Page 1

Türker Ertürk

Mustafa Öz

Eser Nisan Yağmur

Arzu Sheridan

İLKGÜL KARACA

NÜKLEER SİLAH BAHANE

EĞİTİM YİNE EĞİTİM HEP EĞİTİM

PichiAvo Londrada!

AH LAVENA !

SARAY’A ZİYARET

Sayfa 6

Sayfa 8

Sayfa 22

Sayfa 23

Sayfa 23

10 Ağustos 2018 Cuma

www.avrupagazete.co.uk

info@avrupagazete.com

Son dakika haberleri için www.avrupagazete.co.uk Web sitemizi Ziyaret edin

Tel: 020 7275 7610

Dünya Basın Ödülü - 2015

16. Yılımızda gururluyuz

AVRUPA

EKONOM‹ Sayfa 24-25 SERİ İLANLAR Tel No: 020 7275 7610 SPOR Sayfa 38-39 FİHRİST Sayfa 36

KÜLTÜR SANAT Sayfa 26-27

En iyi Medya - 2017

En başarılı gazete - 2014

Hayatın Tüm Renklerini Barındıran Gazete / Her Cuma bayilerde

BAYRAM KUTLAMASI

İngiltere'de 'anlaşmasız' boşanma endişesi

Sayfa 3

İngiltere’nin en iyi avukatları arasında:

İBRAHİM AYTAÇ

Sayfa 18 İngiltere'de muhalefet lideri 'Yahudi karşıtlığı' kıskacında

Sayfa 4

Avrupa Birliği (AB) referandumundan bu

ketlerin yatırım planlarını olumsuz yönde et-

açıklamada, İngiltere’nin AB'den herhangi

yana ayrılık (Brexit) müzakerelerinde isteni-

kilemeye devam ediyor. Ülkede kabinenin

bir anlaşma olmaksızın ayrılması olasılığının

len mesafenin kaydedilememesi, İngiltere fi-

önde gelen bakanlarının yaptığı son açıkla-

rahatsız edici derecede yüksek olduğunu

nans çevresinde "anlaşmasız boşanma"

malar da hayal kırıklığını artırıyor.

kaydetti. Carney, İngiltere’nin AB’den her-

endişesi yarattı.

Sunday Times gazetesine geçen hafta sonu

hangi bir anlaşma olmaksızın ayrılmasının

İngiltere’nin AB’den ayrılık sürecine ilişkin

röportaj veren İngiltere’nin Uluslararası Ti-

İngiltere’nin ticari ve ekonomik aktivitesinde

müzakereleri, artık neredeyse çıkmaza girdi.

caret Bakanı Liam Fox, İngiltere’nin AB’den

aksamalara neden olabileceğini, bir süre fi-

İngiltere Başbakanı Theresa May, bir yandan

herhangi bir anlaşmaya varmadan ayrılması-

yatların da artış gösterebileceğini kaydetti.

AB’deki ortaklarını daha yumuşak bir geçiş

nın yaklaşık yüzde 40 ila 60 arasında bir ola-

Carney, "İngiltere Merkez Bankası olarak

süreci ve kapsamlı bir serbest ticaret anlaş-

sılık

görevimiz, bütün bunların olmamasını sağ-

olduğunu

belirterek,

AB

masına ikna etmek için uğraşırken, diğer

Komisyonu’nun "inatçı" tutumu nedeniyle

lamak... Görece (saydıklarım) mümkün gö-

yandan da kabinesindeki istifaların ardından

taraflar arasında anlaşmaya varılamadığını

rünmüyor. Ama yine de bir olasılık.

parti içerisinde gücünü korumaya çalışıyor.

öne sürdü.

İnsanların paralarını çekemedikleri için endi-

İngiltere’de 2016 yılından beri devam eden

İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Baş-

şelendiklerini görmek istemiyoruz." ifadele-

belirsizlik ortamı, özellikle uluslararası şir-

kanı Mark Carney de geçen hafta yaptığı

rini kullandı.


2

AVRUPA

10 AÄ&#x;ustos 2018 Cuma

Reklamlar


BAYRAM KUTLAMASI 3

AVRUPA

Haberler

10 Ağustos 2018 Cuma

ce İngiltere Atatürkçü Düşün erin Zaf yük Bü Derneği 96. yılını kutlamak için, nü 26 Ağustos 2108 Pazar gü ’te lds Fie Londra Highbury buluşuyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı Zafer Bayramı, 1922 yılında 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da

Mustafa

Kemal'in

başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan

Muharebesi'ni

anmak için kutlanan bayramdır. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terketmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. Zafer Bayramı, ilk defa 30 Ağustos 1923 günü

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Afyonkarahisar, Denizli, Kahramanmaraş, Ankara ve İzmir'de kutlanmıştır. Resmî olarak

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği

Zafer Bayramı ilân edilmesi 1935 yılının Mayıs

Büyük Zaferin 96. yılını kutlamak için, 26

ayında olmuştur. Zafer Bayramı, tüm yurtta tö-

Ağustos 2108 Pazar günü Londra High-

renlerle kutlanır. Devlet erkânı ve birçok vatan-

bury Fields’te buluşuyor. İngiltere Ata-

daş, Ankara'da Anıtkabir'i, diğer illerde de anıt

türkçü Düşünce Derneği (İADD) Avrupa

ve şehitlikleri ziyaret edip, Mustafa Kemal Ata-

Gazetesine şu açıklamayı gönderdi:

türk'e, silâh arkadaşlarına ve komutasında saKutlama törenimiz sonrasında :

26 Ağustos 2018 Pazar günü Highbury Fields’te “Değerli Üyeler, Dostlar

Tarih: 26 Ağustos 2018, Pazar günü

vaşmış askerlere şükranlarını sunar. Hemen

Önem Karabay ‘dan müzik şöleni.

Saat: 13.00

hemen her yerleşim yerinde, askerî birlikler

Çeşitli yarışmalar olacaktır.

Yer :

geçit törenlerine katılır. Ayrıca dış temsilcilik-

Highbury Fields N5

lerde de çeşitli kutlamalar yapılır. 30 Ağustos

Highbury Fields’in güzel atmosferinde Ulaşım:

Kurtuluş ve Cumhuriyetin temel taşlarının programımız piknikle devam edecektir. döşenmesini sağlayan Büyük Zaferin 96. Piknik sepetinizi

Otobüs: 4, 19, 30, 43, 271, 277, 393 to High-

hazırlamayı unutma- bury Corner; 4, 19, 236 to Highbury Barn

yılını kutlamak için, 26 Ağustos 2018 Pazar yın.Düzenleyen: İngiltere Atatürkçü Dü- Metro: Highbury &Islington ( 5 dakika yügünü Highbury Fields’te buluşuyoruz. şünce Derneği.

rüme mesafesinde)

Tüm üye ve dostlarımızı aramızda gör- Daha fazla bilgi için: 07948 419 482

Tren:

mekten mutluluk duyacağız

Highbury & Islington

günü, Türkiye'de resmî tatildir.

Vatan Öz Tatil vatanoz@avrupagazete.com


4

AVRUPA

Haberler

10 Ağustos 2018 Cuma

İngiltere'de muhalefet lideri 'Yahudi karşıtlığı' kıskacında İngiliz ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn, parti- rütülen kampanya 2016'da parlamentonun İçişleri lerken, İngiltere’de yayımlanan 3 Yahudi gazetesi sindeki Yahudi karşıtlığına göz yumduğu iddia- Komisyonunun açtığı araştırma ile başladı. Komis- de önceki hafta Corbyn’i hedef alan ortak bir baş-

İngiliz ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn, partisindeki Yahudi karşıtlığına göz yumduğu iddiasıyla parti içi muhalefet ile ülkedeki İsrail lobisinin hedefinde yer alıyor.

sıyla parti içi muhalefet ile ülkedeki İsrail lobisinin yonda ifadesine başvurulan Corbyn'den, bir toplan- makale yayımladı. hedefinde yer alıyor.

tıda

Hamas

ve

Hizbullah

üyelerinden

İşçi Partisi liderliğine seçildiği 2015’ten bu yana parti "arkadaşlarım" diye söz etmesini açıklaması istendi. Karalama kampanyası seçim başarısından sonra hız içindeki liberal milletvekilleri ile ana akım medya-

kazandı

nın hedefinde olan Corbyn, son 2 yıldır “Yahudi Komisyonun araştırması ile başlayan süreç İngiliz Corbyn hakkındaki Yahudi karşıtlığı iddiaları İngikarşıtı” olduğu ve partideki Yahudi karşıtlarına göz medyasında Corbyn ve yakın müttefikleri hak- liz siyasetçinin geçen yıl yapılan erken seçimde kayumduğu iddiasıyla baskı altında tutuluyor.

kında ortaya atılan yeni iddialar ile gelişti. Kam- zandığı başarının ardından hız kazandı.

Yaklaşık 40 yıldır İngiliz parlamentosunda yer alan panya kapsamında Corbyn'in yakın arkadaşı ve Corbyn, Filistin davasına verdiği destek ve ABD ile Londra’nın eski Belediye Başkanı Ken Livingstone İşçi Partisi, seçimde medyanın ve anket şirketlerinin Corbyn, parti içindeki muhalif milletvekillerinin İngiltere'nin başka ülkelere askeri müdahalelerine da hedef haline getiridi. "Yahudi karşıtı" olduğu id- aksi yöndeki tahminlerine rağmen oyunu yaklaşık güvensizlik oyu ve gölge kabinesinde yaşanan istikarşı yürüttüğü muhalefetle tanınıyor. Bu özellik- diasıyla parti üyeliği askıya alınan Livingston, yüzde 10 oranında artırarak 262 milletvekiline çı- faların ardından 2016 sonunda yeniden liderlik yaleri Corbyn'i ülkedeki sağ ağırlıklı medyanın ve Mayıs ayında partiden istifa etmek zorunda kaldı.

kardı. İktidardaki Muhafazakar Parti tek başına hü- rışına girmek zorunda bırakılmıştı. Ancak parti

kendi partisi içindeki muhaliflerin de hedefi haline

kümet kuracak çoğunluğu kaybederken, Corbyn tabanının desteğini alan Corbyn, parti üyelerinin

getirdi.

İsrail yanlısı gruplar mart ayında parlamento ilk defa gerçek bir başbakan alternatifi olarak ka- yüzde 61,8'inin oyunu alarak bir yılda ikinci kez li-

Corbyn hakkında "Yahudi karşıtlığı" iddiasıyla yü- önünde Corbyn hakkında protesto gösterisi düzen- muoyunun dikkatini çekti.

AVRUPA

Editor Vatan ÖZ editor@avrupagazete.com

Address: 118 Green Lanes, London, N16 9EH United Kingdom

Tel: 020 7275 7610 Fax :020 7241 1908

INGILTERE'NIN

EN ÇOK DAĞITILAN VE OKUNAN, ÖDÜLLÜ GAZETESII

derliğe seçilmişti.

All rights reserved.

info@avrupagazete.com

Reproduction in whole or in part without written

www.avrupagazete.co.uk

permission is strictly prohibited.

We are not responsible for the contents of the articles and advertisements.

Printed at St.Clements Press LTd Unit 3 Rick Roberts Way, Stratford, London

www.avrupagazete.co.uk web sitemiz anadolu Ajansı (AA) ve Reuters Abonesidir


5

AVRUPA

10 AÄ&#x;ustos 2018 Cuma

Reklamlar


6

AVRUPA

Haberler

10 Ağustos 2018 Cuma

Trump geçtiğimiz Mayıs’ta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilerek İran’a yönelik yeni yaptırımları gündeme getirdi ve Ortadoğu’da gerilimi arttırdı. ABD Başkanı Trump'ın anlaşmadan çekilme kararını almasından hemen sonra, ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük iki aşamayla yeniden uygulanmaya başlanacağını duyurdu. 90 günlük sürenin dün (7 Ağustos 2018) dolmasıyla birlikte, nükleer anlaşmanın yapılmasının ardından rafa kaldırılan İran'a yönelik yaptırımların ilk aşaması uygulamaya konuluyor. İkinci aşama ise, 5 Kasım 2018’de yürürlüğe girecek. ABD’nin, 2015’de İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin hiçbir haklı gerekçesi yok. Zaten bu anlaşmada imzası olan İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya’nın, anlaşmanın sonlandırılması yönünde bir isteği ve rızası da yok. Başından itibaren anlaşmaya İsrail muhalefet ediyordu ve sonunda emeline ulaştı. Bu işten memnun olan ikinci ülke de dünyanın en kepaze ve karanlık rejimi ile yönetilen ülkesi Suudi Arabistan’dı. ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz Salı twitter’dan yaptığı açıklamada; “İran’a yönelik yaptırımların şimdiye kadar uygulananlarla kıyaslanamayacağını, Ekim’de şiddeti arttıracaklarını” söyledikten sonra “İran’la iş yapan, ABD ile iş yapamaz” diyerek, müttefiklerini bile tehdit etmiştir. Çünkü bu yaptırımlar tek taraflıdır ve bu defa 2015’deki gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi desteği de yoktur. İran konusundaki gelişmeler gösteriyor ki; ABD Başkanı Trump, İsrail ve Yahudi Lobisi tarafından Russiagate krizi nedeniyle zor durumda olması ve görevden alınma riski bulunması nedeniyle adeta teslim alınmıştır. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Fox News’a verdiği mülakatta; “İran yaptırımlardan kurtulmak istiyorsa, Başkan Trump’ın teklifini kabul etmek ve ABD ile masaya oturmak zorunda” diyor. An itibarıyla, İran masaya oturacak gibi gözükmüyor. Çünkü; masaya oturduğu anda kaybedeceğini biliyor. Masaya oturursa; balistik füze kapasitesinin kontrol altına alınması ve Suriye’deki güçleri çekmesi ilk istenecekler arasında. Arkası da var! ABD tarafından İran’a karşı ilan edilen yaptırımlarda; 2015’de Viyana’da imzalanandan farklı olarak, İran’ın takas ve altın karşılığında ticaretine de izin verilmiyor. Amaç çok net; diz çöktürmek, ekonomik sıkıntılar nedeniyle halk hareketini tetikleyerek rejim değişikliğine zorlamak veya İran’a dünya kamuoyunun kabul edemeyeceği şeyleri yaptırarak, askeri müdahalenin meşru zeminini hazırlamak. Irak’ta Saddam sonrası doğan durum ve Suriye’de Esad’a yönelik rejim değişikliğinin gerçekleşmemesi yüzünden; İran’ın bölgedeki etkinliği çok arttı. İran, artık Basra Körfezi’nden Yemen’e, Irak merkezi yönetimi, Esad’lı Suriye üzerinden ve Tahran’dan Akdeniz kıyılarına kadar kesintisiz bir erişime ulaştı. Hatta İran’ın bu etkinliği; Hizbullah ile Lübnan’a ve Hamas ile İsrail’in dibine kadar girdi. İşte bu durum, İsrail açısından kabul edilebilir değil. Diğer taraftan İran, Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) ilerlemesine de taş koyuyor. İran olmasa, üstüne bir de Rusya, Suriye’nin işi bitmişti! İran, gerçekten zor durumda. Kötüleşen ekonomi nedeniyle, halk büyük şehirlerde gösteriler yapıyor. İran parası da çok değer kaybetti. Hatta bu yüzden, geçen sene 90 yıllık para birimleri olan Riyal’i terk ederek Tümen’e geçtiler. Enflasyon neredeyse Ve-

Türker Ertürk

NÜKLEER SİLAH BAHANE turkererturk@avrupagazete.com

nezuela seviyesine doğru yükseliyor. İşte bu durumda; ekonominin tek gelir kaynağı olan petrol gelirleri ABD’nin yaptırımlarından etkilenip beklendiği gibi ciddi miktarda azalırsa, kızılca kıyamet kopacak. İşte bu nedenle; İran Cumhurbaşkanı Ruhani “Gerekirse Hürmüz’ü kapatırız” diyor. Hürmüz Boğazı; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak ve İran’ın çevrelediği Basra Körfezini, Umman Körfezine dolayısıyla Hint Okyanusuna ve dünyaya bağlıyor. Boğazın bir tarafında (kuzey) İran, diğer tarafında (güney) ise Umman bulunmaktadır. Tüm dünyada, deniz yolu ile yapılan ham petrol taşımacılığının yüzde 40’ı, Asya pazarlarına ve ağırlıkla Hindistan, Güney Kore, Çin ve Japonya’ya giden ham petrolün yüzde 85’i, Hürmüz’den geçiyor. Ayrıca; Hürmüz Boğazı’ndan ham petrol geçişi günlük olarak 18 milyon varil olup, bu miktar Türk Boğazlarından (İstanbul ve Çanakkale) geçenin 6 katı, Süveyş’ten geçenin 8 katıdır. İran, Yemen’de Husiler üzerinden Bab’ül Mendep Boğazı girişini füzelerle tehdit ederek, Kızıldeniz yolu ile yapılan ham petrol trafiğini de sekteye uğratabilir. Bu durum; dünya petrol fiyatlarının uçmasına, kaosa ve askeri müdahale için meşru zeminin doğmasına neden olur. ABD Başkanı Trump; İran’la gerginliği arttırmak için gaza, gergin olan ABD-Kuzey Kore ilişkilerinde aniden frene bastı. İki ülke de “Haydut Devlet” olarak adlandırılıyordu ve nükleer silahlarla ilgili olarak suçlanıyordu. Kuzey Kore açıkça Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını çiğnemesine rağmen; İran bu konuda en ufak bir ihlal bile yapmadı. Ayrıca; Kuzey Kore’nin nükleer silahları var, test etti ve bu silahları daha uzun mesafeye atabilmek için balistik füze programları ve denemeler yapıyor. İran’ın ise nükleer silahı yok. İran’da gaza, Kuzey Kore’de frene basılmasının iki nedeni var. Birincisi ABD’nin tehdit önceliklerini İsrail belirliyor, ikincisi ise nükleer silaha sahip olmayı başaran, caydırıcı olmayı da başarıyor. Tam tamına 26 yıl önce İsrail’in başbakanı olan Netanyahu, İsrail’in yasama organı olan Knesset’te, 1992’de konuşma yapıyor ve “İran’ın nükleer silah programı var, 3-5 yıla kadar nükleer silaha sahip olacaklar” diyor. Netanyahu, bir defa da 1995’de yazdığı Terörizmle Savaş (Fighting Terrorism) adlı kitabında aynı şeyi söylüyor. Şu an 2018’deyiz ama temcit pilavı gibi hala aynı yalan! Demem o ki; nükleer silah bahanesi ile İran’ı dövmek istiyorlar, İran’da rejim değişikliği yapmak istiyorlar, İran’ı bölmek istiyorlar, Büyük Ortadoğu Projesi’nin tıkanan bölümlerinin önünü açmak istiyorlar ve Ortadoğu’yu yangın yerine çevirmek istiyorlar.

