Page 1

B-POSTABONNEMENT

Med Israel for fred PB 9101, 3006 DRAMMEN

Midtøsten

i fokus

Nr. 6/2016 | 42. årgang | Løssalg kr 40,- | www.miff.no

Forklarer hvorfor en jødisk stat er nødvendig

Den nye boken Hvorfor Israel? presenterer grunnlaget for en jødisk stat i Midtøsten, og er den 5. boken i MIFFs bokserie. Side 22

Nordmenn kjøper seg boliger i bosetninger

Via en norsk Facebook-side med over 8000 følgere formidles det salg av boliger i bosetninger på okkupert land. Side 8

Foto: Bakgrunnsbilde: IDF / Innfelt: Torbjørn Nordgaard

Britisk militærekspert Richard Kemp:

– Ettergivenhetspolitikk har gitt økende terrorisme – Vestens ettergivenhetspolitikk overfor islamister skaper en ond sirkel av økende terrorisme.

Vi har lenge vært for tolerante og gjort for mange kompromisser som har oppmuntret terrorister til å angripe med større

frimodighet, sa den britiske militæreksperten, oberst Richard Kemp, på MIFF Forum. Side 17-18-19

Israels beste argumenter i ny bok

Nyhet 016 sept. 2

Conrad Myrland og Odd Myrland forklarer hvorfor Israel må være en jødisk stat. Bestill på tlf. 45 24 45 98 eller SMS med kodeord HVORFORISRAEL til 2160


2

NR 6/2016

www.miff.no

Hvem blir Irans neste øverste le

Manglende dialog innenfor det iranske regimet skaper usikkerhet over hvem som blir landets neste øverste leder når ayatollah Khamenei går bort.

Mange rettslige kjennelser som blir sett på som urettferdige av noen – inkludert streng avstraffing av politiske aktivister – kan tilskrives Larijani.

Hassan Khomeini Khomeini er en mer moderate prest, i tillegg til å være barnebarnet til grunnleggeren av 1979-revolusjonen i Iran. Han har alliert seg med grupper som er for reform, noe som har ført til at autoritære grupper har hindret ham fra å stille i valget til ekspertforsamlingen i år. Dette betyr at han blir markert som en imam uten politisk erfaring og det såes tvil om han har egenskap til å håndheve politisk islam.

AV TOR-BJØRN NORDGAARD

Det er mye som foregår når det gjelder å påvirke avgjørelsen om hvem som skal bli Irans neste øverste leder, forteller Najmeh Bozorgmehr, skribent i Financial Times. Foreløpig finnes det ingen offentliggjort plan for å velge etterfølgeren for ayatollah Ali Khamenei. Ayatollahen har vært landets øverste og åndelige leder siden 1989. Å holde diskusjon om det kommende lederskiftet er nesten forbudt, mens den 77 år gamle lederen fortsetter å holde taler og å delta i militære parader. Atomavtalen som Iran inngikk med USA og andre store makter blir tolket med tanke på hva den kan bety for et Iran etter Khamenei og landets neste leder. Iranske reformister vil fortsette med framskrittene de mener den nåværende presidenten, Hassan Rouhani, har gjort. Derfor kjemper de for en mer moderat kandidat. På den andre siden vil de mer autoritære politikerene gjøre det de kan for å stanse reformistene. I tillegg er det mange andre grupper som vil påvirke denne avgjørelsen, fra den mektige revolusjonsgarden til imamene i de hellige byene Qom og Mashad. Noen har til og med foreslått i det stille at posisjonen ikke lenger er nødvendig, og stiller spørsmål om framtiden til den teokratiske staten. – Atomavtalen har rystet Irans politiske grunnlag, mener en av reformistene. Hvem som blir etterfølgeren til Khamenei har blitt en større bekymring enn før. Ingen større utvikling kan skje i Iran uten den øverste lederens støtte. Hans autoritet underbygger mye av livet i republikken, fra økonomi til familieplanlegging og utdanning. – Det ville ikke ha blitt noe atomavtale uten at Khamenei var enig, men han er fortsatt skeptisk til USAs intensjoner, forteller Bozorgmehr. Ifølge dem som står Khamenei nær, nekter ayatollaen å bli erstattet med en som vil la døra stå åpen for at amerikanerne øker inflytelsen i landet. USA ses fortsatt

Irans leder Ayatollah Khamenei. (Foto: Wikimedia Commons)

Mojtaba Khamenei Ayatollaens andre sønn, Mojtaba, ble en offentlig person i 2005 da han støttet den autoritære Mahmoud Ahmadinejad som president. 47-åringen ble anklaget på iranske sosiale medier for å ha brukt en formue på medisinsk behandling for å få sitt første barn.

Mohammad-Taghi Mesbah-Yazdi Irans president Hassan Rouhani. (Foto: World Economic Forum / Flickr.com)

på som Irans erkefiende, og Khamenei frykter at de kommer til å undergrave det islamske styret. Kampen mellom Hillary Clinton og Donald Trump om å bli USAs neste president følges tett av toppledere i Iran. Reformistene tror Clinton kommer til å fortsette å iverksette atomavtalen, mens Trumps retorikk mot Iran blir sett på som nyttig for de konservative. Sistnevnte ønsker å fremstille seg selv som aggressive hauker som kan stå imot USAs forsøk på å påvirke iransk politikk. – Rouhani og hans folk vil utnytte sjokket forårsaket av atomavtalen for å fremme raske økonomiske og politiske reformer, med USAs hjelp, mener en slektning av ayatollah Khamenei. Men den øverste lederen er skeptisk, og tror at dette hastverket kan gjøre systemet sårbart for amerikansk infiltrasjon, legger slektningen til.

Tung byrde – Det er ikke ofte ayatollaen gråter når han holder offentlige taler, informerer Bozorgmehr. Derfor ble mange seere sjokkerte da han brøt ut i tårer under et møte med ekspertforsamlingen, det religiøse rådet som skal utpeke Khameneis etterfølger. – Infiltrasjon i det politiske systemet i Iran er et plott utført av

Brigadegeneral av Irans revolusjonsgarde, Mohammad Pakour. (Foto: Hossein Zohrevand, Wikimedia Commons)

amerikanerne for å føre til at folk mister sin tillit til politisk islam, fortalte Khamenei de eldre prestene med gråt. Talen til ekspertforsamlingen – og liknende taler av den øverste lederen dette året – er blitt tolket som et tegn på at å utpeke en ny etterfølger har blitt en større byrde for ham siden atomavtalen. Angsten er drevet av frykten for de potensielle effektene av avtalen på Irans politiske og økonomiske struktur. Irans øverste leder har som oppgave å forsvare «den undertrykte islamske verden» mot det iranerne mener er «undertrykkerne» – USA og Israel. Denne rollen har vært sentral under Khameneis styre, noe som også har betydd at Irans innflytelse i regionen har økt drastisk. Nå stiller noen spørsmål ved om Iran fremdeles har behov for en slik rolle. Noen reformister mener at folkets stemmer burde være det som betyr noe. Videre tror de at landets politiske struktur, dominert av den øverste lederen, henger etter demokratiske og sekulære bevegelser. Disse reformistene krever retten til å velge kandidater i en nasjonal avstemning, at korrupte businessmenn som har forbindelse til styresmaktene blir tiltalt, i tillegg til at restriksjoner som hijabpåbud fjernes.

Autoritære politikere, på den andre siden, mener at stemmer er kun en måte å måle folkemeningen på. Derfor mener de at den øverste lederen – som velges av øversteprestene i ekspertforsamlingen etter at de har funnet ut hvem Allah har pekt ut – ikke er forpliktet til å oppfylle folkets krav. På grunn av at ayatollah Khameneis helse er i orden, betyr det at søket etter en etterfølger ikke haster. Allikevel vil de forskjellige fraksjonene sørge for at de påvirker avgjørelsen i god tid. De potensielle kandidatene:

Mahmoud Hashemi Shahroudi Den mer moderate kandidaten, og tidligere sjef i rettsvesenet, er lenge blitt sett på som en lovende kandidat. Men omdømmet til den 68 år gamle imamen har blitt skadet etter påstander om hans businessinteresser. Shahroudi lyktes ikke med å bli valgt som formann for ekspertforsamlingen, men er fortsatt medlem.

Sadeq Amoli Larijani Den 55 år gamle lederen av domstolene har tatt i bruk en mer autoritær tilnærming og har angrepet de reformervennlige politikerne. Det sies at han vil ha godkjenning av Revolusjonsgarden, men mangler støtte i folket.

Irans ledende autoritære prest mislyktes i å skaffe nok stemmer for å beholde setet i ekspertforsamlingen. Det førte til at han nesten ikke kvalifiseres som potensiell kandidat som Irans øverste leder. I tillegg blir det vanskeligere for autoritære politikere å forsvare ham som en teoretiker som avviser ideen om at folkets stemmer har betydning og at Irans øverste leder utpekes av Gud.

Amerikansk innflytelse i Iran Ayatollah Khamenei kommer til å ha en svært viktig rolle når det gjelder valget av hans etterfølger, men økonomien og forholdet mellom Iran og USA vil også være sentral. Det som bekymrer den øverste lederen, er at reformistene vil ha overtaket og la amerikanerne være mer involverte i Iran. Kritikk av rollen som USA har i Midtøsten har undergravd iverksettingen av atomavtalen og har ført til mindre investeringer fra utlandet. Lave oljepriser siden 2014 og flere år med sanksjoner betyr at økonomien ikke utvikles og at det er høy arbeidsledighet blant unge. – Arbeidsledighet er en tidsbombe i Iran, særlig når folk tror at de på systematisk vis blir fratatt deres nasjonale velferd, advarer en iransk økonom. Folk vil ha anstendige jobber og inntekt, og tror at det er en del av deres rettigheter, men ser at korrupsjonen


www.miff.no

eder?

var på topp da oljeprisene var høye. Dette gjør iranerne sinte. Den øverste lederen har ikke nølt med å fordømme Irans president for hans liberale reformer. Rouhani, som frykter å miste sin posisjon, har tonet ned talene sine den siste tiden. Tilhengerne til presidenten insisterer på at Iran kan tiltrekke minst 50 milliarder dollar hvert år i utenlandsk investeringer. Allikevel er Khamenei mer forsiktig. Han mener at Iran tjener på å ha en «motstandsøkonomi», som iranske og utenlandske obervatører tolker som en begrenset toleranse til penger fra utlandet. Selv om den øverste lederen vil ha utenlandske investeringer, vil han ikke ha åpent marked i Iran. Autoritære politikere insisterer på at ingen større reformer er nødvendige. Takket være ayatollah Khameneis ledelse har Iran blitt en supermakt i Midtøsten og spiller en stor rolle i Syria, Irak og Libanon. Allikevel frykter de at denne rollen trues av presidentens utenrikspolitikk, som har vært mer USA-vennlig. – De som planlegger strategier, fokuserer på hvordan Iran kan spille en mektig rolle innen de neste 50 årene, da den muslimske befolkningen i Europa vil være mer aktiv; IS kommer til å forsvinne og Saudi Arabia vil ikke ha en stor formue, forteller Amir Mohebbian, en konservativ analytiker.

«Manglende dialog» Revolusjonsgarden mener at det er deres plikt å utføre utenrikspolitikken til topplederen. Rouhani-regjeringen har ikke utfordret elitestyrken over saker som angår regionen, men har forsøkt å dempe dens businessinteresser. Dermed har Rouhani sørget for at Garden ikke har innflytelse over olje- og gassnæringen. Det førte til at revolusjonsgarden har blitt mer fiendtlig til regjeringen. Khameneis svar på dette var å dempe revolusjonsgardens politiske innflytelse ved å forby dem å blande seg inn i det nasjonale valget. Ingen fremragende kandidat som etterfølger til Khamenei har enda dukket opp. De forskjellige politiske gruppene har sine favoritter, men Bozorgmehr mener at spørsmålet om ledelse handler om mer enn navn. Det mangler en konstruktiv dialog innenfor regimet for å finne en passende kandidat som lar den islamske republikken overleve. En høytstående reformist advarer om kaoset som kan oppstå etter at ayatollah Khamenei har gått bort. – Autoritetene undertrykket generasjonen som strømmet ut i gatene i 2009 for å protestere mot den uredelige favorittkandidaten til ayatollaen, Mahmoud Ahmadinejad. Kommer neste generasjon til å tie så lett?

NR 6/2016

3

Tiltak som krever mot

Regjeringens Handlingsplan mot antisemittisme 2016-2020 ble lansert søndag 2. oktober. Tiltaket koster knapt noe i kroner, men kan koste politisk mot i en virkelighet med sterke, statsfinansierte anti-sionistiske medier. AV CONR AD MYRLAND

Etter at Hans Olav Syversen (KrF) har kjempet for saken med utholdenhet gjennom en årrekke, ble planen lansert bare noen timer før jødenes nyttårsaften. Den bærer hele seks statsråders navnetrekk. Det er mange gode tiltak i handlingsplanen, ikke minst er det viktig at regjeringen forplikter seg til å gjennomføre holdningsundersøkelser hvert femte år. Det var i den første av disse undersøkelsene (fra 2012) at 38 prosent av det norske folk mente Israels behandling av palestinerne var «like ille» som nazistenes behandling av jødene under andre verdenskrig. I tillegg svarte 29 prosent at det var umulig å svare. Kunnskapsløsheten skriker oss i ansiktet.

Ikke blind for kobling Handlingsplanens forfattere er ikke blinde for koblingen mellom Israel og den nye antisemittismen. De skriver: «Kritikk av Israel kan være kraftig, ensidig og ubalansert uten nødvendigvis å være antisemittisk. Samtidig finnes det eksempler på at det som oppfattes som negative handlinger utført av staten Israel, beskrives som resultat av iboende, negative karaktertrekk hos jøder. Det hender altså at israelkritikk inkluderer antisemittiske forestillinger, og ytringer med antisemittisk innhold fremmes i enkelte sammenhenger kamuflert som «anti-sionisme». Jøder i Norge kan også oppleve å bli stilt til ansvar for staten Israels politikk, blant annet i debatter i norsk offentlighet.» 27. september holdt Lord Jonathan Sacks, tidligere sjefsrabbiner i Storbritannia, et glitrende fordrag under en konferanse i det europeiske parlamentet i Brüssel. Også Sacks slo fast at kritikk av Israel ikke er antisemittisme. Han sa: «Å ikke like jøder er ikke antisemittisme. Vi har alle folk vi ikke liker. Det er ok, det er menneskelig, det er ikke farlig.» Samtidig var Sacks tydelig der handlingsplanen er utydelig. «Antizionisme er antisemittismen i vår tid,» sa han. «På 1800-tallet og tidlig 1900-tallet ble jødene hatet på grunn av deres rase. I dag blir de hatet på grunn av deres nasjonalstat, staten Israel.» Det er å ønske at de ulike formidlerne som nå skal engasjeres og finansieres gjennom handlingsplanens tiltak, er informert av Sacks klarsyn.

Samfunnsautoriteter Den toneangivende jødiske lederen og forfatteren sa: «Når folk gjennom historien har

Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) i partilederdebatt før kommunevalget i 2015. (Illustrasjonsfoto: Arbeiderpartiet, flickr)

forsøkt å argumentere for sin antisemittisme, har de gjort det med å holde seg til den høyeste form for autoritet i deres kultur. I Middelalderen var det religion. Så vi fikk religiøs anti-judaisme. Etter opplysningstiden i Europa var det vitenskap. Så vi fikk tvillingene nazi-ideologi/sosialdarwinisme og såkalt vitenskapelig raseforskning. I dag er den høyeste form for autoritet i verden menneskerettigheter. Det er derfor Israel – det eneste fullt ut fungerende demokratiet i Midtøsten, med en fri presse og uavhengige domstoler – jevnlig blir anklaget for de fem kardinalsynder mot menneskerettigheter: rasisme, apartheid, forbrytelser mot menneskeheten, etnisk rensning og forsøk på folkemord. Den nye antisemittismen har mutert så mye at enhver som praktiserer den kan fornekte at han eller hun er en antisemitt. Jeg er ingen rasist, vil de si. Jeg har ikke noen problemer med jøder eller jødedommen. Jeg har bare et problem med staten Israel. Men i en verden

med 56 muslimske og 103 kristne land, er det bare én jødisk stat, Israel, som utgjør en kvart del av én prosent av landområdene i Midtøsten. Israel er det eneste av de 193 medlemslandene i FN som jevnlig får truet sin rett til å eksistere, med én stat, Iran, og mange, mange andre grupper, som er forpliktet på å ødelegge landet.» Den nye antisemittismen bygger i stor grad på løgnbilder av Israel. Et av de beste og billigste tiltakene mot antisemittisme, ville derfor være om toppledere i de største norske partiene fortalte sine velgere sannheten om Israel. Hadde de begynt med å fortelle jødenes historie i arabiske land og begrunnet hvorfor Israel må være en nødhavn, hadde man kommet et godt stykke på vei. Tiltaket koster knapt noe i kroner, men kan koste politisk mot i en virkelighet med sterke, statsfinansierte anti-sionistiske medier.


4

NR 6/2016

www.miff.no

Skattefradrag Skattefradag for gaver Minstebeløpet for å få fradrag er 500 kroner i gave i løpet av året. Maksimalt fradrag for gaver til én eller flere organisasjoner er 25.000 kroner. Ektepar eller samboere kan til sammen få fradrag på hele 50.000 per år. Fradraget gir en redusert skatt med 27 prosent av den

totale gavesummen. For å få skattefradrag for din gave til MIFF er det viktig at du sender oss ditt personnummer og registrert navn i folkeregisteret. Send inn ditt personnummer til post@miff.no eller bruk SMS 41 17 67 80.

MIFF i Grasrotandelen Du kan velge å la fem prosent av din innsats i Norsk Tippings spill gå til MIFFs lokallag. Søk på navn eller organisasjonsnummer: • MIFF Nord-Trøndelag – 915178596 • MIFF Trondheim – 915260705 • MIFF Helgeland – 915021336 • MIFF Vest-Telemark – 913332970 • MIFF Sunnmøre – 914184215 • MIFF Lister – 913305051 • MIFF Gjøvik – 913691245

• MIFF Molde og omegn – 912903559 • MIFF Tromsø – 913190041 • MIFF Østfold – 998124085 • MIFF Vestfold – 996972526 • MIFF Oslo – 995611929 • MIFF Kristiansand – 994622145 • MIFF Lofoten – 916770553 • MIFF Stavanger – 916004397 • MIFF Drammen – 917468753 • MIFF Hamar – 917344914

MIFF-møter Se www.miff.no/Moter/ for flere møter og mer info. Stavanger, man. 5. des. kl. 19:00 MIFF Stavanger inviterer til åpent møte med foredrag av Kari Fure, redaktør i avisen Dagen. Tema: De kristnes situasjon i arabiske land Sted: Salem, Bergelandsgata 38 Salen ligger i 2. etasje, men det er heis. Det er få parkeringsplasser rundt lokalet. Oslo, tirsdag 13. des. kl. 19:00 MIFF Oslo inviterer til åpent møte med foredrag av Tali og Yuval som er jødiske veivisere for skoleåret 16/17. De er begge 20 år gamle og har vokst opp i Oslo med tverrkulturell identitet. Sted: Majorstuen seniorsenter, Slemdalsveien 3. Dørene åpnes kl. 18:00 for sosialt samvær og servering av kaffe/te, kaker og frukt. Entre: 50 kroner i inngangspenger for å dekke inn for leie av lokale, servering + en bok til utlodning. Drammen, tirs. 20. des. kl. 19:00 MIFF Drammen inviterer til åpent møte med Rolf Berntzen. Tema: Aktuelle saker fra Israel og orienterer om det sosiale frivillige arbeidet til Norske pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) i Jerusalem. Sted: Peisestuen, Bragernes menighetshus, Kirkegata 7. Dørene åpnes kl. 18:00 til kaffe og litt å spise til en god prat. Salg av israelske produkter, og eldre og nyere litteratur om Israel m.m. 2017 Oslo, tirsdag 31. jan. kl. 19:00 MIFF Oslo inviterer til åpent møte med foredrag. Sted: Majorstuen seniorsenter, Slemdalsveien 3. Dørene åpnes kl.

18:00 for sosialt samvær og servering av kaffe/te, kaker og frukt. Entre: 50 kroner i inngangspenger for å dekke inn for leie av lokale, innkjøp av det vi serverer + en bok til utlodning. Bergen, ons. 15. febr. kl. 19:00 MIFF Bergen inviterer til åpent møte med foredrag av Tor-Bjørn Nordgaard. Tema: Israel – drømmepartner og terrormål. Sted: Bergen rådhus. Rådhusgaten 10. Vær obs på at møtested kan endres. Følg med på annonseringen på våre nettsider. Ungdomskonferanse på Gardermoen Helgen 17.-19. februar arrangerer MIFF Oslo (med støtte av andre lokalforeninger på Østlandet) en ungdomskonferanse på Gardermoen. Deltakelse er gratis for dem som får tilbud plass. Send din søknad! Det blir dyktige foredragsholdere og en inspirerende og sosial helg sammen med andre unge Israelvenner. Mer info kommer om kort tid på miff.no. Oslo, tirsdag 28. feb. kl. 19:00 MIFF Oslo inviterer til årsmøte. Sted: Majorstuen seniorsenter, Slemdalsveien 3. Dørene åpnes kl. 18:00 for sosialt samvær og servering av kaffe/te, kaker og frukt.

