Page 1

sanna

sporrong

Planlegg for dine drømmer ett ür med muligheter

memo

forlag


denne boken tilhører:

av samme forfatter:

Min peppbok (Memo Forlag, 2019)

serie: memos inspirasjonsbøker

Originalens tittel: Planera för dina drömmar: Ett år av möjligheter Copyright © Tukan förlag, 2019 All rights reserved First published by Tukan förlag, 2019 Örlogsvägen 15 426 71 Västra Frölunda, Sweden www.tukanforlag.se Tekst og form: © Sanna Sporrong Foto: Unsplash.com Copyright norsk utgave © Memo Forlag, 2020 Utgitt av Memo Forlag AS Postboks 149, 1319 Bekkestua Oversatt til norsk av Marie Lexow Trykt i Latvia, 2020 1. utgave, 1. opplag, 2020 ISBN: 978-82-93493-45-7 Henvendelser om denne boken rettes til post@memoforlag.no for mer inspirasjon:

Del g jerne ditt drømmekalenderår på Instagram – og se andres – med #mindrommekalender. s e a l l e vå r e t i t l e r : memoforlag.no


sanna

sporrong

Planlegg for dine drømmer ett ür med muligheter

memo

forlag


– Danielle LaPorte


Velkommen til din nye kalender!

Kalenderen du holder i hendene dine er et verktøy for å finne ut hva du vil med livet ditt. I løpet av ett år vil den både inspirere og utfordre deg til å reflektere over hva som skal til for at du skal ha det bra, hvordan du kan ta styringen i eget liv og skape de forandringene du ønsker deg. Ved å innføre noen daglige rutiner, vil du kunne holde stødig kurs mot målene dine, både de små og store. Kalenderen er samtidig et redskap som hjelper deg til å få ting g jort – så effektivt som mulig. Filosofien i denne kalenderen går ut på å ta vare på dagen i dag, verdsette alle de små tingene i hverdagen – samtidig som du er på vei mot målene dine. Det er nemlig ingen motsetning i dette! Det er på tide å få mer g jort, ha det så bra som mulig underveis og sakte, men sikkert, være på vei til dine drømmers mål. h va e r v i k t i g f o r d eg ?

Døgnet består av 24 timer og hvordan du velger å tilbringe denne tiden, vil forme fremtiden din. For å få mer tid til det du ønsker å fylle livet ditt med, er du nødt til å fjerne de tingene som stjeler mer energi enn de gir. Det kan handle om arbeidssituasjonen din, relasjoner, hjemmet ditt, garderoben din eller hvordan du velger å tilbringe dine ledige stunder. Ved å omfordele ressurser og identifisere de handlingene som virkelig g jør deg godt, øker du livskvaliteten din. I løpet av prosessen vil du bli bedre kjent med deg selv. Å skape sitt eget drømmeliv handler om å finne ut hvor du som person, med dine unike egenskaper, aller best vil komme til sin rett. Du kan skape din egen magiske fremtid, for det skjer noe når du begynner å sette ord på tankene dine. Tenk g jennom hvilke ting du liker best å g jøre og hva som gir deg energi. Her ligger nøkkelen til et bedre liv! Planlegg for dine drømmer hjelper deg til å stanse opp for å reflektere over hverdagen din, og å legge til rette for prioriteringer slik at du kan handle selektivt basert på dine vurderinger og mål. Kalenderen g jør deg også mer effektiv fordi den gir deg et overblikk over hverdagen din. Husk at det å være effektiv ikke handler om å få g jort mer, men om å g jøre de rette tingene. Når du skaper rutiner rundt hvordan du bruker tiden og energien din, skaper du bedre forutsetninger for et godt liv. Å g jøre færre, men bedre ting, fører til at du kan få mest mulig ut av hvert eneste verdifulle øyeblikk. For det er alle disse øyeblikkene livet ditt faktisk består av.


