Page 1

Jensen gas- og kulgrill

I N S P I R AT I O N T I L KU L I N A R I S K K R E AT I V I T ET

B R U G E R M A N U A L ES TAT E

Operating manual Assembly instructions Mode d’emploi Instrutions d’assemblage Betriebsanweisungen Montageanweisungen Istruzioni per l’uso Istruzioni per il montaggio Gebruiksinstructies Montage-instructies Användning Montering Käyttöohjeet Kokoamisohjeet Instrucciones de funcionamiento Instrucciones de armado Brugsanvisning Monteringsvejledning Instruksjoner for bruk Montering

Model: JensenGrill Estate S / JensenGrill Estate B

Model: JensenGrill Estate S / JensenGrill Estate B CE 845CL-0014 ID: 0845

3


Jensen gas- og kulgrill

VIGTIGT! LÆS DENNE MANUAL, FØR DE ANVENDER GRILLEN Advarsler:

• Læn Dem aldrig ind over grillen, mens De tænder op.

• Lad ikke børn anvende grillen.

• Tøm altid aske- og fedtopsamlingsbakke før brug for at undgå, at der går ild i gammelt fedt.

• G rillens dele kan blive meget varme, hold børn væk fra den tændte grill. • Enhver modifikation af grillen kan være farlig.

• F lyt ikke grillen under brugen. Benyt udelukkende transportgrebet i højre side af grillen, når denne flyttes.

• H vis grillen ikke har været i brug i længere tid, skal den undersøges for gaslækage og tilstopning af gasbrændere før brug. Der henvises til afsnittene “tjek for gaslækage” og “førstegangsbrug eller brug efter længere tids opbevaring”.

• Lås hjulene før grillen tages i brug.

• Brug ikke åben ild til at tjekke for gaslækager.

• Læs instruktionen, før grillen tages i brug.

• B randbart materiale må ikke komme indenfor 70 cm af bagsiden eller siderne af grillen.

• D et er farligt at ændre på indstillingerne af luftspjældene på brænderne

• D ele forseglet fra producenten eller agenten må ikke brydes af brugeren. • Grillen må kun benyttes udendørs.

• H vis flammen går ud under optænding eller grilning, sluk da alle gasreguleringshåndtagene, åben låget og vent 5 minutter, før gassen tændes igen (der henvises til betjeningsvejledningen).

• G rillens specifikationer findes på en mærkat placeret på bagsiden af grillen.

• H vis ilden flammer “ukontrolleret” op, fjern da maden fra grillristen, indtil ilden har lagt sig.

• O pbevar ikke halvfyldte eller tomme gasflasker i nærheden af grillen.

• Rengør regelmæssigt grillen grundigt.

• Hold gasslangen på afstand af grillens varme overflader. • Undgå at vride eller bøje gasslangen unødvendigt. • U ndersøg gasslangen visuelt for utætheder, slidtage eller anden skade før brug. • Foretag aldrig modifikationer af regulatoren eller gassamlingen. • E rstat gasslangen, hvis den bliver beskadiget, samt hvis nationale forhold kræver dette. • Tænd aldrig for grillen, når låget er lukket. • Tænd aldrig sideblusset, når låget er lukket.

Model: JensenGrill Estate S / JensenGrill Estate B

4

• Fjern gasflasken, når grillen opbevares indendørs. Gasflasken skal opbevares i et velventileret område udendørs.

• O verfyld aldrig kulbakkerne, låget skal kunne lukkes. Maksimum totalmængde af kul er 2 kg. • B rug kun kulbriketter, dette sikrer en kontrolleret, langsom brænding og forhindrer overophedning.


Jensen gas- og kulgrill

INDHOLDSFORTEGNELSE Eksploderet tegning 

6

I.

7

II. Skrueoversigt

8

III. Liste med skruer

8

IV. Før montering

8

V. Monteringsinstruktion

9

A.

Montering af ekstraudstyr 

13

VI. Instruktion for brug af gas

14

A.

Tjek for gaslækage

14

B.

Sikkerhed omkring gasflasken

14

VII. Førstegangsbrug eller opstart ­efter længere tids opbevaring

15

VIII. Rengøring

15

IX. Opbevaring

16

X. Betjeningsvejledning

16

A. Optænding af grillen med kul og gas

17

B.

Anvendelse af grillen som gasgrill

18

C.

Anvendelse af gasblus

18

D.

Brug af Rotisserie

19

E. Varmeskuffe

19

XI. Grillinstruktioner

19

A.

Direkte varme

19

B.

Indirekte varme

19

C. Varmeskuffe

19

19

D.

