Page 1

NLF-året 2018:

Rekordmange gjennomslag Side 10-13

Ukehvil:

Den sovende regelen Side 24-29

Magasinet Utgitt av Norges Lastebileier-Forbund

Nr. 8/ 2018

Årgang 71

www.lastebil.no

Hvorfor tillater man at lastebilene står på døgnhvileplassen i 48 timer når det er forbudt å ta ukehvilen i bilen? - NLF-direktør Geir A. Mo. Side 24

4 av 10 hadde negativt driftsresultat i 2018:

Krisetider for tømmertransportørene Side 38-39


god (h)jul og godt nytt år

VI ØNSKER ALLE SJÅFØRER, KUNDER OG SAMARBEIDSPARTNERE EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR! Hilsen alle oss i Volvo Trucks

VOLVO TRUCKS


Volvo Trucks. Driving Progress


Innhold

Nummer 8 / 2018

5

Leder

8

Nyheter

10

10

NLF-året 2018

14

Transportkonferansen

16

TØI-rapport om NLFs sikkerhetsarbeid

20

NLF støtter Sykehusklovnene

22

Arbeiderpartiet vil opprette CO2-fond

24

Ukehvil: Den sovende regelen

30

Ny minstelønn: 171,45 kr per time

32

Bedriftsreportasje: Valdrestømmer

38

Tøffe tider for tømmertransportørene

40

Lærlingeintervjuet: Bjørn Christopher Nordnes

44

Slik bruker du Lastebil.no

46

Regionsider

60

Jubilanter

64

Gule sider

22 NLF-MAGASINET

Postboks 7134, St. Olavs plass Besøksadresse: St. Olavs gt. 25, 0130 Oslo Telefon: 415 44 100 / Faks: 22 20 56 15 E-post: redaksjon@lastebil.no

4

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

UTGIVER: Norges Lastebileier-Forbund ANSVARLIG REDAKTØR: Geir A. Mo. E-post: gam@lastebil.no

www.lastebil.no

REDAKTØR: Stein Inge Stølen, tlf 958 64 326. E-post: sis@lastebil.no

Opptrykk eller gjengivelse, helt eller delvis fra dette magasinet er i strid med åndsverksloven og kan ikke gjøres uten tillatelse fra utgiver.

ANNONSER: Jørn H. Andersen, mobil: 90 13 08 66 E-post: jha@lastebil.no

ANNONSESTØRRELSER: Oppslag: b395 x h270mm 1/1 side: b185 x h270 mm 1/2 side bredde: b185 x h130 mm 1/2 side høyde: b82 x h270 mm 1/4 side: b185 x h65 mm Formater utfallende annonser 1/1 side: b210 x h297 mm + 3 mm utfallende 1/2 side: b210 x h148 mm + 3 mm utfallende


Leder

Administrerende direktør Geir A. Mo

Gode nyheter fra Brussel

32

ABONNEMENT: Stein Inge Stølen, tlf 958 64 326. E-post: sis@lastebil.no GRAFISK DESIGN OG PRODUKSJON: design2you as • Rita Caspersen

TRYKK:

Ålgård Offset AS

FORSIDEFOTO: Stein Inge Stølen Bladet utkommer 8 ganger årlig Opplag nr. 8 /2018: 11 000 ISSN 1894-1362

Å skape endring krever både tid, krefter og vilje. Noen ganger kan det virke som en umulig oppgave, med dårlige nyheter i kø. I de stundene Av en eller annen grunn velger er det viktig å stoppe opp og sjekke kart og kompass. Og ikke minst myndighetene minne oss selv på hvem vi er, og hva vi representerer. altfor ofte å se den Vårt arbeid på EU-nivå har aldri vært viktigere enn i dag. Innsatsen andre vegen når det som foregår i Brussel er helt avgjørende, samtidig som vi der også står foregår utstrakt overfor de aller største utfordringene i endringsarbeidet. For mens vi sosial dumping på her i Norge ofte kan se umiddelbare resultater etter enkeltmøter med døgnhvileplasser. beslutningstakere, er EU-arbeidet en langsiktig og møysommelig prosess. Derfor er det omtrent som julaften hver gang det kommer gode nyheter fra Brussel, og det var akkurat det som skjedde i begynnelsen av desember da EU-ministrene ble enige om et kompromiss rundt den kommende vegpakken. Høydepunktene er mange: Fem dagers karantenetid ved kabotasje, minstelønn også ved tredjelandskjøring, retur for utstasjonerte sjåfører senest hver fjerde uke og mere til. Nå gjelder det å krysse fingrene og håpe at motstanden fra de østeuropeiske landene ikke blir for stor når avtalen skal opp til endelig godkjenning i EU-parlamentet. Samtidig må vi rette blikket hjemover og stille kritiske spørsmål ved hvordan vedtatte EU-regler blir håndhevet, eller snarere ikke håndhevet, av myndighetene. Nå har det gått et år siden EU-domstolen fastholdt at 45-timers ukehvil ikke skal avholdes i bilen. Over hele Europa har det siden den gang blitt gjennomført kontroller, politiaksjoner, anmeldelser og endringer i parkeringsregler på døgnhvileplasser for å etterkomme dette. Bortsett fra i Norge, hvor vi fremdeles lurer på hvordan vi skal gjøre det. Av en eller annen grunn velger myndighetene alt for ofte å se den andre vegen når det foregår utstrakt sosial dumping på døgnhvileplasser. De går faktisk så langt som å tilrettelegge for det ved å tillate 48 timers maksimal parkeringstid. Dette setter vi et spesielt søkelys på i årets siste utgave av NLF-Magasinet, samtidig som vi også ser tilbake på et innholdsrikt år med rekordmange gjennomslag. 2018 har virkelig markert et skifte i hvordan transportnæringen oppfatter seg selv og sitt ansvar når det kommer til kvalitet. Nå er det ikke lenger noen tvil: Det skal ikke lønne seg å kutte i svingene. Det skal ikke lønne seg å drive useriøst. Dokumentert kvalitet skal vinne frem, både i anbudsprosesser og i møter med kontrolletatene. Virkeligheten har dessverre i altfor mange år vært en annen, men det er NLF og andre gode krefter nå i ferd med å endre. Derfor er det godt å avslutte året med gode nyheter fra Brussel. Det skjer ikke hvert år! Fra NLFs side takker vi alle i inn- og utland som støtter vårt arbeid for en lønnsom og seriøs transportnæring. Måtte dere alle få en god jul og et godt nytt år! Det nye året startes aller best sammen med transportvenner, på NLFs Transportkonferanse 18.-19. januar på Holmen Fjordhotell i Asker. Les mer om konferansen og mye annet her i dette nummeret av NLF-Magasinet. Vel møtt!

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

5


Scania God jul og godt nytt ĂĽr


a 2018


AKTUELT & SMÅSTOFF

Åpnet Norges første fyllestasjon for flytende biogass Nå kan du fylle drivstoff produsert av norsk avfall som fiskeavfall, gjødsel fra husdyr, organisk avfall fra skog, matavfall, slam og kloakk på AGAs nye stasjon på Furuset. – Dette er sirkulær økonomi i praksis, forteller John Melby, ansvarlig for biogass i AGA. Han fulgte stolt med da klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG) klippet snoren på det nye fylleanlegget på Furuset i Oslo.

NLF-bedrifter i front

Flere av NLFs medlemmer er allerede i ferd med å ta i bruk LBG-lastebiler i daglig trafikk. – Det er ingen nyhet at NLF-bedrifter er i front når det kommer til bruk av miljøog klimavennlige løsninger. For å få ned utslippene i tråd med myndighetenes krav i årene som kommer, er dette helt nødvendig. Flytende biogass er en av flere gode løsninger som minsker avtrykket betraktelig, sier NLF-direktør Geir A. Mo, som også holdt tale under åpningen av anlegget på Furuset.

FRA TOALETTSKÅLA TIL TANKEN: Her klippes snoren på det nye fylleanlegget på Furuset av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG). Foto: Stein Inge Stølen

montert er rekkevidden helt på høyde med konvensjonelle diesellastebiler. 1000 kilometer skal ikke by på utfordringer. For å sikre maksimal kjørelengde, fylles tankene med LBG som lagres ved et trykk på 4–10 bar og en temperatur på -140 til -125 °C.

Inntil 1000 km rekkevidde

Ifølge John Melby i AGA kan biogass alene stå for 20% av alt drivstofforbruk i Norge. Både Volvo, Scania og Iveco leverer nå lastebiler som kan benytte den flytende biogassen (LBG). Med de største tankene

STÅR I FØRSTE REKKE: NLF-direktør Geir A. Mo er stolt over at medlemsbedriftene er tidlig ute med å bruke ny miljøteknologi. Partifrakt er ett av NLF-medlemmene som har gått til innkjøp av lastebiler egnet for bruk av LBG. Foto: Stein Inge Stølen

Telering bytter navn til Mobit En av de desidert største leverandørene av IT- og telefontjenester for bedriftskunder bytter nå navn. – Navnet Telering blir for isolerende fordi det henspeiler utelukkende på telekom. Når vi opererer innenfor mobil og IT oppsummerer det nye navnet hele kjernevirksomheten med fem bokstaver. Navnet

8

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

inkluderer i langt større grad kompetansen vi også har på IT. Mobit skal rendyrke konseptet faghandler i alle deler av landet, forteller salgs- og markedsdirektør Rolf Paulsen. Telering har eksistert som merkevare i 25 år. Både Telering, Nordialog og Telehuset samles nå under det nye navnet.

Med sine totalt 144 forhandlere blir Mobit den største faghandlerkjeden innen telekom og IT.


Forsinkelser på nye bomstasjoner i Bergen og Oslo

NYE REGLER: Fra neste sommer vil det bli strengere krav for å drive varebiltransport i Danmark. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

Varebiltransport blir løyvepliktig i Danmark Fra 1. juli 2019 vil varebiler på over 2 000 kg til og med 3 500 kg, som frakter gods med en samlet vekt på over 11 kg pr. stykkgods, være definert som løyvepliktig transport i Danmark. Det innebærer nye krav til både eier og sjåfør. I dag er varebilmarkedet i Danmark, på lik linje med Norge, fullstendig uregulert. Det foregår derfor mye godstransport med kjøretøy under 3500 kg totalvekt som ikke følger samme kvalitetsstandard som løyvepliktig transport. Men fra neste sommer blir det store endringer. Må ta utdanning og ha plettfri vandel Reglene som trer i kraft 1. juli 2019 i Danmark medfører at alle som skal drive godstransport mot vederlag med varebiler under 3500 kg må ha gjennomført godkjent varebileierutdanning med skriftlig prøve. I tillegg må de ha plettfri vandel, egenkapital (løyvegaranti) på minimum 13 500 DKK og ikke ha utestående pengekrav fra myndighetene. En annen viktig endring som loven medfører, er at alle ansatte varebilsjåfører skal ha lønn og an-

settelsesvilkår i samsvar med kollektive overenskomster for godstransportnæringen. Gjelder også for kabotasjesjåfører Reglene gjelder i første omgang kun for danskregistrerte varebiler som driver godstransport mot vederlag. Men lovendringen medfører også at utenlandske varebiler blir underlagt kabotasjereglene, som igjen betyr at også utenlandske varebilsjåfører har krav på dansk lønn ved utførelse av kabotasjeoppdrag i Danmark. – Dette er en modell som vi også har etterlyst her til lands. Så lenge en kan utføre transport uten noen form for kompetansekrav, vil det gå ut over trafikksikkerheten, forteller NLF-direktør Geir A. Mo. Dette var også en av hovedårsakene til at NLF i 2015 opprettet en egen varebilgruppe. – Prinsipielt sett er det ingen forskjell på om en utfører godstransport med lastebiler eller varebiler. Vi har foreslått at det innføres et forenklet løyve på lik linje med denne danske ordningen, samt at det innføres et eget løp i videregående skole rettet mot varebiltransport, sier NLF-direktøren.

Det skal bygges 15 nye bomstasjoner i Bergen og 53 nye bomstasjoner i Oslo. Disse leveres av tyske EFKON, som nå melder om forsinkelser i produksjonen. Leverandøren har meddelt at leveransen av bomutstyr vil bli forsinket med tre måneder. Dette betyr at oppstart av innkreving i nye bomstasjoner i Bergen ikke kan starte 1.1.2019, som tidligere planlagt. Forsinkelsen gjelder også de nye bomstasjonene i Oslo.

TIPS OSS redaksjonen@lastebil.no

Vi i BUD & FØLGEBIL SERVICE sørger for at lasten kommer trygt frem, under riktige forutsetninger og i trygge rammer.

Følgebil

Trafikkdirigering

Bud- og transport

(+47) 96 83 77 88 | vakt@bogfs.no | www.bogfs.no

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

9


NLF-året 2018:

VEKKET OPPSIKT: Da NLF sammen med journalistnettverket Investigate Europe avslørte systematiske lovbrudd i statseide Bring Trucking fikk saken stor oppmerksomhet i riksmedia.

Sikring av kvalitet o For Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har det siste året primært handlet om to ting: Fair Transport og ansvarliggjøring av transportkjøpere. 0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

– I år har vi tatt kampen mot useriøse aktører i transportnæringen til helt nye høyder. Samtidig har vi gjort medlemsbedriftene bedre rustet til å dokumentere kvaliteten de leverer, sier Geir A. Mo.

Samarbeid med kontrolletatene

Disse to faktorene mener NLF-direktøren henger uløselig sammen. – Det hjelper ikke å tilby transporttje-

10

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

nester i verdensklassen når det kommer til kvalitet, miljø og sosialt ansvar, hvis kundene ikke bryr seg om annet enn pris. Da vil de fortsatt velge useriøse aktører som opererer på kanten av lovverket. I 2018 har NLF derfor lagt inn et nytt gir i arbeidet med å kartlegge og dokumentere hvordan organisert transportkriminalitet foregår på norske veger. – Vi har samarbeidet tett med Arbeids-

tilsynet og Statens vegvesens krimenhet og etablert et varslernettverk blant utenlandske sjåfører som blir utsatt for sosial dumping. Dette har resultert i flere avsløringer som har skapt store ringvirkninger i transportnæringen, sier Mo.

Har vind i seglene

Ved å avdekke kriminalitet og sette dette i sammenheng med manglende bevissthet rundt lovverk hos norske transportkjøpere, har NLF lykkes i å få myndighetene på banen i større grad enn noen gang før. – Nå har vi endelig fått bred politisk støtte i vårt forslag om å etablere et transportregister, som vil gjøre det lettere å kartlegge bevegelsene til alle utenlandske aktører i Norge. I tillegg mener nå flere


OPPLYSNINGSARBEID: Her deler NLF-direktør Geir A. Mo ut viktig informasjon om bruk av vinterutstyr til en sjåfør i medlemsbedriften O. Westad & Sønner AS.

HEVER KOMPETANSEN: Prosjektleder Eivind Karikoski og bedriftsrådgiverne Kjetil Meaas og Jens Olaf Rud har brakt Fair Transport-budskapet ut til bedrifter over hele Norge.

g ansvar i alle ledd politiske partier at det er på tide å innføre obligatoriske gebyrer mot transportkjøpere som bryter sin informasjons- og påseplikt, forteller NLF-direktøren. Han ser også svært positivt på Arbeidstilsynets annonserte plan om å slå hardere ned på transportrelaterte brudd, både hos norske og utenlandske bedrifter, og ikke minst hos kundene som bestiller transporten. NLF har påvirket også disse prosessene direkte gjennom aktiv deltakelse i trepartssamarbeidet. – Parallelt med dette har vi gjort en betydelig innsats i EU for å påvirke utformingen av den nye mobilitetspakken. Målet er å snu trenden vi har sett de siste årene, som har ført til konkurranseskjevheter og sosial dumping.

Fair Transport-merkevaren vokser

Samtidig har det aldri blitt lagt mer ressurser i å styrke kvalitetsnivået i NLF-bedriftene. Satsingen rundt Fair Transport-merkevaren har satt spor og stadig flere velger å slutte seg til ordningen. – Det er ingen tvil om at etterspørselen etter et slikt kvalitetsstempel er stor. For å sikre at revisjonsordningen og sertifiseringsrutinene holder det nivået vi ønsker, setter vi nå inn alle ressurser på å kvalitetssikre rammeverket, forteller NLF-direktøren. Han avslører at det innen kort tid vil etableres et eget nettdomene hvor transportkjøpere enkelt kan søke opp og etablere kontakt med godkjente Fair Transport-bedrifter.

– Vi er også i ferd med å harmonere kravene til Fair Transport-bedrifter på tvers av landegrensene sammen med Sveriges Åkeriföretag. Finske SKAL er også i ferd med å innføre Fair Transport-ordningen. Mo understreker at det ikke vil ta lang tid før det åpnes for ytterligere sertifiseringer av Fair Transport-bedrifter. – Så fort alle elementer som ivaretar den økende kapasiteten er på plass, vil vi sette inn det neste giret. 2019 blir det store Fair Transport-året, sier han.

Et maraton av kurs

Et av kravene i Fair Transport er at sjåfører og bedriftsledere skal ha en systematisk opplæring i trafikksikkerhet. NLF har derfor i høst NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

11


NLF-året 2018:

Her er noen Formelt forbud mot regulær ukehvil i lastebilen Etter mange år med juridiske uklarheter er det nå ikke lenger noen tvil: Den regulære ukehvilen kan ikke tas i førerhytta. Dette har NLF arbeidet for gjennom sitt EUlobbyorgan i lang tid. SETTER AGENDA: Ved flere anledninger i 2018 har NLFs avsløringer ført til skriftlige og muntlige spørsmål i Stortinget. Her løfter Sverre Myrli frem utfordringene med manglende vinterkompetanse etter at NLF satte problemstillingen i fokus. Foto: Skjermdump, Stortingets nett-TV

avholdt et høyt antall møter og kurs for å hjelpe bedriftene med å få dette på plass. Prosjektleder Eivind Karikoski og bedriftsrådgiverne Jens Olaf Rud og Kjetil Meaas har reist land og strand for å spre viktig kunnskap. Tilbakemeldingene har vært utelukkende positive. – Bare i løpet av de siste månedene har vi undervist flere hundre bedriftsledere og sjåfører. Interessen er stor og kunnskapsnivået høyt. Samtidig tror jeg mange har godt av å systematisere holdningsarbeidet, og det er nettopp det vi kan bidra med, forteller Karikoski.

