Eesti ehitab 2019

Page 1

EESTI EHITAB E E S T I N Ä I T U S T E M E S S I K E S K U S E S 3 . – 6 . a p r i l l 2 0 19

Sisu: Tere tulemast messile Eesti ehitab! ............................... 6–7 Ülevaade: kuhu liigub Eesti ehitusturg? ...................... 8–9 Ajalugu: August Komendandi läbilöök ..............................10 Portree: Saviukumaja vallutab maailma ......................12–15 Messil aktuaalne: põnevad seminarid .........................16–18 Aasta tehasemaja nominendid ...................................20–22 Huvitav betoonehitis: Palamuse lasteaed ..................24–28 Uudistoode: painduvad päikesepaneelid ...................30–32 Kuidas valida õhksoojuspumpa? ................................34–37 Uued võimalused vannituppa: mikrotsement........... 41–42 Lubikrohv on väärt materjal .......................................44–47 Vana maja väärib hoidmist........................................... 48–51 Professor Martin Thalfeldt: sisekliima on oluline ..... 56–58 Messi programm .........................................................63–64 Messi osalejate nimekiri............................................. 67–68 Kaubamärkide kataloog............................................... 71–79 Valdkonna kataloog ....................................................80–86 Eksponentide kataloog ............................................. 89–108 Messihallide plaanid ..................................................111–114

Meie eesmärk, see on teie mugavus.

Igasugused gaasi ja santehnilised tööd ühest kohast! Всевозможные газовые и сантехнические работы в одном месте!

+372 5552 6113 +372 6700 613

info@baltimir.ee www.baltimir.ee

EESTI EHITAB Väljaandja: OÜ Meediapilt Koduleht: www.ehitusest.ee Toimetaja: Liivi Tamm, e-post: liivi@meediapilt.ee, telefon +372 510 7011 Reklaami müük: Ellen Ostrat, e-post: ellen@meediapilt.ee telefon: +372 5668 8515 ja Anneli Ostrat e-post: anneli@meediapilt.ee telefon: +372 5804 3467 Kujundus: Eve Rammo, e-post: kujundus@meediapilt.ee Trükk: AS Kroonpress Toimetusel on õigus kaastöid lühendada ja toimetada. Ajakirjas avaldatud artiklid ja fotod on autoriõigusega kaitstud, levitamiseks vajalik OÜ Meediapilt nõusolek. Kaebuste korral ajakirja sisu osas võib pöörduda pressinõukogusse (meil: pn@eall.ee).


EESTI EHITAB

Eesti suurimalt ehitusmessilt 3. aprillil algab Eesti Näituste messikeskuses Eesti suurim ehitusmess Eesti ehitab 2019, kus ligi 270 ehitamisega või ehitusmaterjalidega seotud ettevõtet tutvustab valdkonna asjatundjatele ja -huvilistele kaasaegseid ehitusmaterjale ja -trende. Kogu messi vältel toimuvatel seminaridel ja töötubades jagatakse uudiseid ja kogemusi. „Kuna ehitusvaldkond areneb väga kiiresti, on ehitusmess vajalik nii ehitajatele kui oma kodu ehitamist plaanivatele inimestele,“ tõdeb messi projektijuht Epp Sultsmann. „Eesti ehitab on parim uute ehitusalaste teadmiste ammutamise koht, siit leiab vajaliku info nii ehitusvaldkonna professionaal kui oma kodu ehituse ja renoveerimisega tegelev majaomanik.“ Messikeskuse neli statsionaarset halli, spetsiaalselt ehitusmessiks püstitatud kerghall ning avaväljakud mahutavad sel aastal ligi 270 ettevõtte viimaste aastate esinduslikuma väljapaneku. Rahvusvahelised eksponendid tulevad oma toodetega Šveitsist, Prantsusmaalt, Norrast, Saksamaalt, Ukrainast, Poolast, Leedust, Lätist ning Soomest. Nii mõnigi osaleja ajastab uute toodete või teenuste tutvustamise just messiks: tänavu on põnevate uudistega väljas Phytowall, Mikrotsement, Uponor Eesti, Naps Solar Estonia, Balteco, Eslat, Kärcher, Essve Estonia, Robert Bosch ja paljud-paljud teised. „Messi teabeprogramm annab ülevaate Eesti ehi6

tusmaastiku suundumustest ja trendidest, selle info toob Ehitusala välkfoorumil messikülastajateni Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing,“ ütleb messi Eesti Ehitab projektijuht Epp Sultsmann. Toimuvad põhjalikud töötoad, kus räägitakse nii katuse- kui fassaadimaterjalidest ja nende paigaldamisest, ahjude energiatõhususest ja kütteautomaatikast, samuti energiasäästust ja tuleohutusest. Iga päev eriilmelised seminarid „Messi avapäeva seminariprogramm on katuselahendustest ja selle korraldab Katusemaailm OÜ,“ räägib Sultsmann. „4. aprillil toimub aga ehitusturu suundumuste üle arutlev välkfoorum ning Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu ja Ehituskeskuse korraldatav fassaadipäev. Reedesel seminaripäeval ehk 5. aprillil saab infot energiasäästlikust mõtteviisist ning võib väisata seminari ahjude energiatõhususest ja kütteautomaatikast.“ Energiasäästu Arenduskoja poolt korraldatavale seminaripäevale tasub aga kindlasti sammud seada kõi-


saab väärt nõu gil korteriühistute juhtidel ning neil, kes plaanivad individuaalmajapidamist renoveerida. Päeva jooksul saab hea ülevaate energiasäästuvõimalustest, jagatakse (korter)maja renoveerimise kogemusi. Laupäevased seminarid keskenduvad kütmise ja tuleohutuse teemadele. Ühtlasi tasub laupäeval ehitusmessile tulla koos pere ja lastega, sest tegemist jätkub ka pisikestele külalistele, näiteks saab Vivendi puidu- ja paberistuudio töötoas meisterdada linnupesi. Ökoehitusest aasta tehasemajani Kuna ehitusmessi külastajatel on suur huvi olnud ökoloogiliste ehitusmaterjalide ja nende praktilise kasutamise vastu, toimuvad MEISTRI stendis ka tänavu praktilised töötoad. Kaasaegsema alternatiivmaterjalina ja eeskätt just niiskete ruumide viimistlusmaterjalina pakume koolitusi ka mikrotsemendi kasutusvõimaluste kohta. Eesti Pottsepad MTÜ on aga lähtumas ütlusest „Rege rauta suvel“: nad on ettevalmistanud koolitused passiivmajade küttelahendustest ehitusspetsialistidele ja jagavad näpunäiteid ka tavakülastajatele. Traditsiooniliselt tutvustame messil Eesti Betooniühingu poolt korraldatud konkursi „Aasta betoonehitis 2018“ töid ja messi raames kuulutatakse välja „Aasta tehasemaja 2019“ võitjad. Täpsem info: www.eestiehitab.ee.


EESTI EHITAB

Ehitussektori areng liigub koos majandusega

MARJE JOSING

EESTI KONJUNKTUURIINSTITUUDI DIREKTOR

E

hitussektori areng on tugevas seoses kogu riigi majanduse arenguga. Kiire majanduskasv on seotud kõrge investeerimisaktiivsusega ja ettevõtjad ning tarbijad annavad tööd ehitussektorile. Eesti majandus on viimastel aastatel hästi arenenud. Kasvanud on nii tootmise/teenindussektori käive kui tarbijate ostuvõime. Aktiivselt on kasutatud Euroopa Liidu fondide toetust investeeringutele. Sellise arengu tulemuseks on, et ehitusmaht on suurenenud kolmandat aastat järjest ja 2018. aastal ületati seni parima ehitusaasta, 2007. aasta, tase. Statistikaameti esialgsetel andmetel ehitasid Eesti ehitusettevõtted 2018. aastal Eestis ja välisriikides kokku kolme miljardi euro eest, mis oli 18% rohkem kui 2017. aastal, kusjuures Eesti ehitusturul kasvas ehitusmaht 21%. Hooneid ehitati kahe miljardi ja rajatisi ühe miljardi euro eest. Kohaliku ehitusturu kasvus andis suurima panuse hoonete ehitus, kuid kasvu toetas ka rajatiste ehitus. Uute eluruumide ehitus on seitsmendat aastat kasvutrendis. Ehitisregistri andmetel väljastati mullu kasutusluba 6472 uuele eluruumile, mida on 582 eluruu8

mi rohkem kui aasta varem. Nii nagu varasematel aastatel, asub suurem osa valminud eluruumidest Tallinnas, järgnevad Tallinna lähiümbruse vallad ja Tartumaa. Enim on vastvalminud eluruumide seas 2- ja 4-toalisi eluruume. Mullu valminud eluruumide pind on keskmiselt 90 ruutmeetrit. Vaikelu enamikes Eesti väikelinnades ja valdades jätkus ning kinnisvaraturg on väga Põhja-Eesti poole kaldu. Kuigi 2018. aastal hakkas eluruumide ehitamiseks väljastatud ehituslubade arv tasapisi vähenema, püsis eelmisel aastal veel nõudlus uute, hea asukohaga ning kvaliteetsete elamispindade järele. 2018. aastal väljastati ehitusluba 6990 eluruumi ehitamiseks, mida on võrreldes varasema aastaga kümnendiku võrra vähem. Eelistatuim elamutüüp oli korterelamu. Kasutusluba väljastati 1000 mitteelamule kasuliku pinnaga 1,1 miljonit ruutmeetrit. Maailmamajanduse mõjud Statistikaameti andmeil tegutses 2017. aastal Eesti ehitusturul ligi 11 000 ehitusettevõtet ja neis töötas ligi 45 000 töötajat. Ehitusettevõtete keskmine suurus oli 4 töötajat. 91% ettevõtetes oli alla 10 töötaja ja suuri (üle 250 töötajaga) ettevõtteid oli vaid 8. Ehitusettevõtete töötajate arv jääb praegu alla 2007. aasta tasemele, kuid samas kasutatakse piiritagust renditööjõudu, mis ei pruugi Statistikaameti töötajate statistikas kajastuda. Maailmamajanduse väljavaated on viimase aasta jooksul halvenenud. Halvenenud on ka Eestile oluliste eks-

pordiriikide majandusprognoosid ja see mõjutab Eesti majandust. 2019. aastaks prognoosib Eesti Konjunktuuriinstituut (EKI) Eestile 3% majanduskasvu. Majanduskasvu aeglustumine ja kasvanud ebakindlus maailmamajanduses toob ilmselt kaasa ehitusturu kasvu aeglustumise. Edasine areng rahulikum EKI ehitusbaromeetri andmetel oli ehitusettevõtete kindlustunne märtsis madalam, kui see oli aasta tagasi. Ettevõtjate portfellis on lepinguid keskmiselt 4,7 kuuks. Ehitusbaromeetri uuringus paluti ettevõtjatel hinnata, mis tegur piirab ehitustegevust kõige enam. 2019. aasta märtsis nimetas 33% ettevõtetest suurimaks probleemiks nõudluse nappust. Seda nimetas 46% mitteeluhoonete ehitajatest ja 27% rajatiste ehitajatest. Elamute ehitajatel nõudlusega probleemi ei olnud. Neil oli suurimaks probleemiks tööjõupuudus, mida nimetas iga teine ettevõte. Ehitustööde mahu kasvutempo järgnevatel kuudel aeglustub ja aeglustub ka ehitustööde hindade kasv. Majanduskasvu aeglustumine toob lähiaastatel kaasa ka ehitusnõudluse vähenemise, kuid arvestades Eesti suurt mahajäämust infrastruktuuris ja olemasoleva hoonefondi kvaliteedis, siis eeldused rahulikumaks ehitusturu arenguks on Eestis head. Positiivsena võib siin näha seda, et rahulikum areng võimaldab enam tähelepanu pöörata töö kvaliteedile, töötajate kvalifikatsioonile, töö planeerimisele ja vähendab turu mullistumise ohtu.


Ehitusettevõtete kindlustunde indikaator

Positiivsena võib siin näha seda, et rahulikum areng võimaldab enam tähelepanu pöörata töö kvaliteedile, töötajate kvalifikatsioonile, töö planeerimisele ja vähendab turu mullistumise ohtu. 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ABEMARK OÜ

EHITAB MAJA NII NAGU VAJA! • • • • • • • • • • • •

Üldehitustööd Santehnilised tööd Eramajade ehitus Müüriladumise tööd “Võtmed kätte” lahendus Krohv- ja puitfassaadid Saunade ja aiamajade ehitus Katusetööd Varjualuste ja kuuride ehitus Akende ja uste paigaldus Betooni- ja vundamenditööd Siseviimistlus- ja remonditööd

KÜSI PAKKUMIST

Tel: +372 555 20 666 abemarkmail@gmail.com www.abemark.ee

SUURIMAST HARJUMAA MAARDLAST KÕRGMARGILISEST PAEKIVIST • KILLUSTIK • PAEKIVI • KIVILIIV 1-4 MM • SIDUMATA SEGUD (TELLIMISEL) ja KOHALEVEDU

Info: tel. 657 1144 tellimus@killustik.ee www.killustik.ee


EESTI EHITAB August Komendant. Foto: Merike Komendant, Phillipsi arhiiv

Eesti inseneri läbilöök maailmas CARL-DAG LIGE

ARHITEKTUURIAJALOOLANE

E

estist pole sirgunud kuigi palju ehitusteadlasi või -insenere, kes oleks oma tegevusega mõjutanud eriala arengut välisriikides. Üks väheseid sääraseid spetsialiste oli ehitusinsener August Komendant (1906–1992), kes pani oma edukale karjäärile aluse Eestis ning Saksamaal, kuid jõudis suurema rahvusvahelise läbilöögini pärast II maailmasõda Ameerika Ühendriikides. Pärast Saksamaal Dresdeni Tehnikaülikooli lõpetamist naasis August Komendant Eestisse ja asus tööle teedeministeeriumis. Tuntuim Komendandi osalusel valminud ehitis Eestis on tõenäoliselt Tallinna Kadrioru staadioni tribüün (arhitekt Elmar Lohk). Võimsa konsooliga varikatus mõjub oma julge konstruktiivse lahendusega veenvalt veel tänapäevalgi. Teise maailmasõja keeris viis Komendandi koos perega Eestist Saksamaale. 1950. aastal liiguti edasi New Yorki. Komendandi eri10

alane läbilöök Põhja-Ameerikas ei lasknud ennast kaua oodata. 1952. aastal avaldas ta raamatu eelpingestatud betoonkonstruktsioonidest, mis tõlgiti hiljem isegi hiina ja vene keelde. Komendandi praktiline meel ja sihikindlus torkasid silma ka kohalikele USA inseneridele ja arhitektidele. 1950. aastate II poolest kuni karjääri lõpuni 1980. aastatel tegi ta koostööd mitme maailmas laineid löönud arhitektiga – Saaremaal sündinud Louis Kahni kõrval on olulisemad Kanada arhitekt Moshe Safdie, kellel Komendant aitas projekteerida ja ehitada Habitat ’67 nimelise elamukompleksi Montreali maailmanäituse tarbeks (1967), ning Soome päritolu Eero Saarinen, kes vajas abi Yale’i ülikooli kahe söögisaali kavandamise juures New Havenis (1961). Komendant tegi koostööd ka teise Eesti päritolu suurkuju, arhitekt Louis I. Kahniga. Nende koostöö tippsaavutuseks võib pidada Kimbelli kunstimuuseumi Fort Worthi linnas Texase osa-

riigis USA-s. 1972. aastal valminud muuseumikompleksi on nimetatud meistriteoseks, kus arhitektuur ja ehitusinseneeria põimuvad orgaaniliseks tervikuks. Mitmete koos Kahniga kavandatud hoonete seast tasub esile tõsta ka Richardsi meditsiinilaboratooriumite kompleksi Philadelphias Pennsylvanias ja Salki bioloogiainstituudi hoonestust La Jollas Californias. Eesti Arhitektuurimuuseumi eestvõtmisel on praegu koostamisel August Komendandi suur ülevaatenäitus. 9. jaanuaril 2020 Rotermanni soolalaos avanev näitus tutvustab Komendandi osalusel valminud ehitisi Eestis, USA-s, Kanadas, Venetsueelas ja mujal. Näitus heidab pilgu ka Komendandi „ameerika mägedel“ kulgenud eluloole ning annab külastajatele aimu sellest, mida tippinsener oma elus ja töös väärtuslikuks pidas. Näitusega kaasneb mahukas trükis ning mitmekülgne lisaprogramm. Lisainfo: carldag@arhitektuurimuuseum.ee.


JESS! KASKOL NÜÜD UUED HINNAD! Vaata if.ee

Teenuse pakkuja on If P&C Insurance AS. Tutvu tingimustega www.if.ee ja küsi lisainfot telefonil 777 1211.


EESTI EHITAB

Põlva valla aasta tegijaks valitud Saviukumaja OÜ krohviga kaeti 9000 m2 jagu Katari emiiri palee seina. Fotod: Saviukumaja

Inimkond on savi ehitusmaterjalina kasutanud tuhandeid aastaid ning Eestiski leidub küllalt palju soliidses vanuses savimaju. Viimistlusmaterjalina on savikrohv muutumas aina populaarsemaks, sest tegemist on loodussõbraliku materjaliga, mis õigesti paigaldades peab seinal kaua vastu. 12


Mooste tallist Katari emiiri villasse TEKST: KRISTINA TRAKS

Kui Marko Kikas 2006. aastal OÜ Saviukumaja asutas, olid vanad savikrohvimise teadmised ja võtted siinmail üsna unarusse vajunud. Savi kasutamine ehitusmaterjalina tundus tavainimesele rohkem ekstravagantne veidrus kui mõistlik mõte. „Savikrohvist teati üsna vähe. Üldiselt oli juurdunud arusaam, et savikrohv pudiseb ja seetõttu polnud sel niipalju populaarsust kui mõnel muul krohvil,“ räägib Indrek Kerbo Saviukumajast. „Tegelikult on nii, et kui savikrohv pudiseb, siis on ta lihtsalt valesti paigaldatud või on segu vale koostisega. Üldiselt

peab krohv seinas niikaua vastu, kui majal on katus peal ja vundament all. Samas nii nagu iga teise materjali puhul, sõltub ka siin palju sellest, mida tehakse majas ja ümbruskonnas. Kui ikka lähikonnas vaiu maasse rammitakse, siis tekivad praod igasuguse materjali sisse. Samuti on savi õrn vee suhtes – kui ülevalt naaber uputab, jäävad saviseinale vee voolamise jäljed. Samas ka iga teise materjali puhul rikub uputus viimistluse.“ Kerbo kiidab savimaja sisekliimat, sest otse loomulikult elab ta ka ise savist majas – tampsavihoones, mis oli kunagi hobusetall. „Õhk ja sisekliima on seal väga hea. Nina ei kipu kuivaks minema ja maja hingab. Samuti on mul-

le väga oluline teadmine, et hoone materjalid pole tulnud tehaseliinilt, vaid puhtast Eesti loodusest,“ sõnab ta. Kohalik tooraine Saviukumaja tegutseb Põlvamaal Mooste mõisa endises tööhobuste tallis. Siin on ettevõttel kontor ning tootmine asub paarsada meetrit eemal nõuka-aegses hoones, millele on oma tegevusega samuti uus otstarve ja väärtus antud. Ettevõte toodab ja müüb erinevaid savi- ja lubikrohve ning sellega seotud tooteid, nagu erinevad savi- ja lubjasegud, peenpahtlid, värvid, savitellised, savimajade renoveerimissegu, pillirooplaadid. Ka on Saviukumaja välja töötanud

13


EESTI EHITAB

läikiva viimistluskrohvi Gekolakt, mis sarnaneb Marokos valmistatava marmorja tadelaktiga ning mida saab kasutada niisketes ruumides, nagu vannitoad, saunad või isegi aurusaun. Saviukumaja savija lubikrohvid on testitud Saksamaa DIN-standardi järgi. Kokku on erinevaid tootenimetusi mitusada. Materjal savikrohvisegude valmistamiseks pärineb 300 kilomeetri raadiusest Eestist ja ka Lätist. Nimelt saab Lätist väga ilusat tooni tumepunast savi, millest toodetud tellised on olnud kuulsad ammusest ajast. Pilliroomatid valmistatud Saaremaa pilliroost, kuid Kerbo sõnul on plaan hakata niimoodi väärindama ka Peipsi pilliroogu. Reklaami ei ole Saviukumaja oma toodangule eriti teinud, vaid info levib suuresti suust-suhu. Tööl kauges Kataris Väikeses firmas toimetab praegu koos omanikuga viis inimest, kuid koostööpartnereid, kes tegelevad krohvimistööde ja krohvide müügiga, on kümmekond. Oma toodangut müüb ettevõtte Eestis ja teisteski Euroopa riikides. Tuntumaks on ta viimasel ajal saanud aga hoopis kauge projektiga – ühe Katari üliku villa krohvimisega. Kuidas leidis kauge Katari emiir Mooste väikefirma? „Küllap internetist. Meile tuli kodulehe kaudu neilt päring ja päris esimese hooga arvasime, et see on spämm või teeb mõni konkurent nalja. Koostasime siiski põhjaliku vastuse ning nii saigi koostöö alguse,“ räägib Kerbo. „Projekt oli väga suur – kokku krohviti 9000 ruutmeetrit ning objektil oli tippajal ametis 54 meest, neist 26 Eestist. Tellija oli väga nõudlik.“ Kerbo räägib, et savikrohvi saatmine Katari oli paras väljakutse, sest varem ei olnud ettevõte Euroopa Liidust kaupa sellistes kogustes välja saatnud ning selle-

14

Indrek Kerbo Saviukumajast tunnistab, et eraldi reklaami pole toodangule tehtud.

Töökoda täis segude katsetamiseks vajalikku. Fotod: Kristina Traks

300

kilomeetri raadiusest pärineb savikrohvisegude materjal.

ga kaasnes oluliselt rohkem dokumendimajandust kui Euroopasisesel kauplemisel. Jõukas tellija jäi Eesti meeste tööga väga rahule ning praegu on töös juba järgmine projekt samas paleekompleksis ehitatava spordi- ja spaahoonega ning hobutallidega. „Ka meie järgmise aasta kalender on juba küllalt täis ning ka toodangumahud


on suurenenud. Samas alati üritame tellijatele vastu tulla ning anda omalt poolt kõik, et klientide soovid saaksid täidetud,“ lisab Kerbo. Savil on palju ilusaid värve Indrek Kerbo sõnul on looduslike ehitusmaterjalide (sh savi) kasutamine mujal maailmas väga populaarne ja aina enam trendikas. Eriti puudutab see just Kesk-Euroopat, Ameerikat ning Inglismaad, kus savi palju kasutatakse. „Õnneks on ka meil sama toimumas ja pigem on savi- ja lubikrohv muutumas teatud majadel ja teatud kohtades tavaliseks ning seega täiesti arvestatavaks viimistlusmaterjaliks,“ räägib ta. Savil on palju eeliseid, sest see suudab siduda niiskust ja kuumust ning seega on see materjal

eluhoonetes väga kasulik. Saviukumaja näidistesaalis saab ka näha, kui erinevates loomulikes toonides savi leidub. Valik on suur, kuid kes tahab siiski looduslikust toonist erinevat seina, siis savikrohvi saab ka värvida või värvimuldadega toonida. Väga tähtis savikrohvimise juures on pinna ettevalmistus ja materjali õige paigaldus. „Krohvijatelt ootame kvaliteetset tööd, et valdkonna maine ei langeks,“ ütleb Kerbo. Savikrohvi saab viimistlusmaterjalina kasutada peaaegu igal pinnal kuivades siseruumides. Lihtsalt on mõned nipid – näiteks puitseinale otse teda panna pole mõtet – kukub mõne aja pärast maha, sest puit mängib ning naket ei teki. Sellepärast paigaldatakse puidule kõigepealt klambritega pil-

liroomatid ning seejärel tulevad krohvikihid. Õigesti krohvitud savisein rõõmustab silma aastaid. Ökoehituse kompetentsikeskus Moostest on kujunemas traditsioonilise ja ökoloogilise ehituse kompetentsikeskus. Selleks loodud MTÜ Eestimaaehituse eestvedamisel on Saviukumaja kontorist üle õue käimas mõisa järjekordse lagunenud kõrvalhoone ennistamine. 140-aastasesse tall-tõllakuuri tuleb ökoehituse õppekeskus, kust kõikvõimalikku nõu hakkavad saama nii iseehitajad kui ka profid. „Siin hakkavad toimuma koolitused ja olema näidistesaalid. Nõu saab nii uue maja ehitamisel kui ka vana korda tegemisel vundamendist katuseni,“ ütleb Kerbo. Keskusehoone renoveerimistööd peaksid lõppema juba aasta lõpus.

Plastmo piirdesüsteemid loovad suurepärase väliskeskkonna ja annavad nauditava väljavaate Plastmo piirdesüsteemid on kujundatud tervikliku piirde ehitamiseks. Klaaspiirdeid tarnitakse reeglina komplekssena, kuid võimalik on soetada ka ainult alumiiniumist piirdesüsteem ja klaasid eraldi. Klaaspiirded avardavad siseruumi terrassile, loovad mõnusa väliskeskkonna ja säilitavad samal ajal hea väljavaate. Klaasist piire on ideaalne turvapiire või kaitse tuule ja ilmastiku eest terrassil. Ajatu ja stiilne disain. Piirded koosnevad kahekihilisest karastatud ja lamineeritud turvaklaasist ning lihtsasti hooldatavast alumiiniumprofiilist. Klaaspiirded on saadaval eest või pealt kinnitatavana. Mõlema lahenduse puhul tagatakse kiire ja lihtne kokkupanek ainult mõne kinnitusdetailiga.

ACO Nordic OÜ Akadeemia tee 39 12618 Tallinn Mobiil: +372 5323 1313 Tel: +372 688 9439 e-mail: info@aco.ee www.aco.ee


EESTI EHITAB

Messi energiasäästupäeval kuuleb praktikute nõuandeid

E

nergiasäästu arenduskoda ehk Esakoda MTÜ aitab vedada energiasäästule pühendatud reedest seminaripäeva, mis kannab pealkirja „Energiasäästlik mõtteviis hoonetes – kuidas tegutseda.“ „Jagame soovitusi energiasäästu saavutamiseks,“ tutvustab päevajuht Ragnar Kuusk Esakoda MTÜst programmi. „Seminaripäev on otsekui sõnaraamat, mis aitab leida sobivad tuule-, päikese- kui hüdroenergia lahendused ja seda praktiliste näidete varal. Tahame tutvustada just neid võimalusi, mis meie kliimavöötmes praktikas on järgi proovitud ja toimivad. Prae-

guses võimaluste virr-varris võib olla päris keeruline orienteeruda ja otsuseid teha.“ Kuna messikülastajate seas on nii väikeeramute omanikke kui suure ärikinnisvara ja korterelamute haldajaid, on seminaripäeva teemadepaletis mõeldud mõlemale. „Kuluefektiivsed liginullenergialahendused korrusmajas, korterelamute renoveerimine, elamumajanduse arengusuunad, aga ka väikeasulate korterelamud, soojuspumpade ja energiakaevude lahendused või küttsüsteemidevõi kaablite valik,“ loetleb Ragnar Kuusk arutlusele tulevaid teemasid. Olulise suunana on fookuses

päikeseenergia ning liginullenergiamajad. „Kuigi liginullhooneid on Eestisse ehitatud, on meil niisuguste hoonete osakaal võrreldes teiste Euroopa maadega üsna tagasihoidlik,“ nendib Ragnar Kuusk. „Tutvustame näiteks Baltimaade suurimat päikesepaneelidega elamut. Räägime Mustamäe tee 181 hoone lahendusest.“ Ka seminaripäeva ventilatsiooni ja küttekaablite teemadeplokis jagatakse soovitusi nii korteriühistute, ühiskondlikele hoonete kui pereelamute osas. „Kindlasti tasub julgelt ligi astuda ja nõu küsida,“ soovitab Kuusk.

Duširennid

Duširennide uus põlvkond! ACO ShowerDrain M+ ja ACO ShowerDrain E + mudelid nüüd müügil! Kõige kindlam hüdroisolatsioon tehases varustatud nõrutusääriku ja membraaniga!

Elektropoleeritud pinnad Nägus ja kergesti puhastatav!

Maksimaalne paigaldusmugavus Pööratav trapp!

Lai valik disainreste sobivad mõlemale renni mudelile! dušhirennide mõõdud alates 400 mm kuni 1200 mm

ShowerDrain M+

ShowerDrain E+

131 €

210 €

Hind alates

Küsi ka teisi ACO tooteid FEB kauplustest!

Hind alates

Lisainfo www.aco.ee 688 9439


• Reoveepuhastid eraomanikele ja tööstustele • Klaasplastist mahutid maa alla ja maa peale • Suletud ringvooluga süsteemid kalakasvandustele • Termobasseinid lõõgastumiseks koduaeda TRAIDENIS

Pramonės tn. 31B, LT62175 Alytus, Leedu

+ 370 315 78263 info@traidenis.lt

www.traidenis.com


EESTI EHITAB

Kaja kultuurikeskuse fassaadilahendus.

Fragment T1 kaubanduskeskuse fassaadilt.

FASSAADIUUDISED:

liimitavad plaadid

N

eljapäeval toimub messi ametliku programmi osana fasaaadipäev, kus tutvustatakse mitmed uudseid tehnoloogiaid ja lahendusi. Teiste ettekannete seas tuleb juttu fassaadiplaatide peidetud kinnitamise uuest võimalusest – nimelt liimitakse fassaadiplaadid ventileeritavatele fassaadidele. Esimeste hulgas Eestis on niisuguste peidetud kinnitustega fassaadikatte saanud T1 kaubanduskeskus, Kaja kultuurikeskus ning Endoveri Tobiase kortermaja. „Sika Tack Panel süsteemi kuulub aktivaator, mis on mõeldud pindade puhastamiseks ja primer pindade töötlemiseks, kahepoolne teip, mis fikseerib plaadi, ja elastne liim fassaadiplaatide liimimiseks,“ kirjeldab SIKA Estonia OÜ projektimüügi juht Sten Tiidt töö

Fassaadiplaatide liimimise plussid: Süsteem on kohe kasutamiseks valmis Sama süsteem sobib igat tüüpi paneelile Ökonoomne ja kohene nake, mis välistab plaatide liikumise ning vajumise Elastne liim tagab ühtlase pinge terves fassaadiplaadis, mille tulemusel fassaadiplaadid ei purune Vastupidav ilmastikule ja vananemisele Kruvide ja klambriteta ilme, ei tekita paneelile korrosiooni Silikoonivaba

käiku. „Eesti oludes on tegu veel uudse tehnoloogiaga, kuigi esimene objekt Sika Tack Paneliga tehti juba aastal 1990 Hollandis. Tänaseks on maailmas üle 10 miljo-

Suuremad projektid Sika Tack Paneliga: Eesti: T1 kaubanduskeskus, Kaja kultuurikeskus, Endoveri Tobiase kortermaja Šveits: SAAB Centre, KKL Lucerne, Culture and Congress Centre Saksamaa: University Passau, BV Kreishaus Läti: Panorama Plaza Riga, Shopping Mall „Sky & More” Austria: Office Building IMF Ameerika Ühendriigid: Sony Ericsson Head Office 2008 Inglismaa: University of Buckingham Sports Hall

ni ruutmeetri fassaadiplaate selle süsteemiga liimitud.“ Sika Tack Panel süsteemi võib kasutada nii sise- kui välitingimustes.


AS TOODE KATUSEABI: TELEFON: 659 9400, 800 7000

www.toode.ee e-kiri: toode@toode.ee

AS Toode meistrid valmistavad kõige keerulisemad plekitööde erilahendused ka nõudlikeimatele klientidele. Ajalooliste plekkdetailide taastamine või keeruliste katuseühenduste loomine – leiame lahendused ja teeme ära, sest see on meie igapäevatöö. 2019. aasta jooksul AS Toode paigaldatud katustele TASUTA 1-aastane lisagarantii!


EESTI EHITAB

Helsingi raamatukogu meeldejäävad fassaadi- ja katuseelemendid on toodetud puidust. Hoone keeruline geomeetriline vorm esitas puitkarkasselementide tootjale suure väljakutse. Raamatukogu üldpind on 17 250 m2. Arhitekt on ALA Oy. Foto: Sergei Zjuganov.

Timbeco Woodhouse OÜ

Aasta tehasemaja magusamad palad Eesti puitmajaklaster ja Eesti Puitmajaliit korraldavad juba üheksandat korda tehasemaja konkurssi, kus tunnustatakse parimaid puitmaju. Võitjad kuulutatakse välja messil Eesti ehitab, ent eelvalik on isutekitamiseks teie ees! 20


www.angrooehitus.ee Laki 16, Tallinn. tel.6563149 ; 5138811

KVALITEEDIS

EI TINGI

Kodumajatehase AS

Suuremahulise Rootsi kortermaja autor on SR-K Architects ja see paikneb keerulise kujuga krundil. Kõrge puithoone on kaetud ilmastikukindla plaatviimistlusega. Inseneritöö tegi Kodumaja Projekteerimise OÜ. Hoones on pinda 3914 m2. Fotod: Lindman Photography AB.

HINDADES

AGA KÜLL KÜSI info@ HINNAPA K angr ooeh KUMIST: itus.e e

KMT Prefab OÜ

-10% Puitkarkassil energiatõhusa elementmaja arhitektuuriks andis ainest traditsiooniline küünihoone. Arhitekt Margus Tamm. Foto: Reio Avaste.


EESTI EHITAB

Peetri Puit OÜ/ Arcwood

Viimsi riigigümnaasium on ristkihtliimpuidust 4500 m2 suurune hoone, mille autoriks KAMP Arhitektid OÜ. Inseneritöö tegi Novarc Group AS, puitkonstruktsioonide osa Lauri Lõvi, ehitas AS Merko Ehitus Eesti. Fotod: Maris Tomba.

EstNor OÜ

Norra puitkarkassil eramu pinnaga 77 m2. Arhitekt: Mihkel Urmet/TEMPT OÜ. Fotod: Jostein Tollefsrud.

Akso-Haus OÜ

Suvemaja Rahu siinsamas Eestis, mille autoriteks Kadarik Tüür Arhitektid. Puitkarkassil moodulmajas on pinda 49 m2. Fotod: Maris Tomba.

Mountain Loghome OÜ

Jaapanis asuv masintoodetud palkmaja suurusega 111,5 m2. Arhitekt on Katsunori Matsugi ja inseneritöö tegi Mountain Loghome OÜ.

22


Tõsta OÜ (www.tõsta.ee) on Eesti partneriks Leedus 2009. aastal asutatud Robirent Groupile (www.robirent.com), kes on spetsialiseerunud kõrgustes töötamise seadmete rendile. Lätis ja Leedus oleme oma valdkonnas turuliidrid, lisaks on partnerid Tšehhis, Poolas, Venemaal ja Ukrainas. Ettevõte pakub turu tipptegijate tooteid: Genie, Nifty, Manitou, Youngman, Layher, Hilti . Renditavate toodete hulka kuuluvad akuja diiselkäärtõstukid, korvtõstukid, järelveetavad tõstukid ning alumiiniumtornid ja -tellingud. Tõsta OÜ number üks fookuseks on pakkuda lisaks kvaliteetsele renditehnikale hoolivat ja mõistvat klienditeenindust.

Tõsta OÜ

Harju maakond, Saku vald, Saku alevik, Üksnurme tee 8, 75501 Ester Kalvik / tel 502 1434


EESTI EHITAB

Karakterite kasvamise koht Palamuse lastele ideekonkursilt välja kasvanud lasteaed Nukitsamees mängib kirjanik Oskar Lutsu „Kevade“ isiksuste ja nende tõlgendamisvõimalustega. TEKST: ELEN LUHT

24

Arhitektide soov oli luua lastele hoone, kus oleks sees kohaliku kirjaniku karakterite mitmekesisus. „Oskar Luts tegeleb „Kevades“ erinevate värvikate karakteritega. Me tahtsime, et sellised karakterid saaksid ka kohapeal süttida, huvitavad isiksused sirguda,“ selgitab arhitekt Urmo Mets Kauss Arhitektuur OÜ-st. Selleks oli oluline, et ka arhitektuur oleks selline, mis inspireerib lapsi rohkem kui tavaline hoone, pakub avastamisrõõmu ja erinevaid mängulisi


tuuri motiivid, mis on kõik voolujoonelise kujuga. „Seda ei saaks öelda, et üks geomeetria on teisest parem. Hea arhitektuur töötab nii, et arvestab erinevate mõjutajatega. Kindlasti võib olla ka väga hea teravate nurkadega lastesõbralik hoone. Mis puudutab aga lastega arvestamist, siis see on hoone ise, mis kutsub lapsi üles leidma ennast ja avastama maailma geomeetriat,“ loodab Urmo Mets, et lapsed saavad siit toetava stimulatsiooni oma arenguks ning on oma edaspidises elus tänu sellele loovamad ja avatumad.

Eelistati voogavaid vorme ja kombineeriti eri materjale. Fotod: Aasta betoonehitis

tõlgendusi. Ümarvormidega hoone sai inspiratsiooni nii ümbritsevatest hoonetest kui loodusest. Selle kõrval asub Palamuse vallamaja, mis on samuti lahendatud ümarvormidega. Hea arhitektuur vastab alati oma ümbrusele ja ar-

vestab sellega. „Meid inspireeris soov lähtuda lokaalsusest, Vooremaa maastikust, mis on ise samuti ümar ja laamaline,“ räägib arhitekt, kustkaudu tulid nii hoone enda jooned kui ka maastikuarhitektuuri lahendus ja sisearhitek-

Betooni ning puidu mõjus kooslus Samuti nagu hoone vormiline pool on saanud inspiratsiooni loodusest, annab visuaalselt esmase mulje kasutatud naturaalsete materjalide kooslus. Arhitekt tõdeb, et ideaalis oleks veel suuremas mahus kasutatud betooni, kuid ehitusmaterjalide valikul on alati ka ehituseelarve oma piirangutega ees. „Teisipidi võttes on betoon ka suurema jalajäljega keskkonnale ning seda tuleb teadlikult kasutada,“ jääb ta kasutatavate mahtude suhtes realistiks. „Oleme betooni eksponeerinud peasissekäigu ees, mis justnagu laskub maa sisse.“ Mujal on kasutatud voodrilauana pehmemat ning looduskeskkonnaga seostuvat puitmaterjali. Tegemist on lehisega, mis peab ilmastikule paremini vastu. „Aja jooksul muutuvad kõik puidud hallimaks – küsimus on hooldustsüklis,“ märgib ta, et puitu tuleb paari aasta järel hooldada ja taas kaitsva kihiga katta. Sel juhul ei lähe puit päris halliks kunagi. Betooni kohta on enamasti igaühel oma arvamus. Mõnele meeldib see materjal, mõne jaoks tundub ta külm ja kalk. Arhitekti sõnul on betooni voorusteks looduslik tekstuur ja naturaalne pinna-

25


EESTI EHITAB

kate, mis tähendab, et pind ei ole ühtlaselt halli värvi, vaid heledamate ja tumedamate laikude kooslus. Selline pind on silmale ilusam vaadata ja see ka kestab ajas paremini, sest määrdumised ja defektid ei paista nii hästi välja. „Oluline on ka vastupidavus ajas – kui teisi materjale tuleb suhteliselt palju hooldada, siis betooni üsna vähe,“ märgib Mets. Eelarve seadis lasteaias maastikuarhitektuurile piirid Nüüdseks juba viis aastat tagasi korraldatud ideekonkursil oli tingimustes määratud, et valmiv lasteaiahoone vastaks liginullenergia nõuetele. „Tol ajahetkel oli tegemist märksa ambitsioonikama plaaniga, tänapäeval on see saanud pigem projektide tavapäraseks osaks,” märgib arhitekt. Projekteerimisprotsessis tehti tõhusai-

Fassaaditelling hind alates 16 €/m2

ma lahenduse leidmiseks koostööd Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli energiatõhusa ehituse tuumiklabori spetsialistidega. Ambitsioonikust oli enamgi maastikuarhitektuuris, kuid eelarve seadis siin piirid ning kahjuks kärbiti suur osa planeeritud välisosadest. „Õue lahendus oleks võinud olla veel tugevamalt arhitektuuriga seotud,“ kirjeldab arhitekt ära jäänud vorme. Loobuda tuli mõnest mänguväljakupesast ja madalast betoonmüürist nende ümber. „Plaanis olid maastiku sisse vajutatud jäljed või augukesed, mida ümbritseb väike betoonmüür ja roostevabast terasest kiired. Need oleksid pakkunud nii efektsust kui ka funktsionaalsust, kuna lapsed oleksid saanud olla rohkem tuulevarjus,“ nendib Urmo Mets. Iga hoone on alati väljakutse, ka ehituslikult. Siingi olid oma komp-

likatsioonid. Näiteks selgus ehitusel, et basseini tehnoloogia võtab rohkem ruumi, kui oli ette nähtud. Seetõttu tuli maa-aluseid tehnoruume natuke suurendada. Ka kumerate betoonseinte ja väliste tugimüüride valamisel oli arhitekti sõnul tavapäraseid keerukusi, kuna see nõuab ehituslikult väga oskuslikku tööd. Terviklikkus nii hoone sees kui maastikuarhitektuuris „Meie jaoks oli kõige olulisem ja erilisem, et saime oma ideed ellu viia nii arhitektuuris, sisearhitektuuris kui ka maastikuarhitektuuris korraga. Oleme püüdnud luua tervikut. Need motiivid, mis on Vooremaa maastikust võetud, läbivad nii õueala, maja enda kuju kui tulevad esile sisustuses ja graafikas, minnes kuni kapi uksenuppudeni välja,“ kirjeldab arhitekt.


Aatriumi valgusava, mille all jätkub ruumi nii suurtele kui väikestele.

Sisearhitektuuris mängib suurt rolli fuajee ümar katuseakendega mänguala, kuhu külalised kogunevad esimesena. See on täiesti multifunktsionaalne ruum, kus saab lastele korraldada nii väiksemaid lasteaiasündmusi, pidada rühmatunde,

korraldada ühiseid koosviibimisi. Teisalt aga on mõeldud kogukonna peale, Palamuse rahva peale laiemalt. „Kui ühes vallas on erinevaid võimalusi erinevates ühiskondlikes hoonetes koguneda, siis see laiendab kogu kogukonna võimalusi,“ on arhitekt veendunud.

„Laias laastus tuli hoone nagu soovisime, aga eks arhitektid on alati idealistid ja ükskõik, kui ilus hoone kõrvaltvaatajatele ei tundu, siis nemad oleksid ikka tahtnud mõnda detaili veel paremini näha. See maja ei ole ka erand,“ ütleb Mets.


KOMMENTAAR

Innovaatiline juba projekteerimise faasis ANDRES HAAGEN

JÕGEVA VALLAVALITSUSE EHITUSE PEASPETSIALIST

L

asteaed asub alevis koolimaja taga ja vallamaja kõrval. Vallamaja on samuti ümarate joontega hoone ja uusehitis, nii et lasteaed on kooskõlas sellega, mis seal juba ees oli. Jäime koostööga väga rahule, eriti rahul olen professionaalsete ehitajatega. Kõik tekkinud probleemid lahendas ehitaja oma initsiatiivil kohapeal. Huvitav oli see maja aga ka projekteerimise faasis, kuna tahtsime saavutada liginullenergiahoone näitajaid. Selleks tehti suurt tööd ja kaasati spetsialiste, kuna tol ajal ei olnud veel selliseid nõudeid nagu praegusel ajal. Hetkel pole lasteaeda veel piisavalt pikka aega kasutatud ja saame öelda vaid, et arvutuslikult tõesti hoone vastab liginullenergianõudmistele. Energiatõhususe osas lõplike järelduste tegemiseks peab veel aega varuma. 28

Hoones on eksponeeritud ka monoliitbetoonsein. Fotod: Aasta betoonehitis

Palamuse lasteaed “Nukitsamees” Arhitektuur: Kauss Arhitektuur OÜ – Urmo Mets ja Allan Pilter Sisearhitektuur: Kauss Arhitektuur Maastikuarhitektuur: Anna-Liisa Unt ja Robert Kähr (Lahe Atmosfäär OÜ) Graafiline disain: Martin Rästa (BAAS OÜ) Konstruktor: Inseneriprojekt OÜ – Taavi Freirik Ehitaja: KRC Ehitus OÜ Tellija: Jõgeva Vallavalitsus (endine Palamuse Vallavalitsus) Palamuse Lasteaia maja osales ka Aasta betoonehitise konkursil: hoo-

nes on eksponeeritud monoliitbetoonsein, sissepääsust leiab graafilise betooniga välisseina elemendid ja helehallist betoonist tugimüürid. Konstruktiivne lahendus: Hoones on horisontaalseid koormuseid vastuvõttev vahelagi paksusega 200–250 mm ning silded üle 8 m. Katuslaes aatriumi osas d=10,25 m valgusava, milles on päikese motiiviga d=7,4 5m betoonplaat. Basseini monoliitbetoonist seintes on sisse ehitatud basseini tõstetava põranda siinid (bassein on mõõtudega 12 korda 5 m).EESTI EHITAB

Mart Toomet ja Ander Pukk uudistoodet näitamas. Foto: Raul Mee

Päikesepüüdjad –

painduvad ja paindlikud TEKST: LIIVI TAMM

P

äikesepaneelid on seoses uuenenud energiatõhususe nõuetega üha enam leidmas teed uute avalike hoonete ning eramute katustele. Ent mis siis, kui päikesepaneel oleks hoopis painduv ja mõõtu lõigatav, sobides renoveeritava maja olemasolevale katusele? Just selline uudistoode mõeldi Eestis hiljuti välja. Naps Solar Estonia OÜ müügijuht Mart Toomet tunnistab, et uudsed painduvad päikesepaneelid on alles nii „ahjusoojad“, et poelettidele jõudmiseks kulub paari kuu jagu aega – messil Eesti ehitab tehakse uudistoote esimene esitlus kümnetele tuhandetele messikülastajatele. „Välireklaamid, suvilad, matkaautod, kõikvõimali30

kud mobiilsed lahendused, samuti olemasolevad katused, kuhu alumiiniumraami ja klambritega tavakinnitusi oleks raske paigaldada,“ loetleb ta uudistoote kasutuskohti. „Painduvaid paneele saab kinnitada nii spetsiaalliimi kui -teibiga. Olemasolevat katusematerjali ei rikuta, päikesepaneel lõigatakse täpselt paraja laiusega, piiranguid paneelide laiusele ja kinnitamise sammule ei ole.“ Katusel märkamatu Tõsi see on – kui varem tekkis idee väärikale valtsplekk- või plekkpaanidega kaetud katusele lisaenergiaallikana päikesepaneeli kinnitada, olid valikuvõimalused ahtavõitu. Mõte olemasoleva katuse lõhkumisest või lisaraamide paigaldamisest ei ole meeltmööda kellelegi.


„Toode on veel arendusjärgus, ent selle tehnilised näitajad on seniste lahendustega samas suurusjärgus, oodatav eluiga on analoogne tavapaneeliga ja ka võimsus samast suurusjärgust ehk ca 190 vatti ruutmeetri kohta,“ lisab ettevõtte juhataja Ander Pukk. Oluline on ka asjaolu, et uudistoode on katusel praktiliselt märkamatu: tootja väitel kõnniksid enam kui 90% inimestest niisuguste paneelidega katusest mööda taipamata, et midagi on teisiti võrreldes tavapärase plekk-katusega. „Värvivalikust saab ilmselt populaarseim olema tavapärane plekikarva tumehall. On olemas ka eritoonid, mis on küll kallimast hinnaklassist.“ Märksõna „painduv“ ei tähenda siiski, et uudistoodet salvrätina kokku voltida tasuks – katusepinna kumerusi järgib uudne paneel kenasti ja asjatundliku paigaldaja käes saab ka suurema kaarega vintskapi kenasti katta, ent paneeli järsk murdmine ei ole mõistlik. „Lapsed ka vahel proovivad, kui palju oksake paindub, aga ühel hetkel võib kostuda praksatus. Seega meie paneelid ehitusmarketi lettidele ei jõua ja neid saab soetada koos paigaldusega. Siis saame olla kindlad, et kõik toimib, kinnitus on korrektne, vana katus korralikult puhastatud,“ räägib Ander Pukk. Ent milline on uudistoote hind? Kui metallraam ja tavapaneelid visuaalselt ei häiri, on turul siiani kasutatud lahendused toimivad ja ka soodsama hinnaga. Kuigi painduvate paneelide hinnaklass on pisut kõrgem, ei ole kinnitusvahendeid ehk raame-klambreid vaja kasutada, ehk siis kokkuvõttes on uudistoode sõltuvalt objektist kas sama hinnaga või odavam. Inspiratsioon jahtidelt „Kinnitusvahenditest saab valida liimi ja teibi vahel. Teibi plussiks on seejuures võimalus see soovi korral koos paneeliga katuselt eemaldada ilma katusekattematerjali kahjustamata,“ selgitab Mart Toomet. Idee selliseks tootearenduseks kasvas tegijate sõnutsi välja igapäevaelust – kuigi kõikvõimalikud klassikalisemad lahendused moodustavad enamuse Napsi tooteportfellist, oli üheks tootegrupiks ka päikesepaneelide sari jahtidele. „Kajuti katusel olev paneel peab taluma suuri temperatuurikõikumisi, pealkõndimist, UV-kiirgust ja soolsust. Ühel hetkel tekkis küsimus, kas roostevaba teras ja kallis merealumiinium ikka on seal õigustatud ja jõudsime plastiku eelisteni,“ räägib Ander Pukk. „Painduvate päikesepaneelidega on siht praegu selles suunas, et kui pilootprojekt Eestis edukalt lõpetatud, siis tuleb minna välja. Esimene suund on Põhjamaade turule, näiteks Norras on partnerid juba ootamas ja tootega vastame ka nõudliku kliendi soovidele.“

JAPE:

Vetikate, sambla ja samblike karm vaenlane GRÖN-FRI® 1L Vetikate, samblike ning puitpindade sine vastu • Samblike ja vetikate kasvu vastu • Kõikide pindade ja materjalide jaoks vabas õhus • Uue kasvu ennetamine, ennetav eeltöötlus

MÖGEL-FRI™ 1L Tõhus vahend seeneoste, puidusine, ja hallituse vastu kõigil sisepindadel. • Hallituse ja mikroobide lõhnade vastu • Sobib kõikidele pindadele siseruumides • Saab testida UV-lambi abil

PRICK-FRI® 1L Tõhus vahend mustade täppide (Cladosporium) vastu. Sobib värvitud välispindadele. • Hallituse põhjustatud mustade täppide vastu • Värvitud ja määrdunud pindadele • Töötlemata puitpindadele • Kergesti pesta • Tõhus vahend mustade täppide (Cladosporium) põhjustatud hallituse vastu.

MÅLNINGSTVÄTT 1L Värvimiseelne pesuvahend, mida kasutada enne fassaadide, aedade, uste jmt värvimist • Efektiivne pesemine enne värvimist • Sobib värvitud pindadele • Leeliseline, pH12 • Kasutada pärast Grön-Fri ja Prick-Fri • Funktsionaalsus ja tõhusus on kinnitatud Rootsi teadusuuringite instituudi poolt

UNDERHÅLLSTVÄTT 1L Kõikide pindade pesemiseks, mida pole vaja värvida. • Tõhus ja õrn pesuvahend • Sobib kõikidele pindadele • Kasutada pärast Grön-Fri ja Prick-Fri

Jape Est OÜ

Kopli 70a, 10412 Tallinn +372 5660 7998 epost: info@jape.eu FB: jape.eu


EESTI EHITAB

Päikesepaneel või fassaadiplaat?

N

aps Solar Estonia OÜ tutvustab messil Eesti ehitab ka sellist päikesepaneeli, mis võiks elevust tekitada meie arhitektide ning projekteerijate hulgas – on ju uudistoode tavapärase fassaadipaneeliga pea äravahetamiseni sarnane. Tegijate sõnutsi on uudse päikesepaneeli valge sile pind ka maailmas ainulaadne ja kaugel pole aeg, kui toonivalikusse lisandub valge kõrvale teisigi värve, näiteks telliskivipunane, sinine või erinevad hallid. „Selline paneel paistab kui valge kattematerjal ja sobib nii ärikinnisvarahoone fassaadile kui katusele, samuti kõrghoonetele,“ selgitab ettevõtte müügijuht Mart Toomet. „Kõrghoonetel napib võrreldes hoone mahuga katusepinda ja

Kui päikesepaneel meenutab fassaadiplaati, saab sellega katta suuri seinapindu.

fassaadil oli elektritootmine hoone arhitektuuri arvestades siiani keeruline. Uued fassaadiplaati meenutavad päikesepaneelid on energiatõhususnõuete täitmisel abiks ning nendega saab katta suuri pindu.“ Peamist turgu nähakse Eestist väljas – üks tellimus on juba ka Rootsi poole teel. Tegijate sõnutsi on arhitektidele esinduslikuma hoone fassaadilahenduseks lisavõimalus loodud.


Liitu Eesti suurima profiklubiga!

www.bauhof.ee • Info: 606 1444

Meisterlik valik!