Boris Johnson'dan

tepki çeken 'peçe' yazısı İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Boris John-

son'ın, Danimarka'nın getirdiği peçe yasağı hakkındaki makalesinde kullandığı benzetmeler tepki çekti. Johnson, Daily Telegraph gazetesi için kaleme aldığı ve bugün yayımlanan makalesinde, peçeli kadınları "banka soyguncusuna" benzetti. Eski bakanın, Danimarka'nın kamusal alanda

örtülerini açıyor ve Boris Johnson onlarla posta

peçe takılmasına yönelik yasağını eleştirdiği ya-

kutusu diye dalga geçiyor." görüşünü dile ge-

zısında kullandığı benzetmeler İngiliz kamuo-

tirdi.

yunda tepki çekti.

Johnson için "Ucuz Donald Trump" tabirini kul-

Peçeli kadınlar için "tamamen komikler" ifade-

lanan Lammy, eski bakanın kendi siyasi amaç-

sini kullanan Johnson, bu kadınların "isyankar

ları uğruna İslamofobiyi körüklediğini kaydetti.

ergenlere" benzediğini savundu.

Bir diğer İşçi Partili milletvekili Stella Creasy de

Kendi seçmenlerinden yüzlerini açmalarını

Johnson'ın kendisini aşırı sağa yakınlaştırarak

beklemeye hakkı olduğunu savunan Johnson,

Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışı için hazır-

İngiltere'de okulların, üniversitelerin, şirketlerin

lık yaptığını savundu.

ve devlet kurumlarının da öğrencilerinden ben-

İngiltere Başbakanlık Ofisi "10 Numara" da ko-

zer bir istekte bulunabilmesi gerektiğini iddia

nuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Hükümetin

etti. Johnson, makalesinde peçeli kadınları

kamusal alanda peçe takılmasına yönelik ya-

"posta kutusuna" da benzetti.

sakları desteklemediği belirtilen Başbakanlık açıklamasında, "Bu türden bir yaklaşım, İngil-

Tepkiler

tere'nin dini hoşgörü ve cinsiyet eşitliği değerlerine uygun olmazdı." ifadesine yer verildi.

Johnson'ın yorumlarına Twitter üzerinden tepki gösteren Britanya Müslüman Konseyi Genel Se-

Geçen ay istifa etti

kreter Yardımcısı Miqdaad Versi, eski bakanının "aşırı sağa" kaydığını ifade etti.

Johnson, 2 yıldır yürüttüğü dışişleri bakanlığı

İngiltere'de nefret suçlarını takip eden devlet

görevinden geçen ay istifa etmişti. İngiltere'nin

destekli kuruluş Tell Mama da yayımladığı me-

Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit)

sajda Johnson'ı eleştirerek, "Bu devam edemez.

oylandığı referandumda, ayrılık yönündeki

Muhafazakar Parti’de bu yorumlardan sonra

kampanyanın liderliğini yapan Johnson, göç-

işler aynı şekilde süremez. Peçeli kadınlara sal-

men ve Türkiye karşıtı söylemiyle öne çıkmıştı.

dırganlığın arttığı 2018'de Johnson’ın bu yorum-

Osmanlı döneminde Damat Ferit Paşa hükü-

ları kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

metinde bakanlık yapmış Ali Kemal Bey'in to-

İşçi Partili milletvekili David Lammy de John-

rununun oğlu olan Johnson, 2008-2016

son'ın benzetmelerine tepki göstererek, "Sokak-

yıllarında başkent Londra'nın belediye başkan-

larımızda haydutlar Müslüman kadınların

lığını da yapmıştı.


7

AVRUPA

Kıbrıs Haberleri

10 Ağustos 2018 Cuma

İngiltere Mahkemesi, Şeriat'ı tanıdı! Daily Mail’in haberine göre, Britanya mahkemeleri ilk defa şer’i hukuku nikâh ve boşanma meselelerinde tanıdı ve Müslüman bir çiftin davasında buna göre hüküm verdi. İngilizlerin en önde gelen gazetelerinden Daily Mail’in haberine göre, Britanya mahkemeleri

İNGİLİZ HÂKİM İMAM NİKÂHINI TANIDI

ilk defa şer’i hukuku nikâh ve boşanma meselelerinde tanıdı ve Müslüman bir çiftin davasında buna göre hüküm verdi.

Daily Mail Online’nin haberine göre, bir Britanya mahkemesi hâkimi böylece dönüm noktası bir karara imza attı. Hâkim, imam nikâhını tanıyarak Nasreen Akhter ve Mohammed Shabaz Khan adlı 1998’de evlenmiş çiftin boşanması davasında,

niyle evlenen kadınların boşanmalarını güven-

kadının boşanmada kocasının mal varlığı üze-

ceye almada daha rahat zamanları olacağı ma-

rinde iddiada bulunabileceğine hükmetti.

nasına geliyor, zira kocalarının mülklerinin yarısını iddia edebilmelerine yol açılıyor.”

Shabaz Khan, karısının boşanmasına set çekmek için evliliklerinin “legal olmadığını” zira

Haberde ayrıca bu dönüm noktası karar öncesi

İngiliz hukuku altında değil, yalnızca Şer’i hu-

“nikâh” denilen bu İslami evliliklerin Britanya

kuka göre evlendiklerini söyledi.

mahkemelerinde daha evvel tanınmamakta ol-

Fakat geçen Çarşamba günü Yüksek Mah-

duğu da belirtildi.

keme, birlikteliğin geçerli ve tanınmış olduğunu zira yeminlerinin Britanya evlilik

Pakistan kökenli çift, Nasreen Akhter’in belirt-

hatta İngiliz gazetesine göre Müslüman kadın-

kontratındaki ile benzer beklentileri olduğuna

tiğine göre 150 misafirin önünde bir imam ta-

ların İngiltere’de İngiliz kadınlara nazaran bo-

hükmetti.

rafından kıyılan nikâhla evlenmişlerdi.

şanma konusunda daha kuvvetli ve rahat

Daily Mail’in bundan sonra yaptığı yorum da

Kararla İngiltere’nin bölünüp yıkılmaması ve

mofobikleri” ne denli şaşırttığı da merak ko-

dikkat çekti: “Bu, İngiltere’de İslam dini töre-

derhal “Ortaçağ karanlığına” dönmemesi,

nusu oldu.

konuma gelmesinin, memleketimizdeki “İsla-


8

AVRUPA

Haberler

10 Ağustos 2018 Cuma

Bu ne rezilliktir ? Bu ne biçim dini cemaattir

Mustafa Öz

kardeşim. Bunların çocuklara tecavüzden başka bildikleri yok mudur? Hergün falan cemmatte çocuklara tecavüz edildi. Feşmakan cemaatte

AB'de "altın pasaport" isyanı

ya da kuran kursu denilen ne idiği belirsiz yerlerde erkek kız çocuklara tecavüz edilmekte. İnsanlar bu gibi yerlere çocuklarını bunun için mi gönderiyor. Yeni bir olay daha bir tarikat yurdunda ya da kurumunda çocuklara tecavüz edilirken öbür

EĞİTİM YİNE EĞİTİM HEP EĞİTİM

taraftakiler eğleniyor hatta Allah'ı ağızlarına

mustafaoz@avrupagazete.com

alarak olan biteni tasvip ediyorlar. Ey ahali, ey müslümanlar sizler çocuklarınıza

Toplumun önüne bir güzel görüş, düşünce ge-

yapılan bu alçaklıkları nasıl görmezden geliyor-

tirilmiyor.

sunuz? Buralar nasıl bir eğitim kurumudur?

Siyasal dedikodular, söylentiler gereksizve çir-

Eğitim başlı başına ağır ve çok önemli bir du-

kin kavgalar kötü örnek olarak durmaktadır.

rumdur. Önce buralarda eğitim verdiğini sanan

Böylece ulusal barış ve toplumsal dayanışma

tecavüzcüleri ayıklamak gerekir.

yerlerde sürünüyor.

Eğitim verdiğini hemde dini eğitim verdiklerini

Ufukta da umut ışığı maalesef görünmüyor.

sananların pedegojik formasyonları var mıdır?

Düşünen düşündüğünü birilerinden çekinerek

Hangi okullardan mezun olmuşlardır?

söylemekten vazgeçiyor. Sessiz, ilgisiz kalıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birlik

Eğitim ve öğretim konusunda refaranslarını

Toplumda korku hat safada.

üyesi ülkelerden üçüncü ülkelerden gelen-

hangi üniversiteden almışlardır?

Aman benim başıma birşey gelmesindiye kılı

lere vatandaşlık hakkı verirken daha çe-

Her sakallıya dede demeyeceksin demişlerdir

kırk yararak sölemeye çalışıyorlar.

kimser davranılmasını talep etti.

atalarımız.

Geleneğin, kurumların olmadığı yerlerde yeni

Dini eğitim ya da milli eğitim diye eğitim ayrı-

yetme yapılarlarda ögörülen hamasetten başka

AB Komisyonunun Adalet, Tüketiciler ve

lamaz.

birşey değildir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu

Devlet bu eğitim kurumlarını sürekli denetle-

Artık silkinip yapılan hatalardan dönmenin za-

Üyesi Vera Jourova Die Welt gazetesine

mekte ve gereken önlemleri almaktamıdır?

manıdır.

verdiği demeçte "Komisyon'un 'altın pasa-

Yoksa saldım çayıra mevlam kayıra diye çocuk-

Belki yeni Milli Eğitim Bakanı bir umut olur

port' tabir edilen vatandaşlıklarla ilgili ge-

larının geleceğinimi karartmaya çalışmaktadır-

diye düşünüyorum.

lişmeyi

lar?

Yoksa bataklıktakiler gibi çırpıdıkça dahada ba-

söyledi.

Hatta bunun farkında bile değiller. Kendi gele-

tacağız.

büyük

endişeyle

AB Komisyonu, yüksek miktarda para yatırımı yapan üçüncü ülke vatandaşlarına vatandaşlık tanıyan üye ülkeleri uyardı. Komisyon üyesi Jourova, "AB'de Truva atları istemediklerini" söyledi.

izlediğini"

ceklerini, çocukların ömür boyu utanarak sıkı-

Eğitim sistemindeki yanlış ve hatalar hemen

AB Komisyonunun sonbaharda vatandaş-

larak hatırlayacakları ayıpları görmezden mi

kaldırılmalı.

lık hakkıyla ilgili yeni bir yönetmelik çıka-

gelecekler.

Doğru, çağdaş eğitim modeline geçilmelidir.

racağını belirten Jourova, yüksek miktarda

Üzülerek söyleyelim.

Öğretmenler yeniden saygın ve öncü kişilikle-

para yatıran üçüncü ülke vatandaşlarına

Aydınlanması gerekirken gençlerimiz, çocuk-

rine kavuşturulmalıdır.

pasaport veren AB ülkelerinin arttığını dile

larımız yobazlığa soyunana inanç sömürücü-

Sahi öğrenci öğretmeni nası değerlendiripte not

getirdi. Jourova aynı zamanda pahalı gayrı

"Truva atları istemiyoruz"

leri, partizanlıkla şiddete varan yalakalıklarla,

verecek anlamış değilim.

menkul satın alan yabancıların da AB va-

Uzun süreli ikamet vizesi (altın vize) ya da

açık ve dolaylı korumalarla ilkesizlikler sorum-

İşimiz zor ama biz zorlukların üstesinden geli-

tandaşı olabildiklerine dikkat çekti.

vatandaşlık (altın pasaport) veren AB ül-

suzluklar sürdürülmektedir.

riz. Hepinize sağlıklar dilerim.

kelerinin başında Kıbrıs, Malta ve Yunanistan geliyor. En çok Çinliler, Ruslar ve eski Sovyet Cumhuriyetlerinin vatandaşları bu yolla AB uyruğuna geçiyor. Uyruk değiştiren üçüncü ülke vatandaşları AB'deki serbest dolaşım hakkından yararlanabiliyor. Komisyon üyesi Vera Jourova "AB'de Truva atları istemediklerini" belirterek "Üye ülkeler Avrupa'nın güvenliğini tehdit eden ya da kara para aklamak isteyenlere

vatandaşlık

vermemeye

özen

göstermelidir. AB suç işleyenlerin, yolsuzluk yapanların ve kara para aklayanların güvenli limanı olmamalıdır” diye konuştu.


9

AVRUPA

10 AÄ&#x;ustos 2018 Cuma

Reklamlar


3 kurucu üyesi istifa eden İYİ Parti'de 10

AVRUPA

Haberler

10 Ağustos 2018 Cuma

neler oluyor? Genel Başkan Meral Akşener'in istifasıyla sonuçlanan tartışmalı çalıştaydan sonra İYİ Parti'de sular durulmuyor.

İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor, Pazartesi

Çıray: İstifa gerekçeleri siyaset vicdanına uymuyor

günü Ankara'da düzenledikleri bir basın toplantısı ile istifa ettiklerini açıkladı.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü

dından yeniden partiye dönmemesi gerektiğini

yanlış olduğunu ve seçim kaybettikçe genel

Genel Başkan Meral Akşener ve parti yöneti-

Aytun Çıray ise yazılı açıklamasında, istifa ge-

savunuyor. Grup adına basın açıklaması yapan

başkanların değişmesi gerektiğini savunuyor-

mini eleştiren Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri

rekçelerinin "İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına

Halaçoğlu, "Seçim kaybetmiş, hatta partiden

lar. Yusuf Halaçoğlu, Afyon'daki çalıştay sıra-

ve Nevzat Bor alınan kararlarda parti içi de-

uymadığını" belirtti: "Hayatın her alanında ol-

daha az oy almış bir genel başkanın yerine yeni

sında Akşener'in kendisine yöneltilen tüm

mokrasininin işletilmediğini ve tüm önemli ka-

duğu gibi, siyasette de istifa tek taraflı bir ta-

bir yönetim getirilmesi gerekirken aksini yap-

eleştirileri şöyle kabul ettiğini anlattı:

rarların kurucu üyelerden habersizce alındığını

sarruftur. Siyaset, 'insan kazanma' sanatı

tılar. Belli ki eski oyunlar burada da oynan-

"Normal şartlarda sadece Saadet Partisi ve De-

savundu.

olmakla birlikte, vicdanı da olan bir kurumdur.

maya devam ediyordu" dedi.

mokrat Parti ile ittifaka girmeyi düşündüğünü

Milletvekilliği listelerinin hazırlanması sıra-

Sayın Bor, Sayın Halaçoğlu ve Sayın Yeniçe-

Nevzat Bor ise Akşener'in istifasını "başından

söylüyordu. İki gün sonra hiç haberimiz olma-

sında "vefasızlık" yapıldığını söyleyen üyeler,

ri'nin istifa kararlarını saygıyla karşılıyoruz.

beri kurgulanmış bir senaryo" olarak değerlen-

dan CHP'nin de bulunduğu Millet İttifakı'na

Genel Başkan Meral Akşener'in İYİ Parti'nin

"Ancak, gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin,

dirdi: "Eğer kararında samimi olsaydı, bunun

girdimizi açıkladı. CHP'ye vefasızlık yapmıyo-

Millet İttifakı'na katılma kararını da "kendi ba-

geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayı-

arkasında dururdu. Akşener istifa ettikten

ruz ama bu tavır siyaseten baktığımızda

şına" aldığını söyledi.

mızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce

sonra, üyeler üzerinde 'Başkandan başka kimse

AKP'den gelecek oyları kaçırdı. Akşener Af-

Üyelerin parti yönetimine getirdiği eleştirilerin

ifade ettikleri İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına

aday olamayacak' baskısı kuruldu. Baştan beri

yon'da bu hatalarını kabul etti, 'Neden yaptı-

başında; Millet İttifakı'na katılmanın stratejik

uymadığı kanaatindeyiz."

kurgulanmış senaryoydu."

