Page 1

0 1 | 2 0 1 8 Ă… R G A N G 11 5

FOKUS

Menighetens fremste kall

++ Utfordrende tider i Kongo

++ Flere planteprosjekter blir menigheter

++ Ă… dele troen med neste generasjon


Noen skolelærere «snur bunken» når de starter et nytt skoleår. De bruker enda en gang de samme notatene og metodene som de har gjort i årevis. I en hektisk hverdag er det forståelig at vi ikke alltid har tid eller lyst til å skulle sette i gang med endringer. Har vi hatt suksess tidligere med et opplegg, er det kanskje enda en grunn til å beholde alt slik det er, eller? Denne problemstillingen kan vi godt overføre til både nærings- og organisasjonsliv, til egen tjeneste i menigheten og til hvordan vi driver menigheten. Vi er nå i en periode der årsrapporter skrives og planene for framtiden presenteres. Harde fakta fra fjoråret møter spenstige visjoner. Noen ganger er det fristende å droppe tankene om å satse på nye ting – og heller «snu bunken» enda en gang. Det gikk jo ganske greit sist? Faren med bare å ville gjenta oss selv, er at konservering er lite forenlig med liv og vekst. En av grunnene til det er at omgivelsene forandrer seg. Selv om budskapet er det samme, er mottagerne og vekstmiljøet i stadig forandring. Vil vi forandre noe så må vi gjøre noe annerledes. Å snu bunken blir da motsatsen. Derfor er menighetsutvikling en kontinuerlig nødvendighet. Vi må fornye for å inkludere nye generasjoner og mennesker med annen bakgrunn enn oss selv. Det går an å være visjonær og relevant – og samtidig sunn og forsvarlig. Jesus er menighetens fornyer ved Den hellige ånd. Jesu tjeneste på jorden og Guds skapervilje bød sjelden på kopiarbeid. Vi lever med Ham som er Livet. Han snur ikke bunken, men løfter oss stadig inn i noe nytt. Trond Filberg, ansvarlig redaktør trond@mknu.no

INNHOLD

Organ for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG. Utgitt siden 1904.

Redaksjon E-post til redaksjonen: post@misjonsbladet.no

Misjonsbladet 1-18 ble utgitt 19. mars 2018. Opplag: 4.300 stk.

Ansvarlig redaktør Trond Filberg, m: 41 22 88 88

Neste nummer kommer september. Se øvrige frister og utgivelser på nettsiden.

Redaksjonssekretær Rachel E. Olsen, m: 975 85 454

Nasjonale prosjekter

18

Adresse: Chr. Krohgs g 34, 0186 Oslo

Internasjonale prosjekter

24

Forsidefoto: Jon Arne Hoppestad Misjonsbladet er et gratisblad med frivillig kontingent.

Annonser i bladet? Se informasjon på nettsiden eller ta kontakt.

Produksjon Design og trykk av Erik Tanche Nilssen AS - Norengros, Skien, sertifisert Miljøfyrtårn, Svanemerke-godkjent, medlem i Innkjøperklubben Svanen og returordningen Grønt Punkt.

Misjonsbladet arbeider etter Værvarsom-plakaten.

Pakking av GREP Grenland AS, Skien.

Nytt om navn

43

Om ikke annet er oppgitt, er foto fra Misjonsbladets arkiv, redaksjon eller adobe stock.

Distribusjon av Bring.

Det skjer

44

Adresseendringer sendes til redaksjonen.

2

Foto: Rachel E. Olsen

Kan vi bare snu bunken?

# 01 /2018

Hver utgave er tilgjengelig på misjonsbladet.no.

UNG-sider 32 Ansgarskolen 38


Planteteamet i Oslo misjonskirke Grorud samlet for å planlegge denne vårens «OmG-uke». Les mer om Misjonskirken Norges ferskeste nasjonale planteprosjekt fra side 14.

FOKUS s. 6-17 Menighetens fremste kall Våre misjonskirker driver med utstrakt arbeid, med en mengde ulike aktiviteter og engasjement. Men hvorfor gjør vi det vi gjør? Hva er det som egentlig skiller menigheten fra andre menneskelige foreninger eller ideelle organisasjoner?

# 01 /2018

3


Leder

Radikalt gitarspill Fra oppveksten husker jeg godt da evangelist Asbjørn Johansen kom til Haugesund. Det var på et slikt møte jeg for første gang opplevde elgitar og elbass i kirka – som for anledningen var i et svært telt. Plutselig var det veldig stilig å gå på møte og vi satte oss gjerne så langt fremme som mulig. Asbjørn sammen med sangduoen Curt og Roland var en sterk kombinasjon og mange ble frelst på møtene. «Som evangelist var det viktig å få med meg den tidens beste sangere og musikere for å trekke mennesker til møtene» fortalte Asbjørn til en fullsatt Skien misjonskirke under feiringen av hans 80-årsdag i januar. Fredrik Fransson, som vi regner som Misjonskirken Norges grunnlegger, var så radikal at han ikke slapp til i mange kristne sammenhenger. Grunnen var at han spilte gitar. Det var ikke et «kristent»

4

# 01 /2018

instrument på den tiden. Og så praktiserte han ettermøter. Det skulle man ikke ha noe av. I misjonskirken i Haugesund var det plass til både gitar og ettermøter da Asbjørn Johansen kom på besøk. Kanskje kan vi kalle det en av Misjonskirken Norges kjerneverdier, at vi vil ta i bruk de redskaper som er til hjelp for å forkynne evangeliet i den tiden vi lever i. I vårt kirkesamfunn har vi definert tre verdier: rotfestet, raus og relevant. Å være rotfestet handler om å ha solide røtter. Om bibelsk forankring, et fungerende trosliv, godt lederskap og en historisk bevissthet. Vi forvalter en arv hvor vi til en hver tid har søkt metoder og former som gjør at vi effektivt kan dele budskapet om Jesus til nye mennesker. Den som er rotfestet kan hjelpe andre til å bli rotfestet, er trygg nok til

å kunne møte andre med raushet og er åpen for nye utrykk som oppleves relevant for flere enn kun kirkens egne folk. Historien vår er full av mennesker som har vist hvordan rotfestet, raus og relevant har sett ut i fortiden. Hvordan ser det ut i dag og i årene fremover? Er vi rause nok til å tåle dem som våger å vise oss nye veier? Øyvind Haraldseid, Generalsekretær


Generalforsamlingen er på Gardermoen

T.v Generalsekretær Øyvind Haraldseid og administrasjonsleder Yngve H. Brosstad (t.h.) ønsker delegater og interesserte velkommen til generalforsamlingen på Gardermoen. T.h. Bibelskolerektor Wang Hong fra Xi’an er hovedtaler på kveldsmøtet under generalforsamlingen.

En mer effektiv generalforsamling er planlagt for Misjonskirken Norge. To dager på Gardermoen og integrert eiermøte for Ansgarskolen, gir mulighet for at flere delegater kan delta. Fredag 27. og lørdag 28. april gjennomføres generalforsamlingen og eiermøtet på Scandic Oslo Airport ved Gardermoen flyplass. Nytt i år vil være at forhandlingene samkjører sakene for Misjonskirken Norge og Ansgarskolen. Konstitueringen er den samme for begge virksomhetene. Det vil si at for eksempel når årsberetninger og regnskap behandles, skjer dette samtidig for begge. Viktige valg Åremålsperioden på seks år for generalsekretær Øyvind

Haraldseid, går ut 1. august 2018. Hovedstyret fremmer forslag for generalforsamlingen om at han velges til å fortsette i stillingen i fire nye år. Bente E. Nome Næser fra Kristiansand, stiller til gjenvalg som leder for Hovedstyret i Misjonskirken Norge. Følgende kandidater er på valg til Hovedstyret, i alfabetisk rekkefølge: Liv Svanhild Grøneng (Arna), Hege Frey Hansane (Skien), Erling Hellum (Arendal), Gordon Møskeland (Lyngdal), Rita Nottveit (Oslo), Kristian Råmunddal (Kristiansand), Mangfred Vangstad (Bodø) og Per Ivar Aase (Haugesund). Sven Tore Råmunddal fra Kristiansand, stiller til valg som ny leder for skolestyret til Ansgarskolen. Øvrige kandidater til skolestyret er Ellen Bjerk, Hans Hodne (Statens representant), Per Ravna, Siv Katrine Stark, Kristine Sødal og Olav Vikse.

Valg på to representanter valgt av generalforsamlingen til Predikant- og menighetsrådet (PMR) foreslås pastorene Knut Moholt (Grimstad) og Torbjørg Oline Nyli (Fevik). Valgkomiteens leder er Ove Gundersen. Kina-besøk I det åpne møtet fredag kveld blir hovedtaleren Wang Hong. Hun er rektor ved Shaanxi Bibelskole i Xi’an, den største byen i Shaanxiprovinsen. Hun besøker Norge sammen med en delegasjon. I tillegg deltar ekteparet Milly og Simon Yeung fra søsterkirken The Mission Covenant Church of Hong Kong (MCCHK). I kveldsmøtet vil det dessuten være ordinasjon av flere av våre pastorer og forkynnere. Av Trond Filberg

mknu.no/gf2018

# 01 /2018

5


Fokus

«For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» Matteus 18:20

Menighetens kall Kirken representerer Jesu nærvær i vår verden. Hva betyr det, og hvordan kan vi sørge for å alltid ha blikket festet på dette, midt i alle våre strategier og hverdagslige aktiviteter?

6

# 01 /2018


# 01 /2018

7


Fokus

Mjøndalen misjonskirke

En menighet som har tatt sats - Vi kjente et behov for et mer felles fokus for arbeidet, sier Rakel Nakkestad, pastor i Mjøndalen misjonsmenighet. Menigheten har vært gjennom Menighetsskolens tre moduler. Nå gjenstår den mest utfordrende delen: å sette tilegnet teori ut i praksis.

Pastor Rakel Nakkestad (til venstre) og representanter fra Mjøndalen misjonskirke på Menighetsskolens modul 3 på Tjøme i 2016.

8

# 01 /2018


Det nye, moderne tilbygget planlegges ferdig i utgangen av 2018, og gir en fordobling av arealene.

Da Mjøndalen misjonsmenighet valgte å bli med på Menighetsskolen i 2015, drev den godt etablerte menigheten allerede med mye aktiviteter, men kjente behov for en mer tydelig retning i arbeidet. Rett og slett et «spark bak» som de selv beskriver det. Sammen med flere østlandsmenigheter har de nå fullført skolens tre moduler og kan nå se tilbake på en nyttig, men krevende prosessperiode. - Menigheten har jo blitt styrket i løpet av Menighetsskolen, vi fikk en «boost» vi trengte, forteller Anne Sofie Randa Andersen fra menighetens lederskap. Dobbel satsing En særlig utfordring har det vært at de parallelt med skolen har hatt en omfattende byggeprosess. De velbrukte lokalene fra 70-tallet skal få et nytt påbygg som vil gi en fordobling av arealet. Planen er at dette skal stå ferdig innen utgangen av 2018. En viktig grunn til at menigheten har klart å kjøre to store prosesser parallelt, er at de har hatt en person som har ledet menigheten gjennom skoleløpet og sørget for at de har gjort «hjemmeleksene» underveis. Svein Aksel G. Nakkestad har hatt dette ansvaret, og han mener at deltakelsen har påvirket byggeprosessen på en positiv måte. - Menighetsskolen har hjulpet oss å gjennomgå alle aldre: Hvordan skal bygget være for at alle skal kunne trives? Dette har nok ført til at nybygget ser annerledes ut nå, enn hva det ville gjort hvis vi ikke hadde hatt den prosessen, mener han. Et all-idrettsrom som skal integreres i nybygget, er et resultat av at menigheten nå har definert to tydelige satsingsområder. - Et av målene er at vi vil gjøre søndagen til et

Parallelt med deltakelse på Menighetsskolen, har Mjøndalen misjonskirke vært gjennom en omfattende byggeprosess.

fantastisk sted for alle generasjoner. Da er jo et slik all-idrettsrom et kjempepluss, forklarer Svein Aksel. Det andre satsingsområdet er utadrettet arbeid. - Det har også fått sette preg på utformingen av nybygget: Hvordan kan det hjelpe oss til å nå ut? En veldig viktig ting for oss er et nytt kafelokale, som går ut mot gaten med glassfasade og gjør det mer åpent og tilgjengelig, legger Rakel til. Å si og å gjøre Menighetsrådgiver Kjell Birkeland beskriver Menighetsskolen som et sted hvor menighetene kan jobbe med å finne ut hvem de er og hva de skal gjøre. Menighetsskolen hjelper en til å sette fokus, og det vi gir oppmerksomhet, kommer ofte i bevegelse, mener han. Den neste utfordringen blir så å bevege seg fra der man faktisk er til der man ønsker å være. Han utdyper: - I menighetsskolen snakker vi om våre uttrykte verdier. Det vi sier er viktig. Et eksempel: I undersøkelser sier mange at det er en verdi for dem å spise økologisk og kortreist mat. Det er de uttrykte verdiene. I butikken kjøper de likevel det billigste, til tross for sine gode intensjoner. Da sier vi at det er bruksverdiene som slår inn. Verdier er slik sett noe som gradvis må få innta oss. Jeg tror det er en samhandling mellom våre samtaler om verdiene og hva de betyr, og å få nye vaner eller praksiser. Dette bekreftes av ledergruppen i Mjøndalen. De opplever at Menighetsskolen har gitt dem gode verktøy til å stake ut en kurs, men den gir naturlig nok ingen fasit på hvordan man skal komme videre dit man vil. En viktig del av Menighetsskolen er derfor det lokale strategiteamet, som skal lede

# 01 /2018

9


Fokus

Menighetsskolen handler om at vi som fellesskap lytter til hva Ånden sier til oss. Ut fra dette kan menigheten «høre» seg fram til en handlingsplan.

menigheten i det arbeidet med å lage handlingsplan og sette denne ut i live. En slik plan handler egentlig om å lytte og å prioritere, mener Kjell Birkeland. En menighet kan ikke gjøre alt, men de kan gjøre noe. Han henviser til Kolosserbrevet 1,9-11: «Fra den dag vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige.» - Det handler om å bli fylt av kunnskap om Guds vilje. Om å få den visdom og innsikt som Ånden gir, så vi kan bære frukt i all god gjerning. I Johannes Åpenbaring møter vi ordene «den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene». Menighetsskolen handler om at vi som fellesskap lytter til hva Ånden sier til oss. Ut fra dette kan menigheten «høre» seg fram til en handlingsplan, forklarer menighetsrådgiveren. Fremtidsrettet En annen stemme som er nyttig å lytte til når en slik handlingsplan skal lages, er behovene i samfunnet rundt. Denne delen av Menighetsskolen opplevde deltakerne fra Mjøndalen som særlig nyttig. De snakket da med offentlige instanser i kommunen om hva bygda trenger.