Fire MIFF-medlemmer på stand på NTNU onsdag 28. september (Foto: MIFF)

MIFF Trondheim med stand på NTNU Onsdag 28. september var en dag med mye aktivitet for Israel-venner i Trøndelag. AV GEIR KNUTSEN

Dagen startet klokken 11:00 med informasjonsstand på universitetet NTNU, Gløshaugen campus. Fire medlemmer i MIFF Trondheim bemannet standen på «Stripa» mellom de to sentralbyggene i over to timer. Der delte de ut informasjon om Israel og MIFF til studenter, og andre forbipasserende. Noen av dem stoppet opp for en prat, og for å uttrykke støtte til Israel og MIFF. En av de som var mest glad for å se MIFF-standen fortalte at han hadde vært FN-soldat i UNIFIL i Libanon på 1980-tallet. I løpet av tjenesteperioden hadde han vært mange ganger i Isra-

Israels ambassadør Raphael Schutz talte på møtet i MIFF Trondheim 28. september 2016 (Foto: MIFF)

el, der han trivdes veldig godt. Han hadde ikke vært tilbake i Libanon eller Israel i årene etter, men hadde ofte tenkt på å reise. Han fikk tips om MIFFs turer til Israel. Senere på kvelden, klokken 19:00, snakket Israels ambassadør i Norge, Raphael Schutz, om den aktuelle situasjonen på MIFF Trondheims åpne møte. Det fant sted i sentrum av Trondheim. Rundt 30 personer var til stede.

Møtet ble innledet med visning av en kort video om Israels tidligere president Shimon Peres, som døde natt til onsdag. Bortgangen ble også markert med ett minutts stillhet. Ambassadøren ankom Trondheim tidlig onsdag morgen. I løpet av dagen hadde han hatt mange møter, inkludert ett møte på NTNU på samme tid som MIFF hadde stand der.

MIFF skrev i kondolanseprotokollen etter Shimon Peres' bortgang På vegne av 10.000 MIFF-medlemmer skrev hovedstyremedlem Jan Benjamin Rødner i kondolanseprotokollen ved Israels ambassade i Oslo den 30. september, samme dag som Shimon Peres ble begravet i Jerusalem. AV GEIR KNUTSEN

Jan Benjamin Rødner signerte kondolanseprotokoll på Israels ambassade etter Shimon Peres' bortgang (Foto: MIFF)


www.miff.no

MIFF svarer Palestinakomiteen – MIFFs kritikk av ungdom som sverter Israel er så langt fra antidemokratisk som man kan komme, med mindre demokrati betyr friheten til å demonisere Israel uten å bli motsagt, skriver Conrad Myrland. AV CONR AD MYRLAND

14. september trykket Aftenposten et innlegg hvor Christine Norheim fra Palestinakomiteen kritiserte MIFF. Vårt svar kom på trykk i Aftenposten to dager senere. Palestinakomiteens leder Kathrine Jensen vil også ha et ord med i laget. 15. september ble en artikkel av henne publisert på organisasjonens nettside. Under en logo hvor Israel er fjernet fra kartet, hevder Jensen at MIFF gjør «ungdommer» til «skyteskiver for Israelvenner». MIFF «bidrar til å kneble unge stemmer i en viktig debatt. Det er høyst kritikkverdig og anti-demokratisk,» skriver Jensen. Feilene begynner der i de første setningene. De unge stemmene som Jensen sikter til har vi gjengitt, korrekt og i sin sammenheng, og kritisert. MIFF tar deres stemmer på alvor. Vi omtaler dem ikke bare som anonyme ungdommer, slik Palestinakomiteen gjør, men påpeker at de til dels er folkevalgte og har lederposisjoner i ungdomspartier. Det hører også med at våre kommentarfelt har stått, og står, vidåpne for dem. Flere av ungdommene har vi vært i vennlig og direkte dialog med via Facebook. Dette er så langt fra anti-demokratisk som man kan komme, med mindre demokrati betyr friheten til å demonisere Israel uten å bli motsagt. Jensen viser at det ikke bare er demokrati hun har misforstått. Hun skriver blant annet: «Et eksempel på Myrlands menneskesyn finner vi i en artikkel han selv har forfattet på MIFFs hjemmeside. Her gjennomgår han et innlegg skrevet av et AUFmedlem om den nå avdøde Hash-

5

NR 6/2016

Skjermdump fra Palestinakomiteens nettside.

em Azzeh fra Hebron som mistet to ufødte barn som følge av vold fra okkupantens side. Myrland velger å bagatellisere abortene ved å skrive: «Han nevner ikke at denne palestinske aktivisten siden har fått minst fire barn.» Hva i alle dager skal det bety? Mener Myrland virkelig å si at ikke var så farlig at disse ufødte barna døde? Hvem har råd til å miste et barn? Det er en kjensgjerning at måten vi velger å ordlegge oss sier noe om hvilke verdier vi selv har og hvordan vi verdsetter andre.» Jensen sikter til artikkelen Fylkesleder i AUF kommer hjem fra Vestbredden med jødehets, publisert i april 2015. Alle som har opplevd spontanaborter vet hvor sørgelig og traumatisk det er. Jeg

nevnte de fire barna for å få fram at familien Azzeh heldigvis hadde fått oppleve flere vellykkede svangerskap etter at de påståtte skadene var påført moren. Ingen har råd til å miste et barn. Jeg skrev også den gang: «Han (Kai Steffen Østensen) tar ikke med, som aktivisten (Hashem Azzeh) selv innrømmet til en gruppe i 2011, at en domstol fant at bosettere ikke var ansvarlig for konens spontanaborter. Nei, i stedet hevder Østensen at «palestinske damer opplever det hver uke». Det er utrolig at det går an å lyve så mye i en artikkel som nevner «sannhet» 13 ganger.» Jensen mistolker meg, gjengir saken ufullstendig og overser den grove og usanne demoniseringen som hennes eget medlem

rettet mot israelske bosettere. Jensen nevner også en artikkel fra februar i år, da MIFF omtalte en video av en norsk folkehøgskolejente som ikke ville kjøpe israelske produkter. Jensen reagerer på at jenta ble omtalt som en mobber. Når noen velger ut verdens eneste jødiske stat som eneste land man vil boikotte, kunne vi med rette gitt mange andre og mye mer grove merkelapper enn «mobber». Når noen står og ser på vareutvalget i en israelsk salgsbod, for deretter å avvise kjøp fordi varene er laget av landsmennene til selgeren, kan vi vanskelig kalle det annet enn mobbing. MIFF deler sterkt Palestinakomiteens ønske om et Midtøstenordskifte i Norge uten trusler. MIFFs ledere har mottatt en mengde trusler gjennom årene, men vi anklager ikke Palestinakomiteen for det som kommer fra enkeltpersoner og «troll» blant folk som kjemper for samme sak som dem. «Samfunnsengasjert ungdom som er oppriktig opptatt av Israel og Palestina fortjener å bli møtt med respekt for sine meninger og utfordres på en saklig måte av viktige aktører og meningsbærere,» skriver Jensen. Nettopp dét har MIFF tenkt å fortsette med. Vi oppmuntrer alle våre medlemmer og støttespillere til å gjøre det samme.

Medlemmer fra MIFF Ringerike besøkte Holocaustsenteret Omvisningen på Holocaustsenteret gjorde et sterkt inntrykk på besøkende MIFF-medlemmer fra Ringerike. Lørdag 24. september organiserte styret i MIFF Ringerike en tur for MIFF-medlemmer til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (Holocaustsenteret) i Oslo. Lokalforeningens sekretær, Cathe Ann Western, har skrevet følgende referat fra turen: «Medlemmer fra MIFF Ringerike møttes først på Vik i Hole kommune for å samkjøre inn til Holocaustsenteret, som holder til i Villa Grande på Bygdøy i Oslo. Ett medlem fra Oslo var også påmeldt. Under planleggingen av turen fikk MIFF Ringerike god hjelp fra Holocaustsenteret i å planlegge hvordan besøket skulle gjennomføres. Vi fikk egen guidet omvisning kl. 13:00. Ettersom vi kom til senteret to timer før omvisningen skulle starte, ble det god

Med Israel for fred (MIFF) Organisasjonen Med Israel for fred (MIFF) ble startet som en aksjonsgruppe i 1975 og formelt stiftet i 1978. MIFF samler alle norske Israel-venner, uavhengig av religion og ideologi. MIFF gir saklig og allsidig informasjon om Israel og konflikten med naboene. Dette skjer gjennom avisen Midtøsten i fokus, nettstedet miff.no, møter i lokalforeninger, radio­programmer, bøker, foredrag m.m. Hensikten med alt arbeidet er å skape større sympati for Israel og det jødiske folk. – MIFF støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Erez Israel. – MIFF støtter en løsning av flyktninge­problemene som ikke innebærer en trussel mot Israels eksistens. – MIFF mener konflikten mellom Israel og dets naboer bør løses ved direkte forhandlinger mellom partene. – MIFF tar avstand fra organisasjoner som ikke vil anerkjenne staten Israel. – MIFF er partipolitisk uavhengig. Alle som støtter MIFFs formål og grunnlag kan bli medlemmer.

Les mer på www.miff.no Hovedstyrets leder Morten Fjell Rasmussen, Bergen 92 24 39 63 | morten@miff.no Hovedstyrets sekretær Gabriel Edland, Kristiansand 40 41 42 98 | gabriel@miff.no Daglig leder/ ansv. redaktør Conrad Myrland, Drammen 41 17 67 80 | post@miff.no Organisasjonssekretær Kjetil Ravn Hansen, Oslo 45 24 45 98 | kjetil@miff.no Inspirator sosiale medier Geir Knutsen, Trondheim 93 05 64 05 | geir@miff.no Avisredaktør Odd Myrland, Kopervik 95 88 69 77 | myod@online.no Redaksjonsdesk Apelthun House, Sotra

Medlemspriser 2017 HL-senteret i Oslo (Foto: Wikipedia Commons)

tid for oss å se den permanente utstillingen og å spise lunsj. Det var svært lærerikt og tankevekkende å få høre om jødenes historie i Europa fra middelalderen og fram til slutten av 2. verdenskrig. Så mye lidelse og nød, svært urettferdig og umenneskelig behandling som jødene har blitt utsatt for på europeisk jord. Det er mye å ta innover seg, og lite å være stolt av. Guiden fortalte at det i tillegg til de 6 millioner jøder

som ble utryddet under krigen, ble det også drept rundt 20 millioner slavere for å rydde plass til det nazistene kalte Lebensraum for den ariske rasen. Utstillingen gjorde et sterkt inntrykk. Den er oversiktlig og grundig, og bidrar til at man som besøkende får enda større iver til å støtte jødenes sak og intenst håpe at historien aldri må gjenta seg.» AV GEIR KNUTSEN

MIFF Medlem  MIFF Familie  MIFF Pensjonist  MIFF Pensjonist Familie  MIFF Student  MIFF Student Familie  MIFF Avis MØIF  Postadresse MIFF, Pb 9101, 3006 Drammen Kontonummer 7877.06.54539 Org. nr. 970 550 232

325,440,215,290,215,290,295,-


6

NR 6/2016

www.miff.no

Ny og spennende Israel-tur Med tittelen «Nyt forsommeren i Israel – en hyggetur med kunnskap og nye impulser» inviterer MIFF til årets opplevelse i tidsrommet 21. april – 1. mai 2017. AV TOR-BJØRN NORDGAARD

Det er sjette gang Hallgrim Berg og Mette Johanne Follestad drar av sted som reiseledere for Israelinteresserte, hver gang med nye innslag i reiseprogrammet. «Me brukar Pluss Reiser (tidligere Sabra Fokus Reiser) sin godt utprøvde «mal» for eit 11 dagars topp-program, men gjer også nytte av våre personlege politiske og kulturelle kontaktar i Israel for å oppleve nyheiter og ekstra interessante attraksjonar», forklarer en entusiastisk Hallgrim Berg, som etter endt stortingskarriere er blitt bestselgende forfatter av bøker om humor, islam, demokrati, rakfisk og Olav Thon. Mette Johanne Follestad kjen-

Reiseledere på MIFFs Israelstur på forsommeren er forfatter Hallgrim Berg og leder for MIFF Asker Mette Johanne Follestad

ner også Israel godt, er mangeårig leder i MIFF Asker og styremedlem i Norsk-israelsk handelskammer. Hun ivrer for dette turopplegget: «For eksempel, når vi her får spesialomvisning med eget `komitemøte` i Knesset – med innledninger fra markante ministre som Uzi Landau og Zeev Elkin – og med vandring blant Chagalls kunstverker, er dette minner for livet. Denne gangen skal vi også

besøke det nye Begin-senteret og Palestinian Media Watch, institusjonen som overvåker arabisk og islamistisk propaganda mot jødene og staten Israel. » Hun fortsetter: «Men selvsagt, hoveddelen av turopplegget omfatter de mest berømte stedene i Tiberias, Jerusalem og Tel Aviv, der vi satser på meget gode og sentrale hoteller. Galilea, båttur på Gennesaretsjøen, Golanhøydene (inkludert gårdsturisme og

vinbesøk på Ein Nashut hos familien Kades), moderne miljøjordbruk i Jordan-dalen, Dødehavet, Masada, Herodes’ slott og veddeløpsbane i Cæsarea, Oljeberget, Getsemane, Vestmuren, basarene i Gamlebyen, dagsutflukter til Ashdod, Sderot, Haifa, osv. Det tankevekkende Yad Vashem og det strålende Israel Museum er obligatoriske besøk. Vi håper også på info om høyteknologi og det nye samarbeidet Norge-Israel

på områder som olje og gass.» Follestad framhever at disse turene ikke er «masseturer» med trengsel og kø på bussen: «Vi holder oss til grupper på 18-20 personer for å kunne yte best mulig service og omtanke for deltakerne. Vi skal jo ha det hyggelig på turen, med god mat, tid til handel og stranda i Tel Aviv. Vi har en særdeles dyktig svensktalende guide med oss på bussutfluktene der nede, Vivian, som er utrolig kunnskapsrik. «Og så er det jo en fordel med Hallgrim da, som i tillegg kan muntre oss med gode historier og kanskje en låt på munnharpa…» Prisen for turen er relativt gunstig, går over 11 døgn og med høy kvalitet i alle ledd, bl.a. fordi de to reiselederne bruker fritiden sin på dette, avstår fra lønn og godtgjørelser, da de mener det er viktig at flest mulig nordmenn får sjansen til å oppleve Israel ved selvsyn. Se komplett program på plussreiser.no og/eller bestill brosjyre i dag. For spørsmål, kontakt Mette Johanne, 91 52 52 97 eller Hallgrim 91 55 14 55.

Bli med på MIFFs ungdomstur til Israel program vil bli sendt til søkerne. Det er også mange spennende innslag som ikke er nevnt her! Når du kommer hjem fra MIFFs ungdomstur til Israel, er det vårt mål at Israel og det jødiske folk har fått en helt spesiell plass i hjertet ditt. Du vil være rustet til å stå opp for Israel i debatter og diskusjoner.

I månedsskiftet juni/juli 2017 arrangerer MIFF en sterkt sponset opplæringstur til Israel for ti ungdommer mellom 18 og 30 år. Send din søknad så snart som mulig om du vil være med. AV GEIR KNUTSEN

I 2016 arrangerte Med Israel for fred (MIFF) for første gang en ungdomstur til Israel og på grunnlag av denne suksessen er det nå bestemt å arrangere en tur for en ny gruppe ungdommer i 2017. Turen er for ungdommer som allerede har engasjert seg eller ønsker å engasjere seg i MIFF og for Israels sak i Norge. Øremerkede gaver fra våre medlemmer og givere sponser en større andel av kostnadene ved turen, så egenandel for deltakere vil kun være 7.500 kroner. Dette inkluderer fly fra Oslo Lufthavn, overnatting, to måltider per dag (frokost og middag), reise og felles aktiviteter. Totalt er kostnadene for turen per person omkring dobbelt så store. Vi planlegger turen i tidsrommet 25. juni til 7. juli 2017, men det kan i verste fall bli noen dagers

Søknad

forskyvning. Nøyaktig dato vil bli opplyst til deltakerne i god tid. Deltakerne på turen vil få opplæring i viktige elementer av Israels historie og forståelse for dagens situasjon og israelernes argumenter. Fra MIFF deltar organisasjonssekretær og hovedstyremedlem Kjetil Ravn Hansen og varamedlem i hovedstyret Kristoffer Vikan som reiseledere. Kjetil ledet også reisen i fjor sammen hovedstyreleder Morten Fjell Rasmussen. Kjetil har besøkt Israel en rekke ganger og har

stor kunnskap om den aktuelle situasjonen i landet. Kristoffer er varamedlem i MIFFs hovedstyre, er aktiv i MIFF Nord-Trøndelag og var en av de talentfulle ungdommene som deltok på ungdomsturen i 2016. I tillegg blir norsktalende israelsk guide, Tomer Hansen, med på det aller meste av turen. Tomer var også med i 2016 og er autorisert av israelske myndigheter som guide. – Vi skal se mye av landet helt fra Golan i nord til Sderot ved Gaza-grensen i sør, sier Hansen.

Men deltakerne skal også knytte kontakter med jevnaldrende israelere gjennom organisasjonen Stand With Us og møte vernepliktige israelske soldater på grensen til Gaza-stripen. Det blir god tid til å utforske både Jerusalem og Tel Aviv, med besøk blant annet ved Holocaust-museet Yad Vashem, nasjonalforsamlingen Knesset, Palestinian Media Watch m.m. Det vil også bli gitt anledning til strandliv og sightseeing. Overnattinger i Jerusalem, Tiberias og Tel Aviv. Et mer fullstendig dags-

På denne turen blir det kun ti unge deltakere. Send derfor din søknad snarest mulig og senest innen tirsdag 28. februar. I din søknad bør du skrive noen avsnitt om deg selv (skole / arbeid / politisk engasjement), din kobling til Israel og MIFF og hvorfor du ønsker å være med. Når vi velger ut de deltakerne som får tilbud om plass, vil vi legge vekt på utdanningsnivå, politisk aktivitet og tidligere engasjement/ møtedeltakelse i MIFF. Egenandel på 7.500 kroner må betales innen 1. juni 2016. Send din søknad til post@miff.no. For spørsmål om turen, kontakt reiseleder Kjetil Ravn Hansen. Epost: kjetil@miff.no Mobil: +47 45 24 45 98.


www.miff.no

7

NR 6/2016

Tenn lys for immigranter som har tunge dager

God jul i Jerusalem

Gi en ekstra julegave til immigrantene – én pakke er verdt kr 300,-!

Moshe Kot (i midten) og to av hans nærmeste medarbeidere plukker varer til pakkene som hver uke skal ut til over 1200 mennesker i Jerusalem. (Foto: Mona Ø. Beck)

Bortgjemt i to trange kjellerrom i en slitt bydel i Jerusalem ligger «Barmhjertighetens hjerte i Ramot». I 30 år har Moshe Kot og hans medhjelpere spredt lys og varme til fattige immigranter fra ex-Sovjet og Etiopia. Nå står høytiden for døren. Ikke jul, men lysfesten chanukka. I år faller de på samme tid. Da har Moshe og hans 150 frivillige det ekstra travelt. Det er stappfullt i kjøleskapene de kunne kjøpe med støtten fra HJH-giverne. I kjelleren lager de pakker av mat og av andre nyttige ting som kommer 250 familier pluss enslige til gode. I ly av mørket kjøres pakkene ut til dem som trenger det. – Vi gjør vårt ytterste for at mottakerne ikke skal føle seg flaue. Vi snakker med vilje ikke så ofte med dem vi hjelper, de må få beholde sin verdighet, understreker Moshe Kot. Men takkebrev må han finne seg å ta imot, mange også, særlig i forbindelse med høytidene. Takket være pakkene fra kjelleren blir det høytid også for dem som har lite å rutte med. Takk for din gave til fattige immigranter i Jerusalem! Bruk giro vedlagt avisen eller send din gave til immigrantene på 3000 21 42828 Følg oss på Facebook Samarbeidskomiteen HJELP JØDENE HJEM ble dannet i mai 1990. Formålet er å kanalisere støtte fra nordmenn som vil hjelpe jøder fra det tidligere Sovjet og andre utsatte områder med å reise til Israel, lette overgangen til et nytt liv og tilpasningen til et nytt hjemland. Bak HJH står: De Frie Evangeliske Forsamlinger, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Den Norske Israelsmisjon, Det Mosaiske Trossamfund, Det Norske Baptistsamfunn, Det Norske Misjonsforbund, Fellesinnsamlingen for Israel/ Magbit, Med Israel For Fred, Norge-Israel-foreningene, Ordet og Israel.

