Page 1

B-BLAD - Returadr: MIFF, Pb 9101, 3006 DRAMMEN

Nr. 1/2010

Løssalg: 40,-

36. årgang

www.miff.no

Porten til Midtøsten er Nordens største nettside om Israel og Midtøsten-konflikten. MIFF BANKKONTO: 7877.06.54539

Utgitt av Med Israel for fred

Vanunu har fortsatt hemmeligheter

Mordechai Vanunu har restriksjoner fordi han fortsatt kan skade Israels sikkerhet ved å røpe nye hemmeligheter. SIDE 4

MIFF til over 100.000 husstander

I april skal MIFF sende et spesialmagasin til over 100.000 husstander. SIDE 5

Kartet Abbas sa nei til

PA-president Mahmoud Abbas ville ikke undertegne en avtale som skulle legge alle framtidige territorielle krav fra palestinerne døde. SIDE 8

Stort flertall i Israel støtter tostatsløsning

Israelere flest er positivt innstilt til en palestinsk stat som ikke vil bli noen militær trussel mot Israel. SIDE 9

Religiøse motsetninger

Det er store forskjeller blant jødene i Israel. SIDE 22-23

I toneangivende norske medier foregår det hele tiden en sterk overdekning av vold som kan knyttes til Israel sammenlignet med all annen voldsbruk i fjerne områder. Dersom vold fra muslimsk side hadde vært overdekket like systematisk, ville alle ha kalt det rasisme eller andre negativt ladede begreper. Men når det er jøder som rammes, er det politisk korrekt. Dekningen pisker opp hat mot Israel, mot jøder og mot Israels venner også i Norge. (Illustrasjonsfoto: GPO)

Pisker opp hat mot jødenes stat Israels kriger blir dekket helt annerledes av norske medier enn andre lands kriger. Det skjer ved en kraftig overfokusering og stadige gjentakelser, samtidig som store tragedier, som krever ti og hundre ganger flere menneskeliv, forbigåes i stillhet.

Dersom alle konflikter skulle dekkes i forhold til tapstall og nød, ville Israels krigføring ha framstått slik den egentlig er: Mindre brutal enn andre lands krigføring. Man vil kanskje unngå at folk forstår det? SIDE 2 og 3


2

MIDTØSTEN I FOKUS 1-2010

PORTEN TIL MIDTØSTEN www.miff.no

Israel-fiendskap i Norge Det har kommet fram at mange israelere anser Norge som ett av de mest Israel-fiendtlige landene i Vest-Europa. I Norge blir dette synspunktet avvist med en blanding av forakt, overbærenhet og humor: I norsk mainstream finnes det lite eller ingen antisemittisme, mener norsk mainstream. Av Odd Myrland På ett felt har man med en viss rett kunnet hevde at det er lite antisemittisme i Norge: Etter 2. verdenskrig har det ikke vært offisielt godtatt at jøder bosatt i Norge behandles annerledes enn andre mennesker. Men de siste tiårene er det kommet inn innvandrergrupper med en god del jødefiendtlige holdninger. Jeg er redd for at denne antisemittismen godtas, for eksempel slik at det godtas at jøder ikke kan opptre åpent som jøder på grunn av faren for å bli utsatt for vold. Det er allerede situasjonen for mange jøder i Oslo.

Forskjellsbehandling av flyktninger

Men stort sett ytrer antisemittismen seg ved at man behandler jødenes ørlille stat (litt mindre enn Nord-Trøndelag fylke) annerledes enn alle andre stater. Det potensielt farligste feltet i så måte gjelder flyktninger. Ett flyktningproblem behandles annerledes enn alle de andre, og det vil gjøre slutt på Israel hvis det blir gjennomført. I artikkelen Flyktningegrupper på miff.no har vi listet opp et stort antall flyktningtragedier etter år 1900, med kilde Wikipedia (Ethnic cleansing). Det er fakta som burde være velkjente og som i hovedsak ikke er omstridte.

Mediedekningen er med på å piske opp et hat mot Israel. Hatet kom tydelig til uttrykk fra disse motdemonstrantene som angrep Israel-markeringen utenfor Stortinget 8. januar 2009. (Foto: Odd Østtveit, FpU) Noen av de mest kjente er at 400-500.000 finner flyktet fra de områdene av Finland som Russland overtok under 2. verdenskrig. 13-17 millioner etniske tyskere ble jaget fra Øst-Europa i slutten av 2. verdenskrig og ikke minst etter at krigen var godt og vel slutt. Minst 500.000 omkom under flukten. Minst 10 millioner hinduer og muslimer ble jaget fra landet hvor de var i mindretall religiøst sett til landet hvor de var i flertall da India ble delt i Pakistan og India. Hundretusener ble drept. Og ikke minst viktig i denne saken: Ca. 1 million jøder ble fordrevet fra arabiske land etter at Israel ble opprettet i 1948, etter århundrer med diskriminering og tidvis forfølgelse. Som sagt: Du finner mange flere flyktninggrupper i nevnte artikkel, som også bare er et utvalg av det som har vært. Det som er felles for alle disse gamle flyktningproblemene, er at svært få i dag vil hevde at det

fremmer noe godt at flyktningene vender tilbake dit de kom fra og får sine eiendommer igjen. Eller kanskje du har registrert at Mellomkirkelig råd i Den norske kirke fører noen kampanje for at finske flyktninger fra 40-tallet, og alle deres etterkommere, skal få vende tilbake til husene de flyktet fra, og hvor det nå bor russere? I mange tilfeller er en ”rett til å vende tilbake” ikke mulig i praksis, fordi de tilbakevendte ville bli møtt med terror. Det gjelder for eksempel jødene fra arabiske land og (for å ta noe mye nyere) serberne fra Kosovo. Den eneste flyktninggruppen som man vil gi rett til å vende tilbake etter over 60 år, er araberne som flyktet fra det som ble Israel i 1948 og alle deres etterkommere (tallene varierer fra 4 til 6 millioner). Se artikkelen under.

Erstatning

Derimot vil det ikke være noe problem for Israel å betale erstat-

ning etter hvilke satser det skulle være. Betingelsen er at jøder som er jaget og drept i Europa, i arabiske land og resten av verden, utløser erstatning etter de samme satsene. Jødene har mye mer erstatning til gode enn de skylder, ikke minst i Europa. Men det er ikke rimelig at Israel skal betale erstatning uten selv å få det.

Minoriteter i Midtøsten

Norske politikerne og kirkelederne vil altså gjøre jødene til en minoritet i det eneste ørlille landet jødene har. Det er da aktuelt å se hvordan minoriteter generelt blir behandlet i arabiske land. Som nevnt er så godt som alle jøder jaget fra arabiske land. Den situasjonen jødene flyktet fra, skal de altså bringes tilbake til. I Irak er millioner av shiamuslimer, sunni-muslimer og kurdere jaget fra blandede områder til ”sine egne” områ-

der de siste årene, i en storstilt etnisk rensning. Kristne jages ut av landet. I Saudi-Arabia styrer sunni-muslimer, der er shiamuslimer undertrykte og fattige. I Iran styrer shia-muslimer, der er sunni-muslimene undertrykte og fattige. Og i Hamas’ grunnlov, artikkel 7, står det at det kommer en dag da muslimene skal drepe hver eneste jøde i hele verden. Mange muslimer tror at vi nå nærmer oss sterkt den tiden da dette skal oppfylles. På miff. no kan du høre eksempler på at dette fremdeles blir forkynt. Denne virkeligheten vil man bringe jødene inn i. Selvsagt vil man si at man er imot at jødene skal bli massakrert og jaget, man er for ”like rettigheter for alle”. Men alle som har noe kjennskap til realitetene i den arabiske verden, vet at slike flotte ord er lite troverdige. Likevel går altså ledende nordmenn inn for ”rett til å vende tilbake” for en eneste av mange flyktninggrupper.

Norske politikere, kirkeledere, NGOer og andre vil Det er mange som ikke er klar over at flere politiske partier, Mellomkirkelig Råd i Den norske kirke, Norsk Folkehjelp og flere andre norske organisasjoner går inn for en "løsning" på Midtøsten-konflikten som i praksis vil avvikle Israel som en stat med jødisk flertall og dermed som en nødhavn for jøder som blir diskriminert og forfulgt i ulike land.

Dette kommer til uttrykk ved at organisasjonene støtter kravet om at araberne som flyktet fra Israel i 1948 skal ha "rett til å vende tilbake". Og ikke bare de, men alle deres etterkommere - tallene varierer mellom 4 og 6 millioner. Hver enkelt araber (de har siden begynt å kalle seg palestinere) skal selv avgjøre individuelt om de vil gjøre seg bruk av "retten" eller ikke. Det sies at hvis Israel betaler store nok erstatninger til dem som ikke kommer tilbake for å overta sine eiendommer fra

1948, at de kanskje ikke vil gjøre seg bruk av "retten". At plassen etter de arabiske flyktningene mest er fylt opp av jødiske flyktninger fra arabiske land, har tydeligvis liten interesse. Heller ikke at de ikke har noe verdig å vende tilbake til slik forholdene er for minoriteter i alminnelighet og jøder i særdeleshet i arabiske land. For ordens skyld: Jeg vet ikke om noen av de norske organisasjonene sier rett ut at de vil avvikle Israel som en stat med jødisk flertall. Men enten de sier det rett

ut eller ei, bør alle som følger litt med, vite at det er akkurat det "rett til å vende tilbake" betyr i praksis. Å avvise en slik "rett" er antakelig den politiske saken jødene i Israel står mest samlet om. Det ville bety at jødene igjen ville bli en forfulgt og hjelpeløs minoritet i hele verden. Legg merke til at ingen av dem jeg siterer og lenker til nedenfor sammenligner dette flyktningproblemet med andre flyktningeproblemer, og ingen tar opp at det muligens kunne

være litt problematisk at nesten alle jøder har flyktet fra arabiske land og nå er i Israel.

Dokumentasjon

Her følger noen eksempler hvor flere norske organisasjoner og ledere gir sin støtte til "rett til å vende tilbake". Tekstene er tatt ut 5. januar 2009. På miff.no kan du finne lenker inn til alle original­ artiklene. Peter Eide i Norsk Folkehjelp (som sorterer under LO) mener at Norge bør kreve endring i USAs politikk, for å sikre at


www.miff.no PORTEN TIL MIDTØSTEN Undersøkelser av mediedekningen I april, mai og juni 2004 undersøkte Observer Norge 13 konfliktområder i sju norske aviser. Irak, Afghanistan og Midtøsten konfliktområder dominerte totalt på avisenes utenrikssider, med hele 84 prosent av oppslagene.

1-2010 MIDTØSTEN I FOKUS I 2006 var skjevheten enda større, da Observer undersøkte ni norske aviser: Irak-krigen 32 %, Israel/Palestina-konfl. 30 %, Libanon-krigen 21 %, Afghanistan 13 %, Andre konflikter 4 %. Israel var med andre ord involvert i 51 prosent av krigs- og konfliktstoffet.

Fra 9. desember 2008 til 9. januar 2009 undersøkte Retriever 1.958 artikler, kommentarer, lederartikler og innslag i toneangivende medier. Konklusjon: "Norske medier formidler palestinernes syn på konflikten i mye større grad enn israelernes syn." (Se mer info i PDF på www.miff.no)

Overfokusering i mediene

Et annet hovedfelt hvor den fiendtlige holdningen mot jødenes stat kommer sterkt til syne i norsk mainstream, er i forskjellen mellom hvordan mediene dekker Israels krig på den ene siden og hvordan de dekker alle andre kriger i verden på den andre. Ett eksempel blant utallige: I desember 2008-januar 2009 foregikk en krig mellom Israel og Hamas i Gaza, med ca. 1400 drepte palestinere. Krigen var det store hovedoppslaget hver eneste dag, med en masse bilder av drepte og sårede og sterke øyenvitneskildringer (blant annet av noen norske leger), sterke fordømmelser og store demonstrasjoner. Samtidig ble 10-20 ganger så mange tamiler drept av regjeringsstyrker i borgerkrigen på Sri Lanka. Det hadde minimal interesse, det ble bare dekket en liten brøkdel så mye og sterkt som den langt mindre blodige konflikten hvor Israel var innblandet. Og svært få etniske nordmenn gikk i tog sammen med tamilene, i motsetning til den store oppslutningen på anti-israelske demonstrasjoner. I Irak og Afghanistan dreper vestlige soldater mange ganger så mange sivile som de palestinerne som blir drept i krigen mot Israel. Det har minimal interesse. Tyrkerne har ført en svært brutal krig mot sine kurdere, dekningen var minimal. (Det er en forholdsvis rolig periode akkurat nå i den konflikten.) Dersom vold fra muslimsk side hadde vært overdekket like systematisk, ville alle ha kalt det rasisme eller andre negativt ladede begreper. Men når det er jøder som rammes, er det politisk korrekt. Dekningen pisker opp hat mot Israel, mot jøder og

Mediefokuset var enormt på begynnelsen av den andre intifadaen. (Arkivfoto: GPO) mot Israels venner også i Norge. Det fikk vi tydelig se i forbindelse med den pro-israelske demonstrasjonen i Oslo i januar 2009 (under Gaza-krigen). Dette gjelder også selv om representanter for Israel og Israels venner av og til får komme med en forklaring, og selv om hvert eneste ord i reportasjene skulle være nøyaktig sant og ingen bilder manipulert. Dersom man ikke har tilsvarende dekning og ikke viser tilsvarende bilder fra andre konflikter, blir det en skeiv dekning som fremmer hat.

Gjentakelser

Det er ikke bare det at krigføring som Israel er innblandet i dekkes langt, langt sterkere enn annen krigføring mens den pågår. Israels ”synderegister” gjentas stadig. Fra 1952 til 1962 førte Frankrike kolonikrig i Algerie. Anslagene over antall drepte algirere varierer fra 350.000 til 1,5 millioner, med utstrakt bruk av tortur. Sammenligningsvis døde ca. 18.000 franske soldater (6000 av dem av andre grunner enn kamp), ifølge Wikipedia. Hvor ofte hører og leser vi om dette når vi får en reportasje fra dagens

Frankrike? Jeg vil påstå nesten aldri. Det samme med andre land med blodig fortid, langt mer enn Israel har, enten de er vestlige eller ”fremmedkulturelle”. Til sammenligning: Min lokalavis, Stavanger Aftenblad, har nå nylig hatt en medarbeider (med fotograf) på reise i Israel igjen. Som alle andre fra Aftenbladet som har reist til Israel, passet han på å få med hva Israel skal ha gjort i 1948 da ca. 700.000 arabere (som siden har begynt å kalle seg palestinere) flyktet. Dette får Aftenbladet med hver gang, så langt jeg har kunnet se. Samtidig har det hittil ikke hendt at Aftenbladet har behandlet redaksjonelt jødene som flyktet den andre veien, i mange tilfeller av meget gode grunner (de ble utsatt for trusler og vold, i noen tilfeller direkte fordrevet). Og det er nesten utenkelig at Aftenbladet tar opp noe annet gammelt flyktningproblem (finner, tyskere, …). Bare det ene som kan brukes mot Israel, terpes om igjen og om igjen.

Ingen sammenligning

I sammenheng med foranstående: Israel behandles som om

3

det skulle være det eneste landet i verden. Det palestinske flyktningproblemet sammenlignes ikke med andre flyktningproblemer. Israels krigføring sammenlignes ikke seriøst med andre lands krigføring. Israel tåler å bli sammenlignet med hvem som helst som fører krig, men det skulle en ikke tro ut fra dekningen. Diskrimineringen av muslimene i Israel sammenlignes ikke med diskriminering av minoriteter i andre land. For eksempel får Israel kritikk for at muslimene i Israels har dårligere utdanning enn jødene. Men forskjellen mellom muslimer og flertallsbefolkning i Israel er mindre enn den er mange steder i Europa. Det har ingen interesse. Israel kritiseres uten å sammenlignes med andre land.

Underfokusering på store tragedier

Som nevnt var det borgerkrig på Sri Lanka samtidig med Gazakrigen i overgangen 2008-09. Det var 10-20 ganger så mange døde på Sri Lanka som i Gaza. Både tamiler og mange andre reagerte på den påfallende mangelen på

interesse for tamilenes skjebne. Det ble ikke noen mediestorm som kunne påvirke regjeringen på Sri Lanka til en mindre brutal politikk. Det har vært en rekke andre store voldskatastrofer også, for eksempel i Darfur i Sudan og i Kongo. Jan Egeland og andre har stått fram med sterke appeller. Responsen i mediene er minimal. Denne mangelen på dekning har sikkert kostet tusener av mennesker livet. Den gir tyrannene større handlingsrom og gir mindre penger til nødhjelp. Jeg har aldri sett noen fra de store mediene gi et seriøst svar på den oppsiktsvekkende mangelen på interesse for tragedier som til dels har folkemordsdimensjoner. Jeg kan ikke si noe sikkert om grunnen. Men dersom alle konflikter skulle dekkes i forhold til tapstall og nød, ville Israels krigføring framstå slik den egentlig er: Mindre brutal enn andre lands krigføring, også vestlige lands. Man vil kanskje unngå at folk forstår det. Om flyktninger gjelder det samme: Hvis flyktningtragediene ble framstilt i forhold til antall flyktninger og graden av død, ville palestinernes flukt reduseres fra den eneste mange vet om og til noe nokså ordinært, som ikke minst jødene gjennom historien har opplevd hundrevis av ganger. Virkningen av dette, og mye annet lignende, mener jeg berettiger kritikken mot Norge for fiendtlig holdning mot Israel i politikk, medieverden og kirkeliv. Om man skal kalle det antisemittisme eller jødehat, er et spørsmål om ordbruk. Det legitimerer i hvert fall det hatet som er i ulike deler av befolkningen og pisker opp mer hat.

avvikle Israel palestinerne skal ”få vende tilbake til sine hjemsteder”. Regjeringspartiet SV har gjort det klart tydelig i sitt arbeidsprogram: SV støtter [de palestinske] "flyktningenes rett til å vende tilbake". (SVs Arbeidsprogram for perioden 2009-2013, side 29) Olav Fykse Tveit i Mellomkirkelig Råd (han er siden blitt generalsekretær i Kirkenes Verdensråd) mener ”en rettferdig fred” må gi palestinske flyktninger rett til å komme tilbake. Palestinerne "venter på retten til å vende tilbake", skrev lands-

styret i Fagforbundet i en uttalelse 12. juni 2008. ”De palestinske flyktningenes rett til å vende tilbake er forankret i menneskerettighetene. Det er derfor bare flyktningene selv som har rett til å akseptere andre løsninger enn tilbakevending,” skrev Odd Kristian Reme, leder av Stavanger Arbeiderparti og medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre, i Rogalands Avis 12. januar 2009. 18. august 2004 skrev Reme på vårt debattforum:

"Skulle så mange velge å vende tilbake at palestinerne i framtida vil utgjøre et flertall også innen Israel, - da må det være slik. Her må også dere Israelsvenner velge mellom verdier: Er et jødisk flertall i Israel så viktig at dere vil kaste demokrati og menneskerettigheter på båten? I så fall roter Israel seg mer og mer inn i et sørafrikansk hjørne." Altså: At jødene, som stort sett er flyktninger, har et ørlite land der de er i flertall, er å kaste demokrati og menneskerettighe-

ter på båten, å male seg inn i et sør-afrikansk hjørne. Jeg har aldri hørt slike uttrykk fra noen sosialist i forbindelse med andre gamle flyktningeproblemer. Aller minst brukes det

i forbindelse med at nesten alle jøder er fordrevet fra arabiske land. De har tydeligvis ingen rettigheter. Det brukes bare når det kan ramme jødenes stat.

ANNONSE

Tilbakemelding på www.israelpakken.no Hei! Vi har nå mottatt Israel­pakken, og er veldig fornøyde. Gøy å smake på forskjellige produkter som vi ikke har i Norge. Var også koselig med skjerfet, nøkkelringen og magneten. Tusen takk! Mvh. Torhild Madland


4

MIDTØSTEN I FOKUS 1-2010

Innkalling til generalforsamling Siste helg i mai arrangerer MIFF Israel-konferanse på Gardermoen Congress Center. Med dette vil vi innkallealle medlemmer i MIFF til generalforsamling kl. 09.15 lørdag 29. mai. Fra fredag til søndag er alle Israel-venner velkommen til interessante foredrag, festmiddag, konsert og hyggelig samvær på Gardermoen. Journalist Herb Keinon fra Jerusalem Post holder to foredrag under konferansen. Keinon har inngående kjennskap til den politiske og diplomatiske utviklingen i Midtøsten og formidler hvordan situasjonen oppleves for israelere på en veldig klar og interessant måte. MIFF har også planer om å sette fokus på handelsforbindelsene mellom Israel og Norge, og hva Norge kan lære av israelsk næringsliv. Sett av siste helg i mai på kalenderen allerede nå!

