Movexum magasinet 2018

Page 1

MAGASIN NUMMER 1 2018

Vi hjälper människor att skapa framgångsrika företag av sina idéer

VÄSSA DIN IDÉ!

Boost Chamber PROVA ROLLEN SOM ENTREPRENÖR I VÅRT POPULÄRA UTVECKLINGSPROGRAM

SÅ FUNGERAR INKUBATORN // ÖVA PÅ DIN PITCH // MISSLYCKADE INNOVATIONER // MOVEXUM FIRAR TIO ÅR // PARTNERS, BOLAG OCH FINANSIÄRER // + MYCKET MER


VÅRA ÄGARE OCH FINANSIÄRER

Movexum är ett aktiebolag helägt av Region Gävleborg. De finansierar vår verksamhet tillsammans med Gävle kommun, Sandvikens kommun, Hudiksvalls kommun och Högskolan i Gävle.

Region Gävleborg Region Gävleborg, tidigare Landstinget Gävleborg och formellt Gävleborgs läns landsting, är en svensk regionkommun som bildades den 1 januari 2015 genom en sammanslagning av landstinget och Regionförbundet i Gävleborgs län. Region Gävleborg är en politiskt styrd organisation. Bland ansvarsområdena finns folkhälsa och hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur.

Gävle kommun Gävle kommun är en politiskt styrd organisation vars högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Under fullmäktige består kommunen av sju förvaltningar med tillhörande nämnder, som alla har olika uppdrag. Kommunen äger även fyra helägda och två delägda bolag. Utöver bolagen finns fyra kommunalförbund. I kommunen bor 100 603 personer med en medelålder på 41.4 år. Befolkningstätheten är 62.3 invånare per kvadratkilometer.*

Sandvikens kommun Sandvikens kommun ligger i Gästrikland med närhet till alpin skidåkning, bad längs Storsjöns stränder och rekreationsområden i anrika bruksmijöer. Allt i en internationell atmosfär kring den högteknologiska verkstadskoncernen Sandvik AB. I kommunen bor 39 259 personer med en medelålder på 43.4 år. Befolkningstätheten är 33.7 invånare per kvadratkilometer.*

Hudiksvalls kommun Hudiksvalls kommun är en kommun i Gävleborgs län. Centralort är Hudiksvall. Kommunen är belägen i de nordöstra delarna av landskapet Hälsingland med Bottenhavet i öster. I söder gränsar kommunen till Söderhamns kommun, i sydväst till Bollnäs kommun, i väster till Ljusdals kommun och i norr till Nordanstigs kommun, samtliga i Gävleborgs län. I kommunen bor 37 401 personer med en medelålder på 44.3 år. Befolkningstätheten är 15 invånare per kvadratkilometer.*

Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle har cirka 17 000 studenter och erbjuder ett femtiotal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 400 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv är Högskolans övergripande forskningsprofiler.

* Uppgifter baserade på scb.se från 2017. 2


INNEHÅLL + VD HAR ORDET

Innehåll 4-5

Inkubatorn Så fungerar det.

6-10

Boost Chamber Allt om vårt utvecklingsprogram.

11

Styrelseordförande Håkan Kingstedt tackar för sig.

12-18

Jubileum 10 år med Movexum.

19

Pågående projekt The Yes Way vill öka andelen kvinnor som driver företag

20-21

Misslyckade innovationer Uppfinningar vi helst vill glömma.

22

Movexum i siffror Så mycket omsätter våra bolag.

23

Pitch Så gör du en bra pitch.

24

Våra bolag Startups inne i inkubatorn.

25

Teamet Vi som jobbar på Movexum.

26

Året som gått Det har hänt en del.

27

Våra partners En viktig del av vår verksamhet.

Movexum AB org. nr 5567650097 Vågskrivargatan 5, 803 20 Gävle movexum.se // info@movexum.se Fakta Movexum magasin #1 2018 Grafisk form och produktion: Movexum Tryck: Backman Info Foto: Albin Bogren, Movexum med flera Illustrationer: Freepik, flaticon.com Eftertryck är förbjudet utan tillstånd.

Passioner, drömmar och drivkraft ALLA SOM NÅGON gång gått med en pirrande känsla i magen – en idé som finns därinne som ett litet groende frö – vet att känslan av att ha möjlighet att förverkliga den idén är häftig. Lika härligt som lyckorus

Att få dela sin dröm och passion med fler personer gör ofta att resan i vissa fall blir lättare. av bra respons och framsteg är, lika utmanande kan olika hinder i ens väg snabbt försätta en till djup frustration. Att få dela sin dröm och passion med fler personer gör ofta att resan i vissa fall blir lättare. Då går det att dela bördan av utmaningarna som dyker upp och glädjen i att dela framgång. Samtidigt krävs ett samarbete och samsyn som alltid kräver tid, men som en god grund förhoppningsvis gör att fler perspektiv och kunskaper vävs in och stärker en idé eller verksamhet under utveckling. DET ÄR EN BESKRIVNING av hur vi har det på Movexum och vad vi jobbar med. Utifrån min roll som VD i Movexum AB har jag fått ett fantastiskt uppdrag att tillsammans med ett gäng härligt kompetenta och engagerade personer bygga vårt team och verkställa vårt uppdrag från vår ägare, Region Gävleborg. Verksamheten har funnits i tio år, men under 2016 togs beslut att organisera om och se över ägardirektiv, så nu finns ett uppdaterat Movexum i Gävleborg. Därmed är teamet nytt, våra arbetssätt och även våra erbjudanden nya. Vi har byggt från feedback vi fått från kunder och samarbetspartners. Så nu är Movexum på banan och skalar upp. Vi är mycket glada över vårens utvecklingsprogram, Boost Chamber, där vi har rekord i antal deltagande idéer/team, men också i termer av höjden på de idéer och personer som finns med – inom vitt

skilda områden. Läs mer om det i magasinet! MOVEXUM SOM ÄR Gävleborgs regionala inkubator har till uppgift att stötta unika idéer (som ibland uttrycks ”innovationshöjd”) så att de kan utvecklas till lönsamma tillväxtföretag med fortsatt bas i Gävleborg. Vårt arbete handlar därför om att söka upp och möta så många individer/företag som möjligt som har unika idéer. Vi har resurser, kunskap och rutiner för att jobba med dem som har god potential att lyckas på en nationell/internationell marknad. Då är inte bara idén avgörande utan även drivkraften hos personen och teamet bakom idén. SAMARBETET MED VÅRA olika partners (offentliga och privata, lokala, regionala och nationella) och finansiärer är helt avgörande för oss. Tack alla ni för att ni finns och bidrar i både smått och stort! I DET HÄR MAGASINET kan du läsa lite mer om vilka vi är, hur vi arbetar, vilka företag/människor vi arbetar med och vilka som stödjer oss i vårt arbete. Jag hoppas att du uppskattar läsningen och glöm inte att höra av dig – om du eller din vän har en idé som är för bra för byrålådan. VÄLKOMMEN TILL MOVEXUM!

Ulrika Malmqvist, VD 3


INKUBATORN - SÅ FUNGERAR DET

Inkubatorn

Så hjälper vi entreprenörer, startups och innovatörer Movexums uppdrag är skapa tillväxt i Gävleborg genom att förädla innovationer från idéer till kommersiellt framgångsrika produkter eller tjänster. Tillsammans med bolagen i vår inkubator jobbar vi jämställt, långsiktigt, internationellt och hållbart. illustrationer: Freepik, flaticon.com

P

Å MOVEXUM jobbar vi med att affärsutveckla och kommersialisera innovativa idéer. Det innebär att vi hjälper människor som har nya produkter eller tjänster, alternativt väsentligt förbättrade lösningar på något som redan existerar. Vi har under våra tio år haft allt från stålbåtar, byggnadsmaterial, bredbandslösningar och hästtransportmattor i vår portfolio av bolag vi arbetat med. Vårt uppdrag är att hjälpa entreprenörer, startups och innovatörer i Gävleborgs län och vi gör det genom affärscoaching, rådgivning och arbete med beprövade startup-metoder. ETT FÖRSTA STEG till ett samarbete är genom en intresseanmälan. Finns ett gemensamt intresse tas ett första möte på Movexum där vi lyssnar in vad personen som kontaktat oss vill med sin idé och vi presenterar hur Movexum kan stödja detta. Därefter tar 4

Ansöker man till vår inkubator bedömer vi följande: - Innovationshöjd ​- Skalbarhet ​- Driven entreprenör - Hållbarhet ​- Tillväxtpotential Bolag antagna till inkubatorn betalar en avgift på 1000:per månad. Nyfiken på vad bolagen vi jobbat med tycker om samarbetet med Movexum? Du hittar några utsagor lite längre bak i det här magasinet men också på vår webb, movexum.se.

hela teamet ett beslut om huruvida idébäraren/ startupen kan antas till vår inkubator. Vissa som söker till vår inkubator har kommit så långt i utvecklingen av sin produkt eller tjänst att de omgående kan tas in i vår inkubator medan andra behöver jobba mer med sin idé - antingen med stöd från några av våra partners eller genom att delta i vår förinkubator Boost Chamber. Intagen till vår inkubator görs löpande under hela året. VÅRT INKUBATORPROGRAM sträcker sig över 18 månader under vilka startupsen blir kontinuerligt coachade, träffar andra Movexumbolag, får tillgång till vårt breda nätverk, blir inbjuden till seminarier, föreläsningar samt erbjuds möjligheten att arbeta från våra lokaler i centrala Gävle eller från våra noder i Hudiksvall och Sandviken. De erbjuds också viss ekonomisk finansiering. Allt arbete sker enligt den plan som idébäraren satt upp. Vi följer kontinuerligt varje startups process och tar var tredje månad beslut om huruvida de vill och är aktuella att fortsätta sin resa med oss. Efter de 18 månaderna i inkubatorn är målsättningen att bolagen ska ha genomfört varje trappsteg i vår mognadsmatris och vara rustade att fortsätta sin resa på egen hand.


INKUBATORN - SÅ FUNGERAR DET

Vårt erbjudande i inkubatorn:

Vår process

AFFÄRSCOACHING Våra coacher arbetar med dig individuellt. Vi arbetar målinriktat med dig och ditt bolags mognad för att skapa hållbar tillväxt på en internationell marknad. Affärscoachingen är anpassad efter dina förmågor och förutsättningar, men kräver alltid ditt aktiva arbete och beslutsfattande att driva din affär framåt.

I sista delen av inkubationen är försäljningen igång men inte helt enligt affärsmodellen. Det kan vara enstaka affärer. Utprövning av affärsmodellen i pilotskala.

KUNDNÄTVERK Du och ditt företag blir matchade med de upparbetade nätverk av kunder vi har inom en rad sektorer. Du kommer tidigt att använda potentiella kunder för att utveckla din idé och ditt erbjudande för att hitta det bästa sättet att tillgodose deras behov och skapa värde.

Vi jobbar fram en mer mogen affärsmodell och Proof of Concept samt inleder pilotförsäljning.