Tlf. 22 36 21 70

E-post: post@hjhome.org

www.hjhome.org Tlf. 22 36 21 70 Internett: www.hjhome.org


8

NR 6/2016

www.miff.no

Den norsk-israelske våren er toppsak i Jerusalem Post

– Jerusalem er hvor Israels framtid vil avgjøres – Israel må anerkjenne Jerusalems unike strategiske betydning i tillegg til å håndtere demografiske utfordringer for å sikre at byen forblir israelsk, mener professor Efraim Inbar. Den israelske regjeringen investerer mye energi på å forhindre at boliger i Amona, Ofra og andre bosetninger og utposter på Vestbredden blir revet. Selv om ønsket om å løse det humanitære problemet forårsaket av Høyesteretten er forståelig, må man huske at kampen om Jerusalem er mye mer viktig, mener professor Efraim Inbar, direktør for BESAsenteret og professor på Bar Ilan universitetet. – Regjeringen huske at hovedstadens uvurderlige strategiske betydning må anerkjennes og legge vekt på den sterke hengivenheten som israelere føler for byen. Jerusalem er hvor landets framtid vil bli avgjort, sier Inbar. AV ELISABET MELT VIK

Skjermdump fra Jpost.com 7. november 2016.

«Israels venner har vært sterke og vokser i antall i Norge.» Mandag 7. november publiserte Israels største engelsk-språklige avis en artikkel som omhandler økt norsk-israelsk samarbeid. – Med den nåværende regjeringen forsøker vi å trappe opp handel og bilaterale forbindelser. Vi er aktive i fredsprosessen, vi jobber sammen med Israel på det, men vi prøver også å ha en mye videre horisont, sier Jon Hanssen-Bauer, Norges ambassadør i Israel, til Jerusalem Post. AV CONR AD MYRLAND

Nordmenn strømmer til for å kjøpe bolig i bosetninger Via en norsk nettside og Facebookside med over 8000 følgere formidles det salg av boliger i bosetninger på okkupert land. AV CONR AD MYRLAND

«Vakker natur, mange tusen års spennende historie, et gjestfritt folk, nydelig mat og god infrastruktur. Levekostnadene er lave, og villaer og leiligheter av høy standard tilbys til rimelige priser. Blir det ditt ferieparadis?» Slik lokkes nordmenn til å bli bosettere. På en egen nettside får du oversikt over hvordan du kan kjøpe eller leie bolig i bosetninger som ligger i et område som FN anser som okkupert. Flere villaer og leiligheter selges eksklusivt gjennom den norske nettsiden. – Det er vel lite sannsynlig med skjøte her? spurte en Facebookbruker da en bolig ble annonsert 5. oktober. – Selvfølgelig får man skjøte på eiendommen, svarte selskapet. Tre dager tidligere publiserte selskapet bilde av et oliventre på okkupert område. – Flotte trær, svarer en bruker, og over hundre personer klikker liker. Eiendomsselskapet arrangerer egne, subsidierte visningsturer fra Norge til bosetningene. Transport fra flyplassen og opphold i velutstyrt leilighet eller villa i tre netter er inkludert. Det legges også til rette for møte med ad-

Senest 3. oktober 2016 ble en bolig i denne bosetningen lagt ut for salg. Boligen selges av en britisk investor, opplyser det norske selskapet som står for eiendomsformidlingen. (Facebook)

vokat dersom man ønsker gjennomgang av kjøpsprosess av en bosetterbolig. MIFF har ikke oversikt over hvor stort omfanget er av norsk innflytting i bosetninger, men ut fra Facebook-aktiviteten i selskapet kan det se ut som om flere boliger blir solgt hver måned. De norske bosetterne bidrar betydelig til den lokale økonomien. Hvorfor har du ikke hørt om dette? Hvorfor har ikke norske myndigheter grepet inn? Hvorfor skriver ingen norske medier om dette? Hvorfor raser ikke LO, Fagforbundet og Kirkens Nødhjelp mot dette? – Fordi de norske bosetternes naboer ikke er jøder, men tyrkere, og bosetningene ikke ligger i Judea og Samaria (Vestbredden), men på Nord-Kypros. På grunn av dobbeltstandard.

Dobbeltstandarden I 1960 fikk Kypros uavhengighet fra Storbritannia. 20. juli 1974 invaderte den tyrkiske hæren og okkuperte en tredel av Middelhavsøya. 230.000 greske kyprioter flyktet sørover, 40.000 tyrkiske kyprioter flyktet nordover. Siden har tyrkiske soldater forblitt i området og tyrkiske bosettere har flyttet til området. Ingen andre land enn Tyrkia anerkjenner «Den tyrkiske republikken NordKypros». Omkring 160.000 tyriske bosettere har flyttet til Nord-Kypros etter erobringen i 1974. Verken EU eller noen europeiske stater har noen gang antydet at europeiske stater ikke bør ha handelssamkvem med tyrkiske selskaper involvert i okkupasjonen av Nord-Kypros. Økonomien i området er totalt dominert av tyrkiske selskaper. En rekke in-

ternasjonale selskaper har synlig aktivitet i området og USAs utenriksdepartement oppmuntrer amerikanske selskaper til å utvikle forretningsmuligheter i områder, samtidig som de nevner at USA ikke anerkjenner tyrkisk kontroll. EU-borgere, særlig britiske borgere, kjøper opp eiendommer i Nord-Kypros. Europeiske stater har ikke forsøkt å hindre dette. Tyrkia har etablert flere universiteter i Nord-Kypros, noe som har tiltrukket seg et stort antall europeiske studenter. Ingen av disse utdanningsinstitusjonene blir møtt med krav om boikott. EU gir betydelig økonomisk bistand til Tyrkia, og krever ikke at disse midlene ikke skal brukes i Nord-Kypros. Da EU inngikk samarbeidsavtale med Israel om forskning og utvikling (Horizon

2020), ble det understreket at EUmidler ikke kan gå til prosjekter i israelske bosetninger på Vestbredden. EUs tilsvarende med Tyrkia gir ingen begrensninger for Nord-Kypros. Det er ventet at flere av de store tyrkiske universitetene med avdelinger på Nord-Kypros får penger gjennom Horizon 2020. EU stanser ikke sin dobbeltstandard her. De gir økonomiske midler (ifølge professor Eugene Kontorovich ved Northwestern University 28 millioner euro årlig) direkte til det tyrkiske samfunnet på Kypros, midler som også tyrkiske bosettere nyter godt av. Studenter får stipend til å studere i EU, forretninger får tekniske assistanse til å handle med EU og små forretninger får støtte for å styrke sin konkurranseevne. EU har et trafikksikkerhetsprogram i kommuner i Nord-Kypros, det vil si i tyrkiske bosetninger. EU har bistått tyrkiske bosettere i å utvinne naturressurser og har utviklet vannanlegg. EU har også satt opp en konsert. EU gir ikke bare restriksjoner på hjelp og aktivitet til Tyrkias okkupasjon av Nord-Kypros, de har et dedikert program for å finansiere okkupasjonen. PS! Da Dagbladet omtalte selskapet som selger boliger på Nord-Kypros 4. juli 2015, klarte de helt å unngå ordene okkupert og bosetning. Tror du de hadde klart det samme om et norsk selskap formidlet eiendommer i israelske bosetninger på Vestbredden?


www.miff.no

9

NR 6/2016

Gylden sjanse for norsk olje- og gassindustri

Lieberman klar for å stanse bygging i randbosetninger

Israelske myndigheter åpner nye olje- og gassfelt som kan bety mange nye arbeidsplasser for norske oljearbeidere. Mens aktiviteten innen oljebransjen i Norge stadig reduseres, øker den i Israel. På en pressekonferanse 15. november fortalte Israels energiminister Yuval Steinitz at Plattform for gassproduksjon i Tamar-feltet, 24 lisenser (utvinningstillatelser) nabofeltet til Leviathan. (Illustrasjonsfoto: for leting etter olje og gass i Hibr / Flickr.com) havområdene utenfor kysten nå legges ut på anbud, meldte Times of Israel. Ifølge energidepartementet har det franske konsulentselskapet Beicip Franlab gjort undersøkelser som tyder på at det er rundt 6,6 milliarder fat olje og 2.137 milliarder kubikkmeter gass i områder som ennå ikke er oppdaget.

- Vi må prioritere de store bosetningene der 80 prosent av de israelske bosetterne holder til, sier Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman. Lieberman oppfordret den israelske regjeringen til å bli enig med den kommende amerikanske administrasjonen, slik at Israel kan fortsette med å bygge i eksisterende bosetningsblokker, selv om det skulle innebære stans i utvidelse av utkantbosetninger. Det skriver Times of Israel i en artikkel publisert 16. november. Forsvarsminister Avigdor Lieberman på Forsvarsministeren sa han er klar for å stanse Sorona-markedet i Tel Aviv 9. juni 2016. bygging utenfor blokkene i bytte mot en ameri(Foto: Miriam Alster, Flash90) kansk overenskomst slik at bygging kan fortsette i Efrat, Ma’ale Adumim og andre områder som er forventet å bli værende under israelsk kontroll etter at en fremtidig fredsavtale er undertegnet. Uttalelsene kom på første orienteringen han har holdt etter at partiet hans, Yisrael Beitenu, ble med i den israelske regjeringen i mai.

AV GEIR KNUTSEN

AV ELISABET MELT VIK

Israel stengte organisasjoner med bånd til ekstremistgruppe Israel har aksjonert mot organisasjoner som står bak voldelige opptøyer på Tempelplassen i Jerusalem.

og drevet med samme type aktiviteter.

Oppfordrer til vold

AV ELISABET MELT VIK OG GEIR KNUTSEN

Israelske sikkerhetsstyrker stengte 5. oktober ned tre islamske organisasjoner tilknyttet den nordlige grenen av islamistbevegelsen Islamic Movement. Det skriver Times of Israel. Årsaken er at de skal ha oppfordret til opptøyer på Tempelhøyden i Jerusalem. Deres bankkontoer, som inneholder flere hundre tusen israelske shekel, er blitt frosset.

Tempelhøyden Tempelhøyden er hellig både for jøder og muslimer, og er et sted der det regelmessig er voldelige sammenstøt mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker. Det er særlig når jøder besøker Tempelhøyden i forbindelse med jødiske helligdager at de blir angrepet av palestinere som kaster stein og andre gjenstander. Den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet erklærte at det tidligere nedlagte for-

En muslimsk gutt holder opp IS-flagget ved Al-Aqsa Moskeen på Tempelhøyden. (Illustrasjonsfoto: Reway2007 / Flickr.com / CC)

budet mot den Islamic Movements nordlige gren nå har blitt utvidet til også å gjelde de israelsk-arabiske organisasjonene The Higher Council for Support in Jerusalem and Al Aqsa, publikasjonen Qpress og utdanningsorganisasjonen Qudurat, som holder til i Nazareth og Umm el-Fahm. Shin Bet sa også at de tre organisasjonene har hatt et samarbeid med Islamic Movement

I november 2015 ble den israelsk-arabiske organisasjonen Islamic Movement, nordlige gren, forbudt. Da hadde den rundt 10.000 medlemmer. Årsaken var at bevegelsen oppfordret til bruk av vold , særlig for «å beskytte» Tempelplassen. Slike oppfordringer var en viktig grunn til bølgen av terrorangrep mot israelere som startet i september i fjor. Da organisasjonen ble forbudt, la israelske myndigheter vekt på at Islamic Movement, nordlige gren, er imot Israels rett til eksistens. De boikottet parlamentsvalgene i Israel, avviser Oslo-avtalen, og har et ønske om å erstatte Israel med et islamsk kalifat. I tillegg skal gruppen ha hatt forbindelser til terrorgrupper, inkludert Hamas. Ifølge Shin Bet skal to av de stengte organisasjonene ha stått bak opprør og sammestøt på Tempelhøyden. Den tredje organisasjonen, Qpress, skal ha oppfordret muslimer til å gå til Tempelhøyden i store antall for å konfrontere israelske sikkerhetsstyrker og lage opprør. Det var nettopp det som skjedde i løpet av de jødiske høytidene i fjor høst. Da var det voldelige sammenstøt mellom muslimske palestinere og israelske sikkerhetsstyrker på Tempelhøyden. Etter oppfor-

dringer fra ledelsen i Islamic Movement tok mange palestinere med seg store mengder steiner og brannbomber før de barrikaderte seg inne i Al Aqsa-moskéen. Ifølge israelsk lov kan ethvert medlem eller medhjelper til Islamic Movement, nordlige gren, bli dømt til fengsel.

Splittet i to Organisasjonen ble etablert på 70-tallet og ga religiøse og sosiale tjenester. De har drevet barnehager, helseklinikker, idrettslag og moskeer. Det har gjort dem populære. Målet har også vært å få israelske muslimer til å bli mer religiøse. For rundt 20 år siden ble Islamic Movement splittet i to deler, nord og sør. Den sørlige delen er mer moderat og deltar i politisk aktivitet i Knesset. De er nå en del av det israelsk-arabiske partiet Den arabiske felleslisten. Den nordlige grenen har opprettet en gruppe som kalles Mourabitun. De har ofte protestert mot jødiske besøkende på Tempelplassen. I fjor ble Mourabitun utestengt fra Tempelplassen på grunn av deres voldelige aktivitet. I mai i år begynte lederen for den nordre grenen, Raed Salah, å sone fengsel for en dom han fikk etter å ha blitt funnet skyldig i å ha oppfordret til vold og rasisme i en preken han holdt i Jerusalem.

I KAMP FOR LIV OG HELSE Shaare Zedek Norge står i en tjeneste for å velsigne Israels barn.

Vi gir vår støtte til Shaare Zedek Medisinske Senter, et historisk jødisk sykehus i Jerusalem som er i gang med en omfattende modernisering. Israel jobber kontinuerlig for å løse stadig nye utfordringer som truer liv og helse. Sykehuset gir lik helsetjeneste til alle pasienter uansett etnisk og religiøs tilhørighet.

Y

SHAARE ZEDEK NORGE

www.shaarezedek.n0

Vår giverkonto er: 3000.19. 44807 SHAARE ZEDEK NORGE

TAKK for din gave!


10

NR 6/2016

www.miff.no

Israel og Tyrkia i samtaler om gassavtale – Dette er tegn på at normaliseringsprosessen er godt i gang, sier den israelske energiministeren Yuval Steinitz.

Israelsk Høyesterett: – Utposten Amona må rives innen 25. desember De jødiske innbyggere nekter å forlate hjemmene sine og sier de vil gjøre motstand. Amona er en liten israelsk utpost som ble etablert i 1995 uten statlig godkjennelse på en høyde noen hundre meter øst for bosetningen Ofra på Vestbredden. I dag bor rundt 40 familier eller 200 personer i campingvogner og mobile hus på stedet. Israelske myndigheter, inkludert Israels Høyesterett, har slått fast at utposten ble oppført ulovlig, og at alle byggene står på land som eies av lokale palestinere. I årene etter 1995 har denne utposten vært gjenstand for stor uenighet, intens debatt og juridisk tautrekking. Den første rettsordren om riving kom i 1997. Den ble etterfulgt av en annen ordre i 2003. Innbyggerne i Amona har nektet å følge de rettslige påleggene om å evakuere, og de har fått støtte fra enkeltpersoner fra hele Israel, men hovedsaklig fra andre bosetninger. AV ELISABET MELT VIK

Etter en seks år lang periode uten offisielle møter mellom israelske og tyrkiske regjeringsmedlemmer, møttes energiministrene for begge landene på torsdag for samtaler om en gassavtale. Det er nå snakk om at Israel skal eksportere gass til Tyrkia og Europa, forteller Jerusalem Post. Den israelske ministeren, Yuval Steinitz, møtte den Plattform på Leviathan-feltet tyrkiske energiministeren Berat Albayrak under World utenfor kysten av Israel. (ArEnergy Councils energikongress i Istanbul. Møtet var kivfoto: UK in Israel, flickr.com) ikke bare det første offisielle besøket mellom de to landene siden den nylige tilnærmingen. I tillegg var det første gang siden Mavi Marmara-hendelsen i 2010 at ministre fra begge landene møttes. – Dette er et symbol på normaliseringsprosessen som nettopp startet mellom Israel og Tyrkia, sa Yuval Steinitz i en direktesendt pressekonferanse for tyrkiske journalister. AV ELISABET MELT VIK

Syversen: – UNESCO må ikke drive historieforfalskning

Torsdag 13. oktober ga UNESCO en foreløpig støtte til en resolusjon som ignorer den jødiske og kristne tilknytningen til Tempelplassen i Jerusalem. AV CONR AD MYRLAND

– Resolusjon er uakseptabel og historieløs, sier stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (KrF). Det var 26 land som avsto fra å stemme, mens 24 land stemte for resolusjonen. Det var kun seks land som stemte imot, deriblant

Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen fra KrF besøkte MIFFs europeiske konferanse. (Foto: Tor-Bjørn Nordgaard)

USA og Storbritannia. Fredag 14. oktober varslet utdanningsminister Naftali Bennett at Israel bryter alt samarbeid med FN-organisasjonen.

– Det er både uakseptabelt og historieløst hvis UNESCO endelig vedtar en resolusjon som ignorerer den jødiske og kristne tilknytning til Tempelhøyden og

Klagemuren i Jerusalem. Når Palestina bruker sitt medlemsskap i UNESCO til å fremme slike resolusjonstekster, viser det at de bruker medlemskapet til å forfalske verdens kulturhistorie, ikke til å beskytte verdens kulturarv, sier stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (KrF) i en pressemelding. – Det er forståelig at Israel reagerer på resolusjonsteksten, som ingen europeiske land stemte for. Nå må Norge engasjere seg for å stanse eller rette opp teksten fundamentalt. Jeg forventer at utenriksministeren gir våre diplomater instruks om det, slik at Norge aktivt arbeider for å stoppe et endelig vedtak av en slik historieforfalskning, sier Syversen. – Det er en ensidig provokasjon

I FN er det kun Israel som er okkupant Av alle verdens okkupasjonsmakter, er det bare Israel som får dette stempelet i FN. AV ELISABET MELT VIK

Da FNs generalforsamling hadde sitt årlige møte i september var Israel igjen fremtredende på agendaen. I Israel er det frykt for at FNs sikkerhetsråd i løpet av høsten vil vedta en resolusjon som fastsetter grenser og en tidsfrist for opprettelsen av en palestinsk stat. Fra Det hvite hus har det kommet antydninger om at USA kan åpne for en slik resolusjon. Dersom Donald Trump vinner presidentvalget, øker sannsynligheten for et slikt utfall, ifølge den amerikanske Midtøsten-diplomaten Dennis Ross. Jusprofessor ved det ameri-

kanske universitetet Northwestern, Eugene Kontorovich, har undersøkt hvordan FN-systemet omtaler ulike okkupasjoner. I en artikkel i Wall Street Journal oppsummerer han hva han fant. Israel blir omtalt som «okkupasjonsmakt» 530 ganger i generalforsamlingens resolusjoner. Derimot har FN ikke omtalt andre land som okkupasjonsmakter, heller ikke langvarige okkupasjoner som Indonesia i Øst-Timor, Tyrkia i Nord-Kypros, Russland i deler av Georgia og Krimhalvøya, Marokko i Vest-Sahara, Vietnam i Kambodsja eller Armenia i deler av Aserbajdsjan. Siden 1967 har generalforsamlingens resolusjoner omtalt territorier under israelsk styre som «okkuperte» 2342 ganger. Samtidig blir territorier kontrollert av landene som er nevnt ovenfor

omtalt som «okkupert» 16 ganger til sammen. Ordet «okkupasjon» blir brukt i 90 prosent av resolusjoner som handler om Israel, men kun i 14 prosent av mye færre resolusjoner som omtaler de andre situasjonene. Sikkerhetsrådet nevner de omstridte territoriene i den israelsk-arabiske konflikten i sine resolusjoner som «okkupert» 31 ganger, i forhold til fem ganger i de andre tilfellene til sammen. Generalforsamlingens resolusjoner bruker begrepet «alvorlig» for å beskrive Israels handlinger 513 ganger, i motsetning til 14 ganger totalt når det gjelder andre konflikter hvor svært alvorlige brudd på menneskerettigheter foregår. Verb som «fordømmer» og «avskyr» blir ofte brukt i Israelrelaterte resolusjoner ti ganger oftere enn i resolusjoner som tar

for seg andre konflikter. FN har gitt Israel påminnelse om landets forpliktelser under Genevakonvensjonen i resolusjoner rundt 500 ganger siden 1967. Resolusjonene henviser til kapittel 49(6) som sier at «okkupasjonsmakten skal ikke deportere eller overføre deler av sin egen sivile befolkning til territoriene den okkuperer». Dette er bestemmelsen som hele saken mot Israel er basert på. Allikevel har ingen av FNs hovedorganer tatt i bruk dette kapittelet med hensyn til andre okkupasjoner som er nevnt ovenfor. Kontorovich viser i sine nye undersøkelser at okkupasjoner utført av andre land er mye mer alvorlig enn det Israels aktiviteter er. FN har allikevel brukt ordet «bosettinger» kun for å beskrive Israels sivile samfunn i omstridte

når Tempelhøyden bare blir referert til som Al Aqsa-moskeen og «Haram al- Sharif», som er det muslimske navn på stedet. Klagemuren blir i tillegg bare omtalt som «Al-Buraq plassen», en muslimsk betegnelse som refererer til det dyret som Muhammed ifølge muslimsk tradisjon red på i sin himmelferd. Dette viser det en helt uakseptabel utvisking av jødisk tilknytning til dette historiske stedet, fastslår Syversen. Norge har for tiden ikke stemmerett i styret i UNESCO, men har mulighet til å bruke våre diplomatiske kontakter til å legge press på landene som har stemmerett.

områder. Ingen av FNs hovedorgan har noen gang brukt dette begrepet når det gjelder okkupasjon med bosettinger i andre situasjoner. – FNs fokus på Israel undergraver organisasjonens legitimitet når det gjelder den jødiske staten. I tillegg har det gjort FN blind angående andre alvorlige tilfeller av okkupasjon i verden. FN bruker en helt annen retorikk og andre juridiske begreper når de håndterer Israel i forhold til andre land, konkluderer jusprofessoren. – I en tid hvor alvorlige globale kriser herjer burde ledere av den frie verden fokusere på å ta seg av disse i stedet for å fortsette å fordømme Israel, avslutter Kontorovich.


www.miff.no

11

NR 6/2016

– Behold roen og samarbeid med Israel for å bekjempe terror

Trump en sann venn av Israel

– Israel er en ledende stat i kampen mot islamistisk radikalisme og terror. Europa bør følge Israels eksempel i å håndtere terrorangrep, mener Lord Trimble og Robert Quick. Britiske etterretningstjenester antar at selv om Islamske Stat (IS) skulle bli militært beseiret i Irak og Syria, vil islamistisk terror fortsatt være en trussel på hjemmebane. IS-krigere vil returnere fra Midtøsten og spre sine angrep i demokratiske land. Etter at flere dødelige angrep allerede har funnet sted, er europeiske byer i høy beredskap og Om bord på denne trikken ble en sikkerhetsvakt knivstukket tirsdag 10. november. (Foto: Magen forbereder seg til å kunne håndtere nye angrep. David Adom). Lord Trimble, tidligere førsteminister i Nord-Irland og grunnlegger av Friends of Israel Initiative, og Robert Quick, som har solid bakgrunn i kontraterrorisme, skriver i the Telegraph at europeere bekymrer seg for egen sikkerhet. Trimble og Quick mener man må være realistiske når det gjelder den dødelige trusselen som terrorisme utgjør. For å kunne bekjempe terrorens taktikkmetoder må man samarbeide med dem som deler våre verdier og som kan hjelpe oss. Israel er en god samarbeidspartner, demokratiet som har kjempet og holdt ut mot islamistisk terror.

