Page 1

SMERNICE ZA PRIPRAVO P O R T F O L I A

MOJ SOCIALNI KAPITAL


MAPA MOJ SOCIALNI KAPITAL Pred tabo je elektronska mapa, spremljevalka e-Nefiksa, kamor boš lahko beležil/a svoj socialni kapital. Kaj je »socialni kapital«? Gre predvsem za dve stvari. Za človeški kapital: to je tisto, kar ti znaš in zmoreš narediti (pisati pesmi, oblikovati spletne strani, govoriti angleško) ter za socialni kapital: za ljudi in dogodke, ki ti pri tem lahko kakorkoli pomagajo: z nasveti, finančno, s povezavami, informacijami, znanjem … Kdo so ljudje in dogodki, ki ti lahko pomagajo dvigovati tvoj socialni kapital? Mapa te vodi skozi proces načrtovanja tvoje lastne kariere – torej življenja in poklica, ki bi ga rad/a imel/a v prihodnosti. Ko ti je približno (ampak res samo približno in dovoljeno je, da si vmes premisliš) jasno, kam te bo vodila poklicna življenjska pot, je čas, da začneš razmišljati, kdo in kaj razen šolske izobrazbe ti pri tem, da boš uspešen/a, lahko pomaga. To so lahko popolnoma različni ljudje: morda nekdo, ki podoben poklic, kot ga želiš opravljati ti, že opravlja. Morda je to tvoj mentor pri raziskovalni nalogi, delavec v mladinskem centru, trener pri športni aktivnosti, novinar lokalnega časopisa, mestni svetnik, poveljnik gasilske enote, vodja tečaja, ki ga obiskuješ, vodja obrata v podjetju, za katerega si delal/a raziskovalno nalogo, kolega tvojega starejšega brata ali pa nekdo, ki ga slučajno spoznaš na vlaku in najdeta skupni interes. Kako ti ti ljudje in dogodki lahko pomagajo? Tako, da ti odpirajo vrata do novih znanj in ljudi, ki ti odprejo še več vrat – in ti nekoč pomagajo do zaposlitve, oz. drugih stvari, ki si jih želiš. Ti pa moraš znati na ta vrata potrkati in se predstaviti na tak način, seveda pozitiven, da se te bodo zapomnili. Kaj je pri vsem skupaj še pomembno? Da se potrudiš in preizkusiš čim več stvari, ki bi te utegnile zanimati. Pa pri tem ne mislimo le na šolanje, pač pa tudi na hobije in ostale aktivnosti, ki te zanimajo. Si predstavljaš, kako bi bilo lepo, če bi lahko nekoč rekel/a, da je tvoja služba pravzaprav tvoj hobi, v katerem uživaš!

Omrežen.si & Omrežena.si www.omrezen.si, www.omrezena.si, www.nefiks.net


KAJ JE NAMEN TE MAPE Mapa je sestavljena iz tvojega »profila« - osebnih podatkov, različnih potrdil, seznamov ter seznama vpisov v elektronski Nefiks. Vse skupaj predstavlja tvojo elektronsko mapo socialnega kapitala, ki jo oblikuješ sam/a. S pomočjo sistematičnega vpisovanja in spremljanja sprememb v tej mapi si boš dolgoročno pripravil/a pripomoček, ki ti bo v vsakem trenutku pomagal do večje zaposljivosti in ti dal dodatne ideje in možnosti za uspešno vključevanje v družbo. Mapa ti bo koristila, ko boš potreboval/a priporočila za novo zaposlitev, za štipendijo, za prikazovanje delovnih izkušenj, pa tudi tebi bo v pomoč pri načrtovanju individualne učno-poklicne poti. Obenem pa bo polna kontaktov ljudi, ki ti pri doseganji tvojih ciljev lahko pomagajo. Mapo izpolnjuješ postopoma in jo lahko ves čas dopolnjuješ, saj vedno znova nabiraš nova znanja, ki ti lahko pripomorejo k izpolnjevanju ciljev. Vedno, ko si zastaviš nov cilj, se ti odpre nova pot učenja. Veliko veselja pri višanju svojega socialnega kapitala!

