Page 1

Minervan

Pรถllรถ

2011

3


CURRICUL

UM VITAE

Nimi: -

Synty mäaika: - 6.5.1961 Koulu tus: - Psyk omaantiet eiden lisen Suun siaatt nistu Patafy ksen linja, Ljubljan i, an ysillinen y liop - Lisen siaatin tutk isto, 1996. ielman ots Bolog ikko nal Leipzi ainen para-omnipoli : gin psyko ittinen luen maa ta nitusv äylien rihm ntieteellisten suun as - Etsiv tosta. än laajemp i perust Scotland Y ardin kunin utkinto; (Her kaallinen Majesty´s akatemia Roy land Y ard), 1998 al Academy of Scot . Harra stukset: - Her meettinen emanaatio Dedu , ktiivis-sem iologinen Sudo päättely, ku, Oktob erfest.

Tarinamme alkaa nuhjuisesta Kalliossa sijaitsevasta yksiöstä. Etsivä ja Tsernysevski heräilevät krapulaisiana.

ässään: ät Pyrkii eläm n kaikki löydettäv aa m isse iv ti ai k k u - Rat aan ded ja voittam ssä Krakovan mysteerit y essa päättel semiologis kunniajoukkueen. an n n u k koulu di: taluvun pre Kielitaito toisen ker nin i, an m o sl si su , ai - Saksa anto, muin er p es a, k k kaattilogii lulatina. alkeet, kou et: ja 1980, Työsuhte päätoimitta lä en d h le eil - Sm ntä reitil karaokeisä kupuutRisteily- ja liini 1981–1989. Su ät er B es a(K v o o it sk o Mo ten h eiden eläin n). Itsetyöllistetty toon kuoll ei st 3, Lichten 2000 alkaen. 1990–199 ta vä vuodes si et is ty yksi et: er Blissett) Muut suhte lapsi (Luth a. si k y t, u n - Eron pin kanss anburghsi Klaos Old butu ka: Lempiruo Heinäkuukeitto Mo ussa en u in äk la n re ei ai H Z rjoilemana ta n o ek . S ssissa Sese asan provin 1994 Kinsh


Mitä helvettiä eilen oikein tapahtui? Mihin olen menossa? Kerrohan Tsernysevski, kerro, onko maailmassa enää sijaa etsivälle, tässä mysteerien jälkeisessä nykymaailmassa? Maailma on niin Entzauberung! Mikä on siis krapulaisen etsivän paikka?

Älä huoli ystäväiseni! Kyllä nykymaailmassa vielä ratkaisemattomia kysymyksiä on, itse asiassa täsmälleen kolme: 1. Mitä on tehtävä? 2. Mitä näkyy Töölönlahden rannalta, Linnunlaulun kahvilasta?


Etsivämme kiiruhtaa Linnunlaulun kahvilaan.

Haa! Finlandiatalo ja Kansallismuseo yhtyvät ilman kosketusta! On kuin olisi 2 = 1. Aivan järjetöntä!

Jumalauta! Vanha fasistihan osaa leikkiä! Miten tämä on mahdollista?

Alvar Aallon arkkitehtoninen mysteeri perustuu falliseen torniin. Mielihyväperiaate on vietävä äärimmilleen: etsi Helsingin fallisin rakennus!


Huomaan, että ajattelit maailman olevan etsivien suhteen suljettu... siten, ettei siihen mahtuisi etsivää. Nyt kuitenkin luultavasti ymmärrät, ettei ihmisistä prototyyppisin, Alvar Aalto, ollut vailla huumoria. Sinun on seurattava vihjeitä, sillä siten myös prekaarille voi olla tilaa maailmassa ja etsiväkin voi jälleen olla ihminen.


Etsivämme suuntaa Stadionin tornin huipulle ja havaitsee Helsingin psykomaantieteen muodostavan pentagrammin!

Yhtä varmasti kuin olen Tsernysevski on maailman järjestäminen voittajiin ja häviäjiin läpeensä rationaalisessa maailmassa välttämätöntä. Selvitä kuka tai ketkä ovat järkeistäneet maailman kuiviin, vieneet elämänmahlan jopa etsivältä, elämänmuodoista saksalaisimmalta! Salaisuus piilee kilpailuvietin fallisten rakenteiden huipulla. Missään tapauksessa ei tule unohtaa seuraavaa: saksalainen emansipaatio on ihmisen emansipaatiota.

Saatana soikoon! Mysteeri mystistyy, tarvitsen paremman selitysperustan. On suunnattava Arkhistoon!


Stadionin tornista hahmottuva psykomaantiede, pentagrammin kulmat: 1. Mare Chiaro -pizzeria 2. Ulkoministeriö 3. Ikuisen tulen muistomerkki 4. Nokian konttoreita 5. Sibelius-monumentti

Vai että Pentagrammi! Tämä mysteeri liittyy siis Vapaamuurareihin.


