Page 1

Orde do 16 de maio de 2017(DOG do 22/05/2017) PROCEDEMENTO

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

Ano académico:2017/2018

Aplicación: fondolibros

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

ED330B

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS

DENOMINACIÓN DO CENTRO Código do centro 32002951

Denominación CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo (O Carballiño - Ourense)

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 3º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

ÁLVAREZ VALIÑAS, IZAN

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

BARREIRO LOIS, EVA

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

BERNÁRDEZ CIBEIRA, ALEXANDRE

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

BIANCO AMEIJEIRAS, MARCOS

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788468222004 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Valores Sociais e Cívicos) (Lingua galega e literatura)

CARBALLO GONZÁLEZ, SARA

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

Páxina 1 de 24


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 3º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

CASTRO GONZÁLEZ, UXÍA

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

COVELA CORDEIRO, LORENA

8414643066477 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

DA SILVA SOBRINO, ANDRÉS MIGUEL

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788468222004 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Valores Sociais e Cívicos) (Lingua galega e literatura)

DOMÍNGUEZ LOUREIRO, CAROLINA

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

DOMÍNGUEZ RIVERA, MANUEL

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

FREIJEDO FARIÑAS, XABI

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

GARCÍA FERREIRA, NICOLÁS

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788468222004 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Valores Sociais e Cívicos) (Lingua galega e literatura)

Páxina 2 de 24


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 3º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

GARCÍA RODRÍGUEZ, MARÍA

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788468222004 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Valores Sociais e Cívicos) (Lingua galega e literatura)

GIL LIRIANO, VANESA

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

GONZÁLEZ PENÍN, LARA

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

GONZÁLEZ SOTELO, RUBÉN

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

GONZÁLEZ VÁZQUEZ, NOELA

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788468222004 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Valores Sociais e Cívicos) (Lingua galega e literatura)

LEDO GULIAS, GABRIEL

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

LOUZAO GONZÁLEZ, FRANCISCO

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

Páxina 3 de 24


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 3º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

NÚÑEZ ARÉVALO, PAULA

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

PEREIRA LINO, SEBASTIAN ALEXANDER

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

PÉREZ FRANCISCO, LUCÍA

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

RENDO MARTÍNEZ, NICOLÁS

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, HUGO

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

RODRÍGUEZ MUÑOZ, ANTÍA

8414643066477 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, BRAIS

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

Páxina 4 de 24


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 3º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

SOBRADO PIRRUCCIO, SERGIO

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

SOLIS MOREIRA, ALFONSO

8414643066477 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

TORRES CORONEL, DANIEL

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788468222004 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Valores Sociais e Cívicos) (Lingua galega e literatura)

URBAEZ MORENO, KEVIN ALEXANDER

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

VARELA PÉREZ, SANTIAGO

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, ASIER

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

ZORRILLA ALAMANCOS, CHRISTIAN

8414643066477 8414643066484 9781380014627 9788467569988 9788467878844 9788467885774 9788499722498

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura)

Páxina 5 de 24


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 4º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

ALÉN LÓPEZ, MIGUEL

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788468229355

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Valores Sociais e Cívicos)

ALONSO PARDO, MARINA

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788468229355 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Valores Sociais e Cívicos) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

ARBOR FREIJEDO, ANDREA

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788468229355 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Valores Sociais e Cívicos) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

BELLO LAGUNA, SANTIAGO

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

BERNÁRDEZ BLANCO, ICIA

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

CALVO LÓPEZ, XIANA

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788467880298 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

CASTRO SANTIAGO, ALEJANDRA

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

CERVIÑO FERNÁNDEZ, JOSE

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788467880298 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

Páxina 6 de 24


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 4º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

CONTRERAS PAULINO, MARIEL

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788467880298 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

COSTA VIEIRA, XISELA

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788468229355 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Valores Sociais e Cívicos) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

DÍAZ LÓPEZ, CARLA

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

DURO PÉREZ, NOEMÍ

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

FERNÁNDEZ CORRAL, GEMA

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788467880298 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

FERNÁNDEZ CRESPO, OMAR

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

FERNÁNDEZ DAPENA, MARÍA

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

Páxina 7 de 24


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 4º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, OLIVER

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

FRAGUAS LÓPEZ, ANTÍA

9781380014634 (Lingua Estranxeira - Inglés) 9788468229355 (Valores Sociais e Cívicos)

FUENTES FERNÁNDEZ, LUZDIVINA

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788467880298 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

GARCÍA BLANCO, JUAN CARLOS

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ADRIÁN

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ALEJANDRO

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

GONZÁLEZ NÓVOA, AROA

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788467880298 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

GONZÁLEZ POLO, DANIEL

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788468229355 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Valores Sociais e Cívicos) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

Páxina 8 de 24


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 4º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

HERMIDA BERNÁRDEZ, XAVIER

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

IGLESIAS BERNÁRDEZ, BRAIS

9781380014634 (Lingua Estranxeira - Inglés) 9788467575408 (Matemáticas)

