Конкурсна пропозиція Олександра Олійника для Маріупльського порта

Page 1

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ КАНДИДАТА НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА ДП «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»

ОЛЕКСАНДР ОЛІЙНИК


ПОТОЧНА СИТУАЦІЯ ПО ДП «ММТП» І ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ БУЛО 2011-2013 рр.

Є 2014-2016 рр. млн.т

показники Вантажопереробка Метал Вугілля, кокс Глина Зернові Руда Інші

2011 факт 15,1 7,8 4,4 2,2 0,3 0,1 0,3

2012 факт 14,1 7,5 3,3 2,4 0,6 0,1 0,2

2013 факт 14,6 8,5 3,1 2,2 0,5 0,0 0,3

БУДЕ 2017-2019 рр. млн.т

2014 факт 12,1 6,6 1,8 1,6 0,5 1,0 0,6

показники Вантажопереробка Метал Вугілля, кокс Глина Зернові Руда Інші

2015 факт 8,5 4,3 1,3 0,1 0,2 2,4 0,1

2016 план 8,8 4,2 1,6 0,1 0,4 2,4 0,1

показники Вантажопереробка Метал Вугілля, кокс Глина Зернові Руда Інші

показники

Частка ДП ММТП в вантажопереробці морських портів України 2013 г.

2015 г.

Вантажопереробка Метал Вугілля, кокс Глина Зернові Руда Інші

Сценарій 1 млн.т 2017 2018 2019 план план план 8,8 9,4 9,9 4,7 5,0 4,9 0,6 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,4 1,0 1,2 2,7 2,3 2,6 0,2 0,3 0,4 Сценарій 2 млн.т 2017 2018 2019 план план план 10,0 13,1 15,7 5,3 5,8 6,8 0,6 2,6 3,0 0,2 1,0 1,0 0,9 1,1 1,6 2,7 2,3 2,9 0,3 0,3 0,4

МЕТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ: Диверсифікація і збільшення вантажопотоку, залучення інвесторів.

1


СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН І ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ДП «ММТП» •Будівництво зернового терміналу (з залученням інвестора під будівництво 2-ї черги проекту) Показник

од. виміру

Інвестиції NPV DPP

млн. грн. млн. грн. років

Показник

од. виміру

Інвестиції NPV DPP

млн. грн. млн. грн. років

Всього за проектом 910,0 278,2 6,8

1-а черга 439,4 49,4 7,7

•Спільно з інвестором будівництво комплексу олії.

БУДІВНИЦТВО НОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОТУЖНОСТЕЙ І ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В РОЗВИТОК ПОРТУ

Всього за проектом 260,0 143,0 4,3

В частині ДП " ММТП" 26,0 26,0 4,2

•Залучення приватного інвестора для будівництва контейнерного терміналу на території 2-го вантажного району. •Залучення інвестора для розвитку терміналу в тилу причалів № 16, 17 (для перевантаження генеральних вантажів). •Реконструкція (модернізація) систем енергопостачання 15 червня 2016 укладено договір оренди на 15 років будівлі складу генеральних вантажів ДП «Маріупольський морський торговельний порт» Очікуваний результат: •Доходи від стивідорної діяльності залишаються за портом •Гарантована перевалка - не менше 300 тис. тонн / рік починаючи з 2-го року •Орендар інвестує в об'єкт оренди не менше 100 млн. грн. •Орендар зобов'язується створити не менше 10 робочих місць з рівнем соціальних гарантій працівників не нижче ніж в Маріупольському порту

2


БУДІВНИЦТВО ЗЕРНОВОГО ТЕРМІНАЛУ НА ТЕРИТОРІЇ ДП «ММТП»

3


ОЧІКУВАНА ВАНТАЖОПЕРЕРОБКА ПО НОМЕНКЛАТУРІ І ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДП «ММТП» Очікувані обсяги переробки визначені з урахуванням поточної політичної та економічної ситуації в регіоні Однак, при стабілізації поточного стану в регіоні - відновленні порушених зв'язків з клієнтами, налагодженні залізничної логістики, зростанні обсягів металургійного виробництва, потужності порту дозволять переробляти більш ніж 16,0 млн. тонн вантажів на рік