Etsivämme ja Tsernysevski ovat matkalla Arkhistoon.

Kyllä Terveydenhuollon määrärahoja tulee leikata ja samaten päivähoidon. Helsingin järjellisyys on uhattuna. Minä tahdon golfata enkä nähdä romanikerjäläisiä. Takanani näette tulevan Guggenheimin museon, jonka avaamisen jälkeen jopa Paavi ja Berlusconi ovat kuivilla vesillä. Suomi tarvitsee nyt vitusti aseita ja minä ihania huoralomiani.

Olet inhottava tyyppi!


Asettaaksemme nimenomaan kysymyksen olemisesta ja saadaksemme kysymyksen täysin läpinäkyväksi itselleen meidän on edellisen lisäksi eksplikoitava tapoja, joilla olemista tarkastellaan.

Etsivä ja Tsernysevski astuvat sisään Arkhistoon!


Olen nyt selvittänyt kaiken Helsingin kaupunkisuunnitteluun ja pentagrammeihin liittyvän. Mutta eikö tällainen uhkarohkea yritys ajaudu ilmeiseen kehään? Muodolliset vastaväitteet, kuten ensimmäisiä prinsiippejä tutkittaessa usein esiintyvä argumentti ”kehäpäätelmästä”, ovat aina hedelmättömiä, kun pohditaan tutkimuksen konkreettisia teitä. Tällaiset vastaväitteet eivät helpota yhtään asian ymmärtämistä ja estävät tunkeutumisen tutkimusalueelle. Ontologinen ero on ylittämätön. Olemme parapsykomaantieteellisen kuilun partaalla, tutkimuksemme on päättynyt umpikujaan!

Pentagrammin salaisuus toi meidät kansallisarkistoon. Käytit vaistojasi ja seurasit vihjeitä. Horisonttimme on sumun peittämä. Tästä ei ota Erkkikään selvää! Löysin muuten kirjani – klassikko, mutta silti vanhentunut.


Otanpas! Tutkimukseni osoittavat selvästi, että vapaamuurarit ovat kulissi-instituutio. Pulmani on se, että en ole selvittänyt, minkä kulissi. Keskeinen johtolanka on Spede Pasanen. Toisin kuin Wikipedia väittää, hän ei ole kuollut. Hän muutti Vantaalle. Mene sinne!

Älkää toki sinutelko! Vapaamuurarius on moraalijärjestelmä, elämäntaidon oppi ja elämäntapa. Vapaamuurareiden salainen keskusjohto on vanha myytti, joka ei pidä paikkaansa.

Etsivämme suuntaa Korsoon!


Etsivä ja Tsernysevski ovat matkalla Korsoon Speden luo.

Joku väittää, että näillä kapinallisilla ei ole ihanteita ja että he tyytyvät vain käymään ostoksilla maksamatta. Prekaarilta sukupolvelta on viety kaikki, myös tulevaisuus. Nyt se alkaa tehdä ostoksia maksamatta. Se aloittaa kapinansa tajutessaan, mitä se tarvitsee lupaa pyytämättä. Nyt nousemme, koska se on ainoa tapa valloittaa takaisin olemassaolomme maaperä.

Junamatkailu on nastaa! Prekaarit ovat liikkeellä!


In the 1960s when the left-wing took to the streets and somehow the media glorified them and it ended up shaping policy. We can’t allow that to happen.

Alkaa kapinallisten konfliktien vuosikymmen, joka leviää koko Euroopan maaperälle. Puolustaakseen voittojaan finanssiluokka on valmis tuhoamaan kaiken, syöksemään kansan kurjuuteen, tappamaan ja pystyttämään sotilasdiktatuurin. Se, mitä näinä kuukausina tapahtuu, muuttaa lopullisesti elämämme kulkua, ja sitä historiallista ja poliittista perspektiiviä, jossa olemme. Modernin porvarillisen kapitalismin historia on lopussa ja sen tilalla näemme finanssidiktatuurin.

Jo vuonna 2012 ihmiset tiedostivat järkeistämisen ongelmat. Alistuskoneisto yrittää ottaa todellisuuden haltuun vääristävien representaatioiden avulla. Teen kamerallani arkipäivän kapinaa!


Olen odottanut teitä! Minulle kävi kovin rähmäisesti: minut savustettiin ulos viihdemaailmasta. Siksi aloin tutkia järkeistämistä. Sen takana oleva taho on äärimmäisen vaarallinen. Vapaamuurarit eivät ole mitään verrattuna siihen. Onneksi sain Nietzscheltä apua tutkimuksiini. Yksinkertaisesti sanottuna olen nietzscheläinen. Itseasiassa olen Nietzsche. Voit kutsua minua Spede/Nietzscheksi.