Arbetet fortsätter med att bygga en första version av en affärsmodell och då använder vi Business Model Canvas och att ta fram en mer mogen MVP eller prototyp. Antagen till inkubatorn. Under den första delen av inkubationen fortsätter arbetet med att verifiera kund och behov, vilket problem produkten eller tjänsten löser samt att utveckla sin första MVP eller prototyp.

Boost Chamber. Idébäraren arbetar med att få bekräftelse på kund och behov och att problemet är topp tre. För att nå detta arbetar vi med Value Proposition Canvas.

Ingång Boost Chamber. Bolaget har en hypotes om vem kunden är och hur behovet ser ut.

FINANSIERING Samarbetet med Movexum ger dig tillgång till en olika vägar att finansiera utveckling, test och affärsutveckling mot en lönsam verksamhet med betalande kunder. Du ges möjlighet och stöd att attrahera såväl såddkapital, bidrag, lån och ägarkapital. Men framförallt att tidigt komma i kontakt med de som gör din affär hållbar – kunderna. INFRASTRUKTUR FÖR ETT HÅLLBART FÖRETAG Vi har tillgång till stöd och resurser som tycker det är roligt och är proffs på att göra det som kan upplevas som tråkigt men som är oerhört viktigt: att principer för ägande, avtal, ekonomisk redovisning och styrning är effektiva och följer den lagstiftning som finns. Men också att du som entreprenör har ett skydd för dig och din idé som skapar trygghet och marknadsförsprång. MARKNADSFÖRING & KOMMUNIKATION I samarbete med Movexum och våra expertpartners får du möjlighet att utveckla ett unikt varumärke samt att skapa identifikation och kännedom på dina valda marknader. COMMUNITY Movexum är vägen in i Gävleborgs startup-community som ger dig ett nätverk av nya och erfarna entreprenörer, innovationsstödsaktörer, investerare - alla med ett intresse av startups. Du får går genom oss också tillgång till ett nationellt och internationellt nätverk med ett 80-tal inkubatorer och science park via vår branschorganisation SISP.

5


Deltagarna JUBILEUM i årets första upplaga av Boost Chamber fotograferade på Engeltofta där tvådagars-internatet hölls. Bakre raden från vänster: Åke Wallbäcks, Richard Hainsworth (coach Movexum), Per Linde, Stefan Ekström, Roland Lundqvist, Anders Backman, Stefan Eriksson, Márvin Sanchez, Fredrik Larsson, Martin Askne (coach Propell Innovation), Berndt Magnusson, Ivar Renngård (coach Movexum). Främre raden från vänster: Hans Lundberg, Lisa Teodorsson, Isak Modd, Hampus Granström, Tobias Wikberg, Håkan von Matérn, Johan Wickenberg (coach Movexum), Lovisa Pettersson, Kim Berge, Frida Pettersson och Rasmus Forsell.

6


BOOST CHAMBER

Vässa din idé i vår förinkubator Movexums Boost Chamber är ett utvecklingsprogram som fungerar som ett förintag till vår inkubator. Den är ett första kliv in i Gävleborgs startup-community där idébärare får chans att tillsammans med andra innovatörer prova sina idéer och testa samarbetet med Movexum. foto: Albin Bogren

T

VÅ GÅNGER per år arrangerar Movexum, i samarbete med Propell Innovation och Sandbacka Park, utvecklingsprogrammet Boost Chamber. Till Boost Chambern söker människor med idéer boende i Gävleborgs län. De har ännu inte kommit så långt i arbetet med sina idéer att de är redo att ta klivet in i vår inkubator. I Boost Chambern får de möjlighet att vässa sina idéer, testa dem mot potentiella kunder och ta det första steget till att kommersialisera dem. För att få vara med i vår Boost Chamber krävs inga förkunskaper av deltagarna men precis som med intaget i vår inkubator bedömer vi huruvida idéerna är skalbara, har en potentiell internationell marknad och bärs upp av drivna personer som är villiga att avsätta den tid som programmet kräver. Idéerna behöver också ha en viss innovationshöjd. Med innovationshöjd menas att de till exempel är nya, har någon unik del eller är väsentliga förbättringar av en redan existerande produkt eller tjänst. Till årets första upplaga av Movexums Boost Chamber antogs 12 idéer som drivs av med 19 individer med vitt skilda bakgrunder som under programmets gång bland annat jobbar med följande: BYGGA GRUND Genom kända startup-metoder utforskar vi deltagarnas idéer. De får professionell feedback och individuell affärscoaching. IFRÅGASÄTTA Vi jobbar med frågor som till exempel vem är kunden? Vilket är erbjudandet och hur ska det paketeras? Hur når man kunder? Vilka resurser och kompetenser behövs?

VIDAREUTVECKLA Vad blir nästa steg? Kan idén lösa fler problem? BESLUTA Finns det en grund för att genomföra idén? Vad krävs? Är deltagarna redo att göra det? INSPIRERA Tillsammans med gruppen kommer deltagarna att lära sig massor och ha roligt på vägen!

UPPLÄGG BOOST CHAMBER För varje omgång välkomnar vi 10-15 idébärare/team och startups att delta. Programmet pågår under cirka tre månader och innehåller såväl hel- som halvdagsaktiviteter. Deltagarna skriver på sekretessavtal så att alla kan vara öppna med sina idéer. Programmet innehåller teoridagar i Gävle, Sandviken och Hudiksvall, ett två dagar långt internat, Business Reviews och pitchträningar. Boost Chambern avslutas med en slutpitch inför vår kunniga investerarpanel. När samtliga deltagare i Boost Chambern levererat sina pitchar skriver vår investerarpanel individuell återkoppling till deltagarna och ett utlåtande till Movexum om rekommenderat intag i inkubatorn eller ej. Deltagaravgiften är 2 000:- per person. PÅ NÄSTA UPPSLAG: Några av årets deltagare delar med sig av sina åsikter om vår Boost Chamber.

På sidan 11 hittar du en ordlista där vi lite mer detaljerat beskriver de ord som ofta används inom det innovationsstödjande systemet och som inte alltid är så enkla att förstå. 7


BOOST CHAMBER - DELTAGARE BERÄTTAR

”Högt i tak, duktiga och engagerade coacher!” SYSTRARNA FRIDA & LOVISA Pettersson har skapat en utomhusmöbel som är anpassad för att utföra kontorsarbete, främst datorarbete utomhus. Genom tips från Lars Löfqvist, lärare på Högskolan i Gävle, sökte de in till årets första Boost Chamber och blev antagna. Vad skulle ni säga varit er största aha-upplevelse hittills i Boost Chambern? – Vår största aha-upplevelse som vi hittills upptäckt är att det är svårt att applicera metoder och presentera sin idé för en kund utan att först ha en prototyp. Det kan bero på att vi jobbar med en innovativ produkt, där det är svårt att beskriva något som inte finns. Därför lägger vi stort fokus på att få prototypen klar i ett så tidigt skede som möjligt. Hur skulle ni beskriva att Boost Chambern påverkat den idé ni blev antagna med? – Vi är fortfarande inne på samma spår som när vi började, dä8

remot har vi fått mycket input och bra uppslag på hur vi kan driva det som affärsidé på ett sätt som vi förmodligen inte hade kommit fram till själva. Vi har även fått ett starkare förhållningssätt till vår skissprocess och framtagning av produkt, med tanke på produktion och kund. För att vår möbel ska kunna existera måste vi se till att kund och produktion stämmer överens med den användarfokuserade skissprocess som vi hittills drivit. Vad har varit bäst hittills och vad behöver vi på Movexum utveckla till nästa gång? – På Movexums Boost Chamber får man inte bara träffa duktiga och engagerade coacher och föreläsare. Här arbetar man dynamiskt, nästan som ett team, tillsammans med de andra deltagarna. Här både ger man och får input, idéer och styrka. Man känner sig sedd, det är högt i tak och alla är väldigt tillmötesgående och respekterar varandra. Det ger en trygghet som i sin tur

ger lust till att fortsätta arbeta. Det fina med Movexum är att man alltid är välkommen och blir bemött med intresse, värme och engagemang. Något som vi tror att alla eftersöker är den enskilda affärscoachingen. Det tillsammans med att man får ett eget första möte med sin coach innan man kommer igång i Boost Chamber tror vi är viktigt för Movexum att applicera i programmet. Vad har ni för tips till någon som varit i er situation men som tvekar lite att delta Boost Chamber? – Som nämnt ovan är Movexum en fin plats att befinna sig på i uppstarten av en affärsidé. Du behöver inte ha ett färdigt koncept, här arbetar du med din idé med bra designmetodik och blir uppmuntrad till att ta kontakt med kund i ett tidigt skede. Du får stöd och idéer om samarbeten och tack vare att alla deltagare och coacher har olika bakgrund skapas ett bra kontaktnät som man delar mellan varandra.


BOOST CHAMBER - DELTAGARE BERÄTTAR

RASMUS FORSELL och Kim Berge är båda ingenjörsstudenter på Högskolan i Gävle och vet av hur det är ett leva på en liten budget. Deras idé om en digital bemanningslösning där fasta kostnader minimeras föddes 2017. Halvvägs in i årets första Boost Chamber har de en bra känsla. – Det är härlig stämning i gruppen, vi ser fram emot varje möte och vi känner att vi tar små men viktiga steg framåt. De lärdomar som ni förhoppningsvis fått genom Boost Chamber, hur viktiga skulle ni säga att de varit i arbetet med er idé, och förståelsen för vad som krävs för att lyckas? – Grundidén är fortfarande densamma, men vi har såklart fått väldigt mycket viktiga inputs som påverkar. Jag tycker vi har fått väldigt mycket bättre förståelse för vad som krävs för att lyckas. Att det ligger mycket jobb framför oss men framförallt att det är möjligt och att det finns mycket hjälp att hämta från våra coacher. Hur har det varit att jobba tillsammans med människor ni aldrig tidigare träffat? – Vi har en jättefin grupp, och alla kommer bra överens. Jag tycker det har varit bra stämning redan från start, sen känns det som att alla kom varandra lite närmare efter internatet. Vad tycker ni Movexum borde lägga extra vikt vid nästa Boost Chamber, och vad ska vi ägna mindre tid åt? – Jag tycker upplägget har varit bra. Möjligtvis fler moment där vi delas in i mindre grupper, jag tycker vi fick igång bra diskussioner då. Kommer ni söka in till vår inkubator efter det här? – Ja, självklart!