ET TYDELIG TAKTSKIFTE: Forbundsleder Tore Velten annonserte at han ville ta opp kampen mot useriøse aktører da han trådte inn i embetet. Dette har administrerende direktør Geir A. Mo tatt på alvor, noe som har blitt tydelig demonstrert i 2018.

også i statsbudsjettet for 2019 bekreftet at utdanning for yrkessjåfører nå vil bli underlagt lånekasseordningen. Løfter frem lærlingene – Mange ønsker å bli yrkessjåfør Prognoser og statistikk indikeogså etter endt videregående rer at næringen vil stå skole. Derfor er det viktig overfor en potensiell sjåå tilrettelegge best mulig førmangel i årene som slik at en ikke trenger kommer med mindre å spare opp sekssifreVi har samarbeidet tett med det tas drastiske grep. de summer for å fiArbeidstilsynet og Statens vegDette gjør rekruttenansiere utdanninvesens krimenhet og etablert et ring til en av de aller gen. varslernettverk blant utenlandviktigste sakene for I tillegg til sikring ske sjåfører som blir utsatt for NLF, noe som også av lånekassefinansierhar blitt satt ettertryksosial dumping ing har NLF også satt kelig på agendaen i 2018. søkelyset på lærlingene. Det er gjennomført flere arGjennom kampanjen «Sats rangementer over hele landet mot på en tung kompetanse» har unge både ungdoms- og videregående skoler i lastebilsjåførers første møte med yrket tett samarbeid med SOTIN. blitt presentert gjennom videoer, nettar– Både på nasjonalt og regionalt nivå er tikler og magasinreportasjer. rekruttering i 2018 gjort til en topprioritet – Vi får ikke understreket hvor viktig for NLF. Dette arbeidet vil bare styrke seg det er at NLF-bedrifter satser på lærlini 2019, sier Mo. gene. Vi håper at flere nå får øynene opp Etter en betydelig lobbyinnsats ble det for dette, avslutter NLF-direktøren.

12

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

Lånekassefinansiert lastebilutdanning fra 2019 Fra 2019 iverksetter regjeringen en ny finansieringsordning for å øke rekrutteringen av sjåfører til lastebilnæringen. Lånekassen vil gi lån også til voksne i et utdanningsløp til lastebilsjåfør. Vedtaket kommer etter aktiv lobbyvirksomhet hovedsakelig fra NLF.


av NLF-gjennomslagene i 2018 Innføring av «transportpoliti» I en årrekke har NLF arbeidet for etablering av en tverretatlig kontroll- og sanksjonsmyndighet, populært kalt «transportpolitiet». Nå er målet i stor grad oppnådd: Det utføres i dag regelmessige samarbeidsaksjoner og erfaringsutvekslinger.

Tømmerbiler ble gitt tillatelse til å frakte halmballer i forbindelse med fôrkrisen Tørken under sommeren 2018 medførte et økt behov for å få transportert fôr fra Trøndelag til Sør-Norge. NLF foreslo å tillate transport av halm på tomme tømmervogntog på tilbakevegen fra Nord-Trøndelag til Østerdalen og Gudbrandsdalen for å avhjelpe transportbehovet. Dette godkjente Vegdirektoratet.

Oslo-byrådet avblåste planlagt ekstraavgift på tunge kjøretøy etter trykk fra NLF Opplysningsarbeid og samarbeid blant annet med Oslos miljø- og samferdselsbyråd vant frem: Ved å vise at luften allerede har blitt mye renere, og at dette har sammenheng med høy utskiftning til Euro VI-kjøretøy, påviste NLF at en lavutslippssone vil ha liten tilleggseffekt. Byrådet lyttet og avblåste ordningen.

Åpning for prøveprosjekt med lastebiler i kollektivfeltet på utvalgte strekninger Statens vegvesen har gitt tommel opp til et prøveprosjekt hvor tyngre nyttekjøretøy kan bruke kollektivfelt på lik linje med bussene på utvalgte strekninger i Østfold. Samtidig blir elbiler henvist til vanlige kjørefelt. Modellen vurderes benyttet også andre steder hvis effekten viser seg å være positiv.

Dispensasjon fra kjøre- og hviletiden under Trident Juncture innvilget Alle aktører som drev transport i områder berørt av NATO-øvelsen Trident Juncture og som ble påvirket av øvelsen fikk dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene. Ordningen kom på plass etter søknad fra NLF.

Skjerpet reaksjon ved overlast på varebil klasse B Tidligere kunne en kjøre ustraffet med over ett tonn overlast på en varebil klasse B. I 2017 tok NLF dette opp med myndighetene, og i 2018 er det foretatt en regelendring i tråd med forslaget: Fra 1. mars ble alle varebiler med over 500 kg overvekt anmeldt.

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

13


Transportkonferansen 2019 – 18.-19. januar:

POPULÆRT ARRANGEMENT: Det fantes knapt ledige seter da NLF avholdt transportkonferansen på Holmen Fjordhotell tidligere i år. Programmet for 2019 tegner til å bli vel så interessant.

Starter transportåret 2019 på Holmen Fjordhotell Transportkonferansen 2018 på Holmen Fjordhotell ble erklært en av de beste NLF-konferansene noensinne. Etter oppfordringer fra deltakere gjentas suksessen for 2019 – men nå skal den bli enda bedre. Meld deg på innen 9. januar! 0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

På deltakerlisten til Transportkonferansen 2019 den 18.-19. januar står allerede statsråd Jon Georg Dale, statsråd Anniken Hauglie, Hadia Tajik (A) og Erlend Wiborg (Frp) i arbeids- og sosialkomiteen, statssekretær Tommy Skjervold og vegdirektør Terje Moe Gustavsen. – Vi har straks tilbakelagt et av de mest spennende årene innen transportpolitikk,

14

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

Skal debattere arbeidslivskriminalitet

SIKRER GOD UNDERHOLDNING: Jan Erik Larssen gjorde stor suksess som moderator under årets transportkonferanse. I 2019 er han tilbake!

og 2019 tegner til å bli vel så interessant. Tradisjonen tro har vi sikret oss de viktigste navnene både i transportpolitikken og i næringen for øvrig slik at deltakerne kan skaffe seg et solid faglig og sosialt fundament for tiden som kommer, forteller NLF-direktør Geir A. Mo. Når året sparkes i gang med NLFs transportkonferanse på Holmen Fjordhotell i Asker, vil hele transport-Norge samles for å sette status og ta fatt på en rekke problemstillinger.

På deltakerlisten står allerede samferdselsminister Jon Georg Dale og statssekretær Tommy Skjervold fra Samferdselsdepartementet. I tillegg vil arbeidsminister Anniken Hauglie redegjøre for hvordan hun tenker å gå frem for å avdekke og bekjempe arbeidslivskriminalitet i transportnæringen, fulgt av en debatt med en rekke partitopper på scenen. – Det har skjedd store endringer i hvordan myndighetene angriper disse problemstillingene, og det er varslet enda større sanksjoner mot useriøse aktører i fremtiden. Det er ikke et sekund for tidlig, med tanke på alle avsløringene som har kommet det siste året. Vi tror derfor debatten blir svært spennende, sier NLF-direktøren. Som i 2018 vil også denne konferansen bli ledet av «bilhodet» Jan Erik Larssen. Påmelding er åpent frem til 9. januar, eller så lenge det er ledige plasser.


TØI har studert sikkerhetskultur i NLF-bedrifter:

Halverer skadene med syste

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har sett grundig på sikkerhetskulturen i en rekke NLF-bedrifter. Konklusjonen er klar: Jo flere som bruker systemene aktivt, jo lavere blir ulykkestallene. 0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

Norge har omtrent 35 prosent flere drepte per innbygger i ulykker med tunge kjøretøy enn gjennomsnittet for Europa. Dette er ofte alvorlige ulykker med bety-

16

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

delige andeler hardt skadde og drepte på grunn av vekten på de involverte kjøretøyene. Det skades i gjennomsnitt 688 personer i ulykker som involverer tunge

godsbiler per år. I alt 138 av disse personene blir hardt skadet eller dør i ulykkene. – Samtidig er det relativt få systematiske studier på området. Men de som er utført, indikerer at et økt fokus på sikkerhetskultur og sikkerhetsledelse kan føre til økt trafikksikkerhet, forteller forsker Tor-Olav Nævestad ved Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Har studert sikkerhetskulturen

Dette var bakgrunnen for studien hvor hovedmålene har vært å generere ny


matisk sikkerhetstankegang

FORFATTEREN: Forsker Tor-Olav Nævestad la frem rapporten på et seminar avholdt av TØI i november.

kunnskap om hvilke faktorer som påvirker sikkerhetskulturen i transportbedrifter. – Vi ville også undersøke om sikkerhetskultur i transportbedrifter kan påvirkes, og finne ut av hvilke virkemidler som i så fall er egnet til å påvirke sikkerhetskultur for å redusere ulykker, sier Nævestad. TØI kategoriserer sikkerhetsarbeidet i transportbedrifter i fire kategorier, som plasseres på en skala kalt «Sikkerhetsstigen». • Det første trinnet innebærer et grunn-

PÅ TOPPEN AV SIKKERHETSSTIGEN: SR Group er en av bedriftene som deltok i TØI-studien. De ser stor verdi i systematisk trafikksikkerhetsarbeid.

leggende engasjement for sikkerhet blant ledere og ansatte, som enda ikke har blitt systematisert. Studier viser at dette er en forutsetning for videre tiltak. • Det andre trinnet handler om oppfølging av sjåførers fart, kjørestil og bilbeltebruk, som ifølge ulykkesanalyser er de viktigste risikofaktorene. NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

17


TØI har studert sikkerhetskultur i NLF-bedrifter: • Det tredje trinnet handler om å ha søkelys på arbeidsrelaterte faktorers betydning for transportsikkerhet. Dette gjelder blant annet organisering av transport, med de følger det har for sjåførenes opplevde stress, tidspress og trøtthet. • Det fjerde trinnet innebærer å implementere et system for sikkerhetsledelse, for eksempel ISO 39001 eller andre lignende alternativer.

Rekrutterte fra NLFs medlemsmasse

Referansegruppen, altså trinn 1, består av tilbakemeldinger fra sjåfører som er ansatt i bedrifter uten tariffavtale. Disse antas av TØI å utgjøre et bransjesnitt. Samtlige av bedriftene i trinn 2, 3 og 4 ble rekruttert fra Norges Lastebileier-Forbunds medlemsmasse. Dette gjør studien til et godt verktøy også for NLF, siden man her har kartlagt mange parametere, deriblant ulykkesrisiko, for bedrifter på de forskjellige trinnene av Sikkerhetsstigen. SR Group AS var en av bedriftene som deltok i studien. Med 260 ansatte og 90 vogntog, hvorav 20 er ADR-biler, har de arbeidet systematisk og målrettet med HMS og trafikksikkerhet i en årrekke.

18

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

SR GROUPS «VAKTBIKKJE»: Ove Erik Vika mener ledelsens engasjement for HMS-arbeidet er en klar suksessfaktor.

TØI plasserer dem også på Sikkerhetsstigens øverste trinn. HMS-ansvarlig Ove Erik Vika har stått sentralt i sikkerhetsarbeidet i SR Group, og beskriver seg selv både som en veileder og ei «vaktbikkje». Han mener TØI-rapporten kan være svært nyttig lesning for bedrifter som lurer på hva systematisk sikkerhetsarbeid faktisk kan ha å si for skader og kostnader.

– Mange bedrifter mangler et aktivt forhold til sikkerhetstankegangen. Det er viktig at ledelse og styre i en bedrift har et engasjement for HMS-arbeidet, og at den eller de som får ansvar for å følge opp dette i bedriften har ledelsens aksept for å bruke tid og ressurser på det. Vika tror også at flere må tørre å si nei til oppdrag som tydelig bryter med rammene som settes for HMS-arbeidet.


Slik definerer TØI gode praksiser på de tre øverste trinnene på Sikkerhetsstigen: NIVÅ 2 1) P olicy for fart, kjørestil og bilbelte. 2) Flåtestyringssystem som følger fart/ kjørestil. 3) Jevnlige tilbakemeldinger til sjåførene. 4) Fartssperre på under 89-90 km/t. 5) Sanksjonerer manglende bilbeltebruk. LØSNINGENE FINNES: NLFs Jens Olaf Rud forteller fagfolket om verktøykassen som ligger i Fair Transport-konseptet under TØI-seminaret.

Nesten halvering av ulykkesrisikoen

lemsbedrifter i mange år og har vært med TØI har basert sin studie blant annet på på utformingen av blant annet If Aktiv resultater fra spørreundersøkelser i de Sikkerhet, et program som plasserer seg forskjellige bedriftene. Noen av disse på Sikkerhetsstigens andre trinn. – For de bedriftene som ønsker spørsmålene går konkret på skaå sette sikkerhetsarbeidet deantall og alvorsgrad av mer i system, har vi disse. Her er funnene Kvalitet og Miljø på ganske oppsiktsvekVei (KMV). Dette kende: Fra trinn to går enda lenger i å til trinn fire på ivareta alle asSikkerhetsstigen Det er viktig at ledelse og styre pekter ved en synker ulykkesi en bedrift har et engasjement for t r a n s p or t b e risikoen betrakHMS-arbeidet, og at den eller de drifts hverdag telig. Gjennomog sette det i et snittlig risiko som får ansvar for å følge opp sikkerhetsperfor en bedrift på dette i bedriften har ledelsens spektiv. Da er vi trinn to er 2,8 aksept for å bruke tid og på tredje trinn på ulykker per milliressurser på det. Sik kerhetsstigen, on kjørte kilometer. forteller Rud. Mens for en bedrift på På toppen av stigen fintrinn fire er risikoen bare ner vi bedrifter som målrettet 1,6. – Her må vi ta noe forbehold siden vi arbeider med sikkerhet i hverdagen, ofte har svært små tall for ulykker i de ulike ved å benytte sertifiserte systemer for sikgruppene. Likevel er det grunn til å vekt- kerhetsledelse. Det mest naturlige her er legge disse funnene, sier Nævestad. Han å se til ISO 39001, som har blitt branlegger til at også skadefrekvensen på sjå- sjestandarden for en målbar trafikksikfører ved lasting og lossing var oppgitt kerhetskultur i transportbedrifter. Stadig som lavere for bedrifter i de øverste stige- flere velger å satse på sertifisering etter denne standarden, og da brukes ofte trinnene. NLFs KMV-system som et verktøy under prosessen. NLF har løsningene – KMV er et fullverdig system for sik– Vi tilbyr en rekke programmer og systemer under Fair Transport-fanen, for- kerhetsledelse som innehar alle elementeller bedriftsrådgiver Jens Olaf Rud i tene fra 39001-standarden. Bruker man NLF. Han har arbeidet med sikkerhets- dette verktøyet systematisk, er veien til styring og trafikale holdninger i med- sertifisering mye enklere, sier Rud.

NIVÅ 3 1) L ønnssystemet lagt opp for å minimere sjåførenes stress og trøtthet. 2) Sjåførene oppmuntres til å utsette oppdrag dersom de mener at det ikke er sikkert å gjennomføre. 3) Ved planlegging av oppdrag, gjøres en (formalisert) kartlegging av belastning mht. trøtthet og stress som et nytt oppdrag vil medføre. 4) Felles søkelys på arbeidsrelaterte faktorers betydning for transportsikkerhet blant ledere og ansatte.

NIVÅ 4 1) F ungerende rapporteringssystem som brukes av de ansatte. 2) Rapporterte hendelser gjennomgås jevnlig (av bedriften) for å lære av dem. 3) Gode systemer for informasjon til sjåførene. 4) Bedriften gjennomfører jevnlig formelle risikoanalyser (etter forhåndsdefinerte metoder) for alle oppdragene sine. 5) Godt sett med prosedyrer som er kjent og oppleves som meningsfulle av de ansatte. 6) Godt opplæringsprogram (teoretisk, praktisk) av en viss varighet, med definerte krav til kunnskap og kompetanse og aktiviteter for å nå kravene.

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

19


Sykehusklovnene:

SPRER GLEDE: Å få en klovn på besøk når man er innlagt på sykehus, kan gi et lyspunkt for barn i en vanskelig situasjon. Foto: Lisa Selin / Sykehusklovnene

– Takk for ditt bidrag! I 2018 byttet NLF ut de tradisjonelle blomstergavene til foredragsholdere og bidragsytere med pengegaver til Sykehusklovnene. Det har sikret flere titalls tusen kroner i støtte som brukes til å gi alvorlig syke barn en lysere hverdag. 0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

– Vi arbeider selv for å holde barn trygge i trafikken gjennom Venner på veien. Det føles godt å kunne bidra også for de barna som på grunn av sykdom eller skade må oppholde seg på sykehus i kortere eller lengre tid, sier forbundsleder i NLF, Tore Velten. I hele 2018 har foredragsholdere og bidragsytere mottatt et bevis på pengebidrag til Sykehusklovnene i stedet for blomster ved deltakelse på NLF-arrangementer. Nå har Norges Lastebileier-Forbund (NLF) overrakt sluttbeløpet for 2018, som endte på 35 000 kroner. Tradisjonen vil fortsette i 2019.

20

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

Slik gjør du: Gå inn på nettsiden www.sykehusklovnene.no og trykk på «Slik kan du bidra». Der finner du Vipps-nummer, kontonummer, SMSbetaling, samt forslag til hvordan du selv kan lage en innsamlingsaksjon til Sykehusklovnene eller etablere et bedriftssamarbeid.

VIL FORTSETTE STØTTEN: Forbundsleder Tore Velten forteller at Sykehusklovnene vil motta økonomisk støtte fra NLF også i 2019.

Oppfordrer alle til å bidra

– Sykehusklovnene mottar ingen offentlig finansiering og er helt avhengig av den fantastiske støtten vi får fra privatpersoner, organisasjoner og bedrifter. Vi hadde ikke klart dette uten dere, forteller daglig leder i Sykehusklovnene, Nina Elisabeth Eidem. NLF oppfordrer både bedrifter og enkeltpersoner til å vurdere pengestøtte til Sykehusklovnene. Alle monner drar og selv små summer kan tilby store gleder for barn i en vanskelig situasjon. Man kan gi alt fra 150 kroner som en enkeltsum til et valgfritt beløp i et fast, månedlig bidrag.

