Page 1

#3

magazine Rotterdam Rijnmond

DE WERELD ACHTER DE ROTTERDAMSE WINKELPUI

Het Rotterdam Gala op het water

SFEERVERSLAG

NETWERKEVENTS

Paralympisch kampioene Bibian Mentel:

Eric Abbe The Hospitality Club

“Blijf geloven in je droom”

Geen woorden maar Zaken!


Lente Actie: Bij een contract van 36 maanden 3 maanden gratis rackruimte! Uw servers nog in uw meter- of bezemkast? Dat kan Êcht niet meer. Uw waardevolle data in zo’n kwetsbare omgeving. Hoe goed die servers hun werk ook doen, het wordt hoog tijd dat zij in een optimaal beveiligde en geconditioneerde ruimte geplaatst worden zodanig dat uw data en uw servers zelf 24/7 bereikbaar zijn.

MEER WETEN? KIJK OP WWW.BYTESNET.NL

Het datacenter van Bytesnet Rotterdam heeft voor u de ultieme oplossing. Per direct! Zie het als een frisse voorjaarsschoonmaak waar wij speciaal voor u meteen een prima voorjaarsaanbod bij hebben: Bij een overeenkomst van 36 maanden 3 maanden gratis rackruimte! Wij brengen u alleen de stroom in rekening! Mensen en data, dat is 100% bytesnet.nl


VERHUIZEN MET HET BEDRIJF VAN VANDAAG

Zinkwerf 27, 2544 EC Den Haag, 070 - 3663 134 www.vanderveldeverhuizingen.nl


VOORWOORD

Beste lezer, Zoals in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen verwoord in het ondernemersdebat met de Rotterdamse lijsttrekkers is ons motto samenwerken, verbinden en versterken. Nu de vorming van een nieuwe coalitie in ons werkgebied lastig is geworden door de versnippering van partijen is deze boodschap van nog groter belang richting de toekomstige bestuurders van deze regio. Terwijl ik dit in de tuin aan het schrijven ben, is het voorjaar echt losgebarsten: heerlijk weer, volle terrassen en iedereen lijkt een beetje vrolijker en positiever dan een paar weken terug. Er is ook alle reden om optimistisch te zijn voor de toekomst. Het werk bij menig MKB’er trekt aan, de marges worden elkaar weer gegund en mede door de samenwerking met alle bestuurders van de gemeenten, is het ondernemersklimaat voor het MKB er op vooruit gegaan. We hebben nog veel werk te doen, zoals de aansluiting van schoolverlaters bij het bedrijfsleven, de juiste match vinden tussen de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de vraag naar personeel. Maar ook hier zijn we positief met het voornemen om samen met de Gemeenten en het onderwijs, het succesvolle Werkoffensief een vervolg te geven. Er staat ons ook een drukke tijd te wachten op onze evenementenkalender, dus ik ga jullie vast ontmoeten tijdens deze zomer! Goede zaken,

magazine Rotterdam Rijnmond

4

fotografie: Sylhouette Fotografie

Pieter van Klaveren Voorzitter MKB Rotterdam Rijnmond


INHOUD MKB Rotterdam Rijnmond

MKB en Gemeente

04

Voorwoord voorzitter Pieter van Klaveren

29

Column wethouder Maarten Struijvenberg

17

Column voorzitter MKB Nederland Leendert Jan Visser

38

Samenwerking MKB en Nissewaard

06

Voorzitters van de MKB-commissies

55

De Ambassadeurs

36

Samen verantwoordelijk voor een vitaal winkelgebied

58 Netwerkpartners

MKB voor MKB

Verbinden en versterken 14

‘Anders nog iets?’

20

MKB’ers vinden elkaar

32

Bibian Mentel: “Blijf geloven in je droom”

46

Internationaliseren is het woord van nu

16

Werkoffensief bijna aan succes ten onder

22

Circulair ondernemen met de Rabobank

24

Samenwerken aan social return

10

The Hospitality Club

15

Dé leverancier voor lunch en borrelhapjes

34

Raad met buitenlandse BTW

42

Goos reklamemakers en The Good Smoke Company

67

Verkorte incassoporcedure ‘VIP’

12

Breinkennis helpt ondernemers vooruit

35

Werkgeven zonder zorgen

41

Evoke, rijden met een nieuwe dimensie

44

De no-nonsense benadering van een advocatenkantoor

Events

Leden

08

De Rotterdamse Zakenvrouw 2018

52

Nieuwe leden en lidmaatschap

30

Rotterdam Gala

59

Partnerschap en nieuwe partners

28

BorrelBij Fort 1881

36

Bijeenkomst Sligro

56 Ledenvoordeel 64

51 Agenda

Hoofdredactie

Coördinatie

Artdirector

Redactie

MKB Rotterdam Rijnmond Maaike Groot Karin van Zanten   Uitgegeven door

MKB Rotterdam Rijnmond ism BrAM Magazine

Ledenlijst MKB Rotterdam Rijnmond

MKB Rotterdam Rijnmond Corine van Driel Corine van Driel Evelien Baks Esther Paans Linda van der Vlis MKB Rotterdam Rijnmond

Fotografie

Romy van den Boogaart Sylhouette Fotografie Awé Krijger Fotografie Druk

Goos Reclamemakers

Contact

MKB Rotterdam Rijnmond Yvette Huijsmans-Van Schie 010 262 03 75 info@mkb-rotterdam.nl www.mkb-rotterdam.nl Groene Kruisweg 50, Spijkenisse Postbus 11134, 3004 EC ROTTERDAM

Disclaimer @MKB Magazine | Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen, openbaar worden gemaakt of voor andere doeleinden op welke wijze dan ook worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Zet- en drukfouten voorbehouden.

magazine Rotterdam Rijnmond

5


MKB ROTTERDAM RIJNMOND

WIE ZIJN WIJ? De commissies van MKB Rotterdam Rijnmond hebben een belangrijke rol bij het realiseren van onze doelstellingen. Maar wat doet nu elke commissies? De voorzitters stellen zich voor en vertellen je in het kort waar de commissie zich voor inzet.

Henk van der Beek – Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid Henk is 45 jaar getrouwd, heeft twee kinderen en vier kleinkinderen en woont in Den Haag op een steenworp afstand van het strand. Al vanaf de heroprichting acht jaar geleden is Henk intensief betrokken bij MKB Rotterdam Rijnmond. Eerst als voorzitter, nu als bestuursvoorzitter van de commissie Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid. “Deze commissie richt zich op de groeiende behoefte naar goed geschoold en gemotiveerd personeel. Dit doen wij onder andere door contacten te onderhouden met onderwijsinstellingen en marktonderzoeken uit te voeren naar bijvoorbeeld de branches waar groeimogelijkheden –en moeilijkheden liggen. Daarnaast vervult deze commissie een maatschappelijke functie door werklozen die bij de overheid geregistreerd staan te helpen met scholing en door te geleiden naar de ondernemers. Met onze bijdrage aan de programma’s MKB Werkoffensief en Garantiebanen is het gelukt om 3800 mensen aan het werk te krijgen. Dat is een prestatie waar we natuurlijk ontzettend trots op zijn!” Voor de MKB’ers is deze commissie ook erg actief. Henk: “Door goede contacten te onderhouden met de gemeente proberen we meer opdrachten van de gemeente naar het MKB te halen en daarnaast de regeldruk te verminderen. Het gaat allemaal om de juiste balans tussen al deze factoren.”

Jan Pieters - Scholing en Employability Officieel gepensioneerd, maar stilzitten doet Jan Pieters, woonachtig in Capelle aan den IJssel, niet. Hoewel hij graag tijd met zijn vrouw, drie kinderen en zes kleinkinderen doorbrengt, is Jan nog steeds erg actief voor de Hogeschool InHolland waar hij sinds 1998 al werkzaam voor is. Acht jaar geleden werd hij benaderd om bij MKB Rotterdam betrokken te zijn en sindsdien zet hij zich actief in voor de ondernemers als voorzitter van de commissie Scholing en Employability. “Wij geven geen scholing, maar verbinden wel het onderwijs met de ondernemers op een objectieve manier. We maken de ondernemers attent op toekomstige ontwikkelingen zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden. De commissie bestaat uit drie onderwijskundigen en drie ondernemers. We merken dat het MKB ons steeds meer weet te vinden en ook met de gemeente Rotterdam werken we samen. Het is goed om te zien dat MKB en de gemeente met elkaar zoeken naar oplossingen om het voor alle partijen aangenamer te maken.”

magazine Rotterdam Rijnmond

6


Suzanne Brackmann – Inkopen en Aanbesteden Al 25 jaar is Suzanne, geboren en getogen in Rotterdam, advocaat op het gebied van aanbestedingsrecht. Na ongeveer 10 jaar gewerkt te hebben bij een van de zogenaamde Zuidas-kantoren heeft zij sinds 2004 haar eigen kantoor in Hillegersberg. Al zes jaar is Suzanne ook bestuurslid van MKB Rotterdam Rijnmond. Op basis van haar specialisme is zij de logische voorzitter van de commissie Inkopen en Aanbesteden. Suzanne: “De commissie heeft een tweeledig doel. Het eerste doel is om de gemeente Rotterdam en Rotterdamse ondernemers aan elkaar te verbinden. Als Rotterdamse ondernemers opdrachten uitvoeren voor de gemeente Rotterdam is dat om meerdere redenen goed voor de Rotterdamse economie. Niet alleen wordt gemeentegeld besteed binnen de gemeente, het heeft ook gunstige effecten op de werkgelegenheid, de bezetting van bedrijfspanden, de belastinginkomsten en de realisatie van social return. Het tweede doel is om grotere Rotterdamse ondernemers (groot-MKB en grootbedrijven) te verbinden aan andere Rotterdamse ondernemers, zodat zij opdrachten voor elkaar gaan uitvoeren. De gunstige effecten gelden ook hier.”

André Westerhout – Jong MKB

André is eigenaar van het administratiekantoor WH Administraties B.V. en heeft onder andere veel startende ondernemers in zijn klantenkring. Andre vindt het erg leuk om hen te begeleiden, omdat ze vol enthousiasme aan allerlei innovatieve ideeën werken. Met de commissie Jong MKB houdt hij zich voornamelijk bezig met starters en bedrijven tot de eerste drie jaar. Er is speciale aandacht voor ondernemers onder de 35 jaar, omdat MKB Rotterdam ook deze groep graag aan zich wil binden, immers de jeugd heeft de toekomst. André: “Door het organiseren van workshops die gericht zijn op kennisoverdracht bieden wij starters ondersteuning bij het verder ontwikkelen van ondernemersvaardigheden, bijvoorbeeld door hen te verbinden met ervaren ondernemers.” Dit gebeurt onder andere op de MKB-events. “Daarnaast lobbyen wij voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat door het aankaarten bij overheidsinstellingen van belemmeringen, meedenken en adviseren over hoe deze belemmeringen om te zetten in kansen en samenwerking te zoeken met netwerkpartners die dezelfde doelstellingen nastreven. Dat zijn de middelen voor Jong MKB om ons in te zetten voor de beginnende ondernemers,” aldus André.

Dick Nonnekes – Financiën en Economie Dick is vader van twee (uitwonende) kinderen en is getrouwd. Hij is geboren en getogen in Rotterdam, maar woonachtig in Nieuwerkerk aan den IJssel. Ook Dick is vanaf het begin bij MKB Rotterdam Rijnmond betrokken, eerst vanuit zijn vorige werkgever ING als algemeen bestuurslid en nu met Credion als bestuursvoorzitter van deze commissie. Dick: De commissie is eigenlijk net gestart: “We hebben de voorbereidingen getroffen om de Kredietunie op te richten waarmee we een faciliterende rol kunnen bieden aan het MKB. Nu ligt daar het accent op en proberen we dat als commissie verder vorm te geven. De economie draait weer op volle toeren, zeker in deze regio vol havens. Als het daar regent, voelen we in heel de regio de druppels. Onze doelstelling is om er voor te zorgen dat deze druppels goed terechtkomen.”

Ton van der Leck – Public Partners Het WSPR waar Ton verantwoordelijk voor is, is vanaf het begin hoofdpartner van MKB Rotterdam. Door deze samenwerking zijn de lijnen van het MKB naar de gemeente korter geworden. Ton: “Met behulp van het vijfpuntenplan zoeken we de verbinding met de gemeente Rotterdam. Samen zetten we ons ook in om andere gemeenten in de regio te interesseren voor het vijfpuntenplan en het maken van uitvoeringsafspraken met hen hierover.” De commissie houdt zich voornamelijk bezig met het daadwerkelijk uitvoeren van het vijfpuntenplan en het aanjagen en monitoren op de voortgang. “Gemeenten en MKB stellen een gezamenlijke agenda op, in plaats van twee aparte. Door samen op te lopen ontstaat een enorme ontwikkelkracht waar alle partijen baat bij hebben,” vertelt Ton.

magazine Rotterdam Rijnmond

7


26 maart 2018

MKB BORREL FORT 1881 Op maandag 26 maart werd alweer de tweede MKB BorrelBij van 2018 georganiseerd en dit keer op een wel heel bijzondere plek: Fort 1881 in Hoek van Holland. Een zeer oud kustverdedigingsfort met vele bijzondere ruimtes en gangenstelsels die in het verleden voor vele doeleinden hebben gediend. Momenteel biedt het Fort vooral ruimte voor vergaderingen, bedrijfsuitjes, productpresentaties e.d. Voorafgaand aan de borrel, waar zo’n 200 leden op af kwamen, werd een lezing georganiseerd door onze partner Sparkwise die op een humoristische en interactieve wijze de geheimen van het brein onthulde.

magazine Rotterdam Rijnmond

8


magazine Rotterdam Rijnmond

9


THE HOSPITALITY CLUB

ROTTERDAM. RUW. EIGENTIJDS. EERLIJK.GASTVRIJ. The Hospitality Club ademt de sfeer van weleer, het karakter én de ambitie van de havenstadenvoegtdaargrenzelozeliefde voorhospitalityaantoe.EigenaarEricvan Abbe maakt samen met zijn team op een schaars stukje ‘bewaard’ Rotterdam van jouw feest, bruiloft of zakelijk event een onvergetelijke ervaring.

magazine Rotterdam Rijnmond

10

Eric van Abbe komt uit een echte ondernemersfamilie. In Eindhoven stichtte zijn overgrootvader Henri van Abbe in de jaren ‘20 de Karel 1 sigarenfabriek en schonk hij de Gemeente Eindhoven het prachtige Van Abbe Museum. Naast The Hospitality Club heeft Eric een locatie in Scheveningen, Paviljoen de Witte, het cateringbedrijf Pazazz Event Organizers voor evenementen op maat bij de opdrachtgevers thuis en per 1 mei heeft hij met het prachtige rijksmonument de Remise Den Haag op de evenementenbasis zijn derde exploitatie mogen verwelkomen. Zijn ruime ondernemerservaring zie je terug in al zijn zaken. The Hospitality Club zit gevestigd in het Westelijk Handelsterrein, een pakhuizencomplex uit 1894 dat in het

Scheepvaartkwartier staat, een wijk met scheepvaartkantoren, handelshuizen, pakhuizen, advocatenkantoren en consulaten. De havenbaronnen van Rotterdam hadden hier vroeger hun hoofdkwartier en dat is nog steeds te zien en te voelen. Het terrein straalt de sfeer van bedrijvigheid uit en is tevens een plek in Rotterdam waar historie en het heden elkaar ontmoeten. Het pakhuizencomplex werd in 2001 met respect voor de oude glorie hersteld en geëxploiteerd door horeca en galeries. De drie tot de verbeelding sprekende, aaneengeschakelde oude pakhuizen van The Hospitality Club zijn strak en modern ingericht, maar de authenticiteit van het pakhuis is behouden gebleven: de oorspronkelijke houten vloeren, de oude klinkers, het robuuste houten balkenplafond in combinatie met de


De naastgelegen Zweedse Tuin is de verborgen parel achter het terrein en maakt van The Hospitality Club een totaalbeleving voor elke gelegenheid. Voor gezelschappen tot wel 500 gasten is deze oase van rust midden in de stad een bijzondere buitenlocatie voor evenementen, recepties en ceremonies van elke aard. De Benedenstraat is onderdeel van het Westelijk Handelsterrein en kan door The Hospitality Club bij evenementen betrokken worden. Zo is een diner voor 300 gasten aan een lange, sfeervol ingedekte en uitgelichte tafel een bijna sprookjesachtige setting. Maar ook een modeshow of zakelijk event komt hier fantastisch tot zijn recht. Door de overige pakhuizen en het binnenterrein van het Westelijk Handelsterrein erbij te betrekken, kan de capaciteit van 350 naar 1500 personen uitgebreid worden.

Foto Romy van den Boogaart

eigentijdse, sfeervolle inrichting geven de ruimte een heel eigen industriële uitstraling. Die authentieke sfeer begint al bij de entree: de kleine, oude klinkertjes in de met glas overkoepelde hal. De grote houten deuren waardoor ooit de verworven handel van de schepen uit de Veerhaven naar binnen werd geschoven, de oud bakstenen muren en de dikke balken plafonds vormen samen met de warme lounge inrichting en een indrukwekkende hoogte van 4,5 meter een locatie met een uitgesproken urban karakter. Het eerste pakhuis, vanwege zijn oorspronkelijke functie de Dinerzaal genoemd, is een multifunctionele zaal waar ongeveer 100 personen in theater- en 80 personen in dineropstelling kunnen plaatsnemen. Bij binnenkomst in het middelste pakhuis bevind je je in de Barzaal, een ruimte die uitermate geschikt is als ontvangstruimte en geniet je van de robuuste bar en open keuken waar de chefs zichtbaar hun culinaire hoogstandjes bereiden. Zowel de bar als de keuken lopen door in de aangrenzende Lounge. De Lounge heeft een tijdloze inrichting en is geschikt voor een borrel voorafgaand aan een diner, als lounge tijdens een feestavond of presentatieruimte bij een bijeenkomst. “Bij ons staan kernwaarden als gastvrijheid, presentatie en klantvriendelijkheid van oudsher hoog in het vaandel,” vertelt Eric.

Foto Eric Abbe: Romy van den Boogaart

Tekst: Corine van Driel

De drie pakhuizen bieden een rijke bron van inspiratie voor besloten diners, feesten en (zakelijke) evenementen als teambuilding, productpresentaties, congressen, netwerkborrels en professionele trainingen. “Voor zo’n gelegenheid kruipen we in de huid van het bedrijf, product of dienst. We willen er het fijne van weten zodat we jouw visie en missie naadloos kunnen aansluiten op onze hospitality en locatie. Jouw boodschap wordt de onze en jouw evenement wordt er één met impact,” vertelt Eric gedreven. Het pand kan nog zo indrukwekkend zijn, zonder service met een smile is dit niet veel waard. Daarom besteedt Eric enorm veel aandacht aan gastvrijheid: “In The Hospitality Club kun je de service verwachten die je van een toplocatie gewend bent. Wij geven een vergadering, presentatie of bedrijfsborrel graag een culinair en gastvrij tintje, zodat jij door sfeer, service, uitstraling en karakter een onuitwisbare indruk achterlaat bij de gasten. Wij nodigen je graag uit om een kijkje te komen nemen in ‘onze keuken’ van deze unieke locatie.” Tekst: Corine van Driel

magazine Rotterdam Rijnmond

11


BREINKENNIS HELPT ONDERNEMERS VOORUIT Met SparkWise wijzen Marcel Bos en Eddie Tjon Fo bedrijven de weg naar succes. Hoe? “Door te laten zien hoe het menselijk brein werkt. SparkWise biedt handvatten om anders te gaan werken met als gevolg meer productiviteit, meer omzet en een veel fijnere werksfeer.”

Wekelijks komen SparkWise-oprichters Eddie Tjon Fo (60) en Marcel Bos (55) bij ondernemers en corporaties over de vloer. De experts in succesvol ondernemen, wat stoelt op zo’n 38 jaar ervaring, vertellen overal hun verhaal. Een relaas over passie, over verandering en over de magie van het verbinden van technologie, praktische kennis en wetenschap. Na jaren van onderzoek introduceerden zij hun N.C.E. (Neural Cause and Effect) -methodiek die al vele ondernemers en CEO’s op een andere, meer succesvolle voet hebben gezet. Rode draad in dat verhaal is: hoe werkt ons brein? Waarom zeggen we vaak ja en doen we nee? En waarom ís het zo lastig om dingen binnen een organisatie anders te doen? Door nauw samen te werken met neurowetenschappers en laboratoria weten Tjon Fo en Bos inmiddels hoe je de biochemische werking van het brein positief kunt benutten en beïnvloeden en daarmee gedragsveranderingen kunt bewerkstelligen.

Spark

SparkWise werkt volgens een vast stramien. Bij elke onderneming die Bos en Tjon Fo doorlichten, voeren zij

magazine Rotterdam Rijnmond

12

als eerst een kennissessie uit over de werking van het brein. Daarna volgt een SPARK. Zeg maar een operationeel assessment dat de verbeterpunten binnen een organisatie blootlegt. Een van de aandachtspunten is bijvoorbeeld het aanwezige leiderschap. “Is deze voldoende in balans om successen te

kunnen behalen? Maar ook: hebben teamleden allemaal dezelfde doelen voor ogen en zijn werkprocessen en overdrachtsmomenten wel logisch georganiseerd?” Waar veel bedrijven tegenaan lopen, is de ervaring van SparkWise, is dat directie missie, visie en strategie ontwikkelt, maar


dat er uiteindelijk weinig verandering op de werkvloer merkbaar is waardoor doelen niet worden gehaald. “Mensen zeggen ja, doen nee. Dat komt doordat het brein voorgeprogrammeerd is om vast te houden aan gewoontes. Maar als je nu aan de voorkant vertelt hoe het menselijk brein werkt – zeg maar de goochelaar die zijn truc laat zien – en het brein de truc gaat snappen, kan je brein je niet zo makkelijk meer in de maling nemen. Als je kunt duiden waar weerstand vandaan komt, dan wordt het brein wel opengezet voor veranderingen,” zeggen de bedenkers van de SPARK, die de organisatie vervolgens gedurende een 6-9 maanden durend traject via de WISE bijstaan om veranderingen daadwerkelijk door te voeren.

gastdocent aan de TU Delft en de auteurs van Amazonbestseller ‘Why of Everything’. Tjon Fo: “Eigenlijk werkt het heel simpel. Ik verklaar het altijd maar zo: als je chocola wilt maken, maar je gooit er de ingrediënten voor kaas in, dan moet je niet stomverbaasd zijn dat er ook kaas uitkomt. Dit is wat we doen als mensen. We zien het gevolg als de oorzaak, terwijl de oorzaak is dat we de ingrediënten niet begrijpen om uiteindelijk het gevolg te realiseren. Waar wij inzetten, is de voorkant. SparkWise creëert de benodigde ingrediënten om uiteindelijk te realiseren wat men voor ogen heeft. Missie, visie en strategie door de organisatie heen. Daardoor ontstaat direct betere communicatie en zijn er minder conflicten.” Bos: “De meeste leidinggevenden denken dat het hun taak is om te zorgen dat medewerkers minder fouten maken. Dat is tegen de natuurlijke werking van het brein in. Maar als je dat niet weet, bereik je juist het tegenovergestelde. De juiste manier van leidinggeven heet

succesmanagement. Want als je weet dat je brein standaard fouten maakt, dan is het beter de organisatie zo in te richten dat je fouten makkelijk detecteert en snel kunt oplossen. Dan krijg je ook een heel andere, meer open en transparante werksfeer.”

