Page 1

www.miff.no

B-BLAD - Returadr: MIFF, Pb 9101, 3006 DRAMMEN

Nr. 3/2008

Porten til Midtøsten er Nordens største nettside om Israel og Midtøsten-konflikten. MIFF BANKKONTO: 7877.06.54539

34. årgang

Utgitt av Med Israel for fred

Økte bistand med 10%

Norge økte sin bistand til palestinerne med 10,5 prosent fra 2006 til 2007. SIDE 2 og 3

Jøder fikk ikke besøke barndomssted i Egypt

Over 80.000 jøder måtte forlate Egypt etter at Israel ble opprettet, de fleste som rene flyktninger. I slutten av mai ble noen av dem nektet å vende tilbake på et besøk. SIDE 3

- Iran har snart atomvåpen

Israelsk etterretning mener Iran vil ha ferdig utviklet atomvåpen allerede neste år. Den siste rapporten fra Det internasjonale atomenergibyrå gir langt på vei støtte til de mest pessimistiske israelske anslagene. SIDE 4

Lengter etter shalom

Israelerne er stolte over sin 60 år gamle stat. SIDE 20

Israel 60 år MIFF 30 år

Statsminister Ehud Olmert taler på en AIPAC-konferanse i Washington i juni. I løpet av sommeren startet israelsk politi etterforskning av Olmert for korrupsjon i to nye saker. Lekkasjer fra etterforskningen tvang til slutt Olmert til å varsle sin avgang. Statsministeren på sin side tror fortsatt at han kan renvaskes fra anklagene. (Foto: GPO)

Tiden ute for Olmert

- Jeg kommer til å gå av etter ledervalget 30. juli. Den nye partilederen kan bli Israi Kadima i september, varslet statsminis- els nye statsminister. Tzipi Livni og Shaul ter Ehud Olmert på en pressekonferanse Mofaz leder på målingene. SIDE 10 og 11

Varig vennskap

Med Israel for fred (MIFF) har forsvart den jødiske staten i Midtøsten i halvparten av Israels historie. MIFF ble formelt stiftet 29. juli 1978. Gjennom nettsted, avismagasin, radioprogram og lokal­ foreninger når vi langt med et positiv budskap om Israel. Medlemmer får vår informasjonsavis fem ganger i året. Bli medlem av Med Israel for fred i dag! www.miff.no | post@miff.no | Tlf. 41 17 67 80 | Konto 7877.06.54539

D ISRAEL E M

FO

R FRED


2

MIDTØSTEN I FOKUS 3-2008

PORTEN TIL MIDTØSTEN www.miff.no

Norge fortsetter å gi bistand Den norske regjeringen økte sin bistand til palestinerne med 10,5 prosent fra år 2006 til 2007. Conrad Myrland 28. juli presenterte Med Israel for fred en full oversikt over myndighetene og organisasjonene som den norske bistanden ble

kanalisert gjennom i år 2007. Se Miff.no. 550.000 kroner ble gitt i bistand til Gaza kommune. Den militante islamistbevegelsen Hamas tok makten på Gaza-stripen i et brutalt kupp i juni 2007. 1,4 millioner kroner ble gitt direkte til PLO. Fatah er den største bevegelsen innen PLO. Deres mål, etter organisasjonens grunnlov, er «fullstendig

frigjøring av Palestina, og utrydding av zionistenes økonomiske, politiske, militære og kulturelle eksistens». 2,8 millioner kroner ble gitt til Palestinakomiteen. 6,6 millioner kroner ble gitt til «Pal Negotiation Affairs Department», noe som antyder at Norge støtter de palestinske forhandlerne.

Bekrefter rapport

Tallene fra NORAD bekrefter, som MIFF tidligere har rapportert, at norsk bistand går til organisasjoner som fører en intens politisk kamp mot Israel. Blant de norske og internasjonale organisasjonene som kanaliserer hjelpen til palestinerne, er det grupper som indirekte eller direkte ikke anerkjenner Israel som en jødisk stat.

Et arabisk «Israel»

I 2007 ble 29 millioner kroner av den norske bistanden til palestinerne gitt gjennom Norsk Folkehjelp. Bare Norges Røde Kors fikk et større beløp; 36 millioner kroner. Norsk Folkehjelp støtter åpent det palestinske kravet om «rett til å vende tilbake» for over fire millioner palestinske flyktninger. Dersom en tilbakevending skulle

USA anerkjenner de jødiske flyktningene Den amerikanske Kongressen har vedtatt at myndighetene ikke får lov til å omtale palestinske flyktninger uten også å omtale jødiske flyktninger fra arabiske land. Odd Myrland Ca. 700.000 arabere (palestinere) flyktet fra Israel i 1948 i forbindelse med krigen som var da Israel ble til. Disse flyktningene er blitt behandlet annerledes enn alle andre flyktningegrupper fra den tiden. Flyktningene har i 60 år fått enorme pengebeløp fra det internasjonale samfunnet, og får det fremdeles. Av 681 FN-resolusjoner om Midtøsten-konflikten, gjelder 101 de palestinske flyktningene. Men det har aldri vært noen FN-resolusjon om jødiske flyktninger.

Jødiske flyktninger

I årene etter at Israel ble opprettet, flyktet ca. 850.000 jøder fra arabiske land. De fleste dro til Israel. De jødiske samfunnene hadde eksistert i arabiske land i århundrer, noen siden før Islam kom på 600-tallet. Jøder og kristne ble behandlet som dhimmier, annen klasses borgere, i de arabiske landene. På 1900-tallet [da de europeiske kolonimaktene trakk seg ut av det arabiske området] ble de jødiske samfunnene utsatt for beslaglegging av eiendeler uten erstatning (konfiskasjon), diskriminering, opptøyer og vold (pogromer), overgrep fra myndighetenes side og tidvis henret-

D ISRAEL ME

FO

R FRED

Jødiske flyktninger, uten flere eiendeler enn de kunne bære med seg, venter på å bli fraktet til Israel med fly i desember 1949. (Foto: David Eldan, GPO) telser. På 1900-tallet forlot mer enn en million jøder arabiske land [de aller fleste uten å få eiendelene sine med seg]. Færre enn 5.000 jøder antas å være igjen nå.

Anerkjennelse

I Norge har det vært og er en nesten total taushet om de jødiske flyktningene. Men internasjonalt har dette flyktningeproblemet vært noe mer anerkjent.

Med Israel for fred

Organisasjonen Med Israel for fred ble stiftet i 1978. Formålet er å gi saklig og allsidig informasjon om Israel og Midtøsten-konflikten, og dermed skape større sympati for Israel og det jødiske folk. MIFF er en religiøst og partipolitisk nøytral organisasjon.

I Sikkerhetsrådets resolusjon 242 var det tale om flyktninger generelt uten å spesifisere om det var jødiske eller palestinske. Det samme gjelder fredsavtalene med Egypt og Jordan, i Oslo-avtalene i 1993 og på Madrid-konferansen i 1991. Israel bør legge vekt på å ha med de jødiske flyktningene i alle sammenhenger, mener vår kilde. Først statsminister Netanyahu, så Barak, forlangte at det jødiske

Midtøsten i fokus

Medlemsavisen Midtøsten i fokus er utgitt sammenhengende helt siden 1975. Fra år 2009 planlegger MIFF seks utgivelser årlig. Artiklene i avisen er også tilgjengelig på nettstedet Porten til Midtøsten, Miff.no.

flyktningeproblemet skulle behandles parallelt med det palestinske under fredsforhandlingene. President Bill Clinton godtok det. Det var blant annet tale om erstatninger til både arabiske og jødiske flyktninger. FNs høykommisær for flyktninger, som tar seg av alle andre flyktninger enn de palestinske, har to ganger bekreftet at jødene som forlot de arabiske statene er flyktninger som har rett på hjelp

fra FN. Men det er ikke blitt noe av det i praksis.

Kongressen: Likestilt med palestinerne

Det sterkeste vedtaket i så måte kom nå i april 2008. Den amerikanske Kongressen vedtok at den amerikanske regjeringen ikke skal nevne palestinske flyktninger uten samtidig å nevne de jødiske flyktningene. Regjeringen er bundet av dette vedta-

Adresse

Daglig leder

Styreleder

Redaktør

Med Israel for fred Pb 9101 3006 Drammen

Morten Fjell Rasmussen Mob. 92 24 39 63 mortrasmus@hotmail.com

Conrad Myrland Mob. 41 17 67 80 post@miff.no

Odd Myrland Mob. 95 88 69 77 myod@online.no


www.miff.no PORTEN TIL MIDTØSTEN

3-2008 MIDTØSTEN I FOKUS

til politisk kamp mot Israel blitt gjennomført, ville det raskt bety slutten på Israel som en stat med jødisk flertall. Også Palestinakomiteen (2,8 millioner kroner) er blant organisasjonene som støtter kravet om palestinernes «rett til å vende tilbake». Kirkens Nødhjelp fikk 14 milllioner kroner. Flere av de norske organisasjonene som får støtte har en lang historie i å gi Israel ensidig kri-

tikk, uten å nevne aktivitetene til væpnede palestinske grupper med et ord. Et ferskt eksempel på dette er Norsk Folkehjelps pressemelding fra 26. mars 2008, hvor «Israels krigføring» og «okkupasjonsmaktens overgrep» blir fordømt. Det nevnes ikke med et ord at Israel, i følge IICC, var angrepet med over 270 raketter fra Gaza-stripen i perioden fra 26. februar til 24. mars.

Norsk Folkehjelp støtter også en rekke anti-israelske prosjekter, for eksempel ulike «Stopp Muren»-kampanjer og grupper som oppfordrer til akademisk boikott av Israel.

Boikotter Israel

En rekke organisasjoner som mottar norske bistandspenger går åpent inn for boikott av Israel. Blant disse er Fellesutval-

get for Palestina (240.000 kroner) og Palestinian Centre for Human Rights (420.000). I tillegg mottok LO 884.000 kroner. Flere av LOs lokallag støtter boikott-aksjoner mot Israel. Hebron Rehabilitation Committee (HRC) mottok 1,1 millioner kroner i norske bistandspenger. Den israelske organisasjonen NGO Monitor hevder HRC ignorerer den

3

jødiske forbindelsen til Hebron, inkludert Patriarkenes grav. - Det er vanskelig å se hvordan HRC fremmer målene om å redusere fattigdom og skape fred, kommenterte NGO Monitor i januar 2007. Se oversikt over alle Norges avtalepartnere på Miff.no. Les hvorfor boikott av Israel er dumt og umoralsk på Miff.no.

Jøder fikk ikke besøke barndomssted i Egypt Over 80.000 jøder måtte forlate Egypt etter at Israel ble opprettet, de fleste som rene flyktninger. I slutten av mai ble noen av dem nektet å vende tilbake på et besøk. Historien illustrerer at erstatning for jødiske flyktninger fra arabiske land fortsatt er helt uaktuelt, samtidig som det kreves at Israel skal betale full erstatning til alle palestinerne som flyktet fra Israel i 1948. Odd Myrland

ket. Vår kilde mener at Knesset bør gjøre et lignende vedtak for den israelske regjeringens del, og at regjeringen bør knytte de to spørsmålene sammen i alle forhandlinger, slik Netanyahu gjorde. Kilde: En artikkel av Uzi Arad på ynetnews.com (Yediot Aharonot) 8. juni 2008. Han viser til organisasjonen Justice for Jews of Arab Countries (JJAC).

Priser 2007/2008

MIFF Medlem MIFF Familie MIFF Pensjonist MIFF Pensjonist Familie MIFF Student MIFF Student Familie MIFF Avis MØIF

265,375,175,205,175,205,175,-

Levana Zamir er israelsk jøde og bor i Tel Aviv. Hun er blant de ca. 82.000 jødene som har forlatt Egypt etter at Israel ble opprettet (de fleste som rene flyktninger). Etter at det ble inngått fredsavtale mellom Israel og Egypt i 1979, er det i prinsippet fritt for israelere og egyptere å besøke hverandres land. Da ble det opprettet en vennskapsforening mellom Israel og Egypt, og Zamir leder den. Hun har i tidens løp gjort mye for å spre kjennskap til egyptisk kultur og fremme vennskap mellom de to landene.

En «rot-tur»

I februar 2008 kom Levana Zamir på at hun ville ta initiativet til en tur for å oppsøke sine «røtter» i Egypt. Hun ville vise sine barn og barnebarn sine barndoms gater. Hun la fram ideen for andre, og snart hadde flere dusin jøder med bakgrunn fra Egypt (Kairo og Aleksandria) meldt seg på,

Styret 2008/2009

Leder: Morten Fjell Rasmussen (Bergen) Nestleder: Gabriel Edland (Kristiansand) Sekretær: M. A. J. (Bergen) Styremedlemmer: Turid Andersen (Arendal) Kenneth O. Bakken (Oslo) Jan Benjamin Rødner (Oslo)

Jøder ble nektet å komme tilbake på besøk til Aleksandria (bildet) og Kairo. (Foto: Wikipedia) med barn og barnebarn. Noen jødiske akademikere ville også være med. I programmet inngikk foredrag av den israelske ambassadøren i Kairo, Shalom Cohen, og lederen for det israelske akademiske senteret i Kairo, professor Gabi Rosenbaum. I samsvar med egyptisk lov fikk egyptiske sikkerhetsoffiserer programmet for turen. Deltakerne kjøpte flybilletter fra den israelske flyselskapet El Al, betalte for oppholdet i Egypt på hotell Marriott Kairo og gledet seg til turen. Turen skulle starte søndag 25. mai 2008.

På TV

Onsdagen før turen skulle starte fikk de seg en ordentlig overraskelse: Deres tur hadde vært omtalt på egyptisk TV. Den kjente TV-mannen Amr Adib hadde tatt seg god tid til en grundig rapport om den planlagte turen, med en vinkling som ikke var spesielt vennligsinnet. Ifølge Adib skulle jødene komme «for å feire Israels 60-årsdag i Egypt, av alle steder». Han påstod at turen bare var en dekk-

Frode Jacobsen (Bergen) Varamedlemmer: Anita Mendelssohn Ytrehus (Trondheim) Georg Rabl (Oslo)

Kontonummer

7877.06.54539 Org. nr. 970 550 232

historie for den egentlige hensikten med turen: Jødene skulle forlange å få igjen sine gamle eiendommer i Kairo og Aleksandria som den egyptiske regjeringen har «nasjonalisert», det betyr overtatt uten erstatning. «Hvorfor skulle vi bringe inn jøder som ble født i Egypt, men foretrakk å flykte til Israel?» spurte Adib. «De har kjempet mot oss i blodige kriger,» sa han. Han beskyldte den israelske ambassaden i Kairo og det israelske akademiske senteret for å «støtte en konspirasjon mot Egypt». Adib opplyste i programmet hvilket hotell jødene skulle bo på. Han sa at jødene planla en pressekonferanse i Kairo. [Sagt slik, høres en pressekonferanse ut som noen farlige greier!] Han bad om at det egyptiske utenriksdepartementet måtte «ta de nødvendige skritt». Levana Zamir benekter på det sterkeste at jødene planla å kreve erstatning eller noen slags politiske aktiviteter. Det skulle være en helt uskyldig tur for å se hvor familiene kom fra.

Turen måtte avlyses

Ifølge fredsavtalen har israelere full rett til å reise til Egypt. Noen av jødene som skulle være med på turen, bor i andre land enn Israel. Det var derfor ikke mulig for Egypt å nekte dem å komme. Men et autoritært regime som det egyptiske har andre metoder. Marriott hotell i Kairo, hvor jødene altså allerede hadde betalt for oppholdet, fortalte plutselig at den israelske og jødiske gruppen ikke kunne bo der, og annullerte bestillingen. «Situasjonen er følsom, og under de nåværende

Kilder

De viktigste kildene for stoffet i denne avisa er de israelske nettavisene Jerusalem Post (jpost.com), Ha’aretz (haaretz.com) og Yedioth Aharonoth (ynetnews.com). Andre kilder er mer sporadiske. Dessuten kan man trekke på stoff som er tilegnet i årenes løp.

omstendighetene kan dere ikke bo her,» sa en egyptisk tjenestemann. To timer senere sa det egyptiske reisebyrået at til tross for innstendige oppfordringer, klarte de ikke å finne noe hotell i Kairo som ville gå med på å gi dem rom. Reisebyrået i Kairo sa at turen måtte avlyses «av sikkerhetsgrunner etter rapporter i egyptiske medier». Det lovte å betale tilbake de pengene israelerne hadde betalt. Så langt bygger stoffet på kildeartikkelen. Resten er egne tanker.

Ingen erstatning til jøder

Da Israel og Egypt skulle forhandle om fredsavtale på 1970tallet, nektet Egypt å drøfte seriøst erstatninger til jødiske flyktninger fra Egypt. Og ikke bare det: Tross dette fikk Egypts daværende president, Anwar Sadat, Nobelprisen for den avtalen som ble inngått, en avtale som altså innebar at jødiske flyktninger ikke skulle få noen erstatning. Det som kommer fram i denne artikkelen, understreker at «ingen erstatning» fremdeles er Egypts syn på saken. Samtidig går de samme egypterne inn for at Israel skal betale full erstatning til alle palestinere som flyktet fra Israel i 1948. Jødene skal altså betale fullt ut, men ikke få noe. Og store deler av verden, inkludert mange nordmenn, finner dette rimelig. Kilde: En artikkel av Smadar Peri på ynetnews.com (Yediot Aharonot) 23. mai 2008.

Rettigheter

Det er fritt å gjengi stoff fra denne avisen hvis kilde oppgis.

Redaksjon avsluttet

Redigeringen av Midtøsten i fokus nr. 3/2008 ble avsluttet 31. juli. Følg videre utvikling i Israel på Miff.no. Neste avis kommer etter planen i oktober.


4

MIDTØSTEN I FOKUS 3-2008

MENINGSMÅLING:

- Jødene har det tryggest i Israel

Et stort flertall av israelske jøder - 76 prosent - mener det er tryggere å leve som jøde i Israel enn i diasporaen. Kun ti prosent mener et annet land enn Israel er tryggere, viser en ny meningsmåling gjennomført av B’nai B’rith verdenssenter i Jerusalem. Tirsdag 1. juli 2008 Conrad Myrland

SHABTAI SHAVIT:

- Israel må ødelegge Irans atomprogram i løpet av de neste tolv månedene

Shabtai Shavit var sjef for den israelske etterretningstjenesten Mossad fra 1989 til 1996. - Israel kan risikere å bli angrepet med en atombombe dersom vi ikke ødelegger Irans atomprogram i løpet av de neste tolv månedene, sier Shavit til den britiske avisen Sunday Telegraph. - Tiden som er igjen før vi må være klar blir kortere hele tiden, la han til. Mandag 30. juni 2008 Conrad Myrland

IRAN:

- Rakettøvelse skapte masseevakuering fra Tel Aviv

Irans siste rakettøvelser har skapt masseflukt av zionister fra Palestina, meldte det iranske nyhetsbyrået IRNA mandag, i følge Yedioth Aharonoth. «Det er uklart hvilken informasjon denne rapporten var bygd på», skriver journalist Dudi Cohen. Tirsdag 15. juli 2008 Conrad Myrland

PORTEN TIL MIDTØSTEN www.miff.no

- Iran har snart atomvåpen I den siste rapporten fra Det internasjonale atomenergibyrå (IAEA) er det en rekke sterke beviser for at Iran ganske snart får atomvåpen. Rapporten er knusende, og gir støtte til den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad, som mener at Iran vil få atomvåpen neste år, mener Caroline Glick. Odd Myrland Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) er organet som skal passe på at det ikke blir spredning av atomvåpen. Lederen, Mohamed El Baradei, fikk sammen med hele IAEA Nobels fredspris i 2005. For den som har fulgt med hva Caroline Glick i Jerusalem Post står for, er det ikke uventet at hun er lite begeistret både for IAEA, El Baradei og Nobelkomiteen. Sistnevnte er, ifølge Glick, åpent anti-amerikansk og «omfavner terrorister og deres statlige sponsorer». Ifølge Glick har El Baradei sagt rett ut på BBC at hans arbeid går ut på å forhindre at det blir krig. Han vil ikke gi argumenter til galninger som vil bombe Iran. Glick lurer litt på hvordan han da vil hindre Iran (og Syria) i å få atomvåpen. Hennes svar er at han åpenbart ikke er interessert i å hindre det.

