Medicinsk Access 2021 Tema hjärta-kärl

Page 26

Ämne i kroppen ger fett men mindre dia En särskild grupp proteiner i kroppen spelar en nyckelroll vid omvandling till fettceller och inlagring av fett. Det visas i en ny studie vid Umeå universitet i samarbete med forskare vid Lunds universitet och Karolinska institutet. En variant av detta protein är hos människor kopplat till mer fett på kroppen men paradoxalt nog också till mindre förekomst av typ 2-diabetes. 26

HJÄRTA-KÄRL 2021

Den oväntade upptäckten ger en ökad förståelse för fettmetabolismen och kan på sikt öppna för nya vägar att behandla eller förebygga typ 2-diabetes, säger Håkan Hedman, adjungerad professor vid Umeå universitet. LRIG-proteinet har tidigare studerats mest utifrån dess roll vid cancer, där man har kunnat se att varian­ ten LRIG1 verkar ha en hämmande effekt på tumör­ utveckling. Nu kan forskarna i Håkan Hedmans forskningsgrupp