Page 1

11

NR 12 | 2014

Tartu Jaan Poska gümnaasiumi koolileht

UUDIS

Helkurikampaania pani poskalased helkima

Kolmapäeval, 26. novembril toimus Jaan Poska gümnaasiumis helkurite kontroll, mille käigus jagati kooliperele üle 150 helkuri. Poska Sõnumite toimetus viis läbi kooliülese helkurite kontrolli, mille jooksul selgus, et helkurid olid olemas ainult umbes pooltel. Sealhulgas puudus helkur ka mõnel õpetajal. Ühtlasi ilmnes, et mitmel inimesel oli helkur kinnitatud valesse kohta, nii et sellest poleks liikluses kasu. Eksperimenti aitasid korraldada Maanteamet ning Politsei- ja Piiri-

valveamet, kes toetasid kampaaniat helkuritega. Neil jagus häid õpetussõnu, mida ajalehe toimetus kaasõpilastelegi jagas. „Seda, et helkurit siiski väga ei kanta, on meieni jõudnud ka mujalt. Seda enam oli teie aktsioon vajalik ja läks asja ette,“ sõnas Maanteameti ennetustöö osakonna peaspetsialist Reesi Efert. Kontrolli eest vedanud Poska Sõnumite peatoimetaja Mirjam Savisto sõnas, et tal oli hea meel näha, et järgmisel päeval olid paljudel eksperimendi käigus saadud helkurid

küljes. Savisto täpsustas, et kõik helkurid said endale uue omaniku. Helkur tuleb kinnitada sõiduteepoolsele küljele, maapinnast 30 kuni 80 sentimeetri kõrgusele. Helkur võib päästa sinu elu. ■ Eksperimendist loe lk 6 →


2

ARVAMUS

5. detsember 2014

JUHTKIRI

Ööd on siin mustad!

S

elle õppeaasta esimese Poska Sõnumite numbri üks olulisemaid teemasid on helkur. Tahaksin veel kord rõhutada, kui oluline on kanda helkurit. Mitte niisama taskus kaasas vedada, vaid kanda õigesti. Kordan üle lause, mida pooled mu tuttavad viimase nädala jooksul tülpimuseni kuulnud on: helkur kinnitatakse paremale poole, maast 30−80 cm kõrgusele. Luban, et ma rohkem ei targuta! Poodides on saada kümneid erinevaid helkureid erinevas suuruses, stiilis ja hinnaklassis. Igaüks leiab oma, olgu see siis vatti täis topitud helkiv karu kuju või neoonkollane helkurvest. Mul tekkis seda eksperimenti korraldades peaaegu et helkurisõltuvus – jope küljes ripub kaks helkurit ning ümber jala käib helkurpael. Paar päeva tagasi seisin Selveris helkurileti ees ja kaalusin tõsiselt, kas mul on Bart Simpsoni pea kujulist helkurit vaja. Väga turvaline tunne on igast küljest vaadates helkida, eriti arvestades seda, et praegusel aastaajal päikesevalgust ei näegi. Hommikul läheme kooli pimedas ja õhtul tagasi koju samuti pimedas. Soovin, et lehelugejad kontrolliksid üle enda ja oma lähedaste helkurid, et kõik jõuaksid jõuluajaks elusa ja tervena koju! Mirjam Savisto peatoimetaja

TOI M ETU S Peatoimetaja: Mirjam Savisto Reporterid: Laura Männiste, Mariliis

Põder, Marju Valge, Jürgen Hendrik Voitka, Piret Oja, Susanna Mõtsmees, Anita Sibul Korrektor: Kristiine Kurema Kujundaja: Maarika Martins Fotograafid: Merili Mägi, Heelika Pärn Soovid kaasa lüüa toimetuse tegemistes või tahaksid meiega midagi huvitavat jagada? Kirjuta meile!

poskasonumid@gmail.com

Poska rets pole rõve

Rebaste ristimisest on saanud üks olulisemaid sündmuseid noore gümnasisti koolielus. See justkui näitab, et jah, mina, olen nüüd ametlikult gümnaasiumi õpilane. Laura Männiste reporter

järjel jäid mitmed haigeks. Olgu mainitud, et eelmises koolis keelati pärast seda ristimine ära. Seetõttu pelgasin enda ristimist väga. Poskas oli teistmoodi. Enne ametlikku rebaste ristimise algust anti meile mõned reeglid, mida pidime täitma. Kümnendatele klassidele jagati värvid, mille järgi pidime ennast riietama, koolikoti asemel kasutasime pange ja tüdrukud pidid kandma Väikse My patsikest. Koolimajas olid koridoride peale tõmmatud teipidega rajad, kus rebased pidid kõndima, vahetundide ajal tehti meile “pommirünnakut”. Pommirünnak oli selline, et kui abiturient karjus ruuporisse “pommirünnak”, siis kõik rebased pidid ennast põrandale pikali viskama. Niimoodi need kolm koolipäeva möödusid ja kahel päeval pärast kooli jätkus tegevus väljaspool tundide aega. Esimesel päeval mindi Kassitoomele, kus tantsiti Gangnam Sty-

