Menhouse No. 21

Page 1

CENA 200 KČMENHOUSE_fin.indd 1

28.11.18 14:14 21.10.18 21:13


MENHOUSE_fin.indd 2

28.11.18 14:14


MENHOUSE_fin.indd 3

28.11.18 14:14


MENHOUSE_fin.indd 4

28.11.18 14:14


PRO MILOVNÍKY ABSOLUTNÍ DOKONALOSTI Pro opravdové fajnšmekry, kteří si potrpí na precizní zpracování a kromě křišťálově čistého obrazu také na bezchybný zvuk, je tu čerstvá novinka OLED+ 903. Tento model je společným dítětem značky Philips TV a tradičního britského výrobce audio vybavení Bowers & Wilkins. O tom, že televizor nabídne vskutku dokonalé ozvučení, není pochyb, vždyť reproduktory této legendární značky používá i světoznámé londýnské nahrávací studio Abbey Road Studios. Kromě toho OLED+ 903 disponuje třístranným systémem osvětlení Ambilight a novou generací obrazového procesoru P5 pro ještě lepší podání barev a vyvážený kontrast. Za svůj elegantní vzhled v evropském designu a bezkonkurenční obraz a zvuk si již stihl vysloužit ocenění EISA za nejlepší televizor pro domácí kino za rok 2018 a ocenění za design IF Product Design Award 2018. 55OLED903/12 je k dispozici za 69 999 Kč 65OLED903/12 je k dispozici za 99 999 Kč

FOR THOSE WHO LOVE PERFECTION New OLED+ 903 will make all connoisseurs keen on craftsmanship, crystal-clear picture and perfect sound fall in love. The new television is a result of partnership between Philips TV and a traditional British audio engineering company Bowers & Wilkins. There‘s no doubt the new television can offer the best audio quality as speakers of this legendary brand deliver the most accurate level of audio fidelity and create true to sound recording and listening experiences in the world-famous recording studios Abbey Road Studios. Moreover, OLED+ 903 features three-sided Ambilight and a new generation of P5 picture engine for even better colour processing and contrast performance. With its sleek European design and unparallelled picture and sound, it has earned the EISA Award for the Best Home Theatre TV 2018-2019 and the IF Product Design Award 2018. 55OLED903/12 is available at a cost of 69,999 CZK 65OLED903/12 is available at a cost of 99 999 CZK

MENHOUSE_fin.indd 5

28.11.18 14:15


MENHOUSE_fin.indd 6

28.11.18 14:15


MENHOUSE_fin.indd 7

28.11.18 14:15


ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ

WOMEN‘S AND MEN‘S CUSTOM-MADE TAILORING We are dealing with the complete realization of your personal corporate clothing, imaging and corporate styling. We make suits, costumes, shirts, blouses, dresses, sports jackets, pants, skirts and all other business and casual clothing in a customized manner. We use our own tidy, well fitting cuts. Quality and precision craftsmanship is a matter of course and a priority for us. We stitch out of the finest materials sourced from all around the world and domestically. All our garments are produced in the Czech Republic. With more than thirty years of experience in the field, you are guaranteed quality and security Our motto: By delivering our job, our work is not over!

Jiřina Tauchmanová +420 603 465 555 Praha 2, Sokolská 32 Nová Paka, Heřmanice 69 www.tauchmanova.cz

MENHOUSE_fin.indd 8

28.11.18 14:15


MENHOUSE_fin.indd 9

28.11.18 14:15


RAPPER KID FRESINO, TOKIO, JAPONSKO

LEVI.COM

© 2018 Levi Strauss & Co.

ZPĚVÁK JAMIE ISAAC, JIŽNÍ LONDÝN, ANGLIE

MENHOUSE_fin.indd 10

28.11.18 14:15


RAPPER REJJIE SNOW, DUBLIN, IRSKO

MENHOUSE_fin.indd 11

28.11.18 14:15


E EDITORIAL

Falešná skromnost stranou

False modesty aside

Vždycky nám vrtalo hlavou, proč se my, Češi, tak podceňujeme. A proč jsme my, Češi, na rozdíl od většiny národů doslova posedlí tím, co se o nás říká a co si o nás kdo myslí. Proč se ve vztahu ke zbytku světa bereme pekelně vážně? Snad to souvisí s naší historií, kdy se o nás neustále pokouší Východ a Západ? Kdy přecházíme z jednoho područí do druhého? Snad proto jsme se naučili švejkovat, na oko nic nebrat vážně, ale o to více si pak k srdci brát, když nás někdo hodnotí a komentuje. Vykazujeme neuvěřitelně často učebnicové projevy nevyrovnaného sebevědomí.

It has always made me wonder why we, Czechs, underrate ourselves so much. And why unlike other nations we, Czechs, are literally obsessed with the things people say or think about us. Why are we viewing ourselves so awfully seriously? Perhaps, it is connected with our history, when the East and the West are trying for us, isn’t it? Or could it be that we are moving from one subjection to another? This might be the reason why we have learnt to play the innocent fool and the more we pretend not to take anything seriously, the more we take it to our heart when someone evaluates us and comments on us. We often show unbelievable textbook examples of imbalanced self-confidence.

Jednou chceme celému světu dokázat, jak jsme dobří a víme všechno nejlíp, anebo naopak – celému světu na truc ukázat, jak ho nepotřebujeme, jak nám na něm nezáleží a jak – opět – víme všechno nejlíp. Jako by nebylo nic mezi tím.

Když jsme dávali dohromady témata tohoto čísla, snažili jsme se nacházet příběhy, které se těmhle dvěma extrémům vyhýbají. A čím více zajímavých a inspirativních lidí a osudů jsme nacházeli, tím jasněji z toho vycházelo, že to nejcennější, co světu i sami sobě můžeme nabídnout, je tichá, pokorná, skromná poctivost. Samozřejmě v kombinaci se zdravou zažraností, která je pro výjimečné jedince malého národa k přežití nutná, ale která se nesmí stát posedlostí.

Sometimes we want to show the whole world how good we are and that we know everything best or on the contrary – to show the whole world out of spite how much we do not need it, how much we do not care and that – again – we know everything best. As if nothing was in between.

When we were bringing topics of this issue together, we made efforts to find stories that avoid these two extremes. And the more interesting and inspiring people and life stories we were finding, the clearer it was turning out that the most precious thing what we can offer to the world and ourselves is serene, humble and modest honesty. Of course, in combination with healthy enthusiasm which is necessary for exceptional people of a small nation to survive, but which mustn’t turn into obsession.

Takže si užijte třeba příběh českých hoteliérů, kteří na Zanzibaru vybudovali nejlepší hotelový resort Afriky. Nebo příběh českého fotografa a muzikanta, který Američanům ukazuje kouzla jejich vlastní kultury. Přečtěte si o tom, co na životě v Česku obdivují třeba kanadští hokejisté nebo zahraniční manažeři. A jak se cítí být Čechem Petr Čech?

So enjoy, for example, the stories of Czech hoteliers who have built the best hotel resort of Africa on Zanzibar or the story of a Czech photographer and musician who shows Americans miracles of their own culture. Read, for instance, what Canadian ice hockey players or foreign managers admire on life in Czechia. And what does it mean to be Czech to Petr Čech?

Tohle české číslo jsme dělali s nepatetickou pýchou na to, že žijeme ve skvělé zemi v době jejího největšího rozmachu. Chtěli jsme zaznamenat tuhle výjimečnou dobu, a hlavně výjimečné lidi, kteří ji svým nasazením a životními příběhy tvoří. Je nejvyšší čas si se střízlivým pohledem na sebe samé říci, že falešná skromnost musí stranou, že jsme občas v lecčem opravdu dobří.

We have been preparing this Czech issue with an untheatrical pride that we live in a wonderful country at the time of its greatest boom. We wanted to depict this exceptional time and, above all, the exceptional people who create it through their enthusiasm and life stories. It is the highest time to take a sober look at yourself and say that false modesty must be pushed aside and that sometimes we are really good at various things.

Jan Štěpánek

MENHOUSE_fin.indd 12

SE

28.11.18 14:15


SEZNAM PRODEJCUÌŠ NALEZNETE NA WWW.GANT-TIME.CZ

MENHOUSE_fin.indd 13

28.11.18 14:15


VLAJKO, VLAJ České vlajce je letos devadesát let. Jak vznikla? Proč má barvy, jaké má? Jaké varianty naší vlajky kdy existovaly a jak se podařilo přesvědčit Slováky, aby nám ji nechali? Rozhovor s Alešem Brožkem, místopředsedou České vexilologické společnosti.

MENHOUSE_fin.indd 14

28.11.18 14:15


Text: Jan Kalous

Co vy osobně cítíte při pohledu na českou státní vlajku? Převládají emoce, nebo je tam vzadu stále odborník na vexilologii? Přiznávám, že emoce většinou převládají. Ale zároveň, když ji vidím, těším se z toho, že je esteticky hezká a že už vlaje tolik let. Umíte si představit nějakou reformu vlajky? Před časem se řešila nová verze hymny... Nechápu důvody k úpravě hymny, natož naší vlajky. Stejný názor jste zastával i v roce 1992 při dělení federace. Ano, když se Československo rozpadalo, usilovali někteří slovenští politici, aby Češi v budoucí České republice nemohli československou vlajku užívat. Důvod neznám, snad cítili, že je to dobrá obchodní značka a že to, co se dařilo v Československu, bude platit i pro Českou republiku. V podvýboru pro heraldiku a vexilologii českého parlamentu, kde se vyjadřujeme k návrhům obecních vlajek a znaků, jsme od samého počátku přesvědčovali české poslance, aby si Česká republika ponechala československou vlajku. Vysvětlovali jsme jim, že my, na rozdíl od Slováků, kteří v létě 1992 slavnostně přijali svou ústavu a vlajku, jež se beze změny stala státní vlajkou Slovenska od 1. ledna 1993, nemáme důvod vlajku měnit. K bíločervené vlajce užívané před rokem 1920 už citový vztah nemáme, zatímco k bíločervené vlajce s modrým klínem ano. Překvapilo vás, že Slováci ustoupili? Ani ne, protože při dělení Československa bylo důležité domluvit se na podstatnějších věcech, než byla otázka symbolů. Navíc vztahy mezi většinou Čechů a Slováků byly po celou dobu společné existence velmi dobré, takže otázka vlajky nemohla ty vztahy pokazit. Ale vím, že mnozí Slováci v postupu českých politiků cítili a někteří stále pociťují další neférové jednání Čechů vůči nim. Čeští poslanci totiž nejprve odsouhlasili, že žádný z nástupnických států nebude užívat symboly Československa, a měsíc nato schválili československou vlajkou za českou. Padalo tehdy i mnoho kompromisních návrhů, kratší klín, jiný odstín modré. Byl by to podle vás fatální zásah, nebo bychom si prostě zvykli? Právě že mně se jednalo o to, aby nevznikl u Slováků pocit křivdy, takže jsem byl ochoten připustit jiný odstín modré. V podvýboru však byl můj názor osamocený. Prý vám chodily i návrhy od lidí. Například? Ano, dostávali jsme řadu dopisů od občanů, kterým nebylo lhostejné, jak bude česká vlajka v budoucnu vypadat. Vzpomínám na kresbu jednoho libereckého obyvatele, který doporučoval, aby byl modrý klín oddělen od bílého pole

MENHOUSE_fin.indd 15

úzkým červeným proužkem a od červeného pole naopak. Byla tu i varianta vrátit se k červenobílé z dob monarchie i začátku republiky. Proč vlastně ne? O bíločervených praporech z doby Rakouska-Uherska věděli jen historici. Běžným obyvatelům naší republiky tyto prapory nic neříkaly. Musím přiznat, že ani já jsem k nim neměl žádný zvláštní vztah a teprve nyní, kdy podrobně studuji archivní materiály z období před 100 až 160 lety, poznávám, jak prapory v zemských barvách a ve slovanských barvách pomáhaly Čechům při prosazování národních zájmů. Červená, modrá, bílá? Proč jsou obvykle na slovanských vlajkách? Původně to byly barvy holandské vlajky, jimiž se prý nechal inspirovat ruský car Petr I. Veliký, když inkognito pracoval v holandských docích jako tesař. Bílomodročervenou vlajku pak prohlásil za obchodní vlajku Ruska a tyto barvy měly velký vliv na slovanské národy, které věřily, že je Rusko spasí. Na Slovanském sjezdu v Praze v roce 1848 dokonce někteří Češi doporučovali, aby se staly slovanskými barvami v souvislosti s tím, že Němci užívali černočervenožluté německé prapory jako symbol sjednocování.

Ruský car Petr Veliký bílomodročervenou vlajku prohlásil za obchodní vlajku Ruska a tyto barvy měly velký vliv na slovanské národy, které věřily, že je Rusko spasí.

Kde se vzal onen modrý klín? Kdy se na vlajkách začal používat a jak bývá obvykle interpretován? Proč se používá tak málo? Vloni si ho na vlajku přidali Katalánci... V červnu 1919 dospěla znaková komise, která připravovala zákon o symbolech Československa, k závěru, že nelze uvažovat o bíločervené vlajce jako o státní, protože takovou vlajku už užívalo Polsko. Doporučila, aby se přijala bíločervená vlajka, do níž bude vložen nějaký prvek modré barvy. Na další jednání znakové komise donesl její člen Jaroslav Kursa několik návrhů, v nichž použil jako geometrickou figuru modrý trojúhelník různé velikosti u žerdi. Pro mnohé v té době to byla nezvyklá figura, ačkoliv se už užívala například na vlajce Hedžázu. A tento

pocit mají zřejmě i obyvatelé jiných zemí a preferují spíše vlajky tvořené vodorovnými nebo svislými pruhy. Na druhou stranu nelze říci, že by byla státní vlajka s klínem tak mimořádná. V současné době překračuje počet státních vlajek s klínem číslo deset. České vlajce je devadesát osm let, jaké jsou nejstarší státní vlajky světa? V Evropě je nejstarší dánská vlajka, protože se podle legendy snesla z nebe v roce 1219, tedy téměř před 800 lety, a pomohla dánským vojskům vyhrát bitvu u Lindanisse v dnešním Estonsku. Ještě starší je však indonéská vlajka. Uvádí se, že červenobílá vlajka vlála v kedirském království, které existovalo před rokem 1222. Jak to bylo s vlajkou za Protektorátu? Málokdo ví, že čeští úředníci dlouhou dobu usilovali o to, aby se v Protektorátu nadále užívala bíločervená vlajka s modrým klínem. Důvodem byl fakt, že změna vlajky vede k velkým finančním nákladům jak pro úřady, tak pro obyvatelstvo. Jednání o změně vlajky se uspíšilo až poté, co slovenské vyslanectví v Berlíně zaslalo 31. května 1939 verbální nótu adresovanou říšskému úřadu zahraničních věcí v Berlíně a požadující odstranění slovenského znaku z protektorátního znaku. V polovině září 1939 se ve vládě diskutovalo o dvou variantách protektorátní vlajky. První tvořily tři vodorovné pruhy, bílý, červený a modrý, druhá varianta byla bíločervená s modrým pruhem u žerdi. Obě varianty byly předloženy k vyjádření říšskému protektorovi Konstantinu von Neurathovi. Ten v tu dobu odpočíval ve zvláštním vagoně na Wilsonově nádraží v Praze před cestou do Berlína a vyslovil se pro verzi vodorovných pruhů. Tento příběh ukazuje, že protektorátní vláda nemohla samostatně rozhodovat. Jaký je váš názor na vlajky doplněné nápisy, které vídáme na fotbalových nebo hokejových utkáních? Zákon podobné úpravy státních symbolů zakazuje. Česká vlajka doplněná nápisy by se skutečně neměla používat. Já jsem ale tolerantnější, takže mne spíše rozčiluje, když výrobci nedodržují poměr této vlajky 2:3 a délku klínu zkracují, takže občas nedosahuje do poloviny délky listu. Koho považujete za autora vy? Nebo vlajku vnímáte jako kolektivní dílo? Domnívám se, že bychom měli hovořit o kolektivním díle, na jehož podobě má největší zásluhu Jaroslav Kursa, o němž jsem se již zmínil, dále inženýr Antonín Valšík, který dokázal přesvědčit členy znakové komise i poslance, že modrý klín je dobrým řešením, a umělec František Kysela, který doporučil prodloužit klín, aby sahal do poloviny, a vlajka tak působila harmonicky.

28.11.18 14:15


KEEP FLYING, OUR FLAG The Czech flag is 90 years old this year. How was it created? Why does it have these particular colours? What variants of our flag have ever existed and how come that Slovaks were persuaded to leave it to us? An interview with Aleš Brožek, the deputy chairman of the Czech Vexillological Society: What do you personally feel when looking at the Czech national flag? Do emotions prevail, or is it rather the expert in vexillology present in the background? I admit that emotions mostly prevail. But at the same time, when I see it, I enjoy the fact that it is pretty and flying for so many years. Can you imagine a reform of the flag? Some time ago a new version of the anthem was discussed... I don’t understand the reasons for modifying the anthem, let alone our flag. You were holding the same opinion even in 1992 when the federation split. Yes, when Czechoslovakia broke up, some Slovak politicians pushed for Czechs not to be allowed to use the Czechoslovak flag in the successor Czech Republic. I don’t know why, but they may have felt that the Czechoslovak flag is a good brand and what was successful in Czechoslovakia would apply to the Czech Republic as well. From the very beginning, we have been persuading Czech MPs, from the Subcommittee for Heraldry and Vexillology of the Czech Parliament, where we comment upon proposed municipal flags and emblems, that the Czech Republic should keep the Czechoslovak flag. We were explaining them that unlike Slovaks who festively adopted their constitution and flag in summer 1992 and the flag without any change became the national flag of Slovakia on 1 January 1993, we do not have a reason for any change of the flag. We no longer have any emotional relationship to the white-and-red flag used before 1920, unlike to the white-and-red flag with the blue triangle. Were you surprised that Slovaks gave in? Not really, because at the split of Czechoslovakia it was important to agree on more substantial things than on symbols. Moreover, the relations between most Czechs and Slovaks were very good throughout their co-existence, so the issue of the flag could not spoil these relations. But I know that many Slovaks perceived and some still perceive the Czech politicians’ course of action as another unfair action of Czechs against them. The reason was that Czech MPs first agreed that neither of the successor states would use the symbols of Czechoslovakia, but one month later they approved the Czechoslovak flag to be the Czech flag. Many compromise proposals were also heard at that time, such as a shorter triangle or another shade of blue. Would that be, in your opinion, a fatal modification, or would we simply have got used to it?

MENHOUSE_fin.indd 16

To avoid Slovaks’ grievance about it was exactly what I strived, so I was willing to accept another shade of blue. However, I was the only person holding this opinion in the sub-committee. You allegedly received some proposals from the public. For example? Yes, we received many letters from citizens who were not indifferent to what the Czech flag would look like. I remember a drawing from one inhabitant of Liberec who recommended a separation of the blue triangle from the white field with a narrow red stripe and from the red field vice versa. Red, blue and white? Why are they in Slavonic flags? Originally, these were colours of the Dutch flag and the Russian tsar Peter the First was allegedly inspired by them when incognito working as a carpenter in Dutch shipyards. He declared the white-and-blue-and-red flag as a business flag of Russia and these colours had a great influence on Slavonic nations believing that Russia would save them. At the Slavonic congress in Prague in 1848 some Czechs even recommended these colours to become Slavonic in relation to the fact that Germans used black-and-red-and-yellow flags as a symbol of unification. Where did the blue triangle come from? When did its use in flags start and how is it usually interpreted? Why is it used there so little? Last year Catalans added it to their flag... In June 1919 the Emblem Commission that was preparing the law on symbols of Czechoslovakia concluded that it was impossible to propose a white-and-red flag to become the national flag, because Poland had been already using such a flag. It recommended adoption of a white-and-red flag with some blue element. At the next meeting of the Emblem Commission one of its members Jaroslav Kursa tabled several proposals in which he used a blue triangle different in size as a geometric figure next to the flagstaff. The figure was unusual to many at that time although it was used, for instance, in the flag of Hejaz. And this feeling is likely shared by citizens of other countries, preferring thus rather flags consisting of horizontal or vertical stripes. On the other hand, we cannot say that a national flag with a triangle would be that extraordinary. Presently, the number of national flags with a triangle exceeds ten. The Czech flag is 98 years old – what are the world’s oldest national flags? The oldest flag in Europe is the Danish one,

because according to a legend it landed on the Earth from heaven in 1219, i.e. almost 800 years ago, and helped Danish soldiers win the Battle of Lindanise in present Estonia. However, the Indonesian flag is even older. Their red-and-white flag is said to have been flying in the Kediri Kingdom that had existed already before 1222. What happened to the flag during the Protectorate? Few people know that for a long time Czech officials had been striving for the white-and-red flag with the blue triangle to be used during the Protectorate. It was for the fact that a change of the flag results in huge financial costs both for authorities and the population. The negotiation about a change of the flag accelerated only after 31 May 1939 when the Slovak embassy in Berlin sent a verbal note addressed to the Reich’s authority of foreign affairs in Berlin and asking removal of the Slovak emblem from the Protectorate’s emblem. In the middle of September 1939 the government were discussing two variants of the Protectorate flag. One consisted of three horizontal stripes, white, red and blue, and the other was white and red with a blue stripe next to the flagstaff. Both variants were submitted to the Reich’s Protector Konstantin von Neurath for comments. At that moment he was having a rest in a special railway carriage at the Wilson Railway Station in Prague before his journey to Berlin and spoke for the version with horizontal stripes. This story shows that the Protectorate government could not make decisions independently. What do you think about the flags supplemented with writings that we often see during football or ice-hockey matches? The law forbids similar modifications of national symbols. Well, it is true that one should not use the Czech flag supplemented with any writings. But I am more tolerant and instead of that it makes me angry when producers do not observe the ratio of 2:3 and shorten the triangle which sometimes does not reach the half of the flag’s length. Whom do you consider to be the author? Or do you view the flag as a collective work? I believe that we should talk about a collective work to the look of which Jaroslav Kursa, whom I have already mentioned, contributed mostly, followed by the engineer Antonín Valšík who managed to persuade both the members of the Emblem Commission and MPs about the blue triangle being a good solution and the artist František Kysela who recommended to lengthen the triangle to reach the middle and the flag could thus give a harmonious impression.

28.11.18 14:15


MENHOUSE_fin.indd 17

28.11.18 14:15


Text: Jan Kalous, Darek Šmíd, Roman Zvarič, Foto: archiv

ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY CZECH GOLDEN HANDS Deset dobrých příkladů toho, že české řemeslo stále žije. Ten proofs that handicrafts are still alive.

1

MENHOUSE_fin.indd 18

Engelmüller

www.engelmuller.com Kožené rukavice české značky Engelmüller nosili legendární závodnice Eliška Junková, letecký akrobat František Šťastný i pilot formule 1 Louis Chiron. Po druhé světové válce značka zanikla, ale v roce 2015 ji obnovil Tomáš Kopečný, ředitel reklamní agentury Scholz & Friends. „Začalo to, když jsem ve starém výtisku časopisu Automobil z dvacátých let nalistoval celostránkový inzerát firmy Engelmüller,“ vzpomíná Kopečný na moment, kdy se věhlasnou značku rozhodl vrátit na výsluní. Kromě historie firmy, která byla založena už v roce 1865, začal objevovat i nesmírně náročné rukavičkářské řemeslo, jímž byly v minulosti české země celosvětově vyhlášené. Od Kopečného to bylo impulzivní rozhodnutí, na druhou stranu vztah ke starým autům má v krvi – s tatínkem sbírali a opravovali veterány a vášnivým motoristou byl i jeho dědeček. Značka Engelmüller, to ale nebyly pouze rukavice řidičské, nýbrž i společenské či zimní. A to samé platí také dnes, letos se firma rozhodla vzdát hold českým legionářům, kteří se na frontách první světové války před sto lety bili za samostatnost Československa. Tři limitované edice po sto párech rukavic odkazují na legionáře působící v Itálii, Franci a Rusku.

Leather gloves made by the Czech brand Engelmüller were worn by the legendary female racer Eliška Junková, the aerobatic pilot František Šťastný or the Formula 1 pilot Louis Chiron. After the World War II the brand vanished from the market, but in 2015 it has been renewed by Tomáš Kopečný, the director of the advertising agency Scholz & Friends. “It all started when I flipped through an old issue of the magazine Automobile from the 1920s and found a full-page ad of Engelmüller,” Kopečný recalls the moment when he decided to restore prominence of the renowned brand. Except for the history of the company, founded as early as in 1865, he also began discovering the immensely exacting glove-making craft for which in the past the Lands of Bohemian Crown were renowned all over the world. It was Kopečný’s impulsive decision; on the other hand, he inherited a love for classic cars – he and his father were collecting and repairing veteran and vintage cars and his grandfather was a passionate driver too. Engelmüller was not only a brand of driver gloves, but also formal or winter ones. And the same is also true today. This year the company has decided to pay tribute to Czech legionaries who had been fighting on the WWI fronts one hundred years ago for independent Czechoslovakia. Three limited series, with one hundred pairs of gloves each, refer to legionaries who operated in Italy, France and Russia.

28.11.18 14:15


MENHOUSE_fin.indd 19

28.11.18 14:15


2 Capelisto

www.capelisto.com „V Čechách jsou pokrývky hlavy tak nepopulární, že i výrobců je pomálu,“ říká Věra Švejkina z rodinné návrhářské značky. „Vím o dvou modistkách, které považuji za zajímavé. Ale pozor, my klobouky nemodelujeme, my je šijeme a to je něco úplně jiného. V tom asi shledávám i naši jedinečnost. Také v kvalitě zpracování a designu. Fakt, že nesledujeme žádné trendy, ba naopak se jim bráníme, podtrhuje naši originalitu.“ “In Czechia hats or other headgear are unpopular to that extent, that the producers are hard to find,” says Věra Švejkina from a family design brand. “I know about two modistes whom I find interesting. But be careful, we do not mould hats, but we sew them, that’s something completely different. This is probably where I see our uniqueness, in addition to the quality of workmanship and design. The fact is that we do not follow any trends, rather on the contrary, we defy them, which highlights our originality.”

Bomma

www.bomma.cz Značka Bomma navazuje na fenomenální tradici českého sklářství a kombinuje ji se svým jedinečným technologickým know-how. „Díky tomu a našim mimořádně zručným sklářům dokážeme s našimi produkty doslova překračovat hranice toho, co je v našem oboru vůbec možné,“ říká Valérie Dvořáková z Bomma, v jejímž čele stojí nově art directoři Jakub Pollág a Václav Mlynář ze Studia DeFORM. Pomyslné limity přesahuje Bomma i svým designem, jedinečnou kvalitou skla i smyslem pro detail. „Každé naše svítidlo je ručně vyrobené a zakládáme si na tom, že interiéru dodává jedinečnou emoci.“ Bomma continues with the phenomenal tradition of Bohemian glass-making and combines it with their unique technological know-how. “Thanks to that and our exceptionally skilful glassmakers we are able to bring our products literally across the frontiers of what is actually possible in our industry,“ says Valérie Dvořáková from Bomma which has new art directors Jakub Pollág and Václav Mlynář from Studio DeFORM. The notional limits are surpassed by Bomma by means of their design, unique quality of glass and sense of detail. “Every Bomma lamp is handmade and we are very particular about the fact that it adds unique emotion to the interior.”

MENHOUSE_fin.indd 20

3 28.11.18 14:15


4 440 audio

www.440audio.eu

Rodinní firma, která ve spolupráci s mistry svého řemesla vyrábí luxusní zakázkové gramofony. „Při návrhu našich produktů nám jde zejména o jednoduchost, nenápadnou eleganci a vyznění potenciálu použitých materiálů. Naše gramofony chceme vyrábět nejen jako zařízení ke zprostředkování kvalitního zvuku, ale i jako dílo, které bude mít v kontextu svého okolí hlubší význam a hodnotu,“ říká Tomáš Jiráček.

A family company that cooperates with experts in their field to produce premium, made-to-order record players. “At designing our products, we pay a particular attention to simplicity, discreet elegance and emphasis of the potential of the materials used. We want to produce our record players not only as a system intermediating high-quality sound, but also a work that has got a deeper meaning and value in the context of its surroundings,” says Tomáš Jiráček.

MENHOUSE_fin.indd 21

28.11.18 14:15


5 Be Wooden www.bewooden.cz

Rodinná firma ze severní Moravy, kterou Ctirad a Jakub začínali ve stodole u táty na dvoře. Jejich ručně dělané dřevěné motýlky a další originální módní doplňky putují do celého světa. „BeWooden je celosvětovou značkou, která se z Beskyd dostala do Německa, Dánska, Švédska, Finska, ale i na Tchajwan a do ostatních zemí,“ říkají pyšně. A family company from North Moravia that Ctirad and Jakub started up in their father’s barn in the yard. Their handmade wooden little butterflies and other original fashionable accessories are exported to the whole world. ”BeWooden is a worldwide brand which made it from the Beskydy Mountains to Germany, Denmark, Sweden, Finland, but even to Taiwan and other countries,” they say proudly.

Vodk

MENHOUSE_fin.indd 22

28.11.18 14:16


Vodka Beluga je k dostání v prodejně

MENHOUSE_fin.indd 23

v pražském Karlíně, Sokolovská ulice 68/105, nebo na e-shopu warehouse1.cz

28.11.18 14:16


6

Jordis

www.jordis.cz Za první republiky bývalo Československo čokoládovou velmocí, jen v západní polovině republiky fungovaly čtyři desítky větších či menších továren. Dnes se poctivá česká čokoláda na trh vrací díky nadšencům, kteří za pochodu znovuobjevují tradiční výrobní postupy. K těmto pionýrům patří i Jiří Stejskal a Lukáš Koudelka z Hradce Králové, jejichž čokoláda už začíná být proslulejší než prvorepubliková hradecká Jitřenka. Původně čokoládu pouze prodávali, pak si ale pořídili první temperovací stroj, miniaturní mlýnek z Indie, který se normálně používá na mletí koření, a objednali suroviny. První várka byla maličká, na mlýnku se dalo zvládnout maximálně kilo bobů denně. Dnes mají jedenáct zaměstnanců a kvalitních a poctivých čokolád s logem Jordi’s, které jsou k dostání na zhruba sto padesáti místech v celé republice, vyrábějí až čtyřiadvacet druhů. Jsou mezi nimi čokoláda se solí, s čajem nebo mléčná řada s kravským, ovčím a kozím mlékem. Boby si dnes nechávají dovážet z Kolumbie, Venezuely, Hondurasu, Madagaskaru nebo Vietnamu. Czechoslovakia in the period between the world wars used to be a chocolate superpower, with forty larger or smaller factories operating just in the western part of the country. Today, genuine Czech chocolate returns to the market thanks to enthusiasts who are running their factories and re-discover traditional production processes. Such pioneers include Jiří Stejskal and Lukáš Koudelka from Hradec Králové whose chocolate begins to be more acclaimed than the local Jitřenka chocolate factory in the first years of Czechoslovakia. Initially they only marketed chocolate, but later they also purchased their first chocolate warming machine, a miniature grinder from India, which is normally used for grinding spices, and ordered raw materials. The first batch was tiny, as the grinder could manage only one kilo of beans per day. At present, they have eleven employees and produce up to twenty-four types of quality and genuine chocolate with their logo Jordi’s that are sold at about one hundred and fifty points of sale all over the republic. Their products include chocolate with salt or with tea or a milk series with cow, sheep and goat milk. The cacao beans are currently supplied to them from Colombia, Venezuela, Honduras, Madagascar or Vietnam.

7

Echt kovář www.echtkovar.cz

Kovařině propadl šestadvacetiletý Anton Vadovič už jako malý kluk. Vyrábí především své milované damaškové nože s charakteristickou kresbou na čepeli. Prastará technika, při které se na sebe vrství pláty ocelí různých vlastností, je nejen zkouškou nožířovy zručnosti, ale také trpělivosti. Jen čepel vzniká desítky hodin a kdykoliv se může něco pokazit a kovář může začít nanovo. Neméně důležitou součástí Vadovičových ostrých šperků jsou jejich rukojeti. Oblíbil si exotická dřeva, která jsou tvrdší a hodně olejnatá, ale rád sáhne i po dřevu švestkovém, po paroží, kostech nebo mamutím zubu. Kromě nožů Vadovič vyrábí také luxusní vývrtky na víno nebo břitvy, jimiž se i sám holí. Anton Vadovič, now 26 years old, fell for smithery already as a little boy. He produces mostly his favourite Damascus knives with a typical drawing on the knife blade. This ancient technique, when steel sheets of different characteristics are superimposed, is not only a test of the knife-smith’s skills, but also of his patience. It takes dozens of hours to make the knife blade only and something can go wrong anytime and the smith might need to start from scratch again. A component of no less importance of Vadovič sharp jewellery is the knife handle. His favourites are exotic kinds of wood that are harder and very oily, but he also likes to use plum wood, antlers, bones or mammoth teeth. In addition to knives, Vadovič also produces luxury corkscrews or straight razors which he himself uses for shaving.

MENHOUSE_fin.indd 24

28.11.18 14:16

Diploma


MENHOUSE_fin.indd 25 Diplomatico_250x297_Menhouse.indd 1

28.11.18 14:16 03.10.17 10:29


8

Acoustique Quality www.aq.cz

Značku AQ založili počátkem 90. let dva spolužáci z Vysokého učení technického v Brně, Karel Svoboda a Vladimír Sapara. Když se doslechli, že se litovelská Tesla zbavuje skladových zásob, nakoupili komponenty na výrobu reprosoustav a začali je – ještě během studia – sestavovat a prodávat. „Původně jsme se chtěli zabývat jen elektronikou, ale nesehnali jsme truhláře, a tak jsme si pořídili stolařskou dílnu a na koleně se učili vyrábět reprobedny od A do Z,“ vzpomíná Karel Svoboda. Mezi audiofily se značka AQ postupně stávala pojmem, firma rostla a postupně dokupovala technické vybavení umožňující výrobu sofistikovaných modelů na špičkové úrovni. „Dnes máme k dispozici automatické nářezové centrum, pětiosý obráběcí CNC stroj umožňující výrobu zakřivených tvarů i lakovnu s ekologickým zachytáváním barev. Tam nanášíme nejen ručně leštěné klavírní laky, ale i moderní matové povrchy,“ vypočítává Karel Svoboda. Kvalitní reprobedny, na jejichž analogovém principu se nejspíš ještě dlouho nic nezmění, si lidé pořizují nejméně na deset let a poptávka po nich setrvale roste. Podobu top modelu AQ Passion s cenovkou 485 000 Kč, jež získal cenu A’Design Award & Competition, vytvořil designový mág Peter Novague. The AQ brand was created by two fellow students of the Czech Technical University in Brno, Karel Svoboda and Vladimír Sapara, in the early 1990s. When they heard that Tesla in Litovel was selling their stock, they purchased components for production of loud speaker systems and – still during their studies – started to assemble and sell them. “Initially, we wanted to deal with the electronic part only, but we did not find a cabinetmaker, so we acquired a cabinetmaking shop and learned by makeshift means to produce loud speaker boxes from A to Z,” recalls Karel Svoboda. The AQ brand has gradually become a name among audiophiles and the company was growing step by step and purchasing additional technical equipment enabling production of sophisticated models at the first-rate level. “Today, we work with an automatic cutting machine, a five-axial machining centre enabling production of curved shapes and a paint shop with environmental-friendly paint-trap system. There we use not only manually polished black gloss (piano) varnishes, but also modern matted finishes,” enumerates Karel Svoboda. Quality speaker boxes, the analogue principle of which is likely to remain unchanged still for a long time, are usually purchased for at least ten years and the demand for them is continuously growing. The design of the top model AQ Passion with a price tag of CZK 485,000 which won the prize A’ Design Award & Competition was made by the design magician Peter Novague.

JanPipes

www.janpipes.cz Jan Klouček vybudoval pražskou dýmkařskou prodejnu Baker Street, načež se vyučil dýmkařskému řemeslu v proslulém francouzském Saint-Claude a spustil výrobu vlastních dýmek, jichž v době, kdy měl jeho závod dvanáct zaměstnanců, vyrobil jen za první rok 150 000. Dnes už však působí jako individuální tvůrce maximálně 150 autorských dýmek do roka, které z jeho dílny v Kostelci nad Černými lesy putují jak do nejvyšších pater české politiky (jeho dýmky kouří exministr zahraničí a někdejší prezidentský kandidát Karel Schwarzenberg i současný prezident Miloš Zeman), tak do vzdálených světových destinací, jako je Nový Zéland, Austrálie, Spojené státy, Chile nebo Japonsko; co se evropských zemí týče, v každé z nich už dnes nějaká dýmka Jana Kloučka značky JanPipes stoprocentně je. Jan Klouček built the Prague pipe shop Baker Street and then he learnt the pipe-making craft in famous Saint-Claude, France, and started a production of his own pipes. At the time when twelve employees were working in his plant, they were able to produce 150,000 pipes just in the very first year. At present, however, he works as an individual pipe designer and producer creating not more than 150 pipes with his copyright per year that leave his workshop in Kostelec nad Černými lesy for the highest levels of Czech politics (his pipes are used by the former Minister of Foreign Affairs and former presidential candidate Karel Schwarzenberg and by the current president Miloš Zeman), as well as to remote world destinations such as New Zealand, Australia, USA, Chile or Japan; as far as the European countries are concerned, a JanPipes pipe made by Jan Klouček is certainly in each of them..

MENHOUSE_fin.indd 26

9 28.11.18 14:16


10 Shisha Original www.shishaoriginal.com

Díky poctivé české práci a kvalitním lokálním materiálům se z brněnské firmy Shisha Original stala světově proslulá společnost. Veškeré komponenty unikátní dýmky se vyrábějí ručně a na domácí půdě. Přední čeští výrobci dodávají exkluzivní a kvalitní materiály – křišťál, porcelán, dřevo, kůži i nerezovou ocel. Jako jediná dýmka na trhu vyráběná z českého porcelánu si získala srdce i zahraničních klientů, především pak na Středním východě. Díky originálnímu designu a absolutní funkčnosti tak vznikla dýmka, se kterou si můžete vychutnat jedinečné chvíle pohody.  Thanks to the long-term development, honest Czech work and high-quality local materials, the Brno-based company Shisha Original has become a globally renowned company. All components of their unique pipe are handmade locally. The leading Czech manufacturers deliver exclusive and high-quality materials –crystal, porcelain, wood, leather and stainless steel. As the only pipe in the market made of Czech porcelain, it has also won hearts of foreign clients, especially in the Middle East. Thanks to its original design and absolute functionality, a pipe has been created with which you can enjoy outstanding moments of peace of mind.

MENHOUSE_fin.indd 27

28.11.18 14:16


Text: Jan Kalous, Foto Ondřej Pýcha

MENHOUSE_fin.indd 28

28.11.18 14:16


ČEŠI DĚLAJÍ VŠECHNO PO SVÉM Rozhovor s Petrem Čechem, jedním z nejúžasnějších ambasadorů dobrého jména naší země ve světě.

MENHOUSE_fin.indd 29

28.11.18 14:16


most směrem ke Staroměstskému náměstí nebo pak i směrem k Hradu můžete vidět spoustu zajímavých míst. Navíc po téhle cestě můžete zajít i do známých restaurací a různých příjemných kaváren, kterých je okolo spousta. Jaké je největší klišé a nesmysl, který se o Češích v zahraničí říká? Největší klišé je, když řeknete, že jste z Prahy a někteří si to automaticky asociují s Ruskem. Pro spoustu cizinců zkrátka spadáme do bývalého Sovětského svazu a to je asi největší nesmysl, co cizinci o Češích řeknou. Který typický český zvyk vás vytáčí? Asi to, že se lidé bojí odlišovat. Že by chtěli něco udělat jinak, ale raději to neudělají, protože ostatní by řekli, že je to jiné nebo špatné. To mi docela vadí a myslím, že je to škoda.

Když se kdekoli na světě řekne Česko, spousta lidí si vybaví Prahu, pivo a fotbal. Co byste k tomu dodal, případně opravil vy? Myslím, že to tak opravdu je, a vlastně bych to ani neopravoval, protože takhle Česká republika v uších cizince zní. Jaké jsou momenty, kdy jste hrdý na to, že jste z Česka? Člověk je vždy hrdý na to, že je Čech, když se něco opravdu podaří, a myslím, že to mají všichni stejně. Ať už je to něco z oblasti sportu, vědy, techniky, nebo i z umění, když se podaří vytvořit něco, co celý svět ocení. Samozřejmě i na mě to má vliv a pak jsem hrdý na to, že jsem Čech.

až takoví vlastenci nejsme. Co se týče Anglie, jejich postoj je v tomto trochu jiný a ať už se daří, nebo ne, je jejich vlastenectví pořád stejné. Kdybyste se mohl vrátit do libovolného okamžiku české historie, kam byste se podíval a proč? Bylo by to období po první světové válce za vzniku první republiky, to by bylo zajímavé vidět. Když se podívám na české filmy z tohoto období, všichni vypadali spokojeně a republice se dařilo. Bylo by zajímavé vidět srovnání, jak to fungovalo právě za vzniku první republiky a dnes.

