Medicinsk Access 2021 Tema hjärta-kärl

Page 20

Forskare studerar hjärtmuskelceller som odlas i en odlingsflaska. Foto: Markus Johansson.

20

HJÄRTA-KÄRL 2021