Page 1

0 2 | 2 0 1 9 Ă… R G A N G 11 6

FOKUS Leir for livet!

++ UNGs kurver peker oppover

++ Holdningsarbeid gir resultater i Kongo

++ Nytt nettverk for styreledere


I disse dager er politiske valg i medienes fokus. Enkelte saker blir løftet høyt i debatter og oppslag. Det er ikke nødvendigvis de viktigste sakene som får mest oppmerksomhet. I stedet kan det være trangen til å markere seg eller få uttelling som overskygger både fakta og viktigere behov. Ofte gjør vi valg på samme måte i hverdagen, i store og små saker. Vi lar egne følelser og behov for anerkjennelse, innflytelse fra nære personer eller trendsettere påvirke valgene. Det kjennes riktig, sier vi, og tar sjansen. For å velge innebærer en risiko. I grunnleggende og livsstyrende saker anbefaler ekspertene oss å vurdere risikoen nøye. Vi bør hente inn fakta, andres erfaringer og anerkjent fagkunnskap. Risikoanalyse er et verktøy for å forstå hvilke konsekvenser som kan oppstå om man gjør et valg. I tillegg påvirkes valgene av hvilke ressurser vi har til rådighet, tidspress og våre etiske idealer. I sommer var det over tretti ungdommer som valgte å si ja til Jesus på våre leirer. To ungdommer valgte å la seg døpe til Jesus i det kalde vannet ved Evenskjer under årets Liv & Vekst i nord. I Misjonskirken Lyngdal har 28 personer valgt Jesus som sin Frelser i løpet av det siste året. Hvorfor de valgte dette kan være forskjellig, men alle valgte Jesus av egen fri vilje. Konsekvensene for deres valg er livsviktige. Valgene gir dem Guds nåde, Åndens gaver og evig liv. Vi har fri vilje til å velge hva våre liv skal inneholde. Gud vet det, og lar oss velge selv. Samtidig kommer han med en sterk anbefaling: Velg da Livet med meg! Les gjerne 5. Mosebok 30, 15ff, Johannes evangelium 11, 25-27 og 1. Timoteus brev 1, 15-16. Trond Filberg, ansvarlig redaktør trond@mknu.no

Organ for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG. Utgitt siden 1904. Misjonsbladet 2-19 ble utgitt 3. sept. 2019. Opplag: 4.300 stk. Neste nummer kommer i desember. Se øvrige frister og utgivelser på nettsiden. Forsidefoto: Anne Kjersti Dahl Myre og datteren Marthe på årets sommerfestival i Stavern. Fotograf: Trond Filberg

Ansvarlig redaktør Trond Filberg, m: 41 22 88 88 Redaksjonssekretær Rachel E. Olsen, m: 975 85 454 Adresse: Chr. Krohgs g 34, 0186 Oslo

Adresseendringer sendes til redaksjonen. Annonser i bladet? Se informasjon på nettsiden eller ta kontakt.

Pakking av GREP Grenland AS, Skien.

Misjonsbladet arbeider etter Værvarsom-plakaten.

Distribusjon av Bring.

Om ikke annet er oppgitt, er foto fra Misjonsbladets arkiv, redaksjon eller

# 02 /2019

INNHOLD

Redaksjon E-post til redaksjonen: post@misjonsbladet.no

Produksjon Design og trykk av Erik Tanche Nilssen AS - Norengros, Skien, sertifisert Miljøfyrtårn, Svanemerke-godkjent, medlem i Innkjøperklubben Svanen og returordningen Grønt Punkt.

Misjonsbladet er et gratisblad med frivillig kontingent, betales til konto 3000 15 10300.

2

Adobe Stock.

Foto: Trond Filberg

Valg for livet

Hver utgave er tilgjengelig på misjonsbladet.no.

UNG-sider 16 Nasjonale prosjekter

24

Internasjonale prosjekter

32

Ansgarskolen 38 Nytt om navn

43

Det skjer

44


God stemning før start, under Liv & Vekst i nord sitt Misjonsløp i begynnelsen av juni. Se bilder fra sommerfestivalene i Evenskjær og Stavern på vår facebookside: facebook.com/misjonskirkennorge.

FOKUS s. 6-17 Leir for livet! Selv om den jevne trosopplæringen i hjem og kirke er avgjørende for å få en slitesterk tro, trenger vi også å oppleve de livsavgjørende øyeblikkene. For mange er en leir stedet for et livsforvandlende Jesus-møte.

# 02 /2019

3


Leder

Møte med Jesus! «Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset»

invitert med opp på fjellet, så var det ikke for at de skulle få oppleve noe som ingen andre skulle få oppleve. Nei, de skulle få se noe de kunne fortelle andre om – om hva man kan få se og oppleve om man blir med og treffer Jesus.

Dette skriver Matteus i Matt 17, 1-2. Teksten får meg til å tenke på leir. En leder som inviterer tre gutter på fjelltur! Før sommerens Liv & Vekst sjekket jeg påmeldingene og fant ut at både Peter, Jakob og Johannes var påmeldt. Hvorfor var de på Liv & Vekst? De hadde nok blir invitert med av noen. Kanskje av en leder eller en god venn?

Det ville vært spennende å høre Peter, Jakob og Johannes fortelle om det de opplevde på Liv & Vekst i sommer.

På leir har vi det fint sammen og kommer tettere på hverandre. Så vil vi også at våre leirer og arrangementer skal være et sted hvor mennesker møter Jesus. Når Peter, Jakob og Johannes ble

4

# 02 /2019

I mars var jeg i Venezuela og møtte vår søsterkirke der. Dette er et land preget av en dyp politisk og økonomisk krise. Millioner av mennesker har flyktet. Vi ble hentet på flyplassen og kjørt til et leirsted som kirken hadde hatt i generasjoner. Det var enkel standard. Mange kom og fortalte hva dette stedet hadde betydd for dem. De hadde blitt invitert med på leir og i løpet av leiren hadde de møtt Jesus. De

fortalte med tårer i øynene. Noen av dem var nå pastorer, noen misjonærer, noen tjente ivrig i sin lokale kirke. Nå håpet og ba de om at flere skulle få oppleve det samme som dem. Vårt håp i dag er Jesus Kristus. Det er Han som bærer oss! La oss fortsette å skape møteplasser hvor vi kan møte hverandre. Steder hvor vi kan høre Guds stemme og hvor Jesus kan bli tydelig for våre øyne. Å møte Jesus er det viktigste et menneske kan oppleve i sitt liv. Øyvind Haraldseid, Generalsekretær


Endelig positiv medlemskurve Opptellingen for 2018 viser at Misjonskirken UNG nå har snudd de siste årenes nedadgående trend i medlemstallet. I fjor var det registrert 6 574 medlemmer Misjonskirken UNG. Det innebærer en økning på 337 medlemmer på ett år. Etter 2014, hvor UNG hadde hele 6 909 medlemmer, har medlemstallet vært jevnt nedgående og i 2017 var det registrert 6 237 medlemmer, det vil si hele 672 færre UNG-medlemmer på tre år. Dette var tall som fikk UNG-ledelsen til å stusse, da det ikke passet med oppfatningen man hadde om aktivitetsnivået i barne- og ungdomsarbeidet i misjonskirkene. Ekstrahjelp med registrering – Vi gjorde en del tiltak i løpet av fjoråret. Antall medlemmer pekte noe nedover, og det fikk vi ikke til å stemme med virkeligheten, forteller Svein Aksel Nakkestad,

daglig leder i Misjonskirken UNG. Medlemsavgiften ble satt betydelig ned, til 50 kroner, slik at terskelen ble lavere for å bli medlem. Svein Aksel tror derimot at hovedårsakene til fjorårets medlemsøkning ligger et annet sted. – Vi hadde en stor ringerunde sist høst, der vi hjalp lokale grupper som allerede var aktive til å melde seg inn. Da pekte vi på hvor mye støtte UNG-gruppene fikk lokalt. I tillegg fortalte vi om hvor mye offentlige tilskudd vi går glipp av sentralt, når gruppene ikke melder seg inn i Misjonskirken UNG, forklarer Svein Aksel. Flere UNG-grupper Veksten i antall grupper er også gledelig, med 47 nye grupper i 2018. Misjonskirken UNG hadde dermed ved forrige årsskifte hele 227 tellende lokale grupper. – Kvalitetsarbeidet som har skjedd lokalt med fokus på Levende tro, har gjort at mange har tettet hull i alderstrinnene.

Menighetsplanting er en viktig grunn til medlemsveksten. Her poserer Tweens-ledere fra Ytre Randesund misjonskirke, som ble stiftet i 2013 og er en av våre nyere menigheter.

I tillegg har nyplantede menigheter satset på barna, og det store fokuset vi har på lederutvikling har gjort at det lokalt er flere ledere å spille på. Da er det lettere å starte nye grupper, sier Svein Aksel. Av Trond Filberg

Kraftig økning i tellende medlemmer Ser man på antall tellende medlemmer, det vil si de som er individuelt innmeldt, er under 26 år og har betalt kontingent i tellingsåret, er økningen på 652 medlemmer fra 2017 til 2018. I 2018 utgjorde denne medlemsgruppen 5 301 personer, mens de året før talte 4 649.

Se mknu.no/ung-gruppe, for informasjon om hvordan registrere en UNG-gruppe.

# 02 /2019

5


Fokus

6

# 02 /2019


Leir for livet! Selv om den jevne trosopplæringen i hjem og kirke er avgjørende for å få en slitesterkt tro, trenger vi også å oppleve de livsavgjørende øyeblikkene. For mange er leir stedet for et livsforvandlende Jesus-møte.

# 02 /2019

7


Fokus

Hvorfor er leir så viktig? En leir kan være så mye. Det kan være en helg med UNG-gruppa, en påskeleir for landsdelen, en menighetstur eller en nasjonal sommerleir. Felles for dem er at de ofte betyr mye for våre trosliv og felleskap. Leirene er ofte med å forløse steg i troen, gi viktige erfaringer og skape ny livsretning.

8

# 02 /2019

Leirene til Misjonskirken UNG samler barn og ungdom fra hele landet til fellesskap, lek og bygging av tro og ledertrening. Bildet er fra årets Camp Stagedive i Stavern Foto: Stein Gudvangen, KPK


Markus Kvavik (med mikrofon) ser mange positive resultater i unges trosliv, fra UNGs leirer. Bildet er fra Påske-Stagedive i Fyresdal. Foto: Elias Havås

Odd Jarle Vangstad fra Bodø forteller at leir er et viktig sted for å få kristne venner og være en del av et kristent miljø. Foto: Andreas Jakobsen

-Ett av mine sterkeste leirminner er fra da jeg hadde falt litt ut av troa og ikke hadde et jevnt forhold til Gud. I en tale som Isak Voie holdt, sa han at dersom det er noe i livet vårt som ikke stemmer, eller noe som ikke hører inn i livet, må man ta avstand fra det eller fokusere på det som er sant. Det traff hjertet mitt utrolig sterkt, forteller Regine Trondsdatter Feidal. Hun er nygift og barne- og ungdomsarbeider i Frimisjonen i Tromsø. -Jeg elsker å møte gamle venner på leir, de som ikke bor i samme by som meg. Det var, og er, så moro at uansett hvordan året var eller hvor mye vi hadde vokst, møttes vi alltid på sommerleir. Leir er virkelig minneverdig og verdt å få med seg!

dag, forteller hun. Odd Jarle Vangstad fra Bodø er en av ungdommene som fikk med seg både Stagedive Nord og Camp Stagedive i Stavern. -Leirene er spesielt viktig for meg fordi det rett og slett verken er så mange kristne eller er et kristent miljø der jeg bor. På leir møter jeg andre ungdommer med lignende holdninger som meg og får nye kristne venner. Dessuten er leirene våre fylt av god undervisning, fin lovsang og morsomme aktiviteter, sier Odd Jarle.

Viktig leir i nord I år var Regine administrativ motor for Stagedive Nord, som ble arrangert på Evenskjer, i forbindelse med Liv & Vekst i nord i juni. -Vi hadde Markus Kvavik som taler, og han snakket om å bevare hjertet. Det var en utrolig bra helg hvor mange dro undringsfulle hjem. I tillegg var det ekstra fint at to deltakere tok imot Jesus og ble døpt samme

Knagger for hverdagen -Det mange ting som bygger troen vår på leirene. Ungdommene får ofte med seg noen erfaringer som de tar med seg til skoledagene. Eller de tenker mange år senere på noe de opplevde på leir. Det de erfarte bygger troen videre, sier Markus Kvavik som talte både på Stagedive i nord og i Stavern. -På leir er det en atmosfære for å ta et standpunkt for Jesus eller vi ser en helbredelse. Det er veldig trosstyrkende. Når ungdommene senere har det tøft kan de se tilbake på det som skjedde på leiren. På leirene kan det også være en samtale med en leder som forandrer veldig mye for livet videre, forteller Markus. Han beskriver erfaringene som «knagger» og «merkesteiner» for troslivet.