LAGE SOARES, ALEJANDRO

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

LÓPEZ ALONSO, LAURA

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788467880298 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

MANZANO FERNÁNDEZ, YAIZA

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788468229355 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Valores Sociais e Cívicos) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

MEDELA OTERO, IRIS

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

NOGUEIRA RODRÍGUEZ, SOFÍA

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

NOGUEIRA VARELA, CELIA

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788468229355 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Valores Sociais e Cívicos) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

Páxina 9 de 24


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 4º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

NORES PAYO, ANAÍS

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

NOVOA ROCHA, LAURA ELISABETH

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788467880298 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

PARDO GONZÁLEZ, ARTAI

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788468229355 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Valores Sociais e Cívicos) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

PEÑA BENÉITEZ, PAULA

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

PEREIRA GONZÁLEZ, ÁLVARO

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

PÉREZ GONZÁLEZ, DANIEL

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788468229355 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Valores Sociais e Cívicos) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

PITEIRA PRADA, HADA NICOLE

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788467880298 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

Páxina 10 de 24


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 4º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

PRIETO PUGA, PAULA

9781380014634 (Lingua Estranxeira - Inglés) 9788467575408 (Matemáticas) 9788467878899 (Lingua castelá e literatura)

QUIROGA FERNÁNDEZ, NOELIA

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

RABINAL DONSIÓN, ZAIRA

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788468229355 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Valores Sociais e Cívicos) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

RODRÍGUEZ NOGUEIRA, MARCOS

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788468229355 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Valores Sociais e Cívicos) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

RODRÍGUEZ QUINTÁNS, SABELA

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788467880298 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

RODRÍGUEZ TAVERA, DIEGO ALEXANDER

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788467880298 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

SALGADO ABRALDES, MIGUEL

9781380014634 (Lingua Estranxeira - Inglés) 9788468229355 (Valores Sociais e Cívicos)

SÁNCHEZ ALÉN, ROSALÍA

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788490460955

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias Sociais)

Páxina 11 de 24


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 4º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

SANJURJO ARAUJO, RUBEN

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788468229355 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Valores Sociais e Cívicos) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

SOTO DOMÍNGUEZ, NOELIA

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

TROITIÑO OGANDO, ADRIÁN JOSÉ

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788467880298 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

VARELA FERNÁNDEZ, ANDREA

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

VARELA IGLESIAS, MAIKEL

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

VARELA LÓPEZ, ESTELA

9781380014634 9788467575408 9788467878899 9788467880298 9788490460931 9788490460955 9788499726168

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Relixión Católica) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

Curso: 5º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

ÁLVAREZ OTERO, PABLO

Libros que recibe 9788467569933 9788467850574 9788469806517 9788499722160

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

Páxina 12 de 24


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 5º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, PAULA

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, SHEILA

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788467850574 9788468222059 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Educación artística) (Valores Sociais e Cívicos) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

BANGA LAMAS, PAULA

9788467569933 9788467850574 9788469806517 9788499722160

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

BARREIRO ÁLVAREZ, MIGUEL

9788467569933 9788467850574 9788469806517 9788499722160

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

BUGALLO TORRES, ADRIANA ELISABETH

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

BUGALLO TORRES, ALEJANDRA BEATRIZ

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

CALVO GAMIROVA, VICTORIANO

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788467850574 9788468222059 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Educación artística) (Valores Sociais e Cívicos) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

CARRILLO LORENZO, NOEMI

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

Páxina 13 de 24


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 5º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

CASTRO VELEIRO, ALFONSO

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

CENDÓN ANTÓN, NASH

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 CERDEIRA VILCHIS, MANUEL ALEJANDRO 9788467850574 9788468222059 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Educación artística) (Valores Sociais e Cívicos) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

CID DACOBA, XURXO

9788467569933 9788467850574 9788469806517 9788499722160

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

D ELIA FRANCESCHI, GIORGIO PAOLO

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

DEUS CORDEIRO, AARÓN

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788467850574 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

DOMÍNGUEZ CRESPO, SHEILA

8414643066491 8414643066507 9788467569933 9788467850574 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

Páxina 14 de 24


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 5º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

EUSE ÁLVAREZ, SHARAY

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788467850574 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

FERNÁNDEZ DEL RÍO, ELIANNE

9788467569933 9788467850574 9788469806517 9788499722160

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ASIA

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ESTEFANÍA

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788467850574 9788467885910 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Educación artística) (Relixión Católica) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, PABLO

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

FUMEGA GONZÁLEZ, DANIELA

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

FUMEGA RODRÍGUEZ, ALFONSO

9788467569933 9788467850574 9788469806517 9788499722160

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

Páxina 15 de 24


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 5º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

GARCÍA BALO, NOA

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788467850574 9788468222059 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Educación artística) (Valores Sociais e Cívicos) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

GARCÍA SANPAYO, HELEN VANESSA

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

GONZÁLEZ DEL RÍO, ALEX

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

GONZÁLEZ GARCÍA, SAMUEL

9788467569933 9788467850574 9788469806517 9788499722160

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ADRIÁN FRANCISCO

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, GABRIEL

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788467850574 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

GONZÁLEZ VÁZQUEZ, ANTÓN

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

LÓPEZ ALONSO, DIEGO

Segundo as existencias do centro non lle corresponden libros.