Iran har snart atomvåpen

Frankrikes president Nicolas Sarkozy og hans kone Carla Bruni Sarkozy besøkte Israel i juni. (Foto: Amos Ben Gershom, GPO) FRANKRIKES PRESIDENT NICOLAS SARKOZY:

- Iran med atomvåpen kan ikke tolereres

- Alle som prøver å ødelegge Israel vil oppleve at Frankrike blokkerer veien, sa Frankrikes president Nicolas Sarkozy i Knesset mandag. Han erklærte også at et Iran med atomvåpen ikke kan tolereres. I mer lokale politiske spørsmål var det flere Knesset-medlemmer som var uenige med presidenten. Sarkozy sa at anerkjennelse av Jerusalem som hovedstad både for Israel og en palestinsk stat var en betingelse for fred. Han ba også Israel å stanse sin utbygging for jøder i Øst-Jerusalem og Vestbredden, og å «lage lover som vil gjøre det attraktivt for bosettere å forlate Vestbredden». Mandag 23. juni 2008 Conrad Myrland

På denne bakgrunnen virker den siste rapporten fra IAEA enda sterkere enn den ellers ville ha gjort. For der legges det fram en rekke sterke beviser for at Iran ganske snart får atomvåpen. Rapporten forteller blant annet en rekke faktorer som bare lar seg forklare som en del av et atomvåpen-program, og Iran har ikke gitt noen god forklaring på at det ikke skulle være tilfellet. Iran bygger noe som ser ut som testområde for atomvåpen. Iran holder på å lage en MIRV (missile re-entry vehicle), en rakett-type som inneholder flere atomstridshoder og kan dele seg opp og treffe flere mål fra det som opprinnelig var en rakett. Iran har foretatt studier i retning av å bygge et anlegg som kan omskape uran så det passere i atomvåpen. Iran arbeider med å gjøre sine ballistiske raketter, type Shihab-3, til å eksplodere 650 meter over bakken – noe

- Manipulerte Iran rakett-bilder?

Bildet over er tatt av den iranske revolusjonsgarde og sendt til internasjonale nyhetsbyråer. I følge revolusjonsgarden skal bildet være tatt under en prøveskyting av raketter onsdag 10. juli. En blogger har tatt en nærmere titt på bildet, og stiller spørsmål ved om bildet er manipulert. Videoopptak fra utskytningen, fra en litt annen vinkel, viser kun tre raketter som blir avfyrt. Den fjerde blir stående igjen på bakken. Stillbildet, der imot, viser fire raketter som blir avfyrt nesten samtidig, og noen av detaljene i bildet er mistenkelig like. Røkhalen til rakett nummer fire ser ut til å være en lett forstørret kopi av røkhalen til raketten helt til venstre. Mellom noen av de mørke røykskyene langs bakken er det kanskje enda flere tydelige likhetstrekk (se firkanter).

som bare kan ha betydning når den bærer en atombombe. Iran har utviklet og testet «exploding bridgewire detonators», som brukes til detonere atombomber (av plutonium-typen, hvis jeg forstår artikkelen i Wikipedia rett). Rapporten fra IAEA forteller også at den iranske revolusjonsgarden eier flere bedrifter som arbeider med atomvåpen-programmer. Rapporten er knusende, og gir støtte til den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad, som mener at Iran vil få atomvåpen neste år.

Hvorfor nå?

Spørsmålet er hvorfor El Baradei og IAEA valgte å gå ut med disse faktaene nå. Glick tror at det er fordi El Baradei er overbevist om at både USA og Israel er for svake til å gjøre noe med det. Slik Glick ser verden, har den amerikanske etterretningen og det amerikanske utenriksdepartementet bestemt seg for å kapitulere alle andre steder enn i Irak. Det gjelder i forhold til NordKoreas atomvåpen. Det gjelder ikke minst i forhold til Iran, hvor en rapport fra de amerikanske etterretningsorganisasjonene i desember 2007 fastslo at Iran

ikke hadde forsøkt å lage atomvåpen siden 2003. [Israel mente at rapporten var laget mot bedre vitende, hensikten var å gjøre det umulig for president Bush å gå til krig mot Iran. Denne rapporten fra IAEA bekrefter jo da Israels syn.] I Pakistan har den nye regjeringen overlatt store områder til Taliban og andre islamister. Den amerikanske utenriksministeren, Condoleeza Rice, har kalt det «et positivt skritt» at det er inngått en avtale som gir Hizbollah og derigjennom Iran den reelle kontrollen over Libanon. Når holdningene i det amerikanske embetsverket er slik, og når president Bush er på vei ut, er El Baradei tydeligvis overbevist om at USA ikke vil gjøre noe konkret for å hindre Iran i å få atomvåpen. [Men når det nå blir kjent at Iran snart har atomvåpen, vil det ikke bli så sterk virkning på opinionen når det faktisk skjer, og det er vel da mindre fare for at det vil bli truffet konkrete tiltak mot Iran etter at atomvåpnene er et faktum.] El Baradei tror åpenbart ikke at Israel vil gjøre noe militært heller. Glick tror at han har rett. Kilde: En artikkel av Caroline Glick i Jerusalem Post 5. juni 2008.


www.miff.no PORTEN TIL MIDTĂ˜STEN

3-2008 MIDTĂ˜STEN I FOKUS

*Â UVHGTKGPFWCNFTKINGOOGT

+UTCGN¹QMVQDGT . XJ[VVGHGUVGP *TBNBSCFJENFE.*'' .FE*TSBFM'PS'SFE JOWJUFSFSWJEFHNFE QlTPMJEBSJUFUTUVSUJM*TSBFMPLUPCFS 7JCFT�LFSOPFOBWQSPTKFLUFOFWlSFPHCMJS CMBOUBOOFUNFEQlEFMFSBW-�WIZUUFGFTUFO 7JCFT�LFS0MKFCFSHFU (FUTFNBOFPH (SBWIBHFOPHCPSJ/BTBSFU /FHFW (BMJMFB PH+FSVTBMFN(PEUJEUJMTIPQQJOHPH CBEJOH%JSFLUFºZGSB0TMPPH4UBWBOHFS .FMEEFHQlTlSBTLUTPNNVMJHGPSlGl QMBTTQlDIBSUFSºZFU 3FJTFMFEFSF5PSCK�SO&LSPMM *EBPH)BSBME )VTWFH$POSBE.ZSMBOECMJSNFEGSB.*'' #FPNQSPHSBNGSB4BCSB'PLVTSFJTFS  UMG )PMCFSHTQMBTT 04-0

5MG'BY&QPTUQPTU!IKIPNFPSH*OUFSOFUUXXXIKIPNFPSH,UP

Bli forhandler

Jobb nür du har lyst. Tjen sü mye du vil. Ha fri nür det passer deg. Bruk tid med familie og venner. Ekstrajobb eller fulltid. Du bestemmer. Passer for alle aldersgrupper. Treff venner naboer eller bekjente og tjen penger samtidig med ü selge produkter som alle blir fornøyde med. Nür du selger de kjente dødehavsproduktene fra Helsebringer har du gode muligheter til økonomisk frihet. Du trenger ikke ü ha erfaring fra salg da opplÌring vil bli gitt.

Kontakt Hemda pĂĽ tlf 95938428 eller e-post: dodehav@helsebringer.no

www.helsebringer.no Helsebringer boks 189 4299 Avaldsnes

Jeg vil gjerne ha brosjyre tilsendt  Jeg vil bli forhandler  Navn:!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Adresse:!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Postnr!!

!

Poststed!

!

!

!

!

!

!

tlf!

!

!

e-post!!

!

!

!

!

!

!

5


6

MIDTØSTEN I FOKUS 3-2008

PORTEN TIL MIDTØSTEN www.miff.no

VESTBREDDEN:

Første sivile dødsoffer i 2008

Tirsdag ble en palestinsk gutt (9) skutt og drept i en konfrontasjon mellom israelske soldater og demonstranter ved landsbyen Na’alin på Vestbredden. Gutten ble «tilsynelatende skutt av en grensepolitimann», skriver Amos Harel i Ha’aretz. Palestinere har den siste tiden gjennomført daglige protestaksjoner mot sikkerhetsbarrieren som bygges i området. Demonstrantene har kastet stein mot de israelske soldatene, og flere titalls israelske soldater er blitt skadet. I følge IDFs statistikk, er den palestinske gutten det første sivile palestinske dødsoffer på Vestbredden i 2008. I samme periode er det drept 34 terrorister. - Palestinerne mener flere sivile er drept, men også de innrømmer at antallet er lavt, skriver Harel.

En israelsk Hammer-jeep mot grensen til Libanon. (Foto: Ohayon Avi, GPO)

MAHMOUD ABBAS:

Odd Myrland

Onsdag 30. juli 2008 Conrad Myrland

- Advarer Israel mot å slippe fri Hamas-ledere

Dersom Israel setter fri Hamas-ledere i en fangeutveksling med Gilad Shalit, kommer PA-formann Mahmoud Abbas til å oppløse de palestinske selvstyremyndighetene. Dette signalet skal ha blitt formidlet som et «personlig budskap» fra Abbas av PAtjenestemannen Hussein al-Sheikh til sjef for IDFs Sentralkommando, generalmajor Gadi Shamni, i følge Ha’aretz. Abbas truer ikke bare med å trekke seg, slik han har gjort flere ganger tidligere i ulike sammenhenger, men å oppløse hele selvstyremyndighetene. Israel arresterte en mengde Hamas-politikere kort tid etter kidnappingen av Gilad Shalit 25. juni 2006. Mange har siden blitt sluppet fri, men omkring 40 sitter fortsatt i israelsk fangenskap. - Abbas frykter tydeligvis at løslatelse av sentrale Hamas-politikere vil styrke den islamske organisasjonens sivile infrastruktur på Vestbredden, skriver journalisten Uri Blau. Hamas krever at Israel løslater tusen palestinske fanger i bytte mot Gilad Shalit. Onsdag 30. juli 2008 Conrad Myrland

Hizbollah vil ikke slutte fred Det hjelper ikke om Israel trekker seg ut av Shebagårdene. Den shia-muslimske gruppen Hizbollah vil fortsatt finne påskudd for å fortsette krigen mot Israel.

I 2005 ble statsministeren i Libanon, Rafik Hariri, drept i et attentat. Det er alminnelig antatt at den syriske regjeringen stod bak drapet. Deretter var det en serie store demonstrasjoner i Libanon mot syrisk innflytelse (inkludert soldater syrerne holdt der), og det endte med at syrerne trakk ut alle sine soldater fra Libanon. Ny statsminister ble Fouad Siniora. Nå våren 2008 tok den shiamuslimske militsen Hizbollah kortvarig kontroll over store deler av hovedstaden Beirut, mens den libanesiske hæren (hvor shiamuslimene spiller en viktig rolle) viste seg ut av stand til å hindre det. På bakgrunn av denne styrkedemonstrasjonen ble det i mai 2008 inngått en avtale i Doha (hovedstaden i Qatar) hvor Hizbollah fikk en vesentlig større plass i styre og stell. Denne utviklingen bekymrer USA og Frankrike. De har vært opptatt av å styrke statsminister Siniora, som er sunni-muslim og betraktes som Vestens mann i den libanesiske regjeringen. Da Israel trakk seg ut av Libanon sommeren 2000, beholdt det

kontrollen over et lite område som kalles «Sheba-gårdene». Grunnen er at det er uklart om dette området tilhører Libanon eller Syria. I resolusjon 425 godtok FNs sikkerhetsråd at Israel fortsetter å kontrollere dette området til det blir en varig løsning. Det ble siden bekreftet i resolusjon 1310. Krigen mellom Israel og Hizbollah sommeren 2006 ble avsluttet med resolusjon 1701. Der ble saken om «Sheba-gårdene» åpnet noe igjen. Det ble sagt at man skulle «ta hensyn til» en plan fra Siniora hvor det er foreslått å legge området under FN-kontroll. – Dessuten bestemte resolusjonen blant annet at alle militser i Libanon (først og fremst Hizbollah) skulle avvæpnes. Det har ingen forsøkt å gjennomføre. Tvert imot: Hizbollah har stått helt fritt til å ruste opp til et nivå høyere enn før krigen.

«Styrke Siniora»

Israel har ikke noe sterkt ønske om å beholde «Sheba-gårdene». Men det ønsker for det første ikke at Hizbollah skal få kontrollen over området, for det andre kan det være et forhandlingskort hvis og når det blir forhandlinger om varige løsninger. Men nå arbeider USA og Frankrike for at Israel skal gi området til FN-kontroll. I neste omgang skal dette «selges» til den libanesiske befolkningen som en «seier» for statsminister Siniora. Det skal vise libaneserne at man

kan oppnå ting ved å alliere seg med Vesten. Samtidig skal det frata Hizbollah det fremste argumentet organisasjonen bruker for sin «væpnede motstand» mot Israel: Så lenge Israel kontrollerer «Sheba-gårdene», er en del av Libanon «okkupert» og må «frigjøres». Israel er tydeligvis i ferd med å bli «overtalt» av USA og Frankrike til å gå med på dette.

Motforestillinger

Vår hovedkilde til denne artikkelen, Jonathan Spyer, tror ikke at en eventuell israelsk tilbaketrekning vil virke slik amerikanerne og franskmennene håper. Her er noen av grunnene: Hizbollah godtar ikke at «Sheba-gårdene» blir underlagt FNkontroll. Hizbollah vil protestere mot at det er statsmininster Sinioras gode forhold til vestlige land som får Israel til å trekke seg ut. De vil hevde at det er den store israelske påkjenningen under krigen mellom Hizbollah og Israel sommeren 2006 og Israels frykt for en ny runde mot Hizbollah som ligger bak tilbaketrekningen. Og Spyer mener at for den jevne libaneseren vil nok den versjonen virke mest troverdig. Spyer tror heller ikke at en tilbaketrekning vil føre til fred.

Fortsatt krig

Spyer mener at det er naivt å tro at hvis Israel forlater «Shebagårdene», vil Hizbollah erklære

at nå er kampen mot Israel slutt. Hizbollah har en lang liste med «klager» som gir rikelig påskudd til fortsatt «væpnet motstand». De aller fleste palestinske muslimene er sunni-muslimer. Men før krigen i 1948 var det syv landsbyer i Galilea (Nord-Israel) hvor innbyggerne var shia-muslimer slik Hizbollah er. Innbyggerne i disse landsbyene, og de fleste andre araberne, flyktet da Israel ble opprettet i 1948. Deres plass ble fylt av jødiske flyktninger, særlig fra arabiske land. Men Hizbollah forlanger (på samme måte som de fleste andre araberne, Kirkenes Verdensråd, Mellomkirkelig Råd i Den norske kirke, Norsk Folkehjelp, SV og mange andre) at alle de arabiske flyktningene skal ha en «rett til å vende tilbake» som ingen andre flyktninger fra den tiden har, og som ville gjøre slutt på Israel hvis det ble gjennomført. Hizbollah har selv sagt at de som tror at det vil ta bort drivkraften til «motstand» mot Israel å legge Sheba-gårdene under FN, tar feil. Mange i Israel frykter derfor at USA og Frankrike skal presse gjennom noe som viser seg å virke imot sin hensikt og som styrker og ikke svekker Hizbollah. Kilde: En artikkel av Jonathan Spyer på jpost.com (Jerusalem Post) 18. juni 2008. Spyer er forsker ved Global Research in International Affairs Center, IDC, i Herzliya i Israel.

Refleksjoner to år etter krigen Veteranjournalisten Eitan Haber i Yedioth Aharonoth gjør noen refleksjoner to år etter Den andre Libanon-krigen, som startet 12. juli 2006. - Det er mange politiske og militære ledere i Israel som inderlig skulle ønske at klokken

kunne være stilt tilbake til 11. juli 2006, skriver Haber. Han stiller seg spørrende til hva Israel egentlig oppnådde med krigen. - Men kanskje, vil noen mennesker si, var det bra at denne krigen kom som den gjorde.

Kanskje var det mange sivile og militære tjenestemenn i staten Israel som forstod, en gang for alle, at vi ikke er overlegne noen, skriver Haber. - Kanskje forstod de at vi ikke har den beste hæren i verden, at våre politiske ledere ikke er full-

komne, og at vi, ja vi, kan tape, eller gjøre feil eller ganske enkelt ikke vinne, legger han til. Haber avslutter sine refleksjoner slik: «Den unødvendige andre Libanon-krigen skjøv ikke den neste krigen lenger bort. Tvert i mot. Det motsatte kan være tilfelle.»


www.miff.no PORTEN TIL MIDTØSTEN

3-2008 MIDTØSTEN I FOKUS

Libanon hedret barnemorderen Kuntar Den libanesiske regjeringen gjorde dagen jøde-morderen Samir Kuntar kom hjem til en nasjonal fridag. Conrad Myrland - Vi feirer «frigjøringen av fanger fra fengslene til den israelske fienden og retur av levningene etter martyrer», sa regjeringen i sin erklæring. Kuntar og fire Hizbollah-soldater, samt likrester av nesten 200 arabere, ble byttet av Israel mot likene til Ehud Goldwasser

og Eldad Regev. De to israelske soldatene ble drept i Hizbollahangrepet som innledet Den andre Libanon-krigen i juli 2006. I Beirut ble Kuntar hyllet som en helt av statsminister Fuad Saniora og president Michel Suleiman. Feiringen fra det offisielle Libanon skaper kvalmende følelser i Israel. 22. april 1979 deltok Kuntar i et av de mest brutale terrorangrep mot Israel i historien. I ly av mørket dro han og tre andre terrorister fra Tyr i Libanon til Nahariya i Nord-Israel i en gummibåt.

Først møtte de politimannen Eliyahu Shahar, og skjøt ham. Deretter tok de seg inn i en leilighet, hvor de tok Danny Haran (28) og hans datter Einat (4) som gisler. Einats mor, Smadar Haran, klarte å skjule seg for terroristene sammen med familiens to år gamle datter Yael. I sitt desperate forsøk på å få toåringen til å være stille, kom moren i skade for å kvele datteren. Kuntar og hans menn tok gislene med ned på stranden. Der skjøt han Danny Haran på kloss hold og knuste Einats hode mellom noen steiner og kolben

på riflen sin. To av Kuntars menn ble drept i skuddveksling med politiet på stranden. Kuntar og Ahmed Abrass ble tatt til fange. Abrass ble løslatt i mai 1985 som del av en annen fangeutveksling. I løpet av 29 år som Israels fange har Kuntar rukket å lære seg flytende hebraisk, giftet seg og skilt seg fra en arabisk-israelsk kvinne og fullført en akademisk utdannelse. Han har aldri vist noen tegn til anger for sine ugjerninger 22. april 1979. Tvert imot, han har lovet å vende tilbake med «de tapre islamske motstandsstyrkene».

7

HAMAS TIL FATAH:

- Hvis ikke zionistene hadde beskyttet dere hadde vi angrepet

Den interne krigen mellom Hamas og Fatah har blusset opp igjen i de siste dagene. Fredag ble fem militante Hamas-menn drept sammen med en liten jente i en eksplosjon på Gazastripen. Hamas anklaget Fatah for eksplosjonen, og arresterte omkring 200 tilhengere av bevegelsen i løpet av helgen. På Vestbredden har de Fatahlojale sikkerhetsstyrkene til PA-formann Mahmoud Abbas svart med å arrestere omkring 150 Hamastilhengere. Både Hamas og Fatah opplyser at mange av de arresterte allerede er løslatt. I dag kommer det trusler fra Hamas mot de palestinske sikkerhetsstyrkene på Vestbredden. - Dere vet at så snart dere ikke lenger er beskyttet av zionistene, vil folk gå inn i deres hovedkvarter og kaste dere ut, skriver Hamas i en melding. - Årsaken til at vi ikke handler mot dere nå, er fordi (...) vi vet zionistene straks vil støtte dere, legger Hamas til. Tirsdag 29. juli 2008 Conrad Myrland

TZIPI LIVNI:

Nærmere enn dette kom de ikke hverandre. Syrias president Bashar Assad vendte ryggen til Ehud Olmert og klarte å lure seg bort uten å gi Israels statsminister et håndtrykk. (Foto: Ohayon Avi, GPO)

Glimt fra hotell-lobbyen i Paris Ha’aretz-journalistene Zvi Bar’el og Barak Ravid har gitt noen glimt inn i spillet som foregikk bak kulissene under Middelhavs-konferansen i Paris i juli. Det avslører kjente og mindre kjente hemmeligheter. Conrad Myrland I Israel er det ikke noen hemmelighet at statsminister Ehud Olmert og utenriksminister Tzipi Livni ikke er på talefot. På flyet mellom Tel Aviv og Paris satt de på hver sin side av business class. Olmert finner heller ikke tonen med Syrias president Bashar Assad. Like før Olmert skulle holde sin tale, forsvant Assad ut

døren. Den israelske statsministerens følelser skal ikke ha blitt såret, i følge hans medarbeidere. Han ser på sine fredsfølere overfor Damaskus om svært viktige. Olmert spør seg om det kanskje ville ha vært krig på nordfronten, dersom ikke han innledet indirekte samtaler med Damaskus gjennom tyrkiske meklere. Samtalene i Ankara har i hvert fall vært gunstige for syrerne. Syrias utenriksminister Walid Moallem fulgte den ene internasjonale gjesten etter den andre inn til audiens på president Assads hotellrom. FNs generalsekretær Ban Ki-moon kom ut etter møtet «med et forlegent smil». - Så du ansiktet til Terje RødLarsen?, spurte et medlem av den syriske delegasjonen en Ha’aretz reporter.