# 02 /2019

9


Vi drar på leir kanskje med en annen åpenhet til Gud en ellers.

Han sammenligner også leir med et festmåltid med både feiring og høytidssteming i troen. -Vi drar på leir kanskje med en annen åpenhet til Gud enn ellers. Så vi blir veldig mottakelige. Markus forteller om eksempler fra tiden som ungdomspastor, da han gjennom året delte mye med ungdommer i hverdagen. -Noen ganger tenkte jeg at det ikke blir noe av det de har fått, de følger jo ikke med. Men så på leir har jeg sett at det som er sådd, det blomstrer, så jeg blir helt rørt, sier Markus begeistret. Gav et fundament Markus har selv vært deltaker på mange leirer og deler en egen opplevelse som har betydd mye for ham selv. -Det var på den første leiren jeg var med på sommeren mellom 7. og 8 klasse. Da var det taler som skapte en trang inni meg til å begynne å lese Bibelen. Da jeg kom hjem bestemte jeg meg for å lese Bibelen, ett kapittel hver kveld, forteller Markus ivrig. Han startet i Matteus evangelium og leste hver

Hvert år arrangerer Misjonskirken Speiderkorps flere egne leirer gjennom året, blant annet Falkeleir, Breiflabben og Kombi-kurs. I tillegg er speiderne med på fellesleirer som landsleirer og korpsleirer i Norges Speiderforbund. Foto: Lill Katrin Island)

10

# 02 /2019


kveld i nærmere tre år til han hadde vært gjennom hele Bibelen. -Det tror jeg var ett av de fem beste valgene jeg har tatt i mitt liv. Jeg forstod ikke alt jeg leste, men jeg lærte mye om Gud og hans vilje for meg. Og det fikk store konsekvenser for mitt liv og skapte et solid fundament for troen min. Travel leirprest -Ett av mine beste leirminner fra eget liv, er da jeg som barn første gang opplevde Den hellige ånd, uten at jeg skjønte da helt hva det var. Men det ble et viktig og godt minne som gjorde troen mer personlig for meg, forteller Viggo Klausen. Han er omreisende barne- og familieforkynner i Misjonskirken UNG, men med oppdrag langt utenfor egne rekker. Viggo synes det er fint at stadig flere menigheter og grupper i menighetene har egne helgeleirer utenom sommerfestivalene. Selv har han hatt en travel sommertid med forkynnelse på ni større arrangementer og hatt 50 møter i perioden fra mai og til midten av august. -Det har vært en fantastisk sommer og så mye har skjedd. Jeg har sett mange si tydelig ifra at de vil følge Jesus forteller han og er veldig takknemlig til alle han har fått være sammen med i hele landet. Han er imponert over kjempeinnsatsen som alle legger ned i de ulike arrangementene. Foruten Liv & Vekst i nord og Liv & Vekst i Stavern har han blant annet vært med på 24-festivalen i Arna med 150 barn og nærmere 50 ledere, Justøy Bibelcamping, familieleir med Navigatørene på Birkeland, Sarons dal, IMIs Åpen Himmel-konferanse i Grimstad og 10-13 festivalen til Normisjonen på Horve utenfor Sandnes, med 500 tweens og ledere. -Det skjer enormt mye på kristenfronten i Norge om sommeren blant alle kirkesamfunn, sier han begeistret og tror dette er en godt bevart hemmelighet for folk ellers i Norge. Selvstendig tro -Det virker som at på en leir får barn og ungdom oftere ta konkrete valg, kanskje nettopp fordi de er i en annen type prosess disse dagene enn ellers, med fokus på troen. De tar steg eller bestemmelser, fordi de fikk noe oppklart eller opplevde Jesu kall, sier Viggo. Han synes nettopp leirenes veksling mellom forkynnelse, fellesskap, bønnestasjoner og forbønns-

På Liv & Vekst i nord i juni i år, var det to ungdommer som ville bli døpt. Viggo Klausen døpte dem i mange vitners nærvær i det kalde fjordvannet i Troms. Foto: Trond Filberg

Viggo har talt på ni større arrangementer denne sommeren, og han sitter igjen med mange gode opplevelser. Her fra Liv & Vekst i nord i juni. Foto: Trond Filberg

muligheter, samt samtaler underveis er bra. Det gir også ham som forkynner på leiren mulighet til å følge opp og justere ut fra behov. Nylig fikk han en melding fra en foreldre der barnet hadde fortalt: nå tror jeg mere selv, ikke bare fordi dere voksne tror.

Av Trond Filberg

# 02 /2019

11


Leir kan utfylle menighetens arbeid - Av og til trenger vi å bli løftet opp og ut av hverdagslivet, for å justere radaren litt og få andre inntrykk og opplevelser, mener Jarle Waldemar. Hver sommer turnerer Karina og Jarle Waldemar til mange kristne sommerstevner, inkludert til vår sommerfestival i Stavern. I sommer ble det 40 møter på tre uker. -Jeg vil si at leirliv er av avgjørende betydning for barn og unge. Folk jeg møter forteller at det var på leir at viktige avgjørelser skjedde, forteller Jarle. Fikk gode forbilder - Jeg tenker at leir er viktig, særlig for dem som kommer fra små menigheter og kanskje er de eneste kristne i sin klasse. Når de kommer på leir og ser at vi er mange kristne, ja, vi er faktisk en kjempestor gjeng fra mange landsdeler, så gjør det noe positivt

12

# 02 /2019

med dem, sier Karina Waldemar. Hun vokste opp på Toten og var den eneste kristne i klassen. Hun forteller at hun nærmest «vokste opp» på leir, på Vegårshei, Korsjøbukta og i Oppdal. -Jeg var fast inventar på leirene og fikk gode forbilder, både de litt eldre unge og andre voksne, forteller Karina. Hun husker spesielt godt sitt første møte med et bønnerom på leir. -Etter møtet ble jeg invitert inn i bønnerommet for å sitte i stillhet, være i Guds nærvær og kjenne på den gode atmosfæren. Det var veldig fint oppi alt det andre som skjedde på leiren. Hører på en ny måte Karina deler videre sine tanker om at leir også har en annen side, som utfyller menighetens arbeid. Hun har selv jobbet mye med en barnegruppe og vet at det ikke alltid er så lett å fornye seg. -Barna blir ofte godt kjent med sine ledere og vanene i menigheten. Det er bra, men på leir hører de en annen leder som treffer dem i hjertet med et budskap, nettopp fordi det er en annen måte å si det på. Det tenker jeg er fint, sier hun.


Jarle tror det derfor kan være lettere å ta trosvalg på en leir enn i hverdagen. -I egen menighet eller ungdomsgruppe kan det være en større terskel for ungdommer å søke forbønn, mens på leir er man ikke så eksponert og det er gjerne andre som gjør det samme. Samtidig tenker jeg at menighetsaktivitetene er veldig viktige! For det er i menighetene man skaper de gode vanene, stiene i troslivet, som man går mange ganger, påpeker Jarle.

- At Karina og jeg kan være med å fasilitere trosvalg på leirer og stevner er flott. Samtidig er det viktig for meg å ikke pushe disse trosvalgene for hardt. For vi vet at de aller fleste ikke har en konkret dato å se tilbake på, men har gjerne vært i prosesser i sitt kristenliv. Derfor er det viktig at vi som er forkynnere er vise, så vi ikke gjør åndelige overgrep, understreker Jarle, som i høst har startet på masterstudiene i ledelse og menighetsutvikling ved Ansgar Teologiske Høgskole. Av Trond Filberg

Være vise forkynnere Jarle deler hva han selv opplevde på juniorleir som 13-åring. -Jeg hadde vært kristen hele barndommen, men på den leiren tok jeg et standpunkt som var mitt eget valg. Jeg følte at jeg tok imot Jesus. Nå var det ikke bare en barnetro lenger, men noe som jeg ville gå for!

Jeg hadde vært kristen hele barndommen, men på den leiren tok jeg et standpunkt som var mitt eget

I Stavern hadde ekteparet Waldemar blant annet seminaret «Slik hjelper du barnet ditt til å bli den beste utgaven av seg selv». Foto: Trond Filberg

# 02 /2019

13


Tok med ungdommene på langtur

Dro fra sør til leir i nord - Mye av grunnen til at opplegget for barnas leir ble så vellykket, var at vi ble såpass mange voksne som kunne bidra, sier Linda Runde som ledet SuperDuper på Liv & Vekst i nord.

I juni dro Linda Runde og tre ungdommer fra Stavanger til Liv & Vekst i nord, for å ha ansvaret for barnas leir, «SuperDuper». Linda er barne- og ungdomspastor i Misjonskirken Stavanger. - Jeg hadde med tre tenåringer fra vår menighet. De syns det var veldig stas å få være med. Det er klart at for tenåringer i Stavanger, så er Nord-Norge så og si en annen verdensdel. Det husker jeg jo fra jeg var ung og på team i Narvik, forteller Linda. Hun tenker det er fint at ungdom får se hvordan det er andre steder i Norge, møte ungdommer som både er ganske like dem og samtidig har andre utfordringer. -Mine ungdommer syns det er vanskelig hvis de er den eneste kristne i klassen, mens i Nord-Norge kan man risikere å være en av veldig få kristne tenåringen i byen, sier Linda. Ungdommene hun hadde med fikk være med å delta på Stagedive Nord.

14

# 02 /2019

-Da vi satt på flyplassen på vei hjem, så sa en av ungdommene at hun følte hun hadde fått igjen mye mer enn hun hadde gitt. Det er jo sånn det skal være, understreker Linda. Hun tenker at ungdommene får god ledertrening,når de får prøve seg utenfor det som skjer i egen menighet. -Det kan også være enklere å jobbe med andres unger enn for eksempel egne søsken og dem man kjenner godt. Erfaringer fra slike reiser gir igjen motivasjon til å prøve seg i nye oppgaver i egen menighet.

- Det er jo ikke til å stikke under stol at ungdommene fra Stavanger gjorde en kjempeinnsats. Mye av grunnen til at opplegget på barnas leir ble så vellykket, var at vi ble såpass mange voksne som kunne bidra, sier Linda. Hun tror det er viktig at vi som menigheter tør slippe til de unge, heie på dem og veilede dem.

Av Trond Filberg

Jonas Hompland (t.h.) fra Lista og Erik Tomin fra Trondheim stod for alle Tweenssamlingene under årets Liv & Vekst i nord. Linda Runde fra Misjonskirken Stavanger og Maria Hildreth fra Farsund samlet barna på SuperDuper.


MSK spalte

Verdifulle leirminner I 2018 hadde UNG registrert over 2 000 deltagere og ledere på sine leirer og arrangementer. Det koster penger Leirliv. Det er noe som sitter igjen hos mange, både unge og gamle. Mine leiropplevelser er rike og viktige. Det er leirminner fra min første speiderleir og helt frem til min siste leir nå i sommer. Min første leir var speiderleir i Risør tidlig på 80-tallet. Det å reise på leir med trygge ledere som var tilstede og tilgjengelige, var viktige for mine valg senere i livet. Jeg var heldig som hadde foreldre som sendte meg på leir, gjerne flere leirer i året. Det var påskeleir med junioren, speiderleir og juniorleir på sensommeren. Det var på juniorleir på Hedmarktoppen jeg tok imot Jesus. Det gav en ny dimensjon på leirliv, men også i hverdagen. Det er vel dette som driver meg til å reise på leir i en alder av 50 år. Å være tilstede for å veilede de unge til Jesus. I alle disse årene har jeg vært med å samle inn kroner til misjonen. Det har vært en viktig del av speideren og junioren, for meg. For fire år siden var jeg så heldig å besøke Odd Bjørge og Mona Risanger i Colombia, sammen

med Gordon Valen og ei gruppe fra Haugesund Misjonskirke. Det å møte misjonsarbeidet var fantastisk. Det å se hvor «kronen til misjonen» havnet. Det å se at det hjelper og at det trengs. Vi i speiderkorpset ønsker å være med å tenne ild i misjonsarbeidet. I oktober sender vi derfor rundt ti speidere på misjonstur til Romania. Der skal vi møte Dorthe og Cornell som holder sommerleirer for barn, deler evangeliet og gir hjelp til dem som trenger det. Vi skal hjelpe og hente inspirasjon til våre speidergrupper. Vær med å be for alle våre speidere, slik at vi får flest mulig med oss på veien «hjem».

