Page 1

Jensen gas- og kulgrill

I N S P I R AT I O N T I L KU L I N A R I S K K R E AT I V I T ET

B R U G E R M A N U A L ES TAT E M I N I

Model: JensenGrill Estate Mini CE-845CO-0008 ID: 0845

Model: JensenGrill Estate Mini

Operating manual Assembly instructions Mode d’emploi Instrutions d’assemblage Betriebsanweisungen Montageanweisungen Istruzioni per l’uso Istruzioni per il montaggio Gebruiksinstructies Montage-instructies Användning Montering Käyttöohjeet Kokoamisohjeet Instrucciones de funcionamiento Instrucciones de armado Brugsanvisning Monteringsvejledning Instruksjoner for bruk Montering

1


Jensen gas- og kulgrill

VIGTIGT! LÆS DENNE MANUAL, FØR DE ANVENDER GRILLEN Advarsler:

• Læn Dem aldrig ind over grillen, mens De tænder op.

• Lad ikke børn anvende grillen.

• Tøm altid aske- og fdtopsamlingsbakke før brug for at undgå, at der går ild i gammelt fedt.

• G rillens dele kan blive meget varme, hold børn væk fra den tændte grill. • Enhver modifikation af grillen kan være farlig.

• F lyt ikke grillen under brugen. Benyt udelukkende transportgrebet i højre side af grillen, når denne flyttes.

• H vis grillen ikke har været i brug i længere tid, skal den undersøges for gaslækage og tilstopning af gasbrændere før brug. Der henvises til afsnittene “tjek for gaslækage” og “førstegangsbrug eller brug efter længere tids opbevaring”.

• Lås hjulene før grillen tages i brug.

• Brug ikke åben ild til at tjekke for gaslækager.

• Læs instruktionen, før grillen tages i brug.

• B randbart materiale må ikke komme indenfor 70 cm af bagsiden eller siderne af grillen.

• D et er farligt at ændre på indstillingerne af luftspjældene på brænderne

• D ele forseglet fra producenten eller agenten må ikke brydes af brugeren. • Grillen må kun benyttes udendørs.

• H vis flammen går ud under optænding eller grilning, sluk da alle gasreguleringshåndtagene, åben låget og vent 5 minutter, før gassen tændes igen (der henvises til betjeningsvejledningen).

• G rillens specifikationer findes på en mærkat placeret på bagsiden af grillen.

• H vis ilden flammer “ukontrolleret” op, fjern da maden fra grillristen, indtil ilden har lagt sig.

• O pbevar ikke halvfyldte eller tomme gasflasker i nærheden af grillen.

• Rengør regelmæssigt grillen grundigt.

• Hold gasslangen på afstand af grillens varme overflader. • Undgå at vride eller bøje gasslangen unødvendigt. • U ndersøg gasslangen visuelt for utætheder, slidtage eller anden skade før brug. • Foretag aldrig modifikationer af regulatoren eller gassamlingen. • E rstat gasslangen, hvis den bliver beskadiget, samt hvis nationale forhold kræver dette. • Tænd aldrig for grillen, når låget er lukket. • Tænd aldrig sideblusset, når låget er lukket.

Model: JensenGrill Estate Mini

2

• Fjern gasflasken, når grillen opbevares indendørs. Gasflasken skal opbevares i et velventileret område udendørs.

• O verfyld aldrig kulbakkerne, låget skal kunne lukkes. Maksimum totalmængde af kul er 2 kg. • B rug kun kulbriketter, dette sikrer en kontrolleret, langsom brænding og forhindrer overophedning.


Jensen gas- og kulgrill

Eksploderet tegning 

4

I.

5

Part liste

II. Skrueoversigt

6

III. Før montering

7

IV. Monteringsinstruktion

7

9

A.

Montering af ekstraudstyr 

V. Instruktion for brug af gas

10

A.

Tjek for gaslækage

10

B.

Sikkerhed omkring gasflasken

10

VI. Førstegangsbrug eller opstart ­efter længere tids opbevaring

10

VII. Rengøring

10

VIII. Opbevaring

11

IX. Betjeningsvejledning

11

A. Optænding af grillen med kul og gas

12

B.

Anvendelse af grillen som gasgrill

13

C.

Anvendelse af gasblus

13

D.

Brug af Rotisserie

14

X. Grillinstruktioner

14

A.

Direkte varme

14

B.

Indirekte varme

14

C.

Brug grillen som rygeovn

14

XI. Fejlfinding ved funktionsproblemer

15

XII. For yderligere informationer kontakt:

16

Model: JensenGrill Estate Mini

INDHOLDSFORTEGNELSE

3


24

25

27

43

43 43

24

26 26

26

27

44

42 42

42

41

24

25

25

29

40

Model: JensenGrill Estate Mini

4

1

2

39

23

27

45

39

3

28

22

28

29

46

39

50

22

21

46

47

37

37

5

48

19

49

45

38

5

4 3 4 5 5

5 5

30

31

19 18 17 16

49

20

36

35

5

5

34

6

52

33

7

32

31

15

8

15

13

51

14

10

9

11

13

12

Jensen gas- og kulgrill

EKSPLODERET TEGNING


Jensen gas- og kulgrill I. PART LISTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Termometer Langt greb Isoleringsring, greb Beslag, greb Isoleringsskive Låg Inderlåg Front panel Yderpanel sider Venstre ben Bagplade Hylde Plastik propper Højre ben