”Viktiga inputs, härlig stämning och bra upplägg.” Det här får deltagarna i vår Boost Chamber: - Affärscoaching och feedback på sina idéer - Nätverksbyggande med viktiga aktörer - Fri tillgång till innovationsmiljöerna Propell Innovation, Movexum och Sandbacka Park - Tillgång till innovationscoacher och expertis inom olika områden - Pitchtillfällen en gång i månaden inklusive feedback - Inbjudningar till spännande seminarium, föreläsningar och tävlingar 9


BOOST CHAMBER - DELTAGARE BERÄTTAR

BERNDT MAGNUSSON och Roland Lundqvist har tagit fram en effektiv och miljövänlig lösning att bränna kalk på. Berätta lite om Elmesa, eller LimeArc m den numera kallas. – När man tillverkar pappersmassa behöver man använda bränd kalk för att kausticera kokluten. Den så kallade mesakalken, ”mesan”, återvinns genom ombränning i en mesaugn. För varje ton pappersmassa behöver man bränna 400 kilo mesa. Det här görs idag på en timme med olja eller träbränsle i en kolossal mesaugn. Vi har en lösning för att bränna mesa med elektriskt genererat gasplasma på en sekund i en liten reaktor istället. Samtidigt spar vi råvara och kostnader. Och eftersom vi inte använder något bränsle så har vi inga rökgaser, utan enbart koncentrerad koldioxid med biologiskt ursprung från massaveden som kommer ut från Elmesa. Det öppnar också intressanta möjligheter att återvinna koldioxid och att tillverka elektrobränslen. Förutom sättet att bränna kalken så innehåller Elmesakonceptet också en möjlighet att återvinna mera värme genom att släcka den brända kalken med hjälp av ånga från en mesatork. Vi kallar det ångsläckning eller hygroskopisk släckning. Vad skulle ni säga är det viktigaste som vår Boost Chamber tillfört när det kommer till arbetet

Hur kommer ni att gå vidare efter Boost Chambern? Berndt – Min roll är att stötta Roland och hans idé. Innan nästa steg har vi förhoppningsvis uppnått ett avtal om partnerskap med RISE ETC (Energitekniskt Centrum). Ett partnerskap som är viktigt för att verifiera genomförd förstudie av Rolands idé. I och med detta partnerskap behövs inte mitt stöd och engagemang längre. Är det någon särskild insikt ni fått och som kanske förvånat er? Berndt – Egentligen inte. Det är lika svårt idag som det var för 25 år sedan att komma från idé till affär, om man utvecklar sin idé utanför storföretagsvärlden. I större företag eller i forskningsprojekt är det ofta lättare att ekonomiskt och kunskapsmässigt driva en innovation i mål, som ibland kan bli ett nytt företag. Men ofta så blir det storföretaget som blir den som äger slutresultatet. BC har därför en viktig roll i att ta tag i och lyfta idéer utanför storföretag. Det förekommer en del olika moment i vår BC (föreläsningar, workshops, grupparbeten) – vilka har för er del varit mest värdefulla? Berndt – Alla delar har gett positiva erfarenheter. Workshops och grupparbeten sammansvetsar gruppen och faktautbytet i arbetet utvecklar, tror jag, medlemmarnas idéer vidare.

”Att utveckla tekniken till affär är en särskild konst, där har BC varit ett stöd.” med och utvecklandet av er idé? Berndt – Ett strukturerat arbetssätt, som i BC, är alltid bra att ha som grund i ett utvecklingsarbete. Roland – Att utveckla tekniska lösningar är en sak. Att utveckla tekniken till affär är en särskild konst, där har BC varit ett stöd.

I september drar vi igång nästa omgång av vår Boost Chamber och redan nu kan man ansöka om plats. Läs mer och ansök på vår webb; movexum.se 10


ORDLISTA

Say what? Här förklarar vi några av de vanligt förekommande orden som såväl vi och många andra inom det innovationsstödjande systemet använder. Alumni - Bolag som genomgått vårt inkubatorprogram. Business Review - Ett tillfälle där våra inkubatorbolag i grupp redogör framgånger och utmaningar och får återkoppling. BMC - Business Model Canvas. Ett verktyg som används för att visualisera och förstå olika aspekter av en affärsmodell. Driven entreprenör - Du som person är engagerad och villig att avsätta den tid det krävs för att bygga ett framgångsrikt företag. Exit-strategi - Hur man planerar att fortsätta jobba med bolaget förutsatt att vissa mål uppfyllts (exempelvis sälja, fortsätta driva etc). Inkubator - En organisation med syfte att ge innovativa människor och idéer de verktyg och det stöd de behöver för att snabbt ta sin innovation från idé till marknad. Innovationshöjd - Ny innovativ produkt, tjänst eller metod eller väsentlig förbättring av en redan existerade lösning. IBO - Benämning av de startups som befinner sig inne i vår inkubator. MVP - Minimum Viable Product. En produkt eller lösning som har exakt de saker som behövs för att kunna få ut den på marknaden och inget mer. Pitch - En kort presentation av en idé till en potentiell kund, producent eller investerare. POC - Proof of Concept. En metod för att validera ett koncept, produkt, tjänst et cetera. Riskkapital - Ett samlingsnamn för kapital som riskeras vid investeringar och omfattar alla tillskott av kapital i ett företag som inte är lån. Skalbarhet - Idén och företagets struktur klarar av en starkt ökad orderingång med befintliga resurser. Startup - En tillfällig organisation yngre än tre år som bolag och designad för att söka fungerande affärsmodeller. Såddfinanisering - Den allra första investeringen i ett projekt eller nystartat företag. Tillväxtpotential - Produkten/tjänsten kan utvecklas och effektiviseras. VPC - Value Proposition Canvas. Ett verktyg som bygger på att identifiera kundens utmaningar och att möta dem med lösningsorienterade erbjudanden.

STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET

Movexum är inne i ett flow just nu UNDER DE TIO ÅR som Movexum funnits har verksamheten utvecklats i olika faser och inte som en linjär utveckling. Den största förändringen under senare år är att verksamheten har gått från en projektfinansierad modell till en mer långsiktig lösning med en fast finansiering på i första hand fyra år i taget. Nu kan tiden ägnas åt att driva kärnverksamheten istället för att lägga en stor del av tiden på att söka verksamhetsmedel. Det har också skapat en större trygghet hos både anställda och inkubatorföretagen och gett möjligheten att driva verksamheten på en högre nivå. Antagningsprocessen har också utvecklats kvalitetsmässigt över tid. Att testa och utvärdera presumtiva inkubatorföretag via Boost Chamber är tveklöst ett av de viktigaste tillskotten i Movexums verksamhet under mina år i styrelsen. MED MOVEXUMS HJÄLP bygger vi för internationella affärer där bolagens baser förblir kvar i vårt län. Tillsammans har styrelsen och Movexum-teamet arbetat fram en ny stark strategi och vision som grundar sig på ett breddintag men där vi samtidigt spetsar vårt erbjudande genom att bland annat ställa krav och positionera oss inom hållbarhet. Om ett antal år bör Movexum ha utvecklats enligt strategin och torde då vara så intressant att länets storföretag finansierar 50 procent av verksamheten. VI SER JUST NU EN ökad kvalitet i de sökande till inkubatorn men behöver utveckla samt arbeta vidare med att öka andelen privat riskkapital. I nuläget är Movexum för beroende av offentligt kapital som gör det svårare att arbeta så snabbfotat som man kan i innovationsmiljöer som till exempel i Stockholm eller Silicon Valley. Jag ser en stor outnyttjad potential i exempelvis samarbetet med Högskolan och deras studenter och forskare. Ett annat intressant förbättringsområde finns hos vår ägare Region Gävleborg, nämligen kopplingen och samarbetet med sjukhusen. Hur många idéer går inte personalen på sjukhusen och bär på och som

Håkan Kingstedt, avgående styrelseordförande hela tiden förbättrar verksamheten? De idéerna behöver släppas vidare för att kunna vidareutvecklas och kommersialiseras. Genom nya rekryteringar det senaste året har vi bland annat tillfört internationell erfarenhet till Movexum-teamet. Genom det stärker vi vårt erbjudande till bolagen vi jobbar med – vi har numera i vårt team människor som gjort den resa som våra bolag själva står inför. Det bygger ett intressant, kompetent och spännande Movexum som aldrig tidigare varit bättre rustade att utföra sitt uppdrag än nu! I SPORTEN BRUKAR MAN prata om flow och Movexum är inne i ett flow just nu. Jag kan inte minnas att jag sett så intressanta IBO:er (bolag inne i inkubatorn, reds. anm) eller så erfarna entreprenörer i processen som nu. Jag vill uppmana alla människor i vårt län som går och bär på unika idéer att komma till Movexum. JAG LÄMNAR NU POSTEN som styrelseordförande i Movexum efter fyra roliga år. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare, den avgående styrelsen, sponsorer och ägare för det förtroendet jag haft. Jag vill också önska den nya styrelsen lycka till – det är ett spännande läge vi överlämnar. TACK OCH LYCKA TILL!

11


JUBILEUM - MOVEXUM 10 ÅR

Tio år med Movexum 2018 firar vi, Gävleborgs regionala företagsinkubator, tio år. Med hjälp av Leif Svensson, en av Movexums grundare, blickar vi tillbaka och får historien om Movexum berättad samtidigt som människor betydelsefulla för vår verksamhet intervjuas. text: Leif Svensson foto: Albin Bogren med flera

M

OVEXUM – Gävleborgs regionala företagsinkubator fyller 10 år under 2018. Ska vi vara riktigt noga så började det hela med en storstilad invigning på Konserthuset i Gävle den 25 november 2008. Invigningen hade föregåtts av en del utredningsarbete i form av bland annat en förstudie som lade grunden för den kommande inkubatorn. Därefter bildades en ideell ägarförening – Gävleborgs Business Incubator – med uppgift att ta fram ägardirektiv och styrelse till aktiebolaget som skulle driva verksamheten. En tillförordnad VD (Mikael Kedbäck) tillsattes som startade en verksamhet som redan var igång och presenterades vid invigningen. Under våren 2009 anställdes en ordinarie VD och övrig personal i form av en ekonom och en kommunikatör - Movexum var igång. SISP (Swedish Incubators and Science Parks), som är den nationella branschorganisationen för inkubatorer och Science Parks i Sverige, definierar en inkubator enligt följande: ”En inkubator erbjuder en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och företag. Inkubatorn bistår entreprenörer, forskare och innovatörer med aktiv och anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice. Inkubatorn kan vara ett verktyg att skapa nya starka företag som utvecklar nya idéer och ny teknologi. Det medför att den kan bidra till att skapa nya jobb, verka som grund för företag som befinner sig i branscher med hög tillväxt vilket i framtiden genererar arbetstillfällen och näringslivsförnyelse.” 12

Leif Svensson, här porträtterad på vårt kontor, är en av Movexums grundare. Till det här magasinet har Leif hjälpt oss att sammanfatta de tio år som gått sedan Movexum föddes.

Movexum är sedan 2009 fullvärdig medlem i SISP och kan därmed sägas uppfylla de nationella kraven för en inkubator. Det första beviset för detta var när Movexum 2011 antogs av Vinnova till det nationella programmet Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden tillsammans med ett 20-tal andra inkubatorer i Sverige. NÅGRA RÖSTER OM MOVEXUMS TILLKOMST Gunnar Olsson ingick i X-parksgruppen vars förstudie la grunden för Movexums födelse. Gunnar har en bakgrund som skolledare och grundare av Cfl - Centrum för flexibelt lärande i Söderhamn. Som förvaltningschef för Lärande och Arbete i Söderhamns kommun var också Gunnar ytterst ansvarig för

Faxepark - en av regionens två teknikparker/science parks med fullvärdigt medlemskap i SISP. Ni var tidigt medvetna om vikten av en regional inkubator. Hur kom det sig? - Utgångspunkten var att inte agera själva. Tillsammans kunde vi vara tillräckligt starka för att skapa en regional inkubator med tillräcklig höjd och kvalitet. Detta var också en förutsättning för att komma med i SISP vilket öppnade upp möjligheterna till nationell finansiering av verksamheten. Alltför få kommuner och vissa regionala aktörer insåg inte detta till att börja med. Därför var det ganska segt i starten och det tog onödigt lång tid att komma till skott.

