Page 1

B-POSTABONNEMENT

Med Israel for fred PB 9101, 3006 DRAMMEN

Midtøsten

i fokus

Nr. 3/2014 | 40. årgang | Løssalg kr 40,- | www.miff.no

Eksamen ble propaganda

Usannhet om Israels "mur" og Mads Gilberts mest blod­ dryppende SMS fra krigen i 2009 ble servert på norskeksamen til 50.000 avgangselever i videregående skole. SIDE 8 og 9

Bruker vann som våpen

Israel blir stadig anklaget for manglende vannforsyninger til palestinerne på Vestbredden. Men er det virkelig Israel som er skyld i at situasjonen ikke er bedre? SIDE 24 og 25

Statsminister Erna Solberg tok til orde for økt samarbeid med Israel da hun holdt pressekonferanse med president Shimon Peres under statsbesøket 13. mai. (Foto: Conrad Myrland)

Israel og Norge hånd i hånd De israelske flaggene som vaiet langs hele Karl Johan gjorde dypt inntrykk. Både utenfor og inne i slottet lød Hatikva,

Ny bok avslører arabernes propagandakrig mot Israel

Siste bok i serien

Sjette bok

Femte bok

Fjerde bok

Israel under lupen

Halvmåne og hakekors

Dobbeltspill

MIFF bokserie tar form og danner MIFFs logo i bokhyllen!

1

2

3

4

5

6

7

MIFF

MIFF

MIFF

MIFF

MIFF

MIFF

MIFF

Israels nasjonalsang. Stats­ MIFF feirer statsbesøket med besøket til president Shimon en ekstra stor avis, 32 sider mot Peres bar i seg håp (hatikva!) om normalt 24. SIDE 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 21 en fest som aldri skal ta slutt.

nder u l e a r Is lupen anda

propag

ker som

Frimer

rk

ndsve

La Olav V.

MI FF

Arabiske stater har illustrert store deler av Israels historie på frimerker. Når filatelisten Olav Vidar Landsverk kommenterer og korrigerer propagandaen blir det en unik, spennende og lærerik reise fra britisk mandattid til i dag. Bestill 352 sider fullspekket med viktig informasjon! kr. 298,- pluss kr. 50,- i forsendelse | Les mer på side 3


2

NR 3/2014

www.miff.no

Norge må avvise PLOs søknad i alle FN-organer Den norske regjering må stemme imot alle søknader om å ta opp Palestina som medlemsstat av internasjonale organisasjoner så lenge palestinerne står fast på å avvise Israel som jødisk stat. Conrad Myrland

12. februar leverte MIFF våre forventninger til regjeringen i et møte i Utenriksdepartementet. Den ene av forventningene blir nå med ett veldig aktuell, etter at PLO har valgt å søke om at “Palestina” skal bli tatt opp som medlemsstat i en rekke FNorganisasjoner og internasjonale konvensjoner. MIFF skrev i notatet til utenriksminister Børge Brende: “MIFF forventer at regjeringen stemmer imot alle forslag om å anerkjenne en palestinsk stat eller å ta opp Palestina som medlem av nye internasjonale organisasjoner så lenge palestinerne står fast på å avvise Israel som jødisk stat.” Det er det siste som nå er aktuelt. PLO står knallhardt fast på å avvise at Israel skal forbli en stat med jødisk flertall, og har også fått full støtte for dette fra Den arabiske liga. Samtidig som PLO vil ha bort verdens eneste jødiske stat, arbeider de hardt for å få anerkjennelse for en arabisk stat nummer 23 og muslimsk stat nummer 57. Vi gjengir fra notatet vi overleverte til regjeringen: "PAs Basic Law ble vedtatt av palestinernes lovgivende forsamling i 1997 og ratifisert av daværende PA-president Yasser Arafat i 2002. Siden har loven gjennomgått to endringer. I lovens introduksjon leser vi om

”det nasjonale hjemland Palestina”, og ”retten til å etablere en uavhengig palestinsk stat, med Jerusalem som hovedstad, under lederskapet til Palestinernes Frigjøringsorganisasjon [PLO], den eneste legitime representanten til det arabisk palestinske folk hvor de enn måtte befinne seg”. Loven har videre slike artikler: Art. 1: ”Palestina er en del av den større arabiske verden, og det palestinske folk er en del av den arabiske nasjon. Arabisk enhet er et mål som det palestinske folk skal arbeide for å oppnå.” Art. 4: ”1. Islam er den offisielle religion i Palestina. Respekt for helligheten til andre guddommelige religioner skal bli opprettholdt. 2. Prinsippene for islamsk sharia skal være den grunnleggende kilde for lovgivningen. 3. Arabisk skal være det offisielle språket.” De palestinske lederne som har vedtatt denne Basic Law om Palestina som en arabisk og muslimsk stat, avviser samtidig bestemt at Israel skal kunne være en jødisk stat. De krever anerkjennelse av en arabisk stat nummer 23 og en muslimsk stat nummer 57 (”Staten Palestina” har vært medlem i Organization of the Islamic Conference siden 1969), men nekter Israel retten å kunne være et nasjonalt hjemland for jøder.

Utenriksminister Børge Brende sammen med sin amerikanske kollega John Kerry. (Foto: R. Imerslund, Utenriksdepartementet)

Senest 2. februar 2014 gjentok PA-president Mahmoud Abbas dette i intervju med New York Times. ”On recognition of Israel as a Jewish state, Mr. Abbas said, ’This is out of the question.’” Vi tar for gitt at regjeringens støtte til opprettelse av Palestina ved en ”fremforhandlet løsning” er en støtte til Palestina som et nasjonalt hjemland for arabiske palestinere, slik PAs Basic Law slår fast. En balansert holdning må derfor være å gi støtte til Israel som et nasjonalt hjemland for jøder. ”Palestinerne må anerkjenne at Israel vil forbli en jødisk stat,” sa president Barack Obama

da han talte i Jerusalem 21. mars 2013. Palestinerne trenger også å høre dette fra sine europeiske venner. Når vi ser hvordan ulike etniskreligiøse grupper behandler hverandre i arabiske land i dag (Irak, Syria, Libya, Jemen, Libanon etc.), blir det enda klarere enn før at også jødene trenger en stat hvor de kan være i flertall og forsvare seg selv. Å støtte Israel som et nasjonalt hjemland for jøder har tett sammenheng med å avvise ”rett til å vende tilbake” for millioner av 1948-flyktningenes etterkommere. Det innebærer en aksept for at demokratiet Israel selv kan

bestemme sine innvandringsregler og avvise palestinernes krav som vil gjøre slutt på Israel som en stat med jødisk flertall. MIFF forventer at regjeringen - gjør det tydelig overfor palestinsk og arabisk side at Norge krever anerkjennelse av Israel som et nasjonalt hjemland for jøder. - stemmer imot alle forslag om å anerkjenne en palestinsk stat eller å ta opp Palestina som medlem av nye internasjonale organisasjoner så lenge palestinerne står fast på å avvise Israel som jødisk stat."

Professor kritiserer akademisk boikott Midtøsten i fokus

Utgiver: Med Israel for fred. Første utgave utgitt i 1975. Utkommer seks ganger årlig. Redaksjon av denne utgave avsluttet fredag 30. mai 2014. Avisredaktør Odd Myrland Mob. 95 88 69 77 E-post: myod@online.no Du kan fritt gjengi artikler dersom kilde oppgis.

Religionsprofessor Torkel Brekke ved Universitetet i Oslo mener de som vil ha boikott av Israel “har mistet gang­ synet”. “Hvis man vil boikotte Israel og samtidig være konsekvent, sitter man igjen med Island og Sverige,” sier Brekke til Aftenposten. Conrad Myrland

I april deltok noen israelske akademikere fra Tel Aviv University på en konferanse ved Universitetet i Oslo. Gunvor Mejdell,

professor i Midtøsten- og Afrikastudier protesterte mot dette i en e-post som ble sendt til flere ansatte på UiO, skriver Aftenpos-

ten i dag. Det var professorene Torkel Brekke og Lutz Eberhard Edzard som hadde invitert israelerne. Hensikten med besøket var å legge til rette for framtidig utveksling av lærere og studenter. - På UiO har vi ingen som underviser i jødedommen, og her mener jeg universitetet har sviktet sitt samfunnsansvar. Målet med samarbeidet er at vi får besøk av gjesteprofessorer som kan undervise i jødisk tenkning, og at vi etter hvert får en fast stilling på området, sier Brekke til avisen.

Professoren avviser bestemt noen akademisk boikott av Israel. - Hvis vi skulle boikottet Israel på grunn av politikk, må også en lang rekke andre land boikottes. Både India og Sri Lanka har store menneskerettighetsproblemer, men jeg kan ikke slutte å jobbe med individer og institusjoner der. Hvis man vil boikotte Israel og samtidig være konsekvent, sitter man igjen med Island og Sverige, sier Brekke. Aftenposten gjengir også flere akademikere som ønsker boikott av Israel.


www.miff.no

3

NR 3/2014

Bestill ny bok som avslører arabernes frimerkekrig mot Israel

Arabiske stater har illustrert store deler av Israels historie på frimerker. Når filatelisten Olav Vidar Landsverk kommenterer og korrigerer propagandaen blir det en unik, spennende og lærerik reise fra britisk mandattid til i dag. Bestill 352 sider med viktig informasjon!

Israel under lupen

Boken har nå kommet fra trykkeriet!

Frimerker som propaganda Olav V. Landsverk

Kr. 298,- pluss kr. 50,- i forsendelse.

krift! ne... Støi rDroebbesltspill og Halvmå

MIFF

Bestill på tlf. 41 17 67 80 | post@miff.no | miff.no

Siste bok i serien

Sjette bok

Femte bok

Fjerde bok

Israel under lupen

Begge bøker for kun kr. 399,- (veil. 596,-) og gratis frakt ved bestilling av Israel under lupen!

Halvmåne og hakekors

Dobbeltspill avslører sviket fra palestiske ledere, som snakker om fred på engelsk til Vesten, men forbereder sine egne innbyggere på krig når de kommuniserer på arabisk. Viktig for alle som øn­ sker å forstå hva som hindrer fred i dagens situa­ sjon. Boken er skrevet av to israelere tilknyttet Pa­ lestinian Media Watch. 298,-

Dobbeltspill

Halvmåne og hakekors avslører alliansen som holdt på å kvele Israel i fødselen. Viktig for alle som ønsker å forstå bakgrunnen for dagens kon­ flikt. Boken er skrevet av to tyske forskere. 298,-

Enn

1

2

3

4

5

6

7

MIFF

MIFF

MIFF

MIFF

MIFF

MIFF

MIFF

Bli med i MIFFs bokklubb MIFFs pågående bokserie har 1-2 utgivelser i året. Alle bøkene kom­ mer i et vakkert og moderne de­ sign. Når alle syv bøkene har fått plass i bokhyllen din, vil de danne MIFFs vakre logo (se bilde). Bli medlem av MIFFs bokklubb for å sikre deg alle utgivelsene!

a Du mottar alle MIFFs bokutgi­ velser rykende ferske fra trykkeriet med gratis forsendelse. Du kan en­ kelt reservere deg i forkant. a Du får 10 prosent rabatt ved kjøp av 3 bøker, 20 prosent ved kjøp av 5 bøker og 30 prosent ra­ batt ved kjøp av 10 bøker.


4

NR 3/2014

www.miff.no

MIFF-møter

Se www.miff.no/Moter/ for flere møter og mer informasjon. Israel-konferansen 2014, MIFFs landsmøte i Tønsberg Når denne avisen kommer ut til leserne er det kort tid før Israelkonferansen går av stabelen på Quality Hotel Tønsberg helgen 13.-15. juni. Det er fortsatt mulig­ het til å delta med dagsbesøk uten måltider. Se miff.no/Moter/ for mer informasjon. Følg med på miff.no for direktesendinger etc. Østfold, 16. juni kl. 19.00 Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) holder foredrag i MIFF Østfold. Hvordan styrke samhandling mellom Israel og Norge? Ekholt kirkes kjellerstue, Skog­ veien 24. Drammen, 22. juni kl. 11.00 MIFF Drammen inviterer til åpen tur til Jødisk Museum i Oslo. Avreise fra Bragernes kirke. Påmelding til tlf. 920 93 971.

Ungdomshelg i Kristiansand, 12.-14. september MIFF Kristiansand inviterer Israelengasjerte ungdom i alderen 16-25 år til et gratis helgeseminar i Sjørøver­hotellet Abra Havn i Dyreparken fredag 12. til søndag 14. september 2014. Meld deg på så raskt som mulig, begrenset antall plasser igjen! Les mer på miff.no/Moter/ MIFF Forum i Oslo 27. og 28. september. Se egen sak på denne siden.

Vinnere Torhild og Øyvind Kloster fra Egersund ble de heldige vinnerne av reisegavekort fra Sabra Fokus Reiser blant 377 gode givere til MIFF i januar og februar 2014.

Det nye interimstyret i MIFF Gjøvik sammen med foredragsholder Hallgrim Berg (nummer tre fra venstre). (Foto: Privat)

Flying start på Gjøvik I mai ble MIFFs lokallag nummer 24 etablert. Det siste året har MIFF hatt 33 prosent økning i antall lokalforeninger. Conrad Myrland

Onsdag 7. mai holdt forfatter og tidligere stortingsrepresentant Hallgrim Berg foredrag på Gjøvik. - Møtet gikk over all forventning. Det kom omlag førti per-

soner, og syv meldte seg inn som nye medlemmer. Møtet var helt topp, og vi fikk mange gode tilbakemeldinger, forteller Kai Robert Hansen.

Han har dannet et interimstyre sammen med Jøran Ødegaard, Mary-Ann Nordve Lindalen, John-Erik Grane og Kamaran Moradian. MIFF har det siste året økt fra 18 til 24 lokalforeninger. Det første interimstyret for MIFF Sunnmøre ble også etablert i mai. MIFF oppmuntrer alle Israelvenner til å delta på lokalforeningenes åpne møter og engasjere seg i arbeidet!

Nå gir gaver til MIFF skattefradrag For hver 1000 kroner du gir i frivillig bidrag til MIFFs informasjonsarbeid, kan du få 270 kroner mindre i skatt! Conrad Myrland

Med Israel for fred (MIFF) er fra og med inneværende år godkjent i skattefradragsordningen for frivillige organisasjoner. MIFF sendte søknad om å bli med i ordningen etter at vi gikk over til et toppmoderne medlems- og økonomisystem høsten 2013. Minstebeløpet for å få fradrag er 500 kroner i gave i løpet av året. Andre betalinger til MIFF, som kontingent og bokkjøp, gjelder ikke som gave og kommer ikke med i ordningen. Maksimalt fradrag for gaver til én eller flere organisasjoner er 16.800 kroner. Ektepar eller samboere kan til sammen få fradrag på hele 33.600 per år. Fradraget gir en redusert skatt med 27 prosent av den totale gavesummen. For å få skattefradrag for din gave til MIFF i 2014 er det viktig at du sender oss ditt personnummer og registrert navn i folkeregisteret innen utgangen av året.

Professor Benny Morris holder foredrag på Litteraturhuset under MIFF Forum i Oslo lørdag 27. september.

Send inn ditt personnummer til post@miff.no eller bruk SMS 41 17 67 80. Du kan også sende brev, se MIFFs adresse på side 5.

En god nyhet

- For MIFF som organisasjon er dette en svært god nyhet. Vi håper jo at mange vil bruke summen de får i redusert skatt til å øke sin støtte til MIFFs informasjonsarbeid, sier Morten Fjell Rasmussen, styreleder i MIFF. Det nye økonomisystemet gir også mulighet for at alle som ønsker det, kan starte fast månedlig givertjeneste til MIFF ved hjelp av avtalegiro. I løpet av juni vil de beste giverne til MIFF motta en giro med et KID-nummer som gjør det enkelt å opprette slik avtalegiro i nettbanken. - Vårt mål er at MIFF kan fortsette veksten og passere 10.000 medlemmer. Det vil koste ressurser å nå ut til nye målgrupper, sier Rasmussen.

(Arkivfoto: Conrad Myrland)

Kom til MIFF Forum Velkommen til MIFF Forum i Oslo 27. og 28. september. Her blir det også lansering av boken 1948 - Den første arabisk-israelske krigen av Benny Morris. Conrad Myrland

MIFF Forum er et årlig helgeseminar som samler Israel-venner fra store deler av landet. Som alltid vil det være en blanding av informative foredrag og opplæring og inspirasjon i Israelarbeidet. Merk at seminaret blir avholdt i to ulike lokaler i Oslo. Et av høydepunktene under seminaret blir debatten mellom den israelske professoren Benny Morris og professor Nils A.

Butenschøn fra Norsk senter for menneskerettigheter. Her følger tentativt program. Lørdag 27. september på Littearturhuset, Wergelandsveien 29. 10.30 Velkomsthilsen og innledende foredrag ved professor Benny Morris. 11.15 Foredrag ved George Deek, fung. amb. ved Israels ambassade. 12.00 Lunsjpause 13.00-15.00 Debatt mellom Benny Morris og Nils Butenschøn.

Ordstyrer: Hallgrim Berg. Temaer (med forbehold om endringer): • Hva med påstanden "Staten Israel ble opprettet gjennom etnisk rensing" • 1948-krigen – en nasjonal eller religiøs krig? • Hva skal til for at det blir fred, og hvilke hindringer finnes på veien dit? 15.00 Boklansering, 1948 - Den første arabisk-israelske krigen. Benny Morris signerer boken. Søndag 28. september på Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsveien 3. 10.00 Foredrag Conrad Myrland: Hvordan nå ut med MIFFs budskap? 11.15 Beate Michelsen fra Israels ambassade. Den aktuelle situasjonen. 12.15 Felles lunsj 13.00 Hallgrim Berg holder foredrag om aktuelt tema. 14.00 Avslutning. Påmelding til post@miff.no/ 41 17 67 80.


www.miff.no

5

NR 3/2014

Danske Bank diskriminerer og bryter menneskerettighetene I sitt forsøk på å straffe israelske selskap for brudd på menneskeret­ tighetene, bryter Danske Bank selv menneskerettighetene.

- Akkurat som vi ikke er investert i selskaper som operer i okkuperte områder i Vest-Sahara, legger han til. Nordeas utestengelsesliste har for øyeblikket ingen israelske selskaper.

Conrad Myrland

På sin nettside har Danske Bank publisert en liste over selskap som de har blokkert fra å investere i på vegne av seg selv og fondskunder. To israelske entreprenørfirma (Africa Israel Investments Ltd. og Danya Cebus Ltd.) og en israelsk bank (Bank Hapoalim) står på listen, fordi de er involvert i “byggeaktivitet” eller “aktiviteter i konflikt med folkeretten”. I tillegg er israelske Elbit Systems Ltd. utestengt for å “levere elektronisk utstyr i konflikt med normer i menneskerettighetene”. La oss for et øyeblikk legge til side debatten om hvorvidt israelsk byggeaktivitet på Vestbredden er et brudd med folkeretten. Fire av 33 selskap på listen er utestengt fordi de deltar i bygging og sikring av boliger bygget i et omstridt område. Danske Bank mener det er feil byggherre, at denne er en okkupasjonsmakt, og dermed er det hele i konflikt med folkeretten.

Omstridte områder

Nå finnes det et stort antall omstridte områder i verden. En Wikipedia-oversikt (se lenke på miff.no) lister opp over 180 eksempler, og i titalls av disse pågår det byggeaktivitet. Finnes noen selskaper involvert i disse områdene på Danske Banks liste? Nei. Blant de 33 utestengte selskapene er det bare fire – alle israelske – som er utestengt for byggeaktivitet i omstridt område. Andre selskap er utestengt for sin rolle i utvikling av atomvåpen, korrupsjon og helt andre forhold. Tyrkia har erobret Nord-Kypros og en rekke tyrkiske banker er involvert i tyrkisk utbygging på 37 prosent av øya. Omkring 160.000 tyriske bosettere har flyttet til Nord-Kypros etter erobringen i 1974. Er noen tyrkiske banker på listen til Danske Bank? Europeiske banker, kanskje også Danske Bank, gir lån til europeiske kunder som flokker til Nord-Kypros for å sikre seg billig feriebolig ved Middelhavet. Er noen av disse svartelistet? Er noen kinesiske banker på listen til Danske Bank, for Kinas okkupasjon av Tibet? Indiske banker? Russiske banker? Afrikanske og asiatiske banker i dusinvis involvert i omstridte områder?

Diskriminering

Svaret er nei, nei og nei på alle. Danske Bank har funnet en lov og anvendt den bare på israelsk utbygging, på jøder som bygger i et område hvor de er uønsket. Slik bryter Danske Bank artikkel 7 i menneskerettighetserklæringen, som sier: “Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven.” En straffereaksjon som bare blir rettet mot selskap fra ett land, når tilsvarende ting beviselig blir utført av selskap i en rekke land, bygger ikke på folkerett og lov, men på urettferdighet og ulov. Det er i seg selv brudd på menneskerettigheten om likhet for loven. Det hører med til historien at Etikkrådet for Oljefondet også har foreslått tilsvarende diskriminerende tiltak mot israelske selskaper.

Med Israel for fred (MIFF)

Hva Danske Bank sier

Kunder som har reagert på Danske Banks tiltak overfor de israelske selskapene, har fått svar hvor banken understreker at de ikke boikotter Israel eller israelske selskaper generelt. Banken skyver FN foran seg i sin begrunnelse. - Våre retningslinjer bygger på internasjonale prinsipper for samfunnsansvar (UN Global Compact og UN Guiding Principles) skriver Thomas Hyldahl Kjærgaard i en e-post som MIFF har sett kopi av. Tiltaket blir ikke mindre diskriminerende selv om FN anbefaler det. FN gjør ikke tilsvarende anbefalinger i andre omstridte områder, og bryter dermed sitt eget prinsipp om likhet for loven. Forskjellsbehandling av Israel er ellers ikke noe unntak i FN-systemet, men snarere regelen. - Vi er naturligvis lei oss for at beslutningen kan gjøre ondt og oppfattes som en politisk motivert handling, hvilket den ikke er. Vår intensjon er imidlertid kun å sikre at vi ikke investerer i visse områder som synes særlig konfliktfylte, skriver Hyldahl Kjærgaard videre. Her har den ansvarlige for investeringer i Danske Bank en stor jobb å gjøre dersom han skal trekke seg tilsvarende ut av alle “særlig konfliktfylte” områder.

Banker må selvsagt få lov til å anse Israels bosetningsaktivitet på Vestbredden som uønsket. De kan også reagere som de vil mot dette. Men skal de bli tatt seriøst, må vi forvente at de bruker samme regler på israelske selskap som de gjør på andre lands selskap, skriver Con­ rad Myrland, daglig leder i MIFF. (Illustrasjonsfoto: Christian Johan­ nesen, flickr.com)

Danske Bank opplyser til MIFF at de fortsatt kan gjøre transaksjoner til kontoeiere i Bank Hapoalim, tiltaket retter seg kun mot å stanse investeringer i banken på vegne av bankkunder.

Konklusjon

Alle skandinaviske banker må selvsagt få lov til å anse Israels bosetningsaktivitet på Vestbredden som uønsket. De kan også reagere som de vil mot dette. Men skal de bli tatt seriøst, må vi forvente at de bruker samme regler på israelske selskap som de gjør på andre lands selskap. Det er det de hittil ikke har gjort. Inntil de gjør det, vil de måtte forvente at alle kunder med rettferdighetssans reagerer med avsky på en slik diskriminering.

Nordea fortsetter

Nordea opplyste i mars til kunder at de var i dialog med to israel-

ske banker “for å forstå deres forretningsoperasjoner i Israel og Palestina”. De gjorde klart at de følger “FNs prinsipper for ansvarlige investeringer”, men avviste allerede den gang at de vil boikotte selskaper eller land “basert på for eksempel nasjonalitet, etnisitet eller religion”. I dag onsdag 9. april opplyser Johannes Stenwig, assisterende informasjonssjef i Nordea Norge, at banken ikke kommer til å følge Danske Banks eksempel overfor de israelske bankene. - Vi kom faktisk tilbake fra Israel i går, og sånn som situasjonen er nå kommer vi ikke til å gjøre noe med israelske bankene. Vi vil fortsatt være investert i dem fremover, skriver han til MIFF. Han forteller at Nordea vil la være å investere i selskaper “som bryter internasjonale normer og regler, for eksempel selskaper som henter ut mineraler av okkupert område”.

Organisasjonen Med Israel for fred (MIFF) ble startet som en aksjonsgruppe i 1975 og formelt stiftet i 1978. MIFF samler alle norske Israelvenner, uavhengig av religion og ideologi. MIFF gir saklig og allsidig informasjon om Israel og konflikten med naboene. Dette skjer gjennom avisen Midtøsten i fokus, nettstedet miff.no, møter i lokalforeninger, radio­programmer, bøker, foredrag m.m. Hensikten med alt arbeidet er å skape større sympati for Israel og det jødiske folk. - MIFF støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Erez Israel. - MIFF støtter en løsning av flyktninge­problemene som ikke innebærer en trussel mot Israels eksistens. - MIFF mener konflikten mellom Israel og dets naboer bør løses ved direkte forhandlinger mellom partene. - MIFF tar avstand fra organisasjoner som ikke vil aner­ kjenne staten Israel. - MIFF er partipolitisk uavhengig. Alle som støtter MIFFs formål og grunnlag kan bli medlemmer. Les mer på www.miff.no. Styreleder Morten Fjell Rasmussen, Bergen 92 24 39 63 | morten@miff.no Sekretær Gabriel Edland, Kristiansand 40 41 42 98 | gabriel@miff.no Daglig leder/ nettredaktør Conrad Myrland, Drammen 41 17 67 80 | post@miff.no Medlemspriser 2013 MIFF Medlem  MIFF Familie  MIFF Pensjonist  MIFF Pensjonist Familie  MIFF Student  MIFF Student Familie  MIFF Avis MØIF 

295,400,195,245,195,245,195,-

Postadresse MIFF, Pb 9101, 3006 Drammen Kontonummer 7877.06.54539 Org. nr. 970 550 232


6

NR 3/2014

www.miff.no

Fatah vil ha hele Israel

Partiet til de palestinske selvstyre­ myndighetenes president Mahmoud Abbas publiserte i mai en plakat med tekst og grafikk som forteller at hele dagens Israel skal inngå i en palestinsk stat. Lignende signaler kommer jevnlig fra Fatah-bevegelsen i sosiale medier. Les mer på miff.no.

