Page 26

Hjärtkärlsjukdomarna är bättre än sitt dåliga rykte! Eftersom det existerar konkurrerande mortalitet så är det bättre att efter ett långt och rikt liv avlida i en relativt snabbt förlöpande hjärtkärlsjukdom under några dagar än att duka under för mer plågsamma alternativ som cancer, KOL och demens. En annan paradox blir därför att kardiovaskulära sjukdomar inte skall förebyggas - de skall uppskjutas till seniet, men blir då en naturlig avslutning på livet för många. Foto: Canstock, arkiv

Nya europeiska riktlinjer 2019 för behandling av dyslipidemi och kardiovaskulär risk vid diabetes - Vad är nytt?

Kardiovaskulära sjukdomar och diabetes drabbar stora befolkningsgrupper med stigande ålder. Detta medför behov av återkommande uppdateringar av behandlingsrekommendationer baserade på ny evidens från kliniska studier. Nyligen har två nya sådana dokument kommit från European Society of Cardiology (ESC) i samarbete med andra organisationer, vilka tar upp behandling av dyslipidemi samt kardiovaskulära riskfaktorer vid pre-diabetes och diabetes. Inte minst en stärkt roll för nya läkemedel inom diabetesområdet blir då märkbar, men även förändrade målvärden. Dessa skildras nedan men ges även en kritisk belysning. Slutligen bör svenska dokument från fr.a. Läkemedelsverket uppdateras inom samma terapi-områden. 26

#6 2019

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2019 #6  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Medicinsk Access 2019 #6  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded