Page 1

19. MIĘDZYNARODOWE TARGI ANALITYKI I TECHNIK POMIAROWYCH 6. TARGI TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ

katalog / catalogue


19. MIĘDZYNARODOWE TARGI ANALITYKI I TECHNIK POMIAROWYCH EUROLAB 6. TARGI TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ CRIMELAB 29-31 MARCA 2017

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c, Warszawa

19. INTERNATIONAL TRADE FAIR OF ANALYTICAL, MEASUREMENT AND CONTROL TECHNOLOGY EUROLAB 6. FORENSIC TECHNOLOGY FAIR CRIMELAB 29-31 MARCH 2017

Trade Fair and Congress Centre MT Polska ul. Marsa 56c, Warsaw


PATRONAT HONOROWY | HONORARY PATRONAGE •

Stanisław Piotrowicz Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Member of Polish Parliament, Chairman of Parliamentary Commitee of Justice and Human Rights

Piotr Cieśliński Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego Member of Polish Parliament, President of the Parliament Team for Chemical Industry

Jarosław Gowin Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Minister of Science and Higher Education

Bogdan Święczkowski I Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy First Deputy to the Prosecutor General – National Prosecutor

prof. Jerzy Duszyński Prezes Polskiej Akademii Nauk President of the Polish Academy of Sciences

dr inż. Włodzimierz Lewandowski Prezes Głównego Urzędu Miar President of the Central Office of Measures

Ministerstwo Rozwoju Ministry of Economic Development

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA | PROFESSIONAL CO-OPERATION •

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW University of Warsaw Biological and Chemical Research Centre

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Nicolaus Copernicus Univesity Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz

Główny Urząd Miar Central Office of Measures


Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna Prof. Dr. Jan Sehn Institute of Forensic Research

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB Club of Polish Research Laboratories POLLAB

Komitet Chemii Analitycznej PAN Committee on Analytical Chemistry of the Polish Academy of Sciences

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych National Chamber of Laboratory Diagnosticians

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Polish Geological Institute National Research Institute

Polski Komitet Normalizacyjny Polish Normalization Committee

Polskie Centrum Akredytacji Polish Center for Accreditation

Polskie Towarzystwo Chemiczne Polish Chemical Society

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Polish Association of Laboratory Diagnosticians

Rada Główna Instytutów Badawczych Main Council of the Research Institutes

Uniwersytet Gdański University of Gdansk

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Faculty of Chemistry of the Warsaw University of Technology

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Faculty of Chemistry of the University of Warsaw

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Police Academy in Szczytno


KONSULTANT MERYTORYCZNY | SUBJECT-MATTER CONSULTANT

PATRONAT PRASY FACHOWEJ | SPECIALIST PRESS PATRONAGE

MIEJSCE TARGÓW | FAIR VENUE Centrum Targowo-Kongresowe

ul. Marsa 56c, Warszawa Trade Fair and Congress Centre MT Polska, Warsaw, Marsa 56c Street

ORGANIZATOR | ORGANISER

ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa tel.: + 48 22 529 39 50; fax +48 22 529 39 76 e-mail: lab@mttargi.pl | www.targieurolab.pl e-mail: crimelab@mttargi.pl | www.crimelab.pl


WSPÓŁPRACA MEDIALNA | MEDIA CO-OPERATION


Urszula Potęga

Prezes Zarządu MT Targi Polska S.A.

Szanowni Państwo, Drodzy Goście, Pragnę serdecznie powitać Państwa na 19. Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz 6. Targach Techniki Kryminalistycznej CrimeLab. Już po raz kolejny, jest mi niezmiernie miło, że te ważne dla branży laboratoryjnej wydarzenia cieszą się niezmiennie zainteresowaniem tak wielu znakomitych Gości. Jesteśmy zaszczyceni Państwa obecnością. Dziewiętnaście lat współpracy z Państwem przy tworzeniu Targów EuroLab umacnia nas w przekonaniu o potrzebie istnienia miejsca, które będzie sprzyjało komunikacji świata nauki z biznesem. Ważne jest to, aby myśl naukowa znajdowała wsparcie i zastosowanie w rozwiązaniach użytecznych dla firm. Cieszę się, że obdarzyliście nas Państwo zaufaniem biorąc aktywny udział w targach i mam nadzieję, że spełniają one dobrze tę rolę. Zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą wystawców Targów EuroLab prezentowaną w sektorach tematycznych: analityce chemicznej, Life Science, biotechnologii i metrologii, materiałoznawstwie, inżynierii i ochronie środowiska oraz CrimeLab. Mam zaszczyt gorąco podziękować wszystkim instytucjom państwowym i branżowym oraz placówkom naukowym, a przede wszystkim Patronom Honorowym, Radzie Programowej za to, że z tak wielkim zaangażowaniem wspierają merytorycznie nasze Targi. Dziękuję również naszym Wystawcom i Partnerom, dzięki którym EuroLab stale dopasowuje się do rosnących wymagań rynku. Dążąc do sprostowania Państwa oczekiwaniom zapewniliśmy bogatą oprawę merytoryczną, a w niej propozycje specjalistycznych seminariów, konferencji i wykładów prowadzonych przez wybitnych ekspertów. Mam nadzieję, że tegoroczne Targi okażą się efektywnym narzędziem w usprawnieniu Państwa codziennej pracy. Liczę, że tegoroczna edycja EuroLab oraz CrimeLab spełni Państwa oczekiwania i będziemy mieli również okazję spotkać się za rok. Życzę udanej imprezy i zapraszam serdecznie do dalszej współpracy.


Stanisław Piotrowicz

Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie do objęcia patronatu nad kolejną edycją Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz Międzynarodowych Targów Techniki Kryminalistycznej CrimeLab. Oba przedsięwzięcia ugruntowały już swoją pozycję jako wydarzenia prestiżowe i znajdujące zaszczytne miejsce w kalendarzu imprez targowych o charakterze międzynarodowym. Sprawdzona przez ostatnie lata, ciekawa formuła targów spotyka się z dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony wystawców i odwiedzających. Targi doskonale wpisują się w realizację idei współpracy świata biznesu i nauki, umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń, stanowią znakomitą okazję do spotkań ekspertów, zarówno naukowców jak i praktyków. Cieszę się, że wystawie towarzyszy wiele spotkań promujących polskie i zagraniczne osiągnięcia naukowe oraz nowoczesne technologie, w tym stosowane w kryminalistyce. Dostrzegam efekty, jakie dzięki prezentowanym rozwiązaniom, widoczne są w codziennej działalności przedsiębiorców oraz pracy organów ścigania, co przekłada się na wzrost jakości życia i poczucia bezpieczeństwa Polek i Polaków. Dotychczasowe osiągnięcia wystawców i organizatorów oraz wysoki poziom merytoryczny wystawy nie tylko stanowią podstawę dla wyrażenia uznania dla podejmowanych działań, ale też odzwierciedlają rosnącą pozycję gospodarczą naszego kraju. Z ogromną przyjemnością, w imieniu własnym oraz wszystkich członków Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, pragnę pogratulować organizatorom i wystawcom znakomitych osiągnięć oraz życzyć dalszych sukcesów. Wyrażam nadzieję, że również tegoroczna edycja targów spotka się doskonałym odbiorem wśród odwiedzających oraz będzie okazją dla wielu wartościowych spotkań.


Piotr Cieśliński

Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego

Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że jako Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego mogłem objąć Patronat Honorowy nad kolejną 19 już edycją Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz 6 Targów Techniki Kryminalistycznej CrimeLab. Wydarzenia te wpisały się już na stałe w kalendarz ważnych spotkań na styku biznesu i nauki. Zakres tematyki Targów jest naprawdę imponujący i pozwala zaprezentować się i pozyskać nowych kontrahentów firmom, uczelniom w wielu dziedzinach. Już poprzednie lata pokazały, że nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjna aparatura dla analityki chemicznej, biotechnologii i life science, a także meteorologii, nanotechnologii, diagnostyki medycznej, a nawet materiałoznawstwa czy kryminalistyki i ochrony środowiska to niezwykle interesująca podróż między stoiskami kolejnych wystawców. Na uwagę zasługuje również fakt, że Targi EuroLab i CrimeLab to także miejsce konferowania i spotkań seminaryjnych, z zakresu nowelizacji wymagań norm ISO, czy na temat rewolucji w diagnostyce medycznej dzięki chipom. Tematyka Targów jest mi szczególnie bliska z uwagi na pełnienie przeze mnie obowiązków Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego oraz przynależność do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowych Technologii. Wierzę, że organizatorzy jak co roku przygotują dla wystawców i zwiedzających ucztę naukowo-biznesową na najwyższym poziomie. Życzę owocnych dyskusji i znalezienia optymalnych rozwiązań dla Państwa potrzeb.


Jarosław Gowin

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Szanowni Państwo, po raz kolejny mamy okazję uczestniczyć w Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz Targach Techniki Kryminalistycznej CrimeLab. I choć minął zaledwie rok od ostatniego spotkania, dla branży laboratoryjnej z pewnością był to czas nieustannego, dynamicznego rozwoju. Medycyna i nauki przyrodnicze to jedne z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki. Aby ów rozwój był możliwy, konieczne jest stałe doskonalenie technik i metod laboratoryjnych. Transponując wiersz Adama Mickiewicza, właśnie „mędrca szkiełko i oko” są tak bardzo potrzebne, by osiągnąć sukces, mający konkretne przełożenie na kondycję zdrowotną człowieka i otaczającego go środowiska naturalnego. Targi EuroLab oraz CrimeLab to doskonała promocja osiągnięć różnych ośrodków naukowo-badawczych. Prócz ważnej roli, jaką jest umożliwienie spotkania nauki z biznesem, a tym samym komercjalizacja osiągnięć naukowych, Targi służą również promowaniu wiedzy o najnowszych osiągnięciach naukowych poprzez organizowane wykłady, seminaria i konferencje. Są zatem płaszczyzną dialogu dla szerokiego grona odbiorców, począwszy od przedstawicieli branży laboratoryjnej, ośrodków naukowych, po osoby prywatne pragnące poznać najnowsze osiągnięcia technologiczne. Równie ważny jest międzynarodowy charakter Targów. Wymiana doświadczeń i konfrontacja różnych metod pracy sprzyjają dalszemu rozwojowi technik laboratoryjnych. Serdecznie gratuluję Organizatorom Targów wielkiej wyobraźni i zaangażowania, które co roku przysparzają temu wydarzeniu coraz większej popularności wśród wystawców i zwiedzających.


Bogdan Święczkowski

I Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy

Szanowni Państwo, Mając na uwadze wagę rozwoju kryminalistyki i osiągnięć naukowych, które dają coraz większe możliwości wykrywania przestępstw i ich sprawców, z przyjemnością przyjąłem propozycję sprawowania patronatu honorowego nad 6 Targami Techniki Kryminalistycznej CrimeLab, jak również 19 Międzynarodowymi Targami Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab. Targi mają mocno ugruntowaną pozycję w terminarzu wydarzeń, związanych z prezentacją oraz popularyzacją nowoczesnych technologii i są jednymi z największych przedsięwzięć tego typu o charakterze naukowo – wystawienniczym w Polsce. Dają możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń oraz współpracy naukowców i przedsiębiorców w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań naukowych do praktyki a w konsekwencji pomagają rozwiązać sprawy, które mogły zakończyć się niewykryciem sprawcy. Zdarzają się bowiem sytuacje, gdzie standardowe metody pracy dochodzeniowo-śledczej są niewystarczające dla wskazania sprawcy przestępstwa oraz udowodnienia mu odpowiedzialności karnej. Wtedy to właśnie najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie kryminalistyki i nauk pokrewnych otwierają nowe możliwości dowodowe. Tylko dobra współpraca prokuratorów z biegłymi z zakresu nauk kryminalistycznych dysponującymi najnowszymi zdobyczami naukowymi gwarantuje, że żadne możliwości dowodowe nie zostaną utracone. Współpraca ta zawsze owocować powinna wydaniem jak najlepszej opinii, opartej na wszystkich możliwych do uzyskania dowodach. Życzę organizatorom i wystawcom udanych targów oraz wyrażam przekonanie, że będą one niezwykle istotne z punktu widzenia efektów działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości


dr inż. Włodzimierz Lewandowski Prezes Głównego Urzędu Miar

Główny Urząd Miar w Polsce pełni rolę krajowej instytucji metrologicznej. Przez wiele lat rola ta ograniczała się do funkcji depozytariusza wzorców pomiarowych o najwyższej dokładności, które zapewniają w kraju spójność pomiarową, wypływającą z obowiązków uczestnictwa w Konwencji Metrycznej. Ta rola nas już nie satysfakcjonuje, dlatego obecnie dążymy do rozszerzenia tej podstawowej funkcji o zagadnienia pomiarowe i technologiczne służące rozwojowi krajowej gospodarki, a szczególnie jej innowacyjności. Wymaga to jednak znaczących przekształceń samej instytucji i zbudowania zaawansowanego technologicznie krajowego instytutu metrologicznego. Nie chcemy czynić tego sami w oderwaniu od krajowego środowiska metrologicznego: naukowego, a przede wszystkim gospodarczego. Dlatego powołałem Konsultacyjne Zespoły Metrologiczne, w skład których wchodzą przedstawiciele tych środowisk, z dominująca rolą przedstawicieli krajowego przemysłu, z którym chcielibyśmy jak najściślej współpracować. Celem pracy Zespołów jest wypracowanie koncepcji strategicznych dla GUM. Razem będziemy budować polską metrologię. Uważam, że ważnym forum wymiany poglądów, również na tematy związane z zagadnieniami pomiarowymi, są coroczne Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab połączone z Targami Techniki Kryminalistycznej CrimeLab. Dlatego chcemy, jak co roku, zaznaczyć naszą obecność, przedstawiając w takcie trwania Targów informację dotyczącą najnowszych wyzwań przed jakimi stoi międzynarodowa metrologia, jak również postępy w pracach nad reformowaniem krajowej metrologii. W ramach naszego seminarium, zostaną omówione następujące zagadnienia: konieczności przeprowadzenia zmian w polskiej metrologii (referat Prezesa GUM), przygotowanie Głównego Urzędu Miar do wdrożenia na terytorium Polski jednostki masy opartej na nowej definicji, nowoczesne technologie w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz współpracy naukowo-badawczej GUM z ośrodkami naukowo badawczymi oraz w ramach projektów koordynowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz European Metrology Research Programme (EMRP). Ufam także, iż wzorem lat ubiegłych, XIX. edycja Międzynarodowych Targów Analityki i Techniki Pomiarowej EuroLab spełnią oczekiwania wszystkich zainteresowanych podmiotów, a oferta Głównego Urzędu Miar spotka się z Państwa pozytywnym odbiorem.


prof. Jerzy Duszyński Prezes Polskiej Akademii Nauk

Polska Akademia Nauk po raz kolejny uczestniczy w Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz VI Międzynarodowych Targów Techniki Kryminalistycznej CrimeLab. Cenię to wydarzenie, bo jest jednym z miejsc prezentacji najnowocześniejszych metod i technik badawczych. Już czwarty raz Akademia włącza się w promocję produktów oraz usług związanych z rynkiem medycznym i laboratoryjnym, przyznając Grand Prix Prezesa PAN. Mam nadzieję, że nasz konkurs przyczynia się do rozwoju i budowania konkurencyjności branży laboratoryjnej w naszym kraju. Nagradzamy bowiem produkty wyróżniające się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, funkcjonalnością, walorami estetycznymi i ekonomicznymi. W ubiegłym roku Grand Prix zostało przyznane za spektrometr Gemini firmie Irtech Beata Kasprzycka, wyróżniliśmy także Biotectum 1.2 Komorę laminarną II kl. bezpieczeństwa mikrobiologicznego firmy Alchem Grupa Sp. z o.o. W tym roku PAN zaznaczy swoją obecność na targach także w inny sposób: zaprezentuje swoje jednostki naukowe, w których projektowana jest i wykorzystywana nowoczesna aparatura badawcza. Na stoisku targowym będą obecni naukowcy m.in. z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Instytutu Botaniki PAN, Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN. Cieszę się, że Akademia może wziąć udział w wyjątkowym święcie postępu, pokazującym jak nowatorska może być przyszłość nauki w Polsce.


prof. dr hab. inż.Jerzy Błażejowski Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Szanowni Państwo! Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab’2016 mają ugruntowane miejsce w kalendarium wydarzeń związanych z prezentacją i popularyzacją osiągnięć nowoczesnej chemii, zwłaszcza chemii analitycznej. To jedna za największych imprez o charakterze naukowo-wystawienniczym w Polsce. Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) od lat aktywnie uczestniczy w programie zarówno wystawienniczym jak i seminaryjnym EuroLab. Targi są doskonałą okazją do wymiany poglądów między teoretykami a praktykami wiedzy z zakresu opracowań metodycznych, proceduralnych i instrumentalnych. Są miejscem kreowania zrębów transferu technologii z laboratoriów do gospodarki i odwrotnie, bowiem gromadzą twórców i użytkowników aparatury analitycznej i metod badawczych zabiegających o wykorzystanie osiągnięć nauki w różnych obszarach naszego życia. Są też platformą debaty nad rolą chemii analitycznej – najbardziej interdyscyplinarnego i uniwersalnego działu chemii – w gospodarce, życiu codziennym i postępie cywilizacyjnym. Życzę organizatorom i wystawcom by stoiska na Targach EuroLab’2016 były oblegane przez licznych zwiedzających, by sale wykładowe były wypełnione podczas seminariów, by dominowała ożywiona wymiana poglądów i pomysłów, które zaowocują nowymi rozwiązaniami aparaturowymi i metodycznymi. Życzę by targi były miejscem upowszechniania wiedzy oraz ważnym ogniwem współpracy nauki z biznesem.


prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka Kierownik Zespołu Mikrosystemów (Bio)analitycznych Lab-on-Chip, Instytut Biotechnologii Politechniki Warszawskiej

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na sesję wyk ładową zatytułowaną: „Laboratorium na chipie – rewolucja w diagnostyce medycznej i biologii”, zorganizowaną przez Zakład Mikrobioanalityki Instytutu Biotechnologii (http://zmba.ch.pw.edu.pl) Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Prace naukowo-badawcze prowadzone w zespole obejmują badania mechanizmów interakcji molekularnych komórek prawidłowych i nowotworowych, a także uzupełnienie wiedzy na temat ścieżek metabolicznych w komórkach nowotworowych. Zastosowanie nowoczesnych narzędzi i technik, w tym miniaturowych systemów „lab-on-chip”, pozwala poszerzać dotychczasową wiedzę z zakresu biologii, biochemii i inżynierii komórkowej, m.in. poznanie mechanizmów interakcji molekularnych komórek zdrowych i nowotworowych. Pozwoli to zweryfikować dotychczasowe poglądy na temat rozwoju, morfologii i terapii guzów nowotworowych. Wyniki badań mogą przyczynić się do poprawy jakości życia osób cierpiących na choroby nowotworowe poprzez zwiększenie skuteczności terapii, którym są poddawani. Z kolei badanie funkcji komórek macierzystych umożliwi poznanie mechanizmu różnicowania się ich do określonych typów komórek, np. mięśnia sercowego. Wytworzony model posłuży do testowania nowoopracowywanych związków stosowanych w chorobach serca. W efekcie przeprowadzonych badań rozszerzona zostanie podstawowa wiedza dotycząca reakcji enzymatycznych istotnych z punktu widzenia diagnostyki medycznej. Przewiduje się, że nowa wiedza w tym zakresie pozwoli zweryfikować niektóre procedury diagnostyczne W czasie sesji prezentowane będą wybrane kierunki badań realizowanych w zespole Mikrosystemy (Bio)analityczne Lab-on-Chip, zaprezentowane w formie 5 krótkich wykła¬dów dotyczących: podstawowych metod wytwarzania mikrostruktur lab-on-chip, zastosowania miniaturowych systemów w analizie klinicznej, mikroprzepływowego chipu do hodowli komórek mięśnia sercowego, badań nad efektywnością terapii fotodynamicznej oraz chipu do trójwymiarowej hodowli sferoidów jako modeli guza nowotworowego. Serdecznie zapraszamy!


Andrzej Brzyski

Prezes Zarządu Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

Szanowni Państwo, Targi EuroLab to dla wszystkich pracowników laboratoriów, w tym członków Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, ważne miejsce do zdobywania aktualnej wiedzy, miejsce spotkań z czołowymi wystawcami krajowymi i zagranicznymi prezentującymi najnowsze rozwiązania dla laboratoriów. Udział w Targach umożliwia zapoznanie się z najnowszymi produktami i rozwiązaniami często istotnymi dla rozszerzenia możliwości badawczych czy wzorcujących laboratoriów. Jest to również miejsce spotkania przedstawicieli świata nauki i biznesu. Uczestniczymy w corocznych Targach Eurolab, obserwujemy ich systematyczny rozwój, nowe obszary działania oraz wysoki poziom merytoryczny. Członkowie Klubu biorą udział w towarzyszących targom konferencjach, wykładach, warsztatach i prezentacjach. Dlatego z radością przyjąłem zaproszenie do Rady Programowej 19. Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2017, a Klub Polskich Laboratoriów Badawczych do grona partnerów merytorycznych. Klub POLLAB, to największa w Europie organizacja zrzeszająca środowisko laboratoriów badawczych, wzorujących, jednostek certyfikujących, instytutów naukowych, wyższych uczelni oraz organizacji zainteresowanych działalnością w systemie oceny zgodności. Jesteśmy członkiem dwóch międzynarodowych organizacji: EUROLAB i EURACHEM. Mamy swoich przedstawicieli w Zarządach obu organizacji. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału wraz z nami w tegorocznych targach w dniach 29-31.03.2017 r., a także do odwiedzenia naszego stoiska nr C20. W programie targów zaplanowane są liczne i zorganizowane na wysokim poziomie merytorycznym konferencje, seminaria i warsztaty. Zachęcamy Państwa do wysłuchania referatów prezentowanych podczas naszego cyklu wykładów pt. „Problemy Laboratoriów” w dniu 30.03.2017 r., w godzinach 10.00–13.00. Nasi prelegenci przybliżą Państwu zagadnienia związane z badaniami biegłości i porównaniami międzylaboratoryjnymi. Cykl wykładów został przygotowany we współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym. Wszystkim uczestnikom tegorocznych Targów życzę ciekawych kontaktów zawodowych i handlowych oraz owocnego udziału w wydarzeniach merytorycznych towarzyszących targom. Jestem przekonany, że przyczynią się one do poszerzenia wiedzy i uzyskania odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.


prof. dr hab. Ewa Bulska

Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodnicząca Zespołu Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Wydział Chemii UW

Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab spełniają ważną rolę dla wszystkich zajmujących się pomiarami i są miejscem spotkań pracowników uczelni, instytutów naukowych, laboratoriów badawczych, jak również przedstawicieli biznesu. Targi Eurolab umożliwiają zapoznanie się z aktualną ofertą zarówno dużych graczy na rynku aparatury laboratoryjnej jak i niszowych firm oferujących unikalne często rozwiązania. Bardzo gorąco zachęcam Państwa do korzystania z bogatej oferty targów Eurolab. Informacje handlowe każdy z nas może wyszukać w Internecie, ale nic nie zastąpi dyskusji ze specjalistami, którzy obiektywnie i na podstawie swoich praktycznych doświadczeń mogą wspomóc poszukiwania najlepszej aparatury, najlepszego wyposażenia laboratorium, najlepszych urządzeń wspomagających, najbardziej przydatnych dla prowadzonych w danym laboratorium pomiarów i badań. W tym roku odbędzie się XIX edycja, co potwierdza, że dotychczasowy wysiłek organizatorów spotkań targowych jest doceniany w naszym środowisku. Warto przy tym podkreślić, że organizatorzy od pierwszej edycji dokładają wszelkich starań aby umiejętnie pogodzić prezentacje oferty handlowej z różnorodnymi imprezami towarzyszącymi. Na targach Eurolab jesteśmy obecni jako wystawcy, prezentujemy działalność Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, wspólnej przestrzeni badawczej wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Na wspólnym stoisku tradycyjnie już prezentujemy działalność Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Jesteśmy obecni również jako współorganizatorzy imprez towarzyszących oraz uczestniczymy aktywnie w konkursach, oceniając najlepsze oferty targowe w różnych kategoriach. Zapraszamy na seminarium naukowe, które będzie poświęcone najnowszym osiągnięciom chemii analitycznej. Nasi wykładowcy pokażą w jako sposób wiedza i zrozumienie zachodzących w przyrodzie zjawisk wspomaga poruszanie się w złożonym świecie. Kontynuujemy również wprowadzony kilka lat temu program dydaktyczny, nasi studenci będą uczestniczyli w targach i zbierali oferty produktów pozwalających na wyposażenie laboratoriów. Studenci będą oceniali nie tylko jakość produktów, ale również sposób ich prezentacji oraz możliwość rozmowy z wystawcami. Bardzo proszę o przyjazne potraktowania naszych studentów, to przyszli pracownicy laboratoriów, to przyszli klienci producentów aparatury pomiarowej. Do zobaczenia w czasie 19. targów EuroLab.


prof. dr hab. Bogusław Buszewski Członek Korespondent PAN, Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Szanowni Państwo To już kolejny, 19 raz w dniach 29-31marca 2017 roku organizowane są w Warszawie Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab’2017 wraz z Targami Techniki Kryminalistycznej CrimeLab’2017. To ważne przedsięwzięcie wystawiennicze o charakterze naukowo-biznesowym łączy specjalistów-teoretyków i praktyków, zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami w zakresie chemii analitycznej i instrumentalnej, automatyki, robotyki czy technik komputerowych z uwzględnieniem metod zarządzania. Ten interdyscyplinarny charakter i wielokierunkowość prezentowanych tematów wyróżnia Targi EuroLab jako wiodące i unikatowe w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki Targom istnieje możliwość wymiany poglądów z zakresu: medycyny, farmacji, kontroli procesów w przemyśle chemicznym, rolnym i spożywczym, w chemii gospodarczej, przetwórstwie tworzyw sztucznych, chemii polimerów i kompozytów z uwzględnieniem modnej ostatnio technologii „nano”, w opracowaniu nowych materiałów, ochronie środowiska i kosmetologii czy też w kryminalistyce i sporcie. Wszystko to odnosi się nie tylko do instrumentacji i promowania narzędzi ale też wskazania kompleksowego wprowadzania wielowymiarowych, sprzężonych metodyk i procedur umożliwiających i ułatwiających rutynowe oznaczanie całej gamy indywiduów występujących w skomplikowanych matrycach. Słowem, chodzi o zwiększenie czułości, precyzji i dokładności, a w konsekwencji o wysoką powtarzalność i odtwarzalność wykonywanych oznaczeń. Wszystko to wiąże się z wiarygodnością uzyskiwanych wyników – walidacją. Już z tego krótkiego przeglądu jednoznacznie wynika, że chemia analityczna w XXI wieku jest nauką interdyscyplinarną i uniwersalną. Łączy specjalistów i naukowców opracowujących metodyki i procedury z konstruktorami aparatury i przyrządów pomiarowych, projektantami wyposażenia laboratoriów i jednostek kontrolno-badawczych, i tymi którzy zajmują się szkoleniem i zarządzaniem w tych jednostkach. Wszystko po to, by spełnić oczekiwania i wymagania najwyższych standardów światowych, standardów o innowacyjnym i projakościowym charakterze. Jak co roku Komitet Chemii Analitycznej PAN wraz z Polskim Towarzystwem Chemicznym aktywnie uczestniczy w Targach EuroLab & CrimeLab. To dobra okazją do popularyzacji hasła „z laboratorium do przemysłu” poprzez aktywny udział w seminariach, debatach czy pokazach. Ważnym elementem tej aktywności jest doradztwo i promocja w poszukiwaniu partnerów przemysłowych w realizacji aktualnych i ambitnych tematów w ramach regionalnych i krajowych programów strategicznych ujętych w formie tzw. kontraktów terytorialnych czy/i mapy drogowej lub międzynarodowych (np. Horyzont 2020). Targi EuroLab są szansą dla szerokiej rzeszy użytkowników i potencjalnych nabywców sprzętu, aparatury, odczynników, certyfikowanych materiałów odniesienia i literatury fachowej. Wszystkim organizatorom i wystawcom Targów EuroLab’2017 i CrimeLab’2017 życzę, by liczne grono uczestników odwiedziło je, by sale wykładowe były wypełnione i aby dominowała w nich ożywiona dyskusja i wymiana poglądów, które zaowocują nawiązaniem współpracy i kontaktów upowszechniających naukę i wiedzę. Takie podejście zgodne jest z duchem Komitetu Chemii Analitycznej PAN, promuje nowoczesną chemię analityczną i wytycza prawidłowe relacje między nauką a biznesem.


prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek

Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prezes Stowarzyszenia „Rozwój Mikrobiologii”

Szanowni Państwo! Po raz czwarty, w tym roku wspólnie z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Stowarzyszeniem „Rozwój Mikrobiologii”, organizując Konferencję Naukową, pt. „Drobnoustroje, czy wiemy o nich wszystko?”, mamy zaszczyt brać udział w Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab. Cieszy to nas tym bardziej, że uczestnictwo w nich integruje świat nauki, techniki i biznesu oraz zastosowań praktycznych. Współcześnie, dzięki nowym metodom, integracji różnych specjalistów, odkrywamy nowe drobnoustroje, których znaczenie nie zawsze dla nas jest jeszcze jasne oraz poznajemy interakcje między nimi a organizmem człowieka, odsłaniamy ich wartości znaczące w zdrowiu, a także w chorobach innych niż zakażenia. Wiedza mikrobiologiczna, innowacyjne rozwiązania technologiczne, w tym z zakresu działań mikrobiobójczych, współpraca ze środowiskiem gospodarczym pozwalają wprowadzać, oceniać i unowocześniać działania w prewencji chorób z udziałem drobnoustrojów, w tym rozwijających się w wyniku spożywania żywności. Sprawia to, że istnieje bezwzględna konieczność prowadzenia szerokiej edukacji społecznej. Podczas wspomnianej Konferencji, specjaliści z zakresu mikrobiologii medycznej przedstawią wykłady o treści odzwierciadlającej nowe zjawiska we współczesnej mikrobiologii medycznej, działań prewencyjnych w celu uzyskania bezpiecznej żywności, nowych gatunków bakterii stwierdzanych w materiale klinicznym, a także odpowiemy na pytania z zakresu przedstawianej tematyki. Zapraszam Wszystkich Państwa na sesję „Drobnoustroje, czy wiemy o nich wszystko?”


dr hab. Maria Kała

Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Szanowni Państwo, Międzynarodowe Targi, XVIV Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab’2017 i VI Technik Kryminalistycznych CrimeLab’2017, stanowią kolejną okazję do zdobycia aktualnych informacji o najnowszych innowacyjnych produktach, systemach i ich zastosowaniach. W targach biorą udział uznani liderzy rynku, naukowcy i eksperci, których działalność warto znać zarówno ze względów biznesowych, jak i naukowych. Połączenie pokazu nowoczesnych technik laboratoryjnych, kryminalistycznych, systemu jakości, biotechnologii i diagnostyki ze spotkaniami naukowymi, na których teoretycy i praktycy przedstawiają zastosowania tych technik w badaniach naukowych i rutynowej praktyce daje możliwość producentom dalszego ich rozwoju w celu spełnienia oczekiwań użytkowników i odbiorców. Reasumując Międzynarodowe Targi to cały świat laboratoriów zarówno w teorii, jak i w praktyce. Instytut Ekspertyz Sądowych, jako placówka naukowa Ministerstwa Sprawiedliwości już szósty raz bierze czynny udział w części konferencyjnej Targów EuroLab i CrimeLab. Jako użytkownicy nowoczesnych technik analitycznych, które stosujemy rozwijając różne dyscypliny nauk sądowych przedstawialiśmy ich wykorzystanie w ekspertyzach opracowywanych dla celów wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz przy wyjaśnianiu przyczyn nagłych zdarzeń o charakterze katastrof. W tym roku zapraszamy Państwa na konferencję, na której przedstawione zostanie szerokie spektrum badań przeprowadzenie jakich może być konieczne przy rekonstrukcji zdarzenia przestępczego. Takie wielokierunkowe ekspertyzy są opracowywane przez ekspertów różnych specjalności zatrudnionych w Instytucie Ekspertyz Sądowych. Życzę wszystkim organizatorom powiększenia dotychczasowego sukcesu, wystawcom wielu zainteresowanych zwiedzających i zwiedzającym ożywionych dyskusji, a licznemu gronu uczestników spotkań naukowych owocnych obrad i pogłębienia wiedzy.


dr hab. Andrzej Kudelski

prof. UW, dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Szanowni Państwo, Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EUROLAB to ważne przedsięwzięcie naukowo-wystawiennicze, które z powodzeniem wpisuje się w tego typu działalność organizowaną w wielu krajach świata. W dobie coraz powszechniejszych kontaktów międzyludzkich za pośrednictwem narzędzi elektronicznych (wymiana korespondencji elektronicznej, wideo-konferencje) tradycyjne spotkanie w jednym miejscu producentów, sprzedawców i użytkowników aparatury i wyposażenia laboratoriów analitycznych jest bez wątpienia bardzo cenne. Taka wystawa umożliwia również wygodne osobiste porównanie aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego oferowanego przez różnych wytwórców. Wydział Chemii Uniwersytety Warszawskiego od pierwszej edycji targów aktywnie uczestniczy w ich organizacji. Warto również podkreślić, że badania naukowe prowadzone w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego mogą być podstawą przyszłych prac wdrożeniowych między innymi w zakresie opracowania nowych sensorów analitycznych, w tym bioanalitycznych. Wszystkim Wystawcom, Uczestnikom oraz Organizatorom 19 Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EUROLAB życzę wielu interesujących i owocnych spotkań. Do zobaczenia w trakcie Targów.


Zbigniew Leszczyński

Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Szanowni Państwo, jestem zaszczycony zaproszeniem na tak ważne forum wymiany poglądówm.in. na tematy związane z zagadnieniami pomiarowymi, jakimi są coroczne Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab, połączone z Targami Techniki Kryminalistycznej CrimeLab. Straż Miejska m.st. Warszawy, obok obowiązków nałożonych Ustawą o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997, z późniejszymi zmianami, dotyczącymi m.in. dbania o porządek i spokój w stolicy, zwalczania przestępczości godzącej w zdrowie i życie ludzkie, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, przeciwdziałania aktom wandalizmu, wypowiedziała walkę wszystkimi trucicielom powietrza. Dlatego też, z dniem 15 kwietnia 2016 r., w strukturach stołecznej straży miejskiej, rozpoczął działalność Oddział Ochrony Środowiska. Jego powstanie jest bezpośrednio związane z uchwaleniem przez Radę m.st. Warszawy, „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. W skład Oddziału wchodzi Referat ds. Pojazdów, Referat ds. Ekologicznych i Referat ds. Kontroli Środowiska, którego głównym celem i założeniem jest monitorowanie i kontrolowanie gospodarki odpadami komunalnymi, sposoby pozbywania się odpadów i nieczystości ciekłych, a także kontrolowanie stanów zanieczyszczenia powietrza, poprzez niską emisję pyłów i gazów. Dzięki specjalistycznym radiowozom, które chcemy zaprezentować Państwu podczas tegorocznych Targów, wyposażonym w nowoczesny sprzęt pomiarowy i obserwacyjny, kompleksowo przeszkoleni funkcjonariusze Referatu ds. Kontroli Środowiska, choć działają od niedawna, przeprowadzili już ponad 5,4 tysiąca interwencji. Kontrole prowadzone są nie tylko w nieruchomościach mieszkalnych. Przypadki spalania odpadów ujawniane są również u podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Tam też dochodził do spalania m.in. odpadów pochodzących z produkcji, elementów starych mebli, jak również opakowań po substancjach chemicznych (np. olejach) czy opon. Strażnicy sprawdzają m.in. sposób gospodarowania i składowania odpadów, paleniska domowe w piecach na paliwo stałe, przyłącza do kanalizacji miejskiej oraz cieki wodne pod kątem zrzutu nieczystości. Średnio podczas co piątej kontroli, ujawniane są nieprawidłowości. Funkcjonariusze, oprócz nakładania sankcji, mają również możliwość kontroli czy poprzednio stwierdzone uchybienia zostały usunięte. Ponadto, strażnicy miejscy, obok działań kontrolnych, edukują mieszkańców informując o negatywnych konsekwencjach spalania odpadów, zarówno dla ludzi jak i środowiska naturalnego. Wyjaśniają również wątpliwości – czym można palić w piecach, a co jest zabronione. Wręczają także materiały edukacyjne. Wsparciem dla działań Referatu ds. Kontroli Środowiska, jest m.in. Referat Profilaktyki, który na co dzień prowadzi w warszawskich placówkach oświatowych, działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa a także kształtowania postaw proekologicznych. Działania te realizowane są w ramach programu „Jestem strażnikiem przyrody”. Natomiast w ramach akcji „Walcz z zatrutym powietrzem”, stołeczna straż miejska, w środkach komunikacji miejskiej, zamieściła spot, który ma na celu uwrażliwić i uświadomić mieszkańcom, że kiedy Widzą i Czują, to powinni Reagować, dzwoniąc pod numer 986. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że udział Straży Miejskiej m.st. Warszawy, wśród tak znamienitych wystawców, pozwoli Państwu, zapoznać się szczegółowo z naszą działalnością, która mam nadzieję, spotka się z Państwa pozytywnym odbiorem. Życzę organizatorom kolejnego sukcesu, wystawcom wielu zainteresowanych zwiedzających a zwiedzającym korzyści z udziału w tak wspaniałej imprezie.


dr Sławomir Mazurek

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Nowoczesna gospodarka wymaga innowacyjności, wysokich technologii, modernizacji. Motorem jej rozwoju jest transfer nowych rozwiązań, wymiana myśli technicznej, wyników najnowszych badań, ale też sprawne wdrażanie i wykorzystanie nowych pomysłów i idei. Współdziałanie nauki i przemysłu jest niezbędnym wsparciem tak pojętego rozwoju gospodarczego. W tę filozofię znakomicie wpisują się Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy od lat angażuje się w to wyjątkowe przedsięwzięcie, które jest okazją do intrygujących dyskusji, wymiany doświadczeń, przepływu informacji. Dobre kontakty przedstawicieli świata nauki i biznesu ułatwiają rozpoznanie wzajemnych potrzeb, nawiązanie efektywnej współpracy, a w konsekwencji pozwalają lepiej sprostać współczesnym wyzwaniom technologicznym i ekonomicznym. Pierwsze laboratorium PIG powstało już w 1919 r. Dzisiaj nasz Instytut łączy w sobie blisko stuletnią tradycję badawczą z nowoczesnym spojrzeniem na problematykę i rolę badań laboratoryjnych. Nasze laboratoria prowadzą wszechstronne badania analityczne. Przeprowadzają m.in. analizy pozwalające ustalić skład i własności chemiczne i fizyczne ciał stałych, cieczy nieorganicznych i organicznych, a stosowane przez nas skaningowa mikroskopia elektronowa, jakościowa i ilościowa analiza chemiczna w mikroobszarze, czy analiza katodoluminescencyjna znajdują szerokie zastosowanie nie tylko w podstawowych badaniach petrograficzno-mineralogicznych, ale także w ochronie środowiska czy materiałoznawstwie. Dumą naszych pracowni jest mikrosonda jonowa SHRIMP IIe/MC, która umożliwia wykonywanie najbardziej precyzyjnych analiz izotopowych. Obecnie tylko kilkanaście laboratoriów na całym świecie posiada takie urządzenia. Obok prac typowo poznawczych poszerzających granice nauki, koncentrujemy się na badaniach istotnych dla ograniczenia zagrożeń geologicznych, geochemicznych, środowiskowych, ale także na analizach przeznaczonych dla wszystkich działów gospodarki, nauki i przemysłu. Nasze laboratoria są uniwersalne, gwarantują pełną wiarygodność i porównywalność wyników. PIG-PIB niezmiennie cieszy się wysoce wykwalifikowaną kadrą i regularnie unowocześnia infrastrukturę badawczą. Nasze zespoły badawcze nieustannie doskonalą swoje umiejętności. Są one weryfikowane poprzez udział w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych. Eurolab jest zatem dla PIG-PIB szczególnym wydarzeniem, które poprzez możliwości spotkań, rozmów z przedstawicielami innych jednostek badawczych i biznesu wspomaga działalność Instytutu na rzecz nauki i przemysłu. Jestem przekonany, że tegoroczne Targi staną się kolejną okazją do pogłębienia dotychczasowych i nawiązania nowych kontaktów, a ich owocem będzie dalsza efektywna współpraca naszych środowisk.


prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik Rektor Politechniki Gdańskiej

Zbliża się moment otwarcia kolejnej XIX edycji Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych- EUROLAB 2017 oraz VI edycji Międzynarodowych Targów Techniki Kryminalistycznej CrimeLab 2017. Jestem przekonany, że targi spełniają istotną rolę w promocji nowoczesnych rozwiązań aparatury analitycznej oraz stanowią dogodną formę do dyskusji i wymiany doświadczeń. O ciągłym wzroście rangi targów świadczy przede wszystkim wzrost zainteresowania tą imprezą wyrażany liczbą wystawców i gości odwiedzających stoiska. Szybki rozwój instrumentacji (nauka o budowie i wykorzystaniu urządzeń kontrolno- pomiarowych) sprawia, że istnieje potrzeba organizacji platform do wymiany doświadczeń pomiędzy producentami i potencjalnymi użytkownikami sprzętu analitycznego, który staje się coraz bardziej złożony i jego obsługa wymaga coraz większej wiedzy o chemizmie procesów leżących u podstawy danej techniki analitycznej. Jeśli nowoczesny sprzęt analityczny będzie traktowany jak czarna skrzynka (ang. black box), to jest bardzo duże niebezpieczeństwo, że zamiast informacji analitycznej efektem pracy analityka będzie dezinformacja, co jest znacznie gorsze niż brak informacji. Sprzęt analityczny jest często obiektem fascynacji, nie można go jednak traktować jako panaceum na wszystkie problemy, z jakimi borykają się analitycy. Należy zawsze pamiętać, że nawet najnowocześniejszy sprzęt obsługiwany przez ignoranta to początek klęski analitycznej. Targi są również ważne z punktu widzenia tak zwanego szarego człowieka, który jest często nieświadomy, jak wielkim wyzwaniem jest praca analityka i jak często informacje analityczne decydują o jego zdrowiu i życiu. Organizacja targów jest również niepowtarzalną szansą edukacyjną dla młodzieży szkolnej i akademickiej. Rzadko zdarza się taka okazja, aby każdy (bez ograniczeń czasowych, jeżeli tylko wykaże trochę zaangażowania i uporu) może zapoznać się z najnowszą ofertą sprzętu kontrolno-pomiarowego i zapytać wystawców o wszystkie szczegóły (łącznie z ceną, która niekiedy wywołać może zawrót głowy). Jako analityk od wielu lat zaangażowany w organizację i przygotowanie oraz realizację różnego typu projektów badawczych i badawczo-rozwojowych popieram pomysł organizowania targów, ogólnie dostępnych, sprzyjających rozwojowi chemii a zwłaszcza chemii analitycznej.