Ea. Nummer del 1 1 2 2 8 1 1 1 1 1 1 1 2 1

43 44

Transportgreb

1

2

45

2

1

C-CDQ-008-040213

46

Isoleringsring transportgreb Beslag, transportgreb

1

C-CDQ007-WAS-040213 M7CDQ-7BRI-017 M7CDR-7YPC-025 H7CDQ-7BBC-008

47

Grillrist

1

C-CDQ-029-WAS-040213

48 49 50

Grillrist håndtag Låseklips, transportgreb Højdejusteringshåndtag

1 2

C-CDQ-028-040213 M7CDQ-7FRT-017

17 Kulbakkeholder

1

18 Højdejusteringshåndtag (lang) 19 Højdejusteringshåndtag (kort) 20 Højdejusteringshåndtag lodret 21 Løftearm

1

22 Hængsel Højdejustering 23 Fedtbakke 24 Gassamlerkasse med elektrode 25 Brænder (I3+(28-30/37) I3B/P (30)) 25 Brænder (I3 B/P (50)) 26 Flamme tamer 27 Afstandsplade ved kulbakker

2 1 3

C-CDQ-009-AS-040213

42 43

Ea. Nummer del

C-CDQ023-WAS-040213 C-CDQ022-WAS-040213 C-CDQ-034-040213

2 1

C-CDR-005-040213

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Navn Krydstænder Kulbakke Grillristlås, venstre Hængsel grillrisst Grillristlås, højre Logo plade Hængsel låg, højre Hængsel låg, venstre Lukkeklap, låg Varmeklips, låg Varmeskærm, ventiler Klips ventiler Gasrør European standard connector Gasreguleringshåndtag Ventil (I3+(28-30/37) I3B/P (30)) Ventil (I3 B/P (50))

15 Hjul 16 Brændkammer

M7CDQ-7CVJ-000

Del

M7CDQ-7CVM-000 M7CDQ-7Y20-000 C-CDR-015-AS-040213 C-CDQ-018-AS-040213 C-CDR-032-AS-040213 C-CDR-012-AS-040213 C-CDR-004-040213 C-CDQ- 042-190213 C-CDR-006-040213

3 3 3 3

2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1

C-CDQ-021-AS-040213 M7CDQ-7BRI-017 M7CDQ-7BRG-017 M7CDQ-7BRH-017 C-CDQ-014-040213 C-CDQ-031-040213 C-CDQ-036-120213 C-CDR-010-040213

M7CBU-7ADN-000

3 3 3

M7CDQ-7FRU-000

2

Ekstraudstyr

M7CDR-7BRC-017 C-CDQ-024-040213

51 52

Rotisserie Sideblus Sidebord

1 1 1

Model: JensenGrill Estate Mini

Del Navn

5


Jensen gas- og kulgrill II. SKRUEOVERSIGT

S1

S3

S2

S4

M6 x 16 mm

S5

M6 x 16 mm

S6

M6 x 16mm

S7

M5 x 10 mm

M6 x 30 mm

M8 x 30 mm M8 x 50 mm

S8

M8 lock nut

S9

M6 lock nut

S16

S10

S11

M6 lock nut M5 lock nut

S17

S12

S13

M5 nut M5 x 10 mm

S18

Model: JensenGrill Estate Mini

6

1/2x(10,5mm+5mm)

1/4 x 1/2

S15

M4 x 10 mm M3 x 10 mm

S19

M6x10mm+Ă˜8mmx6mm 3/16 x 32 mm

S14

S20

Washer M8


Jensen gas- og kulgrill III. FØR MONTERING Undersøg emballagen for skader Undersøg, om De har alle kartonerne Grillen består af kolli 1 af 2 samt kolli 2 af 2.

26

Ekstraudstyr - Gasblus 2 kartoner - Sidebord 1 karton - Rotisserie 1 karton Efter udpakning Undersøg om alle de specificerede dele er inkluderet

IV. MONTERINGSINSTRUKTION Montering af grillen

10

S5

S5

S5

S5

Placér 26 i grillen Placér (26) ovenpå holderne i grillen over brænderne. Placér den i udskæringerne som holder den på plads. Placér så de 2 andre (26) i grillen. 11

14

15

S5

S5

S5

S5

50 Montér 10, 15, 11 og 14 Montér de 4 dele sammen med (S5) skruerne. VIGTIGT skruerne skal være løse indtil den samlede under del er monteret på grillen

Skru (50) på grillen

S6 S6 S6

S6

S6

S6 S6

Montér underdelen på grillen Løft grillen og placer den ovenpå underdelen. Sæt (S6) skruerne i. Når over og underdelen er samlet, er det VIGTIGT at spænde alle (S5) skruerne, der samler underdelen.

Model: JensenGrill Estate Mini

S6

7


Jensen gas- og kulgrill 48 31

47

Placér 47 i grillen Set højdejusteringshåndtaget i toppositionen, så kulbakkeholderen i grillen er i bundposition. Sæt (48) ind i (47) og sæt (47) ned i (31) i begge sider.

48

47

29

Montér gasslange og regulator Regulator, slange og tilslutning varierer fra land til land. I nogle lande monteres en adaptor (European commen connector)på slangen, som så kan monteres på grillen. Gør slange studsen på regulatoren og adaptoren våd, så er de lettere at montere på slangen. Sæt spændebåndene på i begge ender og spænd. VIGTIGT! Gevindet på grillen er venstre gevind (spændes imod uret).

27

Vær opmærksom på, at regulatoren skal være godkendt til det gældende gastryk og gasblanding. Montering af gasslangen skal ske i overensstemmelse med de pågældende nationale regler. 29 27

27

17

Placér (29) og (27) i grillen Åben (47) til låst vertikal position. Placér (29) og (27) ned i grillen under grillristen ovenpå kulbakkeholderen (17). (29) kan kun sættes på plads hvis kulbakkelåget er lukket. Dette er en foranstaltning, så kulbakkerne ikke overfyldes. Når (29) og (27) er på plads, lukkes (47) og (48) fjernes.

