Рішення на користь бізнесу

Page 1

М ІНІСТ ЕР СТ В О Р О З В ИТ К У ЕКО НО М ІК И, ТО Р Г ІВ Л І ТА СІЛ Ь СЬ КО Г О Г О СПО ДА Р СТ В А УК РАЇНИ

РІШЕННЯ НА КОРИСТЬ БІЗНЕСУ #урядтехнократів


САМОРЕГУЛЮВАННЯ Проект Закону України «Про саморегулювання господарської та професійної діяльності» Виконавець — Мінекономіки

ПРОБЛЕМА Відсутність належного врегулювання на законодавчому рівні питань саморегулювання господарської та професійної діяльності. Відмінність підходів до процедур здійснення саморегулювання у різних сферах, зокрема відсутність системного підходу до інституту саморегулювання на законодавчому рівні. Відсутність належного законодавчого регулювання питань утворення та діяльності саморегулівних організацій. Низька ефективність діяльності існуючих саморегулівних організацій та неактивність утворення нових.

#урядтехнократів

РІШЕННЯ Ухвалення законопроєкту, який встановлює: загальні засади саморегулювання господарської та професійної діяльності, його завдання та принципи; правову й організаційну основу набуття та припинення статусу саморегулівних організацій, критерії, яким повинна відповідати така організація; добровільність членства суб’єктів господарської або професійної діяльності в саморегулівній організації (обов’язковість членства у СРО може бути встановлено виключно законом, що регулює господарську або професійну діяльність у певній сфері); особливості здійснення контролю саморегулівної організації за дотриманням її членами статуту, правил саморегулівної організації та відповідальність за їх порушення.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Функціонування дієвих органів саморегулювання в більшій кількості сфер господарської та професійної діяльності, ніж це передбачено законодавством зараз, дасть можливість саморегулівним організаціям більш ефективно здійснювати функції регулювання у відповідних сферах. Зниження витрат на державне регулювання.

М І Н І СТ Е Р СТ В О Р О З В И Т К У Е КО Н О М І К И , ТО Р Г І В Л І ТА С І Л Ь С Ь КО Г О Г О С П О Д А Р СТ В А У К РАЇ Н И


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) Проект постанови КМУ «Деякі питання забезпечення функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)» Виконавець — Мінекономіки

ПРОБЛЕМА Законодавство передбачає створення інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) за рахунок коштів платників податків.

#урядтехнократів

РІШЕННЯ Пропонується створити систему за рахунок ресурсів міжнародної технічної допомоги, без використання коштів платників податків.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Економія для бюджету в 9,5 млн грн.

М І Н І СТ Е Р СТ В О Р О З В И Т К У Е КО Н О М І К И , ТО Р Г І В Л І ТА С І Л Ь С Ь КО Г О Г О С П О Д А Р СТ В А У К РАЇ Н И


СКАСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ДОГОВОРІВ Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України стосовно покращення інвестиційного клімату (щодо скасування державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність)» Виконавець — Мінекономіки

ПРОБЛЕМА Згідно із Законом України «Про режим іноземного інвестування» договори (контракти) про спільну інвестиційну діяльність повинні бути зареєстровані. Такий порядок встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 №112.

#урядтехнократів

РІШЕННЯ Скасувати норму закону як доцільну та економічно неефективну.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Державна реєстрація договорів (контрактів) здійснюється з метою перевірки даних щодо суб’єктів, які ввозять товари (крім товарів для реалізації або власного споживання) на митну територію України на строк не менше трьох років з метою інвестування, оскільки таке майно відповідно до Закону та статті 287 Митного кодексу України звільняється від сплати ввізного мита. Зазначену норму запроваджено з прийняттям Закону у 1996 році. Водночас у зв’язку із суттєвим удосконаленням законодавства, зокрема прийняття у 2012 році нової редакції Митного кодексу України, низки законодавчих та нормативно-правових актів у сфері дерегуляції, запровадження електронних реєстрів, ця норма Закону втратила актуальність.

М І Н І СТ Е Р СТ В О Р О З В И Т К У Е КО Н О М І К И , ТО Р Г І В Л І ТА С І Л Ь С Ь КО Г О Г О С П О Д А Р СТ В А У К РАЇ Н И


ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АУКЦІОНІВ НА ПРАВО СПЕЦКОРИСТУВАННЯ ВОДНИМИ БІОРЕСУРСАМИ Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) шляхом електронних торгів» Виконавець — Мінекоенерго

ПРОБЛЕМА Сфера рибальства характеризується на сьогодні відсутністю: конкуренції в сфері рибальства; механізму доступу нових суб’єктів господарювання до резерву добування (вилову) водних біоресурсів; рівних умов доступу всім бажаючим до водних біоресурсів.