Brug grillen som rygeovn

XII. Fejlfinding ved funktionsproblemer

20

XIII. For yderligere informationer kontakt:

21

Model: JensenGrill Estate S / JensenGrill Estate B

Part liste

5


1

1

7

2

2

6

5

1

3

3

2

11

8

12

10

9

7

9

11

6

24

23

13

34

23

24

Model: JensenGrill Estate S / JensenGrill Estate B

6

4

1

14

35

2

10

3

18

21

15

9

25

16

9

73

36

26

17

72

37

41

74

38

1

42

18

2

39

19

71

3

43

27

22

75

9

9

7

9

9

39

28

20

44

29

7

6

40

21

30

48

40

21

50

6

33

45

47

32

50

31

29

28

49

30

51

33

46

59

52

53

54

54

55

56

57

58

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Jensen gas- og kulgrill

EKSPLODERET TEGNING


Jensen gas- og kulgrill I. PART LISTE Navn

Stk. S/B

Nummer del S

Nummer del B

Del

Navn

Stk. S/B

Nummer del S

Nummer del B

1 Beslag, greb (silver)

10 M7CDR-7CVJ-000

M7CDR-7CVJ-000

38 Chassis, ventre

1 H7CDQ-7FRH-038

H7CDR-7FRH-048

1 Beslag, greb (gold)

10 M7CDQ-7CVL-000

M7CDQ-7CVL-000

39 Skuffeskinne, venstre

2 M7CDQ-7DRF-017

M7CDR-7DRF-025

2 Isoleringsring, greb

10 M7CDQ-7CVM-000

M7CDQ-7CVM-000

40 Skuffeskinne, højre

2 M7CDQ-7DRG-017

M7CDR-7DRG-025

3 Langt greb (silver)

4 M7CDR-7CVI-000

M7CDR-7CVI-000

41 Gassamlerkasse med elektrode

3 H7CDQ-7BBC-008

H7CDQ-7BBC-008

3 Langt greb (gold)

4 M7CDQ-7CVK-000

M7CDQ-7CVK-000

42 Brænder (I3+ (28-30/37) I3 B/P (30))

3 M7CCE-7BRE-017

M7CCE-7BRE-017

4 Kort greb (silver)

1 M7CDR-7THH-000

M7CDR-7THH-000

42 Brænder (I3 B/P (50))

3 M7CDQ-7BR7-017

M7CDQ-7BR7-017

4 Kort greb (gold)

1 M7CDQ-7THH-000

M7CDQ-7THH-000

43 Flamme tamer

3 M7CDR-7BRC-017

M7CDR-7BRC-025

5 Gasflaskeskjuler

1 H7CDQ-7THA-039

H7CDR-7THA-058

44 Afstandsplade ved kulbakker

3 M7CDQ-7BR3-029

M7CDR-7BRX-029

6 Hjul uden bremser

4 M7CDQ-7WHB-000

M7CDQ-7WHB-000

45 låg kulbakke

2 H7CDQ-7BRO-029

H7CDR-7BRK-029

7 Hjul med bremser

4 M7CDQ-7WHA-000

M7CDQ-7WHA-000

46 krydstænder

2 M7CDQ-7BBB-017

M7CDR-7BBB-025

8 Logo plade (silver)

1 M7CDR-7FRD-000

M7CDR-7FRD-000

47 Chassis, bund

1 H7CDQ-7BTA-038

H7CDR-7BTA-048

8 Logo plade (gold)

1 M7CDQ-7FRD-000

M7CDQ-7FRD-000

48 Kulbakke, bund

2 H7CDQ-7BRM-029

H7CDR-7BRI-029

9 Skuffehjul

8 M7CBA-7Y90-000

M7CBA-7Y90-000

49 Chassis, højre

1 H7CDQ-7FRM-038

H7CDR-7FRM-048

10 Skuffebund

2 M7CDQ-7DRC-029

M7CDR-7DRC-025

50 Flamme tamer beslag

2 M7CDQ-7BRD-017

M7CDR-7BBD-025

11 Skuffefront

2 M7CDQ-7DRD-017

M7CDR-7DRD-025

51 Fedtbakke

1 M7CDQ-7YPC-029

M7CDR-7YPC-025

12 Låg gasflaskeskjuler

1 H7CDQ-7THF-029

H7CDR-7THF-035

52 Brænderbeslag

1 M7CDQ-7BBA-017

M7CDR-7BBA-025

13 Gasregulerings håndtag (silver)

3 H7CDR-7SWA-001

H7CDR-7SWA-000

54 Dryprende

2 M7CDQ-7BDG-017

M7CDR-7BDG-025

13 Gasregulerings håndtag (gold)

3 H7CDQ-7SWA-001

H7CDQ-7SWA-000

55 Dryprende, højre

1 M7CDQ-7BDI-017

M7CDR-7BDI-025

14 Gasventil (I3+ (28-30/37) I3 B/P (30))

3 H7CDQ-7ADB-008

H7CDQ-7ADB-008

56 Dryprende, venstre

1 M7CDQ-7BDH-017

M7CDR-7BDH-025

14 gasventil (I3 B/P (50))

3 H7CDQ-7ADF-008

H7CDQ-7ADF-008

57 Lås højdeindstilling

1 M7CDQ-7BR5-017

M7CDR-7BRY-017

15 Gasrør

1 M7CDQ-7ADC-000

M7CDQ-7ADC-000

58 Brændkammer

1 H7CDQ-7BDA-029

H7CDR-7BDA-035

16 European commen connector

1 M7CBU-7ADN-000

M7CBU-7ADN-000

59 Hængsel bøsning låg

2 M7CDQ-7Y91-000

M7CDR-7Y91-000

17 Ventilpanel

1 M7CDQ7ADD-017

M7CDR-7ADB-017

60 Højdejusteringhåndtag (silver)

1 M7CDR-7BRZ-000

M7CDR-7BRZ-000

18 Gummistop

6 M7CBI-7FIB-000

M7CBI-7FIB-000

60 Højdejusteringhåndtag (gold)

1 M7CDQ-7BR6-000

M7CDQ-7BR6-000

61 Hængsel højdejustering

2 M7CDQ-7BR1-017

M7CDQ-7BR1-017

M7CDQ-7CVJ-000

62 Højdejusteringsarm (lang)

1 H7CDQ-7BRX-029

H7CDQ-7BRX-029

19 Låg (stainless steel) 20 Termometer med vingeskrue

1/0 H7CDQ-7CVA-029 1 M7CDQ-7CVJ-000

21 Isoleringsskive

6/8 M7CDQ-7Y20-000

M7CDQ-7Y20-000

63 Højdejusteringsarm (kort)

2 M7CDQ-7BRW-017

M7CDQ-7BRW-017

22 Låg (sort)

0/1

H7CDR-7CVA-035

64 Kulbakkeholder

1 H7CDQ-7BRR-029

H7CDR-7BRM-029

23 Beslag sammenkobling

1 M7CDQ-7THJ-017

M7CDR-7THJ-025

65 Grillristlås, højre

1 M7CDQ-7BRH-017

M7CDQ-7BRH-017

24 Sammenkobling gasflaskeskjuler

2 M7CDQ-7THI-017

M7CDR-7THI-025

66 Grillristlås, venstre

1 M7CDQ-7BRI-017

M7CDQ-7BRI-017

25 grillrist

2 M7CDQ-7BRE-000

M7CDR-7BRE-000

67 Hængsel grillrist

2 M7CDQ-7BRG-017

M7CDR-7BRG-017

26 Stegeplade

1 H7CDQ-7BRK-029

H7CDQ-7BRK-029

68 Øvre grill

1 M7CDQ-7BRJ-000

M7CDR-7BRH-000

1/0 H7CDQ-7CVG-029

H7CDR-7CVK-029

69 Kulbakkekrog

1 M7CDQ-7BR4-000

M7CDQ-7BR4-000

28 Isoleringsring, transportgreb

1 M7CDQ-7FRU-000

M7CDQ-7FRU-000

71 Tændstikholder

1 M7CDK-7FRF-000

M7CDK-7FRF-000

29 Beslag, transportgreb

2 M7CDQ-7TBA-029

M7CDR-7TBA-035

72 Lynkobling

1 M7CDQ-7TBM-000

M7CDQ-7TBM-000

30 Monteringsskrue, sidebord

2 M7CBV-7Y11-000

M7CDR-7Y16-000

 

27 Inderlåg (stainless steel)

31 Net, kulbakker

4 M7CDQ-7BRQ-000

M7CDQ-7BRQ-000

32 Transportgreb (silver)

2 M7CDR-7FRS-000

M7CDR-7FRS-000

Extra

equipment

32 Transportgreb (gold)

2 M7CDQ-7FRS-000

M7CDQ-7FRS-000

73 Sidebord

1 H7CDQ-7TBK-029

H7CDR-7TBH-035

33 låseklips, transportgreb

1 M7CDQ-7FRT-017

M7CDR-7FRT-025

74 gasblus (I3+ (28-30/37) I3 B/P (30))

1 P7CDQ-7TBB-000

P7CDR-7TBB-000

34 Yderpanel, venstre

2 M7CDQ-7FRE-02N

M7CDR-7FRE-03N

74 gasblus (I3 B/P (50))

1 P7CDQ-7TBC-000

P7CDR-7TBC-000

35 Yderpanel, front

1 H7CDQ-7FRA-03N

H7CDR-7FRA-04N

75 Rotisserie

1 P7CDQ-7MDA-000

P7CDQ-7MDA-000

36 Yderpanel, bag

1 M7CDQ-7FRG-017

M7CDR-7FRG-025

37 Yderpanel, højre

1 M7CDQ-7FRF-017

M7CDR-7FRF-025

Model: JensenGrill Estate S / JensenGrill Estate B

Del

7


Jensen gas- og kulgrill II. SKRUEOVERSIGT S4.1 S1

3/16x5 mm

3/16x8 mm

3/16x3/8

S7

S8

S6.1

S5.1

S3

S2

1/4x1/2

S9

1/4x22 mm

S5.2

S4.2 M3x10 mm

M4x8 mm 30

S 11 S 12

S 10

S6.2

S 14

M8x45 mm

5/16x24 mm S 13

M4 x 10 mm

1/4 cellemøtrik

33 1/2x(10,5 mm+5 mm)