23

Model: JensenGrill Estate Mini

8

23 sættes i grillen (23) skubbes på plads ovenpå de 2 skinner under grillen.


Jensen gas- og kulgrill A. MONTERING AF EKSTRAUDSTYR

S7 S7

S7

S7

Montér rotisserie Montér beslaget der understøtter spydet på højre side af grillen med to skruer (S 7). Monter motorbeslaget på venstre side ligeledes med (S7). Skyd motoren ned over motorbeslaget. Skyd de to spydgafler, låsering og spydstøtteringen ind over spyddet. Skyd spyddet ind i motoren og placér spydstøtteringen i beslaget på højre side. Opbevar motoren indendørs, når grillen ikke er i brug.

Montér gasblus Gasblusset monteres på beslagene til transportgrebet på højre side af grillen. Skruerne (S17) skrues i det øverste og nederste hul på bagsiden af beslagene. Gasblusset fæstnes på grillen ved at skyde hullerne på gasblusset ind over skruerne (S17) og tryk derefter ned i fikseret position. Gasblusset fastlåses ved at spænde skruen (S18) i det midterste hul i hvert af beslagene. Fastgør gasslangen til lynkoblingen på højre side af grillen.

Model: JensenGrill Estate Mini

Montér sidebord Sidebordet monteres på beslagene til grebet på højre side af grillen, samme fremgangsmåde som ved montering af gasblus. Der henvises til afsnittet “montering af gasblus”.

9


Jensen gas- og kulgrill V. INSTRUKTION FOR BRUG AF GAS • Brug aldrig denne grill uden at anvende gasregulator. • Anvend kun gasslange og gasregulator, der er godkendt i det pågældende land. • Brug et passende spændbånd til at fastgøre gasslangen med. • Kontakt venligst Deres lokale gasudbyder vedrørende oplysninger om, hvilken gaskategori der skal anvendes, samt oplysninger om, hvilken gasregulator og gasslange der skal anvendes i overensstemmelse med nationale regler. Se oversigt over gaskategorier og gastryk skal kun anvendes som retningslinjer Gas standards CE Model navn

JensenGrill Estate Mini

JensenGrill Estate Mini

JensenGrill Estate Mini

JensenGrill Estate Mini

Gaskategorier

I3+(28-30/37)

I3B/P (30)

I3 B/P (50)

I2H(20)/ I2E(20)

Gas og tilhørende tryk

G30 butan at 28-30 mbar

G30 butan / G31 propan at 30 mbar

G30 butan/ G31 propan at 50 mbar

G20 Natural gas at 20mbar

G31 propan at 37 mbar Anvendes i ­følgende lande

BE, CY, CZ, EE, FR, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, RO, SK, ES, CH, GB

BG, CY, CR, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, LV, LT, LU, MT, NL, NO, SK, SI, SE, TR, HU, IS

DE, AT

DE, DK, NO, SE, UK

Nominel effekt, brændere grill

11.7 KW

11.7 KW

11.7KW

11.7KW

Dysestørrelse

Ø 1.0 mm

Ø 1.0 mm

Ø 0.87 mm

Ø 1.5 mm

Total gas forbrug brændere grill G30

853 g/h

853 g/h

853 g/h

-

Total gas forbrug brændere grill G31

837 g/h

837 g/h

837 g/h

-

Nominel effekt , én brænder

3.9 KW

3.9 KW

3.9 KW

3.9 KW

Nominal effekt, gasblus

4.6 KW

4.6 KW

4.8 KW

4.8 KW

Dyse størrelse, gasblus

Ø 1.0 mm

Ø 1.0 mm

Ø 0.9 mm

Ø 1.6 mm

Total gas forbrug, gasblus G30

335 g/h

335 g/h

-

Total gas forbrug, gasblus G31

329 g/h

329 g/h

-

A. TJEK FOR GASLÆKAGE

Model: JensenGrill Estate Mini

10

• Lav en sæbeopløsning af vand og opvaskemiddel. • Påfør sæbeopløsningen med en børste, svamp eller sprayflaske. • Alle gasreguleringshåndtag skal være i LUKKET position. • Tænd gassen på gasflasken. • Påfør sæbeopløsningen på alle gastilslutninger. Hvis der er en lækage, vil opløsningen “boble op”. Stram eller reparér en eventuel utæt forbindelse. • Såfremt lækagen ikke kan stoppes, sluk da for gassen på gasflasken. Afmontér slangen og kontakt Deres lokale leverandør for assistance. • GRILLEN MÅ IKKE ANVENDES, SÅFREMT DER ER EN LÆKAGE. • Efter at grillen er undersøgt for lækager, slukkes for gassen. Skyl efter med rent vand for at fjerne rester af sæben. Sæbe kan virke let ætsende.

B. SIKKERHED OMKRING GASFLASKEN • Gasflasken må aldrig opbevares indendørs. Bør opbevares udendørs i et velventileret område. • Opbevar gasflasken lodret. • Sluk for gassen på gasflasken, når grillen ikke bruges.

• • • •

Gasflasken må ikke udsættes for høj varme. Kom ikke gasflasken i nærheden af åben ild. Opbevar ikke reservegasflasker i nærheden af grillen. Der anbefales følgende gasflasker: Butan: > 7 kg. Propan: > 6 kg.