Jumatsuikka! Nyt alkoi tapaus edetä äärettömillä nopeuksilla. Miten saan käsiini tämän tahon?!

Meidän täytyy olla oikeilla jäljillä! Mutta ystäväni Michel, mikä on roolini tässä asevarustelussa?


Vihje piilee Aristoteleen Eudemoksen etiikassa. Suuntaa siis Eudaimoniaan. Voit vielä saavuttaa tämän salaperäisen tahon! Ota tästä lisävarusteiksi Tragedian synty ja Hyvän ja pahan tuolla puolen. Valitettavasti Mäkihyppylingot ovat loppuneet.

Ilman myyttiä kulttuuri kuitenkin kadottaa terveen luovan luonnonvoimansa: vasta myytein muunnellun horisontin avulla viimeistellään kokonaisen kulttuuriliikkeen yhteneväisyys. Vasta myyteitse pelastetaan kaikki mielikuvituksen ja apollonisen unen voimat umpimähkäiseltä ryntäilyltään sinne tänne. Myytin kuvien täytyy olla huomaamattomia kaikkialla läsnä olevia demonisia vaalijoita, joiden suojissa nuori sielu varttuu, joiden merkeissä mies tulkitsee elämäänsä ja kamppailujansa: ja vieläpä valtiokin noudattaa mahtavimpana kirjoittamattomana lakinaan myyttistä perustusta.

Toveri hyvä! Taistoon on aina parempi käydä moneutena kuin ykseytenä. Yksilö on kurille pikemminkin tietty tapa moneuden pilkkomiseen kuin materiaali, josta käsin se ensisijassa rakennetaan.

Olemassaoloni vastustaa siis kuria? Kuri on yksi moneuksien yksilöllistämisen muoto eikä jotain, joka yksilöinä käsitellyistä yksilöistä lähtien rakentaisi seuraavaksi eräänlaisten moninaisten elementtien rakennelman.


Etsivämme on matkalla Eudaimoniaan.

Tämänkertaiset lait ovat:

-Markkinavoimien vastainen toiminta on rikollisuuden yleinen määritelmä. -Jotta kysyntä ja tarjonta kohtaisivat, on pankkien tappiot kollektisoitava, mutta tuotot tulee jakaa mahdollisimman harvojen käsiin. -Yhteiskunnan ylin päämäärä on olla kilpailukykyinen. Kaiken muun tulee olla tälle alisteista. Yhteiskunta on sitä parempi, mitä luottavaisempia sijoittajat ovat eli mitä vahvemmin he uskovat saavansa sijoituksilleen mahdollisimman korkean tuoton. -Kaikilla tulee olla vähintään yksi hybridimaastoauto. Tämä koskee etenkin kaupungissa asuvia. -Mikäli etsivä haluaa matkustaa Vantaalta Helsinkiin, on hänen kuljettava tämä matka taksilla Espoon kautta.

Kyllä minun Roope setäni on rehellisesti omalla työllään ansainnut kaikki haalimansa alkuperäiskansojen rikkaudet!


Nyt paloi hermot tähän järkeistämiseen! Kunhan saan selville näistä laeista vastaavan tahon, näytän sille taivaan merkit!

Pian lakeja säätää vain järjen totaliteetti!


Etsivämme ja Tsernysevski saapuvat Eudaimonia-diskoon, jossa esiintyy parhaillaan White Collars -yhtye.

Spede/Nietzsche johdatti meidät tänne. Tulin tekemään selvää tahosta, joka säätää näitä helvetin lakeja ja tuhoaa etsivät. Tiedättekö asiasta mitään?

Cool.

Itsehän käytän vain deduktiivista menetelmää ja kokaiinia.


Vittuiletsä? Se sun mainitsema taho on just kova. Musta se teki teinien seksi-idolin. Nyt taitaa tulla turpaanvetokeikka!

Olen peliteoreettisesti päätellyt, että rationalisaatio, ihmiskauppa, ydinsota, ei-vaaleaihoisten lasten prostituutio ja limerikit ovat moraalisesti oikeutettuja hyveitä. Yksikään etsivä tai prekaari ei tule minun ja näiden tavoitteiden väliin!

Hyvät bileet! Vaikkakin seura on vähän kuumottavaa!

Nyt alkoi nämä prekaarihippeilyt riittää. En ihmettelisi, vaikka tämä järkeistämisenvastaisuus olisi Arpin Lusénen juoni!

Mais oui!

Seuraa valtava diskotappelu!


Ahoy! Huima tappelu!

Minä taistelen järjen puolella etsiviä ja muita prekaareja vastaan, koska jos värejä on ylipäätään olemassa, on vääjäämättä totta, että: x y z…{T[x y z …]&(( x*)( y*)( z*)… T[x* y* z* …] iff (x = x*, y = y*, z = z* …))}.

