavi cihazları, huzurlu ve konforlu Mediwell Clinic artık yanı başınızda… hizmet alanlarıyla Mediwell Clinic, artık hizmetinizde.

Bizim İçin Özelsiniz sloganıyla Mediwell Clinic London Totenham’da hizmetinizde. Ran-

Aylarca NHS’te randevu tarihi beklemenize gerek yok

devu için adres 1A Lansdowne Road, London, N17 0LL Tel: 0203 951 0203

7 gün GP servisi, Tüm kan tahlilleri, Alerji test- www.mediwellclinic.co.uk

AVRUPA

Editor Vatan ÖZ editor@avrupagazete.com

Address: 118 Green Lanes, London, N16 9EH United Kingdom

Tel: 020 7275 7610 Fax :020 7241 1908

INGILTERE'NIN

EN ÇOK DAĞITILAN VE OKUNAN, ÖDÜLLÜ GAZETESII

Operatör Dr. Turhan Çömez, Genel Cerrahi Uzmanı ve Medikal Direktör yönetiminde, size anadilinizde hizmet verecek ilk ve tek, tam donanımlı sağlık merkezi Mediwell açıldı.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written per mis sion is strictly prohibited. www.avrupagazete.co.uk We are not responsible for the contents of the articles and advertisements.

info@avrupagazete.com

Printed at St.Clements Press LTd Unit 3 Rick Roberts Way, Stratford, London

www.avrupagazete.co.uk web sitemiz anadolu Ajansı (AA) ve Reuters Abonesidir


5

AVRUPA

21 AralÄąk 2018 Cuma

Reklamlar


6

AVRUPA

Haberler

21 Aralık 2018 Cuma

Yargıtay'ın esastan bozma kararının ardından, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan Ergenekondavasında geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Hacısalihoğluesas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında “Ergenekon adlı bir ‘terör örgütünün’ varlığı ispat edilememiştir” dedi ve “Ergenekon”davasının 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden bağımsız değerlendirilemeyeceğini kaydetti. Meğerse Ergenekonda Balyozgibi kumpasmış ve Ergenekondiye bir örgüt yokmuş. Ama biz bunun böyle olduğunu zamanında ekranlarda haykırmamış mıydık? Bir de şöyle düşünün; bu kumpaslar olmasaydı veya engellenseydi neler olmazdı? Ergenekonve Balyozserisi kumpas operasyonları olmasaydı; Türkiyegüneyinden PKK ve uzantısı terör örgütleri tarafından kuşatılamazdı. Ergenekonve Balyozengellenseydi; TürkiyeSuriye’de askeri harekât yapmak zorunda kalmazdı ve Suriye’de şehitler vermezdik. Bu kumpaslar olmasaydı; emperyalist bir reçete olan açılımlar yapılamaz, askere ve polise “Mücadele etme, kışlandan ve karakolundan dışarıya çıkma!” diye gayri anayasal ve gayri kanuni emirler verilemez, bölgede hendekler açılamaz, BağdatMerkezî Hükümetiyok sayılarak ve düşmanlık yapılarak, KuzeyIrak’ta Bölgesel Kürt Yönetimiile samimi ilişkiler içine girilemez, 4,5 milyon sığınmacı ülkemize doluşamaz, 15 Temmuz Darbe Girişimiyapılamaz ve her şeyden önemlisi dürüst, adil ve hukuki olmayan cehennemi bir iklim yaratılarak, 16 Nisan 2017 Referandumu ve 24 Haziran 2018 seçimleri ile rejim değişikliği gerçekleştirilemezdi. Nisan 2012’de Şam’dan “Türkiye’nin yanlış işler peşinde olduğunu gördük ve yerinde tespit ettik”diye yazmışız. Ve somut veriler üzerinden “Suriye’de istikrar bozulursa Türkiye’de de istikrarın bozulacağını, Suriye bölünürse Türkiye’nin de bölüneceğini, Esad’a düşmanlığın Merkezî Hükümeti zayıflatacağını, Suriye’nin kuzeyinde güç boşluğu doğuracağını ve burada Türkiye Cumhuriyeti’ne, çıkarlarına ve güvenliğine tehdit bir yapının oluşacağı’’ değerlendirmesini yapmışız. Temmuz 2012’de, bu sefer başka bir bölge ülkesi olan İran’dan seslenmişiz. Türkiye’nin yanlış yolda olduğunu, emperyalizmin Büyük Ortadoğu Projesi(BOP) ile İran, Irak, Suriyeve Türkiyedâhil bölge ülkelerine tecavüz etmeye, bölüp ve parçalamaya çalıştığını, aklın yolunun bu ülkelerin birlikte hareket etmesi ve işbirliği yapmasından geçtiğini Tahran’dan yazmışız. 31 Ağustos 2013’de Pensilvanya’dan, Gülen’in malikânesinin önünden haykırmışız dünyaya; “Gülen dünya barışı için en büyük tehlikedir. Türkiye Cumhuriyeti’ni dönüştürmeye yönelik saldırıların, Ergenekon, Balyoz gibi operasyonların tetikçisidir ve silahşorudur”diye. Ertesi gün, 1 Eylül 2013’de de New Jersey’de kameraların önünde “Gülen Cemaatinin Türkiye’de darbe hazırlığı içinde olduğunu”söylemişiz. Ama Türkiye’yi yöneten iktidar, bu uyarılarımı haberleştiren Anadolu Ajansının New York muhabiri Özgür Taşan’ı

Türker Ertürk

Sokrates Adaleti İle Geçiştirilemez turkererturk@avrupagazete.com

sansürlemiş, TürkHalkıduymasın diye. Hatta biz Pensilvanya’da dışarıda eylem koyarken, içeride Gülen’in elini eteğini öpen milletvekilleri vardı! 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra hangisi hesap verdi ve yargılandı? Yaklaşık 2,5 ay sonra yine Amerika’dayız, bu sefer Batı’da, Kaliforniya’da! Davis Üniversitesi’nde anlatmışız Ergenekonve Balyoz davalarının kurgu olduğunu, arkasında cemaat ve iktidarın olduğunu ve tamamen yalanlarla ve üretilmiş delillerle dolu bir operasyondan ibaret olduğunu. Diğer bir konuşmacı ise “Türkiye'nin Ergenekon Soruşturması: Gerçekle Fantezi Arasında”başlıklı raporu ile tanınan Gareth Jenkinsidi. İkimizin anlatımları arasındaki tek fark; benim bu operasyonların arkasında emperyalizmin olduğunu söylememe rağmen, Jenkins’ın sanırım mensubiyeti nedeniyle, bunu biliyor olsa da söylemiyor olmasıydı! Aynı şeyleri 2015’de, Moskova’dan da;“Rusya ile itiş kakışın yanlış olduğunu, Türkiye’nin bölge ülkesi olan Rusya ile karşılıklı güvene ve saygıya dayanan işbirliğini geliştirmenin yaşamsal değerde olduğunu ve ülkemize yönelik emperyalist tehditleri bu ilişkilerle dengeleyebileceğimizi”yazdık ve anlattık. Bu uyarılarımızı ve felakete doğru sürüklendiğimizi Almanya’dan, Avusturya’dan, Belçika’dan,Fransa’dan, Hollanda’dan, İngiltere’den,Kıbrıs’tan ve Makedonya’dan da haykırdık! Türkiye’de ise gitmediğimiz ve konuşmadığımız yer neredeyse kalmadı. Ama iktidardan sadece düşmanlık gördük! Bana sorarsanız; kandırılmadılar ve aldatılmadılar. Emperyalizmle işbirliği yaparak kumpaslar kurdular, halkı kandırdılar, aldattılar ve emperyalizmin isteği olan rejim değişikliğini tezgâhladılar. M.Ö. 399 yılında Tanrılarasaygısızlıktan idam cezası alan ünlü filozof Sokrates’in masum olduğuna 2012’de, yani 2 bin 411 yıl sonra kurulan bir temsili mahkemede karar verip beraat ettirdiler. Demem o ki; halen içinde yaşadığımız durum, Sokratesadaleti ile geçiştirilebilecek gibi değil! Hafta sonu Tekirdağ’da olacağım ve Cumhuriyet Kadınları Derneğive Eğitim-İş SendikasıTekirdağ Şubeleritarafından ortaklaşa düzenlenen ve 8 Aralık 2018 Cumartesigünü saat 14.00’deTicaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yapılacak olan “Türkiye’de Eğitim ve Öğretimin Son 10 Yılı”konulu panele konuşmacı olarak katılacağım.

Başkonsolosu Çınar Ergin Türk toplumuyla buluştu Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ve eşi Deniz Ergin, Londra’daki sivil toplum mensupları, İngiltere Türk medyası ile başkonsolosluk binasında düzenlenen bir etkinlkte buluştu. Londra Konsolosu Mert Sav Londra Başkonsolosu Çınar Ergin’in yanında hazır bulundu. Pekünlüler derneği Başkanı Fikri Özer, Atlas Global Müdürü İlkan Teker, Yunus Emre Başkanı Mehmet Karakuş, Müsaid Başkanı Mustafa Demir, CHP İngiltere Başkanı Sibel Özçelik, UID Başkanı Erdal Yetimova, işadamı Osman Cınık, Avrupa Engelliler derneği Başkanı Poyraz Veysal Çadır, Britanya Türk Kadınlar Derneği Başkanı Maviş Fuchs, işadamı Nuri Bulgurcu, Mihrişah Safa, Avrupa Gazete sahibi Vatan Öz, Metin Güneş, ve bir çok davetli katıldı. 13 aralık 2018 tarihinde perşembe akşamı yapılan etkinlikte Londra Başkonsolosu Çınar Ergin konuştu. Ergin şunları söyledi: Londra Başkonsolosu Çınar Ergin “Başkonsolosluk hizmetlerini verilmesinde her ne kadar da online hizmetlerin sayısı artsa da yaklaşık yarın milyona yakın vatandaşımızın bulunduğu Birleşik krallıktaki çok büyük bir çoğunluğu başkonsolosluğumuzun görev bölgesinde ikamet ediyor. Londra’da, kaliteli iyi ve etkin Başkonsolosluk hizmeti vermeye çalışıyoruz çalışma arkadaşlar ile beraber. Her zaman kolay olmuyor ama elimizden geleni yapıyoruz. Bu durum 2018 içinde de değişmedi. 2018 önemli bir faaliyet olarak bizleri yoran 27. Dönem cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimleri oldu. O süreci güzel bir şekilde sonlandırdık. Tekrar beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” “Dövizle askerlik” Daha sonra bir çok konsolosluk konusunda bir takım faaliyetler konusunda yeni adımlar atıldı. Onlardan biri dövizle askerlik. Dövizle askerlik konusunda yeni bir düzenleme devreye girecek ve bu amaçla randevu alımları durduruldu biliyorsunuz ağustos ayında. Vatandaşlarımızdan yoğun talepler, sorular geliyor bu iş ne zaman başlayacak diye, çok yakında başlayacağını anlıyoruz. Bakanlığımız bu konuda bir generge yayınladı. Askerlik eğitim faaliyetlerinin başlanacağını söyledi. Bunun nasıl işleyeceği, randevulaerin nasıl alacağı, paraları nasıl ödeneceği konusunda yakında herhalde açıklığa kavuşacak. Bunları da hızlı bir şekilde vatandaşlarımızla paylaşacağız.” “Boşanma tenfiz” Londra Başkonsolosu Çınar Ergin konuşmasına

Avrupa Medya Gurubu Başkanı Vatan Öz, Londra Başkonsolosu Çınar Ergin’e geçen hafta Financial Times ile yayınladığı tarihi Türk Finans gazetelerini takdim etti. Avrupa Finans eki İngiltere basın tarihinde bir ilk özelliği taşıyor. Avrupa Finans eki, Financial Times gazetesine özel olan sarı pembe ipeksi kağıda büyük boy olarak basıldı. (Fotoğraf: Faruk Zabçı)

Londra Başkonsolosu Çınar Ergin 2018 yılını değerlendirdi

şöyle devam etti: “2018 içinde yaşadığımız bir yenilik faaliyetlerimiz bakımından yurtdışında İngiltere’de mahkemede boşanma kararlarının 2. bir tenfiz kararına gerek kalmadan tanınması oldu. Başkosolosluğumuzun yapılan bir işlemle boşanma ve tenfiz kararlarının Türkiye’de tanıtılabilmesi mümkün olacak. Bir çok vatandaşımızı mağdur ediliyordu. Bu önemli bir gelişme sayılabilir, çünkü hakikaten yabancı mahmeke kararlarının tanınması için işlemler uzundu. Bir de Türkiye’de avukat tutacaksınız, davası açılacak uzayacak gidecek. Bunları hepsini yeni uygulama ortadan kaldırıyor. Tabiki koşulları var her iki eski eşinle başkonsolusluğumuza gelmeniz gerekiyor” Faruk Zabçı


Polis insansız hava araçlarını vurmadı

7

AVRUPA

Reklamlar

21 Aralık 2018 Cuma

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson,

Yüzlerce sefer yapılamazken çok sayıda uçak

başkent Londra'nın en büyük ikinci havali-

da başka havalimanlarına yönlendirildi.

manı Gatwick'te iki insansız hava aracı yüzünden uçuşların iptal edilmesi ile ortaya çıkan

Yetkililer, Gatwick'e inemeyen uçakların Lon-

sorunu çözmek üzere havalimanına asker gön-

dra'daki Heathrow ve Luton havalimanlarının

derileceğini açıkladı.

yanı sıra yoğunluk nedeniyle Manchester, Cardiff, Paris ve Amsterdam'a da yönlendiril-

Kaç askerin gönderileceği ve askerlerin havaa-

diğini söyledi.

lanında ne yapacakları henüz bilinmiyor. Gatwick Havalimanı'nda Çarşamba gecesinden

Gece iki insansız hava aracının görülmesi üze-

bu yana uçuşlar iptal edildi.

rine kapatılan havalimanı yerel saatle 03:01'de yeniden açıldı.