VI. FØRSTEGANGSBRUG ELLER OPSTART ­EFTER LÆNGERE TIDS OPBEVARING • Læs ”ADVARSLER” samt “gasinstruktion” og “brugsanvisning” grundigt. • Tjek gasregulatoren, ventilåbninger og brænderne for tilstopning (se i øvrigt afsnittet om fejlfinding). • Edderkopper og andre insekter kan i nogle tilfælde spinde væv eller bygge rede i brænderne. Dette kan blokere gasstrømmen og forårsage en utilsigtet opflamning eller “eksplosion” (flash back). Dette kan forårsage skade på grillen og resultere i en farlig situation. • Tjek brænderen for kritiske revner og korrosion. • Tjek, at brænderne er sat ordentligt på plads således at de sidder over ventilåbningerne. • Tjek gnisttændingen ved hver brænder ved at trykke på gasreguleringshåndtaget og drej mod uret, indtil der lyder et klik fra tændingen og en gnist bliver synlig. (Rør ikke indvendige dele under denne test, idet gnisten kan forårsage et elektrisk stød). Hvis der ikke er gnist, rengør da gnist-elektroderne og tjek, at ledningen er korrekt fastgjort (se endvidere afsnittet om fejlfinding) • Tjek om der er gas på flasken. • Alle gasreguleringshåndtagene skal være i LUKKET position, før gasslangen påsættes. • Tjek for gaslækage ved hjælp af sæbevandsopløsning (se endvidere afsnittet “tjek for gaslækage”). • Før grillen tages i brug første gang, fjernes grillrist og stegeplade og rengøres i sæbevand. Skyl efter i rent vand, tør af og placér delene i grillen igen. Tænd derefter grillen og “afbrænd” overskydende olie og andre partikler ved at forvarme grillen i ca. 12. min. (BRUG KUN GAS, IKKE KUL). • Ved førstegangsbrug af grillen eller efter at gasflasken har været afmonteret, kan gastilførslen være fyldt med luft. Gastilførslen skal være fyldt med gas for at sikre korrekt tænding. Dette kan betyde, at det er nødvendigt med flere “tændingsforsøg”. • Åben låget, stil gasreguleringshåndtagene på LUKKET og åben for gassen på gasflasken. • Tryk ét af gasreguleringshåndtagene ind, drej mod uret, indtil der høres et “klik” fra tændingen. Dette skaber en gnist, der tænder brænderne. Umiddelbart før klikket, åbner ventilen for gassen. Fortag tændingen i en langsom bevægelse, der tillader gassen at løbe hen til tænderen. Læn Dem ikke ind over grillen under optænding. • Tjek om brænderen er tændt. Hvis brænderen ikke tænder sluk da for gasreguleringshåndtaget, og prøv igen. Hvis der ikke opnås tænding efter tre forsøg, luk da for gasreguleringshåndtaget og vent 5 minutter, før proceduren gentages, således at eventuel gas kan forsvinde. • Når gasbrænderen brænder korrekt (ensartet blå flamme), sluk da for brænderen og gentag proceduren for de to øvrige gasbrændere og gasblusset. • Grillen er forsynet med krydstænder der tænder nabobrænderen. Dette er en ekstra sikkerhed. Igennem det nederste hul på højre side af grillen kan alle 3 brændere ses.


Jensen gas- og kulgrill

Generelt Dele i rustfrit stål der bliver udsat for høj varme, vil gradvist få et let gult skær. Jo længere tid rustfrit stål er udsat for høj varme, desto mere udtalt vil det gule skær blive. Rengøring af grillriste, kulbakker, afstandsplader ved kulbakker og flamme tamers Grillristene skal rengøres efter brug med en stiv børste. For grundig rengøring: fjern grillriste, kulbakker, afstands plader ved kulbakker samt flamme tamers og rengør i varmt sæbevand (lad det evt. ligge i blød i en time). Anvend en stiv børste eller svamp (anvend ikke stålbørste, da denne kan forårsage rustpletter eller ridse ståloverfladen. Skyl alle dele med rent vand og tør efter). Rengøring af gasblus Fjern grydeholderen og rengør gasblusset. Brug sæbevand og en blød børste eller svamp. Tør efter med en klud eller svamp let opvredet i rent vand. Undgå at der kommer vand ind i selve brænderen. På børstet rustfrit stål bør rengøring altid foregå parallelt med børsteretningen, dette for at undgå at ridse overfladen. Rengøring af overflader Rengør overfladerne med sæbevand, brug en blød børste eller svamp, skyl med rent vand og tør efter. Vær opmærksom på ikke at ridse overfladen ved at gnide for hårdt. På børstet rustfrit stål bør rengøring altid foregå parallelt med børsteretningen. For at sikre en flot og skinnende overflade kan der efterbehandles med et rengøringsmiddel til rustfrit stål, dette bør ikke bruges på overflader der kommer i berøring med madvarer. Rengøring af lågets inderside Fjern fedt og madrester med køkkenrulle eller en klud, mens låget stadig er lunt. For grundig rengøring: brug sæbevand og en stiv børste eller svamp og tør efter med rent vand. Almindelige ovnrensningsmidler kan også anvendes, men vær opmærksom på, at sådanne midler kan plette aluminiumshåndtagene. Læs brugsanvisningen, før midlet anvendes. Hvis der kommer noget på aluminiumshåndtagene skal det hurtigt fjernes med en våd klud. Rengøring af indersiden af brandkammeret Ved rengøring af indersiden af brandkammeret fjernes grillrist, kulbakker, afstandsplader ved kulbakker, flamme tamers . Før rengøring pakkes brænderne ind i aluminumsfolie, for at forhindre snavs i at trænge ind. Anvend sæbevand, en stiv børste eller svamp ved rengøringen (anvend ikke stålbørste, stålbørsten kan forårsage rustpletter samt ridser på overfladen). Skyl efter med rent vand og tør efter. Der kan også anvendes forskellige ovnrensningsmidler, men vær opmærksom på, at sådanne midler kan plette aluminiumshåndtagene. Læs omhyggeligt brugsanvisningen på midlet før anvendelse. Hvis der kommer noget på aluminiumshåndtagene skal det hurtigt fjernes med en våd klud. Vand og snavs ryger ned i fedtopsamlingsbakken. Det kan være en god ide at fjerne fedtopsamlingsbakken og sætte en balje under brændkammeret inden man går i gang. Til sidst skylles sæben/ovnrensningsmidlet af med i rent vand. Fjern alufolien fra brænderne og sæt de forskellige dele tilbage i grillen.