- Da han gikk inn [til Assad] var han hvit, og da han kom ut var han rød. Han må ha fått så ørene flagret [«an earful»] av Assad, la syreren til. Terje Rød-Larsen er veldig misfornøyd med Israels indirekte kontakt med Syria, som har gitt Damaskus økt internasjonal legitimitet. «Larsen er frustrert, men sjefen hans er glad,» skriver de to israelske journalistene. I FN-systemet har Rød-Larsen ansvar for resolusjon 1559, som krevde at Syria trekker seg ut av Libanon. Så kom Assads pressekonferanse. En av de israelske journalistene klarte å følge med i heisen til etasjen hvor journalistene skulle møte Assad. Ingen flyktet når de hørte ordene «israelsk journalist».

- For noen få år siden ville syriske journalister nekte å snakke eller stikke av, denne gang var det som om freden allerede var kommet. Men de syriske sikkerhetsvaktene hadde ikke hørt om den, skriver Zvi Bar’el og Barak Ravid. Kort tid senere ble den israelske journalisten «med all respekt» bedt om å forlate området. - Denne pressekonferansen er bare for syriske journalister, sa han. Da israeleren påpekte at det også var libanesiske journalister til stede, svarte president Assads sikkerhetsvakt: «Syria og Libanon er ett land.» - Han hadde tydeligvis ikke hørt Assads melding om at Syria skal åpne ambassade i Libanon, avslutter de to israelske journalistene med dårlig skjult ironi.

- Jeg har alle kvalifikasjoner til å bli statsminister

Israels utenriksminister Tzipi Livni gav et sjeldent mediaintervju tirsdag. På Hærens radio hevdet Livni at hun har «alle kvalifikasjoner til å bli statsminister». Hun bekjente også sin tro på å vinne ledervalget i Kadima i september, selv om statsminister Ehud Olmert skulle stille som kandidat. Livni uttalte seg også positiv til samarbeid med opposisjonsleder Benjamin Netanyahu fra Likud. - Netanyahu og jeg har arbeidet sammen tidligere, og vi kan fortsette å arbeide sammen, sa Livni. Ha’aretz melder at Eyal Arad, Reuven Adler og Yoram Rabad, som alle var nære rådgivere til Ariel Sharon, har gått inn som støttespillere for Livni i valgkampen for å vinne ledervalget. Tirsdag 29. juli 2008 Conrad Myrland


8

MIDTØSTEN I FOKUS 3-2008

NY RAPPORT:

Omfattende tortur i PA

To menneskerettighetsgrupper tok søndag til orde mot det de beskriver som «omfattende tortur» i palestinske fengsler. Det er en sak som har blitt høyaktuell nå som volden mellom Hamas og Fatah har blusset opp igjen på Gaza-stripen. En ny rapport de to organisasjonene har kommet med, har sett nærmere på menneskerettighetsbrudd i de palestinske områdene det siste året. Bare i løpet av denne avgrensede perioden har både PAs politistyrker på Vestbredden og Hamas-styrker på Gazastripen begått menneskerettighetsbrudd i stor skala. Mellom 20-30 prosent av fangene skal ha blitt utsatt for tortur, noe som inkluderer kraftige slag og å bli bundet opp i smertefulle posisjoner, hevder man. I følge Human Rights Watch må sikkerhetsstyrkene til Mahmoud Abbas nå komme under sterkere søkelys, også på grunn av den massive internasjonale økonomiske støtten de nyter. Tirsdag 29. juli 2008 Kenneth O. Bakken

EHUD OLMERT:

- Tror ikke på ferdig avtale i 2008

Statsminister Ehud Olmert tror ikke Israel kan komme fram til en endelig og fullstendig fredsavtale med de palestinske selvstyremyndighetene i løpet av inneværende år, slik det ble lagt opp til etter Annapolis-toppmøtet i november 2007. - Jeg tror ikke vi kan nå en forståelse dette året som inkluderer Jerusalemspørsmålet, sa Olmert til Knessets utenriks- og forsvarskomite mandag. - Det er ikke noen praktisk mulighet til å nå en full forståelse når det gjelder Jerusalem, la han til. Statsministeren mener avstanden mellom partene er mindre når det gjelder andre spørsmål, som grenser og framtiden til palestinske flyktninger. - Når det gjelder flyktningene kan vi nå en avtale som ikke vil tvinge oss til å ta ansvar eller til å løse problemet innenfor Israels grenser, sa Olmert. Mandag 28. juli 2008 Conrad Myrland

- Palestinske barn blir opplært til å hate jøder Itamar Marcus fra Palestinian Media Watch presenterte organisasjonens sjokkerende funn i palestinske skolebøker og TV-stasjoner for deltakerne på MIFFs landsmøte.

nere. Jødene skal angivelig også ha lagt skylden på nazistene for å oppnå verdens sympati.

Mikke Mus og Hamas

- En sak som PMW fikk mye medieomtale på over hele verden i fjor, var en sak der Hamas bestemte seg for å bruke en Mikke Mus-figur i et av sine TVprogram. Det de gjorde var at de bygde et veldig flott studio, med en sjarmerende liten pike i studio sammen med Mikke Mus. Der oppfordrer Mikke Mus til hat, på samme måte som i andre barneshow eller ellers i samfunnet, forteller han. Marcus kunne imidlertid avsløre at verdenssamfunnets reaksjoner på disse fjernsynsprogrammene fikk Hamas til å ta Mikke Mus av sendeflaten. Men det færre har fått med seg, er at Hamas lot Mikke Mus-figuren bli drept av en gutt som gav seg ut for å være en israelsk jøde. På denne måten ble jødene anklaget for at den populære figuren måtte fjernes fra luften. Fjernsynskanalen skal i ettertid ha mottatt mange telefoner fra barn som var sinte og opprørte over at «jødene drepte Mikke Mus», sier Marcus.

Kenneth O. Bakken Palestinian Media Watch (PMW) er en organisasjon som har åtte personer ansatt kun for å overvåke palestinske medier - TVstasjoner, aviser, kryssord o.a. Funnene de har gjort viser at palestinske barn lever i en verden der de hver eneste dag blir opplært til å hate Israel, jøder og Vesten. Selv ikke sportssidene i de statskontrollerte avisene er frie for antisemittisk og antivestlig hatpropaganda.

Mer radikal propaganda

Fredag 27. juni holdt Itamar Marcus, lederen for PMW, sitt første av to foredrag på MIFFs landsmøte i Fredrikstad. Tittelen for foredraget var «Hindringer for fred» og Marcus viste de fremmøtte hva palestinerne virkelig sier blant sine egne om Israel, jøder og Vesten. - Det har vært en kraftig endring i det palestinske samfunnet de siste årene mot et mer radikalt islam. Og som dere vet fikk Hamas 56 prosent av setene i parlamentet ved sist valg. Ordet «Hamas» er et akronym for «islamsk motstandsbevegelse». Den har ikke engang ordet «Palestina» i seg, som for eksempel PLO (Palestinian Liberation Organization, red. anm). For Hamas handler deres bevegelse om islam. For dem er Israel en dominobrikke de må tippe over ende for siden å kunne legge jorden under islamsk herredømme, fortalte Marcus. Han fortsatte: - Hamas definerer «Palestina» som at hele området er et muslimsk land. Grunnlaget for å utslette Israel er altså religiøst fordi Allah vil det. Jødene eksisterer på hellig islamsk jord. PMW-lederen mener det er nettopp de religiøse argumentene Hamas benytter, som har nok sprengkraft i seg til å få unge palestinere til å sprenge seg i luften rundt om i israelske byer. - Mennesker har spurt seg i årevis: Hvordan kan terrorister gå inn på busser, se de kvinnene og barna som sitter der, for så å sprenge dem i luften? Svaret er dette: De ser ikke kvinner og barn der. De ser Allahs fiender

Skaper støtte til terror

Itamar Marcus holdt to foredrag på MIFFs landsmøte siste helgen i juni. (Foto: Kenneth O. Bakken) sitte der. De ser mennesker som bare ved deres eksistens hindrer tidenes ende fra å komme. De ser jøder, sa Marcus.

Israel eksisterer ikke

Den engasjerte foreleseren viste frem en rekke palestinske kart fra skolebøker og medier, hvor «Palestina» fremstilles som Israel og de palestinsk-kontrollerte områdene til sammen. Israel eksisterer ikke. Hundrevis av eksempler på dette finnes overalt i de palestinske områdene, fortalte han. Likevel var det mest urovekkende å se propagandaen som palestinske skolebarn blir utsatt

for. Den omfattende informasjonen PMW har samlet sammen på dette feltet har ført til at Itamar Marcus har fått presentere funnene for EU-parlamentarikere, Hillary Clinton, norske stortingspolitikere og andre vestlige politikere. Foreleseren viste både barneprogrammer på TV, musikkvideoer for barn og utklipp fra skolebøker proppet med religiøs og rasistisk propaganda mot Vesten generelt og Israel og jødene spesielt. Eksempelvis har den offisielle TV-kanalen til Fatah sendt programmer som hevder at jødene startet Holocaust for å massakrere palesti-

Den mektige propaganden til Fatah og Hamas har ført til at så mye som 84 prosent av den palestinske befolkningen støttet mordet på yeshiva-studentene i Jerusalem for noen få måneder siden, i følge Marcus. - Ikke bare den som drepte elevene støttet dette drapet. 84 prosent av befolkningen støttet terrordrapet på yeshiva-studentene, viser en palestinsk undersøkelse. 84 prosent! Hvordan kan dette skje? Svaret er: Vi ser en ubegripelig suksess for denne palestinske propagandaen. Vanlige palestinere tror det er i selvforsvar terroren skjer, for å skåne deres egne barn. Og derfor har dette blitt en suksess. - Dette er den store utfordringen, nemlig å forandre denne verden de lever i. Dette skjer ikke av seg selv. Ethvert land i verden, inkludert Norge, må presse PA til å fjerne hatpropagandaen før de kan motta bistandspenger. Det må settes betingelser. Alle som kan ha innflytelse på palestinerne må bruke bistandspengene som pressmiddel for at det i det hele tatt skal være mulig å snu dette rundt, avsluttet Marcus. Begge foredragene blir tilgjengelig i Mp3-format på Miff.no.


www.miff.no PORTEN TIL MIDTØSTEN

3-2008 MIDTØSTEN I FOKUS

9

SYRIAS AMBASSADØR:

- La oss stanse krigstilstanden

Mange av deltakerne på MIFFs landsmøte deltok på sightseeing i Gamle Fredrikstad, innimellom årsmøte, foredrag og kulturelle innslag. (Foto: Privat)

MIFF har fått ny styreleder Gabriel Edland går av som styreleder i MIFF etter sju år. Morten Rasmussen fra Bergen har overtatt stafettpinnen.

for ledere og for styremedlemmer. Men kanskje er det lurt å få med mennesker som kan være ressurspersoner for MIFF, uten at de nødvendigvis er styremedlemmer? Kanskje kan vi kalle det «MIFF-skolen», så vi kan trekke til oss folk som er vanlige medlemmer, men gjøre dem til ressurspersoner som kanskje blir ledere i fremtiden?, uttrykte han.

Kenneth O. Bakken Med rungende applaus fra salen ble Morten Rasmussen valgt inn som Med Israel for freds nye styreleder. Tidligere leder Gabriel Edland følte nå det var på tide å gi fra seg vervet han har hatt de sju siste årene. - Jeg har ikke mistet engasjementet for MIFF. Tvert imot. Men jeg følte det var på tide å slippe andre krefter til, fortalte han til landsmøtet lørdag morgen. Edland fortsetter som nestleder i styret.

Det fremste talerøret

Ærefrykt

Rasmussen er svært spent på det han nå har takket ja til å gå inn i. - Det er med en viss ærefrykt og spenning at jeg nå sier ja til dette her. Når jeg sier ja, så er det i visshet om at i MIFF-organisasjonen har vi en veldig dyktig medlemsmasse, vi har veldig dyktige medarbeidere. Det er veldig mange ressurspersoner å trekke på. Og det gjør at jeg kan være trygg på at jeg har mange mennesker å trekke på når jeg går inn i et lederverv, uttrykte han. Samtidig mener den ferske MIFF-styrelederen at organisasjonen også har utfordringer i tiden fremover. - Jeg har tenkt å peke litt på noen utfordringer. Ikke for å være pessimistisk, for jeg tror vi har veldig mye å være optimistisk for som organisasjon for øyeblikket. Men det kan være lurt å peke

Gabriel Edland (t.v.) gir stafettpinnen over til nyvalgt styreleder Morten Rasmussen. på noen av utfordringene. En av de tingene jeg har sagt i mange år er at vi må utdanne nye folk til å bli ressurser for MIFF. - Vi har hatt en veldig medlemsvekst den siste tiden. Og

når vi får vekst så får vi også mange nye tannhjul i maskineriet. Mange av disse trenger skolering. Og når det gjelder tillitsmannskonferansen vi har hatt hver høst, har det stort sett vært

Morten Rasmussen har vært medlem av MIFF siden 1997. Samme året ble han også en del av lokalstyret i Bergen. Her har han i flere perioder vært lokalstyreleder. I 1998 ble han også medlem av hovedstyret. I Bergen har han i tillegg til å være med å arrangere de vanlige lokalmøtene, drevet postkortaksjon og en av Norges første e-postaksjoner. Begge var rettet mot NRK. I tillegg har MIFF Bergen for ikke så lenge siden hatt besøk av Justus Weiner, som Rasmussen tok med seg på en av de lokale høyskolene, samt én videregående skole i Bergen. Samtidig har han holdt kontakt med journalister og talt Israels sak inn mot den lokale pressen. Han brenner for at MIFF skal være det fremste talerøret for Israels sak i Norge og har visjoner for hvordan organisasjonen kan klare å oppnå dette. - Politikerne skal vite at MIFF eksisterer og de skal få noen ansikt de kan knytte organisasjonen til. Det er viktig når en skal påvirke på denne måten, poengterer Rasmussen. Se hele det nyvalgte styret på side 3.

- La oss sette oss ned sammen, la oss skape fred, la oss stanse en gang for alle krigstilstanden, sier Imad Mustafa, Syrias ambassadør i Washington. Lydopptak av uttalelsen er spilt av på Hærens Radio i Israel mandag. Mustafa kom med uttalelsen i et intervju med organisasjonen Amerikanere for Fred Nå. Syrias ambassadør i Washington er en nær venn av president Bashar Assad. Jerusalem Post påpeker at innholdet i uttalelsen ikke er oppsiktsvekkende isolert sett, siden andre syriske regjeringsmedlemmer og diplomater har gitt liknende signaler de siste månedene. Det nye var at Mustafa unngikk å samtidig komme med trusler om militær aksjon dersom fredssamtaler bryter sammen. Mandag 28. juli 2008 Conrad Myrland

ARBEIDSLEDIGHETEN:

Har nådd sitt laveste nivå på to tiår

Arbeidsledigheten i Israel falt i mai måned til 6,1 prosent. Det er det laveste på 21 år, melder Statistisk sentralbyrå i Israel. Den enorme økonomiske veksten i landet, som siden 2004 har hatt et årlig snitt på fem prosent, er den viktigste grunnen til dette. I samme måned i 2007 var ledigheten på 7,4 prosent, noe som betyr at man har hatt en nedgang på 1,3 prosent på ett år. Helt siden toppnoteringen på 11 prosent i 2004 har ikke ledigheten økt en eneste måned, som følge av den økonomiske ekspansjonen. - Vi vil se et sterkt arbeidsmarked frem til slutten av året, tror sjefsøkonom Ori Greenfeld i Clal Finance. Men en faretruende inflasjon ser ut til å spise opp en allerede stagnerende vekst i israelsk økonomi. I mai nådde inflasjonsraten 5,4 prosent, melder Jerusalem Post. Likevel har Israels Bank valgt å ikke sette opp renten ytterligere, for å ikke legge for mye press på kjøpekraften. Mandag 28. juli 2008 Kenneth O. Bakken


10

MIDTØSTEN I FOKUS 3-2008

PORTEN TIL MIDTØSTEN www.miff.no

YUVAL DISKIN:

- Våpenstrøm til Hamas

Hamas har smuglet fire tonn med eksplosiver, 50 luftvern-raketter, titalls Kalashnikov-rifler og materialer til rakettproduksjon inn til Gaza-stripen siden våpenhvilen ble inngått 19. juni, i følge Yuval Diskin. Han er sjef for den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet. Søndag gav Diskin en orientering til regjeringsmedlemmene om den militære oppbyggingen til Hamas. Han opplyste at den islamistiske terrorbevegelsen har tatt kontroll over alle smuglertunnelene fra Egypt til Gaza-stripen i Rafah-området. Statsminister Ehud Olmert skal ha uttrykt skepsis til våpenhvilen i løpet av møtet. - Jeg frykter at en realitet blir skapt i sør, som vil få oss til å spørre, om fem år, hvordan vi kunne la det skje, skal Olmert ha sagt i følge Jerusalem Post. Forsvarsminister Ehud Barak mener våpenhvilens «balanse» så langt er positiv. - Hensikten med våpenhvilen var å gi oss en «timeout» som vi kunne dra fordel av, sa Barak. Utenriksminister Tzipi Livni tok til orde for å svare på alle de mindre bruddene på våpenhvilen, som er gjennomført av andre terrororganisasjoner enn Hamas. - Vårt svar må sende det budskap at Israel ikke vil akseptere noen angrep, samme hvilken organisasjon de kommer fra, sa Livni. Søndag 27. juli 2008 Conrad Myrland

EPHRAIM HALEVY:

- Angrep på Iran kan få følger for Israel «de neste hundre år»

- Et israelsk angrep på Iran «kan få følger for Israel de neste hundre år», sa tidligere Mossad-sjef Ephraim Halevy til magasinet Time denne uken. Han mener derfor at et angrep bare må være et alternativ som en siste utvei. En annen israelsk etterretningskilde sier at et angrep på Iran bare vil kunne utsette den islamske republikkens atomambisjoner med «ett år eller to». Søndag 27. juli 2008 Conrad Myrland

Det politiske presset mot Ehud Olmert ble kraftig styrket da forsvarsminister Ehud Barak (t.v.) i slutten av mai krevde at Olmert måtte «løse seg fra den daglige ledelsen av regjeringen». Shaul Mofaz (t.h.) har vært lojal mot Olmert gjennom hele den vanskelige sommeren, og kan forvente statsministerens støtte i valgkampen om partiledervervet. Mofaz er tidligere forsvarssjef og forsvarsminister. (Foto: GPO)

Som leder av partikomiteen i Kadima, har Tzachi Hanegbi (midten) og Tzipi Livni (t.h.) har meldt seg på i kampen om oppslutning. Dichter og Meir Sheetrit ligger dårligere an til

Statsminister Ehud Ol

Ved en rekke anledninger de siste to årene er Ehud Olmert spådd en snarlig politisk død, men statsministeren har klart å klore seg fast til makten. Etter tre tøffe sommermåneder med økende politikk press måtte han til slutt gi etter. Olmert går av etter ledervalget i Kadima i september. Conrad Myrland

Det var lekkasjene fra to nye korrupsjonsetterforskninger som beseglet Olmerts skjebne. Her følger en kortfattet oppsummering av sommerens drama, hvor Olmert, diverse regjeringskollegaer og politiet hadde hovedrollene.

Fredag 2. mai

Spesialetterforskere fra politiets korrupsjonsavdeling møter opp ved statsministerens bolig i Jerusalem med mindre enn 48 timers varsel. Forhøret gjelder en ny korrupsjonssak, uavhengig av de fire mot Olmert som allerede var under mer eller mindre aktiv etterforskning. - Situasjonen til Olmert er alvorlig og problematisk, og det er tvilsomt om han vil være i stand til å fortsette som statsminister, sier en fremstående tjenestemann i de israelske påtalemyndighetene. En domstol nekter israelske medier å skrive om detaljene i politiets mistanke.