– Vi skal arbeide sammen for å fremme sikkerhet, stabilitet og fred i vår region, sier statsminister Benjamin Netanyahu. Trump har invitert Netanyahu til Det hvite hus. I likhet med statsledere over Donald Trump og Benjamin hele verden har Israels statsminNetanyahu i New York 25. ister Benjamin Netanyahu sendt september 2016. (Foto: GPO) sine gratulasjoner til Donald Trump etter seieren i det amerikanske presidentvalget. Netanyahu omtaler Trump som «en sann venn av staten Israel». – Båndene mellom USA og Israel bygger på felles verdier, felles interesser og en felles framtid. Jeg er sikker på at Trump og jeg vil fortsette å styrke den spesielle alliansen mellom Israel og USA og vi vil føre den til nye høyder, sier Netanyahu.

AV ELISABET MELT VIK

AV CONR AD MYRLAND

Hva Trump har lovet om Israel «Den falske forståelsen av at Israel er en okkupant må avvises.» Se alle 16 punkter. AV CONR AD MYRLAND

En knapp uke før valget, publiserte Donald Trumps Israel-rådgivere Jason Dov Greenblatt og David Friedman en uttalelse om sin kandidats forhold til den jødiske staten. – Alle disse punktene har vi samtalt om med Trump og Trump-kampanjen, og de fleste er blitt uttalt, i en eller annen form, av Trump i ulike intervju og taler eller formidlet av ham i sosiale medier, skriver Greenblatt og Friedman.

Her er de 16 avsnittene, ord for ord: De ubrytelige bånd mellom USA og Israel bygger på felles verdier som demokrati, ytringsfrihet, respekt for minoriteter, verdsetting av liv og mulighet for alle innbyggere til å leve ut sine drømmer. Israel er staten til det jødiske folk, som har bodd i dette landet i 3.500 år. Staten Israel ble grunnlagt med mot og besluttsomhet av store menn og kvinner mot enorme odds og er en inspirasjon til mennesker som verdsetter frihet og menneskeverd over hele verden. Israel er en sterk alliert av USA og en nøkkelpartner i den globale krigen mot islamsk jihad. Militært samarbeid og koordinasjon mellom Israel og USA må fortsette å vokse. Det amerikanske folket verdsetter vårt nære vennskap og allianse med Israel – kulturelt, religiøst og politisk. Mens andre nasjoner har krevd at amerikanske styrker skal forsvare dem, har

Donald Trump holder sin seierstale i New York 9. november 2016. (Skjermdump fra Fox News)

israelerne alltid forsvart sitt eget land selv og bare spurt om hjelp til militært utstyr og diplomatisk støtte til å forsvare seg. USA trenger ikke drive med nasjonsbygning i Israel eller sende styrker for å forsvare Israel. Avtalen [MoU] undertegnet av de amerikanske og israelske regjeringer er et godt første skritt, men det er mye mer so må gjøres. En Trump-administrasjon vil sikre at Israel mottar maksimum militær, strategisk og taktisk samarbeid med USA, og avtalen vil ikke begrense støtten vi kan gi. Kongressen vil ikke bli hindret i å gi støtte større enn det som avtalen skisserer dersom den velger å gjøre det. Israel og USA har begge enorm fordel av det bidrag begge landene gir – forholdet går begge veier. USA skal nedlegge veto mot enhver FN-avstemning som på urettferdig vis velger ut Israel [for fordømmelse] og vil arbeide i internasjonale institusjoner og fora, inkludert i vårt forhold til EU, med å motsette oss ethvert

tiltak for å delegitimere Israel eller innføring av spesielle krav til merking av israelske produkter og boikott av israelske varer. USA skal stanse finansieringen av FNs menneskerettighetsråd, en organisasjon dominert av land styrt av diktatorer som ser ensidig opptatt ut med å sverte den jødiske staten. UNESCOs forsøk på å skille staten Israel fra Jerusalem er et ensidig forsøk på å fornekte Israels 3000 år gamle tilhørighet til dens hovedstad, og er et nytt bevis på den enorme anti-Israel skjevhet i FN. USA skal se på alle forsøk på å boikotte, trekke tilbake investeringer og sanksjonere (BDS) Israel som i seg selv antisemittisk og ta sterke tiltak, både diplomatisk og juridisk, for å hindre handlinger som er ment å begrense kommersielle forbindelser med Israel, eller personer og selskaper som gjør forretninger i israelske områder, på en diskriminerende måte. BDS-bevegelsen er bare nok et forsøk fra palestinerne på å unngå å ha en fredelig sameksistens

med Israel. Den falske forståelsen av at Israel er en okkupant må avvises. Trump-administrasjonen vil be justisdepartementet etterforske koordinerte forsøk på universiteter og høyskoler til å skremme studenter som støtter Israel. En tostatsløsning mellom Israel og palestinerne ser umulig ut så lenge palestinerne er uvillige til å ta avstand fra vold mot Israel eller anerkjenne Israels rett til å eksistere som en jødisk stat. I tillegg er palestinerne delt mellom PAstyre på Vestbredden og Hamasstyre i Gaza, så det er ikke noe samlet palestinsk folk som kan kontrollere en stat nummer to. Hamas står på USAs liste med terrororganisasjoner, og søker aktivt Israels ødeleggelse. Vi vil forsøke å hjelpe israelere og palestinere å nå en omfattende og varig fred, en avtale som fritt og rettferdig må forhandles mellom dem som bor i regionen. Det palestinske lederskapet, inkludert PA, har undergravd alle sjanser til fred med Israel ved å oppdra en generasjon palestinsk barn med et utdanningsprogram av hat mot Israel og jøder. I det palestinske samfunnet blir slikt hat jevnlig formidlet på palestinsk tv, i den palestinske pressen, i underholdningsmedia og i politisk og religiøs kommunikasjon. De to største palestinske politiske partier – Hamas og Fatah – promoterer jevnlig antisemittisme og jihad. USA kan ikke støtte etableringen av en ny stat hvor terror blir økonomisk belønnet, terrorister blir feiret av politiske partier og regjeringsinstitusjoner og hvor utenlandsk bistand i stor grad forsvinner på korrupt vis. USA kommer ikke til å støtte opprettelsen av en stat som forbyr tilstedeværelsen til kristne og jødiske borgere, eller som diskriminerer

mot noe folk på grunnlag av religion. USA skal støtte direkte forhandlinger mellom Israel og palestinerne uten forhåndsbetingelser, og vil motsette seg alle palestinske, europeiske eller andre forsøk på å gå utenom direkte forhandlinger mellom partene mot en påtvunget løsning. Alle løsninger påtvunget Israel av andre parter, inkludert FNs sikkerhetsråd, kommer til å bli avvist. Vi støtter Israels rett og plikt til å forsvare seg selv mot terrorangrep mot deres folk og mot andre former for krig som blir rettet mot dem juridisk, økonomisk, kulturelt og ellers. Det er nødvendig at Israel opprettholder forsvarbare grenser som sikrer fred og stabilitet i regionen. Det må ikke legges press på Israel for å trekke seg tilbake til grenser som gjør angrep og konflikt mer sannsynlig. USA vil anerkjenne Jerusalem som den evige og udelelige hovedstaden til den jødiske staten og Trumps administrasjon vil flytte USAs ambassade til Jerusalem. På tross av atomavtalen med Iran i 2015, utpekte utenriksdepartementet nylig Iran, nok en gang, som en stat som støtter terror. Iran setter ikke bare Midtøsten, men hele verden i fare ved å finansiere, væpne og trene terrorgrupper som opererer rundt omkring i verden inkludert Hamas, Hizbollah og styrker lojale til Syrias president Bashar al-Assad. USA må sette seg imot Irans pågående brudd mot atomavtalen og at Iran ikke har oppfylt kravene i tidligere og nåværende sanksjoner, eller avtalene de har undertegnet. USA må innføre tøffe, nye sanksjoner når det er nødvendig for å beskytte verden og Irans naboer fra fortsettende atom- og ikke-atom trusler.


12

NR 6/2016

www.miff.no

Norges utenriksminister øker bistanden til palestinerne Norges utenriksminister øker bistanden til palestinerne, og oppfordrer andre giverland til å gjøre det samme. AV TOR-BJØRN NORDGAARD

Begrunnelsen for å øke bistanden til de palestinske selvstyremyndighetene er at PA samarbeider stadig bedre med Israel på det økonomiske området, ifølge en pressemelding fra Utenriksdepartementet. – Utviklingen i det økonomiske samarbeidet mellom israelere og palestinere er nå meget positiv. Norge øker støtten til Den palestinske selvstyremyndigheten og jeg oppfordret i dag andre giverland til å gjøre det samme, sier utenriksminister Børge Brende. Uttalelsen kom like etter det årlige møtet for utenriksministrene i giverlandsgruppen for de palestinske selvstyreområdene, AHLC. Brende er leder for giverlandsgruppen. Ministermøtet ble avholdt i New York mandag 19. september. I møtet presenterte Verdensbanken, Pengefondet, FN og

Børge Brende og Mahmoud Abbas. Bildet er tatt 8. mai 2014. (Foto: UD / Flickr.com / CC)

Kvartettens kontor sine rapporter om utviklingen i den palestinske økonomien og deres anbefalinger for neste år. Israel og de palestinske selvstyremyndighetene informerte om sitt arbeid for å styrke den palestinske økonomien og mulighetene for styrket samarbeid i tiden framover. UD opplyser at «palestinerne fikk anerkjennelse for sin økonomistyring under vanskelige forhold»

og at «giverne ønsket den nylig inngåtte avtalen om å overføre myndighet til palestinerne over elektrisitetsforsyning velkommen». Avtalen om elektrisitetssamarbeidet mellom Israel og PA ble inngått i forrige uke. Den innebærer først og fremst at PA etter mer enn ti år har akseptert å betale strømregningene sine, mot at Israel ettergir 1,1 milliar-

der kroner av gjelden og frigir 2,5 milliarder kroner i palestinske skattepenger som har vært holdt tilbake på grunn av store utestående gjeldsfordringer. Den totale palestinske elektrisitetsgjelden var på 4,3 milliarder kroner da avtalen ble inngått. – De gode nyhetene er at nå styrkes det direkte samarbeidet mellom de to partene. De viser vilje til å legge til rette for helt

nødvendige utviklingsprosjekter på Vestbredden og i Gaza, ikke minst hva angår energi og vann. De to partene er nødt til leve sammen, og de må samarbeide om å bygge strategisk viktig infrastruktur for en fremtidig tostatsløsning, sier Brende. Det kommer ikke fram i pressemeldingen hvor mye Norge øker bistanden til palestinerne.

Terrorister blir framstilt som helter på palestinsk barneleir Sommerleirer i regi av PLO har også i år fremstilt terrorister som martyrer og helter. AV ELISABET MELT VIK

Palestinske barn i Jerusalemområdet har denne sommeren deltatt i en sommerleir som ble oppkalt etter Baha Alyan, en av terroristene som drepte tre israelere på en buss i fjor. Den ble arrangert i regi av PLOs øverste råd for sport og ungdom og i samarbeid med Jerusalems direktorat for undervisning i forstadene. Direktoratet styres av de palestinske myndighetenes undervisningsdepartement. Barn i alderen 11-17 år skulle få informative besøk av PLOs politiske veiledningsautoritet og politiet. Dette betyr altså at disse institusjonene godtar og støtter at slike leirer bruker terrorister

Avslutningsseremoni for palestinsk speiderkurs oppkalt etter terrorist. Det er ikke første gang de palestinske myndighetene hyller terrorister innenfor utdanninssystemet. (Illustrasjon: Skjermdump fra PMW / YouTube)

som rollemodeller for barn, skriver Nan Jacques Zilberdik i Palestinian Media Watch. Barn fra Betlehem kunne i sommer delta på den såkalte «martyr Mamoun Al-Khatib leiren». AlKhatib var en seksten år gammel

palestiner som prøvde å knivstikke en sivil israeler i 2015. Denne leiren var også arrangert i regi av PLOs øverste råd for sport og ungdom. Najeh Al-Izza, nestleder av rådet i sørlige distrikt, holdt tale da leiren ble åpnet.

Palestinian Media Watch (PMW) har nylig publisert en rapport som dokumenterer uttalelser gitt av Fatahs embetsmann Jibril Rajoub som glorifiserer terror og oppfordrer til drap. Rajoub er lederen av PLOs øverste råd for sport og ungdom. PMW har tidligere rapportert om et speiderkurs som er oppkalt etter Baha Alyan. Dette kurset er arrangert av det palestinske speiderforbundet, som Jibril Rajoub også er formann for. Palestinske universiteter har i tillegg hatt flere arrangementer som ærer Alyan. Tidligere år hadde Fatah en sommerleir som var oppkalt etter terroristen Muhammad Al-Shubaki, som knivstakk og skadet en israelsk soldat i 2015. En av leirens aktiviteter var et skuespill der barna hadde roller som «sionistiske fangevoktere» som hen-

rettet palestinske «heltemodige fanger». I oktober 2015 gikk Baha Alyan og Bilal Ghanem ombord på en buss i Armon Hanatziv nabolaget i Jerusalem. Begge var bevæpnet og begynte å angripe passasjerer. Tre israelere ble drept og tre andre ble skadet. Alyan ble skutt og drept av en israelsk sikkerhetsvakt og Ghanem, som tilhørte Hamas og har sittet i israelsk fengsel, ble skadet. Sistnevnte er nå i fengsel på livstid for disse drapene. Mamoun Ra’ed Muhammad Al-Khatib var en 16 år gammel palestinsk terrorist som prøvde å knivstikke en sivil israeler ved krysset i Gush Etzion i desember 2015. Israelske soldater som befant seg på stedet skjøt og drepte Al-Khatib.


www.miff.no

13

NR 6/2016

Palestinere tror på jordanskpalestinsk konføderasjon 46 prosent av palestinerne støtter en jordansk-palestinsk konføderasjon i to stater. Kun 18 prosent av de som svarte på en palestinsk meningsmåling støtter en énstatsløsning for jøder og arabere. AV ELISABET MELT VIK

Flere palestinere foretrekker etableringen av en jordansk-palestinsk konføderasjon i to stater enn de tradisjonelle én- og tostatsløsningene. Det kom fram i en meningsmåling utført av AnNajah universitetet i Nablus, skriver Jerusalem Post. 1362 tilfeldige palestinere fra Vestbredden og Gazastripen ble valgt ut for å svare på meningsmålingen som ble gjennomført mellom 13. og 15. oktober. Undersøkelsen viser at 46 prosent av det totale antallet spurte (52 prosent på Vestbredden og 36 prosent på Gazastripen) støtter en palestinsk-jordansk konføderasjon basert på to stater med gode institusjonelle relasjoner.

Den jordanske byen Akaba sett fra Eilat i Israel. (Illustrasjonsfoto: Chris Yunker, Wikimedia Commons)

På den andre siden var det 36 prosent av palestinerne som svarte at de støttet etableringen av en palestinsk stat basert på våpenhvilelinjene fra 1967. Dessuten svarte bare 18 prosent at de støtter en énstatsløsning for både arabere og jøder. På tross av at det er et flertall av palestinere som støtter en jordansk-palestinsk konføderasjon, er Grant Rumley, forskningspartner ved Foundation for the Defense of Democracies, skeptisk til at en slik ordning kan gjennomføres. – Akkurat som ideen om en énstatsløsning, er det jordan-

ske alternativet ikke særlig gjennomførbart. Allikevel tror jeg at resultatet av meningsmålingen viser at det palestinske folket er skuffet over PLO og forhandlingene, skrev Rumley i en e-post til Jerusalem Post. – Mange palestinere ser på Osloavtalen som mislykket, og når fredsprosessen nå står fast, vil mange lete etter andre alternativer. Så lenge status quo fortsetter forventer jeg at støtten til disse alternativene kommer til å øke, avslutter Rumley. Rumley er ikke alene om å tvile på at en slik løsning er sannsynlig. Khaled Abu Toameh er en

Khaled Abu Toameh (Foto: Facebook)

israelsk-arabisk journalist som skriver for Gatestone Institute.

Jordanere negative I en artikkel publisert 25. mai 2016 skrev han at mange jordanere motsetter seg denne ideen fordi de frykter at en konføderasjon vil føre til at den jordanske identiteten gradvis vil forsvinne. Jordan og kong Hussein tok en historisk beslutning i 1988, kjent som Fakk al-Irtibat, da landet oppga kravet om å styre over Vestbredden. Da erklærte kongen at han ikke lenger anså området som en del av det Hashemittiske kongeriket. Siden den

gang har Jordan støttet en tostatsløsning for den israelsk-palestinske konflikten. Noen jordanere, inkludert en tidligere statsminister, har uttrykt støtte til en jordansk-palestinsk konføderasjon etter at en palestinsk stat har blitt etablert. De palestinske selvstyremyndighetenes president, Mahmoud Abbas, anser Jordan for å være en nær alliert. Han har tidligere sagt at jordanere og palestinere er ett folk som lever i to stater, men han har ikke antydet at han støtter en konføderasjon.