A který typický český zvyk nás dělá jedinečné? Napadá mě například polévka před hlavním jídlem. Pro hodně lidí v zahraničí je to zvláštní a jedinečné, většinou je zvykem jiný předkrm než právě polévka. Které místo v Čechách je pro vás jedinečné a kam byste se kdykoli vrátil? Nejraději se vracím domů, to je pro mě jedinečné místo, protože moc času v Čechách netrávím a jsem rád vždy, když se můžu vrátit. Žádné jiné takhle výjimečné místo nemám.

A co chvíle, kdy je vám spíše stydno? Samozřejmě se tohle taky objeví. V Anglii se o České republice zase tolik nepíše, a když ano, většinou se objeví něco kolem politického skandálu nebo něčeho, co se opravdu nepovede. A to samozřejmě potom člověku stydno je, ale myslím si, že to takhle má každý.

Kdybyste měl strávit let z Londýna do New Yorku vedle nějaké historické či současné české osobnosti, kdo by to byl a o čem byste si povídali? Byl bych rád, kdybych let mohl strávit s člověkem, který zažil období první republiky, například Tomáš Garrigue Masaryk by byl jednou z těchhle osob. Bylo by zajímavé popovídat si o tom, jaké to u nás bylo v meziválečném období.

Aktuálně jste v rámci oslav padesátých narozenin značky Kinder dvěma klukům splnil sen a mohli projít vaší akademií. Měl jste podobnou možnost zatrénovat si s někým známým, když jste s profesionální kariérou ještě začínal? A jak vás to ovlivnilo? Fotbalová škola Petra Čecha vznikla i díky tomu, že já sám jsem nikdy neměl podobnou možnost jet na fotbalový tábor nebo fotbalovou akademii. Neměl jsem možnost trénovat a setkat se s hráči, kteří působili například v první lize nebo v českém národním týmu. Nikdy se mi to jako dítěti nepoštěstilo a myslím, že to může být velice motivační zážitek.

Jsou Češi správní vlastenci? Rádi o sobě říkáme, že nám vlastenectví moc nejde. Uměl byste to srovnat třeba s Angličany? Myslím, že jsme národ, který si dělá všechno po svém, dokonce i to vlastenectví. Když se to hodí, vlastenci jsme, a když se to nehodí, tak zase

Když se vás kolegové z klubu ptají, kam v Praze nebo v Česku zajít, když už tu pracovně nebo rekreačně jsou, co jim doporučujete? Většinou všechny posílám po Praze na Staroměstské náměstí a na procházku okolo Pražského hradu, protože cestou přes Kampu, přes Karlův

Jak mluvíte doma se ženou a dětmi? Česky, nebo anglicky? Doma mluvíme v drtivé většině česky. Jedině když narazíme na nějaký výraz, jehož významu děti ne úplně přesně rozumí, použijeme angličtinu. Jinak se ale snažíme mluvit česky.

MENHOUSE_fin.indd 30

28.11.18 14:16


CZECHS DO EVERYTHING THEIR OWN WAY An interview with Petr Čech, one of the greatest ambassadors of our country’s good reputation in the world. When Czechia is mentioned anywhere in the world, many people imagine Prague, beer and football. What would you add or modify? I think this is true and actually I would not modify it at all, because this is how the Czech Republic sounds to the ears of a foreigner. What are the moments when you feel proud to be from Czechia? One is always proud to be Czech whenever something is a real success and in my opinion everybody feels this alike. No matter whether it is something in sports, science, technology or even art, whenever we manage to create something the whole world appreciates. Of course, this has an influence on me as well and then I am proud to be Czech. And what about the moments when you feel rather ashamed? Of course, this also comes up. In England there are not many articles about the Czech Republic, and if some are published, then it is mostly about a political scandal or something which was not a success at all. And then, naturally, one is ashamed, but everybody perceives it this way.

MENHOUSE_fin.indd 31

Are Czechs true patriots? We like to speak about ourselves as not being that good at patriotism. Could you compare it, for example, with Englishmen? In my opinion, we are such a nation that does everything its own way, even patriotism. When it is convenient, then we are patriots, and when it is not convenient, then we are not that patriotic. As far as England is concerned, their attitude in this respect is slightly different, no matter whether things go well or wrong, their patriotism continues to be the same. If you had an opportunity to go back to any moment of the Czech history, where would you like to go and have a look and why? It would be the time after the World War I, when the Czechoslovak Republic was established – that would be interesting to see. When I watch Czech films from that period of time, everybody looked happy and the country was thriving. It would be interesting to compare the situation in the first years of the republic and today. If you could spend your flight from London to New York sitting next to any historical or present Czech personage, who would it be and what would you talk about together? I would be glad if I could spend the flight time with a person who experienced the first years of the Czechoslovak Republic; for example, Tomáš Garrigue Masaryk was one of such persons. It would be interesting to talk about the way people in our country lived in the period between the two world wars. When colleagues from your club ask you where to go in Prague or Czechia, either on a business trip or on holiday, what do you recommend to them? Mostly I send everybody to see Prague, the Old Town Square and go for a walk near the Prague Castle, because they can see a lot of places of interest when walking across the Kampa Island, Charles Bridge towards the Old Town Square or towards the Castle. Moreover, after this walk you can also visit famous restaurants and various pleasant cafés which are plentiful in this area. What is the worst cliché and nonsense about Czechs you can hear abroad? The worst cliché is when you say you’re from Prague and some people associate it with

Russia automatically. To many foreigners we are simply in the same category as the former Soviet Union and this is probably the biggest nonsense foreigners say about Czechs. What typical Czech habit makes you angry? Maybe that people are afraid to be different. That they want to do something differently, but they rather don’t do it, because the others would say that it is different or wrong. I quite mind it and I think it’s a pity. And what typical Czech habit makes us unique? What comes to my mind is, for example, a soup before the main dish. To many people abroad that is something special and unique, as they are mostly used to eat hors d‘oeuvres other than soups. Which place in Czechia is special to you and where would you like to return anytime? Most of all I like to return home; this is the unique place, because I do not spend much time in Czechia and I am always glad whenever I can return. No other place is so exceptional to me. Currently, as part of the celebration of the fiftieth anniversary of the brand Kinder you fulfilled a dream of two boys and they could attend your Academy. Did you have a similar opportunity to be coached by someone famous when you were at the start of your professional career? And what kind of influence on you did it have? Petr Čech Football Academy was established also thanks to the fact that I myself did not have the opportunity to go to a football camp or a football academy. I could not train with and meet players who were, for instance, in the Premier League or in the Czech national team. As a child I did not have that luck and in my opinion it can be a highly motivating experience. What language do you speak with your wife and children at home? Czech or English? At home we speak Czech almost all the time. Only when we come across an expression the meaning of which children do not understand exactly, then we use English. But otherwise we try to be speaking Czech.

28.11.18 14:16


Foto: David Turecký

Z KAPSLE RYBIČKA Globální značka prémiové kávy Nespresso a česká nožířská společnost Mikov, s.r.o. zahájily spolupráci a přicházejí s limitovanou edicí ikonického kapesního nože Rybička, vyrobeného z recyklovaných hliníkových kapslí Nespresso.

Společnost Mikov i společnost Nespresso jsou ikonické značky ve svých oborech. Ve spolupráci s dalším partnerem, skupinou Olgoj Chorchoj, která platí za špičku v odvětví designu, přinášejí na trh jedinečný produkt s ekologickým přesahem, limitovanou edici kapesního nože Rybička, jehož střenky jsou vyrobeny z 35 použitých hliníkových kapslí Nespresso. „Ne ze všech vrácených kapslí vznikne kapesní nůž Rybička. Ale všechny vrácené kapsle Nespresso jsou recyklovány, aby z nich mohlo vzniknout něco nového,“ vysvětluje Andrea Petrová, marketingová manažerka Nespresso. Companies Mikov and Nespresso are iconic brands in their fields of activity. In cooperation with another partner, the group Olgoj Chorchoj, considered the top brand in the design industry, they are launching a unique product with an ecological bonus, a limited series of the Little Fish pocket knife the blades of which are made from 35 used aluminium capsules Nespresso. “Not every capsule returned is used for production of the pocket knife Little Fish. But all of the returned Nespresso capsules are recycled, so that something new can be created,“ explains Andrea Petrová, Marketing Manager of Nespresso.

MENHOUSE_fin.indd 32

28.11.18 14:16


A LITTLE FISH FROM A CAPSULE A global brand of premium coffee Nespresso and the Czech knife producer Mikov have started their cooperation and brought a limited series of the iconic pocket knife Little Fish, made from recycled aluminium capsules Nespresso.

MENHOUSE_fin.indd 33

28.11.18 14:16


„Kvalita kávy, kterou nabízíme našim zákazníkům, je pro nás důležitá. Abychom byli schopni garantovat nejvyšší kvalitu kávy a zachovat její maximální čerstvost, používáme pro balení hliníkové kapsle, které splňují nejpřísnější kritéria. Hliník je navíc 100 % recyklovatelný. Je však důležité použité kapsle získat od našich zákazníků zpět k recyklaci“, komentuje Andrea Petrová, marketingová manažerka Nespresso. “The quality of coffee we offer to our customers is important for us. In order to be able to guarantee the top quality of the coffee and maintain its maximum freshness, we use aluminium capsules for packaging, meeting the strictest criteria. Moreover, aluminium is 100% recyclable. Nevertheless, it is important to get the used capsules back for recycling from our customers,” comments Andrea Petrová, Marketing Manager of Nespresso.

„Máme síť sběrných míst v našich Nespresso Boutiques, kde je možné použité kapsle odevzdat, a zároveň má každý člen Clubu možnost předat použité kapsle přímo dopravci při doručení zásilky objednané z našeho e-shopu. Každý člen Clubu od nás získává zdarma recyklační pytel. Následné rozhodnutí recyklovat je již na zákaznících a jejich zodpovědnosti.“ “We have a network of collection points in our Nespresso Boutiques, where the used capsules can be returned and at the same time, every member of our Club can hand the used capsules over to the package transport company bringing him or her goods ordered from our e-shop. We give every Club member a free recycling bag. The subsequent decision to recycle the capsules is already up to the customers and their responsibility.”

Kapesní nůž Rybička je považován za jeden ze symbolů Česka a je řazen mezi takové ikony, jako je Václav Havel, Škoda, Becherovka nebo Jaromír Jágr. To nejdůležitější v popularitě Rybičky však hraje kombinace tradice a pozitivních emocí, vzpomínky na dětství a krásné chvíle strávené s rodinou, které vzbuzuje napříč generacemi. Je typický svým originálním designem, který se mnoho výrobců po celém světě pokoušelo neúspěšně napodobit. The pocket knife Little Fish is regarded as one of the Czech symbols and is ranked among such icons as Václav Havel, Škoda, Becherovka or Jaromír Jágr. But the most significant component in the popularity of Little Fish is the combination of tradition and positive emotions, childhood memories and wonderful moments spent with the family which it evokes across generations. It is distinguished thanks to its authentic design which was unsuccessfully attempted to be faked by many producers all over the world.

MENHOUSE_fin.indd 34

28.11.18 14:16


Tisíc kusů limitované edice kapesních nožů Rybičky bylo k dostání v Nespresso Boutiques v Praze a v Brně. Nespresso tímto prodejem podpořilo Nadaci Terezy Maxové dětem. Výtěžek ve 100% výši poputuje na pomoc ženám s dětmi v azylových domech, aby mohly začít nový život. 1,000 pocket knives of the limited series Little Fish for CZK 500 each was available in Nespresso Boutiques in Prague and Brno. 100% of the proceeds of the sale will help women with children in shelter homes to start a new life.

MENHOUSE_fin.indd 35

28.11.18 14:16


Text: Jan Štěpánek

KDE DOMOV MŮJ? V KARIBIKU Na ostrově Roatán vznikla silná česká komunita v roce 2008. Založil ji Jiří Černý který objevil ostrov pro českou turistickou klientelu. Založil zde rozsáhlý developerský projekt s názvem Czech Village.

MENHOUSE_fin.indd 36

28.11.18 14:17


Původní projekt české vesnice, která čítala padesát pozemků a domů, společné molo pro lodě a parkovou úpravu společných ploch, se rozšířil o další území, která na českou vesnici navazují a jsou k ni přidružena. Tak se česká vesnice rozrostla o další část zaměřenou na jachting a potápění s označením Czech Village Marina, čítající dalších dvacet domů a rozsáhlé molo se zázemím a velkou novou část Czech Village Terra Chula, kde bude dalších předběžně osmdesát domů. Výhodou projektu je přístup k moři, bezpečná zajímavá poloha v pomyslném středu ostrova a hezká tvar pozemků s výhledem na moře. Projekt Czech Village nastartoval i další české projekty, například na Diamond Hill, kde vznikla rezidentní výstavba soukromých vil na krásném místě v sousedství přírodní rezervace Picachu Hill. „Také zde se postupně staví a rozsáhlý projekt bude nabízet desítky možností se zázemím restaurace, bazénu a veškeré infrastruktury,“ říká v rozhovoru zakladatel projektu Jiří Černý. Na začátek, než se pustíme do vašeho projektu, úplně základní otázka: Co je Roatán a kde se nachází? Roatán je karibský ostrov ležící severně od hranic Hondurasu. Spadá pod Honduras, kterému byl vrácen jako původně anglická kolonie. Ostrov je asi 70 kilometrl dlouhý a je chráněn korálovými útesy. Je to druhá největší korálová bariéra na světě, která je kolem celého ostrova a chrání tím erozi pobřeží.

podařilo zrealizovat. První dva roky jsem ostrov poznával, učil se chápat zvyky a mentalitu místních obyvatel a vytvářel jsem si kontakty a zázemí. Pak jsem postupně realizoval krůček po krůčku záměr a ten se podařil zrealizovat. Co bylo na začátku nejtěžší? V začátku bylo těžké si zvyknout na způsob uvažování a mentalitu místních obyvatel, kteří nikam nespěchají, rozhodně netrpí žádným stresem nebo podobnými civilizačními chorobami. Bez toho, že bych pochopil jejich způsob uvažování a zvyků bych tu nic nedokázal. V čem jsou odlišní? Maji jiné životní zvyky, hodnoty a způsob přístupu k běžným věcem. Život zde plyne pomaleji, klidněji a ve spojení s přírodou a mořem.

To má značně pozitivní vliv na zdraví a psychiku všech, kteří tady nejen žijí, ale ostrov také navštěvují jako turisté. Co jsou zač lidé, kteří se za vámi na Roatan stěhují? Na ostrov odchází hodně rodin za změnou životního stylu. Důvodů může být mnoho, ale tenhle je jedním z těch důležitých. Je důležité říct, že život na Roatánu není v ničem snazší než v České republice, byť má mnoho výhod a pozitivních rozměrů. Mnoho lidí má zkreslené představy, že se tady nemusí pracovat a jen se rekreujeme, není to tak. Práce je tady důležitá a těžká stejně jako kdekoli jinde a v něčem i těžší.

Do projektu přicházejí většinou lidé zabezpečení a středního věku, kdy si mohou dovolit například předat firmu a odejít do zahraničí. Majitel firmy který nemá čas se vzdálit aby firma nezůstala bez dohledu si ostrov příliš neužije.

Stavěli jste od nuly? Na zelené louce? Všechny uvedené projekty vznikly na zelené louce, v místě, kde byla dříve silná vegetace tropického pralesa. Začalo se výstavbou infrastruktury, cest, elektrických rozvodů a veškerého technického zázemí. Projekty mají každý svého správce, jsou uzavřenou komunitou a jsou dobře udržované a bezpečné. Ve světě nemají takové projekty výstavby, které se otevřely na Roatánu, zatím obdobu. Rozsáhlá české komunita čítající již dnes desítky rodin se neustále rozšiřuje a získává tak významné místo v běžném životě ostrova. Další významnou okolností je plánované otevření honorárního konzulátu České republiky přímo na ostrově Roatán, který svoji přítomností zajistí pro občany České republiky lepší právní prostředí a pomoc pro případ potřeby. Vy jste byl jedním, kdo začal vesnici budovat. Jak k tomu došlo, jak se člověk k něčemu takovému dostane? Tahle vzdálená destinace, která byla mimo běžné turistické trasy českých občanů byla objevena víceméně náhodně. Pomáhal jsem zajistit dodávku technologie vybavení do místního pivovaru Roatan brewery. Ostrov mě svou polohou, stabilním počasím, možnostmi, přítomností krásného moře a také tím že se zde dorozumíte anglicky, natolik okouzlil, že jsem se rozhodl pro tento projekt, a to se mi také

MENHOUSE_fin.indd 37

28.11.18 14:17


Bydlení na Roatanu Vše podstatné o tom, jak zažít svůj nový život na Roatanu na www.vystavbaroatan.cz

Z právního hlediska – co musím udělat proto, abych mohl na ostrově trvale žít? Abyste zde mohl trvale žít a zůstat, musíte si vyřídit rezidenturu, která se dá získat, pokud si tady založíte firmu, investujete nebo jste rentiér. Komu byste život na Roatánu nedoporučil? Ostrov není určen pro ty, kteří nemají možnost si vytvořit vlastní zázemí. Aby tady mohl člověk žít, potřebuje alespoň malý dům a auto. Aby na tyto základní dvě věci dosáhl, stačí mu částka od tří milionů výš, podle toho, jaké má nároky. Vyřízení formalit, jako je koupě pozemku, stavba domu a vybavení se dá zrealizovat podle rozsahu a typu domu zhruba do jednoho roku. Určitě není vhodné se stěhovat na ostrov třeba s malými dětmi, nemít zajištěno zázemí, práci a neumět řeč. To je špatná volba. Do projektu přicházejí tedy většinou lidé zabezpečení a středního věku, kdy si mohou dovolit například předat firmu a odejít do zahraničí. Majitel firmy, který nemá čas se vzdálit, aby firma nezůstala bez dohledu, si ostrov příliš neužije. Výhodou je to, že zde funguje veškeré technické zázemí – připojení na internet, optické kabely

na rozvod signálu internetu i televize a mnoho mobilních operátorů. Někteří majitelé, kteří pracují většinou přes počítač, tady mohou trávit třeba celou zimu, protože mají veškeré technické možnosti pracovat na dálku. Nejhorší a naopak nejpřesnější klišé o Karibiku? Karibik není jen ráj na zemi. Představa o snadném a pohodlném životě na karibské pláži se brzy rozplyne, když dojdou peníze. Musí se zde pracovat jako všude jinde. Občas se setkávám s dost zkreslenými názory lidí, kteří si nejsou schopni najít práci v ČR, jak se tady budou mít dobře. Tady nedá nikdo nikomu nic zadarmo a každý si na sebe musí vydělat. Jak na pobyt, zdraví, tak i na nemoc. Styská se vám po životě v Česku? Po republice se mi stýská vždy tak prvních dva týdny. Pak se člověk ponoří do života tady a zapomene, že byl doma někde jinde. Aby si člověk udělal představu, zda by tady dokázal žít, musí nejprve přiletět minimálně na čtrnáct dnů, nebo nejlépe déle. Bez této vlastní zkušenosti to nejde…

MENHOUSE_fin.indd 38

28.11.18 14:17


chting and diving and consisting of additional 20 houses and a large pier with facilities and a big new district Czech Village Terra Chula, where approximately additional 80 houses will be situated. The project advantages are access to the sea, a safe and interesting location in an imaginary centre of the island and a nice shape of the plots of land facing the sea. The Czech Village project also initiated other Czech projects, such as Diamond Hill, where residential housing of private villas was developed in a beautiful locality near the nature conservation area Picachu Hill. “The construction gradually continues here as well and the wide-ranging project will offer dozens of opportunities with amenities including a restaurant, a swimming pool and the whole infrastructure,” says Jiří Černý, the project author, in the interview. … modifications guarantee a sufficiency of privacy in a nice environment of the tropical island.

The project is thus joined mostly by people who are well-off and in the middle age, when they can, for instance, hand over their company and go abroad. Company owners who have no time due to their control of the company will not enjoy the island much.

WHERE IS MY HOME? IN THE CARIBBEAN. A strong Czech community was formed on the Roatan Island in 2008. It was founded by Jiří Černý who discovered this island for the Czech tourist clientele. He started up a large developer project called Czech Village.

The original Czech Village project, consisting of 50 plots of land and houses, a common pier for boats and park vegetation of common areas, has been expanded by additional areas which are adjacent to and incorporated in it. This is how the Czech Village enlarged by another part called Czech Village Marina, focusing on ya-

MENHOUSE_fin.indd 39

First, before we start talking about your project, the very basic questions: What is Roatan and where is it situated? Roatan is a Caribbean island lying north of the Honduran frontier. It belongs to Honduras which got this former British colony back. The island is about 70 km long, protected by coral reefs. It is the second largest coral reef barrier in the world which surrounds the entire island, protecting its coast against erosion. Have you started the construction from scratch? On a greenfield site? All the said projects were built on a greenfield site, in a place where thick vegetation of the tropical forest used to be in the past. We started with construction of the infrastructure, roads, cabling and all the technical bases. Every project has its operating manager, is a closed community and well maintained and safe. There are no construction projects similar to that opened on the Roatan Island anywhere in the world yet. The large Czech community currently

consisting of dozens of families keeps growing, gaining thus a significant role in the everyday life of the island. Another important aspect is the planned opening of Honorary Consulate of the Czech Republic directly on the Roatan Island which will secure, through its presence, a better legal environment and assistance in case of need for the nationals of the Czech Republic. You were one of those who started building the village. How did it happen that you got down to something like this? This remote destination, which was out of common destinations of Czech tourists, was discovered more or less by coincidence. It was helped by a delivery of brewery equipment to the local Roatan brewery. I was charmed by the island, especially by its location, steady weather, opportunities, beautiful sea, and also by the fact that you can communicate in English here, so I decided to implement this project and I managed to do so. During the first two years I was exploring the island, learning to understand habits and mentality of local people and establishing relations and a needful base. Then, step by step, I have been implementing my plan which successfully became a reality. What was the most difficult thing at the beginning? At the beginning it was hard to get used to the way of thinking and mentality of local inhabitants who are never in a hurry and definitely do not suffer any stress or similar lifestyle diseases. I would not have succeeded in doing anything here without understanding their way of thinking and customs. In what do they differ from us? They have different customs and habits, values and ways of approaching ordinary things. Here, life goes more slowly, calmly and in connection to the nature and the sea. This has a fairly positive impact on physical and mental health of everybody who lives here, but also of those who come to visit the island as tourists. Who are the people that follow you and move to the Roatan Island? Many families come to the island to change their lifestyle. They can have many reasons for that, but this reason is among the important ones. It is relevant to point out that life on the Roatan Island is not easier than in Czechia in any aspect.

Living on the Roatan Island Everything essential about how to enjoy your new life on the Roatan Island at www.vystavbaroatan.cz

28.11.18 14:17


Text: Jan Kalous, foto: Naďa Murmaková

PROČ SI POŘÍDIT ULTRALIGHT? Pár neprůstřelných důvodů, proč zcela vážně přemýšlet nad koupí malého letadla.

MENHOUSE_fin.indd 40

28.11.18 14:17


WHY TO ACQUIRE AN ULTRALIGHT AIRCRAFT? Several undeniable reasons for considering a purchase of a small aircraft seriously. MENHOUSE_fin.indd 41

28.11.18 14:17


Ultralight Dynamic OK Dynamic OK Edition je modifikací velmi známého letadla WT-9 slovenského výrobce Aerospool. OK Edition je však více než jen stylovější vzhled. OK Edition je od základu přepracovaný tak, aby se stal unikátním mistrovským dílem. Více na www.dynamic-ok.com

Je to snazší, než si myslíte Když absolvujete základní výcvik, takovou malou autoškolu, můžete s ultralightem létat bez jakékoli cizí asistence. Přirovnání k autoškole není nijak liché, je to opravdu snadné jako řídit auto. Vlastně mnohem snazší, auta zatím nemají autopilota.

Je to pohodlnější a rychlejší. A bezpečnější Zůstaneme ještě u příměru s autem – vypravit se třeba za přáteli na jižní Moravu, to znamená dobrovolně se vydat do pekel déjedničky, kde se může stát cokoli. Představte si, že je sobotní ráno a se svojí drahou polovičkou se rozhodnete udělat si pěkný víkend. Nastavíte si v aplikaci základní parametry, kdy a kam chcete letět a aplikace vám připraví letový plán. Necháte si letadlo připravit, usednete, nahrajete letový plán z notebooku do letadla… to je celé! A letíte. Zácpy a plné silnice se míhají hluboko pod vámi a vy jste za dvě hodiny třeba ve Slovinsku.

Je to levné … a s příměrem k autu pokračujeme. Spolu s ultralightem si pořizujete plnohodnotné letadlo v ceně dobrého auta. Samotný let vás vyjde na nějakých patnáct litrů paliva za hodinu provozu. Při rychlosti 250 km/h.

MENHOUSE_fin.indd 42

Za necelé dvě hodiny třeba v Italském Milánu za třicet litrů běžného benzinu Natural?

Je to praktické S ultralightem nemusíte mít strach, že byste museli žádat o povolení k přistání na velkých letištích, pro vaše účely bohatě stačí přistávací dráha jakéhokoli aeroklubu, kterých jsou jen v Česku desítky. Poplatek za využití takové dráhy se rovná rundě piv. Letadlo samozřejmě nemusíte mít doma za barákem, o jeho uskladnění a údržbu se vám postarají.

Je to komfortní O tom, že je to rychlý a bezpečný způsob dopravy, jsme již mluvili. Létání ultralightem se komfortem vyrovná první třídě běžného letadla. Ulička s letuškou se vám sice do kokpitu nevejde, ale klidně si vezměte letušku s sebou jako druhého spolujezdce.

Je to skvělý koníček Prostřednictvím létání poznáte spoustu zajímavých lidí, které spojuje vlastnictví ultralightu a zájem o létání vůbec. Takže pokud hledáte, jakým směrem nasměrovat svoji kreativní energii a čas, tímhle směrem se vám otevírá netušeně bohatý svět plný nečekaných zážitků.

Pečlivě navržená elektroinstalace splňující podmínky MIL certifikace. Nejmodernější přístrojové vybavení v provedení „Glass Cockpit“, pro větší bezpečnost vybavené zdvojeným ADAHRS, zdvojenou GPS a dvojím multifunkčním displejem. Checklisty v elektronické podobě, jednoduše zobrazitelné na jednom z multifunkčních displejů. Dvěma ADAHRS moduly jištěný autopilot s tlačítkem „LEVEL“. Elektronická indikace nazajištěné kabiny pro bezpečný let. Certifikovaný ovladač zavírání podvozku s pojistkou proti náhodnému zavření. Bezpečně a pro pilota příhodně umístěný ovladač záchranného padákového systému. V LED technologii provedená světla na náběžných hranách obou křídel, přistávací reflektor na příďové noze, poziční světla a záblesky na koncových obloucích křídel. Zbrusu nově navržený ergonomický tvar a rozložení palubní desky. Ergonomicky navržená řídicí páka, ovladač přípusti plynu a ovladač brzdy, vše potažené jemnou, vysoce odolnou kůží. Tlačítko vysílání rádia (PTT) jak na řídicí páce, tak i na středovém panelu. Nadstandardní úložné prostory v kokpitu a zavazadlovém prostoru – na míru navržené boční kapsy, prostorná přihrádka pod loketní opěrkou s audio konektorem a 12V napájecím konektorem, praktická kapsa v zavazadlovém prostoru. Praktické držáky aktivního boxu pilotních sluchátek BOSE. Ve středovém panelu umístěný nápojový držák. Inovované držáky sluchátek zabraňující jejich pádu, například při pojíždění nebo v turbulenci. Několikanásobně zvýšená účinnost topení díky přepracovanému výměníku. Digitálně, servery ovládaný vzduchotechnický systém. Vysoce účinný větrací systém s dostatečně velkými větracími otvory na palubní desce. Zlepšená zvuková izolace motorového prostoru. Luxusní, ručně čalouněný interiér s důrazem na detail s inspirací v automobilovém průmyslu. Ergonomické sedačky s pevným jádrem, pro zvýšené pohodlí během letu. Velice elegantní středový panel z přírodních materiálů, jako je například exotické dřevo s luxusní povrchovou úpravou. Luxusní koberce s vyšívaným logem „Dynamic OK Edition“. Chromovaný kužel vrtule pro dodání „dospělého“ vzhledu letadla.

28.11.18 14:17


It’s easier than you think As soon as you finish the basic training, a sort of driving school, you can start flying an ultralight aircraft without anybody’s assistance. The comparison to the driving school is not unfounded, as it is really as easy as driving a car. Actually, much easier, since cars don’t have an autopilot yet.

It’s more comfortable and faster. And safer. Let’s stay with the comparison to the car – to set out for a trip to visit friends in southern Moravia, for example, means to drive on the hellish D1 highway voluntarily, where anything can happen. Imagine that it is a Saturday morning and you and your significant other decide to have a nice weekend. You set the basic parameters in the application – when and where you want to fly and the application will prepare a flight plan for you. You let the aircraft get prepared and sit down and download the flight plan from your notebook to the aircraft … that’s it! And you’re flying. Traffic jams and full roads are passing deep below and after two hours you are, for example, in Slovenia.

It’s cheap. … and we continue with the comparison to the car. Buying an ultralight aircraft, you buy a complete airplane for a price of a good car. The flight itself will cost you the price of 15 litres of fuel per hour of operation. At the speed of 250 km/h. After less than two hours in Milano, Italy, for instance, for thirty litres of ordinary unleaded petrol?

It’s practical. With an ultralight aircraft you don’t have to worry about being required to apply for landing permits at large airports; for your purposes you only need a runway of any aero club and you find dozens of them in Czechia. A fee for using such a runway equals to a round of beer. Naturally, your aircraft does not have to be standing behind your house; storage in a hangar and maintenance will be provided.

It’s comfortable. We have already mentioned that this means of transport is fast and safe. Comfort when flying an ultralight aircraft is comparable to comfort in the business class of an ordinary aircraft. Although your cockpit does not have enough room for an aisle with a stewardess, you can take a stewardess to travel with you. It’s a great hobby. Thanks to flying you meet a lot of interesting people who are related by means of ownership of an ultralight aircraft and their interest in flying generally. So if you are looking for an area to direct your creative energy and time, then this direction will open you a surprisingly rich world full of unexpected experiences.

MENHOUSE_fin.indd 43

Ultralight Dynamic OK The Dynamic OK Edition is a modification of the well-known aircraft WT-9 of the Slovak producer Aerospool. However, the OK Edition is more than a more stylish look. The OK Edition is rebuilt fundamentally to become a unique masterpiece. More at www.dynamic-ok.com Carefully designed wiring that meets the MIL certification requirements. The state-of-the-art instruments in the “Glass Cockpit” version, equipped with double ADAHRS, double GPS and double multifunctional display for greater safety. Checklists in the electronic form, easy to be displayed on one of the multifunctional screens. Autopilot secured by two ADAHRS modules with the “LEVEL“ button. Electronic indication of unlocked cabin for safe flights. Certified undercarriage lock control with a safeguard against random locking. Safely and pilot-friendly located control of the emergency parachute system. Lights using the LED technology on leading edges of both wings, landing spotlights on the nose landing-gear leg, position lights and flashlights on end curves of the wings. Brand-new design of the ergonomic shape and layout of the control panel Ergonomically designed control lever, gas input control and brake control, everything covered with a fine, heavy-duty leather. The radio push-to-talk (PTT) button both on the control lever and on the middle panel. Extraordinary cargo space in the cockpit and in the hold – a customised design of side pockets and spacious compartment under the elbow rest with an audio connector and 12V supply voltage connector, a handy pocket in the hold. Convenient holders of the active box for pilot headphones BOSE. A drink holder placed within the middle panel. Innovated holders of headphones preventing them from falling down during e.g. taxing or turbulences. A multiple increase in the heating efficiency thanks to the re-designed exchanger. A digital, server-controlled air-conditioning system. A highly efficient ventilation system with control panel vents in a sufficient size. Improved sound insulation of the motor space. Luxurious, hand-upholstered interior with an emphasis on details inspired by the car industry. Ergonomic seats with a solid core for advanced comfort during flights. A highly elegant middle panel made of natural materials, such as exotic wood with a luxury finish. Luxurious carpets with the embroidered logo “Dynamic OK Edition”. A chromium-plated propeller cone to add a “mature” look to the aircraft.

28.11.18 14:17


HAKUNA MATATA

MENHOUSE_fin.indd 44

28.11.18 14:17


Vítejte na Zanzibaru! Ostrov v Indickém oceánu nabízí nekonečno krás tropického ráje, který ještě umocní, když se jako my ubytujete v Čechy vybudovaném a spravovaném resortu Tulia. Přijíždíme k branám resortu, a že to tu bude stát za to, prozrazuje už fakt, že nám tu u bran na uvítanou bubnují místní Masajové. Mimochodem, ono Hakuna Matata z titulku je svahilský obrat pro pohodu a bezstarostnost. Naše Hakuna Matata začíná. Welcome to Zanzibar! This island in the Indian Ocean offers endless beauty of the tropical paradise which will be more enhanced if you, like us, decide to stay in the Tulia Resort built and operated by Czechs. When we are approaching the resort gate, we can already tell that it will be worthwhile, because local Maasai people are drumming their welcome, standing at the gate. By the way, Hakuna Matata in the headline is a Swahili expression for well-being and buoyancy. Our Hakuna Matata starts.

Text a foto Zbyšek Serafín

MENHOUSE_fin.indd 45

28.11.18 14:17


První dojmy – únava z letu v kontrastu s nebeským klidem a pohodlím. Člověk má po několikahodinové cestě tendenci se svalit na první přijatelné místo a teď si představte, že dorazíte sem. Our first impressions – fatigue from the flight in contrast to heavenly peace and comfort here. After many hours of travelling you tend to find the first acceptable place to plump yourself down and now imagine that you’ve arrived at this place.

MENHOUSE_fin.indd 46

28.11.18 14:18


Snažíte se brzdit. Co dřív? Tohle? Tamhle? Za nás jednoznačně doporučujeme pár welcome drinků a snídani na baru. You’re trying to slow down. What first? This? Or that? We definitely recommend several welcome drinks and a breakfast in the bar.

MENHOUSE_fin.indd 47

28.11.18 14:18


Bydlíme v jedné z pěti luxusních vilek, kterým tu říkají Seafront vila. Jak už název napovídá, je odtud neskutečný výhled na oceán. A vy se můžete jen dohadovat, jestli je více dechberoucí pohled na slunce vycházející nad oceán, anebo třpyt zapadajícího slunce ve vlnách oceánu. We’re staying in one of five luxury villas that are called Seafront Villas here. As the name suggests, the view of the sea from here is fantastic. And you can just guess whether more breathtaking is the view of the sun rising above the ocean or the sunset glistening in the ocean waves.

MENHOUSE_fin.indd 48

28.11.18 14:18


Vily jsou součástí velkého, květinami zalitého parku. Když se chcete nechat pohltit soukromím a intimitou místa, pokojová služba vám sem cokoli donese. Anebo se seberete a vyrazíte do baru na old fashioned. The villas are part of a large, flowery park. If you want to absorb the privacy and intimacy of this place, the room service will bring anything to you. Or you will go and visit the bar after to get the old fashioned.

MENHOUSE_fin.indd 49

28.11.18 14:18


Najíst a napít se můžete ve své vile, v restauraci, na pláži nebo v Cigar Lounge přímo nad mořem. You can eat and drink in your villa, in a restaurant, on the beach or in the Cigar Lounge directly overlooking the sea.

MENHOUSE_fin.indd 50

28.11.18 14:19


Ať už zvolíte jakékoli místo, dostane se vám kulinářské péče místního šéfkuchaře Mgeniho Mzimy, který vařil v top restauracích v New Yorku nebo Dubaji. Co se gastronomie týče, nikdo víc než Mgeni v celé Tanzanii není. Čerstvé ovoce a mořské plody, to je úplná samozřejmost, stejně jako pečivo z vlastní pekárny a vlastní výroba dezertů. Každý oběd, každá večeře vám budou připadat jako degustační menu ve špičkové evropské restauraci. No matter which place you choose, you will be looked after by the culinary art of the local chef Mgeni Mzima who prepared meals in top restaurants in New York or Dubai. As for the gastronomy is concerned, any better chef than Mgeni does not exist in whole Tanzania. Fresh fruit and seafood are a matter-of-course, as well as homemade bakery products and deserts. You will find every lunch or dinner to be like a gourmet menu in a first-rate European restaurant.

MENHOUSE_fin.indd 51

28.11.18 14:19


Samozřejmě že nic nebrání tomu, abyste si udělali piknik přímo u moře. Malibu, Havana a led v kokosu a dezert po obědě? Of course, nothing will prevent you from having a picnic at the seaside. Malibu, Havana and ice in a coconut and a desert after lunch?

MENHOUSE_fin.indd 52

28.11.18 14:20


Společnost vám tu čas od času udělají místní masajští kluci, kteří vám zkusí kdeco prodat. Tihle kluci jsou tu kromě jiného najatí na to, aby hotel a pláž hlídali, takže nějaké to smlouvání je takový jejich přivýdělek. Zkoušejí to, ale jak to dopadne, je samozřejmě na vás. V resortu si můžete půjčit kajak, kolo, zajít si na masáž, sklouznout se po skluzavce nebo se jen tak projít po pláži – odliv dosahuje skoro dvou kilometrů, tak pozor, ať se stihnete vrátit. From time to time, local Maasai boys will keep you company here, trying to sell you all kinds of things. These boys are hired to guard the hotel and the beach, among other activities, so bargaining is a sort of extra income for them. They will try, but how it turns out is naturally up to you. You can borrow a kayak, bike or go for a massage, slide or just walk along the beach – the low tide here reaches almost two kilometres, so be careful to manage to get back in time.

MENHOUSE_fin.indd 53

28.11.18 14:20


Když se s místními zaměstnanci dáte do řeči, zjistíte, že a) někteří dobře rozumějí česky. Je to ostatně resort vedený Čechy v čele s manažerem Lukášem… A za b) zjistíte spoustu zajímavého o životě na Zanzibaru. When you start chatting with local employees, you’ll find out that (a) some of them understand Czech well – no wonder, because the manager of this resort is Lukáš… – and (b) you can learn a lot of interesting things about life on Zanzibar. One of such chats with local people ended with their inviting us to visit a local school.

Jedno takovéhle povídání s místními skončilo tím, že nás pozvali na prohlídku místní školy. Kupujeme v obchodě po cestě pytlíky bonbonů (nevýchovné, ano, víme), nějaké ty školní sešity a propisky (to aby to bylo trochu výchovné) a míříme za dětmi. On the way there, we buy small bags of candy (it’s spoiling, yes, we know), some exercise books and ballpoint pens (at least something a bit educational) and go to see the children.

MENHOUSE_fin.indd 54

28.11.18 14:20


Vítá nás houf školních i předškolních dětí, high-five sem, high-five tam, pokukují po nás zvědavě (a po bonbonech), vítají nás i učitelé a my máme možnost podívat se i na kousek výuky. We are welcomed by a swarm of school and pre-school children; high-five here, highfive there, they are peeking at us (and the candy) curiously. Teachers welcome us too and we have also an opportunity to watch a part of the lesson.

Nechceme, aby to znělo jako hromada nějakých klišé, ale jedno hodíme do placu: děti tak veselé v kontrastu s prostředím, ve které žijí, to se jen tak nevidí. Tohle slýcháte v každém dokumentu, kde někdo zavítá do africké školy. Ale je to prostě tak a nás to úplně sebralo. We do not want this text to sound like lots of clichés and we will bring up one thing: the children were so cheerful in contrast to the environment they live in; one cannot experience it that often. This is what you can hear in every documentary about someone visiting an African school. But it is simply true and we were completely amazed.

MENHOUSE_fin.indd 55

28.11.18 14:20


MENHOUSE_fin.indd 56

28.11.18 14:21


Za pár korun nás chlapík s lodí odveze k ostrovu Memba, což je jedno z nejúžasnějších míst ke šnorchlování. Skvělé, i když nevidíme pořád dokola slibovaného delfína. Ale fakt tu prý jsou, dušuje se chlapík. Nevadí. Ještě tu jsou želvy! Na celém ostrově je hotelový resort Memba Island, a pokud tu nebydlíte, nesmíte se na ostrov vylodit. Nepovolený vstup na pevninu vás přijde na tisíc dolarů. For a small amount of money a guy with a boat takes us to the vicinity of the Memba Island which is one of the most fantastic places for snorkelling. Great, even though we don’t see any of the dolphins promised over and over again. But they really are here, for sure, the guy insists. Never mind. It’s a good thing that some turtles are here! Memba Island Hotel Resort takes up the whole island and if you do not stay in this resort, you’re not allowed to land here. Unauthorised going ashore will cost you thousand dollars.