Torsdag 8. mai

Medienes munnkurv blir delvis opphevet. Olmert er mistenkt for å ha mottatt store pengebeløp ulovlig i tiden før han ble statsmi-

Statsminister Ehud Olmert har varslet sin avgang, men kan komme til å fungere som regjeringssjef utover hele høsten. Dersom det blir aktuelt med nyvalg til Knesset, kan han komme til å lede en overgangsregjering helt frem til våren 2009. (Foto: Ohayon Avi, GPO)

nister. Beløp på hundretusenvis av dollar skal være inne i bildet. Hovedkilden til midlene er den amerikansk-jødiske millionæren Morris Talansky (75). Det er foreløpig uklart hva Olmert eventuelt skal ha gjort i gjengjeld for pengestøtten. Statsministeren avviser anklagene fullstendig. - Jeg har aldri tatt imot en bestikkelse eller «et eneste øre» til meg selv, sier Olmert i en pressekonferanse. Han lover imidlertid å gå av som statsminister dersom han blir tiltalt. Både fra venstre- og høyreopposisjonen kommer det krav om statsminister Ehud Olmerts avgang.

Tirsdag 27. mai

Talansky gir en tidlig vitneforklaring i saken mot Olmert. Statsadvokat Moshe Lador opp-

lyser at Olmert er mistenkt for bedrageri, tillitsbrudd, brudd på skatteloven og brudd på loven om pengegaver. Talansky valgte å støtte Olmert på begynnelsen av 1990-tallet fordi de hadde felles ideologi når det gjaldt Israel, Jerusalem og zionisme. Olmert var den gang en av de politiske «kronprinsene» i Likud-partiet. - Det falt meg aldri inn at jeg skulle få noe personlig igjen [for pengestøtten til Olmert]. Jeg fortsatte å gi penger til 2005, i perioden da han var handels- og industriminister for Likud, fortalte Talansky. Den amerikanske millionæren fikk også spørsmål om han visste hva Olmert brukte pengene til. - [Olmerts sekretær] sa alltid at han hadde [mange] utgifter... Olmert sa at pengene ble brukt til utgifter for valgkamper. (...) Da Olmert reiste med fly ville de bare gi ham sete på businessklasse, og ikke førsteklasse. Jeg vet at noen penger ble brukt på det. Jeg vet at noen ble brukt til å kjøpe sigarer. Han liker dyre sigarer og dyre kulepenner, svarte Talansky. Talansky skal ha overført pengebeløp til Olmert på opptil en halv million dollar i kontanter i løpet av en periode på flere år. Statsministerens advokater mener Olmerts uskyld vil bli bevist når Talansky skal kryssforhøres.

Onsdag 28. mai

Talanskys forklaring vekker sterke reaksjoner i Israel. - Det er ikke noe sexy med mennesker som lever på andres bekostning bare for å tilfredsstille sine lyster og pralende livsstil. Det er enda mye mer sjokkerende og skrekkelig når vi snakker om en minister i den

israelske regjering, skriver Sima Kadmon i Yedioth Aharonoth. - Talanskys forklaring i Jerusalems distriktsdomstol tirsdag vil for alltid ligge over statsministeren som en giftig sky - til han endelig går av, skriver Yossi Verter i Ha’aretz. - I beste fall er Olmert en grov hedonist. I verste fall er det forskjellige kriminelle handlinger som skjuler seg i historien, legger han til. Leder av Arbeiderpartiet, forsvarsminister Ehud Barak, krever at Olmert umiddelbart opphører å fungere som statsminister på bakgrunn av den pågående korrupsjonsetterforskningen. - Olmert kan ikke håndtere de utfordringene Israel står overfor, som Hamas, Hizbollah, Syria, Iran, de kidnappede soldatene og fredsprosessen, og samtidig håndtere sine personlige saker, sier Barak. Han vil ikke bestemme hvordan Olmert skal slutte å fungere som statsminister - i form av en permisjon eller en oppsigelse. Olmert signaliserer at han ikke har noen planer om å gå av.

Torsdag 29. mai

Utenriksminister Tzipi Livni oppfordrer sine partifeller i Kadima til å gjøre seg klare for nyvalg. - Jeg kan ikke ignorere det som har skjedd de to siste dagene. Dette er ikke lenger bare en kriminalsak eller en juridisk sak. Det handler om verdier og normer som påvirker staten Israel, sa Livni.

Fredag 30. mai

Et flertall av de 62.000 medlemmene i Kadima-partiet mener deres statsminister kan fortsette å fungere inntil videre, til tross for korrupsjonsetterforskningen


www.miff.no PORTEN TIL MIDTØSTEN

3-2008 MIDTØSTEN I FOKUS

11

BARACK OBAMA:

- Vi skal sikre at palestinere får sin stat

(t.v.) stått sentralt i maktspillet som til slutt tvang Olmert til å akseptere nytt partiledervalg. Avi Dichter partiledervervet. Livni leder på meningsmålinger blant Kadima-medlemmer, men Mofaz har raskt økende bli valgt. (Foto: Amos Ben Gershom)

- Vi ønsker å gjøre det klinkende klart at vi ble spesifikt fortalt at flybillettene som ble gitt oss var en gave fra vår far og privat finansiert av ham, skriver barna.

- Palestinerne har det veldig vanskelig akkurat nå økonomisk, og det er i USAs interesse å sikre at de har en form for håp og mulighet og en palestinsk stat. Jeg tror det er i Israels interesse også, sa Barak Obama på det NBC-sendte programmet «Meet the press». - Det jeg sier er at vi vil sikre at palestinerne får en stat som tillater dem å vokse, så sant vi samtidig har visshet om at dette ikke går på kompromiss med Israels sikkerhet. Jeg tror det er i begge parters interesse, men vi er den viktige ingrediensen når det gjelder å sikre at en avtale faktisk blir gjennomført, hevdet Demokratenes presidentkandidat. Senatoren hevdet også at det er «svært viktig» for USA å «løse den israelskpalestinske konflikten», for å gjøre det enklere å få araberstatenes støtte i Irak og i Afghanistan.

Torsdag 17. juli

HIZBOLLAH:

Meir Sheetrit er den fjerde av kandidatene som har meldt seg på til Kadimas ledervalg. Han har vært innenriksminister siden juli 2007. Sheetrits familie emigrerte fra Marokko til Israel i 1957. (Foto: GPO)

lmerts tøffe sommer mot ham. 52 prosent sier Ehud Olmert bare bør gå av om han blir tiltalt, og 8 prosent mener han ikke bør gå av uansett. 38 prosent mener Olmert bør levere sin avskjedssøknad straks.

Tirsdag 17. juni

Statsminister Ehud Olmert signaliserer at han har tenkt å stille som kandidat i Kadima-partiets ledervalg. Statsministeren tror han vil bli renvasket i folks øyne etter kryssforhøret av Morris Talansky.

derpartiets støtte til forslaget om å oppløse det nåværende Knesset og skrive ut nyvalg. På grunn av dårlige meningsmålinger er det få i Ap som ivrer etter nyvalg, og mange vil foretrekke å fortsette i regjeringskoalisjon med Kadima under en ny partileder. Olmert klarer å sikre seg lengre tid som regjeringssjef ved hjelp av nok en politisk hestehandel.

Torsdag 10. juli

Arbeiderpartiets Knesset-medlemmer bestemmer seg for å støtte oppløsning av Knesset, slik også partileder Ehud Barak har gått inn for. Statsminister Ehud Olmert truer med å sparke de Ap-ministerne som stemmer for forslaget.

Statsminister Ehud Olmert godtar at en nyvalgt partileder i Kadima også overtar umiddelbart som statsminister, sier sentralt plasserte kilder i partiet. Olmert forsøker å endre Kadimas lover slik at han kan fortsette som statsminister frem til neste Knesset-valg, på tross av at partiet skal velge en ny leder i september.

Onsdag 25. juni

Fredag 11. juli

Mandag 23. juni

Representanter for Kadimapartiet og Arbeiderpartiet gjennomfører langvarige, indirekte forhandlinger. Til slutt lover Olmert å avholde ledervalg i Kadima innen 25. september. Barak på sin side trekker Arbei-

Olmert blir forhørt i Talanskysaken for tredje gang, men israelsk politi konfronterer Olmert helt overraskende med nye mistanker. I perioden da han var ordfører i Jerusalem og industri- og handelsminister i Shar-

on-regjeringen, skal Olmert ha bedt om å få full dekning for de samme utenlandsreisene fra flere ulike offentlige organisasjoner og staten. Dermed fikk Olmert dekket inn sine reisekostnader flere ganger. Overskuddet skal han ha brukt til private reiser for seg og sin familie, i følge politiet. I løpet av en periode på flere år skal Olmert ha lurt til seg omlag en halv million kroner på denne måten. Blant organisasjonene som Olmert skal ha lurt penger ut fra, inngår hjelpegrupper for handicappede og fysisk utviklingshemmede barn, Holocaust-museet Yad Vashem, Simon Wiesenthalsenteret og Amerikanske venner av IDF. - Statsminister Olmert er overbevist om at han er uskyldig, og ettersom etterforskningen fortsetter tror han fast og sikkert at det vil bli klart for alle at han ikke har gjort noe galt, sier Mark Regev, statsministerens talsmann.

Lørdag 12. juli

Michal, Ariel, Shaul og Dana Olmert rykker ut i forsvar for sin far.

Olmerts advokater innleder fem dagers kryssforhør av Talansky.

Tirsdag 22. juli

- Kryssforhøret har gjort hele Talanskys forklaring til en vits, mener Olmerts advokat Zohar. Statsadvokat Lador sier en beslutning om en eventuell tiltale i Talansky-saken vil bli tatt «veldig snart». En ny runde med kryssforhør av Talansky er berammet til 31. august.

Onsdag 30. juli

Olmert kaller inn til pressekonferanse, og varsler at han vil gå av etter ledervalget i Kadima i september. Han bedyrer fortsatt sin uskyld i korrupsjonssakene, men erkjenner at han må gå av etter politisk press.

EHUD OLMERT:

Kan komme til å fortsette som statsminister inn i 2009 Kadima-partiet velger ny partileder 17. september, med en eventuell andre valgrunde 24. september. Først når en ny partileder er utpekt, vil statsminister Ehud Olmert levere sin avskjedssøknad. Dette kommer til å sette i gang en uforutsigbar politisk utvikling. Det er klart at Olmerts avgang kommer til å tvinge hele regje-

ringen til å gå av. President Shimon Peres må deretter utpeke et medlem av Knesset som får ansvar for å danne ny regjering. Det er stor sannsynlighet for at denne personen vil være den nyvalgte Kadima-lederen, ikke minst fordi Ap-leder Ehud Barak ikke er medlem av Knesset i denne valgperioden.

Knesset-medlemmet som Peres utpeker, har en frist på 28 dager til å danne ny regjering, men kan få fristen forlenget med 14 dager. Hvis kandidaten mislykkes, vil Peres utpeke et annet Knessetmedlem som også får 28 dager på å danne regjering. Dersom også denne statsministerkandidaten mislykkes, og ordføreren i Knesset ikke tror det er mulig

å danne en flertallsregjering, vil det bli avholdt nyvalg i løpet av 90 dager. Helt til en ny regjering er på plass, kommer Olmert til å fungere midlertidig som statsminister. Som vi har sett, kan denne prosessen ta tid og vare et stykke inn i år 2009. Torsdag 31. juli 2008 Conrad Myrland

Mandag 28. juli 2008 Kenneth O. Bakken

Kjøper seg inn i nye landsbyer

Hizbollah er i ferd med å styrke sin tilstedeværelse i sør-libanesiske landsbyer uten shia-muslimsk flertall. Den shia-muslimske terrorbevegelsen kjøper opp tomter og bygger militære stillinger og våpenlagre, skriver Yaakov Katz i Jerusalem Post. Før krigen i 2006 var de fleste av Hizbollahs våpenlagre i shia-muslimske landsbyer eller «naturreservater». Etter krigen har gruppen, i enda større grad enn tidligere, bygd opp sin militære infrastruktur i sivile landsbyer, hvor den internasjonale UNIFILstyrken ikke kan nå dem. UNIFIL har mandat til å patruljere i hele Sør-Libanon, men må ha følge av soldater fra den libanesiske hæren for å gjennomføre patruljer i befolkede områder. Soldatene i den libanesiske hæren, mange av dem er shia-muslimer, gir ofte tips på forhånd til Hizbollah, så de kan skjule seg for FN-soldatene. - Hizbollah flytter inn i alle landsbyer de har anledning til. Dette er for å unngå å bli oppdaget av UNIFIL, sier en israelsk forsvarskilde. Fredag 18. juli 2008 Conrad Myrland


12

MIDTØSTEN I FOKUS 3-2008

PORTEN TIL MIDTØSTEN www.miff.no

Gode ønsker for de neste 60 år Et par hundre Israelvenner markerte Israels 60-årsdag utenfor Stortinget 14. mai. Kenneth O. Bakken Flere av de fremmøtte hadde tatt med seg israelske eller norske flagg for anledningen, og mange stemte i sangen Hevenu Shalom Alechem før talerne slapp til med sine gratulasjonsord. - Kjære venner, Israel er som Norge et lite land, med noenlunde samme befolkningstall, men har i grunnflate ikke noe særlig mer enn Oppland fylke. Men vi vet at Israel og Norge har de samme felles verdier som demokrati, menneskerettigheter og frihet, innledet konferansier for demonstrasjonen, Martin Bodd fra Info Midtøsten.

Støttedemonstrasjonen var arrangert av Info Midtøsten, Med Israel for fred og ungdomspartiene til Frp, Høyre og Krf.

Holde fast ved drømmen

Hans Olav Syvertsen fra Krf og Jan Petersen fra Høyre holdt de første appellene. Den siste av dagens talere var Frp-formann Siv Jensen. Uten tvil var hennes innlegg det mest populære blant de fremmøtte Israel-vennene. Jensens ferske opplevelse av et rakettangrep i Sderot gjennomsyret opposisjonslederens innlegg. - Mennesker som utfører terror mot uskyldige mennesker er hatefulle mennesker, som i årevis har drømt om, og forberedt seg på å drepe så mange uskyldige de kan. Terrorister iverksetter et mareritt, ikke en drøm. Og det er utfordringen i vår tid: Nemlig å holde fast ved drømmen som menneskene som rev Berlin-muren hadde, som menneskene som etablerte Israel hadde. Fremtiden vil vise at 14. mai var sterkere enn 11. september, fordi den fokuserte på frihet, sa Jensen.

Israels rett til selvforsvar

Jensen gav også et spark til den norske mediedekningen av Midtøsten-konflikten. - Rakettangrepene fra Hizbollah og rakettangrepene fra Hamas understreker Israels behov for

- At den moderne staten Israel så sitt lys i 1948, det er i seg selv et under. At den har overlevd i 60 år, det er ikke noe mindre under [...] På 60 år er Israel forvandlet fra et utviklingsland til et blomstrende industrisamfunn. Det viser hva som er mulig når en befolkning har mot, kunnskap og innsatsvilje. Og det betyr at Norge, gjennom sitt oljefond, vil investere i Israel som aldri før, siden landet nå er klassifisert som et land med en økonomi som er vel utviklet. Så kjære venner, boikott-trusselen er avlyst, sa Hans Olav Syvertsen fra Krf.

- Israel fullbyrder en drøm som historien har vist nødvendigheten av. Min gratulasjon er fylt med beundring for det som er skapt, fylt med beundring for det demokratiet som er skapt, den evnen til å trekke innbyggerne med i beslutningene, som gjør landet unikt i denne regionen. Og det er en beundring for å ha skapt et land som er moderne, som vibrerer og som på mange av samfunnslivets områder ligger i forkant. Det er ikke mange folk og mange nasjoner som har evnen til å skape så mye på så kort tid. Vi gratulerer og beundrer det som er skapt, sa tidligere utenriksminister Jan Petersen. (Alle foto: Kenneth O. Bakken)

forsvarbare grenser. Siden den andre intifadaen startet i 2000, har tusen israelere mistet livet som følge av terroraksjoner [...] Mange av dem som blir rammet av dette er uskyldige sivile, som blir utsatt for selvmordsbombing, knivstikking, granater, for det ene etter det andre. Når isra-

elske myndigheter reagerer etter slike hendelser så kan ikke slikt kalles annet enn selvforsvar. Og jeg synes det er på tide at norske medier nå begynner å dekke denne konflikten på en litt mer rettferdig måte, sa Jensen. - Jeg besøkte en bitteliten by i Israel, Sderot, da jeg var der.

Siden 2001 har innbyggerne i denne lille byen opplevd å få 3000 Kassam-raketter mot seg. Hva gjør skolebarn som må gå fra skolebenken til tilfluktsom opptil flere ganger om dagen. Tror man de har grunnlag for å lære? Innbyggerne i Sderot lever i konstant frykt. Men det hører

vi altså sjelden om her, fordi historiefortellingen her presenterer Israel som den store stygge ulven og palestinerne som den helt uskyldige part. Sannheten er langt mer nyansert og det er altså nå på tide at vi begynner å kalle en spade for en spade, la hun til. Les mer referat på Miff.no.

Justus Weiner og Uri Schwartz kommer til MIFF-skolen Med Israel for fred arrangerer et seminar, «MIFF-skolen», på Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand 20.-21. september. Deltakerne får høre flere interessante foredragsholdere, blant annet israelerne Justus Weiner og Uri Schwartz. Foredragene er åpne for alle interesserte. De som ønsker å delta på måltider må melde seg på innen 10. september og betale deltakeravgift. Følg med på www.miff.no for oppdatert informasjon. Justus Weiner er professor ved Hebrew University og knyttet til tenketanken Jerusalem Center for Public Affairs. Han har besøkt Norge ved en rekke anledninger de siste årene.

D ISRAEL E M

Dansk-israelske Uri Schwartz er Director of Public Relations ved Shaare Zedek-sykehuset i Jerusalem. FO

R FRED


www.miff.no PORTEN TIL MIDTĂ˜STEN

3-2008 MIDTĂ˜STEN I FOKUS

13

Israel 1948-2008

Velkommen til 60-ĂĽrsfesten! Velkommen til den store 60-ĂĽrsfesten for alle norske Israelvenner.

Husker festen i 1948 Pü møtet i MIFF Stavanger i februar fortalte Rannveig Maaland (bildet), tidligere leder av MIFF Stavanger, om hva som skjedde i hennes bardomshjem da Israel ble opprettet 14. mai 1948. - Da hadde vi fest hjemme hos oss. Min far oppfordret meg til alltid stü pü Israels og den jødiske nasjonens side. For da er du ikke bare pü den sikre, men da er du pü den rette siden, sa han. Dette er nü snart 60 ür siden. Jeg husker sü godt den dagen. Mine foreldre bøyde kne og bad for den nye nasjonen og for Israels folk. Siden har jeg vÌrt en venn av Israel. Og jeg kommer til ü vÌre det sü lenge jeg lever, sa Maaland.

Til slutt henvendte hun seg til ambassaderüden som var hovedtaler pü møtet. - Vi er mange som skammer oss over den politikken venstresiden i Norge fører overfor Israel. (Applaus) Vi har det slik at nür Israel og Israels folk gleder seg og har det godt, da har ogsü vi det godt. Nür Israel lider, da lider vi med. Vi lider for alle i omrüdet som har det vondt, og det er mange. Der er mye nød i hele verden. Men vi kan ikke godta ü gi Israel skylden for det som er vondt der nede. Vi har Israels folk i vüre tanker og vüre bønner alltid. (Applaus)

Knesset-medlem Michael Melchior holder hovedtalen. Representant fra den norske regjering og den israelske ambassaden deltar. Interessante gjester forteller om sitt forhold til 60-ĂĽrs jubilanten. Flere spennende musikk- og underholdningsinnslag. Tid: Onsdag 3. september kl. 19.00-21.30. Sted: Gamle Logen, Grev Wedels pl. 2, Oslo. Pris: 230 kroner per person. Billettbestilling pĂĽ www.israel60.no eller tlf. 22 36 21 70. ForhĂĽndsbetaling til konto 1607.41.64793. Overskuddet gĂĽr til Shaare Zedek-sykehuset.

Arrangører: Den Norske Israelsmisjon, Det Mosaiske Trossamfund, Hjelp Jødene Hjem, Med Israel for fred og Ordet og Israel.

