Fellesbrosjyren sommeren 2021

Page 1

HVA SKJER I SOMMER? V E L KO M M E N T I L B I B E L C A M P S O G FA M I L I E L E I R E R :

Stavern, Evenskjer, Vegårtun, Nissedal og Ansgarskolen

MISJONSKIRKEN

NORGE

1


Trygghet i møte med framtiden

LES MER

Vi er forsikringsselskapet for kristne og ideelle organisasjoner og for deg som er ansatt eller frivillig i en slik organisasjon. Vi gir overskuddet vårt tilbake til kristen-Norge.

MT01735

– Pensjonsspesialisten

Langtransport - Spedisjon - Distribusjon - Lagring - Ekspress - Fortolling

Arne Thorsen Transport AS, Kjørbekkdalen 10, 3735 Skien Tlf. 35 50 47 00 Fax 35 50 47 01 Arne Thorsen Spedisjon AS • www.arne-thorsen.no • firmapost@arne-thorsen.no

EIENDOMSFORVALTNING | EIENDOMSUTVIKLING EIERSTYRING | SELSKAPSLEDELSE

2

SVEIN ROAR ANDERSEN AS www.sra.no


SOMMEREN 2021

Fellesskap på mange steder Vi inviterer til en stor blomsterbukett av leirer og samlinger sommeren 2021! Vi sprer arrangementene på flere steder så du og dine trygt kan delta på sommerens samlinger for barn, ungdom og voksne. I denne brosjyren får du en oversikt på ungdomsleirene, Liv & Vekst i «nord og sør» og flere bibelcamper!

Hvor skal du og dine? Les mer i brosjyren og på nettsidene for arrangemente ne. Dette blir supre møtepunkte r med Jesus i sentrum! Vi håper å se dere på ett av våre arrangementer!

uke 20

21.-24. mai (pinsen): Liv & Vekst i nord på Folkehøgskolen Nord-Norge, Evenskjer. Se s 3.

uke 20

21.-24. mai (pinsen): Stagedive Nord på Skånland skole, Evenskjer. Se s 8.

uke 25

24.-27. juni:

Ungdomsleiren Across, Ansgarskolen. Se s 8.

uke 27

3.-11. juli:

Nissedal bibelcamping, Telemark. Se s 6.

uke 27-28 9.-13. juli:

Stagedive #1 – ungdomsleir på Vegårtun leirsted. Se s 8.

uke 28

14.-18. juli:

Stagedive #2 – ungdomsleir på Vegårtun leirsted. Se s 8.

uke 28

15.-18. juli:

Liv & Vekst sommercamp – for voksne og barn i Stavern. Se side 4.

uke 29

20.-25. juli:

Bibelcamping på Vegårtun leirsted. Se s 7.

uke 30

26. juli - 1. august:

Bibelcamping på Vegårtun leirsted. Se s 7.

mknu.no/sommeren-2021 3


1 5 .-18 . J U L I L I V & V E K S T S O M M E R C A M P I S TAV E R N

Sol, campingliv, fellesskap og mo/ter med Jesus Det blir en super familieleir i år på Stavern folkehøyskole! Vi ønsker at sommercampen skal gi mange gode opplevelser i trygge rammer! For de voksne blir det morgenmøte med lovsang, bønn og forkynnelse fredag og lørdag kl. 10.00. Hver ettermiddag inviterer vi til Alle Sammen-møter for hele familien, en snau time med lek og moro, kreativ forkynnelse og lovsang.

SOMMERCAMP 2021 1 5 .-1 8 . J U L I

Årets talere er blant annet Øyvind Haraldseid, Torben M. Joswig, Linda A. Johannesen og Aleksander Gundersen. Sunniva Hamnes Eid leder lovsangen. I sommercampen vil vi sette fokus på «Sende». Det skal handle om Han som ble sendt til oss og vår verden. Vi vil la oss utfordre på hvordan vi som fellesskap kan sendes til vår verden i dag. Nøkkelbegrepene «Tro – Sende – Plante» er vedtatt som et fokus for fellesarbeidet for årene framover i Misjonskirken Norge.