ğımı bilmiyorum' dedi."

olarak oy kaybettirmesi, milletvekili aday listelerinde yapılan yanlışlar ve Akşener'in genel

MHP'ye geri dönmek gibi bir planlarının olma-

'Akşener'in istifası bir senaryoydu'

başkanlıktan istifası sonrası geri adım atarak partiye geri dönmesi yer alıyor.

'MHP'deki yönetim anlayışı partimize de sıçramıştı'

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde

dığını ifade eden üyeler, genel başkan değişiminde demokratik bir süreç yürütülmediği için MHP'den istifa ettiklerini ama aynı anlayışla

Meral Akşener %7,26 oy almıştı. İYİ Parti'nin

Üyeler İYİ Parti yönetimine getirdikleri eleşti-

Partinin 24 Haziran seçimlerinden başarısız-

genel seçimde aldığı oy ise %9,96'ydı.

rilerin, MHP'de karşı çıktıkları yönetim anlayı-

Özcan Yeniçeri, "MHP'de mücadele ettiğimiz

lıkla ayrıldığını söyleyen Yusuf Halaçoğlu,

Akşener'in partiden az oy almış olmasını

şının bir yansıması olduğunu söylüyor.

yönetim anlayışı, yeni partimiz yönetimine de

"Hataların tümü genel başkanın kendisine ait-

önemli bir gösterge olarak değerlendiren üye-

Türkiye'de siyasi parti genel başkanlarının "bu-

sıçramıştı. Hanımefendi ne yaptıysa kapalı ka-

tir" dedi.

ler, Afyon'daki çalıştay sonrası istifasının ar-

lunmaz hint kumaşı" gibi değerlendirilmesinin

pılar ardında yaptı. O zaman biz neden 40 yıl-

İYİ Parti'de de karşılaştıklarını söylüyor.

lık partimiz bırakıp buraya geldik?" dedi.

'Kamuoyunu yanıltma ve istifalarına gerekçe arayışı içindeler' BBC Türkçe'ye konuşan İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Ahat Andican ise istifa eden üyeleri "taraflı olmak ve kamuoyunu yanıltmakla" suçladı. İYİ Parti'de yaşanan tüm gelişmelerin "parti içi demokrasinin ürünü" olduğunu belirten Andican, istifa eden üyelerin "gerekçe arayışı içinde olduklarını", "partide istedikleri pozisyonlarda olamadıkları için" bu açıklamaları yaptıklarını söyledi. Andican, İYİ Parti'nin Millet İttifakı'na katılmasında Akşener'in rolünü ve sürecin nasıl ilerlediğini ise şöyle anlattı: "İttifak konusu parti idare kurulunda görüşüldü ve kurul böyle bir ittifaka girilip girilmemesi konusunda genel başkana tam yetki verdi. "Başta Yusuf (Halaçoğlu) olmak üzere o arkadaşların hepsi; Akşener'e görüşmeleri yürütmesi ve sonrasında böyle bir ittifaka dahil olup olmama noktasında partiyi temsil etmesi için onay verdi.


11

AVRUPA

10 AÄ&#x;ustos 2018 Cuma

Reklamlar


12

AVRUPA

Haberler

10 Ağustos 2018 Cuma

TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA İLTİCA

BAŞVURULARINDA REKOR Türkiye'deki 24 Haziran seçimlerinden sonra iltica talebiyle Almanya'ya gelen Türklerin sayısında büyük artış kaydedildi. İltica başvuruları sayısında Temmuz'da rekor kırıldı.

Türkiye'deki 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı

gelen Türk vatandaşlarının sayısı 5 bin

ve milletvekili genel seçimlerinden sonra

107'ye yükseldi. Alman Sol Parti Federal

Almanya'ya gelerek iltica talebinde bulu-

Meclis Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen

nan Türk vatandaşlarının sayısında önemli

iltica başvurularının hissedilir derecede art-

artış kaydedildi.

masının 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilin-

Düsseldorf'ta yayımlanan Rheinische Post

tili olduğunu söyledi. Dağdelen Rheinische

gazetesinin Federal Göç ve Mülteciler Dai-

Post gazetesine yaptığı açıklamada, seçim-

resi rakamlarına dayandırdığı habere göre,

ler sonrasında "olağanüstü halin normal

Temmuz ayında bin 141'i ilk kez olmak

hale dönüştüğünü" ve bu durumun pek

üzere toplam bin 172 Türk iltica dilekçesi

çok kişiyi yurt dışına gitmeye ittiğini belir-

verdi. Böylece bu yıl bir ay içinde yapılan

terek "Türk hükümetinin ekonomik kriz ne-

iltica başvurularının sayısı rekor düzeye

deniyle daha da baskıcı bir iç politika

çıkmış oldu. Haziran'da 884 Türk ilk baş-

uygulamasının ve Türkiye'den gelen mül-

vurusunu yapmıştı. Bu yılın ilk altı ayında

teci sayısının artmasının beklenebileceğini"

iltica hakkı elde etmek için Almanya'ya

söyledi.

BM: En ölümcül rota Akdeniz Birleşmiş Milletler'in verilerine göre yıl

konumunda. İspanya'yı 18 bin 500 sığın-

başından bu yana Akdeniz'de bin 500'den

macıyla İtalya ve 16 bin sığınmacıyla Yu-

fazla sığınmacı boğularak hayatını kay-

nanistan izliyor. Sığınmacıların büyük

betti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yük-

bölümün ise yüzde 13,5 ile Suriyeliler

sek Komiserliği'nden (BMMYK) yapılan

oluşturuyor.

açıklamada

Akdeniz'deki

sığınmacı

ölümlerinin en az 850'sinin 2018 yılının Haziran ve Temmuz aylarında meydana

Avrupa'ya "sorumluluk üstlen" çağrısı

geldiğine dikkat çekilerek, "Akdeniz'in dünyanın en ölümcül deniz rotası haline

BMMYK sözcüsü Martin Rentsch, De-

geldiği" kaydedildi. Açıklamada Avru-

utschlandfunk radyosuna verdiği de-

pa'ya gelen sığınmacı sayısı azalmasına

meçte, Avrupa'nın Akdeniz'de boğulma

rağmen ölüm vakalarının artması "alarm

tehlikesi yaşayan sığınmacı ve göçmenle-

verici" diye nitelendirildi. BMMYK sığın-

rin sorumluluğunu üstlenmesi gerekti-

macıların kullandığı rotalar üzerindeki

ğine dikkat çekerek "Bu insanların

tüm ülkeleri insan kaçakçılığı ağlarıyla et-

kurtarılması ve buna tüm devletlerin yar-

kili bir mücadele yürütmeye ve bu ağları

dımcı olması gerekiyor. Akdeniz'e sınırı

dağıtmaya çağırdı.

olan pek çok ülke var. Aralarında Avrupa ülkeleri de bulunuyor" dedi.

Suriyeliler başı çekiyor

Rentsch denizdeki insanların sorumluluğunun sadece Kuzey Afrika ülkelerine yı-

BMMYK verilerine göre 2018 yılı başın-

kılamayacağının altını çizdi. "Siyasi karar

dan bu yana yaklaşık 60 bin kişi Akdeniz

alma imkanımız yok. Bu kararların

üzerinden Avrupa'ya ulaştı. Bu rakam

Kuzey Afrika ülkeleri de dahil edilerek

geçen yıl aynı dönemde kaydedilen raka-

Avrupa tarafından alınması gerekiyor"

mın yaklaşık yarısına tekabül ediyor.

diyen Rentsch, Akdeniz'deki kurtarma

İspanya 23 bin 500 sığınmacıyla, Avru-

çalışmalarının en büyük öncelik olarak

pa'ya ulaşmak isteyenlerin başlıca hedefi

görülmesi çağrısında bulundu.


13

AVRUPA

10 AÄ&#x;ustos 2018 Cuma

Reklamlar


14

AVRUPA

Haberler

10 Ağustos 2018 Cuma

İngiltere Savunma Bakanı Willamson'dan

'Brexit' açıklaması

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, ül-

nusundaki eleştirilerine üstü kapalı olarak yanıt

kesinin Avrupa Birliği'den (AB) çıkmasına ilişkin,

verdi.

"Bazı noktalarda AB vizyonumuzu sınırlıyordu ve

İngiltere'nin Bahreyn'den Hint Okyanusu'ndaki

ufka bakmamızdan bizi alıkoyuyordu, şimdi daha

İngiliz adalarına, Kıbrıs'a ve Estonya'ya kadar bir-

ileri gitmeye ve yüksekleri hedefleme konusunda

çok ülke ve bölgede askeri bulunduğunu hatırlatan

artık serbestiz." dedi.

Williamson, "Dünyada ortaya çıkabilecek herhangi

Washington merkezli Atlantik Konseyi'nde konu-

bir duruma derhal müdahale etmeye hazırız."

şan Williamson, "Brexit" olarak bilinen İngiltere'nin

dedi.

İngiltere Ticaret Bakanı Fox, AB'yi Brexit sürecini zorlaştırmakla suçluyor

İ

ngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox,

Sunday Times gazetesine konuştu.

Fox, İngiltere'nin Avrupa Birli-

AB'den ayrılma sürecinin, ülkesine dünyadaki ko-

ği'nden, gelecekteki ilişkiler konu-

numunu tekrar tanımlama şansı verdiğini dile ge-

Williamson, "Hazır olmak sadece bir şeydir. Birle-

tirdi.

şik Krallık aynı zamanda bu konuda isteklidir de.

Trump, başkanlık yarışı sırasında NATO'yu köhne

sunda bir anlaşmaya varmadan ayrılması

Adım atmaya, başka önlemler sonuçsuz kaldı-

bir ittifak olarak nitelendirmişti.

olasılığının yüzde 40'a yüzde 60 olduğunu

Brexit süreci küresel siyasette "Britanya dönemi-

ğında askeri güç kullanmaya, başkalarının yapa-

nin" tekrar başlamasına vesile olacağını ileri süren

madığı veya gidemediği bölgelerde operasyon

Williamson, "Bazı noktalarda AB, vizyonumuzu

yapmaya isteklidir." ifadesini kullandı.

sınırlıyordu ve ufka bakmamızdan bizi alıkoyuyordu, şimdi daha ileri gitmeye ve yüksekleri he-

İngiliz Bakan, aynı zamanda ülkesinin İkinci

defleme konusunda artık serbestiz." diye konuştu.

Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD'nin en büyük savunma teknolojileri tedarikçisi olduğunu hatırlattı.

Brexit sürecinin Avrupa'da savunma konusunda bazı endişelere yol açtığına ilişkin bir soruya yanıt

söyledi. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra da NATO ülkelerini, savunma harcamalarını gayrisafi milli

Fox, AB Başmüzakerecisi Michel Barni-

hasılalarının yüzde 2 oranına çıkarmadıkları için

er'in, İngiltere Chequers tarafından sunu-

eleştirmişti.

lan teklifi, "biz bunu daha önce hiç yapmadık" şeklinde basitce reddettiğini

Trump, ayrıca üye ülkelerin taahhütlerini yerine

NATO vurgusu

söylemişti.

Fox, "AB Komisyonu'nun inatçılığı, uzlaş-

Diğer taraftan, Savunma Bakanı Mattis, taahhü-

itiyor. Sabit kurallarla belirlenen yaklaşı-

veren Willamson, ülkesinin AB'den ayrılmasının Avrupa'nın güvenliğini etkilemeyeceğini söyledi.

- ABD yönetimine üstü kapalı eleştiri

söyledi.

getirmediği takdirde Avrupa'yı korumayacağını mazlığı bizi anlaşma olmamasına doğru ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'yu önemsememesine üstü kapalı olarak yanıt veren Willi-

dünü yerine getirmesine rağmen İngiliz mevkida-

mını sürdürmeyi, halkın ekonomik çıkar-

amson, "NATO'dan sadece Avrupa ülkeleri

şına bir mektup yollayarak İngiltere'nin daha çok

ları önüne koyup koymamanın kararını

faydalanmıyor. Beşinci madde, ilk kez 11 Eylül sal-

savunma harcaması yapması gerektiğini ifade et-

AB verecek" diye konuştu.

dırısı sonrasında oylandı. Gördüğümüz kıyımdan

mişti.

Brexit süreci

Ülkesinin savunma ve askeri güç bakımından

sonra Büyük Britanya ve diğer NATO ülkeleri

dünyanın en güçlü ülkeleri arasındaki yerini koru-

sizin yanınızda durdular." diye konuştu.

Matris üstü kapalı olarak bu uyarısının yerine ge-

kemi asla ama asla azımsamayın." diyerek ABD

Williamson gün içinde ABD Savunma Bakanı Jim

Fransa ile işbirliğini genişleteceği tehdidinde bu-

dumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla

yönetiminin Londra'nın savunma harcamaları ko-

Mattis ile bir araya gelecek.

lunmuştu.

AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart

duğuna vurgu yapan İngiliz bakan, "Lütfen, ül-

tirilmemesi durumunda ABD'nin İngiltere yerine

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referan-

2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı. Haziran 2017'de başlayan müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve dönemin İngiltere

Brexit

Bakanı

David

Davis

başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti. Taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kayanaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ve vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı. Tarafların gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliği ile İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra dair müzakereleri ise devam ediyor.


15

AVRUPA

10 AÄ&#x;ustos 2018 Cuma

Reklamlar


16

AVRUPA

Haberler

10 Ağustos 2018 Cuma

İngiltere'de ender rastlanan hava olayı gerçekleşti İngiltere'de ortaya çıkan sis duvarının görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı... İngiltere'de ortaya çıkan sis duvarının görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. İngiltere'nin

güneybatısında

İngiltere’de aşırı sağcılar, 'sosyalist kitabevi' Bookmarks'a saldırdı

bulunan

Cornwall kentinde gerçekleşen hava olayının, yol üzerinden geçenler tarafından fark edildi. Görüntülerde büyük bir sis duvarının

İngiltere’nin sol düşünceye yakın yayınlar

oluştuğu görülürken ve bu hava olayına

satmasıyla tanınan en büyük kitabevlerin-

ender rastlanıldığı ifade edildi.

den Bookmarks, Londra’daki dükkanının maskeler takan aşırı sağcılar tarafından sal-

Metoroloji uzmanı Craig Snell, sis duvarı-

dırıya uğradığını, kitap ve dergilerin yırtıl-

nın genellikle ilkbahar aylarında ortaya

dığını açıkladı.

çıktığını ifade etti. Sis duvarının, soğuk deniz havası ve sıcak havanın karışımı so-

Facebook ve Twitter hesabından açıklama

nucu gerçekleştiği belirtildi.

yapan Bookmarks, cumartesi akşamı Lon-

Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın kimdir? Usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın,

öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Mar-

yer aldığı projeler ve açıklamalarıyla zaman zaman

mara Üniversitesi Enformatik bölümününden

gündeme geliyor. 2018 yapımı Börü dizisinde

mezun oldu. Yüksek lisans için gittiği Londra'da

dra’nın merkezindeki Bloomsbury Caddesi’ndeki dükkanın kapandığı saatlerde 10’u aşkın saldırganın dükkana girdiğini söyledi. Saldırıda yaralanan olmadığı duyuruldu.