Septembri lõpus vallutavad tänavapildi ja liinibussid joonistatud vurrudega ja kentsakalt riietunud noored. Ka mina olin sel sügisel üks nendest kümnendikest. Uude kooli astumine on igaühe jaoks hirmutav, eriti siis, kui sa ei tea, mis sind ees ootab. Üks osa sellest uuest kogemusest oli ka rebaste ristimine. Ma kartsin, et see üritus tuleb häbistav. Loodan, et keegi ei pea kogema ristimist, mis toimus minu eelmises koolis. Ristimine algas üsna tavaliselt, rebastele tõmmati prügikotid selga ja joonistati vurrud, tundides nad tollel päeval ei käinud. Kui koolis said tunnid läbi, siis kogunesid kõik staadionile, et näha õiget “ret- Rebased Kassitoomel tantsimas. foto: Karl Kevin Klais si”. Koolistaadion oli tundmatuseni le'i ja sellele järgnesid mitmed mänmuutunud. Võimlemistorude küljes gud, kus põhimärsksõnaks oli sõna rippusid kalad. Keset jalgpalliplat- kala. si olid pandud maha prügikotid, Kõik ristimise raames toimunud millel olid toidujäänused. Koolimaja ülesanded muutsid meie klassi ühtkõrval olevale väiksele mäele oli semaks. Viimasel päeval andsime auditehtud sellest samast “toidust” ja prügikottidest “liuväli” ning staa- tooriumis vande ja oma sõrmejäljed dionil olevad valged panged sisal- ning sellega saigi läbi üks tähtis osa dasid midagi sellist, mis abiturien- gümnaasiumisse astumisel. Meie tide arust oleks pidanud olema joo- kooli ristimine oli väga hästi korraldatud ja kordagi ei tekkinud tunnet, dav. Rebased kukerpallitasid, toores et ei seda ma nüüd küll ei taha teha. muna suus, ja kui see muna katki ei Kõik oli aksepteeritav ja vahva. Miläinud, siis see suruti kümnendiku nu arvamus rebaste ristimisest on pähe katki. Oli veel rõvedusi: toorest see, et seda peaks ikka korraldama. kalast tüki hammustamine, eel- Ainuke vahe on selles, et kuidas see mainitud “joogi” joomine, toidu- on korraldatud. ■ jäänuste keskel liuglemine ja kõige lõpuks pandi nad paljaste jalgadega jääkülma järve seisma, mille taga-


UUDIS

5. detsember 2014

3

Stuudium mahub peagi taskusse kurss. Helen ja Gregor märkisid, et nad ei tea ühtegi kooli, kellel oleks oma äpp ja kes oleks teinud koostööd Stuudiumiga. Äpiloojaid tabas ka tagasilöök. Nimelt on Play Store’i arendaja kaMariliis Põder sutaja loomine tasuline, ent koolilt Marju Valge nad selleks toetust ei saanud, ligi 20 reporterid eurot tuli õpilastel endil tasuda. Küll aga on nad saanud juurde vajalikke Esimene versioon, mis sisaldab oskuseid, näiteks on Helen ja Gregor klasside, õpetajate, ruumide ja ai- õppinud ametikirjade kirjutamist nete tunniplaane, koolitoidu me- ning ametlikku elektroonilist suhtlenüüd ja personali nimekirja, on mist. Gregor kui tiimi programmeekõigile Androidi kasutajatele juba rija on õppinud Androidi äpi programmeerimist, OAuth standardi kaallalaadimiseks saadaval. Äpiloomise idee sai alguse sellest, sutamist, Androidi nutiseadme ning et nutiseadmetega ei ole võimalik arvutivahelist juhtmeta ühenduse kooli kodulehelt tunniplaane vaada- loomist. Helen on õppinud Androidi ta. Lisatõuke andis Progetiigri kon- äpi disainimist ning blogipidamist, samuti inimeste motiveerimist ning tootereklaami, kuna tema õlul oli ka äpi tutvustamine koolis õpetajatele ja õpilasesindusele. Tulevikus on plaanis teha Stuudiumi funktsioon kättesaadavaks nii õpilastele kui ka lapsevanematele ning luua Stuudiumi tugi õpetajatele. Lisaks saab äppi kohandada teisÄpitegijad Gregor ja Helen foto: Piret Oja tele koolidele, mis kasutaMeie kooli õpilased Helen Õunapuu ja Gregor Eesmaa loovad Progetiigri konkursi raames Jaan Poska gümnaasiumile nutirakendust ehk äppi.

Millega tuleks äpi loomisel arvestada? ▶ Äpi loomine vajab aega. Mida korralikumalt soovid asja teha, seda rohkem aega läheb. ▶ Tuleb mõelda millise operatsioonisüsteemi jaoks äppi luua soovid. Põhiliselt on kasutuses Android, IOS ja Windows. ▶ Kui soovid mobiilirakendust teha avalikuks, nt Play Store'is, on vaja rahalist toetust. Veel kallim on IOS'ile äpi loomine. ▶ Pärast äpi loomist, tuleb äppi hallata, see tähendab, et seda tuleb parandada ja töös hoida.

vad Stuudiumit. Helen ja Gregor ütlevad, et äpp ei saa kunagi täiesti valmis. Alati on võimalik lisada uusi funktsioone. Pikemalt on plaanitavatest uuendustest juttu Gregori ja Heleni blogis nullpointerz.tumblr.com. „Oleme avatud kõigile pakkumistele, soovitustele ja küsimustele, meiega võib kontakteeruda e-postil app@jpg.tartu.ee, Facebookilehe „JPG äpp“ või Heleni ja Gregori stuudiumi kaudu.“ ■

Õpilasesindus töötab uues koosseisus Jürgen Hendrik Voitka reporter

Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õpilasesindus on meie kooli õpilastest koosnev esindus, mis edendab noorte koolielu. ÕE esimees Martin Sõgel kommenteeris: „Peamine prioriteet on olla kooli üks juhtorganitest ja esindada õpilaste huve.“ Septembris korraldas ÕE kümnendikele „rebaste retsi“. ÕE eelmine esimees Lauri Kepler sõnas, et eelmistel aastatel toimunud koolivälised „retsid“ kompisid juba jälkuse piire, seega sooviti sel korral, et sündmus toimuks inimväärikalt ning meeldivalt ilma rõvedusteta.

2. detsembril toimus koostöös Tartu ülikooli kliinikumi verekeskusega Doonoripäev, mille korraldasid õpilasesinduse liikmed Grete Sirge ning Elina Kahre. Sel õppeaastal on juurde võetud 13 uut liiget ja 18. septembril valiti uus juhatus koosseisus Martin Sõgel (esimees), Merili Mägi (aseesimees), Karl Kevin Klais (kultuuritoimkonna esimees), Hans-Kristjan Hansson (infotoimkonna esimees), Marleen Maask (hoolekogu esindaja), Karl Kreevald ja Anette Sutt (õppenõukogu esindajad), Hele-Mai Mängel ja Meelika Kustavus (esindavad JPG õpilasesindust Eesti Õpilasesinduse Liidus), Jürgen HendrikVoitka (sekretär). Endine esimees Lauri Kepler ütles Martini kohta: „Arvan, et olen leidnud endale väärika mantlipärija, kes on ühtlasti mu mõttevend ning ja-

foto: Lauri Kepler

Õpilasesinduse 2014/15 õppeaasta juhatus.

gab minuga sarnaseid vaateid. Olen Martiniga rahul ja loodan, et tema muudab meie kooli õpilasesinduse veel mõjuvõimsamaks ja paremaks.“ Õpilasesindust ootab ees tegus õppeaasta ning nende tegevusel tasub silma peal hoida. Praegu tegeletakse 6. mätsil toimuva balli „Meie hetk“ korraldamisega. ■


4

PROBLEEM

5. detsember 2014

Läbi raskuste tähtede poole muutunud täpsemaks kui enne. Tä- kanded – vähemalt eesti keeles ja kirheline hindamine on ka hea etteval- janduses – näevad välja nagu luulemistus ülikooliks, kus kasutatakse tuse riimiskeemide analüüs, kus valdavalt sellist süsteemi. paarisriimis luuletuses on skeem Negatiivseks Täheline hindamine on ka hea peetakse seda, et Mirjam Savisto kui varasematel 9– ettevalmistus ülikooliks, kus kasutapeatoimetaja 11 aastal on harjutakse valdavalt sellist süsteemi. tud tunnistusele numbreid saama, siis nüüd on need AABB, aga ristriimis ABAB ja ahelÕpilaste seas tekitas selline muutus asendunud harjumatute tähtedega. riimis hoopistükkis ABA BCB CDC. vastuolusid – paljud nägid uues Sellest tulenevalt tekitab probleeme ka Kui on väga hea päev, võib juhtuda, et hindamissüsteemis positiivsena se- tähtede numbriteks ümberarvutamine. lausa kogu klass saab lausriimile da, et langes neljapiir, konservatiiv- Olukorda võib võrrelda kroonidelt eu- sarnaselt ritta AAAAAAA... Oleks laussemate meelest on uus ja harjumatu rodele üleminekuga, kui inimesed käipigem ebameeldiv. sid poes kalkulaatoritega, et teada, mis Segadust tekitav on erinevate nende ostud vanas rahas väärt on. hinnete suur hulk. Varasema viie Õpetaja Viia Varula sõnul on tähinde asemel on nüüd seitse: A+, A, heline hindamine pigem positiivne B, C, D, E, F. Samuti muutusid kri- uuendus. „See toetab üldist Jaan teeriumid konkreetse hinde saami- Poska gümnaasiumi taotlust lähenseks. Kui varem sai hinde „4“ kätte dada gümnaasiumiõpet ja õppesüs75%-ga tulemusest, siis nüüd on teemi kõrgkoolile. Õpilased võtsid „4“-le vastav „C“ võimalik saada ju- selle probleemideta omaks ja õpetajad on meil pidevate uuendustega harju„Panin varem sageli miinuse ja nud,“ kirjutab õpeplussiga hindeid, nüüd märgib neid tajaVarula. täht. Õpilasele on selline väljendusviis Õpetaja Triinu kindlasti selgem.” Palo arvates põhimõttelist erinevust ba 71%-ga. Hinde „5“ ehk „A“ uue ja vana hindamisüsteemi vahel saamisvõimalus aga kahanes 1% pole. „Panin varem sageli miinuse ja võrra. plussiga hindeid, nüüd märgib neid Õpilaste sõnul on uue hindamis- täht. Õpilasele on selline väljendussüsteemi juures positiivne see, et viis kindlasti selgem.“ hinnet „4“ on võimalik saada lihtsa- „Visuaalselt on uus hindamissüsteem mini ning üldiselt on hindamine muidugi huvitav. Stuudiumi sisseSellest õppeaastast läks JPG kõigile hästi tuntud numbritega hindamiselt üle tähelisele hindamisele.

VILISTLANE

Kristelist ◆ Kristel on sõudmisega tegelenud 6 aastat. ◆ Ta on 2013. aasta parim noorsõudja ja 2013. Maailma Meistrivõistlustel sai 13. koha ning ta on kuuekordne Baltimeister. ◆ Kristel õpib politoloogiat ja rahvusvahelisi suhteid.

Sõudes Ameerikasse Kristel Tohu reporter

Maandusin Los Angelese lennujaamas 14. augustil kell 18 õhtul. Meeletu ärevus oli südames ja pärast kaht tundi järjekordades passimist sain lõpuks lennujaamast välja. Mu kaks uut treenerit viisid mu sööma ja seejärel campus'esse. Loyola Marymount University campus on suuruselt paras, pole liiga suuri vahemaid kõndida. Ühest campus'e otsast teise kõnnib umbes 15 kuni 20

minutit, ja seetõttu näeb siin päris palju rattureid ja rulatajaid. Campus asub mäe nõlval, vaatega ookeanile ja downtown'ile. Randa kõndida on umbes pool tundi ja lennujaam on ka väga lähedal. Kooliga oli alguses muidugi raske harjuda, kõik ained siiski ju võõrkeelsed. Peale 3,5 kuud siin olemist pole sellega enam väga probleeme. Klassid on ülikooli kohta võrdlemisi väikesed – 30 inimest klassis ja õpilaste kohalkäimisest hoolitakse väga, need moodustavad väikese osa semestri hindest. LMU on üks LA kallimaid privaatkoole, kuid selle hinna sees on ohutus, puhtus ja teenused garanteeri-


PROBLEEM

5. detsember 2014

riimi ometi rohkem!“ toob õpetaja Triinu Palo välja tähelise hindamise huvitava kokkusobivuse luuleriimidega. „Kõik uus vajab sisseelamiseks aega,“ võtab õpetaja Palo uue hindamissüsteemi kokku. Ka Tartu ülikoolis oli 1999. aastal tähelisele hindamisele üleminek esialgu vaevaline, kuid praegu ei tule kellelegi pähe selle otstarbekuses kahelda. Loodetavasti on enne kooliaasta lõppu uued tähed selged nii JPG õpetajatel kui ka õpilastel. ■ Ei mingeid kahtesid ja kolmesid enam.

Kas sina oled piisavalt laia silmaringiga, et võtta osa järgmisest mälumängu etapist?

LÜHIUUDISED

▶ Nimetage aastaarv, mille moo-

POSCARITE GALA

dustamiseks tuleb kasutada alanevas järjekorras kõiki seitset rooma numbrit M-st I-ni, kasutades iga numbrit vaid ühe korra.

▶ Mille pälvisid esimestena 1901. aastal Wilhelm Röntgen, Jacobus Henricus van 't Hoff, Emil Adolf von Behring, Sully Prudhomme, Jean Henri Dunant ja Frédéric Passy?

Foto © 2013 - Warner Bros. Pictures

▶ Millise kuulsa romaani 2013. aasta ekraniseeringust pärineb see foto? Romaani tegevus toimub 1922. aasta kevadest sügiseni Long Islandi saarel West Egg’i linnas.

5

Piret Oja reporter

15. detsembril kell 18.00 toimub Athena Keskuses JPG jõulupidu, mille teemaks on Poscarite gala. Tegemist on piduliku üritusega. Samuti peab igal klassil valmima treiler, mis on nomineeritud ühele kategooriale viiest.

TULEVIKUNÄDAL

20.–28. novembril toimus JPG-s Tulevikunädal, mille raames olid õpilastele erinevad loengud ja õpitoad. Kümnendikud kuulasid tervislikke eluviise käsitlevat loengut, üheteistkümnendikele tutvustati õppimisvõimalusi nii Eestis kui ka välismaal. Abiturientidel oli võimalus osaleda töövarjupäeval. Peale selle said nad osa võtta erinevatest töötubadest: „Millised on minu tugevad küljed?“ ja „Kuidas oma elu planeerida ja valikuid teha?“. Foto: Heelika Pärn

▶ 11 aastat pärast New Yorgi

kaksiktornide hävitamist, 11. septembril 2012 hukkus USA suursaadik Chris Stevens rünnakus ühe riigi USA saatkonnale. Mis riigis? Foto: Maarika Martins

tud, alustades fitness'ist ja lõpetades töö otsimisega. Atleedid on siin väga au sees, mängudel käiakse kaasa elamas jne. Sõudjatele on paadikuur jahisadamas. Sinna on autoga umbes 10 minutit minna ja üldiselt alustame trenni hommikuti kell 5:50. Esimese nelja nädalaga parandasin oma aega enam kui 50 sekundiga. Rääkides Ameerika stereotüüpidest, sellega pole eriti mööda pandud. Toiduportsjonid on suured ja kalorirohked, inimesed on supersõbralikud. Tänavatel alati teretavad ja naeratavad jne. Lisaks, geograafiast pole neil tõesti aimu. Eesti on nende jaoks tundmatu maa ja mõni arvab endiselt, et me te-

gelikult oleme Venemaa osa, ja naljatavad viinavõtmise üle. Pühade pidamine on siinsetele väga tähtis, tänupühadeks hakati valmistuma kuu aega enne ja jõulukaunistused on ka väljas kaks kuud enne pühi. Üldiselt on siin hea ja soe, kuid siiski üpris tuuline. Päike kukub väga kiiresti ja koos sellega langeb ka temperatuur, seega ei tea kunagi, mida kandma peaks. Rannikuäärne on siiski väga ilus – palmid, ookean ja mäed. Kindlasti on see koht, mida tasub külastada. ■

Improgrupi Koosen etendus

KOOLINOORTE MÄLUMÄNGUVÕISTLUS

26. novembril leidis JPG-s aset Tartu linna ja maakonna koolinoorte mälumänguvõistluse esimene etapp, kus osales 15 võistkonda.

REAAL- JA LOODUSAINETE NÄDAL

17.–21. november toimus JPG-s reaalja loodusainetenädal. 17. novembril käisid õpilased Vanemuise suures ringauditooriumis Mart Noorma ja teadusbussi loenguid kuulamas.


6

EKSPERIMENT

5. detsember 2014

Ära koba pimeduses! Pimedate ilmade saabudes otsustasime ajalehetoimetusega korraldada koolis helkurikontrolli ning rääkida õpilastele helkuri vajalikkusest. Mirjam Savisto peatoimetaja

Foto: Merili Mägi

Toimetus helkureid jagamas.

Piirivalveametist. Politseist tulid Helkuri puudumise tõttu hukkub meile appi kontrolli korraldama igal aastal liikluses kümneid inime- kolm noorsoopolitseinikku, kes tõid si. Me ju ei taha, et järgmine oleks jagamiseks kaasa portsu helkureid, meie sõber või koolikaaslane! ning Maanteeametis sain ise järel Korraldus algas sponsorlustaotluste käia 100 helkurpaelal ning hulgal saatmisest erinevatele helkureid Välja said jagatud kõik helkurid, tootvatele firmamida alguses oli rohkem kui 150, dele ning liiklusning jäi puudugi. ohutusega tegelevatele organisatsioonidele. Positiivsed vastused sain headel näpunäidetel, mida kaasõpiMaanteeametist ning Politsei- ja lastele edasi anda.

Hommikul kell 8 kogunesime viiekesi kooli välisuste juurde koos 100 helkuriga. Enne eksperimenti olin surmkindel, et neid kõiki küll vaja ei lähe, ning olin isegi välja mõelnud, mida järele jäänud helkuritega teha. Eksisin. Tulemused tekitasid hämmingut. Välja said jagatud kõik helkurid, mida alguses oli rohkem kui 150, ning jäi puudugi. Paljud kandsid helkurit ka valel pool või oli see lihtsalt taskusse ununenud. Rõõm oli aga järgmistel päevadel näha, et helkureid oli jopede küljes varasemast rohkem. Maanteeametist ning noorsoopolitseinikelt saadud infot käisime levitamas ka valikaine tundides. Kuna sel ajal aga polnud koolis kaugeltki mitte kogu kooliperet, on kõik valikaineteskäijad oodatud meie jagatud näpunäiteid ka oma sõpradele edasi andma. ■

Kas teadsid?

◆ Helkur on odavaim elukindlustus. ◆ Helkur kinnitatakse paremale poole, põlve kõrgusele.

◆ Ilma helkurita jalakäijat märkab

autojuht lähitulede valgusvihus alles 30 m kauguselt, 90 km/h liikuva auto peatumisteekond on aga vähemalt 70 m – autojuht ei suuda jalakäijale otsasõitu vältida.

◆ Kui helkuril või selle pakendil on viide standardile EN 13356: 2001, vastab see kvaliteedinõuetele.

◆ Pesemine kahjustab helkuri helkivusomadusi.

Helkurikontroll täies hoos

Õhtu vaikse muusikaga Karl Kevin Klais reporter

Vaikse muusika õhtu on minu arvates kõige positiivsema ja hubasema õhkkonnaga üritus Jaan Poska gümnaasiumis. Toimunud on see juba viis aastat. Esimesel aastal oli korraldaja Karl Kristian

Foto: Merili Mägi

Kits, viiendal korral oli see au minul. Möödunud korral oli Karl Kristianil abiks minu onu, JPG vilistlane Henri Parkja, kes korraldas Vaikse muusika õhtut ka teisel ja kolmandal aastal. Tänu temale oli mul võimalus juba varem aidata. Igaaastase populaarsuse kasvu tõttu arvasin, et viies kontsert peaks olema eriti meeldejääv, mistõttu avaldasin soovi olla sel aastal ise peakorraldaja.

Jaotasin korraldamise verbaalseks ja mitteverbaalseks. Verbaalseks osaks oli ürituse reklaamimine klassides, suhtlemine õpetajate, lauljate ja teiste korraldajatega. Mitteverbaalseks oli plakati tegemine, lava ehitamine jms. Kümnendast klassist abiliste leidmiseks reklaamisin üritust juba septembri alguses, 11. ja 12. klasside õpilased avaldasid ise soovi kaasa lüüa. Vaikse muusika õhtu korraldamine oli aeganõudev ning kõige raskem oli selle juures lava ehitamine,


INTERVJUU

5. detsember 2014

7

Põhiline on ikka muusikat nautida

J aan Poska gümnaasiumis on palju musikaalseid õpilasi. Aga kas kõik teavad, et kaks 10. klassi õpilast teevad ka bändi? Küsisin Hele-Mai Mängelilt ja Leho Laurendilt nende bändi tegemiste kohta, et ka kooliperet kurssi viia. Susanna Mõtsmees reporter

▶ Kust tuli mõte bändi tegema ha-

Kui palju on teie bändis liikmeid? Rääkige neist natuke. Meil on bändis hetkel seitse liiget – Hele-Mai, Leho, Johanna, Kristofer, Madli, Merilin ja Arnold – ja lisaks kaameratagune abiline Annika. Kõik on Tartu koolidest kokku tulnud noored. ▶

Teeme seda, mis välja tuleb ja meeldib. Kindlat stiili pole.

Mis stiili muusikat teile endale meeldib kuulata? Hele-Mai: Ma kuulan absoluutselt kõike. Leho: Mina isiklikult armastan folk-rokki ja teisi ka. Mingeid stiili▶ Kas teil on ka mingid eesmärgid lisi piire endale ei seakski. Kuulan bändiga paika pandud? kõike. Hele-Mai: Jõuluperioodi kontserdid ning muidugi muud esinemis- ▶ Kas soovite ka ise midagi lisada kogemused. või mõne huvitava fakti enda bändi Leho: Kuna me oleme üsna noo- kohta öelda? red, siis esinemiskogemusest ära ei Hele-Mai: Leho hilines esimesse ütleks. Ehk siis, eesmärk on saada proovi 45 minutit. palju esinemiskogemust ja lihvida Leho: Päev enne kontserti ma oma oskusi. Põhiline on ikka teha ja avastasin, et meie taustalaulja nimi nautida muusikat. ei ole Helena, vaid Merilin. ■ ▶

kata? Hele-Mai: Alguse sai see sellest, et minul ja Johannal (tüdruk kellega koos cover'eid teen) oli vaja uue cover'i jaoks pillimehi. Kui olime kitarristi ja trummari leidnud küsisime oma kahelt sõbrannalt veel, kas ▶ Mis stiili muusikat teile meeldib nad laulaks meile tausta. Olles cov- teha? er'i ära teinud leidsime, et selle seltskonnaga on väga lahe koos muusikat teha ja nii otsustasimegi, et võiksime olla bänd. Leho: Minul rippus see mõte tegelikult juba ammu peas. Eks ennegi sai sõpradega natuke nii-öelda bändi tehtud ja paar väikest esinemistki oli olnud, aga mingit kindlat plaani ei olnud kunagi. Samamoodi ka selle bändiga. Hele-Mai ja Johanna (NotSistersMusic) kutsusid mind lihtsalt nende cover'isse kitarri mängima ja nii see asi vaikselt edasi liikuski. ▶ Mis on teie bändi nimi?

Leho: Bändil õiget nime veel ei olegi. Ega nimi ei ole tähtis – tähtis on muusika.