S15

S6.3

1x17 mm plastik

M6X18 mm 3/16x32 mm

M8

5/16x12,7 mm

III. LISTE MED SKRUER

Model: JensenGrill Estate S / JensenGrill Estate B

8

Del

Skrue

S1

3/16x5 mm

S2

3/16x3/8

S3

Stk. S/B

Skruenummer S

Skruenummer B

Del

Skrue

M7CDQ-7Y19-000

M7CDR-7Y14-000

S9

5/16x24 mm

M7CBJ-7Y15-000

M7CDD-7Y1D-000

S 10

M6x18 mm

1/4x1/2

M7CBX-7Y11-000

M7CBX-7Y13-000

S 11

S 4.1

1/4x22 mm

M7CDQ-7Y13-000

M7CDQ-7Y13-000

S 4.2

1/4

M7CBJ-7Y41-000

S 5.1

3/16x8 mm

S 5.2

3/16 låsemøtrik

S 6.1

Skruenummer S

Skruenummer B

M7CDQ-7Y10-000

M7CDR-7Y10-000

M7CDQ-7Y1C-000

M7CDQ-7Y1C-000

M4x10 mm

M7CDQ-7Y15-000

M7CDQ-7Y15-000

S 12

3/16x32 mm

M7CDQ-7Y1A-000

M7CDR-7Y13-000

M7CBJ-7Y41-000

S 13

5/16x12,7 mm

M7CDQ-7Y11-000

M7CDR-7Y11-000

M7CBJ-7Y12-000

M7CBU-7Y1C-000

S 14

Cellemøtrik

M7CDQ-7Y40-000

M7CDR-7Y40-000

M7CBA-7Y45-000

M7CDR-7Y42-000

S 15

Låseskive

M7CBK-7Y22-000

M7CBK-7Y21-000

M8x45 mm

M7CDQ-7Y16-000

M7CDR-7Y19-000

30

Montageskruer sidebord

M7CDQ-7Y18-000

M7CDR-7Y18-000

S 6.2

1x17 mm plastic washer

M7CDQ-7Y21-000

M7CDR-7Y21-000

33

Låseklips, transportgreb

M7CDQ-7FRT-017

M7CDR-7FRT-017

S 6.3

M8 låsemøtrik

M7CDQ-7Y41-000

M7CDR-7Y41-000

S7

M3x10 mm

M7CDQ-7Y12-000

M7CDQ-7Y12-000

S8

M4x8 mm

M7CCC-7Y12-000

M7CCC-7Y12-000

IV. FØR MONTERING Undersøg emballagen for skader Undersøg, om De har alle kartonerne -Grillen består af 3 kartoner Ekstraudstyr -Gasblus 2 kartoner -Sidebord 1 karton -Rotisserie 1 karton Efter udpakning Undersøg, om alle de specificerede dele er inkluderet

Stk. S/B

   


Jensen gas- og kulgrill V. MONTERINGSINSTRUKTION

4

Montering af grillen 2

Kontrollér, at skruerne ikke har løsnet sig under transporten. Alle greb er fremstillet i aluminium. Det er derfor vigtigt, at skruer monteres lige i hullerne når håndtagene sættes på grillen, da der ellers er risiko for, at gevindene bliver ødelagt.

1

8

60

13

Montér 13 Tryk (13) på plads på ventilstudsen Montér 60 Montér (60), håndtaget skrues på Montér 8 Montér logoet (8) på grillens forside med 2 skruer (S 11)

Montér 1, 2, 3 på låget af gasflaskeskjuleren Skyd (2) ind over (4). Skyd (1) henover (2). Sørg for at hullerne er ud for hinanden i (1), (2) og (4). Montér skruerne (S7) igennem hullerne og stram. Montér håndtaget med skruer (S10) fra indersiden af låget. Sørg for, at (S7) peger nedad.

3 2

Montér 1, 2, 3 på låget. Skyd (2) ind over (3). Skyd (1) ind over (2). Sørg for at hullerne i (1), (2) og (3) er ud for hinanden. Montér skruerne (S7) igennem hullerne og stram. Montér håndtaget med skruer (S10) fra indersiden af låget. Sørg for, at (S7) peger nedad. Vær forsigtig ved montering af håndtaget. Hvis skruerne tabes mellem låget og den indvendige beklædning, skal beklædningen adskilles for at få fat i skruerne.

Model: JensenGrill Estate S / JensenGrill Estate B

1

9


Jensen gas- og kulgrill

1

26 1

2

21

3 2

3

Montér 1, 2, 3 og 21 på grillristen Skyd (2) ind over (3). Skyd (1) henover (2). Sørg for at hullerne er ud for hinanden i (1), (2) og (3). Montér skruerne (S7) igennem hullerne og spænd. Montér håndtaget med skruerne (S 10) fra indersiden af grillristen med (21) mellem grillrist og håndtag. Sørg for, at skruerne (S7) peger nedad. Montér (26) (26) er monteret med en klips i hvert hjørne. Placér stegepladen hvor som helst på grillristen ved at presse de fire klips ned over risten.

32 28

Montér 1, 2 og 3 på skufferne Skyd (2) ind over (3). Skyd (1) henover (2). Sørg for at hullerne i (1), (2) og (3) er ud for hinanden. Montér skruerne (S7) igennem hullerne og spænd. Montér håndtagene med skruer (S 10) fra indersiden af skuffen. Sørg for, at skruerne (S7) peger nedad. Montér skufferne i grillen (skufferne er monteret fra fabrikken). Løft fronten af skuffen op og skyd “Skuffehjullene” på plads i ”skuffeskinnen”. Sænk fronten af skuffen til vandret og luk skuffen.

Model: JensenGrill Estate S / JensenGrill Estate B

10

Justering af skuffernes placering Hvis skuffefronten rammer ”Yderpanel front” eller der i øvrigt er brug for at justere placeringen af skuffen løsnes skruerne ved skuffeskinnerne hvorefter de kan justeres. Stram skruerne igen.

33

Montér 28, 32 og 33 på højre side af grillen Placér (28) i de to beslag på grillens højre side. Skyd (32) igennem (28) i hængslet. Tag (33) og placér dem henover (28) inden i beslaget med gevindhullerne i toppen. Sørg for at hullerne i (28), (32) og (33) er ud for hinanden. Sæt skruerne (S12) igennem hullerne. Sørg for, at skruen er lodret, før håndtagene sættes fast ved at spænde skruen mod beslaget.


Jensen gas- og kulgrill

68

23

24

S2 S2

Montér (68) på grillen Skub (68) på plads i hullerne på beslagene bagest i grillen.

S2 S2

Montér ”gasflaskeskjuleren” på grillen Montér (23) på ”gasflaskeskjuleren” og grillen med 2 skruer hver (S 3). Montér (24) med 4 skruer (S 6.1) forfra. Placér en skive (S 2) på hver side mellem beslagene på henholdsvis ”gasflaskeskjuleren” og grillen og (24). Sæt møtrikken (S 6.3) på den anden side. Spænd ikke for hårdt, (24) skal kunne dreje.

43

50

Placér 43 i grillen Placér (43) oven på (50). Placér den oven på de små styretapper for og bag, således at den holdes på plads. Indsæt ligeledes de 2 øvrige (43).

Montér 25 i grillen Sæt højdereguleringshåndtaget på højre side af grillen i topposition (kulbakkeholderen i bundposition). Løft grillristen (25) i håndtaget og placér den lodret i hængslerne.