Menighetsrådgiver Kjell Birkeland underviser menigheter fra blant annet Mjøndalen, Porsgrunn og Notodden på Menighetsskolen.

10

# 01 /2018


- Det spennende er å merke hvor utrolig ønsket vi er, i nesten alle de offentlige instansene. Noen er skeptiske, men i all hovedsak er alle veldig positive. Så det står egentlig på vår egen kapasitet, hvor mye vi vil gjøre i bygda vår, mener Svein Aksel. Rakel har vært pastor i Mjøndalen i snart fire og et halvt år, men til sommeren flytter hun og Svein Aksel «hjem» til Vest-Agder. Dermed er menigheten i en situasjon hvor de også søker etter ny hovedpastor. Ikke bare det, de høyner med å ansette en barne- og ungdomsarbeider i tillegg. Man kan godt si at menigheten er midt inne i en skikkelig satsingsperiode. - Det vil alltid være ulike stemmer i en menighet, men det er en ganske sterk drive av et fremtidsrettet ønske om å gå et sted her. Dette er en menighet med mye varme og omsorg, og som mange har en sterk tilknytning til og er glad i, beskriver Rakel menigheten de med stort vemod flytter fra om noen måneder. Styremedlem Anne Sofie kan fortelle at menigheten deler vemodet med å gi slipp på pastorparet Nakkestad, men at de ser positivt på nyansettelser og menighetens videre arbeid. - Det må være veldig spennende å få en ny person på plass, som får starte med nytt bygg og masse muligheter man kan prøve ut, sier hun optimistisk. Av Rachel Elisabeth Olsen

Pastor Rakel Nakkestad i forgrunnen, med Anne Sofie Randa Andersen fra lederskapet ved siden av seg og Svein Aksel G. Nakkestad, som har ledet menigheten gjennom Menighetsskolen.

Foregår over tre moduler:

Fakta om Menighetsskolen

Modul 1: FOKUS Hjelper menigheten til å få et realistisk bilde av sin egen virkelighet Modul 2: FORANDRING Forbereder menigheten på forandring Modul 3: FRUKT Leder menigheten til å planlegge med mål om å bære frukt

Etter endt deltakelse velger menigheten et strategiteam, som skal sørge for at menigheten fortsetter i retningen de har staket ut. 21 misjonskirker har vært innom menighetsskolen siden oppstarten i 2014. mknu.no/menighetsskolen

Deltakermenighetene setter sammen egne Vekstteam som har som oppgave å følge opp arbeidet mellom modulene.

# 01 /2018

11


Fokus

Menighetens kall Storheten i hva en menighet egentlig er, ligger gjemt i sannheten om at menigheten er stedet Jesus Kristus kan vÌre med all sin nüdefylde og kraft. Det er dette som gjør menigheten til noe mer enn en vanlig klubb eller menneskelig forening.


Spørsmålet om hva en menighet er kalt til å være, inviterer egentlig til en tyngre teologisk utredning om kirkens natur og oppdrag. Det har jeg imidlertid ikke tenkt å komme med – sikkert til noens skuffelse og andres lettelse. Jeg vil imidlertid forsøke å formulere det jeg, etter mange års arbeid med teologien om kirken, opplever som selve kjernen i menighetens kall. Hva er egentlig en menighet? Jeg snakker her om den lokale menigheten, ikke «kirken» i form av kirkesamfunn eller den store, globale kirken. Men det er en sammenheng mellom disse to kirkestørrelsene: Det særegne ved Det nye testamentets framstilling av hva en lokal menighet er, nemlig en lokal representant for hele Guds ekklesia - det vil si den universelle menighet. Den lokale menigheten har derfor tilgang til «en rikdom på alle gaver», som Paulus skriver i sitt første brev til korinterne. Den katolske teologen Hans Küng sier: “Since Christ is entirely present in every congregation of worship, every congregation of worship held by the local community is in the fullest sense God’s ecclesia, Christ’s body”, (The Church, 1967). Det er dette som gjør menigheten til noe mer enn en vanlig klubb eller menneskelig forening. Jesu personlige nærvær gjør at menigheten kan være det den faktisk er, nemlig Guds menighet. (Matt 18,20). Miroslav Volf har de siste årene levert viktige studier om Free Church-tradisjonen. Han sier: «Der hvor to eller tre er samlet i Jesu navn – er altså Jesus selv nærværende. Men ikke bare det – Guds kirke er der også. Kanskje er dette en dårlig kirke som gjør mange feil, men uansett er den Guds menighet!» (After our likeness. The church as the image of the Trinity, 1998). Storheten i hva en menighet egentlig er, ligger gjemt i sannheten om at menigheten er stedet Jesus Kristus kan være med all sin nådefylde og kraft! Alle kristne menigheter – karismatiske, ikke-karismatiske og alt i mellom, representerer dette Kristus-nærværet i verden! Suksesskriteriene (om man kan bruke et slikt begrep) til en menighet er derfor ikke hvor mye den vokser. Det handler heller ikke om hvor mange som går på gudstjenestene eller hvor relevante vi er i samtiden. Det handler om hvor transparente og trofaste vi er i å representere og demonstrere Jesu nådefulle nærvær i verden. Når fokuset i vår menighetstenkning er på noe annet enn dette, mister vi synet for menighetens storhet. I stedet for å vise Jesu nåde, viser vi egen fortreffelighet og selvgodhet. Paulus avstod fra tidsriktig retorikk og filosofi i sin formidling av

evangeliet, fordi han var redd for at ordet om korset, selve nådeordet, skulle miste sin kraft (1 Kor 2,1). Grunnen til at han har så mye fokus på å formane de kristne i brevene sine, er jo fordi han ville ha dem til å forstå at det livet de levde kunne ødelegge for livet som nye skapninger i Kristus. Som mennesker som har opplevd nåden. Å bli det man er kalt til å være Menighetens høyeste kall er altså å representere og demonstrere Jesu nådefulle nærvær i verden. Det er dette vi er kalt til å være og gjøre! Så hvordan kan vi bli mer transparente og vise Jesu nåde mot menneskene vi omgås? For det første er det viktig at vi ikke bare har nåden som en fin teori, men at vi har erfart dens radikale inngrep i egne liv –slik at det merkes på oss. Vi må også sørge for at det vi holder på med i menighetene legger til rette for å erfare nåden. Ettermøtets funksjon før i tiden var jo nettopp dette, og vi må ikke miste dette anliggendet når vi utvikler menigheter i dag. Formene kan variere, men intensjonen om at nåden ikke er «fullendt» uten at den er erfart, må vi ta med oss. Skal Jesu nåde erfares og være synlig i våre fellesskap, må vi også tørre å være sårbare, eller «svake» for å bruke Paulus’ ord (2 Kor 12,8-10). Som mangeårig Oase-leder og Ansgar-lærer Jens-Petter Jørgensen sier: Vi må våge å tale sant om Gud og om egne liv! Det kan på mange måter være lettere å tale sant og «rett» om Gud enn om våre egne liv. Men min erfaring er at sannheten om mitt eget liv passer perfekt sammen med nåden! For nåden er til for å håndtere livets realiteter, ikke bare lengslene og drømmene våre. Og endelig: Skal nåden bli transparent og synlig i våre menighetsfellesskap, må vi lære å se hverandre gjennom Jesu øyne! Å se andre gjennom egne og Jesu øyne gir to helt forskjellige måter å betrakte andre mennesker på. Mange av problemene i menighetene våre skyldes jo at vi har glemt (eller kanskje ikke lært oss) dette. Sammenligner vi oss med andre og andre med oss selv, kan vi være nokså sikre på at vi ser andre med egne øyne. Det samme dersom vi synes at andre, moralsk og åndelig sett, ikke helt er på høyde med oss. Ser vi mennesker gjennom Jesu øyne, er det verken sammenligning, konkurranse, bedømmelse eller rangering vi er opptatt av, men av hvilken uendelig verdi den enkelte av våre medvandrere har i lys av Jesu nåde.

Av Lars Råmunddal

# 01 /2018

13


Fokus

Nyplanting med klare verdier Misjonskirken Norges ferskeste planteprosjekt har sitt nedslagsfelt midt i multikulturelle Grorud, nord-øst i Oslo. - Å være tilstede i og skape gode nabolag er en av våre kjerneverdier, forteller prosjektlederne Bård Løkken og Ruth Burch Skree.

14

# 01 /2018


Ruth Burch Skree leder planteteamet i Groruddalen sammen Bård Løkken.

Torben Joswig i samtale med Ruth Skree på en av Misjonskirken Norges nettverkssamlinger for menighetsplantere.

Oslo misjonskirke Groruddalen (OmG) ble i 2017 godkjent som nasjonalt prosjekt i Misjonskirken Norge. Menighetsplanten har Groruddalen som sitt geografiske satsingsområde. - En av grunnene til at ville plante her, er fordi stedet er befolket av mange mennesker med flerkulturell bakgrunn. Det er en verdi for oss å være et fellesskap med folk fra forskjellige kulturer. Vi ønsker å leve som kristne midt i nabolaget, forteller Ruth. Flyttet for å plante Hun og Bård ble først kjent da de startet ungdomsarbeid sammen i Oslo Vinyard i 2003. De ble gode venner og lærte etterhvert at de begge brant for menighetsplanting. Etter noen år med studier på hver sine steder, tok Bård kontakt med Ruth igjen og spurte: «Er tiden nå inne for å gjøre noe i Oslo?» De var da godt etablerte med hver sin familie, så de måtte gå en prosess med sine respektive ektefeller, om muligheten for å sammen plante menighet i Oslo. Etterhvert begynte de to parene å reise rundt i Oslo for å finne ut hvor Gud ville sende dem og tanken om å plante i Groruddalen begynte å formes. For to og et halvt år siden tok de to familiene steget og flyttet til Ammerud, en drabantby i bydelen Grorud. - Det var først da vi begynte å koble oss på folk i området. Vi tok rett og slett sjansen på et sted først,

for så og se hvor det ledet, forteller Ruth. Siden hun på den tiden arbeidet i Normisjon, var det naturlig at de tenkte planting ut fra Storsalen i Oslo. Normisjon var på sin side tydelige helt fra starten av at de ikke har særlig erfaring med menighetsplanting. Ruth tenkte at dette var noe de kunne klare likevel, og jobbet en stund sammen med Storsalen for å få det til. - Da jeg etterhvert byttet jobb og ikke lenger var i Normisjon, så forsvant motivasjonen til å gå såpass sakte fremover. Vi så at våre drømmer var forskjellige. Storsalen var veldig ærlige på at «det tar lenger tid med oss». Vi hadde en kjempefin prosess og jeg står igjen med en veldig stor respekt for dem, forteller Ruth. Da de etterhvert koblet seg på Misjonskirken Norges plantearbeid i stedet, var det med utsendelse, velsignelse og forbønn fra Storsalen i ryggen. Godt samarbeid - I etterkant kjenner vi at det har vært veldig riktig å gå den veien og at vi nå er på riktig plass, sier de to prosjektlederne. Menighetsplantingen er nå i gang med en treårig prosjektperiode i Misjonskirken Norge. Flere i startteamet og i fellesskapet rundt dette har bakgrunn fra Oslo misjonskirke Betlehem, som nå er plantingens modermenighet, og Bård har selv studert ved Ansgarskolen. Så det var på ingen

# 01 /2018

15


Fokus

Kjerneverdier og kjernepraksiser kan fungere som en god rettesnor i hvordan menighetens aktiviteter skal prege menighetslivet

måte unaturlig for dem å knytte seg til kirkesamfunnet. De forteller at de opplever å bli veldig godt tatt i mot, og at det er startet et godt samarbeid med modermenigheten og Misjonskirken Norge. - Det er en god rollefordeling med både stor frihet og «backing». Det er en støtte og hjelp for oss, både praktisk og åndelig. Når nå også Bjølsen misjonskirke og Nesodden misjonskirke har kommet inn som støttemenigheter, føler vi at vi har nesten hele Oslo i ryggen. Det oppleves godt når man står i pionerarbeid. Kjennetegn Startteamet startet så smått med samlinger i hjemmene og brukte tid til å bli kjent og knytte kontakter i Groruddalen. Nå er de klare til å ta et steg videre og gjøre seg mer synlige for befolkningen i nærområdet. De har etablert egen nettside og arrangerer i mars en OmG-uke i nærområdet, med blant annet foreldrekveld på lokalskolen og en «kickoff» for språkkaféen de ønsker å etablere. - Vi ønsker å ha rom for folk til å være i prosess, også i troen. Jeg tror de som møter oss opplever en stor raushet, at det er jordnært og mye omsorg. Utviklingspsykolog Erik Erikson sier at menneskets dypeste behov er å bli sett, omfavnet og utfordra. Det er egentlig det Jesus gjør med Guds rike.