#урядтехнократів

РІШЕННЯ Здійснювати продаж резерву добування (вилову) водних біоресурсів через прозорі аукціони.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Підвищення інвестиційної привабливості в галузі рибальства. Збільшення добування вітчизняної рибної продукції. Встановлення прозорого регулювання. Розвиток конкуренції в сфері рибальства. Наповнення державного бюджету за рахунок продажу права на вилов водних біоресурсів.

М І Н І СТ Е Р СТ В О Р О З В И Т К У Е КО Н О М І К И , ТО Р Г І В Л І ТА С І Л Ь С Ь КО Г О Г О С П О Д А Р СТ В А У К РАЇ Н И


ЗАПРОВАДЖЕННЯ АУКЦІОНІВ НА ПРАВО РОЗВЕДЕННЯ ТА ВИЛОВУ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ У СПЕЦІАЛЬНИХ РИБНИХ ГОСПОДАРСТВАХ Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту із запровадження порядку здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах та проведення аукціонів з продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об’єкта» Виконавець — Мінекоенерго

ПРОБЛЕМА Відсутність прозорого механізму надання права на діяльність в спеціальних товарних рибних господарствах з відтворення та вилову водних біоресурсів. Надмірне адміністративне навантаження на суб’єктів господарювання за рахунок необхідності отримання ними трьох документів дозвільного характеру. Значні матеріальні та часові витрати суб’єктів господарювання при отриманні ними права на діяльність в спеціальних товарних рибних господарствах з відтворення та вилову водних біоресурсів.

#урядтехнократів

РІШЕННЯ Надавати суб’єктам господарювання право на діяльність в спеціальних товарних рибних господарствах з відтворення та вилову водних біоресурсів через проведення процедури прозорих аукціонів.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Ліквідація корупційних ризиків при наданні права на діяльність в спеціальних товарних рибних господарствах. Забезпечення рівного доступу до діяльності в спеціальних товарних рибних господарствах. Прозорість при наданні доступу до діяльності в спеціальних товарних рибних господарствах. Зменшення матеріальних та часових витрат суб’єктів господарювання при отриманні ними права на діяльність в спеціальних товарних рибних господарствах. Зменшення адміністративного навантаження на суб’єктів господарювання. Наповнення державного бюджету за рахунок продажу права на діяльність в спеціальних товарних рибних господарствах.

М І Н І СТ Е Р СТ В О Р О З В И Т К У Е КО Н О М І К И , ТО Р Г І В Л І ТА С І Л Ь С Ь КО Г О Г О С П О Д А Р СТ В А У К РАЇ Н И


СКАСУВАННЯ ПРАВИЛ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ Проект постанови КМУ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» Виконавець — Мінекономіки

ПРОБЛЕМА Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями на більше ніж 80% дублюють норми Законів та підзаконних нормативноправових актів, а також встановлюють додаткові вимоги регулювання для бізнесу, які втратили актуальність, зокрема, необхідність погодження технологічних карток на алкогольні коктейлі з Санітарно-епідеміологічною службою, наявність спеціальної освіти для зберігання та продажу алкогольних напоїв, зазначення реєстраційних номерів сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності у документах, згідно з яким до торговельної мережі надійшли алкогольні напої тощо.

#урядтехнократів

РІШЕННЯ Визнати такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями».

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Зменшення регуляторного тиску на бізнес. Унеможливлення тиску на бізнес з боку контролюючих органів. Зменшення фінансових т а часових витрат бізнесу. Орієнтовно на 1,5 млн грн в рік.

М І Н І СТ Е Р СТ В О Р О З В И Т К У Е КО Н О М І К И , ТО Р Г І В Л І ТА С І Л Ь С Ь КО Г О Г О С П О Д А Р СТ В А У К РАЇ Н И


ПОРЯДОК ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

ПРОБЛЕМА Запровадження українського органічного продукту є неможливим без створення уніфікованих правил виробництва та обігу відповідної продукції.

#урядтехнократів

РІШЕННЯ Створити уніфіковані правила органічного виробництва та обігу органічної продукції в Україні. Вони будуть застосовуватися під час господарської діяльності у різних сферах органічного виробництва (птахівництво, тваринництво, рослинництво, бджільництво, тощо) та стануть основою для сертифікації органічних виробників.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Встановлення єдиних правил органічного виробництва та обігу вітчизняної органічної продукції. Посилення довіри споживачів та імпортерів до українського органічного продукту як такого, що вироблений відповідно до законодавства, адаптованого до вимог права ЄС у сфері органічного виробництва. Зростання обсягів виробництва сертифікованої органічної продукції.