Misjonskirken UNGs satsinger, leirarbeid og produksjoner er ressurskrevende. Per juni i år har Misjonskirken UNG fått 180 000 kroner mindre i gaveinntekter enn ved samme tid i fjor. Misjonskirkene oppfordres i anbefalte vedtekter å gi 1 prosent av sitt budsjett til gave til UNG. Så langt i år utgjør menighetsgavene totalt rundt 3 promille av menighetenes budsjetter. Daglig leder i UNG opplever situasjonen som kritisk. -Vi trenger flere menigheter og givere for å kunne fortsette satsningene våre i fremtiden. Bli med om du har troa på det vi gjør, oppfordrer Svein Aksel Nakkestad. -Send en gave i dag og bli gjerne fastgiver. Dessuten kan du be din menighet om å gi 1 prosent av inntektene til UNG, om de ikke alt gjør det, oppfordrer han frimodig.

Vil du gi en gave til UNG sitt arbeid?

Håkon Rønnestad, korpsleder

MISJONSKIRKEN

SPEIDERKORPS

mknu.no/unggave Vipps 93828 eller gi til kontonummer 3000 15 09000

# 02 /2019

15


Fokus

Rundt 60 rumenske barn og ungdommer dro fra Onesti til sommerleir i Vornet i juni.

Møter Jesus på sommerleir Hvert år tar Dorthe og Cornel Pascu med seg en god gjeng barn og unge fra Onesti og nærliggende landsbyer, til det idylliske leirstedet i Voronet. De fleste av barna har aldri vært på leir før. Ekteparet Pascu er utsendt fra Det Danske Missionsforbund og støttes av Misjonskirken Norge. De bor i byen Onesti, nord-øst i Romania og har jobbet som misjonærer der siden 2006. De siste seks årene har de hvert år tatt med seg barn og unge fra arbeidet på sommerleir, for å bli bedre kjent med hverandre og få lære mer om Jesus. Mange tok i mot Jesus Misjonskirken Norge har støttet menigheten i Onesti økonomisk slik at de får muligheten til å ta med seg barn og ungdom på sommerleir.

16

# 02 /2019

- Vi hadde en fantastisk uke på leir med deilig vær, forteller Cornel Pascu. - Årets tema var «hvem er jeg?» og det dekket over flere spørsmål som hvorfor Gud skapte mennesket, syndefallet og Jesus som Guds løsning og hva det innebærer å være Jesu disippel i dag, forteller han videre. Sommerleieren holdes på et flott leirsted i Voronet. Hvert år kommer det rundt 150 barn, unge og ledere fra hele landet hit, og rundt seksti av disse fra Onesti. - Alle deltagerne ble delt inn i grupper, og både på gruppesamlingene og fellesmøtene kunne vi merke


hvordan våre barn og ungdommer sugde til seg det som ble undervist, forteller ekteparet Pascu med et smil. Seksti ungdommer valgte å ta imot Jesus i løpet av leiren og flere av dem tilhørte gruppen fra Onesti. Søstre møtte Jesus - En helt spesiell og gledelig opplevelse denne leiren var at vi hadde med oss to søstre vi har blitt kjent med, fra landsbyen Albele der Cornel vokste opp. Malina er 16 år og går i samme klasse som vår sønn Jonathan. Hun og storesøsteren Diana står i en svært vanskelig situasjon. For tolv år siden mistet de faren sin til selvmord. I løpet av mai i år opplevde de å miste moren til kreft, og bare to uker etterpå døde mormoren. Morfaren lever, men sliter med alkohol, så i praksis er jentene ganske alene, forteller Dorthe og Cornel fortvilet. - Familien kjente ikke Jesus, men vi valgte å invitere søstrene med på leir, i håp om at det ville gjøre dem godt å komme bort litt. Det var fantastisk å se at Malina og Diana var blant dem som tok imot Jesus på sommerleiren! De ble begge med på gudstjeneste etter leiren og fortalte menigheten hva de hadde opplevd sammen med de andre barna.

Leirens tema var "Hvem er jeg?" og de unge fikk lære om skapelsen, syndefallet, frelsen og om det å være disippel.

På leir for første gang - Innimellom møtene var det og masse tid til lek og aktiviteter. Det er en Zip-line i området som barna elsker, og de hadde det veldig gøy med en hjemmelaget vannsklie. I vår gruppe hadde vi med noen barn fra landsbyen Poduri. For dem var det luksus å få servert tre måltider om dagen, noe de vanligvis ikke får hjemme, forklarer Dorthe. - Flertallet av barna vi tar med oss har aldri vært på leir før, så det ble en kjempestor opplevelse for dem. Mange av dem kommer fra fattige familier og ville ikke hatt mulighet til å delta uten støtte, forteller hun og takker for vårt bidrag fra Norge. Ekteparet forteller at de er svært takknemlige for den økonomiske støtten, som gjør det mulig å dra med en så stor gruppe. - På vei hjem igjen spør alltid ungdommene håpefullt «kan vi dra igjen neste år?». Så det er veldig populært og skaper et godt samhold i gruppa. Hvert år har Gud vært med oss og beskyttet oss fra ulykker og sykdom, og vi ber om muligheten til å fortsette å ta med barn og unge på leir der de kan møte Jesus, avslutter Dorthe. Tekst: Naomi Curwen Foto: Privat

De fleste barna fra Onesti var på leir for første gang. Mange kommer fra fattige familier.

# 02 /2019

17


UNG-spalte

Livsavgjørende øyeblikk Jeg kan fremdeles friskt huske et knippe samtaler jeg har hatt med deltakere på leir. Samtaler der hele livet kokes ned til et livsavgjørende øyeblikk. Det er et møte mellom Den Allmektige, skaperen av himmel og jord, og et ungt menneske. Og så får jeg være der ved siden av. Lille meg. For en glede og for et privilegium! Denne gleden har mange av våre unge ledere fått oppleve de siste månedene. De har fått snakke med unge deltakere som har oppdaget og tatt imot Jesus. Gud har sine mysteriefylte veier å nå frem til oss mennesker på. Det ser aldri likt ut fra et menneske til et annet. Likevel er det tydelig for meg at leir har for mange i vår sammenheng hatt en viktig rolle i deres vandring med Gud. Foreldre og andre tillitspersoner er fremdeles svært viktige i deres vandring med Gud, men leir var helt avgjørende for at de tok et

18

# 02 /2019

valg. Et valg om å tro på Jesus, et valg om å følge et kall, eller et oppbrudd fra en avhengighet eller andre dårlige livsmønstre. Livsavgjørende øyeblikk. I Bibelen er det to former for tid. Chronos er den tida som tikker og går. Mens kairos er den fortettede tida, der det er som om verden står stille et øyeblikk. Bibelen er tydelig på at foreldrene må huske på å formidle tro til barna hele tida (chronos): «Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.» 5. Mos 6-7. Denne jevne trosopplæringen er helt avgjørende for å få en slitesterk tro som varer livet ut. Samtidig så trenger hver enkelt også kairos-øyeblikkene. De livsavgjørende øyeblikkene der livet står stille og det eneste som står igjen er Jesus.

Vi vil lage leir for at så mange som mulig unge mennesker skal få slike livsavgjørende øyeblikk!

Svein Aksel G. Nakkestad, daglig leder i UNG


Liv & Vekst sommerfestival

De yngste dominerte Om lag 57 prosent av deltagerne på årets Liv & Vekst sommerfestival var under 18 år.

I tillegg hadde festivalen opplegg for barna i fire grupper; Krabbekroken, SuperDuper, 24/7 og Tweens.

Av omkring 1 300 deltakere på festivalen var rundt 720 barn og unge. Av dem igjen var nesten 350 med på ungdomsleirene. Det er så mange at de har sett seg nødt til å dele opp tilbudet til ungdomssegmentet.

Smågrupper og nok ledere -Vi er blitt mange, men den viktigste grunnen til oppdelingen, er ikke deltakerantallet, men at vi fokuserer på målgruppene. Hovedgrunnen er at noe av programmet vårt har skutt over hodet på de yngste. De som akkurat er blitt tenåringer og er på vei fra barneskolen til ungdomsskolen, trenger å bli ristet sammen med andre på samme alder. 13-åringene får et tilpasset innhold, og vi merket alt på det første kveldsmøtet at det var en helt annen ro enn før, forklarer Svein Aksel Nakkestad. -Alle er med i mindre grupper og har alltid noen ledere de kan

Skreddersydd opplegg I år var det derfor første gang sommerfestivalen har et så skreddersydde tilbud til ulike grupper tenåringer og unge voksne. 13-åringene var samlet på det nye tilbudet «Jump Stagedive», mens «Camp Stagedive» var for dem som er 14 og 15 år. Across er tilbudet til dem fra 16 år og oppover.

forholde seg til, sier Helene M. Gundersen som er arrangementskonsulent i Misjonskirken Ung og ansvarlig for ungdomsleirene. Kontakten med litt eldre forbilder er også ivaretatt, blant annet ved at de fleste lederne selv er unge voksne som bruker sommerleiren som en ledertreningsarena. I følge generalsekretær Øyvind Haraldseid i Misjonskirken Norge avspeiler dominansen av barn og ungdom trolig noe av veksten i kirkesamfunnet som sådan. Det er plantet flere menigheter det siste tiåret med høy andel av familier, og vi ser en foryngelse i mange forsamlinger. Av Trond Filberg

# 02 /2019

19


MAL 6

UNG

Levende tro i stadig flere menigheter

Frimisjonen i Tromsø hadde nylig besøk av Levende tro-konsulent Linda, og fikk vite mer om Bare-en-fase materialet.

Mange av våre misjonskirker har omfavnet Levende tro-tankegangen om trosopplæring og samarbeidet mellom kirke og hjemmet. Nå sprer det seg også ut over vårt kirkesamfunn og landegrensene. - Det er moro at dette når bredere ut enn bare til menighetene i Misjonskirken Norge. Jeg opplever at tematikken brer om seg, at det er viktig å gjøre noe for å snu den negative trenden med frafall blant unge, sier Linda Andernach Johannesen, Levende tro-konsulent i Misjonskirken UNG. Svenske pinsevenner har fattet interesse for Levende tro-tenkningen og ressursboka «Hver tid teller», som er forfattet av Linda. I egne rekker har Levende tro-arbeidet pågått i mange år, men nylig har Linda besøkt både Baptistene, Indremisjonsforbundet og Frikirken. Denne høsten skal hun til Filadelfia-konferansen i Oslo og være med på Misjonssambandets fagdag.

20

# 02 /2019

Del av noe større Selv om interessen fra andre øker, er det våre menigheter som fortsatt er hovedfokuset. Det siste halvåret har Linda besøkt flere misjonskirker for å introdusere og samarbeide om materiell og legge en Levende tro-plan for menigheten. Blant annet har hun besøkt misjonskirkene i Lista, Porsgrunn, Tromsø, Bryne og Haugesund. - For oss som er en liten menighet er det en veldig inspirasjon å få besøk av Linda og med dette vite at vi er en del av et større opplegg, forteller Gordon Valen som er pastor i Haugesund nordre misjonskirke. - Dette hjelper oss til å tenke helhetlig i vårt barneog ungdomsarbeid. Målet er at ungdommene skal bli kjent med Jesus og at troen skal vare hele livet, forklarer han. I underkant av ti misjonskirker har nå en Levende tro-plan, anslår Linda. Noen av planene er ferske, mens andre kan trenge en oppgradering. - Det er viktig at det er dynamiske planer som revideres jevnlig, slik at


de passer den gjeldende demografien i menigheten. Stadig flere menigheter blir mer bevisst på å jobbe ut ifra Levende tro-tenkningen, og det er jo det viktigste, sier Linda ivrig. Vi trenger hverandre - Responsen er veldig god. De som jobber i menighetene våre er opptatt av å nå barna og unge. Dermed er de mer og mer opptatt av å ha en helhetlig plan for å jobbe smartere. Samtidig slår forståelsen for å samarbeide mer med hjemmene stadig mer rot, utdyper Linda. Hun ser at mange menigheter som har et godt barne- og ungdomsarbeid kan tenke at de allerede har alt på stell. - På mange måter har de jo det, dersom man ser isolert på barne- eller ungdomsarbeidet. Men jeg tror at en av de store utfordringene er at vi må se at vi trenger hverandre mer, både på tvers av virkegrener og på tvers av generasjoner, oppfordrer den engasjerte UNG-konsulenten. Av Trond Filberg

Ny podcast for unge

Stiller de store spørsmålene - Vi håper å bidra til å utruste unge kristne i deres tro, forteller den ferske programlederen av podcasten «Store spørsmål», Markus Kvavik. Hensikten med podcasten er ikke først og fremst å fortelle folk hva de skal tenke og tro, men å starte tankeprosesser, refleksjoner og gode samtaler blant unge mennesker. I august var det premiere på den første episoden av podcasten, som ble tildelt Tro og Mediers Mediestipend 2019. - Vi ønsker også å belyse den kristne troen på en forståelig og interessant måte for de som ikke tror på Jesus, forklarer Markus. Han har også en mindre stilling i Misjonskirken UNG, hvor han jobber med utvikling av taleressurser til bruk i menighetenes ungdomsarbeid.