Det er god stemning når planteteamet planlegger OmG-uken. Bård Løkken til venstre i bildet.

16

# 01 /2018


Han ser, omfavner og kommer med nåde. Og han utfordrer: Synd ikke mer, omvend deg, tro på meg, forteller Ruth. Nettopp denne gjestfriheten er noe av det plantingen ønsker at skal kjennetegne dem som fellesskap og at menneskene på den måten også skal få møte Jesus. Ruth forteller at de har mye å strekke seg etter her. De opplever at de fremdeles er på relasjonsbyggingsstadiet, og må hele tiden øve seg på å ha Guds-rikes briller på, og ta med Jesus i relasjonene. Forutsetning for vekst - Vi er veldig tydelige på at vår suksess ikke handler om antall mennesker på et søndagsmøte. Det betyr ikke at vi ikke tror på antall mennesker eller på søndagsmøter, men vi tror at det er andre parametere som skal styre oss. Så får det andre komme som en frukt, forklarer Ruth. Dette er verdier den ferske plantingen deler med Misjonskirken Norge. I Vekst 2020-satsingen har fellesskapet satt seg mål om fordobling og om å plante 20 nye menigheter. Samtidig har man vært bevisst på at fordypning er en forutsetning for vekst. - Skal vi representere og demonstrere Jesu nådefulle nærvær, må vi som kirke tilrettelegge for at mennesker kan få gjøre dyptgripende erfaringer av Jesu nåde, sier generalsekretær Øyvind Haraldseid. Han forteller at dette er noe legges stor vekt på både i Misjonskirken Norges arbeid med menighetsplanting og menighetsutvikling. - At disippelliv også er et satsingsområde som gis mye fokus i Misjonskirken Norge, understreker dette, mener Øyvind. I en aktivitetsdrevet menighetshverdag kan man fort miste synet av kirkens egentlige kall på jorden. Leder av Misjonskirken Norges nasjonale arbeid, Torben Joswig, har derfor hatt et ønske om å løfte opp dette med kjerneverdier og kjernepraksiser i menighetene. - Alle lederskap bør ha en reflektert forståelse av menighetens virksomhet. I løpet av de siste årene har jeg møtt mange menighetsledere som har utrykket et behov for å jobbe mer med menighetens kjerneverdier og -praksis. Menighetsarbeid kan lett bli styrt av behov, vaner og tradisjoner. Kjerneverdier og kjernepraksiser kan fungere som en god rettesnor i hvordan menighetens aktiviteter skal prege menighetslivet, mener Torben. Nasjonal avdeling har derfor invitert til en ny runde av Vekstakademiet, hvor nettopp dette vil være på agendaen. - På Vekstakademiet har vi prøvd å plukke frem noen av de beste folkene vi kjenner, til å

Groruddalen er et geografisk område øst i Oslo. Store drabantblokker og flerkulturell preger området. Foto: Wilhelm Joys Andersen

hjelpe menighetslederskap til å jobbe med disse spørsmålene: Hvem er vi og hva skal vi gjøre? Selv om ikke alle kan være teologer eller i heltidstjeneste, kan alle være med å jobbe frem en dypere forståelse av menighetens virksomhet. Jesus som forbilde Prosjektlederne i Groruddalen beskriver plantingen som en fortsatt liten og sårbar gjeng, men med mye gjestfrihet og levd liv. De ønsker at folk som ikke har noen kristen bakgrunn, eller har vært passive i forholdet til det å tro, får møte Jesus gjennom deres liv. De inspireres av hvordan Jesus møtte folk da han var på jorden. - Egentlig gikk han jo bare rundt og ble avbrutt og var til stede. Gikk fra fest til fest omtrent. Når man ser på Jesu liv så virker det veldig på «måfå» og uten en strategi. Menighetsplanting kan også oppleves litt rotete. Vi ønsker være som han, ved å være til stede og se hva Gud gjør der vi er. Av Rachel Elisabeth Olsen

# 01 /2018

17


Nasjonalt

Et nytt avsnitt har begynt Misjonskirken Follow er den femte nye menigheten som etableres siden Vekst 2020-satsingen ble vedtatt i 2010. - En kartlegging viser at det bare er to prosent i vårt nærområde som er aktive kristne. Vi vil derfor gjøre en forskjell der vi bor, sa Espen Øvergaard i sin tale under gudstjenesten i forkant av stiftelsesmøtet søndag 4. februar. Det ble en historisk dag da menighetsplantingen, som holder til i Oppegård kommune i Akershus, endelig ble stiftet som menighet. Oppegård er en del av distriktet Follo, som ligger mellom Oslo og Østfold, og den nyetablerte menighet har fått det passende navnet Misjonskirken Follow. - Det handler om at vi er en menighet i vår hverdag, der vi som Jesus kan si: Følg meg! Det er ikke vi som skal få det til, men vi bringer det vi har til Jesus. Så vil han velsigne det, slik at vi kan dele ut det han har gitt oss, oppmuntret Øvergaard, som sammen med sin kone Regina har ledet plantingen siden prosjektoppstarten i 2013.

18

# 01 /2018

Fra prosjekt til menighet Siden 2017 har Follo-plantingen vært i en overgangsfase hvor de har arbeidet for å etablere seg som en selvstendig enhet. De fikk ekstra fart da de i oktober ansatte en egen prosjektleder, som fikk tid til å arbeide med det organisatoriske og administrative som kreves når en menighet skal etableres og drives. Julia Sakshaug gikk inn i oppgavene med stort engasjement, og i stiftelsesmøtet ledet hun forsamlingen elegant gjennom de formelle sakene. - Dette er et punktum for etableringen. Plantefasen har pågått i seks år. Nå begynner en ny fase der vi skal bygge menighet, fortalte Øvergaard fra talerstolen. Stiftelsesmøtet godkjente vedtekter, gjennomførte valg og 26 personer skrev seg inn som medlemmer. Flere personer som ikke var til stede har også meldt at de vil bli medlemmer. Andre var ikke


Bilde til venstre: F.v. Pastor Pål Brenne fra modermenigheten på Holmlia, styremedlem Kevin Boodhund, prosjektleder Julia Sakshaug, styreleder Espen Øvergaard og styremedlem Regina Øvergaard. Bilde over: Follow har tatt steget fra å være et planteprosjekt til å stiftes som en selvstendig menighet. Søndag 4. februar var det stiftelsesmøte og her er av noen av menighetens nye medlemmer.

klare for å melde seg inn, men ønsker å motta informasjon om menighetens arbeid. Det første styret i menigheten består av Regina og Espen Øvergaard, Kevin Boodhun og Alf-Inge Wilberg. I tillegg er Julia Sakshaug ansatt for å administrere den daglige driften. Lokalt engasjement Menigheten eier flotte lokaler på Østlikollen, hvor menigheten har pusset opp det gamle klubbhuset til Myrvoll idrettslag. Follow tok over lokalene da idrettsforeningen i sin tid la ned virksomheten, og menigheten driver nå Østlikollen i samarbeid med Nordre Greverud vel. Bygget fungerer derfor også som grendehus og leies ut til ulike lokale arrangementer. For ikke lenge siden begynte menigheten med lokale samlinger i Oppegård, Vinterbro og Langhus. To ganger i måneden samles alle til felles festgudstjeneste. - Vi ønsker å være relevante og tilstede der vi bor. Derfor er hjemmene og Puls-gruppene veldig viktige, påpekte Espen i sin tale. Hjemmene har gjestfrihet som kjerneverdi, og Puls-gruppene er mindre fellesskap der de møtes i hjemmene for å dele liv og tro. Del av et fellesskap Torben M. Joswig er leder for Misjonskirken Norges nasjonale arbeid og leder det strategiske satsingsområdet for å plante nye menigheter i Norge. - Jeg har fått lov å følge dem over mange år, og dette er en gjeng med flotte mennesker. Min bønn er at de må fortsette å vokse som en god

lokalmenighet til velsignelse for Follo-regionen, oppmuntrer Joswig den ferske misjonskirken. Misjonskirken Follow er koplet med de andre misjonskirkene i området. Misjonskirken Oslo Syd er modermenighet og under stiftelsesmøtet overrakte pastor Pål Brenne den nyfødte menigheten en familiebibel, sammen med varm hilsen fra menigheten på Holmlia. Follow har også fått god støtte fra Oslo misjonskirke Betlehem, og stiftelsessøndagen samlet den godt voksne menigheten inn en kollekt på sin gudstjeneste, som gikk til den nyfødte menigheten i nabofylket. Av Trond Filberg

# 01 /2018

19


Nasjonalt

Fra drøm til virkelighet "Startteamet i Lillesand misjonskirke har hatt sin siste samling på en hyttetur med planlegging og forberedelsesarbeid for de kommende ukene. Nå skal vi stifte menighet og dette startteamet er snart historie. Og, må vi legge til, en fantastisk historie. Nå blir vi egen menighet, med valgt styre og eget organisasjonsnummer." Dette skrev Lillesand misjonskirke på sine facebook-sider i slutten av februar, og inviterte samtidig til stiftelsesmøte den 11. mars. I samarbeid med Grimstad misjonskirke har Astri og Lars Torp etablert en menighetsplanting i sørlandsbyen midt mellom Grimstad og Kristiansand. Menighetsplantingen har siden prosjektstarten vært ledet av ekteparet Torp. De flyttet i 2013 fra Tromsø, hvor de var pastorpar i Frimisjonen, med en drøm om å plante menighet. De landet i Lillesand, en sørlandsby som i følge DAWN-undersøkelsen har relativt lav kirkeaktivitet. Grimstad misjonskirke tok eierskap i prosjektet og Astri ble

20

# 01 /2018

ansatt som prosjektleder. Med seg i arbeidet har de hatt et trofast planteteam, som nå er med inn i menighetens neste fase. Noen som en del av lederskapet, og noen i andre tjenester i misjonskirken. For dem uten kirke En viktig verdi for plantingen er at livet som Jesu etterfølgere først og fremst leves til hverdags. - Vår visjon er: Vi vil være en sunn og misjonal kirke. Vi vil helhjertet møte mennesker der de er og invitere dem til å bli med oss og følge Jesus, sier ekteparet. De forteller at Lillesand misjonskirke er for dem som er uten kirke. Livet i smågruppene og feiringen av gudstjenestene står sentralt i utviklingen av fellesskapet. -Vi ønsker å være en rotfestet, raus og relevant kirke. Det er mange som gjør mye godt for byen vår. Vi ønsker å velsigne de gode tingene som allerede gjøres lokalt. Les mer på misjonsnytt.no

Menighetsplantinger i Vekst 2020 Nasjonale planteprosjekter som er blitt menigheter (årstall for stiftelse): Justnes misjonskirke (2013) Ytre Randesund misjonskirke (2013) Flekkerøy misjonskirke (2015) Hånes misjonskirke (2017) Misjonskirken Follow (2018) Lillesand misjonskirke (2018) Plantingsprosjekter som er på vei til å bli selvstendige menigheter: Torridal misjonskirke Nasjonale planteprosjekter i 2018 (m/modermenighet): Menighetsplanting Sandefjord (Skien misjonskirke) Menighetsplanting Hellemyr (Salem misjonsmenighet) Menighetsplanting Bærum (Oslo misjonskirke Betlehem) Menighetsplanting Groruddalen (Oslo misjonskirke Betlehem)


Nasjonal spalte

Takknemlig for menighetsrådgiverne Det siste halve året har vi jobbet med å ansette nye menighetsrådgivere. I skrivende stund gjennomfører vi intervjuer med flere av kandidatene og når du leser denne teksten vet du kanskje hvem som er de nye menighetsrådgiverne fra høsten 2018. Som leder for Nasjonal avdeling jobber jeg tett med menighetsrådgiverne. Deres evne til å utruste, trøste og motivere andre medarbeidere til tjeneste er viktig, og det er flott å observere deres hjerte og omsorg for de ulike menighetene. Menighetsrådgiverne har noe av hjertelaget som jeg ser hos apostlene i Det nye testamentet. De reiste rundt og mobiliserte, inspirerte og utrustet medarbeidere og menigheter. I Misjonskirken Norge kaller vi ikke våre menighetsrådgivere for apostler, fordi dette begrepet fort oppleves litt autoritært for mennesker i vår tid. Men menighetsrådgiverne har noe av de samme funksjonene som de første apostlene hadde. De reiser rundt, betjener, utruster og identifiserer seg med den lokale menigheten. Min bønn er at menighetene og menighetsrådgiverne må finne hverandre på en god måte. I løpet av ansettelsesprosessen har det slått meg hvor mange mennesker som engasjerer seg i disse stillingene. Mange har gitt tilbakemelding på at de venter i spenning på hvem som blir ansatt.