Lucyna Olborska

Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji

Działalność Polskiego Centrum Akredytacji czyli akredytacja jednostek oceniających zgodność, to przede wszystkim akredytacja laboratoriów. Śmiało można stwierdzić, że akredytacja wiąże się nierozerwalnie z usługową działalnością laboratoriów. Dlatego nie mogło zabraknąć PCA i tematów związanych z akredytacją na targach EuroLab, czyli tam gdzie dzieją się rzeczy i poruszane są istotne dla działalności laboratoriów zagadnienia. Targi EuroLab od początku swojego istnienia, dają możliwość prezentowania nie tylko szerokiej oferty wyposażenia laboratoryjnego. Od zawsze towarzyszą im liczne seminaria, warsztaty i prelekcje poświęcone szeroko rozumianej tematyce działalności laboratoryjnej. Targi EuroLab to dla PCA przede wszystkim możliwość bezpośredniego kontaktu z odwiedzającymi targi przedstawicielami szerokiej grupy zainteresowanych stron: personelem technicznym i kierowniczym laboratoriów, klientami laboratoriów, dostawcami towarów i usług wykorzystywanych w laboratoriach i przedstawicielami regulatorów wykorzystującymi wyniki usług laboratoryjnych. Tak postrzegając Targi EuroLab, PCA uczestniczy w nich regularnie w kolejnych edycjach już od ponad 10 lat. Nasze uczestnictwo w targach to prowadzenie przez wszystkie dni trwania targów stoiska informacyjnego PCA oraz tematyczne seminarium dedykowane zagadnieniom akredytacji laboratoriów i poświęcone ogólnym aspektom akredytacji jednostek oceniających zgodność. Tematem przewodnim tegorocznego seminarium, które dla uczestników 19. Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab (29-31.03.2017), przygotowało Polskie Centrum Akredytacji jest: Wdrażamy znowelizowane wymagania normy ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie do udziału w seminarium w pierwszym dniu targów (29 marca, od godz. 11.30).


prof. Leszek Rafalski

Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

Szanowni Państwo! Po raz kolejny Rada Główna Instytutów Badawczych ma zaszczyt objąć patronatem Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab. Jest to przedsięwzięcie, które należy obecnie do najważniejszych międzynarodowych wystaw branży laboratoryjnej w Europie. Jako członek Rady Programowej z satysfakcją obserwuję rozwój tej imprezy wystawienniczej, która doskonale łączy świat nauki z przemysłem. EuroLab to miejsce promocji nowoczesnych rozwiązań i technologii przeznaczonych dla laboratoriów, to również możliwość uczestniczenia w licznych wykładach, seminariach i warsztatach przygotowanych we współpracy z jednostkami naukowymi, wiodącymi laboratoriami i ekspertami. Reprezentuję środowisko 115 instytutów badawczych, które dysponują blisko 200 akredytowanymi laboratoriami badawczymi i są poważnym uczestnikiem życia naukowego, badawczego i wdrożeniowego. Nasze instytuty zatrudniają około 40 tysięcy pracowników, z których duża liczba pracuje w laboratoriach. Wiele instytutów badawczych posiada bazę laboratoryjną unikalną w skali europejskiej, dzięki której realizuje nowatorskie projekty krajowe i zagraniczne. Ich wyniki badań są wdrażane w gospodarce i życiu społecznym. Z całym przekonaniem można stwierdzić, że dobre i profesjonalne wyposażenie laboratoriów znacząco podnosi jakość pracy naukowej. Zapraszając do udziału w kolejnej edycji Targów EuroLab, życzę zarówno wystawcom, jak i odwiedzającym Targi inspirujących i owocnych spotkań oraz wielu sukcesów.


dr inż. Tomasz Schweitzer

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Polski Komitet Normalizacyjny po raz kolejny został partnerem merytorycznym Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab - istotnego wydarzenia promującego najnowsze rozwiązania i technologie przeznaczone dla laboratoriów. Warto podkreślić, że większość firm biorących udział w Targach EuroLab nie tylko wykorzystuje normy w swojej praktyce zawodowej, lecz także ma świadomość, jak ważny jest aktywny udział w normalizacji. Normalizacja odgrywa istotną rolę w gospodarce rynkowej - jest gwarancją jakości i przyczynia się do konkurencyjności polskich produktów i usług. Jej celem jest poprawa jakości i niezawodności wyrobów, procesów i usług, usuwanie barier technicznych w handlu i zapobieganie ich powstawaniu. Te wszystkie aspekty są widoczne w działalności firm wykonujących analizy i pomiary w laboratoriach. Na oddzielną uwagę zasługują Targi CrimeLab, które jako impreza towarzysząca już na stałe wpisały się w program EuroLab, co świadczy o imponującym rozwoju Targów. Oba wydarzenia z roku na rok przyciągają kolejnych, nowych wystawców i rzesze odwiedzających. Daje się zauważyć coraz większy prestiż Targów wśród międzynarodowych imprez dotyczących tej dziedziny. Życzę Państwu, aby czas spędzony na Targach był owocny i zaprocentował nowymi kontaktami biznesowymi oraz zachęcam do aktywności na polu normalizacji dobrowolnej.


dr hab. n. med. Bogdan Solnica, prof. UJ Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

Szanowni Państwo, Odbywające się w tym roku po raz 19. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab od lat prezentują bogatą ofertę aparatury i innego wyposażenia dla różnorodnych laboratoriów – naukowo-badawczych, przemysłowych, wzorcujących, diagnostycznych i in. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej od lat współpracuje z organizatorami Targów EuroLab starając się przybliżyć Wystawcom i Zwiedzającym specyfikę laboratoriów diagnostycznych i zagadnienia medycyny laboratoryjnej. Diagnostyka laboratoryjna jest obecna we wszystkich dziedzinach medycyny naprawczej i zapobiegawczej, a wyniki badań laboratoryjnych są jednym z podstawowych źródeł informacji o stanie pacjenta oraz zdrowotności populacji. Postęp w zakresie metodyki i technologii, w tym doskonalenie aparatury pomiarowej w znacznej mierze decydują o rozwoju medycyny laboratoryjnej, otwierając nowe jej obszary, zwiększając dostępność i poprawiając jakość badań. W tym roku Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej ponownie objęło patronatem konkurs dla uczestniczących w Targach Wystawców w kategorii „Wyposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego”. Zgłoszona do konkursu aparatura i inne urządzenia będą oceniane przez Jurorów wydelegowanych przez Zarząd Główny PTDL. Dziedzinami diagnostyki laboratoryjnej od lat poddawanymi automatyzacji, która ciągle jest rozwijana i doskonalona, są badania hematologiczne oraz wykorzystywane w transfuzjologii badania immunohematologiczne. Automatyzacja tych badań wymaga zaawansowanych metod analitycznych i technik pomiarowych, ponieważ ich przedmiotem są żywe komórki krwi oraz przeciwciała – białka o określonych funkcjach biologicznych. Tym zagadnieniom poświęcona będzie organizowana przez PTDL w ramach 19. Targów EuroLab konferencja „Laboratoryjna hematologia i immunohematologia”. Na jej program złożą się wykłady prezentujące możliwości i ograniczenia automatyzacji badań w tych obszarach diagnostyki laboratoryjnej. Konferencja dbędzie się dnia 29 marca w godz. 11:00 – 14:00, w sali konferencyjnej B na terenie Hali Targowej. Serdecznie zapraszając do udziału w zorganizowanej przez PTDL konferencji, życzę wszystkim uczestnikom tegorocznych 18. Targów EuroLab – Wystawcom i Zwiedzającym, interesujących obserwacji, inspirujących spotkań i miłych wrażeń.


prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Członek Korespondent PAN, Kierownik Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego

Targi EuroLab to znakomita okazja do zapoznania się z najnowszą ofertą sprzętu laboratoryjnego, nowości technicznych i metodycznych. Znajomość aktualnych możliwości technologicznych jakie są do dyspozycji dla pracowni naukowych, diagnostycznych i wielu innych jest bezcenna w planowaniu dalszej działalności i zaopatrywaniu się w optymalne do danych wymogów urządzenia. Obok tego, Targi EuroLab to także możliwość zaznajomienia się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie różnych dyscyplin szeroko rozumianych nauk bio-medycznych i chemicznych. Służą temu seminaria i wykłady, organizowane w miejscu odbywania się Targów, zatem odwiedzający je uczestnicy mają niepowtarzalną możliwość uzyskania w jednym czasie najnowszej wiedzy teoretycznej oraz informacji o najnowszych rozwiązaniach praktycznych w dostępnych na rynku urządzeniach laboratoryjnych. Ze swojej strony chciałbym bardzo gorąco rekomendować uczestnictwo w Targach EuroLab, a jednocześnie zaprosić na konferencję poświęconą chorobom neurodegeneracyjnym, zorganizowaną przez Katedrę Biologii Molekularnej oraz Katedrę Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas tej konferencji zaprezentowane zostaną cztery wykłady, pokazujące z różnych stron problemy chorób neurodegeneracyjnych. Omówione zostaną modele zwierzęce, służące badaniom mechanizmów tych chorób oraz testowaniu potencjalnych leków. Zaprezentowane będą różne strategie terapeutyczne, które mogą potencjalnie prowadzić do istotnych efektów leczniczych. Pokazany będzie jednocześnie, w sposób maksymalnie uproszczony, ogromny poziom złożoności chorób neurodegeneracyjnych i wynikające z tego trudności w opracowaniu skutecznych terapii.


dr Piotr Bieńkowski

Redaktor naczelny czasopisma „Analityka”, Centrum Badań Ekologicznych PAN, konsultant merytoryczny Targów EuroLab

Na tle innych imprez targowych organizowanych w Polsce Targi EuroLab są wydarzeniem największym i najbardziej reprezentatywnym w swojej dziedzinie. Wraz z Targami Kryminalistycznymi stanowią miejsce, gdzie spotyka się nauka z praktyką, a producenci i sprzedawcy aparatury z jej użytkownikami i potencjalnymi klientami. Precyzyjne i przemyślane określenie tematyki targów owocuje zwiększającą się z roku na rok liczbą gości. Oferta naukowa targów, jak co roku, jest bogata i zróżnicowana. Z jednej strony stoiska wiodących instytutów, uczelni i urzędów centralnych; z drugiej szereg seminariów na najbardziej aktualne i nurtujące chemika analityka tematy. Niezmiennie od lat seminaria Uniwersytetu Warszawskiego, Głównego Urzędu Miar czy Polskiego Centrum Akredytacji cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Odbywają się one przy pełnych salach, bo tematyka i wykładowcy − uznane autorytety w środowisku – przyciągają licznych słuchaczy. Targi EuroLab odwiedzają nie tylko specjaliści, chemicy analitycy czy kierownicy laboratoriów. Prezentowana oferta skierowana jest również do studentów i absolwentów wielu kierunków studiów − od czysto chemicznych czy biologicznych po kierunki związane z ochroną środowiska, farmacją, przemysłem i medycyną. Gośćmi targów są także przedstawiciele samorządów lokalnych. Liczne inwestycje proekologiczne, budowa wodociągów i kanalizowanie miejscowości stwarzają konieczność analizy uzdatnianej wody do picia czy kontroli oczyszczanych ścieków. Stałymi gośćmi targów są również pracownicy reprezentujący laboratoria WIOŚ-ów, Sanepidów, Inspekcji Farmaceutycznej czy innych sieci laboratoriów kontrolnych i przemysłowych. Długo by można wymieniać dziedziny ludzkiej aktywności, gdzie istnieje konieczność wykonania analiz. Należy pamiętać, że około 60 % dyrektyw Unii Europejskiej zawiera przepisy, które pociągają za sobą konieczność jakichś analiz czy pomiarów. Biorąc tylko to pod uwagę, możemy spodziewać się dalszego wzrostu ich liczby. Wszyscy, którzy planują stworzenie, wyposażenie czy unowocześnienie laboratorium, mają możliwość zapoznania się z propozycjami wielu firm. Jedynie Targi EuroLab dają możliwość zorientowania się w konkurencyjnych ofertach i szybkiego skonfrontowania swoich chęci z możliwościami. Ten, kto odwiedzi targi jeden raz będziecie już powracać na nie każdego roku.


Kalendarium targów Trade Fair Calendar cały rok | whole year

2017 WIRTUALNE TARGI GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE Virtual Food Service and Hotel Equipment Trade Fair www.e-gastro.com

MIEJSCE TARGÓW FAIR VENUE Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska MT Polska Trade Fair and Congress Center ul. Marsa 56c, Warszawa | www.centrummtpolska.pl 29-31 marca | March 2017

19. MIĘDZYNARODOWE TARGI ANALITYKI I TECHNIK POMIAROWYCH EUROLAB 19. International Trade Fair of Analytical, Measurement and Control Technology EuroLab www.targieurolab.pl 6. TARGI TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ CRIMELAB 6. Forensic Technology Fair CrimeLab www.crimelab.pl

5-7 kwietnia | April 2017

21. MIĘDZYNARODOWE TARGI GASTRONOMICZNE EUROGASTRO 21. International Food Service Trade Fair EuroGastro www.eurogastro.com.pl 10. JUBILEUSZOWE MIĘDZYNARODOWE TARGI WYPOSAŻENIA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH WORLDHOTEL 10. Jubilee International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorldHotel www.worldhotel.pl

21-23 kwietnia | April 2017

22. TARGI TURYSTYKI I WYPOCZYNKU LATO 22. Fair of Tourism and Recreation Lato www.targilato.pl

7-9 listopada | November 2017

5. JUBILEUSZOWE TARGI KONSERWACJI I RESTAURACJI ZABYTKÓW ORAZ OCHRONY, WYPOSAŻENIA ARCHIWÓW, MUZEÓW I BIBLIOTEK DZIEDZICTWO 5. Jubilee Trade Fair for the Conservation and Restoration of Monuments and the Protection and Fit-out of Archives, Museums and Libraries Heritage Fair Dziedzictwo www.targidziedzictwo.pl

MIEJSCE TARGÓW FAIR VENUE Pałac Kultury i Nauki Palace of Culture and Science Pl. Defilad 1, Warszawa | www.pkin.pl 23-25 listopada | November 2017

ORGANIZATOR ORGANISER

25. JUBILEUSZOWE MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE TT WARSAW 25. Jubilee International Travel Show TT Warsaw www.ttwarsaw.pl

MT Targi Polska SA +48 22 529 39 00/50 www.mttargi.pl


RADA PROGRAMOWA •

prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego

prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka Kierownik Zespołu Mikrosystemów (Bio)analitycznych Lab-on-Chip, Instytut Biotechnologii Politechniki Warszawskiej

Andrzej Brzyski Prezes Zarządu Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

prof. dr hab. Ewa Bulska Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodnicząca Zespołu Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Wydział Chemii UW

prof. dr hab. Bogusław Buszewski Członek Korespondent PAN, Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN

prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek-Komkowska Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prezes Stowarzyszenia „Rozwój Mikrobiologii”

prof. dr hab. Adam Hulanicki Członek Korespondent PAN, Honorowy Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Andrzej Kudelski Prof. UW, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Paweł Kulesza Członek Korespondent PAN, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

dr Sławomir Mazurek Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik Rektor Politechniki Gdańskiej

Lucyna Olborska Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji

dr Elżbieta Puacz Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

dr inż. Tomasz Schweitzer Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

dr hab. n. med. Bogdan Solnica Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn Członek Korespondent PAN, Kierownik Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

dr Piotr Bieńkowski redaktor naczelny czasopisma „Analityka”, konsultant merytoryczny Targów EuroLab


PROGRAM

19. MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ANALITYKI I TECHNIK POMIAROWYCH

EUROLAB 2017

oraz 6. TARGÓW TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ

CRIMELAB 2017 29 MARCA (ŚRODA) zz 9.00

Rozpoczęcie pierwszego dnia Targów EuroLab 2017 oraz CrimeLab 2017

zz 10.00

Oficjalne otwarcie Targów EuroLab 2017 oraz CrimeLab 2017

 Sala konferencyjna D na terenie hali targowej zz 11.30–14.00

„Wdrażamy znowelizowane wymagania normy ISO/IEC 17025 – ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” Organizator: Polskie Centrum Akredytacji

 Sala konferencyjna D na terenie hali targowej UWAGA: Konferencja wymaga dodatkowej rejestracji.

Podczas seminarium omówiona zostanie konieczność zmian dostosowawczych w związku ze zmienionymi lub nowymi wymaganiami normy, odnoszącymi się do: bezstronności oraz poufności w działalności laboratorium, struktury (organizacji), działań dotyczących ryzyka i możliwości, usług zewnętrznych i dostaw, podejmowania decyzji o zgodności / niezgodności wyników z wymaganiami, strategii dotyczącej zapewnienia spójności pomiarowej i monitorowania jakości wyników przy wykorzystaniu PT/ILC, procesów w systemie zarządzania laboratorium czy też dokumentowania systemu zarządzania.

zz 11.00–14.00

Konferencja „Laboratoryjna hematologia i immunohematologia” Organizator: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Wykłady plenarne

 Sala konferencyjna B na I piętrze

Program: 11.00–11.30 Możliwości i ograniczenia technologii pomiarowych stosowanych w analizatorach hematologicznych; mgr Monika Błocka-Gumowska, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny 11.30–12.00 Diagnostyka niedokrwistości – czego można się dowiedzieć z badania morfologicznego krwi; mgr Agnieszka Wiśniewska, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny 12.00–12.30 Zastosowanie cytometrii przepływowej w diagnostyce hematologicznej w pediatrii dr n. med. Anna Stelmaszczyk-Emmel; Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny


12.30–13.00 Automatyzacja w badaniach immunohematologicznych – zalety i ograniczenia; dr n. farm. Bogumiła Michalewska, Zakład Immunohematologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 13.00–13.30 Konflikt płytkowy i alloimmunologiczna małopłytkowość płodów i noworodków; prof. dr hab. Ewa Brojer, Zakład Immunohematologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 13.30–14.00 Dyskusja

zz 11.00–12.00

„Wpływ Dobrej Praktyki Pipetowania na sukces innowacyjnych rozwiązań” Organizator: Mettler–Toledo Sp. z.o.o

 Sala konferencyjna A na I piętrze zz 12.00–13.00

„Analiza instrumentalna w ofercie METTLER TOLEDO” Organizator: Mettler–Toledo Sp. z.o.o

 Sala konferencyjna A na I piętrze zz 13.15–14.15

Wykład „Straż Miejska m. st. Warszawy na straży ochrony środowiska” Organizator: Straż Miejska m.st. Warszawy

 Sala konferencyjna A na I piętrze zz 14.15–16.00

Konferencja „Świat według nauk przyrodniczych, czyli o badaniach na pograniczu biologii, chemii i medycyny.” Organizatorzy: Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych / Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Komitet Chemii Analitycznej PAN

 Sala konferencyjna D na terenie hali targowej

W programie: „Smok(g) nie tylko wawelski”; prof. dr hab. Tomasz Gierczak, Wydział Chemii UW „Zielona przyszłość – rośliny, biofarming i szklane domy”; dr Danuta Solecka, Wydział Biologii UW

zz 14.30–15.15

„Liofilizacja od projektu B + R do zastosowania na skalę przemysłową” Organizator: Danlab Wyposażenie laboratorium

 Sala konferencyjna A na I piętrze zz 14.30–15.30

Wykład „Laboratorium – modele tworzenia koncepcji projektowych” Organizator: portal Laboratoria.net

 Sala konferencyjna B na I piętrze

Prelegent: mgr inż. arch. Sławomir Florkiewicz / Laboratoria.net Zagadnienia: wpływ technologii na ostateczny kształt projektu, określenie obszarów kompetencji projektanta i inwestora celem osiągnięcia pożądanego efektu, przykładowe koncepcje projektowe istniejących obiektów laboratoryjnych.

zz 16.00

Zakończenie pierwszego dnia Targów EuroLab 2017 oraz CrimeLab 2017.


30 MARCA (CZWARTEK) zz 9.00

Rozpoczęcie drugiego dnia Targów EuroLab 2017 oraz CrimeLab 2017

zz 10.00–13.00

Cykl wykładów „Problemy Laboratoriów” Organizatorzy: Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz Polski Komitet Normalizacyjny

 Sala konferencyjna D na terenie hali targowej

Program: 10.00 Rozpoczęcie 10.00–12.30 Klub POLLAB 1. „Badania biegłości oczami organizatora”; Piotr Bieńkowski 2. „Porównania międzylaboratoryjne jako narzędzie w procesie certyfikacji nowych materiałów odniesienia.”; Zbigniew Samczyński, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa 3. „Specyfika porównań międzylaboratoryjnych realizowanych przez Laboratorium Hałasu i Wibracji. Doświadczenie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu.”; Dariusz Fugiel Oddz. Laboratoryjny, Tarnobrzeg 4. „Udział SEP-BBJ w międzynarodowych badaniach IFM PTP”; Kamil Dobrowolski, Kamil Misztal; Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Biuro Badawcze ds. Jakości, Warszawa 5. Dyskusja 12:30–13.00 „Przydatne informacje i nowe aplikacje na stronie www.pkn.pl”; Teresa Sosnowska, Dyrektor Wydziału Prac Normalizacyjnych PKN 13.00 Zakończenie

zz 10.00–10.45

„Liczniki firmy Hidex w precyzyjnych pomiarach ciekłoscyntylacyjnych” Organizator: IrTech Beata Kasprzycka

 Sala konferencyjna A na I piętrze zz 10.30–13.00

Konferencja „Badanie dowodów rzeczowych w celu ustalenia przebiegu zdarzenia” Organizator: Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

 Sala konferencyjna B na I piętrze

Program: 10.30–10.36 WPROWADZENIE; dr hab. Maria KAŁA, Dyrektor Instytutu 10.36–11.00 „Badanie alkoholu etylowego w napojach alkoholowych i materiale biologicznym”; mgr Dominika JAMA, Pracownia Badania Alkoholu i Narkotyków 11.00–11.24 „Analiza toksykologiczna w kierunku substancji psychoaktywnych oraz leków”; mgr Dominik BAKALARZ, Pracownia Analiz Toksykologicznych Zakładu Toksykologii Sądowej 11.24–11.48 „Antropologiczne porównanie na podstawie zdjęć oraz obrazu z monitoringu na miejscu zdarzenia”; mgr Aleksandra SMOLICKA, Pracownia Daktyloskopii i Antropologii Sądowej Zakładu Kryminalistyki 11.48–12.12 „Analiza DNA dla celów sądowych”; mgr Maria WRÓBEL, Pracownia Genetyki Sądowej 12.12– 12.36 „Kryminalistyczne badania fragmentów szkła”; mgr Aleksandra MICHALSKA, Pracownia Badania Mikrośladów Zakładu Kryminalistyki


12.36–13.00 „Badanie mikrośladów w postaci pojedynczych włókien oraz drobin i otarć Lakierowych”; mgr Rafał KOWALSKI, Pracownia Badania Mikrośladów Zakłady Kryminalistyki 13.00–13.10 Podsumowanie konferencji; dr hab. Maria KAŁA, Dyrektor Instytutu

zz 11.00–12.00 „Integralność danych – współczesne wyzwania w zarządzaniu danymi w laboratoriach” Organizator: Mettler–Toledo Sp. z.o.o

 Sala konferencyjna A na I piętrze zz 12.00–13.00 „METTLER TOLEDO – 70 lat doświadczenia w ważeniu laboratoryjnym” Organizator: Mettler–Toledo Sp. z.o.o

 Sala konferencyjna A na I piętrze zz 13.15–14.00 „Projektowanie laboratorium – kluczowe fazy procesu inwestycyjnego” Organizator: Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp.k. Prelegent: mgr inż. arch. Sławomir Florkiewicz

 Sala konferencyjna A na I piętrze zz 13.30–16.00 Konferencja „Drobnoustroje, czy wiemy o nich wszystko?” Organizatorzy: Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stowarzyszenie „Rozwój Mikrobiologii”

 Sala konferencyjna D na terenie hali targowej Moderator: Prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek; Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Prezes Stowarzyszenia „Rozwój Mikrobiologii” Program: 13.30–14.00 „Mikrobom człowieka – znaczenie w zdrowiu i chorobach.”; prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek-Komkowska 14.00–14.30 „Występowanie i profilaktyka mastitis u krów.”; mgr Katarzyna Grudlewska 14.30–15.00 „Nowo pojawiające się gatunki bakterii – kolonizacja czy zakażenie?”; dr n. med. Alicja Sękowska 15.00–15.45 „Ocena skuteczności promieniowej jonizacji katalitycznej w inaktywacji pałeczek Listeria monocytogenes z żywności i powierzchni kontaktujących się z żywnością.”; dr inż. Krzysztof Skowron, mgr Katarzyna Grudlewska, Agnieszka Krawczyk, prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek-Komkowska 15.45–16.00 Dyskusja

zz 13.30–16.00 Seminarium „Od wzorcowań do badań” Organizator: Główny Urząd Miar

 Sala konferencyjna B na I piętrze


Program: 13.30–14.15 „Dlaczego polska metrologia wymaga głębokich zmian. Od wzorcowań do badań.”; Dr inż. Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar 14.15–14.50 „Przygotowanie Głównego Urzędu Miar do wdrożenia na terytorium Polski jednostki masy opartej na nowej definicji.”, Dr Jolanta Wasilewska, Samodzielne Laboratorium Masy Głównego Urzędu Miar 14.50–15.25 „Nowoczesne technologie w dziedzinie czasu i częstotliwości – co ma z tego Jan Kowalski.”; Dr Albin Czubla, Samodzielne Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar 15.25–16.00 „Prace rozwojowo badawcze Samodzielnego Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu GUM realizowane we współpracy z ośrodkami naukowo badawczymi oraz w ramach projektów NCBiR i EMRP.”; Jerzy Szutkowski, Grzegorz Sadkowski, Samodzielne Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu Głównego Urzędu Miar

zz 14.15–15.00

Wykład firmy Wyatt Technology Europe GmbH Organizatorzy: Polygen sp. z o. o., Wyatt Technology Europe GmbH Prelegent: dr Marek Danielewicz

 Sala konferencyjna A na I piętrze zz 16.00

Zakończenie drugiego dnia Targów EuroLab 2017 oraz CrimeLab 2017

31 MARCA (PIĄTEK) zz 9.00

Rozpoczęcie trzeciego dnia Targów EuroLab 2017 oraz CrimeLab 2017

zz 10.30–13.00

Konferencja „Laboratorium na chipie – rewolucja w diagnostyce medycznej i biologii” Organizator: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

 Sala konferencyjna D na terenie hali targowej Program: 10.30–10.40 „Miniaturyzacja w diagnostyce medycznej i biologii” – wprowadzenie; Prof. Zbigniew Brzózka 10.40–11.05 „Laboratorium na chipie (Lab-on-a-Chip) – podstawowe metody wytwarzania mikrostuktur.”; Dr hab. Michał Chudy 11.05–11.30 „Zastosowanie miniaturowych systemów w analizie klinicznej.”; Dr inż. Elżbieta Jastrzębska 11.25–11.45 „Mikrodozownik do automatyzacji hodowli komórkowych i ich badania”; Dr inż. Kamil Żukowski 11.45–12.05 „Mikroprzepływowy model hodowli komórek mięśnia sercowego.”; Mgr inż. Ewelina Tomecka 12.05–12.25 „Nanotechnologia spotyka mikrofluidykę. Badania nad efektywnością terapii fotodynamicznej.”; Mgr inż. Katarzyna Tokarska 12.25–12.45 „I: Trójwymiarowa hodowla sferoidów – model guza nowotworowego w badaniach in vitro.”; Mgr inż. Magdalena Bułka 12.45–13.00 Podsumowanie sesji; Prof. Zbigniew Brzózka


zz 10.30–12.30

Konferencja „Choroby neurodegeneracyjne: modele badawcze i nowe potencjalne możliwości terapeutyczne” Organizatorzy: Katedra Biologii Molekularnej oraz Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego

 Sala konferencyjna C na I piętrze

10.30–11.00 „Modelowanie chorób neurodegeneracyjnych u zwierząt – sztuka dla sztuki, czy nadzieja na skuteczną terapię?”; Dr Dorota Myślińska 11.00–11.30 „Czy warto jeść soję – czyli o potencjale genisteiny w leczeniu choroby Huntingtona.”; Mgr Karolina Pierzynowska 11.30–12.00 „Co za dużo to niezdrowo – czyli choroby spichrzeniowe i ich leczenie.”; Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 12.00–12.30 „Czy antyoksydanty mogą wspomagać terapię choroby Alzheimera?”; Dr Irena Majkutewicz

zz 15.00

Zakończenie trzeciego dnia Targów EuroLab 2017 oraz CrimeLab 2017

PRZEZ WSZYSTKIE DNI TARGOWE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ODWIEDZENIA WZORCOWEGO LABORATORIUM ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE HALI TARGOWEJ

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie. Więcej informacji: www.targieurolab.pl


PLAN TARGÓW FAIRGROUND PLAN

A15

A14 A13

C29 C28

B31

C27

B30 B29

C26 C24

C22 C23

D24 D25

B25

C20 C21

D22 D21

B24 B22

C17

A7

D18 D19 D16 D17 D14

B17

C16 C15

D12 D13

B14 B15

C14 C13

D10

B18 B16

B11

B10

D9

E21

E20

E12 E11 D8

E10

D7 D6

B7

F4

E6

E7

E4

E5

E2 C4

E3 E1

C3

B3 B1

D4

C5

B2

C2

D1

D3

F2

RESTAURACJA

A1

D5

C6 B5

B4

RECEPCJA

E8

E9

C7

A3

WEJŚCIE

F5

F3

B8

B6

TOALETY

E14

B9

A4

TOALETY

E19

E15

C8

A5

A2

E24 E23

D11

C12 C11 C10 C9

B12 B13

A6

F8

D20

C18 C19

B23

B19 A8

LABORATORIUM WZORCOWE

C25

KAWIARNIA

A9

WEJŚCIE ENTRANCE

B26 B27

A12

A10

WEJŚCIE ENTRANCE

B32

B28

SALA KONFERENCYJNA - D CONFERENCE ROOM - D


ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS 2MAG AG A1 A.P. INSTRUMENTS A8 ABL&E-JASCO POLSKA SP. Z O.O. B10 ALPINA B23 ANALITYKA ( WYDAWNICTWO MALAMUT) D10 ANALYTIKA, SPOL. S R.O. D9 ANITEPO SP. Z O.O. A5 ANTON PAAR POLAND SP. Z O.O. C6 AQUA-TREND C10 ARGENTA SP. Z O.O. SP.K. C14 ATEST SP. Z O.O. D5 AZBIL TELSTAR BENELUX B.V. A1 B&L INTRENATIONAL SP. Z O.O. B16 BECKMAN COULTER B24 BERENDSEN TEXTILE SERVICE SP. Z O.O. D13 BIO-TECH MEDIA SP. Z O.O. C24 CARBOLITE – GERO B9 CAROLINA BIOSYSTEMS, S.R.O. E11 CENTRUM NAUK BIOLOGICZNO-CHEMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO E23 CHEMIA I BIZNES F4 CHMLAB GROUP A1 COLORSTAB SP. Z O.O. E9 CSMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ E12 CUSTOM BIOGENIC SYSTEMS A1 DANLAB WYPOSAŻENIE LABORATORIUM A1 DIAHEM DIAGNOSTIC PRODUCTS SP. Z O.O. E7 DELTA OPTICAL A1 DONSERV WOJCIECH KACA C3 EKMA A10 EKOHIGIENA APARATURA RYSZARD PUTYRA SP. J. E8 ELEKTRO MED C15 ENBIOTECHNOLOGY SP Z O.O. A1 ENFORMATIC SP. Z O.O. B29 EPRUS – URZĄDZENIA DO BADANIA SKÓRY E4 EUSOFT SRL B31 FIRMA CHEMPUR E10 FRITSCH GMBH A7 GENORE CHROMATOGRAFIA DR JACEK MALINOWSKI D16 GŁÓWNY URZĄD MIAR B26 HAAS B1 HACH C8 HANNA INSTRUMENTS SP. Z O.O. E6 HIELSCHER ULTRASONICS GMBH B7 HIROX EUROPE C26 HORNIK B25 HURT-CHEM PIOTR BARTOCHA – HONEYWELL D17 HYDROLAB SP. Z O.O. SP. K. A1 IKA POL A9 IKA POLAND SP. Z O.O. C5 INFINITY GROUP SP. Z O.O. B31 INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ C25


IRTECH SP. Z O.O. C16 ITS SCIENCE B24 KALENA ZAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA B27 KAMIKA INSTRUMENTS A14 KENDROLAB SP. Z O.O. A4 KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA; SPÓŁKA AKCYJNA, ODDZIAŁ W POLSCE B12 KLUB POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB C20 KNF B18 KOETTERMANN D4 KOMITET CHEMII ANALITYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK E23 LAB – LABORATORIA, APARATURA, BADANIA C23 LABCENTER POLSKA SP. Z O.O. F3 LABCOLD LTD A1 LAB-EL ELEKTRONIKA LABORATORYJNA B2 LABELMARKET C11 LABINDEX B7 LABO24 E15 LABORATORIA.NET E3 LABORATORIUM – PRZEGLĄD OGÓLNOPOLSKI D3 LABRO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP.K. D20 LABSTORE POLSKA SP. Z O.O. C18 LECO POLSKA SP. Z O.O. B28 LIEBHERR – AGED A1 LLG LABWARE B17 MEDSON S.C. C21 MEGAN S.C. E15 MERAZET S.A. B8 METLAB ANDRZEJ WOJTAS D1 METTLER – TOLEDO D8 MPW MED. INSTRUMENTS A2 MS SPEKTRUM SZKOLMOWSKI SP. J. C19 NOACK POLEN SP. Z O.O. A13 OHAUS EUROPE GMBH B4 OMC ENVAG SP. Z O.O. A6 OPTA-TECH B11 ORSATEC GMBH E9 PALL FORTEBIO E14 PANALYTICAL B.V. B19 PERLAN TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. C17 PHOENIX INSTRUMENT GMBH A1 PNEUMATECH-GAZ TECHNIKA SP. Z O.O. F2 POLSKA AKADEMIA NAUK E2 POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI D22 POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE E24 POLSKIE TOWARZYSTWO DIAGNOSYKI LABORATORYJNEJ D11 POLYGEN SP. Z O.O. B15 PRECYZJA-BIT PPHU SP. Z O.O. D6 PRO-ENVIRONMENT POLSKA D7 PROFILAB S.C. D12 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z O.O. KIELCE D19 PZ HTL S.A. B6 QIOPTIQ PHOTONICS GMBH & CO. KG B5 RADWAG E1 RANDOX TOXICOLOGY C4 RENGGLI SYSTEMY MEBLI LABORATORYJNYCH A1


RENISHAW SP. Z O.O. C27 RETSCH B9 RHL-SERVICE C12 SALVISLAB A1 SARTORIUS E20 SARTORIUS STEDIM E20 SCOTSMAN – ICE SYSTEMS POLAND A1 SHIM-POL C7 SONEL S.A. B3 SPECTRO POLAND SP. Z O.O. A12 SPECTRO-LAB B14 STERBIOS SP. Z O.O. B22 STEROGLASS S.R.L. A1 STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY F8 T&D CORPORATION C13 TA INSTRUMENTS A3 TECHNOPOMIAR SP. Z O.O.O C2 TECOM ANALYTICAL SYSTEMS-POLAND E5 TEKTONIKA ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K. B13 TETRA ISI SISTEMLERI A1 TUSNOVICS INSTRUMENTS SP. Z O.O. D14 UNIWERSYTECKI OŚRODEK TRASFERU TECHNOLOGII E23 VACUUBRAND GMBH + CO KG A1 VS DATA C22 WATERS A3 WATREX PRAHA, S.R.O. E11 WITKO SP. Z O.O. B17 WLD-TEC GMBH A1 WPL – WYTWÓRNIA PRZYRZĄDÓW LABORATORYJNYCH E15 WYDAWNICTWO MALAMUT D10 WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO E23 WYDZIAŁ CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO E23 ZAKŁAD BADAWCZY PRZEMYSŁU PIEKARSKIEGO SP. Z O.O. D24


BRANŻOWY SPIS WYSTAWCÓW BRANCH LIST OF EXHIBITORS < ANALITYKA ANALYTICAL CHEMISTRY 2MAG AG A1 A.P. INSTRUMENTS A8 ABL&E-JASCO POLSKA SP. Z O.O. B10 ALPINA B23 ANALYTIKA, SPOL. S R.O. D9 ANITEPO SP. Z O.O. A5 ANTON PAAR POLAND SP. Z O.O. C6 AQUA-TREND C10 ARGENTA SP. Z O.O. SP.K. C14 ATEST SP. Z O.O. D5 AZBIL TELSTAR BENELUX B.V. A1 BECKMAN COULTER B24 BERENDSEN TEXTILE SERVICE SP. Z O.O. D13 CAROLINA BIOSYSTEMS, S.R.O. E11 CENTRUM NAUK BIOLOGICZNO-CHEMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO E23 CHMLAB GROUP A1 COLORSTAB SP. Z O.O. E9 CSMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ E12 CUSTOM BIOGENIC SYSTEMS A1 DANLAB WYPOSAŻENIE LABORATORIUM A1 DELTA OPTICAL A1 DONSERV WOJCIECH KACA C3 EKMA A10 EKOHIGIENA APARATURA RYSZARD PUTYRA SP. J. E8 ELEKTRO MED C15 ENBIOTECHNOLOGY SP Z O.O. A1 ENFORMATIC SP. Z O.O. B29 EUSOFT SRL B31 FIRMA CHEMPUR E10 FRITSCH GMBH A7 GENORE CHROMATOGRAFIA DR JACEK MALINOWSKI D16 HAAS B1 HACH C8 HANNA INSTRUMENTS SP. Z O.O. E6 HIELSCHER ULTRASONICS GMBH B7 HIROX EUROPE C26 HORNIK B25 HURT-CHEM PIOTR BARTOCHA – HONEYWELL D17 HYDROLAB SP. Z O.O. SP. K. A1 IKA POL A9 IKA POLAND SP. Z O.O. C5 INFINITY GROUP SP. Z O.O. B31 INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ C25 IRTECH SP. Z O.O. C16 ITS SCIENCE B24 KAMIKA INSTRUMENTS A14 KENDROLAB SP. Z O.O. A4


KLUB POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB C20 KNF B18 KOETTERMANN D4 KOMITET CHEMII ANALITYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK E23 LABCENTER POLSKA SP. Z O.O. F3 LABCOLD LTD A1 LABELMARKET C11 LABINDEX B7 LABO24 E15 LABRO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP.K. D20 LABSTORE POLSKA SP. Z O.O. C18 LECO POLSKA SP. Z O.O. B28 LIEBHERR – AGED A1 LLG LABWARE B17 MEDSON S.C. C21 MEGAN S.C. E15 MERAZET S.A. B8 METTLER – TOLEDO D8 MPW MED. INSTRUMENTS A2 MS SPEKTRUM SZKOLMOWSKI SP. J. C19 NOACK POLEN SP. Z O.O. A13 OHAUS EUROPE GMBH B4 OMC ENVAG SP. Z O.O. A6 OPTA-TECH B11 ORSATEC GMBH E9 PANALYTICAL B.V. B19 PERLAN TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. C17 PHOENIX INSTRUMENT GMBH A1 PNEUMATECH-GAZ TECHNIKA SP. Z O.O. F2 POLSKA AKADEMIA NAUK E2 POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI D22 POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE E24 POLSKIE TOWARZYSTWO DIAGNOSYKI LABORATORYJNEJ D11 POLYGEN SP. Z O.O. B15 PRECYZJA-BIT PPHU SP. Z O.O. D6 PRO-ENVIRONMENT POLSKA D7 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z O.O. KIELCE D19 PZ HTL S.A. B6 QIOPTIQ PHOTONICS GMBH & CO. KG B5 RADWAG E1 RENGGLI SYSTEMY MEBLI LABORATORYJNYCH A1 RENISHAW SP. Z O.O. C27 RHL-SERVICE C12 SALVISLAB A1 SARTORIUS E20 SARTORIUS STEDIM E20 SCOTSMAN – ICE SYSTEMS POLAND A1 SHIM-POL C7 SPECTRO POLAND SP. Z O.O. A12 SPECTRO-LAB B14 STEROGLASS S.R.L. A1 T&D CORPORATION C13 TA INSTRUMENTS A3 TECHNOPOMIAR SP. Z O.O.O C2 TECOM ANALYTICAL SYSTEMS-POLAND E5


TEKTONIKA ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K. B13 TETRA ISI SISTEMLERI A1 TUSNOVICS INSTRUMENTS SP. Z O.O. D14 UNIWERSYTECKI OŚRODEK TRASFERU TECHNOLOGII E23 VACUUBRAND GMBH + CO KG A1 WATERS A3 WATREX PRAHA, S.R.O. E11 WITKO SP. Z O.O. B17 WLD-TEC GMBH A1 WPL – WYTWÓRNIA PRZYRZĄDÓW LABORATORYJNYCH E15 WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO E23 WYDZIAŁ CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO E23 ZAKŁAD BADAWCZY PRZEMYSŁU PIEKARSKIEGO SP. Z O.O. D24

< BIOTECHNOLOGIA BIOTECHNOLOGY & LIFE SCIENCE A.P. INSTRUMENTS A8 ABL&E-JASCO POLSKA SP. Z O.O. B10 AQUA-TREND C10 ARGENTA SP. Z O.O. SP.K. C14 BECKMAN COULTER B24 CAROLINA BIOSYSTEMS, S.R.O. E11 CSMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ E12 DANLAB WYPOSAŻENIE LABORATORIUM A1 ELEKTRO MED C15 ENBIOTECHNOLOGY SP Z O.O. A1 ENFORMATIC SP. Z O.O. B29 GENORE CHROMATOGRAFIA DR JACEK MALINOWSKI D16 HIROX EUROPE C26 HURT-CHEM PIOTR BARTOCHA – HONEYWELL D17 IKA POL A9 IKA POLAND SP. Z O.O. C5 ITS SCIENCE B24 KENDROLAB SP. Z O.O. A4 KLUB POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB C20 KOETTERMANN D4 LABELMARKET C11 LABRO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP.K. D20 LLG LABWARE B17 MEDSON S.C. C21 MERAZET S.A. B8 METTLER – TOLEDO D8 MPW MED. INSTRUMENTS A2 NOACK POLEN SP. Z O.O. A13 OMC ENVAG SP. Z O.O. A6 OPTA-TECH B11 PALL FORTEBIO E14 PERLAN TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. C17 POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI D22 POLYGEN SP. Z O.O. B15 PZ HTL S.A. B6 RENISHAW SP. Z O.O. C27 SARTORIUS E20 SARTORIUS STEDIM E20


SHIM-POL C7 SPECTRO-LAB B14 STERBIOS SP. Z O.O. B22 TECHNOPOMIAR SP. Z O.O.O C2 TEKTONIKA ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K. B13 TUSNOVICS INSTRUMENTS SP. Z O.O. D14 WITKO SP. Z O.O. B17

< METROLOGIA METROLOGY ABL&E-JASCO POLSKA SP. Z O.O. B10 ANITEPO SP. Z O.O. A5 ANTON PAAR POLAND SP. Z O.O. C6 AQUA-TREND C10 ATEST SP. Z O.O. D5 CARBOLITE – GERO B9 CENTRUM NAUK BIOLOGICZNO-CHEMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO E23 CSMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ E12 EKMA A10 ENFORMATIC SP. Z O.O. B29 FRITSCH GMBH A7 GŁÓWNY URZĄD MIAR B26 HAAS B1 HANNA INSTRUMENTS SP. Z O.O. E6 HIROX EUROPE C26 HORNIK B25 KAMIKA INSTRUMENTS A14 KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA; SPÓŁKA AKCYJNA, ODDZIAŁ W POLSCE B12 KLUB POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB C20 KOMITET CHEMII ANALITYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK E23 LAB-EL ELEKTRONIKA LABORATORYJNA B2 LABELMARKET C11 LABRO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP.K. D20 LABSTORE POLSKA SP. Z O.O. C18 LECO POLSKA SP. Z O.O. B28 LLG LABWARE B17 MERAZET S.A. B8 METLAB ANDRZEJ WOJTAS D1 METTLER – TOLEDO D8 OHAUS EUROPE GMBH B4 OMC ENVAG SP. Z O.O. A6 PNEUMATECH-GAZ TECHNIKA SP. Z O.O. F2 PRECYZJA-BIT PPHU SP. Z O.O. D6 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z O.O. KILELCE D19 RADWAG E1 RENISHAW SP. Z O.O. C27 RETSCH B9 RHL-SERVICE C12 SARTORIUS E20 SARTORIUS STEDIM E20 SHIM-POL C7 SONEL S.A. B3 SPECTRO POLAND SP. Z O.O. A12 SPECTRO-LAB B14


T&D CORPORATION TECHNOPOMIAR SP. Z O.O.O TEKTONIKA ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K. UNIWERSYTECKI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII WITKO SP. Z O.O. WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WYDZIAŁ CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