Palestinsk fotballag hyllet terrorist Terroristen som drepte to israelere ble hyllet som «helt» og «martyr». AV JOACHIM HARESTAD

Søndag 9. oktober drepte araberen Mesbah Abu Sabih (39) fra Silwan i Øst-Jerusalem kvinnen Levana Malhi (60) og politioffiseren Yosef Kirma (29) i en skuddveksling da han åpnet ild mot forbipasserende fotgjengere. Angrepet skjedde på Ammunition Hill i nærheten av trikken i Jerusalem. Selv ble Sabih skutt og drept i skuddvekslingen med politiet, mens fem andre personer ble såret i terrorangrepet. Dagen etter terrorangrepet poserte flere smilende fotballspillere fra klubben Hilal Al-Quds på sin hjemmebane, Faisal AlHusseini International Stadium, i al-Ram. På lagbildet holder de et ban-

Det palestinske fotballaget Hilal al-Quds poserer med et banner av den palestinske terroristen Mesbah Abu Sabih som drepte to israelere i et skyteangrep i Jerusalem.(Foto: Times of Israel / Facebook).

ner av Sabih, hvor det står på arabisk skrift: «Hilal al-Quds fotballklubb sørger over tapet av løven av al-Aqsa (Jerusalem), martyren og helten Mesbah Abu Sabih», skriver Times of Israel. Før kampen startet, sto hjemmelaget rundt midtbanen

sammen med bortelaget Shabab Al Khaleel for et øyeblikks stillhet, for å hedre terroristen. Fotballagets talsmann, Tamer Obaidat, hevder at banneret ble bragt på fotballbanen av supportere som var oppildnet over Abu Sabihs død. Laget som spil-

ler i Vestbreddens toppdivisjon, postet lagbildet på sin Facebookside dagen etter kampen, men ble bedt om å fjerne det fordi det bryter FIFAs regelverk, i følge Yedioth Aharonoth. Kort tid etter at lagbildet ble lagt ut på det sosiale nettstedet,

ble lagets trener, Maher Abu Sanina, i helgen arrestert av israelsk politi. Sanina er mistenkt for å oppfordre til vold, og for å vise offentlig støtte til terrorisme. Trenerens advokat, Mohammed Mahmoud, mener hans klient ikke var ansvarlig for at lagbildet ble tatt. Politiadvokaten mente på sin side i retten at Sanina likevel kunne ha forhindret at lagbildet ble tatt. Fordi det var tilstrekkelig mistanke om at en forbrytelse ble begått, og fordi Saninas forklaring i avhør var «ufullstendig og ikke troverdig», valgte dommeren å utvide hans varetektsfengsling med tre dager, melder Haaretz. Forøvrig kjemper fortsatt palestinske myndigheter med å overbevise FIFA om å erklære israelske lag på Vestbreddens bosetninger som ulovlige.


14

NR 6/2016

www.miff.no

Israelsk innovasjon i Oslo

«Kirkeuka for fred i Palestina og Israel» gikk av stabelen i slutten av september. Fra Svalbard i nord til Oslo i sør svingte prester og lekfolk bibelvers i et forsøk på å rive ned den israelske sikkerhetsbarrieren. I et innlegg i Stavanger Aftenblad 21. september krever Robert Wood, såkalt «ledsager» for Kirkenes Verdensråd og Kirkens Nødhjelp på Vestbredden (EAPPI), at Israel skal «rive muren for fredens skyld!». Wood har minst ett problem – israelernes gode hukommelse. Israelerne husker at i løpet av tusen døgn, fra høsten 2000 til sommeren 2003, ble 568 sivile israelere drept sammen med 243 israelere fra sikkerhetsstyrkene. 5600 israelere ble såret. Så lenge et flertall av palestinerne støtter væpnede angrep mot sivile israelere, vil den massive israelske støtten for sikkerhetsbarrieren vedvare.

Frokostmøte med israelsk innovasjonsekspert i Oslo tirsdag 18. oktober. 17.-21. oktober var det Oslo Innovation Week. I den anledning hadde Norsk-Israelsk Handelskammer og Oslo InternaEn Xbox-bruker spiller tennis ved hjelp av 3D-bevegelsestional Hub invitert gjenningsteknologien i Microsoft Kinect, utviklet av israelske israeleren Anya Eldan PrimeSense. (Illustrasjon: PrimeSense) til Norge. Eldan har 25 års erfaring som leder innenfor høyteknologi og venture kapital. Hun jobber nå for Israel Innovation Authority, med særlig ansvar for støtte til nyoppstartede fond og teknologiselskaper.

AV CONR AD MYRLAND

AV CONR AD MYRLAND

«Freden» ingen lengter tilbake til

Palestinske myndigheter avverget terrorangrep En palestinsk mann planla å sprenge en bombe ved en israelsk kontrollpost i Hebron. AV ELISABET MELT VIK

Ifølge Yedioth Aharonoth har de palestinske selvstyremyndighetene (PA) avverget et større terrorangrep mot israelske sikkerhetsstyrker i Hebron. Palestinske sikkerhetsstyrker stanset angrepet da det var i siste planleggingsfase. Angrepet skulle føre til et stort antall døde og skadde mennesker. Kontrollposten Hasam Shoter var målet

Palestinsk politimann på vakt i Hebron. (Illustrasjonsfoto: Lex Gilll / Flickr.com / CC)

for det planlagte terrorangrepet. Dette er den militære kontrollposten som deler områdene i Hebron som er kontrollert av

de palestinske og israelske sikkerhetsstyrkene. En tjenestemann i de palestinske sikkerhetsstyrkene fortalte Yedioth Aharonoth at en bombe som var koblet til en gassbeholder for matlaging var blitt plassert på den palestinske siden av kontrollposten. Tjenestemannen nevnte også at angri-

peren planla å nærme seg kontrollposten for å kaste en molotovcocktail på de israelske soldatene, og deretter skulle han løpe til den palestinske siden. Derfra skulle han detonere bomben med en fjernkontroll når soldatene befant seg i nærheten av den. Mannen som står bak terrorplanene er angivelig fra den palestinske byen Kalkylia. Det er fortsatt uklart om han arbeidet alene eller om han er del av en organisasjon. En annen kilde har fortalt Yedioth Aharonoth at han hører til en gruppe som er basert i utlandet, men kunne ikke si om gruppa befinner seg i Jordan eller et annet land. I etterkant av arrestasjonen informerte de palestinske sikkerhetsstyrkene sine israelske kolleger om det planlagte angrepet. Israelske sikkerhetsstyrker ødela bomben.

Det handler ikke om bosetninger, men om Israel – Dersom det ikke fantes bosetninger, ville dere da anerkjenne en jødisk stat? Netanyahu sier han har stilt spørsmålet både til Hamas og Abbas. AV CONR AD MYRLAND

– Jeg har spurt, ikke bare Hamas, men også president Abbas: «Vil dere anerkjenne en jødisk stat, dersom vi løser problemet med bosetninger?» sa statsminister Benjamin Netanyahu på en pressekonferanse sammen med Italias president Sergio Mattarella i begynnelsen av november.

Benjamin Netanyahu og Mahmoud Abbas under samtaler i Det hvite hus i Washington D.C. i 2010. (Illustrasjonsfoto: GPO)

– Men de vil ikke, for det virkelige bosetningsproblemet er bosetningene Tel Aviv, Jaffa, Haifa, Akko, fortsatte Netanyahu. Statsministeren forsikret at han vil støtte opprettelsen av en demilitarisert palestinsk stat dersom palestinerne anerkjenner Israel som en jødisk stat.

– Konflikten var og er om den jødiske staten, og hvis ikke våre palestinske naboer innser det, og gir opp spøkelset som prøver å ødelegge den jødiske staten med det ene eller andre middelet, vil fred være vanskeligere å oppnå, sa Netanyahu, ifølge Jerusalem Post.


www.miff.no

15

NR 6/2016

Israel bryter alt samarbeid med UNESCO

Hvor mange israelske politikere tror på Gud?

UNESCOs resolusjon om Jerusalem har vakt sterke reaksjoner i Israel. Fredag 14. oktober varslet utdanningsminister Naftali Bennett at Israel bryter alt samarbeid med FN-organisasjonen. – Gårsdagens avstemning er historiefornektelse og gir en boost til terror, skriver Bennett i et brev sendt fredag til UNESCOs medlemsland, og gjengitt i Times of Israel. Naftali Bennett. (Foto: – Resolusjonen premierer jihadister og «diplomatisk Bayit Yehudi) terror», og er ekstra sjokkerende fordi to jøder ble myrdet denne uken i et terrorangrep i Jerusalem. Han la til at det å samtykke til slike radikale fremstillinger bør bekymre hele den vestlige verden, og ikke bare Israel. – Enhver som belønner jihadister … kan bli den neste, sa Bennett. – Den neste terroristen vil føle at handlingen hans er legitim og har støtte etter gårsdagens elendige vedtak. Å skille Jerusalem fra Israel vil føre til en «dominoeffekt» som til slutt vil skade hele den vestlige verden.

Før Jom Kippur fikk Orly Levy-Abekasis og 119 andre Knesset-medlemmer spørsmål om de tror på Gud. Se hva de svarte. Før høstens jødiske høytidsperiode spurte avisen Ha’aretz alle 120 Knessetrepresentanter om de tror på Gud. Spørsmålet ble sendt på e-post, to uker senere ble det sendt en påminnelse og deretter ble politikerne som fortsatt ikke Knesset-medlem Orly Levy-Abekasis. (Foto: Hahadde svart, oppringt. Ha’aretz stilte det das Parush, Flash90) samme spørsmålet i 1996, og for sammenligning oppgir vi svarene fra den gang i parentes. 71 (91) svarer at de tror på Gud , 9 (9) Svarer at de ikke tror på Gud, 38 (20) ville ikke svare, 2 (0) – svarte på en måte som ikke kunne kategoriseres. Ha’aretz lister opp svarene til alle politikerne i alfabetisk rekkefølge. Orly Levy-Abekasis er blant de 71 som svarer at de tror på Gud. AV CONR AD MYRLAND

AV CONR AD MYRLAND

Kinas nye posisjon i Midtøsten Kinas handlinger i Midtøsten i 2016 viser en ny tilnærming til regionen. AV ELISABET MELT VIK

Kinas politikk overfor Midtøsten ser ut til å ha endret seg i det siste, skriver Roie Yellinek i en rapport publisert av BESA-senteret. Landet har begynt å vise mer interesse for regionens affærer. Den kinesiske presidenten har besøkt regionen, og et kinesisk forum er blitt etablert for å fremme fred i Midtøsten. I tillegg har kineserne vedtatt en ny lov som tillater Kina å involvere seg i militære aksjoner utenfor landets grenser. Dette er tydelige tegn på at Kina endrer sin tradisjonelle holdning om å holde avstand fra utenriksaffærer. På tross av anspente forhold mellom shia- og sunni-muslim-

Kinas president Xi Jinping. (Foto: Michel Temer).

ske grupper i Saudi-Arabia og Iran reiste Kinas president Xi Jinping til Teheran, Riyad og Kairo. Presidenten hadde ikke besøkt

Midtøsten siden han kom til makten, selv om han har rukket å reise verden rundt. Derfor var kineserne bekymret for signalef-

fekten dersom de hadde avlyst besøket, da dette kunne blitt oppfattet som mangel på respekt for regionen og dermed skadet Kinas økonomiske interesser. Dette var nok derimot ikke den eneste grunnen til at Xi Jinping reiste til Midtøsten. Besøket representerte en mulighet for kineserne til å presentere sin nye politikk, som inkluderer samtaler med alle parter og handel med alle land. Kinas president skulle egentlig ha besøkt De forente arabiske emirater, men reiste heller til Iran. Kina er bekymret for konfliktene mellom de shia- og sunnimuslimske gruppene, da landet får en tredel av gassforsyningen sin og 52 prosent av oljeforsyningen fra begge parter. Blir denne konflikten forverret, kommer Kinas økonomi til å bli svekket, da landet tydelig er avhengig av energiforsyninger fra Midtøsten. I

tillegg har Kinas interesse for regionen å gjøre med presidentens nye initiativ til å knytte Kina til Europa og Midtøsten med nye direkte transportruter for å oppnå tilgang til nye markeder for kinesiske varer. Derfor ønsker Kina å bidra til å forhindre at konflikter i Midtøsten forverres. Videre har ny kinesisk lovgivning tillatt at Kina deltar mer aktivt med militære styrker utenfor landets grenser. Det betyr at Kina kan sende styrker til Midtøsten for å bekjempe terror. Sist, men ikke minst, har Midtøstens Fredsforum blitt etablert av Kina og arabiske land. Kina vil derfor markere seg tydelig i regionen ved å vise at landet vil fremme fred og utvikling og drive handel og vedlikehold av forhold til land som er i konflikt med hverandre, inkludert Israel og de arabiske landene.

Saudisk avis kritiserer Abbas for å avslå Netanyahus invitasjon til Knesset Avisa mener at det er mulighet for fred om Abbas besøker Knesset. AV ELISABET MELT VIK

Den engelskspråklige avisa Saudi Gazette har tro på at et besøk av Abbas i Knesset kan føre til en fredsavtale, ifølge Times of Israel. Avisas redaktør viser til Menachem Begins invitasjon av Egypts president Anwar Sadat til Israel i 1977, som forandret dynamikken og skapte fred mellom landene. Derfor mener Saudi Gazette at Mahmoud Abbas ikke burde ha avslått Netanyahus invitasjon uten å ha tenkt nøye på det. Den israelske statsministeren

Benjamin Netanyahu inviterte Abbas til Knesset da han talte foran FNs Generalforsamling i New York 22. september. I tillegg sa Netanyahu at han ønsket å gjenoppta direkte forhandlinger med palestinerne og at han selv gjerne kommer og snakker i det palestinske parlamentet i Ramallah. I lederartikkelen som ble publisert søndag, skrev Saudi Gazette at palestinerne ikke burde ha avslått invitasjonen så raskt, fordi dette er et tegn på Israels ønske om å skape fred. Videre forteller artikkelen at den tidligere amerikanske presidenten Bill Clintons besøk i det palestinske nasjonalrådet i 1998 førte til at PLO aner-

kjente Israels rett til å eksistere. Den saudiske avisa er klar over at Netanyahu ikke vil fjerne eller stanse jødisk bosetting på Vestbredden, at han er motstander av de palestinske kravene om å gjøre 1967-linjene til en nøyaktig landegrense og imot å dele Jerusalem. Likevel påpeker artikkelen at Israel og Egypt også var erkefiender før Sadat reiste til Israel. Om Abbas utfører et slikt besøk, kan dette forandre situasjonen, tror avisredaktøren. Netanyahu uttrykte i talen sin til FN at han er takknemlig for at Israels forhold til flere av de sunnimuslimske landene i regionen, som Saudi-Arabia, er i utvikling. Han mente at disse landene for-

står at Israel er deres allierte i kampen mot deres felles fiender Iran og IS. Den israelske statsministeren sa at han ser positivt på framtiden og at han tror Israel

en dag kommer til å samarbeide åpent med disse landene. Dette er signaler som kan føre til fred i Midtøsten, mener den saudiske avisa.

Oliday Everyday

Bidrar til et sunnere liv! En av naturens sterkeste antioksidanter, laget av bladene fra oliventreet! 4 Gir energi og overskudd 4 Bedrer immunforsvaret 4 Godt for kolesterolet 4 Bedrer blodsirkulasjonen 4 Bidrar til et normalt blodtrykk 4 Beskytter kroppen mot skader i cellene

Bestill på tlf: 993 84 702 Pris www.colibrihelse.no fra kr 199,-


16

NR 6/2016

www.miff.no

Hvilke militære trusler står Israel overfor det kommende året? Truslene som Israel møter i dag er mye mer uforutsigbare og krevende å håndtere.

til de sørlige områder, slik at de kan fokusere på Israel. Videre sier Katz at Russlands tilstedeværelse i Syria og fokus på å holde Assads regime ved like, betyr at det er liten sjanse for en bærekraftig våpenhvile. Dermed fortsetter regionen å være ustabil, og Israel må fortsette å følge med på at de røde linjene ikke krysses.

AV ELISABET MELT VIK

Sjefredaktør i Jerusalem Post, Yaakov Katz, har i en artikkel publisert 14. oktober analysert hvilke militærstrategiske trusler som Israel må være forberedt på det neste (jødiske) året. – Den gode nyheten er at ved starten på det nye jødiske året (5777) finnes det ingen konvensjonell eller eksistensiell militær trussel mot den jødiske staten, skriver Katz. Det er ingen liten bragd, med tanke på at det er bare 43 år siden Israel ble angrepet både fra Sinai-fronten og fra Golanhøydene under Jom Kippur-krigen. Da samarbeidet Egypt og Syria om å angripe Israel, og de drepte flere enn 2600 israelske soldater. Det skapte en følelse av sårbarhet i Israel som det tok flere tiår å komme ut av. I dag har Israel fred med Egypt, mens det syriske militæret nesten ikke er verd å nevne. Etter fem år med blodig og kostbar borgerkrig, har de militære styrkene i Syria – som tidligere var den største militære trusselen mot Israel – omtrent tært bort. – Det betyr at det praktisk talt ikke finnes en fiende ved Israels grenser som har militær kapasitet til å erobre israelske territorier, forklarer Katz. Selv om atomavtalen med Iran har mange svake punkt, har den hittil forhindret iranerne fra å lage en atombombe. Generalene i Israels militære ledelse tenker omtrent slik: Avtalen har stanset atomprogrammet, men ikke Irans ønske om å bli en atommakt. En dag, før eller siden, vil Irans kjernekraftverk igjen bli ansett som potensielle militære mål. For tiden utgjør verken Syria eller Iran en eksistensiell trussel mot Israel. Allikevel mener Katz at det ikke bare er gode nyheter i vente for det jødiske landet. Israel utfordres på fem forskjellige fronter, og de krever forskjellige ressurser, fokus, og reaksjoner. Felles for dem er at de er uforutsigbare. Selv mindre taktiske hendelser har potensiale til å eskalere fort og bli til en stor konflikt. Yaakov Katz vurderer de fem frontene slik:

Libanon

IDF avdekker en terrortunnel i Gaza. (Illustrasjonsfoto: IDF / Flickr.com)

Vestbredden

Gaza

Knivintifadaen, som noen har kalt den, begynte i oktober i fjor med drapet på Henkin-paret i det nordlige Samaria. I månedene etterpå har det israelske forsvaret registrert nesten 300 angrep. Flere enn 100 av angrepene har vært rettet mot sivile. Nylige angrep og voldelige handlinger viser tegn på at slike sporadiske angrep utført av enslige angripere (lone wolves) sannsynligvis kommer til å fortsette, ifølge IDFs beregninger. Terror har dessverre alltid vært en del av Israels historie, selv før staten ble opprettet. På tross av alt de israelske sikkerhetsstyrkene gjør, forventer de ikke at all terror kommer til å forsvinne. Allikevel er det mye de kan gjøre for å redusere terrorangrep. Israel har plassert store antall IDFsoldater på Vestbredden, i tillegg til politioffiserer som vokter flere steder i Jerusalem hvor det har vært hyppige angrep. Mer enn 3700 palestinere har blitt arrestert det siste året, mens dusinvis av våpenverksteder er blitt revet ned. Økt tilstedeværelse av det israelske forsvaret, sammen med imponerende etterretningsarbeid, har redusert angrepene de siste månedene. Politikken der man unngår å bruke kollektiv avstraffelse – i tillegg til å gjøre forskjell på palestinere som deltar i angrep og de som ikke gjør det – er muligens hovedgrunnen til at knivstikkingene ikke eskalerte. På tross av volden kommer rundt 60.000 palestinere til Israel hver dag. De palestinske sikkerhetsstyrkene samarbeider for det meste med IDF, og arresterer Hamas terrorister.

Katz forteller at det ikke har vært en så rolig tid i Gaza siden 1968 som det har vært siden krigen i 2014 ble avsluttet. Det betyr ikke at sitasjonen er rolig, eller at det ikke eksisterer noen mulighet for krig. Faktisk er Gaza den potensielt mest eksplosive fronten. Siden 2014 har terrorister i Gaza skutt 47 raketter og granater mot Israel. Sammenlignet med de 4891 rakettene og granatene i 2014 er det ingenting. Rundt 95 % av rakettene det siste året ble avfyrt av andre grupper enn Hamas. Disse terrorgruppene mottar flere millioner dollar i året i støtte fra Iran. Som svar på disse rakettangrepene har IDF de siste ukene slått ned på strategiske mål som hørte til Hamas. Samtidig investerer det israelske forsvaret i teknologi som oppdager tunneler, og har store planer om å utvikle den videre. Når det gjelder Gaza, fokuserer IDF for det meste på etterretningsinnsamling og forberedelser til neste krig. Soldater spesialiserer seg også på krigføring innenfor gerilja og tunneler. Selv om Israel forbereder seg på krig, støtter forsvaret også initiativ som kan forbedre økonomien for palestinere på Gazastripen, og dermed også hindre en ny konflikt. Katz mener at det er en viss sammenheng mellom økonomisk velstand og terrorisme. Jo verre tilstanden er i Gaza, jo mindre håp er det for en forandring. Derfor øker også motivasjonen til å engasjere seg i terroraktiviteter mot Israel.

Sinai Sinai fortsetter å være en bekymring for Israel og et fokus for israelsk etterretningstjeneste. På den ene siden virker det som

om Egypt har gjort en god jobb med å bekjempe islamistisk terror. Men grupper med tilhørighet til IS fortsetter å operere fritt på Sinai-halvøya. Ifølge IDF trener mange IS-terrorister med Hamas, og de mottar finansiering, våpen og hjelp fra den palestinske terrororganisasjonen. Ett av de siste kjente angrepene mot Israel var i juli 2015, da en rakett ble avfyrt fra Sinai. I oktober samme året ble et russisk fly sprengt i luften over Sinai. Det var mest sannsynlig utført av IS. For å bekjempe den økende trusselen har IDF de siste årene styrket tilstedeværelsen langs grensen. Det ser også ut til at Israel og Egypt samarbeider for å bekjempe IS. I juli meldte Bloomberg at Israel hadde utført droneangrep i Sinai, «med Egypts velsignelse». Israel har også tillatt Egypt å utplassere flere militærtropper. Israels bekymring er at situasjonen på Sinai kommer til å eskalere til noe mer enn et sjeldent rakettangrep. IDF håper at Egypts militære kampanje kommer til å fjerne IS-trusselen.