Model: JensenGrill Estate S / JensenGrill Estate B

25

11


Jensen gas- og kulgrill 69

Charcoal tray (31), (45), (48)

25

51

44 64

Indsæt 51 Åben den øverste skuffe og placér (51) i skinnerne.

Montér gasslange og regulator Gasslange- og regulatorstandard varierer fra land til land. I DK skal (16) European commen connector skrues på grillens gastilslutning og spændes efter med værktøj (OBS det anvendte gevind er venstre gevind - der skal drejes mod uret for at spænde). Montér slangen på henholdsvis 16 og regulatoren. Hvis slangen gøres våd i enden, er den lettere at få på plads over studsen. De 2 spændebånd spændes. Vær opmærksom på, at regulatoren skal være godkendt til det gældende gastryk og gasblanding. Montering af gasslangen skal ske i overensstemmelse med de pågældende nationale regler.

Model: JensenGrill Estate S / JensenGrill Estate B

12

Placér kulbakkerne og 44 i grillen Højdereguleringshåndtag for kulbakkerne på højre side af grillen skal være i topposition, hvormed (64) vil være i bundposition. Løft (25) til lodret position, hvor den er låst. Placér kulbakkerne og (44) i grillen under grillristen. Når kulbakkerne løftes med (69), vil de “tippe” i en vinkel, der gør det let at placere dem i grillen. Kulbakkerne kan kun placeres korrekt i kulbakkeholderen, såfremt de er lukkede. Dette sikrer, at bakkerne ikke overfyldes med kul.


Jensen gas- og kulgrill A. MONTERING AF EKSTRAUDSTYR

Locking screw (S 3)

Montér rotisserie Montér beslaget der understøtter spydet på højre side af grillen med to skruer (S 2). Montér motorbeslaget på venstre side med to skruer (S 2). Skyd motoren ned over motorbeslaget. Skyd de to spydgafler, låseringen og spydstøtte ind over spyddet. Skyd spyddet ind i motoren og placér spydstøtteringen i beslaget på højre side. Opbevar motoren indendørs, når grillen ikke er i brug.

Model: JensenGrill Estate S / JensenGrill Estate B

Montér gasblus Monter (33) i de 2 beslag på højre side af grillen. Skruerne (30) passer i hullerne på gasblusset. Gasblusset fæstnes på grillen ved at skyde hullerne ind over skruerne (30). Gasblusset fastlåses ved at spænde skruen (S3) i hvert af beslagene. Fastgør gasslangen til lynkoblingen på højre side af grillen.

13


Jensen gas- og kulgrill Gas standards CE

Montér sidebord Sidebordet monteres på beslagene til transportgrebet på højre side af grillen, samme fremgangsmåde som ved montering af gasblus. Der henvises til afsnittet “montering af gasblus”.

VI. INSTRUKTION FOR BRUG AF GAS • Brug aldrig denne grill uden at anvende gasregulator. • Anvend kun gasslange og gasregulator, der er godkendt i det pågældende land. • Brug et passende spændbånd til at fastgøre gasslangen med. • Kontakt venligst Deres lokale gasudbyder vedrørende oplysninger om, hvilken gaskategori der skal anvendes, samt oplysninger om, hvilken gasregulator og gasslange der skal anvendes i overensstemmelse med nationale regler. Se oversigt over gaskategorier og gastryk skal kun anvendes som retningslinjer

Model: JensenGrill Estate S / JensenGrill Estate B

14

Artikle nummer Grill Black

P7CDR-7000 -000

P7CDR-7000 -000

P7CDR-7001 -000

Modificeret til naturgas

Artikle nummer Grill BBQ Stainless Steel

P7CDQ-7000 -000

P7CDQ-7000 -000

P7CDQ-7001 -000

Modificeret til naturgas

Model navn

JensenGrill Estate

JensenGrill Estate

JensenGrill Estate

JensenGrill Estate

Gaskategorier

I3+(2830/37)

I3B/P (30)

I3 B/P (50)

I2H(20)/ I2E(20)

Gas og tilhørende tryk

G30 butan at G30 butan / 28-30 mbar G31 propan at G31 propan 30 mbar at 37 mbar

G30 butan/ G31 propan at 50 mbar

G20 Natural gas at 20mbar

Anvendes i ­følgende lande

BE, CY, CZ, EE, FR, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, RO, SK, ES, CH, GB

BG, CY, CR, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, LV, LT, LU, MT, NL, NO, SK, SI, SE, TR, HU, IS

CY, CZ, DE, MT, SK, HU, AT

DE, DK, NO, SE, UK

Nominel effekt, brændere grill

12.6 KW

12.6 KW

12.5KW

12.5KW

Dyse størrelse

Ø 1.03 mm

Ø 1.03 mm

Ø 0.9 mm

Ø 1.65 mm

Total gas forbrug brændere grill G30

918 g/h

918 g/h

911 g/h

-

Total gas forbrug brændere grill G31

902 g/h

902 g/h

895 g/h

-

Nominel effekt , en brænder grill

4.2 KW

4.2 KW

4.2KW

4.2KW

Nominal varme input, gasblus

4.6 KW

4.6 KW

4.8 KW

4.6KW

Dyse størrelse, gasblus

Ø 1.0 mm

Ø 1.0 mm

Ø 0.9 mm

Ø 1.6 mm

Total gas forbrug, gasblus G30

335 g/h

335 g/h

350 g/h

-

Total gas forbrug, gasblus G31

329 g/h

329 g/h

344 g/h

-

A. TJEK FOR GASLÆKAGE • Lav en sæbeopløsning af vand og opvaskemiddel. • Påfør sæbeopløsningen med en børste, svamp eller sprayflaske. • Alle gasreguleringshåndtag skal være i LUKKET position. • Tænd gassen på gasflasken. • Påfør sæbeopløsningen på alle gastilslutninger. Hvis der er en lækage, vil opløsningen “boble op”. Stram eller reparér en eventuel utæt forbindelse. • Såfremt lækagen ikke kan stoppes, sluk da for gassen på gasflasken. Afmontér slangen og kontakt Deres lokale leverandør for assistance. • GRILLEN MÅ IKKE ANVENDES, SÅFREMT DER ER EN LÆKAGE. • Efter at grillen er undersøgt for lækager, slukkes for gassen. Skyl efter med rent vand for at fjerne rester af sæben. Sæbe kan virke let ætsende.

B. SIKKERHED OMKRING GASFLASKEN • Gasflasken må aldrig opbevares indendørs. Bør opbevares udendørs i et velventileret område. • Opbevar gasflasken lodret. • Sluk for gassen på gasflasken, når grillen ikke bruges. • Gasflasken må ikke udsættes for høj varme. • Kom ikke gasflasken i nærheden af åben ild. • Opbevar ikke reservegasflasker i nærheden af grillen. • Der anbefales følgende gasflasker: Butan: > 7 kg. Propan: > 6 kg.