М І Н І СТ Е Р СТ В О Р О З В И Т К У Е КО Н О М І К И , ТО Р Г І В Л І ТА С І Л Ь С Ь КО Г О Г О С П О Д А Р СТ В А У К РАЇ Н И


ЕЛЕКТРОННЕ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ ТА СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ПРОБЛЕМА Зразки національного посвідчення водія та документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 року № 47. Указані документи виготовляються на бланках установленого зразка та підтверджують права особи на керування та користування транспортним засобом. У той же час, зважаючи на сучасний рівень розвитку цифрових технологій, держава має можливість забезпечити реалізацію цих прав за допомогою апаратно-програмних засобів без необхідності виготовлення підтверджуючих документів.

#урядтехнократів

РІШЕННЯ Проведення протягом 2019-2020 років експерименту щодо застосуванням електронних посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які можуть пред’являтися поліцейським замість таких документів, виготовлених на бланках.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Поряд з посвідченням водія та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, які виготовлені на бланках, водії матимуть змогу пред’являти поліцейським електронні версії цих документів.

М І Н І СТ Е Р СТ В О Р О З В И Т К У Е КО Н О М І К И , ТО Р Г І В Л І ТА С І Л Ь С Ь КО Г О Г О С П О Д А Р СТ В А У К РАЇ Н И


СКАСУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ МАРОК НА ДИСКИ Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (по контрольним маркам на диски) Виконавець — Мінекономіки

ПРОБЛЕМА Зважаючи на розвиток інформацій технологій та ширше застосування Інтернет-сервісів як джерела розповсюдження об’єктів авторського права і суміжних прав, використання лазерних дисків для розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, комп’ютерних програм, баз даних тощо втратило актуальність. Динаміка отримання контрольних марок на диски свідчить про суттєве зменшення попиту на цю адміністративну послугу. Так, якщо у 2011 році було видано більше 14 000 000 контрольних марок, то у 2017 показник становив вже до 1 100 000 марок. Вітчизняні асоціації, що представляють інтереси музичної індустрії, не підтримують подальше застосування контрольних марок для маркування примірників фонограм, у зв’язку зі значним зниженням обсягів продукції, що реалізується на оптичних дисках.

#урядтехнократів

РІШЕННЯ Скасування обов’язкової процедури маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних. Питання застосування додаткових способів захисту примірників творів доцільно залишити на розсуд правовласника та розповсюджувача. Це дозволить правовласниками та добросовісним розповсюджувачам самостійно обирати вид та ступінь захисту та оперативно його змінювати (дизайн, ідентифікатори тощо).

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Зникнення необхідності витрачати час та кошти на отримання контрольних марок для маркування примірників за умов їх сумнівної ефективності в сучасних умовах.

М І Н І СТ Е Р СТ В О Р О З В И Т К У Е КО Н О М І К И , ТО Р Г І В Л І ТА С І Л Ь С Ь КО Г О Г О С П О Д А Р СТ В А У К РАЇ Н И


ПРО КОНКУРЕНТНІ УМОВИ СТИМУЛЮВАННЯ ЗЕЛЕНОГО ВИРОБНИЦТВА ПРОБЛЕМА Поточна система підтримки відновлювальної енергетики за моделлю «зеленого» тарифу через відсутність регуляторних запобіжників та ринкових механізмів ціноутворення не сформувала сталого підходу до розвитку галузі ВДЕ в Україні. За прогнозом Мінекоенерго, обсяг виробництва електроенергії об’єктами відновлювальної енергетики за 2019 рік (без великих ГЕС) складе близько 6 млрд кВт/год, що більш ніж вдвічі перевищує минулорічні показники. Подальше зростання частки генерації сонячних та вітрових електростанцій за такої моделі підтримки породжує низку економічних та технічних викликів, пов’язаних як з високою вартістю виробленої «зеленої» електроенергії, так і з обмеженими можливостями об’єднаної енергетичної системи об’єктів, які мають негарантований графік виробництва електроенергії.

#урядтехнократів

РІШЕННЯ З метою створення сприятливих умов для сталого розвитку відновлювальної енергетики, на підставі статті 9 ЗУ «Про альтернативні джерела енергії», яка передбачає запровадження конкурентної моделі стимулювання виробництво «зеленої» електроенергії шляхом проведення аукціонів на квоти підтримки, даною постановою КМУ пропонується: затвердити порядок проведення аукціонів із розподілу квоти підтримки; затвердити порядок відбору операторів електронних майданчиків для проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки; визначити державне підприємство «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» адміністратором електронної торгової системи.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Реалізація положень ЗУ «Про альтернативні джерела енергії». Застосування конкурентного підходу для стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел. Впровадження сучасних технологій проведення аукціонів із застосуванням електронної торгової системи. Забезпечення доступності, відкритості та прозорості процедури проведення аукціонів.