Rengøring af brænderne Afmontér brænderne (brænderne afmonteres ved at løsne skruerne, der holder brænderne på plads – skruerne sidder bagerst i “Brændkammereet”). Afmontering af brænderne skal ske i overensstemmelse med gældende regler. Anvend sæbevand, en stiv børste eller svamp ved rengøringen. Skyl efter med rent vand og tør efter. Eventuel tilstopning af brænderne fjernes med tyndt ståltråd. TÆND GASBRÆNDERNE I CA. 5 MINUTTER EFTER DEN GRUNDIGE RENGØRING, SÅLEDES AT EVENTUELT VAND FORDAMPER. GRUNDIG RENGØRING EFTER OVENSTÅENDE RETNINGSLINJER BØR FORETAGES MINDST ÉN GANG ÅRLIGT.

VIII. OPBEVARING • Fjern gasflasken fra grillen. Gasflasken må aldrig opbevares indendørs (se endvidere afsnittet “sikkerhed omkring gasflasker”). • Grillen bør rengøres før opbevaring. Fastbrændte madrester på overfladerne kan give anledning til korrosion (se endvidere afsnittet om rengøring).

IX. BETJENINGSVEJLEDNING Generel betjeningsvejledning • Benyt kun grebet på højre side (set forfra) af grillen, når grillen flyttes. Indvendig i benene til venstre er der monteret hjul. Ved at løfte i håndtaget på højre side kan grillen trilles rundt. Flyt aldrig grillen under brug. Visuel klargøring af grillen: • Tjek for skader på gasslangen eller gasforbindelsen. • Tjek, at brændere og flamme tamers etc. er placeret korrekt. • Hvis gaslugt observeres, drej alle gasreguleringshåndtagene til LUKKET position og luk for gassen på gasflasken. Undersøg for gaslækager (se afsnittet “gaslækage”). • Ved førstegangsbrug af grillen eller hvis gasflasken har været afmonteret, kan gastilførslen være fyldt med luft. Tilførslen skal være gasfyldt, før brænderne kan tænde. Det kan være nødvendigt med flere tændingsforsøg. Hvis ikke brænderne tænder efter tre forsøg, drej da gasreguleringshåndtagene til LUKKET position og vent 5 minutter, før der tændes igen, således at overskydende gas forsvinder. • Det kan forekomme, at insekter og edderkopper tilstopper gastilførslen og forårsager uensartet brænding (gul flamme eller “flash back”, en “eksplosion”). Dette kan beskadige grillen og udgøre en risiko for brugeren. I sådanne tilfælde skal gasreguleringshåndtagene drejes til LUKKET position. Der henvises til afsnittet om fejlfinding. REGELMÆSSIG INSPEKTION AF BRÆNDERRØRENE ANBEFALES. • Opvarm altid grillen med låget lukket i 5-10 minutter, før tilberedning påbegyndes. Dette sikrer optimal hygiejne under tilberedningen. • På JensenGrill Estate Mini kan der grilles helt fleksibelt med gas, kul eller begge dele samtidig.

Model: JensenGrill Estate Mini

VII. RENGØRING

11


Jensen gas- og kulgrill A. O PTÆNDING AF GRILLEN MED KUL OG GAS LÆN DEM ALDRIG IND OVER GRILLEN UNDER OPTÆNDINGEN A. Påfyldning af kul

a. Bring kulbakkerne i bundposition ved at sætte højdereguleringshåndtaget på fronten af grillen i topposition. b. Fastlås grillristen i lodret position (åben). c. Løft kulbakkerne ud af grillen. d. Åben kulbakkerne og påfyld kul. Efter behov fyldes en eller begge kulbakker. KULBAKKERNE MÅ ALDRIG OVERFYLDES, LÅGET SKAL KUNNE LUKKES. HVER KULBAKKE KAN INDEHOLDE MAX. 0.8 KG KUL.

Model: JensenGrill Estate Mini

12

B. Afhængigt af den ønskede varmefordeling/mængde fyldes henholdsvis en eller begge kulbakker. a. Placering af kulbakkerne. i. I hver sin side. ii. I midten. iii. Samlet i én side. b. Placer de tre afstandsplader ved kulbakkerne. c. Ved tilberedning af mad med højt fedtindhold, kan man placere en standard alubakke oven på de tre afstandsplader mellem kulbakkerne, således at fedt og saft opsamles; HÆLD LIDT VAND, VIN ELLER ØL I BAKKEN NÅR KULLENE ER TÆNDT FOR AT UNDGÅ, AT FEDTET ANTÆNDES. Anvend eventuelt saften til sovs.


