Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства на 2018 2020 роки

Page 1

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства на 2018-2020 роки


КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Закладає основи розвитку в Україні цифрової економіки Формулює принципи державної політики щодо цифровізації

Визначає пріоритетні завдання на найближчі 3 роки Запроваджує ініціативи щодо розбудови цифрових інфраструктур та подолання «цифрового розриву» Розвиває цифрові навички громадян та, відповідно, освіти у цій сфері Стимулює ринок цифрових технологій та cтворення високотехнологічних виробництв Визначає критичні сфери для реалізації проектів цифрових трансформацій національного масштабу


ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА Традиційна економіка

Споживає

Цифрова економіка

Створює

ВВП

+2,5 % у 2019

+3% у 2020

+5% у 2021


ПРОГНОЗ УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГАХ 2021

#40 - Global Innovation Index

#35 - Networked Readiness Index

#40 - Global Competitiveness Index

#50 – ICT Development Index


Втілення ПЛАНУ дозволить 1. Надати додаткове прискорення росту економіку

Долучитись до європейської цифрової спільноти

2. Реалізувати високотехнологічні ініціативи, проекти, цифрові інфраструктури та виробництва 3. Максимально використати існуючі та створити нові можливості для бізнесу

80%+

ПОКРИТТЯ ІНТЕРНЕТОМ: В КОЖНЕ домоволодіння, шкільний клас, медичну установу, соціальну інфраструктуру, транспорт і т.д.


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.