Slik fungerer kalenderen Planlegg for dine drømmer hjelper deg til å dele opp dine langsiktige mål i delmål, uten å miste de overordnede målene dine av syne. I løpet av året kommer kalenderen også til å hjelpe deg til å se dine unike egenskaper. Det vil styrke identiteten og selvfølelsen din. Du kan starte ditt drømmekalenderår akkurat når du vil. Ved nyttår, som en ny start om høsten, i forkant av sommerferien – eller når som helst du føler for det. Det eneste du trenger å g jøre, er å løpende fylle ut måned og dato, that’s it! Deretter bruker du kalenderen slik du vil. Du kan velge å bare g jøre visse deler og hoppe over andre. Det skal føles lystbetont å ta med kalenderen i vesken, på reisen, på jobben, ja, hvor du enn skal. Ingen krav, bare du og din hverdag og det som får deg til å føle deg vel! Ved å få planleggingen ned på papiret, vil kalenderen hjelpe deg til å frig jøre rom i bevisstheten din. Det blir som en opprydding i hodet. Du kommer til å venne deg til å organisere tankene dine. Å skape et visuelt overblikk og strukturere opp hverdagen, vil g jøre deg mindre stresset og gi deg mer indre ro. Det vil også hjelpe deg til å prioritere det som er viktig for deg.

kalenderens funksjon

Månedsoppslag

Hver måned begynner med en side der du skriver ned noen overordnede mål du har lyst til å nå før måneden er omme. Her får du også i oppgave å tenke ut en belønning du skal gi deg selv ved månedens slutt. Det trenger ikke å være noe stort, så lenge det er en gulrot for at du skal komme videre. Belønningen er en viktig rituell bekreftelse på hva du har oppnådd i løpet av måneden. Ukesoppslag

Hver uke har sitt eget oppslag. Her lister du opp det du vil fokusere på i løpet av uken: De delmålene og prioriteringene som trengs for å oppnå månedens overordnede mål. Ved å skrive ned ukens oppgaver, vil ukesoppslaget forenkle hverdagen din, i tillegg til å hjelpe deg til å huske hva som er viktig for deg å prioritere.


Måned:

Inside us all, Patiently waiting, sits a tiny little adventurous Bird. Ukens fokus:

dag :

/

delmål:

utfordring:

bra for helsen min: husk dette!

ta k k n e m l i g f o r :

dag :

/

dag :

/

mine mål:

min belønning når måneden er omme:

eg n e n otat e r :

dag :

/

dag :

/

dag :

/

dag :

/


Inside us all, Patiently waiting, sits a tiny little adventurous Bird.


Måned: mine mål:

min belønning når måneden er omme:

eg n e n otat e r :


. . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

s . e . n . . Må. n. ed . . . . r oppd . a. g. . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . . . . . . . . l. a g. e .t m . o. o d . b .o a. r d.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Her . .kan. du. visualisere . . . tankene . . .

.

. drømmene . . . . dine . om . hvor . . du . og

. . . . . . .

. . . til. å befinne . . . deg . 1. år . kommer .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

inn i fremtiden. Du kan også velge å bruke et større papir. . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Skriv ned noen milepæler eller mål du ønsker å nå: .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Ukens fokus:

dag :

/

delmĂĽl:

utfordring:

bra for helsen min: husk dette!

ta k k n e m l i g f o r :

dag :

/

dag :

/


dag :

/

dag :

/

dag :

/

dag :

/


Månedens refleksjoner h va e r du m e s t ta k k n e m l i g f o r d e n n e m å n e d e n ?

h va e r d u m e s t s t o lt o v e r å h a o p p n å d d ?

h v i l k e m øt e r m e d a n d r e m e n n e s k e r h a r væ rt b e t y d n i n g s f u l l e for deg?


h va ø n s k e r du å f o r a n d r e n e s t e m å n e d ?

h va e r d i n e v i k t i g s t e p r i o r i t e r i n g e r n e s t e m å n e d ?

Gi deg selv en belønning!


Månedens oppdrag

Rydd i garderoben din

Klær du ikke føler deg vel i, som sitter dårlig, er ødelagte eller er i en farge som ikke kler deg, er en form for negativ energi i livet ditt. Det påvirker deg mer enn du tror. Klær skal være gøy og lystbetont – og få deg til å føle deg fin og komfortabel. Klærne fungerer også som en identitetsbærer og kan forsterke den du er innvendig.

trinn

1:

få oversikt

Ta alt du har av klær, sko og tilbehør ut av skap og skuffer. Tenk g jennom følgende: Hva har du mye av? Hva bruker du ofte eller hele tiden? Hvor godt kan de ulike plaggene kombineres med andre? Hva pleier du å savne når du skal plukke ut et antrekk? Fordelen med å rydde i garderoben din er at du vil oppdage plagg, sko og tilbehør du hadde glemt at du hadde. Og du vil oppdage nye kombinasjoner du ikke hadde tenkt på tidligere.