Omrežen.si & Omrežena.si www.omrezen.si, www.omrezena.si, www.nefiks.net


VIZIJA IN POSLANSTVO Človek, ki skuša doseči svoje ideale, je podoben popotniku, ki se je povzpel na hrib ko je prišel na vrh, ni bil bližje zvezdam, jih je pa zato boljše videl. (Tannery) Zakaj je v življenju pomembno imeti vizijo? Brez ciljev nekako lebdimo, smo izgubljeni v vesolju, v življenju nekaj delamo brez da bi videli, kam pravzaprav peljejo naše aktivnosti in kam nas bodo pripeljale. Če vemo, kaj želimo v življenju doseči, temu lažje prilagajamo naše aktivnosti, tudi izvenšolske, predvsem pa smo pri vseh naših dejavnostih veliko bolj motivirani. Česa si želiš in k čemu stremiš v življenju? Kaj so tvoja veselja, s čim se želiš ukvarjati in česa se z navdušenjem lotiš? Pri odkrivanju odgovorov na ta vprašanja naj ti bo v pomoč čim širša paleta možnosti. Poskusi početi čim več stvari, se udeleževati dejavnosti, ki te veselijo, pogledati tudi izven šolskih okvirov. Pogovori se s svojimi bližnjimi o tem, kako te vidijo, odkrij svoje talente in poslanstvo. Poslanstvo pove, kaj želiš v življenju početi. Pri posamezniku pomeni poslanstvo poklic v najširšem pomenu besede – nekaj k čemur si poklican, nekaj za kar si želiš prizadevati v življenju. Če je služba znotraj tega poslanstva, je to idealno. Ko sestavljaš svoje poslanstvo, v obzir vzemi svoje vrednoste, svojo zgodovino in svoje interese. Vprašaj se, zakaj hočeš početi to, kar hočeš početi. Kaj lahko storiš za to, da to uresničiš? Si želiš da ti bo služba zgolj služba ali bo nekaj več?

Omrežen.si & Omrežena.si www.omrezen.si, www.omrezena.si, www.nefiks.net


NALOGA: Vprašaj tri svoje prijatelje, ki te dobro poznajo (sošolce, brate in sestre, starše, učitelje, mentorje …) kako te vidijo leta 2015? Kakšna bo tvoja služba, kaj boš še počel/a? 1. odgovor: 2. odgovor: 3. odgovor: S katerim odgovorom se najbolj strinjaš? Zakaj?

Kako se leta 2015 vidiš sam/a – kaj boš počel/a, kje boš delal/a, kdo bomo tvoji sodelavci, kako boš preživljal/a prosti čas:

Kateri hobiji, ki jih že opravljaš bi ti lahko koristili pri tvoji viziji? Na kak način?

Kateri novi hobiji in dejavnosti bi ti lahko pomagali pri tvoji viziji? Na kak način?

Omrežen.si & Omrežena.si www.omrezen.si, www.omrezena.si, www.nefiks.net


MOJ POKLICNI PROFIL Na spletni strani Zavoda za Republike Slovenije za zaposlovanje boš našel/a bazo poklicev. Prebrskaj jo in poišči nekaj poklicev – recimo 3, ki bi te najbolj veselili. Prekopiraj jih in prilepi jih sem

Naloga: 1. Pogovori se z nekom, ki poklic, za katerega se izobražuješ, že opravlja: a) Kdo je ta oseba; kje in kaj dela?

b) Ali opis poklica s spletne strani zavoda drži – ali ta oseba opravlja vse našteto?

c) Kakšna znanja splošna in posebna mora imeti oseba, ki ta poklic opravlja? Kje bi jih ti pridobival/a?

Omrežen.si & Omrežena.si www.omrezen.si, www.omrezena.si, www.nefiks.net


AKCIJSKI PLAN ali kako uresničiti svoje cilje Vse, kar potrebujete, da zaživite življenje, o katerem sanjate, imate že ta trenutek v sebi. (Barbara de Angelis) Zapiši tri vmesne cilje in nato napiši pet korakov, kako jih boš uresničil/a. 1. cilj: 1.korak: 2.korak: 3.korak: 4.korak: 5.korak: Česa se moram še naučiti? Kje lahko to znanje pridobim?