GVKQRKUMGLÂ FGTMQOOGTKUQOOGT %FULSFWFOEFBSCFJEFUNFElCSJOHFEFFUJPQJTLFKÂ?EFOFIKFNUJM*TSBFMGPSUTFUUFSPHTl JTPNNFS)WFSNlOFEIFOUFTIKFN

Demonstrasjon for Israel i Stavanger

Pü Israels 60. nasjonaldag etter jødisk kalender, torsdag 8. mai 2008, ble det arrangert en enkel demonstrasjon pü torget i Stavanger. Det var et strülende vÌr, og over hundre personer benyttet anledningen til ü vise sitt vennskap med Israel. Det var israelske flagg og utdeling av israelsk frukt. Lederen i MIFF Stavanger, Odd Myrland, ønsket velkommen. Det var appeller av Jens Jacob Dreyer fra Fremskrittspartiet og Bjarne Bjelland fra Kristelig Folkeparti i Stavanger. Ellers var det litt allsang.

0HOlSEFFSIKFNNFGPSUTFUUFS PQQGÂ?MHJOHFOJÂşFSFlS0WFSHBOHFOUJMFU NPEFSOF*TSBFMFSTUPSGPSEFÂşFTUF)+) IBSTUÂ?UUFUEFUUFBSCFJEFUJMBOHUJE)JUUJMJ lSIBSWJCFWJMHFULS7FElTUÂ?UUF )+)LBOEVWÂœSFUSZHHQlBUEJOHBWF LPNNFSGSBNUJMHPEFQSPTKFLUFSGPSKÂ?EFS TPNWFOEFSIKFN5BLLGPSEJUUCJESBHUJM EFFUJPQJTLFJNNJHSBOUFOFOl #SVLHJSPWFEMBHUBWJTFOFMMFS TFOEEJOHBWFUJM

)PMCFSHTQMBTT 04-0

5MG'BY&QPTUQPTU!IKIPNFPSH*OUFSOFUUXXXIKIPNFPSH,UP


14

MIDTØSTEN I FOKUS 3-2008

GORDON BROWN:

På sitt første statsbesøk

Den britiske statsministeren Gordon Brown ankom lørdag Israel, for første gang siden han tok over for sin forgjenger Tony Blair. Brown skal blant annet diskutere veien fremover i fredsforhandlingene med palestinerne. Han skal også annonsere ny britisk bistand til palestinerne. Regjeringen har besluttet å gi rundt 4,5 milliarder kroner til palestinske myndigheter. Søndag skal Brown ha samtaler med kollega Ehud Olmert og PA-formann Mahmoud Abbas. Mandag blir han den første britiske statsminister som taler i Knesset, før han senere på dagen skal besøke Holocaust-museet Yad Vashem og Fødselskirken i Betlehem. Søndag 20. juli 2008 Kenneth O. Bakken

TURISMEN BLOMSTRER:

45 prosent økning

1,5 millioner turister har besøkt Israel i løpet av de seks første månedene av 2008, melder turistdepartementet. Dermed ligger man et hestehode foran målet om å nå 2,8 millioner turister i løpet av året. I forhold til de seks første månedene av 2007 har turismen økt med 45 prosent, skriver Jerusalem Post. Bare i juni besøkte 240.000 turister Israel. Det er 33 prosent mer enn i samme måned i fjor. Oren Drori, talsmann for departementet, sier den relativt rolige sikkerhetssituasjonen og regjeringens nye markedsføringsstrategier må ta mye av æren for den enorme veksten. Søndag 20. juli 2008 Kenneth O. Bakken

NEW YORK:

Flere arabere på Dan Gillermans avskjedsfest

Etter seks år i New York skal Dan Gillerman avløses av professor Gabriela Shalev som Israels FN-ambassadør. Torsdag arrangerte Gillerman en avskjedsfest hvor det kom overraskende mange arabiske diplomater. Utsendinger både fra Egypt, Jordan, Qatar og Oman var til stede. Det var også palestinernes FN-observatør, Riyad Mansour, som vanligvis boikotter arrangementer som israelske diplomater står bak. Fredag 18. juli 2008 Conrad Myrland

PORTEN TIL MIDTØSTEN www.miff.no

Bulldoser-terror i Jerusalem

Bulldosere er blitt døds­ maskiner i terrorkrigen mot Israel. Conrad Myrland

Tre israelere ble drept i det første bulldoserangrepet i Jerusalem 2. juli. Tre uker senere ble terroristen skutt og drept før det andre angrepet krevde menneskeliv. Begge angrepene er gjennomført av arabere med israelsk identitetskort fra Øst-Jerusalem. Både statsminister Ehud Olmert og forsvarsminister Ehud Barak har tatt til orde for å ødelegge huset til terroristenes familie. Riksadvokat Menachem Mazuz mener at en slik reaksjonsform ikke er lovstridig. Visestatsminister Haim Ramon mener arabiske bydeler som Sur Bahir og Jebl Mukaber i Øst-Jerusalem må bli skilt fra Jerusalem. Han vil også ta fra de arabiske innbyggerne deres israelske identitetskort, skriver Jerusalem Post. - Sur Bahir og Jebl Mukaber må bli behandlet som de lå i Ramallah, Betlehem eller Jenin, sier Ramon til Hærens Radio. - Dette er palestinske landsbyer som aldri var en del av Jerusalem. De ble annektert i 1967. Ingen israelere har vært der og ingen drar dit, argumenterer Ramon. Terroristen som drepte åtte unge yeshiva-studenter i mars kom fra Jebl Mukaber.

Tre israelere ble drept og flere skadet da en terrorist brukte en bulldoser som angrepsvåpen i Jerusalem 2. juli. Tre uker senere ble 16 israelere skadet i et tilsvarende angrep. Begge de to terroristene ble skutt og drept. (Foto: Milner Moshe, GPO)

STATSMINISTER EHUD OLMERT:

HA’ARETZ:

Statsminister Ehud Olmert forsvarte bygging i jødiske bydeler av ØstJerusalem før han satte seg på flyet til Washington. - Jeg tror ikke det er noen motsetning mellom Israels folks totale lojalitet til Jerusalem og byens enhet, og våre ambisjoner om å skape fred i den, sa Olmert. Den israelske regjering har varslet nye utbyggingsplaner for 884 boliger i bydelene Pisgat Ze’ev og Har Homa, som ligger øst for våpenhvilelinjen fra 1949. PA-formann Mahmoud Abbas mener Israels bosetningsaktivitet setter fredsprosessen i fare. - Vi har gitt samtalene en sjanse, til ingen nytte. Vi gir freden en sjanse, men ikke for alltid. Vi vet hvordan vi skal forsvare våre rettigheter og vårt land, sier Ahmed Abdel Rahman, en sentral Fatahmann og medarbeider av Abbas.

Så langt den israelske avisen Ha’aretz kjenner til, har ikke Hamas gjennomført noen angrep mot Israel etter at våpenhvilen ble innført 19. juni. Granat- og rakettangrepene som har kommet fra Gaza-stripen er gjennomført av mindre grupper som har ulike motiver for å bryte våpenhvilen. - Islamsk Jihad brøt våpenhvilen [kortvarig] etter at Israel drepte noen av deres medlemmer på Vestbredden, men gikk deretter tilbake til våpenhvilen, skriver Ha’aretz i en lederartikkel. Det siste rakettangrepet skal ha vært gjennomført av en Fatah-tilknyttet gruppe.

Forsvarer bygging i Øst-Jerusalem

Tirsdag 3. juni 2008 Conrad Myrland

TEL AVIV:

Yosef Lapid (77) døde av kreft

Yosef Lapid, tidligere justisminister i Sharon-regjeringen og leder for sentrumspartiet Shinui, døde søndag morgen 77 år gammel. På fredag ble han innlagt på sykehus i en alvorlig tilstand, etter å ha kjempet mot kreftsykdom en lengre periode. Lapid ble født i Novi Sad i det tidligere Jugoslavia i 1931. Under Den andre verdenskrig ble hans far sendt til en konsentrasjonsleir for aldri mer å komme tilbake. Lapid og moren flyktet til Budapest, hvor de klarte å holde seg i skjul for nazistene til krigen var slutt. Lapid reiste til Israel i 1948. Gjennom årene som fulgte markerte han seg som journalist i Ma’ariv og direktør for Israels kringkastning fra 1979 til 1984. Før valget i 1999 ble han leder av Shinui, og vant seks mandater for partiet i Knesset. Fire år senere vokste partiet til hele 15 mandater, og ble Knessets tredje største parti. Søndag 1. juni 2008 Conrad Myrland

- Hamas har oppfylt sine forpliktelser

Tirsdag 8. juli 2008 Conrad Myrland

ALEX FISHMAN:

- Hvorfor gjør vi ikke noe?

- Hamas bruker hvert øyeblikk av våpenhvilen for å organisere seg bedre og bygge opp styrke før neste runde med kamper, skriver militærkorrespondenten Alex Fishman i Yedioth Aharonoth. - Og hva gjør våre ledere for å dra nytte av våpenhvilen før neste runde? Ingenting. Vi er på ferie, legger han til. Fishman mener den israelske regjering fremfor alt burde forsterket boliger i tettstedene rundt Gaza-stripen, slik at tak og vegger kan stå imot rakett- og granatangrep. - Det er klart for alle at den relative roen som våpenhvilen har gitt er midlertidig, og for hver dag som ikke blir utnyttet til å bygge forsterkninger og utvikle vårt anti-rakett varslingssystem er en bortkastet dag, skriver Fishman. Den israelske regjeringen har satt av flere hundre millioner kroner på statsbudsjettet til forsterkninger av hus i Sderotområdet, men ingenting har skjedd. Hvis ikke myndighetene vil bygge sikre tilfluktsrom for befolkningen, bør de investere i evakueringsplaner og nye boliger til flere titusen mennesker, mener Fishman. Onsdag 9. juli 2008 Conrad Myrland


www.miff.no PORTEN TIL MIDTØSTEN

3-2008 MIDTØSTEN I FOKUS

Israels venner må stå sammen Islams jødehat sikter mot folkemord. Den internasjonale venstresiden har bedradd jødene. Jødenes ledere er svake. Jødenes venner er få, og det er langt mellom dem. Nå er ikke tiden til å henge seg opp i kristen teologi. Nå trengs det at jødene står sammen Pastor John Hagee (t.h.) er leder Christians United for Israel (CUFI) i USA. Her er han og konen med sine venner mot våre Diana på besøk hos statsminister Ehud Olmert i april 2008. (Foto: Amos Ben Gershom, GPO) felles fiender, skriver redaktør religioner kaller demokratiske presidentkandiCaroline Glick i Jerusalem Post. Alle andre falske daten. Ledende folk i kirken Odd Myrland Caroline Glick er fast spaltist og redaktør i Jerusalem Post. Hun tilhører høyresiden i Israel, og er på mange områder på linje med Likud og Likuds leder, Benjamin Netanyahu.

Paven

I sin spalte Our world for 2. juni 2008 tok hun opp forholdet til kristne venner av Israel. Hun begynte med paven, Benedikt XVI. Da den iranske presidenten, Mahmoud Ahmadinejad, var på besøk i Roma i forbindelse med en matvarekonferanse, avslo paven Ahmadinejads ønske om en audiens. Paven har også tidligere vært modig og utfordret islamske ledere til å fordømme mord og tvang i Allahs navn, skriver Glick. Israel burde støtte dette. Flere liberale jødiske ledere i USA har ikke bare latt være å støtte paven. De har direkte angrepet ham. Paven har tillatt en latinsk messe som inkluderer en bønn om at jødene skal omvende seg til kristendommen. Og det har flere jødiske ledere angrepet.

Glick innrømmer at det kan være litt problematisk for en jøde å vite at katolikker ber om jødene skal oppgi sin tro. Men så lenge de ikke forlanger at jødene skal møte opp for å høre på misjonsprekener, har det egentlig lite å si. Og så er det jo slik da, skriver Glick, at også jødene i sine bønner i klartekst avviser den kristne troen som falsk. Slik er det med alle religioner: Hver religion mener at den er den sanne troen og alle andre er falske. Derfor må man holde teologiske syn og uttalelser utenfor i det politiske samarbeidet, og konsentrere seg om det som har politisk betydning.

John Hagee

Enda langt verre enn behandlingen av paven er måten mange jøder har behandlet pastor John Hagee på, mener Glick. Hagee er en av Israels ledende protestantiske venner i USA. Ifølge Glick skyldes kampanjen mot Hagee behovet Obamas tilhengere har for å vende oppmerksomheten bort fra den religiøse bakgrunnen til den

Obama har tilhørt i 20 år er antiamerikanske, antisemittiske og mot hvite. De lærer at de svarte er overlegne. Obamas jødiske tilhengere hadde derfor behov for å finne en religiøs leder på republikansk side som de kunne framstille som noe lignende som Obamas pastorer. De plukket da ut Hagee, som har bygget opp en meget stor pro-israelsk, kristen grasrotbevegelse, Christians United For Israel (CUFI). Disse liberale jødene er sterkt imot Hagees konservativt kristne profil i saker som homoseksualitet og abort, og går også sterkt inn for en palestinsk stat, i motsetning til Hagee, som er skeptisk til det. De grep fatt i en teologisk uttalelse av Hagee om at Gud brukte Holocaust til å få jødene til Israel. Dette vrir de til på helt usaklig grunnlag å framstille Hagee som antisemittisk. [På nettstedet til CUFI viser en jødisk rabbiner at mange ledende jødiske teologer har hatt og har lignende tanker. Men at Gud bruker det onde når det først skjer, kan ikke på noen måte unnskylde ondskapen. Hagee har viet en stor del av sitt

liv til å kjempe for at jødene ikke skal rammes av flere slike katastrofer.] Dessverre bøyde den republikanske kandidaten McCain seg for presset og tok avstand fra Hagee. Dermed har Obamas folk lykkes i å drive en kile mellom McCain og de som skulle være hans kjernevelgere, det kristne høyre. Den mest kjente jødiske lobbyorganisasjonen i USA, AIPAC, har bøyd seg og latt være å invitere Hagee til sin årlige konferanse. Men heldigvis, skriver Glick, står noen fast. Senator Joseph Lieberman og flere jødiske organisasjoner avviser å boikotte Hagee og hans organisasjon. Omtrent da kampanjen mot Hagee begynte for alvor, dro han til Israel med tusen medlemmer av hans pro-israelske organisasjon på en solidaritetstur. Han delte ut seks millioner dollar i gaver fra amerikanske venner til gode formål i Israel. Dessverre var de politiske lederne i Israel også påvirket av kampanjen. På hans store møte i Jerusalem kom det bare to toppolitikere, begge fra Likud: Benjamin Netanyahu og Uzi Landau. Statsminister Olmert hadde riktignok et privat møte med Hagee.

Stå sammen

Glicks budskap er klart: Islams jødehat sikter mot folkemord. Den internasjonale venstresiden har bedradd jødene. Jødenes ledere er svake. Jødenes venner er få, og det er langt mellom dem. Nå er ikke tiden til å henge seg opp i kristen teologi. Nå trengs det at jødene står sammen med sine venner mot våre felles fiender, avslutter Glick.

Hva skjer dersom Israel oppgir Golan? Hva vil Syria gjøre dersom Israel oppgir kontrollen av Golan-høydene? Conrad Myrland Guy Bechor i Yedioth Aharonoth gir følgende svar i en artikkel 23. mai:

Fase 1

Omkring en million syrere vil straks bosette seg på Golan-høydene. Syrerne mener at omkring hundre tusen innbyggere flyktet ut fra området i forbindelse med krigen i 1967. I dag utgjør disse flyktningene, med sine etterkommere, omkring en halv million mennesker. Myndighetene i Damaskus har allerede lovet økonomisk støtte til alle syrere som vil bosette seg på Golanhøydene.

Det var denne metoden syrerne brukte for å ta kontroll i Libanon, påpeker Bechor. Da den syriske hæren ble tvunget til å trekke seg tilbake, lot syrerne 800.000 arbeidere være igjen. De arbeider i Libanon, men overfører sine lønninger til Syria. På denne måten har Syria fortsatt kontroll i Libanon, til tross for tilbaketrekningen. Andre steder i verden ville syrerne blitt omtalt som «bosettere». Israel har ikke lov til å gjøre det samme, men hvis Syria gjør det, er det tilsynelatende ok.

Fase 2

Bosetting av hundretusenvis av syrere på Golan vil deretter gjøre det mulig for Bashar Assad å etablere en «motstandsbevegelse» mot Israel. Offisielt vil han selvsagt hevde at han ikke har noen

forbindelse med terroren som kommer til å bli rettet mot Galilea-regionen og resten av NordIsrael fra Golan, men i praksis vil syriske etterretningsoffiserer gjøre som de vil. De har god erfaring i å spre terror og indre uro i Libanon, påpeker Bechor. Hvorfor vil de ikke gjøre det samme mot Israel?

Fase 3

Alawite-regimet til Assad vil bli styrtet av radikale islamister. Det muslimske brorskap er på fremmarsj, og Al-Qaida har allerede avsagt en dødsdom over Bashar Assad fordi han har forbindelser med Israel og slår ned på radikale islamister med hard hånd. Så snart Assad er borte, vil militante islamister strømme fritt inn i området fra Iran, Afghanistan og andre områder. Livet

i Nord-Israel vil bli et mareritt, men situasjonen kan ikke reverseres. Fra å være en relativt folketomt område vil Golan-høydene nå være hjem til en million nidkjære syrere. Sinai-halvøya er så stor at situasjonen der alltid er reversibel. Ved fronten mot Jordan gav ikke Israel opp noe, og på den palestinske front kan landet alltid ta tilbake hvilket område som helst. Men med Syria vil situasjonen bli annerledes. Fra å være en tom buffersone vil Golan-høydene bli en overbefolket anti-Israel region flere generasjoner inn i framtiden. Fra å være en strategisk verdi for Israel, vil Golan-høydene bli en byrde på toppen av alle de andre. Våre framtidige generasjoner vil ikke tilgi dem som oppgir Golan, avslutter Bechor.

15

RAPPORT:

- Iran og Syria utplasserer radarstasjon på fjelltopp i Libanon

Iranske og syriske militæreksperter har hjulpet Hizbollah med å etablere en avansert radarstasjon på toppen av Sannine-fjellet i Libanon, melder Trend News Agency, et nyhetsbyrå i Aserbadjan. Sannine-fjellet ligger sentralt i Libanon. Med en radarstasjon plassert på den 2600 meter høye toppen, kan Hizbollah og deres allierte følge alle israelske flybevegelser mellom Middelhavet og Damaskus. - IDF antar at Syria har gitt Hizbollah radar-basert luftforsvars-system, skriver Yaakov Katz i Jerusalem Post. Tirsdag 15. juli 2008 Conrad Myrland

EDWIN BLACK:

- Israel testet ut S-300 over Kreta

I overgangen mellom mai og juni skal omlag hundre israelske kampfly ha gjennomført en storstilt øvelse i luftrommer over Kreta. Detaljer om øvelsen ble lekket ut fra det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon, og framstilt som en forberedelse til et angrep mot Irans atomprogram. De israelske kampflyene skal ha vært i luften kontinuerlig, med stadige påfyll fra tankfly. I følge nye opplysninger fra veteranjournalisten Edwin Black i The Cutting Edge, var det ikke bare den lange avstanden til Kreta som var et hovedpoeng med øvelsen. Hellas har det samme avanserte russiske luftforsvarssystemet som Iran har bestilt, og som kanskje allerede er operativt ved landets atominstallasjoner. S-300 batteriene, som kan ramme ti innkommende raketter og fly på en gang, vil være en formidabel trussel mot alle Israels langtrekkende våpenplattformer. Med en masse flybegelser innenfor S-300s radarsone, kunne Israel få viktige opplysninger om hvordan de kan sette det russiske systemet ut av spill ved hjelp av såkalt «jamming» og annen elektronisk krigføring. Tirsdag 15. juli 2008 Conrad Myrland


16

MIDTØSTEN I FOKUS 3-2008

PENTAGON-KILDER:

- Bush har gitt Israel gult lys til Iran-aksjon

President George W. Bush har gitt Israel «gult lys» til å gjennomføre et angrep mot Iran dersom det ikke er mulig å stanse den islamske republikkens atomprogram med diplomatisk press. Det skal en sentralt plassert kilde i Pentagon ha sagt til den britiske avisen Sunday Times. - Gult lys betyr gå i gang med forberedelsene, vær klar til angrep på kort varsel og gi beskjed når dere er klare, sier tjenestemannen. - Hvis det ikke blir lagt fram en skikkelig [angreps] plan, vil det gule lyset aldri bli grønt, legger han til. - Det kommer an på israelerne. Denne administrasjonen [i USA] kommer ikke til å angripe Iran. Det er allerede avgjort. Men presidenten er opptatt av atomtrusselen mot Israel og jeg vet at han ikke tror noe annet enn styrke vil avskrekke Iran, sier kilden. Sunday Times skriver også at Israel ikke vil få lov til å benytte amerikanske flyplasser i Irak til angrepet. Fredag fortalte kilder i det irakiske forsvarsdepartementet at det er registrert israelske kampfly ved amerikanske baser. Søndag 13. juli 2008 Conrad Myrland

JERUSALEM:

To politimenn skadet i skyte­angrep

Jerusalem opplevde et nytt terrorangrep rundt midnatt fredag kveld. Politiet tror det var en palestinsk terrorist som åpnet ild mot en gruppe mennesker i nærheten av Løveporten inn til Gamlebyen. To politimenn ble skadet, henholdsvis i hodet og brystet. Begge ble evakuert med helikopter. Angriperen flyktet inn i et muslimsk gravsted i nærheten. - Terrorangrepet i kveld inngår i en serie angrep i Jerusalem-området. Vi vil gjøre alt vi kan for å få tak i angriperen, fortsette letingen hele natten og sette inn nye styrker ved daggry, sa politisjef Dudi Cohen. Lørdag 12. juli 2008 Conrad Myrland

PORTEN TIL MIDTØSTEN www.miff.no

Jødenes historie og tilknytningen til Israel Det følgende er en fri gjengivelse av en artikkel av sjefredaktøren i Jerusalem Post, David Horovitz. Han skriver på bakgrunn av en dobbel CD utgitt av overrabbineren i Storbritannia, Jonathan Sacks og et intervju med ham. Der er jødisk musikk fra fortid og nåtid, bundet sammen av rabbinerens kommentarer. Odd Myrland Det finnes 82 kristne land og 56 muslimske. Jødene har bare en stat. Den er mindre enn Kruger nasjonalpark i Sør-Afrika. Den er mindre enn en kvart prosent av arealet til «den arabiske verden». Gjennom sin fire tusen årige historie har jødene ikke vært i flertall noe annet sted enn i Israels land. Det er det eneste stedet hvor jødene har kunnet styre seg selv og forsvare seg, det eneste stedet hvor jødene har kunnet forme sin egen skjebne og skape et samfunn etter sine egne verdier. Bare i Israel snakker jøder til daglig jødenes språk. Bare der er jødenes helligdager landets offisielle. Der levde jødenes forfedre, og der kan jødene fortsette forfedrenes historie. Jødene er Vestens eldste folk med den eldste troen. Likevel må de fremdeles kjempe for sin rett til å leve. Også jødene har rett på et ørlite sted i verden hvor de kan leve i trygghet, slik andre folk kan.