Bändi tehakse nalja ja naeru saatel

millele kulus kaks päeva. Kõige aeganõudvam oli kangaste üles riputamine. Vaatamata varem välja mõeldud visioonile, läks lavaehitusega kaua, sest avastasime ootamatult, et eelmise aasta kangaid on lõigatud ning nad ei olnud piisavalt pikad meie visiooni teostamiseks. Saalikujundusideid küsisin oma abilistelt juba septembris. Efektsele küünlad-laesmõttele tuli esimesena Hele-Mai. Arvan, et kuna hakkasin juba varakult mõtlema, mida ja kuidas te-

ha, õnnestus kõik plaanitult. Endalegi imestuseks, ei olnud ma enne ürituse algust üldse närvis. Ma ei oska öelda miks, aga olin kindel, et see aasta õnnestub kõik suurepäraselt. Ainuke asi mida kartsin, oli see, et mõni kangas kukub laest alla, kuid niipea kui rahvas auditooriumisse sisse lasti, ei pööranud ma sellele enam tähelepanu. Õhtujuhtide tööga jäin loomulikult väga rahule, sest, nagu nad ise ürituse lõpus mainisid, et tahtsid

foto: Annika Väljataga

seda õhtut meeldejäävaks teha, tuli neil see ka minu arvates väga hästi välja. Vaatamata sellele, et tundsin kogu kehas positiivsust ja rõõmu, tuli konserdi lõpus ikkagi pisar silma. Loodan, et ma polnud ainuke. Tahaksin tänada kõiki lauljaid ja korraldajaid, ilma kelleta ei oleks Vaikse muusika õhtu õnnestunud. ■


8

ILUNURK

Kiire hommikumeik Anita Sibul reporter

5. detsember 2014

2. KULMUD

▶ Ripsmetušš

Vali enda jaoks sobiv tušš (vastavalt enda soovile ja vajadustele koolutav, tihendav või pikendav) välja juba enne järgmist hommikut, et ärgates teaksid, mida plaanid kasutada, ning ei läheks valimise peale enam aega. ▶ Kulmupliiats, -puuder Soovitan kulmupliiatsi puhul kasu- Tušši pealekandmiseks võta homtada kiire tulemuse jaoks veidi pak- mikul aega, korralikud ja ilusad ripssema otsaga pliiatsit. Puudri puhul med annavad silmadele palju juurde. on pigem oluline selle püsivus, sest Kulmude värvimine annab kogu näole viimistletud ja kenama mulje, mistõttu on see üks tähtsamaid samme hommikuse meigi juures.

1. JUMESTUS ▶ BB kreem/CC kreem

Mõlemad kreemid on nahka niisutava toimega, mistõttu ei pea nende alla panema eraldi näokreemi. Neid on ülimalt lihtne peale kanda ja ühtlustada, kui sul on vähe aega. Suureks plussiks on veel kreemide omadus jätta suurepärane naturaalne jume ning SPF sisaldus, mida on näonahal vaja ka talvel, sest päikeselt tuleva kiirgusega puutume igal aastaajal tihedalt kokku. NB! BB kreemi saab hästi kasutada ka peitekreemina. Võttes veidi kreemi ja tupsutades seda kas punnidele, tumedatele silmaalustele või muudele kohtadele, mida soovid katta, saavutad naturaalse mulje. Seda võid panna ka laugudele, kui soovid nende tooni ühtlustada.

tihtipeale hakkab just puuder enne 4. HUULED maha tulema kui pliiats. ▶ Huuleläige 3. SILMAD Kõige kiirem viis huuled kenaks teha, on kasutada huuleläiget. Ka▶ Lainer Kui tunned, et oled lainerijoone te- sulik on osta huuli niisutavat ja gemises hea, siis kasuta seda, et jät- pehmendavat läiget, tänu millele ta mulje, nagu oleksid pühendanud pole vajadust huulepalsamit kasu▶ Cheek stain palju aega oma meigi tegemisse. Kui tada. Kui tahad, et tulemus ka kaua See on vedel põsevärv, mida kiiretel sul aga läheb selle tegemiseks tava- püsiks, on mõttekas kasutada veidi hommikutel saab kähku peale kan- liselt kauem aega, siis pigem ära kvaliteetsemate firmade tooteid (nt The Balm, ArtDeco, Bourjois jne). ■ da. Selle plussideks on kauapüsivus, hakka selle peale aega kulutama. looduslik jume ning see ei vaja pintslit.

M I N U ST Ilu ja mood on mind paelunud juba palju aastaid. See ei piirdu ainult enda meikimise ja shoppamisega, vaid need kaks sõna tähendavad minu jaoks uute meigitoodete katsetamist ja proovimist, erinevate meikide õppimist ja tegemist, riiete kokkusobitamist ja stilistikatööd, moeajakirjadesse uppumist ja palju muid naudingut pakkuvaid tegevusi. Oma eneseväljendusvahendiks olen valinud YouTube’i.

Olen juba poolteist aastat tegelenud YouTube’i videotega ja sellest on saanud miski, mille nimel olen valmis tohutult pingutama ning mida armastan hullupööra. Pühendan ainuüksi ühe video valmimisse tunde ning just see ongi nauding. Vahel on lausa imelik kujutada end ette neid enam mitte tegemas. Tunnen, et kõik see – filmimine, kaamera ees rääkimine ja olemine, editeerimine – on just minu teema. Minu videod on muidugi ilu-, moe- ja ka reisiteemalised. Jutustan oma kuu

lemmikutest ilu- ja rõivatoodetest, teen lookbook'e, meigiõpetusi, haule, näitan mõnel nädalal kantud riietusi ning palju muud. Videod on inglise keeles ning uue postituse teen igal nädalal. ■ ▶ Youtube’i kanal: Anita Sibul


SOOVITUSED

5. detsember 2014

9

Laura ja Piret soovitavad Raamat: „Labürindijooksija“ Autor: James Dashner Ilmumisaeg: 2009

© Frank Ockenfels

Telesari: „Elavad Surnud“ Ilmumisaeg: 2010 Telesari leiab aset apokalüptijärgses maailmas, kus tegelastel tuleb rinda pista kohutavate inimestega kui ka enam mitte nii elusate tegelastega. Iga hooaeg on olnud närvekõditav, verdtarretav ja sõltuvust tekitav. Praegu jooksev hooaeg – 5. hooaeg sai alguse selle aasta oktoobris ja avaosal oli rekordarv vaatajaid – 17.3 miljonit. Eestis saab sarja vaadata FOX kanalilt.

Iseloomustavad laused/sõnad: Hirmus. Õõvastav. Intrigeeriv. Groteskne. Suurepärane.