Páxina 16 de 24


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 5º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

LÓPEZ ALONSO, GABRIEL

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788467850574 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

LÓPEZ GONZÁLEZ, JOSÉ ÁNGEL

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

LÓPEZ MEIS, YAGO

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

LOURENÇO DAPARTE, ANXO

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

LUNA BAUTISTA, NICAURY

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788467850574 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

MÉNDEZ LÓPEZ, DULCÍSIMA SORAYA

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788467850574 9788468222059 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Educación artística) (Valores Sociais e Cívicos) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

OTERO GONZÁLEZ, ERIKA

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788467850574 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

PAZ VÁZQUEZ, CARLA

Segundo as existencias do centro non lle corresponden libros.

Páxina 17 de 24


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 5º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

PÉREZ FERNÁNDEZ, ALEX

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

PÉREZ FERNÁNDEZ, BRAIS

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

PÉREZ GONZÁLEZ, FELIPE NICOLÁS

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

RATÓN LEMOS, SILVIA

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

REBOREDO GUNTÍN, ALEXANDRE

9788467569933 9788467850574 9788469806517 9788499722160

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

REGUEIRA PRADO, TIAGO

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

RIBEIRO IGLESIAS, ADELA

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

RODRÍGUEZ PÉREZ, ANXO

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

Páxina 18 de 24


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 5º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

SÁNCHEZ PORRAS, NURIA

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, JUDITH

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

SOUTULLO CASTRO, EMILIO

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

UCHA CARREIRO, ADRIANA

8414643066491 8414643066507 9781380014641 9788467569933 9788469806517 9788499722160

(Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

VÁZQUEZ FREIGEDO, DIEGO

Segundo as existencias do centro non lle corresponden libros.

VÁZQUEZ HUERTA, ELBA

9788467569933 9788467850574 9788469806517 9788499722160

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

Curso: 6º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

ALONSO DE SOUSA, RIKELME

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

BARROS LÓPEZ, UXÍA

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

Páxina 19 de 24


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 6º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

BEIRO SALGUEIRO, EMMA

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

COSTA VIEGAS, DANIELA

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

CRESPO NOGUEIRA, DAVID

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

CRESPO NORES, SARA

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

D ELIA FRANCESCHI, ZARAHY ARYHANNA

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

DAPENA ZOLLER, MICHELLE SARA

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

DE JESÚS DOCAMPO, JOSÉ ÁNGEL

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

DOBARRO RODRÍGUEZ, YAIZA

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

DOMÍNGUEZ RIVERA, CARLA

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

Páxina 20 de 24


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 6º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARCOS

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

FERNÁNDEZ MOSQUERA, ALEX

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

GARCÍA HERMIDA, ELOY

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

GARCÍA LÓPEZ, CLAUDIA

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

GHILIMEI ARDELEANU, FLORIN DIEGO

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

GONZÁLEZ CRESPO, AROA

Segundo as existencias do centro non lle corresponden libros.

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, JOSE

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

GONZÁLEZ TRILLO, ANDREA

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

GONZÁLEZ VÁZQUEZ, ANA

Segundo as existencias do centro non lle corresponden libros.

GONZÁLEZ VÁZQUEZ, PABLO

Segundo as existencias do centro non lle corresponden libros.

Páxina 21 de 24


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 6º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

IGLESIAS GODOY, RUBÉN

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

JANEIRO VINHAL, TAMARA

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

JOAQUÍN GARCÍA, JUAN ANTONIO

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

LORENZO SOTO, LUCAS

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Lingua galega e literatura)

MANZANO MONTOYA, JENNIFER

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

MARTÍN PORRAS, NOELIA

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

MATO BRACAMONTE, JOSÉ EMILIO

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

MIGUELEZ OTERO, HUGO

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

Páxina 22 de 24


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 6º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

OLIVEIRA MOURIÑO, SORAYA

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

PANADEIROS RODRÍGUEZ, MANUEL

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

PEREIRA FERNÁNDEZ, HUGO

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, ARIADNA

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

RODRÍGUEZ URDIALES, MINERVA

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

SABARÍS TABOADA, NOEMI

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

SANMARTÍN CRISPÍN, IVÁN

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

SANTIAGO RODRÍGUEZ, ISMAEL

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

Páxina 23 de 24


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 6º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

SILVA LÓPEZ, LORENA

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

SILVA LÓPEZ, NOELIA

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

SOTELO VALLEJO, BETSY LILIAN

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

VARGA , DAVID

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

VIDES DA SILVA, CRISTINA

9788467575675 9788467883183 9788469806524 9788490460993 9788490461013 9788499724973

(Matemáticas) (Educación artística) (Lingua castelá e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

Páxina 24 de 24

Listado definitivo de admitidos no Fondo Libros  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you