Dagsorden for ordinær generalforsamling

1. Innkalling. 2. Navneopprop. 3. Godkjennelse av sakslisten. 4. Valg av møteleder. 5. Valg av møtereferent. 6. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. 7. Hovedstyrets og lokalforeningenes årsberetninger. 8. Regnskaper og revisors beretning. 9. Avgjørelse av ansvarsfrihet for styret. 10. Behandling av innkomne saker. 11. Resolusjoner. 12. Fastsettelse av kontingent, bladavgift og refusjonsavgift til lokalforeninger. 13. Valg av: a. Hovedstyre med varamedlemmer. Leder og varamedlemmer velges for ett år av gangen. øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen, slik at nestleder, kasserer, og studieleder velges i år som slutter med partall og sekretær, aksjonsleder og ett styremedlem velges i år som slutter med oddetall. b. Revisor.

Bli med til Israel

Fra 2.-16. oktober kan du oppleve Israel på en unik måte, på tur sammen med MIFF og Hjelp Jødene Hjem (HJH). Det er få andre Israel-turer hvor norske turister får komme nærmere israelerne i hverdagen, spesielt de nye immigrantene i støtteprosjektene til HJH. Direktefly fra Oslo eller Stavanger. Conrad Myrland fra MIFF, Torbjørn Ekroll og Ida Husveg er reiseledere. Mer info på miff.no og hjhome.org.

PORTEN TIL MIDTØSTEN www.miff.no

Hvorfor får ikke Vanunu forlate Israel? Hvorfor kan ikke Mordechai Vanunu reise ut av Israel og ha full frihet som andre israelske statsborgere?

disse seks personene. Siden den gang har Vanunu ignorert pålegget fra myndighetene, og hatt jevnlige møter med utlendinger, blant annet i en hotell-lobby i Øst-Jerusalem.

Prøvd for høyesterett

Av Conrad Myrland Mordechai Vanunu ble dømt til 18 års fengsel i 1988, etter at han ble funnet skyldig i forræderi ved en israelsk domstol. Vanunu hadde avslørt hemmeligheter omkring det israelske atomprogrammet til en britisk avis to år tidligere. Da Vanunu hadde sonet sin straff ferdig i april 2004, ble han pålagt restriksjoner av israelske myndigheter. I Norge har politikere, akademikere og fagforeningsledere engasjert seg for Vanunus sak, og krever at den norske regjeringen skal gi ham asyl i Norge. Engasjementet for Vanunu har vært ekstra stort i Norge generelt, og i Tromsø spesielt. En norsk kvinne har også blitt Vanunus kjæreste.

Quisling

Blant Vanunus støttespillere finner man klare motstandere av staten Israel. Det bekymrer dem ikke et sekund at Vanunu har gjort forræderi mot sin egen stat som en quisling. I deres verden hører det med til fredsskapende arbeid å avsløre hemmelige detaljer om Israels forsvarssystemer. Vanunu er derfor flere ganger nominert til Nobels fredspris! Også blant personer som i utgangspunktet ikke har et fiendtlig syn på Israel, har Vanunus situasjon vakt engasjement. Det sies at han ikke lenger har noen viktige hemmeligheter å avsløre, at atomteknikken har forandret seg betydelig siden midten på 1980-tallet, og at Vanunu allerede har røpt alt han vet.

Hemmelig informasjon

Dette argumentet blir avvist av israelske myndigheter. Når Vanunu fremdeles har restriksjoner, er det fordi hans framtidige handlinger kan forårsake alvorlig skade mot staten, det er ikke en straff for tidligere begåtte forbrytelser. I begynnelsen av 2005 holdt Knessets justiskomité en åpen høring om Vanunus restriksjoner. En rekke representanter for Vanunus internasjonale støtteorganisasjoner deltok, og tre av dem tok ham i forsvar under høringen. Vanunu selv var invitert, men avviste invitasjonen.

Mordechai Vanunu (t.v.) ble løslatt fra fengsel i april 2004. (Foto: GPO) Visestatsadvokat Shai Nitzan fortalte i høringen at Vanunu hadde skrevet følgende avsnitt i flere brev før han ble løslatt fra fengsel: ”Til alle etterretningstjenester i verden: Jeg, Vanunu Mordechai, informerer dere at jeg, i det øyeblikket jeg blir løslatt eller blir i stand til det, vil gjøre offentlig kjent alle hemmeligheter og informasjon som jeg har om Israels atomvåpen og alle aktiviteter ved atomforskningssenteret i Dimona. Jeg vil reise til Amerika, til Kongressen, til Senatet, til Det hvite hus, til England, til Europa, og jeg vil vitne under ed for å fortelle dem om forbrytelsene til den rasistiske, sionistiske jødiske staten.” Nitzan fortalte også at Vanunu hadde indikert vilje til å selge disse opplysningene.

Restriksjonene

I høringen kom det også tydelig fram hvilke restriksjoner Vanunu er pålagt. Han får ikke dra til utlandet, men kan fritt reise rundt i Israel dersom han melder fra til myndighetene. Han kan snakke om hva han vil, bortsett fra hemmelig informasjon som han fikk da han arbeidet i Dimona. Han får ikke gi informasjon til utlendinger uten først å få godkjennelse, og han må be om tillatelse før han møter utlendinger. Vanunu har systematisk brutt restriksjonene han har fått. Det var derfor han ble arrestert i desember 2009. Like etter løslatelsen i 2004, ba Vanunu om tillatelse til å treffe seks utlendinger. Israelske myndigheter gav tillatelse til å møte fire av

Israelsk høyesterett har gitt statsmyndighetene støtte i restriksjonene mot Vanunu. ”Vi har ikke funnet noen grunn til å tvile på [statens] evne til å vurdere at [Vanunus] langvarige fangenskap ikke har redusert (…) hans vilje eller intensjon til å avsløre og gjøre kjent hemmelig informasjon om NRC [atomforskningssenteret i Dimona],” skrev høyesterettsdommeren etter at Vanunu hadde sendt en 70 siders klage til retten. Men har Vanunu fortsatt hemmeligheter å avsløre? Før Vanunu ble løslatt fra fengsel, ble det i hans fengselscelle funnet bokser med dokumenter, tegninger og brev. Ifølge Høyesterett har Vanunu gjort notater og tegninger for å dokumentere mest mulig av det han lærte seg som teknikker ved en avdeling ved NRC. I notatene var det også hemmelig informasjon samlet fra andre avdelinger i NRC som Vanunu ikke hadde tillatelse til å gå inn i. På bakgrunn av notatene som ble funnet i fengselscellen, er det ”tydelig at [Vanunu] er utstyrt med en utmerket hukommelse”, skriver høyesterettsdommeren. Han ble overbevist om at Vanunu fremdeles sitter med hemmelig informasjon, som han ikke har avslørt, og at han derfor utgjør en trussel mot staten. Vanunus restriksjoner blir fornyet av innenriksdepartementet med 12 måneder om gangen. Dersom den hemmelige informasjonen han sitter inne med vil kunne avsløres uten å skade Israels sikkerhet en gang i framtiden, vil han kunne få tillatelse til å reise utenlands.

Politisk støtte

Høringen i Knesset overbeviste også israelske politikere. - Jeg trodde først at en som har sonet sin straff må bli latt i fred, og dersom han hadde brutt loven under sin soning burde han bli tiltalt i stedet for å få restriksjoner. Men, jeg må si at virkeligheten, spesielt når det gjelder Vanunu, har gitt meg en brå oppvåkning, slik det har vært for oss alle, sa komitémedlem Ronnie Bar-On.


www.miff.no PORTEN TIL MIDTØSTEN MIFFs møtekalender Følg med på miff.no for annonsering av flere møter. Hjertelig velkommen til følgende møter: Tirsdag 23. februar Ambassadør Michael Eligal og Wizo er gjester i MIFF Oslo. Fra kl. 18 i Slemdalsveien 3. Tirsdag 23. februar Årsmøte i MIFF Arendal i Betania Arendal kl. 19. Tor Marius Gauslaa holder foredrag. Mandag 1. mars Vebjørn Selbekk holder foredrag om Israel i norsk politikk i MIFF Stavanger. Solborg fhs. Kl. 19. Mandag 22. mars Micha Feldmann fra Jewish Agency holder foredrag i MIFF Stavanger. Solborg fhs. Kl. 19. Tirsdag 23. mars Hallgrim Berg holder foredrag i MIFF Oslo. Fra kl. 18 i Slemdalsveien 3. Tirsdag 20. april Conrad Myrland holder foredrag på Fredtun Menighetshus i Hamar. Kl. 19. Tirsdag 27. april Mads Tangestuen holder foredrag i MIFF Oslo. Fra kl. 18 i Slemdalsveien 3. Mandag 3. mai Hildegunn Hansen holder foredrag i MIFF Stavanger. Tirsdag 25. mai Even Grytten holder foredrag i MIFF Oslo. Tirsdag 28.-30. mai MIFFs Israel-konferanse på Gardermoen Congress Centre. 2.-16. oktober MIFFs og HJHs årlige Israel-tur. Reiseledere: Torbjørn Ekroll, Ida Husveg og Conrad Myrland. Grasrotandelen Dersom du spiller i Norsk Tipping kan du la fem prosent av innsatsen gå til MIFFs lokallag i Kristiansand gjennom Grasrot­ andelen. Søk på "Med Israel for fred - Kristiansand" eller org.nr. 994622145.

Midtøsten i fokus er utgitt sammenhengende siden 1975, de første årene med navnet «Med Israel for fred». Utgis hver partallsmåned.

Din gave kan gi reisegavekort til 10.000 kroner Alle som gir minst 700 kroner til MIFF i januar og februar 2009 (inklusiv kontingent) deltar i trekning av et reisegavekort på 10.000 kroner fra Israel-spesialisten Sabra Fokus Reiser. I år 2010 tilbyr Sabra Fokus Reiser følgende direktefly til Israel: 24/2 - 8/3 Vinterferie Eilat 26/3 - 5/4 Påsketurer

19/6 - 2/7 Sommerturer 21/9 - 2/10 Løvhyttefesten 2/10 - 16/10 Høstferien

Premier til nye

Alle nye medlemmer i MIFF som betaler kontingent innen 28. februar 2010 deltar i trekning av fire gavekort fra disse forhandlerne på Midtøsten-torget:

Høyer bokhandel (bøker, DVDer), gavekort på kr. 1000,- Sennepsfrøet (dødehavsprod. m.m.), gavekort på kr. 500,- Oljetreet (dødehavsprodukter m.m.), gavekort på kr. 500,- Thoresens Marketing (aloe vera m.m.), gavekort på kr. 400,Ring tlf. 41 17 67 80 for å bli medlem i dag!

Slik vil din gave til MIFF bli forvaltet i 2010-budsjettet Utadrettet infoarbeid for Israel 34,3 % Markedsføring aviser, div. infomateriell 19,0 % Spesialmagasin til 100.000 husstander 10,4 % Markedsføring på internett 4,9 %

Infoarbeid for Israels venner m.fl. 26,1 % Lokalforeninger, konferanser, seminarer 10,5 % Trykk og distribusjon Midtøsten i fokus 10,6 % Kontaktbrev til medlemmer og givere 5,0 %

Personell og andre kostnader 39,6 % Informasjonsarbeidere, administrasjon 34,9 % Andre kostnader 4,7 % TOTALT 100 %

MIFF trapper opp De som skal forsvare Israel i Norge blir ikke arbeidsledig med det første. I 2010 styrker MIFF sin informasjonsstab og sender ut et spesialmagasin til over hundre tusen husstander. Av Conrad Myrland Dersom støtten fra medlemmer og givere blir over budsjettet, håper MIFF å kunne øke opplaget på spesialmagasinet kraftig.

Nye medarbeidere

I 2010 har MIFFs hovedstyre engasjert en journalist, en designer og en kontormedarbeider i

Redaktør Midtøsten i fokus Odd Myrland Mob. 95 88 69 77, myod@online.no Redaksjon avsluttet: Mandag 8. februar 2010

5

1-2010 MIDTØSTEN I FOKUS

mindre deltidsstillinger, slik at daglig leder Conrad Myrland kan avlastes og frigjøres til nye informasjonsprosjekter for Israels sak. MIFF har ingen kostnader med kontorlokaler, og alt arbeid med nettsted, avis, kampanjer, regnskap og medlemsregister skjer internt. Organisasjonen kan derfor bruke størstedelen av kontingentinntekter og gaver på utadrettet informasjonsvirksomhet for Israel. Dersom MIFF mottar inntekter over budsjettet, vil vi prioritere økt distribusjon av spesialmagasinet for Israel. For noen få millioner kroner kan vi nå hele Norge!

Hovedkilder De viktigste kildene for stoffet i denne avisa er de israelske nettavisene Jerusalem Post (jpost.com), Ha’aretz (haaretz.com) og Yedioth Aharonoth (ynetnews.com). Andre kilder er mer

Med Israel for fred (MIFF) Organisasjonen Med Israel for fred (MIFF) ble startet som en aksjonsgruppe i 1975 og formelt stiftet i 1978. Helt siden starten har MIFF samlet alle norske Israel-venner, uavhengig av syn på religion og ideologi. Hovedoppgaven har hele tiden vært å gi saklig og allsidig informasjon om Israel og konflikten med naboene. Dette skjer gjennom møter i lokalforeninger, informasjonsavis, nettsted, radio­programmer, bøker, foredrag m.m. Hensikten er å skape større sympati for Israel og det jødiske folk. - MIFF støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Erez Israel. - MIFF støtter en løsning av flyktninge­problemene som ikke innebærer en trussel mot Israels eksistens. - MIFF mener konflikten mellom Israel og dets naboer bør løses ved direkte forhandlinger mellom partene. - MIFF tar avstand fra organisasjoner som ikke vil anerkjenne staten Israel. - MIFF er partipolitisk uavhengig. Alle som støtter MIFFs formål og grunnlag kan bli medlemmer. Les mer på www.miff.no. Styreleder Morten Fjell Rasmussen, Bergen 92 24 39 63 | morten@miff.no Nestleder Gabriel Edland, Kristiansand 40 41 42 98 | gabriel@miff.no Daglig leder/ nettredaktør Conrad Myrland, Drammen 41 17 67 80 | post@miff.no Medlemspriser 2010 MIFF Medlem MIFF Familie MIFF Pensjonist MIFF Pensjonist Familie MIFF Student MIFF Student Familie MIFF Avis MØIF

Kenneth O. Bakken arbeidet for MIFF fra 2004 til 2008. Fra 1. januar er han tilbake i jobb som journalist for MIFF i 20 prosent stilling.

sporadiske. Dessuten kan man trekke på stoff som er tilegnet i årenes løp. Rettigheter Det er fritt å gjengi stoff fra denne avisen hvis kilde oppgis.

295,400,195,245,195,245,195,-

Postadresse MIFF, Pb 9101, 3006 Drammen Kontonummer 7877.06.54539 Org. nr. 970 550 232

D ISRAEL ME

FO

R FRED


6

MIDTØSTEN I FOKUS 1-2010

Dubai truer med arrestordre mot Netanyahu

Regjeringen i Dubai varsler at de vil utstede en arrestordre på Israels statsminister Benjamin Netanyahu, om det viser seg at Mossad sto bak drapet på en Hamasleder i byen 20. januar. - Vi ønsker å arrestere Netanyahu ”fordi han var den som godkjente gjennomføringen av lovbruddet i Emiratene”, sier en talsmann for politiet sier til al-Jazeera. Fredag 5. februar 2010 Kenneth O. Bakken

- Økte boligpriser ingen boble

Sentralbanksjef Stanley Fischer tror ikke de økte prisene på boliger i Israel er noen boble. Bare i 2009 økte salgsverdien på boliger med et gjennomsnitt på 5,6 prosent. Prisveksten bidro betydelig til å heve den totale inflasjonen til 3,9 prosent. - Vi har et problem med boligprisene, og folk kaller det en boble. Men dette er ingen boble, sa Fischer i sin tale på den årlige Herzliyakonferansen. Ved hjelp av en sterk vekst i andre halvår av 2009, vokste økonomien med 0,5 prosent i fjor. I år er det ventet at den vokser med 3,5 prosent. - Israels økonomi er nå inne i en oppgang, men oppgangen er veldig skjør, forklarte guvernøren. Fredag 5. februar 2010 Kenneth O. Bakken

Sikkerhets­ gjerdet skal stå ferdig i 2020

Sikkerhetsbarrieren på Vestbredden vil ikke stå ferdig før tidligst i år 2020, viser en ny beregning fra det israelske forsvaret. Mange av de viktigste sektorene av traséen er allerede fullført, så videre utbygging har fått lav prioritet de siste årene. Gjerdet har betydelig redusert behovet for soldater og grensevakter som må delta i arbeidet for å hindre infiltrasjon inn i israelske byer og tettsteder. I løpet av dette året vil tallet synke ytterligere, til det laveste antallet IDF-soldater i og rundt Vestbredden på et tiår. Onsdag 3. februar 2010 Kenneth O. Bakken

PORTEN TIL MIDTØSTEN www.miff.no

Støtten til angrep mot sivile er Den folkelige støtten til bruk av selvmordsangrep mot sivile har gått kraftig ned i muslimske land de siste åtte årene. Av Conrad Myrland Blant muslimer i Libanon har støtten gått ned fra 74 til 38 prosent, i Jordan fra 43 til 12 prosent. I de palestinske selvstyreområdene er situasjonen annerledes. Her mener fortsatt 68 prosent av den muslimske befolkning at ”selvmordsangrep eller andre former for vold mot sivile mål” ofte eller noen ganger ”kan godtas for å forsvare islam mot dets fiender”.

17 prosent avviser terror

I Pakistan mener 87 prosent av den muslimske befolkningen at selvmordsterror og vold mot sivile aldri kan godtas for å forsvare islam. Motstanden er også stor i flere andre folkerike muslimske stater, som Tyrkia med 74 prosent og Indonesia med 65 prosent. I de palestinske selvstyreområdene er det kun 17 prosent som avviser selvmordsterror og vold mot sivile fullstendig.

Arabere i Israel

Blant muslimene som er israelske statsborgere er motstanden mot terror betydelig større. 55 prosent blant israelske muslimer mener vold mot sivile aldri kan godtas i islams navn. 7 prosent mener vold mot sivile ofte eller noen ganger kan forsvares. Alle disse tallene kommer fram i en meningsmåling fra september 2009 gjennomført av PewResearchCenter i USA. [Flere detaljer er tilgjengelig her.]

I desember 2008 uttrykte 48 prosent av palestinerne støtte til væpnede angrep mot sivile israelere i selve staten Israel. Nesten ett år senere sier

Synet på bin Laden

Pew har også undersøkt muslimers syn på Osama bin Laden i en rekke land. Nigeria (54 prosent) er det eneste landet hvor

bin Laden har større tillit enn i de palestinske selvstyreområdene (52 prosent). Palestinernes tillit var imidlertid mye større til bin Laden i 2003, da 72 prosent

sa de hadde mye eller noe tillit til al-Qaida-lederen. I Tyrkia og Libanon er tilliten til bin Laden på et lavmål, så lavt som 2 og 4 prosent.