‘AŞIRI SAĞIN ÖZ GÜVENİ ARTIYOR’

Kemal Boratav karakterine hayat veren Murat Ar-

eğitiminin ardından burada bir şirket kurarak Lon-

kın’ın hayatı basına yansıyan haberler nedeniyle

dra'da yaşamaya başladı. 2011 yılında İstanbul'a

The Guardian’a konuşan Stand up to Ra-

merak konusu oluyor. Peki, Murat Arkın kimdir?

geldiği sırada bir ajans aracılığıyla Pis Yedili dizi-

cism(Irkçılığa karşı ayağa kalk) grubundan

Türk sinemasının yaşayan efsanesi Cüneyt Arkın'ın

sinde oyunculuk yapmaya başladı. 2012 yılında Fox

Michael Bradley, “Neyse ki bu kez kimseye

oğlu Murat Arkın, 4 Mayıs 1975 tarihinde dünyaya

TV'de yayınlan Harem isimli komedi dizisinde

bir şey olmadı ancak bu aşırı sağın Lon-

geldi. Çocukluk yıllarında babasının oynadığı 1979

"Kare Murat" karakterini canlandırdı. Ayrıca 2014

dra’nın merkezindeki bir kitapçıya saldıra-

yapımı Vatandaş Rıza ve 1981 yapımı Önce Hayal-

yılında Panzehir isimli filmde Kara Cemal'in gen-

cak kadar kendine güvendiğini ortaya

ler Ölür filmlerinde] çocuk karakterleri canlandıra-

çliğini canlandırmıştır. 2016 Kasım'da vizyona giren

rak oyunculukla tanışan Murat Arkın, ilk ve orta

Dağ II filminde "Arif" karakterini canlandırdı.

Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın Yüksek lisans için gittiği Londra'da eğitiminin ardından burada bir şirket kurarak Londra'da yaşamaya başladı.

koyan tehditkar bir gelişmedir” dedi. Saldırganlardan bazılarının Donald Trump maskesi taktığı ve “İngiliz Bolşvik Kültü” pankartı taşıdığı belirtildi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ EYLEMİ YAPIP KİTAPÇIYA SALDIRDILAR Londra’da dün aşırı sağcılar, Infowars internet sitesine yönelik sansür gerekçesiyle aynı pankartlarla eylem yapmıştı. Eylemde ayrıca Trump’ın seçim sloganını Britanya’ya uygulayarak “Britanya’yı yeniden büyük yap” yazılı pankartlar da taşınmıştı. Bradley, ifade özgürlüğü iddiasıyla eylem yapan aşırı sağcıların bir kitapçıya saldırmasının gerçek niyetlerini ortaya koyduğunu da söyledi. Bookmarks’ın açıklamasında “Buna bir daha izin vermeyeceğiz. Bir daha asla” denildi. 'Sosyalist kitabevi' sloganını kullanan Bookmarks, aynı zamanda İngiliz İşçi Sendikaları Kongresi’nin (TUC) resmi kitapçısı. Saldırı sonrası çok sayıda kişi sosyal medyadan Bookmarks'a dayanışma duygularını iletti.


17

AVRUPA

10 AÄ&#x;ustos 2018 Cuma

Reklamlar


18

AVRUPA

Haberler

10 Ağustos 2018 Cuma

İngiltere’nin en iyi avukatları arasında:

İBRAHİM AYTAÇ İngiltere’nin en iyi avukatları arasında olarak Londralı toplumumuzu gururlandıran Avukat İbrahim Aytaç ile özel görüştük. Aytaç’a merak edilenleri sorduk. İşte Elbistanlı İngiltere’nin en iyi avukatı…. Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Ankara anlaşmalılar grubu olarak bir topluluk £100,000 toplayıp yüksek mah-

İngiltere’nin en iyi avukatları arasında

kemeye gitmeyi planlıyor.

olarak Londralı toplumumuzu gururlan-

Yaşanan bu ani sürecin iptalini isteyecek-

dıran Avukat İbrahim Aytaç ile özel gör-

ler. Ben bu davanın kazanılmasının çok

üştük. Aytaç’a merak edilenleri sorduk.

mümkün olmadığını düşünüyorum.

İşte Elbistanlı İngiltere’nin en iyi avu-

laşmaya gitmeyecektir.

Home Office geri adım atmayacaktır, uzkatı….

• İngiltere’nin en iyi avukatları arasında olmak için neler gerekli ? İngiltere’nin en iyi avukatları arasında olarak Londralı toplumumuzu gururlandıran Avukat İbrahim Aytaç Elbistan’dan Londra’ya gelmiş

• Son yıllarda Londra’ya yerleşen Türkleri nasıl değerlendiyorsunuz? İbrahim Aytaç . – Son yıllarda buraya

İbrahim Aytaç – Öncelikle birilerinin sizi

gelen Ankara Anlaşmalıları veya ticaret

ataması ve baro için referans göstermesi

yapmaya gelenleri daha kaliteli ve daha

gerek. Biz son 3 yıl içinde çok ciddi dava-

deneyimli buluyorum.

lar aldık. Özellikle Aktürk davası büyük ses ge-

İngiltere’ye ciddi yatırımlar yapan bir Türk kitlesi var.

tirdi. Bu ve buna benzer işler baro için ciddi referans oldu ve listeye aldılar. Tabii bunların dışında sizin profilinize, kişiliğinize de bakıp karar veriyorlar.

• Türk Avukatlar hep kendimizce hor görülür, İngiliz avukatlar daha iyi işini yapar diye! Bu görüşü nasıl yıktınız?

• Bu haftaki manşetimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? “son 5 yılda 85 bin Türk Londra’dan ev aldı” İbrahim Aytaç . – Aslında o sayı daha fazla olabilirdi. Brexit’den dolayı emlak piyasası son iki yıldır ciddi sorun yaşıyor.

İbrahim Aytaç – Evet genelde bu kanı insanlarımızda maalesef var. Benim için şu

• Nerelisiniz, evli misiniz, çocuk var mı?

çok önemlidir; eğer biri beni aradıysa ben de ona aynı gün geri dönüş yaparım.

İbrahim Aytaç . – Ben Elbistanlıyım.

Güven duygusunu karşı tarafa geçirmek

Evliyim, iki çocuğum var.

çok zordur. Sizin güvenilir ve dürüst olduğunuzu anladıkları an her şey yolunda gidecektir. Maalesef bazı meslaktaşlarımız bazı hatalı işler yaptılar ve bu da toplumumuz üzerinde “güvensizlik” etkisi

• Son olarak; sinema, opera, bale , tiyatro gibi sanatsal alanlarda zengin bir şehirde yaşıyoruz. En son gittiğiniz bir aktivite var mıdır?

yarattı. İbrahim Aytaç . – Bildiğiniz üzere biz

• Ankara Anlaşması konusunda ne düşünüyorsunuz?

avukatlar çok yoğun tempoda çalışıyo-

İbrahim Aytaç .- Beklenen değişiklikler

ları bile evden çalışmak zorunda kalabi-

ruz. Akşam eve gittiğimizde ya da hafta son-

oldu diyebilirim.

liyoruz. Açıkcası zamanım oldukça

1 yıl daha uzatılması, para ve İngilizce sı-

çocuklarımla ailemle vakit geçirmeyi ter-

navın uygulamaya girmesi olağan bir

cih ediyorum. Sanatsal aktivitelere katıl-

durum oldu.

mayı sürekli planlıyorum ama işler şu

İnsanların panik yapmaması gerekiyor.

aralar hiç izin vermiyor.


19

AVRUPA

Kıbrıs Haberleri

10 Ağustos 2018 Cuma

İngiliz vatandaşın külleri Bodrum'da Dünyaya

rezil oldular!

denize döküldü Yaşadığı evde 3 yıl önce kalp krizi geçiren Reed, hayatını kaybetti. Reed'in

İngiltere Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-

bedeni, İngiltere'de

35 uçağı, Atlas Okyanusu üzerinde

yakıldı ve vasiyeti üzerine

yapılan yakıt ikmalini gerçek-

külleri oğulları Tony ve

İLÇEYİ ÇOK SEVİYORDU

Vincent Reed ile yakınları getirildi.

Douglas Reed'in oğlu Vincent Reed,

uçağı, Atlas Okyanusu üzerinde yakıt ikmali

babasının ilçeyi çok sevdiğini ve bu

yaparken başarısızlığa uğradı.

nedenle vasiyeti üzerine küllerini

69 yaşındaki İngiliz vatandaşı Douglas

buraya döktüklerini belirtti.

Reed 15 yıl Bodrum'da yaşadı. Adeta ilçeye

İnternete yansıyan görüntülere göre, F-35 ilk denemesinde A330 Voyager uçağı tarafın-

aşık olan Reed'in vasiyeti üzerine, oğlulları

gilte-

Reed'in ailesi ve arkadaşları daha sonra

re'de yakıldı ve vasiyeti üzerine

Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde eski

zarar görmemesi için uçağı kenara çekti,

günlerini yad ederek yemek yedi.

ikinci denemede ise ikmal yapılabildi.

külleri oğulları Tony ve Vincent Reed ile

KÜLLERİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

yakıt hortumunu tutturamadı. İngiltere Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-35

tarafından Bodrum'a

küllerini denize bıraktı.

leştirmekte zorlandı. Uçağın pilotu,

dan uzatılan yakıt hortumuna çarptı. Pilot,

yakınları tarafından Bodrum'a getirildi. Bodrum Kumbahçe iskelesinden tekneye

Ülkesinde tanınan ve sevilen biri olduğu

F-35 Lightning uçağına havada yakıt ikmali

Yaşadığı evde 3 yıl önce kalp krizi geçiren

binen oğulları ve yakınları, külleri denize

ifade edilen Douglas Reed'in, Bodrum Briç

yapılması gerekiyor. Aksi takdirde içindeki

Reed, hayatını kaybetti. Reed'in bedeni, İn-

döküp, kırmızı karanfil attı.

Kulübü üyesi olduğu öğrenildi.

yakıt depolarıyla uçağın hareket kabiliyeti yalnızca 900 kilometre ile sınırlı kalıyor.


Her satırı korkunç! 20

AVRUPA

Haberler

10 Ağustos 2018 Cuma

Londra'da kaçırılıp seks işçiliğine zorlanmış

Anna 2011 yılında eğitim amacıyla Romanya'dan İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşın-

"BENİ SATMAK İÇİN KAÇIRDIKLARINI O AN ANLADIM"

mıştı. Garsonluk, temizlikçilik, matematik

Anna hepsinden nefret ediyordu. Temmuz'da yani Anna'nın esaretinin dördüncü

öğretmenliği gibi geçici işler yaparak para kaza-

Anna uçaktan inince koşarak kaçmaya karar-

ayında bir gün at yarışları vardı ve telefonlar hiç

nıyordu. Ama bir Mart günü sokaktan kaçırıldı,

lıydı. Ama indikleri havaalanı bir otobüs termi-

olmadığı kadar çok çalıyordu.

İrlanda'ya götürüldü ve 9 ay boyunca cehen-

nali kadardı ve orada onları yine Romanyalı iki

Birkaç gün sonra polisler eve baskın yapıp tüm

nemi yaşadı. Anna kaçırıldığında evinin çok ya-

adam bekliyordu.

kadınları gözaltına aldı. Genelevi işleten adam-

Wood

Şişman olan adam Anna'ya bakıp gülümsedi ve

lar ve başlarındaki kadın esrarengiz bir şekilde,

emindi. Dört kadın

Green'de evine doğru yürürken kulaklıklarında

"Neyse ki bu seferki güzel" dedi. Anna o an

bilgisayarları ve paraların çoğunu alarak orta-

geceyi bir hücrede geçirdi ve ertesi sabah

Beyoncé'nin I Was Here şarkısı çalıyordu.

neden kaçırıldığını anladı; "O an beni satmak

dan kaybolmuştu. Anna onların polis baskının-

mahkemeye çıkarıldılar.

Evin önüne gelince anahtarı çıkarmak için çan-

için kaçırdıklarını anladım."

dan nasıl haberdar olduklarını anlayamadı.

Avukat, kadınlara kısa bir duruşma olacağını,

kınlarındaydı.

Kuzey

Londra'da

tasını açtı. Tam o sırada biri arkasından yaklaşıp

Onu kirli bir daireye götürdüler. Daire, bahis

Polis dairenin, prezervatiflerin, iç çamaşırlarının

genelev işletmekten suçlu bulunacaklarını, ceza

boynunu sıktı, ağzını kapadı ve koyu kırmızı bir

dükkanlarının yakınındaydı. İçeride perdeler

fotoğraflarını çekti. Anna ve onun gibi orada

alıp birkaç saat sonra serbest bırakılacaklarını

arabaya bindirdi. Arabada iki erkek ve bir kadın

kapalıydı, alkol, sigara ve ter kokuyordu.

zorla tutulan diğer üç kadına kıyafetlerini giy-

söyledi. Avukata göre ortada çok ciddi bir sorun

vardı. Anna'ya vuruyor ve Rumence bağırarak

Evdeki erkekler sigara içerek bilgisayar ekranla-

melerini söylediler. Anna hiç kıyafetleri olmadı-

yoktu. At yarışları sürerken seks işçilerinin ve

tehditler savuruyorlardı. Kadın Anna'nın çanta-

rına bakıyordu. Masanın üstünde 10'dan fazla

ğını ve burada zorla, kendi iradeleri dışında

bazen de onları pazarlayanların gözaltına alınıp

sını ve gözlüklerini aldı. Söylediklerini yap-

telefon vardı. Telefonlar sürekli çalıyor ya da tit-

tutulduklarını açıkladı. "Hiçbir kıyafetimiz, kim-

serbest bırakılması normaldi. Mahkeme salo-

mazsa

Anna'nın

Romanya'daki

ailesini

öldürmekle tehdit ettiler.

Anna o anları şöyle anlatıyor:

riyordu. Neredeyse çıplak olan kızlar odalar ara-

liğimiz olmadığını görmek kolaydı. Polislere

nundan çıktıklarında Anna koşup kaçmayı dü-

sında gidip geliyordu.

bunu söyledim ama dinlemediler."

şündü. Gidecek bir yeri ve parası olmadığını

Kırmızı bir sabahlık giymiş bir kadın Anna'ya

Ama yine de Anna gözaltına alındığına sevini-

biliyordu. Zaten kaçmaya fırsatı da olmadı - onu

yaklaşıp üstündeki kıyafetleri yırttı. Anna'nın

yordu. Polisin eninde sonunda onların insan ka-

kaçıran adamlar mahkeme salonu dışında ara-

kabus dolu günleri o an başladı.

çakçılığı kurbanı olduklarını anlayacağından

banın kapıları açık şekilde bekliyordu.

"Neler olduğunu, nereye götürüldüğümü anla-

Duvara asılmış kırmızı, saten bir kumaşın

yamadım. Organlarımı mı çalacaklardı, tecavüz

önünde, üzerinde sadece iç çamaşırlarıyla fotoğ-

mü edeceklerdi, beni öldürecekler miydi? Ak-

rafları çekildi. Anna bu fotoğraflarla internette

lıma her türlü olasılık geliyordu." Çantasını alan

pazarlanacaktı. Ona birçok farklı, sahte kimlikler

kadın Anna'nın cüzdanını, telefonunu karıştır-

yaratıldı - adı Natalia, Lara, Rachel ya da Ruby

maya başladı. Pasaportu da çantasının içindeydi

oldu. 18, 19 ve 20 yaşında Litvanyalı, Polonyalı

- Anna odasına hırsız girdikten sonra pasapor-

ve bazen de Macardı. Sonrasında binlerce er-

tunu hep yanında taşımaya başlamıştı. Anna

kekle seks yapmaya zorlandı. Aylarca gün ışığı

arabadan kaçmaya çalışmanın beyhude bir çaba

görmedi. Sadece müşteri olmadığı zamanlarda

olacağını anlamıştı. Onu havaalanına götürdü-

uyumasına izin veriliyordu ama sürekli müşteri

ler. Yanında adamlardan sadece biri vardı. Anna

geliyordu. Günde 20 erkekle birlikte olmak zo-

kaçmak için tek fırsatının o an olabileceğini dü-

runda kaldığı oluyordu. Bazen ona yemek bile

şündü. Havaalanı çalışanlarından yardım iste-

vermiyorlardı, bazense ince bir dilim ekmek ya

yebilir miydi? "Tehdit altında olduğunuzda

da başka birinden arta kalan yemeklerini yi-

çığlık atmaya da korkuyorsunuz. Tüm kimlik

yordu. Açlık, uykusuzluk ve sürekli olarak istis-

bilgilerimi almışlardı. Annemin nerede yaşadı-

mar edilmekten çok hızlı şekilde çok kilo

ğını, hakkımdaki her şeyi biliyorlardı."

kaybetti. Beyni düzgün çalışamıyordu. "Müşteriler burada zorla tutulduğumuzu biliyor

Anna o an bu riski alamadı.

ama umursamıyordu" Müşteriler yarım saat için 60-80 euro, bir saat için

Kontuarda beklerken Anna ağlıyordu ve suratı

160-200 euro ödüyorlardı. Bu paralar Anna'ya

kıpkırmızıydı ama görevli Anna'nın ne halde ol-

verilmiyordu. Bazıları Anna'ya o kadar sert dav-

duğunu fark etmedi ve onlara biniş kartlarını

ranıyordu ki Anna kan kaybediyor, bazen

verdi. Adam dikkat çekmemek için Anna ile

ayakta durmakta bile güçlük çekiyordu. O

sevgililermiş gibi davranıyordu. Güvenlikten

kadar çok acı çekiyordu ki Anna birçok kez öle-

hızlıca geçerek uçağa bindiler ve en arka koltuk-

ceğini sandı. Anna müşterilerin, kadınların

lara oturdular. Adam hareket eder, çığlık atar ya

kendi rızaları dışında bu genelevde tutuldu-

da ağlarsa onu öldüreceğini söyledi.