Knop om

Door in het land te vertellen over de werkwijze van SparkWise merken ze dat de ogen en oren bij hun luisteraars opengaan. Dat ze dingen herkennen als saboterende breinen, stresssituaties, stijgend ziekteverzuim en burnouts. Het is een kwestie van de knop om, zeggen de twee experts nog maar eens. Nog één voorbeeld. Bij een toiletrollenfabriek zagen ze hoe werknemers zich kapot werkten om de KPI-norm te halen wat vooral niet lukte. Gevolg: frustratie, pijn en enorme tussenvoorraden die veel stille liquide reserves kostte. Door de norm flexibel(er) te maken, ebde de spanning weg. “Ze gingen daardoor beter presteren in een prettiger omgeving. Het logisch resultaat was dat de tussenvoorraden verdwenen en het bedrijf automatisch over veel meer liquide middelen beschikte. Precies wat SparkWise beoogt teweeg te brengen.”

Tekst: Evelien Baks Foto’s: Awé Krijger

Gelukkiger

Minder conflicten op de werkvloer betekent lagere operationele kosten en meer netto winst. Moet dat als een gouden klok klinken in de oren van veel ondernemers? “Dat doet het ook. We merken dat niet alleen directie en management, maar iedereen binnen het bedrijf er gelukkiger uitkomt,” zeggen Tjon Fo en Bos, beiden

magazine Rotterdam Rijnmond

13


‘Anders nog iets?’

De wereld achter de Rotterdamse winkelpui

De charme van vergeten producten, de persoonlijke touch van hardcore winkeliers en de schoonheid van oeroude ambachten in Rotterdam. Het boek ‘Anders nog iets?’ is een ode aan het winkeliersambacht en aan onderscheidende ondernemers. Het beschrijft de meest karakteristieke winkeliers, de meest Rotterdamse producten en de mooiste verhalen erachter. Initiatiefnemer en coördinator voor het boek ‘Anders nog iets?’ is Annemarie Mosterd, ontwerper en eigenaar van Studio Mosterd. “Ik vond het tijd om de markante, sociaal betrokken ondernemers die er nog zijn, in het daglicht te zetten. In mei 2013 lanceerde ik www.andersnogiets010.nl. Met veel talentvolle Rotterdamse schrijvers en fotografen, die vrijwillig meewerkten, deelde ik op deze website de passie en bewondering voor de kleine buurtwinkelier. Nu is dit digitale platform uitgegroeid tot een boek met bijna 300 pagina’s. Er komen naast enkele verhalen van de website, veel actuele verhalen in te staan van vernieuwende en markante ondernemers en een achtergrondverhaal over het veranderende winkellandschap van Rotterdam.” In ‘Anders nog iets?’ komen winkeliers aan het woord die niet alleen verkopen, maar ook boegbeelden zijn van hun buurt en stad. Annemarie: “Ik hoop met het boek inspiratie te bieden en de nieuwe en de oude helden aan elkaar te verbinden. Ze rooien het met elkaar en versterken elkaar. Ze zijn onmisbaar in deze stad. Met het boek stimuleren we ook de discussie over de toekomst van het Rotterdamse winkellandschap. Hoe gaat de stad zich verder ontwikkelen? En wat doet dit met het buurtgevoel in de grote stad?”

magazine Rotterdam Rijnmond

14

Naast een succesvolle crowdfundingsactie via Voordekunst hebben nog meer partijen bijgedragen aan de totstandkoming van ‘Anders nog iets?’: “Ik dank alle fotografen en schrijvers, waaronder de medeboekmakers Margot Smolenaars en Willemijn Sneep. Alle winkeliers die hebben meegewerkt aan dit boek en de sponsoren en fondsen: Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam, Corvarius, Van den Assem Schoenen, Manhave, Gemeente Rotterdam, Nationale Nederlanden, Prins Bernhard Cultuurfonds, G.Ph. Verhagen-Stichting, J.E. Jurriaanse Stichting, VSB fonds.” Het boek biedt een inkijkje in de wereld achter de winkelpui. Behalve een ‘must’ voor elke Rotterdammer die van z’n stad houdt, is ‘Anders nog iets?’ een eye-opener voor al die mensen die Rotterdam nog niet goed kennen. Op donderdagavond 17 mei wordt het boek gelanceerd in Rotterdams designshop Groos (groosrotterdam. nl) en kun jij je exemplaar bemachtigen via de Rotterdamse boekwinkels en uitgeverij Trichis (trichisboeken.nl). Het werk van Annemarie is te vinden op www.annemariemosterd.nl Tekst: Corine van Driel Foto: Romy van den Boogaart


DELIBERT: DÉ LEVERANCIER VOOR LUNCH EN BORRELHAPJES IN EN OM ROTTERDAM Delibert is sinds 1993 toeleverancier van luxe lunch- en borrelproducten voor hotels, conferentiecentra en cateringbedrijven, maar je kunt nu eveneens terecht voor de verzorging van een lunch of borrel in een bedrijf of thuis. Ondernemer Bert de Lange vertelt trots: “Bij Delibert hanteren wij de ideale combinatie tussen productie en ambachtelijk vakmanschap. Hierdoor leveren wij smaakvolle producten met uitmuntende kwaliteit in grote hoeveelheden voor een goede prijs.” Met een breed en zeer gevarieerd assortiment aan luxe lunchen borrelschalen leveren de ervaren bedrijfscateraars culinaire hoogstandjes, allemaal smaakvol gepresenteerd, dagvers en serveerklaar. Foodcatering voor 20 mensen? Of voor 50.000? Bij Delibert zijn ze er op berekend. Alle producten worden gemaakt van ambachtelijke grondstoffen die bij leveranciers uit de regio worden besteld en iedere dag vers zijn. Bert: “Bij Delibert hebben we van brood en beleg ons vak gemaakt. Ons brood komt van een lokale echte bakker en de groentes worden elke dag vers aangeleverd. Onze vakmensen snijden de kazen en vleeswaren met de hand. Kwaliteit staat bij ons voorop! Daarnaast houden wij rekening met bijzondere wensen. Glutenvrij, Halal of vegetarisch bijvoorbeeld. We bereiden elke bestelling met de grootst mogelijke zorg en aandacht.”

AMBACHTELIJK VAKMANSCHAP IN GROTE HOEVEELHEDEN

Direct bestellen?

Dat is bij Delibert geen enkel probleem. Op de site bekijk je het assortiment aan lunch- en borrelschalen en binnen een paar handelingen is je bestelling geplaatst. Wil je liever een pakket op maat bestellen of heb je speciale vragen of wensen? Neem dan telefonisch contact op met Delibert en ze staan je graag te woord. Ze bezorgen op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 08.00 uur tot 14.00 uur. Zon- en feestdagen is Delibert gesloten.

Begin je al trek te krijgen? Kijk dan eens op www.delibert.nl

Tekst: Corine van Driel Foto’s: Romy van den Boogaart magazine Rotterdam Rijnmond

15


MKB Werkoffensief bijna

AAN SUCCES TEN ONDER Het eind december beëindigde MKB Werkoffensief is een ongekend succes. Ruim 1000 mensen zijn begeleid naar een reguliere baan binnen het MKB in de Rotterdamse regio, bijna drie maal zoveel als gepland. Enige angel: het project liep daardoor bijna zijn subsidie mis. Onder het motto ‘Slagvaardig naar werk’ werd begin 2016 het plan opgepakt om binnen twee jaar 400 vacatures in het MKB in te vullen met werklozen. Een gezamenlijke krachtenbundeling van MKB Rotterdam Rijnmond, de gemeente Rotterdam, FNV, Albeda College, Hogeschool InHolland, Nextworker en WerkgeversServicepunt Rijnmond

magazine Rotterdam Rijnmond

16

(WSPR). Het project was een van de 24 sectorplannen in Nederland dat met geld uit het zogeheten Asscher fonds werd bekostigd om werkgelegenheid te stimuleren. Het MKB Sectorplan voor de regio Rotterdam gaat de historie in als de meest succesvolle van alle Sectorplannen. Dankzij een record aantal mensen dat aan een reguliere

baan is geholpen. Om precies te zijn: 1042 plaatsingen in minder dan twee jaar. Dat zijn er beduidend meer dan de 400 waarop bij aanvang werd gehoopt. Reden genoeg om de vlag uit te hangen. Toch bleek er één grote angel in de succesformule te zitten. Doordat werknemers en werkzoekenden elkaar


en overal konden we – eventueel met speciale opleidingen – dit tot een goed einde brengen.”

Goed ondernemerschap

“Iedereen in zijn waarde laten en gebruiken in de kracht waarin hij goed is. Dat is de boodschap die we hebben voor mogelijke vervolgtrajecten.” MKB-voorzitter Pieter van Klaveren makkelijk wisten te vinden – vaak zonder extra scholing – bleek een mindere pot subsidiegeld nodig dan door het ministerie toegezegd was. Mooi, zou je denken, maar het niet voldoen aan de voorwaarden – hoe succesvol het project ook – had een reden kunnen zijn om niet uit te keren. “We maakten minder kosten dan geraamd,” zegt Henk van der Beek van MKB Rotterdam Rijnmond, een van de drijvende krachten achter het Werkoffensief. “Binnen een maand of vier waren al 230 mensen geplaatst zonder een cent uit te geven aan omscholing en cursussen. Na de zomer hebben we daarop onze doelstelling bijgesteld: 650 mensen aan het werk helpen. Ook dat lukte, maar het geld voor opleiding ging bij lange na niet op. Niet voldoen aan subsidienormen was echter geen optie.” Een eindsprint – naar ruim 1000 plaatsingen – bleek een goede oplossing. Van de 1256 kandidaten die werden begeleid, hebben er 1042 een reguliere baan gevonden. “Dus voor hetzelfde geld – voor 400 personen – heeft het Werkoffensief veel méér kunnen bewerkstelligen. Daar zijn we heel trots op met zijn allen.” De banen werden gevonden in alle mogelijke branches. “Een grote dwarsdoorsnede. Overal was vraag

Het succes stoelt mede op de uitstekende samenwerking tussen alle partijen, meent MKB-voorzitter Pieter van Klaveren. “Iedereen in zijn waarde laten en gebruiken in de kracht waarin hij goed is. Dat is de boodschap die we hebben voor mogelijke vervolgtrajecten,” zegt hij. “Iedereen wil graag aan het werk kunnen we na twee jaar wel zeggen. Mensen willen investeren in zichzelf. Daarmee moeten we verder gaan.” Ook hij pleit voor een verlichting van de administratieve druk rondom de uitvoering. “Rond dit verhaal is deze heel groot geweest. Natuurlijk moet er controle zijn, maar het ondernemerschap dat we hier hebben getoond moeten we niet monddood maken door administratieve druk. Hopelijk zal deze een volgende keer minder zijn.”

Belangrijke motor

Ton van der Leck, manager van WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSPR): “Het doel was zoveel mogelijk Rijnmonders aan een baan te helpen. Het MKB is daar een belangrijke motor voor. In Rijnmond is zijn aanwezigheid

“Het doel was zoveel mogelijk Rijnmonders aan een baan te helpen. Het MKB is daar een belangrijke motor voor.” Ton van der Leck, manager van WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSPR)

substantieel en heeft het een grote impact op de werkgelegenheid in de regio. Vanuit WSPR bezien is het best lastig om enkelvoudige contacten met ondernemers te onderhouden. De kracht is juist dat het MKB – zowel als organisatie als het Werkoffensief – zelf bij de ondernemer binnenkomt en daar maatwerkgerichte oplossingen kan bieden. Dat maakt het verschil waardoor het Werkoffensief een succes is geworden.”

“Voor hetzelfde geld heeft het Werkoffensief veel méér kunnen bewerkstelligen. Daar zijn we heel trots op met zijn allen.” Henk van der Beek Hoewel in eerste instantie gericht op Rotterdammers uit de bijstand, werd gaandeweg het vizier verbreed. “We merkten dat vanuit ondernemers kwaliteit werd gevraagd die we niet alleen daaruit konden putten maar ook een beroep zouden moeten doen op bijvoorbeeld UWV of regiogemeenten. Dankzij de bundeling van krachten is dat gelukt.” Over een mogelijk vervolg – Werkoffensief 2.0 - wordt nagedacht, zegt hij. Pieter van Klaveren: “Ook bij ouderen valt nog wel een inhaalslag te maken. Een tweede traject zal misschien lastiger worden, maar juist nu is het belangrijk om met zijn allen aan te pakken. Er is nog heel veel te doen.” Tekst Evelien Baks

magazine Rotterdam Rijnmond

17


BMW maakt rijden geweldig

VOOR DE LEFHEBBER. NU BIJ KALFSBEEK: DE NIEUWE BMW X2.

De nieuwe BMW X2 is niet voor iedereen weggelegd. Met zijn eigenzinnig design pakt dit nieuwste lid van de X-familie brutaal de spotlight, waar hij ook verschijnt. Met zijn opvallende grille, de LED lichten en het merkembleem aan de zijkant. Dat is weg van de standaard. Daar is durf voor nodig. Dat is alleen voor de lefhebber.

Kalfsbeek Schiedam Karel Doormanweg 21 3115 JD Schiedam Tel. 010-246 28 28 www.kalfsbeekbmw.nl

Kalfsbeek Wateringen De Lierseweg 3 2291 PD Wateringen Tel. 0174-291 891

Kalfsbeek Brielle Seggelant-Oost 4 3237 MH Brielle Tel. 0181-40 90 50

Gemiddeld verbruik van 4,5 liter tot 6,2 liter/100 km (22,2 tot 16,1 km/liter), met een CO2- emissie van 118 tot 142 g/km.


COLUMN

Ondernemerschap verdient het Ondernemerschap is de drijvende kracht in onze samenleving. Daarvan is iedereen inmiddels wel overtuigd, ook de overheid. Maar daarnaar handelen, dat is duidelijk iets anders. De laatste tijd moeten we weer steeds vaker op de bres springen om contraproductieve overheidsmaatregelen tegen te gaan; op nationaal en lokaal niveau, maar ook in Brussel.

Zo moeten ondernemers aan strenge Europese wetgeving

de OZB en lokale heffingen laten oplopen, rekeningen te

beschermen. Tegelijkertijd echter, moet privacygevoelige

om maar een paar voorbeelden te noemen. Juist op lokaal

voldoen om de privacy van medewerkers en klanten te

informatie van de eigenaren van een bedrijf binnenkort worden opgenomen in een (deels) openbaar register

laat betalen en concurrentievervalsing in de hand werken, niveau moeten overheden hun ondernemers koesteren.

(UBO). Dus gegevens van een ander beschermen, terwijl

Het is essentieel dat politici op alle niveaus inzien dat

Terwijl de winst- en inkomstenbelasting voor iedereen in

namens een brede delegatie van ondernemers hebben we

die van jou als ondernemer op straat komen te liggen.

Nederland wordt verlaagd, verhoogt het kabinet juist de belasting voor de dga’s die bedrijven in ons land groot

maken en voor banengroei zorgen. De bijna 15% hogere

ondernemersrendementheffing (box 2) wordt ervaren als een boete op het ondernemen.

Op lokaal niveau voelen ondernemers zich in

toenemende mate niet serieus genomen. Weinig aandacht voor mkb-vriendelijk beleid en lokale

economie in de partijprogramma’s in de aanloop naar de

gemeenteraadsverkiezingen, maar wel elk jaar (gemiddeld)

ondernemerschap geen vanzelfsprekendheid is. Mede

dat premier Rutte in een brandbrief laten weten. We vragen het kabinet om een goede ondernemerschapsagenda die stimuleert in plaats van bestraft. Van de nieuwe

gemeentelijke colleges vragen we hetzelfde. Hoe die het doen, meten we later dit jaar in het kader van de MKB-

vriendelijkste gemeente van Nederland. We houden je op de hoogte.

Leendert-Jan Visser

directeur MKB-Nederland

magazine Rotterdam Rijnmond

19


MKB’ERS VINDEN Wat is de corebusiness? Art: “Klanten blij maken met lekkere koffie! Dat klinkt natuurlijk cliché, maar eigenlijk geven wij hier een belofte mee af. Voor personeel én klanten is koffie heel belangrijk. Wij ontzorgen bedrijven en bewijzen dat het niet moeilijk is om echt lekkere koffie op het werk te hebben. Natuurlijk komen daar wel heel goede machines bij kijken, verstand van koffie en vooral een vakkundige Technische Dienst. Wij leveren de lekkerste koffie maar ook thee, koud water, soep, frisdrank, koek en snoep.” Michael: “VARO Energy voorziet lokale en internationale klanten op een veilige manier van brandstoffen. In Noordwest Europa zijn wij actief op het gebied van raffinage, opslag en distributie van olieproducten. Daarnaast beschikken wij over een netwerk van bijna 200 (on)bemande tankstations met de diverse merken waaronder Argos, amiGo, Brand Oil en TanQyou. Het leveren van hoge kwaliteit brandstof tegen een eerlijke prijs staat bij ons centraal. En wat is jullie rol binnen het bedrijf? Arend: “Binnen VARO Energy Retail ben ik commercieel verantwoordelijk voor de acquisitie van tankstations, de aansturing van het tankpasteam en het onderhouden van een goede relatie met onze dealers, (ver) huurders en shoppartners. Michael is als accountmanager Cards verantwoordelijk voor het behoud van bestaande tankpasgebruikers en acquisitie van nieuwe tankpasklanten.” Bart: “Art is eindverantwoordelijk voor de verkoop en inkoop bij KoffiePartners BV. Ik houd mij bezig met de nieuwbouw, marketing en de financiële gang van zaken.” BEDRIJF VARO Energy Retail B.V. NAAM EN FUNCTIE Michael Bekkers - Accountmanager Cards (links) & Arend Nieboer - Regional Sales Manager (rechts) LID VAN MKB ROTTERDAM RIJNMOND SINDS 2015

magazine Rotterdam Rijnmond

20


ELKAAR Verbinden en versterken. Wat betekent dit voor jullie? Art: “Echt relaties bouwen voor de lange termijn. Wij hebben geleerd dat je elkaar altijd nodig hebt, in goede en slechte tijden. Lange termijn loyaliteit vinden wij belangrijk. Issues moet je oplossen. Samen goede ideeën opdoen en beter uit de strijd komen, dat geeft een kick!” Michael: “Arend en ik zijn in onze dagelijkse werkzaamheden veelal bezig met het onderhouden van relaties, we moeten daarbij altijd rekening houden met de mobiliteitswensen en behoeften van de klant. Het drinken van een kop koffie tijdens een goed gesprek kan al bijdragen aan het versterken van de onderlinge relatie.” Wat is de kracht van jullie samenwerking? Art: “Koffie is de brandstof voor de werknemer, VARO Energy levert brandstof en koffie is de motor op kantoor. Het DNA van beide bedrijven is vergelijkbaar. VARO Energy en KoffiePartners zijn vrienden voor het leven, gewoon sympathieke no-nonsense bedrijven met topkwaliteit producten en ouderwetse topservice.” Arend: “Het is precies zoals Art aangeeft en daarom is KoffiePartners al jaren onze vaste leverancier van een goede kop koffie.” Op welke netwerkevents van MKB Rotterdam komen jullie graag en wat is de volgende die jullie bijwonen? Michael: “In principe zijn zowel Arend als ik aanwezig op iedere maandelijkse borrel. Verder proberen wij ook zoveel mogelijk in te gaan op andere uitnodigingen en zorgen ervoor dat VARO Energy altijd minimaal door één van ons vertegenwoordigd is.” Art: “Netwerkevents met topsprekers. Als ondernemer wil je altijd vooraan lopen en geïnspireerd blijven. MKB-events met sprekers waar je van leert, die je inspireren en op nieuwe ideeën brengen, dat wil je!”

Fotografie Sylhouette Fotografie

BEDRIJF KoffiePartners BV NAAM EN FUNCTIE Art van der Jagt - Commercieel Manager (rechts) & Bart Brouwer - Algemeen Directeur (links) LID VAN MKB ROTTERDAM RIJNMOND SINDS 2018

magazine Rotterdam Rijnmond

21


Circulair ondernemen in metropoolregio Rotterdam-Den Haag

“Growing a better world together” Circulair ondernemen krijgt steeds meer voet aan de grond in onze maatschappij. Meer en

meer bedrijven geloven in het nut ervan. En niet alleen om nog meer geld te verdienen, maar ook om iets terug te doen voor de wereld. Circulair ondernemen is dé motor voor innovatie. Donderdag 19 april kwamen vertegenwoordigers van twintig bedrijven, medewerkers van de Rabobank, KPMG Sustainability en MVO Nederland bijeen in Blue City Rotterdam. Gerard Zwartkruis, directeur Bedrijven Rabobank Rotterdam: “Blue City is een mooie circulaire broedplaats en leent zich uitstekend voor de kick-off van het programma Circulair Economy (CE) Challenge. We hebben al tachtig bedrijven die meedoen en na vandaag gaan we richting de honderd. Het is inspirerend om te horen wat de drive is van de ondernemers uit de regio. We gaan samen ontdekken welke mogelijkheden er nog meer zijn op het gebied van het hergebruik van grond- en afvalstoffen!”

magazine Rotterdam Rijnmond

22

Circulaire Regioscan

Voor aanvang van de CE Challenge werd door KPMG Sustainability een circulaire regioscan gemaakt voor de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Hierbij werd bijvoorbeeld gekeken welke sectoren in de regio een grote voetafdruk hebben qua grondstofverbruik, energieverbruik en afval, maar ook naar de economische toegevoegde waarde. Het doel van deze scan is focus aan te brengen bij de ondernemers. Deze regioscan werd tijdens de kick-off van de Circular Economy Challenge overhandigd aan de twintig deelnemers. In de metropoolregio Rotterdam-Den Haag werken vijf Rabobanken (Regio Den Haag, Zuid-Holland Midden, Westland, Leiden-Katwijk en Rotterdam)

het komende half jaar met elkaar en hun zakelijke klanten aan deze challenge. Het doel van dit programma, dat onder andere ook al succesvol is in de regio Amsterdam, is minder milieubelasting, verlagen van de kosten en het uitwerken van nieuwe verdienmodellen.