Noel tatili öncesi yaklaşık 11 bin yolcu mahsur kaldı.

Ancak insansız hava araçlarının yeniden görülmesiyle 45 dakika sonra seferler yeniden durduruldu.

Türkiye saatiyle 00:00'da kapatılan havalimanının gün içinde yeniden açılması bekleniyor. Hâlâ havalimanı bölgesinde belirtilen insansız

Noel tatili öncesi yaklaşık 11 bin yolcu mahsur kaldı.

Polis insansız hava araçlarını vurmadı

hava araçları ise helikopterle yapılan arama-

Havalimanının operasyon sorumlusu Chris

lara rağmen bulunamadı.

Woodroofe, kurşunların çevredekilere zarar verebileceği endişesiyle polisin insansız hava

'Terör bağlantılı değil'

araçlarını vurmaktan çekindiğini söyledi.

Sussex Emniyet Müdürlüğü, olayın "terör bağ-

İngiltere yasalarına göre havaalanlarının bir

lantılı" olmadığını açıkladı. Ancak ortada

kilometre yakınında insansız hava aracı uçur-

uçuşları olumsuz etkilmeye yönelik "kasıtlı bir

mak yasak. Yasa bu suç için 5 yıla kadar hapis

eylem" olduğu belirtildi.

cezası öngörüyor.

Yüzlerce sefer yapılamazken çok sayıda uçak da başka havalimanlarına yönlendirildi.


8

AVRUPA

Haberler

21 Aralık 2018 Cuma

Artık bıktık bu siyasi olaylardan. Kim ne-

Mustafa Öz

yapmaya çalışıyorsa kendi aklındakileri yapıyor. Hiç karşılıklı sevgi saygı denen birşeyde kalmadı. Görgü kurallarının

Pekünlü Mehmet Macit’i uğurladık

önemini anlatırdık okullarda öğrencilerimize. Öğrendiklerini de uygulamaya çaışmalarını denetlerdik. Boşa mı gitti emeklerimiz diye hayıflanmıyor değilim. Koca koca insanların birbirlerine söylediklerini görünce, duyunca kendime pay

Yaylalarda Keklikler Öter

çıkardım. Aslında böyle olmaması gerki-

mustafaoz@avrupagazete.com

yor. Bizi yönetenlerin davranışlarına, hareketlerine ve ağızlarından çıkanlara çok

rini dürmüşler iyice. Sanki ne işiniz var

ama çok dikkat etmeleri gerekiyor . Ama

burada . Gidiniz sıcak odalarınızın içine

kime anlatacaksın?Hiçbir zaman kendi-

der gibi. Yaylalar yalnız kalmışlar. Garip

sinden başkasını dinlemiyorlar ve haklı

kalmışlar. Sessiz sakince başına gelenlere

bile olsa inkar ediyorlar.

katlanmaya çalışıyorlar. Hani bir türkü vardır. Nede olsa kışın sonu bahardır

***

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

diye. Dallarını yapraklarını sallayarak bu şarkıyı mırıldanıyorlar gibi geldi bana.

İngiltere'de rahmet-i rahmâna kavuşan mer-

Bende bugün kendimi yağmur ve kar al-

Eylül ekim aylarında geldiğimizde çeş-

hûm Hacı Mehmet Macit efendinin cenâze

tında yaylalara götürdüm. Yollarda su bi-

meler akmıyordu. Havalar kurak geç-

namazı 19.12.2018 Çarşamba ikindi vaktinde

rikintileri ve yaylaya doğru çamur içinda

mişti. Şimdi şırıl şırıl akmaya başlamışlar.

Londra Aziziye Camii'nde kılındı. Merhûm

yol alırken çevreme bakıyorum. Ardıç

Bir hareket, canlılık salmışlar çevrelerine.

Hacı Mehmet Macit’e Trabzon'a intikâl etti-

ağaçları yalnızlık şarkılarını söylemeye

Çobanlarda kalmamış yaylalarda, kaval

rilmek üzere Aziziye Camii'nde veda edildi

devam ediyorlar.

sesleride. Hani derler ya adam kessen

Trabzon'daki cenâze nerâsimi ise Trabzon

Kuşlar üşüdüklerini, açlıklarını haykırı-

kimsenin haberi olmayacak . Aynen öyle

merkez Ortahisar ilçesi Gülbahar Hatun Ca-

yorlar ağaç dallarına, çimenlerin üs-

buralarda doğa.Ama hani sıkıldığınızda

mii'nde Cuma günü cuma namazından na-

tünde. Bazende alay alay gökyüzünde

kavgadan gürültüden uzak kalmak iste-

mazından sonra kılınacak cenaze namazının

süzülüyorlar. Güneş bulutların ararsında

diğinizde en uygun yer bu yaylalar.Ken-

ardından Trabzon’daki âile mezarlığına

bazen görünüyor. Bazende görünmüyor.

dinizle konuşuyortsunuz.

defin edilecektir.

Siz yaz günlerinde benden kaçıyordu-

Çevrenizi dinliyorsunuz.

nuz, bende bu soğuk kış günlerinde siz-

Aklınıza gelen şarkıları, türküleri bağıra

lerden kaçarak öcümü alıyorum diyor

bağıra söyleyerek stres atıyorsunuz.

sanki.

Ara sıra buralara gelmek, özlemleri gi-

Bu arada hava soğukta olsa bu temiz ha-

dermek gerktiğinede inanıyorsunuz.

vayı burnumdan cığerlerime çekip ağ-

İçiniz boşalıyor.

İngiltere’nin başkenti Londra'da vefat

zımdan doğaya salarak doğal tedavi

Sıkıntılardan dertlerden birsüreliğine arı-

eden tanınmış hayırsever işadamlarımız-

uyguluyorum ciğerlerime, beynime. Çi-

nıp rahatlıyorsunuz.

menler soğukta saklanmışlar toprağın al-

Bence hepimizin denemesi gerekiyor

tına.

dostlar.

Öylece

uyuyorlar

günlerdir.

Dağların tepelerine bakıyorum çehrele-

Hepinize sağlık ve başarılar dilerim

İngiltere’nin başkenti Londra'da vefat eden tanınmış hayırsever işadamlarımızdan Mehmet Macit

Aziziye Camii’nden uğurladık

İngiltere Pekünlüler derneği Başkanı Fikri Özer’in de katıldığı Aziziye Camiindeki cenaze namazından sonra dualar eşliğinde merhumun naaşı Türkiye'ye doğru yola çıktı.

dan Mehmet Macit’in cenaze namazı Pekünlü hemşehrileri ve Londralı dostları tarafından kalabalık bir katılımla kılındı. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Ünlüpınar (Pekün) beldesi nüfusuna kayıtlı, Mehmet Macit 71 yaşındayken zatürre tedavisi gördüğü hastanede geçen pazartesi günü vefat etmişti. Londra'daki İngiltere Pekünlüler derneği üyesi olan ve 49 yıldır Londra’da yaşayan merhum, UETD-UID UK'de halkla ilişkiler başkanlığı yapmıştı.

Mehmet Macit’in cenaze namazı Pekünlü hemşehrileri ve Londralı dostları tarafından kalabalık bir katılımla kılındı.


9

AVRUPA

21 AralÄąk 2018 Cuma

Reklamlar


10

AVRUPA

Haberler

21 Aralık 2018 Cuma

Köyüm 2 Restaurant ve Gözleme Evi, Dalston’da görkemli açıldı

Birisi ev yemekleri ve Lezzet mi dedi? Avrupa Ajansı / AVA| Londra Londra’da hepimizin özlemi ev yemekleri yemek. Tabiki lezzetli de olsun. Köyüm 2 Restaurant ve Gözleme Evi, Dalston’da görkemli açıldı. İçli köfteden mantıya karnıyarıktan İzmir köfte, her türlü gözleme çeşitleri ve özellikle Türk kahvaltısı ve serpme köy kahvaltısına ne ararsanız var.

Serpme köy kahvaltısı

Köyüm 2 Restaurant ve Gözleme Evi, Dalston’da görkemli açıldı

Köyüm 2 Restaurant ve Gözleme Evi, Tottenham’daki ilk şubesiyle aynı lezzeti dağıtıyor. Kebab ve lahmacundan sıkılanlar için ideal. Özellikle dillere destan olan Serpme köy kahvaltısı Dalston’da sizleri bekliyor.

Gülizar Sümbül ve Engin Akın yönetiminde

Açılış kurdelasını, Cemevi eski başkanlarından Hüseyin Üzüm ve Britanya Alevi Federasyonu başkanı İsrafil Erbil, kesti.

Açılış kurdelasını, Cemevi eski başkanlarından Hüseyin Üzüm ve Tugay

Hurman,

Suna

Hurman,

Engin

Britanya

Alevi Federasyonu başkanı

İsrafil

erbil, Hackney Belediye

başkanı,

Kötüm 2 ‘nin ortakları

Engin

Akın ve Gülizar Sümbül birlikte kestiler. Aşırı ilgiden 16 Aralık 2018

Savaş Hurman, Engin Akın, Erol Gülşen, Hüseyin Üzüm ve Vatan Öz açılışta

Saat sabah 7 den akşam 9’a kadar süren açılışta tüm gün yer bulmak zor oldu.

Gözlemeler harika Köyüm 2 Restaurant ve Gözleme Evi’ne gitmek isteyenler için içli köfte, karnıyarık, etli mantıyı öneririz. Her türlü gözleme çeşitleri ise seçim yapmanızı zorlaştıracak Köyüm 2 Dalston sosyal medyada-Instagram: Koyumgozleme

Köyüm 2 Dalston Gülizar Sümbül ve Engin Akın yönetiminde

Adres: 29 Stoke Newington Road, London N16 8BJ.

Engin Akın, Savaş Hurman, Suna Hurman ve ailesi


11

AVRUPA

21 AralÄąk 2018 Cuma

Reklamlar


12

AVRUPA

Kadir Yürük 276 geçerli oyun 178’ini alarak İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi başkanı oldu

Haberler

21 Aralık 2018 Cuma

Cemevi Başkanlığına Kadir Yürük seçildi İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi 22.Dönem Yönetim Kurulu’nun seçim kongresi yapıldı.

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin, 22.Dönem Yönetim Kurulu’nun seçim kongresi 16 Aralık 2018 Pazar günü, saat 12:00’de gerçekleştirildi. Avrupa’nın en

Yürük oldu. İAKM ve cemevi başkanı Kadir

İsmail Bulut, Av. Miray Kaplan, Mahmut Ay-

Yürük’ün Başkan yardımcıları Kazım Yıldı-

doğan (Başkan) ve Mimar Murat Aydemir se-

rım, Rıza Kulak ve Alev Aydemir’den oluşur-

çildi. Divan kurulu öncülüğünde seçim

ken Genel sekreter ise Uğur Boran oldu.

gerçekleştirildi.

Yeşil ve Sarı liste

büyük Cemevi olan İngiltere Alevi Kültür

Denetleme ve disiplin kurulu

Merkezi ve Cemevi, Wood Green’deki bina-

Yeşil ve Sarı listelerin yarıştığı seçimde Kadir

sında gerçekleşen seçim töreniyle yeni yöneti-

Yürük 276 geçerli oyun 178’ini alarak seçimi

Yeni yönetimde, Denetleme Kurulunda Hüse-

cilerini seçti. Seçimde yeni başkan Kadir

kazandı. Seçimi yapacak divan kuruluna Dr.

yin Keskin, İmam Göztaş, Mustafa Sivas, Şevket Orman, Seyfullah Sönmez yer alırken, Disiplin Kurulunda ise Cihan Sığırtmaç, Fevzi Cinpolat, Mustafa Demir, Rüstem Özdemir, Savaş Hurman, Cemal Karabulut yer aldı.

İsrafil Erbil Britanya Alevi Federasyonu (BAF) başkanı İsrafil Erbil ise, Britanya’da Alevilik adına önemli kazanımların olduğunu belirterek “Hangi liste kazanırsa kazansın asıl kazanan Cemevimiz ve birliğimiz olmalıdır. BAF çatısı altında birlikte hizmet etmeye ve yürümeye devam etmeliyiz” dedi.

Savaş Hurman Açılış konuşmasını Cemevi genel sekreteri

İletişim: 07449 12 99 46

Savaş Hurman yaparken, Dede Ali Dereli’nin gülbank okuyarak çerağ uyarması ile gündem maddelerine geçiş yapıldı.


13

AVRUPA

21 AralÄąk 2018 Cuma

Reklamlar


14

AVRUPA

Haberler

21 Aralık 2018 Cuma

Yarnland Örgü Çeşitleri Kaliteli markalar bir tıkla ayağınıza gelsin Avrupa Ajansı / AVA| Londra

İngiltere Parlementosu Alevi Sekreteryası Parlementonun içerisinde 40. Yıl anması töreni düzenledi.

'' Ey Nesimi Can Nesimi, Hak senin Aynındadır. Bunca ulema canlının vebali boynundadır.'' Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Ürünlerinin değişmez üstün kalitesinden

Britanya Alevi Federasyonu Başkanı ve İngil-

ve kullanım memnuniyetinden ödün ver-

tere Parlementosu Alevi Sekreteryası adına İs-

meyen markaları bünyesinde toplayan

rafil Erbil Avrupa Gazetesien bir açıklama

Yarnland , ihtiyacınız olan sıcak dokunuşu

gönderdi. Açıklama şöyle:

bir tıkla adresinize getiriyor.

