Medicinsk Access 2021 #7

Page 37

Följdsjukdomar för obehandlad obesitas kostar 70 miljarder årligen.

”Många vågar inte ens gå till vården av rädsla att bli dömda” Över en miljon svenskar har obesitas. Majoriteten får varken diagnos eller behandling. Istället läggs miljarder på att behandla de följdsjukdomar som uppstår. Men snart införs nationella riktlinjer för den kroniska sjukdomen obesitas.

– Vi har som alla andra med kroniska diagnoser rätt till evidensbaserad vård. Vi har rätt att bli undersökta, rätt till behandling och rätt till uppföljning, säger Jenny Vinglid, generalsekreterare för Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek). Det är idag 1,1 miljoner svenskar som lever med obesitas, det vill säga med ett BMI på över 30. Av dessa är det 350 000–400 000 som har en svår obesitas med ett BMI över 35. Sedan 1997 har WHO klassat obesitas som en kronisk sjukdom och diagnosen har länge funnits hos Socialstyrelsen. Jenny Vinglid uppskattar att endast cirka 10 procent av de drabbade har fått en diagnos. – Det är en stor underbehandling och många vågar inte ens gå till vården av rädsla att bli dömda, säger hon. Jenny Vinglid vittnar om att många medlemmar inte blir tagna på allvar inom vården och att det inom samhället finns ett stort skuldbeläggande mot de med obesitas.

– Ofta blir de inte ens undersökta. De kommer med ont i en fot och vårdpersonalen konstaterar bara att ”du måste gå ner i vikt”, utan att varken undersöka foten eller väga personen. I Sverige finns idag ett fåtal kliniker specialiserade på sjukdomen. Joanna Uddén Hemmingsson är överläkare och arbetar på en av dem, obesitascentrum på Sankt Görans sjukhus i Stockholm. – Specialistvården är centrerad till våra stora städer och till södra Sverige, tittar man norr om Östersund är det väldigt lite fetmavård, både när det gäller kirurgi och primärvårdsbehandling, säger hon. Obesitas är en komplex sjukdom med många olika bakgrundsfaktorer. Alltifrån genetik, psykiatriska orsaker till socioekonomi kan trigga en ökad risk att utveckla sjukdomen. En vanlig missuppfattning menar Joanna Uddén Hemmingsson är att du är ”botad” om du lyckas gå ner i vikt. – Det här är en kronisk sjukdom som kräver livslång behandling. Det svåraste är inte att gå ner i vikt utan att behålla viktnedgången. Kroppen motarbetar viktnedgång och tar man bort behandlingen händer samma sak som om man tar bort behandling för högt blodtryck, då går blodtrycket upp, likaså går vikten upp, säger hon. #7 2021

37


Articles inside

Probiotiska bakterier ökar tarmens produktion av antikroppar article cover image

Probiotiska bakterier ökar tarmens produktion av antikroppar

4min
pages 56-57
Syresättningen av blodet ser bra ut säger doktorn article cover image

Syresättningen av blodet ser bra ut säger doktorn

6min
pages 58-59
Miljöfaktorer kopplade till MS kartläggs i Uppsalastudie article cover image

Miljöfaktorer kopplade till MS kartläggs i Uppsalastudie

3min
pages 60-61
Nu testas fiber som skonsam medicin mot magproblem article cover image

Nu testas fiber som skonsam medicin mot magproblem

2min
pages 40-41
Ärftlighet bakom vanlig sjukdom i hornhinnan article cover image

Ärftlighet bakom vanlig sjukdom i hornhinnan

9min
pages 34-39
Två fall av förmaksflimmer i samband med vaccination mot Covid-19 article cover image

Två fall av förmaksflimmer i samband med vaccination mot Covid-19

4min
pages 24-25
Varannan man i medelåldern har ökad risk för hjärtinfarkt article cover image

Varannan man i medelåldern har ökad risk för hjärtinfarkt

2min
pages 26-27
Bild på förkalkande kärl ger minskad risk för hjärtkärlsjukdom article cover image

Bild på förkalkande kärl ger minskad risk för hjärtkärlsjukdom

13min
pages 28-33
Effektivast att två kirurger opererar bort binjurar vid sällsynt syndrom article cover image

Effektivast att två kirurger opererar bort binjurar vid sällsynt syndrom

13min
pages 42-47
DEBATT: Den onämnbara modersrollen article cover image

DEBATT: Den onämnbara modersrollen

5min
pages 53-55
Luktsinnet människans snabbaste varningssystem article cover image

Luktsinnet människans snabbaste varningssystem

2min
pages 48-49
Viktuppgång i tonåren ger större risk för dödlig hjärtinfarkt article cover image

Viktuppgång i tonåren ger större risk för dödlig hjärtinfarkt

5min
pages 6-7
Ny kunskap om sambandet mellan fetma och typ 2-diabetes article cover image

Ny kunskap om sambandet mellan fetma och typ 2-diabetes

3min
pages 12-13
Statiner kopplas till minskad risk att dö i covid-19 i stor befolkningsstudie article cover image

Statiner kopplas till minskad risk att dö i covid-19 i stor befolkningsstudie

2min
pages 14-15
Amning kopplas till minskad risk för typ 1-diabetes article cover image

Amning kopplas till minskad risk för typ 1-diabetes

3min
pages 22-23
Covid-vaccination kopplad till minskad smittspridning inom familjen article cover image

Covid-vaccination kopplad till minskad smittspridning inom familjen

2min
pages 8-9
Screening för prostatacancer rycker närmare! article cover image

Screening för prostatacancer rycker närmare!

2min
page 5
Brosk av stamceller från fett kan skapas och 3D-printer ger önskad form article cover image

Brosk av stamceller från fett kan skapas och 3D-printer ger önskad form

5min
pages 10-11
Många underskattar sin risk för hjärt kärlsjukdom article cover image

Många underskattar sin risk för hjärt kärlsjukdom

1min
page 21
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.