EESTI EHITAB

Soojuspump pole enam luksus Kümmekond aastat tagasi populaarseks muutunud õhksoojuspumbad on tänu paar aastat tagasi toimunud tehnoloogiahüppele täna veelgi kasutajasõbralikumad. Kui toona oli tegu pigem luksuskaubaga, siis täna on tegu pigem tarbeesemega. 34

TEKST: URVE VILK

Õhk-õhk-tüüpi soojuspumpade müük sai tuule tiibadesse eelmise majandusbuumi ajal. Toona olid müügil esimesed põhjamaade vajadustele kohandatud pumbad, mille tunnuseks elektriline põhjasoojenduskaabel, mis lisati väliseadmele kas paigalduse käigus või maaletooja laos. „Seadmete tootjapoolne garanteeritud töövahemik oli kuni –15 °C, mida pärast põhjasoojenduskaabliga modifitseeri-

mist langetati maaletooja vastutusel kuni –25 °C,” räägib OÜ Airwave juhatuse liige Urmas Malmet. Pump on mugav abiline Kümne aastaga on turul paljugi muutunud – pea igal tootjal on nüüd valikus põhjamaade soojuspumbaks kvalifitseeruv seade, mis töötab välistemperatuurini –25 °C. „Õhk-õhk soojuspumpade tehnoloogia tegi suure hüppe paar aastat tagasi – tänu uuele külmaainele suudeti tõsta seadmete efek-


tiivsust, pumbad ei vaja enam põhjasoojendust ning neid on võimalik juhtida ka puldiga,“ kirjeldab Urmas Malmet tänapäevaseid uuendusi. Hinna järgi valida ei maksa Siiski soovitab ta kliendil olla valikul tähelepanelik. „Valida ei tasu mitte hinna, vaid selle järgi, kuhu pump paigaldatakse ning mis omadused tootel on,“ selgitab Malmet. Odavus peab paraku tulema millegi arvelt – kokku on hoitud näiteks tootearenduselt või tootekomponentidelt. See, et lõpptarbija vaatenurgast on tooted oma välimuselt üsna sarnased, teeb valiku veelgi keerulisemaks. „Ei soovita postimüügikataloogist või internetikaubamajast toodet paigaldajaga nõu pidamata osta,“ hoiatab Urmas Malmet. OÜ Pärnu Soojuspumbad juhataja Toomas Timmi sõnul müüvad nad kõige enam maasoojuspumpe – uued majad tehakse enamasti maaküttele. „Kes ei taha või ei saa õues kaevata, valib õhk-vesi soojuspumba, mis sobib samuti põhikütteks,“ jätkab Timmi. Ehkki õhk-õhk soojuspumba eeliseks on soodus hind ja võimalus kasutada seda suvel jahutamiseks, Timmi seda põhikütteallikana ei soovita. „Kuigi paljud paigaldavad selle ainsa kütteallikana, peaks õhk-õhk soojuspumba kõrval olema alternatiivküte,“ nendib ta. Kuna õhk-õhk soojuspumbal puhutakse õhk välja vaid ühest kohast, ei jõua see ruumi kõikidesse soppidesse, mis tähendab, et külma ilmaga ei köeta kogu elamist ära. „Kui õhk-õhk soojuspump on ainus kütteallikas ja väljas on kakskümmend kraadi külma, jahtuvad nurgad, nii et pump ei jõua ruume üles kütta.“ Õhk-vesi soojuspumba eeliseks on, et soe kandub edasi kas vesiküttel radiaatorite või põranda-

-25

kraadile mõeldud seade saab madalamal temperatuuril sama hästi hakkama kui –30 kraadile mõeldu. kütte abil, tänu millele jaotub õhk märksa ühtlasemalt. Lisaks on õhk-vesi soojuspumpadel olemas sees elektriküttekeha – töö efektiivsuse langedes lülitub pump üle elektrienergia kasutamisele, mida võib vaja olla näiteks juhul, kui ruum on suur või elamine ei pea sooja. Pump on mugav abiline Siiski on õhk-õhk soojuspump Toomas Timmi sõnul mugav ning tõhus abiline, mis tänu sellele, et tehnoloogia on teinud paari viimase aastaga kiire arengu, peaks suutma toa soojaks kütta ka külmema ilmaga kui 15 miinuskraadi. „Kümme aastat tagasi oldi nende osas üsna skeptilised, aga tegelikult paigaldatakse neid täna päris palju,“ nendib Toomas Timmi, et kui varem oli tegu pigem luksuskaubaga, siis nüüd on saanud õhk-õhk soojuspumbast tarbeese. „Et mõned päevad kodust eemal olles elamine maha ei jahtuks, vaid tagasi tulles oleks kodu soe.“ Õhk-õhk soojuspumba odavama variandi saab Toomas Timmi sõnul kätte tuhande euroga. Õhkvesi soojuspump maksab umbes kolm korda rohkem. Samas on kütmine sellega soodsam. Õhk-õhk soojuspumba töö maksab õhk-vesi soojuspumbaga võrreldes poole võrra rohkem ja kui võrrelda seda õhkmaasoojuspumbaga, on vahe lausa neljakordne.

Kolm tarbijalõksu OEM-kaubamärgid Pole suur kunst tellida Hiinast konteineritäis soojuspumpasid, mis märgistatakse väljamõeldud nimedega. Meiegi turul liiguvad OEM-tooted, mis on justkui toodetud Jaapani tehnoloogia järgi ning mille mudelinimetused on sarnased Jaapani omadega, aga reaalsuses võib väljamõeldud kaubamärk olla registreeritud USA kiirtee-äärsesse poekesse. Peamine oht ei seisne mitte toodete Hiina päritolus, vaid reklaamis esitatud andmetes: näiteks võidakse esitada hooajalise efektiivsuse näitaja (SCOP) mitte keskmise (kohustuslik), vaid soojema kliima kohta. Puudub vastav märgistus, mis tähendab külmas tsoonis elava eestlase jaoks andmetega manipuleerimist. Kui võrrelda OEMtoote tehnilisi näitajaid n-ö päristootja omadega, võib leida erinevusi nii tehnika tarbimisvõimsuses, müranäitajates kui garanteeritud töövahemikus. Lubatud välistemperatuur Reklaamkampaaniates kirjutatakse, et minimaalne välistemperatuur, millega õhk-soojuspump töötab, on –25 °C, –27 °C, –30 °C või isegi –35 °C. Kuigi Eestis on küttesüsteemide projekteerimisel kasutatav arvutuslik välisõhu temperatuur üldjuhul –22 °C, võib jääda mulje, et madalama töötemperatuuriga seade on talvel parem. Tegelikult on oluline eristada, kas reklaamis välja toodud miinimumtemperatuur põhineb tehase ametlikel andmetel või on tegemist vaid maaletooja lubadusega – kasutage Google’i otsingut või laadige alla tootjatehase ametlik tootekataloog. Andmete kontrollimisel tasub eelistada seadmete tehnilisi juhendeid, mis on koostatud tootjatehases. Laias laastus ei ole –25 °C ning –30 °C seadmel tehnoloogilist erinevust ning –25°C seade saab madalamal temperatuuril sama hästi hakkama kui –30 °C. Pikem garantii Osad maaletoojad pakuvad oma seadmetele pikemat garantiid. Samal ajal on tuntumad ning väljakujunenud turuosaga pakkujad garantiitingimuste osas pigem konservatiivsed. Tänapäeva tootmistehnoloogia juures on toodete kvaliteet kõrge ja probleemid on reeglina tingitud ebakvaliteetsest paigaldusest või voolukõikumistest, mis tähendab, et tootja kahjusid ei kompenseeri ning vastutus jääb paigaldaja või ostja kanda. Tuleb olla tähelepanelik garantii sisu osas, milliste kahjude eest see kaitseb ja milliseid lisakulusid nõuab. Allikas: OÜ Airwave, Urmas Malmet

35


EESTI EHITAB

Mida külmem, seda rohkem müra

S

oojuspumba paigaldamisel on üheks oluliseks aspektiks selle töötamisega kaasnev müra – mida külmem väljas on, seda rohkem seade müra teeb. „Ventilaatorist puhutakse õhuvool majast eemale, mis tähendab, et isegi kui naaber on päris kaugel, näiteks 40–50 meetri kaugusel, võib see naabrit segada,“ räägib OÜ Pärnu Soojuspumbad juhataja Toomas Timmi, et seda probleemi pole võimalik paraku alati ka ette näha, mis tähendab, et kui müra hakkab segama, ei jää üle muud, kui tuleb paigaldada müratõkked. „Oleneb ka kohast ja inimesest, vahel võib olla müra lubatu piirides, aga ikkagi naabreid häirida,“ jagab Timmi kogemust, et tegu on madalsagedusheliga ja kui ollak-

Hooldamata õhksoojuspump kaotab efektiivsust ja see tähendab suuremat energiakulu. se vaikusega harjunud, võib see segada. „Mõni paneb tähele, teine mitte.“ Selleks, et õhksoojuspump töötaks efektiivselt, tuleb selle tolmufiltreid kord kuus puhastada. „Sellega saab igaüks ise hakkama,“ kinnitab OÜ Ekokliima juhatuse liige Aare Filippov. Kui filter on kergelt määrdunud, piisab selle tolmuimejaga puhastamisest, suu-

rema mustuse korral tuleks filtrit pesta. Nelja-viie aasta tagant tuleks lasta tehnikul seade lahti võtta ja seda ka seest puhastada. Hooldamata õhksoojuspump kaotab Filippovi sõnul efektiivsust, mis tähendab suuremat energiakulu ning väga pikalt hooldamata seade võib lakata sootuks töötamast. „On olnud juhuseid, kus klient on arvanud, et seade on viie aastaga vanaks jäänud, aga tegelikult oli see lihtsalt seest tolmu täis,“ toob ta näiteks ja lisab, et samas on mõnel juhul pump olnud ka kümme aastat hooldamata ja toimib ikka. „Palju oleneb ka sellest, kus pump asub – kas tolmuses esikus või piinlikult puhtas ruumis,“ teab ta.


6904 8704

5804

6914

UUS MUDEL

97 €

91 €

Luba endale parimat!

6905

5804

8604

8704

114 €

5804 UUS VÄRV

8704

0404

6903

125 €

Kui ostad ükskõik millised SNICKERS Workwear FLEXI Work tööpüksid tavahinnaga, anname sulle pikkade varrukatega POLO

6923

152 €

SÄRGI

TASUTA

5804

0404

2607/5104 väärtus 40 €

Kõrgtehnoloogilisest 4-suunas venivast Schoeller® softshell stretš kangast tööpüksid

6940

UUS MUDEL

UUS MATERJAL TIPPTEHNOLOOGIA

228 €

Snickers Workwear pikkade varrukatega POLOSÄRK

0467

art 2607/5104 (väärtus 40 €)

139 €

MAKSIMAALNE LIIKUMISVABADUS FlexiWork tööpüksid tõstavad töömugavuse ja paindlikkuse täiesti uuele tasemele. Keha liikumist arvestav tipptasemel disain ja õhku läbilaskev elastne, tugev ja ülimalt mugav Cordura® stretškangas tagavad maksimaalse liikumisvabaduse ja ventilatsiooni.

5804

9504 8704

8604

0404

6902

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub. Kampaania kestab kuni tasuta pusasid jätkub. Kampaania ei kehti www.tamrex.ee e-poes ja Snickers Workwear laste pükste ostu puhul.

TAMREX OHUTUSE OÜ

Cordura® stretš: 88% Cordura®, 12% elastaan, 270 g/m². Rip-stop: 65% polüester, 35% puuvill, 200 g/m². Tugevdused: 100% Cordura®-polüamiid.

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee

TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35 • TARTU Aardla 114, Ringtee 37a • PÄRNU Riia mnt 169a • RAKVERE Pikk 2 • JÕHVI Tartu mnt 30 • VÕRU Piiri 2 • VILJANDI Tallinna 86 VALGA Vabaduse 39 • NARVA Maslovi 1 • HAAPSALU Ehitajate tee 2a • PAIDE Pikk 2 • JÕGEVA Tallinna mnt 7 • TÜRI Türi-Alliku • RAPLA Tallinna mnt 2a • KEILA Keki tee 1 • KURESSAARE Tallinna 80a


REKLAAMTEKST

OnnShop säästab ehitaja aega ja raha Mullu sügisel avatud Onnineni OnnShop e-pood on esimese kuue kuuga juba tõestanud oma kasulikkust ehitusala professionaalidele. Koostöös teiste Onnineni müügikanalitega lihtsustab ja kiirendab see nii vajalike toodete leidmist kui tellimist.

T

änapäeval näeme peaaegu igas valdkonnas, kuidas tehnoloogia muudab meie igapäevaseid tegevusi ja käitumist. Tehnoloogiline valmisolek ning isegi kogemus on meil juba olemas. Muu hulgas ilmestavad seda hästi Eesti e-valimiste ja e-residentsuse edulood. Inimesed soovivad kasutada lihtsaid, usaldusväärseid ja kiireid digilahendusi. Aeg on omandamas järjest olulisemat mõõdet meie igapäevatöös, sest juurde me seda ei saa ega suuda ka aega juhtida. Küll aga võime juhtida tegevusi, millele meile nii väärtuslik aeg kulub. Ehitusvaldkonna professionaalidele pakub Onninen lisaväärtust tervikliku kõik-ühes omnikanali lahendusega. See tähendab, et OnnShop e-pood, Express-keti peagi juba üheksa kauplust üle Eesti ja

klientide koostöö meie ärisuuna profitiimi müügispetsialistidega ning terviklik turundus ja logistikateenus toimivad ühtse lahendusena. Onninen on kõige suurema kaupluste arvuga täisintegreeritud tehniline hulgimüüja Eestis, pakkudes elektri, tööstuse, kütte, ventilatsiooni, külma, jahutuse ja veevarustuse lahendusi ning meie üheks eesmärgiks on olla oma profikliendile lähedal ja tagada laitmatu teenindus.

Tooteid lihtne leida OnnShop kohandub automaatselt nii tava- kui tahvelarvutile ning nutitelefonile. Klient näeb OnnShop e-poes kaupade olemasolu Expressides üle Eesti reaalajas ja saab e-poes kiirelt ostu vormistada. Nutika tooteotsingu abil on võimalik leida endale vajalik toode lihtsamalt kui kunagi varem. Oleme juba


kuid nende ülesleidmine on keeruline ning iga kodulehe ülesehitus erinev. OnnShop e-lahendus koondab elektri, kütte, ventilatsiooni, veevarustuse, tööstuse, jahutuse ja külmatooted kõik ühele lehele. See loob unikaalse võimaluse saada kiiresti ligi kogu toodete tehnilisele infole, sertifikaatidele ning joonistele, säästes projekteerimisettevõttele nii aega kui raha. Paigaldajale aga annab see, et toote tehnilised andmed ja hinnad on e-poes näha, võimaluse teha kiiresti lõplikud valikud toodete osas ja tellida kaup järgmiseks tööpäevaks kas ehitusplatsile, Onnineni müügiesindusse või oma lattu kohale. Kliendid hindavad ka, et nende ettevõtte kõigi tellimuste ajalugu on OnnShop e-poes nähtav ja kergesti analüüsitav.

Ühtne ehitustoodete klassifikatsioon Digitaliseerumine on jõudsate sammudega muutmas kogu ehitusvaldkonda, ka Eestis. Selle heaks näiteks on Digitaalehituse klaster, millega on liitunud märkimisväärne arv ettevõtteid. Klastri eesmärk on ehituse valdkonnas suurendada koostööd kõigi osapoolte vahel ning juurutada üldist mõtestatud lähenemisviisi. Kõiki hooneid vaadeldakse lähtudes kogu elutsüklist, nn. digitaalsest ehitise elukaarest, kus kõik osapooled omavahel digitaalselt suhtleks. Heaks eeskujuks, mis näitab, et riik teeb juba jõulisi samme ja on esimeste kuude jooksul koostöös Soome eestvedaja e-ehituse suunal, on see, arendustiimiga uuendanud otsingus• Toimib nii laua- kui tahvelarvutis et Riigi Kinnisvara AS-i poolt koosüsteemi ja loogikat, mis aitab leida ja mobiilis. tatud mudelprojekteerimise nõuded õige toote veel hõlpsamalt. Lisasime • Kajastab kaupade olemasolu BIM mudelite osas on kujunenud tuhandeid uusi otsingusõnu, kuna meie reaalajas. Eestis üldkehtivaks standardiks. kasutatav tootenimi ei pruugi olla kau• Nutikas ja lihtne otsingusüsteem. Oluliseks teguriks üleminekul geltki ainuke, mis igapäevaelus käibel • Lisaks hinnale sisaldab ka toodigiehitusele ja ehitusinformatsiooni on. Näiteks nimetavad ventilatsioonidete tehnilist infot, sertifikaate, modelleerimisele on ühtse ehitustootööde tegijad torupõlve ka käänakuks jooniseid. dete klassifikatsiooni kasutuselevõtt. või poognaks. Analoogseid näiteid võib • Kliendil on ülevaade tellitud Siin ei ole mõtet leiutada jalgtuua lõputult. kaupade liikumisest. ratast ja õppida võiks Põhjamaade Samuti oleme parandanud seda, • Klient näeb oma kõigis müügikakogemusest. Kõik Skandinaavia riigid kuidas kuvatakse süsteemi mitte sisse nalites tehtud tellimuste ajalugu. ja Soome ühena viimastest on liitunud loginud külastajale toodete saadavust • Kasutab European Technical ETIM (European Technical Informameie Express-kauplustes üle Eesti. Information Modeli (ETIM) tion Model) rahvusvahelise ühendustandardiseeritud tooteandmesega, mis koondab nüüdseks juba 21 Kogu info ühes kohas halduse süsteemi loogikat ja riiki. 2008. aastal asutatud ühenduse Meie e-poodi kasutavad väga paljud eri kodeeringut. eesmärgiks ongi tagada ühtne riikivaldkondade esindajad ja mitte kõik ei deülene lähenemine tehnikatoodete ole seotud ehitusettevõtetega. Oleme klassifitseerimisele ja kasutatavate jõudnud lisaks meie arvukatele klientitootekoodide ning tooteandmete standardiseerimisele. dele ka paljude hoonete haldajateni, arendajateni ja Onninen on oma e-poe lahenduse ja tootepuu lõpptellijateni, kelle jaoks on oluline just usaldusväärülesehituses kasutanud just ETIM süsteemi loogikat sus ja toodete kvaliteet. ja kodeeringut. Seda ikka selleks, et tagada klientidele Positiivset vastukaja saame ka eritööde projektoodete kergem leitavus ja mugav e-lahenduste kasuteerimisega seotud projekteerijatelt. Neil on oma tamine, tarnijatele ressursitõhus ühtlustatud tooteinfo valdkonda koondava ajakohase tootetehnilise info haldus (Product Information Management, lühendina leidmine olnud aeganõudev ning nende sõnul ka PIM) ning ka pikas perspektiivis toimiv, jätkusuutlik tülikas protsess. Professionaalsed tehnikatooted on lahendus. olemas küll kataloogides eri tootjate kodulehtedel,

OnnShop e-pood

onnshop.onninen.ee


Pea 40 aastat kogemust ja enam kui 200 000 paigaldatud süsteemi üle maailma. Pakume täislahendusi:

kõikidele katustele fassaadidele standardpaneelid erilahendused valged, mustad või värvilised päikesepaneelid painduvad ja kleebitavad päikesepaneelid järelmaksu võimalus

Naps Solar Estonia OÜ tel: 656 6829, 5698 6131

info@napssolar.ee

www.napssolar.ee


Mikrotsement – hüvasti vuugivahede küürimine! KNUT KLAIS

MIKROTSEMENT DISAIN OÜ

E

estis on mikrotsement veel suhteliselt uus niiskete ruumide viimistlusmaterjal, mis alles hakkab populaarsust koguma, ent selle päritolumaal Hispaanias on see materjal vannitubades ja ka teiste pindade juures kasutusel juba üle paarikümne aasta. Ka põhjanaabrite juures Soomes on mikrotsement kasutusel juba ligi kümme aastat ning osutunud väga suureks lemmikuks – on ju inimesed nii mõnigi kord otsimas alternatiivset lahendust keraamilistele plaatidele. Tänapäeva sisekujunduses on kõrgelt hinnatud minimalistlikud betoonilaadsed viimistlused, mida mikrotsemendiga kenasti luua saab, samuti puuduvad mikrotsemendiga kaetud pinnal vuugivahed ja seda on vannitoas või duširuumis väga lihtne hooldada. Kuhu saab mikrotsementi paigaldada? Kuna mikrotsement on veekindel dekoratiivne materjal, mis spetsiaalse koostise ja paigaldamismeetodiga tagab tugeva ja vastupidava pinna, siis on seda eelkõige sobiv kasutada vannitubade ja duširuumide viimistlemisel, aga miks mitte ka WC-s, esikus või köögis, kus on oluline, et pinnad oleks lihtsalt puhastatavad ja ilusad. Kuna mikrotsement on hästi nakkuv ja paigaldatav kiht on õhuke (1–3 mm), siis on seda tegelikult võimalik paigaldada pea igale poole – aurusauna, basseini, mööb-

Kes on näinud vaeva keraamiliste plaatide vuugivahede puhastamisega, peavad mikrotsemendi suurimaks eeliseks just selle sileda pinna lihtsat hooldamist.

lile, kohviku lettidele ja äriruumide põrandatele. Eraldi tasub välja tuua, et mikrotsementi on võimalik paigaldada ka vanadele keraamilistele plaatidele, nii põrandale kui ka seintele. Paigaldamine on sel juhul küll veidi ajamahukam, sest kõigepealt

on vaja täita plaatide vuugivahed ja keraamiliste plaatide pind tootekomplektis oleva aluskrohviga siledaks saada, aga kui mõelda seda, et ära jäävad kõik vanade plaatide lammutamise ja tolmutamisega seonduvad tööd ning kulud, on see siiski väga hea ja oluliselt liht41


EESTI EHITAB

sam lahendus kaasaegse interjööri loomisel. Üks peamisi riske mikrotsemendi paigaldamisel seondub aluspinna ettevalmistusega: peamised probleemid, mis paigaldamisel tekivad, on põhjustatud vähestest ehitustehnilistest teadmistest, paigaldamistehnika väärast mõistmisest ning hooletusest. Väga oluline on aluspinna sobiv ja nõuetekohane ettevalmistus ning samuti peaks hoolikalt jälgima juhendeid, mis mikrotsemendi müügiga kaasa antakse, et tulemus oleks tõesti vastupidav ning tugev. Kui olete varem viimistlustöödega kokku puutunud, näiteks krohvinud ja pahteldanud, siis suure tõenäosusega saate hakkama ka mikrotsemendi paigaldamisega. Enne tööriistade kättehaaramist oleks aga siiski mõistlik rahulikult läbi mõelda, et millist lõpptulemust soovitakse, samuti hinnata, kui suur ja keerukas on viimistletav pind ning kas kõik paigaldusetapid ja tegevused on selged ning arusaadavad. Peaks ka vaatama, kas vajalikud töövahendid on olemas. Niimoodi viimistletavat ruumi, töö teostamise oskusi ja muidugi ka ajavarusid üle vaadates tekib tavaliselt arusaamine, kas ollakse valmis mikrotsemendi paigaldamist ise ette võtma. Kui aga tekib ebakindlus oma oskustes või on elutempo kiire, mis ei võimalda uue töö õppimisse süveneda, oleks kindlasti mõistlik tellida mikrotsemendi paigaldamise meister, kellel on palju kogemusi ning võimalus anda tehtud tööle garantii.

HEA TEADA:

Loe lisa www.mikrotsment.ee või küsi info@mikrotsement.ee.

42

Mikrotsementi saab sobitada erinevate materjalidega, nagu keraamilised plaadid, puit, looduskivid.

Mikrotsemendi paigaldamine Vead paigaldamisel Aluspind ei ole korrektselt kinnitatud ja stabiilne. Keraamilised plaadid pole korralikult puhastatud. Hüdroisolatsioon on paigaldatud ebatasaselt, nurgalindid ebakorrektselt. Aluspinnad tolmused. Kihid paigaldatakse liiga paksult. Paigaldamisel kasutatakse selleks ebasobivaid tööriistu. Nipid paigaldamiseks Uue vannitoa puhul peaks olema nt kipsplaadi ühendus ja kruvikohad eelnevalt pahteldatud või ehitusplokid siledaks krohvitud ning ka hüdroisolatsioon paigaldatud võimalikult siledalt, sest mikrotsement on viimistlusmaterjal ja ebatasasusi sellega täita pole võimalik. Kui mikrotsementi paigaldada betoonpõrandale või tasandusvalule, peab jälgima, et aluspind oleks korralikult kuivanud, niiskussisaldus alla 4%.

Vanade keraamiliste plaatide puhul peab jälgima, et aluspind oleks puhas igasugusest mustusest ja plaadid oleksid aluspinna küljes korralikult kinni. Nagu teistegi viimistlustööde puhul algab hea tulemuse loomine olemasolevate pindade korralikust katmisest ja teipimisest. Nii tootekomplektis oleva aluskrohvi kui ka valitud tooniga mikrotsemendi peab kandma pinnale mitmes õhukeses kihis vastava liibiga. Mikrotsemendiga kaetud pind lihvitakse ja lakitakse, et tulemuseks oleks veekindel ja kergesti hooldatav pind. Mikrotsemendi puhastamiseks ei ole soovitav kasutada tugevaid happelisi vahendeid sarnaselt teistele betoonpindadele. Kuna mikrotsemendiga viimistlemise puhul puuduvad vuugid ja pind on sile, siis mustusel polegi head võimalust kinnituda ja puhastamiseks piisab õrnast pesuvahendist.


Bigbank remondilaen Vaata lähemalt www.bigbank.ee

Laenudele spetsialiseerunud pank

Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ja kohustused, mistõttu palume laenutoodete tarbimise vajadus hoolikalt läbi mõelda. Näiteks 5000eurose laenusumma puhul viieks aastaks fikseeritud intressiga 15,9%, lepingutasuga 75 eurot ja igakuise haldustasuga 1,5 eurot on krediidi kulukuse määr 18,58%, igakuine laenu tagasimakse 121,32 eurot, laenu tagasimaksete summa 7279,58 eurot ning Sinu poolt makstav kogusumma 7444,58 eurot. Tutvu tingimustega lähemalt www.bigbank.ee ning vajadusel pea nõu spetsialistiga.


EESTI EHITAB

Lubikrohvimisest ja TEKST: KERMO JÜRMANN PILDID: KERMO JÜRMANN, KRISTJAN LUTS WWW.EHITUSLAHENDUSED.EE WWW.MEISTRI.EE

K

valiteetse ja pikalt püsiva lubikrohvi märksõnadeks on kvaliteetne lubisideaine, sobilik krohviretsept ning õiged töövõtted. Varudes kannatlikkust ja arvestades nende kolme põhilise nüansiga, õnnestub töö lubjaga alati. Vana hoonet korrastama hakates on kaks põhimõttelist valikut: kas traditsiooniline ehk restaureeriv lähenemine, kus kasutada ennast kord juba õigustanud ja pikalt kasutuses olnud materjale ja töö44

võtteid või kaasaegne lähenemine, kus valida ehitusmaterjale laiatarbepoodide kirevast materjalivalikust, millega kaasnevad spetsiifilised ehitusvõtted. Kui traditsiooniline lahendus võib tunduda (just oma töömahukuse tõttu) esmapilgul omajagu kallim kui tava- ehk kaasaegne lahendus, siis ajalooline hoone on kindlasti seda väärt, et kasutada end kord juba õigustanud autentseid läbiproovitud materjale ja töövõtteid. Uusi tundmatuid materjale vana hoonega sobitades on risk ebaõnnestumiseks küllaltki suur. Lubikrohv ja lubimört on kindlasti üks neid põhilisi materjale, mida on pea iga vana maja ehitamisel kasutatud. Seega on laiemas

pildis lubjal täita väga oluline roll meie traditsioonilises ehituskultuuris. Saavutatav pind on tundliku värvigammaga, sel on hulgaliselt varjundeid, mis muutuvad vastavalt ilmastikutingimustele. On kahtlemata positiivne, et viimasel ajal on hakatud lupja kui traditsioonilist sideainet väärtustama ning rohkem kasutama, sest lubja kasutamine ehitamises on pikkade traditsioonidega ja õigeid töövõtteid ning materjale kasutades alati kindla peale minek. Lisaks tagab lubikrohv siseruumides hea sisekliima, sest tegu on hingava materjaliga, mis vajadusel imab liigset niiskust ning võimalusel laseb sellel ka seintest välja kuivada.


Lubikrohv kui hingav traditsiooniline materjal sobib nii sise- kui välitingimustesse ja lubab saavutada erinevaid toonivarjundeid.

lubjast Traditsioonilisel retseptil põhinev lubikrohv

Vanu ja hästi püsinud lubikrohve iseloomustab suur lubjasisaldus. Oluline on, et lisaks sideainelubjale sisalduks segus ka täitelupja ehk purustatud lubjakivi. Kui segus on liiga vähe lupja ja liiga palju liiva, siis muutub krohv hapraks, krohvikiht ei ole piisavalt plastiline ning ei tule toime vanale hoonele iseloomuliku „liikuvuse ja mängimisega“. Lubi on sideainena nõrgem kui kips või tsementsideained. Sideaine nõrkuses ja selle ideaalses koostöös täitelubja ja liivaga peitub tema tugevus – nõrgem, mitte nii jäik ja tugev krohv allub paremini konstruktsiooni liikumisest tingitud deformatsioonidele ja seeläbi väheneb krohvipinna pragunemise tõenäosus.

Uuringud ja kasutamiskogemus on näidanud, et väike kogus hüdraulilist lisandit (kättesaadavaimaks hüdrauliliseks lisandiks on tsement) muudab krohvisegu omadusi paremaks. Niisuguse seguga krohvitud pinnad on tugevamad ja nende kasutusiga on pikem. Lubikrohvide kasutamisel siseruumides tagatakse hea ruumikliima ehk stabiilne niiskusetase, minimaalne temperatuurikõikumine, antistaatilised tolmuvabad pinnad. Aluseliste omaduste tõttu ei arene lubikrohviga pindadel hallitused ja seened. Häid omadusi ei tohiks ära rikkuda ebasobiva värvivalikuga. Viimistlemiseks sobivad hingavad loodusvärvid, näiteks kaseiinvärvid, lubiliimvärvid, savivärvid jms.

Lubikrohvi ja lubimörti on pea iga vana maja ehitamisel kasutatud ja hoonete restaureerimisel tasub neid eelistada kui end juba õigustanud materjale.

45


EESTI EHITAB Hea tulemuse annab roomati ja rooplaadi kasutamine puitfassaadide krohvimisel.

LUBIKROHVI KASUTAMISE OLULISEMAD TÖÖVÕTTED JA ALUSPINNAD

Lubisideainel põhinevaid tooteid ei tohi kasutada madalamal temperatuuril kui +5 kraadi, muidu peatub lubja kivistumine ehk karboniseerumine. Väljas saab lubjaga töötada ajavahemikus mai kuni september. Lubikrohvi segu nõuab teistest segudest põhjalikumat läbisegamist. 100 kg segu segamiseks tuleb varuda

minimaalselt 5 minutit. Hea, kui krohv saaks enne kasutamist umbes tund aega seista. Puitpindade krohvimisel on sobivaimateks aluspindadeks roomatt ja rooplaat (5 cm või 2,5 cm). Rooplaati saab kasutada muu hulgas ka välisseinte soojustamiseks seest poolt, mida kaasaegsed soojustusma-

• Välisseintele • Soklitele • Rõdupiiretele • Lagedele • tsementlaastplaadid • tsementkiudplaadid • tuuletõkkeplaadid • krohvialusplaadid • veekindlad plaadid • tuletõkkeplaadid

www.ehitusplaat.ee tel 515 2521, 515 5119 info@ehitusplaat.ee


terjalid ei võimalda. Kivipinnad krohvi alusmatti ei vaja, küll aga ohtrat niisutamist. Krohvida ei tohi liiga paksult. Kuni 4 mm terasuurusega krohvi optimaalne kihipaksus on kuni 15 mm ja kuni 1 mm terasuurusega krohvi kihipaksus kuni 5 mm. Soovitav on jätta igale krohvikihile aega karboniseerumiseks vähemalt kolm päeva, sest muidu jäävad alumised krohvikihid kivistumise vähesuse tõttu nõrgemaks kui ülemised. Oluline on pinna niisutamine. Niisutada tuleb krohvitavat aluspinda, igat krohvikihti selle kuivamisperioodil (kuivades oludes iga päev) ja enne järgmise krohvikihi pealekandmist. Niisutamise põhjus on lihtne – kergelt niiskes keskkonnas karboniseerub lubi kiiremini ning tõhusamalt. Lubikrohvi karboniseerituse taset saab kontrollida 1% fenoolftaleiini lahusega. Kui siseruumide krohvimine on tihti üsna riskivaba ettevõtmine, siis välitingimustes tuleb kordades rohkem tähelepanu pöörata erinevatele

asjaoludele. Meie kliimatingimustes, kus külmumistsükleid aastas on sadu, on äärmiselt oluline, et fassaadidel kasutataks kvaliteetset lubikrohvi ja et töövõtted oleksid lubikrohvimisele kohased. Esmapilgul pisikestest detailidest kõrvale hiilimine või lihtsalt kogenematus võib peagi negatiivse tulemuseni viia. Krohvida ei tohi otsese päikesekiirguse käes, oluline on, et krohvitavat pinda kataks tellinguvõrk. Liiga kiire kuivamine muudab krohvi hapraks ning pidurdatud on kivistumisprotsess. Parimad ilmad krohvimiseks on pilvised ja sombused ilmad. Väga hea tulemuse annab roomati ja rooplaadi kasutamine puitfassaadide krohvimisel. Seest õõnes ja piisavalt paks roostevaba traadiga kokku punutud roog hoiab krohvi tugevalt seinas, tagatud on kiire kuivamine ja püsiv aastatepikkune tulemus. Heitlik põhjamaine kliima nõuab fassaadidele pakse krohvikihte. Krohvida tuleb mitmes kihis – sisseviskekiht, täitekihid (1–2) ja viimistluskiht.

Krohvikihi kogupaksuseks peaks olema minimaalselt 40 mm. Soovituslik on jätta viimistluskihi krohvimisel ja värvimisel vähemalt 2–3-nädalane vahe. Värv sulgeb krohvi poore ja muudab pealmise pinna tihedaks, mis pärsib krohvikihtide kivistumist ehk süsinikdioksiidi jõudmist krohvi sügavamatesse kihtidesse. Krohvitud pinnad tuleks värvida õhukeste kihtide kaupa traditsioonilise lubivärviga. Fassaadid nõuavad korralikult paksu lubivärvi kihti, kuid seda ei tohi saavutada paari kihiga. Värvida tohib üks kiht päevas, eelnevalt kergelt niisutades, olenevalt värvi katvusest 5–6 kihti. Mitmes kihis krohvitud lubikrohvi, mis kaetud lubivärviga, lõplik kivistumine võtab aega mitmeid aastaid. Oluline on, et sügiseks oleks krohv fassaadil kivistunud sedavõrd, et külmad pinnale liiga ei teeks. Välitingimustes tuleks krohvimistööd lõpetada hiljemalt septembri keskpaigaks.


EESTI EHITAB

Ajaloolised hooned ja kaasaegne kinnisvaraarendus TARMO A. ELVISTO

SÄÄSTVA RENOVEERIMISE INFOKESKUSE JUHATAJA

O

manikud, kelle vanad hooned on rohkem või vähem amortiseerunud ja vajavad kaasajastamist, seisavad keeruliste valikute ees, kuidas oleks õige renoveerimisplaanidega edasi talitada. Seadustest ja nii kehtivatest kui töös olevatest planeeringutest tulenevad piirangud ja õigused loovad õigusruumi, mille reeglid tuleks endale selgeks teha enne, kui tegutsema asuda. Seaduseraamide täitmisel sisuga tuleb aga otsused vastu võtta majaomanikel endil ja siin hakkavad mõju avaldama erinevad ja sageli erisuunalised isiklikud soovid, soovitused ja välised aspektid. Kuivõrd tasub ja tuleb arvestada hoone ajalooliste väärtustega ning nende hoidmise ja kasvatamise vajadusega? Isegi kui tegu ei ole kaitsealuse ega miljööväärtusliku ehitisega, siis võib tegu olla ikkagi väärtusliku ajaloolise hoonega, millel unikaalne stiil, väärtuslikud materjalid, huvitavad detailid või 48

põnev ajalugu. Seda enam tuleb tähelepanelik olla kaitsealuste ja väärtuslikeks arvatud miljööalade hoonetega. Uuri spetsialisti tausta Oluline on üles näidata respekti oma elu- ja töökeskkonna kultuuriteadlikul renoveerimisel. Kahtlemata oleks mõistlik kohe algselt, tööde kavandamise faasis, konsulteerida kogenud spetsialistidega, kel kogemusi vanade majade säästva korrastamisega. On tähtis, et neil oleks ette näidata varasemaid positiivseid tulemusi, mis omaniku visiooniga olulises osas sobituksid. Kindlasti ei ole olemas vaid ühte ainuõiget lahendust, vaid vajalik on leida kompromisse ja sidususi konkreetse hoone, selle omaniku vajaduste ja võimaluste ning positiivsete visioonide vahel. Energiasääst on oluline, ent selle poole ei tohi püüelda kultuuriväärtuste kahanemise arvelt. Ajaloolise hoone korrastamine on lisaks tööle ja vaevale ka positiivne loominguline väljakutse, kus tööprotsess ja tulemused võiksid rahuldust pakkuda.


Ilusad asjad algavad Aldermanist Uhke villa, kus tegutses restoran Umami, jääb kinnisvaraarendusele ette ja lammutatakse. Foto: Raul Mee

Tulemuseni ei jõuta kunagi üksi, tegu on rohkem või vähem tiimitööga. Väga sageli on kahjuks kuulda, et ajalooliste hoonete korteriühistutes saavad hoonete normaalsel renoveerimisel rahanappusest suuremaks takistuseks keerulised suhted ja lausa riiud ning kohtuprotsessid ühistu liikmete endi vahel. Pea igas ühistus leidub keegi, kes ei ole pakutud plaanidega rahul ja protestib teiste tegevuse vastu. Seega esmaseks ja oluliseks osaks on kõikide omanike kaasamine ja selgitamine ning veelkord selgitamine, mida tahetakse teha ja miks just niimoodi on parim lahendus. Aidata võib ka kolmanda osapoole ehk sõltumatute ekspertide kaasamine. On erinevaid põhjuseid, miks paljud kinnisvaraarendajad eelistavad vana hoone ikkagi võimalusel pigem lammutada ja uue ehitada. Mõnikord võib vana hoone olla liialt suures osas amortiseerunud või siis omanike vajadustega üldse mitte kokkusobiv, krunt ja asukoht aga atraktiivsed. Sageli on aga tegu arendaja jaoks lihtsalt mugavama tee otsimisega kasumi teenimisel. Uute hoonete püstitamine on sageli osutunud kasumlikumaks ja arendajale lihtsamaks lahenduseks. Kasumlikkuse toovad suurema pinna ehitamise võimalus, mis tavaliselt välja kaubeldakse, aga ka ebamäärasusriskide vähendamine: võivad ju renoveerimise käigus tekkida esialgu varjatuks jäänud kulud, mis võivad ebameeldivalt üllatada. Ootamatused teevad tööd kallimaks ja võivad venitada tähtaegu, mis omakorda ohustab projekti tasuvust. Eripära hinnatakse Positiivne on see, et juhul, kui vabatahtlikult või seadusandlike piirangute tõttu ikkagi valitakse ajaloolise hoone renoveerimise tee, siis osatakse olemasolevat eripära tänasel päeval üha enam hinnata ja kui varasemalt kiputi hooneid remondiga liialt palju muutma ja lihtsustama, nn äraremontima ehk euroremontima, siis nüüd on saanud juba heaks tooniks hooneid korrastades ajaloolist väärtust rõhutada ja esile tuua. Väärtustatakse nii stiili, vormi kui ajaloolise materjali ehedust. Üldise stiili, fassaadi ehisdetailide, pitside jms kõrval on au sees ka jõulised paemüürid, lohaka elegantsiga laotud käsitsi vormitud tellised või uhked talad, tahutud palgid ja laiad põrandalauad vms, mis korrastatult tundub šikk, elegantne ja ka väärtuslik. Renoveeritud hoonete seas näeme üha rohkem häid näiteid nii ühiskondlike kui eraomandis olevate, nii elukondlike kui ärikinnisvara puhul. LISAINFO: WWW.RENOVEERI.NET

Muuda oma kodu eksklusiivseks ja kordumatuks.

* vt garantiitingimusi Aldermani kodulehelt

Premium-tasemel väravad ja automaatika.

Alderman 4 Trading OÜ Tähetorni 21b, Tallinn, tel 672 6867, 672 6845 www.alderman.ee, info@alderman.ee aiad ja väravad • väravaautomaatika • sepised ja sepiselemendid • trepipiirded • kruvivundamendid

See kruvi kannab 550 kg ja maksab 26.90 eur/tk

Krinneri originaalkruvivundamendid on: Garanteeritud saksa kvaliteediga Saksamaal testitud ja garanteeritud kandevõimega Patenteeritud, maasse keeramist lihtsustava puurotsaga Sileda, maasse keeramist hõlbustava pinnatöötlusega Väga pika, 70+ aastase kasutuseaga Rohkem infot: www.alderman.ee Tel 672 6845, info@alderman.ee Tähetorni 21b, Tallinn


EESTI EHITAB

Maksukeskkond ehituslikku

M

itmed tehnilised ja esteetilised probleemid ei võimalda tavaliselt vanu ajaloolisi maju muuta niisama energiasäästlikuks ja kaasaegsetele vajadustele kohandatuks kui uusi elamuid. Ebavõrdsuse tekitab ka märgatavalt kõrgem tööjõukulu, mis paratamatult vana renoveerimisega kaasneb. Ehituses lisandub töötasukuludele koos tulu- ja sotsiaalmaksudega reeglina ka käibemaks, mis tähendab, et riik kultuuripärandi korrastamisel meilt aitamise asemel hoopiski kõrgeid makse nõuab. See ei ole sageli õiglane. Lisaks võime küsida, kas lammutamise korral ehitusjäätmete koristamisel ja utiliseerimisel on ikkagi õig-

lased hinnad ja kas uute majade tulevaste utiliseerimiskuludega on arvestatud? Reeglina mitte. Maksude mõistliku diferentseerimisega on võimalik kaasa aidata nii kultuuripärandi kui keskkonna säästlikule kasutamisele. Paraku meil seda ei tehta, võrdsuse ja lihtsuse sildi all tegelikult aidatakse kaasa keskkonnavaenulikkusele. Pitsitav aktsiisimaks maagaasile Kui vaatleme laiemalt vajadust kaitsta keskkonda, vähendades sealhulgas inimtekkelist CO2 eraldumist ja lammutusjäätmeid, siis on oluline teada, et vanade hoonete säästev renoveerimine võib olla nii lühikeses kui pikemas perspektiivis kokkuvõttes kesk-

Maksude tõstmine pole õiglane miljööalade ajalooliste majade elanike suhtes. konnasõbralikum kui lammutamine ja uute, isegi väga energiatõhusate majade, ehitamine. Seda on kinnitanud mitmed välisriikides teostatud uuringud ja sedasama tulemust käsitleti haaravalt alles hiljuti Tallinnas disainigaleriis olnud ja suurt tähelepanu pälvinud arhitektide liidu kuraatornäitusel „Liginull”.


pärandit ei väärtusta Lisaks survestavad miljööväärtuslikke piirkondi ka kõrgele tõstetud ja veelgi tõsta plaanitavad aktsiisimaksud maagaasile. Toimuv maksude tõstmine ei ole kindlasti õiglane miljööalade ajalooliste majade elanike suhtes. Viimastel puudub reeglina võimalus hoonet piisavalt lisasoojustada või küttepumpasid paigaldada või kaugküttele üle minna. Küll aga on tegu riigi jaoks mugava lisaraha kogumise meetodiga, mis erinevatel põhjustel seni pälvinud märksa väiksemat kriitikat kui teised ebaõnnestunud valitsuse korraldatud aktsiisitõusud. Mis aga on tänased suurimad probleemid ajalooliste hoonete, korrastamisel? Üheks murekohaks

ja segaduse tekitajaks on kaasaegsed soojustagastusega ventilatsioonisüsteemid, sest ajaloolistes eluhoonetes ei ole üheselt selge selliste süsteemide otstarbekus, kohasus ja efektiivsus. Enamasti neid ei paigaldata, sel juhul peaks aga seda suurem roll olema olemasolevatel väljatõmbe ventilatsioonikanalitel korstnalõõrides ja säilima peaksid ka õhutusaknad, nn fortuškad. Miljööalade ajalooliste kortermajade juures ei suudeta enamasti ventilatsioonisüsteemide osas kokku leppida ja eramajades ei peeta soojatagastusega ventilatsiooni kuigi oluliseks. Kui hoone samal ajal lisasoojustatakse, tihendatakse või paigaldatakse uued ilma ventilatsiooni-

süsteemideta aknad, võib kergesti juhtuda, et sisekliima kvaliteet halveneb, mitte ei parane. Vaja leida kompromissid Endiselt on keeruliseks pähkliks ka paljud päästeameti nõuded, mis lähevad sageli vastuollu kultuuriväärtuste säilitamise eesmärkidega. Ka siin tuleks ajalooliste hoonete puhul kokku leppida mõistlikud erisused ja teha kompromisse. Ajalooliste hoonete korrastamisel ei tohi unustada, et oluline on läheneda protsessile tervikuna. Ajaloolist väärtust ei tohiks tuua ohvriks energiasäästule ega rahasäästule. Stiil on oluline, materjalid on olulised, kompleksne lähenemine on oluline.

Sinu VELUX katuseakende, kardinate ja aknakatete nutikas sensorjuhtimine

Uus VELUX ACTIVE sisekliima juhtimissüsteem. Nutisensorid mõõdavad pidevalt temperatuuri, niiskust ja õhukvaliteeti (CO2 taset). VELUX INTEGRA katuseaknad, kardinad ja aknakatted avanevad või sulguvad automaatselt vastavalt etteantud parameetritele, et tagada ruumis tervislikum sisekliima. Laadi alla tasuta VELUX ACTIVE mobiilirakendus.

Temperatuur

Niiskus

CO2 tase


REKL A AMTEK ST

PIPELIFE:

Saagu vaikus... Oma elutingimuste parandamiseks on nüüd vähem kontimurdvaid võimalusi kui need, mida kõik vaatajarekordid purustanud filmist „Tõde ja õigus“ näha oli. Paljud tänased igapäevamured ja ootused on muutunud: tuldud on pikk tee enam kui sadakond aastat tagasi ehitatud taludest tänaste kõigi mugavustega kodudeni.

Tänapäevased nõudmised kanalisatsioonisüsteemidele on üha kõrgemad ega ei seisne ainult nende olemasolus: esmatähtsaks on muutunud nende läbimõeldud paigutus. Kui algselt peideti ruumis nähtaval olnud torud esteetilistel kaalutlustel seina taha, siis nüüd on see juba elementaarne. Veidi hiljem hakati kanalisatsioonipüstakuid planeerima nii, et need jääksid eluruumidest võimalikult kaugele ega asuks samas seinas näiteks magamistubadega. Nii ei sega torudes voolava vee heli igapäevaelu. Linnastumine on suurendanud kortermajade tihedust ja

toob naabrid üksteisele lähemale. Seega on sageli kuulda nii üleval korrusel kõndiva naabri samme kui seda, kuidas köögis nõusid pestakse või tualetis vett tõmmatakse. Vaikus majas ja naabrite elust enam osa ei saa Pipelife tähistab sel aastal oma 20. tegutsemisaastat Eestis. Selle tähistamiseks tuleb turule uus helisummutav hoonekanalisatsioonisüsteem Master 3 Plus! Master 3 Plus lubab astuda järgmise sammu müravabamate lahenduste suunas – Austrias välja tööta-


PIPELIFE MASTER 3 PLUS

Master 3 Plus – vaikus majas SILE SISEKIHT • Suur voolukiirus • Ei takista veesamba liikumist – tekib vähem müra • Valge värvus torustiku paremaks kaamera-vaatluseks • Toodetud polüpropüleeni kopolümeerist KÕVA KESKKIHT

KESKKIHT

SISEKIHT

• Hea heliisolatsioon

Hoone kanalisatsioonitorud peavad olema vastupidavad Kanalisatsioonitorustikud peaksid kodudes olema mitte ainult võimalikult vaiksed, vaid ka vastupidavad erinevatele temperatuurimuutustele ning olmekeemiale.

• Mõõtmete stabiilsus madalatel ja kõrgetel temperatuuridel • Toodetud mineraaltäidisega polüpropüleenist LÖÖGIKINDEL VÄLISKIHT • Erakordselt vastupidav • Muhvide purunemine välistatud • Paigaldamine, transportimine ja objektil käsitsemine võimalik ka madalatel temperatuuridel • Toodetud polüpropüleeni kopolümeerist

VÄLISKIHT

tud ja katsetatud süsteem võimaldab korrektse paigalduse korral vähendada oluliselt kanalisatsioonist kostuvat heli.Kombinatsioon mitmekihilistest torudest, suure massiga liitmikest ning õigetest kinnitusklambritest tagab, et vee voolamisel torudes tekkiv müra on viidud miinimumini.

• Suurepärane jäikus

KOKKUPANDUNA ANNAVAD NEED KOLM KIHTI MASTER 3 PLUS-I TORUSÜSTEEMILE MITMED EELISED: • Suur ring- ja pikijäikus • Suur reovee läbivoolukiirus • Erakordne heliisolatsioon • Suur löögikindlus

www.pipelife.ee


EESTI EHITAB

Põnev koolitussari praktikult praktikule KALEV KUNDLA EKVÜ EESTSEISUSE LIIGE

K

uuendat aastat on Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus (EKVÜ) korraldamas koolitustesarja „Praktikult praktikule“, et soodustada koostööd erialainseneride ning valdkonnas tegutsevate ettevõtete vahel. Sisuks, nagu koolitussarja pealkirjaski välja toodud, on praktiliste ja uudsete lahenduste tutvustamine, mis võiks aidata projekteerijatel, ehitajatel, järelevalvet teostavatel inseneridel luua ühist paremat teadmist ning viia ehitiste taset paremaks. „Praktikult praktikule“ sari on kõigi osapoolte poolt väga hästi vastu võetud ning mida aasta edasi, seda rohkem on sellesse ka pa-

nustatud – ettevõtted toovad aina rohkem esinema ka välislektoreid, kellel on spetsiifilisematel teemadel laiemad teadmised ning ka teiste turgude kogemused. Üritusel osalejad on omalt poolt vastanud aina suurema osalejate arvuga ja viimastel koolitustel on see küündinud 70–80 inimeseni, mis on hoonete erisüsteemide valdkonda arvestades väga hea näitaja. Selleks, et ettevõtjate kui praktikute teadmisi paremini ehitusvaldkonnas rakendada ning ala arendada, on sõlmitud koostööja partnerlepingud paljude ala tipptegijatega, näiteks Paroc AS, Onninen AS, Halton OY, Fläkt OÜ, Saint-Gobain Ehitustooted Eesti AS, Siemens AS, Uponor Eesti OÜ, Ets Nord AS, Lindab AS, Dan-

fos AS, Airwave OÜ, Airexa OÜ (Swegon), AU Energiateenus OÜ, LCC Produkt OÜ, EB Therm OÜ, Chiller OY, S.F.P Group OÜ. Lisaks seminaride korraldamisele püütakse koos ettevõtetega kaasa lüüa valdkonna seadusloomes ning tutvustada tehnosüsteemide eriala noortele.

Täpsem info üritustesarja kohta: www.ekvy.ee koolituste sektsiooni all. Järgmine koolitus toimub juba 23. mail.

Veefiltrite müük, paigaldus ja hooldus: • • • • •

Veepehmendusfiltrid Rauaeraldusfiltrid Liivafiltrid Aktiivsöefiltrid Küttekemikaalid ja küttesüsteemide pesu • Õlipõletid • Soojuspumbad • Varuosad www.calleks.ee

Puhas vesi on elu alus

Calleks OÜ Rannamõisa tee 4, 13516 Tallinn Telefon 656 7247, info@calleks.ee

59


Kunstkivi Kõrgsurvelaminaadid Fassaadipaneelid Töötasapinnad Kompaktlaminaat Melamiin

Acrülam OÜ Vesse 5, 11415 Tallinn Tel: +372 5595 5916 www.acrulam.ee


EESTI EHITAB

32-aastane vastne professor Martin Thalfeldt.

MARTIN THALFELDT:

hea sisekliimalahendus on märkamatu Martin Thalfeldt on 32-aastane vastne Tallinna Tehnikaülikooli professor, kes juhib hoonete sisekliima ja veetehnika õppekava hoonete tehnosüsteemide professorina. Ta teab rääkida, milline on ideaalse sisekliima lahendus ja kuidas võib kliimasoojenemine mõjutada tehnosüsteemide arendamist. TEKST: EPP JOALA

56

Kuidas jõudsid hoonete sisekliima eriala valimiseni? Vanemate poolt oli ainsaks piiranguks tungiv soovitus mitte õppida kehakultuuri või majandust. Andsin avaldused sisse Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli. Paar tuttavat olid aasta varem sisse astunud tööstus- ja tsiviilehitu-

se erialale ning ilmselt seetõttu oli mõtteis ehitus. Ühel suvepäeval sõitsime vanematega Tallinna poole ja tee peal otsustasime, et see võiks olla mõni kitsam eriala koos konkreetsete oskustega. Valikuid oli nii Tallinnas kui Tartus mitu, kuid minus tärkas ka soov astuda iseseis-


vasse ellu. Nii võtsin vastu otsuse kolida Tallinnasse ja asuda õppima oma esimest valikut ehk keskkonnatehnikat spetsialiseerumisega küttele ja ventilatsioonile (täna hoonete sisekliima ja veetehnika). Mis on tehnosüsteemide arendamise ja uurimise juures põnevaim? Hooneid püstitatakse selleks, et inimesed saaksid neis elada, töötada või lõõgastuda, mitte selleks, et energiat säästa või vastata standarditele. Tehnosüsteemide spetsialisti üheks suurimaks „probleemiks“ on see, et hooneid projekteerivad, ehitavad ja kasutavad inimesed. Igal inimesel on oma harjumused ja ootused sisekliimale ning alati on keegi rahulolematu. Minu eriala teebki põnevaks see, et lõpuks on vaja lahendust, millega on rahul suurem osa hoone kasutajatest. Hea lahendus on selline, kus ei saa arugi, et insener on head tööd teinud. Tehnosüsteemide spetsialist peab andma nõu ka ülejäänud projekteerimismeeskonnale, et vältida olukorda, kus hea sisekliima on võimatu või väga kallis. Mida tähendab Sinu jaoks professoriamet? Mul on õnnestunud töötada endast oluliselt pädevamate inimeste käe all. EstKonsultis sain tugeva tehnosüsteemide projekteerimise kogemuse Margus Laasilt. Jarek Kurnitski juhendamisel doktoritööd tehes sain maitsta tipptasemel teaduse tegemist. Norras oli minu otseseks ülemuseks hoopis füüsika taustaga Laurent Georges, kelle kabinetis tahvli ääres sai tihti arutatud, kuidas õhk ja soojus ruumis liiguvad. Vastse professorina tuleb mul astuda samasesse rolli, kus on olnud minu varasemad ülemused. Tuleb

Martin Thalfeldt

Tallinnas sündinud ning Tartus üles kasvanud insener ja teadlane. Läks pärast Miina Härma Gümnaasiumi lõpetamist õppima Tallinna Tehnikaülikooli. Pärast lõpetamist alustas tööd tehnosüsteemide projekteerijana ettevõttes EstKonsult. Doktoriõpingute jooksul 2013. aastal otsustas ta täielikult pühenduda teadusele, kogudes vahepeal kogemusi ka Norra Teadus- ja Tehnikaülikoolis.

tegeleda rohkem eriala populariseerimise ja arendamisega, samuti õppetöö ja rahataotlustega. Järjest vähem on aega ise nokitseda mõne probleemi kallal ning huvitavate teemadega edasi tegelemiseks tuleb luua oma meeskond ja olla suunanäitaja. See on hetkel minu jaoks suurim väljakutse. Professoritest on ühiskonnas jäänud mulje, et nad tegelevad ainult teaduse ja õpetamisega. Müüt või tegelikkus? Kindlasti on ka selliseid professoreid. Poolnaljaga öeldes tegeleb üks õige Eesti professor pidevalt ka rahastustaotluste kirjutamisega. Olgugi, et ootused teadlastele ja keskkond, milles hetkel toimetame, eeldab pidevalt tööga tegelemist, leian, et pikas perspektiivis on tulemuslikkuseks vaja ka muid tegevusi kõrvale leida. Pingeid maandan Eesti esiliigas (tugevuselt teine liiga) võrkpalli mängimisega, kalastamisega, reisimisega ning pere ja sõpradega aega veetes. Milline on praegu TalTech-i erialateadlaste koostöö ettevõtetega, kuhu see võiks edasi areneda? TalTech-i liginullenergiahoonete uurimisrühm on tihedalt seotud Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendusega (EKVÜ) ja

seeläbi kaudselt ka ettevõtetega. Koostöös EKVÜ-ga korraldatakse inseneridele koolitusi ja infopäevi, et anda edasi viimased uuringute tulemused. Samuti on ettevõtetega ühiseid projekte – näiteks Akadeemia tee 5a ühiselamu rekonstrueerimine liginullenergiatasemele. Uusimad hoonete energiatõhususe nõuded töötati välja koos arhitektide, kinnisvaraarendajate, ehitusfirmadega. Koostöös puiduettevõtetega oleme andnud oma panuse ka Eesti puitmajatootjate eduloosse. Lisaks on väiksemaid projekte, kus firmad katsetavad oma lahendusi ning käime ka „põllul“ uurimas, kuidas esimesed liginullenergiahooned toimivad. Kuidas kliima soojenemine mõjutab ja hakkab mõjutama Sinu igapäevatööd? Kliima soojenemine on põhjus, miks on tekkinud tugev surve energiatarbimise ja fossiilkütuste tarbimise vähendamiseks. Arenenud maades tarbitakse suur osa energiast hoonetes ja selle vähendamine on kulutõhusaim viis süsinikuheitmete piiramiseks. Loomulikult tuleb tegeleda ka energiatarbimise vähendamisega muudes sektorites. Hoonete tehnosüsteemide spetsialist on reeglina isik, kes teab, kuidas tagada hoonete energiatõhusus. Seega on kliima soojenemine juba praegu tekitanud hulga probleeme ja võimalusi, millega liginullenergiahoonete uurimisrühmas tegeleme. Oleme oma laiuskraadil harjunud ehitama elamuid jahutussüsteemita, kuid mulluse suvega sarnaste kordumisel tuleb senised tavad üle vaadata. Eesmärgiks tuleb seada, et me saaks suviti hakkama võimsaid jahutussüsteeme ehitamata ja energiat kulutamata. Selleks peame tehnosüsteemide insenere koolitama nii, et jahutussüsteemi projekteerimise asemel on

57


EESTI EHITAB

nende tööks ülejäänud projekteerimismeeskonna konsulteerimine, et saavutataks tervikuna hea hoone. Kuidas mõjutab kliimavööde ülesandeid, millega on Sinu eriala insener peab tegelema? Ilmselt pole keeruline arvata, et kuumas kliimas on suurimaks probleemiks hoonete jahutamine ja külmas kütmine, kuigi uutes hoonetes on osutunud jahutus väljakutseks ka meil. Mugavaimas olukorras on näiteks kesk-eurooplased, kellel pole suvel liiga palav ega talvel liiga külm. Meil põhjustavad talvel probleeme miinuskraadid. Näiteks kaasaegse ventilatsioonisüsteemi soojustagasti suudab hoonest välja tõmmatava õhu maha jahutada miinuskraadideni ja sellest kondenseerunud niiskus jäätub ning ummistab soojustagasti. Põhjamaades toodetud ventilatsiooniseadmete automaatika suudab reeglina probleemist jagu saada, aga Kesk-Euroopas toodetud seadmetega on esinenud probleeme. Mahedas kliimas saab akna pea aastaringselt lahti hoida ja ruumi ventileerida. Samas kui meil on näiteks koolides ventilatsioon adekvaatselt lahendamata või lihtsalt välja lülitatud, siis talvel ei saa akna all istuvate õpilaste tõttu aknaid lahti teha. Selle tulemusel on tunni lõpuks kõigil pea paks ja mõte ei tööta. Isiklikust kogemusest võin tuua aastate taguse näite, kui projekteerisin jahutussüsteemi hoonesse Pekingis ja varem tehtud arvutusi üle vaadates ei saanud aru ühest jahutuskoormuse komponendist. Pärast mõningast nuputamist meenus, et oli arvestatud ka soojuse kandumist hoonesse läbi välisseinte. Eestis on välisseinad soojustatud arvestades suurt talvist temperatuuride erinevust ja suvine mõ-

58

Pean tegelema eriala populariseerimise ja arendamisega, aga samuti ka õppetöö ning rahastustaotluste kirjutamisega. ningane temperatuuride vahe ruumi ja välisõhu vahel ei oma olulist mõju jahutussüsteemi võimsusele. Esimese hooga ei taibanud, et soojema suvega Pekingis tuleb seda arvesse võtta. Kuidas inspireerida noori tundma huvi valdkonna vastu, mille nimetus igaüht ei pruugi kõnetada? Sellele otsivad vastuseid kõik vähempopulaarsete insenerierialade programmijuhid, mina sealhulgas. Paarisõnalisse valdkonna (või õppekava) nimetusse on praktiliselt võimatu panna kõike, mida see hõlmab. Sisu tuleb noortele edasi anda viisil, mis pälvib nende tähelepanu ja annab infot sobival moel. Tagasisidele tuginedes ei taju gümnasistid, et ülikoolis on mitu eriala, kus saab õppida ehitusinseneriks. Enim inspireerivad noori teised noored, kes seda eriala juba õpivad. Mis on need teemad, mis Sinu eriala praktikutele täna kõige enam kõneainet pakuvad? Aasta eest kerkisid meedias esile liginullenergiahooned, sealhulgas mõnede väga huvitavate tõlgendustega. Levisid arusaamad, nagu peaksid hooned hakkama tootma sama palju energiat, kui ise tarbivad, aknaid ei tohi enam avada ning palkmaju ei tohi ehitada.

See kõik on vale. Tuli hakata tegema selgitustööd. Näiteks eelmisel aastal tuli liginullenergiahoonete infopäevaks leida algsest suurem ruum, sest huvilised lihtsalt ei mahtunud ära. Samuti on aktuaalne ventilatsioonilahendused renoveerimisel. Meie kogemused näitavad, et korterelamut soojustades tuleb välja ehitada väga korralik ventilatsioonisüsteem. Aastatepikkune töö on viinud selleni, et seda tehaksegi, aga nagu alati, kerkib ühe probleemi lahendamisel esile uus. Näiteks soojustagastite jäätumine. Millised innovatiivsed lahendused ootavad valdkonnas kümne aasta pärast? Nüüd hakkan spekuleerima. Kliimasoojenemine ja kaasnevad probleemid on muutnud inimesed oluliselt teadlikumaks. Paljude hoonete automaatika jälgib energia kättesaadavust ja vastavalt sellele juhib tehnosüsteemide tööd ning elektriautode laadimist. Lahendamist vajab probleem, kuidas tagada energiasüsteemide töökindlus, kui samal hetkel muudetakse automaatselt suure hulga hoonete energiatarbimist. Tehnosüsteeme hakatakse juhtima vastavalt ruumis viibiva inimese eelistustele. Just on turule tulnud andurid, mis kinnitatakse inimese kehale, ja nende abil hinnatakse, kuidas inimene end tunneb. Vastavalt sellele juhitakse ruumides tehnosüsteemide tööd. Kõige murrangulisema innovatsiooni jätsin lõppu – hoonete projekteerimisel ja ehitamisel arvestatakse põhjalikult sisekliima ja energiatõhususega. Igasse projekteerimismeeskonda on kaasatud vastava ala pädev spetsialist. Neid on tööturul piisavalt, tänu sellele, et dekaadivahetuse paiku tõusis järsult hoonete sisekliima ja veetehnika eriala valivate tudengite hulk.


Uudne rullmaterjalist märja ruumi veetõke

Tippklassi segud ja veetõkked!

Olulised eelised: - Lihtne kasutada - 50% väiksem ajakulu - Väga hea vee- ja aurutihedus - Tagatud kvaliteet Turule on ilmunud uus märja ruumi veetõke, räägime pisut lähemalt selle eelistest. Traditsioonilised veetõkked kantakse aluspinnale enamasti vedelal kujul, rulli või pintsliga ning vähemalt kahes kihis. Enne iga järgmise kihi paigaldust on paratamatult mitu tundi kuivamisaeg. Väiksemate ruumide töötlemisel võtabki veetõkke paigaldusest suurema osa ajast materjali kuivamine. Uudne rullmaterjal mira 4500 vapourmat liimitakse kiirelt tarduva 4630 aqua-flex veetõkkemördiga seina ja põrandale, sama tööetapiga tihendatakse kõik vuugid, nurgad jms ning paigaldatakse läbiviigumansetid. Peale 6-8 h kuivamist on pind valmis, keraamilised plaadid kinnitatakse otse mira 4500 vapourmat pinnale. Kasutades mira 4500 vapourmat veetõkkematti, on alati tagatud veetõkke kihi paksus. Kui traditsiooniliste veetõkete puhul on vaja kvaliteedi tõestamiseks äsja paigaldatud membraanist lõigata proovitükid ning lõikekohad parandada, siis rullmaterjali kasutamisel ei ole see vajalik. Kvaliteet on alati tagatud. Kui mõni plaat juhtub katki minema või on muul põhjusel vaja plaat välja vahetada, siis mira 4500 vapourmat veetõkke pealt on enamasti võimalik vana plaat ettevaatlikult eemaldada ning uuega asendada. Traditsioonilise veetõkkega töödeldud seinal või põrandal plaadi vahetamine ning veetõkke taastamine on keeruline ning kohati suisa võimatu. Võime öelda, et mira uus veetõkkesüsteem on kiire, usaldusväärne ja hõlpsasti parandatav. Ning muidugi on see ka suurusjärgu võrra vee- ja veeaurutihedam kui senised veetõkked, pakkudes kaitset mis ületab ka üliranged Rootsi normid.

www.mira.eeXXIII RAHVUSVAHELINE EHITUSMESS

KATALOOG CATALOGUE MESSIINFO KOHT: EESTI NÄITUSTE MESSIKESKUS, PIRITA TEE 28, TALLINN LAHTIOLEKUAJAD: 3. APRILL KELL 11-18 4. APRILL KELL 10-18 5. APRILL KELL 10-18 6. APRILL KELL 10-17 ÜLDINFO MESSI AJAL: INFOSTEND C-HALLI FUAJEES KORRALDAJA: EESTI NÄITUSTE AS PIRITA TEE 28 TALLINN 10127 TEL: 613 7337 E-POST: FAIR@FAIR.EE WWW.EESTIEHITAB.EE

GENERAL INFORMATION VENUE: ESTONIAN FAIRS CENTRE, PIRITA ROAD 28, TALLINN OPENING HOURS: APRIL, 3 AT 11-18 APRIL, 4 AT 10-18 APRIL, 5 AT 10-18 APRIL, 6 AT 10-17 GENERAL INFORMATION DURING THE FAIR: INFODESK IN THE FOYER OF HALL C ORGANIZER: ESTONIAN FAIRS LTD PIRITA ROAD 28 TALLINN 10127, ESTONIA PHONE: +372 613 7337 E-MAIL: FAIR@FAIR.EE WWW.EESTIEHITAB.EE


KUI SU UUS PELLETIKATEL ON NII KENA, ET RAAMIKS LAUSA ÄRA PK 15 Combi – uus täielikult integreeritud disain ühendab pelletikatla, -põleti ning -mahuti mugavaks ning keskkonnasõbralikuks küttesüsteemiks

Leidke meid Eesti Näituste messikeskusest, boks D35


EESTI EHITAB 2019

Teabe-, nõustamis- ja koolitusürituste kava EESTI NÄIT USTE MESSIKESKUSES Kolmapäeval, 3. aprillil 2019

Neljapäeval, 4. aprillil 2019

Kell 13.00 RAHVUSVAHELISE EHITUSMESSI „EESTI EHITAB 2019“ PIDULIK AVAMINE

10.00–16.15 FASSAADIPÄEV

Toimumiskoht: C-hall 12.00–17.00 Seminar: EKSPLUATEERITAVAD KATUSED I OSA • Omaloomingulised lahendused ja nende vead • Ekspluateeritavate katuse kestvus, materjalid ning tarvikud Alo Karu, ehitusekspert hoone piirdetarindite alal II OSA Haljaskatused – tähtsus ja ülesehitus Rohekatuse kujundus ja ehitus •

Kujundamine, funktsioonid, normid ja standardid

Rohekatuse ehitus: katuse kalle, hüdroisolatsioon, juuretõke

Nophadrain rohekatusesüsteemid: •

Ekstensiivne ja intensiivne süsteem

Käidavad katused ja liiklusega koormatud katused

Nophadraini unikaalsed katuse drenaažisüsteemi

Ekspluateeritavate katuste tehnilised lahendused Dreenimattide, kaitsekihtide ja eritarvikute kasutamine ekspluateeritavates katustes Peter Kafonek, Nophadrain BV, Holland (loeng inglise keeles) Korraldaja: Katusemaailm OÜ Info ja registeerumine: janek@katusemaailm.ee Toimumiskoht: A1 seminariruum 15.00–16.00 Töötuba: MIKROTSEMENDI PAIGALDAMINE VANNITUPPA Korraldaja: Mikrotsement Disain OÜ Toimumiskoht: Stend C-44

Ajakava: 10.00 registreerumine 10.20–10.30 Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu (EKFML) eessõna seminaripäevale Enno Rahuoja, EKFML 10.30–11.00 Soklite hüdroisolatsioon ja soojustamine Viljar Aus, TechnoNicol Eesti tehniline konsultant 11.45–12.30 Kingspani soojustusmaterjalid tuulduvatele fassaadidele Kristjan Väester, Kingspan Insulation OÜ tehniline konsultant 11.30–12.00 Puitfassaadide tuleohutusest Alar Just, Tallinna Tehnikaülikooli professor 12.00–12.30 ISOVER- ja Gyprocfassaadide soojustuslahendused Indrek Sniker, Isover tehniline konsultant 12.30–13.00 Kohvipaus 13.00–13.30 Keskkond ja kestus fassaadi karkassilahendustes Enno Rahuoja, SFS intec Oy Eesti filiaal tehniline spetsialist 13.30–14.00 Külmasillad ja mehhaaniliste kinnitite mõju tuulduva fassaadi soojusläbivusele Jaanus Hallik, Building Numerics OÜ 14.00–14.30 Ruukki Forma = sandwich-paneel + lisafassaad ehk kuidas kinnitada täiendavat fassaadikatet 0,5 mm teraslehe külge Kaupo Pertel, Ruukki Products AS tootegrupijuht 14.30–15.00 Peidetud lahendused fassaadiplaatide kinnitamiseks Janis Kaktins, SIKA Baltic (inglise keeles) ja Sten Tiidt, SIKA Estonia OÜ projektimüügi juht 15.00–15.30 Avatäidete korrektne montaaž tuulduvasse fassaadi

Mehis Tiitsar, VBH Estonia AS tootejuht 15.30–15.50 EKFML tagasiside küsitlusele Enno Rahuoja, MA, EKFML-i juhatuse liige 15.50–16.15 Tunnistused, EKFML 10 ja seminari pidulik lõpetamine kohvilauas koos tordiga Korraldajad: Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit ja EhitusKeskus Info ja registeerumine: info@katuseliit.ee, www.ehituskeskus.ee/ seminarid-koolitused Toimumiskoht: A1 seminariruum 11.00–14.00 Ehitusala välkfoorum: EHITUSTURU HETKESEISUST JA SUUNDUMUSTEST Lektor: Marje Josing Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Korraldaja: Ehitusala OÜ Toimumiskoht: A2 seminariruum 13.00–14.00 Seminar: LIIMIJA KEEMIAVABA RISTKIHTPUITPANEEL MHM Korraldaja: ESTHUS OÜ Toimumiskoht: B2 seminariruum 15.00–16.00 Töötuba: MIKROTSEMENDI PAIGALDAMINE VANNITUPPA Korraldaja: Mikrotsement Disain OÜ Toimumiskoht: Stend C-44 Reedel, 5. aprillil 2019 10.00–17.45 Seminar: ENERGIASÄÄSTLIK MÕTTEVIIS HOONETES – KUIDAS TEGUTSEDA? Päeva juhib Ragnar Kuusk Ajakava: 10.00–10.15 Tervituskohv – registreerimine 10.15–10.30 Sissejuhatus, energiasäästlik mosaiik, 9 aastat ESAKODA Ragnar Kuusk, Esakoda MTÜ

63


EESTI EHITAB

10.30–10.55 Elamumajanduse arengusuunad 2019. aastal Regina Michaelis, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi elamumajanduse valdkonna juht 10.55–11.40 Väikeasulate korterelamute korrashoid ja renoveerimine Andry Krass, Eesti Omanike Keskliidu juhatuse liige 11.40–12.10 Taastuvate energiaallikate potentsiaal Eestis Mihkel Annus, Eesti Taastuvenergia Koja juhataja 12.10–12.20 Kohvipaus 12.00–12.25 SmartEnCity projektist Kalle Virkus, Tartu Regiooni Energiaagentuur, energeetika ekspert 12.45–13.10 Kuluefektiivne liginullenergialahendus korrusmajas Meelis Voolmaa, Eesti Energiasäästu Assotsiatsioon 13.10–13.55 Soojuspumbad ja energiakaevud Raul Kukk, Ait-Nord OÜ ja Tarmo Eerik, Eesti Puurkaev OÜ 13.55–14.15 Lõunapaus 14.15–14.40 V V V – ventilatsioon vastavalt vajadusele Viljo Kaul, Termex OÜ

osalejate tänamine kutsetega ehitusmessile laupäeval

lindude pesakaste. Võtke koos lapsega osa tasuta töötubadest.

Korraldaja: Esakoda MTÜ ja koostööpartnerid

Korraldaja: Vivendi Koolituskeskus

Info ja registeerumine: omanikud@omanikud.ee või kuuskragnar@gmail.com Toimumiskoht: A1 seminariruum 11.00–12.00 Seminar: AHJUDE ENERGIATÕHUSUS JA KASUTAMINE PASSIIVMAJADES NING KÜTTEAUTOMAATIKA Korraldaja: Eesti Pottsepad MTÜ

Toimumiskoht: A2 seminariruum

14.00–15.00 Seminar: AHJUDE ENERGIATÕHUSUS JA KASUTAMINE PASSIIVMAJADES NING KÜTTEAUTOMAATIKA

Toimumiskoht: Stend C-44

Korraldaja: Eesti Pottsepad MTÜ Info ja registreerimine: andrus@koltsikaminad.ee Toimumiskoht: A2 seminariruum 14.00–15.00 Töötuba: MIKROTSEMENDI PAIGALDAMINE VANNITUPPA Korraldaja: Mikrotsement Disain OÜ 14.00–15.00 Töötuba: LUBIKROHV JA LUBIVÄRVID

Koolitaja: Kermo Jürmann, MEISTRI / Säästvad Ehituslahendused OÜ

16.05–16.40 Päikeseenergiast elektrienergia ja SolarEdge optimeerijatega lahenduste eelised Raido Vaikre, ArevaSolar OÜ

Korraldaja: loodusmaterjalide pood MEISTRI

16.40–17.00 Päikeseküttelahendused Eerik Kaste, Anrebell OÜ, tehniline konsultant

Toimumiskoht: Stend C-45

64

Info ja registreerimine: andrus@koltsikaminad.ee

Korraldaja: Mikrotsement Disain OÜ

Tutvustame aluspindade ettevalmistamist, roomattide ja -plaatide ning esimeste krohvikihtide paigaldamist. Käsitleme viimistluskrohvide pealekandmist ja värvimist traditsioonilise lubivärviga, lubiliimvärviga ja struktuurse lubivärviga. Tutvustame peegelvõlvide ja karniiside valmistamist.

17.30–17.45 Kokkuvõte ja seminaril

Korraldaja: Eesti Pottsepad MTÜ

Toimumiskoht: A2 seminariruum

15.05–15.30 Devi küttekaablid ja nutikas juhtimine Vahur Parve, Danfoss AS

17.00–17.30 Kuidas organiseerida korterelamu renoveerimine algusest lõpuni? Lembit Ida, FIE, tehniline konsultant

10.30–11.30 Seminar: ÕIGE KÜTMINE JA TULEOHUTUS

Info ja registreerimine: andrus@koltsikaminad.ee

Toimumiskoht: Stend C-44

15.55–16.05 Kohvipaus

Toimumiskoht: B2 seminariruum

11.00–12.00 Töötuba: MIKROTSEMENDI PAIGALDAMINE VANNITUPPA

14.40–15.05 Küttesüsteemide lahendused Marko Moring, Danfoss AS

15.30–15.55 AERECO siseõhuniiskusel automaatselt reguleeruv ning Ventsi soojustagastusega sundsissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteemid Karl Sooväli, Smartvent Group OÜ

Info: www.vivendi.ee

Info ja registreerimine: www.ehituslahendused.ee/koolitused

Laupäeval, 6. aprillil 2019 10.00–17.00 VIVENDI TÖÖTOAD LASTELE Vivendi puidu- ja paberistuudio töötoas meisterdatakse koos puidust

13.00–14.00 Seminar: ÕIGE KÜTMINE JA TULEOHUTUS Korraldaja: Eesti Pottsepad MTÜ Info ja registreerimine: andrus@koltsikaminad.ee Toimumiskoht: A2 seminariruum 14.00–15.00 Töötuba: MIKROTSEMENDI PAIGALDAMINE VANNITUPPA Korraldaja: Mikrotsement Disain OÜ Toimumiskoht: Stend C-44 15.00–16.00 Seminar: ÕIGE KÜTMINE JA TULEOHUTUS Korraldaja: Eesti Pottsepad MTÜ Info ja registreerimine: andrus@koltsikaminad.ee Toimumiskoht: A2 seminariruum 14.00–15.00 Töötuba: SAVIKROHV JA SAVIVÄRVID Tutvustame aluspindade ettevalmistamist, roomattide ja -plaatide ning alus- ja viimistluskrohvi paigaldamist. Jagame nippe tugevamate ning pudisemiskindlate pindade saavutamiseks. Seejärel käsitleme lõppviimistlust savivärvidega. Koolitaja: Kermo Jürmann, MEISTRI / Säästvad Ehituslahendused OÜ Korraldaja: loodusmaterjalide pood MEISTRI Info ja registreerimine: www.ehituslahendused.ee/koolitused Toimumiskoht: Stend C-45


REKLAAMTEKST

FILTERS 24 – filtri vahetamine pole enam probleem Uued hooned ehitatakse üldjoontes sundventilatsiooniga ja kasutuses on soojustagastusega ventilatsiooniagregaat ehk teisisõnu ventagregaat. Päris sageli paigaldatakse selline süsteem ka renoveeritavatesse hoonetesse. Soojustagastusega ventilatsiooniagregaadiga süsteemi eelisena saab kokku hoida küttekuludelt: soojusvaheti abiga kantakse väljuva õhu soojus üle sisenevale õhule, kaasaegsete lahenduste kasutegur on suur. Siiski ei tohi unustada, et ka see süsteem vajab korrapärast hooldust ning filtrite vahetamisse tuleb suhtuda tõsiselt. Seega tuleb uut kodu ostes endale kindlasti selgeks teha, kas seal on korteripõhise soojustagastusega ventilatsiooniseade ja mida selle hoolduseks on vaja teha. Uued korteri ja eramajade ventilatsiooniseadmed on ehitatud nii, et neid saab ka ise lihtsalt hooldada, filtreid vahetada ning puhastada. Filters24 pakub laia valikut õhufiltreid kõige populaarsematele seadmele: Komfovent, Vallox, Flexit, Deekax, Systemair, Swegon, etc. Pakkumises on nii analoogfiltrid kui originaalfiltrid. Vajadusel pakume ka filtrite vahetuse ja hooldus teenust. Tellida saab mugavalt meie e‑poes www.filters24.eu ja seejärel saadetakse toode Smartpostiga kiiresti üle Eesti. Mõistagi saab soovi korral filtrile ka ise meie Tallinna kontorisse järgi tulla.

MIKS ON VAJA FILTREID VAHETADA? Vanad ja räpased filtrid põhjustavad rõhu langust ventilatsioonisüsteemis, selle tulemusel väheneb puhta õhu sissevool, mis omakorda halvendab sisekliimat. Vana ja räpane filter aitab kaasa hallituse levikule ventilatsioonisüsteemis (eriti niiskes kliimas), kujutades tõsist ohtu tervisele. Uus filter laseb õhku paremini läbi, mille tulemusel säästate ventilaatori töötamisel tekkivaid elektrikulusid. FILTRI VAHETAMINE: Tootjad soovitavad vahetada filtreid 1–2 korda aastas, kütmishooaja alguses ja lõpus. Filtreid võiks sagedamini vahetada siis, kui maja asub intensiivse liiklusega tänava ääres või siis, kui kodu lähedal on palju puid ja taimestikku, millest lendab õietolmu. Filtri tellides on oluline täpsustada ventilatsiooniseade nimi ja kontrollida tellitava filtri mõõte. puhas filter must filter

Filters24:

Palju mudelid kohe laos olemas, kiire tarneaeg. Soodushinnad korteriühistule ja kinnisvara hooldusega tegelevatele firmatele Mõistlik hinnatase

PAKSOL OÜ Punane 42 – 303 Tallinn 13619 Estonia Tel: +372 5696 2498 info@filters24.eu www.filters24.eu


P.P. Ehitusjärelevalve OÜ on 2006. aastal asutatud Eesti erakapitalil põhinev omanikujärelevalve ja konsultatsiooni teenust pakkuv ettevõte.

MEIE PEAMISTEKS TEGEVUSALADEKS ON: OMANIKUJÄRELEVALVE

Ehituse omanikujärelevalve FIDIC Inseneri teenus Teehoiutööde omanikujärelevalve Välisvõrkude ehituse omanikujärelevalve Muinsuskaitseline järelevalve PROJEKTIJUHTIMINE JA KONSULTATSIOON EKSPERTIISID JA AUDITID

Ehitusprojektide ekspertiiside teostamine Ehitise auditid PROJEKTEERIMINE

Liikluskorraldusprojektide tegemine Sildade, viaduktide ja teede projekteerimine

ETTEVÕTTE MISSIOON

Pühenduda kliendi soovidele. Aitame realiseerida kliendi visiooni mõttest reaalsuseni, pakkudes seejuures igakülgset abi, et lõpptulemus oleks oodatud kvaliteediga. Oleme kohal, et kuulata klienti, tegutseda lähtuvalt tema soovidest ning seista tema huvide eest.

tiimina tegutsedes tagame kliendile tema visioonist lähtuva ning ekspertide poolt läbimõeldud ja hoolikalt planeeritud lõpptulemuse. •

Olla turu professionaalseim teenusepakkuja. Meie ettevõtte kollektiiv koosneb meeskonnast, mitte indiviididest. Ühtse

Tallinna kontor: Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn Telefon: 627 6440 E-mail: info@ppe.ee www.ppe.ee

Pakkuda kompleksteenust ja tagada sellega kogu ehitusprotsessi ühtlane kõrge kvaliteet. Haldame kogu protsessi alates projekteerimise lähteülesande koostamisest kuni ehitise valmimiseni.

Tartu kontor: Turu 34B, 51004 Tartu Telefon: 734 8555 E-mail: info@ppe.ee


Eksponentide nimekiri / Exhibitor list FIRMA / COMPANY / STEND / STAND ABB AS ................................................................D-12 ACM Metal OÜ.................................................B2-32 Aco Nordic OÜ................................................... C-32 Agatark OÜ........................................................D-07 Airobot OÜ........................................................D-06 Airwave OÜ........................................................ C-72 Airvitamin Grupp OÜ.....................................C-90 AIT-Nord OÜ................................................... fuajee Ammattirakentaja ja Rakenna................. fuajee Anjese UAB......................................................... C-20 A-Profiil OÜ.........................................................V-01 Aragosta OÜ......................................................D-08 Arel Plus OÜ.......................................................V-29 Arsenal Industrial OÜ..................................... V-17 Art Doors OÜ..................................................... C-10 Aru Grupp AS.....................................................C-04 Arutech Parimad Aknad OÜ.........................C-81 ASSA Abloy Baltic AS...................................... C-73 Balteco AS........................................................... C-75 Balti Puurkaev OÜ............................................E-09 Baltic CH OÜ.......................................................D-11 Baltic TK Group OÜ..........................................C-98 Balticfloc SIA....................................................B2-19 Baltijos Brasta UAB........................................B2-28 Baltijos Polistirenas UAB................................C-69 Bang & Bonsomer Group Oy.................... B2-04 Bauroc AS..........................................................B1-22 Beam Baltic OÜ.................................................C-89 Begin OÜ...........................................................B2-15 Benders Baltic Nord OÜ.............................. B1-05 Berendsen Textile Service AS...................... E-21 Bergwald OÜ......................................................E-66 Biodom 27 SIA................................................... V-13 BL Tehnika OÜ...................................................D-10 Boatsauna OÜ...................................................V-30 Brubakken Eesti OÜ........................................V-23 Callefiks OÜ....................................................... D-23 Centene Trading OÜ..................................... B1-19 Cerbos OÜ..........................................................D-49 Cewood SIA........................................................E-47 Danfoss AS......................................................... D-34 Decora AS...........................................................E-62 Demostar OÜ.................................................. B2-06 Dnimo OÜ.........................................................B2-21 Donleon OÜ....................................................... C-19 Dormash Group..............................................B2-25 DOS2000.IT OÜ.............................................. B2-34 EB Therm OÜ..................................................... D-41 Ecovill Grupp OÜ..............................................D-18 Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu/ PEFC-Eesti............................................................E-18 Eesti Mikrotsement.......................................B2-31 Eesti Standardikeskus MTÜ........................B2-35 Eko Invest SIA....................................................V-26 Eksklusiivehitus OÜ.......................................B1-03

ElectroAir Sun OÜ.............................................E-16 Elmets SIA...........................................................E-04 Eltarko OÜ........................................................... C-21 E-Lux Kodutehnika OÜ..................................D-47 Enerest OÜ..........................................................C-92 Energo Veritas OÜ............................................D-14 Energogen OÜ.................................................D-45 Enim UAB.............................................................C-38 Erek OÜ................................................................C-08 Eritex Invest OÜ................................................C-01 Esakoda MTÜ..................................................... E-10 Eslat AS ............................................................... D-32 Espak AS.............................................................. C-51 ESSVE Estonia AS.............................................. E-55 EstHus OÜ...........................................................C-60 Eternit Baltic UAB.......................................... B1-04 EW Sound ja Light OÜ.................................... E-34 Fabrikas UAB...................................................... C-17 FEB AS ................................................................ E-75 Fedemark ........................................................... E-58 Filter Express OÜ............................................. D-31 Finest Technologies Oy................................D-43 First Step OÜ/Varustaja 24........................... V-04 FixFas OÜ.............................................................C-92 Fortronic AS....................................................... C-15 Gaasiekspert OÜ.............................................. E-25 GLCO UAB........................................................... C-18 Grano Digital AS...............................................E-42 Greencell OÜ..................................................... D-31 GSM Valve ........................................................B2-14 Hansakamin OÜ................................................C-87 Hansakaupmees OÜ..................................... B1-14 Hapro Estonia OÜ......................................... B2-08 Heakatus OÜ......................................................C-30 Hunton Fiber AS.............................................B1-02 Hydro Extrusion Baltics AS......................... B1-18 I.S.E Puit OÜ........................................................C-43 Icy Getec OÜ......................................................E-45 Ideia OÜ...............................................................E-48 Imper OÜ............................................................. E-28 Integrum Solution OÜ....................................E-40 Isoreal OÜ..........................................................B2-22 Jape Est OÜ...................................................... B1-16 JapEst Group OÜ............................................ B1-13 Jokey Plastik Blachownia Spzoo..................E-15 JUNG Vilnius UAB.............................................C-36 Juta&Kaido OÜ.................................................. C-31 Kangro OÜ...........................................................E-17 Karl Bilder OÜ.................................................... C-22 Katuse Profid OÜ............................................B2-30 Katusemaailm OÜ............................................ C-76 Kaubandusvalgus..........................................B2-24 Keimfarben GmbH...........................................C-56 Kinbass OÜ.........................................................D-16 Kingspan Insulation OÜ.................................C-47 Kipsik OÜ............................................................. E-24

Kipsivalu OÜ....................................................... E-29 Klaasplast OÜ....................................................D-42 Kliimaseade OÜ............................................... D-30 K-Majad OÜ........................................................C-96 Knoke Kaubanduse OÜ.................................. E-20 Kodu Kuubis OÜ.................................... C-12, V-28 Kodukolle LT OÜ............................................... C-77 Konigor OÜ.........................................................C-66 Korstna Ekspert OÜ.........................................C-87 Krimelte Tempsi OÜ........................................C-58 Kukkumiskaitse OÜ.........................................C-49 Kärcher OÜ......................................................... E-72 Küttemeister OÜ............................................... E-31 Lasita Maja AS...................................................V-07 LED House OÜ................................................ B2-07 Ledshop OÜ.......................................................C-65 Ledvance Oy......................................................C-83 Lintman Eesti AS...............................................C-82 Lokaator OÜ.......................................................C-57 Luisa Tõlkebüroo OÜ....................................B2-10 Makita OY Eesti filiaal ....................................E-67 Makserv OÜ........................................................ E-70 Malmerk Klaasium OÜ.................................... C-78 Mendali OÜ........................................................ C-14 Mikrotsement Disain OÜ...............................C-44 Miridon OÜ........................................................D-01 Moderator OÜ................................................... V-24 Moduland Building OÜ..................................E-44 Monier OÜ........................................................ B1-21 Movek Grupp OÜ............................................D-04 Muinsuskaitseamet.........................................C-45 Männiku Saekoda OÜ.....................................C-95 Naps Solar Estonia OÜ...................................D-19 NCG Import Baltics OÜ................................... V-10 Nelissen Eesti OÜ........................................... B1-15 Nordest Grupp OÜ.........................................D-03 Nordic Houses KT OÜ.....................................V-03 Nordfix OÜ..........................................................E-01 Noto OÜ...............................................................C-84 Noyanlar Group of Companies................... E-22 Odice SA.............................................................. C-13 OneWood OÜ....................................................C-97 Osmo Baltic OÜ................................................. C-16 Ottensten Eesti OÜ..........................................E-65 Paroc AS............................................................. B1-17 Partytrade OÜ.................................................B2-27 PellasX Eesti OÜ................................................ E-41 Penosil Eesti OÜ................................................C-50 Pinnotex OÜ.......................................................V-08 Plastor AS........................................................... D-26 Plussen OÜ........................................................B2-20 Polaria Oy........................................................... D-33 Priore OÜ...........................................................B1-07 Prof Group Eesti OÜ/ NIMO.......................... E-36 Profiseadmete OÜ........................................... E-36 Prointero OÜ / Saunastar............................. D-21

67


EESTI EHITAB

Prokliima OÜ..................................................... D-51 Pro-Solar OÜ.....................................................D-05 ProVan OÜ........................................................... E-30 Puhastid OÜ/ECCUA....................................... D-50 Puhastusimport OÜ........................................E-54 Puidukoda OÜ / Woodmood.......................C-62 Puumarket AS.........................................C-35, C-48 Puunikerdus VL OÜ.........................................E-07 Puurimise OÜ................................................... B1-11 Põrandakeskus + Sisustus OÜ.....................C-59 Päästeamet ..................................................... B2-09 Raidkivi OÜ........................................................ D-25 Raitwood Puiduterminalid/Rait AS...........C-52 Rake AS ................................................................C-06 Rapid Security OÜ............................................ E-35 Raven Disain OÜ...............................................E-02 Recticel Insulation Oy.................................. B1-09 Reideni Plaat AS................................................C-05 Remato Eesti OÜ............................................ B2-05 Respo Haagised AS......................................... E-52 Revonia Keldrikoda/Helares Consult OÜ.E-23 Ritsu Loghomes OÜ........................................C-85 Robert Bosch OÜ............................................. D-36 Ronson Baltic OÜ.......................................... B2-01 Rubex OÜ............................................................C-94 Ruukki Products AS......................................... C-25 S Panel OÜ....................................................... B1-06 Saaremaa Saunad OÜ.....................................V-20

Sauna Houses OÜ............................................ V-19 Savener OÜ......................................................... E-50 SB Keskkütteseadmed OÜ........................... D-35 SBM Fastwood OÜ.........................................B1-20 Siedle ................................................................ C-37 SIGA ................................................................C-61 SigmaSystems OÜ............................................ E-51 Silmani Elekter AS............................................ C-28 Silts Nams SIA....................................................C-67 Sindelkatuse OÜ...............................................C-09 Skano Fibreboard OÜ.....................................C-63 Soojuskeskus OÜ.............................................D-46 Soojustusvaht OÜ......................................... B2-04 Soome Maja Ehitusteenused OÜ...............C-34 Spraytec OÜ........................................................E-19 Sternoberg OÜ..................................................E-08 Sunair Ventilatsiooniseadmed ..................D-09 Sungate Security OÜ...................................... V-21 Sunluna Trade OÜ..........................................B2-12 Supra Mööbel OÜ..........................................B2-16 Suurmeister OÜ/ Eesti Aiad..........................C-86 Säästvad Ehituslahendused & MEISTRI...C-45 Systemair AS.....................................................D-44 Zehnder Baltics ............................................... D-37 Tamec Trade OÜ............................................... E-61 Tektum OÜ/FAKRO.......................................... C-24 Tenax SIA.............................................................V-02 Teokarp OÜ.................................................. Fuajee

Tervemaja OÜ.................................................... C-74 The Surface Company OÜ............................V-06 Therm OÜ............................................................C-54 Thermo Glass OÜ.............................................C-55 Thermomaja OÜ............................................... C-70 Timbeco Woodhouse OÜ........................... B1-12 Tooma Tööriist AS..........................................B2-33 Traidenis UAB................................................... D-20 Tõsta OÜ.............................................................. V-12 Tööinspektsioon ........................................... B2-11 Uninaks AS........................................................ B1-10 Uponor Eesti OÜ..............................................D-40 VBH Estonia AS..................................................C-46 Weckman / Esco AS.........................................C-33 Wedi GmbH........................................................C-91 Veepisar AS.........................................................C-80 Weis A SIA........................................................... V-27 Velt Ekspert........................................................ E-33 Velux Eesti OÜ................................................... C-26 Vieser Oy............................................................ D-22 Viking Window AS...........................................C-02 Viljandi Aken ja Uks AS.................................. C-71 Villeroy & Boch Gustavsberg Oy Eesti......C-93 Vilma AB..............................................................C-41 Windberg OÜ......................................................C-11 Wolffurn OÜ.......................................................V-05 Ysse OÜ................................................................. C-27 Äripäev AS..........................................................E-05

Meie peamiseks tegevusalaks on puit-, metall-, paneel-, võrk- ja varbaedade ning loomavõrkude müük ja paigaldus. Samuti valmistame erinevaid väravaid ning tegeleme lipumastide müügi ja paigaldusega.

Pärtli 1, 75203 Haljava, Jõelähtme vald, Harjumaa tel 5663 9905 info@maxdoor.ee

moodulaiad puitaiad paneelaiad varbaiad moodulaiad saksa automaatika firmalt Sommer liugväravad tiibväravad jalgväravad terrasside ehitus tõkkepuud jne Lisaks pakume lipumaste klaasplastist ja alumiiniumist.


Tallinna kontor, keskladu ja elektrimaterjalide kauplus, Tuisu 19

Energo Veritas on elektrimaterjalide ja -seadmete müügiettevõte, mis pakub tehnilist konsultatsiooni ja lahenduste väljatöötamist, kaupade komplekteerimist vastavalt kliendi soovidele ja tarneid ehitusobjektile.

KÕIK ELEKTRITÖÖDEKS VAJALIK! • Kaablid ja tarvikud • Telekommunikatsiooni materjalid • Madalpingeseadmed

TALLINNA KONTOR, KESKLADU ja ELEKTRIMATERJALIDE KAUPLUS Tuisu 19, 11314 Tallinn Tel 5883 8155, info@energoveritas.ee Ladu avatud: E-R 8.00–17.00

• Valgustid ja komponendid • Elektrikütteseadmed • Kesk- ja kõrgepingeseadmed

ELEKTRIMATERJALIDE KAUPLUS TARTUS Turu 51, 50105 Tartu Tel 5883 8156, tartu@he.ee Kauplus avatud: E-R 8.00–17.00; L–P suletud

ELEKTRIMATERJALIDE KAUPLUS KEILAS Paldiski mnt. 35, 76606 Keila Tel 5883 8158, keila@he.ee Kauplus avatud: E-R 8.00–17.00; L 10.00–14.00


A G E I E M ! E N T H ON LI iis U u s m u g av v a ehitustehnik rentimiseks! avesc o-rent.e

e

tud! ima! ee on alati ava t. n e -r o sc ab sulle meeld k ve k a a h e se 24/7 – ja ult proovi st! is rentida – ain vi e tn h li ja rändide hulga s -b m Uu iu m re p li meie e tehnika – va Usaldusväärn led SINA! me seal, kus o le o – is st e E Oleme kogu


Kaubamärkide kataloog / Catalogue by trademarks Kaubamärk / Trademark.Firma / Company / Stend / Stand 3M.........................................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 3M.........................................................Puhastusimport OÜ..............................................E-54 4PRO....................................................Ottensten Eesti OÜ...............................................E-65 ABA.......................................................Knoke Kaubanduse OÜ......................................E-20 ABB.......................................................Naps Solar Estonia OÜ.........................................D-19 ABB.......................................................ABB AS...........................................................................D-12 ABB.......................................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 Abloy...................................................ASSA Abloy Baltic AS............................................C-73 ABS........................................................Katusemaailm OÜ..................................................C-76 Accoya................................................SBM Fastwood OÜ.................................................B1-20 ACO......................................................Aco Nordic OÜ.........................................................C-32 Aco Drain Multiline Seain.......Aco Nordic OÜ.........................................................C-32 ACO Easyflow.................................Aco Nordic OÜ.........................................................C-32 ACO Monoblock..........................Aco Nordic OÜ.........................................................C-32 ACO Powerdrain...........................Aco Nordic OÜ.........................................................C-32 ACO Qmax.......................................Aco Nordic OÜ.........................................................C-32 ACO Showerdrain........................Aco Nordic OÜ.........................................................C-32 Adam Hall.........................................EW Sound ja Light OÜ.........................................E-34 Advanced Engineering............Eslat AS..........................................................................D-32 Aerocompact.................................Naps Solar Estonia OÜ.........................................D-19 Aeroklas.............................................ProVan OÜ...................................................................E-30 Aertecnica........................................Beam Baltic OÜ........................................................C-89 Aertecnica........................................Prokliima OÜ..............................................................D-51 AGATARK...........................................Agatark OÜ.................................................................D-07 Agrob Buchtal...............................Ronson Baltic OÜ....................................................B2-01 Agroflor..............................................Partytrade OÜ..........................................................B2-27 Ahja moodulahi............................Windberg OÜ............................................................C-11 Airobot...............................................Airobot OÜ.................................................................D-06 Airvitamin.........................................Airvitamin Grupp OÜ...........................................C-90 Alba......................................................Ottensten Eesti OÜ...............................................E-65 Albrecht JUNG...............................JUNG Vilnius UAB...................................................C-36 Alcotek...............................................DOS2000.IT OÜ........................................................B2-34 Alcotek...............................................Ronson Baltic OÜ....................................................B2-01 Aldaujana.........................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 Aloss....................................................Tooma Tööriist AS..................................................B2-33 Alpina..................................................Decora AS...................................................................E-62 Altaflex...............................................Nordfix OÜ..................................................................E-01 Altrad Belle......................................Nordfix OÜ..................................................................E-01 Alucoil.................................................FixFas OÜ.....................................................................C-92 Alustage............................................EW Sound ja Light OÜ.........................................E-34 Alutech...............................................Veepisar AS.................................................................C-80 AMA.....................................................Imper OÜ.....................................................................E-28 Amberwood...................................Põrandakeskus + Sisustus OÜ........................C-59 Ameripolish.....................................The Surface Company OÜ................................V-06 Amerisolar........................................Energogen OÜ.........................................................D-45 Antislip system..............................Ideia OÜ........................................................................E-48 A-Profiil..............................................A-Profiil OÜ.................................................................V-01 Aps Högtryck.................................Finest Technologies Oy......................................D-43 Aqua....................................................Miridon OÜ.................................................................D-01 Aqua Port.........................................Uponor Eesti OÜ.....................................................D-40 Aquafire.............................................Krimelte Tempsi OÜ..............................................C-58 ARCELOR Mittal............................Sungate Security OÜ............................................V-21 ARCUS.................................................Fortronic AS...............................................................C-15 Armastek...........................................Donleon OÜ..............................................................C-19 Armeco..............................................Fedemark ...................................................................E-58 Arpanel..............................................S Panel OÜ..................................................................B1-06 ARRLUX..............................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 Art Doors..........................................Art Doors OÜ............................................................C-10 Aru Grupp........................................Aru Grupp AS............................................................C-04

Aspecta..............................................Põrandakeskus + Sisustus OÜ........................C-59 Aspen Pumps................................Eslat AS..........................................................................D-32 Assa Abloy.......................................ASSA Abloy Baltic AS............................................C-73 Astralpool.........................................Kinbass OÜ.................................................................D-16 Atem....................................................Lintman Eesti AS.....................................................C-82 Athletic...............................................EW Sound ja Light OÜ.........................................E-34 Athmer...............................................VBH Estonia AS.........................................................C-46 Atlantic...............................................Airwave OÜ................................................................C-72 Atlantic...............................................Plastor AS.....................................................................D-26 Austria Email...................................Plastor AS.....................................................................D-26 Axal.......................................................Miridon OÜ.................................................................D-01 Balex Metal......................................Isoreal OÜ....................................................................B2-22 Balpol..................................................Baltijos Polistirenas UAB.....................................C-69 BALTECO............................................Balteco AS...................................................................C-75 Balticfloc...........................................Balticfloc SIA..............................................................B2-19 Bamax.................................................Ottensten Eesti OÜ...............................................E-65 Bang&Bonsomer..........................Bang & Bonsomer Group Oy...........................B2-04 Barthelme........................................Ledshop OÜ...............................................................C-65 Bauer Watertechnology..........Nordest Grupp OÜ................................................D-03 Bauroc................................................Decora AS...................................................................E-62 Bauroc................................................Bauroc AS....................................................................B1-22 Bautopas...........................................FixFas OÜ.....................................................................C-92 BBS........................................................EW Sound ja Light OÜ.........................................E-34 Beam...................................................Eltarko OÜ...................................................................C-21 Beauflor.............................................Põrandakeskus + Sisustus OÜ........................C-59 Begin Tarkvara...............................Begin OÜ......................................................................B2-15 Belos....................................................Kärcher OÜ.................................................................E-72 Benders..............................................Benders Baltic Nord OÜ.....................................B1-05 Benders..............................................Decora AS...................................................................E-62 Beninca..............................................Suurmeister OÜ/ Eesti Aiad..............................C-86 Berendsen........................................Berendsen Textile Service AS.........................E-21 Berendsen part of Elis...............Berendsen Textile Service AS.........................E-21 Berker..................................................Silmani Elekter AS...................................................C-28 Best Tools.........................................Tooma Tööriist AS..................................................B2-33 Bever....................................................FixFas OÜ.....................................................................C-92 BGS.......................................................Tooma Tööriist AS..................................................B2-33 Bildex...................................................Ronson Baltic OÜ....................................................B2-01 Biodom..............................................Biodom 27 SIA..........................................................V-13 Biorock...............................................Ecovill Grupp OÜ....................................................D-18 Bisol......................................................SigmaSystems OÜ..................................................E-51 Bisol......................................................Energogen OÜ.........................................................D-45 BJÖRNKLÄDER...............................First Step OÜ/Varustaja 24................................V-04 Black&Decker.................................Decora AS...................................................................E-62 Black-Decker...................................Knoke Kaubanduse OÜ......................................E-20 BLAUPUNKT....................................SigmaSystems OÜ..................................................E-51 BluDiamond....................................Eslat AS..........................................................................D-32 Blue Star............................................Decora AS...................................................................E-62 Boatsauna........................................Rono Design OÜ / Boatsauna........................V-30 Boldan................................................Finest Technologies Oy......................................D-43 Bolle.....................................................Tamec Trade OÜ......................................................E-61 Bosch...................................................Küttemeister OÜ.....................................................E-31 Bosch...................................................Soojuskeskus OÜ....................................................D-46 Bosch...................................................SigmaSystems OÜ..................................................E-51 Bosch...................................................Rapid Security OÜ..................................................E-35 Bosch...................................................First Step OÜ/Varustaja 24................................V-04 Bosch...................................................Robert Bosch OÜ....................................................D-36 Bosch...................................................Decora AS...................................................................E-62 Boss......................................................Tõsta OÜ......................................................................V-12 BOSTITCH.........................................Nordfix OÜ..................................................................E-01

71


EESTI EHITAB Braas....................................................Monier OÜ..................................................................B1-21 Bralo.....................................................FixFas OÜ.....................................................................C-92 Bromic Heating.............................Fabrikas UAB..............................................................C-17 Bronya.................................................Donleon OÜ..............................................................C-19 Brune...................................................EB Therm OÜ.............................................................D-41 Bully.....................................................Imper OÜ.....................................................................E-28 Cais.......................................................Elmets SIA....................................................................E-04 Calorflex............................................Eslat AS..........................................................................D-32 Camp...................................................Kukkumiskaitse OÜ...............................................C-49 Camtronic........................................Finest Technologies Oy......................................D-43 Caparol...............................................Decora AS...................................................................E-62 CARRIER.............................................Prokliima OÜ..............................................................D-51 Casambi.............................................Ledshop OÜ...............................................................C-65 CBS........................................................Lokaator OÜ...............................................................C-57 CEBORA.............................................Knoke Kaubanduse OÜ......................................E-20 Cedral..................................................Eternit Baltic UAB....................................................B1-04 Cellfast................................................Tooma Tööriist AS..................................................B2-33 Cera Novecento...........................Säästvad Ehituslahendused & MEISTRI.....C-45 Ceramics of the Future............Ronson Baltic OÜ....................................................B2-01 Ceresit.................................................Decora AS...................................................................E-62 Cetris....................................................Krimelte Tempsi OÜ..............................................C-58 Cewood.............................................Cewood SIA...............................................................E-47 Chain Master..................................EW Sound ja Light OÜ.........................................E-34 Citizen.................................................Kaubandusvalgus...................................................B2-24 Clack....................................................Miridon OÜ.................................................................D-01 Colcom...............................................VBH Estonia AS.........................................................C-46 COLUMBIA KIVI..............................Decora AS...................................................................E-62 Comap................................................Dormash Group......................................................B2-25 Combi Port......................................Uponor Eesti OÜ.....................................................D-40 Comfort 2000................................Plastor AS.....................................................................D-26 Comfort E.........................................Uponor Eesti OÜ.....................................................D-40 Commscope...................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 Condair..............................................Kliimaseade OÜ.......................................................D-30 Condair and Vertiv......................Airwave OÜ................................................................C-72 Containex.........................................Arsenal Industrial OÜ...........................................V-17 Convergent Group.....................Ideia OÜ........................................................................E-48 Cooper&Hunter............................Baltic CH OÜ..............................................................D-11 COPAL.................................................Malmerk Klaasium OÜ.........................................C-78 Corab...................................................Energogen OÜ.........................................................D-45 Coreshine.........................................Ledshop OÜ...............................................................C-65 Cor-Ten...............................................Ruukki Products AS...............................................C-25 Cotes....................................................EB Therm OÜ.............................................................D-41 Craft.....................................................Tamec Trade OÜ......................................................E-61 Crown.................................................EW Sound ja Light OÜ.........................................E-34 Csun.....................................................Naps Solar Estonia OÜ.........................................D-19 CT..........................................................Kukkumiskaitse OÜ...............................................C-49 Dacora................................................Eternit Baltic UAB....................................................B1-04 Dacora................................................Eksklusiivehitus OÜ...............................................B1-03 Dagoplast.........................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 Daikin..................................................SigmaSystems OÜ..................................................E-51 Daikin..................................................Airwave OÜ................................................................C-72 Dancutter.........................................Finest Technologies Oy......................................D-43 Danfoss..............................................Danfoss AS..................................................................D-34 Danfoss..............................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 Dantherm.........................................EB Therm OÜ.............................................................D-41 dbx........................................................EW Sound ja Light OÜ.........................................E-34 DC System........................................Ottensten Eesti OÜ...............................................E-65 Decra...................................................Monier OÜ..................................................................B1-21 Deksteel............................................Elmets SIA....................................................................E-04 DEWALT.............................................Decora AS...................................................................E-62 DEVI......................................................Danfoss AS..................................................................D-34 Diehl Metering..............................Lokaator OÜ...............................................................C-57 Digidot...............................................Ledshop OÜ...............................................................C-65

72

Dimplex.............................................Kodukolle LT OÜ......................................................C-77 Dimplex.............................................Movek Grupp OÜ...................................................D-04 Dobeles Panelis............................Tenax SIA......................................................................V-02 Dolmar...............................................Makita OY Eesti filiaal ..........................................E-67 Domicet.............................................Veepisar AS.................................................................C-80 dormakaba......................................VBH Estonia AS.........................................................C-46 Dormash Group...........................Dormash Group......................................................B2-25 DOS2000...........................................DOS2000.IT OÜ........................................................B2-34 Dr. Schulze.......................................Nordfix OÜ..................................................................E-01 DST.......................................................Kliimaseade OÜ.......................................................D-30 Duplex................................................Puhastusimport OÜ..............................................E-54 Dupont..............................................Rake AS.........................................................................C-06 Duro-cut...........................................The Surface Company OÜ................................V-06 Durostone........................................The Surface Company OÜ................................V-06 Duschy...............................................Decora AS...................................................................E-62 Dyson..................................................Airvitamin Grupp OÜ...........................................C-90 dyson airbalde..............................Airvitamin Grupp OÜ...........................................C-90 Dyson csys.......................................Airvitamin Grupp OÜ...........................................C-90 E.M.S Tekniikka..............................Nordest Grupp OÜ................................................D-03 Eccua...................................................Puhastid OÜ/ECCUA.............................................D-50 Edilfloor.............................................Rake AS.........................................................................C-06 Eesti Aiad..........................................Suurmeister OÜ/ Eesti Aiad..............................C-86 EGA.......................................................Knoke Kaubanduse OÜ......................................E-20 EGG-sauna.......................................Arel Plus OÜ...............................................................V-29 EHITAME............................................Demostar OÜ............................................................B2-06 EINHELL.............................................Espak AS.......................................................................C-51 Ejot........................................................FixFas OÜ.....................................................................C-92 Ekopanely.........................................Säästvad Ehituslahendused & MEISTRI.....C-45 Ekowool.............................................Ecovill Grupp OÜ....................................................D-18 Elektromet.......................................Küttemeister OÜ.....................................................E-31 Elis.........................................................Berendsen Textile Service AS.........................E-21 Elka.......................................................Tamec Trade OÜ......................................................E-61 Enervest.............................................Zehnder Baltics .......................................................D-37 Enim Lighting................................Enim UAB.....................................................................C-38 Enko.....................................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 EnLife...................................................Agatark OÜ.................................................................D-07 ENSTO.................................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 EPSTERM...........................................Reideni Plaat AS.......................................................C-05 ePäike..................................................ElectroAir Sun OÜ..................................................E-16 Equitone............................................Eternit Baltic UAB....................................................B1-04 Esbe......................................................SB Keskkütteseadmed OÜ................................D-35 Esdec...................................................Greencell OÜ.............................................................D-31 Eskaro..................................................Decora AS...................................................................E-62 EstHus.................................................EstHus OÜ...................................................................C-60 EST-STEIN..........................................Monier OÜ..................................................................B1-21 EZ-Path...............................................Ottensten Eesti OÜ...............................................E-65 Etanco.................................................FixFas OÜ.....................................................................C-92 Etelec...................................................Fortronic AS...............................................................C-15 ETERNIT..............................................Eternit Baltic UAB....................................................B1-04 ETI..........................................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 Euchips...............................................Ledshop OÜ...............................................................C-65 Eurolite...............................................EW Sound ja Light OÜ.........................................E-34 Eurotec...............................................Ottensten Eesti OÜ...............................................E-65 Eurothane Bi-4..............................Recticel Insulation Oy..........................................B1-09 Eurothane Ewall...........................Recticel Insulation Oy..........................................B1-09 Eurothane G....................................Recticel Insulation Oy..........................................B1-09 Eurothane Silver A.......................Recticel Insulation Oy..........................................B1-09 Eurothane Silver E.......................Recticel Insulation Oy..........................................B1-09 Eurotrol..............................................Callefiks OÜ................................................................D-23 Eurowall.............................................Recticel Insulation Oy..........................................B1-09 EUROVENT.......................................Tektum OÜ/FAKRO................................................C-24 Evopipes...........................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 Excel.....................................................Mendali OÜ................................................................C-14


Excel-Networking.......................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 Excentr...............................................Puhastusimport OÜ..............................................E-54 Exxe......................................................Mendali OÜ................................................................C-14 F.A.S.T..................................................Lokaator OÜ...............................................................C-57 FACID...................................................FixFas OÜ.....................................................................C-92 FAKRO.................................................Tektum OÜ/FAKRO................................................C-24 Favor....................................................Espak AS.......................................................................C-51 Feb........................................................Callefiks OÜ................................................................D-23 FEB Forma........................................Ruukki Products AS...............................................C-25 Feinrohren.......................................Eslat AS..........................................................................D-32 Feldhaus Klinker...........................Rake AS.........................................................................C-06 Fentrim...............................................SIGA.................................................................................C-61 Ferm.....................................................Tooma Tööriist AS..................................................B2-33 Fermacell..........................................Säästvad Ehituslahendused & MEISTRI.....C-45 Fermacell..........................................Tervemaja OÜ...........................................................C-74 Fibo......................................................Karl Bilder OÜ............................................................C-22 Fibregrid............................................Ideia OÜ........................................................................E-48 Fibrodice...........................................Odice SA.......................................................................C-13 Finnvoda...........................................Nordest Grupp OÜ................................................D-03 Fischer................................................FixFas OÜ.....................................................................C-92 Fiskars.................................................Imper OÜ.....................................................................E-28 Fiskars.................................................Decora AS...................................................................E-62 FixFas...................................................Enerest OÜ..................................................................C-92 Fleck.....................................................Miridon OÜ.................................................................D-01 Flexilodice........................................Odice SA.......................................................................C-13 Flexovit...............................................Tooma Tööriist AS..................................................B2-33 FLOORE..............................................Soojuskeskus OÜ....................................................D-46 Fluidra.................................................Callefiks OÜ................................................................D-23 Font Barcelona..............................Fabrikas UAB..............................................................C-17 Fontini................................................Silmani Elekter AS...................................................C-28 Frabo Adesivi.................................Nordfix OÜ..................................................................E-01 Frico.....................................................Systemair AS..............................................................D-44 Fristads...............................................Tamec Trade OÜ......................................................E-61 Fronius................................................Naps Solar Estonia OÜ.........................................D-19 Fronius................................................SigmaSystems OÜ..................................................E-51 Fronius................................................Energogen OÜ.........................................................D-45 FTG........................................................Tamec Trade OÜ......................................................E-61 Fuhr......................................................VBH Estonia AS.........................................................C-46 Fumex.................................................Systemair AS..............................................................D-44 Futech.................................................Makserv OÜ................................................................E-70 Futuretech.......................................Kärcher OÜ.................................................................E-72 FYT Grup...........................................A-Profiil OÜ.................................................................V-01 Gantner..............................................Rapid Security OÜ..................................................E-35 Gapsal.................................................Movek Grupp OÜ...................................................D-04 Gardena.............................................FEB AS............................................................................E-75 Gardena.............................................Decora AS...................................................................E-62 Gealan................................................Arutech Parimad Aknad OÜ............................C-81 Geberit...............................................Espak AS.......................................................................C-51 Gebo....................................................Callefiks OÜ................................................................D-23 Geda....................................................Arsenal Industrial OÜ...........................................V-17 Gefest..................................................Gaasiekspert OÜ.....................................................E-25 General Filter..................................Filter Express OÜ.....................................................D-31 Genesi.................................................Kukkumiskaitse OÜ...............................................C-49 Genie...................................................Tõsta OÜ......................................................................V-12 Gentas................................................FixFas OÜ.....................................................................C-92 Gerard.................................................Heakatus OÜ..............................................................C-30 Geze.....................................................VBH Estonia AS.........................................................C-46 Gisowatt............................................Fedemark ...................................................................E-58 GKD......................................................Rake AS.........................................................................C-06 Glimtrex.............................................Põrandakeskus + Sisustus OÜ........................C-59 Golden Tile......................................Lintman Eesti AS.....................................................C-82 Greatstone.......................................Windberg OÜ............................................................C-11 Gree ....................................................Eslat AS..........................................................................D-32

greenteQ Klima Konform.......VBH Estonia AS.........................................................C-46 Griltex..................................................Rake AS.........................................................................C-06 Grisport..............................................Tamec Trade OÜ......................................................E-61 Grohe..................................................Espak AS.......................................................................C-51 Grundfos...........................................Miridon OÜ.................................................................D-01 Grundfos...........................................Soojuskeskus OÜ....................................................D-46 Grön-Fri..............................................Jape Est OÜ................................................................B1-16 GSMtasks..........................................GSM Valve ..................................................................B2-14 GSMvalve..........................................GSM Valve ..................................................................B2-14 GU.........................................................Arutech Parimad Aknad OÜ............................C-81 GuidelineGeo................................Lokaator OÜ...............................................................C-57 Gustavsberg...................................Villeroy & Boch Gustavsberg Oy Eesti Filiaal ..C-93 Göcmaksan.....................................Nordfix OÜ..................................................................E-01 Gyproc................................................Decora AS...................................................................E-62 Hafa......................................................Lintman Eesti AS.....................................................C-82 Hager...................................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 Hamk...................................................Ledshop OÜ...............................................................C-65 Hammerjack...................................Decora AS...................................................................E-62 Hammerjack...................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 Hans Grohe.....................................Decora AS...................................................................E-62 HANSA................................................Gaasiekspert OÜ.....................................................E-25 Hanscraft..........................................A-Profiil OÜ.................................................................V-01 Harju Elekter...................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 Harman..............................................EW Sound ja Light OÜ.........................................E-34 Harvia..................................................Decora AS...................................................................E-62 Hazet...................................................Makserv OÜ................................................................E-70 Hauraton...........................................Puurimise OÜ............................................................B1-11 Hayward............................................Kinbass OÜ.................................................................D-16 Helly Hansen Workwear..........Tamec Trade OÜ......................................................E-61 Henkel................................................Espak AS.......................................................................C-51 Herco...................................................Miridon OÜ.................................................................D-01 Hervisa Perles.................................First Step OÜ/Varustaja 24................................V-04 Heskins...............................................Ideia OÜ........................................................................E-48 HINOWA............................................Bergwald OÜ.............................................................E-66 Honda.................................................NCG Import Baltics OÜ.......................................V-10 Honda.................................................Imper OÜ.....................................................................E-28 Hongshang.....................................Fortronic AS...............................................................C-15 Hoppe................................................VBH Estonia AS.........................................................C-46 Hoymiles...........................................SigmaSystems OÜ..................................................E-51 Hoymiles...........................................Greencell OÜ.............................................................D-31 Hunton Nativo...............................Hunton Fiber AS......................................................B1-02 Hunton Sarket...............................Hunton Fiber AS......................................................B1-02 Hunton Silencio............................Hunton Fiber AS......................................................B1-02 HUnton Silencio Thermo........Hunton Fiber AS......................................................B1-02 Hunton Windproof.....................Hunton Fiber AS......................................................B1-02 Husqvarna........................................First Step OÜ/Varustaja 24................................V-04 Hydro..................................................Hydro Extrusion Baltics AS...............................B1-18 Hygene First...................................Aco Nordic OÜ.........................................................C-32 Icopal...................................................Monier OÜ..................................................................B1-21 ICS.........................................................Monier OÜ..................................................................B1-21 Icynene..............................................Icy Getec OÜ.............................................................E-45 Ika-Floor............................................Partytrade OÜ..........................................................B2-27 IKO.........................................................Enerest OÜ..................................................................C-92 Ikodor..................................................Decora AS...................................................................E-62 Imperial Blades.............................Makserv OÜ................................................................E-70 Imprest...............................................Decora AS...................................................................E-62 IMS-Robotics..................................Finest Technologies Oy......................................D-43 Indesit.................................................Gaasiekspert OÜ.....................................................E-25 Innotech............................................Kukkumiskaitse OÜ...............................................C-49 Inoac....................................................Eslat AS..........................................................................D-32 INTERCABLE....................................Fortronic AS...............................................................C-15 Intes......................................................Nordfix OÜ..................................................................E-01 Isokern................................................Monier OÜ..................................................................B1-21

73


EESTI EHITAB

Isoplaat...............................................Skano Fibreboard OÜ..........................................C-63 Isotex...................................................Skano Fibreboard OÜ..........................................C-63 ISOVER................................................Decora AS...................................................................E-62 Italon...................................................Ronson Baltic OÜ....................................................B2-01 IVC.........................................................Põrandakeskus + Sisustus OÜ........................C-59 James Hardie..................................Tervemaja OÜ...........................................................C-74 JBL Professional............................EW Sound ja Light OÜ.........................................E-34 JLG........................................................Brubakken Eesti OÜ..............................................V-23 Jokey....................................................Jokey Plastik Blachownia Spzoo...................E-15 Josef Kihlberg................................Ottensten Eesti OÜ...............................................E-65 Jotul.....................................................Kodukolle LT OÜ......................................................C-77 Jumbo................................................Arsenal Industrial OÜ...........................................V-17 JUNG....................................................Siedle ............................................................................C-37 JUSTSMART.....................................Agatark OÜ.................................................................D-07 JÄMERÄ..............................................Bauroc AS....................................................................B1-22 Kaco.....................................................Energogen OÜ.........................................................D-45 Kamag................................................Brubakken Eesti OÜ..............................................V-23 Kamtek...............................................Finest Technologies Oy......................................D-43 Kangro................................................Kangro OÜ..................................................................E-17 Karl Bilder..........................................Karl Bilder OÜ............................................................C-22 KASTELLI...........................................K-Majad OÜ................................................................C-96 Katepal...............................................Katusemaailm OÜ..................................................C-76 Katuse Profid..................................Katuse Profid OÜ.....................................................B2-30 Kavika..................................................Puurimise OÜ............................................................B1-11 Keim.....................................................Keimfarben GmbH................................................C-56 Kekkilä.................................................Decora AS...................................................................E-62 Kenovo...............................................Ottensten Eesti OÜ...............................................E-65 Kerama Marazzi............................Ronson Baltic OÜ....................................................B2-01 Keramin.............................................Lintman Eesti AS.....................................................C-82 Kerawil................................................Nelissen Eesti OÜ....................................................B1-15 KGS Flexis..........................................Puhastusimport OÜ..............................................E-54 Kiehl.....................................................Puhastusimport OÜ..............................................E-54 Kiilto.....................................................Decora AS...................................................................E-62 Kingspan...........................................Decora AS...................................................................E-62 Kingspan...........................................Kingspan Insulation OÜ.....................................C-47 Klaasium............................................Malmerk Klaasium OÜ.........................................C-78 Klaasplast..........................................Klaasplast OÜ............................................................D-42 KLARO.................................................Puhastid OÜ/ECCUA.............................................D-50 Klindex...............................................Ideia OÜ........................................................................E-48 KL-Lämpo.........................................Callefiks OÜ................................................................D-23 Kloben................................................SigmaSystems OÜ..................................................E-51 Klotz.....................................................EW Sound ja Light OÜ.........................................E-34 Klöber.................................................VBH Estonia AS.........................................................C-46 KMR......................................................Ottensten Eesti OÜ...............................................E-65 Knauf...................................................Kipsivalu OÜ..............................................................E-29 Knauf...................................................Decora AS...................................................................E-62 Knauf...................................................Karl Bilder OÜ............................................................C-22 Komfovent.......................................Prokliima OÜ..............................................................D-51 KOOLTHERM...................................Kingspan Insulation OÜ.....................................C-47 Kospel ................................................Aragosta OÜ..............................................................D-08 Kostal...................................................Naps Solar Estonia OÜ.........................................D-19 Kostal...................................................Energogen OÜ.........................................................D-45 Kratos..................................................Kukkumiskaitse OÜ...............................................C-49 Kreidezeit..........................................Säästvad Ehituslahendused & MEISTRI.....C-45 Krypton Chemical.......................Pinnotex OÜ..............................................................V-08 Kukkumiskaitse.ee......................Kukkumiskaitse OÜ...............................................C-49 Kärcher...............................................Decora AS...................................................................E-62 Kärcher...............................................Kärcher OÜ.................................................................E-72 Lacq......................................................Säästvad Ehituslahendused & MEISTRI.....C-45 Lamello..............................................Ottensten Eesti OÜ...............................................E-65 Lamilux..............................................VBH Estonia AS.........................................................C-46 Lammi.................................................Mendali OÜ................................................................C-14

74

Lammitassu.....................................Mendali OÜ................................................................C-14 Lancier Cable.................................Fortronic AS...............................................................C-15 Larcore...............................................FixFas OÜ.....................................................................C-92 Larson.................................................FixFas OÜ.....................................................................C-92 Lasita Maja.......................................Lasita Maja AS...........................................................V-07 LAUFEN..............................................Espak AS.......................................................................C-51 Lavor....................................................Knoke Kaubanduse OÜ......................................E-20 LEDiL....................................................Ledshop OÜ...............................................................C-65 LEDVANCE........................................Ledvance Oy.............................................................C-83 Ledvance Osram..........................Ledvance Oy.............................................................C-83 Leo........................................................First Step OÜ/Varustaja 24................................V-04 Lexicon...............................................EW Sound ja Light OÜ.........................................E-34 LG...........................................................GLCO UAB....................................................................C-18 Lifud.....................................................Kaubandusvalgus...................................................B2-24 Lipumax............................................Aco Nordic OÜ.........................................................C-32 Logister..............................................Brubakken Eesti OÜ..............................................V-23 Lorivan...............................................Callefiks OÜ................................................................D-23 Louvolite...........................................Veepisar AS.................................................................C-80 LS...........................................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 LTM.......................................................Centene Trading OÜ.............................................B1-19 Luisa Translation Agency........Luisa Tõlkebüroo OÜ............................................B2-10 Luisa Tõlkebüroo.........................Luisa Tõlkebüroo OÜ............................................B2-10 Lumines.............................................LED House OÜ..........................................................B2-07 Luz Negra.........................................LED House OÜ..........................................................B2-07 Maalermeister................................Säästvad Ehituslahendused & MEISTRI.....C-45 Mafi.......................................................Brubakken Eesti OÜ..............................................V-23 Magni..................................................Tõsta OÜ......................................................................V-12 Majrex.................................................SIGA.................................................................................C-61 Makita.................................................Makita OY Eesti filiaal ..........................................E-67 Makita.................................................Makserv OÜ................................................................E-70 Makroflex..........................................Decora AS...................................................................E-62 Malish..................................................Ideia OÜ........................................................................E-48 Mandrex............................................Makserv OÜ................................................................E-70 Manitou.............................................Tõsta OÜ......................................................................V-12 MAPEI..................................................The Surface Company OÜ................................V-06 Marbet................................................Lintman Eesti AS.....................................................C-82 Markilux.............................................Veepisar AS.................................................................C-80 Marma Polskie Folie...................Rake AS.........................................................................C-06 MARMOROC...................................Erek OÜ.........................................................................C-08 MARTIN..............................................EW Sound ja Light OÜ.........................................E-34 Martinek WLM Sensor..............Lokaator OÜ...............................................................C-57 Mathiosstone.................................Windberg OÜ............................................................C-11 MAX.....................................................Ottensten Eesti OÜ...............................................E-65 McCulloch........................................Decora AS...................................................................E-62 McCulloch........................................FEB AS............................................................................E-75 Mean Well........................................Ledshop OÜ...............................................................C-65 MEISTRI..............................................Säästvad Ehituslahendused & MEISTRI.....C-45 Menerga............................................Systemair AS..............................................................D-44 Merlinum..........................................Brubakken Eesti OÜ..............................................V-23 Metabo..............................................Decora AS...................................................................E-62 Metylan..............................................Decora AS...................................................................E-62 MHM....................................................EstHus OÜ...................................................................C-60 Midas...................................................Lintman Eesti AS.....................................................C-82 MIDEA.................................................Airwave OÜ................................................................C-72 MIKASA..............................................Imper OÜ.....................................................................E-28 Milliken...............................................Berendsen Textile Service AS.........................E-21 Milwaukee........................................FEB AS............................................................................E-75 Mini-Cam..........................................Finest Technologies Oy......................................D-43 Mira......................................................Decora AS...................................................................E-62 MIRKA.................................................Makserv OÜ................................................................E-70 Mitsubishi Electric.......................Kliimaseade OÜ.......................................................D-30 Mitsubishi Electric.......................Prokliima OÜ..............................................................D-51


MLC Pipe...........................................Uponor Eesti OÜ.....................................................D-40 Moderator........................................Moderator OÜ..........................................................V-24 Moduland Building....................Moduland Building OÜ......................................E-44 Modulo..............................................Sindelkatuse OÜ......................................................C-09 Mona Wood....................................Sauna Houses OÜ..................................................V-19 Monacor............................................EW Sound ja Light OÜ.........................................E-34 MONIER..............................................Monier OÜ..................................................................B1-21 Mountain Top................................ProVan OÜ...................................................................E-30 MPL.......................................................LED House OÜ..........................................................B2-07 Mufle...................................................Puhastid OÜ/ECCUA.............................................D-50 Multipor.............................................Tervemaja OÜ...........................................................C-74 Multitel...............................................Brubakken Eesti OÜ..............................................V-23 Munasaun........................................Arel Plus OÜ...............................................................V-29 my-PV..................................................SigmaSystems OÜ..................................................E-51 Naps.....................................................Naps Solar Estonia OÜ.........................................D-19 Navirec...............................................GSM Valve ..................................................................B2-14 NBE.......................................................Küttemeister OÜ.....................................................E-31 Nelissen.............................................Nelissen Eesti OÜ....................................................B1-15 Nestaan..............................................Enerest OÜ..................................................................C-92 Nestor Cables................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 Neutrik................................................EW Sound ja Light OÜ.........................................E-34 Nibe......................................................Prokliima OÜ..............................................................D-51 Nibe......................................................Kliimaseade OÜ.......................................................D-30 NICE ....................................................Sungate Security OÜ............................................V-21 NICE ....................................................Elmets SIA....................................................................E-04 Nichina...............................................JapEst Group OÜ....................................................B1-13 NIMO...................................................Profiseadmete OÜ..................................................E-36 NIMO...................................................Prof Group Eesti OÜ/ NIMO.............................E-36 NIVUS..................................................Lokaator OÜ...............................................................C-57 Nophadrain.....................................Katusemaailm OÜ..................................................C-76 Nordduck..........................................Baltic CH OÜ..............................................................D-11 NORO..................................................Lintman Eesti AS.....................................................C-82 Noto.....................................................Noto OÜ.......................................................................C-84 Noto Outlet.....................................Noto OÜ.......................................................................C-84 Novoryt..............................................Nordfix OÜ..................................................................E-01 Novus..................................................Fortronic AS...............................................................C-15 Nunna Uuni.....................................Kodukolle LT OÜ......................................................C-77 OBO......................................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 Odiboard..........................................Odice SA.......................................................................C-13 Odis......................................................Miridon OÜ.................................................................D-01 Oditec.................................................Odice SA.......................................................................C-13 Oleopator.........................................Aco Nordic OÜ.........................................................C-32 Omatalo............................................Soome Maja Ehitusteenused OÜ.................C-34 OMER...................................................Ottensten Eesti OÜ...............................................E-65 OMER...................................................Nordfix OÜ..................................................................E-01 OMMELIFT........................................Brubakken Eesti OÜ..............................................V-23 OMMELIFT........................................Tõsta OÜ......................................................................V-12 Onewood.........................................OneWood OÜ...........................................................C-97 OnLevel.............................................Malmerk Klaasium OÜ.........................................C-78 OPTIM-R............................................Kingspan Insulation OÜ.....................................C-47 Optronic............................................Finest Technologies Oy......................................D-43 Organowood.................................Osmo Baltic OÜ.......................................................C-16 Orima..................................................Weckman / Esco AS..............................................C-33 Osmo Color.....................................Osmo Baltic OÜ.......................................................C-16 Osmonics Autotrol.....................Miridon OÜ.................................................................D-01 OSRAM...............................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 OSRAM...............................................Kaubandusvalgus...................................................B2-24 OSRAM...............................................Ledvance Oy.............................................................C-83 Otto Graf...........................................Puhastid OÜ/ECCUA.............................................D-50 Owens Corning............................Sindelkatuse OÜ......................................................C-09 Pal-Klaas............................................Malmerk Klaasium OÜ.........................................C-78 Palusol................................................Odice SA.......................................................................C-13

Pamesa...............................................Lintman Eesti AS.....................................................C-82 Panasonic.........................................Soojuskeskus OÜ....................................................D-46 Paragon.............................................Põrandakeskus + Sisustus OÜ........................C-59 Parigi....................................................Plastor AS.....................................................................D-26 Parkwood.........................................Raitwood Puiduterminalid/Rait AS.............C-52 Parmair...............................................Sunair Ventilatsiooniseadmed ......................D-09 PAROC................................................Karl Bilder OÜ............................................................C-22 PAROC................................................Paroc AS.......................................................................B1-17 Paslode..............................................FEB AS............................................................................E-75 Patrol...................................................Tooma Tööriist AS..................................................B2-33 Paul.......................................................Zehnder Baltics .......................................................D-37 Pawbol...............................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 Pavicem microcemento..........Mikrotsement Disain OÜ...................................C-44 Pedrollo.............................................Puhastid OÜ/ECCUA.............................................D-50 PEFC.....................................................Metsasertifitseerimise Nõukogu/PEFC.....E-18 PellasX.................................................Moderator OÜ..........................................................V-24 PellasX.................................................PellasX Eesti OÜ.......................................................E-41 Pelltech..............................................SB Keskkütteseadmed OÜ................................D-35 Peltitarvike.......................................Katusemaailm OÜ..................................................C-76 Penosil................................................Penosil Eesti OÜ......................................................C-50 Pentair................................................Miridon OÜ.................................................................D-01 PEX Pipe............................................Uponor Eesti OÜ.....................................................D-40 Philips..................................................Kaubandusvalgus...................................................B2-24 Phytowall..........................................Konigor OÜ.................................................................C-66 Pinotex...............................................Decora AS...................................................................E-62 PIPELIFE..............................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 PIPELIFE..............................................Espak AS.......................................................................C-51 Plastmo..............................................Aco Nordic OÜ.........................................................C-32 Plussen...............................................Plussen OÜ.................................................................B2-20 Polaria.................................................Polaria Oy....................................................................D-33 Power Adhesives.........................Ottensten Eesti OÜ...............................................E-65 Powerdeck F...................................Recticel Insulation Oy..........................................B1-09 Powerline..........................................Recticel Insulation Oy..........................................B1-09 Powerwall Pro................................Recticel Insulation Oy..........................................B1-09 PRAHER..............................................Miridon OÜ.................................................................D-01 Prebena.............................................Makserv OÜ................................................................E-70 Priore...................................................Priore OÜ.....................................................................B1-07 Prits24.................................................Bergwald OÜ.............................................................E-66 Pro clima...........................................Tervemaja OÜ...........................................................C-74 Prolumen..........................................LED House OÜ..........................................................B2-07 Propulsion........................................Kinbass OÜ.................................................................D-16 Proteco...............................................Eritex Invest OÜ.......................................................C-01 Protekt................................................Kukkumiskaitse OÜ...............................................C-49 Protektor...........................................FixFas OÜ.....................................................................C-92 Puidukoda........................................Puidukoda OÜ / Woodmood.........................C-62 PUR ......................................................Therm OÜ....................................................................C-54 Pureva.................................................Decora AS...................................................................E-62 Purinova............................................Pinnotex OÜ..............................................................V-08 Purmeister........................................Soojustusvaht OÜ..................................................B2-04 Purolite ..............................................Miridon OÜ.................................................................D-01 Purso....................................................A-Profiil OÜ.................................................................V-01 Puzer....................................................Sunair Ventilatsiooniseadmed ......................D-09 Qbrick.................................................Ottensten Eesti OÜ...............................................E-65 RAASIKU ELEKTER........................Agatark OÜ.................................................................D-07 RADIODETECTION......................Lokaator OÜ...............................................................C-57 Rain4me............................................Aco Nordic OÜ.........................................................C-32 Raitwood..........................................Raitwood Puiduterminalid/Rait AS.............C-52 Raketerm...........................................Rake AS.........................................................................C-06 randopavilion.eu.........................Eko Invest SIA............................................................V-26 Rasta....................................................Knoke Kaubanduse OÜ......................................E-20 Ravak...................................................Espak AS.......................................................................C-51 Recticel..............................................Rake AS.........................................................................C-06

75


EESTI EHITAB

Redo....................................................Jape Est OÜ................................................................B1-16 REGULUS ..........................................Aragosta OÜ..............................................................D-08 Remato...............................................Remato Eesti OÜ.....................................................B2-05 Remko.................................................Eslat AS..........................................................................D-32 Renove...............................................Põrandakeskus + Sisustus OÜ........................C-59 Renusol..............................................Energogen OÜ.........................................................D-45 Renusol..............................................SigmaSystems OÜ..................................................E-51 Resido.................................................Rapid Security OÜ..................................................E-35 Respo..................................................Respo Haagised AS...............................................E-52 Revalbulb..........................................LED House OÜ..........................................................B2-07 Revonia Keldrikoda....................Revonia Keldrikoda/Helares Consult OÜ.E-23 Rexroth...............................................Nordest Grupp OÜ................................................D-03 RGN Fast............................................Nordfix OÜ..................................................................E-01 Rheinzink..........................................Eksklusiivehitus OÜ...............................................B1-03 Rheinzink..........................................Ruukki Products AS...............................................C-25 RHINO.................................................ProVan OÜ...................................................................E-30 Ridder.................................................Decora AS...................................................................E-62 Ringler................................................Kärcher OÜ.................................................................E-72 RiO Lighting....................................Ledshop OÜ...............................................................C-65 Ritsu.....................................................Ritsu Loghomes OÜ.............................................C-85 Rockwool..........................................Espak AS.......................................................................C-51 Rockwool..........................................Karl Bilder OÜ............................................................C-22 Rockwool..........................................Decora AS...................................................................E-62 Roclite.................................................Bauroc AS....................................................................B1-22 Rodeca...............................................Partytrade OÜ..........................................................B2-27 RODIGAS...........................................Eslat AS..........................................................................D-32 Rohhe.................................................Donleon OÜ..............................................................C-19 Rondo Plus.......................................Monier OÜ..................................................................B1-21 Ronson...............................................Ronson Baltic OÜ....................................................B2-01

Roofit.solar.......................................Ruukki Products AS...............................................C-25 Rosa Gres..........................................Kinbass OÜ.................................................................D-16 Roto......................................................VBH Estonia AS.........................................................C-46 Roto......................................................Arutech Parimad Aknad OÜ............................C-81 RP-Technik........................................Ledshop OÜ...............................................................C-65 RTB........................................................Küttemeister OÜ.....................................................E-31 Runtal..................................................Zehnder Baltics .......................................................D-37 RUTHMANN....................................Brubakken Eesti OÜ..............................................V-23 Ruukki.................................................Erek OÜ.........................................................................C-08 Ruukki.................................................Ruukki Products AS...............................................C-25 Ruukki Classic.................................Ruukki Products AS...............................................C-25 Ruukki Express..............................Ruukki Products AS...............................................C-25 Ruukki Liberta................................Ruukki Products AS...............................................C-25 Röben.................................................Nelissen Eesti OÜ....................................................B1-15 Saare Tõrv.........................................Säästvad Ehituslahendused & MEISTRI.....C-45 SADOLIN...........................................Espak AS.......................................................................C-51 SADOLIN...........................................Decora AS...................................................................E-62 SADOLIN...........................................Karl Bilder OÜ............................................................C-22 SafeRain.............................................Kinbass OÜ.................................................................D-16 Sakret..................................................Decora AS...................................................................E-62 Saneair................................................Sunair Ventilatsiooniseadmed ......................D-09 Sanera.................................................Jape Est OÜ................................................................B1-16 Saray....................................................FixFas OÜ.....................................................................C-92 Satmatic............................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 Saunastar..........................................Prointero OÜ / Saunastar...................................D-21 SAVA.....................................................Finest Technologies Oy......................................D-43 Saviukumaja....................................Säästvad Ehituslahendused & MEISTRI.....C-45 Scancore...........................................Benders Baltic Nord OÜ.....................................B1-05 Scangrip............................................First Step OÜ/Varustaja 24................................V-04

www.metabo.ee

Lõhkusid akutööriista? Remondime TASUTA!


Schell...................................................Espak AS.......................................................................C-51 Schletter............................................Naps Solar Estonia OÜ.........................................D-19 SCHNEIDER......................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 Schroder............................................Finest Technologies Oy......................................D-43 Schwan..............................................Tooma Tööriist AS..................................................B2-33 Schönberg.......................................Lintman Eesti AS.....................................................C-82 Seacom..............................................Brubakken Eesti OÜ..............................................V-23 Sealboss............................................Ideia OÜ........................................................................E-48 Securo.................................................Ottensten Eesti OÜ...............................................E-65 Seifert Isofacade..........................Nelissen Eesti OÜ....................................................B1-15 Selt........................................................Veepisar AS.................................................................C-80 Selthaan............................................Kingspan Insulation OÜ.....................................C-47 Selwood pumbad.......................Arsenal Industrial OÜ...........................................V-17 SFS Scrigno......................................VBH Estonia AS.........................................................C-46 SFTY.....................................................Rapid Security OÜ..................................................E-35 Sharky.................................................Imper OÜ.....................................................................E-28 SHARP.................................................SigmaSystems OÜ..................................................E-51 Shure...................................................EW Sound ja Light OÜ.........................................E-34 Siata......................................................Miridon OÜ.................................................................D-01 Sibalux................................................Ronson Baltic OÜ....................................................B2-01 Sicur Delta........................................Kukkumiskaitse OÜ...............................................C-49 SIEDLE.................................................JUNG Vilnius UAB...................................................C-36 SIEDLE.................................................Siedle ............................................................................C-37 SIGA......................................................Rake AS.........................................................................C-06 SIGA......................................................Makserv OÜ................................................................E-70 Sika.......................................................FixFas OÜ.....................................................................C-92 Silbonit...............................................Centene Trading OÜ.............................................B1-19 Silbonit...............................................Krimelte Tempsi OÜ..............................................C-58 Silbonit...............................................FixFas OÜ.....................................................................C-92

SIMA.....................................................Ottensten Eesti OÜ...............................................E-65 Sinoboom........................................Arsenal Industrial OÜ...........................................V-17 SKATI....................................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 SMA......................................................Naps Solar Estonia OÜ.........................................D-19 Smartcret..........................................Mikrotsement Disain OÜ...................................C-44 SokoPro..............................................Grano Digital AS......................................................E-42 SolarEdge.........................................Naps Solar Estonia OÜ.........................................D-19 Solarstone........................................Energogen OÜ.........................................................D-45 Soler & Palau...................................BL Tehnika OÜ..........................................................D-10 Solidor................................................Enerest OÜ..................................................................C-92 Solrif.....................................................Naps Solar Estonia OÜ.........................................D-19 SolSol..................................................SigmaSystems OÜ..................................................E-51 Solvis...................................................SigmaSystems OÜ..................................................E-51 Somfy..................................................Veepisar AS.................................................................C-80 Sortimo..............................................ProVan OÜ...................................................................E-30 Soundcraft.......................................EW Sound ja Light OÜ.........................................E-34 Spit........................................................FEB AS............................................................................E-75 STAC Bond.......................................ACM Metal OÜ.........................................................B2-32 Stadler Form...................................Airvitamin Grupp OÜ...........................................C-90 Staff Decor.......................................Põrandakeskus + Sisustus OÜ........................C-59 Stanley................................................Knoke Kaubanduse OÜ......................................E-20 Steico...................................................Tervemaja OÜ...........................................................C-74 Steinel.................................................Fortronic AS...............................................................C-15 Steni.....................................................FixFas OÜ.....................................................................C-92 Sternoberg......................................Sternoberg OÜ.........................................................E-08 StoneREX..........................................Centene Trading OÜ.............................................B1-19 Stormbrixx.......................................Aco Nordic OÜ.........................................................C-32 StrongFlow......................................Callefiks OÜ................................................................D-23 Ströher................................................Rake AS.........................................................................C-06

Vineerist riiulisüsteemid ja sisekatted kaubikutele www.vanerex.eu

Vanerex OÜ Veemeistri tee 7, Haage, Tartumaa tel 5650 9995 vanerex@vanerex.ee FB: www.facebook.com/vanerex


EESTI EHITAB Ströher................................................Ronson Baltic OÜ....................................................B2-01 Ströher................................................Eksklusiivehitus OÜ...............................................B1-03 STUDER..............................................EW Sound ja Light OÜ.........................................E-34 Sunair..................................................Sunair Ventilatsiooniseadmed ......................D-09 Sunrise................................................Greencell OÜ.............................................................D-31 Sunward............................................Arsenal Industrial OÜ...........................................V-17 Superwool.......................................Odice SA.......................................................................C-13 Svelt.....................................................Fedemark ...................................................................E-58 Swepac..............................................Arsenal Industrial OÜ...........................................V-17 Swepac..............................................The Surface Company OÜ................................V-06 Systemair..........................................Systemair AS..............................................................D-44 Z500.....................................................Thermomaja OÜ.....................................................C-70 Zehnder.............................................Zehnder Baltics .......................................................D-37 Zeno Line.........................................Nordfix OÜ..................................................................E-01 Zetaesse............................................Eslat AS..........................................................................D-32 Zypho.................................................Savener OÜ................................................................E-50 Tamar..................................................Veepisar AS.................................................................C-80 Tascam...............................................EW Sound ja Light OÜ.........................................E-34 TCM......................................................Brubakken Eesti OÜ..............................................V-23 TECNA.................................................Ottensten Eesti OÜ...............................................E-65 Tecnogas..........................................Eslat AS..........................................................................D-32 Tegola.................................................Sindelkatuse OÜ......................................................C-09 Tehnopali..........................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 Tehnoplast.......................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 Teknos................................................Pinnotex OÜ..............................................................V-08 TENAPORS........................................Tenax SIA......................................................................V-02 TENAPORS CERAMIC.................Tenax SIA......................................................................V-02 Tenax ..................................................Tenax SIA......................................................................V-02 Tense...................................................Fabrikas UAB..............................................................C-17 Termolux...........................................Soojuskeskus OÜ....................................................D-46

TermoPlokk.....................................Reideni Plaat AS.......................................................C-05 Termovaht........................................Therm OÜ....................................................................C-54 Terrat...................................................Finest Technologies Oy......................................D-43 Tesa......................................................Decora AS...................................................................E-62 Texora.................................................Kukkumiskaitse OÜ...............................................C-49 Tgfilter.eu..........................................Filter Express OÜ.....................................................D-31 THERMa.............................................Kingspan Insulation OÜ.....................................C-47 Thermaflex......................................Eslat AS..........................................................................D-32 Thermia.............................................Airwave OÜ................................................................C-72 ThermoGlass EU...........................Thermo Glass OÜ...................................................C-55 Thermomaja...................................Thermomaja OÜ.....................................................C-70 Thermomass..................................Enerest OÜ..................................................................C-92 THERMOR.........................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 Thorspan...........................................Partytrade OÜ..........................................................B2-27 TIKKURILA.........................................Decora AS...................................................................E-62 Timbeco............................................Timbeco Woodhouse OÜ.................................B1-12 Tinka....................................................Baltijos Polistirenas UAB.....................................C-69 Titac.....................................................Ottensten Eesti OÜ...............................................E-65 Titon.....................................................Eslat AS..........................................................................D-32 TJEP.......................................................Nordfix OÜ..................................................................E-01 TKF........................................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14 TONA...................................................Benders Baltic Nord OÜ.....................................B1-05 Top Swede.......................................Tamec Trade OÜ......................................................E-61 Topcret...............................................Eesti Mikrotsement...............................................B2-31 Toruabi...............................................Finest Technologies Oy......................................D-43 TOSHIBA............................................Prokliima OÜ..............................................................D-51 Toya......................................................Tooma Tööriist AS..................................................B2-33 Traidenis............................................Traidenis UAB............................................................D-20 Treesystems....................................Energogen OÜ.........................................................D-45 Trotec..................................................Lokaator OÜ...............................................................C-57

Ei kompromissidele!

Uponor S-Press PLUS liitmikud Uue põlvkonna pressliitmike sari, mis on arendatud tuginedes 25-aastasele praktikale ja 500 miljoni liitmiku paigaldamise kogemusele. TUGEV. Talub ka kõige karmimaid tingimusi KINDEL. Tagab sinu täiusliku pressimistulemuse LIHTNE. Lihtsustab planeerimist ja paigaldamist NUTIKAS. Vastab kõigile sinu küsimustele kohapeal 100% ühilduv praeguste Uponor komposiittorude ja tööriistadega.

Tutvu uuendustega esimesena! Külasta meid Eesti Ehitab 2019 messil: hall D, D-40.

uponor.ee/s-press-plus


Tulikivi ................................................Baltic TK Group OÜ................................................C-98 Tööinspektsioon..........................Tööinspektsioon ....................................................B2-11 Tööohutuse Infokeskus...........Kukkumiskaitse OÜ...............................................C-49 Tycroc..................................................Espak AS.......................................................................C-51 Tycroc..................................................Decora AS...................................................................E-62 Ultrament.........................................Rake AS.........................................................................C-06 Uniglob..............................................Decora AS...................................................................E-62 Uponor Smatrix............................Uponor Eesti OÜ.....................................................D-40 USB Düsen.......................................Finest Technologies Oy......................................D-43 WAGNER............................................Karl Bilder OÜ............................................................C-22 Wakol..................................................Osmo Baltic OÜ.......................................................C-16 VALLOX...............................................Soojuskeskus OÜ....................................................D-46 VALLOX...............................................BL Tehnika OÜ..........................................................D-10 Van Merksteijn...............................Sungate Security OÜ............................................V-21 Vatette................................................Villeroy & Boch Gustavsberg Oy Eesti ......C-93 VDL.......................................................Miridon OÜ.................................................................D-01 Weber.................................................Decora AS...................................................................E-62 Weber.................................................Karl Bilder OÜ............................................................C-22 Weckman.........................................Weckman / Esco AS..............................................C-33 WEDI....................................................Wedi GmbH...............................................................C-91 Weiss chemie.................................VBH Estonia AS.........................................................C-46 Veito.....................................................Airvitamin Grupp OÜ...........................................C-90 Wellspa...............................................Balteco AS...................................................................C-75 Velux....................................................Velux Eesti OÜ..........................................................C-26 Ventilatsioonimaterjalid.ee...Donleon OÜ..............................................................C-19 Ventilodice.......................................Odice SA.......................................................................C-13 Ventur.................................................BL Tehnika OÜ..........................................................D-10 VERSALIFT.........................................Brubakken Eesti OÜ..............................................V-23 Vertic...................................................Kukkumiskaitse OÜ...............................................C-49 Vesimentor......................................Energo Veritas OÜ..................................................D-14

Vestra EX...........................................Säästvad Ehituslahendused & MEISTRI.....C-45 Viabizzuno.......................................Silmani Elekter AS...................................................C-28 Victron Energy...............................Energogen OÜ.........................................................D-45 Videofield.........................................Rapid Security OÜ..................................................E-35 Vieser...................................................Vieser Oy......................................................................D-22 Wiha.....................................................Tooma Tööriist AS..................................................B2-33 VIKING.................................................Tamec Trade OÜ......................................................E-61 VIKING WINDOW.........................Viking Window AS.................................................C-02 Villeroy & Boch..............................Villeroy & Boch Gustavsberg Oy Eesti ......C-93 Villeroy & Boch..............................Kinbass OÜ.................................................................D-16 Vilma....................................................Vilma AB.......................................................................C-41 Wilo......................................................BL Tehnika OÜ..........................................................D-10 Vilpe ....................................................Katusemaailm OÜ..................................................C-76 Vimar...................................................Fabrikas UAB..............................................................C-17 White Hills........................................Ronson Baltic OÜ....................................................B2-01 WinCan..............................................Finest Technologies Oy......................................D-43 Winkhaus..........................................Arutech Parimad Aknad OÜ............................C-81 VIRAG..................................................Põrandakeskus + Sisustus OÜ........................C-59 Wirplast..............................................Sindelkatuse OÜ......................................................C-09 Vittinge..............................................Monier OÜ..................................................................B1-21 Vivax....................................................Finest Technologies Oy......................................D-43 Viveroo...............................................Fabrikas UAB..............................................................C-17 Wkk.......................................................Fortronic AS...............................................................C-15 Wolfcraft...........................................Tooma Tööriist AS..................................................B2-33 Woma.................................................Kärcher OÜ.................................................................E-72 Woodmood....................................Puidukoda OÜ / Woodmood.........................C-62 Wopson.............................................Finest Technologies Oy......................................D-43 VS Panasonic..................................Kaubandusvalgus...................................................B2-24 Yale.......................................................ASSA Abloy Baltic AS............................................C-73 Äripäev...............................................Äripäev AS...................................................................E-05

KAUAKESTVAD PUITKOMPOSIIT TERASSILAUAD • • • • • • •

Looduslik puidu välimus Meeldiv pind paljale jalale Toodet on testitud ka soolavees Ei vaja värvimist ega immutamist Ei ole murdumiskohti ega pragusid Lihtne paigaldada ja puhtana hoida Putukatele, eostele ja hallitusele vastupidav • • • •

Veekindel Ei ole libe Ei mädane 100% taaskasutatud materjalist

• Tartumaa Maaletooja: AS Baltoil, Männi 1, Roiu, Haaslava, 62122 Kesk tee 9, Aaviku küla, Rae vald, 75301 Harjumaa; E-mail: baltoil@baltoil.ee http://www.baltoil.ee/puitkomposiit/ Tel. +372 5156396, aimar@baltoil.ee


EESTI EHITAB

Valdkonna kataloog /catalogue by profile Decora AS....................................................................E-62

Dnimo OÜ....................................................................B2-21

Hapro Estonia OÜ.....................................................B2-08

EstHus OÜ....................................................................C-60

1 EHITUSKRUNDIMATERJALID JA -TOOTED / CONSTRUCTION SITE MATERIALS AND PRODUCTS 1.1 PINNASEMATERJALID / SOIL COVERING MATERIALS

Imper OÜ......................................................................E-28

Hansakaupmees OÜ................................................B1-14

Kinbass OÜ..................................................................D-16

Hunton Fiber AS........................................................B1-02

Odice SA .......................................................................C-13

I.S.E Puit OÜ................................................................C-43

Decora AS....................................................................E-62

Raitwood Puiduterminalid/Rait AS...................C-52

Karl Bilder OÜ.............................................................C-22 Kodu Kuubis OÜ...........................................C-1, .V-28

Dnimo OÜ....................................................................B2-21

Recticel Insulation Oy.............................................B1-09

Imper OÜ......................................................................E-28

Sternoberg OÜ...........................................................E-08

Moduland Building OÜ..........................................E-44

Priore OÜ......................................................................B1-07

2 EHITISTE KONSTRUKTSIOONIMATERJALID JA -TOOTED / BUILDING MATERIALS

Puidukoda OÜ / Woodmood...............................C-62

Kärcher OÜ..................................................................E-72

SBM Fastwood OÜ....................................................B1-20 Skano Fibreboard OÜ..............................................C-63

Benders Baltic Nord OÜ.........................................B1-05

2.1 EHITUSKIVID JA -BLOKID / CONSTRUCTION STONES AND BLOCKS

Decora AS....................................................................E-62

Bauroc AS.....................................................................B1-22

Tervemaja OÜ.............................................................C-74

Elmets SIA....................................................................E-04

Decora AS....................................................................E-62

Timbeco Woodhouse OÜ......................................B1-12

Imper OÜ......................................................................E-28

Dnimo OÜ....................................................................B2-21

VBH Estonia AS..........................................................C-46

Jape Est OÜ.................................................................B1-16

Erek OÜ .......................................................................C-08

2.5 TREPID / STAIRCASES

Kangro OÜ...................................................................E-17

Eritex Invest OÜ.........................................................C-01

Art Doors OÜ..............................................................C-10

Katusemaailm OÜ.....................................................C-76

Espak AS .......................................................................C-51

Aru Grupp AS..............................................................C-04

Priore OÜ......................................................................B1-07

Karl Bilder OÜ.............................................................C-22

Elmets SIA....................................................................E-04

Puurimise OÜ.............................................................B1-11

Mendali OÜ.................................................................C-14

Espak AS .......................................................................C-51

Rake AS..................................................................C-06

Nelissen Eesti OÜ......................................................B1-15

Hansakaupmees OÜ................................................B1-14

Sunluna Trade OÜ.....................................................B2-12

Rake AS .......................................................................C-06

I.S.E Puit OÜ................................................................C-43

1.3 TEEKATTEMATERJALID / ROAD COVERING MATERIALS

Reideni Plaat AS........................................................C-05

Katuse Profid OÜ.......................................................B2-30

Thermomaja OÜ........................................................C-70

Männiku Saekoda OÜ.............................................C-95 Nelissen Eesti OÜ......................................................B1-15

Katuse Profid OÜ.......................................................B2-30

2.2 BETOON- JA RAUDBETOONELEMENDID / CONCRETE AND REINCONCRETE ELEMENTS

Nelissen Eesti OÜ......................................................B1-15

Anjese UAB..................................................................C-20

Supra Mööbel OÜ.....................................................B2-16

Priore OÜ......................................................................B1-07

Karl Bilder OÜ.............................................................C-22

Säästvad Ehituslahendused & MEISTRI............C-45

Puurimise OÜ.............................................................B1-11

Tenax SIA......................................................................V-02

Tektum OÜ/FAKRO...................................................C-24

Rake AS........................................................................C-06

2.3 METALLKONSTRUKTSIOONID / METAL CONSTRUCTIONS

Rake AS .......................................................................C-06

1.2 HALJASTUSMATERJALID JA -TÖÖD / GREEN ZONE MATERIALS AND WORKS Aco Nordic OÜ...........................................................C-32

Benders Baltic Nord OÜ.........................................B1-05 Decora AS....................................................................E-62

Raitwood Puiduterminalid/Rait AS...................C-52 Saaremaa Saunad OÜ.............................................V-20

Supra Mööbel OÜ.....................................................B2-16 Säästvad Ehituslahendused & MEISTRI............C-45

Pinnotex OÜ................................................................V-08 Puunikerdus VL OÜ..................................................E-07

1.4 PIIRDED / FENCES

ACM Metal OÜ............................................................B2-32

2.6 SOOJUS- JA HELIISOLATSIOONIMATERJALID / HEAT AND SOUND INSULATION MATERIALS

A-Profiil OÜ.................................................................V-01

A-Profiil OÜ.................................................................V-01

Balticfloc SIA...............................................................B2-19

Decora AS....................................................................E-62

Baltijos Polistirenas UAB........................................C-69

Decora AS....................................................................E-62

Dnimo OÜ....................................................................B2-21

DOS2000.IT OÜ..........................................................B2-34

Dnimo OÜ....................................................................B2-21

Elmets SIA....................................................................E-04

Eko Invest SIA.............................................................V-26

Donleon OÜ................................................................C-19

Eritex Invest OÜ.........................................................C-01

Elmets SIA....................................................................E-04

Ecovill Grupp OÜ.......................................................D-18

Hapro Estonia OÜ.....................................................B2-08

Eritex Invest OÜ.........................................................C-01

Enerest OÜ...................................................................C-92

Imper OÜ......................................................................E-28

Espak AS .......................................................................C-51

Erek OÜ........................................................................C-08

Kukkumiskaitse OÜ..................................................C-49

Hapro Estonia OÜ.....................................................B2-08

Espak AS ......................................................................C-51

Malmerk Klaasium OÜ............................................C-78

I.S.E Puit OÜ................................................................C-43

Hansakaupmees OÜ................................................B1-14

Nelissen Eesti OÜ......................................................B1-15

Isoreal OÜ....................................................................B2-22

Icy Getec OÜ...............................................................E-45

Raitwood Puiduterminalid/Rait AS...................C-52

Karl Bilder OÜ.............................................................C-22

Isoreal OÜ....................................................................B2-22

Rapid Security OÜ....................................................E-35

Malmerk Klaasium OÜ............................................C-78

Karl Bilder OÜ.............................................................C-22

Sungate Security OÜ...............................................V-21

Partytrade OÜ............................................................B2-27

Kingspan Insulation OÜ.........................................C-47

The Surface Company OÜ.....................................V-06

Suurmeister OÜ/ Eesti Aiad..................................C-86

Ruukki Products AS..................................................C-25

Kodu Kuubis OÜ........................................................C-12

1.5 ÕUETARBED / CONSTRUCTION SITE ACCESSORIES

Sungate Security OÜ...............................................V-21

Kodu Kuubis OÜ........................................................V-28

Weckman / Esco AS..................................................C-33

Nelissen Eesti OÜ......................................................B1-15

Anjese UAB..................................................................C-20

2.4 PUITKONSTRUKTSIOONID / WOODEN CONSTRUCTIONS

Paroc AS .......................................................................B1-17

A-Profiil OÜ.................................................................V-01

80

Odice SA .......................................................................C-13


Pinnotex OÜ................................................................V-08

Viking Window AS....................................................C-02

Dnimo OÜ....................................................................B2-21

Rake AS .......................................................................C-06

Viljandi Aken ja Uks AS...........................................C-71

DOS2000.IT OÜ..........................................................B2-34

Reideni Plaat AS........................................................C-05

Ysse OÜ .......................................................................C-27

Eksklusiivehitus OÜ.................................................B1-03

Ruukki Products AS..................................................C-25

Erek OÜ .......................................................................C-08

Silts Nams SIA.............................................................C-67

3.2 AKNA- JA UKSETARVIKUD / WINDOW’S AND DOOR’S EQUIPMENT

Skano Fibreboard OÜ..............................................C-63

Anjese UAB..................................................................C-20

Hansakaupmees OÜ................................................B1-14

Soojustusvaht OÜ.....................................................B2-04

A-Profiil OÜ.................................................................V-01

JapEst Group OÜ.......................................................B1-13

S Panel OÜ...................................................................B1-06

Espak AS .......................................................................C-51 Eternit Baltic UAB......................................................B1-04

Säästvad Ehituslahendused & MEISTRI............C-45

Arutech Parimad Aknad OÜ.................................C-81

Karl Bilder OÜ.............................................................C-22

Tenax SIA......................................................................V-02

ASSA Abloy Baltic AS...............................................C-73

Kinbass OÜ..................................................................D-16

Tervemaja OÜ.............................................................C-74

Decora AS....................................................................E-62

Krimelte Tempsi OÜ.................................................C-58

Therm OÜ.....................................................................C-54

Espak AS .......................................................................C-51

