Page 1

КАТЕГОРИЗАЦІЯ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ


Основні показники стану розвитку туристичної інфраструктури в Україні В Україні функціонує 4572 колективних засоби розміщення з загальною кількістю місць – 407 975:  2 645 - готелі та аналогічні засоби розміщення (мотелі, хостели, кемпінги, тощо) з загальною кількістю місць – 135 391;  1 927 - спеціалізовані засоби розміщення (санаторії, пансіонати, бази відпочинку, тощо) з загальною кількістю місць – 272 584.

*за даними експрес-випуску Держстату від 24.04.2015 № 116/0/05.4вн – 15


Нормативно-правова база щодо встановлення категорій засобам розміщення  Закон України «Про туризм»  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 803 «Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)» (із змінами)  Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 № 470 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури та його категорію» (із змінами)  Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.03.2016 № 267 «Про утворення комісії із встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)  Наказ Міністерства інфраструктури України від 23.01.2012 № 28 «Про затвердження форми свідоцтва про встановлення категорії готелю», зареєстрований в Мін’юсті 06.02.2012 за № 177/20490  ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів»  ДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги»  ДСТУ 4527:2006 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення»  ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного господарства. Класифікація»


Організаційна структура процедури встановлення категорій Організаційну структуру складають: заявник – власник засобу розміщення

орган із сертифікації

уповноважений орган (Мінекономрозвитку)


Функції учасників процедури Заявник – власник засобу розміщення:  забезпечує відповідність засобу розміщення вимогам заявленої категорії;  подає заяву про встановлення категорії засобу розміщення до органу із сертифікації;  забезпечує проходження сертифікації послуг тимчасового розміщення (проживання) та оцінювання відповідності;  отримує свідоцтво про встановлення категорії готелю;  виготовляє та встановлює знак категорії об’єкта туристичної інфраструктури;  інформує уповноважений орган про всі зміни, що впливають на категорію підтверджену при встановленні.


Орган із сертифікації:  розглядає заяву про встановлення категорії засобу розміщення;  утворює комісію з питань оцінювання готелю;  проводить робити з сертифікації послуг тимчасового розміщення (проживання) та оцінювання відповідності засобу розміщення певній категорії;  готує документи про результати оцінювання засобу розміщення;  надсилає документи про результати оцінювання засобу розміщення та пропозиції щодо встановлення заявленої категорії до уповноваженого органу;


Органи із сертифікації Мінекономрозвитку призначено 42 органи із сертифікації на виконання робіт із сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) у державній системі УкрСЕПРО:

29 - державних підприємств

13 - приватних підприємств


Перелік документів про результати оцінювання готелю  Супровідний лист з описом додатків до нього;  Оригінал Звіту про оцінку відповідності, що містить інформацію про виконання вимог таблиці 1 розділу 5 «Вимоги до готелів різних категорій» та розділу 6 «Загальні вимоги щодо урахування потреб інвалідів» ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів», також пропозиції щодо встановлення готелю відповідної категорії;  Копія опитувальної анкети попереднього аналізу для проведення обов’язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) та/або оцінювання засобу розміщення;  Копія сертифікату відповідності вимогам рівня безпеки для життя та здоров’я людей, захисту їх майна та охорони навколишнього природного середовища;  Копія сертифікату відповідності, що посвідчує клас обслуговування закладу харчування (обов’язково для готелів категорій «чотири зірки» та «п’ять зірок»);  Копія сертифікату відповідності, що посвідчує категорію перукарні (обов’язково для готелів категорій «три зірки», «чотири зірки» та «п’ять зірок»);  Інформаційні матеріали про готель в друкованому та електронному вигляді (буклети, фото об’єкта та приміщень (номерний фонд (всі наявні типи номерів), заклад ресторанного господарства, приміщення, де надаються додаткові послуги (перукарські, косметичні, конференц-центр тощо), а також фото, що свідчать про виконання вимог щодо урахування потреб інвалідів тощо).


Уповноважений орган (Мінекономрозвитку):  утворює комісію із встановлення категорій готелям;  забезпечує розгляд комісією із встановлення категорій готелям документів про результати оцінювання протягом 14 днів;  видає свідоцтво про встановлення категорії готелю;  веде Реєстр свідоцтв про встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання);  розміщує Реєстр на своєму офіційному веб-сайті;


Комісія із встановлення категорій готелям Комісія із встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Мінекономрозвитку. Склад комісії (9 осіб) представники:  Мінекономрозвитку;  Держспоживінспекції;  органів із сертифікації  громадськості. Основні завдання Комісії:

 надання пропозицій щодо встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), та видачі свідоцтв про встановлення категорій або відмови в установленні категорій;  сприяння Мінекономрозвитку у виконанні вимог законодавства у сфері туризму, що регулює питання встановлення категорій готелям.