Pastor Gordon Valen i Haugesund nordre misjonskirke setter pris på hjelp til et helheltlig barne- og ungdomsarbeid.

Markus er takknemlig for muligheten til å være med å legge til rette for at de lokale ungdomsarbeiderne skal få en enklere jobbhverdag og oppleve samholdet det er i å stå i et kirkesamfunn. - Jeg brenner for å formidle Jesus, og vil forsøke å stadig finne nye måter å gjøre det på. Til høsten skal jeg gjøre dette gjennom å reise litt rundt for å forkynne, blogge litt og lage podcast, forklarer den ferske «freelanceren». Podcasten kan du nå lytte til på iTunes og Spotify. I første episode samtaler Markus med Lisa Børud, Jonny Løtoft og Turid S. Leksbø, om temaet selvbilde.

Denne gjengen fra Porsgrunn misjonskirke jobber flittig med en lokal Levende tro-plan.

Les mer på misjonsnytt.no

# 02 /2019

21


Tryggheten du trenger i møte med framtiden. Hos Knif Trygghet får du som frivillig eller ansatt i et kristent

fellesskap forsikret både dine og din organisasjons eiendeler. Finn ut mer om våre forsikringer til deg på kniftrygghet.no

Arven for Guds rike – en gave for framtiden

En testamentarisk gave til Misjonskirken Norge kan bety mye for framtidens muligheter for å gi evangeliet videre, både i misjonen og i våre menigheter. Ta kontakt for mer informasjon om hvordan skrive et testamente og les mer om dette på vår nettside.

www.mknu.no/testamentgave kniftrygghet.no | privat@kniftrygghet.no | 23 68 39 00

MISJONSKIRKEN

NORGE

Chr. Krohgs g 34, 0186 Oslo Telefon 23 32 57 50


Et enda bedre Vegårtun? Vegårtun er Misjonskirken Norge sitt eget leirsted som er eid av 35 menigheter fra Vestfold til Vest-Agder. Leirstedet brukes til menighetsturer og bibelcamping og har i løpet av året ca 1500 barn og unge på ulike leirer. For å møte økt aktivitet trenger vi flere frivillige til å være med på kjøkkentjeneste og gjøre vedlikeholdsarbeid. Leirstedet trenger å utvide kapasiteten og har planer om å utvide spisesal og bygge flere overnattingsplasser. Vegårtun trenger din forbønn og økonomisk støtte til utvidelsesplanene.

GI ET BIDRAG!

På kontonr 2801.35.92332 – eller Vipps til 113347 (Vegårtun AS)

For mer info om Vegårtun se www.vegartun.no


Nasjonalt

Livsnødvendige samtaler - Det virker som om det er en type gravitasjonskraft som gjør oss kirker innadvendte, mener menighetsrådgiver Kjell Birkeland. Kjell Birkeland har nå jobbet som menighetsrådgiver i Misjonskirken Norge i fire år og har lang erfaring som pastor i ulike typer menigheter fra ulike landsdeler. Hans opplevelse er at det er livsnødvendig for en menighet å hele tiden ha samtaler om hva og hvorfor en menighet egentlig er til, og være bevisst hvem som bor i deres lokalsamfunn. Menighetsskolen kan være et godt redskap for menigheten i dette. Hele menigheten med - Det finnes mange gode redskaper og veier for å

24

# 02 /2019

hjelpe en menighet til å se framover, lytte til Guds stemme og ha gode samtaler om menigheten. Det som er tilbakemeldingene fra Menighetsskolen, er at menighetene erfarer det som en styrke at hele menigheten inviteres med, forklarer Kjell. Han tror at det er en styrke at flere enn lederskap og pastor er delaktige i endringer og nye retninger som gjerne kan komme ut av slike prosesser. - Bibelsamtalene vi har i grupper er et eksempel på dette. Det å snakke sammen som menighet om en bibeltekst som sier noe om hva det er å være kirke, oppleves av mange som veldig meningsfylt.


Ikke bare inspirasjon Menighetsskolen går over tre moduler. Mellom disse jobber menighetene blant annet med sin egen historie, gjør en internanalyse av menigheten og en eksternanalyse av lokalsamfunnet. Bønn er også et område som intensiveres mellom modulene. Dette gjør skolen til mer enn en helg med inspirasjon. - Reisen går over noe tid og det gjør at ting får «satt» seg bedre, mener Kjell, som har ansvaret for planleggingen og gjennomføringen av Menighetsskolen i Misjonskirken Norge. For å gjøre arbeidet med Menighetsskolen mer bærekraftig har Kjell engasjert en gruppe pastorer som følger ulike deltakermenigheter gjennom hele prosessen. Disse er Tore Mersland (Porsgrunn), Thomas Aas Pedersen (Bryne), Torbjørg Oline Nyli (tidl. Fevik, nå Ytre Randesund) og Asle Mathisen (Nesodden). De har erfaring fra deltakelse med sin egen menighet og kan dermed bidra både med undervisning og dele sine erfaringer fra prosessen. - For meg personlig betyr dette mye. Det er godt å være flere som underviser, da kan vi støtte oss på hverandre. Det planlegges også samlinger med denne gruppen hvor vi deler erfaringer og går gjennom undervisningsmaterialet for å se på hva som kan gjøres annerledes. Det er alltid en styrke å være flere som jobber sammen, forteller Kjell. Bedre oppfølging Misjonskirken Norge har også et internasjonalt fellesskap i arbeidet med Menighetsskolen. Misjonskirker i flere europeiske land jobber med det samme opplegget, som internasjonalt kalles Vitality Pathway. Kjell er med i en internasjonal gruppe som jobber med å legge til rette for årlige samlinger for de som underviser og veileder i Menighetsskolen i de ulike landene. I november skal pastorgruppen fra Norge besøke vår søsterkirke i Finland. Her møter de representanter fra misjonskirkene i Finland, Tyskland, Frankrike, Danmark, Tsjekkia og Canada. De skal i fellesskap se særlig på veien videre etter at menighetene har vært gjennom den siste modulen. - I tiden etter siste modul skal menighetene planlegge veien videre. I alle landene som benytter Menighetsskolen ser vi et behov for å bli enda bedre til å hjelpe menighetene med dette, forklarer Kjell. Nye menigheter på skole 22 misjonskirker har gjennomført Menighetsskolen i Norge og tre menigheter er klare til å sette i gang: Lista Misjonskirke og Narvik Misjonskirke starter denne høsten, mens Frimisjonen i Tromsø starter

De tre modulene Fakta, Forandring og Frukt, tar hele menigheten med på en reise med bevisstgjøring, gode samtaler og konkrete planer om hva de skal gjøre videre. Foto: Rachel E. Olsen

Kjell Birkeland (t.h) har fått med seg et team erfarne pastorer i arbeidet med Menighetsskolen. Her i samtale med Tore Mersland, som med i teamet. Foto: Trond Filberg

vinteren 2020. I tillegg har en menighet nettopp bestemt seg for å bli med på Menighetsskolen, mens en annen skal i gang med den såkalte "VIMsamtalen". Denne er obligatorisk for menigheter som vurderer deltakelse og avgjør om Menighetsskolen er aktuell for dem. Av Rachel E. Olsen

mknu.no/menighetsskolen

# 02 /2019

25


Nasjonalt

Menighetsplantingen Oslo misjonskirke Groroddalen samles opp til 40 små og store til søndagsskole, lek og fellesmåltid i hjemmene.

Planting gir vekst Av alle som gikk til gudstjeneste i en misjonskirke i november 2018, gikk 1 av 5 i en nyplantet menighet. Nå vil Misjonskirken Norge mobilisere for fortsatt begeistring og engasjement for menighetsplanting. – Vekst 2020 nærmer seg en slutt. Det er en av grunnene til at vi ser behov for en ny mobilisering til menighetsplanting, forklarer menighetsrådgiver Stein Bjørkholt. Tverrkirkelig storsatsing Stein kan fortelle at menighetsplanting og misjon står sentralt i arbeidet som nå foregår med å legge vår felles strategi etter Vekst 2020-perioden. For å forberede nye, potensielle plantepionerer, er Misjonskirken Norge med i en satsing i regi av SENDT Norge. – Vi ser et fokus på menighetsplanting også i andre kirkesamfunn. Sammen med 13 andre kirkesamfunn

26

# 02 /2019

er vi med på en tverrkirkelig satsing, der målet er å plante 400 nye, livskraftige kristne menigheter innen 2025, forteller Stein. Mobilisere plantere og modermenigheter – Det er særlig to nivåer vi trenger å mobilisere for framover. Det ene nivået er rekruttering og fostring av menighetsplantere. Her vil vi det neste året kjøre et pilotprosjekt i regi av M4 Norge. Dette er et kurs for potensielle ledere og menighetsplantere som heter M4 Ready, og som gir deltakerne god innføring i hva menighetsplanting er og hva det vil kreve, beskriver Stein.


Det tydelige fokuset på menighetsplanting, særlig i starten av Vekst 2020-satsingen, har gitt resultater.

Menighetsrådgiver Stein Bjørkholt har ansvar for vår felles satsing på menighetsplanting.

Det andre nivået av mobilisering gjelder modermenigheter og hovedpastorer. – Vi tror at om Misjonskirken Norge skal få et skikkelig trøkk på menighetsplanting, så er vi avhengig av å ha de store og toneangivende menighetene og deres ledere med på satsingen, utfordrer Stein.

kunne stå i en større sammenheng når de nå skal bli en selvstendig menighet. - Det kan være skummelt å skulle stå helt på egne ben. Men vi snakket om det på ledersamlingen nylig, den tryggheten det er å få være under Misjonskirken Norges «paraply», hvor mye det betyr for oss, forteller Jorunn. Jorunn vil fortsette i en 40 prosent stilling som administrasjonsleder og menighetsarbeider inn i misjonskirkens nye periode. I tillegg har de valgt å satse ekstra på å bygge opp ungdomsarbeidet, og har derfor prioritert å ansatte Fride Nordhagen Johansen som ungdomsleder i en 20 prosent stilling.

Ser resultater Det tydelige fokuset på menighetsplanting, særlig i starten av Vekst 2020-satsingen, har gitt resultater. Av alle som gikk på gudstjenester i en av våre misjonskirker i november 2018, gikk rundt en av fem i en nyplantet kirke. Det er særlig de nye misjonskirkene i Kristiansandsområdet som drar opp disse tallene. Blant misjonskirkene i Aust-Agder stod imidlertid den nyplantede Lillesand misjonskirke for nærmere 9 prosent av gudstjenestebesøket, og på Østlandet står nyplantingen i Groruddalen og den nye menigheten Misjonskirken Follow for tilsvarende vekst. – Den samme trenden ser vi rundt nyplantingen som nå er på gang på Varhaug i Rogaland. Dersom de hadde vært med i tellingen som ble gjort i november 2018, ville de stått for rundt 15 prosent av gudstjenestebesøket i misjonskirkene i Rogaland, forteller Stein. Enda en ny menighet 22. september blir det stiftelsesfest for Hellemyr misjonskirke, som har vært et planteprosjekt i Misjonskirken Norge siden 2014. Prosjektleder Jorunn Lohne kan fortelle at hun er takknemlig for å

Fra Hellemyr misjonskirkes pinsetreff tidligere i år. Fra venstre Alfred Røyksund, Eirik Hauge og Sindre Hauge. Foto: Privat

# 02 /2019

27


Nasjonalt

For oss betyr det mye å ha menigheter som støtter oss i bønn Be for plantearbeidet: •

Groruddalen: Be om sterkere relasjoner og vekst i det flerkulturelle arbeidet. Be for nytt lederteam og ny struktur.