Om Sykehusklovnene

Sykehusklovnene er en ideell organisasjon som ble stiftet i 2001. Med 40 profesjonelle skuespillere reiser de rundt på sykehus over hele landet og sprer glede til barn som er innlagt både på korte og lengre sykehusopphold. Takket være blant annet støtte fra bedrifter og organisasjoner har Sykehusklovnene firedoblet antallet besøk de siste fem årene. I 2017 hadde Sykehusklovnene over 18 500 møter med syke barn mellom 0 og 18 år.

AVHENGIG AV BIDRAG: Sykehusklovnene mottar ingen offentlig finansiering og er avhengig av økonomisk støtte fra privatpersoner, organisasjoner og bedrifter. Foto: Sykehusklovnene


VI ØNSKER ALLE EN GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR

Vi i Renault Trucks vil takke for tilliten, og ønsker gamle og nye kunder et fremgangsrikt 2019.

renault-trucks.no

Proft-Center-oppslag.indd 1

04.12.2018 07:21:10


Klimakutt:

Arbeiderpartiet vil opprette CO2-fond for næringstransport NLF-medlemmet Cargotron ble løftet frem som et eksempel til etterfølgelse da Jonas Gahr Støre avslørte Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett. Her setter AP av 700 millioner kroner til et CO2-fond for å hjelpe transportnæringen med å kutte sine klimautslipp. 0

KNUT GRAVRÅK kg@lastebil.no

Norske lastebileiere har vært i front når det gjelder å omstille bilparken i miljøvennlig retning. Gjennom den raske utskiftingen til Euro VI-teknologien er den lokale forurensingen fra næringen så godt som fjernet. Men administrerende direktør Geir A. Mo understreker at NLF ikke har tenkt å ligge på latsiden av den grunn. – Nå er det på tide å ta tak i klimautslippene. NLF har derfor sammen med en samlet transportnæring tatt til orde for å få på plass et CO2-fond, der næringslivet forplikter seg til å gjennomføre klimakutt i bytte mot avgiftslettelse. Regjeringen har derimot vært lunkne, og i forslaget til statsbudsjett for 2019 fremstår fondet etter alt å dømme som skrinlagt.

Siste ord er ikke sagt

Nå blåser Arbeiderpartiet nytt håp i saken, og sier de ønsker å inngå et partnerskap mellom staten og næringslivet for å få ned utslippene fra næringstransporten. I sitt alternative statsbudsjett setter de av 700 millioner kroner til et CO2-fond. De peker på at lav- og nullutslippsløsninger i stadig større grad blir tilgjengelig også innenfor tungtransporten, men at det i dag ikke finnes omfattende virkemidler for å stimulere til å ta i bruk denne teknologien. Forslaget applauderes av NLF-direktøren.

22

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

FÅR INNFØRING: Både Jonas Gahr Støre og NRK fulgte interessert med da Mindaugas Rekstys fra Cargotron demonstrerte hvordan de bruker flåtestyringssystem aktivt for å senke sine utslipp. Foto: Christoffer Sahl

– Slik vi leser Arbeiderpartiets forslag støtter partiet fullt ut modellen for et CO2-fond slik NLF og resten av næringslivet har foreslått det. I næringslivets modell forplikter medlemmene av fondet seg til å kutte utslipp mot at CO2-avgiften som i dag betales på drivstoff i stedet betales til fondet, og medlemsbedriftene deretter kan hente ut støtte til ulike nærmere definerte tiltak. Det er oppsiktsvekkende og svært positivt at Arbeiderpartiet er så tydelig i sin støtte, sier Mo, og understreker: – For NLF er det helt avgjørende at et CO2-fond ikke finansieres gjennom en økning av CO2-avgiften, men ved en omdisponering. Vi er glad for at Arbeiderpartiet er enig med oss i dette og håper flertallet i Stortinget slutter seg til forslaget slik at vi kan komme videre i arbeidet med fondsetableringen.

NLF-medlem fikk skryt av Støre

Da media møtte Arbeiderpartilederen, fikk de også stifte bekjentskap med Mindaugas Rekstys. Han er driftssjef og med-

eier i NLF-bedriften Cargotron, og kunne fortelle at de allerede jobber for å senke egne utslipp blant annet gjennom aktiv flåtestyring. Arbeiderpartiet tar nå til orde for at det skal bli lettere for transportbedrifter å få støtte til å prøve ut ny, klimavennlig teknologi. – Det var nyttig og interessant å møte Mindaugas Rekstys og få et innblikk i hvordan han og firmaet hans jobber for få sjåførene sine til å kjøre mer klimavennlig og å satse på ny, utslippsreduserende teknologi, fortalte Jonas Gahr Støre. Han mener dette er et godt eksempel på hvor viktig det er å få på plass et seriøst partnerskap mellom staten og næringslivet, slik at bedrifter som Cargotron får den drahjelpen de trenger til å ta i bruk den nye teknologien vi vil trenge for å få ned utslippene fra transportsektoren. – I Norge har vi vært i front når det gjelder å omstille privatbilparken i klimavennlig retning, og elbilsalget er stadig økende. Nå er det på tide å rette inn innsatsen mot lastebiler og varebiler, sier Støre.


10 å

samarbeid rs

m ed NLF

Vi finansierer NLFs medlemmer! Nordea er NLFs utvalgte finansieringspartner. Siden starten av samarbeidet har vi finansiert over 3500 NLF-avtaler og har mange fornøyde kunder. Som NLF-medlem får du: • • • •

Fast kontaktperson med lang bransjeerfaring Prioritert behandling Konkurransedyktige betingelser Leasing eller lån - valget er ditt!

Region

Kontaktperson

Telefon

e-post

Oslo, Akershus og Østfold

Christin Enghaug

46 95 00 16

christin.enghaug@nordea.com

Hedmark og Oppland

Kari Fritzvold Malones 91 63 10 95

kari.f.malones@nordea.com

Buskerud, Vestfold og Telemark

Bård Røed Larsen

92 22 77 84

bard.roed.larsen@nordea.com

Rogaland og Sørlandet

Jan-Erik Sliper

90 25 58 99

jan.erik.sliper@nordea.no

Hordaland

Per Ove Larsen

91 75 69 15

per.ove.larsen@nordea.com

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane

Svein Helge Rafteseth 41 67 50 52

svein.helge.rafteseth@nordea.com

Trøndelag

Tor Taksgaard

41 44 93 77

tor.taksgaard@nordea.com

Trøndelag

Knut Byrkjeland

97 06 69 97

knut.byrkjeland@nordea.com

Nord-Norge

Børge Klæboe

91 16 56 08

borge.klaboe@nordea.com

Key Account Manager

Jan Egil Sandstad

90 98 63 31

jan.egil.sandstad@nordea.com

nordeafinans.no


Ulovlig ukehvil:

FULL PARKERINGSPLASS VED ÅRSSKIFTET: Dette bildet er tatt søndag 7. januar i år. Ved inngangen av 2018 hadde papiret knapt tørket på EU-kommisjonens vedtak om 45-timers ukehvil, og det var derfor ikke rart at man enda ikke håndhevet regelen i Norge. Over halvparten av disse bilene, nærmere hundre stykker, sto der gjennom hele helgen.

7. JANUAR 2018

DEN SOVEND Det har nå gått et år siden EU-domstolen fastslo at 45-timers ukehvil ikke skal avholdes i bilen. Siden den gang har gebyrene rullet inn og stadig flere transportører tvinges til å tilrettelegge for ekstern overnatting. Bortsett fra i Norge. 0 24

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

– Jeg vil si at de fleste som står her, avholder 45-timers ukehvil, sier Alari Alumets. 26-åringen fra Estland tilbringer sitt aller første døgn på Fugleåsen døgnhvileplass. Til tross for å ikke ha vært her før, kan han med flere års erfaring fra langtransport plukke ut hvem som sannsynligvis vil stå her gjennom hele helgen. Selv tar han bare døgnhvilen.

Tror ikke det er ulovlig i Norge

Men hvorfor velger så mange å ta ukehvilen på Fugleåsen? Alumets tror Norge har blitt et «fristed». – Flere steder i Europa har de nå be-

gynt å bøtelegge sjåfører og firmaer som bryter ukehvil-regelen. Men slik jeg forstår det trenger ikke Norge å følge alle EU-regler. Det virker i alle fall ikke som det er ulovlig å ta ukehvilen i bilen i dette landet, sier han. Alumets er ikke alene om å ha denne oppfatningen. De få tilfellene hvor sjåfører er anmeldt for brudd på 45-timers ukehvil i Norge, har ifølge kilder i kontrollapparatet kommet etter at sjåførene selv har innrømmet forholdet på eget initiativ. Utover dette er det så langt bare blitt avholdt prøvekontroller uten anmeldelser.


10. NOVEMBER 2018

UENDRET TILSTAND: Dette bildet er tatt lørdag 10. november. Elleve måneder etter at forbudet mot 45-timers ukehvil i bil ble tydeliggjort av EU-kommisjonen, blir regelen fortsatt ikke håndhevet i Norge.

DE REGELEN Kan ikke forstyrre sjåførene

glende krav til dokumentasjon en av hovedutfordringene når det I en pressemelding i kommer til kontroll slutten av oktober og sanksjonering. gjorde samferdselsFor mens det er minister Jon GeDet er ganske komisk, lovpålagt å avholorg Dale det klart egentlig. 75 prosent av selskapene de 45-timershviat brudd på ukesom kjører nå, pålegger sjåførene len utenfor kjørehvil-regelen ikke å ta ut kortet av tachografen tøyet, finnes det er akseptabelt i ingen krav til at Norge. Samtidig når de tar 45-timers sjåførene skal dokubekreftet også han at ukehvil. mentere hvordan dette anmeldelsene så langt faktisk blir gjort. Med anhar uteblitt. Ifølge Samdre ord: Så lenge sjåføren ikke ferdselsdepartementet er man-

blir tatt på fersken mens han avholder 45-timershvilen i bilen, er det lite en kontrollør kan gjøre. Og å ta sjåførene på fersken, det ønsker heller ikke Statens vegvesen å gjøre. Da måtte man i så fall vekket de og i praksis avbrutt hvilen, noe som vegdirektør Terje Moe Gustavsen uttrykker at han ikke ønsker å gjøre av trafikksikkerhetsmessige hensyn.

Manipulerer fartskriverdata

Det er ikke helt problemfritt å avdekke brudd på ukehvil-regelen, selv om man går inn og kontrollerer hvilen mens den pågår. Dette gjøres i NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

25


Ulovlig ukehvil: flere europeiske land i dag, noe som har ført til en utstrakt praksis med manipulasjon av fartskriverdata, ifølge sjåførene selv. – Det er ganske komisk, egentlig. 75 prosent av selskapene som kjører nå, pålegger sjåførene å ta ut kortet av tachografen når de tar 45-timers ukehvil. Hvis de blir kontrollert, kan de bare hevde at det foregår et sjåførbytte, og si «jeg kom nettopp til bilen», forteller Alumets. Situasjonen er dermed ikke så enkel: Det finnes ingen krav til dokumentasjon av ekstern overnatting under 45-timershvilen. Norske kontrollører får heller ikke anledning til å gå inn og kontrollere hvilen mens den pågår. Og hvis de hadde gjort det, ville de sannsynligvis møtt på store utfordringer ved å bruke fartskriverdata til å dokumentere lovbruddet.

Begrenset parkeringstid i Danmark

Men det finnes en tilsynelatende ukomplisert måte å hindre ukehvil-brudd på. Ved å begrense maksimal tillatt parkeringstid på døgnhvileplasser, har danskene tatt et stort steg mot mer ryddige forhold blant utenlandske sjåfører. I februar vedtok den danske regjeringen å innføre 25-timers maksgrense på alle statlige rasteplasser og døgnhvileplasser, mot tidligere 48 timer. På den måten vil sjåfører kunne avholde sin regulære døgnhvil og forkortet ukehvil (på 24 timer), men tvinges til å forlate plassen før man kan avholde hele ukehvilen på 45 timer eller mer. Loven trådte i kraft 1. juli og markerte startskuddet på en tydelig offensiv mot sosial dumping i den danske transportnæringen. – Jeg mener grunnleggende at det ikke er statens oppgave å stille gratis fasiliteter til rådighet for å løse lastebilnæringens behov for langvarige hvilepauser, uttalte transportminister Ole Birk Olesen den gang. Dansk politi har også utført flere aksjoner for å kontrollere og sanksjonere 45-timersregelen.

– Tilrettelegger for lovbrudd

Samtidig har det i 2018 blitt åpnet flere døgnhvileplasser i Norge. Alle med 48 timers maksimal parkeringstid. Den siste utenfor Svinesundparken, bare noen få kilometer fra grensen, hvor de aller fleste

26

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

FRITT FREM: – Det virker ikke som det er ulovlig å ta ukehvilen i bilen i dette landet, sier estiske Alari Alumets.

utenlandske lastebiler ankommer landet. I pressemeldingen tilknyttet åpningen skriver Statens vegvesen: «Førerne må overholde den pålagte kjøre- og hviletiden, og her kan lastebilene stå inntil 48 timer». Dette får NLF-direktør Geir A. Mo til å reagere. – Hvorfor tillater man at lastebilene står på døgnhvile-


EN TØFF LIVSSTIL: Det er ikke vanskelig å finne tydelige bevis på at sjåførene bor i bilene over lang tid.

plassen i 48 timer når det er forbudt å ta ukehvilen i bilen? Her burde man fulgt danskenes eksempel og innført restriksjoner på parkeringstiden.

Strider mot døgnhvileplassens intensjon

Vegvesenets seksjon for tilsyn og kontroll oppgir at de ikke har deltatt i utformingen av hverken denne eller andre døgn-

hvileplasser, og kan derfor ikke si noe mer konkret om hva som ligger bak valget av parkeringstid. Men Kamilla Mjøs i Vegdirektoratet understreker: – Selv om døgnhvileplassen har parkeringstid på 48 timer, er det ikke tillatt å gjennomføre normal ukehvil i kjøretøyet. Hun peker riktignok på andre fordeler ved å ha så lang parkeringstid. – Den gjør det i alle fall mulig for sjå-

fører å sette fra seg kjøretøyet mens de tar hvilen et annet sted. Men i Vegvesenets egen håndbok for døgnhvileplasser står det klart at plassene utelukkende bør reserveres for sjåfører som avholder hvilepauser i henhold til bestemmelsene om kjøre- og hviletid. Plassene skal ikke brukes til å parkere trekkvogner eller hensette lastebiler eller tilhengere, og NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

27


Ulovlig ukehvil:

MULIGGJØR LOVBRUDD: Mange reagerer på at Statens vegvesen tillater parkering i opptil 48 timer, når det ikke er lov å ta den regulære ukehvilen på 45 timer i bilen.

LITE INNBYDENDE: Slik ser overnattingsfasilitetene ut i brakkeriggen hos en av landets største kabotasjeaktører. Slik kan de formelt si at de følger reglene, selv om sjåførene nekter å overnatte der.

skal heller ikke benyttes av sjåfører som venter på oppdrag.

Desember 2018: Tilstand uendret

I gjorde NLF en registrering av antall kjøretøy som sto parkert gjennom helgen på Fugleåsen døgnhvileplass. Over halvparten som ble registrert fredag, sto der

28

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

fortsatt på søndag. Situasjonen i desember er tilsynelatende uendret: På denne og på andre hvileplasser over hele Norge står hundrevis av utenlandske lastebiler hver eneste helg. Mange av disse avholder ukehvilen i bilene. I en av disse sitter Vladek Vlodzimierz Picur fra Polen. Han innrømmer gladelig at han avholder

45-timershvilen i bilen, og forteller at han ikke gis noe valg av arbeidsgiveren. – Jeg bor i bilen i syv uker av gangen, og så har jeg to uker fri. Jeg har ikke råd til hotell, og firmaet vil heller ikke betale. Så da må jeg sove i førerhytten, sier sjåføren.


HAR IKKE NOE VALG: Arbeidsgiveren til polske Vladek Vlodzimierz Picur nekter å tilrettelegge for ekstern overnatting for sjåførene. Derfor tvinges han til å bo i bilen i flere måneder i strekk.

Arbeidsgiverne vasker hendene

NLF-Magasinet har det siste året snakket med mange sjåfører som er i Picurs situasjon. Men da selskapene kontaktes for kommentar, er det stort sett samme standardsetning som leveres: «Vi tilbyr fasiliteter for våre sjåfører. Dette var en enkeltstående systemfeil/glipp/sjåførfeil».

I noen tilfeller har NLF-Magasinet også inspisert slike fasiliteter, som gjerne etableres i brakkerigger. Disse er vanligvis svært lite innbydende, og bærer preg av å være lite brukt. Sjåførene forteller at de mye heller sover i bilene. – På denne måten kan selskapene skjule seg bak at de i alle fall tilbyr muligheten

for ekstern overnatting, selv om tilstanden er begredelig. De få transportkjøperne som overholder sin lovpålagte påseplikt i forhold til kjøre- og hviletid stopper gjerne sin påseaktivitet her, siden kravene formelt er oppfylt. Men sjåførene bor fortsatt i bilene. Det er ganske spesielt, avslutter NLF-direktøren. NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

29


Minstelønn:

Kr 171,45 per time

STORE FORSKJELLER: Ni av ti sjåfører ansatt i Norge får lønn i henhold til allmenngjøringsforskriften. Men de aller fleste utenlandske sjåførene som kjører kabotasje i Norge får ikke den lønnen de har krav på. Foto: Stein Inge Stølen.

Fra 1. desember økte minstelønnen fra kr 167,65 til kr 171,45 per time. Diettkravet forblir uendret. 0

OLAV G. HERMANSEN ogh@lastebil.no

Tariffnemnda vedtok i sitt møte 12. oktober å følge minstelønnssatsen fra årets tariffoppgjør på kr. 171,45 per time. Det kan være grunn til å minne om at ikke all kjøring omfattes av minstelønnskravet. Det forutsettes nærmere bestemt at: • Kjøretøyet har en totalvekt på over 3,5 tonn • Minstelønnen gjelder ved kjøring mellom steder i Norge. Dette inkluderer kjøring som etterfølger en grensekryssende transport til Norge (kabotasjekjøring og kombinerte transporter) • Minstelønnen gjelder ved transport av andres varer (ikke virksomhetens egne varer).