Takže se vracíme na Zanzibar, a když se prokoušeme až úplně na sever, čeká nás tu jezírko plné obrovských, strašidelně majestátných želv. Můžete si k nim vlézt a zakoukat se jim do očí a pak se vám o tom jejich dlouhém, hlubokém pohledu bude třeba i zdát. Jako nám. So we are returning to Zanzibar and when we get to the very north, we see a small lake full of huge, terrifying and majestic turtles. You can get into water and start looking into their eyes and then after their long, deep stare you may dream of it. As we did.

MENHOUSE_fin.indd 57

28.11.18 14:21


MENHOUSE_fin.indd 58

28.11.18 14:21


Koření je historicky nejdůležitějším vývozním artiklem místní ekonomiky. Tedy koření a otroci, ale teď už naštěstí jen to koření. Třeba v 19. století byl Zanzibar světovou jedničkou v produkci koření. Vypravili jsme se na „spice farmu“, kde se vás ujmou průvodci a nechají vás okoukat, ovonět a ochutnat všechno možné, dokud se vám z toho pěkně nezatočí hlava. Jako bonus můžete brát to, že i místní kluci průvodci trochu rozumějí česky. Takže bacha na pusu. Spices have always been the most important export article of the local economy. Well, spices and slaves, but nowadays fortunately spices only. For example, in the 19th century Zanzibar was the global leader in the spice production. We set out for a trip to a spice farm, where guides will take care of you and let you see, smell and taste all sorts of possible things until they quite dizzy you. And you can take as a bonus that even local young guides understand some Czech. So be careful what you’re saying.

MENHOUSE_fin.indd 59

28.11.18 14:22


Nevíme, jak je něco takového možné, ale stane se to: všechen ten klid a mír pláží, resortu a šumění širého oceánu vás v jednu chvíli může začít nudit. Doporučujeme tyhle stavy zahnat výsadkem do hlavního města Stone Town. We don’t know how something like this is possible, but it happens: at a certain moment all that serenity and peacefulness of the beaches and the resort and the murmuring of the wide ocean can become boring. Our recommendation is to escape this feeling by a trip to the capital Stone Town.

MENHOUSE_fin.indd 60

28.11.18 14:23


Mumraj lidí, barev, chutí, tvarů, zvuků. Hromady někdy docela drsných, jindy až kýčovitě dojemných výjevů. Určitě si nenechte v centru ujít památník otroctví, který má znázorňovat tragickou minulost Zanzibaru. Památník zobrazuje pětici otroků z různých částí Afriky, jsou zakleslí v jámě a jsou k sobě přivázáni řetězem, který je původní. A bustle of people, colours, tastes, shapes and sounds. Lots of sometimes quite tough, sometimes kitchily moving scenes. Be sure to visit the slavery memorial in the city centre, representing the tragic history of Zanzibar. The memorial shows five slaves from different parts of Africa being stuck in a hole and tied one to another with a chain which is original.

MENHOUSE_fin.indd 61

28.11.18 14:24


MENHOUSE_fin.indd 62

28.11.18 14:24


… a celé to každý večer pěkně uzavřít drinkem na baru v Tulia Zanzibar Unique Beach Resortu, místě, kde se cítíte jako doma nejen proto, že je to jeden z nejúspěšnějších českých hoteliérských projektů. Mimochodem právě v listopadu získal ocenění The Best Luxury Romantic Resort v celé Africe. …and every evening finish the day nicely with a drink in the bar of Tulia Zanzibar Unique Beach Resort, in a place where you feel home not only because of the fact that it is one of the most successful Czech hotelier projects. By the way, it was right in November when it was awarded the prize The Best Luxury Romantic Resort in whole Africa.

Hakuna Matata www.tuliazanzibar.com

MENHOUSE_fin.indd 63

28.11.18 14:24


Text: Jan Štěpánek, foto: archiv Tulia Zanzibar

ČESKÉ WOW! NA ZANZIBARU

Lukáš Šinogl z Hovoran na Hodonínsku vede úspěšný hotel Tulia Zanzibar Resort. Jak se jemu a partě Čechů podařilo vybudovat jeden z nejluxusnějších resortů v Africe? Prosím, řekněte nám něco o sobě. Jak se člověku stane, že se dostane k takové práci? Pracoval jsem pro jednu z největších firem v oblasti on-line prodeje ubytování. Mým úkolem bylo pomáhat partnerským hotelům k tomu, aby se jim co nejlépe dařilo v on-line prodeji. Majitelé resortu na mě dostali tip od známých hoteliérů z Prahy a nabídli mi spolupráci na vznikajícím resortu na Zanzibaru. Byla to velká příležitost výzva, která se nedala odmítnout, takže po dvou týdnech od prvního telefonátu s majiteli jsme už byl na Zanzibaru. Zkuste popsat svou práci, váš typický den. Mým úkolem je nastavovat hotel jak koncepčně, tak i realizačně. Kromě větších strategických meetingů je to hlavně každodenní přítomnost v hotelu a vnímání, jak celý prostor funguje. Největší podíl na našem úspěchu má náš osobní přístup k hostům, takže největší část práce se točí právě kolem toho, jestli hosté u nás prožívají svoji „wow“ dovolenou, případně co ještě můžeme udělat víc. Mám na starosti rovněž reprezentaci a prodej hotelu navenek. Proto často cestuji na schůzky, veletrhy či společenské události. Kdybyste srovnal svou práci v Tulia Zanzibar Resort s pracemi v jiných hotelech – v čem je tato jiná, specifická? Všechny pětihvězdičkové hotely vám nabídnou

MENHOUSE_fin.indd 64

luxusní ubytování a vysoký standard. Výjimečnými nás dělá důraz na osobní přístup ke každému klientovi. Věříme, že luxus není zlato a mramor. Luxus si nemůžete koupit, ale přesto existuje. Proto se snažíme vytvářet individuální formu luxusu pro každého z hostů každý den. Často, když od nás hosté odjíždějí, to hodnotí jako nejlepší dovolenou svého života, ale nedokážou přesně pojmenovat, čím to bylo. V ten moment víme, že jsme svou práci udělali dobře a že se nám podařilo tento kouzelný okamžik luxusu vytvořit. Z toho vyplývá, že i náš „tým kouzelníků“ musí být tvořen z výjimečných lidí, kteří mají tu správnou motivaci, schopnosti a skutečný zájem na spokojenosti hosta. A právě v kvalitním týmu lidí a v jejich společné vizi je naše síla a výjimečnost. Jak velká část vašich klientů jsou Češi? Klienti z Česka tvoří asi desetinu všech našich hostů. Naší výhodou je, že nejsme hotel orientovaný pouze na jeden národ. Soustředíme se na Evropu jako celek a Evropani tvoří celkem 80 % našich klientů. Kolik je vlastně na Zanzibaru (kromě vašich klientů a vás) Čechů? Odhadoval bych to na padesátku Čechů. Většina pracuje rovněž v hotelnictví, nicméně daří se i v jiných oborech. Například nejlepší kadeřnice

na ostrově je také Češka. Oproti ostatním komunitám, jako jsou například Italové, tvoříme však velmi malou skupinku. Mají obyvatelé Zanzibaru nějaké povědomí o Česku? Místní mají Českou republiku spojenou hlavně s fotbalem. Na ostrově je to sport číslo jedna a fotbal je tady hlavní společenské téma zejména mezi muži. Každý zná Nedvěda, Čecha a Rosického. Jak dlouho již takhle na Zanzibaru žijete? Plánujete někdy návrat domů? Na ostrově jsem už téměř tři roky. Zanzibar je úžasné místo pro hosty. Nabízí tři sta slunečných dní v roce, permanentní teplo, úžasné pláže a indický oceán. Z tohoto pohledu je to ráj na zemi. Z druhé stránky je zde poměrně náročné vést klasický rodinný život – k tomu potřebujete kvalitní školy, školky, zdravotnictví, nákupní možnosti a fungující infrastrukturu. Z tohoto pohledu je naopak rájem Česká republika. Určitě plánuji se do Česka v budoucnu vrátit, ale věřím, že Zanzibar zůstane součástí mého života navždy. Vzpomínáte si na vůbec prvního hosta v Tulia Zanzibar Resortu? Prvního hosta už si nevybavím, ale pamatuji si na první rodinu z České republiky, která k nám

28.11.18 14:24


přijela i s babičkou. V té době u nás pracoval rodilý Tanzánec, který však vystudoval VUT v Brně a měl obrovskou radost, že konečně bude moct využít svou češtinu. Když vítal nejstarší členku výpravy dvoumetrový černoch slovy „Ahoj babi, jak se máš?“, tak z toho paní málem omdlela. Nakonec z nich však byli velcí kamarádi a paní byla velmi ráda, že může zjistit spoustu věcí o místní kultuře i bez nutnosti jazykové vybavenosti. Tulia Zanzibar Resort je známý i svou výtečnou kuchyní. Jaký gastronomický koncept sledujete? Kuchyně je založena na jednoduchém principu: čerstvé suroviny, pouze nejkvalitnější ingredience, vzhledná prezentace, usměvavá obsluha a zkušený šéfkuchař. Naše suroviny pocházejí primárně z místních zdrojů. Na svůj řetězec zásobitelů jsme velmi hrdí. Speciální ingredience pro náš fine dining nám zasílají letecky z rodinné farmy v regionu Iringa na pevnině. Ryby a mořské plody vozí každé ráno naši rybáři. Všechno je tak čerstvé, jak jen to jde. Letos jsme postavili vlastní akvárium, kde uchováváme ryby a humry čerstvé do samotné chvíle před servisem. V současnosti stavíme vlastní farmu, kde si budeme pěstovat vlastní zeleninu, koření, bylinky a chovat zvířata. Farma je přímo součástí hotelu, takže je přístupná hostům, a nabízí tak možnost dalšího kvalitního trávení volného času. Zatím je to malé tajemství, ale na farmě bude i letní kino, observatoř hvězdné oblohy a první vinný sklep na Zanzibaru. Kdo je vaším šéfkuchařem? Jak těžké je na této úrovni sehnat odpovídajícího šéfkuchaře? Našim šéfkuchařem je Mgeni Mzima. Byť pochází z Tanzanie, většinu své profesní kariéry strávil v New Yorku, Amsterdamu či Dubaji. Do rodné Tanzanie se vrátil před třemi roky a pro náš hotel pracuje od samého začátku. Kromě gastronomie je výjimečný ještě tím, že je to jediný tanzanský šéfkuchař na této nejvyšší úrovni. Dokonce byl letos jmenován jako The Hidden Gemstone of Tanzania ve stejnojmenné kuchařce. Jsme na něj velmi pyšni.

Ano, dokonce jsme velmi pyšní na to, jaké zázemí a podmínky pro práci jsme svým zaměstnancům vytvořili, a hrdě to hostům prezentujeme. Kdo chce, může navštívit i naše zázemí pro personál. Zaměstnanci od nás mají zajištěn svoz do práce, plné stravování, ubytování v moderním staff house, mají vlastní housekeeping, prádelnu, kuchyni a fotbalové hřiště. Jednou za čas pořádáme zaměstnanecké party s grilováním, fotbalovým turnajem o ceny aj. Pro přilehlé vesnice pořádáme spolu s neziskovou organizací školení na základní principy v zemědělství a zahradničení. Vzhledem k tomu, že naše hotelová zahrada má reputací jako ta nejlepší na Zanzibaru, mají absolventi Permaculture kurzu velkou šanci získat práci na vyšších zahradnických funkcích. V průměrů 80 % absolventů má nabídku práce ještě před dokončením kurzu. Na fotografiích jste s úžasným autem – veteránem. Co je to za auto a jak jste se k němu dostal? Jedná se o automobil Armstrong Siddeley Star Sapphire z roku 1959. Je to stejné auto, které vlastnil poslední zanzibarský sultán. Ve stejném vzal na projížďku po Zanzibaru princeznu Margareth, sestru královny Alžběty II. Tenhle konkrétní vůz pochází z Velké Británie, kde byl ve vlastnictví člena královského parlamentu. Po smrti majitele prodala rodina vůz v aukci současnému majitel z Německa. Ten, když zjistil, že stejné auto patřilo i zanzibarskému sultánovi, rozhodl se auto umístit na Zanzibar, aby tady našlo vhodné využití. My vůz používáme pro soukromé vyjížďky a výtěžek slouží jako zdroj financování vzdělávání automechaniků na míst-

ní Karume College. Vozů bylo vyrobeno okolo sedmi tisíc. Motor je šestiválec o objemu 3,5 litru. Zajímavostí je, že vůz má čtyřstupňovou automatickou převodovku dodávanou Rolls Roycem a i přes svou značnou hmotnost je schopen jet rychlostí až 150 km/h. Tulia Zanzibar Resort získal několik mezinárodních ocenění – jaká to jsou, v čem se liší a která pro vás mají největší význam? Několik skvělých hodnocení, včetně ocenění The Best Luxury Beach Resort in Tanzania, jsme získali již v loňském roce a byli jsme z toho nadšení. Nicméně to není nic oproti ceně, kterou jsme přivezli z gala večera World Luxury Hotel Awards 2018 (obdoba filmových Oscarů) na Bali před pár dny. V soutěži hlasovalo téměr půl milionu hostů a náš hotel byl oceněn jako The Best Luxury Romantic Beach Resort in Africa Continent. Tak obrovská radost už slovy popsat nejde. Neméně důležitým je Seven Stars Hospitality Awards 2018 – jedno z nejprestižnějších ocenění, které můžete získat. Přivezli jsme jej letos v říjnu z řecké Kréty. Na toto ocenění nás nominovala komise složená z třiceti vysoce uznávaných odborníků ze segmentu luxusního cestování a osobností kulturního života. Mezi osobnostmi přímo z oboru, jako jsou michelinští šéfkuchaři nebo ředitelé luxusních magazínů, byli i velké osobnosti kulturního života, například prince Massimiliano della Torre e Tasso z Itálie, princezna Bhargavi Kumari Mewar z Indie či Nathalie, princezna z Hohenzollernu, která osobně navrhovala zlatý svatý kříž pro jeho svatost papeže.

Kolik pod sebou máte zaměstnanců? Resort má zhruba sto zaměstnanců. Na pomocné práce máme dalších třicet. Jednotlivé úseky řídí tým čtyř českých manažerů. Vaši zaměstnanci jsou místní? Naprostá většina zaměstnanců pochází z pevninské části Tanzanie či přímo ze Zanzibaru. Snažíme se mít co nejméně cizinců a dávat co nejvíce příležitost místním. Spolupracujeme i s neziskovými organizacemi na podporu vzdělávání mládeže. Nabízíte svým zaměstnancům nějaké zajímavé benefity?

MENHOUSE_fin.indd 65

28.11.18 14:24


CZECH WOW! ON ZANZIBAR Lukáš Šinogl from Hovorany in the Hodonín region is a manager of a successful hotel Tulia Zanzibar Resort. How did he and a party of Czechs manage to build one of the most luxurious resorts in Africa?

that our “team of magicians” must consist of exceptional people who have the right motivation, skills and genuine interest in guest satisfaction. And our strength and exceptionality are right in the good quality team of people and their common vision. What percentage of your clients are Czechs? Clients from Czechia account for approximately one tenth of our guests. Our advantage is that our hotel does not focus on one nation only. Europe as a whole is in the centre of our attention and Europeans account for 80% of our clients in total.

How many Czechs (except for your clients and you) are actually on Zanzibar? I guess about fifty Czechs. Most of them also work in the hotel industry; nevertheless, they are successful in other industries as well. For example, the best hairdresser of the island is Czech too. But when compared to the other communities, such as the Italian one, for instance, we are a very small group. Are Zanzibar inhabitants aware of Czechia to some extent? Local people associate the Czech Republic mostly with football. This sport is number one

Please tell us something about yourself. How can one happen to get such a job? I worked for one of the largest companies in the field of on-line sales of accommodation. My responsibility was to help partner hotels improve their on-line sales. The resort owners got a tip on me from famous hoteliers from Prague and offered me cooperation in a resort starting up on Zanzibar. It was a great opportunity, a challenge that could not be refused, so after two weeks from the first phone call with the owners I have already been on Zanzibar. Try to describe your work, your typical day. My responsibility is to control the hotel in terms of both its concept and implementation. In addition to larger strategic meetings it is mainly my everyday presence in the hotel and perception how the whole premises function. The greatest share in our success consists in our personal approach to guests, so the biggest portion of work revolves around the fact whether our guests experience their “wow” holiday, or what else we can do for that purpose. I also take care of public relations and hotel accommodation sales. Therefore, I often travel to meetings, trade fairs or social events. If you compared your work in Tulia Zanzibar Resort to the ways other hotels work – what makes your way different or specific? All five-star hotels offer you luxury accommodation and a high standard. What makes us exceptional is our personal approach to every client. We believe that luxury is not gold and marble. Luxury cannot be purchased; yet, it exists. Therefore, we make efforts to create an individual form of luxury for each of our guests every day. Our guests when leaving our hotel often evaluate their stay here as the best holiday of their life, but they are not able to specify exactly why. Hearing that we know we have done our work well and succeeded in creating this charming moment of luxury. This implies

MENHOUSE_fin.indd 66

28.11.18 14:24


on the island and football is the main social conversation topic, especially among men. Everyone knows Nedvěd, Čech and Rosický. How long have you been living this way on Zanzibar? Are you planning to return home some day? I have been on the island for almost three years. Zanzibar is an amazing place to visit. It offers three hundred sunny days in a year, permanent warmth, fantastic beaches and the Indian Ocean. From this point of view, it is a paradise on the Earth. On the other hand, it is relatively difficult to lead traditional family life here – for that purpose you need good schools, kindergartens, healthcare, shopping possibilities and functioning infrastructure. From this viewpoint, the Czech Republic is the paradise, on the contrary. I am definitely going to return to Czechia in the future, but I believe that Zanzibar will remain a part of my life forever. Do you remember the very first guest in Tulia Zanzibar Resort? I do not recall the first guest, but I remember the first family from the Czech Republic who came to stay in our hotel even with their granny. At that time one native Tanzanian who graduated from the Technical University in Brno worked with us and was really happy to finally get an opportunity to use his knowledge of the Czech language. When this black man two metres tall welcomed the oldest member of the “expedition” with a question “Ahoj babi, jak se máš?” (“Hi granny, how are you?“), the lady almost fainted. But in the end they became great friends and the lady was very glad that she could learn a lot of things about the local culture without necessity to speak the local language. Tulia Zanzibar Resort is also known for its excellent cuisine. What gastronomic concept do you follow? Our cuisine is based on a simple principle: fresh ingredients, of the highest quality only, eye-pleasing presentation, smiling staff and experienced chef. Our ingredients come primarily from local sources. We are highly proud of our chain of suppliers. Special ingredients for our fine dining are sent by air from a family farm in the Iringa region on the continent. Fish and seafood are supplied by our fishermen every morning. Everything is as fresh as possible. This year we have built our own aquarium, where we keep fish and lobsters fresh until the last moment before they are prepared and served. Currently we are building our own farm, where we will grow our own vegetables, spices and herbs. Some animals will be reared in one part as well. The farm is a direct part of the hotel, so it is open to guests, offering thus another opportunity for good pastime activities. It is still a small secret, but a summer cinema, a star observation post and the first wine

MENHOUSE_fin.indd 67

cellar on Zanzibar will be also incorporated in the farm premises. Who is your chef? Is it hard at this level to hire a corresponding chef? Our chef is Mgeni Mzima. Although he comes from Tanzania, he spent most of his professional career in New York, Amsterdam or Dubai. Three years ago he came back to his native Tanzania. He has been working for our hotel from the very beginning. In addition to the gastronomy, he is also exceptional for being the only Tanzanian chef at this highest level. Moreover, this year he has been called The Hidden Gemstone of Tanzania in the cookery book of the same name. We are very proud of him. How many employees are reporting to you? The resort has approximately one hundred employees. And additional thirty do auxiliary work. A team of four Czech managers is responsible for the particular divisions. Are your employees local? An absolute majority of our employees come from the continental part of Tanzania or directly from Zanzibar. We try to employ as few foreigners as possible and to give the most job opportunities to local people. We also cooperate with non-profit organisations that support youth education. Do you offer any interesting benefits to your employees? Yes, we are even highly proud of the support base and working conditions we have created for our employees and show them to our guests proudly. Who wants can also visit the support base for our staff. We provide our employees with transport to work, full board, accommodation in a modern staff house and they have their own housekeeping, laundry, kitchen and football field. From time to time, we organise employee parties with barbeque, football tournament for prizes, etc. Together with a non-profit organisation, we organise training courses for nearby villages focusing on basic farming and gardening principles. As our hotel garden has the reputation of the very best on Zanzibar, graduates of the Permaculture Training Course have a great chance of getting a job in senior gardening positions. On average, 80% of the graduates receive a job offer still before completion of the training course. Some photos show you and a fantastic car – an old classic car. What car is it and how did you get it? This car is Armstrong Siddeley Star Sapphire from 1959. It is the same type of car that the last Zanzibar sultan owned. In such a car he took Princess Margareth, the sister of the Queen Elisabeth II for a Zanzibar tour. This concrete car comes from the United Kingdom, where it was

owned by a member of the Royal Parliament. After the owner’s death, the family sold the car in an auction to its present owner from Germany. When he found out that Zanzibar sultan used to have the same car, he decided to send it to Zanzibar to find a convenient utilisation for it. We use the car for private drives and the profit is used for financing education of car mechanics at the local Karume College. About seven thousand cars of this kind were produced. The engine is a six-cylinder of 3.5 litres. The interesting thing is that the car has a four-speed automatic transmission delivered by Rolls Royce and despite its considerable weight it can reach the speed of 150 km/h. Tulia Zanzibar Resort has won several international awards – can you name them and what is the difference among them and which are the most important for you? It was as early as last year when we were awarded several great prizes, including The Best Luxury Beach Resort in Tanzania, and we were thrilled. Nevertheless, it was nothing compared to the prize we have brought from the gala evening of The World Luxury Hotel Awards 2018 (similar to Oscars in the film industry) in Bali several days ago. Almost half a million guests voted in the competition and our hotel was evaluated as The Best Luxury Romantic Beach Resort in Africa Continent. Such a great euphoria is indescribable! The next one is Seven Stars Hospitality Awards 2018 – one of the most prestigious awards you can get. We have brought it from Greek Crete this October. We were nominated for this award by a commission consisting of thirty highly recognised experts in the luxury travelling segment and big names of the world of culture. The personalities directly from our branch, such as Michelin chefs or directors of up-market magazines, included famous persons from cultural life, such as Prince Massimiliano della Torre e Tasso from Italy, Princess Bhargavi Kumari Mewar from India or Nathalie, Princess of Hohenzollern who personally designed the golden holy cross for His Holiness Pope.

28.11.18 14:24


MENHOUSE_fin.indd 68

28.11.18 14:24


Sultánové, otroci a konkubíny

Text: Šarka Pechová

ZANZIBAR, BEZPEČNÁ DIVOČINA Tenhle malý ostrov na východě Afriky je tropickým rájem, který turisté objevili teprve nedávno. I proto je tak autentický, krásný a divoký. Ale na druhou stranu, turisté ho už objevili, takže tu najdete i luxusní hotely, restaurace i nemocnici. Ideální, pokud máte chuť na tu pravou Afriku, ale na Kongo se tak nějak necítíte. Zanzibar má vše, co exotiky chtivý turista potřebuje: krásné bílé pláže, teplé moře, historické město i adrenalinové sporty. Bonus jsou extrémně fotogeničtí Masajové (ano, jsou opravdoví). Oděni ve svých tradičních krojích ležérně korzují po plážích, zaplétají hovory s cizinci, prodávají náramky, sošky a někteří i týdenní lásku.

MENHOUSE_fin.indd 69

Zanzibarská kultura je omamným mixem potomků konkubín, afrických otroků, arabských a indických obchodníků. Historie a vliv kultur se promítl nejen do zdobných portálů dveří v hlavním městě, jsou vepsané i ve tvářích místních lidí. Ženy chodí zahalené v lehounkých závojích, častokrát pestrobarevných a vypadají jako princezny z jiné doby. Muže často potkáte v dlouhých arabských hávech, s tradiční vyšívanou čapkou na hlavě. Většina místních obyvatel je muslimského vyznání. Islám na ostrov přivezli arabští a perští obchodníci, kteří objevili Zanzibar už v osmém století. Založili tu Stone Town,, hlavní město, které bylo základnou pro obchodníky na trase mezi africkými velkými jezery, arabským poloostrovem a Indií. Obchodovalo se tu ale nejen s kořením či slonovinou, ale také s lidmi – otroky. Co Arabové začali, to po nich převzali Portugalci, kteří ostrov ovládali po téměř 200 let. Od začátku 17. století patřil Zanzibar oficiálně pod zanzibarského sultána a v roce 1890 se stal zanzibarský sultanát protektorátem britské koloniální říše. Obchod s otroky pokračoval. V dobách největší slávy, v polovině 18 století, se tu prodalo až 15 tisíc otroků ročně. Konec otroctví předznamenala návštěva legendárního britského cestovatele Livingstona, který zhrozen apeloval na všechny strany. Po nátlaku Britů byl trh s otroky v roce 1876 zakázán, ale až do roku 1897 bylo otroctví na Zanzibaru legální. Rok 1964 přinesl revoluci a nezávislost: Zanzibar a Tanganika se spojily v Tanzánii a sultán i s rodinou uprchl do Velké Británie, kde žije dodnes.

Stone Town Pokud byste měli vyjet jen na jeden jediný výlet za celý váš pobyt, doporučujeme návštěvu Stonetownu. Historické tajemné pobřežní městečko, zahrnuté v dědictví UNESCO, má nezaměnitelnou atmosféru. Křivolaké uličky, malé krámky se suvenýry, velké obchody s vyřezávaným zbožím, zapadlé lázně-- pozůstatek sultanátu, mešity, dva křesťanské kostely, prodavači pomerančů, motorky v uličkách… a až vás tohle všechno unaví, tak se nabízí kávička nebo kořeněný čaj v jednom z tisíce rooftopů s výhledem na celé město. Mlsné jazýčky zamíří jistě do restaurace Lukmaan, nedaleko bývalého trhu s otroky. Můžete si tady bezpečně (i pro zhýčkané evropské žaludky) vychutnat chobotnici na grilu (cena je podle počtu chapadel) rybu na grilu, chobotnicovou polévku, nejčerstvější smoothie a nespočetně kombinací různých druhů rýže, včetně té s koriandrem, a různých afrických omáček a nebo třeba fazole v kokosové omáčce. Na dezert si raději ale zajděte třeba do arabsky pohádkového hotelu

Park Hayatt.

Slunce, vítr a drak… Větrné pláže, teplé a ne příliš hluboké moře představují ideální podmínky pro kitesurfery. Jo, to jsou ti blázni, co si na břicho připoutají obřího draka a pak za ním sviští po moři na prkně (a nebo jimi ten drak volně mrská po moři a po pláži, jako v mém případě, když omylem zatáhnou za špatnou šňůru). Podmínky na Zanzibaru jsou pro tento sport ideální. Najdete tady dokonce i české školy. První česká kitesurfingová škola na Zanzibaru je Swell Kiteschool ve vesnici Pwani Mchangani. Majitelé, pohodáři Štěpánka s Vlastou, tu žijí svůj sen: na ostrov se přestěhovali, otevřeli si tady vlastní školu, učí lidi zkrotit draka a následně vlny. Výhoda pro našince je, že se tady mluví česky a škola (a samozřejmě i vybavení) je na opravdu dobré úrovni. Takže i začátečník se tady cítí bezpečně. Pokud nefouká, můžete si půjčit paddleboard, nebo si taky můžete dát pivo a s Vlastou a Štěpánkou pokecat. Více info: www.swell-kiteschool.com. Najdete tady také aktuální informace o větrné situaci - www.windguru.cz/ station/1321 .

Kdy vyrazit? Kromě sezony dešťů – tedy půlky dubna až do konce května - téměř kdykoliv. Počasí na Zanzibaru je teplé, příjemné, tropické. A i když občas sprchne, neprší dlouho. Teplé podnebí se promítá i do života místních lidí: žije se tu mnohem více na ulici než třeba u nás a život tu prostě plyne poklidněji. Hakuna Matata!

Bezpečnost Zanzibar je relativně bezpečné místo. Lidé jsou tu vždy ochotní pomoci, jsou milí a jakoby jemní, někdy až stydliví. Kdo se rozhodně nestydí, jsou už zmínění beachboyové, kteří se vám budou snažit prodat výlet, sošku či tetování hennou. Ale taky jen tak rádi popovídají, vyfotí se s vámi. I když je Zanzibar hlavně muslimský, nemusíte se zahalovat, ale promenádovat se po vsi jen v bikinkách taky není úplně ok. Ideální jsou na cestu do vsi či města triko a kraťasy a pro ženy zahalená ramena a sukně či kalhoty ke kolenům. Místní doprava je specifická, poněkud organická na Evropanův vkus, ale dá se tu i řídit. Tedy pokud vám neva, že se (většinou) jezdí vlevo. Auto je možné pronajmout od příjemných 30 dolarů za den, potřeba je místní řidičák. (Vyzkoušeno, všichni, včetně nápravy auta to přežili!) A dobrá zpráva na závěr: malárie se na Zanzibaru bát nemusíte!

28.11.18 14:24


ZANZIBAR, SAFE WILDERNESS

This magical East African island is a tropical paradise, discovered by tourist quite recently. It is still very authentic, beautiful and wild. On the other side, tourists DID discover it, so there already are luxurious hotels, restaurants as well as hospitals here. Perfect if you fancy experiencing the real Africa, but you are not quite yet ready for, say, DR Congo. Zanzibar offers all that an exotic-trip-craving tourist may ask for: pristine white beaches, warm sea, historical town as well as adrenalin sports. A great bonus are photogenic Maasais (yes, they are real), who, dressed in their traditional clothes, walk along the beaches, selling bracelets and statuses. Or you´ll find them working as security and porters in hotels. (and yes, even security will happily take a photo with you).

Sultans, slaves and concubines Zanzibari culture is a magical mix of descendants of concubines, African slaves and Arabic and Indian traders. Influence of so many different cultures reflects not only in the styles of well carved traditional wooden door, but it is also written in faces of the local people. Local women cover in light veils, often very colourful, and they look like princesses from a different era. Men often wear long traditional Arabic clothes with a typical hat. Most of the local people are Muslims - Islam has been brought to the island by Arab and Persian traders, who discovered the island in the 8th century. They set the foundations of Stonetown, which became a base camp for traders travelling from African big lakes to Arabian Peninsula and India. Not only spices or ivory was traded here though.

MENHOUSE_fin.indd 70

Sun, wind and kite…

Sold were also people – slaves. What the Arabs started, the Portuguese continued – they held the island for over 200 years. Since the beginning of 17th century Zanzibar belonged under the rule of Omani Sultan. In 1980 the Sultanate became a protectorate of British colonial empire. The slave trade kept on going. In the prime time, in the mid 18th century, up to 15 thousand of people were traded each year! Visit of the legendary traveller Jonathan Livingston was a milestone in change of the situation. Alarmed by the conditions, the British traveller campaigned on many fronts. Slave trade was officially abolished in 1876, however until 1897 slavery was still legal in Zanzibar. Year 1964 brought a revolution and independence: Zanzibar and Tanganica joined together, creating what we today call Tanzania. Sultan and his family had to flee to the UK where he still lives.

Stonetown Should you make it to only one trip during your stay in Zanzibar, it has to be Stonetown. We really recommend it. This historical, mysterious UNESCO heritage town offers unforgettable atmosphere. Little quirky streets, tiny shops with souvenirs, big shops with amazing local carvings, hidden SPAs – the remaining of the sultanate, Mosques, two Christian churches, street vendors of oranges, motorbikes finding their way around in the tiny streets…and if it all gets you, there is always a nice rooftop café nearby to chill with a cup of delicious spice coffee, enjoying a view over the whole town. Foodies can´t leave without visiting Lukmaan, a restaurant close to the former slave trade. You can safely (even for fragile western stomachs) enjoy grilled octopus – payed by tentacle – grilled fish, octopus soup, the freshest smoothie ever and countless combinations of various rices (including a coriander rice) and traditional east African sauces, or dig into beans in coconut sauce. For a desert go to the Arabian-fairytale styled Park Hayatt hotel.

Windy beaches and warm shallow sea represent perfect conditions for kitesurfers. Yep, those freaks, who attach themselves to a huge kite and then use a board to tame the waves. (or, alternatively, the kite drags them on the sea and beaches if they, as in my case, pull down the wrong line). Conditions in Zanzibar are ideal for this sport. You can even find Czech schools here. The first Czech kitesurfing school in Zanzibar is Swell Kiteschool in Pwani Mchangani village. The owners, Stepanka and Vlasta are living their dream: they moved to this tropical paradise and opened their own school where they teach people how to tame the dragon – I mean the kite and then the waves as well. We really appreciated that Czech language (as well as English, of course) is spoken here. The school offers high standard of teaching as well as equipment. So even a real beginner feels safe here. If there is no wind, you can hire a paddle board, or just grab a beer and chill. More info: www.swell-kiteschool.com/. Their wind station provides the newest wind updates: www.windguru.cz/station/1321.

B

B

When to go? Apart from the rainy season (end of April to end of May) pretty much any time is a good time. The weather is Zanzibar is pleasant, warm and tropical. And even if occasional showers occur, they never last too long. The warm weather reflects also in lives of local people – much more of it takes place outdoor and it seems to flow slower. Hakuna Matata!

Safety Zanzibar is relatively a safe place. People are always happy to help. They are gentle, kind, sometimes can be even shy. Who is not shy though, are the beachboys, who will try to sell you a trip a statue or a henna tattoo. But they are also happy to just chat or take a photo with you. Zanzibar is mainly a Muslim country, but you won´t need to cover head to toes, however when visiting the villages, a decency is recommended. (bikini may not provide enough coverage, better wear shorts and T-shirts that cover your shoulders.) Local transport has its own specifics, one would say it is kind of organic, compared to Europe. But it is possible to drive here – as long as you don´t mind driving on the left side of the road. Renting a car starts at pleasant rate of 30 bucks a day, you only need a local driving permit that takes about a day to get. (proved to be doable, everyone involved, including the car, survived). Great news at the end: no need to worry about malaria! Karibu Zanzibar!

28.11.18 14:24

fz2251b


Užijte si extra

POHODLÍ v BUSINESS TŘÍDĚ Na míru vyrobená pohodlná lůžka, HD zábava a mezinárodní kuchyně, to vše je business třída na palubě našeho nového Boeingu 737 MAX 8. Létejte denně z Letiště Praha do Dubaje a vychutnejte si výjimečné zážitky z cestování. Navštivte flydubai.com a zarezervujte si svou dovolenou již nyní

MENHOUSE_fin.indd 71 - Ad re-size-250x297.indd 1 fz2251b PRG airport co-op

28.11.18 14:24 10/25/18 10:32 AM


ČECH JE VŠUDE DOMA Text: Jan Kalous

MENHOUSE_fin.indd 72

28.11.18 14:24


Náprstkovy výšiny, Jungmannova pánev nebo Žižkovo sedlo. Jak dokazuje romantické počínání nejslavnějšího českého cestovatele devatenáctého století, doktora Emila Holuba, který při svých výpravách na černý kontinent rád pojmenovával výrazné přírodní útvary podle českých velikánů, mohou mít i zástupci malého suchozemského národa čas od času kolonialistické spády. Kdoví, co se Holubovi tehdy honilo hlavou. Snad: Jednou by to tady mohlo být naše. Proč ne?! I sousední Německo přece mezi tradiční koloniální velmoci vstoupilo až relativně pozdě a před první světovou válkou už Berlínu patřily třeba Togo, Kamerun nebo Namibie. Holub nebyl jediným Čechem oné doby omámeným snem o koloniích. Po první světové válce se bouřlivě diskutovalo o plánu na získání německého Toga nebo ruské Kamčatky a generál Milan Rastislav Štefánik zas pro bratry Slováky hledal vhodné pozemky na tichomořském ostrově Tahiti. Žádný z těchto fantastických plánů se neuskutečnil, paralelně ale probíhala i česká kolonizace světa zdola – chudí ze Střední Evropy odcházeli za lepším živobytím nebo za snem o svobodě do Austrálie, Jižní i Severní Ameriky, ale také na východ do Ruska nebo na jih do Chorvatska. I bez vlastních kolonii, bez ambicí ovládat jiné národy tak Češi založili svou „zemi, nad níž slunce nezapadá“ a jejíž hranice se neustále mění a posouvají. V posledních letech se například stále více mladých Čechů vydává na indonéské ostrovy. Nehledají ale pozemky, na nichž by mohli tak jako jejich předchůdci před sto, sto padesáti lety hospodařit, nýbrž zakládají surfařské školy nebo učí místní, jak uklízet PET lahve z pláží. Kolonizační projekt s všeříkajícím názvem Česká vesnice před časem vznikl také na honduraském ostrově Roatán. Dnešní digitální nomádi mají výhodu – pokud se jim ve vysněném ráji přestane líbit, mohou kdykoli zvednout kotvy a přesunout se na druhý konec planety, klidně i zase zpátky domů. Dřívější kolonisté si naopak pořizovali jednosměrné jízdenky. Pupeční šňůra se starou vlastí byla přestřižena, majetek rozprodán, cesta zpět neexistovala ani v případě, že se lidé v cíli cítili podvedeni. To se koncem devatenáctého století stalo například naivním vesničanům z Broumovského výběžku, kteří naletěli agentům chilské vlády popisujícím neobydlený kraj sopek a jezer na jih od hlavního města jako ráj na Zemi. Opak byl pravdou, cestu od moře ke svým pozemkům ve vnitrozemí si dlouhé měsíce museli prosekávat pralesem. Osadu, kterou založili, pak hrdě nazvali Nueva Braunau, Nový Broumov.

MENHOUSE_fin.indd 73

Útěky do Jižní Ameriky byly ve stínu mnohem masovější emigrace do Ameriky Severní. Notoricky známý je fakt, že počátkem dvacátého století bylo třetím největším „českým“ městem americké Chicago. Tím prvním byla samozřejmě i přes silnou německou menšinu Praha, druhý nejvyšší počet Čechů pak žil v hlavním městě mocnářství Vídni. Důkazem toho, jak silnou pozici měla ve státě Illinois česká menšina, je politická kariéra kladenského rodáka Antonína Čermáka, který mezi lety 1931 a 1933 zastával funkci chicagského starosty. Kladeňák smrtelně zraněný na Floridě při pokusu o atentát na prezidenta Franklina Delano Roosevelta nebyl jediným vysoce postaveným světovým politikem s českými kořeny. Do nejvyšších pater to dotáhli bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová nebo brazilský prezident úřadující na přelomu let padesátých a šedesátých Juscelino Kubitschek de Oliveira. Na češtinu s typicky americkým přízvukem, „kolache“ na jídelních lístcích a folklórní slavnosti, při nichž místní ze skříní vytáhnou české kroje, lze kromě Illinois narazit také v Texasu, Iowě a dalších amerických státech. Ve druhém největším městě Iowy, Cedar Rapids, se při sčítání lidu v roce 2000 k českým kořenům hlásilo skoro osm procent místních, tedy nějakých deset tisíc lidí. Epicentrem Češství tehdy byla, a stále je čtvrť Czech Village podél šestnácté avenue. Vývěsní štíty jako třeba SYKORA BAKERY dávají hlasitě najevo, kdo je tady v České vesnici doma. V roce 1995 zde bylo za účasti prezidentů Billa Clintona, Václava Havla a Michala Kováče otevřeno nové České a slovenské národní muzeum. Muzeum mapuje historii osidlování této oblasti krajany a návštěvníkům přibližuje také historii dvou zemí v srdci Evropy. Českou vesnici Puhoi, kterou založili kterou v 19. století založili osadníci od západočeského města Stodu, najde turista na Novém Zélandu, navštívit krajany ale může i při mnohem méně exotických dovolených. Například v Chorvatsku hledali první Češi štěstí už od konce osmnáctého století, první spolek Česká beseda byl ale v Záhřebu založen až v roce 1874. Následoval Dubrovník a řada spolků vznikala v okolí Daruvaru, kde dnes žije většina chorvatských Čechů. V roce 2011 jich bylo dva a půl tisíce, což znamená, že každý pátý obyvatel města je Čech. Tak se někdy u krajanů stavte a pokláboste s nimi, co je nového ve vlasti jejich předků. V Chorvatském Daruvaru, v České vesnici v Iowě nebo v chilském Novém Broumově.