Noen har også følt behovet for å sende inn forslag og innspill på kandidater. Andre har fortalt oss om en «sorgprosess etter tap av forrige menighetsrådgiver». I alle disse tilbakemeldingene har det gått opp for meg hvor takknemlig jeg selv er, både som tidligere pastor og som menighetsmedlem, over å få være en del av et kirkesamfunn som har en slik god tilsynsordning. Torben Martin Joswig, nasjonal leder

Utdrag fra blogg – les hele innlegget på mknu.no/blogg

Vil du være med å støtte det gode arbeidet med å plante og utvikle menigheter i Norge? Ved å være Vekst 2020-giver er du med å bære vårt nasjonale arbeid. Dette innebærer støtte til videreutvikling av våre fem satsingsområder og arbeidet med konkrete menighetsplantinger, arrangementer og prosessverktøy (se mknu.no/satsinger).

Hva er Vekst 2020? Misjonskirken Norge ønsker at våre menigheter skal berøre enda flere mennesker og at vi skal fordype våre liv enda mer i Gud. Vårt hovedfokus er å utvikle sunne, misjonale menigheter. Med dette som utgangspunkt har felleskapet gått sammen om satsingen Vekst 2020, som vår visjon for det tiåret vi nå er inne i. Helt sentralt i Vekst 2020 er derfor å støtte og styrke den lokale menigheten.

Bli fastgiver eller gi en gave via mknu.no/ vekst2020

# 01 /2018

21


Velkommen til Stavern!

Tweens SuperDuper 24/7

SOMMERFESTIVAL 10.-15. JULI 2018 w w w. li v o g v ek s t . n o

MISJONSKIRKEN

NORGE

MISJONSKIRKEN

UNG

KRISTEN NORGES REISESELSKAP FELLESSKAP · TRO · OPPLEVELSER · Bussferie i kristen regi · Bibelferie i Syden · Opplevelsesreiser

· Vandre- / pilegrimsturer · Sykkelturer · Eksotiske reiser m.m.

Vi er størst i Norge på reiser til Israel!

Ring oss på 70 17 90 00 // Se vårer turer på plussreiser.no


INTERNASJONALT

Søk ONLINE i dag!

NASJONALT

BAND/LOVSANGSSKOLE

NYTT!

Å bli kjent med folk som sammen med deg ønsker å lære mer om troen og hva det betyr for livet... En helt unik mulighet!

LYD-/ LYSPRODUKSJON

JAZZ/STREET/HIP HOP

VANNSPORT/MULTISPORT

www.an

sgarsko

BACHELOR- OG MASTERSTUDIER:

TEOLOGI

www.an

PRAKTISK, DELTID, MASTER

MUSIKK,

MUSIKKTEKNOLOGI, MUSIKK & HELSE

INTERKULTURELT PSYKOLOGI Søknadsfrist 15. APRIL!

MISJONS bladet 3 -1 7

SOMMERKONKURRANSE! Bestill før 10.juni og vinn dyreparkbilletter til hele familien!

sgarhog

len.no >

skole.no

>


Internasjonalt

Kjærligheten til barna driver oss! -Først av alt er jeg glad i barn, og glad i å være sammen med dem. Jeg har lenge hatt en spesiell omsorg for foreldreløse barn og ser på dem som mine egne, forteller Jeanne Ngolo.

24

# 01 /2018

Jeanne er leder for et prosjekt for sårbare barn i bydelen Ngamaba i Kongo, og er et varmhjerta menneske som minner om en lokal «Moder Theresa». Dette er et tilbud for barn som er foreldreløse eller som kun har én forsørger. Det er mange barn og unge i Kongo som har behov for omsorg og støtte, men denne målgruppen er ekstra utsatt. - Vi besøker hjemmet deres og sjekker hvordan de har det. Vi avviser aldri foreldreløse med et reelt omsorgsbehov, forklarer Jeanne. Frivillig tjeneste Sammen med fem andre damer driver hun prosjektet frivillig, det vil si at ingen av dem får lønn for arbeidet. - Fire av damene lager maten og ei av dem hjelper meg med administrasjonen. Alt vi gjør er frivillig


arbeid, det er tjenesten som er vår motivasjon i dette, smiler Jeanne. Selv er hun mor og forsørger, utdannet lærer og tilhører den lokale misjonsmenigheten i Ngamaba. Rundt 60 barn mellom seks og atten samles hver lørdag i den lokale misjonsmenighetens lokaler. Da lærer de et bibelvers, ber sammen og spiser middag. Det blir alltid tid til frilek og siden menigheten eier stedet de samles på, så der kan de være så lenge de vil utover dagen. - Jeg liker at vi får høre om Jesus og lære om Bibelen, forteller Grace, en ung gutt som pleier å komme på lørdagssamlingene. - Vi lærer bibelvers som vi tenker på. Jeg liker maten, og av og til reiser vi på en utflukt sammen, til en park for eksempel. Jeg bor med pappa, men mamma er død. Jeg drømmer om å bli journalist! Få ressurser Økonomien i prosjektet er svært begrenset og de har måttet kutte ned på antall måltider de kan tilby barna. Før fikk barna mat tre ganger hver uke, nå er det kun på lørdager. Det er også ønskelig med egne leker til barna, for det har de ikke akkurat nå. Siden prosjektet har begrenset med ressurser, handler arbeidet mest om å se og å være sammen med barna og gi dem omsorg. - Jeg kjenner alle barna, forteller Jeanne. Ofte kommer de hjem til meg utenom prosjektet. Da gir jeg dem mat og omsorg. Et måltid, litt klær og noe utdanningsstøtte får de også. Prosjektet prøver å sørge for at alle disse barna får en startpakke når de begynner på skolen. Dette kan være en skoleuniform eller annet materiell de trenger. - Vi har også gitt symaskinopplæring til flere av dem, så mange har lært å klippe og sy tøy! forteller Jeanne.

Jeanne Ngolo (til høyre), sammen med to frivillige medarbeidere, utenfor lokalene i Ngamaba hvor den lokale misjonsmenigheten driver prosjektet.

Tekst: Naomi Curwen Foto: Jon-Arne Hoppestad

Bli fadder Du kan være med å støtte prosjektet for sårbare barn i Ngamaba økonomisk. Prosjektet er ett av Misjonskirken Norges ni fadderprosjekter. Som fadder gir man et fast beløp hver måned og får jevnlige nyhetsbrev med oppdateringer fra prosjektet. Les mer på mknu.no/fadder

Grace (12) trives godt på lørdagssamlingene. - Jeg liker maten, og av og til reiser vi på en utflukt sammen.

# 01 /2018

25


Internasjonalt

Sterke inntrykk fra Kongo I februar besøkte Internasjonal avdeling (INA) vår søsterkirke Kongos Evangeliske Kirke (EEC) og arbeidene de driver i landet. Det ble innføring i den krevende situasjonen deler av landet står i, men også gode samtaler med ledelsen om samarbeidet kirkesamfunnene mellom. - Det var særlig to ting som gjorde inntrykk på denne turen, forteller Øyvind Slåtta fra INA. - Det ene var å kjøre ut av hovedstaden til Pool-områdene og befinne seg på grensa til en pågående humanitær krise. Det er rart å være i området og ta inn over seg at her har mennesker blitt drept og drevet på flukt. Her opplever familier reell nød. Behov for nødhjelp Vest for hovedstaden Brazzaville, i Pool-områdene, har 160 000 mennesker blitt drevet bort fra landsbyene sine de siste to årene. Dette er en konsekvens av borgerkrigen som oppstod i kjølvannet av presidentvalget våren 2016. INA-leder Jon-Arne Hoppestad forteller at Misjonskirken Norge har, sammen med EEC og Equmeniakyrkan og en nødhjelps-organisasjon som heter ASUdh i Kongo.

26

# 01 /2018

- Gjennom dem ønsker vi å tilby nødhjelpspakker som inneholder et minimum av mat, medisiner, klær, arbeidsredskaper og bygningsmaterialer for å hjelpe familier tilbake til normale liv. Driftige menigheter Kirkebesøkene gjorde særlig inntrykk, forteller Øyvind. Hele fem menigheter ble besøkt på 48 timer. - De forteller om statistikker av helt andre dimensjoner enn i Norge! Det er tusenvis av mennesker på gudstjenestene og hundrevis som tar imot Jesus og blir døpt. Menighetene lever 24/7 og er en del av hverdagslivet. Mange av dem driver fødestuer, barnehager, skoler, yrkesopplæring og så videre. I den ene menigheten hadde de 9000 medlemmer og kun syv pastorer. Noen av pastorene leide leiligheter i nærheten, men flere bodde på kontoret. Pastortjenesten ser ganske annerledes ut i Kongo. De er virkelig dedikert.

Fokusområder i Kongo Det vil i tiden fremover bli særlig fokus på evangelisering, pastorutdannelse og kristen undervisning. Evangelisering: Vi vil støtte EECs ønske om å intensivere evangeliseringsarbeidet i den nordlige delen av landet og mot en av del av urbefolkningen. Pastorutdannelse: Vest for Brazzaville har EEC en eiendom som har blitt brukt til utdanning av evangelister. Nå ønsker man å gjøre om undervisningen for å utdanne pastorer. Fasilitetene her er dårlige. Her er det behov for infrastruktur, lønn til lærere og kost og losji for elevene. Kristen undervisning: EEC har satset på trosopplæring for alle som skal døpes. Nå ønsker de å gå bredere ut og tilby opplæring til alle. Det er behov for produksjon av opplæringsmateriell og taleressurser for pastorer. I tillegg vil vi fortsette rettighetsarbeidet for urfolk og kvinner i Kongo. Se prosjektoversikt på mknu.no/kongo


Internasjonal spalte

Kjærlig hilsen fra Colombia

Romania

Guds lys i Cont I utkanten av vår by, Onesti, ligger landsbyen Cont. Det er en av de fattigste landsbyer i vårt område. De fleste familiene tilhører romafolket og lever i en ubeskrivelig fattigdom. Alle familiene i Cont heter Stanescu, og de har mange barn som sjelden går på skolen. Vi møter dem på gatene i Onești. De spør om penger, mat og klær. Det er vanskelig å la være å hjelpe fordi vi kjenner hjemstedet. For omtrent 15 år siden tente Gud et lys i Cont gjennom noen rumenske kristne. Evangeliet ble presentert. Noen familier tok imot Jesus og åpnet hjemmet for forkynnelse av Guds ord. I starten var de ei lita husgruppe som vokste til de ble en enkel menighet. I 2009 organiserte alle evangeliske kirker i Onesti møter på Carom Stadion. Der var det mange fra Cont. De ble sterkt berørt av Jesus, og flere nye ble med i menigheten.  For seks år siden startet menigheten i Cont med støtte fra noen kristne, å bygge en kirke. I adskillige år har bygget stått uferdig, og på vinteren var det for kaldt å være i kirken fordi det ikke hadde oppvarming. For et år siden ble det ordnet, og med støtte fra noen venner i Danmark har vi i denne høsten kunnet isolere kirken. Jeg reiser til menigheten i Cont flere ganger i året for å forkynne. Det er alltid spesielt å se hvor begeistret de er for å høre Guds ord. De er en levende menighet, som ofte synger så høyt at vinduene dirrer.