Varhaug: Be om at gudstjenestene skal treffe de som ikke står i et menighetsfellesskap fra før. Be for arbeidet med å få på plass pastor.

Fornebu: Be for overgangen fra en re-planting til et selvstendig plante- prosjekt. Be om visdom, gode prosesser og støttemenigheter.

mknu.no/menighetsplanting

Bygger relasjoner i Groruddalen Vår menighetsplanting nordøst i Oslo samles nå tre søndager i måneden, opp mot 40 små og store. Ruth beskriver gruppen som «en gjeng med mange barn», og at det derfor har vært viktig å ha samlinger som er gode for hele familien. Samtidig ønsker de å finne en balanse hvor de og kan være et fellesskap hvor det er godt å være også for single eller voksne uten barn. Måltidet er en viktig ingrediens for fellesskapet i samlingene deres. - Når vi møtes står gjestfrihet og relasjoner sterkt, så vi starter med å bruke godt med tid på å spise middag sammen. Det er et litt salig kaos, men det oppleves godt å komme sammen, forteller Ruth. Planteteamet i Groruddalen opplever det som en viktig støtte at de følges opp av Torben Joswig (nasjonal leder) i Misjonskirken Norge og at de får være med i et nettverk av menighetsplantere. De er også takknemlige for den lokale støtten fra menighetene i Oslo, men ønsker sterkt å ha flere menigheter med på laget. - For oss betyr det mye å ha menigheter som støtter oss i bønn, og vi kjenner at vi trenger flere støttemenigheter rundt omkring i landet. Ta gjerne kontakt så forteller vi gjerne om hvordan det går med plantingen og hvordan dere kan være med å støtte og be for oss. Av Rachel E. Olsen

I fjor deltok menighetsplantingen i Groruddalen på lysvandring langs Alnaelva, hvor de delte ut boller og varm drikke. Foto: Privat

28

# 02 /2019


Vil bygge nettverk for styreledere Denne høsten starter nettverkssamlinger for styreledere i Misjonskirken Norge.

- Å være styreleder er et frivillig verv med mye ansvar, blant annet arbeidsgiveransvar, fortsetter menighetsrådgiver Kjell Birkeland.

-Vi har en lang tradisjon for at ansatte møtes og bygger relasjoner på tvers av menigheter. Vi har fått innspill fra styreledere om at slike nettverk vil være gunstige også for dem som står i frivillige verv, forklarer Nasjonal leder Torben Joswig.

Ensom rolle Menighetsrådgiverne besøker jevnlig våre misjonskirker rundt i hele landet. De har sett et behov for at også styreledere får en arena hvor de kan bygge nettverk og lære av hverandre. - Styrelederrollen kan oppleves ensom. Da blir det viktig med et godt nettverk med andre som har lignende type ansvar. Det å bygge gode relasjoner mellom styreledere gjør det også lettere for dem å kontakte hverandre for å drøfte ulike problemstillinger knyttet til sin stilling, mener Kjell.

Frivillige med ansvar - Lederutvikling står høyt på prioriteringslisten til Misjonskirken Norge. Vi ønsker å bidra til å utruste gode ledere, og at de som har ulike lederoppgaver i vår sammenheng føler seg sett og godt ivaretatt i sin tjeneste, sier Torben. - Derfor ønsker vi å bygge gode nettverk også for våre styreledere og ser en verdi i at de møtes for å utveksle erfaringer.

Kjell Birkeland (t.v.) og Torben Joswig i Nasjonal avdeling inviterer styreledere til nettverkssamling. (Foto: Naomi Curwen)

Det blir et døgn med erfaringsdeling, faglig undervisning, åndelig påfyll og samtaler om tema og utfordringer som angår styrelederrollen. - Nasjonal avdeling håper dette blir samlinger der vi kan legge til rette for at vi spiller hverandre gode, forteller Torben. -Dette er foreløpig veldig i startfasen, men det er noe vi har snakket om å få til lenge. Den første gruppen er styreledere for større menigheter med stab. Planen er å invitere neste gruppe styreledere allerede vinteren 2020. Av Naomi Curwen

mknu.no/lederutvikling

Spille hverandre gode 25.-26. oktober er den første gruppen med 13 styreledere invitert til nettverkssamling på Gardermoen.

# 02 /2019

29


"Når jeg blir stor vil jeg bli veterinær, lege eller entreprenør"

Gi drømmene en ny sjanse

BLI FADDER! For 200 kr i måneden gir du mat, omsorg og skolegang til barn som trenger det.

Du kan hjelpe barn i Colombia, Kongo eller Romania. Du kan forandre liv! Informasjon, film og registrering:

www.mknu.no/fadder

Velg ett av ni fadderprogram. Registrer deg som fadder på nettsiden eller ta kontakt med Naomi på tlf 928 845 37. Du får jevnlig nyhetsbrev fra fadderprosjektet du støtter.


PANTONE 281C

GULL

annonse-90x90.pdf

etngrafisk.no

1

31/08/2018

11:11

C

M

Y

CM

MY

CY

K-stud gir tilskudd til kurs, cellegrupper, kor og band.

CMY

K

Se www.k-stud.no for inspirasjon, tilskuddsregler og godkjent studiemateriell LĂŚring for troen og livet


Internasjonalt

Pastor Jazek Duda med familie

Feiret polsk 100-åring Misjonskirken i Lublin feirer 100 år, og internasjonal leder Jon-Arne Hoppestad fikk være med på feiringen. Det ble et hyggelig møte med en gjestfri og misjonsengasjert menighet. Lublin ligger sentralt i Polen, kun ti mil fra grensen til Ukraina og et par timers kjøring fra hovedstaden Warsawa. Døråpner - Lublin er en spesiell by som preges av at den ligger midt i skillet mellom øst og vest. Møtene er nok litt konservative i forhold til det vi er vant med i Norge, hvor det fortsatt er viktig å ha slips på når man skal opp på talerstolen, forteller Jon-Arne. Han beskriver menigheten som tradisjonell, men inkluderende. Det norske besøket ble godt tatt imot av pastor Jacek Duda og hans familie. - Det er utrolig hyggelige mennesker. Jacek er en omgjengelig fyr, inkluderende og samtidig veldig frimodig i oppsøkende virksomhet. Ikke på en provoserende måte, men på en døråpnende måte. Han blir stadig invitert hjem til folk, også ikke-kristne, beskriver Jon-Arne.

32

# 02 /2019

Misjon over grensen Polen ble hardt rammet av 2. verdenskrig, hvor 6 millioner polakker mistet livet. Før krigen var det rundt 200 misjonskirker i Polen, men da det etter krigen ble avgitt store arealer til Sovjetunionen, rammet dette også kirkesamfunnet. Over to millioner polakker ble tvangsflyttet vestover, mens etniske ukrainere, hviterussere og litauere ble tvunget østover. En polsk minoritet finnes fortsatt i nabolandene, blant annet i Ukraina. Menigheten i Lublin har siden 2006 arrangert misjonsreiser med evangelisering og nødhjelp inn i Ukraina, som ble hardt rammet av finanskrisen og deretter av konflikten med Russland om Krim-halvøya. Misjonskirken Norge har støttet disse misjonsreisene siden 2014. På reisene besøker de også mennesker med bakgrunn fra den tidligere polske misjonskirken i Ukraina.


Det hele startet med et besøk hos en familie som gjorde sterkt inntrykk på Jacek. - En eldre mann i menigheten vår inviterte meg med på besøk til en ukrainsk familie som reddet livet hans under andre verdenskrig, fortalte den polske pastoren i forbindelse med en av deres misjonsturer i fjor. Besøkene utviklet seg etter hvert til å inkludere flere familier, menigheter og steder. - Fire ganger i året fyller de opp en til to personbiler med mat, medisiner og klær og tar turen over grensa, utdyper Jon-Arne. - Menigheten i Lublin sørger for dette, mens pengene vi støtter med gis i gave til fattige familier med ekstra behov, blant annet en familie med syv barn har fått ekstra støtte. Ellers er det ulike familier som får hjelp fra gang til gang. Økonomisk utfordring De siste årene har misjonskirken i Lublin pusset opp sine lokaler, som ligger sentralt til i sentrum av byen. I forkant av feiringen fikk de dessuten en stor, uforutsett økonomisk utfordring, da de fikk pålegg om å utbedre en nedkjørsel fra menighetsbygget på grunn av en vannlekkasje. Kostnadene har påløpt til 85 000 kroner, som er en stor sum for en liten polsk menighet å ta «på sparket», etter å ha nylig investert i oppussing. Da Misjonskirken Norge fikk informasjon om dette i forkant av reisen, besluttet internasjonalt råd å støtte menigheten i Lublin med 50 000 kroner. - Vi fikk vite i ettertid at pastoren hadde tatt opp et privat lån for å sikre å få veien klar før den store feiringen, forteller Jon Arne. Takknemligheten var dermed stor for hjelpen fra søsterkirken i Norge. Oppfordrer til Polen-besøk - Menigheten i Lublin drifter seg selv ellers, men vi støtter den polske misjonskirkens leirsted i Kunow, som Misjonskirken i Lublin har et vaktmesteransvar for, forteller Jon Arne. På leirstedet har kirkesamfunnet faste samlinger og bibelcamper gjennom hele sommeren. Jon-Arne oppfordrer norske menigheter og familier som ønsker å gjøre noe meningsfylt i sommerferiene, om å vurdere Kunow som et aktuelt reisemål for en «ferie med mening». - I Polen kan man kommunisere godt på engelsk og det er enkelt å komme til leirstedet. Menigheten i Polen er ikke stor, så det er perfekt med et team på fire til seks stykker. Man kan hjelpe til med aktiviteter for barna, undervisning, kjøkkentjeneste og ungdomsarbeid, alt ettersom hva man ønsker å bidra med.

Lublin ligger sentralt til i Polen, og har en flott gamleby med spisesteder og et yrende folkeliv.

Piano, tverrfløyte og fiolin akkompagnerte fellessangen i den tradisjonelle polske menigheten.

Tekst: Rachel Olsen Foto: Jon-Arne Hoppestad

Er det aktuelt for din menighet, ungdomsgruppe eller familie å dra på teamtur til Kunow eller Lublin? Meld din interesse til jon-arne@mknu.no.

# 02 /2019

33


UNG Internasjonalt

Prosjekt for urfolks rettigheter og kultur

Holdningsarbeid gir resultater To styringsgrupper samlet for våre prosjekter i Kongo. Foto: Jon-Arne Hoppestad.

Tre menn spaserer gatelangs med hendene i lomma. Det ser kanskje hverdagslig ut, men det er ingen selvfølge at de får gå i fred uten å bli banket opp. Urfolket i Kongo-Brazzaville har lidd mye under diskriminering. Misjonskirken Norge har i flere tiår jobbet med holdnings- og rettighetsarbeid i landet, i samarbeid med kongoleserne. Endringer skjer Pilotprosjektet «Urfolks rettigheter og kultur i Kongo», ble startet i 2014 for å på ny sette søkelys på urfolkenes situasjon. I mai fikk vi en evalueringsrapport fra prosjektet, som melder om svært positive endringer i urfolks livssituasjon. Urfolket bor stort sett i egne landsbyer, og en gåtur gjennom byen har vært forbundet med stor risiko for å bli banket opp. Før kunne ikke urfolk og bantuer gå på samme side av veien, da måtte urfolk bytte side for å gi plass. Inntil nylig var det heller ikke mulig for urfolk å spasere med hendene i lomma uten å bli banket opp. Det ble ansett som overlegent og bantuer nølte ikke med å sette dem på plass. - Nå får vi gå i fred, og det er et direkte resultat av holdningsarbeidet til prosjektet, forteller Alfred Ngampio. Han tilhører urfolket og sitter i styrings-

34

# 02 /2019

gruppen for prosjektet. Urfolk opplever og at de i dag får spise på restauranter og overnatte på hoteller de tidligere ble nektet adgang til. Samme skoleklasse Før valgte mange urfolk fra distriktshovedstaden Gamboma å ikke fullføre skolen, eller ta videregående og høyere utdanning. Barneskolen ligger i urfolkets landsby, så det gikk fint. Ungdomsskolen og videregående derimot ligger på andre siden av byen, og de fryktet å bli slått hvis de gikk gjennom byen. Prosjektet har fokusert mye på bevisstgjøring i skolen, og i dag sitter bantuer og urfolk side om side i klasserommet. Det er fortsatt en vei å gå før man kan si at diskriminering av urfolk kun er historie. De eldre, som har opplevd den verste diskrimineringen,

Noe så trivielt som å spasere i gatene med hendene i lommene, har ikke vært en selvfølge for urfolk i Kongo-Brazzaville.


sier at holdningsendring og verdighet for urfolket vil ta generasjoner å oppnå, men at resultatene av prosjektet viser at vi er på rett vei. For eksempel brukes begrepet «pygmé» fortsatt av noen bantuer som et skjellsord for urfolk. Tilgang til landrettigheter er vanskelig og ved flere serveringssteder ser man at urfolk får tilgang, men må spise og drikke av egne fat og kopper. Symbolsk vennskap Marleine Nguie tilhører urfolket og er med i prosjektets styringsgruppe. Barndomsvenninna Farina er bantu og har opplevd mye mobbing på grunn av vennskapet med Marleine. I byen Gamboma er det mange som har kritisert Farina for å vise seg sammen med ei jente fra urfolket. Marleine og Farina er pionérer som har bidratt til å bryte diskrimineringen urfolket blir utsatt for. Prosjektet er avhengig av flere slike rollemodeller som kan sette et godt eksempel for kommende generasjoner. Tekst: Naomi Curwen Foto: Fra prosjektrapporten

Et fotballag med både bantuer og urfolk, er en direkte konsekvens av prosjektet for urfolks rettigheter og kultur.