trinn

2:

gi bort, selg eller kast

Nå er det på tide å kvitte seg med alt du ikke liker spesielt godt. Vær knalltøff i ryddingen din – ta kun vare på det du bruker ofte. De fleste av oss bruker faktisk bare 20 prosent av garderoben vår 80 prosent av tiden. Jo mindre du har i garderoben din, jo mer tid og energi sparer du hver eneste dag på å sjekke utvalget. Ta frem to store søppelsekker: én for det du skal kaste og én for alt det du synes er bra nok til å gis bort. Noen plagg, vesker og sko kan du kanskje selge.

trinn

3:

organiser

Når du nå har tømt garderoben din, bør du benytte anledningen til å reng jøre den grundig. Deretter plasserer du de klærne du bruker i den inneværende årstiden på steder der de vil være lett tilg jengelige for deg. Bukser, skjorter og kjoler har det best når de får henge. Sørg for at det er litt luft mellom plaggene, for klærne trenger å puste. Joggebukser, jeans, gensere, t-skjorter og undertøy kan du legge i pent brettede hauger. Et tips er å organisere garderoben din basert på farger. Da får du et godt overblikk. Du kan også velge å organisere etter hverdags- og festkategorier.


trinn

4:

planlegg innkjøpene dine

Hemmeligheten bak å bygge opp en velfungerende garderobe, er å handle mindre, men smartere. Lag en liste over de baseplaggene du føler at du savner og ønsker å investere i. Tenk kvalitet i stedet for kvantitet når det g jelder baseplagg. Selv om kvalitet ofte koster litt mer, så lønner det seg på sikt. Sist, men ikke minst, det å redusere spontankjøp og bli en mer bevisst forbruker, bidrar til et bedre miljø. Tenk slow fashion når du handler! d e t t e ø n s k e r j eg å ko m p l e t t e r e g a r d e r o b e n m i n m e d :

s l i k v i l j e g at g a r d e r o b e n m i n s k a l væ r e :

trinn

5:

g i d e g s e lv e n b e lø n n i n g

Bra jobbet! Nå har du gått g jennom og fått oversikt over hva du har, kvittet deg med det du ikke lenger bruker, samt organisert og tatt vare på det du vil beholde. Nå er det på tide å gi deg selv en belønning. Tenk nøye g jennom hva du trenger, og unn deg ett eller noen få plagg som vil g jøre garderoben din mer komplett, og som enkelt kan kombineres med det du har fra før.


Månedens oppdrag

Magisk opprydding

Hjemmet vårt reflekterer ofte hvordan vi føler oss innvendig. Jo mer vi konsumerer og skaper rot i hjemmene våre, jo mer risikerer vi å øke stresset. Helsen vår vil nyte godt av at vi blir mindre materialistiske og mer bevisste i våre forbruksvaner. Ved å ta en real opprydding og kvitte deg med ting du uansett ikke bruker, eller har bruk for, kan livet bli enklere både fysisk og psykisk. En opprydding vil gi mer plass og bedre energi i hjemmet ditt, men vil også gi deg mental styrke og kapasitet til å sette i gang nye prosjekter. Du kan sikkert lett fylle en stor søppelsekk på bare en time, men så vil det kanskje butte litt. Underveis i håndteringen av tingene må du samtidig håndtere minner og følelser fra fortiden. Dette er imidlertid en viktig del av prosessen. Vi er nødt til å være litt tøffe mot oss selv og foreta noen vanskelige valg. hvilke positive effekter kan en stor opprydding gi?

Når du starter din reise mot et enklere og mer harmonisk liv ved hjelp av en opprydding, kommer du til å oppdage en dramatisk forbedring i ditt generelle velvære. Det kommer også til å gi deg noen perspektiver på hva som virkelig er viktig og g jenskape en balanse, både i hjemmet ditt og livet ditt. Her er noen eksempler: tid:

Å redusere antall ting er en måte å frig jøre tid på. Hver ting du eier, må du nemlig på en

eller annen måte forholde deg til, tørke støv av osv. Jo mindre tid du bruker på å forholde deg til ting, jo mer tid får du til å være kreativ med det du har, omgås menneskene du elsker, lage mat, ta vare på kroppen din osv. Med færre ting får du dessuten bedre oversikt. Når alt har sin faste plass, slipper du å bruke tid på å lete – og stresset som følger med å ikke vite hvor ting er. ø ko n o m i :

Når du har gått g jennom en stor opprydding, og blitt klar over hvor mye du har

samlet, vil suget ditt etter å kjøpe nye ting ganske sikkert avta. Du vil g jøre mer bevisste kjøp og valg – og være mer opptatt av kvalitet og holdbarhet. energi:

Uansett hvor mange smarte oppbevaringsløsninger du har, og hvor godt du enn har

organisert hjemmet ditt, vil alle tingene du eier, oppta en plass i bevisstheten din. Når du kvitter deg med de tingene du ikke trenger, kvitter du deg samtidig med mye stress. Å ha det ryddig og å ha færre ting forenkler livet ditt enormt! helse:

Når du blir bevisst hva slags ting du fyller hjemmet ditt med, kommer det også til å gi

positive ringvirkninger i form av hva slags mat du handler i butikken og hvilke valg du g jør for helsen din. «Din kropp er ditt tempel» – hva vil du fylle den med?


s e lv f ø l e l s e :

Spørsmålet om hva du eier, er faktisk også spørsmålet om hvordan du vil

leve. Når du starter opprenskningen i hjemmet ditt, kommer du nærmere deg selv fordi du går ig jennom en stor beslutningsprosess. At du må ta bevisste valg om hva du vil kvitte deg med eller beholde, vil forme identiteten din, noe som i sin tur vil styrke selvfølelsen. miljø:

Den aller største gevinsten ved at vi blir mer bevisst på kjøpevanene våre og hvordan

vi håndterer materielle ting, er en redusert belastning på miljøet og klimaet. Vi tærer allerede for mye på jordas ressurser, og i tillegg går det utover livskvaliteten vår! månedens oppdrag:

Denne måneden skal du hver dag kvitte deg med minst én ting i hjemmet ditt. Du skal enten kaste, selge eller gi bort noe som du ikke lenger bruker eller trenger. Deretter kan du analysere hvordan du opplevde prosessen og hvordan den vil påvirke deg videre.

h vo r da n h a r d e t væ r t å ry d d e i t i n g e n e d i n e d e n n e m å n e d e n ?

hvilke flere ting/steder kunne du tenke deg å rydde opp i?


Trust the wait. Embrace the uncertainty. Enjoy the beauty of becoming. When nothing is certain, anything is possible.


Måned: mine mål:

min belønning når måneden er omme:

eg n e n otat e r :


Månedens oppdrag

Spørsmålsstund

hvordan ser

«livskaken»

din ut i dag?

Fyll sirkelen med kakebiter som representerer ulike deler av livet ditt, for eksempel familie, jobb, venner og fritidsaktiviteter. Størrelsen på kakebitene speiler hvor mye tid og energi du legger i de ulike delene i dag.

skriv ned noen refleksjoner om kakebitene dine:

h va b l i r d u m e s t s t r e s s e t av i h v e r dag e n d i n ?


h va g j ø r d u f o r å s t r e s s e n e d ?

h va e r l i v s k va l i t e t f o r d e g ?

h va v i l d u h a m e r t i d t i l ? h va k a n d u g j ø r e f o r å o p p n å d e t ?


Anything's possible if you've got enough nerve. – j.k.

rowling


Månedens oppdrag

Lister hvilke

5

reiser har betydd mye for deg?

★ ★ ★ ★ ★ liste over det du er mest redd for når du reiser:

liste over ting som gir deg sommerfugler i magen:

l i s t e o v e r t i n g d u h a r ly s t t i l å o p p l e v e :


Inside us all, Patiently waiting, sits a tiny little adventurous Bird. Hva ville du gjøre med livet ditt hvis du fikk drømme stort? Planlegg for dine drømmer er en unik og vakker kalender som hjelper deg til å visualisere din fremtid og skape de beste forutsetninger for at du skal kunne nå målene dine. I løpet av ett år blir du utfordret til å reflektere rundt hvordan du kan få mer ut av livet, både i dag og på lang sikt. Flere steder i kalenderen blir du oppmuntret til å vurdere livssituasjonen din ved hjelp av spørsmål, lister og små oppdrag. Du kommer i kontakt med deg selv, og det vil hjelpe deg til å finne en tydeligere identitet. Kalenderen har også plass til hverdagsplanlegging og vil hjelpe deg til å skape struktur og dele opp målene dine i mindre deler. Små forandringer kan g jøre stor forskjell for din helse og livsglede. Ta regi på fremtiden din – én dag av gangen!

ISBN 978-82-93493-45-7

9 788293

493457

WWW.MEMOFORLAG.NO

Profile for Memo Forlag

Planlegg for dine drømmer  

Ett år med muligheter. «Planlegg for dine drømmer» er en unik og vakker kalender som hjelper deg til å visualisere din fremtid og skape de b...

Planlegg for dine drømmer  

Ett år med muligheter. «Planlegg for dine drømmer» er en unik og vakker kalender som hjelper deg til å visualisere din fremtid og skape de b...