Фінансовий результат (млн. грн.) EBITDA Чистий прибуток (збиток)* капітальні інвестиції Розрахунки з бюджетом, в т. Ч .: Державний бюджет місцевий бюджет Цільові фонди

2014

2015

2016 план

455 259 155 528 378 41 109

581 417 119 658 493 50 115

589 399 218 694 549 59 86

2017 план 596 406 459 717 538 80 100

Сценарій 1 2018 2019 план план 705 727 491 507 454 278 879 951 690 753 84 88 105 110

* сума чистого прибутку вказана без урахування коливання курсу по валютним залишкам

4

2017 план 808 576 459 980 800 80 100

Сценарій 2 2018 2019 план план 1 159 1 427 861 1 075 504 388 1 404 1 786 1 192 1 537 92 106 120 144


АНАЛІЗ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДП «ММТП» SWOT - АНАЛІЗ СИЛЬНІ СТОРОНИ

СЛАБКІ СТОРОНИ

Критерії успіху, розглянуті для оцінки стратегії розвитку порту

• Близькість до великих місць • Невеликі глибини підхідного каналу локалізації виробництва чорних металів • Обмеженість пропускної здатності • Близькість до великих місць транспортної інфраструктури локалізації вугілля, глини • Відсутність спеціалізованих • Універсальність причалів перевантажувальних комплексів для зернових і наливних (олія) вантажів • Якість і швидкість обробки вантажів клієнтів • Значна концентрація одної номенклатури вантажів (метал) та одного • Висококваліфікований персонал вантажовідправника

• Оновлена сучасна техніка (див. слайд 10)

МОЖЛИВОСТІ

• Льодова кампанія (замерзання моря і обмеження судноплавства)

ЗАГРОЗИ

• Збільшення обсягів вантажопереробки • З 2014 року складна політична і зернових вантажів і соняшникової олії економічна ситуація на сході України • Використання вигідного географічного • Зниження темпів економічного розташування порту (експорт , транзит, розвитку регіону імпорт) • Зниження попиту на металургійну • Залучення інвестицій (в т.ч. з продукцію українських виробників на урахуванням нового законопроекту по світових ринках концесії)

5

Відповідність / придатність • Стратегія відповідає зовнішній і внутрішній обстановці - необхідна диверсифікація вантажів і збільшення вантажопотоку (в т.ч. за рахунок нарощування експорту від агропромислового комплексу)

Здійсненність • Чи є можливість фінансування стратегії? Перший етап будівництва зернового терміналу буде виконаний за рахунок наявних коштів порту. Для реалізації другого етапу зернового терміналу та інших інвестпроектів планується залучати кошти інвестора • ММТП володіє конкурентною перевагою в акваторії Азовського моря

Прийнятність • Стратегія відповідає очікуванням інвесторів - інвестпроекти мають позитивний NPV, збільшать платежі до бюджету

• Оцінені ризики (в т.ч. пов'язані з наявністю вантажної бази та перспективними обсягами вантажопереробки)


ПЕРШОЧЕРГОВИЙ ПЛАН РЕФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА РІК КОМЕРЦІЙНА І ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ • • • •

Диверсифікація вантажів та залучення додаткових вантажопотоків Задоволення потреб ринку, використовуючи конкурентні переваги і можливості Порту Аналіз і виведення в аутсорсинг непрофільних видів діяльності Регулювання тарифних ставок з метою забезпечення стабільного рівня фінансового стану Порту, заохочення клієнтів з метою підтримки і збільшення обсягу вантажопотоку в складних економічних умовах • Зниження собівартості послуг, враховуючи фактичні обсяги вантажопереробки, шляхом оптимізації технологічних процесів і зниження загальновиробничих витрат