Syria Situasjonen i Syria har vært både en mulighet og en utfordring for Israel. På den ene siden tjener Israel på at det syriske forsvaret gradvis forsvinner. På den andre siden er Israel et mål for terrorangrep utført av grupper som IS eller Jabhat al-Nusra. Derfor har Israel lagt ned tre røde linjer – om de krysses vil Israel iverksette tiltak: overføring av våpen fra Syria til Libanon, iransk tilstedeværelse på Golanhøydene, og noen som helst krenkelse av Israels suverenitet. De siste månedene har Israel merket at terrorister har begynt å bevege seg fra det nordlige Syria

Hizbollah har bygd opp militær kapasitet og det antas at de har rundt 130.000 raketter. Derfor er Hizbollah Israels hovedtrussel dette året. Ødeleggelsen som Israel kommer til å møte i en krig med Hizbollah er ikke sammenlignbar med noe som Israel har sett i tidligere konflikter. Rundt 1.000 raketter kan treffe Israel hver dag. Israelsk etterretning mener likevel at Hizbollah ikke kommer til å føre en fullverdig krig med Israel av to grunner: Hizbollah ble avskrekket etter krigen i 2006 og fordi organisasjonen er opptatt med sin deltakelse i krigen i Syria. Det antas at rundt 7000 Hizbollah-medlemmer kjemper sammen med det syriske forsvaret. I løpet av de siste årene er cirka 2000 blitt drept, mens 6000 er skadet. Hizbollah har en styrke på 20.000 menn, noe som betyr at organisasjonen er blitt svekket. Lederen av Hizbollah, Hassan Nasrallah, har ikke glemt skadene som Israel påførte Libanon i krigen i 2006, og hvordan det påvirket landets turisme og bankvesen på negativt vis. Den politiske vranglåsen i Libanon, der man ikke har klart å utnevne ny president, sammen med økende spenning i regionen, kan føre til en forandring i Hizbollahs beregninger. 43 år etter Jom Kippur-krigen har fienden forandret seg. Selv om Israel ikke trenger å bekymre seg mye for stridsvogner som pløyer vei gjennom Golan eller Negev-ørkenen, må israelske sikkerhetsstyrker være på konstant vakt etter uforutsigbare fiender og nye krigføringsmetoder. Krig kan komme fra disse frontene i løpet av et øyeblikk, noe som betyr at IDF alltid må være forberedt. IDFs egentlige utfordring er å være allsidig i møte med flere trusler og motparter i regionen. Katz håper at år 5777 kommer til å være et rolig år for Israel.


www.miff.no

17

NR 6/2016

Kemp: – De som fordømmer Israel har blod på hendene

Vestens ettergivenhetspolitikk overfor islamister skaper en ond sirkel av økende terrorisme. Når Israel også presses til å være ettergivende overfor palestinske terrorister, oppmuntres terrorgruppene til å angripe med større frimodighet, sier militærekspert Richard Kemp. AV TOR-BJØRN NORDGAARD

Den britiske obersten Richard Kemp, som har bak seg nesten 30 års tjeneste i det britiske forsvaret, der han har fått erfaring med å kjempe mot terrorisme i mange ulike deler av verden, var hovedtaler på MIFF Forum 24.-25. september 2016. Han tok for seg at det israelske forsvaret kjemper med stor innsats for å unngå sivile tap i krig. Og han snakket om w Han mener vi aldri må komme til det punkt hvor vi aksepterer at terrorangrep er blitt normalt og uunngåelig i våre land. Når Londons borgermester sier at terrorangrep er blitt «en vanlig del av livet i en storby», og når den franske statsministeren sier at «Frankrike må lære å leve med terrorisme», er det utsagn som lyder som musikk i ørene til islamske jihadister, mener Kemp. – Hvordan skulle man bedre kunne erklære overfor IS at vi ikke har noe svar mot truslene deres og virkelig oppmuntre dem til å fortsette? sa han. – De siste 18 månedene har det vært ett terrorangrep annenhver måned i Frankrike. Frankrikes ettergivenhetspolitikk har ikke virket. Problemet har ikke blitt bedre, men verre. Det er på tide at både Frankrike og vi alle sammen blir tøffere. Vi må ha styrke til å konfrontere og presse ayatollahene, uttalte Kemp.

Ettergivenhetspolitikk Både håndteringen av terrorangrepene i Europa, den langdryge

Oberst Richard Kemp var hovedtaler på MIFF Forum 2016. (Foto: Tor-Bjørn Nordgaard)

kampen mot Den islamske staten og atomavtalen med Iran, er eksempler på det Kemp omtaler som vestlig ettergivenhetspolitikk. Her er noen av eksemplene hans: Når det etter 1.270 islamistiske terrorangrep bare dette året, fortsatt er mulig å reise tilbake til europeiske land etter opphold i Syria med terroropplæring hos IS, motiverer det til å øke satsingen på angrep i Europa. Når Vesten hever sanksjonene mot Iran og tolererer at de samtidig bryter FN-resolusjoner ved å prøveavfyre langdistanseraketter som kan bære atomstridshoder, og truer amerikanske marineskip i den persiske gulfen, oppmuntres det iranske regimet til å fortsette sin kamp for regional dominans og finansiering av internasjonal terror. Når de allierte styrkene ikke slår til mot IS med stor nok kraft til å eliminere trusselen gruppen utgjør, framstår de vestlige maktene som svake i islamistenes øyne og troen på egne ekspansjonsmuligheter øker. – Det var ettergivenheten mot Hitler i 1930-årene som førte til andre verdenskrig der 45 millioner mennesker ble drept, deriblant minst seks millioner jøder, sa Kemp.

Han forklarte hvordan ettergivenhetspolitikken kunne ha ført til at Hitlers «endelige løsning» hadde blitt realisert både i Europa og i Midtøsten. – I november 1941 hadde Hitler og stormuftien av Jerusalem et 90 minutters møte i Berlin. Der ble de enige om å utrydde det jødiske folk fra Midtøsten så vel som fra Europa. Hadde Churchill ikke stått opp mot Hitler, ville Holocaust ha fortsatt og slaktet jøder fra Teheran til Tunisia. Yassir Arafat ble trenet av nazistene i terrormetoder. Nazister finansierte trening av PLO og flere av deres terroraksjoner.

Vestlig press øker Israels ettergivenhet Kemp mener at også Israel utviser for stor grad av ettergivenhet overfor Hamas og de andre palestinske terrorgruppene. – Israels ettergivenhet har samme effekt som i Vesten, sa han, og forklarte: – Hamas og de andre væpnede gruppene har ikke andre muligheter enn å kjempe ved hjelp av terrorisme og menneskelige skjold, og oppnå støtte gjennom vestlige medier. Kemps resonnement er at dersom disse gruppene ikke lenger får den vestlige støtten gjennom politikere og media, vil de ikke

lenger kunne fortsette denne motstanden i samme styrke. – IDF gjør uovertrufne grep for å redde sivile liv, men til tross for det slenger vestlige ledere skamløst ut sine fordømmelser mot dem. Det får terroristene til å bli enda mer blodtørstige og utføre enda større terrorangrep. Det å minimere sivile tap, leder på sikt til et økende antall terrorofre på Israels side, sa Kemp. – De som fordømmer Israel har blod på hendene, mente han. – Dette er en ond sirkel som ikke kan brytes uten å avvise den farlige ettergivenhetsmetoden. Islamistene respekterer styrke og forakter svakhet. Den vestlige ettergivenheten strekker seg ikke bare til Gaza, men også til kampen mot terror som Israel i dag kjemper i sine egne gater. Terrorbølgen er den palestinske presidenten Mahmoud Abbas’ ansvar, han som angivelig er moderat. Likevel ga en EU-rapport nylig Israels okkupasjon ansvaret for at angrepene finner sted. På hvilken bedre måte kunne de fremme kampen mot Israel enn ved å rettferdiggjøre terroren i EU?

Ettergivenhet er ingen løsning for Israel Kemp viste til at PA bærer ansvaret for terroren ved at pro-

pagandamedier oppfordrer til grusomme terrorangrep, angrep feires, veier, skoler og arrangementer oppkalles etter terrorister og penger betales til fengslede terrorister og deres familier. – Selvfølgelig er alt dette incentiver til vold. Pengene kommer fra dine og mine skattepenger, overført av våre ledere som er oppslukt av en blind ettergivenhetslinje, sa han. Ettergivenhet har aldri gitt resultater for Israel, påpekte han. – Hver gang Israel har gjort ettergivelser til sine fiender, er fiendene blitt mer aggressive, ikke mindre. I dag angripes Israel fra alle de tre områdene de har forlatt. Likevel forsøker USA og Europa å tvinge Israel til å trekke seg ut av Vestbredden og Golanhøydene uten en fredsavtale, i tro på at dette, i kombinasjon med opprettelse av en palestinsk stat, vil gi fred – ikke bare til Israel, men til hele regionen. Men realiteten er at Israel ikke har en partner for fred, verken på Vestbredden eller i Gaza. Israel ga gode tilbud i 2000, 2001 og 2008, og dette ble avslått av palestinerne. Abbas nekter til og med å møte Netanyahu for å snakke om fred. Forts. side 18


18

NR 6/2016

Forts fra side 17

Senest på torsdag rakte Netanyahu ut hånden i fred mot Abbas på FNs generalforsamlig, men den hånden vil uten tvil bli avslått, sa Kemp. Å presse Israel til tilbaketrekning fra Vestbredden ville være å skape en enda farligere situasjon for Israel enn de tidligere tilbaketrekningene har gjort. – En avtale om tilbaketrekning ville utgjøre en langt større fare for Israel enn Gaza, en eksistensiell fare. Faren er ikke bare at Hamas kan overta makten – både IS og Irans ayatollaher har målsetninger om å ta seg inn på Vestbredden og bruke den som avfyringsrampe for ødeleggelsen av Israel. Derfor må Israel bevare et militært nærvær på Vestbredden, til og med hvis det mot formodning skulle bli en avtale. Ellers vil de ikke kunne sikre sitt folk. De som krever full israelsk tilbaketrekning fra Vestbredden, krever egentlig utslettelse av Israel, forklarte Kemp.

Advarer om fare for ettergivenhet fra Obama i november Det franske fredsinitiativet som har vært forsøkt satt i verk i år, er enda et eksempel på europeisk ettergivenhetspolitikk, viste Kemp til. Han advarte om at det er en overhengende fare for at USAs president Barack Obama like før sin avgang kan finne på å la være å legge ned veto i FN mot et potensielt resolusjonsforslag med en fredsplan fra Frankrike eller EU der det settes en tidsfrist fra FN for israelsk tilbaketrekning. Dersom dette skulle skje, vil det være en oppmuntring til palestinske ledere. Det vil øke deres tro på at de kan få enda flere penger og innrømmelser fra Vesten og Israel uten å gjøre noe selv. Denne linjen må vi stå opp mot. Ettergivenhet kan ikke bringe fred, sa Kemp. Den samme faren ble omtalt av Ha’aretz’ korrespondent Barak Ravid som «elefanten i rom-

met» da Obama og Netanyahu hadde sitt formodentlig siste møte i New York nylig. På spørsmål fra salen om hva slags styrke han mente Israel og Vesten burde vise mer av i møte med terrortrusselen, kom han med eksempler på mulighetene: – Vesten kan vise økonomisk styrke ved å nekte palestinske myndigheter og organisasjoner finansiering så lenge de bruker pengene til å finansiere terror. Vesten kan også vise støtte til Israel ved for eksempel å sende marineskip til støtte for sjøblokaden av Gaza. Dersom slike tiltak gjøres i stedet for å fordømme Israel, vil det ha resultater, mente han.

Hva Israel kan lære Europa om krigen mot terror Kemp listet også opp flere ting han mener europeiske land kan lære av Israels erfaring med å bekjempe terror: – Israel er et forbilde i å reise seg raskt etter terrorangrep. De finner de skyldige, straffer dem og kommer eventuelt med svarangrep, men så reiser de seg igjen og lar livet gå videre uten å la seg knekke som samfunn. – Et stort antall angrepsforsøk er blitt stanset på gaten de siste årene i Israel på grunn av at et stort antall sikkerhetsstyrker er oppmerksomt til stede, bevæpnet og raske til å reagere. – Israel er effektive til å slå ned på opptøyer før situasjoner kommer ut av kontroll. – Israelske sikkerhetsstyrker er bedre trenet og mer villige til å skyte varselsskudd eller skyte for å skade enn vestlig politi. – Israel er sterke på etterretning i antiterrorarbeidet, både i eget og andre land. De har jobbet lenge med dette, mens Europa er i en startfase.

Spesialist på Israelbøker gjennom 75 år! Vi har også mange flotte dødehavsprodukter fra Israel (se www.miff.no)

Knut A. Høyer a/s Østregt./Torvgt. 4801 Arendal

Tlf: 37 00 46 60

www.miff.no

Israel kjemper for å u Ingen hær har gjort så stor innsats for å unngå at sivile skulle bli drept som det Israel gjorde under alle de tre Gaza-krigene, sa den britiske offiseren Richard Kemp da han holdt foredrag på MIFF Forum lørdag 24. september. AV TOR-BJØRN NORDGAARD

Oberst Richard Kemp har bak seg en nesten 30 år lang tjeneste i den britiske hæren. Han har tjenestegjort i mange deler av verden og vært øverstkommanderende for de britiske styrkene i Afghanistan. Han har studert Israels krigføring under Gaza-krigene i 2008-2009, 2012 og 2014, og etter hver av krigene har han stått opp som en forsvarer mot de tilbakevendende anklagene om at Israel bryter krigens lover og menneskerettighetene.

Ingen har gått lenger for å redde sivile Han mener Israels forsvarsstyrker helt siden staten ble grunnlagt har hatt et fokus på å ville kjempe moralsk, ved å fokusere på å bekjempe stridende og redde flest mulig sivile. Slik var det også under de tre nylige Gazakrigene. Da Goldstone-rapporten fordømte Israel etter Gazakrigen i 2008-2009, vitnet Kemp for FNs menneskerettighetsråd om at anklagene ikke stemte. – Som en som har brukt mesteparten av livet til å kjempe mot terrorister som profesjonell infanterioffiser i den britiske hæren, kan jeg fortelle dere at menneskerettighetsrådets oppfatninger ikke bare var feil, men helt motsatte av virkeligheten, sa Kemp i foredraget hos MIFF. Granskingen av den første Gaza-krigen baserte han på tilgjengelige rapporter fra begge sider. Under de to påfølgende Gaza-krigene var han til stede i Israel for å observere personlig og på nært hold. – Jeg møtte alle fra statsministeren og ned til menige soldater som kjempet på bakken. Jeg har

erfart effektiviteten, kampånden og humaniteten i det israelske forsvaret. Ingen har gjort så stor innsats for unngå sivile tap i noen annen krig som det Israel har gjort i alle de tre krigene i Gaza, sa Kemp.

Sterke møter Kemp fortalte om to eksempler på møter under krigen i 2014 med israelske soldater som har gjort sterkt inntrykk på ham og som han mener viser IDFs humane grunnholdning. – Jeg besøkte en flybase på grensen mot Gaza og snakket med en skotte som var pilot i IDF. Han hadde flydd angrepsoppdrag til Gaza hele formiddagen den dagen. De forsøkte å ramme et høyt prioritert mål, men måtte avbryte mer enn ti ganger fordi det var sivile der. Til slutt måtte de avbryte oppdraget uten å lykkes. Jeg spurte om ikke han syntes det var frustrerende. Han svarte: «Nei, ikke i det hele tatt. Det største med IDF er at de ikke vil tillate deg å angripe sivile såfremt det ikke er fullstendig uunngåelig. Hvordan skulle jeg som far og ektemann kunne være et eksempel for min familie hvis jeg hadde brukt dagene mine til å med vilje slakte sivile på bakken?» Et annet møte var med en ingeniør som hadde i oppdrag å rekognosere inne i nyoppdagede terrortunneler i Gaza. Under Gaza-krigen i 2014 oppdaget og

ødela det israelske forsvaret mer enn 30 tunneler fra Gaza til Israel. Tunnelene skulle brukes til infiltrasjon av terrorister. – Da denne ingeniøren gikk inn i tunnelene, visste han ikke hva som ville møte ham. Han måtte regne med både selvmordsbombere, snikskyttere og menneskelige skjold. Alt dette er blitt brukt mot israelere i slike tunneler. Jeg spurte hva slags tanker han gjorde seg i en slik situasjon, og han svarte: «Jeg er først og fremst på vakt mot eventuelle menneskelige skjold, slik at jeg skal kunne være helt sikker på ikke å drepe noen sivile.» Det var hans fremste prioritet. Også på toppen av systemet opplevde Kemp det samme. – Hver gang statsministeren og sikkerhetsutvalget var i møte, noe som kunne være flere ganger daglig, var den første saken på agendaen den samme: Sivile palestinske tap og hvordan man kunne unngå så langt det er mulig å ramme flere.

Forskjellene på våre hærer og IDF Kemp hadde også en forklaring på hvorfor Israels hærs oppførsel likevel oppfattes så annerledes enn andre lands hærer? Selv om britiske, norske og andre vestlige styrker også blir kritisert, er kritikken aldri i nærheten av den grad IDF utsettes for. Han viste til tre forklaringer:


www.miff.no

19

NR 6/2016

unngå sivile tap i krig Soldater fra IDF patruljerer ved Gaza-grensen. (Illustrasjonsfoto: IDF.)

kunne leve opp til det samme idealet.

Hamas tuneller gir assosiasjoner til Auschwitz

– Den store forskjellen på Israels kriger og våre er at deres konflikter utgjør en umiddelbar eksistensiell trussel. Det er ingen avstand mellom israel og Gaza. Fra Norge til Afghanistan er det 8.000 km. Israel må ha en annen prioritet og være mye raskere til å reagere. De har ikke så mye tid til å vurdere før de handler, sa Kemp. – Den andre store forskjellen på IDF og våre hærer er omfanget av fiendtlig propaganda som Israel og IDF utsettes for. De er offer for den største svertekampanjen i verdens historie. Den er mye mer effektiv enn noen propaganda som kunne ha rammet våre hærer, ikke minst fordi de utsettes for mye mer isolasjon enn oss, som alltid oppfattes som bare en del av NATO og den vestlige alliansen.

IDF følger krigens lover Etter Gaza-krigen 2014 var Kemp med i en gruppe av 13 militære eksperter (de fleste generaler) fra ni land over hele verden. De skrev en vurderingsrapport om lovligheten av Israels krigføring. Kemp fortalte at ett av hovedfunnene deres var at mens Israel gjennomgående gjør det de kan for å følge krigens lover, gjør Hamas gjennomgående det de kan for å bruke krigens lover til sin egen fordel. – Hamas studerer hvordan vi følger krigens lover for å finne ut

hvordan de kan bruke det. Hamas gjorde alt for å tvinge Israel til å drepe sivile under krigene. De tvang sivile tilbake til områder der IDF hadde advart dem mot å oppholde seg, og de lot det skinne gjennom at de oppbevarte våpen og hadde militære baser blant sivile. Slik brukte de sine egne som menneskelige ofre. Det de oppnår ved å gjøre dette, er at IDF blir mer tilbakeholdne. De vet også hvilke reaksjoner Israel møter i media når sivile blir drept, uttalte Kemp. Dette gir et stort dilemma for alle land med hærstyrker som kjemper i overensstemmelse med krigens lover, forklarte han: – I jo større grad man tillater at grupper som Hamas drar nytte av menneskelige skjold på denne måten, og jo mer Ban KiMoon står og fordømmer Israels drap av sivile, i jo større grad vil disse gruppene bruke menneskelige skjold. Slik konkluderte generalene og militærekspertene, ifølge Kemp: – Noe går galt for alle lands hærer, fordi alle har uhell og enkelte dårlige soldater. Men i ansvarlige hærstyrker granskes tilfeller som går galt, og ingen gjør det grundigere og i større grad enn IDF. Alle i ekspertgruppen konkluderte med at deres egne hærer ikke kunne oppnå å ha like stor oppmerksomhet på å spare sivile som IDF. Israel la listen så høyt at våre land ikke ville

Kemp understreket hvor fjernt fra virkeligheten han mener det er når mange har illusjoner om moralsk likhet mellom Hamas og IDF. – Jeg var inne i en av tunnelene. Den begynte en km inne i Gaza, og var på vei mot en kibbutz i Israel. Hensikten var at væpnede menn fra Hamas skulle ta seg inn i kibbutzen og myrde mange titalls sivile. Tunnelen var romslig og profesjonelt bygget, og den hadde innlagt strøm og lys. Man behøvde ikke å krype gjennom den, den var stor nok til at man kunne gå oppreist, fortalte han. – I begynnelsen av 2014 var jeg i Auschwitz. Og i tunnelen så jeg den store likheten. Begge konstruksjonene var bygget på dyktig vis – godt planlagt og bygningsteknisk solide – og med ett formål: å massakrere jøder. Det burde ikke overraske noen, for Hamas er en avlegger fra Det muslimske brorskap, som deler sitt ideologiske syn på jødene med nazistene. De lovet Hitler å sørge for den endelige løsningen i Midtøsten, slik han gjorde i Europa.