28.11.18 14:25


A CZECH IS HOME EVERYWHERE Náprstek Heights, Jungmann Basin or Žižka Saddle. As shown by romantic actions of Dr Emil Holub, the most famous Czech traveller of the 19th century, who loved when travelling across the black continent to name remarkable natural formations after Czech big names, even representatives of a small, landlocked nation can have colonialist intentions from time to time. Who knows what was running through Holub’s head at that time. Perhaps: This could be ours someday. Why not?! Neighbouring Germany also joined the traditional colonial superpowers relatively late and it was already before the World War I when Berlin ruled over, for example, Togo, Cameroon or Namibia. Holub was not the only Czech of that time captivated by the dream about colonies. After the World War I there were heated debates about a plan to acquire German Togo or Russian Kamchatka and General Milan Rastislav Štefánik wanted to find convenient land on the Pacific island Tahiti for his Slovak brothers. Any of these fantastic plans did not come true, but in parallel, Czech colonisation of the world was running from bottom up – the poor from Central Europe were leaving for better life or their dream about freedom for Australia, South and North Americas, but also eastward to Russia or southward to Croatia. Even without their own colonies and without ambitions to control other nations, Czechs thus founded their own “land” where the sun never goes down and the frontier of which keeps changing and shifting. In recent years, for example, more and more young Czechs visit Indonesian islands. But unlike their predecessors one hundred or one hundred and fifty years ago they do not search for land on which they could farm; instead, they establish surfing schools or teach local inhabitants to clean PET bottles off beaches. A colonisation project with self-explanatory name Czech Village has come into existence

MENHOUSE_fin.indd 74

on the Honduran island Roatan as well. Present digital nomads have an advantage – if they stop enjoying their dreamed-of paradise, they can pull up the anchor anytime and move to the other end of the planet, or even back home again. Former colonists, on the contrary, bought one-way tickets. The umbilical cord with their old home country was cut and their property sold and the way back did not exist even in the situation when people in the final destination felt deceived. This happened, for instance, to naive village people from the Broumov region in the 19th century who were tricked by agents of Chilean government describing an uninhabited region of volcanoes and lakes south of the capital as a paradise on the Earth. The opposite was true and for long months they had to be cutting their way from the sea to their land through the virgin forest. Then they proudly named the village they founded Nueva Braunau, New Broumov.

accent or read “kolache” on menus and visit folklore festivals during which local people take Czech folk costumes out of their wardrobes not only in Illinois, but also in Texas, Iowa and other US states. At the 2000 census in the second largest city of Iowa, Cedar Rapids, Czech roots were reported by almost eight percent of the local population, i.e. about ten thousand people. At that time the epicentre of ‘being Czech’ was and still is the Czech Village area along the 16th Avenue. Shops signs such as SYKORA BAKERY clearly demonstrate whose home is here, in the Czech Village. In 1995 a new Czech and Slovak National Museum was opened here, with the attendance of presidents Bill Clinton, Václav Havel and Michal Kováč. The Museum maps the history of our compatriots settling in this region and also giving the visitors an idea of the history of both countries in the heart of Europe.

Escapes to South America were in the shadow of much massive emigration to North America. A well-known fact is that in the early 20th century American Chicago was the third largest “Czech” city. Number One was, of course, Prague despite its numerous German minority and the second highest Czech population lived in the capital of the monarchy Vienna. The proof of the strong position of the Czech minority in the state of Illinois is the political career of a native of Kladno Antonín Čermák who was holding the post of Mayor of Chicago from 1931 till 1933. This Kladno citizen fatally injured in Florida during the attempt on life of President Franklin Delano Roosevelt was not the only high-ranking world politician with Czech roots. The top tiers were reached by former US Foreign Secretary Madeleine Albright or the Brazilian President holding the office at the turn of the 1950s and 1960s Juscelino Kubitschek de Oliveira. One can hear the Czech language with the typical American

A tourist visiting New Zealand can find a Czech village Puhoi, founded by settlers coming from the West-Bohemian town Stod in the 19th century, but our compatriots can be visited during much less exotic holidays. In Croatia, for instance, the first Czechs looking for happiness arrived there as early as in the late 18th century; however, the first Czech education society Češka beseda was established in Zagreb much later, in 1874. Another followed in Dubrovnik and many societies started their existence near Daruvar, where most of Croatian Czechs live presently. In 2011, their number was 2,500, which means that every fifth inhabitant of the town is Czech. So, pop in at our compatriots’ sometime and have a chat with them about news from the country of their ancestors. In Croatian Daruvar, in Czech Village in Iowa or Chilean New Broumov.

28.11.18 14:25

HD_FX


ŽIJ

SVOBODNĚ [JI]

JÍZDA, JAKOU JSI JEŠTĚ NEZAŽIL

Objev zcela nový FXDR™ 114, nekompromisní stroj, který určuje nové výkony motocyklů Harley-Davidson®. Je vybaven motorem s mohutným zátahem o obsahu 1 868 cm3 a mnoha díly z hliníku a dalších kompozitních materiálů redukujících hmotnost. Rychlý na rovinkách, agilní v zatáčkách. Rozpálí tě doběla. Více se dozvíš na www.harley-davidson.cz ©2018 H-D a dceřiné společnosti. Všechna práva vyhrazena. Harley, H-D, Harley-Davidson a logo Bar & Shield jsou obchodními známkami společnosti H-D U.S.A., LLC.

MENHOUSE_fin.indd 75 HD_FXDR_MenHouse_250x297_CZ.indd 1

28.11.18 14:25 24/10/18 10:21


Text: Darek Šmíd, foto: Homelessworldcup.org

FOTBAL BEZ DOMOVA HOMELESS FOOTBALL Mistrovství světa ve fotbale bezdomovců se koná už šestnáctým rokem – a má i své české reprezentanty. The Homeless World Cup, a football world championship of homeless people, is held for already the sixteenth time this year –and is participated by Czech players too.

MENHOUSE_fin.indd 76

28.11.18 14:25


MENHOUSE_fin.indd 77

28.11.18 14:25


Na mistrovství světa bezdomovců hrají také ženské týmy. Na turnaji v Amsterdamu patřily ve svém ranku k nejlepším sociálně vyloučené ženy z Argentiny. Even female teams play in the Homeless World Cup. In their rank, the best players of the Amsterdam championship were socially excluded women from Argentina.

okud vám sledování dnešních fotbalových šampionátů připadá poněkud bizarní, není divu. Jistě, z jednoho pohledu se díváte na fenomenální sportovce, mistry ve svém oboru, kteří se prohánějí po hřišti rychlostí japonského expresu Šinkansen a do branky protivníka sázejí góly s přesností dálkově naváděných střel. Stejně tak ale tak trochu sledujete bandu zpovykaných dolarových milionářů, kteří jsou během šampionátu schopni několikrát změnit sestřih i barvu vlasů a při sebemenší kolizi se válejí po trávníku v předstírání bolesti, jaké si nezadá s nejlepšími výkony hollywoodských herců. Přikláníte-li se k druhému ze zmíněných přístupů k nejprofesionálnějším fotbalovým utkáním, možná se u sledování přenosů z mistrovství světa pozastavujete nad tím, kam vlastně zmizela ta dravá, neučesaná radost ze hry – a proč byste měli svou diváckou participací sypat další balíky peněz chlapíkům s obarvenými vlasy, kteří už mají peněz dost. Pokládáte-li si tyto otázky, nelámejte nad mistrovstvími světa hůl; pouze přesuňte svou pozornost k trochu jinému mistrovství: konkrétně k mistrovství světa ve fotbale bezdomovců, Homeless World Cup, v němž se po celé planetě každým rokem utkávají zdaleka ne milionářské, zdaleka ne načesané a zdaleka ne bolest předstírající týmy lidí už od roku 2003. Tehdy se konal první ročník šampionátu Homeless World Cup v rakouském Grazu, kde ve finále zvítězil domácí tým proti anglickému se skóre 2:1. Následoval ročník ve švédském Göteborgu, kde rakouského šampiona porazila Itálie s převahou 4:0 – a italský tým to osolil i v následujícím roce Polsku, když mu uštědřil drtivou porážku 9:3 ve skotském Edinburghu, který je současně mezinárodním ústředím celého Homeless World Cupu. Hráči šampionátu se rekrutují nejen z doslovných bezdomovců, ale také z lidí nacházejících se v celém spektru sociálně obtížných situací: šampionem světového fotbalového poháru bezdomovců mohou být i společensky vyčlenění migranti nebo hráči bojující s drogovou závislostí.

MENHOUSE_fin.indd 78

Od roku 2004 se tohoto mistrovství sociálně vyloučených, které založili pánové Mel Young and Harald Schmied, pravidelně účastní i hráči české reprezentace, kteří dříve přicházeli z okruhu prodejců street paperu Nový Prostor a dnes z neziskové organizace SANANIM, působící v oblasti drogových závislostí. Složení světových týmů na turnajích Homeless World Cupu obecně vypovídá o tom, jak různorodé podoby globální bezdomovectví má; vzpomínky účastníků na první ročník akce v Grazu vykreslují kupříkladu dánský tým jako vcelku ordinérní klub dobře vypadajících čtyřicátníků, domácí rakouský tým zase jako skvadru složenou z afrických žadatelů o azyl a tým Jihoafrické republiky coby sestavu nemajetných pouličních teenagerů z Johannesburgu. Ať pochází tým odkudkoli, šampionát si klade za úkol jednak rozšířit povědomí o bezdomovectví, ale také rozdmýchat novou životní energii u zúčastněných; o tom, jak se mu to daří, vypovídají jak statistiky o následných osudech hráčů, kteří se v roce 2004 účastnili mistrovství v Göteborgu (mnozí z nich pak našli řádné zaměstnání, zlepšili své bydlení či začali řešit drogovou závislost), tak konkrétní příběhy trojice mužů z šestičlenného českého týmu, která si po mistrovství našla práci a posunula svůj život zase o krok dál – dobové číslo časopisu Nový Prostor dokládá, že hráč Martin DLM se v následujícím roce vrhl na dráhu hiphopového MC, Igor začal učit v umělecké škole pro děti a Petr začal hrát v divadle. Naposledy vlála česká vlajka na mistrovství v roce 2017, kdy do Osla cestoval tým klientů SANANIM. Letos se na turnaj do Mexika kvůli finanční nákladnosti žádnýý český tým nevypravil. Podívejte se na jakýkoli záznam Homeless World Cupu a všimnete si bojovnosti a spontánnosti (a občas i neředěné frustrace), jaké bývá v mediálně provařenějších profi šampionátech pomálu. Fotbal, to je, koneckonců, hra – a k té mají výkony skrz naskrz autentických reprezentantů Homeless World Cupu někdy blíže než precizně vycizelované zákroky hráčů fotbalového Olympu; ovšem abychom jim zase nekřivdili – ti největší frajeři z fotbalových profíků Homeless World Cupu fandí.

28.11.18 14:25


MENHOUSE_fin.indd 79

Česká stopa

Czech trace

Turnaje se několikrát účastnil i výběr z Česka. V letech 2004 (foto) a 2005 nás reprezentovali prodejci časopisu Nový Prostor. A vloni například tým abstinujících klientů SANANIM.

The championship was participated by a team from Czechia several times. In 2004 (photo) and 2005 we were represented by street vendors of Nový Prostor magazine. And last year, for example, by the team of teetotaling clients of SANANIM.

28.11.18 14:25


HOMELESS WORLD CUP V ČÍSLECH

HOMELESS WORLD CUP IN FIGURES

144 HRÁČŮ Z 18 ZEMÍ: taková

144 players from 18 countries: that was the original line-up of the first World Cup in 2003.

byla původní sestava prvního mistrovství v roce 2003

VÍCE NEŽ 500 HRÁČŮ A 64 TÝMŮ: tolik reprezentantů se od té doby HWC zúčastnilo

PŘES 500 FOTBALISTŮ Z 47 ZEMÍ:

takhle vypadá účast aktuálního ročníku mistrovství v Mexiku

15 SVĚTOVÝCH MĚST: v tolika

metropolích se Homeless World Cup už odehrál

80 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ: tolik fotbalových fanoušků navštíví mistrovství každý rok

More than 500 players and 64 teams: so many players and national teams have participated in the HWC ever since.

Over 500 football players from 47 countries: this is what the

participation in the current year of the championship in Mexico looks like.

15 world cities: in that many

metropolises the Homeless World Cup was already held.

MILIONY: to je odhadovaný počet dalších fandů, sledujících mistrovství přes internet

80,000 visitors: so many football

mistrovství mělo pozitivní dopad na jejich život

additional fans watching the championship on the internet.

fans attend this World Cup every year.

94 %: tolik hráčů HWC uvádí, že

Millions: that is the estimate of

83 %: tolika hráčům se podařilo zlepšit vztahy se svými přáteli a rodinou

94 %: so many HWC players say that the championship had a positive impact on their life.

77 %: to je množství hráčů, jejichž životy se díky účasti na mistrovství zásadně změnily 71 %: tolik reprezentantů hraje fotbal nadále i po účasti na mistrovství

83 %: so many players

succeeded in improving their relationships with their friends and family members.

77 %: that is the percentage of the players whose lives have been radically changed thanks to their participation in the world cup. 71 %: so many national team

players continue to play football even after the world cup. Source: homelessworldcup.org

MENHOUSE_fin.indd 80

28.11.18 14:25


MENHOUSE_fin.indd 81

28.11.18 14:25


f you find watching football championships a bit strange, no wonder. Of course, from one point of view you see phenomenal sportsmen, experts in their field, who are moving from one side of the field to the other as fast as Japanese shinkansen trains and scoring goals to the opponent’s net with precision of guided missiles. But you also see a bit spoiled bunch of dollar millionaires who are able to change their hairstyle and its colour during the championship several times and fall over on the grass and pretend pain at the least collision, which looks almost like the best performance of Hollywood actors.

year, Goteborg, Sweden, followed, where the Austrian champion was defeated by Italy, substantially 4-0 – and the Italian team also gave Poland a hard time in the following year, putting them a rout of 9-3 in Edinburgh, Scotland. This city is simultaneously the international headquarters of the whole Homeless World Cup. The championship players recruit not only from those literally homeless, but also from people who happen to be in the whole spectrum of difficult social situations: champions of the Homeless World Cup can also be socially excluded migrants or players fighting against drug addiction.

If your attitude to the most professional football matches tends to be the latter, you may wonder when watching broadcasts from world championships where the raging, unrefined enjoyment of the game actually vanished – and why you, by your participation as a spectator, should continue paying through the nose to those guys with dyed hair who have already got enough money. If you ask these questions, don’t give up on the world championship; just move your attention to a slightly different championship: specifically, to the world championship in football played by homeless people, the Homeless World Cup, in which teams of people far from the millionaire, coiffured and pain-pretending players compete all over the planet every year, since 2003. At that time, the first year of the Homeless World Cup was held in Graz, Austria, when in the finale the domestic team won over the English one, with the score 2-1. In the next

Since 2006, this championship of the socially excluded, which was founded by Mr Mel Young and Mr Harald Schmied, is regularly participated by a Czech national team as well, coming from the circle of Nový Prostor magazine street sellers and nowadays from the non-profit organisation Sananim, operating in the drug addiction field. Generally, the composition of global teams competing in the Homeless World Cup shows how varied the global homelessness can be; the participants in the first year of this event in Graz illustrate that by, for example, the Danish team that looked like an ordinary football club consisting of good-looking men in their forties, whereas the domestic Austrian team was a brigade of African asylum seekers and the team of the Republic of South Africa was a line-up of destitute teenagers from streets of Johannesburg. No matter where the team comes from, the goal of the championship

is to raise awareness of homelessness, but also to breathe new life energy into the participants; how it is being fulfilled is demonstrated both by the statistics about subsequent fortunes of the players who took part in the 2004 championship in Goteborg (afterwards many of them found a regular job, improved their housing conditions or began to deal with their drug addiction) and by specific stories of three men from the six-member Czech team who after the championship found jobs and moved their life one step ahead – the then issue of the magazine has documented that in the following year the gamer Martin started his career of a hip-hop MC, Igor got a family house and opened a school of art for children and Petr began acting in a theatre. This year, the Czech national team will not take part in the tournament which is held in autumn Mexico City - because of the financial troubles. Watch any of the broadcasts from the Homeless World Cup and notice the fighting spirit and spontaneity (and sometimes undiluted frustration too) which are scarce to see in professional championships headlined in the media. After all, football is a game – and the performance of the entirely authentic national team players in the Homeless World Cup is sometimes closer to it when compared to precisely polished actions of the players of the football Olympus mountain; however, we should not wrong them – the biggest aces of the professional football players are pulling for the Homeless World Cup.

Zatím poslední ročník se konal letos v listopadu v Mexiku. Mistry světa se stali domácí, když ve finále porazili Chile. The most recent completion took place this November in Mexico. The domestic team, defeating the Chileans in the finale, became the world champion.

MENHOUSE_fin.indd 83

28.11.18 14:25


DP_RareCask_Menhouse_250x297.indd 1

19.10.18 10:40


JAK SE POZNÁ DOBRÁ POSTEL? „Design postele respektuje i zásady dobrého spánku,“ říká Karel Vágner, specialista na spánek. Karel Vágner působí na českém trhu již třináct let, začal prodejem švédských postelí značky Hästens, jejichž ikonická kostka nyní slaví čtyřicet let. Zeptali jsme se ho na pár otázek týkajících se spánkové kultury. Proč by lidé měli věnovat dostatek času výběru postele? Lidé velmi často věnují velmi mnoho času výběru aut, elektroniky, domu. U nábytku sledují vzhled, aby se jim daný kus hodil do jejich interiéru. Ale dobrý design by měl být nejen estetický, ale musí myslet i na maximální užitek. Věnujte posteli dostatek času. Je to prostor, kde trávíte třetinu svého dne. Vaše tělo i mysl na ní potřebuje regenerovat. Nepodceňujte to. Snažíme se zákazníky přilákat do obchodu, aby

MENHOUSE_fin.indd 84

si postel osobně vyzkoušeli. Není výjimkou, že dáme zájemcům postel na vyzkoušení i na doma. Mám radost, když vidím pozitivní efekt svojí práce a vděčnost lidí, kterým pomáhám.

Jak se pozná kvalitní postel? Hlavní je vaše pohodlí. Pokud vám v posteli bude nepříjemně, budete se otáčet a hledat příjemnou polohu. Tím se okrádáte o dobrý spánek, zbytečné pohyby vás budí ze spánku. Lidé se během spánku často převracejí proto, že reagují na nepříjemný tlak nebo vlhkost.

Kvalitní lůžko vás správně podepře, také vám pomůže snížit tepovou frekvenci a šetřit tím vaše tělo. Lůžko musí být nosné s ohledem na hmotnost i výšku. Mělo by udržet páteř v přirozeném zakřivení, ale nestlačovat vaše podkoží a neomezovat krevní oběh. Je naprosto klíčové, aby se během noci měly možnost uvolnit ploténky, svalstvo, velké klouby i vnitřní orgány.

Jaké materiály bychom měli upřednostnit? Zaměřte se na přírodní materiály, které účinně

28.11.18 14:25


What makes a bed a good bed? The main thing is your comfort. If you feel uncomfortable, you will toss and turn and look for a favourable position. By this you will be depriving yourself of a good sleep, because every useless movement wakes you up. When sleeping, people often turn to respond to an unpleasant pressure or dampness. A good bed supports you correctly and also helps you reduce your pulse, protecting thus your body. The bed must be supporting with respect to your weight and height. It should keep your spine in its natural curve, but neither press your hypodermis nor restrict blood circulation. It is absolutely crucial that discs, muscles, big joints and inner organs are enabled to relax at night.

What kind of materials should we prefer?

Základní zásady při výběru správného lůžka: Vybírejte si kvalitní přírodní materiály. Při zkoušení postele zavřete oči a nechte mluvit vaše tělo. Vhodná postel vám zajistí anatomicky správnou polohu těla. Správná matrace rovnoměrně podpírá tělo. Matrace umožňuje snadné otáčení bez narušení spánku. Nedívejte se jen na vzhled, důležité je, jak se cítíte. www.postele-hastens.cz, www.dreambeds.cz

regulují teplotu těla. Zároveň umějí odvádět vlhkost, aby vaše lůžko bylo stále suché bez roztočů a hygienické. V našich prodejnách preferujeme přírodní materiály, které jsou navíc ekologické a pocházejí z lokálních zdrojů každého výrobce. Není výjimkou, že si výrobci sami chovají ovce a jiná zvířata, aby měli vlastní vlnu a další materiály. Mohou si tak být jistí nadstandardní kvalitou, navíc otázka udržitelnosti je v poslední době čím dál rozšířenějším tématem.

Kam si můžeme zajít pro radu? Ať už navštívíte naše studia Hästens Sleep Spa v Praze, nebo prodejnu Dreambeds by Vágner v Praze nebo Brně, vždy se vám budou věnovat naši specialisté. Ti vás navedou, abyste si uvědomili, co cítíte a jaké jsou vaše potřeby. Nejlepší je, když si postel na vlastní kůži vyzkoušíte a chvíli v ní relaxujete. U nás takový prostor dostanete a my budeme moc rádi, když se na nás obrátíte.

MENHOUSE_fin.indd 85

WHAT TELLS YOU THAT THE BED IS GOOD? “The bed design also respects good sleep principles,” says Karel Vágner, a sleep specialist. Karel Vágner has been operating in the Czech market for 13 years already; at the start he was selling beds of the Swedish brand Hästens, the iconic cube of which is now celebrating 40 years of existence. We asked him a few questions related to sleep culture.

Focus on natural materials that respond to body temperature effectively. They are also able to take moistness to keep your bed dry, without mites and sanitary. In our shops we prefer natural materials which are, moreover, environment-friendly and come from local sources of each producer. It is not rare that producers themselves rear sheep and other animals to have their own wool and other materials. Therefore, they can be sure of the exceptional quality and on top of it all sustainability has been recently an increasingly popular topic.

Where can we go to get advice? Whether you visit our showrooms Hästens Sleep Spa in Prague or the shop Dreambeds by Vágner in Prague or Brno, our specialists will always attend to you. They will guide you to realise what you feel and what your needs are. The best way is to try beds personally, relaxing in them for a while. In our shops you will get this opportunity and we will be very glad if you contact us.

Why should people give enough time to selecting their bed?

The key principles for selecting the right bed:

Very often people spend a lot of time selecting their cars, electronics or house. As for furniture, they pay attention to the look, so that a given piece would fit into their interior. But a good design should be not only aesthetic, but also taking into account a maximum utility. Find enough time for your bed. It is a place where you spend one third of your day. Your body and soul need to regenerate in it. Do not underrate it. We try to attract customers to come to our shop and try the bed themselves. It is not an exception that we provide potential customers the option to try a bed even at their home. I am pleased whenever I see the positive effect of my work and gratitude of people whom I help.

Choose quality, natural materials. When trying the bed, close your eyes and let your body speak. A proper bed will ensure the right anatomical position of your body. The right mattress provides an even support of your body. The mattress enables easy turns without disturbance of your sleep. Do not pay attention to the look only – what you feel is important. www.postele-hastens.cz, www.dreambeds.cz

28.11.18 14:25


Text: Štěpán Materna, foto: space-invaders.com

UF, ONI JSOU TADY

Invaze mimozemšťanů začala na konci minulého století, trvá dodnes. Vymyká se svému velení a ani tato planeta už jí není dost veliká.

Kachličky do galerií

Řeč je o Space Invaders, dravých mimozemšťanech, které stvořila na konci sedmdesátých let minulého století stejnojmenná počítačová hra. Jednou z prvních stříleček se nechal inspirovat francouzský streetartista, nyní známý už jen jako Invader. Jeho obsese s rozmisťováním malých postaviček utvořených z barevných kachliček přerostla do veřejného prostoru všechny představitelné meze, až se etabloval jako žádaný umělec, kterého si zvou významné světové galerie. Začalo to ovšem tím, že se do jedné galerie pozval sám. V galerie Louvre v roce 1998 tajně na-

MENHOUSE_fin.indd 86

instaloval deset malých Space Invaderů, a stal se tak alespoň na krátký čas jediným žijícím umělcem, který v této instituci vystavoval.

Invaze

A pak už se mimozemšťani začali rojit po celé Paříži, v ostatních francouzských městech a nyní je najdete na každém kontinentu. Některá města zažila jen jednu invazní vlnu, v jiných mimozemšťani zaútočili několikrát. Nejvíc to ale pochopitelně schytává Paříž, která je pod neustálou kampaní a v současné době zde naleznete více než 1370 mimozemšťanů všech velikostí

i tvarů, společné mají pouze oldschool pixelové rozlišení, většinou ve formě malých kachliček.

Databáze mimozemšťanů

Ne, nepočítali jsme je. Invader si o každém umístěném kousku vede pečlivou evidenci, všechny má nafocené a jejich lokace přehledně označené na mapě světa na svém webu space-invaders.com. Dozvíte se tam například, že Los Angeles zažilo devět náletů, jejichž výsledkem je 200 invaderů, z nichž několik jich je umístěných přímo na písmenech ikonického nápisu Hollywood. Nebo že nám nejbližší ori-

28.11.18 14:25


ginální Invaders sídlí ve Vídni. Pokud jste nějakého zahlédli v Praze, vězte, že se nejedná dílo samotného velkého Invadera, ale někoho z jeho následovníků, nad kterými nemá žádnou kontrolu. I když... ještě donedávna se na e-shopu Invadera daly pořídit sady předpřipravených samolepicích kachliček pro instantní invazi kdekoliv. Je to zkrátka epidemie, která si patrně bude žít vlastním životem i v době, kdy se Invader odebere tvořit do jiných, lepších vesmírů.

bismus. Ten spočívá tom, že vytvoří velkoformátový obraz ze slepených rubikových kostek, z nichž každá je složená přesně tak, aby celek dal dohromady smysluplný motiv. Takto dokázal vytvořit portréty nebo „rozostřené“ verze slavných obrazů.

… zpátky do vesmíru...

A že mu to bylo všechno málo, rozhodl se Invader, že vyšle (vrátí?) svého jmenovce Space Invadera do vesmíru. Poblíž Miami sestrojil heliový balon s kamerou, padáčkem, GPS lokátorem a samozřejmě malým kachličkovým obrázkem. Balon na-

Pod vodou...

A k vesmíru se ještě dostaneme. Abychom to ale vzali hezky odspodu, je třeba zmínit mexickou zátoku Cancún. Invader tak dlouho plánoval podmořskou invazi, až se v roce 2012 dal dohromady s Jasonem deCairesem, který tvoří velká podvodní sousoší. V jeho galeriích nesedí babičky v každé místnosti a nekontrolují vlhkoměry, ani tam neproudí davy návštěvníků. Je tam klid a v případě Cancúnu také tři mozaikoví návštěvníci z vesmíru.

... v novinách...

Rok předtím se dokázal tajně domluvit s několika lidmi ve francouzských novinách Liberation a společně nahradili všechna písmena „a“ symbolem Space Invadera. Bylo to u příležitosti článku, který v novinách o Invaderovi vyšel, a vlastně to byla celkem legální akce. Podařilo se to ale do poslední chvíle utajit před většinou redakce, a tak si to Invader počítá jako úspěšnou invazi.

... na QR kódech a Rubikových kostkách...

Svou zálibu ve čtverečcích napodobujících pixely postupně přetavil i ve vedlejší projekty. V několika městech instaloval pomocí malých černých a bílých dlaždiček funkční QR kódy. Když jste si je načetli telefonem, objevila se například zpráva „This is an invasion“ nebo se spustil krátký animovaný film na téma vesmírné invaze. A založil svůj vlastní styl: rubiku-

MENHOUSE_fin.indd 87

28.11.18 14:25


plnil a nechal stoupat až do stratosféry, odkud kamera nahrávala obrázek Space Invadera na pozadí zakulacené zeměkoule. Když balon v předpokládané výšce praskl, klesl náklad s padáčkem po čtyřhodinovém výletu zpátky na zem. Vše nešlo tak hladce, jak by se mohlo zdát, takže o akci vznikl celkem napínavý krátký film. Když se například pokazilo počasí, Invader nelenil a zaplavil zdi v Miami čtyřiceti Space Invadery.

... a ještě výš!

Film se prezentoval při různých příležitostech, až zaujal lidi z Evropské vesmírné agentury. A začal vrchol invaderovy mise, protože dostal nabídku, aby vytvořil speciálního Space Invadera, který poletí na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Při té příležitosti mimochodem také mohl svými mozaikami vyzdobit sedm budov Agentury. 29. 7. 2014 opravdu vzlétla raketa se Space Invaderem jménem Space2 na palubě, a ten tak předčil svého o dva roky staršího bráchu ve výškovém rekordu. Chvilku se jen tak vznášel a hledal vhodné místo, až ho nakonec přidělali na stěnu modulu Columbus, kde se stal prvním uměleckým dílem vystaveným ve vesmíru. Nyní oběhne zeměkouli šestnáctkrát za den a jeho aktuální polohu lze rovněž sledovat na mapě ukazující všechny Space Invadery na Zemi. Jestli z toho příběhu plyne nějaké poučení, tak asi to, že je jedno, jakou blbost se rozhodnete v životě dělat. Když ji ale budete dělat důsledně, s nadšením a dostatečně dlouho, možná z vás nakonec něco bude.

MENHOUSE_fin.indd 88

Written by Štěpán Materna

UFO ALIENS ARE HERE An invasion of extra-terrestrials has started towards the end of the previous century and lasts up to now. It gets out of control and even this planet is no longer large enough for it.

Mosaic tiles into galleries

We’re talking about Space Invaders, predatory UFO aliens that have been created in a computer game of the same name in the late 1970s. One of the first shooter games was an inspiration for a French street-artist, presently known as Invader only. His obsession with deployment of little characters made of small coloured mosaic tiles exceeded all the imaginable limits and he became established as a sought-after artist who is being invited by renowned world galleries.

28.11.18 14:25


However, it all started by his self-invitation to a gallery. It was Louvre Gallery where he secretly installed ten little Space Invaders in 1998, becoming thus the only living artist exhibiting in this institution at least for a short time.

Invasion

And then the UFO aliens began swarming all over Paris, other French cities and now you can find them on every continent. Some cities experienced only one invasion wave, while others were attacked by extra-terrestrials several times. Naturally, Paris is getting the worst of it, being under a permanent campaign, and currently they together replaced all letters ‘a by Space Invader’s symbol. It was at the occasion of an article the newspaper published about Invader and all in all it was a rather legal move. But they succeeded to conceal it from most of the journalists until the very last moment, so Invader considers it a successful invasion.

...on QR codes and Rubik‘s cubes...

you can find more than 1,370 extra-terrestrials of every size and shape, having the old-school pixel resolution as the only thing in common, mostly in the form of small tiles.

for an instant invasion anywhere. Simply, it is an epidemic which will be likely to live its own life even after Invader leaves to create in other, better universes.

Extra-terrestrials database

Under water...

No, we haven’t counted them. Invader keeps thorough records about every piece installed and has all of them photographed and their locations clearly marked in the world map on his web space-invaders.com. You will learn there, for example, that Los Angeles was attacked nine times, which resulted in 200 invaders some of which are located directly on the letters of the iconic sign of Hollywood. Or that the original Invaders nearest to us are situated in Vienna. If you spotted some in Prague, let me tell you that this is not a work of art by the great Invader himself, but by some of his followers over whom he does not have any control. Although... still recently it was possible in Invader’s e-shop to get sets of ready-made self-adhesive tiles

MENHOUSE_fin.indd 89

And we will touch upon the universe later. To start nicely from the bottom, it is good to mention the Mexican bay Cancun. Invader had been planning an undersea invasion for such as a long time that in 2012 he teamed up with Jason de Caires who creates huge underwater sculptural groups. His galleries do not consist of rooms with grannies sitting there and checking hygrometers and no crowds of visitors flow there either. They are tranquil and in case of Cancun include three mosaic visitors from outer space.

...in newspapers...

In 2011 he managed to collude with several people in the French newspaper Liberation and

Gradually he remoulded his interest in pixel-like squares in secondary projects. In several cities he installed functional QR codes by means of small black and white mosaic tiles. When you read them with your smartphone, a message “This is an invasion” appeared, for example, or a short animated film with a theme of space invasion started off. And he has created his own style: rubik-cubism. It consists in creating a large-format picture of sealed Rubik‘s cubes each of which is composed in such a way that the whole shows a meaningful motif. This is how he created portraits or “blurred” versions of famous paintings.

….back to outer space...

And as all of that was not enough, Invader decided to send (send back?) his name-child Space Invader to outer space. Near Miami he built a helium balloon with a camera, a small parachute, a GPS locator and, of course, a little mosaic tile picture. He filled the balloon and let it rise up to the stratosphere from which the camera was shooting Space Invader’s picture on a background of the round Earth. After the balloon burst at an expected altitude, the cargo with the small parachute descended back on the ground after a four-hour trip. Not everything worked like a charm as it might seem, so a rather suspenseful documentary film about the event was made afterwards. When, for example, the

28.11.18 14:25


weather got worse, Invader did not waste any time and flooded Miami walls with forty Space Invaders.

...and even higher!

The film was presented at various occasions and caught attention of people from the European Space Agency. And the highlight

of Invader’s mission began, because he got an offer to create a special Space Invader that will travel to the international space station (ISS). At that occasion, by the way, he was allowed to decorate seven buildings of the Agency with his mosaic pictures. On 29.7.2014 a rocket with Space Invader called Space2 on board did launch and the altitude record of his two-year-older brother was, therefore, broken. For some time, Space2 had been only floating and looking for a nice place until it was attached to the wall of the module Columbus, where it became the first work of art shown in the universe. Now it is orbiting the Earth, moving round 16 times a day, and its current position can be watched in the map showing all Space Invaders on the Earth. If there is some lesson to be learnt from this story, then maybe that it does not matter what kind of trivialities you decide to do in your life. But if you do them consistently, with enthusiasm and for a sufficiently long time, you may become somebody in the end.

MENHOUSE_fin.indd 90

28.11.18 14:25


BF_inz_Menhouse_250x297mm_outlines.ai 1 13.10.2017 16:43:49

MENHOUSE_fin.indd 91

28.11.18 14:25


Text: Ivan Adamovič

ČESKÁ KLASIKA CZECH CLASSICS

Edice Modern Czech Classics světovým čtenářům přibližuje klasická díla české literatary. Zahraniční čtenář má tak možnost seznámit se s díly, která zachycují středoevropské dějinné zkušenosti a která vyjadřovala a spoluutvářela českou povahu, pohled na svět, humor a imaginaci. Ilustrace k ceněné ediční řadě vytvořil Jiří Grus, výtvarník, který se původně proslavil svou komiksovou sérií o Volemanovi. Jiří Grus vystudoval klasickou malbu v ateliéru Zdeňka Berana a určitá „klasičnost“ ho neopouští po celou jeho tvorbu. Patří k výtvarníkům, kteří si to příliš neusnadňují. Malba pro něj není stékající cákanec, ale pomalý výtvarný bonsaj, který je třeba promalovat, nic neuspěchávat, odevzdat dílo, před nímž by staří mistři nevyprskli smíchy. Když se nakladatelství Karolinum rozhodlo pro svou knižní řadu Modern Czech Classics využít právě Jiřího Gruse, byla to volba riskantní, ale bohatě se vyplatila. Tato edice zprostředkovává v anglickém jazyce kanonická díla české literatury a v zájmu jednotnosti bylo třeba, aby měla i jednotnou výtvarnou úpravu. Zároveň bylo třeba, aby knihy nebyly zaměnitelné na první pohled. Grus tak stanul před zapeklitou výzvou ilustrovat samojediný tak rozdílné knihy, jako jsou Klapzubova jedenáctka od Eduarda Basse a Krysař od Viktora Dyka. Rozhodl se, že ke každé knize přistoupí jakoby znovu a znovu od startovní čáry – každé vtiskl trochu jiný výtvarný výraz.

The series Modern Czech Classics draws world readers’ attention to classics of Czech literature. A foreign reader has thus an opportunity of getting acquainted with books that have depicted historical experience of Central Europe and expressed and co-shaped the Czech character, view of the world, humour and imagination. Illustrations of the valued series were made by Jiří Grus, an artist who initially became famous for his series of comic books about Voleman. Jiří Grus studied classical painting in the studio of Zdeněk Beran and certain “classicality” does not disappear from all of his works of art. He ranks among those artists who do not make their work overly easier. Painting to him does not mean a splash of colour trickling down, but a slow artistic bonsai which first needs to be painted through and through, not in haste and then to deliver a work of art in front of which old masters would not have burst out laughing. When the publishing house Karolinum decided to engage Jiří Grus’ services for its series of Modern Czech Classics, the choice was a risk that, however, paid off generously. This series intermediates canonical works of Czech literature and for the sake of unity it was necessary for the books to have a unified artistic design. At the same time, individual books needed to be distinguishable at first sight. Grus thus faced up to a difficult challenge to illustrate highly different books, such as The Chattertooth’s Eleven by Eduard Bass and The Rat-Catcher by Viktor Dyk, all by himself. He decided to approach each book as if each time from the starting line again – imprinting each of them with a slightly different visual expression.

Jiří Grus říká: „U Boží duhy jsem silně vnímal ten motiv setkání muže a ženy v nehostinném prostředí poválečné vesnice bez lidí. Stav jakoby ,za‘ nebo ,po‘ katastrofě, krizi. Životní situace, kdy není jasné, jestli ještě je na něco nárok, jestli je ještě možné doufat. Jednou jsem byl na hudebním festivalu a pak jsem na to místo vyrazil znovu, když festival skončil, abych se podíval, jak to tam bude působit bez 10 000 lidí. Ten motiv chybění, opuštění, ale i odpuštění tam Durych má. V něčem to je hrozně radikální text.“ Jaroslav Durych: Boží duha Jiří Grus says: “In God’s Rainbow I strongly perceived the motif of a man and a woman meeting in a hostile environment of a post-war village without people. The state as if “during” or “after” a catastrophe or crisis. A life situation when it is not clear whether it is still possible to demand something and whether it is still possible to have hopes. In the past I was at a music festival and then I went to the same place again after the festival had ended to see what impression the place will make without 10,000 people. The motif of missing and abandoning something, but also forgiveness is present in Durych’s work. The text is extremely radical in some aspects.“ Jaroslav Durych: God’s Rainbow

MENHOUSE_fin.indd 92

28.11.18 14:25


MENHOUSE_fin.indd 93

28.11.18 14:25


Jiří Grus říká: „U Haška jsem už vědomě začal pracovat se skicou, skvrnou a vůbec živelností jako podkladem pro válečný chaos. Je tam určitá nedotaženost, expresivnost, neukončenost v kontrastu k celistvým, ale karikaturně pojatým figurám. Práci na Bugulmě jsem vlastně začal tím, že jsem si nejdřív kreslil samotného Haška – vždycky mě fascinoval ten jakoby dětsky netknutý výraz jeho obličeje na některých dobových fotografiích, vlastně trochu překvapivý, uvážíme-li, co je se dělo kolem a co popisoval. Vystihuje to myslím moji metodu, kterou jsem si sám pro sebe pojmenoval ‚úkrok stranou‘. Někdy si jen tak jakoby skicuju okolo toho, co chci skutečně zobrazit – abych si rozšířil záběr, pohled.“ Jaroslav Hašek: Velitelem města Bugulmy

Jiří Grus says: “In case of Hašek I consciously started working with a sketch, a splash and uncontrollability as a basis for war chaos. It involves a certain incompleteness, expressivity and infinity in contrast to all-inclusive, but as a caricature conceived figures. Actually, I started working on Bugulma by drawing Hašek himself first – what has always fascinated me is his almost child-like intact expression of his face in some of the pictures of that time, actually a bit surprising in view of the fact what was going on around him and what he described. In my opinion, this characterises my method which I, just for myself, call “a step aside”. Sometimes I only sketch as of around what I really want to illustrate – to expand my range of vision and view.” Jaroslav Hašek: The Commander of the Town of Bugulma

Jiří Grus říká: „U Picka pro mě byl naprosto klíčový prostor: zkoumal jsem fotografie z ghetta, prohlížel jsem si plánky těch malých místností, snažil jsem se uchopit a pochopit ty pokoje, ty cimry, ve kterých žili. A když jsem pak začal ubírat, začal jsem si všímat detailů, které mohou nabízet nějakou rytmickou kvalitu a které mohou získávat jistou symbolickou hodnotu, nějak přeneseně zprostředkovávat určitou atmosféru. V ilustracích k Pickovi takhle fungují například krabice, žebřík nebo půlkruhové okenice, které můžou připomenout ledacos: možná i otvor nějaké otevřené pece. A ty postavy – někdy jen torzovité figury, které jako kdyby už už mizely – mezi nimi jenom pobíhají, sem a tam, a na něco čekají.“ Jiří Robert Pick: Spolek pro ochranu zvířat Jiří Grus says`: “In case of Pick, it was room which I found of absolutely key importance: I examined photographs from the ghetto, looked at the plans of small rooms, tried to conceive and comprehend these rooms – these dorms they lived in. And when I started this way, I began noticing details which can offer some rhythmic quality and which can gain some symbolic value, somehow figuratively intermediating a certain atmosphere. This is how a box, a ladder or semi-circular shutters work in illustrations for Pick and can remind us of various things: even a hole of an open oven. And these characters – sometimes only fragmental figures that are almost about to vanish – are running around among them, here and there, waiting for something.” Jiří Robert Pick: Society for Prevention of Cruelty to Animals

MENHOUSE_fin.indd 94

28.11.18 14:25


Jiří Grus říká: „Přitahuje mě, když můžu kombinovat propracovaný výjev s torzem či fragmentem. Měl jsem pocit, že ty Hrabalovy texty jsou takové přeplněné, nacpané emocemi, příběhy, větami, co nekončí, větami, co mají svou hudebnost, a tak jsem chtěl stejného dojmu docílit i v těch zaplněných, přesycených, převrstvených ilustracích.“ Bohumil Hrabal: Rukověť pábitelského učně Jiří Grus says: “I like when I can combine a well-developed scene with a torso or a fragment. I had an impression that Hrabal’s texts are so crowded, filled with emotions, stories, sentences that never end and sentences that have their own musicality and therefore I wanted to achieve the same impression in those crowded, overfull, several-layer illustrations.” Bohumil Hrabal: An Apprentice‘s Guide to the Gift of the Gab

MENHOUSE_fin.indd 95

28.11.18 14:25


Jiří Grus říká: „Chtěl jsem postihnout takovou jako kdyby groteskní morbiditu, a zároveň dynamičnost toho vyprávění. Protagonistka v textu pořád někam chodí, sem a tam, je neustále v pohybu, v těkání, a tenhle princip jsem chtěl zachytit i v těch ilustracích, v tom pohybu, v tom rozmáznutí – zleva doprava, zleva doprava.“ Ladislav Fuks: Myši Natálie Mooshabrové Jiří Grus says: “I wanted to capture that almost grotesque morbidity and, simultaneously, dynamics of this narration. In the text the protagonist keeps walking somewhere, here and there, being constantly moving and flitting, and I wanted to capture this principle in these illustrations too, in that movement, in that blur – from left to right and again from left to right.” Ladislav Fuks: Of Mice and Mooshaber

MENHOUSE_fin.indd 96

28.11.18 14:25


Jiří Grus říká: „Hledal jsem něco nosného, figuru, a tak jsem se rozhodl přímo pro postavu Karla Kopfrkingla, kterého jsem chtěl zobrazit jako beztvářnou nádobu, která své blízké absorbuje, pohltí. Mezi jeho líbeznými řečmi jsem toužil nechat prorůst temnotu, jako by z noční můry prosakující děs někoho, kdo se chce jevit pevným, ale je někým beztvarým, někým, komu schází tvář, bytostí odtrženou od základních lidských emocí. Princip vynechání obličeje je například v současné malbě hojně uplatňovaným efektem, tak jsem se jeho užití trochu zdráhal, ale zrovna tady se to přímo nabízelo.“ Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol Jiří Grus says: “I was looking for something principal, for a figure, and therefore I decided right for the character of Karel Kopfrkingl whom I tried to portray as a faceless vessel absorbing and swallowing his relatives. I yearned for letting darkness grow among his sweet words, as from a nightmare leaking horror of someone who wants to be considered solid, but is shapeless; someone who is lacking a face, a creature deprived of essential human emotions. The principle of leaving out the face is an effect widely used e.g. in contemporary paintings, so I was slightly hesitating to use it, but right here it suggested itself immediately.” Ladislav Fuks: The Cremator

Jiří Grus říká: „Klapzubova jedenáctka vyšla v edici jako její třetí titul. Kladl jsem důraz na jednoduchou linku, živost figur a jisté humorné vyznění obrázků. K tomu se dobře hodí stylizovanější kresba, nadsázka a možná někdy až určitá třeskutost – jako třeba v té kresbě australského fotbalového mužstva.“ Eduard Bass: Klabzubova jedenáctka Jiří Grus says: “The Chattertooth’s Eleven was published as the third book of the series. I put emphasis on a plain line, vividness of the figures and a certain humorous impression of the pictures. Good for this purpose is a stylised drawing, a hyperbole and sometimes maybe even certain harshness – such as in the drawing of the Australian football team.” Eduard Bass: The Chattertooth’s Eleven

MENHOUSE_fin.indd 97

28.11.18 14:25


M Text: Jan Kalous, foto: Monster Energy

CHYTNOUT SPRÁVNOU VLNU Jak? Radí top surfařka a modelka Maud Le Car

Vyrůstala jste na karibském ostrově Svatý Martin a se surfováním začala ve dvanácti. Je to na tamní poměry brzy, nebo pozdě? Je pravda, že začít se surfováním ve dvanácti je docela pozdě, ideální čas je začít někdy kolem sedmi let. Ale co se mě týče, myslím, že to nevadí, můžete začít, kdykoli se začnete cítit ve vodě opravdu dobře a jste dobrý plavec.