Jensen gas- og kulgrill

• • •

• • • •

• •

væv eller bygge rede i brænderne. Dette kan blokere gasstrømmen og forårsage en utilsigtet opflamning eller “eksplosion” (flash back). Dette kan forårsage skade på grillen og resultere i en farlig situation. Tjek brænderen for kritiske revner og korrosion. Tjek, at brænderne er sat ordentligt på plads således at de sidder over ventilåbningerne. Tjek gnisttændingen ved hver brænder ved at trykke på gasreguleringshåndtaget og drej mod uret, indtil der lyder et klik fra tændingen og en gnist bliver synlig. (Rør ikke indvendige dele under denne test, idet gnisten kan forårsage et elektrisk stød). Hvis der ikke er gnist, rengør da gnist-elektroderne og tjek, at ledningen er korrekt fastgjort (se endvidere afsnittet om fejlfinding) Tjek om der er gas på flasken. Alle gasreguleringshåndtagene skal være i LUKKET position, før gasslangen påsættes. Tjek for gaslækage ved hjælp af sæbevandsopløsning (se endvidere afsnittet “tjek for gaslækage”). Før grillen tages i brug første gang, fjernes grillrist og stegeplade og rengøres i sæbevand. Skyl efter i rent vand, tør af og placér delene i grillen igen. Tænd derefter grillen og “afbrænd” overskydende olie og andre partikler ved at forvarme grillen i ca. 12. min. (BRUG KUN GAS, IKKE KUL). Ved førstegangsbrug af grillen eller efter at gasflasken har været afmonteret, kan gastilførslen være fyldt med luft. Gastilførslen skal være fyldt med gas for at sikre korrekt tænding. Dette kan betyde, at det er nødvendigt med flere “tændingsforsøg”. Åben låget, stil gasreguleringshåndtagene på LUKKET og åben for gassen på gasflasken. Tryk ét af gasreguleringshåndtagene ind, drej mod uret, indtil der høres et “klik” fra tændingen. Dette skaber en gnist, der tænder brænderne. Umiddelbart før klikket, åbner ventilen for gassen. Fortag tændingen i en langsom bevægelse, der tillader gassen at løbe hen til tænderen. Læn Dem ikke ind over grillen under optænding. Tjek om brænderen er tændt. Hvis brænderen ikke tænder sluk da for gasreguleringshåndtaget, og prøv igen. Hvis der ikke opnås tænding efter tre forsøg, luk da for gasreguleringshåndtaget og vent 5 minutter, før proceduren gentages, således at eventuel gas kan forsvinde. Når gasbrænderen brænder korrekt (ensartet blå flamme), sluk da for brænderen og gentag proceduren for de to øvrige gasbrændere og gasblusset.

VIII. RENGØRING

VII. FØRSTEGANGSBRUG ELLER OPSTART ­EFTER LÆNGERE TIDS OPBEVARING • Læs ”ADVARSLER” samt “gasinstruktion” og “brugsanvisning” grundigt. • Tjek gasregulatoren, ventilåbninger og brænderne for tilstopning (se i øvrigt afsnittet om fejlfinding). • Edderkopper og andre insekter kan i nogle tilfælde spinde

Rengøring af grillriste, kulbakker, afstandsplader ved kulbakker og flamme tamers Grillristene skal rengøres efter brug med en stiv børste (i rustfrit stål eller messing). For grundig rengøring: fjern grillriste, kulbakker, afstands plader ved kulbakker samt flamme tamers og rengør i varmt sæbevand (lad det evt. ligge i blød i en time). Anvend en stiv børste (i rustfrit stål eller messing) eller svamp. ANVEND IKKE STÅLBØRSTE, DA DENNE KAN FORÅRSAGE RUSTPLETTER ELLER RIDSE STÅLOVERFLADEN. Skyl alle dele med rent vand og tør efter.

Model: JensenGrill Estate S / JensenGrill Estate B

Generelt På modellen i rustfrit stål vil de dele der bliver udsat for høj varme, gradvist få et let gult skær. Jo længere tid rustfrit stål er udsat for høj varme, desto mere udtalt vil det gule skær blive.

15


Jensen gas- og kulgrill Rengøring af gasblus Fjern grydeholderen og rengør gasblusset. Brug sæbevand og en blød børste eller svamp. Tør efter med en klud eller svamp let opvredet i rent vand. Undgå at der kommer vand ind i selve brænderen (pak evt. brænderen ind i alufolie). På børstet rustfrit stål bør rengøring altid foregå parallelt med børsteretningen, dette for at undgå at ridse overfladen. Rengøring af overflader Rengør overfladerne med sæbevand, brug en blød børste eller svamp, skyl med rent vand og tør efter. Vær opmærksom på ikke at ridse overfladen ved at gnide for hårdt. På børstet rustfrit stål bør rengøring altid foregå parallelt med børsteretningen. For at sikre en flot og skinnende overflade kan der efterbehandles med et middel til behandling af rustfrit stål, dette bør ikke bruges på overflader der kommer i berøring med madvarer. Rengøring af lågets inderside Fjern fedt og madrester med køkkenrulle eller en klud, mens låget stadigvæk er lunt. For grundig rengøring: brug sæbevand og en stiv børste eller svamp og tør efter med rent vand. Almindelige ovnrensningsmidler kan også anvendes, men vær opmærksom på, at sådanne midler kan plette aluminiumshåndtagene samt malingen på den sorte grill. Fjern øjeblikkeligt ovnrens der er kommet på håndtagene og de udvendige malede flader. Læs altid brugsanvisningen, før midlet anvendes. Rengøring af indersiden af brandkammeret Ved rengøring af indersiden af brandkammeret fjernes grillriste, kulbakker, afstandsplader ved kulbakker, flamme tamers. Tildæk de 3 brænderen med 3 stykker alufolie, så der ikke kommer vand i brænderne. Fjern skufferne for at forhindre snavs i at trænge ned, hvis fedtbakken bliver overfyldt. Anvend sæbevand, en stiv børste eller svamp ved rengøringen (anvend ikke stålbørste, stålbørsten kan forårsage rustpletter samt ridser på overfladen). Skyl efter med rent vand og tør efter. Der kan også anvendes forskellige ovnrensningsmidler, men vær opmærksom på, at sådanne midler kan plette aluminiumshåndtagene samt malingen på den sorte grill. Læs omhyggeligt brugsanvisningen på midlet før anvendelse. Tøm fedtopsamlingsbakken og skyl efter i rent vand. Fjern alufolien og læg de udtagede dele tilbage i grillen. Rengøring af brænderne Afmontér brænderne (brænderne afmonteres ved at løsne skruerne, der holder brænderne på plads – skruerne sidder bagerst i “Brændkammereet”). Afmontering af brænderne skal ske i overensstemmelse med gældende regler. Anvend sæbevand, en stiv børste eller svamp ved rengøringen. Skyl efter med rent vand og tør efter. Eventuel tilstopning af brænderne fjernes med tyndt ståltråd. Model: JensenGrill Estate S / JensenGrill Estate B

16

TÆND GASBRÆNDERNE I CA. 5 MINUTTER EFTER DEN GRUNDIGE RENGØRING, SÅLEDES AT EVENTUELT VAND FORDAMPER. GRUNDIG RENGØRING EFTER OVENSTÅENDE RETNINGSLINJER BØR FORETAGES MINDST ÉN GANG ÅRLIGT.

IX. OPBEVARING • Fjern gasflasken fra grillen. Gasflasken må aldrig opbevares indendørs (se endvidere afsnittet “sikkerhed omkring gasflasker”). • Grillen bør rengøres før opbevaring. Fastbrændte madrester på overfladerne kan give anledning til korrosion (se endvidere afsnittet om rengøring).

