Page 1

Les mer i magasinet Vil ta jødenes lille stykke som du fikk i postkassen denne uken!

Møte i Bergen 7. februar

Foto: Shachar Laudon

Fra fredshåp til kynisk realisme hvorfor den israelske fredsbevegelsen forsvant. Karin Abraham holder foredrag i Grand Hotel Terminus v/ jernbanen, konferansesal Bull, tirsdag 7. februar kl. 19.00.

Møte i Bergen 8. mars

Bli medlem i MIFF Det er urettferdig! - Konflikter hvor Israel er involvert får ti og hundre ganger mer mediedekning enn andre konflikter, som ofte har mye større konsekvenser. Til tross for den enorme oppmerksomheten, kommer vanlige israelske synspunkter lite fram. Norske medier gir ikke sine lesere gode verktøy til å bygge motstandskraft mot antisemittisme og konspirasjonsteorier om Israel.

Bli med i protestbevegelsen! - De siste fire årene har antallet medlemmer i MIFF økt fra 1800 til over 5300. MIFF formidler hvordan israelerne opplever sin situasjon på miff.no, Facebook, Twitter, radio og lokale møter i 16 byer. Medlemmer mottar fyldig informasjonsavis seks ganger i året. aLes mer på miff.no aBli medlem i MIFF, ta kontakt nå på tlf. 41 17 67 80.

Israel - internasjonal hoggestabbe og demokratisk fyrtårn. Hallgrim Berg holder foredrag i auditoriet på Danielsen vgs., Nygaten 8, torsdag 8. mars kl. 19.00. Berg er tidligere stortingsrepresentant for Høyre, og ellers kjent som forfatter.

MIFFs formål og grunnlag

MIFF er en religiøs nøytral organisasjon. Vi har hatt det samme formål helt siden organisasjonen ble opprettet i 1978: Gjennom saklig og allsidig informasjon om Midtøstenkonflikten, ønsker Med Israel for fred å skape en dypere og større forståelse for Israel og det jødiske folk. • MIFF støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Israel. • MIFF støtter en løsning av flyktning­problemene som ikke innebærer en trussel mot Israels eksistens. • MIFF mener at konflikten mellom Israel og dets naboer bør løses ved direkte forhandlinger mellom partene. • MIFF tar avstand fra organisasjoner som ikke vil anerkjenne staten Israel.

post@miff.no | www.miff.no | tlf 41 17 67 80 | Pb 9101, 3006 Drammen | Gavekonto 7877 06 54539

Annonse i Byavisen (Bergen) januar 2012  

MIFF rykker inn denne annonsen i Byavisen i uke 3, 2012. Tilsvarende annonse kommer også på trykk i uke 4.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you