MENHOUSE_fin.indd 98

28.11.18 14:26


M

MENHOUSE_fin.indd 99

28.11.18 14:26


Jaké to je, vyrůstat na ostrově uprostřed Karibiku? My si to tady v Praze v Soukenické ulici od počítače představujeme jako nebe na zemi… Upřímně řečeno, je to tak. (směje se) A jsem strašně vděčná za to, že jsem se narodila a vyrůstala v takovém až nebeském prostředí. Všechno je tam snazší, slunce, teplo, úžasný modrý oceán… Ano, jsem za to všechno moc vděčná. Začátky se surfem jsou dost těžké (víme to, sami jsme to zkoušeli). Myslíte, že háček je v technice, nebo v porozumění oceánu a dynamice vln? Naučit se chytnout tu správnou vlnu – to je na surfování to nejtěžší, zvláště na začátku. Důležité je naučit se být ve správnou dobu na správném místě a to není rozhodně nic lehkého, vyžaduje to trpělivost a nevzdávat to.

MENHOUSE_fin.indd 100

28.11.18 14:26


Maud Le Car je profesionální surfařka a také umělkyně původem z ostrova Svatý Martin ve francouzském Karibiku. V současné době žije na francouzském západním pobřeží v Capbretonu. Maud závodí v rámci ženské světové série Championship Tour a patří mezi světovou elitu. Ve volném čase se věnuje svému velkému koníčku – malování.

Znáte slavné pravidlo Malcolma Gladwella o deseti tisíci hodinách? Říká, že čemukoli se soustředěně věnujete souhrnným časem alespoň deset tisíc hodin, budete v tom dobří. Platí to i o surfování? Pokud prosurfujete deset tisíc hodin, pak asi ano, asi budete dobří. Ale nemyslím si, že je to jen o těch deseti tisících hodinách strávených ve vodě.

chcete prosadit v jakémkoli sportu, bez pořádné porce soutěživosti to nejde. U surfu to platí také, možná ještě více, je to takový velmi osobní sport.

Trávíte hodně času na cestách, v rámci turné trávíte hodně času i se svými soupeři. Jaké to je? Udržujete si navzájem odstup, nebo se přátelíte? Když s někým sdílíte nějakou vášeň, spíše se stanete přáteli. Necítím mezi námi surfaři žádnou výraznou rivalitu, naopak, spíš se hecujeme a tím si pomáháme. Vlastně mám více přátel mezi surfaři než mezi ostatními lidmi.

Se surfováním je spojeno i určité množství nebezpečí a ta nejzáludnější jsou ta nejméně známá a viditelná. Zvýšené dno, zpětné proudy, poranění sluchu, infekce od různých mořských mikroorganismů. Bojíte se něčeho z toho? Když surfuji, snažím se na nic z toho nemyslet. Myslím, že občas přejít přes silnici je nebezpečnější než surfování. Nerada surfuji v místech, kde je hodně žraloků, vím, že došlo k několika útokům žraloků na surfaře.

Jste soutěživá? A je to vůbec podmínkou pro to, stát se dobrou surfařkou? Jsem hodně soutěživá, už odmalička. A pokud se

MENHOUSE_fin.indd 101

Jaký je ten jediný zásadní rozdíl mezi účastníkem závodu a jeho vítězem? Každý vítěz byl kdysi jen účastníkem, který se prostě rozhodl nevzdát se. Takže jediný zásadní rozdíl je v tom, nevzdávat se.

Zapojila jste se i do několika aktivit na ochra-

nu přírody, na Facebooku na nás vyskočilo velmi symaptické video, kde propagujete recyklované rybí sítě. O jaký projekt jde? Tím, že většinu času trávím v oceánu, jsem ve vnímání ekologických témat mnohem citlivější. Je pro mě důležité pomoci třeba i tím, že si budu pro sebe vybírat a spotřebovávat produkty šetrné k životnímu prostředí a respektující Zemi. Proto jsem si za svého sponzora zvolila Volcom, kteří vyrábějí nádherné plavky z recyklovaných rybích sítí. Většinu času trávíte na turné po celém světě, ale vždycky skončíte u moře. Máte někdy čas podívat se třeba do hor? Nebo do center historických měst? Hory a sníh miluju, ale málokdy se mi podaří z toho všeho vyskočit a cestovat jen tak, bez surfařského prkna. Oblíbená večeře? Že by zase nějaké mořské plody? (směje se) Miluju suši!

28.11.18 14:26


the vibe like on tour? Are you guys friends, or are there major rivalries? Yes it’s fully possible I think when you sharing the same passion is even easier to make real friendship cause you living the same thing , I have more friends in the surfing world than normal friends, I don’t feel rivalry with my friends in surfing more we are lifting up each other to get better and that’s what friends are make for. Do you find being competitive natural? Is it very important to be a competive person to be a surfer? Yes I am really competitive since I was really little I think to get better in a sport and do contest you need to be competitive specially when you are a surfer which is a very personal sport. Where is the difference between a contender and a champion in your opinion? Every champion was once a contender that refused to give up, the difference is only between the one who is not going to give up.

CATCH THE WAVE Maud Le Car, professional surfer and model You started surfing at 12, where you grew up – was that about the normal age for your fellow friends and surfers? I started surfing at 12 in St Martin it’s a bit late to start surfing but I think the good age is whenever you feel you are comfortable in the water and swim well, I think the great age to start is around 7 years old. Originaly, you are from St Martin Island. What’s it like to grow up in such a place? We are all imagining some kind of heaven on Earth?! Is that how i tis? Yes to be honest I feel blessed I was born and

MENHOUSE_fin.indd 102

raised in such a paradise everything is much easier with the sun, warm weather all year and being surrounded by an amazing blue ocean and the sun. Make me very grateful. Beginning surfing seems very tough (we know, we’ve tried!) Is the beginning a lot about learning about the ocean and learning about waves? Yes the harder part in surfing at the beginning is to catch waves cause the ocean is something you can’t control and it’s kind hard to be a the good place at the good moment you really have to persist and don’t give up on the challenge ! Do you know the theory that says that anything you will practice for about 10,000 hours (10.000 Hour Rule), you will master it? Does it work even for surfing? I think this theory could work if you do 10 000 hours surfing but I don’t think 10 000 hours spending in the water surfing is enough to be a master of surfing. While touring and on the road, you’re obviously travelling with fellow competitiors. What’s

There are a few obvious dangers connected to surfing such as Rip currents, sea bed collisions, ear damages, microorganisms... Is there any danger you really fear? And why? To be honest I don’t really think about the dangers when I am surfing I actually think it’s more dangerous to cross the street than surfing or charging bigger waves for me the most scary part is too surf in sharky spots as I already know few surfers been attack by sharks. You are also promoting some enviromental activities. So far we know about you posing in a swimsuit made of recycled fish nets. Please, tells us more I guess spending my days in the ocean makes you really sensitive to ecology and it’s important for me to respect and protect as much as I can by choosing products that respect our planet, my sponsor Volcom are making beautiful swimsuit made from recycled net fish and I am very proud to be part of brand that do things to protect our environment. When you are on tour, you are always at the sea – do you have time to take a trip to mountains, historical cities etc? To be honest I do not really have time to take trips out of surfing and it’s really rare for me to travel without my surfboards even if I love the mountains and the snow. You are now based in France, what kind of food is your favourite? Seafood again..? My favorite food is sushi!

28.11.18 14:26


Maud Le Car is a pro surfer and artist from Saint Martin in the French Caribbean who currently lives on the French West Coast in Capbreton. Maud currently travels the world competing in the World Surf League Qualifying Series with the dream of making it to the women Championship Tour and competing amongst the world elite. When she has time away from her surf schedule, Maud devotes her time to her second passion in life: painting.

MENHOUSE_fin.indd 103

28.11.18 14:26


CHTĚL BYCH SE NAUČIT SURFOVAT Steven Donaldson z British American Tabacco o tom, jak poznávat krásy Česka z trochu jiného úhlu pohledu Text: Jan Kalous, foto: archiv BAT

MENHOUSE_fin.indd 104

28.11.18 14:26


Jak dlouho žijete v České republice? Co pro vás bylo největším překvapením, když jste sem poprvé přijel? Se svou rodinou žiji v České republice již čtvrtým rokem. Moc se mi líbí, jak je tu všechno dostupné a pohodlné. Užíváme si život ve městě, ale zároveň můžeme jít do parku nebo si udělat výlet na hrad. Na každém rohu je vidět kreativita místních lidí. V porovnání s mou předchozí návštěvou Prahy v roce 2002 jsou dnes lidé mnohem otevřenější. Jaká jsou vaše oblíbená místa v Praze, kam byste vzal někoho, kdo je zde poprvé? Praha je krásné město, takže zde máme poměrně často různé návštěvy. Dalo by se říct, že jsme téměř profesionální průvodci Prahou. Osobně vždy doporučuji tři oblasti, kromě tradičních turistických zajímavostí, které každý musí vidět. Za prvé prozkoumat město – od skrytých zahrad až po různé umělecké instalace. Je tu spoustu zajímavých věcí, na které narazíte jen tím, že se potulujete městem. Dále si užít romantiku spojenou s jídlem – třeba restaurace Manú na břehu Vltavy nebo něco neformálního na náplavce. Mám i několik oblíbených bister, jako jsou Taro, Milada, Sansho nebo Eska. A samozřejmě dát si sklenku v dobrém baru, navíc když spousta z nich je irských. Na dobré víno určitě Bokovka nebo Veltlin, široký výběr kvalitního piva od lokálních výrobců v Bad Flash Bar nebo Beer Geek a na závěr dobrý koktejl v Groove nebo Parlour baru.

Řekl bych, že velmi podobně. V současné době jsem generálním ředitelem pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko, což znamená, že se pohybuji mezi různými projekty a spolupracuji s různými týmy z těchto zemí. A to mě hodně baví. Jediná věc, která mi trochu chybí, je možnost být víc kreativní, což jsem si velmi užíval v předchozí roli marketingového ředitele pro střední Evropu. Jak byste popsal současný trh s tabákovými výrobky v České republice? Český tabákový trh prochází obdobím velkých změn. Spotřebitelé vyhledávají různé zkušenosti spojené s tabákem či samotným nikotinem. Mění se spotřebitelské preference, které jsou navíc čím dál rozdílnější. Přicházejí pokrokové technologie. A také roste povědomí o nových způsobech, jak si dopřát nikotin s potenciálně nižšími riziky. Právě tyto trendy nás vedly k tomu, abychom v Česku uvedli glo – skvělou alternativu pro všechny kuřáky

a kuřačky, kteří si chtějí vychutnat opravdovou chuť tabáku potenciálně méně škodlivou cestou. Jak se odlišuje Český kuřák od trendů, které můžeme vidět v Evropě? Český spotřebitel byl vždy o něco otevřenější ke zkoušení nových věcí. Inovace, jako jsou kapsle, demi slims či duté filtry se tu zavádějí dobře. Češi mají rádi pestrou nabídku. V posledních letech je vývoj opravdu zajímavý: spotřeba náplní do e-cigaret se zdvojnásobila, rostou i vodní dýmky a největším trendem jsou kuřáci cigaret přecházející na nové technologie pro zahřívání tabáku, jako je glo. Jaký je váš splněný sen? Mám práci, která mi přináší spoustu nových a zajímavých výzev. Mám možnost pracovat se spoustou výjimečných lidí. A každý večer a víkend trávím se svou skvělou ženou a třemi syny, kteří mě nikdy nepřestanou překvapovat.

Jaké české jídlo vám bude chybět v Irsku? A naopak irské jídlo, které vám chybí v Čechách? Určitě mi bude chybět polévka, kachna a hovězí tatarák, který v Irsku není dostupný. Zpočátku jsem tu postrádal pravý irský steak a slaninu, ale pravidelné návštěvy z Irska mě dostatečně zásobují. Takže asi jedinou věcí, která mi tu chybí, je tradiční irský chléb kypřený sodou. Jak hodně se liší Čech od Ira? Myslím, že najdeme víc společných než rozdílných věcí. Oba mají rádi černý humor, umění, hudbu a kvalitní pivo. Čeští muži jsou více pesimističtí ohledně ekonomické situace a více nosí černé oblečení. Jak vypadá váš běžný pracovní den? V současné době se všechno točí kolem naší značky glo – inovativního produktu pro zahřívání tabáku. Glo jsme uvedli na trh na konci září a vzhledem k tomu, že se jedná o zcela novou kategorii, tak se každý den učíme, jak současným dospělým kuřákům cigaret vysvětlit veškeré výhody tohoto potenciálně méně škodlivého produktu. Zkoušíme pro nás netradiční kanály, jako je přímý prodej zákazníkům prostřednictvím ambasadorů či přes internet. V BAT jsem nyní osmnáct let a tohle je rozhodně jedno z nejzajímavějších období. Jak vypadá váš ideální den a jak moc se shoduje s tím pracovním?

MENHOUSE_fin.indd 105

28.11.18 14:26


Je něco, co byste se rád naučil, začal dělat nebo vyzkoušel? Chtěl bych se naučit surfovat. V mládí jsem jezdil na kajaku a vesloval. Můj bratranec je instruktor surfingu na západě Irska. Takže pevně věřím, že v budoucnu přijde den, kdy budu mít příležitost trénovat. Jste věrný zákazník, nebo rád zkoušíte nové věci? Velmi rád zkouším nové věci. Žil jsem v pěti různých zemích a vždy jsem si užíval každou novou zkušenost. Svět se stává menším a já rád zkouším a podporuji nové designové koncepty a lidi, kteří jsou odvážní a nebojí se jít do rizika. Je značka důležitá pro vaše nákupní rozhodování? Ano, značka je jedinečnost, garance kvality a udává charakter produktu. Co byste řekl svému patnáctiletému já? Měj vysoké cíle. Vyzkoušej vše. Pokračuj v tvrdé práci. Život odměňuje píli a oddanost. Vždy věnuj čas lidem. Užij si každou minutu – životní tempo se bude zrychlovat. Podle čeho si vybíráte lidi, se kterými chcete spolupracovat? Důležité jsou pro mě tři atributy: vzdělání a technická zdatnost jako ukazatel potenciálu a nasaze-

MENHOUSE_fin.indd 106

ní. Emoční inteligence, schopnost přizpůsobit se v případě potřeby a práce s lidmi. A v neposlední řadě otevřenost a přístup. Jakékoli dovednosti se dají naučit a veškeré pracovní výzvy se dají překonat v případě, že vašimi základními hodnotami jsou pozitivní přístup, odolnost a odhodlání. Co nebo kdo je podle vás ukázkou úspěšného marketingu? Důkazem úspěšného marketingu je, když si všichni ve společnosti představí za vaší značkou tu správnou myšlenku a hodnotu. Díky tomu, že tato myšlenka byla neustále opakována prostřednictvím inovativních kampaní. Podstatou značky Coca-Cola je sdílet radost. Klíčovou hodnotou značky Google je: „Nepáchejte zlo!“ Jakákoli jejich marketingová aktivita spojuje spotřebitelské trendy či nové výrobky s touto základní myšlenkou. Jaká značka je pro vás srovnávacím měřítkem v marketingové komunikaci? Existuje hned několik značek, které jsou pro mě inspirací. V aktivaci spotřebitelů určitě vyniká Red Bull, pokud jde o B2B komunikace, tak bych zmínil IBM. Apple je bezesporu lídrem, pokud jde o kampaně spojené s uvedením nových výroků. V případě autentičnosti značky je to Brandless a inspirativní guerillový marketing má Brewdog. Kdybyste byl dopravní značka, jaká by to byla? Dvojitá zatáčka. Symbolizující, že v životě mu-

síte udělat spoustu zatáček, abyste se vypořádali s různými situacemi, ale když se soustředíte, najdete tu správnou cestu.

WAN T TO LEARN TO SURF Steven Donaldson of British American Tobacco on how to get to know the beauty of the Czech Republic from a different point of view How long have you been living in the Czech

28.11.18 14:26


Republic? What was the biggest surprise once you arrived here? I have been living in the Czech Republic for four years now with my family. We really love how easy and convenient everything is here. We enjoy living in the city but at the same time we can go to a park or take a trip to one of the castles. I think creativity is entwined in many aspects of life and people are so much more open than when I visited Prague in 2002. What are your three favorite places in Prague where you would take somebody who is here for the first time? Prague is a beautiful city so we get many visitors. We pretty much are professional on the various walking tours at this stage. Personally, I always recommend three things on top of the usual must-see tourist things to do. First, explore the city – from hidden gardens to random art installations there’s so much to appreciate just by having a nice wander around Prague. Then, have a romantic bite to eat: by the Vltava at Manu if you like seafood, ‘on the hoof’ at Naplavka if you prefer casual or Taro, Bistro Milada, Sansho or Eska for some nice artisan twists on cuisine. And of course, enjoy a tipple given many are Irish: Bokovka or Veltlin for wine, Bad Flash Bar or Beer Geek for a good choice of Czech craft beer and Groove or Parlour for cocktails. Which Czech food will you miss in Ireland? And vice versa, which Irish food do you miss here? I will certainly miss some of the Polevka, nice Czech Duck and quality Beef Tartare, which is not available in Ireland. I used to miss the Ireland steak and bacon but a regular supply of visitors have sorted me out so just the Irish Brown Soda bread. How much different are Czech and Irish people? They have more in common than different: Both are very likely to enjoy a black sense of humour, Arts & Music and good quality beer, Czech men are a bit more pessimistic on the economy and wear more black. What does you ordinary working day look like? Well, at the moment – it’s all glo – an innovative tobacco heating product. We launched glo at the end of September and since it is a brand new category, every day we learn how to explain to adult smokers the benefit of switching to the potentially reduced risk glo system. We are trying unconventional channels, such as direct sales through ambassadors or on the Internet. I have been at BAT for 12 years now and these are definitely very exciting times. What does you ideal day look like and how

MENHOUSE_fin.indd 107

similar is it to your working day? I would say very similar. Well, at the moment, I am GM for the Czech Republic, Slovakia and Hungary which means I bounce around between different functions and topics driving different teams across geographies. This variety is enjoyable. All I miss is the little bit more time I had to myself to be creative when I was a Marketing Director for Central Europe. How would you describe the current tobacco market in the Czech Republic? The Czech tobacco market is in a period of rapid change as the consumer seeks different experiences from tobacco and ultimately nicotine. Consumer tastes are changing and fragmenting. There are advancing technology developments and a growing societal/institutional acceptance that there are other ways of consuming nicotine which offer potentially reduced risk. And it was these trends persuaded us to launch glo in the Czech market – a great alternative for all smokers who want to enjoy

Aim high. Try everything once. Continue to work hard. Life rewards application and dedication.

the true taste of tobacco with reduced risks. How different are Czech smokers vs. trends that we can see in Europe? The Czech consumer has always been more open to new trends. Innovations such as capsule, demi slims, tube filters perform well. Czechs like a diverse offer. Recently we see some really interesting developments: Vapour consumption via e-cigarettes has doubled in the last couple of years, Shisha is growing and the fastest growing trend on the market is that smokers are increasingly switching to new tobacco heating technologies such as glo. What is a dream come true for you? I spend every work day working to solve new and interesting challenges. I am lucky to work with a talented group of people. Every evening and weekend I spent with my amazing wife and three boys who never cease to surprise me. Is there something what you would like to learn, start to do or try? I would like to learn how to surf. I used to do kayak and row when I was younger and my

cousin is a surf instructor in the west of Ireland. So I really hope that one day, I will get the opportunity to practice. Are you loyal consumer or you like to try new things? I very much like to try new things, I have lived in 5 countries and very much enjoy the experience. The world is becoming smaller and I like to support and experience new design, concepts, taste and people who are bold enough to take the risk. Are brands important in your purchase decisions? Yes, the brand’s uniqueness, quality guarantee or ethos on production makes a difference to what I buy. What would you say to your fifteen-year-old self? Aim high. Try everything once. Continue to work hard. Life rewards application and dedication. Always make time for people. Enjoy every minute – the pace of life speeds up! How do you choose people that you want to cooperate with? Three attributes are important for me: advanced education or technical prowess as an indication of potential and drive. EQ: Emotional intelligence – the ability to adapt when needed and always connect with people. And last but not least, openness and attitude – any skills can be learned and work challenges overcome once the core values of positivity, resilience and commitment are there. What or who is for you an example of successful marketing? The best marketing is when the idea and values behind the brand can be articulated by everyone in society as the core idea has been re-iterated over and over consistently by innovative campaigns and services. For Coca Cola, the essence is “sharing happiness”. For Google, the core value is: “Don’t Be Evil”. Every thread of their marketing expression links relevant consumer trends or new products to this core idea. What is your benchmark brand in case of marketing communication? I have many examples we look at for inspiration: for consumer led activation: Red Bull; for transformation on B2B: IBM, for launch campaigns: Apple; for brand authenticity: Brandless, and for guerrilla marketing: Brewdog. If you were a road sign which one would you be? The double bend with arrow – just because it symbolizes that in life, we will always have a few bends to negotiate but with focus, we will find a way.

28.11.18 14:26


Text: Jan Kalous, foto: archiv

REVIVED MOTORCYCLE HISTORY

OŽIVLÁ MOTOHISTORIE AJS Motorcycles patří k nejslavnějším představitelům britské motocyklové historie. Nově se zaměřují i na městské skútry. AJS Motorcycles are ranked among the most famous representatives of the British motorcycle history.

Historie této kdysi velmi slavné značky sahá hluboko do 19. století, kdy si Joe Stevens v roce 1856 ve Wednesfieldu-Wolverhamptonu v Anglii společně se svojí ženou zřídili kovářskou dílnu, ve které chtěli vyrábět kola s pomocným motorkem. V roce 1897 postavili svůj první motocykl vybavený motorem Mitchell dovezeným z USA. S výkonem motoru však Joe nebyl spokojen, a tak se pustil do vývoje a výroby vlastních motorů. V roce 1899 proto založili firmu s názvem Motor Manufacturing Company Stevens z Wolverhamptonu, která vyráběla motory.

ších modelů v rozmezí od 250 do 1000 cm³. V roce 1938 se značka AJS stala součástí skupiny s názvem Associated Motorcycles, kterou společnost Colliers vytvořila jako správcovskou společnost pro své různé zájmy.

Nejslavnější období spadá do 20. let. V roce 1922 firma zahájila výrobu prvního motocyklu s rozvodem OHV a svého vrcholu dosáhla ve dvacátých a třicátých letech 20. století. Hlavním pilířem výroby a také nejpopulárnějším sportovním motocyklem AJS v průběhu dvacátých let 20. století byl model OHV 350. V této době společnost vyráběla řadu dal-

V současné nabídce AJS jsou tedy nyní převážně lehké motocykly a skútry s motory o objemu 125 cm³, které nabízejí výjimečný poměr ceny a kvality i vynikající dostupnost náhradních dílů. Všechny aktuální motocykly AJS jsou homologovány pro evropský trh a splňují evropské bezpečnostní normy a úrovně emisí. Modely tedy splňují normu EURO 4. Schvalo-

MENHOUSE_fin.indd 108

AJS restartoval v září roku 1974 pan Fluff Brown. Nyní vede rodinnou firmu AJS Motorcycles Fluffův nejstarší syn Nick Brown, který vstoupil do společnosti v roce 1987. Pod jeho vedením se firma zaměřuje na malé, cenově dostupné a spolehlivé motocykly vhodné i pro začínající motoristy.

vání probíhá ve spolupráci s agenturou Vehicle Certification Agency (VCA). V AJS si také velmi dobře uvědomují, jak důležitá je podpora zákazníků, a proto mají oddaný tým odborníků, kteří pečují o zákaznickou podporu a o distribuci náhradních dílů. Do vybudování infrastruktury zásobování a distribuce náhradních dílů firma také investovala v posledních letech značné finanční prostředky. Většina náhradních dílů je skladována přímo v sídle firmy v Andoveru, což je pro nás zárukou dobré dostupnosti. Autorizovaným dovozcem motocyklů AJS do České republiky je ZV Moto (zvmoto.cz). „Protože jsme přesvědčeni, že jízda na motocyklu má být hlavně zábava, chceme vám nabízet takové motocykly, které vám vyvolají úsměv na tváři, ale neudělají díru do vaší kapsy,“ říká Jaroslav Zíka ze ZV Moto.

28.11.18 14:26


They newly focus on city motor scooters as well. The history of this formerly famous brand dates back deep to the 19th century, when in 1856 Joe Stevens and his wife started up a blacksmith’s shop in Wednesfield-Wolverhampton, England, where they planned to produce bikes with a small auxiliary engine. In 1897 they built their first motorbike equipped with a Mitchell motor imported from the USA. However, Joe was not satisfied with the engine capacity, and therefore he started developing and producing his own motors. In 1899, he thus started up a company called Motor Manufacturing Company Stevens in Wolverhampton, producing motorcycles. The most famous period of time is regarded to be until the 1920s. In 1922 the company started the production of the first motorbike with an overhead-valve engine and reached its prime in the 1920s and 1930s. Both the main pillar of production and the most popular sports motorbike of AJS in the 1920s was the 350cc OHV model. At that time the company was producing many other models ranging from 250 to 1,000 cc. In 1938 the AJS brand was incorporated in the group called Associated Motorcycles, created by Colliers as a management company for various interests. In September 1974 AJS was restarted by Mr Fluff Brown. Now the family company AJS Motorcycles is managed by Fluff’s oldest son Nick Brown who joined the company in 1987. The company under his management focuses on small, affordable and reliable motorbikes suitable for starting motorists. At present, the AJS offer includes mostly light motorbikes and scooters with engines of 125 cc, offering an exceptional ratio of price and quality as well as excellent availability of spare parts. All the current AJS motorcycles are homologated for the European market, complying with the EU safety standards and emission limits. Consequently, the models meet the standard EURO 4. The certification process is carried out in cooperation with Vehicle Certification Agency (VCA). What AJS is also highly aware of is the importance of customer support and therefore they have a dedicated team of specialists who provide customer support and take care of spare parts distribution. In recent years the company has also invested considerable sums of money into building infrastructure for inventory and distribution of spare parts. Most spare parts are stored directly in the company headquarters in Andover, which is a guarantee of their good availability. The authorised importer of AJS motorbikes for the Czech Republic is ZV Moto (zvmoto.cz). “As we believe that riding a motorbike should be mainly fun, we want to offer you such motocycles that conjure a smile on your face, but they will not make you splash out,” says Jaroslav Zíka from ZV Moto.

MENHOUSE_fin.indd 109

28.11.18 14:26


AJS Regal Raptor Daytona 125 Dlouhá a nízká Daytona ve stylu amerických drag racerů 60. let nabízí jezdci úžasný zážitek z jízdy, jaký nenabízí žádný jiný malý motocykl. Jen se podívejte na to hubené 21“ přední kolo a na tlusté 16“ zadní kolo. Nikdo netvrdí, že tyto motocykly jsou nejrychlejší ze všech, ale na silnici jsou nepřehlédnutelné. Tak se opřete do sedla a vychutnejte si jízdu. The Daytona takes its styling hues from the 1960‘s drag racers from the USA. Long, low and feet forward offer the rider an uber cool riding experience that no other small capacity bikes emulate. Look at the 21“ skinny front wheel and fat 16“ rear wheel, this bike is bristling with attitude. No one is claiming these bikes are the fastest out there, but what they do have is a massive presence on the road and you will have a grin across your face from ear to ear. Lay back and enjoy the ride.

94 990 Kč

AJS Cadwell 125 Café Racer Tento retro model od britské značky AJS Motorcycles přináší styl Café Racer do třídy 125 ccm3. Cadwell je jako doma v centru města i venku na otevřené silnici. Díky nízko umístěnému těžišti a výšce sedla pouhých 74 cm je snadno ovladatelný, a je tak vhodný i pro jezdce menší a subtilnější postavy. Cadwella si prostě zamilujete. The AJS Cadwell will take you back to a time where motorcycles were built for fun and excitement, where British bikes ruled and rock n roll was the language of youth. The AJS Cadwell feels at home in the city or out on the open road. Every twist and turn, to the next cafe, will bring a smile to your face and a feeling of excitement inside you. You will fall in love with the Cadwell.

69 990 Kč

AJS Tempest Scrambler 125 Tempest Scrambler je vhodný pro jízdu v lehčím terénu. Je jako doma na polních a lesních cestách. Základní výbava zahrnuje pneumatiky s terénním vzorkem, výfuk z nerezové oceli, elektronické vstřikování paliva, kotoučové brzdy vpředu i vzadu, kola z lehkých slitin vpředu 18“ a vzadu 17“ a pohodlné dvousedlo s diamantovým vzorem. The Tempest Scrambler is suitable for lighter terrain. Is like at home on field and forest roads.Standard specification includes: adventure tyres, alloy wheels 18“/17“rims, 37mm diameter front forks, stainless steel exhaust, combined brakes, electronic fuel injection, and a plush diamond pattern seat.

72 990 Kč

www.zvmoto.cz MENHOUSE_fin.indd 110

28.11.18 14:26


AJS Tempest Roadster 125 Tento klasicky tvarovaný lehký roadster je ideální pro vyjížďky ve volném čase nebo pro každodenní dojíždění do práce. Perfektně sedí na silnici a je snadno ovladatelný. Startování elektrickým startérem je snadné a rychlé. Tempest Roadster převyšuje běžný standard svojí kategorie zásluhou působivé specifikace, která zahrnuje slitinové ráfky kol, přední vidlici o průměru 37 mm, výfukový systém z nerezové oceli, kombinované brzdy, elektronické vstřikování paliva a pohodlné dvousedlo. This classically styled lightweight roadster is perfect for leisure riding, or your daily commute. It is well planted on the road and yet is nimble to steer and easy to lift on to its centre stand. You are sure to want to take the long way home! Starting is a breeze with its electric start. This bike punches above its weight with an impressive specification which includes, alloy wheel rims, 37mm diameter front forks, stainless steel exhaust, combined brakes, electronic fuel injection, and a comfortable, plush seat.

71 990 Kč

AJS Modena 125 Vlastnit Modenu není jen o tom, jak se dostat z bodu A do bodu B, ale je to věc životního stylu. Modena svým stylem inspirovaným italským designem krásně oživuje vzhled ze zlaté éry skútrů. Díky malé hmotnosti, automatické převodovce a nízké výšce sedadla je Modena lehce ovladatelná, a jízda na ní je tak velice snadná. Mnohem těžším úkolem bude pro vás výběr té správné barvy. V nabídce je totiž 10 barevných variant: bílá, černá, černobílá, červená, červenobílá, modrá, modrobílá, oranžová, šedá a tyrkysová. Owning a Modena is not just about getting from A to B economically, it‘s a lifestyle thing. The Modena beautifully recreates the look from the golden era of scootering with its flair of Italian inspired design. Its light weight, automatic transmission, and low seat height make it a breeze to ride and easy to handle. Whether you are joining in the many classic scooter rallies, commuting, or cruising along Brighton sea front, the Modena ticks all the right boxes. Choosing the right colour for you and what accessories you‘d like will be your hardest decisions (White, Black, Black and White, Red, Red and White, Blue, Blue and White, Orange, Gray, and Turquoise).

59 990 Kč

AJS Insetto 125 Insetto 125 je náš nejnovější, nejmodernější a nejvýkonnější skútr a řídit ho je radost. Jeho ovládání je díky 12 kolům a hydraulicky tlumené teleskopické přední vidlici velice snadné a jisté. Insetto je poháněn novým motorem řady Longjia 3J4 o výkonu 6,5 kW. Variabilní převodovka se snadno a bez problémů přizpůsobí podmínkám na silnici. Elektrický startér a elektronické vstřikování paliva usnadňují startování a snižují spotřebu. The Insetto is a joy to ride. The steering is positive, the handling is easy and sure footed due to its 12“ wheels and hydraulically damped, telescopic front suspension. The Insetto is powered by the new series 3J4 engine which produces 6.5Kw, our most powerful scooter to date. The automatic variable transmission effortly and seamlessly adjusts to suit the road conditions. Electric start and Electronic Fuel Injection make starting easy and fuel consumption frugal.

59 990 Kč www.zvmoto.cz MENHOUSE_fin.indd 111

28.11.18 14:26


INVESTUJTE DO ČASU Většina z nás přemýšlí, jak bezpečně a hlavně efektivně nakládat s finančními prostředky. Zajímá nas především jejich zhodnocení. Text: David Radil

MENHOUSE_fin.indd 112

28.11.18 14:26


ako standardy investování jsou obecně vnímány nákupy nemovitosti, zlata, akcií či dluhopisů nebo aktuálně moderní kryptoměny. Současný trh ale nabízí čím dal zajímavější portfolio investičních příležitostí a možná i bezpečnějších a výnosnějších. Pojďme se podívat podrobněji na jednu tradiční investici, která navíc nabízí osobní užívání a radost z každého pohledu na zápěstí. Hodinky věhlasných manufaktur jsou jedinečnou příležitosti ke konzervativní investici. Na začátku je důležité stanovit horní částku, kterou jsem ochoten uvolnit a časový horizont předpokládané likvidity. Poté je zásadní zorientovat se v tomto segmentu a vyselektovat z renomovaných tradičních značek jednotlivé modely hodinek, které jsou garanci vaší spokojenosti jak z pohledu užívání, tak především investiční. Osobně jsem této kategorii naprosto propadl a obdivuji tuto zručnost, dovednost a neuvěřitelnou preciznost, jakou špičkoví hodináři v jednotlivých manufakturách odvádějí. Přes dvě staletí předávání těchto většinou rodinných firem z generace na generaci, při zachování tradičních hodnot, je onou alfou i omegou vaší jistoty, že vaše investice bude chráněna a není jen módním výstřelkem nebo momentálním trendem. Pojďme se podívat blíže na jednotlivé hráče na trhu a modely, které splňují kritéria vašeho úsměvu od ucha k uchu v den prodeje. Jestli se tedy nestane to, že i vy nakonec uchováte hodinky pro další generace… Stále jsem začátečníkem v tomto světě mechanického času a tikotu automatických strojků, ale zkusím vám předat informace, které jsem nasbíral.

Rolex Pravděpodobně nejznámější značka oblíbená

MENHOUSE_fin.indd 113

u široké masy i díky první ceně pod 7 tisíc eur. Značka je seriózní a u marketingu sází na jistotu, ať je to v podobě ambasadorů, nebo vybraných sportovních aktivit, do kterých investují nemalé prostředky. Krásné a přehledné modelové portfolio, kde zůstávají nosným pilířem ikony jako Submariner, GMT nebo Daytona. Máme tu prvního favorita na investici v podobě poslední zmíněné varianty. Ano, když seženete Rolex Daytona v ocelovém pouzdře, kde obvyklá lhůta na dodání odpovídá pěti letům, čeká vás téměř okamžité stoprocentní zhodnocení! Čtete správně, rovnou je můžete prodat za double price a ještě vám u toho budou zájemci trhat ruce.

IWC Krásná manufaktura sídlící v Schaffhausenu, produkující nádherné kousky hodinařiny s motem Probus Scafusia. Značka má nádherné sportovní pilotky i skvěle padnoucí elegantní modely k obleku na míru, které podtrhnou vaše společenské zařazení. IWC oslavuje a připomíná jeho jméno na svých modelech. Mé doporučení je sáhnout po této limitce na modelu Big pilot. Klasika, která nikdy nevyjde z módy. Absolutně vintage záležitost, ze které stříká sebevědomí a dobrodružství.

Parmigiani Značka, která si vybudovala pozici mezi světovou elitou za pouhých dvaadvacet let existence. Například edice Supersport k vozu Bugatti Veyron v limitované sérii třicet kusů za 230 000 eur je sázkou na jistotu. Dokonce jsem našel jedny dostupné u renomovaného prodejce v Praze. Luxusní hodinářství Beny tento klenot opatruje právě pro vás.

Hublot Tady jsme u odvážnější značky, která investuje spoustu peněz do inovací, materiálu a komplikací. Umí poskládat hodinky za 6000 eur, ale také vám předvede kousky s tourbillonem

za 150 000 eur… Můj tip trošku na risk, ale může být velkým překvapením! Big Bang limited edition Depeche Mode singles.N01/01, tedy neopakovatelný originál v nádherném kufru Rimowa spolu se synťákem Rolland, na kterém vznikly téměř všechny pecky od DM. Dohromady je těchto originálů dvaapadesát, tak jako je počet vydaných singlů téhle kultovní skupiny. Každý kus je však unikát, díky vepsanému názvu singlu do útrob strojku. Také se vždy liší barevnou specifikací, proto je edice one only one. Když se vám podaří někde zachytit jeden z těchto kusů, počítejte s cenou okolo 30 až 40 000 eur. Co se stane za pár let, uvidíme… Já osobně jsem to riskl, a tak jim držím palce.

Patek Philippe Značka, nad kterou nemůže ohrnout nos nikdo. Nádherná manufakturní práce a nepřekonatelná společenská image. Ikonou je model Nautilus. Od roku 1976 si drží stejný vzhled a roste astronomicky na ceně snad meziročně. Tady jsme na čekací listině deset let! Výnos zaručen, ale dostat se k nim bude cesta složitá a trnitá. Nicméně už z filozofie značky, že hodinky Patek Philippe vlastně nikdy nevlastníte, jen je opatrujete pro další generace, vyplývá, ze se vám s nimi nebude chtít loučit, ale spíše je ukotvíte na zápěstí svého potomka, a dáte mu tak krásný vklad na startu jeho samostatného života, ale také zkoušku, zda má cítění pro rodinnou tradici a uchování hodnot.

Lange Sohne Naprostý kult a vrchol pyramidy! Pro znalce a spíše filantropy. Německá preciznost, dlouhá historie a jemná prace. Tady je to jasné, model Tourbillon Pour le Mérite! Hodně štěstí při hledání… Cenu ani nenaznačím. Mějte šťastnou ruku, ať volíte koupi do trezoru, nebo skutečně na zápěstí. Když se potkáme, nebojte, poznáme se, je to jako v Klubu.

28.11.18 14:26


INVEST INTO TIME Most of us think about how to manage funds safely and above all efficiently. An increase in their value is our first concern.

Generally, standard investments are considered purchases of real estates, gold, shares or bonds or currently in the cryptic currency. But the present market offers an increasingly more interesting portfolio of investment opportunities and perhaps even safer and more profitable ones. Let’s have a more detailed look at one traditional investment which offers a personal use and joy at every glance at your wrist as a bonus. Watches made by renowned workshops represent a unique opportunity for a conservative investment. First, you need to determine the maximum you are willing to pay and the time of expected liquidity. Then it is crucial to get an idea of this segment and select those particular watch models from reputable traditional brands that are a guarantee of your satisfaction, in terms of their use and mainly investments. I personally fell for this category completely, admiring skilfulness, craftsmanship and unbelievable precision demonstrated by first-rate watchmakers in particular workshops. More than two centuries of passing these companies, mostly family ones, from one generation to the other, while preserving traditional values, are the Alpha and Omega of our certainty that our investment will be protected and is not a mere fashionable fad or a passing trend. Let’s take a closer look at individual players in the market and the models which meet the criteria of our grin from ear to ear on the purchase day. Of course, if in the end you also do not decide to keep the watch for next generations... Although I am still a beginner in this world of mechanical time and ticktock of automatic clockwork, I will try to give you the information I have collected.

Rolex Probably the most famous brand popular among the masses also thanks to its starting price

MENHOUSE_fin.indd 114

under 7,000 euros. The brand is solid and their marketing plays it safe, whether in terms of their ambassador or selected sports activities into which they invest considerable sums of money. A beautiful and clearly arranged model portfolio, where the main pillars continue to be the icons such as Submariner, GMT or Daytona. And the last mentioned is the first favourite for the investment. Yes, if you manage to get Rolex Daytona in a steel case, when its normal delivery time is five years, you can await an almost 100% appreciation immediately! What you have just read is correct – you can sell it for a double price and people interested in the purchase will bend over backwards to get it.

IWC A nice workshop based in Schaffhausen, offering wonderful watchmaking products with the motto “Probus Scafusia”. The brand features both amazing sports pilot watches and elegant watches as a perfect fit complementing your tailor-made suit and underlining your social status. IWC celebrates and reminds us of their name on their models. My recommendation is to opt for this limited edition and choose the model Big Pilot. A classic that will never get out of fashion. An absolutely vintage matter, radiating self-confidence and adventure.

Parmigiani A brand which has been able to build its position among the global elite in mere 22 years of existence. For instance, the SuperSport Edition to Bugatti Veyron in a limited series of 30 watches, each costing 230,000 euros, is an each way bet. I even found one available in a reputable shop in Prague. Is the luxury watchmaker’s shop Beny keeping an eye on this jewel right for you?

Hublot Here, we have a bolder brand investing a lot of money in innovations, material and complications. It can assemble a watch worth of 6,000 euros, but they can also show you items with a tourbillon costing 150,000 euros... My tip is a slight risk, but it can be a big surprise! Big

Bang limited edition, Depeche Mode singles N01/01, which means an unrepeatable original in a wonderful Rimowa case together with Rolland synthesiser on which almost all DM great songs were born. In total, the number of this original watch is 52, like the number of singles of this legendary band. However, each piece is unique thanks to the name of the single written inside the clockwork. They also differ in colour; therefore, the edition is the one only one. If you spot some of these timepieces, expect a price tag of about 30,000 to 40,000 euros. We will see what will happen in a few years’ time. I myself took the risk, so I keep my fingers crossed for it.

Patek Philippe A brand not to be sniffed at by anybody. A wonderful manufacturing work and an unbeatable social image. Their icon is the model Nautilus. Since 1976 it has been keeping the same look, while its price has been growing astronomically, perhaps year on year. Here, we are on a 10-year waiting list! The yield is guaranteed, but the path to achieve it is complicated and painful. Nevertheless, it is already implied from the basic motto of the brand that “You actually never own a Patek Philippe watch. You only look after it for next generations” that you will not want to tell it goodbye and instead, you will attach it to your offspring’s wrist, giving him thus a beautiful gift at the start of his independent life, but also testing him whether he has a sense of family tradition and preservation of values.

Lange Sohne An absolute legend and the top of the pyramid! For experts and rather philanthropists. German precision, long history and fine work. It is clear in this case, the model Tourbillon Pour le Mérite! Good luck at your search... I won’t give you a hint of the price… Be lucky when you opt for purchasing it either to keep it in a safe or wear it on your wrist. When we meet, don’t be afraid – we will recognise each other, as it is like in the Fight Club…

28.11.18 14:27

Ze


DEF Y EL PRIMERO 21

Z E N I T H , T H E F U T U R E O F S W I S S W AT C H M A K I N G

Pařížská 8 • Praha 1 • Tel: +420 222 315 928 e-mail: info@beny.cz • web: www.beny.cz

w w w . z e n i t h - w a t c h e s . c o m

MENHOUSE_fin.indd 115

28.11.18 14:27

Zenith_HQ • Visual: U30_DE2 • Magazine: Menshouse Nov (CZ) • Language: English • Issue: 15/10/2018


Text: Darek Šmíd

MENHOUSE_fin.indd 116

28.11.18 14:27


NEJBIZARNĚJŠÍ VĚDECKÉ VÝZKUMY (JSOU VE SKUTEČNOSTI ÚPLNĚ SUPER) xistuje vědecký výzkum o tom, zda by homosexuální kačer sexuálně zneužil jiného, toho času mrtvého kačera. Pomiňme na chvíli to, jak libozvučně zní ta hypotéza v angličtině (totiž zdali „a gay duck would fuck a dead duck“), a nastolme raději zneklidňující otázku, koho vůbec napadne zkoumat něco tak absurdního, jako je homosexuální nekrofilie u vrubozobých ptáků. Jedná se totiž jen o špičku pyramidy vědeckých výzkumů, které svým zaměřením působí jako z alternativního vesmíru, kde existují jen šílení vědci. Vezměte si třeba studii, která přišla s pozoruhodným zjištěním, že krysy nerozeznají pozpátku přehrávanou japonštinu od pozpátku přehrávané dánštiny. Nebo neméně zajímavé zjištění vědců z Chile, že když slepici přimontujete na zadek závaží, tak chodí jako dinosaurus. Případně zdrcující závěr epochálního zkoumání, zda je mrtvý losos, skenovaný pod magnentickou rezonancí, schopen vykonávat komplikovanou sérii úkolů. Žebříčků nejbizarnějších vědeckých studií světa je plný internet a z rychločetby jejich titulků lze nabýt silného dojmu, že vědecké obory jsou rejdištěm mentálně vyšinutých zoofilních úchyláků. Jenže když člověk podrobí tyto výzkumy soukromému nezaujatému průzkumu, začnou se před ním rozvíjet souvislosti, které mnohým z těch nejujetějších studií dodávají absolutní relevantnost. Existuje dokonce specifické vědecké ocenění Ig Nobel Prize, které oceňuje výzkumy, které v lidech ponejprve vzbudí smích, načež je donutí se nad věcí zamyslet. Je to ocenění odpovída-

MENHOUSE_fin.indd 117

jící době – jak jinak chcete přitáhnout člověka k vědě než jej nejdříve rozhodit tak, že začne pochybovat o vašem zdravém rozumu? Vezměte si jen seznam vítězů z nedávných ročníků: za medicínu letos vyfasoval cenu výzkum toho, zda jízda na horské dráze urychlí v těle průchod ledvinových kamenů; o dva roky dříve zase v reprodukční kategorii zabodovalo zkoumání toho, nakolik ovlivňuje sexuální život krys, když jim navlečete polyesterové, bavlněné nebo vlněné kraťasy; a neméně zajímavé je i ocenění v kategorii psychologie ještě o dalších pár let dříve – totiž závěr, že lidé, kteří jsou ožralejší než ostatní, se také prokazatelně, přiměřeně množství alkoholu v krvi, považují za atraktivnější než ostatní. K bližšímu pochopení toho, co se to celé plejádě autorů takových a podobných studií honí vlastně hlavou, se mi osobně vybavují slova jednoho zahraničního vědce, který mne vzal před pár lety na prohlídku tokamaku, což je zařízení pro výzkum termonukleární fúze. Zmíněný vědec mi tenkrát otevřel oči, když se zmínil o základním kamenu obdobných vědeckých výzkumů – hovořil o nich totiž tak, že představa vědy coby cíleného hledání kýženého výsledku je mnohdy klamná; věda v jeho pojetí je zkoumání, snaha o porozumění procesům světa kolem nás, která ne vždy nutně vede k praktickému výsledku. Ano, vizí průzkumu jaderné fúze je její ovládnutí do té míry, že bychom ji mohli někdy v budoucnu používat k pohonu mezihvězdných korábů; ale stejný průzkum může přinést také něco zcela nečekaného – nebo také vůbec nic, až na bližší porozumění tomu, jak ten který kousíček našeho vesmíru funguje; z čehož pak může, nebo také nemusí vzniknout něco praktického. Vědu bez

výsledků – či s výsledky jakkoli bizarními – tak nelze brát jako selhání. Což se týká i zkoumání znásilňování mrtvých kačen. Tenhle konkrétní nechutný výzkum skutečně vznikl tak, že vědec onen hrůzný čin viděl na vlastní oči – a posléze jej vedl k odhalení, že homosexuální nekrofilie se zdaleka netýká jen kačerů, ale i žab a dalších roztomilých zvířátek po celém světě. Bez významu není ani zmíněný výzkum toho, jak rozumí krysy pozpátku přehrávané cizí řeči – gró výzkumu spočívalo v pochopení, jak se lidské děti učí mluvit vnímáním rytmu mateřského jazyka. Zmíněné závaží přimontované na zadku slepic? To vedlo zase k většímu porozumění toho, jak konkrétně fungoval mechanismus chůze u dinosaurů, jejichž tělo – coby předchůdců slípek – mělo právě strukturu slepice vytuněné o závažíčko. A co se toho mrtvého lososa pod magnetickou rezonancí týče, tam šlo hlavně o prokázání toho, k jakým chybným výsledkům mohou experimenty s magnetickou rezonancí vést. Úkolem pro lososí zdechlinu bylo následující: „Lososovi byla ukázána série fotografií, zachycujících lidská individua v sociálních situacích se specifickou emoční valencí. Losos byl požádán o stanovení toho, jakou emoci individua na fotografiích prožívají.“ Zařízení při této haluzi skutečně zachytilo jistou elektrickou aktivitu v lososově mrtvém mozku – způsobenou vnějšími vlivy. Kdyby byl stejný úkol přednesen živému člověku, dojde ke stejné chybě, která by ale nebyla tak zřejmá, jako u zapáchající mrtvé ryby. Díky pokusu s lososí zdechlinou k ní nyní nedojde. A pak že jsou bizarní výzkumy k ničemu.

28.11.18 14:27


THE MOST BIZZARE SCIENTIFIC RESEARCHES (IN REALITY THEY ARE ABSOLUTELY COOL) t is only a tip of a pyramid of scientific researches the focus of which gives an impression of coming from an alternative cosmos where all the scientists are crazy. Let’s have a look, for example, at a study with a remarkable finding that rats cannot distinguish reverse-played Japanese from reverse-played Danish. Or no less interesting finding of scientists from Chili that if you attach a weight to a hen’s bottom, then it walks like a dinosaur. Or the devastating conclusion of an epochal experiment whether a dead salmon, scanned under magnetic resonance, is able to perform a complicated series of tasks. The internet contains a countless number of charts of the most bizarre scientific studies of the world and when speed-reading of their headlines, one can get a strong impression that scientific disciplines are a breeding ground of mentally ill zoophilic deviants. But when one looks into these researches personally and impartially, connections start unfolding that give absolute relevance to many of the most freakish studies. There exists even a specific scientific award Ig Nobel Prize, awarding a prize to such researches that make people laugh at first, but then force them to think over the matter. It is a prize corresponding to these days – how else would you like to attract people to science than by at first surprising them to such an extent that they start having doubts about your sanity? Let’s take only the list of winners of recent years: this year’s medicine prize was awarded to a research on whether a ride on a roller-coaster can

MENHOUSE_fin.indd 118

speed the movement of renal stones through the body; two years ago the winner in the reproduction category explored to what extent sexual life of rats can be affected if you dress them in polyester, cotton or woollen shorts; and a no less interesting award even more years ago was that in the category of psychology – that research concluded that people who are more drunk than the others also provably consider themselves, correspondingly to the content of alcohol in their blood, more attractive than the others. To understand better what is actually going on minds of this wide range of authors of these and similar studies, I myself can recall words of a foreign scientist who invited me to visit a tokamak, a device for researching thermonuclear fusion, several years ago. At that time, that scientist opened my eyes when he mentioned the cornerstone of similar scientific researches – as he spoke about them showing that the image of science searching for a hoped-for result purposefully is often misleading; in his opinion, science is an exploration, an endeavour to understand processes in the world surrounding us which not always leads to a practical result. Yes, the vision of the nuclear fusion research is to control it to the extent that sometime in the future we could use it to drive interstellar spaceships; but the same research can bring something completely unexpected – or nothing at all, save for a more detailed understanding of how the given fragment of our universe functions, which can, but not necessarily must result in something practical. Science without any results – or with any bizarre results – should not be considered a failure.

This also applies to the research about an abuse of dead ducks. This specific distasteful research has its real origin in a situation when the scientist saw that awful act with his own eyes – and later it led to a discovery that homosexual necrophilia is by far not connected with ducks only, but also frogs and other cute animals all over the world. Relevant is also the above-mentioned research concerning the way rats understand foreign languages played in reverse – the core of the research consisted in the understanding how, in case of human beings, children learn by perception of a rhythm of their mother tongue. And the above-mentioned weigh attached to hens’ backsides? This resulted in an enhanced understanding of how specifically the walking mechanism of dinosaurs worked, as their body – as that of hens’ predecessors – had the same structure as that of hens refined with a weight. And as far as the dead salmon under the magnetic resonance is concerned, the point there was to prove what kind of wrong conclusions can be made based experiments with magnetic resonance. The task for the carcass of a salmon was as follows: “The salmon was shown a series of photos of people in social situations with a specific emotional valence. The salmon was asked to determine what kind of emotion the people in the photos experienced.” At the stroke of luck the instrument did meter a certain electric activity in the dead brain of the salmon – caused by external circumstances. If the same task was assigned to a living person, the same mistake will occur, but it would not be as obvious as in case of the bad-smelling dead fish. Thanks to the experiment with the carcass of a salmon, the mistake will not be made anymore. So are bizarre researches senseless?

28.11.18 14:27


MENHOUSE_fin.indd 119

28.11.18 14:27


(RE) DISCOVER AMERICA Almost everybody knows famous views of the wonderful nature in the USA. Everything has been already discovered, especially in America. Of course, when you leave the parking area and hit the trail, after several kilometres crowds will disappear and you will suddenly find out that there are many places even here in America that are waiting for you to be discovered and explored without any tourists. At that moment the real adventure in the heart of wilderness does start.

MENHOUSE_fin.indd 120

28.11.18 14:27


OBJEVTE (ZNOVU) AMERIKU Slavné vyhlídky do krásné přírody v USA známe téměř všichni. Všechno už bylo objeveno, zvláště v Americe. Ovšem když se vydáte z parkovišť dál než jen pár kilometrů, davy opadnou a vy rázem zjistíte, že i zde v Americe na vás čeká mnoho míst k objevování a prozkoumání úplně bez turistů. Teprve tam začíná to správné dobrodružství v srdci divoké přírody.

Text a foto: Karel Wolf (Nikon D750, Nikkor 10-20mm f/4,5-5,6 a Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6)

Národní park Arches Pro mě jeden z nekrásnějších národních parků v USA, kde červený pískovec nebere konce. Neuvěřitelné pískovcové skály vymodelované nejenom do oblouků, ale také puklin, věží, jeskyň a jiných útvarů jsou krásné nejenom ve dne, ale i v noci. Tamní oblast se nachází velmi daleko od většího města, a proto se zde noční obloha nejenom dobře pozoruje, ale také fotografuje. Absolutní prim stále nese jakoby vymodelovaný Delicate Arch, který se pne do výšky 25 metrů a stojí na místě, kde by to nikdo nečekal. Jedinou vadou na kráse jsou opět dlouhé fronty na fotografii s tímto obloukem, kterým se pyšní i nevadské poznávací značky.

Arches National Park To me it is one of the most beautiful national parks in the USA, where the red sandstone is never-ending. Unbelievable sand rocks shaped not only as arches, but also rifts, towers, caves and other structures are splendid not only by day, but also by night. That area is very far from any city and, therefore, the night sky is great for watching as well as taking photos. The absolute highlight is still the as-if-artificially-moulded Delicate Arch, rising 25 metres high and situated in a place where nobody would expect it. The only “blemish” is again the long queues for taking a picture in front of this arch which features the Nevada car number plates.

MENHOUSE_fin.indd 121

28.11.18 14:27


Národní park Yosemity – Half Dome

Yosemite National Park – Half Dome

Nezvykle tvarovaný vrchol nazývaný Half Dome, v překladu poloviční kupole, je vidět ze všech stran. Jeho 1144 metrů vysoký vrchol je výzvou jak pro horolezce, kteří lezou kolmou cestou nahoru, tak pro samotné turisty, kteří využívají cesty zajištěné dvěma ocelovými lany. Náročnost výstupu člověk pochopí až teprve těsně pod zajištěnou cestou. Hladká žulová stěna vám neposkytne žádný opěrný bod pro nohy, dřevěné zarážky jsou skoro 1,5 metru daleko a pokud nebudete mít rukavice, budete mít nahoře rozedřené ruce do krve. Tak prudký je finální výstup na vrchol, který dosahuje sklonu až 60 %.

The unusually shaped peak named Half Dome is visible from any side. Its 1,444-metre summit is a challenge for both mountaineers climbing the perpendicular rock side and tourists using the trail secured with two steel cables. One can understand how difficult this climb is only when right under the secured trail. A smooth granite wall does not provide any supporting point for your feet; wooden stops are almost 1.5 metres apart and if you do not put on gloves, on the summit your hands will be raw from climbing. So steep the final climb to the very top is, reaching up to 60 % steepness.

Národní park Joshua Tree Národní park Joshua Tree leží na pomezí Coloradské a Mohavské pouště a jméno dostal po vysokém výskytu dřeviny juky krátkolisté. Zakřivené větve a krátké tučné listy tvoří dohromady nezaměnitelnou siluetu. Přes den jsou v parku opět spalující arizonské teploty nad 40 stupňů Celsia, ale v noci, když jsem opět vybíhal ze stanu fotografovat noční oblohu, teploty klesly na příjemných 25 stupňů…

Joshua Tree National Park The Joshua Tree National Park is situated at the border of Colorado and Mohave deserts and was named after the woody plant yucca brevifolia (Joshua tree) growing here plentifully. Its crooked branches together with short, thick leaves compose an unmistakable silhouette. In this Arizona’s park the day temperatures over 40 degrees are usually burning hot, but at night when I jumped out of the tent to take a picture of the night sky, the temperatures dropped to pleasant 25 degrees…

MENHOUSE_fin.indd 122

28.11.18 14:27


Las Vegas Město hříchů a zábavy Las Vegas leží uprostřed horké pouště a nehostinných hor. Ovšem Las Vegas znamená ve španělštině „louky“. Byl to mexický průzkumník Raphael Rivera, který touto oblastí projížděl a vybral pro ni jméno. Celá plošina totiž leží v oblasti bohaté na podzemní vodu, která napájí nejenom ony „louky“, ale samozřejmě také velké nenasytné město, které zásobuje desítky až stovky hotelových bazénů a fontán. Hotelové komplexy s bazény jsou však paradoxně díky velké konkurenci slušně levné. Je to způsobeno i tím, že cílem je dostat co nejvíce hráčů do místních kasin. Las Vegas, the city of sins and entertainment is situated in the middle of a hot desert and unwelcoming mountains. However, Las Vegas means meadows in Spanish. It was the Mexican explorer Raphael Rivera who was passing through this region and selected this name. It was because the whole plateau lies in an area rich in ground water supplying not only the meadows but, of course, also the big, greedy city which fills dozens of hotel swimming pools and fountains. But thanks to keen competition the hotel premises and their swimming pools are, paradoxically, fairly cheap. It is also caused by the fact that the aim is to get as many players to local casinos as possible.

San Francisco – Golden Gate Bridge Jaká by to byla návštěva západního pobřeží USA bez návštěvy San Francisca a jeho slavného mostu do „Zlaté brány“ – Golden Gate Bridge. Poté co se svezete historickou tramvají v prudkých svazích, navštívíte malebnou pěší zónu v historickém přístavu, čínskou a italskou čtvrť, je nejlepší čas na pozorování visutého mostu v pozdním odpoledni a večer. Dopoledne jsou v průlivu husté mlhy, že by se daly krájet, a proto odpoledne jsou ty nejlepší momenty. Rozpětí pilířů je 1,2 km a mezi nimi jsou natažená dvě nosná lana, která mají 90 centimetrů v průměru. Noční fotografie je pak třešničkou na dortu.

MENHOUSE_fin.indd 123

Visiting the US west coast, you simply can’t do without visiting San Francisco and its famous Golden Gate Bridge. After you take a historical tram going on steep hills, see the picturesque pedestrian area in the historical harbour, the Chinese and Italian Districts, then in the late afternoon and evening it’s the best time for watching this suspension bridge. In the morning the bay is usually shrouded in a heavy fog and, therefore, the best moments are in the afternoon. The pillar span is 1.2 km and two suspension cables between them are 90 cm in diameter. A night picture of this bridge is the icing on the cake.

28.11.18 14:27


Antilopí kaňon Antilopí kaňon je jedním z nejfotografovanějších míst v USA. Denně zde vznikají statisíce fotografií, protože křivky a barvy kaňonu nenajdete nikde jinde na světě. Skalní průrvu do červených pískovcových skal vyhloubila přívalová voda, která se zde po prudkých lijácích přižene. Dříve indiáni kmene Navaho nazývali tento kaňon „místo, kde teče voda skrz skálu“. Kaňon se dělí na dvě části, dolní a horní Antilopí kaňon. Horní je širší a kratší, asi 400 metrů. Dolní je užší a na délku má asi 800 metrů. Co však návštěvníky nejvíce fascinuje, je moment, kdy křivolakou skalní štěrbinou dopadá sluneční paprsek až na písečné dno kaňonu. Proto je kolem poledne na místě nejvíce turistů.

Antelope Canyon The Antelope Canyon is one of the most photographed places in the USA. Every day hundreds of thousands photos are taken here, because the curves and colours of this canyon cannot be found anywhere else in the world. The cleft in red sandstone rocks was made by water hitting this place during torrential rains. In the past Navajo Indians called this canyon “a place where water is running through the rock”. The canyon is divided into two parts: the Lower and the Upper Antelope Canyon, The upper part is wider and shorter, about 400 m. The lower one is narrower and about 800 m long. However, what fascinates visitors most is the moment when a sunbeam falls down on the sandy bottom of the canyon passing through a squiggly rock cleft. Therefore, the most tourists are in this place around the noon.

MENHOUSE_fin.indd 124

28.11.18 14:27


Horseshoe Bend – Meandr na řece Colorado

Horseshoe Bend – Meander on the Colorado River

Státem Arizona protéká slavná řeka Colorado River, která se vlní jako had v poušti. Na mnohých místech vytvořila prudké hluboké kaňony, které daly jméno i blízkému národnímu parku Canyonlands. Kousek od města Page se však nachází malý zázrak – ohyb řeky Colorado jako koňská podkova – který je denně navštěvován tisíci turisty. Nejlepší dobou k návštěvě je určitě západ slunce, kdy se slunce sklání k obzoru přímo na druhé straně řeky za krásným meandrem. Na prudký a široký kaňon s červenými skalami se dokážete dívat celé hodiny. Během naší návštěvy si na vyhlídce pořizovali fotky i svatebčané.

The river flowing through the State of Arizona is the famous Colorado River, winding like a snake in a desert. In many places it carved steep and deep canyons which also gave name to the nearby national park Canyonlands. But a small wonder is close to the town Page– it is the Horseshoe Bend of the Colorado River – which is daily visited by thousands of tourists. The best time for your visit is undoubtedly at sunset when the sun is nearing the horizon on the other side of the river behind the marvellous meander. You can watch this steep and wide red-rock canyon for hours. During our visit a wedding party was photographed at a viewpoint there.

MENHOUSE_fin.indd 125

28.11.18 14:27


Údolí Monumentů Slavné místo Monument Valley, kde byli téměř všichni, kdo navštívili Ameriku, vás dostane teprve tehdy, když se rozhodnete přespat v místním jediném kempu. Na této pouštní Coloradské plošině jsou v létě vysoké teploty i v noci, a tak je dobré usínat s otevřeným stanem. Ráno vás štípnou paprsky slunce do očí již v šest hodin a divadlo může opět začít. Nejvýraznějšími stolovými horami jsou východní a západní „palčáky“ (East Mitten and West Mitten Buttes), které jsou nepřehlédnutelné.

Monument Valley The famous place called Monument Valley, visited by almost everybody who has ever been to America, will captivate you only after you decide to overnight in the only local camp. Summer temperatures on this desert Colorado plateau are high even at night, so it is good to let the tent open overnight. In the morning sunbeams open your eyes already at six o’clock and the open air show can start again. The most prominent mesas are the Mittens (East Mitten and West Mitten Buttes) which stand out a mile.

Národní park Zion

Zion National Park

Zion patří k menším národním parkům v USA, přesto je hojně navštěvovaný. Nejatraktivnější místa jsou podél říčky Virgin River, odkud vedou stezky na obě strany údolí s převýšením až 700 metrů. Slavné trasy jako Angels Landing, Zion Observation Point, Emerald Pools, Hidden Canyon a nebo The Narrows jsou krásná místa, která můžete navštívit bez povolení. Mě však zlákal skalní tunel The Subway, který leží asi dvacet kilometrů daleko a je třeba žádat o povolení ke vstupu. K tomuto skalnímu útvaru nevede žádná cesta, je třeba se brodit potokem a přelézat balvany. Na cestě není nic, co by připomínalo civilizaci. Jste odkázáni sami na sebe, případně na pár desítek dobrodruhů, kteří měli to štěstí, že povolení ke vstupu dostali také. Po tříhodinové cestě potokem je cíl jednoznačný. Skalní stěny se sevřou natolik, že vytvářejí skalní tubus podobný metru, na jehož dně se vyskytuje několik tyrkysových jezírek.

The Zion NP is ranked among smaller national parks in the USA, but in spite of that it is frequented. The most attractive places are along the Virgin River and the trails from there go up both sides of the valley with elevation difference of up to 700 m. Famous trails, such as Angels Landing, Zion Observation Point, Emerald Pools, Hidden Canyon or The Narrows, are beautiful places which you can visit without a permit. However, I was attracted by a rock tunnel called The Subway, located about 20 km away, where a permit is required for the visit. No road leads to these rocks and it is necessary to wade a brook and climb over boulders. There is nothing along this trail that would remind you of civilisation. You need to rely on your own or several dozens of adventurers who were lucky to get a permit to visit this place too. The destination after a three-hour journey in the brook is clearly visible. The rock walls narrow to make a rock tube resembling the Tube on the bottom of which there are several turquoise pools.

MENHOUSE_fin.indd 126

28.11.18 14:27


Údolí smrti Údolí smrti ve východní Kalifornii je nejsušší, nejteplejší a nejníže položené místo celé Severní Ameriky. Blízká solná pánev Badwater leží 86 metrů pod úrovní moře. V červenci a srpnu se zde teploty pohybují mezi 49 a 57 stupňů Celsia, proto i většina tras je v letních měsících uzavřena. Na pouštní písečné duny Mesquite se zde v tomto období chodí dívat jen brzy ráno nebo pozdě večer, aby se člověk aspoň trochu vyhnul spalujícímu slunci. Neochladí vás ani přítomný vánek, ten totiž připomíná spíše horký vzduch z fénu.

Death Valley The Death Valley in eastern California is the driest, hottest and lowest point of whole North America, The nearby salt basin Badwater is situated 86 metres below the sea level. Here, temperatures in July and August range from 49 to 57 degrees Celsius and consequently most trails are closed in summer months. At this time of the year people can visit the desert sand dunes Mesquite only early in the morning or late in the evening, so that they can escape the sun burning hot at least a bit. You won’t be cooled by the local breeze because it rather resembles hot air from a hair dryer.

Národní park Sequoia V jižní části pohoří Sierra Nevada jsme navštívili národní park Sequoia, který nese jméno nejenom největších stromů světa, ale vlastně také největších žijících organismů vůbec. Gigantické sekvojovce obrovské rostou buď samostatně, a nebo v malých skupinkách mezi borovicemi a jinými jehličnatými stromy. Největším stromem je takzvaný Generál Sherman, jehož průměr kmene má čtrnáct metrů. Hluboko v lese mimo vybetonovaný hlavní okruh vede řada malých lesních cest podél skupinek obřích sekvojovců pojmenovaných. Tito giganti tu rostou i tisíce let. Jsou to vlastně takoví žijící dinosauři rostlinné říše.

Sequoia National Park In the southern part of the mountains Sierra Nevada we visited Sequoia National Park which is named not only after the tallest tree of the world, but actually also after the absolutely biggest living organism. Impressive giant sequoias grow either alone or in small groups among pines and other coniferous trees. The biggest tree is General Sherman with a trunk of 14 m in diameter. Deep in the forest, away from the main concreted road, many forest trails lead along groups of giant sequoias called Senate, Presidential Tree or Parliament. Some of these giants have been growing here for thousands years. In fact, they are living dinosaurs of the plant kingdom.

MENHOUSE_fin.indd 127

28.11.18 14:27


MENHOUSE_fin.indd 128

Národní park Grand Canyon

Sequoia National Park

Velký kaňon je snad nejslavnější národní park v Americe. Už když ujdete 150 metrů z parkoviště na kraj kaňonu, zůstanete úžasem stát. Pod vámi je soustava kaňonů a v tom nejhlubším se opět vyskytuje řeka Colorado. Z okraje se jeví jako malý potok, ale ve skutečnosti jsou na řece velké peřeje, které i zkušenějším vodákům dají zabrat. Západ slunce zde vytváří neskutečné divadlo ve spolupráci s tvary a barvami všech okolních bran.

In the southern part of the mountains Sierra Nevada we visited Sequoia National Park which is named not only after the tallest tree of the world, but actually also after the absolutely biggest living organism. Impressive giant sequoias grow either alone or in small groups among pines and other coniferous trees. The biggest tree is General Sherman with a trunk of 14 m in diameter. Deep in the forest, away from the main concreted road, many forest trails lead along groups of giant sequoias called Senate, Presidential Tree or Parliament. Some of these giants have been growing here for thousands years. In fact, they are living dinosaurs of the plant kingdom.

28.11.18 14:27


Národní park Bryce Canyon

Bryce Canyon National Park

Bryce je jako pohádka v přírodě. Je to ukázka nesmírně intenzivní eroze pískovcového podkladu v neobyčejně barevných vrstvách usazenin prehistorického moře. Proč se však zachovaly vysoké červené věže, které zůstaly na místě, a proč je voda a vítr nevzaly také s sebou pryč? Pohled z výšky do rozervaného červenobílého údolí vezme za srdce každého, ale jen ten, kdo se vydá po prudkých pěšinách do údolí mezi věže, teprve pocítí tu rozlohu a velikost všech věží. Do Bryce Canyonu jsem se vydal třikrát. Poprvé během dne. Podruhé v podvečer, když jsme pozorovali západ slunce a plynulou změnu teploty světla. A naposledy to bylo o půlnoci, když rodinka spala v kempu ve stanu a já si vyšel dolů do údolí, kde jsem fotil siluety věží s mléčnou dráhou a zářícími hvězdami.

The Bryce Canyon is like a dreamland in the wild. It is an example of immensely intense erosion of sandstone bedrock in unusual colour layers of prehistoric sea sediments. But why have the high red towers stayed preserved on the spot and why didn’t water and wind take them away too? The look at the craggy red-and-white valley moves everybody’ heart, but only those who hit the steep trails leading to the valley between the towers will experience the expanse and the size of all the towers. I went to the Bryce Canyon three times. For the first time in the daytime. For the second time in the late afternoon, when we were watching the sunset and a gradual change of light and temperature. And last time it was midnight when my family was asleep in our tent in the camp and I went for a walk downhill to the valley, where I was taking pictures of silhouettes of the towers with the Milky Way and shining stars.

Karel Wolf Fotograf a cestovatel, navštívil přes padesát zemí světa a v mnohých strávil několik měsíců. Pro firmy a veřejnost připravuje hodinové inspirativní projekce s živým vyprávěním a krátkými filmy. Svými přednáškami inspiruje nejenom jednotlivce, ale i rodiny s dětmi. Působí také jako ředitel cestovatelského festivalu Kolem světa, www.kolemsveta.cz.

MENHOUSE_fin.indd 129

Karel Wolf is a photographer and traveller who visited more than 50 countries in the world and spent several months in many of them. He prepares one-hour inspiring slideshow presentations with live narration and documentaries. His travelogues inspire not only individuals, but also families with children. He also acts as a director of the globetrotting festival Round the World, www.kolemsveta.cz.

28.11.18 14:28


SNÍH JAKO ŽIVOTNÍ STYL SNOW AS A LIFESTYLE

Distributor pro ČR www.lomtrading.cz

Zboží k zakoupení na prodejnách v ČR HOPE SPORT Brno; SKISERVIS Ploc Harrachov; TEAM SPORT Havířov; OK SPORT Hodonín; WINTER SPORT Hradec Králové; MODE´S KEY, s r.o. Liberec; SPORT HOTÁREK Náchod; RUMA SPORT Ostravice; SPORT PAUDERA Staré Splavy; SKI SPORT HORKA Špindlerův Mlýn; STANĚK Sport Turnov; HOPE SPORT Uherský Brod; VANCL Sport Vrchlabí

MENHOUSE_fin.indd 130

Zboží k zakoupení v prodejnách v Praze AZ SPORT, Praha 5 ENDORPHIN REPUBLIC, Praha 5 HARDSPORT, Praha 5 HARFA SPORT, Praha 9 MONTANA SPORT, Praha 5

28.11.18 14:28


Zimní sezona je určená milovníkům sportů a výběru správného sněhového terénu. Italská prémiová značka sportovního oblečení COLMAR přichází s funkčními a zároveň stylovými modely, v nichž se své zimní vášni můžou lyžaři plně oddávat celý den. Základními pilíři, o které se opírá, jsou výzkum technologií a italský smysl pro detail a design. Nezanedbává ani ekologický aspekt. Příznivce sportovního oblečení COLMAR potěší nabídka propracovaných funkčních detailů i technologických inovací, které se vzájemně kombinují. Za každým kouskem stojí design, příběh a technologický výzkum.

Colmar 3-TRE 14 980 Kč

Colmar Erwin 18 700 Kč

Colmar Golden Eagle 11 440 Kč

MENHOUSE_fin.indd 131

Wintertime is ideal for sports fans and selecting the right snow terrain. The Italian premium brand of sports clothing COLMAR brings both functional and stylish models in which skiers can be enjoying their winter passion all day long. The basic pillars supporting it are the technology research and the Italian sense of detail and design. The eco-friendly aspect is not ignored either. Fans of COLMAR sports clothing will appreciate the offer of sophisticated functional details as well as technology innovations that are mutually combined. It is the design, story and technological research that are behind every item.

Colmar Portillo 16 800 Kč

Colmar Hokkaido 12 690 Kč

28.11.18 14:28


DESIGNOVÝ SKVOST V BESKYDECH Na počátku byla jen louka uprostřed malebných beskydských hor. Dnes tu přistála vesmírná loď ze souhvězdí MIURA, která sem přivezla pětičlennou rodinku krychloidů. Zdá se vám, že citujeme úvod nové sci-fi knihy? Vůbec ne, takhle nějak by se s nadsázkou dal popsat vznik unikátního komplexu Art & Design MIURA hotel. Autorem celého konceptu je architektonické studio Labor 13, vedené Albertem Pražákem, Martinem Vomastkem a Jiřím Bardodějem. Na celém projektu se podílela i řada dalších osobností ze světa designu. Nábytek pochází od designových výrobců Alias, KFF, Magis, Moroso, Paola Lenti, Pedrali, Poliform a Vondom. V hotelu se nachází ale také nábytek designovaný pouze pro tento projekt, například levitující lehátka v Privat Spa

MENHOUSE_fin.indd 132

(Lucie Koldová), karbonový stůl v Boardroomu (Jerry Koza) či kosmické stolky, které v různých barvách najdete v celém hotelu (Vladimír Ambroz). Architektura celé budovy je drsná stejně jako okolní hory, ale zároveň útulná přesně tam, kde útulná má být. Hlavním stavebním materiálem je beton, z venku kombinovaný s rezavějícím plechem corten a fialovými skly. Plášť budovy tvoří

cembonitové desky. Uvnitř se pak beton potkává s dřevem, nerezovými plechy a corianem. Celý objekt je rozdělen na tři části, z nich jedna volně levituje nad terénem. Hotelové pokoje jsou umístěny v krajních křídlech hotelu a jsou všechny orientovány na jih ke golfovému hřišti. Některé pokoje nabízejí lodžie a ze všech pokojů se vám naskytne neuvěřitelný výhled na okolní hory. Apartmány mají navíc prosklené stěny s výhle-

28.11.18 14:28


dem na Lysou horu a Ondřejník. V centru budovy je umístěna recepce s lobby barem a jižní terasou, noční bar a restaurace s terasou. Celý hotel je navíc doslova prošpikován uměním, tak jako žádný jiný hotel na světě. Procházíte hotelem a potkáváte umění tam, kde byste to možná ani nečekali. Díla významných umělců, jako je například Andy Warhol, Damien Hirst, Jean-Michel Basquiat, Henry Moore nebo David Černý. Vydejte se do Beskyd nasát příjemnou horskou atmosféru v designovém prostředí luxusního hotelu, nebudete litovat. Milovníci sportu ocení přilehlé golfové hřiště a tenisové kurty se speciálním US Open povrchem. Po sportovním nebo turistickém výkonu si pak můžete zalenošit v příjemném SPA, které představuje spojení moderního designu, špičkového vybavení a kontaktu s přírodou a které vám přinese nejen relax, ale především absolutní soukromí a ničím nerušené momenty klidu. Zkrátka nepřijdou ani gurmáni, pro všechny mlsné jazýčky je připraveno nejen À la carte menu, ale také sedmi a pětichodové degustační menu, vše připravené šéfkuchařem Michalem Göthem, který již několik let patří mezi špičku české gastronomie. Michal vám ve svém degustačním menu naservíruje regionální beskydskou kuchyni v moderním podání, vždy jen z prvotřídních surovin od místních beskydských farmářů.

Art & Design MIURA hotel Čeladná 887 www.miura.cz

MENHOUSE_fin.indd 133

28.11.18 14:28


A STYLISH MASTERPIECE IN THE BESKYDY MOUNTAINS At the beginning there was only a meadow in the middle of the picturesque Beskydy Mountains. Nowadays, a spaceship landed from the constellation of MIURA has brought a family of five cuboids. We seem to quote an introduction of a new sci-fi book, don’t you think? Not at all, this is about the way we can describe, with a slight overstatement, the origin of the unique premises of Art&Design MIURA Hotel. The author of the whole concept is the architectural studio labor 13, managed by Albert Pražák, Marti¬n Vomastek and Jiří Bardoděj. The entire project was also contributed to by many other personages from the world of design. Furniture comes from these stylish manufacturers: Alias, KFF, Magis, Moroso, Paola Lenti, Pedrali, Poliform and Vondom. But the hotel also contains pieces of furniture designed exclusively for this project, e.g. levitating beds (Lu¬cie Koldová) in the Private Spa, a carbon table (Jer¬ry Koza) in the Boardroom or cosmic coffee tables (Vladimír Ambroz) which you can find in various colours throughout the hotel. The architecture of the whole building is ragged like

the surrounding mountains, but, at the same time, cosy where it should be cosy. The main building material is concrete, outside combined with rusty Corten metal sheets and purple glass. The shell of the building is made of Cembonit cladding. Inside concrete meets wood, stainless steel and Corian. The whole building is divided into three parts; one of them is levitating above the ground. The hotel rooms are situated in side wings of the building and all of them face south where the golf course is located. Some rooms offer an enclosed balcony and all the rooms boast an incredible view of the mountains nearby. Suites have glass walls with a view of the Lysá hora and the Ondřejník mountains as a bonus.