Å være frivillig i Colombia er noe helt spesielt og jeg føler meg heldig som får være det. Jeg gir ett år av livet mitt, men jeg får så mye mer tilbake. Jeg får lære mye om den colombianske kulturen, som er en varm og åpen kultur. Det er også spennende å få se de forskjellige prosjektene og ta del i noen av dem. På skolefritidsordningen Esperanza har jeg vært mye, og hatt en egen gruppe som jeg har lært å strikke. Året så langt har gitt meg nye utfordringer og latt meg gjøre ting jeg ikke har gjort tidligere. Jeg har fått lære mer om meg selv og hvordan jeg kan løse ting. Da jeg reiste ut hadde jeg et ønske om å utvikle meg personlig, bli flinkere til å ta initiativ og bli mer utadvendt. Siden jeg kom har jeg fått til mye av dette, og med tiden som er igjen kommer jeg nok enda lenger. Noe av det beste har vært å prate med barn og voksne som jeg møter her. Det er veldig inspirerende å høre hvor mye de som jobber på Esperanza og i barnekirka bryr seg om prosjektene, og hvordan de

jobber for å nå ut til barna. Det er også fint å prate med barna, høre hvordan de tenker og se at de liker at jeg er hos dem. Det kommer jeg til å huske fra Colombia. Like før jul begynte barna på Esperanza å øve på dans til en forestilling. Fordi jeg har lyst til å lære litt om colombianske danser, var jeg også med på øvelsene! Da det nærmet seg forestilling, hadde de en slags førfremføring for de andre barna, og da danset jentene med skjørt til en dans som heter Cumbia. Det så veldig flott ut og jeg sa til læreren at jeg også ville danse med skjørt. Det kan vi få til! sa hun. Så øvde jeg litt ekstra med noen av jentene, vi fikk skaffet et ekstra skjørt, og så ble jeg med på forestillingen. Jentene syntes det var veldig gøy da de skjønte at jeg skulle være med. Jeg tror det må være ett av høydepunktene dette året. Skjørtet nådde meg til midt på leggen, og noe smårusk i koreografien ble det nok her og der. Men det gjør ikke noe, så lenge det var gøy og at det betyr noe for barna at jeg var med. Av Miriam Alsvik, ettåring 17/18 i Colombia

Dorthe og Cornel Pascu er utsendte misjonærer fra Missionsforbundet i Danmark, i samarbeid og med støtte fra Misjonskirken Norge og våre menigheter. mknu.no/romania/onesti-barnefond

# 01 /2018

27


Internasjonalt

Colegio honorable! Vi gratulerer El Paraiso, en av skolene våre i Barranquilla, som har mottatt en ærespris av kommunen for arbeidet innen spesialpedagogikk. El Paraiso, betyr Paradis, men når du nærmer deg bydelen skjønner du raskt at dette er en overdrivelse. Humpete veier og dårlige bygninger møter deg på vei til skolen. Området er nokså utrygt og befinner seg høyt oppe på kriminalstatistikken. Skolen ble startet i 2004 og er nest yngst av de fire skolene Misjonskirken Norge støtter i byen. For oss i Norge er det selvsagt at alle barn skal få samme rettigheter til skolegang, men slik er det dessverre ikke alle plasser. Rektor ved skolen El Paraiso,

28

# 01 /2018

Eva Rodriguez, forteller at de har flere elever med ulike typer lærevansker som ADHD, autisme og dysleksi. - Offentlige skoler er lite tilrettelagt for barn med spesielle behov, og mange privatskoler tilbyr ikke plass til disse barna, forklarer Eva. Derfor bestemte vi oss for å integrere dem på skolen vår. Det første vi da måtte gjøre var å skolere oss og vi har nå tre spesialpedagoger. Mange av elevene på skolen vår er også traumatisert av ting de har sett og hørt i nabolaget, som er ganske voldelig. Målet vårt er å integrere disse elevene i klassene. Vi ser på dem som en ressurs i skolemiljøet! Medelevene lærer seg at ingen er like, men at alle har like stor verdi. De lærer å ta hensyn, vise tålmodighet, respekt, forståelse og medmenneskelighet.

Selv om det innimellom har vært vanskelig og hardt arbeid, ser vi resultater. Vi har lært mye de siste fire årene vi har hatt fokus på dette, noe som har kommet alle våre 200 elever til gode, avslutter hun. Prisen fikk de av kommunen for å ha integrert og viet oppmerksomhet til en spesiell elevgruppe, og de kan nå kalle seg Colegio honorable! Litt fritt oversatt: En skole å være stolt av. Og det er vi! El Paraiso-området er nok ikke akkurat et paradis. Men jeg er ganske sikker på at skolen er et paradis for disse elevene! Av Mona Indrøy Risanger

Les mer om arbeidet på hjemmesiden mknu.no/colombia/ grunnskolene-i-barranquilla


Internasjonalt engasjement i 2018

Colombia: Prosjektet for kvinner og barns rettigheter ble avsluttet i november 2017. Etter ti år hadde prosjektet nådd maksimal tid med økonomisk støtte fra Digni. I løpet av prosjektperioden har det blitt etablert et større nettverk innen kirkelige og frivillige organisasjoner som jobber med rettigheter og fredsbygging i Colombia. Afghanistan: I Afghanistan støtter vi nå Senter for mental helse. Prosjektet for mennesker med funksjonshemming er avsluttet. Prosjektet ligger i et område der vår partner ikke lenger arbeider, på grunn

av redusert kapasitet og en utfordrende sikkerhetssituasjon. Prosjektet er overtatt av en annen organisasjon (NGO) og drives videre med støtte fra flere internasjonale aktører. Kina: Det planlegges et utvekslingsprogram for norske frivillige i Hong Kong til høsten. Dette er et tremåneders opphold med engasjement i lokalt menighetsarbeid. Les mer på mknu.no/ frivillig. Kongo: Fra august 2018 kan unge norske frivillige delta på et firemåneders opplegg, i regi av vår samarbeidspartner

Equmeniakyrkan i Sverige. Les mer på mknu.no/frivillig. Romania: I 2017 ble det samlet inn penger til en minibuss for misjonsarbeidet i Calarasi. Bussen ble kjøpt inn i starten av 2018 og er i full bruk. Prosjektet er derfor avsluttet. Arbeidet i Polen fortsetter som før, og oppsummert har Misjonskirken Norge et sterkt engasjement i seks ulike land i 2018. Les mer om prosjektene på mknu.no/prosjekter

Våre utsendte 2018

Ekteparet Cornel og Dorthe Pascu holder til i byen Onestí, Romania. De er utsendt fra Det Danske Missionsforbund og støttes av oss. I over ti år har de stått i tjeneste i landet, med menighetsplanting, evangelisering, barnearbeid og sosialt arbeid blant fattige familier.

Mona og Odd Bjørge Risanger dro til Colombia våren 2017. De er engasjert i vår colombianske søsterkirke, følger opp de diakonale prosjektene og veileder pastorer og deres familier. Les om deres erfaringer på bloggen: quemasrisanger.wordpress.com

Miriam Alsvik fra Trondheim misjonskirke er utsendt som «ettåring» i Colombia i skoleåret 2017/2018. Hun beskriver sine opplevelser på bloggen: miriamalsvik.com

# 01 /2018

29


Åpent hus er vår utrolig populære serie med kristent barne-tv. Programmene kan brukes i hjemmet eller som et alternativ søndagsskoleopplegg. I episodene møter du profezzor Ztein Gahl med sine rareste påfunn.

2 9 9,Trenger du hjelp med barne- og ungdomsarbeidet? PAKKEPRIS :

Tre forskjellige DVD med to episoder i hver DVD:

Blå Kors har mange gode ressurser:

DVD #1: Episode 1: «Korsvask» Episode 2: «Finnes det bevis»

TWEENS

Hvem er tweens? Fokus Tweens: Trosopplæring for 9-13-åringer (bok) Skribenter Gaute Brækken, Viggo Klausen, Barnevakten m.fl.

DVD #2: Episode 3: «Salt» Episode 4: «Storm i hjertet»

Nettside med film og samtaleopplegg: www.velgselv.no UNGDOM

Vanskelig å snakke med ungdom? Nettside med filmer og ferdig samtaleopplegg: www.suntogsant.no

DVD #3: Episode 5: «Stillhet» Episode 6: «Bevar ditt hjerte»

BARN

Hva gjør du ved bekymring for et barn? Vær en som ser: www.jegser.no

Hver DVD koster kr 179,-

KJEMPETILBUD! Kjøp alle tre DVD-er for krr 299! 299!

Vi har utviklet en rekke andre ressurser: www.blakors.no/ressursbanken Les mer og bestill på www.hermon.no/misjonsforbundet_ung

Disippelkorset

– et felleskristent symbol bol

Kjø p d i s ip p el kor s e t so m smyk ke o g j a k ke p ins! Bær disippelkorset som et hellig smykke og en bekjennelse til Guds sønn,

Pins på jakkeslaget Selges i sølv- eller gullforgylt. Pris kr 70 per stk. Ved kjøp av 10 stk er totalpris kr 560.

vår Frelser og Herre. La korset synes i hverdagen!

TILBUD TIL JUL!

Flott til Sølvkorsgave 27 millimeter kun kr 499! konfirmanten! (ordinær pris 559)

Tinnkors med lærlenke, kr 240. Sølvsmykke med lenke. Fås i følgende størrelser: 20 mm, 27 mm, 39 mm, 49 mm. Priser fra kr 510. Velg lengde på lenke selv. Gullsmykke med doublekjede. 20 mm, pris kr 2 370. 24 mm, pris kr 3 180.

Disippelkorset er designet av opphavsmannen Edin Løvås. Salg av smykkene forvaltes av Misjonskirken UNG og selges gjennom Hermon.

SE MER OG BESTILL på www.disippelkors.no

Porto kommer i tillegg til prisene. MISJONS bladet

29


Misjonsbladet PANTONE 281C

I sin 115 årgang fornyer Misjonsbladet sitt design og oppbygging av stoffet. I tillegg kan bladet leses direkte på internett. Misjonsbladet skal fortsatt utgis, og bladet vil i større grad ha fokus på større saker med bredere presentasjoner. I tillegg er det plass til andre saker som forteller hva som skjer i vårt mangfoldige arbeid.

GULL

Med få utgivelser vil de ferske sakene i større grad publiseres på nettsiden. Alle nyhetssakene og blogger er samlet på internett i en egen portal som heter misjonsnytt.no

etngrafisk.no

FØLG MED misjonsbladet.no misjonsnytt.no

Gi deg selv en pause i hverdagen. Velkommen til retreat på et av våre retreatsteder. Tomasgården Retreatsenter ved Kornsjø, nær Halden tomasgarden.no Sandom Retreatsenter ved foten av Jotunheimen sandom.no

Linda Andernach Johannesen

Hver tid teller

Nyhet

Når kirken utruster til slitesterk hverdagstro hos barn og unge

249,

Hvorfor skled de nesten umerkelig ut og bort fra miljøet? Kunne noe vært gjort for å holde troen deres levende og varm? Hva kunne dette i så fall ha vært, og hvem skulle hatt ansvar for det? I første del av boka finner du et teoretisk og teologisk grunnlag for hvorfor hjem og kirke er to størrelser som til sammen blir langt mer enn to når det handler om å gi troen videre til neste generasjon. I bokas andre del finner du konkrete og praktiske forslag til hvordan menigheten kan kombinere disse to størrelsene. Målet er å utruste til levende hverdagstro, en tro man gjerne deler med andre. Det vi gjør i dag – både hjemme og i menigheten – har betydning i morgen! Hver tid teller.

lundeforlag.no


UNG-spalte

Kristen speiding Det er mange forskjellige erfaringer med speiding. Noen kjenner tårene i øyekroken bare ved å lese overskriften her. Kanskje det var på NMU-leir at de tok sine første steg i tro, fikk mestringsopplevelser og ble sett av noen trygge voksne. For andre er «kristen speiding» nesten et ukjent fenomen. Så i dette innlegget vil jeg fremsnakke kristen speiding! Jeg tør påstå at Misjonskirken Speiderkorps er et av de beste verktøyene vi har tilgjengelig for våre lokale misjonskirker. Et verktøy som ofte glemmes når man skal legge planer for virksomheten. Det er spesielt to grunner til at jeg tenker alle misjonskirker bør vurdere å ha speiderarbeid. For det første finnes det knapt et bedre sted for ledertrening. I speideren får man en «steg for

32

# 01 /2018

steg»- utvikling, i både praksis og teori som ledere. Mange gode ledere har deler av sin oppvekst i speideren og kan fortelle at det var viktig for å forme dem som ledere. Den andre grunnen til at din menighet bør vurdere å starte en speidergruppe, er at det kanskje er stedet vi frikirkelige enklest får en bred plattform i nærmiljøet. Speideren har et godt rykte hos mange. De fleste av våre speidergrupper tiltrekker seg derfor barn, ungdom og deres foreldre, som ellers sjelden eller aldri ville satt sine ben i ei kirke. Det at det har speiderstempelet på seg, tiltrekker seg mange. Den store forskjellen handler om i hvilken grad menigheten ser muligheten og bruker den. For at speiding i misjonskirkene skal fungere, må man ha en tydelig

kristen profil. For å ha en tydelig kristen profil, så må engasjerte menighetsmedlemmer ha hjerte for disse barna og ungdommene, og stille opp. Her sitter mange misjonskirker på en skjult gullåre. Svein Aksel G. Nakkestad, daglig leder i UNG


Mal 3

Drive lederskole:

Lærte om ledelse og disippelliv I februar var over ti menigheter representert med om lag femti deltagere på Drive lederkonferanse for unge ledere i menighetene. De møttes på Vegårtun leirsted i vinterlige omgivelser.

UNG lederskole:

Leder på ulike arenaer UNG lederskole er stedet for å utruste og inspirere hverandre til videre tjeneste i egne menigheter. Arrangementet skjer 20.-22. april på Ansgarskolen i Kristiansand. -Vi har satt fokus på å være leder på forskjellige arenaer. Dette er arena for seg selv («selvledelse»), i menigheten («hva er en leder») og i lokalmiljøet («tydelig kristen»), sier leirsjefen for UNG lederskole, Mats Sveindal. Målgruppen er ledere i alderen 16-20 år. Menigheter og UNG-grupper oppfordres til å sende en hovedleder til arrangementet. Da blir det enklere å ta i bruk det nye man har lært i sitt eget ungdomsarbeid. -I en egen bolk på lørdag kan deltagerne velge mellom de ulike tjenestene som finnes i en menighet. Dermed kan de lære både teoretiske og praktiske saker til det som gjøres i egen menighet, forteller Mats.

