Page 1

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS Puzo do Lago FEBREIRO-2014 Benxamíns feminino Posto 2 1 3

Centro CEA BOBORAS CALVO SOTE IRIXO VILA ARENT

1 13 16 1 7 18

2 15 20 2 12 19

3 17 48 4 34 28

Benxamíns masculino 4 24 56 5 36 29

Total 69 140 12 89 94 0 0

Posto

4 35 36 26 29 58 15 13

Total 72 95 54 99 158 41 36 0 0

Posto

4 17 31 25 11

Total 39 75 66 35 0 0 0 0 0

Posto Centro 1 3 BOBORÁS 3 CALVO SOT 9 CEA 16 CHAMOSO L 23 2 SAGRADO C. 4 1 VILA ARENT 1

4

Total 6 23 30 0 0 0 0

Posto Centro 1 IES Nº1 2 SAGRADO C VILA ARENT 3 CHAMOSO L

1 2 3

Alevíns feminino Posto

3

2 1

Centro AMOEIRO BOBORAS CALVO SOTE CEA IRIXO SAGRADO C VILA ARENT

1 1 17 6 21 8 3 5

2 2 19 10 22 41 9 7

3 34 23 12 27 51 14 11

1 3 10 6 7

2 4 13 16 8

3 15 21 19 9

1 1 4 6

2 2 9 7

3 3 10 17

3 35 41 4 25 12 11

4 45 42 6 31 13 26

Total 129 127 14 88 40 56 0

3 2

1

Centro 1 AMOEIRO 1 BOBORAS 8 CALVO SOTE 6 CEA 11 SAGRADO C. 17 VILA ARENT 2

2 21 15 9 14 18 3

3 32 25 12 30 24 5

4 33 36 16 34 27 22

Total 87 84 43 89 86 32 0 0 0

4 21 34 38 40 14 13

Total 52 87 111 126 37 30 0 0 0

4

Total 8 15 77 37 0 0 0

Infantil masculino

Cadete feminino Posto Centro 1 IES Nº1 2 SAFRADO C 3 CHAMOSO L

2 29 28 3 18 8 10

Alevíns masculino

Infantil feminino Posto Centro 2 CALVO SOTE CEA 3 IES Nº 1 1 SAGRADO C.

Centro 1 BEARIZ 20 BOBORAS 16 CALVO SOTE 1 IRIXO 14 VILA ARENT 7 SAN AMARO 9

2 8 18 27 24 7 6

3 20 26 30 39 12 10

Cadete masculino 1 1 2 6 9

2 3 5 29 12

3 4 8 42 16

Clasificacion equipos  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you