7400 døde palestinere på 20 år

Når det i hele perioden har vært palestinske grupper som åpent har erklært seg i krig med Israel, og disse gruppene har hatt støtte av det palestinske styret det aller meste av tida, er dette tallet svært lite. Av Odd Myrland

22. november 2009 gjengav Aftenposten en NTB-artikkel om tapstall i konflikten i Midtøsten. Det framgår at de siste 20 årene er 7.398 palestinere drept. 1.537 av dem er ”mindreårige”. Det står ingen definisjon av begrepet. Vi

vil tippe at grensen er 18 år, og at de fleste av de mindreårige er i årene like under den grensen. For flere palestinske organisasjoner bruker disse aldersgruppene som soldater (uten at det medfører noen kritikk). Tallene kommer fra den ”israelske” gruppen B’Tselem. Jeg setter israelsk i anførselstegn, for riktignok er mange av de ansatte israelere. Men pengene kommer i stor grad fra utlandet, ikke minst Norge og EU. 7.400 drepte på 20 år gir et gjennomsnitt på 370 drepte i året. Det er naturligvis 370 for mye. Men når det i hele perioden har vært palestinske grupper som åpent har erklært seg i krig med Israel, og disse gruppene

har hatt støtte av det palestinske styret det aller meste av tida, er dette lite. Det understreker det vi har skrevet mange ganger: Israel fører i virkeligheten sine kriger vesentlig mindre brutalt enn andre land – også vestlige – fører sine. I Irak og Afghanistan har allierte soldater drept titusener av sivile. I Tsjetjenia har russerne antakelig drept et sekssifret antall. I Afrika er det en rekke konflikter av langt større omfang. Dette understreker hvor urettferdig og skeiv mediedekningen er. For dekningen er slik at folk får inntrykk – helt feilaktig – av at israelerne er mye mer brutale enn andre krigførende.

Det står i artikkelen at av de 1.483 drepte israelerne var 488 politi eller soldater, 995 var sivile. Vi vil påpeke at de aller fleste av disse sivile er drept i terrorhandlinger, dvs. drap som bevisst er rettet mot sivile. Antakelig er alle de drepte palestinerne ”sivile”. For generelt bruker de palestinske stridende ikke uniform. Det er et brudd på krigens regler, og det gjør det nesten umulig for Israel å skille mellom stridende og ikke-stridende. Men israelerne forsøker å treffe stridende og terrorister. De ikke-stridende blir rammet fordi det ikke var mulig å skille dem når de opptrer i boligstrøk tett sammen med ikke-stridende og altså uten uniform.


www.miff.no PORTEN TIL MIDTØSTEN

1-2010 MIDTØSTEN I FOKUS

fortsatt stor blant palestinerne Klager på palestinsk glorifisering av terror

For første gang har en israelsk regjering levert en offisiell klage til Washington om anti-israelsk retorikk blant palestinske ledere. I klagen ber Israel blant annet amerikanerne om å kreve at PApresident Mahmoud Abbas slutter med å glorifisere terrorister som har myrdet israelere. Man krever at PA begynner å spre et fredsbudskap, i stedet for å fyre opp under konflikten. Aldri tidligere har en israelsk regjering gått offentlig ut og klaget på slik palestinsk antiisraelsk retorikk, i følge Ha’aretz. Tidligere har klagene blitt overlevert diskret til den palestinske presidenten, mens man nå ønsker mediaoppmerksomhet rundt problemet. Fredag 8. januar 2010 Kenneth O. Bakken

Ingen selvmords­ angrep i 2009

År 2009 ble det første året på ti år da det ikke var noen selvmordsterrorangrep i Israel. Etter at Gaza-krigen ble avsluttet i januar 2009, har palestinske terrorister drept én sivil israeler i Israel og fire på Vestbredden. Da den palestinske terrorkrigen mot Israel pågikk som verst, ble omlag 130 israelere drept i løpet av en måned i mars 2002. Samme år klarte 53 palestinske selvmordsbombere å ramme israelere. Mandag 25. januar 2010 Conrad Myrland

68 prosent at angrep mot sivile mål ofte eller noen ganger kan godtas "for å forsvare islam". (Foto: GPO)

Den palestinske løgnen Det er liten grunn til å tro at det vil skape fred å oppgi ytterligere land til palestinerne, skriver Hagai Segal. Av Kenneth O. Bakken Segal er en politisk kommentator som hører til på israelsk høyreside. 8. januar skrev han en kommentarartikkel i Yedioth Aharonoth om det han mener er den store palestinske løgnen. Han tar utgangspunkt i en uttalelse av palestineren Sufian Abu Zeida, som nylig deltok på en akademisk konferanse i Jerusalem. Abu Zeida kom med påfølgende påstand: - Vi [palestinerne] oppgav Haifa, så nå bør dere [israelere] gi fra dere Nablus.

Faktafeil I

Ved første øyekast virker dette kanskje som et logisk resonne-

ment, innrømmer Segal. Kanskje til og med statsminister Benjamin Netanyahu kan bruke dette i sin egen tale i Washington om to år, i det han er i ferd med å undertegne sluttavtalen; ”Dere gav fra dere Haifa, vi gir fra oss Nablus.” Men det finnes en faktafeil i Abu Zeidas bemerkning. Palestinerne gav nemlig aldri fra seg Haifa. De mistet den. I 1948 avviste Israels naboer delingsplanen til FN og planla å ta Haifa med militær makt. Dessverre for dem var det noe som gikk galt med planene deres, og de endte opp med å tape byen.

Faktafeil II

Faktisk er det enda en faktafeil i Abu Zeidas argument. Staten Israel har allerede gitt fra seg Nablus, til Yasser Arafat og de palestinske selvstyremyndighetene i 1995.

På dette tidspunktet ble Israel lovet fred og ro i bytte mot Nablus. USA lovet det samme. I det minste på papiret så alt veldig lovende ut. Man mente på dette tidspunkt at palestinerne gradvis begynte å gi opp sin drøm om å få en palestinsk stat med grensene fra 1948. Alt mens Israel gradvis gav fra seg deler av forfedrenes land som takk for en varig fred.

Palestinsk løgn

Men i dag er det opplagt for enhver at palestinerne løy. Haifa by fortsatte å oppta dem. De sprengte byens busser og restau-

ranter i luften. Selv ikke Israels beslutning om å gi fra seg Gaza-stripen har fått slutt på volden. Dette kan innbyggerne i Sderot, Ashkelon, Netivot og andre bosteder nær Gaza-stripen bevitne. Dermed er det opplagt, mener Segal. Det er ingen grunn til å anta at palestinerne, etter at Netanyahu har gitt bort enda mer land, vil respondere annerledes og glemme Haifa. Feiringen av en potensiell sluttavtale med palestinerne vil enda en gang drukne i lyden av anti-rakettsirenene.

ANNONSE

Tilbakemelding på www.israelpakken.no Hei! Vi har nå mottatt Israel­pakken, og er veldig fornøyde. Gøy å smake på forskjellige produkter som vi ikke har i Norge. Var også koselig med skjerfet, nøkkelringen og magneten. Tusen takk! Mvh. Torhild Madland

7

Yigal Amir: - Jeg er ingen sikkerhetstrussel

Det israelske rettsvesenet gav torsdag mulighet til tidligere statsminister Yitzhak Rabins drapsmann Yigal Amir å svare på spørsmål fra Yedioth Aharonoth. Det er første gang på svært mange år at Amir snakker med pressen. Intervjuet ble gjennomført i forbindelse med en rettslig høring omkring Amirs soningsforhold. I 15 år har han sittet på isolat, og myndighetene ønsker å forlenge slik soningstid. Journalisten fra den israelske storavisen spurte Amir om han angret på drapet av Israels statsminister i 1995. - Dette er et spørsmål som krever en mye dypere samtale, svarte han, uten å utdype det noe mer. Amir påstod også at han ikke utgjør noen sikkerhetstrussel for Israel. I løpet av de neste ukene vil domstolen ta stilling til om isolatperioden skal bli forlenget. Fredag 5. februar 2010 Kenneth O. Bakken

- Terrorgrupper har problemer

- Eksplosivene som ble funnet på to strender i Israel mandag, viser at terrororganisasjonene er motivert til å finne nye måter å ramme Israel på, sa viseforsvarssjef Benny Gantz tirsdag. - Det viser at terrorgruppene støter på problemer når det gjelder å få gjennomført angrep, la han til. Selv om år 2009, etter krigen på Gaza-krigen i januar, var et relativt rolig år, må ikke Israel la seg lure av denne roen. Det vokser stille frem stadig nye trusler forskjellige steder, understreket generalmajoren på en pressekonferanse. Tirsdag 2. februar 2010 Kenneth O. Bakken

Ba Berlusconi legge press på Russland

Utenriksminister Avigdor Lieberman ba tirsdag Italias statsminister Silvio Berlusconi om å bruke sine kontakter i Moskva til å få Russland med på tøffere Iran-sanksjoner og hindre russiske våpensalg til Teheran. - Italia er en seriøs og lojal alliert og vi setter pris på landets støtte til Israel, sa Lieberman. Tirsdag 2. februar 2010 Kenneth O. Bakken


8

MIDTØSTEN I FOKUS 1-2010

PORTEN TIL MIDTØSTEN www.miff.no

Ønsker å lokke høyt utdannede hjem

Finansminister Yuval Steinitz ankom mandag Boston. Han er på tur i USA i et forsøk på å lokke høyt utdannede israelere hjem. Mange israelere har utdannet seg i USA, og fortsetter sin karriere i landet. Den israelske regjering ønsker å legge til rette tiltak som vil motivere akademikerne til å søke tilbake til hjemlandet. Rundt 150 studenter deltok på møtet med Steinitz i Boston. Ifølge de fremmøtte var finansministeren overrasket over det høye antallet som var interessert i å høre på ham. Under møtet skal det ha blitt presisert for ham at problemet ikke er at akademikerne ikke ønsker å returnere, men at jobbtilbudet for høyt utdannede er begrenset i Israel. Tirsdag 2. februar 2010 Kenneth O. Bakken

- Israel kan miste Tyrkiavennskapet

Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan kom med nye verbale angrep på Israel søndag. I et intervju med Euronews TV sa han at Israel drepte uskyldige sivile på Gaza-stripen på ”ubarmhjertig vis”. Palestinerne der bor i ”et friluftsfengsel”, hevdet han. På spørsmål om Erdogan er med og kaster ved på antisemittismens bål i Tyrkia, svarte han: ”Jeg forteller bare sannheten.” - Tyrkia har en svært lang historie som stat. Når du snakker med slik en stat bør du være forsiktig. Når uskyldige sivile blir drept på ubarmhjertig vis, blir truffet av fosforbomber, når infrastrukturen ødelegges i bombing og mennesker tvinges til å leve i et friluftsfengsel […] kan vi ikke se at dette er forenlig med Den universelle menneskerettighetserklæringen, vanlige menneskerettigheter - og vi kan ikke lukke øynene våre for det som skjer, forklarte Erdogan. - Israel bør tenke seg om på nytt om hvordan det ville være for dem å miste en venn som Tyrkia i fremtiden, la han til. Mandag 1. feb. 2010 Kenneth O. Bakken

Fra høsten 2007 forhandlet statsminister Ehud Olmert (t.v.) med PA-president Mahmoud Abbas i den såkalte Annapolis-prosessen. Abbas forkastet Olmerts tilbud om tilnærmet full tilbaketrekning fra Vestbredden. (Arkivfoto: GPO)

Ehud Olmerts fredstilbud For første gang blir det presentert kart som viser hvilke områder Israels tidligere statsminister Ehud Olmert ville beholde av Vestbredden i en fredsavtale med palestinerne. Kartet som avisen Ha’aretz presenterer, bygger på kilder som har mottatt detaljerte rapporter fra Olmerts samtaler med PApresident Mahmoud Abbas. Av Conrad Myrland Kartskissen viser også hvilke erstatningsområder Olmert ville gi innenfor Israels 1949-grenser for bosetningsblokkene på Vestbredden (røde områder på kartet). Olmert foreslo å utvide Gaza-stripen mot øst, ved å avgi frukbare arealer fra flere israelske jordbrukskollektiv. Han foreslo

også å gi den framtidige palestinske staten arealer i Beit She’an dalen, i Judea-høydene, Lachish og Yatir-skogen.

Et forslag som var noenlunde tilsvarende denne kartskissen viste Olmert fram for PA-president Mahmoud Abbas i sep-

tember 2008. Abbas kom aldri tilbake med noe svar på forslaget, og forhandlingene sluttet, skriver Ha’aretz. Ifølge Ehud Olmert ville ikke Abbas undertegne en avtale som skulle gjøre slutt på alle framtidige territorielle krav fra palestinerne. Derfor skal kartet aldri ha blitt utlevert til Abbas. Olmert ønsket å annektere 6,3 prosent av arealet på Vestbredden. Innenfor dette området bor 75 prosent av de jødiske bosetterne. For å gjennomføre planen ville det blitt nødvendig å evakuere titusenvis av bosettere, inklusiv kjente bosetninger som Ofra, Beit El, Elon Moreh og Kiryat Arba. Også det lille jødiske samfunnet i selve Hebron by gikk Olmert inn for å evakuere. Landområder tilsvarende 5,8 prosent av Vestbredden skulle bli avgitt fra israelsk territorium, i tillegg til en korridor mellom Gaza-stripen og Vestbredden.

Hva Tzipi Livni var villig til å gi Kadima-leder Tzipi Livni var villig til å avgi 92,7 prosent av Vestbredden i forhandlingene med PA-forhandler Ahmed Qurei i 2007 og 2008, ifølge en reportasje på tv-stasjonen Channel 10. Av Conrad Myrland Som kompensasjon for 7,3 prosent av Vestbredden som Livni ville beholde, tilbød hun palestinerne erstatningsland fra Israel innenfor våpenhvilelinjene fra 1949. Den daværende utenriksministeren var villig til å oppgi kontroll over Jordan-dalen, men ville beholde bosetningsblokken Ariel, forbundet med Israel gjennom en smal korridor. Parallelt med Livni-Qurei forhandlingene, gjennomførte

statsminister Ehud Olmert og PA-president Mahmoud Abbas sine egne forhandlinger. Ifølge prosentsatsene som Olmert selv har presentert, var han villig til å oppgi 1-2 prosent mer av Vestbredden enn Livni. PA-president Mahmoud Abbas hevder han ble vist kart av israelerne hvor 97 prosent av Vestbredden var markert som del av en framtidig palestinsk stat. Abbas sa nei til Olmerts tilbud. Channel 10 reportasjen forteller for første gang i detalj

om forslaget som palestinerne presenterte i Livni-Qurei forhandlingene. Palestinerne foreslo at Israel skulle beholde deler av Gush Etzion, i tillegg til bosetningene Elkana, Oranit og Sha’arei Tikva. I Jerusalemområdet aksepterte palestinerne at Israel skulle beholde kontroll over bydelene Armon Hanatziv, French Hill, Ramot Eshkol, Ramot Shlomo, Pisgat Ze’ev, Neveh Ya’acov, Ma’alot Dafna og Gilo. Ma’aleh Adumim, den jødiske forstaden som ligger øst

En tredel av Israels areal er militært

De israelske forsvarsstyrkene disponerer 35 prosent av landområdene i Israel og 16 prosent av kystlinjen. Den israelske miljøbevegelsen SPNI presenterte nylig disse tallene for Knessets finanskomité, melder Yedioth Aharonoth. SPNI ba myndighetene sikre at IDF tar hensyn til miljøet i områdene som de bruker til øvelser og skytetrening.

for Jerusalem, ville palestinerne ha som del av sin nye palestinske stat. Den daværende Bush-administrasjonen skal ha lagt fram et alternativt forslag hvor Israel skulle få beholde Ma’aleh Adumim, men at palestinerne skulle få Ariel-området. Amerikanerne la også opp til at de jødiske bosetterne kunne fortsette å bo i sine nåværende boliger dersom de aksepterte å leve som borgere i en palestinsk stat. Livni sier forhandlingene med Qurei ble avbrutt fordi det ble varslet nyvalg i Israel høsten 2008. Hun understreker at hun ikke gav palestinerne noen kart eller tilbud som indikerte hvilke erstatningsområder de skulle få fra Israel. Livni har ikke selv bekreftet detaljene fra forhandlingene som Channel 10 har rapportert.


www.miff.no PORTEN TIL MIDTØSTEN

1-2010 MIDTØSTEN I FOKUS

Et stort flertall i Israel støtter en varig fred med tostatsløsning Når løsninger på konflikten mellom Israel og araberne drøftes, er en tostatsløsning en sentral mulighet. Det betyr at Israel oppgir kontrollen over det meste av Vestbredden (nøyaktige grenser må avtales) og hele Gaza, og at palestinerne får en stat der. Av Odd Myrland MIFF har en rekke ganger fortalt at et stort flertall av jødene i Israel støtter en tostatsløsning i prinsippet, men bare hvis det er et ledd i en ekte, varig fred hvor det også er plass for en stat med jødisk flertall. På MIFFs debattforum er vi blitt utfordret av en Israel-venn på hvorvidt dette faktisk stemmer. Han har i den forbindelsen presentert to meningsmålinger. Den første ble foretatt 9. februar 2009, altså noen få dager etter at Gaza-krigen var over. Spørsmålet respondentene fikk seg forelagt, var om de støttet en tostatsløsning i lys av erfaringene fra tilbaketrekningen fra Gaza (som førte til at Hamas fikk makten i Gaza og terror-rakettene har regnet), Libanon-krigen sommeren 2006 og krigen mot Hamas (som da altså nettopp var avsluttet). Det ligger altså den klare forutsetningen i spørsmålet at den palestinske staten vil kunne ruste opp og drive terror og annen krig mot Israel. Under disse betingelsene er 51 % imot, 32 % for en palestinsk stat. Altså et stort flertall imot. Det stemmer godt med det bildet vi i MIFF har gitt.

Berlusconi ønsker å se Israel i EU

Italias statsminister Silvio Berlusconi sier hans ”sterkeste ønske” er å se Israel bli med i EU. Berlusconi er på statsbesøk i Israel, og møtte mandag sin kollega Benjamin Netanyahu. Den italienske statsministeren beskrev møtet som ”ekstremt viktig” for forholdet mellom Roma og Jerusalem. Berlusconi sa at han følger med i israelsk politikk og at ”jeg kan ikke kan annet enn å kjenne på den urettferdigheten som er mot dere.” Han ønsket også Israel en ”fremgangsrik fremtid”. Tirsdag 2. februar 2010 Kenneth O. Bakken

- Økonomien kan vokse mer enn forventet

7 av 10 jødiske israelere støtter en tostats-løsning hvis man bare kan vite at det fører til ekte fred. (Illustrasjonsfoto: GPO) Den andre meningsmålingen er foretatt i mai 2009. Så vidt jeg kan se av artikkelen som gjengir den, spurte man respondentene om de går inn for den tostatsløsningen som USA støtter. USAs nåværende administrasjon (og den forrige) har vel ikke kommet med noen detaljert oppskrift på hvordan denne freden skal være, og særlig ikke for hvilke betingelser som må oppfylles i forhold til anti-terror-tiltak og avrustning for at den skal tre i kraft. Grunnlaget er altså noe tåkete.

Selv på en slik uklar bakgrunn støtter 58 % av de israelske jødene en tostats-løsning, 37 % er imot. Holder vi utenfor de 5 % som ikke har mening om saken, er tallene 61 % og 39 %. Det bekrefter at et stort flertall av jødene i Israel støtter en tostatsløsning i prinsippet. Av Likud-velgerne støtter 42 % en tostatsløsning på dette uklare grunnlaget, 52 % er imot (45 og 55 % av dem som har mening). Jeg kan ikke vise til noen konkret undersøkelse for følgende.

Men jeg husker at en rekke ganger gjennom årene har ca. 70 % av jødene i Israel støttet en tostats-løsning hvis man kan vite at det fører til ekte fred. Det er et meget naturlig tall på bakgrunn av de to målingene vi nettopp har sett på. Alle ansvarlige israelere går inn for begrensninger i suvereniteten til en eventuell palestinsk stat, særlig på det militære feltet. Israel kan ikke risikere at det plutselig står en stor iransk hær utenfor Jerusalem.

Hva betyr kravet om en jødisk stat? Utenriksminister Avigdor Lieberman og hans parti Yisrael Beiteinu forlanger at israelske arabere som vil ha fulle rettigheter, skal godta Israel som en jødisk stat. Av Odd Myrland Mange har kommet med spydige bemerkninger til hva vel det kan bety. (Få av disse har noen kommentar til at de fleste arabiske land definerer seg som muslimske, og grunnlovforslaget for en framtidig palestinsk stat gjør det samme.) Men hva betyr det at Israel er en jødisk stat? Hva vil Lieberman at araberne skal godta?

9

Utenriksminister Avigdor Lieberman krever at israelske arabere skal godta at Israel er en stat med jødisk identitet. (Foto: GPO) Det er først og fremst to punkter:

1) De må godta at staten Israel skal ha jødisk flertall. Det betyr

at de ikke krever en "rett til å vende tilbake" som ingen andre flyktninger fra 1940-åra har. 2) De må godta at alle verdens jøder har rett til å bosette seg i Israel. Det som gir jødene denne retten, er først og fremst at de er blitt og blir behandlet som fremmede og til dels uønskede selv i land hvor de har bodd i lenge, kanskje i århundrer. Det gjelder ikke minst samtlige arabiske land. Og det gjelde Europa tradisjonelt, og nå mer og mer etter som det blir mer og mer muslimsk. Om det er klokt å kreve dette på den måten Lieberman foreslår, skal jeg ikke si noe om. Men det er i hvert fall disse to punktene det først og fremst er tale om.

Den israelske økonomien kan gjerne komme til å vokse mer i 2010 enn 3,5 prosent som Israels Bank har lagt inn i sin hovedprognose. Det avhenger likevel svært mye av utviklingen i verdensøkonomien for øvrig, sier sentralbanksjef Stanley Fischer. - Om verdensøkonomien vokser, vel, kanskje til og med litt raskere enn Det internasjonale pengefondets (IMF) seneste prognoser, kan vi gjøre det bedre, sa han i et intervju med Bloomberg TV onsdag. - Vi er veldig avhengige av verdensøkonomien. Om handelen tiltar, da vokser vi. Og desto raskere økningen er i verdenshandelen, desto bedre gjør vi det, sa han. Lørdag 30. januar 2010 Kenneth O. Bakken

Israel sender opp ny spionsatellitt

Israelske myndigheter planlegger oppskytning av en ny spionsatelitt i løpet av de nærmeste månedene. Hensikten er å ha større etterretningskapasitet overfor trusselen fra Iran. - Dette vil betydelig øke vår evne til å samle etterretningsinformasjon, sier en militær kilde til Jerusalem Post. Satellitten har blitt kalt ”Ofek 8” og veier rundt 300 kg. Den vil ikke inneholde noen nyere teknologi enn den forrige satellitten, Ofek 7. Lørdag 30. januar 2010 Kenneth O. Bakken


10

MIDTØSTEN I FOKUS 1-2010

Obama: Vi ventet for mye

Torsdag 21. januar 2010 offentliggjorde Time magazine et langt intervju med president Obama om en lang rekke vidt forskjellige saker. Vi bygger på referatet på jpost.com av det han sa om Midtøsten. Obama innrømte at hans administrasjon hadde ”overvurdert vår evne til å overtale [begge sider] når det gikk imot deres politikk. Begge parter – israelerne og palestinerne – har funnet at måten deres koalisjon er på eller skillelinjene innenfor deres samfunn, var slik at det var meget vanskelig for dem å begynne å engasjere seg i en meningsfull samtale”. Han forklarte dette spesielt for palestinernes vedkommende. Presidenten i det palestinske styret, Mahmoud Abbas, har ”Hamas til å kikke seg over skuldrene og, tror jeg, et miljø generelt i den arabiske verden som føler seg utålmodig med en hvilken som helst prosess”. Om Israel sa han at etter lang tid viste Israel vilje til å ”gjøre noen endringer i sin politikk”, men ”fant det ennå veldig vanskelig å ta noen modige skritt” (to move with any bold gestures). Så langt intervjuet. Den vanligste oppfatningen i Israel er at Obama har vist vesentlig større forståelse for palestinernes problemer enn for israelernes, og derfor stilt større krav til Israel. De fleste ønsker nok velkommen det som ser ut for å være en større realisme hos presidenten og hans nærmeste. Kilde: Artikkel 21. januar 2010 på jpost.com (Jerusalem Post) skrevet av ”JPost. com Staff ”. Odd Myrland

Obama: - Iran må ta konsekvensen

I sin første årlige ”State of the Union” tale, henvendte president Barack Obama seg til Iran. Landet må ta ”konsekvensen” av sitt atomvåpenprogram. - Ettersom Irans ledere fortsetter å ignorere sine forpliktelser, skal det ikke være noen tvil: også de vil stå overfor økende konsekvenser, sa Obama. Torsdag 28. jan. 2010 Kenneth O. Bakken

PORTEN TIL MIDTØSTEN www.miff.no

Obama: - Noen ganger er krig nødvendig - Krigens instrumenter spiller en rolle i å bevare freden, slo fredsprisvinner Barack Obama fast under sin tale ved pris­ utdelingen i Oslo. Av Conrad Myrland - Men krig i seg selv er aldri ærefull, og vi må aldri fremstille den slik, la han til. - De som ønsker fred kan ikke stå passive mens nasjoner væpner seg med atomvåpen, sa Obama. Han refererte særskilt til Iran og Nord-Korea. Presidenten påpekte at menneskers frykt for å miste det de verdsetter med sin identitet leder til konflikt. - Noen ganger virker det som vi går tilbake. Vi ser det i Midtøsten, hvor konflikten mellom arabere og jøder ser ut til å hardne til. Vi ser det i nasjoner som er slitt i stykker etter etniske skillelinjer, sa Obama. Utover disse bemerkningene, nevnte ikke Obama Israel eller konflikten med naboene i talen. Men han tok opp trusselen fra terror på generell basis. - Moderne teknologi gir et lite antall menn med et forvokst sinne mulighet til å myrde uskyldige i en grotesk skala, sa Obama. - Ingen hellig krig er en rettferdig krig. For dersom du virkelig tror at du utfører en gudommelig vilje, da er det ingen grunn til å være tilbakeholden - ingen grunn til å spare den gravide moren, eller doktoren, elller til og med en person med samme religion. Slik et vrengt religionsbilde er ikke bare uforenelig med fred, men med religionens hensikt - for den ene regel som ligger i hjertet av alle store religioner er at vi gjør mot andre som vi vil at andre skal gjøre mot oss, sa Obama. Som president av USA, kan ikke Obama kun følge ikke-volds eksemplene til Gandhi og Martin Luther King.

President Barack Obama forsvarte rettferdige kriger da han mottok fredsprisen i Oslo 10. desember. (Arkivfoto: Evan Schneider, FN) - Jeg står overfor verden som den er, og kan ikke forholde meg passiv overfor truslene mot det amerikanske folk. For ikke ta feil: Ondskap eksisterer i denne verden. En ikke-voldelig bevegelse kunne ikke ha stanset Hitlers hærstyrker. Forhandlinger kan ikke overbevise al-Qaida ledere om å legge

ned sine våpen. Å si at bruk av makt noen ganger er nødvendig, er ikke å oppfordre til kynisme - det er å erkjenne historien, menneskets ufullkommenhet og fornuftens begrensninger, sa Obama. Presidenten påpekte at USA aldri har kjempet noen krig mot et demokrati.

- Jeg mener freden [i et land eller område] er ustabil dersom innbyggere blir nektet å ytre seg og drive sin religionsutøvelse i frihet, velge sine egne ledere eller arrangere samlinger uten frykt, sa Obama. - En overbevisning om at fred er ønskelig, er sjelden nok til å oppnå den, sa han også.

- Obama fikk pris fordi han er demokrat, liberal og svart - I dag vil det bli avholdt en grotesk seremoni i Oslo, skrev Ari Shavit i den israelske avisen Ha’aretz 10. desember. ”En amerikansk president som hittil ikke har skapt fred noe sted i verden vil motta Nobels fredspris. Han vil motta prisen selv om han personlig er ansvarlig for titalls målrettede drap og mye slakt av

sivile i luftbombardement. Han vil få prisen selv om han nettopp har bestemt seg for å trappe opp den ene av de to ineffektive krigene han fører. Han vil få prisen bare fordi han er en demokrat, en liberal og en svart mann som slo republikanerne.” - Oslo har gitt oss mange morsomme vitser de siste tiårene,

men vitsen om Obama som fredsprisvinner er den morsomste av alle, skriver Shavit. Han mener Obama burde avvist prisen, og bedt Nobelkomiteen vurdere ham på ny på slutten av sin presidentperiode. Shavit håper Obama vil ta ledelsen i atomtrusselen fra stater

som Iran, Pakistan og Nord-Korea. - I år 2010 trenger verden en leder, skriver Shavit. Obama må bruke den korte tiden som er igjen til å lede en beslutsom kampanje mot ekstremistkreftene som skaffer seg atomvåpenkapasitet. Torsdag 10. desember 2009 Conrad Myrland


www.miff.no PORTEN TIL MIDTØSTEN

1-2010 MIDTØSTEN I FOKUS

- Varselklokkene burde ringt hos NRK Tirsdag 29. desember ble Ole Kopreitan intervjuet i NRK Dagsnytt 1730 om arrestasjonen av israeleren Mordechai Vanunu.

I stedet for å holde seg til saken, polemiserte Kopreitan omkring hvordan ”Guds folk” driver med avstraffing, blant annet sa han

følgende: ”I gamle dager hengte man jo folk på korset, de [israelerne] har nå funnet mer raffinerte måter å straffe folk på.” Morten Fjell Rasmussen (bildet), styreleder i Med Israel for fred (MIFF), reagerer sterkt på Kopreitans uttalelse.

- Kopreitan finner altså at korsfestelsen av Jesus er relevant å trekke frem når han skal omtale dagens jøder. Han nøyer seg ikke med å kritisere israelsk politikk. Kan dette forstås som annet enn klassisk antisemittisme? skriver Rasmussen i en protest til NRK. Kopreitan påstod også at arrestasjonen hadde noe med Vanunus konvertering til kristendommen

å gjøre. Han ble ikke bedt om å dokumentere denne påstanden. - Her burde alle varselsklokker ringt hos NRK, og Kopreitans uttalelse burde vært hovednyheten resten av kvelden. I stedet ble han i Dagsrevyen intervjuet om Vanunu som om ingenting hadde skjedd. Dette var skuffende, skriver Rasmussen. Conrad Myrland

Atomvåpen om få uker? Iranske kilder opplyser til den irakiske politikeren Mithal alAlusi at ayatollah-regimet om kort tid vil kunngjøre at de har utviklet atomvåpen. Mithal al-Alusi sitter i det irakiske parlamentet. Han ble i 1977 dømt til døden av Saddam Hussein for å ha spredt flygeblad mot Saddams parti, Baath-partiet. Han klarte å flykte til Tyskland. Han kom tilbake da Saddam var kastet i 2003. Han fikk en framtredende stilling i ”av-baathifiserings-kommisjonen”. I september 2004 reiste han til Israel for å delta på en antiterror-konferanse. ”Israel er en moderne stat og en viktig del av Midtøsten,” sa han. I februar 2005 ble hans to sønner på 22 og 30 år myrdet, tydeligvis som straff for besøket i Israel. Men Alusi lar seg ikke knekke: ”Fred med Israel er den eneste løsningen for Irak. Fred med alle unntatt terrorister.” I desember 2005 ble han innvalgt til parlamentet som uavhengig.

Atombombe i januar eller februar?

Nå forteller Alusis iranske kilder at ayatollah-regimet vil kunngjøre i januar eller februar 2010 at landet har atomvåpen. (Artikkelen ble skrevet i desember 2009. Ilan Berman i det amerikanske Rådet for utenrikspolitikk (som

Peres oppfordret tenåringer til å bli politikere

President Shimon Peres tok i mot flere hundre israelske tenåringer i Knesset mandag, i anledning nasjonalforsamlingens 61-årsdag. - Knesset er delt opp i alt for mange fraksjoner. Men få parlamenter rundt om i verden har tatt så mange historiske beslutninger, sa presidenten. Han oppfordret også elevene til å søke en ”større mening” og ta aktivt del i politikken. - Jeg ønsker å si en ting til dere: Jeg oppfordrer dere til å bli med i det politiske liv. Det finnes ikke noe mer fascinerende. Israel er et fascinerende land. Alt er vanskelig her, men ut fra personlig erfaring kan jeg fortelle dere at alle kan bli noe stort om han eller hun tjener en større sak. Så tjen en større sak, formante Peres de unge skoleelevene. Tirsdag 2. februar 2010 Kenneth O. Bakken

- Et nytt nederlag for ”ondskapens akse”

Kontakter i Iran

Alusi sier at han har kontakter med folk i framtredende posisjoner i Iran. Han kan ikke røpe noe om hvem de er. Men det er iranere som risikerer livet for å gjøre fakta kjent i Vesten. I begynnelsen av september 2009, før Iran kunngjorde at det hadde et tidligere ukjent anlegg for å anrike uran nær byen Qom, sa Alusi at det fantes flere store atomsteder i Iran. Han sa også at iranske vitenskapsmenn arbeider hardt for å utvikle både raketter og atombomber. Like etter begynte Iran å teste ulike raketter.

11

Irans president Mahmoud Ahmadinejad har nektet å godta vestlige kompromissforslag. (Illustrasjonsfoto, montasje: zrainman, flickr.com) har gitt råd til CIA og det amerikanske forsvarsdepartementet) sier at det høres tidlig ut, men det er ikke umulig. Men ifølge Meir Dagan, som leder den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad, er Irans uran bare lav-anriket. Det må anrikes mer for å kunne brukes i atomvåpen, og det vil trolig ta fram til 2014. Spørsmålet er jo da om det er noe Mossad ikke vet, eventuelt om uttalelsen er ment å villede Iran.

Iran kan ikke stanses med ord

Alusi mener at Iran ikke kan stanses med forhandlinger eller innrømmelser fra Vestens side. De som virkelig styrer i Iran, har Vesten ikke adgang til. Selv om president Ahmadinejad skulle ha ønsket å stanse utviklingen av atomvåpen, kan han ikke. Han

ville bli drept. Det er viktig at Vesten i alminnelighet og USAs president i særdeleshet forstår dette.

Et Iran med atomvåpen

Hvis Iran får atomvåpen, vil det få store, negative konsekvenser: Terrorbalanse, at atommakter kan ødelegge hverandre, fungerer i forhold til land som Kina og India. Men lederne i Iran er så fanatiske at de kan komme til å bruke sine atomvåpen uansett. Kanskje ikke de første årene, men i det lange løp. Og de vil alltid bruke våpnene som en trussel. Et Iran med atomvåpen vil føle seg usårlig. Det vil sette i gang et stort antall terror-angrep. Iran vil innsette likesinnede regimer i en rekke land, og det vil utvikle og bruke terror-organisasjoner mer. Iran terroriserer verden allerede, sier Alusi. Det

blir mye verre når det har atomvåpen og føler seg sterkere. Iran vil oppføre seg, og forlange å bli behandlet som, en supermakt.

Militær aksjon

Alusi mener at det eneste Vesten kan og må gjøre, er å foreta en begrenset, klar militær operasjon for å stanse Irans atomutvikling. Alle i Midtøsten og Europa vil forstå det, selv om de ikke støtter det, mener han. Operasjonen bør foretas jo før jo heller. Det vil sikkert kreve smertefulle ofre på kort sikt. Men det vil avverge langt verre katastrofer på kort og særlig lang sikt. Kilde: En artikkel av Heather Robinson på jpost.com (Jerusalem Post) 25. desember 2009. Hun har skrevet i The Wall Street Journal.

Hamas anklager Israel for drapet på Mahmoud alMabhouh i Dubai tidligere denne måneden. Om det var Israel som stod bak eller ikke, er uklart, men det er klart at drapet har rammet Hamas-regimets evne til å smugle inn raketter med lang rekkevidde til Gazastripen, skriver Yaakov Katz i Jerusalem Post. Al-Mabhouh var med på å etablere Izzadin Kassam, de væpnede styrkene til Hamas, på 1980-tallet. Han stod bak to kidnappinger og drap på israelske soldater under den første intifadaen, men han spilte fortsatt en viktig rolle i Hamas' krigføring da han ble drept. Ifølge en rapport var det al-Mabhouh som stod bak våpenkonvoien som Israel bombet i Sudan i 2009. - Det virker som om alMabhouh hadde en lignende rolle for Hamas som Imad Mughniyeh hadde i Hizbollah, skriver Katz. - Som drapet på Mughniyeh, er drapet på al-Mabhouh nok et nederlag for ”ondskapens akse” som truer Israel, mener den israelske journalisten. Søndag 31. januar 2010 Conrad Myrland


12

MIDTØSTEN I FOKUS 1-2010

PORTEN TIL MIDTØSTEN www.miff.no

Wiesenthalsenter kritiserer pristildeling

Den jødiske menneskerettighetsorganisasjonen Simon Wiesenthal-senteret har kritisert Ukrainas president for å gi en nasjonal pris til en avdød nasjonalist. Stepan Bendera og hans etterfølgere har blitt knyttet til drapet på tusenvis av jøder i første del av 2. verdenskrig. Onsdag ble Bendera utnevnt til ”Ukrainas helt” av president Viktor Yuschenko, for sin kamp for landets uavhengighet. Lørdag 30. januar 2010 Kenneth O. Bakken

Netanyahu plantet trær

Den siste uken har Benjamin Netanyahu vært på sine første offisielle besøk i israelske bosetninger på Vestbredden etter at han overtok som statsminister i mars 2009. Søndag plantet han trær i Gush Etzion og Ma’ale Adumim. I dag gjorde han det samme i Ariel i Samaria. - Alle som ser geografien her, forstår hvor viktig dette området er, sa Netanyahu. Han erklærte også Ariel, ”hovedstaden i Samaria”, som en ”udiskutabel” og ”integrert” del av Israel. - Vi sier klart at vi vil fortsette å være her i enhver endelig avtale med palestinerne, sa Netanyahu. Statsministeren plantet trærne i anledning den jødiske festen Tu B’Shvat, trærnes nyttår.

Selskapet BrightSource har utviklet et anlegg i Negev-ørkenen med en mengde speil som dirigerer solenergien til et kokekjele som driver en dampgenerator. (Illustrasjonsfoto: jurvetson, flickr.com)

Boikottaksjoner gir ikke synlige utslag Norsk import fra Israel går ned, men mindre enn den generelle nedgangen. Norsk eksport til Israel øker med over 28 prosent fra en bunnnotering i 2008.

Fredag 29. januar 2010 Conrad Myrland

Arabiske liga kan støtte enstatsløsning

Den arabiske liga kan komme til å støtte en enstatsløsning dersom ikke en palestinsk stat blir opprettet snart, sier Amr Moussa, leder for Den arabiske liga. - Vi kan ikke fortsette å gå inn for at to stater skal leve ved siden av hverandre i fred, sa han under World Economic Forum i Davos. - Om [en tostatsløsning] ikke blir virkeliggjort, vil vi måtte omstille oss til en annen idé. Og den idéen er én stat for israelere og palestinere[…] Å fortsette situasjonen som den er - med okkupasjon, motstandskamper, kriser, krisebehandling - det kan bare ikke fortsette, erklærte Moussa. Torsdag 28. jan. 2010 Kenneth O. Bakken

Av Conrad Myrland De foreløpige tallene for norsk utenrikshandel i 2009 som Sta-

tistisk sentralbyrå la fram fredag, følger trenden fra tallene i første halvår. De ulike boikott-tiltakene mot Israel ser ikke ut til å få oppslutning slik at det gir nevneverdige utslag på statistikken. Importen fra Israel gikk ned fra 706 til 615 millioner kroner, en nedgang på 12,8 prosent. Sammenlignet med fallet i norsk import fra andre land, er dette imidlertid ikke dramatisk.

Samlet faller importen, uten skip og oljeplattformer, med 13,3 prosent fra 2008 til 2009. Importen fra Europa går ned med 15,4 prosent, fra Nord-Amerika med 12,0 prosent. Nedgangen i importen fra våre åtte største handelspartnere i Europa, er for alle større enn nedgangen i importen fra Israel. År 2008 var et rekordår for import fra Israel. Importen i

2009 er over nivået fra år 2005, og alle år før den tid.

Eksport opp fra bunn-nivå

Norsk eksport til Israel var 529 millioner kroner i 2009, opp fra 412 millioner kroner året før. På midten av 1990-tallet eksporterte Norge til Israel for rundt 900 millioner kroner i året. De siste årene har importen variert mellom 400 og 600 millioner kroner.

UiB-rektor må tenke seg om - Det er ikke israelerne man bør presse med boikott hvis man ønsker en tostats­løsning, skriver MIFFs styreleder Morten Fjell Rasmussen til rektor ved Universitetet i Bergen.