C13 C2 B13 E23 B17 E23 E23

< INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENVIRONMENT PROTECTION AQUA-TREND C10 ARGENTA SP. Z O.O. SP.K. C14 B&L INTRENATIONAL SP. Z O.O. B16 BECKMAN COULTER B24 CENTRUM NAUK BIOLOGICZNO-CHEMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO E23 CSMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ E12 EKOHIGIENA APARATURA RYSZARD PUTYRA SP. J. E8 ENFORMATIC SP. Z O.O. B29 HIROX EUROPE C26 HORNIK B25 ITS SCIENCE B24 KAMIKA INSTRUMENTS A14 KLUB POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB C20 KOMITET CHEMII ANALITYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK E23 LABELMARKET C11 LABRO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP.K. D20 LLG LABWARE B17 POLYGEN SP. Z O.O. B15 PRO-ENVIRONMENT POLSKA D7 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z O.O. KIELCE D19 RENISHAW SP. Z O.O. C27 SARTORIUS E20 SARTORIUS STEDIM E20 SPECTRO-LAB B14 STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY F8 T&D CORPORATION C13 TEKTONIKA ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K. B13 UNIWERSYTECKI OŚRODEK TRASFERU TECHNOLOGII E23 WATREX PRAHA, S.R.O. E11 WITKO SP. Z O.O. B17 WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO E23 WYDZIAŁ CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO E23

< MEDYCZNA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA MEDICAL LABORATORY DIAGNOSTICS ABL&E-JASCO POLSKA SP. Z O.O. B10 AQUA-TREND C10 ARGENTA SP. Z O.O. SP.K. C14 ATEST SP. Z O.O. D5 BECKMAN COULTER B24 CAROLINA BIOSYSTEMS, S.R.O. E11 COLORSTAB SP. Z O.O. E9


CSMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ E12 DIAHEM DIAGNOSTIC PRODUCTS SP. Z O.O. E7 ELEKTRO MED C15 ENBIOTECHNOLOGY SP Z O.O. A1 ENFORMATIC SP. Z O.O. B29 EPRUS – URZĄDZENIA DO BADANIA SKÓRY E4 FIRMA CHEMPUR E10 GENORE CHROMATOGRAFIA DR JACEK MALINOWSKI D16 HANNA INSTRUMENTS SP. Z O.O. E6 HIROX EUROPE C26 HORNIK B25 HURT-CHEM PIOTR BARTOCHA – HONEYWELL D17 IKA POL A9 ITS SCIENCE B24 KENDROLAB SP. Z O.O. A4 KLUB POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB C20 KNF B18 KOETTERMANN D4 LABCENTER POLSKA SP. Z O.O. F3 LABELMARKET C11 LABRO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP.K. D20 LABSTORE POLSKA SP. Z O.O. C18 LECO POLSKA SP. Z O.O. B28 LLG LABWARE B17 MERAZET S.A. B8 MPW MED. INSTRUMENTS A2 OHAUS EUROPE GMBH B4 OPTA-TECH B11 ORSATEC GMBH E9 PERLAN TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. C17 PNEUMATECH-GAZ TECHNIKA SP. Z O.O. F2 POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI D22 POLYGEN SP. Z O.O. B15 PROFILAB S.C. D12 PZ HTL S.A. B6 RADWAG E1 RENISHAW SP. Z O.O. C27 SARTORIUS E20 SARTORIUS STEDIM E20 SHIM-POL C7 SPECTRO-LAB B14 STERBIOS SP. Z O.O. B22 TEKTONIKA ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K. B13 WATREX PRAHA, S.R.O. E11 WITKO SP. Z O.O. B17

< NANOTECHNOLOGIA NANOTECHNOLOGY A.P. INSTRUMENTS ABL&E-JASCO POLSKA SP. Z O.O. ARGENTA SP. Z O.O. SP.K. ATEST SP. Z O.O. BECKMAN COULTER CSMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

A8 B10 C14 D5 B24 E12


DONSERV WOJCIECH KACA C3 FRITSCH GMBH A7 GENORE CHROMATOGRAFIA DR JACEK MALINOWSKI D16 HIELSCHER ULTRASONICS GMBH B7 HIROX EUROPE C26 HORNIK B25 IKA POL A9 IRTECH SP. Z O.O. C16 ITS SCIENCE B24 KAMIKA INSTRUMENTS A14 KLUB POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB C20 LABELMARKET C11 LABINDEX B7 LABRO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP.K. D20 LLG LABWARE B17 MEDSON S.C. C21 OPTA-TECH B11 PANALYTICAL B.V. B19 PERLAN TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. C17 POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI D22 POLYGEN SP. Z O.O. B15 RENISHAW SP. Z O.O. C27 SPECTRO-LAB B14 TEKTONIKA ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K. B13 TUSNOVICS INSTRUMENTS SP. Z O.O. D14 WITKO SP. Z O.O. B17

< MATERIAŁOZNAWSTWO MATERIALS SCIENCE ANITEPO SP. Z O.O. A5 AQUA-TREND C10 ARGENTA SP. Z O.O. SP.K. C14 ATEST SP. Z O.O. D5 BECKMAN COULTER B24 CSMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ E12 DONSERV WOJCIECH KACA C3 ENFORMATIC SP. Z O.O. B29 HAAS B1 HIROX EUROPE C26 HORNIK B25 IRTECH SP. Z O.O. C16 ITS SCIENCE B24 KAMIKA INSTRUMENTS A14 KLUB POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB C20 LABELMARKET C11 LABRO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP.K. D20 LLG LABWARE B17 METLAB ANDRZEJ WOJTAS D1 METTLER – TOLEDO D8 OPTA-TECH B11 PANALYTICAL B.V. B19 PERLAN TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. C17 POLYGEN SP. Z O.O. B15 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z O.O. KILELCE D19


RENISHAW SP. Z O.O. C27 RETSCH B9 RHL-SERVICE C12 SHIM-POL C7 SPECTRO POLAND SP. Z O.O. A12 SPECTRO-LAB B14 TEKTONIKA ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K. B13 TUSNOVICS INSTRUMENTS SP. Z O.O. D14 WITKO SP. Z O.O. B17

< KRYMINALISTYKA FORENSIC SCIENCE ARGENTA SP. Z O.O. SP.K. C14 CAROLINA BIOSYSTEMS, S.R.O. E11 CSMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ E12 ENBIOTECHNOLOGY SP Z O.O. A1 ENFORMATIC SP. Z O.O. B29 HIROX EUROPE C26 HORNIK B25 IRTECH SP. Z O.O. C16 KALENA ZAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA B27 KLUB POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB C20 KOETTERMANN D4 LABELMARKET C11 LABRO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP.K. D20 LLG LABWARE B17 PANALYTICAL B.V. B19 PERLAN TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. C17 POLYGEN SP. Z O.O. B15 RANDOX TOXICOLOGY C4 RENISHAW SP. Z O.O. C27 SHIM-POL C7 SPECTRO-LAB B14 TEKTONIKA ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K. B13 TUSNOVICS INSTRUMENTS SP. Z O.O. D14 VS DATA C22 WITKO SP. Z O.O. B17

< MEDIA ANALITYKA ( WYDAWNICTWO MALAMUT) D10 BIO-TECH MEDIA SP. Z O.O. C24 CHEMIA I BIZNES F4 LAB – LABORATORIA, APARATURA, BADANIA C23 LABORATORIA.NET E3 LABORATORIUM – PRZEGLĄD OGÓLNOPOLSKI D3 WYDAWNICTWO MALAMUT D10


ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÃ&#x201C;W ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS


2A

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

2MAG AG Nr stoiska / Stand No.: A1

Schragenhofstr. 35 I-K, 80992 Muenchen, Germany www.2mag.de Przedstawiciel w Polsce – stoisko A1: DANLAB: ul. Handlowa 6a, 15-399 Białystok T.: +48 85 661 28 66 F.: +48 85 662 73 79 biuro@danlab.pl www.danlab.pl Firma 2mag specjalizuje się w produkcji i sprzedaży mieszadeł magnetycznych i bloków reakcyjnych. Mieszadła magnetyczne 2mag są w pełni wodoodporne do temperatury +95°C – idealne do pracy wewnątrz łaźni wodnych; mogą pracować w piecach w temperaturze +300°C. Firma 2mag produkuje mieszadła jedno i wielopozycyjne (do 96 pozycji), pojemności mieszanej cieczy od 1 ml do 600 litrów. W ofercie firmy znajdą Państwo również wolno mieszające mieszadła przeznaczone do hodowli komórkowych, do zastosowania w inkubatorach CO2 (podczas pracy nie wydzielają ciepła i nie wpływają negatywnie na temperaturę inkubacji). Suche łaźnie i bloki reakcyjne firmy 2mag są przeznaczone do wykorzystania w zakresie temperatur od -80°C do +200°C i są dostępne w opcji z chłodnicą zwrotną i w opcji z gazem inertnym. Wysoka jakość niemieckich produktów 2mag jest

potwierdzona 3 letnim okresem gwarancyjnym. Produkty 2mag wytwarzane są w 100% w Niemczech. 2mag is specialized for development, production and world-wide sales of 100% maintenance- and wear-free magnetic stirrers and reaction blocks. 2mag Magnetic Stirrers are submersible up to +95°C, made for using in ovens up to +300°C, up to 96 stirring positions. 2mag offers stirrers for volumes from 1ml to 600 liters and slow moving cell culture stirrers for using in CO2 incubators without any self-heating effect. 2mag Stirring Drybaths and Reaction Blocks are developed for a temperature range -80°C up to +200°C and available with reflux cooler and inert gas protection. Customizing is our business too. 3 years warranty and 100% “Made in Germany”.

A. P. INSTRUMENTS Nr stoiska / Stand No.: A8

ul. Buszycka 18B 02-869 Warszawa T.: +48 22 644 00 45 F.: +48 22 643 62 75 www.apinstruments.pl A. P. Instruments– wyłączny przedstawiciel firm Malvern Instruments Ltd, General Electric: Analytical Instruments oraz Postnova Analytics GmbH. W ofercie: • analizatory wielkości cząstek mikrometrycznych, nanometrycznych i potencjału zeta; • analizatory kształtu i składu chemicznego cząstek; • mikrokalorymetry ITC i DSC; • chromatografy żelowe GPC/SEC z detekcją MALS, DLS, SLS, VISC; • reometry rotacyjne i kapilarne oraz lepkościomierze do niestandardowych aplikacji; • analizatory TOC (OWO) w wodach farmaceutycznych (WFI, UPW,PW) oraz w wodach oczyszczonych, pitnych, ściekach i w próbkach przemysłowych; • oryginalne materiały eksploatacyjne; • szkolenia podstawowe i aplikacyjne;

• certyfikowany przez producentów serwis; A. P. Instruments - exclusive sales representative of Malvern Instruments Ltd, General Electric: Analytical Instruments and Postnova Analytics GmbH in Poland, is active in sales, provision of consumables, trainings and service in the scope of measuring instruments for solid particles, emulsions, aerosols and granular materials characterization in respect to particle size, zeta potential and molecular weight, shape of solid particles suspended in liquid and air dispersions as well as in the scope of instruments for rheology, microcalorimetry and GPC/SEC for Malvern Instruments and in the scope of measuring instruments for laboratory and on-line analysis of total organic carbon TOC in liquids operating in the range 0,03 ppb -50000 ppm C for GE Water & Process Technologies Analytical Instruments. 53


A

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

ABL&E-JASCO POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B10

ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków, T./F.: +48 12 267 71 87 ablepol@ablelab.com www.ablelab.com • SPEKTROSKOPIA Spektrofotometry UV, UV/VIS, UV/VIS/NIR, UV/VIS(NIR) mikroskopy Spektrometry FT-IR, FT-Raman, FT-IR mikroskopy, akcesoria do spektroskopii IR, spektrometry Ramana Spektrometry CD (ECD, VCD), CPL, ORD, polarymetry, spektrofluorymetry Spektrometry rezonansu plazmonów powierzchniowych (SPR) • CHROMATOGRAFIA Systemy i moduły HPLC, UHPLC Kolumny, termostaty do kolumn, oprogramowanie do odbioru i obróbki danych Kombinacja HPLC / SFE / SFC (ekstrakcja i chromatografia nadkrytyczna) Chromatografia FLASH - aparaty i kolumny • TESTERY FARMACEUTYCZNE Systemy do uwalniania substancji czynnej, testery dyfuzji transdermalnej, aparaty do przygotowywania medium Aparaty do okreśIania czasu rozpadu Ponadto: reaktory mikrofalowe i akcesoria, aparaty do syntezy peptydów, kolumny i aparatura do SPE, stacje do zatężania próbek Firmy reprezentowane: JASCO, BIOTAGE, HANSON RESEARCH, COBALT LIGHT SYSTEMS, TEKNOKROMA, REICHERT, LABLOGIC

• SPECTROSCOPY UV, UV/VIS, UV/VIS/NIR spectrophotometers, Microscopic UV/ VIS-(NIR) spectrophotometers FT-IR, FT-Raman spectrometers, FT-IR microscopes, IR spectroscopy accessories, Raman spectrometers Circular Dichroism Spectrometers (ECD and VCD), CPL, ORD, Polarimeters, Spectrofluorometers Surface Plasmon Resonance Spectrometers (SPR) • CHROMATOGRAPHY HPLC, UHPLC systems and modules Columns, valves, column thermostats, software for data acquisition and handling HPLC / SFE / SFC combination (supercritical extraction and chromatography) Flash Chromatography - equipment and columns • PHARMACEUTICAL TESTERS Dissolution systems, transdermal diffusion testers, media preparation stations Disintegration testers Furthermore: microwave reactors and accessories, peptide synthesizers, SPE columns and apparatus, Dry Evaporator Concentration System Represented Companies: JASCO, BIOTAGE, HANSON RESEARCH, COBALT LIGHT SYSTEMS, TEKNOKROMA, REICHERT, LABLOGIC SYSTEMS, ATHENA, METERTECH AND OTHERS

ALPINA Nr stoiska / Stand No.: B23

ul. Zakładowa 11B, 62-510 Konin T.: +48 63 245 90 73 biuro@e-alpina.pl www.e-alpina.pl Adres magazynu centralnego: ul. Zakładowa 11B, 62-510 Konin HALA nr 2 brama nr 3 Alpina to największy producent komór laminarnych w Polsce. Historia naszej firmy rozpoczyna się w roku 2000, gdy wyprodukowaliśmy pierwszą komorę laminarną. Aktualnie w naszej ofercie jest ponad 20 modeli komór laminarnych oraz inny sprzęt farmaceutycznolaboratoryjny. Wysyłamy nasze produkty na rynek europejski, azjatycki i amerykański. Jakość i bezpieczeństwo naszych produktów jest naszym 54

priorytetem, dlatego też jako jedyny producent komór laminarnych w Polsce posiadamy certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego na zgodność z normą PN-EN 12469 wydany przez TUV Rheinland. ALPINA is the biggest manufacturer of laminar flow cabinets in Poland. The history of company dates back to 2000, when


A

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl we produced the first laminar flow unit. Novadays, in our offer there are over 20 models of laminar flow cabinets and other medicalpharmaceutical equipment. We distribute our products to european, asian and american markets. We possess our own production line for HEPA and ULPA filters and accredited laboratory for testing laminar airflow units and filters. In 2014 we developed our plant by opening a new

production hall. It made it possible to double our productive capacity. Quality and product safety are our highest priority, which are proved with many certificates, internal and external tests and quality management systems A well balanced mixture of advanced technology, technical expertise and modern design, as well as our high qualified employees make sure the highest quality of our products.

ANALITYKA (WYDAWNICTWO MALAMUT) Nr stoiska / Stand No.: D10

ul. St. Kostki Potockiego 2 lok 78 02-958 Warszawa, POLSKA T.: +48 22 842 65 72, +48 606 330 955 analityka@malamut.pl www.malamut.pl Kwartalnik poświęcony ludziom i problemom w pracy laboratoryjnej. Pismo przeznaczone jest zarówno dla chemików analityków, kadry kierowniczej laboratoriów, jak i dla pracowników technicznych. W czasopiśmie poruszane są najważniejsze i aktualne problemy, występujące w pracy laboratoryjnej. W sferze naszych zainteresowań są laboratoria analityczne różnego typu, znajdujące się w placówkach badawczych, zakładach przemysłowych, oraz w sieciowych laboratoriach, takich jak WIOŚ, SANEPID itp. Na łamach naszego pisma znaleźć można prezentacje wiodących laboratoriów krajowych, nowości w technice laboratoryjnej, opinie i artykuły dyskusyjne oraz anonse i omówienia imprez targowych, seminariów, sympozjów, konferencji, pokazów, itp. W Wydawnictwie MALAMUT wydawane są również książki; a w Agencji Reklamowej katalogi, broszury oraz ulotki reklamowe. Ponadto Wydawnictwo prowadzi branżowy serwis internetowy dostępny na stronie www.malamut.pl , gdzie można

znaleźć wiele przydatnych informacji o branży, firmach, wydarzeniach. Quarterly devoted to people and their problems in laboratory work. The publications is aimed equally at analytical chemists, laboratory directors and technical staff. The journals is devoted to the most important problems in laboratory work today. Our interests include analytical laboratories of various types which are a part of research organizations, industrial plants are involved it the protection of the environment and networks of laboratories of state institution such as WIOŚ, SANEPID etc. In our publications you will find presentations of leading national laboratories, innovation in laboratory technology, opinion and discussion as well as announcements and reports of trade fairs, seminars, symposia, conferences, exhibitions etc.

ANALYTIKA®, SPOL. S R.O. Nr stoiska / Stand No.: D9

Ke Klíčovu 2a/816 190 00 - Prague 9 Vysočany, Czech Republic T.: +420 286 589 819 F.: +420 286 589 616 sales@analytika.net www.analytika.net Founded in 1991, Analytika s.r.o. provides products for measurement and quality control within the laboratory. Analytika is an ISO 9001 facility and is the first Czech organization accredited for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 for the analysis and manufacture of reference materials. Rely on Analytika’s 25+ years of technical experience in

providing wide range of high purity acids, reagents, certified reference materials, standards, QC materials and other laboratory solutions worldwide. Analytika’s products can be found at many places supplied under OEM partnerships too. Our specialty is wide range of products supplemented by fast and flexible customised production. 55


A

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

ANITEPO SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A5

ul. Brzoskwiniowa 19 04-782 Warszawa T.: +48 22 615 59 05 info@anitepo.pl www.anitepo.pl Nasza oferta: • Spektrometry EDXRF firmy RIGAKU • Stapiarki dla XRF i ICP • Praski, młynki i tabletkarki • Mineralizatory mikrofalowe NOVAWAVE firmy SCP SCIENCE • Części eksploatacyjne dla: o ICP OES i ICP MS o AAS o XRF o OES RDE • Akcesoria i materiały eksploatacyjne dla ICP, AAS i XRF • Kwasy, odczynniki chemiczne • Wzorce olejowe i petrochemiczne CONOSTAN • Spektralne wzorce metali i wielu innych materiałów dla spektrometrów iskrowych, XRF, ICP i AAS • Kabiny rentgenowskie firmy BOSELLO • Urządzenia firmy LIMAB do pomiarów slabów, blach grubych, blach, prętów i rur

We offer: • EDXRF spectrometers from RIGAKU • Fusion machines for XRF and ICP • Mills, press, die • Digestions systems • Consumables for: o ICP OES i ICP MS o AAS o XRF o OES RDE • Accessories and consumables for ICP, AAS and XRF • Acids and reagents • Oil and petrochemical standards CONOSTAN • Standards for metals, solids, powders and liquids for ICP, XRF, AAS and OES • X-ray defect detection systems from BOSELLO • LIMAB laser measurements systems

ANTON PAAR POLAND SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: C6

ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa, Polska T.: +48 22 395 53 90 F.: +48 22 395 53 96 info.pl@anton-paar.pl www.anton-paar.pl Anton Paar Poland Sp. z o.o. oferuje najwyższej jakości urządzenia pomiarowe i badawcze służące do opisywania fizyko-chemicznych właściwości wyrobów. Swoją ofertę kierujemy do przedsiębiorstw z branży chemicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, elektronicznej, przemysłu napojów bezalkoholowych oraz przemysłu spożywczego. Urządzenia Anton Paar można znaleźć w laboratoriach instytutów naukowych i uczelni wyższych. Nasze wyroby są wytwarzane przez spółkę macierzystą Anton Paar GmbH z siedzibą w Austrii i w Niemczech. Spółka córka, Anton Paar 56

Poland powstała w 2013 r. i ma swoją siedzibę w Warszawie. Wspólnie z naszymi specjalistami ds. sprzedaży i serwisu oferujemy Klientom najlepszą dostępną obsługę i wsparcie serwisowe w Polsce. Anton Paar Poland Sp. z o.o. offers the highest quality measuring and test equipment used to describe the physical and chemical properties of the products. Our offer is addressed to companies in the chemical, pharmaceutical, cosmetic, electronic, non-alcoholic beverage industry


A

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl and the food industry. Anton Paar devices can be found in laboratories, research institutes and universities. Our products are manufactured by the parent company Anton Paar GmbH, based in Austria and Germany. The subsidiary,

Anton Paar Poland was established in 2013. and has registered office in Warsaw. Together with our specialists, sales and service, we offer customers the best available service and support services in Poland.

AQUA-TREND Nr stoiska / Stand No.: C10

ul. Lokatorska 11/6, 93-021 Łódź T./F.: +48 42 207 33 66, T.: +48 794 977 777 www.pompydozujace.com www.pompy-laboratoryjne.com www.e-czujnik.pl Firma Aqua-Trend zajmuje się dystrybucją laboratoryjnych pomp dozujących wszelkich typów, uznanych światowych marek takich jak Lead Fluid, Longer Pump, Shenchen, Microdos, Williamson. Nasza firma pełni rolę doradczą i zaopatruje większość placówek naukowych i badawczych w kraju i na świecie, dostarczmy fabryczne urządzenia dozujące, pompy w wersji OEM a także indywidualne systemy dozowania cieczy wspierające procesy badawcze i produkcyjne. Naszymi klientami są uczelnie, laboratoria komercyjne i firmy przemysłowe, oferujemy wsparcie techniczne oraz serwis na najwyższym poziomie.

The Aqua-Trend company is a distributor of all types of laboratory dosing pumps of well known global brands such as: Lead Fluid, Longer Pump, Shenchen, Microdos, Williamson. Our company offers technical consultancy services and supplies most of the scientific institiutions in the country and in the World. We offer factory dosing devices , pumps in OEM version, and an individual liquid dispensing systems which support reaserch and production processes. Our customers are Univesities , commercial laboratories and industrial companies. We offer technical support and the highest quality of customer servise.

ARGENTA SP. Z O.O. SP.K. Nr stoiska / Stand No.: C14

ul. Polska 114, 60-401 Poznań T.: +48 61 847 46 37 F.: +48 61 848 34 77, +48 61 843 26 20 argenta@argenta.com.pl www.argenta.com.pl PROFESJONALNY PARTNER DLA LIDERÓW NA RYNKU DIAGNOSTYCZNYM W POLSCE Argenta Sp. z o.o. Sp.k. jest firmą dystrybucyjną posiadającą ponad 25 letnie doświadczenie na rynku Polskim. Firma koncentruje się na dystr ybucji produktów wysokiej jakości popartej fachową wiedzą merytoryczną oraz wsparciem ser wisowym, dostarczanych do naszych Klientów zgodnie z najwyższymi standardami obowiązując ymi na r ynku Polsk im. Przedmiotem

działalności jest sprzedaż odczynników do diagnostyki m i k ro b i o l o g i c z n e j, o d c z y n n i k ó w c h e m i c z n y c h , automatycznych systemów diagnostycznych, wyposażenia laboratorium. Nasz asortyment obejmuje ponad 10000 różnych pozycji (m.in. pożywki mikrobiologiczne w różnych postaciach, testy potwierdzające, krążki antybiotykowe i diagnostyczne, ODCZYNNIKI CHEMICZNE ORAZ KOMPLEKSOWĄ OFERTĘ sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego) 57


A

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

Professional partner for the diagnostics market leaders. ARGENTA is a distribution company with over 25 years of experience in the Polish diagnostics market. We focus on selling the highest quality products – our offer consists of more than 10000 items, including microbiological reagents (confirmation tests, susceptibility

test discs etc.), chemical reagents, automatic diagnostic systems, as well as complete solutions for laboratory equipment. We provide high standard technical support together with specialist knowledge sharing.

ATEST SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D5

ul. Kolberga 4 25-620 Kielce tel. 41 345 73 24 dział handlowy: 41 345 73 24 wew. 21 lub 22 fax. 41 366 15 06 e-mail:atest@atest.pl www.atest.pl www. sita.atest.pl www.precisa.pl Spółka z o.o. Atest powstała na początku 1994 roku jako firma specjalizująca się w naprawach sprzętu pomiarowego. Wprowadziliśmy na polski rynek urządzenia do pomiaru wielkości cząstek firmy Sympatec, produkty Retsch, Precisa. Z tymi producentami nadal współpracujemy, naszymi partnerami są także: Fritsch, GFL, Hermle, A&P Instruments, Hosokawa Alpine, Froilabo, Harry Gestigkeit, Haver&Boecker, Kinematica. Od kilku lat sita laboratoryjne i niektóre młyny produkujemy pod własną marką. Oferta sprzęt laboratoryjny: Obecnie nasza firma specjalizuje się w sprzedaży i naprawach sprzętu do analizy wielkości i kształtu cząstek oraz przygotowania prób laboratoryjnych tj.: • Urządzenia do poboru próby, • Młyny, kruszarki do wstępnego rozdrobnienia pobranego materiału, • Rozdzielacze prób - reprezentatywny podział próby,

58

• Młynki do domielenia materiału, • Urządzenia do pomiaru wielkości cząstek. Oferujemy również: • Sprzęt termiczny: płyty grzewcze, cieplarki, suszarki, piece laboratoryjne, • Urządzenia termo-grawimetryczne: wago-suszarki, termo-wagi, piece z systemem ważącym • Wagi, wzorce masy • Mierniki pH, konduktometry, termometry, tlenomierze, przyrządy wielofunkcyjne • Aparatura laboratoryjna tak jak: destylatory, redestylatora, mieszadła magnetyczne, myjnie ultradźwiękowe, wirówki, wytrząsarki Oferowane usługi: • Wyznaczanie rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej • Wzorcowanie sit w akredytowanym laboratorium


www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

A

AZBIL TELSTAR BENELUX B.V. Nr stoiska / Stand No.: A1

Krommewetering 41 3543 AP Utrecht; THE NETHERLANDS www.telstar-lifesciences.com Generalny przedstawiciel w Polsce – stoisko A1: DANLAB: ul. Handlowa 6a, 15-399 Białystok T.: +48 85 661 28 66 F.: +48 85 661 28 66 biuro@danlab.pl www.danlab.pl Firma TELSTAR specjalizuje się w produkcji zamrażarek niskotemperaturowych (-86ºC), zamrażarek i chłodziarek laboratoryjnych, liofilizatorów laboratoryjnych oraz komór laminarnych. Wszystkie urządzenia poddawane są dogłębnej kontroli przed wysyłką do Państwa. Produkujemy zamrażarki niskotemperaturowe zarówno pionowe (szafowe) jak i poziome (skrzyniowe) w zakresie pojemności od 370 do 830 litrów. W ofercie dostępne są również innowacyjne modele zamrażarek chłodzone za pomocą płaszcza wodnego. W naszych urządzeniach zastosowaliśmy dla Państwa wygody opatentowane rozwiązania - Fit System® oraz WhisperFreeze® - system fit zapobiega oszranianiu i oblodzeniu urządzeń, natomiast dzięki systemowi WhisperFreeze® Państwa urządzenia pracują naprawdę cicho. W zamrażarkach wykorzystywane są wyłącznie naturalne i bezpieczne (zgodne z normą EN60335-2-24) substancje chłodzące. W ofercie firmy znajdą Państwo również liofilizatory, urządzenia do wytwarzania lodu w płatkach oraz komory laminarne. Przedstawicielem na rynku polskim firmy TELSTAR jest firma DANLAB – stoisko A1. At TELSTAR we are specialists in laboratory equipment related to temperature. With help of our strong team of service minded distributors we offer a solid and user friendly package of Ultra Low Temperature Freezers (-86ºC), Laboratory Refrigerators

& Freezers, freeze dryers and laminar flow benches. All products are thoroughly tested in our European quality control centre before leaving our facility. We differentiate ourselves by our flexible way of delivering our standard products with the requested customized features you need. We provide high quality Ultra Low Freezers, both Chest and Upright types with volumes ranging from 370 litre up to 830 litre. Unique features of our freezers are our developed Perfect Fit System® and our WhisperFreeze® Technology: Less ice building up in a low noise environment! We are a pioneer in the market using standard only ecological refrigerants in our freezers. Unlike the traditional used mixed synthetic potent greenhouse gases, we use 100% pure natural refrigerants. Of course our hydrocarbon systems are safety compliant according EN60335-2-24 Our Laboratory scale floor model Freeze Dryers offer condenser capacities ranging from 3 up to 18 litre. The units can be ordered with a standard - 55 ºC condenser or a two stage system down to - 85 ºC. Telstar Laminar Air Flow (LAF) systems cover the needs of the Life Science sector with standard and customized products: laminar flow benches (horizontal and vertical), microbiological safety cabinets: class I, II, III (standard, TUV certified, customized) and laminar flow booths.

61


B

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

B&L INTERNATIONAL SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B16

ul. Racławicka 46/131 02-601 Warszawa T.: +48 22 751 00 73 info@bil.com.pl www.bil.com.pl Firma B&L International Sp. z o.o. jest przedstawicielem zachodnioeuropejskich firm produkujących urządzenia pomiarowe, wykonawcze i sterujące z dziedziny automatyki przemysłowej. Oferujemy: • Przetworniki, mierniki oraz rejestratory wilgotności, temperatury, CO2, różnicy ciśnienia, temperatury punktu rosy firmy ROTRONIC AG • Mierniki aktywności wody firmy ROTRONIC AG • System monitoringu parmaterów powietrza firmy ROTRONIC AG • Wyłączniki i przetworniki ciśnienia – HUBA CONTROL AG • Siłowniki i zawory – GRUNER GmbH • Urządzenia pomiarowe instalacji wentylacji – SWEMA AB • Elementy automatyki w wykonaniu Ex do systemów wentylacji i klimatyzacji – SCHISCHEK GmbH

B&L International Co. Ltd. is a representative of Western European companies producing measurement, regulation and control of industrial automatics equipment. We offer: • Measurnig devices, transmiters, handheld instruments and data loggers to control humidity, temperature, CO2, differential pressure and dew point - ROTRONIC AG • Instruments to measure water activity - ROTRONIC AG • Monitoring system of air parameters - ROTRONIC AG • Switches and pressure transmitters – Huba CONTROL AG • Actuators and valves – GRUNER GmbH • Devices to measure at ventilation systems – SWEMA AB • Automatics elements of Ex performance for ventilation systems – SCHISCHEK GmbH

BECKMAN COULTER Nr stoiska / Stand No.: B24

Al.Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa T.: +48 22 355 15 00 F.: +48 22 355 15 29 www.beckmancoulter.com Beckman Coulter jest światowym liderem w dziedzinie cytometrii przepływowej, stacji pipetujących i wirówek. Do najnowocześniejszych produktów należą obecnie: Cytometria: CytoFlex 1–7 laserów, 4–20 fluorescencji, umożliwia pomiar nanocząstek i exosomów; Navios Ex 2–3 lasery 6–10 fluorescencji, dedykowany do badań klinicznych; sorter komórek MoFlo Astrios 1–7 laserów 4–20 fluorescencji, umożliwia sortowanie 70.000 komórek/sek o najwyższej czystości > 99%; Wirówki: nowej generacji ultrawirówka analityczna Optima AUC, ultrawirówki preparatywne i nastołowe Optima XPN i Optima MAX-XP, wirówki wysokoobrotowe Avanti;

62

Stacje pipetujące: kompaktowy Biomek 4000 i wysokoprzepustowe Biomek i5 oraz i7 do automatyzacji aplikacji genomicznych (NGS, PCR, izolacja kwasów nukleinowych) oraz komórkowych (hodowle komórkowe, badania screeningowe, transfekcje). Beckman Coulter is a world leader in Flow Cytometry, Life Science Automation and Centrifugation. To our best instruments belongs: Flow Cytometry: CytoFlex 1 – 7 lasers, 4 – 20 fluorescences, nano-partocles & exosomes application; Navios Ex 2 – 3 lasers 6 – 10 fluorescences, dedicated to clinical investigation;


B

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl IVD & cell sorter MoFlo Astrios 1 – 7 lasers 4 – 20 fluorescences, sorting 70.000 cells/sec, purity > 99%; Centrifugation: new generation analytical ultracentrifuge Optima AUC, high-performance and table top Optima XPN and Optima MAX-XP ultracentrifuges, high-performance Avanti series centrifuges;

Life Science Automation: entry-level Biomek 4000 and high-throughput Biomek i5 and i7 for automation of genomic (NGS, PCR, nucleic acid preparation) and cellular applications (cell cultures, high content/high throughput screenings, tranfections).

BERENDSEN TEXTILE SERVICE SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D13

ul. Duńska 1, 83-330 Żukowo T.: +48 58 511 45 00 F.: +48 58 511 45 45 info@berendsen.pl www.berendsen.pl Berendsen Textile Service Sp. z o.o. jest europejskim liderem w branży usługowej związanej z tekstyliami. Nasze doświadczenie oparte jest na ponad 150 – letniej tradycji firmy. W Polsce jesteśmy obecni od 1996 r. i od tego czasu dynamicznie się rozwijamy. Naszą misją jest rozwijanie i dostarczanie naszym Klientom wzbogaconych o wartość dodaną roz wiązań w zakresie tekstyliów, urządzeń higienicznych oraz bezpieczeństwa pracy. Nasza misja opisuje to, co rzeczywiście robimy. Jest inspirującym przesłaniem, które utrwala w nas świadomość obranego kierunku i pomaga nam w codziennym podejmowaniu decyzji. Nasza podstawowa działalność to wynajem i serwis odzieży ochronnej i roboczej, mat podłogowych, urządzeń higienicznych oraz wynajem i serwis odzieży pranej w bezpyłowej strefie Cleanroom. W Polsce posiadamy aż 5 zakładów

pralniczych w strategicznych lokalizacjach, co zapewnia stały i łatwy kontakt z klientem oraz szybkość działania na terenie całego kraju. Berendsen Textile Service is a European leader in the service industry related to textiles, rental and service of protective clothing and workwear, door mats, hygiene equipment, and rental and maintenance of clothing washed in dust-free cleanroom area. Our experience is based on over 150 years of history of the company. We are the largest and fastest growing company in the industry in Poland. Our plants, located in strategic locations across the country, are a modern, eco-friendly industrial laundries, equipped with the modern machines and technologies.

BIO-TECH MEDIA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: C24

ul. Kamińskiego 23, 90-229 Łódź T.: +48 42 299 60 85 F.: +48 42 299 60 95 biznes@biotechnologia.pl www.biotechnologia.pl Portal Biotechnologia.pl to jedyne w Polsce medium branżowe dedykowane sektorowi Life Science, istniejące nieprzerwanie od 1996r. Portal jest tworzony z myślą o specjalistach pracujących w sektorach: farmacja, biotechnologia, kosmetologia. Odbiorcami portalu są pracownicy laboratoriów, działów

R&D, działów kontroli jakości i działów produkcji. W ramach portalu prowadzimy Katalog Firm oraz Katalog Produktów i Usług. W ramy portalu wbudowana jest Wyszukiwarka, dzięki której nasi Użytkownicy bez trudu znajdują interesujące ich produkty i usługi.

63


C

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

Biotechnologia.pl is the only professional medium in Poland dedicated to the sector of Life Science, existing without interruption since 1996. The portal is designed specifically for the specialists working in the area of: pharmacy, biotechnology and cosmetology. The recipients of the Biotechnologia.pl are mainly employees of laboratories, R&D divisions, quality control divisions and production divisions.

In the business part of the Biotechnologia.pl we host the Catalogue of Companies and Catalogue of Products and Services. The Products and Services Search Engine through which our users can easily find the relevant products is also built in the framework of the Biotechnologia.pl web portal.

CARBOLITE - GERO Nr stoiska / Stand No.: B9

Verder Polska Sp. z o.o. ul. Ligonia 8/1 40-036 Katowice T.: +48 32 781 50 32 CARBOLITE GERO jest wiodącym na rynku producentem wysokotemperaturowych pieców i suszarek pracujących w zakresie temperatur od 30 °C do 3000 °C. Koncentrujemy się na piecach próżniowych oraz wygrzewaniu w atmosferze specjalnej. Przeszło 100 letnie doświadczenie w produkcji

urządzeń do obróbki cieplnej wykorz ystujemy, by dostarczać urządzenia najwyższej jakości do laboratoriów naukowych, na linie pilotażowe oraz do zakładów produkcyjnych na całym świecie.

CAROLINA BIOSYSTEMS, S.R.O. Nr stoiska / Stand No.: E11

Drnovská 1112/60, 161 00 Praga 6, Czechy T.: +420 226 203 530 Ssprzedaż: +420 226 203 536 , +48 532 011 037 F.: + 420 226 203 542 info@carolinabiosystems.com aivancik@carolinabiosystems.com www.carolinabiosystems.cz Nasza firma została założona w 2007 roku i początkowo z a j m ow a ł a s i ę s p r ze d a ż ą p o l i m e row yc h m a t r yc do elektroforezy kapilarnej z kluczowym produktem polimerem JAZZ™ do sekwenatorów ABI PRISM™. Od 2010 roku Carolina Biosystems zaczęła rozszerzać portfolio produktów i usług skupiając się na produktach, z którymi mieliśmy dobre doświadczenia. W 2012 roku Carolina Biosystems została dystrybutorem firmy IntegenX. Kolejnym, znacząc ym wydarzeniem w 2012 roku było zostanie wyłącznym dystrybutorem Softgenetics LLC znaczącego, światowego producenta oprogramowania bioinformatycznego. Dzięki współpracy

64

z producentami NGS hardwaru (przede wsz ystkim Illumina i Ion Torrent) wielu nowych klientów w Czeskiej Republice, na Słowacji oraz w Polsce uzyskało dostęp do technologii NGS. W oparciu o osiągnięty, wspólnie z macierzystym Instytutem Naukowym Genomac, sukces poszerzyliśmy działalności o dystrybucję Molecular Clonning Laboratories (MCLAB) oraz Gel Company, a w kolejnych latach miedzy innymi: peqLab, Capp Denmark oraz Amoy Diagnostics, wiodących dostawców w zakresie badań biochemicznych i molekularnych do laboratoriów diagnostycznych na całym świecie. Our company was founded in 2007 as a supplier of polymer


C

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl matrices for Capillary Electrophoresis with its core product – the JAZZ™ polymer for ABI PRISM™ sequencers. Since 2010 Carolina biosystems has begun extending the product portfolio and services focusing on products which we had a good experience with. In 2012 Carolina Biosystems has been awarded a distributorship for IntegenX, Inc. In the same year the company has moved into new facility – Carolina Centrum, near Prague airport. A major move came also in 2012 when Carolina Biosystems has been appointed an exclusive distributor for Softgenetics, LLC, the world leading supplier of bioinformatics software solutions. In a cooperation with the next generation sequencing (NGS)

hardware manufacturers (most notably Illumina a Ion Torrent), this has opened the NGS technology to many new customers in Czech Republic, Slovakia, and Poland. Based on a successful joint venture with Genomac Research Institute, LTD, in 2013 Carolina Biosystems has further strengthened its position in life sciences and molecular diagnostics by acquiring distributorships for Molecular Clonning Laboratories (MCLAB) and Gel Company. In subsequent years also PeqLAB, Capp Denmark or Amoy Diagnostics, a leading providers of biochemicals for molecular research and diagnostic laboratories worldwide.

CHEMIA I BIZNES Nr stoiska / Stand No.: F4

EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak ul. Jana Kazimierza 21A/96 01-248 Warszawa T./F.: +48 22 253 81 01 www.chemiaibiznes.com.pl Chemia i biznes to platforma biznesowo-informacyjna prowadzona przez EPS Media, stworzona z myślą o firmach poszukujących rzetelnej, aktualnej i profesjonalnie przygotowanej informacji na temat rynku chemicznego i sektorów powiązanych. Poprzez portal www.chemiaibiznes.com.pl oraz czasopismo „Chemia i Biznes” czytelnicy są informowani o sytuacji na rynku chemicznym, trendach, tendencjach, perspektywach. Czytelnikami są poszukujący dostawców lub odbiorców usług i produktów, pracownicy firm chemicznych produkcyjnych, dystrybucyjnych i usługowych, a głównie kadra zarządzająca i pracownicy działów marketingu oraz wszyscy zainteresowani przekrojowymi wiadomościami z rynku chemicznego.

Chemistry & Business is an informative platform of EPS Media. It has been created to provide reliable and professionally prepared current information on chemical market. Through www.chemiaibiznes.com.pl website and magazine “Chemistry & Business” we provide our readers with a reliable information about chemical market situation, trends, and perspectives. To our readers belongs everyone who is looking for suppliers or prospective clients, chemical companies, specialized in production, distribution or providing services, especially managerial team, marketing departments and everyone who is interested in cross-sectional information from chemical market.

65


C

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

CHMLAB GROUP Nr stoiska / Stand No.: A1

C/ Finisterre, 11 A, 08223 Terrassa-Barcelona, Spain www.chmlab.com Generalny przedstawiciel w Polsce – stoisko A1: DANLAB: ul. Handlowa 6a, 15-399 Białystok T.: +48 85 661 28 66 F.: +48 85 661 28 66 biuro@danlab.pl www.danlab.pl CHMLAB Group is a specialized company in separation, filtration and purification products with the aim to fulfil the customer requirements in the scientific community. Our innovative and high-quality products help customers in laboratories and processes in a time- and cost-efficient way. Our vision is to provide the best quality and highend performance products. Our key customers are from industries of bioscience, pharmaceutical, medical and

food, as well as universities, public research institutes and laboratories. CHMLAB has the head office in Barcelona, and operates worldwide through local partners in more than 65 countries. The specialized reliable distributors around the world provide efficient support to the customers and have a deep understanding of the customer needs.

COLORSTAB SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: E9

ul. Górecka 104, 61 - 483 Poznań T.: +48 61 662 84 40 F.: +48 61 662 56 03 biuro@colorstab.pl www.colorstab.pl COLORSTAB jest przedstawicielem firmy ORSATEC w Polsce.

66

COLORSTAB is an Agent of ORSATEC in Poland.


www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

C

CSMS SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: E12

ul. Zdrojowa 2 43-200 Pszczyna T.: +48 32 210 85 21 biuro@csms.com.pl www.csms.com.pl C S M S t w o r z y i w d r a ż a s y s t e m y i n fo r m a t y c z n e do zarządzania informacją w laboratoriach. Naszym podstawowym produktem jest system CS-17 LIMS, który wspomaga pracę laboratorium poprzez komputeryzację kluczowych obszarów jego działalności. Program ten jest z powodzeniem wdrażany w laboratoriach wody i ścieków, ochrony środowiska, przemysłowych, badań żywności, higieny pracy, kryminalistyce i innych. Spełnia standardy zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025 oraz w zasadach GLP, dzięki czemu ułatwia wdrożenie i utrz ymanie systemu zarządzania jakością. Nasze oprogramowanie jest szyte na miarę - dedykowane dla każdego z naszych klientów, dostosowane do jego organizacji pracy, procedur i prz yz wyczajeń. Naszą ofer tę uzupełnia bieżąca pomoc i konsultacje w czasie eksploatacji, konserwacja i modernizacje systemu, a także dostosowywanie do zmieniających się potrzeb laboratorium.

CSMS creates and implements software systems for managing and supporting operation of laboratories and quality control. Our basic product is CS-17 LIMS system supporting all areas of laboratory work. Numerous successful implementations in laboratories investigating water and wastewater, environmental pollution, food, occupational hygiene, in industry, forensic etc. prove high quality of our products and services. We deliver bespoken software, tailored to specific procedures and practices of each laboratory. The software is fully compliant with EN ISO/ IEC 17025 an GLP/GMP. Our deliveries cover full life cycle, from specification of user requirements through start of daily operation to maintenance and support.