Olmert fikk seks års fengsel

Den korrupsjonsdømte tidligere statsministeren Ehud Olmert må sone seks år i fengsel og betale en bot på 1,8 millioner kroner. Dommer David Rozen kom med kraftige uttalelser mot Olmert under bekjentgjørelsen av straffen 13. mai. - Bestikkelse er en forbrytelse som kan forurense offentlig tjeneste. Bestikkelse ødelegger regjeringer, og er en av de verste forbrytelser i straf­ feloven, sa dommeren. Han la til at han likestilte offentlige tjenestemenn som tar imot bestikkelser med forrædere, fordi de forråder folkets tillit. - Olmert hadde den viktigste og mest sentrale posisjonen, og endte opp med å bli dømt for avskyelige forbrytelser, sa dommer Rozen. Olmert har 45 dager på seg til å anke dommen, noe han allerede har varslet at han kommer til å gjøre. Det er opp til høyesterettsdomstolen å avgjøre om han skal være fengslet under ankeprosessen. Dersom han taper i høyesterett, vil Olmert bli den første tidligere statsministeren som soner fengselsstraff i den moderne staten Israels historie.

Hamas bruker Hatikva til å utrykke sitt håp

De militære styrkene til Hamas-regimet, Izz A-Din Al-Qassam brigadene har publis­ ert en propagandafilm hvor de har endret på teksten i den israelske nasjonalsangen. Filmen ble publisert på YouTube i anledning feiringen av Israels uavhengighetsdag. Originalteksten i Hatikva uttrykker jødenes lengsel og håp til Zion og Jerusalem. Versjonen til Hamas heter “Slutt på håp”, og viser palestinske soldater som forviser jøder fra Israel til Tyskland og Russland.

Jerusalem Post advarer mot annektering Etter at fredsforhandlingene brøt sammen, har noen israelske politikere tatt til orde for å annektere de israelsk­ kontrollerte områdene av Vestbredden. Dette vil imidlertid kunne skape en rekke problemer, påpeker Jerusalem Post på lederplass. Mer på miff.no.

Conrad Myrland

Tor-Bjørn Nordgaard

- Arafat løy da han fordømte terror Yasser Arafat ble motvillig presset til å fordømme terrorangrep i Israel. – Men det var ikke sant at han var imot drap på sivile, sier tidligere livvakt til BBC. Conrad Myrland

Muhammed Al-Daya var livvakt for tidligere PLO-leder Yasser Arafat. 3. april 2014 ga han et intervju til BBC Arabic hvor han bekrefter anklagene om at Arafat var en løgner. Eksempelet han gir på PLO-lederens løgn er også talende for Nobelprisvinnerens verdier. I klippet som Memri har publisert på YouTube, begynner BBCs journalist med å gjengi anklagen om at Arafat var en løgner.

- Islam tillater at du lyver i tre tilfeller: For å forlike to mennesker. (…) Dersom konen din er stygg, har du lov til å si til henne at hun er den vakreste kvinnen i verden. Det tredje tilfellet er politikk. Du har lov til å lyve i politikken, sier Al-Daya. - Så du bekrefter at… [Arafat var en løgner], sier journalisten. - Ja, avbryter Al-Daya. - Så han pleide å lyve mens du var til stede?

- Abu Ammar [et annet navn for Arafat]? Ja. Da det var en [selvmords]bombe i Tel Aviv, for eksempel, ville han si… Dette ville skje på grunn av press, spesielt fra [Egypts] president Hosni Mubarak. Mubarak ringte Arafat og sa til ham: “Fordøm det, ellers vil de [Israel] gjøre slutt på deg.” Arafat svarte Mubarak: “Mr. President, vi er martyrer. De [israelerne] har ødelagt oss. De har massakrert oss.” Men Mubarak sa til ham: “Fordøm det, ellers vil de gjøre slutt på deg.” Deretter ville Arafat fordømme bombeangrepet på sin egen spesielle måte. Han sa: “Jeg er imot drap på sivile.” Men det var ikke sant, sier Al-Daya. Se hele klippet på miff.no.

Muhammed Al-Daya, som var livvakt for Yasser Arafat i mange år, forteller om sjefens forhold til sannheten på BBC. (Skjermdump fra BBC, via Memri)

Politisk flertall stanset grunnlovspenger til anti-israelsk propaganda Lokalpolitikerne i Stavanger stanset administrasjonens forslag om å gi 100.000 kroner fra grunnlovsjubile­ umsmidler til prosjektet “Nablus – en okkupert by”. Mats Danielsen (Frp) fikk med seg Høyre, Sp og én representant fra Ap. Conrad Myrland

Med 8 mot 3 stemmer har kommunalstyret for kultur og idrett Stavanger i ettermiddag stemt ned kommuneadministrasjonens forslag om å gi grunnlovspenger til utstillingen “Nablus – en okkupert by” ved Museum Stavanger. MIFF kommenterte administrasjonens forslag 5. mai (se artikkel på miff.no), saken er også omtalt flere ganger i Stavanger Aftenblad.

Den som skal ha størst ære for å hindre at Stavanger-folks skattepenger ble misbrukt til å skape nye løgnbilder om Israel hos norske skolebarn, er Mats Danielsen (bildet) fra Fremskrittspartiet. - Jeg reagerer kraftig på at en utstilling som ikke er relatert til

Skjermdump fra forprosjektet til utstillingen ”Nablus - en okkupert by”. Israel bruker ytterst sjelden stridsvogner i tettbefolkede palestin­ ske byer på Vestbredden.

den norske grunnloven får dobbelt så mye penger som arrangementer som faktisk har noe med grunnloven å gjøre, sa Danielsen til Aftenbladet 5. mai. Han tok også avstand fra at Nablus i utstillingens navn blir presentert som en okkupert by. Palestinske

selvstyremyndigheter har hatt kontroll over byen siden 1995. - Det er ingen israelske soldater i Nablus. Det er en fri by. Det er et faktum, sa Danielsen. Den unge FrP-representanten, som også er aktivt medlem av MIFF, klarte å samle et bredt flertall mot planene. Allerede 6.

mai varslet Høyre at de kom til å avvise forslaget fra administrasjonen. Odd Jo Forsell fra Høyre påpekte til Aftenbladet at utstillingen om Nablus har lite med grunnlovsjubileet å gjøre. Da kommunalstyret for kultur og idrett hadde saken til votering 7. mai, stemte Høyre (4 representanter), Frp (2 representanter), Sp (1 representant) og én av Aps tre representanter imot administrasjonens forslag. Her er vedtaket som 8 av 11 representanter stemte for: “Saken avvises. Kultursjefen bes komme tilbake med nytt forslag til økonomisk støtte for behandling i KKI [kommunalstyret].” Bare Venstres representant og to Ap-representanter stemte for å gi kommunale skattepenger avsatt til grunnlovsjubileet til Nablus-utstillingen. KrF er ikke representert i dette kommunalstyret.


www.miff.no

Israelsk journalist angrepet

Rivlin er toppkandidat

Journalist Avi Issacharoff fra Times of Israel fryktet for sitt liv da maskerte palestinske menn angrep ham under et oppdrag i byen Beitunia på Vestbred­ den fredag 16. mai. Det var sivilkledde palestinske sikkerhetsmenn som til slutt reddet ham ut av den truende situasjo­ nen. Les mer på miff.no.

Ønske om bønn møtes med trusler

Et lovforslag om at jøder skal få tillatelse til å be på Tempelplassen i Jerusalem, møtes fra palestinsk hold med forvrengn­ ing av innholdet og trusler om sterke reaksjoner fra hele den muslimske verden. Les mer på miff.no.

7

NR 3/2014

PA utgir hyllest av terrorist på frimerke

Palestinske selvstyremyndigheter har forpliktet seg til ikke å utgi propagandamerker av typen arabiske land har utgitt i flere tiår. Likevel kom hyllest av Hamas-terroristen Maysara Abu Hamdiya 17. april. Mer på miff.no.

Statsminister Benjamin Netanyahu offentliggjorde 28. mai at han gir sin støtte til Reuven Rivlin i det kommende presidentvalget. De folkevalgte i Knesset skal velge Israels neste seremonielle overhode 10. juni, og blant de seks kandidatene som har klart å samle nok støtte til å få lov å stille til valg, er det kun Rivlin som representerer Netanyahus parti Likud. Likevel kan støtten synes noe motvillig, som følge av de to politikernes historie med interne uenigheter. Jerusalem Post skriver at Netanyahu helt frem til fristen utløp for å melde nye kandidater, forsøkte å samle støtte rundt andre alternativer. Samme dag som fristen gikk ut, skal han ha forsøkt å fremme den kjente tidligere fredsprisvinneren Elie Wiesel som kandidat. Først da dette ikke lyktes, ga han sin støtte til Rivlin. - Vi har vært gjennom mye sammen i våre liv. Noen dager har vært gode, og noen ikke så gode, men jeg håper vi vil få oppleve bedre dager, sa statsministeren til Rivlin da han erklærte sin støtte til ham onsdag. Netanyahu sa til Rivlin at han hadde ventet så lenge fordi han ville se den fulle listen av offisielle presidentkandidater før han tok sin endelige beslutning. Bayit Yehudi-leder Naftali Bennett har også erklært støtte til Rivlin. Han sier han anser ham som den rette kandidaten for høyresiden i Israel, og kaller ham ”en sionist med gode verdier og et godt hjerte”.

Oren setter 66 år i perspektiv Michael Oren, en av Israels ledende historikere og tidligere ambassadør i USA, mener den moderne staten har oppnådd resultater som langt over­ stiger drømmene som grunnleggerne hadde i 1948. ODD Myrland

6. mai, dagen hvor jødene etter den jødiske kalenderen feiret Israels 66-års-dag, ble Michael Oren intervjuet på den engelske dagsrevyen på IBA (Israels “NRK”). Oren ble presentert som en av Israels “ledende historikere” og han har de siste årene vært Israels ambassadør til USA. Oren sa at det Israel har oppnådd, langt overstiger de drømmene statens grunnleggere hadde i 1948. Det er over 8 millioner israelere i dag. Da Israel ble grunnlagt, var det ca. 800.000 – omlag 600.000 av dem jøder. De slo tilbake 6 arabiske hærer, tok imot et stort antall innvandrere i løpet av et tiår (flere enn den opprinnelige jødiske befolkningen). De skapte helt fra begynnelsen et demokrati, Israel har ikke et øyeblikk vært styrt udemokratisk. Israel er blitt blant de ledende landene i verden i teknologi, vitenskap, medisin og andre felter. I tillegg har Israel en modig folkehær, hvor hele befolkningen

[med unntak av enkelte grupper som ultra-ortodokse og en del arabiske grupper] deltar. Intervjueren sa at Israel er kjent som en “start-up-nation”, mange bedrifter med nye produkter starter opp i Israel, ikke minst innenfor høyteknologi. Men fremdeles er det mange fattige. Er det ikke på tide at Israel legger mindre vekt på militæret og mer på å løse de sosiale problemene? Oren svarte at slik truslene er mot Israel fra mange naboland [med ca. 130.000 raketter rettet mot Israel], har Israel ikke råd til å ta lett på forsvaret. Men Israel må også løse de sosiale problemene. Som en moderne stat og en jødisk stat har Israel et spesielt ansvar for dem som strever sosialt og økonomisk. De må få hjelp på alle mulige måter. En stor del av Israels sosiale problemer skriver seg fra to tradisjonsbundne grupper: Ultraortodokse jøder og arabiske muslimer. En hovedårsak er at

Michael Oren mener israelerne bør være veldig fornøyd med hva som er skapt i staten de siste 66 år. (Foto: uscpublicdiplomacy, flickr.com)

ultra-ortodokse menn og arabiske kvinner deltar lite i arbeidslivet. [I tillegg har de ofte meget store familier.] I moderne familier er det en forutsetning at begge ektefellene deltar i arbeidslivet. Israel arbeider med disse spørsmålene, og det er framskritt.

Gratulerer med 66 år! Jeg kom hjem fra ti dagers ferie i Israel søndag 4. mai. Det var mitt tiende besøk i landet, for første gang på ti år var det ren ferie. Denne gang var vi med som deltakere på MIFFs vårtur. Mette Follestad og Hallgrim Berg var dyktige reiseledere for den hyggelige gruppen på 29 deltakere. Hvilket inntrykk fikk jeg av 66-års jubilanten? Til tross for brudd i forhandlinger og til tross for ulike europeiske og ameri­ kanske dommedagsprofetier, går det på

mange måter svært bra i Israel. På alle mine besøk fra 1995 har jeg aldri opplevd israelerne mer avslappet enn denne gang. Aldri har jeg sett færre bevæpnede soldater eller politifolk, aldri mindre kontroller ved inngangen til restauranter og kjøpesenter. Selv om vi kom etter den jødiske og kristne påskefeiringen var det fullt av turister overalt. Ikke minst er det oppmuntrende å se så mange asiatiske turister, alt fra evangeliske grupper fra Sør-Korea til hinduer fra India. Med

stadig tettere forbindelser til Kina, India og andre asiatiske land har Israel fått flere ben å stå på de siste par tiårene. Vår kristne arabiske buss-sjåfør fra en landsby i Galilea bar også med seg et vårtegn, et varsel om lysere tider. Han ville at hans skoleflinke to sønner skulle bli leger, og spurte ut den israelske guiden hvordan de kunne avtjene verneplikt som leger i de israelske forsvarsstyrkene. Buss-sjåføren hadde blant annet kjørt oss til et utsiktspunkt på Golan-høydene

Israel er nå medlem av OECD, og er en av de 31 økonomiene som ligger i toppen i verden. Gjennomsnittsinntekten nærmer seg Vest-Europa. Alt dette var utenkelig da Israel ble opprettet i mai 1948. Da var Israel et meget fattig land.

hvor vi hørte dype drønn av kamphan­ dlingene i den syriske borgerkrigen. Vi så inn over et landskap hvor over 150.000 mennesker er drept de siste tre årene. Det er ikke rart at araberne i Israel viser større lojalitet og vilje til å avtjene verneplikt når de ser hva som foregår på andre siden av grensen. For kristne arabere er motivasjonen ekstra stor, særlig når de oppdager hvilken skjebne deres trossøsken har lidd i det ene arabiske landet etter det andre de siste få årene. For dem har arabisk vår betydd

Europeere og andre advarer Israel om at hvis det ikke blir en tostatsløsning i forholdet til palestinerne, men Israel tar varig kontroll over Vestbredden, vil Israel enten slutte å være demokratisk [fordi araberne ikke får stemmerett] eller slutte å være jødisk [for hvis araberne får stemmerett, kan jødene komme i mindretall i sitt eget land]. Palestinerne vil erklære en stat og få den anerkjent av FN uten å anerkjenne Israel som en stat med jødisk flertall og uten å slutte ekte fred med Israel. Dersom dette fortsetter, vil Israel bli nødt til ensidig å fastsette grenser for palestinerne. Og uten ekte fred må disse grensene legge hovedvekten på sikkerhet, og dessuten på at flest mulige jøder kommer innenfor Israel. I Israel finner man 66-tallet på mange bygninger. Israelerne er forbløffet over å ha lykkes så godt på 66 år at de finner god grunn til å feire. Israels universiteter er listet blant verdens beste. Flere mennesker snakker hebraisk i dag enn de som snakker dansk eller finsk, og det nærmere seg å gå forbi svenskene. Det er et mirakel for et folk som var uten land og eget språk. Vi [det jødiske folket] bør være meget takknemlig for hva det har oppnådd, sa Oren.

islamistisk vinter og fordrivelse. For en stat som Israel er ikke en alder på 66 år et varsel om nedtrapping, pensjon eller alderdom. 66 år gammel er den moderne staten Israel full av livskraft og optimisme. Vi bør alle støtte Israel fordi staten har gitt det jødiske folket livshåp etter deres histories største tragedie. Israel har endret jødisk liv radikalt til det bedre. Israels arabiske minoritet har også hatt stor fordel av at staten ble opprettet 14. mai 1948. Conrad Myrland


8

NR 3/2014

www.miff.no

24.000 visninger på ett døgn Eksamen vekket avsky hos elever

En rekke avgangselever i videregående skole har kontaktet MIFF i sjokk over eksamensoppgaven de fikk 28. mai. – Jeg følte meg tvunget til å skrive noe som absolutt ikke var sant, sier norsk-israelske Ayelet Hansen. 20-åringen fra Oslo forteller at hun først nektet å besvare oppgaven. - Jeg fikk til svar at jeg måtte besvare oppgaven, så jeg følte på en måte at jeg ble tvunget til å skrive noe som absolutt ikke var sant, fordi jeg ikke vil ha en dårlig karakter. Jeg har aldri følt meg så presset på eksamen i mitt liv av ledelsen, sier Hansen. En aktiv ungdomspolitiker i Høyre fra Østlandet skriver: “Jeg kjente jeg ble veldig provosert. For det første å velge Israel mot Palestina på norskeksamen er for drøyt. For det andre å bruke noe av en venstreekstremist som Gilbert er feil, i tillegg når det han sier kun er løgn. For det tredje handler alle de andre oppgavene om undertrykkelse og flyktninger. Å putte Israel i en sånn sammenheng er feil.” Les mange flere elevreaksjoner på miff.no. Conrad Myrland

Palestinske myndigheter misbruker kristen kunst

Palestinske myndigheter distribuerte klassiske malerier av Jesus og hans disipler i manipulert utgave da pave Frans kom på besøk. Hensikten var å sette likhetstegn mellom den lidende Jesus og den lidende palestiner. Se mer på miff.no.

MIFFs artikler om propagandaeksamenen 28. mai skapte en enorm interesse på internett. I løpet av de første 24 timer var hovedartikkelen lest over 24.000 ganger, og alle besøksrekorder på miff.no ble knust. Bare noen få timer etter at eksamen var avsluttet kjørte MIFF annonsekam­ panje på Facebook rettet mot brukere mellom 16 og 20 år. Her fortalte vi at eksamenen som avgangselevene i videregående skole nettopp hadde hatt var full av feil. Annonsen førte til tusenvis av klikk inn på miff.no. Det gir godt håp for framtiden at tusenvis av norske tenåringer har blitt kjent med MIFF og vår viktige informasjon. Conrad Myrland

Utdanningsdirektoratet ga Gilberts Usannhet om Israels “Mur” og Mads Gilberts mest bloddryppende SMS fra Gaza under krigen i 2009 er 28. mai servert av Utdanningsdirektoratet på avsluttende eksamen i norsk hovedmål i videregående skole. Omlag 50.000 elever fikk ikke ett eneste ord som kunne gi israelske perspektiv. Conrad Myrland

Kort tid etter at eksamen var ferdig, ble MIFF kontaktet av sjokkerte elever. Alle årets avgangselever som går studiespesialiserende i videregående skole, over 50.000 elever, fikk servert sterk anti-israelsk propaganda i den første eksamensoppgaven. I oppgaven blir elevene henvist til bildet av en grafitti-tegning av den britiske gatekunstneren Banksy og en SMS-tekst av den norske legen Mads Gilbert. Med ca 250 ord skal elevene gjøre kort greie for "noen sentrale virkemidler” som er brukt og hva som er “formålet med de to tekstene”. “Denne grafittien er malt på muren som israelske myndigheter har bygd på Vestbredden. Muren er åtte meter høy og omringer blant annet byen Betlehem,” heter det i Utdanningsdirektoratets bildetekst til Banksys illustrasjon. Utdanningsdirektoratet forteller ikke hvorfor muren er bygd, og heller ikke at sikkerhetsbarrieren i hovedsak er et gjerde. Utdanningsdirektoratet fremstiller saken fullstendig feilaktig når de hevder muren “omringer” Betlehem. Pedagogene i direktoratet kunne bare tatt en rask titt på kartet over sikkerhetsbarrierens trasé. De kunne for eksempel brukt varianten som organisasjonen B’Tselem har publisert, organisasjonen som er finansiert av sterke Israel-kritiske krefter i

Europa og som jobber utelukkende med menneskerettighetene til palestinerne. Kartutsnittet for Betlehem viser at byen ikke er omringet. En grunnskoleelev med enkel forståelse av kart kan enkelt se at sikkerhetsbarrierens trasé ikke omringer Betlehem. Utdanningsdirektoratets pedagoger kan det ikke.

Gilberts tekstmelding

Utdanningsdirektoratet gjengir i sin helhet en tekstmelding som Mads Gilbert sendte fra “Gaza, Palestina” kl. 13.50 3. januar 2009. “De bombet sentrale grønnsaksmarkedet i gaza by for to timer siden. 80 skadde 20 drept. Alt kom hit til Shifa. Hades! Vi vasser i død, blod og amputater. Masse barn. Gravid kvinne. Jeg har aldri opplevd noe så fryktelig. Nå hører vi tanks. Fortell videre, send videre, rop det videre alt GJØR NOE! GJØR MER Vi lever i historieboka nå, alle!” Utdanningsdirektoratet skriver som en kommentar til SMSen: “Den norske legen og politikeren Mads Gilbert jobbet for det palestinske helsevesenet gjennom organisasjonen NORWAC da det brøt ut en væpnet konflikt i 2008-2009. Da byen Gaza ble bombet, var Gilbert og kollegaen hans blant de eneste vest-

Bethlehem 2005 Banksy (pseudonym) er ein britisk gatekunstnar som er kjend for dei samfunnskritiske ytringane sine. Denne graffitien er måla på muren som israelske styresmakter har bygd på Vestbreidda. Muren er åtte meter høg og omringar mellom anna byen Betlehem.

Full gjengivelse av side 9 i eksamensheftet, hvor Utdanningsdirektoratet hevder Betlehem er "omringet".

lige vitnene til krigshandlingene. Gilbert sendte denne SMS-en til sine kontakter i Norge.” Direktoratet har også skrevet forklaring til tre av ordene Gilbert bruker: “Shifa: sykehus i Gaza, Palestina

Hades: dødsriket i gresk mytologi Amputater (medisinsk uttryk) avrevne kroppsdeler” I oppgaveteksten ber Utdanningsdirektoratet elevene bruke et presist fagspråk. Hvor presise

har de selv vært, når de lyver om at Betlehem er omringet? Hvor presis er SMS-en som de gjengir av Gilbert? At de to norske legene var de eneste vestlige vitner, er en myte som ble skapt under krigen. Blant annet var den italienske


www.miff.no

- Israel vil snart forsvinne

En imam fra Klippemoskeen i Jerusalem kom med flammende oppfordringer om å ødelegge Israel da han besøkte Italia i april. Imam Raed al-Danna deltok på en islamsk konferanse i Milano da han kom med uttalelser om at Israel vil forsvinne, slik at byer langt innenfor 1948-grensene vil ”frigjøres”. Han oppfordret arabiske land til å sende sine hærstyrker mot Israel. Blant landene han utfordret konk­ ret til å ta del i angrepskrigen, var Egypt og Jordan, som Israel har fredsavtaler med. Talen ble tv-overført av al-Jazeera, og Memri har oversatt uttalelsene til engelsk. Les mer og se utdrag på miff.no. Tor-Bjørn Nordgaard

9

NR 3/2014

Vil lovfeste at Israel er en jødisk stat

Tre drept i skyting ved jødisk museum i Brussel

Alt tyder på at angrepet kan være et “antisemittisk attentat”, sier innenriksminister Joëlle Milquet. Angrepet kommer dagen før lokalt og nasjonalt valg i Belgia.