Ledelsen ved Universitetet i Bergen (UiB) har for tiden ingen planer om å innføre akademisk boikott av Israel. Dette kom frem da universitetsrektor Sigmund Grønmo besøkte Studentersamfunnet nylig. Men Grønmo er ikke prinsipiell motstander av boikott, og han vil ikke avvise muligheten for at boikott kan bli

aktuell politikk på UiB i fremtiden. Her bør Grønmo tenke seg grundig om. Hvis man først skal legge press på en stat, må man ha klare tanker om hva det er man vil oppnå. Det mener jeg de som ønsker boikott av Israel ikke har. Kanskje tror de at press på landet kan få israelerne til å akseptere opprettelsen av en palestinsk stat ved sin side? Men i så fall slår de inn åpne dører, for blant israelerne har en tostatsløsning hatt stor støtte i en årrekke. Problemet er at det ikke finnes en tilsvarende støtte på palestinsk side. Den anerkjente historikeren Benny Morris skriver i sin siste bok at den palestinske

nasjonale bevegelsen aldri har gitt opp håpet om å innlemme hele dagens Israel i en palestinsk stat. Om palestinske myndigheter mot formodning skulle akseptere en avtale om varig fred basert på en tostatsløsning, tror Morris det vil gå kort tid før motkreftene i det palestinske samfunnet velter hele prosjektet. Det er altså ikke israelerne man bør presse hvis man ønsker en tostatsløsning. Et annet problem ved en akademisk boikott er at man aktivt stenger ute det israelske perspektivet. Mange tilhengere av boikott har allerede stengt dette perspektivet ute fra sin egen private virkelighet, men en formell boikott ville i tillegg gjøre det

vanskelig for andre å få innsikt i dette perspektivet. Restriksjoner på tilegnelse av kunnskap bør aldri bli aktuell politikk ved et universitet. Om UiB skulle finne på å iverksette boikott av Israel, ville dette derfor være både dumt og umoralsk. Av Morten Fjell Rasmussen, Styreleder Med Israel for fred PS! PLO har rapportert Grønmos uttalelser på sin egen måte. Grønmo har slått fast at boikott av Israel ikke er aktuelt. PLO melder på sitt offisielle nettsted for nyheter at Grønmo støtter boikott entusiastisk.


www.miff.no PORTEN TIL MIDTØSTEN

1-2010 MIDTØSTEN I FOKUS

Styrkeforholdet Iran-Israel De fleste forholdstall mellom Iran og Israel viser tydelig hvem som er David og hvem som er Goliat. Den islamske republikken har åtte ganger flere innbyggere, tre ganger større brutto nasjonalprodukt og 73 ganger større landareal enn den jødiske staten. Av Conrad Myrland Israel holder åpen muligheten for å angripe Irans atominstallasjoner dersom ikke internasjonalt diplomati, sanksjoner eller regimeskifte stanser ayatollahenes atomvåpenambisjoner. Det er omstridt hvor effektivt et militært angrep mot atominstallasjonene vil kunne være. Dersom et angrep bare vil forsinke den iranske atombomben med noen få år, må israelske ledere vurdere om prisen for et angrep kan bli for høy. Tallene i tabellen under viser at Israel kan få vansker med å vinne den lange, bitre konvensjonell krigen mot Iran og deres allierte som kan følge.

Iran har mer enn åtte ganger flere innbyggere enn Israel.

Iran i forhold Israel Iran til Israel Noen hovedtall (faktortall) Befolkning, antall innbyggere 7.233.701 66.429.284 8,18 Landareal, kvadratkilometer 22.072 1.648.195 73,67 Brutto nasjonalprodukt, milliarder dollar 203,4 843,7 3,15 Stridsdyktige menn, alder 16-49 år 1.474.966 17.658.573 10,97 Stridsdyktige kvinner, alder 16-49 år 1.404.712 17.148.290 11,21 Militærbudsjett, prosent av BNP 7,3 2,5 -0,66 Militære styrker Kampfly U-båter Stridsvogner Artillerienheter Personell i aktive militære styrker

393 3 3.501 5.432 176.500

319 3 1.600 8.196 523.000

-0,19 0,00 -0,54 0,51 1,96

Befolkning Median alder, år 29,1 Befolkningsøkning, prosent per år 1,671 Fødselsrate, per tusen innbygger 19,77 Dødsrate, per tusen innbygger 5,43 Netto immigrasjon, per tusen innbygger 2,37 Urban befolkning, prosent 92 Barnedødelighet, per tusen levende fødsler 4,22 Forventet levealder ved fødsel 80,73 Analfabetisme, prosent 2,9 Utdanningsbudsjett, prosent av BNP 6,9

27 0,883 17,17 5,72 -2,62 68 35,78 71,14 13 5,1

-0,07 -0,47 -0,13 0,05 -2,11 -0,26 7,48 -0,12 3,48 -0,26

Geografi Grenser, kilometer Kystlinje, kilometer Laveste punkt, meter under havet Høyeste punkt, meter over havet Fruktbart land, prosent av totalareal

1.017 273 -408 1.208 19,33

5.440 2.440 -28 5.671 11,07

4,35 7,94 -0,93 3,69 -0,43

Økonomi og samfunnsliv Brutto nasjonalprodukt, dollar per innb. Arbeidsstyrke, millioner personer El-forbruk, milliarder kWh per år Mobiltelefoner, millioner Flyplasser Jernbane, kilometer Asfaltert vei, kilometer

28.600 2,957 46,15 8,902 47 913 17.870

12.800 24,35 153,8 43 316 8.442 125.908

-0,55 7,23 2,33 3,83 5,72 8,25 6,05

Kilder til tallene: CIA World Factbook, Reuters-melding gjengitt i Ha’aretz 28. september 2009 og Israelsk-syrisk konvensjonell militærbalanse.

- Israel kan ikke hamle opp med Iran alene År 2010 blir Iran-året, skriver Amos Harel i Ha’aretz. Han innrømmer at israelske journalister har skrevet det samme hvert år siden 2005, men det blir ikke mindre riktig etter som årene går. Harel forventer at stormaktene om kort tid vil erklære at diplomatisk dialog ikke har overbevist Teheran om å stanse sitt atomprogram. Vestlig etterretning tror Iran allerede har samlet nok anriket uran til å bygge én eller to atombomber. - I mellomtiden forsøker Israel å utvikle et militært alternativ. Dersom man skal dømme ut i fra lekkasjer og uttalelser fra Jerusalem, er bruk av militær styrke en reell mulighet, skriver Harel. M i l i t æ r k o r r e s p o n d e nt e n mener Israel ikke har mulighet til å hamle opp med Iran alene. Luftstyrkene kan nok ramme Irans atominstallasjoner effektivt i første omgang, ”men det er tvilsomt om Israel kan tillate seg å handle mot USAs ønsker - og stå alene imot Irans svar og innlede

Israelske F15 jagere vil få en sentral rolle i et eventuelt luftangrep mot Irans atominstallasjoner. (Foto: Amir Farshad Ebrahimi, flickr.com) en operasjon uten ende mot en nasjon med 70 millioner innbyggere”, skriver Harel. Et militært angrep mot Irans atominstallasjoner må være siste

utvei, mener Harel. Han påpeker at Libanon-krigen i 1982 og Irak-krigen i 2003 har vist hvor vanskelig det er å diktere en ny

orden i Midtøsten med militær makt. Onsdag 30. desember 2009 Conrad Myrland

13

Haiti-teamet tilbake i Israel

Det israelske redningsteamet til Haiti landet torsdag på Ben Gurion flyplass. De ble mottatt med en statlig mottakelsesseremoni, hvor statsminister Benjamin Netanyahu, forsvarsminister Ehud Barak og forsvarssjef Gabi Ashkenazi var til stede. - Dere viste verden hvordan de israelske forsvarsstyrkene i virkeligheten er, sa Netanyahu. Ashkenazi fortalte at han hadde høstet ros for IDFs innsats i Haiti i alle sine møter med europeiske kollegaer de siste par ukene. - Jeg var stolt over å få være deres forsvarssjef, sa han. Det israelske redningsteamet har på Haiti gitt 1.111 mennesker behandling. 317 personer har fått livsviktige operasjoner og det er gitt bistand ved 16 fødsler. Fredag 29. januar 2010 Kenneth O. Bakken

Malmös borgermester sidestilte jødehat og zionisme

Jøder i Malmö reagerer kraftig på noen ferske uttalelser til byens ordfører Ilmar Reepalu (bildet), hvor zionismen og antisemittismen ble sidestilt. Det skjedde i et intervju publisert i Skånska Dagbladet på minnedagen for Holocaust. Reepalu ble spurt om han vurderte å komme med en offentlig fordømmelse av den markante antisemittismen i byen. Han svarte at ”Malmö aksepterer ikke antisemittisme, og den aksepterer ikke zionisme”. Begge disse retningene har i seg ekstreme holdninger til andre grupperinger, påstod ordføreren. Han la til at de lokale jødene i det minste til en viss grad hadde ansvar for den holdningen som vises mot dem. - De har muligheten til å påvirke måten de blir sett på av samfunnet, svarte Reepalu. Han oppfordret de lokale jødene til å ”distansere seg selv” fra Israels angrep mot Gaza-stripen. Fredag 29. januar 2010 Kenneth O. Bakken


14

MIDTØSTEN I FOKUS 1-2010

Amnesty-aksjon for fengslede kurdere

Fire kurdere ble arrestert i Syria 26. desember, og siden skal det ikke ha kommet noen livstegn fra dem. Hassan Saleh, Muhammad Ahmed Mustafa, Ma’rouf Mulla Ahmed og Anwer Naso hadde tre uker tidligere deltatt på en konferanse i Yeketi-partiet, hvor det ble krevd selvstyre for kurdiske områder i Syria. - Vi tror de fire aktivistene er samvittighetsfanger, arrestert fordi de på fredelig vis uttrykte sin politisk mening om kurdiske spørsmål i Syria, skriver Amnesty International. Torsdag 28. januar 2010 Conrad Myrland

- Verden må forenes i møte med ny trussel

- Vi må lære fra Holocaust og sammen konfrontere nye trusler, sa Benjamin Netanyahu onsdag. Statsministeren holdt appell under minnemarkeringen for Holocaust i dødsleiren Auschwitz. Ha’aretz beskriver betegnelsen ”nye trusler” som en ”dårlig tildekket referanse til Iran.” Netanyahu ser på Irans atomambisjoner som en eksistensiell trussel mot den jødiske staten. - Vi må advare resten av verden om denne umiddelbare fare. Samtidig må vi alltid være rede til å forsvare oss selv, uttalte Netanyahu. - Den viktigste lærdommen fra Holocaust er at morderisk ondskap må bli stanset så raskt som mulig, la han til. - Vi, det jødiske folk, lærte dette fra Holocaust etter at vi mistet én tredjedel av folket vårt. Jeg ber om, som statsminister, at vi aldri vil la onskapens hånd gjøre skade på vår stat og vårt folk. Aldri igjen! formante Netanyahu. Torsdag 28. jan. 2010 Kenneth O. Bakken

Siemens avviser Iran

Mens verdens mektigste land vurderer å innføre sanksjoner mot Iran, sier det tyske teknologiselskapet Siemens at de vil nekte å ta imot flere bestillinger fra landet. Tyskland er en av de største eksportørene til Iran, på tross av tre runder med FN-vedtatte sanksjoner mot landets atomprogram. Onsdag 27. jan. 2010 Kenneth O. Bakken

PORTEN TIL MIDTØSTEN www.miff.no

Syvbarnsfar drept i terror Rabbiner Meir Chai, en 45 år gammel far til syv barn, ble drept av en palestinsk terrorist i et skyteangrep nord på Vestbredden 24. desember. Av Conrad Myrland Chai var på vei i sin minibuss mellom Shavei Shomron og Einav, da han ble forbikjørt av en palestinsk bil. Plutselig ble det åpnet ild fra bilen, og Chai ble truffet i hodet.

Fjerde offer

Chai ble den fjerde israeleren som ble drept av terror på Vestbredden i løpet av 2009. I mars ble to politimenn skutt og drept. I april ble en 13 år gammel gutt knivstukket til døde i nærheten av sitt hjem.

Chai var kjent for sin spesielle omsorg for barn. Han var rabbiner for de jødiske barnehagene i området. Hans egen barneflokk er i alderen fra to måneder til 18 år.

Kritikk mot regjeringen

Etter angrepet ga bosettere i Samaria kritikk til den israelske regjering for å ha fjernet kontrollposter i området hvor terrorangrepet fant sted. Hundrevis av bosettere strømmet ut til åstedet hvor det ble holdt bønner og protestmarkeringer. - Jeg har allerede flere venner som er enker, og jeg er lei av at ingen bryr seg når veisperringer blir fjernet og vi betaler for det med livene våre, sa Menorah Hazani til Jerusalem Post. I begravelsen til rabbiner Chai, advarte sønnen Eliyahu (16) mot

å søke hevn for terrordrapet på faren. - Forskjellen mellom oss og dem er at vi er et folk, jøder, hellige, sa han i minnetalen for faren. Meir Chai ble gravlagt på Oljeberget i Jerusalem.

Terrorister drept

Mindre enn to døgn etter terrorangrepet ble de tre terroristene som stod bak drapet drept under israelske arrestoperasjoner. Israelske styrker omringet mennenes boliger og skjulesteder. Da terroristene ikke viste vilje til å overgi seg, åpnet israelske styrker ild og drepte dem. Ingen israelske soldater ble skadet i operasjonene. Alle terroristene var velkjente medlemmer av Tanzim og AlAqsa Martyrbrigader. I et av terroristenes boliger ble det funnet to angrepsrifler og to andre

håndvåpen. Konen til en av de drepte terroristene ble skadet under operasjonen. Raed a-Sarkaji (40), en av de drepte terroristene, ble nylig satt fri av israelske myndigheter etter et fengselsopphold på syv år. Han ble dømt for drap på en israelsk lastebilsjåfør, men erkjente aldri forholdet.

Sørgedag i Nablus

Myndighetene i Nablus erklærte sørgedag for de tre terroristene som ble drept. Butikkene i byen ble oppfordret til å holde stengt. Tusenvis av palestinere deltok i sørgeprosesjon gjennom byen med de tre drepte mennene. I Israel har hedersbevisningene fra palestinske selvstyremyndigheter til Chais drapsmenn vekket avsky.

Jernkuppelen fungerte

Det israelske rakettforsvarssystemet Jernkuppelen (Iron Dome) stanset en rekke angrepsraketter i en test i januar. Israelske myndigheter håper å ha systemet i drift mot grensen til Gaza-stripen i løpet av sommeren. Av Conrad Myrland

Jernkuppelen stanset flere innkommende raketter som simulerte Kassam- og Katyusharaketter i løpet av testen. Systemet bruker en avansert radar som kan avgjøre om de innkommende rakettene kommer til å slå ned i et åpent område eller true vitale mål. Når systemet oppdager at angrepsraketten ikke truer vitale mål, blir ikke forsvarssystemet utløst. Dersom systemet oppdager at angrepsraketten er på vei mot et sivilt eller militært mål, blir en rakett i motgående retning lynraskt avfyrt. I det forsvarsraketten kommer i nærheten av Kassam- eller Katyusha-raketten, blir begge prosjektilene sprengt og skadeliggjort. Jernkuppelen er utviklet av Rafael Advanced Defense Systems. Utviklingen av systemet har tatt bare to og et halvt år. Jernkuppelen kan brukes mot raketter med en rekkevidde på mellom 4 og 70 kilometer. - Systemet forbedrer Israels strategiske posisjon radikalt, skriver Amos Harel i Ha’aretz. Foreløpig er det kun én prototype av systemet som er produsert. Det vil være nødvendig

Israelske F15 jagere vil få en sentral rolle i et eventuelt luftangrep mot Irans atominstallasjoner. (Foto: Amir Farshad Ebrahimi, flickr.com) å lage omkring 20 batterier for å forsvare hele Nord-Israel og Sør-Israel for rakett-trusselen fra Hizbollah og Hamas. Harel tror Jernkuppelen vil kunne være med å stabilisere situasjonen på Gaza-fronten, fordi den vil øke Israels avskrekningsevne. Dersom Hamas vet at deres mulighet til å skade Israel er blitt redusert, er det mindre sannsynlig at de vil delta i provokasjoner. Harel har kun én kritisk merknad: Systemet burde vært utviklet mye tidligere. I flere år avviste det israelske forsvaret å investere midler i utvikling av Jernkuppelen. Det var tidligere forsvarsmi-

nister Amir Peretz som endelig fikk presset det gjennom, og forsvarsminister Ehud Barak har holdt saken varm. - Dersom det hadde blitt utviklet tidligere, kunne ikke bare israelske liv ha blitt spart, men kanskje kunne sist vinters krig på Gaza-stripen vært unngått og skadene under Den andre Libanon-krigen i 2006 kunne vært betydelig redusert, skriver Harel.

Kritikk

Ha'aretz-kollega Yossi Melman mener Jernkuppel-systemets mulighet til å beskytte innbyggerne i Sderot og kibbutzene langs grensen til Gaza-stripen er

betydelig overdrevet. Systemet har en responstid på mellom 15 og 25 sekund, og vil derfor ikke kunne stanse granater og Kassam-raketter innenfor de korte avstandene mellom avfyringssted på Gaza-stripen og nedslagsstedene i Israel. Melman avslører at et asiatisk land, som militærsensuren ikke vil tillate ham å avsløre, delvis har finansiert utviklingen av Jernkuppelen. Det israelske forsvaret håper dette landet, og andre land, vil kjøpe inn systemet, slik at Rafael Advanced Defense Systems kan få nye inntekter.


www.miff.no PORTEN TIL MIDTØSTEN

1-2010 MIDTØSTEN I FOKUS

15

Anklager Erdogan for antisemittisme

Det israelske utenriksdepartementet har bestilt en ekstern rapport om den diplomatiske krisen som raste med Tyrkia tidligere denne måneden. Senter for politisk forskning (CPR) er klar i sin konklusjon: Statssekretær Danny Ayalon behandling av Tyrkias ambassadør var en ydmykelse og en klar fornærmelse for Tyrkia. Den sju siders lange rapporten anklager også Tyrkias statsminister Recep Tayyib Erdogan for ”indirekte provokasjoner” og for å oppmuntre til antisemittisme. Erdogan skal, ifølge CPR, til stadighet ha kommet med antisemittiske bemerkninger i pressen og skapt et negativt bilde av Israel. Tirsdag 26. jan. 2010 Kenneth O. Bakken

Hizbollah-leder Hassan Nasrallah har fått løfter om militær støtte fra Syria i en framtidig krig mot Israel. (Illustrasjonsfoto: looking4poetry, flickr.com)

- Syria vil støtte Hizbollah i neste krig Syria kommer ikke til å forholde seg passiv dersom Israel angriper Hizbollah i Libanon, sier syriske kilder til avisen Al Watan. Damaskus ser på en trussel mot Libanons sikkerhet som en trussel mot Syrias sikkerhet. Conrad Myrland og Kenneth O. Bakken Lederne i Syria tror Israel planlegger en militær operasjon i Libanon i mai, skrev Al Watan i begynnelsen av januar. - Amerikanske tjenestemenn har varslet den libanesiske regjering at dersom de ikke klarer å avvæpne Hizbollah, ”planlegger Israel å invadere landet hele veien til Beirut”, sier syriske kilder. Også Hamas har varslet at de vil stille seg på Hizbollahs side dersom det blir en ny krig med Israel. Hizbollah og Israel utkjempet en 34 dagers krig sommeren 2006.

- Våpensmuglingen til Hizbollah må stanse

I midten av desember uttrykte USAs president Barack Obama bekymring for ”den omfattende våpensmuglingen inn i Libanon som kan være en trussel mot Israel”. Obama kom med sin uttalelse etter et møte med Libanons president Michel Suleiman i Det hvite hus. Obama krevde at FN-resolusjon 1701, som krever avvæpning av Hizbollah, blir fulgt opp.

Ordkrig med Damaskus

I begynnelsen av februar brøt det ut en verbal krig mellom Damaskus og Jerusalem. Munnhuggeriet stanset da statsminister Benjamin Netanyahu gav munnkurv til sine statsråder. - Israel vet at dersom de erklærer krig mot Syria, vil en slik krig også nå deres byer, sa Syrias utenriksminister Walid Moallem 3. februar. Moallems uttalelse var en respons på uttalelser Israels forsvarsminister Ehud Barak kom med tidligere. Det er fare

for en krig i full skala dersom ikke en fredsavtale med Syria kommer på plass snart, advarte Barak. - Israel sår en krigsatmosfære i regionen. En dag truer de Gaza, deretter Libanon, deretter Iran og nå Syria. Slutt med å være regionens skurk, krevde Moallem.