16-aastane Thomas ärkab liftis. Ta ei mäleta muud, kui vaid oma eesnime. Lifti uste avanemisel avastab Thomas end suurel kiviseintega ümbritsetud väljakul teiste noormeeste seas. Just nagu Thomas, ei mäleta ka väljujad (nii nad ennast kutsuvad), miks või kuidas nad sinna sattusid. Kõik, mida nad teavad, on see, et igal hommikul avanevad neid ümbritseva labürindi kivist uksed. Ja igal ööl need sulguvad. Pimeduse saabudes ei taha keegi labürinti lõksu jääda. Iseloomustavad laused/sõnad: © 20th Century Fox Nii põnev, et lugesin raamatu läbi vaid ühe õhtuga. Ülipõnev. Kaasa- Film: „Labürindijooksija“ Režissöör: Wes Ball haarav. Aju ergutav. Ilmumisaeg: 2014. aasta september Loo tegevuspaigaks on tuumasõjajärgne post-apokalüptiline maailm. Peategelane Thomas (Dylan O'Brien) leiab end pärast mälu kustutamist omavanuste poiste seast, kes on kõik lõksus suures labürindis, kus neid jooksma sunnitakse. Oma olukorda tundma õppinuna ühendab Thomas jõud teiste "jooksikutega". Mitte ainult selleks, et sellest eluohtlikust labürindist põgeneda, vaid ka selleks, et lahendada selle paiga mõistatus ning saada teada, kes nad sinna tõi ja mis eesmärgil.

Iseloomustavad laused/sõnad: Põnev. Närvekõditav. Seikluslik. Müstiline. Ebareaalne. Meeldejääv. Pingeline.

© Atlantic Records, Asylum Records

Artist: Ed Sheeran Album: „X“ Ilmumisaeg: 2014. aasta suvi Iseloomustavad laused/sõnad: Geniaalne. Perfektne. Mitmekülgne. Ainulaadne. Nunnu. Ingellik. Meeliülendav.

© Kirjastus Tänapäev, James Dashner

Tahad ka soovitada teistele midagi põnevat? Kirjuta sellest meile lühidalt!

poskasonumid@gmail.com


10 OMALOOMING

5. detsember 2014

Tulihingeline

Autor: Heelika

Vahel ei saa ma aru, mis paigas ma täpsemalt olen. Mis üldse on see miski, mida me nimetame eluks. Oleme suured hinged – suuremad kui suudame ise ette kujutada – kes peavad terve oma aja eksisteerima pisikeses kehas. Meid ümbritseb maailm, mis on lõputu. Tõeliselt hirmutavalt lõputu. Kõige selle suure kõrval oleme nii väiksed, tähtsusetud. See ongi kõige suurem müsteerium – kuidas saada hakkama suure hingega pisikeses kehas, kui oled ümbritsetud lõpmatusega. Olla korraga nii suur, kuid samas nii väike. Olla enda jaoks tähtsaim, kuid samas nii tühine. Leida viis elada endale, kuid samas ka maailmale. Vähe sellest, et meil on raske endaga läbi saada ja kõike avastada, me ju muudame kõike veel keerulisemaks. Mõtleme välja reegleid, unistame võimatust, seame teisi endast olulisemaks. Teeme kõike kõige keerulisemat viisi pidi. Ja see ongi üks põhilisi omadusi inimese juures. Mida raskem ja keerulisem, seda rohkem see tõmbab. Paneb tundma, et seda on vaja. See on ilus, vahel ka üllas, kuid peamiselt hävitav. See meid elu armastama panebki. Need raskused, need valuhood. Ühel hetkel me lepime nendega. Me ei aktsepteeri enda haavu täielikult, kuid me laseme neil olla ja loodame, et nemad lasevad ka meil. Siin lõputus maailmas on raske, kuid õhtuhämaruses oleme siiski tänulikud. Vahel rohkem, vahel vähem, kuid siiski tänulikud.

Mirjam Savisto

Kuulad unetuna Kuidas öö rahu Rikuvad busside ja Autode hääled Kuulad kuis karjuvad Haavatud hinged ja Koduteed otsivad Poolpilves kaalikad Mõtled siis kuis nii Et nemad on seal ja Karjuvad sinu akna taga Kuid sina pead vaikima Mõtled siis kuis nii Et sina oled voodis ja Tahaksid uinuda kuid Uni on neil seal akna taga Komberdavad ja otsivad Patja ja varju Laksu all tüübid ja Tüdinud juhid Lööd siis käega ja Kohendad patja Kuulad uut karjet ja Unistad unenäost hellast

Autor: Heelika Markus Sokk


OMALOOMING 11

5. detsember 2014

Kahvatu Miks oled nii kahvatu ja Kurblik Ilu Vaata ilu enda ümber ja Imetle Mõistata Kust sai kõik see kena alguse ja Üllatu Sina Sinu seest see kaunis alguse sai ja Tunneta Muusikat Kuula kuidas maailma helid sind kätel kannavad ja Hõiska Rõõmust Et oled siia ilma sündinud ja Täna Täna ennast ja teisi Sest tänane on kohe lahkumas ja Homset ei pruugi tulla Sest tänane oli suurepärane ja Homne on veelgi parem Sest hingerahu toovad nemad kes Paitavad su pead ja Loevad sulle moraali kui Sa ise ei ole kummakski võimeline Pisar poeta Kuid sel korral Õnnest Et oled olemas Ses maailmas ehedas

Anita Sibul „Värvilised killukesed elust”

Miniatuur

Autor: Pille Markov Ma tunnen, et olen eksinud. Käin igal päeval sama teed ja ei jõua kuhugi. Aitan teisi, et nemad ikka kohale jõuaksid. Kuid kuhu minul minna on? Ikka edasi ja tagasi, edasi ja tagasi. Keegi isegi ei väärtusta mu rasket tööd. Kui mõne süütu inimese elu võtan, olen ikka mina süüdi. Ma lähen hulluks – vahel tunnen, et minu sees on keegi. Keegi teine, kes mind kontrollib, kuid mina ei saa teda kuidagi taltsutada. Lihtsalt allun tema soovidele ja käskudele. Ma olen ja liigun, kuid ma ei ela. Seda ei saa eluks nimetada, mul isegi pole millegi nimel elada. Iga päev on täpselt samasugune. Nii ma siis veeren, porgandivärvi rong nagu ma olen...