Statsminister Benjamin Netanyahu vil styrke det juridiske grunnlaget for at Israel skal forbli definert som det jødiske folkets nasjonalhjem – uten å rokke ved minoritetenes rettigheter. Netanyahu sa under en tale i forbindelse med Israels uavhengighetsdag at han vil fremme et lovforslag til Knesset som vil styrke det konstitus­ jonelle grunnlaget for Israels status som det jødiske folkets nasjonalstat. - Uavhengighetserklæringen fastslår at den nasjonale jødiske ident­ iteten til staten Israel er hjørnesteinen i statens liv. Til min sterke beklagelse finnes det, som vi har sett nylig, de som ikke anerkjenner denne naturlige rettigheten. De søker å undergrave de historiske, moralske og juridiske rettmessige årsaker til at staten Israel eksisterer som vårt folks nasjonal­ hjem, sa Netanyahu i talen. De palestinske selvstyremyndighetene har gjennom hele den nylig avbrutte forhandlingsprosessen stått fast ved at de nekter å anerkjenne Israel som jødisk stat. Talen ble holdt i Uavhengighetshallen i Tel Aviv, hvor David Ben-Gurion proklamerte staten Israel for 66 år siden. Teknisk sett har Israel ingen grunnlov, men et sett med ”basic laws”, grunnleggende lover, som tilsvarer grunnlovens funksjon. Det er en slik lov Netanyahu nå vil ha vedtatt. Tor-Bjørn Nordgaard

propaganda-SMS til eksamen Les fasiten

En grunnskoleelev med enkel forståelse av kart kan enkelt se at sik­ kerhetsbarrierens trasé ikke omringer Betlehem. Utdanningsdirek­ toratets pedagoger kan det ikke.

journalisten Vittorio Arrigoni i området. To år senere ble han myrdet av en salafist-gruppe på Gaza-stripen. Det er få kriger som er fulgt av flere vitner utstyrt med kamera enn Gaza-krigen i 2009. Israel nektet innreise for journalister av hensyn til deres sikkerhet. Gjennom smuglertunnelene i Rafah-området var muligheten for å ta seg inn til Gaza-stripen relativt god. Ut d a n n i n g s d i r e k t o r at e t svikter i presisjon også andre ganger. Gilbert og legekollega Erik Fosse tok seg inn på Gazastripen fire dager etter at krigen hadde begynt. Krigen begynte 27. desember, legene bestemte seg for å dra 28. desember og krysset over grensen til Gaza 31. desember, ifølge Fritt Ord. Dermed blir det feil når Utdanningsdirektoratet skriver i eksamensteksten at Gilbert jobbet for det palestinske helsevesenet “da det brøt ut en væpnet konflikt”.

Det burde være lett for avgangselevene å påpeke hvilke virkemidler Gilbert gjorde seg bruk av i sin tekst. Han har for vane å overdrive kraftig når han snakker om Gaza. I mange år, både lenge før krigen i 2009, og lenge etter, har situasjonen i området vært “verre enn noen gang”. Gilbert reiser rundt i Norge og hevder “hele Gaza ble lagt i grus”. Når Utdanningsdirektoratet gjengir fra Gilbert, uten et eneste ord som kan forklare israelernes versjon, gjør de seg til nyttige idioter for Rødtpolitikerens anti-zionistiske kampanje. I alle kriger, og særlig i kriger mellom regulære militærstyrker og geriljagrupper som skjuler seg i sin egen befolkning, blir dessverre sivile rammet. Da Israel i 2009 slo tilbake mot terroristene på Gaza-stripen, skjedde det med større skånsomhet enn nesten alle andre land ville brukt. Israel fulgte reglene for krigføring “godt over

gjennomsnittlig” i forhold til hva som er vanlig ellers i verden. Det er ikke MIFFs konklusjon, men konklusjonen til seniorforsker Cecilie Hellestveit, en av de fremste ekspertene i Norge på krigens folkerett. Hellestveit har begrunnet dette i et foredrag du kan se på MIFFs YouTubekanal. Eidsvåg-utvalget fant i 2011 “en tydelig sammenheng mellom økningen i antisemittisme og konflikten mellom Israel og palestinerne i forbindelse med den andre intifadaen”. Når Utdanningsdirektoratet bruker en eksamensoppgave, en av de mest vidt distribuerte, til å spre ensidig og feilaktig informasjon om Israel, kan følgene bli svært uheldige.

Skolen er blitt kampanjepreget

Læreren som først sendte kopi av eksamensoppgaven til MIFF ber om å få være anonym. Det sier antakeligvis mye om hvordan en avsløring av propagandakampanjen vil bli mottatt i vedkommendes lærerkollegium. Læreren skriver i en kommentar: “Jeg er forskrekket, men dessverre ikke overrasket. Det finnes drøssevis av lignende unyanserte og ensidige eksempler i lærebøker i flere fag i videregående skole. I tillegg har jeg kjennskap til at dette også forekommer i flere lærebøker i grunnskolen. Når en i tillegg vet at elever på ulike nivå ofte blir utsatt for unyansert undervisning, gjesteforedrag, filmer, teateroppsetninger, rollespill osv. osv., mener jeg skolen har blitt kampanjepreget. Elevene blir hjernevasket, ikke direkte til jødehat, men til Israel-hat.” Send din protest til direktoratet på post@utdanningsdirektoratet.no. Send din protest til Kunnskapsdepartementet på postmottak@kd.dep.no.

Les det knusende svaret på eksamens­ oppgaven i norsk hovedmål skrevet av blogger Leif Knutsen. Utdannings­ direktoratets utforming av oppgaven fordummer en vanskelig debatt om et viktig emne, konkluderer han. Leif Knutsen

Blogger Leif Knutsen har valgt å presentere sin kritikk av oppgaven i form av en eksamensbesvarelse på nøyaktig 250 ord, slik oppgaven ba om.

Tre virkemidler

Det er i virkeligheten tre virkemidler her: graffitien til Banksy, meldingen fra Mads Gilbert, og beskrivelsen av begge disse i oppgaven. Formålet med alle disse virkemidlene er å påvirke folkeopinionen ved å kapre premisset for omstridte spørsmål i forholdet mellom Israel og palestinerne på Vestbredden og i Gaza. Det de har til felles er villedende bruk av fakta, delvis ved direkte feil, og ved viktige utelatelser. Dette er en velkjent hersketeknikk blant propagandister, i det de forsøker å etablere en bestemt virkelighetsopplevelse som den eneste autentiske. Ved å utelukke andre synspunkter og ytterligere fakta som kan nyansere og fylle ut forståelsen av nyhetsaktuelle begivenheter og motsetningene som forårsaker disse. Det er for eksempel villedende å omtale Mads Gilbert som en “politiker” ettersom han i hovedsak har markert seg som antiisraelsk aktivist. Det stemmer heller ikke at han jobbet i Gaza da krigshandlingene brøt; han reiste ned dit da konflikten var et faktum. Det er heller ikke riktig

at sikkerhetsbarrieren – som bare i enkelte strekninger er en mur – “omringer” Bethlehem. Gilbert og Banksy forsøker begge gjennom sammenligninger og kontraster å fremme hyperbolikk. Uten å på noen måte undervurdere lidelsene ikke-stridende i Gaza under konflikten i 2009, er bildet av et dødsrike melodramatisk. Og selv uten separasjonsbarrierer bor barn i Bethlehem i innlandet. Disse tre har det til felles at de antar at publikumet de retter seg mot ikke kommer til å sette seg inn i de reelle fakta. I sum fordummer de en vanskelig debatt om et viktig emne. Besvarelse på 250 ord slutt. Leif Knutsen avrunder sitt blogginnlegg med følgende kommentar: Et godt svar – i retning av det jeg forsøker meg på her – er altfor mye å kreve av elever i videregående skole – de har for eksempel grunn til å anta at oppgavebeskrivelsen ikke inneholder faktafeil. Derfor er oppgaven i praksis umulig å besvare godt. Det eneste riktige er å se helt bort fra den, eventuelt tilby elevene muligheten til å gå opp igjen med andre oppgaver. Forøvrig viser denne oppgaven med all tydelighet behovet for langt større vekt på utdannelse innenfor kritisk tenking. På miff.no kan du lese en elevs besvarelse.


10

NR 3/2014

www.miff.no

Antisemittiske holdninger utbres i Europa

Fredag 2. mai oppfordret programlederen i barneprogrammet ”Morgendagens pio­ nerer” på Hamas TV til ”å skyte alle jøder”, og til å kaste steiner for å ”knuse jødiske naboer”. Programmet ”Morgendagens pionerer” sendes ukentlig på Hamas’ egen tv-kanal Al-Aqsa TV. Se klippet på Miff.no.

En ny undersøkelse fra universitetet i Tel Aviv sier at antisemittiske holdninger er i ferd med å infiltrere mainstream miljøer i Europa, og at antisemittiske hendelser har blitt et dagligdags fenomen. - Et normativt jødisk liv i Europa er ikke lenger mulig å opprettholde, uttalte presidenten for Den europeisk-jødiske kongress, Moshe Kantor, da han søndag presenterte den årlige undersøkelsen fra universitetet i Tel Aviv om global antisemittisme. Undersøkelsen forteller om 554 registrerte voldelige antisemittiske angrep i 2013, inkludert personangrep både med og uten våpen, brannstifting og vandalisering av jødiske eiendommer og institusjoner. Mer på miff.no.

Tor-BJørn Nordgaard

Tor-BJørn Nordgaard

Tredobling i fransk innvandring til Israel

I januar og februar 2014 innvandret 854 jøder fra Frankrike til Israel. Det er en økning på hele 312 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. De to første månedene av 2013 var det 274 franske jøder som flyttet til Israel, altså mindre enn en tredel av dette årets tall. Dermed fortsetter de senere årenes trend med økende innvandring til Israel fra Frankrike. I 2013 immigrerte totalt 3.280 franske jøder til Israel, en økning fra 1.917 i 2012. Tallene er hentet fra Jewish Agencys statistikk og gjengitt av Ynetnews.com. Den kontinuerlige økningen forklares med en kombinasjon av tre årsaker: Økende bekymring over antisemittisme i det franske samfun­ net, den økonomiske situasjonen i Frankrike og en økt satsing fra Jewish Agency sin side på informasjonsarbeid og relasjonsbygging mellom Israel og det jødiske samfunnet i Frankrike. På neste side kan du lese mer om årsakene til masseinnvandringen til Israel fra Frankrike. Tor-BJørn Nordgaard

Hamas’ barne-TV: – Skyt alle jøder

1 av 4 har antisemittiske tanker På verdensbasis har en firedel av befolkningen antisemittiske holdninger og meninger, viser en stor undersøkelse fra Anti-Defamation League. Kun en av tre vet hva som skjedde i Holocaust. Tor-BJørn Nordgaard

Den verdensvide statistiske undersøkelsen ADL Global 100 er den første i sitt slag noensinne. Den er utført i 101 land i alle verdensdeler, pluss de selvstyrte palestinske områdene. 85,9 prosent av verdens befolkning bor i disse landene, det vil si over fire milliarder voksne mennesker. For første gang finnes det dermed statistikk som kan fortelle om den totale utbredelsen av antisemittiske holdninger i verden i dag. Det samlede resultatet er at 26 prosent av befolkningen i de undersøkte landene, altså mer enn en milliard voksne mennesker, har antisemittiske holdninger.

Verst i Midtøsten og Nord-Afrika

Midtøsten og Nord-Afrika er de mest antisemittiske delene av verden, der er det hele 74 pro-

sent som har slike holdninger. Aller høyest er tallet for de palestinskkontrollerte områdene på Vestbredden og Gaza, som er 93 prosent. Europa er den verdensdelen som kommer nest verst ut på listen. I Øst-Europa har 34 prosent antisemittiske holdninger, og i Vest-Europa 24 prosent. I Afrika sør for Sahara er tallet 23 prosent. I Asia er det 22 prosent, i Amerika 19 prosent og i Oceania 14 prosent med antisemittiske holdninger. Utenom Midtøsten og NordAfrika er det Hellas som er verdens mest antisemittiske land, med hele 69 prosent. Etterpå følger Malaysia med 68 prosent og Armenia med 58 prosent. Landene med minst antisemittisme er Laos med 0,2 prosent, Filippinene med 3 prosent, og

De 11 påstandene i undersøkelsen 1. “Jøder er mer lojale mot Israel enn mot det landet de bor i.” Verden: 41 prosent. I Norge: 40 prosent.

7. “Jøder har for mye makt i forretningsverdenen.” Verden: 35 prosent. I Norge: 14 prosent.

2. “Jøder har for mye makt i de internasjonale finansmarkedene.” Verden: 34 prosent. I Norge: 19 prosent.

8. “Jøder bryr seg ikke om hva som skjer med andre enn sine egne.” Verden: 33 prosent. I Norge: 21 prosent.

3. “Jøder har for mye kontroll over globale affærer.” Verden: 29 prosent. I Norge: 13 prosent.

9. “Folk hater jøder på grunn av måten jøder oppfører seg på.” Verden: 32 prosent. I Norge: 23 prosent.

4. “Jøder tror de er bedre enn andre folk.” Verden: 34 prosent. I Norge: 21 prosent.

10. “Jøder har for mye kontroll over regjeringen i USA.” Verden: 25 prosent. I Norge: 27 prosent.

5. “Jøder har for mye kontroll over globale medier.” Verden: 25 prosent. I Norge: 12 prosent. 6. “Jøder er ansvarlige for de fleste av verdens kriger.” Verden: 23 prosent. I Norge: 6 prosent.

11. “Jøder snakker fortsatt for mye om hva som skjedde med dem i Holocaust.” Verden: 30 prosent. I Norge: 31 prosent.

6 prosent av Norges befolkning tror "jøder er ansvarlige for de fleste av verdens kriger". Bildet viser norske soldater i Afghanistan. (Foto: Forsvaret/ PRT Meymaneh, flickr.com)

vårt naboland Sverige med 4 prosent.

570.000 nordmenn

I Norge har 15 prosent av de voksne innbyggerne antisemittiske holdninger, altså 570.000 mennesker. Blant nordmenn er holdningene mest utbredt blant de som er eldre enn 50 år, der er tallet 20 prosent. Blant de som er 35 til 49 år er tallet 15 prosent, og blant den unge generasjonen, de fra 18 til 34 år, er tallet nede i åtte prosent. Det er mer enn dobbelt så mange menn som kvinner som bærer antisemittiske holdninger i Norge – 21 prosent av mennene, mot ni prosent av kvinnene. Disse trendene er de samme også i andre land i undersøkelsen.

Utbredte myter om makt og lojalitet

De 53.100 tilfeldig utvalgte respondentene som har deltatt i undersøkelsen, har fått presentert 11 antisemittiske stereotypiske påstander om jøder, og blitt bedt om å ta stilling til om de tror påstandene er sanne eller ikke. De som har svart at de tror på mer enn seks av de 11 påstandene, er blitt definert som

respondenter med antisemittiske holdninger. Den av påstandene som har mest utbredt oppslutning, er forestillingen om at jøder alltid er mer lojale mot Israel enn mot det landet de bor i. 41 prosent tror på dette. Etter denne følger påstanden om at jøder har for mye makt i forretningsverdenen. Dette tror 35 prosent på.

Mest utbredt blant muslimer

Undersøkelsen viser at antisemittiske holdninger er mer utbredt blant muslimer enn den øvrige befolkningen i verden. Blant de muslimske respondentene utviser 49 prosent antisemittiske holdninger. Holdningene er generelt mer utbredt blant eldre enn blant yngre, og mer blant menn enn blant kvinner. En trend som kommer frem i undersøkelsen er at svært mange har en overdrevet forestilling om hvor mange jøder som finnes i verden. 48 prosent av respondentene tror at mer enn en prosent av verdens befolkning er jødiske. 18 prosent tror at det er

mer enn ti prosent jøder blant verdens befolkning, og 9 prosent tror at jødene utgjør mer enn 20 prosent. Ifølge Store Norske Leksikon er realiteten at det finnes mindre enn 14 millioner jøder i verden. Det utgjør under 0,2 prosent av verdens befolkning.

Holocaust fornektes og glemmes

En annen trend som kommer frem i undersøkelsen, er at oppsiktsvekkende få kjenner til hva som er den virkelige historien om Holocaust. 35 prosent sier de aldri har hørt om Holocaust. 32 prosent tror at Holocaust enten er en myte eller at historien i alle fall har blitt sterkt overdrevet i etterkant. Kun 33 prosent er kjent med historien om Holocaust og tror på at den er korrekt beskrevet i historiebøkene. Blant de spurte er det mindre enn ti prosent som sier de har hyppig kontakt med jøder. 74 prosent av alle som har svart, har personlig aldri møtt en jødisk person. Av de 26 prosent som utviser antisemittiske holdninger, har 70 prosent aldri møtt en jøde.


www.miff.no

- Hamas vil fortsette å kidnappe israelske soldater

Bennett: – Bare dra til FN

Det uttalte Hamas-leder Ismail Haniyeh i et avisintervju 15. april, samtidig som han fortalte om den nært forestående avtalen om å gå i palestinsk samlingsregjering sammen med Fatah. Samme dag som avtalen ble kjent, viste Hamas TV en video som hyllet drap på israelske soldater.

- Ikke mange alternativer for Israel

Israel står overfor et veivalg der det i øyeblikket ikke finnes andre alternativer enn annektering av omstridte områder, eller opprettholdelse av status quo enda en stund. Slik konkluderer journalist Eitan Haber i en analyse.

11

NR 3/2014

Palestinsk kvinne fra Betlehem støtter Muren

Muren på Vestbredden snur seg rundt huset til Christy (25) og hennes palestinske familie i Betlehem. Likevel støtter hun at muren ble bygget, for det stanset hennes folk å blåse seg selv i luften. - Jeg bryr meg om mennesker, ikke om betong, fortsetter Christy i foredraget som hun holdt på Uppsala Universitet i april 2014. Christy forteller hvordan opprettelsen av de palestinske selvstyremyndighetene forverret situasjonen for kristne palesti­ nere spesielt og palestinernes menneskerettigheter generelt.

Israels industri- og handelsminister Naftali Bennett påpeker at Mahmoud Abbas og PLOs ledelse kan bli tiltalt for krigsforbrytelser dersom de søker å føre sin sak i internasjonale domstoler. Bennett leder partiet Bayit Yehudi (Jødisk Hjem). 3. april påpekte han på IBA at PA-presidenten Mahmoud Abbas har utviklet en metode for å få det han vil ha av innrømmelser fra Israel. Han sier at hvis de ikke får det vi ber om, vil de søke om medlemskap i FN og ulike internasjonale organisasjoner. Da får de adgang til å saksøke folk ved den internasjonale krigsforbryterdomstolen. Og da vil de saksøke en rekke israelere for krigs­ forbrytelser. Mange israelere har fryktet å bli trukket for krigsforbryterdom­ stolen. Objektivt sett skulle ikke Israel ha noe særlig å frykte, for andre land som fører krig slik som Israel (blant annet Norge og andre vestlige land i Afghanistan, Irak og andre steder), er ikke blitt dømt der. Men Israel er vant med å bli behandlet annerledes enn andre land i internasjonale fora. Men Bennett sa nå at det var greit, palestinerne kunne bare dra til FN. “Jeg kan betale billetten for deg,” sa han til Abbas. For søksmål kan gå begge veier. Israel kan også saksøke Abbas [og andre palestinere] for krigsforbrytelser. Odd Myrland

Erdogan styrket i lokalvalg tross korrupsjon og mindre demokrati Ved det nasjonale valget i 2011 fikk statsminister Recep Tayyip Erdogans parti like under 50 % av stemmene. Ved lokalvalget 30. mars ble oppslutningen nesten like stor. ODD Myrland

Ved lokalvalget søndag 30. mars 2014 gikk Erdogans parti tilbake fra like i underkant av 50% til nesten 46 %. Til tross for dette mener de fleste at Erdogan kom styrket ut av valget. Det nest største partiet fikk snaut 28 %.

Diktatoriske tendenser

Mange hadde håpet at velgerne ville straffe Erdogan for hans manglende demokratiske sinnelag. Mange kritikere er blitt fengslet. Det tiltaket som kanskje er blitt mest kjent i det siste, er at Erdogans regjering har stengt av først Twitter, så YouTube, i hvert fall delvis. Stengningen av Twitter er opphevet av en domstol. Kanskje blir tiltakene redusert nå etter lokalvalget. Det som fikk Erdogan til å tenne, var at noen la ut på Twitter og YouTube stoff som skulle

vise at Erdogans regjering, og Erdogan selv, er korrupt. Blant annet ble det lagt ut noe som angivelig skulle være en samtale mellom Erdogan og hans sønn, og hvor det ble snakket om store beløp på en måte som antydet korrupsjon.

Ikke tiltro blant velgerne

Valgresultatet forteller at opposisjonen ikke har kommet langt verken med anklager om korrupsjon eller om mindre demokrati. Kanskje velgerne mener at andre ikke er bedre, kanskje tror de ikke på anklagene i det hele tatt.

Valgfusk

Opposisjonspartiene anklager regjeringen for valgfusk. Blant annet forlanger et opposisjonsparti ny opptelling i hovedstaden Ankara. Regjeringen svarer at

Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan (t.v.). (Foto: Serdar Kilic, flickr.com)

valget i alt vesentlig var rettferdig, og at dens kandidat i Ankara fikk et lite flertall.

Forfølge motstandere

Ifølge nyhetsbyrået Reuters brukte Erdogan seierstalen etter valget til å true sine motstandere.

Han betegner dem som “terrorister” og “en ondskapsfull allianse”. De skulle få betale dyrt. En leser i kommentarspalten til Jerusalem Post mener hæren bør kunne gripe inn i Tyrkia slik som det skjedde i Egypt. En annen leser svarer at hæren i

Tyrkia ventet for lenge. Erdogan har skiftet de sekulære høyere offiserer med mer islamistiske. Det samme har han for øvrig gjort med dommere i Høyesterett og andre viktige domstoler.

Antisemittisme i Frankrike Jødene utgjør mindre enn én prosent av befolkningen i Frankrike, men 40 prosent av rasistisk motivert vold i landet er rettet mot dem. ODD Myrland

Onsdag 16. april 2014 hadde den engelske dagsrevyen på IBA (Israels “NRK”) et innslag om

økningen i antisemittiske hendelser i Frankrike. Det får flere

jøder til å flytte fra Frankrike til Israel: I januar og februar 2014 flyttet 900 jøder til Israel, mens det bare gjaldt 300 i 2013. 3300 jøder flyttet i hele 2013. mot 1900 i 2012. Frankrike offentliggjør ikke statistikken over hvilken religion de som utfører rasistiske angrep, har. Men ifølge professor Robert Wistrich ved Hebrew University i Jerusalem er minst tre firedeler

av angrepene på franske jøder utført av muslimer, særlig de mest voldelige angrepene. Det er mest muslimske arabere, men noen ganger også muslimer fra VestAfrika. Jødene utgjør mindre enn én prosent av befolkningen i Frankrike, men 40 prosent av rasistisk motivert vold i landet er rettet mot dem. Selv om det er ca. ti ganger så mange muslimer som jøder i Frankrike, blir langt

flere jøder enn muslimer ofre, også i absolutte tall. For få år siden var det få jøder i Frankrike som snakket om å flytte til Israel. Nå er det et vanlig samtaleemne. Folk er blitt urolige for sin personlige sikkerhet. De føler at den franske staten har gode hensikter med hensyn til befolkningens og jødenes sikkerhet, men ikke er i stand til å kontrollere dette.


12

NR 3/2014

www.miff.no

Paven med bønn om fred Da Pave Frans besøkte Det hellige land, tok han til orde for at kristne, muslimer og jøder bør arbeide sammen for fred og rettferdighet. At han la ned krans på graven til ”zionismens far”, blir tolket som en symbolsk støtteerklæring til Israel som jødisk stat. Odd Myrland

Pave Frans begynte besøket i Midtøsten lørdag 24. mai på flyplassen i Amman i Jordan. Blant postene på programmet i Jordan var å besøke stedet hvor Jesus ble døpt og å treffe syriske flyktninger. Han tok sterkt til orde for å stanse blodbadet der. Søndag morgen dro paven til Vestbredden, nærmere bestemt Betlehem, som tradisjonelt har vært en by med kristent flertall, men som nå har et stort flertall av muslimer. Der møtte han politiske og religiøse ledere. Han møtte også barn fra tre flyktningleirer. De palestinske myndighetene sørget for at han fikk se “muren” (den israelske sikkerhetsbarrieren) på nært hold. Søndag kl. 16.30 dro han fra Betlehem. Resten av dagen gikk for det meste til møter med patriarken av Konstantinopel og andre kirkeledere. Mandag hadde han først et møte med stormuftien av Jerusalem og besøk på Tempelplassen. Han besøkte deretter Vestmuren (Klagemuren) og la en lapp med en bønn inn i muren. Han nedla kranser på minnesmerket for terrorofre på Herzl-fjellet i Jerusalem, og på graven til Theodor Herzl, som regnes som zionismens far. (Zionismen er den tanken at jødene har rett til å ha en stat i fedrenes land hvor de er i flertall og kan styre seg selv.) Han var på Yad Vashem, minnesmerket over Holocaust. Han hadde en forholdsvis lang samtale med president Shimon Peres og en

kortere med statsminister Benjamin Netanyahu. Og ellers var han mest sammen med religiøse ledere og troende kristne. Han reiste tilbake til Roma mandag kveld.

Hva ville paven oppnå?

Blant det som nok var viktig for paven, var å vise medfølelse med lidelsene til både jøder, palestinere og andre i området (særlig syrere). Han gikk inn for en fred som alle kan leve med. Han oppfordret muslimer, kristne og jøder til å arbeide sammen for rettferdighet og fred. Mange israelere oppfattet kransen på Herzls grav som en støtte til Israel som en jødisk stat. Palestinerne nekter å godta dette, de forlanger ”rett til å vende tilbake”. En viktig faktor for paven var kristen enhet. Han hadde mange møter med kristne ledere og andre kristne av ulike slag. En viktig faktor var rimeligvis å styrke og oppmuntre de kristne til å holde ut under forfølgelse fra den muslimske majoriteten i ulike arabiske land. Han måtte gi palestinerne så mye støtte at det ikke gjorde vondt verre for kristne arabere, men heller bedret deres situasjon.