X. BETJENINGSVEJLEDNING Generel betjeningsvejledning • Benyt kun transportgrebet på højre side af grillen, når grillen flyttes. Flyt aldrig grillen under brug. • Lås hjulene, før grillen tændes. Visuel klargøring af grillen: • Tjek for skader på gasslangen eller gasforbindelsen. • Tjek, at brændere og flamme tamers etc. er placeret korrekt. • Hvis gaslugt observeres, drej alle gasreguleringshåndtagene til LUKKET position og luk for gassen på gasflasken. Undersøg for gaslækager (se afsnittet “gaslækage”). • Ved førstegangsbrug af grillen eller hvis gasflasken har været afmonteret, kan gastilførslen være fyldt med luft. Tilførslen skal være gasfyldt, før brænderne kan tænde. Det kan være nødvendigt med flere tændingsforsøg. Hvis ikke brænderne tænder efter tre forsøg, drej da gasreguleringshåndtagene til LUKKET position og vent 5 minutter, før der tændes igen, således at overskydende gas forsvinder. • Det kan forekomme, at insekter og edderkopper tilstopper gastilførslen og forårsager uensartet brænding (gul flamme eller “flash back”, en “eksplosion”). Dette kan beskadige grillen og udgøre en risiko for brugeren. I sådanne tilfælde skal gasreguleringshåndtagene drejes til LUKKET position. Der henvises til afsnittet om fejlfinding. REGELMÆSSIG INSPEKTION AF BRÆNDERRØRENE ANBEFALES. • Opvarm altid grillen med låget lukket i 10 minutter, før tilberedning påbegyndes. Dette sikrer optimal hygiejne under tilberedningen. • På JensenGrill Estate kan der grilles helt fleksibelt med gas, kul eller begge dele samtidig.


Jensen gas- og kulgrill

LÆN DEM ALDRIG IND OVER GRILLEN UNDER OPTÆNDINGEN A. Påfyldning af kul

a. Bring kulbakkerne i bundposition ved at sætte højdereguleringshåndtaget på højre side af grillen i topposition. b. Fastlås grillristen i lodret position. c. Løft kulbakkerne ud af grillen ved hjælp af den medfølgende krog (løft og træk samtidig opad mod forsiden af grillen). Bakkerne vil “hænge” i en vinkel, der gør det let at tage dem ind og ud af grillen. d. Åben kulbakkerne og påfyld kul. Efter behov fyldes en eller begge kulbakker. Skal der grilles i længere tid anbefales det, at lægge kullene som illustreret til venstre, for derved at opnå den maksimale mængde kul. KULBAKKERNE MÅ ALDRIG OVERFYLDES, LÅGET SKAL KUNNE LUKKES. HVER KULBAKKE KAN INDEHOLDE MAX. 1. KG KUL. B. Afhængigt af den ønskede varmefordeling/mængde fyldes henholdsvis en eller begge kulbakker. a. Placering af kulbakkerne. i. I hver sin side. ii. I midten. iii. Samlet i én side. b. Placer de tre afstandsplader ved kulbakkerne.

Model: JensenGrill Estate S / JensenGrill Estate B

A. OPTÆNDING AF GRILLEN MED KUL OG GAS

17


Jensen gas- og kulgrill

C. D. E. F.

G. H. I.

c. Ved tilberedning af mad med højt fedtindhold, kan man placere en standard alubakke oven på de tre afstandsplader mellem kulbakkerne, således at fedt og saft opsamles; HÆLD LIDT VAND, VIN ELLER ØL I BAKKEN NÅR KULLENE ER TÆNDT FOR AT UNDGÅ, AT FEDTET ANTÆNDES. Anvend eventuelt saften til sovs. . Luk grillristen. Sørg for, at fedtbakken (i øverste skuffe) er tom. Grilllåget skal være åben. Under optænding skal kulbakkerne være placeret i topposition (tættest på grillristen), så man kan se, at gasbrænderne tænder. Dette kan også kontrolleres gennem inspektionshullerne på højre side af grillen. Undersøg, at alle gasreguleringshåndtagene er i LUKKET position. Åben for gassen på gasflasken. Tænd for gasbrænderne (låget skal altid være åbent, når gassen tændes).

a. Tryk gasreguleringshåndtaget ind, hold det der i ca. tre sekunder og drej det langsomt mod uret, indtil der høres et “klik” fra tændingen, derved fremkommer en gnist, der tænder gassen. b. Tjek, at gassen er tændt, hvis ikke drejes håndtaget tilbage til LUKKET, og proceduren gentages. HVIS GASSEN IKKE ER TÆNDT EFTER 3 FORSØG, SLUK DA FOR GASSEN (PÅ GASREGULERINGSHÅNDTAGENE) OG VENT 5 MINUTTER, FØR DER FORSØGES IGEN, SÅLEDES AT EVENTUELLE GASRESTER FORDAMPER.

J. Model: JensenGrill Estate S / JensenGrill Estate B

18

K. L. M.

N.

c. Hvis der ikke fremkommer gnist ved tændingen, luk da for alle gasreguleringshåndtagene og vent 5. minutter. Undersøg derefter tændingen (se afsnittet om fejlfinding). Ved manglende gnisttænding kan gassen tændes med en tændstik. Luk op for gassen og tænd gennem det nederste inspektionshul på højre side af grillen. d. Som en sikkerhedsforanstaltning er grillen forsynet med en “krydstænder”. Hvis en brænder ikke tændes ved hjælp af gnist fra den tilhørende elektrode, vil brænderen automatisk blive tændt af brænderen ved siden af. Når gassen brænder korrekt, sænkes kulbakkerne tilbage i bundpositionen. Luk låget for at sikre optimal varmeudvikling og dermed hurtig optænding af kullene. Tjek kul og gas ca. hvert 5. minut ved at åbne låget eller gennem inspektionshullerne på højre side af grillen. Kullene er klar efter 15-20 minutter. Afhængigt af den ønskede varmemængde reguleres gassen på gasreguleringshåndtagene. Oftest er gassen ikke nødvendig, når kullene er optændt, gassen kan derfor slukkes. OBS: Suppleres kulvarme med gasbrændere, hæv da kulbakkerne til midterste position. Kulvarmen reguleres enkelt ved at justere afstanden mellem kulbakker og grillrist, dette gøres ved hjælp af højdereguleringshåndtaget på højre side af grillen

O. Varmeregulering under grillning. a. Juster afstanden mellem kulbakker og grillrist (højdereguleringshåndtaget på højre side af grillen). b. Såfremt der ønskes yderligere varme, tænd da for en eller flere gasbrændere (der henvises til punkterne C, D, E, F og G ovenfor). Hvis en alubakke er placeret oven på afstandspladerne, kan fedtet i alubakken antændes. TÆND DERFOR IKKE GASBRÆNDEREN NEDENUNDER. P. Asken fra kulbakkerne tømmes let. Tag kulbakkerne ud af grillen, tøm asken i en pose ved at vende bakkerne med låget nedad og ryst asken ud i posen. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DER KAN VÆRE GLØDER I ASKEN MEGET LÆNGE. Kom ikke en pose med varm aske i nærheden af brandbart materiale. Det er vigtigt at asken fjernes fra kulbakkerne, da trådnettet i bakkerne ellers vil ruste.

B. ANVENDELSE AF GRILLEN SOM GASGRILL Proceduren er den samme som beskrevet ovenfor, når grillen anvendes som traditionel gasgrill. Kulbakkerne skal være tømt for aske. Lad kulbakkerne og afstandspladerne ved kulbakkerne blive i grillen for optimal varmefordeling. Ønsker man mulighed for at differentiere varmen på tværs af grill risten, er det nødvendigt at fjerne kulbakkerne og afstandspladerne. Grilles der med maksimal effekt på alle gasbrændere, hæv da kulbakkerne til midterste position. Ved tilberedning af mad med højt fedtindhold, kan der placeres en alubakke oven på de 3 kulbakkefordelere til opsamling af fedt og saft – dette forhindrer opflamning af fedtet. Endvidere kan det opsamlede fedt og saft anvendes til sovs. Forvarm grillen med låget lukket i 10 minutter. Justér gasvarmen på gasreguleringshåndtagene.