ğunu bildiklerini söylüyor; "Burada zorla tutul-

Anna uçak kaptanının anonsundan İrlanda'ya,

duğumuzu biliyorlardı. Bunu biliyor ama

daha önce adını hiç duymadığı bir havaalanına

umursamıyorlardı." Orada zorla çalıştırıldığı

gittiklerini anladı. Uçaktan inerken Anna'nın

Anna'nın vücudundaki morluklardan bile anla-

yüzü ağlamaktan şişmişti ama hostesler de aynı

şılabilirdi. Biri geçmeden başka bir morluk beli-

bilet bankosundaki görevli gibi, durumda bir

riyordu. Müşteriler bu morlukları görüyor ama

gariplik olduğunu fark etmedi.

rahatsız olmuyorlardı.


21

AVRUPA

10 AÄ&#x;ustos 2018 Cuma

Reklamlar


22

AVRUPA

2007 yılından beri tek sanatçı gibi çalışan İspanyol ikili Juan Antonio Sanchez ve Alvaro Hernandez (PichiAvo) Perşembe günü açacakları sergi için Londra'ya geldiler. New

York'dan

sanatçılar,Keith

Haberler

10 Ağustos 2018 Cuma

henüz

dönen

Haring,Shepard

Fairey,Retna gibi sanatçıların boyadığı ünlü

PichiAvo Londrada!

Sokak Sanatı

Eser Nisan Yağmur

Houston Bowery duvarını boyayan son sanatçılar olarak Amerika medyasının günde-

Yunan

mindeydi bu aralar.

Poseidon,Ares,Hermes, Hephaestus,Aphro-

Önceki yazılarımda yeri geldikçe sözetmiş-

dite,Athena, Apollo ve Artemis ayrı ayrı

tim eserlerinden.Özellikle Bristol Manches-

İkili ayaklarının tozuyla geçtiğimiz hafta-

kanvaslarda grafiti ile buluşacak.

ter ve Miami duvarlarından..

sonu bir eser yaptılar Wardour Street'de.

Bunun için sergilerinin adını "In Gods We

Malum sokak sanatçıları arasında gelenektir

Trust" koymuşlar.

tanrıları

Zeus,Hera,

Geçtiğimiz yılı oldukça yoğun geçiren Pic-

sergi öncesi galeri yakınlarında bir duvar boyamak.

katılıp,Londra'da bir kaç duvar boyadılar.

hiAvo, En sevdiğim sanatçıların başında gelen bu

Portekiz,Amerika,Norveç,Yunanistan ve İn-

ikilinin sergi hazırlıklarını yakından takip

giltere'de bir çok duvarı boyadı ama Miami

Stilleri olan,Yunan mitolojisi ve grafitinin

ediyorum.

Dolphins Stadyumu en çok ses getiren işleri

harlanması ile oluşturdukları eserleri bu

Sokak sanatına yeni bir soluk getiren sanat-

oldu sanırım.Bir de New York'daki Bowery

sefer kanvaslarda izleyeceğiz.

çılar,Soho'da yer alan "Unit London" da açı-

duvarı...

lacak sergi için yaklaşık bir haftadır yoğun

New York belediyesi sanat konseyinin özel

bir biçimde çalışıyor.

daveti ile boyanabilen bu duvarın Ameri-

15 büyük boyutlu kanvas eserin yanında

ka'nın modern sanat tarihi içinde oldukça

kendi yaptıkları heykel ve illüstrasyonlara

önemli bir yeri var.Bu yüzden PichiAvo için

da yer verecekler sergilerinde.

büyük gurur olmalı duvarı boyayan son sa-

Galerinin duvarlarını da boyayan ikili izle-

natçılar olmak!

yicilere süprizi bol bir açılış planlıyorlar.

Sergi açılışından hemen sonra İngiltere'den ayrılacak olan sanatçılar,Londra duvarla-

Sergiye dönecek olursak;

rına da yeni izler bırakır umarım.Bu yağ-

Bir çok İngiliz sanatsever ikilinin eserlerini

10 Ağustos'da yapılacak özel açılışın ardın-

murlu gri günlerde onların renklerine

yakından tanıyor aslında.Geçtiğimiz yıl

dan 24 Eylül'e kadar izleyebilirsiniz eserleri.

ihtiyacımız var!

Bristol "Upfest" in baş konuğuydu sanatçı-

Galeri Unit London,Soho'da Wardour Stre-

lar.Sonra

et'de.

Manchester'daki

festivale

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!

Dua Lipa, Serik’te konser verecek

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, 'Regnum Live in Concert' kapsamında Türkiye'deki ilk konserini Serik ilçesindeki Regnum Carya Otel'de verecek. 'Regnum Live in Concert' kapsamında bir-

lera ve Nelly Furtado şarkılarını Youtube

birinden ünlü dünya starlarına ev sahipliği

üzerinde cover'layıp yayınlayarak müzik

yapan Regnum Carya, 14 Ağustos'ta Dua

kariyerine başladı.

Lipa'yı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi fina-

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa,

linde sergilediği sahne şovuyla dikkat çeken

Spotify'da 8 milyon tekil ve 1,5 milyon

ve müzik listelerinde en üst sıraya çıkan

albüm satışına ulaşarak 2017'nin en ünlü İn-

Dua Lipa, Türkiye'deki ilk konserini Belek

giliz kadın sanatçısı oldu.

Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de verecek. Henüz sadece 23 yaşında

Adele'den bu yana İngiltere'nin bir numa-

olmasına rağmen, müzik listelerinin üst sı-

raya yükselen ilk solo kadın sanatçısı olan

ralarına adını yazdırmayı başaran Dua Lipa,

şarkıcının klipleri, Youtube'da 1 milyar kez

14 Ağustos'ta Regnum Carya'da sahneye çı-

görüntülendi. 'New Rules' ve son single'ı

kacak.

'IDGAF' ile listeleri altüst eden sanatçı, aynı

Bir rock müzisyeninin kızı olarak dünyaya

BRIT ödüllerinde en çok aday gösterilen sa-

gelen Dua Lipa, 14 yaşında Christina Agui-

natçı unvanını da kazandı.

zamanda 5 kategorideki adaylığı ile bu yılki


23

AVRUPA

Haberler

10 Ağustos 2018 Cuma

İhtişamlı sarayları, labirent sokakları, gondolları ile dünyanın en romantik ve güzel şehirlerinden Venedik’te tatildesiniz. Şehrin en gözde meydanında yorulduk bir espresso içip dinlenelim hemde biraz klasik müzik dinleyelim diyerek oturduğunuz kafede iki kahve ve iki şişe suya 43 Euro hesap gelirse ne hissedersiniz? Olsun canımız sağ olsun her gün mu Vene-

GEZİ REHBERİ AH LAVENA !

Arzu Sheridan arzusheridan@avrupagazete.com

dik’e geliyoruz kahve kaliteli müzik şahaneydi mi dersiniz yoksa kazıklandığınızı

raların vergilerin vs yük-

“Müşterilerimiz neden şaşırı-

düşünüp nasıl böyle bir hataya düştüm

sekliğindendir diye dü-

yor anlamıyorum menüde fi-

deyip kızarmasınız

şünüyorum

yatlar açıkça yazıyor. Kafenin

Aslında bu biraz fazla pahalı görünen hesap

Ben Venedik'te 4 kez bu-

içinde kahveni içersen 1.25

kahvenin çok kaliteli yada suyun en güzel

lundum. 2 si doğum

Euro ama eğer müzik dinleye-

dağlardan coşarak gelmesinden değil. San

günüm biri karnaval

rek ve Bell kulesine bakarak

Marco gibi dünyaca ünlü bir meydanda ki-

öteki ise aile tatiliydi.

kahve içmek isterseniz fiyatları-

İlkinde grant üzerine

mız budur” demiş

Merhabalar, Yaz mevsiminin son ayı olan Ağustos’un ortasına doğru ilerliyoruz. Bu yıl çok güzel unutulmaz ve inanılmaz bir yaz yaşıyoruz. İsterseniz bakalım bu hafta Londra’da neler olup bitiyor. BUCKINGHAM PALACE SUMMER OPENING - BUCKINGHAM SARAYI TURU

yaşayan hukuk fakül-

Türk lirası ile tatile giden okurla-

tesi

rım için iki kahve iki su 264 TL

öğrencisiydim.

Uçakta tanıştığım benim gibi solo seyahat

biraz fazla olabilir ama 43 Euro

eden çok tatlı Japon bir kadın turistle bahset-

öyle bir atmosfer için çokta pahalı değil gibi

tiğim kafeye gittik. Menüdeki fiyatları gö-

geliyor bana

rünce kalkıp yakınında ki daha uygun,

Muhteşem San Marco meydanının en güzel

cebimize uygun başka bir mekana geçtik.

kafesi, klasik müzik eşliğinde tiramisu yer-

Ondan sonraki ziyaretlerimde orda kahve

ken yada şeftali suyu ve Prosecco karışımı

içip tatlı yiyebilecek kadar şanslıydım

Bellini kokteylinin verdiği mutluluk her

Bir çok gazete gibi Avrupa Gazetesinde

penny’e kuruş’a sent’e değer.

çıkan bir haberde ; 62 yaşındaki turistin şika-

Kahve bahane Venedik şahane diyelim ve

yeti sonunda gündeme gelen olayda Lavena

menüde ki fiyatları önce inceleyelim ki tatsız

adlı kafenin fiyatlarını bir çok kişi soyguncu-

bir sürprizle karşılaşmayalım.

luk olarak değerlendirirken kafenin menajeri

Haftaya görüşmek üzere

LONDRAYI YAŞAMAK SARAY’A ZİYARET

İLKGÜL KARACA ilkgulkaraca@avrupagazete.com

Her yaz Londra’nın en ünlü evi olan kraliçenin evi “Buckingham Palace” turistler için belli tarihlerde

olmadığı tarihlerde açılıyor Saray.

bilgiyi alttaki linkte bulabilirsiniz.

kapılarını açıyor.

Sadece 10 hafta süresince ziyaret edebileceğiniz sa-

http://gbbf.org.uk

Tabi ki bütün odalarının kapılarını değil. 775 odası

rayda Kraliyet tahtının bulunduğu odayı, balo

olan Saray’ın sadece 19 tanesi halka ve turistlere

odasını, Kraliçenin konuklarını ağırladığı, resepsi-

sergilenmek için açılıyor.

yon düzenlediği bölümleri ziyaret edebilirsiniz.

SEA CREATURES - DENİZ YARATIKLARI

Kraliyet ailesinden birileri ile karşılaşmayı umu-

Ayrıntılı bilgiler için alttaki web sayfasını ziyaret

Deniz yaratıklarının anatomisini hiç merak ettiniz

yorsanız şimdiden söyleyeyim pek kimseyi görme

edebilirsiniz.

mi? Ettiyseniz ve bu konuya meraklı iseniz bu sergi tam size göre.

şansınız olmayacak. Özellikle Kraliçenin sarayda https://www.royalcollection.org.uk/visit/thestate-rooms-buckingham-palace

Alman Doktor Gunther Von Hagens’in ünlü ve bir o kadar da etkileyici “Body World’s” sergisinde

GREAT BRITISH BEER FESTIVAL BRİTANYA BİRA FESTİVALİ

insan vücudu üzerinde kullandığı teknik bu sergide deniz yaratıkları üzerinde kullanılmış.

Geçen haftaki bira festivalini kaçırdıysanız üzül-

50’nin üzerinde deniz hayvanının vücut yapıları-

meyin. Bu hafta bir başka bira festivali var.

nın, iç organlarının hatta yumurtalarının sergilen-

West Kensington'da Olympia'da düzenlenen bu

diği sergi Avrupa’da ilk kez Londra’da RHS

festivalde 900 civarında ale, cider ve ulusal ve ulus-

Lawrence Hall’da sergileniyor.

lararası bira çeşitleri ile tanışabilirsiniz. Britanya'nın en ünlü bira üreticileri özel kurulan

Serginin ayrıntıları için alttaki linki tıklamanız ye-

barlarında biralarını 11 Ağustos’a kadar ziyaretçi-

terli.

lerine sunacaklar.

http://www.seacreaturestour.com/

Geleneksel pub oyunları ve canlı müziğin de bu-

Güzel ve mutlu bir hafta diliyorum. Haftaya gö-

lunacağı festival'e gitmeyi düşünürseniz ayrıntılı

rüşmek üzere, hoşçakalın.


24

AVRUPA

Döviz Piyasalar›

Ekonomi

10 Ağustos 2018 Cuma

6,1538

£

6,8298

$

5,2917

Çeyrek

334,93

Altın

Yarım

669,86

Altın

1.335,62

Tam

Cumhuriyet 1.370,00

Altın

Altını

Financial Times: TL Türkiye Financial Times'ın Şirketler ve Piyasalar

şındaki Erdoğan 2003'te Başbakan oldu ve

ekinde Türkiye ekonomisinin durumu

2014'ten bu yana da Cumhurbaşkanı.

Bu yıl endişeye yol açan neydi?

dan faaliyet gösterdiklerini söylese de,

geçen ayki faiz oranlarını sabit tutma ka-

analiz ediliyor ve 'yükselen enflasyonu

Muhafazakâr, iş dünyası yanlısı politika-

Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri

rarı, birçok yatırımcı için bu iddianın içini

kontrol altına alma konusundaki siyasi

ları ülkenin ekonomik krizden çıkışına

önemli bir dönüm noktasıydı.

boşaltan bir adımdı. Rennaissance Capi-

irade eksikliğinin kaygıları artırdığı' vur-

yardımcı oldu.

Halkın desteğini kazanma amacıyla yapı-

tal'ın Baş Ekonomisti Charlie Robertson

gusu yapılıyor.

Uluslararası Para Fonu IMF'ye göre 2008

lan harcamalar, AKP'nin mali disiplin şöh-

"TL ucuz, çünkü tüm güven kayboldu"

"Yatırımcılar Erdoğan'ı cezalandırırken,

ve 2009'daki küresel mali kriz dışında Er-

retine zarar verdi. Ancak yatırımcılar en

diyor.

Lira Türkiye'deki krizin keskin ucunda"

doğan iktidarında ekonomi ortalama

çok, Mayıs'ta Erdoğan'ın Londra'da iş dün-

başlıklı yazıda TL'nin pazartesi günü

yüzde 7 büyüdü. Bu büyüme, doğrudan

yasına yaptığı bir konuşmada yine faiz

yüzde 6 değer kaybettiği ve Merkez Ban-

yabancı yatırım için bir cazibe noktası

oranlarında artışı hedef almasıyla kaygılandı.

TL'deki değer kaybı ne gibi sonuçlar doğurabilir?

kası'nın değer kaybını durdurmayı başara-

oldu. Dünya Bankası'na göre Erdoğan'ın

madığı belirtiliyor.

yükselişinden önceki dönemde yılda on-

Gazete beş soru ve yanıtla Türk ekonomi-

larca ya da yüzlerce milyon dolarlarla

Haziran'da yeniden seçilen Cumhurbaş-

borçlu

sindeki durumun fotoğrafını çekmeye ça-

ifade edilen doğrudan yabancı yatırım,

kanı, Merkez Bankası başkanını atama yet-

borçlarını çevirmelerini zor-

2007'de 22 milyar dolara çıktı ve 2017'den

kisini üzerine aldı.

laştırdı. HSBC'ye göre ülkenin

Damadı Berat Albayrak'ı Hazine ve Maliye

2019'a dek 70 milyar dolar civa-

lışıyor. Soru ve yanıtlar şöyle;

Dolar ve Euro cinsinden

yana yıllık ortalama 13 milyar dolar oldu.