Hva Netanyahu sa

Netanyahu kommenterte “muren” (sikkerhetsbarrieren), siden paven hadde bedt en kort

Pave Frans tar avskjed med statsminister Benjamin Netanyahu. (Foto: GPO)

bønn der, på et sted hvor det på “muren” var skrevet: “Betlehem ser ut som Warszawa-ghettoen.” Netanyahu sa at barrieren har reddet tusener av liv [fordi den forhindrer de fleste planlagte terrorangrep]. Han sa også at hvis oppfordringen til vold og terror mot Israel slutter, vil ikke Israel ha behov for sikkerhetsbarrieren og andre sikkerhetstiltak. - Jeg lengter etter den dagen når din [pavens] oppfordring til å anerkjenne staten Israel og jødenes rett til en egen stat hvor

de kan bo i fred og trygghet vil bli godtatt av naboene, sa han. Han sa at Israel tar vare på kirkene på steder som Jerusalem og Nasaret. I Israel er de kristnes rettigheter beskyttet. I Israel finnes det religiøs toleranse. Roten til konflikten er at palestinerne ikke anerkjenner jødenes rett til en egen stat. Når de anerkjenner Israel som jødenes hjemland, vil konflikten ta slutt. Netanyahu fortalte om en rapport som var vist på Kanal 10, om palestinske barn i Jenin, som

ligger på Vestbredden. Barna holdt opp lekevåpen og sa at de ønsket å dø, slik at også Israel ville dø. Han påpekte at hatpropagandaen i de palestinske områdene også smitter over på Europa. Et resultat var angrepet i Brussel mot et jødisk museum på lørdag (dagen paven ankom Det hellige land), hvor fire mennesker ble drept. På miff.no kan du lese mer om forholdet mellom den katolske kirken og det jødiske folket.

EU-parlamentariker: – Hitler var en stor mann Udo Voigt er tidligere straffedømt for å ha promotert nazismen. Nå er den høy­ reekstreme politikeren en av Tysklands nyvalgte representanter til Europapar­ lamentet. Tor-Bjørn Nordgaard

For første gang har det tyske høyreekstreme og nynazistiske partiet NPD fått inn en representant i Europaparlamentet. NPD fikk én prosent oppslutning under

valget søndag, og det var nok til å sende toppkandidat Udo Voigt til Brüssel, forteller Times of Israel. Voigt ble i 2004 funnet skyldig i å promotere nazismen, etter å

ha uttalt blant annet at ”Hitler var en stor mann.” Tre år senere kom han med uttalelser der han stilte spørsmål ved antallet døde i Holocaust, og forlangte at Tyskland skulle få tilbake landområder som gikk tapt etter andre verdenskrig. I 2011 hengte NPD opp plakater i Berlin der Voigt var avbildet med skinnjakke på en motorsykkel, ved siden av teksten: ”Gi gass!” Plakatene ble oppfattet som en referanse til nazistenes gasskamre, og de ble blant annet

hengt opp like ved Berlins jødiske museum. Tilbake i 1998 ble Voigt dømt til fire måneders fengsel for å ha oppfordret til vold, etter å ha holdt en tale under valgkampen der han oppfordret velgerne til å ta del i ”væpnet kamp”. Udo Voigt var partileder for NPD fra 1996 til 2011. Under Voigts lederskap tredoblet partiet sin medlemsmasse. Partiet ble grunnlagt i 1964 av tidligere medlemmer av nazistenes parti. NPD har aldri oppnådd representasjon i Tysklands nasjonal-

forsamling, og fikk 1,3 prosent oppslutning under forrige nasjonale valg. Forbundskansler Angela Merkels talsmann Steffen Seibert har omtalt NPD som “et antidemokratisk, xenofobisk, antisemittisk, antikonstitusjonelt parti”. Det har vært fremmet lovforslag om å forby partiet i Tyskland. NPDs inntog i Europaparlamentet er en del av en utvikling der høyreekstreme nasjonalistiske og nynazistiske partier i mange land i Europa vinner terreng i økende grad.


www.miff.no

NR 3/2014

13

Israels president Shimon Peres i Oslo 12. og 13. mai 2014

Karl Johans gate i Oslo 12. mai 2014. (Foto: Tor-Bjørn Nordgaard)

Festen som ikke skal ta slutt De israelske flaggene som vaiet langs hele Karl Johan, gjorde dypt inntrykk. Både utenfor og inne i slottet lød Hati­ kva, Israels nasjonalsang. Statsbesøket til Shimon Peres bar i seg håp (hatikva!) om en fest som aldri skal ta slutt. Conrad Myrland

Under velkomstseremonien på Slottsplassen samlet Med Israel for fred (MIFF) omlag to hundre medlemmer som hilste president Peres velkommen med norske og israelske flagg og rop om shalom. Flere av deltakerne opplevde dagen som en utrolig sterk kontrast til 8. januar 2009. Den gang ble de møtt av hatrop, massakretrusler, steinkasting, vold og tåregass utenfor Stortinget. 12. mai 2014 var det fanfarer, pomp og prakt i blått og hvit utenfor Slottet, ja til og med klokkespill av Jerusalem of Gold fra Rådhuset.

- Dette har vært en av de beste dagene i mitt liv, skrev en norsksvensk jøde som er aktiv i MIFF. Bare én uke tidligere hadde han opplevd å bli utestengt fra et åpent møte i regi av Fagforbundet og Palestinakomiteen. Siden han hadde argumentert mot deres løgnaktige påstand om at Israel er en apartheidstat, ville de ikke slippe han inn. Dørene i Folkets Hus i Sandefjord ble stengt for jøden, men Slottsplassen var åpen. - Det er mitt håp at dette statsbesøket ytterligere vil styrke de nære forbindelser mellom Israel og Norge, sa kong Harald under

gallamiddagen på slottet. Han avsluttet sin utmerkede tale med å utbringe en skål for president Peres, “for Israels folk og for de gode forbindelser mellom våre to folk”. På pressekonferansen tirsdag morgen varslet statsminister Erna Solberg at Norge vil ta opp igjen forhandlinger om rammeavtale for forsknings- og utviklingssamarbeid med Israel. Dette er et riktig og viktig skritt på veien til å oppfylle én av MIFFs ni forventninger til regjeringen – å utvikle bilaterale forbindelser med Israel uavhengig av politisk uenighet.

Fred i frihet

“Måneden mai er en passende tid til å feire det varme og nære vennskapet mellom våre land,” sa kong Harald. Israel feiret sin uavhengighetsdag i forrige uke, Norge feirer sin grunnlovsdag 17. mai. 8. mai holdt jeg foredrag i MIFFs lokalforening i Hallingdal. Jeg var utfordret til å drøfte mai-datoene 8. mai (Frigjøringsdagen 1945), 14. mai (uavhen-

gighetserklæringen 1948) og 17. mai (1814) opp mot “fred i frihet”. Hele foredraget kan du etterhvert lese og høre på miff.no. Fred og frihet går som en rød tråd gjennom Israels uavhengighetserklæring. David Ben Gurion slo fast det samme som mennene på Eidsvoll hadde signalisert på vegne av det norske folk 134 år tidligere: “Det jødiske folk har, slik som alle andre folk, en naturlig rett til å være herre over sin egen skjebne i sin egen stat.” Men hvorfor var et 14. mai nødvendig? Hvorfor kunne ikke jødene bare assimileres i landene der de hadde bodd gjennom århundrer? - Blant annet på grunn av siste setning i paragraf 2 i grunnloven av 17. mai. “Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.” Jødeparagrafen ble fjernet 13. juni 1851, men antisemittismen som den var et symptom på, forsvant ikke med det. Det holder å nevne Holocaust, jødenes fordrivelse fra arabiske land og de nye antisemittiske strømninger i Europa.

Med jødehatets historie og vitalitet som bakteppe, vitner det å avvise jødenes rett til sitt eget land om en skremmende forakt for jødisk liv. Når en drøm går i oppfyllelse etter to tusen år, er oppfyllelsen som en drøm i seg selv. Det var derfor Shimon Peres, da han i Nobelinstituttet fikk spørsmål om hva som var høydepunktet i sitt liv og sin karriere, gikk tilbake til 1947/1948. 67 års tjeneste for landet har siden bestått i å trygge og utvikle, og dagens Israel har overgått alle forventninger. Den beste måten den norskisraelske festen kan fortsette på, er at kong Harald drar på gjenvisitt til Israel. Før Peres kom denne uken, hadde Norge mottatt statsbesøk fra 30 ulike land i Haralds regjeringstid. Før eller etter disse statsbesøk har kongen vært på besøk i 28 av disse samme landene. Det er bare Jordan og Bulgaria som ikke ennå har fått gjenvisitt, ifølge oversikten på Kongehusets nettside. Neste år i Jerusalem, Deres Majestet?


14

NR 3/2014

www.miff.no

Israels president Shimon Peres i Oslo 12. og 13. mai 2014

Klassekampen – uavhengig og samfunnskritisk?

KOMMENTAR: Klassekampen befinner seg så klart på venstresi­ den, men er ikke lenger organ for AKP(m-l), selv om Rødt nok er det nærmeste partiet. Avisen har vel aldri vært redd for å støte noen med sin egen journalistikk, og den markedsfører seg som «Uavhengig og samfunnskritisk avis». Utenriks er det særlig det israelske samfunnet som vurderes kritisk, som da journalist Peter M. Johansen 2. november 1991 skrev om israelsk historie: “Stern sloss for Eretz Israel (Stor-Israel) fra Nilen til Eufrat.” Problemet er at dette ikke er historie; det er en konspirasjon identisk med PLOs påstand om at de to blå bånd på Israels flagg representerer Nilen og Eufrat. I 1998 hadde en engelsk avis en “nyhet” om en israelsk gen­ bombe, som bare skulle kunne skade arabere, ikke israelere. Denne avisanden ble naturlig nok oversett av norske medier, men ikke Klassekampen. Redaktør Jon Michelet tvilte (18. november 1998) rett nok på at genbomben var ekte, men selv om den ikke var det, så var den i samsvar med det “menneske­ syn som gjennomsyrer den israelske eliten”! Her er det krimforfatteren Michelet som bedriver en sam­ funnskritikk det ikke er særlig klasse over. Han kunne like gjerne ha sagt: “Sions vises protoller er nok ikke ekte, men de er i samsvar med sion­ ismens aspirasjoner.” Hvis Klassekampen vil være tro­ verdig samfunnskritisk, burde den være villig til å vurdere begge sider i konflikten, både før og etter at Israel ble opprettet. I stedet nekter avisen å ta inn en annonse for en bok av tyske faghistorikere om forbindelsen mellom mufti Husseini og Hitler – fordi “etter en vurdering på huset har vi kommet frem til at annonsen deres kan virke støtende”. En vurder­ ing verdig et menighetsblad. Dermed har Klassekampen henvist seg selv til en plass bakerst i klassen: Den er ikke uavhengig og samfunnskritisk, men feig og avhen­ gig av antisionismen. Den bør gjøre det som ble en øvelse innad i AKP: Bedrive selvkritikk! Olav V. Landsverk

LES MER: På Facebook har Klassekampens sjefsredaktør Bjør­ gulv Braanen forsvart avvisningen av annonsen. Landsverk har kom­ mentert dette, og du kan lese hele utvekslingen på miff.no. Til Klassekampens påstand om at omtalen av Halvmåne og hakekors setter "likhetstegn mellom nazismen og den palestinske frigjøringskam­ pen» svarer Landsverk følgende: - Henvisningen sier ikke noe om den palestinske frigjøringskampen, men viser til «nazistenes forsøk på å utrydde jøder i Midtøsten fikk aktiv støtte fra arabisk side.» Det er Braanen som med mer enn åpen velvilje setter likhetstegn mellom 70 år gammel historie og den palestin­ ske frigjøringskampen.

Klassekampen nektet å trykke MIFFs annonse MIFF hilste president Shimon Peres velkommen i Aftenposten, VG og andre aviser mandag 12. mai. Les hvorfor Klassekampen nektet å trykke annon­ sen. Conrad Myrland

I uken før statsbesøket bestilte MIFF en helsides annonse i Aftenposten, VG, Klassekampen, Vårt Land, Universitas og Dagen. De fleste annonsene stod på trykk 12. mai, men ikke annonsen i Klassekampen. (Annonsen kom senere i uken i Universitas og Korsets Seier.) Etter at MIFF hadde oversendt annonsematerialet til Klassekampen, kom det avvisende svar fra salgssjef Pål Simensen. Vi gjengir beskjeden i sin helhet: “Jeg beklager sent svar, men etter en vurdering på huset har vi kommet frem til at annonsen deres kan virke støtende. Grunnen til dette er boken “Halvmåne og hakekors” som vi mener setter likhetstegn mellom Hitler/ nazismen og den palestinske frigjøringskampen. Klarer dere å omarbeide den, slik at dette tas ut, både bildet av bokcover og teksten som omhandler den, kan dere få annonsere på mandag 12 mai.” MIFF valgte å ikke bøye av for Klassekampens sensurforsøk, og annonsen stod derfor ikke på trykk i avisen. Teksten i annonsen som Klassekampen ville fjerne er som følger: Halvmåne og hakekors, Arabernes og nazistenes allianse er skrevet av to tyske forskere. Viser hvordan nazistenes forsøk på å utrydde jøder i Midtøsten fikk aktiv støtte fra arabisk side. I tillegg krevde Klassekampen at MIFF skulle ta bort boken Halvmåne og hakekors fra dette bildet. MIFF utga boken Halvmåne og hakekors, Arabernes og nazistenes allianse i 2013. Boken forteller historien om alliansen som kunne kvalt den moderne staten Israel før den ble født. Helt fra nazistene kom til makten i 1933, hadde muftien av Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, sett for seg

at Adolf Hitler kunne løse hans «jødeproblem».

ANNONSE

Israels president Shimon Peres er på statsbesøk 12. og 13. mai. (Foto: Dragan Tatic)

De to tyske forskerne som har skrevet boken, peker på det dystre faktum at det aldri ble tatt et oppgjør med nazismen i den arabiske verden. Fører-dyrkelsen levde videre i de arabiske diktaturene. Jødehatet fortsatte å bre om seg og resulterte i store overgrep mot jøder i hele den arabiske verden. To tiår etter at hakekorsets dødsskvadroner var beseiret i Europa, hadde halvmånens antisemitter jaget nesten alle

jøder ut av den arabiske verden. Les mer og bestill boken på miff. no/halvmaneoghakekors Også tidligere har Klassekampen nektet å trykke annonse for MIFF. Den gang brukte avisen som påskudd at annonseselgeren hadde gitt MIFF en for lav pris, men det endte med at forliksrådet ga avisen pålegg om å trykke. Klassekampen ble dømt til å trykke.

- Hjertelig velkommen! Med Israel for fred (MIFF) ønsker president Shimon Peres hjertelig velkommen på statsbesøk i Norge.

for fred er en Tre ganger statsminister, Med Israel isasjon med tre ganger utenriksminis- norsk organ over 6.700 medlemmer. ter, to ganger forsvarsVi samler venner av Israel minister, finansminister med ulik tro og livssyn. og transportminister. Mange nordmenn sitter on Shim r vinne lprisNobe med et falskt inntrykk av med vært har Peres (90) Israel, på grunn av tiår aneri Israels søk etter med urettferdig mediekjennelse og fred helt dekning og fortielse av siden den moderne israelernes beste argustaten ble opprettet for menter. Les mer om MIFF . siden år 66 på www.miff.no og gi alle av På vegne din støtte til infoarbeidet nordmenn som støtter som skaper større jødenes rett til sin egen for Israels sak! stat, vil MIFF takke Hans forståelse 17 67 80 i dag Majestet Kong Harald og Ring 41 medlem! regjeringen som har invi- for å bli 78770654539 konto Gave esøk. statsb på tert Peres

Bestill MIFF-bøkene som gir

nye perspektiver

nazistenes Halvmåne og hakekors, Arabernes og re. Viser allianse er skrevet av to tyske forske e jøder i hvordan nazistenes forsøk på å utrydd side. k Midtøsten fikk aktiv støtte fra arabis propaganda Israel under lupen, Frimerker som Israel er blitt viser hvordan arabernes holdning til ganda. dyrket fram gjennom tiår med propa en er en stor Dobbeltspill, Sviket mot fredsprosess og palessamling med sitater fra Fatah-ledere dessverre inerne tinske medier etc. Viser at palest rne. ikke blir forberedt på fred med israele Bestill bøkene på miff.no eller faktura. ring 41 17 67 80. Sendes med Pris per stykk 298,- + 50,- i frakt frakt Ved kjøp av 2: Rabatt 100,- og gratis frakt Ved kjøp av 3: Rabatt 200,- og gratis Annonsen som trykkes i Aftenposten,

VG, Vårt Land, Korsets Seier, Universitas

NYHET! Kommer i juni 2014. og Dagen er sponset med bidrag fra

mer, blant dem Per Arne Norum og Stein

flere hundre av MIFFs 6700 medlem

Tveite.


www.miff.no

15

NR 3/2014

Israels president Shimon Peres i Oslo 12. og 13. mai 2014

DMT-leder Ervin Kohn fikk overrakt en Bibel i gave av Israels president Shimon Peres. (Foto: Tor-Bjørn Nordgaard)

Peres i synagogen: – Israel har overgått alle drømmer President Shimon Peres innledet sitt besøk i Norge med å møte det jødiske samfunnet i Oslo. En fullsatt synagoge fikk høre presidenten løfte frem troen på fred. Tor-Bjørn Nordgaard

Dette var Peres’ tredje besøk i denne synagogen, kunne forstander Ervin Kohn i Det mosaiske trossamfund fortelle da han innledet samlingen. - Den første gangen var like etter at de første papirene i Osloavtalen hadde blitt undertegnet, men det visste ikke vi noe om da. Det vi visste var at det var hans 70-årsdag, og det markerte vi, fortalte Kohn. - Den andre gangen var i 1994, i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris, fortsatte han.

tydelig i sin optimisme om å oppnå reell fred. - Drømmer kan se så djerve ut i tider da utsiktene til at de skal oppfylles er små. Men realitetene kan bli større enn våre beste drømmer. I begynnelsen, da vi var 650.000 jøder i Israel, var drømmen vår å komme opp i én million. Vi hadde aldri trodd at vi skulle oppnå den samme størrelsen som befolkningen i Norge. Vi hadde aldri trodd at det skulle bli flere hebraisktalende i verden enn norsktalende, sa Peres.

- Ber om fred

- Betalt en høy pris

- Den forrige gangen jeg kom ba jeg om at freden ville ha suksess, og starten på veien til fred åpnet seg. Bønnen om fred har ikke forandret seg, sa Peres i talen sin. Statslederen som har vært delaktig i byggingen av den moderne staten Israel siden før dens grunnleggelse i 1948, var

Han fremhevet det bemerkelsesverdige ved at den jødiske identiteten har bestått gjennom historien, og at den moderne staten har vokst frem – begge deler mot alle odds. - Vi mistet vårt land og var i utlendighet i 2000 år før vi kom tilbake. I Midtøsten er det mange

gamle land, men den jødiske staten er den eneste der dens barn snakker språket til sine forfedre. Ingen andre folk i Midtøsten kan snakke sine forfedres språk, sa Peres. - Israel er virkelig et helt uvanlig land. Det lille landet utgjør bare en promille av landområdene i Midtøsten, og vi har i utgangspunktet ingen naturressurser, fortsatte han. - Jeg kommer aldri til å glemme dagen da FN bestemte seg for å bygge to stater, en jødisk og en arabisk. Israels gater var fulle av lykkelige mennesker som danset og sang. Bare én sto ulykkelig og så på, og hans navn var David Ben Gurion. Han sa: ”I dag danser de, men i morgen vil de måtte løpe.” Og det var det som skjedde. Dagen etter startet en krig, sa Peres. - Israel er ikke historien om et land som velsigner folket, men om et folk som velsigner sitt land. Vi har betalt en høy pris, inkludert Shoah [Holocaust], men vi er her, sa Peres.

- Vi forsøker å hjelpe

Presidenten pekte på at man ikke kan lukke øynene for verken atomtrusselen fra Iran, eller terrortrusselen fra andre av Israels naboer.

Han understreket sterkt Israels vilje til å oppnå en varig fredsløsning med palestinerne. - Vi er villige til å dele det vi har oppnådd med våre naboer. Dere skal vite at vår regjering forsøker å hjelpe dem å forbedre levekårene sine. Men vi kunne ha hjulpet dem mye mer om det ikke hadde vært for alle skyteangrepene og drapene fra deres side, sa Peres, og kommenterte de senere års utvikling på Gaza, etter at Israel trakk seg ut av området. - Vi forlot alle våre bosetninger på Gaza, og ba ikke om noe i retur. Men til vår overraskelse brukte de ikke muligheten til å søke fred. I stedet begynte de å avfyre missiler mot vårt folk. Hvorfor? De kan ikke si at vi var okkupanter, når vi nettopp hadde trukket ut 8.500 bosettere og overlatt landområdet til dem, sa Peres.

Tror på tostatsløsning uten Hamas

Han forsvarte regjeringens standpunkt om ikke å fortsette fredssamtaler når Hamas nå er med i bildet gjennom samarbeidsavtalen med Fatah. - Vi er klare til gi dem frihet og uavhengighet, men lederskapet i Gaza må forstå at de kan ikke

forene to ulike våpen – et selvforsvarsvåpen og et angrepsvåpen. Der det finnes to våpen, blir det ikke ett land, sa Peres. Han minnet om det internasjonale samfunnets fastsatte krav til Israels forhandlingspartnere: Anerkjenne staten Israels eksistens, si nei til terror og akseptere tidligere inngåtte internasjonale avtaler. Peres var tydelig på at en fredsavtale er den eneste mulige løsningen på konflikten, og tok til orde for tostatsløsningen som det tenkelige alternativet. - Verken palestinerne eller vi har noe reelt alternativ til fred. Å leve i fred vil bety å leve i to adskilte, uavhengige stater. Det er bedre å skilles og leve i fred, enn å ikke ha fred, sa presidenten. Peres uttrykte at han var rørt over å komme tilbake til synagogen i Oslo, og sa at Oslo har en spesiell plass i israelernes hjerter. Overrabbiner Michael Melchior talte også på arrangementet. Han fremhevet hvordan Peres alltid har vært nærværende i utfordringer og i samfunnsutviklingen, og vist evne til å gripe muligheter på en særegen måte.


16

NR 3/2014

www.miff.no

Israels president Shimon Peres i Oslo 12. og 13. mai 2014

- Peres er i en klasse for seg

Etter 70 år i tjeneste for det israelske folket, har president Shimon Peres stått for et betydelig bidrag til Israels fremvekst, mener politisk kommen­ tator Shimon Shiffer. “Peres har ikke noe behov for å bli sammenlignet med dem som nå forsøker å bli hans etterfølger. Han er i en klasse for seg,” skriver Shiffer i Yedioth Ahronoth. Statsbesøket til Peres i Norge var blant hans siste utenlandsreiser som president. Han blir erstattet av en ny president i sommer, og i august fyller han 91 år. Nyhetsbyrået AP påpeker at kandidatene til å overta etter Peres, er en tidligere forsvarsminis­ ter, en tidligere utenriksminister, en tidligere finansminister, et respektert mangeårig parlamentsmedlem og en nobelprisvinner. Peres har utrolig nok innehatt alle disse titlene og flere til. Shiffer skriver at tre karaktertrekk særpreger Peres som person. “Det første er den samme slags nysgjerrighet som et barn har når det begeistret utforsker verden, et trekk han ikke har forlatt i årenes løp. Han er fortsatt oppmerksom overfor enhver idé, og enhver vitenskapelig utvikling, og forsøker utrettelig å lære. Han var den første personen som snakket til meg om nanote­ knologi. Etter møter med ham har statsoverhoder vært fulle av beun­ dring overfor hans kunnskap og dype forståelse av hva som foregår i deres egne land,” skriver Shiffer. “Det andre er hans evne til å observere. I samtaler opp gjennom årene har jeg selv vært vitne til hvordan han møter virkeligheten med et begjær etter å forstå histor­ iske prosesser og hvordan ledere som står overfor avgjørende veivalg vil kunne påvirke historiens gang,” fortsetter Shiffer i sin analyse. “Det tredje er hans politiske opptreden og hans evner som beslutningstaker, som kom utmerket til syne gjennom årene da han satte politikken til ledere som David Ben Gurion, Yitzhak Rabin og Ariel Sharon ut i livet.” Shiffer bemerker også at Peres’ oppfatning om fredsprosessen og forhandlingene har vært i utvikling gjennom årene. “Men han var og er en tjener av folket som ønsker å se Israel bli akseptert i regionen som en legitim enhet, som en pionerstat som ikke bare lever ved sverdet,” skriver han. “Så før han begynner å pakke sammen sakene sine i presidentbo­ ligen vil jeg si: Takk, Shimon Peres – av hele mitt hjerte”, avslutter han analyseartikkelen. Shimon Peres ble født 2. august 1923 med navnet Szymon Perski, i landsbyen som den gang het Wiszniew og tilhørte Polen, men som i dag heter Vishnyeva og ligger i Hviterussland. I 1934 emigrerte han og familien til Tel Aviv. Samtlige av slektningene hans som ble igjen i Wiszniev, ble drept under Holocaust. I 1945 giftet han seg med Sonya Gelman, som døde i 2011. De fikk tre barn sammen. T.-B. Nordgaard

Oslos ordfører Fabian Stang var blant samfunnstoppene som hilste Pe­ res velkommen langs den røde løperen på Slottsplassen. (Foto: TBN)

Hans Majestet Kong Harald V og Israels president Shimon Peres inspiserer gardi

Nær 200 Israel-venner møtte Peres med rop om shalom. (Foto: TBN)

Kongelig Mens kongens garde spilte Israels nasjonalsang Hatikva, og israelske flagg vaiet hele veien fra Stortinget til Slottet, ble president Shimon Peres ønsket velkommen av Hans Majestet Kong Harald V. Tor-Bjørn Nordgaard

Karl Johan og Slottsplassen var prydet av blått og hvitt. Det måtte bare foreviges. (Foto: Pål Holden)

I dag ble historiens første israelske statsbesøk til Norge innledet med velkomstseremoni på Slottsplassen. Hele Karl Johans gate fra Stortinget og opp til Slottet var dekorert med mengder av israelske og norske flagg som vaiet side

om side. Da klokken nærmet seg ti i formiddag, smalt det salutt fra Akershus festning.

