Medicinsk Access 2022 #4-5

Page 10

Nya behandlingsriktlinjer från ADA

– läkemedlen bör nu sättas in i omvänd ordning I början av året släppte den amerikanska diabetesföreningen ADA nya behandlingriktlinjer. Metformin tonas ned till förmån för GLP-1-receptoragonister och SGLT2-hämmare. Men hur ska de implementeras i sjukvården? 10

#4-5 2022

– Det stärker det vi vetat i många år, de här medicinerna bör användas i stor utsträckning för patienter med hjärtsjukdom, det bekräftar den väg vi är på, säger Stefan James, kardiolog på Akademiska sjukhuset och professor vid Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR) och Uppsala universitet.