şirketlerinin

bankaları ve şirketleri Mayıs

bu yana yavaşlasa da göreve gelişinden bu

Türkiye'nin kaderi neden böyle tersine döndü?

Türk

Ancak giderek artan otoriter liderliği para

Bakanlığı'na getirmesi, ekonomide deneti-

rında borç ödemesi yapmak zorunda.

politikasını aksattı ve Merkez Bankası

mini artırması olarak yorumlandı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's

2002'de iktidara gelen Adalet ve Kalkınma

yüzde 16'lara ulaşan enflasyonu kontrol al-

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya,

zorluk yaşayan şirketlerin ödeme yapma

Partisi'nden öncesine bakmak zor. 64 ya-

tına almakta zorlanıyor.

Temmuz sonunda siyasi müdahale olma-

kabiliyetinin azalabileceği ve bankalara batık kredi yükü getirebileceği uyarısında bulundu. Bu yıl Borsa İstanbul'un Bankalar Endeksi'nde yüzde 33'lük düşüş olurken, Türk borsasının kendisindeki değer kaybı yüzde 18'di. Merkezi Kayıt Kuruluşu'na göre Türk hisse senetlerinin net alıcısı yabancı yatırımcılar olurken, bu yılın ilk çeyreğinde borsada işlem gören şirketlerden 771 milyon dolar çektiler.


25

AVRUPA

Ekonomi

10 Ağustos 2018 Cuma Tahvil

Dolar 95,098 Endeksi

22,420

Bitcoin

1,161

EUR/USD

6.279 $

Bitcoin

581 $

Ethereum

383 $

Bist 100

96.973

Cash

e'deki krizin keskin ucunda Türkiye'ye zarar veren dış faktörler var mı?

lova "Merkez Bankası'nın kemerleri sıkmasının beklendiği birkaç fırsat vardı ama bunu yapmadı" diyor.

Lira, uzun süredir Türkiye'nin gayri safi

Büyümenin güçlü, kamu ve hane borçlu-

yurtiçi hasılasının yüzde 6'sına denk gelen

luk oranlarının düşük olduğu düşünü-

cari açığının finanse edilmesi ihtiyacı yü-

lürse, bu Türkiye'nin döviz krizine hızlı bir

zünden tehditlere açıktı. Ancak ABD'li bir

çözüm getirebilir. Ekonomi yavaşlayabilir,

pastörün casusluk ve terör suçlama-

ancak bazı yatırımcıların Türkiye'nin ser-

sıyla gözaltına alınması nede-

maye kontrollerine gidebileceği ya da

niyle

ABD'yle

ilişkilerdeki

gerilim baskıyı artırdı. BIST 100 endeksi 2 Ağus-

IMF'nin yardımını isteyebileceği fikirlerini dillendirdiği bir ortamda alternatifleri kötü gözüküyor.

tos'ta, ABD'nin bu dava ne-

Lira'daki değer kaybı nedeniyle ithalat fi-

deniyle iki Türk bakana

yatlarının artışı, yabancı yatırımcıların ül-

ambargo koyduğunu duyur-

keden çıktığı bir ortamda borçlanma

masından bir gün sonra neredeyse yüzde 3 düştü.

maliyetlerinin yükselmesi, Türk ekonomisindeki canlılığı emecek ve Lira'nın daha

BlueBay Varlık Yönetimi'nden strate-

da zayıflamasına yol açacak. Danışmanlık

jist Tim Ash yaptırımların doğrudan etki-

şirketi Capital Economics, "bu yıl üst üste

sinin şu ana kadar "çok kısıtlı" olmasına

iki çeyrekte negatif büyümeden" bir başka

karşın, Türk ekonomisinin çok kritik bir

deyişle, potansiyel bir ekonomik durgun-

dönemeçte olmasından dolayı "devenin

luktan bahsediyor. Ancak çoğu tahmin bu

belini büken saman çöpü benzetmesinin

kadar kötümser değil.

aklına geldiğini" söylüyor.

Financial Times'ın Şirketler ve Piyasalar ekinde Türkiye ekonomisinin durumu analiz ediliyor ve ' yükselen enflasyonu kontrol altına alma konusundaki siyasi irade eksikliğinin kaygıları artırdığı' vurgusu yapılıyor.

TL'de değer kaybıyla Antalya Mallorca'yı geçti

Daha yavaş büyüme enflasyonun düşmesine yardımcı olabilir, ancak bunun yansı-

Olası senaryolar neler?

maları

geniş

çaplı

olur

ve

halkın

hoşnutsuzluğunu artırabilir. Bazı uzmanYatırımcılar ve uzmanlar en iyi senaryo-

lar, tekrar tekrar önceliğinin yüksek bü-

nun Merkez Bankası'nın faiz artırımına

yüme

gitmesi, enflasyonu kontrol altına alması

popülist Erdoğan'ın ekonomide yavaşla-

oranları

olduğunu

söyleyen

ve güveni yeniden tesis etmesi olduğunu

maya müsamaha göstermeyeceğinden

söylüyor. Emerginomics'ten Tatiana Or-

kaygılı. Türk Lirası'nın İngiliz sterlini karşısında

vasyonların bir yıl öncesine göre yüzde 63

tüm zamanların en düşük seviyesine geri-

arttığını açıkladı. Şirket yetkilileri Antal-

lemesi, İngiltere'den Türkiye'ye turizm ta-

ya'nın en çok paket tur sattıkları İspanyol

lebini artırdı.

adası Palma de Mallorca'yı geçtiğini söyledi.

Son 12 ay içinde TL, İngiliz Sterlini karşısında yüzde 35'ten fazla değer kaybetti.

Thomas Cook, İngiltere'de hava sıcaklıkla-

Bugün itibarıyla, Sterlin/TL kuru 6,80'ün

rının mevsim normallerinin üzerinde sey-

üzerinde işlem görüyor.

retmesi nedeniyle, tatilcilerin rezervasyonu son dakikaya bıraktıklarını ve bu nedenle

Rezervasyonlar bu yıl yüzde 63 arttı

fiyatların düşük kaldığını belirtiyor. Anth Mooney adlı bir şirket yetkilisi, "Tür-

İn-

Ülkenin en büyük turizm acentelerinden

kiye'de tatil için daha iyi bir zaman olamaz"

Thomas Cook, 2018'de Türkiye'ye rezer-

dedi.


26

AVRUPA

Haftanın Yemeği

Haftalık Falınız 21 Mart - 19 Nisan

Koç

Bu hafta hem ruhsal hem de kişisel anlamda yaşadığınız bütün olumsuzluklardan kendinizi arındırmanız gereken önemli bir süreci işaret etmekte. 20 Nisan - 20 Mayıs

Boğa

Hafta sizler için sosyal kimliğinizle göz önünde ışıldayabileceğiniz, bu süreçte başkalarının da ilgisini toplayabileceğiniz bir sürece işaret etmekte. 21 Mayıs - 21 Haziran

İkizler

Hayatınızı maddi beklentilerinize göre şekillendirmek isteyecek, önemli bazı değişiklikler yapacaksınız. Maddi harcamalarınızda daha dikkatli olmanız gerekebilir. 22 Haziran - 22 Temmuz

Yengeç

Bu hafta kendinize yeni ufuklar ve yeni anlayış kalıpları kazandıracak, olaylara daha farklı ve değişik yerlerden bakmayı öğreneceksiniz. 23 Temmuz - 22 Ağustos

Aslan

Kariyer hayatınızdaki belirsizliklerin ruhunuzda yaratmış olduğu yorgunluktan sıyrılmak için kendinize daha fazla zaman ayırmanız gereken bir süreçtesiniz. 23 Ağustos - 22 Eylül

Başak

Yaşadığınız güvensizlik sorunu ve ikilemde kaldığınız konular arasında seçim yapmalı ve kimseyi suçlamadan hareket etmelisiniz. 23 Eylül - 22 Ekim

Terazi

Bu hafta özellikle bu konulara yoğunlaşacak ve olumsuz gibi gördüğünüz bazı şartların aslında sizi ilerletmeye yönelik bir durum olduğunu anlayacaksınız. 23 Ekim - 21 Kasım

Akrep

Bu aralar söylediklerinize, yazdıklarınıza ayrıca önem vermeli, kimseyi incitecek veya yanlış anlamasına müsaade verecek söylemlerde bulunmamalısınız. 22 Kasım - 21 Aralık

Yay

Kariyerdeki pişmanlıklarınızı ve hayal kırıklıklarınızı bu seneye taşımakla belki de hayatınızın en büyük hatasını yaptığınızı düşünüyor ve kendinizi suçluyor olabilirsiniz. 22 Aralık - 19 Ocak

Oğlak

Haftanın ilk günleri bu anlamda daha belirleyici zamanlar olacaktır. Hafta ortasından itibaren borçlar ve alacaklar sorunları ile tekrar yüzleşmeniz gerekebilir. 20 Ocak - 18 Şubat

Kova

Gündelik yaşantınızda bazı düzenlemelere gideceğiniz bunun yanında çalışma hayatınızdaki bazı sorunlara da etkili çözümler bulabileceğiniz olumlu etkiler sizinle olacaktır. 19 Şubat- 120 Mart

Kültür Sanat

10 Ağustos 2018 Cuma

Balık

Bu hafta aşk ve ilişkiler cephesinde ilişkilerimizde belirli netlikler kazanmak isteyeceğimiz eğer ciddi bir birliktelik içindeyseniz buna bir isim koymak isteyeceğiniz bir süreç işliyor.

ETLİ ÇİĞKÖFTE

Malzemeler:

Yapılışı:

1/2 kilo esmer çiğköftelik bulgur

Eti 1 çay kaşığı tuzla yoğurup dolapta bekle-

300 gram yağsız çiğköftelik kıyma

telim.Sonra isotu bir kaseye alıp üstünü ısla-

1 tane kuru soğan, 6,7 diş sarımsak

tacak kadar kaynar suyu dökelim ve bir

2 çorba kaşığı domates salçası

kenarda bekletelim(renginin daha çok çıkması

1 su bardağı isot, 2,3 çay kaşığı tuz

için

1,5 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı kim-

yöntem.).Soğanı rendeleyip sarımsakları eze-

gur yumuşayınca içine 2 kere çekilmiş çiğköf-

yon, Karışık köfte baharatı(ben kullanma-

lim.Yoğurma leğenine soğan rendesi,sarım-

telik eti koyup yoğuralım.Özleşince içine

dım), 5,6 dal maydanoz,

sak,salça,baharat,tuz

koyup

doğranmış yeşillikleride koyup ezmeden karış-

5,6 dal yeşil soğan

karıştıralım.İçine bulguruda ilave edip bastıra

tıralım.Sıkmalar yapıp marul ,limon,lavaş ve

Marul, Limon, Lavaş

bastıra

ayranla servis yapalım.

Urfalılar

tarafından

ve

yoğuralım(yaklaşık

yapılan

isotu yarım

bir

kadar).Bul-

saat

Teknoloji Köşesi 2018 MacBook Pro hoparlör sorunu ile gündemde! Temmuz ayında piyasaya sürülen 2018 MacBook Pro dizüstü bilgisayar modellerinde ortaya çıkan bir sorun konusunda kullanıcıların şikayetleri giderek artıyor.

daki videoda sorunu kanlı canlı bir biçimde görüp duymanız mümkün. Bu soruna tam olarak neyin sebep olduğu ve sorunun çözümü ise şu an için bilinmiyor.

Bazı hem 13 inç hem de 15 inç model Mac-

Book Pro sahipleri tarafından paylaşılan şika-

Bazı kullanıcılar sorun ile iTunes ile müzik

Windows çalıştırırken bu rahatsız edici sesle

yetlerde, ses oynatma sırasında kendiliğinden

çalarken, bazıları ise GarageBand kullanırken

karşılaşıyor. Cazırtının belirli ses seviyeleri

oluşan cazırtılardan bahsediliyor. Hatta bir

veya YouTube videosu oynatırken karşılaştık-

veya frekansları ile mi bağlantılı olduğu da

kullanıcı tarafından paylaşılmış olan aşağı-

larını ifade ediyor. Bazıları ise Boot Camp ile

net değil.

WhatsApp açığı mesaj içeriklerini tehdit ediyor! WhatsApp sahte haberlerin yayılmasını engellemeye çalıştıkça maalesef yeni sorunlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

sApp güvenlik protokolündeki bir açıktan

Check Point tarafından ortaya çıkartılan

sahte haber içeriklerinin tüm dünyada yayıl-

WhatsApp açığı ise oldukça korkutucu. Yeni

masının mümkün hale getirildiğinin altı çizi-

güvenlik açığı kullanılarak mesajlara müda-

liyor. WhatsApp, dünya çapında 1.5

faydalanarak mesaj içeriklerini değiştirdiğini tespit etmiş durumda. Bu taktik sayesinde,

hale edilip içeriklerinin değiştirilebildiği ifade

milyardan fazla kullanıcı ile oldukça önemli

lik açığından faydalanmak isteyecek kötü ni-

ediliyor. Güvenlik şirketi Check Point araş-

bir konumda. Ayrıca, her gün 65 milyardan

yetli kişiler için devasa bir potansiyel saldırı

tırmacıları, bilgisayar korsanlarının What-

fazla mesaj gönderildiği ve bunun da güven-

vektörü olduğuna dikkat çekiliyor.

Birazda Gülelim


27

AVRUPA

Kültür Sanat

10 Ağustos 2018 Cuma

Yurdum insanından kareler!

SİNEMA Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn

Konusu

Vizyon tarihi

dolandırıcı bir adam olan ve mafya babası ile

3 Ağustos 2018

ters düşen Gürbüz ile tıp tarihine geçmek için

Yönetmen

çılgın projesi gerçekleştirmeye çalışan öğretim

Özgür Bakar

görevlisi Onur'un yollarının kesişmesini konu

Oyuncular:

alıyor. İstanbul Balat'ta binbir dalavere ile cep telefonu mağazası işleten Gürbüz, dolandırdığı Sarı Kenan’ın kurbanı olur. Tam artık her şey

Ülke Türkiye

bitti derken, macerası burada son bulmaz.

www.avrupagazete.co.uk www.avrupagazete.co.uk www.avrupagazete.co.uk www.avrupagazete.co.uk www.avrupagazete.co.uk www.avrupagazete.co.uk www.avrupagazete.co.uk

Şevket Çoruh, Ruhi Sarı, Bülent Çolak Tür Komedi


28

AVRUPA

10 Ağustos 2018 Cuma

Magazin

Leonardo DiCaprio Sibel Kekilli isyan etti ve Camila Morrone İtalya'da tatilde! Hollywood

yıldızı

DiCaprio, model sevgilisi Camila Mor-

DiCaprio

rone ile İtalya'nın Amalfi Sahilleri'nde bu-

ve sevgilisi Camila

lunan Nerano kasabasında görüntülendi.

Leonardo

Morrone, Amalfi Sa-

Wolf of Wall Street filminin yıldızı, gri

hilleri'nde tatilin ta-

şortu ve kırmızı şnorkeliyle dalış yap-

Türk olduğu için ırkçılığa uğradığını

dını çıkarıyor

maya hazırlanırken paparazzilere yaka-

söyledi. Uluslararası yapımlarda da

Amerikalı

Oyuncu Sibel Kekilli, Almanya'da

aktör

landı. Wolf of Wall Street filminin yıldızı,

rol alan ünlü oyuncu, “Çocukluğun-

Leonardo DiCap-

gri şortu ve kırmızı şnorkeliyle dalış yap-

dan itibaren ırkçılıkla tanış oldu-

maya hazırlanırken paparazzilere yaka-

ğunu” ifade etti. Die Welt gazetesine

landı.

olan

konuşan 38 yaşındaki Sibel Kekilli,

sahille-

DiCaprio'nun, sevgilisinin paletlerini giy-

“Türkiye kökenli olmam nedeniyle

rinde sevgilisi ile tatil

mesine yardımcı olması dikkatlerden kaç-

daha az ve daha farklı roller aldığım-

madı.

dan eminim” diye konuştu.

rio, yoğun çalışma temposuna ara verdi ve

Avrupa

yapıyor.

Tam

bir

centilmen

Kekilli, kendisinden beklentinin bir Türkü oynadığı roller olduğunu ve aksi durumda medya yöneticilerinin rahatsızlık duyduklarını belirtti. Kekilli, göçmen kökenli kişilerin oyuncu olarak eşit şansa sahip olmadığını belirterek, "Aynı oranda iyi olmanız kesinlikle yetmiyor” dedi.