Jødenes tilknytning

Staten Israel er 60 år nå i mai 2008. Men jødenes tilknytning til landet går gjennom hele historien, helt tilbake til Abraham. På Abrahams tid levde folk i Norge i steinalderen, kanskje de første bronsesakene begynte å komme til våre kyster. Den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejad sier at Israel er Europas «unnskyldning til jødene for Holocaust». Men bakgrunnen for Israel er mye videre enn det. Jødene er ikke en fremmed kolonimakt som kom til et ukjent land. At jødenes stat ble gjenfødt for 60 år siden, innebærer at en forferdelig historisk urett endelig ble rettet på. Det var altfor sent for mange. Hadde Israel vært der, ville det ikke ha blitt noe Holocaust.

Da jødene fikk sitt hjemland tilbake, ble det lengste eksilet noe folk hadde opplevd avsluttet. (Illustrasjonsfoto: Mark Neyman, GPO)

«Naturlig rett»

Da Israel ble opprettet 14. mai 1948, holdt Israels første statsminister, David Ben-Gurion, en tale hvor han bl. a. nevnte jødenes «naturlige rett» til å leve som andre folk i sitt eget, selvstendige land. Da jødene fikk sitt hjemland tilbake, var det lengste eksilet til noe folk over.

Gud brakte dem tilbake

I århundrer levde jødene med minner om sitt hjemland og med håp om at Gud en dag ville oppfylle sitt løfte om å bringe dem tilbake. Det som er skjedd, er trosstyrkende, skriver redaktør Horovitz. De jødiske innvandrerne til Israel er kommet fra mer enn hundre land. De snakket mer enn 80 språk. For mer enn tre tusen år siden profeterte Moses: «Om du så er drevet bort til verdens ende, skal Herren din Gud samle deg og hente deg der.» (5. Mosebok 30:4) Og slik gikk det, skriver Horovitz. Et folk som var revet i stykker i hundre bruddstykker og spredt over verden, kom sammen igjen som en levende, vellykket nasjon etter nesten to tusen år. Det er ingenting som ligner på dette i noe annet folks historie.

Å ikke ha et land

Gjennom århundrene har jødene fått merke hva det er å ikke ha noe eget land. De er mange ganger blitt utvist og jaget fra byer og land. De er blitt tvunget til å konvertere til kristendom

og Islam. Det har vært en lang rekke overfall på jødenes ghettoer (pogromer): En mobb på hundrevis eller tusenvis av mennesker besatt av lyst til plyndring, voldtekt og drap angrep de forsvarsløse jødene, ofte i dagevis, mens politiet i beste fall så en annen vei, i verste fall deltok. Og det verste av alt: Holocaust. Jødene stod overfor nazistene og hadde ofte ikke noe sted å flykte til. «Millioner av jøder var i fare, og det var ikke noe sted å dra. På hele jordens enorme overflate var det ikke en kvadratmeter som jødene kunne kalle sitt hjem.»

Araberne

Jødenes land er ørlite. Men de er villige til å dele det med de arabiske innbyggerne. Jødene har godtatt de delingsforslagene som har vært, og de aller fleste jødene i Israel støtter tanken om en jødisk og en arabisk (palestinsk) stat som lever fredelig side om side. Betingelsen er at det fører til virkelig fred, at ikke araberne bruker det som et utgangspunkt for videre terror og krig. Det er terroren som hittil har gjort en fredsløsning umulig.

Hva Israel har oppnådd

Jødene i Israel lærte seg å dyrke opp øde land. De gjenopplivet sitt språk fra oldtiden, hebraisk. De integrerte innvandrere fra hele verden, både fra rike og fattige land. De skapte den politiske og økonomiske infrastrukturen som trengs. De måtte kjempe for å overleve, og vant krig etter

krig. De har opprettet og beholdt et fritt og demokratisk samfunn i en region hvor slike verdier er noe fremmed. Israel har en blomstrende økonomi, en vitenskap som ligger blant de fremste i verden på en rekke felter, en levende kultur, og det religiøse livet blomstrer. Israel er nr. 21 blant verdens land på HDI-indeksen (som viser hvor godt det er å leve i ulike land – Norge lå noen år på førsteplass, ligger nå på andreplass etter Island). Mange av de største imperiene gjennom historien har angrepet jødene. Den eldste henvisningen til Israel utenfor Bibelen, er fra 1200-tallet før Kristus. Der står det: «Israel er lagt øde, hennes frø finnes ikke lenger.» Men 32 århundrer etter er alle disse rikene henvist til historiens søppeldynge. Og Israels folk lever og blomstrer i Israels land.

Spre jødenes versjon

Mange jøder i Israel i dag er deprimerte. Situasjonen virker så håpløs. I medier og utdanning høres lite av jødenes egen historie, deres egen fortelling. Når jødene er blitt fordrevet fra sitt land gjennom historien, har det vært fordi de ikke kunne leve i fred med hverandre. Det jødiske folket selv er det eneste som kan ødelegge det jødiske folket. Horovitz oppfordrer jødene, i og utenfor Israel, til å lytte til budskapet fra Sacks og spre den jødiske fortellingen blant alle folk. Vi i MIFF vil gjerne hjelpe til med det.


www.miff.no PORTEN TIL MIDTØSTEN

17

3-2008 MIDTØSTEN I FOKUS

Gratulerer med dagen Israel! I dag, 14. mai, feirer den moderne staten Israel 60 år. Med Israel for fred ønsker den jødiske staten lykke til med jubileet. Se www.miff.no og www.israel60.no

$ )32!%, -%

Bli medlem av MIFF, kontakt oss i dag på tlf. 41 17 67 80

&/

2 &2%$

Annonsen som MIFF ikke fikk betale for å få på trykk i avisen Studvest.

MIFFs gratulasjon ble stanset «Staten Israel kan ikke akseptere en ørken i dens midte. Dersom vi ikke utrydder ørkenen, kan ørkenen komme til å utrydde staten,» sa David Ben-Gurion i en tale i 1955. Landets første statsminister snakket om den økonomiske viktigheten av å få Negev-ørkenen til å blomstre. Bildet viser byen Netivot i Negev-ørkenen. Du kan lese flere «minneverdige sitater» av israelske ledere i en artikkel fra 13. mai 2008 på Miff.no. (Foto: Milner Moshe, GPO)

Med Israel For Fred (MIFF) ble i mai nektet å rykke inn en annonse i avisen Studvest. Conrad Myrland Det var ansvarlig redaktør Pia Martine Wold som tok avgjørelsen om å nekte annonsen på trykk. Hun valgte da å bryte en juridisk bindende avtale som avisens annonseavdeling hadde inngått med MIFF. Begrunnelsen for å nekte annonsen på trykk var at redaktøren fryktet at «annonsens form og ordlyd lett kan mistolkes av leserne våre til å tro at Studvest har tatt et politisk standpunkt i en svært betent konflikt». - Denne argumentasjonen er helt uholdbar. En avis hefter ikke for synspunkter som fremmes gjennom betalt annonseplass. Budskapet i annonsen er at Israel har rett til å eksistere, og dette er noe til og med Yasser

Arafat uttalte at han aksepterte. Den viktigste forutsetningen for Osloprosessen var som kjent Arafats lovnad om å anerkjenne Israel, sier styremedlem i MIFF, Morten Fjell Rasmussen. Israels rett til å eksistere er dessverre ikke selvsagt i dagens Norge. Kravet om at flere millioner palestinere skal få innvandre til Israel («flyktningenes rett til å vende tilbake») vil føre til at Israel forsvinner fra kartet og at jødene i beste fall igjen blir en forfulgt minoritet i den arabiske verden. Det var flere jøder som flyktet til Israel fra den arabiske verden enn palestinere som flyktet andre veien. MIFF ønsker å sette fokus på dette. Når vi nektes å komme til orde, selv på betalt annonseplass, er dette et alvorlig inngrep i ytringsfriheten, mener Rasmussen. Annonsen stod på trykk i Bergensavisen 14. mai. Både Bergensavisen og Bergens Tidende rapporterte om annonsenekten.

Et spektakulært lysshow i Jaffa-gaten markerte starten på Israels og Jerusalems bursdagsfeiringer 7. mai. Les reportasje på Miff.no. (Foto: Kenneth O. Bakken, MIFF)

Vurderer du å reise til Jerusalem for første gang? Eller føler du at du ikke fikk noen særlig oversikt over hovedstaden forrige gang du var der? Da er en spasertur på «Sions murer» en ideell attraksjon. Rett på innsiden av Jaffa-porten er det en trapp som går opp på baksiden av bymuren. For rundt 24 kroner kan du spasere så lenge du ønsker på dette massive byggverket. Ruten går så langt som til Løveporten, en spasertur på 30-45 minutter. Her kommer du imidlertid ikke lenger, ettersom Tempelplassen sperrer veien. (Foto: Kenneth O. Bakken, MIFF)

Lørdag 24. mai 2008 fikk daglig leder i MIFF, Conrad Myrland, denne kronikken inn i Aftenposten. Hele artikkelen er tilgjengelig på nettstedet Miff.no. (Faksmile: Aftenposten)


18

MIDTØSTEN I FOKUS 3-2008

SALAM FAYYAD:

- Bare ignorer Israels ordre

Tirsdag gjennomførte israelske styrker et raid mot et kjøpesenter i Nablus på Vestbredden. Israel hevder kjøpesenteret blir brukt til å finansiere Hamas, og gav derfor butikkene pålegg om å stenge. Torsdag kom PAs statsminister Salam Fayyad med en ny beskjed til butikkeierne. - Vi ber dere åpne butikkene og ignorere den israelske beslutningen. Den israelske hærens ordre og beslutninger er ikke gyldige. Vi vil behandle dem som om de ikke eksisterer, sa Fayyad. Fredag 11. juli 2008 Conrad Myrland

BEIJING OL:

Peres skal lede Israels OL-delegasjon

I første omgang sa president Shimon Peres nei til å delta i Beijing OLs åpningsseremoni, fordi han ikke ville kunne overholde sabbaten. Men kineserne tok ikke nei for et nei. Kinesiske myndigheter bestemte seg for å bygge et hotell i gåavstand til VIP-området på Olympia-stadionen. Dermed kan Peres gå tilbake til hotellet fredag kveld, etter at åpningsseremonien er ferdig. Privat er Peres en sekulær jøde, men som Israels president gjør han alt for å holde sabbaten i offentlig sammenheng, skriver Jerusalem Post. Torsdag 10. juli 2008 Conrad Myrland

ISRAELSKE EKSPERT:

- Iran overdriver rekkevidde

- Av det jeg så [fra iranernes rakettutskyting på onsdag] ble det avfyrt en gammel versjon av Shahab-3 raketten, som ikke har en rekkevidde på 2000 kilometer, men bare 1300 kilometer, sier den israelske raketteksperten Uzi Rubin. Han mener det er mulig at en oppgradert Shahab-3 rakett med rekkevidde på 2000 kilometer fortsatt ikke er testet eller ikke er operativ. - Iranerne har en tendens til å overdrive kapasiteten til deres raketter til en viss grad, sier Rubin. Torsdag 10. juli 2008 Conrad Myrland

PORTEN TIL MIDTØSTEN www.miff.no

Fattige arbeidere Parallelt med sterk økonomisk vekst har forskjellen mellom fattige og rike i Israel økt de siste årene. Nesten én av fire israelere lever under den offisielle fattigdomsgrensen. For en familie på fire er denne grensen satt til 7800 kroner. Odd Myrland Da Benjamin Netanyahu var finansminister under statsminister Ariel Sharon i 2003-2005, gjennomførte han en rekke økonomiske reformer. Hensikten var å få vekst i den israelske økonomien. Det lyktes, og siden har økonomien vokst ganske sterkt. Blant annet er arbeidsledigheten kraftig redusert. Dette er positivt for mange israelere. Men det har også baksider. Noen av dem kommer fram i denne artikkelen. For omtrent 15 år siden ble den såkalte Wisconsin-planen for første gang praktisert i USA. Hensikten med den er å bringe folk som lever på ulike former for offentlig støtte inn i arbeidslivet. Tanken var at når folk har jobb, ordner de fleste problemene seg. Da har de en inntekt og noe meningsfullt å gjøre. Dette programmet er også gjennomført i Israel.

For lave lønninger

En israelsk rapport fra det såkalte Yaari-utvalget (etter lederen, professor Menachem Yaari) viser at altfor mange av dem som får jobb gjennom Wisconsinprogrammet (både i USA og Israel) ikke kommer ut av fattigdommen. De er tvunget til å ta den jobben programmet tilbyr dem, ellers mister de støtten og har ingenting å leve av. I denne situasjonen har de tydeligvis lite å stille opp med overfor arbeidsgiveren, så lønningene blir meget lave. Ifølge Yaari-rapporten er gjennomsnittlig timelønn for disse menneskene på ca. 30 kroner. Nå ligger lønnsnivået generelt en god del lavere i Israel enn i Norge, men 30 kroner timen er ikke mye der heller. Det er bare litt høyere enn den lovfestede minimumslønnen. Ifølge vår kilde har dette Wisconsinprogrammet ingen innvirkning på antall fattige – mange av dem som kommer i slike jobber, fortsetter å være fattige. I 2002, før Netanyahu ble finansminister, var 17,6 % av

familiene med minst en av foreldrene i jobb definert som fattige. I 2007 har denne andelen steget til 23,9 %. Dette gjelder spesielt familier hvor bare en av foreldrene har inntektsgivende arbeid utenfor hjemmet. [En hovedgrunn til at flere familier er blitt fattige, er at barnetrygden er kraftig redusert. Det har særlig rammet de to befolkningsgruppene hvor familiene generelt er store, nemlig de israelske araberne og de ultra-ortodokse, haredim. Dette er samtidig grupper med sterke kulturelle sperrer mot at begge foreldrene skal arbeide utenfor hjemmet. I arabiske familier er det ennå en tendens til at kona skal holde seg hjemme. Og i uforholdsmessig mange haredi familier studerer mannen teologi på livstid, så bare konene har inntektsgivende arbeid. Kombinasjonen store familier og bare en lønnsinntekt er ingen god oppskrift på høy levestandard i Israel heller.]

Brutalt

Wisconsin-programmet og lignende opplegg er gjennomført i mange land. «Arbeidslinja» har vært aktuell her hjemme også. Men ifølge vår kilde er disse tankene gjennomført mer brutalt i Israel enn i andre land. Det skal mindre til før folk mister trygder og stønader. De må bruke flere timer på offentlige kontorer. Færre (bare 2 %) får fagutdanning som en del av opplegget. Og flere må gjøre en «samfunnstjeneste» som oppleves som ydmykende og lite meningsfull.

Rikt land

[Tross alt dette er Israel et rikt land sammenlignet med mange andre land, ikke minst av Israels naboer. I tillegg til offentlig velferd er det mange private støtteordninger i Israel som mange nyter godt av. Undersøkelser viser også at det er en betydelig svart økonomi ved siden av den offisielle, så mange tjener mer enn tallene viser. Tusener av arbeidere fra Nigeria, Romania, Filippinene og andre land kommer til Israel for å arbeide i Israel for betingelser som ligner dem de israelske fattige har. Det er, tross alt, mye bedre for dem enn hjemme. Men at mange sliter økonomisk i Israel, kan ingen komme bort fra.] Kilde: En artikkel av Meron Rapoport på haaretz.com 20. februar 2008. Våre egne kommentarer står i hakeparentes.

Luftfoto av en beduinleir og en saueflokk i Negev-ørkenen. (Foto: Moshe Milner, GPO)

Hvorfor araberne er Araberne har større familier og baserer seg mer på kun én inntekt. I tillegg står de svakere på arbeidsmarkedet på grunn av dårlig hebraisk og mangel på førstegangstjeneste. Odd Myrland Det blir ofte nevnt at de israelske araberne er fattigere enn de israelske jødene. Det dreier seg da om araberne som bor i selve Israel, innenfor våpenhvilelinjen

fra 1949, og er israelske statsborgere. Araberne (palestinerne) i Vestbredden og Gaza er ikke israelske statsborgere og kommer i en helt annen kategori. Det er mange grunner til at araberne i Israel er fattigere enn jødene. Her er noen få av disse grunnene: 1) Araberne har store, ofte meget store, familier. Jøder med et tilsvarende antall barn, ligger også lavt i inntekt per person. For jo flere personer en inntekt deles på, og jo mindre blir det på hver.


www.miff.no PORTEN TIL MIDTØSTEN

3-2008 MIDTØSTEN I FOKUS

En tapper beduinkvinne Den arabiske befolkningen i Israel er generelt fattigere enn jødene. Innenfor den arabiske minoriteten ligger beduinene på bunnen i de fleste forhold: Utdanning, inntekt, helse, boliger og mye annet. Det hører med til bildet at beduinene generelt har valgt en vesentlig mer tradisjonell livsstil enn andre arabere. Det er sterke, og mange vil si berettigede, klager mot den israelske staten for å ha forsømt beduinene. Tross dårligere forhold har beduinene vært mer positive til det israelske samfunnet enn de fleste andre araberne. Blant annet har mange beduiner meldt seg frivillig til å gjøre militærtjeneste. Og siden mange beduiner er uovertrufne i å finne fram i ørkenen, oppdage og tyde spor m.m., har de spilt en viktig rolle i flere militæroperasjoner. Nå er trenden at stadig færre beduiner melder seg til militærtjeneste og at negative holdnin-

ger er i ferd med å bre seg. Dette er ganske kort bakgrunnen for den episoden vi skal omtale her.

En hverdagshelt

Sana Elbaz tilhører en beduinfamilie fra Tel Sheva i Israel. Hun leder den første barnehagen som er bygget i beduinsamfunnet. Elbaz har også utarbeidet et revolusjonerende utdanningsprogram som har brakt store forandringer inn i beduin-samfunnet. Som en anerkjennelse for denne positive innsatsen i en folkegruppe Israel har dårlig samvittighet overfor, ble Elbaz invitert til Jerusalem for å tenne fakkelen i forbindelse med Israel 60-års-feiring. Sana og hennes mann Khalil var stolte over denne anerkjennelsen, og Sana sa ja til å delta.

