Page 1

ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ МСП ПРІОРИТЕТИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МСП 2020 - 3 ЛИПНЯ 2018

-


ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МСП Результати: Корисна інформація доступна в орієнтованому на бізнес форматі Широке коло консультаційної підтримки доступне на регіональному та місцевому рівнях Майданчик для збору та обміном знаннями та інформацією створено Мікро- та малий бізнес мають кращий доступ до фінансування та нових ринків

2020

(затверджений у травні 2018)

Основні рішення: Запуск веб-порталу МСП та Офісу з розвитку МСП Пілот зі створення регіональної мережі Центрів підтримки підприємництва (ЦПП) Пілот з часткового гарантування кредитів Удосконалення регуляторних процедур Підготовка програм розвитку МСП

План заходів

(схвалена у травні 2017)

Стратегія розвитку МСП 2020

Проблеми: Невідповідність інфраструктури підтримки потребам МСП Недостатня інституційна спроможність Обмежений доступ до фінансування, інформації, навчання, ринків тощо Надмірне регулювання

Інші стратегічні та програмні документи, що зачіпають питання розвитку МСП: Експортна стратегія 2021, Стратегія подолання бідності 2020, Стратегія регіонального розвитку 2020, Програма відновлення та розбудови миру в східних регіонах України 2020, Програма розвитку фінансового сектору України 2020, Програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 2021, План пріоритетних дій Уряду, Стратегія розвитку промислового комплексу (у стадії розробки) та ін. 2


ПРІОРИТЕТНІ ІНІЦІАТИВИ НА 2018-2019 ПОРТАЛ

ЦПП

ПРОГРАМИ МСП

КРЕДИТНІ ГАРАНТІЇ

• єдиний офіційний портал для бізнесу • інформаційна підтримка на всіх етапах бізнесу • доступна аналітична та статистична інформація про стан МСП

• фокус на мікро-, малому бізнесі та потенційних підприємцях, в т.ч. з соціально вразливих груп населення • місцеві органи виконавчої влади, ЦНАП, центри зайнятості, агенції регіонального розвитку в якості майданчика для ЦПП

• фокус на потенційних підприємцях та соціально вразливих групах • різні інструменти підтримки (кредитні гарантії, гранти чи ваучери) • секторальні політики для визначення конкретних потреб МСП

• фокус на портфельних кредитних гарантіях • реформа Німецькоукраїнського фонду для запуску механізму кредитних гарантій • пілотна програма з частковими кредитними гарантіями

3


ПРІОРИТЕТНІ ІНІЦІАТИВИ НА 2018-2019

Кредитні гарантії • схема портфельних гарантій • реформа Німецькоукраїнського фонду (НУФ) для запуску механізму кредитних гарантій

Етапи: Адаптація існуючої моделі НУФ для запуску кредитних гарантій відповідно до кращих міжнародних практик Залучення контр-гарантій міжнародних фінансових установ Пілот програми фінансової підтримки із використанням кредитних гарантій Підготовка пропозицій для бюджетних програм фінансової підтримки із використанням портфельних кредитних гарантій

4


ПРІОРИТЕТНІ ІНІЦІАТИВИ НА 2018-2019 Етапи:

ЦПП • фокус на мікро-, малому бізнесі та потенційних підприємцях, в т.ч. з соціально вразливих групах • місцеві органи виконавчої влади, ЦНАП, агенції регіонального розвитку в якості майданчика для ЦПП

Визначення пілотних регіонів Методологічна підтримка у відкритті ЦПП та інкубатора Тренінгові програми для працівників ЦПП Підготовка пакету інформаційних та консультаційних послуг Створення мережі ЦПП

• Методологічні рекомендації по відкриттю ЦПП 5


ПРІОРИТЕТНІ ІНІЦІАТИВИ НА 2018-2019 Етапи: Програми МСП • фокус на потенційних підприємцях та соціально вразливих групах • різні інструменти підтримки (кредитні гарантії, гранти чи ваучери) • секторальні політики для визначення конкретних потреб МСП

Програми для соціально вразливих груп (ВПО, ветерани АТО, молодь) •

кому > потенційні підприємці: консультації & тренінги > підготовка бізнес плану > грант > менторська підтримка > моніторинг

Набір стандартних тренінгів як інструмент для ЦПП та бізнес об'єднань •

кому > всі: як розпочати власну справу > фінансова грамотність > електронна комерція > маркетинг > публічні закупівлі > тощо

Підвищення конкурентоспроможності •

кому > досвідчені МСП: часткова компенсація > спеціальні фахові програми щодо: стандартизації та сертифікації продуктів; CRM систем; доступу на ринки; енергоефективності тощо

• Посібник про старт власної справи для вперше зареєстрованих підприємців

6


РОЛЬ ОФІСУ З РОЗВИТКУ МСП У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ Офіс утворюється при Мінекономрозвитку за підтримки Європейського союзу через проект FORBIZ. Деякі основні функції: • аналіз існуючих потреб МСП та надання відповідних рекомендацій Уряду; • координація реалізації програм розвитку МСП та налагодження співпраці зацікавлених сторін; • підтримка органів місцевої влади в утворенні центрів підтримки підприємництва на регіональному та місцевому рівнях в межах існуючих майданчиків.

Моніторинг Реалізація Координація

7


ДЯКУЄМО!

Політика розвитку МСП 2020  
Політика розвитку МСП 2020  
Advertisement