CUSTOM BIOGENIC SYSTEMS Nr stoiska / Stand No.: A1

74100 Van Dyke, Bruce, Michigan 48065 United States of America Generalny przedstawiciel w Polsce – stoisko A1: DANLAB: ul. Handlowa 6a, 15-399 Białystok T.: +48 85 661 28 66 F.: +48 85 661 28 66 biuro@danlab.pl www.danlab.pl Firma Custom Biogenic Systems jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji zamrażarek laboratoryjnych wykorzystujących ciekły azot, sprzętu kriogenicznego i akcesoriów. System przechowywania materiału w ciekłym azocie- Isothermal, został opatentowany w 2000 roku. Od tego czasu Custom Biogenic Systems nadal jest innowacyjnym liderem w projektowaniu i dostarczaniu sprzętu kriogenicznego. Oprócz urządzeń kriogenicznych firma specjalizuje się w produkcji pionowych i poziomych

statywów do zamrażarek, statywów do pojemników z ciekłym azotem, kanistrów i kaset, jak również pudełek i przegródek. Poprzez zrozumienie potrzeb przemysłu biotechnologicznego producent zapewnia doskonałe rozwiązania w zakresie zamrażarek laboratoryjnych z pełną kontrolą przechowywanych racków, które wspomagają weterynarię, ogrodnictwo, przemysł farmaceutyczny, laboratoria naukowe i badawcze oraz banki komórek.

67


D

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

Custom Biogenic Systems is a global leader in the design and manufacture of state of the art liquid nitrogen laboratory freezers, cryogenic equipment and accessories. The CBS Isothermal Liquid Nitrogen Vapor Storage System was patented in 2000 and Custom Biogenic Systems continues to be an innovative leader in the design of cryogenic equipment and supplies. In addition to cryopreservation equipment, we supply

upright freezer racks, chest freezer racks, liquid nitrogen freezer racks, canisters / cassettes and frames as well as laboratory boxes and dividers. By understading the needs of the biotechnology industry, Custom Biogenic Systems provides superior laboratory freezers and complete inventory control rack systems that support veterinarian, horticulture, pharmaceutical, industrial, scientific and research laboratories and banks.

DANLAB WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW Nr stoiska / Stand No.: A1

ul. Handlowa 6a 5-399 Białystok, POLSKA T./F.: +48 85 661 28 66 biuro@danlab.pl www.danlab.pl Firma DANLAB zajmuje się kompleksowym wyposażeniem laboratoriów. Wyposażamy zarówno laboratoria analityczne, medyczne, ochrony środowiska, mikrobiologiczne oraz technologiczne. Państwa zadowolenie jest dla nas najważniejsze, dlatego starając się sprostać Państwa wymaganiom i potrzebom wzbogacamy naszą ofertę o innowacyjne na rynku technologie. W ofercie firmy DANLAB znajdą Państwo sprzęt laboratoryjny, urządzenia kontrolno – pomiarowe, drobne artykuły laboratoryjne oraz krzesła. Jesteśmy wyłącznym importerem sprzętu szwajcarskiej firmy SalvisLAB (zmywarki laboratoryjne, suszarki, suszarki próżniowe, cieplarki, inkubator y CO2), angielskiej firmy LABCOLD (najwyższej klasy chłodziarki i zamrażarki laboratoryjne i farmaceutyczne), angielskiej firmy Lec Medical (wysokiej klasy chłodziarki i zamrażarki laboratoryjne oraz farmaceutyczne), włoskiej firmy STEROGLASS SRL (wyparki próżniowe, reaktory laboratoryjne), szwajcarskiej firmy ECOSAFE (szafy i systemy bezpieczeństwa), niemieckiej firmy THERMCONCEPT Dr. Fischer GmbH & CO. KG (piece laboratoryjne do 1800°C) generalnym importerem niemieckiej firmy A. Krüss Optronic (gęstościomierze, refraktometry, polarymetry, termostaty, mikroskopy, lampy i inne), niemieckiej firmy VACUUBRAND

GMBH (pompy oraz systemy próżniowe), niemieckiej firmy 2MAG AG (mieszadła magnetyczne), niemieckiej firmy KERN & SOHN (wagi analityczne i laboratoryjne), niemieckiej firmy ILS INNOVATIVE LABOR SYSTEME (igły i strzykawki do chromatografii), niemieckiej firmy proRheo GmbH (lepkościomierze), szwajcarskiej firmy Mettler Tolledo Online, jak również m.in. firmy TELSTAR – producenta najwyższej klasy chłodziarek, zamrażarek i zamrażarek niskotemperaturowych. Oprócz wymienionych marek jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem wielu firm krajowych i zagranicznych. Dla szeregu dystrybuowanych przez nas urządzeń świadczymy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania się z naszą szeroką ofertą na stronie www.danlab.pl. Zakres usług dodatkowych firmy DANLAB: • d o r a d z t wo te c h n i c z n e w z a k re s i e u r z ą d ze n i a i wyposażenia laboratorium, • serwis urządzeń, • zapewnienie usług dodatkowych do oferowanego sprzętu m.in. wzorcowanie i legalizacja.

DIAHEM DIAGNOSTIC PRODUCTS SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: E7

Al. Slowackiego 64, 30-004 Krakow infopl@diahem.com www.diahem.com

68


29–30 MARCA

31 MARCA

 11.00–11.45

 10.00–10.45

HYDROLAB SP. Z O.O. SP. K. Woda w Twoim laboratorium

„MPW MED. INSTRUMENTS” SPÓŁDZIELNIA PRACY Zasady prawidłowego wirowania

BERENDSEN TEXTILE SERVICE SP. Z O.O. Czystość w laboratorium  12.00–12.45 OHAUS EUROPE GMBH Pomiar masy w warunkach laboratoryjnych METTLER TOLEDO SP. Z O.O. Czynniki wpływające na poprawność pomiarów pH  13.00–13.45 FIRMA CHEMPUR Odczynniki i opakowania LAB-EL ELEKTRONIKA LABORATORYJNA SP. J. Monitorowanie i badanie temperatury  14.00–14.45 „MPW MED. INSTRUMENTS” SPÓŁDZIELNIA PRACY Zasady prawidłowego wirowania RENGGLI SYSTEMY MEBLI LABORATORYJNYCH Meble w laboratorium

RENGGLI SYSTEMY MEBLI LABORATORYJNYCH Meble w laboratorium  11.00–11.45 HYDROLAB SP. Z O.O. SP. K. Woda w Twoim laboratorium BERENDSEN TEXTILE SERVICE SP. Z O.O. Czystość w laboratorium  12.00–12.45 OHAUS EUROPE GMBH Pomiar masy w warunkach laboratoryjnych METTLER TOLEDO SP. Z O.O. Czynniki wpływające na poprawność pomiarów pH  13.00–13.45 FIRMA CHEMPUR Odczynniki i opakowania LAB-EL ELEKTRONIKA LABORATORYJNA SP. J. Monitorowanie i badanie temperatury


D

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

DELTA OPTICAL Nr stoiska / Stand No.: A1

Nowe Osiny, ul. Piękna 1 05-300 Mińsk Mazowiecki T.: +48 25 786 05 24 F.: +48 25 759 29 95 www.deltaoptical.pl/ Przedstawiciel w Polsce – stoisko A1: DANLAB: ul. Handlowa 6a, 15-399 Białystok T.: +48 85 661 28 66 F.: +48 85 661 28 66 biuro@danlab.pl www.danlab.pl Firma Delta Optical posiada w swojej ofercie szereg mikroskopów, które znajdą zastosowanie zarówno w laboratoriach technicznych jak i biologicznych. Oferuje mikroskopy biologiczne, stereoskopowe, metalograficzne, polaryzacyjne, fluoroscencyjne. Nasza oferta to także kamery mikroskopowe serii Delta Optical DLT-Cam. Wśród nich występują kamery komunikujące się z komputerami za pośrednictwem interfejsu USB 2.0, a także superszybkiego USB 3.0, co gwarantuje uzyskanie bardzo płynnego obrazu. Oferujemy także modele komunikujące się przez łącze HDMI monitora czy projektora cyfrowego. Oferujemy kamery w szerokim wachlarzu rozdzielczości sensorów (CMOS oraz CCD): od 1,3 do 18 milionów pikseli. Każdy użytkownik mikroskopu znajdzie wśród nich model odpowiedni do swoich potrzeb. Dołączone polskojęzyczne oprogramowanie DLT-CamViewer z funkcjami pomiarowymi, opcjami filtrowania i zliczania obiektów.

Delta Optical company offers a range of microscopes, which are used in technical and biological laboratories. It offers biological, stereoscopic, metallographic, polarized and fluorescent microscopes. Our offer is also a microscopic camera series Delta Optical DLT-Cam. Among them there are cameras that communicate with computers via USB 2.0, as well as the superfast USB 3.0, which guarantees a very smooth image. We also offer models that communicate over the link HDMI monitor or digital projector. We offer a wide range of camera resolution sensors (CCD and CMOS): from 1.3 to 18 million pixels. Each user of the microscope will find among the a suitable model for your needs. Included Polish-language software DLT-CamViewer with a measuring function, filtering options, and counting objects.

DONSERV WOJCIECH KACA Nr stoiska / Stand No.: C3

ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa T.: +48 22 863 19 30 F.: +48 22 863 19 33 info@donserv.pl www.donserv.pl DONSER V – dystr ybutor aparatur y laborator yjnej i przemysłowej. Zapewniamy wysokiej klasy obsługę, szkolenia i serwis. Oferujemy sprzęt wielu polskich i zagranicznych producentów: • ASYNTH – zestawy do syntezy równoległej DrySyn, koncentratory

• AVANS BIO – spektrofotometry, czytniki mikropłytek, akcesoria i odczynniki do biologii molekularnej; • BIO-RAD – termocyklery, akcesoria do PCR, cytometry, transfekcja, elektroforeza i bloting, systemy obrazowania i archiwizacji, czytniki mikropłytek, liczniki komórek, mikroskopia fluorescencyjna, ekstrakcja i oczyszczenie 73


D

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

kwasów nukleinowych i białek, chromatografia białek; • B Ü C H I – w y p a r k i r o t a c y j n e l a b o r a t o r y j n e i półprzemysłowe, pompy próżniowe, kontrolery i regulatory próżni, piece do mineralizacji, skrubery, ter mostat y chłodzące, systemy równoległego odparowania, temperatura topnienia, aparat y do napełniania kapilar, destylarki z parą wodną, autosamplery, analizatory azotu i białka, piece szklane, enkapsulatory, suszarki rozpyłowe, homogenizatory, ekstrakcja klasyczna (Soxhleta, na gorąco), ciśnieniowa i do fazy stałej, hydroliza tłuszczu, spektrometry NIR, chromatografia; • BÜHLER – homogenizatory, wytrząsarki; • CAT – homogenizator y, mieszadła mechaniczne i magnetyczne; • CHRIST – liofilizatory laboratoryjne i przemysłowe, koncentratory próżniowe; • CILAS – analizatory rozkładu wielkości cząstek, aparaty do pomiaru wielkości i kształtu cząstek; • COESFELD – aparaty VICAT/HDT, aparaty do badania tworzyw sztucznych; • DISTEK – aparaty do testów uwalniania, aparaty do badania czasu rozpadu, aparaty do przygotowywania medium, aparaty do pomiaru gęstości, aparaty do pomiaru łamliwości i ścieralności; • ELMA – myjnie ultradźwiękowe; • ESCO – komory laminarne, zamrażarki do głębokiego mrożenia; • GFL – wytrząsarki, łaźnie wodne, destylarki do wody, miniinkubatory, inkubatory, rotatory na probówki i butelki; • HIELSCHER – homogenizatory; • H U B E R – c h i l l e r y , k r i o s t a t y , t e r m o s t a t y grzewczo-chłodzące; • HYDROLAB – dejonizatory, demineralizatory; • INTEGRA – aspiratory, pipetory, pipety elektroniczne, stacje do pipetowania i dozowania, aparaty do przygotowywania pożywek, aparaty do sterylnego rozlewania pożywek, pompy perystaltyczne, palniki gazowe; • I N T E R S C I E N C E – h o m o g e n i z a t o r y , d i l u t o r y grawimetr yczne, pompy dozujące, ur ządzenia do posiewu, liczniki kolonii bakterii; • LAC – piece laboratoryjne i rurowe, suszarki • LAMY RHEOLOGY – lepkościomierze, reometry; • LEAD FLUID - pompy perystaltyczne; • LIANGONG – maszyny wytrzymałościowe, prasy, młotki udarnościowe, komory temperaturowe; • LIEBHERR – szafy chłodnicze, chłodziarko-zamrażarki, zamrażarki; • LOVIBOND – kolorymetry automatyczne, odbiciowe i wizualne, komparatory elektroniczne i wizualne; • MEMMERT – suszarki, inkubatory, komory klimatyczne

74

i testowe, suszarki próżniowe, łaźnie wodne i olejowe; • MIELE – dezynfektory laboratoryjne; • MPW MED-INSTRUMENTS – wirówki; • MRC – sonifikatory, homogenizatory, refraktometry, czytniki mikropłytek i pasków testowych, aparaty do pomiaru temperatury zapłonu; • NABERTHERM – piece laboratoryjne i rurowe, suszarki; • NAGY – mierniki aktywności wody; • ORGANOMATION – systemy do zatężania próbek; • PARR – reaktor y z mieszaniem, bez mieszania i wielostanowiskowe, kalorymetry; • POLLAB – dygestoria, stoły laboratoryjne, stoły wagowe, meble laboratoryjne (szafy, biurka, regały), szafy na chemikalia i substancje łatwopalne; • POLON-IZOT – spektrometr y XRF laborator yjne i przemysłowe, laboratoryjne i przemysłowe mierniki grubości, szerokości, gramatury, koloru i wilgotności, przemysłowe mierniki gęstości, stężenia, przepływu i temperatur y, analizator y do określania sk ażeń pierwiastkami promieniotwórczymi MAZAR, bramki dozymetryczne, mierniki pomiaru radioaktywności powietrza, mierniki dozymetryczne pomieszczeń, przemysłowe mierniki stężenia pyłów; homogenizatory, tensjometry, mierniki napięcia powierzchniowego, międzyfazowego i kąta zwilżania; • De Dietrich QVF – systemy rurociągów dla różnych procesów, kolumny i aparatura dla absorpcji, adsorpcji, destylacji, ekstrakcji i krystalizacji, aparatura do transportu ciepła i odparowania, zbiorniki i reaktory, aparatura w skali przemysłowej i laboratoryjnej; • RADWAG – wagi precyzyjne i analityczne, wagosuszarki; • RAYLEIGH – spektrofotometry VIS, UV-VIS, FT-IR i absorbcji atomowej; • RHEOTEST – wiskozymetry, lepkościomierze, reometry; • RUDOLPH RESEARCH ANALY TICS – refraktometry, gęstościomierze, polarymetry, autosamplery, systemy napełniania i czyszczenia urządzeń, wzorce gęstości, polarymetryczne i refraktometryczne; • SHELLAB – komory do hodowli beztlenowców; • SI ANALY TICS – systemy do lepkości kinematycznej, titratory, podajniki próbek, przenośne i stacjonarne mierniki wieloparametrowe, mieszadła magnetyczne, spektrofotometry; • SMS – autoklawy laboratoryjne i medyczne; • TAYLOR-WHARTON – zbiorniki do przechowywania próbek w ciekłym azocie, zbiorniki do magazynowania ciekłego azotu; • WELCH – pompy próżniowe, systemy próżniowe; • W I N PAC T – b i o re a k to r y w s k a l i l a b o r a to r y j n e j i przemysłowej; • WLD-TEC – palniki gazowe; • ZEISS – mikroskopy;


E

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

EKMA Nr stoiska / Stand No.: A10

ul. Niemcewicza 26/87, 02-306 Warszawa T.: +48 22 625 68 76 T./F.: +48 22 659 13 41 biuro@ekma.pl, ekma@ikp.pl www.ekma.pl Przedstawiciel firm: Grabner - analizatory punktu zapłonu, prężności par, wiskozymetry analizatory paliw Linetronic – analizatory petrochemiczne KEM - elektroniczne gęsto ściomier ze, titrator y, refraktometry Gero - piece do 3000oC Jenway - pH-metr y, konduktometr y, tlenomierze, spektrofotometry kolorymetry, fotometry płomieniowe. Grant Instruments - termostaty, stacje do zbierania danych FUNKE–GERBER analizatory piwa, analizatory mleka Vital Sensors Technologies – wieloparametrowe analizatory w przepływie napojów oraz piwa

Distributor for a following companies: Grabner - flash point testers, vapour pressure testers, viscometers, fuel analyzers Linetronic – petrochemical analyzers KEM – electronic densitty meters, titrators, refractometers Gero – furnaces up to 3000 oC Jenway - pH-meters, conductivity meters, DO meters spectrophotometers, colorimeters, flame photometers Grant Instruments - constant temperature baths, data loggers FUNKE–GERBER beer analyzers, milk analyzers Vital Sensors Technologies – multiparameter inline analyzers for beverage and beer industry

EKOHIGIENA APARATURA RYSZARD PUTYRA SP.J. Nr stoiska / Stand No.: E8

ul. Strzelecka 19, 55-300 Środa Śląska T.: +48 71 31 76 850 F.: +48 71 31 76 851 biuro@ekohigiena.com.pl www.ekohigiena.com.pl Nasza oferta obejmuje: • Urządzenia do badania stanowisk pracy – aspiratory do poboru prób powietrza Gilian, kalibratory przepływu, mierniki hałasu, mierniki drgań ogólnych i miejscowych, mierniki mikroklimatu, mierniki oświetlenia, mierniki promieniowania optycznego • Spektrometry w podczerwieni FTIR z wyposażeniem do analizy krzemionki na stanowiskach pracy • Mierniki jakości powietrza - mierniki temperatury, wilgotności, prędkości powietrza, ciśnienia różnicowego i atmosfer ycznego, optyczne mierniki zapylenia w powietrzu

• Urządzenia dla laboratoriów ochrony środowiska – poborniki grawimetryczne pyłu PM10, PM2.5, PM1 firmy TCR Tecora, poborniki do pomiaru WWA oraz dioksyn w powietrzu atmosferycznym oraz spalinach, pyłomierze emisyjne, impaktory kaskadowe PM10, PM2.5 • Liczniki cząstek, fotometry oraz urządzenia do badania pomieszczeń czystych: Markus Klotz, Grimm, Topas, DOP Solutions • Analizatory do pomiaru wielkości cząstek stałych, emulsji i aerozoli, potencjału Zeta, masy cząsteczkowej: Microtrac • Liczniki cząstek do oleju oraz wody: Markus Klotz • Wzorce aerozoli testowych do kalibracji liczników cząstek do gazów oraz cieczy

75


E

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

ELEKTRO MED Nr stoiska / Stand No.: C15

ul. Zabierzowska 11 32-005 Niepołomice T.: +48 12 288 91 40 F.: +48 12 288 91 42 biuro@elektromed.pl Na chwilę obecną firma ELEK TRO MED to jedna z dobrze rozwijających się firm, specjalizujących się w kompleksowym wyposażeniu pracowni laboratoryjnych. Już od 19 lat zaopatrujemy laboratoria instytucji publicznych (szpitali, jednostek naukowych) na terenie całej Polski oraz firm w sektorze prywatnym. Dynamiczny rozwój pozwala na dopasowanie profilu firmy do zmieniających się potrzeb klientów oraz rynku. Dzięki temu firma ElektroMed zapewnia urządzenia najnowszej generacji oraz indywidualne rozwiązania dla każdego laboratorium. Jesteśmy dystrybutorem produktów firmy Thermo Fisher Scientific na terenie Polski, a w szczególności Menzel Gläser, Anatomical Pathology, Labvision. Oferujemy także asortyment wielu znanych producentów takich jak np. Carl Zeiss czy Zyto Visio od urządzeń laboratoryjnych po specjalistyczne odczynniki..

At the moment the company ELEKTRO MED is one of the best growing companies specializing in comprehensive laboratory equipment. Already for 19 years we supply laboratories of public institutions (hospitals, research units) and companies in the private sector across Poland. The dynamic development allows fitting the company’s profile to changing customer and market needs. For this reason the company ELEKTRO MED provides the latest generation equipment and individual solutions for each laboratory. We are a distributor of Thermo Fisher Scientific in Poland, in particular Menzel Gläser, Anatomical Pathology, Lab Vision. We also offer a range of well-known producers such as Carl Zeiss or Zyto Visio, from laboratory equipment to specialist reagents.

ENBIO TECHNOLOGY SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A1

ul. Szkolna 24, 81-198 Suchy Dwór T.: +48 58 761 96 30 F.: +48 58 761 96 30 info@enbiogroup.eu www.enbiogroup.eu EnbioTechnology sp z o.o. – producent urządzeń do sterylizacji. Firma działa na rynku od roku 2004 wcześniej przez ponad 30 lat znana była z produkcji roślin metodą in-vitro. W Enbio opracowano i opatentowano technologię mikrofalowego nagrzewania cieczy. W oparciu o te rozwiązania do oferty wprowadzono urządzenia do sterylizacji cieczy w przepływie oraz autoklaw mikrofalowy do szybkiej sterylizacji podłoży mikrobiologicznych oraz innych mediów płynnych. Nasze autoklawy znalazły już zastosowanie w wielu laboratoriach naukowo-badawczych w całym kraju. Kolejnym krokiem było stworzenie kompaktowego sterylizatora parowego Steamjet klasy B, przeznaczonego głównie dla stomatologów, kosmetyczek, podologów i wszystkich 76

innych użytkowników gdzie wymagana jest szybka sterylizacja narzędzi. Enbio Technology Sp. z o.o. is a sterilization appliances manufacturer. The company, started in year 2004, was formerly known as an in-vitro plants producer for over 30 years. A unique technology of microwave heating of liquid mediums has been developed and patented in Enbio. Based on these inventions the company introduced appliances for liquid masses flow sterilization and a microwave autoclave for fast sterilization of culture media and other liquids. Our autoclaves are already used in multiple research and scientific laboratories across the country.


E

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

ENFORMATIC SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B29

ul. Mieszka I 73a 35-303 Rzeszów T.: +48 506 197 398 F.: +48 17 717 50 08 sales@enformatic.eu Oferujemy k amer y hiperspektralne, reflektometr y i emisjometry. Tworzymy nowoczesne rozwiązania informatyczne. Specjalizujemy się w systemach dla branży naukowo -badawczej.

We offer hyperspectral imaging devices, reflectometers and emissometers. We create modern software solutions. We specialize in systems for research and development branch.

EPRUS - URZĄDZENIA DO BADANIA SKÓRY Nr stoiska / Stand No.: E4

ul. Leszczyńska 32 43-300 Bielsko-Biała T.: +48 33 497 73 70 eprus@eprus.pl Eprus specjalizuje się w dostawie sprzętu aptecznego, laborator yjnego oraz urządzeń diagnostycznych. W zak resie urządzeń do badania skór y mamy przyjemność być przedstawicielem i autoryzowanym serwisem firmy Courage&Khazaka w Polsce. W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór urządzeń firmy CK, co pozwala na zaspokojenie potrzeb zarówno dużych firm i laboratoriów kosmetycznych, jak i mniejszych punktów

usługowych. Urządzenia mierzą cały szereg parametrów skóry m.in. sebum, wilgotność, pH, TEWL sprężystość. Aparatura naukowa Courage&Khazaka stała się standardem w badaniach klinicznych w dermatologii oraz wielu innych dziedzinach. Ta sama technologia stosowana jest także w mniejszych i łatwiejszych w obsłudze urządzeniach do konsultacji kosmetycznych. Wszystkie urządzenia mogą być dostosowane do indywidualnych wymagań klienta.

EUSOFT SRL Nr stoiska / Stand No.: B31

Via Marco Partipilo, 38 – 70124 Bari (Italy) T.: +39 0805426799 F.: +39 0805508740 info@eusoft.it www.eusoft.com We are a team of professionals LIMS experts, since 1997, specialised in creating software to help manage testing activities, complying with quality standards regulations.

The design, development and maintenance of our EuSoft. Lab LIMS (Laboratory Information Management System) product has always been our core business. We were one 77


F

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

of the first companies in Italy to design a solution to make data collected by laboratories reliable and traceable. Since then we have grown to become one of Italy’s largest providers of LIMS. Headquartered in Bari (Italy), Eusoft also has offices in Milan (Italy) and London, where it opened Eusoft Ltd in 2015.

Our goal is to provide the best web based LIMS that exploits the benefits of digital innovation, from cloud and mobile, which helps laboratories to manage their processes better and to improve organizational efficiency.

FIRMA CHEMPUR Nr stoiska / Stand No.: E10

ul. Jana Lortza 70A 41-940 Piekary Śląskie T.: +48 32 767 93 46; +48 32 767 93 11 F.: +48 32 287 20 52; +48 32 767 93 41 www.chempur.pl Fi r m a C H E M P U R j e s t w i o d ą c y m , p r o d u c e n t e m odczynników chemicznych, których w ysok ą jak ość zape wniają sprawdzone procesy technologiczne i wysokiej klasy urządzenia produkcyjne, wykwalifikowany personel oraz SZJ ISO 900. Nasza oferta: • odczynniki chemiczne organiczne i nieorganiczne; roztwory: do kalibracji, buforowe, mianowane; odważki analityczne; rozpuszczalniki; odczynniki recepturowe; • papierki wskaźnikowe; wykrywacze rurkowe; materiały filtracyjne; szkło i plastikowe naczynia laboratoryjne Zaopatrujemy szkoły, szpitale, instytucje naukowo badawcze, wszystkie gałęzie przemysłu. Obszerne zaplecze magaz ynowe oraz rozbudowana flota samochodów gwarantują ciągłość dostaw i krótkie terminy realizacji zamówień.

Chempur Company is a leading manufacturer of chemicals. Verified technologies, majored equipment, trained personnel and the ISO QMS, provides production of high quality goods. Our offer: • organic and inorganic compounds, standard and buffer solution, solutions for calibration, analytical weighed amounts, prescription reagents, solvents, • indicator papers, tubular detectors, filter materials, laboratory glass. We supply schools, research institutions and industries. Our wide trade fleet allows to supply our goods to each customer, all over the country, and not only! Capacious stock assures continuity of deliveries and short delivery time. We are open for Customer’s demand and requirements, many products are being produced on request.

FRITSCH GMBH Nr stoiska / Stand No.: A7

Industriestrasse 8 55743 Idar-Oberstein , Germany T.: +49 67 84 70 10 F.: +49 67 84 70 11 info@fritsch.de FRITSCH - High Tech dla technologii laboratoryjnej FRITSCH jest jednym z wiodacych w świecie producentów zorientowanych na u żytkownika przyrządów laboratoryjnych dla przygotowania próbek i analiz uziarnienia . 78

Program produkcyjny FRITSCH obejmuje : • Mlynkido kruszenia , mielenia w skali mikro i nano, mieszania i homogenizacji dwóch generacji - classic line i premium line • Przyrządy do określania uziarnienia za pomoca


G

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl dyfrakcji laserowej idynamicznej analizy obrazu , • Przyrz ady laboratoryjne do reprezentatywnego dzielenia probek, podawania próbek oraz ultradźwiekowego czyszczenia . FRITSCH oznacza innowacyjna techologię, niekwestionowaną jakość spełniająca wygania norm ISO i obsługę serwosową o zasięgu światowym . Te cechy widoczne są w młynkach nowej generacji premium line - PULVERISETTE 6pl ,PULVERISETTE 14pl oarz w przyrządach do określania uziarnienia nowej generacji A22 NanoTec i A28 Image Sizer. Laboratoria na całym świecie liczą na nasza jakość, technologię i doświadczenie. Contact information: PPUP SILESIA PROJEKT Sp z o. op. ul.Żeromskiego 7 40-709 Katowice T.: +48 32 78 20 376 T./F.: +48 32 202 33 46 silesiao@silesia-projekt.com.pl MERAZET S.A. ul.J. Krauthofera 36 60-203 Poznań T.: +48 61 86 44 615/621 T./F.: +48 61 865 19 33 optyka-labor@merazet.pl FRITSCH – High Tech for Laboratory technology! FRITSCH is one of the internationally leading manufactures of application oriented laboratory instruments for sample preparation and particle sizing .

FRITSCH instruments ranges : • MILLS for crushing, micro and nano- milling, mixing and homogenization of two generations – classic line and premium line • PARTICLE SIZER according to static laser diffraction and dynamic picture analysis .. • LABORATORY INSTRUMENTS for representative dividing, controlled sample feeding and ultrasonic cleaning . FRITSCH means innovative technology, uncompromising quality fulfilling ISO standards and customer worldwide service. The feature are reflected in the new generation of premium line mills like PULVERISETTE 6 pl , PLUVERISETTE 14 pl , PULVERISETTE 1 pl etc and in the new particle sizing instruments like ANALYSETTE 22 NanoTec and ANALYSETTE 28 Image Sizer . Laboratories worldwide count on FRITSCH quality, technology and experience. Contact information: PPUP SILESIA PROJEKT Sp z o. op. ul.Żeromskiego 7 40-709 Katowice T.: +48 32 78 20 376 T./F.: +48 32 202 33 46 silesiao@silesia-projekt.com.pl MERAZET S.A. ul.J. Krauthofera 36 60-203 Poznań T.: +48 61 86 44 615/621 T./F.: +48 61 865 19 33 optyka-labor@merazet.pl

GENORE CHROMATOGRAFIA DR JACEK MALINOWSKI Nr stoiska / Stand No.: D16

ul. Inżynierska 3 lok.3, 20-484 Lublin T.: +48 22 40 107 34, +48 22 40 107 35 F.: +48 22 40 107 36 info@genore.pl www.genore.pl O fer ta fir my “G enore chromatografia” obejmuje nowoczesne chromatografy gazowe GC i GCMS, analityczne i preparatywne chromatografy cieczowe HPLC/UHPLC, LCMS, flash, spektrometry mas, kolumny chromatograficzne, autosamplery, analizatory aminokwasów, generatory gazów, oprogramowanie chromatograficzne, wzorce chemiczne oraz wyposażenie laboratoriów. Oferujemy zarówno urządzenia o najwyższych parametrach, jak również rozwiązania ekonomiczne. Proponujemy optymalne rozwiązania firm Young Lin, SYKAM, SRI, Cinel, ASI, Agela, ChromSword, DataApex, Bionacom, Nacalai, AMT, YMC, Nomura, Jordi, Shinwa i innych. Jesteśmy aktywnymi chromatografistami, dzięki czemu wspieramy naszych klientów nie tylko na etapie wyboru rozwiązań badawczych lecz również w rzeczywistej pracy z naszymi urządzeniami.

„Genore chromatografia” is a distributor of modern GC and GCMS gas chromatographs, analytical and reparative liquid HPLC/UHPLC, LCMS and Flash chromatographs, mass spectrometers, GC, HPLC and HPLC columns, autosamplers, aminoanalysers, gas generators, chromatographic software, chemical standards and general laboratory equipment. In our offer range you will find top quality and budget solutions from Young Lin, SYKAM, SRI, Cinel, ASI, ChromSword, DataApex, Bionacom, Nacalai, AMT, YMC, Nomura, Jordi, Shinwa and many more. We are active chromatographers and we support our customers at a sale stage and with real work with our equipment.

79


GH

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr stoiska / Stand No.: B26

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa, POLSKA T.: +48 22 581 93 99 F.: +48 22 620 83 78 GUM@gum.gov.pl www.gum.gov.pl Główny Urząd Miar (GUM), będąc centralnym urzędem administracji rządowej, właściwym w sprawach miar i probiernictwa w Rzeczpospolitej Polskiej, od 1919 r. pełniący rolę krajowej instytucji metrologicznej NMI (ang. National Metrology Institute), zapewnia funkcjonowanie krajowego systemu spójności pomiarowej. D ysponując zapleczem w ysoce specjalist ycznej infrastruktury technicznej (w tym technologicznie zaawansowane stanowiska pomiarowych wzorców państwowych i wzorców odniesienia) oraz wykwalifikowaną kadrą, GUM realizuje zadania między innymi z zakresu: pomiarów, badań, doradztwa z dziedziny miar, szkoleń, staży oraz prawnej kontroli metrologicznej. Zapewnia solidne podstawy dla własnych zdolności pomiarowych oraz metrologiczne odniesienie dla terenowej administracji miar, laboratoriów akredytowanych, badawczych oraz przemysłu, stanowiąc tym samym wsparcie dla innowacyjnej i konkurencyjnej Gospodarki. GUM gwarantuje wysoką jakość wzorców państwowych i odniesienia poprzez udział w porównaniach międzynarodowych, a także uczestnicząc w przekazywaniu legalnych jednostek miar na terenie kraju.

G ł ó w ny U r z ą d M i a r, re a l i z u j e z a d a n i a , z g o d n i e z zapisami ustawy Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. Reprezentując Polskę, aktywnie uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji metrologicznych: BIPM (Measures International Buremu of Weights and Measures), OIML (International Organization of Legal Metrology) oraz metrologicznych organizacji regionalnych: EURAMET (European Association of National Metrology Institutes) i WELMEC (European Cooperation in Legal Metrology). Główny Urząd Miar prowadzi także działania z zakresu publikacji i redakcji: wydawanego kwartalnie Biuletynu informacyjnego Metrologia i Probiernictwo oraz Dziennika Urzędowego. Redaguje także Biuletyn Informacji Publicznej, zarządza oficjalnym serwisem internetowym Urzędu oraz stronami internetowymi popularyzującymi tematykę miar i probiernictwa. Od 2009 roku aktywnie uczestniczy w europejskich programach badawczych w metrologii: EMRP (European Metrology Research Programme) i EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research). GUM wziął udział w 11 projektach badawczych EMRP. Aktualnie jest zaangażowany w realizację 8 projektów EMPIR.

HAAS Nr stoiska / Stand No.: B1

ul. Bratkowa 9, 60-175 Poznań, Poland T.: +48 501 450 410, +48 61 622 95 80 F.: +48 61 867 56 76 haas@haas.com.pl www.haas.com.pl G e n e r a l ny p r ze d s t aw i c i e l n a Po l s k ę w i o d ą c yc h producentów reaktorów, instalacji pilotażowych, aparatury do analiz y termicznej (DSC, TGA, STA, TMA, DMA), powierzchniowej i pomp ciśnieniowych. Najnowocześniejsze, opatentowane rozwiązania: E l a s t yc z n e, m o d u ł o we, p o z w a l a j ą c e n a n i e m a l nieograniczone, zaawansowane systemy autoklawów, 80

reaktorów w ysok ociśnieniow ych i próżniow ych, równoległych, systemów przepływowych, wielostrefowych od kilku mililitrów do 1000 litrów – szkło, stal, hastelloy. Zbiorniki pojedyncze i instalacje w pełni zautomatyzowane. Systemy dla polimeryzacji, uwodorniania, katalizy i innych procesów. Przyjazne w obsłudze oprogramowanie pozwala na zaawansowaną i prostą kontrolę procesu. Systemy


H

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl zadawalają najbardziej wymagających użytkowników. Reaktory wysokociśnieniowe z kontrolą dozowania cieczy i gazów, reaktory szklane i próżniowe, systemy do badań krystalizacji, testów korozji, badań biomasy, popiołów. Roboty wielofunkcyjne. Analiza Termiczna: Niezrównanie stabilna linia bazowa, niez wykle dokładna kontrola temperatury, idealna stabilności, czułość sytuuje serię różnicowych kalorymetrów skaningowych DSC, termowag TG i TG-DTA, TG-DSCDTA analizatorów termomechanicznych TMA i DMA w roli liderów w zastosowanych innowacjach. Analizatory symultaniczne DSC-DTA-TG oraz ekonomiczna linia TG i DSC. Analiza właściwości powierzchniowych. Nowoczesne i unikalne: Goniometry pozwalające wyznaczyć kąty zwilżania, energię powierzchniową, polarność. Tensjometry – napięcie powierzchniowe i międzyfazowe, kąty zwilżania, metoda pierścienia i płytki, CMC

Wysokociśnieniowe, precyzyjne pompy dozujące dla zastosowań geologicznych, dozowania do reaktorów, i wielu innych Haas is General representatives for Poland for worldwide Manufacturers. Our innovative offer: Most Advanced Software Controlled High Pressure/Flow/ Vacuum Reactor Systems, Single Parallel, Crystallisation, couplings to Calorimetry DSC, TG, TG-DTA, DSC-DTA-TGA, Photo DSC, TMA, DMTA, DMS, couplings to MS, FTIR, GC Surface Analyzers - Tensiometers, Goniometers, Surface Tension & Energy, Contact Angle High pressure, high precision Dozing pumps

HACH Nr stoiska / Stand No.: C8

ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław T.: +48 71 717 77 77 F.: +48 71 717 77 78 info@hach-lange.pl www.hach-lange.pl HACH – NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W OZNACZANIU WODY I ŚCIEKÓW HACH - To nowoczesne technologie i praktyczne rozwiązania w analityce wody pitnej, wody procesowej oraz ścieków – zarówno dla pomiarów laboratoryjnych jak i procesowych. Oferujemy najnowsze na rynku spektrofotometry VIS i UV-VIS, reagenty do ponad 100 parametrów występujących w analityce ekologicznej ( azot, azotany, azotyny, chZT, BZT, fosfor, krzemionka, miedź, OWO, siarczany, żelazo…), mętnościomierze laboratoryjne i przenośne, biologiczne testy do oznaczania toksyczności, pomiar barwy i połysku. Urządzenia procesowe stosowane w monitoringu, ciągłej kontroli i sterowaniu procesami w gospodarce wodnościekowej, jak np. AMTAX sc, SOLITAX sc, PHOSPHAX sc, UVAS plus sc to przyszłościowe rozwiązania, dające

możliwość rozbudowy systemu w każdej chwili, dowolną k onfigurację dzięk i w ysok iej jak ości c yfrowemu przetwornikowi SC 1000, automatyczny przekaz danych oraz nowoczesny wygląd. Precyzyjne sondy – NH4D, LDO – zapewniają niezawodność, stabilność pomiarów dzięki zastosowaniu najnowszej techniki CARTRICAL oraz LDO (Luminescent Dissolved Oxygen). Nasze przenośne cyfrowe mierniki elektrochemiczne HQD, PPA to wszechstronne i łatwe w obsłudze urządzenia, wyposażone w inteligentne elektrody/czujniki INTELLICAL do pomiarów pH, O2, przewodności i potencjału redox w wodzie i ściekach. Oferujemy bufory i praktyczne akcesoria dodatkowe. Na CAŁYM ŚWIECIE czujniki HACH dowodzą swojej wysokiej trwałości, dużej dokładności pomiarowej oraz doskonałej technologii.

81


H

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

HANNA INSTRUMENTS SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: E6

Al. J. Piłsudskiego 73, 10-449 Olsztyn, POLSKA T.: +48 89 539 09 61 F.: +48 89 539 09 63 info@hanna-polska.com www.hanna-polska.com www.hanna-shop.com HANNA INSTRUMENTS Sp. z o.o. oferuje aparaturę do pomiarów fizyko-chemicznych parametrów cieczy i powietrza: temperatury, pH i Redox, zawartości tlenu, wilgotności, przewodności, mętności, koncentracji jonów, ChZT i wiele innych…

HANNA INSTRUMENTS Ltd. Offers equipment for measuring physico-chemical parameters of fluids and air: temperature, pH and Redox, concentration of oxygen, conductivity, turbidity and many others…

HIELSCHER ULTRASONICS GMBH Nr stoiska / Stand No.: B7

Warthestrasse 21, D-14513 Teltow, Germany T.: +49 3328 437 420 F.: +49 3328 437 444 info@hielscher.com www.hielscher.com Hielscher Ultrasonics– Ekspert Procesów Ultradźwiękowych Hielscher oferuje szereg procesorów ultradźwiękowych do użycia w laboratorium, półtechnice i w przemyśle. Ultrasonifikacja jest stosowana w homogenizacji, emulgacji, dyspergowaniu, deaglomeracji, a także w sonochemii i sonokatalizie. Laboratoryjne homogenizatory ultradźwiękowe Hielscher

82

są kompaktowe, łatwe w użyciu i uniwersalne. Mogą być używane w przetwarzaniu materiałów organicznych i nieorganicznych w szerokim zakresie objętości. Przemysłowe urządzenia ultradźwiękowe Hielscher są potężne, wydajne i niezawodne. Przeznaczone do pracy ciągłej pod wysokim obciążeniem w środowisku przemysłowym.


H

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

HIROX EUROPE Nr stoiska / Stand No.: C26

Jyfel - 300RN 6, Le Bois des Cotes – Bat A F-69760 Limonest, France T.: +33 426 250 340, +48 604 208 911 F.: +33 426 236 813 info@hirox-europe.com, www.hirox-europe.com Poznajcie Państwo idealne, nieinwazyjne narzędzie do inspekcji i pomiarów dla działów kontroli jakości i badawczo- rozwojowych: nowy cyfrowy mikroskop 3D Hirox RH-2000! Ten przenośny system pozwala na szybką kontrolę od makro do mikro szczegółów w najwyższej rozdzielczości, wysoką rozdzielczość obrazu i dokumentacji wideo, łatwy pomiar od prostych odległości lub powierzchni do profilowania 3D z dużą dokładnością (włączając wysokość i objętość). Będziecie Państwo zaskoczeni jego unikalną elastycznością! Wysoka jakość optyczna, mechaniczna i oświetlenia Hirox ’a dają temu nowemu cyfrowemu wideo mikroskopowi największe możliwosci inspekcji optycznej (od 0,1x do 10.000x) z bardzo dużą głębią ostrości i odległością roboczą, wraz z różnymi opcjami i adapterami, w tym opatentowanym adapterem - głowicą obrotową 3D Hirox. Więcej informacji: www.hirox-europe.com

Discover the ideal non- destructive inspection & measurement tool for the Quality Control and R&D Industry: the new Hirox 3D Digital Microscope RH-2000! This portable system allows fast macro inspection up to highest resolution micro details, high resolution image and video documentation, easy measurement from simple distance or area up to high accuracy 3D profiling (incl. height and volume). You will be amazed by its unique flexibility! Hirox high quality optical, mechanical, and lighting design give this new 3D Digital Video Microscope System the highest optical inspection power (0.1x up to 10.000x) with large depth of field and working distance, along with a variety of options and adapters, including the patented Hirox 3D rotary head adapter. More information: www.hirox-europe.com

HORNIK Nr stoiska / Stand No.: B25

ul. Rubież 46 E, 61-612 Poznań T.: +48 695 764 058, +48 61 646 05 80 F.: +48 61 646 05 83 info@hornik.eu.com www.hornik.eu.com Od 1995 roku zaopatrujemy laboratoria badawcze w sprzęt i urządzenia o najwyższym stopniu zaawansowania technicznego. Współpracujemy z przedsiębiorstwami, organami administracji państwowej oraz samorządowej, a także ze szkołami wyższymi i ośrodkami naukowo-badawczymi. Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonywaniu kompleksowego wyposażenia laboratoriów poczynając od mebli przez aparaturę pomiarową i sprzęt laboratoryjny.

Prz ykładamy niez wykle dużą wagę do standardów wykonania oraz bezpieczeństwa pracy. Dzięki tym war tościom, udało się nam nawiązać współpracę i zostać wyłącznym przedstawicielem firmy Wesemann – renomowanego producenta mebli laboratoryjnych. Jesteśmy producentem wielkogabarytowych komór klimatycznych z własnym, nowatorskim oprogramowaniem, pozwalającym na monitoring parametrów i procesów badawczych. 83


H

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

Oferujemy kompleksową obsługę, wspierając naszych klientów w ramach doradztwa technicznego, a także usług posprzedażowych, takich jak: serwis sprzętu, przeglądy okresowe, konserwacja kalibracja oraz kwalifikacje IQ/OQ/PQ. Since 1995, we supply research laboratories in equipment with the highest degree of technical sophistication. We work with companies, government bodies and local government, as well as with universities and research centers . We specialize in the design and manufacture of complex laboratory equipment ranging from furniture to the measuring equipment and laboratory equipment.

We attach great impor tance to the standards of performance and safety. With these values, we were able to cooperate and be the exclusive representative of Wesemann - renowned manufacturer of laboratory furniture. We are a manufacturer of large-scale environmental chambers with its own innovative software that allows to monitor the parameters and research processes We offer a comprehensive service to support our customers in providing technical advice, as well as after-sales services, such as equipment maintenance, periodic inspections, maintenance, calibration and qualification IQ / OQ / PQ .

HURT- CHEM PIOTR BARTOCHA – HONEYWELL Nr stoiska / Stand No.: D17

Duchnice ul. Boczna 10 05-850 Ożarów Mazowiecki T.: +48 22 722 43 61 lub 22 722 23 33 F.: +48 22 721 14 68 laboratorium@hurtchem.pl HUR T- CHEM jest najdłużej działająca hur townia odczynników chemicznych w Polsce. Nieprzerwalnie działa od 01.03.1991r. Jesteśmy autor yzowanym dystrybutorem największych producentów odczynników chemicznych Avantor, Merck, Sigma-Aldrich, Honeywell, Chempur i wielu innych. W pakiecie dla laboratorium filtracja z Ahlstrom’a (Munktell) , szkło Simax oraz środki powierzchniowo-czynne z PCC EXOL. Współpracujemy z ok

150 dostawcami. Nasza oferta obejmuje również dostawy surowców produkcyjnych. Od stycznia 2017r jako jedna z nielicznych firm w Polsce dostarczamy oryginalne HYDRANALE® oraz rozpuszczalniki Chromasolv®. Oferta nasza jest kompletna, dostarczana własnym transportem. Stałym odbiorcom udzielamy korzystnych rabatów cenowych.