Vold

Om kvelden 8. mai, like etter at jubileumsdagen var over (etter jødisk kalender begynner dagen

når solen går ned om kvelden og varer til solnedgang neste dag), satt Sana Elbaz og så på TV. Da hørte hun lyden av glass som ble knust. Hun så at deres bil stod i flammer. Hennes mann var borte, så hun ringte ham, politiet og noen naboer. Naboene hjalp til med å slukke brannen. – Det ble også kastet en Molotov-cocktail (flaske med bensin) mot døren i hennes hus. Men huset fikk ingen skade. Sana og hennes mann sier at dette ikke knekker dem. De er en del av den israelske staten, og vil fortsette med å vise sin lojalitet. Men det er trist at så mange innenfor den arabiske befolkningen i Israel fører debatten med trusler og vold. Det er å håpe at de positive kreftene får overtaket. (OM) Kilde: En artikkel av Yonat Atlas 9. mai 2008 på ynetnews. com (Yediot Aharonot)

19

VESTBREDDEN:

Terrorist skjøt mot kjøretøy

En israeler ble lettere skadet da hans kjøretøy ble beskutt av en palestinsk terrorist ved Yakir-krysset på Vestbredden natt til fredag. Mannen ble skrapt opp da frontruten knuste, men fortsatte å kjøre videre. Det kan ha reddet livet hans. De første årene av intifadaen fra høsten 2000 var det flere tusen skyteepisoder mot israelske kjøretøy. Fredag 11. juli 2008 Conrad Myrland

SHIN BET:

- To beduiner mistenkt for støtte til al-Qaida

Den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet har arrestert to israelske beduiner som er mistenkt for å spionere for terrornettverket al-Qaida. De to unge mennene kommer fra landsbyen Rahat. Taher Abu Sakhut (21) og Omar Abu Sakhut (20) er siktet for medlemskap i en terrororganisasjon, for bistand til en fiende og for overføring av informasjon til en fiende. De skal blant annet ha sendt detaljer om israelske militærbaser, Azrieli-tårnene i Tel Aviv og Ben Gurion internasjonale flyplass til al-Qaida. I forhør skal mennene ha tilstått at de gav informasjoner for å hjelpe al-Qaida i planleggingen av terrorangrep, skriver Jerusalem Post. Det skal være første gang israelske sikkerhetstjenester har arrestert noen israelske statsborgere som er mistenkt for samarbeid med al-Qaida. Onsdag 9. juli 2008 Conrad Myrland

fattigere enn jødene 2) Langt færre arabiske enn jødiske kvinner er i lønnet arbeid. Det er i stor grad kulturelt betinget, de ønsker ikke (eller får ikke lov til) å ha lønnet arbeid utenfor familien. Jødiske familier har altså langt oftere to inntekter. 3) Den økonomiske krisen i kjølvannet av den andre intifadaen fra høsten 2000 av framtvang en nedskjæring i de offentlige budsjettene. Det førte til at barnetrygden og andre offentlige ytelser ble redusert. Dette har slått sterkere ut for araberne enn for jødene,

ikke minst på grunn av de store familiene. 4) Israel har dessverre bøyd seg for ønskene fra de arabiske lederne og gitt landets hovedspråk, hebraisk, altfor liten plass i det arabiske skolesystemet. Det er alminnelig enighet i Norge om at en hovednøkkel til framgang for minoritetene er at de lærer ordentlig norsk. Når de israelske araberne ikke lærer godt hebraisk, får de tilsvarende problemer. 5) En stor del av næringslivet i Israel har forretninger med for-

IRANS PRESIDENT:

svaret. I mange tilfeller krever det sikkerhetsklarering å arbeide i slike bedrifter. Og de som ikke vil gjøre militærtjeneste (slik de fleste araberne nekter og får lov til å slippe), får ikke en slik sikkerhetsklarering. Det betyr at deler av arbeidslivet er stengt for dem.

Større forskjell i Europa

Av lignende grunner som for inntektens vedkommende, ligger araberne også lavere enn jødene i utdanning og i helse. Men det er ikke hele bildet.

Noen har nemlig sammenlignet forholdet mellom muslimene og flertallsbefolkningen i Israel og i Europa. Det viser seg da at gapet mellom muslimene og befolkningen ellers er mindre i Israel enn i f. eks. Frankrike både med hensyn til helse og utdanning. Tatt i betraktning at Israel er i en krigssituasjon hvor landets arabere i stor grad sympatiserer med fienden, gjør Israel det utrolig bra i forhold til andre land – også Europa.

- USA og Israel vil ikke våge å angripe

Iran holder fast på sin rett til å gå videre med sitt atomprogram, sa landets president Mahmoud Ahmadinejad mandag. - Selv om land som Israel og USA skulle gå sammen ville de ikke våge å angripe Iran, og det vet de veldig godt, sa Ahmadinejad. Mandag 7. juli 2008 Conrad Myrland


20

MIDTØSTEN I FOKUS 3-2008

KUL-ALARAB:

- Knessetmedlem møtte Hamas-leder

Det arabiske Knessetmedlemmet Muhammad Barakei (Hadash-partiet) avholdt et hemmelig møte med Hamas-leder Khaled Mashaal i Abu-Dhabi for to uker siden, skriver den arabisk-israelske avisen Kul-Alarab. Barakei vil ikke kommentere meldingen, men sier han alltid arbeider for å skape «enhet blant palestinerne». Jerusalem Post har ikke klart å få meldingen bekreftet fra andre kilder. Fredag 4. juli 2008 Conrad Myrland

YIFTAH:

Utvikler spesialvåpen

Yiftah er en avdeling i de israelske forsvarsstyrkene som utvikler våpen til bruk i spesialoperasjoner. Avdelingen ble grunnlagt i 1958 av brigader David Laskov. I anledning 50-års jubileet har Yiftah åpnet dørene for pressen til sine lokaler i militærleiren Zrifin i nærheten av Ramle. Yaakov Katz i Jerusalem Katz forteller blant annet om to løsninger som ingeniørene i Yiftah har utviklet de senere årene. - En fjernstyrt skarpskytterrifle som kan monteres på et pansret kjøretøy og løftes opptil åtte meter opp i luften, mens skytteren sitter i dekning inne i kjøretøyet. - Et fjernstyrt termisk kamera montert på stativ som kan plasseres dypt inne bak fiendens linjer og opereres av soldater som er flere hundre meter borte. Fredag 4. juli 2008 Conrad Myrland

TERROR:

Antall terrordrepte fire ganger høyere enn i 2007

Fra 2002 til 2007 ble antallet israelere drept i terror omtrent halvert hvert år. Antallet drepte sank fra 426 i 2002 til 13 i 2007. Statistikken for år 2008 er ikke like oppmuntrende. De første seks månedene er 26 israelere drept i ulike terrorangrep, dobbelt så mange som i hele fjoråret. Torsdag 3. juli 2008 Conrad Myrland

PORTEN TIL MIDTØSTEN www.miff.no

De er stolte av Israel og lengter etter shalom Midtøsten i fokus har spurt folk på gaten i Jerusalem om deres forhold til sitt hjemland. Kenneth O. Bakken Haim Emmanuel har vært i Israel siden han var seks år, etter at han kom som jødisk immigrant fra Portugal. Nå bor han i Jerusalem og arbeider som sikkerhetsvakt ved Vestmuren. Haim forteller at livet i Israel ikke alltid er like lett, men at han stortrives i landet. - Jeg er veldig fornøyd med å være her. Men som vi sier her: Hver dag er en ny begynnelse, for oss som jødisk folk og for staten Israel. Det beste med Israel, sier Haim, er at det jødiske folk nå har et land de kan kalle sitt. - Det beste er at vi nå har en stat, nå har vi et hjem. Og enhver jøde i verden har fått et hjem. Et sted hvor det er forholdsvis trygt. Det er ikke alltid lett å leve her, men vi har et hjem. Når vi spør hva han håper for landets fremtid, er han ikke i tvil om hva han vil svare. - For Israels fremtid håper jeg vi får shalom, altså fred. Det er fryktelig vanskelig. For skal vi få dette til må vi få de to partene sammen til å ønske fred. Og Israel har gitt mye, vi har gitt Gaza. Men vi ser i virkeligheten ingen fred. Vi håper likevel på fred og vi ber hver dag for å få det. Men det er likevel ikke så lett, forklarer Haim.

- Vi er tilbake

Like bortenfor står Jamie og Eddie. De er to unge soldater i IDF og kommer fra Beersheba. Begge har tjenestegjort i ett år, og har to år igjen av sin førstegangstjeneste. De mener at 60-årsdagen er en milepæl for Israel. - For oss betyr denne 60-årsfeiringen at Israel fortsatt eksisterer som uavhengig stat. For oss som jøder er Israel vårt hjemland og for ikke mange tiår siden klarte vi å vinne dette tilbake. Så denne markeringen minner oss på denne tilbakevendelsen til landet, sier de. Også Jamie og Eddie mener det beste med Israel er at det er en frihavn for verdens jøder. - Det største Israel har oppnådd som stat er nettopp dette at det er en nødhavn for jøder som vender hjem. Stort sett er det det største som faktisk kunne skjedd for oss, forklarer de.

For fremtiden håper de jødene skal få være i fred, i det landet som de elsker så høyt. - Vi håper selvfølgelig at Israel skal få leve i fred med sine naboer. Det ser jo ikke så lett ut med den situasjonen som er nå, men forhåpentligvis vil det komme en tid der det vil være mulig. Men én dag vil det bli fred i dette landet og da vil vi ikke lenger ha problemer med noen, forteller de, og henviser med det til den Messias de som ortodokse venter på. Han er den som skal skape fred for Israel og regjere landet, i følge flere ortodokse retninger.

- Jeg er stolt av folket mitt

Vi beveger oss opp til Ben Yehuda-gaten, hvor vi treffer Jinnel. Den unge jenten kommer fra Ukraina, men studerer for øyeblikket hebraisk og datateknikk i Jerusalem. Det har hun gjort i et halvt år, men hun håper det skal bli noen år til i Israels hovedstad. Jinnel kan fortelle at hun egentlig ikke visste om hun hadde noen særlige følelser for Israel før hun kom hit. - Jeg visste ikke helt før jeg kom her om Israel var mitt hjemland eller ikke, for meg som jøde. Så derfor kom jeg her for å finne ut av det. Og jeg har blitt veldig, veldig glad i landet mens jeg har vært her og jeg regner det nå som mitt land også, uttrykker hun. Hun har deltatt i feiringen av Israels 60-årsfest som uavhengig stat, forteller Jinnel. - Vi feirer at landet mitt er uavhengig. Vi føler oss som ett vi som er her. Som om vi er del av noe stort, sier hun. Tydelig stolt over sitt folk forklarer hun hva hun mener er det største med Israel. - Israels eksistens viser noe av karakteren til mitt folk. Mitt folk er et utholdende folk, som kan bo her selv om vonde ting skjer hele tiden mot dette landet. Jeg er stolt av folket mitt, av alle de som har bestemt seg for å reise hit og bo her. Det synes jeg er fantastisk, uttrykker en engasjert Jinnel. Når vi spør om hun tror Israel har en framtid, ler hun litt mens hun sier skråsikkert «ja, det tror jeg absolutt». Hun håper over alt annet på fred for sitt folk i Israel. - Fred for oss som bor her er det viktigste og beste som kunne skje. Det er det som er det essensielle her. Alle andre ting blir mindre viktig dersom en sammenlikner det med en så viktig ting som fred, avslutter Jinnel.

- Etter Israel ble opprettet har alle jøder i verden fått et hjem, sier Haim Emmanuel. (Alle foto: Kenneth O. Bakken, MIFF)

Jamie og Eddie fra Beersheba håper at det en gang kan bli fred.

Jinnel fra Ukraina har blitt veldig glad i Israel.


www.miff.no PORTEN TIL MIDTØSTEN

3-2008 MIDTØSTEN I FOKUS

Martin Luthers antisemittisme Reformasjonens folkelighet gjorde at folkelige fordommer fikk et friere spillerom enn tidligere. Ofte blir jødehatet fra denne tiden koblet opp mot den tyske teologen Martin Luther (bildet).

ARTIKKELSERIE: Fra jødehatets historie

Av Kenneth O. Bakken Også i Tyskland ble jødene forbundet med pengeutlån. Overgangen til kapitalismen var svært vanskelig, og antisemittismen kan, i følge Trond Berg Eriksen, her leses som et opprør mot det moderne. Selv om det bare var et fåtall jøder som lyktes i utstrakt grad i kapitalnæringen, tjente likevel hele folket som et symbol på urettferdighetene ved det nye. Det var ikke bare i Tyskland at slike tanker og fordommer eksisterte, men det var bare her de ble så utbredt. Uttrykk som «jøde», «jødisk» eller lignende var ofte skjellsord som var rettet mot hele kapitalismen, og derfor ikke i første rekke antisemittiske. Det var i dette samfunnet Martin Luther skulle vokse frem. Hans tanker om jødene bekreftet i stor grad både de verdslige og religiøse fordommene befolkningen allerede hadde. Reformasjonslederen var med å gjøre antisemittismen stueren gjennom at mange stilte seg bak hans mange spark mot jødene. Skal vi tro Berg Eriksen, er Luthers tekster om jødene «så stinkende ukristelige at det nesten kjennes som en botsgjerning å lese dem». Kun om pavekirken brukte han like harde ord i sine utallige skrifter. Tydeligvis trodde også Martin Luther på mange av folkemytene mot jødene. For i motsetning til dette folkets stille fremtog mot de kristne, skriver han, så dreper ikke kristne deres barn og dreper dem, eller slukker ikke tørsten ved deres blod. Jødene er «giftslanger» som røver, plyndrer, forderver og forbanner. I skriftet «Schem Hamephoras» (1542) skriver reformatoren at kun djevelen er like upåvirket av evangeliet som det jødiske folk. Jødenes herre er djevelen selv.

Den unge Martin Luther

I sine tidlige år som reformator etter at han fikk sin omvendelsesopplevelse (trolig i 1518), var Luther mer positivt innstilt overfor jødene. Som et ledd i Den katolske kirkes bevisste kampstrategi mot reformasjonskirkene som vokste frem, beskyldte de disse nye dogmene for å være nærmere jødisk enn kristen tenkning. Dermed ble også Luther selv offer for kirkens propagandauttalelser. I 1523 skriver han boken «Jesus Kristus var jøde», hvor han på mange måter

setter seg inn i det jødiske folks situasjon og sammenlikner den med sin egen. Her konkluderer han med at dersom han selv var av jødisk hærkomst, ville han heller bli et svin enn å bli kristen, på grunn av måten de har blitt behandlet av pavekirken. Han hevdet også følgende under en forelesning en gang mellom 1519-1521: «Jeg spør: hvem ville vel, om det så gjaldt en aldri så god og tålmodig sjel, gå over til vår religion, når vedkommende ser hvor grusomt og fiendtlig og ikke bare ukristelig, men rett og slett morderisk ille han ville bli behandlet av oss?» Etterhvert som han modnet i sine egne dogmer, ble han også stadig mer evangelisk. Det handlet om troen alene, nåden alene og Skriften alene. Han var overbevist om at dersom evangeliet ble forkynt rett for jødene, ville de bli omvendt uten vold. Luthers poeng var aldri å skape en «ny» lære, men han var overbevist om at han hadde funnet tilbake til den første og den sanne kristendom, og at dette ville føre til at jødene kom til tro. Men hva førte så til at han snudde seg mot jødene?

Ville ikke omvende seg

De fleste Luther-forskere tror det har med hvor få jøder han faktisk førte til tro. Han ble bare mer og mer bitter etter som årene gikk, og trodde på slutten av sitt liv at det ikke lenger var håp for deres omvendelse. Få dager før sin død skriver han; «Jeg kan ikke omvende jødene. Ikke engang Vår Herre Jesus Kristus greide det. Men jeg kan stoppe kjeften på dem så de ikke har noe annet å gjøre enn å ligge utstrakt på bakken.» Det var en negativ modningsprosess som vokste frem over lang tid, og som startet senest ved hans grufulle erklæring fra 1532: «Om jeg finner en jøde jeg kan døpe, skal jeg føre ham til broen over Elben, henge en kvernstein om halsen på ham og kaste ham i vannet mens jeg døper ham i Abrahams navn.» Luthers kanskje mest kjente antisemittiske skrift er «Om jødene og deres løgner» fra 1543. Her imøtegår han de jødiske lærdes skrifttolkningsmetoder, altså «deres løgner». Men dessverre lar han seg ikke begrense til kun å komme med teologiske innvendinger. Snarere anbefaler

I årets fem utgaver av Midtøsten i fokus vil journalist Kenneth O. Bakken ha en artikkelserie som gir beskrivelser av jødehatets grusomme historie. Dette er artikkel nummer tre. - Jeg skrev disse artiklene for å gi et inntrykk av hvor nødvendig det er med en selvstendig jødisk stat. Det understreker hvor viktig det er for MIFF å kjempe for at jødene får bevare sitt hjemland i Israel, sier Bakken. Artikkel 1: Pesten etter Svartedauen Artikkel 2: Forfølgelse av fraværende jøder Artikkel 3: Martin Luthers antisemittisme Artikkel 4: Theodor Herzl «zioniseres» Artikkel 5: Zions vise

han brenning av synagoger, at deres hellige skrifter konfiskeres og at jødene selv sendes til tvangsarbeid. Heldigvis fikk ikke hans anbefalinger politisk gjennomslag, men bidro ikke rent lite i den tyske antisemittismens utvikling.

Historiens tilbakeblikk

Argumentene mot jødene som preget både Luthers skrifter og hans samtid var teologisk og religiøst fundert. På 1600- og 1700tallet spedde man mer og mer på med naturhistoriske argumenter i tillegg, etter som opplysningstiden steg frem med økende styrke. Veien var dermed ikke særlig lang over til 1800- og 1900-tallets rasefunderte og biologiske argumentasjonsføring, blant annet hos nazistene. Hitlers tilhengere brukte flittig Luther-sitater i sin propagandaføring mot jødene. Uten at Luthers utsagn på noen måte kan forsvares, så kan heller ikke nazistenes bruk av Luthers materiale kalles for annet enn misbruk. Sitater ble dratt ut av sin sammenheng og brukt til fordel for rasefundert antisemittisme. Luthers anliggende var aldri jødefolkets biologiske underlegenhet, men snarere deres teologiske «mangler». Men i sin frisinnede harselering tar han i bruk utenforteologiske stereotyper og beskrivelser i sin retorikk, for å forsterke og bygge opp det som egentlig er et teologisk anliggende, mener mange forskere.

Reaksjoner og konturer

Likevel, som en følge av Luthers uttalelser om jødene kan vi si at de lutherske kirkene var, og trolig har vært, de mest jødefiendtlige av de forskjellige protestantiske retningene. Annerledes var det for eksempel med kalvinismen som trodde omvendelsen av jødene var en forutsetning for Jesu tilbakekomst. De var også i større grad opptatt av Det gamle testamentets lover og regler. Mange brukte mye bokplass på å kritisere Luther sin til tider helt groteske anti-judaisme. Mange reformerte ledere hadde også et høyere nivå av kunnskap

rundt jøder og jødedommen enn resten av befolkningen. Man var opptatt av ting som «Skriften alene», noe som også betydde at de gikk »tilbake til grunnteksten». Den katolske kirke benyttet den latinske oversettelsen av Bibelen kalt Vulgata, men reformasjonenes ledere ønsket å benytte tekstene slik de forelå på gresk og hebraisk, og oversette dem til deres respektive språk. Slikt var ikke mulig å gjennomføre uten å tilnærme seg «bokfolket» på en helt annen måte. Tross alt var deres kunnskap om språket og kildetekstene som forelå helt enestående. Mange fikk også undervisning i hebraisk av lærde jødiske rabbinere. Vi kan enda se konturene av mye av dette i kirkelandskapet, når en ser på holdningene i kirkesamfunnene til den såkalte «erstatningsteologien», som hevder at jødene har utspilt sin rolle som Guds folk. Denne læren har hatt mye større gjennomslag i lutherske og katolske miljøer enn for eksempel i reformerte miljøer i USA. Til slutt kan vi oppsummere at mye av Luthers litteratur, sett bort fra de tidlige tekstene, inneholder stoff av en slik antisemittisk karakter at de går en allerede fordomsfull samtid en høy gang. Likevel har ettertidens bruk av Luther-sitater til inntekt for egen jødeforakt ofte vært kraftige misbruk. Reformatorens bitterhet over at jødene ikke ville tro på hans «rene evangelium», tilspisset måten han forholdt seg til dem teologisk. Ved slutten av sitt liv var han fullstendig tømt for håp om at jødefolket kunne få del i den himmel han selv lengtet så sårt etter. Martin Luthers enorme omdømme gjorde at hans forhold til jødene påvirket den lutherske kirke i mange århundrer etter hans bortgang, helt frem til vår tid. Kilder: «Tyskland: Luther og de andre» av Trond Berg Eriksen, i boken «Jødehat» (Red: Eriksen, Harket, Lorenz). N.W DAMM & SØN, 2005. Side 103-114. «Martin Luthers teologi» av Carl Fredrik Wisløff. Lunde Forlag, 1983. Side 208-228.