Adviestraject en bedrijfsscan

De twintig ondernemers worden de komende tijd begeleid door KPMG, Rabobank en MVO Nederland. Een adviestraject en bedrijfsscan zijn onderdeel van deze challenge. Aansluitend volgen de deelnemers in juni de workshop ‘van idee tot actieplan’ en in september de workshop ‘pitchen van je actieplan’. MVO Nederland geeft de ondernemers toegang tot haar netwerk


Klaar voor de toekomst

Biologische verandering René Wesselman, manager van WP Trading Alphen a/d Rijn B.V. “Ik zit al jaren in de bloemen- en plantensector. Tien jaar geleden werd ik op mijn vingers getikt door een Oostenrijkse klant. Hij vroeg mij te stoppen met het leveren van plastic, trays en folies. Door de crisis had ik meer tijd om na te denken over een andere manier van werken. Ik kwam uiteindelijk bij een professor van de UVA terecht, die had wat uitgevonden wat mogelijk toepasbaar zou kunnen zijn.  Samen hebben we urenlang gesproken over een structurele biologische verandering. We wilden nieuwe potjes van restafval gaan maken. Uiteindelijk kwamen we bij een bedrijf in Duitsland terecht en vonden we een kweker in het Westland. Inmiddels hebben we al verschillende plantjes in de nieuwe biologische potjes gekweekt. Ik doe mee aan deze challenge om te kijken wat we nog meer kunnen leren. Wie weet welke deuren er nog meer opengaan. Ik ben enorm nieuwsgierig en één ding is zeker; plastic kan écht niet meer!”

“Ik doe mee met deze challenge, omdat ik met ons bedrijf koploper wil worden als het gaat om verantwoord maatschappelijk ondernemen,” vertelt Lart Braaksma, eigenaar StarCuisine uit Rijswijk. “Onze accountmanager attendeerde mij op dit programma en ik heb de beschikbare informatie bekeken, waaronder het enthousiaste filmpje over de Amsterdamse versie. Vorige maand ben ik naar een centrale bijeenkomst geweest. Een groot netwerk en zoveel kennis bij elkaar. Ons bedrijf bestaat negen jaar en we willen klaar zijn voor de toekomst. Daar kan een verhuizing een middel voor zijn en om dat te onderzoeken kan ik deze challenge inzetten. Mijn droom is om uiteindelijk zonder vervuiling te werken en het meest duurzaam te worden!”

“Door circulair te ondernemen kun je iets terug doen voor de wereld.”

met 2500 bedrijven uit diverse sectoren, die allemaal bezig zijn met duurzaamheid. In oktober presenteren de bedrijven hun definitieve plannen tot circulair ondernemen. “We vinden het belangrijk dat bedrijven elkaar kunnen vinden,” besluit Dean van der Wekke, adviseur marketing en communicatie Rabobank Rotterdam. “Stel, een eierhandelaar produceert eigeel en eiwit, maar kan de eierschalen niet gebruiken. Hoe prettig is het dan wanneer hij een ander bedrijf kan bellen om de schalen op te halen. De eierhandelaar hoeft geen transportbedrijf te bellen en de andere ondernemer kan het product weer hergebruiken. Zo help je elkaar en dat is nu juist de bedoeling van circulair ondernemen! Growing a better world together!” Tekst: Esther Paans magazine Rotterdam Rijnmond

23


COLUMN

De zomer komt eraan! Gezellige drukte op de terrassen, Rotterdammers in de rij voor een ijsje bij de ijssalon en zonaanbidders die het Hoekse strand opzoeken. Maar ook volgeboekte hotels en topdrukte bij de Markthal, de Spido, diergaarde Blijdorp en musea. Steeds meer mensen ontdekken dat deze stad veel te bieden heeft.

Rotterdam is hot De stroom toeristen naar Rotterdam blijft dan ook groeien. Het afgelopen jaar steeg het aantal hotelgasten naar 1,1 miljoen. Dat is tien procent meer dan in 2016. De meeste toeristen komen uit Nederland en de landen om ons heen. Maar er is tevens een toename te bespeuren vanuit de Verenigde Staten en China; landen waar we ons de komende jaren zeker op focussen. En als we het dichter bij huis zoeken, denk ik dat, met de plannen om van Hoek van Holland een ‘vierseizoenenbadplaats’ te maken, Engeland ook een interessant land voor ons is. Toeristen geven gemiddeld €127,- per dag uit in onze stad. Zakelijke- en congresbezoekers zelfs €384,-. Ik hoop natuurlijk dat u daar als ondernemer een graantje van meepikt. Rotterdam is hot. Onze stad wordt volop aangeprezen in internationale kranten en tijdschriften. Vaak als dé architectuurstad, winkelstad en culturele

Foto: Casper Rila

stad van Nederland, maar ook als rauwe en dynamische stad met een ‘urban vibe’. De angst dat we overlopen worden door toeristen is begrijpelijk, Rotterdam kan de toeristenstroom voorlopig nog aan. Natuurlijk is het wel belangrijk dat we ons beleid zo inrichten dat de stad voor iedereen aantrekkelijk blijft. Want Rotterdammers moeten zich wel thuis blijven voelen in hun stad. Absurde taferelen zoals in Amsterdam of Venetië horen daar wat mij betreft niet bij. Ik zie nog het oude Italiaanse dametje voor me dat tijdens mijn vakantie in Venetië op de waterbus wachtte. Met haar loodzware boodschappentas stapte ze op de vaporetto, die bepakt en bezakt was met toeristen. Ze kon er amper nog bij. Ik kan me niet voorstellen dat die mevrouw nog met veel plezier in haar overlopen stad woont. Dat laten we hier dus niet gebeuren. Rotterdam wordt nooit het nieuwe Venetië. Rotterdam blijft gewoon Rotterdam. Ik wens u een hete zomer toe. Maarten Struijvenberg Wethouder Werkgelegenheid en Economie

magazine Rotterdam Rijnmond

25


Samenwerken aan SOCIAL

RETURN In het vorige MKB Magazine heb je kunnen lezen dat er naast Museum Boijmans Van Beuningen een uniek indrukwekkend depot gebouwd wordt. Het is niet alleen voor het museum en de kunstwerken een prachtig project, de werkgelegenheid in Rotterdam vaart er eveneens wel bij. En als instanties en bedrijven dan ook nog eens samenwerken, worden er helemaal goede resultaten geboekt.

Als je als werkgever een opdracht krijgt van de gemeente Rotterdam, dan kan de gemeente sociale voorwaarden stellen. Dat houdt in dat je als werkgever arbeidsplaatsen, leerbanen en stageplaatsen beschikbaar stelt voor werknemers met een achterstand op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld arbeidsgehandicapten of werkzoekenden met een uitkering. Dat noemen we social return. Dankzij social return wordt de arbeidsparticipatie van kwetsbare personen vergroot en krijgen zij de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Als werkgever is het de kans om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. En omdat het WerkgeversServicepunt Rijnmond de werving en selectie doet, kan dat een flinke besparing voor jou als ondernemer zijn. Ook de opdracht voor het depot komt met een social return verplichting. De volgende partijen werken daarvoor nauw samen:

WerkgeversServicePunt Rijnmond – Hatice Erdogan

Het WSPR -onderdeel van Gemeente Rotterdam- en UWV voor werkgevers hebben de taak om alle vragen van werkgevers op te pakken en mensen vanuit een uitkeringspositie te bemiddelen naar passende arbeid. Binnen alle inkoopcontracten van de gemeente Rotterdam wordt de sociale paragraaf over social return standaard meegenomen. Het WSPR voert gesprekken met werkgevers en aannemers over de invulling en biedt, binnen de wettelijke mogelijkheden, zoveel mogelijk maatwerk. Door een aangewezen professional wordt kosteloze bemiddeling, begeleiding, ondersteuning en advies geboden. Hatice Erdogan accountmanager SROI is namens het WSPR betrokken bij dit project: “Met dit project kunnen we Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun eigen stad aan het werk helpen. Dat zorgt niet alleen voor werk, maar ook nog eens voor trots!”

BAM – André Beekman

De hoofdaannemer van dit project is BAM. Met het verkrijgen van deze opdracht kunnen zij niet alleen een fantastisch uniek gebouw bouwen, maar krijgen zij ook de kans om iets terug te doen voor de arbeidsmarkt. André Beekman: “Door deze samenwerking loopt er hier op de bouwplaats al een aantal mensen die blij zijn dat ze weer aan het werk mogen. Die motivatie is erg mooi om te zien!”

magazine Rotterdam Rijnmond

26


GreenFox Social Return – Renzo Deurloo GreenFox Social Return kan de complete social return verplichting voor werkgevers overnemen: denk aan werving, selectie, begeleiding, opleiding en administratie. Renzo Deurloo is de oprichter van GreenFox Social Return: “Wij geloven dat iedereen een voorsprong op de arbeidsmarkt heeft. Ieder individu heeft kwaliteiten en die hebben we nodig.” Hatice: “Bij het WSPR ondersteunen we werkgevers bij het vervullen van hun SROI verplichting. Met de juiste ondersteuning, begeleiding en opleiding kijken we of de kandidaat de functie kan uitvoeren en op de werkvloer kan starten. Uitkeringsgerechtigden die aan de zijlijn staan krijgen zo weer een kans op de arbeidsmarkt. Wij houden ons bezig met het vraagstuk: wat heeft de werkgever nodig en wat moet een werknemer daarvoor doen?” Toen BAM de aanbesteding voor het Depot verkreeg, moest ook André met social return aan de slag. De bemiddeling tussen BAM en WSPR werd opgestart nadat Hatice het functieprofiel van BAM had ontvangen. Hatice: “Ik zorg dat mijn collega’s van de afdeling Matching de vacature gaan bespreken met onze uitkeringsgerechtigden en door middel van werving en selectie de juiste kandidaten zoeken die passen binnen het gevraagde profiel. Wij zorgen ervoor dat de vraag van de werkgever en het aanbod aan kandidaten tot elkaar komt.” Tekst: Corine van Driel

André vult aan: “Door een goede communicatie hebben wij een plan op kunnen stellen waarin zowel BAM zelf als de onderaannemers een bijdrage leveren.” Vanwege de omvang van het project heeft BAM besloten de social return geheel uit te besteden aan een derde partij. Na het voeren van gesprekken met meerdere partijen, heeft de maatschappelijke betrokkenheid van GreenFox André uiteindelijk over de streep getrokken om de samenwerking met hen aan te gaan. GreenFox detacheert wel, maar is geen uitzendbureau. Renzo licht toe: “Er geen sprake van een winstoogmerk. Wij detacheren werknemers bij onze opdrachtgevers, maar investeren in onze mensen, zodat ze interessant zijn voor de opdrachtgevers.” Door de drie vaste personen als aanspreekpunten in dit project zijn de lijnen kort. “Het is belangrijk voor het hele traject dat we goed bereikbaar zijn voor elkaar, allemaal op de hoogte zijn van wat er speelt en dat we snel kunnen schakelen,” vertelt Hatice. En tot nu toe is de samenwerking een succes! André: “Inmiddels zijn er mensen door dit initiatief werkzaam in de receptie, schoonmaak, verkeersregeling en als hijsbegeleider op de bouwplaats zelf.” Wil je de ontwikkelingen blijven volgen van dit unieke bouwproject? Bezoek dan www.bambouwtdepot.nl en zie het Depot groeien!

magazine Rotterdam Rijnmond

27


18 april 2018

ROTTERDAMSE ZAKENVROUW VAN HET JAAR Op 18 april jl werd mede door MKB Rotterdam Rijnmond de 2e editie van de Rotterdamse Zakenvrouw georganiseerd. De winnaar van de prestigieuze Rotterdamse Zakenvrouw van het Jaar Award werd Monique Delfgaauw van Lommerrijk en Dok 99 Rotterdam. Zij ontving in een volle burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis de award uit handen van Burgemeester Aboutaleb. Janne Vereijken van Spring Company won in de categorie Zakenvrouw Zonder Personeel. In de categorie Aanstormend Talent ging Saskia Warnaar van Fröbel Rotterdam er met de prijs vandoor. De ruim 300 genodigden leverden tevens een hartelijke bijdrage aan het goede doel, ‘de MKB ondernemershoed’ van de Daniel den Hoed Stichting.

magazine Rotterdam Rijnmond

28


magazine Rotterdam Rijnmond

29


Hét Rotterdam Gala Voor het vijfde jaar op rij organiseren Herman Vaanholt en Hendrik van der Wyck het evenement skûtsjesilen op de Kralingse Plas voor

Voor de stad

“Het skûtsjesilen is ontstaan, omdat we graag wat meer bedrijvigheid wilden zien op de Kralingse Plas,” vertelt Herman Vaanholt, samen met Hendrik van der Wyck eigenaar van De Tuin van de Vier Windstreken, een prachtige restaurantlocatie aan de rand van het prachtige Kralingse Bos en direct gelegen aan de minstens zo mooie

magazine Rotterdam Rijnmond

30

bedrijven. Het jubileum is een goede reden voor de heren om samen

met Wim de Bundel groots uit te pakken met een spectaculair drijvend benefietgala op de Kralingse Plas op 2 juni aanstaande.

Kralingse Plas. Na veel brainstormen werd een evenement georganiseerd waarbij zakelijke groepen zowel actief als ontspannend bezig zijn: het inspannende skûtsjesilen wordt afgewisseld met netwerken, interessante businessmiddagen met sprekers (dit jaar Bibian Mentel: zie pagina 32) en dat allemaal onder het genot van een

drankje en culinaire hoogstandjes. Hiervoor is een samenwerking met BonBon Partycatering aangegaan. Wim de Bundel doet met Nationale Nederlanden al vijf jaar mee en zo kwamen de drie heren met elkaar in contact. “Na een gesprek met burgemeester Aboutaleb, wilden we graag een bijzonder benefietgala


organiseren voor een goed doel in Rotterdam,” vertelt Herman. De heren zijn zeer betrokken bij Rotterdam en wilden graag iets voor de stad doen. “We hebben er in overleg met de gemeente Rotterdam voor gekozen om met de opbrengst van Hét Rotterdam Gala de speeltuinen in de buurt te ondersteunen en waar nodig op te knappen. Er zijn er zeker zestig en de meeste kunnen wel een goede renovatie en upgrade gebruiken.”

“Voor het skûtsjesilen hebben we dit jaar voor het eerst het ponton in het midden van de Kralingse Plas liggen. De skûtsjes zullen hun wedstrijd hier omheen varen, waardoor de toeschouwers op het ponton dus 360˚ graden een spectaculair uitzicht hebben.” Maar ‘even’ een ponton op het midden van het water te plaatsen en te verankeren, is natuurlijk niet mogelijk. Dat wordt nog een hele onderneming en het kan uiteraard alleen mits de veiligheid gegarandeerd wordt. Herman: “Omdat het ponton straks op zo’n unieke locatie ligt, ontstond het idee om hier op de zaterdag na het evenement een high end gala te organiseren: de mannen strak in smoking en de dames op en top chique.” Een tafel voor dit evenement mag wat kosten (vanaf €5000,voor tien personen), maar dat daar een zeer exclusieve avond tegenover staat, mag duidelijk zijn. Herman: “Het wordt een prachtig evenement. Bij ondergaande zon, met uitzicht op de skyline van Rotterdam, bieden we een geweldige avond met veel entertainment.” De gasten worden met bootjes naar het ponton gebracht. Het ponton is overdekt, dus ook met slecht weer staan de gasten droog. Er zullen verschillende verrassende artiesten optreden en ook burgemeester Aboutaleb zal spreken en een speciaal optreden doen (nee, hij gaat niet zingen). “We organiseren een veiling voor de speeltuintjes met bijzondere items om op te bieden. Denk bijvoorbeeld aan unieke kunstwerken, een verblijf in Ibiza in een luxe villa voor een week, maar ook een middag samen met de burgemeester een speeltuin

V.L.N.R. HENDRIK VAN DER WIJCK, WIM DE BUNDEL EN HERMAN VAANHOLT

Foto: Julia Pelealu

opknappen of een lunch met prominente buitenlandse mensen. Er is voor ieder wat wils.” Ook aan de nodige versnaperingen zal het op deze avond niet ontbreken. De avond zal worden afgesloten met mooi vuurwerk. Wil je hier bij zijn? Kijk dan op www.hetrotterdamgala.nl Tekst: Corine van Driel Foto’s: Pim Vink

magazine Rotterdam Rijnmond

31


Snowboardster en Paralympics-kampioene Bibian Mentel kent één belangrijk woord in haar vocabulaire: doorzetten. Negen keer kanker heeft haar er niet onder gekregen. “Ik zou ook tegen ondernemers willen zeggen: blijf geloven in je passie.” Op 31 mei houdt ze een lezing in Rotterdam.

Foto Gregor Servais

‘BLIJF GELOVEN IN JE DROOM’ magazine Rotterdam Rijnmond

32


Waar komt jouw vermogen tot doorzetten vandaan?

“Dat zat er als kind al in. Mede door mijn opvoeding. Mijn beide ouders zijn altijd positief geweest. Het type van het glas half vol, niet half leeg. Die houding heb ik met de paplepel binnengekregen. Door alles wat ik heb meegemaakt, is die positieve grondhouding nog sterker geworden.”

Het maakt je ook weerbaarder?

“Wat ik veel hoorde voor mijn vertrek naar de Paralympische Spelen was: waarom moet je nog zo nodig? Zou je niet gewoon lekker thuis moeten blijven en voor je kind zorgen? Daar had ik natuurlijk alle reden voor na mijn nekoperatie in januari waarbij een wervel werd vervangen als gevolg van eerdere bestralingen. Ik roep dan: snowboarden is mijn passie. Ik geloof er heel erg in dat ik het beste voor mijn kinderen kan zorgen door zo gezond mogelijk te blijven. Het enige wat ik aan de kanker kan doen, is fit zijn en mijn immuunsysteem daarmee

hopelijk zo hoog mogelijk houden zodat mijn lijf weerbaar is. Dat doe ik door middel van sporten. Snowboarden houdt mij in leven.”

Daar zie je ook een link met ondernemers?

“Zeker. Heel veel ondernemers hebben ook te maken met mensen die niet in hun plan of onderneming geloven en proberen hen ervan af te houden hun droom te verwezenlijken. Ik zou zeggen: zet door als het je passie is en je er plezier in hebt. Binnen het redelijke natuurlijk. Ook ik ben wel altijd binnen bepaalde grenzen gebleven. Ik luister naar mijn artsen. Zij gaven mij de goedkeuring te gaan, dus waarom niet? Ondernemers zijn net topsporters. Het zijn ook mensen die hun passie volgen en - soms tegen beter weten in – ervoor gaan. Ik zou willen zeggen: blijf geloven in je droom en ik weet zeker dat je met heel hard werken een heel eind kan komen.”

Hard werken doen jij en je man – coach Edwin Spee – ook met jullie Stichting Mentelity Foundation. Wat is daar je drive?

Hoe helpen jullie ze?

“Elke zondagochtend geven we snowboardles op de indoorbaan in Zoetermeer aan een groepje van vijftien. Verder doen we regelmatig clinics in extreme sporten voor 60 tot 70 kinderen. Iedereen kan altijd komen. Wij zorgen voor voldoende begeleiding. En het is echt een genot. Door sponsors te werven en met onder meer een jaarlijks benefietgala brengen we het geld binnen om nog meer kinderen met een lichamelijke beperking aan het sporten te krijgen. We zijn een nieuwe multifunctionele prothese aan het ontwikkelen die ruim 6000 kinderen, die nu thuis op de bank zitten, het mogelijk moet maken om te kunnen sporten.” Tekst Evelien Baks

Bibian Mentel spreekt op 31 mei tijdens het evenement Skûtsjesilen op de Kralingse Plas voor leden van een aantal businessclubs. Foto Mathilde DuSol

Foto Mathilde DuSol

Met twee keer goud keerde Bibian Mentel in maart terug uit Pyoeongchang. Op 45-jarige leeftijd - en niet topfit vanwege een recente nekoperatie - was ze er opnieuw in geslaagd om de snelste te zijn. Daarmee is ze een toonbeeld van doorzettingsvermogen. Als ongekend energieke dame die full power ging nadat ze op 27-jarige leeftijd te horen kreeg dat er een tumor in haar rechteronderbeen zat. Het was het begin van een hele reeks operaties en bestralingen. Toch: een paar maanden na de amputatie van haar onderbeen stond ze alweer op haar snowboard.

Lopen was de vraag, rennen uit den boze en sporten kon niet meer, hoorde ik. We zijn nu 18 jaar verder en ik ben nog nooit iets tegengekomen wat ik niet meer kan doen omdat ik mijn been mis. Daarom wil ik een voorbeeld zijn voor anderen en vooral voor jonge mensen. Uit ervaring weten we dat heel veel kinderen die in hetzelfde schuitje zitten nog prima van alles kunnen. En hopelijk denkt zo’n kind dan: als ik kan snowboarden, dan kan ik misschien ook wel voetballen met vriendjes op straat… Het zou zonde zijn als kinderen niet alles uit hun leven halen omdat ze hun mogelijkheden niet zien.”

Ons doel is kinderen met een lichamelijke beperking aan het sporten te krijgen. En dan heb ik het over extreme sporten als snowboarden, golfsurfen en wakeboarden. We leren deze kinderen te kijken naar de mogelijkheden die ze wel hebben. Toen ik mijn been verloor, vond ik het zo bizar dat de wereld om mij heen vooral bezig was met wat ik niet meer zou kunnen. Als topsporter, gewend om mijzelf vooruit te pushen, vond ik dat zo’n gekke gewaarwording.

magazine Rotterdam Rijnmond

33


werkzaamheden bij jou op de

werkvloer. Op deze manier draag je je werkgeversverplichtingen en risico’s

over aan een externe partij. Arno van Helvoirt: “Jij geeft alleen nog maar

online alle gewerkte uren aan ons door. Please verzorgt alles rond verzuim, ziekte, cao’s, steeds veranderende

wet- en regelgeving, vakantiegeld, pensioenen en ook eventuele

arbeidsconflicten. Zo houd jij meer tijd over voor je bedrijf!”

Op de vraag of payroll een dure

dienstverlening is, antwoord Arno: “Dit hoor ik wel vaker, maar vaak is payroll

goedkoper dan je denkt. Deze misvatting komt veelal door gebrek aan inzicht

in de daadwerkelijke payroll kosten.

Daarom hebben we een nieuwe tool

ontwikkeld: de payroll calculator. Door antwoord te geven op vijf vragen krijg je als ondernemer direct een goede

PLEASE PAYROLL

Werkgeven zonder zorgen

indicatie van je payroll kosten.” En wil

je meer informatie, gespecificeerd op je persoonlijke situatie? Dan kan dat

natuurlijk. Arno: “We komen altijd langs voor advies op maat. Er zijn zoveel

mogelijkheden, dus het is belangrijk om te kijken welke van toepassing zijn op jouw onderneming. We vergelijken je

payroll tarief ook met de kosten die je

maakt als je je personeel zelf verloont. Zo

heb je een goed overzicht en kun je goed geïnformeerd de afweging maken.”

