Page 16

Genom att anekdotiska rapporter och nyheter så lätt sprids på internets sociala medier blir det ett bekymmer för sjukvården att handskas med patienter som behandlas med indragna produkter. Man behöver kanske använda ett annat läkemedel, titrera ut det, eller vidta extra undersökningar av oroliga patienter. Foto: Canstock, arkiv

16

#4/5 2019

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2019 #4/5  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Medicinsk Access 2019 #4/5  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Advertisement