The middle part of the building houses a reception desk with a lobby bar and a south terrace, and a night bar and a restaurant with a terrace. Moreover, the whole hotel is literally interspersed with art as no other hotel in the world. When you are walking through the hotel, you see art where you may not even expect it. Artworks by famous artists, such as Andy Warhol, Damien Hirst, Jean-Michel Basquiat, Henry Moore or David Černý, to name but a few. Set out for a journey to the Beskydy Mountains to soak up the atmosphere of the mountains in a stylish environment of this luxury hotel and you will not regret it. Sports fans will appreciate the adjacent golf course and tennis courts with a special, US Open surface. Then, after a sports or hiking performance, you can laze in the pleasant SPA zone, representing a combination of a modern desig¬n, high-tech equipment and touch with nature and offering you not only relaxation, but, above all, absolute privacy and undisturbed moments of repose. Gourmets will also enjoy it here, as not only ala carte menu has been prepared for all picky eaters, but also a tasting menu consisting of seven or five courses, all prepared by the chef Michal Göth who has been among the top representatives of Czech gastronomy for several years. As part of the tasting menu Michal will serve Beskydy regional cuisine in a modern version, always from first-class ingredients supplied by local farmers.

MENHOUSE_fin.indd 134

28.11.18 14:28

inzerce


4 finské sauny, 1 s výhledem na Vltavu – ceremoniály – privátka – beauty večery – masáže

SaunaSpotDvorce

MENHOUSE_fin.indd inzerce MH_4.indd 1 135

Podolské nábřeží 1110, Praha 4

www.saunaspot.cz

28.11.18 14:28 21/11/2018 09:56


MARIÁNSKÉ LÁZNĚ V ZIMĚ? Ráj lyžařů, běžkařů i milovníků zimních radovánek. Už jste někdy lyžovali v okolí Mariánských Lázní? Pokud ne, tak proč to nevyzkoušet právě tuto sezonu! Nově vybudovaný profesionální ski areál Snowhill na vás už čeká. Zázemí vám bude dělat klienty Menhouse prověřený Golf hotel Morris **** superior Mariánské Lázně. Golf hotel Morris je mezinárodní asociací AHR certifikován na **** superior a stal se jedním z nejlépe hodnocených hotelů v Mariánských Lázních. Hotel navštíví průměrně 20 000 spokojených zákazníků ročně a celý hotel je nekuřácký. Golf hotel Morris je umístěn přímo naproti Royal Golf Club Mariánské Lázně v nejklidnější části Mariánských Lázní, v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, v nadmořské výšce 780 metrů n. m., vzdálen jen 800 metrů od horní stanice lyžařského areálu. Poloha Golf hotelu Morris na úpatí Slavkovského lesa nabízí ideální možnosti zimního sportovního vyžití. Golf hotel Morris nabízí nejen komfortní ubytování v Mariánských Lázních, ale i báječné procedury a moderní wellness a balneo centrum s péčí po náročném dni. Díky jedinečným klimatickým a geografickým podmínkám lze poznat zasněžené Mariánské Lázně i jako ráj zimní lyžařské turistiky. Ráj běžkařů, zatím málo objevený, ale návštěvníkům zpřístupněný po upravovaných turistických lyžařských okruzích, které jsou přímo u hotelu.

MARIENBAD IN WINTER? A paradise for skiers, cross-country skiers as well as other winter pastime fans. Have you ever skied near Marienbad (Mariánské Láz¬ně)? If not, why don’t you try to do so right this season! A newly-built, professional Ski Resort Snowhill is already waiting for you. Golf Hotel Morris **** Superior Marienbad tested by Menhouse clients will be your base. Golf Hotel Morris has been certified by the international association AHR as **** Superior,

MENHOUSE_fin.indd 136

becoming thus one of the best-valued hotels in Marienbad. The hotel is visited, on average, by 20,000 satisfied clients a year! The whole hotel is a non-smoking area! Golf Hotel Morris is situated directly on the opposite side of Royal Golf Club Marienbad in the most serene quarter of Marienbad, in the Nature Conservation Area Slavkov Forest, at the altitude of 780 m above sea, only 800 m from the upper station of the ski resort. The location of the Golf Hotelu Morris at the Slavkov Forest foothills offers ideal opportunities for

winter sports. Golf Hotel Morris offers not only comfortable accommodation in Marienbad, but also wonderful spa procedures and modern wellness and balneological centre with a good care after an exhausting day. Thanks to the unique weather and geographical conditions, snowy Marienbad can be discovered even as a paradise for winter cross-country skiing. This paradise for cross-country skiers, so far almost undiscovered, but open to visitors, offers well-cared-for ski runs, located in the vicinity of the hotel.

28.11.18 14:28


Skiareál Mariánské Lázně • Ve skiareálu nabízí kvalitní lyžařské terény několika stupňů obtížnosti. • K dopravě lyžařů slouží lanová dráha a dva moderní lyžařské vleky s celkovou kapacitou 2500 os./hod. • Pestrý je výběr časových jízdenek od půldenních, denních po vícedenní včetně výrazných slev pro skupiny a lyžařské výcviky. • K dispozici je skibar, skipůjčovna, skiservis, sociální zázemí a parkovací plochy. • V rámci areálu funguje lyžařská a snowboardová škola. • Součástí skiareálu je kabinková lanová dráha Koliba–Krakonoš.

Ski Resort Marienbad • The Ski Resort offers quality skiing slopes of several categories of difficulty. • Skiers’ transport is provided by one aerial tramway and two modern ski lifts with a total capacity of 2,500 per sons per hour. • A plentiful choice of time tickets, from half-day, day to multi-day ones, and substantial discounts for groups and skiing training teams. • A skibar, ski rental, ski service, facilities and parking areas are at your disposal here. • The Ski Resort offers skiing and snowboarding lessons. • The aerial tramway Koliba-Krakonoš is part of the Ski Resort.

MENHOUSE_fin.indd 137

28.11.18 14:28


LYŽOVÁNÍ VE ŠVÝCARSKÉM DAVOSU

Davos patří mezi nejznámější horské areály, v povědomí lyžařů i snowboardistů je to jednička mezi švýcarskými lyžařskými regiony. Areál Davosu tvoří těchto šest středisek: Rinerhorn, Jakobshorn, Pischa, Madrisa, Gotschna, Parsenn. Všechna střediska nabízejí dostatek kvalitní sněhové pokrývky a perfektně upravené sjezdové tratě různé obtížnosti. Zdejších 380 km lyžařských svahů brázdí každoročně spousta celebrit a populárních osobností. Nejen děti zcela jistě ocení upravenou 4,5 km dlouhou sáňkařskou dráhu, která vede z Rinerhornu do údolí Glaris.V Davosu mimo jiné najdete i proslulé klimatické lázně a samozřejmě nevyčerpatelné množství zábavních podniků, kasín, restaurací, barů a obchodů, které můžete objevovat, když z nohou shodíte lyže.

Davos is among the most famous mountain resorts that are regarded by skiers and snowboarders as the No 1 among Swiss ski regions. The Davos region consists of the following six resorts: Rinerhorn, Jakobshorn, Pischa, Madrisa, Gotschna and Parsenn. All the resorts offer enough snow of good quality and perfectly prepared ski slopes of various difficulty levels. Every year many celebrities and popular persons ski on 380 kilometres of local ski slopes. Not only children will undoubtedly appreciate the well-prepared, 4.5-km-long sledging track running from Rinerhorn to the Glaris valley. In Davos you will find a well-known climatic spa, among other things, and a matter-of-course is a countless number of entertainment events, casinos, bars and shops which you can explore after you swap your ski boots for shoes.

www.betatour.cz

MENHOUSE_fin.indd 138

28.11.18 14:28


SNÍH JAKO ŽIVOTNÍ STYL SNOW AS A LIFESTYLE

Colmar Granrisa 19 990 Kč

Zboží k zakoupení v prodejnách v ČR HOPE SPORT Brno; SKISERVIS Ploc Harrachov; TEAM SPORT Havířov; OK SPORT Hodonín; WINTER SPORT Hradec Králové; MODE´S KEY, s r.o. Liberec; SPORT HOTÁREK Náchod; RUMA SPORT Ostravice; SPORT PAUDERA Staré Splavy; SKI SPORT HORKA Špindlerův Mlýn; STANĚK Sport Turnov; HOPE SPORT Uherský Brod; VANCL Sport Vrchlabí

MENHOUSE_fin.indd 139

Distributor pro ČR www.lomtrading.cz Zboží k zakoupení v prodejnách v Praze AZ SPORT, Praha 5 ENDORPHIN REPUBLIC, Praha 5 HARDSPORT, Praha 5 HARFA SPORT, Praha 9 MONTANA SPORT, Praha 5

28.11.18 14:28


WOLFGANG

Wolfgang není jen materiál a střih, je to styl a směr, svoboda každého jedince a síla smečky. Lifestylová česká oděvní značka Wolfgang přináší minimalistické nadčasové kousky do šatníků žen i mužů napříč generacemi. Svůj brand zakládají na velmi příjemných materiálech a jednoduchých střizích nepodléhajících trendům. Jeden z hlavních atributů značky je i fakt, že vše se vyrábí s dobrým vědomím a čistým svědomím na domácí půdě. Takže i vysoká kvalita tohoto oblečení by neměla být poplatná sezonám, ale měla by vaše outfity vytvářet po dobu několika let. Pohodlné kousky pro každodenní nošení nebo ručně šité kožené doplňky a zavazadla si můžete projít na e-shopu wolfgangstore.cz. Pokud vás tato značka zaujala, nejlépe nasajete její esenci osobně, a to buď v Brně ve Vachově 8, kde celá myšlenka vlčí smečky před šesti lety vznikla, anebo ve druhém, pražském obchodě na Starém Městě s adresou Benediktská 5. V obou obchodech se můžete těšit na osobní přístup a jedinečnou atmosféru, kde vám rádi představí svoji produkci blíže ti nejpovolanější.

Wolfgang is not only a material and a pattern, it is also a style and a direction, freedom of every individual and power of the pack. The lifestyle brand of Czech clothing Wolfgang brings timeless pieces to wardrobes of women and men across generations. The basis of their brand consists in highly pleasant materials and simple patterns resistant to changing trends. One of the main attributes of this brand is also the fact that everything is made locally, with a good knowledge and clear conscience. So these garments of a high quality are not meant just for a season, but your outfits should be created for several years. Comfortable pieces for everyday wear or hand-made leather accessories and baggage can be seen in their e-shop at wolfgangstore.cz. If this brand captured your attention, the best way to get the feel of it is to see it in person, either in Brno, Vachová street 8, where the whole idea of the wolf pack was born six years ago, or in the other shop in Prague, Old Town, Benediktská street 5. In both shops you can enjoy an individualised approach and a unique atmosphere where the most qualified personnel will be glad to introduce their products in detail.

www.wolfgangstore.cz

MENHOUSE_fin.indd 140

28.11.18 14:28


www.wolfgangstore.cz

MENHOUSE_fin.indd 141

28.11.18 14:28


www.wolfgangstore.cz

MENHOUSE_fin.indd 142

28.11.18 14:28


www.wolfgangstore.cz

MENHOUSE_fin.indd 143

28.11.18 14:28


KANADŠTÍ ELEGÁNI VE SPARTĚ Narodili se na východě Kanady, spoustu let hrávali v zámořských soutěžích. Poprvé se ale poznali až ve Spartě. Trio Kanaďanů hájících sparťanské barvy, Zach Sill, Steven Delisle a Jeremie Blain, zatím plní své úkoly v kádru Uweho Kruppa na výbornou. Aby ne. Třicetiletý drsňák Zach Sill dokázal v NHL chránit Sidney Crosbyho i Alexandera Ovečkina, o dva roky mladší Steven Delisle zase neměl problémy s adaptací – v předchozí sezoně opanoval s Banskou Bystricí slovenskou soutěž a z trojice rozumí nejlépe česky. Věčně usměvavý sympaťák Jeremie Blain si umí podmanit fanynky, ale také zničit soupeře přesně mířenými střelami od modré. Všichni tři si bez potíží rychle zvykli na pestrý život v Praze.

Zach Sill (30) Narozen 24. května 1988 v Truro, Nové Skotsko Pozice: centr, levé křídlo Nedraftovaný Bývalé týmy: Pittsburgh Penguins, Toronto Maple Leafs, Washington Capitals (NHL), Hershey Bears (AHL), Wilkes-Barre/Scranton Penguins Born on May 24, 1988 in Truro, Nova Scotia Position: center, left wing Undrafted Former teams: Pittsburgh Penguins, Toronto Maple Leafs, Washington Capitals (NHL), Hershey Bears (AHL), Wilkes-Barre/Scranton Penguins

MENHOUSE_fin.indd 144

28.11.18 14:28


MENHOUSE_fin.indd 145

28.11.18 14:28


Steven Delisle (28) Narozen 27. července 1990 v Lévisu, Quebec Post: obránce Draftován v roce 2008 týmem Columbus Blue Jackets jako celková 107. volba Bývalé kluby: HC Banská Bystrica (SVK), Springfield Falcons, Lehigh Valley Phantoms (AHL), Greenville Road Warriors, Norfolk Admirals, South Carolina Stingrays (ECHL). Born on July 27, 1990 in Lévis, Quebec Position: defence Drafted 2008 by Columbus Blue Jackets #107 overall Former teams: HC Banská Bystrica (SVK), Springfield Falcons, Lehigh Valley Phantoms (AHL), Greenville Road Warriors, Norfolk Admirals, South Carolina Stingrays (ECHL).

MENHOUSE_fin.indd 146

28.11.18 14:28


Co jste věděli o České republice, než jste sem přijeli? Steven Delisle: Hrál jsem s několika Čechy v juniorce, ale abych řekl pravdu, moc jsem toho nevěděl jak o Česku, tak o Slovensku. Samozřejmě jsem ale znal Jakuba Voráčka nebo Jaromíra Jágra, úžasní hráči. Zach Sill: Věděl jsem, že je Praha skvělé a krásné město. Ale realita mi úplně vyrazila dech. Potkal jsem se i s několika českými hokejisty, v AHL jsem si zahrál třeba s Dominikem Uherem a Jakubem Vránou. Jeremie Blain: Bylo mi jasné, že tu bude hokej hodně populární. A nemýlil jsem se. Lidé tu řeší hokej s podobným zápalem jako u nás doma v Kanadě. Jaké bylo první české slovo, které jste se naučili? Steven Delisle: Nazdaaaar! (vykřikne) Zach Sill: Nebudu příliš originální. Bylo to dobrý den a děkuji. Jeremie Blain: Když nepočítám pár sprostých slov, tak klasický pozdrav. Vždy je lepší v cizí zemi alespoň pozdravit v jejich jazyce. Našli jste si v Praze oblíbené podniky, kam rádi chodíte na jídlo? Steven Delisle: Mám rád restaurant Katr přímo v historickém centru Prahy. Pak také Asian Temple. Trochu se mi stýská po shepherd’s pie, jde o masovou směs pokrytou zapečenými bramborami a poté zapečenou. Velká dobrota. Zach Sill: Bydlím v Karlíně, kde je na výběr ze spousty kvalitních podniků. Pokud mám ale zvolit jeden, tak Krystal Bistro. Tam jsem si vždy skvěle pochutnal. Jeremie Blain: Mám rád asijskou kuchyni, zatím mi nejvíce chutnalo v Banh-mi-ba. Miluju Bún bò Nam Bo. Co nebo koho by si měli Češi s Kanadou vyměnit? Steven: Zatím mi chybí zimní kanadské počasí. Jeremie: Krásné české dívky! Zach Sill: Já jsem ženatý… Každá země má dost svých krás, nechal bych každé ty její. Kdybyste měli Spartu přirovnat jejím významem z české ligy k nějakému týmu z NHL, o který by šlo? Steven Delisle: Boston Bruins. Mají také skvělé fanoušky, hrají tvrdě, v týmu mají spoustu loajálních hráčů. Zach Sill: Souhlas. Jsou také love or hate značka. Buď je milujete, nebo nenávidíte. Cítím, že Sparta je na tom podobně. Jeremie Blain: Chicago Blackhawks. Tradiční tým, co má ambice na nejvyšší příčky. Jaké je nejhloupější klišé, které se říká o Kanadě? Steven Delisle: Myslí si, že žijeme v iglú jako Eskymáci. A spousta lidí vůbec nemá ponětí o frankofonní části, ze které já a Jeremie pocházíme. Jeremie Blain: A když už znají frankofonní část, myslí si o nás, že jsme Francouzi. Nejsme Francouzi! Zach Sill: Často si nás představují jako dřevorubce a myslí si, že místo psů a koček chováme jako domácí mazlíčky bobry.

MENHOUSE_fin.indd 147

Jeremie Blain (26) Narozen: 19. března 1992 v Longueuilu, Quebec, Post: obránce Draftován v roce 2010 týmem Edmonton Oilers jako celková 91. volba Bývalé kluby: HC Innsbruck, Villacher SV (EBEL), Brampton Beast (ECHL), Chicago Wolves, Utica Comets (AHL) Born on March 19, 1992 in Longueuil, Quebec, Position: defence Drafted 2010 by Edmonton Oilers #91 overall Former teams: HC Innsbruck, Villacher SV (EBEL), Brapton Beast (ECHL), Chicago Wolves, Utica Comets (AHL)

28.11.18 14:28


What did you know about the Czech Republic before you came here? Steven Delisle: I played with several Czechs in junior, but to tell the truth, I didn‘t know much about the Czech Republic or Slovakia. Of course, I knew Jakub Voráček a d Jaromír Jágr – amazing players. Zach Sill: I knew that Prague is a fantastic, beautiful city, but the reality of it took my breath away. I had met a number of Czech players – in the AHL I played with Dominik Uher and Jakub Vrána. Jeremie Blain: I figured that hockey was very popular here, and I wasn‘t wrong. People here are as crazy about hockey as we are back home in Canada. What were the first Czech words that you learned? Steven Delisle: “Nazdaaaar!” (screaming “Hi!”) Zach Sill: I’m not too original. It was “Dobrý den” and “Děkuji”. (“good day” and “thank you”) Jeremie Blain: Not counting a few swear words, just the usual greetings. It‘s always better to say hello in a foreign country in their language. Have you found any favourite places in Prague where you go to eat? Steven Delisle: I like the restaurant Katr, right in the historic centre of Prague. Then also Asian Temple. I‘d missed a little bit shepherd‘s pie, which is a French-Canadian specialty. It‘s ground meat covered with mashed potatoes and baked. Very good! Zach Sill: I live in Karlín, where there are lots of quality places to choose from, but if I have to pick one, it‘s Crystal Bistro. I always enjoy it there. Jeremie Blain: I like Asian cuisine, and so far I like Banh-mi-ba the most. I love Bún bò Nam Bo. What, or who, would you trade between Canada and Czechs? Steven: So far I‘ve missed Canadian winter weather. Jeremie: The beautiful Czech girls! Zach Sill: Well I‘m married … but every country has its own things that are beautiful, so I wouldn‘t trade anything.

DASHING CANADIANS IN SPARTA They were born in Eastern Canada and played for many years in North American leagues. They met each other for the first time as members of Sparta. The trio of Canadians wearing Spartan colours, Zach Sill, Steven Delisle and Jeremie Blain, have so far done a great job on Uwe Krupp‘s squad. Thirty-year-old Sill managed to protect Sidney Crosby and Alexander Ovechkin in the NHL. Delisle, two years younger, has not had any problems adapting – he spent last season in Slovakia with Banská Bystrica and understands Czech the best out of the three. The ever-smiling Blain has been able to both win over fans and punish opponents with a big shot from the point. The three of them have quickly become accustomed to the colourful life in Prague.

MENHOUSE_fin.indd 148

If you had to compare Sparta‘s significance in the Czech league with any team in the NHL, which team would it be? Steven Delisle: The Boston Bruins. They also have great fans, they play hard, and they have a lot of loyal players in the organization. Zach Sill: I agree. You either love them or you hate them. I feel that Sparta is like that. Jeremie Blain: The Chicago Blackhawks. A team with lots of tradition, and has really high ambitions. What is the stupidest cliché that people say about Canada? Steven Delisle: They think we live in igloos like the Eskimos. And a lot of people have no idea about the francophone part that Jeremie and I come from. Jeremie Blain: And if they do know that there‘s a French-speaking part, they think that we come from France. We‘re not from France! Zach Sill: They often think of us like lumberjacks and think that instead of dogs and cats we have pet beavers.

28.11.18 14:28


Fotograf: Jiří Štarha Stylista: Petr Tyityis (Van Graaf) Modelové: Steven Delisle, Zach Sill, Jeremie Blain (hráči HC Sparta Praha) Oblečení: zapůjčeno z obchodního domu Van Graaf Foceno v obchodním domě Van Graaf (Václavské náměstí 17, Praha 1)

MENHOUSE_fin.indd 149

28.11.18 14:29


RESTAURACE BASTION Jiný gastronomický zážitek Originalita prostředí s úchvatným a jedinečným výhledem na protější siluetu Vyšehradu, Petřínskou rozhlednu a desítky historických budov, kostelů a jiných kulturních památek nabízí hostům trochu jiný gastronomický zážitek, než návštěva klasické restaurace. O vaše chutě se postará tým prvotřídních kuchařů, kteří sestavují sezonní menu z české i mezinárodní kuchyně, úžasných salátů, domácích těstovin a v neposlední řadě denní nabídky čerstvých ryb. Ve vinném lístku najdete rozsáhlý výběr ze sta druhů vín a šampaňských, které pocházejí jak ze zahraničních, tak i tuzemských renomovaných vinařství. Na baru nabízí pestrou škálu vybraného alkoholu a premiérových drinků jako rumů, whisek, cognacu a ovocných likérů či destilátů. O vaši spokojenost se stará vyškolený personál včetně profesionálního sommeliéra a baristy. Tohle je místo určené pro výjimečné gastronomické zážitky, které vás uchvátí nejenom výjimečným pohledem na Prahu, ale i příjemným prostředím. Historický bastion (výstupek v opevnění), po němž nese restaurant jméno, vznikl při budování jižní historické části Nového Města pražského budovaného Karlem IV. (1348). Bastion Prague Restaurant je ideálním místem i pro firemní klientelu s možností pořádání večírků, prezentací, tiskových konferencí a pracovních setkání. Dále je možno využít prostory zahrady (3000 metrů) na pořádání svateb, rautů, módních přehlídek a dalších společenských akcí.

RESTAURANT BASTION Different gastronomic experience

MENHOUSE_fin.indd 150

The original nature of the surroundings, with their fascinating and unique view of the outline opposite of Vyšehrad, the Petřín tower and dozens of historic buildings, churches and other monuments, all these offer our guests a gastronomic experience which is somewhat different from a visit to a typical restaurant. Your tastes are taken care of by our team of top-class chefs, who compile a seasonal menu of Czech and international dishes, amazing salads, home-made pastas and, not least, a daily selection of fresh fish. In our wine list you will find a wide se-

lection of over a hundred kinds of wine and champagne drawn from prestigious vineyards both at home and abroad. At our bar we offer a broad range of select toprange alcoholic beverages such as rums, whiskies and cognacs as well as fruit liqueurs and other spirits. A team of trained staff, including a professional sommelier and barman, are here to guarantee your satisfaction. The BASTION PRAGUE RESTAURANT is intended to provide the most exceptional of gastronomic experiences, to captivate you not only with its outstanding view of

28.11.18 14:29


Prague but also with its own pleasant atmosphere. The historic bastion (a projection in a fortification) from which the restaurant is named, was built as part of the construction of the historic southern part of Prague Nové Město undertaken by Charles IV in 1348. The BASTION PRAGUE RESTAURANT is also the ideal place for corporate entertaining, with facilities for presentations, press conferences, business meetings and dinner events. The gardens (3000 sq.m.) can also be used for weddings, buffet meals, fashion shows and other social events.

MENHOUSE_fin.indd 151

28.11.18 14:29


DATOVÉ BRÝLE SKI AMADÉ

TECHNO ADRENALIN Hledání dobrodružství může být ještě dobrodružnější s těmito vychytávkami

Searching for adventure can be even more adventurous with these gadgets Text: Roman Zvarič

Chytré brýle od Googlu se příliš neuchytily, ale vývoj na tomto poli pokračuje a jedním z řady následovníků jsou Smart Ski Goggles Ski Amadé. Futuristické brýle určené pro největší rakouskou lyžařskou oblast (760 km sjezdovek) fungují jako spolehlivá navigace, kromě toho vás informují o aktuální předpovědi počasí, stavu sjezdovek a provozu lanovek, přehrají záznam z webkamery a samozřejmě změří vaši rychlost. Všechny informace se zobrazují ve spodní části displeje mimo zorné pole, aby nijak neomezovaly výhled. www.skiamade.com

19 eur/den (pronájem)

DATA GLASSES SKI AMADÉ Smart glasses made by Google did not quite catch on, but the development in this field goes on and one of many successors is Smart Ski Goggles Ski Amadé. These futuristic goggles designed for the Austrian largest ski region (760 km of ski slopes) work as a reliable navigation; besides that, they inform you about the current weather forecast, the condition of ski slopes and the operation of ski lifts and display webcam records and, of course, gauge your speed. All the information is shown in the lower part of the display outside the field of vision not to obstruct the view. www.skiamade.com

19 euro/day (rental)

MENHOUSE_fin.indd 152

NATEC EXTREME MEDIA Odolná powerbanka Natec Extreme Media bude vaším věrným společníkem kdekoli v terénu, kam ve svém útlém těle dopraví energii 10 000 mAh pro telefony, tablety, fotoaparáty, a podobně. Umí nabíjet dva přístroje zároveň a díky technologii Quick Charge 3.0 to zvládne nejen extrémně rychle, ale také maximálním proudem, který dobíjené zařízení umožňuje. www.softcom.cz

590 Kč

NATEC EXTREME MEDIA A resistant powerbank Natec Extreme Media will be your true companion anywhere in the field, where its slim body will carry power of 10,000 mAh for phones, tablets, cameras, etc. It can charge two devices at once and thanks to the technology Quick Charge 3.0 it manages to do so not only extremely quickly, but also with the maximum current that is allowed for the device to be charged. www.softcom.cz

CZK 590

28.11.18 14:29


ACOUSTIQUE QUALITY PASSION ORCA Dlouhé zimní večery vám zpříjemní hudba z elegantní dvoupásmové reprosoustavy tuzemské značky Acoustique Quality. Designová lahůdka s dechberoucím zvukem a ostře řezanými rysy má vnitřní kabeláž Audioquest, měniče Scan-Speak z nejvyšší řady Illuminator a hudební výkon 160 W. Celkový dojem podtrhují podstavce, které reprobedny izolují od podlahy. K dostání v odstínech Black-White, Red-Black a Red-White, na zakázku i v dalších barevných kombinacích. www.aq.cz

159 900 Kč (za pár), stojany 29 900 Kč

ACOUSTIQUE QUALITY PASSION ORCA Music from an elegant, two-band loudspeaker system by the domestic brand Acoustique Quality will make long winter evenings more pleasant for you. This stylish ingenuity with breath-taking sound and sharp cutting-edge features has Audioquest inside cabling, Scan¬-Speak transducers of the top series Illuminator and the sound power of 160 W. The overall impression is highlighted by stands insulating the loudspeakers from the floor. Available in Black-White, Red-Black and Red-White; made-to-order also in other colour combinations. www.aq.cz

CZK 159,900 (for a song) Stands: CZK 29,900

MENHOUSE_fin.indd 153

CANON EOS M50

NOKIA 8 SIROCCO

Cenou EISA (Best Buy) ověnčené „bezzrcadlo“ z dílny Canonu je napěchované funkcemi, které by neurazily ani profesionální fotografy, přitom je příjemně kompaktní, má nízkou hmotnost a intuitivní ovládání. M50 je vybavená procesorem DIGIC 8 a snímačem CMOS typu APS-C s rozlišením 24,1 MPix, má technologii automatického zaostřování s duálními pixely CMOS a zvládne pořídit deset snímků za vteřinu i 4K video. Lehký a skladný fotoaparát s otočným dotykovým displejem je k dostání v černé a bílé barvě v sadách s různými výměnnými objektivy. www.canon.cz

Vlajková loď Nokie, která po svém zmrtvýchvstání přichází s opravdu zajímavými telefony, je nejen krásná, ale také prachu a voděodolná, a může vás tak doprovázet do každé nepohody. Sirocco s ocelovým rámem a skleněnými zády je součástí programu Android One, který zaručuje bleskurychlý operační systém bez zbytečných nadstaveb a okamžité aktualizace. Telefon má 5,5” 2K pOLED displej (2560 x 1440 px), procesor Snapdragon 835, 6 GB RAM a 128 GB paměť. Špičkový duální fotoaparát s optikou ZEISS doplňuje plně manuální ovládání. Nechybí NFC, čtečka otisku prstů a Qi bezdrátové nabíjení.

objektivem 15–45 mm)

19 990 Kč

18 990 Kč (se základním

www.hmdglobal.com

CANON EOS M50

NOKIA 8 SIROCCO

This EISA (Best Buy) awarded “mirrorless“ camera made by Canon is bursting with functionalities which would not offend even professional photographers, yet it is nicely compact, with a light weight and an intuitive control. M50 is equipped with a DIGIC 8 processor and a CMOS sensor of the APS-C type with a resolution of 24.1 MegaPixels; it features an automatic focusing technology with dual CMOS Pixels and is able to make ten snaps per second as well as a 4K video. The light-weight and compact camera with a vari-angle touchscreen is available in black and white in sets with various interchangeable lenses. www.canon.cz

This flagship of Nokia, which after its revival launches truly interesting telephones, is not only good-looking, but also dust- and water-proof and can thus be no fair-weather friend indeed. With its steel frame and glass back, Sirocco is part of the programme Android One which provides a snap operating system without needless extensions and instant update. The telephone has 5.5” 2K pOLED screen (2560 x 1440 px), the processor Snapdragon 835, 6 GB RAM and 128 GB memory. The first-rate dual camera with a ZEISS optical system is complemented with a fully manual control. NFC, fingerprint scanner and Qi wireless charge cannot be missing. www.hmdglobal.com

CZK 18,990

(with the basic lens of 15–45 mm)

CZK 19,990

ACER CHROMEBOOK 514 Pokud vám už s Microsoftem a jejich Windows dochází trpělivost (a nepropadli jste kouzlu jablečné značky), pak pro vás bude ideálním řešením chromebook – třeba tahle žhavá novinka z dílny Aceru s lehoučkým kovovým tělem, podsvícenou klávesnicí a touchpadem se sklem Corning Gorilla Glass. Výkonné a odolné zařízení se 14“ Full HD IPS displejem má díky vychytanému operačnímu systému Chrome minimální spotřebu a slibuje výdrž 12 hodin. Konektor USB 3.1 C zajistí přenosovou rychlost závratných 5 Gb/s. www.acer.cz

9900 Kč

ACER CHROMEBOOK 514 If you are losing patience with Microsoft and their Windows (and the Apple brand hasn’t enchanted you), then an ideal solution for you will be Chromebook – such as this hot novelty made by Acer with a light-weight metal body, a backlit keyboard and a touchpad with Corning Gorilla Glass. The powerful and resilient device with a 14“ Full HD IPS screen has a minimum consumption thanks to the sophisticated operating system Chrome and promises to last for 12 hours. The USB 3.1 C connector will provide an immense transfer speed of 5 Gb/s. www.acer.cz

CZK 9,900

28.11.18 14:29


ULTIMATE EARS MEGABOOM 3

HTC VIVE PRO Nová generace headsetu pro virtuální realitu má AMOLED displej 2880 x 1600 px a integrovaná hi-res sluchátka s vlastním zesilovačem a podporou 3D audia. Součástí zařízení je akcelerometr, gyroskop a laserový senzor pro určení přesné polohy, který vás sleduje na hrací ploše, jež může mít rozměr až 10 x 10 m. Dva bezdrátové ovladače jsou maximálně intuitivní, spoušť se používá na výběr objektů, střílení, procházení místnostmi nebo třeba let nad městem. S pomocí HTC Vive Pro si „na vlastní kůži“ vyzkoušíte desítky různých činností a sportů, z těch zimních stojí za zmínku hlavně lyžování (Fancy Skiing 2, příp. Alpine Ski VR) nebo třeba vtipné koulování (Marry Snowballs). Doporučujeme dokoupit wireless adaptér, díky kterému vás při pohybu nebudou omezovat žádné kabely. www.vive.com

36 000 Kč

HTC VIVE PRO

ASUS ZENBOOK PRO 15 Nový ZenBook Pro 15 (UX580GD) z dílny Asusu na první pohled připomíná zařízení ze Star Treku – místo touchpadu totiž má interaktivní dotykový 5,5“ displej ScreenPad. Inteligentní ScreenPad s Full HD rozlišením se přizpůsobuje jednotlivým programům, se kterými právě pracujete, a tak skvěle napomáhá efektivnějšímu multitaskingu. Extrémně výkonný notebook na cesty uvnitř kovového těla s vrstvou černého laku skrývá procesor Intel Core i7, herní grafiku GeForce GTX 1050 a SSD 512GB. 4K UHD NanoEdge displej má úhlopříčku 15,6“, o prvotřídní zvuk se stará audio systém s certifikací Harmon Kardon.

Bezdrátový bluetooth reproduktor Megaboom 3 má povrch z extra pevné tkaniny, která se používá při výrobě požárnických obleků. Do vínku dostal všesměrový 360° zvuk, kompatibilitu s katalogem Apple Music a stupeň krytí IP67 – to znamená, že reproduktor je prachotěsný, odolný proti pádu a vodotěsný tak, abyste se s ním mohli půl hodiny potápět v hloubce až jednoho metru (pokud ho z nějakého důvodu hodíte do vody, bude plavat na hladině). Zařízení se tak výborně hodí na party u bazénu nebo třeba na sjezdovce. Díky tlačítku Magic Button lze ovládat hudbu přímo na reproduktoru, aniž byste museli lovit v kapse telefon. K dostání v odstínech night, sunset, lagoon a ultraviolet. www.ultimateears.com

5900 Kč

ULTIMATE EARS MEGABOOM 3

A new generation of a headset for virtu¬al reality has a display AMOLED 2880 x 1600 px and integrated hi¬-resolution headphones with their own amplifier and 3D audio support. The system includes an accelerometer, a gyroscope and a laser sensor to give an exact location, localising you in the playing field which can be as large as 10 x 10 m. Two wireless controllers are as intuitive as possible; the trigger is used for selecting buildings, shooting, walking through rooms or even for flying over the city. Using HTC Vive Pro you will have a first-hand experience of dozens of various activities and sports, when as for winter sports it is mainly worth mention skiing (Fancy Skiing 2, or. Al¬pine Ski VR) or, for instance, an amusing snowball fight (Merry Snowballs). We advise you to buy a wireless adapter in addition, thanks to which no cables will restrict your moving.

At first sight, the new ZenBook Pro 15 (UX580GD) made by Asus resembles a Star Trek device – as it has ScreenPad, an interactive 5.5“ touchscreen instead of a touchpad. The smart ScreenPad with a full HD adapts to each programme you are currently working with, greatly facilitating a more efficient multitasking. The black-varnished metal body of the extremely powerful notebook for your travelling hides a processor Intel Core i7, game graphics GeForce GTX 1050 and SSD 512GB. The screen 4K UHD NanoEdge is 15.6“ along the diagonal and the first-class sound is provided by an audio system with the Harmon Kardon certificate.

A wireless Bluetooth loudspeaker Megaboom 3 has a surface of extra-firm fabric which is used for production of fire-fighter clothing. It has been equipped with spatial 360° sound, is compatible with the Apple Music catalogue and has a cover degree of IP67 – this means that the loudspeaker is dust-proof, resistant to fall and waterproof, so that you can dive even one meter deep for a half an hour (if you throw it into water, for whatever reason, it will float). Therefore, this device is perfect for parties at a swimming pool or on a ski slope, for example. Thanks to its Magic Bu¬tton music can be controlled directly on the loudspeaker without necessity of fumbling for your smartphone in the pocket. Available in night, sunset, lagoon and ultraviolet shades of colour.

www.vive.com

www.asus.cz

www.ultimateears.com

CZK 36,000

MENHOUSE_fin.indd 154

www.asus.cz

44 990 Kč

ASUS ZENBOOK PRO 15

CZK 44,990

CZK 5,900

SENNHEISER MOMENTUM TRUE WIRELESS Německý výrobce přichází se skutečně bezdrátovými sluchátky: dvě samostatné „pecky“, které nespojuje žádný kabel či hlavový most, mohou být příjemnými společníky při jakýchkoli outdoorových aktivitách a pohodlně se vejdou i pod helmu s měkkými náušníky. Špičková sluchátka s minimalistickým designem, certifikací IPX4 (odolná proti potu a cákající vodě) a dotykovým ovládáním mají 7 mm membrány a frekvenční rozsah 17–21 000 Hz. Zabudované mikrofony s technologií Beamforming umožňují telefonování a hlasové ovládání pro Google Assistant a Apple Siri. http://pantershop.cz

9000 Kč

SENNHEISER MOMENTUM TRUE WIRELESS The German manufacturer brings truly wireless earphones: two independent “earbuds”, not connected with any cable or head bridge, can be agreeable companions at any outdoor activities and can even fit under a helmet with soft earpads. The first-rate earphones in a minimalist design, with IPX4 certificate (resistant to perspiration and splashing water) and a touch control have 7-mm membranes and a frequency range of 17–21 000 Hz. Their embedded microphones with the Beamforming technology enable phone calls and a voice control for Google Assistant and Apple Siri. www.pantershop.cz

CZK 9,000

28.11.18 14:29

BO_DA


MENHOUSE_fin.indd 155 BO_DA_AW18_Collection_250x297.indd 1

28.11.18 14:29 22.10.18 22:07


Text: Vít Živný

5 TIPŮ

JAK ZARUČENĚ PŘIBRAT, A TO POŘÁDNĚ…

5 TIPS ON HOW TO PUT ON WEIGHT, FOR SURE AND HEAVILY… MENHOUSE_fin.indd 156

28.11.18 14:29


Teploty klesly, noci se prodloužily a my pověsili lehké oděvy, zejména plavky, na pomyslný hřebík. Nastává období, kdy sice postavu řešíme asi nejméně, co se ročního období týká, ale právě toto období bývá zodpovědné za největší změny, které většinou se svým tělem vytvoříme.

The temperatures dropped; nights got longer and we hung up our light clothes, especially swimwear. In the period of time that has started we deal with our figure perhaps least, as far as the season is concerned, but it is this time of the year that is usually responsible for the most substantial changes that we mostly make to our body.

Patříte mezi ty, kteří hledají to nejlepší řešení, efektivní cestu podle věrohodného zdroje? Máme pro vás velmi rychlé řešení, a pokud se budete držet našich pravidel do puntíku, uvidíte obrovské změny během velmi krátkého času. S námi tento rok přiberete hodně, rychle, a pokud se budete držet těchto rad, tak i trvale. Co pro to musíte udělat?

Are you among the majority of those who are searching for the best solution, an efficient way according to a trustworthy source? We have a very quick solution for you and if you follow our instructions to the smallest detail, you will see immense changes after a very short time. This year with us you will put on weight a lot, quickly and if you follow these recommendations, then even permanently. What do you need to do for that?

1

Volte správné aktivity

Ne každá pohybová aktivita nebo činnost se může pyšnit tak nízkým energetickým výdejem, jako je sledování televize z pohodlí gauče. Za hodinu této nečinnosti spálíte pouhých 350 kJ. Dalšími vhodnými bojovníky za efektivní proměnu vaší postavy jsou následující: práce u PC = 504 kJ/hod příjem potravy vleže = 378 kJ/hod hraní karet = 462 kJ/hod

Not every physical activity or action can boast such a low expenditure of energy as watching TV comfortably sitting on your sofa. You will burn mere 350 kJ per hour of this inactivity. Other helpful fighters for an efficient change of your figure are as follows: PC work = 504 kJ / hour Eating the lying position = 378 kJ / hour Playing cards = 462 kJ / hour

Pozor na zbytečné emoce u karet, které by navýšily výše uvedená čísla. Rozhodně se v tomto období vyhněte i veškerým intimnostem, protože takový běžný sex si z energetického hlediska vezme již pěknou porci – 5964 kJ/hod.

When playing cards be careful about unnecessary emotions that would increase the above-mentioned figures. In this season you should definitely abstain from all intimacies, because from the perspective of energy consumption an ordinary sex takes a pretty portion, specifically 5,964 kJ per hour.