200 MIFFere på plass

Blant tilskuerne som hadde tatt plass for å ønske presidenten


www.miff.no

17

NR 3/2014

Israels president Shimon Peres i Oslo 12. og 13. mai 2014

Misbrukte fagforeningene til å demonstrere mot statsbesøket

MIFF-medlemmer kom fra både Sørlandet og Vestlandet for å være

Støttespillere av palestinerne samlet seg foran Stortinget i protest mot statsbesøket. De 200-300 demon­ strantene sendte et opprop til regjeringen, et opprop som de hevdet at 500.000 nordmenn hadde stilt seg bak. Det forutsetter imidlertid at samtlige fagorganiserte i både Fagforbundet, Industri Energi, El & IT forbundet, Norsk Transportarbei­ derforbund, LO i Oslo, Fellesorgan­ isasjonen, Handel og Kontor, og Oslo Grafiske Fagforening deler Palestina­ komiteens oppfatning av konflikten. Disse var nemlig medarrangører av demonstrasjonen. Om du er medlem av en av disse fagforeningene, brukes din stemme på denne måten til å tale imot Israel. De politiske partiene som var medarrangører var: Norges Kom­ munistiske Parti, Ungkommunistene, Rødt, Rød Ungdom, SV, Oslo SV, Sosialistisk Ungdom, og AUF. Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen var hovedar­ rangører. Andre organisasjoner som var med, var Norsk Folkehjelp, Bestemødre for Fred, Ship to Gaza Norway og Palestine Network Norway. Mange av talerne under demon­ strasjonen holdt flammende innlegg mot ”okkupasjonen”. Et banner som ble holdt oppe av medvirkende demonstranter, viste et kart som med all tydelighet fortalte at det ikke dreide seg kun om de omstridte områdene der Israel overtok kon­ trollen i 1967. Kartet på banneret forteller om ”palestinsk land” med ”jødiske bosettinger” allerede i 1947 – og at hele den moderne staten Israel ble opprettet på ”palestinsk land”. Det samme kartet var trykket på løpesedler som ble delt ut av arrangørene. På et annet banner var teksten: ”Avskaff Israels ulovlige bosettinger”. Der sto det ikke spesifisert om det dreiet seg om israelske boligom­ råder fra 1947, 1949 eller 1967. Blant appellantene var Fagfor­ bundets nestleder Odd Haldgeir Larsen. I Fagforbundets kjente stil proklamerte han at 1948-flyktnin­ gene og deres etterkommere har full rett til å vende tilbake til sine hjem, en løsning som i praksis ville gjøre slutt på Israel som jødisk stat. Partileder Bjørnar Moxnes i Rødt tok til svært nedsettende ordelag om den sittende regjeringen, og sammenlignet den rett og slett med ”lort”. Han siterte fra boken om Ronja Røverdatter: ”Det finnes visse saker man bare må gjøre. Ellers er man ikke et menneske, men bare en liten lort”. - I kveld oppfører regjeringen seg som en liten lort, sa Rødt-lederen. Stortingsrepresentant Ingunn Gjerstad fra SV erklærte full støtte til alle initiativ til boikott av israelske varer. I appellen beskyldte hun også Israel for å drive apartheid.

med på festen!

T.-B. Nordgaard

Alf Bakken, styremedlem i MIFF Oslo, holder fram en av velkomst­ plakatene som MIFF hadde laget. (Foto: CM)

istene på Slottsplassen. (Foto: Tor-Bjørn Nordgaard.)

velkomst velkommen var om lag 200 av MIFFs medlemmer og støttespillere, som stilte med norske og israelske flagg. MIFFerne kom fra hele Østlandet, og flere hadde også tatt turen helt fra Sørlandet og Vestlandet for å være med på begivenheten. Ingen motdemonstranter var å se. Cirka 40 journalister fra både norske og israelske medier var på plass, og hele Kongens garde sto parat da limousinen med president Peres ankom. Da han steg ut, ble han ønsket velkommen av Hans Majestet kong Harald, samt kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit.

Med kongen som ledsager stilte presidenten seg på paviljongen foran gardesoldatene, og gardemusikken stemte i den israelske nasjonalsangen Hatikva, etterfulgt av norske Ja vi elsker dette landet. Kongen fulgte deretter president Peres i prosesjon forbi gardistene, og presidenten håndhilste på et utvalg personer, blant annet stortingspresident Olemic Thommessen og Oslos ordfører Fabian Stang, før det celebre følget forsvant inn på Slottet. Etter velkomstseremonien sto kransnedleggelse på Akershus festning for tur. For å se MIFFs videoer og bilder av statsbesøket, se miff.no.

Statsbesøket var også en stor opplevelse for ambassadørene. Israel fungerende ambassadør George Deek (t.h.) og Norges ambassadør i Israel Svein Sevje (t.v.). (Foto: Pål Holden)


18

NR 3/2014

www.miff.no

Israels president Shimon Peres i Oslo 12. og 13. mai 2014

Slottsparken var pyntet med blå og hvite blomster. (Foto: Jens Frigstad)

Israels president Shimon Peres møtte stortingspresident Olemic Thommessen til samtale på Stortinget. (Foto: Tor-Bjørn Nordgaard)

- Vi har gode relasjoner Norsk og israelsk flagg heises side om side utenfor Stortin­ get. (Foto: Jens Frigstad)

Stortingspresident Olemic Thommes­ sen (Høyre) sier til MIFF at statsbesøket er en fin anledning til å fokusere på videreutvikling av de gode bilaterale relasjonene mellom Norge og Israel. Tor-Bjørn Nordgaard

- Vi har gode bilaterale relasjoner på mange områder, både innen kultur og politisk. Et statsbesøk er en fin anledning til å utvikle dette videre, og skape oppmerksomhet rundt de bilaterale problemstillingene, sier Thommessen i en kommentar til Miff. Styret i MIFF Vestfold kom til Oslo for å ønske Shimon Peres velkommen. (Foto: Pål Holden)

no etter mandagens møte med Israels president Shimon Peres.

- En stor statsmann

Peres besøkte Stortinget mandag ettermiddag, som en del av programmet for statsbesøket. Presidenten fikk omvisning i den

norske parlamentsbygningen, og møtte stortingspresidenten til samtale. - Det var et interessant og spennende møte. For meg var det et møte med en politiker jeg har forholdt meg til gjennom mange, mange år. Peres er jo en stor statsmann, med politisk historie i hele staten Israels tid. Han er en uhyre interessant person å lytte til, fordi han har en erfaringsbakgrunn som ingen andre har, sier Thommessen etter møtet.

Fredssenteret til Peres

Thommessen forteller at han stilte presidenten spørsmål om to temaer: Fredsprosessen, og

Peres’ egen organisasjon Peres Center For Peace. - Det Peres snakket om var kjente problemstillinger og spørsmål knyttet til de videre utsiktene til forhandlinger, og hans oppfatninger av hvordan forhandlinger bør gjøres. Han var opptatt av viktigheten av at forhandlinger får gjøres i ro og fred, og viste til Oslo-forhandlingene, som var gjennomført i omgivelser og under forutsetninger som gjorde at partene kunne gi og ta uten å la seg presse. Han fortalte også litt om fredssenteret han driver, forteller Thommessen.

Kong Harald og 200 gjester skålte for Israels folk - I dag er det en omfattende kulturell og økonomisk forbindelse mellom våre to land. Jeg håper dette statsbesøket vil være med å styrke ytterligere de nære forbindelser mellom Israel og Norge, sa kong Harald under sin tale på galla­ middagen.

Norske medier viste interesse for statsbesøket. Det var nok få som fikk zoomet seg be­ dre inn på begivenhetene enn denne fotografen fra Scanpix. (Foto: Pål Holden)

Conrad Myrland

Den kongelige familie, statsminister Erna Solberg og alle hennes statsråder, deltok under gallamiddagen på Slottet 12. mai.

Du kan lese hele Kong Haralds tale på engelsk på Kongehusets nettsider.

På vei inn på slottet. MIFFs grunnlegger og styremedlem Jan Benjamin Rødner, Norges sjefsrabbiner og israelsk politiker Michael Melchior og MIFFs daglige leder Conrad Myrland. (Foto: MIFF)


www.miff.no

19

NR 3/2014

Israels president Shimon Peres i Oslo 12. og 13. mai 2014

Solberg vil ha økt samarbeid Statsminister Erna Solberg uttrykte ønske om å styrke de kulturelle og økonomiske relasjonene til Israel, og tok klar avstand fra boikott da hun møtte president Shimon Peres. Tor-Bjørn Nordgaard

De to holdt pressekonferanse i statsministerboligen etter et samtalemøte tirsdag 13. mai. - Jeg er glad for at samarbeidsrelasjonene mellom Norge og Israel er inne i en stødig utvikling på mange områder. Ikke minst gjelder det innenfor kulturell utveksling, innledet statsministeren. Hun fortalte at de i møtet hadde diskutert mulighetene for økt handel mellom Norge og Israel, og et forpliktende forskningssamarbeid mellom landene. - Den norske regjeringen ønsker å gjenåpne forhandlinger om en rammeavtale [memorandum of understanding] for samarbeid mellom Israel og Norge innen forskning og utvikling. Jeg er sikker på at begge våre land jobber bedre ved å jobbe sammen, og at dette vil bringe oss fremover, sa Solberg. - Jeg er glad for den klare innstillingen presidenten har til at den økonomiske fremgangen i Midtøsten også må komme araberne til gode, la hun til.

- Ikke noe bedre alternativ enn fred

Solberg fortalte også at de hadde drøftet fredsprosessen mellom Israel og palestinerne, og at de var enige om viktigheten av å oppnå en tostatsløsning og at partene må finne tilbake til forhandlingsbordet. Hun uttrykte at hun satte pris på presidentens tydelig uttalte vilje til å oppnå en fredsløsning med palestinerne. - Peres har vært en sterk talsmann for å finne en fredelig løsning med palestinerne, sa hun. Peres innledet med å fortelle at han alltid vil ha et spesielt forhold til Norge på grunn av Osloavtalen, og han roste Norge for engasjementet i å hjelpe palestinerne med statsbyggingsprosessen, blant annet gjennom å lede giverlandsgruppen. - Fredsforhandlingene er ikke avsluttet, men alle parter var enige om å ta en pause. Samtalene med palestinerne vil bli gjenopptatt, sa presidenten.

- Jeg er overbevist om at ingen av oss har noe bedre alternativ enn fred, sa Peres.

- Iran er et stort hinder for fred

Han trakk frem trusselen fra Iran som et vesentlig hinder for fred i Midtøsten. - Et stort hinder for fred i Midtøsten er Irans utvikling, fordi de bygger opp atomkapasitet og har missiler for både korte og lange distanser. De har en erklært ambisjon om å ta hegemoni i Midtøsten. Disse feile ambisjonene gjør Teheran til en fremstående og krevende utfordring i Midtøsten, sa han. Peres uttrykte en viss skepsis til de pågående forhandlingene mellom Iran og det internasjonale samfunnet representert ved P5+1 (de fem faste landene i FNs sikkerhetsråd, samt Tyskland). - Det internasjonale presset gjennom økonomiske sanksjoner har hatt en innvirkning på det iranske folket, men det iranske folket er ikke våre fiender. Det er den iranske politikken vi er bekymret for. Fire av seks måneder med forhandlinger har allerede passert, sa presidenten.

Svarte NRK om bosetningene

Fra NRK fikk president Peres spørsmål om sitt syn på den israelske bosetningspolitikken. Spørsmålet lød: - Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre er i dag i Ramallah. Han sier at han har sett nye bosetninger rundt Ramallah, og at disse knuser fredsprosessen. Er du enig? - En måte å løse bosetningsproblematikken er ved å inngå en gjensidig avtale, der prinsippet er at grensene vil måtte endres, mot bytte av like store landområder, svarte presidenten. - Vi vil beholde tre bosetningsblokker, og gi den samme mengden land tilbake til palestinerne. Men vi må forhandle for å kunne gjennomføre dette, fortsatte han. Peres forklarte at han ikke har tro på at fredsprosessen vil bryte

Det har åpnet seg en dør for økt samarbeid mellom Israel og Norge. Statsminister Erna Solberg og presi­ dent Shimon Peres ankommer pressekonferansen tirsdag 13. mai. (Foto: Conrad Myrland, MIFF)

gjennom om bare Israel innfører full byggestans på Vestbredden, fordi dette allerede er prøvd ut. - En gang aksepterte Israel en byggestans på ni måneder, med forventninger om at det skulle gi fremgang i fredsprosessen. Det ga ikke det forventede resultatet, sa han. - Da vi trakk oss ut av Gaza, stanset vi ikke bare bygging i bosetningene. Vi trakk tilbake 8.000 av våre egne borgere. Det var en tøff avgjørelse for regjeringen vår. Vi brukte to milliarder dollar på å bygge nye hus til bosetterne. Vi gjorde det fordi vi var sikre på at befolkningen i Gaza ville benytte muligheten til å arbeide med å bygge en uavhengig stat. Men i stedet begynte de å skyte missiler på oss. Vi kunne ikke forstå hensikten med det. Gaza er fullstendig fritt, det er ingen bosetninger der, sa Peres.

- Kan ikke forene terror og fred

Han kommenterte også den nye samarbeidsavtalen mellom Fatah og Hamas, som var den utløsende årsaken til at Israel avbrøt forhandlingssamtalene. - Man kan ikke forenes når man har to ulike utgangspunkt, der den ene vil fortsette med terror og den andre vil søke fred, sa Peres, og minnet om det internasjonale samfunnets vedtatte krav til Israels forhandlingspartnere: Anerkjennelse av staten Israels eksistens, ta avstand fra terror og vold, og anerkjenne inngåtte internasjonale avtaler. Israel ser ikke noen mulighet for å forhandle med en partner som inkluderer Hamas, så lenge Hamas ikke forandrer seg og oppfyller disse kravene.

Erna Solberg tok ordet etter at presidenten hadde svart på bosetningsspørsmålet. - Den norske regjeringen er veldig klar på at bosetningene er brudd på internasjonal lov og undergraver fredsforhandlingene. Dette er et tema der vi må søke mer dialog, sa hun. Erna Solberg fikk spørsmål fra den israelske avisen Yedioth Aharonoth om hva som er hennes ståsted i forhold til boikottbevegelsen mot Israel. - I den norske regjeringen er vi veldig klare på dette. Vi boikotter ingen varer fra Israel. Vi tror på en fri og åpen økonomi og handel. Vi har frihet for sosiale bevegelser til å gjøre hva de vil, men vi som norsk regjering vil være med på å fortsette samarbeidet og utviklingen mot fred for dette landet, svarte Solberg.


20

NR 3/2014

www.miff.no

Israels president Shimon Peres i Oslo 12. og 13. mai 2014

President Peres tror fortsatt på 20 år etter at Shimon Peres fikk Nobels fredspris, er han fortsatt ukuelig optimist i sin kamp for en varig fredsløsning. Da han besøkte Nobelinstituttet i Oslo forklarte han hvorfor. Tor-Bjørn Nordgaard

I en spørsmål-og-svarsesjon på en time i Nobel-instituttets lokaler fikk publikum anledning til å spørre og lytte til den erfarne israelske statslederens synspunkter på flere ulike temaer. Nobeldirektør Geir Lundestad ledet samlingen. Han spurte presidenten om hvordan det er mulig for ham å fortsatt være optimist etter at enda en runde med forhandlinger har slått feil. - Før vi startet forhandlingene i Oslo, var folk flest pessimistiske. Svært få trodde på en avtale mellom oss og palestinerne. Det som skjedde i Oslo var spesielt, fordi forhandlingene ble gjort diskret. Når samtalene blir åpnet opp, blir de til debatter med gjensidige anklager i stedet for at man oppnår fred, sa Peres. - Men israelere og palestinere flest vil virkelig ha fred. De er lut lei av situasjonen, særlig gjelder det den unge generasjonen, la han til.

- Ikke noe alternativ til fred

- Mange vil si at fredskreftene i Israel har blitt svakere med tiden, kommenterte Lundestad. - Ledere kan forandre meninger, og folket kan forandre sine ledere. Men jeg er så sikker på at det vil bli fred fordi det ikke finnes noe annet alternativ. Alternativet er blod, fattigdom og undertrykkelse, sa Peres. Fra salen fikk han spørsmål om tostatsløsningen har levedyktighet i dag. Han svarte ved å vise til sitt folks historie. - Den mirakuløse siden av vår historie er at vi fortsatt er i live etter 4.000 år, og at vår kultur har overlevd selv om vi har vært i eksil halvdelen av årene. Vi har overlevd ødeleggelsen av to templer, Shoah [Holocaust] og kriger. Vi har lidd tap etter tap, men likevel blitt opprettholdt, sa Peres, og konkluderte: - Det jødiske folk produserer ikke klokker. Vår tid er evigheten. - Det at vi har vendt tilbake til våre forfedres språk er også en stor oppnåelse. Det er ikke noe

mindre under enn at vi har vendt tilbake til vårt land. Det gjør meg stolt at våre barn snakker profetenes språk, sa han.

- Trengs to for å få skilsmisse

Peres mener de nylig strandede fredsforhandlingene ikke er endelig brutt, men satt på pause. - Det trengs to for å danse tango, men det trengs også to for å få skilsmisse. Man kan ikke skilles ensidig, sa han. Han mener forhandlingsrundene som har pågått så langt slett ikke har vært poengløse. - Hvert skritt man blir enige om i forhandlinger er ett skritt videre. Jeg betrakter Abbas som en vis og erfaren mann, som har tatt modige skritt ved å ta avstand fra terror og ved å vise forståelse for at Israel ikke vil kunne oversvømmes med palestinske flyktninger og samtidig forbli en jødisk stat, sa Peres. De neste stegene som vil være viktige å få avklart mener han bør være Jerusalems status og det palestinske flyktningproblemet. Han viste samtidig til at Abbas har brutt flere bestemmelser de først har vært enige om. - Abbas sa de ikke ville forene seg med Hamas om ikke Hamas endret seg, og han sa at de ikke ville gå til FN så lenge vi forhandler, minnet presidenten om.

- Bosetningsproble­ met langt på vei løst

Bosetningsproblematikken, som av norske medier ofte fremstilles som kjernen i konflikten, er ifølge Peres allerede langt på vei løst. - Vi har blitt enige om at grensene må endres, og at landområder må byttes. Vi ble mer eller mindre enige om at Israel beholder tre bosetningsblokker ved landbytte, fortalte han. Noe han imidlertid ser på som et stort problem, er at palestinerne nekter å godta Israel som en jødisk stat. - Derfor har vi latt dette spørsmålet ligge til siste del av forhandlingene, sa han.

Nobel-direktør Geir Lundestad ledet samtalen med president Shimon Peres i Nobel-instituttet. (Foto: Tor-Bjørn

- Hvor kommer den urokkelige optimismen din fra, lurte Lundestad? - Fra fornuften, lød det kontante svaret. - Optimister og pessimister dør på samme måte. Hvorfor skal man da leve som en pessimist? Jeg ser ikke noen lykke i det å være pessimist, utdypet han, og la til at han har gode erfaringer med sitt valg om å være optimist. - Ved mange anledninger har jeg fått rett, og alltid har det vært det rette valget.

- Norge bør spille en viktig rolle

Peres fikk spørsmål fra salen om hvilken rolle han tror Norge kan spille for å løse konflikten med palestinerne i tiden som kommer. - Norge kan og bør spille en viktig rolle i å skape fred, på grunn av det dere er, og ikke bare på grunn av hva dere gjør. Norge blir betraktet som en perle av frihet i verden. Det finnes ikke mange slike land. Norge er per definisjon en fredsskaper. Dere

har en sterk og stolt historie til å bære denne kapasiteten, svarte Peres. Lundestad bemerket at Norge også får mye kritikk i en del israelske sirkler. - Det største bidraget det jødiske folk har gitt til verden er å aldri bli fornøyd, svarte Peres. - Derfor vil dere bli kritisert uansett, men hjertet til israelerne er fullt av takknemlighet overfor Norge.

taler, de må dømmes etter hva de gjør, svarte Peres. - De økonomiske sanksjonene har hatt noe effekt, men jeg vet ikke om dette vil være nok til å overbevise iranerne om å kun bruke atomanleggene til sivile formål. Men uten press skjer det i alle fall ikke. Og dette presset er det ikke Israel som står i spissen for, men USA, Europa og til og med Russland.

Irans atomprogram

Han ble også spurt om han tror Israel er villig til å være med på en utvikling med nedrustning av atomvåpen. - Noe må gjøres med temaet masseødeleggelsesvåpen. Men det er ikke bombene som er farlige, det er eierne av dem. Jeg vet ikke om det vil være mulig å ruste ned, før alle nasjoner kanskje en dag kommer sammen i enighet om fred, svarte han. En annen lurte på presidentens tanker om hvor Iran vil være på vei i fremtiden. - Alle eksperter er eksperter på noe som har skjedd, ikke på

Et annet spørsmål fra salen dreide seg om de diplomatiske forhandlingene som pågår mellom Iran og P5+1-landene om utviklingen av Irans atomprogram. Presidenten ble spurt om han tror på at den iranske regjeringen forhandler i god vilje og om han oppfatter at forhandlingene så langt har vært lovende. - Mange iranere vil nok gjerne ut av kompleksiteten som følger med å bygge så kostbare atomanlegg. Men om lederskapet er overbevist, vet jeg ikke. De kan ikke dømmes etter det de sier i

Bombene ikke farlige


www.miff.no

21

NR 3/2014

Israels president Shimon Peres i Oslo 12. og 13. mai 2014

fred

Kongen kan trygt smøre seg med Ahava Fagforbundet, godt hjulpet av NRK, problematiserer at Shimon Peres ga Ahava-kremer til kong Harald. Men kongen og dronningen kan smøre seg med hudpleieproduktene med god samvittighet. Conrad Myrland

Stein Guldbrandsen, medlem av arbeidsutvalget i Fagforbundet, mener det er “utrolig arrogant” at Israels president Shimon Peres overrakte kong Harald Ahava-kremer under gallamiddagen på Slottet mandag. Ahava er produkter Israel får ut av okkupert område, hevder han til NRKs journalist Kristian Aanensen. NRKs Sidsel Wold sa noe lignende i en reportasje på Dagsrevyen. Ingen av de to NRK-journalistene har tatt seg bryet med å nevne israelernes versjon i saken. Israelernes versjon må du lese på MIFF, siden NRK svikter i å slippe til alternative stemmer. Kibbutz Mitzpe Shalem, hvor Ahava blir produsert, ble etablert i 1970-årene, etter at Israel ero-

bret Vestbredden i en forsvarskrig i 1967. Det har aldri vært noen arabisk (eller palestinsk) befolkning av betydning i dette ørkenområdet, like ved en saltsjø. Kibbutzen har ikke fortrengt noen, men snarere gitt positive økonomiske ringvirkninger for befolkingen i hele Dødehavsområdet. Israel kontrollerer området lovlig inntil det blir inngått en fredsavtale som trekker opp endelige grenser. Fagforbundet og NRKs journalister må gjerne ønske at Mitzpe Shalem tilfaller en framtidig palestinsk stat. Også Israel har foreslått, i de siste forhandlingene i 2008, at dette området blir en del av en palestinsk stat. Israel la fram tilbud om nesten full tilbaketrekning fra Vestbredden,

og erstatningsområder fra israelsk territorium for de områdene som Israel ønsker å beholde. Tilbudet ble avvist av PA-president Mahmoud Abbas, som siden har nektet å forhandle med Israel.

Virker mot fred

Fagforbundet advarer mot å kjøpe varer fra “okkuperte områder”. Dersom dette gjelder varer fra både palestinske og jødiske leverandører på Vestbredden, er man prinsippfast. Dersom det gjelder bare jødiske leverandører, skjuler man jødeboikott bak fine ord og retter ensidig press på en part som krever vilje og innsats fra minst to parter for å løses. Mitzpe Shalem kunne ha vært del av en palestinsk stat for lenge siden dersom palestinske ledere hadde akseptert at Israel er kommet for å bli. Så lenge de fortsetter sin kompromissløse linje, hvor de har gitt bort sjanser til egen stat i 1937, 1947, 2000, 2008 med flere, blir det fullstendig feil å boikotte Ahava. Kongen og dronningen kan nyte Ahava-kremene med den aller beste samvittighet. Ahava betyr kjærlighet. Hos Fagforbundet forveksles kjærlighet med arroganse.

Nordgaard)

noe som kommer til å skje. Men jeg kan forsikre deg om en ting: Verden har forandret seg, og mange beveger seg inn i en forandret verden med et forandret sinn. Den nye tidsalderen er basert på vitenskap, globalitet og stor individualitet, sa Peres.

Høydepunktet

Shimon Peres ble spurt av Geir Lundestad om å fortelle om sin nær 70 år lange karrieres største høydepunkt og verste nederlag. Han fortalte at høydepunktet fortsatt er da David Ben Gurion aksepterte FNs delingsforslag i 1947/48, og valgte å erklære Israel som en uavhengig stat. - Nederlagene har vært å forlate posisjoner, noe jeg har gjort mange ganger, så det ville blitt et veldig langt svar, smilte han. Den 90-årige presidenten er verdens eldste fungerende statsleder, men selv om han tropper av til sommeren, er han ikke tom for visjoner og ideer for tiden fremover. - Erfaringen har lært meg at lederskap handler om å tjene

folket, ikke om å overkjøre dem. Jeg kommer til å fortsette å tjene folket, men på en annen måte enn i dag, og uten å være begrenset av den offentlige rollen jeg har i dag, fortalte han. Det er ventet at Peres vil satse på arbeid med sin egen ikke-statlige organisasjon Peres Center For Peace etter at han mønstrer av fra presidentembetet i sommer.

Forbilder

Peres ble også spurt hvem som er hans største forbilder. - Du har møtt alle av viktighet, både i israelsk samfunnsliv og internasjonalt. Hvem beundrer du mest? spurte Lundestad. - Personer som Nelson Mandela, Ghandi og Ben Gurion er noen av personene jeg oppriktig beundrer og som har tjent menneskeheten. De var alle profeter, som drømte om mer enn det realitetene rundt dem viste, svarte presidenten.

MIFFs styreleder Morten Fjell Rasmussen sammen med Rafi Walden, svigersønn og livlege til Israels pre­ sident Shimon Peres. Rasmussen deltok under regjeringens æreslunsj for Peres tirsdag 13. mai. (Foto: Privat)


22

NR 3/2014

www.miff.no

Fatah velger fred med Hamas Fatah og Hamas danner en felles regje­ ring. Dermed har de Fatah-kontrollerte selvstyremyndighetene (PA) valgt fred med Hamas i stedet for fred med Israel. Conrad Myrland

Fatah går i kompaniskap med bevegelsen som åpent drømmer om å utslette Israel. Tirsdag 29. april går den avtalte forhandlingsperioden mellom Israel og PLO ut, og det er lite som tyder på at samtalene vil fortsette. Palestinerne stiller krav for å fortsette samtalene som Israel ikke vil innfri, og sterke krefter i den israelske regjeringen ser lite grunn til å betale en høy pris for å fortsette samtaler som de ikke tror vil føre til noen varig løsning. Kampen om hvem som har ansvar for samtalenes sammenbrudd har allerede pågått lenge. Episoder som Israels utsettelse av siste fangeløslatelse og ny utbygging i bosetninger blir nevnt fra palestinerne. PAs avtalebrudd

med søknad om opptak i internasjonale organisasjoner og konvensjoner blir nevnt fra israelsk side.

Vil ikke dele landet

Dette er imidlertid overflateproblemer. Grunnleggende sett forblir problemet at palestinerne, og deres allierte i Den arabiske liga, ikke har godtatt at Israel er kommet for å forbli som en stat med klart jødisk flertall og jødisk identitet. ”Vi uttrykker vår fullstendige avvisning av oppfordringen til å betrakte Israel som en jødisk stat,” erklærte medlemslandene i Den arabiske liga 26. mars. Det er det samme svaret araberne ga da flertallet i FNs generalforsamling i 1947 foreslo

å dele mandatområdet Palestina i en jødisk og arabisk stat. Den interne politiske kampen i det palestinske samfunnet blir ofte glemt i analyser av konflikten. De siste månedene har PApresident Mahmoud Abbas blitt stadig mer utfordret av Mohammed Dahlan, tidligere sjef for de palestinske sikkerhetsstyrkene på Gaza-stripen. Dahlan pleier nære forbindelser med lederne i De forente arabiske emirater, hvor han har bodd de siste fire år. Han er også en nær venn av Saudi-Arabias mektige etterretningssjef Bandar bin Sultan.

Frykter Iran

Dahlans arabiske sponsorer frykter Irans atomprogram mer enn israelerne. De ønsker seg en palestinsk leder som kan slå ned på islamistene og stanse Irans innflytelse i det palestinske samfunnet. Drømmen deres er en palestinsk leder som Abdel Fattah al-Sisi, Egypts mektige general, mener Lee Smith, redaktør i Weekly Standard.

Abbas merker pusten til sin 27 år yngre utfordrer i nakken. Han har konfiskert pengeoverføringer fra De arabiske emirater til Dahlans støttespillere på Gazastripen, og truet med å utvise dem fra Fatah. Han skal også ha brukt seks millioner kroner på et massebryllup for 300 palestinere, for å unngå at Dahlan fikk æren av å finansiere festen. I Norge blir det ofte glemt at legitimiteten til Abbas ikke er særlig større enn andre arabiske diktatorer. Han ble valgt for en fireårsperiode i 2005, men har siden unnlatt å holde nye valg. Avklaringer omkring nytt valg har de siste årene vært et hovedpunkt i forhandlingene for å få til samarbeid mellom Fatah og Hamas. Det har kommet mange meldinger om gjennombrudd og samlingsregjeringer, og bare tiden vil vise om det denne gang, i motsetning til tidligere, vil skje noe i praksis. Hittil har både Fatah og Hamas sett seg best tjent med at det ikke ble avholdt noe nytt valg. Kanskje kommer tilnærmingen nå fordi begge

parter føler seg presset av Dahlan og hans lokale og internasjonale støttespillere? Fatahs nye samarbeid med Hamas er i hvert fall et tydelig signal til israelerne. I stedet for å bruke de siste dagene av april på å avslutte en avtale som ville gitt dem en palestinsk stat, menger Fatah-toppene seg med Hamaslederne på Gaza-stripen. “Jeg oppfordret til palestinsk samling for å danne én regjering, ett politisk system og ett nasjonalt program,” sa Hamas-leder Ismail Haniyeh.

Forenes i motstand mot Israel

Programmet som forener Hamas og Fatah er velkjent, målet om en framtid uten Israel. Fatah uttrykte det slik på sin siste generalforsamling i 2009: “En absolutt motstand, som ikke kan trekkes tilbake, mot å anerkjenne Israel som en ‘jødisk stat’.” Det er et nasjonalt program hvor den palestinske befolkningen blir mest skadelidende.

Hamas: – Kampen mot Israel fortsetter

Hamas-leder Khaled Mashaal understreker at “motstandskampen” mot Israel vil fortsette også etter at samarbeidet med Fatah er et faktum. - Forsoningen betyr ikke at motstanden mot den som har invadert oss vil avsluttes. Motstanden vil fortsette så lenge okkupasjonen eksisterer, sa Meshaal 20. mai ifølge nyhetsbyrået Reuters. Han uttalte at Hamas og Fatah er i ferd med å lykkes med å begrave stridsøksen og komme i mål med å implementere forsoningsavtalen de inngikk 23. april, men at motstanden mot Israel uansett ville fortsette som før. Mashaal kom med uttalelsene under en samling i Qatars hovedstad Doha. Omstendigheter tyder på at det er der forhandlingene mellom Fatah og Hamas for tiden foregår. Meshaal sa at Hamas har betalt en pris for forsoningen. - Hamas har allerede gitt avkall på ting, og dette har vært nødvendig for å komme nærmere våre brødre. Men overfor den som har invadert oss, vil vi ikke inngå noe kompromiss, sa han. Da forsoningsavtalen ble gjort kjent 23. april, varslet de en ny palestinsk samlingsregjering innen fem uker. 2. juni, da denne avisen gikk i trykken, skulle regjeringen bli annonsert. Tor-Bjørn Nordgaard

Hamas-leder Khaled Mashaal understreker at bevegelsen ikke vil gjøre noen kompromiss i forhold til Israel.

Hamas vil beholde sine våpen akkurat som Hizbollah Hamas planlegger å opprettholde en militant fløy samtidig som de går i regjering med Fatah. Tor-Bjørn Nordgaard

En kilde i Hamas opplyser til Ha’aretz at modellen som planlegges for den varslede nye palestinske samlingsregjeringen, vil være den samme som

Hizbollahs modell i Libanon. Den innebærer at organisasjonen fungerer som et regjeringsparti og tar del i ansvaret for behandling av saker, samtidig

som den opprettholder en uavhengig militær fløy. - Hvis noen forventer at Hamas skal overgi sitt nettverk av missiler til PA, tar han grundig feil, sier kilden. - Hamas ønsker å unngå regjeringsansvar for sivile saker, men vil opprettholde sin makt som en motstandsbevegelse for folket, legger han til. Ifølge den jordanske avisen Al Ghad

hersker det mer uro omkring utviklingen innad i PLO enn det Fatah og Hamas gir uttrykk for i sine uttalelser. Generalsekretær Nayef Hawatmeh i Den demokratiske fronten for palestinsk frigjøring (DFLP) er opprørt over at de andre fraksjonene enn Fatah i PLO etter hans oppfatning ikke blir hørt i forhandlingene.


www.miff.no

23

NR 3/2014

En arabisk gutt i landsbyen Jisr az-Zarqa. (Illustrasjonsfoto: Victor Bezrukov, flickr.com)

Israelske araberes holdninger noe bedret Andelen arabere med israelsk statsbor­ gerskap som støtter anerkjennelse av Israel som stat med jødisk flertall har økt fra 47 til 53 prosent. ODD Myrland

Professor Sammy Smooha ved universitetet i Haifa har gjennomført en undersøkelse hvert år siden 2003. Han samarbeider med Israel Democracy Institute. Undersøkelsen omfatter 700 personlige intervjuer (ansikt til ansikt) av et representativt utvalg israelske statsborgere, arabere og jøder, fra 18 år og oppover. Den skal først og fremst måle gruppenes holdninger til staten Israel og hverandre. Resultatet av den siste undersøkelsen, for 2013, er nylig frigitt. Vi understreker igjen at det dreier seg om arabere som er israelske statsborgere. I denne

undersøkelsen er det ikke målt hva araberne (palestinerne) på Vestbredden og/eller i Gaza mener. Undersøkelsen skiller ikke mellom arabiske kristne, drusere og muslimer.

Mindre fiendtlige

Gjennom de ti årene undersøkelsen ble foretatt, fra 2003 til 2012, var det en klar trend: De israelske araberne ble mer og mer ekstreme og fiendtlige mot staten Israel. Men i 2013 er denne trenden snudd. Vi skal sammenligne noen tall for 2013 med tallene fra året før, 2012.

Når fredsforhandlingene mellom Israel og det palestinske styret (PA under ledelse av Mahmoud Abbas) har brutt sammen, skyldes det mest at PA ikke godtar at Israel har rett til å eksistere som en jødisk stat (stat med jødisk flertall). 53 % av Israels arabere mente i 2013 at jødene har en slik rett, i 2012 mente 47 % av de israelske araberne det. På spørsmålet om Israel er et godt sted å bo, svarer 64 % ja. Året før svarte 59 % ja. På spørsmål om sin identitet, om de regner seg som israelske arabere heller enn palestinere, svarer 43 % nå ja. Året før var det 33 % som svarte ja. 71 % av de israelske araberne frykter at de rettighetene de har vil bli alvorlig redusert. Året før var tallet 78 %. 52 % mener at araberne i Israel bør starte en oppstand (intifada) hvis situasjonen for dem ikke blir betydelig forbedret. Jeg vet

ikke helt hvordan det passer med prosenten som mener at Israel er et godt land å bo i. Men i hvert fall: Året før var det 58 % som mente dette, så det går for så vidt den rette veien. – 56 % mener at beduinene i Negev har rett til å starte en intifada hvis regjeringens plan om å bosette dem på nytt blir vedtatt og gjennomført. Se artikkelen Løsning for beduinene i Negev? på miff.no.

Hvorfor bedring?

Selv om holdningene er bedret, er det jo fremdeles mye fiendtlighet mot Israel i det arabiske samfunnet i Israel. Blant mulige grunner til at det tross alt går den rette veien, kan vi nevne: Det var fredsforhandlinger mens undersøkelsen pågikk. Selv om optimismen vel ikke var så stor med hensyn til hva forhandlingene kunne føre til, kan det ha påvirket holdningene i positiv retning.

Araberne er rimeligvis blitt skuffet over hva “den arabiske våren” førte til. De kan arabisk og kan lettere enn andre følge med hva som egentlig skjer i de arabiske landene hvor mange trodde at alt skulle bli så mye bedre, men hvor det har gått feil vei. Borgerkrigen i nabolandet Syria bidrar vel også til å øke takknemligheten for å bo i Israel. Noen israelere går inn for at Israel skal flytte grensen slik at noen deler av Israel hvor det bor nesten bare arabere, slutter å være en del av Israel og i stedet blir en del av de palestinske områdene, av Vestbredden. Noen israelske arabere kan ha tenkt gjennom situasjonen på den bakgrunnen og kommet til at med alle sine feil og mangler er Israel likevel langt å foretrekke. Kilde: En artikkel 20. mai 2014 av Ariel Ben Solomon på jpost. com (Jerusalem Post).

Israelske pilegrimer til Tunisia På den tunisiske øya Djerba har det vært en jødisk synagoge de siste 2500 år. Den siste tiden har det blitt lettere for israelske statsborgere å besøke stedet. ODD Myrland

I 587 f. Kr. inntok babylonerne under kong Nebukadnesar Jerusalem. Mange av innbyggerne ble bortført, og templet ble ødelagt. Året etter. 586 f. Kr., ble en synagoge bygget på øya Djerba i det som nå er Tunisia. Synagogen

står fremdeles, og er den eldste i Afrika, selv om det har vært ombygginger siden. På den øya hadde da jøder allerede bodd i noen tiår. En av jødene som kom til Djerba, hadde med seg en stein

fra det første templet, det som altså da var ødelagt. Det er en av de tingene som har gjort denne synagogen til et pilegrimsmål for jøder gjennom historien. På det meste kom det opp til 2.000 besøkende per dag. Steinen er oppbevart i en grotte. Der går barn og kvinner ned med egg hvor ønsker er skrevet på. I dag er øya et turistmål, særlig for hundretusener av franske og tyske turister. Øya har palmer, olivenlunder, sandstrender og en rik historie. Men det kommer ikke lenger mange jødiske turister. Og det er ikke mange jøder som nå

bor i Tunisia. På 1940-tallet var det over 100.000, nå er det noe slikt som 1.500. De fleste dro etter seksdagerskrigen i 1967, da jødene i Tunisia ble “straffet” fordi Israel vant krigen mot Egypt, Syria og Jordan. I 2000 kom det 7.000 pilegrimer til synagogen. I 2002 var det et terrorangrep (se vår artikkel fra den gangen) hvor 21 mennesker – flest tyske turister – ble drept. Det førte til reduksjon i antallet pilegrimer. I 2011 ble pilegrimsreisene til synagogen i Djerba stanset. “Den arabiske våren” var kommet til Tunisia.

Men i år, 2014, er pilegrimsreisene tatt opp igjen til en viss grad, melder nyhetsbyrået AP. 2.000 mennesker, av dem 1.000 fra andre land, tok del i en tre dagers pilegrimsreise. Det som er nytt og kanskje håpefullt, er at pilegrimene fra Israel for første gang fikk bruke sitt israelske pass til å komme inn i Tunisia. Tidligere måtte de bruke et spesielt dokument utstedt av den tunisiske regjeringen. Men bruken av israelske pass er omdiskutert i Tunisia, så det spørs om det varer.


24

NR 3/2014

www.miff.no

To menn henrettet av Hamas

8. mai ble to menn henrettet på Gaza. De ble straffet fordi Hamas-regimet anklager dem for å ha samarbeidet med Israel. På den Fatah-styrte Vestbredden er det dødsstraff for å selge eiendom til israelere. Les mer på miff.no.

Israelsk teknologiutvikling går sin seiersgang

Aftenpostens økonomimagasin presenterte søndag 4. mai “tingenes inter­ nett”, at så å si alle slags ting kan kobles til internett for å kommunisere med hverandre eller med mennesker. Som et eksempel viser Aftenposten en sykkelhjelm fra det israelske selskapet Life Beam. Hjelmen kan allerede måle syklistens puls og hjert­ erytme. “I framtiden kan vi også få sykkelhjelmer som varsler ambulansen idet de treffer asfalten,” skriver Aftenposten. Et annet eksempel på at stadig flere nordmenn får øynene opp for israelsk teknologiutvikling kom i Teknisk Ukeblad 6. mai. Teknisk Ukeblad, DNB, PR Newswire og Lingopr.com har laget en konkurranse hvor åtte teknologigründere blir utfordret til å presentere sin produktidé på en kort heistur. Og premien til vinneren? Det er en “femdagers tur til Tel-Aviv, et av verdens mest myldrende startupmiljøer”. Conrad Myrland

Iran: – Latterlig å nedgradere atomreaktor

PA oppkaller skog etter terrorist

Abu Jihad var arkitekten bak terrorangrep som drepte 125 israelere. Nå får han en skog oppkalt etter seg av de palestinske selvstyremyndighetene.

En talsmann for de iranske myndighetene uttalte 19. mai at han mener det er latterlig å kreve at atomreaktoren i Arak skal nedgraderes. Etter fjerde runde med forhandlinger, er verdenssamfunnet fort­ satt ikke i nærheten av noen diplomatisk atomavtale med Iran. Mer på miff.no.

- Palestinerne bruker vann Stadig anklages Israel for å være skyld i manglende vannforsyninger hos palestinerne på Vestbredden. Men har de palestinske områdene virkelig så liten tilgang på vann, og er det virke­ lig Israel som er skyld i at situasjonen ikke er bedre? Tor-Bjørn Nordgaard

Professor Haim Gvirtzman ved Hebrew University forklarer i artikkelen ”Sannheten bak de palestinske vann-anklagene” hvordan han mener palestinerne selv kunne ha løst vannforsyningsproblematikken for lenge siden dersom de hadde ønsket det. ”De palestinske selvstyremyndighetene bruker vann som et våpen mot staten Israel. De er ikke interesserte i praktiske løsninger som kan løse vannmangelen hos det palestinske folket, men heller i å opprettholde mangelen og sverte Israel,” skriver han. Gvirtzman er professor i hydrologi, medlem av de israelske vannmyndighetenes råd (Israel Water Authority Council), og rådgiver for Israels og selvstyremyndighetenes (PAs) felles vannkomité (Israel-PA Joint Water Committee). Han har forsket på vannkonflikten mellom Israel og palestinerne hos Begin-Sadat Center for Strategic Studies. Anklagene om at Israel ulovlig nyttiggjør seg av palestinernes vannressurser, lever i beste velgående. Senest i februar kom Europaparlamentets president Martin Schultz med udokumenterte beskyldninger om at Israel forbruker fire ganger mer vann per innbygger enn palestinerne på Vestbredden.

Haim Gvirtzman mener at palestinerne selv har tilgang på de nødvendige ressursene til å gjøre noe med samtlige av årsakene til sine manglende vannressurser. Ifølge ham kan årsakene til palestinernes vannmangel oppsummeres i seks punkter:

1. Store ubenyttede ressurser

Palestinerne har rettmessig tilgang på store vannressurser som ikke blir hentet ut. Oslo-avtalen gir palestinerne retten til å hente ut 70 millioner kubikkmeter grunnvann fra vannreservoaret Eastern Mountain Aquifer øst for Hebron. Men dette vannet siger i stedet ned i bakken og ender i Dødehavet, ubenyttet. 40 steder i dette området er identifisert som gunstige for brønnboring, og palestinerne har full tillatelse til å ta disse ressursene i bruk. Men på de 20 årene som har gått side Oslo-avtalen ble inngått, har palestinerne kun tatt i bruk en tredel av dem. Dette til tross for at det internasjonale samfunnet har tilbudt å finansiere brønnboring på alle de 40 stedene. Dersom palestinerne hadde utviklet alle disse brønnene, ville det i seg selv ha vært nok til å løse vannmangelen i fjellområdene rundt Hebron, hevder professoren. I stedet har palestinerne valgt å bore en økende mengde illegale brønner i vannreservoarene som er beregnet til å sørge for grunn-

Genesaretsjøen er den største kilden for naturlig ferskvann i området. (Illustrasjonsfoto: Conrad Myrland, MIFF)

vann til staten Israel, påpeker han.

2. Omfattende ureparerte lekkasjer

Hele 33 prosent av vannet i palestinske byer går til spille på grunn av lekkasjer i rørsystemene. Behovet for vedlikehold og reparasjoner av rørene neglisjeres fullstendig, ifølge Gvirtzman. Til sammenligning utgjør lekkasjene i det israelske rørsystemet kun ti prosent av vannforbruket.

3. Bygger ikke rense­ anlegg

Palestinerne er ifølge Oslo-avtalen forpliktet til å bygge kloakkrenseanlegg, men gjør det likevel ikke. Derfor forurenses stadig flere vannkilder av kloakkvann som flyter ut i naturen,

skriver hydrologiprofessoren. Dette til tross for at bistandsgivende land står klare til å fullt ut å finansiere byggingen av slike renseanlegg.

4. Vanner ikke med resirkulert vann

Palestinerne vil ikke bruke renset avfallsvann i jordbruket sitt, slik mer enn halvparten av jordbruksfeltene i Israel gjør for å overleve. Dersom palestinske jordbrukere ville bruke resirkulert vann, ville det frigjøre store mengder friskt vann til husholdningsbruk, påpeker professoren.

5. Ugunstige vanningsmetoder

En del palestinske bønder vanner åkrene sine ved bassengvanning i stedet for å bruke dryppvan-

ningsteknologi, slik Israel gjør. Dette kan redusere vannforbruket med mer enn 50 prosent, ifølge forskeren.

6. Takker nei til avsaltingsanlegg

For befolkningen på Gazastripen har det internasjonale samfunnet tilbudt en løsning: Å finansiere byggingen av et avsaltningsanlegg for å gjøre sjøvann til drikkevann. Men palestinerne har nektet å ta imot denne gaven, og hevder i stedet at de har rett på tilgang til grunnvannsreservoarene i Judea og Samaria. Et slikt avsaltningsanlegg ville ifølge professor Gvirtzman kunne løse hele vannmangelen på Gazastripen.


www.miff.no

Hamas-demonstrasjon

Lager drikkevann av luft

Over tusen demonstranter ropte slagord om hevn mot Israel og angrep på Tel Aviv, da Hamas 30. april gjennomførte sin første PA-godkjente demonstrasjon på Vestbredden på mer enn ni år. Hamas-tilhengerne samlet seg i Ramal­ lahs gater under tilsyn av palestinske sikkerhetsstyrker. En del av demonstran­ tene var maskerte, og blant slagordene om hevn mot Israel ble det blant annet ropt taktfast: ”Angrip Tel Aviv”!

Blir trakassert etter Auschwitz-besøk

Professor Mohammed S. Dajani blir trakassert av sine kollegaer etter at han tok med studenter til nazistenes utryd­ delsesleir. Les mer på miff.no.

25

NR 3/2014

Dagbladets narrespill fortsetter

I en lederartikkel spekket med faktafeil, konkluderer Dagbladet med at hinderet for fred i Midtøsten er Israels krav om å få være en jødisk stat. Les mer på miff.no

Det israelske selskapet Water-Gen har utviklet en maskin som kan utvinne rent drikkevann av luft. Det Tel Aviv-baserte selskapet Water-Gen kan tilføre et betydningsfullt bidrag til løsning på den globale mangelen på rent drikkevann, forteller CNN. Ifølge Verdens helseorganisasjon har 780 millioner mennesker ikke tilgang på rent vann, og 3,4 millioner dør hvert år av vannbårne sykdom­ mer. Water-Gen har utviklet maskinen ”GENius, som er i stand til å utvinne vann av luft, gjennom at fuktigheten i luften trekkes ut og fylles i en tank i apparatet. Etter dette renses vannet for eventuelle kjemiske eller mikro­ biologiske urenheter, gjennom et filtreringssystem. Det ferdig rensede vannet lagres i en intern lukket vanntank, som bevarer vannet rent over tid. CNN forteller at det israelske selskapets oppfinnelse skiller seg ut fra lignende produkter, fordi israelerne har funnet en måte å effektivisere prosessen på som gir deres oppfinnelse et langt større potensial. Systemet til Water-Gen kan produsere 250 til 800 liter vann på en dag, avhengig av temperatur og luftfuktighetsnivå. Kohavi forklarer at mask­ inen bruker strøm for mindre enn ti øre på å produsere en liter vann. Tor-Bjørn Nordgaard

som våpen mot Israel Israel stå klar til å hjelpe sine naboer med å overvinne vannmangelen,” konkluderer han.

- Primitivt før Israel kom

- Kan få 50 prosent mer vann

Dersom disse seks momentene hadde blitt tatt til følge, mener artikkelforfatteren at palestinerne enkelt kunne ha økt vannforsyningene sine med minst 50 prosent, uten noen som helst hjelp fra staten Israel. Dette ville de kunne oppnå kun ved å ta imot bistandsfinansiert brønnboring på de tillatte stedene øst for Hebron, fikse de største lekkasjene, resirkulere spillvann og anvende dette i jordbruket, ta i bruk dryppvanningsteknologi i jordbruket, og takke ja til et bistandsfinansiert avsaltningsanlegg i Gaza. Gvirtzman skriver også at PA hvert år kjøper 50 millioner kubikkmeter vann til sterkt subsidierte priser fra Israel og at det

i tillegg systematisk stjeles vann fra Israels nasjonale vannverk av palestinske jordbrukere. ”Dette viser at de palestinske selvstyremyndighetene bruker vann som et våpen mot staten Israel. De er mer interessert i å redusere vanntilgangen for Israel, forurense naturlige reservoarer, skade israelsk jordbruk og ødelegge Israels rykte rundt om i verden, enn i å virkelig løse vannproblemene for det palestinske folket,” skriver han.