HYDROLAB SP. Z O.O. SP. K. Nr stoiska / Stand No.: A1

ul. Wesoła 5, 83-010 Straszyn T.: +48 58 341 16 69 F.: +48 58 585 86 97 www.hydrolab.pl Autoryzowany przedstawiciel w Polsce: stoisko A1- DANLAB: ul. Handlowa 6a, 15-399 Białystok T.: +48 85 661 28 66 F.: +48 85 661 28 66 biuro@danlab.pl www.danlab.pl Firma Hydrolab specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i ser wisowaniu systemów ocz yszczania wody do celów laboratoryjnych. Hydrolab jest liderem 84

w produkcji demineralizatorów laboratoryjnych w Polsce. Od prawie dwudziestu lat Hydrolab wprowadza i wdraża najnowsze technologie oczyszczania wody w filtracji


I

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl mechanicznej, adsorpcji, odżelazianiu, zmiękczaniu, technik membranowych (odwrócona osmoza, mikrofiltracja, nanofiltracja, ultrafiltracja), w prominiowaniu UV 185 nm i 254 nm oraz w dejonizacji. Hydrolab aktualnie posiada w swojej ofercie ponad sto modeli urządzeń do oczyszczania wody. Na podstawie własnych doświadczeń zaprojektowano i wyprodukowano trzy serie demineralizatorów: TECHNICAL, HLP oraz SPRING, które są idealnym rozwiązaniem, mogącym sprostać wsz ystkim wymaganiom k ażdego współczesnego laboratorium w zakresie zapotrzebowania na ultraczystą wodę. Stworzono również szereg unikalnych rozwiązań stanowiących uzupełnienie oferty podstawowej, systemy serii: BASIC, DOCZYSZCZAJĄCE, R, PLUS oraz systemy przemysłowe: SPRING i TECHNICAL. Demineralizatory mogą być wykorzystywane zarówno w laboratoriach analitycznych, jak również w gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych, a także w przemyśle elektronicznym, spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, itp. H ydrolab oferuje k ompleksowe usługi z wiązane z szybkim i wygodnym uzyskiwaniem przez laboratoria wody najwyższej jakości, służy doradztwem w sprawach związanych z zaopatrzeniem w wodę zdemineralizowaną zapewniając kompletną i natychmiastową obsługę od momentu planowania do montażu z pełną dokumentacją kwalifikacyjną IQ, OQ, PQ. Firma posiada wdrożony i cer tyfikowany System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu systemów oczyszczania wody, który gwarantuje wysoką jakość produktów oraz świadczonych usług.

Hydrolab designs, produces and provides service of water purification systems for laboratory purposes. Hydrolab is a leader on the Polish market in water purification systems production. For 20 years Hydrolab has been introducing and implementing the newest technologies of water purification by mechanical filtration, adsorption, iron removal, softening, membrane technologies (reverse osmosis, microfiltration, nanofiltration, ultrafiltration), as well as usage of 185nm and 254nm UV irradiation and deionization. In our offer we have more than a hundred models of water purification systems. On the basis of our experience and research, we designed and developed three series of demineralizers: TECHNICAL, HLP and SPRING, as an ideal solution fitting all of the requirements of a modern laboratory in areas of ultrapure water supply. We also made a variety of unique and innovative solutions that extend our standard offer. These are: BASIC, ULTRA, R, PLUS and industrial systems: SPRING and TECHNICAL. Demineralizers may be used in analytical laboratories, as well as dental operating rooms, beauty salons, and industries: electronic, food, chemical, pharmaceutical etc. Hydrolab offers complex services of quick and comfortable supplying laboratories with the highest quality water, giving advices in matters of a demineralized water supply providing support from planning to installation (with full IQ, OQ, PQ documentation). The company has implemented the PN-EN ISO 9001:2009 quality management certificate in areas of design, production and service of water purification systems, which guarantees high quality of our products and services.

IKA POL Nr stoiska / Stand No.: A9

ul. Przy Bażantarni4/6, 02- 793 Warszawa Biuro Obsługi Klienta: ul. Rybałtów 14, 02-886 Warszawa T.: +48 22 649 24 05 F.: +48 22 859 14 39 info@ikapol.pl www.ikapol.pl, www.ika.net Przedstawiciel w Polsce Firmy IKA WERKE GmbH: ELTRA GmbH. Działalność firmy obejmuje doradztwo techniczne, dystrybucja i handel sprzętem laboratoryjnym, pomiarowoanalitycznym i produkcyjnym: • sprzęt laboratoryjny - mieszadła magnetyczne, mieszadła mechaniczne, homogenizatory, wytrząsarki, młynki, łaźnie wodne, płyty grzewcze, pompy próżniowe i perystaltyczne, wyparki, ekstraktory substancji stałych, reaktory laboratoryjne

• sprzęt pomiarowo- analityczny – gniotowniki/zetowniki, elektrolizery, kalorymetry, termograwimetry, analizatory C, S, N, O, H, CO2 • sprzęt produkcyjny - pojemnościowy - homogenizatory, turbotrony, rototron - przepływowy – homogenizatory, dispax reaktor y, młyny koloidalne - emulgator ymieszalniki (o poj. od 10 – 4 000 l ) – dla substancji o różnej lepkości.

85


I

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

INFINITY GROUP SP. Z O. O. Nr stoiska / Stand No.: B31

ul. Składowa 12 15-399 Białystok T.: +48 604 769 822 b.skrzycki@infinity-group.pl www.lims.i-g.pl I n f i n i t y G ro u p ś w i a d c z y z a a w a n s o w a n e u s ł u g i technologiczne i jest certyfikowanym partnerem włoskiej firmy Eusoft, producenta systemu Eusoft.Lab®LIMS. EuSoft istnieje na rynku od ponad 20 lat specjalizując się w wysokiej klasy rozwiązaniach do zarządzania pracą laboratoriów. Wiedza, doświadczenie i w pełni elastyczny system LIMS opracowany przez EuSoft przełożyły się na ponad 200 wdrożeń dla europejskich firm różnych sektorów. Dostarczamy ofertę cyfrowej innowacji dla laboratorium, która pozwala na usprawnienie procesów operacyjnych, redukcję kosztów, spełniając zarazem najwyższe wymogi bezpieczeństwa.

Infinity Group provides advanced technology services, and is a certified partner of the Italian company Eusoft, producer system Eusoft.Lab®LIMS. EuSoft exist on the market for over 20 years, specializing in high-end solutions to manage the operation of laboratories. Knowledge, experience and fully flexible LIMS system developed by EuSoft resulted in over 200 implementations for European companies of different sectors. We provide products for digital innovation lab, which allows you to streamline operational processes, reducing costs while fulfilling the highest safety requirements.

IKA® POLAND SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: C5

ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, Polska T.: +48 22 201 99 79 sales.poland@ika.com service.poland@ika.com www.ika.com IKA jest światowym liderem produkującym sprzęt laboratoryjny dla laboratoriów analitycznych jak również dla sektora przemysłowego. Firma IKA oferuje szerokie portfolio innowacyjnych rozwiązań dla różnych aplikacji w dziale badań i rozwoju. Liderzy rynku zaufali naszym sprawdzonym technologiom w zakresie mieszania, grzania, destylacji czy rozdrabniania. IKA zyskała pozycję światowego lidera jako producent mieszadeł magnetycznych, mechanicznych i elektronicznych, homogenizatorów, młynków, wyparek rotacyjnych, kalorymetrów, reaktorów laboratoryjnych, systemów kontroli temperatury takich jak łaźnie wodne oraz termostaty oraz specjalistycznego oprogramowania dla laboratoriów. Główna siedziba firmy znajduje się w Staufen w Niemczech. W 2016 roku została otworzona nasza nowa

86

placówka w Warszawie. The IKA Group is a global market leader for laboratory equipment, analytical and process technology. IKA laboratory technology offers a wide range of innovative equipment for numerous applications in research & development. Market leaders trust in our proven technology for their mixing, heating, distilling and crushing applications. IKA has gained a leading position in the world market with its magnetic stirrers, mixers, overhead stirrers, shakers, homogenizers, mills, rotary evaporators, calorimeters, laboratory reactors and specially developed software, as well as temperature control products such as circulators, baths and chillers. The company is headquartered in Staufen, Germany. In 2016, a new subsidiary in Warsaw, Poland was opened.


I

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ Nr stoiska / Stand No.: C25

ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa T.: +48 22 504 10 00 F.: +48 22 811 19 17 sursek@ichtj.waw.pl www.ichtj.waw.pl Instytut Chemii i Techniki Jądrowej jest jednostką naukowo badawczą prowadzącą badania i prace rozwojowe w zakresie radiochemii, chemii jądrowej, chemii radiacyjnej i jądrowej inżynierii chemicznej. W strukturach Instytutu działa stacja sterylizacji radiacyjnej materiałów medycznych i higienizacji płodów rolnych oraz funkcjonuje Krajowe Laboratorium Referencyjne, działające na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2012

pod auspicjami Głównego Inspektora Sanitarnego. Status ten posiada Samodzielne Laboratorium Identyfikacji Napromieniowania Żywności IChTJ akredytowane przez PCA, Nr AB 262. Oferta Instytutu na targach to: Certyfikowane Atestowane Materiały Odniesienia, testy biegłości dla laboratoriów.

IRTECH Nr stoiska / Stand No.: C16

ul. Wyżynna 8H 30-617 Kraków T.: +48 12 267 37 74 F.: +48 12 268 11 81 www.irtech.pl Oferta naszej firmy skupia się w trzech kategoriach: 1. Spektroskopia molekularna: • przenośne, chemometryczne spektrometry FT-IR, NIR, Raman • stacjonarne spektrometry FT-IR, Raman – światłowodowe, chłodzone detektory • stacjonarne spektrometry UV-NIR • mikroskopy Ramana – dwuwiązkowe, z chłodzonymi detektorami, nanoRaman, mapowanie 2D, Raman + IR 2. Radiacja: • detektory różnego typu: półprzewodnikowe HPGe, półprzewodnikowe Si, scyntylacyjne NaI, LaBr3, gazowe proporcjonalne, komory jonizacyjne • dozymetry osobiste i radiometry alfa, beta, gamma, neutron • spektrometry promieniowania alfa, beta, gamma, X – stacjonarne i przenośne • elektronika analogowa i cyfrowa do zastosowań jądrowych i nie tylko (NIM, MCA, etc.)

• dewary, generatory ciekłego azotu i helu, układy skraplania i recyrkulacji chłodziwa • kriogeniczne moduły elektromechaniczne oparte o chłodziarki Stirlinga • liczniki ciekłoscyntylacyjne (LSC) • automatyczne liczniki alfa, beta, gamma 3. Nanotechnologia i badanie materiałów: • systemy SAXS/WAXS, spektrometry XRF, źródła X – MetalJet, Amptek, Moxtek • spektrometry przenośne i stacjonarne LIBS • mikroskopy AFM, AFM+Raman+IR (3D Raman + AFM), BioAFM, TERS, SERS, NSOM, SNOM • sondy i układy niskotemperaturowe (4,2-10K) • mikroskopy sił magnetycznych ze skanującą sondą z najmniejszym czujnikiem Halla (50nm) o czułości 60nT/√Hz@77K, 6nT/√Hz@4.2K, skanowanie w czasie rzeczywistym w trybie SHPM • spektrometr microXRF

87


IK

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

ITS SCIENCE Nr stoiska / Stand No.: B24

Poświętne 25B 26-670 Pionki T.: +48 48 612 71 65 F.: +48 48 612 71 65 www.itsscience.pl ITS Science – dystrybutor Beckman Coulter – dostarcza sprzęt analityczny i kontrolno-pomiarowy rozwiązując zagadnienia ilości, masy i rozkładu cząstek, potencjału zeta, zawartości TOC, ilości i żywotności komórek i bakterii, zawartości cząstek w gazach, cieczach iniekcyjnych, olejach, płynach hydraulicznych; monitoring stref czystych. W branż y od 1953; wprowadza nowe technologie: MULTISIZER: licz y cząstk i w najszersz ym zak resie d y n a m i c z ny m 0 . 2 - 1 6 0 0 µ m ; L S 1 3 3 2 0 : d z i ę k i opatentowanej technologii PIDS (dyfrakcja laserowa przy zmiennej polaryzacji fali świetlnej) nie trzeba predefiniować wyniku przed analizą; MET ONE: funkcja pdf-owania wyników, kreator testu klasy czystości, żywotność lasera 10 lat; PAT 700: analiza TOC online lub w trybie laboratoryjnym, dwie lampy UV, przechwytywanie próbki poza zakresem.

ITS Science – distributor of Beckman Coulter – provides analytical, control and measuring instruments solving the issues of the amount, weight and distribution of particles; zeta potential; TOC; the quantity and vitality of cells and bacteria; the content of particles in gases, injectable liquids, oils, hydraulic fluids; monitoring of clean rooms. In business since 1953; introduces new technologies: MULTISIZER: counts particles in the widest dynamic range 0.2 - 1600 µm; LS 13320: thanks to patented technology (Polarization Intensity Differential Scattering) there’s no need to predefine a result prior to analysis; MET ONE: counting data goes direct to PDF, Sampling Plan Wizard, Long Life Laser technology 10 years; PAT 700: online & offline TOC analysis, two UV lamps, capturing of over-limit samples.

KALENA ZAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Nr stoiska / Stand No.: B27

ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice-Wieś l:. +48 22 2035481 f.: +48 22 2035482 www.kalena.pl info@kalena.pl Firma Kalena Sp. J. powstała w 2007r. Jesteśmy producentem i dystrybutorem różnego rodzaju opakowań – głównie foliowych (przylg, foliopaków, kopert bezpiecznych). Współpracujemy z Debatin GMBH największym niemieckim producentem specjalistycznych kopert foliowych, w tym kopert do zabezpieczana dowodów rzeczowych. Koperty są produkowane w specjalnej technologii zapewniającej czystość biologiczną produktów. Dzięki temu przechowywane w nich dowody mogą być bez żadnych wątpliwości poddawane analizom laboratoryjnym.

88

W naszej ofercie znajdują się także walizki bezpieczne do przechowywania i transportu rzeczy wrażliwych na wstrząsy, wilgoć, kurz – takich jak np. różnego rodzaju mierniki, komputery, analizatory itp… Walizki zostały wyprodukowane przez kanadyjską firmę Nanuk. Walizki mają bardzo wytrzymałą konstrukcję, która zabezpiecza zawartość przed zgnieceniem. Zostały wyposażone w dwustopniowe zamknięcia i automatyczne zawory ciśnieniowe.


K

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

KAMIKA INSTRUMENTS Nr stoiska / Stand No.: A14

ul. Strawczyńska 16, ul. A. Kocjana 15 01-473 Warszawa T.: +48 22 666 93 32 F.: +48 22 666 85 68 info@kamika.pl www.kamika.pl Polski producent oferujący: • analizatory uziarnienia cząstek od 200 nm do 130 mm - pomiar 2D i 3D, analizę kształtu cząstek, określanie powierzchni właściwej, POMIAR ON-LINE, • aparaturę do pomiaru pyłów zawieszonych (PM) bezpośredni pomiar emisji i imisji, określanie zawartości frakcji PM10; 2.5 i innych, • przyrządy do kontroli rozkładu wielkości cząstek aerozoli. NOWOŚĆ !!! Wynajem długoterminowy analizatorów laboratoryjnych pomiar granulacji materiałów suchych w zakresie 0,5÷2000 μm oraz 0,2÷31,5 mm. Nasze systemy pomiarowe mogą być wykorzystywane do: > kontrolowania i optymalizacji procesów przemysłowych, > wykonywania badań laborator yjnych do celów naukowych, > mierzenia zanieczyszczenia wody i roztworów wodnych, > pomiaru stacjonarnych źródeł zanieczyszczenia powietrza, > ruchomego pomiaru zanieczyszczenia powietrza na wyznaczonych obszarze, > monitoringu emisji.

Polish producer offers: • particle size analysers from 200 nm up to 130 mm – 2D or 3D measurement, particle shape analysis, surface area measurement, ON-LINE MEASUREMENT. • equipment for the measurement of PM - immediate measurement of emission and ambient air. • instruments for control of aerosol drops’ size distribution. NEW !!! Long term rental of laboratory analyzers - the measurement of granulation of dry materials in the range of 0.5÷2000 μm and 0.2÷31.5 mm. Our measuring systems can be used for: > controlling of industrial processes and their optimisation, > doing the laboratory research for scientific purposes, > measuring the pollution of water and water solutions, > measuring of stationary source of air pollution, > mobile measuring of air pollution on designated area, > emission monitoring.

89


K

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

KAMPUS OCHOTA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Nr stoiska / Stand No.: E23

Na uniwersyteckim kampusie „Ochota” w Warszawie mieszczą się wydziały: Biologii, Chemii, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Geologii, oraz inne jednostki UW: Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (CNBCh), Centrum Nowych Technologii (CeNT), swoją siedzibę ma również Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT). Na targach potencjał naukowo – badawczy Kampusu „Ochota” reprezentują wydziały Biologii i Chemii, CNBCh oraz UOTT.

Wydział Biologii UW to ponad 30 zakładów naukowych zgromadzonych w instytutach: Biochemii, Biologii Eksperymentalnej Roślin, Botaniki, Genetyki i Biotechnologii, Mikrobiologii, Zoologii oraz niemal 200-letni Ogród Botaniczny i stacje terenowe na Mazurach, Suwalszczyźnie i Puszczy Białowieskiej. Wydział oferuje studia licencjackie i magisterskie w systemie dziennym i wieczorowym na trzech kierunkach: Biologia, Biotechnologia i Ochrona Środowiska.

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW to efekt wspólnej inicjatywy wydziałów Biologii i Chemii utworzenia ośrodka umożliwiającego prowadzenie interdyscyplinarnych, zaawansowanych prac badawczo-naukowych w zakresie biotechnologii, nanotechnologii, technologii chemicznych, biochemicznych i energetycznych, monitoringu, ochrony i restytucji środowiska oraz nowoczesnych technologii informatycznych, farmaceutycznych i medycznych.

Wydział Chemii UW, szczycący się statusem ośrodka KNOW, znany jest prowadzenia badań zarówno eksperymentalnych jak i teoretycznych na światowym poziomie. Poza studiami na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim, Wydział Chemii oferuje studia podyplomowe z: Metrologii Chemicznej, Zastosowania chemii w ochronie środowiska.W ramach Centrum Nauk Sądowych prowadzone są studnia podyplomowe z Prawa dowodowego, kryminalistyki oraz nauk pokrewnych.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii powstał w 1998 roku w celu wykorzystania potencjału naukowego Uniwersytetu w gospodarce. Jednostka zajmuje się ochroną i zarządzaniem własnością intelektualną powstałą na uczelni. UOTT wspiera naukowców w całościowym przejściu ścieżki komercjalizacji – od pomysłu, przez złożenie wniosku patentowego, po utworzenie samodzielnej spółki typu spin-off, sprzedaż licencji lub jednorazowe zbycie praw.

90


K

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

KENDROLAB SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A4

ul. Ciesielska 18, 04-653 Warszawa T.: +48 22 663 43 23 F.: +48 22 663 43 25 kendrolab@kendrolab.pl www.kendrolab.pl Oferta firmy zawiera: • inkubatory CO2, • komory laminarne, • piece laboratoryjne, aparaty do spalań, • cieplarki, suszarki, sterylizatory laboratoryjne, liofilizatory, • wirówki, ultrawirówki, • chłodziark i, chłodziarko-zamrażark i, zamrażark i głębokiego mrożenia, • mikroskopy, • łaźnie wodne, myjki ultradźwiękowe, metalowe bloki grzejne, koncentratory próbek, • wytrząsarki, cieplarki z wytrząsaniem, mieszadła, liczniki koloni, palniki laboratoryjne, • analizatory azotu Kjeldahl’a, systemy ekstrakcji Soxhlet’a, • analizatory CHNOS, TOC, FIA, kulometryczne, parametrów wód i ścieków „on-line”, • chromatografy żelowe, jonowe, automatyczne systemy zatężeń, • spektrometry masowe izotopów stabilnych (IRMS),

• lampy do aparatury analitycznej, itp., • laboratoryjne komory temperaturowe i klimatyczne, komory korozyjne itp., The offer include: • clean air equipment, laboratory ovens, low temperature freezers, • microbiological and CO2 incubators, drying ovens and sterilisers, • wide range of centrifuges and ultracentrifuges, • freeze-dryers, • baths, IR and aluminium heating blocks, shakers, stirrers, hot plates, • distillation, extraction, thermoreaction systems for sample preparation, • analysers CHNOS, TOC, FIA, coulometer, analysers, savage and water monitoring, • isotope ratio mass spectrometers (IRMS),

KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV SPÓŁKA AKCYJNA, ODDZIAŁ W POLSCE Nr stoiska / Stand No.: B12

Bielany Business Point ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany Wroclawskie T.: +48 713 686 167 info@keyence.eu www.keyence.com Keyence jest światowym liderem w dziedzinie rozwoju i produkcji czujników, urządzeń pomiarowych w zakresie automatyki, systemów wizyjnych, znaczników laserowych i mikroskopów cyfrowych. Nasza wartością dodaną

jest wysoka jakość produktów i najlepsze rozwiązania dla zaprojektowane specjalnie dla naszych klientów. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska.

91


K

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

KLUB POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB Nr stoiska / Stand No.: C20

ul. Kłobucka 23A 02-699 Warszawa, Polska T.: +48 22 46 45 503 F.: +48 22 46 45 556 sekretariat@pollab.pl www.pollab.pl Jesteśmy największą w Europie organizacją dobrowolną i niezależną, integrującą środowisko laboratoriów badawczych i wzorcujących, jednostek certyfikujących i organizacji korzystających z ich usług. Działamy od ponad 25-ciu lat i zrzeszamy blisko 500 członków (organizacji), w większości posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Formy działania Klubu to m.in.: wymiana doświadczeń w ramach sympozjów, konferencji, spotkań sekcji Klubu i porównań międz ylaborator yjnych, publikowanie materiałów, promocja członków Klubu, uczestnictwo w pracach organizacji międzynarodowych: EUROLAB i EURACHEM. Klub POLLAB jest laureatem Polskiej Honorowej Nagrody Jakości – edycja 2010. W 2016 roku nowym Prezesem Klubu został Pan Andrzej Brz yski, który aktywnie działa na rzecz środowiska laborator yjnego w kraju, a także w organizacjach międzynarodowych – EUROLAB i EURACHEM. Zapraszamy do Klubu! Czeka na Państwa 9 Sekcji branżowych i 2 Komisje.

We are Europe’s largest free and independent organization bringing together testing and calibration laboratories, certification bodies, and the organizations using their services. We operate from 25 years, with more than 500 members (organizations), where most of them are accredited by Polish Centre for Accreditation. Club POLLAB activities focus mainly on organizing of symposia, conferences, meeting of sections and collaborative studies, publishing materials, participating in the work of international organizations such as EUROLAB and EURACHEM, and providing opportunities for exchange of experiences and promoting Club members. Club POLLAB was awarded the Polish Honor Quality Award - 2010 edition. In 2016 Mr. Andrzej Brzyski was nominate the new President of the Club. Andrzej Brzyski is actively working to laboratory environment in the countr y and in international organizations such as EUROLAB and EURACHEM. We invite you to join POLLAB! 9 Sectors divisions and 2 Commission are waiting for you to become a member.

KNF Nr stoiska / Stand No.: B18

Alter Weg 3 D-79112 Freiburg AG 79098 Freiburg HRB 2190 www.knf.de CEO: Günter Emig KNF produkuje pompy membranowe, systemy próżniowe i wyparki rotacyjne dla gazów, par i cieczy. Niezależna Grupa KNF obejmuje 16 firm i pięć zakładów produkcyjnych na całym świecie. KNF Laborpumpen, Laborsysteme und Rotationsverdampfer werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, bei denen es auf Chemiefestigkeit und Bedienerfreundlichkeit ankommt. KNF permanently strives to counter the challenges of daily 92

lab work with easy handling. Devices from KNF are therefore intuitive and compact, and offer clear advantages when it comes to intelligent functions: quiet operation, powerful and totally reliable. KNF produces in EU Rotary Evaporators, Diaphragm Vacuum Pumps, Vacuum Pump Systems, Vacuum Controller, Diaphragm Liquid Transfer Pumps, Diaphragm Liquid Dosing Pumps, Diaphragm Liquid Dosing Pumps.


K

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

KOETTERMANN Nr stoiska / Stand No.: D4

ul. Szamocka 8 01-748 Warszawa T.: +48 22 832 47 60 F.: +48 22 832 47 61 systemlabor.pl@koettermann.com Firma Koettermann to europejski lider w produkcji specjalistycznych mebli laboratoryjnych. Wyposażenie laboratoryjne jest istotnym elementem prewencyjnej ochrony zdrowia i pracy w laboratorium. Elementy laboratorium systemowego EXPLORIS® firmy Köttermann istotne dla bezpieczeństwa, takie jak dygestoria i szafy do przechowywania substancji niebezpiecznych, oferują innowacyjne rozwiązania techniczne najwyższej jakości i tym samym redukują potencjalne zagrożenia dla osób pracujących w laboratorium. Laboratorium systemowe EXPLORIS® firmy Köttermann tworzy zawsze funkcjonalną, estetyczną i dobrze przemyślaną pod kątem ergonomii całość. Wsz ystko służ y temu, by prz y zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa ułatwić i zoptymalizować procesy robocze w laboratorium. Z uwagi na konsekwentną modułową konstrukcję wszystkie elementy laboratorium systemowego EXPLORIS® firmy Köttermann - szafy, stoły, dygestoria, media - można łączyć ze sobą w prosty sposób, a także bez problemu wymieniać je i doposażać.

The company Koettermann is the European leader in the production of specialized laboratory furniture. Laboratory furnishings are an important part of preventive health and safety protection in the laboratory. Safety-related components of the Köttermann EXPLORIS® Systemlabor, such as fume cupboards and chemical storage cabinets, provide top-quality innovative technology to help reduce potential risks to people in the laboratory. The Köttermann EXPLORIS® Systemlabor forms a functional, visually attractive and ergonomically well conceived unit. Everything is designed to make working in the laboratory easier, more efficient and as safe as possible. Thanks to their fully modular architecture, all components of the Köttermann EXPLORIS® Systemlabor – cabinets, benches, fume cupboards and services – can easily be combined with each other, and they can be exchanged or retrofitted at any time with no problems.

KOMITET CHEMII ANALITYCZNEJ PAN Nr stoiska / Stand No.: E23

Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika ul. Gagarina 7; 87-100 Toruń Komitet Chemii Analitycznej PAN swoją historię datuje już od powołania 15 września 1955 roku Komisji Analitycznej działającej w ramach Komitetu Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk, gdy to na potrzeby rozwoju chemii analitycznej w okresie powojennej odbudowy kraju wymagały koordynacji działań pracowników uczelni i przemysłu. Misją KChA PAN jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie badań podstawowych i zastosowań metod analiz y chemicznej w różnych dziedzinach

nauki, techniki i gospodarki, rozwijanie chemicznych i fizykochemicznych metod oznaczania i rozdzielania związków nieorganicznych i organicznych, wdrażanie procedur metrologii chemicznej i zapewnienia jakości wyników analitycznych, promowanie osiągnięć w chemii analitycznej oraz reprezentowanie polskiej chemii analitycznej w organizacjach międzynarodowych. Zatem KChA PAN reprezentuje uniwersalne wartości w różnych dyscyplinach naukowych.

93


L

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

LAB – LABORATORIA, APARATURA, BADANIA Nr stoiska / Stand No.: C23

Wydawca: Roble sp. z o.o. ul. Misjonarzy Oblatów 3/1, 40-129 Katowice T.: +48 32 790 43 30 redakcja@lab.media.pl www.lab.media.pl www.labportal.pl LAB to czasopismo ukazujące się w cyklu dwumiesięcznym już od 1996 roku. Periodyk jest tak redagowany by publikowane artykuły zainteresowały i były pomocne w codziennej prac y pracownik ów laborator iów w ośrodk ach badawcz ych, naukowych, przemyśle i instytucjach państwowych. Publikacje są grupowane wg dziedzin i obszarów badawczych. Główne działy merytoryczne czasopisma to: LABORATORIA, BADANIA, TECHNIKI I METODY, AKREDYTACJA, ŚRODOWISKO, JAKOŚĆ BADAŃ. W dziale ZAPROSZENIA informujemy czytelników o nadchodzących terminach szkoleń, konferencji i seminariów, a w dziale KONFERENCJE zamieszczamy relacje z odbytych już spotk ań. Dział APARATURA redagują firmy, które oferują aparaturę badawczą i sprzęt laboratoryjny. LABportal.pl jest nową propozycją medialną dla wszystkich osób interesujących się tematyką badawczą

i organizacją pracy w laboratorium. Na stronach portalu czytelnicy znajdą informacje o szkoleniach,konferencjach, przetargach, aktualności z życia nauki oraz profile firm oferujących aparaturę i usługi badawcze. LAB is a periodical that appears six times a year, since 1996. In magazine you find out articles that you need in your everyday work in each laboratory. Articles are grouped in topic like: LABS, RESEARCH, TECHNICS AND METHODS, ACCREDITATION, THE ENVIROMENTAL, QUALITY OF RESEARCHES. In part INVITATION we inform about conferences, training courses, seminars and in part CONFERENCES we describe this meetings. Apparatus and other equipment companies shows in our part EQUIPMENT . LABportal.pl is a new media proposal for our readers, we invitation to www.labportal.pl

LABCENTER POLSKA Nr stoiska / Stand No.: F3

ul. Barbary Radziwiłłówny 4, 02-496 Warszawa T.: +48 691 54 54 26 office@labcenter.com.pl www.labcenter.com.pl LabCenter Polska zajmuje się dystrybucją oraz serwisem sprzętu laboratoryjnego. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, gwarantujemy najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa technicznego, sprzedaży oraz serwisu. W ofercie posiadamy aparaty firmy SOTAX do badania uwalniania substancji czynnych z różnych postaci leków (tabletki, kapsułki, czopki, maści, żele, proszki, pudry, granulaty itp.) zgodne z wymaganiami USP oraz EP. Aparaty firmy PHARMATRON do badania właściwości fizyczne tabletek, kapsułek, i innych stałych postaci leków takie jak: • Twardościomierze • Aparaty do pomiaru czasu rozpadu 94

• Aparaty do pomiaru ścieralności. • Aparaty do pomiaru gęstości nasypowej. Reaktory ciśnieniowe i reaktory szklane przeznaczone do prowadzenia reakcji w warunkach kontrolowanych niemieckiej firmy NORMAG W celu zapewnienia kompleksowej oferty dla laboratorium w ofercie naszej znajdują się również meble laboratoryjne, dygestoria firmy MERCI s.r.o. LabCenter Poland specializes in the distribution and servicing of laboratory equipment. In order to meet your expectations, we guarantee the highest quality of services connected with technical advice, sales and servicing.


www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl In our offer from company SOTAX we have apparatuses for testing the release of active substances in different dosage forms (tablets, capsules, suppositories, ointments, gels, powders, dusting powders, granules, etc.) In accordance with the requirements of the USP and EP. Apparatuses Company PHARMATRON for physical testing of tablets, capsules and other solid dosage forms, such as: • Hardness Testers • Disintegration Testers

L

• Friability Tester • Tap Density Tester The pressure reactors and glass reactors for carrying out the reaction under controlled conditions German company NORMAG In order to ensure a comprehensive offer for the laboratory, our offer also includes laboratory furniture, fume cupboards company MERCI s.r.o.

LLG LABWARE Nr stoiska / Stand No.: B17

Am Hambuch 1 D-53340 Meckenheim www.llg-labware.com info@llg-labware.com L LG L a b w a r e d o s t a r c z a e k s k l u z y w n e p r o d u k t y przeznaczone do codziennego stosowania w każdym laboratorium: od materiałów zużywalnych po urządzenia laboratoryjne serii „uni”. Naszą misją jest dostarczanie produktów wysokiej jakości w rozsądnej cenie. Naszą dbałość o jakość potwierdza 3 letnia gwarancja, którą objęte są wszystkie produkty serii „uni”. Więcej informacji o ofercie LLG Labware znajdziecie Państwo na naszej stronie www.llg-labware.com lub uzyskacie kontaktując się z naszym lokalnym partnerem.

LLG Labware provides an exclusive range of daily use laboratory products including consumables and the “uni”series standard laboratory instruments. Our mission is to offer good quality products at reasonable prices. Our quality commitment is verified by a general 3-year warranty on the entire “uni”-series. Further information about the LLG Labware product range can be found on our website www.llg-labware.com or please contact your local LLG partner.

LABCOLD LTD Nr stoiska / Stand No.: A1

Cherrywood , Chineham Park , Basingstoke RG24 8WF United Kingdom www.labcold.com Wyłączny przedstawiciel w Polsce – stoisko A1: DANLAB: ul. Handlowa 6a, 15-399 Białystok T.: +48 85 661 28 66 F.: +48 85 661 28 66 biuro@danlab.pl www.danlab.pl Firma LABCOLD LTD jest wiodącym na rynku europejskim producentem wysokiej klasy chłodziarek i zamrażarek farmaceutycznych i laboratoryjnych. W ofercie firmy

znajdziemy szeroki zakres urządzeń chłodniczych i mroźniczych począwszy od najmniejszych modeli (36 i 66 litrów), skończywszy na urządzeniach o pojemnościach ponad 95


L

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

1000 litrów i posiadających najbardziej zaawansowane systemy alarmowe i zapisu danych. Najmniejsze modele mogą być zawieszane na ścianie co w znaczący sposób oszczędza miejsce na stołach roboczych. W ofercie firmy zanjduje się również szeroki wybór bardzo zaawansowanych chłodziarek przeznaczonych do banków krwi. Company LABCOLD LTD is a leading European manufacturer of high-end refrigerators and freezers pharmaceutical

and laboratory. The company will find a wide range of refrigeration and freezing from the smallest models (36 and 66 liters), ending on devices with a capacity of more than 1000 liters and with the most advanced alarm systems and storage. The smallest models can be mounted on the wall which significantly saves space on the worktables. Labcold offers also a wide selection of very sophisticated refrigerators for blood banks.

LAB-EL ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Nr stoiska / Stand No.: B2

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły, Polska T.: +48 22 753 61 30 F.: +48 22 753 61 35 info@label.pl www.label.pl LAB-EL jest producentem aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej do pomiarów i rejestracji parametrów klimatu i/lub mikroklimatu w pomieszczeniach. Oferujemy przyrządy takie jak: miniaturowe logery, higrometry, termometry i barometry, rozbudowane systemy nadzoru klimatu w pomieszczeniach, regulatory-sterowniki przemysłowe i rolnicze, stacje meteorologiczne o dowolnej konfiguracji (włącznie z radiową transmisją wyników pomiarów). Akredytowane Laboratorium LAB-EL świadczy usługi wzorcowania, pr z yr ządów pomiarow ych, k omór klimatycznych i termostatycznych oraz badania rozkładu

temperatur w pomieszczeniach użytkownika a także walidacji systemów pomiarowych zgodnie z wymaganiami systemów jakości ISO, HACCP, GAMP. The LAB-EL company offers electronic control measurement equipment used for measurement, registry, signaling (the exceed of the limitations), control and regulation of the physical quantities such as: humidity, temperature, air pressure, meteorological measurements (i.e. wind speed and direction), industrial processes physical quantities, other according to client specifications.

LABELMARKET Nr stoiska / Stand No.: C11

ul. Ułańska 78 lok.1 52-213 Wrocław www.labelmarket.pl www.labsign.pl Produkty identyfikacji laboratoryjnej firmy Brady mają zastosowanie w biotechnologii, rolnictwie, ochronie środowiska i medycynie sądowej. Dzięki nim specjaliści patologii, histologii, chromatografii i innych dziedzin badawcz ych mogą stosować najlepsze prakt yk i laboratoryjne. • dopasowane są do rozmiarów istniejących fiolek, szkiełek i płytek dołkowych, 96

• z a c h o w u j ą c z y t e l n o ś ć w c a ł y m c y k l u a n a l i z y i przechowywania, • wytrzymują przechowywanie w zamrażarce i ciekłym azocie, stosowanie w autoklawie i gorącej łaźni wodnej, • są odporne na działanie powszechnie stosowanych w laboratoriach rozpuszczalników, w tym ksylenu, DMSO i etanolu. • umożliwiają identyfikację w formie kodu kreskowego


L

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl zawierającego szeroki zakres danych na potrzeby przechowywania nawet najmniejszych próbek • bezproblemowo wdrażane są do systemu zarządzania informacjami laboratoryjnymi (LIMS). Laboratory identification products made by Brady are used in biotechnology, agriculture, environmental protection and forensic medicine. With these products specialists like pathology, histology, chromatography and other research fields can apply the best laboratory practices. • are matched to the size of existing vials, slides and plates

hole. • maintain readability on the analysis and storage cycle. • possible storage in a freezer and liquid nitrogen, can be use of an autoclave, and hot water bath. • they are resistant to commonly used laboratory solvents, including xylene, DMSO and ethanol. • enable the identification in the form of a bar code containing a wide range of data to store even the smallest samples • seamlessly implemented into laboratory information management system (LIMS).

LABINDEX Nr stoiska / Stand No.: B7

ul. Nutki 3-5, 02-785 Warszawa T.: +48 22 408 77 88 F.: +48 22 408 74 11 biuro@labindex.pl www.labindex.pl Aparatura laboratoryjna i przemysłowa, odczynniki, serwis i kwalifikacje IQ/OQ.

LEPKOŚCIOMIERZE: Wiskozymetry wibracyjne, rotacyjne Brookfielda, kulkowe Höpplera, kapilarne, kubki Forda. Ultratermostaty.

Nasze doświadczenie do Państwa dyspozycji. ELEKTROCHEMIA: Titratory Karla-Fischera kulometryczne, wolumetryczne. Biurety. pH-metry, konduktometry, tlenomierze. HOMOGENIZATORY ULTRADŹWIĘKOWE: Emulgacja, dyspergowanie, homogenizacja, mielenie na mokro, ekstrakcja.

ANALITYKA: Chromatografia cieczowa HPLC i gazowa GC. Spektrofotometry, Spektrometry ANALIZA BIAŁKA, TŁUSZCZU, WŁÓKNA: Oznaczanie azotu Kjeldahla, tłuszczu Soxhlet. ODCZYNNIKI: Roztwory mianowane. Odczynniki do KF, chromatografii, mikrobiologii. Vialki.

LABORATORIA.NET Nr stoiska / Stand No.: E3

Labro INT ul. Czerwone Maki 59/22, 30-392 Kraków T.: +48 12 346 16 95, +48 885 222 000 biuroprasowe@laboratoria.net www.laboratoria.net Portal Laboratoria.net to pierwszy i największy tego typu branżowy portal w Polsce. Już od roku 2004 serwis zajmuje się szeroko pojętymi zagadnieniami laboratoryjnymi. Skierowany jest do osób zawodowo związanych z branżą laboratoryjną, jak i wszystkich poszukujących informacji w tym zakresie (nauka, technologie, innowacje). Specyfika publikacji

w Internecie pozwala na codzienną, stałą aktualizację i rozbudowę serwisu oraz poszerzanie bazy artykułów i katalogu firm. Laboratoria.net notuje wejścia ok. 112 000 użytkowników miesięcznie (dziennie ponad 3500 unikalnych wejść). Współpracujemy z Wiedza i Życie, Granty na Badania czy Polską Agencją Nauk.

97


L

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

Laboratoria.net was created in 2003 and is the first site to do with the field of laboratory science. This platform, connecting science and business, is a reliable source of the upto-the-minute information from the Life Science branch. Portal is dedicated to all those professionally involved in the lab branch as well as seeking information in this field. The mission

of Laboratoria.net is also to popularize science amongst young people, who are currently entering the world of science and research. The interactive structure of the portal enables the users to exchange their thoughts and commentaries easily, leaving them space to co-create the site.

LABORATORIUM – PRZEGLĄD OGÓLNOPOLSKI Nr stoiska / Stand No.: D3

ELAMED MEDIA GROUP al. Roździeńskiego 188 C, 40-203 Katowice T.: +48 32 788 51 33 F.: +48 32 203 93 56 laboratorium@elamed.pl www.laboratorium.elamed.pl „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski” to wysokospecjalistyczne czasopismo podejmujące zagadnienia z różnych dziedzin nauki i techniki: chemii, biochemii, analityki medycznej, mikrobiologii, biotechnologii, metrologii, a także zarządzania i finansów, w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania laboratoriów. Tematy poszczególnych wydań adresowane są do przedstawicieli środowiska naukowego, kadry zarządzającej i pracowników laboratoriów. Misją czasopisma jest dostarczanie fachowej wiedzy i praktycznych rozwiązań problemów spotykanych w codziennej pracy.

The bimonthly „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski” contains interdisciplinary subject matter including issues from various fields of science and technology: chemistry, biochemistry, medical laboratory science, microbiology, biotechnology, metrology, engineering, as well as the issues of management and financing indispensible for the functioning of laboratories.The mission of the magazine, apart from supplying essential content, is the assistance in equipping laboratories with state-of-the-art specialized equipment, as well as in organizing every-day functioning of laboratories.

LABRO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K. Nr stoiska / Stand No.: D20

ul. Czerwone Maki 55 lok. 25, 30-392 Kraków T.: +48 12 260 29 50 F.: +48 12 397 79 30 labro@labro.com.pl www.labro.com.pl Przedstawiciel w Polsce następujących firm: • BROEN LAB GROUP (Dania) - producenta specjalistycznej armatury laboratoryjnej oraz natrysków bezpieczeństwa • FRIATEC AG (Niemcy) - producenta systemów blatów roboczych i zlewów z litej ceramiki technicznej marki FRIDURIT oraz neutralizatorów oparów i ścieków • ASEM srl (Włochy) - producenta szaf bezpieczeństwa do przechowywania niebezpiecznych substancji takich jak łatwopalne chemikalia, kwasy, zasady, pestycydy, a także szaf bezpieczeństwa do przechowywania butli gazowych • TRESPA (Holandia) - producenta płyt na blaty robocze, szafki do laboratoriów, ściany pomieszczeń czystych oraz wykładek do dygestoriów - TOPLABPLUS, VIERTICAL i BASE • PLASTIFER (Włochy) - producenta zlewów i blatów z polipropylenu marki POLYSINK oraz 98

wentylatorów chemoodpornych POLYFAN We represent in Poland the following companies: • BROEN LAB GROUP (Denmark) – manufacturer of the high quality lab fittings and emergency showers • FRIATEC AG (Germany) - with the brands: FRIDURIT PREMIUM, FRIDURIT MODULAR (ceramic tops and sinks), FRIDURIT neutralizer unit and fume scrubbers • ASEM srl – with the brand CHEMISAFE (certified safety cabinets for chemicals and gas cylinders) • TRESPA (Holland) - with the brands: TOPLABPLUS, VERTICAL (fume hood linings, clean rooms, laboratory cupboard), BASE (fume hood linings) • PLASTIFER (Italy) - with the brands: POLYSINK, POLYFAN (tops and sinks of PP, chemical resistant fans, fans with ATEX certificate).


L

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

LABSTORE POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: C18

ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa T.: +48 22 122 12 40 F.: +48 22 122 19 16 biuro@labstore.pl www.labstore.pl Firma Labstore Polska Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność 1 września 2014 roku. Powstała w wyniku podziału firmy Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. na część związaną ze sprzedażą i serwisem aparatury analitycznej, pozostającą pod nazwą Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. oraz część zajmującą się sprzedażą akcesoriów chromatograficznych i wyposażenia laboratoryjnego pod nazwą Labstore Polska Sp. z o.o. Jako autoryzowany dystrybutor firmy Agilent Technologies oraz Kinesis Scientific Experts zapewniamy, iż dostarczane przez nas rozwiązania są najwyższej jakości. W swojej ofercie posiadamy szeroki wachlarz produktów, które możemy precyzyjnie dopasować do Państwa potrzeb.