Mendali OÜ.................................................................C-14

Thermomaja OÜ........................................................C-70

ESSVE Estonia AS......................................................E-55

Nelissen Eesti OÜ......................................................B1-15

Wedi GmbH.................................................................C-91

Hapro Estonia OÜ.....................................................B2-08

Priore OÜ......................................................................B1-07

2.7 HÜDROISOLATSIOON / HYDROINSULATION MATERIALS

Odice SA .......................................................................C-13

Rake AS .......................................................................C-06

Ottensten Eesti OÜ..................................................E-65

Ronson Baltic OÜ......................................................B2-01 Sindelkatuse OÜ........................................................C-09

Decora AS....................................................................E-62

Tektum OÜ/FAKRO...................................................C-24

Espak AS .......................................................................C-51

Tervemaja OÜ.............................................................C-74

Tervemaja OÜ.............................................................C-74

Hansakaupmees OÜ................................................B1-14

Thermo Glass OÜ......................................................C-55

Windberg OÜ.............................................................C-11

4.3 TAPEEDID JA KANGAD / WALLPAPERS AND TEXTILES

Ideia OÜ .......................................................................E-48

VBH Estonia AS..........................................................C-46

Karl Bilder OÜ.............................................................C-22

Veepisar AS.................................................................C-80

Katuse Profid OÜ.......................................................B2-30

Velux Eesti OÜ............................................................C-26

Decora AS....................................................................E-62

Katusemaailm OÜ.....................................................C-76

Espak AS .......................................................................C-51

Pinnotex OÜ................................................................V-08

4 PINNAKATTEMATERJALID / SURFACING MATERIALS 4.1 VIIMISTLUSPLAADID JA -KIVID (SISETÖÖD) / FINISHING PLATES AND STONES (WORKS INSIDE)

Rake AS .......................................................................C-06

ACM Metal OÜ............................................................B2-32

Recticel Insulation Oy.............................................B1-09

Centene Trading OÜ................................................B1-19

Soojustusvaht OÜ.....................................................B2-04

Cewood SIA.................................................................E-47

Kinbass OÜ..................................................................D-16 Kingspan Insulation OÜ.........................................C-47 Penosil Eesti OÜ.........................................................C-50

Hansakaupmees OÜ................................................B1-14 Karl Bilder OÜ.............................................................C-22 Konigor OÜ..................................................................C-66 Tervemaja OÜ.............................................................C-74

4.4 VÄRVID, PINNAKATTED / PAINTS AND SURFACING AGENTS

Tervemaja OÜ.............................................................C-74

Decora AS....................................................................E-62

Decora AS....................................................................E-62

Uninaks AS..................................................................B1-10

Eksklusiivehitus OÜ.................................................B1-03

Donleon OÜ................................................................C-19

Wedi GmbH.................................................................C-91

Espak AS .......................................................................C-51

Eesti Mikrotsement..................................................B2-31

3 AVATÄITED / COMPLEMENTARY COMPONENTS 3.1 AKNAD JA UKSED / WINDOWS AND DOORS

Hansakaupmees OÜ................................................B1-14

Espak AS .......................................................................C-51

Kinbass OÜ..................................................................D-16

Jape Est OÜ.................................................................B1-16

A-Profiil OÜ.................................................................V-01

Kipsik OÜ......................................................................E-24

Karl Bilder OÜ.............................................................C-22

Art Doors OÜ..............................................................C-10

Konigor OÜ..................................................................C-66

Katuse Profid OÜ.......................................................B2-30

Aru Grupp AS..............................................................C-04

Krimelte Tempsi OÜ.................................................C-58

Keimfarben GmbH...................................................C-56

JapEst Group OÜ.......................................................B1-13

Hansakaupmees OÜ................................................B1-14

Karl Bilder OÜ.............................................................C-22

Ideia OÜ .......................................................................E-48

Arutech Parimad Aknad OÜ.................................C-81

Lintman Eesti AS.......................................................C-82

Kipsik OÜ......................................................................E-24

ASSA Abloy Baltic AS...............................................C-73

Mendali OÜ.................................................................C-14

Konigor OÜ..................................................................C-66

Decora AS....................................................................E-62

Nelissen Eesti OÜ......................................................B1-15

Mikrotsement Disain OÜ.......................................C-44

Eko Invest SIA.............................................................V-26

Priore OÜ......................................................................B1-07

Osmo Baltic OÜ..........................................................C-16

Espak AS .......................................................................C-51

Rake AS .......................................................................C-06

Pinnotex OÜ................................................................V-08

Hansakaupmees OÜ................................................B1-14

Ronson Baltic OÜ......................................................B2-01

Sunluna Trade OÜ.....................................................B2-12

I.S.E Puit OÜ................................................................C-43

Sindelkatuse OÜ........................................................C-09

Säästvad Ehituslahendused & MEISTRI............C-45

Juta&Kaido OÜ...........................................................C-31

Skano Fibreboard OÜ..............................................C-63

VBH Estonia AS..........................................................C-46

Karl Bilder OÜ.............................................................C-22

Tervemaja OÜ.............................................................C-74

Mendali OÜ.................................................................C-14

Wedi GmbH.................................................................C-91

Partytrade OÜ............................................................B2-27

Windberg OÜ.............................................................C-11

Puunikerdus VL OÜ..................................................E-07

Anjese UAB..................................................................C-20

Tektum OÜ/FAKRO...................................................C-24

4.2 VIIMISTLUSPLAADID JA -KIVID (VÄLISTÖÖD) / FINISHING PLATES AND STONES (WORKS OUTSIDE)

4.5 VUUGITÄITED, TIHENDID, LIIMID JM EHITUSKEEMIA / JOINT FILLINGS, SEALING MATERIALS, GLUES, CHEMESTRY PRODUCTS

Thermo Glass OÜ......................................................C-55

ACM Metal OÜ............................................................B2-32

Dnimo OÜ....................................................................B2-21

Supra Mööbel OÜ.....................................................B2-16

Decora AS....................................................................E-62

VBH Estonia AS..........................................................C-46

Centene Trading OÜ................................................B1-19

Espak AS .......................................................................C-51

Velux Eesti OÜ............................................................C-26

Decora AS....................................................................E-62

ESSVE Estonia AS......................................................E-55

81


EESTI EHITAB

FixFas OÜ......................................................................C-92

Nelissen Eesti OÜ......................................................B1-15

Ottensten Eesti OÜ..................................................E-65

Hansakaupmees OÜ................................................B1-14

OneWood OÜ.............................................................C-97

Pinnotex OÜ................................................................V-08

Hunton Fiber AS........................................................B1-02

Partytrade OÜ............................................................B2-27

Rake AS .......................................................................C-06

Ideia OÜ .......................................................................E-48

Pinnotex OÜ................................................................V-08

Ruukki Products AS..................................................C-25

Karl Bilder OÜ.............................................................C-22

Puidukoda OÜ / Woodmood...............................C-62

Sindelkatuse OÜ........................................................C-09

Knoke Kaubanduse OÜ..........................................E-20

Raitwood Puiduterminalid/Rait AS...................C-52

Tektum OÜ/FAKRO...................................................C-24

Kärcher OÜ..................................................................E-72

Rake AS .......................................................................C-06

Tervemaja OÜ.............................................................C-74

Mendali OÜ.................................................................C-14

Raven Disain OÜ........................................................E-02

VBH Estonia AS..........................................................C-46

Nelissen Eesti OÜ......................................................B1-15

Ronson Baltic OÜ......................................................B2-01

Weckman / Esco AS..................................................C-33

Odice SA .......................................................................C-13

Ruukki Products AS..................................................C-25

Penosil Eesti OÜ.........................................................C-50

S Panel OÜ...................................................................B1-06

4.10 PÕRANDAKATTEMATERJALID/ FLOORINGS

Rake AS .......................................................................C-06

SBM Fastwood OÜ....................................................B1-20

Berendsen Textile Service AS..............................E-21

SIGA

Sindelkatuse OÜ........................................................C-09

Decora AS....................................................................E-62

.......................................................................C-61

Sindelkatuse OÜ........................................................C-09

Supra Mööbel OÜ.....................................................B2-16

Eesti Mikrotsement..................................................B2-31

Tervemaja OÜ.............................................................C-74

Säästvad Ehituslahendused & MEISTRI............C-45

Espak AS .......................................................................C-51

VBH Estonia AS..........................................................C-46

Tenax SIA......................................................................V-02

Hansakaupmees OÜ................................................B1-14

Wedi GmbH.................................................................C-91

Uninaks AS..................................................................B1-10

Hunton Fiber AS........................................................B1-02

4.6 MÖRDID JA SEGUD / MORTARS, MIXTURES

VBH Estonia AS..........................................................C-46

Ideia OÜ .......................................................................E-48

Weckman / Esco AS..................................................C-33

Karl Bilder OÜ.............................................................C-22

Decora AS....................................................................E-62

Windberg OÜ.............................................................C-11

Kingspan Insulation OÜ.........................................C-47

Espak AS .......................................................................C-51

Kipsivalu OÜ...............................................................E-29

Karl Bilder OÜ.............................................................C-22

4.8 PROFIILLIISTUD / PROFILE SLATS

Kipsivalu OÜ...............................................................E-29

Decora AS....................................................................E-62

Lintman Eesti AS.......................................................C-82

Mendali OÜ.................................................................C-14

DOS2000.IT OÜ..........................................................B2-34

Mendali OÜ.................................................................C-14

Mikrotsement Disain OÜ.......................................C-44

Espak AS .......................................................................C-51

Mikrotsement Disain OÜ.......................................C-44

Nelissen Eesti OÜ......................................................B1-15

FixFas OÜ......................................................................C-92

Partytrade OÜ............................................................B2-27

Säästvad Ehituslahendused & MEISTRI............C-45

Hansakaupmees OÜ................................................B1-14

Pinnotex OÜ................................................................V-08

Tervemaja OÜ.............................................................C-74

Isoreal OÜ....................................................................B2-22

Priore OÜ......................................................................B1-07

Uninaks AS..................................................................B1-10

Karl Bilder OÜ.............................................................C-22

Puidukoda OÜ / Woodmood...............................C-62

VBH Estonia AS..........................................................C-46

Katusemaailm OÜ.....................................................C-76

Põrandakeskus + Sisustus OÜ..............................C-59

Wedi GmbH.................................................................C-91

Keimfarben GmbH...................................................C-56

Raitwood Puiduterminalid/Rait AS...................C-52

Windberg OÜ.............................................................C-11

Krimelte Tempsi OÜ.................................................C-58

Ronson Baltic OÜ......................................................B2-01

4.7 FASSAADI- JA PINNAKATTED / FACADE COVERING AND SURFACING MATERIALS

Mendali OÜ.................................................................C-14

Rubex OÜ.....................................................................C-94

Krimelte Tempsi OÜ.................................................C-58

Priore OÜ......................................................................B1-07

SIGA

Ruukki Products AS..................................................C-25

Soojustusvaht OÜ.....................................................B2-04

.......................................................................C-61

ACM Metal OÜ............................................................B2-32

SBM Fastwood OÜ....................................................B1-20

Sunluna Trade OÜ.....................................................B2-12

A-Profiil OÜ.................................................................V-01

Sunluna Trade OÜ.....................................................B2-12

Tenax SIA......................................................................V-02

Baltijos Polistirenas UAB........................................C-69

VBH Estonia AS..........................................................C-46

The Surface Company OÜ.....................................V-06

Centene Trading OÜ................................................B1-19

Weckman / Esco AS..................................................C-33

Uninaks AS..................................................................B1-10

Decora AS....................................................................E-62 Dnimo OÜ....................................................................B2-21

4.9 KATUSEKATTEMATERJALID JA -TARVIKUD / ROOFING MATERIALS

4.11 RIPPLAED / SUSPENDED CEILINGS

Donleon OÜ................................................................C-19

Baltijos Polistirenas UAB........................................C-69

Cewood SIA.................................................................E-47

DOS2000.IT OÜ..........................................................B2-34

Benders Baltic Nord OÜ.........................................B1-05

Decora AS....................................................................E-62

Eesti Mikrotsement..................................................B2-31

Decora AS....................................................................E-62

Espak AS .......................................................................C-51

Eksklusiivehitus OÜ.................................................B1-03

Donleon OÜ................................................................C-19

Hansakaupmees OÜ................................................B1-14

Erek OÜ .......................................................................C-08

Eko Invest SIA.............................................................V-26

Karl Bilder OÜ.............................................................C-22

Espak AS .......................................................................C-51

Eksklusiivehitus OÜ.................................................B1-03

Kipsik OÜ......................................................................E-24

Eternit Baltic UAB......................................................B1-04

Espak AS .......................................................................C-51

Priore OÜ......................................................................B1-07

FixFas OÜ......................................................................C-92

Eternit Baltic UAB......................................................B1-04

Supra Mööbel OÜ.....................................................B2-16

Hansakaupmees OÜ................................................B1-14

Heakatus OÜ...............................................................C-30

Isoreal OÜ....................................................................B2-22

Hunton Fiber AS........................................................B1-02

JapEst Group OÜ.......................................................B1-13

Isoreal OÜ....................................................................B2-22

5 ELEKTRITARBED JA -SEADMED/ ELECTRICAL EQUIPMENT AND ACCESSORIES

Karl Bilder OÜ.............................................................C-22

Karl Bilder OÜ.............................................................C-22

Airvitamin Grupp OÜ..............................................C-90

Keimfarben GmbH...................................................C-56

Katuse Profid OÜ.......................................................B2-30

Kärcher OÜ..................................................................E-72

Kipsik OÜ......................................................................E-24

Katusemaailm OÜ.....................................................C-76

Prof Group Eesti OÜ/ NIMO...................................E-36

Krimelte Tempsi OÜ.................................................C-58

Mendali OÜ.................................................................C-14

Puhastusimport OÜ.................................................E-54

Mendali OÜ.................................................................C-14

Monier OÜ...................................................................B1-21

82


5.1 ALAJAAMAD, LÜLITUS- JA JAOTUSSEADMED / SUBSTATIONS, SWITCHBOARDS

Espak AS C-51 Fabrikas UAB...............................................................C-17

Airwave OÜ.................................................................C-72

Agatark OÜ..................................................................D-07

JUNG Vilnius UAB......................................................C-36

Decora AS....................................................................E-62

Decora AS....................................................................E-62

Ledshop OÜ................................................................C-65

Energo Veritas OÜ....................................................D-14

Naps Solar Estonia OÜ............................................D-19

6.4 KÜLMASEADMED / FREEZING EQUIPMENT

Energogen OÜ...........................................................D-45

Nordest Grupp OÜ...................................................D-03

AIT-Nord OÜ

Fabrikas UAB...............................................................C-17

Siedle C-37

Anjese UAB..................................................................C-20

5.2 ELEKTRIINSTALLATSIOONIMATERJALID JA -TARVIKUD / INSTALLATION MATERIALS AND EQUIPMENT

Sungate Security OÜ...............................................V-21

Decora AS....................................................................E-62

Uponor Eesti OÜ.......................................................D-40

GLCO UAB....................................................................C-18

VBH Estonia AS..........................................................C-46

Zehnder Baltics .........................................................D-37

Veepisar AS.................................................................C-80

6.5 KÜTTESÜSTEEMID JA SEADMED / HEATING SYSTEMS AND EQUIPMENT

ABB AS D-12 Agatark OÜ..................................................................D-07

EW Sound ja Light OÜ.............................................E-34

5.5 VALVE- JA SIGNALISATSIOON / ALARM AND SECURITY SYSTEMS

6.3 GAASI- JA SURVESEADMED / GAS AND PRESSURE EQUIPMENT

Decora AS....................................................................E-62

Agatark OÜ..................................................................D-07

Agatark OÜ..................................................................D-07

Energo Veritas OÜ....................................................D-14

Fabrikas UAB...............................................................C-17

Airwave OÜ.................................................................C-72

Espak AS ......................................................................C-51

GSM Valve ...................................................................B2-14

AIT-Nord OÜ

Fabrikas UAB...............................................................C-17

ProVan OÜ...................................................................E-30

Aragosta OÜ...............................................................D-08

Fortronic AS................................................................C-15

Rapid Security OÜ....................................................E-35

Balti Puurkaev OÜ.....................................................E-09

Hansakaupmees OÜ................................................B1-14

Sungate Security OÜ...............................................V-21

Baltic CH OÜ................................................................D-11

Imper OÜ......................................................................E-28

Baltic TK Group OÜ..................................................C-98

Puurimise OÜ.............................................................B1-11

6 KÜTTE-, VENTILATSIOONI JA VEEVARUSTUSSEADMED / HEATING, VENTILATION AND WATER SUPPLY EQUIPMENT

Callefiks OÜ.................................................................D-23

Siedle......................................................................C-37

Airvitamin Grupp OÜ..............................................C-90

Cerbos OÜ....................................................................D-49

SigmaSystems OÜ....................................................E-51

Kärcher OÜ..................................................................E-72

Danfoss AS...................................................................D-34

Silmani Elekter AS.....................................................C-28

Prof Group Eesti OÜ/ NIMO...................................E-36

Decora AS....................................................................E-62

Vilma AB ................................................................C-41

6.1 VEEVARUSTUSSEADMED / WATER SUPPLY EQUIPMENT

Energo Veritas OÜ....................................................D-14

Balti Puurkaev OÜ.....................................................E-09

Espak AS ......................................................................C-51

ABB AS.........................................................................D-12

Callefiks OÜ.................................................................D-23

Fabrikas UAB...............................................................C-17

Agatark OÜ..................................................................D-07

Decora AS....................................................................E-62

Gaasiekspert OÜ.......................................................E-25

Decora AS....................................................................E-62

Gaasiekspert OÜ.......................................................E-25

GLCO UAB....................................................................C-18

JUNG Vilnius UAB......................................................C-36 Pro-Solar OÜ...............................................................D-05

5.3 VALGUSTEHNIKA JA -SEADMED/ LIGHTING EQUIPMENT

Benders Baltic Nord OÜ.........................................B1-05 Biodom 27 SIA............................................................V-13

Energogen OÜ...........................................................D-45

Energo Veritas OÜ....................................................D-14

Hansakaupmees OÜ................................................B1-14

Hansakamin OÜ.........................................................C-87

Enim UAB.....................................................................C-38

Lokaator OÜ................................................................C-57

Hansakaupmees OÜ................................................B1-14

Espak AS ......................................................................C-51

Miridon OÜ..................................................................D-01

Kliimaseade OÜ.........................................................D-30

EW Sound ja Light OÜ.............................................E-34

NCG Import Baltics OÜ...........................................V-10

Kodukolle LT OÜ........................................................C-77

Fabrikas UAB...............................................................C-17

Nordest Grupp OÜ...................................................D-03

Korstna Ekspert OÜ..................................................C-87

First Step OÜ/Varustaja 24....................................V-04

Plastor AS.....................................................................D-26

Küttemeister OÜ.......................................................E-31

Fortronic AS................................................................C-15

Puhastid OÜ/ECCUA................................................D-50

Mendali OÜ.................................................................C-14

Greencell OÜ..............................................................D-31

Savener OÜ..................................................................E-50

Moderator OÜ............................................................V-24

Hansakaupmees OÜ................................................B1-14

Uponor Eesti OÜ.......................................................D-40

Monier OÜ...................................................................B1-21

JUNG Vilnius UAB......................................................C-36

Movek Grupp OÜ......................................................D-04

Kaubandusvalgus.....................................................B2-24

6.2 KANALISATSIOONISEADMED / SEWERAGE EQUIPMENT

Kipsik OÜ......................................................................E-24

Aco Nordic OÜ...........................................................C-32

PellasX Eesti OÜ.........................................................E-41

LED House OÜ............................................................B2-07

Balti Puurkaev OÜ.....................................................E-09

Plastor AS.....................................................................D-26

Ledshop OÜ................................................................C-65

Decora AS....................................................................E-62

Prointero OÜ / Saunastar.......................................D-21

Ledvance Oy...............................................................C-83

Ecovill Grupp OÜ.......................................................D-18

Prokliima OÜ...............................................................D-51

ProVan OÜ...................................................................E-30

Espak AS......................................................................C-51

Raidkivi OÜ..................................................................D-25

Silmani Elekter AS.....................................................C-28

Finest Technologies Oy..........................................D-43

Robert Bosch OÜ.......................................................D-36

5.4 AUTOMAATIKA- JA SIDESEADMED / AUTOMATION AND COMMUNICATION DEVICES

Hansakaupmees OÜ................................................B1-14

SB Keskkütteseadmed OÜ....................................D-35

Kukkumiskaitse OÜ..................................................C-49

SigmaSystems OÜ....................................................E-51

Lokaator OÜ................................................................C-57

Soojuskeskus OÜ......................................................D-46

ABB AS D-12

NCG Import Baltics OÜ...........................................V-10

Zehnder Baltics .........................................................D-37

Agatark OÜ..................................................................D-07

Puhastid OÜ/ECCUA................................................D-50

Thermo Glass OÜ......................................................C-55

Energo Veritas OÜ....................................................D-14

Traidenis UAB.............................................................D-20

Uponor Eesti OÜ.......................................................D-40

Eritex Invest OÜ.........................................................C-01

Uponor Eesti OÜ.......................................................D-40

Windberg OÜ.............................................................C-11

Nordest Grupp OÜ...................................................D-03

83


EESTI EHITAB

6.6 VENTILATSIOONI- JA KLIIMASEADMED / VENTILATION AND AIR CONDITIONING EQUIPMENT

Profiseadmete OÜ....................................................E-36

First Step OÜ/Varustaja 24....................................V-04

Puurimise OÜ.............................................................B1-11

Kukkumiskaitse OÜ..................................................C-49

VBH Estonia AS..........................................................C-46

Makita OY Eesti filiaal .............................................E-67

Agatark OÜ..................................................................D-07

Vieser Oy......................................................................D-22

NCG Import Baltics OÜ...........................................V-10

Airobot OÜ..................................................................D-06

Villeroy & Boch Gustavsberg Oy Eesti Filiaal..C-93

Ottensten Eesti OÜ..................................................E-65

Airwave OÜ.................................................................C-72

Partytrade OÜ............................................................B2-27

Baltic CH OÜ................................................................D-11

8 JÄÄTMEMAJANDUSE SEADMED JA TARBED / WASTE HANDLING EQUIPMENT AND ACCESSORIES

Beam Baltic OÜ..........................................................C-89

Kärcher OÜ..................................................................E-72

Respo Haagised AS..................................................E-52

BL Tehnika OÜ............................................................D-10

9.4 TÖÖRIISTAD, MEHHANISMID / TOOLS, SMALL MECHANISMS

Donleon OÜ................................................................C-19

8.1 HEITVEEPUHASTUSSEADMED / WASTE WATER PURIFICATION EQUIPMENT

EB Therm OÜ..............................................................D-41

Aco Nordic OÜ...........................................................C-32

Arsenal Industrial OÜ..............................................V-17

Eslat AS ..................................................................D-32

Ecovill Grupp OÜ.......................................................D-18

Decora AS....................................................................E-62

Espak AS ......................................................................C-51

Klaasplast OÜ.............................................................D-42

Espak AS ......................................................................C-51

Filter Express OÜ.......................................................D-31

Puhastid OÜ/ECCUA................................................D-50

ESSVE Estonia AS......................................................E-55

GLCO UAB....................................................................C-18

Uponor Eesti OÜ.......................................................D-40

FEB AS ...................................................................E-75

Hansakaupmees OÜ................................................B1-14

8.2 TOLMUÄRASTUSSEADMED / DUST REMOVAL DEVICES

Finest Technologies Oy..........................................D-43

Anjese UAB..................................................................C-20

Decora AS....................................................................E-62

Hapro Estonia OÜ.....................................................B2-08

ProVan OÜ...................................................................E-30 Rapid Security OÜ....................................................E-35

Anjese UAB..................................................................C-20

Fedemark ....................................................................E-58

Katusemaailm OÜ.....................................................C-76

Decora AS....................................................................E-62

First Step OÜ/Varustaja 24....................................V-04

Kliimaseade OÜ.........................................................D-30

Eltarko OÜ....................................................................C-21

Ideia OÜ................................................................E-48

Lokaator OÜ................................................................C-57

Sunair Ventilatsiooniseadmed ...........................D-09

Imper OÜ......................................................................E-28

Monier OÜ...................................................................B1-21

Knoke Kaubanduse OÜ..........................................E-20

Prokliima OÜ...............................................................D-51

8.3 JÄÄTMEKÄITLUSSEADMED JA -TARVIKUD / WASTE HANDLING EQUIPMENT AND ACCESSORIES

Robert Bosch OÜ.......................................................D-36

Jokey Plastik Blachownia Spzoo.........................E-15

Makita OY Eesti filiaal .............................................E-67

SigmaSystems OÜ....................................................E-51

NCG Import Baltics OÜ...........................................V-10

Sunair Ventilatsiooniseadmed ...........................D-09

9 TEHNILISED EHITUSVAHENDID / TECHNICAL CONSTRUCTION DEVICES, TOOLS AND MACHINERY

Nordfix OÜ...................................................................E-01

Systemair AS...............................................................D-44

Kärcher OÜ..................................................................E-72

Ottensten Eesti OÜ..................................................E-65

Zehnder Baltics .........................................................D-37

Puhastusimport OÜ.................................................E-54

Spraytec OÜ................................................................E-19

Uponor Eesti OÜ.......................................................D-40

9.1 MAAPARANDUSMASINAD JA -TARVIKUD / AMELIORATION MACHINERY, DEVICES, MATERIALS

Tooma Tööriist AS....................................................B2-33

Plastor AS.....................................................................D-26

Soojuskeskus OÜ......................................................D-46

VBH Estonia AS..........................................................C-46

6.7 TAASTUVENERGIALAHENDUSED / RENEWABLE ENERGY SOLUTIONS

Arsenal Industrial OÜ..............................................V-17

Karl Bilder OÜ.............................................................C-22 Kukkumiskaitse OÜ..................................................C-49 Makserv OÜ.................................................................E-70

VBH Estonia AS..........................................................C-46

9.5 LIFTID, ESKALAATORID, TÕSTUKID / LIFTS, ELEVATORS, HOISTS

Imper OÜ......................................................................E-28

Arsenal Industrial OÜ..............................................V-17 Bergwald OÜ..............................................................E-66

Airwave OÜ.................................................................C-72

9.2 EHITUSMASINAD / C0NSTRUCTION MACHINERY

Brubakken Eesti OÜ.................................................V-23

ElectroAir Sun OÜ.....................................................E-16

Arsenal Industrial OÜ..............................................V-17

Tõsta OÜ.......................................................................V-12

Greencell OÜ..............................................................D-31

Bergwald OÜ..............................................................E-66

9.6 TÖÖLAVAD / PLANFORM GANTRIES

Agatark OÜ..................................................................D-07

Monier OÜ...................................................................B1-21

Brubakken Eesti OÜ.................................................V-23

Prokliima OÜ...............................................................D-51

Dormash Group.........................................................B2-25

Arsenal Industrial OÜ..............................................V-17

Pro-Solar OÜ...............................................................D-05

First Step OÜ/Varustaja 24....................................V-04

Bergwald OÜ..............................................................E-66

Robert Bosch OÜ.......................................................D-36

Imper OÜ......................................................................E-28

Brubakken Eesti OÜ.................................................V-23

Savener OÜ..................................................................E-50

Makita OY Eesti filiaal .............................................E-67

Fedemark ....................................................................E-58

7 SANITAARKERAAMIKA JA SANITAARTEHNIKASEADMED / SANITARY CERAMICS AND EQUIPMENT

Makserv OÜ.................................................................E-70

Karl Bilder OÜ.............................................................C-22

NCG Import Baltics OÜ...........................................V-10

Ottensten Eesti OÜ..................................................E-65

Nordfix OÜ...................................................................E-01

Tõsta OÜ.......................................................................V-12

Aco Nordic OÜ...........................................................C-32

Ottensten Eesti OÜ..................................................E-65

9.7 KVALITEEDIKONTROLLI- JA MÕÕTEVAHENDID / QUALITY INSPECTION, MEASURING DEVICES

Balteco AS....................................................................C-75

Spraytec OÜ................................................................E-19

Baltijos Brasta UAB...................................................B2-28

Tõsta OÜ.......................................................................V-12

Decora AS....................................................................E-62

Begin OÜ......................................................................B2-15

Espak AS.................................................................C-51

9.3 EHITUSPLATSI ABIVAHENDID / CONSTRUCTION SITE ACCESSORIES

Hansakaupmees OÜ................................................B1-14

Anjese UAB..................................................................C-20

Makserv OÜ.................................................................E-70

Noto OÜ..................................................................C-84

Arsenal Industrial OÜ..............................................V-17

Plastor AS.....................................................................D-26

Decora AS....................................................................E-62

9.8 TELLINGUD JA TURVAVÕRED / SCAFFOLDS, SECURITY GRIDS

Polaria Oy.....................................................................D-33

ESSVE Estonia AS......................................................E-55

Espak AS ......................................................................C-51

84

Finest Technologies Oy..........................................D-43


Fedemark ....................................................................E-58

11.1 ÜLDEHITUS JA REMONT / GENERAL CONSTRUCTION AND REPAIRS

Ottensten Eesti OÜ..................................................E-65

Dnimo OÜ....................................................................B2-21

Partytrade OÜ............................................................B2-27

DOS2000.IT OÜ..........................................................B2-34

11.5 VEEVARUSTUS- JA HEITVEERAJATISTE EHITAMINE / CONSTRUCTION OF WATER SUPPLY SYSTEMS AND WASTE WATER PURIFICATION PLANTS

Tenax SIA......................................................................V-02

Ecovill Grupp OÜ.......................................................D-18

Balti Puurkaev OÜ.....................................................E-09

Tõsta OÜ.......................................................................V-12

Eesti Mikrotsement..................................................B2-31

Callefiks OÜ.................................................................D-23

10 MONTEERITAVAD- JA TÜÜPEHITISED / PREFABRICATED AND MODULE CONSTRUCTIONS

Imper OÜ......................................................................E-28

Ecovill Grupp OÜ.......................................................D-18

Isoreal OÜ....................................................................B2-22

Klaasplast OÜ.............................................................D-42

Kipsik OÜ......................................................................E-24

Teokarp OÜ.................................................................Fuajee

Kodu Kuubis OÜ..........................................C-12,.V-28

10.1 MONTEERITAVAD PUITEHITISED / PREFABRICATED WOODEN AND TIMBER HOUSES

Mikrotsement Disain OÜ.......................................C-44

11.6 SOOJAVARUSTUSSÜSTEEMIDE EHITAMINE / CONSTRUCTION OF HEAT SUPPLY SYSTEMS

Imper OÜ......................................................................E-28 Kukkumiskaitse OÜ..................................................C-49

S Panel OÜ...................................................................B1-06

Airwave OÜ.................................................................C-72

Soome Maja Ehitusteenused OÜ........................C-34

Balti Puurkaev OÜ.....................................................E-09

Arel Plus OÜ................................................................V-29

Säästvad Ehituslahendused & MEISTRI............C-45

Kliimaseade OÜ.........................................................D-30

Aru Grupp AS..............................................................C-04

Tervemaja OÜ.............................................................C-74

Küttemeister OÜ.......................................................E-31

EstHus OÜ....................................................................C-60

11.2 PEATÖÖVÕTT / GENERAL CONTRACTING

Prokliima OÜ...............................................................D-51

K-Majad OÜ.................................................................C-96 Kodu Kuubis OÜ..........................................V-28, C-12

Balti Puurkaev OÜ.....................................................E-09

11.7 KESKKONNATEHNIKA- JA VENTILATSIOONITÖÖD / CONSTRUCTION OF VENTILATION SYSTEMS, SANITARY ENGINEERING

Lasita Maja AS............................................................V-07

DOS2000.IT OÜ..........................................................B2-34

Plussen OÜ..................................................................B2-20

Erek OÜ .......................................................................C-08

Ritsu Loghomes OÜ.................................................C-85

Kodu Kuubis OÜ..........................................C-12,.V-28

Airwave OÜ.................................................................C-72

Saaremaa Saunad OÜ.............................................V-20

Sindelkatuse OÜ........................................................C-09

EB Therm OÜ..............................................................D-41

Sauna Houses OÜ.....................................................V-19

Soome Maja Ehitusteenused OÜ........................C-34

Energogen OÜ...........................................................D-45

Soome Maja Ehitusteenused OÜ........................C-34

Säästvad Ehituslahendused & MEISTRI............C-45

Kliimaseade OÜ.........................................................D-30

Sternoberg OÜ...........................................................E-08

Timbeco Woodhouse OÜ......................................B1-12

Prokliima OÜ...............................................................D-51

10.2 MONTEERITAVAD METALLEHITISED / PREFABRICATED METAL CONSTRUCTIONS

11.3 RENOVEERIMINE, RESTAUREERIMINE, REKONSTRUEERIMINE / RENOVATION, RESTAURATION AND RECONSTRUCTION

SigmaSystems OÜ....................................................E-51

Baltijos Polistirenas UAB........................................C-69

11.8 ELEKTRIINSTALLATSIOONITÖÖD / ELECTRICAL INSTALLATION WORKS

DOS2000.IT OÜ..........................................................B2-34

Dnimo OÜ....................................................................B2-21

Energogen OÜ...........................................................D-45

Eko Invest SIA.............................................................V-26

DOS2000.IT OÜ..........................................................B2-34

EW Sound ja Light OÜ.............................................E-34

Isoreal OÜ....................................................................B2-22

Eesti Mikrotsement..................................................B2-31

Imper OÜ......................................................................E-28

Malmerk Klaasium OÜ............................................C-78

Energogen OÜ...........................................................D-45

Naps Solar Estonia OÜ............................................D-19

Partytrade OÜ............................................................B2-27

Erek OÜ........................................................................C-08

Pro-Solar OÜ...............................................................D-05

Sungate Security OÜ...............................................V-21

Finest Technologies Oy..........................................D-43

10.3 TÜÜPPROJEKTSED EHITISED / MODULE HOUSES

Ideia OÜ E-48

Bauroc AS.....................................................................B1-22

Kipsivalu OÜ...............................................................E-29

EstHus OÜ....................................................................C-60

Kodu Kuubis OÜ..........................................C-12,.V-28

11.9 AUTOMAATIKA-, SIGNALISATSIOONI-, SIDE- JMS SEADMETE PAIGALDAMINE / INSTALLATION OF AUTOMATION, ALARM AND COMMUNICATION DEVICES

K-Majad OÜ.................................................................C-96

Malmerk Klaasium OÜ............................................C-78

Begin OÜ......................................................................B2-15

Plussen OÜ..................................................................B2-20

Mikrotsement Disain OÜ.......................................C-44

W Sound ja Light OÜ...............................................E-34

Soome Maja Ehitusteenused OÜ........................C-34

Priore OÜ......................................................................B1-07

Naps Solar Estonia OÜ............................................D-19

10.4 VALMISMOODULID / READYMADE MODULES

Ruukki Products AS..................................................C-25

Rapid Security OÜ....................................................E-35

S Panel OÜ...................................................................B1-06

Eritex Invest OÜ.........................................................C-01

Sindelkatuse OÜ........................................................C-09

Espak AS ................................................................C-51

Katuse Profid OÜ.......................................................B2-30

Säästvad Ehituslahendused & MEISTRI............C-45

11.10 TEEDE, TÄNAVATE, SILDADE JMS EHITAMINE / CONSTRUCTION OF ROADS, STREETS, BRIDGES

Hansakaupmees OÜ................................................B1-14

Tervemaja OÜ.............................................................C-74

Priore OÜ......................................................................B1-07

Kodu Kuubis OÜ..........................................C-12, V-28

Weckman / Esco AS..................................................C-33

Partytrade OÜ............................................................B2-27

11.13 KATUSTE EHITAMINE / CONSTRUCTION OF ROOFS

Rono Design OÜ / Boatsauna..............................V-30

11.4 ENERGIA-, GAASI- JA SIDETRASSIDE EHITAMINE / CONSTRUCTION OF ENERGY AND GAS SUPPLY PLANTS AND COMMUNICATIONS

Sauna Houses OÜ.....................................................V-19

Imper OÜ......................................................................E-28

Katuse Profid OÜ.......................................................B2-30

Soome Maja Ehitusteenused OÜ........................C-34

SigmaSystems OÜ....................................................E-51

Priore OÜ......................................................................B1-07

11 EHITUSTÖÖD / CONSTRUCTION WORKS

Weckman / Esco AS..................................................C-33

Plussen OÜ..................................................................B2-20 Revonia Keldrikoda/Helares Consult OÜ........E-23

Eksklusiivehitus OÜ.................................................B1-03 Heakatus OÜ...............................................................C-30 Imper OÜ......................................................................E-28

Ruukki Products AS..................................................C-25 Sindelkatuse OÜ........................................................C-09

85


EESTI EHITAB

11.14 TERMO- JM ISOLATSIOONITÖÖD / INSULATION WORKS

Makita OY Eesti filiaal .............................................E-67 Malmerk Klaasium OÜ............................................C-78

Finest Technologies Oy..........................................D-43

Dnimo OÜ....................................................................B2-21

Mikrotsement Disain OÜ.......................................C-44

Imper OÜ......................................................................E-28

DOS2000.IT OÜ..........................................................B2-34

Odice SA ...............................................................C-13

Kangro OÜ...................................................................E-17

Icy Getec OÜ...............................................................E-45

Remato Eesti OÜ.......................................................B2-05

Noyanlar Group of Companies............................E-22

Pinnotex OÜ................................................................V-08

Ruukki Products AS..................................................C-25

ProVan OÜ...................................................................E-30

Silts Nams SIA.............................................................C-67

Säästvad Ehituslahendused & MEISTRI............C-45

Rapid Security OÜ....................................................E-35

Soojustusvaht OÜ.....................................................B2-04

Zehnder Baltics .........................................................D-37

Soome Maja Ehitusteenused OÜ........................C-34

Soome Maja Ehitusteenused OÜ........................C-34

Tervemaja OÜ.............................................................C-74

Tenax SIA......................................................................V-02

Thermomaja OÜ........................................................C-70

Therm OÜ.....................................................................C-54

Tööinspektsioon ......................................................B2-11

11.15 MONTAAŽITÖÖD / ASSEMBLING WORKS

Uponor Eesti OÜ.......................................................D-40

14 KINDLUSTUS- JA FINANTSTOOTED NING -TEENUSED / INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES

Filter Express OÜ.......................................................D-31

ACM Metal OÜ............................................................B2-32

12.4 UURINGUD JA EKSPERTIIS / RESEARCH & DEVELOPMENT

Eko Invest SIA.............................................................V-26

Finest Technologies Oy..........................................D-43

Isoreal OÜ....................................................................B2-22

Kukkumiskaitse OÜ..................................................C-49

Ronson Baltic OÜ......................................................B2-01

Päästeamet ................................................................B2-09

Soome Maja Ehitusteenused OÜ........................C-34

Soome Maja Ehitusteenused OÜ........................C-34

Berendsen Textile Service AS..............................E-21

Tenax SIA......................................................................V-02

Säästvad Ehituslahendused & MEISTRI............C-45

Decora AS....................................................................E-62

12 EHITUSALANE JA EHITUSEGA SEOTUD TEGEVUS / FIELDS OF ACTIVITY RELATED TO CONSTRUCTION 12.1 EHITUSINFO / INFORMATION ON BUILDING COMPANIES, CONSTRUCTION ACTIVITIES, ETC.

12.5 ARHITEKTUURNE JA EHITUSLIK PROJEKTEERIMINE / PLANNING

Espak AS ...............................................................C-51

Bauroc AS.....................................................................B1-22

First Step OÜ/Varustaja 24....................................V-04

Ecovill Grupp OÜ.......................................................D-18

Imper OÜ......................................................................E-28

Luisa Tõlkebüroo OÜ...............................................B2-10

15 TÖÖRIIDED JA TÖÖOHUTUS / WORKING CLOTHES, SAFETY 15.1 TÖÖRIIDED / WORKING CLOTHES

Finest Technologies Oy..........................................D-43

Energogen OÜ...........................................................D-45

Karl Bilder OÜ.............................................................C-22

EstHus OÜ....................................................................C-60

Kukkumiskaitse OÜ..................................................C-49

Ruukki Products AS..................................................C-25

Tamec Trade OÜ........................................................E-61

Thermomaja OÜ........................................................C-70

15.2 INDIVIDUAALKAITSEVAHENDID / INDIVIDUAL MEANS OF DEFENCE

Kukkumiskaitse OÜ..................................................C-49

12.6 TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS / R & D

Malmerk Klaasium OÜ............................................C-78

Remato Eesti OÜ.......................................................B2-05

Berendsen Textile Service AS..............................E-21

ProVan OÜ...................................................................E-30

Espak AS ................................................................C-51

Päästeamet ................................................................B2-09

12.7 PROJEKTIJUHTIMINE / PROJECT MANAGEMENT

Ruukki Products AS..................................................C-25

DOS2000.IT OÜ..........................................................B2-34

Karl Bilder OÜ.............................................................C-22

S Panel OÜ...................................................................B1-06

Erek OÜ C-08

Knoke Kaubanduse OÜ..........................................E-20

Soome Maja Ehitusteenused OÜ........................C-34

Fabrikas UAB...............................................................C-17

Kukkumiskaitse OÜ..................................................C-49

Tervemaja OÜ.............................................................C-74

Finest Technologies Oy..........................................D-43

Makita OY Eesti filiaal .............................................E-67

12.2 RAAMATUD JA PERIOODIKA / PUBLICATIONS

Pro-Solar OÜ...............................................................D-05

ProVan OÜ...................................................................E-30

Remato Eesti OÜ.......................................................B2-05

Tamec Trade OÜ........................................................E-61

Ammattirakentaja ja Rakenna, Remontoi,

Ruukki Products AS..................................................C-25

15.3 TULEKAITSEVAHENDID JA -MATERJALID / FIRE FIGHTING MEANS AND MATERIALS

Krimelte Tempsi OÜ.................................................C-58

Imper OÜ......................................................................E-28

Sisusta .......................................................................Fuajee

Sungate Security OÜ...............................................V-21

Demostar OÜ..............................................................B2-06

Thermomaja OÜ........................................................C-70

Äripäev AS...................................................................E-05

12.8 STANDARDIMINE / STANDARDIZING

Kukkumiskaitse OÜ..................................................C-49

Eesti Metsasertifitseerimise

Rapid Security OÜ....................................................E-35

Aco Nordic OÜ...........................................................C-32

Nõukogu/ PEFC-Eesti..............................................E-18

Eesti Metsasertifitseerimise

Eesti Standardikeskus MTÜ...................................B2-35

Nõukogu/ PEFC-Eesti..............................................E-18

Päästeamet ................................................................B2-09

Eesti Mikrotsement..................................................B2-31

Soome Maja Ehitusteenused OÜ........................C-34

15.4 MUUD TÖÖOHUTUS- JA TÖÖKAITSEVAHENDID / OTHER WORK SAFETY AND MEANS OF DEFENCE

Eesti Standardikeskus MTÜ...................................B2-35

12.9 JÄRELEVALVE / SUPERVISION

Berendsen Textile Service AS..............................E-21

Eko Invest SIA.............................................................V-26

Kukkumiskaitse OÜ..................................................C-49

First Step OÜ/Varustaja 24....................................V-04

Energogen OÜ...........................................................D-45

Päästeamet ................................................................B2-09

Imper OÜ......................................................................E-28

ESSVE Estonia AS......................................................E-55

Knoke Kaubanduse OÜ..........................................E-20

Krimelte Tempsi OÜ.................................................C-58

13. KINNISVARAARENDUS, HOOLDUS JA -HALDUS / REAL ESTATE DEVELOPMENT, PROJECTS, MAINTENANCE

Kukkumiskaitse OÜ..................................................C-49

Bergwald OÜ..............................................................E-66

Tamec Trade OÜ........................................................E-61

12.3 KOOLITUS JA NÕUSTAMINE / CONSULTATIONS

EstHus OÜ....................................................................C-60 Finest Technologies Oy..........................................D-43

86

Ottensten Eesti OÜ..................................................E-65

Kukkumiskaitse OÜ..................................................C-49 Partytrade OÜ............................................................B2-27 ProVan OÜ...................................................................E-30


Sein eraldab, uks ühendab

Soovime tänada oma töötajaid, kliente ja koostööpartnereid, kes on avanud meile oma ukse. Kuuelapselise suurpere isal Raigo Tammol jätkus 1995. aastal tarkust ja julgust avada oma elus uus uks. See uks on viinud meid imelisele teekonnale toota uksi nii ehituskui ka aevandussektorile. Tammer on tänaseks kasvanud 180 töötajaga suurimaks metalluste tootjaks Baltimaades. Üheskoos oleme tuultest ja tormidest hoolimata suutnud püstitada mitmeid tugevaid seinu, mis aastate jooksul eraldust pakkunud. Mõnest esialgsest seinast on saanud hoopis uks, mis meid ühendab. Aastate jooksul on meie ühisel teel olnud palju uksi. Mõned uksed on jäänud suletuks, mõned uksed on juba väsinud, mõned uksed avanevad justkui automaatselt ning tekib tunne, et oled õigel ajal õiges kohas. Teele on jäänud uksi, mis on esitanud mitmeid väljakutseid ning uksi, mille avamine on tundunud esmapilgul võimatuna, kuid mis sihikindla töö tulemusena on siiski avanenud.

Täname teid kõiki selle imelise teekonna eest ning loodame, et avame ühiselt veel mitmeid uksi. Loodame, et need uksed, mis aitavad täita teie eesmärke, on Tammeri valmistatud uksed. T-Tammeri kollektiiv ja tegevjuht Anti Tammo

TERASPROFIILUKSED / SILEMETALLUKSED / TULETÕKKEUKSED

T-TAMMER OÜ Väike-Paala 4 | 11451 Tallinn Tel 614 5500 | info@tammer.ee www.tammer.ee


EnergiatĂľhus soojusisolatsioon

Uus kvaliteedistandard Kaasaegse tootmis tehnoloogia kasutamisel, toodetakse laminaarne kiudstruktuuri kivivilla kest ROCKWOOL 800, mis paistab silma optimaalse tihedusega, suurema tugevuseja parema soojusisolatsiooniga. Mis on vastupidav ja ilmastikukindel, bioloogilised tegurid ja keemiline korrosioonile, nende omadused ei muutu aastaid. www.rockwool.ee

Tuleohutus klass A2L-s1, d0 lambda 0,033 W/mK Vastupidav ja kauakestev


Kataloog / Catalogue ABB AS

D-12

Aruküla tee 83, 75301, Tallinn, Estonia, tel: +372 680 1800 contact.center@ee.abb.com new.abb.com/ee Põhitegevusala: Tehnoloogialiider ABB pakub tooteid ja teenuseid tehnovõrkude, tööstuse, transpordi ning taristu valdkonnas. Main profile: Technology leader ABB offers products and services in utility networks, industry, transportation and infrastructure. Kaubamärgid / Trademarks: ABB.

fety installation. ACO Stormbrixx surface water management systems new collection. Kaubamärgid / Trademarks: ACO. Aco Drain Multiline Seain. ACO Monoblock. ACO Powerdrain. ACO Qmax. ACO Showerdrain. ACO Easyflow. Hygene First. Lipumax. Oleopator. Plastmo. Rain4me. Stormbrixx.

Agatark OÜ

D-07

Mäealuse 10, 12618, Tallinn, Estonia, tel: +372 523 1208 info@acmmetal.ee www.acmmetal.ee Põhitegevusala: Alumiinium komposiitplaatide töötlemine. STAC Bond (Hispaania) alumiinium komposiitplaatide müük. Main profile: Aluminium composite panel handling. STAC Bond (Spain) aluminium composite panels. Kaubamärgid / Trademarks: STAC Bond.

Pirita tee 26c/2-26, 10127, Tallinn, Estonia, tel: +372 5649 9307 info@agatark.ee www.agatark.ee, www.enlife.io; www.rer.ee Põhitegevusala: Uus tark elektrikilp sisaldab Enlife inseneride väljatöötatud nutirakenduse abil kodu juhtimise süsteemi Enlife JustSmart korterile, eramule ja pisihoonele. Main profile: The new smart electric panel includes home system JustSmart, managed by a mobile app. Available for apartments, individual houses and tiny houses. Messi uudised: Muidu nagu elektrikilp ikka. Aga tark. Fair news: Electric panel as usual. Just smart. Kaubamärgid / Trademarks: RAASIKU ELEKTER. EnLife. AGATARK. JUSTSMART.

Aco Nordic OÜ

Airobot OÜ

ACM Metal OÜ

B2-32

C-32

Akadeemia tee 39, 12618, Tallinn, Estonia, tel: +372 688 9439 info@aco.ee www.aco.ee Põhitegevusala: Maailma juhtiv sademevee drenaažilahenduste ja -seadmete tootja (vee kogumisest selle käitlemise, puhastamise ja kontrollitud ringlusesse tagasilaskmiseni). ACO tööstuslikud Hygiene First kontseptsioonil põhinevad äravoolusüsteemid. Nõutud ACO vannitoalahendused. Main profile: World leading manufacturer of surface water management systems, ACO industrial building drainage systems (production according to unique Hygiene First concept) and supply of bathroom solutions. Messi uudised: ACO Showerdrain M+ ja ACO Showerdrain E+ - integreeritud nõrutusraami ja membraaniga varustatud duširenn. Laienenud ACO polümeerbetoonist sademeveerennide ACO Multiline Sealin tootesari. Multiline Sealin HD – malmäärikuga suurtele koormusklassidele ettenähtud versiooni juures. Hygiene First tööstuslik roostevabast terasest äravoolusüsteem täieneb ACO Kerb hügieenilise kaitseliistu lahendusega toiduainetööstustele ja toitlustusettevõtetele (suurköögid). Materjalide valikus roostevaba teras ja polümeerbetoon. ACO Stormbrixx sademevee kogumise ja immutamise süsteemi versioonid Standard Duty ja Heavy Duty ning uus katteplaat poole kõrgusega elemendi koostamiseks. Fair news: ACO Multiline Sealin assortment is developing further including new nominal sizes and sealing integrated also for ACO Multiline Sealin HD verison. Hygiene First concept for the ultimate hygienic performance and food safety is expanded with ACO Kerbs – floor and wall protection elements. ACO launches new catalogue of shower products with largest variety of shower drain solutions and a new integrated membrane for the leak proof and sa-

D-06

Mahtra 30a, 13811, Tallinn, Estonia, tel: +372 5373 8543 info@airobot.ee www.airobot.ee Põhitegevusala: Soojustagastusega ventilatsiooniseadmete arendaja ja tootja Eestist. Main profile: Development and production of full self-thinking ventilation units from Estonia. Messi uudised: Uue ning eriti kompaktse Airobot L mudeli tutvustamine. Mõeldud lae alla paigalduseks, eriti sobilik korteritele ning moodulmajadele. Fair news: Introduction of new ceiling attached Airobot L model which is suitable for apartments and module houses. Kaubamärgid / Trademarks: Airobot.

Airwave OÜ

C-72

Suur-Sõjamäe 50a, 11415, Tallinn, Estonia, tel: +372 600 0970 info@airwave.ee www.airwave.ee Põhitegevusala: Soojuspumba süsteemid, küttesüsteemid ja -seadmed, ventilatsiooni- ja kliimaseadmed, gaasi- ja surveseadmed, gaasija surveseadmed, keskkonnatehnika- ja ventilatsioonitööd, külmaseadmed ning niisutus ja kuivatusseadmed. Main profile: Heat pump systems, heating systems and installation, air handling systems and air conditioning, gas boilers, cooling systems and humidifiers and dehumidifiers. Messi uudised: Thermia uue Inverter maasoojuspumba esitlus. Maasoojuspump on hetkel kõige efektiivsem turul pakutavatest. Fair news: Thermia new inventer ground source heat pump, most effective in market. Kaubamärgid / Trademarks: Thermia. Daikin. Atlantic. MIDEA. Condair and Vertiv.

Airvitamin Grupp OÜ

Kaupmehe 6, 10116, Tallinn, Estonia,

C-90

tel: +372 5552 8877 info@airvitamin.ee www.airvitamin.ee Põhitegevusala: Infrapuna soojuskiirgurite, tolmuimejate, õhuniisutite ning õhupuhastite jae- ja hulgimüük. Main profile: Retail and wholesale of infrared heaters, vacuum cleaners, humidifiers and air purifiers. Messi uudised: Uudsed soojuskiirgurite lahendused koju ja tööstuslikesse tingimustesse. Fair news: New systems of infrared heater for commercial and industrial use. Kaubamärgid / Trademarks: Airvitamin. Dyson. Stadler Form. Veito. Dyson airbalde. Dyson csys.

AIT-Nord OÜ

Kadaka tee 181, 12618, Tallinn, Estonia, tel: +372 658 0870 info@ait-nord.ee www.ait-nord.ee Põhitegevusala: Soojuspumpade müük ja arendamine. Main profile: Heat pumps sale and production.

Ammattirakentaja ja Rakenna, Remontoi, Sisusta Fuajee

tilaajapalvelu@jdmmediagroup.com www.ammattirakentaja.fi; www.kodinrakentajaninfo.fi tuotanto@jdmmediagroup.com Põhitegevusala: Ajakiri Ammattirakentaja on mõeldud professionaalsetele ehitajatele, tellijaskond kokku vähemalt 10 000 inimest (www.ammattirakentaja.fi). Teine ehitusala ajakiri Rakenna, Remontoi, Sisusta on mõeldud eraisikutele, kes mõtlevad ehitamisele või remontimisele (www.kodinrakentajaninfo.fi). Main profile: Magazine Ammattirakentaja is for professional builders, with a total of at least 10,000 readers (www.ammattirakentaja.fi). The second building magazine Rakenna, Remontoi, Sisusta is designed for private persons who think about building or repairing (www.kodinrakentajaninfo.fi).