30

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

Konkret kronebeløp for diett

Når det kommer til diett har forskriften nå blitt mer konkret. I § 5 «Utgifter til diett» heter det: «Ved transportoppdrag med planlagt overnatting skal diett utbetales i henhold til det norske myndigheter til enhver tid godkjenner som skattefri diett (per. 01.04.2018 = kr. 300,-). Det utbetales 1/3 diettsats per påbegynt 8. time.» Det er første gang at man i forskriften går ut med et konkret kronebeløp. Men vær obs på at denne satsen ennå kan bli endret under behandlingen av statsbudsjettet for 2019.

Store forskjeller i lønnsnivå

Nesten ni av ti (88 %) av norske lastebileiere utbetalte, ifølge Arbeidstilsynets tall, lønn i samsvar med allmenngjørings-

forskriften i perioden 1. juli 2015 – 7.august 2018. Ser man på tilsvarende utenlandske firmaer fikk hele 74 % av sjåførene som kjører i Norge ikke allmenngjort lønn. Tallene er her riktignok ikke helt ferske (2015-2017). Det er likevel tvilsomt om dette bildet har endret seg vesentlig i år.

Slik har minstelønnen endret seg

Bestemmelsen om allmenngjort minstelønn trådte i kraft 1. juli 2015, men ble i praksis effektuert fra høsten samme år. Kontroller med allmenngjorte betingelser ble iverksatt av Arbeidstilsynet fra vinteren 2016. Trådte i kraft ved dato 01.07.2015 01.06.2017 01.12.2018

Timesats kr 158,32 kr 167,65 kr 171,45


Telenor har det raskeste mobilnettet i Norge! Basert på Ookla Speedtest Intelligences kåring (01.01. – 31.12.17). Opplevd hastighet varierer etter kapasitet og andre forhold.

Jobben vi gjør på dekning gir resultater. Speedtest fra Ookla er en av verdens mest brukte apper til å måle hastighet. Bare i Norge har appen ca. 50.000 målinger med mobilen per måned. Telenor-kunder har aldri før kunnet surfe så raskt på mobilen som nå. Som medlem av forbundet NLF har du spesielt gode betingelser hos Telenor, kontakt oss i dag på tlf. 09000.


Valdrestømmer:

Fjellstøtt med 60 tonn på glatta IKKE REDD FOR SNØ: Når du kjører 60-tonns vogntog på smale vinterveger må du like utfordringer. Det gjør både Jan Flaskerud og Einar Bruskerud.

32

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8


NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

33


Valdrestømmer: Forestill deg følgende: Du kjører et blytungt 24 meters vogntog på åletrange og humpete skogsveger. Dette fortoner seg som et mareritt for mange. Men det finnes faktisk de som synes det er helt topp. Gutta i Valdrestømmer, for eksempel. 0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

At tømmertransportører er noe helt for seg selv, er det mange som kan skrive under på. De sitter i førerhytta lenge før hanen galer, karrer seg opp de dårligste krøtterstiene for å hente trevirke som de ofte laster på egen hånd ute i skogen. Så bærer det ned de samme krøtterstiene, denne gangen med opptil 60 tonn som hele tiden truer med å skyve vogntoget bort fra det sleipe underlaget og inn i geografien. Ja, det finnes faktisk folk som synes dette er moro.

Fra enakslet henger til 24-meters vogntog

Daglig leder Einar Bruskerud og Jan Flaskerud i Valdrestømmer er skrudd sammen sånn. De er ikke av sorten som sitter på kontoret med beina på pulten. De trives best i førerhytta på bilene sine, hele dagen, hele året. – Det er en veldig grei hverdag. Selv om vegene stedvis er svært dårlige, er vi jo tomme på veg opp. Det er på veg ned vi har last og er tunge. Det kan være trøblete å snu, men stort sett er det lite tull i skogen. Der får vi gjøre det vi driver med, og være i fred, sier Bruskerud. Han har kjørt tømmer siden 1976 og vet derfor en ting eller to om det. I 1985 overtok Jan Flaskerud en bil fra bedriften Jens Rogna Renna Transport. Deretter fulgte en bratt læringskurve med tømmerkjøring i Valdres for begge to hvor de også samarbeidet tett. TRIVES GODT: Jan Bruskerud har vært lastebileier siden 1976 og gir seg som bedriftsleder fra nyttår. Men han vil fortsatt være å finne bak rattet på tømmerbilene.

34

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

TØFFE TIDER: Det skorter ikke på oppdrag, men Valdrestømmer har merket et økende prispress de siste årene. Det går likevel ikke ut over kvaliteten.


Bilene har vokst sammen med oss, så vi har ikke lagt så mye merke til det. Men vi er kanskje en egen rase, vi som kjører tømmer.

– Jeg startet med en enkel bil med enakslet henger. Nå kjører jeg 24-meters vogntog. Bilene har vokst sammen med oss, så vi har ikke lagt så mye merke til det. Men vi er kanskje en egen rase, vi som kjører tømmer, sier Bruskerud filosofisk.

Tidoblet kapasitet med ny teknologi

Flaskerud nikker bekreftende og mimrer videre. – Aktiviteten i skogen har økt. Før var det bare noen deler av sesongen hvor det var mulig å hente ut tømmer, mens nå er vi i skogen hele året. Det er mye enklere å hente tømmeret KREVER EN STØDIG HÅND: Nedover Bagnskleiva dytter 60 tonn rimelig godt på. Det er likevel ingen utfordring for de erfarne sjåførene i Valdrestømmer.

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

35


Valdrestømmer:

og dimensjonen på driften har økt. Før var det godt gjort å hente ut 100-150 kubikk over en vinter. Nå kan en enkelt maskin produsere 1000-1500 kubikk på kort tid. Etter mange års erfaring bestemte Bruskerud og Flaskerud seg for å formalisere samarbeidet og etablere selskapet Valdrestømmer sammen med fem andre tømmertransportører. Det ble stiftet på Flaskeruds bursdag 7. juli 1999. Siden den gang har bedriften sakte men sikkert økt i størrelse til totalt ni tømmerbiler.

Legger mye innsats i rekrutteringen

Veksten har på ingen måte vært for ambisiøs – snarere motsatt.

36

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

– Fra vi startet Valdrestømmer har det slipper til hvem som helst bak rattet på ikke stått en bil fordi vi ikke har tømmerbilene. oppdrag. Vi har alltid hatt – En tømmerbilsjåfør må nok å gjøre. Utfordrinha litt erfaring i bunnen, gen er å få folk til å og være veldig selvgåkjøre skift. Det er ende. Hvis det oppmest populært å ha står et problem ute egen bil, og ikke i skogen må en Takket være alle ønsker å jobbe klare å løse det natt. Dessverre er alene. Vi tar gjerknallhardt arbeid og løsningen med én ne mot lærlinger kvalitetsfokus leverer likevel sjåfør per bil velhvis de er interesbedriften greie resultater dig sårbar. Hvis sert i å stå på. sjåføren blir syk så år etter år. har vi problemer med Bruker kjetting på å utføre de oppdragene 90 av 100 lass som venter, sier Bruskerud. En ting er sikkert – du slipBegge er tydelige på at de ikke per å kjede deg når du kjører tøm-


GAMLE VENNER: Einar Bruskerud og Jan Flaskerud har samarbeidet i mange tiår og stiftet Valdrestømmer sammen med fem andre transportører i 1999.

BEHOLDER NAVNET: Nå er selskapet solgt til Viken Skog, men bilene bærer fortsatt den samme logoen.

merbil. Uforutsette situasjoner oppstår regelmessig, noe som kanskje ikke er rart når en trakterer et 60-tonns vogntog med totallengde på 24 meter på veger hvor selv vanlige personbiler sliter med å komme frem. En blir i alle fall god på å bruke kjetting: – Vi bruker kjetting på 90 av 100 lass på vinteren. I 50 prosent av tilfellene bruker vi også forhjulskjettinger, forteller Bruskerud. Til tross for regelmessige utfordringer tror han sikkerhetsnivået er vel så bra, om ikke bedre enn ved andre typer lastebiltransport. – Det gjelder å ta hensyn og kjenne bilen. Vi tar det nok litt roligere enn andre fordi vi kjører de største kjøretøyene.

Det er lite uhell med tømmertransport i Norge, og det tror jeg kommer av dette.

Hjertesukk til myndighetene

De siste årene har eierne i Valdrestømmer merket et stadig økende prispress. – Etter at vektbegrensningene ble økt, gikk kilometerprisen ned. Derfor har ikke transportprisene gått i en positiv retning, snarere motsatt, forteller Bruskerud. Takket være knallhardt arbeid og kvalitetsfokus leverer likevel bedriften greie resultater år etter år. De omsatte i 2017 for omtrent 20 millioner kroner. I 2014 valgte de likevel å ta et stort og viktig valg: De solgte selskapet til kunden Viken Skog, men fortsatte å jobbe i be-

driften. Daglig leder Bruskerud fyller imidlertid 67 i og gir seg i stillingen fra nyttår, men har ikke tenkt å legge fra seg tømmerkjøringen med det første. – Planen er å kjøre betraktelig mindre enn i dag, men det kommer sikkert til å bli mer enn jeg tror. Det blir i alle fall fint å kunne kjøre fordi en vil, og ikke fordi en må. Bruskerud ønsker også å komme med et lite hjertesukk til myndighetene. Han begriper nemlig ikke hvorfor det i dag finnes 50-tonns begrensninger på vegnettet. – Hvis vi kan kjøre med 60 tonn og 24 meters lengde på skogsveger, hvorfor i alle dager kan ikke dette være tillatt på alle hovedvegene også? NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

37


Røde tall i bransjen:

Krisetider for tømmertransportørene Nærmere halvparten av tømmertransportørene i de skogrike regionene driver med røde tall. – Utviklingen har vært svært negativ de siste årene, og slik kan det ganske enkelt ikke fortsette, forteller fagsjef Dag Nordvik i NLF. 0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

– Hele 38,5 prosent av NLF-bedrifter med tømmertransport som hovednæring hadde negativt driftsresultat i 2017 på landsbasis, forteller fagsjef Dag Nordvik, som også er NLFs ressursperson i forbundets tømmergruppe. Tre år tidligere var tallene «bare» 20 prosent. – Ser man på de mest skogrike regionene, er tendensen enda verre. Der har andelen tømmertransportører med røde tall økt fra 25,7 prosent i 2014 til 47,2 prosent i fjor, altså nærmere halvparten, sier Nordvik. De urovekkende tallene ble presentert i sammenheng med NLFs tømmerseminar i Sandvika i midten av november. Der møttes tømmertransportørene for å gjennomgå status for bransjen. Under seminaret deltok også flere skogeiere og representanter fra andre deler av tømmernæringen, som fikk servert et dystert bilde av transportørenes situasjon. – Det er en tøff hverdag. Det er lange arbeidsdager, spesielt for de mange bedriftene som har få biler. Det er lite penger i systemet, fortalte lastebileier Gunni Kverndal Amundal i bedriften Kverndal Henry AS i Trøndelag.

Hindrer rekrutteringen

– Det er akkurat det samme nede hos oss, fortalte Bjørn-Erik Unneberg i Rømskog Tømmertransport AS i Østfold. Han pekte også på hvor vanskelig det er å verve nye sjåfører, spesielt når man ofte konkurrerer med en lukrativ tippbilbransje om de samme kandidatene. – Det går veldig på hæla. Vi har ikke mulighet til å betale den samme lønna

38

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

som en kan i tippbilbransjen. Vikarsjåførene blir også borte. De velger andre typer transport i stedet. Unneberg forklarer også at prispresset og de svake resultatene gjør det vanskelig å sikre finansiering av videre drift. – En er avhengig av å ha gode kontakter i banken og kunne dokumentere det en driver med, sier han.

Hjemsøkt av gamle synder

En av de mulige årsakene til dagens problemer blant tømmertransportørene kan spores til tiden før tonnasjen ble oppjustert til 60 tonn. – Det er nok mange som har kjørt med overvekt tidligere, og fått godt betalt for det. Da vektbegrensningene ble økt, gikk kubikkprisen ned. Det slo negativt ut for de som kanskje allerede hadde kjørt med mer kubikk en det som strengt tatt var tillatt på enkelte strekninger, forklarer fagansvarlig Dag Nordvik. Mange tømmertransportører pekte også på at man ikke er tøff nok rundt forhandlingsbordet. Daglig leder Tor Henrik Kristiansen i Viken Logistikk representerer transportkjøperne, og var overraskende nok ikke uenig. Han tror mange bedriftseiere kan ha godt av å heve kompetansenivået og profesjonalisere driften. – Våre transportører er eksperter på bil og tømmerkjøring. Når det kommer til bedriftsledelse er det derimot ofte litt å gå på. Vi må erkjenne at skogbruket ikke kan baseres på dugnad. Samtidig kommer tømmerbilenes inntjening fra kjøretid med last, ikke ved tomkjøring. Da må man bli bedre på å planlegge driften.

KALDDUSJ: Fagsjef Dag Nordvik serverte urovekkende tall på tømmerseminaret i november.

4 av 10 tømmerstokker eksporteres

Kristiansen peker samtidig på at prisene settes globalt, noe som bidrar til et utfordrende kostnadsnivå i Norge. – Vår jobb er å sørge for et lønnsomt skogbruk. Vi skal også lage en verdikjede i verdensklasse. Samtidig må vi anerkjenne at ingen av de norske brukene etterspør furu, noe som bidrar til at 4 av 10 tømmerstokker eksporteres. Logistikk-kabalen som dette medfører, er sammensatt og komplisert. – Mye av eksporten går på båter som bare står i havn i 24 timer. Hvis vi ikke får fylt båtene til maksimal kapasitet i det tidsrommet, taper vi store penger.

Tror på bedre samarbeidsformer

Han erkjenner også at Viken Logistikk


MØTTE TRANSPORTØRENE: Daglig leder Tor Henrik Kristiansen i Viken Logistikk kjøper transporttjenester av NLF-medlemmene i salen. Han berømmer ekspertisen, men tror mange bedrifter har mye å gå på når det kommer til ledelseskompetanse.

har mye å gå på når det kommer til planlegging. For å få kabalen til å gå opp, etterlyser han økt samarbeid – både mellom transportkjøper og transportør, og transportørene seg imellom. – Dette er en kompleks situasjon som vi må bli flinkere til å omstille oss til. Vi sliter litt med å finne den optimale samarbeidsformen, spesielt på tvers av de forskjellige tømmertransportørene. Jeg tror det er gode muligheter ved å fristille bilene på tvers av transportselskapene slik at man kan utnytte kapasiteten bedre. Går det an å jobbe litt smartere, kan vi alle tjene bedre penger, sier Kristiansen.

Ny NLF-faggruppe for tømmertransportørene I forbindelse med tømmertransportseminaret tok NLF initiativet til etablering av en egen faggruppe for tømmertransportører. Denne er under etablering og vil være klar i nær fremtid. Målet med gruppen er å spisse NLFs arbeid med å bedre vilkårene for transportørene. Herunder blant annet arbeidet med å få 28 tonn på 3-akslet bil, som er en pågående prosess som er forankret i Vegdirektoratet. Når det gjelder forretningsmessige forhold som priser og betingelser er dette regulert av Konkurranseloven og NLF som organisasjon har ikke lov til å delta i slike forhandlinger.

Vaskekjemi til bil og utstyr Produsert for norske forhold

Vår kjemi er produsert i Norge tilpasset norske forhold. Prowash serien består av vaskekjemi til selvvask og maskinvask samt gulv og industrivask

Ta kontakt med oss for gode tilbud. Kjemico er en stolt samarbeidspartner til NLF og kan tilby alle medlemmer gode priser på kjemi og utstyr

Tlf. 901 56 200 post@kjemico.no www.kjemico.no

EN FLEKSIBEL SAMARBEIDSPARTNER NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

39


Lærlingeintervjuet:

MESTRINGSFØLELSE: Det praktiske aspektet trakk Bjørn Christopher mot sjåføryrket. Graden av selvstendighet gir en mestringsfølelse som er vanskelig å oppdrive i andre yrker. Alle foto: Lars Thorvaldsen

40

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8


sats på en tung kompetanse

LÆRLINGEINTERVJUET Bjørn Christopher Nordnes 27 år

Droppet ut av lærerutdanningen – ble yrkessjåfør Selv om Bjørn Christopher Nordnes har sjåførblod i årene, begynte han ikke å kjøre lastebil selv før han ble 27 år gammel. Nå oppfordrer han andre til å glemme utdanningspress og fordommer og heller følge interessen. 0

LARS THORVALDSEN

27-åringen er tredje generasjons yrkessjåfør og har nå tilbakelagt sitt første år bak rattet. Vegen til førersetet har imidlertid ikke vært like strak som for mange med sjåførblod i årene: Den gikk via både musikkstudier, lærerutdanning og dataingeniør-faget. – Jeg savnet det å løfte på ting og flytte på ting. Det klødde rett og slett litt i fingrene. Nå angrer han på at han lot andres forventninger til høy utdanning og fordommene rundt sjåføryrket styre beslutningsprosessen ved skolegangen. – Jeg skulle gjerne begynt som lærling

tidligere, men jeg følte et visst utdanningspress og trodde at man måtte ha bachelor- eller mastergrad for å lykkes i samfunnet.

Fikk sjansen gjennom spesialprosjekt

Det var ingen selvfølge for Bjørn Christopher at han skulle begynne å kjøre lastebil. Høsten 2017 fikk han sjansen til å ta førerkort klasse CE gjennom Romeriksprosjektet, som er et samarbeid mellom Opplæringskontoret for service og samferdsel og Akershus fylkeskommune. NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

41


Lærlingeintervjuet Prosjektet som varer ut 2019 går ut på å gi lærlinger på Romerike førerkortopplæring hos en privat kjøreskole, samtidig som lærlingene er i jobb. Forskjellen er da at lærlingene ikke er på ordinært 19-ukerskurs. – Da jeg fikk muligheten til å ta lappen gjennom opplæringskontoret så måtte jeg jo benytte meg av den muligheten, sier Nordnes. Med dialog mellom kontoret og familiebedriften ble både utdannings- og praksisløpet lagt opp, og i dag er Bjørn Christopher lærling i familiefirmaet Nordnes Transport AS.