"Fredstrommer"

Syrias president Bashar Assad anklaget Israel for å ”presse hele regionen i retning krig”. Han hevdet den jødiske staten egentlig ikke seriøst ønsker fred. - Israel er ikke seriøse når de hevder å ønske fred og alt tyder på at Israel er dem som presser hele regionen i retning krig, sa presidenten. Uttalelsen kom under et møte med Spanias utenriksminister Miguel Moratinos. Sistnevnte kom til Damaskus etter et opphold i Israel. Moratinos erklærte seg uenig med Assad. - Jeg kom nå fra Israel. Jeg hørte ingen lyd av krigstrommer.

Derimot hørte jeg lyden av fredstrommer, sa Moratinos. Israels utenriksminister Avigdor Lieberman var raskt ute med å svare Syrias president Bashar Assad. - Dersom det blir krig mellom Israel og Syria, ”vil ikke bare dere [syrerne] tape krigen, men du [Bashar Assad] og din familie vil ikke lenger sitte ved makten,” sa Lieberman under en tale på BarIlan universitetet 4. februar. Lieberman oppfattet Assads uttalelser onsdag som en ”direkte trussel mot staten Israel”. - Jeg mener Assad gikk over en grense, og det kan vi ikke akseptere, sa utenriksministeren. Lieberman understreket at han støtter fred med Syria så lenge Israel beholder kontroll over Golan-høydene. - Syria må forstå at de må gi slipp på kravet på Golan, på samme som de ga opp drømmen om Stor-Syria, sa Lieberman.

- Mossad-sjef Meir Dagen er "Israels supermann" Mossad-sjef Meir Dagan ble utropt til ”Israels supermann” av journalist Ashraf Abu al-Haul i den egyptiske avisen Al-Ahram 16. januar.

- Uten Dagan ville det iranske atomprogrammet vært avsluttet for flere år siden, skriver alHaul. - Dagan har ”gjort bragder som ingen kan beskrive. Fra

Iran, til å begrense den militære styrken til den syriske hæren, til å konfrontere Hizbollah, hamas og Islamsk Jihad”, skriver den egyptiske journalisten.

Al-Haul tar det for gitt at Mossad og Meir Dagan står bak drapet på den iranske atomeksperten Massoud Ali Mohammadi. Conrad Myrland

- Iran nærmere bombe enn noen gang før

I løpet av 2010 kan iranske atomfysikere ha klart å produsere en atombombe på størrelse med en lastebil, melder det tyske magasinet Der Spiegel mandag. Det som gjenstår for myndighetene i Teheran, er å komprimere bomben slik at den kan fraktes ved hjelp av raketter. Ifølge beregninger magasinet kommer med, kan teknologien for dette være på plass mellom 2012 og 2014. Tirsdag 26. jan. 2010 Kenneth O. Bakken

- Aksepterer ikke debatt om barrieren

Egypts president Hosni Mubarak mener landet er i sin fulle rett til å bygge en barriere mot Hamas-regimet på Gaza-stripen. - Arbeidet for å styrke vår østlige grense handler om Egypts suverenitet. Vi aksepterer ikke debatt om saken med noen, sa Mubarak i en offisiell tale mandag. - Den egyptiske stat har rett til dette. Det er til og med vår plikt, vårt ansvar. Hver stat har rett til å kontrollere og beskytte sine grenser, fortsatte Mubarak, ifølge nyhetsbyrået AFP. Egypt bygger en underjordisk stålbarriere på grensen mot Gaza-stripen. Mandag 25. januar 2010 Conrad Myrland


16

MIDTØSTEN I FOKUS 1-2010

Arbeids­ ledigheten falt i desember

Arbeidsledigheten i Israel gikk svakt ned på slutten av fjoråret, fra 206.600 ledige i november til 206.500 i desember. Tallene kommer fra Israels nasjonale arbeidstjeneste, som er landets svar på norske NAV. Den nasjonale ledigheten var i desember på 6,8 prosent. Onsdag 27. jan. 2010 Kenneth O. Bakken

Merkel: - På tide å drøfte Iransanksjoner

Tysklands rikskansler Angela Merkel går inn for å innføre strammere internasjonale sanksjoner mot Teheran. Hun ønsker å øke presset mot Irans regjering for å få stanset atomvåpenprogrammet. - Tiden er inne til å diskutere sanksjoner, sa Merkel tirsdag, under en pressekonferanse etter møtet med Shimon Peres. Israels president er på offisielt besøk i Berlin. Ifølge rikskansleren kan saken komme opp til debatt når Frankrike tar over presidentskapet i FNs sikkerhetsråd i februar. Merkel uttrykte at hun ønsker å få gjennomslag for dette i FNs organer for å få Kina og Russland med. Likevel er hun interessert i å gjennomføre sanksjoner sammen med ”en gruppe likesinnede stater”, om man ikke skulle lykkes gjennom FN. Peres stilte seg bak vertens ønske om tøffe sanksjoner. Han beskrev Irans regjering som ”farlig og diktatorisk, en motstander av fred.”

PORTEN TIL MIDTØSTEN www.miff.no

- Fatah-korrupsjon baner vei for Hamas Korrupsjon og vanstyre fortsetter i de palestinske selvstyremyndighetene. Av Conrad Myrland PA-president Mahmoud Abbas omgir seg med mange av de samme korrupte tjenestemennene som stod nær hans forgjenger Yasser Arafat, påpeker Fahmi Shabaneh, som er tidligere korrupsjonsjeger i de palestinske selvstyremyndighetene. Shabaneh frykter Fatahs korrupsjon vil

bane veien for at Hamas en dag overtar kontrollen på Vestbredden. - Hadde det ikke vært for tilstedeværelsen til de israelske myndighetene på Vestbredden, ville Hamas ha gjort det samme som de har gjort på Gaza-stripen, sier Shabaneh i et intervju med journalist Khaled Abu Toameh i Jerusalem Post. - Det er vanskelig å finne folk på Vestbredden som støtter selvstyremyndighetene. Folk er lei av den økonomiske korrupsjonen og vanstyret til PA, legger han

til. Hamas tok makten på Gazastripen i et brutalt kupp sommeren 2007. I løpet av intervjusamtalen nevner Shabaneh flere konkrete tilfeller av korrupsjon. Blant annet hevder han at Fatah-personell stjal en betydelig del av gaven på mellom 15 og 20 millioner kroner som USA sendte til Fatah før parlamentsvalget i 2006. Tidligere ble Yasser Arafats signatur forfalsket, slik at penger kunne tas ut ulovlig. - Noen av de mest framstående palestinske lederne hadde ikke en

gang tre tusen dollar i lommene da de kom [rundt 1994/1995]. Men vi oppdaget at noen av dem nå har tiervis, hvis ikke hundrevis av millioner dollar på sine bankkontoer, sier Shabaneh. Hittil er ikke en eneste tjenestemann i PA dømt for underslag. Shabaneh sier han ble tvunget til å gå av som korrupsjonsjeger for noen måneder siden, etter at han ifjor avslørte en sex-skandale hvor en av de nærmeste medarbeiderne til Abbas var involvert.

Fra 22-årsdagen til Hamas

I desember markerte Hamas at det har gått 22 år siden den islamistiske bevegelsen ble stiftet. Av Conrad Myrland

Flere hundre tusen palestinere deltok i massedemonstrasjonen i Gaza by 14. desember. Hamas hadde organisert transport inn til sentrum fra flere deler av området, og gitt skoleelever og studenter en fridag. I bursdagsselskapet til Hamas var det ikke 22 lys på kaka, men en kiste med det amerikanske

flagget ble satt i lys lue. Når man har blitt 22 år er det viktig å markere seg, og hva passer bedre enn en klar hilsen til fredsprisvinner Barack Obama og administrasjonen i Washington? Ismail Haniyeh (bildet), som er statsminister i Hamas-regimet, holdt hovedtalen under massedemonstrasjonen. Palestina er

landet ”fra havet til elven”, slo han fast. For Hamas er det ikke plass til noen jødisk stat mellom Middelhavet og Jordan-elven, samme hvor liten den måtte være. Motstandskampen vil fortsette til ”Palestina er helt frigjort”, slo Haniyeh fast. En eventuell etablering av en palestinsk stat på Vestbredden og Gaza-stripen vil bare godtas i en midlertidig fase. - Denne bevegelsen, med hjelp fra de militante grupper, frigjorde Gaza-stripen, og vi sier, brødre og søstre, at vi ikke er tilfreds med Gaza. Hamas retter seg mot hele Palestina, frigjøringen av stripen er bare et skritt for å frigjøre hele Palestina, sa Haniyeh.

Et Hamas-tilknyttet nettsted har publisert bilder av et annet arrangement som ble avholdt på Gaza-stripen 11. desember. Her ser man en kiste med israelsk flagg, selvmordsbombere som marsjerer, Hamas-soldater med rakettvåpen og barn kledd ut som Hamas-soldater. På Vestbredden ble 22-årsdagen til Hamas forbigått i stillhet. Alle markeringer ble effektivt stanset av de Fatah-kontrollerte palestinske myndigehtene. 150 Hamas-aktivister ble arrestert i løpet av to døgn og nesten tusen andre ble innkalt til forhør, ifølge Al-Aqsa TV.

Onsdag 27. jan. 2010 Kenneth O. Bakken

Kampsoldater får tomter i Negev og Galilea

Den israelske regjering vil sette i gang et pilotprosjekt hvor soldater som har fullført tre års tjeneste i en kampavdeling får tilbud om gratis tomt i Negev eller Galilea. Tomtene skal være rundt 250 kvadratmeter, og har en verdi på rundt 200.000 kroner. Det er statssekretær Gila Gamliel som har ansvar for pilotprosjektet. Det er bred enighet i Israel om tiltak som styrker utkantområdene i Negev og Galilea. Mandag 25. januar 2010 Conrad Myrland

18. januar hadde Tyskland og Israel et felles regjeringsmøte i Berlin. - Vi setter stor pris på det gode forholdet til Tyskland. Det har vidtrekkende konsekvenser for Israels økonomi, for Israels politikk, for vår politiske kamp i verden og for Israels sikkerhet, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu. (Foto: GPO)


www.miff.no PORTEN TIL MIDTØSTEN

1-2010 MIDTØSTEN I FOKUS

17

ANNONSE

Hjelp til palestinske kristne Det er ikke alltid enkelt å være en minoritet blant en muslimsk majoritet. Dette har mange kristne i Midtøsten fått erfare, og palestinske kristne er intet unntak. Antallet kristne har sunket dramatisk, ikke minst de aller siste årene. Flere faktorer er med og skaper denne situasjonen, men mye kan oppsummeres i følgende: Voldsnivået og konformitetspresset har økt parallelt med at islamismen har fått økt innflytelse. For kristne i de palestinske områdene er forholdet til Israel en tilleggsfaktor. Kristne som ikke deltar aktivt i kampen mot den jødiske staten, har blitt anklaget for å være overløpere, og noen av disse har måttet betale en høy pris. Men det er ikke bare de kristne som lider under det høye voldsnivået i det palestinske samfunnet. Mange foreldre sender motvillig barna sine til Hamas’ eller andre voldelige gruppers ungdomsklubber eller sommerleirer, fordi de ikke har noe annet valg. Dette gjelder både kristne og muslimer. Derfor er det i høyeste grad fredsarbeid å støtte de alternativene som faktisk finnes. Fløenkirken i Bergen har kontakt med en palestinsk kirke som vi av sikkerhetshensyn ikke kan identifisere nærmere. Flere hundre barn og unge besøker denne hver uke, og vi ønsker å hjelpe dem og bygge en lekeplass. Første byggetrinn var en basketballbane som allerede står ferdig. Nå står selve lekeapparatene for tur. Hvis du vil gi en gave til prosjektet, kan du benytte kontonummer 3625 85 51642. Merk giroen ”Lekeplass”.

Vinterregnet har foreløpig brakt nivået i Genesaretsjøen opp med over én meter fra bunn-nivået i høst. (Foto: Avi Ohayon, GPO)

Med vennlig hilsen, for Fløenkirken, Morten Fjell Rasmussen, initiativtaker Fløenbakken 57, 5009 Bergen

Nye direktefly til Israel i 2010

Vi fortsetter med våre direktefly fra Norge til Israel. Første avgang hadde vi påsken 2000, og siden år 2005 har vi uavbrutt hatt flere direktefly hvert år. I 2010 blir det følgende avganger: • VINTERFERIE • PÅSKEFERIE • SOMMERFERIE • HØSTFERIE/ Løvhyttefesten • HØSTFERIE

Stavanger - Eilat, 24. februar - 8. mars Fra Stavanger og Oslo, 26. mars - 5. april Fra Oslo, 19. juni - 2. juli 21. september - 2. oktober 2. oktober - 16. oktober

På samtlige avganger har vi ulike gruppereiser med litt forskjellig turopplegg, samt noen billetter til individuelle reisende. Velkommen med på tur til Israel i 2010 du også!

Se komplett oversikt over turene på www.fokusreiser.no eller kontakt oss og få tilsendt oversikten. Box 723, 4666 Kristiansand | Tlf. 38 12 56 60 | Fax 38 12 56 61 | post@fokusreiser.no | www.fokusreiser.no


18

MIDTØSTEN I FOKUS 1-2010

- De som truer jødene vil også true andre

Statsminister Benjamin Netanyahu oppfordret mandag det internasjonale samfunnet til å bekjempe antisemittisme. - Det finnes en ondskap som kan spre seg og true jøders sikkerhet. Vi vet at det bare begynner med jødene, og så fortsetter det til resten av verden, sa Netanyahu under en seremoni på Holocaust-museet Yad Vashem. Mandag 25. januar 2010 Conrad Myrland

Etiopisk fly styrtet

Et passasjerfly fra Ethiopian Airlines krasjlandet i Middelhavet utenfor Libanon tidlig mandag morgen. Flyet hadde 83 passasjerer og en besetning på 7. Boeing 737-maskinen hadde kort tid tidligere lettet fra Beirut internasjonale flyplass. Det var storm i området. Flyet skal ha styrtet i havet 3,5 kilometer fra kysten. Mandag 25. januar 2010 Conrad Myrland

Tel Aviv-jobber best betalt

Israelerne som har jobb innenfor kommunegrensene til Tel Aviv-Jaffa er på lønnstoppen av de 15 største byene i Israel. Den gjennomsnittlige årslønnen var 240.000 kroner i 2009, eller 1,3 prosent mer enn i 2008. Ansatte i Petah Tikva kommer på andreplass med en gjennomsnittslønn på 228.000. Bnei Brak kommer imidlertid helt sist med et snitt på 198.000, forteller Globes Online. Lørdag 23. januar 2010 Kenneth O. Bakken

Dramatisk økning i vold mot jøder

I løpet av de tre første månedene av år 2009 var det flere tilfeller av trusler og vold mot jøder i Europa enn hele år 2008 til sammen. Tall fra Jewish Agency viser at antisemittiske episoder nådde en høy topp under og like etter krigen på Gaza-stripen i januar 2009. I Frankrike ble det registrert 631 episoder i første halvår 2009, sammenlignet med 431 i 2008. I Storbritannia ble det registrert omkring 600 episoder i hele 2009. Mandag 25. januar 2010 Conrad Myrland

PORTEN TIL MIDTØSTEN www.miff.no

Det muslimske brorskapet Reformtilhengere ble utradert da Det muslimske brorskapet hadde valg til lederrådet.

brukt blogger for å få ut sine synspunkter. De hadde håpet å få Brorskapets tidligere nestleder, Muhammad Elsayed Habib, inn som leder. Men han trakk seg i protest mot Akefs politikk og ble ikke gjenvalgt ved valget i desember.

Av Odd Myrland I 1928 opprettet Hassan elBanna den islamske bevegelsen Det muslimske brorskapet i Egypt. Bevegelsen gikk inn for å gjenopprette kalifatet og skape en eneste, samlet nasjon for alle muslimer under Allahs ledelse. Koranen skulle være grunnloven og sharia lovsystemet. Siden kom Sayed Qotob inn i ledelsen. Han regnes som bevegelsens store teolog. Han radikaliserte plattformen: Alle arabiske samfunn lever i jahalia (uvitenhet om det sanne islam) slik folk gjorde før Muhammeds tid. De er altså ”vantro”. Dermed er det legitimt å drepe både muslimske og ikke-muslimske sivile hvis det anses nødvendig i kampen for det sanne islam. Og det er legitimt å angripe ikke-muslimske stater hvis det tjener det overordnede målet: Å bringe dem inn under islam.

Mottiltak

Egypts daværende president, Gamal Abdel Nasser, forbød bevegelsen i 1954, etter at Brorskapet stod bak et drapsforsøk. Ikke mindre enn 60.000 medlemmer ble fengslet i flere arrestasjonsbølger. En rekke ledere, blant annet Qotob, ble henrettet. Da Nasser døde i 1970, overtok visepresident Anwar Sadat. Han løslot mange av ”brødrene”. Men bevegelsen var fortsatt forbudt. I begynnelsen av 2010 sitter fremdeles ca. 5.000 ”brødre” i fengsel. 40 finansinstitusjoner som finansierte bevegelsen, er stengt de siste to årene.

Inn i samfunnet

Siden Brorskapet ikke kan operere åpent, arbeider det på andre

Valg

Egypts president Hosni Mubarak tillot Det muslimske brorskapet å stille til parlamentsvalg som "uavhengige" i 2005. (Foto: Moshe Milner, GPO) måter. Det har for eksempel sørget for å ta kontrollen over alle yrkes-organisasjoner i Egypt. Det har også stiftet en rekke velferdsorganisasjoner som gir hjelp til de fattige. Dette er en viktig grunn til at religionens innflytelse er økende i Egypt. Det muslimske brorskapet vil oppheve fredsavtalen med Israel og utvise den israelske ambassadøren. Muhammad Akef, som har ledet bevegelsen de siste seks årene, har sagt ved flere anledninger at Israel ”bør forsvinne fra kartet”. Under press fra USA tillot Mubarak folk fra Brorskapet å stille til valg i 2005 som ”uavhengige”. Det førte til at Brorskapet

fikk 20 % av plassene i parlamentet, 88 mandater.

Konservative og reformister

Akef har åpent støttet Hamas og Iran. Han har kommet med uttalelser som har provosert mange, blant annet at han heller ville se en malayisk muslim som president i Egypt enn en egyptisk kristen. [Det er flere millioner koptiske kristne i Egypt.] Kvinner skal ikke kunne få høye stillinger. Lovforslag som skal legges fram for parlamentet, skal først måtte godkjennes av et råd av religiøse ledere – et system som ligner på det som er i Iran. En del yngre medlemmer av Brorskapet har gått inn for reformer. Noen har blant annet

For noen måneder siden gav Akef beskjed om at han ikke ville ta gjenvalg. Han klarte ikke å bygge bro mellom dem som ville fortsette den harde linjen og reformistene. Det var valg på nytt lederråd i desember 2009. Mange tror at det var valgfusk, men siden det var valg i en forbudt bevegelse, kunne det ikke overvåkes. Resultatet av valget var at tilhengerne av den harde linjen gjorde nesten reint bord i lederrådet. Bare én reformist ble valgt inn. Denne forsamlingen valgte Muhammad Badee til ny leder med to tredels flertall. Badee er 67 år gammel og professor i veterinær-fag. Han er en ivrig talsmann for den gamle, harde linjen. Han var en nær venn av Qotob, de to satt i fengsel sammen midt på 60-tallet. Badee satt ni år i fengsel. Kommentatorer tror at president Mubarak i Egypt er glad for at den harde linjen vant fram i Brorskapet. For det vil gjøre det mindre populært blant egyptiske velgere – det skal være valg i november. Spørsmålet er om yngre og mer ”moderate” krefter vil forsøke å danne et politisk parti som kan godkjennes, og hvor stor oppslutning det i så fall vil få. Reformister forsøkte det på 1990-tallet. Da mislyktes de. Kilde: En artikkel av Zvi Mazel 21. januar 2010 på jpost.com (Jerusalem Post). Mazel har tidligere vært Israels ambassadør i Egypt og i Sverige.

Hvorfor så mange falske rykter om Shalit?