М І Н І СТ Е Р СТ В О Р О З В И Т К У Е КО Н О М І К И , ТО Р Г І В Л І ТА С І Л Ь С Ь КО Г О Г О С П О Д А Р СТ В А У К РАЇ Н И


ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2013 р. № 9» Виконавець — Мінекономіки

ПРОБЛЕМА Відсутня процедури розгляду документів, що підтверджують факт народження дитини або смерті особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

#урядтехнократів

РІШЕННЯ Запровадження механізму розгляду документів, що підтверджують факт народження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях для підтвердження їх автентичності задля забезпечення можливості проведення державної реєстрації народження та смерті в органах державної реєстрації актів цивільного стану і видачу відповідних свідоцтв державного зразка на підтвердження зареєстрованих фактів.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Можливість проведення органами державної реєстрації актів цивільного стану державної реєстрації народження дитини або смерті особи на підставі медичних документів, що підтверджують відповідні факти на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, в їх сукупності.

М І Н І СТ Е Р СТ В О Р О З В И Т К У Е КО Н О М І К И , ТО Р Г І В Л І ТА С І Л Ь С Ь КО Г О Г О С П О Д А Р СТ В А У К РАЇ Н И


ПОРЯДОК НАДАННЯ СПЕЦДОЗВОЛІВ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ПРОБЛЕМА Затягування строків видачі спеціальних дозволів на користування надрами. Непрозорі умови для отримання спеціальних дозволів на користування надрами. Покладання відповідальності за прийняття рішень щодо видачі спеціальних дозволів на користування надрами на колегіальний орган.

#урядтехнократів

РІШЕННЯ Внесення змін до Порядку в частині скасування положень про діяльність Комісії з питань надрокористування при Державній службі геології та надр України.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Прискорення процедури видачі спеціальних дозволів на користування надрами. Встановлення відповідальності для Голови Державної служби геології та надр України за, зокрема, порушення процедури видачі спеціальних дозволів на користування надрами та недотримання законодавства.

М І Н І СТ Е Р СТ В О Р О З В И Т К У Е КО Н О М І К И , ТО Р Г І В Л І ТА С І Л Ь С Ь КО Г О Г О С П О Д А Р СТ В А У К РАЇ Н И


ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АУКЦІОНІВ З ПРОДАЖУ СПЕЦДОЗВОЛІВ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ПРОБЛЕМА Експериментальний проект із проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів діє лише до 1 грудня 2019 р. Велика кількість аукціонів не відбувається через відсутність зацікавлених осіб приймати участь у аукціоні, зокрема через недосконалу оцінку лотів, що призводить до суттєвого завищення їх стартової ціни та обмеження кола учасників (тільки резиденти).

#урядтехнократів

РІШЕННЯ Продовжити дію експериментального проекту до 1 жовтня 2020 року. Удосконалення проведення процедури аукціону, зокрема в частині зниження початкової ціни на повторному аукціоні в разі, якщо перший не відбувся. Дозвіл на участь у аукціонах іноземних юридичних осіб.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Продовження видачі спецдозволів за допомогою системи електронних торгів з продажу дозволів. Підвищення ефективності проведення аукціонів та збільшення зацікавленості учасників ринку. Отримання коштів в бюджет. Збільшення видобутку корисних копалин. Залучення іноземних інвестицій та збільшення інвестиційної привабливості сфери надрокористування.

М І Н І СТ Е Р СТ В О Р О З В И Т К У Е КО Н О М І К И , ТО Р Г І В Л І ТА С І Л Ь С Ь КО Г О Г О С П О Д А Р СТ В А У К РАЇ Н И


ЕЛЕКТРОННА ФОРМА УКЛАДАННЯ МІЖНАРОДНИХ УГОД ПРОБЛЕМА Всі міжнародні угоди мають укладатися виключно в письмовій формі.

#урядтехнократів

РІШЕННЯ Відмовитись від заяви України до статті 11, статті 29 Конвенції ООН про договори міжнародної купівліпродажу товарів.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Це рішення наддасть можливість укладати міжнародні угоди не лише в письмовій, але й в електронній формі.

М І Н І СТ Е Р СТ В О Р О З В И Т К У Е КО Н О М І К И , ТО Р Г І В Л І ТА С І Л Ь С Ь КО Г О Г О С П О Д А Р СТ В А У К РАЇ Н И


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.