Page 64

Därför blir svettiga per Forskare vid bland annat Lunds universitet har upptäckt orsaken till att myggor lätt hittar och dras till svettiga kroppar. Upptäckten innebär även att forskarna kan peka på nya möjliga sätt att hindra myggorna från att bita.

är mycket mindre benägna att bita människor. Genom att ta bort funktionen hos Ir8a reduceras myggornas aktivitet till ungefär hälften jämfört med myggor med fungerande doftreceptorer. Mer effektiva myggmedel

Honmyggor förlitar sig på värme, fukt och kroppslukt i sin jakt på blod. Nu har forskare i Lund och USA upptäckt hur det går till när myggor känner lukten av svett och varför svettiga personer oftare blir bitna. Resultaten är publicerad i tidskriften Current Biology. I studien konstaterar forskarlaget att myggorna identifierar mjölksyra, en komponent i svett och en lukt som myggorna attraheras av. Nu när vi vet vilken del av luktsinnet som känner av svettdofterna, är vårt nästa steg att identifiera de specifika doftreceptorer som är involverade. Målet är då att ta fram ett ämne som kan blockera dessa receptorer, vilket skulle göra oss om inte ”osynliga” för mygg, så åtminstone mycket svårare att hitta. – Att mygg dras till svett är något som varit känt sedan urminnes tider. Vad vi har gjort, är att vi har hittat den del av myggans luktsinne som känner av svettdoft. Vi har sedan lyckats göra mygg som saknar den här delen av luktsinnet. När vi sedan testade dessa myggs förmåga att lokalisera människor, så visade sig det att de här myggen var mycket sämre på detta. Forskarna har studerat gulafebernmyggan (Aedes aegypti) och doftreceptorn Ir8a på myggans antenn. Resultaten visar att myggor vars Ir8a-gen inte fungerar

I sin undersökning har forskarna använt sig av en metod kallad CRISPR/Cas9 för att störa myggornas doftigenkänning, specifikt Ir8a. Studien visar att myggor som bär på en muterad kopia av Ir8a inte längre attraheras av doften av mjölksyra och andra sura ämnen. Nadia Melo och Marcus Stensmyr, båda forskare vid biologiska institutionen i Lund, pekar på att upptäckten kan vara ett steg på väg mot mer effektiva myggmedel. – Genom att tillsätta dofter som maskerar lukten av mjölksyra och på så vis sätter Ir8a ur spel kan människor ”försvinna” ur myggornas synfält, även när de svettas, säger Marcus Stensmyr. – Nu när vi vet vilken del av luktsinnet som känner av svettdofterna, är vårt nästa steg att identifiera de specifika doftreceptorer som är involverade. Målet är då att ta fram ett ämne som kan blockera dessa receptorer, vilket skulle göra oss om inte ”osynliga” för mygg, så åtminstone mycket svårare att hitta. Forskarlagets mål är att utveckla en sammansatt doft, ett slags parfym, som skyddar människor mot myggbett och därmed mot sjukdomar som malaria, gula febern, denguefeber och zikaviruset. Upptäckten kan också bidra till förbättrade fällor jämfört med dagens. Då skulle Ir8a stimuleras istället för att slås ut, och på så vis leda myggorna till fällorna. Källa: Lunds universitet

Studien är publicerad i tidskriften Current Biology. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982219302155

64

#4/5 2019

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2019 #4/5  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Medicinsk Access 2019 #4/5  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Advertisement