Anjese UAB

C-20

A-Profiil OÜ

V-01

Lygioji g 3, LT-46358, Kaunas, Lithuania, tel: +370 6404 2080 info@anjese.lt www.anjese.lt Põhitegevusala: Põhitoodeteks on erineva eesmärgi ja erineva kujuga kruvid. Lisaks müüakse käsitööriistu, elektrilisi tööriistu, metallitöötlus-, keevitus- ja muid tööriistu ja seadmeid. Main profile: The main range of the company’s products comprises screws for different purposes and of different shapes. In addition, they sell hand tools, power tools, metalworking, welding and other tools and equipment. Männimetsa tee 21, 80042, Pärnu, Estonia, tel: +372 508 8271 info@aprofiil.ee www.aprofiil.ee Põhitegevusala: Talveaiad, klaaslükand-

89


EESTI EHITAB

süsteemid, klaasist rõdupiirded, motoriseeritud klaasseinad, välispaa. Main profile: Glass winter gardens, glass sliding systems, motorised glass systems, outdoor spa. Messi uudised: Motoriseeritud klaasist vaheseinad ja rõdupiirded. Euroopa nr 1 tootja Hanscraft mullivannid. Fair news: Motorised glass walls and balcony railings. Nr 1 Europe outdoor spa manufacturer Hanscraft spas. Kaubamärgid / Trademarks: A-Profiil. Purso. Hanscraft. FYT Grup.

Aragosta OÜ

D-08

Pojengi tee 69, 11913, Tallinn, Estonia, tel: +372 510 6975 kospel@kospel.ee www.kospel.ee Põhitegevusala: Elektrikütte süsteemide paigaldus. Läbivoolu kiirboilerite müük, paigaldus. Alumiinium-vask põranda, seina konvektorite müük ja paigaldus. Main profile: Sale and installation of electric heating systems, heating boilers, and aluminium copper convector type radiators. Kaubamärgid / Trademarks: Kospel. REGULUS.

Arel Plus OÜ

V-29

Tootmisbaasi, Roobe küla, 68614, Tõrva vald, Estonia, tel: +372 525 7800 info@arelplus.ee www.arelplus.ee Põhitegevusala: Torusaunade, kämpingute ja kümblustünnide tootmine ja müük. Main profile: Barrel saunas, camping’s and hot tubs production and sale. Messi uudised: Unikaalse, patenteeritud disainiga, mugav ja ökonoomne Munasaun – 2018. aasta parim toode! Fair news: Unique, with patented design, comfortable and economical EGG-sauna – the best product of 2018! Kaubamärgid / Trademarks: Munasaun. EGG-sauna.

Arsenal Industrial OÜ

V-17

Suur-Sõjamäe 25a, 11415, Tallinn, Estonia, tel: +372 5852 9118 info@arsenalrent.ee www.arsenalrent.ee Põhitegevusala: Ehitustehnika rent ja müük. Main profile: Construction machinery rent and sale. Kaubamärgid / Trademarks: Swepac. Jumbo. Sinoboom. Geda. Sunward. Containex. Selwood pumbad.

Art Doors OÜ

C-10

Aru Grupp AS

C-04

Saluste talu, Särgla küla, 60422, Peipsiääre vald, Estonia, tel: +372 523 5155 artdoors@artdoors.eu www.artdoors.eu/et/ Põhitegevusala: Väärispuidust uste, treppide ja mööbli disain, tootmine ja müük. Main profile: Solid wooden doors, staircases, and furniture design, manufacture and sale. Kaubamärgid / Trademarks: Art Doors. Rakvere tee 12, Hulja, 45203, Kadrina vald, Estonia, tel: +372 329 5640 info@arugrupp.ee www.arugrupp.ee Põhitegevusala: Eesti puidutööstusettevõte.

90

Tootmiskompleksid: akna-uksetehas, trepitehas, majatehas ning liimpuidust komponentide tehas. Main profile: Estonian woodworking factory. Production: window and doors, stairs, prefabricated element houses and component factories. Messi uudised: Täispuidust kõrged siseuksed, aknad renoveerijatele ja trepid erinevast materjalidest. Fair news: Over standard height internal doors, windows for renovator and different material stairs. Kaubamärgid / Trademarks: Aru Grupp.

Arutech Parimad Aknad OÜ C-81

Allika tee 3, Peetri alevik, 75312, Rae vald, Estonia, tel: +372 661 0702 arutech@arutech.ee www.arutech.ee Põhitegevusala: PVC-akende, -uste, -liuguste ja -voldikuste tootmine. Skandinaavia PVC-akende – Nordline – tootmine. Main profile: Production of PVC windows, entry doors, sliding doors and folding doors. Manufacture of Scandinavian PVC windows – Nordline. Messi uudised: Aknad KUBUS ja LUMAXX, lükanduks HST ning lükanduks SMOOVIO/INOWA. Fair news: windows KUBUS and LUMAXX, light/ slide door HST, and sliding door SMOOVIO/ INOWA. Kaubamärgid / Trademarks: Gealan. GU. Winkhaus. Roto.

ASSA Abloy Baltic AS

C-73

Balteco AS

C-75

Priisle tee 10, 13914, Tallinn, Estonia, tel: +372 655 9101 eesti@assaabloy.com www.assaabloy.ee Põhitegevusala: Maailma juhtiv lukustus- ja turvalahenduste looja. Main profile: Largest global supplier of intelligent lock and security solutions. Kaubamärgid / Trademarks: Assa Abloy. Abloy. Yale.

Mustamäe tee 44, 10621, Tallinn, Estonia, tel: +372 6671 766 salong@balteco.ee www.balteco.ee Põhitegevusala: Kargest põhjamaisest loodusest inspireerituna disainitud ja toodetud Xonyx kivimassist ja valuakrüülist vannid, massaaživannid, vannitoamööbel, dušinurgad, dušiseinad ja aurusaunad. Main profile: Inspired by pure nature – design and production of massive Xonyx stone and acrylic baths, hydromassage baths, bathroom furniture, shower cabins, shower walls and steam cabins. Messi uudised: 2019 uudistooted ja esmaesitlused Eestis: Marin kivivann, Epoque kivivann, Nido kivivann, Como kivivann, Grada vannitoamööbel, Neo seeria uued kivivalamud. Fair news: News: Marin stone bath, Epoque stone bath, Nido stone bath, Como stone bath, Grada bathroom furniture, Neo series basins. Kaubamärgid / Trademarks: BALTECO. Wellspa.

Balti Puurkaev OÜ

E-09

Mäealuse 4, 12618 Tallinn; Papiniidu 5, 80042, Pärnu, Estonia,

tel: +372 504 2999; +372 521 7415 info@baltipuurkaev.ee www.baltipuurkaev.ee Põhitegevusala: Maakütte puuraukude ja puurkaevude puurimine, projekteerimine, läbipesu ja likvideerimine. Septikute, mahutite, puhastite, pumpade ja muude rajatiste paigaldus. Rauaeraldusfiltrite paigaldus. Main profile: Designing, boring, flushing and eliminating water wells and boreholes. Installing septics, tanks, treatment plants, pumps and other facilities. Iron removal filters sales and assembly. Messi uudised: Energiakaevude ehk maasoojuspuuraukude puurimine, maakollektorite kaevamine, maasoojuspumpade paigaldamine. Hüdrogeoloogilised uuringud. Fair news: Boring of heat boreholes, ground collectors. Installation of heat borehole. Hydrogeology works.

Baltic CH OÜ

D-11

Baltic TK Group OÜ

C-98

Mustamäe tee 24, 10621, Tallinn, Estonia, tel: +372 601 4404 info@cooperandhunter.eu www.cooperandhunter.eu Põhitegevusala: Soojuspumpade ja konditsioneeride müük. Main profile: Wholesale of heat pumps and air conditioners. Kaubamärgid / Trademarks: Cooper&Hunter. Nordduck. Pihlaka 1a, 11216, Tallinn, Estonia, tel: +372 655 5486 info@tulikivistudio.ee www.tulikivi.ee Põhitegevusala: Tulikivi ahjude, kaminate ja keriste müük. Main profile: Sale of Tulikivi fireplaces and sauna heaters. Messi uudised: Uue Mudeli Saramo 2D esitlus. Fair news: New Model Saramo 2D presentation. Kaubamärgid / Trademarks: Tulikivi.

Balticfloc SIA

B2-19

Baltijos Brasta UAB

B2-28

Ata Kronvalda 40/22-601, LV-4101, Cesis, Latvia, tel: +371 2633 6333 info@balticfloc.lv www.balticfloc.lv Põhitegevusala: Lätis toodetud soojustusmaterjalid ja tselluloosikiud. Main profile: Thermal insulation materials and cellulose fibre manufactured in Latvia. Kaubamärgid / Trademarks: Balticfloc. Palemono 7b, LT-52158, Kaunas, Lithuania, tel: +370 3745 7021 info@baltijosbrasta.lt www.baltijosbrasta.com Põhitegevusala: Dušikabiinide, tualettide ja kontorite vaheseinad. Pakkematerjalide tootmine ja müük. Ehitusmaterjalid. Main profile: Partition of shower enclosures, toilets, and offices. Production and trade in packing materials. Building materials.

Baltijos Polistirenas UAB

C-69

Lithuania vytautas.m@balpol.lt www.balpol.lt Põhitegevusala: Isolatsioonielemendid: PIR ja MW sandwich-paneelid, EPS-plaadid,


ICF-plokid, EPS-pakendid. Main profile: Insulation elements: PIR and MW sandwich panels, EPS boards, ICF blocks, EPS packaging. Kaubamärgid / Trademarks: Balpol. Tinka.

Bang & Bonsomer Group Oy B2-04

Itälahdenkatu 18a, FI-00210, Helsinki, Finland, tel: +358 4 0770 5086 company@bangbonsomer.com www.bangbonsomer.com Põhitegevusala: Nutikad materjalitehnoloogiad. Main profile: Smart material technologies are a combination of distribution, own products, smart process technology solutions, services and own application laboratories/technical centres. Messi uudised: Polüuretaanvahu (PUR) ja polükarbamiidi tootmisega tegelev Bang&Bonsomer ning nende paigaldamisega tegelev Purmeister ühendavad jõud. Fair news: Bang&Bonsomer, the producer of polyurethane foam (PUR) and polycarbamide, and Purmeister, installer of polyurethane foam (PUR) and polycarbamide, join the forces. Kaubamärgid / Trademarks: Bang&Bonsomer.

Bauroc AS

B1-22

Väike-Männiku 3, 11216, Tallinn, Estonia, tel: +372 679 9080 info@bauroc.ee www.bauroc.ee Põhitegevusala: Poorbetoonist bauroc ja Roclite ehitusmaterjalide tootmine ja müük. Bauroc kuivsegud ja tööriistad. Jämerä majaprojektid – energiasäästlike kivist eramute terviklahendused. Main profile: Production and sale of building materials made from autoclaved aerated concrete, dry mixes and installation tools. Jämerä energy efficient complete building systems. Messi uudised: Erineva kasutusotstarbe ja omadustega bauroc plokid, vaheseinad, Uplokid, sillused ja laepaneelid. Lihtne omavahel kokku sobitada ja ehitada kogu majakarp. Fair news: Blocks, partition wall plates, U-sharped blocks, lintels and ceiling panels with different properties and purposes. Easily matchable with each other in order to construct the whole building frame. Kaubamärgid / Trademarks: Bauroc. Roclite. JÄMERÄ.

Beam Baltic OÜ

C-89

Tähe 40-5, 50103, Tartu, Estonia, tel: +372 5562 0299 info@beambaltic.com www.kesktolmuimeja.ee; www.beambaltic.com Põhitegevusala: Kesktolmuimejasüsteemide lahenduste ja materjalide müük eramutesse, ühiskondlikesse hoonetesse ja tööstustesse. Main profile: Offers central vacuum solutions and materials for private houses, tertiary sector and industries. Messi uudised: Tutvustatakse innovatiivset ja mugavat Pratico voolikulahendust ja unikaalseid lülititega sobivaid tõmbepesi. Fair news: Introducing new and innovative Pratico hose solution and socket lines that are matchable with electrical switches. Kaubamärgid / Trademarks: Aertecnica.

Begin OÜ

B2-15

Lehtpuu 12, 10912, Tallinn, Estonia, tel: +372 770 0222 info@begin.ee www.begin.ee Põhitegevusala: Tarkvara, mis annab täpse ülevaate tööajast, distsiplineerib töötajaid ning lihtsustab projekti kuluarvestuse tegemist. Main profile: A web-based solution, that helps schedule work, manage timesheets and expedite payroll. Kaubamärgid / Trademarks: Begin Tarkvara.

Benders Baltic Nord OÜ

B1-05

Papiniidu 5, 80010, Pärnu, Estonia, tel: +372 442 0372 info@benders.ee www.benders.ee Põhitegevusala: Katusekivide, tänavakivide, moodulkorstnate ja ehitusmaterjalide hulgimüük. Main profile: Wholesale of roof tiles, paving stones, modular chimney systems and building materials. Messi uudised: Benders katuse- ja tänavakivid, Tona moodulkorstnad, Scancore moodulkorstnad. Fair news: Benders roof tiles and paving stones, Tona and Scancore modular chimneys. Kaubamärgid / Trademarks: Benders. TONA. Scancore.

Berendsen Textile Service AS E-21

Peterburi tee 75, 11415, Tallinn, Estonia, tel: +372 602 5800 ee.info@elis.com www.berendsen.ee Põhitegevusala: Vahetusvaibad, rendimopid, rendilapid, köögirätikute rent, töörõivaste vahetusteenus, moodulrestide müük ja paigaldus. Main profile: Rental mats, rental mops, rental cloths, tea tower rent, workwear service, entry mats sale and installation. Kaubamärgid / Trademarks: Elis. Berendsen. Berendsen part of Elis. Milliken.

Bergwald OÜ

E-66

Koidu 10, 72714, Paide, Estonia, tel: +372 5828 4888 hinowa@hinowa.ee www.hinowa.ee Põhitegevusala: Kummilintidel tõstukite ja seadmete müük ja rent. Arboristi-, survepesu- ja pritsipuhastusteenused. Main profile: Sales and retail of tracked aerial platforms and other construction machines. Arborist services, abrasive blasting and highpressure cleaning. Kaubamärgid / Trademarks: HINOWA. Prits24.

Biodom 27 SIA

V-13

Celtnieku 15a, LV-2123, Kekava, Latvia, tel: +371 2869 4907 info@biodom27.com www.biodom27.com Põhitegevusala: Kõrgkvaliteetse biomassi (puidugraanulite) põletamisel töötavate küttesüsteemide tootmine. Main profile: Biomass combustion pallet boilers production. Kaubamärgid / Trademarks: Biodom.

BL Tehnika OÜ

Türi 10d, 11313, Tallinn, Estonia, tel: +372 621 2651

D-10

info@bltehnika.ee www.bltehnika.ee Põhitegevusala: Ventilatsiooniseadmete, ventilaatorite ja veepumpade müük. Main profile: Sale of ventilation units, fans and water pumps. Kaubamärgid / Trademarks: VALLOX. Soler & Palau. Ventur. Wilo.

Boatsauna V-30

Kapteni, 45206 Kadrina vald, Eesti Estonia, tel: +372 525 2533 info@boatsauna.com www.boatsauna.com Põhitegevusala: Ainulaadse disainiga Eesti käsitöösaun. Main profile: Hand crafted Estonian sauna with a unique design. Kaubamärgid / Trademarks: Boatsauna.

Brubakken Eesti OÜ

V-23

Callefiks OÜ

D-23

Maleva 2g, 11711, Tallinn, Estonia, tel: +372 662 6324 info@brubakken.ee www.brubakken.ee Põhitegevusala: Uute ja kasutatud tõsteseadmete müük, hooldus ja rent. Main profile: Sale, maintenance and rent of new and used lifting equipment. Kaubamärgid / Trademarks: JLG. Kamag. Logister. Mafi. Merlinum. Multitel. OMMELIFT. RUTHMANN. Seacom. TCM. VERSALIFT.

Rannamõisa tee 4, 13516, Tallinn, Estonia, tel: +372 656 7247 info@callefiks.ee www.callefiks.ee Põhitegevusala: Veepuhastusfiltrite müük, paigaldus ja hooldus. Kütteseadmete müük, paigaldus ja varuosad. Veetöötluskemikaalide müük. Main profile: Sale, installation and maintenance of water treatment filters. Sale, installation and spare parts of heating equipment. Sale of water treatment chemicals. Kaubamärgid / Trademarks: StrongFlow. Eurotrol. Fluidra. Feb. Lorivan. Gebo. KL-Lämpo.

Centene Trading OÜ

B1-19

Cerbos OÜ

D-49

Segu 2, 76505, Saue, Estonia, tel: +372 5687 5994 info@stonerex.ee www.stonerex.ee Põhitegevusala: Fassaadiplaadid, ehitusplaadid, tsementkiudplaadid, tsementlaastplaadid, massvärvitud tsementkiudplaadid, värvitud tsementkiudplaadid, kivipuruga fassaadiplaadid. Main profile: Facade boards, construction boards. Fibre cement boards, cement bonded particle boards, mass coloured fibre cement boards, coloured fibre cement boards, stone chip covered facade boards, fireproof boards. Kaubamärgid / Trademarks: StoneREX. Silbonit. LTM. Paide mnt 7, 80042, Pärnu, Estonia, tel: +372 442 0222 info@cerbos.ee www.cerbos.ee Põhitegevusala: Keskkütteseadmete müük, paigaldus ja hooldus. Main profile: Central heating systems sale, installation and maintenance.

91


EESTI EHITAB

Cewood SIA

E-47

Galdusalas 1, Jaunlaicenes pag., LV-4336, Aluksnes, Latvia, tel: +371 2916 3316 info@cewood.com www.cewood.com Põhitegevusala: Kvaliteetsed puitkiud Cewood plaadid on looduslikud ja keskkonnasõbralikud. On akustilisi, disain- ja ehitusplaate. Main profile: Cewood is a natural, environmentally friendly material made of top quality wood wool. Cewood is divided to acoustic, design and construction panels. Kaubamärgid / Trademarks: Cewood.

Danfoss AS

D-34

A. H. Tammsaare tee 47, 11316, Tallinn, Estonia, tel: +372 659 3300 klienditeenindus.ee@danfoss.com www.smartheating.danfoss.com/ee; www.devi.ee Põhitegevusala: Radiaatori termostaatventiilid, tasakaalustusventiilid, kütteautomaatika, põrandaküttekollektorid ja ruumitermostaadid, elektriline põrandaküte ja jää- ja lumesulatussüsteemid (küttekaablid ja termostaadid). Main profile: Radiator thermostatic valves, balancing valves, heating controls, floor heating manifolds, room thermostats, electrical floor heating, ice and snow melting systems (heating cables and thermostats). Messi uudised: Danfossi ja DEVI küttejuhtimise nutilahendused. Fair news: Smart heating solutions of Danfoss and DEVI. Kaubamärgid / Trademarks: Danfoss. DEVI.

Decora AS

E-62

Laki põik 4, 12915, Tallinn, Estonia, tel: +372 661 0808 decora@decora.ee www.decora.ee Põhitegevusala: Ehitus- ja viimistlusmaterjalide jae- ning hulgimüük. Tihe edasimüüjate võrk, värske kaubavalik, kodumaiste tootjate osakaalu kasvatamine ja klientide nõustamine. Kauplused Tartus, Pärnus, Võrus, Viljandis, Jõgeval, Põltsamaal, Viimsis ja Mustamäel. Main profile: One of the leading hardware shops in Estonia. A wide network of resellers, continuous product range, promotion of Estonian producers. 7 stores all over Estonia - Tallinn, Tartu, Pärnu, Viljandi, Võru, Jõgeva, Põltsamaa. Messi uudised: Tavalisest parem messipakkumine! Kohapeal -21% püsisoodustusega kundekaardi vormistamine. Fair news: The best building fair offer You’ll ever see! Register a client card with a super discount of -21%. Kaubamärgid / Trademarks: TIKKURILA. COLUMBIA KIVI. Bauroc. Benders. Ikodor. ISOVER. Kingspan. Rockwool. Sakret. Weber. Gyproc. Tycroc. Alpina. Caparol. Ceresit. Eskaro. Kiilto. Knauf. Makroflex. Metylan. Pinotex. SADOLIN. Black&Decker. Bosch. DEWALT. Gardena. Hammerjack. Imprest. Kärcher. McCulloch. Pureva. Tesa. Mira. Metabo. Blue Star. Duschy. Hans Grohe. Harvia. Kekkilä. Fiskars. Ridder. Uniglob.

Demostar OÜ

B2-06

Paldiski mnt 25, 10612, Tallinn, Estonia, tel: +372 661 0370 kirjastus@ehitame.ee www.ehitame.ee

92

Põhitegevusala: Ehitusalaste raamatute kirjastamine. Main profile: Publication of construction field books. Kaubamärgid / Trademarks: EHITAME.

Dnimo OÜ

B2-21

Punane 68, 13619, Tallinn, Estonia, tel: +372 5687 3232 info@termofassaad.ee www.termofassaad.ee Põhitegevusala: Fassaadisüsteemide müük ja paigaldus. Main profile: Facade systems sale and constructions. Messi uudised: Nüüd tegeletakse ka aedade ja terrasside ehitusega. Fair news: Now dealing also with fencing systems and terrace constructions.

Donleon OÜ

C-19

Kabeli 15, 50111, Tartu, Estonia, tel: +372 521 3800 info@donleon.ee www.donleon.ee Põhitegevusala: Ehitusmaterjalide import ja hulgimüük. Main profile: Building materials import and wholesale. Messi uudised: ROHHE tehnilised isolatsioonid – nii alumiiniumkattega lamellvillad kui torukoorikud. Väljas ollakse www.ventilatsioonimaterjalid.ee e-poe toodetega ning pakutakse kuni 30% messisoodustust. Tulge küsige meie edasimüüjate kampaaniavautšerit! Vajadusel abistame Teid ka ventilatsiooniprojektidega. Fair news: Start representing technical insulation company ROHHE, offering Alu Lam and Pipe Sections. They are out with www. ventilatsioonimaterjalid.ee e-shop which deals with ventilation products. Come and check our products and ask special discounts! Kaubamärgid / Trademarks: Rohhe. Ventilatsioonimaterjalid.ee. Bronya. Armastek.

Dormash Group

B2-25

DOS2000.IT OÜ

B2-34

Otraslevoy 20, UA-39610, Kremenchug, Ukraine, tel: +380 5 3676 1420 dgbeton@ukr.net www.dormashgroup.com Põhitegevusala: Bituumeni ja muude naftasaaduste ladustamiseks, kütmiseks ja transpordiks vajalike seadmete projekteerimine, tootmine ja tarnimine. Main profile: Design, manufacture and supply of equipment for storing, heating and transportation of bitumen and other petroleum products. Kaubamärgid / Trademarks: Dormash Group. Comap. Punane 18, 13619, Tallinn, Estonia, tel: +372 552 2815; +372 528 0229 mail@DOS2000.ee www.DOS2000.ee Põhitegevusala: Metallkonstruktsioonid, profiilliistud, tuulutatud profiilid, komposiitmaterjalid, fassaadi- ja katusekatted, nõustamine. Main profile: Steel construction, steel profiles, ventilated profiles, composite materials, facade covering and roof covering materials, consulting. Kaubamärgid / Trademarks: DOS2000. Alcotek.

EB Therm OÜ

D-41

Ecovill Grupp OÜ

D-18

Pärnu mnt 160g, 11317, Tallinn, Estonia, tel: +372 655 8319 ebtherm@ebtherm.ee www.ebtherm.ee Põhitegevusala: Ventilatsiooni-, õhukuivatus-, niisutus- ja basseiniruumi kliimaseadmete müük. Main profile: Sale of ventilation units, dehumidifiers and swimming pool climate units. Messi uudised: Madalenergia ja passiivmaterjalide ventilatsiooniseadmed. Õhukuivatid. Fair news: Air handling units for low energy and passive houses. Dehumidifiers. Kaubamärgid / Trademarks: Dantherm. Cotes. Brune. Silla 3, Ahja alevik, 63710, Ahja vald, Estonia, tel: +372 504 9754, +372 508 0814 info@kanalisatsioon.ee; info@eestipuistevill. ee www.kanalisatsioon.ee; www.eestipuistevill. ee Põhitegevusala: Biopuhastite müük ja paigaldus. Veevarustus- ja kanalisatsioonitööd. Projekteerimine. Puistevillade müük ja paigaldus. Puistevilla paigaldusseadmete tootmine ja rent. Main profile: Sale and installation of sewerage treatment plants. Designing. Sales and installation of blown wools. Manufacturing and rental of blown wool installation equipment. Kaubamärgid / Trademarks: Biorock. Ekowool.

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu/ PEFC-Eesti E-18

Toompuiestee 24, 10149, Tallinn, Estonia, tel: +372 529 7807 info@pefc.ee www.pefc.ee Põhitegevusala: Metsamajandamise ja tarneahela standardite väljatöötamine, metsaomanike, majandusettevõtete ja laiema avalikkuse teadlikkuse tõstmine vastutustundlikust metsandusest ja PEFC logode väljastamine. Main profile: Development of national PEFC forest management and chain of custody standards, issuing PEFC logos and raising awareness of responsible forestry among forest owners, forestry companies and the general public. Messi uudised: PEFC on üks maailma juhtivamaid metsasertifitseerimise süsteeme. PEFC märgistus tootel annab kindluse, et puidu- ja paberitooted ning pakendid on pärit vastutustundlikult majandatud metsadest. Tule uuri, kuidas PEFC Sinu ettevõtet aidata saab! Fair news: PEFC is the world’s leading forest certification system. The PEFC label provides assurance that the wood, paper and packaging products on which it appears, come from responsibly managed forests. Come and find out how PEFC can help your company stand out and lead the way. Kaubamärgid / Trademarks: PEFC.

Eesti Mikrotsement

B2-31

Peterburi mnt 47/1, 11415, Tallinn, Estonia, tel: +372 5650 4311 info@eestimikrotsement.ee www.eestimikrotsement.ee Põhitegevusala: Mikrotsemendi müük, paigaldus ja koolitus. Tugev, omanäoline ja veekindel


viimistlusmaterjal seina, põrandale, mööblile. Vuugivaba alternatiiv keraamilisele plaadile. Main profile: Microcement sales, application and training. Strong, exclusive and waterproof material for walls, floors and furniture. No joint alternative for tiles. Kaubamärgid / Trademarks: Topcret.

Eesti Standardikeskus MTÜ B2-35

Akadeemia tee 21/6, 12618, Tallinn, Estonia, tel: +372 605 5060; +372 605 5065 standard@evs.ee www.evs.ee Põhitegevusala: Eesti ainus ja tunnustatud rahvuslik standardimisorganisatsioon, mis korraldab standardimist Eestis ja esindab riigi standardimishuve rahvusvahelisel tasandil. Main profile: The only recognised Estonian national organisation that organises standardisation in Estonia and represents Estonian interests at the international level.

Eko Invest SIA

V-26

Valmieras 20a, LV-4101, Cesis, Latvia, tel: +371 2949 0404 info@rondopavilion.eu www.rondopavilion.eu Põhitegevusala: Verandad, talveaiad, klaaslükandsüsteemid, pergolad ja auto katusealused. Main profile: Verandas, winter gardens, glass sliding systems, pergolas and carports. Messi uudised: Erilise alumiiniumprofiili sarja tutvustamine soodsa hinnaga. Stendis võimalus proovida avatava ja libiseva katusega verandasid. Uue veranda kontseptsiooni esitlemine HORECA – kerged, vastupidavad veranda konstruktsioonid restoranidele ja kohvikutele. Fair news: Presentation of special aluminium profiles product line for an attractive price. Possibility to explore verandas with openable and sliding roof. Presentation of new veranda concept for HORECA sector – light but durable veranda constructions for restaurants and cafes. Kaubamärgid / Trademarks: Randopavilion. eu.

Eksklusiivehitus OÜ

B1-03

Helgi tee 2, Peetri alevik, 75312, Rae vald, Estonia, tel: +372 5559 5340 tallinn@eko-keskus.ee www.eko-keskus.ee Põhitegevusala: Katuste ja tuulduvate fassaadide ehitus, katuse- ja fassaadimaterjalide müük. Main profile: Sale of roof and facade materials. Roofing. Kaubamärgid / Trademarks: Rheinzink. Ströher. Dacora.

ElectroAir Sun OÜ

E-16

Punane 42, 13619, Tallinn, Estonia, tel: +372 5853 3829 easun@electroair.eu www.electroair.solar Põhitegevusala: Päikseelektrijaamad ja paneelid. Erinevate tööstusharude elektriseadmete arendamine ja tootmine. Main profile: Solar power plant and panels. Development and production of various electrical equipment. Messi uudised: Kodumaine päike igas kodus! Vali „ePäike“ ja tooda rohelist energiat. Fair news: Domestic sun in each home! Choose

„eSUN“ and produce green energy. Kaubamärgid / Trademarks: EPäike.

Elmets SIA

E-04

Kantora 70, LV-2002, Riga, Latvia, tel: +371 2577 5548 metalaelementi@gmail.com www.deksteel.lv Põhitegevusala: Sepisdetailide, INOX-süsteemide ja väravasüsteemide müük. Kõikide vajalike väravate ja tarade müük tööstusele. Värava automaatika, lisatarvikud, sepised, võtmed ja lukud, tara lamineerimine ja palju muud. Main profile: Metall Element – Sale of Wrought iron elements, Inox systems and gate furniture. Sale of all the necessary gates and fences to the industry. Gate automatics, accessories, forgings, keys and locks, fence lamile and many other useful things. Kaubamärgid / Trademarks: Cais. Deksteel. NICE.

Eltarko OÜ

C-21

Treiali tee 2-6, Peetri küla, 75312, Rae vald, Estonia, tel: +372 503 2740 eltarko@eltarko.ee www.eltarko.ee Põhitegevusala: Kesktolmuimejate müük. Main profile: Central vacuum cleaners. Kaubamärgid / Trademarks: Beam.

E-Lux Kodutehnika OÜ

D-47

Enerest OÜ

C-92

Mustamäe tee 24, 10621, Tallinn, Estonia, tel:+372 502 4000 info@elux.ee www.elux.ee Põhitegevusala: Köögiseadmed, külmaseaded, santehnika, nõudepesumasinad, pesuseadmed jm. Main profile: Kitchen appliances, cold appliances, plumbing, dishwashers, washing machines, etc.

Allika tee 14, Peetri alevik, 75312, Rae vald, Estonia, tel: +372 507 6992 mikk@enerest.ee www.enerest.ee Põhitegevusala: Kaasaegsete soojustusmaterjalide müük ning konsultatsioon soojustusmaterjalide valikul, dimensioneerimisel ja sobilike ehituskonstruktsioonide koostamisel. Main profile: Sale of contemporary insulation materials and consultation on choosing, dimensioning and construction planning. Kaubamärgid / Trademarks: IKO. Thermomass. Solidor. Nestaan. FixFas.

Energo Veritas OÜ

D-14

Tuisu 19, 13414, Tallinn, Estonia, tel: +372 5687 1600 info.energoveritas@harjuelekter.ee www.energoveritas.ee Põhitegevusala: Elektrimaterjalide ja -seadmete müük. Tehniline konsultatsioon, lahenduste väljatöötamine, kaupade komplekteerimine vastavalt kliendi soovidele ja tarne ehitusobjektidele. Main profile: Sale of electrical equipment and materials. Technical advice, solution provident, assembly of goods according to the wishes of the customer and supply to on site. Kaubamärgid / Trademarks: 3M. ABB. Aldaujana. ARRLUX. Commscope. Dagoplast. Danfoss. Enko. ENSTO. ETI. Evopipes. Excel-Networking.

Hager . Hammerjack. Harju Elekter. LS. Nestor Cables. OBO. OSRAM. Pawbol. PIPELIFE. Satmatic. SCHNEIDER. SKATI. Tehnopali. Tehnoplast. THERMOR. TKF. Vesimentor.

Energogen OÜ

D-45

Enim UAB

C-38

Erek OÜ

C-08

Eritex Invest OÜ

C-01

Punane 73, 13619, Tallinn, Estonia, tel: +372 5303 7734 info@energogen.ee www.energogen.ee Põhitegevusala: Päikesepaneelide terviklahendused, mis vastavad iga hoone eripäradele ja tarbija vajadustele. Ideest projektini ja paigaldusest võrguga liitumiseni. Main profile: Offering complete solar energy solutions that consider every building and consumer’s specific situation. From concept to design and from installation to the integration with the grid. Messi uudised: Tutvustatakse uusi tooteid ja lahendusi. Fair news: Presentation of new products and solutions. Kaubamärgid / Trademarks: Amerisolar. Bisol. Solarstone. Fronius. Kostal. Kaco. Renusol. Treesystems. Corab. Victron Energy. Seliu 3a, LT-08125, Vilnius, Lithuania, tel: +370 6103 2820 info@enimlighting.com www.enimlighting.com Põhitegevusala: Kõrgekvaliteediliste LEDvalgustite ja valgustussüsteemide uurimis-, arendus, inseneri- ja tootmistööd sise- ja välistingimustes. Tööstuslikud, tänava-, haldushoonete, arhitektuursed LED välis- ja sisevalgustid. Main profile: Specializing in research, development, engineering and production of high quality power LED luminaries and lighting systems for indoor and outdoor applications. LED luminaries for industrial lighting, LED street lighting luminaries, LED luminaries for administrative building lighting, LED floodlights for architectural and outdoor/indoor lighting. Messi uudised: Uued tänavavalgustid IRIS-1, IRIS-2 ja tööstusvalgustid. Fair news: New street lighting luminaries IRIS-1, IRIS-2, cost effective industrial luminaries. Kaubamärgid / Trademarks: Enim Lighting. Viljandi mnt 9, 79511, Rapla, Estonia, tel: +372 5822 7087 erek@erek.ee www.marmoroc.ee Põhitegevusala: Fassaadikatte Marmoroc müük ja paigaldus; paetoodete müük ja paigaldus; katusetööd. Main profile: Sale and installation of facade cover Marmoroc; production and installation of limestone products; roof jobs. Kaubamärgid / Trademarks: MARMOROC. Ruukki. Allika tee 16, Alliku, 76403, Saue vald, Estonia, tel: +372 655 2713 eritex@eritex.ee www.eritex.ee Põhitegevusala: Piirdeaedade ja väravate valmistamine, ehitus. Värava automaatika. Main profile: Fences and gates, production and building. Gate automation.

93


EESTI EHITAB

Kaubamärgid / Trademarks: Proteco.

Esakoda MTÜ

E-10

Sütiste tee 45-56, 13414, Tallinn, Estonia, tel:+372 515 2989 kuuskragnar@gmail.com www.esakoda.eu Põhitegevusala: Energiatõhusus hoonetes. Main profile: Energy efficiency in buildings. Messi uudised: Reedel, 5. aprillil 12.00–17.00 seminar „Energiasäästlik mõtteviis – kuidas tegutseda?“.

Eslat AS

D-32

Vana-Tartu mnt 18, Järveküla, 75304, Rae vald, Estonia, tel: +372 656 7894 info@eslat.ee www.eslat.ee Põhitegevusala: Paigaldusmaterjalide, kliimaja ventilatsiooniseadmete maaletoomine ja müük. Main profile: Import and distribution of HVAC installation materials, heat pumps and ventilation systems. Messi uudised: GREE soojuspumbad (Amber ja Lomo Eco/Nordic seinasplitid, multisplitid, CAC, VRF GMV5). Titon ventilatsiooniseadmed (Inglismaa). Thermaflex ThermaSmart PRO isolatsioon (kõrge tuletundlikkuse klass BLs1d0, 100% taaskasutatav, vastavus LEED, BREEAM ja teistele rohelistele hoonete standarditele). Fair news: GREE heat pumps (Amber and Lomo Eco/Nordic wall-type split systems, multisplit systems, CAC, VRF GMV5). Titon residential ventilation systems (UK). Thermaflex ThermaSmart PRO insulation (fire retardant class BLs1d0, 100% recyclable, compliant to LEED, BREEAM and other green building standards). Kaubamärgid / Trademarks: Gree. Titon. Remko. Thermaflex. RODIGAS. Tecnogas. Aspen Pumps. Zetaesse. Feinrohren. Advanced Engineering. Inoac. Calorflex. BluDiamond.

Espak AS

C-51

Viadukti 42, 11313, Tallinn, Estonia, tel: +372 651 2302 info@espak.ee www.espak.ee Põhitegevusala: Ehitus- ja sisustusmaterjalide jae- ja hulgimüük. Main profile: Retail and wholesale of furnishing and building materials. Kaubamärgid / Trademarks: Henkel. Favor. PIPELIFE. Tycroc. EINHELL. Rockwool. Schell. SADOLIN. Ravak. Grohe. Geberit. LAUFEN.

ESSVE Estonia AS

E-55

Laki 6, 10621, Tallinn, Estonia, tel: +372 5191 8884 essve@essve.ee www.essve.ee Põhitegevusala: Kinnituslahenduste müük professionaalsetele ehitus- ja tööstusklientidele. Main profile: Fastening solutions for professional customers in construction and industry segment. Messi uudised: Uus, revolutsiooniline puidukruvi ESSDRIVE. Vajab sissekruvimisel kolm korda väiksemat survejõudu kui traditsiooniline puidukruvi. ESSVE lengikinnituslahendus Programa. Peidetud terrassikinnituslahendus HDS (Hidden Decking System). Fair news: New, revolutionary woodscrew ESSDRIVE. This new screw needs three times

94

less pressure for screw-in than regular woodscrew. ESSVE adjustable frame fixing solution Programa. ESSVE hidden decking solution HDS.

EstHus OÜ

C-60

Meilis 8, 50106, Tartu, Estonia, tel: +372 5591 6511 mhm@esthus.eu www.puitpaneel.ee Põhitegevusala: Liimaine ja kemikaalivaba ristkiht-puitpaneel MHM – ökoloogiline, tugev, stabiilne, soe, turvaline ning kiirelt toodetav, kokkupandav ja paigaldatav massiivpuitpaneelide süsteem. Main profile: Massive solid wood construction without glue and chemicals – MHM. Ecological, individual, sustainable, solid, safe and quick to build. Messi uudised: Uudne toode ehituses. Fair news: A new way to build! Kaubamärgid / Trademarks: EstHus. MHM.

Eternit Baltic UAB

B1-04

Valdeku 168, 11217, Tallinn, Estonia, tel: +372 5344 9170 info@eternit.ee www.eternit.ee Põhitegevusala: Kiudtsement fassaadi- ja katusematerjalide tootmine. Eternit laineplaadid, Cedral fassaadilauad, Dacora katuse-ja fassaadiplaadid ning Equitone fassaadiplaadid. Main profile: Production of fiber cement facade and roof materials. Etherite corrugated boards, Cedral facade boards, Dacora roof and facade tiles and Equitone facade tiles. Kaubamärgid / Trademarks: ETERNIT. Cedral. Dacora. Equitone.

EW Sound ja Light OÜ

E-34

Raua 1/Pronksi 6, 10124, Tallinn, Estonia, tel:+372 661 2767 info@ewsound.ee www.ewsound.ee Põhitegevusala: Integratsiooni terviklahendused erinevatele hoonetele (tanklad, kaubanduskeskused, büroohooned, kontorid jms) ning erinevate ettevõtete ning riiklike asutuste varustamine heli- ja valgustehnikaga. Main profile: Provides complete integration solutions to different buildings (gas stations, shopping malls, office buildings etc). Also supplies audio and lightning solutions to different companies and government institutions. Kaubamärgid / Trademarks: MARTIN. Harman. BBS. Dbx. Adam Hall. Klotz. STUDER. Lexicon. Chain Master. Shure. JBL Professional. Neutrik. Tascam. Crown. Monacor. Soundcraft. Athletic. Alustage. Eurolite.

Fabrikas UAB

C-17

Palangos g. 16-1, LT-44287, Kaunas, Lithuania, tel: +370 6578 3338 info@fabrikas.net www.fabrikas.net Põhitegevusala: VIMARi nutikas maja. FONT BARCELONA & TENSE kõrgkvaliteetsed disainlülitid. Terrassi soojenduslahendused BROMIC HEATING. VIVEROO iPad seinakinnitused. Main profile: Smart house & IP intercoms by VIMAR. High-end design switches by FONT BARCELONA & TENSE. Terrace heating solutions by BROMIC HEATING. Premium iPad wall mounts by VIVEROO. Messi uudised: Nutika maja kodutehnika ja elektriseadmed. Uusimad auhinnatud disain-

lahendused elamute ja kaubanduspiirkondade terasside kütteseadmete paigaldamine. iPadi kinnitused, millel on ajatu disain ja intelligentne tehnoloogia. Fair news: Home automation and electrical equipment for smart house. The newest awardwinning designs in electrical installation equipment terrace heating solutions for residential and commercial areas. iPad mounts featuring timeless design and intelligent technology. Kaubamärgid / Trademarks: Vimar. Font Barcelona. Tense. Bromic Heating. Viveroo.

FEB AS

E-75

Fedemark

E-58

Filter Express OÜ

D-31

Finest Technologies Oy

D-43

Forelli 4, 10621, Tallinn, Estonia, tel: +372 654 8500 feb@feb.ee www.feb.ee Põhitegevusala: Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koostisosade müük. Elektrimaterjalide, tarvikute ja seadmete hulgimüük. Tööriistade ja ehitusseadmete hulgimüük. Main profile: Sale of water supply and heating equipment and components. Wholesale of electrical materials, supplies and equipment. Wholesale of tools and construction equipment. Messi uudised: Iga päev loositakse messiboksi külastajate vahel välja auhindu! Fair news: Prices will be drawn every day between the visitors of the stand! Kaubamärgid / Trademarks: Milwaukee. Paslode. Spit. Gardena. McCulloch. Lageda tee 35, Pärnamäe küla, 74020, Viimsi vald, Estonia, tel: +372 513 6334 tonis@fedemark.ee www.fedemark.ee Põhitegevusala: Tellingute, redelite, tööplatvormide, käsikärude, tolmuimejate ja töötasapindade müük. Main profile: Distribution of scaffoldings, ladders, working platforms, hand trucks, vacuum cleaners and work benches. Kaubamärgid / Trademarks: Svelt. Gisowatt. Armeco.

Männi tee 2, Haabneeme, 74001, Viimsi vald, Estonia, tel: +372 603 4200 info@filterexpress.ee www.filterexpress.ee Põhitegevusala: Ventilatsiooni- ja õhufiltrite ning filtermaterjalide jae- ja hulgimüük. Main profile: Ventilation filters and filter media. Messi uudised: High-flow HEPA, eriti suure tolmumahutavusega Nanowave filtrid, sünteetilise raamiga paneelfiltrid, veebipood. Fair news: High-flow HEPA filters, Nanowave filters with extra high dust capacity, Filter Express webshop, new synthetic frame panel filters. Kaubamärgid / Trademarks: Tgfilter.eu. General Filter. Ilpolantie 49, FI-01650, Vantaa, Finland, tel: +358 4 0654 4894 priit.uleksin@finesttechnologies.fi www.finesttechnologies.fi Põhitegevusala: Torustike hooldusega seotud seadmed (punnid, puhastus, puhastusotsikud, kaamerad, renoveerimine, raportite ja analüüsiprogrammid), koolitus ja konsultatsioon. Korstnate uuringu kaamerad.


Main profile: Pipeline maintenance tools (plugs, cleaning, cleaning nozzles, inspection cameras, renovation materials, reporting and analysis software), equipment training and consulting. Chimney inspection cameras. Kaubamärgid / Trademarks: Kamtek. Boldan. Mini-Cam. SAVA. Dancutter. Camtronic. Wopson. Vivax. Optronic. IMS-Robotics. Toruabi. Terrat. Schroder. USB Düsen. WinCan. Aps Högtryck.

First Step OÜ/Varustaja 24 V-04

Riia 130b, 51014, Tartu, Estonia, tel: +372 550 0623 varustaja24@varustaja24.ee www.varustaja24.ee Põhitegevusala: Tööriistade müük, rent ja remont kaupluses ja ehitusobjektil. Töömaateenindus, mis hõlmab transporditeenust, tootekoolitust, tööriista remonti kliendi juures. Main profile: Sale, rent and repair of tools in shop and on site. Construction site service including transportation, trainings, and repair. Kaubamärgid / Trademarks: Scangrip. Husqvarna. Leo. Hervisa Perles. BJÖRNKLÄDER. Bosch.

FixFas OÜ

C-92

Tähnase tee 2/1, Peetri alevik, 75312, Rae vald, Estonia, tel: +372 516 1624 info@fixfas.eu www.fixfas.eu Põhitegevusala: Spetsialiseerunud ventileeritavate fassaadide terviklahendustele, kinnitusvahendite ja ehitusmaterjalide projektimüügile. Lisaväärtusena pakutakse tehnilist nõustamist. Pakume lahendusi, mitte ainult tooteid! Main profile: Specialized in complete solutions for ventilated facades, sales of fasteners and project sales of building materials. As an added value offers technical advice to customers. We offer solutions, not just products! Messi uudised: Esindatud erinäoliste fassaadiplaatidega. Erilist tähelepanu väärivad Alucoil komposiit- ja Gentas kõrgsurvelaminaat fassaadiplaadid. Tutvuda saab fassaadilahendustega – karkassisüsteemid ja kinnitustarvikud. Fair news: Representing innovative facade solutions. Special attention deserves high-pressure laminate producer Gentas and aluminium composite boards manufacturer Alucoil. All the facade board’s fixings and frame systems are displayed and explained. Kaubamärgid / Trademarks: FACID. Fischer. Protektor. Saray. Silbonit. Sika. Steni. Gentas. Alucoil. Larcore. Larson. Etanco. Bautopas. Bever. Bralo. Ejot.

Fortronic AS

C-15

Tööstuse tee 7, Tõrvandi, 61715, Kambja vald, Estonia, tel: +372 747 5208 info@fortronic.ee www.fortronic.ee Põhitegevusala: Sensorvalgustite, liikumisja kohalolekuandurite müük. Kuuma õhu, liimipüstolite, needi-, naela-, ja klambripüstolite müük. Kaabli- ja juhtmeühendusmaterjalide müük. LED-valgustite müük. Main profile: Sensor lights, motion sensors, presence detectors. Thermo- and fastening tools. Cable and wire connection, insulation and installation materials. Sales of professional LED lights. Messi uudised: Kohalolekuandurid „True Presence“, DALI 2.0 liikumisandurid.

Fair news: Presence detectors „True Presence“, DALI 2.0 sensors. Kaubamärgid / Trademarks: Steinel. Novus. Wkk. Etelec. Lancier Cable. INTERCABLE. ARCUS. Hongshang.

Gaasiekspert OÜ

E-25

Punane 6, 13619, Tallinn, Estonia, tel: +372 601 2888 info@gaasiekspert.ee www.gaasiekspert.ee Põhitegevusala: Hoonete kütmine ja sooja veega varustamine alates korteritest ja eramajadest kuni tööstusrajatisteni. Main profile: Providing heating and hot water systems for buildings, from apartments and private homes to industrial facilities. Kaubamärgid / Trademarks: HANSA. Gefest. Indesit.

GLCO UAB

C-18

Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Lithuania, tel: +370 6930 0053 aiste@glco.eu Põhitegevusala: LG kliimaseadmed. Main profile: LG air conditioning equipment. Kaubamärgid / Trademarks: LG.

Grano Digital AS

E-42

Rävala pst 8, 10143, Tallinn, Estonia, tel: +372 660 4664 grano@grano.ee www.grano.ee Põhitegevusala: Trükiteenused. Teenused projekteerijatele, ehitajatele, arendajatele – projektipangateenus, jooniste printimine, skaneerimine, objektitahvlite valmistamine. Reklaamtrükised. Main profile: Printing services. Services for architects, builders, developers – project bank service, printing and scanning of drawings. Info boards. Messi uudised: SokoPro projektipangateenuse uue versiooni tutvustus. Fair news: Launching of new version of SokoPro project bank service. Kaubamärgid / Trademarks: SokoPro.

Greencell OÜ

D-31

Ranna tee 46a-1/5, 12111, Tallinn, Estonia, tel: +372 506 9000 info@greencell.ee www.greencell.ee Põhitegevusala: Võtmed kätte võrguühendusega ja võrguühenduseta päikesejaamade projekteerimine ja ehitamine. Kõrge efektiivsusega LED-valgustid 150–180 lm/W. Main profile: Production and installation of solar PV systems on-grid and off-grid. Highefficiency LED lighting 150–180 lm/W. Messi uudised: Mikroinverterlahenduse ja efektiivse monitooringsüsteemiga päikesejaamad. ESDEC kergekaalulised paigaldussüsteemid garantiiga 20 aastat. Fair news: Hoymiles microinverters with monitoring system. Light-weight roof-mounting system from ESDEC with 20-year guarantee. Kaubamärgid / Trademarks: Hoymiles. Esdec. Sunrise.

GSM Valve

B2-14

Tähetorni 21, 11625, Tallinn, Estonia, tel: +372 5656 7599 grete@navirec.com www.navirec.com; www.gsmvalve.com

Põhitegevusala: Pakume ülemaailmselt professionaalset mobiilse tööjõu haldamise lahendust koos GPS-jälgimissüsteemiga, et pakkuda erineva suurusega masinaparkidega ettevõtetele võimalust säästa raha ning optimeerida tööaega. Main profile: We offer worldwide professional GPS-tracking and mobile fleet management software to help companies save money and optimize work time. Kaubamärgid / Trademarks: GSMvalve. GSMtasks. Navirec.

Hansakamin OÜ

C-87

Tedre 55, 13417, Tallinn, Estonia, tel: +372 603 2244 info@hansakamin.ee www.hansakamin.ee Põhitegevusala: Kaminate, ahjude ja teiste kütteseadmete müük. Professionaalne küttesüsteemide paigaldamine üle Eesti. Main profile: Sale of fireplaces, stoves and other heating equipment. Offers the professional installation service all around Estonia.

Hansakaupmees OÜ

B1-14

Hapro Estonia OÜ

B2-08

Suur-Sõjamäe 14, 11415, Tallinn, Estonia, tel: +372 661 8775 info@hansakaupmees.ee www.hansakaupmees.ee Põhitegevusala: Ehitusmaterjalide, moodulmajade, päikesesüsteemide jae- ja hulgimüük. Paljude tootjate ja maaletoojate koostööpartner. Main profile: Construction materials, module houses, solar energy systems retail and wholesale. Partnered with many producers and importers.

Papiaru 10, 44317, Rakvere, Estonia, tel: +372 5860 5700 c.aso@haprointernational.com www.haprointernational.com Põhitegevusala: Rauakaupade hulgimüük (uste ja akende lukud, hinged, riivid, käepidemed). Main profile: Windows and doors hardware. Messi uudised: Eripakkumine valitud toodetele! Fair news: Special offer for selected products!

Heakatus OÜ

C-30

Paldiski mnt 50b, 10614, Tallinn, Estonia, tel: +372 503 6606 info@heakatus.ee www.heakatus.ee Põhitegevusala: Gerard kivipuistega teraskatuste müük ja paigaldus. Main profile: Gerard stone chip coated steel roofs. Kaubamärgid / Trademarks: Gerard.

Hunton Fiber AS

B1-02

Niels Odegaards gate 8, NO-2800, Gjovik, Norway, tel: +476 113 4700 kundesenter@hunton.no www.hunton.no Põhitegevusala: Puitkiudplaatide tootmine ja müük tuuletõkke, vooderduse ja heliisolatsiooni jaoks. Puitkiud-isolatsiooni tootmine. Main profile: Production and sale of wood fiber boards for wind protection, sarketing and sound insulation. Production of wood fiber insulation. Messi uudised: Nativo puitkiud isolatsioon –

95


EESTI EHITAB

suurepärase isolatsiooniga, talvel ja suvel, ei ärrita. Fair news: Nativo wood fiber insulation. Wood fiber insulation with excellent insulation properties in winter and summer. Non-irritant. Recyclable. Excellent heat storage capacity. Kaubamärgid / Trademarks: Hunton Windproof. Hunton Sarket. Hunton Silencio. HUnton Silencio Thermo. Hunton Nativo.

Hydro Extrusion Baltics AS B1-18 Sära tee 4/6, Peetri alevik, 75312, Rae vald, Estonia, tel: +372 651 2991 taavi.saksen@hydro.com www.hydroextrusions.com Põhitegevusala: Alumiiniumprofiilide tootmine, kujundamine, töötlus ning pinnatöötlus. Main profile: Production of aluminium extrusions, design, fabrication, surface treatments. Kaubamärgid / Trademarks: Hydro.

I.S.E Puit OÜ

C-43

Salme 51/Tööstuse 48a, 10413, Tallinn, Estonia, tel: +372 5845 4495 info@isepuit.ee www.isepuit.ee Põhitegevusala: Trepid, piirded, klaasuksed ja vaheseinad. Main profile: Stairs, balustrade, glass doors and partitions.

Icy Getec OÜ

E-45

Kirikumõisa tee 8, 71066, Viljandi vald, Estonia, tel: +372 5451 9315 info@icynene.ee www.icynene.ee Põhitegevusala: ICYNENE vahtsoojustus – soojustusmaterjalide kvaliteetseim saavutus, mida on arendatud ja toodetud Kanadas üle 30 aasta. EU sertifikaadid. Loodusesõbralik toode. Main profile: The highest quality achievement of ICYNENE foam insulation materials, developed and produced in Canada for over 30 years. EU certificated. Health and nature friendly product. Messi uudised: Uued tooted. Soojustuse tellijale messihind! Fair news: New products. Fair prices! Kaubamärgid / Trademarks: Icynene.

Ideia OÜ

E-48

Sinilille tee 1, Peetri alevik, 75312, Rae vald, Estonia, tel: +372 664 0005 info@pinnahooldus.ee www.pinnahooldus.ee; www.antislip.ee Põhitegevusala: Looduskivi ja betoonpõrandate taastamine, remont, stabiliseerimine, lihvimine, poleerimine, toonimine ja kaitsetöötlused. Libisemisvastased materjalid (teibid, klaasfiiber) ja töötlused. Müük ja paigaldus. Main profile: Restoration, repair, stabilisation, grinding, polishing, colouring and protective treatments of concrete floors and natural stone floors. Anti-slip materials and treatments. Sales and installation. Messi uudised: Kiirkõvenevad betoonpindade remondi ained. Betoonpõrandate remont täislahendusena. Fair news: Fast cure concrete repair products. Full range of concrete repair solutions. Kaubamärgid / Trademarks: Sealboss. Convergent Group. Malish. Klindex. Antislip

96

system. Fibregrid. Heskins.