Bekarlık b Joanna Krupa ile Douglas Nunes evlendi

Ünlü TV yıldızı Joanna Krupa'nın bekarlık günleri sadece bir yıl sürdü. Yeni aşkıyla evlendi Polonya asıllı 39 yaşındaki ünlü TV yıldızı Joanna Krupa, iş adamı Douglas Nunes ile evlendi. Ülkesi Polonya'nın Krakow kentinde dünya evine giren Krupa'yı mutlu gününde ailesi ve dostları yalnız bırakmadı. Krupa ilk evliliğini iş adamı Romain Zago ile yapmış ve geçen yıl 17 Ağustos'ta boşanmıştı. Ardından Nunes ile yeni ilişkiye başlayan Krupa, ikinci kez nikah masasına oturdu.


29

AVRUPA

Magazin

10 Ağustos 2018 Cuma

Katie Price sevgilisiyle balkonda görüntülendi

dsor Leydi Amelia Win di üstsüz güneşlen

Tayland'da sevgilisiyle romantik dakikalar geçiren şarkıcı Katie Price objektiflere yakalandı Kris Boyson ile tatile çıkan Katie Price balkona üstsüz çıkınca objektiflerden kaçamadı. Katie Price, sevgilisiyle romantik dakikalar yaşarken tüm bakışları da üzerine çekti. O anlar objektiflere böyle yansıdı...

ir yıl sürdü

İngiliz kraliyetinin en genç ve aykırı isimlerinden 22 yaşındaki Leydi Amelia Windsor, İbiza tatilinde üstsüz yakalandı Leydi Amelia Windsor şu sıralar arkadaşlarıyla İbiza tatilinde. Leydi Amelia, Kraliçe Elizabeth'in kuzeni Prens Edward'ın torunu. Ayrıca Prens Harry ve Prens William'ın da uzaktan kuzeni. Tam bir moda tutkunu olan ve ünlü moda markalarının partilerinde boy gösteren Leydi Amelia, 'kraliyet ailesinin en güzeli' ve 'kraliyet ailesinin en aykırı ismi' olarak da anılıyor. Tam bir moda tutkunu olan ve ünlü moda markalarının partilerinde boy gösteren Leydi Amelia, 'kraliyet ailesinin en güzeli' ve 'kraliyet ailesinin en aykırı ismi' olarak da anılıyor.


Seri İlanlar

10 Ağustos 2018 Cuma

27.07

18.05

AVRUPA

Büyük Falcı Daby

İş, sağlık, nazara, düşmana ve tehlikeye karşı korunma, oyunda şans, sınavlarda, iş yerinizde ve aşkta başarınızı sağlayabilmek.Evlilikler,cinsel sorunlarınızı çözmek istiyorsanız falcınız Daby size en büyük yardımcıdır.Ciddi ve sonu alıcı çalışma, iş sırrına güvenebilirsiniz.Konsültasyona gelmek isterseniz şu numarayı arayınız. Lütfen İngilizce konuşun.

0208 519 6140 07930 157 020

Nehir Creative Lab

10.08

30

• Kurumsal Kimlik ve Logo • Basılı Medya ve Dijital Medya • Web Tasarım • Ambalaj Tasarım • Fotograf Cekimi -Marka Danışmanlıgı Hizmetleri www.nehircreativelab.co.uk nehir@nehircreativelab.co.uk


31

AVRUPA

Seri İlanlar

10 Ağustos 2018 Cuma

01.06


32

AVRUPA

10 Ağustos 2018 Cuma

Seri İlanlar


AVRUPA

Seri İlanlar

10 Ağustos 2018 Cuma

Tottenham’daki Unit çok büyük

bir bölüm var, orası da kiralık.

Wood Green Haringey bölgesinde tek kişilik oda. Bütün faturalar kiraya dahil, kalorifer, sıcak su, banyo, mutfak, bahçe mevcuttur. Sadece temiz, sessiz ve saygılı kişiler olması şartı ile kiralanıcaktır.depozito £400 Haftalık kirası £110’dur. iletişim : Suzi

07900 187802

07578511050

Paylaşacak kiracı arıyorum Büyüklüğü: 3500 sfeet.

KİRALIK

KİRALIK

21.09

KİRALIK

21.12

Ayrıca bir bölümünde ofis ve storage için çok elverişli

01.11

KİRALIK

30.11

KİRALIK

27.07

33

Southgate – Palmers Green – Enfield 1-2-3 yatak odalı kiralık daireler ve evler mevcuttur.

yakınında tek kişilik o herşey dahil £120

Fiyat aylık £1200.

020 3887 8585

0794 409 9624

0782 889 7510

Tottenham’da

Chingford Bölgesi'nde dükkan üstü 2 yatak

tren istasyonu

odalı flat kiralıktır. Dss kabul edilir eşyalı. Yeni dekorlu. .

da kiralıktır. Haftalık

KİRALIK

30.06

27.07

KİRALIK

1 oda 1 salon ev kiralıktır.

Waltham Abbey ve Southgate'de

Ev temiz ve düzenlidir.

Kiralık Evler

07424 7413 48

0795 628 0753 07847 469 802

KİRALIK

31.01

Edmonton, Enfield,

01.11

Londra’da Stamford Hill Bölgesinde

KİRALIK

07836 788 011

0790 4533 781

KİRALIK Tek ve çift kişilik 7 ayrı odamız £100 başlayan fiyatlarla kiralıktır. Detaylı bilgi için

Ali Bey: 07427 867 573

13.07

Turkey Street’e yakın kiralık çatı katı. Ana caddeye 1 dakika uzaklıkta, tren istasyonu ve otobüs duraklarına yakın bölgede. Full eşyalıdır, telvizyon vardır. Bütün faturalar dahildir. No DSS

24/08

Tanınmış firma tarafından Londra’da ulaşımı iyi olan bölgelerde acil kiralık ev aranıyor.

KİRALIK Enfield Bölgesinde Kiralık Double Oda İçinde televizyon, tuvalet ve lavabosu vardır. Her yere yakın No DSS

079045 33 781

KİRALIK Eski Lefkoşa’nın merkezinde lokmacı sınır kapısına 1 dk. mesafede devren kiralık cafe-bar. İki katlı toplam kapalı alan 140 m2 Kirası çok uygun 2,500 tl. Bar olarak işletmeye hazır şekilde devredilecektir. (İçinde ses sistemi, kurulu mutfağı (üst katta), buzlukları ve masa sandalyesiyle birlikte devredilecektir)Fiyat: 30 bin stg. Ayrıntılı bilgi için iletişim WhatsApp no:

+905428535996 ve +905488511707

ORTAK ARANIYOR

Göreme UK Ltd olarak süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmamıza ortak aranıyor. Firmamızın geleceği çok parlak olup kısa sürede çok iyi bir potansiyel yakaladı. Bunu daha ileriye götürebilmek için yatırımcı ortak aranıyor. Daha fazla bilgi için Enver Bakier’e ulaşabilirsiniz.

0744 99 77 204


WD6 4DY Bölgesinde Barnet’e 10dk Uzaklıkta Satılık Kebab Shop Rent: £8,500 yıllık Lease: 15 yıl önü açık Rates: Yok Price: £155,000

0774 787 0593 07886 993 154 SATILIK

Great potential for kebabs (Lock up shop) chicken & pizza. with high standard fitting, fixture and fully equipped . New lease, shop rent £7500, Rate: aprx £1400, price: offers invited ( Bournemouth BH7 6DF ) (1 bedroom flat optional)

SATILIK KUAFÖR SALONU Doncaster Bölgesinde town içinde Rent: £15.000yıllık, Rates yok, Lease:Önü açık Çalışır durumda Bölgedeki tek türk kuaförü Detaylı Bilgi için lütfen arayınız

SATILIK KUAFÖR SALONU Doncaster Bölgesinde town içinde Rent: £15.000yıllık, Rates yok, Lease:Önü açık Çalışır durumda Bölgedeki tek türk kuaförü Detaylı Bilgi için lütfen arayınız

07450275016

07450275016 SATILIK

Sheffield’da Satılık Pizza Kebab Shop Off Licence veya Coffee shop yapmaya uygun boş bir dükkan da yine fiyata dahildir.Yıllık £12.000 Detaylı bilgi telefonda verilecek.

0789 485 0310

SATILIK

13.07

SATILIK

Satılık fish, chips and kebab shop Lewisham Sydenham bölgesinde tren istasyonu üstü, 34 oturma kapasitesi ve önü açık Lease’i var, Pazar günleri kapalı, çalışma saatleri 11-11pm arası. Acil satılıktır Fiyat: £110.000 Taking: £4.000 - £4.500 Rent: £18.000

İletişim için: 07939632773 SATILIK

SATILIK CAFE SHOP Busy Tower Bridge Road Rent: £19,000 yıllık Rates: Yok Lease: Önü Açık Taking: £2,500 – 3,000pw Fiyat: £55,000 Oturma yeri ve bahçesi mevcuttur. A1 lisansı var. Pazartesi – Cumartesi günleri açıktır.

07932 657 760 07956 340 934

SATILIK

Londra’ya 155 mile Uzaklıkta Doncaster Bölgesinde Satılık Kebab Pizza Shop Taking: £5,000 Rates: Yok Lease: 17 yıl önü açık Kira: £9,500 yıllık Detaylar telefonda verilecektir.

07445 220 810

SATILIK

20.07

07449898991

SATILIK

20.07

07402 203 335

SATILIK

13.07

SATILIK

Ipswich Bölgesinde Satılık Türk Restoranı ve Nargile Cafe Rent: £14,000 yıllık Rates: £2,500 yıllık Lease: 15 yıl önü açık Taking: £6,000 pw Kesin dönüş nedeniyle satılıktır. Fiyatta anlaşılır.

10.08

Seri İlanlar

10 Ağustos 2018 Cuma

06.07

10.08.

AVRUPA

10.08

34

Stansted Havalimanı yakınlarında İtalyan Restaurant Rent: £ 30,000 Rates: £ 12,000 Lease: 10 Yıldan fazla Taking: £7,000 -10,000 Price: £135,000 60 sandalyedir arttırılabilir. Gece 1’e kadar alkol licence ve geniş otoparkı vardır

07922 095 960

29/06

SATILIK

KARATOPRAK LTD.

Satilik Dry Cleaners Shop Ayakabi Tamiri, Terzilik ve Kuru Temizleme Makinalari var. Haftalik take in 4.000 pound Kensington - Chelsea bolgesinde 20 yil yeni lease Kirasi yillik 26.000 pound detayli bilgi icin

Technical Drawing Services 48 Simmos Lane E4 6JH London

0739 754 3712

27.07

Bristol bölgesinde berber salonunda çalışacak tecrübeli ve ingilizce bilen berber aranıyor. Kalacak yer verilir.

İletişim için: 07759307763

27.07

ELEMAN

13.07

22.06

07538240560

ELEMAN Coco Harringay’da çalışacak tecrübeli bay kuaförler aranıyor. İlgilenenler 07483 116 488 Veya 020 8340 0126 nolu telefonlardan Sevim Hanım ile görüşebilirler. Vatan Catering

ELEMAN

Döner Ustaları Aranıyor Fabrikamızda çalışacak tecrübeli döner ustaları aranmaktadır. Çalışma disiplininiz varsa ve takım halinde uyumlu çalışabilme becerisine sahipseniz detaylı bilgi için aşağıdaki numarayı arayınız.

020 8801 7956


Dikiş makinasını çok iyi bilen tecrübeli terziler aranıyor.

Angila Hanım: 0208 801 5011

07809 362 252

07/09

For ladies skirts and trousers indoors or home.

Call Fikret 07401 244 813 02079 237 469 02088 891 500

Waterloo’daki restaurant için; Café shop şefi (kahvaltı şefi) Ocakbaşı grill şefi Şef yardımcıları, Tecrübeli garson Çalışma izni olan elemanlar aranıyor.

07525185288

0208 961 3057 – 07708 156 348 30.06

0788 300 38 39

ELEMAN

ELEMAN Way 2 Save Süpermarkette çalışacak tecrübeli eleman aranıyor Kasiyer - Shop floor – Depo - Kasap Ücret dolgundur Adres: 37-41 Hight St, Harlesden London NW10 4NE

Monday to Friday only. London City area. Full English spoken

07875 122 401

ELEMAN TFC Leytonstone Şubesinde Çalışacak İngilzce bilen, retail tecrübesi olan Ara Elemanı ve Kasiyer aranıyor. Başvurular için lütfen e-mail gönderiniz veya şube ile iletişime geçiniz. dakkaya@tfcholdings.com

0795 628 0753 07/09

647-661 High Road, Leytonstone E11 4RA

ELEMAN

Eda Satı ve pazarlama personeli aranıyor Toptan gıda şirketimizde satış ve pazarlama bölümünde çalışacak personele ihtiyaç vardır. Akıcı Türkçe konuşabilen adaylar CV’lerini gozkan@tfcholdings.com ‘a gönderebilirler.

ELEMAN

ELEMAN

Full Time Office Staff/Sale Rep’s Required The individual needs to have good organisation and computer skills, be confident and have good telephone manners (full training will be given throughout) must be fluent in Turkish and English. Must be able to travel to Waltham Cross EN8 7AF. The position will give the candidate an opportunity to have a career within one of the leading commercial insurance brokers. Office based position. Basic + Holidays paid Only serious individuals to apply by e-mail Please forward your CV’s to: accounts@smiplacings.com

Barbers requsted.

ELEMAN

ELEMAN

ELEMAN

ELEMAN

Extra Cash & Carry Yeni açılan Cash & Carry’mizde aşağıda belirtilen departmanlar için ekip çalışmasına yatkın çalışma arkadaşları aranmaktadır. • Ofis Elemanları • Depo Menajeri • Gece & gündüz çalışacak ara elemanları • Depo çalışanları & mal kabulde çalışacak elemanlar • 12 ton araç şoförü • Gece scan’da çalışacak eleman • Counter İlgilenen adayların 07813 569 794 – 07877 038 670 no’lu telefondan Esen Kıral ile iletişime geçmeleri ya da jobs@extracashandcarry.com adresine CV göndermelerini rica ederiz. Unit A Brantwood Road, Tottenham, N17 0YD

Kebap dükkanında çalışacak tecrübeli şefler, garsonlar ve yardımcılara ihtiyaç vardır.

10.08

Wembley, Earls Courts, Deptford Bölgelerindeki cafe kantinlerimizde Çalışacak bay-bayan tecrübeli garsonservis elemanları aranıyor.

Claim Services UK’de çalışacak kaza davalarında uzman personel assistant aranıyor. Ibrahim@claimservicesuk.com

ELEMAN Machinist Wanted

ELEMAN

03.08

ELEMAN

PERSONAL ASSISTANT ARANIYOR

10.08

ELEMAN

24.08

Seri İlanlar

10 Ağustos 2018 Cuma

Kuzey Londra Bölgesinde

10.08

AVRUPA

13.05

35

ELEMAN

Londra’ya 18 mile uzaklıkta

Restaurant’ta çalışacak

Kebab Shop’ta

genç-dinamik barmen ve

Çalışacak orta ve deneyimli

bay-bayan garsonlar aran-

elemanlara ihtiyaç vardır.

maktadır.

Ücret dolgundur.

Türk restoranı değildir

Kalacak yer verilir.

0755 255 5358

0794 3610 120

Fish and chips’te çalışacak profesyonel çalışma arkadaşları aranıyor.

07956030065

10.08


36

AVRUPA

Fihrist

10 Ağustos 2018 Cuma

AVUKATLAR VE HUKUK BÜROLARI

Advantage Solicitors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 1676 Aydın&bright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088011711 Erbil & Richmond Solicitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 865 3394 Fahri Jacop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083474070 Immıgration Con. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 4872 1767 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7681 6161 Kent solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088059735 Nova solicitors .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02034897010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07771945951 Redstone Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02039405959

ARABA TAMIRCILERI VE SERVISLER

Best Motors M.O.T. Station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8802 6515

BANKALAR

T.C. Ziraat Bankası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 600 4985 Turkish Bank Dalston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 923 33 29 Turkish Bank Edmintonı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 887 8080 Turkish Bank Haringey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 348 9600 Turkish Bank Merkez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 403 5656 Turkish Bank Palmers Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 447 6870

BELEDİYELER

Enfield Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 379 1000 Hackney Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 356 3000 Haringey Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 489 1000 Islington Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 27 2000 02088045550 02083407250 02072544588 02088047986 02083407250 02088054994 02079233333

CAMİLER

Aziziye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fatih Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamidiye Camii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osmaniye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selimiye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shacklewell Lane Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Süleymaniye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valide Sultan Camii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CATERING MALZEMELERİ

0207 254 0046 0208 352 1435 01162 624 465 01782 201 080 01612 732 287 0207 249 2244 0207 684 9900 0207 241 5425

Capital Catering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 889 0220

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Sari Consultancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07950462734

DOKTORLAR

Dr. Ertan Erel (Uz. Plastik Cerrah) Zeynep Erel – . 07456 669 494 Uzman Psikolog Alptekin Aydın–. . . . . . . . . . . . . . . . 0208 144 9884

DİL OKULLARI

Master Academy English Language School . . . . . . . . 02036027879 Pratiq The Centre Of Development . . . . . . . . . . . . 0788 583 1065

DÜĞÜN SALONLARI EGLENCE VE ORGANİZASYON A & G Decoration and Design . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................. Prince and Princess Düğün Salonu . . . . . . . . . . . . . . .............................................