IDF overgår de fleste andre hærer moralsk Richard Kemp ga to grunner til at IDF holder en så høy moralsk standard: – Det er frivillig å melde seg til den britiske hæren, fordi du vil kjempe. De som innrulleres i IDF, er ikke der fordi de vil, men fordi loven sier at de må. – Jødedommen gjennomsyrer hele samfunnet i Israel på en måte som kristendommen ikke gjør i Storbritannia i dag. Jeg vet at de fleste ikke er praktiserende jøder, men innflytelsen fra jødedommen er likevel stor og det bidrar til en forsterket humanitet, sa Kemp.

Hva IDF gjør for å unngå sivile tap Dette er hva Richard Kemp framhevet at IDF gjør for å unngå sivile tap: – IDF gjør mye for å identifisere målene og kartlegge hvem som befinner seg der og hva

som foregår der. Det krever mye etterretning, også på bakken i Gaza. – IDF gjør omfattende overvåking av målene etter at de er identifisert. Overvåkingen skjer gjennom blant annet fly, droner, ballonger og satellittsystemer. Slik finner de tidspunkt der angrep er mulig. – IDF advarer sivile om at de må dra fra plasser som er i ferd med å bli angrepet. Advarslene kommer gjennom at flyveblad slippes fra luften, SMS eller telefonoppringninger. Det er løgn at Gaza er så tettpakket at det ikke er mulig å slippe unna, Gaza er stort nok til at de har områder å dra til som Israel ikke vil angripe. Dersom advarslene ikke fører fram, slipper IDF et harmløst missil på et tak som en advarsel om hva som er i ferd med å skje. Når det så ikke er sivile igjen, vil de angripe. Dette er tiltak som strekker seg mye lenger enn våre hærer er i stand til. Noen ganger ser vi at Hamas tvinger folk tilbake og hindrer dem i å forlate området. – En pilot som ser sivile der han har fått i oppdrag å ramme et mål, har adgang til å avbryte oppdraget. Han kan også omdirigere et styrbart missil til et trygt område dersom han i siste øyeblikk ser at han er i ferd med å ramme sivile som dukker opp.

Israelsk teknologi reddet britiske liv Som britisk yrkesoffiser har Kemp vært opptatt av Israel i mange år. – Operasjonene til IDF i de tidlige årene fra 1948 og utover har alltid vært nøye studert av britiske offiserer. Gjennom årene er jeg blitt godt kjent med realitetene i hva Israel gjør, fortalte han. Kemp var i tjeneste i de britiske styrkene fra 1977 til 2006. – Mange britiske soldater er i live i dag på grunn av israelsk medisinsk teknologi som har vært tatt i bruk på slagmarken, kunne han fortelle. – Da jeg så hvordan Gazakrigen i 2009 ble omtalt, kunne jeg ikke sitte stille og se på hva som skjedde uten å gi en korrekt situasjonsbeskrivelse til opplysning, forklarte Kemp. – Israel er ikke bare våre venner. De har gitt et utrolig bidrag til vår verden, vårt samfunn og vår sivilisasjon, sa den britiske obersten.

Skjermdump fra Nrk.no 3. november 2016.

Feil, på feil, på feil NTB viser at de ikke lærer av sine egne feil. Og NRK gjør ingenting for å rette opp. AV CONR AD MYRLAND

Torsdag 3. november publiserte Nrk.no en artikkel fra nyhetsbyrået NTB. Første feil slår mot deg allerede i overskriften: «Israel planlegger flere bosetninger i Øst-Jerusalem». Feil. Israel planlegger 181 nye boliger i bydelen Gilo – slik det kommer fram ellers i artikkelen. Dette er et klart brudd på Vær Varsomplakaten paragraf 4.4: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.» MIFF har gjentatte ganger forklart med te-skje hva som er forskjellen på en bosetning (et tettsted) og en bolig. Feilene fortsetter i ingressen. «Israel har godkjent byggetillatelser for 181 nye boliger i okkuperte Øst-Jerusalem.» Nå har bosetninger blitt korrigert til boliger, men Øst-Jerusalem er ikke okkupert – det er annektert. Noen avsnitt nede i teksten forteller NTB det samme: «Israel annekterte ØstJerusalem i 1967 og anser hele byen som sin hovedstad.» Men det som ble korrekt i ingressen, blir feil igjen i den første setningen av brødteksten. «Tillatelsene er et skritt på veien mot bygging av bosetningene i bydelen Gilo.» Her blir nok en gang boliger forvekslet med bosetninger. Etter snart 50 år med bygging, dekker de innegjerdede og patruljerte arealene til de israelske bosetningene på Vestbredden omkring 3 prosent av det totale arealet. Tre prosent. I 2014 ga også Utenriksdepartementet feilinformasjon om israelske bosetninger. De fjernet feilen etter kritikk fra MIFF.


20

NR 6/2016

www.miff.no

Nordgård: – FN er gjennomgående partisk mot Israel

– Selv Ban KiMoon har innrømmet offentlig at FN har «en viss partiskhet» mot Israel, fortalte Bengt-Ove Nordgård da han holdt foredrag på MIFF Forum i Stavanger lørdag 24. september. AV TOR-BJØRN NORDGAARD

Med Israel for freds høstkonferanse MIFF Forum arrangeres dette året i Stavanger, på Scandic Airport Hotel, like ved siden av terminalen på flyplassen. Lørdag morgen var rundt 100 Israel-venner fra hele landet på plass for å få med seg en variert rekke med foredrag. Først ut på plattformen var nestleder i MIFFs hovedstyre, Bengt-Ove Nordgård. Han holdt et informativt foredrag om FNs forhold til Israel, og viste gjennom en lang rekke eksempler hvordan store deler av FN-systemet har utvist en bemerkelsesverdig slagside mot Israel helt siden staten ble opprettet i 1948. – FN-sambandet skriver på sine norske nettsider at Israel er «det landet som har unnlatt å etterkomme flest FN-resolusjoner« – men hvem sier det mest om, Israel eller FN? spurte Nordgård, og opplyste om at Israel bare i 2015 fikk 20 resolusjoner mot seg, mens Nord-Korea og Syria fikk én hver det samme året. Mange land som er kjent for notoriske brudd på menneskerettighetene, som Saudia-Arabia, Sudan og Afghanistan, fikk ingen resolusjoner mot seg det året. Nordgård siterte Ban Ki-Moon på en innrømmelse av at det er «en viss partiskhet mot Israel» i FN. Nordgård kom med flere mulige forklaringer på den store skjevheten: Rent praktisk er de anti-israelske resolusjonsforslagene sikret stor oppslutning så

Over hundre deltakere i salen under MIFF Forum 2016. (Foto: Tor-Bjørn Nordgaard)

og Jordan begynte å okkupere Gaza og Vestbredden, forklarte han. Også i krigene i 1956 og 1967 valgte FNs sikkerhetsråd å la være å gripe inn for å beskytte den jødiske staten og kanskje avverge de væpnede konfliktene. Bengt Ove Nordgård holdt foredrag om Israel og FN. (Foto: TorBjørn Nordgaard)

lenge 120 av 193 medlemsland tilhører den såkalte alliansefrie blokken – som består av de muslimske landene og utviklingslandene i den tredje verden. Et ønske om å bruke Israel som «lynavleder» kan også ligge bak – det kan være nyttig for en del land å flytte fokus bort fra eget demokratiunderskudd og dysfunksjonalitet. I tillegg høres få protester fra Vesten – et mulig resultat av Vestens behov for selvpisking etter kolonialismen. Nordgård viste eksempler på FNs slagside mot Israel fra både sikkerhetsrådet, generalforsamlingen, de palestinske flyktningenes hjelpeorganisasjon UNRWA, menneskerettighetsrådet, CEIRPP og UNESCO.

Det palestinske flyktningproblemet Nordgård viste hvordan FNs sikkerhetsråd helt siden de arabiske statene avviste FNs delingsplan

for palestinamandatets territorium i 1947 har neglisjert Israel. Selv om opprettelsen av Israel i 1948 hadde folkerettslig grunnlag både i San Remo-traktaten fra 1920, som ble ratifisert av Folkeforbundet i 1922, og i FNs delingsplan, som jødene sa ja til mens araberne sa nei, unnlot FNs sikkerhetsråd å gjøre vedtak om maktbruk for å følge opp delingsplanen. – Sikkerhetsrådet kunne ha hindret de fem arabiske nabolandene i å angripe Israel 15.mai 1948, dagen etter at staten ble opprettet, sa Nordgård. Det var denne manglende inngripen som ga anledning til at det palestinske flyktningproblemet kunne oppstå. – Det var ikke Israel som skapte det palestinske flyktningproblemet. Det har sin årsak i at de arabiske landene sa nei til delingsplanen, at fem arabiske land gikk til angrep mot Israel og at Egypt

Fordømmer Israel, men ikke palestinsk terror I foredraget viste Nordgård hvordan FNs generalforsamling konsekvent ikke har kunnet klare å fordømme palestinsk terror mot israelere. Til og med et resolusjonsforslag som fordømte massakren av 11 israelske idrettsutøvere under OL i München i 1974 ble nedstemt. Senere det samme året ble det derimot vedtatt en resolusjon som slår fast at folk som lever under okkupasjon, har rett til å fortsette å gjøre motstand. Slik har mønsteret blitt at palestinsk terror behandles som lovlig motstand, mens Israels svar behandles som ulovlig aggresjon. Året etter kom FNs rasismeresolusjon, der zionisme, som i realiteten bare er en oppfatning om at jødene må få være i sikkerhet i et eget hjemland i området der de har sin historiske bakgrunn, ble definert som en form for rasisme og diskriminering.

Naturprodukter fra Israel Naturprodukter fra Dr. Melumads Laboratories. Vil du vite mer? Gå inn på www.avera.no

Da Egypt og Israel inngikk fredsavtale i 1979, fordømte FNs generalforsamling fredsavtalen.

Særbehandlingen Et annet oppsiktsvekkende faktum om FN er hvor forskjellig de palestinske flyktningene blir behandlet, sammenlignet med alle andre flyktninger. De er den eneste flyktninggruppen som har en egen FN-organisasjon, UNRWA. Resten håndteres av FNs høykommisær for flyktninger. – Mens FNs høykommisær er til for å hjelpe mennesker ut av flyktningstatus, driver UNRWA i stedet med å hjelpe mennesker å bevare deres flyktningstatus, sa Nordgård. Han viste til at høykommisæren har hjulpet 50 millioner mennesker til en ny start i livet, mens UNRWA har fått 711.000 flyktninger til å vokse til fem millioner som fortsatt er flyktninger. Det store problemet er FNs resolusjon 194, som gir alle som bodde i palestinamandatets område i perioden mellom mai 1946 og mai 1948, rett til å vende tilbake. Dette går på tvers av vanlig praksis overfor andre flyktningstrømmer i det 20. århundre, der befolkningsutvekslinger har vært vanlig. Den norske regjeringen støtter likevel opp om UNRWA og retten til å vende tilbake.


www.miff.no

NR 6/2016

21

«Kunstnere er dypt skamfulle over den falske Nationaltheatret-beklagelsen» I en ny film forteller de angrende kunstnerne Pia Maria Roll og Marius von der Fehr at de melder seg inn i MIFF. De vil heretter lage kunstverk om trusselen fra radikal islam, og gi halvparten av lønnen sin til å bygge tilfluktsrom for jødiske familier truet av raketter. AV CONR AD MYRLAND

I høst publiserte kunstnerne Pia Maria Roll og Marius von der Fehr en falsk beklagelse som om den kom fra Nationaltheatret. De beklaget at Nationaltheatret har samarbeidet med et israelsk teater og kom med en rekke demoniserende anklager mot Israel. Beklagelsen er publisert som film på YouTube og ble trykket i Morgenbladet som et «kunstverk» den 23. september. Nationaltheatret har tatt avstand fra beklagelsen, men lot likevel kunstnerne presentere sin film under Ibsenfestivalen.

SATIRE I ettertid har kunstnerne tatt til fornuft. Fredag 30. september kommer de med følgende beklagelse i Morgenbladet. De har også laget en ny film av beklagelsen tekstet på engelsk. Siden de er så dypt skamfulle over sin første film, ønsker kunstnerne at deres beklagelse skal nå et størst mulig publikum.

Pia Maria Roll og Marius von der Fehr beklager: Dette er en stor dag for oss begge to. Dette er dagen vi offentlig beklager vår skammelige demonisering av verdens eneste jødiske stat. Da vi første gang engasjerte oss i støtte til den palestinske na-

I den nye filmen, hvor Marius von der Fehr (bildet) og kollega Pia Maria Roll beklager Nationaltheatretfilmen, lover de å gi halvparten av sin inntekt til å bygge tilfluktsrom for jødiske familier som er truet av raketter fra den shia-muslimske terrororganisasjonen Hizbollah.

sjonalbevegelsen, var vi ikke klar over de antisemittiske og islamistiske strømninger som har satt sine dype merker i bevegelsen fra begynnelsen. Vi visste ikke at tidligere og nåværende palestinske grupper misbruker solidaritet og økonomisk støtte fra venner i Norge og andre land til å terrorisere sine jødiske naboer og sin egen sivilbefolkning. Vi visste det ikke, fordi vi ikke hadde gjort noen form for research. Vi visste ikke at et samlet palestinsk sivilsamfunn krever at millioner av palestinere skal ha rett til å flytte inn i staten Israel, fordi de vil utslette den jødiske staten Israel. De internasjonale humanistiske og solidariske kreftene vi tidligere har ønsket å sammenligne oss med, kjemper ikke for «rett til å vende tilbake» for noen annen flyktninggruppe enn den som vil sende jøder tilbake til et liv som en minoritet over alt i verden – tilbake til situasjonen jødene har flyktet fra. Vi visste ikke dette, fordi vi ikke tok oss bryet med å undersøke. Mine damer og herrer, hvordan, i Nansens og Lies navn kunne vi være så blinde? Mens vi har kjempet for Palestinas sak, har Hamas og Islamsk Jihad, i Pa-

lestinas navn, angrepet jødiske kvinner og barn med tusenvis av raketter. Mens vi har brukt norske skattebetaleres penger til å sverte Israel, har Fatah og palestinske selvstyremyndigheter brukt norske skattebetaleres penger til å hylle terrorister og gi dem – flere av dem stolte barnemordere – stor økonomisk belønning. Vi har hørt på folk som snakker fint om en tostatsløsning, samtidig som de støtter et politisk krav som vil gjøre Israel arabisk og muslimsk. To stater for to folk vil de ikke høre snakk om. De glemmer at dette ikke er en likeverdig konflikt. Det finnes allerede 22 arabiske stater og 57 muslimske stater. Det er disse som trenger å sette seg ned og snakke og sammen akseptere at jødene har 1 (én) stat. Først da kan vi ha håp om å se begynnelsen på at kjærligheten blomstrer. Dette er ikke en kolonialistisk konflikt. Jødene er en urbefolkning i Midtøsten og Nord-Afrika, og særlig i området mellom Jordan-elven og Middelhavet hvor de har sine historiske, kulturelle, religiøse og språklige røtter. Jødene har vært en forfulgt og diskriminert minoritet både i Europa

og Midtøsten. I våre besteforeldres levetid har jøder i arabiske land, som utgjorde 1-2 prosent av befolkningen, fått sitt eget land på 0,2 prosent av landområdet. I 99,8 prosent av området er de drevet bort. Vi som støtter en nasjonalstat for palestinerne, vet at det er rimelig at også andre folk får ha selvstyre. Med økende antisemittisme i Europa, og med sterkt økende etnisk og religiøst dødelige konflikter i Midtøsten, er det avgjørende at jødene har sitt eget land som de kan forsvare. Det var det vi ikke forsto tidligere. Og for det brenner vi av skam. Mine damer og herrer, dere tenker sikkert nå at «Dette er bare ord – bare enda flere tomme ord fra nok en kunstner!». Men, vi lover dere, fra dypet av våre kreative hjerter: Det er det ikke. Ny kunnskap har tvunget oss til å forstå at vi ikke lenger blindt kan støtte den palestinske nasjonalbevegelsen samtidig som vi demoniserer og underkjenner den jødiske nasjonalbevegelsen. Vi kan ikke tillate oss å bli brukt som et redskap for å bygge makt og prestisje for korrupte palestinske ledere. Dette burde gjelde for alle eu-

ropeiske kunstnere. For å unngå slike mareritt av skam som vi nettopp har opplevd, må vi åpne opp for verden utenfor. Vi må se at den vestlige verden er under angrep fra radikale islamister, frigjøre oss selv fra ettergivenhet og utsette oss for faktisk personlig risiko. Først da kan kunsten bli viktig i årene som kommer. Ja, vi kommer til å tape penger. Ja, vi kommer til å få fiender. Men ved å gjøre dette vil vi faktisk få noe til felles med flertallet av vårt europeiske publikum. Og vi – Pia Maria Roll og Marius von der Fehr – vil gå foran og lede an med utgangspunkt i disse tre løftene: 1 Vi gir herved vår fulle og hele støtte til Israel som jødenes nasjonale hjemland. Vi melder oss med dette inn i organisasjonen Med Israel for fred, hvor vi kan stå sammen med over 10.000 andre nordmenn som har fått opp øynene. Folk som vet det vi tidligere ikke visste. 2 I to år fra og med 2017 vil vi bruke all statsstøtten vi lever av som kunstnere (bare i 2016 fikk Pia minst 1,3 millioner kroner), til å sette fokus på trusselen fra radikal islam. Sammen med våre kollegaer har vi store kunstneriske ressurser, og vi ser fram til å bruke dette på å utforske en trussel som bare i dette århundret har drept hundretusenvis av mennesker i Midtøsten og hundrevis av mennesker i Europa. I denne perioden vil vi også gi 50 prosent av vår lønn til å bygge tilfluktsrom for jødiske familier som er truet av raketter fra den shia-muslimske terrororganisasjonen Hizbollah i Libanon. 3 Vi vil bruke disse to årene på å vise det norske folk all den teknologien og kompetansen Israel har som vi trenger i et fremtidig samfunn. Til slutt: Løgnene til BDS-bevegelsen har fått oss til å forstå noe vi lenge hadde glemt: Kunst kan være viktig. Vi vil for alltid være dypt takknemlige for den påminnelsen. La Israel leve! Lenge leve kunsten.


22

NR 6/2016

www.miff.no

Boken som forklarer hvorfor en jødisk stat er nødvendig – Kjøp den nye boken «Hvorfor Israel?» til venner og familie, oppmuntret Conrad Myrland på MIFF Forum i Stavanger. AV JOACHIM HARESTAD

Den nye boken presenterer grunnlaget for en jødisk stat i Midtøsten, og er den femte boken i MIFFs bokserie. Alle bøkene kan bestilles fra MIFFs nettside. Forfatterne av Hvorfor Israel? er Odd Myrland, MIFFs avisredaktør gjennom 22 år, og Conrad Myrland, MIFFs daglige leder og Odds nevø. På et foredrag under MIFF Forum i Stavanger søndag 25. september presenterte Conrad Myrland hovedinnholdet i boken. – Del 1 viser hvordan alle andre alternativer enn en jødisk stat har vist seg å være katastrofale for det jødiske folk. – Del 2 understreker at de samme utfordringene og problemene som tidligere har ført til katastrofer for jødene, fortsatt er til stede i dag. – Del 3 forklarer hvorfor det jødiske folket virkelig hører hjemme mellom Middelhavet og Jordanelven. – Del 4 forklarer hvorfor Israel er riktig og viktig selv om staten ikke får aksept fra sine naboer. – Del 5 gir svar på en mengde aktuelle «hvorfor-spørsmål», som for eksempel hvorfor Israel ikke

Conrad Myrland presenterte boken «Hvorfor Israel?» på MIFF Forum 25. september 2016. (Foto: Tor-Bjørn Nordgaard)

er en apartheidstat, hvorfor antisemittisme er så utbredt blant muslimer og mye annet. I bokens avslutning gir forfatterne noen eksempler på hva det i praksis betyr å støtte Israel.

Katastrofale alternativer Myrland viste et bilde av et skilt fra 1930-tallet med skriften: «Palestina kaller. Jøder tåles ikke i Norge». Lignende butikkmerking mot et jødisk kollektiv – denne gangen den jødiske staten som er opprettet i landområdet Palestina – finner man også i dagens Norge. Palestinakomiteen henger blant annet opp plakater om «apartheid-fri sone» på butikker

FOR 150 kroner kan du skaffe deg -

-

- og bidra til at ett israelsk barn får en dag på Hermonfjellet de sent vil glemme!

