__MAIN_TEXT__

Page 1

MISJONSKIRKEN

UNG

19–

STRATEGIPLAN


VERDEN BESTE LEDERE


NS

I en tid med enorme samfunnsmessige endringer, kreves det mer av ledere enn kanskje noen gang tidligere, både i misjonskirkene og i samfunnet ellers. Altfor mange gode tiltak i misjonskirkene våre ser ikke dagens lys på grunn av mangel på ledere. Samtidig mangler det pastorer i flere menigheter, og flere steder i landet trenger kirkeplantere. Fundamentet for et godt lederskap legges tidlig i livet. Skal vi fortsette veksten i Misjonskirken Norge, må vi utruste mange flere nye ledere lokalt. Og de som allerede er ledere, må utrustes med enda bedre nettverk og ressurser. UNG trenger å sette fokus på at unge ledere blir sett og gitt riktige utfordringer sammen med en moden leder. Praksis er den beste skolen for å bli en leder. I UNG kommer vi til å fortsette å gi mange unge ledere verdifull ledererfaring på våre arrangementer og leirer. Her vil vi benytte anledningen på leirer til å gi kursing og oppfølging. Vi trenger samtidig å la det gå sport i hvor mange nye barn og unge vi gir lederutfordringer i den lokale misjonskirke. Alle barn og unge bør kunne få utfordringer om å bidra.

SØYLE 1

Modne ledere

SØYLE 2

Misjonale ledere

SØYLE 3

Kompetente ledere

SØYLE 4

Utruste ledere i nettverk

S TRATE G IPL A N 2 0 1 9 - 2 0 2 2

3


SØYLE 1: 4

1

S TRATE G IPLAN 2019-2022


Modne ledere Det første som trengs er utvikling av modenhet, Jesusbegeistring og integritet. Vi trenger å fortsette å jobbe med Levende tro, for å hjelpe menighetene med å utruste hjemmene, slik at denne utviklingen begynner der. Om menigheter lykkes i dette, vil menighetene ha mye å bygge videre på. Vi trenger å se på de aktivitetene vi allerede har lokalt og nasjonalt, for å og se om det reelt skaper disipler og ledere. For at noen skal ta steget enda videre, trengs det samtidig fordypning. Modne ledere trenger derfor å velge ut noen få og investere mye i dem i en dyptgående disippelgruppe.

MÅL: I 2019 er 20 ledere i tenåringsalder med i en dyptgående disippelgruppe på distriktsnivå. Innen 2022 øker tallet til 100 tenåringer. MÅL: På alle våre leirer innarbeides trospraksiser som bibellesning og bønn. MÅL: Hvert år øker søkere som kommer fra misjonskirkene våre til Ansgar Bibelskole med 10 prosent.

S TRATE G IPL A N 2 0 1 9 - 2 0 2 2

5


SØYLE 2:

Misjonale ledere Misjonskirken UNG har misjon i navnet sitt. Det forplikter. Guds rike trenger ledere som stadig bryter grenser for evangeliets skyld. Denne driven for at evangeliet må ut for enhver pris ligger i vårt DNA, i vår kollektive sjel. En misjonal identitet utvikles ikke gjennom lederkonferanser. Det utvikles gjennom erfaring. UNG vil derfor i denne perioden legge til rette for at lokale grupper kan dra på team-turer i inn og utland.

MÅL: I 2022 har vi økt til 100 deltakere årlig på korttidsteam i inn- og utland. MÅL: UNG skriver avtale med Laget og Ny Generasjon om å promotere og starte lag på skolene lokalt, med et mål om fem nye grupper på skolene hvert semester. MÅL: Jobbe for egen ettåring/voluntørlinje og kortidsmisjonslinje på Ansgarskolen, i samarbeid med Misjonskirken Norge.

6

S TRATE G IPLAN 2019-2022

2


S TRATE G IPL A N 2 0 1 9 - 2 0 2 2

7


SØYLE 1: 8

S TRATE G IPLAN 2019-2022

3


Kompetente ledere Gode ledere er kompetente. Misjonskirken Speiderkorps er det beste eksempelet på å tenke en trinn-fortrinn-utvikling av ledere. Denne trenger resten av UNG å ta lærdom av. I kommende fireårsperiode vil UNG begynne å bygge en slik ledertrapp, og starte kursing for unge ledere i tweens- og ungdomsskolealder. Vi vil fortsatt ha god kvalitet i alle våre eksisterende lederarrangement.

MÅL: Tilbud om årlig lederkurs for alle ledere i alderen fra tweens til endt studentalder. MÅL: 10 prosent vekst i alle eksisterende lederarrangement

S TRATE G IPL A N 2 0 1 9 - 2 0 2 2

9


SØYLE 2:

Utrustede ledere i nettverk Ledere som allerede er etablerte trenger å utvikle seg, slik at de kan utruste enda flere nye og bli mer effektive. De har behov for tilgang på gode ressurser og nettverk. For ungdomsarbeidere vil oppstartspakka stadig utvikles bedre. Konsulentene skal sørge for at arbeiderne får god oppfølging, at de har ryddige arbeidsforhold og en mentor. UNG skal fortsette å utvikle gode taleserieressurser. UNG skal fortsette å gjøre tilgjengelig gode Levende troressurser for menighetene, og sørge for god veiledning. UNG skal gi hjelp til å utvikle lokale LT-planer.

MÅL: Fem nye menigheter utarbeider sine lokale Levende tro-planer hvert semester. MÅL: Årlige nettverkssamlinger for barne- og familieledere i hvert distrikt. MÅL: Taleserieressurs lages klart til hvert semester.

10

S TRATE G IPLAN 2019-2022


4 S TRATE G IPL A N 2 0 1 9 - 2 0 2 2

11


BARN OG UNGE FOR KRISTUS OG MENIGHETEN!

misjonskirkenung.no

MISJONSKIRKEN

UNG

201

Adresse: Christian Krohgs g 34, 0186 Oslo Organisasjonsnummer: 970 545 204 Bankkonto: 3000 15 09000

Profile for Misjonskirken Norge - Misjonsbladet - UNG

Strategiplanen 2019-22 for Misjonskirken UNG  

Brosjyren for UNGs strategiplan - kan lastes ned. www.misjonskirkenung.no

Strategiplanen 2019-22 for Misjonskirken UNG  

Brosjyren for UNGs strategiplan - kan lastes ned. www.misjonskirkenung.no