Det ble en helg fylt med seminarer, fellessamlinger og sosialt opplegg spesielt tilrettelagt for å inspirere unge ledere. De fleste deltagerne er selv ledere i sine menigheter eller aktive ledere på UNGs leirer i påsken og på sommeren. Flere var allerede i gang med planleggingen til påske-Stagedive som i år skjer på Vegårtun og i Fyresdal. -Jeg sitter igjen med takknemlighet til alle som bidro i undervisningen. Det var et sammensydd budskap om hvordan være disippel og leder, forteller Malene H. Bjørgaas som stod i spissen for lederkonferansen. Hun er arrangementskonsulent i Misjonskirken UNG.

Aleksander Gundersen, pastor i Hånes misjonskirke, underviste om hva ungdom trenger fra ledere, relasjon og tilstedeværelse. Ellen Merete Drønen, ungdomspastor i Salem misjonsmenighet i Kristiansand, delte om å ha Jesus som venn, så de rundt en ser deg som disippel. Markus Kvavik, ungdomspastor i Misjonskirken Lyngdal, underviste om hvordan vi forholder oss til omgivelsene. Er vi mer opptatt av folk som vårt publikum, enn å vite at Gud er med oss i alt vi gjør. Truls Åkerlund, førsteamanuensis ved Høyskolen for Ledelse og Teologi, snakket om å bli sett som leder og se andre som ledere. Drive ble avsluttet søndag med gudstjeneste. Av Trond Filberg

Mats tenker at UNG lederskole er en utrolig viktig ressurs for ungdomsarbeidet i menighetene. Han understreker at særlig menigheter med små egne ressurser kan ha stort utbytte. Stagedive Live spiller hele helgen, og blant gode seminarholdere er Eirik Vikse, Markus Kvavik og Aleksander Gundersen.

# 01 /2018

33


UNG

Flere får eierskap til felles ressurser I februar samlet Misjonskirken UNG nok en gang ungdomsledere til taleverksted. I følge Markus Kvavik er denne satsingen utrolig viktig for å styrke enheten og samholdet mellom ungdomsarbeidene i misjonsmenighetene. Tolv ungdomsledere fra ti menigheter var på taleverkstedet sammen med daglig leder i Misjonskirken UNG, Svein Aksel Nakkestad. Dette skjedde i etterkant av Drive lederkonferanse på Vegårtun leirsted. -Når vi sitter sammen som dette og alle bidrar gir det også et sterkere eierskap og engasjement for å bruke ressursene som dette, forteller Svein Aksel. Sterkere fellesskap Et døgn sammen på taleverkstedet jobber de sammen frem hvilken taleserie de skal forberede for halvåret etter. Taleserien inneholder mange ressurser som gjør at en ungdomsforkynner og ungdomsledere kan planlegge i god tid og samtidig få høy kvalitet på det

34

# 01 /2018

som gis videre til menighetenes ungdommer. Til nå har tjue menigheter brukt eller bruker taleressursene. UNG har et mål om å spre disse ressursene enda videre. -Det handler om at vi bygger et sterkere fellesskap, og samtidig er dette med på at det blir lettere å starte et nytt ungdomsarbeid der det ikke er noe i dag, sier Svein Aksel ivrig. Aktuelle temaer Den første taleserien ble tilgjengelig høsten 2016. I fjor var det to taleserier, og i år var vårens taleserie allerede klar ved årsskiftet. Temaene som undervises denne våren er «Faktisk?


T.v: Felles taleressurser i ungdomsarbeidet har gitt mersmak. Nå er tjue menigheter tatt i bruk ressursene.

Fungerer det å leve etter det vi hører?», «Hvem er Jesus og hvem er han for oss i dag?», «Hvordan har du det, egentlig?» og «Jeg har en plass i Guds historie». Taleressursen inneholder ett hovedtema som deles opp i 3-4 deltemaer. Ressursene består av alle aktuelle bibeltekster til temaet, grafiske illustrasjoner, sanger, smågruppeark for samtaler og lesestykker. Et informasjonsark forteller om bakgrunnen for tema og hvordan det hele kan gjennomføres. De får ingen ferdigskrevet tale, men gode punkter. -Dette gir rammer for hvordan tema tas opp, men samtidig frihet til å bruke resursene slik det passer den enkelte best, forteller Svein Aksel. Eierskap til ressursene En annen fordel med samarbeidet om taleressursene er at ungdomslederne deler på å forberede seg som talere. En forkynner kan dermed undervise på flere steder i det samme deltemaet. I tillegg holder forkynnerne tettere kontakt, deler erfaringer og besøker hverandre. Blant de som brukes som felles talere er Markus Kvavik, Eirik Vikse og Isak Voie. -Det at vi har samme retning innenfor forkynnelsen, at vi sparer økonomi, tid og ressurser på å samle for eksempel grafisk arbeid – det er gull! Ikke minst er fellesskapet mellom oss ungdomspastorer og ungdomsarbeidere så verdifullt, sier Markus Kvavik som er ungdomspastor i Misjonskirken Lyngdal. Markus håper at vi ser mer av liknende samarbeid i UNG og i menighetene i årene framover. -Noe av det jeg liker best med måten vi har organisert dette på, er at det ikke er noe UNG sender ut til ungdomsarbeiderne. Men det er ungdomsarbeiderne selv som kommer opp med idéene og retningen for forkynnelsen. Så i neste runde produserer UNG de ferdige ressursene, kommenterer Markus. Han synes dessuten felles taleserier er bra når de planlegger felles leirer. Når mange av ungdommene allerede hørt mye av den samme forkynnelsen i løpet av året, kan de ha dette med i forberedelsene til leirenes forkynnelse.

Jeg liker at ungdomsarbeiderne selv er med på å utvikle ressursene, sier Markus Kvavik som leder arbeidet med taleressurser i UNG og er selv ungdomspastor i Misjonskirken Lyngdal.

Taleressurser Hvert halvår produseres fire taleserier for ungdomsarbeid i menighetene. Ressursene er blant annet film, bilder, smågruppeopplegg, forslag til sanger og illustrasjoner sammen med introduksjonsarket. Taleserieressursene ligger tilgjengelig på egen nettside. Misjonskirken UNG har satt en frivillig kontingent på 3 000 kroner i året. På denne måten kan UNG fortsette å utvikle disse ressursene til fordel for ungdomsarbeidet i menighetene. Mknu.no/taleressurs

Av Trond Filberg

# 01 /2018

35


UNG

Ny bok om UNGs hjertebarn:

Trosformidling til våre barn -Det er utrolig gøy og litt skummelt, sier Linda A. Johannesen om utgivelsen av boka «Hver tid teller». Hun setter søkelyset på hvordan samarbeidet mellom hjem og menighet kan fungere bedre, så barna beholder troen som voksne. -Altfor mange barn forlater menighetene når de blir voksne, hevder Linda Andernach Johannesen som har skrevet boka «Hver tid teller». Den ble utgitt i mars av Lunde forlag og er trykket i tusen eksemplarer. Skjer ikke automatisk -Innholdet er for alle som er opptatt av at vi skal ha en menighet i framtiden også. Derfor teller hver tid, understreker Linda. Det viktigste budskapet i boka, er tesen om at det vi gjør for barna i

36

# 01 /2018

dag, har betydning i morgen. -Vi kan ikke tenke at «det går seg nok til». Det gjør ikke det. Dersom vi ønsker at barna skal vokse opp i en sterk og sunn relasjon til Jesus, må vi legge opp en plan for å lede dem i den retningen. Vi har ingen garantier for hva våre barn vil velge, og vi er nødt til å gi dem et stort nok rom så de faktisk får velge. Samtidig som vi legger til rette for at deres relasjon til Gud får så gode vekstvilkår som mulig, må vi hvile i at dypest sett er våre barn Guds prosjekt, sier Linda, som har i mange år jobbet som barne- og familiepastor i Skien misjonskirke. Nå er hun Levende tro-konsulent i UNG. Deler erfaringer -Jeg vil nok mest kalle dette ei oppslags- og ressursbok, sier hun. Hun hadde både menighetens ledere og ansatte – og foreldrene i tankene da hun skrev. Levende tro-tenkningen kommer tydelig fram i bokas innhold, både i

tilnærming, pedagogikk og planarbeid. Boka er todelt, der første del gir en teoretisk og teologisk begrunnelse. Del to er mer praktisk der Linda beskriver konkret hva de gjorde i Skien misjonskirke, i koblingen mellom hjemmene og aktivitetene i menigheten. Etter hvert kapittel er det et avsnitt med refleksjoner der man kan tenke gjennom hvordan dette kan fungere i egen menighet. Av Trond Filberg


MSK spalte

Speiding som bygger Guds rike

Korpstinget 2018 Korpstinget i Misjonskirken Speiderkorps (MSK) ble arrangert 9.-11. mars. Dette var det trettiende korpstinget, og ble holdt i Trondheim misjonskirke. Vertskap sammen med korpsstyret, var Trondheim MSK som ble startet opp i 2014. De er med det den yngste gruppa i korpset. Gruppa har tilhørighet i Heimdal misjonskirke og Trondheim misjonskirke. Årets tema var «Himla gode ledere» ut fra bibelteksten i Kolosserbrevet kapittel 1, vers 11.

Kristen trening er det viktigste vi kan tilby våre speidere. Vi i Misjonskirken Speiderkorps ønsker å være relevante i Guds plan, ikke passive. Vi ønsker å ha troen på agendaen. Det er kanskje ikke slik vi fremstår for utenforstående. Et speidermøte oppleves nok ikke som det mest «åndelige» stedet, på grunn av at vi er mer praktiske og ikke har så mye tid til andakter og bønn. Vi har fokus på at vi alltid skal ha en andakt, gjerne en kort på 3-5 minutter, og vi ber speiderbønnen sammen i slutten av hvert speidermøte. Hovedfokuset vårt er derimot på det praktiske vi skal gjøre og lære sammen. Kan vi likevel være relevante i Guds rike? Noen kan mene at det er motstridende og vanskelig å få til. Jeg mener det ikke er det. Jeg tror at forkynnelse er relevant for min tro, men jeg tror også at dette kan gjøres på forskjellig vis. Som ung speider hadde jeg

åndelige forbilder i speideren. Men jeg hørte sjeldent, kanskje aldri, at de forkynte fra talerstolen eller at de leste fra Bibelen. De ble mine forbilder fordi jeg kunne se at de lignet litt på Jesus i måten de var leder på. Jeg tror det kan være noen menigheter som ikke tør å satse på speiderarbeid, fordi de ikke har erfart at speiderarbeid også er et åndelig arbeid. Gud setter ikke slike rammer for åndelighet. Jeg håper at mange flere menigheter, foreldre, unge og voksne kan se det jeg ser: at speiderarbeidet er relevant i Guds plan. Jeg håper at flere misjonskirker tør satse på speideren, slik at Misjonskirken Speiderkorps kan fortsette å vokse og at liv kan forandres. Sammen jobber vi for et felles mål!

For sitt samfunnsansvar samler MSK inn penger til ved og vedovner i Onesti i Romania. Speiderne kaller giverprosjektet for «Kroner til misjonen». I 2016 samlet de inn 42 803 kroner og i 2017 31 789 kroner til dette formålet. Speiderkorpsets satsningsområder for 2018-2020 er lederutvikling, kristen trening og samfunnsansvar. I årsrapporten fra korpsstyret framkommer det at per 2017 har MSK 17 grupper og 748 medlemmer, hvorav 697 er betalende medlemmer. Speidergruppene er: 1. Bråstad MSK med 33 medlemmer - 1. Grimstad MSK med 100 medlemmer - 1. Vegårshei MSK med 76 medlemmer - Arna MSK med 90 medlemmer - Askøy MSK med 16 medlemmer - Drammen MSK med 48 medlemmer - Froland MSK med 22 medlemmer -Gjerpen MSK med 37 medlemmer - Haugesund MSK med 43 medlemmer - Haugesund Nordre MSK med 51 medlemmer - Kristiansand MSK med 42 medlemmer - Lista MSK med 16 medlemmer - Mjøndalen MSK med 32 medlemmer - Siljan MSK med 52 medlemmer -Stavanger MSK med 12 medlemmer - Trondheim MSK med 29 medlemmer - Østby MSK med 19 medlemmer. I tillegg har korpset fire «sovende» grupper: Arendal MSK, Larvik MSK, Skien MSK og Farsund MSK. Se artikkel med valgresultater, vedtak og bilder fra korpstinget på misjonsnytt.no

MISJONSKIRKEN

SPEIDERKORPS

Anita Dencker Isaksen, speiderkonsulent

MISJONSKIRKEN # 01 /2018

SPEIDERKORPS

37


Ansgarskolen

Fått tillit til økt satsing Da revidert statsbudsjett for 2018 ble vedtatt av Stortinget, kunne Ansgar Teologiske Høgskole feire økt støtte med tildeling av tre stipendiatstillinger og budsjett for 30 nye studieplasser. - Dette har vi søkt om og arbeidet for i flere år, så at det kom nå er svært gledelig, sier rektor Ingunn F. Breistein ved Ansgarskolen. Ansgar Teologiske Høgskole fikk et tilskudd som økte med 2,4 millioner kroner. Dessuten vil beløpet tredobles de to påfølgende årene. Høyskolen har fått tilskudd til 30 bachelorstudier med 30 plasser i psykologi. I tillegg kommer tre stipendiatstillinger for å stimulere til vitenskapelig arbeid. Til nå har de finansiert studieplasser i psykologi på eget budsjett.