Imper OÜ

E-28

Tartu mnt 153, 10112, Tallinn, Estonia, tel: +372 505 9253 info@imper.ee www.imper.ee; www.rammer.ee Põhitegevusala: Ehitustehnika müük, rent ja hooldus. Minilaadur Avant rent. Aiatoodete müük, rent ja hooldus. Haljastusteenused. Main profile: Construction equipment sale, rent and service. Avant mini-loader rent. Garden tools and equipment sale, rent and service. Landscaping service. Messi uudised: 2019 toodi Eesti turule uus bränd Mikasa, Jaapani ehitustehnika tootja ja turuliider. Pinnasetihendaja, reversiga pinnasetihendaja, tamperid ning asfaldisaag. Fair news: In 2019 brought a new brand to Estonian market – Mikasa, Japanese construction equipment manufacturer and market leader. Plate compactors, reversible compactors and tamping rammers. Kaubamärgid / Trademarks: MIKASA. Fiskars. AMA. Honda. Bully. Sharky.

Integrum Solution OÜ

E-40

Tähe 110, 50107, Tartu, Estonia, tel: +372 5622 5199 info@integrum.ee www.integrum.ee Põhitegevusala: Õhu- ja tuuletiheda ehituse ning soojustusmaterjalide import ja müük. Main profile: Air- and wind-tight building materials and insulation materials import and sales. Messi uudised: Uuenduslik lamekatuste ja rõdude hüdroisolatsiooni toode GE Silicone. Enduris paigaldatav kuni -17°C. Binderholz CLT BBS konstruktsioonipuit. Innovaatiline PIR soojustusmaterjal TermPIR λD = 0,018 [W/m·K]. Fair news: Innovative hydro insulation material for flat roofs and balconies GE Silicone. Enduris installation temperature start from -17°C. Binderholz CLT BBS construction wood. Innovative PIR insulation material TermPIR λD = 0,018 [W/m·K].

Isoreal OÜ

B2-22

Tänassilma tee 23, Tänassilma küla, 76406, Saku vald, Estonia, tel: +372 658 6352 paneel@isoreal.ee www.isoreal.ee Põhitegevusala: Kergpaneelide müük ja paigaldus. Main profile: Sale and mounting of sandwichtype lightweight panels, construction and building. Kaubamärgid / Trademarks: Balex Metal.

Jape Est OÜ

B1-16

JapEst Group OÜ

B1-13

Kopli 70a, 10412, Tallinn, Estonia, tel: +372 5660 7998 info@jape.eu www.jape.eu Põhitegevusala: Jape – vetikate, sambla ja samblike karmim vaenlane. Main profile: Jape – toughest enemy of algae, moss and lichens. Kaubamärgid / Trademarks: Redo. Grön-Fri. Sanera. Nafta 1, 10152, Tallinn, Estonia, tel: +372 555 20154

sten@japest.com www.japest.com Põhitegevusala: Kiudtsemendist fassaadisüsteemide maaletoomine ja müük. Main profile: Import and sale of fiber cement facade systems. Kaubamärgid / Trademarks: Nichina.

Jokey Plastik Blachownia Spzoo E-15

Szkolna 15, PL-47225, Kedzieryn-Kozle, Poland, tel: +371 2641 6416 martins.jaunzems@jokey.com www.jokey.com Põhitegevusala: Üks juhtivaid plastpakendite tootjaid kogu maailmas. 15 tootmisettevõtet 12 riigis ja kliente 80 erinevas riigis. Main profile: One of the leading manufacturers in plastic packaging worldwide. 15 production plants in 12 countries and supply customers in 80 different countries. Kaubamärgid / Trademarks: Jokey.

JUNG Vilnius UAB

C-36

Juta&Kaido OÜ

C-31

Kangro OÜ

E-17

Žirmunu 68, LT-09124, Vilnius, Lithuania, tel: +372 5344 3049 info@jung.ee www.jung.ee Põhitegevusala: Elektriseadmete ja –süsteemide varustaja. Tootevalikusse kuuluvad lülitid, pistikupesad, hämardid, andurid ja uuenduslikud kaugjuhitavad kodu automatiseerimise süsteemid, millega saab ühendada valgustuse, kardinad, ilmajaama, läbipääsusüsteemi ja audiosüsteemi. Main profile: Provider of electrical equipment and systems that have advanced technology, sophisticated design and a large variety of features. Product range includes switches, socket outlets, dimmers, observers and innovative systems for controlling features in your home from lightning, blind, or temperature control to wireless and KNX technologies, door communication, and multimedia control. Messi uudised: Hoonete elektrisüsteemide spetsialist Jung ja läbipääsusüsteemide spetsialist Siedle ühendavad jõud. Fair news: Jung, the specialist in building system technology, and Siedle, the specialist in building communication, join the forces. Kaubamärgid / Trademarks: Albrecht JUNG. SIEDLE. Suur 89b, 48306, Jõgeva, Estonia, tel: +372 508 0061; +372 772 2089 puit@jutajakaido.ee www.jutajakaido.ee Põhitegevusala: Välisuksed ja puitaknad. Suurest tootevalikust leiab endale akna või välisukse iga maja või korteri omanik. Kõiki tehases valmistatud tooteid saab tellida nii erimõõdus kui ka standardmõõdus koos sobiliku viimistluse, värvitooni ja kujundusega. Main profile: Exterior doors and wooden windows. From a large range of products, every owner of house or apartment finds a window or front door. All products can be ordered in special sizes or standard sizes with the right finish, colour and design. Mere 9, Kolga-Aabla küla, 74717, Kuusalu vald, Estonia, tel: +372 5347 4854 haljastamine@gmail.com


www.hekid.ee Põhitegevusala: Haljastustööd. Hekkide rajamine. Main profile: Landscaping. Hedge construction. Kaubamärgid / Trademarks: Kangro.

Karl Bilder OÜ

C-22

Turu 53, 50106, Tartu, Estonia, tel: +372 5884 9990 info@karlbilder.ee www.karlbilder.ee Põhitegevusala: Ehitusmaterjalide projektimüük ja teenindamine üle Eesti – üldehitusmaterjalid, viimistlusmaterjalid, seadmed. Main profile: Sale and servicing of building materials across Estonia. General building materials, finishing materials, equipment. Messi uudised: Viimistlus- ja krohvimisseadmete uusimad mudelid tutvumiseks ja praktiliselt proovimiseks. Fair news: Latest models of finishing and plastering equipment to get to know and try practically. Kaubamärgid / Trademarks: WAGNER. Karl Bilder. SADOLIN. Knauf. PAROC. Weber. Fibo. Rockwool.

Katuse Profid OÜ

B2-30

Kadaka tee 42n, 12915, Tallinn, Estonia, tel: +372 5397 6660 info@katuseprofid.ee www.katuseprofid.ee Põhitegevusala: Lamekatuste ehitus. Katuste, rõdude, terasside, käiguteede ja parkimismajade hüdroisolatsioonitööd. Main profile: Waterproofing systems for roofs, balconies, car parks. Kaubamärgid / Trademarks: Katuse Profid.

Katusemaailm OÜ

C-76

Reti tee 12, Peetri, 75312, Rae vald, Estonia, tel: +372 677 6135 katusemaailm@katusemaailm.ee www.katusemaailm.ee Põhitegevusala: Katusematerjalide müük. Main profile: Sale of roofing materials. Kaubamärgid / Trademarks: Vilpe. Katepal. ABS. Peltitarvike. Nophadrain.

Kaubandusvalgus B2-24

Vesse 4a, 11415, Tallinn, Estonia, tel: +372 5451 2872; +372 5664 2244 info@kaubandusvalgus.ee www.siinivalgusti.ee Põhitegevusala: Siinivalgustite, tööstus- ja kaubandusvalgustite tootmine, jae- ja hulgimüük. Main profile: Manufacture, retail and wholesale of track lighting, industrial and commercial lighting. Messi uudised: Siinivalgustite hulgimüük ja tootmine. Tutvu toodete ja hindadega! Kõigis valgustites kasutatakse kõrgkvaliteetseid komponente. Teostatakse valgusmõõtmisi ja arvutatakse välja Teie galerii, kaupluse või äripinna parim valguslahendus võimalikult madala hinnaga. Fair news: Check out products and prices! Wholesale and production of track lighting. Uses high quality components in all of luminaires. They make light measurements and calculate the best lighting solution for Your gallery, shop or commercial space at the lowest possible cost.

Kaubamärgid / Trademarks: Philips. OSRAM. Lifud. VS Panasonic. Citizen.

Keimfarben GmbH

C-56

Keimstrasse 16, DE-86420, Diedorf, tel: +498 2 1480 2144 antje.bensch@keimfarben.de www.keim.com Põhitegevusala: Keim mineraalvärvid on kaaliumsilikaadis segatud anorgaanilised värvipigmendid, reageerib keemiliselt kaetava pinnaga. Main profile: Keim mineral paints are water glass (potassium silicate solution) with inorganic colour pigments to produce a paint that both penetrates and chemically reacts with mineral substrate onto which it is applied. Messi uudised: Sol-silikaat värv poolläbipaistvatele või läbipaistmatutele pindadele. Ökonoomne ja nüüdisaegne betooni kaitse. Fair news: Sol-silicate one-component paint for translucent or opaque thin layer coatings. Economical, present concrete protection. Kaubamärgid / Trademarks: Keim.

nakarniisid ning 3D-dekoratiivsed kipsplaadid tagavad seinte ja lagede uue hingamise. Nende unikaalsus on tingitud unikaalsest valguslahendusest ja värvide mängust. Fair news: For the first time in Estonia it is possible to use plasterboard details, sophisticated and at the same time interesting cornices in construction and interior design. Smooth ceilings and walls provide new breathing thanks to ceiling and wall cornices, 3D decorative plasterboards. Their uniqueness is due to the unique lighting solution and the colour gameplay.

Kipsivalu OÜ

E-29

Klaasplast OÜ

D-42

Kliimaseade OÜ

D-30

Järvevana tee 7b, 10132, Tallinn, Estonia, tel: +372 5331 4568 info@kingspaninsulation.ee www.kingspansoojustus.ee Põhitegevusala: Soodsate, kõrgkvaliteetsete ja suure jõudlusega soojustustoodete tootmine. Main profile: High performance insulation, building fabrics and solar integrated building envelopes. Kaubamärgid / Trademarks: Kingspan. KOOLTHERM. OPTIM-R. Selthaan. THERMa.

K-Majad OÜ

C-96

Kipsik OÜ

Knoke Kaubanduse OÜ

Veerenni 54, 11313, Tallinn, Estonia, tel: +372 699 9910 kaubandus@knoke.ee www.knoke.ee Põhitegevusala: Tööriistade ja rauakaupade jae ja hulgimüük. Main profile: Wholesale and retail of tools and hardware. Kaubamärgid / Trademarks: Stanley. BlackDecker. Rasta. ABA. CEBORA. EGA. Lavor.

E-20

Kinbass OÜ

D-16

Lao 10/2-4, 80010, Pärnu, Estonia, tel: +372 5826 3659 info@kinbass.ee www.kinbass.ee Põhitegevusala: Basseinide, mullivannide ja purskkaevude ehitus, müük ja hooldus Main profile: Building and maintenance of swimming pool, hot tube and fountain. Messi uudised: Villeroy&Boch mullivannide esitlus. Saab näha ja miks mitte ka proovida Just Silence vanni, mis on võitnud mitmeid disainiauhindu. Lisaks esitletakse Hispaania plaaditootja Rosa Gres plaadivalikut, kus võib näha nii mõndagi uut basseiniplaatide vallas. Fair news: Presentation of Villeroy&Boch hot tube line. The working show piece will be Just Silence model. This model has won quite few design prizes. Also, innovative pool tiling products from Rosa Gres will be shown. Kaubamärgid / Trademarks: Villeroy & Boch. Hayward. Astralpool. SafeRain. Propulsion. Rosa Gres.

Kingspan Insulation OÜ

C-47

E-24

Mäealuse 10, 12618, Tallinn, Estonia, tel: +372 5564 7070 info@kipsik.ee www.kipsik.ee Põhitegevusala: Kipsplaadist detailide valmistamine, kipsist dekoratiivplaatide tootmine ja paigaldamine. Main profile: Production of drywall forms and 3D plaster decorative tiles. Messi uudised: Esmakordselt Eestis on võimalik kasutada keerukaid ja huvitavaid kipsplaadi detaile ehituses ja sisekujunduses. Lae- ja sei-

Nooruse 9, Tabasalu alevik, 76901, Harku vald, Estonia, tel: +372 526 3620 toomas@kipsivalu.ee www.kipsivalu.ee Põhitegevusala: Isetasanduvate põrandate valu. Main profile: Self-levelling floor screed. Kaubamärgid / Trademarks: Knauf.

Kurna tee 26, Kiili, 75401, Kiili vald, Estonia, tel: +372 514 6824 info@mahuti.ee www.mahuti.ee Põhitegevusala: Klaasplastist reoveesüsteemide (septikud, biopuhastid, mahutid) tootmine ja paigaldamine. Main profile: Fibreglass sewerage systems (septic tanks, bio cleaners, sewage tanks) production and installation. Kaubamärgid / Trademarks: Klaasplast. Laki 14a, 10621, Tallinn, Estonia, tel: +372 639 1430 kliimaseade@kliimaseade.ee www.kliimaseade.ee Põhitegevusala: Soojuspumpade, küttesüsteemide, konditsioneeride, niisutite ja kuivatite müük, paigaldus ja hooldus. Main profile: Sale, installation and maintenance of heat pumps, heating systems, air conditioners, humidifiers and dryers. Kaubamärgid / Trademarks: Nibe. Mitsubishi Electric. DST. Condair. Jaama 2, 11621, Tallinn, Estonia, tel: +372 669 0504 info@kastelli.ee www.kastelli.ee Põhitegevusala: Puitkarkassmajade projekteerimine, müük ja montaaž. Main profile: Design and manufacture of wooden frame houses. Kaubamärgid / Trademarks: KASTELLI.

Kodu Kuubis OÜ

C-12, V-28

Lembitu 1, 80028, Pärnu, Estonia, tel: +372 514 2046

97


EESTI EHITAB

kodukuubis@kodukuubis.com www.kodukuubis.com Põhitegevusala: Ehitame, projekteerime ja nõustame põhuplaadist valmivaid ehitusobjekte. Põhuplaat on looduslik ehituses kasutatav plaatmaterjal, mis koosneb ekstrudeeritud põhust, millele on liimitud otsadesse, servadesse ja mõlemale küljele taaskasutatud paber. Main profile: We are building, engineering and consulting all the construction sites where straw panel is used. Straw panel is A++ natural product, which is just what we encourage each person to build their home with.

Kodukolle LT OÜ

C-77

Tallinna 36, 44311, Rakvere, Estonia, tel: +372 325 3330 info@kodukolle.ee www.kodukolle.ee Põhitegevusala: Salongid Tallinnas, Rakveres ja Jõhvis. Ahjude, kaminate, pliitide ja saunakeriste jae- ja hulgimüük. Main profile: Salons in Tallinn, Rakvere and Jõhvi. Retail and wholesale of stoves, fireplaces and sauna stoves. Messi uudised/ Fair news: Tallinn: Pärnu mnt 160i, Rakvere: Tallinna 36, Jõhvi: Narva mnt 141a. Kaubamärgid / Trademarks: Nunna Uuni. Jotul. Dimplex.

Konigor OÜ

C-66

Laki 12/ Värvi 5, 10621, Tallinn, Estonia, tel: +372 5692 8225 info@phytowall.ee www.phytowall.ee Põhitegevusala: Stabiliseeritud samblatest ja taimedest dekoratiivseinte, pannoode, piltide valmistamine. Stabiliseeritud lilled ja kaunistused. Main profile: Crafting of decorative walls made of preserved mosses and plants. Preserved flowers and other interior design elements. Kaubamärgid / Trademarks: Phytowall.

Korstna Ekspert OÜ

C-87

Marja 4d, 10617, Tallinn, Estonia, tel: +372 681 2023 info@korstnaekspert.ee www.korstnaekspert.ee Põhitegevusala: Kvaliteetkorstnate jae- ja hulgimüük ning paigaldus. Main profile: Retail, wholesale and installation of high quality chimneys.

info@kukkumiskaitse.ee www.kukkumiskaitse.ee Põhitegevusala: Kõrgtööde vahendite müük, tarne, kontroll, rent, paigaldus, konsultatsioon. Kõrgtööde ja isikukaitsevahendite koolitus. Lumekoristus, ohtlike puude lõikus, kõrgtööd. Main profile: Resale of personal protective equipment, inspection, rent, instalment, consultation. Work at height and personal equipment training. Snow clearing at heights, arboristic works, work at heights. Kaubamärgid / Trademarks: Protekt. Kratos. Genesi. Vertic. CT. Innotech. Texora. Camp. Sicur Delta. Kukkumiskaitse.ee. Tööohutuse Infokeskus.

Kärcher OÜ

E-72

Pirita tee 102, 12011, Tallinn, Estonia, tel: +372 622 5830 pood@ee.kaercher.com www.karcher.ee Põhitegevusala: Puhastusseadmete müük, rent ja hooldus. Tööstuslike puhastusseadmete müük ja paigaldus. Puhastusalased konsultatsioonid ja koolitused. Main profile: Cleaning equipment sale, rent and service. Sale and installation of industrial cleaning systems. Cleaning related consultancy and training. Messi uudised: Joogiveeautomaadid ja õhupuhastajad koju ja kontorisse. Akutoitel puhastusseadmed. Fair news: Drinking water dispensers and air cleaners for home and office. Battery driven cleaning equipment. Kaubamärgid / Trademarks: Belos. Futuretech. Kärcher. Ringler. Woma. Pärnu mnt 499, Laagri alevik, 76401, Saue vald, Estonia, tel: +372 665 6680 info@kyttemeister.ee www.kyttemeister.ee Põhitegevusala: Erinevate keskkütteseadmete ja soojaveemahutite maaletoomine, müük ja paigaldus. Main profile: Import, sale and installation of various central heating and hot water tanks. Kaubamärgid / Trademarks: RTB. NBE. Elektromet. Bosch.

E-31

Lasita Maja AS

V-07

Ledvance Oy

C-83

Lintman Eesti AS

C-82

Kukkumiskaitse OÜ

LED House OÜ

C-49

Töökoja, Rabasaare küla, 73611, Tapa vald, Estonia, tel: +372 5611 1110

98

C-65

Küttemeister OÜ

Suur-Paala 6, 13619, Tallinn, Estonia, tel: +372 654 2132: +372 522 5812 info@tempsi.ee www.tempsi.ee Põhitegevusala: Betoonist ehitustoodete tootmine. Erineva struktuuriga tsementlaast- ja tsementkiudplaatide tarnimine. Loodusliku kivipuruga kaetud ja värvitud viimistlusplaadid. Main profile: Manufacture of concrete products for construction purposes. Supply of cement boards and cement fiber boards with different structure. Production of painted and natural stone covered finishing boards. Kaubamärgid / Trademarks: Cetris. Aquafire. Silbonit.

C-58

Ledshop OÜ

Liimi 4, 10621, Tallinn, Estonia, tel: +372 5650 5590 info@ledshop.ee www.luminec.ee Põhitegevusala: LED-valgustite tootmise, impordi ja ekspordiga tegelev ettevõte, mis spetsialiseerub ärikliendile. Tööstus- ja büroohoonete valgustus, pakkudes nii üldvalgustust kui ka erilahendusi. Main profile: LED lighting manufacture, import and export company specializing in business customers. Lighting for industrial and office buildings, providing both general lighting and special solutions. Messi uudised: Ledshop OÜ vahetab 2019 aprillis enda nime ning uueks nimeks on Luminec! Fair news: Ledshop OÜ will change its name in April 2019 and its new name is Luminec! Kaubamärgid / Trademarks: Hamk. RP-Technik. RiO Lighting. Digidot. LEDiL. Barthelme. Mean Well. Euchips. Coreshine. Casambi.

Risu tee 2, Pihva küla, 61407, Tartu, Estonia, tel: +372 502 1964 myyk@lasita.com www.lasita.com Põhitegevusala: Euroopa üks suurimaid puitmajade tootjaid. Valikus on aiamaju, kuure, suvemaju, saunasid, paviljone, garaaže ja laste mängumaju. Kataloogist leiab üle 300 erineva mudeli ning vastu tulles klientide erisoovidele, toodetakse 70 mm materjalist ka erinevaid kliendi eritellimustöid. Main profile: Estonian based company with a main manufacturing site in Tartu. Mostly sheds, summerhouses, saunas, pavilions, garages and children playhouses up to special bespoke buildings to meet our customers’ needs. There are over 300 different designs in our standard range. Kaubamärgid / Trademarks: Lasita Maja.

Krimelte Tempsi OÜ

info@ledhouse.ee www.ledhouse.ee Põhitegevusala: Üks vanimaid LED valguslahendustega Eesti erakapitalil põhinev ettevõte. Missiooniks on tuua valgus pimedusse ning pakkuda kvaliteetseid ja parimaid lahendusi üle Euroopa. Main profile: Estonian company based with Estonian capital. Main area of expertise is building LED lights, retail and wholesale. Provides installation, light calculations and sales by project. Messi uudised: Tänaseks loodud kaks täiesti uut oma brändi. Prolumeni alla kuuluvad tööstusvalgustid, tänavavalgustid ja profiseeria valgustid. Reval Bulb alla on koondunud sobivad valguslahendused kodukasutajale. Kõikidel brändi toodetel on garantii 1–5 aastat. Fair news: By this day they have developed 2 main brands for different types of customers. Prolumen is a professional LED solution series that includes street-, warehouse- and other similar. Reval Bulb is more focused on home indoor and outdoor lights. All products have warranty from 1 to 5 years. Kaubamärgid / Trademarks: Prolumen. Revalbulb. Lumines. Luz Negra. MPL.

Kadaka tee 3, 10621, Tallinn, Estonia, tel: +372 680 1177

B2-07

Valukoja 8, 11415, Talliinn, Estonia, tel: +372 509 4443 l.sigijane@ledvance.com www.ledvance.com Põhitegevusala: Lambid, LED-valgustid, targad koduvalgustid. Main profile: Lamps, LED-luminaires, smart home lamps. Kaubamärgid / Trademarks: OSRAM. LEDVANCE. Ledvance Osram.

Lauliku 2B, 10919, Tallinn, Estonia, tel: +372 677 6478 info@lintman.ee www.lintman.ee Põhitegevusala: Vannitoasisustuse jae- ja hulgimüük. Main profile: Retail and wholesale of bathroom furniture and equipment. Messi uudised: Messil tutvustatakse 2019. aasta uusi trende vannitoamaailmas. Fair news: Introduction of new trends in the


bathroom industry. Kaubamärgid / Trademarks: Schönberg. Hafa. NORO. Golden Tile. Pamesa. Keramin. Midas. Atem. Marbet.

Lokaator OÜ

C-57

Kurni 44, 11623, Tallinn, Estonia, tel: +372 503 0275 andres@lokaator.ee www.lokaator.ee Põhitegevusala: Taristu asukoha ja lekete määramise seadmete müük, vee- ja kanalivõrgu mõõtmised ja seadmete müük, torustike kaamerate ja veearvestite müük, vee- ja kanalivõrgu analüüs ja nõustamine. Main profile: Communication location equipment sales, sewage and water network measurements and equipment sales, pipe camera and water meters sales, water and sewage network models and analyses. Messi uudised: Uus maapinnaradar EasyLocator HDR Pro. Fair news: New ground radar (GPR) EasyLocator HDR Pro. Kaubamärgid / Trademarks: RADIODETECTION. NIVUS. Diehl Metering. F.A.S.T. Martinek WLM Sensor. GuidelineGeo. Trotec. CBS.

Luisa Tõlkebüroo OÜ

B2-10

Ahtri 6a, 10151, Tallinn, Estonia, tel: +372 626 4284 luisa@luisa.ee www.luisa.ee Põhitegevusala: Tõlketeenused/lokaliseerimine. Eesti suurim tõlke- ja lokaliseerimisteenust osutav ettevõte. Kolmetasandilise teenuse teerajaja Eestis – iga vajaduse järgi ja igale sihtgrupile. Sertifitseeritud standardite ISO 9001:2015 ja ISO 17100:2015 kohaselt. Main profile: Translation and localization. Biggest translation and localisation agency on the Estonian market. Translation services at three levels - from simple texts to complex materials from publications, covering every need and target group. Certified to ISO 9001:2015 and ISO 17100:2015 standards. Kaubamärgid / Trademarks: Luisa Tõlkebüroo. Luisa Translation Agency.

Makita OY Eesti filiaal

E-67

Piirimäe 13, Tänassilma, 76406, Saku vald, Estonia, tel: +372 651 0380 info@makita.ee www.makita.ee Põhitegevusala: Makita tööriistade maaletoomine ja hooldus. Main profile: Makita distributor and maintenance company. Messi uudised: Makita väljapanek tutvustab uusimaid tooteid turul, maailma kõige suurema sama akusüsteemiga tööriistade valikut ja tervisele ohutu ning tolmuvaba töö võimalusi. Fair news: Makita introduces latest products on the market, widest range of tools using the same battery system, plus working safe and dust free. Kaubamärgid / Trademarks: Makita. Dolmar.

Makserv OÜ

E-70

Laki 32, 12915, Tallinn, Estonia, tel: +372 673 5025 info@makserv.ee www.makserv.ee Põhitegevusala: Professionaalsed lahendused müügist remondini.

Main profile: Professional solutions from sales to repairs. Messi uudised: Futech’i professionaalsed mõõteseadmed ehitustööstusele ja Mirka tolmuvaba lihvimise uued lahendused. Fair news: Futech professional measuring instruments for the construction industry and new solutions for Mirka dust free grinding. Kaubamärgid / Trademarks: Makita. Futech. MIRKA. Prebena. Hazet. Mandrex. SIGA. Imperial Blades.

Malmerk Klaasium OÜ

C-78

Valdeku 132, 11216, Tallinn, Estonia, tel: +372 659 9247 klaasium@malmerk.ee www.malmerkklaasium.ee Põhitegevusala: Tegevusalaks on rõdu- ja terrassiklaaside, rõdupiirete, klaasvarikatuste, talveaedade ja erilahenduste tootmine ja paigaldus. Main profile: Deals with balcony and terrace glazing systems, balcony railings, glass-aluminium roof constructions, winter gardens and custom solutions. Messi uudised: 2019. aastal plaanitakse lõpule viia uue tellimiskeskkonna viimistlus ja avada see edasimüüjatele. Samaaegselt ollakse juurutamas ka ettevõtte ressursside planeerimise tarkvara ning osaletakse EAS-i arendusprojektis uue põlvkonna rõduklaaside väljatöötamiseks. Messil ollakse esmakordselt väljas postideta piirdelahendusega. Fair news: Planning to finish new order environment and open it for resellers in 2019. Furthermore, ERP integration is on the way and they are participating on a development program from Enterprise Estonia in order to create new generation of balcony glazing system. Also, for the first time they present a new pillarless balcony railing system. Kaubamärgid / Trademarks: Klaasium. PalKlaas. COPAL. OnLevel.

Mendali OÜ

C-14

Mikrotsement Disain OÜ

C-44

Kotzebue 18d, 10411, Tallinn, Estonia, tel: +372 503 4533 mati@mendali.ee www.mendali.ee Põhitegevusala: Looduskivid, klaasvaheseinad, WC-kabiinid, dušiseinad, Lammi ehitusblokid. Müük ja paigaldus. Main profile: Sale and installation of natural stones, partition walls, toilet cubic cabins, Lammi building blocks. Messi uudised: Uudne Lammi ehitusplokk professionaalidele (rida- ja korrusmajad). Fair news: New Lammi building blocks for professionals (terraced and apartment houses). Kaubamärgid / Trademarks: Excel. Exxe. Lammi. Lammitassu. Treiali tee 2, Peetri alevik, 75312, Rae vald, Estonia, tel: +372 5661 1018 info@mikrotsement.ee www.mikrotsement.ee Põhitegevusala: Mikrotsemendi müük ja paigaldus. Main profile: Microcement sale and installation. Messi uudised: Tutvustatakse mikrotsementi, mis on hea alternatiiv keraamilistele plaatidele, võimaldades luua vuugivaba ja lihtsalt hoolda-

tava veekindla pinna vannitubades, duširuumides ning teistes eluruumides ja ka äripindadel. Esitletakse uut kaubamärki Smartcret, mis on ideaalne süsteem inimestele, kes soovivad ise mikrotsementi paigaldada. Fair news: Introducing microcement, which is a good alternative to ceramic tiles, allowing You to create a joint-free, easy-to-maintain waterproof surface in bathrooms, showers and other living quarters, as well as in commercial areas. Introducing the new Smartcret brand – the ideal system for people who want to install microcement. Kaubamärgid / Trademarks: Pavicem microcemento. Smartcret.

Miridon OÜ

D-01

Moderator OÜ

V-24

Moduland Building OÜ

E-44

Rehepapi tee 31, Soinaste küla, 61709, Kambja vald, Estonia, tel: +372 736 2633 miridon@miridon.ee www.miridon.ee Põhitegevusala: Veetöötlusseadmete müük, paigaldus ja hooldus. Main profile: Water treatment equipment sale, installation and maintenance. Kaubamärgid / Trademarks: Aqua. Axal. Clack. Fleck. Grundfos. Herco. Odis. Osmonics Autotrol. Pentair. PRAHER. Purolite. Siata. VDL. Laane 2, Kuusalu alevik, 74601, Kuusalu vald, Estonia, tel: +372 502 7853 moderator@moderator.ee www.moderator.ee Põhitegevusala: Pelleti-, hakkepuidu katelde maaletoomine ja müük. Pelleti-, hakkepuidu põletite müük. Moodulkorstnate müük. Main profile: Sale of pellet boilers, wood chip boilers, pellet burners and module chimneys. Kaubamärgid / Trademarks: Moderator. PellasX.

Haapsalu mnt 11, Rummu alevik, 76102, LääneHarju vald, Estonia, tel: +372 5802 4617 info@moduland.eu www.moduland.eu Põhitegevusala: Ogaplaatliidetega puitkonstruktsioonide tootmine. Katusefermid. Vahelaetalad (Posi-Joist) puitmetall talad. Passiivmaja seinakarkass. Silla konstruktsiooni raketised ja betooni raketised. Main profile: Steel nail plate fastened timber constructions. Trussed rafters. Posi-Joists. Passive house wall frame. Bridge construction and concrete formwork. Messi uudised: Poisi-Joist põranda- ja vahelaetalad messihindadega 3.04–15.05! Fair news: Order Poisi-Joists with fair prices from 3rd April to 15th of May! Kaubamärgid / Trademarks: Moduland Building.

Monier OÜ

B1-21

Karamelli 6, 11318, Tallinn, Estonia, tel: +372 627 5560 katus@bmigroup.com www.monier.ee Põhitegevusala: Monier katusekivide ja lisatarvikute, Icopal katusematerjalide ning Schiedel moodulkorstnate tootmine, maaletoomine ja müük. Main profile: Production, import and sale of Monier rooftiles, roof accessories, Icopal roofing

99


EESTI EHITAB

materials and Schiedel system chimneys. Messi uudised: Uus sile kivi EVO. Uus kaminasüsteem Sirius. Fair news: New flat tile EVO. New fireplace System Sirius. Kaubamärgid / Trademarks: EST-STEIN. MONIER. Braas. Vittinge. Icopal. Decra. Rondo Plus. Isokern. ICS.

Movek Grupp OÜ

D-04

Tallinna mnt 92, 90401, Haapsalu, Estonia, tel: +372 472 0260 info@movekgrupp.com www.movekgrupp.com Põhitegevusala: Soojuspumpade tootmine, paigaldus ja hooldus. Main profile: Manufacture, installation and maintenance of heat pumps. Kaubamärgid / Trademarks: Dimplex. Gapsal.

Männiku Saekoda OÜ

C-95

Männiku tee 140b, Männiku küla, 75511, Saku vald, Estonia, tel: +372 604 1082 saekoda@saekoda.ee www.saekoda.ee Põhitegevusala: Puidust sisetreppide valmistamine. Main profile: Production of interior staircases.

Naps Solar Estonia OÜ

D-19

Piirimäe 8, Tänassilma küla, 76406, Saku vald, Estonia, tel: +372 656 6829 info@napssolar.ee www.napssolar.ee Põhitegevusala: Päikeseenergiasüsteemide tootmine, müük ja paigaldus. Main profile: Production, distribution and installation of solar energy systems. Kaubamärgid / Trademarks: ABB. Aerocompact. Csun. Fronius. Kostal. Naps. Schletter. SMA. SolarEdge. Solrif.

NCG Import Baltics OÜ

V-10

Meistri 12, 13517, Tallinn, Estonia, tel: +372 511 5132 info.baltic@ncgimport.com www.honda.ee Põhitegevusala: Honda Power Equipment, Honda Marine ja Honda Engines maaletooja Baltikumis. Main profile: Distributor of Honda Power Equipment, Honda Marine and Honda Engines in Baltic states. Kaubamärgid / Trademarks: Honda.

Nelissen Eesti OÜ

B1-15

A.H. Tammsaare pst 42, 80016, Pärnu, Estonia, tel: +372 442 0266 info@nelissen.ee www.nelissen.ee Põhitegevusala: Belgia Nelisseni tehase ainuesindaja Eestis. Kõrge kvaliteediga ökoloogilised 100% savist valmistatud tellised, tellisplaadid, nurgaplaadid ning vuugisegud. Main profile: The sole agent of Belgian factory Nelissen in Estonia. High quality and ecologically clean 100% clay bricks, brick-slips, corner-slips and joint mixture. Messi uudised: Uued tooted 2019. Kõik messil tehtud tellimused -20%. Fair news: New products in 2019. Price of -20% for all orders made during exhibition. Kaubamärgid / Trademarks: Nelissen. Röben. Seifert Isofacade. Kerawil.

100

Nordest Grupp OÜ

D-03

Humala 8, 10617, Tallinn, Estonia, tel: +372 527 7047 aare.ormus@bauer-wt.ee www.puhasvesi.eu Põhitegevusala: Veetöötlusseadmete, veefiltrite, pöördosmoosfiltrite, pumpade ja pumbaautomaatika müük. Main profile: Sales of water treatment devices, water filters, reverse osmosis filters, pumps and control devices. Kaubamärgid / Trademarks: Bauer Watertechnology. Finnvoda. E.M.S Tekniikka. Rexroth.

Nordfix OÜ

E-01

Ringtee 37a, 50105, Tartu, Estonia, tel: +372 675 0066 info@nordfix.ee www.nordfix.ee Põhitegevusala: Ehitusseadmete ja tarvikute müük. Spetsialiseerunud betooni tööriistade müümisele ja remontimisele. Lisaks pakutakse laias valikus kinnitusvahendeid ehitus- ja tööstusettevõtetele. Main profile: Deals with construction equipment and accessories. Specialized in the sale and repair of concrete tools. Offering a wide range of fasteners for construction and industrial companies. Messi uudised: Tutvustatakse uusi, kolmanda generatsiooni TJEP armatuurisidujad. Fair news: Introducing third generation re-bar binders from TJEP. Kaubamärgid / Trademarks: TJEP. Altrad Belle. Göcmaksan. RGN Fast. Dr. Schulze. Novoryt. Altaflex. Intes. BOSTITCH. Frabo Adesivi. Zeno Line. OMER.

Noto OÜ

C-84

Veerenni 24, 10135, Tallinn, Estonia, tel: +372 640 6686 info@noto.ee www.noto.ee Põhitegevusala: Noto Viimistlussalong on tipptasemel tootjate keraamiliste plaatide ja santehnika jaemüüja, aidates luua terviklikke vannitoalahendusi. Noto Outletist saab aga kvaliteetsed keraamilised plaadid ja santehnika hea hinnaga kohe kätte. Main profile: Noto Viimistlussalong is a retailer of high quality ceramic tiles and sanitary ware. Noto Outlet is selling in-stock ceramic tiles and sanitary ware with special prices. Kaubamärgid / Trademarks: Noto. Noto Outlet.

Noyanlar Group of Companies E-22

Brivibas iela 85, 5b12, LV-1001, Riga, Latvia, tel: +371 6774 7817 noyanlar.baltic@gmail.com www.noyanlar-baltic.com Põhitegevusala: Ehitus- ja kinnisvaraarendusettevõte Põhja-Küproselt. On välja töötanud kümneid ainulaadseid kõrgeima kvaliteediga materjalidest ja standarditest kohti. Main profile: Construction and development company from North Cyprus. Has developed dozens of unique sites with properties of highest quality materials and standards. Messi uudised: Parim pakkumine – korter ‘Stuudio’ 39 m2, merest kõigest 100 m. Fair news: Best offer ‘studio’ flat 39 m2, 100 m from the sea.

Odice SA

C-13

OneWood OÜ

C-97

Osmo Baltic OÜ

C-16

Ottensten Eesti OÜ

E-65

ZAE Les Dux Muids, Rue Lavoisier, FR-59770, Marly, France, tel: +333 2719 3232 info@odice.com www.odice.com Põhitegevusala: Prantsuse tootja on spetsialiseerunud passiivsele tulekaitsele. Tulekindlad tooted: hermeetilised tihendid, mittepõlevad plaadid, isolatsioonimaterjalid, hermeetikud, tulekindlad ventilatsioonivõrgud – kõik vajalikud materjalid tulekindlate uste, vaheseinte, aknaluukide, klappide ja muude passiivsete tulekaitsekonstruktsioonide tootjatele. Main profile: French manufacturer specialized in passive fire protection. Proposes a full range of fire resistant products: intumescent seals, incombustible boards, insulation materials, sealants, fire resistant ventilation grilles - all the necessary materials for the manufacturers of fire rated doors, partition walls, shutters, dampers and other passive fire protection constructions. Kaubamärgid / Trademarks: Flexilodice. Ventilodice. Palusol. Superwool. Odiboard. Oditec. Fibrodice. Aruküla tee 65, Jüri alevik, 75301, Rae vald, Estonia, tel: +372 5551 5116 info@onewood.ee www.onewood.ee Põhitegevusala: Puitplastkomposiitmaterjalist (WPC) terrassi-, aia- ja fassaadilaudade tootmine ja müük. Main profile: Production of terrace, fence and facade boards of the wood plastic composite materials. Kaubamärgid / Trademarks: Onewood. Läike tee 32/2, Peetri alevik, 75312, Rae vald, Estonia, tel: +372 682 7917 osmo@osmo.ee www.osmo.ee Põhitegevusala: Muude uute kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes. Põranda ja seinakatete paigaldus. Main profile: Retail of other new goods in specialized stores. Floor and wall covering. Kaubamärgid / Trademarks: Osmo Color. Wakol. Organowood.

Riia 130b/2-2, 50411, Tartu, Estonia, tel: +372 730 0950 info@ottensten.ee www.ottensten.ee Põhitegevusala: Ehitus- ja tööstusseadmed, tuletõkkevahendid, tööriistakohvrid, riiulisüsteemid, kinnitusvahendid mööblitööstusele ja ehitusele. Seadmete hooldus ja remont. Main profile: Construction and industrial equipment, fire safety products, tool cases, shelving systems, fasteners for furniture industry and construction. Maintenance and repair. Messi uudised: Armatuurisiduja MAX RB441T. MAX PowerLite kõrgsurvesüsteemid, Tecna riputusvedrud/ balansiirid, Securo tuleohutustooted. Fair news: Rebartier MAX RB441T. MAX PowerLite high pressure systems, Tecna spring balancers, Securo safety products. Kaubamärgid / Trademarks: MAX. Securo. TECNA. EZ-Path. Lamello. Josef Kihlberg. Power


Adhesives. Alba. SIMA. Qbrick. Kenovo. DC System. KMR. 4PRO. Bamax. OMER. Eurotec. Titac.

Paroc AS

B1-17

Pärnu mnt 158/2, 11317, Tallinn, Estonia, tel: +372 651 8100 paroc.est@owenscorning.com www.paroc.ee Põhitegevusala: Kivivillatoodete müük. Main profile: Sale of stone wool products. Kaubamärgid / Trademarks: PAROC.

Partytrade OÜ

B2-27

Orissaare mnt 15, Leisi alevik, 94202, Saaremaa vald, Estonia, tel: +372 5600 3613 info@modules.ee www.modules.ee Põhitegevusala: PVC-hallid terasest ja alumiiniumist, moodultelgid, peotelgid. PC-plastikust moodulpaneelid fassaadidele ja katustele. Plastikust moodulpõrand IKA-FLOOR. Võrkmaterjalid tellingutele, lavadele, taimedele jne. Main profile: PVC-halls from steel and aluminium, modular halls and tents. Translucent building elements for facade and roofing. IKAFLOOR modular plastic floor systems. PE-nets for scaffold, stages, plants, screens, sports etc. Messi uudised: Thorspan kvaliteetsed moodulhallid. Rodeca mitmevärvilised fassaadielemendid matistatud pinnaga. Uus Ika-Floor põrandasüsteem. Agroflor tellinguvõrk. Fair news: Thorspan top-quality modular halls. Rodeca facade elements with frosted colours. New version of IKA-Floor modular floor system. Scaffold nets for Agroflor. Kaubamärgid / Trademarks: Thorspan. Rodeca. Ika-Floor. Agroflor.

PellasX Eesti OÜ

E-41

Penosil Eesti OÜ

C-50

Laane 2, Kuusalu alevik, 74601, Kuusalu vald, Estonia, tel: +372 502 7853 pellasx@pellasx.ee www.pellasx.ee Põhitegevusala: Pelletipõletite PellasX maaletoomine. Main profile: Import of PellasX pellet burners. Kaubamärgid / Trademarks: PellasX. Suur-Paala 6, 13619, Tallinn, Estonia, tel: +372 605 9301 eesti@penosil.com www.penosil.com Põhitegevusala: Vuugihermeetikute, ehitusvahtude ja liimide tarnija. Main profile: Supplier of joint sealants, building foams and adhesives. Kaubamärgid / Trademarks: Penosil.

Pinnotex OÜ

V-08

Läike tee 2-4, Peetri alevik, 75312, Rae vald, Estonia, tel: +372 508 4391 info@pinnotex.ee www.pinnotex.ee; www.purest.ee Põhitegevusala: Polükarbamiidist pinnakatted – trepid, põrandad, sõidukid, treilerid, tööstused, basseinid, hüdroisolatsioon, erilahendused. Soojustamine PUR-vahuga – katused, fassaadid, vundamendid, sise- ja vaheseinad. Main profile: Polyrea coatings – stairs, floors, vehicles, trailers, industries, pools, waterproofing, special solutions. Spray-foam – roofs, facades, foundations and walls. Messi uudised: Nüüd avatud müügisaal Tallinnas.

Fair news: New showroom in Tallinn. Kaubamärgid / Trademarks: Krypton Chemical. Teknos. Purinova.

Plastor AS

D-26

Hoiu 7, Laagri alevik, 76401, Saue vald, Estonia, tel: +372 679 6756 plastor@plastor.ee www.plastor.ee; www.atlantic-eesti.com Põhitegevusala: Soojaveeboilerite, elektrikütteradiaatorite, kätekuivatite, õhkkardinate ja gaasi/vee voolikute maaletoomine ja hulgimüük. Main profile: Import and wholesale of water heaters, electric heating radiators, hand dryers, air curtains, and hoses for gas and water. Messi uudised: IO-ühilduvusega tarbeveeboilerid ja radiaatorid. Soojuspumbaga tarbeveeboilerid. Fair news: IO-compatible water heaters and radiators. Heat pump water heaters. Kaubamärgid / Trademarks: Atlantic. Austria Email. Comfort 2000. Parigi.

Plussen OÜ

B2-20

Polaria Oy

D-33

Laeva 2, 10111, Tallinn, Estonia, tel: +372 507 8380 tallinn@plussen.com www.plussen.com Põhitegevusala: Kinnisvaraarendus. Main profile: Real estate development. Messi uudised: www.plussen.com/olekursis. Fair news: www.plussen.com/olekursis. Kaubamärgid / Trademarks: Plussen.

Yrittäjäntie 4, FI-52700, Mäntyharju, Finland, tel: +33582 0775 6340 sales@polaria.fi www.polaria.fi Põhitegevusala: Taaskasutatavad ja vastupidavad Soome tooted lihtsa ja stiilse disainiga. Tooted on mõeldud märgadele ruumidele. Terasest valmistatud tooted, millel on suurepärane niiskuskindlus. Main profile: Recyclable and durable products, created through Finnish expertise with simple and stylish design. Products are designed particularly for wet rooms. Products made of steel with excellent moisture resistance. Kaubamärgid / Trademarks: Polaria.

Priore OÜ

B1-07

Tihase 1, 90403, Haapsalu, Estonia, tel: +372 521 1184 info@priore.ee www.priore.ee Põhitegevusala: Haljaskatuste rajamine, looduskivide töötlemine ja müük. Main profile: Green roof supply and assembling, natural stone materials supply and processing. Kaubamärgid / Trademarks: Priore.

Prof Group Eesti OÜ/ NIMO E-36

Pärnu mnt 139d, 11317, Tallinn, Estonia, tel: +372 686 4109 info@prof-group.ee www.prof-group.ee Põhitegevusala: Riiete ja jalanõude kuivatuskapid soojakusse, lasteaeda, büroosse, garderoobi ja koju. Seadmed ja sisustus pesumajadele. Täislahendused projektist paigalduse ja hoolduseni. Main profile: Clothes and shoes drying

cabinets for modular houses, kindergartens, offices, wardrobes and home. Equipment and furnishing for industrial and small laundries. Solutions from project to installation and maintenance. Kaubamärgid / Trademarks: NIMO.

Profiseadmete OÜ

E-36

Liipri 1, 10917, Tallinn, Estonia, tel: +372 5553 1889 info@profiseadmete.ee www.triikimine.ee Põhitegevusala: Rootsis toodetud NIMO kaubamärki kandvate kõrgkvaliteetsete kuivatuskappide maaletoomine, müük ja hooldus. Main profile: Import, sale and maintenance of high-quality drying cabinets bearing the NIMO brand produced in Sweden. Kaubamärgid / Trademarks: NIMO.

Prointero OÜ / Saunastar D-21 Sulevi 3, 10918, Tallinn, Estonia, tel: +372 5664 1441 prointerooy@gmail.com Põhitegevusala: Saunastar saunaseadmete müük: elektrisaunad, puusaunad, profisaunad, aurusaunad, infrapunasaunad. Saunade ehitus ja seadmestamine. Main profile: Sale of Saunastar sauna equipment: electric saunas, sauna saunas, professional saunas, steam baths, infrared saunas. Construction and equipment of saunas. Messi uudised: Saunastar kerised ja saunaseadmed. Fair news: Saunastar heaters and sauna equipment. Kaubamärgid / Trademarks: Saunastar.

Prokliima OÜ

D-51

Pro-Solar OÜ

D-05

ProVan OÜ

E-30

Kesk-Sõjamäe tn 24, 11415, Tallinn, Estonia, tel: +372 512 2855 info@prokliima.ee www.prokliima.ee Põhitegevusala: Kliimasüsteemide terviklahendused: õhk-õhk, õhk-vesi, maa-, väljatõmbeõhu soojuspumbad, ventilatsioon, põranda- ja radiaatorküte, konditsioneerid, kesktolmuimejad, päikesepaneelid. Main profile: Indoor climate solutions: air-air, ait-water, ground source and exhaust air heat pumps, ventilation, underfloor and radiator heating systems, air conditioning, central vacuum systems, solar panels. Kaubamärgid / Trademarks: Nibe. TOSHIBA. Mitsubishi Electric. CARRIER. Komfovent. Aertecnica. Kadaka tee 42n, 12915, Tallinn, Estonia, tel: +372 514 8181 info@pro-solar.ee www.pro-solar.ee Põhitegevusala: Päikesepaneelide müük ja paigaldus. Koostöö ainult parimate tootjatega. Päikeseparkide arendamine ja ehitamine. Main profile: Sale and installation of solar panels. Collaboration with only the best manufacturers. Development and construction of solar parks.

Välja 3, Soinaste, 61709, Ülenurme vald, Estonia, tel: +372 526 5154 info@provan.ee www.provan.ee

101


EESTI EHITAB

Põhitegevusala: Kaubikute sisustamine, pickup autode lisavarustus, mobiilsed töökohad, tarbesõidukite ümberehitus ja riiulilahendused. Main profile: Van racking solutions, pick-up car accessories, commercial vehicle rebuilding and racking solutions. Messi uudised: Esitletakse Sortimo viienda põlvkonna riiulilahendust SR5. Riiulilahendus võtab kaubikus vähem ruumi, on kergem ning pakub rohkem võimalusi kaubaruumi paremaks organiseerimiseks. Fair news: Van racking solution SR5 – the organisation system for maximum productivity. With the SR5, Sortimo has developed a van racking system that facilitates perfect workplace organisation in the smallest possible space for all trades and service providers. Kaubamärgid / Trademarks: Sortimo. Aeroklas. Mountain Top. RHINO.

Puhastid OÜ/ECCUA

D-50

Angerja tee 40, Hüüru küla, 76911, Saue vald, Estonia, tel: +372 532 2582 info@puhastid.ee www.puhastid.ee Põhitegevusala: Reo- ja sademeveesüsteemide tootmine ja müük. Main profile: Wastewater treatment systems, rainwater systems, pump stations, rotational molding. Kaubamärgid / Trademarks: Otto Graf. KLARO. Eccua. Pedrollo. Mufle.

Puhastusimport OÜ

E-54

Kadaka tee 3, 10621, Tallinn, Estonia, tel: +372 651 9080 info@puhastusimport.ee www.puhastusimport.ee Põhitegevusala: Puhastusmasinate, kommunaalmasinate, koristustarvikute ja puhastusainete müük. Main profile: Importer and distributor of professional cleaning products. Kaubamärgid / Trademarks: 3M. Duplex. Excentr. KGS Flexis. Kiehl.

Puidukoda OÜ / Woodmood C-62

Kivi 25, Karksi küla, 69104, Mulgi vald, Estonia, tel: +372 433 8690 info@puidukoda.eu www.puidukoda.eu Põhitegevusala: Lõuna-Eestis asuv Prantsuse kapitalil põhinev höövlitööstus. Kõrgema lisandväärtusega okaspuu höövelmaterjali (kuusk, mänd ja Siberi lehis) tootmine, viimistlemine ning turustamine. Järeltöötluse võimalused – värvimine, kappimine, otsatapp ja immutus. Toormaterjalina kasutatakse kõrgekvaliteedilist põhjamaist okaspuu puitu, millest peamise osa ostetakse Põhja-Venemaalt ja Soomest. Main profile: Estonian planing mill. Production, painting and sale of Nordic Softwood planed timber and profiled boards. Offers several treatment and value-adding possibilities – surface coating (painting), cross-cutting, end-matching and pressure impregnation. Sawn timber that is being used as raw material is high-quality NORDIC Softwood imported mainly from Northern-Russia and Finland. Kaubamärgid / Trademarks: Puidukoda. Woodmood.

Puumarket AS

C-35, C-48

Väike-Männiku 11, 11216, Tallinn, Estonia, tel: +372 655 9232

102

puumarket@puumarket.ee www.puumarket.ee Põhitegevusala: Puit- ning üldehitusmaterjalide müük. Suurim ehituspuidu valikuga müügiettevõte Eestis. Müügiesindused Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Rakveres. Main profile: Timber and general building materials retail and wholesale. Sales offices in Tallinn, Tartu, Pärnu and Rakvere. Providing a widest range of construction timber and wood materials in Estonia. Messi uudised: Puit- ja ehitusmaterjalid, tööstuslikult värvitud ja viimistletud sise- ja välisvoodrilauad tulekaitse viimistluse ja 7 aastase garantiiga. Suurim valik terrassimaterjale, liimkihtpuit ja 13 m liimpuittalad, innovaatilised puit- ja saunamaterjalid, soojustuslahendused. Fair news: Various wooden and building materials, industrially painted and finished interior and exterior lining boards with fire protection finish and 7-year warranty. The largest selection of terrace materials, adhesive laminated timber and 13 m glued laminated timber, innovative wood and sauna materials, insulation solutions for timber builders.

Puunikerdus VL OÜ

E-07

Mõisavahe 39-69, 50708, Tartu, Estonia, tel: +372 551 7099 vassili_lisanov@mail.ru www.puunikerdus.ee Põhitegevusala: Peamiselt toodetakse täispuidust uksi, mööblit ja treppe. Tooted valmistatud käsitööna kvaliteetsest materjalist (männist, saarest ja tammest) vastavalt tellija soovidele. Mööbel, peeglid, uksed, skulptuurid, trepid. Main profile: Production of solid wood doors, furniture and stairs. Products are made by hand from high quality material (pine, island and oak) according to the customer’s wishes. Furniture, mirrors, doors, sculptures, stairs.

Puurimise OÜ

B1-11

Kesk tee 23a/Tiigi 28, Jüri alevik, 75305, Rae vald, Estonia, tel: +372 515 6592 hauraton@puurimise.ee www.hauarton.com; www.kavika.fi; www. kurasyppo.fi Põhitegevusala: Hauraton ja Kavika toodete müük Eestis ja Lätis. Sademeveerennid ja -trapid erinevast materjalist katterestidega, kivi- ja muruäärised, murutugevduskärjed. Roostevabast terasest trapid ja mudastopperid. Main profile: Sale of Hauraton and Kavika products in Estonia and Latvia. Rainwater trenches and traps with different cover materials, stone and lawn edges. Stainless steel traps and mud stoppers. Kaubamärgid / Trademarks: Hauraton. Kavika.

Põrandakeskus + Sisustus OÜ C-59

Pärnu mnt 137, 11317, Tallinn, Estonia, tel: +372 650 0770 info@porandakeskus.ee www.porandakeskus.ee Põhitegevusala: Põrandakatete müük: parkett, põrandalaud, rullvaip, plaatvaip, LVT, PVC, põrandaliistud, õlivahad, põrandaliimid, kipsdekoorid. Main profile: Floor coverings: parquet, solid floorboards, roll carpet, carpet tiles, LVT, PVC, skirtings, oil wax, glues. Messi uudised: Aspecta drop Klick LVT koos aluskattega, alternatiiviks keraamilisele plaadi-

le. Spetsiaalne põrandakütte parkett. Fair news: Aspecta Drop Klick LVT with underlay mat for alternative ceramic tiles. Special parquet for underfloor heating. Kaubamärgid / Trademarks: Aspecta. Glimtrex. Amberwood. Staff Decor. Renove. VIRAG. Paragon. IVC. Beauflor.