Nyt saa etsivä isän kädestä! Olen päihittänyt useasti Milla Magian, Karhukoplan ja Arpin Lusénen, eikä sekalainen joukko etsiviä minua pelota!

Toinen syy opintojen pitkittymiseen näyttää olevan, että ei uskalleta ottaa lainaa silloinkaan, kun se olisi selvästi järkevää, vaan mennään töihin. Asennoituminen lainanottoon on epärationaalinen. Nyt eivät enää opinnot pitkity! Rationalisaatiota vastustetaan vain kuolleen ruumiini yli!


Psst! Et ole yksin. Tavataan Ikuisen tulen muistomerkillä.

Miksi ruoskit minua, von Neuman? Vanha kettu ei mielellään poistu Vanhasta ketusta, mutta etsivän tukena olen aina.

Kasvatuksellisista syistä rituaalin sisältö on salaisuus.

MATAFAKA!

Halt! Kautta Adornon ja pussigulashin, täällä ei ryppyillä etsiville!


Sekalainen joukko liialliseen järkeistämiseen kyllästyneitä kapinallisia kokoontuu Ikuisen tulen muistomerkillä.

Olipa tiukka taistelu! Mutta kuka täällä taistelee ja ketä vastaan?

Pyrkimys tunnistaa vihollinen yksikkömuotoisessa on vastadiskurssi, joka kritiikittömästi matkii sortajan strategiaa sen sijaan, että tarjoaisi eri puitteet.

En tiennytkään että meitä on näin monta!

Järki on saatanan suurin huora!

Minä varoitan teitä Butler, älkää leikkikö pahoilla voimilla!


Suomessa on ammottava aukko ajattelulle, joka tunnistaa ja tunnustaa tiedon ja totuuden rekisterien välisen yhteismitattoman kuilun sekä globalisaation ja universaalin välisen radikaalin eron. Tällainen ajattelu on aina absoluuttisen kansainvälistä, vaikka se artikuloitaisiin savoksi. Mielenkiintoinen kysymys kuuluu tietenkin: mistä ihmeestä jo vuosikymmeniä kuolleina pidettyjen oppiaineiden professoreille maksetaan palkkaa ja eläkettä ja jaetaan kunniamerkkejä – kun yleensä tappamisesta jaetaan sanktioita ja nekrofiliaan liittyy tietty yhteisöllinen tuomitseminen?

”I am with Judith.” Taho voi olla moninainen – se on myös sinussa. Kuten Tyler Durden Fight Clubissa, sinun on symbolis-imaginäärisesti vedettävä itseäsi turpaan. Mene siis ystävieni Sigmundin ja Jacquesin juttusille.

Pääomalla ei makseta edes niitä sikareita, jotka sitä tehdessäni olen pannut palamaan.


Etsivämme ja Tsernysevski saapuvat Lapinlahdentie kahteen Sigmundin ja Jacquesin vastaanotolle. Etsivän lapsuuden analyysissa paljastuu, että hänessäkin on torjuttu rationaalinen impulssi, ja että Tsernysevski on Etsivämme torjuman impulssin ulkoinen ilmentymä.

Mitä ihmettä? Onko etsiväkin rationalisaation puolella?

Haluan saada käsiini kaiken rationalisoivat Tahot! Mitä ne ovat? Kuka minä oikein olen?

Sehr mielenkiintoischta! Ratzionalizatzion voi olla über-traummachen. Haben sinä das Lapsuusmuistoja von ratzionalizatzion?

Lapsuuteni ei ollut kaikkein tavanomaisin. En ole aikaisemmin puhunut tästä kenellekään, sillä kukkojen sietämättömällä huudolla on aurinkoon liittyvä merkitys, joka juontuu omat ulosteensa taivasalla havaitsevan ihmisen ylpeydestä ja voitontunteesta. Samalla tavoin yön aikana valtava, hämmentävä rakkaus, lempeä kuin nuoren tytön orgasmikouristus, antautuu ja heittäytyy jättiläismäiseen maailmankaikkeuteen, mihin liittyy intiimi tunne virtsaamisesta tähtien päälle.

Mon ami! Jyyri kertömänne traûma on johtanut à repoussement du raison. Mutta l’etsivá sans-raison on hahmona en effet irréalisable! Syvallazon analuusin jälkeen ölén tullut sellainen tulos, että tämä objet petit Tsernysevski on teidän pulsion raison eli tahtonne järkeen ja asioiden ratkaiseminen. Trauma enfance johti järjellisen impulssin nécessaire torjunta. Le Tsernysevski on siis ulkopuoli joka constitutioi identiteettiänne.


Hyvä on, olen Etsivämme konstitutiivinen osa. Jos minä olen järjellinen impulssi ja osa Etsivää, niin eikö hänkin ole rationaalisuuden puolella? Tuhoaako hän siten oman paikkansa maailmassa?