Gunnar Olsson, initiativtagare

Behövs det en regional inkubator eller löser man den här frågan på lokal nivå? – Det är viktigt med en regional samverkan i denna fråga annars står vi bland annat utanför de nationella medel som finns att söka. Dessutom kan vi aldrig hålla tillräcklig höjd på verksamheten var för sig vilket är helt avgörande för att nå framgång i denna fråga. Det är viktigt med ett utåtriktat förhållningssätt med


JUBILEUM - MOVEXUM 10 ÅR

Eva Lindberg, regionråd

Det behöver finnas en organisation som arbetar seriöst med innovativa idéer som håller en tillräcklig höjd för att slutligen skapa tillväxt. Eva Lindberg, regionråd erfarenhetsutbyten med andra inkubatormiljöer både nationellt och internationellt, vilket är viktigt även för de medverkande företagen. Det kan vi aldrig åstadkomma i det lokala perspektivet. Därför ja, vi behöver en regional inkubator men gärna med lokala noder där intresset finns. ATT GE STÖD till en regional inkubator har inte alltid varit självklart i de politiska beslutsrummen, varken på lokal eller regional nivå. En som har varit medveten om betydelsen av en regional inkubator tidigare än många andra i vår region, är nuvarande regionrådet Eva Lindberg. Hur är din syn på inkubatorfrågan? – Vi måste säkerställa och utveckla innovationskraften i Gävleborg på lång sikt. Gävleborg har alltid legat långt framme när det gäller antalet sökta patent men det mesta av detta kan hänföras till storföretagen. Vilka stöd och resurser behövs för att även mindre och nya företag med intressanta idéer ska utvecklas

och växa? Här kommer den regionala inkubatorn in. Det behöver finnas en organisation som arbetar seriöst med innovativa idéer som håller en tillräcklig höjd för att slutligen skapa tillväxt. Det är också viktigt att dessa resurser inte bara finns i centralorten utan även på andra platser där det finns växtkraft. I dag finns det regionala innovationsnoder i Sandviken och Hudiksvall med stark koppling till Movexum. Hur ser du på Movexums framtid? Behöver Gävleborg en regional inkubator? – I och med omstarten och med en förhoppningsvis långsiktig finansieringslösning ser jag en spännande och intressant framtid för Movexum. Att det finns en regional inkubator är i sig inget självändamål. Det ska finnas ett behov och samtidigt ett ställe dit man kan vända sig med sina idéer och kanske bli antagen till inkubatorprocessen. En verksamhet som Movexum behövs mer och mer i vårt framtida samhälle. Men det måste dock finnas en stabil och långsiktig lösning, för att kunna verka med en professionell ledning och en tillräcklig höjd på verksamheten. SISP är en nationell branschorganisation för svenska inkubatorer och Science Parks. Movexum är medlem i SISP sedan 2009. Magnus Lundin har varit VD för SISP mellan 20102018 och har kunnat följa större delen av Movexums medlemskap i SISP. Hur har du upplevt Movexums utveckling från starten till idag?

– Helhetsmässigt en jättebra utveckling över tid. Att det ibland gått i vågor är ingen ovanlighet vid en nationell jämförelse. Det krävs en viss kritisk massa vad gäller kapacitetsbyggande, kompetens, resurser samt kännedom och idéflöde, vilket inte är helt lätt att åstadkomma. Det tar tid att etablera. Positivt och spännande att man kommit fram

En annan mycket positiv aspekt är Movexums närvaro på olika ställen i regionen. Magnus Lundin, VD SISP till en långsiktig lösning när nu regionen gått in som huvudägare och finansiär. Annars är det positivt med en bred uppslutning av olika intressenter vilket jag tycker har varit kännemärket för Movexum i jämförelse med andra inkubatorer på riksnivå. En annan mycket positiv aspekt är Movexums närvaro på olika ställen i regionen, vilket gör att inkubatorn kan fungera som en tillväxtmotor för hela regionen. Här tycker jag Gävleborg har varit ett bra exempel på detta. Det är viktigt med en ständig utveckling av verksamheten genom bland annat delaktighet i nationella erfarenhetsutbyten mellan inkubatorer. Här vill jag särskilt framhålla den så kallade Peer Review som innebär att ett antal inkubatorer genomlyser varandras verksamheter med hjälp av en standardiserad metod. Arbetet har generellt varit mycket värdefullt och uppskattat och självklart har också Movexum varit deltagande i denna process. SISP ser fram emot att följa en fortsatt positiv utveckling verksamhetsmässigt samt inte minst framgångsrika företag från Gävleborg och Movexum!

På nästa uppslag: Magnus Lundin, VD SISP

SJÄLEN I MOVEXUMS 10-ÅRIGA VERKSAMHET: VÅRA BOLAG 13


JUBILEUM - MOVEXUM 10 ÅR

Bolagen Totalt har 115 företag passerat revy under Movexums tio år. 25 företag har gått igenom hela processen varav resterade själva valt att hoppa av eller helt enkelt inte klarat av att ta sig vidare. 23 av de 25 examinerade företagen har valt att hänga kvar hos Movexum som Alumnibolag.

N

ÄR VI TALAR OM tio år så handlar det snarare om åtta till nio år eftersom det här magasinet författats i början av det tionde året. Lägg därtill att verksamheten inte kom igång i full skala först i och med den förste ordinarie VD:ns tillträde i september 2009. Dessutom pågick verksamheten på reducerad nivå under större delen av 2016 och början av 2017, i avvaktan på utredningen om Movexums framtida verksamhet och organisationsform och tillsättandet av ny VD. EFTERSOM DEN HÄR artikeln snarare är en resumé än en total redovisning av Movexums första tio år har vi valt att plocka ut ett antal företag som får representera ett tvärsnitt av samtliga deltagande inkubatorföretag under åren. Här läser du om deras syn på sin tid i Movexum - först ut är några av våra Alumnibolag.

Alumni vaddå? Alumni är bolag som genomgått vårt inkubatorprogram. Alumnibolagen erbjuds att delta på föreläsningar, få tillgång till våra nätverk, hjälp med att sprida nyheter, tips om nya finansieringsmöjligheter med mera. Du hittar alla våra Alumnibolag på vår webb. 14

Jens Schöldström, Jini Nälsén, Adrine Atumanyao och Johan Wennerberg

av våra största marknadsföringskanaler. Vi är stolta att vara kopplade till Movexum. Vad skulle ni ge för råd till ett företag som antas till Movexums inkubatorprocess idag? – Tveka inte att vara med! Den affärscoaching och det nätverk som du kommer att få genom processen är ovärderlig för ett nybildat företag.

SolarWave SOLARWAVE ÄR ETT internationellt företag som tillhandahåller pålitliga och konkurrenskraftiga soldrivna desinfektions- och desinficeringssystem. Genom att kombinera avancerade sol- och miljöteknikprodukter, skapar SolarWave en många gånger livsavgörande lösning för utvecklingsländer och akutbyråer genom bland annat rening av vatten. FÖRETAGET GRUNDADES 2009. SolarWave har sitt huvudkontor i Sverige och utökar ständigt sin globala närvaro. Marknaden är hela Subsahariska Afrika (Nordafrika) och man arbetar för närvarande i första hand i Tanzania, Uganda och Nigeria. Viktiga kunder är UNDP, UNHCR, African Medical and Research Foundation (Amref) och Myndigheten för samhällsskydd (MSB). SolarWave var bland de första företagen som kom med i Movexums inkubatorprocess. Vad har Movexum betytt för ert företag? – Att komma med i Movexum har inneburit att SolarWave fått ett mer strukturerat sätt att göra affärer på. Själva starten som ett exportbolag med innovativa produkter var nytt till och med för Movexum. Trots det kunde vi få hjälp via externt inkopplade experter, hjälp med att hitta rätt nätverk och viktiga kontakter med olika organisationer, finansieringslösningar med mera. Som Alumnibolag har vi fått möjligheter att hyra kontor hos Movexum, vara med på värdefulla aktiviteter som anordnas och samtidigt få råd när så behövts. Movexum är också en

Marina Nylund

Shings SHINGS AB GRUNDADES sommaren 2011 och står bakom ett helt nytt koncept för sportskor till hästar. Grundaren och VD för företaget, Marina Nylund, är diplomerad fysioterapeut för hästar. Marina har jobbat med friskvård för hästar sedan 2002 och sett de problem som kan uppstå hos hästar; ryggsmärtor, ledproblem med mera. Det är här som Shings specialtillverkade sportskor eller barfotaboots kommer in i bilden. Allt fler hästägare väljer att frångå den traditionella järnskon och använder i stället sportskon för att på så sätt kunna låta sin häst gå barfota så mycket som möjligt. Användandet av sportskon minimeras till de timmar i veckan som hästen rids eller körs - helt enkelt för att hästen ska må bättre. Än så länge har den svenska marknaden varit tillräcklig men intresse finns från omgivande nordiska länder och övriga Europa. Marina kom med i Movexums inkubatorprocess 2013. Vad har Movexum betytt för ditt företag? – Först och främst en ovärderlig hjälp med att öppna dörrar till viktiga kontakter och nätverk. Det är


JUBILEUM - MOVEXUM 10 ÅR

jätteviktigt när man som ny företagare inte känner till vad det finns för möjligheter att söka stöd för just mitt företag. Att som ny företagare ha tillgång till en egen coach att kunna vända sig till när helst det dyker upp frågor är också värdefullt. Vad skulle du ge för råd till ett företag som antas till Movexums inkubatorprogram idag? – Utöver de traditionella stöd och råd som ingår i inkubatorprocessen skulle jag ge dig rådet att fokusera på att bygga upp ett starkt team och att få stöd och hjälp med detta samt att utnyttja den tid du har i inkubatorprocessen.

Ylvali Gerling

MYoroface MYOROFACE ÄR ETT medicinskt och forskningsdrivet företag med säte i Hudiksvall. Företaget grundades 2012 och bygger på en produkt IQoro® som forskats fram under 20 år av Med. Dr Mary Hägg. IQoro med tillhörande behandlingsmetod, behandlar bland annat sväljsvårigheter och snarkningar. Idag handlar det om mer än två miljoner svenskar som kan behandlas med IQoro. Med hjälp av IQoro kan berörda personer öka eller återfå sin livskvalitet. Den viktigaste och största kundgruppen är regionala sjukvårdsorganisationer som landsting och regioner samt privata vårdnadsgivare. Marknaden är idag Skandinavien och Storbritannien. På sikt tveklöst en globalare marknad. Hösten 2012 kom Myoroface med i Movexums inkubatorprocess. VD Ylvali Gerling svarar: Vad har Movexum betytt för Myoroface?

