Page 1


2001-01 Midtøsten i fokus  
2001-01 Midtøsten i fokus  

Sharon søker nytt fundament for fred Første nummer for år 2001 fokuserer på statsministervalget, Jerusalem-spørsmålet og flyktninge-spørsmål...