Til Finland med bestefar

– Familien har aldri lagt noe press eller føringer på meg, enten den ene eller andre veien. Jeg føler derfor at det har vært litt greiere å gå inn i yrket. Valget om å bli yrkessjåfør har jeg tatt selv. Han forteller at det var det praktiske aspektet som trakk ham mot sjåføryrket. Graden av selvstendighet gir en mestringsfølelse som er vanskelig å oppdrive i andre yrker. Men han legger ikke skjul på at yrkesvalget hans kan ha blitt påvirket opp i gjennom årene. Som tredje generasjon yrkessjåfør og utallige turer i lastebilen med bestefar, er det vanskelig å ikke la interessen slå rot. – Jeg var ofte med å kjørte som liten gutt. Jeg var kun to-tre år første gangen jeg var med bestefar til Finland. Vi kjørte over med bil og henger og tok ferja over Østersjøen. Det husker jeg godt.

Fra Scania til ny Volvo

Det kan ha sine fordeler å være sønn av sjefen. Selv om han er lærling og har begrenset erfaring, tok han likevel ut en splitter ny Volvo FH 540 I-Shift i midten av mai. Før det rattet han en Scania R560 2013-modell. Overgangen fra Scania til Volvo har gått greit. – Det er små saker som jeg har blitt vant til på Scaniaen. Som tyngden på døra og retarderspaken, og sånne type ting. Døra på Volvoen sleit jeg lenge med å få lukket igjen, smiler han han setter seg inn i førerhytta som fortsatt lukter nybil. Nå sitter Bjørn Christopher bak rattet og pløyer gjennom milevis med asfalt STANDSMESSIG: Som lærling kjører Bjørn Christopher en splitter ny Volvo FH 540 I-Shift.

42

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8


sats på en tung kompetanse

ALDRI FOR SENT: Bjørn Christopher Nordnes begynte ikke å kjøre lastebil før han ble 26 år gammel.

hver eneste dag. Men han er likevel ikke helt overbevist om han kommer til å føre driften videre. – Foreløpig tar jeg ett skritt av gangen. Det virker jo selvfølgelig spennende å ha det ansvaret det innebærer å drive et selskap, det setter en ekstra spiss på dagen. Men jeg har ikke tenkt så langt ennå. Jeg er jo fersk både i bedriften og yrket.

– Der sto slagordet «Uten lastebilen stopper Norge». Etter hvert som jeg har vært på vegen og kjørt rundt omkring i byer, så skjønner jeg hvor riktig det budskapet er. Det går ikke tog alle steder, eller båt og fly. Vi må jo ha lastebilen hvis vi skal få varer frem til butikken, sier Bjørn Christopher, og legger til: – Det er litt gøy å vite at du kommer med et langt vogntog og leverer varer til noen som trenger det. Vi gjør jo tross alt en viktig jobb.

Uten lastebilen stopper Norge

Den unge yrkessjåføren husker fortsatt da han fikk en t-skjorte av NLF på en transportmesse for flere år siden.

VIKTIG JOBB: – Det er litt gøy og vite at du kommer med et langt vogntog og leverer varer til noen som trenger det, sier Bjørn Christopher Nordnes.

Jeg skulle gjerne begynt som lærling tidligere, men jeg følte et visst utdanningspress og trodde at man måtte ha bachelor- eller mastergrad for å lykkes i samfunnet.

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

43


www.lastebil.no:

– En kjemperessurs for alle medlemmer IT-ansvarlig Christian Myrstad er overrasket over at ikke flere benytter seg av medlemsområdet på lastebil. no. Han tror mange faktisk kan spare penger på å bruke verktøyene som ligger der. 0

STEIN INGE STØLEN sis@lastebil.no

– Når du registrerer kjøretøy og ansatte i bedriften, kan du også enkelt legge inn sertifiseringer, godkjenninger og sertifikater og holde oversikt over når disse løper ut. Med systemets varslingsfunksjon vil du få en påminnelse i forkant, og på den måten unngå ekstrakostnader og heftelser som potensielt kan oppstå, sier IT-ansvarlig i NLF, Christian Myrstad.

Både hjemmeside og intranett

Han oppfordrer nå flere til å benytte seg av de digitale verktøyene som alle medlemmer har tilgang til.

«GRATIS» VERKTØY: På bedriftenes eget område på Lastebil.no er det blant annet mulig å registrere kjøretøy og ansatte og få oversikt over alle løpende sertifikater, godkjenninger og sertifiseringer.

– Hvis bedriften mangler en egen hjemmeside, er det veldig fort gjort å gjøre dette gjennom Lastebil.no. Medlemsområdet kan også benyttes som bedriftens eget intranett. Hvis dere trenger råd og vink underveis, er det bare å ta kontakt, forteller Myrstad.

I tillegg til å fungere som en hjemmeside og intranett for bedriften, kan informasjonen som legges inn på siden også benyttes som grunnlag for et fullverdig HMS-system. Dette kan igjen brukes i sammenheng med dokumentasjon av rutiner ved tilsyn og kontroll.

Slik holder du oversikt over bedriften gjennom lastebil.no: 1. L ogg inn på «Min side» med din e-postadresse og passord (Hvis du gjør dette for første gang, klikker du på «Glemt passord», fyller inn e-post adressen og ber om nytt passord. Følg deretter instruksjoner på tilsendt e-post.) 2. Kontroller og eventuelt rediger informasjonen under Min bedrift > Bedriftsinformasjon 3. Sjekk kjøretøylisten og eventuelt legg inn kjøretøy du ser mangler 4. Sjekk listen over ansatte og eventuelt legg til de som mangler

44

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

Nå kan du legge inn sertifiseringer og godkjenninger for ansatte og kjøretøy. Husk å fylle inn gyldighetsdato og be om varsling før utløp.


TRANSPORT 20 19

KONFERANSEN HOLMEN FJORDHOTEL, ASKER 18.–19. JANUAR

Samferdselsminister Jon Georg Dale åpner NLFs Transportkonferanse på Holmen Fjordhotell i Asker. Vi får også besøk av Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

MELD DEG PÅ! Årets viktigste møteplass for transportbransjen

www.lastebil.no

PROGRAM FREDAG 18. JANUAR Velkommen til Transportkonferansen

Forbundsleder Tore Velten

Åpningstale

Statsråd Jon Georg Dale

Samtale

Moderator Jan Erik Larssen

Rekruttering – Hvor mange sjåfører trenger vi og hvor skal vi finne dem?

Adm. direktør NLF Geir A. Mo

Innledning

Deltagere: TBA

Samtale/korte innlegg

Moderator Jan Erik Larssen

Hva er status i arbeidet med mobilitetspakken – og hva skjer egentlig i Road Alliance?

Statssekretær SD Tommy Skjervold Viseadm. dir NLF Jan-Terje Mentzoni

Samtale

Moderator Jan Erik Larssen

Vegadministrasjon og vedlikehold etter 1.1.20 – konsekvenser for fylkesveiene.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Samtale

Moderator Jan Erik Larssen

Regjeringens satsing for å avdekke og bekjempe arbeidslivskriminalitet

Statsråd Anniken Hauglie

Krimenheten i SVVs arbeid for å avdekke transportkriminalitet

Seksjonsleder SVV-Krim Jon Molnes

Debatt mellom medlemmer av Stortingets arbeids- og sosialkomité og statsråden

Komiteleder Erlend Wiborg, Første nestleder Hadia Tajik

Hvordan skal vi komme slik kriminalitet til livs?

Moderator Geir A. Mo.

PROGRAM LØRDAG 19. JANUAR «Teknisk time» Siste nytt fra NLFs tekniske avdeling

Harry Nilsen og Dag Nordvik

Hvordan gjøre NLFs medlemsbedrifter til de beste i klassen?

Markedsdirektør Kjell Olafsrud

Fremtidens lastebilteknologi. Med Q&A

TBA


Region 1 Østfold og Oslo/Akershus

Vi møter politikere – hjelp oss med innspill Neste år er det lokalvalg i Norge. Det betyr at det skal velges nye bystyrer, kommunestyrer, fylkesting og regionledelse. 0

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no

Dette omfatter hele spennet av kommuner og organiseringsformer, fra hovedstadens parlamentariske system med byråd og byrådsleder til bittesmå kommuner i Østfold med noen få medlemmer i kommunestyret. Vi er nødt til å konsentrere oss om de største, siden våre ressurser ikke tillater å besøke alle partier i alle kommuner.

Bevegelse

Det blir ekstra spennende neste høst siden flere kommuner slås sammen og den nye regionen Viken blir virkelighet. Oslo blir som før, men i vest blir Asker, Hurum og Røyken ny storkommune med navnet Asker kommune. I Follo slår Oppegård og Ski seg sammen under navnet Nordre Follo og på Romerike blir Skedsmo, Sø-

rum og Fet til Lillestrøm kommune. Nye Viken blir jo et regionmonster som spen-

Omkjøringsvei rundt Oslo SVVs arbeid med en omkjøringsvei rundt Oslo, en Ring 4, snegler seg fremover. Det vil også trafikken på E6 gjennom Østfold og Akershus etter hvert gjøre og det er viktig at NLF trykker på så godt vi kan. 0

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no

Nylig inviterte SVV til en samling i Fredrikstad, hvor de presenterte de ulike hovedalternativene. Det ene alternativet går over Rv 111/22 fra Sarpsborg til Lillestrøm. Det andre alternativet går på Rv 120 fra Moss, via Elvestad og Enebakk til Lillestrøm. Region 1 har i skrivende stund ikke landet på sitt fortrukne trasevalg, men styret i Oslo & Akershus mener foreløpig at alternativet fra Moss (Rv 120) er det beste. Da fanger man opp

46

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

trafikk fra Rv 19 Horten-Moss, en del trafikk fra Moss og søndre Akershus , samt at utenlandstransporten kan koble seg på før Oslo. Det sies at mye av dagens trafikk på E6 skal til Oslo og da vil det sydlige alternativet (Rv 22/111) få marginal effekt. Det viktigste for NLF er imidlertid å

få til en vei raskest mulig. Hvis en løsning via Moss kan kobles via ferge eller bro på en vei på vestsiden av fjorden, som går mot Hønefoss over Jevnaker og «lander» på Rv 4, så blir dette en skikkelig ringvei. Vi regner med at saken kommer på høring og at våre fylkesstyrer har klare meninger om dette.


oss i NLF å komme til bordet med våre innspill, men vi er i gang og møter folk og partier etter beste evne. Det er med andre ord stor bevegelse i kommuner og fylker og vi må forsøke å bevege oss i takt med dem.

Bompenger og miljø

ner over tre tidligere fylkesgrenser. I alle disse prosessene blir det litt kronglete for

Så langt er både vi og de politiske partiene opptatt av bomavgifter og miljø. Politikerne vil helst ha størst mulig inntekter fra bompenger, men vi vil den motsatte veien. Begge parter er opptatt av miljø og våre medlemsbedrifter ligger langt fremme når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Men det må være økonomisk lønnsomt og forsvarlig. I Oslo har vi spilt inn at de som satser på miljøvennlige lavutslippskjøretøy, skal premieres for dette. Kjører du bil med drivstoff som slipper ut veldig lite skadelige stoffer, skal du havne i en lav avgiftsgruppe. F.eks kan det være i samme gruppe som el-biler. Kjøre du Euro V (og etter hvert Euro VI)- motor havner du i

en middels avgiftsgruppe. Kjører du, eller helst utenlandske konkurrenter med Euro II, III eller IV-motor, blir det dyrt å kjøre inn og ut av byen. Det må også bli slutt på at lastebilen må betale 2-3 ganger så mye avgift som en personbil. Vi er også opptatt av fremkommelighet i bysentra, sjåførenes HMS- og arbeidssituasjon, ulovlig kabotasje, SVVs kontrollregime og mye mer.

Innspill

Selv om vi er godt på banen med tanke på partiene, trenger vi innspill og ideer fra våre medlemmer. Send oss en mail eller noen ord på tekstmelding, så tar vi det med oss inn i møtene. Vi kan ikke trylle, men det er i disse dager partiprogrammene snekres og det er nå vi kan bli hørt. Er du medlem i et politisk parti oppfordres du til å delta i programarbeidet lokalt og regionalt. Det er overraskende hvor lite folk vet om transportnæringen og det er viktig at vår stemme blir hørt. Overalt.

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

47


Region 2 Hedmark og Oppland

Duoen som gir gass og s Alle har hørt om «Røkke & Gjelsten og I». «Kindlistuen & Dahl og VI», er ikke like kjent. Men duoen fra Vingrom og Gausdal har sammen med 55 ansatte lyktes godt i en tøff bransje. Da det nye anlegget i Øyer ble åpnet, inviterte firmaet til fest med 150 gjester. 0

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no

Omsetningen har økt for hvert år, nå er Kindlistuen og Dahl oppe i 85 millioner kroner. Bunnlinja er også hyggelig lesning. Firmaet har pene overskudd. Det siste året har Ole Amund og Reidar kjøpt nedlagte Bruvoll Sag - 100 mål med tomt og 16 000 kvadratmeter med bygninger. Her får duoen god plass til videreutvikling og nytenking. På Bruvoll Sag er det lastebilhall/servicehall, nye kontorer, lager, parkering under tak for lastebiler og terminal for mottak og lagring av bioflis. Deler av eiendommen er leid ut - blant annet til «vinterhus» for 80 biler, bobiler og campingvogner. Det siste kan gi mer enn leieinntekter. – 80 personer må innom oss to ganger i året. Da husker de sikkert på oss hvis de har bruk for lastebiltransport, sier daglig leder Reidar Dahl.

KINDLISTUEN & DAHL: legger vekt på å ha moderne utstyr. De blå bilene er lett gjenkjennelige i Innlandet.

To optimistiske 25-åringer

Ole Amund og Reidar ble forretningspartnere i 2001. De startet i det små med hver sin bil. Kameratene har hatt god teft. Hvis de har sett at noe ikke er lønnsomt, har de valgt å satse på andre deler av næringen. Et eksempel på dette er møkkjøring: – Vi så et behov hos gardbrukerne. Så ble det lagt ut et anbud på transport av flytende bioavfall med tankbil. Det anbudet vant vi. Siden starten i 2012 har det

48

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

OLE AMUND OG REIDAR VAR 25 ÅR: da de slo seg sammen og startet Kindlistuen og Dahl. Siden har det bare gått oppover.

utviklet seg til mer transport til bøndene. Når vi er på garden med bioavfall, hører vi ofte at bonden vil ha gjort litt mer. Gardene er blitt større og større enheter. Såkalte satellittlagre skaper mer transport. Vi kjørte offensivt ut den gangen og nå har vi seks biler som driver transport av husdyrgjødsel. Vi har også traktor med slepeslange som sprer møkka. Vårt prinsipp er slik det skal være: Lastebilen går på vegen, og traktoren på jordet. Firmaet tar ellers oppdrag innen krok, tipp/anlegg, vegvedlikehold, bulk, fôrkjø-


kaper resultater

Nytt navn fra 1. januar 1. januar skifter NLF Hedmark og Oppland navn. Heretter skal region 2 i Norges Lastebileier-Forbund hete Innlandet. Navneskiftet ble vedtatt på årsmøtet i 2018 og er godkjent av NLFs forbundsstyre. Fra samme dato blir fylkesmennene i Hedmark og Oppland en enhet. 1. januar 2020 følger fylkeskommunene etter. Oppgavene blir de samme som før. Innlandets hovedsete blir i Hamar. Der skal også vegadministrasjonen holde til. Flere byråkrater flyttes også fra Statens vegvesen til Innlandet fylkeskommune, men det er ennå ikke klart hvor stor vegavdelingen blir.

Årsmøte på Color Magic ring, spesialtransport, graving, tømmerhogst, reparasjoner og storbilvask.

2 x Petter Smart

De to sjåførene som ble lastebileiere kunne i dag kalt seg direktører. Men de foretrekker kjeledress framfor svart dress, og mekking og olje i stedet for å sitte bak skrivebordet. Likevel er kontorarbeidet viktig i transportbedriften. 55 ansatte, deriblant 40 faste

stillinger, skal styres. De disponerer 30 lastebiler, en hogstmaskin, en lassbærer, en flishugger på lassbærer, tre gravemaskiner, tre hjullastere og masse utstyr. Og kanskje bor det en Petter Smart i gutta? Scenen under åpningen var en prototype-maskinhenger fra MAUR. Den er satt sammen i Polen etter ideer og innspill fra Ole Amund og Reidar.

Siden starten i 2012 har det utviklet seg til mer transport til bøndene.

Kielturene har vært populære for NLFs medlemmer. Nå er det 10 år siden forrige gang vi arrangerte årsmøte på en av Color Lines båter. Fredag 8. mars går vi om bord og er hjemme igjen etter frokost 10. mars. – Vi regner med svært god deltagelse. Her blir det kamp om lugarene, sier regionleder Odd Haakenstad. På Color Magic blir det en fin kombinasjon av årsmøte, seminar og sosialt samvær. I tillegg får vi noen timer i Kiel. Min erfaring er at årsmøtene er svært nyttige for oss som lastebileiere.

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

49


Region 3 Buskerud, Vestfold og Telemark

Medlemsmøter Sigdal, Drammen og Hønefoss

NLF Buskerud gjennomførte i løpet av november medlemsmøter for å informere om forslag til ny lokallagsstruktur. 0

OLAV KLASSON VEFALD btv@lastebil.no

I Sigdal 8. november og på Hønefoss 28. november var Fair Transport tilleggstema, mens Buskerudbyen sto i fokus på

møtet i Drammen 27. november. NLF Buskerud sin fylkesleder Per Madsen presenterte planen til arbeidsgruppen han har ledet som har utredet ny lokallagsstruktur i fylket, med reduksjon fra åtte til tre lokallag. Det ble understreket at det til syvende og sist er medlemmene selv som gjennom lokallagsårsmøtene og fylkesårsmøtet avgjør hvordan lokallagsinndelingen skal være. I Sigdal gjestet Eivind Karikoski møtet for å redegjøre for NLF sine planer

om å utvikle Fair Transport-konseptet. Den lokale Fair Transport-bedriften KB Tangen Transport AS deltok på møtet. De er blant dem som har mobilisert sterkt for å utvikle kompetansen til ansatte og ledelse for å ivareta sikkerhet og etikk i sitt næringslivsvirke. Daglig leder for Buskerudbyen, Thor Atle Odberg, innledet til diskusjon om Buskerudbypakke 2 på møtet i Drammen. Særlige bompengediskusjonen skapte sterkt engasjement i forsamlingen.