ECZANELER

Y›ll›k £115... Avrupa Fihristte yerinizi al›n sizde kazan›n

DIRECTORY-REHBER ESTETİK VE GÜZELLİK KLİNİKLERİ

Hosh Hair Beauty & Laser Clinic . . . . . . . . . . . . . . . 020 8888 8880 Estel World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 880 45 550 Posh Klinik (medikal estetik ve lazer epilasyon) . . 0208 681 2121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0742 1053 999

FINANS - MORTGAGE

Mortgaga World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3887 117

FOTOĞRAFÇILAR

Taç wedding Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7275 0044

GIDA TOPTANCILARI

Hook Meat Supplier Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07806856319

HAVA YOLLARI

www.atlasglb.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.britishairways.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.easyjet.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.flypgs.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.turkishairlines.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0203 289 5588 0844 493 0787 0843 104 5000 0845 084 8990 0844 800 6666

İNŞAAT DEKORASYON

BERBERLER

Estel world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................. .............................................. Evita hair&beauty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koray Berber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinan hair studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turkish Bath Güzellik Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AVRUPA FIHRIST 020 7275 7610

0750 782 9563 0771 267 6426 0203 538 9131 0779 5151 745

Türk Eczanesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7254 6910

Seyit Decor Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07710997022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07576377007

İŞ KREDİSİ

Özgür Akıncı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 625 9069

KAZA DAVALARI

Claim Services UK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07809362 252

KONSOLOSLUK VE TEMSİLCİLER

K.K.T.C. Londra Temsilciliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.K.T.C. Londra Turizm Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Büyükelçiliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Din Hizmetleri Müşavirliği.. . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Başkonsolosluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Eğitim Temsilcilii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MATBAALAR

0207 631 1920 0207 631 1930 0207 293 0202 0208 889 5721 0207 591 6900 0207 724 1511

Meto Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079239977

METAL İŞLERİ - İNŞAAT FIRMALARI

CML steel Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0734 2000 044 River Sign & Metal Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083659152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07918881830 Eral metal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02085564863 Mersin Metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0746 683 5354 Şahin Construction LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 027 0843

MOBİLYACILAR

Aldora mobilya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072543331 Baca Furniture.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8695 0753

MUHASEBE BÜROLARI

Account Direct Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADA Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atasan & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benchmark Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certax Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dirench & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DK Company & Services Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dogan Accountancy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F&A Accountancy Ltd (Certified) . . . . . . . . . . . . . . . Mentek & Co Accountants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MKS ACCOUNTANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Right Accounting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zek & Co Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

020 8886 9222 020 8819 8212 07867 956 805 020 7278 8555 0208 888 0004 07908 943 456 077 2309 2727 0793 057 3273 020 8888 2515 07540 110 760 020 7237 4725 0207 998 0057 020 8881 8844

KUYUMCULAR

Ayaz Kuyumculuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02070417053

OKULLAR

Haringey Egitim Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 9639 5645 Moonchild Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2522 2893 Penguin Müzik Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2863 7622

PERDECİLER

Eren Perde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 6796 4310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 805 95 47 Deluxe Fabrics LTD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 490 0863

PVC KAPI VE PENCERE CAM-ÇERÇEVELERİ

Ada Windows Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8803 8004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07956 260 367 Ada Glazing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8803 8004 Global table and chair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02085565040 Mem Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771 341 2394

PEST CONTROL & BÖCEK İLAÇLAMA

Fox Pest Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07508 156 198 Pest Line Pest Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07707 803 191

REKLAM – TABELA

River Sign & Metal Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................. Easy Signs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................

02083659152 07918881830 07534100514 02036384127

SİGORTA & FİNANS VE KREDİ KURULUŞLARI

Mortgage World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3887 117 Strategy Finance & Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8588 7083

ŞÖFÖR OKULLARI

Akdeniz şoför okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 1432 8786 Smile Şoför Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 3174 5397

SUPERMARKET

Esin cash&carry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088048252 Penge Food Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8778 4090 PFC Sydenham/ PFC Wallington . . . . . . . . . . . . . . . . 020 86590697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 6476778 Silver Point Food Centre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8807 4767

TAŞIMACILIK KARGO

CML CARGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +44 330 9999 333

TAXI - MINICABS

Sam's cars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072544545 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079230000 Top cars wood green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 8880 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 8896 966

TÜRK HAMAMI

Turkish Hamam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072495554

UYDU SISTEMLERI,CCTV, TV VE PC TAMİRİ

Ada Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 998 79 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0777 959 08 89

WEB TASARIM

Mantis Creative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07944744227

YAZAR KASA /EPOS/CCTV KAMERA

Eposman UK LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07946439404


37

AVRUPA

English News

10 August 2018 Cuma

Deptford fire: Joel Urhie's school pays tribute to 'smiley boy'

ENGLISH NEWS

Pound falls lower against the dollar and euro The pound has fallen below $1.29 for the first time in almost a year on continuing worries Britain will leave the EU without a trade deal. Sterling also hit a nine-month low against the euro, and was down against the yen and Swiss franc.

A seven-year-old boy murdered in a suspected

Bank of England governor Mark Carney said on

arson attack at home has been described by his

Friday the chances of a no-deal Brexit were "un-

teachers as a "smiley boy who loved to make

comfortably high".

people laugh". Joel Urhie's body was found

On Sunday, international trade secretary Liam Fox

after a "very severe fire" at the house in Adolp-

put the odds at "certainly not much more than 60-

hus Street, Deptford, south-east London, on

40". The falls come despite a rise in UK interest

Tuesday morning. His mother Sophie and sis-

rates, which usually pushes up the value of ster-

ter Sarah jumped to safety from the first floor.

ling. Since the beginning of the month, the pound

Joel's school said the loss of their Year 2 pupil

has fallen 1.7% against the dollar and 0.8% against

A cheaper pound makes imports - and anything

tober between Prime Minister Theresa May and

was "tragic". Joel went to Tidemill Academy, a

the euro. "Some are thinking in the market that the

bought by foreign exchange, such as holidays -

EU leaders to try to thrash out the terms of Britain's

short walk from his family home.

Bank of England raised rates in order to give them

more expensive. It also makes the UK a less attrac-

withdrawal. Without a deal, some economists be-

Speaking after a murder investigation was la-

ammunition to cut them in the face of a no-deal,"

tive place to work for foreign nationals.

lieve the UK and its trading partners would suffer an economic downturn.

unched by police, staff at Tidemill Academy

said Neil Jones, a foreign exchange expert at Mi-

But it makes UK exports more competitive. In the

said: "Joel was a much-loved member of our

zuho Bank. "The next move by the central bank

first three months of the year, the UK exported a

school community."

could be a cut rather than another hike."

record £87bn in goods to the rest of the world, fol-

"He was a friendly, fun and smiley boy who

Nomura strategist Jordan Rochester added: "We

lowing a year in which they hit an all-time annual

loved to make people laugh," a spokeswoman

remain bearish on the pound in the short term until

high of £338.9bn

added. "He enjoyed sport and reading. Our

the Brexit mess is out the way... "

Investors are focusing on a critical meeting in Oc-

thoughts and prayers are with his family at this extremely difficult time." Joani Reid, a local councillor, said Joel's death had "shaken us all" in the community. She added Lewisham Council was helping the police with their investigation.

UK: Johnson accused of making ‘hate crime more likely’

Floral tributes were left on the fence opposite

UK’s former Foreign Secretary Boris Johnson has

the charred remains of the family home on

been accused of making “hate crime more likely”

Wednesday. Detectives questioned neighbours

by using Muslim women, who wear the niqab, to

and seized CCTV footage from a flat across the

further his political cause.

Two weeks ago Kim Kardashian West posted a photo on her Instagram Stories wearing her usual simple sporty staples.

road from the house. The Metropolitan Police said in a briefing on

Sayeeda Warsi, the senior Muslim Conservative

Tuesday it was not discounting the possibility

member of the House of Lords, wrote a scathing

that the suspected arson attack was gang-rela-

critique in the Guardian on Wednesday, criticizing

ted.

Johnson for his Islamophobic article in the Daily

Dep Supt Jane Corrigan said: "We are keeping

Telegraph.

our options open. We have no idea what the motive for this attack was, so we're examining

Meet the designers behind Kim K's new wardrobe

Our initial thought? It must be from her husband Kanye West's line, Yeezy. and society. The senior Tory peer also said that the former fo-

Johnson has come under heavy fire after he com-

reign secretary had set a precedent for other rightwing lawmakers and that his refusal to apologize

a number of possibilities." Neighbour Peter

pared Muslim women, who wear the niqab, to

Hill, 69, said he heard an "aggrieved bloke

bank robbers and letterboxes in an article in the

would inspire others alike to use such derogatory

shouting his head off" in the early hours of the

Daily Telegraph.

remarks and inflammatory attacks without fearing

morning before the fire.

“So, as much as Johnson thinks he’s being his usual

any action being taken by the party.

A family member told the BBC Joel's older

clever self, he’s helping to create an environment

“An apology is now due,” Warsi demanded and

brother, Sam, was not allowed to see Joel's

in which hate crime is more likely,” she added.

said if the apology would not come it will give a

body when he arrived at the scene at about

message that “you can get away with Islamopho-

07:00 BST on Tuesday.

Warsi also argued there is a pattern in which Mus-

bia.”

The family member added: "We need to catch

lim women are an easy way to make and further

“If my party follows up on a demand for an apo-

who ever did this and have justice."

an argument that will enhance the interests of cer-

logy with real action then these comments would

tain politicians in some sections of the media, party

eventually become rare,” she added.

But, that theory was quickly proven wrong, as Kim directed us to the Instagram page of fashion brand @Wardrobe.NYC. A quick scroll and we soon discovered that Kim K wasn't just wearing the clothes on a whim, but was in fact modelling the New York-based label's latest collection, 'Release 02 Sport'. Instantly intrigued, we went searching for more information, and what we discovered was a fashion label that is as hard-working as Kim K herself. Wardrobe.NYC was launched in 2017 by Vogue Australia fashion director and Yeezy stylist, Christine Centenera, and her partner, fashion designer Josh Goot.


38

AVRUPA

Spor Haberleri

10 Ağustos 2018 Cuma

Çağlar Söyüncü, İngiltere'ye transfer oldu! İngiltere'ye bir yolcu daha! Freiburg'ta forma giyen milli yıldız Çağlar Söyüncü, 18 milyon euro artı bonuslar karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye transfer oldu! Altınordu altyapısından yetiştikten sonra Bundesliga ekiplerinden Freiburg'a transfer olan Çağlar, burada gösterdiği performansla da Avrupa kulüplerini peşine takmıştı. 22 yaşındaki savunmacının menajeri Fali Ramadani, Freiburg ve Leicester City kulübü yetkilileri dün Freiburg'da bir araya geldi. Taraflar 18 milyon Euro artı bonuslar karşılığında Çağlar'ın Leicester City'ye transferi için anlaşmaya vardı. İngiliz ekibiyle masaya oturan Çağlar ile de 3 yıllık anlaşma sağlandı. Milli yıldız ilk yıl haftalık 55 bin sterlin net ücret, ikinci yıl için haftalık 58 bin sterlin net ücret, üçüncü yıl ise 61 bin sterlin net ücret kazanacak. Çağlar Söyüncü, bugün sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi imzayı atacak.

Ümit Akçay, Super Series Boxing

Championship’e galibiyetle başladı Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Ü

mit Akçay, Super Series Boxing Championship Türkçe’siyle elit

boks şampiyonasında, Kuzey

Londra’da, ilk profesyonel maçına çıktı. Geçen cumartesine denk gelen 28 Temmuz’da Kentish Town bölgesindeki O2 gösteri merkezinde yapılan Elit boks Şampiyonasında ilk maçında galip gelerek gururlandırdı.

Vücut geliştirme sporu yapıyordu İlk maçında gelen bu zafer, Ümit Akçay’ı daha çok hırslandırdı. Uzun yıllar vücut geliştirme sporu yapan aynı zamanda güvenlik şirketinde yönetici olan Ümit Akçay, ‘artık önümdeki maçalara hazırlanıyorum’ dedi Ümit Akçay, güvenlik müdürlüğü yaparken aldığı ani kararla Super Series Boxing Championship kategorisine adını galibiyetle yazdırdı.


39

AVRUPA

Spor Haberleri

10 Ağustos 2018 Cuma

Süper Lig'in en değerli kulübü belli oldu! Alman internet sitesi Transfermarkt'ın veri-

yer aldı.

lerine göre 2018-2019 sezonunda toplam 598

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın veri-

milyon avro değerinde oyuncunun müca-

lerine göre, yeni sezon öncesi Süper Lig'de

dele edeceği Süper Lig'in en pahalı kadrosu

yer alan takımların kadro değerleri sıralama-

son şampiyon Galatasaray'da bulunuyor

sında, son şampiyon Galatasaray 84,5 milyon

Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda bulundur-

avro kadro değeriyle ilk sırada kendisine yer

duğu futbolcuların toplam değeri 84,5 mil-

buldu.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları tamamlandı

yon avro olarak gösterilirken, ikinci sırada 79 milyon avro kadro değeriyle Fenerbahçe yer

Sarı-kırmızılı takımın ardından, 79 milyon

aldı.Süper Lig'in en pahalı oyuncuları sırala-

avro kadro değeriyle Fenerbahçe ikinci sı-

masında Fenerbahçe'den Andre Ayew 15

rada gösterildi. Geçen sezon öncesinde 119,6

milyon avro değerleriyle zirvede

milyon avro değeriyle en pahalı kadroya

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme

Spor Toto Süper Lig'in yarın başlayacak

sahip olan Beşiktaş ise 70,1 milyon avroluk

turunun ilk ayağında maçlar tamam-

2018-2019 sezonunda mücadele edecek 18 ta-

değeriyle üçüncü sıraya geriledi.

landı.

mini piyasa değeri 598 milyon avroyu

Ligin piyasa değeri en düşük gösterilen ekibi

Avrupa futbolunun kulüpler bazın-

bulurken, kadrosu en pahalı ekip Galatasa-

ise 10,68 milyon avro takım bedeliyle yeni-

daki en önemli organizasyonunun 3.

ray oldu. En değerli oyuncular sıralamasının

den Süper Lig'e dönen MKE Ankaragücü

ön eleme turu ilk ayağında, sona eren

zirvesinde ise Fenerbahçe'den Andre Ayew

oldu.

maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

kımda forma giyen futbolcuların toplam tah-

FC Astana 0 - 2 Dinamo Zagreb Karabağ 0 - 1 BATE Malmö 1 - 1 Videoton Slavia Prag 1 - 1 Dinamo Kiev Standard Liege 2 - 2 Ajax Kızıl Yıldız 1 - 1 Spartak Trnava Benfica 1 - 0 Fenerbahçe

www.avrupagazete.co.uk

Red Bull Salzburg 3 - 0 Shkendija 79 PAOK 3 - 2 Spartak Moskova Celtic 1 - 1 AEK

PAOK'tan müthiş geri dönüş UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk ayağında Yunanistan temsilcisi PAOK, konuk ettiği Rusya'nın Spartak Moskova takımını 3-2 yendi. Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda, 3. ön eleme turunun ilk ayağında iki maç sona erdi. Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turunda Benfica'yı elemesi halinde play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakiplerinin mücadelesinde, Yunanistan temsilcisi PAOK, Rusya ekibi Spartak Moskova'yı konuk etti. Toumba Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan Spartak Moskova, 7. dakikada Ivelin Popov, 17. dakikada Quincy Promes'in golleriyle 2-0 öne geçti. Önemli bir geri dönüşe imza atan PAOK, 29. dakikada penaltıdan Aleksandar Prijovic, 37. dakikada Dimitris Limnios ve 44. dakikada Dimitris Pelkas'ın ağları sarsmasıyla 3-2 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.


avrupa gazete egazete 10 agustos 2018  

avrupa gazete egazete 10 agustos 2018

avrupa gazete egazete 10 agustos 2018  

avrupa gazete egazete 10 agustos 2018

Advertisement