Свідоцтво про встановлення категорії готелю Свідоцтво про встановлення категорії готелю – дозвільний документ, що надає право здійснювати господарську діяльність з надання послуг з тимчасового розміщення (проживання). Строк дії свідоцтва - три роки або п’ять років за наявності в готелі системи управління якістю. Форму Свідоцтва про встановлення категорії готелю затверджено наказом Мінінфраструктури від 23.01.2012 № 28, зареєстрованого в Мін’юсті 06.02.2012 за № 177/20490 (зі змінами).


Видача свідоцтва про встановлення категорії готелю Свідоцтво про встановлення категорії готелю отримує керівник суб’єкта господарювання або уповноважений ним представник. Особа, яка отримує свідоцтво про встановлення категорії готелю, надає представнику Мінекономрозвитку паспорт та доручення з підтвердженням повноважень.

Для отримання свідоцтва про встановлення готелю відповідної категорії необхідно зателефонувати за тел.: (+38044) 253-95-40, 200-44-98 та повідомити про своє прибуття. Видача здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 12/2, 6 під’їзд, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (адміністративна будівля Будинку Уряду) понеділок – четвер з 9.00 до 13.45 та з 14.00 до 18.00 п’ятниця з 09.00 до 13.45 та з 14.00 до 16.45


Надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії (ст. 19 Закону України “Про туризм”)

ЗАБОРОНЕНО!!!


Санкції  Закон України “Про туризм” (cт. 19. Встановлення категорій об'єктів туристичної інфраструктури);  Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” (ст. 15-1. Поширення інформації, що вводить в оману, ст. 20 Види відповідальності, ст. 21 Накладення штрафу за недобросовісну конкуренцію);  Кодекс про адміністративні правопорушення (ст. 164 Порушення порядку провадження господарської діяльності (без дозвільного документу);

14


Три кроки категоризації Заявник-власник готелю подає заяву про встановлення категорії готелю до органу із сертифікації

Орган із сертифікації проводить робити оцінювання відповідності готелю та готує документи про результати оцінювання, які надсилає до уповноваженого органу

Уповноважений орган (Мінекономрозвитку) забезпечує розгляд документів про результати оцінювання та видає свідоцтво про встановлення категорії готелю.


Порядок доведення до споживачів інформації про вид та категорію об’єкта туристичної інфраструктури З метою інформування споживачів туристичних послуг про вид та категорію об’єкта туристичної інфраструктури (постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 № 470):  Мінекономрозвитку розміщує на своєму офіційному веб-сайті реєстр свідоцтв про встановлення категорій об’єктам;  власник об’єкта туристичної інфраструктури, якому встановлено категорію, забезпечує виготовлення та встановлення знаку категорії протягом 30 календарних днів з дати видачі свідоцтва.


Реєстр свідоцтв про встановлення категорій готелям


Знак категорії об’єкта туристичної інфраструктури Знак категорії об’єкта туристичної інфраструктури - вивіска на фасаді будівлі об’єкта туристичної інфраструктури з інформацією про вид об’єкта та його категорію, розміщена на висоті не нижче ніж 1,5 метра та не вище ніж 2 метри від поверхні землі. Має відповідати наступним вимогам:  мати прямокутну форму;  мати зображення в один ряд у верхній частині зірок у кількості відповідно до встановленої категорії об’єкта або дані про рівень обслуговування об’єкта;  містити інформацію про вид та найменування об’єкта;  мати у нижній частині такий напис: “Свідоцтво про встановлення категорії об’єкту серія ____ № ______ від ___ ________ 20__ р.”;  бути виготовленим із стійкого матеріалу, що забезпечує його довгострокове використання у відповідних кліматичних умовах;  забезпечувати чітке сприйняття нанесених написів.


Наші плани 1. Відміна обов'язкової категоризації об'єктів туристичної інфраструктури; 2. Впровадження нового Порядку встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури (заявницький принцип); 3. Затвердження Критеріїв оцінки відповідності об'єктів туристичної інфраструктури заявленій категорії (бальна система).

