Брошура про Експортну стратегію України

Page 1


БАЧЕННЯ «Експорт наукомісткої інноваційної продукції для сталого розвитку та успіху на світових ринках»

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

Створення сприятливих умов, що стимулюють торгівлю та інновації для диверсифікації експорту

Розвиток послуг із підтримки бізнесу та торгівлі, здатних підвищити конкурентоспроможність підприємств, зокрема МСП

Зміцнення навичок і компетенцій підприємств, зокрема МСП, необхідних для участі в міжнародній торгівлі

ЩО ЗРОБЛЕНО

1

2 Визначено недоторговані ринки та ринки у фокусі

Проведено аналіз стану міжнародної торгівлі та експорту

4

5

ПЛАН ДІЙ 5 років 3 цілі

6

62 завдання

близько

Встановлено чітку взаємодію з іншими стратегіями

50 державних і недержавних інституцій #надати

#стимулювати інновації завдань

Визначено перспективні сектори та кластерну траєкторію розвитку

Розроблено заходи з поліпшення іміджу України

Визначено перешкоди та запропоновано рішення

14%

3

#забезпечити умови для розвитку

29%

завдань

ІНВЕСТОР ВИРОБНИК ЕКСПОРТЕР

послуги з підтримки експорту

21%

завдань

#створити ефективні інституції

9%

завдань

#зміцнити навички та компетенції

27%

завдань


РИНКИ У ФОКУСІ

ЄС

(27+Велика Британія)

США Китай Туреччина Японія Грузія

Молдова Ізраїль Індія Індонезія Білорусь

Канада Таїланд Єгипет ОАЕ Бангладаш

Ліван Філіппіни Нігерія Саудівська Аравія Швейцарія

ПЕРСПЕКТИВНІ СЕКТОРИ ТА КРОС-СЕКТОРАЛЬНІ ФУНКЦІЇ Сектори

Інформаційні та комунікаційні технології Виробництво запасних частин для аерокосмічної та авіаційної промисловості

Крос-секторальні функції

Транспортування та спрощення умов торгівлі

Креативні індустрії

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден

Туризм

Харчова і переробна промисловість

Машинобудування

Інновації для експорту

Розвиток навичок

МЕРЕЖА ПІДТРИМКИ ТОРГІВЛІ

Торговельна інформація та просування експорту

КМУ - Рада з міжнародної торгівлі МЕРТ - Офіс з просування експорту МЗС Мінфін Мінагро ДФС

КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ

Експортна стратегія України

Угоди про вільну торгівлю України

Практичні посібники щодо експорту

Інші методичні та інформаційно-аналітичні матеріали


STATUS QUO: I - III КВ. 2017*

+2,1%

експорт товарів та послуг

зміна реального ВВП

$ 38,1 млрд +18,5%

Експорт товарів

Експорт послуг

$ 31,3 млрд +21,1%

$ 7,8 млрд +9,8%

Інше

Інше

14,8% $4,6 млрд

Мінеральні продукти

Продукція аграрного сектору та харчової промисловості

41,3% $12,9 млрд

9,5% $3 млрд

7,2% $0,56 млрд

Ділові послуги

8% $0,62 млрд

Транспортні послуги

55,9% $4,3 млрд

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

Продукція машинобудування

11,4% $3,6 млрд

Продукція металургійного комплексу

23,0% $7,2 млрд

13,1% $1,02 млрд

Комп’ютерні, інформаційні та телекомунікаційні послуги

15,8% $1,2 млрд

* червоним - зміна показника у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року

37,9% $14,4 млрд

Країни-партнери в експорті товарів і послуг

14,4% $5,5 млрд

Країни ЄС

РФ

5,1% $1,9 млрд

Туреччина

4,3% $1,6 млрд

Індія

3,8% $1,4 млрд

3,9% $1,5 млрд

Китай

Єгипет

КОНТАКТИ

W: www.me.gov.ua E: uatrade@me.gov.ua

E: exportstrategy@me.gov.ua

W: epo.org.ua E: info@epo.org.ua

Опубліковано за підтримки Western NIS Enterprise Fund. Думки, висловлені в цій публікації, належать авторам, і не обов’язково збігаються з позицією Western NIS Enterprise Fund.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.