Vennskapet mellom Farina (t.v) og Marleine har ikke alltid vært enkelt, på grunn diskriminering og mobbing.

Mange løp for Kongo I overkant av 200 deltakere løp til inntekt for vårt arbeid i Kongo, under årets Misjonsløp i Stavern. Det tradisjonsrike Misjonsløpet er en av de store høydepunktene under Liv & Vekst sommerfestival. Også i år var det preget av kreative kostymer, engasjerte tilskuere og spreke løpere. Over 300 000 kroner giverløfter ble samlet inn, noe som er et fantastisk godt resultat. Pengene vil gå til våre prosjekter i Kongo-Brazzaville, og til videre utvikling av vårt samarbeid med den kongolesiske kirken. Vi har vært tilstede i den sentralafrikanske republikken helt siden 1939. Siden de første misjonærene den gang dro til landet, har vi hatt et tett samarbeid med vår kongolesiske søsterkirke.

Prosjekter i Kongo: •

Ngamaba, arbeid blant sårbare barn

Urfolks rettigheter og kultur

Bekjempelse av kjønnsbasert vold

Evangelisering blant teke-folket

Ledertrening og pastorutdanning

Trosopplæring i menigheter

Glemte du betale inn din gaveløfte til Kongo/vil du og være med å bidra? Benytt giverknappen på mknu.no/ kongo, eller Vipps til 132769. Merk gaven "Misjonsløpet"

# 02 /2019

35


Internasjonalt

Esperanza

Esperanza-barna forteller

Ja, det nytter! Denne våren har jeg med både øyne, ører og ikke minst hjertet, fått være vitne til at det nytter å hjelpe. Sammen med en håndfull nordmenn fikk jeg være med på Esperanza-prosjektets 20 årsmarkering i Colombia. For en opplevelse! Selve dagen ble feiret i beste Colombia-stil, med musikk, dans, masse lyd, kø, den søteste bløtkake og en litt annen tidsforståelse enn den norske. Klokken to, da markeringen egentlig skulle starte, var ingen sluppet inn i lokalet, siste pynt var ikke kommet opp på veggene og festkomiteen løp rundt for å legge siste hånd på verket. Da festen endelig kom i gang, en drøy time på overtid, var det ingen tvil om at mange ønsket å feire Esperanza. Dette fantastiske prosjektet som har gitt så mange mennesker håp og glede. De sterkeste inntrykkene

36

# 02 /2019

hadde vi likevel fått noen dager i forveien. Noen av de første barna som var med i prosjektet hadde blitt invitert til en liten "mimreseanse". En av guttene sa: «Jeg tenkte mange ganger at dere som drev Esperanza-prosjektet var litt dumme. Dere burde jo skjønne at ved å være så rause og gavmilde, så ville jo mange komme til å utnytte dere. Men nå har jeg blitt voksen og livet har lært meg at nettopp slik er den fineste måten å leve på. Når jeg nå arbeider som sykepleier, er den viktigste verdien min å gi det beste jeg har. Jeg ønsker at pasientene som møter meg, skal møte den holdningen. Det lærte jeg på Esperanza-prosjektet.» Praten fortsatte livlig rundt bordet mens vi spiste pizza og norsk melkesjokolade. De som en gang var barn, fortalte hvor viktig prosjektet var for dem. Som voksne har de skjønt enda mer av hvor dårlig stelt det var for mange av dem.

Skolefritidsordning i San Fransisco, Bogota. Bydelen har hatt en rivende utvikling siden Esperanza ble grunnlagt i 1999, men mange lever fortsatt i fattigdom og med vold og traumer. Startet av norske misjonærer i samarbeid med colombianske Gloria Alzate. «Glorita» har viet livet sitt til barna i bydelen og omtales som misjonskirkens Mor Teresa. Ledes i dag av Maria Eugenia Villamil Oliveros. mknu.no/colombia/esperanza

De forteller om lite mat, fravær av voksne og enda verre: en barndom med både vold og misbruk. Mange har nå selv blitt foreldre. Ei av jentene sa at da hun ble mor, skjønte hun at hun ikke kunne bruke sin egen mor som rollemodell. Hun ville heller etterstrebe de mange gode menneskene hun hadde møtt gjennom mange år på Esperanza. «For det er faktisk slik at de beste minnene fra min barndom, de har jeg fått her på Esperanza» fortsatte hun. Da rettet broren på henne og sa: «Nei, det er ikke helt sant. De eneste gode minnene vi har fra vår barndom, de har vi herfra». Av Kristin Lie


Internasjonal spalte

Våre utsendte i 2019–2020

Afghanistan

Kjærligheten utholder alt Det er sommertid her i Afghanistan! Det betyr lange, varme, solrike dager; fargerike blomster som står i kontrast til brune husvegger og masse søt frukt. Samtalene begynner med «Fred være med deg, hvordan går det med deg og familien? Holder dere ut i varmen?». Det er en sesong der alt går litt saktere, men arbeidet fortsetter: engelskundervisning og kurs for lærere, foreldreveiledning og holdningsarbeid innen mental helse på landsbygda. Sykehus trenes opp i øyeoperasjoner og det jobbes med å adressere grunnleggende behov i fattige nabolag. For meg er det også en tid der jeg roer ned og reflekterer over hva som brakte meg og familien min hit: Et ønske om å se Guds rike vokse blant mennesker, og en lengsel etter å være lydig og gjøre det gode arbeidet som blir lagt framfor oss. Jeg elsker å være her og ta del i menneskers håp og humor. Jeg elsker å være her selv når det er krevende, når lidelsen og traumene i menneskers liv og i samfunnet river i meg. Det er fordi kjærlighet ikke er en følelse, men en forpliktelse.

Colombia Skoleåret 18/19 var Zezag Enieva og Andreas Dahl Knapskog ettåringer. De tilbragte mye tid med elevene på grunnskolen i Potosí og på skolefritidsordningen Esperanza, og deltok i menighetsarbeidet i to lokale misjonskirker i hovedstaden Bogotá. Misjonærparet Mona og Odd Bjørge Risanger avsluttet sin tjenesteperiode 27. juli. Mona har vært i Norge det siste året, og nå har Odd Bjørge også kommet tilbake til Norge etter 2,5 år i tjeneste. Risanger har gjort en fantastisk jobb og Misjonskirken Norge er svært takknemlige for alt de har gitt inn i misjonsarbeidet. Det vil ikke være norske utsendinger der i 2019-2020. Internasjonal avdeling vil likevel ha et tett samarbeid med colombianske kolleger og med flere besøk for oppfølging enn tidligere. Det er pågående samtaler med personer som ønsker å tjene i Colombia i fremtiden. Kongo Ekteparet Tor Odd og Ranvei Vea reiser til Kongo i tre måneder fra

september. De besøker menigheter og holder ekteskapskurs. Dette har de gjort annethvert år i lang tid, og Misjonskirken Norge setter stor pris på deres trofaste tjeneste gjennom mange år. Romania Ekteparet Ravn fra Danmark, som ble presentert på Liv & Vekst i 2018, har av ulike årsaker måttet trekke seg fra tjeneste i Onesti. Misjonskirken Norge har sammen med Det Danske Missionsforbund ønske om å videreutvikle misjonsarbeidet i Onesti og utvide med flere misjonærer som kan stå sammen med Dorthe og Cornel Pascu i tjenesten. Ta kontakt med Jon-Arne Hoppestad om dere ønsker mer informasjon. Hong Kong Skoleåret 19/20 sender vi vår første medarbeider på frivillig tjeneste til Hong Kong. Carina Haraldseid skal først delta på disippel- og misjonsskolen "Acts 29" i vår søsterkirke i Sverige, med tre måneders tjenestetid i Thailand. I desember drar hun til Hong Kong hvor hun vil være ut våren 2020.

Kjærligheten utholder varmen, risikoen, kulden, kjedsomheten, tvilen og spørsmålene som dukker opp. Deres søsken her i Afghanistan erfarer alt dette og mer til, men de vet at kjærligheten eksisterer i de små ting og at kjærligheten aldri gir opp. Stå sammen med oss i bønn, og kom gjerne på besøk til arbeidet!

Hilsen fra lederen til vår partnerorganisasjon i Afghanistan. Av sikkerhetsårsaker går vi ikke ut med navn. Les om arbeidet vi støtter her: mknu.no/afghanistan

Carina Haralseid får forbønn i sin hjemmenighet Misjonskirken Drammen før hun drar som frivillig til Hong Kong. Foto: Naomi Curwen # 02 /2019

37


Ansgarskolen

Ansgarskolen inntok øya Hvert år har Ansgarskolen en «lokalhelg» hvor de besøker en by eller bygd for å vise fram det de har jobbet med det siste året. I mai var det Flekkerøya utenfor Kristiansand som fikk besøk, med Flekkerøy misjonskirke som vertskap. Flekkerøy misjonskirke og Ansgar Bibelskole samarbeidet om helgen. De deler engasjement for misjonsarbeidet i Colombia, så alle kollekter og inntekter fra matsalget gikk til dette arbeidet. Fredagen var menighetens lokale fylt til randen av mennesker. Her fikk de se premieren på Ansgarskolens danselinjes forestilling, og ikke minst Flekkerøy misjonskirkes egne dansejenter, som Ansgar-elevene hadde lært bort en dans til. - De var så flinke! Crew-linjen bidro med lyd, lys og bilde og alt fungerte optimalt. I tillegg var det salg av kaffe og kaker – alt til inntekt for vårt misjonsarbeid i Colombia, forteller pastor Siri Iversen. På fredag tok Ansgar-elevene ansvar for Encounter, 38

# 02 /2019

menighetens ungdomsarbeid for 13 til 19 åringer. - Elever fra bibelskolen bidro med alt fra leker og underholdning, til lovsang og tale. Fantastisk sang og musikk, og glitrende tale om takknemlighet. Henteleken fikk også ny vri med doble sumo-drakter, forteller Siri. Konsert og gudstjeneste På lørdag hadde Ansgar Gospel Choir lagt sin release-konsert til Flekkerøya, og da måtte øyas storstue, Flekkerøyhallen, tas i bruk. Sammen med Soul Children svingte det skikkelig, med full trøkk og god stemning. Etterpå gikk det unna store mengder nachos.

Dansegruppe fra Flekkerøy misjonskirke.


Søndag var det gospelgudstjeneste i hallen. Ansgarelevene sang og danset, og hadde eget barneopplegg for tre aldersgrupper under gudstjenesten. Nachos, pølser og kaker gikk ned på høykant etterpå. Gospelutgivelse Ansgar Gospel Choir ledes av John Yngvar «Syver» Syvertsen og har det siste året hatt om lag 30 konseter. De har hatt turné i Nord-Norge og holdt konserter i Oslo, Askim, Gjerpen, Lyngdal, Byrmeo og Kristiansand. For 24. året på rad gir skolekoret ut samlinger av deres sanger. I år er det ni ferske sanger som er gitt ut under albumstittelen «Victory», med musikk som er sterkt inspirert av amerikansk kirkegospel. Hvert år reiser koret til New Orleans, og sist gang holdt de ti konserter i den amerikanske byen. Tekst: Siri Iversen. Foto: Doris Tonheim og Arild Hansen.

«Victory» bare tilgjengelig på digitale plattformer som Spotify og iTunes.