38

# 01 /2018

Behov for studietilbudet Høgskolen i Kristiansand er det eneste studiestedet mellom Oslo og Bergen som gir utdanning i psykologi. - Støtten gir spennende muligheter framover. Psykologimiljøet vårt har vært i sterk vekst i flere år, og vi ser at dette er populære studier, sier Hildegunn Marie Tønnessen Schuff. Hun er høyskolelektor og stipendiat ved skolen – og hun forsker og underviser innenfor kulturpsykologi. Det er et stort behov for psykologikompetanse på Sørlandet, noe ikke minst levekårsundersøkelsene på Agder viser. Det vil også få positive ringvirkninger for samarbeidet med Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) og andre institusjoner. Utlyste stillinger Høgskolen har allerede lyst ut tre fulltidsstillinger som doktorgradsstipendiat for en periode på fire år med 25 prosent pliktarbeid. I tillegg har Ansgar Teologiske Høgskole utlyst to stillinger i musikk, som førsteamanuensis, førstelektor eller høgskolelektor.


Til venstre: Trond Tellefsen som er høyskolelærer ved Ansgar Teologiske Høgskole, underviser studenter i musikk.

«Støtten gir spennende muligheter framover».

Skolen markerer Ansgar Teologiske Høgskole har nå om lag 300 studenter og 16 faglige ansatte. De tilbyr bachelorgrader i interkulturelle studier, musikk, psykologi og teologi, samt en mastergrad i teologi. De ansatte underviser, forsker og formidler kunnskap innen disse fagområdene. Thomas J. Vårlid, som er kommunikasjons- og rekrutteringsleder ved skolen, forteller at de ser på muligheten for å utvide bygningsmassen, blant annet ved endringer og utbygg av kantine- og undervisningsfløyen. I 2018 er det 30 år siden Ansgarskolen flyttet fra Oslo til Hånes i Kristiansand kommune. Det er dessuten 10 årsjubileum for det anerkjente Ansgarkapellet tegnet av Kjell Nupen. Skolens ledelse ser nå på hvordan dette skal markeres senere i år. Av Trond Filberg

I et jubileumsår Dette året skal vi på Ansgarskolen markere at det er 30 år siden skolen flyttet fra Vettakollen i Oslo til Hånes i Kristiansand. Det gjør vi blant annet ved å invitere alle tidligere elever og studenter ved skolen til en stor fest lørdag 16. juni. Hvorfor er et slikt jubileum verd å markere? Da Ansgarskolen startet opp i 1913 som Misjonsskolen skrev skolens første skolestyrer John Christensen følgende: «Gud vil ha den (skolen), om noen tviler på det». Skolen skulle gi unge menn og kvinner som hadde et kall, en mulighet til å komme ut i den tjeneste de var kalt til, både i Norge og på misjonsmarken. Verken Christensen eller andre så vel for seg at Ansgar Bibelskole drøyt 100 år senere skulle ha linjer som KRIK eller dans, i tillegg til disippellinje og musikklinje. Eller at Ansgar Teologiske Høgskole skulle tilby bachelorgrad i psykologi, musikkteknologi og interkulturelle studier i tillegg til mastergrad i teologi. På den annen side var det jo Fredrik Franson som innførte gitaren i norsk menighetsliv. Så også pionerene i Misjonskirken Norge brukte datidens metoder for å fremme evangeliet. Franson var den første som inviterte både kvinner og menn til sine evangelistkurs i 1883. Når vi nå skal markere Ansgarskolens 30 første år i Kristiansand, ønsker vi å framheve at målet i dag er det samme som ved oppstarten: å istandsette kvinner og menn til tjeneste for Gud i menighet og misjon, men også i samfunnet generelt. Vi tror fortsatt at Gud vil ha skolen, og vi gleder oss over alle som er og blir utrustet til tjeneste gjennom Ansgarskolen.

Det er i år ti år siden Ansgarkapellet stod ferdig. Ingunn F. Breistein, rektor Ansgarskolen

# 01 /2018

39


Mjøndalen misjonsmenighet

Er du vår nye pastor eller barne- og familiearbeider?

Ressurspakken

Mestermøtet 2017 Ressurspakken med fire temasamlinger med filmopptak fra Mestermøtene under Liv & Vekst sommerfestival 2016. Inneholder dramastykker om fiskeren Simon Peter, såmannen, helbredelse og Jesus møter mennesker. Ressurser på film er vitnesbyrd og undervisning. Dessuten får du PowerPoint-presentasjoner og gruppeoppgaver.

Veiledende salgspris: kr 399,Bestilling og informasjon på nettsiden Mknu.no/ungbutikk

VELKOMMEN TIL FANTASTISKE DAGER I NORD!

Våre satsningsområder for 2017-2019 er videreutvikling av søndagen, både gudstjeneste og barnekirke, og økt fokus på utadrettet arbeid. Vår visjon er: Guds godhet tilgjengelig. Vil du være med å bidra til å fylle bygget og Guds rike med alle slags mennesker fra alle generasjoner? Kom til misjonsmarka!

Vi søker en pastor som: • • • • •

er opptatt av å bygge gode relasjoner liker å forkynne og er teologisk reflektert kjenner seg engasjert av vår visjon og våre satsningsområder evne til å skape engasjement blant barnefamilier deler menighetens verdier og teologiske ståsted

Vi søker en barne- og familiearbeider som:

• brenner for å engasjere og utruste andre til tjeneste og koordinere frivillige • trives med selv å ha ansvar for opplegg for barn • har en trygg tro og brenner for at barna og deres familier skal bli kjent med Jesus • er positiv, selvstendig og initiativrik • har evnen til strategisk og helhetlig tenkning

Vi tilbyr:

• varme relasjoner og godt samarbeid. • et spennende nybrottsarbeid og store muligheter til å nå ut med evangeliet. • muligheter for utvikling og at du selv setter ditt preg på stillingen ut fra gaver og utrustning • lønn, pensjon og forsikringsavtaler i henhold til Misjonskirken Norges tariffavtaler. Fleksible ordninger som er tilpasset det å ha små barn.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med menighetens hovedpastor, Rakel Nakkestad, på telefon 901 20 350 eller e-post rakel.nakkestad@gmail.com eller til styreleder Dag Andersen på telefon 924 38 953 eller epost dag.andersen@sra.no.Søknad med CV sendes til rakel.nakkestad@gmail.com. Søknadsfrist: fortløpende og senest 16.april.

LIV OG VEKST I NORD 2018 Fredag 22. juni (ettermiddag) til mandag (ca kl.12) 25. juni. Sted: Folkehøgskolen Nord-Norge, Evenskjer. Skolen ligger nær flyplassen og midtveis mellom byene Harstad og Narvik. Du får oppleve grillfest og St. Hans feiring, seminarer og festivalttelt, CampKids og bubblefootball, fotballturnering og gratis frisør, fjelltur og professoren i LaboraTROriet. Stagedive, Åpent hus og SuperSommer. Hovedtalere: Alle sammen-møter med Linda A. Johannesen, Levende tro-konsulent i UNG. Kveldsmøter med Rickard Lundgren fra Equmeniakyrkan, Sverige. Liv & Vekst i nord er kjent for sin hjertevarme og glede! Det er lett å bli kjent med nye og inkluderende fellesskap. Alle fra hele landet er varmt velkommen! Påmelding og informasjon:

www.livogvekstinord.no

Mjøndalen misjonsmenighet er en varm flergenerasjonsmenighet tilknyttet Misjonskirken Norge. Vi holder til midt i Mjøndalen sentrum, et tettsted med flotte turmuligheter, flere idrettslag og beliggende i Nedre Eiker kommune som opplever befolkningsvekst og som på sikt skal slås sammen med Drammen kommune. Det er også gode pendlermuligheter til både Drammen, Kongsberg og Oslo. Menigheten er i gang med en spennende utbygging som vil gi oss nye muligheter til å nå bredt ut i nærmiljøet. Bygget vil blant annet romme nye arealer til barnekirken, en liten gymsal, større kirkekaffesal og nye kontorer. I tillegg til gudstjeneste med barnekirke driver menigheten blant annet «Etter skoletid», ungdomskafé, barnekor og speider.

www.misjonskirken-mjondalen.no


Sorterer samlingen etter Annie Ingunn Rui (t.h) og Kari Lorentzen med Annies kinesiske bibel, gamle bilder og magasiner som skrev om arbeidet i Kina.

Annie Skau Berntsens personlige bibler, platesamling og flere tusen bilder blir nå sortert og registrert av Historisk arkivsenters (HAS) frivillige medarbeidere. -Dette er det største prosjektet vi har gått i gang med til nå, sier arkivleder i HAS, Ingunn Rui. Arkivmedarbeiderne sorterer og registrerer en enorm samling med bilder, dokumenter, bibler, utmerkelser og utklipp etter misjonær Annie Skau Berntsen (1911-1992). Misjonskirken Norge arvet dette for 25 år siden. Dermed vil mye historisk materiale bli mer søkbart og tilgjengelig. Annie Skau Berntsen var utsendt Kina-misjonær fra Misjonskirken Norge, først til Shaanxi-provinsen i perioden 1938 til 1951. Deretter var hun i Hong Kong fra 1952 til 1978.

Originale brev og bilder Rundt 1100 bilder er allerede scannet. I samlingen ligger også Annies ni bibler, blant annet den kinesiske, og en bunke engelske og kinesiske sangbøker. -Jeg har funnet de første brevene Annie sendte hjem til foreldre, støttespillere og menigheter fra Kina på slutten av 1930-årene. Rundskrivene begynner alltid med ordene «Elskede nådesøsken». Det var Annies varemerke, sier Ingunn. Husker Annies humør En av de frivillige, Lilian Nordby, hadde Annie som sin store heltinne da hun var ung. -Mine foreldre så og hørte Annie mange ganger i Norge, og jeg var ofte med som ung jente, forteller Lilian, som hører til i Oslo misjonskirke Betlehem. -Når jeg ser gjennom alle sakene repeterer jeg mye av det jeg husker fra den gang. Det er også veldig trosstyrkende, forteller

Lilian som spesielt minnes Annies gode humør og sterke tro i alt som skjedde. Foruten Ingunn og Lilian er Reidun Fjeld, Kari Lorentzen og Inger og Harold Sheppard med i sorteringsteamet. Av Trond Filberg

Lilian Nordby (t.h.) og Reidun Fjeld ser gjennom avisklipp, blant annet oppslaget i Vårt Land om tv-programmet «Dette er ditt liv», som gjorde Annie kjent i hele Norge. (Foto: Ingunn Rui)

# 01 /2018

41


Medlemskort ble gitt til 52 trossamfunnsmedlemmer i den nystartede menigheten Hånes misjonskirke.

Trossamfunnet vokser

SAMFUNN OS

42

ge

or

jo m is

ns

ET

TR

Det blir stadig flere medlemmer i trossamfunnet Misjonskirken Norge. I 2017 ble en menighet nedlagt med seks medlemmer og samtidig en ny menighet startet med 52 medlemmer i trossamfunnet. Trossamfunnet Misjonskirken Norge hadde 11 150 medlemmer ved årets slutt i 2017. Ett år tidligere var medlemstallet 11 009. Tilsvarende tall for 2015 var 10 764 medlemmer, og den 31.12.2013 var det 10 284 medlemmer i trossamfunnet. I perioden fra 2014 til 2018 er det registrert en netto vekst med 866 flere medlemmer. Det er 77 menigheter i trossamfunnet fra 1. januar 2018, mot 75 menigheter 31.12.2015. I kirkesamfunnet er 90 menigheter tilsluttet Misjonskirken Norge.

k irk e n n

# 01 /2018

Forskjellen på tallene innebærer at ikke alle menigheter er med i trossamfunnet, og at noen av menighetene er ført inn i trossamfunnsprotokollen sammen med en annen misjonskirke.

modermenighet for plantingen, og det har vært god dialog med Randesund misjonskirke i prosessen. Fra 1. januar 2018 ansatte de Aleksander Gundersen som sin pastor.

