Page 1

SPIS TREŚCI

2011, tom 89, nr 2 PRACE ORYGINALNE 89

Zmiany siły absolutnej w ćwiczeniach testowych po spożyciu alkoholu M. Kruszewski, W. Jagiełło, A. Kruszewski, S. Kuźmicki, B. Kruszewski, M. Polczyk

93

Występowanie nadwagi i otyłości oraz ocena stanu odżywienia mineralnego wojskowego medycznego personelu latającego A. Kłos, J. Bertrandt

98

Identyfikacja pałeczki tularemii techniką PCR z użyciem sond hydrolizujących A. Bielawska-Drózd, J. Gaweł, M. Bartoszcze, M. Kołodziej, G. Graniak, J. Joniec, A. Michalski

PRACE KAZUISTYCZNE 103

Bakteriemia odcewnikowa wywołana przez Staphylococcus epidermidis u chorego z cewnikiem dializacyjnym założonym drogą translumbalną – opis przypadku G. Kade, J. Leś, S. Antosiewicz, S. Niemczyk

107

Izolowane skorygowane przełożenie dużych pni naczyniowych z towarzyszącymi komorowymi i nadkomorowymi zaburzeniami rytmu oraz zaburzeniami przewodzenia śródkomorowego serca u 56-letniego pacjenta W. Kania, J. Jerzemowski

PRACE POGLĄDOWE 111

Współczesne możliwości dekontaminacji bojowych środków trujących z powierzchni ciała O. Antkowiak, M. Brytan, R. Zdanowki, R. Kalinowski

116

Reaktywatory acetylocholinoesterazy w zatruciu środkami paralityczno-drgawkowymi O. Antkowiak, M. Brytan, R. Zdanowki, R. Kalinowski

123

Ciężkie oparzenia a ryzyko rozwoju zakażeń grzybiczych J. Piskorz, C. Kotwa, J. Śmigielski, T. Lesiak, P. Misiak, S. Jabłoński, M. Brocki

130

Diagnostyka obrazowa w udarze mózgu przed zastosowaniem leczenia trombolitycznego – doświadczenie własne R. Bogusławska, P. Żukowski, J. Świstak, K. Brzozowski, A. Zegadło, P. Piasecki, P. Zięcina83


SPIS TREŚCI

135

Rak wątrobowokomórkowy – współczesne metody leczenia J. Barzał

142

Przeszczepy kości autogennej w rekonstrukcji wyrostków zębodołowych szczęk T. Piętka, J. Przybysz, J. Dąbrowski, G. Krzymański

148

Uchyłek Meckela i jego powikłania Ł. Piskorz, J. Śmigielski, T. Lesiak, S. Jabłoński, P. Misiak

155

Bakteriofagi. Nadzieja i perspektywy R. Gryko, L. Mizak, S. Parasion, M. Kwiatek, M. Bartoszcze

HISTORIA MEDYCYNY 161

Wprowadzenie penicyliny do leczenia w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie A. Rutkiewicz

Zasady prenumeraty n Prenumeratę najłatwiej zamówić, przysyłając do Wydawnictwa wypełniony formularz zgody na obciążenie rachunku (polecenie zapłaty) dostępny na stronie internetowej www.mp.pl/ksiegarnia n Prenumeratę i książki można też zamówić w następujący sposób:  – telefonicznie pod bezpłatnym numerem 800 888 000 – należność za zamówione w ten sposób pozycje można uiścić: a) przy odbiorze przesyłki, b) za pomocą karty kredytowej,  – używając oryginalnych blankietów Medycyny Praktycznej – w tym przypadku możliwe są następujące formy dokonywania opłat: a) przekaz pocztowy/przelew bankowy – należy opłacić na poczcie (przekaz) lub dokonać przelewu z własnego konta bankowego (ROR), wypełniając wszystkie odcinki blankietu, b) przy odbiorze przesyłki – zamówienie (wypełniony blankiet) należy przesłać listownie do wydawnictwa pod adresem: ­Medycyna Praktyczna, ul. Krakowska 41, 31-066 ­K raków,  – przez Internet – w ten sposób można składać zamówienia płatne przy odbiorze przesyłki lub kartą kredytową (należy wypełnić formularz znajdujący się pod adresem http://ksiegarnia.mp.pl). n Jednorazowa opłata pocztowa za prenumeratę płatną przy od­ biorze przesyłki wynosi 5 zł (Wydawca ponosi 50% kosztów przesyłki). Koszty przesyłki kolejnych zeszytów ponosi w całości 84

Wydawca. Przy pozostałych formach płatności koszty przesy­ łek w całości pokrywa Wydawnictwo. n Jednorazowa opłata pocztowa związana z zamówieniem książek wynosi 12 zł (Poczta Polska, przesyłka zwykła). Dokonując wpłaty do wartości zamówienia należy doliczyć powyższą kwotę. n Przy równoczesnym zamówieniu prenumeraty i książek płat­ nym przy odbiorze przesyłki jednorazowa opłata pocztowa wy­ nosi 5 zł. Przy pozostałych formach płatności koszty przesyłek w całości pokrywa Wydawnictwo. n Wszystkie powyższe ceny obowiązują wyłącznie na terenie Polski. n Członkowie Klubu Czytelników Medycyny Praktycznej (prenumeratorzy czasopism wydawnictwa) mają prawo do zniżki przy zakupie jednego egzemplarza każdej książki i wydania specjalnego. n W razie wątpliwości prosimy o zgłaszanie pytań telefonicznie (800  888 000), pocztą elektroniczną (prenumerata@mp.pl) lub na kartach pocztowych. Na naklejce adresowej znajdują się informacje dotyczące: 1) zawartości przesyłki, 2) kwoty informującej o ewentualnej nadpłacie lub niedopłacie w stosunku do zamówienia, 3) ostatniego opłaconego numeru każdego z zamówionych czasopism. LEKARZ WOJSKOWY 2/2011


SPIS TREŚCI

MISCELLANEA 169

Ocena książki „Pielęgniarstwo transkulturowe. Podręcznik dla studiów medycznych” A.K. Radzikowski

171

Wojtek Lubiński – naukowiec, nauczyciel, oficer, lekarz, przyjaciel T.M. Zielonka, P. Gutkowski

174

Wspomnienie pośmiertne – prof. dr hab. n. med. Sabina Chyrek‑Borowska (1929–2011) A. Bodzenta‑Łukaszyk, J. Kruszewski85

Lekarz Wojskowy 02/2011 - spis treści  

"Lekarz Wojskowy" 02/2011 - spis treści

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you