Bevegelser på høgskolen Ansgarskolen er fellesbetegnelsen på to skoler som eies av Misjonskirken Norge; Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) og Ansgar Bibelskole (ABS). Førsteamanuensis Ingrid Eskilt (bildet) har fra 1. august gått ned til 20 % stilling ved ATH. Hun ble ansatt som den første kvinnelige læreren ved skolen i 1984. Søndag 18. august fylte Ingrid 70 år. Misjonsbladet gratulerer med dagen som var!

Nyansettelse Rebekka Dvergastein Dahle er ansatt som høyskolelektor i teologi ved ATH, med oppstart i 2020. Førsteamanuensis Ingrid Eskilt (bildet) har fra 1. august gått ned til 20 % stilling ved ATH. Hun ble ansatt som den første kvinnelige læreren ved skolen i 1984. Søndag 18. august fylte Ingrid 70 år. Misjonsbladet gratulerer med dagen som var! Martin Jakobsen er ansatt som førsteamanuensis i systematisk teologi ved ATH. I mai disputerte han for

Ph.D.-graden på Universitet i Agder med en avhandling der han argumenterer for at Gud finnes, og at etikken er avhengig av Gud.

Forskning og publiseringer Det er stor forsknings- og publiseringsaktivitet blant høyskolens ansatte. Høyskolelektor Cato Gulaker, disputerte i juni på MF Vitenskapelige Høyskole med en avhandling om det ondes problem, og Satans funksjon i Johannes Åpenbaring. Førstelektor og stipendiat ved høyskolen, og tidligere rektor ved ATH, Harald Nygaard, forsker på opplevelse av tilhørighet og ensomhet blant pastorer. Han har intervjuet pastorer med lang fartstid i yrket. Førstelektor Øyvind Skjegstad har skrevet om religionsundervisning ved kristne friskoler, mens skolens rektor, professor Ingunn F. Breistein, skrev artikkelen «Misjonskirken Norge. Guds barns enhet og menneskers frelse» - om lære, organisasjon og praksis, i publikasjonen «Kirkesamfunn i Norge».

# 02 /2019

39


Er du sulten? Når jeg dukker inn i Guds ord, så husker jeg at jeg ikke er en verdensborger, men at jeg tilhører et annet kongerike enn det VG og Netflix presenterer.

Utrdag fra Torbjørg Oline Nyli sin tale på årets Liv & Vekst sommerfestival.


H

vilke forventninger har vi når vi drar på gudstjeneste? Har vi forventninger til forkynneren eller til Guds ord? De morsomme historiene og de slagkraftige poengene, eller den skapende kraften, trøsten og sannheten i Guds ord? Tenk om vi kunne høyne forventningene til Guds ord! Da kan du dra på gudstjeneste uavhengig av hvem som taler, fordi vi er sultne på Guds ord. Hva har Ånden å vise meg i dag? Hva er det jeg skal få å spise i dag? Med den innstillingen kan du få mat også når det er din tur til å være med barna på barnemøte! Det er som om Gud selv vil at Hans ord skal få hedersplassen. At det skal ha plass i hverdagen vår - i stort og smått. I 5. Mos 6, 4-9 står det: «Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Bind dem på hånden som et merke og ha dem på pannen som en minneseddel. Skriv dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine.» Hvorfor nøder Gud oss til å omgi oss med sine ord? «For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer.» (Heb 4, 12) Ifølge en stor undersøkelse gjort av Kifo og Bibelselskapet i 2017, leses det stadig mindre i Bibelen. Dette gjelder i så og si alle aldersgrupper, med unntak blant unge menn hvor man så en økning. For mange er bibellesing en dårlig samvittighetspost, der det var ment å være en kilde til liv. 10 år gammel fikk jeg min første bibel av bestemor. Hun hadde streket under sitt favorittvers og jeg var ivrig etter å lese og streke under flere. Samme uka fikk vi ei ny jente i klassen, som havnet på pulten ved siden av meg. Jeg hadde fått nytt penal med nye fargeblyanter, og hun fikk låne noen farger av meg. Men da det ringte ut, leverte hun dem ikke tilbake. Jeg var så opprørt! Det er en av de første gangene jeg opplevde at Guds ord kan treffe meg og dømme hjertets tanker. For den kvelden leste jeg fra Lukas kapittel 6: «Og om dere låner ut til dem dere venter å få igjen av, er det noe å takke dere for? Også syndere låner til syndere for å få like mye igjen. Nei! Elsk deres fiender, gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal dere få stor lønn og være Den Høyestes barn.»

Jeg spurte aldri etter de fargestiftene, fordi Guds ord hadde virket på meg. Så var det kanskje en litt barnlig historie, men vet du? Den river vel så mye i meg nå. Å låne bort uten å få igjen? Det er jo vanvidd! Jesus, du kan da ikke mene det? Om vi lar Guds ord virke på oss, om Jesu utfordringer tas inn i konkrete hverdagshistorier, da tror jeg det også kan begynne å lukte mer Guds rike av oss. «Vi har ikke det synlig for øye, men det usynlige» (2. Kor 4, 18). På en helt vanlig onsdag, med lekser som må følges opp, trening, husarbeid, jobb – ja, hva enn som fylle hverdagene – da har jeg også det usynlige for øye. Hvis vi snuser opp det usynlige og evige blant oss, Gud midt iblant oss, så vil noen av de synlige kravene bli mindre viktige. Vi blir mer opptatt av Guds tilstedeværelse i vår hverdag, enn av å poste lykkeøyeblikk på sosiale medier, eller «scrolle» oss gjennom andres... Vi er kalt til å være Guds folk midt i vår verden! Om vi er fylt opp av Guds ord og sannhetene Han sier om oss, så vil vi se nyheter med et annet blikk, og prate om og med andre på en annen måte. «Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte» (Rom 10,8). For at jeg i det hele tatt skal huske at jeg er en del av dette Gudsriket, så må jeg vekke min Ånd. Det er det Guds ord gjør: Den vekker min ånd, minner meg om hvem jeg er, hva jeg er kalt til og kanskje vel så viktig: hva jeg ikke skal henge meg opp i. «Jeg fant dine ord og åt dem, de var til glede for meg. Og det var en fryd for mitt hjerte at ditt navn er nevnt over meg, Herre, Allhærs Gud.» (Jes 15.16) Jeg ber ofte Gud om å gjøre meg sulten. Jeg ber om en frisk kjærlighet og avhengighet av Guds ord i mitt eget liv. Når jeg dukker inn i Guds ord, så husker jeg at jeg ikke er en verdensborger, men at jeg tilhører et annet kongerike enn det VG og Netflix presenterer. Og du trenger ikke lese Bibelen alene! Det er en veldig moderne tanke at vi skal lese Bibelen helt alene. Den er en fellesskapsbok, og jeg tror på den gode bibelsamtalen, ikke om Bibelen, men ut fra konkrete tekster. Les sammen, del, undre dere, still spørsmål! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! (Kol 3,16)

Torbjørg Oline Nyli Pastor Ytre Randesund misjonskirke

# 02 /2019

41


Hvor mye skal jeg lese? - Edins gode råd gav meg god samvittighet og nysgjerrighet i min bibellesning, forteller Knut Tveitereid. Han holdt seminar og talte i Liv & Vekst sommerfestival. Misjonsbladet intervjuet ham om bibellesning og disippelskap. - Vi har gjerne et ideal om å lese ofte og mye i Bibelen, men virkeligheten er at vi ikke leser så mye som vi har lyst til, sier Knut Tveitereid. Etter mange år som ungdomsprest i menighet, underviser han nå studenter i praktisk teologi ved NLA Høgskolen. Et vers i måneden Knut husker godt da han for mange år siden var på et seminar med Edin Løvås, som snakket om sin daglige tid med Gud og fordypning i bibeltekster. Knut spurte da om hvordan han skulle få det til, han som ikke var pensjonist. Edins råd var å begynne med noe lite, men hva er egentlig det? Et kapittel om dagen eller i uka? Edin avviste forslaget til Knut og

42

# 02 /2019

tenkte heller på et vers i måneden! - Det var et godt stykke veiledning fra Edin, sier Knut om det som ble et vendepunkt i egen bibellesning. Dårlig samvittighet ble isteden erstattet med frivillighet og nysgjerrighet. Lese Bibelen sammen Studietiden på Ansgarskolen gav Knut en opplevelse av Bibelen som ei levende bok. - Der ble jeg virkelig glad i Bibelen og gjorde stadig oppdagelser det året, forteller han. Selv om vi kan lese Bibelen på mange måter i dag, er Knut begeistret for å høre Bibelens tekster på den originale måten. - Det å sitte sammen i ei gruppe og høre bibelteksten bli lest høyt i fellesskapet, gir en unik opplevelse av innholdet, anbefaler Knut. I 2001 skrev han boka «En helt overkommelig Bibel». I 2005 kom oppfølgeren «En helt overkommelig disippel» og i 2017 «Jesus: overkommelig og ubegripelig». En av Knut store oppdagelser

var disippelbegrepet. I hans oppvekst var det ofte snakk om å være en kristen og en troende, men sjelden at man var en disippel. For fire år siden leverte han en doktorgrad om disippelskap, om bruken av disippelvokabular på et strategisk nivå i kristne ungdomsorganisasjoner. - For meg koker disippelskap ned til at det må være ulikt. Derfor vil jeg holde disippelbegrepet åpent, og heller stille spørsmål om hva det vil si å være en disippel gitt hvem man har rundt seg, hvilke forutsetninger som fins, hvilken kultur man lever i, hvordan vi forstår Bibelens Jesus og i hvilken livsfase og livssituasjon man befinner seg i, sier Knut. Av Trond Filberg

Tveitereid hadde seminaret "En helt overkommelig Bibel" på årets Liv & Vekst sommerfestival.


Ny lov for trossamfunn I juni la barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad fram forslag til ny trossamfunnslov. Siden første forslag ble lagt fram i 2017, har departementet gjort flere endringer etter alle høringsuttalelsene.

Vi viser at vi vil ha et livssynsåpent, ikke livssynsnøytralt samfunn, sier Kjell Ingolf Ropstad. - Statens aktivt støttende tros- og livssynspolitikk skal fortsette ved at vi balanserer særlig Den norske kirke (Dnk) som folkekirke på den ene siden og støtte til alle tros- og livssynssamfunn på lik linje på den andre siden, sier Ropstad.

-Jeg ønsker å skape trygghet og stolthet om at religion har en naturlig plass i samfunnet vårt. Det livsynsåpne samfunnet blir nå tydelig forankret.

Likebehandling Lovforslaget er nå til behandling i Familie- og kulturkomitéen på Stortinget, som trer sammen 8. oktober. -Vi er generelt tilfreds med at våre innspill er lyttet til, og bekreftelsen på at religion skal ha en naturlig plass i det offentlige rom. En tydeligere forankring av det livssynsåpne samfunnet er viktig, sier generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd. De har registrert med tilfredshet at proposisjonen setter fokus på likebehandling og at antallskravet er redusert fra 500 medlemmer over 15 år ned til 50 medlemmer med barn inkludert.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har lagt frem forslag til ny trossamfunnslov.

Religion har en naturlig plass i samfunnet vårt Hvilke endringer kan skje? Departementet foreslår at staten overtar kommunenes finansieringsansvar for tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Dnk. Satsen for tilskudd per medlem skal tilsvare tilskuddet til Dnk. Staten vil kunne nekte eller avkorte tilskudd om et trossamfunn eller enkeltpersoner som opptrer på vegne av trossamfunnet, bryter lovbestemte diskrimineringsforbud. Dette kan for eksempel være diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering. Unntak gis kun dersom forskjellsbehandlingen begrunnes i grunnleggende verdisyn eller lære.

