Page 1

MIFF er en medlemsorganisasjon som samler hele bredden av norske Israel-venner. Vi driver Nordens største nettsted om Israel - www.miff.no - og er svært aktive på Facebook, Twitter, YouTube m.m.

MIFF formål og grunnlag Med saklig og allsidig informasjon vil MIFF skape en dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk. MIFF støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Israel. MIFF støtter en løsning av flyktning­ problemene som ikke innebærer en trussel mot Israels eksistens.

MIFF mener at konflikten mellom Israel og dets naboer bør løses ved direkte forhand­ linger mellom partene. MIFF tar avstand fra organisasjoner som ikke vil anerkjenne staten Israel. Alle som støtter dette kan bli medlem av organisasjonen. Les mer på www.miff.no

MIFFs formål og grunnlag  

Plakat. For flere plakater se www.miff.no/plakater