Page 12

12

Overijssel in boeken

Deventer historie Milly Westerhuis – Duvoort

De eerste Europese handelsmacht

Twickelboerderijen in Twente Annette Evertzen

Arnout van Cruyningen Voor wie er oog voor heeft zijn ze te vinden, in Deventer en ook in de dorpen die nu deel uitmaken van de gemeente: grote en kleine herdenkingsmonumenten, gedenkstenen en herinneringsplaquettes. Het zijn sporen uit een grijs verleden en ze hebben een verhaal. Om dat verhaal gaat het in dit boek. Ook nu nog worden er objecten geplaatst die een herinnering levend moeten houden. Toch is niet altijd duidelijk te zien wat deze monumenten vertellen over hun ontstaansgeschiedenis en wat de aanleiding is geweest om deze monumenten te plaatsen, waarom waren, of zijn ze, zo belangrijk. Wat is hun achtergrond? Vanuit haar bijzonder belangstelling voor deze materie heeft Milly Westerhuis alle genoemde monumenten verzameld en hun geschiedenis uitgediept. Samen met de tekst en de foto’s is het een mooie collectie geworden. Uitgever: eigen uitgave ISBN: 978 94 6328 253 6 |207 pag. | € 25,00

In 1161 stichtten Duitse koopmangildes de voorloper van de Hanze, gericht op de handel met de gebieden rond de Oostzee. Het bleef een officieus verbond, zonder oprichtingsdatum, statuten of bestuur. Vrije handel was hun doel, naast het minimaliseren van tol en belastingen. De Hanze breidde zich steeds verder uit. Ook de Noordzeekust en de steden aan de grote rivieren werden onderdeel van een grotere Europese gemeenschap. In de hoogtijdagen waren meer dan 200 steden aangesloten: van Bolsward tot Brugge en van Nijmegen tot Novgorod. In dit boek zoomt historicus Arnout van Cruyningen in op de invloed van de Lage Landen in de Hanze en op de rol van de Hollanders, die in de zeventiende eeuw de handelsmacht ten slotte de economische genadeslag toebrachten. In de afgelopen jaren is de belangstelling voor de Hanze alleen maar toegenomen, met nieuwe Hanzedagen en zelfs Hanzefietsroutes. Dit geïllustreerd boek, met afbeeldingen, kaarten en kaders is een aanrader voor iedereen die meer wil weten over dit unieke historische stedenverbond.

Het landgoed Twickel telt alleen al rond Delden 150 boerderijen. Wat is typerend aan deze erven? Hoe kwamen ze in Twickelbezit? Welke boerenerven hebben een bijzondere geschiedenis? Zijn er overeenkomsten met de boerderijen van het landgoed Weldam, dat ook lang bij Twickel hoorde? Hoe verging en vergaat het de pachters, de bewoners van de boerderijen? Wat gebeurde er als ze hun pacht niet konden betalen? Door literatuur- en archiefonderzoek, gesprekken met pachters en door veel boerderijen te bekijken vond Annette Evertzen een antwoord op deze vragen. Opmerkelijk is hoeveel verschil er is tussen de Twickel- en Weldamboerderijen, ook al zijn op landgoed Weldam enkele typische Twickelboerderijen te vinden. Uitgever: Stichting Hist. Archief Hengelo ISBN: 978 90 8301 220 9 | 192 pag. | € 24,50

Uitgever: Uitgeverij Omniboek ISBN: 978 94 0191 578 6 | 191 pag. | € 20,00

Overijssel in

Profile for MijnStadMijnDorp Historisch Tijdschrift Overijssel

MijnStadMijnDorp Historisch Tijdschrift Overijssel, oktober 2019