Du måste vara beredd att driva processen själv eller med din kollega. Movexum är inte att betrakta som en extra personal i företaget. Ylvali Gerling, VD MYoroface – Först och främst hjälp med att bygga upp företaget från grunden och fungera som ett ovärderligt bollplank under hela uppbyggnadsperioden. Hjälp med att få tag i viktiga kontakter och nätverk. Genom Movexums försorg var vi med i Kapitalmarknadsdagarna i Åre 2015 och lyckades vinna Almis nationella pitchtävling och 100 000 kronor bland 60 deltagare. Vinsten har inneburit en positiv uppmärksamhet och en god marknadsföring för att nå ut med vår fortsatta verksamhet. Vad skulle ni ge för råd till ett företag som antas i Movexums inkubatorprogram idag? - Det är viktigt att ha en idé om vad du vill ha hjälp med som ny företagare. Du måste vara beredd att driva processen själv eller med din kollega. Movexum är inte att betrakta som en extra personal i företaget. Det är lätt att gå med i själva inkubatorprocessen men du måste vara beredd att sätta av tid för att kunna genomföra de råd som du får under processens gång. Passa på att ställa frågor.

tillväxtföretag med en mission att alltid erbjuda marknadens mest hållbara bränslen. Företaget distribuerar och producerar även i liten skala det förnybara drivmedlet HVO100 som bygger på innovatören Jan Nordlöfs idé om biodiesel framtagen i laborativ miljö. Colabitoil grundades i september 2013 med säte i Norrsundet där också företagets pilot- och produktionsanläggning är lokaliserad. Marknaden för fossila bränslen är i stark utveckling och utgör i dagsläget 30% av Sveriges totala energianvändning. Efterfrågan är stor i första hand från offentliga organisationer, transportindustrin och från företag och privatpersoner som vill bidra till ett hållbart transportsystem. Efterfrågan växer även i ett globalt perspektiv. Efterfrågan på HVO är idag betydligt större än tillgången och bedöms så vara även en lång tid framöver. SOMMAREN 2017 öppnade Colabitoil den första publika tankstationen med HVO 100 för både yrkestrafik och personbilar i Gävle. I december 2017 börsintroduceras företaget på Aktietorget. 2014 kom Colabitoil med i Movexums inkubatorprocess. Vi ställde några frågor till VD Jan Nordlöf om Movexum. Vad har Movexum betytt för Colabitoil? – Movexum har bidragit med tankar och idéer och ovärderliga kontakter. Under inkubatorprocessen en återkommande dialog och ett viktigt bollplank för ett nybildat företag som Colabitoil. Värdefull analys av företagets affärsidé. Vad vill du ge för råd till ett företag som antas i Movexums inkubatorprogram idag? – Du måste själv vara drivande och inte förvänta dig att Movexum driver processen åt dig och ditt företag. Ta den hjälp du kan få av Movexum men du måste själv ta initiativ. Bra om du också har klart för dig vilka frågor som du vill ha hjälp med.

Jan Nordlöf

Colabitoil

>> På nästa uppslag: fyra av våra startups

COLABITOIL ÄR ETT innovativt 15


JUBILEUM - MOVEXUM 10 ÅR

Startup vaddå? En startup är en tillfällig organisation designad för att söka fungerande affärsmodeller. Startups är yngre än tre år som bolag. Bolagen inne vår inkubatorprocess benämns som startups, eller IBO:er.

gram) och har nu gått vidare med en fullskalig ansökan. På hösten 2016 kom CargoBeacon med i Movexums inkubatorprogram. Olov Hisved, företagets VD: Hur kom du i kontakt med Movexum? – Som ett nystartat utvecklingsföretag googlade ägarna efter närmaste företagsinkubator för att söka hjälp och råd i uppstartsfasen och fann Movexum. Vilka förväntningar har du som inkubatorbolag i Movexum? – I första hand att bli coachad och stöttad i själva affärsutvecklingsprocessen. Dessutom en gemenskap och utbyte med andra inkubatorbolag som är i samma situation.

Olov Hisved

CargoBeacon CARGOBEACON startade i början av 2016 och har sitt säte i Alfta, Hälsingland. Företaget har utvecklat en datalogger som är designad för godstransporter och som loggar temperatur, luftfuktighet, lokalisering och särskilda händelser direkt till din mobila enhet och andra anslutna enheter. CargoBeacon erbjuder helt enkelt ett smartare och pålitligare sätt att övervaka leveranskedjan. Marknaden för Internet of Things (IoT) dit intelligenta transportsystem som CargoBeacon räknas, är under stark utveckling. FÖRETAGET VÄNDER SIG i första hand till kvalitetschefer i produktägande företag. Viktiga kundtillskott under senaste året är bland annat Mercedes-Benz Vans, Edsbyn Kontorsmöbler och Gränges Industrier. I oktober 2016 beviljades CargoBeacon 50 000 € till en förstudie inom EU:s Horizon 2020 (EU:s Forsknings- och Innovationspro16

Maria Lundmark

SPPO

Specialpedagoger Online SPPO STARTADE SIN verksamhet 2016 och har sitt huvudkontor i Hudiksvall. Företaget erbjuder skräddarsydd kostnadseffektiv konsultation, handledning och utbildning online. SPPO arbetar med ett modernt, tidseffektivt och miljösmart system för att kunden ska hitta styrkor och förenande insatser till en god och hållbar utveckling för individ, grupp och organisation. SPECIALPEDAGOGER ONLINES arbete utförs på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och är evidensbaserad. SPPO utför pedagogiska kartläggningar med kunden som verktyg och genom specialpedagogisk kompetens finner kunden möjligheter i sin verksamhet där

Våra förväntningar är att få inspiration, stöd och kunskap i de frågor vi prioriterar och står inför i vårt företagande. Maria Lundmark, VD SPPO åtgärder verkställs och följs upp. SPPO tillhandahåller också utbildning där kunden kan söka nya kunskaper för att se möjligheter i ett nystartat eller pågående utvecklingsarbete. Genom att fokusera på ett salutogent perspektiv skapar SPPO förutsättningar för tillgänglig utbildning för alla. SPPO vänder sig till de som jobbar på förskola, fritidshem eller årskurs F-9 och utgår från kundens, barnets, elevens och kundens organisations behov. Genom att SPPO var först med att erbjuda webbaserad processhandledning och behovsanpassad utbildning online, finns en stor obearbetad marknadspotential. Alla led i kontakterna med förskola, skola och fritidshemmen i form av konsultation, handledning och utbildning sker via dator, surfplatta eller smartphone. SPPO kom med i Movexums inkubatorprogram under hösten 2017. SPPO:s VD Maria Lundmark svarar på våra frågor. Hur kom ni i kontakt med Movexum? - Genom ett fysisk möte med en representant från Movexum på Propell i Hudiksvall. Vilka förväntningar har du som inkubatorbolag på Movexum? – Våra förväntningar är att få inspiration, stöd och kunskap i de frågor som vi prioriterar och står inför i vårt företagande. Få hjälp med att se nya ingångar och med konkreta förslag att placera bitar i företagspusslet. Hjälp med att upptäcka brister i affärsverksamheten och påtala delar som inte håller rätt kvalitet eller bör justeras. Delta i analysarbete och ge förslag till åtgärdsprogram nu och för framtiden av vad som saknas eller bör förbättras i vårt företag. Slutligen få hjälp med kontakter till kompetenser där vi brister eller helt enkelt saknar.


JUBILEUM - MOVEXUM 10 ÅR

deras kompetens på nästa resa. Vilka förväntningar har du som inkubatorbolag på Movexum? – Deras coacher har unika kompetenser inom flera olika områden. Vi får massor med råd och affärscoaching inom alla områden, från affärsplan till internationaliseringsplaner. Vi efterfrågar hjälp och råd i varje ny situation som vi kommer till och har fått lika bra hjälp varje gång.

– Arrtodo sökte innovationsstöd av Almi GävleDala. En representant från Movexum satt med i beslutsgruppen och tyckte Arrtodos företagsidé lät intressant. Arrtodo erbjöds därför i en plats i Boost Chamber och blev därefter antagen till inkubatorprogrammet. Innan dess visste jag ingenting om Movexum. Vilka förväntningar har du som inkubatorbolag i Movexum?

Christoffer Hamin

Som ensam i mitt företag vill jag se Movexum som ett bollplank att bolla idéer med i uppstartsfasen.

D-rail D-RAIL GRUNDADES i maj 2016 och har sitt säte i Sandviken. Företaget utvecklar en tjänst för att visa en daglig status av järnvägen. Företaget har utvecklat ett sensorsystem som kan installeras på alla typer av järnvägsfordon. Genom att mäta och analysera olika mätvärden, indikerar sensorerna om det finns några fel eller brister i infrastrukturen som kan orsaka framtida stopp i järnvägstrafiken. D-rail kan kort sägas vilja ge en så aktuell realtidsbild av järnvägsinfrastrukturen som möjligt. Den största kundgruppen är ägare av infrastruktur som Trafikverket, Stockholms läns landsting, Göteborgs spårvägar med flera. En annan viktig kundgrupp är de som äger och kör tåg där ett sensorsystem kan leda till en minskning av fordonsskadorna. Större tillverkare av transportlösningar och fordon på räls som Siemens och Bombardier har också visat intresse för D-rails sensorsystem. Marknaden är utan tvekan global. 2015 FICK Christoffer Hamin ta emot priset som ”Framtidens Innovatör” i samband med Innovationsgalan i Stockholm för sin ”Spårledningsmätare”. D-rail kom med i Movexums inkubatorprogram under 2016. Hur kom du i kontakt med Movexum? - Jag hade varit i kontakt med Movexum i och med min första uppfinning - spårledningsmätaren. Sedan var det självklart att ta in

Anna Hansers Rutäng, VD Arrtodo

Anna Hansers Rutäng

Arrtodo ARRTODO ÄGS OCH drivs av Anna Hansers Rutäng. Företaget grundades 2015 och har sitt säte i Vallsta. Arrtodo erbjuder tjänsten Abibo som är webbshopbaserad där kunden kan specialutforma böcker för att anpassa dem efter sina behov. Boken trycks därefter eller blir tillgänglig som e-bok. Målgruppen är i första hand personer som är lässvaga med exempelvis dyslexi, kognitiv funktionsnedsättning eller där svenskan kan vara ett nytt språk. Det kan också betyda allt för personer med medfödd synnedsättning eller åldersynnedsättning där behovet av större text eller mer kontrast är viktigt. En internationell studie från 2012 visar att graden av läsfärdighet är låg hos 42% (3,7 miljoner) av den vuxna befolkningen i Sverige. I övriga Europa är procentsiffrorna till och med högre i de flesta länderna. Den presumtiva marknaden för Arrtodos tjänst är onekligen stor. Arrtodo kom med i Movexums inkubatorprogram halvårsskiftet 2015. Hur kom du i kontakt med Movexum?