''40 Yıl önce gerçekleştirilen Maraş Katliamında çok sayıda canımızı kaybettik. 40 yıldır Aleviler

Kaliteli, canlı renkler ve

,Alevi dostları Maraş'a onlara tekrar anısına,

yıpranmaz özel-

bir karanfil koymak için gidiyorlar. Fakat

likleriyle

her defasında 40 yıldır o katliam ile

Nako, Apple,

yüzleşmek istemeyen o anlayış an-

Oxford,

maya gidenlere de izin vermiyor. İlk

Yarnland

Britanya Alevi Federasyonu Başkanı ve İngiltere Parlementosu Alevi Sekreteryası adına İsrafil Erbil

defa 2010 yılında Aralık Ayında Maraş'a bütün Alevi kurumları ile birlikte anmaya

çok sayıda canımız orada hazır bulundu. Par-

Derneği'nde Maraş Yörükselim Mahalle-

markalarını Yarnland’da

gittik. Maraş’ta Anmak istedik. Çok sayıda ca-

lemento etkinliğimizde Katliamı yaşamış olan

si'ndeki Cemevimizde 40 .yılında Maraştaki

uygun fiyatlara bulabilir-

nımız orada akrabalarını eşini dostunu kaybe-

canlarımız vardı.Türkiye'den gelen misafirleri-

canlarımızı anmak için hazır bulunacağız. Biz

siniz.

den canlarımız gelmişti. Alevi kurumları, Alevi

miz

.İngiliz

Aleviler Sivas'ta ,Çorum'da ,biz Aleviler daha

dostları vardı. Aynı şekilde Katliamın 32 yıl an-

milletvekilleri,dedelerimiz,zakirlerimiz ,deyiş-

dün yaşını büyüterek idam ettikleri Erdal

masında gittiğimizde Maraş'ta Katliamı yapan

lerimiz,semahımız, deyişlerimiz vardı. Alevile-

Eren'de biz Aleviler nerede bir zulüm yaşanı-

güruhun aynısı o sokaklarda Alevilere, Alevi

rin dünyanın neresinde olursa olsunlar katliamı

yorsa ,nerede bir haksızlık varsa tarihin hiçbir

Postal Adress: 10A The Orchards, Sawb-

dostlarına saldırdı. Tabi ki devlet Alevileri kat-

unutmadıklarını gösterdiler. Ayrıca onların

döneminde yanlış tarafta bulunmadan çocuk-

ridgeworth CM21 9BB

letmek gibi bir kararı olmadığı için o güruha

anısına karanfiller bırakıldı,Cerağlar Uyandı-

larımıza gelecek kuşaklarımıza bir onur bırak-

sahip çıktı o güruhu kontrol edebildi.Bu ne-

rıldı,onların anısına anıtlar yakıldı. Onların

mak istiyoruz. Bunu yaptığımızı düşünüyoruz.

land.co.uk

denle bir ölüm, bir kayıp yaşanmadı. Fakat o

neden katladilmiş olabileceklerini ,katliamın

Doğaya, evrene ,insanlığa bütün farklılıklara ve

Working Hours:

günden sonra da onu bahane ederek aynı dev-

arka yüzünün ,planlarının ne olduğunu konuş-

farklı kültürlere karşı bir sorumluluğumuz ol-

Monday - Friday:

let bize orada anma yapmamıza izin vermedi.

macılar anlatmaya çalıştılar. Bizim dışımızdaki

duğunu düşünüyoruz.

10am - 6pm Sa-

40. yılında Britanya’da çok önemli faaliyetler

farklı dünyalara ,farklı politikacılara,parlemen-

“Nesimi'nin dediği gibi '' Ey Nesimi Can Ne-

turday: 10am -

yürütüldü.

toya da bunu anlatmaya çalıştık ki devletin

simi ,Hak senin Aynındadır .Bunca ulema Can-

özellikle Türkiyenin

lının vebali boynundadır.'' anlayışı ve şiarı ile

Cakes, Kartopu örgü

Zengin içerikli çeşitleri görmek için: www.yarnland.co.uk

E-Mail: info@yarn-

4pm Sunday:

İngiltere Parlemento Alevi Sekreteryası

CLOSED Closed UK

Holidays

Maraş ile ilgili başta

olmak üzere bütün devlet erkinin bununla yüz-

yaşıyoruz.”

leşmesini sağlamaya çalıştık. Birkaç gün sonra tekrar Maraş'ta olmaya çalışacağız. 19 Aralık ve

on Bank

vardı

Parlementonun içerisinde 40. Yıl anması töreni

22 Aralık tarihleri arasında Maraş'ta olacağız.

düzenledi. Parlemento'da önemli bir odada ve

22 Aralık Günü sabah saat 11:00 de Erenler

DERSİMLİLER DAYANIŞMA GECESİ

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Paragon Food Ltd ve Way 2 Save ana sponsorluğunda 25 Aralık Salı günü gerçekleşecek olan Dersimliler Dayanışma Gecesine pek çok sanatçı katılarak destek verecekler. NİYAZİ KOYUNCU, Grup Gençler, Davul – Zurna, Sürpriz Sanatçılar, Zülfikar İrencin, Dilan Top gecede sahne alacak. 25 ARALIK SALI SAAT 17:00 – 24:00 ARASI La Royale (üst kat) 819-823 High Road, London, N17 8ER Bilet Satış Noktaları: I Cut Barbers – Rakkas Bar – Old Dalston Organic Cafe – Fairchild Print – Kervan Kafeterya (Edmonton) Bilet: £35 Fix Mönü – Alkol dahildir. (12 yaş üstü herkes bilete tabidir) İletişim: Haydar Yıldırım: 07803 178 682 Nuran Mamuk: 07824 447 724 Filiz Özmen: 07898 990 592


15

AVRUPA

21 AralÄąk 2018 Cuma

Reklamlar


16

AVRUPA

Haberler

21 Aralık 2018 Cuma

Zedikanlılar Geleneksel Şenliği’nde Büyük Coşku

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Zedikanlılar 5. Geleneksel Şenliği’nde genç ve coçuklar ön plandaydı

İngiltere’nin başkenti Londra’da 2014 yılında açılan Zedikanlılar derneği Selby Centre’de 5. Geleneksel Şenliğini büyük coşku içinde gerçeleştirdi. Cesur Meat Limited ve Hilal Food Centre ana sponsorluğunda gerçekleşen Zedikanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği 5. Geleneksel Şenliği 14 Aralık 2018 Cuma günü akşamı yapıldı. Şenlikte Hoza Dino,

Şenlikte Hoza Dino, Erkan Aydar ve Koma Zelal gibi ünlü isimler var

Erkan Aydar ve Koma Zelal gibi ünlü isimler sahne aldı. Halay, davul zurna, çekilişler ve çeşitli sürprizler de geceye renk kattı.

Zedikanlılar Başkanı Hüseyin Öfkeli’nden gençlere önem Zedikanlılar Derneği başkanı Hüseyin Öfkeli şunları söyledi: “Tüm davetlilere ve sanatçılarımıza teşekkür ederim. Amacımız Zedikanlılar’ı bir çatı altında buluşturmak ve ailelerimize, gençlerimize eğitim kültür desteği vermektir.”

Pazarcık ilçesi Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesi çeşitli köylere dağılmış olan Zedikanlılar’ı buluşturuyor Zedikanlılar, Türkiye dışında İngiltere ve Avrupa ülkelerine en çok göç veren toplumlarımız arasında.

Zedikanlılar Başkanı Hüseyin Öfkeli, : davetlilere ve sanatçılara teşekkür etti


17

AVRUPA

21 AralÄąk 2018 Cuma

Reklamlar


18

AVRUPA

Haberler

21 Aralık 2018 Cuma

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Moskova ziyareti öncesinde Rus basınına verdiği röportajda Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin Yunanistan topraklarından diğer AB ülkelerine uzatılması konusunda Brüksel ile diyalog halinde olduğunu söyledi! Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Yunanistan Başbakanı Çipras’a ne söyleyeceği büyük merak konusu! Öyle anlaşılıyor ki Yunanistan Eastmed konusunda blöf çekerek Rusya ve Türkiye’yi bu sayede eğer ikna edebilmeyi başarabilirse Türk Akımı projesine dâhil olmayı amaçlıyor! Yunanistan komşusu AB üyesi Bulgaristan’ı devre dışı bırakarak ya da etkisini azaltarak mı Türk Akımı projesine dâhil olmaya çalışıyor? Bulgaristan, Yunanistan’ın bu girişimi karşısında ne yapıyor? Yunanistan Eastmed projesinden vazgeçmesi halinde Türk Akım’ı projesine dâhil olmayı başarırsa Eastmed projesindeki ortakları İsrail, Güney Kıbrıs ve Mısır’a ne diyecek? AB ne diyecek? Yoksa AB’de mi bu işin içinde? Uluslararası kamuoyunda Easmed projesinin

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yazıları Yunanistan’ın Eastmed blöfü(!) ve Türk Akımı

Gökhan Güler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yazıları

TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi) projesine alternatif olarak tasarlandığı gibi bir algı oluşturulmuştur! TANAP projesinin amacı Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınmasıdır. TANAP projesine ilerleyen süreçte Türkmenistan ve diğer bölge ülkelerinin de eklenerek yıllık sevk edilmesi öngörülen hidrokarbon re-

zerv miktarının artırılacağı öngörülmektedir. Yunanistan bir taraftan Eastmed projesini gerçekleştirmek için AB’den para bulmaya çalışıyor. Bu yönde son 3 yılda onlarca defa gösterişli imza törenleri düzenlemiştir. Bir diğer yandan ise Yunanistan TANAP’ın Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile projenin de içerisindedir! Bir diğer yandan ise Türk Akımı projesine de dâhil olmaya çalışmaktadır! Son 3 yıl içerisinde Eastmed projesi ile ilgili birçok

yazı yazdım. Eastmed projesi rekabet edebilirlikten uzak siyasi bir projedir. İzleyeceği açıklanan güzergâh bakımında projenin fiziki ve güvenlik durumları göz önünde alındığında uygulanabilirliği konunun uzmanları açısından çok ciddi riskler içermektedir. Esastmed projesinin 25 milyar Dolar civarında bir maliyeti olacağı öngörülmektedir. Projeye göre boru hattının denizin 3,3 km derinliğinde ve 2 bin kilometre olarak inşa edilmesi hedefleniyor. Gerek fiziki gerek güzergâh ve gerekse bölgedeki sınırlı rezerv miktarı bakımından ciddi riskler içermesi nedeniyle de Eastmed projesi konunun uzmanlar tarafından rasyonel görülmemektedir. Dünyadaki kanıtlanmış gaz rezervlerine baktığımızda, Rusya’nın 45 trilyon m3, İran’ın 30 trilyon m3 ve Katar’ın ise 25 trilyon m3 bir kaynağa sahip olduğu görülecektir. Dünyadaki gaz piyasası Rusya’nın elinde bulunmaktadır. Esat-Med projesi ile sözde Güney Kıbrıs, İsrail ve Mısır Gazı Avrupa’ya taşınmak isteniyor. Bu üç ülkenin hidrokarbon kaynakları birleşse dahi Rus gazı ile boy ölçüşmesi ve dolayısı ile rekabet edebilmesi mümkün görünmemektedir. Leviathan (İsrail) ve Afrodit (Güney Kıbrıs) gaz rezervlerinin TANAP(Türkiye) dışında bir boru hattı ile İtalya’ya 1000m3 gazı en az 380 – 400 Dolar’a taşıyabileceği iddia edilmektedir. Buna karşın İtalya’ya diğer gaz üreticilerinin 1000m3 gazı 250 - 300 Dolar’a taşıdıkları ifade edilmektedir! 1000m3’de 100 Dolardan fazla bir fark görülmektedir! Peki, öyleyse Eastmed projesi neyin nesi? Bu projenin asıl amacı ve hedefi nedir? Eastmed projesi ile Ortadoğu’daki bazı ülkelere ait hidrokarbon kaynakları mı Avrupa’ya taşınmak istenmektedir! Ya da bilmediğimiz gizli başka niyetler mi vardır? Diye tam bir yıl önce yazmış ve bu hayali proje hayata geçecek olsa bile farklı plan ve projelere dayanıp dayanmadığını sorgulamaya çalışmıştım! Eastmed projesinin bu saatten sonraki geleceğinin ne olup olmayacağını şimdilik bilemeyiz! Ancak, öyle anlaşılıyor ki Yunanistan Eastmed kartını ileri sürerek Türk Akımı projesine dâhil olmaya çalışıyor! Türk Akımı projesi ile Rusya’nın Karadeniz’in altından birbirine paralel boru hatları ile Türkiye’ye Lüleburgaz’daki mevcut doğalgaz ağına yılda 63 milyar metreküp kapasitenin taşınması hedefleniyor. Türkiye, Türk Akımı Projesi ile yılda 15,75 milyar metreküp doğalgaz alacak ve geriye kalan doğalgaz miktarı ise Avrupa'ya ihraç edilecek. Türkiye’den sonra güzergâhın Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya üzerinden olacağı Rus gazetelerinde yazılmaktadır. Bu arada Türk Akım'ın toplam maliyetinin 19 milyar dolar olduğu açıklanmıştır. Doğu Akdeniz’de Rum Yönetimi’nin bir taraftan kışkırtıcı girişimleri devam ederken Yunanistan’ın bu hamlesi bakalım Güney’de nasıl yankı bulacak? Unutulmamalıdır ki Ada etrafında var olduğuna inanılan hidrokarbon rezervlerinin kuru olduğu belirtiliyor. Yani sıvılaştırılarak taşınması mümkün değil. Ancak, boru hattı ile taşınabilir. Bunun en için en güvenilir ve en ekonomik yol ise TANAP boru hattı olarak görülmektedir! Eastmed boru hattı öyle görülüyor ki blöf olarak Rusya ve Türkiye’ye karşı ileri sürülmüştür! Sonuç olarak; Doğu Akdeniz’de yapılması öngörülen Eastmed projesinin rekabet edebilir bir proje olmaktan uzak siyasi bir proje olduğunu kabul etmek gerekir. Yunanistan her ne kadar Tanap projesine alternatif olarak nitelendirilen Eastmed projesinin içerisinde yer alsa da TAP proje ile TANAP projesinin fiili olarak içerisindedir! Hatta içerisinde bulunduğumuz süreçte Yunanistan Eastmed kartını ileri sürerek Türk Akımı projesi içerisine de dâhil olma peşindedir! Yunanistan, Bulgaristan’ı devre dışı bırakarak ya da etkisini azaltarak Türk Akımı projesine dâhil olursa ne olacak? Bulgaristan, Yunanistan’ın bu girişimi karşısında ne gibi tedbirler alacak? Yunanistan, Eastmed projesinden vazgeçmesi halinde Türk Akım’ı projesine dâhil olmayı başarırsa Eastmed projesindeki ortakları İsrail, Güney Kıbrıs ve Mısır’a ne diyecek? AB bügüne kadar Eastmed projesine destek verecek şekilde görülüyordu! Bakalım bundan sonra ne yapacak? Eastmed projesinin parlamentolar arası imzaları atılacağı açıklanmıştı! Bakalım o imzalar atılarak AB’nin milyarlarca Euro’su rekabet etme şansı bulunmayan siyasi bir projeye atılabilecek mi? Bu konuda ne gibi gelişmelerin yaşanacağını ilerleyen süreçte bekleyip hep birlikte göreceğiz…