Se olisi tosiaan trés catastrophic! Vastaus piilee ”Jenseits des Lustprinzips”: järkeä ja niihin liittyviä impulsseja on multiplicité, enemmän tietoa saat ystävältämme italien Antoniolta!

Etsivämme ja Tsernysevski eli lacanilaisittain ymmärrettynä hänen tahtonsa järkeen suuntaavat kohti Mare Chiaroa. Mutta mitä Arvi Lind tahtoo tätä ennen sanoa?


tunut seuraavaa: Tähän mennessä on tapah enää ollut paikkaa. suuteen, jossa hänelle ei Etsivämme heräsi todelli ion puutteellisuus: hänelle selvisi rationalisaat Linnunlaulun kahvilassa sin rationaalinen. Alvar Aaltokaan ei ollut täy je vei Etsivän smuseon muodostama vih Finlandiatalon ja Kansalli koi saavansa lisää Menemällä huipulle hän us Stadionin tornin huipulle. olevista seikoista. a alan järkeistämisen takan vihjeitä hänellekin niin kav lsin He gin steeri: Tornista hahmottui Huipulla häntä odotti my pentagrammin in. Selvittääkseen tämän psykomaantieteellinen yd n. ivämme suuntasi Arkhistoo muotoisen mysteerin Ets at Jussi Pajusen ja Tsernysevski kohtasiv Matkalla Arkhistoon Etsivä ava maailmasta on havaitsivat kuinka inhott Guggenheim-fantasian ja ritys ajautui rauksena. Etsivän selvitysy tulossa järkeistämisen seu stiseksi. Onneksi my n steerin osoittautuessa liia kuitenkin umpikujaan my la jäljillä. Erkki oil ri Erkki Tuomioja oli jo sam Suomen ulkoasiainministe Vapaamuurarit n: de en heppoisuu jeid vih in wn Bro n Da e vill oli saanut sel a ajavalle Taholle. stituutioksi rationalisaatiot paljastui pelkäksi kulissi-in keskeinen van ole ly osoitti Spede Pasasen Tarkka arkhistotyöskente untasi Vantaan Korsoon. johtolanka. Etsivämme su mielenosoituksen. kkomme näki prekaarien Matkalla Korsoon parivalja totaalisen an ielenosoitusten ja Ateen Arabikevään, Wallstreet-m Etsivälle nämäkin yt. kamppailu oli vain kiihtyn vallankumouksen jälkeen än rationalisaation syitä. olivat kaikkialla lisääntyv een Spede/ huomasi Speden muuttun n hä on rso Ko a ttu vu saa Etsivämme e/Nietzsche oli tui hedelmälliseksi: Sped tau oit os je vih in Erk i. ajanut hänet Nietzscheks tuntija – olihan liika järki an asi ion aat alis ion rat varsinainen Etsivän Tragedian . Spede/Nietzsche aseisti pois viihdeteollisuudesta klubille. Tahon perään Eudaimoniasynnyllä ja lähetti hänet ollut kuitenkaan tka kohti Eudaimoniaa ei ma e mm ivä Ets ja n ski ne Espoon Tsernysev joutuivat matkaamaan sin he si ok vu ien lak n sie uu mutkaton: orastaan pursui n voimakas, että Espoo su kautta. Järjen määrä oli nii innovatiivisia lakeja.


Etsivämme ja Tsernysevski iskivät Eudaimoniaan hu rrikaanin lailla. Tahoa ei löytynyt, mutta sitäkin en emmän löytyi kuumottava a lössiä, kuten John von Neuman, Roope Ankka ja Justin Timberlake. He pis tivät myllyn pystyyn järkeä puolustaakseen. Järjen ed essä ei yhden Etsivän he nki paljoa painaisi! Onneksi sekalainen etsivie n joukko rynnisti Etsivämm e tueksi. Taistelun tuoksinnassa kuultiin mm . Raimo Sailaksen vakuu ttavia perusteita järkeistämisen viemiselle loogiseen päätepisteesee nsä. Etsivämme mielistyi kuitenkin enemmän Nikke Knattertonin kutsusta rat ion alisaatiota vastustavien kokoukseen. Enää Tserny sevski ja Etsivä eivät olleet yksin järkeä vastaan. Ikuisen tulen patsaalla Ets ivämme kohtasi sekalaise n joukon kapinallisia. He olivat pettyneitä järkeistä miseen mitä erinäisimmistä syistä. Judith Butlerin ansiosta Etsivämme ymmä rsi, ettei rationalisaation pidä olettaa olevan yksi taho, olé! Slavoj Zizek var oitti: jos taho on moninain en, voi se piillä myös Etsivässä itsessään ja Tse rnysevskissä. Etsivämme olisi opittava tuntemaan itsensä, joten päähahmo jemme kulku suuntautui ko hti Jacques Lacanin ja Sigmund Freudin yhteiskl inikkaa. Freud ja Lacan analysoiva t päähenkilömme lapsuud en, ja yllättäviä asioita selvisi: Etsivä on lapsuud en traumojen vuoksi torjun ut etsivyyteen liittyvän rationaalisen impulssin. Tsernysevski on freudilai sit tai n ”torjutun paluu”, eli kohtalonomainen välttä mätön rationaalinen impu lssi on sublimoitunut Tsernysevskiksi. Etsivämm e maailma oli romahtaa: onko hänen vastustamansa rationaal isuus etsivyyden välttämä tön osa? Lacanin tulkinta osoitti kuitenkin, ettei kys ymys välttämättä olisikaan tästä: rationaalisuuden lajeja on monia. Mysteerin perässä Etsivä mme ja sublimoitu Tserny sevski rientävät Antonio Gramscin, tuon järjen eri laisten muotojen mestarin , luokse pizzeria Mare Chiaroon. Psykomaantie teen Bolognalainen luenta os oittaa Mare Chiaron olevan semanttis-syntakti s-eksegeettisesti Helsingin pentagrammijärjestelmän italialaisin piste.