Forslag til ny lokallagsstruktur i Buskerud En arbeidsgruppe bestående av fylkesstyreleder Per Madsen, Per Einar Sand, Ragnar Bendiksby, Terje Grimnes, Hege Kalmo Funder og Ole Roar Hagen har presentert sin innstilling i høringsmøter med lokallagene. Følgende lokallagssammenslåinger er foreslått:

50

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

• NLF Nedre Buskerud (Lier/Hurum, Drammen, Kongsberg/Eiker) • NLF Midtre Buskerud ( Ringerike, Modum, evt. kommuner i Oppland som går over i Viken) • NLF Øvre Buskerud (Sigdal/Krødsherad, Numedal, Hallingdal)

Fylkesstyret vil ha drøftingsmøte med lokallagslederne 14. desember, før det fremmes endelig innstilling for fylkesårsmøtet 9. mars 2019. Medlemmene i lokalavdelingene oppfordres til å engasjere seg i prosessen, og møte opp på de lokale årsmøtene som arrangeres på nyåret.


Forsikring i fokus

Fylkesstyrelederne i region 3 har sammen med markedsdirektøren og regionsjefen hatt møte med If i Tønsberg, og fått en grundig gjennomgang av skade- og erstatningsutviklingen og status for samarbeidet mellom IF og NLF for øvrig. En stor andel av NLF-bedriftene i regionen bruker If som forsikringsselskap, og næringen er en svært viktig kunde med flere titalls millioner i omsetning i de tre fylkene.

Selskapet og NLF mener likevel det er potensial for å få med enda flere i et forsikringssamarbeid som også gir viktig økonomisk kickback til næringen.

Generelt er bilforsikringer under sterkt press for tiden, og prisene påvirkes bl.a. av en økning i verksted- og delekostnader.

Sjåførmøter i Sandefjord, Drammen og Flesberg Vellykkede sjåførmøter med IF Aktiv sikkerhet som tema er avholdt i Sandefjord, Drammen og Flesberg. Eivind Karikoski var kursholder hos Transportsentralen i Sandefjord, mens Kjetil Meaas engasjerte deltakerne som møtte opp hos Tungbilskolen i Drammen og på Lampeland Hotel i Flesberg i Numedal.

Årsmøter 2019 Sett av helgen 8. – 10. mars 2019. Felles årsmøtehelg gjennomføres for de tre fylkesavdelingene til NLF i Buskerud, Vestfold og Telemark på Sundvolden Hotel i Hole. Opplegg, frister og saker i henhold til NLF sine vedtekter. Kommersielle samarbeidspartnere vil også bli invitert til å delta med utstillinger/produktpresentasjon.

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

51


Region 4 Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland

Møte med Ingrid D. Hovland og Finn A. Hobbesland NLF Agder og Rogaland hadde sammen med Geir A. Mo et møte med Nye veier AS i forbindelse med byggingen av Ytre ringvei. 0

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no

Vi er rett og slett bekymret for gjennomgangstrafikken til 45 000 biler over Gartnerløkka når E18/E39 skal bli et anleggsområde.Det kan fort bli kø, kork og kaos.

Vi fikk gjennom møtet synliggjort vår bekymring for gjennomgangstrafikken. Det viktigste for oss er at ikke dagens E18/E39 blir revet før Ytre ringvei er på plass. Vi fikk lagt fram flere forslag NLF har for en bedre samfunnsnytte i prosjektet sett fra vår side.

transport som næringslivet må ta regningen for på grunn av køproblemer. Dette vil også gå utover framføringen av varer mellom Øst- og Vestlandet. Om man må bruke to dager på strekningen grunnet utfordringer med kjøre- og hviletid blir transportkostnadene høye for transportintensive bedrifter.

Næringslivet må si fra

Riktig rekkefølge

Det er nå transportintensive produksjons- og distribusjonsbedrifter må si fra til myndighetene at vi trenger en planlagt rekkefølge på utbyggingene. Hvis ikke kan det fort bli dyr og lite effektiv

Tillitsvalgtkurs Styrene i Agder og Rogaland ønsker å levere enda bedre til medlemmer. Derfor inviterte styrene den beste til oppdraget.

Geir A. Mo har vært en tydelig stemme i flere organisasjoner og vi ønsker også bli enda tydeligere regionalt. Og her var det mange gode tips og ideer fra en lang karriere i organisasjonslivet og politikken.

Påvirke beslutningstakere

Styrene vil nå sette seg ned for å arbeide mot relevante mål og se hvordan de skal nås. Ved å være enda tydeligere og bevisste i prosessene skal vi nå våre mål på best mulig vis. Og her trenger vi også innspill av deg til saker. Så spill inn det som er viktig for deg til rr@lastebil.no eller på telefon 907 73 207.

52

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

Derfor må Ytre ringvei være på plass før høybroa (dagens E18/E39) rives. Veien mellom Ålgård og Sandnes må være ferdig før strekningen Ålgård og sørover åpnes.


Vegvesenet informerer Den 30. og 31. oktober hadde NLF Rogaland samling sammen med Statens vegvesen i Haugesund og Stavanger.

Vi får fyldig og god informasjon fra Vegvesenet om fokusområder, hvordan de kontrollerer, hvor mange som er tatt for kabotasje og resten av statistikken. Det er fint å ha et møtepunkt sammen med Vegvesenet. Her er det også godt med spørsmål om utekontrollen.

JUBILANT: Gustav Eidsvåg i midten

Herman Berg

Fykeslederen hadde en god gjennomgang av status i fylket. Det er viktig for NLF Rogaland å synliggjøre hva det arbeides med om dagen. I tillegg tok Herman et godt oppgjør med nettrollene. Så en klar anbefaling: Framsnakk næringen vår istedenfor å snakke oss ned på Facebook og i treffpunkter med andre mennesker. I tillegg kunne Tore og Herman med stolthet dele ut 40-årsmerket til Gustav Eidsvåg.

Tore Velten

Vår forbundsleder hadde et godt innlegg om hvilke saker som er mest aktuelle for NLF framover. I tillegg hadde Tore en god gjennomgang av hvilke mål vi har nådd den siste tiden. NLF i media var også et punkt som viser hvor synlige NLF er.

GODT FRAMMØTE: i Stavanger

Årsmøte 2019: 17.-19. mars Årsmøte 2019 går på Lindesnes Havhotell fra 17. – 19. mars. Program er under utarbeidelse. Men sett av hele eller deler av

helgen til et fint arrangement. Også i år blir det utstilling. Alle medlemmer er hjertelig velkommen. Vi legger også opp slik at helgen blir hyggelig for ledsageren din.

Verv et medlem til jul Det har vært mange gode saker den siste tiden der NLF har fått gjennomslag.

I tillegg er det veldig mange saker der vi har fått oppmerksomhet selv om vi ikke har fått gjennomslag enda. Og vi skal jobbe strukturert og hardt videre for saker av lokal, nasjonal og internasjonal betydning for lastebileiere.

Alle lastebileiere har fordeler av NLFs arbeide

Så er det engang slik at mange lastebileiere som ikke er medlemmer også får

drahjelp av NLF sitt arbeide. Det være seg både politisk, men også på medlemsavtaler. Prisen hadde aldri vært så lav på f.eks. diesel om ikke NLF hadde en god avtale for medlemmer.

Verv et medlem

Vi er nokså trygg på at NLF-medlemmer er de beste til å verve nye medlemmer. Har du en underleverandør, en samarbeidpartner eller kollega som ikke er medlem? Ta en grundig prat med vedkommende slik at vi kan bli flere og styrke vår framtid. Kom gjerne med tips til regionskontoret.

God Jul til alle medlemmer og samarbeidspartnere Rita Birkeland, Herman Berg og Reidar Retterholt

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

53


Region 5 Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

AutoPASS-ferje: Har du kontroll? Overgang fra Riksregulativ for ferje til AutoPASS-regulativ for ferje skal være såkalt «provenynøytralt». I det ligger at inntektene skal være tilnærmet lik i begge prissystemene. 0

JAN OVE HALSØY nlfvest@lastebil.no

I AutoPASS-regulativet bortfaller personbetaling. Tapte billettinntekter skal kompenseres med økte priser for alle. Så er ikke er tilfelle, mener NLF. Ser en på de nye takstene kan en med stor sannsynlighet hevde at godstransporten blir pålagt alle kostnadene. AutoPASS-ferje er planlagt med oppstart 1. januar 2019. På direkte spørsmål til Vegdirektoratet om det er realistisk, kan de pr. 27. november ikke svare bekreftende. Det er altså usikkert om det blir oppstart ved nyttår. Vegdirektoratet henviser til Statens vegvesen og eventuelle nyhetsbrev når dette er endelig bestemt. Direkte uhørt, mener vi. Dette gir næringslivet null forutsigbarhet.

AutoPASS-ferje

• R egulativet gjelder for riksveiferjesamband der AutoPASS-brikkebetaling eller AutoPASS-ferjekort er innført. • Den enkelte ferjestrekning skal plasseres i takstsoner etter strekningens lengde. Avvik kan forekomme. • Regulativet har 9 kjøretøygrupper (AP1-AP9) basert på lengdeintervaller for kjøretøy, inkludert last. I tillegg egne takstgrupper for el-bil og MC. • For å oppnå maksimal rabatt på 40% må det tegnes en AutoPASS-ferjekonto. • For å få opprette AutoPASS-ferjekonto må det innbetales forskudd pr. AutoPASS-brikke (kjøretøy): – I bilgruppe AP3 – AP6 (inkl. last): kr. 13.500,00 – I bilgruppe AP7 – AP9 (inkl. last): kr. 25.600,00

54

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

MERK: Fylkeskommunene kan «vrake» regulativet til fordel for egne fastsatte ferjetakster på ferjestrekninger fylkeskommunen drifter.

Rabatter på strekninger med AutoPASS-brikkebetaling

AutoPASS-ferjekonto

• M ed AutoPASS ferjekonto oppnås 40% rabatt. • Uten AutoPASS ferjekonto innvilges 10% rabatt. • Det kan ikke benyttes annen betalingsform for kjøretøy med totalvekt over 3500 kg.

• O pprettes ved å tegne en avtale og innbetale forskuddsbeløp for den aktuelle bilgruppen.

Rabatter på strekninger med ferjekort-betaling

• E r en nettbasert selvbetjeningsløsning som håndterer alle ferjetransaksjoner betalt med AutoPASS-brikke eller AutoPASS-ferjekort.

• F irmakunder kan nå, etter påtrykk fra NLF, legge til så mange kjøretøy pr. ferjekonto som de ønsker. Men fortsatt er det forskuddsbetaling pr. brikke.

AutoPASS-ferjekort

• N år bedriften har opprettet AutoPASS-ferjekonto, kan det søkes om AutoPASS-ferjekort. Ett kort pr. brikke (kjøretøy). • E tt AutoPASS-ferjekort koster kr. 50,00 (engangssum). • B estilles på www.autopassferje.no. Ferjekort sendes bedriften i posten første virkedag etter bestilling. • Å pning for bestilling av AutoPASS-ferjekort trolig i desember 2018.

• M ed AutoPASS-ferjekonto oppnås 40% rabatt. • I en overgangsperiode på 6 måneder kan en også benytte storbrukerkort og verdikort som betalingsform for å oppnå rabatt, henholdsvis 40% og 50%. MERK: En vil ikke kunne «fylle» på gamle storbrukerkort og verdikort etter oppstart av AutoPASS-ferje.

Gå inn på www.autopassferje.no for å se hvilke samband det vil bli innført betaling med AutoPASS-ferjekonto


Tungbilkontroll på Romsdalen kontrollstasjon Torsdag den 15. november og fredag den 16. november var det tungbilkontroll på Romsdal kontrollstasjon. NLF fikk være med å se på tema som kjøre- og hviletid, blindsoner/sikt, brems, teknisk utstyr, ADR, lastsikring og kabotasje. 0

JAN OVE HALSØY nlfvest@lastebil.no

Det var i tillegg ekstra søkelys på dekk og kjetting nå mot vintersesongen. Det var totalt 57 kjøretøy som ble kontrollert, og av disse var det 29 som fikk skriftlig mangel/rapport, 14 som fikk bruksforbud og 11 som fikk gebyr. Ingen ble anmeldt. Gebyrene var hovedsakelig på dekk/kjetting, men ble også gitt på kontroll av bombrikke og teknisk kontroll. Det var dokumentert tre kabotasjeoppdrag av 57 kjøretøy.

Lett å kamuflere kabotasje

De tre kabotasjeoppdragene som ble identifisert hadde lasten på bilen og det var ingen dokumentasjon på «tidligere» kabotasjeoppdrag. De opplyste at etter kabotasjelasten var levert, så var det «rett over» til internasjonal transport. En av sjåførene påstod at han ikke drev med kabotasjekjøring, mens ett av fraktbrevene viste at det var kabotasje. Betyr dette at kabotasjekjøring er «marginalt» eller er det for lett å «kamuflere» kabotasjekjøringen som kun internasjonal kjøring? Det som er helt sikkert er at med de «verktøyene» vi har i dag så er det alt for lett – både for transportør og transportbestiller – å komme unna med ulovlig kabotasjekjøring. Utekontrollen og arbeidstilsynet kan ikke avdekke dette uten bedre hjelpemidler. Et elektronisk register med registrering av både transportbestiller, transportør, undertransportører, varer, på- og avlastinger burde vært på plass for lenge siden.

Utekontrollørene har et godt inntrykk av transportbransjen

Pål Andre Aure, utekontrollør i SVV, forteller at han har et meget godt inntrykk av transportbransjen generelt. – Det er hardtarbeidende sjåfører og eiere der ute, både norske og utenlandske, som holder på med dette. Jeg møter mange sjåfører som har stor yrkesstolthet og er proffe til fingerspissene med å drive transport trygt og etter gjeldende lover og regler. Jeg synes det er kjempekjekt å møte slike sjåfører og eiere, sier Aure. Han forteller videre at Statens vegvesen skal sørge for å holde trykket oppe på kontrollene ved at det er søkelys på trafikksikkerhet og like konkurranse-

vilkår med mer. Han understreker at vi alle sammen kan etterstrebe at vi alle skal komme oss trygt frem sammen.

NLF-medlem ble tatt ut i tilfeldig utvalg

Tipp Transport AS, et aktivt NLFmedlem, ble tatt inn til en tilfeldig storkontroll av SVV. På lasten var det hydrogen som er svært antennbar. Det ble både brukskontroll, teknisk kontroll, ADR og kontroll på kjøre/hviletid. Sjåføren hadde veldig god orden og synes det er et godt tiltak i forhold til både trafikksikkerhet og konkurranse vilkår at bransjen blir kontrollert. Det ble ingen gebyr. NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

55


Region 6 Trøndelag

Hem at te jul Så langt har det vært en snøfattig vinter med stort sett varmt vær. Behagelig vil nok mange si, mens andre lengter etter godt vinterføre. 0

ROAR MELUM rm@lastebil.no

Det blir nok vinter i år også. Når vi nå er inne i årets siste måned er det vel greit å oppsummere med at dette har vært et

hektisk år for de fleste. Etterspørselen på våre tjenester har økt og det er nok bare starten på en lang periode med økt etterspørsel. Neste år starter de første kontraktene til Nye Veier, noe som innebærer nok kjøring for alle. Utfordringen blir å rekruttere sjåfører, men vi håper at vårt samarbeid med NAV vil kunne avhjelpe situasjonen noe. Oppfordrer alle til å kjøre forsiktig, samt at man ikke skal snakke i håndholdt mobiltelefon mens man kjører. Husk at alle skal hem at te jul.

To dager med Stortingets transportog kommunikasjonskomité Den 5. november var vi i møte med Stortingets transport- og kommunikasjonskomité der temaet for vårt innlegg var varedistribusjon i by.

Her satte vi søkelys på Byvekstavtalene og poengterte viktigheten av tidlig integrering av næringstransporten i arbeidet. Det er greit at nullvekstmålet ikke gjelder for næringstransport, men vi må være en del av løsningen. Det som er sikkert, er at de fleste virkemidler man tar i bruk for å oppnå nullvekstmålet for personbiltrafikken, vil ramme næringstrafikken. Dette handler om arealkapasitet og ikke minst tilgang til denne. Det ble også understreket at man bør starte prosessen med at man først ser på hvilket konsept fremtidens bylogistikk skal ha. Det gir liten eller ingen mening at man starter med gatebruksplan innenfor en svært begrenset del av byen. Prosessen med Olav Tryggvasons gate i Trondheim viser med all tydelighet hvor feil dette blir. Dersom vareleveransene ikke fungerer, ja da blir det krevende for byens næringsliv. Det virket som innleg-

56

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

KOMITEEN: fikk oppleve autonomt fartøy i kanalen. De lot seg imponere av hva som faktisk er mulig å få til.

get traff godt, da det medførte mange henvendelser og samtaler etter at sekvensen var ferdig. På sikt vil vi tro at dette bidrar til å sikre våre medlemsbedrifter bedre betingelser for å drive bylogistikk i fremtidens byvekstavtaler. Den 6. november var vårt hovedinnlegg Gods fra veg til sjø og bane – hva skal til? Her fokuserte vi på måloppnåelsen med gjeldende politikk gjennom de siste 36 år.

Man har ikke oppnådd noe. Dette satt vi i sammenheng med vårt styrevedtak om at man bør kraftsamle godsoverføring på sjø samtidig som at man omdefinerer bruken av Torgård godsterminal. Det er ingen ting i NTP som tilsier at jernbanen vil få tilført 8,5 mrd (2017-kroner) for å realisere Torgård, bortsett fra i siste periode, noe vi vet er høyst usikkert. Dette vil med andre ord si at Byvekstavtalen og regional utvikling vil gå sin gang uten at Torgård er realisert. Dette vil i høyeste grad påvirke vår næring da konsepter for fremtidig logistikk ikke er en del av utviklingen. Derfor vil det være avgjørende at man kommer i gang med å utvikle Torgård som en del av byvekstavtalen. Vårt innlegg skapte stort engasjement i komiteen. Noen følte vel at vi har lagt ned jernbanen. Det viktigste var at vi stakk hull på den bobla vi befinner oss i når det gjelder spørsmålet om Torgård. Komiteen fikk også en grei forståelse av retningsbalansen i godsstrømmene og nødvendigheten av å kraftsamle denne mot forventet vekst i havnæringen. Kritisk punkt for balansen er 30% og da er det ikke nok gods for at både sjø og bane kan lykkes. Dette vil være et viktig bidrag i kampen mot kabotasje.