– Som ensam i mitt företag vill jag se Movexum som ett viktigt bollplank att bolla idéer med i uppstartsfasen. Som många andra inkubatorbolag har jag inte haft möjlighet att bygga upp ett eget team ännu. Utöver en branschkunnig styrelseledamot och min familj har jag ingen jag kan föra en löpande dialog med om företagets utveckling. Movexum är genom nätverk, affärscoaching, föreläsningar och utbildning ett stort stöd under startup-processen. Inkubatorsprocessen har fått mig att växa som företagare med större mod, kunskap, insikt, självkännedom och uthållighet.

Utöver CargoBeacon, SPPO, D-rail och Arrtodo befinner sig ytterligare ett bolag inne i inkubatorn; BlixtIn. Mer om BlixtIn läser du på sidan 24. 17


JUBILEUM - MOVEXUM 10 ÅR

Projekt

Ett sätt att utveckla verksamheten och bygga kompetens Med syfte att utveckla verksamheten och att bygga kompetens har Movexum under åren drivit ett antal projekt med stark koppling mot innovations- och entreprenörstemat. Inkubatorprojektet, Kulturella och Kreativa Näringar (KKN), Soft Landing och Innovativa Affärskvinnor är några projekt som bedrivits av Movexum. Innovationsprojektet och Utveckling av inkubatprocessen för utrikesfödda är andra som nedan presenteras lite närmare.

Innovationsprojektet UNDER PERIODEN 2012-2014 drev Movexum det så kallade Innovationsprojektet i samvekan med Fiber Optic Valley, Future Position X, FindIT och Högskolan i Gävle. Projektledare var Arnfinn Fredriksson med bakgrund bland annat från ledande befattningar inom Sandvik. Syftet med projektet var att sammanföra storföretagens behov av process-och produktförbättringar med spetskompetens från tillväxtföretag, som därmed skulle få en ny och större arena för tillväxt. Ett lyckat exempel från projektet är när företagen Sandvik och Ovakos behov av effektivare transporter och lagring inom respektive industriområden kunde lösas genom att sammanföra storföretagen med SME-företaget Invotech. Invotechs innovativa produkt i form av en IT-applikation blev lösningen på storföretagens behov denna gång. Att Invotech har en bakgrund bland annat som inkubatorföretag i Movexum gör inte saken mindre intressant. DETTA EXEMPEL VISAR på hur samverkan mellan inkubator, akademi och teknikkluster kan bidra till att sammanföra storföretagens utmaningar med småföretagens lösningar och därigenom skapa affärsnytta och tillväxt. Projektet påvisar också behovet av processer och metodologi för att det ska bli en riktig verkstad. Resultatet blev förutom faktiska affärer en metod som utvecklades i projektet och som fick benämningen ”affärskrädderi ”. Det är kortfattat den process som krävs för att skapa förutsättningar för möten som annars inte hade uppstått. I metoden ligger mycket av nyckeln när det gäller att bygga framgångar och bevisar också tydligt den nytta som innovationssystemet kan bidra med.

18

Utveckling av inkubatorprocessen för utrikesfödda PROJEKTET GENOMFÖRDES UNDER hösten 2016 i form av en förstudie med syfte att klargöra intresset och potentialen för en anpassad inkubatorprocess som riktar sig till målgruppen utrikesfödda entreprenörer i hela Gävleborg. Projektledare var Mitalee Kotak som har egen erfarenhet av att ha flyttat till Sverige och startat företag. Idag arbetar Mitalee som Näringslivsutvecklare på HNA, Hudiksvalls kommuns Näringslivsbolag och kan praktisera en del av erfarenheter från projektet. FÖRSTA STEGET I FÖRSTUDIEN var att göra en behovsanalys och fånga upp affärsidéer genom att söka upp människor på asylboenden, invandrarföreningar och olika integrationsprojekt. Resultatet blev att sammantaget cirka 250 entreprenörer med utländsk bakgrund fick kontakt med Movexum och andra företagsfrämjande aktörer som Nyföretagarcentrum, ALMI:s IFS-Rådgivning samt kommunernas näringslivsorganisationer. Målet var sedan att hitta minst 50 potentiella företagare och totalt kunde 43 personer med affärsidéer få hjälp att komma vidare på olika sätt via projektet. Mitalee såg också med sitt arbete ett akut behov hos de utrikesfödda entreprenörerna att få hjälp med att hitta till rätt aktör i det företagsstödjande systemet. Risken är annars stor att många goda idéer inte fångas upp utan går förlorade. Behovet har naturligtvis ökat i takt med den stora flyktingtillströmningen under senare år. Därför är det mycket viktigt att få till en ökad samverkan mellan de olika aktörerna i systemet. En påtaglig förändring kan ändå noteras under de senaste åren med ökade aktiviteter som följd. Dåvarande projektledare Mitalee Kovak är nu med och tar lärdomarna vidare via ett projekt i Hälsingekommunerna.


AKTUELLT PROJEKT

The Yes Way

Inkubatorer går samman för att öka andelen företag som drivs av kvinnor

K

VINNOR ÄR i dag underrepresenterade i statistiken när det gäller entreprenörer som söker sig till Sveriges inkubatorer. Hur ska vi förändra siffrorna? Den frågan har inte bara vi på Movexum funderat kring utan även inkubatorer nationellt. I Lund inledde inkubatorn Ideon Innovation hösten 2017 projektet The Yes Way. Följden blev att andelen kvinnor som sökte till inkubatorn gick från att vara 10% till att 70%! Projektet har erhållit 1.1 miljoner i projektstöd från Vinnova och medsökande projektpartners består av ett flertal inkubatorer i Sverige, däribland Movexum.

Dialogträffen hos Movexum i maj med representanter från Ideon Innovation, Bizmaker, Peak Region och Movexum såklart. THE YES WAY kommer under tre år att fokusera på att ta fram förbättrade metoder, arbetssätt och stödfunktioner för entreprenörer. Movexum och projektets övriga samarbetspartners spelar här en viktig roll genom att bland annat samla in data, genomföra kundintervjuer och medverka i utvecklingen av nya arbetssätt utifrån de lärdomar man gör. Movexum kommer under 2018 stå värd för ett antal workshops.

- På Movexum ser vi mångfald som något positivt. Vi vill dra nytta av kunskap och stötta de bästa idéerna oavsett vem som är idébärare. Under 2017 är två av de tio grundare till bolagen Movexum jobbat med kvinnor. Under 2018 arbetar vi intensivt för ett ökat inflöde av idéer där vi gärna ser att idéerna kommer från ännu fler branschområden än idag. Vi vill för att detta ska lyckas, nå fler människor med olika åldrar, bakgrunder och ursprung. Under 2018 jobbar vi intensivt för att öka andelen kvinnor med målet att nå en andel om minst 40%, säger Ulrika Malmqvist, Movexums VD. UNDER 2018 KOMMER Movexum att tillsammans med övriga i projektet och de samarbetsaktörer Movexum har i Gävleborg, bedriva ett flertal insatser med målsättningen att öka inflödet av idéer från kvinnor. The Yes Way är ett sätt att bygga sig en kunskap om vad vi som inkubator behöver göra för att attrahera fler kvinnor. Ett annat är den investerarutbildning för kvinnor som Movexum är initiativtagare till. Små bolag och startups är beroende av finansieringsmöjligheter för att kunna utvecklas till sin fulla potential. En särskild stor utmaning står företag som drivs av kvinnor inför. I Sverige gick under 2017 mindre en 1% av sammanlagt 11,4 miljarder investerade kronor till bolag med enbart kvinnliga grundare. Movexum eftersträvar ett jämställt samhälle med en samhällsstruktur som är långsiktigt hållbar. Genom att, i samarbete med Asynjor Invest, utbilda kvinnor att investera tror vi oss kunna bidra till att snabba på utvecklingen. - Vi ser ett behov av ökad tillgång till kapital för bolag i tidiga skeden i Gävleborg. Dessutom verkar vi även för att aktivera fler människor

- i synnerhet kvinnor - i att öka sin kompetens och aktivitetsnivå när det gäller investeringar i bolag. Asynjor Invest genomför investeringsutbildningar och startar riskkapitalbolag på fler håll i landet och vi vill verka för att denna utveckling sker även i Gävleborg. Glädjande nog har intresset varit så stort att vi i samarbete med Asynjor Invest kan hålla en utbildning den 19-20 juni i Movexums lokaler i Gävle.

SYFTE OCH MÅL The Yes Way syftar till att öka inflödet av kvinnliga entreprenörer inom inkubatorsystemet. Målet är att öka andelen framgångsrika kvinnliga entreprenörer genom att hitta orsaker och föreslå metoder för ett mer jämställt inkubatorsystem. FÖRVÄNTADE EFFEKTER OCH RESULTAT Mätbara resultat i form av antalet framgångsrika bolag som grundats/drivs av kvinnor och som tar stöd av inkubatorerna i Sverige. Projektet bidrar med att öka användningen av nya gemensamma metoder och verktyg som är till nytta för det nationella inkubatorsystemet. PLANERAT UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDe Projektet består av 2 delar; 1) Internt jämställdhetsarbete på inkubatorerna och i innovationsmiljöerna och 2) Nya stödfunktioner och verktyg för att stärka och utveckla kvinnor i deras entreprenörskap. År 1 arbetar vi med att ta fram nya metoder, arbetssätt och stödfunktioner. De metoder, erfarenheter och resultat vi uppnår år 1 kommer vi att implementera hos våra samarbetspartners och fler inkubatorer under år 2. Projektets sista år arbetar vi med spridning och förankring i ordinarie verksamhet för långsiktig fortlevnad. MER OM THE YES WAY KAN DU LÄSA PÅ IDEONINNOVATION.SE.

19


MISSLYCKADE INNOVATIONER

Mindre lyckade idéer - VISST FINNS DOM!