19

AVRUPA

21 AralÄąk 2018 Cuma

Haberler


20

AVRUPA

21 AralÄąk 2018 Cuma

Reklamlar


21

AVRUPA

14 AralÄąk 2018 Cuma

Reklamlar


22

AVRUPA

Haberler

21 Aralık 2018 Cuma

3 yıl önce Blackpool'da düzenlenen "Sand Sea Spray" sokak sanatı festivalinde tanıştığım,kişisel olarak en sevdiğim sanatçıların başında gelen Fransız sokak sanatçısı Ador Londra'da bugünlerde. Bu sefer yalnız değil,2013 yılından beri birlikte çalıştığı partneri Semor ile birlikte gelmişler Londra'ya. Kendilerine özgü,karikatürleştirilmiş karekterler ile yaptıkları eserleri tanıttılar Londra-

Ador ve Semor’ın Renkli Dünyaları

Sokak Sanatı Eser Nisan Yağmur

lılara Camden Town ve Shoreditch'de boyadıkları duvarlarda. Özellikle Camden Town'da boyadık-

Ador ve Semor henüz 5 yıldır birlikte çalışmalarına

kıyasıya rekabet içinde. Hergün onlarca sanatçının

ları,kraliçe ve Banksy'yi de içine alan,İngilizler'e

rağmen Fransa'da en sevilen sokak sanatçılarının

eserlerinin silinmemesi adına mücadele ettiği Pa-

saygı duruşu olarak nitelendirebileceğimiz eser,

başında yer alıyor.Öyle ki,Fransızların 80'li yıllar-

ris'de Ador ve Semor'un eserlerin koruma altına

sosyal medyada oldukça ilgi çekiyor bu aralar.

dan beri yıldızı olan Jef Aerosol,Blek Le Rat,Mis-

alınmış olması oldukça gurur verici olmalı! Üstelik

Banksy'nin yıllar önce Camden Town'a yaptığı ese-

tic gibi ikon sanatçıları ile beraber eserleri koruma

Christian Guemy,Invader,Monsieur Chat gibi

rinin reprodüksiyonu önünde öz çekim yapan

altına alınmış! Fransa gibi sokak sanatının doğ-

diğer uluslararası önemli Fransız sanatçıların eser-

Fransızlar ve onları izleyen kraliçe bu eserin ko-

duğu ve geliştiği bir ülkede 5 yıl gibi kısa bir sürede

leri koruma altında değilken...

nusu! İzleyenleri oldukça neşelendiren bu çalışma

tanınmak ve sevilmek hiç kolay değil açıkçası.Üs-

Blackpool'da geçtiğimiz Temmuz ayında tanıştığı-

Time Out London dergisinde de Londra'da mut-

telik sokak sanatı belediye tarafından desteklendi-

mızda Ador Amerika’dan yeni dönmüştü. San

laka görülmesi gereken sanat eserleri sıralaması

ğinden,uluslararası tanınmış sanatçıların eserlerini

Francisco’da partneri Semor ile bir sergi açtıkla-

içinde yerini aldı.

yapmak için yarıştığı Paris'de yerel sanatçılar da

rını,Los Angeles, Chicago,San Francisco'da bir kaç duvar boyadıklarını anlattı. Amerika'dan önce de Çin'e gittiklerinden söz etti. Çin'de tahmin ettiklerinden daha uzun süre kalmışlar. Şangay başta olmak üzere üç şehirde izleri var halen.

nitelendirilebilecek,abartılı ve eğlenceli tarzda ya-

Birlikte çalışmaya başladıkları 2013 yılından beri

pıyorlar. Günümüzün sosyo-ekonomik yapısını

dünyayı dolaşıyorlar.Özellikle festivalleri çok

geliştirdikleri görsel dille eleştiren bu yetenekli ço-

önemsiyorlar.Bu yüzden davet edildikleri hemen

cukların bu kadar sevilmesinin altında yatan ger-

her festivale katılmaya çalışıyorlar.Bir çok sanatçı

çek, günlük yaşantılarımıza ayna tutmaları olsa

ile tanışmanın en iyi yolu festivaller olmalı...

gerek. Umarım Londra'da daha fazla eser bırakır

Yaptıkları neredeyse bütün eserlerde tüketim top-

da tüketimde sınır tanınmayan Noel öncesinde

lumunun eleştirisi var. Protestolarını da,kendi kül-

daha fazla ayna tutarlar biz Britanyalılara! Haftaya

türlerinin parçası olan,bir çok kişi için alaycı olarak

görüşünceye kadar sanatla kalın!


23

AVRUPA

Haberler

21 Aralık 2018 Cuma

Geçen hafta size Paella'dan bahsetmiştim hatırlarsanız bu haftada genel olarak Ispanyol mutfağına bir göz atmak istiyorum. İspanya gercekten şanslı bir ülke, bol balık, bol et ve bol sebze birde Avrupa ile Kuzey Afrika arasında kalmış bu yüzden gastronomi çerçevesinde dünyadaki en zengin ülkelerden biri. PINCHOS: Minik kesilmiş ekmek dilimleri üzeri atıştırma-

ÇREMA CATALANA : Fransızların bildi-

GEZİ REHBERİ

ğimiz Crem Brulee'nin Katalan hali. Hafif tatlı sevenler için güzel bir seçenek. Üzerindeki yanmış toz seker de ayrı bir lezzet

İspanyol Mutfağı

veriyor bence.

Arzu Sheridan

PIMIENTOS PADRON: Galicia bölgesine ait ama her yerde bulabileceğiniz atıştırmalık yeşil biber. Zeytinya-

arzusheridan@avrupagazete.com

ğında kızartılır bol tuzlu

lıklar. Tapastan farkı ise, ekmek üzeri ve tek parça olarak servis edilmesi. Minik İs-

Soğuk çorba içtiniz mi? Sıcak bir havada

panyol kanepeleri diyebiliriz

öğle yemeğinde çok leziz bir tat. Ya

sanırım. Birçok çeşidi

ateşte

çok seveceğiniz ya da çok nef-

var özellikle çıtır

Bildiğimiz domates çor-

olan benim fa-

basının soğan, sarım-

vorim.

saklı hali kırmızı biber,

lerde içinde ekmek parçacıkları ile ge-

kadaş sohbetlerimizin vaz-

panyolların CHURROS: Özellikle ayrı bir kapta getirtilen

etlilerine

her çeşit damak

telik yapımıda çok kolay süt, yumurta,

batırılarak yenilen bir çeşit bizim tulumbanın

şeker, vanilya esansı ve karamel ile hemen

İSPANYOL OMLETİ: İspanyolcası Tortilla de Patatas hem

larda

hos olarak yenebilir

turuyor.

eder.

Besle-

ama şu var ki sıcak

dece çikolatalısı

yenmez

değil krema dol-

tok tutar.

soğuk servis edilir.

yada

gulusu, vanilyalısı, tuzlu olanı bile var. Dikkat bağımlılık

Yapımı çok basit pata-

dra'da yaşayan bizler olarak Noel'i çok yakından yaşıyor ve hissediyoruz. Aslında Noel, Hz İsa'nın doğumunun kutlandığı özel bir kutlamadır, ayrıca Doğuş Bayramı ve Kutsal Doğuş olarak da bilinir ve çoğunlukla 25 Aralık tarihinde kutlanır. 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlayan kutlamalar, bazı ülkelerde 26 Aralık

panyol

yapabilir.

tes, soğan, yumurta, kara-

mutfa-

Sa-

yici, ucuz ve

inanç ve adetlerimizde Noel yoksa da Lon-

Zengin Is-

kuyruklar oluş-

tapas olarak hem pinc-

ılık

tatlı türüdür.

uzun

hitap

Merhabalar Mutlu Noeller herkese! Bizim

hazırlanabilen hafif bir

viliyor. Yollarda baraka-

tadına

GAZPACHO:

restoranın menüsünde hayat kurtarır. Üs-

çikolataya

Pazar kahvaltılarında çok se-

geçilmezi. Küçük tabaklarda ortaya servis lilerinden,

sıcak

çok

sevdiği bir tatlı hemen her

şekersiz ve şerbetsiz hali. Kışın

liyor.

edilir. Patateslilerinden sosislerine, biber-

FLAN: Krem Karamele çok benzer İs-

basit.

ve sirke ilave edilmiş. Bazı yer-

ya da öğle arası ar-

o

k a d a r

salatalık, zeytinyağı, tuz TAPAS: İş çıkışı

çıtır ağızda dağılır.

pişir,

yapımı

ret edeceğiniz bir çorba.

deniz ürünleri

birazda yanmış çıtır

biber ve tuz kısık

ğındaki en sevdiğim yemek ve tatlıları paylaştım. Haftaya görüşmek üzere

LONDRAYI YAŞAMAK Mutlu Noeller

İLKGÜL KARACA ilkgulkaraca@avrupagazete.com

akşamına kadar devam etmektedir. İngiltere’de yaşayan bizler için Noel'in anlamı aynı

kurulan bu pistlere bir gözatalım isterseniz. -

- Somerset House Buz Pisti

zamanda tatil. Yeni yıl tatili ile birleşen, çoğu-

Canary Wharf Buz Pisti Londra'nın en önemli

Belki de Londra'da kurulan en güzel buz pisti.

muz için 2 haftayı bulan Noel tatilini iple çeki-

iş merkezlerinden biri olan Canary Wharf'ta,

Somerset House'un ortasına kurulan ve Noel

yoruz. Eğer bu uzun tatilde Londra'da

biraz da eğlenelim diyenler için kurulmuş ren-

ağacı ve ışıkları ile süslenen pist, kaymayanları

kalıyorsanız ailecek kendinizi buz pateni pist-

garenk ışıklarla süslenmiş pist sizleri bekliyor.

bile etrafına çekiyor.

lerine atabilir, Noel marketlerine gidebilir, tatilin tadını çıkarabilirsiniz.

- Natural History Museum Buz Pisti

- Tower of London Buz Pisti Tarihi Tower of London'da kurulan bu

BUZ PATENİ PİSTLERİ

Londra'daki en güzel binalardan biri olan mü-

pist de eski ve yeniyi bir araya getiriyor. Kale-

zenin bahçesine kurulan pist de en az müze

nin surlarının manzarası ile modern Noel ışık-

Bu sezonun vazgeçilmezleri olan birbirinden

kadar güzel ve Noel ışıklarıyla daha da bir ilgi

ları adeta dans ediyor.

güzel ve Londra'nın hemen hemen her yerinde

çekici.

Bu birbirinden güzel pistlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz alttaki linki tıklamanız yeterli. https://www.timeout.com/london/things-todo/ice-skating-in-london

NOEL PAZARLARI

talarınızı içerek kurulan birbirinden güzel tezgahlardan alışveriş yapabilirsiniz.

Noel pazarları da aynen buz pateni pistleri gibi

https://www.familiesonline.co.uk/local/west

hemen hemen Londra'nın her köşesinde. Bu

minster/in-the-know/london-christmas-mar-

pazarlardan bazılarından daha önceki yazıla-

ket-2017-dates-for-your-diary?utm_source=fa-

rımda bahsetmiştim zaten. Alttaki linke tıkla-

cebook.com&utm_medium=referral

yarak istediğiniz, size yakın olan birini seçip

Noeller ve iyi tatiller diliyorum. Haftaya gö-

gidebilirsiniz. Sıcak şaraplarınızı, sıcak çikola-

rüşmek üzere; sevgi ve hoşça kalın!