Arno van Helvoirt, adviseur bij Please Payroll, maakt al geruime tijd deel uit van het netwerk van MKB Rotterdam Rijnmond. Als trotse co-partner is

Tekst: Corine van Driel Foto: Romy van den Boogaart

Please zeer betrokken bij MKB Rotterdam en haar leden. Sinds kort is Arno

ken bij de activiteiten van MKB Rotterdam.

Weet jij wat jouw personeel precies kost?

“Voorafgaand aan een netwerkborrel

geregeld is, maar hoe doe je dat? “Ik laat

tarief op www.please.nl/wat-kost-payroll

leden te motiveren om te komen. Ik

met payrolling.”

zelfs ambassadeur. Dit houdt in dat hij een groep ondernemers onder zijn hoede neemt om het contact intensiever aan te halen en hen meer te betrek-

of -event neem ik contact op om de

ben daar dan zelf ook om ze de hand

ondernemers dan graag kennismaken

te schudden en in contact te brengen

Payrolling betekent het uitbesteden

Arno enthousiast. Zowel in zijn functie

heeft bij één loket. Daar heb je dus

met andere leden en partners.” vertelt als ambassadeur bij MKB Rotterdam als adviseur bij Please merkt Arno

dat veel ondernemers vaak dezelfde hindernissen moeten nemen als het

aankomt op personeelszorg. Je wilt dat

alles zo goed en zo eenvoudig mogelijk magazine Rotterdam Rijnmond

34

van alles wat met personeel te maken geen omkijken meer naar. Een payroll organisatie zoals Please neemt het

juridisch werkgeverschap over van

jou als ondernemer. Je medewerkers zijn dan juridisch in dienst bij Please, maar verrichten hun dagelijkse

Bereken snel en eenvoudig jouw payroll


Cash Back VAT Reclaim

weet raad met Buitenlandse BTW Kom je voor zaken wel eens of regelmatig in het buitenland? Dan maak je hoogstwaarschijnlijk allerlei zakelijke kosten. Denk aan het boeken van een hotel, het genieten van een zakelijk diner of lunch of de benzine die nodig is om van A naar B te komen. Over al die kosten betaal je BTW aan het desbetreffende land. Deze is niet direct terug te vorderen via de belastingaangifte, maar wist je dat je deze betaalde BTW wel terug kunt krijgen? Een heleboel ondernemingen weten dat niet of vinden het teveel gedoe. Jaarlijks blijven er miljarden Euro’s liggen in de EU!

Cash Back VAT Reclaim is een bedrijf dat TE zich om die reden DON’T WAS IGN VAT RE FO R hierin heeft geU YO CK YOUR VAT BA specialiseerd. “Van LET US CASH oorsprong is Cash Back VAT Reclaim een Zwitsers bedrijf, maar door de franchiseformule hebben we ruim dertig kantoren over de hele wereld; van Amerika en Canada tot Dubai en India, overal vind je ons terug,” vertelt Jeroen van Eersel, verantwoordelijk manager voor de Benelux en Engeland. Mede door de internationale kantoren en minimaal 25 jaar ervaring heeft United Cashback een sterke positie en goede contacten met de belastingautoriteiten. Jeroen: “In elk land gelden weer andere regels. In Nederland en de andere EU-landen is deadline voor het terughalen van de buitenlandse BTW 30 september, dus buitenlandse BTW die betaald is in 2017 kun je nog terugvragen tot uiterlijk 30 september 2018! Voor landen buiten de EU en niet Eurolanden zoals Zwitserland, Noorwegen en IJsland is deze deadline 30 juni. Daar houden wij rekening mee. Wat veelal wordt vergeten,

is dat om in aanmerking te komen voor teruggave buitenlandse BTW er een correcte factuur aan ten grondslag moet liggen. Dit houdt in dat de bedrijfsnaam en adres te allen tijde op de factuur dient te staan. Er zijn landen die een standaard kassabon accepteren en ook facturen accepteren met persoonsnaam. Uiteraard moet het wel een zakelijk karakter hebben. Cash Back VAT Reclaim neemt al het werk uit handen voor het terugvragen van de buitenlandse BTW en doet dit op een no-cure-no-pay basis.”

Cash Back VAT Reclaim biedt allerlei tools om het proces te vergemakkelijken. Waar het vroeger nog een heel analoog proces was, is er inmiddels software ontwikkeld die het terugvorderen van buitenlandse BTW vereenvoudigt. “Een factuur of bon scan je in en het programma doet de rest,” vertelt Jeroen. Via het splinternieuwe boekingsplatform Cash Back Travel (http://cbt.voyya.com) boek je een hotel en vlucht voor dezelfde prijs als andere aanbieders, maar weet je zeker dat je factuur in orde is voor het terugvragen van de BTW. Ook een auto huren doe je gemakkelijk via deze site. Wil jij ook geen BTW meer laten liggen? Kijk dan eens op www.unitedcashback.com of neem contact op met j.vaneersel@unitedcashback.com Tekst: Corine van Driel

magazine Rotterdam Rijnmond

35


Samen verantwoordelijk

VOOR EEN VITAAL WINKELGEBIED Heleen Lobbe, juriste bij programma Anders Geregeld

“We denken mee, maar kunnen niet in de schoenen van de ondernemer staan.” Regels kunnen we niet aan onze laars lappen. Ze zijn er sinds mensenheugenis. Maar van te strakke regels gaat de laars wel knellen. Ruimte voor samenwerkingen en balans tussen maatwerk en duidelijke regels zijn belangrijk voor de creatieve ondernemer. Ondernemers en de omgeving zijn samen verantwoordelijk voor een vitaal winkelgebied. “Regeldruk is een relatief begrip”, begint Heleen. “Natuurlijk is het niet gemakkelijk om vaststaande regels zomaar te versoepelen. Er zit een hele wereld achter. Ken je het spelletje Jenga? Je bouwt een toren en trekt er heel bedachtzaam

magazine Rotterdam Rijnmond

36

telkens een steen tussenuit. Zo is het ook met regels. Je kunt een regel niet opeens radicaal veranderen, want je hebt ook te maken met andere belangen en partijen. Maar ook met andere regels, want regels binnen de wetgeving zijn vaak aan elkaar verbonden. Als je er zomaar één weghaalt, dan stort de toren in. Een permanente wijziging vraagt nauwkeurigheid en kan zomaar anderhalf jaar duren. Er zijn veel tussenstappen en we hebben te maken met vele partners, zoals de gebiedscommissie, de gemeenteraad en het college. En natuurlijk zijn we gebonden aan het rijk met de landelijke regelgeving.”


Tweerichtingsverkeer

“Samen zijn we verantwoordelijk voor een vitaal winkelgebied. De samenwerking moet van twee kanten komen,” aldus Julia de Wachter, programmamanager Anders Geregeld. Zij zet zich vanuit de afdeling Economie in voor regeldrukvermindering. “De Rotterdamse ondernemers zijn leidend. Zij geven punten aan waar we in het winkelgebied samen aan moeten werken. Het is belangrijk dat ondernemers het gesprek aangaan. Met andere ondernemers in het gebied, maar ook met de partners, zoals handhavers, politie, brandweer etcetera.” Heleen vult aan: “We denken mee, maar kunnen niet in de schoenen van de ondernemer staan. Vroeger bedachten wij als overheid waar ondernemers last van hadden, maar nu laten we hen zelf aan het woord. Wij geven de ondernemers ruimte, onder andere door deze pilot, maar verwachten wel dat zij initiatief en hun verantwoordelijkheid nemen. Na dit jaar kijken we welke effecten de pilot heeft gehad voor de ambities in het winkelgebied. Deze pilot is de manier om kleinschalig te bewijzen dat we het samen ook anders kunnen regelen.”

“WE MOETEN MÉT ELKAAR ONDERNEMEN IN PLAATS VAN NAAST ELKAAR” (VLNR) MARCO DE JONG, JULIA DE WACHTER, JEROME VAN ES EN HELEEN LOBBE

Lusthofstraat

“Sinds maart zijn we van start gegaan met de pilot Anders Geregeld in de Lusthofstraat. Ik heb er zin in om te experimenteren en meer verantwoordelijkheid te nemen met de straat,” vult Marco de Jong aan. Marco is deelnemer van de pilot en een bevlogen voorzitter BIZ (Bedrijven Investeringszone). “In de Lusthofstraat hebben we te maken met 55 ondernemers, waarbij ieder blok in de straat een eigen blokhoofd heeft. Onder andere via een groepsapp heb ik contact met deze hoofden. Zij bekijken binnen hun blok wat er leeft en speelt en koppelen dat terug. Zo kunnen we snel zaken aanpakken. Ik zie deze pilot als een leerproces voor zowel de ondernemer als de overheid. De gemeente geeft ons vertrouwen en verantwoordelijkheid. Daarbij kan het natuurlijk zijn dat ik tegen dezelfde problemen aanloop als de gemeente. Dan vind ik het prettig om met hen te kunnen sparren. Elkaar blijven vinden in deze pilot is een mooie uitdaging.”

“Als ondernemer moeten we opboksen tegen al het online geweld en onze klanten dus net dat beetje extra bieden. Onze meerwaarde laten zien,” zegt Jerome van Es, eigenaar van Brillemans in de Lusthofstraat. “Dit kan op verschillende manieren, beleving is hierbij belangrijk. Het straatbeeld en de sfeer is van belang voor de uitstraling van de Lusthofstraat. Bij de pilot Blending010 kregen wij ook de ruimte om met regels te experimenteren. Ondernemers namen hun verantwoordelijkheid. Ik geloof echt dat dat heeft geleid tot meer kruisbestuivingen tussen ondernemers.” Marco beaamt dit: “We moeten mét elkaar ondernemen in plaats van naast elkaar. Door de pilot ga je andere ondernemers en partners beter leren kennen, begrijpen en kan je elkaar juist versterken. Wat we nu als eerste willen aanpakken is de bewegwijzering naar onze winkelstraat en de voorzieningen, zoals de mooie parkeergarage. Die is voor klanten moeilijk vindbaar. Ook willen we experimenteren met de zichtbaarheid van ons winkelgebied, ons imago. Herkenbaarheid voor de Lusthofstraat. Maar ook zaken zoals een flexibele standplaatsvergunning vinden we belangrijk. Om de aantrekkelijkheid in de straat te verbeteren, willen we een leuke bloemenkraam of viskar voor een leegstaand pand kunnen plaatsen. Dat ziet er beter uit dan een lege etalage. Deze pilot maakt dat experiment mogelijk.” Na de pilot, over een jaar, volgt er een evaluatie. Dan wordt er bekeken welke experimenten succesvol waren en welke regels blijvend kunnen worden versoepeld. Gelukkig heeft Heleen korte lijntjes binnen de gemeente. “Neem bijvoorbeeld de regelgeving over de bewegwijzering. Dat pluis ik tot op de bodem uit. Binnen mijn afdeling kan ik dan zelf een wijziging voorstellen. Om elke keer weer te zoeken naar de balans tussen de verschillende belangen, dat vind ik het leuke aan mijn werk. Samen met die creatieve ondernemer. Uiteindelijk willen we allemaal plezierig werken in een omgeving zonder te veel regeldruk! Zowel de ondernemer als de ambtenaar.”

Tekst: Esther Paans Foto’s: Sylhouette Fotografie

magazine Rotterdam Rijnmond

37


MKB ZOEKT SAMENWERKING OP MET NISSEWAARD MKB Rotterdam Rijnmond en de

gemeente Nissewaard zien volop mogelijkheden om samen op te trekken. Kansen genoeg om de MKBwerkgelegenheid te vergroten, zegt MKB-voorzitterPietervanKlaveren.“De deurstaatopen,”luidthetantwoordvan wethouder Jan Willem Mijnans.

magazine Rotterdam Rijnmond

38

MKB Rotterdam Rijnmond werkt al samen met Rotterdam en een aantal omringende gemeenten. Nu komt ook Nissewaard in the picture als nieuwe Public Partner van MKB Rotterdam Rijnmond. “We kunnen veel voor elkaar betekenen,” zegt voorzitter Pieter van Klaveren op bezoek bij wethouder Jan Willem Mijnans. Met zo’n 85.000 inwoners is Nissewaard, in 2015 ontstaan uit de samenvoeging tussen Spijkenisse en Bernisse, een van de grotere randgemeenten in Rijnmond. Een interessant gebied ook met de Rotterdamse haven als buurman, natuurgebied rondom en een levendig klimaat. Toch werken veel Nissewaarders buiten de gemeentegrenzen. “Het zou mooi zijn als we daar in de komende jaren een verschuiving

teweeg zouden kunnen brengen. Meer werkgelegenheid binnen Spijkenisse en Bernisse,” zegt de wethouder. Roerend mee eens, stelt Pieter. “Met onze MKB-kennis en vooral ook onze partners, bijvoorbeeld in het onderwijs, kunnen we met elkaar stappen zetten. Het MKB is voor elke gemeente een belangrijke partner. Wij vertegenwoordigen 85 procent van alle werkgelegenheid. En dus meer dan 80 procent van alle omzet die hier wordt gegenereerd.”

Nichemarkten

De gemeente Nissewaard heeft zich voor de jaren tot 2040 een aantal grote taken en aandachtspunten opgelegd. Naast ontsluiting en woningbouw is werkgelegenheid een belangrijke pijler in het ontwikkelperspectief. “Denk aan niches in de haven, zorg


en vrijetijdsindustrie,” zegt wethouder Mijnans. “De vernieuwing van de haven staat op de kaart, net als de ontwikkeling van het gebied rondom het Spijkenisse Medisch Centrum. Maar ook in de recreatie zien we meer toekomst. Nissewaard is omringd door een prachtig natuurgebied. Daar valt veel meer uit te halen. Dat geldt eveneens voor techniek en veiligheid, ook op het water, en voor zorg.” Zaken doen houdt niet op bij de stadsgrens, stelt Pieter. “Er gaat steeds meer gebeuren in regioverband. Als MKB Rotterdam Rijnmond spelen we voor de overheden een overkoepelende rol, want veel ondernemersclubs zijn bij ons aangesloten. Met elkaar kijken naar: waar gaat het nu over in dit gebied? Er komt steeds meer op het bordje van de gemeenten te liggen. Daarom is samen optrekken steeds belangrijker. Ons credo is: samenwerken, verbinden en versterken.”

Profijt

De intensieve samenwerking met de gemeente Rotterdam heeft bewezen hoeveel profijt dit kan opleveren voor betrokken partijen. Het MKB Werkoffensief, dat twee jaar geleden met WerkgeversServicepunt Rijnmond werd opgestart met als doel 400 personen aan het werk te helpen, is een ongekend succes geworden. Resultaat: 1200 mensen hebben een baan gevonden. “Vooral door samen te werken. Dat is ook onze boodschap aan Nissewaard en de overige gemeenten binnen het gebied. Laten we UWV erbij betrekken, scholing, werkbedrijven en kijken hoe we samen werkloze inwoners aan de slag kunnen helpen,” aldus Pieter. Hij vervolgt: “Dit eiland is eigenlijk het leukste gebied om te werken, op nog geen half uurtje van Rotterdam. Het heeft een stadse mentaliteit maar ook nog een beetje plattelandse

trouwheid. Dat is heel bijzonder. Toch zien we wel een leegloop. Door het vestigingsklimaat aantrekkelijker te maken voor bedrijven om zich hier te vestigen, kun je dat een halt toeroepen.” Transformatie van bedrijventerreinen ligt in het verschiet, zegt wethouder Mijnans. Daar liggen kansen voor het MKB. “De deur staat open. Met al zijn partners, waaronder de hogescholen en het MBO-onderwijs, zien we MKB Rotterdam Rijnmond als een waardevolle partner.” “Zeker als we de scholing kunnen aanpassen aan de vraag van de ondernemers. Wij hebben een achterban van 15.000 ondernemers. Vraag het ons, wij hebben antwoorden,” besluit Pieter. Tekst: Evelien Baks

MKB-VOORZITTER PIETER VAN KLAVEREN IN GESPREK MET WETHOUDER JAN WILLEM MIJNANS

Tekst Esther Paans | Foto Sylhouette Fotografie

magazine Rotterdam Rijnmond

39


Graag stellen we u voor aan Wout! Geen plant maar een boom voor binnen! Wout is: Groots: Hij is 2.10m/2.15m en heeft een knoeperd van een stam. Gezond: Wout ademt alles in wat u niet in wil ademen en zuivert dus de lucht. Gemakkelijk: Hij heeft maar 3x per jaar water nodig en wordt geleverd met twee jaar levensgarantie!

Wanneer u Wout nog beter wil leren kennen kijk dan op www.wout.eu

Dit aanbod kunt u niet afslaan Word nu lid van Business Club De Hooge RoƩerdamsche en wij betalen uw lessen tot aan handicap 54!

Bel: 010 - 522 00 52 Golĩaan - Brasserie De Hooge RoƩerdamsche - RoƩebandreef 40, Bergschenhoek

www.dehoogeroƩerdamsche.nl


De Evoke Urban S

Geeft rijden een nieuwe dimensie Perfectie door vereenvoudiging. Volmaaktheid wordt niet bereikt als er niets meer toe te voegen valt, maar als er niets meer overblijft om weg te halen. Vergeet je CO2-uitstoot, ingewikkeld gedoe en risico’s: en wat je overhoudt is de Urban S, de slimme elektrische motor, het vlaggenschip van Evoke.

De Evoke Urban S The next generation of riding

Evoke’s Urban S is een op Europese leest geschoeide emissievrije elektrische motor. Met een actieradius van 200 kilometer en een indrukwekkende acceleratie is het de ideale slimme motor voor de stedelijke omgeving, maar evenzo is het heerlijk toeren in de provincie. Het is de eerste elektrische motor met precisie remtechnologie, waarbij zowel voor- als achterremmen aan het stuur zitten. Geavanceerde technische accessoires, zoals bijvoorbeeld de ingebouwde navigatie, alsmede het ontbreken van een koppeling maken de Urban S tot het ideale voertuig voor o.a. het dagelijkse woon-werkverkeer. Wat je aan technisch vernuft en innovaties kunt verwachten: 5” beeldscherm met een naad- en draadloze verbinding met je eigen smart-apparaat en ingebouwde navigatie, Zero Shift, Li-Ion oplaadbare accu, 100% groen, gelijkstroomregelaar, dual mode opladen, Samsung Sdi accucellen, ultrakrachtige Hub motor, nauwkeurig remmen, op maat gemaakt stalen frame, verstelbare vering, energieterugwinning, ultraduurzame zadels, gefabriceerd

door Foxconn, LED verlichting, tubeless banden, diagnostisch boordsysteem, geïntegreerd batterijbewakingssysteem, ARC Accident Response Center, laadstation ondersteuning, aangepast aan je rijstijl, bluetooth, MijnEvoke, rijplezier zonder gedoe, opladen in 20 seconden, onbeperkte actieradius en onderhoudsvrij.

De Evoke Urban Classic Urban meets Classic

Met de vooruitstrevende techniek is de Urban Classic, het broertje van de Urban S, toekomstproof en van alle luxe voorzien: Geïntegreerde Snellader: met Evoke’s geïntegreerde snellader duurt het slechts drie uur om tot 80% op te laden; met een volledig opgeladen accu kun je 200 km afleggen. Opladen kan niet alleen via L2 laadstations, maar ook via een normaal stopcontact, zodat Evoke rijders op een eenvoudige manier kunnen laden (ook als er geen laadpaal in de buurt is!). Superheldere LED Lichtbundels: maximale zichtbaarheid gecombineerd met een klassieke ronde retro-stijl voor een tijdloze uitstraling. Kristalhelder LCD touchscreen bedieningspaneel met hoge resolutie en geweldige digitale verbinding,

stijlvol samengebracht voor de ultieme instelervaring. 19kW Hub Motor. Met een maximaal koppel van 116.6 Nm is Evoke’s unieke Hub motor de ideale aandrijving voor ambitieuze en veeleisende rijders. Tot wel 300% aan perfect afgeleverde ondersteuning, ongelofelijke dynamiek en grip bieden het allerbeste op de snelweg en in de straat. Regeneratief remmen: energie die wordt teruggewonnen tijdens het afremmen wordt direct in de batterij geladen en zorgt niet alleen voor een verhoogd rendement en een grotere actieradius, maar maakt ook het remmen veiliger. Klassiek, ruitmotief gestikte, Tibetaans leren zadels voor een comfortabele zit. Geen fossiele brandstoffen: sta bewuster en groener in het leven door je CO2en fijnstofuitstoot te verminderen en te besparen op je reiskosten. Maak je gebruik van een 100% elektrische Evoke dan geniet je van je rit zonder het groen om je heen aan te tasten. Eenvoudig te berijden: de Urban Classic heeft geen versnelling, koppeling en voetrem. Daarom is-ie net zo simpel te bedienen als een fiets. Met alleen een gashendel en twee handremmen wordt rijden wel heel eenvoudig.

Vanaf eind juni 2018 in Nederland in de verkoop, lease en verhuur. Electrifying introductie aanbiedingen voor het bedrijfsleven en de particulier, ook voor personen die het motorrijbewijs (A1) nog moeten gaan halen! Zakelijk met de stimuleringssubsidie, maar ook KIA. Personeel geen of minimale bijtelling! Wil je niks missen? Stuur je contactgegevens naar: electrifyingintro@evoke-nederland.nl

magazine Rotterdam Rijnmond

41


Goos Reclamemakers en

THE GOOD SMOKE COMPANY Bij Goos Reclamemakers kan je terecht voor…. Alles, zowel offline als online. Of het nu om een nieuwe huisstijl gaat, het ontwerpen van verpakkingen, drukwerk, een website of online marketing, bij Goos vind je alles onder één dak. Dat weten de heren van The Good Smoke Company die alles door Goos Reclamemakers hebben laten ontwerpen en produceren. “Een hele mooie samenwerking,” zegt directeur Marcel Goos. “Doordat wij het gehele proces verzorgen, ontstaan er mooie producten en uitingen die goed op elkaar afgestemd zijn. Daar zijn wij bij Goos Reclamemakers natuurlijk erg trots op!”

The Good Smoke Company, gerund door grillmaster & founder Menno van Duivendijk en managing director Erwin Fiere, levert barbecues aan de horecaondernemer, cateraar en barbecueliefhebber. Van klein tot groot en zelfs custom made trailers. Daarnaast hebben zij een eigen lijn sauzen en kruiden met een Amerikaanse twist onder de naam Southes Best en leveren ze houtskool en pellets van het eigen merk Southern Smoke. Erwin: “Het is ontzettend fijn om een reclamepartner met alles onder één dak te hebben. De lijnen zijn kort en ik kan alle werknemers direct bereiken. Tijdens het proces groeit er een band waardoor ik niet urenlang iets uit hoef te leggen. En dat werkt!” Op de afdeling Traffic worden door Björn Markesteijn en Rob Vermeij alle voorbereidingen getroffen: “Wij

magazine Rotterdam Rijnmond

42

calculeren, vergelijken prijzen en maken de offertes voor alle producten van The Good Smoke Company. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld bezig met het berekenen van displays voor in winkels: hoe groot moeten ze zijn om de producten tot hun recht te laten komen, van welk materiaal moeten de displays gemaakt worden en hoeveel gaat dat kosten? Dat zijn de vragen waar wij ons mee bezig houden,” vertelt Björn.