Knappt hälften av de som söker till vår inkubator antas. Det räcker inte alltid att vara en driven entreprenör med en idé som har hög innovationshöjd. Idén måste också ha tillväxtpotential och vara skalbar för att vi ha potential att lyckas. Med det sagt mynnar inte alla antagna idéer till Movexum ut i succér. Ibland måste man som entreprenör misslyckas med sin första idé för att nästa gång ha den kunskap som krävs för att lyckas. På Museum of Failure i Helsingborg riktas uppmärksamheten just mot innovationer som misslyckats. Museet har sedan starten 2017 blivit en succé och inte bara lockat ”innovationsnördar”, som grundaren Samuel West beskriver dem, utan också allmänheten. Just nu turnerar museet med en utställning som i skrivande stund befinner sig i Los Angeles och som i juni landar i Stockholm. Vi valde ut några av innovationerna som visas och lät Samuel West kommentera dem. Vem vet - kanske hade några av dem antagits till vår inkubator ... foto: Penguin Vision, Sofie Lindberg

1999 gjorde ansiktsmasken Rejuvenique Electric Facial Mask, som påstods reducera rynkor genom elchocker som ”tränade” ansiktmuskulaturen, entré på skönhetsmarknaden. Produkten säkerhetstestades aldrig och enligt recensionerna kändes det när man använde masken som om att bli biten av ett gäng arga myror. För övrigt finns denna recension om produkten (som fortfarande går att köpa via t.ex. Amazon) att läsa: “I tried this mask before. As I was using it, I started to feel drowsy. I started to feel “controlled,” as if some demon was possessing me. After 2 minutes, I don’t know what happened, I woke up in a corn field in my underpants and covered in blood. I do not recommend this product.” 20

Apple’s handdator marknadsfördes kaxigt som framtidens dator när den släpptes 1993. Den eleganta designen och displayen med handstilsigenkänning gjorde Apple Newton till en spännande innovation. Tyvärr fungerade inte apparaten som utlovat. Den hypade handstilsigenkänningen var frustrerande långsam och opålitlig. Detta hånades i populärkulturen, bland annat i The Simpsons. Det var en innovativ idé men teknologien var omogen och en ofärdig produkt lanserades för tidigt. Även om den katastrofala mjukvaran senare uppdaterades var Newtons rykte redan fördömt. Steve Jobs avvecklade Newton när han återvände till Apple år 1997. Han sade: ”My gut was that there was some really good technology, but it was fucked up by mismanagement. By shutting it down, I freed up some good engineers who could work on new mobile devices. And eventually we got it right when we moved on to iPhones and the iPad.”


MISSLYCKADE INNOVATIONER HALLÅ DÄR, SAMUEL WEST, grundare och curator av Museum of Failure, tillika innovationsforskare.

Museum of Failure har inte bara lockat de ”innovationsnördar” som du själv trodde utan har slagit brett även hos allmänheten. Hade du kunnat ana vilken succé det skulle bli? – Inte alls. Att MOF skulle bli en global hit var en mycket positiv överraskning!

1982 lanserades den svenska innovationen Itera och intresset var enormt. Den skulle revolutionera den svenska cykelindustrin. Aldrig tidigare hade en industriprodukt fått så intensiv bevakning i pressen. Cykeln lanserades med sin slogan ”Nu trampar vi ut järnåldern!”. ”Evighetsmaskinen - gjord av samma material som rymdraketer” stod det i annonserna. Konstruktionen i plast var dock inte styv nog vilket gjorde att cykeln vinglade fram. Tillverkningskostnaderna blev mycket högre än förväntat och cykeln kom att säljas för dubbelt så mycket som det planerade priset. Iteran går till historien som en av de största flopparna i svensk historia. Högar av osålda cyklar grävdes ner. Men på ett sätt är den en evighetsmaskin - nu har den fått nytt liv som samlarobjekt efter uppmärksamheten på Museum of Failure.

Museet är i skrivande stund ute på turné och befinner sig just nu i Los Angeles. Händer det ofta att besökare har med sig uppfinningar de vill donera? – Ja. Vi har fått in Juicero juice pressare (fantastisk artikel i The Guardian om fiaskot), en motorcykel från Honda, en Polaroid Video Camera med mera. Om man besökte museet i Helsingborg förra sommaren och funderar på ett återbesök på semestern i år – är utställningen värd att återbesöka? – Utställningen på Dunkers är en helt nyproducerad utställning där det i stort sätt är samma saker som i somras, men omformad med större bredd och djup. Och snyggare och billigare inträde! I juni arrangeras en liten pop-up av utställningen i Stockholm men den är endast öppen för inbjudna.

Fler mindre lyckade innovationer Vill du förkovra dig i ännu fler misslyckanden listade Times Magazine nyligen världens 50 sämsta innovationer. I listan hittar man bland annat Segway, krinolin, Ford Pinto, Nintendo Virtual Boy och Betamax. Google and you shall find!

Bilen med måsvinge-dörrar från DeLorean Motor Company är en av historiens mest kända innovationsmisslyckanden. Den första prototypen byggdes år 1976 när det inte fanns många konkurrenter till denna typ av futuristiska bil. Produktionen blev flera år försenad och då hade konkurrenterna hunnit i kapp. DeLorean marknadsfördes som en lyxig sportbil men en klen motor gjorde den tung och trög. Bilen var omöjlig att hålla ren och den rostfria panelen krävde konstant polering. Designen var ovanlig och exotisk men i övrigt var bilen en katastrof - en mardröm på hjul. DeLorean gick i konkurs men bilen fick sin tid i rampljuset som tidsmaskin i filmserien Tillbaka till framtiden.

Det franska företaget BiC är mest kända för sina kulspetspennor som har producerats sedan 50-talet. Bic for Her lanserades 2001 som pennor designade för att ”passa bekvämt i en kvinnas hand” med pastellfärger och glitter. Lanseringen blev en omedelbar flopp. Konsumenterna förlöjligade produkten i hånfulla recensioner. I sin talkshow gjorde komikern och programledaren Ellen DeGeneres ett humorinslag om pennorna: ”Under de senaste 20 åren har företag spenderat miljontals dollar på att göra piller som får mäns hår att växa och fixar mäns sexliv, och nu har kvinnor en penna.” 21


MOVEXUM I SIFFROR

Jobbtillfällen skapade av bolag som varit inne i inkubatorn och som fortfarande är verksamma.

Registrerade idéer under det första halvåret 2018.

Det totala antalet registrerade idéer sedan starten 2008.

Antalet miljoner de 58 bolag som varit inne i inkubatorn och som fortfarande är verksamma omsätter.

Antal bolag som sedan starten 2008 antagits till inkubatorn. Bolag inne i inkubatorprocessen just nu. Bolag på väg in i inkubatorprocessen.

Antalet inkubatorbolag noterade på börsen. Bolag som genomgått hela inkubatorprocessen och som idag är Alumni. 22

Antalet idébärare som deltog i årets första Boost Chamber (rekordstort antal).


VERKTYG

Konsten att pitcha Inom startup-världen förekommer ordet pitcha rätt frekvent. Det är inte så konstigt - en startup som vill ha hjälp med att vidareutveckla sin idé kommer att behöva pitcha den, flera gånger och under olika omständigheter. Vi går igenom några grunder som kan hjälpa dig att leverera en bra pitch. illustrationer: Freepik, flaticon.com

Pitch: Pitch (eng. ”kast”, ”försök”), en kort presentation av en idé till en potentiell kund, producent eller ett produktionsbolag.

P

Å MOVEXUM är pitchträning ett återkommande inslag i såväl vår Boost Chamber som i vår inkubator. Främst jobbar vi enligt NABC-metoden, det vill säga följande ska din pitch beskriva: NEEDS - Beskriv kundens och marknadens viktiga, verifierade behov. Vad är problemet? APPROACH - Tillvägagångssätt. BENEFITS - Vilka fördelar/nytta har din idé? COMPETION - Hur ser konkurrensen ut? NABC-pitchen ska alltid inledas med en ”hook” för att snabbt skapa ett intresse och ska avlutas med en ”close”, något som beskriver vad du vill att den som lyssnat på din pitch ska ta action på. En fråga du bör ställa dig innan du pitchar är: för vem ska du pitcha och vad är syftet? Är syftet med pitchen att få in externt kapital vill de potentiella investerarna med största sannolikhet höra mer om hur du ska tjäna pengar på din idé och mindre om hur bra den (faktiskt) är och vilka problem den löser.

Ok, några råd kommer här: 1. Undvik teknikstrul. De flesta pitcher sker idag med stöd av digitala presentationer. Se till att du får tid att koppla upp dig och testköra innan det är dags - inget ”bufferibuff” tack! 2. Var förberedd. Kan tyckas självklart men tål att nämnas. Läs också på om dem du ska pitcha inför. 3. Håll din presentation kort och var lagom entusiastisk. Utelämna oviktiga detaljer. Ägna de första sekunderna av pitchen till att berätta om din idé och vilka problem den kan lösa. I många fall har du en förutbestämd tid att förhålla dig till. Gör du en liten längre pitch, och kanske inför många människor, kan det vara trevligt att inleda pitchen med att berätta om vem man är, och vad man gjort tidigare. Observera lägg endast tid på detta om du har en längre pitch! 4. Beskriv den tilltänkta målgruppen. Vilka behov har de och hur tillgodoser din idé dessa? 5. Prata om konkurrensen. Såvida din idé inte är super-super-unik och

one of a kind finns med största sannolikhet konkurrenter. Berätta om hur din idé skiljer sig från deras. 6. Berätta om dig och ditt team. Vilka kompetenser besitter ni, vilka mål drivs ni av och inom vilka områden behöver ni eventuellt förstärka? 7. Hur ser ditt kapitalbehov ut? Pitchar du för att få in externt kapital är det många siffror investerarna vill ha koll på. Hur försörjer du dig idag, hur mycket eget kapital har du investerat, vad ska de externa pengarna användas till, vilken roll får investerarna i ditt bolag, hur ser dina försäljningssiffor ut, vilka imaterialla tillgångar finns et cetera. 8. Hellre ödmjuk än världsmästare. Förhoppningsvis kommer du att få frågor och kanske även feedback på din pitch. Var ödmjuk, även om det kan svida lite i ditt ego. Se det som ett lärande. 9. Practice make perfect! Ju fler gånger du pitchar desto bättre kommer du att bli (och du sprider ju dessutom ditt varumärke). Lycka till! 23


VÅRA STARTUPS

Det här är startupsen som just nu befinner sig i vår inkubator, internt brukar vi prata om dem som IBO:er. Som IBO är man tätt knuten till Movexum och sin tilldelade affärscoach. Arbetet som görs under inkubaturtiden är det som lägger grunden för bolagets framtida verksamhet och success. Behoven hos de olika IBO:erna kan skilja sig rätt rejält och därför försöker vi anpassa vår process så att den skräddarsys efter varje bolags unika behov.

BlixtIn

D-rail Grundare: Christoffer Hamin, Anders Gilberg Ägare: Christoffer Hamin, Anders Gilberg, Ramudden Bransch: IOT/SmartCity Affärsidé: Ny teknik inom infrastruktur som levererar realtidsinformation om skicket på järnvägar.

Grundare: Jonas Lööw Ägare: Jonas Lööw samt ett antal minoritetsdelägare Bransch: IT/ICT Affärsidé: Webbplattform där företag tillsammans kan planera, schemalägga och dela resurser, boka föreläsare med mera.

Cargo-Beacon

SPPO Grundare: Maria Lundmark, Leif Östberg Ägare: Maria Lundmark Bransch: EduTech Affärsidé: Onlineplattform och verktyg för specialpedagoger.

Grundare: Olov Hisved Ägare: Olov Hisved, Almi Invest Bransch: IOT/Smart City Affärsidé: Har utvecklat en datalogger som loggar temperatur, luftfuktighet och andra särskilda händelser vid godstransporter direkt till ansluten enhet. Ett smart och pålitligt sätt att övervaka leveranskedjan.

Arrtodo Grundare: Anna Hansers Rutäng Ägare: Anna Hansers Rutäng Bransch: EduTech Affärsidé: Individanpassade böcker för lässvaga genom internetbokhandeln Abibo som erbjuder individanpassning av befintliga böcker på marknaden.