Sinne siis!


Jumalauta Monalisa! Teillä on porttikielto tänne! Ettekö sitä ymmärrä! Voitte saman tien koko porukka painua helvettiin täältä. Tässä on foliota, käärikää pizzanne ja itsenne siihen!

Hyvä että tulit luokseni. Huomaan paljastuneiden rationaalisten impulssien aiheuttaneen sinussa hermostusta. Olet kuitenkin hyvällä asialla! Se rationaalisuuden muoto, joka uhkaa niin etsiviä kuin prekaarejakin on hegemonista rationaalisuutta. Karkeasti voisi sanoa niin, että etsivien rationaalisuus, josta Tsernysevski on esiintymä, on luonteeltaan emansipatorista; rationaalisuus, jota vastaan taistelet, pyrkii sen sijaan alistamaan jo ennestään riistetyt massat harvojen mielivallan alle.

Hegemonisen järjen palveluksessa olevat huolehtivat siitä, että suuret joukot antavat ”spontaanin” kannatuksensa suunnalle, jonka hallitseva perusryhmä on antanut yhteiskuntaelämälle. He myös huolehtivat valtion väkivaltakoneiston toiminnasta, jolla varmistetaan ”laillisesti” niiden ryhmien tottelevaisuus, jotka eivät ole aktiivisia eivätkä passiivisia ”kannattajia”.

Hegemoninen järki piilottaa taakseen mytologisia piirteitä. Hyvät ystäväni Theodor ja Jack osaavat selittää tästä enemmän.


Älä nyt viitti hiillostuu.

Nam!

Nyt minä ymmärrän! Miten pääsen parhaiten käsiksi tähän hegemoniseen järkeen? Alkaa vittu vähitellen palaa hermot järjen temppuiluihin!

Paljasta hegemonisen järjen taakse piiloutunut myytti!

Valistuneessa maailmassa mytologia on maallistunut. Kuten poppamies pyhitettiin aikoinaan vetoamalla häntä suojeleviin jumaliin, samoin nykyään pyhitetään tylyihin tosiasioihin vedoten noita tosioita tuottava yhteiskunnallinen vääryys jonakin, jota ei saada koskaan kahleisiin.

Myyteistä puheen ollen näin kadulla äsken valtavan Hydran! Sillä oli lähes yhtä monta päätä kuin minulla julkaisemattomia levyjä erään kassakaapin kätköissä!


Maailmanlopun meininki!

Etsivämme ja Tsernysevski ottavat Gramscin neuvosta vaarin ja ryntäävät Princen kehotuksesta Hydran perään. Monipäinen, hegemoninen ja myyttinen Hydra on ideologian Mike Tyson!

Jospa minä voin auttaa. On kysyttävä jälleen, missä tässä on illuusio. Ei pidä unohtaa, että porvarillinen yksilö arkipäivän ideologiassaan ei todellakaan ole spekulatiivinen hegeliläinen. Hän ei ajattele yksittäisen sisällön olevan universaalin idean autonomisen liikkeen tulosta.

Eli Hydra, kuten minä, on eräänlainen illuusio. Kiitos Gramscin ymmärrämme kyllä Hydran hegemonisen alkuperän, ja myös das Man ymmärtää tämän. Mutta tämä ymmärrys ei näyttäisi riittävän. Kerro Zizek missä lepää Hydran pohja ja perusta?!

Perkele! Hydran päitä voi katkoa, mutta niiden tilalle kasvaa aina uusia entistä julmempia hahmoja! Mikä oikein olisi avuksi Hydraa vastaan?

Pää kiinni köyhät! Ihmisen pitää asua jossain!


So what?

Taloustiede on metodi, päämääränä on muuttaa sielu ja sydän.