The company Labstore Polska Sp. z o.o. was founded on September 1st 2014 as a result of division of the company Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. for part responsible for the sales and servicing of analytical instruments, remaining under the name Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. and part engaged in the sales of chromatography accessories and laboratory equipment under the name Labstore Polska Sp. z o.o. As an authorized distributor of Agilent Technologies and Kinesis Scientific Experts we guarantee that the solutions we provide are of the highest quality. We also offer a wide range of products that can be fitted to the specific needs of our customers.

LECO POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B28

ul. Czarna 43-100 Tychy T.: +48 32 200 07 60 Info_PL@leco.com www.leco-europe.com LECO Corporation powstała w 1936 roku w USA i jest czołowym producentem urządzeń analitycznych do najbardziej złożonych aplikacji. LECO jest uznanym w świecie liderem w produkcji innowacyjnej aparatury do analizy elementarnej, termograwimetrii, kalorymetrii, spektrometrów GDS i masowych, metalografii, sprzętu optycznego oraz materiałów eksploatacyjnych. Firma obecnie posiada ponad 30 oddziałów oferujących produkty LECO na całym świecie. LECO Polska Sp. z o.o. jest oddziałem LECO Corporation z siedzibą w Tychach. Obecnie na naszym rynku pracuje już ponad 1000 urządzeń LECO, a lista zadowolonych użytkowników wciąż rośnie. Wraz z dostawą urządzeń zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Firma realizuje również dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do naszych urządzeń, zapewniając kompleksową obsługę naszych urządzeń.

In 1936, LECO Corporation introduced the first rapid carbon determinator to the American iron and steel industry, and the LECO name quickly became synonymous with fast, accurate results. One thing has remained the same over the years—customers still count on LECO for results they can trust. LECO instruments continuously perform analyses for today’s most complex applications. We offer diversified range of technologically advanced analytical instruments including elemental determination by combustion/fusion in organic and inorganic materials, thermogravimetry, calorimeters, GDS spectrometers, metallography solutions and consumables. Recognised globally as a leader in innovative analytical instrumentation, mass spectrometers, metallography, optical equipment and consumables, LECO currently has over 30 subsidiaries supporting our products worldwide. 101


LM

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

LIEBHERR - AGED Nr stoiska / Stand No.: A1

ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków www.liebherr.de www.liebherr.aged.com.pl Przedstawiciel w Polsce – stoisko A1: DANLAB: ul. Handlowa 6a, 15-399 Białystok T.: +48 85 661 28 66 F.: +48 85 661 28 66 biuro@danlab.pl www.danlab.pl Firma Liebherr produkuje urządzenia chłodnicze, wykorzystywane w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, szpitalach oraz laboratoriach. W ofercie marki Liebherr znajdują się również urządzenia laboratoryjne przeznaczone do przechowywania łatwopalnych i wybuchowych substancji. Stworzone są one z odpowiednio skomponowanych materiałów, dzięki czemu spełniają wszelkie standardy bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą UE. Liebherr gwarantuje również szereg nowoczesnych technologii zapewniających bezpieczne użytkowanie sprzętu. Dynamiczny obieg powietrza oraz najwyższej jakości system

chłodzenia zapewniają maksymalną stabilność temperatury nawet przy częstym otwieraniu drzwi. Urządzenia posiadają łatwe do czyszczenia wnętrze oraz membranowe przełączniki, umożliwiające bezproblemowe utrzymanie higieny w obrębie panelu sterowania. Liebherr company manufacures cooling and freezing equipment, which can be used at chemist’s, pharmaceutical warehouses, hospitals and laboratories (also to storage flammable or explosive substances).

MEDSON S.C. Nr stoiska / Stand No.: C21

ul. Średzka 15 62-021 Paczkowo T.: +48 61 8157 451 F.: +48 61 8157 242 www.medson.pl Firma Medson od 1990 roku oferuje kompleksową obsługę laboratoriów w zakresie dostaw oraz serwisu sprzętu spektrofotometrycznego oraz regulatorów przepływu gazów i cieczy. Jesteśmy dostawcą spektrofotometrów firmy Jasco oraz regulatorów i mierników przepływu firmy Brooks Instrument. W ramach dostaw aparatury przeprowadzamy instalacje oraz szkolenie użytkowników. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony jest przez wykwalifikowany personel. Oprócz sprzedaży i serwisu oferujemy usługi m.in. doradcze w zakresie aplikacji, kompletowania sprzętu, modernizacji a także badania, orzecznictwa oraz usługi związane z modernizacją, komputeryzacją i wdrażaniem nowych rozwiązań do laboratoriów szkolnych, akademickich, medycznych i zakładowych. Gwarantujemy rzetelne wykonywanie usług i pełną satysfakcję Klientów zgodnie z wielkopolską jakością. 102

Since 1990 Medson company, offers a full service laboratories in the supply and service of spectrophotometric and controls the flow of gases and liquids equipment. We are the supplier Jasco spectrophotometer and Brooks Instrument controllers and flow meters. As part of the supply of equipment we carry out installation and user training. Warranty service is run by qualified staff. In addition to sales and service, we offer services including consultancy applications, picking equipment, modernization and research, case law, and services related to the modernization, computerization and implementation of new solutions for school laboratories, academic, medical and company. We guarantee reliable performance of services and complete customer satisfaction.


M

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

MERAZET S.A. Nr stoiska / Stand No.: B8

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań T.: +48 61 8644 600 F.: +48 61 8651 933 laboratorium@merazet.pl www.merazet.pl Merazet S.A. jest autoryzowanym przedstawicielem wielu renomowanych producentów aparatury laboratoryjnej tj. Binder, Nabertherm, Hettich, Fritsch, CAT, Bandelin, Kern, Meiji, Motic, Ingos. Od 1 stycznia 2017 roku Merazet S.A. został wyłącznym dystrybutorem urządzeń ICP-OES, ICP-MS, AAS, ContrAA, UVVis, TOC i analizatorów elementarnych f i r my A n a l y t i k J e n a w Po l s c e. Fi r m a d y s p o n u j e nowoczesnym laboratorium pomiarowym i świadczy szeroki zakres usług serwisowych.

Merazet SA is an authorized representative of many reputable manufacturers of laboratory equipment, ie. Binder, Nabertherm, Hettich, Fritsch, CAT, Bandelin, Kern, Meiji, Motic, Ingos. Since January 1, 2017 Merazet SA has been exclusive distributor of ICP-OES, ICP-MS, AAS, ContrAA, UVVIS TOC and elementary analyzers company Analytik Jena in Poland. Our company has a modern measurement laboratory and provides a wide range of maintenance services.

METLAB ANDRZEJ WOJTAS Nr stoiska / Stand No.: D1

ul. Psie Budy 12/13/4 52 – 404 Wrocław T.: +48 885 200 993 biuro@metlab.eu www.metlab.eu METLAB oferuje: • p o m i a r y n a p r ę ż e ń w ł a s n y c h , n p . n a p r ę ż e ń pohartowniczych, po obróbce powierzchni przez kulowanie, śrutowanie, szlifowanie; • analizy mikrostrukturalne i fazowe, np. austenitu szczątkowego. METLAB jest wyłącznym przedstawicielem na Europę firmy PROTO Manufacturing Ltd, producenta dyfraktometrów rentgenowskich: • do analizy naprężeń i austenitu szczątkowego, • dyfraktometrów Laue do analizy kierunków sieciowych monokryształów, • dyfraktometrów proszkowych do analizy fazowej i mikrostrukturalnej. METLAB zapewnia wsparcie naukowo – techniczne we wdrażaniu technik pomiarowych oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

METLAB offers: • residual stress measurements after e.g. heat treatment, surface treatment by shot peeling, blasting, grinding; • microstructural and phase analysis, e.g. retained Austenite. METLAB is the exclusive representative for Europe of PROTO Manufacturing Ltd, the manufacturer of X-ray difractometers: • residual stress and retained Austenite difractometers, • Laue difractometers for single crystal lattice orientation analysis, • powder difractometers for phase- and microstructural analysis. METLAB provides full technical and scientific support in the implementation of measurement techniques as well as warranty and aftersales service.

103


M

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

METTLER TOLEDO Nr stoiska / Stand No.: D8

ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa T.: + 48 22 440 67 00 www.pl.mt.com METTLER TOLEDO jest wiodącym w świecie producentem i dostawcą wag pr zeznaczonych do stosowania w laboratorium, a także w aplikacjach przemysłowych oraz aplikacjach związanych ze sprzedażą detaliczną żywności. Firma posiada także wiodącą pozycję rynkową w odniesieniu do innych urządzeń analitycznych oraz dostawcą reaktorów i systemów automatycznych wykorzystywanych w badaniach chemicznych w obszarze badań nad nowymi lekami oraz innymi z wiązkami chemicznymi. Poza t ym, firma jest największ ym na świecie producentem i dostawcą systemów detekcji metalu wykorzystywanych do nadzorowania procesu produkcyjnego oraz kontroli na końcowym etapie pakowania. METTLER TOLEDO oferuje takie urządzenia jak: wagi

laboratoryjne: analityczne i precyzyjne, mikrowagi, komparatory, wagosuszarki, aparaty do miareczkowania, gęstościomierze, refraktometry, pH-/ jono-/ konduktometry, e l e k t ro d y l a b o r a t o r y j n e i p r ze my s ł o w e, p i p e t y i końcówki, systemy analizy termicznej, automatyczne reaktor y laborator yjne, systemy do automatyzacji badań chemicznych, systemy pomiarowe pH-/redox, przewodności, zmętnienia, rozpuszczonego tlenu, automatyczne układy czyszczące, wagi przemysłowe, prec yz yjne, samochodowe, sk lepowe, k ontrolne, systemy liczące, etykietujące, ważące, kontroli jakości, detektory metali i kontroli rentgenowskiej jak również oprogramowanie i usługi serwisowe do wszystkich oferowanych urządzeń.

MPW MED. INSTRUMENTS Nr stoiska / Stand No.: A2

ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa T.: +48 22 610 56 21 F.: +48 22 610 55 36 mpw@mpw.pl www.mpw.pl Od 1948 roku produkujemy wirówki laboratoryjne i medyczne, które niezawodnie pracują w ponad 80 krajach świata. Oferujemy międz y innymi wirówki wentylowane, chłodzone, chłodzone i grzane. Innowacyjne rozwiązania zastosowane w naszych sprzętach oraz bogate wyposażenie sprawiają, że znajdują one szerokie zastosowanie nie tylko w branży medycznej, ale też w przemyśle chemicznym, spożywczym i weterynarii. Sprawdzają się również w środowisku akademickim. Wszystkie oferowane wirówki posiadają certyfikaty CE oraz świadectwa wolnej sprzedaży. Certyfikaty ISO 9001: 2008, ISO 13485: 2012/AC: 2012 świadczą o najwyższym poziomie produkcji, sprzedaży i serwisie produkowanych przez nas wirówek laboratoryjnych o pojemności do 2 l.

104

We are polish manufacturer of laboratory centrifuges since 1948. Our reliable products works in more than 80 countries all over the World. Our centrifuges can be ventilated, refrigerated, heated and refrigerated. We use innovative solutions and technology and that’s why we can offer our centrifuges not only to the medical market but also to the chemical and food industry and veterinary medicine. Our centrifuges are also very highly valued in academic environment. All our products are marked by CE and Certificates of Free Sales. Our production, sales and service departments use and develop Quality Management System according to EN ISO 9001:2008 and EN ISO 13485:2012/ AC:2012 requirements. This guarantee the highest quality of the laboratory centrifuges with maximum capacity of 2 l.


M

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

MS SPEKTRUM Nr stoiska / Stand No.: C19

MS

Spektrum

MS Spektrum oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu analityki chemicznej. Współpracujemy z szeregiem firm produkujących akcesoria, materiały eksploatacyjne i ur ządzenia pomocnicze. Dzięk i temu możemy zaproponować Państwu wyjątkowo kompleksową i spójną ofertę z gwarancją natychmiastowych dostaw wszystkiego, co jest niezbędne do wykonania analiz chemicznych i uzyskania wiarygodnego wyniku. Firma jest autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski Agilent Technologies - wiodącego na rynku producenta spektrometrów AAS, ICP, oraz spektrofotometrów UV-Vis/ NIR i FTIR. Kluczowym partnerem jest firma SPEX, producent młynków kulowych oraz fenomenalnych młynków kriogenicznych – używanych do mielenia trudnych próbek. Firma SPEX ma w swojej ofercie również bardzo szeroką gamę wzorców i materiałów referencyjnych. MS Spektrum współpracuje również z australijską firmą Photron, producentem doskonałych lamp katodowych i deuterowych, charakteryzujących się znakomitą jakością. W gronie naszych partnerów mamy także firmę Prothem, producenta pieców laboratoryjnych do różnych zastosowań. Posiadamy zarówno standardowe piece muflowe jak i piece komorowe, rurowe oraz wysokotemperaturowe. Ofertę uzupełniają min. fotometry płomieniowe BWB, urządzenia myjące szkło laboratoryjne, sub-destylarki do otrzymywania ultra-czystych kwasów, mineralizatory, piece laboratoryjne, stapiarki oraz akcesoria do technik chromatograficznych (GC i HPLC).

ul. Lubomira 4 lok. 4, 04-002 Warszawa T.: +48 22 810 01 28 F.: +48 22 870 24 08 biuro@msspeltrum.pl www.msspektrum.pl MS Spektrum offers complete solutions in the field of analytical sciences. We cooperate with a series of companies producing accessories, consumables and ancillary equipment. Therefore, we can offer you a comprehensive and coherent offer with a guarantee of immediate supply all that is necessary to perform chemical analysis and to obtain a reliable result. Primarily, the company is an authorized distributor in Poland of Agilent Technologies – market leading manufacturer of AAS, ICP spectrometers and UV-Vis/NIR and FTIR spectrophotometers. Moreover the key partner isSPEX company, a manufacturer of ball mills and phenomenal cryogenic mills - used for grinding difficult samples. SPEX company has in its offer also a wide range of standards and reference materials. MS Spektrum is cooperate with Australian PHOTRON company – producer of brilliant hollow cathode lamps and deuterium arc lamps, characterized by excellent quality. In the group of our partners we also have Prothem company, producer laboratory furnaces for various applications. We have standard muffle furnaces and chamber furnaces, tube and high temperature. The offer is completed by BWB flame photometers, laboratory glass cleaning devices, sub-boiling units for ultra pure acids, devices for mineralization, laboratory furnaces fluxer and various accessories for GC and HPLC.

107


NO

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

NOACK POLEN SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A13

ul. Królowej Marysieńki 50 02-954 Warszawa T.: +48 22 853 45 76 do 80 F.: +48 22 853 77 26 biuro@noack.pl Firma NOACK została założona w 1980 r. w Szwajcarii, a na rynku polskim funkcjonuje od 25 lat. Nasza działalność skupia się na dwóch kluczowych obszarach: dodatkach paszowych oraz diagnostyce laboratoryjnej. Oferujemy nowoczesne produkty i roz wiązania dla rolnictwa, przemysłu paszowego, spożywczego oraz laboratoriów kontrolnych i badawczych. Zatrudniamy 29 pracowników uchodzących za specjalistów w dziedzinach związanych z działalnością firmy.

NOACK company was founded in 1980 in Switzerland and on the polish market operates for 25 years. Our business is focused on two major areas: feed additives and laboratory diagnostics. We offer innovative products and solutions for agriculture, animal feed industry, food industry and for contract and research laboratory. We employ 29 employees who are specialists in the fields of our business.

OHAUS EUROPE GMBH Nr stoiska / Stand No.: B4

Im Langacher CH–8606 Greifensee SWITZERLAND T.: +41 44 944 31 96, +48 22 440 68 33 www.ohaus.com Firma OHAUS rozpoczęła działalność w Newark, w stanie New Jersey, w roku 1907 jako mały zakład naprawy wag, by z czasem zyskać miano zaufanego dostawcy precyzyjnych i niezawodnych urządzeń pomiarowych. OHAUS nadal czerpie inspiracje z ponad stuletniego doświadczenia wdrażając najnowsze technologie i osiągnięcia konieczne do stałego doskonalenia swoich produktów, tak by niezmiennie spełniały wymogi rynku. OHAUS jest producentem m.in. wysoko precyzyjnych wag elektronicznych i mechanicznych, znajdujących zastosowanie niemal w każdej branży. Jest światowym liderem w dziedzinie pomiarów dok ony wanych w laboratoriach, przemyśle, eduk acji, jak również na wielu rynkach specjalistycznych, takich jak spożywczy, farmaceutyczny, czy jubilerski. Produkty firmy OHAUS charakteryzuje precyzja, niezawodność i przystępna cena, a specjaliści ds. obsługi klienta należą do najlepszych w branży.

108

OHAUS was established in Newark, New Jersey, in 1907 as a small scale repair business and with time became a trusted supplier of precise and reliable balances and scales. The company continues to build upon their century-old knowledge of the industry by incorporating the newest technology and advancements necessary to continually improve the products and ensure they meet market needs. OHAUS manufactures an extensive line of high-precision electronic and mechanical balances and scales that meet the weighing needs of virtually every industry. The company is a global leader in the laboratory, industrial, and education channels as well as a host of specialty markets, including the food preparation, pharmacy and jewelry industries. OHAUS products are precise, reliable and affordable, and are backed by industry-leading customer support.


O

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

OMC ENVAG SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A6

ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa, POLSKA T.: +48 22 858 78 78 F.: +48 22 858 78 97 envag@envag.com.pl www.envag.com.pl Aparatura kontrolno pomiarowa – terenowa, laboratoryjna i przemysłowa do analizy żywności, wody, ścieków, gazów, osadów, gleby oraz monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych • spektrofotometr y, k olor ymetr y, pH-metr y, pHjonomierze, konduktometry, tlenomierze, reaktory ChZT, bezodczynnikowe analizatory ChZT, mineralizatory, analizatory OWO, BZT, ChZT, NH4, NO3, PO4, SiO2, aparaty do ekstrakcji, destylacji Azotu Kjeldahla, mierniki toksyczności/respirometrii, wagi, odważniki, łaźnie, wirówki, biurety, pipety, dozowniki, homogenizatory, mieszadła, płyty grzejne, mikroskopy i inny sprzęt laboratoryjny oraz odczynniki i reagenty chemiczne; • analizatory białka, tłuszczu, wilgotności i kolagenu,

• • • •

biochemiczne analizatory glukozy, sacharozy, choliny, mleczanów, laktozy, aparaty do oznaczania błonnika i włókna; wieloparametrowe sondy i mierniki do monitoringu wód, loggery poziomu wód, przepływomierze do rzek; rejestratory temperatury w procesach pasteryzacji i sterylizacji, rejestratory temperatury i wilgotności w pomieszczeniach, termometry; • automaty do poboru prób wody i ścieków; lodówkowe, przenośne, stacjonarne, przepływomierze ścieków; monitoring emisji i imisji, detektory gazów, akcesoria do poboru próbki gazów, bezkontaktowy pomiar wilgotności, białka, tłuszczów i innych.

OPTA-TECH Nr stoiska / Stand No.: B11

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. U211 02-797 Warszawa T.: +48 22 853 64 76 T.: +48 22 843 33 91 sekretariat@opta-tech.com Opta-Tech to wiodący producent i dostawca wyposażenia i sprzętu do laboratoriów. Główna oferta to mikroskopy, a także oprogramowanie analityczno-pomiarowe, kamery cyfrowe, moduły przeznaczone do automatyzacji mik roskopów, a także mik romanipulator y, stolik i grzewcze, skanery preparatów. Firma zapewnia precyzję, niezawodność i pełną opiekę gwarancyjną i pogwarancyjną dla dostarczonego sprzętu laboratoryjnego. Opta-Tech posiada certyfikat ISO:9001, jej produkty są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz uzyskały wiele nagród branżowych.

Opta-Tech is a leading manufacturer and supplier of equipment and equipment for laboratories. The main offer is a microscopes, as well as software analysis and measurement, digital cameras, modules designed to automate microscopes and micromanipulators, heating tables, scanners preparations. The company provides precision, reliability and total care warranty and postwarranty for the supplied laboratory equipment. Opta-Tech is certified ISO: 9001, its products are registered with Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products and received many industry awards.

109


OP

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

ORSATEC GMBH Nr stoiska / Stand No.: E9

Max-Fischer-Straße 11 86399 Bobingen T.: +49 (0) 761 81077 info@orsatec.de www.eukitt.de ORSAtec GmbH jest wiodącym producentem innowacyjnych mediów montażowych do zaklejania preparatów mikroskopowych znanej marki EUKIT T® Firma w swojej ofercie posiada również podstawowe i nakrywkowe szkiełka mikroskopowe, odczynniki barwiące oraz inne produkty (akcesoria) przeznaczone do badań histopatologicznych.

ORSAtec GmbH is a leading manufacturer of innovative mounting media, namely of the EUKITT® product line, cover glasses and glass slides for microscopy, dye and staining solutions and other products for histology.

PALL FORTEBIO Nr stoiska / Stand No.: E14

47661 Fremont Boulevard Fremont, CA 94538, USA T.: 650 322 1360 F.: 650 322 1370 fortebio_europe@pall.com www.fortebio.com Pall ForteBio jest globalnie działającą firma biotechnologiczną, która opracowuje, produkuje i sprzedaje systemy analityczne usprawniające badania i roz wój leków bioterapeutycznych. Firma wykorzystała technologie BLI i SPR do pomiaru oddziaływań molekularnych w czasie rzeczywistym w celu wykrywania, ilościowego oznaczania oraz analizy kinetycznej makrocząsteczek. Nie wymaga stosowania znaczników (label-free). Duża czułość układu umożliwia identyfikowanie związków docelowych w szerokim zakresie stężeń i w próbkach nieoczyszczonych, np. surowica, lizaty komórkowe. Firma zapewnia wydajne i łatwe w obsłudze rozwiązanie technologiczne dla laboratoriów badawczych, firm farmaceutycznych i biotechnologicznych koncentrujących swoje działania w zakresie badań naukowych, odkrywaniu i roz woju nowych leków, procesów analitycznych i produkcji.

110

Pall ForteBio is a globally operating high-tech company that develops, produces and markets analytical systems to accelerate biotherapeutic drug discover y and development. Their BLI and SPR technology facilitate unique real-time, label-free insights into molecular interactions, providing information on affinity, kinetics and concentration. Applications include interactions involving cells, antibodies, proteins, small molecules and fragments. The company provides efficient and easier-to-use workflows to medical and life science research laboratories as well as pharmaceutical and biotechnology companies advancing their scientific findings across academic research, drug discovery and development, process analytics and manufacturing.


P

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

PANALYTICAL B.V. Nr stoiska / Stand No.: B19

ul. Ostrobramska 101 A 04-041 Warszawa T.: +48 22 863 20 07, 08, 09 F.: +48 22 863 0112 www.panalytical.com PANalytical jest wiodącym na świecie dostawcą zaawansowanej aparatury analitycznej oraz oprogramowania do pomiarów metodami dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), a także spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej (XRF), mogącym poszczycić się ponad 50-letnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Urządzenia do określania właściwości materiałów wykorzystywane są w pracach badawczych i naukowych, do sterowania procesami przemysłowymi, kontroli jakości surowców i produktów gotowych oraz w badaniach nad nowymi materiałami. W ciągu ostatnich 10 lat firma PANalytical wzbogaciła swą ofertę o szereg technik analitycznych. Możliwości przygotowywania próbek przez stapianie (Claisse, Kanada), pulsacyjnej analizy z wykorzystaniem prędkich neutronów termicznych PFTNA (Sodern, Francja) oraz bliskiej podczerwieni (ASD Inc.,USA) w połączeniu ze spektrometrią XRD i XRF umożliwiają skonstruowanie rozwiązań analitycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta, przeznaczonych do określania właściwości szerokiego zakresu materiałów, m.in.: cementu, metali, nanomateriałów, polimerów i wielu innych. Firma PANalytical, założona w roku 1948 jako część firmy Philips, zatrudnia obecnie ponad 1200 osób na całym świecie. Jej siedziba znajduje się w Almelo (Holandia). Doskonale wyposażone laboratoria aplikacyjne zlokalizowane są w Japonii, Chinach, Stanach Zjednoczonych i Holandii. Badania naukowe firmy PANalytical prowadzone są w Almelo oraz na Uniwersytecie Sussex w Brighton (Wielka Brytania). Fabryki i centra logistyczne znajdują się w dwóch miejscach w Holandii: Almelo (rozwój i produkcja urządzeń rentgenowskich) oraz Eindhoven (rozwój i produkcja lamp rentgenowskich), a także w Boulder w Stanach Zjednoczonych (rozwój i produkcja przyrządów wykorzystujących technikę bliskiej podczerwieni– NIR) oraz w Quebec w Kanadzie (rozwój i produkcja stapiarek oraz akcesoriów). Sieć sprzedaży i serwisu w ponad 60 krajach zapewnia bezkonkurencyjny poziom obsługi klienta. Firma posiada certyfikaty jakości zgodne z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Oferta produktów obejmuje szeroki zakres aparatury do badań metodami XRD i XRF wraz z oprogramowaniem powszechnie stosowanym do analizy i określania właściwości takich materiałów jak: cement, metale i stal, nanomateriały, tworzywa sztuczne, polimery, petrochemikalia, surowce

mineralne, szkło, katalizatory, półprzewodniki, materiały cienkowarstwowe i wysoko zaawansowane, farmaceutyki, surowce wtórne i próbki środowiskowe. PANalytical jest częścią grupy Spectris plc, która skupia producentów specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń zwiększających efektywność procesów produkcyjnych. PANalytical B.V. posiada w Polsce oddział odpowiadający za działalność operacyjną spółki na terenie Polski, Litwy i Łotwy. Szczegółowe informacje o naszej działalności znajdują się na stronie internetowej www.panalytical.com. PANalytical’s mission is to enable people to get valuable insight into their materials and processes. Our customers can be found in virtually every industry segment, from building materials to pharmaceuticals and from metals and mining to nanomaterials. The combination of our software and instrumentation, based on X-ray diffraction (XRD),X-ray fluorescence (XRF) and near-infrared (NIR) spectroscopy as well as pulsed fast thermal neutron activation (PFTNA), provides our customers with highly reliable and robust elemental and structural information on their materials and is applied in scientific research and industrial process and quality control. PANalytical employs over 1,000 people worldwide. The company’s headquarters are in Almelo, the Netherlands. Fully equipped application laboratories are established in Japan, China, the US, Brazil, and the Netherlands. PANalytical’s research activities are based in Almelo (NL) and on the campus of the University of Sussex in Brighton (UK). Supply and competence centers are located on two sites in the Netherlands: Almelo (X-ray instruments) and Eindhoven (X-ray tubes), in Nottingham, UK (XRF applications and standards), in Quebec,Canada (fusion sample preparation) and in Boulder CO, US (nearinfrared instruments). PANalytical is active in all but a few countries of the world. This worldwide sales and service network ensures unrivalled levels of customer support. The company is certified in accordance with ISO 9001 and ISO 14001. Visit www.panalytical.com for more information about our activities. PANalytical is part of Spectris plc, the productivity-enhancing instrumentation and controls company.

111


P

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

PERLAN TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: C17

ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa T.: +48 22 549 14 00 F.: +48 22 549 14 01 klient@perlan.com.pl, bio@perlan.com.pl www.perlan.com.pl Firma Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w listopadzie 1999 roku pod nazwą Agilent Technologies Poland Sp. z o.o. w ramach realizacji strategicznego planu podziału firmy Hewlett Packard. Od maja 2002 roku firma działa pod nazwą Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. i jest autoryzowanym dystrybutorem działu Life Science and Chemical Analysis firmy Agilent Technologies Inc. Firma Perlan Technologies dostarcza aparaty, akcesoria oraz kompletne rozwiązania umożliwiające odbiorcom identyfikację i prowadzenie badań tysięcy substancji, określając ich skład, budowę, właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne, analizę komórkową oraz analizę DNA i RNA. Najpowszechniej wykorzystywana aparatura z oferty Perlan Technologies obejmuje: chromatografy gazowe i cieczowe, detektory mas, spektrometry ICPMS, aparaty do elektroforezy kapilarnej, bioanalizatory, skanery mik romacierz y, aparaty QPCR, analizator y zmian w metabolizmie komórkowym XF oraz mikroskopy tomograficzne 3D i systemy badania biomarkerów. Aparatura analityczna dostarczana przez Perlan Technologies stosowana jest w laboratoriach naukowo-badawczych wyższych uczelni, instytutów naukowych oraz w kontroli jakości związanej z ochroną środowiska, badaniem żywności, przemysłem petrochemicznym, chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym i spoż ywcz ym. W celu zapewnienia wiarygodności oraz najpełniejszego wykorzystania informacji uzyskiwanych w trakcie analiz firma Perlan Technologies oferuje pełen zakres usług serwisowych, w tym związanych ze standaryzacją i walidacją dostarczanej aparatury a także procedur analitycznych. The company Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. was established under the name of Agilent Technologies Poland Sp. z o.o., under the strategic division plan of the company Hewlett Packard, in November 1999. Since May 2002 the company has been operating under

112

the firm of Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., and it is an authorized distributor of the Life Science and Chemical Analysis Branch of Agilent Technologies Inc The company Perlan Technologies supplies instruments, comprehensive solutions for identification and analysis of thousands of substances, including exploration of their composition; structure; physical, chemical and biological properties; cell analysis, and DNA and RNA analysis. Most commonly used instrumentation offered by Perlan Technologies includes: gas and liquid chromatography, mass detector, UVVIS spectrometry, ICPMS spectrometry, capillary electrophoresis, bioanalysis and scanning systems, extracellular flux analyzers, NGS and array based genetic tests, holotomography microscope, biomarker identification solution Analytical instrumentation distributed by Perlan Technologies is used by research laboratories of universities and research institutes; it is also used for quality control in environmental protection, food safety, and petrochemical, chemical, cosmetics, pharmaceutical and food industries. To guarantee a most reliable and fullest use of information obtained during analysis, the company Perlan Technologies offers a whole range of services regarding standardization and validation of supplied instruments and analytical procedures. Our offered services include maintenance and validation of liquid and gas chromatography, capillary electrophoresis, mass spectrometry and UV/ VIS spectrometry systems; systems designed for analysis of proteins, aminoacids, nucleic acids, etc., as well as the instrumentation control software and integrated data management systems. Considering the number instruments marketed and implemented in Poland, the company Perlan Technologies is leader on the market of capillary electrophoresis, liquid and gass chromatography systems including chromatography-mass spectrometry systems.


P

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

PHOENIX INSTRUMENT GMBH Nr stoiska / Stand No.: A1

Heinkelstraße 10, D-30827 Garbsen, Germany www.phoenix-instrument.de Przedstawiciel w Polsce – stoisko A1: DANLAB: ul. Handlowa 6a, 15-399 Białystok T.: +48 85 661 28 66 F.: +48 85 661 28 66 biuro@danlab.pl www.danlab.pl Firma Phoenix Instrument GmbH powstała w 2010 roku, założona przez przedstawicieli mających bogate doświadczenie w dystrybucji przyrządów laboratoryjnych. Celem firmy jest dostarczanie sprzętu laboratoryjnego

o wysokim standardzie jakości we wszystkiego rodzaju laboratoriach, przy zachowaniu dobrej ceny i przyzwoitej obsłudze serwisowej.

PNEUMATECH – GAZ TECHNIKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: F2

SIEDZIBA: ul. Sosnowa 6A, 71-468 Szczecin T.: +48 91 423 49 50 F.: +48 91 423 49 51 biuro@pneumatech.com.pl www.pneumatech-gaztechnika.com.pl ODDZIAŁ TECHNICZNY / SERWIS: ul. Długa 69, 41-506 Chorzów T.: +48 32 352 06 35 F.: +48 32 352 06 36 biuro@gaztechnika.com.pl www.pneumatech-gaztechnika.com.pl P N E U MAT E C H - G A Z T E C H N I K A S p. z o. o. o fe r u j e kompleksową obsługę w zakresie dostawy oraz montażu precyzyjnej armatury wysokociśnieniowej (złączki GYROLOK, filtry, cylindry do poboru analiz, precyzyjne zawory dozujące, reduktory butlowe, rury bezszwowe, manometry, zawory z wrotne, bezpieczeństwa, punkty poboru). Projektujemy i wykonujemy instalacje gazów technicznych i laborator yjnych. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą ser wisantów oraz profesjonalnym sprzętem do wykonywania instalacji gazów wysokiej czystości.

PNEUMATECH- GAZ TECHNIKA Sp. z o.o. provides professional service in supply and install highly precise HOKE & GO Reg. equipment (i. e. GYROLOK fittings, filters, sample cylinders, metering valves, cylinder pressure regulators, seamless tubes, gauges, check & relief valves, tapping points). Also design and manufacture of laboratory and technical gases installations. Offers highly qualified technical staff and professional equipment, necessary for high purity gases installations.

115


P

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

POLSKA AKADEMIA NAUK Nr stoiska / Stand No.: E2

Pałac Kultury i Nauki pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa T.:. +48 22 182 60 00 F.: +48 22 182 70 50 akademia@pan.pl www.pan.pl Polska Akademia Nauk po raz pierwszy zaprezentuje się jako wystawca Targów EuroLab. Pod sz yldem PAN działa w całym k raju ponad 80 jednostek naukowych, których sukces zależy m.in. od pracy na najnowocześniejszym sprzęcie. W prowadzonych badaniach jednostki Akademii niejednokrotnie opracowują nowe, nieistniejące dotąd rozwiązania, które wymagają współpracy z przemysłem celem ich wyprodukowania, testowania i wdrożenia. Targi EuroLab to miejsce, gdzie jednostki naukowe PAN będą mogły pokazać prowadzone badania, sprzęt, za pomocą którego je wykonują oraz zakomunikować

uczestnikom targów swoje potrzeby dotyczące aparatury naukowej. Mamy nadzieję, że podczas Targów uda się Państwu nawiązać współpracę z jednostkami Akademii, a przynajmniej poznać jej potrzeby i być może wspólnie pracować w przyszłości. Zapraszamy do rozmowy. Na stoisku Polskiej Akademii Nauk dyżurowali będą przedstawiciele wybranych instytutów PAN, którzy przybliżą profil działalności własnej jednostki. Otrzymacie także Państwo płytę z zestawieniem prezentacji wszystkich jednostek naukowych PAN biorących udział w Targach EuroLab.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Nr stoiska / Stand No.: D22

ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa T.: +48 22 355 70 00 F.: +48 22 355 70 18 sekretariat@pca.gov.pl www.pca.gov.pl Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) . Do zakresu działania PCA należy, między innymi, akredytowanie jednostek oceniających zgodność, sprawowanie nad nimi nadzoru w zakresie przestrzegania przez nie warunków akredytacji, prowadzenie wykazu akredytowanych podmiotów, jak również prowadzenie działań popularyzujących zagadnienia związane z akredytacją oraz współpraca międzynarodowa w zakresie akredytacji. PCA działa zgodnie z wymaganiami ok reślonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku, w ww. ustawie,

116

normie PN-EN ISO/IEC 17011:2006 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek akredytujących jednostki oceniające zgodność oraz zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z zawartych wielostronnych porozumień EA MLA, ILAC MRA, IAF MLA. W zakresie akredytacji weryfikatorów EMAS, PCA działa zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) oraz wytycznymi Forum of Accreditation and Licencing Bodies (FALB). W świetle rozporządzenia ( WE) 765/2008, Polskie Centrum Akredytacji zostało wskazane jako jedyna uznana krajowa jednostka akredytująca. PCA jest członkiem organizacji międzynarodowych działających w obszarze akredytacji: EA (European co-operation for Accreditation), IAF (International Accreditation Forum)


www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl oraz ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). PCA jest też sygnatariuszem porozumień o wzajemnym uznawaniu, opartych na równoważności programów akredytacji prowadzonych przez zrzeszone w nich jednostki akredytujące: • EA (EA MLA) w zakresie laboratoriów badawczych i wzorcujących, jednostek certyfikujących wyroby, osoby i systemy zarządzania, jednostek inspekcyjnych i weryfikatorów GHG • IAF (IAF MLA) - w zakresie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością, jednostek certyfikujących systemy zarządzania środowiskowego, jednostek

P

certyfikujących wyroby, jednostek certyfikujących osoby oraz GLOBALG.A.P. • ILAC (ILAC MRA) w zakresie akredytacji laboratoriów badawczych, laboratoriów wzorcujących i jednostek inspekcyjnych PCA prowadzi szkolenia otwarte skierowane do akredytowanych organizacji oraz do tych, które zamierzają ubiegać się o akredytację. Organizowane są także szkolenia dla auditorów wewnętrznych oraz potencjalnych auditorów, biorących udział w ocenach prowadzonych przez PCA. Więcej informacji na stronie www.pca.gov.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Nr stoiska / Stand No.: E24

ul. Freta 16 00-227 Warszawa, T.: +48 22 831 13 04 ptchem@ptchem.pl www.ptchem.pl Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) należy do grona najstarszych i cieszących się powszechnym uznaniem towarzystw naukowych w Polsce. Na rzecz środowiska chemików i chemii w Polsce działa od 1919 roku, od 2006 roku jako organizacja pożytku publicznego. Misją PTChem jest popularyzacja chemii, integrowanie nauki z gospodarką i otoczeniem społecznym, promowanie młodych naukowców, organizowanie spotkań i zjazdów naukowych oraz odcz ytów i wykładów, wydawanie czasopism naukowych oraz sprawowanie merytorycznej opieki nad Olimpiadą Chemiczną. PTChem gromadzi i upowszechnia informacje dotyczące Towarzystwa, nauk chemicznych, wydarzeń naukowych oraz instytucji działających w tym zakresie w Polsce, Europie i na świecie. PTChem sprawuje pieczę nad unikalnym w skali światowej Muzeum (biograficznym) Marii Skłodowskiej-Curie (MSC), w którym eksponowane są pamiątki z Jej życia oraz związane z działalnością naukową i społeczną Uczonej. Polskie Towarzystwo Chemiczne wspiera merytorycznie Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab od lat i aktywnie uczestniczy w tym wydarzeniu. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia stoiska PTChem i Muzeum MSC podczas tegorocznych Targów EuroLab’2016.

Polish Chemical Society (PCS) is one of oldest and most recognizable scientific societies in Poland. It has been acting for the sake of the chemical community and chemistry in Poland since 1919 (since 2006 as a non-profit organization). PCS’s mission is to popularize chemistry, promote integration of science with business and social environment, encourage young researchers, organize scientific events, seminars, conferences and lectures, publish scientific journals, and provide substantive support in organization of the Chemical Olympiad. PCS collects and disseminates information concerning the society, chemical research, scientific events and institutions that are active in the field of chemistry in Poland, Europe and worldwide. PCS takes care of the globally unique biographical Museum of Maria Skłodowska-Curie (MSCM) in which numerous mementoes from her life and her scientific and social activities are exhibited. PCS has substantially supported the International Trade Fair of Analytical and Measurement Technology EuroLab for many years and is actively participating in this event. We warmly invite you to visit the PCS and MSCM stalls during this year’s International Trade Fair EuroLab’2016.

117


P

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Nr stoiska / Stand No.: D11

Zarząd Główny ul. Konopacka 4 03-428 Warszawa www.ptdl.pl Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej jest wielodysc yplinar nym towar z yst wem nauk ow ym, zrzeszającym diagnostów laboratoryjnych i lekarzy. Towarzystwo powstało w 1964 roku, a pierwszym przewodniczącym PTDL został prof. Jerzy Krawczyński. Celem działalności Towarzystwa jest rozpowszechnianie aktualnej wiedzy z dziedziny medycyny laboratoryjnej. PTDL realizuje cele poprzez organizację zjazdów, konferencji, kursów. Wspiera swoich członków przyznając nagrody za osiągnięcia naukowe oraz umożliwia udział w konferencjach międzynarodowych. Ponadto PTDL wydaje dwa czasopisma: Diagnostyka Laboratoryjna oraz Badanie

i Diagnoza i uczestniczy w szkoleniu podyplomowym poprzez udział w tworzeniu programów specjalizacji oraz delegowaniu przedstawicieli do komisji egzaminacyjnych. Współpracuje również z organami administracji państwowej i innymi organizacjami w celu podnoszenia jakości diagnostyki laboratoryjnej i zapewnienia właściwej jej roli w systemie ochrony zdrowia. Towarzystwo liczy około 5000 członków w 18 oddziałach terenowych. Jest członkiem międzynarodowych federacji działających na polu medycyny laboratoryjnej tj.: Europejskiej (EFLM) i Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (IFCC).

POLYGEN SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B15

ul. Górnych Wałów 46/1, 44-100 Gliwice T.: +48 32 238 81 95 F.: +48 32 238 81 60 polygen@polygen.com.pl www: www.polygen.com.pl Polygen rozpoczął działalność na polskim rynku w 1995r. Od początku działalności firma specjalizuje się głównie w dostawie aparatury, kolumn i akcesoriów do chromatografii cieczowej (HPLC/UHPLC, FLASH, GPC/SEC), instalacjach, szkoleniach, doradztwie technicznym. Polygen dysponuje również własnym autoryzowanym serwisem oferowanej aparatury, ma również uprawnienia do przeprowadzenia procesów kwalifikacji IQ, OQ, PQ. Polygen jest przedstawicielem renomowanych producentów aparatury jak: Thermo Scientific, Wyatt Technology, Interchim, Tosoh Bioscience, Showa Denko (Shodex), Macherey-Nagel, Recipe, La-Pha-Pack, VICI Jour Research, Chrom4, Biotech oraz Optimize Technologies. W swojej ofercie mamy osmometry firmy Gonotec, aparaturę do mikrodializy firmy CMA Microdialysis AB, generatory gazów firmy F-DGSi oraz zestawy do badań uwalniania, 118

autosamplery oraz zestawy do przygotowania mediów do uwalniania firmy Riggtek. Nowości: S.C.A.T. Europe - Bezpieczne opróżnianie i usuwanie rozpuszczalnika. S.C.A.T. SafetyCaps gwarantują bezpieczeństwo w pracy z niebezpiecznymi dla zdrowia rozpuszczalnikami. WYATT TECHNOLOGY - najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia do charakterystyki makrocząsteczek. Wyatt oferuje najnowocześniejszą aparature dla wielokątowego rozpraszania światła (SEC-MALS), frakcjonowania w polu sił przepływu (FFF-MALS), aparaturę dla dynamicznego rozpraszanie światła (DLS), refraktometry różnicowe oraz detektory wiskozymetryczne (ViscoStar III).


P

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl Polygen has been active on the Polish market since 1995. From the very beginning the company was specializing in delivery of a broad range of liquid chromatography instruments, columns and accessories. Polygen represents the leading companies in the fields of HPLC/UHPLC, FLASH and GPC/SEC: Thermo Scientific, Wyatt Technology, Interchim, Tosoh Bioscience, Showa Denko (Shodex), Macherey-Nagel, La-Pha-Pack, VICI Jour Research, Recipe, Biotech, Chrom4, Optimize Technologies and S.C.A.T. Polygen offers GONOTEC osmometers, CMA Microdialysis AB microdialysis equipment, F-DGSi gas generators and Riggtek Dissolution Test Systems (DissoPrep, Sampilio, easyDISS). News:

S.C.A.T. Europe - Safe supply and disposal of hazardous fluids. S.C.A.T. SafetyCaps enable safe fluid transfer through HPLC system. WYATT TECHNOLOGY - the most technologically advanced instruments for macromolecular characterization. Wyatt provides cutting-edge solutions for on-line multi-angle static light scattering (SEC-MALS), field-flow fractionation (FFF-MALS), high-throughput and traditional dynamic light scattering (DLS), differential refractometry and differential viscosity.