Konzumujte energeticky bohaté potraviny

Eat energy-rich food

Když už se podle bodu číslo 1 pustíte do konzumace jídla vleže, je důležité, abyste přemýšleli také o tom, co vlastně jíte. Již v obchodě nezapomínejte sledovat etikety s kalorickými hodnotami a volte jen potraviny, které zapadají do vašeho plánu na konec roku.

Když už se podle bodu číslo 1 pustíte do konzumace jídla vleže, When you start, according to Point no 1, eating in the lying position, it is also important to think about what you are eating actually. Already in the shop, do not forget to read labels with caloric values and select only such foodstuffs that suit your end-year plan.

2

Výhodné je volit sezonní potraviny, které jsou v daném období dostupné. Jednoznačnými vítězi tohoto období, které prostě na talíři mít musíte, jsou: vanilkové rohlíčky – 100 g = 1930 kJ marokánky – 1800 kJ vosí hnízda – 1748 kJ Takový bramborový salát je při stejné hmotnosti méně než poloviční energetický příjem, takže zapomeňte na hlavní chod a věnujme se silným hráčům – dezertům, cukroví.

MENHOUSE_fin.indd 157

Select the right activities

It is advantageous to opt for seasonal food that is available at the given time. The undoubtable winners of this season that you simply must have on your plate are these: Christmas cookies “Vanilla Rolls” – 100g = 1930 kJ Chocolate coated cakes – 1800 kJ Christmas cookies “Wasps’ Nests” – 1748 kJ In the same weight the potato salad is less than half of the intake of energy, so forget about the main dish and pay attention to the strong players – desserts and Christmas cookies.

28.11.18 14:29


3

Počítejte: energetická bilance

Total energy

Jako takový souhrn bodů 1 a 2 je jednoduchý výpočet jménem energetická bilance. Když odečteme energetický výdej od příjmu, vyjde nám důležité číslo. Pokud se pohybujeme v číslech kladných, jdeme správným směrem. Takže důležitý faktor je mít minimální výdej a maximální příjem.

The sum of Points 1 and 2 as such is a simple exercise called total energy. If we deduct the expenditure of energy from the intake, we will get an important result. If we are in black numbers, we are on a good way. So, the important factor is to have a minimum expenditure and a maximum intake.

4

Namáhejte se: stres

Strain yourself: Stress

V dnešním shonu moderního světa plného náročných situací je velmi těžké vyhnout se stresu.

In the present bustle of the modern world full of difficult situations it is very hard to avoid stress.

Odpočívat? Meditovat? Relaxovat?

Should we have a rest? Meditate? Relax?

Naprosto zbytečné, protože stres díky svému vlivu na zvýšení hladiny hormonu kortizolu napomáhá udržení, ba dokonce zvýšení naší tukové vrstvy. Takže opět hráč do našeho týmu. Takové vedlejší perličky jako hypertenze, zvýšení rizika kardiovaskulárních onemocnění a jiné jsou již jen příjemným bonusem.

Absolutely useless, because stress, thanks to its impact on an increase in the level of the hormone cortisol, helps maintain, or even increase our fat layer. So, another player for our team. Such trivialities like hypertension, increased risk of cardiovascular diseases and so on are mere pleasant bonuses.

5

Přemýšlejte

Think about it

Vezměme rozum do hrsti a zapojme mozek. Už jenom tím rozboříme doporučení číslo 1, protože myšlení si svou dávku energie také vezme. U bodu 2 si pročteme znovu „zakázaný seznam“ s dobrým salátem v misce před námi a dáme si vše do rovnice energetické bilance.

Put on your thinking cap and use your brain. Just by doing so, we will break the recommendation no 1, because thinking will also consume its portion of energy. In Point 2 we will read the “black list” again with a bowl of a good salad in front of us and put everything in the total energy equation.

Pokud se chcete připravit na léto, hory, vypadat a cítit se dobře, je na čase začít věci dělat jinak a zapojit u nich hlavu.

If you want to get ready for summer or a trip to the mountains, to look and feel good, it’s high time to start doing things differently and use your brain.

Kostičky na břiše jsou hezký, byť nedůležitý cíl, ale použijte náš návod minimálně k tomu, abyste si zachovali pevné zdraví.

MENHOUSE_fin.indd 158

O

It is a nice, though unimportant goal to have a sixpack belly, but use our instructions at least for maintaining your good health.

28.11.18 14:29


Restaurant Cocktailbar Sauna Steambath Massage 16 Rooms Stripshows and Girls, Girls, Girls Escort Service

Větší, lepší, známý svojí kvalitou

Speciální v Praze. Výjimečný mezi pražskými kluby. Na 4 poschodích, nad střechami zlaté Prahy najde každý to své - a to byl náš cíl od začátku. Oáza pro zábavu a relaxaci v centru matičky Prahy. Přesvědčíme Vás o tom, že s námi je klient stále králem. Pokoje: 16 jednotlivých pokojů, 10 z nich má odlišnou tématiku. Jsou vybaveny videoprogramy, klimatizací a hudbou - nebude lehké si vybrat. “Přicházíte jako cizinec, odcházíte jako přítel” - to je naše motto. K5 výjimečný způsob relexace.

Open daily from 6.00 p.m to 5.00 a.m.

Korunní 5, 120 00 Praha 2, nám. Míru Tel.: +420-224 250 505, 224 250 606 email: info@k5relax.com MENHOUSE_fin.indd 159

28.11.18 14:29


ZLATÁ RYBKA PLNÍ GASTROPŘÁNÍ GOLD FISH FULLFILLS GASTRONOMIC WISHES

Restaurace U Zlatý Rybky nabízí příjemnou atmosféru jen několik kroků od malebného břehu řeky Berounky. „Úspěch naší práce stavíme na vysoce kvalitní gastronomii. Specializujeme se převážně na rybí kuchyni,“ říká provozní pan Došek, zatímco se nám na stůl nesou skvělé kapří škvarky a poctivá rybí polévka jako začátek hodování. Kromě ryb z nedalekých sádek tu nabízejí také vybraná jídla mezinárodní kuchyně a české klasiky. The restaurant At the Gold Fish (U Zlatý rybky) offers a pleasant atmosphere just a few steps from the picturesque Berounka riverside. “Success of our work is based on high-quality gastronomy. Most of all, we specialise in fish meals,“ says the Operating Manager Mr Došek, while we are served excellent fried carp strips and a genuine fish soup as a starter of our feasting. In addition to fish from a nearby fish farm, they also offer selected meals of international and Czech traditional cuisine.

My si nechali doporučit závitek z pstruha vařeného v páře a jesetera s bramborem a vinnou omáčkou a můžeme zcela zodpovědně říci, že tahle restaurace patří, co se sladkovodních ryb týče, k naprosté špičce. Zdejší sádky pak po celý rok nabízejí celou řadu čerstvých ryb, mimo jiné amura nebo okouna, takže si pak můžete doma zkusit některých ze zdejších skvělých receptů alespoň napodobit. We followed a recommendation and had a roll of steamed trout and sturgeon and potatoes and wine sauce and we can say fully responsibly that as far as fresh water fish is concerned, this restaurant is among the very best. The local alive fish storage tanks provide a wide range of fresh fish all over the year, white amur or perch, among other species, so that at home you can try some of the great recipes of the local chef, at least following in his footsteps.

Na stálém menu tu tak vedle sebe najdete – a obojí v perfektním provedení – candáta s čočkou Berry nebo pořádný rib eye steak. Ryby tu kuchají i třikrát denně, aby hostům zaručili maximální čerstvost pokrmů. Looking at the permanent menu, you will find a zander and Berry lentils or a generous rib eye steak – excellent both. They gut fish here even three times a day to provide guests as fresh meals as possible.

www.uzlatyrybky.cz Na Skalkách 557, Lety u Dobřichovic

MENHOUSE_fin.indd 160

28.11.18 14:29

zacapa_


MENHOUSE_fin.indd 161 zacapa_family_Menhouse250x297.indd 1

28.11.18 14:29 21.09.18 0:50


LIŠČÍ OHON V ŠEJKRU Foto: Luboš Wišniewski, text: AtBars.com Když byl bylinný likér Black Fox na sklonku loňského roku vyslán na cestu barovým světem, dostal do vínku nejen několik variací na perfect serve, ale také slušnou výbavu koktejlových receptur, a to od jednoduchých mixů po složitější koktejlové kreace. Jen u nich ale samozřejmě zdaleka zůstat nemusí. Oslovili jsme proto vybrané barmany, aby se na jeho bázi pokusili vymyslet svůj signature. Výsledkem jsou zajímavé koktejly, jež ladí s nastalým podzimem i blížící se zimou. Nás nejvíce zaujal likér Fox’s Lair

že likéru dodává určitou svěžest a doplňuje jeho příjemnou vůni,“ vysvětluje Martin Vogeltanz a dodává: „Pomerančový kaviár je inspirací z ranku molekulární mixologie. Jeho příprava ale není až tak složitá. Kvalitní pomerančový džus nebo čerstvě vymačkaná šťáva zbavená dužiny se v přesně daném poměru smíchá s algi-base a citra-base, několikrát se důkladně promixuje a pak se nechá nějaký čas odpočinout. Poté se prokapává do směsi vody a cala-base. Hotový kaviár se z lázně vyndá pomocí sítka, nechá se okapat a uloží se do pomerančového džusu.“

Na receptuře Black Fox se podílí směs pečlivě vybraných bylin, například pelyněk, hořec či zeměžluč, které mu propůjčují plné a hořké tělo, jež je však zároveň zjemněno sladkými a ovocnými tóny přírodních výtažků pomeranče, lékořice, skořice a dalších druhů ovoce i koření. Žádná z ingrediencí není v chuti dominantní, a tak si v ní každý může najít to své. Servírovat by se měl Black Fox dobře vychlazený, nejlépe ve sklenkách určených přímo pro něj, na nichž nesmí chybět hlava lišky s uhrančivýma zelenýma očima. „Osobně se domnívám, že každý by si měl dopřávat prakticky jakýkoliv drink tak, jak ho má rád. Co se Black Foxu týče, já ho mám rád podchlazený, a to na teplotu kolem -10 °C,“ prozrazuje barman Martin Vogeltanz, jenž je autorem sady koktejlových receptur, s nimiž byl nový bylinný elixír vyslán na cestu do barového světa. Podílel se rovněž na vyladění jeho perfect serve, k němuž kromě obrandované sklenky patří také klínek pomeranče položený přes její okraj. Zajímavou alternativou pro večírky či speciální eventy pak může být lžička s pomerančovým kaviárem. „Pomeranč jsme jako součást servisu zvolili s ohledem na to, že je součástí receptury na Black Fox, ale také proto,

Z koktejlové klasiky při vymýšlení svého signature koktejlu na bázi likéru Black Fox vycházel také Martin Figar z pražského Hemingway baru. Jeho drink Fox’s Lair je svébytným twistem na Coffee Martini.

MENHOUSE_fin.indd 162

When at the end of last year the herb liqueur Black Fox was sent to tour the world of bars, it was provided with not only several perfect-serve variations, but also quite a list of cocktail recipes, from simple mixes to more complex cocktail creations. But, of course, they needn’t be by far the only ones. Therefore, we contacted selected barmen asking them to try to come up with their own signature on that basis. This has resulted in interesting cocktails which are in harmony with the present autumn and forthcoming winter. Most of all, the liqueur Fox’s Lair captured our attention. The recipe of Black Fox contains a mix of carefully selected herbs, such as wormwood, gentian or centaury, providing it with a full and bitter body which is, however, simultaneously refined with

sweet and fruit tinges of natural extracts of orange, liquorice, cinnamon and other kinds of fruits and spices. None of the ingredients is dominant in the taste, so everybody can find his or her favourites in it. Black Fox should be served well chilled, ideally in glasses designed specifically for it, with the necessary picture of a fox with bewitching green eyes. “I personally think that everybody should treat themselves basically any drink as they like it. As for Black Fox, I like it supercool, around -10 °C,” reveals a barman Martin Vogeltanz who is an author of a set of the cocktail recipes which accompany the new herb elixir touring bars all over the world. He also participated in the refinement of its perfect serve which includes, in addition to the branded glass, a wedge of orange placed over its rim. An interesting alternative for parties or special events can be a teaspoon of ‘orange caviar’. “We have chosen orange to be part of the service as it is included in the Black Fox recipe, but also as it adds a certain freshness to the liqueur and supplements its pleasant aroma,” Martin Vogeltanz explains and adds: “The orange caviar is an inspiration from the field of molecular mixology. But to prepare it is not that difficult. A quality orange juice or freshly made juice without pulp is mixed, in an exact proportion, with Algi-Base and Citra-Base, thoroughly several times and let rest for some time. Then it is dripped into a mix of water and Cala-Base. The ready caviar is taken out of the bath with a sieve, let drip off and put into the orange juice.” When thinking about his signature cocktail based on the liqueur Black Fox, Martin Figar from Prague’s Hemingway Bar also used the cocktail classic. His drink Fox’s Lair is a distinctive twist à la Coffee Martini.

28.11.18 14:30


Některé pražské pohledy jsou skvělé i na chuť... Some views of Prague taste as wonderful as they look... www.nuancerestaurant.cz

MENHOUSE_fin.indd 163

28.11.18 14:30


Botran Cobre. Kořeněná rumová novinka Limitovaná edice kořeněného rumu Botran Cobre je dokonalou kombinací rumů z panenského medu cukrové třtiny, které zrály až 20 let. Ty nejmladší z nich dodávají výslednému blendu říz, zatímco ty nejstarší, které zrají v sudech po portském, přispívají plnější chuti s výraznějším tělem. Chuťové pohárky zpočátku objeví náznaky vanilky a karamelu, následuje intenzivní chuť kardamomu a pepře. Inspirací k výběru koření, které Botran Cobre odlišuje od jiných kořeněných rumů je guatemalský punč z tropického ovoce do kterého se přidává kromě kardamomu také skořice, zázvor a hřebíček. Nádech pražené kávy dodává chuti lehkou kouřovost. Celé portfolio rumu Botran pořídíte v showroomu Warehouse 1, za 1390 Kč, kde rumy i jiné vybrané destiláty můžete ochutnat.

Botran Cobre. Spiced rum novelty The limited edition of the spiced rum Botran Cobre is a perfect blend of rums from virgin sugar-cane honey which have been maturing for up to 20 years. The youngest ones of them give the resulting blend the bite, whereas the oldest ones that mature in casks after port wine contribute to the remarkable, rather full-bodied taste. First your taste buds will discover traces of vanilla and caramel and an intensive taste of cardamom and pepper will follow later. The inspiration for selection of the spices that distinct Botran Cobre from other spiced rums is Guatemalan punch from tropical fruits spiced not only with cardamom, but also with cinnamon, ginger and cloves. A touch of roasted coffee adds light smokiness to the taste. You can buy the whole portfolio of Botran rums in the showroom Warehouse 1, for CZK 1,390, where you can also taste rums and other selected spirits.

Hotel Grand MedSpa Marienbad Mariánské Lázně lákají k návštěvě svými léčivými vřídly a krásným prostředím již více než 200 let. Vaši pozornost si zaslouží hotel GRAND MEDSPA MARIENBAD. Rozsáhlý mariánskolázeňský čtyřhvězdičkový hotel sestává z několika budov a nabízí možnost výběru z až pěti kategorií dvoulůžkových pokojů a suites. Hosté v nich najdou vše, na co jsou v luxusních hotelích zvyklí, a to včetně mini-baru, satelitní TV, wifi a samoovladatelného vytápění. Pohodlí zdejšího ubytování dokresluje i unikátní nabídka „polštářového menu“. Hotel Grand MedSpa Marienbad připravil pro návštěvníky hned několik zajímavých pobytových balíčků plných oblažujících kúr a wellness procedur na 3, 7 a 9 dní, např. NASTARTUJTE SE pobyty „ALEXANDRA“ PREVENTATIVE HEALTH MEASURESS nebo METABOLIC BALANCE. Stačí zajít na webové stránky hotelu www.falkensteiner.com/cs/hotel/marienbad a vybrat si podle vlastní chuti a časových možností. Mariánské Lázně has attracted guests to its healing springs and beautiful environment for more than 200 years. Hotel GRAND MEDSPA MARIENBAD is worth your attention. This extensive 4-star hotel in Mariánské Lázně consists of several buildings and offers a choice of up to five categories of double rooms and suites. Guests will find everything here to which they are accustomed in luxury hotels, including a mini-bar, satellite TV, WiFi and self-controlled heating. The comfort of this accommodation is also enhanced by the unique offer of a „pillow menu“. Hotel Grand MedSpa Marienbad has prepared several exciting spa packages for its guests, packed with refreshing treatments and wellness procedures for 3, 7 and 9 days, such as the RELAXATION A LA CARTE, „ALEXANDRA“ PREVENTATIVE HEALTH MEASURES and METABOLIC BALANCE. Just visit www.falkensteiner.com/en/ hotel/marienbad and choose according to your own taste and time possibilities.

MENHOUSE_fin.indd 164

28.11.18 14:30


Health Spa Resort Hvězda www.marienbad.cz

Léčivé prameny a odborná péče lákají k pobytu v Mariánských Lázních po celý rok. Letos se budou moci jejich návštěvníci také ubytovat v nově zrekonstruovaných pokojích Premium hotelového komplexu Health Spa Resort Hvězda **** Superior. Lázeňský resort Hvězda patří do skupiny hotelů specializující se na lázeňství -Léčebné lázně Mariánské Lázně. Může se pochlubit nejen největším lázeňským bazénem mezi hotely společnosti, ale i nádhernou budovou z roku 1905, jednou z nejkrásnějších ve městě. Ideální poloha v centru Mariánských Lázní přímo na Goethově náměstí vybízí k příjemným procházkám za blízkými prameny i do okolní přírody. Také známá lázeňská kolonáda a zpívající fontána jsou od hotelu vzdáleny jen pár kroků. Celý „hvězdný“ resort se může pochlubit až 237 pokoji (105 pokojů ve Hvězdě, 85 pokojů v Imperialu, 47 pokojů v Neapoli) kategorie Komfort, Superior, Superior Plus, Junior Suite, Suite a apartmá. Okouzlující Hotel Hvězda získal v nově pojatých pokojích atraktivní posilu ve své bohaté nabídce ubytování. Jeho hosté si tak mohou užít moderní luxus a zároveň nerušeně vnímat zdobnou architekturu lázní a nechat na sebe působit jejich uzdravující účinky. The healing springs and professional care invite a stay in Mariánské Lázně all the year round. This year, visitors will also have the option to be accommodated in the newly renovated bedrooms of the Premium Health Spa Resort Hvězda – the **** Superior hotel complex. Hvězda Spa Resort ranks among the Léčebné lázně Mariánské Lázně group of hotels specialising in spas. It boasts the largest spa pool within the group of hotels, as well as the stunning 1905 building, one of the most beautiful in the city. The ideal location in the centre of Mariánské Lázně, right on Goethe‘s Square, is perfect for pleasant strolls to visit the nearby springs and surrounding countryside. The well-known spa colonnade and singing fountain are also situated just a few steps from the hotel. The entire Hvězda Resort boasts 237 rooms (105 rooms in Hvězda, 85 rooms in Imperial, 47 rooms in Neapol) in the Comfort, Superior, Superior Plus, Junior Suite, Suite and Apartment categories. Charming Hotel Hvězda has gained an attractive highlight, due to its newly designed rooms and wide range of accommodation. Thus guests can enjoy modern luxury while, at the same time, serenely soaking up the spa’s amazing architecture and its healing effects.

Masterpiece by Simona Masterpiece by Simona je kolagenový nápoj, který má jedinečné složení. Takovou unikátní recepturu nikde jinde na světě nenajdete. V receptuře se spojili ti největší bojovníci za krásnou pleť a zdraví. Najdeme zde 3 druhy kvalitních kolagenů, kyselinu hyaluronovou, zinek, jód, vitamín C, biotin a vitamín B3, a navíc nasekané sušené okvětní lístky růží. Užívání produktu je snadné. Každý den si ho můžete přimíchat do vody, džusu, oblíbeného smoothie nebo čaje. Měsíční kúru Masterpiece by Simona zakoupíte od 1499 Kč v síti Nutrend, Douglas, Dr.Max, Yes Visage, www.krasa.cz a také na www.bysimona.cz. Masterpiece by Simona is a collagen drink which has a unique composition. You can’t find such a unique recipe anywhere in the world. Every fighter for beautiful skin and good health combine in this recipe. We can find here three types of quality collagens, hyaluronic acid, zinc, iodine, C vitamin, biotin and B3 vitamin and on top of it all chopped dry rose petals. The product is easy to use. Every day you can add it to water, juice, your favourite smoothie or tea. The monthly treatment Masterpiece by Simona can be purchased for CZK 1,499 in retail chains of Nutrend, Douglas, Dr.Max, Yes Visage, at www.krasa.cz as well as at www.bysimona.cz.

MENHOUSE_fin.indd 165

28.11.18 14:30


Lázeňský resort Maria Spa www.marienbad.cz

Unikátní lázeňský resort MARIA SPA rozšířil své ubytovací kapacity o 16 nových pokojů.Vedle mnoha léčebných procedur a unikátního vývěru přírodního CO2 Mariina plynu nadchne hosty resortu Maria Spa i jeho luxusní ubytování. K dispozici je 36 komfortních pokojů pro náročné klienty od kategorie Maria Superior, Maria Superior de luxe až po Maria Junior Suite de luxe. Specifický design jejich interiérům vtiskla britská architektka Leila Corbett Elwes už v roce 2011. Nové pokoje z roku 2018 včetně koupelen a celého vybavení vycházejí z ještě novějších, současných trendů. Nabízejí veškerý komfort již stávajícího ubytování. Jsou vybaveny klimatizací, elegantním nábytkem, pracovním stolem, kabelovou televizí s LCD obrazovkou, telefonem, minibarem, rychlovarným setem na kávu a čaj, trezorem a wi-fi připojením. Oproti starším pokojům v nich však hosté naleznou postele s boxspring matracemi, USB zásuvky a v koupelnách vedle bidetu a fénu příjemně prostorné prosklené sprchové kouty. Předností nově rozšířeného ubytování jsou terasy s velkolepým výhledem do parku, kde si hosté mohou dopřát relaxaci, venkovní fitness centrum, grilovací akce, a kde také mohou obdivovat unikátní Mariin pavilonek. Maria Spa Resort has Extended its Range of Accommodation The unique MARIA SPA RESORT has expanded its accommodation capacity by 16 new rooms. In addition to many spa treatments and the unique natural flowing CO2 – Maria Gas – guests of Maria Spa Resort will be enchanted by its luxurious accommodation. There are 36 comfortable rooms for demanding clients, ranging from Maria Superior, Maria Superior de Luxe to Maria Junior Suite de Luxe categories. The specific design of their interiors was imprinted by British architect Leila Corbett Elwes in 2011. New rooms from 2018 including bathrooms and all the fittings are based on even more recent, contemporary trends. They offer all the comforts of the original accommodation. They are equipped with air conditioning, elegant furniture, a work desk, cable TV with LCD screen, telephone, minibar, tea- and coffee-making sets, safe and Wi-Fi connection. In contrast to the older rooms, however, they provide beds with box-spring mattresses, USB sockets and pleasingly spacious glass-enclosed shower corners in the bathrooms, beside the bidet and hair-dryer. The plus of the new accommodation are terraces where guests can indulge in relaxation, with a spectacular view of the park and outdoor fitness centre. Barbecues are held, where the unique Maria Pavilion containing the Maria natural gas may also be admired.

Famózní gastronomický zážitek? Mondieu! Uvolněná a nezapomenutelná atmosféra, milá obsluha a jídla připravovaná z čerstvých a kvalitních surovin od místních dodavatelů, takové jsou hlavní znaky Mondieu. Moderní mezinárodní menu s francouzským vlivem je zde připravováno podle tradičních receptur a nabízí i možnosti pro vegetariány a vegany. Milovníci sladkého jistě ocení ručně vyráběné dezerty, které jsou podávány vždy čerstvé. Pochutnat si zde můžete na rozmanitých celodenních snídaních, salátech, burgerech, ale i speciálních denních menu. Dnešní doba je plná spěchu. Zastavte se na chvíli v Mondieu, kde si vychutnáte momenty plné vůní a chutí, které si zamilujete. Tato síť bistro kaváren otevřela v České republice svojí první pobočku v Praze, v Centru Chodov. Na své si zde přijdou i ti nejnáročnější hosté.

Excellent gastronomic experience? Mondieu! A relaxed and unforgettable atmosphere, amiable waiters and waitresses and meals made from fresh and quality ingredients from local suppliers, these are the main characteristics of Mondieu. Modern international menu influenced by French cuisine is prepared according traditional recipes, offering even options for vegetarians and vegans. Diners with a sweet tooth will certainly appreciate hand-made desserts, served always fresh. You can also enjoy a variety of round-clock breakfasts, salads, burgers, but also special daily menus. Present days are full of rush. Visit Mondieu for a while to enjoy moments full of aroma and taste you will love. This network of bistro-cafés has opened its first branch in Prague, in the shopping centre Centrum Chodov. Even the most demanding guests will get their money worth.

MENHOUSE_fin.indd 166

28.11.18 14:30


SILNÁ TROJKA V KARLÍNĚ STRONG TRIO IN KARLÍN

Spolupráce Ivany Cachové a její IC mezoterapie se propojila s úžasnými ženami - s Klárou Outlou a Petrou Kábrtovou. „Máme společný pohled na to, jak a co chceme klientům dopřát a jak je u nás v salonu hýčkat, aby se vždy rádi vraceli. To společně s profesionálním přístupem a službami nás spojilo, a tak vznikla ,silná trojka‘.“

Cooperation has linked Ivana Cachová and her IC mesotherapy with wonderful women Klára Outlá and Petra Kábrtová, OutláKábrtová. We share the same view of how and what to give you, our clients, and how to pamper you, so that you are happy and keep returning to us. This and professional approach and services have connected us and the „strong trio“ has thus been formed.

Ivana Cachová Sama na sobě jsem poznala, že krása začíná u přirozené pleti, o kterou je třeba pečovat stejně jako o duši. Hledala jsem způsoby, jak pleť vyživit, zregenerovat i jak zkorigovat její drobné nedostatky a počínající vrásky. Pak jsem objevila a vyzkoušela účinky mezoterapie. Díky ní má pleť přímo rozkvetla. Mezoterapie mě nadchla tak, že jsem se jí začala věnovat profesionálně.

Petra Kábrtová Poctivost a vytrvalost mě dovedly právě tam, kde teď jsem, když se stále učím novým věcem, služby se zkvalitňují a práce mě baví. Důraz je na detail… to dělá celek.

Moje motto: Be You… aneb buď zkrátka sama sebou! I have learnt on myself that beauty starts with natural complexion which needs to be looked after equally as our soul. I was searching for various ways to nurture and regenerate skin as well as correct its slight faults and starting wrinkles. Then I found and tried effects of mesotherapy. Thanks to it my complexion has literally bloomed. I have been so enthused by mesotherapy that I decided to engage in it professionally. My motto: Be You… in other words be simply yourself! Mezoterapie – luxusní kosmetické ošetření mikrojehličkovým perem a speciálními séry. Je ideální, pokud potřebujete pomoci zejména s unavenou a nedostatečně vyživenou pletí, projevy stárnutí, akné a pigmentovými skvrnami. Skvělých výsledků dosahuji kombinací mezoterapie a speciálních kosmetických rituálů francouzské značky Gernétic, kterou lze i po osobní konzultaci zakoupit pro domácí péči. Mesotherapy – luxurious cosmetic treatment with a micro-needle pen and special sera. It works ideally if you need help particularly with tired and insufficiently nurtured skin, signs of ageing, acne and pigmented spots. I achieve excellent results thanks to combining mesotherapy and special cosmetic rituals of the French brand Gernétic and after individual consultation their products can be purchased for care at home as well. www.icmezoterapie.cz

MENHOUSE_fin.indd 167

Motto: Nedodržuj všechna pravidla, utíká ti veškerá legrace. Honesty and persistence have led me where I am now. When you keep learning new things, your services are improving and you like your work. The emphasis is on details - they make a whole. My motto: Do not follow all the rules, otherwise you will miss all the fun. Klára Outlá Svojí tvrdohlavostí a pracovitostí jsem dostala svoje služby na jinou kolej. Dělat věci jinak, nebát se, riskovat, porušovat některá pravidla a nabídnout cenově přijatelné, a přesto kvalitní služby. Moje moto: Riskuj, sni, začni znovu a především věř sama v sebe. Through her stubbornness and hard work she managed to improve her services to reach a different level. Not to be afraid of doing things differently, take chances, break some rules and offer affordable, yet high-quality services. My motto: Take chances, dream, restart and most importantly believe in yourself. Kosmetické ošetření pleti, anti-aging ošetření, galvanické ošetření pleti, ultrazvukové čištění pleti, diamantová dermabraze, pedikúra, manikúra, prodlužování řas, Brow bar – dokonalé obočí, masáže: sportovní, rekondiční, relaxační, lymfatické. Cosmetic complexion treatment, anti-ageing treatment, galvanic treatment, ultrasonic skin cleansing, diamond dermatological abrasion, pedicure, manicure, eyelash lengthening, Brow bar – perfect eyebrows, massages: sports, reconditioning, relaxation and lymphatic. www.outlakabrtova.cz

28.11.18 14:30


MENHOUSE LOUNGE Hledáte místo pro firemní event, představení nového produktu nebo projekce úspěchu vaší společnosti? Nebo se chcete po práci odreagovat s přáteli u baru, dát si drink, shishu a nechat se vést na vlně chill out? Také si u nás můžete užít v zahraničí již tak proslulé Aperitivo, kdy před svou noční jízdou u nás lehce popijete, naladíte se, a hurá do víru velkoměsta. Sledujte naše instagramy @menhouse.eu a @menhouse_magazine, a vždy budete v obraze, co se u nás děje. Každopádně středy hrajeme poker! Přidáte se? Těšíme se na vás kdykoli i přes den, třeba se jen podívat a ochutnat lahodnou kávu Nespresso. David

Kontakt: +420 602 311 087

MENHOUSE_fin.indd 168

28.11.18 14:30


MENHOUSE_fin.indd 169

28.11.18 14:30


ČESKÝ KOVBOJ Z MONTANY Amerika očima fotografa a hudebníka Jana Richtera

MENHOUSE_fin.indd 170

28.11.18 14:30


Tento snímek jsem pořídil ve městě Butte v Montaně, kde jsem jako fotograf na volné noze pracoval pro místní filmovou produkci. © Jan Richter 2017 I took this photograph in Butte, Montana while working as a freelance photographer for a local film production. © Jan Richter 2017

Jak se vidím. Jsem Coca-Cola cowboy, současně obývající dva paralelní světy. Jednou nohou v přítomnosti, teď a tady, druhou, časem zkostnatělou, klopýtající prachem mýtů a legend Divokého západu. Jsem tělo vážky, balancující pod tíhou purpurového nebe nad bohem zapomenutým krajem.

CZECH COWBOY FROM MONTANA Reliving a lost America Through Photography

Jsem zbloudilý prérijní pes, loudící v troskách měst, která jsou možná na mapách, ale žádné cesty k nim nejsou vyznačeny. Jsem poustevník, žijící na vybydlených perifériích industriálního šrotu, který tráví veškerý čas civěním na věkem pobledlé fotografie a je neustále hnán touhou po nových dobrodružstvích, hovězí nekašírovanosti a hedvábné syrovosti.

I’m a dragonfly balancing between the heaviness of proud western skies and God’s forgotten country. I’m a stray prairie dog scrounging in the streets of abandoned towns that may be found on maps, but where no roads are shown. I’m a hermit living on the outskirts of industrial trash, studying old photographs and longing for new adventures.

Jsem němý kazatel, hledající identitu v rezavé nablýskanosti, pokoušející se vyprostit z ulity vlastní nadutosti.

I’m a speechless preacher searching for identity in rusty silk, trying to break out of my haughty own shell.

Jsem psanec, tlačící do kopce balvan proti větru neúprosné montanské zimy a odvrácenou stranou kopce dolů, poháněn jarním vánkem do své rodné vísky.

I’m an outcast rolling a stone uphill and against the wind of Montana’s cold winter. Down the other side I drive the summer breeze into my homeland.

Jsem hluchý přítel na druhé straně barikády, jenž vláčí střepy minulosti, aby v nablyštěné současnosti mohly setrvat ještě o něco déle.

I’m a heedles friend beyond the barricade, dragging fragments of the past into the present, so they may live and linger a while longer.

Je to pokaždé zatraceně dlouhá štreka.

It’s always a hard road.

Doufám, že vám tyto fotografie dají obrázek o tom, co se pokouším dělat. Jan Richter, Praha 23. 10. 2018

MENHOUSE_fin.indd 171

I’m a Coca-cola cowboy. I inhabit two parallel dimensions at once, with one foot planted in the present, and the other ( my ‘‘ ghost foot ‘‘) kicking up dust from the myths and legends of the old west.

I hope that these photographs will give you a window on my vision. Take it easy, but take it. Jan Richter

28.11.18 14:30


Tuto fotografii jsem použil jako přebal mé druhé knihy My Own Private Montana. This photograph was used for the front cover of my second book My Own Private Montana.

Jan Richter, rodák z Prahy, je staromódní chlapík. Má rád stará auta a starobylé budovy, věci, které mají charakter a příběh. Také se mu líbí staré foťáky: fotí Minoltou a Pentaxem z osmdesátých let minulého století a někdy si i koupí prošlý film. Je levný a má zrno, které má rád. Jan Richter, a native of Prague, is an old-fashioned guy. He likes old cars and old buildings, things that have character and a story. He also likes old cameras: he shoots on a Minolta and a Pentax from the 1980s, and sometimes buys expired film. It‘s cheap, and it also has a grain that he enjoys.

MENHOUSE_fin.indd 172

28.11.18 14:30


Práce na filmu, Butte, Montana Also a behind the scenes shot, Butte, Montana © Jan Richter 2017

Jan fotí jen tehdy, když je ve Spojených státech. Otevřená krajina Divokého západu a americká tradice ho inspirují mnohem více než historické kostely a budovy staré Evropy. V průběhu let nafotil Jan v Americe hodnotné fotografie, které vydal v knihách My Own Private Montana, The Land Of The Free a Til The Cows Come Home. Richterova fascinace Divokým západem začala za laskavého přispění klasického amerického exportu: popkultury, když byl Jan ještě malý kluk. Jeho otec poslouchal Johnnyho Cashe, Woodyho Guthrieho a rád sledoval hollywoodské westerny. He only shoots photographs, though, when he‘s in the United States: The open land inspires him in a way that the historic churches and buildings of Europe do not. He‘s collected years‘ worth of photographs from his American excursions in a book, „My Own Private Montana,“ and ,“The Land Of The Free“. Richter‘s fascination with West started when he was young, courtesy of the classic American export: pop culture. His father listened to Johnny Cash and Woody Guthrie, and watched Hollywood Westerns.

MENHOUSE_fin.indd 173

28.11.18 14:31


Široký prostor, který vídal ve filmech jako Butch Cassidy a Sundance Kid, ho osobně ještě silněji zaujal, když poprvé navštívil Ameriku. I přes fascinaci neohraničeným prostorem Divokého západu není Jan fotografem krajiny. Jeho zájmy mají mnohem zemitější podtext. Rád fotí železniční tratě a bary nevalné pověsti, sila s dopravníky zrní a staré nápisy. The wide-open space that he saw in films like Butch Cassidy and the Sundance Kid was even more riveting in person wheb he first visited America. Despite that fascination with the openness of the West, he‘s not a landscape photographer. He has more ground-level interests. He likes shooting railroad tracks and seedy bars, grain elevators and old signs.

Pokud jde o focení portrétu, jeho oblíbenými jsou řidiči nákladáku, jezdci rodea a lidé, které potkává na ulici. S oblibou také fotí portréty svých přátel, většinou muzikantů a spisovatelů. Ty jsou pečlivě rozostřené, aby naznačily, že noc byla příliš dlouhá. When it comes to shooting portraits, he favors truck drivers and people he meets on the street. He also shoots portraits of the friends he‘s made here, carefully blurred to suggest a night that‘s gone on too long.

Tento snímek jsem pořídil v průběhu práce pro místní filmovou produkci v Butte v Montaně. © Jan Richter 2017 This photograph was also taken in Butte, Montana while working as a freelance photographer for a local film production. © Jan Richter 2017

MENHOUSE_fin.indd 174

28.11.18 14:31


Richter je do určité míry samoukem: když byl dítě, otec ho a jeho sestru naučil vyvolávat film v domácí temné komoře. V úvodu ke knize My Own Private Montana se montanský spisovatel a Richterův editor Josh Wagner zamýšlí nad tím, jak se Janovy snímky zaměřují na věci, které by místní obyvatelé už také nemuseli nikdy v budoucnu spatřit. Richter is self-taught to a degree: his father is a photographer and taught him to develop film in a home darkroom when he was growing up. In the introduction to the book , ‚My Own Private Montana‘, Missoula author Josh Wagner considers how the pictures focus on things local residents might not see anymore.

Wagner říká: „Kdyby byl Jan rodilý Američan, kniha My Own Private Montana by možná trpěla určitým druhem slepoty a nostalgie. Na to jsou ale Janovy fotografie příliš bystré a svěží. Nikdy totiž nezabředávají do klamného historického romantismu a vždy dokážou evokovat přítomnost, aniž by opomínaly zlomky minulosti.‘‘ Richter to celé shrnuje: „Odpověd se skrývá v horách, prašných ulicích zapomenutých měst, pradávných barech, v divokých řekách a vyprahlých prériích, na obloze... v prostoru. „If Jan was native to America, a book like ‚My Own Private Montana‘ might suffer from a different kind of blindness, nostalgia. But Jan‘s photos are too nimble. They never get bogged down under deceptive historical romanticism, and they always manage to illuminate the present without repressing the detritus of the past.“ Jan says ,,The answer is in the mountains, dusty towns, old-time salloons, in the rivers, the prairie, in the skies, in the space‘‘. Janův autoportrét, Topeka, Kansas 2016 Jan’s selfportrait, Topeka, Kansas 2016

MENHOUSE_fin.indd 175

www.janrichterphotography.com

28.11.18 14:31


ŘEDITEL Ing. Zbyšek Serafín

GRAFIKA Nikol Klepáčková

ŠÉFREDAKTOR Jan Štěpánek honza.stepanek@menhouse.eu

WEB REDAKTOR Veronika Pincová

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ Antonín Radil +420 604 388 143

MENHOUSE LOUNGE David Radil +420 602 311 087

REGISTRACE MK ČR E 21043, ISSN 1805-787X @menhouse_magazin @menhouse.eu

FOTOGRAFIE © Menhouse David Radil, Zbyšek Serafín © iStockphoto – cookelma, sorincolac, marcoscisetti, cyano66, Rawpixel, Jolie-G © Getty Images - Nurphoto, Anadolu Agency © Shutterstock - Juliya Shangarey Titulní strana Foto: David Radil Modelové: Manequins Prostor: ENTER by The Address Idea Motorka: Harley&Davidson Sporster Custom bike Cafe Racer Oblečení: Vintage denim, Jacket Men Iron leather, Jacket Woman Belstaff, Vintage helmet, Sneakers Converse, Jeans Levis

ČASOPIS MENHOUSE VYDÁNÍ Č. 21, VI. ROČNÍK, CENA: 200 Kč

VYDAVATEL NEXUS MULTIMEDIA s.r.o. Soukenická 1196/11, 110 00 Praha 1 IČ: 26199351, DIČ: CZ26199351 T: +420 604 250 451 M: info@menhouse.eu

MENHOUSE_fin.indd 176

28.11.18 14:31


NOVÝ JAGUAR I-PACE

PSSST! ŠELMA NABÍRÁ SIL.

Jaguar I-PACE – spotřeba elektrické energie v kWh/100 km: 24,2–21,2 (kombinovaná); emise CO2 v g/km: 0 (kombinované), dle standardu WLTP. AUTOSALON DAJBYCH PRAHA 5 / PLZEŇ www.dajbych.cz


Pro CEO, kteří se ucházejí o pozici nejlepšího táty.

Nový Touareg. Podnikejte s rodinou velké věci.

Volkswagen Touareg krásně zapadne do vašich rodinných i business plánů. Výbava, kterou od něj očekáváte, je pro něj samozřejmostí. Navíc nabízí zcela novou digitální přístrojovou desku Innovision Cockpit, asistenta nočního vidění Night Vision, LED-Matrix světlomety IQ. Light nebo systém aktivní stabilizace náklonu. Takže s přehledem ustojíte jakékoliv dobrodružství, do kterého se pustíte.

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji. www.volkswagen.cz/touareg Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Touareg: 6,6–6,9 l/100 km, 173–182 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen NH Car, s.r.o. Chodecká 2341/2, 169 00 Praha 6, tel.: 224 395 123, www.nhcar.cz, e-mail: vw@nhcar.cz