C. ANVENDELSE AF GASBLUS A. Åben låget på gasblusset B. Tænd for gassen

1. Tryk gasreguleringshåndtaget ind, hold det der i ca. tre sekunder og drej det langsomt mod uret, indtil der høres et “klik” fra tændingen, derved fremkommer en gnist, der tænder gassen. 2. Tjek, at brænderen er tændt. I modsat fald drejes håndtaget tilbage til LUKKET, og proceduren gentages. HVIS IKKE GASSEN ER TÆNDT EFTER 3 FORSØG, SLUK DA FOR GASSEN (PÅ GASREGULERINGSHÅNDTAGET) OG VENT 5 MINUTTER, FØR DER FORSØGES IGEN, SÅLEDES AT EVENTUELLE GASRESTER FORDAMPER. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DET KAN VÆRE VANSKELIGT AT SE GASFLAMMEN I KRAFTIGT LYS. 3. Hvis der ikke kommer gnist ved tænding, vent da 5 minutter og tjek tændingen (der henvises til afsnittet


Jensen gas- og kulgrill

D. BRUG AF ROTISSERIE • Ved førstegangsanvendelse henvises til afsnittet “monteringsvejledning”. • Placér en kulbakke i hver side. Placér de 3 afstandsplader mellem kulbakkerne. Ved tilberedning af mad med meget fedt kan en alubakke placeres oven på afstandpladerne ved kulbakkerne, således at fedt og saft opsamles. Alternativt kan der placeres en alubakke under kødet på grillristen. • Montér den ene af spydgaflerne på grillspyddet. • Stik spyddet gennem midten af det, der skal grilles. • Skyd den anden spydgaffel på spyddet, skub begge spydgaflerne stramt omkring kødet, der skal grilles, og spænd de to skruer. • Sæt spyddet på plads i motoren på venstre side og placér spydstøtteringen i beslaget på højre side. Spænd skruen i styrebøsningen for at holde spyddet på plads. • Start motoren og sørg for, at spyddet drejer uden at berøre grillen. Hvis ikke spyddet er placeret i midten af kødet, vil Rotisserien dreje ujævnt. Genplacér da kødet centralt på spyddet. • Fjern den øverste grillrist, hvis kødet ikke kan dreje frit. Hvis det er et stort stykke kød som ikke kan dreje rundt pga. grillristen kan denne ligeledes fjernes. • Ved tilberedning af mad med et højt fedtindhold, bør det midterste gasbrænder slukkes. • Efter tilberedningen fjernes spyddet ved at skrue spydhåndtaget ind i enden af spyddets højre side. Derved kan emnet fjernes uden at berøre varme dele af grillen. Krogen til kulbakkerne kan bruges til at løfte spyddet med. Tag spyddet ud af motoren og fjern spyddet fra kødet.

E. VARMESKUFFE Den øverste skuffe fungerer som varmeskuffe. Varmen fra gasbrænderne og kullene reflekteres til skuffen og giver en temperatur på ca. 40 grader C over udetemperaturen. Når maden er tilberedt, kan den opbevares i varmeskuffen i læ for vinden, indtil alt er klar til servering. Stil fadet med den tilberedte mad på en bordskåner i skuffen for at isolerer for kulden nedenfra.

lukkes, vil varmen stige kraftigt. Vær forsigtig med ikke at “brænde” maden. Denne metode bruges ved grilning af bøffer, koteletter etc. Ved grillning med direkte varme skal maden vendes jævnligt for at få en ens stegning samt for at undgå, at maden bliver “brændt”. Når maden er færdig, kan denne holdes varm på den øverste grillrist eller i varmeskuffen, indtil den skal serveres. Vær opmærksom på, at grillning af mad med højt fedtindhold kan forårsage en “opflamning” af fedt; fjern da maden fra området eller placér den på den øverste grillrist, indtil flammerne er slukket Ved mindre opflamning kan kulbakkerne sænkes til bundposition hvorved afstanden til grillristen øges, således at flammerne ikke rammer maden. Hvis der forekommer en “ukontrolleret” opflamning, sluk da for gassen, fjern maden og luk låget. For at undgå opflamning bør overskydende fedt skæres bort, før maden grilles.

B. INDIREKTE VARME Anvendelse af indirekte varme betyder, at maden ikke er placeret direkte over varmekilden. Der grilles oftest i længere tid med låget lukket. Indirekte grillning bruges ved tilberedning af store stykker kød, fisk, hele kyllinger etc. Når der grilles med kul, skal kulbakkerne placeres i siderne. Normalt vil kulbakken være i bundposition . Ved anvendelse af gas bruges normalt kun de to brændere i siderne. Gasreguleringshåndtagene bør stilles på medium eller lav varme. (Om vinteren kan det være nødvendigt at stille brænderne på maksimum). Ofte vil anvendelse af indirekte varme betyde længere grillning. Med JensenGrill er der mulighed for at tænde for gassen, hvis yderligere varme ønskes. Ved anvendelse af indirekte varme vil varmen cirkulere rundt om maden og blive reflekteret fra låget. Placér maden midt på grillristen og luk låget. Anvend eventuelt et stegetermometer. For at give en sprød overflade kan kødet steges færdigt ved kraftig direkte varme (pas på ikke at ”brænde” kødet). Ved brug af Rotesserien vil der normalt blive brugt indirekte varme. Anvendelse af indirekte varme betyder ofte en stor afgivelse af fedt og saft. For at forhindre dette i at flamme op kan fedt og saft opsamles i en alubakke, der placeres oven på de 3 afstandsplader. HÆLD LIDT VAND, VIN ELLER ØL I BAKKEN NÅR KULLENE ER TÆNDT FOR AT UNDGÅ, AT FEDTET ANTÆNDES. Anvend eventuelt saften til sovs. Der kan også grilles i en alubakke, der er placeret direkte på grillristen. Kødet steges da i sin egen saft og undgår derved udtørring. Desuden er man helt sikker på at fedtet ikke drypper ned og antænder. FORVARM GRILLEN I 10 MINUTTER FØR BRUGEN.

KOM ALDRIG BRANDBARE MATERIALER I VARMESKUFFEN.

C. VARMESKUFFE

XI. GRILLINSTRUKTIONER

Varmeskuffen giver en unik mulighed for at servere alting varmt på samme tid. Når man tilbereder pølser, bøffer, grøntsager og brød etc., er det næsten umuligt at få alt klart samtidig. Varmeskuffen giver mulighed for, at det færdigtilberedte kan holdes varmt i ly fra vinden. Varmeskuffen kan også anvendes til at forvarme tallerkener. Temperaturen i varmeskuffen er ca. 40 grader Celsius over udetemperaturen afhængigt af varmen i grillen. Placér fadene i skuffen på en bordskåner eller lignende for at isolere mod kulde nedefra. Hvis gasbrænderne er slukket og kulbakkerne er i toppositionen, vil stålevarme i varmeskuffen være begrænset.

Der kan grilles med direkte eller indirekte varme afhængigt af den mad, der skal tilberedes.

