Page 1

РІШЕННЯ НА КОРИСТЬ БІЗНЕСУ


ЗМІСТ: ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РЕФОРМУВАННЯ ІНСПЕКЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ УМОВ ВИКОРИСТАННЯ КАСОВИХ АПАРАТІВ СКАСУВАННЯ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ З РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ГОТІВКИ СПРОЩЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

ІМПОРТ ХІМІЧНОЇ СИРОВИНИ СПРОЩЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ВОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ НИМИ ОЦІНКА ЗАПАСІВ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН ОЧИЩЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОГО ПОЛЯ


ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РЕФОРМУВАННЯ ІНСПЕКЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

ПРОБЛЕМА Спрямованість діяльності органів державного нагляду (контролю) на виявлення та застосування санкцій, а не на попередження правопорушень Дублювання повноважень інспекційних органів та подвійне навантаження на суб’єктів господарювання Відсутність системи оцінки ефективності державного контролю

РІШЕННЯ Переорієнтація системи державного нагляду (контролю) з домінуючої сьогодні каральнорепресивної на превентивну і ризик-орієнтовну

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ В рамках виконання Програми реформування системи державного нагляду (контролю) передбачається: запровадження ризикорієнтованого підходу до здійснення заходів державного нагляду (контролю) переорієнтованість інспекційної системи на запобігання порушенням підвищення відповідальності інспекторів


ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ УМОВ ВИКОРИСТАННЯ КАСОВИХ АПАРАТІВ

ПРОБЛЕМА Необгрунтовані витрати бізнесу на придбання і передачу звітності РРО

РІШЕННЯ Граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій, при перевищенні якого застосування реєстраторів розрахункових операцій є обов’язковим збільшується до 500 тис. грн (Внесення змін до постанови КМУ від 23.08.2000 № 1336)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Зменшення адміністративного тиску для суб’єктів господарювання Для одного суб’єкта господарювання економія складатиме – 22735 грн Для економіки в цілому економія складатиме – 34102500 грн


СКАСУВАННЯ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ З РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ГОТІВКИ ПРОБЛЕМА Незважаючи на ст. 133.3 Податкового кодексу України податківці систематично штрафують підприємців за порушення норм Указу Президента Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки

РІШЕННЯ Скасування Указу Президента «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки»

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Скасовуються штрафи: за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах за неоприбуткування (неповне оприбуткування) у касах готівки за витрачання готівки з виручки, отриманої від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень, на виплату заробітної плати за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням


СПРОЩЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

ПРОБЛЕМА Представництва іноземних фірм, банків змушені погоджувати своє розміщення, зокрема питання придбання, оренди приміщення, перебудови, добудови з Генеральною дирекцією по обслуговуванню іноземних представництв

РІШЕННЯ Виведення іноземних організацій з під сфери регулювання Постанови № 146 «Про затвердження Положення про порядок розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні»

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Спрощення порядку відкриття та діяльності представництв іноземних підприємств та фінансових установ


ІМПОРТ ХІМІЧНОЇ СИРОВИНИ

ПРОБЛЕМА Окремі українські підприємства, що виробляють органічні розчинники, лаки та фарби, не отримують в достатній кількості таку сировину, як толуол, ксилол та сольвент, відповідно, а також уайт-спірит

РІШЕННЯ Суттєве розширення переліків компаній (додано вісім), які отримують квоти на отримання та ввезення речовин без сплати акцизного податку Додання ще однієї речовини для однієї компанії в списку Врахування перейменування однієї компанії Створення переліку підприємств, які отримують квоти на отримання та ввезення уайт-спіриту без сплати акцизного податку

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Створення оптимальних умов для забезпечення хімічних підприємств сировиною Збільшення конкурентоспроможності вітчизняної хімічної продукції Зростання обсягів виробництва вітчизняної хімічної продукції


РОЗМИТНЕННЯ ТОВАРІВ У ПОРТАХ

ПРОБЛЕМА Поточний порядок митного контролю в морських та річкових портах передбачає, що за відсутності попередньо поданої агентом інформації про товари в електронному вигляді, порт не дозволяє судну закордонного плавання заходити до своєї акваторії

РІШЕННЯ Зміна технологічної схеми здійснення митного контролю водних транспортних засобів та товарів, що ними переміщуються. Зокрема, за відсутності інформації про товари в електронному вигляді буде заборонене лиже вивантаження товарів. Вивантаження дозволяється через 24 години після надання такої інформації

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Пришвидшення контрольних процедур в морських портах Зменшення витрат часу співробітниками ДФС Мінімізація людського фактору та можливостей для корупції


ОЦІНКА ЗАПАСІВ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

ПРОБЛЕМА Пункт 25 Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.12 1994 р. №865 (надалі – «Положення») зобов’язує надрокористувачів проводити повторну державну експертизу та оцінку запасів родовищ корисних копалин через кожні 5 років експлуатації ділянки надр незалежно від зміни кількісних показників запасів вуглеводнів, монопольне право на що має Державна комісія України по запасах корисних копалин

РІШЕННЯ Скасувати необхідність проведення переоцінки запасів корисних копалин кожні 5 років незалежно від зміни кількісних показників запасів

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Зменшення витрат бізнесу


ОЧИЩЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОГО ПОЛЯ

ПРОБЛЕМА Надмірності регулювання Неактуальності регулювання Неузгодженості актів одного рівня між собою та невідповідності актам вищої юридичної сили Відсутності у відкритому безоплатному доступі обов’язкових для виконання актів

РІШЕННЯ Скасування: | 6 Указів президента | 19 Постанов Уряду | 315 наказів міністерств і відомств

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Зменшення регуляторного тиску на бізнес Зниження ризику вчинення корупційних діянь


ДЯКУЄМО ЗА ПЕРЕГЛЯД!

Рішення на користь бізнесу  

Рішення на користь бізнесу  

Advertisement