- Israel står klar til å hjelpe

Han påpeker også at store deler av den øvrige arabiske befolkningen i Midtøsten sliter mer med vannmangel enn palestinerne. ”Palestinerne lever i skyggen av staten Israel, som er en stormakt i

verden når det gjelder vannteknologi. Relativt sett befinner palestinerne seg konstant i en Edens hage. Bare i Israel, på Vestbredden og i Gulf-landene har 96 prosent av alle husholdninger tilstrekkelig, rent og drikkbart vann i kranene. Innbyggerne i nesten alle andre land i regionen lider av forferdelig vannmangel,” skriver han. Han forteller at staten Israel gjennom avsaltning av sjøvann og resirkulering av spillvann ikke bare har sørget for å ikke ha noen vannmangel, men også har blitt en eksportør av vann til både palestinerne på Vestbredden og til Jordan. ”I fremtiden, hvis og når fred blir oppnådd, og palestinerne virkelig ønsker samarbeid – noe de i dag ikke gjør – vil staten

Men hvor stor er egentlig den reelle vannmangelen blant palestinerne, og hva er den faktiske forskjellen mellom det israelske og det palestinske vannforbruket? Har vanntilgangen for palestinerne blitt større eller mindre siden Israel tok kontroll over Vestbredden i 1967? Dette besvares i artikkelen ”Myten om den tørste palestineren”, av Akiva Bigman, en av redaktørene i det hebraiskspråklige nyhetsnettstedet Mida. Han viser til Gvirtzmans forskning som dokumentasjon. Bigman skriver at det er en myte at palestinerne har mindre tilgang på vann i dag enn de hadde i fortiden, som resultat av israelsk kontroll over Vestbredden. ”Før Israel tok kontroll over Vestbredden etter seksdagerskrigen i 1967, var vannsystemet på Vestbredden ekstremt primitivt. Mye av det var basert på teknologi fra romertiden, med akvedukter som fungerte etter tyngdekraften,” skriver han. Vannet ble stort sett båret manuelt, og svært få hadde vannrør innlagt i husene sine. Ved slutten av det jordanske styret i 1967 forbrukte palestinerne på Vestbredden 65 millioner kubikkmeter vann per år, forteller artikkelen.

- Vanntilgangen har økt

I løpet av de første fem årene under israelsk kontroll økte vannforsyningene med 50 prosent, og Israel etablerte pumpesystemer direkte inn til sentrum i byene, der befolkningen kunne fylle vannbeholdere til personlig bruk. Bigman påpeker at selv om vannsystemet primært ble utviklet for de israelske bosetninge-

nes skyld, fikk også de arabiske byene nyte godt av den samme utviklingen. Fra 1967 og frem til Oslo-avtalene ble inngått på 1990-tallet og de palestinske selvstyremyndighetene ble opprettet, ble vannforsyningen blant palestinerne på Vestbredden nær doblet, til 120 millioner kubikkmeter vann årlig. De siste 20 årene har vannforsyningene igjen nesten doblet seg. I 2010 var det palestinske forbruket på Vestbredden oppe i 190 millioner kubikkmeter årlig.

En firedel mer, ikke fire ganger mer

Også offisielle palestinske kilder anerkjenner dette, skriver Bigman. Tall fra Palestinian Hydrology Group viser at i 2004 var 643 av 708 palestinske bosetninger koblet til vannsystemet, det vil si 97 prosent av den palestinske befolkningen. Majoriteten av disse har innlagt vann i hjemmet. Det er ikke bare totalsummen av vannforbruket som har økt. Også forbruket per innbygger har gått opp etter at Israel tok kontrollen. I 1967 brukte hver arabiske innbygger på Vestbredden i snitt 93.000 liter vann årlig. I 2006 var tallet 129.000 liter per palestinsk innbygger. Dette er på ingen måte milevis unna det israelske vannforbruket per innbygger, som det samme året var 170.000 liter i snitt. Mens de palestinske kildene til Europaparlamentets president fortalte ham at israelere bruker fire ganger mer vann enn dem, viser tallene altså noe annet. Det riktige ville vært å si at israelere bruker en fireedel mer vann enn de selvstyrte palestinerne – en langt mindre dramatisk forskjell, og en forskjell som det altså ifølge Gvirtzman til en stor grad ville vært mulig for de palestinske myndighetene selv å utjevne med relativt enkle grep.


26

NR 3/2014

www.miff.no

Grønn Ungdom er ute av liste over boikott­ organisasjoner

Peres har 50 millioner fans i Kina

Under et statsbesøk i Kina i april opprettet president Shimon Peres profil på Weibo, kinesernes Facebook-variant. Det gjorde ham til en av de første verdenslederne, og den første i Israel, som åpner profil på Weibo. I løpet av minutter var det mer enn 50 millioner nettbrukere som var inne og så på profilen hans, og indikerte at de likte ham. Dette forteller Jerusalem Post. - Jeg er stolt og glad over å være en del av Weibo-familien. Jeg håper å møte dere på siden min, og snakke direkte til det kinesiske folket, særlig den yngre generasjonen, og å utvikle relasjonene mellom Israel og Kina, sa Peres under lanseringen av profilen hans. Drøye 170.000 kinesere har så langt valgt å bli følgere av profilen til Peres. Den 90 år gamle statsmannen er fra før av kjent som en ivrig bruker av Facebook, hvor han har mer enn 250.000 følgere. Facebook-profilen har han blant annet brukt til å sette verdensrekord i å holde forelesning for verdens største online klasse. Tor-Bjørn Nordgaard

I den siste utgaven av flymagasinet til Norwegian kan du lese historien om nye israelske kooperativer. Siden starten på den politiske zionismen på slutten av 1800-tallet, har kibbutzer og moshaver vært sentrale i det israelske samfunnet. Fra 1970-tallet har livssykluskurven til kooperativene imidlertid pekt nedover – mange kibbutzer er for eksempel blitt privatisert – men de siste årene har det blitt et oppsv­ ing for kooperativer i nye former, melder Norwegian-magasinet.

I 2007 stod Miljøpartiet De Grønne og Grønn Ungdom på en liste over organ­ isasjoner som støttet boikott av Israel. Verken moderpartiet eller ungdomspar­ tiet går inn for boikott i dag. I august 2007 hentet Med Israel for fred (MIFF) ut en liste over organisasjoner som nettst­ edet boikottisrael.no den gang hevdet støtter boikott av Israel. Miljøpartiet De Grønne stod på listen over boikottor­ ganisasjoner i 2007. Før stortingsvalget i 2013 avviste Rasmus Hansson fra MDG at partiet støtter boikott. Også MDGs ung­ domsparti Grønn Ungdom stod på listen i 2007. Men de kunne ikke uten videre stått på en slik liste i dag, sier talsmenn.

Conrad Myrland

Conrad Myrland

Israelske samvirker i Norwegian-magasin

Økende samarbeid med Kina sene. Mulighetene er nesten ubegrenset. De fleste israelske bedriftene som gjør forretninger i Kina, er små eller mellomstore. Den israelske regjeringen gjør ikke på langt nær nok for å hjelpe dem til å komme inn på det komplekse kinesiske markedet. Derfor er nivået på israelsk aktivitet på det kinesiske markedet langt mindre enn det burde være. Nadai ser fram til mye mer samarbeid på felter som turisme, vitenskap og kultur.

Amos Nadai, tidligere israelsk ambas­ sadør i Norge og Kina, argumenter for videre økonomisk samarbeid mellom Israel og Beijing. I Kina blir israelerne møtt med beundring. ODD Myrland

Amos Nadai var Israels ambassadør i Norge i perioden 19972001. Fra 2007 til 2012 var han ambassadør i Kina, og har nå en stilling med tilknytning til Kina i det israelske utenriksdepartementet. Det følgende bygger på en artikkel han hadde på ynetnews.com den 3. mai 2014, og gjengir altså hans synspunkter fritt. I den senere tid har det vært en lang rekke negative uttalelser i israelske medier mot et nært samarbeid mellom Israel og Kina. Dette bygger på uvitenhet, fremmedfrykt og andre negative forhold, mener Nadai. Det blir feil å dømme Kina etter vår [vestlige] standard uten å ta hensyn til Kinas unike historie og kultur.

Imperialisme?

Kineserne er ute etter å sikre markeder og adgang til energi og andre naturressurser. Bortsett fra dette er de ikke ute etter å skape noen innflytelsessfære verken i Midtøsten eller andre steder. Kina har ingen ambisjoner om å utvide sitt landområde. De kinesiske lederne ser først og fremst innover i samfunnet. De er først og fremst opptatt av å ha fortsatt økonomisk vekst. En god økonomi er det som mer enn noe annet sikrer stabilitet i Kina.

Ikke jødehat

USAs støtte til Israel blir mer og mer tynnslitt. Og hat og negative holdninger mot Israel øker i Europa. Men i Kina, både i leder-

Hva mener USA? Etter at Amos Nadai var ambassadør i Norge, ble han Israels ambas­ sadør i Kina. (Foto: Privat, Facebook)

skapet og på grasrota, er det mye sympati for Israel og det jødiske folket. For kineserne er Israel en rollemodell. At produksjonen per innbygger i Israel er så høy som den er, og at så mange israelere og jøder vinner Nobelpriser innenfor ulike vitenskaper, vekker stor beundring hos kineserne. Kineserne er i høy grad åpne for samarbeid.

Israel kan bidra

På 60 år har Kina utviklet seg fra et land med 400 millioner innbyggere som levde i stor fattigdom til å bli en av verdens mest innflytelsesrike stater med mer enn 1.360 millioner innbyggere. Det er store forandringer i Kina, mange økonomiske og sosiale prosesser. Israel har store muligheter til å bidra til disse proses-

Noen sier at for mye samarbeid med Kina vil irritere USA. Nadai skriver at han kjenner amerikanske politikere så godt at han kan si helt bestemt at fredelig økonomisk samarbeid ikke vil føre til reaksjoner i USA. Selv om Kina for eksempel bygger jernbane fra Middelhavet til Rødehavet (Eilat), vil det ikke være noen trussel mot Israels forhold til USA. USA har selv et omfattende økonomisk samarbeid med Kina.

Kina søker teknologi-hjelp i Israel En stor kinesisk delegasjon var i mai i Israel for å søke samarbeid om utvikling av høyteknologi. Under besøket underskrev de to landene en avtale om å investere 1,8 milliarder kroner i et samarbeidsprosjekt om et felles forskningssenter. Tor-Bjørn Nordgaard

Israel og Kina satser stort på felles forskning innen bioteknologi, solenergi, vann og annen miljøteknologi, og etablerer XIN

Research Center, forteller Times of Israel. 400 kinesiske forretningsmenn og myndighetsrepresentanter er denne uken i Israel,

hvor de deltar på en rekke konferanser, samlinger og forretningsmøter angående forsknings- og utviklingssamarbeid på en rekke fagområder. Underskriving av samarbeidsavtalen om det kommende forskningssenteret er et viktig punkt på agendaen under besøket.

Eksepsjonelt

Senteret vil være et samarbeidsprosjekt mellom universitetet i Tel Aviv og Tsinghua Universitet i Beijing. Ledelsen ved universitetet i Tel Aviv sier de håper senteret vil støpe fast båndene mellom de to landene og skape

muligheter for teknologisk utvikling i begge land. - Dette er et eksepsjonelt viktig prosjekt. Senteret vil åpne nye horisonter for det israelske samfunnet, sier Joseph Klafter, president for universitetet i Tel Aviv. Begge statene har bidratt til finansieringen av senteret, men den største andelen av de 1,8 milliardene kommer fra private investorer i både Kina og Israel.

- Vil oppgradere Kina

- Vi ønsker at israelsk teknologi skal hjelpe Kina å ”oppgradere” samfunnet sitt, sier Shangyan Fen, som leder avdelingen for strategiske investeringer og utvik-

ling i China Everbright Ltd. og er direktør i Catalyst-CEL, et israelsk-kinesisk investeringsfond som hjelper israelske selskaper å utvikle teknologi for det kinesiske markedet. - Kina har kommet til et punkt der folk innser at det trengs forandring dersom vi skal fortsette å blomstre, og ser mot Israel for å finne hjelp til å iverksette denne forandringen, sier hun. Det omfattende programmet for de 400 besøkende kineserne inneholder blant annet det første forumet for israelsk-kinesisk økonomisk samarbeid som noen gang har blitt arrangert, Israel China Economic Summit.


www.miff.no

Svenske Israel-venner valgt til Europaparlamentet

Gunnar Hökmark, tidligere leder for Samfundet Sverige-Israel (MIFFs svenske søsterorganisasjon), ble gjenvalgt til Europaparlamentet. Hökmark skal lede parlamentariker­ fraksjonen til Moderaterna, det svenske søsterpartiet til Høyre. En annen Israel-venn, Lars Adaktus­ son, ble valgt inn som representant for Kristdemokratena. Tidligere i mai besøkte Adaktusson årsmøtet til Samfundet Sverige-Israel. I et foredrag snakket han da om hvor alvorlig det er at dømte terrorister i israelske fengsler får høye lønninger fra palestinske myndigheter. Morten Fjell rasmussen

27

NR 3/2014

16.884 immigranter til Israel i 2013

Ti tusen israelske fans kunne søndag 18. mai juble sammen med Maccabi Electra Tel Aviv i Milano. De vant over Real Madrid, favorittene fra Spania, med 98 mot 86 poeng. Etter at seieren var et faktum, ble det i løpet av kort tid registrert over 18.000 antisemittiske Twitter-meldinger i Spania.

Av de 16.884 immigrantene som flyttet til Israel i 2013, kom 43 prosent fra tidligere Sovjet, det vil hovedsakelig si Russland og Ukraina. 17 prosent kom fra Frankrike, 13 prosent fra USA og åtte prosent fra Etiopia. Det viser tall som ble lagt frem av Israels statistiske sentralbyrå tirsdag, forteller Jeru­ salem Post. 20 prosent av fjorårets innvandrere slo seg ned i sentral-Israel, 17 prosent i Tel Aviv, 18 prosent i Jerusalem og resten fordelte seg på det øvrige Israel. I fjor økte immigrasjonen fra Europa noe, mens antallet immi­ granter fra USA og Oceania forble stabilt og tallet på etiopiske innvandrere gikk noe ned. Selv om tallet har økt med to prosent fra i fjor, er det likevel langt unna de store immigrasjonsbølgene på 1990-tallet. I fjor var det 2,1 immigranter per tusen israelere, mens det på 1990-tallet, i årene like etter Sovjetunion­ ens oppløsning, var hele 17 immigranter per tusen innbyggere årlig. Av de 3,2 millioner jøder som har innvandret til Israel siden staten ble etablert, har 41 prosent ankommet etter 1990, sier statistikkbyråets rapport. Økningen i emigrasjon har vært særlig dramatisk i Frankrike, der Jewish Agency nylig rapporterte om en økning på 312 prosent i januar og februar 2014 sammenlignet med den tilsvarende to måneders perioden i 2013.

Geir Knutsen og Tor-Bjørn Nordgaard

Tor-Bjørn Nordgaard

Israelsk basketball-lag er Europas beste

SV-leder Audun Lysbakkens råd vil nok bli lagt merke til i Jerusalem. (Foto: Arbeiderpartiet, flickr.com)

- Små land må ikke la seg presse SV-leder Audun Lysbakken mener det er farlig av små land å la seg presse av stormakter. Det er nye toner fra et parti som mer enn noen andre har tryglet om stormakters press på et av verdens minste land. Conrad Myrland

Bør representanter for den norske regjering møte Tibet-lederen Dalai Lama under Norges-besøk i mai? I utgangspunktet ligger debatten som har rast langt til side for saker som MIFF rapporterer om eller kommenterer. Men Audun Lysbakken har kjørt fram et hovedargument som fortjener oppmerksomhet også her.

SV-lederen mener Norge, som et lite land, ikke er tjent med å la seg presse av en stormakt som Kina. Her er hva han sa til NRK Aktuelt 23. april 2014. “Jeg anerkjenner at regjeringen står i et dilemma. Jeg mener bare at valget de tar er uklokt. Og grunnen til det, det er at selv

om det er veldig ønskelig med god kontakt med Kina – jeg har selv stor beundring for det som Kina har fått til med å løfte folk ut av fattigdom og Kina har en nøkkelrolle i kampen mot klimaendringene – så er det likevel farlig, og det er mitt viktigste poeng, farlig for et lite land og over tid vise seg som et land som lar seg presse. For da sender vi et signal om at vi er et land som kan presses på plass av land som er større og sterkere enn oss. Skjer det én gang, risikerer vi at det skjer igjen. Det er feil utenrikspolitisk linje for Norge, vi må vise fasthet og verdier som er viktig for oss.” Det er feil utenrikspolitisk linje av små land å la seg presse av stormakter. Dette er argumenter man ofte kan høre fra høyresiden

i Israel, men nå kom det altså fra SV-lederen i Norge!

Har ustanselig krevd press mot Israel

Fra SV? Ingen stortingspartier i Norge har vel oftere bedt stormaktene legge press på et lite land, og krevd at et lite land lar seg presse. Audun Lysbakken har selv ledet an i dette. SV vil presse Israel, skrev Aftenposten etter at Lysbakken holdt tale til SVs landsstyre i oktober 2011. “Problemet i dag er at det er for lite internasjonalt press mot Israel,” sa Lysbakken til VG i 2008. I 2001 ba SV om ekstraordinært møte i FNs sikkerhetsråd – for at stormaktene (inkludert Kina!) skulle kunne legge press på Israel. Det er bare tre av mange eksempler.

Enkelte SV-representanter har vært mer detaljerte i hva slags press de ønsker seg fra stormakter. Ingrid Fiskaa, daværende sentralstyremedlem i SV, drømte i Klassekampen i 2008 om at FN skal “sende noen presisjonsstyrte raketter mot utvalgte israelske mål”. Hun fortsatte med å antyde at hun ikke nødvendigvis trodde det kom til å hjelpe: “men det blir jo ikke aktuelt, og hadde neppe løst noen problemer heller”. Israel har drøyt 50 prosent flere innbyggere enn Norge, men er 15 ganger mindre i areal. Omkring 150 stater i verden er større enn Israel i areal. Lederne i Israel vil nok ta med seg Lysbakkens råd om hva som er riktig utenrikspolitisk linje: Det er farlig for et lite land og over tid vise seg som et land som lar seg presse.


28

NR 3/2014

www.miff.no

Bedrer funksjons­ hemmede barns hverdag

Familiefar drept i terrorangrep

En terrorist skjøt mot tilfeldige biler langs veien i utkanten av Hebron mandag 14. april. En 40 år gammel israelsk firebarnsfar ble drept, hans gra­ vide kone ble hardt skadet, og deres ni år gamle sønn ble lettere skadet. - En naturlig respons på Israels forbrytelser, sier terrorgruppen Islamsk Jihad i en uttalelse. Øyenvitner forteller at de om lag klokken 18 så en svartkledd mann med hjelm som begynte å skyte med et våpen av typen AK-47 mot forbipasserende biler. Det rapporterer Channel 10. To biler ble streifet av skudd, men klarte å komme seg unna, skriver Times of Israel. Det klarte ikke en familie fra Modi’in, som var på vei til Hebron, hvor de skulle feire sedermåltidet hos morens familie, da bilen deres ble beskutt. Den 40 år gamle faren i familien ble bekreftet død etter forsøk på gjenoppliving. Hans 28 år gamle kone, som er gravid med deres barn nummer fem, ble hardt skadet, og hun ble lagt inn på sykehuset Sha’are Zedek i Jerusalem. Tor-BJØRN NORDGAARD

I en artikkel der USA Today presenterer verdens 15 beste steder å ha strandfest, er det stranden i Tel Aviv som troner på førsteplass. Dermed scorer strandlivet i Israel høyere enn kjente reisemål som India, Thailand, Zanzibar, Bali og Barcelona. Alle disse kommer lenger nede på listen.

En oppfinnelse fra en israelsk mor til et barn med cerebral parese, gir barn som er avhengige av rullestol muligheten til å danse. Da Debby Elnatan fra Jerusalem fikk beskjed fra legene om at hennes da to år gamle sønn Rotem ikke hadde noen bevissthet om hvor beina hans var, og aldri ville kunne gå, nektet hun å gi opp. For å gi sønnen en mulighet til å oppleve å stå på sine egne bein, utviklet hun en oppfinnelse som nå lanseres over hele verden, og som man regner med vil gi mengder av funksjonshemmede barn en bedre hverdag, forteller nyhetsbyrået Tazpit. Oppfinnelsen har fått navnet Firefly Upsee.

Tor-BJØRN NORDGAARD

Tor-BJØRN NORDGAARD

Israelsk strand best i test

Marinen spiller en stor rolle i Den israelske marinen gjennomfører omtrent halvparten av forsvarsstyrke­ nes operasjonelle oppdrag. Nå kommer to nye ubåter fra Tyskland. ODD Myrland

Den største begivenheten i Israels marine dette året, er at Tyskland leverer to nye ubåter. De er ubåt nr. 4 og 5 i Israels arsenal. Nr. 6 skal komme senere. Tyskland leverer disse båtene til sterkt subsidierte priser. Israelerne har aldri bekreftet offisielt at de har atomvåpen. Men det er nesten bekreftet så mange ganger at så godt som alle regner med at de har det. Og det er alminnelig antatt at en del av atomvåpnene befinner seg om bord i ubåtene. Det er en viktig faktor i å forebygge angrep mot Israel med massedrapsvåpen. For med atomvåpen på ukjent sted i ubåter vil ingen fiende kunne håpe på å slå ut Israels evne til gjengjeldelse ved å slippe atomvåpen mot Israel. Det er den samme logikken som var mellom Vesten og kommunistlandene under den kalde krigen, kalt terrorbalanse. Den er kynisk og uhyggelig. Men det ble i hvert fall ikke “varm” krig.

Forbedringer

Den israelske marinen har i den senere tid gjennomført en rekke forbedringer. Marinen tar i bruk et luftforsvarssystem med lang rekkevidde. Skipene vil kunne ødelegge fiendtlige trusler dusinvis av kilometer unna. Langs kysten installeres og forbedres sensorer som sender opplysninger til marinens kommando- og kontrollsenter. En forbedret radar har tusenvis av små antenner som kan “se” i alle retninger og dirigere en elektromagnetisk stråle i ulike

retninger i stedet for at radaren sviver rundt. Det er mange andre forbedringer også. Noen ganger forbedrer man eksisterende systemer. Andre ganger lages det man har bruk for helt fra bunnen av. Det er et nært samarbeid mellom Israels forsvarsindustri og marinen. Det gjelder teknologier til kamp over og under havflata, alt fra radar til elektronisk krigføring.

Naturgass-feltene

Ute i Middelhavet ligger en rekke boreplattformer og anlegg for å utvinne naturgass. Disse anleggene utgjør et fristende mål for Israels mange fiender. Marinen vil bruke skip med raketter, droner, ubemannede båter og patruljerende fly i den daglige kontrollen. [Når det måtte oppstå en fare, kan sikkert større ressurser tilkalles.] Israels økonomiske sone har et like stort areal som Israel selv. – Hvis ikke Israels forsvar av sine ressurser er troverdig, vil utlendinger neppe investere der.

Hemmelige fjernoppdrag

Våre kilde-artikler sier ikke mye om det. Men det står blant annet følgende: Marinen har fått ros fra forsvarssjefene for å sende skip på hemmelige, topprioriterte oppdrag langt fra Israels kyster. Eliezer Marom var øverstkommanderende for marinen i Israel fra 2007 til 2011. Han er intervjuet. I hans periode stod marinen for mer enn 50 % av de

Senest i mars 2014 stanset den israelske marinen en større leveranse av iranske raketter og våpen på vei til

“operasjonelle aktivitetene” i det israelske forsvaret (IDF). Det er vanskelig å gjennomføre hemmelige operasjoner med fly. De blir sett på radar, og de bråker. Tanks blir også lagt merke til. Men skip kan bevege seg nesten overalt. Det er stater som er van-

skelig å nå uten å bli lagt merke til i lufta eller på land. Men det er mulig noen steder ved å bruke skip, og ikke minst ubåter. Marom går ikke nærmere inn på hvilke land det gjelder. Men han nevner at det blant annet gjelder våpensmugling til Irans

klienter. Senest i mars stanset israelsk marine et skip med våpen fra Iran til Gaza-stripen langt sør i Rødehavet. I vår kildeartikkel fra mars er blant annet Afghanistan, Bahrain, Jemen, Sudan og Libya nevnt som land Iran bruker. Noen av dem kommer


www.miff.no

Presidenten beklaget moské-hærverk

Israels president Shimon Peres ba de arabiske innbyggerne i den nordisraelske landsbyen Fureidis om unnskyldning på vegne av nasjonen, etter at en moské ble vandalisert 29. april. - Som landets president ber jeg om unnskyldning i våre borgeres navn, over­ for alle innbyggere som har blitt berørt, sa Peres til landsbyens politiske leder Yonis Meree. - Disse sjofle handlingene står i mot­ setning til jødisk tro og moral, og til alle Israels borgeres interesser, sa Peres. - De gode relasjonene mellom jøder og arabere i området bygger alltid på en dyp respekt og takknemlighet overfor den andre parten. Slik bør det forbli, sa han. Tor-BJØRN NORDGAARD

29

NR 3/2014

Første Super Hercules er på plass

Israelsk stjerneskudd til Oslo Jazz Festival

Oslo Jazz Festival presenterer Ester Rada (29) fra Israel som en blanding av ethio-jazz gudfaren Mulatu Astatke og soul-stjerna Alicia Keys. Lørdag 16. august spiller Ester Rada på Nasjonal Jazzscene Victoria under Oslo Jazz Festival. I 2013 kom Rada med singelen Life Happens, som ifølge arrangørene gir “en herlig og eklektisk lytteop­ plevelse fra første spor og ut”.