Mutlu


24

AVRUPA

Döviz Piyasalar›

Ekonomi

21 Aralık 2018 Cuma

6,0812

£

6,7676

$

5,3434

Çeyrek 351,080 Altın

Yarım

702,150

Altın

Tam

1.400,01

Altın

Cumhuriyet 1.443,00 Altını

İngiltere’nin en iyi muhasebe şirketlerinden olan ADPL LLP ortaklarından Tuğrul Yiğitoğlu ile Birleşik Krallık

BİRLEŞİK KRALLIKTA DEĞİŞEN EKONOMİK DENGELER VE İNGİLTE Yiğitoğlu: “İngiltere devletinin maliyesi önemli hususlarda daha katı kurallar uyguluyorlar ama günün sonunda baktığımızda devlet bir taraftan alırken diğer taraftanda geri vermektedirler.”

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Yiğitoğlu: “Eğer Birleşik Krallık’ta bir ekonomik krizden bahsedeceksek (bu sadece İngiltere’de değil) dünyada bir global ekonomik sıkıntı ve bir tıkanmanın olduğunu da söylememiz gerekiyor”

daha iyimser yapıyorlar. İngiltere devletinin maliyesi önemli hususlarda daha katı kurallar uy-

“Bu yüzden Brexit’te rüzgarın nereden eseceğini kimse kestiremiyor. Fakat Avrupa Birliği’nden çıkışın kısa dönemli bir sıkıntı oluşturacağı belli. Uzun dönemli faydasının ya da zararlarının olacağını bilemiyoruz, bunu anca zaman gösterecek.”

“Çalışanlara güzel ama iş verenlere kötü haber”

esnafta bu durumdan etkilenmektedir, kurumsal olmadıkları için bazı öngörüleri takip ede-

Birleşik Krallık Mali Bütçesini ADPL LLP Kurucu

guluyorlar ama günün sonunda baktığımızda

Ortaklarindan Tuğrul Yiğitoğlu açıkladı. Yiği-

devlet bir taraftan alırken diğer taraftanda geri

Birleşik Krallık Mali Bütçesini Avrupa Gazetesi

gerekli yardımları sağlayamamaktalar ve bu se-

toğlu, Avrupa Gazetesi finans ekine özel ko-

vermektedirler. Bu dönemde vergisel anlamda

finans ekine özetleyen yeminli mali müşavir Tuğ-

bepten ötürü küçük şirketlerde batma aşama-

nuştu. Yiğitoğlu şunları söyledi:

değişikler olurken askeri ücretin mart ayında

rul Yiğitoğlu sözlerine şöyle devam etti:

sında olduklarını düşünmekteyiz.”

“İngiltere’de her yıl normalde ekime denk gelen

%4.9 civarında yükselişe geçmesi, bunun aka-

“Bu yen bütçedeki gelişmeler çalışanlar için güzel

10. ayda mali bütçe açıklanmaktaydı. Yakın geç-

binde de -bunlarında vergilerini göz önünda bu-

bir haber ama iş verenler için çok iyi bir durum

miş yıllarda Birleşik Krallık Mali Bütçesi hem 10.

lundurursak- birçok çalışanın iş verenden mart

değil. İş verenlerde işçi masrafları arttığı ve bu

ay hem de 4. ayda olmak uzere iki defa açıklan-

ayından sonra bir maaş değişikliği için beklenti

bütün bir ekonomiye etkileyeceği için is verenin

maktadır. Bütçedeki en büyük faktörel değişiklik

içinde olacaklardır. Bu da neyi gösterir eğer 4.9

maliyeti de otomatik olarak artacaktır. İş veren

Yiğitoğlu: “Eğer Birleşik Krallık’ta bir ekonomik

Avrupa Birliği’nden çıkış süreci ve bununla kay-

bir artış olacak ise demek ki gerçekten çalışan ta-

yaptığı satışlarda ve servis hizmetlerinde fiyatları

krizden bahsedeceksek (bu sadece İngiltere’de

naklanan İngiltere’nin stratejik gelir ve gider tab-

bakanın kazandığı ücret ekonomik ‘index’lere

arttırmak zorunda kalacaklardır. Arttırmadığı

değil) dünyada bir global ekonomik sıkıntı ve bir

lolarının bir birini tutmasıdır.

göre yani yaptığınız günlük harcamalara yetme-

takdirde aradaki farkın kısır bir döngü oluştur-

tıkanmanın olduğunu da söylememiz gerekiyor.

digini göstermektedir, yetmediği içinde devlet

duğunu göreceğiz. Bu zaten son bir yıldır var. Bir

Tabi bunların faktörleri dünya genelinde çok faz-

Mali bütçenin küçük ve orta ölçekli şirketlere et-

askeri ücretin daha fazla yüksek olacağını düşü-

çok büyük şirket iflaslarını açıklarken bir çoğuda

ladır. Ama İngiltere odaklı baktığımızda Avrupa

kileri nelerdir ?

nüyor. Tabiki sadece bu askeri ücrete yansıma-

batma noktasına geldiklerini açıkladılar ve bir

Birliği’nden çıkış ek bir ekonomik krize sebebiyet

“Çok büyük değişiklikler yok aslında zamanın

yacaktır. Bütün maaşlarda bir artış olacağı

çok şirket işçi cıkartma gibi önlemler ald. Bu geç-

verecektir”

getirdiği değişiklikler var. Birleşik Krallık bütçesi

beklenmektedir. Vergi hususunda ise % 7 ile %8

tiğimiz yıl ocak ayında başlayan bir rüzgar gi-

(Budget Report) hazırlandığı vakit bazı şeyleri

oranında bir artış olması beklenmektedir.”

biydi son zamanlarda bunun bir fırtına gibi

memekte gerektiği yerde gerektiği zamanda

“Küresel ekonomik sıkıntı var”

Brexit `e 4 ay kaldı

yaklaştığını görebiliyoruz.”

“House of Fraser, Toyz R Us iflası ve Debenhams’ın şube kapatması”

Avrupa Birliği’nden çıkış sürecinde, iş yerleri önlem alabildi mi ? Tuğrul Yiğitoğlu: “Devlet önlem alamadı. İngiltere Parlementosu’nda bulunan siyasiler bile bilmiyor ne olacağını ! Onun için bir muallakta

Yiğitoğlu: “Bu iflasa yakın olan iflas eden şirket-

Brexit konusu. AB ile görüşme ve çıkış süreçleri

lerin içinde Oxford Street üzerinde yer alan dün-

var ama ortada iyi ya da kötü olacağına dair ne

yaca ünlü alışveriş merkezlerinden House of

olacağı bilinmemektedir. Bu yüzden Brexit’te

Fraser iflasının belirtilmesi, Debenhams’ın elli şu-

rüzgarın nereden eseceğini kimse kestiremiyor.

besini kapatacağını açıklaması, Toyz R Us gibi

Fakat Avrupa Birliği’nden çıkışın kısa dönemli

büyük bir oyuncak firmasının kapanışı, dev sü-

bir sıkıntı oluşturacağı belli. Uzun dönemli fay-

permarket zinciri Asda’nın 6 bine yakın işçi çı-

dasının ya da zararlarının olacağını bilemiyoruz,

kartacaklarını bildirmeleri 2019 yılı için çok

bunu anca zaman gösterecek.”

büyük işaretler. Büyük şirketlerde bu etki daha fazla çünkü masrafları daha çoktur. Kurumsal bir yapıya aittirler ve değişme süreçleri onlar için daha yavaştır. Bu yüzden dolayı adaptasyon yapamayanların şirketlerin yönetimlerinde bu etki daha fazla görülmektedir. Küçük ve orta ölçekli

“İngiltere üreten bir ülke değildir”

Acco ortakla Tuğrul Yiğitoğlu: “Benim düşüncem İngiltere’nin müşavir T zamanda tekrardan ekonomik yapısının toparlanacağı. danış


25

AVRUPA

Ekonomi

21 Aralık 2018 Cuma

Dolar 96,971 Endeksi

Tahvil

21,230

EUR/USD

1,137

Bitcoin

3.600 $

Bitcoin

103 $

Ethereum

96 $

Bist 100

91.074

Cash

ekonomisi üzerine görüştük.

ERE

İngiltere’de yürürlüğe giren kanun ile kredi kartı ücreti müşterilerden alınmayacak. Hükümet yasağına rağmen hala kredi kartı ücreti alınıyor !

Müşterilerden kredi kartı ücreti almayın Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Strategy Finance & Insurance direktörü Alp Ceylan

Avrupa Birliği 2015 yılında aldığı karar-

Buy To Let

lar kredi kartı ek masraf ücreti (IntercKısa bir dönemde tekrar ekonomisinin büyü-

kiye’de olmayan bir kültürdür. Herkesin bir ha-

hange fees) alınması özellikle İngiliz

meye geçeceği düşüncesindeyim. Bu anlamda da

yali vardır. Bir evim olsun hayali. İngiltere’nin in-

belediyelerine, seyahat acentalarına, mi-

İngiltere’de ev sahibi olmak Türkiye’ye

5 yıldır çalışmalar sürdürülmektedir. Avrupa Bir-

sanlara yaptığı en büyük fırsat bir evim olsun

nicab taksi şirketlerine, marketlere yasak-

oranla çok daha kolaydır. İngiltere’de ev

liği’nden çıkış sürecinde önlem alınması şarttır.

fırsatıdır Ama herkesin evi olsun sonunda bana

lanmıştı. Konuyla ilgili Strategy Finance

sahibi olmak isteyen pek çok kimse, kira

Bunlardan en önemliside ekonomidir. Çok yakın

ait olsun Kraliçe’nin olsun ideolojisi halen aşıla-

& Insurance direktörü Alp Ceylan’a sor-

ödemek yerine ev kredisi taksitlerini öde-

takipte olmak lazım. Örneğin ekonomide, piya-

mamıştır. Almanya’da, Fransa’da Türkiye’de

duk.

meyi tercih etmektedir. Ev kredileri ol-

sadaki artışlarda takipte olmak gerekmektedir .

böyle bir durum yoktur. Kiralamak ( Lease) çok

Unutmamak lazimki İngiltere üreten bir ülke de-

daha doğal bir durum. İngiltere’de son 70 yıldır

Alp ceylan konuyla ilgili şunları söyledi:

kira ödemekle hemen hemen aynı ra-

ğildir. Son 20 yıldır yanlış politikalar ile üreten

İnsanlar çok çalışsın eve toprağa yatırım yapsın

“Geçen 13 Ocak’ta alınan kararla başta İn-

kama gelmektedir. Ev kredileri genelde

değil tüketen bir topluma büründü. Sanayisi çok

fikri var. Bu aralar ev fiyatlarında % 10 % 15 bir

giliz belediyeler olmak üzere tüm işyer-

25 yıllıktır ve bazen süreleri 35 yıla kadar

az kalmıştır. En büyük sanayisi dünyaya finans

düşüş var.”

leri kredi kartı ücreti adı altında ek

uzatılabilir. İngiltere’de sağlam bir işte ve

masraf ücretini artık müşterilerden ala-

uzun süredir çalışıyorsanız ev kredisi al-

mayacak. Hükümet yasağına rağmen

manız oldukça kolay olacaktır. Türki-

hala kredi kartı ücreti alınıyor. Bunun

ye’de ikamet eden ve çalışan herhangi bir

alınmaması gerekir”

TC Vatandaşı da İngiltere’de Buy To Let

vermek ve sigorta sirketleriyle öne çıkmaktır. Bunun yanı sıra İngiltere kendi markasını satmaktadır. Farklı ülkelerden ithal ederek kendi

İngiltere’de ev almak için en doğru zaman

markasını oluşturup daha sonra ülkesinden ihraç

dukça uzun vadeli krediler olduğu için

etmektedir. Belirli bir zamandan sonra

Tuğrul Yiğitoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:

uzun vadede üretim yapmayan bir top-

“Brexit ekonomisinin getirdiği krizden dolayı es-

Yasağa dikkat çeken Strategy Finance &

alma” kredisi alabilir. Bunun için İngilte-

lum kaybetmeye her zaman mahkum-

kisi gibi Avrupa’dan insanların gelmeyeceğini ve

Insurance direktörü Alp Ceylan, bu ko-

re’de ikamet etmeniz gerekmez.

dur.”

evleri kiralamayacağı düşünülmektedir. Düşüş

nuda tüm işletmeleri özellikle uyardı.

Strategy Finance and Insurance Services,

ount Direct Plus rından yeminli mali Tuğrul Yiğitoğlu aynı a büyük ölçekli yatırım şmanlığı yapıyor

Ev almak isteyenler dikkat

yani “Kiralamak koşuluyla Ev satın

olduğu içinde kiralama sıkıntısı doğmaktadır.

173 Balls Pond Road, London N1 4BG

Ayrıca vergi dairesinin getirmiş olduğu bir çok

Tel: 0203 761 4111 a.ceylan@strategyfi-

yeni kanunlar var kiralama konusunda. Bu yüz-

nance.com

den insanlar oturacakları evi almayı tercih etmekADPL kurucu ortaklarından

tedirler. Yatırım için ise ev almamayı tercih

Tuğrul Yiğitoğlu sözlerine

etmektedirler. İngiltere’de ev almak için en doğru

şöyle sona erdirdi:

zaman sizin uygun olduğunuz yani sizin ekono-

“İngiltere’nin bir kültürü

mik yönden kendinizi rahat hissettiginiz zaman-

var. Bu Avrupa’da ve Tür-

dır.”

Yiğitoğlu: “Bu iflasa yakın olan iflas eden şirketlerin içinde Oxford Street üzerinde yer alan dünyaca ünlü alışveriş merkezlerinden House of Fraser iflasının belirtilmesi, Debenhams’ın elli şubesini kapatacağını açıklaması, Toyz R Us gibi büyük bir oyuncak firmasının kapanışı, dev süpermarket zinciri Asda’nın 6 bine yakın işçi çıkartacaklarını bildirmeleri 2019 yılı için çok büyük işaretler.”