PRECYZJA-BIT PPHU SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D6

ul. Grunwaldzka 207 D, 85-451 Bydgoszcz Adres rejestracyjny firmy (zgodny z KRS): ul. Gdańska 99, 85-022 Bydgoszcz T.: +48 52 325 93 60 F.: +48 52 325 93 62 biuro@precyzja-bit.pl www.kalorymetry.pl PRECYZJA-BIT zajmuje się: • produkcją, sprzedażą i ser wisem k alor ymetrów do wyznaczania ciepła spalania oraz wartości opałowych różnych substancji. • projektowaniem, produkcją i serwisem specjalnych naczyń laboratoryjnych, najczęściej ciśnieniowych, przeznaczonych do badania różnych zjawisk fizykochemicznych. • projektowaniem i jednostkowym wykonywaniem różnych urządzeń laboratoryjnych i technologicznych, jak np. zapłonnik sterowany mikroprocesorowo. • sprzedażą wyposażenia i akcesoriów laboratoryjnych takich jak: wagi analityczne i laboratoryjne, wagosuszarki, suszarki, gęstościomierze, piece komorowe i tunelowe, młynki nożowe i udarowe, różnego rodzaju naczynia laboratoryjne, mieszaniny chemiczne do prowadzenia analiz fizykochemicznych.

PRECYZJA-BIT deals with: • Production, sale and service of calorimeters for measuring the heat of combustion and determining calorific value of various substances. • Design, production and service of special laboratory vessels, mainly pressure ones, for testing various physical and chemical phenomena. • Design and individual production of various laboratory and technological devices e.g. microprocessor controlled igniter. • Sale of laboratory equipment and accessories such as analytical and laboratory balances, moisture balances, dryers, densimeters, chamber and tunnel furnaces, knife grinders, impact mills, various laboratory vessels, chemical mixtures for conducting physical and chemical analyses.

119


P

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

PRO-ENVIRONMENT POLSKA Nr stoiska / Stand No.: D7

ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa T.: +48 22 310 88 00 F.: +48 22 310 88 01 biuro@pepolska.pl www.pepolska.pl Pro-Environment Polska Sp. z o.o. to wiodący na rynku dostawca aparatury badawczej, akcesoriów oraz materiałów zużywalnych dla branży chemicznej, farmaceutycznej, analizy żywności i ochrony środowiska. Spółk a jest autor yzowanym dystr ybutorem marki PerkinElmer na Polskę, specjalizującym się w dostarczaniu kompleksowych roz wiązań z zak resu analityk i środowiskowej. W swoim portfolio firma posiada najnowszą aparaturę analityczną z zakresu metod spektroskopowych (ASA, ICP-OES, ICP-MS, IR i UV-Vis, FL), chromatograficznych (GC, HPLC z technikami MS i MS/MS) i analizy termicznej (DSC, TGA, STA i układów sprzężonych). Zakres działalności firmy obejmuje również wsparcie aplikacyjne oraz szkolenia dla użytkowników aparatury. Zespół Pro-Environment Polska tworzą wysokiej klasy specjaliści sprawujący opieką merytoryczną nad klientem i aplikacjami, którzy, dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu oraz rozwiązaniom technologicznym marki PerkinElmer, są w stanie sprostać niecodziennym wyzwaniom i wymaganiom współczesnych laboratoriów.

Pro-Environment Polska Ltd. is a leading provider of analytical equipment, accessories and consumables for chemical, pharmaceutical and environmental sector. The company is an authorized distributor of PerkinElmer for Poland, specializes in providing complex solutions in the field of environmental analysis. The company offers a wide range of highly advanced analytical instruments dedicated for spectroscopy (ASA, ICPOES, ICP-MS, IR and UV-Vis, FL), chromatography (GC, HPLC with use of MS and MS/MS) and thermal analysis (DSC, TGA, STA, Hyphenated Solutions). The scope of company’s activity includes also application support and trainings. The Pro-Environment Polska team consists of highly qualified specialists who, due to many years of experience and technology solutions provided by PerkinElmer, are able to meet the unusual challenges and demands of modern laboratories.

PROFILAB S.C. Nr stoiska / Stand No.: D12

ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa T.: +48 22 822 48 42 F.: +48 22 822 48 43 profilab@profilab.com.pl www.profilab.com.pl Od początku działalności tj. od 1995 roku specjalizujemy się w produkcji i handlu jednorazowymi wyrobami z tworzyw sztucznych dla laboratoriów analitycznych służby zdrowia oraz laboratoriów przemysłowych, naukowych, weterynaryjnych, spożywczych czy też ochrony środowiska. O fe r t ę h a n d l o w ą P R O F I L A B - u m o ż n a p o d z i e l i ć na następujące grupy: • wyroby z tworzyw sztucznych, • wyroby szklane, • przyrządy i urządzenia laboratoryjne, 120

• wyroby o charakterze pomocniczym. Potwierdzeniem właściwej jakości oferowanych przez nas wyrobów jest stała weryfikacja ich parametrów użytkowych dokonywana w przedsiębiorstwie oraz przez zewnętrzne jednostki certyfikacyjne. Established in October 1995 PROFILAB s.c., from the beginning of the activity is focused on production and distribution of plastic disposable products for health service laboratories.


P

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl Our all the time groving offer meets also the requirements and needs of other types of laboratories – research, industrial, verterinary, food industry, environemental etc. The offer may be presented in following main groups • plastic labware, • glass labware,

• laboratory devices and equipment, • other additional products. All offered products fulfill quality standards. To assure this, the production is carried in extremaly clean and hygenic conditions and the quality control is permanent.

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z O.O. KIELCE Nr stoiska / Stand No.: D19

ul. Hauke Bosaka 3A 25-214 Kielce, Poland T.: +48 41 365 10 00 F.: +48 41 365 10 00 info@interlabtest.com Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach ma w swoich strukturach nowoczesne Laboratorium Badań Środowiskowych o szerokim spektrum działalności obejmującym analizy środowiskowe w zakresie badania wód podziemnych, powierzchniowych, ścieków, gleb i osadów oraz badania fizykomechaniczne gruntów i surowców skalnych. W roku 2013 roku oferta usług została uzupełniona o porównania międzylaboratoryjne w zakresie badań fizykochemicznych próbek środowiskowych oraz badań fizykomechanicznych gruntów i surowców skalnych. Aktualnie realizowane programy badań biegłości dostępne są na stronie internetowej: www.badaniabieglosci.pl

W i t h t h e E n v i r o n m e n t a l Te s t i n g L a b o r a t o r y , Przedsiębiorstwo Geolgiczne Sp. z o.o. can conduct complex environmental analysis of groundwater, surface water, wastewater, soil and sediment as well as physicomechanical tests of ground and rock raw materials. Science 2013 our offer includes proficiency testing programs that concern natural environmental laboratory tests as well as study of physical and mechanical properties of soils and aggregates. More information can be found on our website: www.interlabtest.com

PZ HTL S.A. Nr stoiska / Stand No.: B6

ul. Daniszewska 4, 03-230 WARSZAWA T.: +48 22 492 19 00 F.: +48 22 492 19 93 HTL.customercare@corning.com www.htl.com.pl PZ HTL S.A. – producent najwyższej jakości sprzętu laboratoryjnego oferuje: pipety automatyczne, wyroby do dozowania oraz końcówki do pipet automatycznych i pipety serologiczne. PZ HTL S.A. jest czołowym producentem sprzętu liquid handling z siedzibą w Warszawie. Szeroka gama wyrobów dostępna w ofercie HTL została stworzona z myślą o rosnących oczekiwaniach naszych klientów, którzy cenią sobie przede wszystkim bezpieczeństwo, komfort pracy i doskonałą jakość wyrobów HTL. Nasze

Laboratorium posiada certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania pipet tłokowych (AP169). Uzyskany certyfikat potwierdza kompetencje techniczne oraz spełnienie wymagań systemu zarządzania laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. HTL kładzie duży nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska. Podejmujemy działania zmierzające do ochrony zasobów naturalnych poprzez ograniczanie zużycia papieru, energii elektrycznej i środków chemicznych, działając zgodnie z normą ISO 14001:2004. 121


QR

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

PZ HTL S.A. – worldwide leading supplier of liquid handling solutions (single-and multichannel micropipettes, pipetting controllers, dispensers) and consumables (plastic serological pipettes, pipette tips) PZ HTL S.A. - worldwide leading supplier of liquid handling solutions located in Warsaw, Poland. A wide range of Liquid Handling products available in the HTL portfolio addresses the changing expectations of Our Customers who highly value safety, working comfort and reliability offered by HTL products. Our laboratory has attained accreditation

to the ISO/IEC 17025:2005 standard by the Polish Centre of Accreditation (AP169). The Certificate confirms effectiveness of the quality management system, and also accuracy and reliability of tests within the laboratory for piston pipettes calibration. HTL puts a major emphasis on issues related to environmental protection. We take actions for protecting natural resources by reducing paper, electricity and chemicals consumption acting in accordance with the Environmental Management System ISO 14001:2004.

QIOPTIQ PHOTONICS GMBH & CO. KG Nr stoiska / Stand No.: B5

Koenigsallee 23, 37081 Goettingen, Germany T.: +49 89 255 458 0 F.: +49 89 255 458 164 sales@qioptiq.de www.qioptiq.com Qioptiq, an Excelitas Technologies Company, designs and manufactures photonic products and solutions that serve a wide range of markets and applications in the areas of medical and life sciences, industrial manufacturing, defense and aerospace, and research and development. Qioptiq benefits from having integrated the knowledge and experience of Avimo, Gsänger, LINOS, Optem, Pilkington, Point Source, Rodenstock, Spindler & Hoyer and others.

In October 2013 Qioptiq was acquired by Excelitas Technologies Corp., a global technology leader focused on delivering innovative, customized solutions to meet the lighting, detection and other high-performance technology needs of OEM customers. Together now approximately 5,500 employees in North America, Europe and Asia, serving customers across the world. Connect with Qioptiq and Exceltias at http://www.qioptiq.com and http://www. excelitas.com or on Facebook, LinkedIn and Twitter.

RADWAG Nr stoiska / Stand No.: E1

ul. Bracka 28, 26-600 Radom T.: +48 48 384 88 00 F.: +48 48 385 00 10 Dział Sprzedaży: T.: +48 48 366 80 06 radom@radwag.pl www.radwag.pl R A D WA G j e s t n a j w i ę k s z y m p r o d u c e n t e m w a g elektronicznych w Polsce. Wytwarza i oferuje szeroki asor tyment nowoczesnych, począwsz y od bardzo precyzyjnych (d=1 μg, Max 21 g) do wag samochodowych o dużych udźwigach (Max 60000 kg, d=20 kg). W swojej ofercie posiadamy: • wagi analityczne 122

• • • • • • •

wagi przemysłowe wagi precyzyjne wagi medyczne wagosuszarki wagi samochodowe mikrowagi wagi kontrolne


R

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl • komparatory masy • systemy wagowe RADWAG posiada wdrożony i udokumentowany system jakości ISO 9001:2000 oraz uprawnienia do samodzielnego wystawiania dokumentu „Deklaracji zgodności CE”, potwierdzającego legalizację wag. Wszystkie wyroby są tworzone przez własny dział badawczo-rozwojowy, wykorz ystując nowoczesne technologie. RADWAG posiada rozbudowaną sieć sprzedaży w Polsce, którą tworzy dziewięć biur handlowych zlokalizowanych w Radomiu, Warszawie, Gdańsku, Olsztynie, Szczecinie, Łodzi, Bydgoszczy, Krakowie i Wrocławiu. Posiadamy dystrybutorów w ponad sześćdziesięciu krajach świata. Wyroby firmy są eksportowane m.in. do krajów Unii Europejskiej, USA, Afryki oraz na rynki dalekowschodnie. RADWAG is the biggest manufacturer of electronic weighing instruments in Poland. It produces and offers broad range of modern balances and scales, from the most precise ones (d=1 μg, Max 21 g) to high capacity weighbridges (Max 60000 kg, d=20 kg). Our offer includes: • analytical balances • industrial scales

• precision balances • medical scales • moisture analyzers • weighbridges • microbalances • checkweighers • mass comparators • weighing systems RAD WAG has introduced and approved qualit y management system ISO 9001:2000 and is authorized for issuing documents: “CE Declaration of Conformity”, which is confirmation of weighing instrument verification. All our products and designed by Radwag’s research & Development department with application of most modern technologies. RADWAG has wide and extender sales net in Poland, based on nine sales offices placed in: Radom, Warszawa, Gdańsk, Olsztyn, Szczecin, Łodź, Bydgoszcz, Krakow and Wrocław. RADWAG has distributors of its products in over sixty countries all over the world. Radwag products are exported to countries of European Community, USA, Afrika and to Far East countries.

RANDOX TOXICOLOGY Nr stoiska / Stand No.: C4

55 The Diamond Road, Crumlin, County Antrim, BT29 4QY, United Kingdom T.: +44 28 944 224 13 F.: +44 28 944 529 12 info@randoxtoxicology.com Randoxtoxicology.com Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu, Randox przyczynił się do znaczącego postępu w dziedzinie toksykologii. Producent Technologii BioChip, testów ELISA i materiałów kontroli jakości dla toksykologii klinicznej i sądowej, dostarczamy innowacyjne roz wiązania dla szybkiego i dokładnego wykrywania substancji psychoaktywnych. Posiadamy największe menu testów toksykologicznych: ponad 500 testów wykrywających substancje psychoakt y wne oraz ich metabolit y. Opatentowana Technologia BioChip, zaprojektowana do pracy na wielu matrycach, zapewnia jednoczesne wykrycie wielu rodzajów substacji psychoaktywnych na podstawie niewielkiej ilości próbki. Ciągłe inwestycje w badania i rozwój pozwoliły Randox Toxicology na zawsze zmienić sposób wykrywania narkotyków oraz leków.

With over 30 years’ experience in the manufacture of high quality products Randox Toxicology have created a number of advancements in the field of toxicology. We deliver innovative solutions for fast and accurate drug detection, as the primary manufacturer of Biochip Array Technology, ELISAs, and quality control material for clinical and forensic toxicology. With the world’s largest toxicology test menu detecting over 500 drugs and drug metabolites, you can trust Randox Toxicology to deliver a solution for whatever your laboratory testing requires. Patented Biochip Array Technology, designed to work across multiple matrices, boasts cutting-edge multiplex testing capabilities facilitating simultaneous drug detection from a single sample. Significant re-investment in R&D has allowed Randox Toxicology to transform the landscape of drugs of abuse testing.

123


R

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

RENGGLI SYSTEMY MEBLI LABORATORYJNYCH Nr stoiska / Stand No.: A1

ul. Handlowa 6a, 15-399 Białystok, Polska T.: +48 85 710 18 77 F.: +48 85 661 28 66 biuro@renggli.pl www.renggli.pl Firma Renggli jest uznanym producentem mebli oraz dygestoriów laboratoryjnych, wyposażonych w system aktywnego wlotu powietrza (Bypass) i unikalny system wywiewu powietrza. Gwarantują one znaczący wzrost bezpieczeństwa Użytkownika oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji. W zależności od potrzeb firma Renggli oferuje 7 różnych systemów zabudowy meblowej oparte o najwyższej jakości materiały oraz o opatentowane rozwiązania systemowe. Dygestoria laboratoryjne mogą być wyposażone w bardzo wydajne i niezawodne systemy bezpieczeństwa w zależności od oczekiwań Klienta i częstotliwości wykorzystywania urządzenia. Systemy bezpieczeństwa wpływają również na znaczące oszczędności w koszcie użytkowania. Firma Renggli została założona w 1927 roku jako szwajcarskie przedsiębiorstwo rodzinne. Firma jest

liderem na rynku Szwajcarii i Austrii, a w pozostałych europejskich krajach jednym z wiodących producentów mebli laboratoryjnych. Renggli projektuje i wyposaża najnowocześniejsze laboratoria badawcze, przemysłowe, medyczne oraz naukowe. W związku z dynamicznym rozwojem firmy w 2013 roku został założony oddział firmy Renggli w Polsce. Renggli company is well known manufacturer of laboratory furniture and fume hoods, equipped with system of active air inlet (Bypass) and unique system of air outlet. This systems provide a significant development user’s safety and reduction of working costs. Four steps of development module systems make possible very low costs of installation.

RENISHAW SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: C27

ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa T.: +48 22 577 11 80 F.: +48 22 577 11 81 poland@renishaw.com www.renishaw.pl Renishaw - wiodący producent aparatury naukowobadawczej i pomiarowej posiada w swojej ofercie systemy mikrospektrometrii ramanowskiej o charakterze modułowym, pracujące w szerokim zakresie wzbudzeń UV-VIS-NIR. Oferowane systemy w sposób nieniszczący dla próbki umożliwiają pełną identyfikację chemiczną i strukturalną badanych materiałów, jak również uzyskiwanie wysokiej rozdzielczości map spektralnych Ramana badanych próbek również w modzie obrazowania 3D. Unikalność spektrometrów inVia Raman Renishaw poz wala na łatwe rozbudowanie lub integrowane z innymi technikami badawczymi takimi jak mikroskopia

124

sił atomow ych (AFM/ TERS/NSOM) dedyk owana do badań nanomateriałów, spektrometria FTIR, mikroskopia fluorescencyjna (CLSM) oraz skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM). Renishaw jako wiodąca firma metrologiczna oferuje także bogaty wybór innowacyjnych rozwiązań w zakresie: • Prec yz yjnych pomiarów zmainy przemieszczeń z wykorzystaniem interferometrów laserowych • Systemów enkoderowych: przetworników optycznych i magnetycznych, przeznaczonych do kontroli oraz pomiarów położenia liniowego i kątowego. • Rozwiązań w dziedzinie wytwarzania przyrostowego AMPD przeznaczone do drukowania elementów 3D


R

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl z szerokiej gamy proszków metalicznych i szybkiego prototypowania • Technologii odlewania próżniowego - vacuum casting Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, Renishaw zapewnia swoim klientom: doradztwo techniczne, szkolenia, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla sprzedawanych urządzeń. Z a p r a s z a my d o o d w i e d z e n i a n a s z e g o c e n t r u m

demonstracyjnego w Warszawie, więcej informacji na stronie www.renishaw.pl ! Renishaw is an established world leader in spectroscopy and metrology, providing high performance solutions for Raman spectroscopy. Renishaw Sp. z o.o provides service and support for customers of Renishaw Group in Poland.

RETSCH Nr stoiska / Stand No.: B9

Verder Polska Sp. z o.o. ul. Ligonia 8/1 40-036 Katowice T.: +48 32 781 50 32 CARBOLITE GERO jest wiodącym na rynku producentem wysokotemperaturowych pieców i suszarek pracujących w zakresie temperatur od 30 °C do 3000 °C. Koncentrujemy się na piecach próżniowych oraz wygrzewaniu w atmosferze specjalnej. Przeszło 100 letnie doświadczenie w produkcji

urządzeń do obróbki cieplnej wykorz ystujemy, by dostarczać urządzenia najwyższej jakości do laboratoriów naukowych, na linie pilotażowe oraz do zakładów produkcyjnych na całym świecie.

RHL-SERVICE Nr stoiska / Stand No.: C12

ul. Budziszyńska 74, 60-179 Poznań T.: +48 61 868 91 36 F.: +48 61 863 01 22 sekretariat@rhl.pl www.rhl.pl RHL-Service jest generalnym przedstawicielem w Polsce firm: Thermo Fisher Scientific ( aparatura: HAAKE i Thermo Scientific) oraz KARG Industrietechnik. Specjalizujemy się w pomiarach i sprzęcie reologicznym. Firma zajmuje się sprzedażą oraz serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym sprzętu przeznaczonego do badań i rozwoju oraz kontroli jakości. Organizujemy szkolenia reologiczne, które zawierają elementy obsługi oferowanych przez nas przyrządów i metodyki pomiarowej. Firma wydała także polskie tłumaczenie książki G.Schramma „Reologia. Podstawy i zastosowania” . Oferujemy: • wiskozymetry (ze spadajacą kulka, typu Brookfield, rotacyjne);

• reometry; • termostaty (układy regulacji temperatury, wanny, układy chłodzące); • układy do pomiaru lotności (fogging tester); • wytrząsarki; • wytłaczarki jedno- i dwuślimakowe (polimery); • wtryskarki laboratoryjne; • plastometry.

125


S

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

RHL-Service company is a general representative of: Thermo Fisher Scientific (HAAKE and Thermo Scientific equipment) and KARG Industrietechnik in Poland. We specialize in the rheological measurements and equipment. Products offered by us are used in quality control and R&D laboratories. The company is responsible not only for sale and installation of offered equipment but also for warranty and after sale service. We do organize rheological trainings, which include working with our products and measuring procedures.

In our offer you can find: • viscotesters (falling ball, Brookfield method, rotational); • rheometers; • circulators (temperature control system, baths, cooling system); • fogging tester; • shaking water baths; • laboratory extruders (single and twin screws); • injection molding machines; • melt-index-testers .

SALVISLAB Nr stoiska / Stand No.: A1

Industrie-Ost CH-6343 Rotkreuz; SWITZERLAND Wyłączny przedstawiciel w Polsce – stoisko A1: DANLAB: ul. Handlowa 6a, 15-399 Białystok T.: +48 85 661 28 66 biuro@danlab.pl F.: +48 85 661 28 66 www.salvislab.com www.danlab.pl Firma SalvisLAB jest wiodącym na rynku europejskim producentem sprzętu przeznaczonego do symulacji warunków niezbędnych do prowadzenia badań biologicznych, chemicznych oraz fizycznych. Od wielu lat cieplarki i suszarki laboratoryjne SalvisLAB są uważane w Europie za jedne z najlepszych spośród podobnych urządzeń. Wiele rozwiązań zastosowanych w urządzeniach SalvisLAB zostało opatentowanych np. system <<All in door>> tj. wszystkie elementy grzewcze w suszarkach laboratoryjnych zlokalizowane są w drzwiach urządzenia. Firma oferuje: • zmywarki laboratoryjne, • suszarki laboratoryjne, • suszarki próżniowe,

126

• cieplarki laboratoryjne, • inkubatory CO2, • mieszadła laboratoryjne. Wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim firmy SalvisLAB jest firma DANLAB – stoisko A1. SalvisLab sets the world standard in design and manufacturing for laboratory equipment. Our growing range of units are manufactured with typical Swiss quality and are well known for their accuracy and dependability. SalvisLAB produce high quality equipment like: washing machines, drying ovens, vacuum drying ovens, incubators, CO2 incubators and stirrers.


S

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

SARTORIUS / SARTORIUS STEDIM Nr stoiska / Stand No.: E20

ul. Wrzesińska 70, 62-025 Kostrzyn T.: +48 61 647 38 30 F.: +48 61 647 38 39 info.pl@sartorius.com www.sartorius-polska.com Sartorius jest jednym ze światowych liderów w zakresie dostaw urządzeń laboratoryjnych i technologii przemysłowych. Dzięki innowacyjnym produktom i wysokiej jakości usługom wspieramy naszych klientów na całym świecie w efektywnej realizacji kompleksowych procesów w produkcji biofarmaceutycznej i w laboratoriach. Naszymi klientami są zakłady przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego i spożywczego oraz państwowe instytuty badawcze i laboratoria. Sartorius produkuje w Europie, Azji i Ameryce a w ponad 110 krajach posiada własne filie i przedstawicielstwa handlowe. Produkty firmy Sartorius: • wagi precyzyjne, analityczne, mikrowagi, analizatory wilgotności, • wzorce masy E1, E2, F1, F2 (także ze świadectwami wzorcowania), • akcesoria, oprogramowanie do wag (także wg życzeń klienta), • w zakresie mikrofiltracji w skali laboratoryjnej: zestawy i gotowe jednostki filtracyjne, filtry membranowe, podłoża mikrobiologiczne, systemy cross-flow, urządzenia do badania mikrobiologicznej czystości powietrza, systemy do otrzymywania ultraczystej wody, • w zakresie ultrafiltracji w skali laboratoryjnej i przemysłowej: płaskie membrany filtracyjne, jednostki do filtracji odśrodkowej, jednostki cross-flow, szeroki wybór materiałów i cut-off membran. • asortyment do dozowania cieczy (tzw. Liquid Handling, pipety automatyczne, dozowniki i biurety oraz końcówki • Obsługa serwisowa obejmuje m.in.: • uruchamianie nowych wag i urządzeń, • szkolenie użytkowników, • przeglądy konserwacyjne, • naprawy pogwarancyjne, • przygotowanie wag do legalizacji, • wzorcowanie, • doradztwo techniczne. Sartorius Stedim jest dostawcą sprzętów z zakresu fermentacji, filtracji, transportu i oczyszczania płynów dla przemysłu biofarmaceutycznego, spożywczego oraz licznych placówek naukowych.

Dostarczamy rozwiązania w zakresie technologii „single-use” pozwalającej na aseptyczne zarządzanie płynami od momentu formulacji i fermentacji do gotowego produktu przy wykorzystaniu specjalnych worków, połączeń, filtrów i pełnej automatyzacji procesu. Wysoką czystość płynów jesteśmy w stanie uzyskać nie tylko przy wykorzystaniu technik mikrofiltracji, ale także ultrafiltracji z wykorzystaniem kaset o przepływie „cross-flow” oraz technik chromatograficznych. Szeroka gama filtrów sterylizujących, jak i wgłębnych z różnych materiałów w różnej skali pozwala nam na dostarczenie rozwiązań nawet w najbardziej wymagających aplikacjach dotyczących płynów i gazów. Zapewniamy także doradztwo techniczne i ser wis na każdym etapie procesu. Konstrukcja naszych fermentorów, filtrów, worków i wielu innych produktów pozwala na zwiększenie skali od jednostek R&D do etapu produkcji przemysłowej. The Sartorius Lab Products & Services Division is a broad-based premium supplier of high-quality laboratory instruments, high-grade consumables and excellent services. Our customers are from research and quality assurance laboratories of the pharmaceutical, chemical and food industries as well as from the academic sector. The product portfolio of our division focuses on high-value laboratory instruments, such as lab balances, pipettes and laboratory water purification systems. Moreover, we offer the widest range of consumables, such as laboratory filters and pipette tips. In laboratory weighing technology, our company ranks as the world’s second largest equipment supplier, and enjoys a strong position among the leading global suppliers for consumables, pipettes and laboratory water purification systems. Sartorius range of products: • analytical and precision balances, microbalances, moisture meters, refractometers, • weights class E1, E2, F1, F2 (also with DKD certificates), • accessory, software for balances (according to individual customers’ needs), • in the laboratory microfiltration: kits and ready-made filtration units, membrane filters, culture media and

129


A

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

absorbent pads, cross-flow systems, laboratory equipment for microbiological testing of air quali-ty, laboratory water systems for the preparation of ultrapure water, • in the laboratory ultrafiltration: flat membrane filters, centrifugal filter units, cross-flow units, wide range of materials and cut-off membrane. • Liquid Handling, pipetts, prosponers, biurets and tips. • Range of Sartorius services: • installation and setup of new equipment, • training of equipment users relevant to your workplace, • maintenance services, • after warranty repairs, • preparing devices for legal verification, • calibration, • technical advice. Sar torius Stedim Biotech is a leading provider of

cutting-edge equipment and services for the development, quality assurance and production processes of the biopharmaceutical industry. Its integrated solutions covering fermentation, filtration, purification, fluid management and lab technologies are supporting the biopharma ceutical industry around the world to develop and produce drugs safely, timely and economically. For next-generation processes, Sartorius Stedim Biotech focuses on single-use technologies and added-value services to meet the rapidly changing technology requirements of the industry it serves. Strongly rooted in the scientific community and closely allied with customers and technology partners, the company is dedicated to its philosophy of “turning science into solutions.”

SCOTSMAN - ICE SYSTEMS POLAND Nr stoiska / Stand No.: A1

ul. Bolesława Krzywoustego 44/46, 92-416 Łódź www.scotsman.com.pl Przedstawiciel w Polsce – stoisko A1: DANLAB: ul. Handlowa 6a, 15-399 Białystok T.: +48 85 661 28 66 F.: +48 85 661 28 66 biuro@danlab.pl www.danlab.pl Scotsman - Ice Systems to światowy lider w produkcji wytwornic lodu płatkowego, kostkarek i łuskarek. Jesteśmy wyłącznym importerem urządzeń Scotsman w Polsce z przeznaczeniem do laboratoriów, instytutów medycznych, gabinetów stomatologicznych i rehabilitacyjnych. Firma Scotsman projektuje i produkuje wytwornice lodu od 1950 roku - od ponad pół wieku innowacja oraz niezawodność są naszymi priorytetami. Nasze wytwornice lodu, z dumą produkowane we Włoszech w fabryce blisko Mediolanu (Pogliano Milanese) lub w Fairfax, Południowa

130

Karolina, USA, są obecnie dostępne w ponad 100 krajach. Na całym świecie zostało zainstalowanych ponad milion naszych urządzeń. Na specjalne zamówienie, wytwornice lodu płatkowego z serii AF mogą być dostarczane w zmodyfikowanej wersji, przygotowanej do produkcji lodu ze zdemineralizowanej wody. Scotsman jest w stanie zapewnić lód o odpowiednim kształcie dla każdego zastosowania: kostki lodu, płatki i łuski, o wydajnościach od 10 kg aż do 5 ton na dobę.


A S

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

SHIM-POL Nr stoiska / Stand No.: C7

ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin T.: +48 22 722 70 48 do 50 F.: +48 22 722 70 51 biuro@shim-pol.pl www.shim-pol.pl SHIM-POL jest wyłącznym przedstawicielem koncernu SHIMADZU-KRATOS w Polsce. Oferujmy chromatografy UHPC, HPLC i GC; systemy MS: GC-MS(MS), LC-MS(MS), LCMS-IT-TOF, MALDI-TOF-TOF, spektrofotometry UV-VIS, FTIR, RF i AAS, analizatory TOC; spektroskopy do analizy powierzchni ESCA-XPS, SIMS, ISS i Auger oraz analizatory fluorescencji rentgenowskiej (EDX). Oferujemy również akcesoria: PHENOMENEX, ANTEC LEYDEN, RHEODYNE, CHROMACOL, PEAK SCIENTIFIC – generatory, PIKE akcesoria IR, HORIZON TECHNOLOGY - automaty do ekstrakcji, zatężania i osuszania próbek, w tym automatyczny koncentrator XcelVap, SUPERCRITICAL FLUID TECHNOLOGIES - aparaty do prowadzenia ekstrakcji cieczą w stanie nadkrytycznym oraz reaktory wysokociśnieniowe.

SHIM-POL is an exclusive representative of SHIMADZUKRATOS CORPORATION in Poland. We offer UHPLC, HPLC, GC chromatographs; MS systems: GC-MS(MS), LC-MS(MS), LCMS-IT-TOF and MALDI-TOF-TOF; UV-Vis, FTIR, RF and AAS spectrophotometers; TOC; X-ray Fluorescence Spectrometers (EDX). We also deliver spectroscopes for the surface analysis such as ESCA-XPS,SIMS,ISS and Auger. The offer is completed with equipment from the following companies: PHENOMENEX, ANTEC LEYDEN, RHEODYNE, CHROMACOL, PEAK SCIENTIFIC generators, PIKE – IR accessories. Automatic SPE extraction, drying and concentration with apparatus manufactured by HORIZON TECHNOLOGY and the supercritical liquid extraction and high pressure chemistry manufactured by SUPERCRITICAL FLUID TECHNOLOGIES

SONEL S.A. Nr stoiska / Stand No.: B3

T.: +48 74 858 38 00, +48 74 858 38 01 sonel@sonel.pl www.sonel.pl/pl/laboratorium-badawczowzorcujace.html Nasze Laboratorium funkcjonuje w strukturach firmy SONEL S.A. - największego polskiego producenta wysokiej jakości sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego. Ponad 20 lat doświadczenia i rozwoju, pozwoliło na wprowadzenie do oferty wykonywania wzorcowań unikalnych na polskim rynku jak np. pomiary silnoprądowe mierników pętli zwarcia w niskim zakresie impedancji czy pomiary mierników rezystancji izolacji przy napięciu do 10 kV. Realizujemy usługi wzorcowania dla następujących typów przyrządów: > mierniki do pomiarów wielkości elektrycznych oraz parametrów sieci energetycznych: • miernik napięcia, • mierniki prądu (w tym również mierniki cęgowe),

• • • • • • •

mierniki rezystancji, mierniki rezystancji izolacji, mierniki rezystancji uziemień, mierniki impedancji pętli zwarcia, mierniki zabezpieczeń różnicowoprądowych, analizatory parametrów sieci, liczniki energii elektrycznej czynnej i biernej prądu przemiennego, • multimetry, • mierniki wielofunkcyjne obejmujące funkcjonalnie w/w przyrządy, > wzorce wielkości elektrycznych: • kalibratory, • wzorce rezystancji,

131


S

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

> przyrządy do pomiarów wielkości nieelektrycznych: • pirometry, • luksomierze, • kamery termowizyjne. Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AP 173 oraz jesteśmy członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB nr 964. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z bogatą ofertą produktów i usług firmy SONEL S.A. dostępną na stronie: http:// www.sonel.pl Zapraszamy do współpracy! Laboratorium Badawczo-Wzorcujące firmy SONEL S.A. Our laboratory is operating as part of SONEL S.A. - The largest Polish manufacturer of high quality measurement and laboratory equipment. Over 20 years of experience and development, allowed the introduction to the Polish market of unique meters and calibration services. Among variety of meters it is worth to notice a high current short circuit impedance meter for very low impedance measurements and set of insulation resistance meters with a measurement voltage up to 10 kV. We carry out calibration services for the following types of devices: > meters for measurements of electric and power network parameters: • voltage meters,

• • • • • • • • • •

power meters (including clamp meters), resistance meters, insulation resistance meters, earth resistance meters, short circuit impedance meters, meters for measurement of RCDs , analyzers of network parameters, active and reactive power meters. multimeters, multifunction measuring instruments that contains functionality of the above instruments > calibrators of electrical quantities: • calibrators • resistance standards, > measuring instruments for non-electrical quantities: • pyrometers, • Illumination meters, • thermal imaging cameras. We are accredited by the Polish Centre of Accreditation No. AP 173 and we are member of the Club of Polish Testing Laboratories POLLAB No. 964. We encourage you to familiarize yourself with a wide range of products and services provided by SONEL SA. The information is available at: http: //www.sonel.pl Welcome! Calibration and Research Laboratory SONEL S.A.

SPECTRO POLAND SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A12

ul. Wiślana 28, 05-420 Józefów, Polska T.: +48 22 789 23 16 F.: +48 22 789 20 62 info@spectro.pl www.spectro.pl Optyczne spektrometry emisyjne iskrowe i łukowe (laboratoryjne, przewoźne, przenośne), plazmowe ICP-OES, ICP-MS, rentgenowskie ED-XRF do szybkiej analizy składu chemicznego metali i ich stopów oraz innych materiałów. Aparatura do analizy olejów, paliw, smarów, płynów chłodząc ych i hydraulicznych mająca szczególne zastosowanie w monitoringu stanu maszyn i silników.

132

Optical emission spectrometers arc, spark (laboratory, mobile, portable), ICP-OES, ICP-MS, ED-XRF for quick analyses of chemical composition for metals and their alloys and other materials. Instruments for analysis of oil, fuel, coolants and hydraulics for use in tribology and machines condition monitoring.


S

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

SPECTRO-LAB Nr stoiska / Stand No.: B14

ul. Warszawska 100/102, 05-092 Łomianki T.: +48 22 675 25 67 F.: +48 22 811 98 18 info@spectro-lab.pl www.spectro-lab.pl Firma Spectro-Lab, (rok zał. 1981), jest wyłącznym przedstawicielem i importerem sprzętu światowych producentów z branży laboratoryjnej oraz testowej, będących liderami w poszczególnych segmentach rynkowych. Oferujemy aparaturę oraz sprzęt: analityczny, laboratoryjny, badawczy i testowy - znajdujące zastosowanie w laboratoriach badawczo-naukowych i przemysłowych. Prowadzimy szkolenia wsparcia technicznego oraz aplikacyjnego dla oferowanego sprzętu. Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczno-aplikacyjne, jak również świadczymy pełny zakres usług serwisowych. Poniżej przedstawiamy naszą pełną ofertę (producent/aparatura i urządzenia): • Thermo Fischer Scientific (d. Unicam, Nicolet, Spectronic, Haake, Neslab): spektrometry absorpcji atomowej ASA, ICP-OES, ICP-MS, analizatory elementarne CHNSO, UV/VIS, mikrospektrofotometry UV/VIS NanoDrop oraz mikrospektrofluorymetry NanoDrop, FTIR, Ramana, mikroskopy IR i Ramana, NMR, spektrofluorymetry, spektrometry EDXRF, porozymetry rtęciowe, analizatory chemisorpcji i sorpcji fizycznej gazów, piknometry, termostaty, łaźnie cyrkulacyjne • CRAIC: mikrospektrofotometry UV-Vis-NIR • Milestone: laboratoryjne systemy mikrofalowe do mineralizacji, ekstrakcji i syntezy organicznej, spopielania reaktory mikrofalowe, analizatory rtęci AAS i AFS, destylarki kwasów metodą sub-boiling, myjki kwasowe, destylacja olejków eterycznych • PS Analytical, Altec: analizatory rtęci z technikami AAS i AFS, analizatory pierwiastków lotnych (As, Sb, Se, Te, Bi, Sn) techniką AFS, z opcją specjacji form • Brooks Rand: analizatory metylortęci • TeraView: spektrometry terahercowe • Avantes: spektrometry i minispektrometry światłowodowe VIS, UV/VIS/NIR, Raman • Edinburgh Instruments: spektrometry fotoluminescencyjne do pomiarów stacjonarnych i czasów życia, do fotolizy błyskowej • Metravib: DMA (DMTA), dedykowane analizatory DMA do przemysłu gumowego • Hiden Analytical: spektrometry mas, analizatory gazów, par, próżni, plazmy, SIMS (spektroskopia masowa jonów wtórnych), dedykowane mikroreaktory do badań katalizatorów CATLAB • TGA, grawimetryczne analizatory sorpcji (wysokociśnieniowe • i wysokotemperaturowe), objętościowe wysokociśnieniowe analizatory sorpcji • Montech: reometry RPA, wiskozymetry Mooneya, reometry do kinetyki, wulkanizacji

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •

DataPhysics: goniometry i tensjometry Nalgene: naczynia laboratoryjne z tworzyw sztucznych Optical Activity, Index Instruments: polarymetry i refraktometry Bioquell: generatory H2O2, systemy do dezynfekcji pomieszczeń, komory HPV Tuttnauer: autoklawy i sterylizatory JACOMEX: komory rękawicowe (glove-box), urządzenia do testowania szczelności i wytrzymałości tubek oraz zamknięć opakowań dla ciekłych i półpłynnych produktów Carver: laboratoryjne prasy hydrauliczne z grzaniem Instron: maszyny wytrzymałościowe, zrywarki, systemy do badań dynamicznych i zmęczeniowych, młoty udarnościowe, zrzutowe, systemy do testowania opakowań Correlated Solutions: bezkontaktowy, optyczny pomiar i analiza deformacji powierzchni 3D ATS: pełzarki, piece wysokotemperaturowe, komor y temperaturowe Ceast: aparaty HDT/Vicat , plastometry, reometry kapilarne Wilson Hardness: twardościomierze, wzorce twardości Buehler: urządzenia przeznaczone do preparatyki materiałograficznej: przecinarki metalograficzne i precyzyjne, prasy do inkludowania na gorąco, szlifierko-polerki, materiały eksploatacyjne (materiały do inkludowania, papiery ścierne, tarcze tnące, sukna i zawiesiny polerskie, żywice epoksydowe i akrylowe), mikroskopy metalograficzne Nanovea: profilometry, tribometry, nano-twardościomierze, scratch testery Weiss, Voetsch: komory testowe m.in.: klimatyczne, szoków temperaturowych, solne, kurzowe, deszczowe, wibracyjne, typu walk i drive-in, farmaceutyczne, cieplarki, piece i suszarki przemysłowe Weiss Gallenkamp: komory daktyloskopijne, komory wzrostu roślin Q-Lab : Komory starzeniowe, z lampami ksenonowymi, z lampami UV, panele testowe IMV: systemy wibracyjne, wzbudniki drgań, testery zderzeniowe, testery zrzutowe Link am: k omor y temperaturowe do mik rosk opów i spektrometrów Rhopoint Instruments: urządzenia do pomiaru połysku Fire Testing Technology: systemy do badań cech pożarowych materiałów, kalorymetry stożkowe, aparaty do pomiaru indeksu tlenowego, komory do testów palności

Zapraszamy!

133


S

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

STERBIOS SP. Z O. O. Nr stoiska / Stand No.: B22

Rakowiecka 36 02-532 Warszawa T.: +48 22 865 35 31 F.: +48 22 865 01 64 www.sterbios.pl Sterbios Sp. z o.o. od 2005 roku zaopatruje laboratoria w sprzęt laboratoryjny oraz materiały zużywalne. Nasi przedstawiciele regionalni służą klientom radą i wsparciem, nie tylko w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań, ale także walidacji i wdrażania nowych metod w laboratorium. Stale poszerzająca się oferta firmy Sterbios Sp. z o.o. obejmuje m.in. pożywki i materiały do badania żywności, wody, kosmetyków i leków, wskaźniki do kontroli procesu sterylizacji, szybkie testy do kontroli czystości, wykrywania patogenów, alergenów oraz GMO, także w metodzie Real Time PCR. Oferujemy także kompleksowe doradztwo w zakresie organizacji i projektowania laboratorium, ponadto dostarczamy meble laboratoryjne. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Sterbios Sp. z o.o. provides the laboratory equipment and supplies to laboratories since 2005. Our regional representatives serve customers advice and support not only in the selection of appropriate solutions, but also in the validation and implementation of the new methods in laboratories. Constantly expanding offer of Sterbios Sp. z o.o. includes among others media and materials for food, water, cosmetics and medicines testing, sterilization indicators, rapid tests to hygiene control, detection of pathogens, allergens and GMOs including the Real Time PCR kits. We also offer comprehensive advice on the organization and project of laboratory and also supply the laboratory furniture. We invite you to cooperation.

STEROGLASS S.R.L. Nr stoiska / Stand No.: A1

Strada Romano di Sopra, 2/C 06132 - San Martino in Campo – Perugia www.steroglass.it Wyłączny przedstawiciel w Polsce – stoisko A1: DANLAB: ul. Handlowa 6a, 15-399 Białystok T.: +48 85 661 28 66 F.: +48 85 661 28 66 biuro@danlab.pl www.danlab.pl Firma STEROGLASS jest wiodącym na rynku europejskim producentem wysokiej klasy sprzętu laboratoryjnego. W ofercie firmy znajdziemy wyparki laboratoryjne, automatyczne titratory, pompy próżniowe. Czołowym produktem firmy jest nagrodzona w 2010 roku wyparka STRIKE 300. W ofercie firmy znajdują się również wyparki do przeprowadzania procesów przemysłowych 20, 50 a nawet 100 litrowe oraz produkty tworzone pod zamówienie klienta.

134

STEROGLASS Company is a leading European manufacturer of high quality laboratory equipment. The company will find laboratory evaporator, auto titration, vacuum pumps. The leading product of the company is awarded in the 2010 year evaporator STRIKE 300. The offer also includes an evaporator to carry out industrial processes 20, 50 or even 100 liters and the products produced to order.


