Menhouse No. 20

Page 1

eexxppeerriieenncceess

CENA CENA100 100KČ KČ CENA 100 KČ CENA 100 KČ CENA 100 KČ CENA 200 Kč


T

H

E

A

R

T

O

F

Big Bang Unico. Pouzdro z 18K King Gold zlata s keramickou lunetou. UNICO automatický in-house strojek s chronografem. Kaučukový pásek se systémem One-Click pro snadnou výměnu.

F

U

S

I

O

N


BOUTIQUE PRAGUE Široká 9 • Praha 1 • Tel. +420 222 317 993 prague@hublot-boutique.cz

BOUTIQUE BRATISLAVA

hublot.com

Hviezdoslavovo nám. 3 • Tel. +421 905 440 880 bratislava@hublot-boutique.skEARSET

Premium, wireless earphones with Bang & Olufsen Signature Sound. 299 Eur / 7 500 Kč BANG & OLUFSEN Dušní 10, Praha 1

www.beostore.cz


BEOPLAY P6

Portable Bluetooth speaker MY SOUND. MY SPACE. 399 Eur / 9 990 Kč BANG & OLUFSEN Dušní 10, Praha 1

www.beostore.czwww.casamoderna.cz

Sedací soupravy

Jídelní sety a židle

Knihovny a komody

Křesla a stolky

Postel

Skříně a šatny


… dodáme vašemu interiéru styl

Showroom: Vídeňská 573, Praha–VestecSVĚTOVÝ FOTBAL? JEDINĚ NA ŠPIČKOVÉ TELEVIZI! Co potřebujete k tomu, abyste si naplno užili umění fotbalových hvězd na červnovém mistrovství světa? No přece pořádnou televizi s kvalitním obrazem a dokonale čistým zvukem. Nová televize nejvyšší řady Philips 8503 má ideální dispozice pro sledování mistrovských zápasů i v partě přátel díky Nano Led technologii, která zajišťuje, že akce na trávníku uvidíte perfektně i z velkých úhlů. Díky vylepšenému obrazu a plastickému zvuku vám neunikne dění na hřišti ani na tribunách. Technologie Triple Ring na zadní straně televizoru se totiž stará o přirozenou hloubku basů a přední soundbar zase obstarává vyvážené vyšší a střední tóny. Televize je navržena v minimalistickém evropském designu a její slušivá hliníková úprava navíc v interiéru dobře vypadá. Nic nebrání tomu, aby vás svátek fotbalu beznadějně pohltil i na tisíce kilometrů daleko. Doporučená maloobchodní cena Philips 55PUS8503/12 je 36 999 Kč.

WORLD FOOTBALL? ONLY ON A HIGH-END TELEVISION!

What do you need to fully enjoy the artistry of football’s greatest stars at the June world championship? A big television with superior image quality and perfectly clear sound, of course. The new Philips 8503 premium range television has the perfect parameters for watching championship matches, even with a group of friends, thanks to the Nano LED technology that ensures perfect visibility of the action on the field from all angles. Thanks to the improved image and surround sound, you won’t miss out on any action on the pitch or in the stands. Triple Ring technology on the back of the television takes care of natural bass depth and the front sound bar ensures balanced treble and mid-tones. The television features minimalist European design and its attractive aluminium finish looks great in the interior. There is nothing to stop you from being totally immersed in the football holiday even from thousands of miles away. The recommended retail price of the Philips 55PUS8503/12 is 36,999 CZK.


A CO POHÁNÍ VÁS? AND WHAT MAKES YOU MOVE ON?

Určitě to znáte, ten pocit, že se musí něco stát. Že je to teď, nebo nikdy. Ať už stojíte na hraně mostu a máte si skočit BASE jump někam dolů, do hlubin, nebo když sedíte u počítače a máte odeslat důležitý e-mail s prezentací, která má ambici vydělat vám spoustu peněz. Ať už to má fyzicky rozměr skoku do prázdna, nebo kliknutí myší, cítíte to samé. Ve spáncích vám to bubnuje a vře adrenalinem. Tohle je ten moment, který nás zajímá. Moment, kdy překonáte sám sebe a stanete se sám sebou. Moment, kdy skočíte. A nebo třeba právě kliknete myší. Něco se ve vás musí pohnout, je to právě adrenalin, co vás žene dál. Adrenalin neboli zvědavost. Naše letní číslo je napumpované právě touhle zvědavostí. Chtěli jsme zjistit, co nutí druhé překonávat sebe samé a jak si člověk sám pro sebe posouvá hranici možného a představitelného. Ať už se vypravíte plachetnicí k jižnímu pólu, nebo se rozhodnete vypravit se za rybařením v Indonésii, v určitém momentu vám v hlavě něco sepne a vy to prostě musíte udělat. Adrenalin v tomhle smyslu, to nemusí být nutně hraniční prožitky na pokraji vašich fyzických možností. Kouzlo adrenalinu poznáte třeba i ve chvíli, kdy sami sobě dopřejete komfort nad rámec každodennosti. Třeba jako my, když jsme si vyzkoušeli, jaké je nechat se rozmazlovat v privátním letadle bez (protivně adrenalinového) odbavení, a podívat se tak snadno a rychle na místa, kam se běžně nelétá. Adrenalin má mnoho podob. Od těch čistě fyzických po ty až metafyzické. Ať už se na tomhle závratném spektru rozhodnete pro jakoukoli podobu adrenalinu, vězte, že jedno je pro všechny společné – vnitřní hlas, který vám říká: Udělej to teď. Hned. Dělej. No tak dělej.

#M

ENHOUSE

You must know that feeling when something has to happen. It’s like now, or never. Whether you’re standing at the edge of a bridge to make a base jump somewhere down, in the depths, or you are sitting at a computer and you are supposed to send an important email with a presentation which can earn you a lot of money. No matter whether it has the physical dimension of a jump into emptiness, or a mouse click, you feel the same. Your temples pulse and you are in boil with adrenalin. This is the moment in which we are interested. The moment when you surpass yourself and become who you are. The moment when you jump. Or you click with your mouse. Something has to move inside you to drive you on and that is exactly what adrenalin does. Adrenalin or curiosity, in other words. Our summer issue is pumped full with this type of curiosity. We were curious to find out what makes other people surpass their limits and how people themselves shift the bounds of possibilities and imagination. Regardless whether you take off for a sailing trip to the South Pole or you decide to go fishing in Indonesia, at a certain moment something connects in your mind and you simply have to do it. Adrenalin in this sense does not necessarily mean extreme experiences on the verge of your physical capability. You can have a taste of the charm of adrenalin even, for example, when you treat yourself some comfort beyond everydayness. Like us, for instance, when we tried out what it is like when you spoil yourself in a private plane without the (annoyingly adrenaline) check-in process and quickly and easily get to places where people do not fly so often. Adrenalin takes many forms. From the purely physical ones to the metaphysical ones. Whichever form of adrenalin you opt for within this tremendous spectrum, be aware of one thing being common to all kinds of adrenalin – the inner voice which is telling you: Do it now. Immediately. Do it. So, come on.Text: David Radil

100 LET NA CESTÁCH A STÁLE S VŮNÍ BENZÍNU

Léto se blíží a všichni jsme již natěšení na cestování za novými zážitky, poznáním nových destinací a kultur. Někdo se naopak rád vrací na svá oblíbená a léty osvědčená místa.

100 YEARS ON THE ROAD STILL WITH THE FLAVOR OF PETROL

Summer is drawing near and we all are already thrilled about travelling to gain new experiences and get to know new destinations and cultures.Každopádně klíčové je se na dané místo dopravit, a to je oslí můstek pro moji úvahu, nebo spíše konstatování, že se za posledních sto let nic moc na formě cestování nezměnilo. Some people, on the contrary, like to return to their favourite and time-proven places. In any case, the key is to get to the given place and this is Asses’ Bridge for my reflection or rather statement that nothing much has changed in the method of travelling over the most recent hundred years.

Užijte si léto, přeji vám co nejhezčí zážitky nejen z cestování… Enjoy the summertime. I wish you as nice experiences as possible not only when travelling …

#M

ENHOUSENejrychlejší forma cestování je v čistém čase letecká, ale nesmíte do toho počítat dobu potřebnou na dopravu k letišti, pak čekání na let (často posunutý), odbavení a to samé v cílové destinaci…

As for the net time, the fastest form of travelling is by air, but you must not count in the time needed for transport to the airport, for waiting for the flight (often delayed), for the check-in process and the same in the ultimate destination…

#M

ENHOUSE


Dnešní vozy disponují nespočtem andělů strážných v podobě všech asistentů jízdy. Hlídají jízdu v pruhu, auta ve slepém úhlu pohledu, a především mají aktivní tempomat, který už umí sám v případě kritické situace nebo řidičovy nepozornosti automobil bezpečně zastavit bez jeho přičinění. Také komfort pro posádku už je na úrovni obývacího pokoje, a tak se kilometry polykají snadněji a bez větší únavy.

It is the most widely used means of transport, with a potential travel of about one thousand kilometres per fay, so in Europe you can get almost anywhere by one sunset. The present cars have countless guardian angels at disposal, taking the form of all the driving assistants. They keep an eye on driving in the lane, cars in the blind angle of view and, above all, they have an active cruise control which can stop the car safely without the driver’s efforts in case of a critical situation or the driver’s incaution. Even comfort for passengers is at the level of comfort of a living room, so kilometres on the road are spent more easily and without any extreme fatigue.


Jenže letecká doprava má ještě jednu možnost, jak zůstat jen v čistém čase letu, bez všech těch otravných procesů okolo. Privátní létání! But the air transport offers another possibility how to keep the net time of the flight, without all the annoying processes around. Private flying!

#M

ENHOUSE


Stále máme možnost procestovat Evropu na motocyklu. Ze sedla svého stroje se kochat krásami okolí, nasávat různorodé vůně a vnímat změny teplot. Je to životní styl a má to svoje obrovské kouzlo. Kdo jednou zkusí ten pocit nekonečné svobody s nádrží mezi nohama, ten mu většinou zůstane věrný až do důchodu. Samozřejmě je to méně bezpečné a také máte určitý limit najetých kilometrů za den. Rozhodně to není cestování pro rodinu s dětmi, a tak se dostáváme k automobilům. Je to nejrozšířenější forma dopravy, s možným denním nájezdem kolem tisíce kilometrů, takže po Evropě se dostanete téměř kamkoli během jednoho západu slunce.

We still have the opportunity to tour Europe by motorbike. To enjoy the beauties of the surroundings from the saddle of our machine, to absorb various fragrances and to feel changes in temperature. It is a life style and has its own fantastic charm. Who experienced this feeling of endless freedom with a fuel tank between legs once mostly remains faithful to it until retirement. Of course, it is less safe and the number of kilometres per day is limited. This kind of travelling is definitely not good for a family with children and this is how we get to cars.


Většina lidí má pocit, že to je jen pro hrstku vyvolených a takový let je ekonomický nesmysl, ale opak je pravdou… Když budete pětičlenná rodina a letáte byznys třídou, cenová hladina je srovnatelná jako u privátního letu. Na letiště přijedete, jak se vám chce, a v okamžiku, kdy dáte zavazadla do letadla a povel pilotovi, letíte. Také tady platí rčení, že čas jsou peníze! Most people think that it is only for a chosen few and that such flight is an economic nonsense, but the opposite is true … When you are a five-member family and fly in the business class, the price level is comparable to a private flight. You arrive at the airport whenever you want to and at the moment when you get your luggage into the plane and give the pilot the instruction, you fly. Here, the saying that time is money hold true too!

@ok_aviation_group @harleydavidson_czsk @victorinox @advantagecars @hublot_prague @levis @thegrandmark @footshopcz @dior @tauchmanova @bfcocz @ezavazadla @bbmediaconsulting @bricsmilano

#M

ENHOUSE


Takže dokud nepřijde někdo s převratnou formou cestování, jako je třeba teleportace, musíme se spokojit s těmito možnostmi. So, until someone invents a revolutionary means of transport, something like teleportation, we must do with these possibilities.


Text: Štěpán Materna

#M

ENHOUSE


SHIT HAPPENS Petr Beránek, povoláním ajťák s více než pětadvaceti lety zkušeností z vývoje aplikací. Což nezní moc jako adrenalin. Ale zeptejte se na jeho koníček BASE jumping, a uvidíte, že Petr není žádný beránek…


Petr Beránek

(*1973) aktivně provozuje adrenalinové a akční sporty jako je parašutismus, B.A.S.E. jumping, horo-, skáloa ledo- lezectví, přežití v divočině a bojová umění. Je držitelem pekelného světového rekordu v nejdelším nepřetržitém tunelovém volném pádu ve vertikálním aerodynamickém tunelu (6 hodin, 6 minut, 6 vteřin).

Měl jsi někdy strach z výšky? Měl. Dřív jsem hodně lezl a už v té době jsem občas strach z výšky cítil a měl jsem snahu překonávat to tím lezením. S BASEm je to překonané už úplně. Takže když jsi dneska v patnáctém patře, tak bys ze všeho nejradši skočil, ale s padákem. Dá se to tak říct. Je to taková trošku úchylka, protože potom když jdeme do hor nebo jenom jedeme kolem autem, říkám: „No tak támhle by to šlo, támhle taky...“ Žena už je na to dost alergická a děti mě taky pomalu posílají někam. Co vlastně znamená BASE? B.A.S.E. jumping je skákání ze čtyřech různých druhů objektů: ze skal, mostů, antén a budov. Slovo B.A.S.E. je složeno z prvních písmen anglických slov Buildings, Antenna, Span a Earth. Skákání z budov a antén… to nevypadá moc legálně a oficiálně. Hodně často to není legální. Správně je potřeba brát to podle našich zákonů a ty říkají jasně, že můžeš skočit z objektu, když to majitel dovolí, a musíš mít i povolení majitele přistávací plochy. Třeba v Praze si nedokážu představit, že bychom dostali povolení při-

#M

ENHOUSE

stát na chodníku. Kamarád skákal z výškové budovy na Pankráci a to byl zcela ilegální skok. Já jsem ještě žádnou budovu neskočil, ale mám skočenou jednu anténu, a to dokonce legálně. Je to 165 metrů vysoká anténa u Mělníka a s majitelem jsme domluveni, že tam za nějaký poplatek můžeme skákat. Jinak u nás se budovy zas tak moc neskáčou, přece jenom je pro BASE jumpery atraktivnější, když ten let chvíli trvá. Skáčou se třeba některé mosty, ale nechci je jmenovat. Policajti by si tam mohli aktivně instalovat kamerové systémy a to nechceme. Ty, pokud vím, skáčeš hlavně v horách. Jak moc je pro tebe důležitá cesta nahoru? Já jsem dřív dělal závodně skupinové seskoky. Pak jsem ale objevil BASE a to mě uchvátilo. Je to pro mě obrovský krok k něčemu, co mám rád, a to je kombinace dvou věcí – skákání a hor. Hory mám rád celý život, takže cesta nahoru na vrchol je pro mě hodně důležitá. Vyšlápneme na nějakou horu, někdy se tam třeba i leze nebo to může být nějaká via ferrata. A když jsme nahoře, tak skočíme – nemusíme zatěžovat kolena při sestupu. Jsou místa, kam vedou lanovky, nebo dokonce BASE bus, který nás doveze až skoro nahoru. Oblíbený je

třeba v Itálii na Monte Brento. Pro mě je to trochu ponižující, ale beru to jako tréninková místa. Když jdu na pořádný BASE, tak si to vyšlápnu. Kdo někdy viděl BASE jumping na YouTube, zná určitě záběry lidí, kteří létají za skály ve tzv. wingsuitech. Je to ta hlavní podoba BASE jumpingu? Spousta lidí má BASE spojený jenom s wingsuitem, ale není tomu tak. Wingsuit je jenom druh kombinézy. A base se dá skákat v podstatě i nahatý a už jsem viděl pár jedinců, kteří oslavovali svůj stý seskok tím, že někde ve Švýcarsku skočili kompletně bez, tedy jenom s padákem. Dá se skákat v normálních hadrech, já jsem občas skákal v kraťasech. Pak jsou trekové kombinézy s plnícími otvory, kterými dovnitř proudí vzduch, takže ta kombinéza se nafukuje a zvětšuje svoji plochu. Pomáhá klouzat po vzduchu a dál od objektu, ze kterého skáčeš. Protože největší nebezpečí je, že se potkáš s tou skálou nebo anténou. Jednodílné trekovky mají ještě větší plochu, na bocích mají přidané další kanály, které se plní vzduchem. Tam je ta plocha už taková, že dosahuje podobných letových výkonů jako střední wingsuit. To je kombinéza s nožním křídlem a s dvěma křídly pod rukama. Menší wingsuity mají jenom trojúhelníková křídla, větší pak mají křídlo od zápěstí až ke kotníku. Když vidím lidi, jak prolétají těsně nad stromy nebo i skrz skalní okna, říkám si, jaká tomu asi předcházela příprava. Říká se tomu lajny. A pokud někdo skáče novou lajnu, tak tomu předchází několikanásobné projití terénu a ještě předtím je to studium map, používají se i laserové měřáky pro zjištění, jaký to má sklon, vzdálenosti od některých objektů apod. Takže je to poměrně sofistikovaná záležitost a není dobré to podceňovat. Disciplíně, kde to riziko je extrémní, kdy se pohybuješ metr až dva nad zemí nebo i pod větvemi stromů, tomu se říká terrain flying. Proximity je, když letíš kolem skály, a terrain flying je, když kopíruješ terén. Kluci, kteří se tomu věnují, mají naskákáno stovky, často i tisíce seskoků z BASE. Je tam určité rozmezí úhlů, ve kterých můžeš letět. Můžeš letět kolmo, což v tomto případě nedává smysl, a pak je tam rozmezí, ve kterém můžeš terén kopírovat. Ideální je, když je terén nakloněný tak, že ten minimální úhel,


www.doxa.ch


pod kterým můžeš letět, byl někde nad tím. To znamená, abys z toho mohl vyplavat. Tebe to neláká? Každý to má postavené jinak. Já to třeba mám tak, že tohle nechci nikdy dělat. Je spousta mladých kluků, kteří se tomu věnují, protože třeba nemají rodiny nebo jsou prostě bez brzd. To riziko se samozřejmě exponenciálně zvyšuje s tím, jak se blížíš tomu terénu. Kolik máš seskoků? 113 z BASE. Vedu si záznamník skoků, kde si zapisuji datum, v čem jsem skákal, odkud a občas ještě, jestli byly nějaké extrémnější podmínky a jak se to projevilo na skoku a přistání. Dělá to spousta lidí a je to součást zodpovědného přístupu ke skákání. Než jsem začal skákat BASE, tak jsem měl přes pět set seskoků na padák z letadla. Celkově dneska mám nějakých osm set seskoků. Jak je finančně náročné věnovat se BASE jumpingu? To nemám spočítané, ale jsou to desítky tisíc korun. Hlavní náklady jsou na cestování, protože nejbližší skála, ze které se dá skočit, je 400 kilometrů daleko. Technika něco stojí, ale nekupuje se tak často. Nový padák je řekněme 80 tisíc korun, ale dá se sehnat lehce oskákaný a můžeš za něj dát třeba 30 tisíc. Naštěstí se padák nemusí kupovat moc často, vydrží tak 500–600 seskoků. Já mám tři rigy, takže to oskákání ještě trochu rozkládám. Důležité téma jsou úmrtí BASE jumperů. Dá se říct, že každé fatalitě předchází lidská chyba? Dřív to tak nebylo, v začátcích, v sedmdesátých letech minulého století, se ještě ladila technika. Dneska už ty problémy s technikou nebývají, v naprosté většině případů to bývají kombinace několika lidských chyb. Třeba únava plus nějaká chyba, nedodržení nějakých postupů, chyba v balení nebo neodhadnutí svých možností. Vede se na to velice podrobná statistika, dokonce globálně. Protože nás není moc (v ČR je to patnáct lidí, celosvětově odhadem pár tisíc), je ta statistika poměrně přesná, takže každé úmrtí je analyzované, má nějaké vysvětlení, proč se to stalo, je tam jméno, kdy a kde se to stalo, v čem se letělo. Některé nehody ale nastanou za okolností, které nejsou zcela vysvětlitelné. Ty já zařazuji do kolonky Shit happens.

#M

ENHOUSE

Petr Beránek

(*1973) goes in for adrenalin and action sports, such as parachuting, B.A.S.E. jumping, mountain, rock and glacier climbing, survival in the wilderness and martial arts. He is a holder of the devilish world record in the longest continuous tunnel free fall in the vertical aerodynamic tunnel (6 hours 6 minutes 6 seconds).

SHIT HAPPENS

Petr Beránek, an IT expert by profession, with more than twenty-five years of experience in application development. This doesn’t sound like adrenalin. But ask him about his hobby – BASE jumping – and you’ll see that Petr is not a lamb despite his surname suggests so (Beránek literally „a little lamb” in Czech).

Have you ever been afraid of heights? I used to be afraid. In the past I did a lot of climbing and I occasionally felt some fear of heights and tried to overcome it by climbing. With BASE jumping, it is totally overcome. So, nowadays, when you’re on the fifteenth floor, you feel like jumping, but with a parachute. It is possible to put it like this. It’s almost a kind of little deviation, because when we go to the mountains or just pass by them, I keep saying: “Well, it would be possible here or at that place too.” My wife has started to be quite allergic to it and my children are also almost about to tell me to take a running jump. What does BASE actually mean? B.A.S.E. jumping je is jumping from four various types of objects: from rocks, antennas and buildings. The word B.A.S.E. consists of initial letters of Buildings, Antenna, Span and Earth. Jumping from buildings and antennas… this doesn’t sound much legal and official.


Very often it’s not legal. It needs to be viewed from the perspective of our laws which say clearly that you can jump from a building if the owner allows it and you also have to have a permit from the owner of the landing spot. In Prague, for example, I can’t imagine to get a permit for landing on the pavement. A friend of mine jumped from a high-rise building in Pankrác and it was a completely illegal jump. I’ve never jumped from a building, but what I did was a jump from one antenna, even legally. It is a 165-metre antenna near Mělník and we have agreed with its owner that we can jump there for some fee. Otherwise, jumping from buildings is not that frequent in our country, because it is more attractive for BASE jumpers if the flight lasts for some time. For example, some bridges are jumped from, but I don’t want to name them. Cops could be active and install camera systems there, and that’s what we don’t want to. You, as far as I know, keep jumping mainly in the mountains. How important is the way uphill for you? In the past I went in for group jumping professionally. But then I learnt about BASE jumping and got captivated by it. For me, it’s a great step towards something I like and it’s a combination of two things – jumping and mountains. I love mountains all my life, so the way uphill is very important for me. We climb a mountain, sometimes it could be rock climbing too or some via ferrata. And when uphill, we jump – we prevent our knees from the burden of descending. There are places you can reach by cableways or even by BASE buses which take us almost to the very top. A popular one in Italy is, for example, ba Monte Brento. I find it a bit humiliating, but I regard such places as training spots. When I go for a real BASE jump, then I walk uphill. Who has ever been on YouTube must have seen certain spots where people jump from rocks in “wingsuits”. Is this the main version of BASE jumping? A lot of people associate BASE only with wingsuits, but it’s not true. A wingsuit is just a type of jumpsuit. You can take BASE jumps basically even naked and

I’ve already seen a few people who celebrated their hundredth jump by jumping totally peeled, only with a parachute, somewhere in Switzerland. It is possible to jump in normal clothes; I jumped in shorts several times. Then, there are trek suits with filling openings through which air comes in, so the suit gets inflated and expands its surface. It helps gliding in the air and farther from the object you’ve jumped from. Because the worst danger is that you hit the rock or the antenna. The surface of one-piece trek suits is even larger, with additional hip channels which fill with air. The surface is so large that it gets at similar flight performance as a medium wingsuit. That is a suit with a leg wing and two wings under arms. Smaller wingsuits have only triangular wings, whereas bigger ones have a wing stretching from wrist to ankle. Whenever I see people flying just above some trees or through rock windows, I think to myself what kind of preparation may have come before it. It’s called lines. And when someone jumps a new line, than what comes first is walking through the terrain several times and still before that a study of maps; laser meters are used for detecting the slope and distance from certain objects, etc. So, it’s quite a sophisticated matter and it’s not good to underrate it. The discipline where the risk is extreme when you are one or two metres above the ground or even under tree branches is called terrain flying. Proximity is when you fly near a rock and terrain flying is when you copy the terrain. The boys who go in for it have already experienced hundreds or often even thousands of BASE jumps. Then you have a certain interval in which you can copy the terrain. It is ideal when the terrain is sloping so that the minimum angle at which you can fly is somewhere above it. That means that you can rise up from there. Do you find it attractive? Everybody takes a different view. My view, for example, is that I don’t want to do this at all. There are many young boys who go in for it, because, for instance, they don’t have a family or see no restraints. The risk is naturally growing exponentially as you get nearer to the terrain.

How many jumps do you have? 113 from BASE. I keep a jumping log, where I record the date, the object I jumped from and sometimes even whether some extreme conditions occurred and how they impacted on the jump and the landing. Many people do so and it’s part of our responsible approach to the jumping. Before I started BASE jumping, I had gone through more than five hundred parachute jumps from a plane. Now, I have about eight hundred jumps in total. Is the BASE jumping financially demanding? I haven’t counted that, but it’s tens of thousands of Czech korunas. The main costs relate to travelling, because the nearest rock from which you can jump is 400 kilometres far from here. The equipment costs something, but you don’t buy it that often. A new parachute is, let’s say, 80 thousand korunas, but you can find a slightly used one and pay for it maybe 30 thousand. Fortunately, it is not necessary to buy a parachute quite often, it can withstand about 500 – 600 jumps. I have three rigs, so I spread the wear-off a bit. An important topic is BASE jumpers’ deaths. Can we say that every fatality is preceded by a human error? In the past it was not so; at the beginnings, in the 1970s, it was still the equipment which was being refined. Nowadays, problems with the equipment do not occur; in the absolute majority of cases it is a combination of several human errors. For example, fatigue plus some error of not observing certain procedures, a packing error or a wrong estimation of jumper’s capabilities. Highly detailed statistics are kept about it, even at the global level. As there are not many of us (fifteen people in Czechia and several thousands, by estimate, world-wide), the statistics is relatively accurate, so each fatality is analysed, has some explanation, why it happened, the name is there, when and where it happened and what the person flew in. However, some accidents take place under circumstances that are not completely explainable. I put them in the column Shit happens.CHCI NA SVĚTOVOU ŠPIČKU

Lukáš Joukal je jednadvacetiletý zakladatel BOARDMOBILE, který chce elektrickými longboardy změnit svět, zlepšit ekologii ve městech a přiblížit lidem budoucnost. Jak člověka napadne něco jako boardmobile?

Myšlenka elektromobility mě ve větším zasáhla v začátcích rozvoje Tesly Motors a v souvislosti s vizemi Elona Muska, což je jeden z mých podnikatelských vzorů. Podnikání mě vždy lákalo. Být pánem svého času a toho, co dělám, mě hodně motivovalo. Mezi školu a sportem jsem často rozvíjel různé projekty, které jsem se na konci snažil zobchodovat. Pak jsem narazil na elektro longboardy a okamžitě se mi to zalíbilo. Začalo to tím, že jsem si chtěl sám jeden koupit, a když jsem zjistli, že nějaký, co by za to stál, se dá koupit jen v Americe a na evropském trhu nic podobného není, rozhodl jsem se tuto díru na trhu zaplnit. Pustil jsem se do studování různých odborných fór, článků, studií a začal jsem objednávat a testovat první díly, sestavil první e-longboard, nadchl prvního investora a spustil první prodeje. Dnes jsme ve fázi, kdy doprodáváme první model a po více než roce a půl vývoje přineseme na trh nový produkt, který by měl svými specifikacemi a vlastnostmi patřit mezi celosvětovou špičku v e-longboardech. Tvůj první model se jmenoval Guru 1. V čem je ten nový lepší?

Nový model nabídne větší výkon, jeho ba-

terie má větší kapacitu, a tím pádem i větší dojezd. Zákazník si bude moct libovolně nastavit jízdní parametry dle své vlastní potřeby, tvrdost brzd, zrychlení. Bude si moct zvolit i allroad verzi, tedy longboard s terénními kolečky nebo přidávat přední a zadní světla a k tomu všemu nabídneme nový tvar a design desky. Kdo jsou tvoji klienti?

Cílovka jako taková je velmi pestrá, ale kdybych měl vyzdvihnout pár nej vlastností, které mají naši zákazníci nejčastěji společné, jsou to lidé, kteří mají rádi inovace, věci, co jsou trendy, a myšlenka, kterou nese naše značka, je nadchla. Teď působíš jako klasická startupová naděje, přitom tvoje cesta k podnikání vedla přes biatlon…

Sport jako takový mi hrozně dal, naučil mě cílevědomosti, pracovitosti a vytrvalosti. Jak ve sportu, tak i v podnikání jsem měl a mám vždy vše vydřené. Nebyl jsem nějaký extra talent, ale svou pracovitostí a tvrdým tréninkem, kdy jsem často trénoval, i když jsem nemusel, jsem se v biatlonu dostal až na mistrovství světa juniorů a na univerziádu v Almaty. Všechny tyhle vlastnosti jsem si přenesl do podnikání a myslím, že právě díky tomu jsem schopen mít ve svém věku již fungující firmu.


Takže zkušenosti ze sportu lze takhle přenést do podnikání?

Stále se snažím držet jakýsi režim, který jsem měl ve sportu. Můj den začíná během a krátkou ranní rozcvičkou, pak si dávám vydatnou snídani. Hned ráno, pokud je třeba, komunikuji s dodavateli v Asii, jelikož je u nich +7, snažím se to vyřešit co nejdříve, než jdou spát. Na dopoledne si většinou dávám ty náročnějši věci, které jsou pro mě těžší, aneb jak se říká „sníst žábu hned zrána“. To mě také naučil sport, tam jsme také většinu těžkých tréninků absolvovali v dopoledních tréninkových fázích. Na odpoledne si většinou plánuji různé schůzky. Nyní jsem otevřený růstovým investicím, takže většina mých odpolední v mém kalendáři vypadá tak, že se snažím co nejvíce potkávat s potenciálními investory. Snažím se lidi, které si k sobě beru, co nejvíce poznat, a to nejen po stránce byznysové. Hodně mě zajímají, jací jsou jako osobnosti, protože věřím, že to, jací jsme, se promítá nejen do našeho osobního života, ale do všeho, co děláme, jaké lidi k sobě přitahujeme a ve výsledku také to, jak se nám daří. Večer dotahuji nejnutnější, věnuji se mailům a plánování dalšího dne. Kde se s tebou můžeme potkat a třeba si nějaký tvůj longboard vyzkoušet?

Nejčastěji je možné mě zastihnout v Praze. Většinou se pohybuji mezi naší prodejnou, která se nachází na adrese Trousilova 2 v Praze-Kobylisích, a Go Freedom centrem, což je projekt, který se snaží zastřešovat mladé podnikatele a nabízí jim potřebné zázemí, www.gofreedom.cz. Pokud by měl někdo z čtenářů hodně velký zájem se potkat, je možné si se mnou domluvit osobní schůzku, nejlépe v Praze. Kontakt na mě naleznou čtenáři na našich stránkách www.boardmobile.eu. Další možnost, jak se se mnou setkat, je přijít na nějakou z mých přednášek nebo akcí, na které jsem zván. Teď nedávno jsem byl například hostem v talk show 7 pádů Honzy Dědka nebo jsem měl přednášku v rámci události Ocenění českých lídrů. Pokud by se někdo chtěl dozvědět ještě něco víc o mně a mém příběhu, doporučil bych na závěr několik pěkných článků, které o mně v poslední době vyšly: Svět úspěšných, Lupa.cz, Watt The Hill nebo Red Bull.

#M

ENHOUSE

Lukáš Joukal

Ve dvaceti letech se stihl účastnit Univerziády v biatlonu, založit firmu na elektrolongboardy a začít stavět vlastní baterie. Je vlastníkem Boardmobile, první tuzemské firmy, která zajišťuje kompletní montáž, servis a vývoj elektrických longboardů.


I WANT TO BE ON TOP OF THE WORLD

Lukáš Joukal is a 21-year-old founder of BOARDMOBILE, who wants electric boards to change the world, improve ecology in cities and bring people closer to the future. How did you get the idea of boardmobile?

The idea of ​​electromobility has made me more involved in the beginnings of Tesla Motors‘ development and in connection with Elon Musk‘s visions, one of my business ideal. Business has always attracted me. Being the master of my time and what I did motivated me. Between school and sport, I often developed different projects that I tried to trade at the end. Then I saw longboard and immediately liked it. It started with the fact that I wanted to buy one myself and when I found out that something that was worth buying was only in America and there was nothing like that in the European market, I decided to fill this hole in the market. I began to study various expert forums, chatters, studies ... I started to order and test the first parts, compiled the first e-longboard, excited the first investor and began the first sales. Today we are in the phase of delivering the first model, and after more than a year and a half of development, we will bring a new product to the market with its specifications and features to be among the world‘s top e-longboards. Your first model was Guru 1. What makes your new model better?

The new model is much bigger, its battery has more capacity and therefore it has a bigger range. The customer will be able to freely set the driving parameters according to his own needs, braking hardness, acceleration. You will also be able to choose the Allroad version, a longboard with field wheels. You can add front and rear lights and offer a new shape and design for this. Who are your clients?

The target clients as such are very varied, but if I had to highlight some of the features our customers most commonly share,

they are people who like innovation, things that are trendy and the idea that our brand is excited about. Now you act like a classic startup hope, while your path to business led through biathlon ...

Sport as such taught me a lot, it showed me purposefulness, diligence, and perseverance. Both in sports and in business I had and I always have everything covered. I never was a huge talent, but with my hard work and hard training, when I often trained even when I didn‘t have to ... Biathlon got me into the junior world championship and the Almaty winter Universiade. All these qualities I transferred into business and I think that is why I am able to have a functioning company at my age. So the experience of sports can be transferred to the business like that?

I‘m still trying to stick to the regime I had in sports. My day begins with a short workout, then I have a proper breakfast. Immediately in the morning, if necessary, I communicate with suppliers in Asia as there time is seven hours ahead, I try to solve all the deals as soon as possible. In the morning, I usually do the most difficult things that are harder for me, because as we in the Czech Republic say „Eat a frog right in the morning.“ Mostly sport taught me this because in the morning we use to have the hardest trainings . For the afternoon I mostly plan appointments. Right now I‘m opening to growth, so most of my afternoons in my calendar consist of trying to meet potential investors as much as possible. I‘m trying to know the people around me, not only in terms of business. I am very interested in what they are as personalities because I believe that what we are projects not only to our personal life

but to everything what we do, the people we attract and the result, the way we are working to. In the evening I get the most necessary stuff done, I dedicate myself to mails and planning the next day. Can you meet us and can we maybe try your longboard?

Most often I can reach you in Prague. Mostly, we move between our store, located at Trousilova 2, Prague Kobylisy, or between Go Freedom Center, a project that seeks to cover young entrepreneurs and offers them the necessary background www.gofreedom.cz. If one of the readers has a lot of interest to meet. It is possible to arrange a personal meeting with me, preferably in Prague. Contact can be found on our site at www.boardmobile.eu. Another way to meet is to come to one of my lectures or events I‘m invited to. Nowadays, I was, for example, a guest at the 7 Falls of Honza Dědek talk show, or I had a lecture in the Czech Leaders‘ Awards event. If anyone wanted to learn more about me and my story, I would recommend a few good articles recently published: World of Success, Lupa.cz, Watt The Hill or Red Bull.

Lukáš Joukal

At the age of 20, he managed to participate in the biathlon in a Universiade, set up a company for electronic longboards and start building his own batteries. He is the owner of Boardmobile, the first domestic company to provide complete assembly, service and development of electric longboards.


KÁVA ZE SOPEČNÉHO RÁJE

Ty nejúžasnější věci často nacházíme na těch nejnečekanějších místech. Pěstování kávy a vysoko položené pradávné půdy k sobě patří, proto když měli kávoví odborníci Nespresso příležitost ochutnat kávu z bujných kávových porostů ze Santa Cruz, relativně mladého ostrova na nízko položených Galapágách, odložili pravidla stranou a sbalili si zavazadla.

P

Půda na celém ostrově, který vznikl ze sopečné lávy, překypuje živinami, což ji odlišuje od většiny míst, na nichž káva na Zemi roste. Na více než 80 % rozlohy Galapág se rozkládá přírodní rezervace, jen na velmi málo místech je dovoleno šetrně obdělávat půdu, takže tato vzácná káva je ještě zvláštnější, co myslíte?

Střet neviditelných sil

Všichni víme, že protiklady se přitahují, a Galapágy jsou toho důkazem: setkávají se tu dva protisměrné proudy oceánu a vytvářejí něco skutečně velkolepého. Za prvé, horké klima ochlazuje Humbol

#M

ENHOUSEdtův proud, který proudí na sever podél pobřeží Jižní Ameriky směrem k Peru. A pak je to Rovníkový proud, který přináší ze severu vody bohaté na kyslík a živiny. Spojením těchto dvou sil vzniká neobvyklé mikroklima a úrodná zem. Při pěstování této kávy odrůdy Arabica se spojují všechny zázračné elementy matky přírody a umožňují růst kávovníkům na těch nejpřekvapivějších místech.

jíte s pečlivým sběrem a šetrným mokrým zpracováním, máte dokonalé Espresso zaoblené chuti s plným tělem. Oddělené, středně silné pražení přináší sladké tóny cereálií a sušenek, což je pro místo, kde rostou, překvapivé. Seznamte se s galapážskou Santa Cruz, kávou z ostrova, která se vzpírá tradicím.

Porušení kávových pravidel

Jediné místo na Zemi, o které se dělí leguáni mořští, želvy sloní a tučňáci. Tato biologická rozmanitost je pro Galapágy veskrze typická; není divu, že Darwin jimi byl tak okouzlen. Tato křehká rovnováha harmonie přírody se promítá i do způsobu, jakým pěstitelé ohleduplně sklízejí svou kávu. Farmáři budují nádrže na dešťovou vodu, aby mohli zpracovávat své kávové třešně, a tyto nádrže lákají divoké želvy, které zde hledají úkryt před horkem žhavého slunce. Kávovníky přitahují ptáky a motýly, kterým poskytují potravu a kteří je na oplátku opylují. Ohromeni krásou Galapág vám přinášíme kávu ze Santa Cruz, která se vzpírá tradicím.

Ve světě kávy se všeobecně má za to, že čím vyšší je nadmořská výška, tím je kvalita kávy vyšší. Ale Santa Cruz nad tím kroutí hlavou. Představte si kávu, která se praží a chutná stejně jako její pokrevní příbuzní z vysokých poloh Ameriky. Nicméně na rozdíl od rostlin, které vyrůstají ve vznešených výškách nad 1600 metrů nad mořem, jim se daří překvapivě v nížinách. Vezměte unikátní ostrovní koktejl slunečního světla, deště a různých teplot moře, a dostanete kávové třešně, které dozrávají pomaleji, a proto v nich vzniká více cukrů a potenciál pro plnou chuť kávy v každém šálku. Když to spo-

#M

ENHOUSE

Pěstování v dokonalé harmonii

Galapagos Santa Cruz

Jedinečný koktejl slunečního světla, deště a teploty moře na ostrově Santa Cruz umožňuje kávovým zrnům dozrávat pomaleji, a díky tomu v sobě udržet více cukrů, což zvyšuje potenciál pro plnou chuť kávy v každém šálku. Díky pečlivému sběru a šetrnému mokrému zpracování je výsledkem dokonalé Espresso zaoblené chuti s plným tělem.

Aromatický profil: Sladké cereálie Profil kávy: Kulatá chuť s nahořklým

podtónem kakaa a s plným tělem. Sladké tóny sladových cereálií a sušenek.


COFFEE FROM VOLCANIC PARADISE

We often find the most amazing things in the least expected places. As a rule, growing coffee and primeval soil at high altitudes are a perfect match and, therefore, when we have got the opportunity to try coffee beans from vigorously growing coffee trees from Santa Cruz, a relatively young island on the lowland Galapagos, we ignored the rule and packed our baggage. The soil on the whole island, formed from volcanic lava, abounds with nutrients, which makes it unique in comparison with most of the places on the Earth where coffee is grown. More than 80% of the area of the Galapagos is a nature reserve and environmental-friendly land cultivation is allowed only in a few places there, so this precious coffee is even more special, don’t you think?

Conflict of invisible forces

We all know that opposites attract and the proof of it is the Galapagos: here, two opposite currents of the ocean meet, creating something really magnificent. First, the hot climate is cooled by the Humboldt Current which flows northward along the coast of South America towards Peru. And then, it is the Equatorial Current which is bringing water rich in oxygen and nutrients from the north. A combination of these two forces gives rise to an unusual microclimate and fertile land. When this Arabica coffee is grown, all the mysterious elements of Mother Nature combine and enable growth of coffee trees in the most surprising places.

Breaking coffee rules

In the world of coffee, it is generally understood that the higher altitude, the higher quality of coffee. But people from Santa Cruz shake their heads. Imagine coffee beans that are roasted and taste as their akin relatives from high altitudes of America. Nevertheless, unlike plants that grow

in lofty highlands more than 1,600 metres above the sea level, they surprisingly thrive in lowlands. Take the unique island cocktail of sunshine, rain and various sea temperatures, and you get coffee berries that ripen more slowly, and therefore they build up more sugar and their potential for the robust flavour in each cup of coffee. When you add a careful picking and eco-friendly wet processing, you get a perfect Espresso of a round, full-bodied taste. A separate, medium roasting adds a sweet flavour of cereals and biscuits, which is surprising, given the place where the coffee beans are grown. Get familiar with the Galapagos Santa Cruz, coffee from an island which rebels against traditions.

Growing in perfect harmony

The only place on the Earth which is shared by land iguanas, Galapagos giant tortoise and penguins. This biological diversity is absolutely typical of the Galapagos; no wonder that Darwin was so enchanted by them. This fragile balance of nature harmony is also reflected in the way growers pick their coffee beans. Farmers build rainwater tanks to be able to process their coffee berries and these tanks lure wild tortoises that look for a shelter from the heat of the hot sun. Coffee trees are attractive to birds and butterflies that feed on them and, in return, pollinate the trees. Stunned by the beauties of the Galapagos, we are bringing you coffee from Santa Cruz which rebels against traditions.

Galapagos Santa Cruz

A unique cocktail of sunshine, rain and temperature of the sea in the Santa Cruz island enables coffee beans to ripen more slowly, thanks to which they retain more sugar, which increases the potential for a robust flavour in each cup of coffee. Thanks to a careful picking and eco-friendly wet processing, the result is a perfect Espresso of round and full-bodied flavour.

Aroma profile: Sweet cereals Coffee profile: Round taste with

somewhat bitter flavour of cocoa and full body. Sweet tones of malt cereals and biscuits.


MŮJ LODNÍ DENÍK

Karel Wolf, fotograf a zakladatel cestovatelského festivalu Kolem světa, vlastními slovy o své cestě historickou lodí na Antarktidu


Cestování na ledový kontinent mě nikdy nelákalo. Teprve až mi jeden spolucestovatel na Borneu vyprávěl neuvěřitelný příběh historické plachetnice a ukázal mi snovou fotografii krásného trojstěžníku mezi ledovými krami. Propadl jsem kouzlu okamžiku a na tuhle fotografii jsem nikdy nezapomněl. Trvalo mi tři roky, než jsem svůj sen proměnil ve skutečnost a stanul jsem nejenom za kormidlem vysněné plachetnice, ale také na mnoha antarktických ostrovech. Journeying to the frozen continent never tempted me. Not until a fellow-traveller in Borneo told me the incredible story of a historical sailing ship and showed me the dreamlike photographs of a stunning three-masted ship between the ice floes. I fell under the spell of the moment and never forgot the photograph. It took me three years to turn the dream into reality, and I found myself not only at the helm of this dream boat, but also on countless Antarctic islands.

MY SHIP LOG

Karel Wolf, photographer and founder of the Around the World (Kolem Světa) travel festival,


Je před půlnocí a kolega mě budí na psí hlídku. Od půlnoci do čtyř do rána má naše skupina službu u kormidla a na přídi. Pokyny jsou jasné. Držet stálý kurz 150° JJV. Vítr trochu zesiluje, blížíme se ke konci Beaglova kanálu. Síla větru je na úrovni 4 Beaufortovy stupnice, vlny jsou mírné. Postupně se vše stává větší a silnější. Loď se kymácí tam a sem a žaludek se mi převrací naruby. Ještě před chvílí jsem nevěděl, co je to mořská nemoc. Teď už ji mám. Teď teprve vplouváme do Drakeova průlivu. Po druhé hodině ranní zvracím skoro každých třicet minut. Jsem totálně vysílen, že ani na kinedryl v batohu si nevzpomenu. Žaludek mám jako na houpačce. Svírám se v křečích. Tohle je tedy má cesta snů?

#M

ENHOUSE

It is just before midnight and my colleague is waking me for the night watch. Our group is serving the helm and prow from midnight until four in the morning. The instructions are clear. Hold a steady course of 150° SSE. The wind is rising slightly as we reach the end of Beagle Channel. The wind strength is level 4 on the Beaufort scale, and the waves are mild. Gradually, everything gets bigger and stronger. The boat sways back and forth and my stomach starts flipping. Until a little while ago, I didn’t know what seasickness was. Now I have it. And we are only now sailing into Drake Channel. At around two in the morning, I am throwing up almost every thirty minutes. I am utterly exhausted, and don’t even recall the motion sickness pill in my backpack. My stomach is on a swing. I am bent over with cramps. Is this the journey of my dreams?


Od půlnoci do čtyř máme opět hlídku. Loď se děsivě kymácí ve vysokých vlnách, které mnohokrát zaplaví palubu. Pevně držíme kurz 140° na JJV a silný vítr Drakeova průlivu nás žene k první pevnině. Jsem šíleně unavený. U kormidla mi skoro padají víčka. V půl páté ráno usínám, aby mě Holanďan Ron v půl deváté vzbudil: „Karle, vstávej, pevnina na obzoru!“

We’re on watch from midnight till four again. The ship tosses violently in the high waves, which often flood the deck. We hold a steady course of 140° SSE and the strong wind of Drake Channel drives us towards the first mainland. I am insanely tired. My eyelids droop as I stand at the helm. At half past four in the morning, I fall asleep, only to be woken by Ron the Dutchman at half past nine: “Karl, get up! Land on the horizon!”

Když jsem poprvé po čtyřech perných dnech plavby přes Drakeův průliv pohlédl na antarktickou krajinu Jižních Shetland, nedostávalo se mi slov. Krajina jako z jiného světa.

When, after four tough days sailing across Drake Channel, I first set eyes on the Antarctic landscape of the South Shetlands, I was at a loss for words. A landscape from a different world.


Každý den se vydáváme na jeden až dva výsadky pomocí nafukovacích zodiaků Every day, we make or two excursions with inflatable zodiacs.


Deception Island je živým muzeem jižních moří. Ostrov sloužil na začátku 19. století jako přírodní přístav pro mnoho velrybářských parníků a posádek. Byla zde vystavěna malá vesnice pro několik „řezníků“, kteří dokázali zpracovat více než dvacet velryb denně na tuk a maso. Dnes jsou zde po této továrně rozpadlé zbytky ve formě velkých cisteren a rybářských člunů.

Deception Island is a living museum of the southern seas. In the early 19th Century, the island served as a natural harbour for many whaling ships and crews. A small village was built here for the several “butchers” who managed to process more than twenty whales a day into blubber and meat. Today, there are some ruins of the factory with large cisterns and fishing boats.


Na cestě k samotnému antarktickému kontinentu míjíme neuvěřitelný ostrov Astrolabe, který je v té době i mírně zasněžen. Je to poprvé, co teplota klesla pod nulu, a tak mohly mírné srážky dodat okolní krajině krásný bílý kabát.

#M

ENHOUSE

On the way to the Antarctic continent, we pass by the incredible island of Astrolabe, which is covered with light snow even at that time. It was the first time that the temperature dropped below zero, and the slight precipitation could cloak the stunning landscape in white.


Ostrov Astrolabe leží v Brainsfieldově průlivu a jeho pobřeží je natolik prudké a skalnaté, že není možné na něm přistát.

Astrolabe Island is in the Brainsfield Strait and its shoreline is so steep and rugged that it cannot be landed on.


Modrá obloha, tmavý oceán, šedá skaliska kolem a v dáli se tyčí zaledněné hory Jižních Shetlandských ostrovů. Obraz jak od malíře.

#M

ENHOUSE

Blue sky, steely ocean, grey cliffs all around and the icy mountains of the South Shetland Islands rising in the background. It looks like a painting.


Vrcholem plavby byly velké ledové kry vyrůstající do výšky několika metrů. Plavaly na hladině, ale přestože bylo zvlněné moře, nepohnuly se ani o píď. Chovaly se jako skála. Modré odstíny zde nebraly konce.

Vstávám už před osmou, protože je venku fantastické počasí a miliony ledovců. Velkých i malých. Připadáme si jako v ledovém poli a často do nich narážíme. Počasí se vyjasňuje a před polednem připlouváme do zálivu k argentinské polární stanici Esperanza. Je to malá vesnička s asi dvaceti krásně červenými domečky. Někteří lidé zde bydlí i trvale, a proto není divu, že zde mají třeba kostel nebo i školu.

The highlight of the journey were the huge icebergs rising up to several metres in height. They floated on the surface, but although the sea was undulating, they didn’t move an inch. They were like cliffs. The shades of blue were infinite.

I get up before eight, because the weather is fantastic and there are millions of icebergs. Small and large. It feels like being in an ice field and we often collide with them. The weather clears and before noon, we enter the harbour of the Argentinian polar station Esperanza. It is a small village with about twenty beautiful red houses. Some people live here permanently, so it is no wonder there is also a church and school.


V jednu chvíli kapitán zastavil a zvolal, že zakotvíme u kry. Dojeli jsme totiž k velké ploché kře, na kterou bylo možné vystoupit. Prvními byli kluci z posádky. Vyskočili jako malí a hned si s sebou vzali ragbyový míč a začala hra. Všichni jsme se k nim přidali a měli jsme na hodinku zábavu. Člunař Majk prý na lodi ještě nic takového nezažil. Bomba. :)

Ráno svítí fantastické sluníčko a množství ledovců ještě narostlo. Abychom se dostali k Ďábelskému ostrovu, jedeme skoro krokem. Jeden člen stálé posádky se usídlil na předním stěžni, aby mohl lépe navigovat mezi bílými obry. Srážka by mohla byt osudná. Já jsem toho taky využil a fotil jsem z nejvyššího stěžně. Fantastická perspektiva!

#M

ENHOUSE

At one point the captain stopped and called out that we would anchor near an iceberg. In fact, we had reached a large flat floe onto which we could disembark. The boys from the crew went first. They jumped out like youngsters and took along a rugby ball and started playing immediately. We all joined in and had an hour of fun. Mike the boatman said he’d never seen anything like it. Awesome. :)

The morning is filled with brilliant sunshine and the number of icebergs has increased. We move at walking pace to reach Devil’s Island. One member of the crew is posted on the front mast to better navigate among the white giants. A collision could be fatal. I likewise take advantage of it and take photos from the highest mast. I fantastic vantage point!


Z vrcholku Snow Hill Islandu byla pěkná vyhlídka na jihovýchod, kde se všude vyskytovalo ledové pole obávaného Weddelova moře. Právě tudy proplouvala posádka lodi Endurance s Ernestem Shackeltonem, jejichž loď byla v tomhle ledu uvězněna na několik měsíců.

From Snow Hill Island there was a great view to the southeast, covered with the dreaded ice field of the Weddell Sea. It was there that the crew of the Endurance sailed with Ernest Shackleton, and the ship was trapped in the ice for several months.


Kolem je mnoho ledovců, které je třeba hlídat, takže stále upozorňuji kapitána, aby popojel lodí dopředu, dozadu, vlevo nebo vpravo. Ledovce kolem se relativně rychle pohybují.

#M

ENHOUSE

There are many icebergs around to be wary of, and I continue to warn the captain to take the boat forward, back, left or right. The icebergs move quite quickly.


Na několika krách jsme zpozorovali tuleně leopardí, nejobávanější predátory jižních moří.

On several of the bergs, we observed leopard seals, the most feared predators of the southern seas.

Večer kolem osmé začalo sněžit. Trochu neobvyklé, vidět sníh na palubě.

At about eight in the evening, it started snowing. It was rather unusual to see snow on the deck.


Každý večer kolem osmé hodiny nám kapitán lodi prezentoval každodenní plavbu na starých klasických papírových mapách. Měli jsme přehled o předpovědi počasí nebo o stavu množství pitné vody, kterou jsme si filtrovali v podpalubí pomocí reverzní osmózy z vody mořské.

Naše jednoduchá, ale praktická kajuta pro šest osob. Byl jsem mile překvapen, že na plavbu na Antarktidu nepotřebuji teplý zimní spacák. Všechny kajuty jsou vybaveny dlouhými lůžky, kvalitními peřinami a sprchovým koutem se záchodem. Teplá voda je samozřejmostí.

#M

ENHOUSE

Every evening around eight o’clock, the ship’s captain presented our daily journey on classic old paper maps. We got an update of the weather forecast or the remaining quantity of drinking water, which we filtered from seawater using a reverse osmosis system below deck.

Our simple but practical cabin for six people. I was pleasantly surprised the find out that I didn’t need a warm winter sleeping bag to sail to Antarctica. All the cabins are equipped with long beds, quality duvets and a shower with toilet. Hot water is a matter of course.Text and photo by Lucien Zell

DRSNÉ TVÁŘE

V

Fotoprojekt v Praze usazeného kulturního nomáda, spisovatele a fotografa Luciena Zella. Podívejte se drsným tvářím do očí.

Vždycky jsem obdivoval drsné tváře. Drsné tváře, které čelily strastem života. Drsné tváře jako ty Audenovy nebo Beckettovy; tváře, co jejich majitelé nastavili obtížím, které svět přináší, a přestože pocítily tíhu ulic, pohledů a příběhů, dokázaly si udržet rozvahu, klid a pravdivost. Některé tváře jsou jako kapsy, které v sobě ukrývají všechny ztracené klíče života. Některé tváře jsou jako kombinační zámky; ty neúprosně se otáčející kroužky s čísly bez přemíry naděje na to, že budete mít štěstí na tu správnou kombinaci. Některé tváře jsou jako hodiny, z nichž zmizel čas, pokažené a rozbité natolik, že neukážou správný čas ani dvakrát denně. Na těchto stránkách je k vidění několik drsných tváří, na které jsem kdy narazil. Nechť vás jejich výmluvná tvrdost a drsnost obměkčí.

#M

ENHOUSE

HARD FACES

A photo project by Lucien Zell, a writer, photographer and cultural nomad settled in Prague. Go ahead, be bold, and look at his hard faces face-to-face.

I’ve always been an admirer of hard faces. Faces that have faced the facts. Faces like Auden (who famously quipped: „My face looks like a wedding-cake left out in the rain“), or Samuel Beckett, faces that have leaned far out into the world and held their own against the weight of the streets and stares and stories hurled back across them. Some faces are pockets, containing all the lost keys of a lifetime. Some faces are combination locks, a wheel of numbers relentlessly spun without the satiety of a single lucky click. Some faces are clocks drained of time, not even broken enough to be right twice a day. On the following pages rest a few of the hard faces I have known. May their very hardness soften you. And soften your perpetually-in-danger-of-growing-hard heart. Even a little.


Trubadůr Lucien Zell

Spisovatel Alan Levy jej v Prague Post nazval trubadúrem 21. století. Lucien se narodil v Los Angeles, vyrůstal v Seattlu, kde již jako teenager se svým autorským čtením vystupoval po místních kavárnách a klubech a festivalech. Když mu bylo devatenáct, rozhodl se vydat do Evropy a roku 1998 se usadil v Praze. Krom toho, že zde založil kapelu The Wavemen, vydal u nezávislých nakladatelů pětici knih (čtyři sbírky poezie a jeden román). Jeho fotografie se objevily na výstavách po Česku, ale i Řecku nebo Německu. Více na

WWW.HOWLINGEYE.COM

Troubadour Lucien Zell

In the Prague Post, the editor Alan Levy called him „a 21st century troubadour‘. Lucien was born in Los Angeles then raised in Seattle where already as a teenager he began performing with author readings and concerts in local cafés and clubs and festivals. When he was nineteen, he decided to go to Europe and in 1998 he settled in Prague. In addition to founding a band called The Wavemen (and look out for his new band Shoulder Culture), Zell has had five books published by independent publishers (four collections of poetry and one novel). His second novel The Rabbi of Auschwitz, a profound meditation on the Holocaust and forgiveness, will be published soon. His photographs have appeared in exhibitions shown in Czechia, but also in Greece and Germany. More at WWW.HOWLINGEYE.COM

CO VIDÍM, KDYŽ FOTÍM

Požádali jsme Luciena, aby nám své fotografie okomentoval. A protože tak udělal výsostně po svém, rozhodli jsme se jeho styl neředit naším překladem a necháváme v originále.

WHAT I SEE WHEN I TAKE PICTURES

We asked Lucien to comment on his photographs. And as he did it his own way, we decided not to dilute his style by our translation, leaving his comment in the original.

BETWEEN WITHINS They say if you look back on history, you lose one eye. But if you don’t look back on history, you lose both eyes. I stumbled across this man in Prague around Jiriho Z Podebrad, a square whose church, a symbol of eternity, anachronistically bears a gigantic clock across its face. He seemed like just another homeless wanderer. But something in his eyes lured me in. The first time I tried to photograph him, the arrival of a friend interrupted us. A few weeks later, fate reintroduced us. This time, the light was right… twilight, the “golden hour” that some photographers embrace like a long-lost friend. His alluring eyes were not visible in this shot, but I could feel his soul’s eyes staring at me when he looked down. An indecisive moment became the decisive one.


GRAFFITIED FACE

I sat before the blank wall Until it started writing on me. The wall crumbled… I crumbled… The graffiti remains.

#M

ENHOUSE

In good photos, the big questions and the little ones get so entangled that they draw us into their knots. Who is this man, and what does his search tell us about our own? In this case, I know the man, he’s Neil from the Island of Skye. Because I know him, I know a bit of his story. Know that he was in prison in Australia (for a crime he didn’t commit). Know that he fathered a child in Czech Republic, but the relationship faltered and now the distances from the things he once loved are pulling him into the shape of a tormented man. Yet, in this very moment of deeper seeing, knowledge vanishes. He is, like all of us, less a human being than a human becoming.


THE WHISTLER

When the world hits, must we hit back? The silver whistle on her neck whispers “maybe…” Still, there is a resilience in her lack of rage. A power that emanates only from those who possess such power—but refuse to employ it. I encountered this fragile being behind the National Theater in Prague. I invited her for pizza, softening her with the kindness of a man who wanted nothing from her but her image. A picture of her to share with the world, and perhaps help—if we can only grow quiet enough—to hear her whistle.


TWO STRAYS This hard face remains unseen. But, in our world, myriad unseen things are the bedrock, the engine and the heartbeat driving all the things that are visible. For instance, you have never seen your own heart, yet its incessant rhythm allows for everything you have experienced. In this image two figures pass, they never touch‌ yet held by attention, they never stop passing.

#M

ENHOUSE


MY LENS IS HIS MICROPHONE The war photographer Robert Capa insisted: “If your pictures aren’t good enough— you aren’t close enough.” In this case, I’ve drawn close. So close that my subject’s lips are cut off. An accidental incision that incidentally reveals a truth. In our society, thehomelesshavenovoice.Butlook,lookcloser…looksoclosethatyoulistenwithyoureyes. My lens is his microphone.


MAKING A LIVING, MAKING A DYING

Years ago, when I was a very young man, I wrote “Your real work is not what gives you your food, it’s what gives you your hunger.” Now, when I’m a little bit older, I find myself wishing that my ‘real work’ could give me both my food and my hunger. In the picture we’re in Paris. Strangers in the adjacent seats are headed home from a long day at work. Are they working to make a living? Or are they only working to make a dying? The tension between the two questions is, perhaps, the only answer.

#M

ENHOUSEFoto: Steinar Skaar / Statens vegvesen Text: Pavlína Hajduová

GPS position: 66.95036667, 13.63133333

UREDDPLASSEN Těžko byste hledali hezčí místo pro pozorování polární záře nebo půlnočního letního slunce. Ureddplassen najdete podél norské vyhlídkové silnice Helgelandskysten a kromě úchvatných přírodních úkazů tu můžete obdivovat i vytříbenou norskou architekturu. Kromě památníku potopené ponorky Uredd tu najdete novou betonovou terasu s lavičkami z leštěného mramoru, kam se snad i budete bát sednout, abyste nenarušili krásu tohoto místa. Asi nejzajímavějším prvkem celé přestavby, kterou má na svědomí studio HZA, jsou bezpochyby veřejné záchodky vyrobené z matného skla a betonu. Minimalistický design v mžiku uchvátí běžného Evropana zvyklého na plastové kóje čpící (nejen) močí. Posezení na veřejné toaletě se tady velmi rychle změní z nutnosti na nezapomenutelný zážitek. Norové prostě mají vkus. I na záchodě.

You can hardly find a nicer place to observe the Northern lights or midnight summer sun. Ureddplassen is situated along the Norwegian Helgelandskysten panoramic highway, and in addition to stunning natural phenomena, you can also admire the fine Norwegian architecture. Apart from the monument to the sunken submarine Uredd, you will also find a new concrete terrace with bends made of polished marble, which you might even hesitate to sit on to avoid disturbing the sheer beauty of the place. The most interesting element of the entire reconstruction, the work of HZA Studio, are doubtless the public restrooms made of frosted glass and concrete. The minimalistic design will instantly appeal to any normal European used to plastic cubicles reeking (not only) of urine. Sitting on this public toilet changes promptly from a necessity to an unforgettable experience. Norwegians simply have good taste. Even in the bathroom.Text: Darek Šmíd

TOP 10 WEIRDEST TELEVISION SHOWS

10 NEJBIZARNĚJŠÍCH TELEVIZNÍCH SHOW

Adrenalinové pořady, jejichž sledování je stejný nervák jako v nich účinkovat

Downtown no Gaki no Tsukai ya Arahende!!

Stěžejní dílo plíživého šikanérství. Soutěžící jsou například na 24 hodin zavřeni do tělocvičny, kde jsou přepadáni, poutáni k žíněnkám a ostřelováni medicinbaly. Existuje též knihovnická varianta, kdy nesmějí pípnout, ani když jsou dušeni čerstvými králičími exkrementy, protože jsou, ano, v knihovně. A major work of sneaky bullying For example, the contestants are locked up in a gym for 24 hours, where they are assaulted, tied to gym mats and bombarded with medicine balls. There is also a library version, where they mustn’t make a sound eve when being chocked with fresh rabbit dropping because, yes, they’re in a library.

#M

ENHOUSE

Перехват

V jednoduchosti je krása. Ruská televizní show nechala v roce 1997 soutěžící „ukrást“ automobil a prchat s ním za běžného provozu v moskevských ulicích před skutečnou (byť domluvenou) policií. Pokud se soutěžící na útěku udržel volantu 35 minut, ukradenou káru vyhrál. Jako ve skutečnosti! Simplicity is beauty. In 1997, the Russian television show let the competitors “steal” a car and then make a run for it through normal Moscow traffic while chased by the real (albeit collaborating) police. If the winner managed to hold on the steering wheel for 35 minutes, they won the stolen car. Like real life!


Here Comes Honey Boo Boo

Legendární seriál o malé tlusté holčičce z pedofilní soutěže o dětskou královnu krásy Alaně „Boo Boo“ Thompsonové, stejně jako o její velké tlusté matce, čerstvě zbouchnuté sestře, buranském tátovi „Sugar Bearovi“ a životě na americkém vidlákově, jemuž kraluje soutěž rochnění v blátě. The legendary series about a fat little girl from a paedophilic children’s beauty pageant named Alana “Boo Boo” Thompson, and her big fat mother, recently impregnated sister, yokel father “Sugar Bear” and rural American life, dominated by mud rolling championships.

Missitsu Nazotoki Variety Dasshutsu Game DERO!

Možná k vám někdy po internetu doputovala scéna z japonské soutěžní show, v níž pod skupinou soutěžících začne ujíždět podlaha a ti, kteří se nezachrání skokem na kovové zuby trčící ze stěny, se zřítí do propasti. Pocházela z téhle únikové soutěže, která soutěžící masakruje po vzoru hororu Saw. At some point, you might have seen a scene online from a Japanese game show in which the floor starts sliding out from under a group of contestants, and those who don’t save themselves by jumping into the metal teeth jutting from the walls fall into the abyss. It came from this unique contest, which massacres competitors based on the horror film Saw.

Vem si mě!

„Je jich dvacet a všechny mají stejný cíl – ulovit milionáře!“ zněla upoutávka na českou verzi reality show The Bachelor, v níž se skvadra zlatokopeckých hyder sápe po krku zámožnému playboyovi a jeho peněžence. Kromě vzájemného vyškrábání očí je vše dovoleno a nikdy to nedopadne dobře. Marry me! “There are twenty of them and they all have the same goal - to catch a millionaire!” said the trailer for the Czech version of the reality show The Bachelor, in which a group of gold-diggers fawn over a rich playboy and his wallet. Apart from mutual cat fights, everything is permitted and it never ends well.


Boy Meets Boy

Americká soutěž byla něčím na způsob Vem si mě – až na to, že si tu gay vybíral partnera z tlupy chlapíků. Háček byl v tom, že ne všichni byli gayové; pokud by si soutěžící vybral gaye, odjede s ním na Nový Zéland – ovšem pokud ne, dostane prdlačku a proradný heterák získá tisíce dolarů. This American contest was along the lines of The Bachelor - with the sole different that a gay guy chooses a partner from a group of men. The catch was that not all of them were gay; if the contestant chose a gay guy, they could travel to New Zealand together - if not, he would get jack and the straight guy would win thousands of dollars.

Ultraman Dash

Výměna manželek

Z nesmírně smutné české sondy do životů mnohdy nešťastných, psychicky utýraných rodin člověka jímá mrazivý smutek. Skutečný děs ale přichází s uvědoměním, že televizní divák je něco takového schopný sledovat s pobavením a vesele citovat hlášky soutěžících. Nejdepresivnější „show“ světa. This incredibly pathetic Czech probe into the lives of often unhappy, mentally tortured families makes one chillingly sad. But the real horror comes with the realisation that television viewers are capable of watching something of the kind with amusement and cheerful quoting of the competitors’ remarks. The most depressing “show” in the world.

#M

ENHOUSE

Často citovaná japonská show, v níž soutěžící okusují vybavení místnosti, aby odhalili, která klika či židle je vyrobená z čokolády, je ve skutečnosti jen jednou z kategorií pořadu Ultraman Dash. K dalším patří třeba soutěž v hodu pizzou na dvacet metrů otevřeným oknem rovnou do mikrovlnky. The frequently cited Japanese show, in which competitors nibble the furnishing in a room to discover which chair or door handle is made of chocolate, is actually just one of the categories of the Ultraman Dash program. Others include tossing a pizza twenty metres through an open window straight into a microwave.


Susunu! Denpa Shōnen

Královský zástupce nekompromisního sadismu, zrušený v rámci zakleknutí japonské vlády proti „mučitelským“ televizním show. Nejslavnější soutěžící tu byl přinucen žít celý rok zavřený nahý v bytě. Další dva byli uvězněni na neznámém ostrově, kde si měli vyrobit vor a odplout do Tokia. The royal representative of uncompromising sadism, cancelled when the Japanese government took steps against “torture” TV shows. The most famous competitor was forced to live all year naked shut up in an apartment. Two others were imprisoned on an unknown island, where they were to build a raft and said to Tokyo.

The Swan

V letech 2004 a 2005 se těšila značné popularitě dosud asi nejfrankensteinovatější televizní show na světě: tlupa žen, vyhodnocených jako ne moc pěkné, se tu vrhala do rukou plastických chirurgů, kteří jim na operačních stolech překopávaly ksichty, prsa i zadky tak, aby se z nich staly „krásky“. In 2004 and 2005, what is probably the most Frankenstein-like television show in the world enjoyed vast popularity: a group of women, judged as not very pretty, threw themselves into the hands of plastic surgeons, who reworked their faces, tits and butts on the operating tables to make them “beautiful”.


Text: Alena Müllerová

URČIT SI PRIORITY

Kdysi sama byla v kůži všech, kterým dnes pomáhá. Před lety se dokázala úspěšně dostat ze závislosti na alkoholu v kombinaci s návykovými léky a dalších bludných kruhů svého chování. Vybojovala si znovu nejen zdraví, ale i nový život. V současnosti Monika Plocová podává pomocnou ruku těm, kdo se potřebují vypořádat se svými problémy a životními krizemi, jež pramení z boje s démony.

#M

ENHOUSE

S čím vším umíte druhým pomoci?

Ukazuji lidem, jak žít v jedinečnosti, jež je vlastní každému člověku. Jak se mít rád, jak se zbavit pocitu nedostatečnosti a méněcennosti, oprostit se od závislosti na různých návykových látkách (alkohol, drogy, léky), ale například i na vztazích, internetu nebo hráčství. S podporou mojí i mého týmu mohou získat sílu vystoupit z vlastních bludných kruhů, vymanit se z nefunkčních stereotypních vzorců chování. Na základě jejich osobního rozhodnutí „nechci už pít“ či „nechci už takhle žít“ je učíme ponořit se do sebe sama, začít se vnímat, řídit se vlastními pocity a potřebami. Umět říkat „ne“ nebo „ano“ ve chvíli, kdy to skutečně tak cítí. Učíme je lásce. Lásce k sobě, životu, ke světu… základem toho všeho je pomoc člověka člověku. Teprve ve chvíli, kdy toto spojení funguje, vstupuje do procesu nápravy to ostatní – odbornost, praxe, škola, vzdělávání.… Všechno je pak součástí našeho unikát-

ního léčebném programu, který jsme nazvali „Cesta konstruktivní změny“. Součástí sanatoria je i Centrum Moniky Plocové a Centrum pro rodiny s dětmi. Co nabízejí?

Už zmíněné ambulantní programy léčby závislostí, které celoplošně v ČR chybí. Je to možnost pro klienty, kteří z nějakého důvodu odmítají zcela nebo částečně pobyt v sanatoriu a rozhodli se pro osobní terapeutickou práci, chtějí začít abstinovat v prostředí běžného života. Není to jednoduché, ale znám mnoho lidí, pro které byl zrovna tento přístup ten pravý. Docházejí sem i absolventi pobytové léčby v Sanatoriu, aby zdárně dokončili a prohloubili svou osobnostní změnu. Centrum pro rodiny s dětmi se – jak už jeho název napovídá – zaměřuje na partnerské páry a rodiny. Vedeme individuální rodinné terapie a skupiny pro rodiny a blízké, které máme v péči. Je to důležitá součást terapeutických programů a vlastně i prevence závislosti.


SET YOUR PRIORITIES

She used to be in the skin of all those whom she helps today. Years ago, she successfully managed to overcome alcoholism combined with an addition to medication and other erratic behaviour. She won back not only her health, but also a new life. Nowadays, Monika Plocová lends a helping hand to those who need to cope with their problems and crises in life which stem from fighting demons. What are all the ways you can help others?

Branické sanatorium Moniky Plocové Poskytuje celistvý program péče o klienty s problémem závislosti na alkoholu a dalších návykových látkách a návykového chování. Unikátním pobytovým programem je již zmíněný terapeutický program 33 dní. Součástí nabídky jsou šestitýdenní, čtvrtroční, půlroční, roční programy na míru v ambulantní formě, individuální konzultace, programy následné péče či osobnostního rozvoje (semináře, jóga, ateliér a podobně).

Terapie zahrnují následující problematiku: • Prevence závislostí • Nadužívání • Škodlivé užívání • Závislost • Následná péče • Osobnostní rozvoj • Spoluzávislost –

blízcí člověka s problémem, který zneužívá návykovou látku • Dospělé děti alkoholiků Branické sanatorium Moniky Plocové je 1. soukromé zařízení pro překonání závislosti v Čechách s osmiletou tradicí.

I show people how to live in the uniqueness that is inherent to every person. How to love one’s self, get rid of the feeling of inadequacy and inferiority, to break free of dependency on various addictive substances (alcohol, drugs, medication), but also from toxic relationships, the internet or gambling. With support from me and my team, they can find the strength to exit the spiral, escape dysfunctional, stereotypical behaviour patterns. Based on their personal decision of “I don’t want to drink anymore” or “I don’t want to live like this anymore”, we teach them to go into themselves, to start perceiving themselves, to listen to their own feelings and needs. To learn how to say “no” or “yes” when they really feel like it. We teach them love. Love for themselves, for life, for the world... the basis of everything is person-to-person help. It is only when this connection works that the other issues enter the process of remedy - profession, experience, school, education... Everything becomes a part of our unique treatment program, which we have called the Path of Constructive Change. The sanatorium includes the Monika Plocová Centre and the Family and Child Centre. What do they offer?

The aforementioned outpatient addiction treatment programs, which are missing across the Czech Republic. It is an opportunity for clients, who for some reason refuse full or partial institutionalisation at the sanatorium, and have opted for personal therapeutic work and want to start abstaining in a normal life setting. It is not easy, but I know many people for whom this was the right approach. Even people who have been treated at the Sanatorium come here, to successfully compete and deepen their personal change. The Family and Child Centre - as the name suggests - is focussed on coupes and families. We conduct individual family therapy and groups for families and relatives in our care. It is an important part of the therapeutic programs and also prevents addiction.

Branické sanatorium Moniky Plocové Provides a holistic care program for clients with problems of addiction to alcohol and other addictive substances and addictive behaviour. The aforementioned 33-day therapeutic program is unique inpatient program. The offer also includes customised six-week, quarter-year, half-year and full-year outpatient programs, individual consultations, aftercare programs or personal development programs (seminars, yoga, workshops and so on).

Therapy deals with the following issues: • Preventing

dependency

• Overuse • Harmful use • Addiction • Aftercare • Personal development • Co-dependency – relatives of a person with a problem who abuses an addictive substance • Adult children of alcoholics

Branické sanatorium Moniky Plocové is the 1st private facility to overcome addiction in the Czech Republic, with eight years of experience.


Foto: Tomáš Svoboda / Seznam Zprávy

Jedna z ulic Mosulu, kde najdete na spoustě polorozpadlých domů nálepky upozorňující na hrozící nebezpečí při vstupu, ale i aktuální volební plakáty místních politiků. One of the streets of Mosul, where you can find stickers on a lot of dilapidated houses indicating the imminent dangers of entry, but also the current election posters of the local politicians.


IRÁK OČIMA KRIZOVÉHO KAMERAMANA

IRAQ THROUGH

THE EYES OF THE CRISIS CAMERAMAN

Cameraman Tomáš Svoboda, with reporter Filip Horký, set out to the crisis areas of the world to bring their readers and viewers a closer look on how people live in the states that have been battered by war, poverty, interpersonal and political disputes. The pictures full of emotions and human hopelessness should not be hidden in the drawer. We offer a unique view of how the Iraqi most affected areas look like after the war with the Islamic state. If you are interested in this issue, you should not omit the Obzor programme by Filip Horký on the Seznam TV or at www.seznamzpravy.cz.

Kameraman Tomáš Svoboda s reportérem Filipem Horkým se vydávají do krizových oblastí světa, aby svým čtenářům a divákům přiblížili, jak se žije ve státech zmítaných válkou, chudobou, mezilidskými i politickými spory. Snímky plné emocí a lidské beznaděje by neměly zůstat ukryté v šuplíku. Nabízíme jedinečný pohled na to, jak po válce s Islámským státem vypadají nejvíce zasažené oblasti Iráku. Pokud vás tato problematika zajímá, neměli byste vynechat pořad Obzor Filipa Horkého na Televizi Seznam, případně na www.seznamzpravy.cz.


Přísun pitné vody je v táboře silně omezen. Elektřina jde jen devět hodin denně. The supply of drinking water is severely restricted in the camp. Electricity is available only nine hours a day.

Krávy, ovce a kozy pasoucí se nejen na trávě, ale i uprostřed odpadků a ruin nebo podél silnic jsou pro tuhle část země běžným jevem. Cows, sheep and goats grazing not only on the grass, but even in the middle of garbage and ruins or below roads are common features of this part of the country.

#M

ENHOUSE


Fotograf Tomáš v akci, přímo v Mosulu. Photographer Tomáš in action, right in Mosul.

Nádrže na vodu ani podezdívky nejsou standardem. Klimatizace je luxus. Většina rodin žije v obyčejných stanech, kam se v některých případech musí vměstnat i sedm lidí a teplota v létě dosahuje až 70 stupňů. Water tanks and underpinnings are not standard. Air conditioning is a luxury. Most families live in ordinary tents, where sometimes seven people have to squeeze, and the summer temperature reaches up to 70 degrees.


Podmínky, které si nikdo z nás neumí představit, přesto tu probíhá každodenní život: běžné domácí práce nebo dětské hry. Šance na návrat domů a do normálního života je ovšem velmi malá.

Conditions that none of us can imagine, yet everyday life is going on there: regular household work or children’s games. The chance of returning home and into normal life is, however, very small.


Místní obyvatelé se v současné době snaží pracovat na obnovení infrastruktury. Práce postupují velmi pomalu. The local population is currently trying to work on the restoration of infrastructure. The work progresses very slowly.

Uprchlický kemp Bajid Kandala nedaleko syrských hranic, kde již čtvrtým rokem žije více než 10 000 jezídů vyhnaných Islámským státem z různých oblastí Iráku. Bajid Kandala refugee camp near the Syrian border, where more than 10,000 Yazidis expelled by the Islamic state from different parts of Iraq have lived for the fourth year.

Staré centrum Mosulu je kompletně zničené, většina ulic tohoto druhého největšího města Iráku byla proměněna v ruiny. Každou chvíli hrozí, že se některý z domů definitivně zřítí. Old centre of Mosul is completely destroyed, most streets of this second biggest town in Iraq were turned into ruins. Every moment there is a risk that one of the houses will eventually crash.


SPEEDIO CHOPPER Konec namáhavého odrážení nebo nekonečného seřizování benzinového motoru. Seznamte se: elektrické Speedio Chopper. Tisíciwattový elektromotor v kole zaručuje nejen čistý ekologický pohon, ale také maximální rychlost 40 km/h. S dojezdem až 60 km a dobou nabíjení 4 hodiny se tohle dělo rychle stane vaším nejoblíbenějším dopravním prostředkem. Širokoplášťová kola se starají o perfektní stabilitu a hravě odpruží nerovnosti na cestě, ať už se jedná o silnici, či polní cestu. Pro maximální brzdný účinek je Speedio Chopper vybaveno hydraulickými brzdami na předním i zadním kole, s kotouči o rozměru 180 mm. Mohutné sedadlo navržené pro delší cestování ocení všichni řidiči bez věkového rozdílu. Palubní počítač má kromě tachometru také počítadlo ujeté vzdálenosti a kontrolku stavu baterie. Funkční robustní konstrukce s nosností až 200 kg nabízí možnost vozit i více pasažérů na děleném dvojsedadle. Síla motoru si poradí s kopcem do 25° stoupání, na který zřejmě nikdy nenarazíte. Stroj je vybaven předním světlometem, zadními brzdovými světly i zadními blinkry. Svým jednoduchým stylovým designem ve stylu legendárních motorek Harley přiláká oko nejednoho milovníka silných strojů.

#M

ENHOUSE

End of exhausting bouncing or endless adjustment of the gasoline engine. Get to know: Electric Speedio Chopper. The 1000-watt electric engine in the bike guarantees not only a clean ecological drive, but also a maximum top speed of 40 km/h. With a full-tank range of up to 60 km and a charging time of 4 hours, this will quickly become your most popular mean of transport. Wide-tyre wheels care for perfect stability and playfully overcome unevenness on the path, whether it is a road or field. For maximum braking performance, the Speedio Chopper features hydraulic brakes on the front and rear wheels, with 180 mm discs. A massive seat designed for longer travelling will be appreciated by all drivers regardless of age difference. In addition to the speedometer, the on-board computer also has a distance meter and battery status indicator. A functional, robust construction with a load capacity of up to 200 kg offers the possibility to carry even more passengers on a split two-seater. The power of the engine will handle a 25-degree uphill slope, which you will probably never encounter. The machine is equipped with a front headlamp, rear brake lights and rear turn indicators. With its simple stylish design in the style of legendary Harley motorcycles, it attracts the eye of many lovers of powerful machines.


Max. rychlost / Max. top speed: 40 km/h Dojezd / Full-tank range: 30–60 km Váha / Weight: 55 kg Max. zatížení / Max. load: 200 kg Max. úhel stoupání / Max. angle of ascent: 25° Doba nabíjení / Charging time: 4 h Maximální kroutící moment / Max. Torque: 95 Nm Cena od / Price from 24 999 Kč www.speedio.cz/chopper


Text a foto: Tomáš Bublík

ONI O NÁS VĚDÍ. JSME TU VETŘELCI

Někdo jezdí do tropů, aby se pohodlně posadil do lehátka a popíjel u bazénu hotelového komplexu drinky s deštníčkem. Někdo jiný se jezdí potápět, obdivovat památky. Já jezdím do pralesů jihovýchodní Asie hledat hady.

Z

Zábava ne úplně obvyklá a pro někoho možná až děsivá. Z výprav do tropických pralesů se vracíme bledí jako stěna. Hledat hady v pralese je totiž jako hledat jehlu v sakra velké kupě sena. Většina těchto drobných zvířátek žije velmi skrytě, je aktivní pouze v noci, kdy se vydává na lov drobných žabek a ptáků. Takže přepínáme na upíří režim, přes den spíme a v noci se prodíráme pralesem plným zvuků nočních zvířat, brodíme se bahnem a pralesními říčkami, a stáváme se tak na okamžik součástí tajemného světa, jehož dimenze je tolik odlišná od všeho, co známe. Je to zvláštní pocit, stát uprostřed ohlušujícího ticha, ticha, které je chorálem hlasů tisíců druhů hmyzu, žab a nočních ptáků, a cítit, jak na vás ze tmy upírají tisíce očí svůj pohled. Oni o nás vědí, vidí nás a studují každý náš pohyb. Jsme tady vetřelci.

#M

ENHOUSE


Tomáš Bublík

více než třicet let chovatel jedovatých hadů se specializací na druhy jihovýchodní Asie. Cestami za chřestýšovci a kobrami strávil několik let v pralesích od Himálaje po Indonésii. V posledních letech se věnuje fotografování těchto hadů v přírodě a dokumentování výskytu ohrožených a nepopsaných druhů v oblasti Mentavajského souostroví.


S naším slabým zrakem a směšně nevyvinutými smysly člověk cítí pokoru před přírodou. Je to jako droga. Čím více času člověk stráví v tomto prostředí, tím více jeho kouzlu propadá. Na první pohled nebezpečný a krutý svět plný neznámých tvorů je ve skutečnosti jeden velký, křehký, pulzující megaorganismus, který nepřestává fascinovat svou dokonalostí, krásou, pestrostí a zranitelností. Deštný prales ukrývá spoustu překvapení a jedno z nich se před několika lety objevilo v deštném pralese ostrova Siberut, který leží v Mentavajském souostroví v Indonésii. Když jsem poprvé vstoupil do deštného pralesa ostrova Siberut, nějak významně se od důvěrně známých pralesů Bornea či Sumatry nelišil. Mým cílem bylo najít některého ze zástupců rodu chřestýšovců, na které se celý život specializuji. Od domorodců jsem věděl, že zde žijí, a jejich výskyt byl i vzhledem ke geografické poloze ostrova téměř jistý. Žádný seriózní výzkum zde nikdy neprobíhal. Očekával jsem, že najdu stejné druhy,

#M

ENHOUSE

které se vyskytují na nedaleké Sumatře. Koneckonců ze Sumatry jsme si sem jen na pár dní s přítelkyní odskočili… Chřestýšovci se vyskytují po celé jihovýchodní Asii a až na několik výjimek jsou všichni v podstatě stejní – malí zelení stromoví hádci. Jsou jedovatí a k lovu, respektive k zaměření kořisti používají speciálně vyvinutý orgán – tepločivný párový orgán, termoreceptor. Žijí velmi skrytě, k čemuž jim pomáhá i jejich dokonalé zelené zbarvení, díky kterému splynou s okolní bujnou vegetací. Jejich chovu, rozmnožování, fotografování a pozorování ve volné přírodě jsem se věnoval víc než čtvrt století. Proto mě nález drobného zeleného hádka, který na mě koukal skrytý v hustém podrostu neprostupných lián a bambusů, dost překvapil. Nikdy předtím jsem takového totiž neviděl. V horkém dusnu nočního pralesa jsem se právě díval na hada, kterého vědecký svět neznal. A tak se z několika plánovaných dnů na ostrově stalo několik let návratů za tímto tvorem, jeho popisování, pozo-

rování, fotografování a výzkum jako zcela nového druhu. Není úplně snadné jako amatérský zoolog a chovatel obhájit a zdokumentovat odborné vědecké obci, že se vám podařilo objevit něco, o čem v laboratořích v bílých pláštích mohou jen snít. Najít v přelidněné Indonésii v jednadvacátém století zcela nový, nepopsaný druh poměrně velkého obratlovce není úplně obvyklé. Standardní vědecký postup při popisu a určení nového druhu je takový, že se živočich usmrtí, naloží do lihu a odveze do laboratoře. To není úplně to, co bych takovému hadovi přál. Připadalo mi jako lepší nápad vzít německého vědce, odvézt ho s sebou na ostrov a hady mu ukázat v přírodě. Celý proces je založen na práci v terénu a fotografiích. To se povedlo a já k novému druhu dostal kámoše z laborky jako bonus. Několik systematiků a zoologů ve Velké Británii a Německu nyní dokončuje práci, jejímž výsledkem bude jméno. Vědecké jméno hada, který žije pouze v pralesích zapomenutých Mentavajských ostrovů.


THEY KNOW ABOUT US. WE ARE THE ALIENS HERE Some people go to the tropics to settle down i n a beach chair and sip cocktails with paper umbrellas by the resort pool. Some people go to dive, or admire the sights. I go to the rainforests of Southeast Asia to look for snakes.

Not your usual type of fun, and possibly terrifying for some people. We return from our excursions to the tropical rainforests as white as sheets, because searching for a snake in the jungle is like looking for a needle in a mighty big haystack. Most of these small creatures live thoroughly concealed, and are active only at night when they set out to hunt small frogs and birds. So we switch to vampire more, sleep during the day and walk through the rainforest at night to the sound of nocturnal animals, slog through mud and rainforest creeks, and for a moment become a part of this secret world, whose dimension is so different from all we know. It is a strange feeling, to stand in the middle of the deafening silence a silence that is a chorus of thousands of species of insects, frogs and night birds and feel thousands of eyes peering at you from the dark. They know about us, see us and study our every move. We are the aliens here. With our weak eyesight and laughably underdeveloped senses, humans are humbled by nature. It’s like a drug. The more time one spends in this environment, the more one succumbs to its charm. This at first glance dangerous and cruel world full of unknown creatures is in reality a large, fragile, pulsing mega-organism, which never ceases to fascinate with its perfection, beauty, diversity and vulnerability. The rainforest conceals countless surprises and one of them appeared several years ago in the jungles of Siberut Island, located in the Mentawai Archipelago of Indonesia.

When I first entered the rainforest on Siberut Island, it did not differ substantially from the intimately familiar forests of Borneo or Sumatra. My aim was to find a member of the pitviper family, which I have specialized in all my life. I knew from the natives they live there, and their incidence was almost certain given the geographical location of the island. No serious research has ever been done here. I expected to find the same species which can be found in nearby Sumatra. After all, we had stopped over in Sumatra for a few days with my girlfriend... Pitvipers can be found all across Southeast Asia and with some small exceptions, they are all essentially the same - small green arboreal snakes. They are venomous, and use a specially developed organ to hunt, respectively to target their prey - a bifocal heat sensor or thermo receptor. They live very covertly, aided by their perfect green coloration thanks to which they blend in with the lush surrounding vegetation. I have devoted more than a quarter of a century to their captivity breeding, reproduction, photographing and observation in the wild. This is why the discovery of a small green snake peering at me from the thick undergrowth of impenetrable lianas and bamboo rather surprised me. I had never seen one like it before. In the muggy heat of the nocturnal jungle, I was looking at a snake that the scientific world knew nothing about. And so the several days planned on the island became several years of returning for this creature, describing, observing, photographic and researching it as an entirely new species.

It is not easy, as an amateur zoologist and breeder, to defend and document to the professional scientific community that you have managed to discover something that the white coats in the labs can only dream of. To find an entirely new, never-before described species of a fairly large vertebrate in overpopulated Indonesia in the 21st Century isn’t all that usual. The standard scientific approach for describing and designating a new species is such that the animal is killed, preserved in alcohol and taken to the laboratory. This is not quite the fate I would wish for this snake. It seemed to me a better idea to bring a German scientist to the island and show him the snakes in the wild. The entire process is based on field work and photography. This worked out and in addition to a new species, I found a new friend from the lab as a bonus. Several systematists and zoologists from Great Britain and Germany are now finalizing the work which will result in a name. The scientific name of a snake that lives only in the rainforest of the forgotten Mentawai Islands.

Tomáš Bublík

has been breeding venomous snakes for more than thirty years, specializing in species of Southeast Asia. He has spent several years in rainforests from the Himalayas to Indonesia in search of snakes. Recently, he has devoted himself to photographing these snakes in the wild and documenting the occurrence of endangered and never described species in the Mentawai Archipelago.


Text: Jan Červenka Foto: Martin Suvarina

NA PLNÝ PLYN! Koupili jste si auto od Advantage Cars? Láká vás dobrodružství? Hledáte akci, adrenalin a příběh? Pak jste se mohli stát tajným agentem a zachránit svět!

AT FULL THROTTLE! Have you bought a car from Advantage Cars? Are you fond of adventure? Are you looking for an action, adrenalin and story? Then you can become a secret agent and save the world!

#M

ENHOUSE


Advantage Season Opening je tradičně netradiční zahájení sezony. Na startu výjimečné akce se objevili jak staří známí, tak úplní nováčci. A všichni věděli, že je čeká něco extra. Cesta s neznámým cílem, úkoly k řešení a na konci všeho se členové jedné z dvanácti posádek utkají o trofej pro absolutního vítěze. Letošní ročník se nesl v duchu katastrofického scénáře, kdy je výbuch atomové elektrárny a nebezpečný radiační oblak zahnal až k našim rakouským sousedům… Sraz byl v pátek brzo ráno, pak cesta podle itineráře, co všichni dostali při registraci, splnění po sobě jdoucích úkolů pak účastníky poslalo na další místo, jízda po pečlivě vybraných okreskách, a když se večer všichni sešli v hotelu, byli unavení, ale zároveň plni očekávání, co je čeká v sobotu, kdy celá akce gradovala. Skvělé to bylo! Kromě perfektního ježdění se všichni při plnění jednotlivých úkolů učili třeba jak rozdělat oheň bez zápalek či zapalovače, jak si udělat kompas z jehly, střílelo se z foukačky, hledaly se indicie… Dva dny plné akce a těch nejlepších silnic u nás i v Alpách pak vyvrcholily v sobotu večer velkou party a ti nejstatečnější se v neděli ještě utkali při velkém motokárovém závodě na otevřené trati. Kdy že startuje další ročník?

Advantage Season Opening is a traditionally non-traditional opening of the season. Both old acquaintances and complete newcomers appeared at the start of this exceptional event. And everybody knew that they could expect something special. A journey with an unknown destination, tasks to be solved and, at the end of that all, the members of one of 12 crews competing for the absolute winner trophy. This year was conceived in the spirit of a catastrophic scenario, when an explosion of a nuclear power plant and a dangerous radiation cloud drove them away, to our Austrian neighbours… The meeting time was a Friday early morning; then a travel according to the itinerary that everybody received at the registration; a series of tasks to be completed sent the participants to the next place; driving along carefully selected local roads and when they all met in the hotel in the evening, they were tired, yet full of expectations what would happen on Saturday when the whole event culminated. It was fantastic! Besides the perfect driving experience, everybody was learning when completing particular tasks how to kindle a fire without safety matches or a cigarette lighter, how to make a compass using a needle or they were shooting with a blowgun or searching for clues, etc. Two days full of action and of the best roads in our country as well as in the Alps reached a peak with a big party on Saturday night and on Sunday the bravest competed in a big go-cart race on an open track. When did you say the next year event starts?


Naplánovat sraz účastníků ráno na sedmou hodinu chce patřičné sebevědomí a dobrý důvod. V Advantage cars měli obojí. Moc dobře věděli, že se všichni účastníci patřičně těší, a program obou dvou dnů byl našlapaný na minuty. To plan the meeting time at 7 a.m. requires sound self-confidence and a good reason. People in Advantage Cars had both. They knew very well that all the participants were looking forward to the event a lot and the programme of both days was full of action every minute.

Stejně jako v předchozích ročnících Advantage Season Opening, i letošní jízda měla svoje téma – jaderný výbuch a následnou záchranu nejen sebe samých, ale i pomoc všem ostatním. Similarly as in previous years of Advantage Season Opening, this year’s ride had also its theme – a nuclear explosion and subsequent rescue of oneself, but also help to all the others.

S výjimkou jednoho či dvou úseků se jelo jen po okreskách nebo po horských silnicích. Pravidelní účastníci Advantage Season Opening se shodli, že letošní výběr trasy byl zatím ten nejlepší! Except for one or two sections, we drove on local byroads or mountain roads. Regular participants of Advantage Season Opening agreed that this year’s track had been selected so far the best!

#M

ENHOUSE


Všichni účastníci byli rozděleni do dvanácti týmů a jednotlivé úkoly plnili společně. Jako mušketýři – jeden za všechny, všichni za jednoho! All the participants were split into twelve teams, completing the tasks together. As the musketeers - one for all, all for one!

Jeden z bojových úkolů – jste v přírodě a potřebujete pitnou vodu. Kdo četl jako dítě knížku od Ernesta Setona Dva divoši, byl ve výhodě. Ti ostatní se to naučili za pochodu – do prázdné PET lahve s odstřiženým dnem poskládejte nahoru štěrk, pod něj písek, pak mech, uhlí z ohniště a úplně dolů k hrdlu na finální čištění se hodí buničina nebo kousek látky. Na zdraví. One of the combat tasks – you are in a countryside and you need drinking water. If in your childhood you read Two Little Sawages by Ernest Seton, you were advantaged. The others learnt it on the fly – put gravel in the upper part of an empty plastic bottle with a cut-off bottom, put sand beneath, then moss, coals from the fire ring and add cellulose or a piece of cloth for final filtering to the bottleneck. Cheers.

Kdo si někdy zkusil běžet v plynové masce, ten vám poví, že to není nic příjemného. Když máte doběhnout do stanu zakouřeného dýmovnicí, v něm najít potřebné indicie a měří vám u toho čas, rázem to nabírá ještě jiný level. Who has ever tried to run while wearing a gas mask can tell you that it is nothing enjoyable. When you are supposed to run into a tent full of smoke from a smoke bomb and to find necessary clues there, while your time is measured, then it gets to an additional level immediately. Jedna z disciplín, kde se lámal chleba – střelba z foukačky. Věc zdánlivě jednoduchá chtěla nejen pevnou ruku, ale taky silný dech a trochu tréninku. Zatímco u některých úkolů se vyplatilo v týmu vzájemně spolupracovat, tak zrovna tady bylo nejlepší vsadit na jednoho vybraného člena, aby vystřílel všechno. One of the critical disciplines – shooting by a blowgun. This thing, seemingly simple, required not only a firm hand, but also a strong breath and training a bit. Whereas in some tasks the team’s mutual cooperation was worth, the best thing here was to bet on one selected team member to blow all the shots.


Rakušané museli rychle získat pocit, že v Čechách nefasují zaměstnanci jako služební auta nic jiného než Ferrari nebo Porsche. Taková koncentrace supesportů s českými značkami samozřejmě budila maximální zájem. The Austrians had to get an impression quickly that employees in Czechia get only Ferrari or Porsche as their company cars. Naturally, such concentration of super sports cars with Czech plate numbers attracted maximum attention.

Jedna z nejhezčích silnic v Evropě je Grossglockner Hochalpenstrase 48 kilometrů, 26 číslovaných zatáček a převýšení 1748 metrů. Účastníci Advatage Season Opening patřili mezi letošní první návštěvníky. One of the nicest roads in Europe is Grossglockner Hochalpenstrase 48 kms of curves, 26 numbered curves and an elevation difference of 1,748 metres. Advatage Season Opening participants were among the first visitors this year. Jízda v těchto autech po takovéto silnici patří k nejsilějším řidičským zážitkům bez ohledu na to, jestli jste profesionální závodník, nebo svým způsobem sváteční řidič. Driving these cars along such a road ranks among the most powerful driving experiences no matter whether you are a professional race car driver or a Sunday driver in a way.

#M

ENHOUSE


Tisice koní, praskání chladnoucích vysokoobjemových motorů, zbytky sněhu, dokonalá silnice... To se nedá vyfotit ani popsat, to se musí zažít! Thousands of horses, a crackle of high-volume engines, remnant snow, a perfect road … You can’t take a picture of it or describe it, you need to experience it!

Silnice vytesaná do skály, studené mokré ráno, nahoře mraky. Jekot ušlechtilých dvanáctiválců se mísí s hukotem několika vodopádů. Srdce by chtělo zastavit, ale čas běží a mise se blíží ke konci... A road carved in a rock, cold, damp morning and clouds in the sky. A screech of fancy twelve cylinders mingles with a drone of several waterfalls. Your heart almost wants to stop beating, but the time is running fast and the mission is drawing to its end…

Akce Advantage Season Opening je určená pro klienty, kteří u Advantage Cars nakupují svoje plechové miláčky. Jak je vidět, značkám a barvám se meze nekladou. The Advantage Season Opening event is intended for clients who buy their metal pets from Advantage Cars. As you can see, the sky is the limit for car makes and colours.


Jen ty nejlepší hotely a vybraný servis. Letošní ročník byl přesně ve stylu Jamese Bonda – přes den akce, dřina a adrenalin, večer zasloužený odpočinek a party. Only the very best hotels and premium service. This year was exactly in James Bond’s style – action, exertion and adrenalin over the day and a deserved relaxation and a party in the evening.

Osmdesát posádek, dvanáct týmů, ale vítěz byl nakonec jen jeden. O vítěznou trofej se nakonec mezi sebou utkali členové týmu, který při misi získal nejvíc bodů. Eighty crews, twelve teams, but in the end there was only one winner. The winner trophy was finally competed for by the members of the team that got the highest score during the mission.

Leoš Mareš je dlouhodobým zákazníkem Advantage cars a měl od nich už několik aut. Mohli jste ho potkat v červeném Ferrari, černém Lamborghini a aktuálně řídí bílé Ferrari... Zatím. Kromě toho je taky výborný moderátor. Ale to už všichni víte. Leoš Mareš is a long-standing customer of Advantage Cars who has had several cars from them. You could see him in a red Ferrari, a black Lamborghini and now he drives a white Ferrari… For the time being. Besides that, he is also a great compere. But you all know it already.

#M

ENHOUSE


V neděli dopoledne, když byl celý svět zachráněn a velká party u konce, se ti nejodvážnější spolu naposledy utkali v motokárovém závodě na otevřené trati. On Sunday morning, when the whole world was saved and the big party over, the bravest competed for the last time, namely in a go-cart race on an open track.

Jestli si někdo myslel, že u Advantage Cars si koupíte jen nové sportovní vozy, tak tady máte důkaz, že to není pravda. Ferrari 355 je jedno z nejhezších aut z Maranella, svým revolučním osmiválcem v devadesátých letech šokovalo konkurenci a pořád je radost s ním jezdit. If someone has thought that in Advantage Cars you can buy only the latest sports cars, here you have a proof that it is not true. Ferrari 355 is one of the nicest Maranello car which in the 1990s shocked its competitors with its revolutionary eight cylinder and continues being a pleasure to drive.


Výlet, na který se nezapomíná. 3 dny, 80 supersportů, 16 úkolů, 1600 kilometrů… A trip that no one will forget. 3 days, 80 super sports cars, 16 tasks, 1,600 kilometres…

Kdy že je další akce? When did you say is the next event?!

#M

ENHOUSE


DISPEČINK +420 222 703 307

INTELIGENTNÍ OCHRANA POVRCHU AUTOMOBILU 100% N A N OT E C H N O LO G I E 2 R O K Y T R VA J Í C Í Ú Č I N E K

Prodloužení životnostti

Snadné čištění a vysoký lesk

Špičková německá technologie

Zvýšení hodnoty a ceny vozu

Lepší viditelnost za deště

Čistá a ochráněná alu kola

PRODLOUŽÍ ŽIVOTNOST AUTOLAKU KAROSERIE OŠETŘENÁ 100% NANOTECHNOLOGIÍ AUTONANO ODOLNĚ VZDORUJE OKOLNÍM VLIVŮM. DRŽÍ SI VYSOKÝ LESK A SNADNO SE ČISTÍ. DISPEČINK +420 222 703 307


VYPLATÍ SE INVESTOVAT DO NEMOVITOSTÍ?

Odpověď je ANO. A důvody, proč tomu tak je, lze shrnoutdo níže uvedených otázek a odpovědí Davida J. Wodinského, marketingového a obchodního ředitele české společnosti FINEP.

#M

ENHOUSE


Proč vlastně investovat do nemovitostí?

Nemovitosti a jejich hodnota patří mezi komodity, kde se vývoj cen sleduje desítky let. Na dlouhých časových řadách se ukazuje investice do bytu nejen jako bezpečnější, ale i výnosnější než investice do měn, dluhopisů, akcií či do zlata. Je to dáno tím, že nemovitost je spojena s unikátním aktivem – pozemkem. Nemovitosti dobře „absorbují“ inflační tlaky, jedná se tedy o skvělý nástroj pro dlouhodobé udržení hodnoty. V Praze, která je ekonomicky velmi silný region, jsou ceny bytů i domů stále velmi nízké ve srovnání s jinými obdobně ekonomicky silnými EU regiony. Má smysl investovat do bytu v Praze při současné úrovni cen? A budou ceny i nadále růst?

Hlavním viníkem, který ovlivňuje růst cen nových nemovitostí, je stát. Ten, díky nárůstu daňového zatížení za posledních deset let, inkasuje dosti velký podíl z celkové ceny novostavby. Druhým faktorem, který zvyšuje ceny, jsou velmi přísné stavební normy, předpisy a u nás i velmi špatná legislativa a vymahatelnost práva. To vše pak navýšilo náklady na stavbu za poslední roky o desítky procent. Čistě z pohledu pražského trhu jsou ceny nových i starších bytů vyšroubované i díky nezodpovědné politice města. Ta v době dnešního největšího

ekonomického růstu uměle a nezodpovědně přiškrtila výstavbu bytů hluboko pod reálnou poptávku. Nedostatek novostaveb se následně projevil i na růstu cen těch stávajících. Navíc Praha očekává další příliv nových obyvatel. Nárůst počtu trvale bydlících (do roku 2030 o více než 150 tisíc obyvatel), průměrné stáří bytového fondu přes 62 let a výše zmiňovaný globální pohled dávají za pravdu těm, kteří se obávají dalšího růstu cen. Pro investory, kteří mají investiční horizont 7 let a dále, je investice smysluplná i při stávajících cenách. A tito investoři pak budou dobře připraveni na očekávaný růst podílu nájemního bydlení. To se opět stane bydlícím standardem. Nic není černobílé, má investice do bytu vůbec svá negativa?

Má, protože žádná investice, ani ta s garantovaným výnosem, není zcela bez práce. V první řadě je třeba pečlivě volit nájemce. Následně jsou se správou bytu spojeny činnosti jako opravy, schůze SVJ, vyúčtování atp. Dnes ale na trend investičních bytů reagují i developeři. Ti, kromě služeb dceřiných realitních kanceláří, dokážou klientům nabídnout i plně profesionální služby dodávající veškerý servis až po daňové přiznání v rámci správy nemovitostí. Jednou z prvních společností, která je specialistou na investiční bydlení, je naše společnost ProBydlení. U ProBydlení navíc platí, že poplatek za služby spojené se správou investičního bytu hradí klienti,

tedy majitelé nemovitostí pouze z vyinkasovaných peněz. Tedy neplatí žádné „management fee“, jako je běžné u většiny měnových nebo akciových fondů. Kde v Praze je dnes ideální si investiční nemovitost koupit?

Nejlépe tam, kde najdete kompletní městskou infrastrukturu, dostupné služby v okolí a kde budete moci využívat bezproblémovou MHD pro svůj pohyb po městě. Velkým bonusem jsou v místě bydliště i dětská hřiště, městské parky, sportoviště nebo velké travnaté plochy. Platí, že si nekupujete jen byt, ať vlastní, nebo investiční, ale i jeho okolní prostor pro každodenní život. Vyhledávanými rezidenčními projekty pro vlastní bydlení, ale i pro nákup investičního bytu jsou dnes v Praze projekty Kaskády Barrandov, Malý háj v pražských Štěrboholech, Britská čtvrť ve Stodůlkách nebo také poslední etapa výstavby rezidenčního projektu Prosek Park. V ProBydlení vám pomůžeme najít nemovitost s nejvyšším výnosem. Víme o nabídkách dříve než ostatní. Ty nejlepší investiční tipy sami vytváříme, a disponujeme tak vlastním portfoliem nejvýnosnějších nemovitostí po celé Praze. Potřebujeme jen znát vaše představy a finanční možnosti, zbytek nechte na nás. Svěřte svou investici do dobrých rukou. Více informací na www.probydleni.cz.


IS IT WORTH INVESTING IN REAL ESTATE? The answer is YES. And the reasons for doing so can be summed up in the following questions and answers by David J. Wodinsky, marketing and sales director of the Czech company FINEP. The first question: why actually invest in real estate?

Real estate and its value are commodities where the development of prices has been seen for decades. In the long term, an investment in an apartment is not only safer but also more profitable than investing in currencies, bonds, stocks or gold. This is because property is associated with a unique asset - land. Real estate easily ‘absorbs’ inflationary pressures, so it is a great tool for long-term value retention. In Prague, which is an economically very strong region, flats and house prices are still very low compared to other similarly economically strong EU regions. Does it make sense to invest in an apartment in Prague at the current price level? And will prices continue to grow?

The main culprit that affects the growth of new real estate prices is the state. It, due to the increase in the tax burden over the last ten years, collects a fairly large share of the total cost of a new building. The second factor that increases prices is very strict construction standards, regulations and in our country very bad legislation and the enforceability of the law. All this has increased construction costs in recent years by tens of percent. Solely from the point of view of the Prague market, the prices of both new and older flats are out of order thanks to irresponsible city policy. At the time of today‘s greatest economic

#M

ENHOUSE

growth, it artificially and irresponsibly stifled the construction of apartments far below actual demand. The lack of new construction was also reflected in the growth of the prices of existing ones. In addition, Prague expects an additional influx of new residents. The rise in the number of permanent residents (more than 150,000 new inhabitants by 2030), the average age of the housing stock over 62 years and the above-mentioned global view confirms the worries of those who fear further price growth. For investors with an investment horizon of 7 years and more, an investment is meaningful even at current prices. And these investors will be well prepared for the expected growth in the share of rental housing. This will once again become a living standard. Nothing is completely black and white; does my investment in an apartment have any negative aspects at all?

It has, because no investment, even one with a guaranteed yield, is completely without work. In the first place, the tenant must be carefully chosen. Subsequently, the management of the apartment involves activities such as repairs, owners association meetings, billing, etc. Today, however, developers are also responding to the trend of investment apartments. These, besides subsidiary real estate agencies, can offer clients full professional services up to the real estate tax return for management. One of the first companies to specialize in investment housing is our ProBydlení compa-

ny. Additionally, for ProBydlení, the fee for services associated with the management of an investment flat is paid by the clients, i.e. the owners of the real estate only from the money gained. Thus, there is no „management fee“, as is the case with most currency or equity funds. Where is the best place to buy real estate in Prague today?

Ideally, where you can find complete city infrastructure, available services nearby and where you can use seamless public transport for moving around the city. A big bonus is somewhere with playgrounds, city parks, sports grounds or large lawns. It is true that you do not buy only an apartment, whether your own or as an investment, but also its surroundings for everyday life. Popular residential housing projects, as well as purchasing an investment flat, are now available in Kaskády Barrandov, Malý háj in Prague‘s Štěrboholy, the Britská čtvrť in Stodůlky and the last stage of the Prosek Park residential project. In ProBydlení we will help you find a property with the highest yield. We know about offers before others. We ourselves produce the best investment tips and therefore have our own portfolio of the most profitable real estate all over Prague. All we need to know are your ideas and financial options, leave the rest to us. Put your investment in good hands. For more information visit www.probydleni.cz


Digitální revoluce: Víte, co vás čeká? Čtvrtá – digitální – průmyslová revoluce hýbe světem a Česko není výjimkou. Základní myšlenky pocházejí z roku 2011 a odhadují, že inteligentní systémy převezmou činnosti, které dosud vykonávali lidé. Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2018 ukáže, kam nás Revoluce 4.0 nasměruje, ale také představí, jak proměnit svou domácnost v chytrou a bezpečnou. Pokud plánujete výstavbu nebo úpravy domu, pak informace, které přinese FOR ARCH, pro vás budou k nezaplacení. Zamýšleli jste se nad tím, jak virtuální realita, která nás vtáhne do iluzorního světa, tak rozšířená realita, která překrývá virtuální a skutečné prostředí, může ušetřit velkou část nákladů? S ní lze výrazně zkrátit celý proces plánování a výstavby a zkvalitnit a zefektivnit správu budov. „Éra digitální průmyslové revoluce se blíží a otázka udržení a posílení konkurenceschopnosti naší země je stále aktuálnější. Proto je digitalizace stavebnictví hlavním tématem letošního veletrhu FOR ARCH,“ informuje ředitel veletrhu FOR ARCH Matěj Chvojka.

BRÁNA DO SVĚTA POHODLÍ Chytrá a bezpečná domácnost bývá označována jako brána do světa maximálního pohodlí. Dnes není problém mít domov pod kontrolou kdykoliv a odkudkoliv. Ale co zjednodušuje život? Kdy produkty, které myslí a konají za nás, skutečně šetří peníze, čas a energii? Důležitou a mnohdy zanedbávanou otázkou je také bezpečnost dat, domů a osob. Již 29. ročník veletrhu FOR ARCH bude příležitostí položit si otázku, jaké systémy se nabízejí a co umožňují.

BYTOVÝ DESIGN V BARVÁCH PODZIMU Když už máte stavbu svého domu vyřízenou, je čas zaměřit se na její interiér. Pro fajnšmekry, laiky i hledače inspirace tak po prázdninách proběhnou v PVA EXPO PRAHA hned dva tematické veletrhy: FOR DECOR & HOME (6.–8. 9.) představující dekorace, sklo, bytové a kuchyňské doplňky i dárkové zboží a FOR INTERIOR (4.–7. 10.), veletrh nábytku, interiérů a bytových doplňků.

MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH

18. – 22. 9. 2018 OFICIÁLNÍ VOZY

GENERÁLNÍ PARTNER

ODBORNÝ PARTNER

OFICIÁLNÍ VOZY


OC Smíchov Praha #M

ENHOUSE


Nespresso

NAKUPOVÁNÍ JAKO ZÁŽITEK

Značka Nespresso na počátku dubna slavnostně odhalila nový butik v OC Nový Smíchov. Tento již čtvrtý Nespresso Boutique v Praze a pátý celkem na českém trhu je zpracován v nejmodernějším konceptu a ve zcela novém stylu Celebrate the Coffee moments, který milovníky kávy naplno vtáhne do prémiového světa Nespresso.

SHOPPING AS AN EXPERIENCE

At the beginning of April the Nespresso brand festively unveiled a new boutique in the Nový Smíchov shopping centre. This, already fourth Nespresso Boutique in Prague and the fifth one in the whole Czech market is designed in the state-of-the-art fashion and in a brand-new style “Celebrate the Coffee moments” which will fully lure coffee lovers into the premium world of Nespresso. Nový koncept Nespresso Boutique byl navržený oceňovanou společností Universal Design Studio, zaměřenou na architekturu a interiérový design. Na co konkrétně se mohou milovníci kávy v unikátním butiku těšit? Hned u vstupu je kávoví odborníci přivítají s šálkem kávy a zákazníci se ocitají v takzvané Engage Zone. Druhá zóna, Explore Zone, zve návštěvníky na samotnou cestu poznání – mohou objevit nové chutě káv či limitovaných edic, porovnávat své chuťové preference nebo odhalit novinky na poli kávovarů a příslušenství. Ochutnat mohou i dvě kávy za sebou, aby lépe porozuměli chuťovým rozdílům, kterými disponuje celá škála 24 směsí káv. Poznávání se meze nekladou, proto je možné zkusit si zaexperimentovat s kávovými recepty a naučit se odborně pozdvihnout své běžné kávové chvíle. Právě pro tyto experimentální zážitky je k dispozici tzv. Involve Zone, klidná zóna v zadní části butiku s dominantním prvkem Kitchen Lab. Zde se mimo jiné realizují nejrůznější akce pro členy Clubu Nespresso. V butiku zákazníci nenaleznou pokladny, které představují určitou bariéru mezi odborníkem a zákazníkem. Kávoví specialisté jsou vybaveni tablety, což jim umožňuje plnou mobilitu a realizaci jakékoli objednávky během odhalování kouzla světa kávy a nákup se v mezičase připravuje. Samozřejmostí je i služba Pick-up, díky které si mohou zákazníci v pobočce vyzvednout své kávové kapsle, které si předtím objednali v e-shopu značky Nespresso, či recyklační zóna, kde lze zdarma odevzdat použité kapsle Nespresso.

The new concept of Nespresso Boutique has been designed by Universal Design Studio, a recognised company specialising in architecture and interior design. What specifically can coffee lovers look forward to find in the unique Boutique? Right at the entrance, coffee specialists will welcome them with a cup of coffee and visitors will enter the Engage Zone. The second is the Explore Zone, inviting visitors to the exploration tour itself – they can discover new flavours of coffee or limited editions, compare their taste preferences or learn news related to coffee machines and accessories. They can even try two types of coffee one after another to better understand the differences in taste which are available in the whole range of 24 coffee blends. The sky is the limit for exploring; therefore you can make an experiment with coffee recipes here and learn to enhance your usual coffee moments. The right place for these experimental experiences available here is the Involve Zone, a calm zone at the back of the Boutique with Kitchen Lab as the dominant feature. Among other things, this place hosts various events for Nespresso Club members. In the Boutique, visitors will not see any cash desks which represent a certain barrier between the expert and the customer. The coffee specialists have tablets at their disposal, which enables them to be fully mobile and accept any order during your exploration of the world of coffee and the goods to be prepared in the meantime. A matter-of-course is the Pick-Up Service thanks to which customers can pick up at the branch the coffee capsules which they had ordered in the Nespresso brand e-shop, or the Recycling Zone where used Nespresso capsules can be handed in free of charge.

Zcela nový butik o rozloze 92 m2 je otevřen vždy od 9 do 21 hodin v přízemí OC Smíchov, v blízkosti parfumerie Douglas, obchodu iWant a butiku Swarovski. The brand-new Boutique of 92 m2 is always opened from 9 a.m. till 9 p.m., situated on the ground floor of the Smíchov shopping centre, near the perfumery Douglas, the shop iWant and the boutique Swarovski.


ŘEDITEL ÚSEKU NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ČESKÉ PODNIKATELSKÉ POJIŠŤOVNY

JUDr. Václav

Hönig

POJIŠTĚNÍ POMŮŽE ZMÍRNIT NÁSLEDKY ŠKOD

ČPP patří do desítky největších a nejúspěšnějších pojišťoven v České republice a je čtvrtou největší neživotní pojišťovnou na trhu. Vynikajících hospodářských výsledků pojišťovna dosahuje díky úspěšné obchodní strategii a inovacím ve vývoji produktů. Aktuálně v rámci majetkového pojištění zákazníkům nabízí krytí s nejširším rozsahem pojistných nebezpečí na trhu.

J

ak se Češi stavějí k majetkovému pojištění? Pamatují na to, aby si pojistili svou „střechu nad hlavou“?

Přestože se situace zlepšuje, lidé toto významné pojištění stále hodně podceňují. Buď své obydlí nemají pojištěno vůbec, nebo pojistná částka není dostatečná. A to se bohužel často zjistí až v ten nejhorší možný okamžik – když dojde k pojistné události. Přitom částka, kterou lidé platí za ochranu svého nemovitého majetku, nevychází nijak vysoko. V průměru se jedná o dva tisíce korun. To znamená jen pár korun denně za ochranu majetku v hodnotě několika milionů, na kterém je rodina závislá.

Proč by lidé měli pojištění majetku věnovat zvýšenou pozornost?

Stačí vzpomenout na loňský rok, který byl ojedinělý kvůli extrémnímu nárůstu škod způsobených přírodními živly. V létě za-

#M

ENHOUSE

sáhly republiku silné bouřky s krupobitím a na konci října orkán Herwart, který se stal druhou nejničivější větrnou smrští v Česku. Řešili jsme více než pět tisíc pojistných událostí způsobených přírodními živly, což je třikrát více ve srovnání s předchozím rokem. Celková částka vyplacená na pojistném plnění za živly překročila 170 milionů korun. Pojištění vás před takovými událostmi sice neuchrání, ale pomůže vám zmírnit následky škod a dopady na váš další život. Jaké jsou výhody majetkového pojištění u ČPP? Co nového jste připravili?

Aktuálně nabízíme nový produkt Domex+, který zahrnuje nejširší možný rozsah pojistných nebezpečí, který je dnes možné na pojistném trhu sjednat. Navíc ti, kteří si sjednají smlouvu do konce června, získají slevu 500 korun na první pojistné. Produkt na jedné smlouvě umožňuje sjednat jak pojištění stavby, tak i pojištění domácnosti a odpovědnosti. V rámci pojištění domácnosti pak klient získá unikátní pojištění na ochranu, resp.

JUDr. Václav Hönig

vystudoval Právnickou fakultu v Praze. V pojišťovnictví pracuje již 24 let. Od roku 1994 pracoval v České pojišťovně a poté přešel v roce 1999 do České kanceláře pojistitelů, kde působil na pozici ředitele úseku likvidace pojistných událostí. Od roku 2003 pracuje v ČPP jako ředitel odborného úseku. Je ženatý, má dva dospělé syny. Mezi jeho koníčky patří zejména sport.


DIRECTOR OF THE NON-LIFE INSURANCE SECTION OF ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA

JUDr. Václav Hönig záchranu dat uložených na pevných discích počítačů či notebooků. Velice ceněné jsou asistenční služby, které jsou klientům k dispozici 24 hodin denně. Lidem v nouzi zajistíme služby například instalatérů, plynařů, topenářů nebo zámečníků. V balíčku nabízíte také pojištění odpovědnosti. Mají lidé zájem o toto pojištění?

Zájem lidí o pojištění odpovědnosti pozvolna narůstá. Významnou měrou k tomu přispěl nový občanský zákoník, ten totiž umožňuje lidem požadovat po viníkovi mnohem vyšší náhrady škod. V případě materiálních škod řešíme částky v řádu desetitisíců korun, něco jiného je to u újem na zdraví. V těchto případech nejsou výjimkou částky převyšující milion. Přitom při pojistném limitu 1 milion korun pro majetkovou újmu a 2 miliony korun pro újmu při ublížení na zdraví či usmrcení stojí pojištění odpovědnosti ročně okolo 500 korun. Je časově náročné si sjednat majetkové či odpovědnostní pojištění?

Sjednání majetkového či odpovědnostního pojištění není nijak náročné. Stačí buď navštívit kteroukoli naši pobočku, nebo vše pohodlně vyřídit z domova přes internet. Při vývoji pojistných produktů vždy dbáme na to, aby byly kvalitní, srozumitelné a jednoduché. Naše nabídka pravidelně boduje v nejrůznějších soutěžích. O tom, že ČPP je na domácím trhu úspěšnou firmou, svědčí také získaná ocenění. Vážíme si našeho úspěchu ve Zlaté koruně, v anketě Pojišťovna roku pořádané pojišťovacími makléři a v soutěži Nejlepší pojišťovna vyhlašované deníkem Hospodářské noviny.

Česká podnikatelská pojišťovna ČPP patří mezi deset největších pojišťoven v ČR. Svým klientům poskytuje komplexní služby v oblasti životního a neživotního pojištění. S více než 1,2 milionu pojištěných vozidel je trojkou na trhu v povinném ručení a čtvrtou největší neživotní pojišťovnou. ČPP spravuje více než 1,7 mil. pojistných smluv a její služby využívá 1 milion klientů. ČPP je součástí jedné z největších evropských pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group.

INSURANCE CAN REDUCE THE CONSEQUENCE OF DAMAGES ČPP is among the ten largest and most successful insurers in the Czech Republic and the fourth largest on the market in non-life insurance. The insurance company achieves excellent financial results thanks to a successful business strategy and innovations in product development. It currently offers customers coverage with the widest range of insured hazards on the market within property insurance. What is Czechs’ attitude to property insurance? Do they remember to insure the “roof over their heads”?

The package also includes liability insurance. Are people interested in this insurance?

Although the situation is improving, people still underrate this important insurance. Either they do not insure their dwelling at all, or the insured amount is insufficient. Unfortunately, they often discover this at the worst possible moment - when a claim occurs. Yet the amount people pay to protect their immovable property is not that high. An average, it is about two thousand crowns. This means just a few crowns a day to protect property worth several millions, on which the family is dependent.

Interest in liability insurance is gradually increasing. This is largely due to the new Civil Code, which allows people to claim much higher compensation of damages from the party at fault. In the case of material damages, the amounts are in the range of tens of thousands; damage to health is a different matter entirely. In these cases, amounts exceeded a million crowns are no exception. Yet with an indemnity limit of 1 million crowns for property losses ad 2 million crowns for damage to health or death, liability insurance only costs around 500 crowns per year.

Why should people pay increased attention to property insurance?

Is it time-consuming to arrange property or liability insurance?

What are the benefits of property insurance with ČPP? What novelties have you prepared?

JUDr. Václav Hönig

Just remember last year, which was unique due to the extreme rise in damages caused by natural elements. In summer, the country was hit by fierce storms with hail, followed by hurricane Herward in late October, the second most devastating wind storm in the Czech Republic. We dealt with more than five thousand claims caused by natural elements, which is three times more than in the previous year. The total amount paid in insurance indemnity for natural elements exceeded 170 million crowns. Insurance won’t protect you from similar events, but it will help reduce the consequences of the damage and impact on your life.

We currently offer the new Domex+ product, which includes the widest possible scope of insured hazards that can be negotiated on the insurance market today. Moreover, those who negotiate a policy by the end of June get a 500 crown discount on the first premium. Within a single contract, the product covers both building insurance, household insurance and liability insurance. As a part of household insurance, the client also gets unique insurance to protect or recover data stored on the hard disks of computers or laptops. Assistance services, which are available to clients 24 hours a day, are especially valuable. For instance, we provide people in need with plumbers, gas and heating technicians, or locksmiths.

Arranging property or liability insurance is not complicated at all. You can either visit any of our branches, or do everything from the comfort of your home online. In developing our insurance products, we take care to ensure their quality, comprehensibility and simplicity. Our offer often scores well in various competitions. A number of awards also testify to the fact that ČPP is successful on the domestic market. We value our success in the Golden Crown, organised by insurance brokers within the Insurer of the Year poll, and in the Best Insurer competition presented by the Hospodářské noviny daily newspaper.

JUDr. Václav Hönig graduated from the Faculty of Law in Prague. He has been working in insurance for 24 years. From 1994, he worked for Česká pojišťovna and in 1999 he took on the position of director of the claims adjustment department at the Czech Insurers Bureau. Since 2003, he has been working for ČPP as the director of the specialised section. He is married and has two adult sons. His primary hobbies are sports.

Česká podnikatelská pojišťovna ČPP is among the ten largest insurers in the Czech Republic. It provides its clients with comprehensive life and non-life insurance services. With more than 1.2 million insured cars, it is number three on the mandatory third-party liability market and the fourth largest non-life insurer. ČPP manages more than 1.7 million insurance policies and serves 1 million clients. ČPP is a member of one of Europe’s largest insurance conglomerates, Vienna Insurance Group.


Text: Pavlína Hajduová

#M

ENHOUSE


KTERÉ PODCASTY SE VYPLATÍ POSLOUCHAT? Podcasty asi není třeba složitě představovat, každý z nás nějaký podcast slyšel, někdo odebírá své oblíbence přímo v telefonu, jiný si je pouští při cestě autem do práce. Vybrali jsme pro vás ty, kteří nás nepřestávají inspirovat nejen v podnikání.

Smart Passive Income

Pat Flynn je nejen skvělý byznysmen, ale také brilantní řečník, i proto je jeho pořad jeden z našich nejoblíbenějších. Světově uznávaná osobnost na poli osobního on-line byznysu vám dá cenné rady, které se mohou hodit jak zkušenému podnikateli, tak především tomu, kdo má svůj on-line projekt ještě v plenkách.

1 Day Business Breakthrough

Jedno slovo: Škálování. Věc, bez které se v dnešní době neobejde téměř žádný on-line podnikavec. Opět se tu setkáváme s Patem Flynnem, který společně s kolegou Chrisem Duckerem demonstruje škálování podnikání na reálných projektech – neuvěřitelné!


Proti Proudu

Z českých luhů a hájů nemůžeme vynechat Dana Tržila, který nám pravidelně servíruje rozhovory s velmi úspěšnými a velmi inspirativními lidmi mnoha oborů. Chcete vědět, co to úspěch vlastně je? Jak poznáte, že jste úspěšný? Pak stahujte Proti Proudu.

The Masters of Scale

Bez LinkedInu se v dnešní době neobejdete, jeho zakladatel Reid Hoffmann má ale co říct nejen na poli HR. Série rozhovorů s největšími mozky současných technologií vás nenechá v klidu dospat. Reid a jeho zpochybňování či potvrzování různých teorií už vůbec ne.

Planet Money

Tento podcast asi budete všichni znát, my ho ale nemohli vynechat. Peníze vládnou Zemi a trendy z oblasti ekonomie se vyplatí sledovat. Dozvíte se tady mimo jiné, proč Velká Británie opouští Evropskou unii, a mnoho dalšího.

Demarketing

Představte si, že v osmadvaceti máte všechno, co jste kdy od života chtěli, pak to zahodíte, odjedete na Kubu a napíšete „návod“, jak získat miliony, úspěch a štěstí. To je asi velmi zkrácený popis Pavla Šímy, který se věnuje marketingu a všemu okolo něj a který přesně ví, o čem mluví.

The Three Month Vacation Podcast

Kdo by si nepřál být alespoň na chvíli digitálním nomádem. Pracovat na pláži, upíjet z koktejlu s paraplíčkem a po večerech tančit salsu… tak přesně takhle to nefunguje. Sean D’Souza vám po pravdě popíše, jak takové digitální nomádství funguje. Bez příkras, pěkně autenticky!

TED Radio Hour

Skvěle poskládané podcasty, které jednoduše propojují podobná témata z TED přednášek, a vy tak nemusíte složitě vyhledávat. Nejen že podcast krásně shrnuje to podstatné, přidává k tomu navíc komentáře producentů i přednášejících, které některé myšlenky posouvají ještě dál.

#M

ENHOUSE

WHICH PODCASTS ARE WORTH LISTENING TO? There is probably no need to introduce podcasts, as we’ve all surely listened to a few; some people subscribe to their favourites from their phone, others listen to them in the car when commuting to work. We have selected a few of those that never cease to inspire us, not just in business.

Smart Passive Income

Pat Flynn is not only a great businessman, but also a brilliant speaker, which is why his show is one of our favourites. This globally recognised figure in the field of personal online business will give you valuable advice, which can come in handy both to experienced entrepreneurs, and especially those whose online project is still in its infancy.

1 Day Business Breakthrough

One word: Scaling. Something virtually no online entrepreneur can made do without nowadays. Once again, we encounter Pat Flynn who with his colleague Chris Ducker demonstrates business scaling on real projects - incredible!

Proti Proudu

From our own Bohemian environment, we cannot omit Dan Tržil, who regularly serves up interviews with highly successful and inspiring people from various sectors. Do you want to know what success really is? How do you know if you’re successful? Download Proti Proudu. The Masters of Scale You can’t do without LinkedIn nowadays, but its founder Reid Hoffmann has plenty to say not just about HR. A series of interviews with the biggest brains in current technology won’t let you sleep in. Least of all Reid and his questioning or affirmation of various theories.

Planet Money

Everybody probably knows this podcast, but we couldn’t omit it. Money rules the world and it is worth following trends in economics. Among other things, you will learn why Great Britain is leaving the European Union, and much more.

Demarketing

Imagine that at the age of twenty-eight, you have everything you ever wanted in life, and then you throw it away, go to Cuba and write a “manual” to earning millions, success and happiness. This is a very concise description of Pavel Šíma, who dedicates himself to marketing and everything related, and knows exactly what he’s talking about.

The Three Month Vacation Podcast

Who wouldn’t want to be a digital nomad at least for a while? Work from the beach, sip cocktails with a paper umbrella and dance salsa in the evening... this is exactly how it doesn’t work. Sean D’Souza will truthfully tell you how digital nomadism actually works. No embellishment, completely authentic!

TED Radio Hour

Brilliantly compiled podcasts, which easily connect various topics from TED talks, meaning you don’t have to search for them. This podcasts not only beautifully summarises the essentials, but also adds comments from the producers and speakers which push certain ideas even further.Foto: Marian Chytka Text Jakub Yellen


CROSS COUNTRY RALLY ABÚ DHABÍ Takzvaný Desert Challenge Abu Dhabi je legendární a jeden z nejprestižnějších mezinárodních závodů na světě. Založil ho v roce 1991 Mohammed Ben Sulayem, legenda motorsportu v arabském světě. V průběhu let se tu ukázaly ty nejzářivější hvězdy rally jako Carlos Sainz, Colin McRae, Ari Vatanen, Heinz Kinigadner a další.

The so-called Desert Challenge Abu Dhabi is legendary and one of the most prestigious international races in the world. It was founded in 1991 by Mohammed Ben Sulayem, the motor sport legend in the Arab world. Over the years, the biggest rally stars, such as Carlos Sainz, Colin McRae, Ari Vatanen, Heinz Kinigadner and others have appeared.


Závod je součástí světového poháru Rally Cross-country, který se jede celý rok a obsahuje jedenáct soutěžních podniků, počínaje Ruskem přes Katar, Itálii, Portugalsko až například do Maroka. Cross country soutěže jsou rozdělené na tři typy: Rally, Maraton a Baja. Jednotlivé typy se liší především celkovou délkou závodu. Zatímco nejkratší Baja trvá jen maximálně dva dny a závod by neměl být delší než tisíc kilometrů, Maraton většinou prochází územím několika států a může trvat až 21 dní. V posledních letech se rally v Abú Dhabí mnohem více přesunulo přimo do Liwské pouště, kde závodníci stráví celých pět dní. Letošní ročník závodu, který se konal 24.–29. března, měl výraznou českou stopu. Jezdec Martin Prokop ho totiž ve svém Fordu F-150 vyhrál systémem start–cíl, a po Abú Dhabí byl dokonce na čele celkového hodnocení. Jeho úspěch je o to větší, že letos nejede pod továrním týmem, ale na vlastní triko se svým soukromým týmem. Martin má vedle sebe jako navigátora zkušeného motocyklistu Davida Pabišku, který letos ukončil svoji dakarskou kariéru, a i díky jeho zkušenostem závodního jezdce si česká posádka dojela pro nevídané vítězství soukromé stáje, což se na této mistrovské úrovni v podstatě nestává.

#M

ENHOUSE

The race is part of the Rally Cross-Country World Cup, which lasts for the entire year and contains eleven competing events, ranging from Russia through Qatar, Italy, Portugal to, for example, Morocco. Cross country competitions are divided into three types: Rally, Marathon and Baja. The particular types differ mainly in the overall length of the race. While the shortest Baja takes only two days and the race should be no more than a thousand kilometres, Marathon usually crosses the territory of several states and can last up to 21 days. In recent years, the Abu Dhabi rally has moved much further into the Liwa desert where the contestants spend five days. This year‘s race, which took place from 24 March to 29 March, left a significant Czech mark. The driver, Martin Prokop, in his Ford F-150 won by start to finish strategy, and after Abu Dhabi he was even at the lead of the overall rating. His success is even bigger because he does not start under the factory team this year, but on his own shirt with his private team. David Pabišek, an experienced motorcyclist and navigator, who finished his Dakar career this year, sits next to Martin, and also thanks to David’s racing driver‘s experience, the Czech crew managed to achieve an unprecedented victory of the private stable, which basically does not happen at this master level.Následující závody: The upcoming races:

21. – 24. 6. Italy (Baja) 20. – 22. 7. Spain (Baja) 9. – 12. 8. Hungary (Baja) 30. 8. – 2. 9. Poland (Baja) 3. – 9. 10. Marocco (Rally) 25. – 27. 10. Portugal (Baja)
Text: Darek Šmíd

10

PORNOTRENDŮ PRO PŘÍŠTÍCH 10 LET

Virtuální realita, roboti, sex sdílený přes cloud.Trendy, které změní pornoprůmysl.


1

HLUBOKÝ PRŮNIK DO UMĚLÉ INTELIGENCE

Nafukovací panny s vykuleným výrazem jsou minulostí. Do budoucnosti souložení s figurínami dávají nahlédnout plastové dámy od firmy RealDolls či sexuální robotky od společnosti Synthea Amatus. Vybaveny umělou inteligencí nebudou mít problém s hlavní rolí ve vlastním pornofilmu.

6

VZDÁLENÝ A ŽHAVÝ PŘÍSTUP

Společnost Pornhub dnes vyrábí chytré sexuální hračky, jejichž prostřednictvím si to mohou rozdat partneři vzdálení tisíce kilometrů: stačí synchronizovat přes internet dvě dilda, a už je veselo. Až se ale budou místo robertků používat kopie těl tištěné na 3D tiskárně, bude to pro kameru zajímavější.

#M

ENHOUSE

2

DIVOKÁ JÍZDA V AUTONOMNÍM AUTĚ

Autonomní vozidla, která řídí sama sebe, už se nějakou dobu testují v reálném provozu. Stejně tak se pracuje na kratochvílích, které v nich člověku ušetří volný čas – protože dojet z Prahy do Brna na zadním sedadle je pro řidiče nuda… Dokud tam samo sebou lidé nezačnou točit amatérské péčko.

5

GENETICKY MODIFIKOVANÍ MUTANTI

Metoda genového inženýrství CRISPR, s níž je možné dělat změny ve šroubovici DNA, je dnes spojována s možností léčby dědičných chorob. Hypoteticky se s ní dá však dělat mnohem víc. Začneme-li s geny někdy vážně žonglovat, budeme moct vyrábět pornoherce s gigantickými orgány.

7

PORNO S DRONY

Porno natáčené z dronů existuje už dnes: filmová skvadra Drone Boning natáčí péčko zabírané z létajících kvadrokoptér, ale to je samozřejmě pouze začátek. Pravá legrace začne ve chvíli, kdy se samy drony stanou předmětem touhy. Pak už na ně stačí jen namontovat pornoherce a začít točit.

3

S VŮDNÁ TĚLA, SLAVNÉ TVÁŘE

Před časem internetem zamávala technologie „deepfakes“, která dokáže připlácnout na obličej jakékoli pornoherečky tvář jakékoli, klidně i oscarové nepornoherečky. Některé z výsledků vypadají až děsivě reálně a je nepochybné, že takovéhle falešné porno nevidíme naposled.

8

KLONOVANÝ KOITUS

Barbra Streisandová (ne, tohle jméno do článku o pornu budoucnosti vážně nepatří) si nechala naklonovat pejska a medicína pracuje na tom, abychom si klonovali náhradní ledviny či játra. V budoucnu bychom tak mohli mít i totálně narcisistické porno: totiž koitus se svým vlastním klonem.

4

ORÁLNÍ SEX NA OBĚŽNÉ DRÁZE

Kosmičtí podnikavci jako Jeff Bezos a Richard Branson se předhánějí v tom, kdo dostane vesmírné turisty rychleji na oběžnou dráhu. Zatímco dnes se pořád ještě cení zápis do tzv. „mile high clubu“ souloží na záchodcích v letadle, v pornokategoriích budoucnosti jistě přibude sex ve stavu beztíže.

9

RYCHLOVKA V RYCHLÍKU

Pornografické klipy z kupé vlaků Českých drah jsou klasika, ale jsou už trochu pomalé. Porno z dopravy budoucnosti, jakou je vysokorychlostní transportní tunelový systém Elona Muska Hyperloop, bude muset být mnohem větší rychlovka: vždyť průměrná rychlost má činit 1000 km/h.

10

SEXUÁLNÍ LEGRACE NA PLASTOVÉ SKLÁDCE

Na Zemi se dnes válí více než 6 miliard tun plastového odpadu a jen taková Indie vychrlí ročně další půl druhé miliardy tun – což je synonymum pro váhu 217 Eifelovek či 30 Titaniků. Existuje tak možnost, že každé porno budoucnosti se bude nakonec odehrávat na vrchovaté skládce bordelu.


Podzim ve znamení gurmánství i návratu do dětství

Svět veletrhů se pomalu chystá na podzimní sezónu. Pokud patříte mezi gurmány nebo jste zasloužilí rodiče či hračičkové, pak byste měli zpozornět. Podzim totiž bude patřit mezinárodním akcím FOR GASTRO & HOTEL, FOR TOYS, FOR BABIES a FOR GAMES. Bude se vařit, ochutnávat, ale také hrát hry a představovat nový arzenál hraček pro děti. Laici milující vaření i profesionálové z oblasti pohostinství se sejdou v útrobách výstaviště PVA EXPO PRAHA ve dnech 4.–7. října 2018. Mezinárodní veletrh hotelového a restauračního zařízení, potravinářství a gastronomie přichází poosmé, ve větším prostoru a představí prakticky vše, co se v tomto oboru odehrává nového. Nejen odborníci ocení praktické ukázky gastronomie v rukou profesionálů, soutěžní klání účastníků prestižní soutěže Cukrář roku ve spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR nebo prezentace kulinářských novinek i vybavení na trhu. Například Rolls-Royce mezi grilovacími zařízeními, značka Josper, přiveze nejen „vytuněné“ stroje, ale také hvězdné šéfkuchaře ze Španělska, kteří ukážou, co všechno speciální grily umí. V den zahájení veletrhu proběhne také největší kongres a slavnostní galavečer pro gastroprofesionály.

ZPÁTKY DO DĚTSKÝCH LET Už jste někdy viděli opravdovou záplavu hraček, potřeb pro děti nebo nepřeberné množství her a herních softwarů pro fajnšmekry všech generací? Přesně tohle se totiž odehraje v letňanském výstavišti ve dnech 25.–28. října. Novinky ze světa hraček, milovníků her i dětských potřeb představí souběh veletrhů FOR TOYS, FOR BABIES a FOR GAMES. Jedna z největších akcí svého druhu u nás každoročně přiláká desetitisíce lidí ve věku 0 až 100 let. A není divu. K vidění budou novinky, trendy, vychytávky i praktické věci, bez kterých se dnešní rodina s dětmi jednoduše neobejde – videohry, interaktivní zábava, kolekce oblečení nebo třeba dětský nábytek. Kromě zaplněných výstavních hal v PVA EXPO PRAHA bude plno také na venkovní ploše. Bohatý doprovodný program myslí i na ty, kteří si chtějí zasoutěžit nebo se pobavit u dovednostních činností.

PODZIMNÍ KONTRAKTAČNÍ VELETRH DEKORACÍ, SKLA, BYTOVÝCH A KUCHYŇSKÝCH DOPLŇKŮ A DÁRKOVÉHO ZBOŽÍ www.fordecor.cz

MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH www.forarch.cz

VELETRHY NÁBYTKU, INTERIÉRŮ A GASTRONOMIE www.forinterior.cz, www.for-gastro.cz

VELETRHY POTŘEB PRO DĚTI, HRAČEK, HER A VIDEOHER www.fortoys.cz, www.for-babies.cz, www.forgames.cz


1

DEEP PENETRATION INTO ARTIFICIAL INTELLIGENCE

10 PORN TRENDS FOR THE NEXT 10 YEARS

Blow-up dolls with wide-eyed expressions are a thing of the past. The plastic ladies by RealDolls and sex robots by Synthea Amatus give an insight into the future of sex with mannequins. Equipped with artificial intelligence, they won’t have a problem with the starring role in a private porn film.

6

REMOTE AND STEAMY ACCESS

Pornhub current manufactures smart sex toys, with which partners thousands of kilometres apart can really get it on: just synchronise two dildos via the internet and let the fun begin. But once copies of bodies printed on a 3D printer become available instead of vibrators, it will be far more interesting for the cameras.

#M

ENHOUSE

Virtual reality, robots, shared sex via cloud. Trends that will change the porn industry

2

WILD RIDE IN AN AUTONOMOUS CAR

Autonomous cars that drive themselves are regularly being tested in live operation now. The same work is being done with the pastimes used the fill the time saved - because driving from Prague to Brno on the back seat is dull for the driver... unless people start recording amateur porn there, of course.

5

GENETICALLY MODIFIED MUTANTS

The CRISPR genetic engineering method, which allows changes to be made in the DNA helix, is currently associated with treatment for hereditary diseases. But hypothetically, a lot more can be done. If we ever really start juggling genes, we will be able to produce porn stars with giant members.

7

PORN WITH DRONES

Porn filmed from drones already exists: the Drone Boning film crew records porn from flying quad-copters, but this is of course just the beginning. The real fun will begin when drones themselves become an object of desire. Just attach a porn star to them and start filming.

3

S EDUCTIVE BODIES, FAMOUS FACES

Some time ago, the internet was rocked by “deepfakes” technology, which can slap any face on the body of any porn star, even the face of an Oscar-winning actress. Some of the results are frighteningly lifelike and there is no doubt that we haven’t seen the last of this fake porn.

8

CLONED COITUS

Barbra Streisand (no, this name really doesn’t belong in an article about the future of porn) had her dog cloned, and medicine is working on cloning spare kidneys or livers. In the future, we could thus have purely narcissist porn: coitus with our own clone.

4

ORAL SEX IN ORBIT

Cosmic entrepreneurs like Jeff Bezos and Richard Branson are scrambling to be the first to take space tourists into orbit. While membership in the “mile-high club” for sex in the airplane toilets is still widely appreciated, sex in zero gravity is sure to become a porno category of the future.

9

QUICKIE ON THE EXPRESS TRAIN

Pornographic videos from the compartments of Czech Railway trains are a classic, but rather slow. Porn from the transport of the future, like Elon Musk’s Hyperloop high-speed tunnel system, will have to be much more of a quickie: after all, the average speed is supposed to be 1000 km/h.

10

SEXUAL FUN ON PLASTIC LANDFILLS

There are currently over 6 billion tonnes of plastic waste on the planet, and India alone produces another 1.5 billion tonnes per year - which is the weight of 2017 Eiffel Towers or 30 Titanics. Hence, it is possible that all the porn in the future will take place in a giant heap of garbage.


Restaurant Cocktailbar Sauna Steambath Massage 16 Rooms Stripshows and Girls, Girls, Girls Escort Service

Větší, lepší, známý svojí kvalitou

Speciální v Praze. Výjimečný mezi pražskými kluby. Na 4 poschodích, nad střechami zlaté Prahy najde každý to své - a to byl náš cíl od začátku. Oáza pro zábavu a relaxaci v centru matičky Prahy. Přesvědčíme Vás o tom, že s námi je klient stále králem. Pokoje: 16 jednotlivých pokojů, 10 z nich má odlišnou tématiku. Jsou vybaveny videoprogramy, klimatizací a hudbou - nebude lehké si vybrat. “Přicházíte jako cizinec, odcházíte jako přítel” - to je naše motto. K5 výjimečný způsob relexace.

Open daily from 6.00 p.m to 5.00 a.m.

Korunní 5, 120 00 Praha 2, nám. Míru Tel.: +420-224 250 505, 224 250 606 email: info@k5relax.com


Text: Jakub Yellen


STEAK RESTAURANTS Boasting with South American beef is no longer enough! The best restaurants have their story in every piece of meat, and the steak is not prepared by a cook but a Swiss watchmaker.

STEAK PODNIKY

Chlubit se jihoamerickým hovězím už dávno nestačí! Ty nejlepší restaurace mají za každým kouskem masa svůj příběh a steak vám nepřipraví kuchař, ale švýcarský hodinář.


George Prime Steak

georgeprimesteak.com Platnéřská 19, Praha 1 Americký styl steakhousu přímo v centru Starého Města pražského. Když si vyjedete hodnocení nejrůznějších kulinářských vyhledávačů, prakticky nenajdete špatnou recenzi. Restaurace vlastní výjimečný gril Montague Legend, který maso sežehne při 650 °C, čímž veškeré přírodní šťávy zůstanou v mase. Třísetgramový flák masa vás tu vyjde na zhruba devět stovek. the Old Town of Prague. When you go through a variety of culinary search engines, you practically do not find a bad review. The restaurant owns the unique Montague Legend grill, which scorch meat at 650°C, leaving all the natural juice in meat. Three hundred grams of meat will cost you about nine hundred.

Vychytávka

S vypalovacím železem se můžete na své parádní domácí steaky kreativně podepsat. Z písmenkových matric poskládáte svůj grilovací nick name nebo krátký vzkaz, vypalovací železo nahřejete a přiložíte na místo, kde má být váš kus masa podepsán, a je to! Kamarádům spadne brada.

Trick

With the searing iron, you can creatively sign on your fine home-made steak. Create your grilling nick name or short message from letter matrices, warm up the searing iron and put it in the place where your piece of meat is to be signed, and that‘s it! Your friends’ jaws will drop.

#M

ENHOUSE

Beef Bar

Butcher’s grill & pasta

Jak na steak

How to make a steak

beefbar.cz Na Perštýně 10, Praha 1 Tahle restaurace v centru Prahy se pyšní podtitulem „nejlepší hovězí v Praze“. Majitelé ho dovážejí přímo z Uruguaye a Argentiny. Velikým tahákem jsou kromě vyzrálých steaků také newyorské pastrami (tenké plátky naloženého hovězího hrudí), které můžete zapíjet legendárním českým pivem Matuška. Velikost steaku si můžete určit sami, ukrojí ho přímo před vámi a připraví podle vašeho přání. This restaurant in the centre of Prague boasts with the title „Best Beef in Prague“. The owners import it directly from Uruguay and Argentina. Besides mature steaks, New York pastrami (thin slices of soused beef breast) is also a big attraction, which you can drink with the legendary Matuška Czech beer. You can choose the size of the steak yourself, it will be cut directly in front of you and it will be prepared according to your wish.

•Maso od řezníka má svůj přesný původ, a hlavně zjistíte, čím bylo zvíře krmené. Zdaleka není jen maso z Argentiny, i čeští chovatelé mají dnes již výbornou kvalitu. • Pro plnou chuť chtějte maso ze zvířat krmených trávou, pro tučnější, hladší steaky spíše obilovinami.•Správně uzrálý kus masa (nejméně 20 dní po porážce) má barvu spíše tmavou. Když do masa píchnete prstem, otisk by v něm měl zůstat.• Maso na gril nedávejte studené. Potřebuje si nejméně deset minut odpočinout při pokojové teplotě.•Dvou až třícentimetrové kusy masa pečte při 180 °C zhruba dvě a půl minuty z každé strany. Po upečení nechte tři minuty odpočinout a teprve teď osolte, případně opepřete.

butchers.cz Dobrovského 29, Brno – Královo Pole) Vyhlášené steaky dělají také v Brně. V areálu koupaliště Dobrák sídlí restaurace postavená na americkém konceptu Fusion Cuisine. Místní lávový gril má tzv. „smoke box“ – výparník na dřevěné uhlí – který významně ovlivňuje chuť i vůni masa. Druhy dřeva, ze kterých se hobliny štípou, se přímo párují s druhy masa. Podnik je držitelem certifikátu USDA, což je prestižní známka jakosti v USA. The famous steaks are also made in Brno. There is a restaurant based on the American concept of Fusion Cuisine in the area of the Dobrák swimming pool. The local lava grill has a so-called „smoke box“ a charcoal evaporator - which significantly influences the taste and scent of the meat. The types of wood from which shavings are split are directly matched with meat. The restaurant holds a USDA certificate, a prestigious quality mark in the US.

• Meat from the butcher has its exact origin, and you will mainly find out how the animal was fed. By far there is not just meat from Argentina, also Czech breeders already have excellent quality. • For full taste, you want meat from grass-fed animals, for fattier, smoother steaks, meat from rather cereal-fed animals. • A correctly matured piece of meat (at least 20 days after the slaughter) is rather darker in colour. When you put your finger in the meat, the fingerprint should remain in it.• Do not put cold meat on the grill. Meat needs to rest at room temperature at least ten minutes.• Roast two to three-centimetre piece of meat at 180°C for about two and a half minutes on each side. After roasting, leave for three minutes to rest and then salt, or pepper.SÍLA PŘÍRODY

Vítejte v Deer Restaurant. V místě, které ovládne všechny vaše smysly.

Deer Restaurant najdete v unikátních pozdně barokních prostorách s gotickým jádrem boutique hotelu Iron Gate Hotel & Suites, v pražské Michalské ulici nedaleko Staroměstského náměstí. Jelen – deer – je v mytologii považován za posvátné zvíře, pána lesa a zvířat. Parohy symbolizují stromy, rytmus jejich růstu odpovídá rytmu sklizně a setí. „Obdivujeme sílu přírodních zdrojů a zachováváme k nim tu nejvyšší úctu. Takové jsou i pokrmy, které servírujeme na talíř. Soustředíme se na prožitek ze zpracování surovin stejně intenzivně, jako věříme v aktuální gastronomické trendy. Využíváme tradiční i neobvyklé suroviny, které příjemně překvapí vaše chuťové buňky,“ říká šéfkuchař Jiří Eberl, mezi jehož vyhlášené speciality patří jelení a daňčí hřbet či kančí kotletky. Na své si v Deeru přijdou jak milovníci zvěřiny a darů lesa, tak zákazníci očekávající moderní kuchyni. Můžete si zde vychutnat moderní pojetí tradičních českých receptů i zahraniční speciality. Z místní kuchyně se k vám vždy dostává šťavnaté, vyzrálé maso, jež si zachovává svou typickou vůni i chuť, naservírované tak, že vizuálně umocní následující nezapomenutelný gastronomický prožitek. „Křupavé pečivo a lahodné dezerty pro vás připravují pekaři a cukrářky v naší vlastní výrobně. V Deer Restaurant totiž věříme v tradici a poctivost, zároveň však nezůstáváme stát na místě. Přijďte si to k nám užít,“ dodává Jiří Erbl.

The Deer Restaurant is located on the unique, late-Baroque premises with a Gothic core of boutique Iron Gate Hotel & Suites in Prague’s Michalská Street, not far from the Old Town Square. In mythology, a deer is considered a sacred animal, lord of the forest and animals. The antlers symbolise trees, and the rhythm of their growth corresponds to the rhythm of sowing and harvest. “We admire the force of natural resources and treat them with the utmost respect, as to the meals which we serve on our plates. We focus on the experience of processing ingredients with the same intensity in which we believe in current gastronomic trends. We use both traditional and unconventional ingredients which are sure to surprise your taste buds,” says Executive Chef Jiří Eberl, whose famous specialities include saddle of venison and fallow deer, or wild boar cutlets. Lovers of game and gifts of the forest looking for modern cuisine will be satisfied at Deer restaurant. You can savour modern takes on traditional Czech recipes and foreign specialties. The kitchen will always deliver succulent, aged meat, which preserves its typical aroma and flavour, served to ensure that the visual aspect enhances the unforgettable dining experience to follow. “Crisp bread and delicious desserts are prepared by the bakers and pastry chefs from our in-house bakery. At Deer Restaurant, we believe in tradition and honest work, but we don’t want to remain in one pace. Come and enjoy it with us,” adds Jiří Eberl.

DEER RESTAURANT je v roce 2016 otevřená restaurace, situovaná v unikátních pozdně barokních

prostorách s gotickým jádrem boutique hotelu Iron Gate Hotel & Suites, v pražské Michalské ulici nedaleko Staroměstského náměstí. JELEN – DEER je v mytologii považován za posvátné zvíře, pána lesa a zvířat. Parohy symbolizují stromy, rytmus jejich růstu odpovídá rytmu sklizně a setí.

#M

ENHOUSEMARIÁNSKÉ LÁZNĚ SLAVÍ 200 LET Mariánské Lázně patří k nejnavštěvovanějším českým lázním. Kvalitu přírodních léčebných zdrojů i péče o hosty oceňují spokojení návštěvníci už desítky let. Tento rok oslaví lázně pojmenované podle Mariina pramene krásně kulaté výročí – dvě stě let od chvíle, kdy byly vyhlášeny veřejnými lázněmi. Období návštěv proslulých osobností evokuje ještě dnes překrásné prostředí citlivě zrekonstruovaných hotelů se špičkovými službami, jako jsou například Danubius Health Spa Resort Centrální lázně, Nové Lázně, Imperial, Hvězda, Pacifik nebo Spa hotel Hvězda či Vltava. Mezi nimi však na sebe bezesporu upozorní výjimečný čtyřhvězdičkový lázeňský hotel Maria Spa Superior, který patří nejen k nejstarším budovám ve městě, ale stojí přímo v místech vývěru přírodního CO2 – Mariina plynu, který dal základ názvu města – Mariánské Lázně.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ CELEBRATES 200 YEARS Mariánské Lázně is one of the most visited Czech spas. The quality of natural healing resources and guest care have already been praised by contented visitors for decades. This year, the spa named after Maria‘s spring, celebrates a very special occasion – 200 years since being declared a public spa. The period reminiscent of visits by renowned personalities is still evoked today by the beautiful environment of sensitively renovated hotels with top-class services. These include the Danubius Health Spa Resort Central Spa, Nové Lázně, Imperial, Hvězda, Pacifik, Hvězda Spa Hotel and Vltava. Among them, however, the exceptional Maria Spa Superior four-star spa hotel ranks among the oldest buildings in the city. Moreover, it is located directly on the site where the natural CO2 – Maria’s Gas – bubbles out of the ground, giving its name to the city of Mariánské Lázně.

www.marienbad.cz #M

ENHOUSE


HOTEL GRAND MEDSPA MARIENBAD – FALKENSTEINER Mariánské Lázně lákají k návštěvě svými léčivými vřídly a krásným prostředím již více než dvě stě let. Zažít uzdravující účinek zdejších minerálních pramenů a dokonalý odpočinek provázený příjemnými kulturními zážitky lze nejlépe ve špičkovém hotelu. Právě takovým je GRAND MEDSPA MARIENBAD. Okouzlí nejen nedozírným balneocentrem Medical Spa a výtečnou kuchyní, ale i unikátním klavírním křídlem Bösendorfer, na který v hotelu hrál slavný král valčíků Johann Strauss. Hotel Grand MedSpa Marienbad patří do rakouského řetězce hotelů a rezidencí Falkensteiner. Elegantní prostředí ubytování doplňuje na úctyhodné ploše 2500 m² neodolatelné MEDICAL SPA. Jeho svět bazénů zahrnuje jak vyhřívaný venkovní a vnitřní bazén, tak i bazén se slanou vodou a samostatné bazény pro léčebné procedury. Rozsáhlý je i svět saun s finskou, infračervenou a biosaunou doplněný o parní lázeň. Součástí Medical Spa je rovněž skvěle vybavené lékařské centrum, ale i vlastní hotelový léčebný pramen Alexandra. Hotel Grand MedSpa Marienbad dokáže své hosty hýčkat i vytříbenou českou a mezinárodní kuchyní

Mariánské Lázně has attracted guests to its healing springs and beautiful environment for more than 200 years. The best way to experience the healing effect of local mineral springs and perfect relaxation accompanied by pleasant cultural experiences is at a top-class hotel. The GRAND MEDSPA MARIENBAD is just such a hotel. It will enchant you with its splendid Spa Medical balneocentre and exquisite cuisine, as well as with the unique Bösendorfer grand piano, which was played in the hotel by none other than the famous “Waltz King”, Johann Strauss. Hotel Grand MedSpa Marienbad is part of the Austrian Falkensteiner hotel and residences chain. The elegant environment is complemented by the irresistible MEDICAL SPA, covering an impressive area of 2500 m². The world of pools includes heated indoor and outdoor pools, a saltwater pool and separate pools for therapeutic treatments. The spacious sauna section contains Finnish and infrared saunas, as well as a biosauna, and is complemented by a steam bath. The MEDICAL SPA also includes an excellently equipped MEDICAL CENTRE. The advantage of this facility is the perfect professional care it offers, together with the hotel’s own curative Alexandra spring. The Grand MedSpa Marienbad hotel pampers its guests with refined Czech and international cuisine at the “Johann Strauss” restaurant.

www.falkensteiner.com/cs/hotel/marienbad


LUXUSNÍ PÉČE NA ZÁMECKÉM VRCHU O Karlových Varech se toho už napsalo mnoho, po pravdě je tu ale stále co objevovat. Jedním z velmi příjemných hotelů s prvotřídními službami je zdejší Luxury Spa Hotel Olympic Palace. Jeho vynikající poloha v ulici Zámecký vrch zve k procházkám po centru lázeňského města, výborná kuchyně restaurace Amadeus k labužnickým požitkům a modernizované balneocentrum k fantastické relaxaci. Historie budovy hotelu sahá až k roku 1910. Po citlivé rekonstrukci a velkorysé přístavbě však v současnosti nabízí elegantní ubytování na nejmodernější úrovni se zachováním kouzelných historických prvků. Na hosty čeká vedle luxusních pokojů bohatá škála služeb v rozměrném Hera Spa Center. Tato říše balneo péče prošla úpravami a návštěvníky překvapí wellness a kardio centrum s bazénem a solnou jeskyní novým prostředím. Oslňující změny se dočkal také kosmetický salon Aphrodite beauty, kde v péči o klienty využívají ojedinělou francouzskou kosmetiku Ericson Laboratoire, vedoucí značku v šesti lázeňských Thalassoterapy centrech a unikátní mořskou kosmetiku Thalgo.

LUXURIOUS CARE ON CASTLE HILL There has been so much written about Karlovy Vary, but really there is still always something to be discovered. One of the very finest hotels with first-class service is the local OLYMPIC PALACE LUXURY SPA HOTEL. Its excellent location in Castle Hill Street is inviting for a stroll into the heart of the spa town, for excellent cuisine in the Amadeus Restaurant with its gourmet delights and for fantastic relaxation in its modernised Spa Centre. The history of the Hotel dates back to 1910. However, after a sensitive renovation and generous extension, it now offers elegant accommodation at the most modern level, while preserving the charming historical features. In addition to luxury bedrooms, guests may look forward to a wide range of services within the spacious Hera Spa Centre. This empire of balneal care has undergone some modifications. Visitors will be surprised by the new premises of the Wellness and Cardio Centre with swimming pool and salt cave. Dazzling changes have also been made to the Aphrodite Beauty Salon, where client care is provided by the leading brand in six Thalassotherapy spa centres – the exclusive Ericson Laboratoire French cosmetics – as well as by the unique Thalgo marine cosmetics.

www.olympic-palace.cz #M

ENHOUSE


Vodka Beluga je k dostání v prodejně

v pražském Karlíně, Sokolovská ulice 68/105, nebo na e-shopu warehouse1.cz


HOTEL HVĚZDA MÁ NOVÉ POKOJE – PREMIUM Léčivé prameny a odborná péče lákají k pobytu v Mariánských Lázních po celý rok. Letos se budou moci jejich návštěvníci také ubytovat v nově zrekonstruovaných pokojích Premium hotelového komplexu Health Spa Resort Hvězda **** Superior. Lázeňský resort Hvězda patří do známé rodiny jedné z největších hotelových sítí ve střední Evropě specializující se na lázeňství – Danubius Hotels Group. Může se pochlubit nejen největším lázeňským bazénem mezi hotely společnosti, ale i nádhernou budovou z roku 1905, jednou z nejkrásnějších ve městě. Celý „hvězdný“ resort se může pochlubit až 237 pokoji (105 pokojů ve Hvězdě, 85 pokojů v Imperialu, 47 pokojů v Neapoli) kategorie Komfort, Superior, Superior Plus, Junior Suite, Suite a apartmá. Nově jsou tu však dostupné pokoje Premium. Nově renovované pokoje jsou zvláště vhodné pro alergické osoby a jsou velmi komfortně vybaveny. Nechybí televize, telefon, Wi-Fi internet, USB, minibar, rychlovarný set na kávu a čaj, sejf, fén, župan, froté pantofle, žehlicí set. Navíc je v pokojích Premium směrovaných na jih k dispozici také klimatizace.

NEW PREMIIUM ROOMS IN HVĚZDA HOTEL The healing springs and professional care invite year-long stays in Mariánské Lázně. Moreover, this year visitors will have the option of accommodation in the newly renovated Premium bedrooms of the Health Spa Resort Hvězda **** Superior hotel complex. Hvězda Spa Resort ranks among the well-known family of the Danubius Hotels Group, one of the largest spa hotel chains in Central Europe specialising in spa care. Hvězda boasts the largest spa swimming pool among the Group’s hotels, as well as one of the most beautiful buildings in the city, dating back to 1905. The entire Hvězda Resort prides itself on a total of 237 rooms and apartments of the Comfort, Superior, Superior Plus, Junior Suite and Suite categories (105 in Hvězda, 85 in Imperial, 47 in Neapol). However, PREMIUM bedrooms have only recently become available here. These freshly renovated bedrooms are especially suitable for allergic persons. They are very comfortably furnished and equipped with a TV, telephone, WiFi Internet, USB, minibar, coffee- and tea-making facilities, safe, hairdryer, bathrobe, terry slippers and ironing set. In addition, the south-facing PREMIUM bedrooms are air-conditioned.

www.marienbad.cz #M

ENHOUSE


Užívejte si,

AŤ POMOHOU ONI Neato

Už přece víte, že nemá smysl se uštvat. Zadejte práci domácím pomocníkům a radši věnujte svůj čas rodině, sportu či oblíbeným koníčkům a cestování. You already know it does not make sense to confuse yourself. Enjoy your life and spend your time with family, sports and traveling.

Robotický vysavač Neato za vás uklidí, i když jste na dovolené a vy zažijte báječný pocit při návratu do čistého domova. The robot vacuum cleaner Neato will clean your floors even when you are on vacation and you will experience a wonderful feeling when returning to a clean home. Zprávy o úklidu pošle Neato na váš chytrý telefon. Messages about cleaning will send Neato to your smart phone. Více se dozvíte na infolince/more informations: +420 608 025 404, 606 377 814

www.neatorobotics.cz

SteamOne Vždy šik a upraveně i na dovolené či obchodní cestě. Always chic and trim on vacation or business trip. Máte málo času a potřebujete vždy vypadat jako ze škatulky? Zapomeňte na žehlicí prkno a používejte SteamOne. Do you have little time and do you always need to look like a star? Forget the ironing board and use SteamOne. Více se dozvíte na infolince/more informations: +420 608 025 404, 606 377 814

www.steamone.cz

Grillbot

Přenechte čištění grilu profesionálovi Grillbot a užijte si čerstvě připravené lahůdky se svými přáteli a rodinou. Leave cleaning of your grill to the professional Grillbot and enjoy freshly prepared delicacies with your friends and family. Grillbot může čistit i ještě horký rošt o teplotě až 90°C. Grillbot can clean also hot grill with a temperature of up to 90 ° C. Více se dozvíte na infolince: +420 608 025 404, 606 377 814

www.grillbot.cz


JEDINEČNÁ LÉČIVÁ KÚRA S UZNÁVANOU KAPACITOU VE VILLE RITTER

A UNIQUE HEALING TREATMENT WITH RECOGNIZED EXPERT AT VILLA RITTER

V červenci a listopadu navštíví unikátní karlovarský Detox hotel Villa Ritter vyhlášená lékařka Barbara Miller. Během čtrnácti dnů povede Detoxikační pobyt a kurz věnovaný péči o zdraví, který dokáže změnit život každého z nás. Dr. Barbara Miller se věnuje osvětě v oblasti přínosů a rizik raw stravy, zdraví střev, bioidentických hormonů a éterických olejů. Má za sebou studium fyziky a medicíny v Ulmu a San Francisku i bohaté zkušenosti z lékařského prostředí, kdy pracovala v nemocnici jako rekonstrukční chirurg. Od roku 2000 vede v Berlíně svou vlastní ordinaci funkční medicíny. Specializuje se zejména na výživu, energetickou terapii a anti-aging medicínu. Ve Vital Hotelu Villa Ritter povede v červenci a následně ještě v listopadu speciální kúru vystavěnou na ozdravných šťávách a vitálních látkách. Výborným doplňkem je využití wellness centra hotelu Villa Ritter, kde je připravena detoxikační masáž, lymfatická drenáž nebo inhalace horských bylin. Využít lze však i další nabídky lázeňského hotelu a především doplnit si ozdravnou kúru pitným režimem zázračné karlovarské minerální vody. Kurzy s Dr. Barbarou Miller je možné absolvovat v týdenním nebo čtrnáctidenním režimu, a to v termínech 8.–22. 7. 2018 a 18. 11. – 2. 12. 2018.

In July and November, the unique Villa Ritter Detox Hotel will be visited by renowned physician, Barbara Miller. During 14 days, she will head a Detoxification stay and healthcare course to change the life of each participant. Dr. Barbara Miller focuses on enlightenment in the field of the benefits and risks of raw food, bowel health, bioidentical hormones and essential oils. She studied Physics and Medicine in Ulm and San Francisco, gaining a wealth of experience from the medical environment while working in hospitals as a plastic surgeon. Since 2000, she has run her own surgery of functional medicine in Berlin. She specialises mainly in nutrition, energy therapy and anti-aging medicine. In the Villa Ritter Vital Hotel, in July and November, she will head a special treatment course based on healing juices and vital substances. A great bonus is the use of Villa Ritter‘s wellness centre, where detoxification massage, lymphatic drainage and inhalation of mountain herbs are available. However, there are also the other services of the spa hotel to be utilised and, above all, there is a possibility to complement the curative treatment with the regime of drinking the miraculous Karlovy Vary mineral waters. The courses with Dr. Barbara Miller can be completed in weekly or fortnightly mode, i.e. on 8th – 22nd July 2018 and 18th November – 2nd December, 2018

www.villaritter.com #M

ENHOUSE


Vaše jídlo je středobodem našeho dne... Your meal is at the heart of our day... Malé náměstí 138/4, 110 00 Prague 1 www.nuancerestaurant.cz


KARLOVARSKÝ HOTEL ST. JOSEPH ROYAL REGENT Jeden z mála designových hotelů v Karlových Varech proslul precizní kolekcí lázeňských hotelových služeb. St. Joseph Royal Regent sídlící v centru města sází již od počátku na kombinaci luxusních balneo procedur, unikátní atmosféry, bohatého výběru moderních pokojů či vynikající gastronomie v gourmet restauraci Mayflower. Hosté mohou vybírat z šesti kategorií pokojů doplněných vysoce nadstandardními službami, přičemž nechybí ani tři prémiová apartmá s terasou a dechberoucím výhledem na město. Přestože moderní hotel St. Joseph Royal Regent byl otevřen v roce 2010, navazuje na dlouhou lázeňskou tradici, neboť vznikl na místě lázeňského domu pro kněze, který byl vybudován již roku 1889. Jedním z trumfů hotelu je wellness centrum Skyland, které se nachází v nejvyšším patře hotelu. Vedle několika saun a jacuzzi nabízí také velký bazén s prosklenou střechou či příjemný bar s výhledem na město. St. Joseph Spa neslouží jen dospělým hostům, ale poskytuje také kvalifikovanou lázeňskou péči dětem do dvanácti let, a to za dohledu zkušeného pediatra, který je zárukou jejich úspěšné a smysluplné léčby.

ST. JOSEPH ROYAL REGENT HOTEL IN KARLOVY VARY One of the few design hotels in Karlovy Vary became famous for its precise collection of spa hotel services. St. Joseph Royal Regent, located in the heart of the city, from the outset has combined luxurious balneo procedures, a unique atmosphere, a wide selection of modern bedrooms and superb gastronomy at the Mayflower gourmet restaurant. Guests can choose from six categories of rooms, complemented with top-quality services, including three premium suites with a terrace and breathtaking views of the city. Although the modern St. Joseph Royal Regent Hotel was opened in 2010, it followed in a long spa tradition, because it was built on the site of a spa house for priests which was originally constructed in 1889. One of the triumphs of the Hotel is the Skyland wellness centre, located on the top floor. In addition to several saunas and jacuzzis, there is also a large swimming pool with a glass roof and a pleasant bar overlooking the city. St. Joseph Spa serves adult guests as well as providing qualified spa care for children under 12 years of age, under the supervision of an experienced paediatrician who guarantees their successful and meaningful treatment.

www.royalregent.cz

#M

ENHOUSE


REZIDENCE PALATA

• REPREZENTATIVNÍ BYDLENÍ POD STRAHOVEM

PRAHA 5

• VÝBORNÁ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST

WWW.REZIDENCEPALATA.CZ

• JEDINEČNÝ BYT 175 M2 V NEJVYŠŠÍM PATŘE

DOKONČENÍ - IV. Q. 2018

S VÝHLEDEM NA HUSOVY SADY


LE CHOMAT Luxusní postele Le Chomat jsou rodinným klenotem, který je zhmotněním spojení rodinné tradice poctivého ručního řemesla. Le Chomat beds are the jewel in the family crown, the embodiment of combining the family tradition of honest hand production. www.lechomat.com


Tradice se nedá koupit, tradici nemůžete urychlit… Tradice je předávání poznání, které vede k utváření toho, co je dnes nejvzácnější – hodnot, kterých si vážíme a respektujeme je, hodnot, které si odevzdáváme z generace na generaci. Je důležité klást důraz na každou věc, kterou děláte, na každý detail… Vše tvořit s vášní a úctou k výslednému dílu – jedině tak vytvoříte skutečnou podstatu. Jen málo z nás to dokáže. Ale pokud se to podaří, vytvoříte něco, co je už těžké porazit… Co neztrácí svoji hodnotu, alenaopak ji posiluje a navždy přetrvává… Něco, co se nedá uchopit, ale přesto žije věčně v nás… POSTELE LE CHOMAT POVYŠUJÍ SPÁNEK NA UMĚNÍ.

You cannot buy a tradition,

JSOU VYTVÁŘENY S DŮRAZEM nor you can accelerate it. NA DETAILY, S OHLEDEM NA VAŠE PŘÁNÍ AisOČEKÁVÁNÍ. Tradition the transmission

of knowledge that leads to the formation of what is now the rarest… The values we cherish and respect, values which we give from generation to generation.

Showroom Praha: Fügnerovo náměstí 6, Praha 2 | www.lechomat.com

LeChomat-Inz_Men_House_250x297.indd 1

It is important to place the emphasis on every single thing you do, on every detail…Create all with passion and devotion to the resulting work– the only way to create true essence.Few of us can do it. But if it succeeds, you create something that is just hard to beat… What does not lose its value, but on the contrary, it strengthens and persists forever… Something that can not be grasped, but lives forever in us… Roman Chomát


N

Návštěva pro vás bude jedinečným zážitkem, ať už jste návštěvníkem z daleké země, nebo si jen užíváte turismu ve své domovině. V deseti různorodých pokojích se snoubí moderní způsob ubytování a výjimečný design použitých dekorací a materiálů. Koupelny jsou vybaveny doplňky od italské firmy Gessi či kosmetikou Hermès v dámské i pánské řadě. Při koupeli ve vaně si můžete dopřát sledování televize, ve sprše si zase vyberete volitelný typ proudů pro uvolnění těla a svalů. Relaxační zážitek umocňují vonné difuzéry a svíčky, standardem je péče o hosty i čištění vzduchu na pokoji před příjezdem i během pobytu hosta. I když je každý pokoj designově zcela odlišný, naleznete zde mnoho společných prvků. Matrace Hästens vám zajistí pohodlné spaní a hýčkat se můžete také v nedalekém spa & wellness. Dokonalý servis je naprostou samozřejmostí. Hotel má vlastní parkoviště s obsluhou a také služby osobního butlera, který vám vybalí zavazadla, vyčistí boty nebo třeba připraví koupelovou lázeň. Do Palomy byste měli zavítat ale především kvůli jídlu. Šéfkuchař Nicolas Decherchi společně se svým týmem rozehraje s precizností sobě vlastní symfonii, která fascinuje chutí i na pohled a uspokojí i velmi náročné gurmány. Kvalitními surovinami se zde nešetří a korespondující vína doporučená sommeliéry posunou váš celkový vjemový zážitek do michelinských výšin. „Naším cílem je poskytnout hostům v mimořádném prostředí minimálně stejně nevšední zážitek z ochutnávky francouzské gastronomie té nejvyšší úrovně, jako se ho dostává hostům v naší sesterské restauraci Paloma Mougins oceněné dvěma michelinskými hvězdami,“ říká Martin Kolář, provozní ředitel Palomy. Poloha Palomy umožňuje všem návštěvníkům skloubit gurmetský zážitek francouzské kuchyně s moderním ubytováním a zároveň vybízí k procházce do sousedícího Průhonického parku a zámku, kde si můžete užít přírodu a zahradu plnou rozkvetlých květin.

#M

ENHOUSE

FRANCIE V PRŮHONICÍCH

Nachází se jihovýchodně od centra Prahy, na Květnovém náměstí ve středu Průhonic. Kromě butikového hotelu a luxusní restaurace, kde vaří sympatický dvouhvězdičkový michelinský šéfkuchař Nicolas Decherchi, zde naleznete také oblíbenou cukrárnu s denně čerstvými dorty a pečivem.


FRANCE IN PRŮHONICE

It is located south-east of downtown Prague, on Květnové náměstí in the centre of Průhonice. In addition to a boutique hotel and luxury restaurant, with friendly two-starred Michelin chef Nicolas Decherchi in the kitchen, there is also a popular pastry shop with fresh cakes and breads every day. A visit will be a unique experience, whether you are visiting from a distant land or merely enjoying being a tourist in your homeland. The ten diverse rooms marry modern accommodations and exceptional design in the used decorations and materials. The bathrooms are fitted with accessories by Italian company Gessi and cosmetics by Hermès for ladies and gentlemen. You can watch television while soaking in the tub, or choose from various types of jets in the shower to relax your body and muscles. The relaxing experience is enhanced by aromatic diffusers and candles, the cleaning of air in the room before and during the guest’s arrival is a part of standard care. Every room differs entirely in its design, but there are many common elements. Hästens mattresses will guarantee a good night’s sleep, and you can pamper yourself in the nearby spa & wellness centre. Impeccable service is a matter of course. The hotel has a private parking lot with valet service and personal butler service to unload your baggage, clean your shoes or prepare your bath.

But the main reason to visit Paloma is the dining. Chef Nicolas Decherchi and his team, with his particular precision, will play a symphony of fascinating flavours, which is sure to satisfy the eyes and palate of the most discerning gourmets. There is no lack of quality ingredients and the wine pairings recommended by the sommelier will elevate your sensory experience to Michelin-level heights. “Our objective is to provide guests in this extraordinary environment with an exceptional experience in sampling French cuisine of the highest standard, minimally on the same level as the experience our guests have at our affiliated Paloma Mougins restaurant, awarded with two Michelin stars,” says Martin Kolář, operations manager of Paloma. Paloma’s location allows all visitors to combine the gourmet experience of French cuisine with modern accommodation, while inviting them to stroll through the neighbouring Průhonice park and chateau, where they can enjoy nature and a garden full of flowers in bloom.

www.palomapruhonice.cz


REVOLUCE V CESTOVÁNÍ... Tecknomonster je klíčové slovo pro luxus a exkluzivitu.


Zavazadla italské značky Tecknomonster jsou vyrobena z uhlíkových vláken, která se používají v leteckém a kosmickém průmyslu pro konstrukci letadel a také pro výrobu karoserií u luxusních automobilů. Uhlíkové vlákno (karbon) je nejnovější generace materiálu s těmi nejlepšími vlastnostmi: lehkost, minimální tloušťka, neprůstřelnost, vysoká odolnost proti tepelným změnám a luxusní design. Každá součást Tecknomonster je tvarovaná, kovaná a vyřezávaná ručně. Tecknomonster úspěšně podepsal dlouholetou smlouvu se společností Automobili Lamborghini, se kterou společně vytvořili luxusní kolekci karbonových zavazadel. Na své si přijdou také majitelé luxusních vozů Ferrari, Rolls-Royce, Porsche, Bentley, Mercedes... Tecknomonster umožňuje navrhnout si své zavazadlo přímo na míru, podle své fantazie nebo přesně v barvách a rozměrech dle svého luxusního automobilu. Nyní celá kolekce Tecknomonster nabízí více než 150 modelů ultra lehkých zavazadel, nábytku a sportovního nářadí.

THE REVOLUTION IN TRAVEL... Tecknomonster is the key word for luxury and exclusivity. Luggage Italian brand. Tecknomonster are made of carbon fiber, which are used in the aerospace industry for aircraft design and also for the production of car bodyworks for luxury cars. Carbon fiber is the latest generation of the material with the best characteristics: lightness, minimum thickness, bulletproof, high resistance against thermal changes and luxury design. Each part of the Tecknomonster is shaped, forged and carved by hand. Tecknomonster successfully signed a multiyear contract with the company Automobili Lamborghini, which together have created a luxurious collection of carbon luggage. Great choise also for owners of luxury cars Ferrari, Rolls-Royce, Porsche, Bentley, Mercedes... Tecknomonster allows you to design your luggage directly to peace, according to your imagination, or exactly in the colors and size according to your luxury car. At this time the whole collection Tecknomonster offers more than 150 models of ultra light luggage, furniture and Extreme Sport tools.

Exkluzivně v ČR / Exclusively in the Czech Republic

Showroom: Sokolovská 88/91, 186 00, Prague 8 – Karlín, Tel.: +420 602300305, +420 608643188


VAŠE SPOKOJENOST JE NAŠÍ NEJVĚTŠÍ ODMĚNOU! OUR GOAL IS YOUR SATISFACTION!

Salon DéOR Hair Design je místo, kde se prolíná prvotřídní péče o Vaše vlasy s příjemnou relaxační atmosférou a velmi osobním přístupem k Vašim přáním a představám. Vyznáváme neustálé vzdělávání kadeřníků a sledování moderních dámských i pánských trendů a stylů, abychom naplnili Vaše představy od klasických střihů až po odvážné barevné kreace a to vždy v té nejvyšší kvalitě. Pro naše vyškolené kadeřníky je preciznost střihu společně s kreativním přístupem samozřejmostí. Můžete si vybrat mezi komorním a útulným prostředím salonu DéOR Vinohrady v Budečské ulici a rušnějším a modernějším DéOR Karlín přímo na Karlínském náměstí. Nejen krása, ale i zdraví Vašich vlasů jsou pro nás prioritou a tým kadeřníků se Vám o ně postará s maximální péčí a citem pro Vaše konkrétní potřeby. Používáme vlasovou kosmetiku ORIBE, ALTERNA, MalibuC, OLAPLEX a PAUL MITCHELL, které nám svojí vynikající kvalitou umožňují takovouto péči poskytnout.

DéOR Hair Design is a hair salon where top quality care is offered along with a pleasant relaxing atmosphere and high personal attention to your wishes and expectations. We follow the latest trends in men and women hairstyling to fulfill your every wish from classic cuts to extravagant creations at the highest possible standards. Because we believe in continuous training and education of our staff, our hairdressers frequently trained and a creative approach and a precise cut are essential to them. Based on your preferences you can chose between quiet and cozy DéOR Vinohrady in Budecska street or lively and modern DéOR Karlin at the hart of popular Karlin at Karlinske namesti. Our priority is not only the beauty of your hair but also how healthy it is. Our team of hairdressers will take professional care of both with maximum sensitivity for your individual needs. We only use hair cosmetics of the best quality ­ ORIBE, ALTERNA, MalibuC, OLAPLEX and PAUL MITCHELL.

www.deor.cz #M

ENHOUSE


www.deor.cz


www.deor.cz #M

ENHOUSE


www.deor.cz


#M

ENHOUSE


BASTION PRAGUE RESTAURANT

T

The original nature of the surroundings, with their fascinating and unique view of the outline opposite of Vyšehrad, the Petřín tower and dozens of historic buildings, churches and other monuments, all these offer our guests a gastronomic experience which is somewhat different from a visit to a typical restaurant. Your tastes are taken care of by our team of top-class chefs, who compile a seasonal menu of Czech and international dishes, amazing salads, home-made pastas and, not least, a daily selection of fresh fish. In our wine list you will find a wide selection of over a hundred kinds of wine and champagne drawn from prestigious vineyards both at home and abroad. At our bar we offer a broad range of select toprange alcoholic beverages such as rums, whiskies and cognacs as well as fruit liqueurs and other spirits. A team of trained staff, including a professional sommelier and barman, are here to guarantee your satisfaction.

The BASTION PRAGUE RESTAURANT

is intended to provide the most exceptional of gastronomic experiences, to captivate you not only with its outstanding view of Prague but also with its own pleasant atmosphere. The historic bastion (a projection in a fortification) from which the restaurant is named, was built as part of the construction of the historic southern part of Prague Nové Město undertaken by Charles IV in 1348.

The BASTION PRAGUE RESTAURANT

is also the ideal place for corporate entertaining, with facilities for presentations, press conferences, business meetings and dinner events. The gardens (3000 sq.m.) can also be used for weddings, buffet meals, fashion shows and other social events.

www.bastion-prague.cz


Text: Jan Kalous

NEVŠEDNÍ ZÁŽITKY V HOTELECH MORRIS. VÍC NEŽ JEN UBYTOVÁNÍ.

Nebaví vás nudné hotely, které vypadají stejně, jeden jako druhý? Hotely Morris jsou výjimečné nejen špičkovou úrovní poskytovaných služeb, ale také tím, že dokonale odrážejí a reprezentují ducha místa, kde stojí. My jsme se vypravili do hotelů Morris v Novém Boru a České Lípě. Zatímco v Novém Boru sázejí na relaxaci, klid v kontrastu s vytříbeným moderním designem, v České Lípě na vás čeká precizní, vkusná a nezapomenutelná oslava tradic, luxusu a vytříbené architektury.

#M

ENHOUSE


EXTRAORDINARY EXPERIENCES IN MORRIS HOTELS. MORE THAN ACCOMMODATION.

Do you dislike boring hotels which look the same, one like the other? Morris Hotels are exceptional not only for their top level of provided services, but also for perfect reflection and representation of the genius loci where they are situated. We hit the road to see Morris Hotels in Nový Bor and Česká Lípa. While in Nový Bor they bet on relaxation and serenity in contrast to refined modern design, in Česká Lípa we are awaited to enjoy a precise, tasteful and unforgettable celebration of traditions, luxury and sophisticated architecture.

PARKHOTEL MORRIS NOVÝ BOR Atmosféra Nového Boru, tedy místa slavné sklářské tradice, na vás dýchne hned na recepci. Prostorné foyer Parkhotelu Morris zde zdobí nádherné sklářské skulptury z dílny vyhlášené sklárny Ajeto z nedalekého městečka Lindava. Velkorysý a moderní design ostatně určuje ducha celého hotelu. A když jsme u té velkorysosti, za pozornost stojí zahrada, která parkhotel obklopuje, plná zeleně, ticha, klidu a soukromí. Do zahrady zasahuje hotelová restaurace Atrium, a zvláště přes léto v okruhu mnoha kilometrů nenajdete příjemnější místo na odpolední kávu s palačinkou. Není divu, že jednou z nejvyhledávanějších služeb parkhotelu Morris jsou svatby. Luxusní, honosná, a přitom tichá a něčím až intimní atmosféra Atria musí být dokonalou kulisou svatebního dne. Celý hotelový komplex je navíc umístěn v klidné, vilové části města – z oken hotelových pokojů máte výhled buď na klidnou vilovou čtvrť, nebo zmiňovaný hotelový park. Nicméně, k tomu mít se skvěle, není třeba tu pořádat nutně jen svatbu – stačí do zdejší hotelové restaurace zajít třeba na večeři. Přehledné, čisté a kulinářsky sebevědomé menu nabízí paletu šéfkuchařových specialit, mimo jiné vyhlášený salát coleslaw s fíky a ořechy, který můžete ochutnat nejen jako samostatný předkrm, ale skvěle se doplňuje s kuřecími nugetkami ze stálé nabídky. My jsme měli možnost ochutnat hovězí steak s grilovanou zeleninou a pepřovou omáčkou. Skvěle připravené maso, to je jasný základ, ale právě ona pepřová omáčka to celé vyladila do neuvěřitelného zážitku. Pokud se chcete v Novém Boru opravdu pořádně rozmazlovat, určitě nevynechte některé z wellnes služeb Parkhotelu Morris. Wellnes oáza se nachází přímo v komplexu hotelu a vybírat můžete z velkého množství masáží, koupelí, vířivé vany, sauny nebo solné jeskyně.

Immediately at the reception desk you will feel the atmosphere of Nový Bor, a town renowned for its glass-making tradition. The spacious foyer of Parkhotel Morris is decorated with beautiful glass sculptures from the acclaimed glassworks Ajeto from the nearby small town Lindava. Generous and modern design actually determines the spirit of the whole hotel. And when speaking about generosity, what is worth mentioning is the garden surrounding the Parkhotel, full of greenery, silence, calmness and privacy. Stretched into the garden is the hotel restaurant Atrium and especially in summertime you cannot find a better place in the radius of many kilometres to enjoy your afternoon coffee and a pancake. No wonder that one of the most sought-after services of Parhotel Morris is a wedding party. The luxury, noble, still calm and in some aspects even private atmosphere of the Atrium restaurant must be a perfect scenery of the wedding day. Moreover, the whole hotel premises are located in a calm residential area of the town – the hotel rooms face either the calm residential area or the above-mentioned hotel park. Nevertheless, it is not necessary to hold a wedding to feel fine – you only need to go and dine out in the hotel restaurant here. The clearly arranged, genuine and culinary-self-confident menu offers a palette of chef’s specialities, for example, a popular coleslaw salad with figs and nuts which you can try not only as a separate starter, but it greatly completes chicken nuggets from the permanent menu. We had the opportunity to try beef steak and grilled vegetables and pepper sauce. Fantastically prepared meat is the obvious basis, but the pepper sauce was the very thing that refined it into an incredible experience. If you want to spoil yourself in Nový Bor pretty much, then do not miss out on wellness services of Parkhotel Morris. The wellness oasis is situated right in the hotel premises and you can choose from a great number of massages, baths, whirlpool, sauna or salt grotto.

www.hotelmorris.cz


HOTEL MORRIS ČESKÁ LÍPA Historické náměstí TGM v České Lípě nemá na první pohled žádnou zásadní dominantu, ale když dojde na to, co určuje tempo a ducha celého náměstí, je to hotelový komplex Hotelu Morris. Tenhle hotel a k němu připadající dvě restaurace totiž vznikl propojením hned čtyř historických budov. Náročná rekonstrukce velmi citlivě respektovala původního ducha budov, takže hned při vstupu do recepce se ocitnete na balkony lemovaném a zastřešeném prostranství bývalého pavlačového domu. Netradiční architektonické řešení hotelu umožnilo i netradiční přístup k budování samotných hotelových pokojů. Hosté si zde mohou vybrat mezi exclusive dvoulůžkovým

#M

ENHOUSE

pokojem, apartmánem nebo dvoupatrovým mezonetovým apartmánem. Jedinečnost celého architektonického řešení hotelového komplexu Morris ještě umocňuje interiér, který je velkoryse vybaven starožitným nábytkem z období baroka, rokoka a renesance. Interiérový dekor hotelu je navíc několikrát do roka dozdoben podle ročního období. K českolipskému hotelu patří dvě restaurace, které svým zaměřením uspokojí jak milovníky tradiční české kuchyně v restauraci Moravanka, tak i středomořských pokrmů v hotelové restauraci Morris. My jsme zvolili nabídku staročeské Moravanky, která nabízí skvěle a poctivě pojatou tradiční českou kuchyni.

Ochutnali jsme tradiční škvarkovku, řízek s bramborovým salátem skvěle šmrcnutým hořčicí a marinovaná žebra – maso od kostí vláčně odpadává a vy v půlce s oroseným čelem zjišťujete, že nemůžete přestat. Obě restaurace, zvláště pak díky svému zaměření Moravanka, patří k oblíbeným místům i místních obyvatel, protože platí za jistotu nadstandardní gastronomie v širokém okolí. Součástí nabídky hotelu Morris jsou i wellnes procedury, za kterými se můžete vypravit do charismatických prostor staroměstských sklepů pod hotelovým komplexem. Zážitek, kdy se tradiční a poctivé setkává s moderním a svěžím, je tak skvěle dokonán.


isine in the Moravanka restaurant and of Mediterranean food in the hotel restaurant Morris. We opted for the menu of the Old Czech Moravanka which offers greatly and fairly prepared traditional Czech cuisine. We tasted the traditional pork cracklings, a schnitzel and potato salad greatly flavoured with mustard and marinated ribs – the meat separates from bones smoothly and you find out that you cannot stop eating. Both restaurants, especially Moravanka thanks to its specialisation, are also popular among local inhabitants, because they are considered to be a guarantee of above-standard gastronomy far and wide. The Morris Hotel offer also includes wellness procedures which you can enjoy in the agreeable rooms of ancient municipal cellars under the hotel premises. The experience when the traditional and fair meets the modern and fresh is thus splendidly accomplished. At first sight, the historical TGM Square in Česká Lípa has no prominent landmark, but when it comes to what determines the tempo and the spirit of the whole town, then it is the Morris Hotel premises. This hotel and two adjacent restaurants have emerged from interconnection of no fewer than four historical buildings. The exacting reconstruction paid a very sensitive respect to the original spirit of the buildings, so immediately when entering the reception lobby you will find yourself in a roofed area of the former courtyard balcony house. The non-traditional architectural solution of the hotel design has

enabled non-traditional approach to the building of hotel rooms themselves. Here, guests can choose from exclusive double room, studio or two-floor maisonette studio. Uniqueness of the whole architectural design of the Morris Hotel premises is intensified with its interior which is generously furnished with antique furniture from the period of Baroque, Rococo and Renaissance. Moreover, the hotel interior decoration is changed several times a year, depending on the season of the year. The Hotel in Česká Lípa comprises two restaurants the speclisation of which will satisfy lovers of both traditional Czech cu-

www.hotelmorris.cz


ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ

WOMEN‘S AND MEN‘S CUSTOM-MADE TAILORING We are dealing with the complete realization of your personal corporate clothing, imaging and corporate styling. We make suits, costumes, shirts, blouses, dresses, sports jackets, pants, skirts and all other business and casual clothing in a customized manner. We use our own tidy, well fitting cuts. Quality and precision craftsmanship is a matter of course and a priority for us. We stitch out of the finest materials sourced from all around the world and domestically. All our garments are produced in the Czech Republic. With more than thirty years of experience in the field, you are guaranteed quality and security Our motto: By delivering our job, our work is not over!

Jiřina Tauchmanová +420 603 465 555 Praha 2, Sokolská 32 Nová Paka, Heřmanice 69 www.tauchmanova.cz• ITALSKÁ RESTAURACE S KUCHYNÍ ZAMĚŘENOU NA REGION TOSKÁNSKA

SE NACHÁZÍ V HOTELU NH COLLECTION PRAGUE NA VRCHOLU KOPCE MRÁZOVKA. • Z PŘILEHLÉ TERASY MŮŽETE V KLIDNÉM PROSTŘEDÍ UPROSTŘED ZELENĚ OBDIVOVAT KRÁSNÝ VÝHLED NA PRAHU. • KULINÁŘSKÝ ZÁŽITEK VÁM ZPESTŘÍ JÍZDA UNIKÁTNÍ LANOVKOU, KTEROU SE DO RESTAURACE DOSTANETE Z BUDOVY HOTELU NH PRAGUE CITY.TĚŠIT SE MŮŽETE NA NOVÉ MENU PLNÉ TRADIČNÍCH TOSKÁNSKÝCH SPECIALIT, KTERÉ SESTAVIL ŠÉFKUCHAŘ HOTELU DANIEL BUKOWSKI VE SPOLUPRÁCI S TOSKÁNSKÝM ŠÉFKUCHAŘEM GIONATOU D’ALESSIM.

• ITALIAN RESTAURANT WITH ITS CUISINE FOCUSED ON THE REGION OF

TUSCANY IS LOCATED IN THE NH COLLECTION PRAGUE HOTEL ON THE TOP OF THE MRÁZOVKA HILL. • YOU CAN ADMIRE A BEAUTIFUL VIEW OF PRAGUE FROM THE ADJACENT TERRACE IN THE CALM ENVIRONMENT SURROUNDED BY GREENERY.YOUR EXQUISITE DINING EXPERIENCE WILL BE ENRICHED WITH A RIDE BY A UNIQUE CABLE CAR BRINGING YOU TO THE RESTAURANT FROM THE NH PRAGUE CITY HOTEL BUILDING. • YOU CAN LOOK FORWARD TO A NEW MENU FULL OF TRADITIONAL TUSCAN SPECIALTIES, CREATED BY HOTEL’S EXECUTIVE CHEF DANIEL BUKOWSKI IN COOPERATION WITH TUSCAN CHEF GIONATA D’ALESSI.

#M

ENHOUSE


www.ristoranteilgiardino.cz


MALÝ VELKÝ SVĚTOVÝ UNIKÁT ONE OF A KIND WORLD’S NOVELTY Představujeme vám jedinečnou křišťálovou svíčku LUMINIA s přírodním třpytivým voskem, který vydrží hořet až třikrát déle než jakákoli jiná svíčka. Vosk připomíná zimní námrazu a třpytí se jako čerstvě napadaný sníh na slunečných stráních. Menhouse is proudly introducing you a unique LUMINIA crystal candle made from the finest natural waxes which last up to three times longer than any other candle. They are famous for their amazing glittering texture reminding of freshly fallen snow on sunny slopes and winter icing on the glass.

#M

ENHOUSE


Díky svému přírodnímu složení bez parafínu svíčka hoří čistě a neškodí ani citlivým lidem, alergikům, astmatikům nebo dětem. Due to pure natural ingrediencies without paraffin, the candles burn brighter and cleaner, and are suitable even for sensitive or allergic people, asthmatics, and children.

Také díky možnosti zakomponovat jméno obdarovaného přímo na etiketu zářivé svíčky je LUMINIA dokonalým dárkem, kterým upřímně potěšíte a zanecháte trvalý dojem s nádechem jedinečnosti. Surprise the ones you wish to appreciate with their name directly on a bespoke label of luminous LUMINIA candle. A gift of light and joy that leaves a lasting impression with a touch of luxury.

Svíčky LUMINIA jsou odlévané v rodinném kruhu podle dlouholetých tradic do ručně foukaného skla Bohemia Crystal. Po vypálení svíčky zůstane působivá nádobka s nádherným křišťálovým víčkem s broušeným diamantem, skvělá pro další použití. Je také možné křišťálové nádobky vrátit, dostat slevu, a podpořit tak bezodpadový LUMINIA eko program. All of LUMINIA candles are hand-made within the family circle according to a long-standing heritage and poured into an iconic hand-blown Bohemia Crystal glass. Give the impressive crystal glass a new meaning and reuse it for other purpose after burning the candle. Or return it, get a discount, and support the waste-free LUMINIA Eco programme.

Svíčky, delikátně provoněné luxusními parfémy LUMINIA, navodí podmanivou atmosféru a zahalí vás do smyslných požitků. Delicately scented with upscale perfumes in a sensual harmony, LUMINIA candles present a luxurious offering to all senses.

Ponořte se do tajů LUMINIA alchemie na www.luminia.com Dive into the mysteries of LUMINIA’s alchemy at WWW.LUMINIA.COM


CASAMODERNA

Interiérové studio, které vzniklo propojením mnohaletých zkušeností v oblasti prodeje designového interiérového nábytku, výroby atypických interiérů a v neposlední řadě prodeje a pokládky podlahových krytin všech typů.

An interior studio which was created by connecting many years of experience in the area of sale of design interior furniture, production of atypical interiors, and last but not least, sale and laying of floor coverings of all types.

Filozofií firmy je nabídnout koncovým zákazníkům, ale i spolupracujícím architektům a designérům individuální přístup v příjemném prostředí, kde si můžou vybrat jednotlivé kusy solitérního nábytku od prověřených zahraničních výrobců nebo využít 26leté zkušenosti společnosti Casamoderna ve výrobě atypického nábytku, a zařídit si tak interiér ušitý na míru. Na podzim otevře společnost Casamoderna nový showroom ve vlastních prostorách a rozšíří svoji nabídku o vysoce kvalitní německé kuchyně a interiérové dveře. Na ploše 450 m2 tak nabídne ucelený sortiment veškerého interiérového vybavení.Aby byl interiér kompletní, nesmějí chybět doplňky a dekorace. Ani na ty společnost Casamoderna nezapomněla. V jejich studiu najdete velký výběr tapet včetně tapet z přírodních materiálů, koberce celoplošné či kusové s možností volby konkrétního rozměru, designové osvětlení, bytové dekorace či závěsy, záclony, japonské a římské rolety, vše šité na zakázku.A protože interiér začíná vždy od podlahy, naleznete v Casamoderna ucelenou nabídku kvalitních podlah od předních světových výrobců. Vybírat můžete z velkého množství laminátových, vinylových, třívrstvých a masivních podlah.

The philosophy of the company is to offer to end customers, collaborating architects and designers, an individual approach in a pleasant environment, where they can choose individual pieces of solitary furniture from verified foreign manufacturers or use Casamoderna‘s 26-year experience in producing atypical furniture to arrange a tailor-made interior. In autumn, Casamoderna will open a new showroom in its own premises and expand its offer by high-quality German kitchen furniture and interior doors. On the 450m2 area, it offers a comprehensive range of all interior equipment. To complete the interior, there must be accessories and decoration. Casamoderna did not forget about these either. In their studio you can find a great selection of wallpapers, including wallpapers made of natural materials, fitted carpets or piece carpets with the choice of a specific dimension, design lighting, home decorations or curtains, sheers, Japanese and Roman window blinds, all custom-made. And since the interior always starts from the floor, you will find a comprehensive range of quality flooring from leading world manufacturers in Casamoderna. You can choose from a large number of laminate, vinyl, three-layer and solid floors.

www.casamoderna.cz #M

ENHOUSE


Sezónní menu v restauraci Le Grill sestavené z farmářských surovin Každý den večerní BBQ v zahradě Výjimečné prostory pro společenské události, oslavy, setkání a konference Hybernská 12

110 00

Praha 1

Tel.: +420 226 226 126

legrill.cz


Text: Ben Slavík

VOHUL TO

Nejhlasitější kapely všech dob. Co se konceptu i samotného výkonu jejich aparatury týče.

PUMP UP THE VOLUME

The loudest bands ever. Related to the concept and the sound system power.Hluk jako umění

Desítka kapel, která práci s hlukem dotáhla do umělecké dokonalosti.

Noise as Art

Ten bands that succeeded to achieve artistic mastery when working with sound.

Nine Inch Nails

Zhlédnout se v projektech Trenta Reznora není vůbec těžké. Jejich charakteristiky totiž vždy bývají následující: temné, hlučné, mužné a progresivní. Poslech alb Nine Inch Nails pak vždy představuje nejen náročnou, ale rovněž katarzní činnost. It’s not that difficult to admire Trent Reznor’s projects. Their characteristics have always been as follows: dark, loud, manly and progressive. As a result of that, listing to albums of the Nine Inch Nails is always not only a challenging, but also cathartic activity.

My Bloody Valentine

Kevin Shields, společně se svou dnes už ikonickou kapelou, byl vždy spíše zvukovým experimentátorem než songwriterem. Vždy se zajímal spíše o limity či hranice zvuku, případně možnosti vytváření estetického hluku než o psaní chytlavých písniček. Ty se pak staly pouze účinkem či důsledkem jeho „pokusů“. Kevin Shields, together with his nowadays already iconic band, has always been a sound experimenter rather than a songwriter. He has always been into the limits or boundaries of sound, or possibilities of creating an aesthetic noise, instead of writing catchy songs. These

have become only an effect or a consequence of his “attempts”.

AC/DC

Při poslechu téhle skupiny si své intelektuální obzory příliš nerozšíříte, ale hluku, křiku a potu při něm, když se budete jen trochu snažit, vyprodukujete více než dost. Což je prostě někdy to jediné, o co správný chlupatý muž usiluje. It is true that listening to this band won’t expand your intellectual horizons much, but if you try at least a bit, you will produce more than enough of noise, roar and sweat. Which is sometimes the only aspiration a hairy he-man simply has.

Prodigy

Je pravda, že jejich poslední alba mohou působit docela archaicky či pouze jako vybledlá stopa dávného dekadentního večírku. To nic ovšem nemění na tom, že jejich první nahrávky stále znějí jako ohlušující, toxický a neodolatelný jed. It is true that the most recent albums of this band can give quite an archaic impression or seem to be a mere faded track of a decadent party long time ago. However, this all does not alter the fact that the first records of this band keep sounding like a deafening, toxic and irresistible poison.

Place to Bury Strangers

Když tahle newyorská skupina debutovala, byla na hudebních blozích prezentována pod atraktivním sloganem: „Prostě nejhlasitější kapela z NY“. Následující poslech jejího eponymního debutového alba potvrdil, že se nejednalo pouze

Nejhlasitější nahraný zvuk EVER

o marketing. Jinak to není ani s dalšími alby téhle enigmatické formace. To poslední vyšlo letos. When this New York band debuted, music blogs presented it with an attractive slogan “Simply the loudest band from NY“. The subsequent listening to its eponymous debut album has confirmed that it was not a mere marketing trick. The same is true for the other albums of this enigmatic formation. The most recent one has been released this year.

Metallica

Pokud někdy nějaká hudba fungovala jako symbol drsných svalů, byly to skladby, které nahrávala právě Metallica. Jejich poslech pak vždy evokoval ránu do hlavy, po které jste měli problém se zvednout a vzpomenout si, co se to vlastně stalo. If some music has ever worked as a symbol of rugged muscles, then it was the songs recorded by nobody else than the Metallica. Listening to them was always evoking a bash on the head after which you had a problem to get your feet and recall what had actually happened.

Sunn O)))

Poslouchat tuhle kapelu vždycky představovalo vstup do pekla a zabloudění v něm. Není to tak dávno, co kombinace black metalu, drone a experimentálních ploch vzrušovala každého správného temného introvertního intelektuála. Listening to this band has always been like entering a hell and going round in circles there. It’s not that long time ago when this combination of black metal, drone and experimental elements was

Píše se konec srpna roku 1883. V Sundském průlivu mezi ostrovy Jáva a Sumatra leží sopka Krakatoa, která je dodnes činná. Odsud se před 135 lety ozval nejhlasitější zvuk v historii. Výbuchy byly tak silné, že přinesly katastrofické následky. 165 měst a vesnic bylo srovnáno se zemí, 132 jich bylo vážně poničeno. Tsunami a popel, který pokryl plochu o poloměru 60 kilometrů, zavinily smrt 36 tisíc lidí. Celý ostrov to roztrhlo napůl a původní kráter se rozpadl na kousky. Vulkán vydal ohlušující rány, které měly takovou intenzitu, že byly slyšet až čtyři a půl tisíce kilometrů daleko.

#M

ENHOUSE


Honzovo kolo Honza je teď v nemocnici. Má rakovinu. Potřebuje léky z krevní plazmy. Dárců plazmy je málo.

Pomozte Honzovi znovu na dráhu. Darujte krevní plazmu.

DÁRCI PLAZMY ZÍSKÁVAJÍ AŽ 1200 MĚSÍČNĚ. REGISTRUJTE SE NA WWW.PLASMAPLACE.CZ


exciting to every real dark introvert intellectual.

The Who

Přestože technické možnosti či vývoj hudby samotné dost výrazně změnily představu o tom, co v diskurzu pop music považujeme za zkurvenej nářez a co pouze za příjemně hlučný rock’n’roll, v případě téhle kultovní britské skupiny by nikdo neměl váhat. Jejich desky totiž pořád znějí jako zasranej ohlušující kytarovej výplach. Although technical possibilities or the development of music itself have radically changed the idea of what we regard, in the context of pop music, as fucking good rock and what is only a pleasantly loud rock‘n‘roll, then nobody should hesitate when it comes to this iconic British band. Their records keep sounding like a fucking, deafening guitar brainwash.

Swans

Abyste si užili poslech téhle za všech okolností vždy experimentální kapely, doporučujeme vám rezignovat na postoj, ve kterém byste se měli snažit její hudbu chápat. Prostě si to pusťte a nechte na sebe ty vzrušující elektronické výboje působit. To enjoy listening to this band experimental in any situation, we recommend you to give up the attitude that you should always try to understand their music. Simply let their music play and let these exciting electronic sparks influence you.

Sonic Youth

Zamilovat se do alb Sonic Youth byla vždy povinnost každého mladého alternativce. Kom-

binaci nekonečných kytarových jamů, zvukových destrukcí, sexy basových linek a ledabylého klukovského zpěvu téměř žádný indie výtržník nedokázal odolat. Podle toho, zda máš rád Sonic Youth, se měří, a vždy bude měřit dobrý vkus. To fall in love with albums of the Sonic Youth has always been a duty of every young alternative music fan. Hardly any indie scamp could resist a combination of endless guitar jamming, sound destructions, sexy bass tones and leisurely boyish singing. A good taste has always been and will be measured depending on whether you like the Sonic Youth, or not.

Hluk jako rámus

Kapely, které jsou prostě nejhlasitější . Lidské ucho a vnímání zvládne hluk o zhruba 120 až 130 decibelech. Cokoli nad tím může být kritické pro vaše zdraví.

Noise like din

The bands that are simply the loudest. A human ear and perception can manage a noise of about 120 to 130 decibels. Anything above it can be critical to our health.

Manowar

V roce 2008 tihle metaloví poděsové na jinak poeticky nazvaném festialu Magic Circle Fest hráli o hlasitosti 139 decibelů. In 2008 these metal maniacs played at 139 decibels in an otherwise poetically named festival Magic Circle Fest.

Leftfield

Britské legendy elektronické hudby pokořili hranici 137 decibelů, když v roce 1996 hráli v Brixton Academy.

The loudest recorded sound EVER

The British legends of electronic music exceeded the limit of 137 decibels when they played in Brixton Academy in 1996.

Kiss

Zadejte si do YouTube Kiss Live In Ottawa 2009 a ztlumte si bedýnky. Kissáci tedy dosáhli mety 136 decibelů. Type in Kiss Live In Ottawa 2009 on YouTube and turn down the volume. At that occassion, the Kiss achieved the goal of 136 decibels.

Motörhead

Znáte hitovku Deaf Forever? Skladba v překladu Navždy hluchý v jejich podání v roce 1986 překonala hranici 130 decibelů. Stalo se tak na koncertu v Detroitu. Do you know the hit Deaf Forever? This song performed by them in 1986 exceeded the limit of 130 decibels. This happened during their concert in Detroit

The Who

Říkalo se, že Pete Townshend má problémy se sluchem a že se to pořád horší a horší a je to znát i na studiových nahrávkách. No, nejen na nich. Jejich londýnský koncert z roku 1976 dosáhl úrovně 126 decibelů. There have been rumours that Pete Townshead has troubles with his sense of hearing and that it’s getting worse and worse and it is even evident from his studio recordings. Well, not only from them. Their London concert in 1976 got as loud as at126 decibels.

It is the end of August 1883. The Krakatoa volcano, still active, is situated in the Sunda Strait between the Java and Sumatra islands. From there, the loudest sound ever was heard 135 years ago. The eruptions were so strong that their consequences were catastrophic. In total, 165 towns and villages were razed to the ground and 132 were seriously damaged. Tsunami and ash which covered the area in the radius of 60 kilometres caused death of 36,000 people. The whole island was torn in half and the former crater broke into pieces. The deafening noise made by the volcano was so strong that it was heard even 4,500 kilometres from there.

#M

ENHOUSEText: Roman Zvařič

BEOPLAY P6

TECHNO ADRENALIN

Hledání dobrodružství může být ještě dobrodružnější s těmito vychytávkami

Žhavá novinka z dílny dánských zvukových mágů Bang & Olufsen má minimalistický skandinávský retro design a lehké tělo z eloxovaného hliníku odolné proti prachu i vodě. Díky koženému řemínku se bezdrátový přenosný reproduktor dá připevnit třeba k batohu, a pekelný hudební výkon 215 W s technologií True360 vás tak může doprovázet na treku, při horolezení a podobně. Výrobce slibuje 16 hodin provozu a díky USB-C konektoru lze baterii kdekoli dobít. Tlačítko One Touch zajistí přístup ke smart službám typu Google Assistant nebo Siri na spárovaném smartphonu. www.beoplay.cz

9900 Kč

A hot novelty from the workshop of Danish audio magicians Bang & Olufsen features minimalist Scandinavian retro design and a light body of anodised aluminium resistant to dust and water. Thanks to the leather strap, this wireless portable speaker can be attached to a backpack and the diabolical audio output of 215 W with True360 technology can accompany you while trekking, climbing or similar activities. The manufacturer promises 16 hours of operation and thanks to a USB-C connector, the battery can be charged anywhere. The One Touch button ensures access to smart services like Google Assistant or Siri on the paired smartphone. www.beoplay.cz

9900 CZK

#M

ENHOUSE

WD MY PASSPORT WIRELESS SSD

Zařízení od Western Digital je ideálním řešením pro zálohování přímo v terénu. Obrovské soubory vznikající při natáčení ve 4K můžete rovnou „odložit“ na disk s kapacitou až 2 TB a odolným tělem, jemuž nevadí vibrace, otřesy nebo pád z výšky až 1 metr – dokonce ani když je v provozu. My Passport má Wi-Fi, může tedy fungovat jako osobní cloud, a uložená data tak jsou přístupná odkudkoli. Nechybí slot na SD kartu a funkce powerbanky o výkonu 6700 mAh. Baterie vydrží 10 hodin provozu. www.wdc.com/cs-cz cca 17 000 Kč (verze 2 TB) The device from Western Digital is the ideal solution for data backup in the field. You can “deposit” the huge files created when filming 4K video directly to the disk with a capacity of up to 2 TB and a resistant body, which doesn’t mind vibrations, shocks or falls from a height of up to 1 m - not even when it’s running. My Passport has WiFi, which means it can function as a personal cloud, and the stored data is available anywhere. There is naturally an SD slot and powerbank function with an output of up to 6700 mAh. The battery sustains 10 hours of operation. www.wdc.com/cs-cz

about 17 000 Kč (2 TB version)


FITBIT IONIC: ADIDAS EDITION

CANON POWERSHOT G1 X MARK III

Prémiový kompakt s vlastnostmi špičkové zrcadlovky je jako stvořený pro focení sportu a cestování: zaostří už za 0,09 sekundy a při sekvenčním snímání „nastřílí“ 9 fotek za vteřinu, nevadí mu prach ani vlhkost, váží jen 399 g a díky USB portu se dá kdekoli nabíjet z powerbanky. Otočný dotykový displej umožňuje focení ze všech možných úhlů. Fotoaparát s elektronickým hledáčkem má snímač typu APS-C, rozlišení 24,2 MPix, obrazový procesor DIGIC 7, 3x optický zoom a ISO 100 – 25 600. S kompatibilním vodotěsným pouzdrem vám poslouží i 40 metrů pod hladinou. www.canon.cz

HTC U11+

PANASONIC BTS-55

28 990 Kč

Vlajková loď značky HTC má nejvyšší certifikaci odolnosti proti prachu a vodě IP68 – v praxi to znamená, že se s telefonem můžete na půl hodiny potopit do metrové hloubky. Díky funkci Edge Sense (přístup k aplikacím stisknutím bočních hran) lze U11+ snadno ovládat jednou rukou. Skrz zadní skleněný kryt je vidět do útrob krásného přístroje s procesorem Snapdragon 835, pamětí 128 GB a baterií o kapacitě 3930 mAh. Fotoaparát UltraPixel 3 s rozlišením 12 MPx má mimo jiné systém optické a elektronické stabilizace a HDR Boost. www.htc.com/cz

Nová bezdrátová sportovní sluchátka z dílny Panasonicu s hmotností pouhých 22 g odpuzují pot a jsou voděodolná do úrovně umožňující používání za deště. Blue Edge LED osvětlení na spodní části oceníte třeba při běhání za tmy v místech, kde jezdí auta. Flexibilní držák za ucho lze vytvarovat tak, aby sluchátka nevypadla ani při nejdivočejších aktivitách. O skvělý zvuk se starají 9mm měniče, plochý kabel s nastavitelnou délkou, který prochází vzadu za krkem, potlačuje šum způsobený dotykem. Díky mikrofonu sluchátka poslouží i pro handsfree telefonování. www.panasonic.cz

This premium compact camera with top-end reflex camera features is simply made for sports and travel photography: it focuses in just 0.09 seconds and during burst shots it can “shoot” up to 9 photos per seconds, it doesn’t mind dust or humidity, weighs only 399 g and thanks to a USB port, can be charge anywhere from a powerbank. The swivel touchscreen enables photography from every imaginable angle. The camera with an electronic viewfinder has a APS-C sensor, 24.2 MPix resolution, a DIGIC 7 image processor, 3x optical zoom and ISO 100 – 25 600. With the compatible waterproof case, you can take it up to 40 metres below the surface. www.canon.cz

The flagship of the HTC brand has the highest certification for dust and water resistance IP68 – in practice, this means you can dive to a depth of up to one metre for half an hour with the phone. Thanks to the Edge Sense function (access to applications by pressing the side edges), you can easily control the U11+ with one hand. Through the glass rear cover, you can see the insides of the stunning device with a Snapdragon 835 processors, 128 GB memory and 3930 mAh capacity battery. The UltraPixel 3 camera with 12 MPx resolution has an optical and electronic stabilisation system and HDR Boost. www.htc.com/cz

The new wireless sports headphones by Panasonic, which weigh just 22 g, repel sweat and are water-resistant to a level that enables their use in the rain. Blue Edge LED lighting on the bottom edge comes in handy when running in the dark in places with vehicle traffic. The flexible ear clip can be shaped to ensure that the headphones don’t fall out even during the wildest activities. Great sound is guaranteed by 9 mm alternators, and the adjustable cable that leads behind the neck reduces noise caused by touch. Thanks to a microphone, the headphones also work for hands-free telephone calls. www.panasonic.cz

28 990 CZK

19 490 Kč

19 490 CZK

2999 Kč

2999 CZK

Stylové chytré hodinky mají funkci rozpoznání sportovní činnosti, navíc automaticky zapnou měření, jakmile se do ní pustíte, a zase ho přeruší, když si dáte pauzu. Ionic jsou voděodolné do 50 metrů a změří vám i plavecké výkony. Funkci osobního trenéra Fitbit Coach s předinstalovanými dynamickými tréninky doplňuje funkce Adidas Train s cvičením na zlepšení běhu. Technologie PurePulse zajišťuje kontinuální měření srdečního tepu, dále je zde monitoring spánku, zobrazení notifikací z telefonu a podpora bezkontaktních plateb. Do útlého těla se vešel i GPS modul, paměť 2,5 GB a baterie 300 mAh na 4 dny provozu. www.fitbit.com

8499 Kč

This stylish smart watch has the ability to recognise sports, and automatically starts tracking as soon as you start working out and interrupts it when you take a break. Ionic is water resistant to a depth of 50 metres and even measures your swimming performance. The Fitbit Coach personal trainer function with pre-installed dynamic training complements the Adidas Train function with exercises to improving your running. PurePulse technology ensures continuous heart rate measuring, plus sleep monitoring, displaying of notifications from the phone and support of touchless payments. The slim body also fits a GPS module, 2.5 GB of memory and a 300 mAh battery for 4 days of operation. www.fitbit.com

8499 CZK


GOALZERO VENTURE 70

Kompaktní přenosná powerbanka v robustním pogumovaném těle o váze 454 g přežije hodně hrubé zacházení, prach i ponoření do hloubky 1 m. Má kapacitu závratných 17 700 mAh a dva USB porty, každý s výstupním proudem až 3 A. Pomocí funkce inteligentního nabíjení s připojeným zařízením komunikuje, přizpůsobí mu parametry a dokáže nabíjet rychleji než ze sítě. Hlavní síla zařízení však spočívá v možnosti získávat energii z přenosných solárních panelů. Kromě nich lze samozřejmě Venture 70 dobít z jakéhokoli zdroje – sítě, počítače, autoadaptéru apod. www.goalzero.cz

4190 Kč

This compact portable powerbank in a robust rubber-coated body weighing 454 g will survive some pretty rough treatment, dust and immersion up to a depth of 1 m. It has an astonishing 17,700 mAh capacity and two USB ports, each with an output current of up to 3 A. Thanks to the intelligent charging function, it communicates with the connected device, adapts to its parameters and can charge it faster than the grid. Yet the main strength of the device is the ability to obtain energy from portable solar panels. In addition to these, the Venture 70 can of course be charged from any source - grid, computer, car adapter, etc. www.goalzero.cz

4190 CZK

#M

ENHOUSE

LEDLENSER XEO 19R GOPRO HERO6 BLACK

Nejvyšší model značky GoPro pracuje i v tom nejdrsnějším prostředí a vaše adrenalinové kousky spolehlivě zaznamená pro příští generace. Hero 6 váží 117 g, je vodotěsná do 10 metrů, má rozlišení 4 K / 60 fps a 1080 p / 240 fps, stabilizaci obrazu, hlasové ovládání a li-ion baterii s kapacitou 1220 mAh. Díky integrované GPS do videa vloží telemetrické údaje o rychlosti, převýšení a směru. V balení je rám, prohnutý a plochý nalepovací držák a rychloupínací přezka. www.gopro.com

10 990 Kč

The top model from the GoPro brand functions even in the roughest environments and reliably records your adrenaline sports for generations to come. The Hero 6 weighs 117 g, is waterproof up to 10 metres, has 4K / 60 fps and 1080 p / 250 fps resolution, image stabiliser, voice control and a Li-ion battery with a 1220 mAh capacity. Thanks to integrated GPS, telemetric data about the speed, elevation and direction are inserted into the video. The packaging includes a frame, bent and flat stick-on holder and quick-release buckle. www.gopro.com

10 990 CZK

Top model z řady odolných čelovek německé značky Ledlenser má neskutečný výkon 2000 lumenů, což je pro srovnání o zhruba 500 lm více než dálková světla auta. Expediční čelovka Xeo 19R je voděodolná, má systém chlazení a dva samostatné reflektory, které dosvítí do vzdálenosti přes 300 metrů. Ovládají se jakýmsi joystickem a přitom každý z nich může pracovat v jiném z celkem tří módů. Baterie, která zajistí 40 hodin provozu, funguje i jako powerbanka. Čelovka se dá připnout také na helmu nebo úchyty kompatibilní s výrobky GoPro. www.ledlenser.cz

5990 Kč

The top model from the range of durable headlamps by German brand Ledlenser has an incredible output of 2000 lumens, which for comparison is about 500 lm more than the high-beams of a car. The Xeo 19R expedition headlamp is water-resistant, has a cooling system and two separate reflectors which shine to a distance of over 300 metres. They are controlled by a sort of joystick, and each of them can work in one of three modes. The battery, which provides 40 hours of operation, also works as a powerbank. The headlamp can also be attached to a helmet or slots compatible with GoPro products. www.ledlenser.cz

5990 CZK

LEATHERMAN TREAD LT

Multitool od značky Leatherman vypadá jako elegantní, byť dost robustní náramek z nerez oceli. Pod nenápadným zevnějškem však skrývá 29 praktických nástrojů: sady šroubováků a imbusů, různé klíče, řezací hák, a dokonce i bodec na rozbití skla. Náramek lze zkracovat či prodlužovat a jednotlivé nástroje měnit a doplňovat. Pokud chcete mít nářadí po ruce, víc už to opravdu nejde. K dostání ve stříbrné a černé barvě s nevšední zárukou 25 let. www.leatheman.cz

5990 Kč

The multitool by Leatherman looks like an elegant, albeit rather robust bracelet made of stainless steel. The unassuming exterior conceals 29 practical tools: a set of screwdrivers and Allen keys, various keys, cutting hook, and even a spike to break glass. The bracelet can be shortened or extended and the individual tools changed and added. If you want to keep your tools at hand, it can’t get closer than this. Available in silver and black with an exceptional 25-year guarantee. www.leatheman.cz

5990 CZK


CINEMA FOX 5 cl Black Fox 0,5 cl Popcorn sirup 3 střiky Orange Bitters O: pomerančová kůra; popcorn led: kostkový


#M

ENHOUSE


MICHAEL JACKSON

O

SYMPHONY

Michael Jackson by letos oslavil 60 let a Praha si připomene jeho hity unikátním koncertem ve Foru Karlín

Oslavit nedožité narozeniny a vzdát hold králi popu. To jsou hlavní cíle unikátního hudebního projektu, který 3. října završí celorepublikové turné ve Foru Karlín. Podle organizátorů půjde v celosvětovém měřítku o velmi originální připomenutí největších hitů Michaela Jacksona. Písně krále popu ožijí v doprovodu Moondance Orchestra a symfonického orchestru. „Spojili jsme svět popové hudby se zvukem symfonického orchestru a výsledek je neuvěřitelně silným zážitkem. Zájem fanoušků o projekt Michael Jackson Symphony nás velmi těší.” říká producentka Radka Froňková. Zajímá vás, kdo propůjčil králi popu svůj hlas? Asi byste neuhodli, že Michael Jackson může mít hlasy hned čtyři! Největší hity jako Thriller, Billie Jean nebo Black or White uslyšíte v podání zpěváků Dušana Kollára z uskupení 4TET a Dušana Marko ze Support Lesbiens. Vedle těchto zvučných hlasů se představí také úžasné zpěvačky Dasha a Naďa Wepperová z Moondance Orchestra. „Jsme nadšeni z té energie, kterou dostáváme od diváků, a na pražský koncert se už všichni moc těšíme.“ říká zpěvačka Dasha. Aranže připravil skladatel a dirigent Martin Kumžák, podle kterého vyžadovalo spojení popu a vážné hudby mimořádný cit. Děkujeme partnerům bez jejichž podpory by koncert nebylo možné realizovat: ZPMV ČR, Stasto, hl. m. Praha, Mary Kay, Rádio Impuls, JCDecaux, Prague Business Club a v neposlední řadě Forum Karlín.

Michael Jackson would celebrate 60 years of age this year. Prague will commemorate his hits at a unique concert in Forum Karlín To celebrate the sixtieth anniversary of his birth and to pay tribute to the King of Pop. These are the goals of a unique music project, which will conclude a nationwide tour in Forum Karlín on October 3. According to the organizers, this will globally be a very original commemoration of Michael Jackson’s biggest hits. Songs of the King of Pop will come to life in the performance of Moondance Orchestra and the symphonic orchestra. “We have fused the world of pop music with the sound of the symphonic orchestra and the result is an unbelievably strong experience. We are very excited about the fans’ interest in the Michael Jackson Symphony project,” says the producer Radka Froňková. Are you interested in finding out who will become the voice of the King of Pop? You would probably not guess that Michael Jackson is going to have as many as four voices! The biggest hits such as Thriller, Billie Jean and Black or White will be presented by singers Dušan Kollár from 4TET and Dušan Marko from Support Lesbiens. Besides these sound voices, singers Dasha and Naďa Wepperová from Moondance Orchestra will also be introduced. “We are excited by the energy we receive from the spectators and we are very much looking forward to our concert in Prague,” says Dasha. The arrangement was prepared by the composer and conductor Martin Kumžák, who says that the fusion of pop and classical music requires exceptional sensibility. We would like to thank our partners who provided support without which it would be impossible to organize the concert: Health Insurance Company of the Ministry of the Interior of the Czech Republic, Stasto, the City of Prague, Mary Kay, Radio Impuls, JCDecaux, Prague Business Club and last but not least Forum Karlín.


SPARŤANÉ HLÁSÍ: TŘETÍ SEZONA A OPĚT REKORD Pražský klub se dostal do TOP 10 týmů s největší návštěvností v Evropě.

#M

ENHOUSE


S

Sparta si před každou sezonou dává cíl zvýšit komfort pro své fanoušky v O2 areně a kromě kvalitního hokeje jim nabízet také kvalitní zábavu. Průměrná návštěvnost domácích zápasů v základní části v sezoně 2017/18 vzrostla na číslo 8708, což je o skoro sedm set více než v předchozím ročníku a ve srovnání s poslední sezonou v holešovické Tipsport areně dokonce o dva a půl tisíce. Výrazný nárůst návštěvnosti domácích zápasů Sparty započal hned v první sezoně po přesunu do O2 areny v roce 2015, kdy stoupl z hodnoty 6116 diváků na cifru 7612. Když se v následujícím ročníku poprvé v extraligové historii přehoupl průměrný počet návštěvníků přes osm tisíc, nastavil si klub za cíl pokračovat v tomto trendu. A podařilo se to. Na zvýšení návštěvnosti se samozřejmě podílí i dlouhodobé sparťanské projekty a zlepšující se péče o fanoušky i partnery klubu. Ve spolupráci s oficiálním fanklubem Sparta Hockey Supporters se daří díky projektu Sparta středním školám přivádět nové návštěvníky ve studentském věku, kterých markantně přibývá. Vysoké návštěvy pravidelně přinášejí projekty Sparta vzdává hold, Sparťanská krev i nový projekt Sparta pražským firmám. Samozřejmostí je pak snaha ukázat hokej zblízka nejmenším Sparťanům s jejich rodiči v rámci rodinných utkání v projektu Vyrůstej se Spartou.

SPARTA REPORTS: THIRD SEASON AND ANOTHER RECORD The Prague team reached the TOP 10 of teams with the highest attendance in Europe

Before every season, Sparta sets a goal to increase the comfort of its fans at O2 Arena, and to offer the great entertainment in addition to great hockey. The average attendance at home matches in the basic part of the 2017/18 season increases to 8,708, which is almost 700 more than in the previous season, and a whole 2,500 more than in the last season at the Tipsport Arena in Holešovice. The sharp increase in attendance at Sparta’s home matches started in the very first season after moving to O2 Arena in 2015, when it rose from 6,116 to 7,612. When the average number of visitors exceeded eight thousand for the first time in major league history a year later, the club set a goal to continue in this trend. And it succeeded. Naturally, the increase in attendance is also due to Sparta’s long-term projects and improving care for fans and partners of the club. The Sparta for Middle Schools project in cooperation between the official Sparta Hockey Supporters fan club has managed to bring in new student-aged visitors, whose numbers are rising remarkably. High attendance is regularly generated by the projects Sparta Pays Tribute, Spartan Blood and the new project Sparta for Prague Enterprises. The effort to bring hockey up close to the youngest Sparta fans and their families during family matches within the Grow up with Sparta is a matter of course.

TOP návštěvy v základní části 2017/2018: Top attendance in the basic division 2017/2018:

1. Sparta – Kometa (22. 12. 2017) 16 343 2. Sparta – Plzeň (28. 1. 2018) 16 083 3. Sparta – Vítkovice (21. 1. 2018) 15 115 4. Sparta – Třinec (19. 11. 2017) 12 071 5. Sparta – Kometa (30. 1. 2018) 11 054

Kluby s nejvyšší domácí návštěvností v Evropě v sezoně 2017/2018: Clubs with the highest attendance in Europe in the 2017/2018 season:

1. SC Bern (Švýcarsko/Switzerland) 16 371 diváků/viewers 2. SKA Petrohrad (Rusko/(Russia) 11 847 3. Dynamo Minsk (Bělorusko/Belarus) 11 738 4. Eisbären Berlín (Německo/Germany) 11 384 5. Kölner Haie (Německo/Germany) 11 222 10. HC Sparta Praha (ČR/CZ) 8708 13. HC Dynamo Pardubice (ČR/CZ) 7720 17. HC Kometa Brno (ČR/CZ) 7444


#MENHOUSE

Text a foto: Roman Zvarič

P

Pokud jezdíte lyžovat do Tyrolska, možná jste si za Innsbruckem u sjezdu z dálnice A12 do údolí Öetztal všimli velké brány s nápisem Area 47. Jde o největší adventure park v Rakousku, který na ploše 20 km² nabízí přes čtyřicet převážně vodních atrakcí: wakeboarding, rafting, skokanské věže a blobbing, caving, obří skluzavky nebo lezecké stěny přímo nad hladinou jezera. A také canyoning. Až donedávna jsem o něm měl jen mlhavé představy. Tušil jsem, že jde o jakéhosi křížence vodáctví a horolezectví se špetkou speleologie. A právě v Area 47 jsem si tuhle kratochvíli vyzkoušel na vlastní kůži.

Korytem řeky

V parku se seznamuji s instruktorem Michaelem, který bude mým průvodcem. Fasuji horolezecký sedák, helmu, bytelné boty s protiskluzem a silný neopren. Když se do něj pracně nasoukám, nastupujeme společně do džípu, který nás odváží na nedaleké pohoří. Naše trasa

#M

ENHOUSE

JUST JUMP

Seznamte se, tohle je canyoning, nejdrsnější vodní sport.

povede korytem říčky Walder Bach. Na úvod slaňujeme z mostu, prvních pár desítek metrů kráčíme po kolena ve vodě, potom se střídají úseky, kde hladina dosahuje k pasu a pak zase jen po kotníky. Prodíráme se mezi obřími balvany a dalšími překážkami, které zde voda během staletí vymodelovala. Chvíli jdeme po skalní římse a pak přichází úzká skalní soutěska, jíž slaňujeme po kolmé a nepříjemně kluzké stěně.

Skok do vodopádu

Když přijdeme k vodopádu, u kterého se po obou stranách tyčí skála, tázavě hledím na Michaela. „Just jump,“ směje se a ukazuje do snad osm metrů hluboké propasti, kde se na dně šíleně točí zpěněný vír. Uff. Zhluboka se nadechnu a skáču. Náraz mi vyráží dech, ale zvládnu se podle instrukcí pokrčenýma nohama odrazit ode dna a vrátit se na hladinu. Přežil jsem to. Bomba. Teď už se jen dostat z dosahu silného víru. Naštěstí neopren nejen hřeje, ale také nadnáší.

Po pár minutách přichází další vodopád a Michael mě varuje: „Pozor, dole je menší hloubka,“ a ukazuje, že mám skákat s nohama nataženýma kolmo před sebe. S vypětím všech sil se mi za letu daří udržet tělo v této poloze, pak žuchnu do mělké vody a sednu si na dno. Au, kdo tady skočí po nohou, musí si aspoň jednu z nich zaručeně zlomit.