Rob voegt toe: “De materialen worden door ons geselecteerd. Bijvoorbeeld een zak voor de houtkool. Die moet kwalitatief sterk zijn om de kilo’s te kun-


nen dragen en het formaat moet handzaam zijn. Wij zijn op zoek gegaan naar de juiste prijs-kwaliteit verhouding en kwamen bij een fabrikant in Turkije uit.” Dunya Koekebakker is één van de grafisch ontwerpers op de afdeling Creatie bij Goos en is verantwoordelijk voor alle ontwerpen en uitingen voor The Good Smoke Company, Southes Best en Southern Smoke. Dunya vertelt: “Het is een unieke klant met een breed assortiment aan barbecueproducten. Veel van de ontwerpen zijn na realisatie ook tastbaar als eindresultaat zoals de sausflesjes of de pelletzakken. Het gebeurt niet vaak dat dat je zoveel creativiteit kwijt kunt bij één klant met zo veel verschillende uitingen en producten.” Voor The Good Smoke Company heeft zij het logo gerestyled, een pakkende huisstijl ontworpen en diverse uitingen voor evenementen vormgegeven. Voor Southern Smoke ontwierp Dunya de verpakkingen.Het ontwerpen is meer dan alleen een leuk beeld verzinnen. Dunya: “Voor Southes Best Rubs & Sauzen hebben we onderzoek gedaan naar verschillende verpakkingen voor kruiden en sauzen en we zijn voor bijvoorbeeld de flessen

saus op beugelflessen uitgekomen. Daarnaast hebben we bijpassende huisstijl, website en logo voor dit merk ontworpen. Alles past bij elkaar!

Wij hebben uiteenlopende ontwerpen en stijlen gemaakt om uit te kiezen. Nadat er een duidelijke richting (stijl) is gekozen, hebben we een logo en de labels ontworpen. Nadat de ontwerpen akkoord zijn gegeven, is alles klaargezet voor realisatie.” Goos heeft tevens een nieuwe website gebouwd voor The Good Smoke Company die mooi aansluit op de stijl van de andere ontwerpen en uitingen. Antoine begeleidt het hele traject en zegt: “De nieuwe website van The Good Smoke Company heeft precies de goede sfeer en beleving, je krijgt direct trek als je de website bezoekt. Ook hebben wij geadviseerd over de manier van profileren naar zowel de particuliere markt als de horecaondernemer.” Op dit moment is The Good Smoke Company bezig met een experience center en zijn ze aanwezig op veel evenementen zodat barbecueliefhebbers, cateraars en

horecaondernemers kennismaken met de hoogwaardige producten. Dit zijn niet zomaar barbecues, maar gebruiksen onderhoudsvriendelijke barbecues met een levenslange garantie. The Good Smoke Company is een blikvanger op ieder evenement met de matzwarte auto en trailer die Goos helemaal in de stijl heeft gemaakt. Om het helemaal compleet te maken, verzorgt Goos ook de online marketing van The Good Smoke Company. Kevin vertelt: “Wij zijn momenteel druk bezig om de website beter vindbaar te maken, de advertenties goed te laten presteren en te zorgen dat bezoekers een optimale beleving krijgen. Dit vertaalt zich in meer leads en sales. Daarnaast zijn wij actief betrokken bij het maken van teksten voor alle communicatieuitingen en helpen wij met het creëren van een promotie video.”

magazine Rotterdam Rijnmond

43


DE NO-NONSENSE BENADERING VAN EEN GEDREVEN ADVOCATENKANTOOR Als beroepscurator, ondernemingsrechtadvocaat en partner van Windt Le Grand Leeuwenburgh vertelt Richard le Grand graag meer over de no-nonsense aanpak van dit sterk gegroeide Rotterdamse advocatenkantoor. Sinds de oprichting op 1 april 2016 is het team gegroeid van 4 naar 17 advocaten. Windt Le Grand Leeuwenburgh is gespecialiseerd in herstructureringen/ faillissementsrecht, ondernemingsrecht/ fusies en overnames, intellectueel eigendomsrecht, corporate en commercial litigation en arbeidsrecht/ reorganisatie. “We hebben ons kantoor dit jaar uit mogen bouwen met de door ons fel begeerde disciplines arbeidsrecht/reorganisatie en fusies en overnames,” begint Richard le Grand. “Qua klantgroepen, kwaliteitsbehoefte

magazine Rotterdam Rijnmond

44

en bezetting sluit dit naadloos aan op de disciplines die we al in huis hadden.” Met zwaargewichten als Peter De Waal (arbeidsrecht/ reorganisatie) en Peter Goes (voorheen fusie en overname compagnon bij Linklaters) ambieert het advocatenkantoor om haar positie nog verder uit te bouwen.

Toegevoegde waarde

Het Rotterdamse kantoor richt zich op dienstverlening aan multinationals


en het Nederlands groot- en midden bedrijf. Windt Le Grand Leeuwenburgh is nationaal georiënteerd, maar heeft ook een focus op de internationale markt. Het team heeft daarnaast ruime ervaring als bewindvoerder en curator in surseances van betaling en faillissementen (o.a. Enron, Rijnmond Energie, Marlies Dekkers en KPNQwest). “Wat mij betreft moet een advocaat altijd toegevoegde waarde hebben. Dat lijkt niet altijd het geval te zijn,” aldus Richard. “Wanneer een advocaat zelf ervaring heeft als curator, is dat natuurlijk een enorm pluspunt bij het bijstaan van bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren.”

Bijzondere mix

Het team van het Rotterdamse advocatenkantoor kenmerkt zich door een bijzondere mix van mensen. “Wij koppelen graag gedreven, jong talent aan ervaren krachten die hun sporen in de advocatuur ruim hebben verdiend. We zijn er supertrots op dat toppers zoals Bart Gerretsen (oud compagnon NautaDutilh), Gerard van der Wal (oud compagnon Houthoff Buruma), Peter De Waal (oud compagnon van Ploum) en Peter Goes (oud compagnon van Linklaters) inmiddels deel uitmaken van het team.”

No-nonsense

“Onze benadering laat zich het beste samenvatten door de term no-nonsense, waarbij de hoogste kwaliteit wordt geleverd tegen scherpe tarieven. Klanten zie ik als bondgenoten met wie ik de klus klaar,“ aldus Richard.

Ondernemerschap

De wens naar het ondernemerschap, waarbij vanuit het niets iets nieuws wordt opgebouwd, was er altijd al. En dit bevalt Richard erg goed. “Marcel Windt, Ruben Leeuwenburgh en ik zelf hadden bij de start van het kantoor dezelfde visie op het ondernemen vanuit de advocatuur. We hebben, ook na de gerealiseerde uitbreiding van de partnergroep, doorlopend de neuzen dezelfde kant op staan. En dit fungeert als een vliegwiel voor het verwezenlijken van onze ambitie.”

Disciplines verder uitbouwen

De ambitie voor de komende tijd is het uitbouwen van de bestaande disciplines die het Rotterdamse advocatenkantoor nu aan boord heeft. “Hierin willen we echt verder investeren,” licht Richard toe. Het team staat klaar om hier helemaal voor te gaan! “Het geeft echt enorm veel energie om met zulke gedreven en kundige mensen aan de slag te gaan. Iedere dag weer.”

MKB Rotterdam Rijnmond Het ondernemerschap combineert Richard graag met zijn taak als vicevoorzitter en penningmeester van het dagelijks bestuur van MKB Rotterdam Rijnmond. “Ons kantoor draagt MKB Rotterdam Rijnmond een warm hart toe. Ik vind het erg leuk om hier nauw bij betrokken te zijn en te blijven. Het is een schitterende club die er echt toe doet, zowel in het (in de regio Rotterdam Rijnmond zeer actieve) bedrijfsleven als in de (lokale) politiek. Met de (lokale) politiek en gedreven ondernemers hebben we inmiddels tal van zeer succesvolle (maatschappelijke) projecten gedaan. Met MKB Rotterdam Rijnmond zetten wij de verdere uitbouw van onze club voort. De aantrekkingskracht van MKB Rotterdam Rijnmond voor het bedrijfsleven en de (lokale) politiek is momenteel enorm.” Tekst: Linda van der Vlis

magazine Rotterdam Rijnmond

45


(VLNR) SONJA BLANKENSTEIN EN KOEN VAN DER KOOY, LEO KLIENBANNINK

‘INTERNATIONALISEREN IS HET WOORD VAN NU’ Ruim de helft van de studenten uit het economisch domein van Hogeschool Rotterdam vindt uiteindelijk werk in het MKB. Reden voor de onderwijsinstelling om te onderzoeken of de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt voldoet. “In een tijd dat bedrijven steeds internationaler werken, is dat een belangrijke vraag,” aldus Leo Klienbannink, Koen van der Kooy , Daniëlle Bouwman en Sonja Blankenstein.

magazine Rotterdam Rijnmond

46


Klienbannink en docenten Koen van der Kooy, Daniëlle Bouwman en Sonja Blankenstein. “MKB–bedrijven werken steeds internationaler en veel van onze studenten gaan daar aan de slag. Dan is het belangrijk dat je als hogeschool naar een goede aansluiting zoekt, door studenten af te leveren die passend zijn voor de internationale arbeidsmarkt,” aldus Klienbannink. Daarmee wordt ook het middenen kleinbedrijf zelf versterkt zodat dit succesvoller kan opereren. Bij internationalisering valt te denken aan import en export, maar ook aan buitenlandse investeringen en diensten. Door de groei van het MKB neemt het investeringsvermogen toe en krijgt de werkgelegenheid een positieve impuls. Waren het vroeger vooral grote multinationals die over de grens gingen, tegenwoordig heeft ook het MKB er in toenemende mate mee van doen. De internationale markt opgaan, is onderdeel van het huidige zakendoen. Alle reden dus om te bestuderen hoe een en ander zou kunnen worden verbeterd. “We willen als onderwijsinstelling niet dat er een groot gat valt tussen studie en de markt. Je hebt elkaar tenslotte nodig,” zegt Blankenstein.

Response Met zeventien economische opleidingen biedt Hogeschool Rotterdam een groot potentieel voor instroom in het middenen kleinbedrijf. Sterker: meer dan de helft van de afgestudeerden vindt er uiteindelijk een baan. Vanuit die gedachte gooide de hogeschool twee jaar geleden een balletje op bij het bestuur van MKB Rotterdam Rijnmond. Belangrijkste vraag: hoe moet de Hogeschool Rotterdam haar studenten in het economisch domein opleiden zodat zij van toegevoegde waarde zijn voor het internationaal opererende MKB in de regio Rotterdam? Want internationalisering is in deze tijd hét woord, stellen lector Leo

Het onderzoek bevindt zich op dit moment in de afsluitende fase. Voor de zomer zullen de resultaten worden gepubliceerd. Het MKB werd breed aangesproken. “Van ZZP-er tot bedrijven met 250 medewerkers,” stelt Van der Kooy. Dat maakte het ook meteen wel lastig, erkent collega Blankenstein: “Iedereen vindt het onderwerp belangrijk en absoluut nice to know, maar het valt niet altijd mee om iedereen bereid te vinden tijd vrij te maken.” Op basis van research en interviews met ondernemers uit het MKB was een enquête voor ondernemers opgesteld. Het bepalen van de opzet nam eveneens veel tijd in beslag, zegt Klienbannink. “Er is ook veel aandacht gegeven aan een goede survey en om

voldoende response te krijgen, want je wilt natuurlijk wel volume. Ook met oog op de betrouwbaarheid van het onderzoek. Maar internationaliseren is een moeilijk thema. Een enigszins ongrijpbaar fenomeen, een beetje een containerbegrip. Er zijn zo veel verschillende branches. Uiteindelijk hebben we na verschillende rondes voldoende feedback binnen kunnen halen om door te gaan.”

Nationaliteiten

Grote vraag is: hoe kunnen de economische opleidingen in de toekomst aansluiten op de vraag vanuit het MKB? De Hogeschool Rotterdam heeft binnen het kenniscentrum business innovation vier richtingen: commercieel management, financieel management, het Instituut Bedrijfskunde en de Rotterdam Business School. Internationalisering is voor alle vier opleidingen een belangrijk item. Klienbannink: “Internationaliseren staat veel hoger op de kaart. Dat heeft ook met de ontwikkeling van Rotterdam te maken, zeker als je zo veel nationaliteiten in je stad hebt. We zullen ons daarom steeds meer moeten verhouden tot die internationale wereld.” Voor het publiceren van conclusies is het nu net nog te vroeg. Toch wil het onderzoeksteam wel iets loslaten. Dat het midden- en kleinbedrijf nauwelijks is vertegenwoordigd in de adviesraden van de Hogeschool is bijvoorbeeld een aandachtspunt, zeggen Klienbannink, Van der Kooy, Bouwman en Blankenstein. Participatie van het MKB in het onderwijs is beperkt, maar dit is wel de sleutel,” zegt Klienbannink. Of er een vervolg komt op het discussiestuk? “We kunnen ons voorstellen dat we dit nog veel breder gaan inzetten, bijvoorbeeld in combinatie met andere hogescholen. Samen met MKB Rotterdam Rijnmond zullen we te zijner tijd bekijken of er een vervolg in zit.” Tekst: Evelien Baks Foto: Romy van den Boogaart

magazine Rotterdam Rijnmond

47


10 april 2018

VOORJAARSPROEVERIJ SLIGRO Op dinsdag 10 april waren de leden en relaties van MKB Rotterdam Rijnmond te gast bij de jaarlijkse voorjaarsproeverij van partner Sligro Rotterdam Spaanse Polder. Genietend van culinaire hoogstandjes en bijzondere dranken beleefde men een laagdrempelige netwerkbijeenkomst op hoog niveau. Geitenlam, Asperges, dryaged vlees, tapas, bijzondere kazen en nog veel meer culinaire verwennerijen werden begeleid door rosĂŠ en trendy lentewijnen. Veel werd ter plaatse bereid en de ruim 250 gasten kregen uitleg over allerlei producten. De lentestemming zat er lekker in!

magazine Rotterdam Rijnmond

48


magazine Rotterdam Rijnmond

49


NU TIJDELIJK MET GRATIS AUTOMAAT. DE NIEUWE MINI. VANAF € 325,- P/M. Met de nieuwe MINI valt er zoveel te zien, dat je niet uitgekeken raakt. Aan de buitenkant zie je meteen wat ‘m zo nieuw maakt: LED-koplampen, achterlichten in Union Jack design en zelfs een gloednieuw MINI logo. Maar ook aan de binnenkant heeft deze MINI alleen het nieuwste van het nieuwste: Touchscreen Navigatie, Apple CarPlay, Real Time Traffic Information en MINI Remote Services om ‘m op afstand te bedienen. De nieuwe MINI is er als 3- of 5-deurs en tijdelijk met gratis automaat. Je rijdt ‘m met private lease al vanaf € 325,- per maand.

Kalfsbeek Schiedam Karel Doormanweg 21 3115 JD Schiedam Tel. 010-246 28 28 Kalfsbeek Wateringen De Lierseweg 3 2291 PD Wateringen Tel. 0174-291 891 Kalfsbeek Brielle Seggelant-Oost 4 3237 MH Brielle Tel. 0181-40 90 50

ONTDEK MEER OP KALFSBEEKMINI.NL

Gemiddeld brandstofverbruik van 3,8 t/m 6,6 liter/100 km. CO2 emissie van 99 t/m 150 g/km. Vanaf € 21.600,- incl. btw, bpm, recyclingbijdrage, registratiekosten en kosten rijklaar maken.


AGENDA

Netwerkagenda MKB Rotterdam Rijnmond 2018 2018 belooft weer een jaar te worden met zeer veel evenementen van zowel MKB Rotterdam Rijnmond als haar partners. Er staan niet alleen veel netwerkevents op het programma, maar ook informatieve sessies, themabijeenkomsten en zelfs sportieve bijeenkomsten voor onze achterban, zowel groot- als heel kleinschalig en voor diverse doelgroepen. Zie hierbij alvast een voorproefje van hetgeen er nu al op de kalender staat. Uiteraard zal deze in de komende tijd nog worden aangevuld met diverse andere bijeenkomsten dus houdt de kalender in de gaten op www.mkb-rotterdam.nl/agenda

MEI 17

MKB Lenteborrel

Hospitality Club/Zweedse tuin

16-17

010 Area beurs

Ahoy

28

MKB BorrelBij voorafgaand door inhoudelijke sessie Facebook

Zalmhuis

30-31

Skรปtsjesilen

Kralingse Plas

11

Nissewaard Boost 2018

De Stoep

22

CHIO

Grandstand

25

MKB BorrelBij voorafgaand door een inhoudelijke sessie mmv Rabobank Rotterdam Hilton Hotel

JUNI

JULI 10

Zomer BBQ voorafgaand door een Insight event over Cybercrime

Van der Valk Ridderkerk

15

North Sea Jazz

Ahoy

AUGUSTUS 27

MKB BorrelBij (+ sportieve sessie vooraf)

Outdoor Valley

SEPTEMBER 16

MKB familiedag

Natural High strand

25

MKB (presentatie) Ledendag

Sparta Stadion

OKTOBER

MKB Jaarcongres

Grote Kerk Den Haag

29

MKB BorrelBij voorafgaand door een bowlingcompetitie

Lommerrijk

Alle data, locaties en evenementen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk altijd voor de juiste gegevens op www.mkb-rotterdam.nl/ agenda

NOVEMBER 16

Dag van de Ondernemer

Stadhuis, Rotterdam

19

Rotterdamse Ondernemersprijs

WTC

DECEMBER 19

Kerstborrel + eindejaarsseminar onderwijs/bedrijfsleven

Albeda

magazine Rotterdam Rijnmond

51


NIEUWE LEDEN De afgelopen maanden hebben wij o.a. de volgende leden mogen verwelkomen:

=ontworpen contact Rick Schuttinga www.isontworpen.nl Omschrijving: Het bedenken en creëren van elke zichtbare uiting — zowel online als offline. Voor uiteenlopende opdrachtgevers binnen het MKB.

AboutFace/ INSA Consultancy contact An Gaiser www.Aboutface.nl www.insa-consultancy.eu/ Als non-verbaal profiler houd ik mij bezig met het onderkennen van (in)congruent gedrag. Wij geven trainingen non-verbale communicatie aan commerciële bedrijven en ook aan overheidsinstanties.

AFM den Hollander Advocaten contact Aksel den Hollander www.dhadvocaten.nl

Anje Kirsch - Fotografie     contact Anje Kirsch         anjekirschfotografie.nl

Business Blogger contact Remon de Groot www.business-blogger.nl

Ons advocatenkantoor heeft aandacht voor elke cliënt, inzet en betrokkenheid bij iedere zaak en het meest optimale resultaat als doel!

Heeft u een business portret nodig, foto’s voor uw website, foto-impressies van een evenement of een bedrijfsreportage? Anje Kirsch - Fotografie professioneel en persoonlijk.

Kost bloggen onnodig veel tijd en moeite als ondernemer? Wij toveren uw blogs om tot aantrekkelijke zoekwoordvriendelijke pitches.

Detron contact René van den Meiracker www.detron.nl

Dikscommuniceert contact Marjolein Diks www.dikscommuniceert.com

Hagenaar Reclame contact Albert Stel www.hagenaarreclame.nl

Helder[e] Fotografie contact Wilma Helder www.helderefotografie.nl

Dikscommuniceert begeleidt sprekers en pitchers van saaie taal naar een goed verhaal, een overtuigende pitch en een onderscheidende presentatie.

Hagenaar Reclame, uw totaal concept partner voor Signing en Interieur projecten. Uw ontwerp en idee omgezet naar zichtbare mogelijkheden. Let’s work together.

Zakelijke fotografie die zichzelf terugverdient: Productfoto’s die voor meer omzet zorgen, foto’s van uw referentieprojecten waardoor prospects voor uw bedrijf kiezen!

Detron is de ICT-partner die maximale flexibiliteit biedt op het gebied van cloud-diensten, werkplekmanagement, security, lifecycle services en (unified) communication-oplossingen.

magazine Rotterdam Rijnmond

52

DEMAND Bedrijfsadvies & Recruitment                                                        contact Stephen de Man                                      www.demandrecruitment.com www.demandadvisory.com Werven als bedrijfsadviseurs met gedegen kennis van uw organisatie tegen aanzienlijk lagere kosten. We do go that extra mile!


Holland MarketingHuis contact Nils Meijer Hollandmarketinghuis.nl

Image Groups Travel contact Henk Klapwijk www.imagegroupstravel.nl

JCDecaux contact sabelle Smit www.jcdecaux.nl

Katinka Tromp Photography contact Katinka Tromp KatinkaTrompPhotography.com

Wil je weten hoeveel omzetgroei je met een gedegen marketingaanpak kunt realiseren? En welke investeringen nodig zijn? Doe dan onze Groei PotentieScan. Of wil je méér resultaat uit je on- en offline inspanningen? Bel ons voor een kosteloos advies.

Image Groups Travel organiseert alles wat met reizen te maken heeft. Van touringcarverhuur tot een compleet reisprogramma.

JCDecaux is dé Buitenreclame-exploitant in Rotterdam en biedt zichtbaarheid op drukke toplocaties; met Abri´s, vrijstaande (digitale) panelen, trams en bussen.

Kan een goed portret laten zien wat je kunt en wie je bent? Ja! Katinka Tromp haalt in haar portretstudio de zelfverzekerde en daadkrachtige IK in je naar boven. Een krachtige foto zegt zoveel meer dan woorden…

KC KoevermansCoaching contact Annette Koevermans www.koevermanscoaching.nl

King Business Software contact Priscilla-Fleur Hellemons www.king.eu

Ouburg Holding BV contact Lex Ouburg www.ouburg.eu

Als HRM-Adviseur en Coach breng ik mens en organisatie in beweging. Gemotiveerde medewerkers maken het verschil onder aan de streep!

Van boekhouden en factureren tot een totale ERP-oplossing met webshop en magazijnautomatisering, King ondersteunt je met innovatieve oplossingen bij het optimaliseren van je bedrijfsprocessen en - behoeften.