S

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Nr stoiska / Stand No.: F8

ul. Młynarska 43/45, 01-170 WARSZAWA T.: +48 22 598 68 00 F.: +48 22 598 60 03 komenda@strazmiejska.waw.pl www.strazmiejska.waw.pl Na straży środowiska – w trosce o jakość powietrza Straż Miejska m.st. Warszawy, wypowiedziała walkę wsz ystk imi trucicielom powietrza. Kompleksowo przeszkoleni funkcjonariusze, szybko i skutecznie są w stanie wykryć tych wszystkich, którzy nie zważając na zdrowie własne i innych mieszkańców stolicy, palą w piecach wszelkiego rodzaju odpadami. W tym celu, wiosną 2016 roku, został powołany do życia Oddział Ochrony Środowiska. W jego skład wchodzi m.in. Referat ds. Kontroli Środowiska, którego wiodącym działaniem jest właśnie bezpośrednia ochrona środowiska, w tym dbałość o jakość powietrza. Mobilne laboratoria kontrolno-pomiarowe W ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy ”, stołeczna straż miejska otrz ymała pięć, specjalistycznych radiowozów, które pomagają Oddziałowi Ochrony Środowiska, w walce z trucicielami. Po j a z d y w y p o s a ż o n e s ą w n o w o c z e s n y s p r z ę t pomiarowy i obserwacyjny. Analizatory które zostały w nich zamontowane, pozwalają monitorować stężenie zaniecz yszczeń pyłowych powietr za. Dzięk i t ym urządzeniom, strażnicy mogą sprawdzać, czy na danym obszarze miasta nie dochodzi np. do spalania odpadów (oznaczenie poziomów stężeń niskiej emisji pyłów PM10 i PM2,5). Tereny, gdzie stwierdzone zostało naruszenia norm, strażnicy obejmują szczegółowymi kontrolami, podczas których, sprawdzają

domowe piece i paleniska. Podczas oględzin pomieszczeń, pomocne są przenośne detektory wielogazowe, które ostrzegą funkcjonariuszy o występowaniu tlenku węgla, lotnych z wiązków organicznych, siarkowodoru czy tlenku azotu. Mobilne laboratoria są również wykorzystywane w trakcie kontroli cieków wodnych. Pozwala to m.in. zweryfikować pojawienie się w wodzie ściek ów bytowych lub przemysłowych. W tym celu oznaczane jest występowanie azotu amonowego, określana jest także ilości tlenu czy odczynu ph. Jeśli, stwierdzone zostanie prawdopodobieństwo zrzutu ścieków poprzez nielegalne przyłącze kanalizacyjne, strażnicy sprawdzą to, posługując się wytwornicą dymu. Fotopułapki (mobilne kamery) i kamery obrotowe, zainstalowane w radiowozach, wykorzystywane są z kolei w walce z dzikimi wysypiskami i służą ujawnianiu osób, które decydują się w ten sposób na zaśmiecanie stolicy. Natomiast sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, umożliwia zapis i obróbkę danych pomiarowych oraz obrazu już w trakcie interwencji. Poza tym, nasz specjalistyczny sprzęt ma również dostęp do danych ewidencyjnych, związanych z rozmieszczeniem sieci ciepłowniczej, gazowej i kanalizacyjnej w tym do przyłączy poszczególnych nieruchomości. Jest to wynik współpracy z Biurem Infrastruktury m.st. Warszawy. Na tej bazie, podejmujemy dość precyzyjne działania, analizujemy nabytą wiedzę i wyznaczamy kolejne miejsca do penetracji i kontroli. Przede wszystkim gromadzimy dane, które pozwalają nam oszacować miejsca zagrożone. Dzięki wyposażeniu pojazdów w niezależne źródła zasilania, możliwe jest wykonywanie badań w dowolnym miejscu i czasie.

135


T

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

T&D CORPORATION Nr stoiska / Stand No.: C13

817-1 Shimadachi, Matsumoto-shi Nagano-ken, 390-0852, Japan T.: +49 6034 93 09 70 F.: +49 3212 68 41 958 europe.office@tandd.de www.tandd.com www.webstorage-service.com Firma T&D Corporation została założona w 1986 roku i jest dziś liderem na rynku wysokiej klasy bezprzewodowych systemów rejestracji danych, produkowanych w Japonii. Nazwa firmy pochodzi od słów „testować i rozwijać”, i kładzie nacisk na tworzenie innowacyjnych produktów o wysokim stopniu przydatności praktycznej. Zdając sobie sprawę, że przyszłość zarządzania danymi będzie oparta na danych przechowywanych w chmurze, zespół specjalistów opracowuje i rozwija systemy aby spełniać wymagania przemysłu, instytucji i firm publicznych i prywatnych. Od roku 2003, T&D Corporation eksportuje swoje produkty na całym świecie. Monitorowanie danych z rejestratorów pracujących w sieci, nie tylko pomaga w zabezpieczeniu towarów i procesów, ale także zapewnia dokładną dokumentację zgodności z regulacjami prawnymi. Systemy T&D można dopasować do indywidualnych potrzeb, upraszczają zarządzanie i umożliwiają bezbłędny dostęp do danych pomiarowych w k ażdej chwili z dowolnego miejsca.

T&D Corporation was founded 1986 and today is the market leader for high quality wireless data logger systems made in Japan. The company name derives from “try and develop”, which emphasizes its ambition to create innovative products with a high degree of practical usefulness. Realizing that the future of data management would be in cloud-based solutions, a team of specialists develops systems for industrial, public and private demands. Since 2003, T&D Corporation has been exporting worldwide. Data monitoring with networked data loggers not only helps to safeguard goods and processes, but also ensures accurate documentation of compliance with legal regulations. T&D systems fit individual needs, simplify processes and allow error-free access to measured data at any time from any place.

TA INSTRUMENTS Nr stoiska / Stand No.: A3

ul. Powązkowska 44c 01-797 Warszawa T.: +48 22 101 59 00 F.: +48 22 1015 9 09 www.waters.com TA Instruments (USA, www.tainstruments.com) dostarcza aparaturę do analizy termicznej (DSC, TGA/MS, DIL), badań właściwości wiskoelastycznych (DMA, reometry), mikrokalorymetrii (nITC, nDSC), oraz badań termofizycznych (α,λ). Wysoka jakość i obsługa posprzedażowa sprawia, że zadowoleni klienci są naszą najlepszą wizytówką. Przedstawicielstwo TA Instruments jest częścią Waters Sp. z o.o. 136

Waters Corp. (USA, www.waters.com), world’s leader in liquid chromatography, mass spectrometry and laboratory software branch. Waters offers highest quality pumps, detectors, accessories (columns, SPE), especially innovative chromatography systems - Acquity UPLC and UPC2, LC/MS systems which support resolving even hardest analytical problems.


T

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

TECHNOPOMIAR SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: C2

ul. Buforowa 4C, 52-131 Wrocław T.: +48 71 332 98 00 F.: +48 71 332 98 30 info@technopomiar.pl www.technopomiar.pl Technopomiar – profesjonalne i sprawdzone rozwiązania dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, lotniczego, energetycznego, chemicznego i petro-chemicznego. Technopomiar Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania w zak resie dostaw i ser wisu aparatur y kontrolnopomiarowej do pomiarów parametrów fizykochemicznych cieczy i gazów. • Analiza on-line parametrów fiz ykochemicznych w procesach technologicznych, m. in. TOC, O3, liczba cząstek, kontrola procesów CIP. • Manualny i automatyczny pobór próbek gazowych, ciekłych i sypkich do analiz laboratoryjnych i kontroli jakości. • Przenośne i stacjonarne lepkościomierze • do zastosowań laboratoryjnych i • procesowych firmy Sofraser, nie wymagające kalibracji. W ofercie posiadamy analizatory całkowitego węgla organicznego firmy Anatel, model TOC600 oraz PAT700 i QbD1200 z opcjonalnym autosamplerem. Analizatory TOC charakteryzują się brakiem potrzeby stosowania odcz ynników chemicznych i gazu do analiz y oraz zapewniają całkowite utlenienie próbki lampami UV z technologią pomiaru jej zużycia UV DETECT®.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo także przenośne liczniki cząstek w powietrzu firmy Met-One model 3400 oraz HHPC+ Liczniki cząstek firmy Met-One pozwalają na pomiar cząstek od 0,1µm do 25µm oraz z prędkością od 2,83 do 100L/min. Licznik cząstek w cieczach HIAC 8011+ oraz 9703+ posiada modułową budowę, umożliwiającą wymianę czujników, umożliwia zbadanie olejów, paliw i wody pod kontem zanieczyszczeń stałych w różnych zakresach. Technopomiar Sp. z o.o. zapewnia usługi w zakresie: • Kwalifikacji IQ/OQ (dokumentacja i wykonanie) • Kalibracji liczników cząstek i analizatorów TOC • Wykonania systemu monitoringu pomieszczeń czystych FMS • Doradztwo techniczne, usługi projektowe, uruchomienie, szkolenia oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów pomiarowych, jak również realizację inwestycji ‚pod klucz’. Posiadamy wdrożony System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 Jesteśmy przedstawicielem firmy Beckman Coulter, więcej na www.particle.com

137


T

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

TECOM ANALYTICAL SYSTEMS-POLAND Nr stoiska / Stand No.: E5

ul. Wapienna 6, 04-691 Warszawa T.: +48 22 814 22 80 F.: +48 22 744 93 15 info@tecom.com.pl www.tecom.com.pl Firma powstała w 1993 roku. Nasza oferta to najwyższej jakości aparatura i sprzęt dla laboratoriów analitycznych. Reprezentujemy renomowanych producentów europejskich: SKALAR ANALYTICAL BV (Holandia) Automatyzacja dla laboratoriów badających próby środowiskowe i przemysłowe: • ciągła analiza przepływowa (CFA); • analizatory TOC/TN w próbach ciekłych i stałych; • analizatory-roboty (BZT, ChZT, przewodnictwo, pH, itp.). GREINER BIO-ONE GmbH (Austria) Vacuette – bezpieczny, zamknięty system pobierania krwi dla służby zdrowia. Sprzęt laboratoryjny z plastiku. DR MUELLER GmbH (Niemcy) Analizatory glukoz y i mleczanów dla laboratoriów medycznych, cukrowni, itp.

Company was established in 1993. Our offer includes the highest quality analyzers and equipment for analytical laboratories. We are representatives of well known European producers: SKALAR ANALYTICAL BV (The Netherlands) Automated analyzers for environmental and industrial samples: • continuous flow analysis (CFA); • TOC&TN analyzers for liquid and solid samples; • Robotic analyzers (BOD, COD, conductivity, pH, etc). GREINER BIO-ONE GmbH (Austria) Vacuette - vacuum blood collection system for healthcare laboratories. Laboratory equipment made of plastic. DR MUELLER GmbH (Germany) Glucose/lactate analyzers for medical labs, sugar industry, etc.

TEKTONIKA ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K. Nr stoiska / Stand No.: B13

TEKTONIKAARCHITEKCI Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k, to firma, której profilem działalności jest doradztwo, projektowanie technologiczne, architektoniczne i wielobranżowe. Podmiot skupia się na branży naukowo-badawczej, medycznej i przemysłowej- głównie w sektorach z wiązanych z procesami technologicznymi i laboratoriami. Istotnym elementem działania firmy jest doradztwo technologiczne i inwestycyjne, oparte na metodach analizy strategicznej wykazującej słabe i mocne strony przedsięwzięcia

138

ul. Biskupia 14/10, 31-144 Kraków T.: +48 609 474 301 T./F.: +48 12 412 48 14 s.florkiewicz@tektonika.eu.pl www.tektonika.eu.pl z opracowaniem koncepcji i szacunkowych kosztów realizacji inwestycji włącznie. Firma posiada szerokie zaplecze techniczne i kadrowe skupiające technologów, projektantów, naukowców i rzeczoznawców. Umożliwia to prowadzenie wzajemnie skoordynowanych działań począwszy od wyboru lokalizacji, oceny technicznej, opracowania technologii, koncepcji i dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych, po nadzór i uruchomienie inwestycji.


T

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

TETRA ISI SISTEMLERI Nr stoiska / Stand No.: A1

Yunus Emre Mah. Gazi Cad. Hizir Sok. No 10/1 34791 Yenidogan Sancaktepe/Istanbul, Turkey www.tetraisi.com Generalny przedstawiciel w Polsce – stoisko A1: DANLAB: ul. Handlowa 6a, 15-399 Białystok T.: +48 85 661 28 66 F.: +48 85 661 28 66 biuro@danlab.pl www.danlab.pl Firma TetraIsi Sistemleri produkuje piece do badań i zastosowań laboratoryjnych, działających w temperaturach od 1000oC do 1750oC. W ofercie dostępne są piece muflowe, rurowe oraz piece wysokotemperaturowe. Szeroki zakres asortymentu jest odpowiedni dla różnego rodzaju zastosowań. We are manufacturer of laboratory furnaces. We design and manufacture all of the parts in our manufacturing facility area and always want to present good quality products with good service. Our main aim is to satisfy all of the needs of suppliers, customers and people working in the company.

We call ourselves „successfull” only when people in this chain feel satisfied and happy. Tetra Isı Sistemleri was founded on 2010 to produce mainly PID controlled laboratory equipments. We form a new concept via our knowledge and experience that we have got more than a couple of ten years. Our main studies are temperature and heat control by PID electronic control, heat transfer, mechanics, material science. Our experience helped to form our vision for the future and it was easy to understand what we need to do and it was easy to implement our duties to produce quality products and to have good service for our customers.

TUSNOVICS INSTRUMENTS SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D14

ul. Bociana 4a/49a, 31-231 Kraków T.: +48 12 633 13 54 F.: +48 12 633 76 46 office@tusnovics.pl www.tusnovics.pl Wzorce substancji farmakologicznych, ich metabolitów i zanieczyszczeń oraz narkotyków i dopalaczy. 9 500 zanieczyszczeń w substancjach farmaceutycznych. Badania biegłości dla naturalnych próbek wód, ścieków i gleby. Certyfikowane materiały odniesienia i wzorce dla analiz środowiskowych, przemysłu naftowego, spożywczego, kosmetycznego i chemicznego. Aparaty do badań własności paliw, biopaliw i przetworów naftowych, do oznaczania zawartości siarki w paliwach wg PN EN ISO 20884, PN-EN 15845, temperatur zapłonu, składu

frakcyjnego, prężności par, analizy spektralnej mid FTIR dla paliw i olejów przepracowanych, oznaczania chloru oraz PCB w olejach, pomiarów lepkości. Unikalna oferta specjalistycznych aparatów do destylacji, rektyfikacji i rozdziału związków blisko wrzących. Laserowe liczniki cząstek - klasa cz ystości, rozkład cząstek w płynach infuzyjnych i produktach dla żywienia pozajelitowego, pomiary w skali mikro, nano i potencjału zeta. Przenośne spektrometry Ramana z jednym lub dwoma zródłami laserowymi (1064 nm) dla identyfikacji narkotyków 143


V

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

i dopalacz y, badania surowców farmaceutycznych, polimerowych i innych analiz jakościowych. Przenośny analizator składu chemicznego stopów metali, w oparciu o technologię LIBS (Laser Inducted Breakdown Spectrometry), idealne narzędzie do szybkiej identyfikacji stopów metali żelaznych oraz nieżelaznych Przenośne aparaty do oznaczania oleju i węglowodorów w wodach i glebach. Przenośne i stacjonarne analizatory biogazu i gazu wysypiskowego. Certified reference materials for pharmaceutical substances, their methabolites and impurities, also narcotics, drugs and spices. 9500 impurities in pharmaceutical substances. Proficiency testing schemes for natural samples of water, waste water, sludges and soil. Certified reference materials for petroleum industry, environmental protection, food, cosmetics and chemical industry. Apparatus for testing petroleum products liquid

fuels, lubricants, waxes and bitumens. Apparatus for determination of sulfur by EN ISO 20884, EN 15485, flash point, distillation, oxidation stability, vapor pressure and spectral analysis by mid FTIR of fuels and used oils, automatic equipment for viscosity measurements. Unique equipment for distallation and separation. Particle size analyser for different application like water treatment, industrial fluids and pharmaceutical industry, particle sizers for nano range and zeta potential. Portable Raman spectrometers with single or double laser sourse (1064nm!!) dedicated for indentification of drugs and spices, check raw materials in pharma industry and other application in chemical industry. Portable analyser of chemical composition for alloys by LIBS (Laser Inducted Breakdown Spectrometry), ideal tool for quick identification of composition for ferrous and nonferrous alloys. Instruments to measure oil index without dangerous solvents.

VACUUBRAND GMBH + CO KG Nr stoiska / Stand No.: A1

Alfred-Zippe-Str. 4, 97877 Wertheim, Germany www.vacuubrand.com Przedstawiciel w Polsce – stoisko A1: DANLAB: ul. Handlowa 6a, 15-399 Białystok T.: +48 85 661 28 66 F.: +48 85 661 28 66 biuro@danlab.pl www.danlab.pl Firma Vacuubrand jest wiodącym na rynku światowym producentem wysokiej klasy pomp oraz systemów próżniowych wykorzystywanych w branży laboratoryjnej oraz przemyśle. Vacuubrand oferuje najbardziej kompleksowy asortyment pomp, manometrów oraz kontrolerów próżniowych pozwalających uzyskać precyzyjną regulację oraz wysoką stabilność próżni. Gama produktów obejmuje pompy łopatkowe, pompy membranowe bezolejowe, kompletne systemy próżniowe i rozwiązania dla sieci lokalnych w laboratoriach. Priorytetem producenta jest oferowanie użytkownikom urządzeń, które spełniają najwyższe standardy jakości, ułatwiając tym pracę w laboratorium oraz dając możliwość koncentracji na właściwej pracy. VACUUBRAND offers vacuum pumps, local area vacuum

144

networks (VACUU·LAN®) and state-of-the-art vacuum gauges and controllers for use in laboratory and industry. Vacuubrand offers the most comprehensive range of vacuum pumps, vacuum gauges and vacuum controllers for rough and fine vacuum for laboratory use. The product range comprises rotary vane pumps, oil-free diaphragm pumps, complete vacuum pumping units, flexible vacuum systems and solutions for local area networks in laboratories (VACUU·LAN®). Our vacuum controllers provide precise vacuum regulation, ideally by speed control of the VARIO-diaphragm pumps. Almost all of our diaphragm pumps are available as variable speed VARIO systems. We also offer calibration of vacuum gauges in our own calibration laboratory (with DAkkS accreditation).


VW

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

VS DATA Nr stoiska / Stand No.: C22

ul. Świętojańska 55/16, 81-391 Gdynia T.: +48 58 661 45 28 T.: +48 503 360 360 biuro@vsdata.pl www.vsdata.pl VS DATA z Gdyni od 13 lat zajmuje się odzyskiwaniem danych ze wszystkich cyfrowych nośników informacji bez względu na rodzaj uszkodzenia. Dysponuje własnym, specjalistycznym laboratorium, wyposażonym w narzędzia umożliwiające diagnozę oraz późniejsze bezpieczne odz yskanie danych. Zajmuje się także informatyką śledczą, czyli pozyskiwaniem dowodów przestępstw z elektronicznych nośników informacji na potrzeby organów ścigania i sektora prywatnego. Ekspertyzy kończą się opinią

wydaną przez biegłych sądowych przedstawianą następnie przed Sądem. VS DATA działa w oparciu o procedury ISO 9001 oraz ISO 27001. Jako jedyna w Polsce posiada ISO 27037:2012 w zakresie ochrony dowodów cyfrowych. Dodatkowo posiada poświadczenie bezpieczeństwa ABW II stopnia. Stworzyła także dwa innowacyjne i jedyne w Polsce kierunki studiów podyplomowych z zakresu informatyki śledczej oraz cyberbezpieczeństwa.

WATERS Nr stoiska / Stand No.: A3

ul. Powązkowska 44c 01-797 Warszawa T.: +48 22 101 59 00 F.: +48 22 1015 9 09 www.waters.com Wa te r s Co r p. ( U S A , w w w. w a te r s. c o m ) , l i d e r w dziedzinie chromatografii cieczowej, spektrometrii mas i oprogramowania laboratoryjnego. Waters oferuje najwyższej jakości pompy, detektory, akcesoria (kolumny, SPE), a zwłaszcza nowoczesne systemy chromatograficzne Acquity UPLC i UPC2 oraz systemy LC/MS, które pomagają rozwiązywać najtrudniejsze zadania analityczne.

Waters Corp. (USA, www.waters.com), world’s leader in liquid chromatography, mass spectrometry and laboratory software branch. Waters offers highest quality pumps, detectors, accessories (columns, SPE), especially innovative chromatography systems - Acquity UPLC and UPC2, LC/MS systems which support resolving even hardest analytical problems.

145


W

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

WATREX PRAHA, S.R.O. Nr stoiska / Stand No.: E11

Carolina Centrum Drnovská 1112/60, 161 00 Praga 6, Czechy T.: +420 226 203 500 do 510 watrex@watrex.com www.watrex.cz WATREX jest dynamicznie rozwijającą się firmą działającą w dziedzinie aparatury HPLC, kolumn chromatograficznych, przygotowania próbek, materiałów laboratoryjnych i sprzętu. Firma założona w 1990 roku przez Dr Milana Minarika podjęła współpracę z renomowanymi firmami takimi jak między innymi: Waters Corporation, Agilent Technologies i Thermo Separation Products (teraz Thermo Fisher Scientific). Obecnie kontynuujemy współpracę, jako wyłączny lub preferowany dystrybutor, ze światowymi, wiodącymi producentami takimi jak: GL Sciences, SYKAM, Spark Holland, IDEX Health & Science, Akzo Nobel, Brookhaven Instruments, VICI Valco i Tosoh Bioscience.

WATREX is dynamically growing company active in the field of HPLC instrumentation, chromatography columns, sample preparation and laboratory consumables and equipment. Founded originally in 1990 by Dr. M ilan M inar ik , WATREX has developed business partnerships with renowned companies such as Waters Corporation, Agilent Technologies and Thermo Separation Products (now Thermo Fisher Scientific), among others. Currently we continue working with industry leading manufacturers, many on a territory exclusive or preferred supplier basis, including GL Sciences, SYKAM, Spark Holland, IDEX Health & Science, Akzo Nobel, Brookhaven Instruments, VICI Valco and Tosoh Bioscience.

Od wielu lat firma WATREX produkuje szereg własnych produktów, zdobywając wiele nagród w zak resie innowacji. Głównie koncentruje się na instrumentach HPLC (pod nazwą DeltaChrom ™) i kolumn HPLC, głównie z wypełnieniem polimerem IEX, które są szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym, ochronie środowiska, medycynie sądowej, naukach biologicznych, żywności, biotechnologii i rynkach akademickich.

In addition, throughout years, WATREX has been manufacturing a range of own products earning a number of innovation awards. The mainly focus is on HPLC instruments (DeltaChrom™ label) and HPLC columns, mainly packed by polymer IEX packing material that are used extensively in pharmaceutical, environmental, forensic, life sciences, food, biotechnology and academic markets.

N a s ze c h ro m a to gr a f i c z n e l a b o r a to r i u m o fe r u j e demonstrację urządzeń, opracowanie metod chromatograficznych oraz różne, komercyjne usługi analit yczne. Nasi w yszk oleni ser wisanci oferują profesjonalny serwis, między innymi umowy konserwacyjne oraz testy IQ/OQ.

Our application HPLC laboratory is offering instrument demonstrations, custom LC method development as well as other range of commercial analytical services. Our inhouse and field services offer professional service including maintenance contracts and IQ/OQ tests for customer convenience.

Oprócz głównej siedziby w Pradze, posiadamy lokalne przedstawicielstwa na Słowacji, w Polsce i USA wraz z siecią międzynarodowych partnerów i dystrybutorów.

Aside from main headquarters in Prague, we have established local representation offices in Slovakia, Poland and USA along with a network of international partners and distributors.

146


W

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

WITKO SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B17

al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź, POLSKA T.: +48 42 676 34 35 F.: +48 42 676 34 43 info@witko.com.pl www.witko.com.pl

Naszą misją jest przyczynienie się do rozwoju polskich placówek badawczych oraz pomoc w dostosowaniu ich do międzynarodowych norm. WITKO to polska, rodzinna firma założona w 1989 roku. Od 2004 roku jest jedynym polskim udziałowcem Grupy LLG (Lab Logistics Group). W tym samym roku wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9001. W szerokiej ofercie WITKO odnaleźć można ponad 100 000 produktów od 700 producentów. Oferta obejmuje: • odczynniki chemiczne, • aparaturę naukową, • sprzęt laboratoryjny, • akcesoria i materiały eksploatacyjne, • doradztwo w zakresie doboru sprzętu i odczynników, • autoryzowany serwis, kwalifikacje IQ/OQ/PQ, kalibracje i wzorcowanie urządzeń, • projektowanie laboratoriów. WITKO współpracuje ze światowymi liderami, m.in.: • Avantor Performance Materials (J.T.Baker) – lider jakości

odczynników chemicznych, • S.WITKO – wysokiej jakości odczynniki marki chemsolve®, • Heidolph (premium dystrybutor) – wiodący producent najwyższej jakości sprzętu laboratoryjnego, • R a d l e y s ( w y ł ą c z n y d y s t r y b u t o r ) – p r o d u c e n t innowacyjnych rozwiązań dla syntezy chemicznej, • WALDNER (wyłączny dystrybutor) – systemy mebli i dygestoriów laboratoryjnych, • KNF – innowacyjna światowa technologia: pompy i sprężarki, • Vötsch/Weiss (wyłączny dystr ybutor) – wiodący producent komór i pokoi klimatycznych dla przemysłu farmaceutycznego, • MILabs, MRSolutions, Spectral Imaging, Yokogawa, iTheraMedical, Har vard Biosciences, Innovive – badania przyżyciowe, obrazowanie PET/SPECT/µCT/ MRI/luminescencja/fluorescencja/ optoakustyczne, obrazowanie konfokalne, badania behawioralne, regały i klatki jednorazowe IVC i wiele więcej.

147


W

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

WLD-TEC GMBH Nr stoiska / Stand No.: A1

Halle-Kasseler-Str. 49 D - 37318 Arenshausen, Germany www.wld-tec.com Przedstawiciel w Polsce – stoisko A1: DANLAB: ul. Handlowa 6a, 15-399 Białystok T.: +48 85 661 28 66 F.: +48 85 661 28 66 biuro@danlab.pl www.danlab.pl Firma WLD-TEC GmbH jest producentem bezpiecznych palników gazowych i urządzeń do ster ylizacji w podczer wieni. D wadzieścia lat doświadczenia międz ynarodowego sprawiło, że są znanym na całym świecie dostawcą systemów grzewcz ych mających zastosowanie w laboratoriach i przemyśle, w szczególności na rynku mikrobiologicznym i bioinżynierii. Oferuje palniki gazowe stacjonarne i przenośne dla różnego rodzaju zastosowania. Urządzenia są bardzo wytrzymałe i trwałe w każdych warunkach, zaprojektowane w obudowach ze stali nierdzewnej z maksimum funkcji bezpieczeństwa i bogatą gamą wyposażenia dodatkowego. Dzięki innowacyjnemu Gasprofi-, Flame 100- i serii Fuego WLD-TEC GmbH stworzył jeden z najbardziej udanych serii palników laboratoryjnych na świecie. System zarządzania jakością WLD-TEC GmbH gwarantuje, że jest to wiarygodny partner na każdym etapie procesu, począwszy od fazy rozwoju, aż do dystrybucji.

148

WLD-TEC GmbH is the globally known expert company for safety laboratory gas burners and electrical annealing systems. Twenty years of international experience made us a globally recognized provider of spot heating systems for laboratory and industry use, particularly in the microbiological, gene and bioengineering market. We are offering optimum stationary and mobile gas burners for any standard and specific application, since few years also electrical annealing systems working without open flame. Products are ver y robust and long lasting in any laboratory or industry environment, designed in stainless steel housings with a maximum of safety features and comprehensive optional accessories. With its innovative Gasprofi-, Flame 100- and Fuego series WLD-TEC GmbH has created one of the most successful laboratory burner series in the world. The system of quality management guarantees that WLDTEC GmbH’s customers can be assured that they are dealing with a reliable partner at every stage of the process, from the development phase right through to distribution.


W

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

WYDAWNICTWO MALAMUT Nr stoiska / Stand No.: D10

ul. St. Kostki Potockiego 2 lok 78 02-958 Warszawa, POLSKA T.: +48 22 842 65 72, +48 606 330 955 malamut@malamut.pl www.malamut.pl, www.arMalamut.pl Wydawnictwo MALAMUT specjalizuje się w publikacjach związanych z analityką chemiczną. Wydaje kwartalnik „Analityka” poświęcony ludziom i problemom w pracy laboratoryjnej. Pismo przeznaczone jest zarówno dla chemików analityków, kadry kierowniczej laboratoriów, jak i dla pracowników technicznych. W czasopiśmie poruszane są najważniejsze i aktualne problemy, występujące w pracy laboratoryjnej. W sferze nasz ych zainteresowań są laboratoria analityczne różnego typu, znajdujące się w placówkach badawczych, zakładach przemysłowych oraz sieci laboratoriów w instytucjach państwowych, takich jak WIOŚ, SANEPID itp. Wydawnictwo wydaje również pozycje książkowe. Od 2007 roku ukazały się: • Selen - pierwiastek ważny dla zdrowia, fascynujący dla badacza • Spektrometria atomowa - możliwości analityczne • Metrologia chemiczna - sztuka prowadzenia pomiarów, wyd. I i II • Chemometria praktyczna - interpretuj wyniki swoich pomiarów, wyd. I i II • Specjacja chemiczna – problemy i możliwości • Metody analitycznej spektrometrii atomowej – teoria i praktyka • Techniki elektromigracyjne – teoria i praktyka • Platynowce – zastosowanie i metody oznaczania • Analiza śladowa – zastosowania • Magnez – pierwiastek życia Ponadto Wydawnictwo prowadzi branżowy serwis internetowy dostępny na stronie www. malamut.pl, gdzie znajdą Państwo przydatne informacje. Agencja Rek lamowa w Wydawnictwie MALAMUT zajmuje się obsługą firm w zakresie tworzenia wizerunku, marketingu oraz wszelkich materiałów reklamowych. Na zlecenie Klienta tworzymy projekty od podstaw (opracowanie tekstów, korekta, fotografie, skład, przygotowanie do druku oraz druk). Organizujemy również sympozja i konferencje, biorąc na siebie cały ciężar organizacyjny lub wykonując prace związane z drukiem materiałów konferencyjnych, komunikatów, banerów itp. Gwarantujemy realizację zleceń na najwyższym poziomie.

Współpraca z najlepszymi operatorami dtp oraz grafikami daje gwarancje, że każdy projekt będzie perfekcyjnie wykonany oraz dostosowany do Państwa oczekiwań. Publisher MALAMUTt for 17 years is specialized in publications referring to analytical chemistry. It publishes a quarterly „Analityka” dedicated to people and problems in laboratory work. The publication is directed to chemists analysts, executives laboratories, as well as for technical workers. The publication describes the most important and current problems that occur in laboratory work. In our field of interests are all sorts of types of analytical laboratories which are located in research centers, industrial plants, environmental protection, and main laboratories. Publisher MALAMUT also publishes books. Since 2007 it has been revealed: • Selen - element essential for health, fascinating for researchers • Spektrometria atomowa – analytical abilities • Metrologia chemiczna - measurements • Chemometria praktyczna - interpret the results of your measurements • Specjacja chemiczna – problems and possibilities • Metody analitycznej spektrometrii atomowej - theory and practice • Platynowce - application and methods of denotation • Techniki elektromigracyjne - theory and practice • Analiza śladowa – application • Magnez – element of life Publisher MALAMUT also deals with service companies in the field of image creation, marketing and materials advertising. At the request of the customer we create designs from the basics (text preparation, proofreading, photography, composition, prepress and printing). We organise also symposiums and conferences by taking on the entire effort in organising or by performing work related to the printing of conference materials, messages, banners, etc. We guarantee realization of orders at the highest level. Cooperation with the best operators DTP and graphic gives guarantees that each project will be made and adapted to your expectations.

149


Z

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

ZAKŁAD BADAWCZY PRZEMYSŁU PIEKARSKIEGO SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D24

ul. Startowa 2, 85-744 BYDGOSZCZ T.: +48 605 651 911, +48 601 674 767 T.: +48 52 365 05 17 T./F.: +48 52 365 05 10 - 25 marketing@zbpp.com.pl www.sadkiewicz.pl Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego jest polską firmą z tradycjami, której początki sięgają 1969 roku. Od lat specjalizuje się w opracowywaniu i produkowaniu szerokiego asortymentu specjalistycznych urządzeń pomiarowo-kontrolnych przeznaczonych dla laboratoriów zbożowo-mącznych, piekarskich oraz placówek naukowo - badawczych. Produkowana aparatura Sadkiewicz – instruments umożliwia przeprowadzenie kompleksowej analizy właściwości technologicznych ziaren, mąki i pieczywa. Firma działa na rynku polskim, rynkach Unii Europejskiej, a także poza jej granicami. Urządzenia zostały wdrożone w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy w wielu laboratoriach w kraju i zagranicą. Opracowane przez ZBPP rozwiązania chronione są wieloma patentami i wzorami użytkowymi. O poz ycji firmy na r ynku zbożowym i piek arsk im świadczy również działalność naukowa, w tym liczne publikacje, wystąpienia na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych, czego wyrazem są uzyskane wyróżnienia i medale w konkursach m.in. złoty i srebrny medal na Światowych Targach Wynalazków EUREKA 2005 i 2006 w Brukseli czy nagroda ministra Edukacji i Nauki za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze. Zakład posiada profesjonalne Laboratoria Kontroli Jakości, w których prowadzone są kompleksowe badania jakości surowców dla młynarstwa i piekarstwa oraz projekty badawczo - wdrożeniowe. Firma prowadzi również szkolenia i ekspertyzy dla branży zbożowej, młynarskiej, piekarskiej. Podczas szkoleń zapewniamy: • Trening praktyczny - łączymy naukę z praktyką • Współpracę z ekspertami z ogromnym doświadczeniem • Dostęp do postawy prawnej dot yczącej metod badawczych • Wysoki poziom merytoryczny zajęć • Małe grupy dla zapewnienia wysokiej jakości szkolenia • Klimatyzowaną salę konferencyjną dla komfortu szkolenia • Praktyczne zajęcia w Laboratoriach Kontroli Jakości: zbożowym, mącznym, piekarskim • Profesjonalne materiały szkoleniowe Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego jest polską firmą z tradycjami, której początki sięgają 1969 roku. Od

150

lat specjalizuje się w opracowywaniu i produkowaniu szerokiego asortymentu specjalistycznych urządzeń pomiarowo-kontrolnych przeznaczonych dla laboratoriów zbożowo-mącznych, piekarskich oraz placówek naukowo - badawczych. Produkowana aparatura Sadkiewicz – instruments umożliwia przeprowadzenie kompleksowej analizy właściwości technologicznych ziaren, mąki i pieczywa. Firma działa na rynku polskim, rynkach Unii Europejskiej, a także poza jej granicami. Urządzenia zostały wdrożone w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy w wielu laboratoriach w kraju i zagranicą. Opracowane przez ZBPP rozwiązania chronione są wieloma patentami i wzorami użytkowymi. O poz ycji firmy na r ynku zbożowym i piek arsk im świadczy również działalność naukowa, w tym liczne publikacje, wystąpienia na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych, czego wyrazem są uzyskane wyróżnienia i medale w konkursach m.in. złoty i srebrny medal na Światowych Targach Wynalazków EUREKA 2005 i 2006 w Brukseli czy nagroda ministra Edukacji i Nauki za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze. Zakład posiada profesjonalne Laboratoria Kontroli Jakości, w których prowadzone są kompleksowe badania jakości surowców dla młynarstwa i piekarstwa oraz projekty badawczo - wdrożeniowe. Firma prowadzi również szkolenia i ekspertyzy dla branży zbożowej, młynarskiej, piekarskiej. Podczas szkoleń zapewniamy: • Trening praktyczny - łączymy naukę z praktyką • Współpracę z ekspertami z ogromnym doświadczeniem • Dostęp do postawy prawnej dot yczącej metod badawczych • Wysoki poziom merytoryczny zajęć • Małe grupy dla zapewnienia wysokiej jakości szkolenia • Klimatyzowaną salę konferencyjną dla komfortu szkolenia • Praktyczne zajęcia w Laboratoriach Kontroli Jakości: zbożowym, mącznym, piekarskim • Profesjonalne materiały szkoleniowe For 48 years the Research Institute of the Bakery Industry LTD in Bydgoszcz has produced and improved devices for research and measurement for grain and flour laboratories, bakeries and research institutes. We are specialists in the


www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

quality control of grain, flour, and bakery goods. Our vision is to help customers improve their product quality by providing them with analytical methods that are affordable and easy to use and interpret. This is the cornerstone of our business. Our company is one of the few independent research institutes in Poland. There is a special department in our company which cooperates with many colleges and universities in Poland and abroad. Its purpose is to organize and participate in numerous exhibitions, congresses, and conferences. We are and have always been an active participant in the industry. We are active members in the International Association for Cereal, Science and Technology. We take care of our customerâ&#x20AC;&#x2122;s business. The driving force behind our product development is meeting the ever changing needs of our customers. Our sales and service people stand by our instruments and take a personal responsibility in keeping our customers satisfied. Supporting us are the many important people behind the scenes - a highly qualified staff with degrees in marketing,

Z

cereal chemistry, and engineering. They ensure the smooth running of every aspect of the company from delivering goods to developing new products. Over the last 48 years our hard work has borne fruit. We have initiated new practices in flour and grain laboratories, bakeries, and export agencies in our country and abroad. As you can see we are using cutting edge technology and have introduced many new products into the market at a high pace. We have invested a significant portion of our turnover into product development. We are present in 40 countries around the world. Where ever you are we are close to you. We have a highly qualified net of distributors - some who have worked with us for more than 20 years. They are as committed to helping our clients as we are and just as knowledgeable. This completes our set of specialists in quality control of grain, flour and bakery goods. We look forward to serving your needs in the future.

151


SUPLEMENT

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

MEGAN S.C. Nr stoiska / Stand No.: E15

ul. Jaskółcza 16, 44-100 Gliwice Biuro handlowe ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice T.: +48 32 230 57 12 /13, /14 F.: +48 32 230 57 15 labo24@labo24.pl www.labo24.pl Spółk a założona w 1999 roku. Od początku swej działalności firma specjalizuje się w handlu wyposażeniem laboratoryjnym, w ofercie znajdują się obecnie wyroby k ilkudziesięciu producentów zarówno k rajowych jak i europejskich. Główne kategorie produktów: • odczynniki chemiczne • meble laboratoryjne • filtracja • szkło laboratoryjne i kwarcowe • szklana aparatura procesowa • urządzenia laboratoryjne • termometry / areometry • porcelana i plastiki laboratoryjne, wyroby metalowe, gumowe i inne • rury, pręty, kapilary Simax Szczególny nacisk kładziemy w kierunku kompleksowej obsługi projektów z zakresu szklanej aparatury procesowej SIMAX i DIEHM. W 2012 r. spółka Megan uruchomiła produkcję wyrobów ze szkła borokrzemowego i kwarcowego. Asortyment wyrobów produkowanych ze szkła ciągle wzrasta, firma realizuje również zamówienia według indywidualnych

152

projektów i potrzeb klienta. The company was founded in 1999. From its beginning the company has been specializing in the sales of laboratory equipment, the sale offer includes now products of several dozen of domestic and European manufacturers. • • • • • • • • • •

Product categories: chemical reagents laboratory furniture filtration and separation technology laboratory glassware and quartz glass industrial glass apparatuses laboratory equipment thermometers laboratory porcelain, laboratory plastics tubing, capillary, rods by Simax

We put special emphasis on comprehensive project execution in the field of SIMAX and DIEHM industrial glass apparatuses. In 2012 Megan also launched the production of glassware, the company can offer a co-operation with individual projects of its customers.


SUPLEMENT

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

LABO24 Nr stoiska / Stand No.: E15

ul. Sowińskiego 5 44-100 Gliwice T.: +48 32 230 57 12 /13, /14) F.: +48 32 230 57 15 labo24@labo24.pl www.labo24.pl Wspólna oferta produkcyjna i handlowa firm: MEGAN Gliwice i Wytwórnia Przyrządów Laboratoryjnych (WPL Gliwice)

Joint manufacturing and commercial offer from: MEGAN and Manufacturer of Laboratory Instruments (WPL) companies.

MEGAN: Odczynniki chemiczne, meble laboratoryjne, filtracja, szkło laboratoryjne, szklana aparatura procesowa, szkło kwarcowe, urządzenia laboratoryjne, termometry / areometry, porcelana, plastiki laboratoryjne, wyroby metalowe, gumowe i inne, rury, pręty, kapilary Simax

MEGAN: Chemical reagents, laboratory furniture, filtration and separation technology, laboratory glassware, industrial glass apparatuses, quartz glass, laboratory equipment, thermometers, laboratory porcelain, laboratory plastics, tubing, capillary, rods

Wytwórnia Przyrządów Laboratoryjnych (WPL): Szklane aparaty, szkło miarowe, wyroby ze spiekiem, drobny sprzęt szklany.

WPL Glass apparatus, measuring glass, small laboratory equipment.

153


SUPLEMENT

www.targieurolab.pl | www.crimelab.com.pl

WYTWÓRNIA PRZYRZĄDÓW LABORATORYJNYCH S.C. Nr stoiska / Stand No.: E15

ul. Sowińskiego 5 44-100 Gliwice T.: +48 32 231 03 41 F.: +48 32 231 77 31 labo24@labo24.pl www.labo24.pl Początek działalności firmy z siedzibą w mieście Lwowie, sięga lat 30-tych ubiegłego wieku. Przez cały ten czas nieprzerwanie trwała produkcja, a mozolnie zdobywana wiedza praktyczna w dziedzinie obróbki szkła była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ten fakt pozwala nam dzisiaj szczycić się ponad 80-cio letnią tradycją w dziedzinie produkcji i konstruowania wyrobów szklanych stanowiących wyposażenie laboratoriów analitycznych. Główne kategorie produktów: • szklane aparaty • szkło miarowe • wyroby ze spiekiem • drobny sprzęt szklany Obok grupy wyrobów stanowiących klasykę w dziedzinie analiz chemicznych produkujemy również zestawy, aparaty oraz inne wyroby nieobjęte żadnym katalogiem a zalecane np. przez PN, ISO, DIN czy inne metodyki badawcze jak również wg wzorów lub rysunków dostarczonych przez klienta.

154

Manufacturer of Laboratory Instruments The company was established in L’viv in the 30th years of last century. The glass production has been going since that time and the knowledge of working people has been introduced to next generations. Now we can proudly announce that we have over 80 years of experience in glass manufacturing. Product categories: • glass apparatus • measuring glass • small laboratory equipment The glass apparatus and sets, as well as small laboratory equipment of high quality are necessary in every type of laboratory. Besides the classical instruments for chemical analysis, we also produce sets, apparatus and other goods not being found in any catalogue, but recommended by PN, ISO, DIN and others, as well as based on patterns or drawings handed in by the customer.


Kalendarium targów Trade Fair Calendar cały rok | whole year

2017 WIRTUALNE TARGI GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE Virtual Food Service and Hotel Equipment Trade Fair www.e-gastro.com

MIEJSCE TARGÓW FAIR VENUE Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska MT Polska Trade Fair and Congress Center ul. Marsa 56c, Warszawa | www.centrummtpolska.pl 29-31 marca | March 2017

19. MIĘDZYNARODOWE TARGI ANALITYKI I TECHNIK POMIAROWYCH EUROLAB 19. International Trade Fair of Analytical, Measurement and Control Technology EuroLab www.targieurolab.pl 6. TARGI TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ CRIMELAB 6. Forensic Technology Fair CrimeLab www.crimelab.pl

5-7 kwietnia | April 2017

21. MIĘDZYNARODOWE TARGI GASTRONOMICZNE EUROGASTRO 21. International Food Service Trade Fair EuroGastro www.eurogastro.com.pl 10. JUBILEUSZOWE MIĘDZYNARODOWE TARGI WYPOSAŻENIA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH WORLDHOTEL 10. Jubilee International Hotel Facilities Equipment Trade Fair WorldHotel www.worldhotel.pl

21-23 kwietnia | April 2017

22. TARGI TURYSTYKI I WYPOCZYNKU LATO 22. Fair of Tourism and Recreation Lato www.targilato.pl

7-9 listopada | November 2017

5. JUBILEUSZOWE TARGI KONSERWACJI I RESTAURACJI ZABYTKÓW ORAZ OCHRONY, WYPOSAŻENIA ARCHIWÓW, MUZEÓW I BIBLIOTEK DZIEDZICTWO 5. Jubilee Trade Fair for the Conservation and Restoration of Monuments and the Protection and Fit-out of Archives, Museums and Libraries Heritage Fair Dziedzictwo www.targidziedzictwo.pl

MIEJSCE TARGÓW FAIR VENUE Pałac Kultury i Nauki Palace of Culture and Science Pl. Defilad 1, Warszawa | www.pkin.pl 23-25 listopada | November 2017

ORGANIZATOR ORGANISER

25. JUBILEUSZOWE MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE TT WARSAW 25. Jubilee International Travel Show TT Warsaw www.ttwarsaw.pl

MT Targi Polska SA +48 22 529 39 00/50 www.mttargi.pl


WYDANO NA ZLECENIE ORGANIZATORA: MT Targi Polska SA Jordanowska 12, 04-204 Warszawa tel.: +48 22 529 39 00, 529 39 50 fax: +48 22 529 39 76 e-mail: info@mttargi.pl www.mttargi.pl Organizator nie odpowiada za treść oraz tłumaczenie wpisów i reklam.


Katalog EuroLab 2017  
Katalog EuroLab 2017  
Advertisement