A. DIREKTE VARME Direkte varme betyder, at det der grilles direkte oven på varmekilden. Der grilles oftest med låget åbent og relativ høj varme. (Om vinteren er det ofte ikke muligt at opnå tilstrækkelig varme med låget åbent). Ofte er det en fordel, at placere de 2 kulbakker ved siden af hinanden i højre side og de 3 afstandsplader i venstre side. Varmen kan reguleres ved at justere højden på kulbakkerne med højdereguleringshåndtaget på højre side af grillen og/eller ved at tænde for gasbrænderne. Når låget

Model: JensenGrill Estate S / JensenGrill Estate B

fejlfinding). Hvis alt er i orden undtagen den manglende gnist, kan gassen tændes med en tændstik 4. Ved brug af wok eller pande må disse max. være 30 cm i diameter. Større diameter kan betyde uhensigtsmæssig varmefordeling samt overophedning af dele på og omkring gasblusset.

19


Jensen gas- og kulgrill D. BRUG GRILLEN SOM RYGEOVN Ønskes lidt røgsmag kan kulbakker hæves til toppositionen og lidt rygeflis eller krydderurter drysses ned igennem grillristen ovenpå kulbakkerne, hvorefter de sænkes til bundposition. Grillen kan ligeledes anvendes som egentlig rygeovn: Fjern kulbakkerne (se afsnittet ”opstart af grillen med gas og kul”). Fyld ca. 1 cm rygeflis i den ene eller begge kulbakker. (bemærk, at nogle typer af rygeflis skal opblødes i vand før brugen, læs instruktionen på pakken). Sæt kulbakkerne på plads i bundposition. Placér kødet på grillristen eller Rotisserien. Tænd alle 3 gasbrændere, stil dem på mellem eller lav varme og luk låget. Fremgangsmåden giver en perfekt rygning. Undgå at placere mad med højt fedtindhold direkte over kulbakkerne – dette

Model: JensenGrill Estate S / JensenGrill Estate B

20

kan forårsage en kraftig opflamning, når fedt og flis kommer i kontakt. Alternativt kan der fyldes mellem 5-10 kulbriketter i hver kulbakke. Kullene tændes som beskrevet under ”Optænding af grillen med kul og gas”. Når kullene er klar slukkes for gassen og kulbakkerne tages ud af grillen. Fyld rygeflisen jævnt i bakkerne ovenpå de antændte kul, og sæt dem tilbage i grillen.

Elektrode med gasamlerkasse

Ledning

Brænder Ventil

Dyse (ventilåbning)


Jensen gas- og kulgrill XII. FEJLFINDING VED FUNKTIONSPROBLEMER Synlig gnist, men ingen tænding • Undgå at ryge. • Luk for gasreguleringshåndtaget og sluk for gassen på gasflasken. • Tjek regulatoren, gasslangen og de øvrige gasforbindelser. • Gentag tændingsforsøget efter 5 minutter. Hvis grillen stadig ikke fungerer, sluk da for gasreguleringshåndtagene og sluk derefter for gassen på gasflasken. Undersøg følgende: Er gasflasken tom? Skift gasflasken. Undersøg om regulatoren er monteret korrekt. Tag regulatoren af og påsæt den igen. Fejlplacering af elektroden i forhold til gasopsamleren. Spidsen af elektroden skal pege mod gasopsamleren. Afstanden mellem elektroden og gas opsamleren skal være 3-5 mm. Justér om nødvendigt ved at bøje elektroden nænsomt.

Manglende gnist ved tænding af gassen Check følgende: Der kan sidde madrester på tændingselektroden. Rens elektroden med en børste. Dårlig ledningsforbindelse. Ledningen skal være monteret ordentligt og være korrekt isoleret. For at tjekke forbindelsen ved spændingsgeneratoren på ventilen, skal den øverste skuffe fjernes. Over skuffeåbningen bag ”yderpanel front” er der adgangshuller i ”ventilpanelet” til spændingsgeneratoren. Ved brug af en fladtang kan ledningsforbindelsen tjekkes. Spændingsgeneratoren på ventilen er i stykker. Ombyt elektroder med ledning ved to brændere. Elektroden skrues løs inde fra “Brændkammeret”. Fjern den øverste skuffe. Over skuffeåbningen bag ”ydrepanelets front” er der adgangshuller i ”ventilpanelet” til spændingsgeneratoren.. Ved brug af en fladtang kan ledningen afmonteres. Byt de to elektoder med ledninger og check om der genereres en gnist. Løser dette ikke problemet, er det sandsynligt, at det er elektroden og/eller ledningen der er i stykker. Hvis dette ikke løser problemet, er spændingsgeneratoren sandsynligvis i stykker. Det er nødvendigt at udskifte ventilen med spændingsgenerator.

Fejlplacering af brænder over . Placér brænderen korrekt. Tilstopning af ventil og brænder. Fjern skruen placeret bagerst i “Brændkammeret”, der holder brænderen på plads, og fjern brænderen. Check ventilmundingen og fjern eventuelle partikler med tynd ståltråd. Vær opmærksom på, at fjernelse af brænderen skal ske i overensstemmelse med de nationale regler. Tilstopning af gasslangen. Fjern slangen fra grillen og åben for gasflasken i 1 sekund for at undersøge for tilstopning samt at tillade eventuelle partikler at blive blæst ud. Vær opmærksom på, at fjernelse af gasslangen skal ske i overensstemmelse med de nationale regler.

Fejlplacering af brænder. Placér brænderen korrekt over ventilerne. Tilstopning inden i brænderen. Fjern skruen, der holder brænderen på plads, fjern brænderne og check og fjern eventuelle partikler i brænderrøret eller i brænderen, brug et stykke ståltråd. Vær opmærksom på, at fjernelse af brænderen skal ske i overensstemmelse med de nationale regler. Tilstoppet gasmunding. Fjern skruen, der holder brænderen på plads og fjern brænderen. Check ventilmundingen og rens for eventuel tilstopning. Vær opmærksom på, at fjernelse af brænderen skal ske i overensstemmelse med de nationale regler. HVIS GRILLEN STADIG IKKE VIRKER, KONTAKT DA FORHANDLEREN ELLER PRODUCENTEN. ANVEND IKKE GRILLEN VED FEJLFUNKTIONER I GASSYSTEMET.

Udskiftning af ventilen med spændingsgenerator Fjern alle brændere fra grillen. Fjern ” yderpanel front” samt yderpanel venstre”. Fjern ”Ventilpanelet” inklusiv ”Ventiler” og ”Gasrør”. Det hele kan tages ud af den venstre side af grillen. Fjern ”Ventilpanelet”. Nu er det muligt at afmonteret ventilen fra gasrøret og dermed montere en ny ventil. Sæt alle delene sammen igen. Før ”Yderpanel front” monteres skal der undersøges for gaslækage. Se afsnittet ”Check for gaslækage”. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT VENTILERNE KUN MÅ UDSKIFTES AF EN AUTORISERET INSTALLATØR.

XIII. F or yderligere information kontakt din lokale forhandler. For yderligere information kontakt: JensenGrill A/S +45 31 32 33 72. Info@Jensengrill.com Udfyld emnefeltet med ”Teknisk spørgsmål” www.JensenGrill.com

Model: JensenGrill Estate S / JensenGrill Estate B

Hvis gasbrænderne brænder ujævnt, flammen er gul eller der er opflamning Sluk gasreguleringshåndtaget og sluk for gassen på gasflasken. Undersøg følgende:

21

Brugermanual til Estate fra JensenGrill  

Brugermanual til Estate fra JensenGrill

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you