Barnas sommercamp

Det blir flotte barnesamlinger i tre aldersgrupper: SuperDuper er for barn fra om lag 3 år til og med dem som starter i 1. klasse til høsten. En forelder må delta med barnet. 24/7 er for barn som skal begynne i 2. til 4. klasse til høsten. Tweens er for barn som starter i 5. til 7. klasse til høsten. I tillegg vil tweensen få litt ekstra, nesten som slags «leir i leiren».

livog vekst.no

MISJONSKIRKEN

NORGE

Påmelding: Checkin.no fra Onsdag 24. mars kl. 12.00

livogvekst.no 4

Festivalsjef Tor Marius Langås

MISJONSKIRKEN

UNG


5


3 .-11 . J U L I N I S S E DA L B I B E LCAMPING, TELEMARK

Familieferie med mening Ingen åndelig tørkesommer! Ønsker du en ferie for hele familien med åndelig påfyll, så er Nissedal bibelcamping stedet for deg! Bibeltime hver morgen med parallelle barnemøter. På kveldsmøtene møter du talerne Egil Svartdahl, Siri Iversen, Jim Foss, Gordon Kleppe, Geir Wilhelmsen, Roy Elling Foss, Jens Kåre Lindal med flere. Barna har egne kveldssamlinger med en herlig blanding av karneval, Jesus, glitter, bønn og moro. I år får vi også besøk av SEVEN- jentene. Vi har eget opplegg for tweens med alt fra fotosafari til vannballongvolleyball, og ungdommen har en helt egen ungdomscamp.

Terje Watne

Facebook.com/NissedalBibelcamping

21 .-24 . M A I

PINSEN 2021 2 1.–2 4. M A I

P I N S E DAG E R I N O R D ! Folkehøgskolen Nord-Norge, Evenskjer Les mer på livogvekstinord.no

EVENSKJER

FOLKEHØGSKOLEN

6

livogvekstinord. n o

NORD-NORGE

MISJONSKIRKEN

NORGE

MISJONSKIRKEN

UNG


2 0 .-2 5 . J U L I

+ 26 . J U L I -1 . AU G U S T

V E G Å R T U N B I B E L C A M P I N G , AG D E R

Avslappende og forfriskende dager!

Vi ønsker at bibelcampingen skal være en avslappende ferie for voksne og barn, med mulighet for åndelig påfyll. Hver dag er det samlinger til inspirasjon og fornyelse i kristenlivet, med lovsang og taler. Det er egne samlinger for barn og ungdom. Med vakker natur, god tid til relasjonsbygging, deilig badevann, egen ballbinge, sandvolleyballbane, kanoer, dyktige lovsangsledere og forkynnere, gode barne- og ungdomsarbeidere, ligger alt til rette for noen fantastiske sommerdager på Vegårtun. Vi gleder oss til å se dere! Vi kan tilby kost og losji. Påmelding: Checkin.no fra 6. februar

vegartun.no Laila S. Løwe

7


V E L KO M M E N PÅ U N G D O M S L E I R ! Leder på leir? 21.-24. mai, Skånland skole i Evenskjer, Troms og Finnmark fylke

Her skal vi ha spinnville aktiviteter, godt fellesskap, bli bedre kjent med hverandre og Jesus! Ungdomsleiren er for alle som skal begynne i et trinn i ungdomsskolen, eller som går ut av ungdomsskolen denne våren.

Stagedive #1: 9.-13. juli og Stagedive #2: 14.-18. juli, Vegårtun leirsted

Endelig skal vi møtes for gøye og innholdsrike dager med leker, aktiviteter og Powerstation! For at flest mulig skal få mulighet til å være med, lager vi to leirer. I samarbeid med menighetene lages det en fordeling av hvem som reiser på hvilken leir. Stagedive er for ungdommer som skal begynne på et trinn i ungdomsskolen, og for de som går ut av 10. klasse denne våren.

24.-27. juni, Ansgarskolen, Hånes i Kristiansand kommune

Ansgarskolen er nettopp bygd ut. Alt ligger til rette for gode dager med fellesskap, undervisning og spennende aktiviteter. Her får du leir og forsmak på bibelskole i samme slengen! Across er for ungdommer i alderen 16-20 år, altså du er ferdig med ungdomsskolen.

Vil du være med som leder på en av leirene? Vi har behov for gode ledere og forbilder på både Stagedive og Across. På Stagedive er hjelpeledere 17-19 år og ledere er unge voksne fra 20 år og oppover. Ledere på Across bør ha fylt 22 år. Ta kontakt med arrangementskonsulent Helene M. Gundersen om du har spørsmål eller ønsker å være leder: helene@mknu.no / 41434186

Påmelding til alle ungdomsleirene: Checkin.no fra 15. mars.

Les mer om leirene på mknu.no/ungdomsleirene


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.