OAMKB Rotterdam-Rivium contact Ronald van IJsselmuide AA www.onlineaccountantsmkb.nl/ accountantskantoor-rotterdamrivium

Raaak Personeel & Payrolling Personeel Jeanny de Randamie & Melanie Havelaar Payrolling Robin Barendregt www.raaakpersoneel.nl www.raaakpayrolling.nl

SFA Douaneconsultancy contact Wil Steinhorst www.sfadouaneconsultancy.nl Actief in import en export? SFA Douaneconsultancy levert een totaaloplossing voor AEO, douanevergunningen, opslag, transport, btw, HACCP, SKAL en ISO-9001.

Raaak Personeel en Payrolling; uw full-service partner in de regio op het gebied van uitzenden, detacheren, werving& selectie en payrolling.

- strategische accountancy - professional aan je zij - online administraties - 24/7 inzicht in je cijfers - vaste maandprijs

SparkWise BV contact Marcel Bos en Eddie Tjon Fo www.sparkwise.nl   www.whyofevrything.com Bureau in High Performance door Neuro science. Wij hebben een bewezen methodiek waarbij de weerstand voor verandering wordt verlaagd, de implementatie van nieuwe werkwijze, concepten of samenwerking tussen verschillende partijen wordt vergemakkelijkt en de borging beter zekert.

Diverse op restaurants gerichte concepten, zoals een kortingskaart en een app waarmee je makkelijk betaalt in een restaurant.

The Hospitality Club contact Eric van Abbe en Kimberly van de Velde www.thehospitalityclub Rotterdam. Ruw. Eigentijds. Eerlijk. Gastvrij. The Hospitality Club ademt de ambitie van de stad en voegt daar grenzeloze liefde voor hospitality aan toe.

magazine Rotterdam Rijnmond

53


Van Eekhout Groep contact Johan van Eekhout RPA RVI www.van-eekhout.nl Van Eekhout groep is een hoogwaardige gesprekspartner voor bedrijven die toe zijn aan gespecialiseerd advies met betrekking tot alle verzekeringsaspecten en personele-juridische onderwerpen van hun bedrijfsvoering.              

Van Es T.O.C contact Axel van Es www.vanes-toc.nl

Verstegen HRM contact Lisette Nieuwstraten www.verstegenaccountants.nl

Wout contact Dirk Beijer www.wout.eu

Uw kennispartner voor training en advies bij Organisatieontwikkeling en Verandermanagement. Een directe no-nonsense benadering. Theoretisch stevig onderbouwd en praktisch uitvoerbaar.

Verstegen HRM adviseert MKB-bedrijven – die vanwege de bedrijfsgrootte geen eigen HR afdeling hebben - op personeelsgebied. Wij zijn daar waar we nodig zijn!

Wout: geen plant maar een BOOM voor binnen! Groots, Gezond en Gemakkelijk (Hij heeft maar 3x per jaar water nodig).

LIDMAATSCHAP MKB ROTTERDAM RIJNMOND Wat bieden we jou?

• Een zeer aantrekkelijk groot ondernemersnetwerk met diverse netwerkbijeenkomsten • MKB Rotterdam Rijnmond Ledenvoordeel op www.mkbledenvoordeel.nl • Interessante nieuwsbrieven, ondernemerstools en andere extra’s •Actieve belangenbehartiging. Een overzicht van de resultaten is te vinden op onze site • 4x per jaar toezending van het MKB Rotterdam Rijnmond Magazine. • Uw eigen ‘ambassadeur’ (een toegewijd bestaand lid binnen MKB Rotterdam • Rijnmond dat contact met je onderhoudt) • Extra netwerktools om interactief contact te leggen met en te zoeken naar andere leden en partners • Een persoonlijke digitale membercard die extra voordelen biedt o.a. tijdens bijeenkomsten

Yur Advocaten & Consultants contact Robert Kleij www.yur.nl Yur pakt juridische dienstverlening en organisatieadvies lekker praktisch aan. Recht door zee en oplossingsgericht werken we samen aan jouw zaken.

HOE WORD JE LID?

De lidmaatschapsbijdrage bedraagt slechts € 325,- per jaar (vrij van BTW en fiscaal aftrekbaar) en is inclusief automatisch lidmaatschap van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland. Je kunt gebruik maken van alle faciliteiten die door ons geboden worden, bijvoorbeeld onbeperkt en gratis alle netwerkbijeenkomsten bezoeken, gebruik maken van alle exclusieve ledenvoordelen of eerstelijns hulp bij al je ondernemersvragen.

magazine Rotterdam Rijnmond

Wat organiseren wij?

We organiseren meer dan 40 netwerkbijeenkomsten per jaar: groot- én kleinschalig maar altijd laagdrempelig en met een hoge gun- én funfactor. Bij MKB Rotterdam Rijnmond vind je elke soort (netwerk) bijeenkomst: • De populaire MKB Rotterdam Rijnmond

Borrel BIJ: diverse keren per jaar netwerken op verschillende inspirerende toplocaties. Dé ondernemersborrel in de regio Rijnmond • Interactieve themabijeenkomsten, workshops en trainingen met actuele onderwerpen •T  raditionele bijeenkomsten: de nieuwjaarsreceptie, lente- en kerstborrel en zomerbarbecue • Teambuildingsevents (sportief en fun): tennis, golf, outdoor-adventure en strandactiviteiten • Bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met onze partners en regionale gemeentes • Bijeenkomsten exclusief voor jonge ondernemingen • Kennismakingsbijeenkomsten voor onze nieuwe leden

Waar zetten wij ons voor in?

MKB Rotterdam Rijnmond en MKBNederland zetten zich actief in voor een beter ondernemersklimaat en jouw zakelijke belangen: concreet en oplossingsgericht. Doormiddel van diverse commissies(voor én door ondernemers) gevormd door bestuursleden met veel kennis van zaken en ervaring op hun specifieke terrein, zijn wij het verlengstuk van jouw onderneming.

Voor vragen of voor het maken van een persoonlijke afspraak zijn wij graag beschikbaar. MKB Rotterdam Rijnmond | Tel.: 010-2620375 | info@mkb-rotterdam.nl www.mkb-rotterdam.nl Meld je aan op onze site www.mkb-rotterdam.nl en gebruik de button WORD LID

54


AMBASSADEUR CORA VAN DER MEIJDE DATAMATCH “Het initiatief van MKB om het ambassadeursschap in te voeren sta ik helemaal achter. Iedere ondernemer zoekt naar mogelijkheden om contacten te leggen voor samenwerking, kennisvergroting, klankborden en in contact te komen met potentiële nieuwe klanten. Niet iedere ondernemer voelt zich prettig bij grotere netwerkclubs en hebben extra aandacht en een duwtje in de goede communicatieve richting nodig. De ambassadeurs van MKB spelen hierin een belangrijke rol door met hun eigen kleinere ondernemersgroep kleine bijeenkomsten te organiseren, waarin iedere ondernemer zichzelf en zijn bedrijf kan toelichten en duidelijk kan maken waarin hij/zij goed is, en vooral wat hij/zij zoekt binnen de ondernemersgroep en het MKB als totaal. Als ambassadeur kun je hierin een bruggenhoofd functie invullen, door met je mede ambassadeurs te overleggen hoe je voor en met elkaar de individuele ondernemer verder kan helpen.”

DE AMBASSADEURS VAN MKB ROTTERDAM RIJNMOND

Ambassadeurs versterken het onderlinge contact tussen de leden

Steeds meer ondernemers ontdekken MKB Rotterdam Rijnmond en sluiten zich aan als lid. Dit jaar verwachten wij de grens van 800 leden te overschrijden. Een mooie ontwikkeling die echter ook wel enige extra aandacht vraagt. Wij ervaren dat onze leden met name het persoonlijk contact erg belangrijk vinden. Daarom hebben wij een dertigtal ambassadeurs benoemd die samen met ons de contacten onderhouden met de leden en zo ook het onderlinge contact tussen leden verder versterken. Ieder lid heeft dus een “eigen” ambassadeur die altijd klaar staat voor vragen, opmerkingen, hulp en suggesties. MKB Rotterdam Rijnmond zorgt ervoor dat de ambassadeurs zo goed mogelijk worden geïnformeerd over hetgeen er achter de schermen allemaal gebeurt. Zo bezochten de ambassadeurs recent de Malietoren in Den Haag, waar ze door Leendert Jan Visser, directeur MKB Nederland, werden geïnformeerd over de landelijke lobby.

Bedrijf Voornaam Achternaam A. de Jong TH Allard Hoebée Smeets Advocatuur Anne Smeets A.G.A. Annie Gruisen Novadens Arjan Blom Please Payroll Arno Van Helvoirt Kate Organizing Cathy Hoekstra C Broos T,T,C & I Cees Broos DataMatch Rotterdam Cora Van der Meijde Rawsome Life Diepak Kasi De Film Makelaar Eric Van der Velden Amstelveen - Kemper HRMinded Evita BeneVia Adviesgroep B.V. Gerald Sandel Contaxion Gerard Veurink Aurix B.V. Gerard Claasen Ardito Fotografie Jan-Evert Zondag De Regelmeisjes Kirsten Van Schaik Hormax Horecamakelaars Rotterdam Marc Lagrouw De Woningwachter B.V. Marcel de Kruyff Brightideaz Maria Berkenveld Argos VARO Energy Retail B.V. Michael Bekkers F. Breeman Mini Nick Voorbach B-creative Raphaël de Kort BLOKES Roberto Kik Klein en Sterk Sietske Jansen Quest Juridische Service Abonnementen Victor Benjamins Dockbite Vincent Vermeer Diks Communiceert Marjolein Diks Bookd Rick van de Burg Proposition Heroes Vitas Kersbergen Katinka Tromp Photography Katinka Tromp magazine Rotterdam Rijnmond

55


MKB ROTTERDAM RIJNMOND

EXCLUSIEF LEDENVOORDEEL LedenvanMKBRotterdamRijnmondkunnengebruikmakenvaneengroot aantalinteressanteaanbiedingenvanonzepartners.Altijdmetexclusieve voordelen;ongeachtdegroottevanuwonderneming.Alleaanbiedingenstaan mkbledenvoordeel.nl

AD Half jaar gratis bedrijfsabonnement op het AD

Het unieke van deze propositie is dat MKB Rotterdam Rijnmond bij geen enkele leverancier van producten en diensten marge heeft bedongen. Alle voordelen gaan daarmee direct naar de leden en levert u altijd vele euro’s extra voordeel op. U hoeft maar van enkele producten en/of diensten gebruik te maken om de kosten van uw lidmaatschap meerdere malen “terug te verdienen”.

Blijf op de hoogte van lokaal en regionaal nieuws en neem een half jaar een gratis bedrijfsabonnement op het AD. Het abonnement staat op naam van je bedrijf. Dus als je niets wilt missen, kijk dan op MKBledenvoordeel!

overzichtelijkgerangschiktopeenspecialelandingspaginaoponzesite;www.

Insight 3 Maanden gratis Microsoft Office 365 E3 voor 50 gebruikers

NLE Slim ondernemen met lage energietarieven

Kalfsbeek Gratis Kalfsbeek Haal- en Brengservice tijdens onderhoud

Overal kunnen werken, op elk moment en op elk apparaat? Office 365 staat altijd voor je klaar. Een groeiend aantal bedrijven maakt reeds gebruik van Office 365. Met de nieuwste volledig geïnstalleerde versie van Office heb je de beschikking over geïntegreerde opties voor samenwerking in combinatie met geavanceerde functies voor compliance en krachtige IT. Iets waar je echt iets aan hebt.

Geen kleine lettertjes, geen gedoe en gewoon een knetterscherp aanbod. Niet alleen is overstappen op energie van NLE zo gepiept en gratis, je gaat ook nog eens flink besparen op je energiekosten. Benieuwd hoeveel jij als lid van MKB Rotterdam Rijnmond kunt besparen? Ga naar MKBledenvoordeel, vul je jaarverbruik in en krijg direct een aanbod op maat.

Is je BMW of MINI toe aan onderhoud? Dan biedt Kalfsbeek exclusief voor de MKB-leden een gratis haal- en brengservice aan. Wij komen de auto thuis of op kantoor ophalen en brengen deze na het werkplaatsbezoek weer terug. Indien gewenst, ruilen wij de auto om voor een huurauto (let op, hier zijn kosten aan verbonden).

magazine Rotterdam Rijnmond

56


Grant Thornton Gratis Groeigesprek

Clear Channel Voor 4 cent op de Reclamemast

We zijn gespecialiseerd in groei en bieden aan om samen te onderzoeken hoe je je groeiambities het beste kunt realiseren. Aan de hand van de groeiwensen en uitdagingen, gaan we in gesprek over het verleden, heden en de toekomst van je organisatie.We bespreken de uitdagingen en een plan om het waar te maken.Het groeigesprek geeft je goede handvatten om groeiambities te realiseren en het vermogen om je te onderscheiden!

De Digitale Reclamemast “Triple Digital” pal aan de voet van de Van Brienenoordbrug kan inmiddels tot één van dé eyecatchers van Rotterdam gerekend worden. Door zijn opvallende ontwerp, enorme LED schermen en fantastische locatie hét meest impactvolle reclamemedium van Rotterdam! Met de inzet van de Triple Digital bereik je gegarandeerd honderdduizenden (lokale) passanten, mensen die werken of wonen in Rotterdam. Zien we jouw bedrijf binnenkort terug op deze toplocatie?

Blokes Go2MyOffice

Sandd Track en Trace!

Met Go2MyOffice bieden wij een Cloud oplossing voor het volledig ontzorgen van de IT middelen. Ons Cloud Platform biedt enterprise functionaliteit voor kleine en middelgrote ondernemingen. Kwaliteit zonder concessies. Een gratis helpdesk op werkdagen van 8:00-18:00 uur, een duidelijke kostenstructuur en een flexibel abonnement zorgen voor onbezorgd gebruik!

Sandd breidt het dienstenpakket uit voor het brievenbuspakje met Track en Trace! Belangrijk is dat Sandd hiermee een grote speler is geworden in de concurrerende e-commerce markt. Wil de klant alleen een bevestiging van de bezorging? Dan kiest hij Brievenbuspakje Extra. Wil de klant de zending online kunnen volgen? Dan kiest hij voor Brievenbuspakje Premium met Track en Trace. Zo weet je altijd waar jouw zending is!

Fort 1881 10% Korting op Bedrijfsuitje inclusief activiteit, borrel en stoere BBQ Ga op ontdekkingstocht tijdens het bedrijfsuitje in dit stoere fort langs de Nieuwe Waterweg. Op dit historische pantserfort uit 1881 hebben wij speciaal voor de leden van MKB Rotterdam een volledig verzorgd arrangement inclusief eten en drinken samengesteld voor een geheel verzorgde middag en avond. Iedere deelnemer ontvangt een gratis flesje Fort 1881 Bier en kan genieten van heerlijke en vers op de barbecue bereide gerechten.

MKB Rijnmond Verzekeringen Bespaar tussen de 10 en 30 % op de verzekeringspremie MKB Rijnmond Verzekeringen is de ongebonden en objectieve bemiddelaar voor de MKB ondernemer zonder banden met verzekeraars. Ons doel is om de ondernemer op een heldere efficiënte manier duidelijk te maken wat wel en niet verzekerd dient te worden. Ons motto is “verzeker alleen die risico’s die jij of je onderneming niet zelf kunnen dragen.

magazine Rotterdam Rijnmond

57


NETWERKPARTNERS MKB ROTTERDAM RIJNMOND

SAMENWERKEN, VERBINDEN EN VERSTERKEN! MKB Rotterdam Rijnmond is de officiële uitvoeringsorganisatie van MKB-Nederland in de stadsregio Rotterdam Rijnmond. Wij komen op voor de belangen van ondernemers, zowel lokaal, regionaal als nationaal. Een goed ondernemersklimaat is immers de basis voor succesvol ondernemen. Daar heb je als ondernemers elkaar voor nodig. MKB Rotterdam Rijnmond is hierin de bindende factor voor alle ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, van klein tot groot in alle denkbare branches en dus ook voor alle businessclubs, netwerk- en bedrijfsverenigingen uit de regio. Om onze missie te versterken is samenwerking van groot belang. Samenwerking zorgt voor versterking en verbinding. Daarom heeft MKB Rotterdam Rijnmond het netwerkpartnership geïntroduceerd. Als ervaren en gewaardeerde gesprekpartner voor de overheid kunnen wij tevens de belangen van alle leden behartigen. Met zo veel mogelijk eigen leden en (de leden van) onze netwerkpartners krijgen wij een steeds sterkere onderhandelingspositie. Daar hebben jullie leden veel baat bij. Het netwerkpartnership staat ook open voor een beperkt aantal niet commerciële ‘Rotterdamse goede doelen’. MKB Rotterdam Rijnmond is inmiddels een samenwerking aangegaan met onderstaande partijen: BNI Rotterdam-noord Botlek Business Club Hogiaf Rotterdam KvK Nederland-Turkije Metaalunie NCD regio Rotterdam OFS Spijkenisse Ondernemend Lansingerland OndernemerZZCapelle Rotterdam Basketbal businessclubs Rotterdams Ondernemersbelang

Rotterdamse Ondernemersprijs Rotterdamse Zakenvrouw Spaanse Grave Stage Alliantie West Kruiskade Stichting Voorne-Putten inqbate WTC Businessclub YourNavigator ZZP Krimpenerwaard ZZP Zuidplas ZZPRO (Hillegersberg Schiebroek)

Ondernemers Federatie Spijkenisse is dè businessclub van en voor Spijkenisse. Het is goed dat onze leden zowel lokaal als regionaal bestaande relaties verstevigen en nieuwe contacten opdoen. Samenwerking en synergie tussen OFS en MKB Rotterdam Rijnmond is daarom van meerwaarde, óók aangaande belangenbehartiging richting de diverse stakeholders. Cees Vingerling, voorzitter OFS Spijkenisse.

magazine Rotterdam Rijnmond

58

Partners vormen een belangrijke doelgroep om de (netwerk)activiteiten van MKB Rotterdam Rijnmond mogelijk te maken. Recentelijk hebben wethouder Eric Faasen van Capelle aan den IJssel en MKB Rotterdam Rijnmond voorzitter Pieter van Klaveren het public partnercontract ondertekend met als doel de samenwerking verder te intensiveren. Het public partnership staat open voor non-profit overheidsinstellingen in de regio Rotterdam Rijnmond.

‘De Business Club van WTC Rotterdam is er niet alleen voor huurders van het WTC, maar voor alle ondernemers uit de regio. We organiseren veel netwerken kennisactiviteiten en vinden het hebben van een goed partnernetwerk daarbij erg belangrijk. We gaan voor verrassende ontmoetingen, nieuwe verbindingen en kennisdeling. Iedereen is welkom!‘ Ronald van Raaij – Voorzitter WTC Rotterdam Business Club.

Wilt u meer weten over het Netwerkpartnership van MKB Rotterdam Rijnmond neem dan vooral contact op. Zie voor contactgegevens: www.mkb-rotterdam.nl


MKB Rotterdam Rijnmond is de officiële uitvoeringsorganisatie van MKB-Nederland in de stadsregio Rotterdam. Wij komen op voor de belangen van ondernemers, zowel lokaal, regionaal als nationaal. Een goed ondernemersklimaat is de basis voor succesvol ondernemen. Daar heb je als ondernemers elkaar voor nodig. MKB Rotterdam Rijnmond is hierin de bindende factor voor alle ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, van klein tot groot in alle denkbare branches.

PARTNERSHIP DE KRACHT VAN VERBINDEN Partners van MKB Rotterdam Rijnmond hebben direct

toegang tot honderden ondernemingen in de regio. Indirect, bijvoorbeeld vanwege onze contacten met branche-,

ondernemers- en netwerkorganisaties, loopt dit aantal op tot ver boven de 10.000. Naast het nastreven van een optimaal

rendement vinden steeds meer ondernemers het van belang dat dit gebeurt op een duurzame en maatschappelijk

betrokken wijze. Het aangaan van een partnership met MKB Rotterdam Rijnmond draagt hier in belangrijke mate aan bij.

Onder het motto ‘samenwerken, verbinden én versterken’ profiteer je als partner van MKB Rotterdam Rijnmond van: • naamsbekendheid dankzij de gerenommeerde partnerpositie binnen de organisatie van MKB Rotterdam Rijnmond • imagoversterking door de prominente samenwerking met MKB Rotterdam als dé organisatie van, voor én door het MKB bedrijfsleven • een groot aantal netwerkactiviteiten met de mogelijkheid nieuwe zakenrelaties te ontmoeten. Hier krijgen partners niet alleen een blijk van waardering voor hun inspanningen voor de organisatie, maar kunnen ook op een informele manier kennis met elkaar maken en zaken met elkaar doen. Kortom: MKB Rotterdam vormt door haar bereik en contacten de poort naar het lokale MKB-bedrijfsleven. • maatwerk met verschillende producten en diensten vanuit MKB

Tijdens het MKB Rotterdam Rijnmond Hoofdpartnerdiner op 20 februari j.l. in de boardroom bij Kalfsbeek te Schiedam, ondertekende Insight en NLE officieel hun hoofdpartnercontracten.

Partner worden?