19


Наші дії  проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, у тому числі шляхом поширення застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу» (реєстр. № 4131) ( знаходиться на розгляді у Верховній Раді України)  проект постанови Кабінету Міністрів України « Про затвердження Порядку встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури» (на погодженні у структурних підрозділах МЕРТ)  проект Критеріїв оцінки відповідності об'єктів туристичної інфраструктури певній категорії (планується запуск пілотного проекту у найбільших туристичних містах України). 20


Декларативна процедура встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури Встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури складатиметься з двох етапів: перший етап: подання заявником заяви про встановлення категорії об'єкту туристичної інфраструктури та декларації про відповідність ; другий етап: видача свідоцтва про встановлення заявнику та внесення в реєстр інформації про об’єкт туристичної інфраструктури.

21


Декларативна процедура встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури

Заява та Декларація

Свідоцтво про встановлення категорії

22


Здійснення контролю У разі виявлення фактів подання заявником до уповноваженого органу недостовірних даних у декларації відповідності передбачається:  адміністративна відповідальність у відсотковому значенні від обсягу доходу суб'єкта господарювання за звітний рік;  заборона здійснення господарської діяльності з надання готельних послуг протягом року.

23


Критерії оцінки відповідності об'єктів туристичної інфраструктури певній категорії Критерії оцінки відповідності розділені на: • обов’язкові (виконання обов’язкове в повному обсязі для всіх категорій, допустиме відхилення 5%); • додаткові (виконання обов’язкове лише у відсотка 5%, 10%,20%, 30% та 40%, відповідно по категоріях 1*, 2*, 3*,4* та 5*). * Наявність додаткових критеріїв дозволяє компенсувати потрійною кількістю допустиме відхилення (5%) від необхідної кількості балів за обов’язковими критеріями та дає змогу готелю отримати заявлену категорію навіть при недостатній кількості балів за обов’язковими критеріями.


Критерії відповідності складаються з 20 розділів: 1 «Характеристика будівлі, у якій розміщується готель»; 2. «Стан прилеглої до готелю території, наявність елементів благоустрою»; 3. «Загальні вимоги до приміщень громадського призначення»; 4. «Характеристика вестибюля»; 5. «Загальні вимоги до санітарних об’єктів загального користування»; 6. «Загальні вимоги до службових приміщень»; 7. «Загальні вимоги до інженерно-технічного обладнання»; 8. «Характеристика номерного фонду»; 9. «Загальні вимоги до оснащення номерів»; 10. «Характеристика санітарних об’єктів, що розміщуються в номері, та вимоги до їх оснащення»;

11. «Характеристика закладів ресторанного господарства»; 12. «Характеристика приміщень для надання додаткових послуг»; 13. «Організація роботи служби приймання»; 14. «Послуги»; 15. «Організація роботи із скаргами та пропозиціями споживачів готельних послуг»; 16. «Надання послуг харчування»; 17. «Загальні вимоги до професійного рівня персоналу»; 18. «Забезпечення безпеки осіб під час перебування у готелі»; 19. «Збереження природних ресурсів та запобігання забрудненню довкілля»; 20. «Забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення».


ДСТУ VS Критерії

Кількість “одна “дві “три обов’язкови зірка” зірки” зірки” х критеріїв

“чотири зірки”

“п’ять зірок”

ДСТУ 4269

98

104

130

159

168

Критерії

119

127

167

194

205


Приклади підрахунку балів за категоріями При встановленні категорії 1*

Приклад № 1: Набрано 100% за обов’язковими критеріями балів за додатковими критеріями Кількість обов’язкових критеріїв Еквівалент в балах обов’язкових критеріїв Кількість додаткових критеріїв Еквівалент в балах додаткових критеріїв Кількість балів, яку необхідно набрати за додатковими критеріями 5% Загальна кількість балів, яку необхідно набрати

+ 5% 119 119 72 259 13 132


Приклади підрахунку балів за категоріями Приклад № 2: Набрано 95% за обов’язковими критеріями + 5% балів за необов’язковими критеріями +5% компенсаційних балів за необов’язковими критеріями

Кількість обов’язкових критеріїв

119

Еквівалент в балах обов’язкових критеріїв

119

Мінімальна сума балів за обов’язковими критеріями, враховуючи допустиме відхилення 5% Компенсаційні бали за додатковими критеріями 3*(119-113)= Кількість додаткових критеріїв

113

Еквівалент в балах додаткових критеріїв

259

Кількість балів, яку необхідно набрати за додатковими критеріями 5% Загальна кількість балів, яку необхідно набрати