Skluzavka

V dalším úseku skály na jednom břehu mizí a otevírá se před námi fantastický výhled na krajinu lemovanou majestátními horskými štíty, nikde ani známka civilizace. Po chvíli se vracíme mezi skály a ještě několikrát slaňujeme, skáčeme do vodopádu a také plaveme přes klidné tůňky s křišťálově čistou vodou. A pak přichází to nejlepší: přírodní skluzavka. „Dřepni si tam a dej paže křížem na prsa. Hlavně se jimi nesnaž brzdit, nebo si vykloubíš rameno,“ snaží se Michael překřičet burácení vody. Opatrně si sedám, ale než si stačím připravit ruce#M

ENHOUSE


do správné polohy, strhává mě proud a řítím se do neznáma. Po několika vteřinách mě skluzavka vyplivne nad tůňku. Aha, tohle Michael zapomněl zmínit, bleskne mi hlavou během volného pádu, když se přetáčím dopředu a ukázkovým placákem rozříznu hladinu. Než ve vodě přistane instruktor, už se škrábu po strmém břehu zpět, abych si to zopakoval. Podruhé už vím, co mě čeká, a po průjezdu skluzavkou a krátkém letu dopadám do vody bravurně chodidly napřed. Zopakuji si to ještě třikrát a jen neochotně pokračuji dál.

330 výškových metrů

Když pak po dalších třech vodopádech a několika slaněních dorážíme na konec naší trasy, s údivem zjišťuji, že jsme v kaňonu strávili čtyři hodiny a překonali 330 výškových metrů. Mám pocit, jako by to byla sotva hodina, a jsem pevně rozhodnutý si tuhle zábavu brzy zopakovat. Není to jen o adrenalinu. Procházel jsem místy, kam se nikdy nedostane normální turista. A pozorovat divokou přírodu nedotčené krajiny přímo z řeky nabízí úplně jinou perspektivu. www.area47.com, www.tyrolsko.cz


W

Welcome to canyoning, the roughest water sport ever. If you ever go skiing in the Tyrolean Alps, you might have noticed a big gate with a sign for Area 47 just past Innsbruck near the exit from highway A12 to the Öetztal valley. It is the largest adventure park in Austria, with over forty primarily water attractions on an area of 20 km²: wakeboarding, rafting, jumping towers and blobbing, caving, giant slides or climbing walls poised above the surface of the lake. And also canyoning. Until recently, I only had a vague idea of what this is. I suspected it to be a cross between rafting and climbing with a pinch of speleology. And at Area, I tried out this pastime first-hand.

Down the riverbed

At the park, I am introduced to Michael, who will be my guide. I am equipped with a climbing harness, helmet, sturdy non-slip shoes and a heavy wetsuit. Once I manage to get myself into it, we all get into a Jeep, which takes us to the nearby mountains. Our route will take us through the riverbed of Walder Bach Creek. First we abseil from a bridge, and stride the first few dozen metres through knee-deep water, followed by segments where the water reaches the waist or only just the ankles. We crawl among giant boulders and other obstacles, shaped by the water over the centuries. For a while we walk along a cliff ledge and then comes a narrow rocky gorge, where we abseil down the vertical and unpleasantly slippery wall.

Jumping into a waterfall

When we reach the waterfall, with cliffs rising on both sides, I look at Michael questioningly. “Just jump,” he laughs and points at the abyss eight metres below, there a frothy whirl spins ferociously. Damn. I take a deep breath and jump. It knocks the breath out of me, but according to the instructions, I managed to push off from the bottom on bent legs and return to the surface. I survived. Awesome. Now I just had to get out of the strong whirl. Fortunately, the wetsuit not only keeps me warm, but also helps me float. After a few minutes comes another waterfall, and Michael warns me: “Careful, this one is less deep,” and shows me that I

#M

ENHOUSE

should jump with my legs outstretched perpendicular before me. Making a huge effort, I manage to keep my body in this position in flight, then splashing into the shallow water and sitting on the bottom. Ouch! Anybody who jumps feet-first here is sure to break at least one of their legs.

Slide

In the next section, the cliffs disappear on one shore and a fantastic view of the landscape fringed by majestic peaks unfolds before us, with no sign of civilisation. After a while, we are back among the rocks and abseil a few more times, jump into a waterfall and swim across serene pools with crystal clean water. And then the best part: a natural slide. “Sit there and cross your arms over your chest. Most importantly, don’t try to slow down or you’ll dislocate your shoulder,” Michael shouts over the roaring water. Carefully, I sit down, but before I manage to get my arms in the right position, the current tears me away and I rush towards the unknown. Several seconds later, the side spits me out over a pool. Ah, Michael forgot to tell me about this, I think during the free fall, as I turn over face-first and perform a perfect belly-flop onto the surface. By the time the instructor lands in the water, I am crawling back up the steep slope to do it again. The second time round, I know what to expect, and after the slide and a brief flight, I land in the water elegantly, feet-first. I do it three more times and then, reluctantly, carry on.

330 metres of altitude

When, three waterfalls and several abseils later, we reach the end of the route, I am surprised to discover that we’ve spent four hours in the canyon and scaled 330 metres of altitude. It hardly felt like an hour and I am firmly decided that I will soon repeat this entertainment. It’s about much more than just adrenaline. I went through places that a normal tourist never gets to see. And seeing the wild nature of the untouched landscape from the river offers an entirely new perspective. www.area47.com and www.tyrolsko.czLET’S PARTY! První odolné hodinky slaví 35. výročí.

První generace hodinek G-SHOCK se zrodila z touhy vytvořit „odolné hodinky, které by se nerozbily, ani kdyby spadly na zem“. Konstruktér Kikuo Ibe a jeho vývojový tým se pustili do projektu „PROJECT TEAM TOUGH“ a výsledkem byly první hodinky DW-5000. Prototypy byly testovány tak, že byly opakovaně pouštěny z okna ve druhém patře výzkumného a vývojového centra. Metodou pokus-omyl výzkumníci dospěli k řešení, jímž byl pětistupňový systém tlumení nárazu. Stále však zůstalo nevyřešeno, jak před otřesem způsobeným pádem ochránit samotné srdce modulu. Lhůta pro vyřešení problému se krátila. Jednou si Ibe v parku všiml holčičky, která si jen tak házela gumovým míčkem o zem, a to ho přivedlo na průlomovou myšlenku. Představil si srdce hodinek vznášející se uprostřed míčku. Nechat modul vznášet se uvnitř „duté konstrukce“ se mělo stát podstatou hodinek G-SHOCK. Prototypy využívající tento nápad zaznamenaly ohromný úspěch. Konečně v roce 1983, po dvou letech od začátku vývoje a po vytvoření dvou set prototypů, spatřila světlo světa první vzorová nárazuvzdorná konstrukce. Byla to však jen předehra k řadě historických milníků na cestě značky G-SHOCK. Značka G-SHOCK se neustále snaží vylepšovat odolnost svých modelů, a to s důrazem na tyto čtyři faktory. Primárními cíli je robustní konstrukce, která zaručuje jistotu při nošení v jakémkoli prostředí, a praktič-

nost, se kterou hodinky spolehlivě fungují za jakýchkoli podmínek. Dosahování těchto cílů nás přibližuje k naplnění naší hlavní mise: mimořádné odolnosti. Hodinkami G-SHOCK vzniklo v roce 1983 nové odvětví výroby hodinek: ODOLNÉ HODINKY. Nové výrobní modely se vyvíjejí za přísných kritérií kvality. Ve výzkumném a vývojovém středisku Hamura se ve dne v noci provádějí unikátní testy, aby bylo zaručeno, že kvalita je stále stoprocentní. Je to test tlaku na tlačítka, test odolnosti při dopadu, test odolnosti vůči tlaku vody, test odolnosti vůči statické elektřině, test úderem kladiva, test vystavení odstředivé síle a test odolnosti na vibrace. Tato investice i odhodlání provést testování ve všech bodech má naprosto zásadní význam. Nepostradatelné je nejen mechanické testování, ale i manuální testy prováděné našimi techniky. Právě to ohromné množství dat nakonec vede k evolučnímu řetězci, na jehož konci je odolnost G-SHOCK. Je zde cítit kvalita a hrdost na slova ‚Made in Japan‘. Pro dodávání kvalitních hodinek G-SHOCK do celého světa je toto zařízení nepostradatelné.

TEST ODOLNOSTI VŮČI TLAKU VODYText a foto: Tomáš Bublík

BEROU?

Rybaření může být klidná, až meditativní činnost. A nebo hodně divoký punk.C

Co takhle chytat ryby z kajaku? Nebo chytat ryby z kajaku na moři? A nejlépe hned rybu, jako je mečoun nebo tuňák! Když jsem s tímhle nápadem přišel poprvé, sklidil jsem tak nanejvýš pár posměšných poznámek. Je přece jasné, že to nejde, vždyť na mečouny se jezdí přikurtovaný k velkému křeslu a na velké lodi. Chytit ho z kajaku?! Nesmysl. Inspirace přišla ze Spojených států, kde je kayak fishing populární už řadu let. Po nějaké době zkoušení jsem této disciplíně úplně propadl. Je to jiný rozměr rybaření. Na kajaku často strávíte celý den. Je to sport a takových padesát kiláků v kajaku na moři vás slušně prověří. Můžete se svobodně pohybovat, jste rychlí, tiší a nenápadní. Ryby ani mořští tvorové se kajaku nebojí, naopak jsou zvědaví a vaše přítomnost je zajímá. Není tak vzácností, že se k vám kilometry od břehu na Pacifiku přidá keporkak velikosti autobusu a zvědavě si vás prohlíží. Nebo dostanete jedinečnou příležitost vyskočit a zaplavat si s neškodným nomádem mořských hlubin, velrybím žralokem. Delfíni, mořské želvy karety – celý mořský svět máte doslova na dosah ruky. Ale zpět k rybaření a vysněnému souboji s mečounem. Jistě, není to snadné. Je dobré být v kondici a mít i zkušenosti se zdoláváním velkých ryb, zvláště pak z kajaku. Máte-li pak to obrovské štěstí a zabere vám třeba plachetník, kohoutovec nebo obří kranas, je o zábavu postaráno. Taková ryba má dostatek síly na to, aby vás za sebou pěkně dlouho povozila. Štěstí přeje připraveným a tvrdý boj prověří nejen vaši fyzičku a dovednosti, ale také vaší výstroj. Každá taková velká ryba se stává životní a nezapomenutelnou. Zdolávání velkých mořských ryb z kajaku je opravdová férovka, nikdy není jasné, kdo bude vítěz. Tomu musí odpovídat nejen perfektní výstroj, ale i dobře zvolený kajak. Používáme speciální rybářské kajaky, které vynikají mimořádnou stabilitou, komfortním posedem a množstvím technických vychytávek, které zpříjemňují náročný rybolov. Ulovené trofejní ryby většinou pouštíme zpátky do moře, ale samozřejmě takový tuňák, španělská makrela nebo jiná mořská delikatesa jsou velké pokušení a čerstvě připravené suši a sašimi jsou něco, čemu lze po náročném dni jen stěží odolat. V našich rybářských kempech v Panamě a v Indonésii jsme schopni poskytnout skupinám rybářů luxusní ubytování s plnou penzí, profesionální rybářské průvodce-kajakáře, kajak a veškerou rybářskou výstroj. Na základně Hiddenbay na korálovém ostrůvku v Mentavajském souostroví se dá nejen

#M

ENHOUSE

rybařit, ale také zažít pocit skutečného Robinsona. Daleko od ruchu velkoměst, v panenském prostředí nedotčené přírody korálového ostrova s bílými plážemi a mořem plným ryb se můžete věnovat pod vedením profesionálního lektora józe, šnorchlování nebo surfování. Tento zapomenutý ráj dosud není turisty téměř vůbec navštěvován a nabízí jedinečnou možnost vychutnat si životní dovolenou v nedotčeném prostředí této exkluzivní destinace pro skutečné fajnšmekry.

Cestovní agentura Extreme Fishing & Surfing Maonu,

provozovaná společností MAONU s. r. o., se specializuje na výpravy do oblasti Mentavajských ostrovů v Indonésii, kde zajišťuje pobyty surfařům, rybářům, fotografům divoké přírody a vědcům. Disponuje v oblasti vlastní ubytovací kapacitou, výstrojí a loděmi. Spolupracuje také s rybářskými resorty v Panamě se specializací na rybaření z kajaků.


Posuvná zastřešení bazénů a teras CORSO™ www.alukov.cz


HOOKED?

Fishing can be a peaceful, almost meditative activity. Or some seriously wild punk.

How about fishing from a kayak? Or open sea fishing? And how about prey like a swordfish or tuna? When I first came up with this idea, I met at best with a few derisive comments. It’s obviously impossible; one catches swordfish strapped into a big seat on a big boat. Catching one from a kayak? Nonsense. The inspiration came from the United States, where kayak fishing has been popular for some years. After a few attempts, I completely fell for the sport. It is an entirely different dimension of fishing. You often spend the whole day on the kayak. It is a sport and some fifty kilometres on a kayak at sea will test your stamina. You can move about freely, you’re fast, quiet and inconspicuous. Fish and sea creatures are not afraid of kayaks; on the contrary they are curious and interested in your presence. It is no rarity for a humpback whale the size of a bus to approach you and examine you curiously kilometres away from the Pacific shore. You might even have the unique opportunity to jump out and swim with the harmless nomad of the deep seas, the whale shark. Dolphins, sea turtles - the entire marine world is literally at your fingertips. But back to fishing and the dream battle with a swordfish. Of course, it’s not easy. It is good to be fit and have experience with battling big fish, especially from a kayak. If you have the immense luck of hooking a sailfish, rooster fish or a giant trevally, the fun is guaranteed. A fish like that has enough power to drag you around for some time. Luck favours those who are ready and the tough fight will test not only your physique and skill, but also your gear. Every big fish like that becomes the fish of a lifetime and unforgettable. Overcoming big sea fish from a kayak is truly a fair fight, and it’s never certain who the winner will be. This is why you need not only the perfect gear, but also a well-chosen kayak. We use special fishing kayaks, which have outstanding stability, comfortable seating and a number of technical gadgets that facilitate this demanding fishing style. The trophy catch is usually released back into the sea, but naturally a tuna, Spanish mackerel or other sea delicacy is often tempting and freshly prepared sushi and sashimi are incredibly hard to resist after a long hard day. Our fishing camps in Panama and Indonesia are able

The Extreme Fishing & Surfing Maonu travel agency,

to offer groups of fisherman luxury accommodation with full board, a professional fishing guide - navigator, kayaks and complete fishing gear. At the Hiddenbay base on a coral island in the Mentawai Archipelago, you can not only fish but also get a real Robinson Crusoe experience. Far from the bustle of the cities, in the pristine nature of a coral island with white beaches and a sea full of fish, you can take yoga, snorkelling or surfing lessons under the guidance of a professional instructor. This forgotten paradise has barely been visited by any tourists and offers a unique chance to indulge in the vacation of a lifetime in the untouched environment of this exclusive destination, for genuine connoisseurs.

operated by MAONU s. r. o., specializes in expeditions to the Mentawai Islands in Indonesia, arranging accommodation for surfers, fishermen, wildlife photographers and scientists. It has its own accommodation facilities, gear and boats. It also cooperates with fishing resorts in Panama which specialize in kayak fishing.

www.maonu.cz fb: Maonufishing #M

ENHOUSE


Cestovatel a fotograf Karel WOLF vás zve na

CESTOVATELSKý KOLEM SVĚTA

FESTIVAL

Největší festival pro cestovatele v ČR

BRNO

• 3. – 4. 11. 2018 • Kongresové centrum BVV

PRAHA

• 24. – 25. 11. 2018 • CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE ****

PLZEŇ

• 2. – 3. 2. 2019 • Měšťanská Beseda

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

www.loap.cz CONGRESS HOTEL PRAGUE


Text: Pavlína Hajduová

STUDUJTE NA HARVARDU. ZDARMA!

P

restižní americké univerzity nabízejí čím dál více on-line vzdělávacích kurzů, ve kterých může studovat téměř každý. Slovo téměř je v některých kurzech trochu zavádějící, uspěje v nich jen málokdo. V současné době je na výběr z několika stovek on-line kurzů, my se zaměříme na kurzy na nejprestižnějších světových univerzitách.

Stanford

Stanfordova univerzita leží přímo v samém srdci Silicon Valley, i proto tady chce každý studovat především technicky zaměřené obory. Kdo by nechtěl vymyslet nový Google, že ano. Z on-line kurzů nás nejvíce oslovily Algoritmy nebo Pokročilé studium MATLAB pro vědecké

#M

ENHOUSE

Nyní můžete studovat on-line, a v některých kurzech dokonce úplně zadarmo, jen za závěrečný certifikát si budete muset pár dolarů připlatit.

výpočty. Studovat zde můžete ale i obory Hrozby jaderného terorismu nebo Univerzitní sportovní aktivity, kde bude vaším hlavním úkolem pomoci vyřešit finance za vysokoškolské sportovce nebo zlepšit vnímání žen ve vysokoškolském sportu.

Harvard

Nejstarší americká a nejprestižnější světová univerzita láká on-line studenty především na humanitní kurzy. Můžete tu studovat Moderní světovou literaturu, ale i Čínskou kulturu. Pokud jde humanismus mimo vás, pak by vás mohl zaujmout kurz Statistických a výpočetních nástrojů pro reprodukci vědy nebo Příčinné diagramy, které se v poslední době staly klíčovým nástrojem pro výzkum účinků léčby, expozice či politiky.

MIT

Massachusettský technologický institut je nejlepší technickou školou vůbec, o čemž svědčí mimo jiné také 76 laureátů Nobelovy ceny. Pokud vás zajímá technologický výzkum, přihlaste se do kurzu Mechaniky deformovaných konstrukcí. Matematiky pak jistě potěší například kurz diferenciálních rovnic. Na své si přijdou ale i milovníci památek, kteří zde mohou navštívit kurz Historie architektury v globálním měřítku.

Cambridge

Cambridgeská univerzita je jednou z nejprestižnějších v Evropě, možná proto s nabídkou on-line kurzů zdarma maličko šetří. Zdarma se můžete podívat na zoubek Mentálnímu zdraví mladých,


BOUTIQUE PRAGUE Široká 9 • Praha 1 • Tel. +420 222 317 993 prague@hublot-boutique.cz

BOUTIQUE BRATISLAVA Hviezdoslavovo nám. 3 • Tel. +421 905 440 880 bratislava@hublot-boutique.sk

hublot.com


STUDY AT HARVARD. FOR FREE! ale lze studovat i v holandštině, no neberte to! Za ostatní kurzy už si pěkně připlatíte. Za 275 liber můžete probrat historii Tudorovců, případně Aplikovanou psychologii na pracovišti. Kurz tvůrčího psaní pořídíte za 295 liber, což je mimochodem méně než polovina sumy, kterou si za tento kurz účtuje Halina Pawlowská.

Oxford

Anglické univerzity jsou v nabízení kurzů zdarma opravdu trochu zdrženlivější, na Oxfordské univerzitě je nabízen pouze kurz Výzkum využívání technologií studenty v praxi. Myslíte si, že reprodukční klonování je morálně přípustné? Pak by vás mohlo zajímat studium Bioetiky pro začátečníky. Humanisty potěší Anglická poezie z období první světové války, anarchisty zase kurz Globalizace. Vlastní kurz tu mají také osobnosti jako Jindřich VIII. nebo Jane Austenová. Každý kurz pořídíte za 270 liber.

Yale

Milujete anglické buldočky a chcete oblékat modré barvy? Pak zvolte pro své další studium Yaleovu univerzitu, kde najdete například jednu z nejstarších právních klinik na světě. Právo jako takové on-line samozřejmě studovat nemůžete, Yale ale nabízí kurz Práva a politiky životního prostředí, kde se přezkoumává struktura práva a vyhodnocují se jeho silné a slabé stránky s ohledem na životní prostředí. Velmi nás také zaujal kurz s jednoduchým názvem Smrt. Co znamená smrt? Je smrt zlo? Proč? Profesor Kagan rozebírá smrt do těch nejniternějších detailů.

Columbia

Při on-line studiu na Kolumbijské univerzitě si můžete alespoň představovat, jak se procházíte kampusem na Manhattanu. Kolumbijská univerzita nabízí velmi mnoho kurzů, které vám mohou pomoci s podnikáním, za všechny jmenujme například studium metody Cash Flow nebo kurz s názvem Business Foundation, který vám rozkryje podnikání jako takové a které je součástí programu MicroMasters Business Fundamentals.

#M

ENHOUSE

You can now study online, and some courses are entirely free of charge; you will only have to pay a few dollars for the final certificate.Prestigious American universities offer increasingly more online education courses, which almost anybody can study. The word almost is somewhat misleading for some courses, as only few people pass. At present, you can choose from several hundred online courses; we’ve focussed on those from the world’s most prestigious universities.

Stanford

Stanford University is located in the heart of Silicon Valley, which is why everybody wants to study mainly technical fields here. Who wouldn’t want to invent the next Google, right? The online courses that most appealed to use were Algorithms or Advanced MATLAB studies for scientific calculations. But you can also study subjects like Threats of Nuclear Terrorism or University Sports Activities, where your main task will be to solve the financing of university athletes or improve the perception of women in university sports.

Harvard

The oldest American and most prestigious world university attracts online students with its humanities courses. You can study Modern World Literature or even Chinese Culture here. If humanities aren’t your thing, you might be interested in the course on Statistics and Calculation Tools for Scientific Reproduction or Causal Diagrams, which have lately become a crucial instrument for researching the effects of treatment, exposure or politics.

MIT

The Massachusetts Institute of Technology is the best technical school ever, as evidence by 76 Nobel Prize winners, among other. If you are interested in technological research, sign up for the course on Mechanically Deformed Constructions. Mathematicians are sure to love the course on differential equations. But history lovers will also find their own by attending the course on the History of Architecture on a Global Scale.

Cambridge

Cambridge University is one of the most prestigious in Europe, which may be why it’s rather frugal with its offer of free online courses. For free, you can take a closer look at Adolescent Mental Health, which can even be studied in Dutch. You can’t say no to that! The other courses will cost you a pretty penny. For 275 pounds, you can discuss the history of the Tudors, or Applied Psychology on the Workplace. A creative writing course can be yours for 295 pounds, which by the way is less than half the amount that Halina Pawlowská charges for this course.

Oxford

English universities are indeed somewhat more hesitant in offering free courses; Oxford only offers one on Research in Use of Technology by Students in Practice. Do you think reproductive cloning is morally permissible? Then you might be interested in studying Bioethics for Beginners. Humanists will delight in English Poetry of the First World War, and anarchists in the Globalisation course. Personalities like Henry VIII or Jane Austen have their own dedicated courses. Each course is available for 270 pounds.

Yale

Do you love English bulldogs and want to wear blue? Then choose Yale University for your further studies, which also has one of the oldest clinics in the world. Naturally, you can’t study law as such as an online student, but Yale offers courses in Environmental Law and Policies, which examines the structure of law and evaluates its strengths and weaknesses with regard to the environment. We were also struck by the course with the simple name of Death. What does death mean? Is death evil? Why? Professor Kagan discusses death down to the innermost details.

Columbia

While studying at Columbia University online, you can at least imagine strolling through the Manhattan campus. Columbia University offers a vast range of courses to help you with business; worth mentioning are Cash Flow Methods or a course titled Business Foundation, which reveals business as such and is part of the MicroMasters Business Fundamentals program.Tohle je Darkumentary

SPLNĚNÝ SEN

Jak se parta kamarádů, kamera a hromada hlíny v britském Surrey proměnily v největší freeridový event v Jihoafrické republice. Všechno, co Sam Reynolds, Danny Pace a Matt McDuff chtěli v roce 2013 udělat, bylo postavit velký dirtový skok, zajezdit si, párkrát spadnout a celé to natočit pro své kamarády. Přizvali si ještě filmaře Toma Grundyho, který má talent zaznamenat dění v pozadí, a zrodil se Pure Madness. „Chtěli jsme se vrátit ke kořenům: pořádné pády a rokenrol,“ říká Sam Reynolds. Druhý díl pak chlapce učinil slavnými v rámci MTB komunity. V Pure Darkness 2 bylo víc triků, víc kámošů a spousta nových nápadů.“…a dream come true… building whatever you want and riding with friends… that’s what it’s all about!” Nico Vink

#M

ENHOUSE


T

Tou dobou se ozvalo několik nadšených Jihoafričanů, kteří nabídli, že klukům pomůžou vyrůst díky nové lokalitě. Celý cirkus znovu explodoval v Knysna bike parku, kde si všichni mohli splnit své nejdivočejší sny doslova na zelené louce. Nejdříve postavili pětadvacetimetrovou, téměř vertikální věž pro dropy, která je rychlostí skoro 70 km/h posílala na jeden z největších dirt jumpů v historii. Třetí díl pak znamenal skutečný průlom, který světu ukázal, co všechno se dá dělat v polích Jižní Afriky. Když se přidali mistr stavitel Nico Vink a legendární Clemens Kaudela, společnými silami vytvořili mistrovské dílo s rychlými slopestylovými lajnami a nebezpečnými skoky. „Byla to čistě kamarádská záležitost… a pak jsme pozvali víc lidí a takhle se to zvrhlo,“ vzpomíná Matt McDuff. Nico Vink, člen původní party z Fest-Series a pořadatel několika jejich eventů, viděl potenciál celé věci, a tak navrhl Samovi, aby vytvořil vlastní akci: DarkFEST. Vzali původní trať, zvětšili všechny prvky, postavili skoky ve stylu MX a přidali víc lajn. Na první DarkFEST pak pozvali nejlepší freeridery světa. Andreu Lacondeguy, Kyle Jameson, Cam Zink, Ethan Nell, Adolf Silva a další se na trať vrhli jako hladoví supi a DarkFESTu zajistili místo mezi nejlepšími eventy roku. „Adolf je ten typ, který jen tak zkusí double front flip, totálně se rozbije a umře,“ směje se Reynolds.

Pohodlně se posaďte,

zapněte si pásy a díky

Darkumentary nakoukněte

za oponu akce, za kterou stojí pět let potu, hlíny a aplausu! “We wanted to

take it back to its roots; big crashes and

rock n roll!” Sam Reynolds „Byla to čistě kamarád-

ská záležitost... a pak jsme

pozvali víc lidí a takhle se to zvrhlo!“

Matt McDuff


„Adolf je ten typ, který jen tak zkusí double front flip, totálně se rozbije a umře“ Sam Reynolds

H

“..It’s definitely in the top 3 most important

events on the Freeride calendar.. it’s insane!!” #M

ENHOUSE

How a group of friends, a camera and a pile of soil in Surrey, Britain, turned into the biggest freeride event in South Africa. The only thing Sam Reynolds, Danny Pace and Matt McDuff wanted to do in 2013 was to build a big dirt jump, ride around, fall a couple of times and film it all for their friends. They also brought in filmmaker Tom Grundy, who has a talent for recording behind the scenes, and Pure Madness was born. “We wanted to go back to the roots: big falls and rock and roll,” says Sam Reynolds. The second episode made the boys famous in the MTB community. There were more tricks, more friends and lots of new ideas in Pure Darkness 2. By then, several enthusiastic South Africans made contact, and offered the guys help to grow in a new location. The entire circus exploded again at the Knysna bike park, where everybody could fulfil their wildest dreams literally on a green field. First they built a twenty-five-meter almost vertical tower for drops, which sent them onto one of the biggest dirt jumps in history at a speed of almost 70 km/h The third episode was a real breakthrough, which showed the world what can be done in the fields of South Africa. Then, master builder Nico Vink and the legendary Clemens Kaudela joined forces to create a masterpiece with fast slopestyle lines and dangerous jumps. “It was purely a friendly affair... then we invited more people and this is how it turned out,” recalls Matt McDuff. Nico Vink member of the original crew from Fest-Series and organiser of several of their events, saw potential in the whole idea, and suggested that Sam create his own event: DarkFEST. They took the original track, augmented all the elements, built jumps in MS style and added more lines. Then they invited the best freeriders in the world to the first DarkFEST. Andreu Lacondeguy, Kyle Jameson, Cam Zink, Ethan Nell, Adolf Silva and others rushed to the track like hungry vultures and helped to make DarkFEST one of the best events of the year. “Adolf is the type that just tries a double front flip, has a massive wipe out and dies,” laughs Reynolds.


How a bunch of friends, a camera and a pile of dirt in Surrey, UK, turned into a globally recognised Freeride event in South Africa.

„Chtěli jsme se vrátit ke kořenům: pořádné pády a rokenrol!“ Sam Reynolds


S rokem 2018 přišla i nová lokalita blízko Kapského Města: malebná vinařská oblast Stellenbosch. Stavba nové trati, dítěte Reynoldse, Vinka a Kaudely, trvala měsíc. Skoky, jako byla skoro třicetimetrová Bestie, tlačily všechny přítomné k vystoupení z komfortní zóny. Osmimetrový step up pobízel nováčky, například Nicoliho Rodgatkina, aby na něm zkusili své největší triky. „Tohle je splněný sen… postavíte si, co chcete, a pak na tom jezdíte s kámoši… o tom to je,“ dodává Nico Vink.

Sit back, tune in and get behind the scenes of The Darkumentary. #M

ENHOUSE


„... splněný sen... postavíte si, co chcete, a pak na tom jezdíte s kámoši... o tom to je!“

The year 2018 brought a new location close to Cape Town, in the picturesque wine region of Stellenbosch. The construction of the new track, brainchild of Reynolds, Vink and Kaudela, took one month. The jumps, like the Beast of almost thirty metres, pushed all those present out of their comfort zones. The eight-metre step up encouraged newbies like Nicoli Rodgatkin to try out their newest tricks. “This is a dream come true... you build what you want and then you ride it with friends... that’s what it’s about,” adds Nico Vink.

Nico Vink


MENHOUSE LOUNGE Hledáte místo pro firemní event, představení nového produktu nebo projekce úspěchu vaší společnosti? Nebo se chcete zajít po práci odreagovat s přáteli u shisha baru, dát si drink a nechat se vést na vlně chill out? Také si u nás můžete užít v zahraničí již tak proslulé Aperitivo, kdy před svou noční jízdou u nás lehce popijete, naladíte se, a hurá do víru velkoměsta. Sledujte naše instagramy @menhouse.eu a @menhouse_magazine, a vždy budete v obraze, co se u nás děje a bude pořádat. Každopádně čtvrtky hrajeme poker! Přidáte se? Těšíme se na vás kdykoli i přes den, třeba se jen podívat a ochutnat lahodnou kávu Nespresso. David

Kontakt: +420 602 311 087ŘEDITEL Ing. Zbyšek Serafín WEB REDAKTOR Veronika Pincová

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ Antonín Radil +420 604 388 143

MENHOUSE LOUNGE David Radil +420 602 311 087

REGISTRACE MK ČR E 21043, ISSN 1805-787X @menhouse_magazine @menouse.eu

FOTOGRAFIE ©Menhouse Arthur Koff @youtube @monsterenergy ©iStockphoto – alle12, Anchiy, Dean Mitchell, LeszekCzerwonka, PeopleImages, Rocket k, SindreEspejord, wundervisuals, xof711

ČASOPIS MENHOUSE

VYDÁNÍ Č. 20, VI. ROČNÍK, CENA: 200 Kč

V Y D AVAT E L N E X U S M U LT I M E D I A S . R . O . Soukenická 1196/11, 110 00 Praha 1 IČ: 26199351, DIČ: CZ26199351 T: +420 604 250 451 M: info@menhouse.eu

IMAGE MANAGEMENTU ČASOPISU IMAGE MANAGEMENTU ČASOPISU MENHOUSE PODPORUJÍ MENHOUSE PODPORUJÍ

IMAGE MANAGEMENTU ČASOPISU IMAGE MANAGEMENTU ČASOPISU MENHOUSE PODPORUJÍ MENHOUSE T I T UPODPORUJÍ LNÍ STRANA Foto: Arthur Koff, oblečení: Jiřina Tauchmanová / Levis, hodinky: Hublot, tenisky: Footshop, auto: Advantage cars, motorka: Harley&Davidson, prostor: OK Aviation Group IMAGE MANAGEMENTU ČASOPISU IMAGE MANAGEMENTU ČASOPISU MENHOUSE PODPORUJÍ MENHOUSE PODPORUJÍ IMAGE MANAGEMENTU ČASOPISU MENHOUSE PODPORUJÍ


BOUTIQUE PRAGUE Široká 9 • Praha 1 • Tel. +420 222 317 993 prague@hublot-boutique.cz

BOUTIQUE BRATISLAVA

hublot.com

Hviezdoslavovo nám. 3 • Tel. +421 905 440 880 bratislava@hublot-boutique.sk


Troufneš si? Fat Bob® s motorem Milwaukee-Eight® o obsahu 1 745 nebo 1 868 cm3 přijíždí s agresivním výrazem a výkonem, který ti vyrazí dech. Budeš možná ale překvapený, jak snadno tuhle bestii zkrotíš. Podívej se i na naše ostatní nejnovější modely Softail®. Pro jejich koupi můžeš využít značkové financování Harley-Davidson. www.harley-davidson.cz

©2018 H-D a dceřiné společnosti. Všechna práva vyhrazena. Harley, H-D, Harley-Davidson a logo Bar & Shield jsou obchodními známkami společnosti H-D U.S.A., LLC.