MKB Rotterdam Rijnmond is een ambitieuze ondernemersorganisatie die partners nodig heeft om de diverse ambities waar te kunnen maken. Wij zoeken naar partners met overeenkomstige doelstellingen. Jij, jouw onderneming en MKB Rotterdam Rijnmond kunnen veel voor elkaar betekenen. Omdat de invulling van het partnership enige tijd vergt, streven wij naar een meerjarige samenwerking. Meer weten? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking!

magazine Rotterdam Rijnmond

59


NIEUWE CO-PARTNERS NIEUWE CO-PARTNERS MKB ROTTERDAM NIEUWE CO-PARTNERS NIEUWE CO-PARTNERS MKB ROTTERDAM NIEUWE CO-PARTNERS RIJNMOND: MKB ROTTERDAM MKB ROTTERDAM RIJNMOND: MKB ROTTERDAM RIJNMOND: RIJNMOND: RIJNMOND: Delibert Delibert NIEUWE CO-PARTNERS Delibert Delibert Delibert Delibert MKB ROTTERDAM RIJNMOND: Electric Motorcycles West NIEUWE CO-PARTNERS Electric Motorcycles West ElectricROTTERDAM Motorcycles West Electric Motorcycles West MKB Delibert Electric Motorcycles Electric Motorcycles West West Delibert RIJNMOND:

NIEUWE CO-PARTNERS MKB ROTTERDAM RIJNMOND:

Delibert is sinds 1993 toeleverancier van luxe lunch- en borrelproducten voor hotels, conferentiecentra en cateringbedrijven. ook voor de Delibert is sinds 1993 toeleverancier van luxe lunch- Maar en borrelproducten verzorging lunches en borrels in je bedrijf of bij je thuis. voor hotels,van conferentiecentra en cateringbedrijven. Maar ook voor de Delibertisissinds sinds1993 1993 toeleverancier toeleverancier van Delibert van luxe luxelunchlunch-en enborrelproducten borrelproducten www.delibert.nl verzorging van lunches en borrels in je bedrijf of bij je thuis. Delibert is 1993 van borrelproducten voorhotels, hotels, conferentiecentra en cateringbedrijven. Maar ook voor conferentiecentra cateringbedrijven. Maar ookvoor voorde de Delibert is sinds sinds 1993 toeleverancier toeleverancier van luxe luxe lunchlunch- en en borrelproducten www.delibert.nl voor hotels, conferentiecentra en cateringbedrijven. Maar ook voor verzorging van lunches en borrels in je bedrijf of bij je thuis. verzorging van lunches en en cateringbedrijven. je bedrijf of bijMaar je thuis. voor hotels, conferentiecentra ook voor de de verzorging van www.delibert.nl www.delibert.nl verzorging van lunches lunches en en borrels borrels in in je je bedrijf bedrijf of of bij bij je je thuis. thuis. www.delibert.nl www.delibert.nl Electric Motorcycles West is de ‘one stop shop’ voor voertuigen met een

elektrische aandrijving op is twee, driestop of vier wielen. vindt bij Electric Electric Motorcycles West de ‘one shop’ voorJe voertuigen met een Motorcyclesaandrijving uitsluitendop elektrisch aangedreven vervoermiddelen elektrische twee, drie of vier wielen. Je vindt bij Electric ElectricMotorcycles MotorcyclesWest West is is de de ‘one ‘one stop voor met een Electric stop shop’ shop’ voorvoertuigen voertuigen van alle elektrische motormerken. Electric Motorcycles isborrelproducten de enigemet een Motorcycles uitsluitend elektrisch aangedreven vervoermiddelen Delibert is sinds 1993 toeleverancier vanvier luxe lunchenvindt elektrische aandrijving op twee, drie of wielen. Je bij Electric Electric Motorcycles West is de ‘one stop shop’ voor voertuigen met een Electric Motorcycles is de ‘one stop shop’ voor voertuigen een elektrische aandrijving op twee, drie of vier wielen. Je is vindt bijmet Electric onderneming in deWest Benelux die deze voertuigen zowel verkoopt van alle elektrische motormerken. Electric Motorcycles de enige voor hotels, conferentiecentra en cateringbedrijven. Maar ook voor de Motorcycles uitsluitend elektrisch aangedreven vervoermiddelen elektrische aandrijving op twee, drie of vier wielen. Je vindt bij Electric elektrische aandrijving op twee, drie of vier wielen. Je vindt bij Electric Motorcycles uitsluitend elektrisch aangedreven vervoermiddelen als verhuurt.van Wij combineren dit deze met een landelijke onderhoudonderneming inlunches de Benelux die voertuigen zowel verkoopt verzorging en borrels in je bedrijf of bij je thuis. van alle elektrische motormerken. Electric Motorcycles is de enige Motorcycles uitsluitend elektrisch aangedreven vervoermiddelen Motorcycles uitsluitend elektrisch aangedreven vervoermiddelen van alle elektrische motormerken. Electric Motorcycles is de enige dekkingsgarantie, een uniekedit brengen haalservice als er (nog) geen als verhuurt. Wij combineren met een landelijke onderhoudwww.delibert.nl onderneming in de Benelux die deze voertuigen zowel verkoopt van alle elektrische motormerken. Electric Motorcycles is de enige van alle motormerken. Electric Motorcycles iser de enige locatieelektrische in de buurt isBenelux enunieke een winterstalling arrangement. onderneming in de die deze voertuigen zowel verkoopt dekkingsgarantie, een brengen haalservice als (nog) geen als verhuurt.in Wij combineren dit metvoertuigen een landelijke onderhoudonderneming de diedit deze zowel verkoopt onderneming inbuurt de Benelux Benelux deze zowel verkoopt www.electricmotorcycles.nl als verhuurt. metvoertuigen een landelijke onderhoudlocatie in deWij combineren is en eendie winterstalling arrangement. dekkingsgarantie, een unieke brengenlandelijke haalservice als er (nog) geen als verhuurt. dit met onderhoudals verhuurt. Wij combineren Wij combineren ditbrengmet een een landelijke onderhouddekkingsgarantie, een unieke enluxe haalservice als er (nog) geen www.electricmotorcycles.nl Delibert is sinds 1993 toeleverancier van lunchen borrelproducten locatie in de buurt is en een winterstalling arrangement. dekkingsgarantie, een unieke brengen haalservice als er (nog) dekkingsgarantie, een unieke brengen haalservice als er (nog) geen geen locatie in de buurt is en een winterstalling arrangement. Electric Motorcycles West is de stop shop’ voorMaar voertuigen metde een voor hotels, conferentiecentra en ‘one cateringbedrijven. ook voor www.electricmotorcycles.nl locatie in de buurt is en een winterstalling arrangement. locatie in de buurt is en een winterstalling arrangement. www.electricmotorcycles.nl elektrische aandrijving op twee, drie of vier wielen. Jethuis. vindt bij Electric verzorging van lunches en borrels in je bedrijf of bij je www.electricmotorcycles.nl Wij zijn BLOKES. Onze mix van enthousiasme, en liefde www.electricmotorcycles.nl Motorcycles uitsluitend elektrisch aangedrevenperfectionisme vervoermiddelen www.delibert.nl voor techniek maakt ons een waardevolle zakenpartner voor elk Wij zijn BLOKES. Onze mix van enthousiasme, perfectionisme entype liefde van alle elektrische motormerken. Electric Motorcycles is de enige organisatie. Wij zorgen voor je Infrastructuur, Cloud oplossingen, voor techniek maakt ons een waardevolle zakenpartner voor elk type onderneming in de Benelux dieenthousiasme, deze voertuigen zowel verkoopt Wij zijn BLOKES. Onze mix van perfectionisme en liefde Datacenter Housing, Uitwijk en Backup, Software & Support, organisatie. Wij zorgen voor je Infrastructuur, Cloud oplossingen, alszijn verhuurt. Wij combineren dit met eenHardware, landelijke onderhoudWij BLOKES. Onze mix van enthousiasme, perfectionisme liefde voor techniek maakt ons een waardevolle zakenpartner voor elken type WijDatacenter zijn BLOKES. BLOKES. Onze mix vanen enthousiasme, perfectionisme en liefde Telecom, Datalijnen en Internet, Dienstverlening, Compliance, Security, Housing, Uitwijk Backup, Software &en Support, Wij zijn Onze mix van enthousiasme, perfectionisme liefde dekkingsgarantie, een unieke brengenHardware, haalservice als ervoor (nog) geen voor techniek maakt ons een waardevolle zakenpartner elk type organisatie. Wij zorgen voor je Infrastructuur, Cloud oplossingen, Electric Motorcycles West is de ‘one stop shop’ voor voertuigen met een voor techniek maakt ons een waardevolle zakenpartner voor je elkmet type Media Archivering, ontwikkeling en ondersteunen een Telecom, Datalijnen en Internet, Dienstverlening, Compliance, Security, voor techniek maakt ons een zakenpartner voor elk type locatie in de buurt isSoftware en eenwaardevolle winterstalling arrangement. organisatie. Wij zorgen voor jedrie Infrastructuur, Cloud oplossingen, Datacenter Housing, Uitwijk en Backup, Hardware, Software & Electric Support, elektrische aandrijving op twee, of vier wielen. Je vindt bij eigen servicedesk. www.blokes.org organisatie. Wij zorgen voor je Infrastructuur, oplossingen, Media Archivering, Software ontwikkeling enCloud ondersteunen een organisatie. Wij zorgen voor jeen Infrastructuur, Cloud oplossingen, www.electricmotorcycles.nl Datacenter Housing, Uitwijk Backup, Hardware, Softwareje&met Support, Telecom, Datalijnen en Internet, Dienstverlening, Compliance, Security, Motorcycles uitsluitend elektrisch aangedreven vervoermiddelen Datacenter Housing, Uitwijk en Backup, Hardware, Software & Support, eigen servicedesk. www.blokes.org Datacenter Housing, Uitwijk enontwikkeling Backup, Hardware, Software &jeSupport, Telecom, Datalijnen en Internet, Dienstverlening, Compliance, Security, Mediaelektrische Archivering, Software en ondersteunen met een van alle motormerken. Electric Motorcycles is de enige Telecom, Datalijnen Internet, Dienstverlening, Compliance, Security, Telecom, Datalijnen en en Internet, Dienstverlening, Compliance,je Security, Media Archivering, Software ontwikkeling en ondersteunen met een eigen servicedesk. www.blokes.org onderneming in de Software Benelux die deze voertuigen zowel verkoopt Media Archivering, ontwikkeling Media Archivering, Software ontwikkeling en en ondersteunen ondersteunen je je met met een een eigen servicedesk. www.blokes.org als verhuurt. Wij combineren dit metbij een landelijke onderhoudAl jaar helpt King ondernemers hun administratieve automatisering. eigen servicedesk. www.blokes.org Wij36 zijn BLOKES. Onze mix van enthousiasme, perfectionisme en liefde eigen servicedesk. www.blokes.org dekkingsgarantie, een unieke brengen haalservice als er (nog) geen Bij King krijg je betrouwbare business software: compleet en Al 36 jaar helpt King ondernemers bij hun administratieve automatisering. voor techniek maakt ons een waardevolle zakenpartner voor elk type locatie in de buurt is en een winterstalling arrangement. gemakkelijk in gebruik. boekhouding en facturering Bij King krijgWij jehet betrouwbare business software: compleet entot een organisatie. zorgen voorVan je Infrastructuur, Cloud oplossingen, Al 36 jaar helpt King ondernemers bij hun administratieve automatisering. www.electricmotorcycles.nl totale ERP-oplossing. Met voorraadadministratie, projectadministratie, gemakkelijk in het gebruik. Van boekhouding en facturering tot een Datacenter Housing, Uitwijk en Backup, Hardware, Software & Support, Bij King krijg je betrouwbare business software: compleet en Altotale 36 jaar helpt King ondernemers bij hun administratieve automatisering. magazijnbeheer en webshopkoppeling ondersteunt King je bij het ERP-oplossing. Met voorraadadministratie, projectadministratie, Al 36 jaar helpt King ondernemers bij hun administratieve automatisering. Telecom, Datalijnen en Internet, Dienstverlening, Compliance, AlBij 36 jaar krijg helpt bij hun administratieve automatisering. gemakkelijk inKing het ondernemers gebruik. Van boekhouding encompleet facturering tot Security, een King je betrouwbare business software: optimaliseren van bedrijfsprocessen, zodat business kan groeien enjeSoftware webshopkoppeling ondersteunt Kingen jeen bij het een Bij magazijnbeheer King krijg krijg je betrouwbare betrouwbare business software: compleet Media Archivering, ontwikkeling en je ondersteunen je met totale ERP-oplossing. Met voorraadadministratie, projectadministratie, Bij King je business software: compleet en gemakkelijk in het gebruik. Van boekhouding facturering tot onze een en bloeien. of klein,Van accountant, zzp’er of productiebedrijf, optimaliseren van je bedrijfsprocessen, zodaten jeen business kan groeien eigen servicedesk. gemakkelijk inGroot het gebruik. boekhouding facturering tot een magazijnbeheer enwww.blokes.org webshopkoppeling ondersteunt King jetot bijeen het gemakkelijk in het gebruik. Van boekhouding en facturering totale ERP-oplossing. Met voorraadadministratie, projectadministratie, innovatieve oplossingen zijn toegespitst op alle bedrijfsbehoeften. Wij zijn BLOKES. Onze mixvoorraadadministratie, van enthousiasme, perfectionisme en onze liefde en bloeien. Groot ofMet klein, accountant, zzp’er of productiebedrijf, totale ERP-oplossing. optimaliseren van bedrijfsprocessen, zodat je projectadministratie, business kan groeien totale ERP-oplossing. Met voorraadadministratie, projectadministratie, magazijnbeheer enje webshopkoppeling ondersteunt King jeelk bij type het www.king.eu. voor techniek maakt ons een waardevolle zakenpartner voor innovatieve oplossingen zijn toegespitst op alle bedrijfsbehoeften. magazijnbeheer en King bij en bloeien. Groot of klein, accountant, ondersteunt zzp’er of productiebedrijf, onze magazijnbeheer en webshopkoppeling webshopkoppeling ondersteunt King je jekan bij het het optimaliseren van je bedrijfsprocessen, zodat je business groeien organisatie. Wij zorgen voor je Infrastructuur, Cloud oplossingen, www.king.eu. optimaliseren van je bedrijfsprocessen, zodat je business kan groeien innovatieve oplossingen zijn toegespitst op alle bedrijfsbehoeften. optimaliseren van jeof bedrijfsprocessen, zodat jeofbusiness kan groeien en bloeien. Groot klein, accountant, zzp’er productiebedrijf, onze Datacenter Uitwijk en Backup, Hardware, Softwareautomatisering. & Support, Al 36 jaarHousing, helpt King ondernemers bijzzp’er hun administratieve en bloeien. of klein, accountant, of productiebedrijf, onze www.king.eu. eninnovatieve bloeien. Groot Groot of klein, accountant, zzp’er of productiebedrijf, onze oplossingen zijn toegespitst op alle bedrijfsbehoeften. Telecom, Datalijnen en Internet, Dienstverlening, Compliance, Security, Bij King krijg je betrouwbare business software: compleet en innovatieve oplossingen zijn toegespitst op alle innovatieve oplossingen toegespitst opkoffieautomaten alle bedrijfsbehoeften. bedrijfsbehoeften. KoffiePartners al zijn meer dan 30 jaar voor bedrijven, www.king.eu. Media Archivering, ontwikkeling en ondersteunen jetotmet gemakkelijk in levert hetSoftware gebruik. Van boekhouding en facturering eeneen www.king.eu. www.king.eu. organisaties en horeca. Onze ambitie is om aan alle koffiewensen KoffiePartners levert al meer dan 30 jaar koffieautomaten voor bedrijven, eigen servicedesk. www.blokes.org totale ERP-oplossing. Met voorraadadministratie, projectadministratie, te voldoen en volledig te ontzorgen. breed organisaties enjehoreca. Onze ambitie isWij ombieden aan alleeen koffiewensen magazijnbeheer en webshopkoppeling King je bijscala het KoffiePartners levert al meer dan 30 jaarondersteunt koffieautomaten voor bedrijven, aan koffiemerken van hoogwaardige instantkoffie tot filterkoffie en te voldoen en je volledig te ontzorgen. Wij bieden een breed scala optimaliserenen van je bedrijfsprocessen, je business kan groeien organisaties horeca. Onze ambitie iszodat om aan alle koffiewensen de meest duurzame arabica espressobonen. Om de keuze verder te aan koffiemerken van hoogwaardige instantkoffie tot filterkoffie en KoffiePartners levert al meer dan 30 jaar koffieautomaten voor bedrijven, envoldoen bloeien. en Groot of klein, accountant, zzp’er of productiebedrijf, onze te je volledig ontzorgen. Wij bieden een breed scala KoffiePartners levert al meer dan 30 voor bedrijven, KoffiePartners levert al arabica meertewij dan 30 jaar jaar koffieautomaten koffieautomaten voor bedrijven, vergemakkelijken hebben kant-en-klare concepten: van biologisch de meest duurzame espressobonen. Om de keuze verder te organisaties en horeca. Onze ambitie is op omalle aanbedrijfsbehoeften. alle koffiewensen innovatieve oplossingen zijn toegespitst Al 36 jaar helpt King ondernemers bij hun administratieve automatisering. aan koffiemerken van hoogwaardige instantkoffie tot filterkoffie en organisaties en Onze ambitie is om aan alle koffiewensen organisaties en horeca. horeca. Onze ambitie isons omeigen aan alle koffiewensen en duurzaam tot extra voordelig met merk; Coffee Fresh. Wij vergemakkelijken hebben wij kant-en-klare concepten: van biologisch www.king.eu. tede voldoen enbetrouwbare je volledig tebusiness ontzorgen. Wij bieden een breed scala Bij King krijgen je software: compleet en meest duurzame arabica espressobonen. Om de keuze verder te te je volledig te ontzorgen. Wij bieden een breed te voldoen voldoen jetot volledig tevanaf ontzorgen. Wij eigen bieden een breed scala leveren alen aan bedrijven tien medewerkers. OnzeCoffee meerscala dan 1500 en duurzaam extra voordelig met ons merk; Fresh. aan koffiemerken van hoogwaardige instantkoffie tot filterkoffie enWij gemakkelijk in het van gebruik. Van en facturering een vergemakkelijken hebben wijboekhouding kant-en-klare concepten: vantot biologisch aan koffiemerken instantkoffie tot filterkoffie en aanleveren koffiemerken van hoogwaardige hoogwaardige instantkoffie tot filterkoffie en 1500 bedrijven zijn inmiddels fans, sterker nog, echte Partners geworden! al aan bedrijven vanaf tien medewerkers. Onze meer dan de meest duurzame arabica espressobonen. Om de keuze verder te totale ERP-oplossing. Met voorraadadministratie, en duurzaam tot extra voordelig met ons eigenprojectadministratie, merk; Coffee Fresh. Wij de meest arabica espressobonen. Om de keuze verder www.koffiepartners.nl debedrijven meest duurzame duurzame arabica espressobonen. Om de keuzegeworden! verder te te zijn inmiddels fans, sterker nog, echte Partners vergemakkelijken hebben wij kant-en-klare concepten: van biologisch magazijnbeheer en webshopkoppeling ondersteunt King je bij het leveren al aan bedrijven vanaf tien medewerkers. Onze meer dan 1500 vergemakkelijken hebben wij concepten: biologisch vergemakkelijken hebben wij kant-en-klare kant-en-klare concepten: van vanvoor biologisch www.koffiepartners.nl KoffiePartners levert alvoordelig meer 30 jaar koffieautomaten bedrijven, en duurzaam tot met ons eigen merk; Coffee Fresh. Wij optimaliseren van jeextra bedrijfsprocessen, zodat je business kan groeien bedrijven zijn inmiddels fans,dan sterker nog, echte Partners geworden! en duurzaam tot extra voordelig met ons eigen merk; Coffee Fresh. en organisaties duurzaam tot extra voordelig met ons eigen merk; Coffee Fresh. Wij Wij en horeca. Onze ambitie is omofaan alleOnze koffiewensen en bloeien. Groot of klein, accountant, zzp’er productiebedrijf, onze leveren al aan bedrijven vanaf tien medewerkers. meer dan 1500 www.koffiepartners.nl leveren al aan bedrijven vanaf tien Onze meer dan 1500 Rotterdam Rijnmond 60 Wij bieden leveren almagazine aanen bedrijven vanaf tien medewerkers. medewerkers. Onze dan 1500 te voldoen je volledig te ontzorgen. eenmeer breed scala innovatieve oplossingen zijn toegespitst op alle bedrijfsbehoeften. bedrijven zijninmiddels inmiddels fans, sterker nog, echte Partners geworden! bedrijven zijn fans, sterker nog, echte Partners geworden! magazine Rotterdam Rijnmond 60 bedrijven zijn inmiddels fans, sterker nog, echte Partners geworden! aan koffiemerken van hoogwaardige instantkoffie tot filterkoffie en www.king.eu. www.koffiepartners.nl www.koffiepartners.nl www.koffiepartners.nl de meest duurzame arabica espressobonen. Om de keuze verder te magazine Rotterdam Rijnmond 60

Delibert is sinds 1993 toeleverancier van luxe lunch- en borrelproducten voor hotels, conferentiecentra en cateringbedrijven. Maar ook voor de Delibert Electric Motorcycles West verzorging van lunches en borrels in je bedrijf of bij je thuis. Blokes www.delibert.nl Blokes Blokes Blokes Blokes Blokes Motorcycles West Electric

Electric Motorcycles West

Electric Motorcycles West is de ‘one stop shop’ voor voertuigen met een elektrische aandrijving op twee, drie of vier wielen. Je vindt bij Electric King Blokes Motorcycles uitsluitend elektrisch aangedreven vervoermiddelen King van alle King elektrische motormerken. Electric Motorcycles is de enige King King onderneming in de Benelux die deze voertuigen zowel verkoopt King als verhuurt. Wij combineren dit met een landelijke onderhoudBlokes dekkingsgarantie, een unieke breng- en haalservice als er (nog) geen locatie in de buurt is en een winterstalling arrangement. King www.electricmotorcycles.nl KoffiePartners KoffiePartners KoffiePartners KoffiePartners KoffiePartners KoffiePartners King

Blokes

Wij zijn BLOKES. Onze mix van enthousiasme, perfectionisme en liefde voor techniek maakt ons een waardevolle zakenpartner voor elk type KoffiePartners organisatie. Wij zorgen voor je Infrastructuur, Cloud oplossingen, Datacenter Housing, Uitwijk en Backup, Hardware, Software & Support, Telecom, Datalijnen en Internet, Dienstverlening, Compliance, Security, Media Archivering, Software ontwikkeling en ondersteunen je met een vergemakkelijken hebben wij kant-en-klare concepten: van biologisch eigen servicedesk. www.blokes.org en duurzaam tot extra voordelig KoffiePartners magazine Rotterdam Rijnmondmet magazine Rotterdam Rijnmond 60ons eigen merk; Coffee Fresh. Wij magazine Rotterdam Rijnmond 60

MKB_03_2018_NEW.indd 60 MKB_03_2018_V2.indd 60 MKB_03_2018_NEW.indd 60 MKB_03_2018_V2.indd 60 magazine Rijnmond MKB_03_2018_NEW.indd leveren al60aanRotterdam bedrijven vanaf tien medewerkers. Onze meer dan 1500 KoffiePartners levert al meer dan 30 jaar koffieautomaten voor bedrijven, MKB_03_2018_V2.indd 60

60

02-05-18 26-04-18 02-05-18 26-04-18 02-05-18 26-04-18

09:37 19:54 09:37 19:54 09:37 19:54


Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten

van Ardenne & Crince le Roy Advocaten biedt specialisten van naam op het terrein van het bestuursrecht, het strafrecht, het boete- en sanctierecht en het (overheids)aansprakelijkheidsrecht. Een must in een steeds complexer wordende samenleving, waarin de cliënt steeds vaker geconfronteerd wordt met zaken waarin al deze rechtsgebieden een rol spelen. www.vanardenne-crinceleroy.nl

SparkWise Wat iedereen herkent is dat de meeste breinen standaard in de weerstand gaan bij verandering, “JA” zeggen maar “NEE” doen en daarna hun gelijk proberen te halen. SparkWise heeft, op basis van een 4,5 jaar durend neurowetenschappelijk onderzoek in combinatie met bijna 40 jaar ervaring, een methodiek ontwikkeld waarbij aan de voorkant weerstand voor verandering wordt verlaagd, de implementatie van nieuwe werkwijze, software of procedures of samenwerking tussen verschillende partijen wordt vergemakkelijkt en de borging beter zekert. www.sparkwise.nl