Jensen gas- og kulgrill C. Luk grillristen. D. Sørg for, at fedtbakken er tom, således at evt. fedt ikke antændes. E. Åben altid grilllåget. F. Under optænding skal kulbakkerne være placeret i topposition (tættest på grillristen), så man kan se, at gasbrænderne tænder. Dette kan også kontrolleres gennem inspektionshullerne på højre side af grillen. G. Undersøg, at alle gasreguleringshåndtagene er i LUKKET position. H. Åben for gassen på gasflasken. I. Tænd for gasbrænderne (låget skal altid være åbent, når gassen tændes).

guleringshåndtaget på fronten af grillen). b. Såfremt der ønskes yderligere varme, tænd da for en eller flere gasbrændere (der henvises til punkterne C, D, E, F og G ovenfor). Hvis en alubakke er placeret oven på afstandspladerne, kan fedtet i alubakken antændes, hvis der tændes for gasbrænderen nedenunder. Q. Asken fra kulbakkerne tømmes let. Tag kulbakkerne ud af grillen, tøm asken i en pose ved at vende bakkerne med låget nedad og ryst asken ud i posen. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DER KAN VÆRE GLØDER I ASKEN MEGET LÆNGE. Kom ikke en pose med varm aske i nærheden af brandbart materiale. Det er vigtigt at asken fjernes fra kulbakkerne, da trådnettet i bakkerne ellers vil ruste.

B. ANVENDELSE AF GRILLEN SOM GAS GRILL

HVIS GASSEN IKKE ER TÆNDT EFTER 3 FORSØG, SLUK DA FOR GASSEN (PÅ GASREGULERINGSHÅNDTAGENE) OG VENT 5 MINUTTER, FØR DER FORSØGES IGEN, SÅLEDES AT EVENTUELLE GASRESTER FORSVINDER.

J. K. L. M.

N. O. P.

c. Hvis der ikke fremkommer gnist ved tændingen, luk da for alle gasreguleringshåndtagene og vent 5. minutter. Undersøg derefter tændingen (se afsnittet om fejlfinding). d. Som en sikkerhedsforanstaltning er grillen forsynet med en “krydstænder”. Hvis ikke brænderen tændes ved hjælp af gnist, vil brænderen automatisk blive tændt af brænderen ved siden af. Igennem det nederste inspektionshul på højre side af grillen kan man se de 3 brændere. Når gassen brænder korrekt, sænkes kulbakkerne tilbage i bundpositionen. Luk låget for at sikre optimal varmeudvikling og dermed hurtig optænding af kullene. Tjek kul og gas ca. hvert 5. minut ved at åbne låget eller gennem inspektionshullerne på højre side af grillen. Kullene er klar efter 15-20 minutter. Afhængigt af den ønskede varmemængde reguleres gassen på gasreguleringshåndtagene. Oftest er gassen ikke nødvendig, når kullene er optændt, gassen kan derfor slukkes. OBS: Suppleres kulvarme med gasbrændere, hæv da kulbakkerne til midterste position. Når alle gasreguleringshåndtagene på grillen er lukket, luk da for gassen på gasflasken som en ekstra sikkerhedsforanstaltning. Kulvarmen reguleres enkelt ved at justere afstanden mellem kulbakker og grillrist, dette gøres ved hjælp af højdereguleringshåndtaget på fronten af grillen Varmeregulering under grillning. a. Juster afstanden mellem kulbakker og grillrist (højdere-

C. ANVENDELSE AF GASBLUS A. Åben låget på gasblusset B. Tænd for gassen

1. Tryk gasreguleringshåndtaget ind, hold det der i ca. tre sekunder og drej det langsomt mod uret, indtil der høres et “klik” fra tændingen, derved fremkommer en gnist, der tænder gassen. 2. Tjek, at brænderen er tændt. I modsat fald drejes håndtaget tilbage til LUKKET, og proceduren gentages. HVIS IKKE GASSEN ER TÆNDT EFTER 3 FORSØG, SLUK DA FOR GASSEN (PÅ GASREGULERINGSHÅNDTAGET) OG VENT 5 MINUTTER, FØR DER FORSØGES IGEN, SÅLEDES AT EVENTUELLE GASRESTER FORDAMPER. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DET KAN VÆRE VANSKELIGT AT SE GASFLAMMEN I KRAFTIGT LYS. 3. Hvis der ikke kommer gnist ved tænding, vent da 5 minutter og tjek tændingen (der henvises til afsnittet fejlfinding). Hvis alt er i orden undtagen den manglende gnist, kan gassen tændes med en tændstik

Model: JensenGrill Estate Mini

a. Tryk gasreguleringshåndtaget ind, hold det der i ca. tre sekunder og drej det langsomt mod uret, indtil der høres et “klik” fra tændingen, derved fremkommer en gnist, der tænder gassen.. b. Tjek, at gassen er tændt, hvis ikke drejes håndtaget tilbage til LUKKET, og proceduren gentages.

Proceduren er den samme som beskrevet ovenfor, når grillen anvendes som traditionel gasgrill. Kulbakkerne skal være tømt for aske. Lad kulbakkerne og afstandspladerne ved kulbakkerne blive i grillen for optimal varmefordeling (de kan tages ud hvis det ønskes). Grilles der med maksimal effekt på alle gasbrændere, hæv da kulbakkerne til midterste position. Ved tilberedning af mad med højt fedtindhold, kan der placeres en alubakke oven på de 3 kulbakkefordelere til opsamling af fedt og saft. Hæld lidt vand, vin eller øl i bakken dette forhindrer opflamning af fedtet. Endvidere kan det opsamlede fedt og saft anvendes til sovs. Forvarm grillen med låget lukket i 10 minutter. Justér gasvarmen på gasreguleringshåndtagene.

13


Jensen gas- og kulgrill 4. Ved brug af wok eller pande må disse max. være 30 cm i diameter. Større diameter kan betyde uhensigtsmæssig varmefordeling samt overophedning af dele på og omkring gasblusset.