HERMONPROSJEKTET Org.nr.988 473 308 Bankkontonr.6073.05.22684 Hjemmeside: hermonprosjektet.wordpress.com Kontaktperson: Dagfinn J. Hansen Strandpr.69 1516 MOSS E-post:hermonprosjektet@gmail.com Telf.48156150

som ikke selger israelske produkter. Også etter andre verdenskrig viste Norge liten gjestfrihet for jøder. – Først åpnet den norske regjeringen for å ta imot 300 jødiske flyktninger, men ble deretter presset til å øke tallet til 600. Betingelsene for å hjelpe disse jødene var at de passerte en sikkerhetssjekk, at de hadde et yrke Norge hadde bruk for, og at de kunne bosettes med hjelp fra de jødene som allerede var i landet, fortalte han.

Jødenes flukt fra arabiske land Myrland presenterte tall som viser at antallet jøder i arabiske land har falt dramatisk siden 2. verdenskrig. For noen år siden var det bare fem jøder igjen i Irak – et land hvor det i mer enn tre tusen år har eksistert en stor og blomstrende jødisk sivilisasjon.

NÅR ISRAEL TELLER

Hvorfor støtter ikke norske politikere det eneste demokratiet i Midtøsten? Gi din stemme til noen som vil stå opp for Israels, og tale deres sak fra Stortingets talerstol! Stem PDK i 2017!

– I denne forsamlingens levetid har nesten alt jødisk liv i den arabiske verden blitt utryddet, sa Myrland. Samtidig trues jødenes rett til å være i flertall i sin egen stat. De palestinske selvstyremyndighetene nekter å anerkjenne Israel som en jødisk stat, og krever «rett til å vende tilbake» til Israel for millioner av etterkommere etter flyktningene fra 1948-krigen. Myrland forklarte også hvorfor jødene i Israel frykter en énstatsløsning, fordi jødene da vil utgjøre et mindretall i Israel. I begge tilfeller vil det bety slutten på verdens eneste jødiske stat.

Flyktningproblemet Av de 4-5 millioner palestinere som bor på Vestbredden og Gaza-stripen, er 2 millioner registrert som flyktninger. De blir behandlet annerledes enn andre flyktninger i FN-systemet, og pa-

lestinerne krever at disse skal ha «rett til å vende tilbake» inn i staten Israel. Palestinerne vil nekte etterkommere av palestinske flyktninger som bor på Vestbredden og Gaza-stripen rett til statsborgerskap i et Palestina, fordi de skal bli brukt som et videre politisk pressmiddel mot Israel.

Feilaktige fremstillinger I boken understrekes det at flertallet av jødene i Israel har sin bakgrunn fra den orientalske verden. – Jødene blir av mange fremstilt som er et fremmedelement i Midtøsten, som et kolonialistisk prosjekt der jødene har kommet til Israel og stjålet land. Men jødene er en urbefolkning i Midtøsten, og et flertall av jødene i Israel har sin bakgrunn fra arabiske og andre muslimske land og landområder, poengterte Myrland.

BJØRN ENGEN BRØYTING & TRANSPORT AS

Vi laster opp og kjører bort jord, stein, pukk og grus i Grimstad og Arendal. Ring i dag på tlf. 95142965

Støtten til Israel er bare en av grunnene til at du bør stemme på Partiet De Kristne! Les mer på www.dekristne.no


www.miff.no

23

NR 6/2016

En sjeldenhet En NRK-korrespondent har skrevet en bok som viser at Midtøsten er mer enn Israel. Sigurd Falkenberg Mikkelsen har nylig kommet med boken Arabisk høst. Her er hans korrespondentbrev fra perioden som NRKs Midtøsten-korrespondent fra 2011 til 2016 samlet. Det første vi merker oss er hvor de 26 brevene er skrevet fra: Libya, Egypt, Egypt, Libya, Syria, Egypt, Egypt, Syria, Irak, Egypt, Egypt, Egypt, Libanon, Egypt, Egypt, Irak, Irak, Tyrkia, Øst-Jerusalem, Syria, Egypt, Tunisia, Egypt, Egypt, Egypt og Egypt. Israel glimrer helt med sitt fravær som avsenderadresse, selv om landet er hovedtema for brevet som ble sendt fra Øst-Jerusalem 27. november 2014. Øst-Jerusalem er forøvrig annektert av Israel, men NRKs journalist ser på Israels kontroll av området som okkupasjon og israelerne som bor i området som kolonister. I tiden da Falkenberg Mikkelsen var korrespondent, ble NRKs ekstreme overdekning av Israels konflikter i forhold til andre konflikter i verden noe forbedret. Det skjedde ikke minst fordi han flyttet det faste korrespondentkontoret fra Israel til Egypt. Jeg har ikke lest hele Falkenberg Mikkelsens nye bok, så dette er verken en fullverdig bokomtale eller faktasjekk. Men noen kommentarer er det nødvendig å gi.

Faktafeil Først den groveste faktafeilen jeg hittil har sett. Hvert korrespondentbrev er trykket stort sett uforandret, men med en kort innledning som gir konteksten. I innledningen til brevet fra Øst-Jerusalem skriver Falkenberg Mikkelsen: «Sommeren 2014 ble den hittil verste krigen i Gaza mellom Israel og Hamas utkjempet. 2310 sivile palestinere ble drept mot seks israelere.» 2310 er det totale antallet drepte som det Hamas-kontrollerte palestinske helsedepartementet i Gaza oppgir. Men selv ikke Hamas hevder at alle disse var sivile. Ifølge Hamas var rundt 70 prosent sivile. Det israelske forsvaret har klassifisert 36 prosent (761 av 2125) av de drepte som sivile, enten fordi det ikke er noen indikasjon på at de deltok i fiendtlige hand-

Sigurd Falkenberg Mikkelsen er aktuell med boken Arabisk høst. (Foto: Anne Liv Ekroll, NRK og omslagsbilde fra CappelenDamm)

linger eller fordi man, basert på alder og kjønn, antar at de ikke var involvert i strid. «Dette tallet inkluderer beklageligvis 369 barn under 15 år, 284 kvinner og 108 menn,» skriver IDF i en rapport om Protective Edge. IDF har identifisert 44 prosent (936) som militante, og 20 prosent (428) av de drepte var menn i stridsdyktig alder mellom 16 og 50 år. Kvinner, barn og menn i høy alder var sterkt underrepresentert blant de drepte, noe som antyder at israelske styrker skilte mellom stridende og ikke-stridende i sine militære operasjoner. Det er riktig at seks sivile ble drept på israelsk side under krigen, en av de drepte var en fremmedarbeider fra Thailand. I tillegg ble 87 sivile skadet. I Afghanistan har norske styrker drept anslagsvis mellom 2000 og 4000 afghanere, mot ti norske soldater. (I motsetning til IDF, gjør ikke det norske forsvaret noe forsøk på å finne ut hvor mange sivile de har drept!) Når man setter opp slike forholdstall når nordmenn er involvert i konflikt, forstår man hvor lite slike sammenligninger sier. I artikkelen Tragedien som ble hindret av Gaza-krigen skrev MIFF 13. juli 2015: «Under krigen i 2014 ble Israel angrepet med tusenvis av raketter og granater mot sin sivilbefolkning. Noen av de israelske boligområdene som ble angrepet har tre ganger høyere befolkningstetthet enn befolkningstettheten i Gaza. Israel handlet i selvforsvar. Bilder viser store ødeleggelser i Gaza, men USAs forsvarssjef Martin Dempsey sier at Israel gikk «ekstraordinært langt» i forsøket

på å begrense ødeleggelser og tap av liv for sivile. Satellittbilder fra FN viser at 72 prosent av de ødelagte områdene i Gaza ligger innenfor tre kilometer fra den israelske grensen. Selv om dette var en krig Israel ikke ønsket, var det en krig som kom til å forhindre en terrormassakre i Israel. Gjennom et avansert nettverk av tunneler gravd inn i Israel, kunne Hamas ha sendt hundrevis, om ikke tusenvis, av terrorister inn i Israel på selvmordsoppdrag. Dette kunne ha blitt et overraskelsesangrep mot Israel på linje med Jom Kippur-krigen i 1973. 74 israelere ble drept i krigen. Hadde ikke Iron Dome stanset 735 raketter avfyrt fra Gaza, kunne antallet drepte israelere ha blitt svært mye høyere. Hadde Hamas akseptert Egypts våpenhvileforslag 15. juli, slik Israel gjorde, kunne antallet drepte palestinere blitt under to hundre. Dødstallene på palestinsk side økte til over 2.100 før Hamas endelig aksepterte en våpenhvile 27. august. Derfor er Hamas fullt ut ansvarlig for mer enn 1.800 drepte palestinere. FN og palestinske kilder hevder mellom 72 og 84 prosent av de drepte palestinerne var sivile. Men det er sterke grunner til å tro at prosentandelen sivile var under 50 prosent, noe som er en uten sidestykke lav andel sivile i moderne krigføring. Vi vet ikke hvor mange palestinere som ble drept fordi de var menneskelige skjold eller som døde av naturlige årsaker under den 50 dager lange krigen, heller ikke hvor mange som ble drept av de 875 palestinske rakettene som landet innenfor grensen av Gaza.

Konklusjonen til JCPA er klar: Det er Hamas, ikke Israel, som burde bli tiltalt for krigsforbrytelser.»

Andre kommentarer Mer enn andre norske journalister ser Falkenberg Mikkelsen ut til å innrømme at det finnes problemer også på palestinsk side. «Bosettingene trekkes stadig oftere fram som årsaken til at det ikke er noen fredsløsning i sikte, og overskygger problemene på palestinsk side,» skriver han. Vi kunne navngi et par, tre andre journalister som ikke ville tatt med den siste leddsetningen. I etterordet til boken nevner NRK-journalisten noen eksempler på disse problemene. «Det internasjonalt anerkjente lederskapet rundt president Mahmoud Abbas har ikke vært i stand til å holde et presidentvalg på syv år (det korrekte her er elleve og et halvt år!). Da jeg skulle intervjue palestinere på gaten i Ramallah i 2015, var det ingen som ville ytre myndighetskritikk offentlig av frykt for represalier, mens Hamas fortsatt styrer Gaza.» Like før gjengir forfatteren Moshe Ya’alons skarpe kritikk mot Israels lederskap etter at han ble presset ut av regjeringen til Netanyahu i mai 2016. Den grunnleggende forskjellen – at Ya’alon fritt kan kritisere Israels ledere uten frykt for represalier, og ha mulighet til å utfordre landets nåværende ledelse i frie og demokratiske valg i nær framtid – blir ikke nevnt. Falkenberg Mikkelsen er pessimistisk til den videre utviklingen i Midtøsten. Den islamske staten vil «utgjøre en fare for regionen og omverdenen i lang tid framover, og vel så problematisk

er det at det ikke er noen tegn til endring av strukturene som gjorde at den kunne vokse seg så sterk,» skriver han. Det er underlig at Falkenberg Mikkelsen ikke har sendt noen korrespondentbrev fra Iran eller Saudi-Arabia. Men han skriver litt om dem i etterordet. «Begge landene sliter med det samme problemet som alle de andre statene her, hvordan fordele makt og penger. Ofte tar jeg meg i å tenke at det er her regionens egentlige problem ligger.» Her avslører Falkenberg Mikkelsen et uvanlig grunt analysenivå. Alle regioner i verden har problemer med fordeling av makt og penger, uten at man ser de grusomme tilstandene som korrespondentbrevene i Arabisk høst beskriver. Dype religiøse og kulturelle hjulspor og blodige etniske historiske og moderne motsetninger er nok også del av det egentlige problem. Helt til slutt tar Falkenberg Mikkelsen noe selvkritikk på vegne av journaliststanden for den euforiske dekningen av de første månedene av den arabiske våren i 2011. Begrepet den arabiske våren «bidro også til en lettvinthet i vår måte å tenke og betrakte den arabiske verden på, som om de vil følge vår historiske bane, som om våre begreper, erfaringer og ideer lar seg overflatisk forflytte. Vi så det vi ville se.» Vi så det vi ville se. Tenk når noen norske Midtøsten-korrespondenter kommer med den samme innrømmelsen om Israel. AV CONR AD MYRLAND


RETURADRESSE: MIDTØSTEN I FOKUS, PB 9101, 3006 DRAMMEN

NR 6/2016

Fire bøker for kun kr. 499,Spesialtilbud ved bestilling via SMS Send kodeord BOKPAKKE til 2160

Hvorfor Israel? Nyhet 016 sept. 2

Hvorfor måtte det jødiske folket få sin egen stat i 1948, og hvorfor må de gjøre det som er nødvendig for å sikre sin stat i 2016? kr. 298,-

Bestill på tlf. 45 24 45 98 eller SMS med kodeord HVORFORISRAEL til 2160

Bli med oss i kampen mot Israel-hatet!

Tre blir én:

Tre blir én:

En fylkespolitiker for Arbei­ På en nettside for skoleele­ MIFF står i front for å avslø­ Norges kristne turoperatør reiser Israel! Laderpartiet oss oppleve verden sammen. med på tur. har flest ogstørste medlem av verBli anklager FN­sambandet re løgnene somtil Israel­hatet Agder og Telemark bispe­ Israel for «samfunnsmord» vokser i. Våre informasjons­ NOEN AV VÅRE KOMMENDE TURER TIL ISRAEL: 17/2 Israel Per Bergene Holm dømmeråd demoniserer mot palestinerne. kampanjer når millioner av– land og folk 25/2 Vinterferietur til Israel J. Solsvik & A. Nordbø Israel som «ondskapens Det er ikke bare terroran­ nordmenn med2/3 israelernes Vårblomstringstur Israel A. Frøytland & K. Urhaug sanne ansikt». Kirkens Nød­ grepene mot Israel som beste argumenter. 13/3 Vårtur til Israel Synnøve & Erling Neerland Hallgrim Berg Send kodeord 16/3 Israel: Samfunnsfokusert tur Karl MIFF Johan Hallaråker hjelp, Mellomkirkelig råd fortsetter. De verbale an­ på SMS til 20/3 Opplevelsestur til nummer Israel A. Rambekk & J. Hanssen 2160 MIFF nå for Den norske kirke og de grepene ­ demoniserings­ Bli medlem av 20/3 gir gave på kr. 200,­ Kvinner i NettverkaDu til Israel V. Sørensen & Fagerbakke som belastes din telefon­ andre arrangørene av «Kir­ kampanjen mot verdens gratis ut året! 29/3 Rundreise i Israel regning. L. A. Skarstad & O. Instebø blir medlem av&MIFF i påsken Knotten Morken fort­ aRing 45 24 457/498. Familietur til IsraelaDu keuka forVINTERTUR fred i Palestina og eneste jødiske stat ­ BIBELFERIE ut året og mottar vår avis. TIL ISRAEL PÅ KANARIØYENE 7/4 PÅSKETUR TIL MADAGASKAR Påskefeiring i Bibelens land Marit & Irene, Frøytland Reiseledere:åJohn Arne Nordbø Reiseledere: Harry & Bjørg Wiig Andersen Reiseledere: Dag Arne Roum & Kåre Oksholen Mette Follestad setter også her hjemme. aSend til post@miff.no Israel» forsøker slåSolsvik ned&Is­ 9/4 Påsketur med ettertanke Jorun E. & Helge Brunstad raels sikkerhetsgjerde med 31/1 Safari og strandliv i Kenya Dagsvik & M. K.Berg Aamli 1/12 Adventscruise på Donau I. B. Torp & K. S. Dale 17/2 Israel – land og folk Per Bergene Holm 21/4 Nyt forsommeren i Israel Mette Follestad &ÅseHallgrim drømmen 31/1 Rundreise i Uganda Torill Solli Haugen 28/1 Gran Canaria: Bibelferie Harry & B. Wiig Andersen 25/2 bibelvers. Vinterferietur tilEr Israel J. Solsvikde­ & A. Nordbø 21/4 Rundreise i Israel Ann K. John &E.H.Henriksen 23/3 Kamerun: Tropemedisinkurs R.&Bergseth P. Torvik 26/2 Tenerife: Bibelferie O. Søvik & Liv K. Fjellstad 2/3 res Vårblomstringstur Israel A. Frøytland at jihadister fritt skal& K. Urhaug 20/5 Rundreise i Jesu fotspor Inger B. & Arne Berg PLUSSREISER NORGES STØRSTE KRISTNE REISESELSKAP 27/3 Påsketur, Madagaskar Dag A. Roum & K. Oksholen 26/2 Fang stortorsken i LofotenBli med S. B. Aase 13/3 kunne Vårtur til Israel Synnøve & Erling Neerland på& R. Ringvoll angripe Israel? De 23/6 Rundreise i Israel M. & J. Halvorsen 7/4 India - fargerik rundtur Reidun & Kurt Hjemdal 6/3 Andalucia: 3 religioner MIFFs T. S. Haugen & K. Marken 16/3 Israel: Samfunnsfokusert tur Karl Johan Hallaråker tur sier ikke et ord om terroren. 26/6 i Galilea Bjørg & Harry W.vilAndersen Nå har vi fått felles navn og logo. Vårt nye navnSommeruke er Du som harPLUSSREISER vært kunde med oss -før, fortsatt STØRSTE KRI NORGES

ISRAEL

20/3 Opplevelsestur til Israel

A. Rambekk & J. Hanssen

7/4

Familietur til Israel i påsken

Knotten & Morken

7/4

Påskefeiring i Bibelens land

Tre blir én Tre blir é Tre blir én

til Med Israel på vi å fortelle at vi tilbyr Plussreiser. det ønsker kjenne igjen turene fra dittG.«gamle selskap». Du 29/6 Sommerferie med rundreise L. & Hofstad

8/4 Normandie og Jersey

I. Torp & E. Sæbø / Sandvik

7/4

Nepal - kultur og natur

Sveinung & Jarle Fjelde

Pilgrimstur Erling Rimehaug 8/4 Spania: Se Jesu hodeklede Søvik & Livvårt K. Fjellstad forsommeren! mer enn ferie. O. Emblemet er del av et oliventre21/4 Armenia vil også&seGeorgia: at turtypene og reisemålene er i ferd med

29/6 Familieturåtilutvides. Israel Knotten &logo. Morken Nå harVi vi inviterer fått felles navntilogvår Vårt nye navn er Du som ha i vekst. Det er et klassisk emblem som er godt kjent deg nyeKRISTNE reiseportal - NORGES STØRSTE REISESELSKA 23/6 Familietur til Madagaskar Per Ørjan & Guro Aaslid Olsen, Gjengdal & Longva PLUSSREISER Plussreiser. Med det ønsker vi å fortelle at vi tilbyr kjenne igje Se vår nettside for turer til en rekke andre reisemål. fra Bibelen. For oss symboliserer det noe spirende, plussreiser.no. Der finner du eksotiske turer til merhimmelstrøk, enn ferie. Emblemet vårt erturer del avtiletIsrael oliventre vil også se a nytt og friskt. Ikke så ulikt det vi ønsker du skal fjerne innholdsrike iMidtøsten, vekst. Det ergruppeturer et klassisk som er godt og logo. Vårt nye navn er emblem Du har værtkjent kunde medå utvides. oss før, vV oppleve når du reiser med oss. Nå har vi fått felles navn og medsom forkynnere, Bibelen.atFor oss symboliserer noe spirende, Plussreiser. Med det ønsker vifra å fortelle vi tilbyr igjen turene «gamle sels pilegrimsturer, bussturer og kjenne mye,detmye mer. fra ditt plussreiser. og avfriskt. Ikke så ulikt vil detogså vi ønsker du skalog reisemålene fjerne him mer enn ferie. Emblemet vårtnytt er del et oliventre se at turtypene er Plussreiser, som eies av flere misjonsorganisasjoner, oppleve når du reiser med oss. og Midtøs i vekst. Det er et klassisk emblem som er godt kjent å utvides. Vi inviterer deg til vår nye r vil videreføre identiteten som Norges største kristne La oss oppleve verden sammen. pilegrimstu For oss symboliserer det noe spirende, plussreiser.no. Der finner du eksotiske reiseselskap. Du kan være tryggfrapåBibelen. at vi fortsatt Plussreiser, nytt og friskt. vi ønskersom dueies skalav flere misjonsorganisasjoner, fjerne himmelstrøk, innholdsrike turer leverer de gode og nære tjenestene som alle Ikke tre så ulikt det Bestill neste drømmereise påog Norges vil din videreføre identiteten som største kristne oss opp når du reiser Midtøsten, gruppeturerLa med fo selskaper har vært kjent for. oppleve Våre dyktige og med oss.

Les mer på www.miff.no | Gi din gave til arbeidet, konto 78770654539 Marit & Irene, Frøytland

Plussreiser er et markedsføringsnavn for Si-Reiser AS. TELEFON: 70 17 90 00 • POST@PLUSSREISER.NO

18/4 Andalucia: Bibelferie

Bestill din neste drømmereise på WWW.PLUSSREISER.NO

2016-06 Midtøsten i fokus  
2016-06 Midtøsten i fokus  

Ettergivenhetspolitikk har gitt økende terrorisme, sa britisk oberst Richard Kemp på MIFF Forum.