Page 56

Illustratio: Macrovector - Freepik

Inflammation och anti-inflammation – en fråga om balans Insulin och östrogen, är två viktiga hormoner, som vid ökad belastning och receptorblockering blir resistenta och övergår från att vara anti-inflammatoriska till att bli inflammationsdrivande. Kroppen eftersträvar balans i sin metabolism. Vid för stor belastning räcker inte de enkla kompenserande mekanismerna, utan vi får nöja oss med det minst dåliga. Det gör att vi kan få oönskade komplikationer, t o m bli sjuka, men ändå klara de vitala kroppsfunktionerna. 56

#8/9 2018

Insulin är chefshormonet, som styr de flesta andra hormoner. Insulin reglerar blodsockernivån, vilket man först tänker på, men insulin har en genomgripande funktion i metabolismen. Insulin är även ytterst ansvarigt för fett- och proteinomsättningen i kroppen. Därutöver är insulin ett celluppbyggande (anabolt) hormon, som verkar tillsammans med IGF-1 och tillväxthormonet (GH). Östrogen styrs av insulin och är kvinnans viktigaste könshormon, men finns även i lägre halt hos mannen. Det är ett steroidhormon, som ursprungligen kommer

Min Medicin 2018 #8/9  

Tidskriften Min Medicin vänder sig till dem som är intresserade av medicin och hälsa,. Tidskriften fylls med aktuella kunskaper och angeläge...

Min Medicin 2018 #8/9  

Tidskriften Min Medicin vänder sig till dem som är intresserade av medicin och hälsa,. Tidskriften fylls med aktuella kunskaper och angeläge...

Advertisement