Päästeamet

B2-09

Raidkivi OÜ

D-25

Raua 2, 10124, Tallinn, Estonia, tel: 1524; +372 660 1524 rescue@rescue.ee www.rescue.ee Põhitegevusala: Siseministeeriumi valitsemisala asutus, millel on 5 põhivaldkonda – ennetustöö, ohutusjärelevalve, päästetöö, demineerimine ja hädaolukordadeks valmistumine. Main profile: Government agency under the Ministry of the Interior that develops and maintains a secure environment, anticipates threats, promptly and professionally assists people in the event of an accident. Messi uudised: 2019 keskendutakse ohutuse tõstmisele kodudes. Võimalik on inspektoritelt küsida infot tuleohutuse, kemikaaliohutuse kontrolli, ehituskontrolli ja õigusaktide muudatuste teemadel. Fair news: In 2019 focuses in the issue of improving safety at home. Opportunity to ask questions about fire safety control, chemical control, building control matters and changes in the law. Pärnu mnt 139 E/2, 11317, Tallinn, Estonia, tel: +372 512 5152 raidkivi@raidkivi.ee www.kaminakoda.ee Põhitegevusala: Kaminate, pliitide, ahjude müük ja paigaldus. Kaminate ja ahjude eriprojektid. Kaminatele soojamüürid. Graniidi ja marmori töötlemine. Main profile: Fireplaces, cookers, ovens and stoves sale and installation. Special projects of fireplaces and ovens. Heat accumulating walls. Granite and marble processing.

Raitwood Puiduterminalid/Rait AS C-52

Puiduterminalid Tallinnas, Harkus, Tartus, Estonia, tel: +372 6097 260 info@raitwood.ee www.raitwood.ee Põhitegevusala: Puitmaterjalid konstruktsiooniks ja viimistluseks. Tööstuslikult viimistletud voodrilauad. Puidust aiakujunduselemendid. Tootmine ja müük. Main profile: Finishing and construction materials from Nordic softwood. Painted panelling. Outdoor and garden products. Production and sales. Kaubamärgid / Trademarks: Raitwood. Parkwood.

Rake AS

C-06

A.H. Tammsaare tee 47, 11316, Tallinn, Estonia, tel: +372 631 4461 rake@rake.ee www.rake.ee Põhitegevusala: Fassaadisüsteemide arendamine ja tootmine. Ehitusmaterjalide ja innovaatiliste soojustus- ja tihenduslahenduste jae- ja hulgimüük. Teedeehitusmaterjalide ja maastikukujunduse lahendused. Main profile: Development and production of


facade systems. Retail and wholesale of highquality building materials, innovative insulation and sealing solutions. Civil engineering materials and landscaping solutions. Messi uudised: Paketerm fassaadisüsteemid. GKD metallkangad, fassaadide päikesekaitsesüsteemid, turvarulood ja helisummutavad kassetid. Maastikukujunduse geotekstiilid. Fair news: Facade cladding system Raketerm. Metal fabrics by GKD, facade solar protection systems and architectural meshes. Landscaping solutions. Kaubamärgid / Trademarks: Raketerm. Ströher. Feldhaus Klinker. GKD. Edilfloor. Griltex. SIGA. Marma Polskie Folie. Recticel. Ultrament. Dupont.

Rapid Security OÜ

E-35

Joala 23c, 20103, Narva, Estonia, tel: +372 516 6899 info@rapidsecurity.eu www.rapidsecurity.eu Põhitegevusala: Keskendunud kaasaegsete kõrgtehnoloogiliste turva- ja videovalveteenuste pakkumisele. Main profile: Focused on offering modern high-tech security and video surveillance services. Messi uudised: Tutvustatakse uut juhtmevaba ATS (Automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi) SFTY. Fair news: Introducing the new wireless ATS (Automatic Fire Alarm System) SFTY. Kaubamärgid / Trademarks: Videofield. Gantner. SFTY. Bosch. Resido.

Raven Disain OÜ

E-02

Lõuna tee 10, Järveküla, 75304, Rae vald, Estonia, tel: +372 5618 8447 ravendisain@gmail.com Põhitegevusala: Eritellimusmööbli tootmine. Pildi-, maali- ja peegliraamid. Rulood, rulookapid. Fassaadikattematerjalid – komposiitmaterjalid. Main profile: Manufacture of custom-made furniture. Picture, painting and mirror frames. Blinds, roller shutters. Facade coatings – composite materials.

Recticel Insulation Oy

B1-09

Gneissitie 2, FI-15300, Lahti, Finland, tel: +372 501 3581 nordic.insulation@recticel.com www.recticelinsulation.com Põhitegevusala: Usaldusväärne ja kogenud isolatsioonipartner, pakkudes kvaliteetseid lahendusi, mis tagavad igapäevase mugavuse lõppkasutajale. Pühendunud uute ja tõhusate isolatsioonilahenduste väljatöötamisele, kasutades oma kogemusi, teadmisi ja kirge polüuretaaniga. Euroopa turu juhtiv polüuretaanlahenduste tootja. Main profile: Reliable and experienced insulation partner, providing high-quality solutions that guarantee day-to-day comfort for the end user. Committed to developing new and effective insulation solutions using its experience, expertise and passion for polyurethane. Products and solutions are available for contractors, industrial partners and selfbuilders. Leading European market player for polyurethane solutions. Messi uudised: Pakub kõrge soojusisolatsiooniga, jäikasid ja vastupidavaid polüuretaani

(PIR) isolatsioonipaneele. Fair news: Offers a high performant insulation, rigid and durable polyurethane (PIR) insulation boards. Kaubamärgid / Trademarks: Eurothane Silver A. Eurothane Silver E. Eurothane Bi-4. Eurothane G. Eurothane Ewall. Eurowall. Powerwall Pro. Powerdeck F. Powerline.

ritsu@ritsu.ee www.ritsu.ee Põhitegevusala: Palkmajade tootmine, projekteerimine. Nelikant- ja ümarpalk palkmajad. Main profile: Production and designing of loghouses. Foursquare and round log loghouses. Kaubamärgid / Trademarks: Ritsu.

Reideni Plaat AS

C-05

B2-05

Robert Bosch OÜ

D-36

Paide mnt 7, 80042, Pärnu, Estonia, tel: +372 443 7206 info@reiden.ee www.reideniplaat.ee, www.termoplokk.eu Põhitegevusala: EPS-soojustusmaterjalide tootmine. Main profile: Sale of EPS insulation materials. Messi uudised: TermoPlokist energiasäästlik välisein. Fair news: ICF- TermoPlokk. Kaubamärgid / Trademarks: TermoPlokk. EPSTERM.

Kesk tee 10, Jüri alevik, 75301, Rae vald, Estonia, tel: +372 654 9561 rbee@lv.bosch.com www.junkers.ee Põhitegevusala: Bosch soojustehnika müük, järelhooldus ja garantiiteenindus. Main profile: Sale, after sale service and warranty of Bosch heating systems. Messi uudised: Uus inverter-tüüpi maasoojuspump. Fair news: New inverter liquid-water heat pump. Kaubamärgid / Trademarks: Bosch.

Remato Eesti OÜ

Ronson Baltic OÜ

B2-01

Betooni 2a, 51014, Tartu, Estonia, tel: +372 5683 6876 info@remato.ee www.remato.ee Põhitegevusala: Projektijuhtimine, tööajahaldus ja tööriistahaldus. Eesmärk on normaliseerida ehitusettevõtete aega ja raha. Main profile: Project management, time tracking, and tool management. Helps to normalize activities and money of construction companies. Kaubamärgid / Trademarks: Remato.

Respo Haagised AS

E-52

Tamme 21, Tõrvandi, 61715, Kambja vald, Estonia, tel: +372 730 1841 info@respo.ee www.respo.ee Põhitegevusala: Eesti turuliider sõiduauto järelhaagiste tootmises. Laias valikus sõiduautodele ja kaubikutele sobivate haagiste ja nende lisavarustuse tootmine, müük, remont ning müügijärgne hooldus pakkudes klientidele terviklahendust. Main profile: Leading car trailer manufacturer in Estonia. Manufacture, sale and repair of trailers for cars and vans and their accessories, and after-sale maintenance. High quality complete solutions. Kaubamärgid / Trademarks: Respo.

Revonia Keldrikoda/Helares Consult OÜ E-23 Joa tee 13, Vääna, 76903, Harku vald, Estonia, tel: +372 5684 2845 info@revonia.ee www.revonia.ee Põhitegevusala: Maakeldrid, veini-, siidri- ja õllekeldrid, saunad ja puhkeruumid, sigari- ja konjakiruumid, tööriistade hoiuruumid. Main profile: Unique precast cellars manufacturer. Grounds, wine cellars, cider and beer basements, saunas and rest rooms, cigar and crochet hooks, tools for tools and garden equipment storage rooms. Kaubamärgid / Trademarks: Revonia Keldrikoda.

Ritsu Loghomes OÜ

C-85

Palgi, Linna küla, Tõrva vald, 68619, Valgamaa, Estonia, tel: +372 766 1707

Laki põik 4-310a, 12918, Tallinn, Estonia, tel: +372 518 8012 ronson.baltic@gmail.com www.ronson.ee Põhitegevusala: Ventileeritavate fassaadide projekteerimine, tootmine ja paigaldamine. Main profile: Design, manufacture and installation of ventilated facades. Kaubamärgid / Trademarks: Ronson. Kerama Marazzi. Italon. Ceramics of the Future. White Hills. Ströher. Bildex. Alcotek. Sibalux. Agrob Buchtal.

Rubex OÜ

C-94

Ruukki Products AS

C-25

Laki 5, 10621, Tallinn, Estonia, tel: +372 552 3158 info@rubex.ee www.rubex.ee Põhitegevusala: Põrandamaterjalide hulgi- ja jaemüük. Terrassikatted, porimatid, töökohamatid, äriruumide ja töökodade põrandad, niiskete ruumide põrandakatted, spordipõrandad. Main profile: Flooring materials. Wholesale and retail. Terraces, entrance and outdoor mats, anti-fatigue mats, business and industrial floorings, sports and fitness floorings. Turba 7, 80010, Pärnu, Estonia, tel: +372 447 9900 ehitus.ee@ruukki.com www.ruukki.ee Põhitegevusala: Energiatõhusate hoone- ja ehituslahenduste, sh teraskatuseid, sandwichpaneele, metallist fassaadikattesüsteeme, kandvaid terasprofiile, kergtalasid jm tootmine ja turustamine. Main profile: Manufacture and sale of energyefficient building and construction solutions including steel roofs, sandwich panels, metal façade claddings, load-bearing sheets, lightweight purlins etc. Messi uudised: Laiendatud valik fassaadikattematerjale (valikus alumiinium, vask, messing, pronks, Rheinzink jm). Arendatud välja uue põlvkonna katuseprofiil Ruukki Classic NextGen, mis pakub uusi võimalusi funkstiilis hoonete maitsekaks teostamiseks. Tooteinnovatsioon on veel ka moodulkatus Ruukki Hyygge, mis võimaldab luua minimalistliku vormikasutuse ja uute paigaldusmeetodite abil kaasaegse arhitektuuriga

103


EESTI EHITAB

kodusid. Fair news: Extended offer of facade cladding materials (including aluminium, copper, brass, bronze, Rheinzink etc). New generation roofing profile Ruukki Classic NextGen which enables designers to create a new style of functional buildings. Another product innovation is the module roof Ruukki Hyygge which allows the creation of a modern home thanks to its minimalistic design and innovative way of installation. Kaubamärgid / Trademarks: Ruukki. Ruukki Express. Cor-Ten. Rheinzink. Ruukki Liberta. Ruukki Classic. FEB Forma. Roofit.solar.

suunatava vee soojuse külmale veele. Hoonete planeerimisel aitab Zypho vähendada energiatõhususarvu (ETA) väärtust 5%. Zypho on üks lihtsamatest energiasäästu ja -tõhususe meetmetest. Fair news: Shower water heat recovery saves up to 30% from every day costs of water heating by giving the waste heat back to the cold water. By planning new buildings, Zypho will reduce the Energy Class of the building, Zypho is one of the easiest Energy Saving and Efficiency solutions. Kaubamärgid / Trademarks: Zypho.

S Panel OÜ

Sära tee 3, Peetri alevik, 75312, Rae vald, Estonia, tel: +372 677 5222 info@esbe.ee www.esbe.ee Põhitegevusala: Pelletikatelde ja pelletipõletite müük, paigaldus ja hooldus. Keskkütteseadmete hulgimüük. Main profile: Sale, installation and maintenance of pellet boilers and peller burners. Wholesale of central heating equipment. Kaubamärgid / Trademarks: Esbe. Pelltech.

B1-06

Värvi 5 /Laki 12 - A418, 10621, Tallinn, Estonia, tel: +372 600 8768; +372 5336 6847 info@s-panel.eu www.s-panel.eu/ee/meist-2 Põhitegevusala: Sandwich-paneelide müük. Main profile: Sale of sandwich panel. Kaubamärgid / Trademarks: Arpanel.

Saaremaa Saunad OÜ

V-20

Tööstuse 5, Kudjape, 93851, Saaremaa, Estonia, tel: +372 510 7095 saunad@saaremaasaunad.ee www.saaremaasaunad.ee Põhitegevusala: Freesprussist (alates 43 mm) saunade, suve- ja aiamajade ning saun-suvilate, grillmajade ning kümblustünnide valmistamine. Võimalik tellida ehitisi nii tüüpprojekti kui ka individuaalse projektilahenduse alusel. Puitmajade hind sisaldab nö majakarpi koos akende, uste, katuse ning vajadusel ka saunaosa sisuga. Juurde on võimalik tellida lisasoojustused katuslaele ja põrandatele. Main profile: We build wooden saunas and summerhouses (from 43 mm). Possibility to make individual projects. Messi uudised: Saaremaa Saunadel täitus 20. tegevusaasta. Messile tullakse uue MERLE 22 saunaga. Fair news: Saaremaa Saunas 20th anniversary. Introduction of new MERLE 22 sauna.

Sauna Houses OÜ

V-19

Sarapuu 9a/2, Tabasalu alevik, 76901, Harku vald, Estonia, tel: +372 5353 6406 info@saunahouses.com www.saunahouses.com Põhitegevusala: Mona Wood toodete ametlik esindaja Eestis. Käsitööna valminud saunamajade, aiamajade, lehtlate ning väikemajade müük ja paigaldus. Alumiiniumprofiil lükanduksed ja terrassiklaasid. Main profile: Official representative of Mona Wood products in Estonia. Sale and installation of sauna houses, garden houses, gazebos, and small houses. Aluminium sliding door profiles for outdoor use and patio windows. Kaubamärgid / Trademarks: Mona Wood.

Savener OÜ

E-50

Võru 1, 13612, Tallinn, Estonia, tel: +372 513 9318 info@zypho.ee www.zypho.ee Põhitegevusala: Energiasäästu lahenduste hulgimüük. Main profile: Wholesales of the energy savings solutions. Messi uudised: Tarbevee soojatagasti Zypho võimaldab igapäevaselt säästa 30% soojavee soojendamise kuludelt, tagastades äravoolu

104

SB Keskkütteseadmed OÜ D-35

SBM Fastwood OÜ

B1-20

A. H. Tammsaare 47, 11316, Tallinn, Estonia, tel:+372 5300 2199 sales@fastwood.ee www.fastwood.com Põhitegevusala: Accoya ainuesindaja Eestis, Lätis ja Leedus. Asjatundjad väärispuidust puittoodete alal: akna ja ukse komponendid, lamineeritud/sõrmjätkatud prussid, ukselingi komplektid, liistud jm. Main profile: Exclusive distributor of Accoya in Estonia, Latvia, and Lithuania. Expert in the field of Solid wooden products such as window and door components, laminated/finger jointed scantlings, door frames etc. Kaubamärgid / Trademarks: Accoya.

Siedle

C-37

Zirmunu 68, LT-09124, Vilnius, Lithuania, tel: + 370 5236 1919 jung@jung.lt www.siedle.lt Põhitegevusala: Läbipääsusüsteemide tootmine. Main profile: Manufacture of building communication technology. Messi uudised: Hoonete elektrisüsteemide spetsialist Jung ja läbipääsusüsteemide spetsialist Siedle ühendavad jõud. Fair news: Jung, the specialist in building system technology, and Siedle, the specialist in building communication, join the forces. Kaubamärgid / Trademarks: JUNG. SIEDLE.

SIGA C-61

Ruetmattstrasse 7, CH-6017, Ruswil, Switzerland, tel: +414 1499 6969 contact@siga.swiss www.siga.swiss Põhitegevusala: Kõrgtehnoloogiliste ja toksiinivabade toodete arendamine ja tootmine. Erinevatele majatüüpidele mõeldud tihendid on vananemis- ja õhukindlad. Main profile: Development and production of high-performance products free of toxins that are resistant to aging and provide an airtight seal for buildings of all types. Kaubamärgid / Trademarks: Fentrim. Majrex.

SigmaSystems OÜ

E-51

Silmani Elekter AS

C-28

Silts Nams SIA

C-67

Sindelkatuse OÜ

C-09

Skano Fibreboard OÜ

C-63

Pärnu mnt 480b, 10913, Tallinn, Estonia, tel: +372 684 3900 info@sigmasystems.ee www.sigmasystems.ee Põhitegevusala: Päikeseenergia- ja erinevate küttesüsteemide projekteerimine, müümine ja paigaldus. Main profile: Planning, sales, and installation of solar Photo Voltaic and variable heating systems. Kaubamärgid / Trademarks: Bisol. BLAUPUNKT. Bosch. Daikin. Fronius. Hoymiles. Kloben. My-PV. Renusol. SHARP. SolSol. Solvis.

Kadaka tee 56, 12915, Tallinn, Estonia, tel: +372 671 1220 info@silman.ee www.silman.ee Põhitegevusala: Valgustite ja elektriinstallatsioonimaterjalide projekti- ja hulgimüük. Main profile: Wholesale and distribution of luminaries and electro installation materials. Messi uudised: Berker Manufaktur – eritellimusel pistikupesad ja lülitid. Fontini Garby 20 years – vana tuttav uues kuues – Garby pistikupesad ja lülitid pastelltoonides. Viabizzuno – valgustid – sempre mia, roy, n55, maxxi poppy. Fair news: Berker Manufaktur – custom made switches and systems. Fontini Garby 20 years – old acquaintance in new look – Garby switches and systems in pastel colors. Viabizzuno – luminaries – sempre mia, roy, n55, maxxi poppy. Kaubamärgid / Trademarks: Berker. Fontini. Viabizzuno. Klijānu iela 2e, LV-1013, Riga, Latvia, tel: +370 6015 7454 info@siltsnams.lv www.siltsnams.lv Põhitegevusala: Soojusisolatsioonimaterjalid. Main profile: Heat insulation materials. Viirpuu 2, Räni küla, 61708, Kambja vald, Estonia, tel: +372 521 9599; +372 738 1740 info@sindelkatus.ee www.sindelkatus.ee; www.dekoratiivkivid.ee Põhitegevusala: USA Owens Corning ja Itaalia Tegola bituumensindlite, Modulo dekoratiivkivide, Wirplast ventilatsiooni läbiviikude maaletoomine, jae- ja hulgimüük. Bituumensindelkatuste renoveerimine ja paigaldus. Main profile: USA Owen Corning and Italian Tegola asphalt shingles, Modulo decorative stone veneers, Wirplast ventilation systems official importer, retail and wholesale. Asphalt shingles professional roof building and renovation. Messi uudised: Owens Corning bituumensindlid, Modulo dekoratiivkivid ja Wirplast katuseläbiviigud -20%! Pakkumine kehtib kuni 30.04.2019. Fair news: Owens Corning asphalt shingles, Parmur decorative stone veneers, and Wirplast ventilation systems -20%. Sale applies until 30th of April 2019. Kaubamärgid / Trademarks: Owens Corning. Modulo. Tegola. Wirplast. Rääma 31, 80044, Pärnu, Estonia, tel: +372 445 1800


fibreboard@skano.com www.skano.com Põhitegevusala: Pika ajalooga puitkiudplaaditootja. Tuuletõkkeplaadid on 100% naturaalsest põhjamaa puidust, tootmisprotsessides ei ole lisatud keemilisi ühendeid. Lisaks ehitusplaatidele on tootevalikus ka ISOTEX siseviimistlusplaadid lagedele ja seintele. Main profile: Nordic softboard producer whose products are made from virgin wood fibre using wet process technology without adding glue. M1 emission class-certified clean and healthy building material for diffusion open solutions and maximum living comfort. Manufactures various construction boards for insulation, wind barriers, acoustics and flooring functions, decorative ceiling- wall panels, boards for industrial packaging and notice boards. Kaubamärgid / Trademarks: Isotex. Isoplaat.

Soojuskeskus OÜ

D-46

Mustamäe tee 50, 10621, Tallinn, Estonia, tel: +372 5625 0131 info@soojuskeskus.ee www.soojuskeskus.ee Põhitegevusala: Terviklikud sisekliimalahendused projekteerimisest paigalduseni. Kaasaegsed maa- ja õhk-vesisoojuspumbad, kütte-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteemidega. Main profile: Complete indoor climate solutions from production to installation. Contemporary ground source, air to water heat pumps and heating, cooling and ventilation systems. Kaubamärgid / Trademarks: Bosch. FLOORE. Grundfos. Panasonic. Termolux. VALLOX .

Soojustusvaht OÜ

B2-04

Kungla põik 3-2, Peetri alevik, 75312, Rae vald, Estonia, tel: +372 5919 7319 info@purmeister.ee www.purmeister.ee Põhitegevusala: Ettevõtte Soojustusvaht kaubamärk on Purmeister. Purmeister tegeleb polüuretaanvahu (PUR) ja polükarbamiidi paigaldamisega. Main profile: Purmeister is Soojustusvaht’s trademark. Purmeister is engaged in the installation of polyurethane foam (PUR) and polycarbamide. Messi uudised: Polüuretaanvahu (PUR) ja polükarbamiidi tootmisega tegelev Bang&Bonsomer ning nende paigaldamisega tegelev Purmeister ühendavad jõud. Fair news: Bang&Bonsomer, the producer of polyurethane foam (PUR) and polycarbamide, and Purmeister, installer of polyurethane foam (PUR) and polycarbamide, join the forces. Kaubamärgid / Trademarks: Purmeister.

Soome Maja Ehitusteenused OÜ C-34 Tuleviku tee 10, Peetri alevik, 75312, Rae vald, Estonia, tel: +372 526 5983 simo@omatalo.ee www.omatalo.ee Põhitegevusala: Elementmajade projekteerimine ja paigaldus. Main profile: Element house production and installation. Kaubamärgid / Trademarks: Omatalo.

Spraytec OÜ

Tehnika 10, 50104, Tartu, Estonia, tel: +372 738 0594 info@spraytec.ee

E-19

www.spraytec.ee Põhitegevusala: Pahtli- ja krohvipritside tootmine, müük, rent ja remont. Main profile: Manufacture, sale and rent of spray units for putty and plaster, conveying pumps.

Sternoberg OÜ

E-08

Kääpa küla, 65545, Võru, Estonia, tel: +372 5558 0624 info@sternoberg.ee www.sternoberg.ee Põhitegevusala: Puidust grill-kiikede ehk grillmaja ja kiik ühes valmistamine. Main profile: Production of wooden grill swings, which are grill house and swing in one product. Kaubamärgid / Trademarks: Sternoberg.

Sunair Ventilatsiooniseadmed D-09

Pärnu mnt 66, 10135, Tallinn, Estonia, tel: +372 631 2663 aivar@sunair.ee www.sunair.ee; www.puzer.ee Põhitegevusala: Ventilatsiooniseadmete ja kesktolmuimejate müük. Passiivmajade ventilatsiooniseadmed ja korterite ruumipõhised ventilatsiooniseadmed. Main profile: Ventilation equipment and central vacuum cleaners sale. Passive house ventilation and demand controlled ventilation systems. Kaubamärgid / Trademarks: Parmair. Puzer. Saneair. Sunair.

Sungate Security OÜ

V-21

Kadaka tee 72a, 12618, Tallinn, Estonia, tel: +372 670 1100 sgf@sungate.ee www.sungate.ee Põhitegevusala: Piirdeaia materjalide müük ja paigaldus. Automaatika- ja sideseadmed, monteeritavad metallehitised, piirded, projektijuhtimine, tellingud ja turvavõred, valve- ja signalisatsiooniseadmed. Läbipääsu turvalahendused. Main profile: Alarm and security systems, automation and communication devices, fences, prefabricated metal constructions, project management, scaffolds, security grids. Kaubamärgid / Trademarks: ARCELOR Mittal. Van Merksteijn. NICE.

Sunluna Trade OÜ

B2-12

Supra Mööbel OÜ

B2-16

Tähe 114, 50107, Tartu, Estonia, tel: +372 5689 4725 tallinn@sunluna.ee www.sunluna.ee Põhitegevusala: Katuse eluiga pikendavad tööd: sambla eemaldamine, professionaalsete värvidega värvimine ja veesüsteemide puhastamine. Main profile: Lengthening lifetime of stone, tin and batten roofs: moss cleaning, roof painting with professional roof paints and overall maintenance. Põllu 3d, Sõmeru, 44201, Rakvere vald, Estonia, tel: +372 514 6571 info@supramoobel.ee www.supramoobel.ee Põhitegevusala: Rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteetsete puidust akustiliste paneelide,

eritellimusmööbli, interjööride ja fassaadide ning puidust elementide valmistaja. Main profile: International reputation for manufacturing quality wooden acoustic panels, custom furniture, interior and exterior solutions. Messi uudised: Käsitööna valminud modernne Terra mööblikollektsioon koju ja kontorisse. Fair news: Handcrafted modern Terra furniture collection for both residential and business purposes.

Suurmeister OÜ/ Eesti Aiad C-86

Filosoofi 3, 50108, Tartu, Estonia, tel: +372 5649 2603 eestiaiad@eestiaiad.ee www.eestiaiad.ee Põhitegevusala: Aedade ehitus ja tootmine. 3D-keevispaneelide tootmine. Metallpiirete tootmine ja paigaldus. Automaatika ja läbipääsusüsteemide müük ja paigaldus. Main profile: Fences construction and production. Production of 3D welding panels. Metal fabrication and installation. Sale and installation of automation and access systems. Messi uudised: Kõik vajaminev aia ehituseks ühest kohast – aiad, väravad, automaatika. Fair news: Everything you need to build a garden in one place – fences, gates, automation. Kaubamärgid / Trademarks: Eesti Aiad. Beninca.

Säästvad Ehituslahendused & MEISTRI C-45

Paavli 5a, 10412, Tallinn, Estonia, tel: +372 5353 0101 info@ehituslahendused.ee; info@meistri.ee www.ehituslahendused.ee; www.meistri.ee Põhitegevusala: Restaureerimis- ja ehitusettevõte, kus väärtustatakse looduslikke ehitusmaterjale ja traditsioonilisi töövõtteid. Ehitus- ja viimistlustööd Tallinna unikaalsetes puidust eeslinnades ning Viljandis. 2018. aastast müüb ja vahendab nii omatoodangut kui ka teisi looduslikke ehitusmaterjale bränd nimega MEISTRI. Main profile: Restoration and building company where natural building materials and traditional techniques are valued. Renovation and finishing work in Tallinn and Viljandi, especially in its unique wooden suburbs. Since 2018 they also resell various traditional and natural building materials under the brand MEISTRI. Messi uudised: Loodusehituse ja restaureerimisalaste koolituste korraldamine. Messil on plaanis läbi viia kolm töötuba, lisaks anname kohapeal nõu korterite ning majade renoveerimise küsimustes. Soovitatakse, milliseid materjale vana maja taastamisel kasutada ja millised on sobivad töövahendid ning -viisid kvaliteetse tulemuse saavutamiseks. Fair news: Carry out workshops and seminars on traditional/natural building and restoration on fair. Kaubamärgid / Trademarks: MEISTRI. Saviukumaja. Maalermeister. Vestra EX. Saare Tõrv. Kreidezeit. Lacq. Cera Novecento. Ekopanely. Fermacell.

Systemair AS

D-44

Peterburi tee 99b, 13812, Tallinn, Estonia, tel: +372 606 1888 systemair@systemair.ee www.systemair.com Põhitegevusala: Ventilatsiooniseadmete ja

105


EESTI EHITAB

lisatarvikute, jahutusseadmete, õhkkütteseadmete müük. Main profile: Sale of ventilation equipment and accessories, cooling equipment and heating equipment. Kaubamärgid / Trademarks: Systemair. Frico. Menerga. Fumex.

Zehnder Baltics

D-37

Rannamõisa tee 38d, 13516, Tallinn, Estonia, tel: +372 684 0937 info.baltics@zehndergroup.com www.zehnder.ee Põhitegevusala: Zehnder Baltics OÜ esindab Eestis, Lätis ja Leedus Zehnder Group AG ventilatsiooni-, kütte- ja jahutussüsteeme. Pakutakse erinevaid innovaatilisi energiaefektiivseid sisekliimalahendusi. Vajadusel konsulteeritakse kogu protsessi läbi tasuvusanalüüsi ja projekteerimise kuni ehituse ja järelmonitooringuni. Tehakse aktiivset koostööd projekteerijate, energiaaudiitorite ja inseneridega. Main profile: We are committed to creating energy-efficient solutions for a healthy and comfortable indoor climate. Kaubamärgid / Trademarks: Zehnder. Runtal. Enervest. Paul.

Tamec Trade OÜ

E-61

Tektum OÜ/FAKRO

C-24

Laki 6, 10621, Tallinn, Estonia, tel: +372 5880 3425 info@profiriided.ee www.profiriided.ee Põhitegevusala: Helly Hansen töörõivaste ja -jalanõude müük. Ka esindusrõivad, isikukaitsevahendid ning vabaaja jalanõud. Esindused Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Main profile: Helly Hansen Workwear and safety shoes. Promotional clothes, personal protective items and casual shoes. Stores in Tallinn, Tartu and Pärnu. Kaubamärgid / Trademarks: Helly Hansen Workwear. Fristads. Top Swede. Elka. Craft. VIKING. Grisport. FTG. Bolle.

Peterburi tee 2, 11415, Tallinn, Estonia, tel: +372 657 1117 info@tektum.ee www.tektum.ee Põhitegevusala: Katuseakende, katuseluukide, pööninguluukide, seinaluukide, garaažiuste, katuse aluskatete ja katusetarvikute maaletooja. Main profile: Import of roof windows, escape windows, loft ladders, wall hatches, garage doors, roof membranes and roof accessories. Kaubamärgid / Trademarks: EUROVENT. FAKRO.

Tenax SIA

V-02

Spodribas Str. 1, LV-3701, Dobele, Latvia, tel: +371 6370 7148 marketing@tenaxgrupa.lv www.tenapors.lv Põhitegevusala: Baltimaade suurim sandwichpaneelide ja soojusisolatsioonimaterjalide tootja. TENAPORSi peamised tooteliigid: soojusisolatsioonimaterjalid; sandwich-paneelid tööstushoonete ehitamiseks; Dobeles panelis – mitte-eemaldatavad raketised monoliitraudbetoonist hoonete ehitamiseks. Main profile: The biggest sandwich panels and insulation materials producer in the Baltic countries. TENAPORS’s main products: Sandwich panels for industrial buildings; - EPS

106

thermal insulation plates and products for different application; - Insulated stay-in-place forms for cast reinforced concrete buildings. Messi uudised: Uute mitte-eemaldavate raketistega vundamissüsteemide tutvustamine – Dobeles Panelis. Fair news: Presentation of new foundation systems Dobeles Panelis – building foundation systems, non-removable forming molds. Kaubamärgid / Trademarks: TENAPORS. Dobeles Panelis. TENAPORS CERAMIC. Tenax.

paigaldus. Main profile: Sale and installation of IR Radiant heated ThermoGlass window systems. Messi uudised: Elektrisoojendusega klaaspaketid ThermoGlass. Madala toimimiskuludega ja üldise hoolduskuludeta innovatiivne küttesüsteem. Fair news: IR Radiant heated ThermoGlass window systems. Lower operating and no maintenance costs heating system solution. Kaubamärgid / Trademarks: ThermoGlass EU.

Teokarp OÜ

Thermomaja OÜ

Peetri tee 21a, Rae vald, Estonia info@teokarp.ee Põhitegevusala: Moodulehitus. Main profile: Modular building.

Tervemaja OÜ

Fuajee

C-74

Tähe 135a, 50107, Tartu, Estonia, tel: +372 5621 8547 tervemaja@tervemaja.ee; tallinn@tervemaja.ee www.tervemaja.ee Põhitegevusala: Tegevus innustatud ideest TERVES MAJAS TERVE VAIM ehk terve elukeskkonna ehitamine on võimalik ainult teadlikult planeerides. Pakutavad ehitusmaterjalid on segmendi originaaltooted ja nad olid Eestis esimesed, kes hakkasid pakkuma tervisele ohutuid kõrgtehnoloogilisi ehitustooteid. Main profile: Inspired by the idea GOOD HEALTH IN HEALTHY HOUSE, it means that building a healthy living environment can only be planned consciously. Building materials are the original products of the segment and they were the first in Estonia to offer high-tech building products that are safe for health. Messi uudised: James Hardie esindaja Eestis, kes on kiudtsement-tehnoloogia leiutaja ja maailma suurim kiudtsementplaatide tootja. Fair news: The representative of James Hardie in Estonia, the inventor of fiber cement technology and the world’s largest producer of fiber cement boards. Kaubamärgid / Trademarks: Fermacell. James Hardie. Pro clima. Steico. Multipor.

The Surface Company OÜ V-06 Punane 56, 13619, Tallinn, Estonia, tel: +372 522 4229 andrius.kulvietis@tsc.ee www.tsc.ee Põhitegevusala: Põrandakattematerjalide turustamine. Main profile: Distribution of floor covering systems. Kaubamärgid / Trademarks: Ameripolish. MAPEI. Swepac. Durostone. Duro-cut.

Therm OÜ

C-54

Thermo Glass OÜ

C-55

Keemia 24, 10616, Tallinn, Estonia, tel: +372 5660 6010 info@therm.ee therm.ee Põhitegevusala: Hoonete soojustamine. Main profile: Building insulation. Kaubamärgid / Trademarks: Termovaht. PUR . Kivi 12, 41533, Jõhvi, Estonia, tel: +372 5660 1110 info@thermo-glass.eu www.thermo-glass.eu Põhitegevusala: Elektrisoojendusega ThermoGlass klaaspakett küttesüsteemide müük ja

C-70

Vae 2, Laagri, 76401, Saue vald, Estonia, tel: +372 5344 7514 info@z500.ee www.thermomaja.ee Põhitegevusala: Thermomaja pakub nullenergiamaja standarditele vastavaid ICF ehitusblokke ning vundamente. Main profile: Thermomaja offers complete solution from foundation to ICF building blocks to build passive and energy saving houses. Kaubamärgid / Trademarks: Thermomaja. Z500.

Timbeco Woodhouse OÜ B1-12

Tõdva küla, 75508, Saku vald, Estonia, tel: +372 673 7700 info@timbeco.ee www.timbeco.ee Põhitegevusala: Puitmajade ja elementkonstruktsioonide projekteerimine, tootmine ja ehitamine. Main profile: Timber frame houses and element houses designing, producing and building. Messi uudised: Energiasäästlikud ja ökoloogilised puit elementmajad. Fair news: Ecological and energy-saving wooden element houses. Kaubamärgid / Trademarks: Timbeco.

Tooma Tööriist AS

B2-33

Männiku tee 107, 11215, Tallinn, Estonia, tel: +372 658 6229 info@toomatool.ee www.toomatool.ee Põhitegevusala: Tööriistade ja tarvikute maaletoomine ja hulgimüük, jaemüük, projektimüük. Main profile: Import, wholesale and retail of hand tools and accessories. Kaubamärgid / Trademarks: Wolfcraft. Aloss. BGS. Flexovit. Toya. Wiha. Schwan. Ferm. Best Tools. Patrol. Cellfast.

Traidenis UAB

D-20

Pramonės 31b, LT-62175, Alytus, Lithuania, tel: +370 3157 8263 info@traidenis.lt www.traidenis.com Põhitegevusala: Reoveepuhastussüsteemide ja klaaskiudplastist mahutite tootmine. Tootevalikus bioloogilised reoveepuhastid, õli- ja rasvapüüdjad, pumplad, keemiliselt vastupidavad mahutid ja suletud veekasutusega süsteemid kalakasvatustele. Main profile: Production of wastewater treatment equipment and storage tanks made of spray-up of glass fibre reinforced plastic (GRP). Offers biological wastewater treatment plants, oil and grease catchers, pump stations, chemically resistant tanks, and closed recirculating


system for fish farming. Kaubamärgid / Trademarks: Traidenis.

Tõsta OÜ

V-12

Köömnemäe, Mõndavere küla, 45222, Kadrina vald, Estonia, tel: +372 5346 1322 tosta@tosta.ee www.tosta.ee Põhitegevusala: Tõstukite ja alumiiniumtellingute rent. Main profile: Rental of scissor and boom lifts and aluminium scaffolding. Kaubamärgid / Trademarks: Boss. Genie. Magni. OMMELIFT. Manitou.

Tööinspektsioon

B2-11

Mäealuse 2/3, 12618, Tallinn, Estonia, tel: +372 640 6000 ti@ti.ee www.ti.ee Põhitegevusala: Töösuhete ja töökeskkonna riiklik järelevalve, nõustamine, teavitamine ja töövaidluste lahendamine. Main profile: State supervision of labour relations and the working environment, counselling, notification and settlement of labour disputes. Messi uudised: Tööinsepktsiooni juristid ning konsultandid on kohal, tule küsi nõu või lepi kokku aeg konsultatsiooniks. Fair news: Labour Inspectorate lawyers and consultants are here, come and ask advice or set the date for consultation. Kaubamärgid / Trademarks: Tööinspektsioon.

Uninaks AS

B1-10

Valuste tee 1, 90303, Lihula, Estonia, tel: +372 656 5744 uninaks@uninaks.ee www.uninaks.ee Põhitegevusala: Kuivsegude tootmine ja turustamine. Main profile: Building dry mixes production.

Uponor Eesti OÜ

D-40

Osmussaare 8, 13811, Tallinn, Estonia, tel:+372 605 2070 uponor.estonia@uponor.com www.uponor.ee Põhitegevusala: Hügieeniliste joogiveesüsteemide, energiasäästlike kiirguspõhiste kütte- ja jahutussüsteemide ning usaldusväärsete taristusüsteemide ja lahenduste pakkuja. Main profile: Provider of systems and solutions in the field of hygienic drinking water delivery, energy-efficient heating and cooling and reliable infrastructure. Kaubamärgid / Trademarks: Aqua Port. Combi Port. Comfort E. MLC Pipe. PEX Pipe. Uponor Smatrix.

VBH Estonia AS

C-46

Läike tee 12, Peetri alevik, 75312, Rae vald, Estonia, tel: +372 640 1331 info@vbh.ee www.vbh.ee; www.vbh24.ee Põhitegevusala: Akna- ja uksetarvikute ekspertkaubamärk. Lai tootevalik akende, uste ja mööbli tootmiseks, värvimiseks ja paigaldamiseks. Katusetarvikud ja täisklaaslahendused. Main profile: Largest company in the hardware sector. Wide product range of accessories for windows, doors and furniture manufacture, painting and installation. The choice if roofing accessories and glass solutions.

Messi uudised: Roto katuseaknad, Scrigno pocket-uksed, Klima Konform profiilid aknapaigalduses, Klöberi vedelplast, Pudol betoonipesu vahend, Hoppe käepidemed, Geze ja dormakaba uksetehnika, Lamilux uudne katusekuppel. Fair news: Roof windows Roto, Lamilux Glass Skylight FE, Klima Konform – new page in window installation, Scrigno pocket-doors, Klöber liquid waterproofing System HydroStop EU, Pudol Rapid Cleaner for cleaning of stone and concrete, Geze and dormakaba door technology. Kaubamärgid / Trademarks: Roto. Athmer. Lamilux. Klöber. Hoppe. Fuhr. GreenteQ Klima Konform. SFS Scrigno. Geze. Dormakaba. Colcom. Weiss chemie.

Weckman / Esco AS

C-33

Aiandi tee 25, 74001, Viimsi, Estonia, tel: +372 605 5691 info@weckman.ee www.weckman.ee Põhitegevusala: Weckmani katuse ja fassaadide terviklahendused, roovid, kanduvad profiilid, katusetarvikud. Orima ohutustooted, vihmaveesüsteemid. Katuseremont, paigaldus. Main profile: Weckman’s profiled and corrugated sheets for roofing and cladding, load-bearing sheets, purlings, rain systems. Roof installation, repairing and upkeeping. Kaubamärgid / Trademarks: Weckman. Orima.

Wedi GmbH

C-91

Hollefeldstrasse 51, D-48282, Emsdetten, Germany, tel: +372 524 5356 info@wedi.ee www.wedi.ee Põhitegevusala: Veekindlate XPS-ehitusplaatide ja -süsteemide tootmine. Main profile: Manufacture of waterproof XPS building panels and systems. Kaubamärgid / Trademarks: WEDI.

Veepisar AS

C-80

Weis A SIA

V-27

Laki 5d, 10621, Tallinn, Estonia, tel: +372 660 6357 info@veepisar.ee www.veepisar.ee Põhitegevusala: Ukse- ja aknakatete valmistamine, müük ja paigaldus. Main profile: Production, sale and installation of window blinds and roller shutters. Messi uudised: Somfy Tahoma hooneautomaatika. Fair news: Somfy Tahoma home automation. Kaubamärgid / Trademarks: Alutech. Somfy. Louvolite. Markilux. Tamar. Domicet. Selt. Veinibas gatve 169a, LV-2167, Marupe, Latvia, tel: +372 5818 2987 info@hambruk.com www.weisa.lv Põhitegevusala: Kasvuhooned, mis sobivad igale maitsele ja nõuetele. Main profile: Greenhouses to suit all tastes and requirements.

Velt Ekspert

E-33

Pärnu mnt 139e/11, 11317, Tallinn, Estonia, tel: +372 5648 8805 info@veltekspert.ee www.veltekspert.ee

Velux Eesti OÜ

C-26

Vieser Oy

D-22

Viking Window AS

C-02

Viljandi Aken ja Uks AS

C-71

Ülemiste tee 3, 11415, Tallinn, Estonia, tel: +372 621 7790 velux.eesti@velux.com www.velux.ee Põhitegevusala: Katuseaknad, suitsueemaldusaknad, lamekatuseaknad, päikesetunnelid, katuseluugid, paigaldustooted, kardinad ja aknakatted. Main profile: Roof windows, smoke ventilation, flat roof windows, roof exits, sun tunnels, installation products, blinds, and shutters. Messi uudised: Nutitelefonist juhitav Velux Active süsteem tervikliku sisekliimaga kodudele. Fair news: Velux Active system for healthy and comfortable indoor climate, based on sensor data and operation by smartphones. Kaubamärgid / Trademarks: Velux. Metsänneidonkuja 8, FI-02130, ESPOO, Finland, tel: +358 2 0746 4400 vieser@vieser.fi www.vieser.fi Põhitegevusala: Uuenduslikud põranda äravoolu lahendused. Main profile: Finnish family business has been committed to first-rate design and SMART solutions for over 40 years. Make innovative floor drain solutions that not only fulfil but also exceed the demands of our professional clients and end users, i.e. property owners. Kaubamärgid / Trademarks: Vieser. Mäo, 72751, Järvamaa, Estonia, tel: +372 516 0009 viking@viking.ee www.viking.ee Põhitegevusala: 20 aastat tootnud ja tarninud tellimuse järgi valmistatud kõrgkvaliteetseid puit- ja puitalumiinium aknaid ja välisuksi. Main profile: Has supplied bespoke high quality wooden and aluclad windows and doors for 20 years. Messi uudised: e-Power lükanduks on uus ja ainulaadne lükanduks, mis funktsioneerib elektrimootoriga ja on juhitav nii äpi kui puldiga. Innova lükanduks – väljapoole avatava raamiga lükanduks on tormikindel ning mugav. Fair news: e-Power Lift and Slide Patio Door – new and unique, electrically functioning patio door which is app and remote control operated. Innova Sliding Door – new innovative sliding door design now available: outward opening sliding patio door – Viking Innova. Kaubamärgid / Trademarks: VIKING WINDOW. Puidu 6, 71020, Viljandi, Estonia, tel: +372 433 0610 vau@vau.ee www.vau.ee Põhitegevusala: Puit- ja puitalumiiniumakende tootmine ning puidust uste tootmine. Main profile: Production of wooden and wooden-aluminium windows and wooden doors.

Villeroy & Boch Gustavsberg Oy Eesti filiaal C-93 F.R. Faehlmanni 6, 10125, Tallinn, Estonia, tel: +372 646 0312

107


EESTI EHITAB

info@gustavsberg.ee www.gustavsberg.ee; www.villeroy-boch.eu Põhitegevusala: Üks Euroopa suurimatest vannitoatoodete valmistajatest – WC-potid, valamud, segistid, mööbel ja vannid. Main profile: One of Europe’s leading producers of bathroom products like WC’s, washbasins, mixers, furniture and bathtubs. Messi uudised: Uus Art Deco ja Bauhausi mõjutustega vannitoasari Antheus viib meid tagasi 1920. aastate glamuuri. Patenteeritud Quatly vannide ja dušialuste valmistamiseks. Oberon 2.0 vanni ja Squaro Infinity dušialus. More to See 14 Bluetooth kõlaritega peegel. Fair news: New collection Antheus acknowledges the influence of Art Deco and Bauhaus from 1920s. Quaryl is unique material made from 60% quarts for baths and shower trays. Bath Oberon 2.0 and shower tray Squaro Infinnity. Mirror to See 14 with Bluetooth sound system. Kaubamärgid / Trademarks: Gustavsberg. Villeroy & Boch. Vatette.

Vilma AB

C-41

Žirmunu 68, LT-09124, Vilnius, Lithuania, tel: +370 5247 2331 sales@vilma.lt www.vilmaelectric.lt Põhitegevusala: Lai valik kõrgkvaliteetseid elektripaigaldisi, nagu lülitid, pistikupesad, telefoni- ja arvutipistikud, kõlarite pistikud,

mis vastavad Euroopa standarditele. Üheksa erineva disainiga tootesarja. Main profile: A wide range of high quality and durable products for electric installation that meet European standards, such as switches, sockets, telephone and computer sockets, loudspeaker sockets and others. Nine product lines have different designs, from modern to ageless classic. Kaubamärgid / Trademarks: Vilma.

Windberg OÜ

Wolffurn OÜ

V-05

Mahtri 35, 10613, Tallinn, Estonia, tel: +372 5301 5720 ragnar@wolffurn.eu Põhitegevusala: Raske aiamööbli tootmine. Main profile: Manufacture of heavy garden furniture.

Tootmis- ja tööstusjäätmete vedu

Peterburi tee 46 11415 Tallinn

C-11

Haapsalu mnt 31a, 76605, Keila, Estonia, tel: +372 501 5653 windberg@datanet.ee www.windberg.ee Põhitegevusala: Dekoratiivkivide müük ja paigaldus. Ahja moodulahjude paigaldus. Main profile: Sale and installation of decorative stoves. Installation of Ahja module chimneys. Messi uudised: Ahja moodulahju ja Oldschool koostööna kahhelahi. Fair news: Ahja modular chimney’s and Oldschool collaboration stoves. Kaubamärgid / Trademarks: Mathiosstone. Greatstone. Ahja moodulahi.

Äripäev AS

E-05

Ysse OÜ

C-27

Vana-Lõuna 39/1, 19094, Tallinn, Estonia, tel: +372 5244 449 register@imelineteadus.ee www.imelineteadus.ee Põhitegevusala: Kirjastus. www. imelineteadus.ee; www.imelineajalugu.ee; www.nationalgeographic.ee. Main profile: Periodical publication. Kaubamärgid / Trademarks: Imeline Ajalugu. Ehitaja. Imeline Teadus. National Geographic. Töökoja, Üsse küla, 90461, Ridala vald, Estonia, tel: +372 5666 1513 info@ysse.ee www.ysse.ee Põhitegevusala: Kaasaegsete energiasäästlike saksapäraste puit- ja puitalumiinium akende, massiivsest tamme- ja männipuidust välisuste ja männipuidust siseuste tootmine. Eritellimused. Toodetel on CE- märgistus, need vastavad Euroopa Liidus akendele-ustele kehtestatud normidele. Main profile: Production of modern energysaving German wood and wooden aluminium windows, massive oak and pine wood exterior doors and pine wood interior doors. Special orders according to customer’s wishes and needs. The products bear the CE marking, complying with the technical standards established for windows in the European Union.ROHKEM KUI TRÜKK SISUSTUSPILDID

JOONISTE

VALMISTAME

• fotokapa • fotolõuend • fototapeet

• printimine • kopeerimine • skaneerimine

• objektitahvleid • silte, viitasid • bännereid

INFO JA TELLIMINE 681 6454 • 5662 9007 hinnainfo@grano.ee

SOKOPRO PROJEKTIPANGATEENUS

ESINDUSED TALLINNAS www.grano.ee

Mustamäe tee 50 Rävala pst 8


MESSIHALLIDE PLAANID


B2-33 TOOMA TÖÖRIIST

B2-01 RONSIN BALTIC

B2-35 EESTI STANDARDIKESKUS

B2-32 ACM METALL

B2-05 B2-06 REMATO DEMOSTAR EESTI

B1-15 NELLISEN EESTI

B1-16 JAPE EST

B2-04 BANG & BONSOMER SOOJUSTUSVAHT

AASTA BETOONEHITIS

SEMINARIRUUM A1 SEMINAR ROOM A1

112

B2-34 DOS2000.IT

SEMINARIRUUM/ SEMINARROOM B2

SEMINARIRUUM A2 SEMINAR ROOM A2

B2-08 HAPRO ESTONIA

B2-30 KATUSE PROFID

B1-17 PAROC

B1-13 JAPEST GROUP

B1-02 HUNTON FIBER

B1-14 HANSAKAUPMEES

B2-07 LED HOUSE

B2-31 EESTI MIKROTSEMENT B2-25 DORMASH GROUP

B1-21 MONIER

B1-10 UNINAKS

B1-22 BAUROC

B2-14 GSM VALVE

B2-24 KAUBANDUSVALGUS

B1-05 BENDERS BALTIC NORD

B1-11 PUURIMISE

B2-12 SUNLUNA TRADE

B2-27 PARTYTRADE

B1-04 ETERNIT BALTIC

B1-20 SBM FASTWOOD

B1-18 HYDRO EXTRUSION BALTICS

B1-03 EKSKLUSIIVEHITUS

B2-11 TÖÖINSPEKTSIOON

B1-12 TIMBECO WOODHOUSE

B2-10 LUISA TÕLKEBÜROO

B1-19 CENTENE TRADING

B2-09 PÄÄSTEAMET

B2-28 BALTIJOS BRASTAS

FUAJEE FOYER

B2-22 ISOREAL

B1-06 S PANEL

B1-07 PRIORE

B1-09 RECTICEL INSULATION

B2-21 DNIMO

HALL *E*

B2-15 BEGIN

B2-16 SUPRA MÖÖBEL

B2-19 BALTICFLOC

B2-20 PLUSSEN

HALL *B1*

HALL *B2*

EESTI EHITAB


E-HALL

E-31 KÜTTEMEISTER

E-30 PROVAN

E-75 FEB

E-28 IMPER

SISSEPÄÄS MESSILE ENTRANCE

E-72 KÄRCHER

E-24 KIPSIK

E-35 RAPID SECURITY

E-25 GAASIEKSPERT

E-36 PROF GROUP EESTI/ NIMO

E-23 REVONIA KELDRIKODA/ HELARES CONSULT

E-41 PELLASX EESTI

E-67 MAKITA

E-21 BERENDSEN TEXTILE SERVICE

E-40 INTEGRUM SOLUTION

E-70 MAKSERV

E-22 NOYANLAR GROUP OF COMPANIES

E-42 GRANO DIGITAL

E-65 OTTENSTEN EESTI

E-66 BERGWALD

E-44 MODULAND BUILDING

E-20 E-19 E-17 KNOKE KANGRO KAUBANDUSE SPRAYTEC

E-45 ICY GETEC

E-62 DECORA

E-18 EESTI METSASERTIFITSEERIMISE NÕUKOGU/ PEFC-EESTI

E-47 CEWOOD E-48 IDEIA

E-15 JOKEY PLASTIK BLACHOWNIA

E-61 TAMEC TRADE

E-16 ELECTROAIR SUN

E-50 SAVENER

E-58 FEDEMARK

HALL*D*

E-51 SIGMASYSTEMS

E-58 ESSVE ESTONIA

E-10 ESAKODA

E-08 STERNOBERG

E-52 RESPO HAAGISED

E-01 NORDFIX

E-54 PUHASTUSIMPORT

E-09 BALTI PUURKAEV

E-02 RAVEN DISAIN

E-04 ELMETS

E-34 EW SOUND&LIGHT

E-29 KIPSIVALU E-05 ÄRIPÄEV

E-33 VELT EKSPERT

E-07 PUUNIKERDUS vL

C-HALL

113


D-04 MOVEK GRUPP

D-03 NORDEST GRUPP/ BAUER

D-25 RAIDKIVI

D-26 PLASTOR

D-01 MIRIDON

D-05 PRO-SOLAR

D 3

D-42 KLAASPLAST

D-40 UPONOR

D-23 CALLEFIKS

D-43 FINEST TECHNOLOGIES

D-41 EB THERM

D-30 KLIIMASEADE

D 1

D-22 VIESER

D-06 AIROBOT

D-44 SYSTEMAIR

D-34 DANFOSS

D-31 FILTER EXPRESS

D-35 SB KESKKÃœTTESEADMED

D-33 POLARIA

D-19 NAPS SOLAR ESTONIA

D-46 SOOJUSKESKUS

D-45 ENERGOGEN

D-32 ESLAT

SEADMED

D-09

SUNAIR D-08 ARAGOSTA VENTILATSIOONI-

D-20 TRAIDENIS

D-07 AGATARK

D-50 PUHASTID/ ECCUA

D-47 E-LUX KODUTEHNIKA

D-36 ROBERT BOSCH

D-10 BL TEHNIKA

D-18 ECOVILL GRUPP

D-51 PROKLIIMA

D-49 CERBOS

D-37 ZENDER BALTIC

D-16 KINBASS

D-14 ENERGO VERITAS

D-12 ABB

C-11 BALTIC CH

HALL *E*

114 D-21 PROINTERO/ SAUNASTAR

D HALL

HALL *D*

EESTI EHITAB

HALL *C*
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.