ПОБУДОВА ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ • • • •

Оптимізація організаційної структури та бізнес-процесів Впровадження ключових показників ефективності (КРІ) як системи оцінки і мотивації персоналу Побудова системи розвитку персоналу (кадровий резерв) і управління знаннями Побудова системи внутрішніх комунікацій і корпоративної культури

ІНШІ ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА • Впровадження енергозберігаючих технологій відповідно до Галузевої програми зменшення споживання енергоресурсів • Впровадження сучасної інформаційної ERP-системи, оптимізація бух. і управлінського обліку, оптимізація системи управління запасами ТМЦ, підвищення інформаційної культури

6


ВПРОВАДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВАНТАЖОПЕРЕРОБКИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПОТОЧНИХ ВИРОБНИЧИХ ЗАВДАНЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ЛИСТОВОГО ПРОКАТУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОЗЛОВИХ КРАНІВ RTG (порт перевантажував ~ 40% металів у загальній структурі портів України, зараз ~ 25%) • Запропонована технологія дозволяє збільшити інтенсивність вивантаження залізничних вагонів за допомогою нових козлових кранів в магнітному режимі, скоротити використання автонавантажувачів та таким чином знизити собівартість обробки листового прокату • Запропонована технологія підсилює виконання умов охорони праці та безпеки виконання робіт шляхом мінімізації знаходження працівників під час виконання вантажнорозвантажувальних робіт в складській зоні

ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕЙНЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВАНТАЖЕННЯ СУДЕН ЗЕРНОВИХ ВАНТАЖІВ •З метою залучення додаткового вантажопотоку застосовується технологія перевантаження зернових і харчових вантажів за допомогою спеціальних саморозвантажних 20-футових контейнерів

7


ОСОБИСТІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ КАНДИДАТА

ОЛЕКСАНДР ОЛІЙНИК • 05.2016 - по т/ч - в. о. директора ДП «Маріупольський морський торговельний порт» • 08.2013 - 05.2016 - директор ДП «Маріупольський морський торговельний порт» • 06.2013 - 08.2013 - в. о. директора ДП «Маріупольський морський торговельний порт» • 03.2011 - 06.2013 - перший заступник начальника порту з комерційної роботи ДП «Маріупольський морський торговельний порт»

• 10.2007 - 03.2011 - начальник комерційного відділу ДП «Маріупольський морський торговельний порт» • 10.2003 - 09.2007 - начальник відділу організації основної виробничої діяльності ДП «Маріупольський морський торговельний порт» • 03.2000 - 10.2003 - начальник відділу договорів по основній та виробничій діяльності ДП «Маріупольський морський торговельний порт» • 09.1998 - 03.2000 - заступник начальника комерційного відділу ДП «Маріупольський морський торговельний порт» • 07.1992 - 09.1998 - стивідор, старший стивідор, інженер ДП «Маріупольський морський торговельний порт»

8


ОСОБИСТІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ КАНДИДАТА

Великий досвід роботи в галузі морського транспорту Ефективний кризовий менеджер (в період загострення ситуації в регіоні та місті 2014-2015 рр. Порт вистояв: збережений трудовий колектив, виконаний фінансовий план підприємства)

Здатність управляти великими групами людей

Здатність встановлювати і здійснювати стратегічну політику підприємства Підприємницький потенціал Здатність вирішувати поставлені завдання (в т.ч. впровадження системи ProZorro ) Технічна компетентність Досконалі навички ведення переговорів Досвід ведення переговорів з профспілками та органами державної влади

Здатність ефективно взаємодіяти з місцевою владою 9


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Площа виробничої території - 77,86 га Проектні глибини підхідного каналу - 9,15 м, навігаційна - 8,0 м 18 вантажних причалів і 4 допоміжних, загальною протяжністю 3 879 м з проектними глибинами 8,0-9,75 м

ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ: Портальні крани - 59 од., Контейнерні перевантажувачі - 3 од. Козлові крани RTG - 4 од. Річстакер - 1 од. Автонавантажувачі: вилочні - 97 од., ковшові -24 од., Вугільновантажний комплекс Буксирні судна - 8 од., плавучі крани - 5 од.

10


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.