Nyt kun on huono kisa eli ajaa periaatteessa kultaisesta ananaksesta, niin vehkeet kestää ja tulee maaliin.

Te tiedätte varsin hyvin, miten asiat ovat, mutta silti toimitte ikään kuin ette tietäisi. Illuusio on näin kaksinkertainen. Se koostuu todellisuutta strukturoivan ja vaikuttavan illuusion ylenkatsomisesta. Tätä ylenkatsottua, tiedostamatonta illuusiota voidaan kutsua ideologiseksi fantasiaksi. Tämän ymmärsi jo Nietzsche, tämän ymmärsi jo Spede, tämän ymmärsi jo Spede/Nietzsche. Nyt aseet ovat käsissänne!


Minä en ole homo! Tämä on historiallinen totuusfakta.

Myyttinen väkivalta on silkan elämän ylitse ulottuvaa veristä vallankäyttöä tämän itsensä vuoksi; jumalainen väkivalta on kaiken elämän ylitse ulottuvaa puhdasta valtaa elävien itsensä vuoksi. Kuolen nyt, mutta kuolen elävien puolesta! Etsivä hyvä, Zizek on oikeassa, ratkaisevat aseet ovat käsissäsi. Viimeinen toiveeni: tykitä armotta!


Kautta Spede/Nietzschen, aseet ovat tosiaankin käsissämme! HYDRA, LOPPUSI ON LÄHELLÄ! Joka taistelee hydria vastaan, katsokoon, ettei hän itse muutu hydraksi. Ja kun katsot kauan kuiluun, katselee kuilu myös sinuun.

Nyt sinä kuolet! EI! MINÄ TÄSSÄ KUOLEN! TÄMÄ ON PERSEESTÄ!

Kuin itseensä kääriytynyt noidankehä romahtaa halvan ideologian tukema monipäinen hirviö omaan mahdottomuuteensa. Etsivämme pistomiekantarkan argumentatiivisen tuomionpäivänaseen iskiessä syvälle sen epäkoherenttiin ytimeen. Pakottavan järkeistämisrakenteen monipäinen sademetsä sylkee kuolonkorahduksissaan viimeiset muodottomasta kaaoksesta strukturoidut imperatiivinsa kohti surmaajiaan, mutta järjettömiä lakeja ei näyttäisi kannattelevan enää mikäänvuoristoilmaa tiheämpi.

”Yksityisautoilu pakolliseksi! Vapaus = kilpailua! Vanhustenhuolto ja hoiva lopetettava ja vanhukset valjastettava ilmaiseksi työvoimaksi uuteen

kaupungi-

” Vähitellen hirviön parahdukset hiipuvat ja sulautuvat osaksi kaupungin 90 desibelin taustamelua.

nosan kokoiseen

kauppakeskuksee…

Jumalallinen väkivalta on tuhonnut hirviön sydämen ja avannut reitin järkeistämisen alkulähteelle! Viimein Etsivällemme selviää prosessin takana toimiva myytti, rakenteen suodattama massa, kangistuva satunnaisuus, alkusyy ja toiminnan emäksinen kohtu!! Lopulta valo lankeaa repeytyvien pilviharsojen välistä paljastaen meitä kaikkia muotoilevan artikulaation tason!!! Käännä vain sivua, hyvä lukija, ja näe vihdoin Maailma ilman naamioita, Totuus ilman ideologiaa, Reaalinen kaikessa puhtaudessaan!!!!


?