Ny menighet i sør Hånes misjonskirke i Kristiansand kommune ble stiftet søndag 19. november 2017. Menigheten har vært en del av Vekst 2020-satsingen på menighetsplanting og blir den fjerde menigheten som er startet og etablert siden 2010. Hovedstyret i Misjonskirken Norge godkjente satsingen som nasjonalt planteprosjekt i 2013, og i 2014 startet prosjektavtalen som har gitt veiledning og økonomisk støtte for tre år. Salem Misjonsmenighet i Kristiansand har vært

Nedlagt menighet Vold og Herre misjonsmenighet i Telemark ble nedlagt i 2017. Ved årsmøtet i oktober 2016 ble det besluttet å oppløse menigheten som da bestod av seks medlemmer. Hovedstyret i Misjonskirken Norge fattet vedtak om oppløsningen i september 2017. Vold Misjonshus i Skien ble solgt i 2017, og inntektene fra salget er tilført Misjonskirken Norges fond for menighetsplanting og menighetsutvikling.

Misjonskirken Norge er et nasjonalt trossamfunn og i offentlige statistikker om kirker og religiøse grupper er vi oppført som en selvstendig enhet. Som trossamfunn har registrerte pastorer offentlig vigselsrett, kan gjennomføre begravelser, konfirmasjon og dåp. Trossamfunnet Misjonskirken Norge har 11.000 medlemmer og 75 menigheter (per 31.12.2016). Les om medlemskap m.m. på mknu.no/trossamfunn


Nytt om navn Aleksander M. Gundersen er ansatt som hovedpastor i nystartede Hånes misjonskirke i Kristiansand. Jan Einar Lerbrekk startet i januar som ungdomsarbeider i Porsgrunn misjonskirke. Aleksander

Jan Einar

Emilie

Emilie Hovstad Ekra startet januar 2018 i stillingen som barneog familiearbeider i Arendal Misjonskirke.

Vi gratulerer med overståtte bursdager Svenn Otto Brechan jubilerte med 75 år den 11. desember 2017. Han er tidligere forlagssjef i Ansgar Forlag, evangelist og riksinstruktør i Misjonskirken UNG.

Salem Kristiansand har ansatt Silje Christiane Kristiansen i en 50 prosent stilling som leder av Kveldsmøte.

Asbjørn Johansen feiret 80 årsdagen den 20. januar 2018. Han er tidligere pastor, riksevangelist og forkynner i Misjonskirken Norge.

Fredrik og Cathrine Tybakken blir nytt pastorpar i Haugesund misjonskirke.

Vil du hjelpe oss?

Svenn Otto 75 år

Frimisjonen i Tromsø ansatte høsten 2017 Henning Bjørnstad som ungdomspastor, Eivind Borvik som driftsansvarlig og Sarah Bjerk som barnearbeider. Aud-Marit Hagen startet i januar som barneleder i Stjørdal misjonskirke.

Silje Christiane

Fredrik og Cathrine

Justnes misjonskirke har ansatt Lars Andreas Livden og Eli Marie Børresen i vikariat for Hanna Træen, som er i permisjon fra sin stilling som barne- og ungdomspastor. Odd Arild Berge har i mange år være barne- og ungdomspastor i Grimstad misjonskirke. 1. januar gikk han inn i ny stilling i menigheten, som pastor ved siden av hovedpastor Knut Moholt.

Styret i Kongsberg Misjonskirke ønsker å nå ut til menighetsfamilien med en liten appell. Vi er en liten, men varm og inkluderende menighet med eget kirkebygg i sentrum av Kongsberg. Et kirkebygg som trenger oppussing. Er det noen der ute i Misjonskirken Norge som vil hjelpe oss? Om du skal studere eller er på jobbsøk, så har Kongsberg mange og unike muligheter. Det er god offentlig kommunikasjon til Drammen og Oslo. Velkommen til å være med å bygge menighet på Kongsberg!   Ta kontakt med pastor Jan Danielsen på telefon 93679408 eller e-post jan.ad@hotmail.com.

# 01 /2018

43


Det skjer

Liv og vekst i nord 2018

Velkommen til fantastiske dager i nord! Merete Forsdahl og festivalkomitéen ønsker igjen varmt velkommen til Liv og Vekst i nord, som denne gangen er flyttet noe nærmere sommervarmen. 22. juni til 25. juni samles de nordnorske menighetene og andre besøkende til festival. I fjor var festivalen i Harstad, men i år flytter de tilbake til Folkehøgskolen Nord-Norge (Soltun) i Evenskjer. For store og små Hovedtaler på kveldsmøtene er i år Rickard Lundgren fra Gå ut mission i Sverige. Rickard er fra Katrineholm og arbeider spesielt med menighetsplanting i vår søsterkirke i Sverige,

44

# 01 /2018

- Vi inviterer til godt fellesskap med venner fra hele Nord-Norge og andre steder i landet!

Equmeniakyrkan. Han er i sin forkynnelse opptatt av misjon til unådde folkeslag og taler med åndelig dybde kombinert med humor, samt en livsnær forkynnelse som kjenner livets smerte. På Mestermøtene, som er møter for alle generasjonene, er Linda Andernach Johannesen hovedtaler. Hun er Levende tro-konsulent i Misjonskirken Norge, og har lang erfaring som barne- og familiepastor i Skien misjonskirke. Hun er også aktuell med en bok om å dele troen med kommende generasjoner. For ungdom blir det som vanlig Stagedive og for barna blir det Åpent hus og SuperSommer.

Inkluderende festival - Liv & Vekst i nord er kjent for sin store hjertevarme og glede, lett å bli kjent med nye og inkluderende fellesskap. Alle er varmt velkommen, inviterer Merete på vegne av festivalkomitéen. Hun anbefaler de som planlegger å bli med å bestille flyreise eller andre reisebilletter god tid i forveien, da det er flere andre sommeraktiviteter i området denne helgen, blant annet Festspillene i Nord-Norge fra 23. juni.

livogvekstinord.no


Liv og vekst 2018

Klar for festival i Stavern? Liv & Vekst slår stadig nye rekorder. I år utvides campingen ytterligere og det er flere nye rom med eget bad tilgjengelige. Nye Stavernhallen er også klar for bruk av de ulike barnesamlingene og ulike aktiviteter. «Bare Jesus» Hovedtema er i år «Bare Jesus». Vi kan som kristne bli aktivitetsdrevne, mens å følge etter Jesus handler om å koble seg på det Gud allerede gjør i vår hverdag. Av «egne» talekrefter er Erik Andreassen, pastor i Oslo misjonskirke Betlehem, Maria Morfjord, pastor i Farsund misjonskirke og Anne May Abrahamsen, studiepastor ved Ansgarskolen, bekreftet til festivalen. Det er også spennende

Misjonskirken Norge inviterer igjen til Liv & Vekst sommerfestival, for tiende gang i sommerbyen Stavern. å kunne presentere pastor i Hillsong Oslo, David Hasseløy, som en av hovedtalerne. Menigheter tar ansvar Mange roller skal fylles for å komme i mål, og festivalsjef Tor Marius Langås er takknemlig for alle som har sagt ja til å bidra og ta ansvar. - Vegard Schow, som holder til i Misjonskirken Oslo Syd på Holmlia, vil lede oss i lovsangen. Det gleder vi oss til! Det er også stor stas at grupper fra ulike misjonskirker har tatt ansvar for de ulike barnesamlingene. Froland misjonskirke har Alle sammen-møtene, Flekkerøy misjonskirke Tweens-samlingene og Haugesund misjonskirke har ansvaret for 24/7.

Foto: Gary Burn

Dagsrytmen Stå opp og ta frokosten ved vogna eller i matteltet. Ta med kaffekoppen på bibeltime klokken 9, før du tusler bort på Alle sammen-møtet klokken 10. Så ligger dagen åpen foran deg. Ta en bytur i kystperla Stavern, eller reis ut til noen av landets flotteste strender og svaberg. Ta turen på Storseminar for godt påfyll klokken 15, før middag klokken 16. Mellom 18.00 og 21.00 er alle på aldersbestemte samlinger. Så runder vi av dagen i Hagekroa med underholdning, grill, kafé og god prat utover sommerkvelden. livogvekst.no

# 01 /2018

45


Det skjer

Landsmøte UNG

Nytt kombikurs til høsten

13. juli, samtidig med Liv & Vekst sommerfestival, holdes Landsmøtet i UNG i Stavernhallen.

Misjonskirken Speiderkorps inviterer igjen til Kombikurs på Hovden! 21.-23. september møtes våre speiderledere og patruljeførere igjen, for utvikle kompetanse og for å treffe nye og gamle speidervenner. Kombikurset er et felles arrangement for speidere fra 12 års alderen og oppover til godt voksne ledere. Alle kursene har tilpassede opplegg tilrettelagt for alder og verv.

Sakspapirer med landsstyrets innstilling til vedtak sendes lokallagene og de sentrale medlemmene senest en måned før landsmøtet. Alle UNG-medlemmer, landsstyret, korpsstyret og Misjonskirken Norges hovedstyre har forslagsrett til Landsmøtet. Forslag til saker på Landsmøte Sendes til Misjonskirken UNGs landsstyre v/ styreleder Johnny Omdal. Send e-post til omdaljohnny@ gmail.com eller post til Skjoldlia 20A, 5236 RÅDAL.

Hold av datoen nå, påmelding og informasjon blir å finne via mknu.no/kalender når det nærmer seg. Ved spørsmål send e-post til anita@mknu.no.

Valg av nytt styre Det skal velges nytt Landsstyre for neste to-års periode. Alle styremedlemmer, vararepresentanter, leder og nestleder er på valg. Forslag til kandidater sendes til UNG@ mknu.no - merk med ”Til valgkomitéen”. Forslag til kandidater til valgkomité og kontrollkomité sendes til samme e-post-adresse.  Frist innsending av forslag: 13.april 2018.

Falkeleir Annet hvert år arrangeres Breiflabben og Falkeleir. I år er det Falkeleir som arrangere 4.-11. august. Leiren er for patruljeførere og assistenter i ungdomsskolealder.

Diakoni på agendaen Nasjonal fagdag for diakoni ble for første gang arrangert oktober i fjor, i Grimstad misjonskirke. Nå inviterer Misjonskirken Norge til ny diakonidag, denne gangen 20. oktober med Lyngdal misjonskirke som vertskap. Fagdagen er et sted for erfaringsdeling og inspirasjon for menigheter og mennesker som driver lokalt, diakonalt arbeid, eller som ønsker å starte opp dette. Følg med på mknu.no/diakoni for informasjon og påmelding.

46

# 01 /2018

Dette er en fantastisk leiruke med mye gøy og moro, ledertrening, ny læring, fantastisk natur, utfordringer og overraskelser. Leiren byr på nye speidervenner, bading, sommersol, haik og selvsagt mye speiding! Årets kursleder er Per Kristian Næs . For mer informasjon og påmelding kan du finne på nettsiden mknu.no/kalender. Ved spørsmål send e-post til anita@mknu.no.


Kalender

Bli giver 1. Fastgiver Elektronisk registrering av avtalegiro eller opprett månedlig trekk fra bankkort via mknu.no/bligiver. 2. Vipps Misjonskirken Norge: 93393 Misjonskirken UNG: 81674 Merk gaven med formål 3. Kontonummer Misjonskirken Norge: 3000 15 10300 Misjonskirken UNG: 3000 15 09000 Merk gaven med formål

24–27 MAR

Stagedive påske Vegårtun og Fyresdal

20–22 APR Ung lederskole Kristiansand 27–28 APR

Generalforsamlingen 2018 Oslo (gardermoen)

17–20 JUN Vekstakademiet Kristiansand 22–25 JUN Liv & vekst i Nord Evenskjær

Nyttige nettsider mknu.no/prosjekter: Les om våre prosjekter og gi en gave/registrer deg som fastgiver elektronisk til mknu.no/fadder: Les om våre fadderprosjekt og registrer deg som fastgiver. mknu.no/okonomi: Nyttig giverinformasjon, blant annet hvordan gaveinntektene fordeles. mknu.no/ressurser: Last ned ressurser til bruk i menighetene, som filmer, bilder og presentasjoner fra våre samarbeidsland og utvalgte prosjekter.

10–15 JUL Liv & vekst Sommerfestival Stavern 13 JUL Landsmøte Ung Stavern 29 JUL–4 AUG Falkeleir Sted kommer 21–23 SEP Kombikurs Hovden

mknu.no/vekstakademiet

mknu.no/kalender

# 01 /2018

47


Få bladet tilsendt i postkassen? Send navn og adresse til post@misjonsbladet.no og mer med “MB abon”. Frivillig abonnementsavgift kan innbetales på konto til Misjonskirken Norge. Konto 3000 15 10300.

Retur: Misjonsbladet. Chr. Kroghs g 34, 0186 Oslo

Hva er menigheten kalt til å være og gjøre? Hvilke kjerneverdier og kjernepraksiser bør våre misjonskirker sørge for å alltid ha høyest oppe på prioriteringslista?

Side 6-17

Vi vil skape flere menigheter som er istandsatt til å være det de er kalt til å være og gjøre det de er kalt til å gjøre. - Fra Misjonskirken Norges strategi bak satsingsområde Menighetsutvikling

Misjonsbladet nr. 1 - 2018  

Les Misjonsbladet på nett - www.misjonsbladet.no - magasinet fra Misjonskirken Norge og UNG

Misjonsbladet nr. 1 - 2018  

Les Misjonsbladet på nett - www.misjonsbladet.no - magasinet fra Misjonskirken Norge og UNG

Advertisement