Yes We Care Vanuit ons kantoor in Rotterdam werken wij aan het ondersteunen van bedrijven bij hun betrokken activiteiten. Wij zijn zeer gebrand op de juiste bedrijfscultuur die nodig is om betrokken ondernemen verder op de kaart te zetten. Betrokken ondernemen betekent voor ons een ideale mix zoeken tussen commercieel zaken doen en de middelen van een bedrijf inzetten voor maatschappelijke winst. Zo garanderen we dat onze licentiehouders de best mogelijke ondersteuning krijgen en dat wij bij Yes We Care uitstralen waar we voor staan: met elkaar werken aan betrokken ondernemen, met concreet resultaat voor onze licentiehouders. www.yeswecare.com

Yur Yur is praktisch, recht door zee en oplossingsgericht. Wij pakken door! Maar altijd met een warm hart. Elke ondernemer kan bij ons terecht voor een totaalpakket van juridische zaken. Wij bouwen aan goede, vaste relaties. Daarom krijg je alle aandacht van onze ervaren rotten in het vak, van onze jonge honden en van iedereen daartussenin. Wij staan in de startblokken en gaan voor je door het vuur. Iedere dag opnieuw. Mét verstand van zaken en bakken vol ervaring en we zorgen ervoor dat jij ons begrijpt. Bij alles wat wij zeggen. Bij iedere stap die wij zetten. Lastige organisatiekundige en juridische termen bewaren wij gewoon voor andere momenten. Daar hoef jij geen last van te hebben. www.yur.nl

Fort 1881 Fort 1881 in Hoek van Holland is een zeer oud kustverdedigingsfort met vele bijzondere ruimte en gangenstelsels die in het verleden voor vele doeleinden hebben gediend. Momenteel biedt het Fort vooral ruimte voor vergaderingen, bedrijfsuitjes, productpresentaties e.d. www.fort1881.nl

Golfbaan De Hooge Rotterdamsche Golfbaan De Hooge Rotterdamsche is een golfbaan met 18 zeer afwisselende, uitdagende holes. Gelegen op een heuvelrug van circa 25 meter hoog in het prachtige Rottemerengebied aan de noordkant van Rotterdam. Golfclub De Hooge Rotterdamsche heeft bijna 1000 leden en staat bekend als een gezellige en bloeiende vereniging. Op onze golfschool De Hooge Rotterdamsche kun je terecht voor een golfcursus om de beginselen te leren of om je spel te verfijnen. www.dehoogerotterdamsche.nl

magazine Rotterdam Rijnmond

61


MKB ROTTERDAM RIJNMOND HOOFDPARTNERS

MKB ROTTERDAM RIJNMOND MEDIAPARTNERS

magazine Rotterdam Rijnmond

62


MKB ROTTERDAM RIJNMOND CO-PARTNERS

Care

Careers

AUTOWAS

®

magazine Rotterdam Rijnmond

63


MKB ROTTERDAM RIJNMOND LEDENLIJST

216 Accountants 2moso B.V. A&M Recycling B.V./In 2 Waste Solutions A. de Jong TH A.G.A. AA-team, AutoAssistentie ABC-coaching Abeln AboutFace/ INSA consultancy Accountantskantoor Gerrits B.V. ActaVite ACW B.V. AD Rotterdams Dagblad Adaptum Adminibel Adriaanse Van der Weel advocaten Advocatenkantoor JMV B.V. Aertery AFM Den Hollander Advocaten B.V. AGIN Timmermans Albeda College Alkum Solutions BV Allganized B.V. All-Works Altronic Automatisering B.V. AM Communicatie & Design Ambachtelijke Schoenmakerij Farber Ampliar Uitzendbureau B.V. Amsterdam Trade Bank Anasha.nl Animeerwaarde.nl Anje Kirsch Fotografie Anthony Veder Travel B.V. Anton Vlasman APF Finance & Assurantiën Arbo Rotterdam B.V. ArboNed Ardito Fotografie Argos VARO Energy Retail B.V. Artihove Regina B.V. ATPI Corporate Travel Aurix B.V. Auto Sturm Automakelaardij Duipmans Automobielbedrijf Kalfsbeek B.V. Autotaalglas B.V. Autotaalglas Gouda Autotaalglas Ridderkerk Avant Business Avantage Automatisering BV Awé Krijger Fotografie v.o.f. Axidus B & D Process Equipment B.V. Backwire Baguette & van Tulpen Bakker Voskamp B.V. Bakkerij C.J. van den Berg Bar Restaurant Prachtig Barlatto Bazuin & Partners Gerechtsdeurwaarders BCC Consult B.V. B-creative BDP Nederland Beelen Bekker Bouwstijl BeneVia Adviesgroep B.V. Benthink B.V. Besparingsadviesburo/VvE Collectieven Betrokken Spartaan BHVNederland BHW Advocaten Bijko Ramen, deuren & kozijnen BV Binnenstebuiten groei & ontwikkeling Binnenwout B.V. B-ITprice.com BLOKES Blue Leopard BMC Advies BNV Mobility Bob Autowas BV Boekestijnkester en Partners Boekhandel Kamerbeek V.o.f. Bokhorst Intallatietechniek Bookd Bosch Advocatenkantoor Bouwmarkt-Online.com BV Brackmann Aanbestedingsspecialist BrandMerk! Intellectual Property Brightideaz Broekman Logistics Brood/banketbakkerij Pot B.V. Buitendijk Dagversgroothandel B.V. Bureau Bloem Bureau IGOO B.V. Burn-out Master Buro Beijleveld Buro P&O Business and Taks Solutions Business Blogger Business FANbase Business Netwerk Rijnmond Business Openers B.V. By M Bytesnet Rotterdam B.V. C Broos T,T,C & I C&B More Capital Circle Care4Careers Carola! Cash Back VAT Reclaim Benelux - Fekas Management CBO Security B.V.

magazine Rotterdam Rijnmond

64

Cees Advocaten Cemex Trescon B.V. CFO Capabel CFO Capabel Cheops Capital B.V. Cindy’s Sales Solutions Cinemato Media Clear Channel CloudAdvies Cloudnetworks B.V. Co Solo Company 2 Wear Concordia de Keizer Connect Holland BV Contaxion BV Control Payroll ConversieWebsites.nl Cool BV Corrente Advies Cost Engineering Consultancy Credion Rotterdam Rijnmond KVO Credits Factory BV CROVV B.V. Crowe Horwath Peak CSN CitySteward Nederland CSU Cleaning Services B.V. CVmonitor Daisy da Veiga Coaching & Consultancy Danish Fashion Concepts DataMatch Rotterdam Datamontage Vlaardingen B.V. dataplace ; Regionale Datacenters DB Telecom De Ballonnenkoning De Bank De Bonte Koe De Film Makelaar De Goede Schilders B.V. De Goudse De Hooge Rotterdamsche De Jong HRM-Services De Koning BV De Nederlandse Pensioen Associatie De Opstartfabriek De Regelmeisjes De Sleutelcentrale Toller B.V. De Woningwachter B.V. de Workaholics BV Decoratelier Vorm en Decor B.V. Deger B.V. Delibert Delware Company Demand Recruitment and Advisory Services Den Otter Kantoorpartners B.V. DENED Design Studio Armeni Detron Dierenspeciaalzaak Joop Blom V.o.f. Dierenspeciaalzaak Wesdijk B.V. Dijkshoorn Euromovers Dikscommuniceert Dingen Anders Doen Dintoff Event Group / More54 DLM / Dé Lease Maatschappij Dockbite Dolf Oosterhoff Productions B.V. Dors Werk & Leertrajecten Dosign Admin DPD Consultancy Driekleur Verzekeringen Drinkz DRV Performance Improvers DSW Zorgverzekeraar Du Nord Rijwielen DualCare Dutch Energy Services B.V. DVAN Advocaten Ecomobiel BV Edenred Nederland B.V. Eduard Schuringa Edwin van Daalen Training & Consultancy Eethiek Efficient at Work Efficienza EHBR Elaborate Elbro Rietschoten Emdigio eMJe B.V. ENECO Zakelijk B.V. Enjoy Cakes Entjes Schilderwerk Enza V.o.f. Er-bee beveiliging B.V. Ergocentric Erna Erkens Valuta Advies Eset B.V. Essex Freight Holland Ltd. European Franchise Consultants Exceptioneel Transport Europa B.V. Exploitatie Hotelport B.V. Exposelect Evenementen organisatie en advies B.V. Eye for Cash F. Breeman Mini FairSterk Farley Onderhoudsbedrijf Ferrazzo Ferro (Holland) BV Financieringsgilde Fine Graphics Finstage

Fixx Ergonomics Flanderijn en Van Eck FlexxGroup FLR Media Focus Beter Fort 1881 Forward Lease B.V. Françoise Jewel Design Freelance Factoring.com BV Fris en Rein Fun Forest Netherlands FWV Administraties FYGI happy recruiters GDA Electric Gemeente Capelle aan den IJssel Gemeente Ridderkerk Geveke Elektrotechniek Glazenwasserij van Elten B.V. Global Consultancy League BV GoForward! Advies en dienstverlening op maat Goos Communicatiemakers Goosen Autobedrijven B.V. Govers Spil Notariskantoor Grant Thornton Greenz Guidance in Sales H2otel Ha! Hagenaar reclame Hartman Legal Headcore B.V. Helder[e] Fotografie Helma Beker Henk Kuiper Webs Henley360 Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs Het NIC Het Rughuis Rijnmond Het Waspunt HHC Health Care B.V. HiSS Beheer BV HLB Den Hartog Accountants & Consultants Hoekstra Training Hoezo Hogeschool INHOLLAND Hogeschool Rotterdam Instituut voor Com Management Holding RA Kraal / Quantes grafimedia [the]Qroup Holland MarketingHuis Holland Shielding Systems Hoogenboom Autogroep B.V. Hoogerwerf B.V. Hormax Horecamakelaars Rotterdam Horvi-Enzymed B.V. HRMinded HWRK I AM LUIGI Maatkleding & Maatschoenen ICT First ID Groep B.V. ID Kompas IFSS Igor Blok Fotografie IJsselweide ILC Image Groups Travel Imap Netherlands Imatech i-mediate Improvety Inconcilium Industrial Water Solutions BV ING Nederland Innova Energie Inqar CityRent Autoverhuur Insignia Training en Projecten Intend B.V. Interhouse Interieur Paauwe Zonnemaire Invitas InvoiceFinance Irado Is Ontworpen IVA Groep B.V. J. Walgaard Jacobs Douwe Egberts Professional BV Jan Dirk Stouten JCDecaux JNE Japan Nationwide Express N.V. Jobsearch4u.nl Joca Beheer B.V. Jumbo de Vette Jump XL & Monkey Town Rotterdam Just 4 Work / Werkmoed Just4sales Juwelier Saers Kade165 Kapp Nederland B.V. Karin Works Karssen Office Kartrans Kate Organizing Katinka Tromp Photography Katloon KC KoevermansCoaching Keiretsu Europe B.V. Kenneth Smit Kickersvoet B.V. Kijk en Huiver BV King Business Software Klein en Sterk Kneppelhout & Korthals


PayEasy Bedrijfstelefonie Pearle Barendrecht B.V. Perfect Groep Piker Holding PKF Wallast Plain Orange b.v. Please Payroll Postillion Hotels Preuninger Pricon B.V. printerPRO.nl Priorities - Professional Organizing Prisma IT Profilease B.V. Project Development & Engineering Promax ProMobility Proposition Hero Prymos Koster Publicity Bee Q-Cat Beheer B.V. Qoqo Massage Rotterdam BV Qredits Microfinanciering Regio Rotterdam Qronos Quest Juridische Service Abonnementen R. Genegel B.V. Raaak Personeel Rabobank Randstad Uitzendbureau B.V. Rawsome Life Rebelz aan de Rotte Recherchebureau Incognito Recruit a Student B.V. Rent A Butler Repay HRM Restaurant aan Huis Restaurant De Krom V.o.f. Reyers Cleaning Service Rijndam Revalidatiecentrum Rijnland Gerechtsdeurwaarders & Incasso Rijnmond Milieu B.V. Rischen & Nijhuis advocaten RMC B.V. Roblex Rode Kruis district Rotterdam Rijnmond Rogam Automobielbedrijf B.V. Ron de Hoog, een Visie in Lijsten Rooster Consultancy Rotsvast Rotterdam Business Events B.V. Rotterdam Ship Service B.V. Rox Media RTM Business RTV Rijnmond Rudolph Maessen IPDS Ruimbaan Uitzendbureau S. Gillet Salarisjobs Sandd bv. Santova Logistics B.V. SAOZ Adviseur in Onroerende Zaken Schaap Advocaten Notarissen Schaap en Citroen Schildersbedrijf E. Marsie Schilderwerken Hijnen Noord-West B.V. Schipper Accountants Schouten Produkten Groep B.V. Secure Logistics Seflan proces- en kwaliteitsmanagement Select Courier Senior Aerospace Bosman B.V. SFA Douaneconsultancy Shared Silver Motion Pictures SITA Recycling Service B.V. Sixt B.V. SKS Professionals Slagerij P. Verduyn C.V. Slavenburg & Huyser B.V. Sligro Smeets Advocatuur Smit & de Wolf Belastingadviseurs B.V. SollicitatieConsult Soltegro B.V. Sonnetje VOF SparkWise Sparreboom B.V. Sparta Rotterdam B.V. Spektron Spontaan Communicatie & Organisatie Sporttainment Center De Uithof B.V. Sprank Interieurprojecten B.V. Squizzo Architecten B.V. Startersplatform.com B.V. StartHousing StartValue Sterling & Holmes Stichting Citysteward Stichting IJsselwijs Stichting Pameijer Stichting Zaken op de Rails Stout Consultancy en Bedrijfsadvies STRATCH Stroomopwaarts MVS Stroopwafel & Co Struisenburg Beheer B.V. StuD Studentenuitzendbureau Studio Carpe Diem studio Rooijaal Subsidy House Supermarkt Bos B.V.

Sustaining People Symion Talent in Balans Tales on Fire Tandheelkunde Groep Nederland BV Tasalogic Media Teamscore! Teamwerk Technisch Bedrijf Huyser B.V. Technische Groothandel P.J. de Haas Technolab B.V. Teijl Binnen AFbouw Teleservice Nederland BV Tempo Team Uitzenden Ten Holter Noordam advocaten Terilio Software B.V. The Dare Company The Hospitality Club Theater De Stoep Thon Hotel Rotterdam Tienstede TIME Reclame T-J Beheer BV Tombox Training-Nu Trias Legal TTM Tankstations B.V. Tuijtel UBN Uitzendbureau B.V. UC Group BV Understand the Customer UniPartners Univacance B.V. Utility Provider V & M Leasing V.o.f. Cafetaria Graafland VA Business Support Van Ameyde beheer BV van Ardenne & Crince le Roy Advocaten N.V. Van der Leede & Partners B.V. Van der Linde Catering & Evenementen Van der Valk Ridderkerk Van der Weide & Partners Van Dorth Advocaten Van Driel Slotplein B.V. Van Eekhout Groep Van Eijmeren Van Es T.O.C. Van Gastel en Bal Advocaten Van Helden Relatiegeschenken Van Heusden’s Woninginrichting Van Houwelingen & Partners Van Sikkelerus & Ray Advocaten Van Steensel Assurantien Van Swaaij Advocaten Van Waning Bouw BV Vastgoedgenootschap bv. VCCR Veenman Veerman Financieel Adviseurs. Verboon & Partners Verenigde Pasfotomakers B.V. Verlies & Verder Verstegen HRM Verstegen pensioenadviseurs Vertelschool Rotterdam Video Werkt B.V. Viridata Adm.kantoor & Exact Online Consultancy Visser Quispel Heidema B.V. VKOZ events & communicatie VKV Groep B.V. Vloemans Media VLS Groep Volcano Beheer VTM Groep VVH business translations B.V. Waterstijl Dordrecht B.V. WD Trading We are Golf Webbb Webstijl Webtify Weight & See Wellness Centre Terbregge Wereldmuseum Werk XL Werkgevers Servicepunt Rijnmond Wesco International B.V. Wesotronic WH Administraties B.V. Wilkhahn Wils Financial Services Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten WorcX World Trade Center Rotterdam Worldhotel Wings WPAdvies WTO Taxionderneming V.o.f. Xirius ICT YoungCapital Your Professional Coach Yur Advocaten & Consultants Zadkine Zicht Risico- en verzekeringsadviseurs Zinstroom Re-integratie Zorg en Zekerheid Zpits

magazine Rotterdam Rijnmond

MKB ROTTERDAM RIJNMOND LEDENLIJST

Koeverma Schilders Koffie Partners Kolibri Logistics Kooijman Autar Notarissen KvK Nederland & Turkije KVL Inspiratie Technology Kwekerij het Westland KWS Infra La Fontaine Ladage Beheer B.V. Land van Mogelijkheden Laurens van Wijk Consultancy LeaseGrip Leasevisie LEDesign projectverlichters Leo Ringelberg Touringcars B.V. Lexfisc bv Liaision Communicatie & Taal Libertas Lawyers B.V. Lief Zijn Voor Jezelf Live it Green Lodder Events & producties Logidex / Qualityflex Logwise Lomans Groep Lommerrijk Loyalty Central Lubrafil B.V. Lucom Benelux M & R Accountants M.I.D. M.J. Verkerk Facilitair M10 Advies M2Tec Maatwerkers Maers Groep Maersk Line Netherlands Magna Cura Automatisering B.V. Maintec Makkina Heftrucks Mako Cleaning Service Manpower B.V. Martin’s Schoonmaakbedrijf V.o.f. Mary-Ann Art Consultants Massar Beheer Matev Maxxgrib Floor Safety Mazars Paardekooper Hoffman N.V. Meerimpact Meetz! Meeus Meiden van de Molen Mentorproject Rotterdam Mercuri Urval MERWE Bouw BV Met Name Reclame Miko Koffie B.V. Miniworld Rotterdam B.V. Mirjam Lems Fotografie Mirrbizz Misura MKB Boekhoudservice B.V. MKB Cursus en Training MKB Kostenreductie MKB Vertrouwenspersonen Mommers Schoonmaakservice Mondial Van der Velde ‘t Veentje B.V. mrVerweij Museum Boijmans Van Beuningen Must Commit B.V. Mutual Understanding N. Aarnoudse BV N.V. Rotterdamse Elektrische Tram Nadia Fotografie, NINA Model Agency NaSe Zorg Nationale-Nederlanden Natural High NatureWall Nedelko Nederlandse Top Veiligheidsdienst B.V. Nedflex Rijnmond Negotium Business Group B.V. Nemesys B.V. Netfabric NettStaff B.V. New Hippy Nexlevel Next Level IT NextHifi Nextworker Nexus Orbis NIC Kantoorwereld B.V. Ninon.nl NLInvesteert Novadens NPEX Ntoren Nu-Swift Brandbeveiliging NXTMotors OAMKB Rotterdam-Rivium Octatube Europe BV Olie Maatschappij Anglo Nederland Omoda Schoenen BV OnlinePatents BV Oogspiegel Optiek Ouburg Holding Outdoor Valley Palcoma ICT-Diensten Partycentrum Prikkewater ‘t Packhuys Partyschepen Smaragd Partyservice Nederland

65


ONBEPERKT JE AUTO WASSEN DAT KAN BIJ BOB AUTOWAS Met BOB onbeperkt ontvang je altijd het Normaal Wasprogramma. Zo vaak jij wilt! Door de speciale en bescheiden barcodesticker met sensor wordt je auto direct herkent en kun je direct doorrijden richting wasstraat. Je betaalt maandelijks per automatische incasso en kunt het abonnement maandelijks beĂŤindigen wanneer je wilt.

www.bobautowas.nl Facebook.com/bobautowas bob.autowas bobautowas.nl/vestigingen

24,-


JACQUELINE VAN HENGEL-SOETEMAN Jacqueline is accountmanager en het aanspreekpunt voor MKB-leden bij Rijnland. “Ik werk al 12 jaar in de deurwaardersbranche. Wat ik met name prettig vind bij Rijnland, is dat wij niet een ontzettend groot kantoor zijn. Hierdoor staat persoonlijk contact met klanten altijd voorop. Onze uitdaging is om zo goed mogelijk aansluiting te vinden bij de behoefte van de klant. We luisteren naar de klant en denken mee om tot een oplossing te komen voor de vraagstukken met betrekking tot debiteurenbeheer en incasso. Hieruit is het idee voor de VIP ontstaan: kijken waar behoefte aan is en daarop inspringen.”

Verkorte incasso procedure ‘VIP’ Kosten

Wij komen vaak tegen dat ondernemers vorderingen niet uit handen geven, alleen vanwege een laag factuurbedrag. Begrijpelijk, maar het gaat meestal om veel van dit soort vorderingen. Onderaan de streep is dat toch een aanzienlijk bedrag en dat is zonde! Daarom introduceren wij de Verkorte Incasso Procedure, kortweg VIP.

Bij de VIP werken wij op basis van no cure no pay. Bij geen resultaat betaal je niets, maar ook bij volledige betaling brengen wij geen kosten in rekening. Alleen wanneer wij een gedeelte hebben geïncasseerd, betaal je een bescheiden bedrag voor onze dienstverlening. Dit is dan de helft van de wettelijke incassokosten over hetgeen dat wij voor je hebben geïncasseerd, wat veelal neerkomt op €20,-.

Hoe werkt het?

Voordelen

• Facturen worden digitaal aangeleverd. • Wij sommeren per brief of e-mail met een link naar iDeal. • Wij nemen telefonisch contact op. • Je ontvangt het geïncasseerde bedrag binnen een week. • Blijft betaling uit, dan voeren wij een verhaalsonderzoek uit door een kredietrapportage en onze uitgebreide database. • Je ontvangt een duidelijk advies.

De insteek is om binnen vier weken betaling af te dwingen of voldoende informatie te verzamelen voor een duidelijk advies. Wij onderscheiden de ‘niet-willer’ van de ‘niet-kunner’. Bij deze laatste groep bestaat de mogelijkheid om het normale incassotraject in te gaan. Hierdoor krijgt de debiteur meer tijd en ruimte om alsnog de vordering te betalen. Wanneer wij denken dat er geen vervolgtraject mogelijk is, adviseren wij om het dossier te sluiten.

• Binnen een maand duidelijkheid. • Online inzage in de dossiers. • Professionele vaste zaakbehandelaar. • Het kostenrisico is nihil. • Het werkt preventief. Je geeft het signaal af dat elke factuur betaald dient te worden.

magazine Rotterdam Rijnmond

67


· Glasbewassing · Gevelbehandeling · Graffiti verwijderen · Anti-spin behandeling · Zonnepanelen reinigen · Rope Access Operations (touw techniek)

V GM C HECKLIST A ANNEMERS

MKB Rotterdam Rijnmond | mei 2018  
MKB Rotterdam Rijnmond | mei 2018  
Advertisement