Trondhjems Vognmandsforenings julemøte

Den 23. november var det duket for det tradisjonelle julemøtet i Trondhjems Vognmandsforening. I den forbindelse ble det avholdt styremøte hos NLF Trøndelag. Etter styremøtet deltok styret på julemøtet. Hele 78 vognmenn møttes for faglig og sosialt påfyll. Som landets eldste vognmandsforening, stiftet 5. januar 1888, har man lange tradisjoner å ivareta. Det er lenge siden man diskuterte foreningens dødlade og hesteforsikringskasse, men temaene er ikke veldig ulike i dag. Derfor var det naturlig at Jahn Winge fra Uni Assuranse/If var en av foreleserne. De øvrige foreleserne var fra Bekken og Strøm AS, Gummiservice AS, Bertel O. Steen og Trønderlinjen. Etter den faglige delen var det duket for Royal Gardens smakfulle julebord.

Nye sjåfører på vei Den 12. november var det duket for oppstart for det andre AMO-kurset på Steinkjer. 16 motiverte elever ser frem til 19 uker på skolebenken før de er klare som yrkessjåfører. Det blir selvsagt en del praksis ute i bedriftene slik at man får vist seg frem. Her ligger også gode muligheter for å blinke ut sin neste sjåfør.

Ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år

Vi leverer AdBlue i bulk over hele landet – til dine egne tanker eller IBC’er ®

• • • •

Dedikerte biler for transport av AdBlue® Bilens leveringsutstyr er godkjent av Justervesenet for kjøp og salg Leveringsseddel sendes deg på mail i det øyeblikket leveransen er foretatt Faktura som pdf fil på mail

Vi leverer også Air1® (AdBlue®) i følgende emballasje: • 10 liter kanner, 200 liter fat og 1.000 liter IBC • Vi leier gjerne ut en tank til deg, 5.000 eller 9.000 liter. Ønsker du et godt tilbud, ta kontakt med Edgar Borge, tlf.: 404 65 722. E-post: edgar.borge@yara.com, www.air1.info eller www.yara.com Vær sikker på kvaliteten når du kjøper AdBlue®, dette er svært viktig! Produksjonen og transporten av Air1® i Norge er godkjent av VDA Qualification process.

Air1® er et registrert varemerke som tilhører Yara International ASA. AdBlue® er et registrert varemerke som tilhører VDA (Verband der Automobileindustrie e.V)

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

57


Region 7 Nordland, Troms og Finnmark

NLF på trafikksikkerhetskonferanse

GOD DELTAKELSE: hele 100 oppmøtte.

24. oktober deltok regionsjefen på Nord-norsk trafikksikkerhetskonferanse i Tromsø. Her var det god deltakelse og mange interessante tema. 0

ODD-HUGO PEDERSEN ohp@lastebil.no

Det mest oppsiktsvekkende som kom frem på konferansen er at det ikke lenger er ungdommen som representerer den største risikogruppen i trafikken, den er nå overtatt av menn 40+. Det burde jo være til ettertanke for oss som begynner å bli godt voksne. Samtidig er det en oppmuntring at dagens unge har blitt bevisst hvilken risiko som finnes i trafikken. En annen utvikling vi som næring må ta inn over oss er at det blir stadig flere ulykker i forbindelse med anleggsvirk-

Endelig er Alta Vest ferdig

Veiprosjektet Alta vest har pågått over mange år og er delt opp i mange parseller. Det har ført til at lokale entreprenører har hatt muligheter til å gi anbud. Flere av anbudene er vunnet av lokale og regionale entreprenører. Dette er en modell som burde velges på flere veiprosjekt. Det gir lokale ringvirkninger og er med på å bygge lokal kompetanse. Etter at den siste tunnelen nå er åpnet har E6 blitt 13 km kortere og en av de verste strekningene på E6 er dermed utbedret. Til sammen 5 mil ny vei. NLF har jobbet siden 90-tallet for å få prosjektet realisert. REGIONVEISJEF TORBJØRN NAIMAK: statssekretær Tommy Skjervold og ordfører i Alta Monica Nielsen.

58

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

somhet, ofte er det det uheldige møtet mellom myke trafikanter og lastebil/anleggsmaskin på og rundt anleggsplassen som gir fatale konsekvenser. Bedre avsperring og bedre skiltvarsling er tiltak som vi kan bidra med. Trafikksikkerhetsprisen gikk i år til Finnmark fotballkrets for deres aktive rolle i trafikksikkerhetsarbeidet i forbindelse med reiser til og fra idrettsarrangement. NLF presenterte «Venner på veien» på konferansen.


REGIONVEISJEF :Torbjørn Naimak, sametingsråd Henrik Olsen og tidligere sametingsrep. Mary Mikalsen.

Nordnes-tunnelen ferdig, et år på overtid

STYRELEDER SJØMATKLYNGE SENJA: Egil Johansen

Sjømat for 8 mrd. Det var stor fremtidstro blant aktørene i Sjømatklynge Senja under møtet på Finnsnes 20. november, hvor det også ble fremlagt en rapport med forslag til å bedre flaskehalssituasjonen. På Senja er det et mangfold av sjømatprodusenter: Her er det oppdrettsanlegg og hvitfiskmottak, og sild, makrell, lodde m.m. landes i regionen. Til sammen skaper sjømatbedriftene på Senja verdier for 8 mrd. kr i året. Samtidig er det store utfordringer på veinettet som har svært mange flaskehalser. Under et besøk på Senja sist vinter fikk daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen føle problemene på kroppen da han var med lastebileier og NLF-medlem Bent Arthur Reiertsen på kjøretur. I etterkant har departementet bedt Statens vegvesen komme med forslag til tiltak for å bedre situasjonen, dette ble bekreftet av statsminister Erna Solberg under «Husøydagan» i sommer.

Dette arbeidet er NLF invitert inn i sammen med Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og Sjømatklynge Senja som har laget en meget god rapport som danner grunnlaget for det videre arbeid. Under møtet 20. november ble rapporten presentert av styreleder i sjømatklyngen Egil Johansen og daglig leder Linda Lien. Fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo kom i sin presentasjon inn på at dette prosjektet passet godt inn i «Fra kyst til marked»-strategien som de tre nordnorske fylkeskommunene har utarbeidet. Under arbeidet med rapporten har Sjømatklyngen hatt tett kontakt med flere av NLFs medlemmer som driver med vinterdrift på Senja.

10. november var ventetiden over: Da ble den 5,7 km lange Nordnes-tunnelen åpnet. En av de mest rasfarlige strekninger på E6 er nå historie. Tunnelen gjør at E6 blir 8 km kortere. I tillegg er det laget ny bro over Manndalselva og veien rundt Manndalsklubben er utbedret. Prosjektet var over et år forsinket, men nå gleder vi oss over en flott tunnel forbi det rasfarlige området. NLF har jobbet hardt for å få dette prosjektet realisert.

NTP-møte i Bodø 9. november ble det avholdt innspillmøte for NTP sin styringsgruppe på Thon Hotell i Bodø. Det var Vegdirektør Terje Moe Gustavsen som innledet konferansen. Denne NTP-perioden er så vidt begynt, og det er viktig at de ulike aktørene får fremlegge sine synspunkter. Det var god representasjon fra hele landsdelen og transportører, entreprenører, industrien og det offentlige var til stede. Det var avsatt taletid til en rekke aktører og det ble åpnet for kommentarer og innspill mot slutten av møtet. Denne muligheten benyttet Odd Hugo Pedersen fra NLF seg av og fremla NLFs syn på fremtidens kommunikasjonsutfordringer.

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

59


Jubilanter:

60 04.01

Halvar Dallager, 9414 Harstad

60 11.01

Jørn Olstad, 2006 Løvenstad

70 29.09

Steinar Frellumstad, 3127 Tønsberg

Halvar startet å kjøre lastebil i 1979 og holdt på i nesten ti år før han etablerte sitt eget firma, Dallager Maskin, i 1988. I dag har han åtte biler i blant annet stykkgodskjøring for PostNord, Bring og Schenker.

Som eneste ansatt i Jørn Olstad Transport AS med fast rute mellom Oslo og Sør-Finland er 60-åringen fortsatt svært aktiv på vegen. Han har nå beholdt samme kjøringen i hele 34 år og trives godt bak rattet på sin Scania 730.

For 70-åringen Steinar Frellumstad er det tunge løft for byggebransjen som har utgjort det meste av transportkarrieren. Han begynte med en Scania 80 med 5-tonnmeters kran med «sesamsving» i 1968. I dag teller bilparken 10 kranbiler med kapasitet fra seks til 85 tonnmeter. På fritiden setter han seg gjerne også bak rattet, men da på friske veteranbiler som han kjører rally med, deriblant en Opel Rallye Kadett og en Volvo Amazon. Steinar har faktisk deltatt i Rally Monte Carlo Historique hele seks ganger. (Grunnet en glipp falt dessverre Steinar ut av NLF-Magasinet nummer 6. Redaktøren beklager dette!)

60

70 18.02

Svein Erik Aure, 2900 Fagernes

70 24.02

Arvid Tullut, 2670 Otta

75 22.01

Ottar Bernhardsen, 8003 Bodø

75 01.01

Bjørn Nordvang, 1258 Oslo

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

Svein Erik kan skilte med 36 år i transportnæringen og mottok tidligere i år NLFs fortjenestemedalje i sølv for lang og tro tjeneste i forbundet. Når en skal oppsummere hva veteranen har drevet med i disse årene, er det nok lettere å snakke om hva han IKKE har erfaring med - for Svein Erik har vært borti det aller meste. I dag er han disponibel for hasteoppdrag med sin 7,5-tonns lastebil, ellers kjører han også Valdresekspressen. På fritiden trives han godt i naturen, gjerne i en kajakk på fjorden.

Fra sine første turer med en Bedford med kraftfôr og mel fra stormølla i 1970 til stykkgodskjøring fra Gudbrandsdalen til og fra Oslo: Arvid Tullut har lang og rikholdig erfaring fra lastebilyrket. Han har også NLF-erfaring som formann i Nord-Gudbrandsdal Lastebileierforening. Nå er han pensjonert og har derfor bedre tid til å finpusse på trekkspillferdighetene.

Som mange andre NLF-veteraner er heller ikke Ottar Bernhardsen fremmed for å ta i et tak, selv om han solgte seg ut av bedriften i 2013. Gjennom karrieren som startet i 1962 som sjåfør og som bedriftseier fra 1974 har han også hatt flere NLF-verv, deriblant som styreleder i Salten Lastebileierforening og som styremedlem i Nordlandsavdelingen. I dag bruker han fritiden på hytta, eller i båten.

Det er en egen kunst å kjøre lastebil, men bare de færreste kan si at de faktisk kjører kunst. Bjørn Nordvang har gjort dette de siste 25 årene. Han fyller 75 år like over nyttår og klarer seg i dag med en enkelt varebil. Når han ikke jobber trives han godt med hagearbeid, fisking og reiser.


80 29.01

80 27.02

Kjell Mælen, 2500 Tynset Jubilanten på Tynset har et omfattende yrkesliv bak seg som maskinentreprenør og lastebileier og holder fremdeles på i en alder av 80 år. Det hele begynte med en Fordson Major traktor med Hymas-graver i 1960. I 1965 kjøpte han en brukt Studebaker lastebil og begynte sin rikholdige og spennende transportkarriere. Noen høydepunkter: Tømmertransport i Hviterussland med fingerspråk og fantasi som kommunikasjonsmetode, thermotransport til Italia og Frankrike, alvorlige ulykker og en urokkelig stå-på-vilje. Her er det ikke umulig at NLF-Magasinet kommer tilbake med et eget portrett...

John Sjursen, 4328 Sandnes John Sjursen har hatt en olje- og drivstoffbasert transportkarriere som begynte i 1960. Den gangen kjørte han parafin og diesel for BP med en Commer lastebil. I 1970 ble han med på «oljeboomen» og tok over en tankbil for kjøring av bensin, noe han holdt på med til 1996. Nå er John pensjonert, men har fortsatt et høyt aktivitetsnivå. Hverdagen fylles med videoproduksjon, digitalisering av smalfilmer og traktering av trekkspill på dans og pensjonistmøter. I 2017 mottok John NLFs 40-årsnål og plakett.

Visma eAccounting

25% rabatt*

Faktura- og regnskapsprogram for små bedrifter

Medlemspris

Start med smart fakturering og enkelt regnskap i 2019. Få gratis hjelp til overføring av dine data.

kr 1521,-

Ordinær pris: kr 2028,Priser per år og eks mva.

Alt du trenger i ett system: • • • • • •

Fakturering Regnskap Timeregistrering Lønn Gratis kurs, support og overføring av data Gjør alt selv, eller samarbeid med regnskapsfører

Ta kontakt med NLFs kontaktperson Daniel Kaspersen i Visma på telefon 909 31 918 / daniel.kaspersen@visma.com eller benytt deg av tilbudet på www.visma.no/NLF *Gjelder første året.

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

61


Jubilanter:

Fødselsdager i januar 85 år

70 år

25. Eirik Markussen, 9498 Harstad

17. Leif Stenseng, 2640 Vinstra

5. Helge Gunnar Johnsen, 3760 Neslandsvatn

26. Harald Glæserud, 2846 Bøverbru

19. Kjell Gilje, 4335 Dirdal 21. Inge Granly, 1657 Torp

21. Tor Bjarne Asheim, 4023 Stavanger

50 år

80 år

60 år

9. Jarl Inge Falch, 9710 Indre Billefjord

29. Kjell Mælen, 2500 Tynset

2. Rune Skjåk, 2690 Skjåk

12. Andre Johansen, 9100 Kvaløysletta

3. Atle Arve Kvernø, 7273 Norddyrøy

15. Even Aandal, 6020 Ålesund

75 år

4. Halvar Dallager, 9414 Harstad

16. Fredrik Nannestad, 2355 Gaupen

1. Bjørn Nordvang, 1258 Oslo

8. Albert Nilsskog, 8665 Mosjøen

16. Hans Johan Strange, 3174 Revetal

7. Egil Langseth, 0553 Oslo

10. Roar Ø. Hanssen, 8310 Kabelvåg

18. Ole Ronny Grimsrud, 3039 Drammen

8. Edvin Nilsson, 8260 Innhavet

10. Oddleif Larsen, 9050 Storsteinnes

22. Ottar Bernhardsen, 8003 Bodø

11. Jørn Olstad, 2006 Løvenstad

24. Solveig Marie Lomundal, 7200 Kyrksæterøra

22. Jan-Erik Kristiansen, 1534 Moss

13. Helge Bakke, 3620 Flesberg

29. Trond Grønnerud, 2816 Gjøvik

27. Harry L Fornes, 7711 Steinkjer

15. Kåre Kjeilen, 3711 Skien

30. Arild H Kleven, 3427 Gullaug

19. Arne Hildeskor, 6863 Leikanger

2. Steinar Nilsen, 3070 Sande I Vestfold

22. Leif Sørensen, 1722 Sarpsborg

Fødselsdager i februar 80 år

60 år

17. Bjørn Erik Lie, 2280 Gjesåsen

26. Arne Bratås, 2230 Skotterud

2. Johnny Staurset, 6300 Åndalsnes

18. Helge Seland, 3802 Bø I Telemark

27. John I. Sjursen, 4328 Sandnes

6. Terje Jacobsen, 2212 Kongsvinger

20. Magne Persen, 9912 Hesseng

7. John Harald Hansen, 9107 Kvaløya

25. Frode Håland, 4027 Stavanger

75 år

13. Øystein Thovsland, 3735 Skien

28. Tom Remi Hansen, 8016 Bodø

25. Kjell Hansen, 1476 Rasta

20. Tormod Okkenhaug, 7651 Verdal

27. Karl O. Falsen, 9507 Alta

21. Hans Kristian Norset, 7130 Brekstad 27. Halgeir Rognmo, 9019 Tromsø

70 år 3. Roar Moen ,1963 Fosser

50 år

4. Johan Brandsrud, 1878 Hærland 5. Toril Leinslie, 7080 Heimdal

3. Odd Einar Westum, 2550 Os i Østerdalen

14. Tore Funderud, 1473 Lørenskog

12. Sven Erik Johansen, 2380 Brumunddal

17. Bjørn Ivar Dalshagen, 3618 Skollenborg

13. Kjetil Skjelbred, 3158 Andebu

18. Svein Erik Aure, 2900 Fagernes 24. Arvid Tullut, 2670 Otta 25. Bjørn Saus, 8960 Velfjord 26. Helge Dahl, 1640 Råde

62

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8


SI HALLO TIL

KOPPEN 2019 Varm drikke hele året!

Nå er Koppen 2019 snart på vei til deg som er NLF-medlem og har truckkort fra Circle K. For et mellomlegg på 200 kroner kan du oppgradere til vår Premium kopp med termofunksjon. Husk å feste NLF-etikken på Koppen, eller vis frem NLF-medlemskortet, for å benytte deg av rabattene i Truck Deal.

NLF TRUCK DEAL Sett oblaten på Koppen og vis frem for å få 25 % rabatt på utvalgte varer hos Circle K.