D. BRUG AF ROTISSERIE • Ved førstegangsanvendelse henvises til afsnittet “monteringsvejledning”. • Placér en kulbakke i hver side. Placér de 3 afstandsplader mellem kulbakkerne. Ved tilberedning af mad med meget fedt kan en alubakke placeres oven på afstandpladerne ved kulbakkerne, således at fedt og saft opsamles. Alternativt kan der placeres en alubakke under kødet på grillristen. • Montér den ene af spydgaflerne på grillspyddet. • Stik spyddet gennem midten af det, der skal grilles. • Skyd den anden spydgaffel på spyddet, skub begge spydgaflerne stramt omkring kødet, der skal grilles, og spænd de to skruer. • Sæt spyddet på plads i motoren på venstre side og placér spydstøtteringen i beslaget på højre side. Spænd skruen i styrebøsningen for at holde spyddet på plads. • Start motoren og sørg for, at spyddet drejer uden at berøre grillen. Hvis ikke spyddet er placeret i midten af kødet, vil Rotisserien dreje ujævnt. Genplacér da kødet centralt på spyddet. • Ved tilberedning af mad med et højt fedtindhold, bør det midterste gasbrænder slukkes. • Efter tilberedningen fjernes spyddet ved at skrue spydhåndtaget ind i enden af spyddets højre side. Derved kan emnet fjernes uden at berøre varme dele af grillen. Tag spyddet ud af motoren og fjern spyddet fra kødet.

V. GRILLINSTRUKTIONER Der kan grilles med direkte eller indirekte varme afhængigt af den mad, der skal tilberedes.

Model: JensenGrill Estate Mini

14

B. INDIREKTE VARME Anvendelse af indirekte varme betyder, at maden ikke er placeret direkte over varmekilden. Der grilles oftest ved en lavere temperatur i længere tid med låget lukket. Indirekte grillning bruges ved tilberedning af store stykker kød, fisk, hele kyllinger etc. Når der grilles med kul, skal kulbakkerne placeres i siderne. Normalt vil kulbakkerne være i bundposition . Ved anvendelse af gas bruges normalt kun de to brændere i siderne. Gasreguleringshåndtagene bør stilles på medium eller lav varme. Ofte vil anvendelse af indirekte varme betyde længere grillning. Med JensenGrill er der mulighed for at tænde for gassen, hvis yderligere varme ønskes. Ved anvendelse af indirekte varme vil varmen cirkulere rundt om maden og blive reflekteret fra låget. Placér maden midt på grillristen og luk låget. Anvend eventuelt et stegetermometer. Ved tilberedning af større kødstykker anbefales det at stege overfladerne hurtigt ved direkte varme, således at porerne lukkes hurtigt og saften bliver i kødet – hvorefter der skiftes til indirekte varme ved lavere temperaturer. For at give en sprød overflade kan kødet steges færdigt ved kraftig direkte varme (pas på ikke at ”brænde” kødet). Ved brug af Rotesserien vil der normalt blive brugt indirekte varme. Anvendelse af indirekte varme betyder ofte en stor afgivelse af fedt og saft. For at forhindre dette i at flamme op kan fedt og saft opsamles i en alubakke, der placeres oven på de 3 afstandsplader. HÆLD LIDT VAND, VIN ELLER ØL I BAKKEN NÅR KULLENE ER TÆNDT FOR AT UNDGÅ, AT FEDTET ANTÆNDES. Anvend eventuelt saften til sovs. Der kan også grilles i en alubakke, der er placeret direkte på grillristen. Kødet steges da i sin egen saft og undgår derved udtørring. Desuden er man helt sikker på at fedtet ikke drypper ned og antænder.

A. DIREKTE VARME

C. BRUG GRILLEN SOM RYGEOVN

Direkte varme betyder, at det der grilles direkte oven på varmekilden. Der vil oftest grilles med låget åbent og relativ høj varme. Varmen kan reguleres ved at justere højden på kulbakkerne med højdereguleringshåndtaget på fronten af grillen og/ eller ved at tænde for gasbrænderne. Hvis kulbakkerne er i topposition og alle gasbrændere er tændt opnås en meget høj varme. Når låget lukkes, vil varmen stige kraftigt. Vær forsigtig med ikke at “brænde” maden. Denne metode bruges ved grilning af bøffer, koteletter etc. Ved grillning med direkte varme skal maden vendes jævnligt for at få en ens stegning samt for at undgå, at maden bliver “brændt”. Vær opmærksom på, at grillning af mad med højt fedtindhold kan forårsage en “opflamning” når det drypper ned i grillen. Kulbakkerne sænkes til bundposition, for at øge afstanden imellem kul og grillrist, så ilden ikke brænder maden. Fjern evt. maden fra området, indtil flammerne er slukket. Hvis der forekommer en “ukontrolleret” opflamning, sluk da for gassen, fjern maden og luk låget. En lille vandforstøver er lige ledes meget effektiv til at stoppe en opflamning. For at undgå opflamning bør overskydende fedt skæres bort, før maden grilles.