Autor: Heelika

Mailiis Lindmäe

Oled teinud mõne huvitava kunstiteose või kirjutanud midagi ja tahad seda teistega jagada? Saada see toimetusele! Meie e-posti aadress:

poskasonumid@gmail.com


REISIKIRI

Kool ja reisimine käsikäes

4. detsember 2014

Kaarel: Esitlus kõigi erinevate rii- ▶ Mida jääte reisist meenutama? kide esindajatele, kus rääkisime välja- Kaarel: Meie eurooplastena olirändest. me harjunud, et autod lasevad meid Andres: Mu suurimaks üllatuseks Ühel hetkel saime teada,et Lüneoli see, et sakslaste burgi rongijaama lähedalt leiti kultuur on niivõrd teise maailmasõja aegne pomm. sarnane eestlaste omaga. Sarnased toidud on alles algus. Anita Sibul Karl Kevin: Kindlasti võib pariKarina Aktanajeva reporterid maks kogemuseks pidada tervet reisi, sest osalesin koos nelja hea sõbraga, mistõttu polnud hetkegi, ▶ Miks otsustasid projektist osa mil meil oleks olnud igav. Samuti võtta? sain sealt palju teadmisi migratKaisa (Saksamaa): Tahtsin reisida siooni kohta teistes maades ning ja vahetusprogramm tundus selleks uusi teadmisi Eesti kohta. väga hea variant. Pariis Kaarel (Türgi): Soovisin minna ▶ Kui tihe oli projekti ajakava? Türki ja inglise keelt praktiseerida. Kaisa: Saime nädalakava, kus oli üle tee, seega võtsime asja rahuliiga päeva kohta kellaajaliselt kirjas, kult, kuid kui autoni oli jäänud ummida me teeme. Esmaspäeval ja bes viis meetrit, ja see ei pidurdaneljapäeval olid tunnid ja töötoad. nud kordagi, otsustasin sammu kiiKaarel: Päevaplaan oli väga tihe. rendada. Pärast sain teada, et seal ei Igal hommikul ärkasime kell 8-9 ja pea autod jalakäijaid üle laskma. käisime erinevatel üritustel, enama- Seega olen õnnelik, et ellu jäin. sti oli päeval ka kaks, kolm tundi va- Kaisa: Istusime meie võõrustajate ba aega. aiamajakeses, kaks eestlast olid samal Andres: Esimestel päevadel jäeti ajal teistega kinos. Ühel hetkel saime Kaarel Türgi naistega meile rohkem aega perega tutvumi- teada, et Lüneburgi rongijaama läheAndres (Saksamaa): Projektist seks ja väljasõitudeks. Õhtuti oli pii- dalt leiti teise maailmasõja aegne võtsin osa suure huvi tõttu näha savalt aega ühisteks koosviibimisteks pomm. Kino, kus meie programmis Saksamaa kultuuri. Alguses muretosalejad filmi vaatamas olid, evasesin küll tsipa spordi ja kooli päkueeriti, meie olime hirmul, sest rast, kuid kõik laabus. Sain iga päev öeldi, et pomm võib pool linna õhkorralikult treenida. Koolitükid valku lasta. Õnneks selgus järgmisel misid interneti vahendusel. päeval, et pomm on kahjutu. Karl Kevin (Prantsusmaa): ProAndres: Mu sakslasest võõrustaja jekt „Comenius“ algas juba 2012 oli üle keskmise sportlik, aga selaastal, kui prantslased, sakslased, lest hoolimata oli talle võõras itaallased, poolakad ja türklased tuhommikuti enne kooli sörkimas lid Tartusse, kus iga riigi õpilased käia. Kui ta vanemad kuulsid, milolid valmistanud saaste-teemalisi lest kõigest nende poeg ilma on esitlusi. Mina käisin projekti kohtu- Saksamaal sõpruskohtumisel osalenud õpilased jäänud, kamandasid nad kuti igal misel Prantsusmaal Pariisis. ja väljas käimiseks. hommikul minuga hommikujookKarl Kevin : Veetsime Pariisis neli sule kaasa. ▶ Mis oli projekti vältel kõige põ- projektipäeva ning kolm lisapäeva, Kevin: Viimasel päeval Pariisis nevam kogemus? sest Lufthansa protesti tõttu jäeti kirjutasime enda nimed ühe seina Kaisa: Kõige põnevam koht, kus meie lend ära. Projektipäevade aja- peale, lubades aastate pärast kõik ma käisin, oli Lüneburgi Oktober- graafik oli tihe, kuid sarnane kooli- neljakesi sinna samasse kohta tagafest. Tivoli-sarnase pargi keskel sei- päevale, mil päev hakkas kell 8 ning si minna, vaadata, kas nimed on alsid kaks hiiglaslikku valget telki, lõppes 7-8 ajal õhtul. Kuna Pariis on les, ning elada uuesti läbi need mille alla kõndides vajusid minu ja armastuselinn, siis külastasime ka meeldejäävad kogemused. ■ teise tüdruku suu ammuli: inimesed linna romantilisi paiku – nautisime istusid saksa rahvariietes laua all ja õhtusööki päikeseloojangu ajal Seilaua peal, kõige keskmistel laudadel ne'i kaldal, õhtupimeduses käisime tantsiti. See oli hullult äge! Punasevalguseaias. Mitmed kooliga seotud projektid pakuvad õpilastele võimaluse maailma avastada. Poska Sõnumitega vestlesid neli meie kooli õpilast, kes kooli kaudu välismaal käinud. Oma kogemusi jagavad Andres Nöps, Karl Kevin Klais, Kaisa-Liis Kalda ja Kaarel Kullamaa.

Poska Sõnumid nr 11  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you