Page 1

SPIS TREŚCI

2011, tom 89, nr 3 PRACE ORYGINALNE 185

Analiza chorób i obrażeń ciała żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego pełniących służbę w Afganistanie w 2009 roku K. Korzeniewski, J. Pluta, E. Prokop, R. Brzozowski

194

Obrażenia postrzałowe głowy – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne P. Mielniczek, G. Zieliński, A. Koziarski, J.K. Podgórski

199

Analiza wezwań zespołów ratownictwa medycznego z powodu udarów mózgu wśród mieszkańców powiatu otwockiego Ł. Szarpak

206

Czynniki rakotwórcze na stanowiskach pracy i służby w jednostkach Wojska Polskiego w latach 2005–2009 J. Bzdęga, M.K. Janiak, J. Lach, K. Lasocki, L. Kubiak

209

Współwystępowanie zespołu stresu pourazowego i zaburzeń psychicznych u żołnierzy brytyjskich uczestniczących w misjach wojskowych w Iraku i Afganistanie J. Groth, B. Zyszczyk

PRACE KAZUISTYCZNE 218

Przerzut czerniaka złośliwego przyczyną perforacji żołądka F. Szubstarski, W. Witczak, Z. Plewa, M. Kolasa

221

Pierwotnie postępująca afazja bez płynności mowy – opis przypadku R. Piusińska‑Macoch, A. Stępień

PRACE POGLĄDOWE 225

Przyczyny i prewencja nagłych zgonów sercowych u młodych żołnierzy B. Uziębło‑Życzkowska, M. Dziuk, G. Gielerak

232

Medycyna wojskowa i jej rola w zabezpieczeniu medycznym działań bojowych M. Skalski, A. Wegner, A. Jankowski, M. Dójczyński179


SPIS TREŚCI

236

Cholera – choroba szczególnie niebezpieczna w rejonie stacjonowania żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie J. Milewska, J. Pluta, M. Czarniecki, K. Korzeniewski

243

Melatonina – mechanizm działania i nowe zastosowania terapeutyczne Z. Podgajny, G. Kamiński

248

Choroba Gravesa i Basedowa: patogeneza, obraz kliniczny, rozpoznanie, leczenie E. Kiryłów, G. Kamiński

255

Nieizotopowe badania obrazowe w różnicowaniu zmian ogniskowych w tarczycy. Część I K. Giejda, G. Kamiński

261

Badania obrazowe z wykorzystaniem metod radioizotopowych w diagnostyce różnicowej zmian ogniskowych w tarczycy. Część II K. Giejda, G. Kamiński

268

Nowe trendy w leczeniu antykoagulacyjnym – czy samokontrola jest skuteczna i bezpieczna? A. Kazimierczak, L. Bąk, P. Krzesiński, G. Gielerak

Zasady prenumeraty n Prenumeratę najłatwiej zamówić, przysyłając do Wydawnictwa wypełniony formularz zgody na obciążenie rachunku (polecenie zapłaty) dostępny na stronie internetowej www.mp.pl/ksiegarnia n Prenumeratę i książki można też zamówić w następujący sposób:  – telefonicznie pod bezpłatnym numerem 800 888 000 – należność za zamówione w ten sposób pozycje można uiścić: a) przy odbiorze przesyłki, b) za pomocą karty kredytowej,  – używając oryginalnych blankietów Medycyny Praktycznej – w tym przypadku możliwe są następujące formy dokonywania opłat: a) przekaz pocztowy/przelew bankowy – należy opłacić na poczcie (przekaz) lub dokonać przelewu z własnego konta bankowego (ROR), wypełniając wszystkie odcinki blankietu, b) przy odbiorze przesyłki – zamówienie (wypełniony blankiet) należy przesłać listownie do wydawnictwa pod adresem: ­Medycyna Praktyczna, ul. Krakowska 41, 31-066 ­K raków,  – przez Internet – w ten sposób można składać zamówienia płatne przy odbiorze przesyłki lub kartą kredytową (należy wypełnić formularz znajdujący się pod adresem http://ksiegarnia.mp.pl). n Jednorazowa opłata pocztowa za prenumeratę płatną przy od­ biorze przesyłki wynosi 5 zł (Wydawca ponosi 50% kosztów przesyłki). Koszty przesyłki kolejnych zeszytów ponosi w całości 180

Wydawca. Przy pozostałych formach płatności koszty przesy­ łek w całości pokrywa Wydawnictwo. n Jednorazowa opłata pocztowa związana z zamówieniem książek wynosi 12 zł (Poczta Polska, przesyłka zwykła). Dokonując wpłaty do wartości zamówienia należy doliczyć powyższą kwotę. n Przy równoczesnym zamówieniu prenumeraty i książek płat­ nym przy odbiorze przesyłki jednorazowa opłata pocztowa wy­ nosi 5 zł. Przy pozostałych formach płatności koszty przesyłek w całości pokrywa Wydawnictwo. n Wszystkie powyższe ceny obowiązują wyłącznie na terenie Polski. n Członkowie Klubu Czytelników Medycyny Praktycznej (prenumeratorzy czasopism wydawnictwa) mają prawo do zniżki przy zakupie jednego egzemplarza każdej książki i wydania specjalnego. n W razie wątpliwości prosimy o zgłaszanie pytań telefonicznie (800  888 000), pocztą elektroniczną (prenumerata@mp.pl) lub na kartach pocztowych. Na naklejce adresowej znajdują się informacje dotyczące: 1) zawartości przesyłki, 2) kwoty informującej o ewentualnej nadpłacie lub niedopłacie w stosunku do zamówienia, 3) ostatniego opłaconego numeru każdego z zamówionych czasopism. LEKARZ WOJSKOWY 3/2011


SPIS TREŚCI

274

Metody mrożenia komórkowych składników krwi J. Warmiński, J. Korsak

HISTORIA MEDYCYNY 281

Służba Zdrowia Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej Z. Jezierski

288

Bohaterstwo i tragizm rodziny gen. bryg. dr. med. Jana Władysława Nelkena Z. Jezierski181

Lekarz Wojskowy 03/2011 - spis treści  

Lekarz Wojskowy 03/2011 - spis treści

Lekarz Wojskowy 03/2011 - spis treści  

Lekarz Wojskowy 03/2011 - spis treści