Min Medicin 2022 #1

Page 6

6

#1 2022

Risken för död och hjärtinfarkt minskar med tidig optimering av blodsockernivån


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

Konstant tinnitus är kopplat till förändrad hjärnaktivitet

3min
pages 66-68

Bokklubben

7min
pages 72-75

Psykiska hälsan och välbefinnandet

10min
pages 62-65

Lundaforskare löser kittlande syntesproblem som kan bana väg för nya läkemedel

2min
pages 52-53

Skånsk studie omikron utgör viss risk för ovaccinerade äldre med riskfaktorer

3min
pages 48-49

Nytt sätt att identifiera tidig risk för hjärt-kärlsjukdom

3min
pages 44-45

Moderna människan utvecklade ett effektivare skydd mot oxidativ stress

2min
page 33

Vaccinets skydd mot smitta avtar snabbt – skydd mot svår sjukdom består

3min
pages 46-47

Biomarkörer kan skydda mot sjukdomsutveckling

3min
pages 50-51

Kvinnligt könshormon kan skydda mot död i covid-19

2min
pages 42-43

Karolinska först i världen med att ge stamceller till foster med svår benskörhet

25min
pages 34-41

Så utvecklades hjärt-boxen som användes vid transplantation av ett grishjärta

18min
pages 26-32

Rekordår för hjärttransplantationer på Skånes universitetssjukhus

3min
pages 18-19

Positiv bedömning av Zenicors tum EKG:”Större nytta till lägre kostnad”

2min
page 25

Studie identifierar möjlig nybehandling av diabeteskomplikationer

2min
page 17

Vattenintag kan ha en positiv inverkan på risken för hjärt-kärlsjukdom

2min
pages 10-11

Ojämlik kunskap om hjärt- och kärlsjukdomar

9min
pages 12-16

Positivt CHMP-utlåtande för empagliflozin (Jardiance) avser utökad indikation baserad på behandlingsnyttan hos vuxna patienter med hjärtsvikt och bevarad ejektionsfraktion.

4min
pages 20-21

Arteriograph använd i medicinskt fältarbete i Uganda

8min
pages 22-24

Varför är Sverige bland de sämsta i klassen i Europa på osteoporosvård?

7min
pages 5-9
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.