SAMFUNN OS

ge or

jo m is

ns

ET

TR

Av Trond Filberg

k irk e n n

Misjonskirken Norge er et nasjonalt trossamfunn og i offentlige statistikker om kirker og religiøse grupper er vi oppført som en selvstendig enhet. Som trossamfunn har registrerte pastorer offentlig vigselsrett, kan gjennomføre begravelser, konfirmasjon og dåp. Trossamfunnet Misjonskirken Norge har 11.275 medlemmer (per 31.12.2018) Les om medlemskap m.m. på mknu.no/trossamfunn

# 02 /2019

43


Takk for gaven Vi søker arkivleder (30%) Ansvarsområder: • Ta vare på historiske dokumenter på en forsvarlig måte i vårt historiske arkiv i Kristiansand, samt historisk arkivmateriale ved hovedkontoret i Oslo. • Arbeide for at arkivet blir tilgjengelig for forskning. • Avlevere arkivalia etter avtale med Riksarkivet. • Være rådgiver for administrasjonen og våre menigheter i arkivfaglige spørsmål og derigjennom fremme interessen for Misjonskirken Norges historie. Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper: • Arkivfaglig kompetanse •Evne til å arbeide i team med frivillige medarbeidere • Evne til å arbeide selvstendig og til å se de gode løsninger Vi tilbyr: • Inspirerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø i Kristiansand og Oslo • Lønn etter avtale Se stillingsbetenkning på vår nettside. Spørsmål kan rettes til generalsekretær Øyvind Haraldseid, tlf 909 49 782, oyvind.haraldseid@mknu.no eller rådsleder for Historisk Arkivsenter, Jarle Abelson, tlf 906 79 031, jarle@abelson.no. Søknadsfrist: 10. september 2019 mknu.no/ledige-stillinger

Menighetstjeneste i Marnadal? Er dere en familie som vurderer å flytte fra byen og etablere dere for kort eller lengre tid i en innlandskommune? Har dere et kall eller lyst til å starte et relasjonsbyggende, kristent tilbud for barnefamilier?

Vi søker arkivleder (30%)

Marnadal Misjonsmenighet vil gjerne komme i kontakt med dere! Menigheten er den eneste frimenigheten i sitt nærområde. Marnadal har 2300 innbyggere, ligger omtrent 17 km fra Mandal og 45 km fra Kristiansand og kan tilby: • Nærhet til arbeidsmarked - 29 min. togtur til Kristiansand • Et godt barnehage- og skoletilbud • Lave bokostnader og godt helsetilbud • Gode friluftsmuligheter, som laksefiske i Mandalselva • Lave bokostnader og godt helsetilbud • Et rikt foreningsliv Vi kan tilby: • En gruppe med stor sett eldre mennesker, som tilbyr fellesskap og er selvhjulpne med egne møter • Misjonshuset, med møtesal og fasiliteter for sosiale samvær, kan brukes vederlagsfritt til familievennlige samlinger • Støtte i bønn • Økonomisk hjelp til nødvendig materiell Arbeidet må bygges på Misjonskirken Norges verdigrunnlag. Virker dette interessant, så ta kontakt for nærmere opplysninger: Søknadsfrist: 10. september Øystein Stangesland: 918 02 2019 409 mknu.no/ledige-stillinger

Vår nettside: misjonshuset.net

44

# 02 /2019

I forbindelse med Øyvind Bjørnøys bortgang i slutten av mai 2019, har det kommet mange gaver til Misjonskirken Norges arbeid i Colombia. Øyvind var fra Haugesund, gift med Astrid Kinn Bjørnøy, og hadde tre barn.

Minneord Karen Helene Kommedal fikk hjemlov den 31. mai 2019. Hun sovnet stille inn. Karen ble født 24. desember 1918 i Stavanger. Begravelsen var i Lagård kapell fredag 14. juni. Karen ble frelst i 1937 da det var vekkelse i Stavanger. Hun ble medlem av misjonskirken og var trofast med. Siste gangen hun var i misjonskirken var da vi markerte at hun var 100 år gammel. Karen var sangevangelist landet over sammen med Signy. De reiste fra 1943 og har gjennom årene ledet mange til Gud. De var også på møtekampanjer i USA, og besøkte Finland, Sverige og Danmark for møter. Karen var en lys og glad kristen. Hun var et åpent og varmt menneske. Misjonskirken Stavanger takker Gud for Karens rike og gode liv og tjeneste. Vi lyser Guds fred over Karen Helene Kommedals gode minne. Sten Sørensen, pastor Misjonskirken Stavanger

Ønsker du å dele et minneord eller en jubileumshilsen med oss? Send tekst og bilde via e-post til postmisjonsbladet.no


Nytt om navn Erik Vikse ble en del av staben i Misjonskirken Lyngdal i august. Han vil fungere som ungdomspastor, og vil samarbeide med Martine Tveit Kragholm som fortsetter som ungdomsarbeider. Erik

Fride Nordhagen Johansen startet i august som ungdomsarbeider i 20 prosent stilling i Hellemyr misjonskirke.

Eirik

Fevik misjonskirke har ansatt Johnny Omdal som ny hovedpastor. Fride

Ole Martin Guldbrandsen er ansatt som ungdomsleder i Stjørdal misjonskirke fra august.

Ida Karoline

I Bjølsen misjonskirke avslutter Anne Hansli sin deltidstilling som pastor og daglig leder, og fortsetter arbeidet med menighetsplanting på Fornebu. Eirik Soldal øker sin pastorstilling fra 30 til 70 prosent, mens Maria Sigvartsen Grün er musikalsk leder i 20 prosent stilling. Markus Wallin er ny pastor i Larvik misjonskirke, i 50 prosent stilling. Han har tidligere vært ungdomspastor i menigheten. Samtidig er Ida Karoline Wang ansatt som musikalsk leder og Sandra Gullerud Johansen som ungdomsleder, begge i deltidsstillinger. Eddie Turpeinen er ansatt som pastor i Frimisjonen Tromsø.

Ole Martin

Eddie

Verdig markering i Mosjøen 6. mai ble Mosjøen misjonsmenighet avviklet med høytid, vemod, gode tilbakeblikk og takknemlighet. Siden rundt 1895 har menigheten preget en rekke generasjoner barn og unge og frø er blitt sådd. Under krigen sto menighetslivet stille, men i 1958 ble menigheten reorganisert og i flere tiår var det et rikt barne- og ungdomsarbeid på stedet. Menighetsrådgiver Anne Margrethe Mandt-Anfindsen talte og bisto ved den formelle avviklingsmarkeringen. Menighetens siste pastorpar, Lars og Vibeke Unstad, var også til stede og deltok med hilsener, sammen med folk fra flere av byens menigheter og folk med bakgrunn i menigheten. Anne- Marie Thrana delte fra menighetens historie og styreleder Rudi Jarholmen Spaans og resten av styret ble takket for lang, trofast og iherdig tjeneste.

TAKK FOR TROFASTHETEN: Styreleder Rudi Jarholmen Spaans (til høyre i bildet) og resten av det siste styret i Mosjøen misjonsmenighet. Foto: Anne-Margrethe Mandt-Anfindsen

# 02 /2019

45


Det skjer

Fokus på den neste generasjon 22.- 24. november er du invitert til felleskirkelig konferanse i Kristiansand. Gi Jesus Videre er for deg som bryr deg om at de som vokser opp i dag får en tro på Jesus som vil vare livet ut, enten du er frivillig eller ansatt. Du vil få nyttig undervisning om det å disippelgjøre den neste generasjon, enten du er ansatt eller frivillig i menigheten, slik at bevisstheten om og kompetansen i å gi Jesus til neste generasjon vil holdes opp. Helga inkluderer lovsangsfest, gode taler, talkshow, relevante seminarer, god mat og mange fine mennesker alt med Jesus i sentrum! Visjonen er å inspirere og utruste unge til kristent arbeid over hele Norge!

Kombikurs for speidere Misjonskirken Speiderkorps (MSK) inviterer til spennende og lærerike kurs på Hovden, den 20. - 22. september! Kombikurs betyr at vi holder mange kurs samtidig, med ulike opplegg og felles samlinger. Kursene utvikler speiderledere og patruljeførere med viktige erfaringer og speiderkunnskap. Kursene er for MSK-speidere fra 7.klasse t.o.m. godt voksen alder. Alle kursene er tilrettelagt for alder og verv. Informasjon og påmelding på mknu.no/kombi19

Praktisk info: Pris fra 100 kroner og oppover, alt etter alder og hvor mange dager du deltar. 30. september øker prisen. Sted: Konferansesenteret Q42 i Kristiansand sentrum, i tillegg til i Frikirken og Betania sine lokaler. Hovedtalere: Siri Iversen, Øystein Gjerme og Dan Scott Se program m.m. på gijesusvidere.no

Søkelys på slaveri Menneskehandel er en enorm industri verden over. Det er den nest største illegale industrien etter narkotikahandel. Med en inntjening på utrolige 150 milliarder amerikanske dollar hvert år er det en større industri enn den ulovlige våpenhandelen.

Touchpoint-festival 1.-3. november blir det ny festival for vårt student- og unge voksne arbeid Touchpoint! I år skal den for første gang avholdes på Ansgarskolen i Kristiansand. Tema for årets festival er «Er det gode nyheter?». Vi sier vi har verdens beste budskap, men hva er det egentlig? På årets festival vil vi fokusere på hva som gjør evangeliet godt og hvorfor det fortsatt er nyheter - for deg som er ung voksen. Les mer på touchpoint.no

46

# 02 /2019

Kampen mot urettferdighet har alltid påkalt handling fra kirkene. Norges Kristne Råd, som Misjonskirken Norge er en del av, arrangerer Global uke mot moderne slaveri fra 11.-17. november 2019. Dette er en uke hvor vi sammen setter søkelys på det moderne slaveriet, med særlig vekt på norske forbrukeres rolle. Vi oppfordrer alle til å bli med å ta dette temaet inn i gudstjenesten, ungdomsgruppen eller andre arenaer i menigheten. Se globaluke.no for ressurser til din menighets/ UNG-gruppes markering av Global uke!

Les om det som har skjedd på misjonsnytt.no


Bli giver 1. Fastgiver Elektronisk registrering av avtalegiro eller opprett månedlig trekk fra bankkort via mknu.no/giver.

Kalender 11–12 SEP

Innpust og taleserieverksted Vegårshei

20–22 SEP

Kombikurs Hovden

25–26 OKT

Styreledersamling Gardermoen

27 OKT

Misjonskirkens dag Nasjonal markering

1–3 NOV

Touchpoint-festivalen Ansgarskolen

11–17 NOV

Global uke Felleskirkelig markering

22–24 NOV

Gi Jesus videre Kristiansand

mknu.no/ressurser: Last ned ressurser til bruk i menighetene, som filmer, bilder og presentasjoner fra våre samarbeidsland og utvalgte prosjekter.

6–8 MARS

UNG Lederskole Ansgarskolen

mknu.no/podcast: Lytt til undervisning fra våre ulike arrangementer.

13–15 MARS

Korpstinget

2. Vipps Misjonskirken Norge: 93393 Misjonskirken UNG: 81674 Merk gaven med formål 3. Kontonummer Misjonskirken Norge: 3000 15 10300 Misjonskirken UNG: 3000 15 09000 Merk gaven med formål

Nyttige nettsider mknu.no/prosjekter: Les om våre prosjekter og gi en gave/registrer deg som fastgiver elektronisk. mknu.no/fadder: Les om våre fadderprosjekt og registrer deg som fastgiver. mknu.no/innsamling: Nyttig giverinformasjon for menigheter og privatgivere.

25–26. april 2020 i Kristiansand

Åpne kveldsmøter i konferansesenteret Q42 • Generalforsamling Misjonskirken Norge • Landsmøte Misjonskirken UNG • Eiermøte Ansgarskolen

Velkommen!

mknu.no/moment2020

mknu.no/kalender

# 02 /2019

47


Få bladet tilsendt i postkassen? Send navn og adresse til post@misjonsbladet.no og mer med “MB abon”. Frivillig abonnementsavgift kan innbetales på konto til Misjonskirken Norge. Konto 3000 15 10300.

Retur: Misjonsbladet. Chr. Kroghs g 34, 0186 Oslo

«Dere er verdens lys!» Misjonskirkens dag - 27. oktober 2019

Misjonskirkens dag er en felles dag for alle våre lokale menigheter og foreninger, lokale UNG-grupper og speiderkorpset, Ansgarskolen, Misjonskirken UNG og Misjonskirken Norge. Det inkluderer et fellesskap med våre internasjonale søsterkirker og kirkebevegelser.

Misjonskirkens dag er til for at vi kan sette søkelyset på tilhørighet. Det vi gjør som hvert enkelt ledd påvirker og inspirerer, støtter og beskytter det store fellesskapet vi tilhører. Dagen stadfester vår felles identitet som er våre historiske røtter og visjonen vi arbeider etter.

Tema for Misjonskirkens dag 2019 er bibelteksten i Matteus 5, 14-15 MISJONSKIRKEN

mknu.no/misjonskirkensdag SPEIDERKORPS

Profile for Misjonskirken Norge - Misjonsbladet - UNG

Misjonsbladet n. 2 - 2019  

Les Misjonskirken Norges organisasjonsblad, Misjonsbladet, på nett! Nettside: mknu.no

Misjonsbladet n. 2 - 2019  

Les Misjonskirken Norges organisasjonsblad, Misjonsbladet, på nett! Nettside: mknu.no

Advertisement