26

AVRUPA

21 Aralık 2018 Cuma

Reklam


27

AVRUPA

21 Aralık 2018 Cuma

Reklam


28

AVRUPA

21 Aralık 2018 Cuma

Reklam


29

AVRUPA

21 Aralık 2018 Cuma

Reklam


21 Aralık 2018 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

28/12

AVRUPA

11/01

30

Seri İlanlar

Bench İmalatı

Tüm restorant, coffee shop, takeaway ve berber salonları için isteğe bağlı renk, model ve ölçülerde bench üretimi yapılmaktadır. Eski bench’lerin ve sandalyelerin yüz değişimleri itinayla yapılır.

Tel:07387671947


31

AVRUPA

21 Aralık 2018 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

01.06

Seri İlanlar

QUICK FİX MECHANİC Serkan Çomak We can fix anyting All Mechanical Repairs Genaral Servicing Brake dısc &pads Tyres Exhaust System Clutches

074 75 834655

Altun Legal Advice Services

TERCÜMAN

LADYBIRD CHILDCARE

Bebek, Çocuk Bakıcılığı ve Dadılık Servisi Babysitter, Childcare and Nany Services Derya Yadırgı deryayadirgi38@gmail.com

07501 841 046

21-12

Her türlü tercüme ve genel danışmanlık işlerinizde sizlere itina ve titizlikle yardımcı oluruz. Yüksel İNAL

23/11

07491 834885

14/12

21/12

Immigration law, selling buying property in Turkey, preparation of file for divorce, and inheritance cases. Gözde Altun Address: 104 Rutland Gardens, N4 1JR, London

07453 4897 11


. 31

AVRUPA

01

KİRALIK

. 30

11

.11

KİRALIK

01

Seri İlanlar

KİRALIK

Turkey Street’e yakın kiralık çatı katı. Ana caddeye 1 dakika uzaklıkta, tren istasyonu ve otobüs duraklarına yakın bölgede. Full eşyalıdır, televizyon vardır. Bütün faturalar dahildir. No DSS

Wood Green Haringey bölgesinde tek kişilik oda. Bütün faturalar kiraya dahil, kalorifer, sıcak su, banyo, mutfak, bahçe mevcuttur. Sadece temiz, sessiz ve saygılı kişiler olması şartı ile kiralanıcaktır.depozito £400 Haftalık kirası £110’dur. iletişim : Suzi

Tanınmış firma tarafından Londra’da ulaşımı

0790 4533 781

07578511050

07836 788 011

KİRALIK Edmonton, Enfield, Waltham Abbey ve Southgate'de Kiralık Evler

KİRALIK

6

.0

30

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

21 Aralık 2018 Cuma

0795 628 0753 KİRALIK

2

.1

KİRALIK

Enfield Bölgesinde Kiralık Studio Flat Aylık £650 Detaylı Bilgi için: 020 8805 5457

11/01

acil kiralık ev aranıyor.

2

/1

07

Ankara Anlaşmalılara özel kiralık sanal ofis (Virtual office) Adres, telefon, posta dahil. Tüm mektuplarınız alınır. Size teslim edilir. Haftalık £49.75 Bir bilgisayar, bir masa, bir sandaliye, internet (Monday to Friday 10.00 - 16.00) Haftalık £99.75

/ 07

12

KİRALIK

2

.1 21

KİRALIK

Tottenham White Hart Lane’de 2 yatak odalı müstakil ev kiralıktır. DSS yok. Tüm faturalar kiraya dahildir.Güvenilir saygılı kişiler tercih edilecektir. Kira £1200 aylık

Tottenham’da tren istasyonu yakınında tek kişilik oda kiralıktır. Haftalık herşey dahil £120

07417 497 815

0794 409 9624

.11 01

KİRALIK

Southgate – Palmers Green – Enfield 1-2-3 yatak odalı kiralık daireler ve evler mevcuttur.

020 3887 8585

KİRALIK

Tottenham’daki çok büyük Uniti’i paylaşacak kiracı aranıyor. Büyüklük 3500 feet Ayrıca bir tarafında ofis ve storage için çok elverişli bir bölüm var, orası da kiralıktır.

07900 187802

07484 220 343

07847 469 802 21

iyi olan bölgelerde

16/11

32

Sage Pazarlama ve Satış Danışmanlığı Pazarlama Danışmanlığı, Strateji Geliştirme ve Uygulama, Pazarlama Aktivitelerinin Yürütülmesi, Proje Yönetimi Email:info@sagemarketingltd.com www.sagemarketingltd.com

07597 539 720


33 28

/1

2

AVRUPA

21 Aralık 2018 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

SATILIK

KUŞADASI DAVUTLARDA SATILIK İMARSIZ DENİZ MANZARALI ZEYTİN ÇİFTLİĞİ 34 DÖNÜMDÜR. DENİZ MANZARALIDIR. SU, ELEKTRİK VE ARTEJENA MEVCUTTUR. İÇİNDE 920 ADET ZEYTİN AĞACI VARDIR. FİYAT DETAYLARI TELEFONDA VERİLECEKTİR.

+90553 968 35 09 28

2

/1

2

SATILIK

/1

28

DİDİM YEŞİLTEPE’DE 700.M2 ARSA ÜZERİNE İNŞAA EDİLMİŞ OLAN , 5+1 ODALI , 4 BANYO & W.C'Lİ, KAPALI OTO GARAJLI, YALITIMLI VE OTOMATİK PANJURLU VE 250.M2 GENİŞLİĞE SAHİP OLAN VİLLA SATILIKTIR. FİYATI: 1,100,000TL BİLGİ VE DETAYLAR İÇİN LÜTFEN BİZE ULAŞINIZ. ÜMRAN SAYAN

OFİS: 0090 256 8110256 MOBİL: 0090 541 689544

SATILIK

2

/1

28

Seri İlanlar

SATILIK

Carlisle Merkezde Uygun Fiyata Satılık Takeaway bTren istasyonu yanıdır. Rent: £26,000 Yıllık Rates: £2000 Yıllık Lease: 15 yıl önü açık Taking: £17,000 haftalık Diğer detaylar telefonda verilecektir. Lütfen ciddi alıcılar arasın.

07446 837 306 07455 015 255

SU ARITMA CİHAZI

Ücretsiz montaj Ücretsiz filtre değişimi Ücretsiz transfer

İletişim: 0785 236 4623 Lease: 2 Years with option the renew/ önü açık Rent/kiras: £20,000 Annually/senelik Rates: £8000.00 Annually/senelik Taking: £3500-£3900 Weekly/haftalık Seating for 52 People Good Location for any A3 Premises

Contact Deniz: 0791 616 5115

GAZETEDE ÇALIŞACAK MUHABİRLER Londra Merkez’de gazetede çalışacak muhabirler aranıyor. Haber yazmasını bilen fotoğraf çekebilen sosyal medyayı ve internet haberciliği bilen part time veya full time çalışacak gazeteciler veya gazeteci kökenli muhabirler aranıyor. CV’leriniz avrupa@btinternet.com gönderiniz.

020 7275 7610

23-10

Archway N19 Bölgesinde Satılık Cafe

Büyük Falcı Daby

İş, sağlık, nazara,

düşmana ve tehlikeye karşı korunma, oyunda şans, sınavlarda, iş yerinizde ve aşkta başarınızı ağlayabilmek. Evlilikler,cinsel sorunlarınızı çözmek istiyorsanız falcınız Daby size en büyük yardımcıdır.Ciddi ve sonu alıcı çalışma, iş sırrına güvenebilirsiniz. Konsültasyona gelmek isterseniz şu numarayı arayınız. Lütfen İngilizce konuşun.

0208 519 6140 07930 157 020

SATILIK LONDRA’DA SATILIK DİL OKULU

Language Teaching Organisation in Central London for Sale Turnover: £630-730K Central London based language school. Established over 25 years ago. High quality accredited training with approval from the British Council. Offering: locally based English language courses (General English, IELTS, CAE and more) to visiting foreign students staying with homestay and residence. In-house marketing and sales teams generate the majority of sales. Long term relationships with overseas agencies. Rich and diverse nationality mix. Total ELT student attendees at any one time ranges from 60 in quiet times to over 120 in busy periods. Recorded T/O in excess of £635K for y/e 30th June 2017. Accounts available. Premises held on lease (expires 2024 y/e) at current rental of £85,000 p.a.

07466 806 010


34 / 14

12

AVRUPA

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

21 Aralık 2018 Cuma

SATILIK

2

/1

07

SATILIK

/ 04

01

SATILIK

2

/1

14

SATILIK

2 /1

28

SATILIK KİRALIK

2

/1

07

Seri İlanlar EV TAKASI veya SATILIK

Lincoln bölgesinde üzerinde 2 yatak odalı flat olan kebab pizza shop satılıktır. Rent: £15,000 yıllık Rates: Yok Taking: £10,000 Fiyat: £200,000 Lease: 15 yıl önü açık Detaylar telefonda verilecektir.

Trakya – Lüleburgaz’da sahibinden satılık tarla Yatırım için uygundur. E-5 üzerindedir. Tek tapuludur. Düz arazidedir. Yakınında benzin istasyonu ve pepsi fabrikası vardır. 49 dekar - 600m2 Dekar £10.900 Fabrika ruhsatı almaya müsaittir.

Londra'ya 1 saat uzaklıkta Kebab Shop Satılıktır. Rent: £16.600 Rate: Yok Lease: 10 yıl önü açık Price: £140.000 Taking: yüksektir Yukarda 4 odası var. Kirayı karşılamaktadır. Mesai saatleri: 12.30 - 23.00 %50 içeri, %50 dışarı.

Şahmaran Supermarket Fiyat detayları telefonda verilecektir. 584/588 Hertford Road, Edmonton N98AH

Kuzey Galler’de ana cadde üzerinde 3 katlı bina. 2 ayrı dükkan. Üzerinde 1 yatak odalı flat yapma izni alınmıştır. Market, cafe, kasap, berber gibi her türlü ticarete uygundur. Kira: £9,000 Bina Fiyatı: £250,000 Ödemede yardımcı olunur. Ortaklık düşünülebilir.

Dalston Lane’de 2 yatak odalı geniş bahçeli, mutfağı yeni dekore edilmiş ev takas veya satılıktır. Tottenham Hale, Stoke Newington, Hackney tarafları tercih edilir.Council evi olması gerekmektedir.

07930 417 724

0090 537 351 9011

0747 266 09 60

07950 599 522

07424 404 524

07424 404 524

/ 11

01

SATILIK

SATILIK

2

/1

28

SATILIK

SATILIK KUAFÖR SALONU

Londra içinde işlek cadde üzerinde

Doncaster Bölgesinde town içinde

Satılık Kebab Shop

Nottingham Bölgesinde Satılık Pizza Burger Shop Rent: £11,000 yıllıkRates: Yok Taking: £5000-6000pw Fiyat: £110,000 Ailevi nedenlerden dolayı acilen uygun fiyata satılıktır. Döner-kebab yoktur. Yüksek kar oranlıdır. Just eat vb. yoktur

Rent: £15.000yıllık, Rates yok, Lease:Önü açık

Rent: £15,000 Yıllık Rates: Yok

Çalışır durumda Bölgedeki tek türk kuaförü

Lease: 13 yıl önü açık Fiyat: £90,000

Detaylı Bilgi için lütfen arayınız

Taking: £5,000 - £6,000 pw Delivery vardır.

075160 55 626

07450275016

Adem Bey: 07776 326 655

2

/1

14

SATILIK Harrow Bölgesinde Çift Cepheli Satılık Süpermarket HA3 London Rent: £23,000 Rates: £13,000 İstasyon karşısındadır. Fiyat: £145,000 + stok

/0

01

2

2

/1

21

Kebab and Pizza Shop Swansea – Newport arası

SATILIK

Mobile: 07931 738 779 Tel: 0208 904 2075

flat vardır. Kirası aylık £1300

07774 411 556

07903 782867

SATILIK

SATILIK

NP23 4AW bölgesinde bulunan kebab pizza shop satılıktır. Taking: £7500-8500 Rent: £1,100 Rates: Yok Üstünde 6 odalı

WD6 4DY Bölgesinde Barnet'e 10dk Uzaklıkta

SATILIK

In Enfield EN1 3LA area Fish&Chips for sale. Rent: £11.400 Rates: No Taking: £3.000 pw Lease: 20 year Price: £89.500

07873716739

/ 11

01

SATILIK

Enfield Town’da Chase Farm Hospital yakınlarında berber shop satılıktır. %80 İngiliz müşterisi vardır. Rent: £12,500 Rate: Yok Lease: 8 yıl önü açık Taking: £3,300-3,700

Gökhan Bey: 0755 184 5176

1

/0

25

SATILIK

Rates: yok Price: £145,000

Louth Lincolnshire Bölgesinde Satılık Restaurant Rent: £875 aylık Rates: Yok Lease: 12 yıl önü açık Taking: £4,500-5,500 pw Fiyat: £65,000 50 kişi oturma kapasitelidir. 16 senelik restoranttır. Haftanın 6 günü 5.30pm-11pm arası açıktır.

0774 787 0593 - 07886 993 154

07747 860 716 – 01507 600 880

ACİL Satılık Kebab Shop Rent: £8,000 yıllık Lease: 15 yıl önü açık

1

/0

18

SATILIK Satılık Berber Dükkanı 151 Hornsey Road N7 6DU Rent: £1,250 aylık Rates: Yok Taking: £1,500 – 1,800 pw Arkasındaki studio flat’tan aylık £650 geliri vardır.