Hvis du vil have lidt røgsmag kan man lægge lidt frugtgrene, krydderurter, drysse lidt rygemel eller rygeflis ovenpå kulbakkerne igennem grillristen. Sænk kulbakkerne til nederste position og luk låget. Grillen kan også anvendes til traditional rygning. Hent yderligere vejledning på www.jensengrill.com under fanen ”Inspiration” i afsnittet ”Gode råd og tips”


Jensen gas- og kulgrill VI. FEJLFINDING VED FUNKTIONSPROBLEMER

Gas pipe

Main valve

Burner Electrode

Synlig gnist, men ingen tænding • Undgå at ryge. • Luk for gasreguleringshåndtaget og sluk for gassen på gasflasken. • Tjek regulatoren, gasslangen og de øvrige gasforbindelser. • Gentag tændingsforsøget efter 5 minutter. Hvis grillen stadig ikke fungerer, sluk da for gasreguleringshåndtagene og sluk derefter for gassen på gasflasken. Undersøg følgende: Er gasflasken tom? Skift gasflasken. Undersøg om regulatoren er monteret korrekt. Tag regulatoren af og påsæt den igen. Fejlplacering af elektroden i forhold til gasopsamleren. Spidsen af elektroden skal pege mod gasopsamleren. Afstanden mellem elektroden og gas opsamleren skal være 2-5 mm. Justér om nødvendigt ved at bøje elektroden nænsomt.

Tilstopning af ventil og brænder. Fjern skruen placeret bagerst i “Brændkammeret”, der holder brænderen på plads, og fjern brænderen. Check ventilmundingen og fjern eventuelle partikler med tynd ståltråd. Vær opmærksom på, at fjernelse af brænderen skal ske i overensstemmelse med de nationale regler.

Model: JensenGrill Estate Mini

Fejlplacering af brænder over . Placér brænderen korrekt.

15


Jensen gas- og kulgrill Tilstopning af gasslangen. Fjern slangen fra grillen og åben for gasflasken i 1 sekund for at undersøge for tilstopning samt at tillade eventuelle partikler at blive blæst ud. En sikkerhedsmekanisme i regulatoren kan lukke, når man gør dette. Regulatoren nulstilles ved at regulatoren tages af gasflasken og monteres igen. Vær opmærksom på, at fjernelse af gasslangen skal ske i overensstemmelse med de nationale regler. Hvis gasbrænderne brænder ujævnt, flammen er gul eller der er opflamning Sluk gasreguleringshåndtaget og sluk for gassen på gasflasken. Undersøg følgende: Fejlplacering af brænder. Placér brænderen korrekt over ventilerne. Tilstopning inden i brænderen eller ved luftspjældet på brænderen. Fjern skruen, der holder brænderen på plads, fjern bræn derne og check og fjern eventuelle partikler i brænderrøret eller i brænderen, brug et stykke ståltråd. Vær opmærksom på, at fjernelse af brænderen skal ske i overensstemmelse med de nationale regler. Tilstoppet gasmunding. Fjern skruen, der holder brænderen på plads og fjern brænderen. Check ventilmundingen og rens for eventuel tilstopning. Vær opmærksom på, at fjernelse af brænderen skal ske i overensstemmelse med de nationale regler. HVIS GRILLEN STADIG IKKE VIRKER, KONTAKT DA FORHANDLEREN ELLER PRODUCENTEN. ANVEND IKKE GRILLEN VED FEJLFUNKTIONER I GASSYSTEMET. Manglende gnist ved tænding af gassen Check følgende: Der kan sidde madrester på tændingselektroden. Rens elektroden med en børste. Dårlig ledningsforbindelse. Ledningen til tændingen skal være monteret korrekt og være ordentlig isoleret. Ledningerne skal være ordentlig tilsluttet på spændingsgeneratoren ved ventilerne. Dette sidder bag front panelet. Der er adgang til spændingsgeneratoren op under front panelet. Kontroller at ledningerne sidder rigtigt på ved hjælp af en spids tang. For at få nem adgang til ventilerne og spændingsgeneratoren afmonteres frontpanelet. Hiv gasreguleringshåndtagene af grillen og skru højdereguleringshåndtaget af. Tag de 4 skruer ud på hver side af front panelet. Fontpanelet kan nu tages af.

Model: JensenGrill Estate Mini

16

Spændingsgeneratoren er i stykker. Byt rundt på tænderne i grillen. Tænderne er monteret med en skrue ud inde fra brændkammeret. Afmonter 2 tændere og tag ledningen af spændingsgeneratoren med en tang. Byt nu rundt på tænderne og kontroller om de virker. Hvis det fortsat ikke virker skal spændingsgeneratoren eller hele ventilen udskiftes. Udskiftning af ventilen med spændingsgenerator Afmonter alle brændere. Hiv gasreguleringshåndtagne af grillen og skru højderegu-

leringshåndtaget af. Tag de 4 skruer ud på hver side af front panelet. Fontpanelet kan nu tages af. Afmonter nu ”Varmeskærm, ventiler” ved at løsne de 2 skruer i hver side . Tag de 3 ledninger af til tænderne. Skru de 3 møtrikker af på bagsiden af ”Varmeskærm, ventiler”, som holder gasrør med ventiler på plads på varmeskærmen. Nu er det muligt at afmonteret ventilen fra gasrøret. Hver ventil er monteret på gasrøret med en lille klips rundt om gasrøret. Fjerne skruen i klipsen og afmonter ventilen. Sæt den nye ventil på. Sæt alle delene sammen igen. Før ”Ydrepanelets front” monteres, skal der undersøges for gaslækage. Se afsnittet ”Check for gaslækage”. Desuden skal det kontrolleres om tænderne virker. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT VENTILERNE KUN MÅ UDSKIFTES AF EN AUTORISERET INSTALLATØR.

VII. For yderligere information kontakt JensenGrill A/S +45 31 32 33 72. Info@Jensengrill.com Udfyld emnefeltet med ”Teknisk spørgsmål” www.JensenGrill.com

Brugermanual Estate Mini fra JensenGrill  

Brugermanual Estate Mini fra JensenGrill

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you