Medicinsk Access 2020 Tema hjärta-kärl

Page 18

Rökning är den vanligaste orsaken till benartärsjukdom. Sjukdomen har hög dödlighet och innebär en påtagligt ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke. Åderförkalkningsprocessen märks oftast inte, men kan leda till symptom i form av gångrelaterade bensmärtor, så kallad ”fönstertittarsjuka”. Foto: Canstock, arkiv.

Actionplan för en illa behandlad folksjukdom Benartärsjukdom är en hjärt-kärlsjukdom som trots att den drabbar nästan 20 procent av den äldre befolkningen är en av vår tids mest okända folksjukdomar. Studier visar att patienter med benartärsjukdom har sämre prognos än personer som har haft en hjärtinfarkt. Nu behövs nationella riktlinjer, utbildningsinsatser inom primärvården och stöd till patienternas egenvård.

Benartärsjukdom (BAS) innebär åderförkalkning i benens pulsådror där förträngningar hindrar ett normalt blodflöde. Åderförkalkningsprocessen märks oftast inte, men kan leda till symptom i form av gångrelaterade bensmärtor, så kallad ”fönstertittarsjuka”. Rökning är den vanligaste orsaken till benartärsjukdom. 18

HJÄRTA-KÄRL 2020

Även diabetes, höga blodfetter, högt blodtryck och övervikt har betydelse för att sjukdomen utvecklas. Ärftlighet har också betydelse för sjukdomen som ökar med åldern och är mycket ovanlig under 50 års ålder. Lätt att diagnosticera

I sin allvarligaste form - kritisk ischemi - har patienterna svåra smärtor även i vila, svårläkta sår på fötterna eller utveckling av kallbrand med risk för amputation. Sjukdomen har hög dödlighet och innebär en påtagligt ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke. Men, sjukdomen är lätt att diagnostisera genom att man mäter blodtrycket både i arm och vid ankel. Blodtrycket i underbenet ska vara lika högt som i armen. Är blodtrycket klart lägre i ankeln än i armen finns det en kärlförträngning i benet.