Hvorfor kommer det jevnig så mange rapporter om at en fangeutveksling mellom Israel og Hamas er ”nær forestående”? Av Kenneth O. Bakken

Jonathan Schachter er forsker ved Instituttet for nasjonale sikkerhetsstudier ved Universitetet i Tel Aviv. I Yedioth Aharonoth har han skrevet en artikkel hvor han prøver å gi svar på dette spørsmålet. Senest i forrige uke ble det meldt at en avtale mellom Israel og Hamas var ”nært forestående”. Det skulle kun være snakk

om timer eller dager før partene kom til endelig enighet om de siste detaljer. Men heller ikke denne gangen viste ryktene seg å stemme. Til sorg for Gilad Shalits foreldre og hele Israel befinner soldaten seg fortsatt i fangenskap på Gaza-stripen. Schachter nevner følgende årsaksforklaringer til de mange ryktene. Ingen av dem trenger å utelukke hverandre. 1. Den mest opplagte grunnen er vel at forhandlingene har kommet store skritt framover, og at partene i forhandlingene er ivrige etter å kunne dele noen gode nyheter med befolkningen.

2. Det kan også være nok et eksempel på Israels ”kroniske problem” med at offentlige tjenestemenn lekker sensitiv informasjon til pressen. 3. En av partene velger å bruke spredning av informasjon og disinformasjon som våpen i forhandlingene, for å øke det offentlige presset på sin forhandlingspartner. 4. Mer eller mindre nøyaktige lekkasjer fra den parten som er misfornøyd med utfallet av forhandlingene. 5. Overentusiastiske journalister ønsker å skape overskrifter. Konsekvensene av disse stadige falske bølgene av optimisme

strekker seg lenger enn til å ”bare” slukne håpet hos foreldre og venner av Shalit, men de påvirker også selve forhandlingene. Når befolkningens forventinger skrus opp, får også deres forhandlingsledere press på seg til å levere. Schachter håper at media kan behandle slike falske alarmer med mer skepsis og mindre følelser i fremtiden. På den måten kan forhandlingene fremover foregå i fred og ro uten å stadig bli satt under press. Kanskje er det akkurat det som må til for å få til en løsning, avslutter han.


www.miff.no PORTEN TIL MIDTØSTEN

1-2010 MIDTØSTEN I FOKUS

Adolf Hitlers jødehat Joachim Riecker har utgitt ei bok om hvordan første verdenskrig la grunnen for Holocaust. Der forteller han at da Adolf Hitler (bildet) var 18 år gammel, fikk hans mor Klara diagnosen brystkreft. Hennes jødiske lege, Eduard Bloch, foreskrev jodoform, Det var den vanlige behandlingen for

brystkreft den gangen. Jodoform er en jodforbindelse som nå bare brukes i liten grad, og da til å desinfisere. Men på begynnelsen av 1900-tallet ble stoffet brukt som medisin mot en rekke sykdommer og skader. Klara Hitler døde i 1907, 47 år gammel. Adolf Hitler mente

at hennes lege hadde forgiftet henne, og tilgav ham aldri. Senere omtalte han jødene som en sykdom, som tuberkulose. Han selv var ”helbrederen” som måtte knuse dem. Kilde: En artikkel på haaretz. com (Ha’aretz) 7. desember 2009.

hittil ukjente massegraver med jøder i Øst-Europa. Flere steder kan antallet jøder som ble skutt og drept av nazistenes Einsatz-grupper være fem til seks ganger større enn det som

er oppgitt i de tyske arkivene. Desbois selv er forsiktig med å gi noen konkrete tall, men gjør det klart at antallet drepte jøder under Holocaust vil måtte opp-

justeres etter at hans arbeid er avsluttet. I juni 2008 mottok Desbois en ærespris for sitt forskningsarbeid fra Frankrikes president Nicolas Sarkozy.

- Flere enn seks millioner jøder ble drept Den franske presten Patrick Desbois tror anslagene for drepte jøder under Holocaust er for lave. Desbois har i løpet av de siste årene, ved hjelp av 1200 lokale øyenvitner, avdekket opptil 700

Av Odd Myrland Forsvaret er i ferd med å lyse ut på anbud en drone som kan fly over en kampsone i opptil 10 timer

om gangen uten å bli oppdaget. Flere israelske bedrifter kan konkurrere om et slikt oppdrag. Det krever en mer stillegående motor enn dronene hittil har brukt. Det vil kanskje ende med elektrisk motor, den er mer lydløs enn gassdrift. Dronen skal heller ikke kunne oppdages på radar. Da må den i stor grad være laget av kompositt-materialer etter samme prinsipper som stealthflyene. Den skal fly i forholdsvis lave høyder, opptil 1000 meter.

Etter hvert skal alle bataljoner i det israelske forsvaret få droner. De skal overvåke bataljonens område og sikre at bataljonssjefen vet hva som foregår i hans område til enhver tid. Også hver brigade skal få droner. (Det er flere bataljoner i hver brigade.) Brigadesjefen skal få et større, mer helhetlig bilde av kampsonen. Den største dronen er Heron TP. Den blir laget av Israel Aerospace Industries. Den har et vin-

gespenn på 26 meter, veier vel 4,5 tonn og kan fly opp til 14.000 meters høyde. Den kan nå helt til Iran om nødvendig og bære mer enn et tonn våpen. Den kan ha med seg elektronisk utstyr for å lamme fiendens forsvar og for å hjelpe med å treffe målet. Kilde: En artikkel av Yaakov Katz på jpost.com (Jerusalem Post) 8. desember 2009.

rede bunkerser som vil være mye vanskeligere å ramme, skriver de to israelske journalistene. Ariel Sharon var statsminister i Israel i 2004. Statsminister Benjamin Netanyahu har lovet å gjøre alt han kan for å forhindre iranerne fra å utvikle atomvåpen. - Hvis Netanyahu mislykkes, kan han skylde på sine forgjengere, som unnlot å angripe på det beste tidspunkt, skriver Benn og Harel. Fredag 18. desember 2009 Conrad Myrland

Satelittbilde av Irans atomanlegg i Isfahan. (Foto: ISIS)

Wallerstein trekker seg

Bosetterungdom demonstrer under banneret "Bryt frysen!". Fra november innførte den israelske regjeringen en midlertidig og delvis stans i bosetningsvekst på Vestbredden. (Foto: GPO)

Israel har nektet Belgias utviklingsminister Charles Michel å reise fra Israel til Gaza-stripen. Den israelske regjering mener slike offisielle besøk vil være med å gi Hamas-regimet økt legitimitet. - Den humanitære hjelpen som Hamas gir til Gaza-stripen, vil bli misbrukt av terrorister og ikke nå dem som har behov for den, skal Danny Ayalon, statssekretær i israelsk UD, ha sagt til Michel. Mandag 25. januar 2010 Conrad Myrland

I mer enn 30 år har Pinchas Wallerstein (60) vært en av de mest betydningsfulle bosetterlederne, de siste årene som generalsekretær for bosetterrådet i Judea og Samaria. Mandag varslet han sin avgang for å protestere mot ordrenekt av bosettere i de israelske forsvarsstyrkene. Wallerstein mener de israelske forsvarsstyrkene ikke bør delta i evakuering av jødiske bosettere, men slår likevel fast at ingen må skade respekten for IDF. Han mener

Udi Dekel tror ikke på snarlig fredsavtale

- Jeg tror ikke det er noen mulighet i overskuelig framtid å få en avtale med palestinerne på alle punkter, spesielt ikke i de problematiske kjernesakene, sa Udi Dekel på en konferanse i forrige uke. Dekel var leder for den israelske gruppen som holdt forhandlinger med palestinske myndigheter på byråkrat-nivå i perioden 2007-2008. Mandag 25. januar 2010 Conrad Myrland

Bomberaid kunne stanset Irans atomprogram Det er mulig at Irans atomprogram kunne blitt stanset med ett bomberaid og relativt lav risiko langt tilbake i år 2004, skriver Aluf Benn og Amos Harel i Ha’aretz. På den tid var vitale elementer av atomprogrammet konsentrert om Isfahan-anlegget. Hadde dette blitt bombet ville Iran mistet store mengder råmaterialer for uran-anriking, og programmet ville blitt satt mange år tilbake. - Men ingenting skjedde, og iranerne fortsatte med å spre sine anlegg og råmaterialer i sik-

Belgisk minister nektet innreise til Gaza

Torsdag 14. januar 2010 Conrad Myrland

Økt bruk av droner Det israelske forsvaret (IDF) er kjent for en utstrakt bruk av ubemannede fly (droner) av en rekke typer og størrelser. Det arbeides med å øke bruken av droner ytterligere.

19

bosetterlederne burde være mer kritiske til ekstremister i sitt eget miljø, og komme med klar fordømmelse mot forsøk på å skade israelske ledere eller vandalisering av palestinsk eiendom. - Dette er ikke et spørsmål om taktikk, men et grunnleggende synspunkt. Israel er ”begynnelsen på vår frelse”, og derfor er det utilgivelig å skade statens styrke eller IDF, samme hvor det kommer fra, skriver Wallerstein i sitt oppsigelsesbrev. Mandag 11. januar 2010 Conrad Myrland

- Ulovlige innvandrere farlig for Israel

Statsminister Benjamin Netanyahu bekreftet torsdag at han vil be regjeringen støtte bygging av en barriere langs Israels grense til Egypt. Hensikten er å forebygge en ”strøm” av ulovlige innvandrere å komme inn i landet. Disse kan utgjøre en trussel for landets sikkerhet, argumenterte Netanyahu. Parallelt jobber regjeringen med lovendringer som skal gjøre det vanskeligere for firma å ha ulovlige fremmedarbeidere i arbeid. Under en tale på generalforsamlingen til produsentforeningen advarte statsministeren mot ulovlige afrikanske immigranter som en demografisk trussel. - Jeg vet ikke om dere har vært i Eilat og har sett hva som foregår der? I Tel Aviv finnes det steder du nesten ikke kjenner deg igjen. Dette er noe som må stoppes, sa Netanyahu. Fredag 22. januar 2010 Kenneth O. Bakken


20

MIDTØSTEN I FOKUS 1-2010

PORTEN TIL MIDTØSTEN www.miff.no

Israelske droner over Afghanistan

Selv om det ikke er mulig for israelske soldater å delta i krigen i det muslimske Afghanistan, vil israelske dronefly snart være med. Neste uke vil fem NATOland ta i bruk ubemannede militærfly produsert i Israel i anti-Taliban operasjoner, skriver Jerusalem Post. Dronene har navnet Heron UAV og produseres av Israel Aerospace Services. De kan være i luften i opptil 30 timer og kan bære en vekt på 250 kg. Dens vingespenn er på 16,6 meter og kan operere flere hundre kilometer fra flyveren, som sitter trygt på bakken. Israel er anerkjent som verdensledende i utviklingen av dronefly. Lørdag 23. januar 2010 Kenneth O. Bakken

Ny ultra-ortodoks by i Negev

Den nasjonale planleggings- og byggekommisjonen har godkjent byggingen av en ultraortodoks by i Tel Arad, i den sørlige Negevregionen. Byen vil hete Kassif og skal bli bygget på et område tilsvarende 1.174 mål, med plass til 10.000 husenheter og minst 50.000 innbyggere. Lørdag 23. januar 2010 Kenneth O. Bakken

Jerusalem gir korreks til BBC

I et radioprogram på den britiske statskanalen BBC mandag hevdet programleder Jane Corbin følgende: - Nedriving [av palestinske hus i Øst-Jerusalem] har tiltatt de siste dagene. Vi har fått tak i en liste som viser at det fortsatt er 40 hus til som skal rives før året er omme. Det er fordi lokalmyndighetene [i Jerusalem] har et budsjett som det må bruke på nedrivningsarbeid. Je r us a l e m - kom mu ne reagerer sterkt på påstandene. - Antallet nedrivninger av hus som gjennomføres av Jerusalems myndigheter hvert år avgjøres ene og alene av hvor mange ulovlige bygg som blir reist av de innbyggerne som overser lovverket, heter det i en pressemelding. Det faktiske antallet nedrivninger som har blitt gjennomført har gått ned med 25 prosent fra 2008 til 2009, understreker myndighetene. Fra 86 til fjorårets 69. Fredag 22. januar 2010 Kenneth O. Bakken

Israel har flere nye høyteknologi-selskaper per innbygger enn noe annet land i verden. Her åpner president Shimon Peres sin YouTube-kanal (http://www.youtube.com/user/Peres) sammen med YouTube-grunnlegger Chad Hurley. (Foto: GPO)

Israel er kunnskapssenter

Blant alle jordens mennesker er ca. 0,2 prosent jøder. Blant alle vinnerne av Nobelprisen i fysikk fra år 1901 er 27 prosent jøder. Blant alle vinnerne av Nobelprisen i medisin er 31 prosent jøder. Blant verdensmestre i sjakk er 54 prosent jøder. Av Conrad Myrland

Blant USAs befolkning utgjør jødene omkring 2 prosent. Blant medlemmene av studentorganisasjonene til de beste private universitetene i USA (Ivy League) er 21 prosent jøder. Blant vinnerne av Kennedy Center Honors, en pris som er utdelt til amerikanske skuespillere hvert år fra 1978, er 26 prosent jøder. Blant vinnerne av filmpriser fra Academy Award er 37 prosent jøder. På magasinet Business Weeks liste over de største filantropene i USA er 38 prosent jøder.

Blant vinnerne av Pulitzer-prisen for fagbøker (nonfiction) er 51 prosent jøder.

Forklaringer

Disse tallene er hentet fra boken The Golden Age of Jewish Achievement som kom ut i november 2009. Forfatteren Steven L. Pease, som selv ikke er jøde, peker ut noen forklaringer på jødenes rekordresultater i sin bok. 1) Den jødiske tro oppmuntrer til en tro på framgang og personlig ansvar. Den er basert på lærdom, og ikke på ritualer. 2) Mange jøder gav opp, eller ble tvunget til å gi opp, jordbrukssamfunnet allerede i middelalderen. Siden den gang har jødene levd av sin kunnskap. De har ofte vært på flyttefot, og hatt en innvandrers ambisjoner og pågangsmot. Jødene har ofte samlet seg i globale sentre, og har dratt nytte av det kreative miljøet som ofte skapes slike steder.

Tel Aviv blir kunnskapssenter

Det er den amerikanske skribenten David Brooks som gjengir

disse opplysningene fra boken. 11. januar påpekte Brooks i The New York Times at Tel Aviv-området er i ferd med å bli et slikt kreativt senter. Israel har flere nye høyteknologi-selskaper per innbygger enn noe annet land i verden. Israel kommer som nummer to på listen over selskaper som er registrert på Nasdaqindeksen. Israel, med sine 7,5 millioner innbyggere, tiltrekker seg like mye venture capital som Frankrike og Tyskland til sammen. - Israels teknologiske suksess er en frukt av den sionistiske drøm. Landet ble ikke grunnlagt slik at enslige bosettere kunne sitte mellom tusenvis av sinte palestinere i Hebron. Det ble grunnlagt slik at jøder kunne ha et trygt sted å komme sammen og skape ting for verden, skriver Brooks. Han påpeker at Israels naboer ikke har den samme tradisjon for fri intellektuell utveksling og teknisk kreativitet. For eksempel registrerte egyptere 77 patenter i USA mellom 1980 og 2000. Saudiere registrerte 171. Israelere registrerte 7.652 patenter i samme periode.

Sårbart samfunn

Men det israelske informasjonssamfunnet skaper også ny sårbarhet, mener Brooks. - For å ødelegge Israels økonomi, trenger ikke Iran sende en atombombe over landet. De trenger bare å skape tilstrekkelig ustabilitet slik at entreprenørene heller velge å bo i Palo Alto [i California], hvor mange av dem allerede har kontakter og boliger. Amerikanske jøder pleide å ha et fotfeste i Israel dersom ting gikk galt i USA. Nå holder israelere et fotfeste i USA, skriver Brooks. Shmuel Rosner, skribent for Jerusalem Post, erklærer seg uenig. Et stort flertall av israelere har ingen mulighet for å flytte til USA, og teknologiekspertene med mulighet til å flytte vil fortsatt ha familie i Israel. Vil de bare la sine brødre, søstre og foreldre bli igjen? Det tror ikke Rosner. Overfor terror og terrortrusler har det israelske samfunnet vist seg mer motstandsdyktig og standhaftig enn mange trodde i begynnelsen av den andre intifadaen fra september 2000.


www.miff.no PORTEN TIL MIDTØSTEN

1-2010 MIDTØSTEN I FOKUS

Lånegarantier - hvem låner til hvem? - I henhold til amerikansk lov kan USA holde tilbake lånegarantier til Israel, sa USAs Midtøsten-utsending George Mitchell på amerikansk fjernsyn i begynnelsen av januar.

(siden utvidet). Etter oktober 2004 har ikke Israel gjort bruk av disse garantiene og totalt 21 milliarder i ubenyttede lånegarantier har forblitt urørt.

Finansierer USAs gjeld

Av Kenneth O. Bakken Mitchell fikk spørsmål om hva USA kan gjøre for å legge press på Israel. Det skal være første gang siden George Bush senior var president (1989-1993) at Det hvite hus antyder slike økonomiske sanksjoner. Sever Plocker, som er spaltist i den israelske storavisen Yedioth Aharonoth, mottar Mitchells trussel med knusende ro. Han mener Mitchells trusler rett og slett er til å le av. - For en tid tilbake møtte jeg etter deres eget ønske - med den amerikanske administrasjonens økonomer i Washington som tar seg av Israel-relaterte saker. Dette er seriøse mennesker som er vel kjent med vår økonomi og som er høyst imponert av den. Mot slutten av samtalen spurte en av dem: Hva med lånegarantiene? Samtlige av oss brøt ut i latter, forteller Plocker.

USAs Midtøsten-utsending George Mitchell sammen med statsminister Benjamin Netanyahu. (Foto: GPO)

Intet behov

Og hvorfor er slike garantier, dersom de er så viktige for at Israel kan oppnå lån, noe å le av? Plocker forklarer dette med situasjonen i år 2002, da den israelske økonomien var nede i en bølgedal. Regjeringen i Jerusalem tok kontakt med den amerikanske administrasjonen og spurte om å få lånegarantier. Det som kanskje virker merkelig er at man egent-

lig ikke hadde behov for denne garantien, på tross av den vanskelige økonomiske situasjonen. Israel begynte etter hvert å nærme seg overskudd på budsjettene. Henvendelsen til USA var derfor mer et ønske om et synlig tegn på politisk støtte og for å bli vist tillit. Garantien ble godkjent i april 2003 og lød på 50,5 milliarder kroner (9 milliarder dollar) over en treårsperiode

I september 2009 var den israelske statsgjelden på til sammen 157 milliarder kroner. Men for å få et riktig inntrykk av Israels økonomi må man også regne inn statens store overskudd på utenlandsk valuta. Staten Israels utenlandsvalutareserver er nemlig på hele 337 milliarder kroner. Mesteparten av disse pengene er investert i amerikanske statsobligasjoner. Det betyr at den israelske regjeringens egentlig har et overskudd på utenriksbalansen på 179,5 milliarder kroner. - Eller for å si det med andre ord: På dette tidspunktet er det vi, israelerne, som finansierer USAs gjeld - og ikke motsatt, forklarer Plocker. - Den israelske regjeringen er for flaue til å si det som det er: Vær så snill, USA, å ta tilbake lånegarantiene. I det kommende tiåret vil vi sannsynligvis ikke trenge dem, mens dere nok veldig gjerne vil få bruk for dem. De amerikanske økonomene jeg møtte var klar over dette, skriver han.