07931 842 377

07922 519 199 01

2/

/1

07

Southend Bölgesinde Satılık Cafe Restoran Potansiyeli çok yüksektir. Üstünde aylık £1600 kira getirisi olan flat vardır. Lease: 21 yıl önü açık Kira: £13,500 yıllıkFiyat: £100,000 Haftanın yedi günü 7am-3pm açıktır. İstenirse saat 11pm’e kadar açık tutulabilir. Diğer bilgiler telefonda verilecektir. Lütfen ciddi alıcılar arasın.

Hamshire bölgesinde fish & Chips takeaway satılıktır. Sadece balık üzerindedir. Dükkan ve Tüm ekipmanları yenidir. Akşam üzeri 16.30’da açılır ve 21.30 da kapanır. Delivery yoktur. Üstte flat vardır. Kira:£15.000 senelik Lease: 15 sene önü açık Rate yoktur. Taking £3500 haftalık Kebab ve pizza eklenirse gelir çok arttırabilir. Çok iyi bölgededir. Yeni dükkandır. Fiyat: £98.500 tek fiyat pazarlık yoktur.

. 11

SATILIK

1 /0

18

SATILIK

Enfield EN1 3LA Fish and Chips Restoran Rent: £11,400 Rates: Yok Price: £89,500 Taking: £3000 pw Lease: 20 yıl önü açık

07873 716 739

Baran Bookkeeping Mr. Serkan Polat Tüm ön muhasebe işleriniz yapılır. 1 Honey field, London N4 3PE

07762 273237


35 2

/1

28

AVRUPA

21 Aralık 2018 Cuma

ELEMAN

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

ELEMAN

ELEMAN

2

/1

21

ELEMAN

2

/1 07

ELEMAN

2 /1

Seri İlanlar

ELEMAN

07

Chef/Yardımcı Aranıyor Romford, Essex bölgesinde Kebab Vanımda çalışacak, tecrübeli, fit, temiz, titiz, eli çok hızlı burger grill şefi aranıyor. UK Ehliyeti ve işi döndürecek yetenekleri de olanlar tercihimdir. Haftalık + Komisyon + Kalacak yer.

Londra Hammersmith’deki süpermarkette çalışacak kasiyer ve floor elemanı aranıyor. Ücret dolgundur.

High Barnet Bölgesinde Cafe’de çalışacak tecrübeli bayan garson aranıyor. Çalışma saatleri: 7am – 3pm

Southampton bölgesinde berber salonunda çalışacak yeterli İngilizcesi olan usta berber aranıyor. Ücret dolgundur.

Crawley Bölgesinde Kebab and Fish and Chips shopta İngilizce bilen, servis yapacak eleman aranıyor. Kalacak yer verilir.

Leyton Bölgesinde Coffee Shop’ta çalışacak garson ve şef aranıyor.

07917 004 686

07984 857 308

07943 467 102

07415 368 459

0788 256 27 17

07794 193 978

ELEMAN

ELEMAN

/ 28

12

ELEMAN

Shirley ve West Wickham Bölgeleri arasında yeni açılacak olan Türk restoranında çalışacak şef, garson, kokteyl yapacak BAY/BAYAN bar elemanı, bulaşıkçı ve hazırlıkçı aranıyor.

Tüm ev temizliğine yardım edecek ve Türk yemekleri yapacak yardımcı aranıyor. Çalışma günleri: Pazartesi/Cuma haftanın 5 günü. Arabası olan tercih edilecektir. Haftalık £300

Coffee shop’ta çalışacak tecrübeli cafe şefi ve part time/full time bayan garson aranıyor.

07538 717 866

07787 408 770

0786 382 1322

ELEMAN

2

/1 07

ELEMAN

2 /1

07

ELEMAN

/ 11

01

ELEMAN

Devon Exeter Bölgesinde

Finsbury Park Bölgesinde

Billericay Essex Bölgesinde Fish &

City Tailor’da çalışacak tamirden anlayan tecrübeli

Emlak ofisinde çalışacak admin, satış ve kiralama yapacak

Chips’te çalışacak tecrübeli bay veya bayan eleman aranıyor.

terzi aranıyor.

eleman aranıyor

Kalacak yer verilir.

01392 758 980 07983 613 462

07985198069 02072813900

Alpay Bey: 0777 192 6233

1

/0 04

ELEMAN

ELEMAN

Greenwich Bölgesinde Berber salonunda çalışacak İngilizce bilen Deneyimli berber aranıyor.

Norfolk Bölgesinde kebab pizza shopta çalışacak tecrübeli, İngilizce bilen ve çalışma izni olan şef aranıyor. Kalacak yer verilir. Lütfen arayınca İngilizce konuşunuz.

Ladiva aşağıdaki vasıflara uygun şöferler arıyor.

Şükran Hanım: 07954 849 642

07551 759 162

- Başlama Maaşı Tecrübeye göre

2/

/1

14

ELEMAN

Lütfen fazla bilgi için 020 8690 7667 arayın. - 3,5 ton Van kullanabilen - 25 Yaş ve üzeri - Ehliyetinde Ceza olmayan - London SE6 bölgesinde Çalışabilecek

6

.0

ELEMAN

30

ELEMAN

Ponders End Bölgesinde konfeksiyonda çalışacak tecrübeli overlokçular ve makineciler aranıyor.

Waterloo’daki restaurant için; Café shop şefi (kahvaltı şefi) Ocakbaşı grill şefi Şef yardımcıları, Tecrübeli garson Çalışma izni olan elemanlar aranıyor.

Kebap dükkanında çalışacak tecrübeli şefler, garsonlar ve yardımcılara ihtiyaç vardır.

Halil Bey: 07932 664519

07525185288

0795 628 0753 2

/1 21

11/01

ELEMAN ORTAK ARANIYOR Dover High Street’te yeniden acılacak olan Pizza Shop’a az para ile ortak aranıyor. %70 islemler tamamdır, kalacak yer verilir. Gelin dükkana bakın ondan sonra parayı konuşalım.

07877 641387


36

AVRUPA

21 Aralık 2018 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

AVUKATLAR VE HUKUK BÜROLARI

Advantage Solicitors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 1676 Aydın&bright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088011711 Brunswick Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3841 5688 Erbil & Richmond Solicitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 865 3394 Fahri Jacop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083474070 Immıgration Con. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 4872 1767 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7681 6161 Kent solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088059735 Nova solicitors .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02034897010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07771945951 Redstone Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02039405959 Mustafa Keleş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07550 800 777

ARABA TAMİRCİLERİ VE SERVİSLER

Best Motors M.O.T. Station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8802 6515 Kem Repair Centre Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 8220

BANKALAR

T.C. Ziraat Bankası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 600 4985 Turkish Bank Dalston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 923 33 29 Turkish Bank Edmintonı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 887 8080 Turkish Bank Haringey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 348 9600 Turkish Bank Merkez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 403 5656 Turkish Bank Palmers Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 447 6870

BELEDİYELER

Enfield Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 379 1000 Hackney Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 356 3000 Haringey Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 489 1000 Islington Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 27 2000

BERBERLER

Academy Bynico – Nihat Tohumcu . . . . . . . . . . . . . . 07472 434377 Estel world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088045550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083407250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072544588 Evita hair&beauty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088047986 Kings Gents Hair Salon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07590 532 442 Koray Berber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083407250 Sinan hair studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088054994 Turkish Bath Güzellik Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079233333 Aziziye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fatih Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamidiye Camii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osmaniye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selimiye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shacklewell Lane Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Süleymaniye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valide Sultan Camii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Y›ll›k £115... Avrupa Fihristte yerinizi al›n sizde kazan›n

DIRECTORY-REHBER ECZANELER

Türk Eczanesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7254 6910

ANAHTARCILAR

CAMİLER

AVRUPA FIHRIST 020 7275 7610

0207 254 0046 0208 352 1435 01162 624 465 01782 201 080 01612 732 287 0207 249 2244 0207 684 9900 0207 241 5425

EMLAKÇILAR

April Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 257 2100

ESTETİK VE GÜZELLİK KLİNİKLERİ

Hosh Hair Beauty & Laser Clinic . . . . . . . . . . . . . . . 020 8888 8880 Estel World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 880 45 550 Posh Klinik (medikal estetik ve lazer epilasyon) . . 0208 681 2121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0742 1053 999

FINANS - MORTGAGE

Mortgage World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3887 117

FOTOĞRAFÇILAR

Taç wedding Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7275 0044

GIDA TOPTANCILARI

Hook Meat Supplier Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07806856319

HAVA YOLLARI

www.atlasglb.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.britishairways.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.easyjet.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.flypgs.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.turkishairlines.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0203 289 5588 0844 493 0787 0843 104 5000 0845 084 8990 0844 800 6666

İÇEÇEK TOPTANCILARI

www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

İNŞAAT DEKORASYON

Seyit Decor Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07710997022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07576377007

İŞ KREDİSİ

Özgür Akıncı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 625 9069

KONSOLOSLUK VE TEMSİLCİLER

K.K.T.C. Londra Temsilciliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.K.T.C. Londra Turizm Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Büyükelçiliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Din Hizmetleri Müşavirliği.. . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Başkonsolosluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Eğitim Temsilcilii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0207 631 1920 0207 631 1930 0207 293 0202 0208 889 5721 0207 591 6900 0207 724 1511

MATBAALAR

Meto Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079239977

METAL İŞLERİ - İNŞAAT FIRMALARI

CATERING MALZEMELERİ

Capital Catering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 889 0220 www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

CML steel Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0734 2000 044 River Sign & Metal Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083659152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07918881830 Eral metal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02085564863 Mersin Metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0746 683 5354 Şahin Construction LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 027 0843

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

MOBİLYACILAR

DOKTORLAR

MUHASEBE BÜROLARI

Sari Consultancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07950462734 Veykab Danışmanlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07584 714 286 Dr. Ertan Erel (Uz. Plastik Cerrah) Zeynep Erel – . 07456 669 494 Uzman Psikolog Alptekin Aydın–. . . . . . . . . . . . . . . . 0208 144 9884

DİL OKULLARI

Master Academy English Language School . . . . . . . . 02036027879 Pratiq The Centre Of Development . . . . . . . . . . . . 0788 583 1065

DÜĞÜN SALONLARI EGLENCE VE ORGANİZASYON A & G Decoration and Design . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................. Prince and Princess Düğün Salonu . . . . . . . . . . . . . . .............................................

0750 782 9563 0771 267 6426 0203 538 9131 0779 5151 745

Aldora mobilya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072543331 Baca Furniture.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8695 0753 Account Direct Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADA Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alton & Co (Chartered Accountants) . . . . . . . . . . Atasan & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benchmark Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certax Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dirench & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DK Company & Services Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dogan Accountancy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F&A Accountancy Ltd (Certified) . . . . . . . . . . . . . . . Mentek & Co Accountants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MKS ACCOUNTANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Right Accounting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zek & Co Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

020 8886 9222 020 8819 8212 020 7582 3000 07867 956 805 020 7278 8555 0208 888 0004 07908 943 456 077 2309 2727 0793 057 3273 020 8888 2515 07540 110 760 020 7237 4725 0207 998 0057 020 8881 8844

KUYUMCULAR

Ayaz Kuyumculuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02070417053

OKULLAR

Haringey Egitim Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 9639 5645 Moonchild Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2522 2893 Penguin Müzik Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2863 7622

PERDECİLER

Perdeci Hasan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 6796 4310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 805 95 47 Deluxe Fabrics LTD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 490 0863

PVC KAPI VE PENCERE CAM-ÇERÇEVELERİ

Ada Windows Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8803 8004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07956 260 367 Ada Glazing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8803 8004 Global table and chair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02085565040 Mem Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771 341 2394

PEST CONTROL & BÖCEK İLAÇLAMA

Fox Pest Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07508 156 198 Pest Line Pest Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07707 803 191

REKLAM – TABELA

River Sign & Metal Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................. Easy Signs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................

02083659152 07918881830 07534100514 02036384127

RESTORANLAR

ISTANBUL RESTAURANT – HORNSEY . . . . . . . 02083410460 ISTANBUL RESTAURANT – FINCHLEY . . . . . . . . 02083410460

SEYAHAT ACENTELERI

Just2travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 598 1818

SAĞLIK MERKEZLERİ

Medistance International Healthcare . . . . . . . . . . . . . 07798 705104

SİGORTA & FİNANS VE KREDİ KURULUŞLARI

Mortgage World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3887 117 Strategy Finance & Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8588 7083

ŞÖFÖR OKULLARI

Akdeniz şoför okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 1432 8786 Smile Şoför Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 3174 5397

SUPERMARKET

Esin cash&carry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088048252 Penge Food Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8778 4090 PFC Sydenham/ PFC Wallington . . . . . . . . . . . . . . . . 020 86590697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 6476778 Silver Point Food Centre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8807 4767

TAŞIMACILIK KARGO

CML CARGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +44 330 9999 333

TAXI - MINICABS

Sam's cars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072544545 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079230000 Top cars wood green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 8880 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 8896 966

TEMİZLİK İŞLERİ

Spot Raiders Dry Cleaner & Launderers . . . . . . . . 0207 254 6113

TÜRK HAMAMI

Turkish Hamam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072495554

UYDU SISTEMLERI,CCTV, TV VE PC TAMİRİ

Ad Sat Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07950 226 662 Ada Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 998 79 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0777 959 08 89

WEB TASARIM

Mantis Creative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07944744227

YAZAR KASA /EPOS/CCTV KAMERA

Eposman UK LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07946439404

Fihrist


37

AVRUPA

English News

21 December 2018 Friday

ENGLISH NEWS

Mayor of London came to Edmonton Green to launch the Cycling Action Plan. With Edmonton's new cycle lanes as the perfect backdrop, he shared plans to create a uni-

Mayor of London with Enfield Council's Leader Cllr Nesil Caliskan

“The Government is failing to keep Enfield safe” says Joan Ryan MP Joan Ryan MP has slammed the Govern-

fied, London-wide cycle network and

ment’s police funding settlement for failing

using cycling to help address poor air qua-

to acknowledge the seriousness of soaring

lity and congestion while improving

violent crime in Enfield.

cycling infrastructure.