24


OM OSS

Team Movexum Värdeskapande, inspirerande, utmanande och vägvisande. Så hoppas vi att alla de människor vi samarbetar med upplever relationen med oss. Vilka är då ”vi”, det vill säga team Movexum? Lär känna oss lite bättre.

VD

AFFÄRSCOACH

EKONOMICHEF

ULRIKA MALMQVIST

IVAR RENNGÅRD

GUNILLA PERSSON

Sportintresserad Sandvikenbo med ingenjörsbakgrund och som utvecklingschef. Vice ordförande i SAIK Bandy. Gillar att resa och går gärna på stand up. Leder genom att bygga team och ta täten.

Söderhamnsbo men norrman at heart. Har en bakgrund som bland annat IT-chef men föredrar att jobba med människor framför siffror. Spelar gärna piano eller påtar i växthuset.

Tidigare egen företagare med råkoll på siffror och kalkyler. Före detta tävlingsryttare inom dressyr. Utövar gärna yoga hemma i Åmot i sällskap av familjens hund Hercules och de två katterna Helga och Ragnar.

Ledarskap

92%

Innovationsbegrepp

94%

Styrrapporter

91%

Svenska innovationsystemet

88%

Coaching

95%

Momsregler

96%

Smittsamt skratt

97%

Finurlig

98%

Glädjespridare

99%

AFFÄRSCOACH

KOMMUNIKATIONSANSVARIG

INTERNATIONELL AFFÄRSCOACH

JOHAN WICKENBERG

ANNA UTTERBERG

RICHARD HAINSWORTH

Före detta exportchef på välkänt kosmetikföretag som efter tio år i Skåne nu återvänt till Gävle. Tävlingsmänniska av rang, älskar skidåkning och löpning. Har sprungit ett halvt maraton barfota.

Har en bakgrund som nöjesredaktör inom print. Inredningsintresserad Gävlebo som när tid finnes gärna kör motorcykel eller läser engelska deckare. Avundas Hälsingland för dess vackra landskap.

Inflyttad amerikan som vid sidan av sitt jobb på Movexum driver eget företag och har ett jordbruk i Årsunda där han också bor och jagar. Kan väldigt mycket om det mesta och har en fäbless för klockor.

Internationella affärer

98%

Grafisk design och formgivning

90%

Internationella affärer

92%

Försäljning

87%

Storytelling

83%

Varumärke

85%

Känna igen låtintron

95%

Historia

91%

Hungrig

100%

25


ÅRET SOM GÅTT

Hänt, nytt och annat Vi tar en titt i backspegeln - det har hänt en hel del det senaste året!

2017 JUNI - D-rail presenteras vid en ceremoni i Frankrike som en av tolv vinnare i The European Transport Innovation Challenge 2017. - Swedbank kliver in som partner till Movexum. - Movexum bjuder in till sommarfest där deltagarna bland annat får testa jonglering. JULI - CargoBeacon färdigställer sin förstudie inom EU:s Horizon 2020. CargoBeacon beviljades 50 000 euro inom SME-programmet för att genomföra förstudien. AUGUSTI - Movexum flyttar från Teknikparken till Vågskrivargatan i centrala Gävle. - Första månaden på jobbet för Johan Wickenberg och Anna Utterberg, Movexums nya affärscoach respektive kommunikationsansvarige. SEPTEMBER - MYoroface vinner en check på 200 000 kronor i förstudiemedel i Fiber Optic Valleys tävling Boost Innovation. På en delad andraplats finns ett annat Movexum-bolag, SPPO, som vinner 50 000 kronor i förstudiemedel. - Movexum börjar livesända sina föreläsningsevent Movexum bjuder på kunskap. Månadens tema är energiinnovationer. - Hela Movexum-teamet påbörjar utbildningen Öppna upp - företagsfrämjande på lika villkor. OKTOBER - CargoBeacon blir i tuff konkurrens inbjudna till Stuttgart och Mercedes-Benz Vans program Startup adVance Challenge. - BlixtIn ansöker och blir antagen till inkubatorprogrammet. - Movexum bjuder på kunskap tema finansiering. 26

- Movexum debuterar på Instagram. - Styrelsen fastställer Movexums nya vision och strategi. NOVEMBER - D-rail tävlar i SKAPA-prisets final i Stockholm efter att ha vunnit den regionala tävlingen. Får dock se sig besegrade av ett bolag från Östergötland. - Movexum står värd för en Peer Review och gästas av Ideon Innovation, Bizmaker och Peak Region. - Movexums Ulrika Malmqvist och Johan Wickenberg certifieras som affärscoacher. DECEMBER - Arrtodo beviljas 50 000:- i innovationsstöd från Region Gävleborg. - SolarWave installerar sina lösningar för vattenrening i SOS Barnby i Dar es Salaam, Tanzanias största stad. DECEMBER - Julmingel i Movexums nya lokaler. - Movexum bjuder på kunskap tema storytelling och marknadsföring. - Colabitoil Sweden AB noteras på Aktietorget.

2018 JANUARI - Movexum är en medsökande partner i projektet The Yes Way. FEBRUARI - Årets första Boost Chamber drar igång. - Movexum bjuder på kunskap tema styrelsearbete. MARS - 2P1 vinner en upphandling som innebär att de under de närmaste tio åren kommer att förse Bollnäs kommuns skolor med belysning.

- MYoroface tilldelas ett internationaliseringsstipendie från Ahlgrenska Fonden. - Movexum bjuder på kunskap tema kvinnor som investerar. - Aerogel förbereder sin introduktion på den amerikanska marknaden. APRIL - Arrtodo ingår ett avtal med Axiell, en av Sveriges största distributörer av e-böcker. - Movexum går in som medarrangör till SKAPA-priset och årets tävling slår all time high med ett rekordstort antal deltagare. - D-rail tar sig till final på Åre Business Forum. MAJ - Movexums nya webb rullar ut. - Movexum bjuder på kunskap arrangeras i Hudiksvall i samarbete med Propell Innovation och Hudiksvalls Näringslivsbolag. - Slutpitch och diplomutdelning Boost Chamber. - Movexum bjuds in för att köra pitchworkshop med finalisterna i UF Gävleborg. JUNI - Movexum arrangerar i samarbete med Asynjor Invest en investerarutbildning för kvinnor. - Movexum bjuder på kunskap tema datadriven tillväxtoptimering. - Nio nya bolag erbjuds plats i inkubatorn. - Två bolag, YuleGoat och Janjoo, utexamineras från inkubatorn och blir Alumnibolag. - Movexum får en ny styrelse. - Movexum bjuder in till sommarmingel.


VÅRA PARTNERS

För att stödja framväxten av fler kunskapsintensiva företag med en stark tillväxt och en varaktig bas i Gävleborg krävs samverkan. Våra partners bidrar inte bara ekonomiskt till vår verksamhet utan också med resurser i form av specialistkompetens till våra inkubatorbolag. Ett viktigt samarbete för starkare företag i Gävleborg. Vill ditt företag också stödja framväxten av innovativa bolag i Gävleborg? Hör av dig till oss på info@movexum.se

Norlin & Partners Norlin & Partners stöttar och hjälper organisationer, grupper och individer att utvecklas med syfte att förändra, förbättra, effektivisera och uppnå ett bättre resultat. Genom att stödja chefer och medarbetare att frigöra sin fulla potential uppnår hela företaget ett förbättrat resultat. Norlin & Partners har gedigen kunskap och erfarenhet av organisationsutveckling och ledarskap.

Fiberdata Som pionjär och med tekniken som dragkraft samt med människor som älskar den är Fiberdata idag en av landets starkaste oberoende systemintegratörer. Typiska kunder är operatörer, energibolag och kommuner som vill erbjuda bredbandsanslutningar på sina respektive orter.

Clockwork

Lindahl

Det handlar inte bara om ett nytt jobb, det handlar om en bättre framtid. Clockworks ambition är att vara en kraftkälla för företag och människor som vill utvecklas. Till dem kan du vända dig när du vill ta nästa steg, som företag eller som individ.

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med omkring 400 medarbetare varav drygt två tredjedelar är jurister. Lindahls klienter är oftast innovativa kunskapsföretag. Utöver den stora byråns breda kapacitet har man en spetskompetens inom bland annat immaterialrätt, life science, teknologi, media, telekom och process. Lindahl har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, kapitalmarknad, M&A samt fastigheter.

Nordea Nordea är den största finanskoncernen i Norden och är en fullservicebank. Nordea finns i 17 länder och bankens hemmamarknader är de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige. Tillsammans utgör de världens tionde största ekonomi. Att ta vara på idéer och utveckla innovativa lösningar är ingenting man gör ensam. Därför samarbetar Nordea med fintech-hubbar och startupföretag.

Länsförsäkringar Bjerkéns patentbyrå Gävleborg Länsförsäkringar Gävleborg är ett av 23 kundägda, lokala och självständiga försäkringsbolag inom Länsförsäkringsgruppen. Länsförsäkringars idé är att skapa trygghet för människor och företag som lever och verkar i Hälsingland och Gästrikland. Hos Länsförsäkringar hittar man inte bara försäkringar för livets alla lägen, de är också en uppskattad bank och en heltäckande fastighetsförmedling.

Bjerkens Patentbyrå KB har sedan etableringen 1951 rådgivit och hjälpt företag och enskilda i frågor rörande immaterialrätt. Framför allt hjälper de kunder med att uppnå ett så omfattande skydd som möjligt för de idéer eller produkter som de önskar skydda samt med att hävda kundernas rättigheter gentemot andra. Bjerkéns tjänster omfattar hela det immaterialrättsliga området med tyngdpunkten på patent, varumärken och design.

Swedbank Med 7,4 miljoner privatkunder och 625 000 företagskunder är Swedbank den ledande banken för många hushåll och företag. Swedbank är en del av det finansiella systemet och har ansvar för att främja en långsiktigt hållbar ekonomi. Swedbank har ett starkt engagemang i samhällsfrågor, till exempel kunskapsbyggande, entreprenörskap och innovation.

PwC PwC är marknadsledande i Sverige inom revision, redovisning och rådgivning med 50 000 kunder över hela Sverige. Företagets vision är ett väl fungerande, hållbart näringsliv och samhälle som inger förtroende. PwC erbjuder en geografisk täckning med 100 kontor runt om i landet.

27


Har du en idé som du behöver hjälp med att vässa? Ansök till Boost Chamber - vårt utvecklingsprogram som fungerar som ett förintag till vår inkubator och är ett första kliv in i Gävleborgs startup-community! Genom vår Boost Chamber får du: - Affärscoaching och feedback på din idé - Nätverksbyggande med viktiga aktörer - Fri tillgång till innovationsmiljöerna Movexum, Propell Innovation och Sandbacka Park - Pitchtillfällen en gång i månaden inklusive feedback - Tillgång till affärsscoacher och expertis inom olika områden - Inbjudningar till spännande seminarium, föreläsningar och tävlingar

Läs mer på vår webb eller kontakta vår Boost Chamber-ansvarige på johan@movexum.se

Vågskrivargatan 5, 803 20 Gävle www.movexum.se // info@movexum.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.