21

Spion Eli Cohens liv blir Hollywood-film

Den israelske spionen Eli Cohen er en av de store heltene fra israelsk etterretningshistorie. Han opererte i Damaskus på 1960-tallet, og fikk raskt en fot innenfor maktens korridorer. Da han ble drept i 1965 hadde Cohen rukket å bli en del av den innerste maktsirkelen i den syriske hovedstaden. Den amerikanske filmprodusenten L+E Pictures ønsker nå å lage en film om Cohens liv, melder Ha’aretz. De har kjøpt rettighetene til å filmatisere boken om hans liv, ”Alene i Damaskus”. Nå forhandles det også om rettighetene til å gi ut boken på nytt. Torsdag 21. jan. 2010 Kenneth O. Bakken

Livni nekter å gi etter for Mofaz

Kadimas partileder Tzipi Livni nekter å innfri kravet til nestleder Shaul Mofaz om å framskynde partiledervalget. - Et tidlig ledervalg er et forsøk på å skvise meg ut, skal Livni ha uttalt i et lukket møte med partiets ledergruppe, skriver Yedioth Aharonoth. En av Livnis medarbeidere sier Mofaz er fri til å forlate Kadima dersom han ikke vil akseptere Livnis lederskap. Kadimas komité for partisaker skal torsdag samles for å diskutere partiledervalget. Torsdag 21. jan. 2010 Kenneth O. Bakken

Israel og Iran håndhilste

Statsminister Benjamin Netanyahu og finansminister Yuval Steinitz, begge fra Likud-partiet, har grunn til å være fornøyd med meningsmålingene. (Foto: GPO)

Framgang for Likud og koalisjonen Likud-partiet, og de fleste av deres koalisjonspartnere på høyresiden i regjeringen, ville fått større representasjon i Knesset dersom det ble avholdt nytt valg nå. Likud ville økt fra 27 til 29

mandater, Israel Beiteinu fra 15 til 16 og Habayit Hayehudu fra 3 til 4. Opposisjonspartiet Kadima taper flest mandater på den nye meningsmålingen, og er ned fra

29 til 22. Tre av disse mandatene går tilsynelatende til det mest venstreorienterte av de jødiske partiene - Meretz er opp fra 3 til 6.

Arbeiderpartiet er ned fra 13 til 9, men dette tilsvarer en liten framgang i forhold til dramatisk lave meningsmålinger tidligere i 2009. Torsdag 31. desember 2009 Conrad Myrland

Israels turistminister Stas Misezhnikov (Israel Beiteinu) håndhilste onsdag på sin iranske kollega Hamid Baghaei på en internasjonal turistmesse i Madrid. Israelske representanter gikk rundt og besøkte flere stands, blant annet Marokko, Jordan og Egypt. Da Misezhnikov ankom den iranske standen ble han varmt tatt imot og fikk presentert Irans turistattraksjoner. Han ble til og med invitert til å besøke landet, før Baghaei håndhilste på sin kollega. Misezhnikov uttalte at han håpet israelere snart skulle få muligheten til å besøke Iran igjen. - Israel og Iran hører til i samme område og turismen kan tjene som en bro mellom oss, sa han. Torsdag 21. jan. 2010 Kenneth O. Bakken


22

MIDTØSTEN I FOKUS 1-2010

Tenårings­ immigranter elsker Israel

Et overveldende flertall av tenåringer som immigrerer til Israel sier de elsker landet og hadde valgt å flytte der om de hadde fått valget på nytt. Det viser en undersøkelse gjennomført av Immigrant Absortion Ministry. Rundt 90 prosent av de deltakerne i meningsmålingen sier de er fornøyde med hvordan integreringen til det israelske samfunnet har gått. Like mange ønsker å forbli i landet. Torsdag 21. jan. 2010 Kenneth O. Bakken

- En seier for Netanyahu

I staten Massachusetts i USA har republikanerne vunnet et mandat til Senatet, et mandat som demokraten Edward M. Kennedy hadde i over 25 år inntil sin død ifjor. - Republikanernes valgseier er en stor seier for motstanderne av president Barack Obama - og også for statsminister Benjamin Netanyahu, skriver Aluf Benn i Ha’aretz. - Ingen israelsk politiker avpasser sine skritt til det politiske spillet i USA så mye som Netanyahu, fortsetter Benn. Da Netanyahu i slutten av november 2009 gikk med på en ti måneder lang delvis byggestans i bosetninger, var ikke varigheten på byggestansen tilfeldig. I slutten av september 2010 - i det byggestansperioden løper ut - er det valg til den amerikanske Kongressen, og demokratene ligger an til å lide store tap. Netanyahu forstod at han må stå imot presset fra Obama-administrasjonen inntil republikanerne vinner større innflytelse i Kongressen. - Dersom Obamas popularitet fortsetter å falle, og republikanerne vinner tilbake minst et av husene i Kongressen, kan Netanyahu og hans partnere puste dypt og fortsette å utvide bosetninger på Vestbredden og Øst-Jerusalem, skriver Benn. Onsdag 20. januar 2010 Conrad Myrland

PORTEN TIL MIDTØSTEN www.miff.no

Religiøse motsetninger Staten Israel er et mirakel på flere vis. Ett av miraklene er at jødene i Israel har klart å holde sammen så godt som de har, tross alle motsetninger som skulle ligge der i utgangspunktet. Av Odd Myrland Omtrent halvparten av jødene i Israel er orientalske jøder, de har bakgrunn i muslimske land. De kom stort sett til Israel som flyktninger, det har flyktet atskillig flere jøder fra muslimske land enn arabere fra Israel. De fleste europeiske jøder har bakgrunn i Russland, Romania og andre land i Øst-Europa. Et betydelig mindretall har bakgrunn i VestEuropa og Nord-Amerika. Her skulle en tro at det skulle ligge mye ”sprengstoff ”. Det har da også vært sterke følelser, spesielt ved at de orientalske jødene har følt seg diskriminert. Men det har vært svært lite vold jøder imellom, nesten ikke noen politisk vold utover at demonstrasjoner av og til har gått litt hardt for seg. I tillegg er det selvsagt de vanlige motsetningene mellom by og land, fattig og rik, arbeidstaker og arbeidsgiver osv. Dessuten kommer motsetninger mellom ulike retninger innenfor jødedommen og etter hvor alvorlig man tar sin religion. Tross alt dette er det svært lite vold jøder imellom. Stridsspørsmål blir avgjort på demokratisk vis. Og Israel er et velfungerende samfunn.

Ulike religiøse grupper

Nedenfor skal vi gjengi noe fra en meningsmåling blant 511 tilfeldige israelske jøder (feilmargin 4,4 %). Der er jødene delt etter religiøst standpunkt (alle er altså innenfor jødedommen). Meningsmålingen var bestilt av den israelske storavisen Yediot Aharonot og organisasjonen Gesher. Først ganske kort om de ulike gruppene i denne undersøkelsen: Sekulære er jøder som ikke har noe særlig forhold til religionen, de spiser for eksempel det meste uten så mye hensyn til de jødiske spisereglene. Tradisjonelle jøder holder de aller viktigste religiøse lovene (spiser ikke svinekjøtt, holder sabbat og høytider til en viss grad). – Det er religionsfrihet i Israel, så det er helt frivillig hvor mange religiøse lover, om noen, man vil overholde. Religiøse jøder holder en større del av lovene enn de tradisjonelle, men er ellers en del av det vanlige samfunnet. De kalles

En jødisk mann ber ved Vestmuren i Jerusalem. (Illustrasjonsfoto: Moshe Milner, GPO) ofte ortodokse eller nasjonalortodokse. Haredim (ultraortodokse) må vi omtale litt grundigere. For dem spiller religionen en meget stor rolle. Det er de som går med hatter og andre ”gammeldagse” bekledningsformer. De har ofte store familier. I Israel har en stor del av de ultra-ortodokse mennene ikke lønnet arbeid, de studerer teologi hele livet. De som studerer teologi, slipper nemlig å gjøre militærtjeneste. Haredim forsøker ofte å presse resten av samfunnet til å overholde sabbaten og andre religiøse lover mer enn de fleste i storsamfunnet ønsker. Mange andre i Israel er meget sinte på dem, fordi de mener de unndrar seg samfunnets plikter og i tillegg belaster budsjettene ved å trenge støtte fordi man ikke vil arbeide, men samtidig vil bestemme over andre. Haredim ser det motsatt: Ved å studere og holde loven, bringer de Guds velsignelse over landet.

salems enhet. 61 % svarte at det verste er at mange sekulære jøder flytter fra Jerusalem (fordi haredim blir stadig flere og får stadig mer innflytelse). 22 % mente det er at jøder ikke får bygge (nok) i Øst-Jerusalem. 6 % var opptatt av at bedrifter er åpne på sabbaten, da det skal være hviledag. Av spesiell interesse kan det være å notere at haredim legger større vekt på retten til at jøder kan bygge i hele Jerusalem (også de deler som av verden ellers regnes som ”okkupert”) enn på at mindre religiøse jøder holder sabbaten. Det er et uttrykk for et skifte i holdning i den ultra-ortodokse befolkningen. Tidligere var noen av dem imot staten Israel, det var først Messias som skulle opprette jødenes stat. Det finnes fremdeles jøder som ser det slik, men i Israel er disse gruppene nå ganske små. I økende grad slutter haredim seg til høyresiden i Israel når det gjelder politikken i forhold til araberne.

Jerusalems enhet

Et spørsmål i meningsmålingen var hvordan man ville like det om en gruppe ultra-ortodokse fami-

Et spørsmål i meningsmålingen var hva man mente truer Jeru-

Haredim som nabo?

lier (haredim) flyttet inn i nabolaget. 56 % ville være bekymret. 16 % ville forsøke å flytte til et annet område, 8 % ville forsøke å organisere protester. 20 % ville synes det var greit. Til og med 46 % av religiøse jøder ville mislike det, selv om riktignok 42 % av dem også ville synes at det var greit. Det forteller noe om hvor sterk spenningen kan være mellom de ultra-ortodokse og samfunnet for øvrig.

Haredim utenfor

Andre spørsmål viste at sekulære, tradisjonelle og religiøse generelt ikke har store problemer med å bo i samme strøk, selv om man generelt helst vil ha naboer som ligner en selv. Men mange andre avviser altså å bo i nærheten av haredim. Organisasjonen Gesher, som sammen med Ynet står bak meningsmålingen, sier at de vil forsøke å bygge bro mellom haredim og resten av befolkningen. Gesher er et hebraisk ord som betyr bro. Kilde til meningsmålingen: En artikkel på ynetnews.com (Yediot Aharonot) 7. desember 2009.


www.miff.no PORTEN TIL MIDTØSTEN

1-2010 MIDTØSTEN I FOKUS

blant jødene

2,7 millioner turister i 2009

Flertallet handler ikke på sabbaten I Israel har debatten om sabbatsåpne forretninger rast i mange, mange år. Den er ikke helt ulik debatten om søndagsåpne butikker i Norge. Av Kenneth O. Bakken ”Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud,” sier 2 Mosebok kapittel 20. Jeg har selv møtt noen av de ivrigste forsvarerne av dette budet i Jerusalem. Flere hundre ultraortodokse jøder demonstrerte utenfor parkeringshuset ved Jaffa-porten i Jerusalem. Den sekulære ordføreren i Jerusalem, Nir Barkat, hadde gitt tillatelse til dette parkeringshuset og andre bedrifter å holde åpent på helligdagen. Dette vekket til dels voldelige protester blant de ultraortodokse høsten 2009. Aktivistene

mener det er opplagt at jødenes hovedstad skal følge jødisk lov. En ny undersøkelse gjennomført for Yedioth Aharonoth og The Gesher Fundation viser at de fleste jøder i Israel foretrekker å ikke handle på lørdagen. Det gjelder både for religiøse og ikke-religiøse jøder. 62 prosent mener stadig flere sabbatsåpne butikker er et bevis på at Israel gjennomgår en sekulariserings- og liberaliseringsprosess. 24 prosent mener det representerer et tap av religiøse symboler og tradisjoner. I tillegg mener rundt 14 prosent at trenden viser en mangel på respekt for israelske arbeideres rett til ikke å arbeide på helligdager.

Kan arbeidere tvinges?

Og nettopp dette er et spørsmål som har nær sammenheng med problematikken rundt sabbatsåpne forretninger. Kan arbeidere tvinges til å arbeide på sin helligdag? Ifølge mer enn 80 prosent av de ortodokse

23

jødene, kan man ikke tvinge folk til å arbeide på sabbaten. Blant de sekulære er man splittet på midten i dette spørsmålet. 53 prosent av deltakerne i meningsmålingen oppgir at de aldri handler på sabbaten, uavhengig av deres syn på åpne butikker på helligdagen. Kun 25 prosent ville satt pris på å kunne handle på sabbaten, mens 22 prosent ikke ville handlet denne dagen under noen omstendigheter.

Rundt 2,7 millioner turister besøkte Israel i løpet av 2009. Det er 10 prosent færre enn i 2008, men ellers høyere enn noen gang tidligere. Trenden i 2009 har vært at turistbesøkene har økt måned for måned utover i året. Den siste måned i 2009 ble den beste desember måned noensinne. 225.000 turister besøkte Det hellige land denne måneden, en økning på 11 prosent fra 2008, melder statistisk sentralbyrå i Israel. 2,3 millioner av fjorårets turister tilbragte minst én dag på hotell. Turistdepartementet arbeider for å utvide kapasiteten til å motta turister, ikke minst ved å etablere flere overnattingssteder. (K. O. B.)

SAS

Scandinavia Hotel Thulinsgt. 6 og Biskop Gunnerusgt. 3 Oslo 1 Norway Telefon: 22 11 29 22

- Må finne balansen

Leder for Gesher Fundation, Ilan Gal-Dor har følgende bemerkning til resultatene i undersøkelsen: - Vi merker at det israelske samfunnet er konstant anstrengt som følge av dialogen mellom dem som ønsker en moderne, liberal stat og de som ønsker å opprettholde jødiske symboler […] Vi må fortsette dialogen og finne den rette balansen mellom tradisjon, jødisk karakter og liberalisme.

Badetøy med tilbehør spør etter

Dødehavsrullene vedlikeholdes Fire israelske kvinner arbeider med å gjenopprette skadene som ble påført Dødehavsrullene i forskningsarbeidet de første tiårene etter at de ble funnet. Av Odd Myrland På 1940-tallet fant noen jordanere de første av det som ble kalt Dødehavsrullene. Nye skrifter ble funnet fram til 1956. Det er snakk om jødiske dokumenter, som er alminnelig antatt å være fra ca. 200 år f. Kr. til 100 år e. Kr. Israel har på forskjellig vis sikret seg disse dokumentene, som går meget sentralt inn i jødisk historie. Vi skal ikke her ta opp noen nærmere beskrivelse av Dødehavsrullene og innholdet i dem. Det kan interesserte finne i oppslagsverk og på internett. I stedet skal vi fortelle fra arbeidet som blir gjort for å bevare dokumentene. Dødehavsrullene klarte seg forbløffende bra i 2000 år under de tørre forholdene i Qumran ved Dødehavet, hvor de ble funnet. De bestod av syv fullstendige ruller som ble funnet på 1940-tallet. Og så er det titusener av biter som skriver seg fra anslagsvis 900 ulike verk. De ble oppdaget på 1950-tallet.

Dårlig behandling

De første spesialistene som skulle ta seg av rullene etter at de var funnet, bestod av en internasjonal gruppe på åtte forskere. De gjorde så godt de kunne, men det var mye de ikke visste den gangen. De gamle skriftene ble utsatt for lys, ulike kjemikalier og for temperaturer som hadde en skadelig virkning. En av de uheldige framgangsmåtene de brukte, var at de festet bruddstykker de mente hørte sammen med limbånd og la dem mellom to glassplater. Det ble i alt 1276 slike plater. Men limbåndene ble en katastrofe for rullene. Kjemikaliene i limbåndene spiste seg inn i det organiske materialet, forurenset det og gjorde bokstaver mindre leselige. På 1970-tallet begynte de å sette biter sammen med rispapir og plastmateriale. Det gjorde ytterligere skade. Heldigvis ble dette stanset, og de fleste bitene ble værende mellom glassplater.

Gjenopprette

Fire israelske kvinner arbeider nå med å forsøke å gjenopprette skaden som ble gjort og forhindre at ny skade blir påført etter som tiden går. Bevaringsprosjektet begynte i 1991. En internasjonal ekspertko-

mité satte opp en protokoll, som gjelder ennå, for arbeidet. Men på disse ca. 20 årene er bare omtrent halvparten av rullene behandlet. Det meste av arbeidet er mekanisk. Man skraper forsiktig med kniv og bruker Q-tips og pinsett. Enkelte skånsomme kjemikalier brukes også. Belønningen er at ordene og bokstavene som ble skrevet i det andre tempels tid [fram til det ble ødelagt i år 70 e. Kr.] kommer fram. Limbåndene er et ekstra problem. Det kan ta måneder å reparere skadene på et lite stykke pergament.

Digitalisering

Sommeren 2010 starter arbeidet med å digitalisere rullene. Prosjektet er ventet å koste mer enn 5 millioner dollar. Det skal brukes forskjellig fotografiske teknikker, blant annet fotografering med infrarødt lys. Ved hjelp av de ulike metodene håper man å avsløre skjulte bokstaver også. Prosjektet er forventet å ta fem år. Alt skal legges på internett, slik at alle verdens forskere kan ta del i det store puslespillet med å sette sammen titusener av biter til de anslagsvis 900 tekstene dette antas å utgjøre. Kilde: En artikkel av Nir Hasson 22. januar 2010 på haaretz.com (Ha’aretz).

Gled deg selv og dine venner med å plante trær i Israel

Bibelsk fruktbarhet gjenskapes. Økologisk er treplanting et av de beste midler til å beskytte jorden. I fjellområdene hindrer trærne at jorden blir vasket bort av vinterregnet. I ørkenen beskytter trærne dyrket mark mot sandflukt. Pris pr. tre: kr. 100,Skriv gjerne ordren på e-post. Har du lyst til selv å forme teksten på diplomet er det fullt mulig Jødisk Nasjonalfond Norge Postboks 8871, Youngstorget 0028 OSLO Tlf.: 22 11 28 14 E-mail: jnf@c2i.net Giro nr.: 7877.08.76817 Les mer på www.kkl.org.il


RETURADRESSE: MIDTØSTEN I FOKUS, PB 9101, 3006 DRAMMEN

Hvorfor flytte til Israel? Hva kan gi en jøde som lever i en rik, vestlig stat motivasjon til å flytte til Israel? Av Conrad Myrland Yoel Meltzer, som flyttet til Israel fra USA for 15 år siden, har satt opp en personlig liste på 16 punkter som kan forklare en del av motivasjonen for flere. 1. Prosentvis har man best sjanse for å finne en jødisk ektefelle i Israel. 2. Statistisk sett er Israel det landet hvor færrest jøder gifter seg med ikke-jøder. 3. Ørkentur i Negev, svømmetur i Middelhavet, flyting i Dødehavet eller skitur på Hermon-fjellet er alle tilgjengelig innenfor noen få timers kjøretur. 4. Jødiske høytider er en naturlig del av livsrytmen i Israel. 5. Det er ikke noen julehandel i Israel. 6. Prisen for jødisk utdanning er bare en brøkdel av prisen i USA. 7. I Israel kan det jødiske folk føle seg ”hjemme”. 8. Israel er det eneste jødiske landet i verden. Det finnes ikke noe annet. 9. I Israel trenger ikke en jøde å integreres i et ikke-jødisk samfunn. 10. Selv om Israel har mange problemer og utfordringer, slik som andre land, er det jødenes egne problemer og utfordringer. 11. Å følge jødisk lov får en helt annen betydning i Israels land. 12. Det finnes bare én Jerusalem i verden, og den ligger i Israels land. 13. Hebraisk, språket til profetene, blir brukt i dagligtalen i Israel. 14. Israel har den raskest voksende jødiske befolkning i verden. 15. Israel er igjen det fysiske og åndelige senter for det jødiske folk. 16. Historien utfolder seg for øynene til folket i Israel. Jøder har en unik mulighet til å komme til Israel og ha en påvirkningskraft på hvordan historien utfolder seg. - På tross av alle de fantastiske ting som kan bli sagt om Amerika, ville jeg ikke byttet bort et sekund av det livet jeg har bygd i Israel. Jeg er hundre prosent overbevist om at det ikke finnes noen plass i verden som er bedre egnet for jøder å bo enn i Israels land, konkluderer Meltzer. Han innrømmer at det kan være vanskelig for jøder som bor i Vesten å forstå dette. - Det er bare ved å bo her og oppleve livet i Israel man virkelig kan forstå det, mener Meltzer. Hans artikkel ble publisert på ynetnews.com 17. desember.

Rekordstor strøm fra Nord-Amerika

Til sammen flyttet 3.800 jøder fra USA eller Canada til Israel i 2009, det største antallet siden 1983, melder Yedioth Aharonoth. (Illustrasjonsfoto: Moshe Milner)

2010-01Midtøsten i fokus  

Pisker opp hat mot jødenes stat Israels kriger blir dekket helt annerledes av norske medier enn andre lands kriger. Det skjer ved en kraftig...