21

GENERALMAJOR:

Venter fem tusen raketter fra Hizbollah i neste krig

Tidligere sjef for det israelske luftforsvaret, generalmajor Eitan Ben Eliahu, holdt et foredrag om utsiktene for Israels neste krig tidlig i denne uken. Han anslår at Syria og Iran kan komme til å angripe Israel med mellom 250 og 300 langtrekkende raketter. I tillegg kan det komme fem tusen kortrekkende raketter, de fleste fra Hizbollah i Libanon. - Israel må forberede seg på en krig som kan vare opptil 20 dager, sa Ben Eliahu, i følge Ha’aretz. Torsdag 3. juli 2008 Conrad Myrland

SØR-LIBANON:

Lokale libanesere tvang UNIFIL til å slette bilder

I slutten av mai oppdaget FN-soldater sørøst i Libanon noen mistenkelige ledninger for kommunikasjon under bakken. Soldatene tok bilder av funnet, men ble kort tid senere omringet av lokale innbyggere som kastet steiner på dem. Trefningen tok slutt først etter at UNIFIL-styrken gikk med på å slette bildene, går det fram av en rapport fra FNs generalsekretær Ban Ki-Moon. Onsdag 2. juli 2008 Conrad Myrland

IRAN:

45 år gammel mann dømt til døden for «spionasje for Israel»

- Ali Ashtari, som var anklaget for spionasje for den zionistiske stat og for Mossad, ble dømt til døden, rapporterer det iranske nyhetsbyrået FARS. 45 år gamle Ashtari skal ha overført sensitiv informasjon om militære anlegg til Mossad, opplyser en tjenestemann. Ashtaris advokat hevder hans klient er uskyldig. Mandag 30. juni 2008 Conrad Myrland


22

MIDTØSTEN I FOKUS 3-2008

NY LOV:

Personer som besøker fiendeland kan ikke bli medlemmer av Knesset

En ny lov hindrer noen av Israels arabiske Knessetmedlemmer å bli gjenvalgt til den neste Knesset-forsamlingen. Loven forbyr personer som har besøkt fiendeland de siste syv årene å stille som kandidater til nasjonalforsamlingen. - Denne loven vil gjenopprette noe av vår nedtrampede ære som en nasjon og gi oss en god grunn til å stå oppreist, sa Estherina Tartman fra Israeli Beiteinu. - Fra nå av kan israelerne ta det rolig - fiender vil ikke lenger sitte i den lovgivende forsamlingen. Som i enhver normal, opplyst, demokratisk stat, vil alle som ikke respekterer nasjonal sikkerhet vite at han ikke vil bli valgt til Knesset, la hun til. - Fra i dag må arabiske Knesset-medlemmer velge - det syriske parlamentet eller det israelske. Loven vil sette en brems på infiltrasjonen av trojanske hester i Knesset, sa Zevulun Orlev fra NU-NRP. Forslaget ble vedtatt med 52 mot 24 stemmer. Arabiske politikere fordømmer den nye loven og varsler at de vil klage den inn for Høyesterett. Lovforslaget ble til etter at israelsk politi ettersøkte tidligere Knesset-medlem Azmi Bishara, mistenkt for å ha hjulpet Hizbollah under den andre Libanon-krigen. Tirsdag 1. juli 2008 Conrad Myrland

MARK REGEV:

- Israel er åpen for dialog med Libanon

Israel er interessert i direkte, bilaterale samtaler med Libanon for å få i stand en fredsavtale, bekreftet den israelske regjeringens talsmann Mark Regev onsdag. Den libanesiske regjeringen avviste tanken om fredssamtaler med Israel i forrige uke. Også i dag uttaler en libanesisk tjenestemann seg avvisende. Onsdag 18. juni 2008 Conrad Myrland

PORTEN TIL MIDTØSTEN www.miff.no

Irak ser etter allierte Iraks regjering ønsker amerikanske militærbaser i landet. Samarbeid med Israel kan være et alternativ dersom USA trekker seg ut. Odd Myrland Mandag 9. juni 2008 avsluttet Iraks folkevalgte statsminister, Nuri al-Maliki, et tredagers besøk til Iran. Maliki har vært betraktet med mistenksomhet i USA fordi han hadde nære forbindelser til Iran. Men nå ser det ut for at det har skjedd et skifte. Ifølge irakiske aviser la statsminister Maliki fram for Iran uimotsigelige beviser for at Iran har blandet seg inn i Iraks indre saker. Det skjulte spillet Iran har drevet, er blitt åpenbart. Og Maliki tok det åpent fram. Både Iran, Syria og Saudi-Arabia har støttet aktivt opprørsgrupper som har drept titusener av irakiske borgere de siste fem årene. Og det til tross for at det faktisk sitter et folkevalgt styre i Irak. Dette er en hovedgrunn til at Iraks regjering nå forhandler med USA om en fredsavtale. Iran er sterkt imot en slik avtale, men Iraks regjering er interessert

FORSVARSMINISTER EHUD BARAK:

Hilste på Iraks president

Forsvarsminister Ehud Barak håndhilste tirsdag på Iraks president Jalal Talabani under et internasjonal møte for sosialistpartier i Athen. Barak hadde også et 30 minutters møte med PA-formann Mahmoud Abbas. - Dersom vi ikke oppnår fred med palestinerne i denne runden av samtaler, vil det være palestinernes ansvar, sa Barak. Tirsdag 1. juli 2008 Conrad Myrland

i den. I det har den støtte av flertallet i den irakiske befolkningen. Irak har sendt delegasjoner til Tyskland, Japan og Sør-Korea (hvor USA har hatt baser i flere tiår) for å høre om deres erfaringer med å ha amerikanske soldater i landet gjennom lang tid. Iran har lovt at hvis Irak undertegner en slik avtale med USA, blir helvete løs. Men den folkevalgte regjeringen i Irak ser sin strategiske interesse i samarbeid med USA. Regjeringsstyrker og amerikanske styrker kjemper, med atskillig hell, sammen mot terrormilitser som er støttet av al-Qaida og Iran. Fem år etter Saddams fall finnes det en folkevalgt regjering i Irak sammensatt av folk fra ulike folkeslag og religioner,

og den ser på USA som sin fremste allierte. Slik ser en strategisk seier ut, mener vår kilde Caroline Glick. Tilbake til statsminister Malikis besøk i Iran i juni. At hans iranske verter ikke satte pris på det Maliki sa, gav de klart uttrykk for dagen etter at Maliki var dradd hjem. Den iranske republikken leverte en pakke på døra til Iraks ambassade i Teheran. Da ambassadørens sjåfør åpnet pakken, viste det seg at den inneholdt en bombe! Det er den metoden iranerne (og deres syriske allierte) bruker for å «signalisere» hva de misliker.

En alliert?

Glick spekulerer på utviklingen framover. Irakerne er klar

over at både iranerne, saudiene og syrerne har bidradd sterkt til volden i landet, og ønsker å knytte sin framtid til et samarbeid med USA. Men de risikerer at en mulig president Obama i USA bare uten videre trekker de amerikanske soldatene ut og overlater irakerne til sin skjebne. Glick tror at det er en mulighet for at Irak i et slikt tilfelle vil søke samarbeid med Israel. Kanskje ikke i form av offisielle avtaler, men de to landene har mange felles interesser. Ifølge Glick er det ikke noen anti-israelsk eller antisemittisk propaganda i den irakiske diskursen. Fra 1930-årene og til Saddam Hussein falt for fem år siden, var Irak et senter for hat mot Israel, både av fascistisk og jihadistisk type. Men nå er det annerledes. Nå har irakerne fått se hva deres arabiske og muslimske «venner» gjør for dem. På 1960- og 70-tallet, under sjahen, var Iran og Israel nære allierte. På 1990-tallet gjaldt noe lignende Israel og Tyrkia. Kanskje kan forholdet til Irak bli noe som ligner, håper Caroline Glick. Kilde: En artikkel av Caroline Glick på jpost.com (Jerusalem Post) 12. juni 2008.

Dårlige tider i Jordan Underskuddet på statsbudsjettet ble så stort at regjeringen i Amman ikke lenger har råd til å subsidiere basisvarene.

Regjeringen frykter en ny strøm av palestinere til Jordan, og det vil gjøre balansen mellom folkegruppene enda vanskeligere.

Økonomisk hjelp

Odd Myrland Prisene på viktige dagligvarer har steget sterkt i Jordan nå i 2008. Den umiddelbare bakgrunnen er den sterke stigningen i oljeprisene i hele verden. Den har økt prisen på drivstoff. Det har smittet over på priser på mange andre varer også. Og det har ført til at underskuddet på statsbudsjettet ble så stort (4 milliarder kroner) at staten ikke lenger har råd til å subsidiere basisvarene. Dermed er de blitt vesentlig dyrere, også for mange familier som slet hardt nok fra før. Økonomer gir noen av de viktigste årsakene til krisen: En dårlig økonomisk politikk. Jordan har svært lite naturressurser. Det er altfor mange offentlig ansatte, og for mange av dem bruker millioner av kroner på dyre utenlandsreiser, på ofte å fornye innredningen i kontorene og på å kjøre nye, dyre biler.

Savner Saddam Hussein

Mange jordanere savner Saddam Husseins styre i Irak. Han gav jordanerne all den oljen de trengte.

Israels president Shimon Peres hilser på Dalai Lama og Elie Wiesel under Petra-konferansen for Nobelpris-vinnere i Jordan. (Foto: Moshe Milner, GPO) Halvparten var gratis, resten var billig. Tusenvis av jordanere fikk studere gratis i Irak. Saddam ble enda mer populær da han sendte raketter mot Israel under den første Golfkrigen i 1991.

Konføderasjon?

Den jordanske regjeringen støtter USAs politikk i Irak, til tross for at folk flest er imot den. I forbindelse med fredsforhandlingene mellom Israel og palestinerne har USA begynt å presse Jordan for å få landet til å godta en konføderasjon med palesti-

nerne. [En konføderasjon er en løsere forbindelse enn en føderasjon. En konføderasjon består av stater som formelt er suverene.] Men Jordan har hittil svart at en konføderasjon bare er aktuell etter avtale med en selvstendig palestinsk stat. En slik stat må komme først. Jordan frykter at en konføderasjonsløsning vil skade palestinernes interesser (blant annet med hensyn til flyktninger og vannressurser). I tillegg er det et demografisk problem. Palestinere utgjør allerede 65 % av de 5,7 millioner innbyggere i Jordan.

I 2007 fikk Jordan en økonomisk hjelp fra USA, EU, Tyskland, Canada, Japan, Kina, Italia, SørKorea, Verdensbanken og ulike FN-organer på ca. 3,5 milliarder kroner, omtrent som året før. (Ingen arabiske land står på lista, av en eller annen grunn.) Nesten 2,5 milliarder kommer fra USA, ca. halvparten av det i form av militærhjelp. Mange jordanere mener at USA bør hjelpe landet mer, eller i det minste gi arabiske land ordre om å gi mer. Golfstatene trenger amerikansk beskyttelse, de kan ikke gjøre noe uten at USA godkjenner det, er tankegangen. Men diplomater i Amman sier at jordanerne ikke kan vente at den amerikanske administrasjonen vil støtte korrupte parlamentsmedlemmer og tjenestemenn som opptrer råflott. Jordanerne svarer at de har klart seg i trange tider før, og vil nok klare det denne gangen også. Kilde: En artikkel på jpost.com (Jerusalem Post) 9. mars 2008. Den er skrevet av Mohammad Ben Hussein i The Media Line News Agency, Amman


www.miff.no PORTEN TIL MIDTØSTEN

3-2008 MIDTØSTEN I FOKUS

- Den største vannkrisen på 80 år

SAS

Scandinavia Hotel Thulinsgt. 6 og Biskop Gunnerusgt. 3 Oslo 1 Norway Telefon: 22 11 29 22

Israels står overfor den største vannkrisen siden værmålinger startet for 80 år siden, i følge sjef for Israels vannmyndigheter, Uri Shani. Conrad Myrland

- Som de fleste land er Israel avhengig av regn, og regnmengden er synkende. Det er en nedgang på hundre millioner kubikkmeter hvert år, sa Shani under en pressekonferanse i begynnelsen av juli. Han kunne også fortelle at vannstanden i de underjordiske kildene - aquiferne - aldri har vært lavere.

Israel

Uri Shani har dårlige nyheter om Israels vannsituasjon. (Foto: Conrad Myrland, MIFF)

Mange jøder drar fra Jerusalem I tidsrommet 1990-2006 har 272.300 innbyggere av Jerusalem forlatt byen. De fleste er jøder. Odd Myrland I 2006 forlot 17.300 jøder Jerusalem, mens 10.900 flyttet til byen. Det vil si at netto forlot 6.400 jøder Jerusalem. Året før var det 5.800, og lignende tall i de foregående årene. Ser vi på hele perioden 1990-2006, er det en netto utflytting på ca. 100.000 jøder. Ca. halvparten av dem som flytter ut, drar til ulike forsteder til Jerusalem og bosetninger på Vestbredden i nærheten av Jerusalem. [Så dersom

vi regner disse områdene med til et utvidet Jerusalem-område, blir det vel en ganske liten netto tilflytting av jøder.] Dette har vært en trend siden 1980-tallet. Den andre halvparten flytter stort sett til «det sentrale Israel», i Tel Aviv-området og nordover. Hovedgrunnene til at folk flytter er at jobb-mulighetene er dårligere og boligene dyrere i Jerusalem. Ungdommen og middelklassen blir ikke tiltrukket av Jerusalem. Ca. 60.000 jødiske innvandrere til Israel har flyttet til Jerusalem siden 1990. De utgjør 13 % av byens jødiske befolkning. I dag bor det 750.000 mennesker i Jerusalem. Nesten 500.000 av

«Ny horisont» i skolen Lærerne i Israel har sikret seg nesten en dobling i begynnerlønnen. Regjeringens mål er å øke kvaliteten på det israelske skolesystemet. Odd Myrland Lærerforbundet og finansdepartementet i Israel har inngått en avtale. Avtalen inneholder en plan som blir

kalt «Ny horisont». Begynnerlønnen for lærere vil gå opp fra 4.100 kroner til 7.600 kroner, altså nesten en dobling. Topplønn for lærere med tilleggsutdanning skal bli på vel 20.000 kroner. Forhåpentligvis er det nok til etter hvert å øke kvaliteten på det israelske skolesystemet. Lønna har vært så lav at mange har klaget på kvaliteten på lærerne. Det skal bygges 8.000 nye klasserom de neste fem årene. 40 % av

dem er jøder, vel 250.000 arabere. Det er 66 prosent jøder, 34 prosent arabere. I 1967, ta Israel tok kontroll over hele Jerusalem, var det 74 prosent jøder. Siden har den arabiske befolkningen økt med 268 prosent, den jødiske med 143 prosent. Dersom dagens situasjon fortsetter uforandret, vil forholdet i 2020 (12 år fram) være 60-40. Skal det endres, må enten områder utenfor Jerusalem hvor det bor jøder innlemmes i byen, eller så må grensene flyttes slik at arabiske deler av Jerusalem kommer utenfor byen. Eller en kombinasjon. Kilde: En artikkel av Etgar Lefkovits på jpost.com (Jerusalem Post) 19. januar 2008.

rommene skal være for «ikke-jøder», altså for israelske arabere. I forbindelse med det skal det maksimale antallet elever per klasse reduseres fra 40 til 32. Den nye planen har vært prøvekjørt i 313 skoler. I løpet av 2009 skal den utvides med 400 skoler til og etter hvert gjelde hele landet. Kilde: En artikkel av Ehud Zion Waldoks og staben på jpost.com 18. juni 2008.

Ny importør av Dødehavsprodukter Hemda Meltvik har startet import fra et av Israels ledende firma innen Dødehavsprodukter, kosmetikk, spa- og velværeprodukter. Meltvik har i en årrekke drevet Jerusalem forlag og vært reiseleder på en rekke turer til Israel. Mange turdeltakere tok med seg noen bokser kosmetikk hjem til Norge og var veldig fornøyde. Siden Hemda selv kjente godt til produktene og

23

bruker dem jevnlig, tok hun mot tilbudet om å bli norsk representant. I Norge selges produktene under firmanavnet Helsebringer som ble lansert på slutten av 2007. Helsebringer er norsk representant for noen av Israels fremste leverandører av Dødehavsprodukter. Produktene blir framstilt av de spesielle Dødehavsmineralene kombinert med vitaminer, oljer og naturlige frukt­

ekstrakter som er uunnværlige for fornyelsen av hudceller. - Produktene holder høy kvalitet, sier Meltvik. I Norge selges produktene både gjennom butikker og gjennom direktesalg. - Dette er min måte å motarbeide boikotten av Israel på, avslutter Meltvik.

Guds utvalgte folk. Guds løfter er forbundet med krav. Vurdering av staten Israels handlemåte i dag, og hvordan Guds løfter vil bli innfridd. Skriv etter vårt gratis hefte med orientering om de bibelske skriftsteder om dette emne. Med Åpen Bibel, Sverre Petersen, Langoddveien 76a, 1367 Snarøya

Badetøy med tilbehør spør etter

Gled deg selv og dine venner med å plante trær i Israel Bibelsk fruktbarhet gjenskapes. Økologisk er treplanting et av de beste midler til å beskytte jorden. I fjellområdene hindrer trærne at jorden blir vasket bort av vinterregnet. I ørkenen beskytter trærne dyrket mark mot sandflukt. Minste bestilling for å få utskrevet diplom er 4 trær a kr 50,- pr. tre. Om du ønsker det kan du selv forme en kort tekst på diplomet. Skriv gjerne eller send oss ordren på e-mail. Jødisk Nasjonalfond Norge Postboks 8871, Youngstorget 0028 OSLO Tlf.: 22112814 E-mail: jnf@c2i.net Giro nr.: 7877.08.76817


RETURADRESSE: MIDTØSTEN I FOKUS, PB 9101, 3006 DRAMMEN

Utenriksminister Jonas Gahr Støre, Frp-leder Siv Jensen, Høyre-leder Erna Solberg, Krf-leder Dagfinn Høybråten, Venstre-leder Lars Sponheim, ambassadør Miryam Shomrat og DMT-forstander Anne Sender skriver gratulasjonshilsen til Israel (60 år) og MIFF (30 år) i jubileumsboken «Med Israel for fred».

Bestill jubileumsboken nå Den store jubileumsboken «Med Israel for fred» kommer ut i begynnelsen av september. Boken er i stort format, med stive permer. Masse interessant stoff på hele 256 sider. Eksempler på innhold i jubileumsboken: - Jødenes historie i arabiske land før 1948 - Jødenes flukt fra arabiske land - Situasjonen for minoriteter i arabiske land - Erstatning til jøder og erstatning til palestinere - Jødehatets historie i Europa - Israel er en stor suksess - Forbindelsen som ikke ble brutt - Jødenes historie i Jerusalem

Alle som betaler innen 1. september får boken tilsendt uten fraktkostnad. - Israels uavhengighetserklæring - Det palestinske flyktningeproblemet - Neste Holocaust blir helt annerledes - Hvorfor måtte Israel utvikle atomvåpen? - Hamas-charteret - Zionismens historie i Norge - Norske øyenvitnebeskrivelser fra 1948 - Israels historie på frimerker - Med Israel for fred i 30 år - Gratulasjonshilsener fra en rekke politikere - Gratulasjonsliste med over 400 Israel-venner

Kontakt MIFF for å bestille boken, eller send din forhåndsbetaling til konto 7877.06.54539 Pris per bok er kr. 298,-

Tlf. 41 17 67 80 (alle dager kl. 08-21) | E-post: post@miff.no | www.miff.no

D ISRAEL E M

FO

R FRED

2008-03 Midtøsten i fokus  
2008-03 Midtøsten i fokus  

Tiden ute for Olmert - Jeg kommer til å gå av etter ledervalget i Kadima i september, varslet statsminister Ehud Olmert på en pressekonferan...