I går tok de israelske forsvarsstyrkene imot den første maskinen av Super Hercules C-130J. De gamle Hercules-flyene var med på noen av de stol­ teste øyeblikk i IDFs historie. Forsvarsminister Moshe Ya’alon og forsvarssjef Benny Gantz kastet glans over mottakelsen av det nye militære transportflyet. - Denne typen fly gir IDF større operasjonell fleksibilitet og styrker vår kapasitet til oppdrag langt borte. Det gjør oss mer nøyaktige og sterke enn noen gang, sa Gantz. På sin nyhetsside har IDF presentert et kart som viser at Super Hercules har territoriene til alle Israels fiender i regionen innenfor rekkevidde. Super Hercules har større rekkevidde og flyhastighet enn de gamle Hercules-flyene. Det kan frakte med seg 94 fallskjermhoppere og deres utstyr, nesten 50 prosent mer enn det gamle. Alternativt kan det frakte fire pansrede personellkjøretøy, én mer enn det gamle. I IDF vil det nye Super Hercules-flyet bli kalt Samson, et hebraisk mot­ stykke til Hercules. Flyet er produsert av amerikanske Lockheed-Martin. Conrad Myrland

Conrad Myrland

forsvarskrigen

Denne babyens liv ble reddet av israelsk militært helsepersonell uten­ for Ramallah. (Foto: IDF)

Israelsk militærlege reddet livet til palestinsk baby - I medisinske spørsmål er det ingen forskjell på jøder og palestinere, under­ streker legen som nylig reddet en baby på en måned som holdt på å kveles. Tor-BJØRN NORDGAARD

terrorgrupper på Gaza-stripen. (Foto: IDF)

vel inn i denne sammenhengen også. En kilde sier at det ikke går en uke uten at Israel stanser våpentransporter som truer Israels sikkerhet, det vil vel mest si til Hamas og Hizbollah. En artikkel fra BBC peker særlig ut Sudan som senter for våpen-

smugling, og dermed rimeligvis for israelske mottiltak. Det foregår nok mye som aldri når offentlighetens lys. Kilder: Tre artikler av Yaakov Lappin på jpost.com (Jerusalem Post). Hovedkilden er fra august 2013, den andre fra april 2014

og den tredje fra mars 2014. I artikkelen fra april er en tidligere øverstkammanderende for Israels marine (2007-2011), Eliezer Marom, intervjuet.

Om kvelden fredag 25. april var en tragedie nær ved å ramme en palestinsk familie i landsbyen Beitin i nærheten av Ramallah, da deres én måned gamle datter fikk akutt anfall av kvelning mens hun lekte i hjemmet. Moren i familien tok babyen med seg til det nærmeste israelske sjekkpunktet for å søke hjelp, og en lege fra det israelske militæret ble raskt tilkalt, da barnet hadde blitt apatisk, slet med å puste og var i tydelig fare. Fenrik Ben Tzanani og hans medisinske team var på plass i løpet av fem til syv minutter, og deres innsats førte til at det lille barnets liv ble reddet, forteller IDFs offisielle blogg. Da det ble klart at barnets liv var utenfor

fare, ble hun sendt videre til et sykehus i Ramallah i en palestinsk ambulanse. - Divisjonens hovedkvarter har fått mange telefoner fra innbyggere i Beitin som ringer for å uttrykke takknemlighet, forteller legen som utførte livredningen. - I medisinske spørsmål er det ingen forskjell på jøder og palestinere. En baby på en måned er et menneske, og derfor er vi forpliktet til å redde livet hennes. Vi har hatt mange tilfeller der vi har behandlet unge palestinere som trengte medisinsk hjelp etter å ha kastet steiner eller skutt mot israelske soldater, men dette var den første gangen jeg var med på å behandle en baby, forteller Tzanani.


30

NR 3/2014

www.miff.no

USA øker investeringene i energisamarbeid

Israel og kommunesammenslåinger

I Norge er det debatt om strukturen på kommunene. Det er en debatt som MIFF ikke kan eller skal gå inn i. Men mandag 31. mars ble Israel dratt inn i debatten av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (Høyre). “Vi har kommuner i for eksempel Finnmark som har stort areal og kanskje få innbyggere. En kommune som Kautokeino, som jeg besøkte for én uke siden, er like stor som Israel. Så det sier litt om dimensjonene,” sa Sanner. Kanskje statsråden har fått disse opplysningene servert under besøket i nord. Men de stemmer ikke helt. Kautokeino er en stor kom­ mune. 9704 kvadratkilometer stor, ifølge kommunens nettsider. Israel er et lite land, 20.770 kvadratkilometer. Det hører med til historien at staten Israel, som altså er på størrelse med to Kautokeino, er delt inn i omkring 265 småkommuner (local councils), 75 store kommuner med over 20.000 innbyggere (cities) og 53 regionråd som representerer en gruppe mindre samfunn i grisgrendte strøk (regional councils). Det spørs om noen i Norge er interessert i å hente inspirasjon av en så atomisert struktur. Conrad Myrland

Det hebraiske uttrykket “storm i en tekopp” har gitt inspirasjon til denne teklypen fra Ototo Design. Dagens Næringsliv viste koppen og omtalte ny israelsk krimlitteratur i slutten av mars. Debutforfatteren Dror Mishani høstet lovord for “Naboens sønn”, utgitt på norsk av Gyldendal.

Den amerikanske Kongressen vedtok i april å bevilge 12,4 millioner kroner til prosjekter som skal fremme energisa­ marbeid med Israel. Siden USA og Israel i 2008 inngikk avtale om et program for energisamarbeid, har den amerikanske regjeringen gjennom årlige bevilgninger allerede satset 60,3 millioner kroner på dette programmet. Årets beløp er den høyeste bevilgningen så langt, og har støtte fra 84 kongressrepresentanter fra begge partier. Hvert av de to landene står for like store investeringer i samarbeidsprosjek­ tet, dermed vil det være investert totalt mer enn 145 millioner kroner.

Conrad Myrland

Tor-Bjørn Nordgaard

Israelsk design og krim i Dagens Næringsliv

Palestinske bønder på kurs Palestinske bønder har nylig vært på kurs i Israel for å lære hvordan de best kan ta vare på sine avlinger etter at de er høstet. Odd Myrland

For å dyrke planter på en best mulig måte, er det mange ting man kan gjøre best mulig. Man kan forbedre plantene genetisk ved å avle fram ønskede egenskaper, og nå også ved genmanipulering. Man kan sørge for effektiv vanning i riktige mengder (for eksempel ved dryppvanning). Og mye annet. Israelske bønder ligger blant de fremste i verden i å dyrke planter så effektivt som mulig. Men det er også en annen faktor som er viktig: Hva skjer med avlingene etter at de er høstet? Jerusalem Post forteller om et fem dagers kurs som israelske landbruksmyndigheter holdt for palestinske bønder i samarbeid med palestinske myndigheter med støtte fra den nederlandske regjeringen. Hvert planteslag må i utgangspunktet behandles forskjellig, så dette blir bare noen generelle synspunkter. På kurset gjorde bøndene blant annet forsøk med å legge nyhøstede tomater og rød paprika i et kjølerom, i et lagerrom og ute for vær og vind. Etter fem dager var det stor forskjell på vekt og kvalitet. De plantene som hadde ligget ute, hadde mistet mye av sin vekt. En konklusjon er at man bør ha et skur så nær der plantene vokser at man raskt kan bringe eskene med nyplukket avling til skuret i stedet for å la det ligge i sola, hvis man da ikke raskt kan få kjølt det ned. Kursdeltakerne fikk følge en rekke planter fra de ble høstet til de var pakket i ulike bedrifter. Ved å sørge for å bevare kvali-

teten, kan man oppnå høyere priser.

Strøm og grense­ problemer i Gaza

Kursdeltakerne fra Gaza syntes at det de lærte, var interessant. Men med strøm bare 6 timer i døgnet er det ikke mulig å kjøle plantene ned. Israelerne oppfordret dem til å bruke grotter, tunneler eller i det minste skur til en viss kjøling. Bøndene i Gaza blir også rammet av et annet forhold. Dagens egyptiske regjering er meget fiendtlig til islamistene i Hamas, som styrer Gaza. Eksporten fra Gaza til Egypt er derfor nå på et minimum. Eksporten er nå mest til Europa gjennom palestinske og israelske bedrifter. Bøndene fra Vestbredden eksporterer mye til Jordan. Bøndene i Egypt blir særlig rammet av stengte eller trege grenseoverganger. Landbruksprodukter, ikke minst grønnsaker og jordbær, blir ofte skadet fordi trailerne bruker altfor mange dager på å komme gjennom grenseovergangene. En viktig grunn til at dette skjer, er at palestinere noen gang skyter mot grenseovergangene selv om det er palestinerne selv som har nytte av dem – så kan de anklage Israel for å stenge grensen. En annen grunn er at palestinere noen ganger smugler ut terrormateriell og terrorister, så Israel kontrollerer trailerne. Forhåpentligvis kan dette etter hvert ordnes så grenseovergangene går mer smidig. Kilde: En artikkel av Sharon Udasin på jpost.com (Jerusalem Post) 16. mai 2014.

Et ultraortodokst ektepar nyter bølgebruset fra Middelhavet langs strandpromenaden mellom Jaffa og Tel Aviv.

Kvinnenes stilling Blant de ultraortodokse jødene er kvinnene ofte de som må forsørge familien, til tross for store barneflokker. En gruppe kvinnelige ultraortodokse journalister kjemper for at kvinnene skal bli mer synlig i samfunnsgruppen. Odd Myrland

Haredim er det samme som ultra-ortodokse. Noen stikkord: Mennene går med hatter, en stor del av mennene studerer teologi på fulltid i hele sitt voksne liv og

deltar verken i yrkeslivet eller militæret. Kvinner deltar ikke i fora hvor avgjørelser blir tatt. I mediene har det gått så langt at kvinnelige journalister som skrev

om andre typer saker enn strikking, hudpleie, matoppskrifter, familieliv og andre “kvinnelige” emner, måtte bruke mannlige pseudonymer. Også på andre felter er det mennene som styrer. Til og med den øverste lederen av en skole for jenter må alltid være en mann. Nestkommanderende er en kvinnelig leder. Men nå har en gruppe kvinnelige, ultra-ortodokse journalister startet en kampanje for å endre på denne tilstanden. De kjemper for at kvinner skal ha sin plass som fullverdige medarbeidere i mediene, og at de etter hvert skal


www.miff.no

Ny importør selger Argan oljeprodukter

Et nytt importørselskap presenterte i april sine Israel-varer på torget.miff.no. V&D House of Treasures selger spen­ nende hårpleie- og hudpleie produkter av arganolje. Arganolje er en planteolje som utvinnes av argantreet. Hudpleieproduk­ ter som benytter arganolje har økt dramatisk i USA de siste årene, fra bare to i 2007 til over hundre i 2011, ifølge Wikipedia. Forretningspartnerne Dorte Lin­ nemann Løes og Vibeke Elisabeth Gundersen tilbyr nå arganoljeprodukter produsert i Israel på torget.miff.no. Blant de 15 produktene finner du parfyme, bodylotion, olje for brunfarge, sjampo og nærende hårkrem.

31

NR 3/2014

Nordiske reisebyråer satser på Tel Aviv

EM i vektløfting ble avholdt i Tel Aviv i april. Norge stilte med to deltakere, Ruth Kasirye (bildet) og Kim Eirik Tollefsen. Rundt 500 utøvere fra 40 land deltok i konkur­ ransene. Det var første gang dette mesterskapet ble arrangert i Israel.

Svenske Ving, danske Spies og finske Tjäreborg lanserer nå Tel Aviv som reisemål. Storsatsingen kommer samtidig som Israel opplever tidenes turistrekord. De tre reisearrangørene tilbyr reiser med rutefly og hotell på destinasjo­ nen året rundt. Både SAS og Norwegian flyr direkte til Tel Aviv fra Køben­ havn og Stockholm. De reisende kan selv velge lengden på oppholdet. Dette skriver Boarding.no. - Vi er svært glade over at Ving, Spies og Tjäreborg lanserer Tel Aviv fra Norden. Tel Aviv tilbyr en fantastisk kombinasjon av strandby, kultur, kulinariske opplevelser, og festligheter i et nærmest ubegrenset utvalg hele året. Man kan også reise på dagstur til Jerusalem og Dødehavet, sier Uri Taub, som er turistattaché ved Den israelske statens turistbyrå for de nordiske og baltiske landene samt Nederland. Boarding.no beskriver Tel Aviv som ”den definitive urbane feriedesti­ nasjonen”, og forteller at byen de senere årene har skapt seg et rykte som ”Midtøstens kosmopolitiske perle”. Totalt 705.000 turister besøkte Israel i første kvartal 2014. Det er en økning på 17 prosent i forhold til samme periode i 2013.

Tor-Bjørn Nordgaard

Tor-Bjørn Nordgaard

Europas sterkeste samlet i Israel

To kvinnelige israelske soldater spiser matza. (Illustrasjonsfoto: IDF)

Påskebrødet matza Med nye og spennende smakstilsetnin­ ger har det usyrede brødet som jødene spiser i sin påskefeiring blitt mer et helårsprodukt.

(Foto: Conrad Myrland, MIFF)

blant haredim komme inn i andre sentra for innflytelse i samfunnet.

Kona er forsørger

Det vanlige mønsteret blant haredim er altså at mannen studerer teologi på fulltid lenge etter at den normale studietiden skulle være over. Det er kona som i hovedsak må sørge for de inntektene familien trenger for å leve. Men utdanningsinstitusjonene i den ultra-ortodokse verden forteller de unge, både menn og kvinner, at å være en mann som studerer religion, er den største æren og den største tjenesten noen kan gjøre Israel.

For det fører til at Gud velsigner Israel. Og for kvinner er det en god gjerning og et privilegium å være gift med en slik mann, selv om det betyr at hun må forsørge familien samtidig som hun får mange barn. I hovedsak godtar de ultraortodokse kvinnene situasjonen som den er. De tror virkelig at religiøse studier gir mennene bedre forstand til å bestemme ting.

Leserkommentarer

I leserkommentarer kom blant annet følgende opplysninger og synspunkter fram:

I ultra-ortodokse områder må kvinner sitte bak i bussene. Kvinnene er nakken som dreier hodet (mennene) den veien de ønsker. Det er kvinnene som styrer verden, ofte uten at mannen er oppmerksom på det. Ingen steder i Bibelen finner man noe eksempel på det som nå er blitt så vanlige blant haredim, nemlig friske menn som lar kvinnene forsørge familien og bare studerer religionen hele livet. Kilde: En artikkel av Eliezer Hayun på ynetnews.com 13. april 2014.

Odd Myrland

I den engelske dagsrevyen på IBA (Israels “NRK”) var det tirsdag 15. april et innslag om matza (flertall matzot), det usyrede brødet som jødene ifølge sin religion spiser i påsken. Først og fremst til selve påskemåltidet, seder. Men også i påskedagene etterpå. Det innslaget vi omtaler her, tok utgangspunkt i Aron Streit Inc, en familiebedrift som har 40 % av matza-markedet i USA. Tradisjonelt har matza hatt et dårlig rykte med hensyn til smak, noen mener den smaker som papp. Men de senere år har det skjedd mye på den fronten. Matza kommer nå i en rekke forskjellige utgaver med varierende smak som alle er “kosher

for påske”, altså som oppfyller de strenge kravene som er satt til usyret brød i påsketiden. Dette har ført til at stadig flere bruker matza ikke bare i påsken, men også i året ellers. Matza er ansett som både sunnere (færre kjemiske stoffer) og billigere enn vanlig brød. En representant for Streit sier at mens bedriften tidligere solgte 80 % av sine matzot (flertallsformen av matza) til påske og bare 20 % til året ellers, er det nå ca. 50 % av hver. En av deltakerne i innslaget sa at til selve påskemåltidet, seder (som i 2014 var 14. april) bør man bruke tradisjonelle matzot. Men resten av påsken er det helt greit å bruke mer smakfylte matzot.


NR 3/2014

RETURADRESSE: MIDTØSTEN I FOKUS, PB 9101, 3006 DRAMMEN

TEMAREISER ITALIA, OPERAFESTSPILLENE I VERONA Vårt Lands Reiseklubb, Eyvind Skeie, Jon Espeland 17/9 USA, RUNDTUR Vidar Søyland, Jan Tanggaard 18/9 USA, FINSLAND GAITHER MUSIC CLUB Jan Kåre Haugland, Martin Haugeland 1/9

NRKs tidligere Midtøsten-korrespondent Odd Karsten Tveit i VG Helg 12. april 2014. MIFF har sendt protest til NRK-ledelsen på deres bruk av Tveit. (Faksmile VG)

Odd Karsten Tveit glemte balanse for lenge siden palestinerne like ille som jødene I intervju med VG Helg innrømmer ble behandlet under andre verNRKs tidligere Midtøsten-korrespon­ denskrig. En ekstrem overdekning av Israels kriger, uten at dent Odd Karsten Tveit at balanse i krigføringen sammenlignes med kriger i andre land, skaper hans dekning aldri var noe mål. Kring­ et falskt inntrykk av en grusom kastingsrådets ros av NRK for balansert jødisk stat, påpekte MIFF i NRK Ytring i november 2012. nyhetsdekning framstår mer latterlig Balanse er ikke mål enn noen gang før. Conrad Myrland

VG Helg brukte 12. april hele syv helsider på pensjonisten Odd Karsten Tveit. Den tidligere Midtøsten-korrespondenten forteller mest om sitt kjærlighetsliv, men blir også utfordret litt av journalisten på sin rolle som reporter fra konfliktområder. - Du har krysset frontlinjen, sovet til lyden av bomber, forsøkt å fortelle en balansert historie… sier VGs journalist, men blir avbrutt av Odd Karsten Tveit. - Ikke balansert! Det er ingen balanse her, altså. Her er det en okkupasjonsmakt og et folk som er okkupert. Jeg er med på å fortelle en totalt ubalansert historie. Jeg har forsøkt å være ryddig og skikkelig. Men balanse? Forget it! - Har kritikken og påstandene om at du er anti-israelsk gått inn på deg?

- Nei, det vil alltid være interessekonflikter. Jeg har ikke vært anti-israelsk, men jeg har forsøkt å være kritisk til den israelske okkupasjonspolitikken, avsløre det som fremstilles som en fredsprosess, men som er en okkupasjonsprosess. Denne historien er så nær oss, med Bibelen, Jerusalem, Holocaust og hvordan Israel ble til, og vi har vært med i FN-operasjoner fra begynnelsen. Nordmenn har et forhold til denne konflikten. Rwandakonflikten, for eksempel, oppleve ikke like nær, sier Tveit. Slik slipper VG Helg ham av kroken. Et resultat som Odd Karsten Tveit har bidratt betydelig til med sine mangeårige reportasjer fra Midtøsten, er at 4 av 10 nordmenn tror Israel behandler

Da Kringkastingsrådet behandlet klager på NRKs dekning i april 2011, ga flertallet i rådet ros til NRK for “balansert nyhetsdekning av konflikten”. Dette vedtaket blir bare enda mer latterlig enn før når man leser hva NRKs mest brukte Midtøstenkorrespondent de siste tiår sier om saken. Han sier det jo med egne ord: NRK har glemt balanse for lenge siden. 28. mars 2014 sendte MIFF et brev til NRK-ledelsen hvor vi krever at bruken av Odd Karsten Tveit som reporter fra Midtøsten opphører. Det er på tide NRK-ledelsen erkjenner at Odd Karsten Tveit opptrer som en anti-israelsk aktivist, og ikke en journalist. Siste skrekkeksempel kom under Ariel Sharons begravelse, skrev MIFF. Les helse brevet til NRK på miff.no.

TV2 tok oppgjør med Menneskerettighetsrådet 20. april satte TV2-programmet Vårt lille land fokus på den urettferdige behandlingen av Israel i FNs menneskerettighetsråd. I FNs menneskerettighetsråd i Genève har noen av verdens verste diktaturer samlet seg for å blokkere all kritikk mot seg selv. I stedet retter de kontinuerlig

fordømmende pekefingre mot demokratiet Israel. Dette er ingen nyhet for lesere av MIFF, men det er nok ukjent for mange nordmenn. Flere fikk få vite om det søndag 20. april da TV2-programmet Vårt lille land rapporterte om saken. Talsmenn for både nåværende og

forrige norske regjering ble stilt til ansvar for Norges rolle i rådet. Har norske myndigheter gjort sitt for å forsvare menneskerettighetene, eller har man stilltiende godtatt at land som Kina, Cuba, Saudi-Arabia og Vietnam kan rette halvparten av alle fordømmende resolusjoner mot Israel?

25. SEP.– 5. OKT. DIREKTEFLY TIL ISRAEL 25/9

FAMILIETUR TIL ISRAEL Jørgen W. Tønnessen, John R. Nesje, Ariel Frøytland

1/10 TYRKIA, ARARAT OG MESOPOTAMIA Bibelhistorisk reise på jakt etter Eden, Noas Ark, Babeltårnet Hans Petter Foss 3/10 JORDAN OG ISRAEL, Kultur, vin og natur. Thorbjørn Torp 4/10 TYRKIA Et folk på vandring, Studiereise i Nord-Tyrkia med 1. Petersbrev som ledsager Bjørn Helge Sandvei, Peder K. Solberg 5/10 ISRAEL, OPPLEV MER AV LANDET Dagfinn J. Hansen, Kjell S. Høidebraaten 5.– 15. OKT. - DIREKTEFLY UNDER LØVHYTTEFESTEN

BIBELFERIE I BIBELENS LAND - STOR PÅGANG, VÆR RASK Alfhild og Steinar Harila, Hanne Risvold VÅRE KRISTNE/JØDISKE RØTTER Jorunn Hilde og Brikt Goa, Borgny og Per Åge Skretting 6/10 KYPROS Opplevelse - et møte med den globale kirke, bibeltimer og kveldssamlinger. Jan Gossner, Bjørn A. Wegge 15. – 25. OKTOBER DIREKTEFLY TIL ISRAEL

FRA SØR TIL NORD I LANDET Jan Ivar Nilsen, Arnfinn Østerberg ISRAEL MED ORG. «EVANGELIET UT TIL FOLKET» Svein Nordvik, Sigurd Bylund UNIVERSITETS� OG MEDIABESØK Adelheid Hasenknopf EVANGELIESENTERET Lise Karlsen, Monika og Holger Johansen RUNDREISE MED NPAI Anne Kirsti og Jon E. Henriksen HJELP JØDENE HJEM en tur til Israel der du møter jødene hjemme Eli Finsveen, Ida Husveg ISRAEL Bli med til Bibelens Land. Jan Andreas Danielsen og Gordon Kleppe 15/10 ISRAEL, RUNDREISE MED RADIO ØST Jorunn og Nils Gunnar Haraldseid 17/10 ISRAEL, RUNDREISE Inger Marie og Ole K. Iglebæk 18/10 ETIOPIA Vårt Lands Reiseklubb. T. B. Bore, J. G. Raen 18/10 ISRAEL, OPPLEV BIBELENS LAND OG FOLK Bente Irene og Charles Hansen, Ariel Frøytland 19/10 ISRAEL Bjarne Thorstein og Leif Thorstein Grotbæk 20/10 ISRAEL Lars Arne Markhus og Bjørn Malvin Hisdal 21/10 ISRAEL OG DE PALESTINSKE OMRÅDER, PILEGRIMSREISE Bjarne Imenes 23/10 ISRAEL, RUNDREISE Anne K. Evensen, Ole Holmen 4/11 ISRAEL, FRA DAN TIL BEERSHEBA John Edvard Olsen, Arvid Hunemo 6/11 ISRAEL Trivsel, velvære og opplevelsestur Dødehavet, Tiberias og Tel Aviv. Dag Johansen, Tom Georg Gabrielsen 10/11 ISRAEL, FRA NORD TIL SYD Gunn og Harald Riis 16/11 CUBA Vårt Lands Reiseklubb Jon M. Lund, Jon Espeland 18/11 ISRAEL Møt Bibelens folk og land, Israel Kurt Urhaug, Even Valderhaug, Ariel Frøytland KULTUR� OG HISTORIEREISER 15/9 MIDDELHAVSCRUISE Kunnskapsreise med Lidvar Nygjerde 6/9 SPANIA, SANTIAGO DE COMPOSTELA Dag Johansen 6/10 ROMA, ALLE BYERS MOR Kunnskapsreise med Lidvar Nygjerde 20/10 PATAGONIA, ARGENTINA OG CHILE Jon Espeland 8/11 PERU, INKARIKET OG AMAZONAS Arild Espegren 16/11 ISRAEL, LANDBRUKSREISE Jostein Gard 17/11 CUBA Kunnskapsreise med Lidvar Nygjerde

Se katalogen og les mer om turene på

www.fokusreiser.no

Tlf 38 12 56 60 • post@fokusreiser.no

2014-03 Midtøsten i fokus  
2014-03 Midtøsten i fokus  

De israelske flaggene som vaiet langs hele Karl Johan gjorde dypt inntrykk. Både utenfor og inne i slottet lød Hatikva, Israels nasjonalsan...