CIRN0070_TruckOblat_45x45mm.indd 1

19/10/2017 11:48


Forbundsstyret Tore Velten Forbundsleder

Tamnes Transport Telefon: 62 41 30 11 / Mobil: 90 52 04 38 E-post: tv@lastebil.no. Faks: 62 41 38 55

Harry Nilsen

Styremedlem, Region 1 Sørum Transport AS Mobil: 90 82 80 29 E-post: post@sorumtransport.no

Bjørn Ivar Gunhildgard

Styremedlem, Region 2 Fjellvang Transport AS Mobil: 900 35 440 E-post: big@lastebil.no

Hilde Natedal

Styremedlem, Region 3 Tipp Transport AS Mobil: 958 76 908 E-post: hn@lastebil.no

Kjell Haugland

Fylkesavdelinger REGION 1

REGION 4

REGION 6

ØSTFOLD Fylkesleder Erik Graarud Fredrikstad Transportforum AS Titangaten 7B, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD Telefon: 69 35 72 72 Mobil: 90 97 20 85 Faks: 69 35 72 70 E-post: post@graarud-ftf.no

ROGALAND Fylkesleder Herman Andreas Berg Sagbakken Sag AS Askelandsvegen 4, 5570 AKSDAL Mobil: 48 12 76 50 E-post: herman.berg59@gmail.com

TRØNDELAG Fylkesleder Gunni Kverndal Amundal Henry Kverndal AS Stilhaugen 34, 7170 Åfjord Tlf: 72 53 16 34 Mobil: 48 07 52 96 E-post: postmaster@kverndal.no

Regionsjef J. Kristian Bjerke Mosseveien 60, 1640 RÅDE Mobil: 90 18 94 44 Faks: 22 20 56 15 E-post: jkb@lastebil.no

OSLO/AKERSHUS Fylkesleder Nicolai Jakhelln Jakhelln AS Jølsenveien 26, 2000 Lillestrøm Telefon: 63 88 99 30 Mobil: 97 55 58 00 E-post: snj@jakhelln.as

REGION 2

Regionsjef Guttorm Tysnes Stolvstadvegen 1, 2360 Rudshøgda Mobil: 95 77 47 61 E-post: hedopp@lastebil.no HEDMARK/OPPLAND Regionleder Odd Haakenstad Odd Haakenstad Transport Brovollvegen 73, 2730 ROA Mobil: 90 61 88 15 E-post: odd.haakenstad@gmail.com

Styremedlem, Region 4 Ørland Transport AS Telefon: 51 70 91 00 / Mobil: 91 13 53 00 E-post: kh@lastebil.no / Faks: 51 70 91 01

Sverre-Jan Rønneberg

Styremedlem, Region 5 Stranda Anleggsservice AS Telefon: 70 26 14 09 / Mobil: 90 86 60 00 E-post: sjr@lastebil.no / Faks: 70 26 22 88

Øyvind Lilleby

Styremedlem, Region 6 P.R. Lunkan Transport AS Mobil: 90 54 33 10 E-post: ol@lastebil.no / Faks: 74 16 02 41

Alv Ervik

Nestleder, Region 7 Alv Ervik Transport AS Telefon: 77 07 71 02 / Mobil: 90 94 14 30 E-post: aer@lastebil.no.no / Faks: 77 07 21 76

64

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

REGION 3

Regionsjef Roy N. Wetterstad Mobil: 96 64 02 99 e-post: rnw@lastebil.no BUSKERUD Fylkesleder Per Madsen Postboks 596, 3412 Lierstranda e-post: per@pmconsult.no Mobil: 913 26 700 TELEMARK Fylkesleder Frode Bjønnes Bjørndalsjordet 51, 3740 SKIEN e-post: frode@fbtran.no Mobil: 948 24 804 VESTFOLD Fylkesleder John Ove Villung Vermelid Transport AS Ravneveien 6, 3174 REVETAL Telefon: 33 99 32 70 Mobil: 93 40 97 70 E-post: jov@vermelidtransport.no

Regionsjef Reidar Retterholt c/o Rolands, Mjåvannsveien 188, 4628 KRISTIANSAND S Mobil: 90 77 32 07 E-post: rr@lastebil.no

AGDER Fylkesleder Rita Elisabeth Birkeland Bendiks Transport og Cementstøberi AS Storemyrsletta 1, 4790 LILLESAND Telefon: 96 51 20 00 Mobil: 41 53 52 42 E-post: rita@bendiks-transport.no

Regionsjef Roar Melum Kvenildmyra 5, 7093 TILLER Mobil: 93 00 65 91 E-post: rm@lastebil.no

REGION 7

Regionsjef Odd Hugo Pedersen Postboks 194, 9156 STORSLETT Mobil: 91 57 02 43 Faks: 94 76 23 79 E-post: troms@lastebil.no

REGION 5

Rådgiver Frank Lauritz Jensen Stordalsveien 8, 8011 BODØ Mobil: 91 63 12 54 Faks: 75 40 25 01 E-post:flj@lastebil.no

Rådgiver Heidi Rudaa Gammelseterlia 12, 6422 MOLDE Mobil: 40555826 E-post: hr@lastebil.no

NORDLAND Fylkessleder Einar Endresen Aksel Endresen Transport Havnegt. 14, 8430 MYRE Telefon: 76 13 36 26 Mobil: 41 62 62 19 Faks: 76 13 45 32 E-post: einar@endresentransport.no

Regionsjef Jan Ove Halsøy Søre Brurås 3, 5131 Nyborg Mobil: 92 03 83 33 E-post: nlfvest@lastebil.no

HORDALAND Fylkesleder Torgils Rogne Olav Rogne AS Liavegen 20, 5705 Voss Mobil 91 37 49 81 E-post: torgils@online.no SOGN OG FJORDANE Fylkesleder Rolf Olav Tenden Tenden Thor Transport AS Visnesvegen 15, 6783 STRYN Telefon: 57 87 69 00 Mobil: 90 14 44 71 Faks: 57 87 69 01 E-post: rolfolav@tenden.no MØRE OG ROMSDAL Fylkessleder Finn Andre Fredvig-Erichsen Fafe Trans AS Notvollveien 1, 6456 SKÅLA Mobil: 90 94 74 44 E-post: finn.andre@fafe.no

TROMS Fylkesleder Kari Workinn Thor & Bjørnar Workinn AS Kvaløyveien 332, 9016 Tromsø Mobil: 91 10 76 97 Telefon: 77 68 74 35 kari@workinnas.no FINNMARK Fylkesleder Rune Holmen Postboks 529, 9615 Hammerfest e-post: holmtran@online.no Mobil: 917 98 692


Faggrupper ANLEGG, VEI OG BRØYTING

DISTRIBUSJON, LANGTRANSPORT OG ADR E-post

Mobil

E-post

Mobil

Ledes av Sverre-Jan Rønneberg

sjr@lastebil.no

90 86 60 00

Ledes av Kjell Haugland

kh@lastebil.no

91 13 53 00

Fagansvarlig Thorleif Foss

tf@lastebil.no

41 40 35 99

Fagansvarlig Jan-Terje Mentzoni

jtm@lastebil.no

41 50 67 80

Region 1: Egil Nicolaysen

egil@nicotrans.no

90 16 16 50

Region 1: Bård Solberg

bard@solbergtransport.no

90 78 22 12

Region 2: Henrik Ånerud

heiki80@hotmail.no

90 09 53 99

Region 2: Ørjan Bråthen

orjan.brathen@martinsen.no

98 21 56 08

Region 3: Torfinn Brenna

torfinn@bat.no

91 13 82 82

Region 3: John Erik Kjettorp

johnerik@dgm.no

98 24 10 21

Region 4: Tor Bjarne Asheim

tbasheim@online.no

91 13 65 25

Region 4: Børre Leirvik

borre@myrvang-transport.no

90 58 18 26

Region 5: Bjørn Rivenes

bjorn@rivenes.no

93 00 65 20

Region 5: Nils Anders Larsen

nils-ala@online.no

90 03 52 18

Region 6: Arnt Egil Aune

ae@aune-transport.no

91 39 69 69

Region 6: Oddbjørn Kristensen

oddbjørn@kristensenstransport.no

90 77 43 67

Region 7: Arnold Hauan

arnohaua@online.no

95 24 22 23

Region 7: Rune Holmen

holmtran@online.no

91 79 86 92

Ressurspersoner

Ressurspersoner

BILBERGING

TEKNISK GRUPPE E-post Mobil

E-post Mobil

Leder Alv Ervik

aer@lastebil.no

90 94 14 30

Ledes av Harry Nilsen

post@sorumtransport.no

90 82 80 29

Fagansvarlig Frank Lauritz Jensen

flj@lastebil.no

91 63 12 54

Fagansvarlig Dag Nordvik

dn@lastebil.no

99 50 17 17

Ressurspersoner Region 1: Thomas Aarnes

thomas@bulltrans.no

93 44 08 72

Region 2: Iver Grini

lamask@online.no

45 24 24 24

Region 3: Jan-Petter Abrahamsen semijan@online.no

95 19 94 46

Region 4: Kai Werdal

90 16 15 55

Ressurspersoner Region 1: Geir Homlund

geir@bkranservice.com

92 85 78 76

Region 2: Ove Thoresen

post@bilberging.com

93 24 20 99

Region 3: Dag Lie

d-li2@online.no

90 57 66 41

Region 4: Gunnar Hunsbedt

gunnar@hunsbedt.no

95 25 70 00

kai@werdal.no

Region 6: Ann Kristin Fordal

ann.kristin@viking-trondheim.no

95 89 72 67

Region 5: Per Bortheim per@bortheim.no

Region 7: Tor Sverre Isaksen

torsverre@tsinorway.no

99 55 58 74

Region 6: Sverre Fordal

TØMMER, LANDBRUK OG LEVENDE DYR

95 11 45 30 97 03 87 02

FAGGRUPPE VAREBIL

E-post

Mobil

E-post Mobil

Ledes av Øyvind Lilleby

ol@lastebil.no

90 54 33 10

Ledes av Hilde Natedal

hn@lastebil.no

958 76 908

Fagansvarlig Dag Nordvik

dn@lastebil.no

99 50 17 17

Fagansvarlig Kjetil Meaas

km@lastebil.no

97 64 06 36

Region 1: Ulrik Kristensen

ulrik@lynbud.no

93 81 48 66

Region 2: Kurt Moe

moes_transport@hotmail.com

90 59 79 03

Region 3: John Erik Kjettorp

johnerik@dgm.no

98 24 10 21

Region 5: Pål Johannesen

paal@emd.as

91 15 52 00

Ressurspersoner Region 1: Egil Haugen

egilh2@online.no

90 95 78 52

Region 2: Kjell Jon Nyløkken

kjell.jon@dyretransport.no

90 06 61 99

Region 3: Ivar Mustvedt

ivarmust@online.no

99 45 21 61

Region 4: Dag Grødum

marit@oddgrodum.no

90 82 97 93

Region 5: Inge Råheim

inge@raaheim.no

91 66 57 57

Region 6: Nils Erik Røe

ne@nemo-transport.no

97 42 75 34

Ressurspersoner

NLF-MAGASINET 2018 • NR 8

65


Kollegahjelpen

Sliter du med tunge tanker etter en ulykke? KONTAKT KOLLEGAHJELPEN! Fylke Navn

Kollegahjelpen i NLF er et nettverk av vanlige NLF-medlemmer, som har fått opplæring i det å gi støtte ved kriser. Alle har skrevet under på et taushetsløfte, for at det dere snakker om skal bli mellom dere to. Kollega­hjelpen er gratis og frivillig. ER DU I TVIL OM DU SKAL ­KONTAKTE KOLLEGAHJELPEN? Gjør det! Finn kollegahjelpen i ditt område og ta kontakt.

E-post

Mobil

Fylke Navn

Østfold

Steinar Enderød Ole Johnny Sørensen Freddy Aasheim Jon Brødremoen

steinar@enderod.no olanso@online.no freddy.aasheim@hotmail.com jon.brodremoen@online.no

91 73 01 42 90 82 01 00 93 89 31 93 98 21 49 70

Vest-Agder

Oslo/ Akershus

Tor Vidar Frydenlund Nicolai Jakhelln Geir Homlund Geir A. Mo

tor.vidar@fgtas.no snj@jakhelln.as geir@bkranservice.com gam@lastebil.no

91 38 03 85 97 55 58 00 92 85 78 76 93 03 03 88

Guttorm Tysnes Arne Trondsen Tore Velten Mai Grete Skjelsvold

hedopp@lastebil.no arntrond@online.no tore@tamnestransport.no mai.grete@hotmail.com

95 77 47 61 99 21 19 63 90 52 04 38 41 45 19 55

Oppland

Jon Magne Aspelund Anders Grønbrekk Odd Haakenstad Oddbjørn Vestli Åge Widme

aspelundjon@gmail.com angro53@hotmail.com odd.haakenstad@gmail.com Oddbjorn.Vestli@transportarbeider.no post@widme-transport.no

95 22 22 40 90 56 41 84 90 61 88 15 91 79 28 38 91 88 05 00

Buskerud

Eva Karin Høgberg Tom Pedersen Per Arne Yri

evaka@live.no tomsbilb@online.no arne.yri@lifi.no

90 10 13 28 91 88 10 00 91 10 61 84

Vestfold

John Ove Villung Marit Lund

jov@vermelidtransport.no maritlun67@gmail.com

93 40 97 70 91 68 49 84

Telemark

Anne Lise Øverland Magne Årvik Jon Reidar Solstad Vivi Solstad

aloverland@overlandtransport.no magne@arne-thorsen.no

99 21 62 01 90 03 43 44 97 58 53 73 91 35 53 01

Robert Birkeland Ellef Steller

rita@bendiks-transport.no e-stel@online.no

91 87 91 00 41 50 72 00

Hedmark

Aust-Agder

E-post

Mobil

Steinar Solberg Kjell N. Nilsen Kai Nilsen

post@hk-solberg.no kjell@kjellnnilsen.no kai@kjellnnilsen.no

48 01 30 00 90 54 08 14 90 54 08 15

Rogaland

Endre Krakk Harald Reinertsen

krakk@online.no har-rei@online.no

48 12 48 60 91 18 76 24

Hordaland

Arne Marås Frode Børven

arnemara@online.no frode.borven@kvamnet.no

91 81 72 43 91 69 30 59

Sogn og Fjordane

Arne Steinar Indrebø Knut Øvrebotten Andreas Skrede

arnesteinar.indrebo@mesta.no knut.ovrebotten@live.com andreas.skrede@transferd.no

90 83 32 27 99 50 99 88 91 89 63 30

Møre og Romsdal

Terje Alnes Kjell Brandal Nils Ivar Heggem Gunnstein Hoem Rune Rasmussen Odd Inge Tøsse

terje@heggem.no kjell.brandal@tussa.com nils.ivar@heggem.no gunnshoe@online.no rra@fritzoeengros.no sv-ktoe@online.no

91 16 67 40 90 10 29 29 90 66 30 40 94 17 10 65 47 70 72 20 90 12 70 65

SørTrøndelag

Per Morten Storhaug Arnt Egil Aune

skarvanogroltdalen@hotmail.com post@aune-transport.no

99 52 69 96 91 39 69 69

NordTrøndelag

Olav Skarsbakk Harald Ulven

olav@skarsbakk.no harald.ulven@ntebb.no

48 04 12 08 99 21 71 15

Nordland

Karstein Larem Kjell Fredrik Solberg Fred Karoliussen Nils Harry Jakobsen

ka-lare@frisurf.no kjsolb2@frisurf.no f-karol@online.no njojako@online.no

95 12 24 85 90 72 63 35 91 54 28 05 41 55 03 23

Troms

Arnold Hauan Elling Haukebøe Ann Pauline Eliassen Karianne Ervik

arnohaua@online.no elling@haukeboe.no annp@eliassens.no karianne@erviktransport.no

95 24 22 23 90 58 64 90 98 87 50 75 41 69 30 76

Finnmark

Torbjørn Mikalsen Yngve B. Harila

thmikals@online.no yngve@ybh.no

90 62 41 88 91 74 78 98

Kollegahjelpen alarmtelefon: 415 44 400

Psykologvakten

Gjennom medlemskapet i NLF og i samarbeid med forsikringsselskapet If, får du ved behov tilgang til psykologisk førstehjelp, uten henvisning fra allmennprakti­serende lege. Du kan benytte tjenesten i forbindelse med alvorlige hendelser på arbeidsplassen eller i fritiden. Tilbudet gjelder også familien.

Ulykker i utlandet Ved ulykker i utlandet fungerer Sjømannskirken som NLFs kollegahjelp.

Ring (+47) 95 11 91 81

Grønt nummer: 22 96 50 07

BLI MEDLEM DU OGSÅ!

Send inn kupongen på faks 22 20 56 15, eller gå inn på våre nettsider www.lastebil.no

Bedriftens navn:

Org. nr.:

Adresse: Telefon:

Mobil:

Postnr.:

Poststed:

Telefaks:

E-post:

Eier/daglig leder:

Fødselsdato:

Type transport:

Antall lastebiler:

Antall varebiler under 3,5 tonn:

Sted:

Dato:

Underskrift:

VERVET AV Navn:

Medlemsnr.:

Jeg har lest og godtatt NLFs etiske regelverk. Ditt medlemskap trer i kraft så snart medlemsavgiften til NLF er betalt, og varer i 6 måneder etter at vi har mottatt din skriftlige oppsigelse.

66

NLF MAGASINET 2016 • NR 1


10 å

samarbeid rs

m ed NLF

Hvorfor skal du finansiere din bil i Nordea Finans? Geir A. Mo sier følgende: «NLF er avhengig av hovedsamarbeidspartnerne, de står for over 50 % av forbundets inntekter. Ved å bruke NLFs samarbeidspartnere støtter du NLF økonomisk, og bidrar dermed til forbundets arbeid med bedring av rammevilkårene for hele transportnæringen.» Som NLF-medlem i Nordea Finans vil du aldri bli en liten eller ubetydelig kunde. Du er en del av et strategisk viktig samarbeid. Vi lover deg høy fokus og konkurransedyktige betingelser.

Nordea Finans har vært NLFs samarbeidspartner siden 2008 • Hver låne- eller leasingkontrakt innebærer økonomisk støtte til NLF • Vi har finansiert over 4000 biler for NLF-medlemmer • Våre regionale NLF-eksperter har lang erfaring og bred bransjekunnskap • NLF-kundene våre gir oss toppscore på hvor fornøyd de er • Nordea Finans er konkurransedyktig på pris og uslåelig på kompetanse

nordeafinans.no


ALT I EN PAKKE!

ANSVARSFORSIKRING

tilpasset NLF-medlemmer Forsikringen er spesielt tilpasset bransjens behov for ansvarsforsikring: Godsansvar Speditøransvar Løfte- og kranansvar Bedriftsansvar Alt samlet i én pakke. Forsikringen dekker økonomiske krav om du forårsaker skade – og juridisk bistand i forbindelse med saken. Våre jurister overtar saken, mens du kan jobbe som vanlig. Ta kontakt med en av våre NLF-spesialister på 21 49 71 69 eller snakk med din faste kontaktperson i If.

71522_0 Inhouse NO

I samarbeid med:

Profile for dFox Services

NLF-Magasinet nr. 8/2018  

Norges Lastebileier-Forbund Magasinet nr. 8/2018

NLF-Magasinet nr. 8/2018  

Norges Lastebileier-Forbund Magasinet nr. 8/2018

Profile for modul.no