LÄHDELUETTELO AUKEAMIEN MUKAAN LUETELTUNA 1. Pyhtilä, Marko (1999): Taiteen kritiikki ja kritiikin taide. Steward Home Steward Home porvarillisen kulttuurin raunioilla eli länsimaisen kulttuurin raunioilla eli länsimaisen kulttuurinihilismin lyhyt oppimäärä. Like, Helsinki. s 102-108. 2. Spice Girls (1996): ”2 become 1”. Levyllä Spice. Virgin. 3. Arkisto eli Arkhisto eli Arkhê = keskeinen selitysperusta, Heikki Kanniston luennot filosofian historiasta: Antiikki ja keskiaika (kevät 2007). Marx, Karl (1978[1843]): Hegelin oikeusfilosofian kritiikkiä. Johdanto. Teoksessa Valitut teokset osa 1. s. 117-133. Suomennos Antero Tiusanen. Kustannusliike Edistys, Moskova. s. 117. 4. Ote Jussi Pajusen salaisesta päiväkirjasta, jonka nimettömänä pysyttelevä taho toimitti Minervan Pöllön toimitukselle. Martin, Heidegger (2000[1927]): Oleminen ja aika. Vastapaino, Tampere. s. 27. 5. Martin, Heidegger (2000[1927]): Oleminen ja aika. Vastapaino, Tampere. s. 27. 6. Maislinger, Dietrich (1965): Gründen auf Wirklichkeit und die Welt Konstitution gehörend Subjekt wer Fragen Sein Zein. Stroemfeld Verlag, Frankfurt am Main. s. 88. Berardi, Franco “Bifo” (2011): “London Calling. Viimeinen kesä helvetissä ja ensimmäinen kognitiaariebn kapinassa.” Suomennos todennäköisesti Eetu Viren. Ylioppilasteatterin tietotoimisto. Julkaistu 22.8.2011. 7. Friedrich, Nietzsche (2007[1872]): Tragedian synty. Suomentanut Jarkko S. Tuusvuori. Eurooppalaisen filosofian seura ry, Tampere, s. 166. 8. Foucault, Michel (2010 [2004]): Turvallisuus, alue, väestö. Hallinnallisuuden historia, Collége de Francen luennot 1977-1978. Suomentanut Antti Paakkari. Tutkijaliitto, Helsinki. s. 28. 9. Kuvittele! 10. Arpin Luséne eli Musta Ritari on Don Rosan luoma hahmo Aku Ankka. Ks. Don Rosan tuotanto. 11. Miller, Alexander (2003): An Introduction to Contemporary Metaethics. Polity Press, Cornwall, s. 234. Jokinen, Noora (2003): “Hirveä mörkö”. Ylioppilaslehti 11.4.2003 www.vapaamuurarit.fi 12. Luther, Martin (1914[1546]): Dr. Martin Luthers Werke: Kritische Gesamtausgabe. Herman Boehlaus Nachfolger, Weimar. Nide 51:126, rivi 7ff. (Toim.) Kurki, Janne (2010): Media ja identiteetti. Apeiron, Vantaa. s. 4-5. Butler, Judith (2006[1990]): Hankala sukupuoli: Feminismi ja identiteetin kumous. Suomentaneet Tuija Pulkkinen & Leena-Maija Rossi. Gaudeamus, Helsinki. Ks. Ensimmäinen luku. s. 64. 13. Bataille, Georges (1998): Noidan oppipoika. Kirjoituksia 1920-luvulta 1950-luvulle. Gaudeamus, Tampere. s. 36. 14. Ks. Lind, Arvi & Karttunen, Kaarina (2009): Arvin kieliopas. Tammi, Helsinki. 15. Horkheimer, Max & Adorno, Theodor W. (2008[1947]): Valistuksen dialektiikka. Filosofisia sirplaleita. Suomentanut Veikko Pietilä. Vastapaino, Tampere. s. 50-51. Gramsci, Antonio (1982 [1975]): Vankilavihkot. Valikoima 2. Suomennos Mikael Böök, Martti Berger ja Leena Talvio. Kansankulttuuri, Helsinki, s. 130. 16. Slavoj, Zizek (2005[1989]): Ideologian ylevä objekti. Suomentanut Janne Kurki ja Heikki Kujansivu. Apeiron, Vantaa. s. 54-55. 17. Benjamin, Walter (1996[1921]): ”Critique of Violence”. Teoksessa Selected Writings, toim. Bullock ja Jennings. Harvard University Press, Cambridge. s. 250. Nietzsche, Friedrich (2000[1886]): Hyvän ja pahan tuolla puolen. Erään tulevaisuuden filosofian alkunäytös. Suomentanut J. A. Hollo [suomennosta muutettu]. Otava, Helsinki. § 146.

Minervan Pöllö 3/2011, 33. vuosikerta, Julkaisija: Dilemma ry. Toimituksen osoite: Dilemma ry / Minervan Pöllö, Unioninkatu 40, HY. Paino:WhyPrint, Helsinki Päätoimittajat: Vesa Korkkula, Ifeoma Kulmala, Juho Pääkkönen Tämän numeron työryhmä päätoimittajien ohella: Jaakko PItkänen, Pieta Päällysaho, Solja Kovero, Thomas Södergård, Suvi Rinkineva, Tuomas Kortteinen, Anni Tolvanen, Sarri. Ulkoasu ja taitto: Vesa Korkkula ISSN: 1239-2545 Painos: Liian vähän. Minervan Pöllö on filosofian opiskelijoiden ainejärjestö Dilemma ry:n julkiasema neljästi vuodessa ilmestyvä aikakausjulkaisu. Tämä lehti on saanut HYY:n järjestölehtitukea.


Milerin muistoa lämpimästi kunnioittaen, Minervan Pöllön toimitus.

”Ja olen onnellinen, että Myyräni yhä antaa teille viihdykettä, iloa ja rakkautta, jota kaikki te lapset tarvitsette niin paljon kuin mahdollista.” — Zdeněk Miler (21.2.1921-30.11.2011)

Minervan Pöllö 3/2011  

Minervan Pöllö on Helsingin yliopiston filosofian opiskelijoiden ainejärjestön Dilemman julkaisema neljästi vuodessa ilmestyvä aikakauslehti...

Advertisement