13

18 72

144


При встановленні категорії 2* Приклад № 1: Набрано 100% за обов’язковими критеріями +10% балів за додатковими критеріями Кількість обов’язкових критеріїв

127

Еквівалент в балах обов’язкових критеріїв

127

Кількість додаткових критеріїв

72

Еквівалент в балах додаткових критеріїв

259

Кількість балів, яку необхідно набрати за додатковими критеріями 10%

26

Загальна кількість балів, яку необхідно набрати

153


Приклад № 2: Набрано 95% за обов’язковими критеріями + 10% балів за додатковими критеріями +5% компенсаційних балів за додатковими критеріями Кількість обов’язкових критеріїв 127

Еквівалент в балах обов’язкових критеріїв Мінімальна сума балів за обов’язковими критеріями, враховуючи допустиме відхилення 5% Сума компенсаційних балів за додатковими критеріями 3*(127-121)= Кількість додаткових критеріїв Еквівалент в балах додаткових критеріїв Кількість балів, яку необхідно набрати за додатковими критеріями 10% Загальна кількість балів, яку необхідно набрати

127 121 18 71 259 26 165


При встановленні категорії 3* Приклад № 1: Набрано 100% за обов’язковими критеріями + 20% балів за додатковими критеріями Кількість обов’язкових критеріїв

167

Еквівалент в балах обов’язкових критеріїв

167

Кількість додаткових критеріїв

72

Еквівалент в балах додаткових критеріїв

259

Кількість балів, яку необхідно набрати за додатковими критеріями 15%

39

Загальна кількість балів, яку необхідно набрати

206


Приклад № 2: Набрано 95% за обов’язковими критеріями + 20% балів за додатковими критеріями +5% компенсаційних балів за додатковими критеріями Кількість обов’язкових критеріїв Еквівалент в балах обов’язкових критеріїв Мінімальна сума балів за обов’язковими критеріями, враховуючи допустиме відхилення 5% Сума компенсаційних балів за необов’язковими критеріями 3*(167-159) = Кількість додаткових критеріїв Еквівалент в балах додаткових критеріїв Кількість балів, яку необхідно набрати за додатковими критеріями 15% Загальна кількість балів, яку необхідно набрати

167 167 159 24 72 259 39 222


При встановленні категорії 4* Приклад № 1: Набрано 100% за обов’язковими критеріями + 20% балів за додатковими критеріями Кількість обов’язкових критеріїв

194

Еквівалент в балах обов’язкових критеріїв

194

Кількість додаткових критеріїв

72

Еквівалент в балах додаткових критеріїв

259

Кількість балів, яку необхідно набрати за додатковими критеріями 20%

52

Загальна кількість балів, яку необхідно набрати

246


Приклад № 2: Набрано 95% за обов’язковими критеріями + 20 % балів за додатковими критеріями +5% компенсаційних балів за додатковими критеріями Кількість обов’язкових критеріїв Еквівалент в балах обов’язкових критеріїв Мінімальна сума балів за додатковими критеріями, враховуючи допустиме відхилення 5%

194 194 184

Сума компенсаційних балів за додатковими критеріями 3*(194-184) =

30

Кількість додаткових критеріїв Еквівалент в балах додаткових критеріїв Кількість балів, яку необхідно набрати за додатковими критеріями 20%

72 259 52

Загальна кількість балів, яку необхідно набрати

266


При встановленні категорії 5*

Приклад № 1: Набрано 100% за обов’язковими критеріями + 25% балів за додатковими критеріями Кількість обов’язкових критеріїв

205

Еквівалент в балах обов’язкових критеріїв

205

Кількість додаткових критеріїв

72

Еквівалент в балах додаткових критеріїв

259

Кількість балів, яку необхідно набрати за додатковими критеріями 25%

65

Загальна кількість балів, яку необхідно набрати

270


Приклад № 2: Набрано 95% за обов’язковими критеріями + 25 % балів за додатковими критеріями +5% компенсаційних балів за додатковими критеріями Кількість обов’язкових критеріїв

205

Еквівалент в балах обов’язкових критеріїв

205

Мінімальна сума балів за обов’язковими критеріями, враховуючи допустиме відхилення 5%

195

Сума компенсаційних балів за додатковими критеріями 3*(205-195) = Кількість додаткових критеріїв

30

Еквівалент в балах додаткових критеріїв

259

Кількість балів, яку необхідно набрати за додатковими критеріями 25% Загальна кількість балів, яку необхідно набрати

65

72

290


ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Категоризація засобів розміщення  

Категоризація засобів розміщення  

Advertisement