Kaj mi razen znanja še manjka? Kako bom to pridobil/a?

2. cilj: 1.korak: 2.korak: 3.korak: 4.korak: 5.korak: Česa se moram še naučiti? Kje lahko to znanje pridobim?

Kaj mi razen znanja še manjka? Kako bom to pridobil/a?

Omrežen.si & Omrežena.si www.omrezen.si, www.omrezena.si, www.nefiks.net


3. cilj: 1.korak: 2.korak: 3.korak: 4.korak: 5.korak: Česa se moram še naučiti? Kje lahko to znanje pridobim?

Kaj mi razen znanja še manjka? Kako bom to pridobil/a?

Primer:

Cilj: želim ustanoviti lastno podjetje 1. korak: Preverim, kje lahko dobim o tem več informacij. 2. korak: Udeležim se tečaja in predavanja na to temo. 3. korak: Poskušam najti mojo podjetniško idejo. 4. korak: Poiščem čim več ljudi, ki bi me bili pripravljeni podpreti. 5. korak: Odprem lastno podjetje in poskusim delovati.

Naučiti se moram še: 1. napisati podjetniški plan – udeležil/a se bom delavnice na to temo 2. pridobiti finančna sredstva – vprašal/a bom druge podjetnike, kako so pridobili sredstva Kaj mi še manjka: začetni kapital: pozanimal/a se bom na Zavodu za zaposlovanje, kako je s subvencijami sodeloval/a bom na natečaju lokalnega podjetniškega inkubatorja in zmagal/a :)

Omrežen.si & Omrežena.si www.omrezen.si, www.omrezena.si, www.nefiks.net


KDO MI LAHKO POMAGA URESNIČITI CILJE Danes sami nikakor ne moremo doseči zastavljenih ciljev. Za to potrebujemo različne ljudi, ki nam na različne načine lahko pomagajo pri naših prizadevanjih. Pri uresničevanju mojih ciljev mi bo pomagal/a: Primer:

1.oseba: mentorica na praksi - kako: s strokovnimi nasveti in pomočjo, ko ne bom vedel, kako se odločiti ... 2. oseba: mama - kako: s finančno pomočjo in moralno podporo ... 3. oseba: profesor Janez Novak - kako: z usmerjanjem, načinom razmišljanja, podajanjem znanja ...

Omrežen.si & Omrežena.si www.omrezen.si, www.omrezena.si, www.nefiks.net


Seznam kontaktov, ki mi lahko v prihodnosti koristijo – sem vpiši vse ljudi, s katerimi se srečuješ pri svojih aktivnostih. Predvsem poskusi to zapisovati sproti, saj se kontakti sčasoma lahko izgubijo ali pozabijo. Stike boš lahko uporabil/a v prihodnosti, ko jih boš potrebovala pri načrtovanju in gradnji svoje kariere – saj poznaš stari slovenski rek: »Čez sedem let vse prav pride«. Ime in priimek osebe

Organizacija in kontakt (telefon, mail)

Aktivnost skozi katero smo se spoznali

Kdo je še sodeloval pri aktivnosti

Sedaj pa združi ljudi, ki ti lahko pomagajo in aktivnosti, ki ti pomagajo doseči cilje! Karierni cilj, ki ga želim doseči

Aktivnosti (hobiji, prostočasne dejavnosti) ki me vodijo k temu

Osebe in njihovi kontakti , ki mi pri tem pomagajo

Opombe

Omrežen.si & Omrežena.si www.omrezen.si, www.omrezena.si, www.nefiks.net

Mapa socialnega kapitala  

Pred tabo je elektronska mapa, spremljevalka e-Nefiksa, kamor boš lahko beležil/a svoj socialni kapital.

Mapa socialnega kapitala  

Pred tabo je elektronska mapa, spremljevalka e-Nefiksa, kamor boš lahko beležil/a svoj socialni kapital.

Advertisement