Cllr Nesil Caliskan

The Government’s police funding settle-

Enfield Council's Leader, Cllr Nesil Calis-

in a row of real terms central government

kan discussed the ambitious regeneration

cuts to the police, and will mean that police

plans for Edmonton and Enfield's town

numbers in London will continue to fall.

ment for 2019-20 represents the ninth year

centres. Many thanks to the Mayor, TFL, Cycle Enfield and other supporters for

Joan Ryan said: “This is a slap in the face

their efforts this morning.

to our policemen and women who do so

Pegasus launches flights to its third destination in the UAE: Sharjah low-cost carrier Pegasus Airlines is adding

much to protect our communities. Yet again the Government fails to acknowledge that their cuts to policing are fuelling the surge in violent crime across our borough and the capital.”

Sharjah, the United Arab Emirates’ ‘cultural capital’ and a destination on the rise

Over the last 8 years, Enfi-

both for leisure and business travellers, to

eld has lost 230 unifor-

its flight network. Sharjah will be Pegasus’

med officers from its

third low-cost and convenient route to the

streets, and the Metro-

UAE, as the airline also serves Dubai and

politan Police have

Abu Dhabi, with prices for daily flights

seen their budget slas-

from London Stansted starting from

hed by over £600

£149.99.

million.

this same period,

Daily flights to Sharjah

During

cases of violent crime in Enfield

Pegasus’ daily flights to Sharjah will be la-

Airport via Istanbul, with prices starting

jah at 01:55. The return flight from Sharjah

have

unching on 13 December 2018 between

from just £149.99. Flights will depart from

is scheduled at 04:05, arriving in London

85%.

London Stansted and Sharjah International

London Stansted at 10:10, landing in Shar-

Stansted at 12:30.

Completing your self-assessment tax return

soared

by

Night services on London Overground

The

deadline for paper returns for

2017/18 was 31 October 2018,

and online returns must be filed by 31 January 2019. Before you begin, make sure you have all your records and paperwork together.

Penalties if it's late? There’s an initial £100 penalty if your return is up to three months late, but this

250,000 journeys have been made during

could increase the longer you leave it.

the early hours of Saturday and Sundays

After three months, there are additional

(00:25 - 06:45) since launch. Night services

daily penalties of £10 per day, up to a ma-

to call at Whitechapel for the first time,

ximum of £900. Then, after six months, you

completing the full Highbury & Islington

could end up with a further penalty of 5%

to New Cross Gate route.This weekend the

of the tax due or £300 – whichever is greater.

London Overground is celebrating its first

Common Problems

anniversary of night services, with it pro-

When you’re filing your self-assessment

ving to be a popular and safe way for many

If you pay your tax bill late, you could face

return, it’s best to get it right the first time

ADPL LLP 293 Green Lanes, London N13

Londoners wanting to make the most of

additional penalties of 5% of the tax un-

so you don’t have to worry once the dead-

4XS 020 8886 9222 - 0208 886 7774

vibrant east London and Islington nightlife

paid at 30 days, six months and 12 months.

line has passed.

info@accountingdirectplus.com

at the weekend.


AVRUPA

21 Aralık 2018 Cuma

Süper Lig Puan Durumu O

G

B

M

A

Y Av P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

10 8 7 7 7 8 8 6 6 4 6 6 5 5 4 3 3 1

4 4 5 5 5 2 2 6 6 8 2 1 3 2 4 6 6 9

2 4 4 4 4 6 6 4 4 4 8 9 8 9 8 7 7 6

21 25 27 28 26 33 19 23 22 16 17 15 14 12 19 15 16 18

7 15 19 21 19 27 21 20 19 16 23 19 24 21 26 21 24 24

M.Başakşehir EY Malatyaspor Beşiktaş Trabzonspor Galatasaray Kasımpaşa Antalyaspor Atiker Konyaspor DG Sivasspor Bursaspor MKE Ankaragücü Göztepe Kayserispor A. Alanyaspor Akhisarspor BB Erzurumspor Fenerbahçe Çaykur Rizespor

14 34 10 28 8 26 7 26 7 26 6 26 -2 26 3 24 3 24 0 20 -6 20 -4 19 -10 18 -9 17 -7 16 -6 15 -8 15 -6 12

22 Aralık 2018 Cumartesi 14 Aralık 2018 Cuma Ankaragücü 13:30 Göztepe Göztepe 0-0 Bursaspor Alanyaspor 16:00 Başakşehir 15 Aralık 2018 Cumartesi Kasımpaşa 19:00 Beşiktaş Çaykur Rizespor 1-1 Alanyaspor 23 Aralık 2018 Pazar Sivasspor 4-0 Ankaragücü Erzurum BB 13:30 Kayserispor Konyaspor 3-2 Kasımpaşa Trabzonspor 16:00 Çaykur Rize Başakşehir 1-1 Galatasaray Bursaspor 16:00 Malatyaspor 16 Aralık 2018 Pazar Galatasaray 19:00 Sivasspor Malatyaspor 2-0 Antalyaspor 24 Aralık 2018 Pazartesi Kayserispor 1-0 Akhisar Bld. Antalyaspor 20:00 Fenerbahçe Beşiktaş 2-2 Trabzonspor Akhisar Bld.Spor 20:00 Konyaspor 17 Aralık 2018 Pazartesi Fenerbahçe 2-2 Erzurum BB

İNGİLTERE PREMIER LİG Puan Durumu TAKIMLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

O

Liverpool 17 Man. City 17 Tottenham Hotspur 17 Chelsea 17 Arsenal 17 Man. United 17 Wolverhampton 17 Everton 17 West Ham United 17 Watford 17 Bournemouth 17 Leicester City 17 Brighton & Hove 17 Newcastle Utd. 17 Crystal Palace 17 Cardiff 17 Southampton 17 Burnley 17 Huddersfield Town 17 Fulham 17

TTFF Başkanı Serdar Sarı: “ Türk Toplumu Futbol Federasyonu Ailesi Çok Güçlüdür” Av i rupa Gazetes

İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu yıl sonu yemeğinde spor camiası buluştu.

Avrupa Ajansı / AVA|Özel Haber Londra

sında şunları dile getirdi: “Gelen herkese teker teker teşekkür ederim. İçi-

İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu

mizde gençler de var, yeni gelen misafirlerimiz

(TTFF) Yıl sonu yemeğinde Londra spor

de var. Herkes Türk Toplumu

camiası buluştu. TCCA Haringey sa-

G

B

M

A

Y Av P

14 14 13 11 10 7 7 6 7 7 7 6 6 4 4 4 2 3 2 2

3 2 0 4 4 5 4 6 3 3 2 4 3 4 3 2 6 3 4 3

0 1 4 2 3 5 6 5 7 7 8 7 8 9 10 11 9 11 11 12

37 48 31 35 37 29 19 24 25 23 25 21 20 14 14 17 16 15 10 16

7 10 16 14 23 29 19 22 25 25 28 21 24 22 23 33 32 33 28 42

30 38 15 21 14 0 0 2 0 -2 -3 0 -4 -8 -9 -16 -16 -18 -18 -26

45 44 39 37 34 26 25 24 24 24 23 22 21 16 15 14 12 12 10 9

15 Aralık 2018 Cumartesi 21 Aralık 2018 Cuma Man City 3-1 Everton Wolverhampton 23:00 Liverpool Watford 3-2 Cardiff City 22 Aralık 2018 Cumartesi Tottenham 1-0 Burnley Arsenal 15:30 Burnley West Ham 18:00 Watford Wolverhampton 2-0 Bournemouth Huddersfield 0-1 Newcastle Newcastle 18:00 Fulham Man City 18:00 Crystal Palace Crystal Palace 1-0 Leicester City Fulham 0-2 West Ham Huddersfield 18:00 Southampton 16 Aralık 2018 Pazar Chelsea 18:00 Leicester City Southampton 3-2 Arsenal Bournemouth 18:00 Brighton Brighton 1-2 Chelsea Cardiff City 20:30 M. United Liverpool 3-1 M. United 23 Aralık 2018 Pazar Everton 19:00 Tottenham

HABE EL Z

R

TAKIMLAR

Spor Haberleri

Ö

38

Futbol Federasyonu’nun

lonunda yapılan yılsonu yemeği 18

tarihçesini bilmeyebilir.

Aralık 2018 tarihinde yapıldı. Türk

Biz de bu anlamda tüm

Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı, Osman Ercen, genel sekreter Ozan Beliger, Lisans Sekreteri İrfan Davulcular, veteranlar Sekre-

Spor emektarı Hayri Kartal

Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı tüm başkanlar ile onur kurulu üyeleriyle birlikte

başkanlarımıza saygımızı gösterelim. Ve onları da burada hatırlamış olalım. 1976 yılından bugüne

teri Kemal Soyer’in evsahipliğinde yapılan

merhum Yaşar İsmailoğlu’ndan Dr.Teoman Sır-

yemekte gurur coşku ve eğlence vardı. Yılsonu et-

rı’ya Turgut Esendağlı olmak üzere bütün eski

kinliğinde, Mehmet Mimoğlu, Account Direct Plus

başkanları saygıyla anıyorum. Bu akşam gerçek-

şirketinden Enver Kannur, TTFF sponsorlarından

ten çok gururlandım çok duygulandım. Çünkü

Avrupa Gazetesi sahibi Vatan Öz, Nazım Çelebi,

böyle bir ailenin içinde, böyle güzel insanların

Akın Uysal, Enfield Belediye meclis üyesi Mustafa

olması beni çok mutlu etti. TTFF çok güçlü bir

Çetinkaya, Erdoğan Baca’dan Özgür Aksu’ya,

ailedir. Bügüne kadar TTFF yetiştirdiği gençler

Hayri Kartal’a, Songur Cambaz, TCCA Haringey

sayesinde de çok iyi yerlerdedir ve çok yetenekli

müdürü Niyazi Enver’e geniş bir katılım oldu.

gençlerimiz de vardır. Bügünde baktığımızda

Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı

aramızda değerli gençler varıdır. Bu onların da

Başkan Serdar Sarı

geleceği yine buraden sizlerle birlikte olmaktadır. Yeni kurulan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği baş-

Türk Toplumu Futbol Fede-

kanı Nafiye Horozoğluna teşekkür

rasyonu Baş-

ederim, başarılar dilerim.”

kanı Serdar Sarı

( Ayakta) Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Serda Sarı ve TTFF Veteranlar Sekreteri Kemal Soyer (Soldan sağa) Lisans Sekreteri İrfan Davulcular, TTFF sponsorlarınd Avrupa Gazetesi sahibi Vatan Öz, TTFF genel sekreter Oza Beliger ve eşi

ko-

nuşma-

TFF 1. Lig Puan Durumu TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y Av P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

12 10 8 8 8 7 8 6 7 6 4 4 5 4 4 4 4 0

2 3 4 4 3 5 2 7 3 5 7 7 3 4 3 3 3 2

2 3 4 4 5 4 6 3 6 5 5 5 8 8 9 9 9 14

27 28 26 18 20 17 18 20 20 17 19 21 17 20 21 20 14 6

8 17 12 13 15 10 12 12 16 18 19 23 22 18 28 27 32 47

Gençlerbirliği Denizlispor Gazişehir FK Ümraniyespor Boluspor Hatayspor Osmanlıspor FK Altınordu Adana Demirspor Balıkesir B. Adanaspor İstanbulspor Giresunspor Altay TY Elazığspor Afjet Afyonspor Eskişehirspor K.Karabükspor

19 11 14 5 5 7 6 8 4 -1 0 -2 -5 2 -7 -7 -18 -41

38 33 28 28 27 26 26 25 24 23 19 19 18 16 15 15 15 -1

Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı ve TTFF Veteranlar Sekreteri Kemal Soyer

Account Direct Plus şirketi ortaklarından ve Türk Ticaret Odası Başkan yardımcısı Enver Kannur, TTFF sponsorlarından Avrupa Gazetesi sahibi Vatan Öz ile


39

AVRUPA

Spor Haberleri

21 Aralık 2018 Cuma

Veteranlar + 35 Puan durumu TAKIMLAR

O G B M A Y Av P

Adana 3 Metro 2 Gazi 3 Türkmenköy 0 Narlı 5 Metro 0 Gaziantep 6 Kaleburnu 3

Veteranlar + 45 Puan durumu eski,

www.avrupagazete.co.uk

ar

dan an

TAKIMLAR

O G B M A Y Av P

Vadili 0 Akdeniz 0 Euromed 0 Akıncılar 0 Türkmenköy 3 Kıbrıs FC 0 Boğaziçi 0 Yeni 45likler 1

TÜRK TOPLUMU 1. LİG Puan Durumu TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

Amedspor 3 Koçgiri 4 Yeni Boğaziçi 0 Dumlupınar Yeni Malatya 5 Gaziantep 0 Mehmetçik 3 Türkmenköy 4 Esenler 3

TÜRK TOPLUMU 2. LİG Puan Durumu TAKIMLAR

O

G B M A

Y

Kayserispor 3 - Küçük Kaymaklı 1 LTM 2 Pekün 5

P


Profile for Avrupa Gazete

avrupa gazete egazete 21 aralık 2018  

avrupa gazete egazete 21 aralık 2018

avrupa gazete egazete 21 aralık 2018  

avrupa gazete egazete 21 aralık 2018

Profile for murattas
Advertisement